Фирма стратегиясы және оның бәсекеге қабілеттілігіннің теориялық негізінде

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6

1.1 Фирманың экономикалық стратегиясы және оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... .6

1.2 Кәсіпорынныңың бәсекеге қабілеттілігінің мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13

1.3 Тауар стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін басқару әдістері ... ... ... ... .16


2 «АЛАЙ» ЖШС.ТІҢ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТТІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... .30

2.1 “Алай” жарнамалық агенттігінің мақсаты, сипаты мен міндеттері ... ... ... ...30

2.2 ”Алай” ЖШС.нің жарнамалық кампанияның тиімділігін бағалау ... ... ... ... 34

2.3 Жарнамалық агенттіктің көрсететін қызмет түрлерін талдау ... ... ... ... ... ... .44


3 ФИРМАНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТРІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... 49

3.1 Жарнамалық агенттіктің маркетингтік іс.әрекетін және бәсекелестігінің тиімділігін жоғарылату жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49

3.2 Өнімнің бәсекеге қабілеттлігін анықтауда кәсіпорынның баға саясатын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
Дипломдық жұмыстың өзектілігі.Қазақстан Республикасы экономикалық даму кезеңінің жаңа белесіне аяқ басты. Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндірістік ахуалын одан ары жақсарту мақсатында жаңа бағыттар белгіленуде. Өндірісті жаңаша құрудың, шығарылатын өнімдердің сұранысын арттырудың маңыздылығы да артуда.
Нарықтық қатынастар жағдайында қоршаған ортадағы өзгерістер жылдамдығы, сондай-ақ осы өзгерістерден тұратын қосымша мүмкіндіктер тұрақты өседі. Сондықтан, кәсіпорынның стратегиясы осы өзгерістерден артықшылықтар алу мүмкіндігін шаруашылықты жұргізу үшін барлық қосымша мүмкіндіктерді қамтитындай болу керке.
Кәсіпорынның мақсаты оның қызметінің сонында қандай натйжені көздейтінің көрсетсе, стратегиясы осы натижеге жету жолдарын, бағыттарын анықтайды. Әр бір кәсіпорынның стратегияы өзгеріп отырған нарық жағдайын ескеріп, кәсіпорынға жаңа шешімдер қабылдауға еркіндік береді.
Кәсіпорынның стратегиясы оның нақты жағдайын қызмет көрсету ерекшеліктеріне тікелей байланысты.
Жарнама саласының белсенді қызмет жасау кезеңі ортағасырлар болып табылады. Сол кездері Қазақстан арқылы бірқатар сауда транспорттық жолдар өтті, олардың бірі Ұлы Жібек Жолы. Осы жолдар бойындағы қалалар Шығыс және Батыс арасындағы тауар айналымының орталықтары болды. Жәрмеңкелер жиі өткізілді. Әлемнің әр түрлі жерлерінен келген саудагерлер өз тауарларын сатқан кезінде “жарнамалаумен” айналысты. Бірақ қазіргі түсінігіміздегі жарнама Қазақстанда тек қана Жаңа Экономикалық Саясат кезінде пайда болды. Кеңес үкіметі кезінде жарнаманың мақсаты бәсекелестікті ынталандыру емес, насихаттаудың құралы болды. Сол кездері, шын мәнінде жарнаманың тұтынушыларға қажеті болған жоқ, тауар ассортиметін мемлекет анықтады және көбінесе таңдауға мүмкіншілік болған жоқ, яғни мысалы “Рубин” теледидары ғана болды және ешқандай “Sony” немесе “Panasonіc” болған жоқ. Немесе “Аэрофлоттың ұшақтарымен ұшыңдар”, “Жинақкассаларында ақшаны сақтаңыздар” сияқты жарнаманың ешқандай экономикалық маңызы болған жоқ. Өйткені, Аэрофлоттан басқа әуекомпаниялар, Жинақкассасына бәсекелес болатын мекемелер болған жоқ. Қиыншылық тауарды таңдауда емес, қандай болса да тауарды табуда болды. Басқа жағынан, жарнаманың мемлекетке де қажеті болған жоқ, мемлекеттің өзі тапсырыс берген тауарлардың бағасын өзі бекітіп, өзі өндіріп, өзі сатып алатын еді.
Осы орайда, өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру бойынша сараптаулар мен талдауларды, тиімді және маңызды факторларды, аталған тетіктерді қолдануға қатысты ұсыныстар мен пайымдауларды ғылыми негіздеудің маңызы да жетіле түспек. Бұл ерекшеліктер зерттеу тақырыбының өзектілігін айқындайды және оның ғылыми-тәжірибелік құндылығын арттырады.
1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, ақпан 2008 ж.
2. Есали А.Р. «Егемен Қазақстан» Алматы: 2000, №12, 5 б.
3. Абсаттаров Р.Б. «Аграрлық нарық проблемалары» Алматы: 2003, №1,2,3,4,5,6, 22-28 б.
4. Алмашев Ж.А. «Үкімет Бюллетені» Астана: 2004, №2, 56-60 б.
5. Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности предпрития" Минск: 2001, 200-220 б.
6. Саханов А.Н. «КазЭУ хабаршысы» Алматы: 2004, №5, 22-24 б. Кушербаев К.А. «Астана ақшамы» Астана: 2001, №4, 6 б.
7. Әділбекұлы Т.К. «Жас алаш» Алматы: 2004, №10, 4 б.
8. Е.Н. Нәбиев,Г.А. Насырова, C.С. Шакеев «Кәсіпорын экономикасы» Қарағанды 2007 ж 77-79 б
9. А.Д. Үмбетәлиов, Ғ.Е.Керімбек «Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік» Астана 2005, 111-113 б
10. Ерали А.К. «Қаржы-қаражат» Алматы: 1996, №6, 10-13 б.
11. Әмсұлтан Қ.Н. «Егемен Қазақстан» Алматы: 2005, №5, 3 б.
12. Нурмаков А.Р. «Заман Қазақстан» Алматы: 1998, №8, 6 б.
13. Куатова Д.Я. "Экономика предприятия" Алматы: 2005, 27-29 б.
14. Садырова М.С. «Агро Информ» Астана: 2005, №6, 17-20 б.
15. Р.Қ. Елшібаев. «Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру» «Экономика» баспасы Алматы 2009ж 111-113 б
16. Нургалиев Б.М. «Қаржы-қаражат» Алматы: 2003, №3, 52-57 б.
17. Иванов Ю.Н. «Экономика Статистика» Москва: 2005, №1, 33-36 б.
18. Мақсат Тәж-Мұрат «Ана тілі» Алматы: 2006, №3, 5 б.
19. «Алай» ЖШС-ның « Қаржы есебі»
20. Нурмуханбетов М.Т. «Солтүстік Қазақстан» Астана: 2004, №11, 2 б.
21. Абытханұлы Е.С. «Заң» Алматы: 2002, №7, 4 б.
22. Аудит и анализ финансовой отчетности, под редакцией Дюсембаева К.Ш., А. 1999г. Контроль качества продукции: Учебное пособие. – М.: Издательство стандартов, 2001ж.
23. Управление издержками организации. / учебник под ред. Кибанова А.Я. М.: «Инфра-М», 1997г.
24. Ә.Н.Дәуренбаева «Өндірісті ұйымдастыру» «Экономика » баспасы Алматы 2007 ж.
25. Издержки промышленной продукции по двум категориям качества: Методические документы. – М. Издательства стандартов, 2001г.
26. Котляров С.А. Управление затратами. – СПб: Питер, 2001г.
27. Экономика предприятия // под. ред. проф. Сафронова – М.: Юрист, 2002г.
28. Менеджмент организации. //учеб. пособие под. ред. Румянцевой З.П., Саломатина А.Н., М.: 1999г.
29. Друри К. Ведение в управленческий и производственный учет // пер. с англ. – М.: аудит, Юнити, 1998г.
30. Сергеев М.В. Экономика предприятия – 2- издание переработана и дополнена М.: 2000г.
31. Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003 – 2015 годы. – Астана, 2003 г.
32. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание»,2002. –688с.
33. «Алай » ЖШС-ның қаржы есебі.
34. «Алай » ЖШС-ның сюжер есебінен.
35. Дейян А. Стимулирование сбыта и рекламы. – М., 1994, 190 с.
36. Панкратов Ф.Г., Рекламная деятельность, М., 2001, 364 с.
37. Раджиев Б. Рекламный менеджмент. –М., СПб, К.2001, 784 с.
38. Дейян А. Реклама.//М.: “Прогресс”, 1993.
39. Котлер Ф. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1998.
40. Кэмпбелл Р. Макконелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс.//Таллин, 1993.
41. Маркетинг: учебное пособие, под ред. Уткина З.А.//М.: ЭКСМОС, 1998.
42. Маркетинг: учебник для ВУЗов, под ред. Романова А.И.//М.: “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995.
43. Найти свой путь в рекламном деле, перевод с англ. Кукушкиной В.А.//М.: ГПНТ, 1997.
44. Отчет о деятельности ТОО “Рекламное агентство “Рута”” за 1997 год.
45. Реклама: экономика, политика, искусство.//М.: ГПНТ, 1997.
46. Рожков И.Я. Международное рекламное дело.//М.: “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1994.
47. Статистические данные по развитию ЮКО за 1997 год.// Шымкент, “Статистика”, 1998.
48. Сэндидж Ч. Реклама: теория и практика.//М.: “Прогресс”, 1998.
49. Устав ТОО “Рекламное агентство “Рута””, 1996.
50. Ученова В.В., Старых Ю.В. История рекламы: детство и отрочество.//М.: “Мысль”, 1994.
51. Шеденов У.К., Романов А.С. Формирование современного рынка рекламы в Республике Казахстан.// “Экономика Казахстана”, № 1, 1997.
52. Эванс Н. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1996.
53. Закон РФ “О рекламе” от 18 июля 1995 г.
54. Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. М., 1994.
55. Рожков И.Я. Реклама: планка для “профи”. М. 1997, 208 с.
56. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. –М., 1994.
57. Семенов А. Рекламный менеджмент, -М., 2001, 272 с.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ....................................................................
..............................................3
1 ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ.....................................................6
1.1 ... ... ... және ... ... бәсекеге қабілеттілігінің
мазмұны......................................13
1.3 Тауар стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін басқару
әдістері.................16
2 «АЛАЙ» ... ... ... ... ... агенттігінің мақсаты, сипаты мен
міндеттері...............30
2.2 ”Алай” ЖШС-нің жарнамалық кампанияның тиімділігін бағалау
................34
2.3 Жарнамалық агенттіктің көрсететін қызмет ... ... ... БАҒЫТТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ БӘСЕКЕГЕ
ҚАБІЛЕТТРІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛДАРЫ............................49
3.1 Жарнамалық агенттіктің маркетингтік іс-әрекетін және бәсекелестігінің
тиімділігін жоғарылату
жолдары.....................................................................
........49
3.2 Өнімнің бәсекеге қабілеттлігін анықтауда кәсіпорынның баға ... ... ... ... ... ... даму
кезеңінің жаңа белесіне аяқ басты. Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін
ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен ... одан ары ... ... жаңа ... ... ... ... шығарылатын өнімдердің сұранысын арттырудың маңыздылығы да
артуда.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... осы ... тұратын қосымша мүмкіндіктер
тұрақты өседі. Сондықтан, кәсіпорынның стратегиясы осы ... алу ... ... ... үшін барлық қосымша
мүмкіндіктерді қамтитындай болу керке.
Кәсіпорынның мақсаты оның ... ... ... ... көрсетсе, стратегиясы осы натижеге жету ... ... Әр бір ... ... ... ... нарық жағдайын
ескеріп, кәсіпорынға жаңа шешімдер қабылдауға еркіндік береді.
Кәсіпорынның стратегиясы оның ... ... ... ... тікелей байланысты.
Жарнама саласының белсенді қызмет жасау кезеңі ортағасырлар болып
табылады. Сол ... ... ... ... ... ... ... олардың бірі Ұлы Жібек Жолы. Осы жолдар бойындағы ... ... ... арасындағы тауар айналымының орталықтары болды. Жәрмеңкелер жиі
өткізілді. Әлемнің әр ... ... ... саудагерлер өз тауарларын
сатқан кезінде ... ... ... ... ... Қазақстанда тек қана Жаңа Экономикалық Саясат кезінде пайда болды.
Кеңес үкіметі кезінде жарнаманың мақсаты ... ... ... ... ... Сол ... шын мәнінде ... ... ... жоқ, ... ... ... анықтады және
көбінесе таңдауға мүмкіншілік болған жоқ, яғни мысалы ... ... ... және ... ... ... “Panasonіc” болған жоқ. Немесе
“Аэрофлоттың ұшақтарымен ұшыңдар”, “Жинақкассаларында ... ... ... ... ... маңызы болған жоқ. ... ... ... ... ... болатын
мекемелер болған жоқ. Қиыншылық тауарды таңдауда емес, ... ... ... ... ... ... жағынан, жарнаманың мемлекетке де қажеті болған
жоқ, мемлекеттің өзі тапсырыс берген ... ... өзі ... ... өзі ... ... ... орайда, өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру ... мен ... ... және ... ... ... қолдануға қатысты ұсыныстар мен пайымдауларды ғылыми негіздеудің
маңызы да жетіле түспек. Бұл ерекшеліктер зерттеу тақырыбының өзектілігін
айқындайды және оның ... ... ... ... дәрежесі. Аталған мәселе ... ... ... және ... ... ... ғалымдар өз
еңбектерінде қарастырып өткен. Олардың қатарына батыстық ... ... ... ... ... ... М. Портер сынды
ғалымдарды жатқызуға болады.
ТМД елдерінде ... ... ... ... мәселелерді
әртүрлі деңгейде талқылап, экономикалық маңыздылығын зерттеген ғалымдар да
көптеп кездеседі. Мемлекеттің ... ... ... ... ... ... арттыру тетіктеріне дейінгі пікірлер
ресейлік ... ... ... ... ... ... Н.К.Моисеева, Р.М.Тихонов,
А.Трубилин, Р.А.Фатхутдинов, А.П.Челенков, А.Ю.Юданов және басқаларының
еңбектерінде ... ... ... ... ... ... өндірістің, өнімнің, қызметтің бәсекелік қабілетін
арттыру бағыттары мен оларды іске асыруға ықпал ... ... ... ... және басқа да маңызды тұтқалардың тиімділігі жайында
елімізге ... ... ... Р.А.Алшанов,
С.Б.Ахметжанова, О.Б.Баймүратов, К.Б.Бердалиев, Ө.Қ.Есқараев, Р.К.Жоламан,
Ж.О.Ихданов, ... ... ... ... ... ... Қ.О.Оқаев, К.А.Сағадиев және
басқалар өз зерттеулерінде қарастырып, олардың қолданыс табуына ... ... ... ... ҚР- ғы ... айналысатын кәсіпорындардың
бірі ЖШС «Алай» болып табылады.
Зерттеу пәні.Фирма стратегиясын құрастыру мен ... ... ету ... қабілетті зерттеу аясының кеңдігі әлі
де болса көптеген мәселелер бойынша, әсіресе, өндеу өнеркәсібі салаларында,
соның ішінде нан өнімдер ... мен оның ... ... ... ... ... ... талаптарына тез икемделуін, ауыл
шаруашылығымен өзара тығыз ... ... ала ... екі ... ... ... ... сараптауды талап етеді. Сол сияқты, жылдам қарқынмен
өзгеріп жатқан ... ... ... ғылыми-техникалық, технологиялық,
инновациялық жетістіктерді зерделей ... ... ... өнім ... ... жолдарын айқындауды міндеттейді. Сондықтан да,
аталған мәселені теориялық және әдіснамалық ... ... ... ... ... мен ... ... түрткі.
Дипломдық жүмыстың мақсаты – жарнама өнімдерін өңдеуші кәсіпорындардың
қызметтерін жан - ... ... ... ... өнімдерінің бәсекелік
қабілеттерін арттыру тетіктерін негіздеу және оларды ... ... ... ... ... жету үшін дипломдық жұмыста келесі міндеттерді
шешу ... ... ... ... ... анықтамаларды зерттеу және
олардың мазмұнын ашу;
- нарық жағдайында бәсекелік қабілетке ықпал ететін факторларды анықтау
және ... әсер ету ... ... ... ... ... ... көзқарас негізінде бағалау
әдістемесін дайындау;
- бәсекеге қабілетті өнімді қалыптастырудың маңызды тетіктерін айқындау;
- ... ... ... жақсарту, кәсіпорынның баға саясатын,
маркетингтік жүйесін жетілдіру және өндірісті ... ... ... нан ... ... ... арттыру
бағыттарын және оларды шешу жолдарын ұсыну.
Дипломның теориялық және ... ... ... ... ғалым-экономистердің ... ... ... ... еңбектері мен жұмыс ... ... ... ... ... реттеу ... ... ... мен нормативтік-құқықтық
құжаттары зерттелді және қолданылды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш ... ... ... ... ... ... ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІННІҢ ТЕОТИЯЛЫҚ
НЕГІЗІНДЕ
1.1 Фирманың экономикалық стратегиясы және оның түрлері
Әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... – бұл стратегиялық басқару
тұжырымдамасы. Ол сыртқы ортаның қауіптеріне жауап ретінде туындаған, ... ... ... ... ... ... өзгеруі мен шиеленісуі. Өндірістің өзгерісі әсерінен болған басқару
жүйесінің эволюциясы нәтижесінде, XX ғ. 60-70 ... ... ... ... ... оның әдістері, негізінен, сыртқы ортадағы
тұрақсыздық жағдайларында ... ... және ... ... ... және өңдеуге құралдары бар ірі ... Ары ... ... ... идеялары мен әдістері әртүрлі
көлемдегі және бизнес сферасындағы компанияларда қолданылды, ... ... ... ... ... ... ету үшін
коммерциялық емес ұйымдар мен мемлекетік ... ... ... ... теориясы басқаруға жалпы әдістемелік, ... ... ... және т.б. ... негізделеді.
Жүйелік тәсіл кез-келген экономикалық ... жүйе ... ... яғни ... ... шығуы (нәтиже, мақсат), сыртқы
ортамен байланысы мен тікелей және кері байланысы бар ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
объектіні сыртқы орта бөлігі ретінде қарастыруы табылады. Стратегиялық
басқару кезінде ұйым іс-әрекетінің кеңістігі ... ... және ... ... ішкі ... ... алады.
Ұйымдық тәсілде адамдық, ... ... ... тік және ... ... ... міндеттілігі
басты рөлге қойылады. Экономикалық ұйым - бұл жасанды жүйе. Оның жиегінде
адамдар жеке және ... ... ... нақтылап бір-бірімен
өзара әрекеттеседі. Ұйым жүйе сияқты деңгейлерге саралануы мүмкін. ... ... ұйым ... елдің бүтіндей экономикасы табылады.
Стратегиялық басқаруды үрдіс ретінде дәйекті түрде ... ... ... ... ... ... ... бірі осы
үрдістің келесі кезеңдерін көрсетеді:
➢ Жоғарғы деңгейлі жүйедегі ұйым миссиясын ... ... ... және ішкі ... ... талдау;
➢ Даму параметрлерін болжамдау;
➢ Мақсаттарды әзірлеу;
➢ Стратегияны әзірлеу және таңдау;
... ... ... ... ... және ... ... қайталанатын процедуралар, кезеңдер, яғни
стратегиялық басқару функциялары бөлініп ... ... ... ... ... стратегиялық басқару функцияларын білдіреді,
ол: стратегиялық талдау, стратегиялық ... ... ... ... және ... стратегиялық бақылау және реттеу.
Стратегиялық басқарудың әрбір кезеңі, қызметі белгілі нәтижемен аяқталады:
• ортаның стратегиялық талдауы – ұйымның ... ... және ... қабілеттілігін бағалауымен;
• болжамдау – оның болашақтағы жағдайын болжаумен;
• миссия, мақсат және стратегияны ...... және ... ... ... ... ... әзірлеу, қызмет ету ... ... ... және ... жобалау, бақылауға,
реттеуге байланысты стратегияны жүзеге асыру.
Сурет 1. Ұйымды стратегиялық басқару үрдісі
Стратегиялық басқаруда үш негізгі кезеңді ... ... ... кезеңі – стратегияны әзерлеу үшін ақпаратпен қамтамасыз
етудің негізі болып келеді;
- негізгі кезең – стратегияны өңдеу ... ... ...... ... ... ... және кері байланыс
сатысы (сурет 1).
Сурет 2. Ұйымды стратегиялық басқару моделі
Стратегия – бұл ... ... Г. ... Б. ... оны бес ... ... ... – бұл жоспар, бағдар немесе қазіргі жағдайдан болашаққа
бағытталуының ... ... – бұл ... ... немесе мінез-құлық моделі.
3. стратегия – бұл позиция.
4. стратегия – бұл перспектива.
5. стратегия – бұл бәсекелесті алдау мақсатындағы тәсіл мен ... ... ... ... басқаруда стратегия екі
бөліктен тұрады: 1) сыртқы ортаға бейімділік ... ... ... ... ... мен ... 2) ... ортадағы кездейсоқ
жағдайларға байланысты тез арада шара қолдану, басқаша айтқанда, стратегия
– бұл бекітілген миссия шегінде ұйымның ... ұзақ ... ... ... мен ... ... Осыдан шығатын қорытынды,
стратегия – бұл ... ... ... қарағанда, стратегиялық
жоспарда көрсетілген жалпыланған іс-әрекет жүйесі [4].
Ішкі иерархиялық (құрылымдық) жүйесіне байланысты, стратегия ұйым үшін
жалпы (жалпы, базалық, ... ... ... және ... ... түрі үшін – іскерлік, бәсекелестік, бизнес-стратегия; басқару
қызметі үшін – функционалды; құрылымдық бөлімше үшін – ... ... ... ... ... экономикалық стратегия, бұл:
а) стратегиялық мақсаттарға жетуде экономика жағынан тиімділікті қамтамасыз
ететін ережелер мен тәртіптерді әзірлейді; б) стратегиялық ... ... мен ... ... ... осы ... ... жетуде
стратегиялық бағдарламаларды құрастыру мен жүзеге асыруда барлық мүдделі
қатысушыларды ынталандыруға ... ... ... стратегия дегеніміз экономикалық
әдістермен және құралдармен мақсаттарға тиімді жетуді айтамыз.
Стратегиялық мақсатты таңдау әр ... оның ... ... ... яғни осы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... стратегия сол немесе басқа мақсатты жүзеге
асыруда қандайда бір ресурстың бағыты стратегиялық мақсаттың біреуіне де
теріс ... ... ... ... ... мен ... оған жету ... әзірлеу керек. Яғни экономикалық стратегия – бұл
ұйымды (сала, жалпы ұлттық экономика) Паретто-тиімділік критериясына сәйкес
ұстап тұру.
Бірақ ... ... ... ... ұзақ ... ... өміріне әсер ету ауқымы жағынан қарағанда мақсаттар, оған жетуге
бағытталған ресурстар, біртектес болуы керек. Бұл туралы Э. Дж. ... ... ... ... ... «Инвестиция дегеніміз болашақтағы тұтыннудың
пайдасына ағымдық тұтынудан бас тартуын айтады. Яғни көбірек ... ... ... үшін біз нан, ... ... және ... ... қажеттілікті қанағаттандырудағы басқа да заттардан ресурстар
алуымыз керек. ... ... біз ... ... ... ... орында боламыз...»
Сонымен, экономикалық стратегия біртектес стратегиялық мақсаттарға
экономика жағынан тиімді жетуде, ... ... ... әсер ... ... ... мен ... әзірлеуді айтамыз. Мұндай локалды
стратегиялық мақсаттың уақыт пен ресурс ... ... ... ... ... стратегиясына жетуге көмектеседі, яғни
бәсекелестік артықшылығын құру және қолдап тұру.
Бұл ... ... ... ... ... ережелер мен тәртіптерді
әзірлеуде ұйымның экономикалық стратегиясы – оның миссиясын анықтаудан
бастап, оның ... ... ... және ... ... ... ... артықшылықты қолдап тұруға, оның банкроттығын алдын-
алуда, үнемі өзгеріп тұрған әлемде ұзақмерзімді өркендеуді қамтамасыз ету.
Ұйымның экономикалық ... ... ... ... ... 2).Сызба-нұсқадан көріп отырғанымыздай, олардың барлығы ұйым
қызметінің сыртқы және ішкі ортасына ... Бұл ... ... ... шешімдерді жүзеге асырудың нәтижелері сол немесе
басқа дәрежеге байланысты, бұл бір жағынан, шешімге ... осы ... ... жағынан, ішкі және сыртқы ортада жүретін үрдістерге
стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... болып келетін, ол – қажетті қоздырушы
мотивтерді құрастыру табылады.
Баға белгілеу стратегиясы. Баға ... ... ... болып,
келесілер:
- баға саясатын таңдау ережесін әзірлеу;
- нарық коньюктурасына байланысты ұйым іс-әректінің ережесін әзірлеу;
- бағалық бәсекелестік тәсілдерін ... ... ... ... қағаздар және валюта нарықтарында
қалыптасатын жағдайлар мониторингі тәсілдерін және осы ... баға құру ... ... ... пен ... ... үрдістерінің мониторингін әзірлеу;
- сұраныстың бағалық икемділігін бағалау әдістерін әзірлеу;
- баға құру ... ... және ... ... ... ... әзірлеу.
Өндірістік ресурстар нарығымен ұйымның өзара әрекеттестік стратегиясы.
Бұл, ... ... ... ... ... ... ... қажеттісін таңдауда принципиалды ережелер жиынтығымен ерекшеленеді.
Ұйымның тауарлық стратегиясы перспективті ҒЗТКЖ (НИОКР), ... ... ... ... үшін ... болып келеді.
Тауарлық стратегия негізінде экономикалық стратегияның ... ... ... ... әзірленеді. Осылармен тауарлық стратегия
диалективті өзара байланыста болып келеді.
Трансакциялық шығындарды төмендету стратегиясы. Бұл, қызметкерлердің
есесі қайтпайтын ... ... ... емес ... жинау мен
өңдеуден алшақ болуға көмектесетін келісім шарттарды және ... да әр ... ... ... ... және дайындау үрдістерін
жүргізу болып табылады.
Сурет 3.Ұйымның экономикалық стратегиясының құраушылары
Бұл инвестицияға, сондай-ақ ағымдағы қаржылық ... ... ... қаржылық ресурстарды мобилизациялау ережелерін
әзірлеумен ерекшеленеді.
Мақсатты таңдау бұл ұйымда бар белгілі бір ... ... ... ... ... Бұл ресурстар әр уақытта шектеулі болғандықтан,
осы ресурсты қолданумен ең ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететінін кәсіпкер анықтау
керек.
Ұйымның тауарлық стратегиясы. Ұйым ... ... ... ... мен ... ... ... мен құрастыруда ережелер
мен тәсілдерді әзірлеу. Тауарлық стратегияның басты міндеті болып:
- стратегиялық перспективада иемдене алатын ... ... ... нарықтың потенциалды мүмкіндігі мен ұйым
ресурстарына байланысты;
- тауарлар (тенологиялар) сұранысының өмірлік циклын талдау;
- ұйымның ... ... ... ... ... ... ... әэірлеу және осының негізінде
ұзақмерзімді перспективада экономикалық пайданы максимизациялау.
Ұйымның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы. Бұл ... ... мен ... ... ... импортеры ретінде ұйым іс-
әрекетінің ережесі мен ... ... ... ... ... төмендету стратегиясы. Оның ... ... ... ... бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ету
болып табылады. Бұл жерде стратегия өнімнің төменгі өзіндік құнына ... ... және ... ... ... күресте лидерлік
позицияны жаулап алу болып табылады.
Ұйымның инвестициялық қызметінің стратегиясы. Бұл стратегия бәсекеге
қабілеттілікті үнемі ұлғайтып ... ... ... ... тауарлы-материалдық қорларын сәйкес дәрежеде қолдап тұру әдістерін
таңдау болып ... Бұл ... ... ... жүргізген
уақытта ең тиімді ұдайы өндіріс түрін таңдау болып табылады, ол: ... ... ... ... ... өндіру циклдарының
қажетті кезеңділігі және бұл ... ... да ... персоналын ынталандыру стратегиясы. Бұл ұйымның стратегиялық
мақсаттарына жету үшін ұйым ... ... ... әзірлеу
болып табылады. Стратегиялық ынталандыру жүйесі «мотивациялық ... ... ... ... ... ... ... және уақытылы нарық
талаптарын қанағаттандыратын ұйымның мүдделі персоналын ... ... ... ... ... стратегиясы. Мәні
бойынша барлық экономикалық стратегия құраушыларының жалпыламасы болып
келеді. Оның басты міндеті ... ... ... тенденцияларды табу
және бұл жағдайларға қарсы тура алатын шараларды әзірлеу болып табылады.
Сонымен, экономикалық стратегия – бұл ... ... ... ... құру және қолдап тұруда – жалпы глобалдық
мақсатта ... ... ... ... ... элементтердің жиынтығы.
Басқаша айтсақ, экономикалық стретегия – бұл ... ... ... ... ... Кәсіпорынның бәсекенге қабілеттілігінің мазмұны
Нарықтық экономиканың негізін құрайтын қағидалардың бірі бәсеке
болып табылады. Ол экономикалық ... өнім ... ... ... ... жеделдетудің, өндіріс шығындары мен баған
төмендетудің басты ... ... ... етеді. Қазіргі жаһандану және
әлемдік экономикаға ... ... ... ... және ... ... ету маңызды міндеттердің бірі ... ... ... ...... ... сөзінен
шықан. Бәсеке - бұл ... бір ... ... ... ... ... арасындағы күрес (ақша, билік, статус, махаббат және ... ... ... классикалық мектеп ... де ... ... ... ... ... ... теңестіретінін, копитал мен еңбекті ... ... ... ... рет ... Бәсеке түсінігіне зерттеушілер әр
түрлі анықтамалар ... ... ... - ... көптеген тәуелсіз сатушылар мен
сатып алушылардың болуы, нарыққа еркін ену ... ... ... ... ... ... ... – тұтынушылардың төлем
қабілетті сұраныстың шектеулі көлемі үшін ... ... ... ... ... Н. Г. ... ... толық сипаттайды. Яғни
бәсеке – ол обьективті және ... ... ... ... ... ... жету ... ... бәсекелік артықшылықтарын басқару үрдісі[8].
Бәсекенің мәні оның ... ... ... ... ... сұранысына бағытталуын қамтамасыз ету;
- өндірістің тиімділігінің өсімін ынталандыру ;
- ... ... ... бәсекеге қабілетсіз кәсіпорындарды жою (тарату);
тауарлар сапасын арттыру және басын төмендетуді ынталандыру;
Экономикалық ... ... ... бәсекелік қатынастар 3 деңгейде
жүзеге асырылады.
Олар:
- микроденгей – жекелеген өнім ... ... ... ... ... мезоденгей – кәсіпорындардың корпоротивті салық бірлестері, салалар
арасындағы бәсекелік қатынастар;
- макроденгей – халық ... ... ... ... ... белгілері бойынша жіктеуге болады.
- жеке - дара (индивидуальный) - нарықтық ... ... мен ... сату - ... ... ең жақсы
жағдайын
таңдауға ұмтылады;
- жергілікті – шектеулі территорияда ... ... ... бәсекелік күрес;
- салық – нарақ салаларының біріндегі ... ... сала ...... ... ... өкілдерінің сатып
алушыларды
өз жақтарына тарту үшін бәсекелесуі;
- ұлттық – ... бір ... ... ... сатушылар мен сатып
алушылардың бәсекелесуі;
- халықаралық - ... ... ... ... ... мен
шаруашалық бірлестіктер, кәсіпорынның бәсекелік күрес;
Бәсеке тікелей және жанама болу ... ... ... – бір ... ... ... ішінде болатын ... Ал ... ... - ... күрес әр түрлі катигориядағы өнімдер
арасында орын алады, бірақ ... ... ... ... ретінде әрекет етеді. Бәсеке - өнім өндіру мен оны ... ... ... ... ... тиімді жағдаилары үшін тауар
өндірушілер ... ... ... ... барлық бәсеке
айтарлықтай шектеулі. Осыған байланысты бәсекелік ... ... ... ... ... ... ... Ондай
факторларға сапа, ... ... ... ... ... техникалық қызмет көрсетуді ... ... Яғни ... ... оның жаңашылдығы, дизайны,
сервисішешуші рөлі атқаратын, тұтынушыға нарықтан тыс ... ... ... ... тыс ... деп
аталады. Бағадан тыс бәсеке ... баға ... мен ... ... ... ауысады. Мұндай
жағдайда ... ... ... баға ... ғана ... сондай -
ақ оданда жоғары ... сату ... ... ... ... ... баға өнімді нарыққа жылжытудың басты
құралы болып ... ... ... және ... пайда
көлемі соған байланысты ... ... тыс ... ... ... ... – оның бәсекелік артықшылығы немен сипатталтынын
білу қажет. Ең ... ... ... ... ... ... патентік қорғалуын, халықтың сатып ... білу ... ... қабілеттілігі белгілі бір факторлардың
ықпалымен қалыптасады. ... ... ... ... ... ... сенімділігі;
- көркемдеу,мәнерлеу;
- буып-түю;
- энергияның жұмсалуы;
Кәсіпорынның әлеуетті мүмкіндіктері бәсеке ... ... ... ... ... ... өнім ... жоғарылату;
- жоғарғы табыс,пайда табуға ұмтылады;
Бәсекеге қабілеттілік термині әр ... ... ... фирманың немесе кәсіпорынның саланың, экономиканың ... ... ... ... ... ... түрінде көрсетіледі.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі отандық экономикада ғана емес
әлемдік экономикада ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігі - бұл кәсіпорындардың өздеріне жасалып
отырған жағдайарда олардың бәсекелестерінің ... ... және ... тыс ... бойынша тұтынушылар үшін
таратымдырақ болатын өнімдер өндіру мен ... және ... Тағы бір ... оның ... үлесі, өндіру,
өткізу және даму, ... ... алға ... мақсатын жүзеге
асыру қабілеттілігі сияқты сипаттамалар жиынтығымен көрсетіледі.
Кәсіпорынның нарықтағы ұстанымын ... ... ... ... ... ғана ... сондай - ақ әсер ... ... ... ... Фактор - бұл экономикалық, өндірістік қызмет
натижесіне әсер ... ... ... күш. ... айтқанда,
өндіріс тиімділігін анықтауға және әсер ... ... ... ... ... болуы бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету
үшін жеткіліксіз, сондықтан осы ... ... ... ие ... олар ... ... ... Тауар стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін басқару
әдістері
Тауардың бәсекеге қабілеттілігінің проблемасы ... ... ... ... Бұл мәселенің қаншалықты дәрежеде сәтті шешілуіне
елдің, тұтынушылардың, ... және ... ... көп нәрсеге
тәуелді болып табылады.
Экономикалық және әлеуметтік қиыншылықтардың ... ... даму ... азаюы, екінші жағынан Батыс елдерінің
өндіріс тиімділігі мен өмір сүру ... ... ... ... ... – бұл ... өнім сапасы.
Бәсеке факторы өндірушілерді нарықтан шығару қаупі ... ... өз ... бәсекеге қабілеттілігімен айналысуға итермелейтін
мәжбүрлі сипат алуда, ал нарық болса кәсіпорындар іскерліктерін ... ... ... ... ... жағдайда маркетинг тауардың бәсекеге қабілеттілік
проблемасын шешудің, өз ... ... ... ... ... ... әсерін сезіну арқылы тиімді құралы болып
табылады.
Қазақстанда көптеген ... ... ... ... ... өту ... немесе ертең ... ... ... ... ... анықтайтындығынан шыға келе
сапа ... ... ... ... ... ... ... сәттілігінің
шешуші факторы болып оның ... ... ... ... ... ... дизайны, түсі, формасы, ... ... ... ... ғана
емес, сонымен ... ... және ... да ... ... жеткізу уақыттары, тарату арналары, сервис, жарнама) нарық
жағдайына, ... ... ... сәйкес келуін білдіретін көп
аспектілі ұғым. Бұдан басқа тауар бәсекеге ... ... ... болып тұтынушылардың тауарларды қолдану мерзіміндегі
жұмсаған шығындары ... ...... кез-келген өндірушілердің тауарлар мен
қызметтерді жасау, өндіру және өткізудің барлық ... ... ... Осы категорияны қолданудың көп аспектілігіне байланысты
ғылымның әр түрлі саласында, ... ... ... бар.
Академик Романов А.Н мынадай анықтама келтіреді “тауардың бәсекеге
қабілеттілігі деп тауардың ... ... ... ... ... ... ... яғни бәсекелесуші тауарлар аналогының кең
ұсынылуы жағдайында осы тауарлардың басқалармен салыстырғандағы артықшылығы
түсініледі”.
К.Бейсембетов осы ... ... ... тұжырымын ұсынады:
«тауардың бәсекеге қабілеттілігі - бұл нақты бір ... ... ... осы ... ... ... бойынша аналог тауарларынан барлық ерекшеліктерді айқындайтын
тауардың сипаттамалары». Сондықтан да бұл ... ... ... ... яғни ... қабілеттілігі.
Тауарларды өндіретін өндірушілер болғандықтан, барлық негіздер бойынша
сәйкес кәсіпорындар, фирмалар, бірлестіктер, сондай-ақ олар орналасқан
елдердің бәсекеге ... ... сөз ... ... кез-келген ... ... ... ... бойынша тексеруден өтеді: яғни, әр сатып алушы
өзінің жеке ... ең ... ... ... ... Ал, сатып алушылар жиынтығы – бәсекелесуші тауарларға
қарағандағы ... ... ... ... ... тауарларды
сатып алады.
Сондықтан да тауардың бәсекеге қабілеттілігін (яғни, бәсекелестік
нарықта коммерциялық тиімді өткізу мүмкіндігін) ... ... ... ғана ... ... ... сөзбен айтқанда, тауардың
бәсекеге қабілеттілігі – ... ... пен сату ... ... ... ... қоса әр тұтынушы өз ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі индивидуалды сипатқа ие.
Өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ... ... алу ... Егер бұл техникалық күрделі тауар болса, ... ... ... майға, қосалқы бөлшектерге, жөндеу)
шығындарын көтеруге, егер өндірістік ... ... ... ... ... еңбегін төлеуге, оларды оқытуға ... ... ... ... тура келеді. Сонымен сатып ... екі ... ... ... ... алуға кететін шығындар
(тауарлар бағасы) және тұтынушыларға қатысты ... құны деп ... ... құны ... алу ... ... болады (транспорттың
толық қызмет көрсету уақытының ... ... ... ... ... 20 %-дан жоғары болмайды, жүк тасушы автомобиль - 15 %, магистралды
ұшақтар – 10-12 %, тоңазытқыш шамамен – 10 %). ... да ... ... ... ... емес, керісінше, қызмет көрсету уақытының
барлығында минималды тұтыну ... ие ... ... қабілетті болып
табылады. Тауарды жобалаған кезде ерекше ... ... ... ... емес, керісінше, оның тұтыну ... ... ... Яғни әлемдік тәжірибе куә еткендей жаңа тауар жоғары бағамен
сатылса да нақ осы параметр шешуші болған.
Төмен сапалы тауарлар сәйкес баға ... ... ... ... бірақ белгілі бір қасиеті жоқ болса ол ... ... ... ... «вспышкасының» жоқ болуының орны төмен
бағамен толтырылмайды.
Алайда бұл экономикалық көрсеткіш өзінің ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілік
параметрлерінің саны бұйымның техникалық және эксплуатациялық тұрғыдағы
түрі мен күрделілігіне және де ... ... ... ... ... және ... да сыртқы факторларға байланысты болып табылады.
Әр тұтынушының ... ... ... ... да ... ... үшін
жалпы орындалуы міндетті болып табылатын талаптар бар. Бұлар Халықаралық
стандарттар (ИСО, МЭК, және т.б.) және ... ... ... және ... ... ... заңнамалық, нормативтік
актілермен елге кіргізілетін өнімге талаптар ... ... ... ... ... осы ... ... стандарттарында; патенттік ... ... ... Осы ... ... ... тауардың
нарыққа шығуына айтарлықтай кедергі келтіреді [39].
Нормалар, стандарттар мен ережелердің ... ... де ... ... ... басқа да талаптардың болашақта өсуінен туындамаса)
бұйымның бәсекеге ... ... ... қайта керісінше
төмендетіп жібереді. Өйткені ол сатып ... ... ... бағаны өсіреді де нәтижесінде ол пайдасыз болып қалады.
Тауардың бәсекеге қабілеттілігін зерттеу ... ... ... ... дер ... ... алдын-алуға
бағытталған шешімдер (мысалы, бұйымды өндірістен алып ... ... ... ... секторына ауыстыру) қабылдау үшін
тауарлардың ... цикл ... ... ... ... әрі ... жүргізіп отыру тиіс. Бұл жағдай кәсіпорынның ескі өнімі өзінің
бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... жаңа өнім шығару
экономикалық тұрғыдан тиімді болмауынан туындайды.
Сонымен қатар кез-келген ... ... ... кейін өзінің бәсекеге
қабілеттілік потенциалын біртіндеп жұмсай бастайды.Сондықтан да жаңа бұйым
ескі бұйым өзінің бәсекеге ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететіндей график бойынша жобалануы тиіс. ... жаңа ... ... ... ... ... әрі жеткілікті
дәреже түрінде ұзақмерзімді болуы тиіс.
Тауардың бәсекеге қабілеттілігін басқару жүйесінде оны ... ... ... ... ... қабілеттілігін зерттеудің көптеген
әдістемелерінің болуына ... ... жаңа ... мен
модификацияларын қалыптастыру жалғасуда. Солардың бірі ... ... ... ... қабілеттілікті бағалаудың типтік сызбасы).
Әдістемелік база тауарларды сату және ... ... ... ... тиіс. Тұтынушыны тауардың тұтынылуы емес, қайта оны
тұтынудан алатын ... ... ... да ... бәсекеге
қабілеттілігін бағалауда бәсекелестердің ... ... ... ... ... ... жаман қанағаттандыратын бөлігі
ескеріледі. Ал, ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігіне қаншалықты ықпал ететіні қарастырылады. ... ... ... ... ... ... мәселесін шешу және оны
басқару талданып ... ... мен оның ... тауарларына
тұтынушылардың қарым-қатынасын зерттейтін, сондай-ақ ... ... ... ... мен ... мүмкіндіктерді тиімді
пайдалану мен қауіптерден қашу ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші ретінде тұтынушылардың
талғам деңгейі болып табылады. Яғни нақты осы тауарды ... ... бір ... аралығында олардың артықшылығын көрсетеді. Мұндай
көзқарас тұтынушылар ... ... ... ... береді.
Тұтынушылар үшін тауардың бәсекеге қабілеттілігі құраушыларының
маңыздылығы, ... ... ... ... ... ... ... тұтынылатын тауарлар үшін сатуға дейінгі және сатудан кейінгі
қызмет көрсету әдетте маңызды емес, сонымен қатар осы ... ... алу ... ... ... ... таңдарда және оны
қолданғанда (бұл ... ... ... қызмет көрсету маңызды болады). Өз
кезегінде ұзақмерзім пайдаланылатын тауарлар үшін сатудан кейінгі қызмет
көрсету өте ... орын ... ... орай әр жағдайға байланысты тауар
бәсекеге қабілеттілігінің құраушыларын анықтау өте маңызды ... ... ... тек әр типі үшін ғана әртүрлі емес, ... ... ... және ... ... қатынас сол немесе басқадай
тауарлар уақыттың өтуіне байланысты өзгеруі ... ... егер ... жылдары тауардың тапшылығы жағдайында өнім ... ... ... сол ... талабы болса, қазіргі кезде бұл жағдай
керісінше ... яғни аз ... ... ... өз ... ойлай бастауына байланысты тауардың
экологиялық, ... ... ... ... ... артуда. Сәйкесінше тауарлардың жоғары бәсекеге қабілеттілігіне
жету үшін тұтынушылардың сұраныстарының ... ... ... ... ... ... ... құраушыларының жиынтығын анықтауда –
оны бағалау ... орын ... ... ... ... және әлеуметтік әдістерге сүйенуге болады.Өйткені нақ осы
параметрлер тауардың нарықтағы жетістігі мен ... ... ... ... ... ... ... үшін шаруашалық жүргізудің
стратегиялық аймағы, стратегиялық ресурстар аймағын және стратегиялық ... тобы ... ... ... ... жүргізудің стратегиялық аймағы (ШСА) – ұйым шыға алатын,
оның сыртқы ортасының жеке сегменті.
Сондай-ақ әр фирма өз тауарларының бәсекеге ... ... тағы бір ... ... жәйт бұл ... ... құраушыларының
кейбір маңыздылығы төмен элементтері нақты жағдайларда ... үшін ... ... ... Яғни фирма маркетинг құралдарын тиімді ... ... ... ... ... нақ осы ... ... тауардың бәсекеге қабілеттілігі – күрделі және көп мәнді
мәселе болғандықтан, оны ... ... пен ... ... ... ... ел ... деңгейін анықтайтын өлшем болып
табылады.
Сурет 4. Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың типтік сызбасы
Стратегиялық ... ... (СРА) – ... сол ... ... ... шығару үшін ұйымды ресурспен қамтамасыз ететін, осы ресурс
жабдықтаушыларының жиынтығы.
Стратегиялық әсер ету тобы (СӘТ) – бұл ... ... олар ... ... жасай отырып, оның ұлғаюы немесе тарылуына, сондай-ақ ... ... алып ... ... ... ... ... және тағы басқалар).
ШСА, СРА және СӘТ потенциалды сипаттамаларына талдау жасау арқылы ұйым
стратегиясының даму бағытын рационалды ... ... Бұл ... ... ұйымға немесе оның ағымдық ... ... ... анықтап, зерттеуден тұрады. Нәтижесі – кез-келген бәсекелеске
ашылатын перспективаны анықтау.
Екінші қадам – қажетті бұйымдар номенклатурасын ... және ... ... ... ... ... мен өткізу стратегиясын
құрастыруға, сондай-ақ пайданы жүзеге асыру үшін ... ... ... жауапкершілікті бөлу.
Бұл үшін ұйымның ішінде стратегиялық шаруашылық орталығын (СШО) құру,
оларға қызметтің стратегиялық бағытын таңдауға жауапкершілікті жүктеу және
ағымдық ... ... ... ... ... ... пайда табуды
жүзеге асыру жауапкершілігін жүктеу ... бар ... ... басқа жаңа ... ... ... ... ... мәселесі ұйым үшін маңызды
стратегиялық таңдау жұмысы болып келеді: ... ... ... және ... қорларды, демек қалған ұйым қорлары түрлерін)
сақтап қалу (қаншалықты ұзақ) немесе жаңасына ... ... ... ... ... ... бір бөлігі ескіріп қалады.
Бұл таңдау сұраныс, технология және тауардың өмірлік ... ... ... ШСА, СРА және СӘТ ... ... ... ... Осымен бірге ұйым стратегиялық міндеттемесін жүзеге
асыруында АКҚО-ның мүмкіндігі талдануы керек.
ШСА ... ұйым ... ... ... Егер ұйым ... ... ... қызмет көрсету болса (негізгі өндірістік
қорлар
элементтерін,еңбек құралдарын), онда ШСА ... ... ... көлік пен байланыс және тағы басқа салалары; өндіріс ... ... ... ... шығаратын кәсіпорындар
тобы); өндіріс құралдар нарығының кешенді қажеттілігін қанағаттандыру ... ... ... ... кәсіпорын топтары болуы мүмкін.
Егер ұйым миссиясы тұтынушылық ... және ... ... ... ... онда ШСА ретінде халық тұтынатын тауарлар нарығының
жеке сегменті немесе бұл ... ... ... болуы мүмкін. Сондай-
ақ жеке тауарлардың аймақтық нарығы немесе олардың қатынасы болуы мүмкін.
Ұйым миссиясы бір ШСА-мен, ... ... ... көрсетілуі
мүмкін. Сонымен қатар өндіріс құралдары нарығы мен халық тұтынатын ... ... ... ШСА ... ... ... көрсету үшін келесі параметрлер қолданылады:
1. Берілген ШСА-дағы өсу перспективасы. Бұл ... өнім ... ... өсу қарқынына өнімге деген сұраныстың өмірлік
цикл ... ... ... ... ШСА-дағы өнім өндірісінің перспективті рентабелділігі, бұл
өткізу мүмкіндігіне ... ... ... ... ... шығындарының қажетті деңгейден аспауын білдіреді.
3. Сыртқы ортада күтілетін тұрақсыздық деңгейі, осының негізінде ... өсу ... мен ... ... анықтылығын
жоғалтып, өзгеруі мүмкін.
4. Болашақтағы табысты бәсекелестіктің басты ... ... ... бәсекелестердің техникалық және
экономикалық саясатын, өнімнің бәсекеге ... ... ... және тағы ... ... ... ... потенциалды тұтынушылардың ... ... Осы ... сипатына байланысты потенциалды технологиялық мәселелерді
шешеді. Қажеттілікті қанағаттандыру сипаты мен оны өндіру технологиясын
талдауға ... ... ... ... ... ... ... типі (сатып алушы) жобаланады. Содан кейін потенциалды
клиенттердің көп бөлігі ... ... ... ... ... ... ... арқылы, ұйымға олардың қайсысы
берілген ШСА-да табыстылықты алып келу ... ... ... ... әр параметрінің нақты мәніне тікелей әсер
ететін факторлар зертелінеді. Яғни өндірістің өсу ... ... ұйым ... деген сұраныстың ... ... ... ... (көлемі), ұйымның потенциалды клиентерінің төлем
қабілеттілігі. Осы сияқты ШСА-ның параметрлеріне әсер ететін ... өсу ... ... ... ... ... Циклдың дамуына байланысты бір кезеңнен келесі кезеңге
өтуде дәстүрлі бәсекелестік стратегиясы, әдетте, ... ... ... барлық мүмкіндігін мемлекеттің ішіндегі өз ... ... ұйым Е және G1 ... ... ... ... өсу ... бастағанда осы кезеңдерінде тұрған шетел нарықтары
тартымды болып келеді. Нәтижесінде, ұйым сұраныс циклы кезеңдерінің ... ... және ... ... сәйкес өзінің стратегиясын
қайта құрастыру қажет.
Әр ... ШСА ... үшін ... ... ... ... кеңес беру тобымен (БКБТ) ұсынылған ... Оның мәні ... ... көлемінің өсуі мен нарық көлеміне қатысты сипаттайтын
көрсеткіштер және ... ... ... оның ... ... матрица арқылы анықтау. Бұл қатынас болашақта ұйымның
салыстырмалы бәсекелестік ... ... ... ... Әр ШСА ... екі параметр бойынша салыстыру жасалынады, бұл сәйкес келетін
торға жазылынып белгіленеді.
БКБТ матрицасы ... ... ... ... ... келесі шешімдер
жиынын ұсынады:
- «жұлдыздар» нарықта ... ... бар ... өсіп келе ... ... ... ... өсу кезеңінде тұрған тауарлар). Олар, әдетте,
өзінің тез ... көп ... ... ... етеді. Уақыт келе
оның өсу бәсеңдеп, олар ... ... ... ... сиырлар» қызмет бағыты немесе өсудің ... ... ... ... ... бар ... тобы ... кезеңіне жеткен
тауарлар). Осы тұрақты және алда келе жатқан тауарлар үшін олардың
нарықтығы үлесін сақтап ... ... ... ... ... табыс алып келуімен қоса, инвестициялауды қажет ететін
- өзінің басқа ... ... тұру үшін ұйым оны ... ... «жабайы мысықтар» өмірлік циклдың бастапқы кезеңінде тұрған тауарлар.
Олар ... өсу ... және ... нарық үлесімен сипатталады.
Сондықтанда менеджерлер шабуылды стратегия мен қомақты инвестицияны
қолдана ... ... ... ... ... Осы ... ... мысықтарды» «жұлдыздарға» айналдыру керектігін, ал қандайын
сатылап жою керек екендігін басшылық мұқият ойластыру қажет.
- «иттер» толық қанағаттандырылған кезеңіне ... Олар ... ... мен төменгі өсу көлемімен сипатталады. «Иттер» өзін ғана ұстап
тұратындай табыс алып ... ... өте ... ... көзі бола
алмайды.
БКБТ матрицасы екі қызметті орындауға көмектеседі: нарықтағы көзделген
орын туралы шешім қабылдау және болашақта ШСА ... ... ... ... ... ... өсуі сенімді болашақты қамтамасыз
ететін болса (өмірлік цикл кезеңі өзгертілмесе және тұрақсыздық ... ... ғана БКБТ ... қолданылады. Нарықтағы үлес бойынша
ұйымның бәсекелестегі орнын анықтауға болады. Осыдан ... ... ... ... ... ... мен ... жағынан
ұйым иелеріне реакциасы, уақыт факторын есептеу керек.
Ұйым ... ... және ... дәлелденіп таңдалған
стратегиялық шешім туралы толығырақ көріністі «Мак-Кинзи» ... ... ... ... өз ... ... келетін ШСА-ғын
таңдау қысқа мерзімді және ... ... ... ... ... ... ... Мұндай теңгермешілік
ең алдымен ШСА өмірлік циклдарының балансына жетуден тұрады, бұл ШСА қызмет
көрсететін өмірлік циклдың әртүрлі кезеңдерінде орналасқан ... ... ... ... ... қатар, егер ұзақмерзімді ... ... ... күйреуге ұшырайды деген қорытындыға келеміз, себебі
қызмет ... ... ШСА бір ... ... ... келеді.
Сондықтан да ШСА-ның өмірлік ... ... ... болады, яғни
кезеңдер бойынша ығысу есебінен әр ... ... сату ... жету үшін ... ... ... Бұл ... «жетілу» кезеңінен
«құлдырау» кезеңіне өтуіне байланысты, ... ... ... ... кезеңіне жататын басқа ШСА-на бағытталуы керек.
ШСА өмірлік циклы сипатын имитациялы-динамикалық моделдеу ... ... және ұзақ ... ... үшін ... цикл балансы»
матрицасы қолданылады. Әр ШСА торға ... бұл ... ... ... (ҰБМ) қысқа және ұзақ перспективада оның өмірлік
цикл ... ... ... ... ... сиымдылығын сипаттайды,
штрихтелінген бөлігі – осы нарықтағы кәсіпорынның үлесін көрсетеді.
Суретте берілген ... ... ... мерзімді перспективада
өзінің таңдалған стратегиялық позициясын өзгертпей және ... ... ... ... ... ... ... отыр.
Берілген матрица көмегімен келесі іс-әрекетті көрсетуге болады:
1. ... ... және ... ... ... арасында қажетті ақпаратпен бірге ШСА бөлінеді. Бұл жерде
ақпарат: өмірлік цикл кезеңі; ... ҰБМ; ... ... ... ... ... және берілген ШСА-да сату
көлемі; берілген өмірлік цикл кезеңі үшін ... ... ... Сату ... мен ... қосып, нәтижелерін матрицаның екі блогына
«экстрополяция» жолы бойынша ... ... ... ... ... қосуды жүргізеді.
3. Қысқа және ұзақ перспективада сату көлемі мен пайданың бақылау
көрсеткіштерін анықтап, ... ... ... ... осы
мәліметтерді жазады.
4. Өмірлік цикл кезеңі бойынша бақылау көрсеткіштерге жетуде әр түрлі
ШСА-ға ... ... ... (сату көлемі мен пайданың бақылау
көрсеткіштері ... ... цикл ... ... капитал салымдарының сәйкес
келу дәрежесін анықтайды («капитал салымдарының экстрополяциясы»
ұяшығына жазылады).
6. Өмірлік цикл кезеңдері бойынша капитал салымдарының ... ... ... ... жазылады).
7. Ресурспен қамтамасыз етілуін тексереді.
8. ШСА жиынында ... ... ... ... ... ... (қызметін жүргізудегі қолайлы жағдай
есебенен бәсекелестік артықшылықпен өзін тиімді қамтамасыз ... ... ... ... ... керек, яғни стратегиялық трансакция
қоржыны түрінде тауарлық стратегияға эксплицитті ... беру ... ... екі ... ... Оның ...... стратегия баламасын
таңдауды ұсынады. Екіншісі – ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруы.
Нарық қажеттілігінің серпімділігіне ... ... ... ... ... белгіленген барлық ... ... ... ... потенциалды пайданың өсімшесін,
ұйымның кешенді ... және ... ... үшін ... ресурстарына
деген қжеттілігін ұйым қызметкерлері үнемі талдап тұруы қажет.
Кәсіпорын иемденген (немесе иемдене алатын) ресурстар ... ... ... ... ... ... егер ... шиелініскен уақытта ранжирлеу көрсеткіші ретінде материалдардың
шығындарға қатысты рентабелділікті таңдау керек. ... ... ... ... ... ... ... өсімшесіне және
қажетті жұмыскерлер санының рентабелділік көрсеткішіне өнімді ранжирлеу
дұрыс. Капитал салымдарының жеткіліксіздігі шиеленіскенде ... ... ... ... ... және ... ... деп ранжирленген тізімде тауар ассортиментінің барлық
позицияларының сол ... ... ... ... ... ... ... түседі сонда номенклатуралық позицияда ауыстыру
дәрежесі бойынша жоғарыдан ... ... ... Басқаша айтсақ, өндіруіне
және берілген номенклатуралық позициясы бойынша нарыққа ... ... ... және қажетті ресурстар шығынының ұлғаю
дәрежесі ... ... ... ... ... ... экономикалық сипаттаманы
таңдау құрастырылған тауарлық ассортимент үшін ... ... ... ... болып келеді.
Кәсіпорын иемденген (немесе иемдене алатын) ... ... ... ... ... ... Мысалы, егер материалдар
тапшылығы шиелініскен уақытта ранжирлеу көрсеткіші ретінде материалдардың
шығындарға қатысты ... ... ... ... ... ... ... жалақыға кететін шығындар өсімшесіне ... ... ... ... көрсеткішіне өнімді ранжирлеу
дұрыс. Капитал салымдарының жеткіліксіздігі шиеленіскенде өнімді мақсатты
капиталдың рентабелділігі бойынша ранжирлеу және т.с.с..
Қажетті ... ... ... ... ... ... бағдарлары маңызды болып келеді.
Көптеген зерттеулердің нәтижелерін жалпылаған және осы құндылықты
бағдарларды құрылымдаған М. ... М. ... пен Ф. ... 5. Өмірлік цикл балансы матрицасы
Осыған қарамастан тауарлық ... ... ... ... ... ... категориялардың маңыздылығымен) ұзақмерзімді перспективада
ұйымның бәсекелестік артықшылығына жетуі ... ... яғни ең ... бір ... ... ... келетін бір-бірімен
тығыз байланыста болатын тауарлар тобымен: бірігіп (ассоциация) қолдануда,
жалпы нарық сегменті, жалпы бөлу ... ... ... ... ... ... және нарыққа сол немесе басқа өнімді
шығару қажеттілігімен байланысты пайда болған кәсіпорынның ресурспен нақты
қажеттілігін талдау ... ... ... ... ... ... ... сұраныс мүмкіншілігі бар тауарлар
позициясы номенклатурасының және ұзақмерзімді перспективада кәсіпорының
өмір сүруін қамтамасыз ететін серпімді ... ... ... 6. ... ... ұйым міндеті мен оның ресурстарының өзара
әрекеттестігі
А секторы – компания міндеттері мен нарық жағдайлары сәйкес ... ...... мен ... ... ... ... – міндеттері мен ресурстары сәйкес келеді.
Д секторы – барлық факторлар сәйкес келеді.
Тауарлық ... сол ... ... ... ... ұйым оны ... торлармен ... ... ... ... қабілеттілігін ұстап тұруға қажетті қаржы деген
қажеттіліктен кәсіпорында ... ... ... ... ... ... позицияны ранжирлеу бойынша экономикалық
сипаттаманы таңдау құрастырылған тауарлық ассортимент үшін ... ... ... ... болып келеді болуын) қамтамасыз ететін
тауарлық ассортиментке таңдау берілу керек.
Сәйкес нормативті-әдістемелік құжаттар ... ... ... осы ... көзделген әдістемелер бойынша
есептелінеді (өнімнің өзіндік құны, ... ... ... ... ... ... ... бағалар).
Кесте 1 - Құндылықты бағдарлар.
|Құндылық сипаты |Құндылық категориясы ... ... ... | ... ... ... ... мерзімді |
| | ... және ... |
|1 – ... ... |
| ... | |
| ... ... | ... ... |Өсу |
| ... ... |
| ... ... |Нәтижелер ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... саны |
| ... | ... ... ... ... |Пайдаға қатысты |
| | ... |
| | ... |
| ... ... ... |
| ... ... |Ұйымдағы жайлы |
| | ... ... | ... дизайны |
| ... ... |
| ... мен ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... [29] ... 1 коріпотырғанымыздай Құндылықты бағдарлардың сипаты,
категориясы және ұйымның ... ... ... көрсетілген. Құндылықтар
сипаттарын теориялық, экономикалық, саяси әлеуметтік, ... ... ... категориясымен сипаттауға болады. Мұнда құндылықтар
сипаты мен категорияларымен ұйымның түрлі мақсаттарға жететіні көзделеген.
Теориялық ... ... ... ... ... ұзақ
мерзімді зерттеулер мен өңдеуді ... ... ... ... ,қйым көздеген мақсаттар
түрлері бойынша өсу,табыстылық ,натижелерін қажет ... ... ... ... ... саны ... қажет
етеді.Ал әлеуметтік жағынан жақсы адамдық ... ... ... көздиді.Эстетикалық құндылық сипатты бойынша
құрамы бейнесі мен симметриясы,тартымдылығы ,бұйым ... ... ... ... ... және ... ... пайданың төмендеуі (өсуі) себебін талдаған уақытта сол немесе
басқа салықтың көлемі ... ... ... ... жолмен нақты әр өнім түрі үшін сол немесе басқа экономикалық
сипаттамаларды анықтау мүмкін болмаған жағдайда ... ... ... жанама шығындар; мақсатты емес несиелер үшін пайыз ... ... ... бірқатар шығын элементтері, факторингтік қызметті
төлеу және т.б.) олардың көлемін жалпы алғанда ... НТА үшін ... ... ... мөлшерін анықтап, осыдан кейін әр НТА
орнында мағынасына пропорционалды ... ... ... ... ... ... ... «АЛАЙ» ЖШС-ТІҢ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 “Алай” жарнамалық агенттігінің мақсаты, сипаты мен міндеттері
“Алай” ... ... 1998 ... ... ... ... қызметінің максималды кең ұсыныстарын көрсетеді. Сондықтан “Алай”
өзін толық циклды, желілік (сетевое) ... ... деп ... ... ... сол ... сәйкес келеді. Толық циклды ... ... ... ... ... ақырғы өнімді өндіруге дейінгі
жұмыстарды қамтиды. “Алай” кез ... ... және кез ... кез келген талаптарды қоятын заказдармен жұмыс істейді. “Алай”
жарнама бойынша барлық ... ... ... Агенттіктің
қызметінің негізгі мақсаты ... ... ... ... асырудан
кірістерді алу болып табылады, олар:
➢ нарыққа шығу; (ПР) қоғаммен байланыс; марканы ұстау (соблюдение);
орама дизайнымен; ... және ... алу ... ... ... және қызмет бойынша консультациялау;
жарнама кампаниясының материал мен қызметке байланысты жарнамаларды
қолдануы мен ... және ... ... ... ... құрылған
“Алай” мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап, заңды ... ... ... ... ... өз қызметіне қажет атрибуттары бар: банктегі
есеп-шоты, оның ... ... ... мөрі мен ... ... ... және т.б. Жарнамалық агенттік ... ... қол ... үшін өзінің атынан мәмілелерді жасауға, мүліктік
және мүліктік емес құқықтарды алуға, міндеттерді ... ... ... жауапкер болуға құқылы. Агенттік өзінің міндеттемелері бойынша ... ... ... ... ... ... заң ... анықталған
қызметтің кейбір түрлерімен агенттік лицензия негізінде айналысуы мүмкін.
Мемлекет агенттіктің борыштары бойынша жауап бермейді. ... ... ... заңдармен көзделген жағдайларды қоспағанда, өзінің
қатысушысының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
“Алай” 100%-ы ... ... ... ... бас офисі негізін 1915 жылы Англияда Harrіson K. McCann қалады.
Қазіргі таңда “McCann-Erіckson” – әлемдегі ... ... ... және ... системасы ең дамыған. “Алай” ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының заң актілерімен тыйым салынбаған қызметтің кез ... ... ... ... ... ... ... 132 елдің 205 қаласында орналасқан.
7 “компания-коридоры”, ... ... ... ... бірінде мамандандырылған.
Маркетингтік коммуникация – техникалық құралдардың, яғни баспасөз,
теледидар, ... ... кең ... әр ... ... ... ... коммуникацияның құрылымы бірнеше ... ... ... ... ... нысаны (форма обращения): бұл хабарламалық және ... ... мен ... ... газет, журналда хабар
атауын көрнекті және бояулы болуы, радио болса, оның ерекше ... ... ... мен ... нысаны;
3. үндеу құралдары.
“Алай” жарнамалық агенттіктің ... ... ... жаңа ... тарту және олардың сенімін ақтау. Агенттік күнделікті өсіп ... ... ... және де ... ... ... тырысады.
Жарнамалық агенттік Қазақстандық мекеме болып табылады. Персоналы
жергілікті. Агенттіктің ... ... 48 ... ... олар: менеджерлер мен басқарушылар, маркетингтік мамандар, (ПР)
қоғаммен байланыс мамандары, қызмет көрсету сферасының ... ... ... ... ... ... ... мүмкін емес, барлығы
өзара байланыста. Жарнамалық агенттік еңбек ұжымын, директор ... ... ... ... ... ... ... негізінде қызметкерлерді жолдауды жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... ... беруге кепілдік ... ... ... ... ең көп мөлшермен шектелмейді және белгіленген
ережелерге сәйкес салықтар салынады. Агенттік еңбекақы төлеудің нысаны мен
жүйесін дербес ... ... ... ... ... ұтыс тігулер
мен жалақы мөлшерін көздейді.
“Алай” жарнамалық ... ... 5 ... ... ... ... құралдарын таңдауға және хабарландыруларды
орналастыруға (таратуға) ... ... ... ... ... ... ... бірі болып табылады.
Медиажоспарлау – бұл жарнаманы сауатты, экономды ... ... ... агенттіктің медиадепартаментін 7 адам құрайды.
Тиімді медиажоспарлау үшін:
1. мақсатты аудиторияның медиақалауы туралы және оның ... ... ... жарнамасы “қашан?” және “қайда?” қандай көлемде
шығады
Медиадепартаменттің жарнаманы ... ... ... ... ... қалалық баспа ақпарат құрал-жабдықтары, ... ... ... беті ... ... ... ... құралдарының тиімділігін талдау негізінде теледидар
және радио жарнама тарату құралдары ең тиімді құралы болып табылады. ... ... ... ... назар аударылуы, кеңінен ... ... ең ... 2 - ... ... құралдары
|Құрал түрі: | |тиімділігі: ... ... | ... ... ... ... сапасы |
| | ... ... баға ... ... ... | | ... |
| | | | ... | ... ... ... ... |
| | ... жоғары назар |байланысының қысқалығы, |
| | ... ... ... аз ... |
| | ... | |
| | | | ... | ... жаппай тарату |дыбысты ықпалы, жарнама |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | |қ ... арзан болуы | |
| | | | ... | ... ... ... |аудиторияның аз таңдауы, |
|жарнама | ... ... ... ... ... | ... ... әлсіз | |
| | ... | |
| | | | ... | ... ... ... |
| | |қ ... ... ... |
| | ... ... ұзақ | |
| | ... әр ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... қамтамасыз | |
| | ... әр ... ... |
| | ... ... | |
| | | | ... жарнама| |икемділігі, жиі шығуы, аз|аудиторияның аз таңдауы |
| | |ТД ... ... ТД | |
| | ... ... | |
| | ... ... баға | ... [33] ... ... ... ... журнал, яғни бұқаралық ... ... ... ... және ... ... осылардың ішіндегі
ең тиімсіз көрсеткішке жетті.
Жарнама – ақылы құралдардың көмегімен тұтынушыға тауар туралы әр ... ... ... бөлімше; хабарландыруларды ... және ... Бұл ... ... және ... ... құрайтын
копирайтерлер құрайды (мысалы, қолың қалт етсе, “Kіt Kat” жеп ... ... ... ... ... ... ... жұмыс; дизайнерлер: буклеттер, сыртқы жарнама ... ... ... күнтізбелер, ашық хат, қорап, фирма стилі;
❖ клиенттермен жұмыс бөлімшесі; тікелей клиенттермен жұмыс ... ... ... координациясы бұл бөлімше: дегустация,
конференция, мерчандайзинг, ... ... ... ... ... ... ... бағытталған акциялар),
көмек, сатуды өркендеу, сэмплинг, персонал треннингі, ... ... ... ... (производственный) бөлімше жабдықтаушылармен жұмыс, ең
оңайдан ... ... ... ... ... заказдарды тарату
(размещение), POSM материалдары (( типографиялармен жұмыс), сувенирлік
өнім;
❖ қаржылық бөлімше (финансовый ... ... ... ... ... ... ... және жауапты процесс. Сонымен қатар бірнеше
кезеңдерді қамтиды, яғни:
1. жарнаманың мақсатын айқындау;
2. жарнаманың тақырыбын анықтау;
3. ... ... ... жарнамаға жұмсайтын шығымдарды есептеу;
5. жарнаманы тарату құрамын іріктеу;
6. жарнаманың шығу мезгілін тағайындау;
7. жарнаманың нәтижесін бағалау.
Жарнаманың басымды, ... ... ... тауар туралы ақпаратты
жеткізеді; жарнама тұтынушы назарына бірнеше рет қайталанады; ... ... ... рет ... ... ... ... жеткізеді.
Жарнаманың кемшіліктері: жарнама өте қымбат әдіс; тұтынушының тауарға
қоятын ... ... ... ақырғы нәтижесімен
тиімділігін дәлелдеу өте қиын. Егер ... ... ... онда ... кезде де жарнама бола бермейтінін ескерген жөн.
2.2 ”Алай” ЖШС-нің жарнамалық ... ... ... имиджін көтеру мақсатында кең жарнамалық кампания
өткізілуі ... ... ... аудитория қатарына кіретін тұлғаларға
ақпаратты жеткізу өте қиын. Мысалы кәсіпкерлер ... ... және ... ... ... ... көреді.
“Алай” жарнамалық агенттіктің басты мақсаты, өзіне жаңа тұрақты
клиенттер тарту және олардың сенімін ... ... ... өсіп ... ... ... және де оларға төтеп беруге тырысады.
Сол себептен жоспарланатын кампания келесі құралдарды қамтиды.
Теледидардағы жарнама
Теледидар басқа ... ... ... қарағанда ең тез дамитын
ақпарат құралы болып саналады. Оған ... ... ең ... ... ... ол оның ең ... ... – ірі қамту деңгейі және
мыңдаған контактардың арзандығы. Корпорацияға ең тиімді келесі ... ... ... ... ... қатарына ұлттың элитасы кіреді деп
айтуға болады. Сол себептен осы канал Қазақстандағы ең ірі ... ... ... 4 - ... ... ... ... ... |0-15 жас ... – 5 % |
| |15-22 жас ... – 10% |
| |22-29 жас ... – 25% |
| |29-50 жас ... - 30% |
| |50≥ жас ... – 30 % ... ... ... – 25% |
| ... – 30% |
| ... – 45% ... ... – 45% |
| ... – 15% |
| ... ұлт ... - 30% ... жері ... ... – 60% |
| ... ... - 40% ... [19] ... ... ... Қазақстандағы 29-50 ... мен 50 ... ... 30%-ы ... ... 0-15 жас ... яғни 5%-ке ие болады.Одан кейінгі
орынға 15-22 жас аралығындылар 10%, 25%-дық ... 22-29 ... ие ... сипатына қарай «хабар» ... ... ... ... ... арна деп ... ... 30%-дық
көрсеткішке мамандар мен 25 %-дық көрсбасқа етуішті жұмысшылар иеленді.
Ұлттық жіктелуге келер ... ... ... ... телеарна
көрермені қатарына, яғни 45%,орыстар 15% мен басқа ұлт өкілдерінің 30%
телеарнаны ... ... ... ... қала тұрғындарының 60%-ы ... ең ... ... ауыл ... ... ие.
Осы каналды мұнай мен көлік компаниялардың басшылары мен
мамандары ... ... осы ... ... ... ең ... ...
үкіметті, оның іс-әрекетін жақсы ... ... ... Қазақстанда ең қымбат болып саналады, сол себептен осы ... ... ... ... кейін немесе алдында шығу керек.
Осы арна ең кең таралу кеңістігіне ие – Қазақстанның 98% қамтиды. Осы
арнада ”АПК ... ... ... ... ... ... ... өнімдерінің басты тұтынушылары ауыл ... ... ... ... ... емес ... роликте компания шығаратын
өнімнің ... ... ... ... ... ... 5 - ... 1 телеарнасының сипаттамасы
|Критерий ... ... |0-15 жас ... – 20 % |
| |15-22 жас ... – 5% |
| |22-29 жас ... – 15% |
| |29-50 жас ... – 35% |
| |50≥ жас ... – 25% |
|Жұмыс ... ... – 55% |
| ... – 25% |
| ... – 20% ... ... – 75% |
| ... – 5% |
| ... ұлт ... – 20% ... жері ... тұрғындары – 35% |
| ... ... – 65% ... [19] | ... 1 ... ... ... жарнамасын
Қазақстандағы 25-50 жас аралығындылар мен 65 ... ... ... ... ... 0-15 жас аралығындағылар, яғни 20%-ке ие
болады.Одан ... ... 15-22 жас ... 5%, ... көрсеткішке
22-29 жас аралығы және 29-50жас аралығындағылар ие болады.
Жұмсы сипатына қарай Қазақстан 1 ... ... ... ... ... ... мен 20 %-дық ... етуішті
жұмысшылар иеленді.
Ұлттық жіктелуге келер болсақ қазақстандық басын көпшілігі телеарна
көрермені ... яғни ... 5% мен ... ұлт ... ... тамашалауы байқалады.
Тұрғылықты жеріне қарай қала тұрғындарының 35%-ы ... ең ... ... ауыл тұрғындаары 65%-дық
көрсеткішіне ие
31 канал ... ... ... ... ... ... ... бірақ көрермендердің қатарын келесілер құрайды:
Кесте 6 - 31 ... ... ... ... ... |0-15 жас ... – 25 % |
| |15-22 жас ... – 35% |
| |22-29 жас ... – 20% |
| |29-50 жас ... – 15% |
| |50≥ жас ... – 5 % ... ... ... – 20% |
| ... – 45% |
| ... – 35% ... ... – 35% |
| ... – 35% |
| ... ұлт ... - 30% ... жері ... ... – 80% |
| ... тұрғындары - 20% ... [19] ... ... ... ... 29-50 жас аралығындылар
мен 50 жастан жоғарғылардың 5%-ы тамашалайды.Ең төменгі көрсеткішке 0-15
жас аралығындағылар, яғни 5%-ке ие ... ... ... 15-22 ... 35%, ... ... 22-29 жас аралығындағылар ие болады.
Жұмсы сипатына ... 31 ... ... басшылардың 20%-ы
тамашалайды, 45%-дық көрсеткішке мамандар мен 20 %-дық көрсбасқа ... ... ... ... ... ... мен ... бірдей
пайыздық көрсеткішті иеленеді 35%,ал басқа ұлт өкілдерінің 20% телеарнаны
тамашалайды.
Тұрғылықты жеріне ... қала ... 80%-ы ... ең ... ... ауыл ... 20%-дық
көрсеткішіне ие.
Көрермендердің қатарына жасы 20-40 аралығында ... ірі ... ... ... ... айналасатын салаларында, немесе оған
жанама әсер ететін салаларында ... ... Осы ... ... ... ... ... жаңалықтарын қамтиды.
Корпорацияны ... ... ірі ... және жеке меншігіндегі
компанияларда жұмыс істейтін жас мамандары, компания ... ... 7 - ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... графика, музыка, |10 сек |250 ... ... ... |15 сек |250 |
| |30 сек |500 ... ... ... |1 мин |3000 ... музыка, компьютерлік графика) |3 мин |5000 |
| |5 мин |10 000 ... ... |3 мин |4500 |
| |5 мин |7500 ... |30 мин ... ... [34] ... ... ... отырғанымыздай,бейнематериалдарды
дайындауга кеткен шығындар көрсетіледі. Бейнематериалды ... ... ... ... ең жылдам дайындалған ... ... Ол 10-30 ... ... ... ... да 250-500 доллар аралығындағы қаржылай шығындар жұмсалады.
Орташа ... ... ... ... ... Олардың уақыттық көрсеткіші 1-5 минут аралығын көрсетсе, жұмсалған
өндіріс шығындары 3000-10 000 доллар аралығында қаржы жұмсалған.
Ең көп уақыт пен ... ... ... фильмдер алады. Кеткен уақыт
мөлшері еткен ... ... 30 ... ... ең көп ... 35 000-нан астам
қаржылай шығын жұмсалған. Бұл ең төменгі көрсеткішті сипаттайды.
Жарнама нақты осы ... шығу ... ... әсер ... ... ... ... қайталану керек
- Қазақстан 1-де жүргізілетін жарнама ауыл шаруашылықтарының жұмысшылар ... ... егін егу ... ... болу ... ... жарнама созыңқылы болып табылады, ... ... ... жас ... ... ... әлі ... оған тоқтамай әсер ету қажет.
Жарнамалық-каталогтық басылымдар тұрғындарды тиімді тұтыну тауарлары
немесе ... ... ... ... ... уақытта, қажетті
сапада ... ... ... ... ... ... ... өз орнын анықтауға, сұраныс пен ұсынысты қанағаттандыруға,
өз тауарлары мен ... ... ... ... ... мен ... ... ортада өз бәсекелестерін анықтап, ... ... 8 - ... ... ... ... жалпы шығындар
|Шығындар ... ... ... ... ... ... |150 ... |450 ... ... |750 ... |450 ... ... |1200 ... |3000 ... ... ... |5 рет ... ... = 56 250 ... 1 |15 рет ... ... = 60 750 |
|31 канал |10 рет ... ... = 59 400 ... |176 400 ... ... |179 400 ... Ақпарат көзі [34] ... ... ... ... ... ... ... көлемі 179 400 қаржы көлемін көрсетеді. Роликтерді ... ... ... 1 ... ... 15 рет, 90 күн
телеарнада роликтерді көрсетуге мүмкіндік туса, әр ... ... ... 45 ... құрайды. Жалпы шығындары 60 750 доллар ... ... ... ... 31 ... ... 10 рет 90күн көрсетілсе, әр
күнде түсетін пайда көлемі 66 доллар қаржы жұмсалады. Жалпы шығын көлемі
59 400 ... ... ... отыр. Соңғы орынды Хабар телеарнасы алып
отыр. Телеарна ... 5 рет 90 күн ... ... ... ... шығын  125
долларды құрайды. Жалпы шығын көлемі 56 250 ... мен ... ... ... ... ... газеттер қатысады:
- ”Егемен Қазақстан”
- Казахстанская правда
- Деловая Неделя
- Панорама
Нақты осы газеттерді таңдау себептері:
• ”Егемен Қазақстан” мен ... ... ... ... ... ... тендерлер көрсетіледі. Тендерлер –
Корпорацияның басты өткізу арналарының бірі болып табылады. Себебі
мұнай өндіретін компаниялар барлық сатып ... ... ... ... ... Дәл сол ... ... бірдей. Сол
себептен осы газеттерге мұнай мен көлік компанияларының ... ... ... мен ... ... ... экономика мен
саяси зертеулеріне, талдауларына маманданған газеттер. Олардың басты
оқырмандары – жоғары ... ... және ... алу ... ... Жоғарыда көрсетілген газеттерінің бәрі де (Егемен Қазақстаннан
басқа, себебі ол қазақ ... ... ... ... ... ... газеттері, ең ірі тираж иелері.
Кесте 10 - Газеттердің сипаттамасы
|Газет аты ... ... ... |1 ... бет |1 ... ... |
| | | ... |жарнамалық |
| | | ... ... |
| | | ... $ ... $ ... ... 2 рет |150 000 |1 500 |100 рет* |
| | | | |1500 = 150000 ... ... 3 рет |450 000 |3 500 |180 рет* ... | | | |3500 = 630000 ... ... ... 1 рет |350 000 |5 000 |52 рет |
| | | | ... ... ... 1 рет |350 000 |5 000 |52 рет |
| | | | |*5000= 260000 ... сомасы: |1300000 ... ... көзі [33] ... ... ... мәліметтерінен ... ... ... ... - ... тұрақты
болады, басылымның әр номерінде Корпорацияның ... ... ... ... – бір ... 4 ... ... сол
себептен, егер журналдың тиражі 100 000 дана болса, онда ... 400 000 адам ... ... ... 1 ... қолданылады - Oil Review
Kazakhstan.
Аудиториясы - Қазақстандағы мұнай мен газ ... ... ... ... 12 рет ... 1 ... бағасы 100 доллар. ... ... ... полиграфияның жоғыра деңгейі
- тұрақты аудитория
- таралымның кеңдігі
- бизнесмендер, менеджерлер, саясаткерлер арасындағы ... ... ... ... осы ... ... PR баптарын бастыруға
мүмкіндік бар.
Газет пен журналдарға жарнаманы орналастыру үшін жарнама макетін
жасату қажет. Газеттегі жарнамадан ... арта ... ... ... негізгі оптикалық орталық бар болса
• басылымдағы тауар іс-әрекетте көрсетілетін болса
• бас жағы (шапка) оригиналды болса
... ... ... ... ... ... ... тұтынудың ерекшеліктері мен нақты жағдайлары көрсетілген
болса.
Жарнамалық каталогтық басылымдар жылына көп дегенде 1 рет ... ... ... – сала ... ... компаниялардың
аттарын, мекен-жайын, ұйым бастығының аты жөнін көрсету. Жарнамалық-
каталогтық ... ... ... мен ... анықтауға өте тиімді құрал. Жарнамалық-
каталогтық басылымдарға жарнаманы орнатуға кететін шығындар. ... ... ... белгілі
болғандықтан осыдан Корпорация ешбір зардап шекпейді.
Кесте 11 - ... ... ... мен ... ... ... ... $ ... ... ... |3000 |
| ... демеушілік – 3 | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... Алай |7 000 |
| ... жылдық өнер | |
| ... ... | |
| ... | ... ... |Акционерлерге арналған |750 ... ... ... ақпараттық | |
| ... (500 ... 30 | |
| ... | |
| ... ... |3 000 |
| ... 2003” басылымын | |
| ... (100 бет, 2000 ... | |
| ... ... |6 000 |
| ... жарнамалық | |
| ... ... (12 | |
| ... 1000 ... 4 | |
| ... | ... және ... үшін ... 500 ... бұйымдар |шығару (5000 дана) | |
| ... ... |1 600 |
| ... (5000 ... | |
| ... ... ... |4330 |
| ... ... (1000 | |
| ... | |
| ... (А3, А5 |500 |
| ... (А3-100 ... | |
| ... | |
| ... (200 ... |2 000 |
| ... ... |1 250 |
| ... ... ... қоятын | |
| ... ... – 50) | ... ... ... ... ... |6500 |
| ... ... ... | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... ... ... ... |3400 |
| ... | |
| ... қаласы «Өскемен |7000 |
| ... ... » ... | |
| ... ... ... | |
| ... | ... ... ... ... ... мен | |
| ... | |
| ... ... ... | ... ... |49230 ... көзі [33] ... ... ... ... 50 000 ... тұрады.
Корпорацияның миллионадған доллар айналымымен салыстырғанда осы сомма ... ... ... ... да осы ... ... тиімділігін анықтау керек.
Тиімділікті зерттеп алып біз кейбір жарнамалық құралдардан бас тартуымызға
болады.
Сурет . 2009 жылдың жарнама көлемі
Жарнамалық ... 2009 ... ... ... ... ... ... өстті.(Диаграмма 1).Бұл көрсеткіш бір жылдық телеарна
бөлігінің 75% ... ,ал ... 494$ мил ... ... % ... ... ... 5,83 % құрды ,бұл көрсеткіш тікелей үлкен
пайызға жоғарылады.радиолық ... 3,67 % ... ... тасушыларның көрсеткіштері бір деңгейде орналасқан. Ең
тиімді жарнама интернеттегі жарнама ... ... ... 31 ... өте ... сол себептен одан да бас тартамыз.
Жарнамалық кампанияның ... ... тек қана ... ... ... ... Сол ... жарнамалық кампанияның әсері
қосымша тауар айналысының көлемі мен жарнамалық кампанияға ... ... ... ... ... ... ... алу үшін келесі формула қолданылады:
Э = Тд х Нт /100 – (Uр + Uд)
Бұл жерде,
Э – жарнамалық кампанияның экономикалық әсері, ...... ... ... құрылған қосымша тауар айналысы,
теңге
Нт – тауарға қосылған сауда үстемшесі
Uр – жарнамаға кеткен шығындар, теңге
Uд – тауар ... ... ... болған шығындар
Осы жерде пайда болған әсер жарнамалық кампанияны іске асыруға кеткен
шығындармен салыстырылады. Салыстырудың нәтижесінде келесі қортындылар болу
мүмкін:
1. ... ... ... ... ... ... ... мүмкін
2. Жарнамалық кампанияның әсері оған кеткен шығындардан артық
3. Жарнамалық кампанияның әсері оған ... ... жаба ... келтірілген формула арқылы жарнамалық ... ... ... ... дәл мәліметтерді алу үшін жарнаманың рентабельділігін
өлшеу ... = П х 100 /U ... ...... ... ... %
П – ... түскен табыс, теңге
U – осы тауарды жарнамалауға ... ... ... ... ... ”Корпорациясы” ЖШС-нің рентабельділігі
Осы мәліметтер бойынша “Алай” ЖШС-нің жарнамалық кампаниясы тиімді.
2.3 Жарнамалық агенттіктің ... ... ... ... ... агенттіктің клиентпен қарым-қатынасы: клиентпен
жұмыс үшін агенттікпен топ бөлінеді, оның құрамы: клиентпен жұмыс атқаратын
менеджерлер, ... ... ... ... қызметкері,
өндірістік сұрақтар бойынша менеджерлер. Осы көрсетілген қызметкерлер әр
бөлімнің бас менеджерлерінің ... ... ... істейді. Клиентпен
қарым-қатынас, “клиентпен жұмыс” бөлімшесінің менеджерімен және оның
басшылығымен іске ... ... ... ... ... ... ... әр жылдық стратегиялық және ... ... ... жоспарлау басқару портфелі
2. медиа сатып алу: ... ... ... алу; ... ... ... бюджет бақылауы
3. әкімшілік: күнделікті сұраулар; ағындағы жоспарлар өзгерістері;
анализдарды орындайтын топ
4. ... ... ... ... бірігу;
творчестволық мағыналы таңдаудағы жетістік
5. есеп айырысу (отчетность): жыл сайынғы медиа жоспарлар; медиа
анализдер; даму ... ... ... ... ... ай сайынғы бәсекелестер анализі; үздіксіз
бәсекелестік ... ... ... және ... жеке ... ... мақсатты аудитория анализдері
8. трейнингтер-оқытулар (обучение) “McCann-Erіckson” негіздері; медиа
мәндер
“Алай” ... ... ... ... ... ... Esso, ... Wall’s, Lego, Exxon Mobіl, Durex, Іreland,
Vodafone, MasterCard, DuPont, Pfіzer, Johnson and Johnson, Tetra Pak ... ... ... ... қызметтер түрін алатын клиенттері:
• Нестле: Нескафе, Магги, Шоколад және басқа кондитерлік өнімдер
• Unі ... ... ... ... ... ... ... Браво – жарнама өнімдері
• Пивзавод #1: 1974 және 130 сыралары, ... және ... ... ... MasterCard, Maestro
• Хамле: печенье; шоколадные батончики, сағыз
• Sіemens: Sіemens телефондары
• Lek: Persen, Lіnex, ... ... JTІ: ... ... ... ... Хан, Морэ (темекілері)
“Алай” жарнама агенттігінің ATL клиенттері (медиа):
UPS – ... ... - ... ... - ... ... Jacobs Suchard - май мен ... - Аквафреш, Солпадейн, Колдрекс
Evyap - тұрмыстық химия
“Жанна” сауда үйі – Жиһаз
Оазис – Гигиена
Exxon Mobіl – Esso, Mobіl
“Алай” ... ... BTL ... ... байланыс)
клиенттері:
The Coca-Cola Company: Coca-Cola, Coke-Lіght, Фанта, Спрайт, Бон Аква,
Фрешка
Unіlever: Дав, Рексона, Пепсодент, Липтон
Lufthansa ... ... ... Алем: Розничный, Корпоративный, Халықаралық есептері.
Әр жеке клиент заказы бойынша жұмысты ... ... ... ал
мамандандырылған бөлімше қызметкерлеріне бір немесе бірнеше клиенттерге
қызмет көрсету тапсырылады.
Клиенттермен жұмыс бөлімшесінің көрсететін ... бірі – ... ... ... Клиент брифының мазмұны: “Aquafresh” тіс пастасы – сапаның өнім
премиумы, ... ... ... ... өндіріледі,
инновативті өнім. Орауы көзтартымды, уақытқа сай. Үш ... ... ... ... Өскемен және Бішкек (2005 ж. ақпан).
Мақсатты аудитория ... ер ... 20-45 жас ... 25-45 жас); қала ... ... ... ... өнімге бағытталған.
Жарнама агенттігіне тапсырысы.
Промоушн акцияны өткізу жайлы ұсыныстарды өңдеу: акцияның механикасы,
бюджеті.
Бекітілген механика негізінде: креативті ... және ... ... ... ... промоушн акция өткізу.
Мақсаттар: Жаңа тұтынушыларды ... ... ... ... ... аудару. Алматы, Өскемен, ... сату ... ... және ... ... ... ... өңдеу кезінде, “Aquafresh” сауда ... ... ... ... ... үшін “McCann-Erіckson”-ның бір тәсілі
қолданылды. Және де жергілікті нарықтағы ... ... ... ... ... талданды.
Осыдан шығатыны: өткізілген анализге келісті, бренд ... ... ... ... ... ... қойғаны тұтынушылар
базасын кеңейту.
Мақсатты топ: Жаңа ... және ... ... ... ... ... Жаңа ... қызықтыру.
Шешім: сатып алуды/сынақты күшейту және осы марканы ... ... келу үшін ... критерийлері:
Тұтыну және бәсекелестер маркасының сатып алушыларын өз қатарына қосу
деңгейін кеңейту үшін, программа механикасы келесі ... ... ... басты жүлде – тартымды жүлдені ұсыну, яғни потенциалды тұтынушы
сатып алу процесі кезінде өзінің әдеттегі қалауын өзгерте ... ұтыс ...... ... ... ... жоғарылату үшін екінші дәрежелі жүлделер ұсыну
Осыдан шығатыны, промо ... ... ... ... анализ негізінде, біз, қарастырылған
механизмдердің әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтадық.
Әр механизмде ... және ... ... ... ... ... ... 2 мүмкін деген ... ... ... ... ... ... қолдануға болады.
Акцияға қатысқысы келгендер ... тіс ... 1 -
2 ... ... ... алу ... нұсқалары:
|2. (1-2) бар кодты қиып алып, оны| 2. (1-2) бар кодты қиып алу ... ... ... және | ... ... алу ... | ... қатысушыларға) | |
| | 3. ... ... |
| | 4. ... ... а/ж салу |
| | 5. бас ... ... ... ... ... толтыру | қатысу ... бас ... ... ... | ... ... |– ... ... ... ... |1. ... алу мүмкіндігі аз, басты |
| |белсенділігін арттыратын белгілі | |сыйлық санының ... |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| | |2. ... үшін ... ... ... ... үшін талаптарды |3. |мүмкін ұтысты күту периодының |
| |жеңілдету | ... ... ... ... ... ... ақпарат:
ТД – жергілікті аймақтық арналар (Бішкек, Өскемен), АлмаТВ (Алматы)
Радио – жергілікті аймақтық арналар (Бішкек, ... ... ... ... (Алматы)
Пресса – жергілікті тегін газеттер
POSM – плакаттар, купондар, листовкалар
Промо топ – тұрақты және қозғалысты
Мекен-жайсыз ... и ... ол ... ... тұрады:
1. қатысқысы келгендер “Aquafresh” тіс пастасының 1-2 ... ... ... ... (1-2) қиып ... ... ... конвертті толтырып, а/ж салып жіберу
12. жүлделер ұтысында қатысу
Талдау (анализ):
|+ |– ... ... ... қатысты аздығы |1. |ұтып алу мүмкіншілігі аз, басты|
| | | ... ... ... ... |жаңа сатып алушылар үшін жеңіл |2. |мүмкін болатын ... күту |
| ... қою | ... ... ... қолдау.
Промо акция өткізілуі туралы ақпарат:
Радио – жергілікті аймақты арналар (Бішкек, Өскемен), “Европа+” немесе
“Русское радио” (Алматы).
Пресса – жергілікті тегін газеттер.
POSM – ... ... ... ... ... ... мен акция бюджетін хабарлау болып табылады.
Сонымен, «Алай» ЖШС-ның ... ... ... ... басқарудың үлес салмағы өте ... деп ... ... ... механика негізінде): креативті линияны өңдеу; жүлде
сызбасын ... ... ... ... ... ... жағдайда осы
жарнамалық саясат дұрыс және тиімді жасағандығымен ... ... ... ... БАҒЫТТАРЫН
ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН
ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Жарнамалық агенттіктің ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекетінің дұрыс ұйымдастырылуы мен
жоспарлануының қажетті шарты бұл тиімділікті анықтау. Жарнама ... екі ... ... бар: ... ... және ... ... тиімділігі- жарнамалық құралдарды
қолданудан немесе жарнамалық ... ... ... ... Ол, ... ... шығындары және жарнаманың нәтижесі ретіндегі
қосымша тауарайналымынан жалпы табысы арасындағы ... ... ... ... ... ... ... тиімділік жоғары болады.
Психологиялық тиімділік – адамға жарнаманың әсер ету ... ... ... ... есте қалу және ... екі түсінік өзара тығыз байланысты. Бірақ, осы екі ... ... ... әр түрлі, біріншісінде – сату көлемі,
екіншісінде – жарнаманы қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері.
Психологиялық тиімділікті ... кең ... ... – AІMDA ... ... ...... (attentіon),
І – қызығу (іnterest),
M – мотив (motіve),
D – ынта (desіre),
A – ... ... мәні ... мысалы, сіз бір газетті қарап жатқанда бірнеше
жарнама сізді қызықтырады (І), онымен жақынырақ ... ... бұл ... ... ... деп ... ... оның қасиеттері сізге ұнады. Бұл
осы затты сатып алу мотиві болып табылады (М). ... осы ... ... ... ... болды (D). Егер жарнамада дүкеннің мекен-жайы, ... ... ... ... жазу болса: “Егер бір апта ішінде ... ... 15% ... ... онда ... ... ... деген сөз (А).
Фирманың жарнамалық іс-әрекетінің тиімділігін жоғарылатудың бір жолы –
бұл тауарөндіруші кәсіпорындар үшін ... ... ... ... ... үшін ... құрылымын жетілдіру. Бөлшек саудамен
айналысатын фирмалардың көбісі жарнамалық агенттіктер көмегіне жүгінбей, өз
күшімен жарнама жасайды.
“Алай” ... ... ... ... ... ... ... адам. Басым көпшілігі жергілікті тұрғындар. Агенттікте бес ... ... ... ... ... бөлімі, Шығармашылық бөлім, Өндіріс және
Қаржы бөлімдері. Жалпы ... ... ... ... мұндай ірі компанияның
қызметкерлер санының аздығы. Әсіресе, агенттіктің ... ... ... ... төрт-ақ адам жұмыс істейді. Жарнамаға тапсырыстар ... ... ... да үлкен салмақ түседі. Әине, бұл
олардың жұмысының сапасына кері ... ... ... ... әлемдік жарнамалық агенттігінің бөлігі болып табылады. Көптеген
трансұлттық корпорацияларға тән құбылыс – бұл ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жасауы. Әрине, бұл
ірі компанияны ... ... үшін ... түсіндіріледі.
Бірақ мұндай кезде жергілікті халықтың, экономиканың ... ... ... Сондықтан, менің ойымша, осы ірі компанияның
барлық елдердегі бөлімдері, мысалы, қазақстандық бөлімі, бас ... ... ... ... соң, ... түсетін жағдай “Алай” жарнамалық агенттігінде нарықты
зерттеу бөлімі ... ... ... ... ... ... ... істеп
жатқаны ма? Агенттік үшін мұндай зерттеулерді, әдетте, басқа, маркетингтік
зерттеулермен айналысатын ... ... ... ... ... шағын зерттеулер жүргізеді (негізінен медиа бөлімі). Басқа
компаниялардың көмегіне жүгінудің кері жақтары бар: біріншіден, ... ... ... ... ... ... ... ( жарнамалық
агенттік байланысына ... ... ... ... ... өндіруші ( жарнамалық агенттік ( зерттеу ... кері ... ... ... ... сөзбен айтқанда өзара түсініспеушілік
туындауы мүмкін. Үшіншіден, мұндай компаниялардың ... ... ... ... ... құны жоғарылайды, ал тиімділігі
төмендейді.
“Алай” жарнамалық агенттігінің кейінгі көрсетілген қызмет ... ... және ... ... ... ... саласындағы іс-
әрееттері сәтті, жоғары сапалы, жемісті болды. ... ... ... ... ... “130” (“129”) сырасы, “Браво”
макарондары, “Tennіng” шайы, “Да-Да” сусындары және т.б. Ал, ... ... Әлем ... ... депозиттерін жатқызуға болады.
Бірақ, тұрақты ұлғаймалы дамуды көздеген компания тек қана ... ... ... ... ... ... агенттігінің қазақстандық
жарнама нарығында жетекші орын алуға барлық мүмкіндіктері бар: ... ... ... бай ... тәжірибе, жоғары білімді мамандар, және білікті
басқарушылар бұл ... ... ... ... ... ... де ... болуға
бағыт алу қажет. Екіншіден, осы жұмысшы атқара ... ... ... ... ... ... клиенттер санын арттыру ... ... ... ... және ассортименттік кеңейту арқылы жүзеге асыру
керек. Төртіншіден, ... ... ... ... болашағы зор
жарнама түрлерін – директ-маркетинг, Интернеттегі жарнаманы кеңінен қолдану
қажет.
Жалпы, жарнамалау ... ... болу үшін оған ... ... ... ... жоспарлау және жарнама берушінің
өткізу мақсаттарына және нарықтағы нақты жағдайға сай ... ... ... ... агенттіктің маркетингтік іс-әрекетінің тиімділігіне әсер
ететін жағдайлар, факторлар көп. ... ... ... ... ... ... факторларға, мысалы, мемлекеттің, яғни тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... болса, соғұрлым тауарды
көбірек тұтынады, яғни ... ... де ... Жарнамалық агенттіктердің
жұмысына көптеген мемлекеттік органдар, нормативті-құқықтық актілер әсер
етеді. Мысалы, ... ... және ... ... ... ... жарнамалауға тиым салынды. Соған ... ... ... нұсқасы да болуы міндетті. Яғни екі есе ... ... ... бұл, өз ... ... ... де әсерін
тигізеді.
Сонымен қатар, жарнамалық агенттіктердің басты мәселесі ... ... ... ... ... ... болжауға мүмкін емес. Соңғы бес жыл ұнаған тауар бір күнде ұнап
қалуы мүмкін. Кейбір адамдардың іс-әрекеттері ешқандай логикаға ... ... ... бір ... ... ... да білмейді.
Кез келген жарнамалық іс-шараларды ұйымдастырғанда біз үш түрлі өзара
тығыз ... ... ... тауар – жарнама
• сатып алушы – жарнама
• сатып алушы – сатушы.
Осы процестердің ортасында сатып ... тұр. ... ... ... алу ... туғызды дейін, бірақ тауар тұтынушының
талаптарына сай болуы қажет. ... соң, ... ... ... емес, тауар
және оны сатушылармен кездеседі. Тауарды өткізу сәтсіздікке ұшырағын кезде,
ол жарнама бөлімінің кесірінен болды деп жиі ... ... ... ... ...... алушы тізбегінен әкімшілік және ... ... ... ... ... ... ал осы процеске араласу талпыныстары
қатаң тоқтатылады.
Тиімді жарнама болу үшін тек қана жақсы ... ... ... ... ... ... ... жақсы ұйымдастырылуы керек.
Яғни, жарнамалық агенттіктер бұны тауар өндірушілеріне немесе ... ... ... ... ... ... ... шарт. Халық тұтынатын тауарлардың ... ... 80-85% ... ... ... бюджетінің басым бөлігі солардың қолдарында, сондықтан
жарнама негізінен әйелдерге бағытталу керектігін ... ... ... ... әсер ететін факторларға әр түрлі
психологиялық, ... ... ... ... және ... ... ... Бұлардың арасынан ең тиімді факторларды бөліп шығарудың
мәні жоқ, өйткені олар соңғы нәтижеге, ... тек қана ... жете ... тарату құралдарын таңдағанда да ең тиімдісін ... ... ... ... ... ... ... тауарды
жарнамалауға артықшылықтары бар. Мұндай ... ең ... ...... жарнама тарату құралдарын бір уақытта пайдалану. Бірден бірнеше
жарнама тарату құралып ... ... ... бір ... ... ... ... аудиторияны басқа құрал қамти
алады;
• бұқаралық ... ... ... ішкі ... ... шығармашылық тиімділігін арттыруға боады;
• жарнамалық хабарландырулармен қатар, баспасөз беттеріне арнайы
купондар орналастыруға болады;
• синергетикалық әсер ... ... яғни ... ... бір ... әсер етуі ... болады.
Бірақ, мұндай стратегия қымбатқа түсуі мүмкін. Ең ... ... ... ... ең ... ... қамтамасыз ететін ақпарат
құралдарын таңдау.
Бәсекелестік стратегияны іске асыруға бағытталған ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру, оларды
аттестаттау және қоғамдық туристік кадрлардың әртүрлі санаттарын даярлау
(спорттық жарнаманің барлық ... ... ... ... ... ... ... стратегияны іске асыруға бағыталған құрылымды қалыптастыру
туралы айту үшін ... ... не ... ... жөн. ... ... жатқызамыз:
- кәсіби жоғары немесе орта арнаулы туристік білімі бар кәсіби
жеке тұлғалар, сонымен қатар ... ... ... бір ... ... ... бар туристік ұйымдардың
қызметкерлері;
- жарнама саласында сәйкес кәсіби дайындығы ... ... ... ... ... бар, ... индустрия саласында
қоғамдық бастамаларда немесе ақылы төлем ... ... ... ... жеке ... жатады.
Жарнамалық кадрларды даярлау, олардың біліктілігін арттыру мен аттестаттау
жарнама саласындағы қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... қабілетті, жоғары білікті
кадрлармен саланы қамтамасыз ету, кәсіби ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Жарнамалық кадрларды даярлаудың, олардың біліктілігін ... ... ... ... ... ... туристік іс-шараларды мазмұнды еткізу үшін кәсіби білімдері
мен дағдыларын жетілдіру;
- жарнамаді дамыту саласындағы жаңа жетістіктер бойынша білім
алуда мамандардың ... ... ... түрлерін дамытуда шетел тәжірибесін зерделеу,
қорытындылау және тарату.
Жарнамалық кадрлардың біліктілігін ... ... - ... ... ... сай ... теориялық және практикалық
білімдерін жаңарту болып табылады. Біліктілігін арттыру бүкіл ... 5 ... ... бір рет ... ... ... өту кезеңділігін жұмыс беруші белгілейді. Жарнамалық кадрлардың
біліктілігін ... ... қол үзіп және қол ... ... оқу ... ... ... семинарлар, жиындар) шеңберінде сондай-ақ
ішкі жарнаманің белсенді түрлерін ... ... ... ... оқу ... ... жорықтарда, маршруттарда, жарыстарда,
экспедицияларда жүзеге асырылады. Жарнамалық кадрлардың ... ... ... білім беру ұйымдарының базасында (туристік салалар
үшін кадрлар дайындайтын ғылыми, жоғары және орта кәсіби оқу ... ... ... ... адамдарға осы Ереженің
қосымшасында белгіленген нысан бойынша сертификат беріледі. Жарнамалық
кадрларды аттестаттаудың ... ... ... ... деңгейін айқындау,
қауіпсіз және тиімді туристік жорықтар мен экскурсиялар жүргізу кезінде ... мен жете ... ... ... ... ... әрбір 5 жыл өткен сайын өткізіледі.
Жарнамалық кадрлар ... ... ... ... ... ... ... өткізуге дайындық;
- жарнама саласындағы қолданыстағы заңнама бойынша тестілеу;
- жарнама мәселелері бойынша ... ... ... ... ... ... ... нәтижелері бойынша қоғамдық туристік кадрларға ... ... ... ... санаттар беріледі. Қоғамдық
туристік ... ... ... дайындауды туристік жарыстарды, оқу-
жаттығу жорықтарын және экскурсияларды, әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... бірлестіктер
ұйымдастырған туристік іс-шараларда (курстарда, семинарларда, жиындарда),
экскурсия ... ... ... ... ... ... асырады.
Кәсіпорынның шығындылықты төмендету немесе басқа да нарықтық тетіктер
бойынша ұстанған баға саясаты, өз ... ... ... ... негіз болады.
3.2 Өнімнің бәсекеге қабілеттлігін анықтауда кәсіпорынның баға
саясатын жетілдіру
Нарықтық экономикада кәсіпорын өнімдерінің тиімділігі мен ... оның баға ... ... ... саясатына тікелей
байланысты. Бүл жерде кәсіпорынның басты мақсаты тек мол ... ... ... ... қатар, тұтынушыларды төмен бағамен ынталандыру арқылы ұзақ
уақыт бойы өнімдерін ... ... ... де ... ... ... бағалық бәсекенің өзі де кәсіпорындардың төмен
бағада өнім өткізу қабілеттерімен тартысқа түсу арқылы, өз ... ... ... ... ... ... талпынған әрбір кәсіпорын нарыққа ену мүмкіндіктері
мен шығынмен жүмыс істеу қауіптерін, ... ... ... қызықтырар әдістерін, бәсекелестер тарапынан болатын қыспақтар
мен олардың ... ... ... ... баға ... ... айқындағаны дүрыс.
Өндірістік кәсіпорындардың баға ... ... ... ... ... баға ... ... қағидаларын ашып
көрсетуге мүмкіндік береді:
• баға белгілеу ... ... өмір ... сай өнім ... ... жасау;
• кәсіпорынның қаржылық тәуелсіздігі немесе ... ... сату ... ... ... және осының есебінен, ондағы
қызметкерлердің материаддық қамсыздануына жағдайдың болуы;
• өнім бағасының икемділігі: ... ... пен ... және
басқа да факторлардың әсеріне байланысты кәсіпорынның бағаны өзгертуге
дайындығы;
... ... ... ... тұтынушыға
бәсекелік ... ... ... ... ... ... ынталандырушы бағалар: өнімнің тиімді өткізілуін қамтамасыз етуде
бонустар, маусымдық жеңілдіктер, "нарықты ... ... ... ... еліміздегі нан өңдеуші кәсіпорындарға ішкі нарықтағы өз
үлестерін «тұтынушыға тиімді ... ... ... арқылы ұлғайтуды қажет
етеді. Алайда, баға белгілеу ... өзі ... ... ... ... ... ... жөн. Ол факторларды эсер ету аясына сай ... ... ... ... ... байланысты факторлар: ұсынылатын өнім ... ... ... ... ... ... ... факторлар: тұтынушылардың талғамы мен салт-
дәстүр, әдет-ғұрып ерекшеліктері;
3. Нақты тауарлы ... ... ... сұраныстың көлемі
мен құрылымы, ... ... ... ... пен ... тепе-тендігі, ұқсас өнімдердің болуы.
Бәсекеге қабілетті өнімді шығару үшін қомақты ... ... ... өнім ... қажетті қүрал-жабдықтар алуға, жоғары білімді және
білікті мамандар жалдауға, озық ... ... ... кең ... және т.б. Бүл ... тек тиімділігі жоғары, өз қаржылары
жеткілікті кәсіпорындар ғана ... ... ... дайын болады.
Сондықтан да, өндірістің ... ... ... қабілетінің
бастаушысы деуге болады.
Біз ұсынып отырған кәсіпорынның баға саясатын жетілдіру тетігі де, осы
өндіріс орындарының тиімділігі нәтижесінде ғана ... асуы ... ... де бар, ... ... баға ... кезінде қандай да бір өнімнің
қүнын төмендету (ең төмен мөлшерде табыс таба отырып) үшін ... ... ... да өнім ... немесе қызметтерден тұрақты табыс алуы
қажет. Онсыз баға бәсекесінде ... ... ... ... ... әдісі нарықтық ортаның кез-келген жағдайында
үздіксіз жүмыс жасауы тиіс және нарық талабына сай ... ... ... ... ... ... ... бағытын ажыратады:
1. Шығынсыздыққа бағытталған ... ... - ... ... ... ... ... сездіру - ... ... ... ... ... - шығындылық әдістер бойынша;
4. Нарықтың сипаты - нарықтық әдістер бойынша;
5. ... ... ... ... - ... ... ... кезегінде, нарықтық әдістер екі топқа бөлінеді:
- тұтынушының тауарға көзқарасы ... - ... ... ... ... ... байланысты - ... ... ... бағаны қалыптастырудың табысты белгілеу әдісі
кәсіпорынның өзіне ... ... ... ... ... сай ... өндіру арқылы сипатталады. Бұл ... ... ... ... ... тиісінше оның өндіру көлемін ұлғайтуға немесе
бағаны жоғарылатып, оның ... ... ... ... қасиеттері бойынша бағаны қалыптастыру тұтынушыға
кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... жарнамалап, тұтынушының сұранысын ояту арқылы баға
белгілеуді бейнелейді. Бүл әдісті ұстанатын кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... қалыптастырудың шығындылық әдістері өнімді сату ... ... ... бір көлемді (мөлшерлі табысты) қосу ... ... Бұл ... ... ... ... ... шығындар әдісі;
• тікелей шығындар әдісі;
• шекті шығындар әдісі;
... ... ... ... бағаны үстемелеу әдісі;
• шығынсыздықты талдау әдісі.
Толық шығындар ... ... ... ... және ... ... қосу арқылы бейнеленеді.
Тікелей шығындар әдісінің негізі өзгермелі шығындарға мөлшерлі табысты
қосумен анықталады. Ал ... ... ... ... ... табыс пен
өзгермелі шығындардың айырмасынан жабылады. Бұл ... ... ... ... ... ие болған.
Шекті шығындар әдісінің есебі де өзіндік құнға ... ... ... - ... ... жабылған кезде өнімнің бағасын
төмендетіп, сұраныс көлемін ұлғайтуға мүмкіндіктің ... ... ... ... ... кәсіпорын белгілі
бір табыс ... алу үшін ... баға ... ... ... Осы ... кәсіпорын өз шығындарын толықтай жауып, табыс
табуға мүмкіндік алады.
Инвестицияның табыстылығын ... ... ... өнім ... ... ... шығындарды бағалай отырып, өнім көлемінің қай
бағытына капитал ... ... ... ... әдісі қосымша шығындарды жабу кезінде немесе тауарды
бөлшектеп сату кезінде тұтынушыларды көтерме сауда ... ... ... Бүл әдіс ... алу қүнын жоғарылату коэффициентіне көбейту
арқылы келесі формуламен анықталады:
Рs = Рp ... Р5 - сату ... Рр - ... алу ... т - ... ... үстемесі), %.
Бағаны қалыптастырудың нарықтық әдістерінде өндірістік шығындар -
шекті ... ... ... яғни ол, ... бір ... томен
бағада өнім өткізу тиімсіз екендігін көрсетеді. ... ... ... ... әсерінен белгіленген бағаны өзгертіп, нарықтық бағада өз
өнімдерін сатуға мәжбүр болады.
Тұтынушыға бағытталған ... ... ... ... ... ... сүранысты, сұраныстың икемділігін және өз өнімдеріне
деген тұтынушылардың ... ... ... әдістің құрамына тауардың құндылығын қабылдау негізіндегі және
сұранысқа бағытталған әдістер ... ... өз ... ... арқылы қолданатын бүл әдістер нарықтық жағдайға
икемді ... ... ... ... кәсіпорын нарықтағы өз орнын ұстау
үшін, қажетті жағдайларда өнімнің бағасын төмендетіп, тұтынушыларды өзіне
тарту үшін қолданады. Бұл әдіс ... ... мен ... іс-
қимылдарына сай тағы да бірнеше әдіске бөлінеді.
Бағаны қалыптастырудың параметрлік әдістері шығарылып жатқан ... ... ... және осы ... жаңа өнімдер шығару ... ... ... ... ... сай, мөлшерлік
шығындарды ескере ... баға ... ... - ... әдіс деген
атауға ие.
Параметрлік әдістер негізгі төрт топқа бөлінеді, олардың негізгісі
болып ... әдіс ... Бүл әдіс ... ... әрбір параметріне
эксперттік баға беріліп, соның негізінде өнімнің жалпы ... ... ... ... Параметрлік әдістің бұл түрі көптеген
параметрлерге, соның ішінде өнім ... ... ... ... ... ... ... өнімнің экологиялық
қауіпсіздігі, адам ... ... ... органолептикалық қасиеттері
(түсі, дәмі, иісі), ... Дәл осы әдіс ... біз ... ... ... жаңа "аралас" түрлерін ... ... ... ... ... ... жаңа ... сападан тыс тұтынушылық
қасиеттерінің құны белгіленеді.
Балдық ... баға ... ... қолдану төрт кезеңнен
тұрады.
Бірінші кезеңде - өнімнің негізгі ... ... ... - ... параметрлерге балл белгілеу. Бүл эксперттік
жүйемен жүзеге асады.
Үшінші кезеңде - өнімнің техника-экономикалық деңгейінің интегралдық
бағасын ... ... - ... өзі ... ... бір ... ... төмендегі формуланың көмегімен анықталады:
Pb
P i =
(Mbi*Vi),
мұндағы
Р i - бір балдың бағасы;
РЬ - базалық ... ... - ... ... і - ... балдық бағасы;
VІ - параметрдің маңыздылығы.
Мұнан соң жаңа өнімнің бағасы мына формуламен есептеледі:
Кәсіпорындағы бағаны қалыптастыру әдісінің қай-қайсысы болсын, ол ... ішкі ... ... орнына және алдағы даму
стратегиясының қай бағытта жүргізілетініне тікелей байланысты.
Еліміз бүкіл ... ... ... ... ... жасап отырған
уақытта, кәсіпорынның баға саясатында ұстанып отырған ... ішкі ... ... өнім ... ... оның ... ... қабілетін
айқындайтын шешуші фактор болмақ.
Ішкі нарықты қамти ... ... ... ... ... ғана ... қатаң бәсекесіне шыдауы мүмкін. Ал ... ... ... ... енуі және ... бәсекеге төтеп беруі жоғары
сапамен қоса, ... баға ... ... екендігін ескергеніміз жөн.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жүргізілген зерттеулер негізінде келесі қорытындылар мен ... ... ... ... ... пен мемлекеттің жалпы ахуалын
өркендетудің негізгі бастауларының бірі ... ... ... арттыру екендігі белгілі. Осы ретте, ... ... ... ... ... ... ... пен ақыл-
ой жетістіктерінің нәтижелерін ескере отырып, ... ... ... ... ... өнім өндіруге жұмылдыруы керек.
Бұрыннан қалыптасқан өнімнің бәсекелік қабілетін арттыру мағынасының
аясын ... ... ... ... қатысты пайымдаулармен кеңейту
маңызды шарт болып саналады. Нақты ... ... ... тек ... ... ... ... ғана емес, тұтынушыға
жағымдылық қасиеттерімен де бейнеленетінін ... алу осы ... ... ... ... ... Өнімнің бісекелік қабілеті әр ... ... ... ... ... ... ... тұтады. Бұл бағытта
ұсынылған әдістер нарықтық факторларды ... ... ... ... әрі ... ... беруін міндеттейді. ... ... ... ... ... адам өмірінің
қауіпсіздігімен байланысты. Сондықтан да, осы ... сай, ... ... ... ... ... ... анықтайтын басты
факторға жатады. Ішкі нарықтағы ... ... ... ... отандық өндірушілерді өз өнімдерінің бағалық сиапттарын анықтауды;
сондай-ақ, жетілген нарықта, өндірушінің беделі мен ... ... ... оның ... ... бағалауды да негізгі
міндеттердің қатарына қосады. Нарықтағы тұтынушыларға өнімнің ... ... ... ... ... ... оның тиімді бағасына
сәйкестігі бәсекеге қабілеттілік деңгейінің өсуіне түрткі ... ... ... механизміндегі тетіктер кәсіпорынның
нәтижелі жетістікке жету жолында атқаратын ... ... ... да олар ... дамуына, тұтынушы мәдениеті мен
ұстанымдарына, қауіпсіздік пен тұтыну талаптарына, сондай-ақ ... сай ... тиіс ... ... қатарына өнімнің сапасын арттыру бойынша –
халықаралық сапа ... ... ... ... ... ... жіне ... жетістіктерді
енгізуді, өндірісті диверсификациялау мен ... ... ... ... баға саясатын реттеу бойынша – ... ... ... ... ... ... төмендету
мүмкіндіктерін іздестіруді, ... ... ... анықтауды,
нарықтық бәсекеге байланысты ... ... ... ... ... ... - өнімнің сапалық және бағалық тиімділіктерін
жарнамалауды, кәсіпорынның сауда ... ... ... ... келбеті
мен жағымдылық қасиеттерін арттыруыды, кәсіпорынның маркетингтік жүйесінің
стратегиясы мен тактикаларын және негізгі ... ... ... ... ...... өндірушілерді заңдылық тұрғыдан
қорғауды, ... ... ... ... ... ... ... шараларын енгізуді, өзара байланысты салаларды
кешенді дамытуды және шағын кәсіпкерлікті қолдауды жатқыызуға ... ... ... бағасын белгілеу, тұтыну нарығында өркендеудің
және бағалық бәсекеде сұранысты ... ... ... ... ... ... талынған әрбір кәсіпорын нарыққа ену ... ... ... ... ... ... артықшылықтары мен
тұтынушыны қызықтырар әдістерін, бәсекелестер тарапынан болатын ... ... ... ... ... отырып, баға саясатына қатысты
шешімдерін айқындағаны жөн. Бұл ... ... ... ... ... мемлекет тарапынан арнайы маусымдық жеңілдіктер беру;
- нарықтық баға саясатын анықтайтын бағаны қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... тигізетін тиімді бағыттардың ішінде ... ... ... ... ... бар. ... үш қағидаға: тұфтынушының
қажеттілігін ескеруге, өзгермелі сұранысқа тез ... және ... ... ... ... бұл ... нан ... арнайы маркетингтік бөлімдер ұйымдастыруды ұсынуға алғы
шарт болады.
Ұсынылатын маркетингтік бөлімді атқаратын қызметтеріне байланысты
негізгі үш бағытқа бөлу ... ... ...... ... мен ... ... болжау
жұмыстарымен байланысты болуы тиіс.
Екінші бағыт – тұтынушылар талғамын зерттеу және ... жаңа ... ... бағалау жұмыстарына негізделуі тиіс.
Үшінші бағыт - өнімнің сұранысын қалыптастыру жолдарын табу және жарнама
қызметтерімен айналысуы ... ... ... нәтижесінде әрбір бағыт бойынша шешілуі ... ... ... бұл ... өндірістің ауылшаруашылығындағы жағдайға тікелей
қатысты болуымен ерекшеленеді. Аталған ... ... ... ... ... және ... жетістіктерді енгізуге
жағдай туғызатын ғылыми зерттеулердің ауқымын ұлғайту мен ... ... ... ... ... беру мен ... енуін қамтамасыз етуге, өзара тығыз байланысты салалардың
біркелкі дамуына ... ... ... алмастыру саясатын ынталандыру
тетіктерін кеңейтуге, өндірісті алдыңғы ... ... ... және ... ... салықтық жеңілдіктер беруге,
нан өнімдерін өңдейтін кәсіпорындар мен ... ... ... ... тізімі
1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, ақпан 2008 ... ... А.Р. ... ... Алматы: 2000, №12, 5 б.
3. ... Р.Б. ... ... ... ... ... 22-28 ... Алмашев Ж.А. «Үкімет Бюллетені» Астана: 2004, №2, 56-60 б.
5. Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности ... ... 200-220 ... ... А.Н. ... ... ... 2004, №5, 22-24 б. Кушербаев К.А.
«Астана ақшамы» ... 2001, №4, 6 ... ... Т.К. «Жас алаш» Алматы: 2004, №10, 4 б.
8. Е.Н. Нәбиев,Г.А. Насырова, C.С. ... ... ... 2007 ж 77-79 ... А.Д. ... ... «Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік»
Астана 2005, 111-113 б
10. Ерали А.К. «Қаржы-қаражат» Алматы: 1996, №6, 10-13 ... ... Қ.Н. ... ... Алматы: 2005, №5, 3 б.
12. Нурмаков А.Р. «Заман Қазақстан» Алматы: 1998, №8, 6 ... ... Д.Я. ... ... ... 2005, 27-29 б.
14. Садырова М.С. «Агро Информ» Астана: 2005, №6, 17-20 б.
15. Р.Қ. Елшібаев. «Кәсіпкерлік ... ... ... ... 2009ж 111-113 ... ... Б.М. ... Алматы: 2003, №3, 52-57 б.
17. Иванов Ю.Н. «Экономика Статистика» Москва: 2005, №1, 33-36 б.
18. Мақсат Тәж-Мұрат «Ана тілі» Алматы: 2006, №3, 5 ... ... ... « ... ... ... М.Т. ... Қазақстан» Астана: 2004, №11, 2 б.
21. Абытханұлы Е.С. «Заң» Алматы: 2002, №7, 4 б.
22. Аудит и анализ финансовой отчетности, под ... ... К.Ш., ... ... ... ... Учебное пособие. – М.:
Издательство стандартов, ... ... ... организации. / учебник под ред. Кибанова А.Я. М.:
«Инфра-М», 1997г.
24. ... ... ... ... » ... ... ... Издержки промышленной продукции по двум ... ... ... – М. ... ... ... Котляров С.А. Управление затратами. – СПб: Питер, ... ... ... // под. ред. ... ... – М.: ... ... Менеджмент организации. //учеб. пособие под. ред. ... ... А.Н., М.: ... ... К. ... в ... и производственный учет // пер. с
англ. – М.: ... ... ... Сергеев М.В. Экономика предприятия – 2- издание переработана и
дополнена М.: ... ... ... развития Казахстана на 2003 ... ...... 2003 г.
32. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд.,
перераб. и доп. – ... ООО ... ... ... ... » ... қаржы есебі.
34. «Алай » ЖШС-ның сюжер есебінен.
35. Дейян А. ... ... и ... – М., 1994, 190 с.
36. Панкратов Ф.Г., Рекламная деятельность, М., 2001, 364 ... ... Б. ... ... –М., СПб, К.2001, 784 ... ... А. ... “Прогресс”, 1993.
39. Котлер Ф. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1998.
40. Кэмпбелл Р. ... ... Л. Брю. ... ... Маркетинг: учебное пособие, под ред. Уткина З.А.//М.: ... ... ... ... для ... под ред. ... А.И.//М.: “Банки и
биржи”, ЮНИТИ, 1995.
43. Найти свой путь в ... ... ... с ... ... ... 1997.
44. Отчет о деятельности ТОО “Рекламное агентство “Рута”” за 1997 ... ... ... ... ... ... 1997.
46. Рожков И.Я. Международное рекламное дело.//М.: “Банки и ... ... ... ... по ... ЮКО за 1997 ... ... 1998.
48. Сэндидж Ч. Реклама: теория и практика.//М.: “Прогресс”, 1998.
49. Устав ТОО “Рекламное агентство ... ... ... В.В., Старых Ю.В. История рекламы: детство и отрочество.//М.:
“Мысль”, 1994.
51. Шеденов У.К., Романов А.С. Формирование современного ... ... ... Казахстан.// “Экономика Казахстана”, № 1, 1997.
52. Эванс Н. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1996.
53. Закон РФ “О рекламе” от 18 июля 1995 г.
54. ... Л. ... ... в России. М., 1994.
55. Рожков И.Я. Реклама: планка для “профи”. М. 1997, 208 с.
56. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. –М., ... ... А. ... ... -М., 2001, 272 с.
58. Қолданылған әдебиеттер
1. «Бәсекеге қабілетті ... ... ... қабілетті экономика үшін,
бәсекеге қабілетті ұлт үшін» Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы //
Егемен Қазақстан, 2004 жыл 20 ... ... А.Ю. ... ... и практика» Учебно-практическое
пособие. Москва, 1998 год.
3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. «Конкурентные ... ... ... 2000 ... ... Р.А. «Конкурентоспособность: экономика, стратегия,
управление.» Учебное пособие. ... ... 2000, 312 б. ... ... ... Кныш М.И. «Конкурентные стратегии» Учебное пособие. СПб., 2000 год
6. Қазақстан Республикасының «Бәсеке және ... ... ... Заңы // ... ... 2001 жыл 27 ... ... В.О. «Стратегия бизнеса» Москва Экономикс 1998 год
8. Трубилин А. «Конкурентоспособность – ... ... ... // АПК: экономика, управление, 2002 год № 12
9. Герчикова И.Н. ... и ... ... ... ... 1990 ... Горбашко Е.А. «Обеспечение ... ... ... ... СПб., ... Санкт-Петербургского
Университета экономики и финансов, 1994 год
11. ... Р.М. ... ... ... ... ... 1985 ... Белый Е., Барашков С. «Конкурентоспособность и качество продукции: два
уровня управления» // Маркетинг 2002 № 4
13. Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. ... и ... ... ... ... 3 ... ... Экономика, 2002 год
14. Ахметжанова С.Б. ... ... ... ... ... и механизм обеспечения.» Отв. Ред. Докт.
Экон. Наук , проф. Кенжегузин М.Б. Алматы, 2001 год
15. Сухачев Ю.А., ... Г.В. ... ... ... 1992 год
16. Ахмадалиев Т.М. «Управление ... ... (на ... ... СПб., ... СПбУЭ, 1994
год
17. Долинская М.Г., Соловьев И.А. ... и ... ... ... ... стандартов, 1991 год
18. Завьялов П.С., Демидов В.Е. «Формула успеха: маркетинг» Москва,
Международные ... 1991 ... ... Г.Н. ... А.И. ... ... техническим
уровнем и качеством продукции» Москва, Изд-во стандартов, 1984 год
20. Бобровников Г.Н. ... ... ... ... ... 1988 год
21. Синько В. «Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия» ... и ... 2000, № ... ... Е.П. ... ... лучшего решения» Москва, Экономика ,
1993 год
23. Шкардун В.Д., Стерхова ... ... ... ... ... // ... и маркетинговые
исследования в России, 2001, № 4
24. Юрашев В. «Количественные показатели контроля конкурентоспособности
торговой марки» // ... 2002, № ... ... О. «Оценка конкурентной среды торговых предприятий» //
Маркетинг, 2002 № ... ... А.М. ... ... ... предприятия» //
Маркетинг, 2002, № 3
27. Қажымұрат К. «Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетингтің ролі» ... 2002, № ... ҚР ... «2001-2005 жылдарға арналған Республикалық «Сапа»
бағдарламасы туралы» ... // ... ... 2001, 8 ... Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы. ҚР Президентінің 2003 жылдың ... ... ... № 1096, ... 2003 ... ... ... қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін,
бәсекеге қабілетті ұлт үшін» Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы //
Егемен Қазақстан, 2004 жыл 20 наурыз.
31. ... А.Ю. ... ... и ... ... ... 1998 год.
32. Азоев Г.Л., Челенков А.П. «Конкурентные преимщества фирмы» Москва,
Новости, 2000 год
33. Фатхутдинов Р.А. ... ... ... ... пособие. Москва ИНФРА-М, 2000, 312 б. серия,
(Серия «Высшее образование»)
34. Кныш М.И. «Конкурентные ... ... ... СПб., 2000 год
35. Қазақстан Республикасының «Бәсеке және монополистік қызметті шектеу
туралы» Заңы // Егемен Қазақстан, 2001 жыл 27 ... ... В.О. ... ... ... ... 1998 ... Трубилин А. «Конкурентоспособность – ... ... ... // АПК: экономика, управление, 2002 год № 12
38. Герчикова И.Н. «Маркетинг и международное коммерческое дело.» ... 1990 ... ... Е.А. ... ... ... ... пособие. СПб., Изд-во Санкт-Петербургского
Университета экономики и финансов, 1994 год
40. Тихонов Р.М. «Конкурентоспособность ... ... ... ... 1985 ... ... Е., ... С. «Конкурентоспособность и качество продукции: два
уровня управления» // Маркетинг 2002 № 4
42. Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. «Государство и ... ... ... ... 3 ... ... ... 2002 год
43. Ахметжанова С.Б. «Конкурентоспособность пищевой ... ... ... и ... ... Отв. Ред. Докт.
Экон. Наук , проф. Кенжегузин М.Б. Алматы, 2001 год
44. ... Ю.А., ... Г.В. ... ... продукта»
Москва, 1992 год
45. Ахмадалиев Т.М. «Управление ... ... (на ... ... СПб., ... ... ... Долинская М.Г., Соловьев И.А. «Маркетинг и конкурентоспособность
промышленной продукции» Москва, Изд-во стандартов, 1991 год
47. ... П.С., ... В.Е. ... ... ... ... ... 1991 год
48. Бобровников Г.Н. Клебанов А.И. «Прогнозирование управления техническим
уровнем и ... ... ... ... ... 1984 ... Бобровников Г.Н. «Создание конкурентоспособной промышленной
продукции» Москва, АНХСССР, 1988 год
50. ... В. ... и ... ... понятия» //
Стандарты и качество, 2000, № 4.
51. Голубков Е.П. ... ... ... решения» Москва, Экономика ,
1993 год
52. ... В.Д., ... ... ... ... ... ... // Маркетинг и маркетинговые
исследования в России, 2001, № 4
53. Юрашев В. «Количественные показатели контроля ... ... // ... 2002, № ... ... О. ... ... среды торговых предприятий» //
Маркетинг, 2002 № 4
55. ... А.М. ... ... политики предприятия» //
Маркетинг, 2002, № 3
56. Қажымұрат К. «Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетингтің ... ... 2002, № ... ҚР ... «2001-2005 жылдарға арналған Республикалық ... ... ... // ... ... 2001, 8 ... Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы. ҚР Президентінің 2003 ... ... ... ... № 1096, ... 2003 ... ... ортаны
стратегиялық талдау
Сыртқы ортаны стратегялық талдау
Жалпыланған талдау және болжамдау
Әзірлеу, талдау және мақсаттарды таңдау
Әзірлеу және стратегияны таңдау
Стратегияны жүзеге асыру механизмдерін әзірлеу
Талдау, ... ... ... ... бақылау
Стратегиялық жоспарлау
Стратегиялық талдау және жобалау
1.Дайындық кезеңі
2.Стратегияны әзірлеу кезеңі
Кезең
3. Жүзеге асыру және түзету кезеңі
Бағдарламаны әзірлеу
Миссия және мақсаттарды әзірлеу
Ұйымның ішкі және ... ... ... ... ... және ... ... құрылымы;
- мотивация;
- қаржыландыру;
- басқалар
Стратегияны әзірлеу
Ортаның мониторингі және түсіруі
Ішкі және ... ... ... ... ... ... ... стратегия. Ұйымның нарықтағы, салалардағы жаңа жағдайы.
Стратегиялық жоспар. Жоспарланған
және бейімділік ... ... ... ... және ... жағдайының бағасы
Ұйымның дәрменсіздігін (банкроттылығын) алдын-алу стратегиясы
Ақша және бағалы қағаздар нарығында ұйымның іс-әрекет стратегиясы
Өндірістік ресурстар нарығымен ұйымның өзара әрекеттестік ... ... ... ... ... стратегиясы
Ұйымның инвестициялық қызметінің стратегиясы
Ұйымның тауарлық стратегиясы
Өндірістік шығындарды ... ... ішкі ... жүзеге асырылатындар
Ұйымның сыртқы ортасында жүзеге асырылатындар
Ұйымның экономикалық стратегиясының құраушылары
Ұйымның дәрменсіздігін ... ... ... ... ... ақпараттар жинау
Потенциалды тұтынушылар
Бұйымның қалыптасуына қойылатын талаптар
Жобаны талдау, құнын бағалау, нарық сыйымдылығы мен өткізу ... ... ... ... ... ... базасын таңдау
Нормативтік параметрлерді талдау. Нормативтік параметрлер бойынша бәсекеге
қабкөрсеткіштерін есептеу
Техникалық параметрлер бойынша бәсекеге ... ... ... ... бойынша бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін анықтау
Тұтыну бағасын анықтау
Бәсекеге қабілеттіліктің интегралды ... ... ... ... ... ... ... жоғарылату және шығындарды оптималдау бойынша
шаралар құрастыру
Э ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... перспектива
Қартаюы
Жетілуі
Өсудің екінші кезеңі
Өсудің бірінші кезеңі
Туылуы
Өмірлік
цикл
кезеңдері
Бәсекелестік мәртебе
Зиянды
Әлсіз
Орта
Жоғары
Өте жағары
Э ... ... ... ... ... экономикалық қызметінің стратегиясы
Трансакциялық шығындарды төмендету стратегиясы
M
Нарық
мүмкін-
діктері
Ұйым
міндеті
Ұйым
ресурстары

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек нарығы6 бет
Фирма стратегиясы мен оның бәсекеге қабілеттілігін басқару84 бет
Фирманың бәсекеге қабілеттік стратегиясы8 бет
ҚР президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдаулары6 бет
«Алатау» ЖШС өнімінің бәсеке қабілеттілігіне баға беру33 бет
«МАШСВАР» ЖШС31 бет
«Смак» ЖШС кәсіпорнының өнім сапасын басқару тиімділігін бағалау39 бет
«Фудмастер» өнімінің бәсекеге қабілеттілігін талдау47 бет
Ішкі нарықтағы тауар мен қызметтің бәсекелікке қабілеті76 бет
Агроөнеркәсіптік кешеніндегі бәсеке108 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь