Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау

КІРІСПЕ 3
І Тарау Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсерін бағалау 4
1.1 Өскемен қаласының топырақ жабынының экологиялық жағдайын бағалау 4
1.2 Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсері 7
ІІ Тарау Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау
2.1 Қоршаған ортаның атмосфералық ауасы және агроценоздар ластануын бағалау және халық денсаулығы 8
2.3 Судағы және топырақтағы ауыр металдардың қоршаған 9
ортаға таралу заңдылықтары 9
2.4 Өсімдіктерге ауыр металдардың әсерін бағалау 11
2.5 Қоршаған ортаны қорғаудағы мемлекеттік іс.шаралар 11
14

16
21
ҚОРЫТЫНДЫ 23
Пайдаланған әдебиеттер 24
Облыстың ауа бассейні екі түрлі жолмен ( табиғи және антропогендік) ластанады. Күшті шаңды борандар мен Өскемен жеріндегі тұздардың болуы ауада шаң және тұз түйіршіктері мен тозаңдарының болуын тұрақты етеді.
Антропогендік ластану өнеркәсіп пен көлік тасымалына байланысты. Әрбір автомобиль әрбір 1км-ге орта есеппен 40г зиянды заттар шығарады, ал облыс бойынша оның мөлшері жылына 100 мың тоннадан асып түседі.
Облыс бойынша ауаға ластағыш заттар шығаратын объектілердің саны 7 мыңнан асады, бірақ олардың басын көпшілігі ұсақ жылыту қазандары болып табылады, олардың әрқайсысы жылына орта есеппен 5-10 тонна ластағыш заттар шығарады. Өскемен қаласындағы Ақ қоян тау-кен металлургия камбинатына ( ПГМК- Каскор ) ластағыш заттардың 1/6 бөлігі тиеді. Осылардың қатарына камуналдық шаруашылық, асфальт зауаты, күкірт қышқылы зауаты, ет камбинаты, облыс жеріндегі ұлу тас және қиыршық тас карьерлерін жатқызуға болады.
Үнемді, толық пайдаланудың мүмкін болмауынан жыл сайын мыңдаған тонна ластағыш заттар шаң тозаң, газ күйінде атмосфераға кетіп жатады.
Мәселен, “ Өскемен мұнай “ бірлестігінің газ құбырларында 1987 жылы жүз миллион метр аса газ ( оның жартысы Бозащыда) бостан бос жағып жіберілді.
Өскемен облысының радияциялық ластануы жөнінде мәліметтер өте мардымсыз. Өлке жерінде аса ірі уран рудасы өндіретін кен-орны және радиоактивті отынмен жұмыс істейтін электр станциясының бар екенін ескерсек, радияциялық қауіптің бар екендігін сезінуге болады. 70-жылдары АЭС-тың пайдалану мерзімі бітуге таяу.
Сонымен қатар 1969-70 жылдары Үстіртте ядролық полигондар жұмыс істеп, 3 рет ядролық жарылыс болғанын естен шығаруға әсте болмайды.
Атмосфераның лсатауын тоқтату үшін ең алдымен ауа тазартқыш, түтін тұтқыш қондырғылар орнатылуын қамтамасыз ету қажет. Әзірге облыста ондай 40 жуық қондырғы бар.
Сондай-ақ еңбекті жаңа үздік үлгілерге сай ұйымдастырмайынша жаңа қазіргі заманға технологиялық әдістерді еңгізбейінше, ең ақыры адамның табиғатқа деген көзқарасы өзгермейінше, ауаның ластануын тоқтату мүмкін емес.
1. Чакабаев С. Е.., Кононов Ю. С., Воцалевский, Иванов В. А., Шахова А. И., Геология и нефтегазоностность Южного Мангышлака. Алма-Ата «Наука», 1967г.
2. Аманиязов К. Н., Ахметов А. С., Қожахмет Қ. А., Қазақстанның мұнайлы газды аймақтарының геологиясы, Алматы, «Дәуір» 2004
3. Сейітов Н., Кунаев М., Мұнай және газ геологиясы танымдық және кәсіптік-технологиялық терминдерінің түсіндірме сөздігі. Алматы «Атамұра», 2003.
4. Тулебаев Р.К. Хроническая свинцовая интоксикция. -Алматы: Ғылым, 1995. —С. 9,11.
5. Белозеров Э.С., Жасыбаева Т.С. Социально-экологические аспекты здоровья человека. -Алматы, Ғылым, 1993. -С.3, 111.
6. Бигалиев А.Б. Генетика и окружающая среда. -Караганда,1987.—С.120.
7. Захидов С.Т. Антропогенный мутагенез и современные экологические катастрофы. Опасности преувеличены? 7/Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. —1997. №2. -С.11,16.
8. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. -Ленинград,1991. —С.281-286.
9. Артамонов В.И. Растения и чистота природной среды. -Москва: Наука, 1986. —С.27-34.
10. Ленина Э.Г. Общая токсикология металлов. -Л., 1972. — С.183.
11. Битнерович А. //Охрана природы и воспроизводства природных ресурсов. —1999. -№4. —С.45.
12. Бигалиев А.Б. Загрязнения окружающей среды и сохранение генофонда человечества. —Алма-Ата, 1978. —С.27.
13. Атчабаров БА. Поражение нервной системы при свинцовой интоксикации. -Алма-Ата, 1966. -487 с.
14. Воронцов А.И., Щетинский Б.А., Никодимов И.д. Охрана природы. -М., 1989. -53 с.
15. Имамбаева Т.М. Влияние загрязнения воздушной среды на возникновение и течение бронхиальной астмы у детей // Проблемы экологии в патологической физиологии: сб.науч. трудов АГМИ. -Алматы, 1995.-С.145-151.
16. Тарасевич Д.Н., Субеева Н.А. Состояние здоровья населения как критерий общей нагрузки атмосферных загрязнений // Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. —1990.№4. -С.53.
17. Намазбаева З.И., Шабдарбаева М.С. Зависимость между некоторыми факторами окружающей среды и состоянием здоровья детей //Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. — 1990. —№12. -С.54.
18. Красовский Г.Н., Надеенко В.Г., Кенесариев У.И. Токсичность металлов в питьевой воде. —Алматы: Ғылым, 1992. - 18-42 с.
19. Бигалиев А.Б. Генетика и окружающая среда. -Караганда,1987. -120 с.
20. Белякова Т.М., Корнилова А.В. Тяжелые металлы и мышьяк в аэрозолях г.Чимкент в связи с техногенезом //Вестник Моск.Университета. Сер.5. 1993. №2. -С. 21-27.
21. Байсеитова Н.М., Бигалиев А.Б., Торгаутов Б.К.Современное состояние загрязненкя окружающей среды Южного Казахстана //Вестник КазГУ. Серия экологическая. -1996. —№1. -С.14-21.
22. 21. Байсейiтова Н.М., Бигалиев А.Б., Баранова Ю.В. Өндiрiстiк қалдық заттардың өсiмдiктердiң фенологиясына әсерi //ҚАЗМУ Хабаршысы. — Алматы, 2000. —№6-7. -Б. 184-188.
        
        Жоспар
|КІРІСПЕ |3 ... ... ... ... қоршаған ортаға әсерін бағалау |4 ... ... ... ... ... ... жағдайын бағалау |4 |
|1.2 Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсері |7 ... ... ... ... атмосфералық ауасы және агроценоздарының |8 |
|ластануын бағалау | ... ... ... ... ... және ... ластануын | |
|бағалау және халық денсаулығы | ... ... және ... ауыр ... ... |9 |
| ... ... заңдылықтары |9 ... ... ауыр ... ... ... |11 ... ... ортаны қорғаудағы мемлекеттік іс-шаралар |11 |
| |14 |
| | |
| |16 |
| |21 |
| ... |23 ... ... |24 |
| | ... ауа ... екі ... жолмен ( табиғи және антропогендік)
ластанады. Күшті шаңды борандар мен ... ... ... болуы
ауада шаң және тұз түйіршіктері мен тозаңдарының болуын тұрақты етеді.
  Антропогендік ластану ... пен ... ... байланысты. Әрбір
автомобиль әрбір 1км-ге орта есеппен 40г зиянды ... ... ал ... оның ... ... 100 мың ... асып ... Облыс бойынша ауаға ластағыш заттар шығаратын объектілердің саны 7 мыңнан
асады, бірақ олардың басын көпшілігі ұсақ жылыту қазандары ... ... ... жылына орта есеппен 5-10 тонна ластағыш заттар шығарады. 
Өскемен қаласындағы Ақ қоян ... ... ... ( ... Каскор
) ластағыш заттардың 1/6 бөлігі тиеді. Осылардың қатарына камуналдық
шаруашылық, асфальт ... ... ... зауаты, ет камбинаты, облыс
жеріндегі ұлу тас және қиыршық тас карьерлерін жатқызуға болады.
  Үнемді, толық пайдаланудың мүмкін ... жыл ... ... ... заттар шаң тозаң, газ күйінде атмосфераға кетіп жатады.
Мәселен, “ Өскемен мұнай “ бірлестігінің газ ... 1987 жылы ... метр аса газ ( оның ... Бозащыда) бостан бос жағып жіберілді.
  Өскемен облысының радияциялық ластануы жөнінде мәліметтер өте мардымсыз.
Өлке жерінде аса ірі уран ... ... ... және радиоактивті
отынмен жұмыс істейтін электр станциясының бар екенін ескерсек, радияциялық
қауіптің бар екендігін сезінуге ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар 1969-70 жылдары Үстіртте ядролық полигондар жұмыс ... ... ... жарылыс болғанын естен шығаруға әсте болмайды.
  Атмосфераның лсатауын тоқтату үшін ең алдымен ауа тазартқыш, ... ... ... ... ету қажет. Әзірге облыста ондай 40 жуық
қондырғы бар.
  Сондай-ақ еңбекті жаңа үздік ... сай ... жаңа ... технологиялық әдістерді еңгізбейінше, ең ақыры адамның табиғатқа
деген көзқарасы өзгермейінше, ауаның ластануын тоқтату ... ... ... ... ... ... ... аралының батыс бөлігінде орналасқан
және Ералы ауданының кұрамына кіреді. ... ... ... ... ... ... бағытына қарай еңкейген. Жербедер
белгілері 145-тен 170 м-ге дейін ... Ауа райы ... ... ... ... 140 ... дейін жауады. Ауаның абсолюттік
максимал температурасы 47°С, ал минималды температурасы -35°С. Аудан қатты
желдермен және ... ... ... 1961 жылы ... ... анықталған. Кенорнынан алынған мұнай «Жетібаймұнайгаз,
Манғыстаумұнайгаз өндірістік бірлестік пен» (ЖМГ,ММГ) басқарылады. ... ... жолы ... ... ... және мұнайгаздылығының сипаттамасы.
Жетібай кенорны субендікті сағаланудың ірі антиклинальді қыртысына жатады.
Кұрылымдық беті ... I юра ... ... ... ... 65м. Құрылым айтарлықтай тегіс, құлау бұрыштары тереңдеген
сайын 2° ... 5°-қа ... ... ... ... ... ... 3
км -лік қабат ашылған. Шөгінді жыныстарының жасы жоғарғы триастан төрттік
кезеңге дейін өзгереді. ()ның ... юра ... ... мұнайлы-
өндірістік болып саналады.
Кенорынның өнімді қабатттарының құрылысы күрделі. Аудан мен қимасының
біртексіздігімен ерекшеленеді. Юра ... ... 13 ... бар ( ... ... мұнай, газ шоғырлары кездеседі.
I горизонт қалыңдығы 65 м-ден 40 м-re дейін ( СБ-тан ... ... 7 ... ... ... саналады. Олардың жату және ... ... осы ... 3 ... біріктірілген. Жабыны мен
табаны 2 қабаттан ( І,І І және VI,VII), ал ... 3 ... ... ... ... 18.8*5.2 ... горизонт қалыңдығы 15-20 м, коллектор қабаттар 2 ... (а және ... ... 2 ... ... (а1 және а2, б1 және б2). ... қабатқа б1 және б2 газмұнайлы шоғыр тиісті.Газқаныққан бөлігінің
биіктігі 42м, мұнайканыққан ... ... ... ... ... қабаттан сазды жиналымдармен бөлінген.
Сазды жыныстар қалыңдығы 10 м. Тек 5 ... ... 30 м (391, ... 321, ... ... жоғары жатқан қабаттан сазды жыныстармен бөлінген.
Қалыңдығы 2-12 м. 6 ұңғымада III және IV ... ... ... ... шоғыры 47 м.
V горизонт IV горизонттан қалыңдығы 10 м сазды жыныстармен шектелген.
Жалпы қалыңдығы 70-75 м, 7 ... ... ... V ... қалыңдығы 11 м сазды жыныстармен бөлінген.
Горизонт қалыңдығы 45 м. ... 5 ... ... ... ... ... a және ... горизонттың орташа қалыңдығы 65 м. Горизонт қимасында 9 коллектор
қабат кездеседі. Резервуар шоғырының өлшемі 3.75*2.0 км.
VIII горизонтының қалыңдығы 55 км, екі ... а және б ... ... екі құмтасты топтамаға бөлінген. Жоғарғыға мұнайгазды
шоғыр, ал төменгіге 3 мұнай шоғыры ... ... ... ... 70-75 м. ... 9 коллектор қабат
ерекшеленеді. Кей жерлерде ... ... ... ... ... таралуы сипатталмаған. Коллектор кабаттар өтімділігі әр
түрлі қабат ... ... ... ... ... ... мұнай шеткі суларымен. Шоғыр өлшемі 20.6*6 км
XI горизонт ... ... ... ... 10 м ... жыныстармен
бөлінген. Жалпы қалыңдығы 65-70 м. Горизонтта 9 қүмтасты коллектор қабат
кездеседі. Олар 4 резервуарға біріктірілген (1+2+3+4 - ... ... ... ... 6+7 - ... 8+9 - ... шоғыры).
XII горизонт құмтастар, алевролиттер, саздардың ауысып ... ... ... 58-76 м. Жату ... 2340-2425 м. Қимада 2
қабат ерекшеленген. Шоғыр қабаттық, күмбезді, мұнай ... ... ... 19.4*5.2 ... ... жоғары жатқан қабаттан ... 4-17 м ... ... Құмтастар мен алевролит жыныстарымен сипатталады.
Жалпы қалыңдығы 150-160 м. Аудан мен ... ... ... ... ... қабаттық, күмбезді, мұнай табанында сумен.
Горизонттардың негізгі өлшемдеріне ... ... ... ... ... ... ... өткізгіштігінің ең төменгі шегі 0.003 мкм2, газқаныққан 0.001
мкм2. Мұнайгазқанығу коэффициенті ... ... Екі ... ... пайдаланып, электрлік кедергі
әдісі қолданылған: салыстырмалы электрлік кедергінің ... ... ... ... ... қалдық мұнай
канығу 0.06-0.1-ге дейін өзгереді. Есептеуге арналған бастапқы мұнай
және газқанығу коэффициенті 1 кестеде ... ... ... |Суқанығу |
| |, мкм2 |к, ... б.ү ... б.ү ... б.ү |
| | ... | | | ... |0.21 |0.21 | |0.54 |0.46 ... |0.26 |0.20 |0.6 |0.53 |0.40 ... |0.08 |0.21 |0.6 |0.51 |0.40 ... |0.08 |0.21 |0.55 |0.47 |0.45 ... |0.17 |0.19 |0.6 |0.5 |0.40 ... |0.17 |0.19 |0.61 | |0.39 ... |0.17 |0.20 |0.57 | |0.43 ... |0.13 |0.19 |0.58 |0.48 |0.42 ... |0.13 |0.19 |0.6 |0.50 |0.40 ... |0.19 |0.57 | |0.43 ... |0.18 |0.19 |0.56 | |0.44 ... | | | | | ... |0.17 |1.17 |0.59 |0.50 |0.41 ... |0.17 |1.17 |0.6 |0.50 |0.40 ... |0.17 |0.17 |0.62 |0.52 |0.38 ... |0.17 |0.18 |0.61 | |0.39 |
|X |0.17 |0.17 |0.63 | |0.37 ... |0.17 |0.17 |0.60 |0.59 |0.40 ... |0.17 |0.19 |0.61 | |0.39 ... |0.17 |0.18 |0.69 | |0.31 ... |0.17 |0.17 |0.70 |0.62 |0.30 ... ... кен орны ... ... ірі антиклинал қатпарына
байланысты. Оның структуралык бетінің 1 юра ... ... ... 65 метр ... өлшелі 22х6 км. Құрылымы біршама көлбеу. Құлау
бұрышы тереңдігі (230-дан 5-ке ... ... ... ... ... ... барлау ұңғымалармен жоғарғы триастан төрттік кезек
жастылы үш шақырымдық қатқабат шөгінді жыныстар ашылған, оның ... ... ... ... ... ... жүйесі:
төменгі, ортаңғы және жоғарғы бөлімдерімен көрсетімен. Юра түзілімдері
құмтастардың, алевролиттердің, саздардың және ... ... ... ... ал ... ... м. ... юра
түзілімдерінің қалыңдығы 100-120 метр. Ортаңғы юра бөлімі: аален, байос ... ... ... ... ... XIII және XII ... ... көрсетілген.
Түзілімдердің жалпы қалыңдығы 165-200 метр.
Байос ярусында XI, X, IX, VIII, VII ... ... ... ... ... 335-365 метр
Бат ярусында XI, V, IV, III өнімді горизонттарды ерекшелеген. Ярустық
жалпы қалыңдығы 225 метр.
Жоғарғы бөлімі: келловей, ... және ... ... ... ... ... ... I және II өнімді ... ... ... ... ... 450-460 метр. Юра
тізіміндерініңқимасында 13 өнімді горизонт ерекшеленеді.
Газды кеніштер I ... ал ... ... IV (1 мен 2 ... (б1+б2, в1+в2+в3), VI (б2+б3), VII (1-6, 8+9), VIII (а4), IX (3,4), X, ... және ХІІ ... ал ... ... ІІ ... ... V(а), VI (а1+а2, б1), VIII (а1, а2+а3, б1,б2+б3), ХІ
(1+2+3+4,5) және ХІІІ ... ... ... кенорны Жетібай-Өзен тектоникалық сатыда орналасқан. ... ... саты өсі ... ... ... дислокациясы
бағытына қарай тік созылған. Триас шөгінділерінің жабыны бойынша Жетібай
көтерілімнің пішіні лесиметриялы субендікті ... ... ... ... 60м және ... 23*4.5км. Қүлау бұрыштары
солтүстікке 2° 5', оңтүстікке 1°. XIII ... ... ... ... ... ... солтүстікте 1° 30'-тан 3° 48', оңтүстікте 0° 48'-1°.
Дөңбеккүмбез 491-67 ұңғымаларының ауданында орналасқан. ... ... ... ... ... аудан және қимасы бойынша газ,
мүнай, судың орналасу ерекшелігі. Жетібай көтерілімінде ... ... ... бар ... ... ... берді.
ІІ Тарау Өскемен қаласыныңң қоршаған ортаға әсерін бағалау
2.1 Өскемен қаласыныңтопырақ жабынының экологиялық жағдайын бағалау
Жетібай-Өзен кен ... ... ... ... ... күрт ... мұнай және газ өнімдерін өндіруге тікелей
байланысты болып отыр. Мұнай және газ ... оны ... ... жабыны мен қоршаған орта мұнаймен, күкіртсутек және ... ... ... ... қалдық сулармен
ластанады. Мұнай-газ кен орнының экожүйені ... ... ... ... ... ... кен орны көп ... құрылымы жағынан күрделі аймаққа жатады:
ұсақ шоқырлар, орташа биіктіктегі таулар, жазықтықтар және кең ... Кен ... ... ... ... және ... ... әсерінен қалыптасқан. Жылдық орташа температура +11,2-+11,80С,
қаңтарда -2,5-5,50С, шілдеде +25,4-+26,80С болады. ... ... ... ... көрсеткіші -24-340 С, тербеліс
шегі 69-86 0С.
«Жетібай» кен орны Орталық Өскемен үстіртінде орналасқан. Бұл аймақтың
топырақ жабынын, ... ... ... сұр-құба топырақтар құрайды. Кен
орнының топырақ жабынына тән ерекшеліктер: карбанаттылығы жоғары (СО2 12-16
%), гипсі – 14-25 %-дан ... ... ( рН 8-9), ... ... ... жабынының құрылымы біртекті емес. Сұр-құба ... ... ... ... ... Оның ... нәзік сұр көп саңылаулы қабықша (3-7 см), одан соң ... ... (8-12 см), ... құба ... қызыл-құба шөгінділер
араласқан қабат ( 12-22 см). Қара ... ... 25-30 ... ... ... ... аймақтарында және мұнай құбырының
бойында байқалады. Топыраққа түскен мұнай көптеген ... ... ... ... ... сүзгіш қызметін атқаратын қара
шірінді қабаты көп зиян шегеді. Бұл қабатта мұнайдың көп ... ... ... ... ... қалады. Олар төменгі температурада
тығыздалып, кристализацияланады. Топырақтағы битумды қабықшалар ... және ... ... ... ... болады. Ауада битумды
қабықтар нашар тотығады, оларды микроорганизмдердің ыдырату қабілеті ... ... ... көп ... бойы ... ... топтық
құрамында 48,3% көмірсу, 32,6% ... ... ... асфальтен болады. Элементарлы құрамы: 80-85% көміртегі, 8-11,5%
сутегі, 0,2-4,0% оттегі, 0,5-7,0% күкірт, 0,2-5,0% азот және ... ... ... ... Бұл ... бірігу көрсеткіші 80-90%,
сондықтан оның органикалық және минералды құрамының беріктілік деңгейі өте
жоғары. Одан төмен ... ... ... ... ... ... ... суларында жинақталады. Бұл фракция микроорганизмдермен
нашар игеріледі, ... ... ... ... ұзақ сақталады.
Мұнаймен ластанған топырақтың физикалық жағдайы, заттар миграциясы
өзгереді, ауа-су ... ... ... ... тепе-
теңдік бұзылады, токсикалық заттар жинақталады.
«Жетібай» кен орны ... ... ... ... ... 80%-ң ластану мөлшері 5000 мг/кг, ал кей жерлерде
25-30 г/кг. Бұл ШРК – дан он бес есе ... ... жер ... ... ... ... ... мұнай құбырларының
тесілуі, жер қоймаларына тасталған мұнай,жөндеу жұмыстары болып табылады.
Негізгі ластаушы көздер: нефтешлам – ... ... ... ... құрылымы; мазутталған топырақтар – апаттар, ... ... ... ... ... ... – құбырлар, металл
бөшкелер, қоршаулар; радиактивті қалдықтар – табиғи ... шлам ... ... қалдықтары; минералданған қабатты сулар;
қоймадағы сақталған мұнай. Мұнай өндіретін өнеркәсіптер қалдықтарының ...... Олар ... үш ... ... жүйе ... ... табиғи булануы нәтижесінде сұйық бөлігі жоғалып, ... ... ... ... ... ылғал мөлшері 17-22% -
құрайды. Құрғақ ... ... ... ... өнімдері = 25-30%,
механикалық қосылыстар = 80-85%. ... ауыр ... көзі ... ... ... мұнайдың ауыр фракциясынан
тұратындығы анықталды / ... ... ... ауыр ... ... (%)
|Үлгі |Fe |Co |V |Ni |Cu |Cr |Mn ... |10-1 |10-3 |10-3 |10-2 |10-4 |10-3 |10-4 |
|1 |2,8 |4,7 |9,5 |4,2 |1,3 |1,8 |2,4 |
|2 |3,0 |2,9 |5,4 |6,4 |3,4 |1,9 |3,5 |
|3 |1,8 |3,6 |8,0 |3,2 |4,2 |0,8 |1,7 |
|4 |3,5 |3,2 |7,3 |4,3 |2,5 |1,5 |1,8 ... ... ... ... нефтешлам құрамы негізінен
мұнайдың ауыр фракциясы екендігі анықталды.
Нефтешламды арнайы дайындалған орындарда сӨскемен қажет. ... ... ... ... және айдау цехінің ... ... ... ... Оның ... – 0,2 га, сыйымдылығы – 100 т/жыл.
Мұндағы жалпы ластанған жер ауданы – 176532 м2 ... 17,653 ... кен ... ... ауыр ... ... ... мыстан басқасының бәрі кларктан жоғары немесе соған тең болған.
Соның ішінде кобальт пен кадмийдің ... ... аса ... ... фоны жоғары мұнаймен ластанған жерде ... 1320 ... ... Мыс, ... мырыш мөлшері ШРК-дан аспайды. Мұндағы барлық
кен орындарының радиоциялық фоны жоғары ... 15-25 ... ... ... фон кейбір технологиялық құрал-жабдықтар мен металл
қалдықтарында байқалады.
Атомды-абсорбция Жалынды спектрофотомерияның нәтижелері 2-ші ... ... кен ... ... ... ... |Үлгі |Үлгі |Объект ... ... ... |
| ... |тереңдігі,|саны | |
| | |см | | |
| | | | ... |Ra-226 |K-40 |Cs-137 |
|1 |Т-172 |0-10 |Фон |13,78 |30,83 |244,44 |

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау"32 бет
Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсерін бағалау29 бет
Атмосфералық ауаны қорғау шаралары5 бет
Қазақстанның қолайсыз экологиялық аймақтарында қоршаған орта ластануының қауіптілік дәрежесін интегралдық бағалау6 бет
2010-2012 жылдары аралығында атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамының өзгеруі46 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
Алматы ауасының ластану деңгейі6 бет
Алматы қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы22 бет
Алматы қаласы ауасының экологиялық жағдайы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь