Банк ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1.Банк ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы

2. Банк жүйесінің құрылымы мен атқаратын қызметі
2.1 Ұлттық банк
2.2 Коммерциялық банк

3. Қазақстан Республикасының банк жүйесінің дамуы

Қорытынды.

Пайданылған әдебиеттер тізімі:
Кіріспе
Банктің мәнін ашпас бұрын, алдымен оның осы заманғы ұғымын қарастырып көрелік. Банк істерінен хабары жоқ адам оны тек ақшаны сақтаудың орны деп жаңсақ әрі үстірт ойлап қалуы мүмкін. Банк қызметтері әр түрлі. Сондықтан да адамдардың банк туралы түсініктері де әр қилы.
Кейбіреулер оны мекеме, енді біреулері оны ұйым, үшінші біреулер оны экономикалық басқарудың органы деп санаса, ал тағы біреулері оған делдалдық ұйым ретінде қарайды жэне т.б. Банктің мұндай анықтамаларын оқулықтар мен ғылыми әдебиеттерден, кезеңдік баспасөзден, тіпті заң, ереже, нұсқау секілді ресми құжаттардан да кездестіруге болалды. Алайда, банктің мәнін терең зерделеген И.О. Лаврушин айтып кеткендей, осы заманғы банк ұғымына қатысты жоғарыда аталғандардың барлығы дерлік шындыққа толық сәйкеспейді, әрі банктің мәнін ашып көрсетпейді.
Ол банк мәнін зерделеудің мынадай әдістемелік негіздерін ұсынады:
- банк мәнін макродеңгейде оның қызметімен байланыстыра отырып талдау;
- оның мәнін әр түрі тұрпаттарына қарамастан банктің біртұтас жүйесі ретінде қарастыру;
- банктің мәнін ашып көрсету оның басқа экономикалық институттардан айрықшаланатын өзіндік ерекшеліктерін ашуды қажететеді;
- банк мәнін ашып көрсету оның құрылымын ашып көрсетуді қажететеді.
Әрине, банктің мәнін оның қандай да бір клиентке қатынасы бойынша қызметін қарастыру арқылы түсінуге болмайды. Банк нақты клиентке қатынасы бойынша бірқатар өз қызметін орындауы мүмкін, бірақ бұған қарап оны банк деп ұғуға болмайды. Нақты клиентке банк көрсететін 100-120 қызмет түрлерінің бәрі бірдей қажет бола бермейді. Сол себепті де банктің мәнін тал-дағанда жеке бір банктің операцияларымен шектеліп қалмау керек. Бұл мағынада оның мәні дерексіз ұғымға айналып шыга келеді, ол нақты банк кызметінің бүкіл сипаттамасып біртұтас ретінде қарастыруы мүмкім
Банктер — несие беруге, ақша есептері мен құнды қағаздар операцияларында делдалдыққа маман-дандырылған экономикалық мекеме. Меншік түріне қарай банктер акционерлік, серіктестік, дербес, кооперативтік, муниципалдық (коммуналдық), мемлекеттік (ұлттық), мемлекеттің қатысуымен құрылған мемлекетаралық болып бөлінеді. Банк қызіметінде үш түрлі операция жүзеге асырылады: паюсивті, активті және делдалдық (комиссиялық) операциялар.
Паситвті операциялардың көмегімен Банк. өз қызметіне қажетті ақша қаржысын — өз қаржысын, сондай-ақ өзіне түскен және айналымға қосылған қаржыларды шоғырландырады. Өз қаржысы, кұрылтайшылар жарнасы (ұзақ мерзімді несие болуы да мүмкін), акциялар мен облигациялардан түскен қаржы, күнделікті пайдадан, резерв қорына бөлінетін аударылым, бөлінбейтін пайдадан құралады. Түісетін және айналымға қосылатын қаржы клиенттердің ағымдық, мерзімдік және жинақ есептеріне салатын ақшаларынаң сондай-ақ айналымға қосылатын несие ақшадан түседі. Бұған қоса ақша түсіруде банкаралық қарыз (ссудалар), вексельдерді есептеу және қайта есептеу маңызды роль атқарады.
Банктің өз қаржысы мұндағы бар қордың аз бөлігін ғана құрайды. Әдетте, ірі банктерде өз қорының үлесі 10 проценттен аспайды және банік неғүрлым . ірі болған сайын оның өз капиталының үлес салмағы да солғұрлым аз болады.
Активті операциялар пайда алу мақсатымен құралған ақша қорын пайдалануға бағытталған. Ол несие (есепті қарыз) және инвестициялық болып бөлінеді. Өз кезегінде кредит операцияларын түрлі өлшемдерге қарап топтастыруға болады: а) мерзімділігі бойынша талап етілетін қарыз, қысқа мерзімді (1 жылға дейін), орта мерзімді (1 жылдан 5 жылға дейін) және ұзақ мерзімді (5 жылдан да әрі); ә) қамтамасыз ету сипаты бойынша вексельді есепке алу, вексель кепілдігі, тауар және тауар құжаттары кепілдігі, қозғалмайтын мүліктер, құнды қағаздар арқылы және қамтамасыз етілмейтін (бланкілер) қарыздар. Өтеу тәсіліне қарай несие бірден өтелетін және бөліп-бөліп өтелетін болып бөлінеді. Процентті төлеу несие беру кезінде бірден немесе бүкіл мерзім ішінде бөліп-бөліп, я болмаса оны өтейтін сәтте жүзеге асырылуы мүмкін.
Несие оның кімдерге берілетініне қарай да бөлінеді, мәселен,лкәсііпкерлерге, мемлекетке, халыққа,, қор биржалары делдалдарына, банктерге беріледі
Инвестициялық банк операциялары құнды қағаз-дарды сатып алудан тұрады. Құнды қағаздарды иемдену банкті- қор биржасында алыпсатарлыққа итермелеп, банк активтерінің өтімділігін төмендетеді, бірқатар елдерде депозиттік-қарыз және инвестициялық қызметті қатар атқаруға шек қойылған.
Активті және пассивті операциялар бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл, әсіресе «алдамшы ақша» мысалынан айқын көрінеді. Ол банктің клиентке бөлген қарыз ақшасы оньщ есебінен осы банкке салынған жағдайда болады, сөйтіп активті операция пассивті операцияға жоқ жерден айналады.
Қазақстан Республикасының банктер жүйесі -ұлттық экономиканың басқа секторларымен салыстырғанда, нарық талабына сай өзгерістерді жедел қабылдайтын және экономикалық базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш күштердің даму зандылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі бар ақша секторы. Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банктер жүйесінің дамуының жаңа кезеңі басталды. Екінші деңгейдегі банктердің халықаралық стандартқа өтуімен байланысты Ұлттық банк және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау агенттігі тарапынан коммерциялық банк қызметтерінің сандық және сапалық көрсеткіштеріне қойылатын талап күшеюде. Бұған бір жағынан, банкаралық бәсекенің ықпалы әсер етсе, ал екінші жағынан шет ел капиталының банк секторына енуі қозғау салды. Қазақстан экономикасына шет ел инвестицияларын тартумен қатар елімізде сырткы экономикалық қатынастар да дамуда. Ал бұл процесс өз кезегінде банк менеджментінің сапасын халықаралық деңгейге көте-руді талап етеді. Міне осыған байланысты банктер жүйесіне теориялық әзірлігі терең және практикалық қабілеті мол мамандар дайындау мәселесі де жаңа белеске көтерілді. Банктер жүйесінің инфляцияны тежеуде, нақты секторды инвестициялауда, ақша айналымын ұйымдастыруда және экономиканың; макродеңгейде реттеуде атқаратын рөлі арта түсті.
Қазіргі кездегі коммерциялық банктер — клиенттерге әр түрлі қызметтер яғни, несие беретін, валюталық және депозиттік операциялармен айналысатын, кассалық есеп айырысу қызметін жүргізетін шаруашылық субъектілермен үзеңгілес, әрі серіктес ерекше кәсіпорын. Сондықтан экономиканы басқаратын мамандардың банк ісін ұйымдастырудың ғылыми және практиқалық негізін оқып-үйренуінің маңызы зор. Жоғарыда аталғандай, Қазақстан Республикасы банктерінің халықаралық стандартқа көшуіне байла-нысты қойылатын талаптар күшейген сайын кәсіби деңгейі жоғары болашақ банкирлер дайындау жауапкершілігі де арта түспек. Бұл жауапкершілік "Банк ісі" пәнін жан-жақты, терең әрі сапалы окытумен тікелей байланысты.
"Банк ісі" пәнін оқыту "Банктік құкық", "Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу", "Банктегі бухгалтерлік есеп және аудит", "Ақша-несиелік реттеу", "Халықаралық валюталық жүйе" пәндерімен қатар оқытылады. "Банк ісі" пәнін студенттерге оқытудағы мақсат — банк қызметін өркениетті деңгейде атқара алатын, кәсіби жоғары маман болу үшін қажетті банк ісін ұйымдастыру жөінде ғылыми және практикалық білімдер негізін беру.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
1.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
2.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ереже.
3..«ҚР ұлттық банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.
4.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
5.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған лруденциялық нормативтер туралы» ереже.
6."Коммерциялық банктер операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
7.Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. — М., 1992.
8.Банки и банковские операции в России / Под ред. Лапидуса М.Х. - М., 1996.
9.Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И. — М., 1995.
10.Банковское дело: стратегическое руководство / Под ред.
Платонова В., Хиггниса М. — М.: Консалтбанкир, 1998.
11.Банки и банковские операции / Под ред. Жукова Е.Ф. — М.,1999
12.Қазақстандағы депозиттер нарығы –Қаржы-Қаражат,2001,N
13.Сейітқасимов.Ғ.С.Ақша,Несие,Банктер.-Алматы,2001.
14."Ұлттық банктің статистикалық бюллетені"-1999-2004жж-Ақиқат,1999,N5.
15.Коммерциялық банк құрылымы.- "АльПари" 2002ж, 6.
16."Коммерциялық банктер операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
17.Екінші деңгейдегі банктердің несиелік саясаты.-Аль-Пари,2004,N6. 18.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
19.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ереже.
20.«ҚР ұлттық банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.
21.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
22.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған лруденциялық нормативтер туралы» ереже.
23.Қазақстандағы депозиттер нарығы –Қаржы-Қаражат,2001,N
        
        Аннотация
Менің курстық жұмысымның тақырыбы «Банк ісінің сенімділігі мен
тұрақтылығы».
Бұл жұмысты мен негізгі үш ... ... ... Алдымен Банк
ісінің сенімділігі мен тұрақтылығына қысқа тоқталдым, содан барып ... ... ... ... оның негізгі элементтерімен ішкі
себептеріне тоқталуды жөн көрдім және ... ... ... ... ... Ұлттық банк және Коммерциялық банктің
атқаратын қызметін ... жөн ... ... ... текстте берілген. Жұмыс көлемі ___ бет,
оның ішінде слайд – 2, ... ... ... ... көрсетілген.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1.Банк ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы
2. Банк жүйесінің құрылымы мен атқаратын қызметі
2.1 ... ... ... ... ... ... банк жүйесінің дамуы
Қорытынды.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
Кіріспе
Банктің мәнін ашпас бұрын, алдымен оның осы заманғы ұғымын қарастырып
көрелік. Банк ... ... жоқ адам оны тек ... сақтаудың орны деп
жаңсақ әрі үстірт ойлап қалуы мүмкін. Банк қызметтері әр түрлі. Сондықтан
да ... банк ... ... де әр ... оны ... енді ... оны ұйым, үшінші біреулер ... ... ... деп ... ал тағы ... оған ... ретінде қарайды жэне т.б. Банктің мұндай анықтамаларын оқулықтар ... ... ... ... ... заң, ... ... ресми құжаттардан да кездестіруге болалды. Алайда, банктің мәнін
терең зерделеген И.О. Лаврушин айтып кеткендей, осы ... банк ... ... ... ... ... шындыққа толық сәйкеспейді,
әрі банктің мәнін ашып көрсетпейді.
Ол банк мәнін зерделеудің ... ... ... ... мәнін макродеңгейде оның қызметімен байланыстыра отырып талдау;
оның мәнін әр түрі тұрпаттарына қарамастан банктің біртұтас жүйесі ... ... ашып ... оның ... ... ... ... ерекшеліктерін ашуды қажететеді;
банк мәнін ашып көрсету оның құрылымын ашып көрсетуді қажететеді.
Әрине, банктің мәнін оның ... да бір ... ... ... ... арқылы түсінуге болмайды. Банк нақты клиентке қатынасы
бойынша бірқатар өз қызметін ... ... ... ... ... оны ... ... болмайды. Нақты клиентке банк ... 100-120 ... бәрі ... ... бола бермейді. Сол себепті де банктің мәнін
тал-дағанда жеке бір ... ... ... ... керек. Бұл
мағынада оның мәні дерексіз ... ... шыга ... ол ... ... ... ... біртұтас ретінде қарастыруы мүмкім
Банктер — несие беруге, ақша ... мен ... ... ... маман-дандырылған экономикалық мекеме. Меншік
түріне қарай банктер акционерлік, серіктестік, дербес, ... ... ... ... ... қатысуымен
құрылған мемлекетаралық болып бөлінеді. Банк қызіметінде үш түрлі операция
жүзеге асырылады: ... ... және ... ... ... ... Банк. өз қызметіне қажетті ақша
қаржысын — өз ... ... ... түскен және айналымға ... ... Өз ... ... жарнасы (ұзақ мерзімді
несие болуы да ... ... мен ... ... қаржы,
күнделікті пайдадан, резерв қорына бөлінетін аударылым, бөлінбейтін
пайдадан құралады. ... және ... ... ... клиенттердің
ағымдық, мерзімдік және жинақ есептеріне салатын ақшаларынаң ... ... ... ... ... Бұған қоса ақша түсіруде
банкаралық қарыз (ссудалар), вексельдерді ... және ... ... роль атқарады.
Банктің өз қаржысы мұндағы бар ... аз ... ... ... ірі банктерде өз қорының үлесі 10 проценттен аспайды
және ... ... . ірі ... ... оның өз ... үлес ... ... аз болады.
Активті операциялар пайда алу мақсатымен құралған ақша ... ... Ол ... ... ... және ... ... Өз кезегінде кредит ... ... ... ... ... а) ... ... талап етілетін қарыз, қысқа
мерзімді (1 жылға дейін), орта мерзімді (1 ... 5 ... ... және ... (5 ... да әрі); ә) ... ету ... бойынша вексельді
есепке алу, вексель ... ... және ... ... кепілдігі,
қозғалмайтын мүліктер, құнды қағаздар арқылы және ... ... ... Өтеу ... ... ... ... өтелетін және бөліп-
бөліп өтелетін болып бөлінеді. Процентті төлеу несие беру кезінде бірден
немесе ... ... ... ... я ... оны ... ... жүзеге
асырылуы мүмкін.
Несие оның кімдерге берілетініне қарай да ... ... ... қор ... ... ... банк ... құнды қағаз-дарды сатып алудан тұрады.
Құнды қағаздарды иемдену банкті- қор биржасында алыпсатарлыққа итермелеп,
банк активтерінің ... ... ... ... депозиттік-
қарыз және инвестициялық қызметті қатар атқаруға шек қойылған.
Активті және ... ... ... ... байланысты. Бұл,
әсіресе «алдамшы ақша» мысалынан айқын көрінеді. Ол банктің клиентке бөлген
қарыз ақшасы оньщ ... осы ... ... ... болады, сөйтіп
активті операция пассивті операцияға жоқ жерден айналады.
Қазақстан Республикасының банктер жүйесі ... ... ... ... ... ... сай ... жедел
қабылдайтын және экономикалық базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш
күштердің даму ... тез ... ... ... ... ақша ... ... Республикасында екі деңгейлі банктер жүйесінің
дамуының жаңа кезеңі басталды. ... ... ... ... ... байланысты Ұлттық банк және Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығы мен қаржылық ұйымдарды ... ... және ... ... ... банк ... сандық және сапалық
көрсеткіштеріне ... ... ... Бұған бір жағынан, банкаралық
бәсекенің ықпалы әсер етсе, ал ... ... шет ел ... ... енуі ... ... ... экономикасына шет ел инвестицияларын
тартумен қатар елімізде сырткы экономикалық ... да ... Ал ... өз ... банк менеджментінің сапасын халықаралық деңгейге көте-
руді талап етеді. Міне ... ... ... ... ... ... және практикалық қабілеті мол мамандар дайындау мәселесі ... ... ... Банктер жүйесінің инфляцияны тежеуде, нақты
секторды инвестициялауда, ақша айналымын ұйымдастыруда және ... ... ... рөлі арта ... ... ... банктер — клиенттерге әр түрлі қызметтер
яғни, несие беретін, валюталық және ... ... ... есеп ... ... жүргізетін шаруашылық субъектілермен
үзеңгілес, әрі серіктес ерекше кәсіпорын. Сондықтан экономиканы ... банк ісін ... ... және ... ... оқып-
үйренуінің маңызы зор. ... ... ... ... халықаралық стандартқа көшуіне байла-нысты қойылатын талаптар
күшейген сайын кәсіби деңгейі ... ... ... ... де арта ... Бұл ... ... ісі" пәнін жан-
жақты, терең әрі сапалы окытумен тікелей байланысты.
"Банк ісі" пәнін оқыту "Банктік құкық", "Инвестицияны қаржыландыру ... ... ... есеп және ... "Ақша-несиелік реттеу",
"Халықаралық валюталық жүйе" пәндерімен қатар оқытылады. ... ісі" ... ... ... — банк қызметін өркениетті деңгейде атқара
алатын, кәсіби жоғары маман болу үшін қажетті банк ісін ұйымдастыру ... және ... ... ... беру.
1.Банк ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы
Банктік жүйе - ... ... ең ... және ... ... және ... ... дамуы тарихи
тұрғыдан қатарлас жүрді және де олар бір-бірімен өзара тығыз ... ... ... ... ... ... ... тікелей
байланысты болады. Олар арқылы ұдайы өндіріс үрдісіне қатысушыларының
экономикалық мүделерін қанағаттандыру ... ... Осы ... ... ... ... шаруашылық органдардың капиталдарын, ... және ... ... ... ... ... да бос ақша
қаражаттарын тарта отырып, ... ... ... ... ... есеп айырылысу жүргізеді және экономика үшін басқа да көптеген
қызмет көрсетеді, ... ... ... тиімділігі мен қоғамдық
өнімнің айналысына тікелей ықпал етеді (сызба).
Қаржылық делдалдар ... ... ақша ... ... ... ... ... арқылы маңызды халық
шаруашылығы ... ... ... экономикада басты қаржылық делдалдар болып табылады.
Өз қызметінің үрдісінде, олар ақша ... ... ... жаңа ... ... ... Клиенттердін салымдарын қабылдау арқылы банк
депозит ... жана ... ... ал ... беру ... қарыз алушыға
жаңа талап қойды.
Осы жаңа ... мен ... ... ... ... ... ... Несие беруші қарыз алушыға және соған қатысты
қаржылық ... ... ... орын ... ... құйылуы қаржылық делдалдық деп аталады.
Әр түрлі көздерден ақша капиталын жинау арқылы ... ... ... "тобын" құрайды және де оларды жұмыс істеп тұратын капиталға
айналдырып, әр түрлі шарттардағы несиеге ... ... ... Шаруашылық органдар мен ... ... ... ... және ... жүйенің қызмет етуі шаруашылық
құрылымдардың дамуында маңызды роль атқарады.Нарықтық экономикада ... ... және ... қаржылық капитал арқылы нақты
басқарады. Олар тек ... ... ... ... өндірістің барлық
фазасының аясына ғана кіреді.
|Қаржылық институттар: |
|банктер, сақтандыру ... ... ... ... ... түрінде және ... ... ... жолмен берілетін ... ... ... ... қаражаттарының | ... ... ... | ... ... компаниялар,| ... ... жеке ... | ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... ... обли-
акциялар, облигациялар және ... және ... ... да ... ... ... сату
сатып алу арқылы ұсынылатын арқылы алынған ақша
ақша қаражаттары қаражаттары
| ... ... ... қаржылық |
|нарығы (ақшалай нарық), |
|ұзақ мерзімді капиталдар ... ... ... |
|нарығы) |
1- ... ... ... ... ... ... жүйе ... күшке" ие бола отырып "нақты өндіріске ең
қауіпті түрде араласуы" мүмкін. К.Маркс келесіде ... ... ... сауда мен өнеркәсіпке билік етуіне" назар аударады. Банктер
шаруашылық өмірдің орталығы, ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттері негізінен экономиканы жалпы
басқарудың мақсаттары және ... ... ... де ... ... ... ретінде экономиканы басқарудың жалпы
мақсатына жетуді қамтамасыз ететін, өзіне тән жеке ... ... ... ... ретіндегі банктің ролі оның өзінің қызметтерін
орындау үрдісінде және банк ісін ... ... ... ... ... басқару процесінде банктер негізінен басқарудың
экономикалық ... ... ал әр ... ... ең ... ... ретінде көрініс алады, ал экономикалық мүдде
өңдірістің мақсаты, яғни оны қозғаушы фактрр болыл табылатын әдістемелерді
пайдаланады. ... ... деп ... ... ... яғни оларға
қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы әсер ... ... ... экономикалық әдістері мәселен, несиелеу арқылы, экономикалық әр
түрлі буындарының ... ... ... әр ... ... қолма-қолсыз есеп айырысу арқылы экономиканың үздіксіз
қызмет етуіндегі қажеттілігін қанағаттандырады, қоғамдық өнімнің тоқтаусыз
қозғалысын қамтамасыз етеді.
Банктер есеп ... ... ... тәртібін бұзғаны үшін
айыппұл, төлем төлеу ісүнін созғаны үшін ... ... өз ... үшін ... ... ... ... мүддесін ғана емес,
сонымен қатар, бұл операциялардың басқа да қатысушыларыньщ ... өз ... ... кезінде функционалдық (экономикалық),
салалық (министерстволар, компания, фирмалар) және аумақтарды ... ... ... өзара тығыз байланыста жұмыс істейді.
Банктер экономикалық басқарудың органы ... оның ... ... жауапкершілігі де экономикалық сипатта. Банктердің
экономикалық жауапкершілігінің ең алдымен олар қызмет ... ... ... ... ... емес, шаруашылық
органдарының, (яғни өз ... ... және ... ... ... ... айналасында өздеріне
әрбір банкті таңдайтын фирмалар мен компаниялар ... Олар ... ... ... етілетін, өзі және клиенттері ... ... ... ... ... сипаты жүргізіледі.
Банктерде басқарудың басқа оргавдарында жоқ ағымдағы ақпараттар болады.
Ең алдымен ол қызмет көрсетілетін клиенттерінің негізгі ... ... ... ... Шотта еңбекақы беру, жабдықтаушыларға төлем ... ... ... үшін ... ... тек ... ... бірге, осы шарт иесінің жұмысының нашар екендігінің күнделікті
оперативті ... ... ... ... ... келіп түсуі
жабдықтаушының тиеген тауарларының өткендігін және т.б. білдіреді. Банктің
мәліметтері бухгалтерлік есепті құруды ... ... ... ... ... ... әрі олардың нәтижелерін алдын ала көруге
мүмкіндік береді. Бұл банктерге өз клиенттерінің жағдайын ... ... және ... ... мен табыстылығын анықтауға мүмкіндік береді.
Ақша айналымы бірлікпен сипатталады. Қолма-қол және қолма-қолсыз ақша
қозғалысының аясы бір ақша ... ... ... әрі өзара тығыз
байланысты. Банктер кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың, жергілікті
халықтың шот ... ... ... ақша ... ... ал олар
арқылы шаруашылық процестердің барысын қадағалайды, әрі оларға ықпал етеді.
Банктік ... ... ... ... қорларды шо-ғырландырған:
мемлекеттік шаруашылық буындардың қаражаттары, халықтың жинақ ақшалары,
т.б. бар. ... осы ... ... белсенді қатысады, яғни оларды
пайдалану бойынша бақылау жүргізеді, ақша айналымын реттейді және сол
арқылы ... ... ... әсер ... Қазақстанның нарықтық
экономикаға көшуімен банктердің алдында жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Меншікті
жекешелендіру мен мемлекетсіздендіру нәтижесінде жеке ... ... және ... ... ... ... кең етек алуда,
меншіктің аралас түрінің негізінде кәсіпорындар ... ... ... ... ... бірлесуі, жалға беруші (арендатор) және жеке еңбек
қызметімен айналысатын тұлғалар да осыған жатады.
Қоғамда белгілі-бір ... ие ... ... ... ... ... дамуы бойынша экономикада, қоғамда банктердің
экономикалық ролі күшеюде. Олардың жұмысында бірінші ... ... ... ... - экономикалық әдістер алмастырады. Сөйтіп
экономикаға банктік ықпал ... ... ... ... ... ... экономикада инфляцияның төмендеуінде және олардың
нарықтық жолға көшуінде, ең ... ... ... мен
мемлекетсізденудегі ролі айрықша. Бұнда банктік жүйенің негізгі мақсаты ... ... ... ақша массасын реттеудегі ... есеп ... ... және ... ... ... болып
табылады. Қазақстан Республикасы 1993 жылы 15 қараша ... ... ... ... - төл теңгемізді енгізді. ... ... Оның шыңы 1994 жылы ... ... 46 %-ға ... Ұлттық банк пен
үкіметтің монетарлық шараларды қабылдауының нәтижесінде ... ... ... ... ал 1994 жылы ... ... қыркүйекте
-10,9%-ға тең болды.
Инфляцияның төмендеуінің нәтижесі қайта қаржыландыру ... ... ... ... мен ... ресурстар аукциондағы %-дық
мөлшерлеменің 460-тан 280%-ға төмендеуі, яғни ... үшін ... - ... ұсыныс негізінде анықтаған, нарыққа айналды. Теңгенің ресми ... ... ... жақындасу тенденциясы бар. Аукциондарда
қысқа мерзімді қазыналық вексельдердің сату көлемі жоғарылауда. Инфляция
төлемдерінің жағымды сәті ... ... ... ... несиелерді
беруден бас тартуын атауға болады және олар тек агроөнеркәсіптік несие үшін
ғана ... ... ... ... ... банк ... шығындарына несиелер беруді ... ... ... ... ... ... ... және
инфляцияның төмендеуі бойынша жағымды нәтижелер береді.
Мемлекеттік ... ... ... ... ролі ... активтері мен пассивтерінің сапасы толығымен, олар қызмет
көрсететін клиенттердің ... ... ... Осы ... ... ... ... жекешелендіру үрдісінен бөлек
жүргізілмеуі ... ... ... ... ... мақсатының бірі -
экономикалың жеке секторын құру және кәсіпорынды жекешелендіруде демеушілік
көрсету болып табылады. Бұдан келіп ... - ... ... мемлекеттік
меншікті жекешелендірудің мүдделеріне бағынуы керек. Өйтпесе олар шығынды
несиелерден арыла ... бұл ... ... ... ... несие портфелі сапасының төмендігіне қатысты.
Банктік реформа кәсіпорындарды жекешелендіруді қайта құруға және көп
шығын ... ... ... немесе қайта құруда өз үлесін алуы
керек. Бұл шығынды және ... ... ... ... қатар өміршең кәсіпорындарды несиелеу мүмкіндігін кеңейтеді. Көп
шығынды ... ... ... ... және ... ... даму банкіне берілуі арқылы ... ... ... нашар, әрекетсіз несиелердің шоғырлануын болдырмауы тиіс.
Банктік жүйенің реформасы инвестициялық қорлардың ролін жоғарылату және
сауықтыру банктерін құру жолымен ... ... ... ... ... ... банкінің ролі жекешелендіру ... ... ... ... ... ... және көп шығынды
кәсіпорындарға корпоративті жетекшілікті күшейтуге қатысты арта түседі.
Инвестициялық қорлар ... ... ... ... ... ... капиталға алмастыруы мүмкін, яғни жеке
меншік құқық жеке тұлғаларға көшеді деген сөз.
Банк оның (банк) жүйесінің ... ... ... табылады. Бұл оның
мынадай болуы керектігін ұйғарады:
- оған біртұтастың органикалық бөлігі болуға, ... ойын ... ... ... ... беретін өзіне ғана тән өзгешелікке ие болуы
керек;
бірыңғай заң ... ... заң ... шегінде
жұмыс істеуі қажет;
өзін-өзі реттеуге, банк жүйесінің баска элементтеріне
(банктік емес институттармен) өзара әрекеттесуге икемді
болуы керек.
Банктік жүйенің реформасы жеке кәсіпорындардың банктен ... ... ... жеке ... ... ... ... Осы мерзімде ол
шығынды мемлекеттік кәсіпорындарды қайта құруды ынталандырады.
Жекешелендіруіші кәсіпорындарға республикада банктік реформаны құрудың
барысында қажетті ипотекалық ... ... ... ... яғни ... ... ... кәсіпорындарға, оған тиісті мүлікті кепілге
ала отырып, ипотекалық банктің ұзақ ... ... беру ... ... ... Бірақ ол үшін ең алдымен заң базасын жасау керек.
2 Банк ... ... мен ... ... ... ... банкінің басқару құрылымы мен қызметін ұйымдастырудың басқа да
мәселелері "Қазақстан Республикасының ұлттық банкі ... Заңы ... ... ... ... ... ... негізінде
анықталады.
Ұлттық банкі өзінің қызметтерін орындауы үшін басқарма, ... ... және ... ... қатар, басқа да жергілікті құрылымдық
бөлімшелері бар. Ұлттық банкінің 1996 жылғы құрылымы сызбада көрсетілген.
Ұлттық банкінің ең ... ... ... Ұлттық банк төрағасымен
басқарылатын басқарма болып табылады. Басқарма 9 адамнан ... ... - ... банк ... оның 4 ... ... пен
Президенттің бір-бір өкілі және Қазақстан Министрлер Кабинетінің екі өкілі
кіреді. Басқарма мүшелері ҚР Президентімен ... ... ... шешеді:
мемлекеттік ақша-несиелік саясатын жасайды;
Ұлттық банкі шығарған, банктер ісіне қатысты нор-
мативтік актілерді бекітеді;
Парламент бекіткен тұжырым негізінде банкноттар
мен монеталардың ... ... және ... ... ... ... банктермен және Қазақстан Респуб-
ликасының бюджетімен операциялар бойынша пайыз-
дық мөлшерлемесін бекітеді;
Қазақстан Республикасының валюталық айырбас ... ... ... ... ... алатын сыртқы активтер типтерін бекітеді;
Ұлттық банкінің жұмысы туралы есеп береді, жылдық
жиынтық балансты қарастырады;
Ұлттық банк туралы ... ... банк ... ... және Ұлттық банк
департаменттерінің директорларын тағайындайды;
банктер және олардың филиалдары үшін экономикалық ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады
басқарма мәжілісі қажет кездерде немесе ... бір рет ... ... ... ... ... құрылымы
|Басқарма | ... ... ... ... | ... ... банкінің оталық аппараты |
|Департаменттер, дербес басқармалар және ... ... ... ... ... банкінің тәуелсіз бөлімшелері |
|Мемлекеттік сақтау орыны Банкноттық фабрика |
|бағалы ... ... ... ... ... ... ... банкаралық есеп айырысу |
|Орталығы Банкаралық және қаржылық ... ... ... |
|сервистік бюро; т.б. ... ... тек қана ... ... Парламентінің
құқы бар. Ұлттық валютаның қызмет ету ... ... ... анықтау
құқығы Қазақстан Республикасының Президентіне жүктеледі.
Ұлттық банк Қазақстан Республикасының валютасын шет ел мемлекеттерінің
ақша бірліктеріне айырбастау бағамын анықтау ... ... ... ... олардың банкінің кассасына үздіксіз оралып
отыру жолымен жүзеге асады.
Қазақстан Республиқасында ақша банкноталарын өндіру жәңе ... ... ... беру ... өз күштерін енгізумең
байланысты, қолма-қол ... ... 1996 ... ... кезеңмен
салыстырғанда өзгерді. Екінші деңгейдегі банктер корреспонденттік ... ... ... ... ақша түрінде қолдау алады, соңымен
қатар, операциялық кассадағы қолма-қол ақша қалдығына шек ... - бұл ... ... ... ... шығарылуы. Ол қолма-қол түрінде де немесе қолма-қолсыз ақша
түрінде де ... ... ақша ... ... - ... ... мен
моиеталардың қосымша щығарылуын сипттайды.
Қазақстанда теңгенің көп мөлшерде эмиссиялануының негізгі себептерінің
бірі - кәсіпорындар ... ... ... есеп ... ... есеп ... ауысуы, бұны әрине, жағымсыз құбылыс
деп есептеуге болады.
Бірақ 1995 жылы ... ... ... бұл ... ... ... көбеюі нәтижесінде қолма-қол ақшаларды эмиссиялаудың
үлес ... банк ... ... ... ... ... депозиттік қарыздық операциялардың
поцесінде іске асады. ... ... ... ... ... құру ... потенциалын жасайды. Банк салымдарын чек эмиссиясы немесе ... ... ... кезде несие ақшалар құрылады. Бұл репрециялардың сызба
келесідей: 100 ақша бірлігіндегі депозит үшін ... ... 15 ... ... ... 85 ақша ... банкі арқылы қарызға берілуі
мүмкін.
Сонда айналымдағы ақша массасы: 100+85=185 ақша ... ... Бұл ... 85 ақша ... ... жаңа ... құрылуын білдіреді. Осы жолмен
құрылған ақшалар өз кезегінде өздері ақша эмиссиясының себебі бола алатын
басқа ... ... ... ... Яғни ақша мультипликативті
көбеюі орын алады.
Депозиттік банктердің эмиссиясын ... ... ... ақша ... ақша ... және ақша ... ... арқылы жүреді.
Ақша базасы - бұл Ұлттық банк шығаратын ақшалары. Оған айналымдағы
қолма-қол ақшалар, міндетті және ... ... ... ... резервтер
- бекітілген нормативтерге сәйкес Ұлттық банкідегі арнайы шотта несие
корреспонденттік шотында сақталуына ... банк ... ... ... ... ... ... тек қана қаржылық тұрақты банктермен
қолданылатын резервтердің баламалы әдісі деп ... ... ... ... ... ... ... қалған қалдықтары. Айналымдағы қолма-қол ақшаның ... ... ... ... ... байланысты
болғандықтан, Ұлттық банк ақша базасының мөлшерін ... ... ... банкідегі корреспонденттік шоттардағы қаражаттарының
көлемін, яғни банктердің өнімділігін реттеу арқылы реттейді.
Ол ақша-несие ... ... ... іске ... ... ақша базасының кеңеюінің шегін көрсететін және ақша массасының,
ақша ... ... ... ... ақша мультипликаторының
мөлшеріне әсер етеді.
Ақша ... ... ... ... ... ... міндетті резервтер банктер мен несие ресурстарының көзі
болып пайдаланбайды, сонымен қатар, айналымдағы ... ... ... байланысты болады.
Бұл - айналымдағы қолма-қол ақшалардың банктерден тыс ... ... ... Ақша ... олардың экономикадағы айналу жылдамдығына әсер етеді,
мультипликацияның коэффициенттік жылдамдығы азаяды.
Экономикадағы ақша айналысының ... (бұл ... банк ... ... ... ... ... айтылмайды) Ұлттық банк арқылы
тікелей реттелмейді, бірақ оның мөлшері инфляция деңгейіне әсер етеді ... ... үшін ... мәні бар. ... ... айналыс
жылдамдығының азаюы ұзақ мерзімді депозиттердің және ұзақ ... ... ... ... көрсетеді, бұл тек қана, жалпы
экономиканың тұрақтылығы және ... ... ... ... болғанда ғана
мүмкін. Керісінше, ақша айналысының жоғары ... ... ... ... көрсеткіші болып, ақша массасындағы қолма-қол ақша үлесінің
өсуіменен, ұзақ мерзімді ... ... үлее ... ... ұлттық валютасын сенімді активтерге аударуменен ... ... ... ... монетаризация деңгейіне
байланысты болады, ол ақша ... ... ішкі ... ... ... ... ... болған сайын, монетаризация денгейі
жоғарылайды.
Монетаризация деңгейі 1989 жылы Францияда 68,5%,
Германида-64,5%, Ұлыбританияда-89,1%, АҚШ-та- 77,5%, Жапонияда - ... ... 1995 жылы ... ... 12%-ға жуық болды, бұл
әрине ... ... ... ... ... ... банк
жүйені қолдау мақсатында аукциондық негізде, ломбардтық ... ... ... арқылы несие береді.Аукциондық несиелерді енгізу (1993
жылдың аяғында), кезінде көп қолданатын ... ... ... ... ... (нарықтық) пайыз мөлшерлемесін белгі-леуге мүмкіндік
берді. Астаналық және аймақтық банктер үшін аукциондар бөлек ... ауыл ... ... ... бөлек салалардың
қажеттіліктеріне қарай жабық аукциондар іске асырылды. ... ... ... ... ... және ... ... несиелер бойынша шарттарды орындаған банктер ғана
жіберіледі. ... ... ... ... - ... ... ... ақшалық нарықтың пайда болуының алдында қолданылатын ақша-несие
саясатының уақытша құралы болып табылады.Банктерге ломбардтық несие беру,
тек акдіа ... ... ... ... ... банкінің лимитімен
шектеледі. Ломбардтық несиелер банктік қызметті жүзеге ... ... өз ... ... мемлекетпк бағалы қағаздары және олардың
кепілдігі бар барлық банктердің резиденттерін тарта алады. ... ... ... қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен жоғары
белгіленеді, әдетте, нарықтық мөлшерлемесінен төмен болмайды.ҰБ операциясы
- екі бөлімнен тұратын ... ... ... бөлімде (РЕПО ашу) Ұлттық
банк бастапқы диллерге (тек арнайы лицензиясы бар банктер ... ... ... ... қағаздарды сатады, сонымен бір уақытта ... ... ... бөліміндегі (РЕПО жабу) қатысушыларға ол ... ... алу ... ... ал бастапқы дилерге оларды РЕПО(
келісімі белгіленген мерзімді Ұлттық банкіге ақша қаражаттарына ... ... ... Кері РЕПО ... РЕПО ... -дилер РЕПО-ны жабу кезінде оларды қайта сатып алады.Бұл
операция банктерге қысқа мерзімді несиелеу немесе ... ... ... алу ... ақша ... ... мәселесі қажет болған жағдайда)
үшін қолда-нылады. Ұлттық ... банк ... ... ... ... банк банкаралық есеп айырысу ... ... есеп ... жүйесінің негізгі ұйымдастырушысы
болып табылады. Осыған байланысты ол ... ... ... және ... ақша ... ... банктік жүйесі үшін бірыңғай методологиялық
-негіздегі елдің бірыңғай есеп айырысу орталығы;
-есеп айырысу, есеп жүргізу және есеп беру ... ... ... ... есеп ... екі ішкі ... бар.
Біріншісі - коммерциялық банктер арасында тікелей есеп айырысу екіншісі
- Ұлттық банкідегі ... ... ... ... ... есеп ... ... байланыстары бар клиентгердің ... ... ... есеп ... үшіи LORO-N0SТR0
орталықтандырылмаған ... ... ... - ... ... есеп айырысуларды жүзеге асыралады. Қазақстан Ұлттық банк ... ... ... есеп ... ... орталығы (ЕКО)
клирингтік (қарама-қарсы талаптардың өзара есептелінуі) режимде ... ... ... ... ... беру және төлем жүйесінің
нормасына дейін орталықтандырылған банкаралық есеп мөлшері міндетті қорлар
(резервтёр) нормативіне ... келу ... ... федералды резервтік
жүйесі банкаралық есеп айырысуларды міндетті резервтер сомасын реттеу
арқылы ... ... ... ... ... корреспонденттік
шоттарды ашпайды '.1988 жылы ... ... ... ... ... ... арасында бір банктің - КСРО Мемлекеттік банктің
филиаларалық ... (ФАА) ... ... ... ақша ... ... банкінің бір мекемесінен екінші мекемесіне клиенттердің
есеп ... ... ... ... Жасалған аудару операциялары
тармақты есептеу орталықтарымен тексерілетін ... Олар бір ... ... мекемелері арасында жүргізілген есеп айырысуларды әр
түрлі ... ... ... есеп ... әр ... ... ... есеп айрысуларды КСРО Мемлекеттік
банкінің бас есептеу орталығы (БЕО) реттейді.
КСРО Мемлекеттік банк ... ... есеп ... - КСРО ... ... ... ... қатаң ұстанатын
бірыңғай әдістемесі әрекет етті.
1988 жылдан кейін арнайы банктер пайда болған кезде ФАА арқылы ... ... ... ... ... бір ... екінші
мекемесіне қаражаттар ведомстволық бағыныштылыққа байланыссыз орындалды.
ФАА бақылау ... ... ... бір арнайы баніге бағыныштылығына
байланыссыз жүргізілді. Сәйкесінше есеп ... бір ... ... ... ... есеп ... ... банкімен бірдей негізде жинақ банктері басқарды. Клиенттермен
жасалатын операцияларын өзіндік ... ... ... ... жүйесіне автоматты қосылуы басқа банктің балансында ... ... қол ... қамтамасыз етті. Осындай нақты ақша
қаражаттардың қозғалысы бейнеленбейтін формалды бухгалтерлік жазу ... ... ... ... ... реттеу қорына арнайы
банктердің аударған қаражаттары" 816 шоттың дебетінде, "ФАА" ... ... ... "ФАА" ... дебетінде "Банктік жүйенің
несиелік ресурстарын реттеу қоры" 815 шоттың кредитінде көрсетіледі.
ФАА ... ... ... ... ... есеп ... ... депозиттердің экспансиясын кедергісіз өндіруге,
инфляцияның тереңдеуіне мүмкіндік туғызады.
Республикамызда ... ... ... ... барысында есеп
айырысудың бұл тәртібі өзгертілді.
Төлем құжаттарының барлық ... ... ... өтеуді,
республиканың бүкіл аумағында есеп айырысуды іске асыруды қамтамасыз ететін
Ұлттық банкінің облыстық ... ... ... ... ... 1995 жылы ... ... Ірі және үсақ сомалардағы
төлемдер үшін пайдаланылатын гросс-есеп айырысу жүйесі 1995 ... ... ... ... Бұл ... ... ... барлық банктер және олардың Алматы, ... ... ... ... клирингтік палатасы болып табылады.
Қатысушының кез келген уақытта корреспонденттік шоттың жағдайы туралы
ақпаратты, күнделікті шыққан ... ... ... алу ... басқа
коммерциялық банкілерден оның атына келген төлемдерді қарау үшін сүрауы ... ... ... ... төлемдерінің кезектілігін реттеуге
мүмкіндік беріледі. Есеп айыру арқылы өтпеген төлемдер қатысушыға қабыл
алмаған, қамсыздандырылмаған төлемдер қүны ... ... ... ... ... ... ... банктер операциондық
күнді және біртүтас корреспонденттік шотты өңдеумен айналысады. Біртұтас
корреспонденттік шотқа өту екі ... ... ... ... ... ... өту ... деңгейінде, ал екінші кезеңде - республика
деңгейінде өту қарастырылған
Банктік жүйеде қоғамның барлық ақшалай ... ... ... ... ... ... жинақ ақшалары,
т.б. бар. Банктер осы қорлардың қалыптасуына белсенді қатысады, яғни оларды
пайдалану бойынша ... ... ақша ... реттейді және сол
арқылы ұдайы өндірістік ... әсер ... ... ... ... банктердің алдында жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Меншікті
жекешелендіру мен ... ... жеке ... ... және ... ... ... қозғалыс кең етек алуда,
меншіктің аралас түрінің негізінде кәсіпорындар қүрылуда. Шаруа қожалықтары
санының есебі, олардың бірлесуі, ... ... ... және жеке ... ... ... да осыған жатады. Қоғамда белгілі-бір
класқа ие коммерсанттар, кәсіпкерлер пайда болуда. Нарықтық қатынастардың
дамуы ... ... ... ... ... ролі күшеюде.
Олардың жұмысында бірінші орынға әкімшілдік-әміршілік ... ... ... ... ... ... экономикаға банктік ықпал етудің
құндық құрылымдарының мағынасы арта ... ... ... ... ... және олардың
нарықтық жолға көшуінде, ең ... ... ... ... ролі ... ... ... жүйенің негізгі мақсаты -
несиелік механизмді жетілдіру, ақша ... ... ... есеп ... түзету және төлем тәртібін сақтау болып табылады.
Қазақстан Республикасы 1993 жылы 15 қараша айынан бастап ... ... - төл ... ... ... ... ... Оның шыңы
1994 жылы шілде айында 46 %-ға ... ... банк пен ... шараларды қабылдауының нәтижесінде шілде айында инфляция ... ... ал 1994 жылы ... ... ... -10,9%-ға тең
болды. Инфляцияның төмендеуінің нәтижесі қайта қаржыландыру өлшерлемесінің
300-ден 250%-ға дейін төмендеуі мен несиелік ... ... ... ... ... ... яғни ... үшін төлем - сұраныс
пен ұсыныс ... ... ... ... ... ресми және
бейресми валюталық бағамдарының жақындасу тенденциясы бар. Аукциондарда
қысқа мерзімді қазыналық вексельдердің сату ... ... ... жағымды сәті ретінде Ұлттық банктің директивті несиелерді
беруден бас тартуын ... ... және олар тек ... ... ... сақталады. Несиелік ресурстар аукциондарда сатылады.
2.2 Коммерциялық банк
Қазіргі ... ... — бұл ... ... ... ... ... ететін банктерді білдіреді. Коммерциялық банктер
деп бұл жерде ... ... ... ... ... ... ... банктер мынадай белгілеріне байланысты жіктеледі:
1.Жарғылық, капиталдын қалыптасуына қарай:
мемлекеттік;
акционерлік;
жеке;
пай қосу арқылы (жауапкершілігі шектеулі серіктестік);
аралас (шетел капиталының ... ... ... яғни ... ... ... ... және кең көлемді
банктік қызмет көрсететін банктер;
—маманданған, яғни бір ғана салаға қызмет ... ... ... ... ... ... ... банктер;
сауда банктері;
ауыл шаруашылық банктері;
құрылыс банктері;
басқа.
5. Филиалдар санына карай:
филиалсыз; көп ... ... ... ... ... статистикалық мәліметтер
бойынша қазіргі жұмыс жасайтын екінші деңгейдегі банктердің барлығы дерлік
акционерлік ... ... ... ... ... екі банк ... 100% ... банктер, оларға: Казақстан даму банкі мен
Эксимбанк, ал ... ... ... (100 /о — 10 ... 50% — аса — 4
банк) құрылған банктерде саны — 14, оның ... ... ...... ... ... ... шығаратын акцияларын сатудан
түсетін түсімдерден ... ... екі ... ... жай ... бар.
Жай акция — оның иелеріне сол қоғамды басқару ісіне араласуына, ... ... ... алып ... құқың береді. Ал артықшылығы бар
акция — оның иесіне қоғамды
басқаруға ... ... ... ... яғни ... ... тұрақты пайызын алуға, қоғам банкроттыққа ұшыраған
жағдайларда жай акция иесінен бүрын ңоғамға ңосңан өз ... ... ... Егер де банк ... ... ңоғам түрінде ңүрыл-ған
болса, онда оның жарғылың қорының әр ңүрылтайшыға тиетін үлесі құылтайшылық
құжатта аныңталады және бүл ... ... ... құрылтайшылары
өздеріне тиісті үлес шегінде ғана оның міндеттемелеріне жауап береді.
Банктің ұйымдастырылуы және құқықтың ... ... ... капиталы оның қатынасушылары жеке және заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ету ... ... Жарғылық капитал оның қатынасушыларының меншікті ... ғана ... ... ... ... ... жарғылық капиталды
құруға тыйым салыыады. Банктің жарғылық капиталы тек ... ... ... ... ... уақытта жаңадан құрылған банктің жарғылық капиталы
құрылтайшылың құжатта хабарланғай, оның ' акционерлерінің ... ... ... ал тіркеуге алған кезінен бастап бір жыл ішінде оның
жарияланған ... ... ... ... ... ... ... шектелмейді
Коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығы оның қаржылық қызметін
басқару әдістеріне тікелей байланысты.
Нарық ... ... ... кез ... ... банктің түпкі
мақсатыпайда табу болса, оның қаржылық қызметін басқарудың басты мақсаты -
банктің табысын арттыру ... ... ... ... ... басқару - банктің пайдасын
арттыруға ... ... ... ... ... көздеріне мынадай банктік бизнес түрлерін
жатқызуға болады:
ссудалық бизнес;
дисконттық бизнес;
сақтау бизнесі;
банктік кепіл беру қызметі;
бағалы қағаздармен жасалатын бизнес;
салымдар ... және ... ... масы ... ... ... ... банктермен корреспонденттік қатынасқа негізделген бизнес;
- дәстүрлі емес қызметтерді көрсету бизнесі. ... ... ... ... ... (жеке және заңды тұлғаларға) ссудалар ... бос ... ... ... ... ... пайдалануға
пайыздық сыйақыда беру. Судалық бизнестің ... ... ... ... кейде басқа банктегі депозит ... ... ... ... ... формасында табыс түседі.Дисконттық бизнес, ... ... және ... ... ... бір төменгі бағамен
дисконт негізінде сатып алуын сипаттайды.
Факторинг операциясы айналымды және айналымсыз болуы ... ... банк ... ... міндеттемесін қаражатты алу-шыдан
(жабдықтаушыдан) талап етуге құқылы. Ал, екінші жағдайда, банктің ондай
құқығы жоқ, ... ол ... ... ... ... ... үшін тәуекелге
барады. Факторингтік операциядан түсетін сый-ақының жоғары ... ... ... ... ... ... ... табыс екі
элементтен түрады: 1) сатып алғаннан төлемнің түсуі арасындағы аралықта
банктің ... ... ... үшін ... ... және 2)
факторинг операциясының түріне байланысты тәуекелге сәйкес шамасы ... ... ... ... операциясындағы комиссия пайызбен
белгіленетіндіктен, факторингтік операциядан түсетін табысты ... ... ... ... ... ... (сенім) және агенттік қызметтеріне
негізделеді. Бұл бизнес клиенттің мүлкін (жылжымайтын ... ... ... ... басқарғаны үшін немесе осы мүлікке байланысты клиенттің
тапсырмаларын орындағаны үшін ... ... ... табыс түрінде
банкке табыс әкеледі. Мысалға, траст келісім-шарты негізінде банк ... ... ... ... ... ... ... Агенттік қызметте клиентпен нақты қай операцияға ... ... ... ... ... ... тәуекел жоғары, себебі
мүнда банктің табысы клиенттің табысынан жоғары ... ... ... трасталық операциялардан түсетін комиссия мөлшері де агенттік
қызмет көрсетуден түсетін табысқа қарағанда біршама ... ... ... ... өз ... ... қызметтен алынатын комиссиялық сый-
ақының құрылымын анықтайды. Ол мүлікті ... үшін ... ... мен ... ... бойынша төленетін сыйақыдан
түрады.
Бағалы қағаздармен бизнес мынадай элементтерді қамтиды:
банктің өзінің бағалы қағаздарын шығару;
оларды нарықта сату;
3) ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарымен қайталама нарықтағы операциялары.
Мұндай бизнестен түсетін табыстар келесідей көзден қүралады: 1) өзінің
және басқа да эмитенттердің ... ... сату ... ... 2) ... ... көрсеткен қызметі
(жекешелендірілетін кәсіпорынның есебін талап етілетін ... ... ... ... ... ... және ... рестр
жүргізу) үшін комиссия. Банктің кепіл беру қызметі клиенттерге ... үшін және ... алу үшін ... әр ... формалардағы берген
кепіл-хаты мен кепілдемесінен түсетін ... ... ... ... ... ... сипаттайды. Егер клиент банкі үшін оның ... ... ... болса, банк оған ақысыз кепіл-хатын беруі
мүмкін.Салымдар қабылдау және ... ... ... ... асыру бизнесі банкке мынадай формаларда табыс алуға мүмкіндік
береді:
- комиссиондық сыйақылар:
а) шот ... ... ... ... ... бір ... ... белгіленген комиссия (ақша белгісінде);
айналымнан алынатын комиссия (айналымнан % түрінде ... шот ... ... ... ... ... ... шотты жабу үшін;
д) қолма-қол ақша беруге ... есеп ... ... ... ... ... ... бойынша басқа банктердегі корреспонденттік
шоттарындағы кредиттік қалдық үшін алатын пайызы;
Дәстүрлі емес табыс түрлері банктің лизингтік, ... ... ... ... байланысты, клиенттерге оқытып-үйреткені үшін және т.б
алынатын табыстар. Мұндағы лизингтік операциялардан ... ... ... ... ... және ... жатады.
Банктің барлық табысын үш топқа бөлуге болады:
пайыздық табыстар;
банктік қызмет көрсетуден алатын комиссия лар;
басқа да табыстар ( бағамдық ... яғни ... құны мен ... ... айырма, алынған айыппұлдар, пенялар және т.с.с.)
Пайыздық табыс пен комиссиялармен үштасуы ... ... ... ... операциялардан банк пайыздық төлем мен комиссияға
иеленеді.
Ссудалық пайыз - пайыздық ... ... көзі ... ... ... үшін қарыз алушылардың төлейтін төлемі болып табылады. ... ... ... байланысты жіктеуге болады:
несие формасына қарай: коммерциялық, банктік, түтыну ... ... ... ... ... байланысты: Орталық банктің есепке алу пайызы,
банктік, ломбардтық;
ссудалардың мерзіміне ... ... ... ... ... пайыз, ұзақ
мерзімді ссудалар бойына пайыз;
ссудалар түріне байланысты: овердрафт бойынша айналым құралдарына берілген
ссудалар,
вексельдерді есепке алу, мақсатты ... ... ... ... қарай: ссудалар бойынша пайыз, банкаралық несиелер
бойынша пайыз,депозиттік пайыз;
- ... ... ... жай және ... ... және тура ... — банктік операция үшін сыйақы, латын тілінен аударғанда
"сотіззіо" сөзі тапсырма дегенді ... Оның ... ... ... құны мен ... ... ... қатар, жалпы табыс көздері екіге бөлінеді:
тұрақты, оған банктік қызметтен алынатын пайыздық және ... ... оған ... ... ... ... ... және көзге көрінбейтін операциялардан алатын табыстарды жат
қызуға болады.
Коммерциялық ... ... ... ... бөлігін сипаттайтын
көрсеткіштерге олардың шығыстары жатады.
Коммерциялық банктердің шығыстарын ... және ... алу ... ... ... ... олар мынадай түрлерге бөлінеді:
пайыздық шығыстар;
пайызсыз шығыстар;
басқа да шығыстар.
Пайыздық шығыстар клиенттердің талап ету және ... ... ... ... ... ... да банктерден сатып алынған
несиелік ресурстар үшін, сондай-ақ шығарған бағалы қағаздары ... ... ... ... ... банктің операциялық шығыстары мен басқару
аппаратын ұстау шығындары жатады.
Басқа да шығыстар, банктік ... ... ... ... ... ... ... шығыстарын, бағалы қағаздар ... ... ... ... жүзеге асыды.
Активтерді пайдалану коэффициенті (АІІ) = Операциялық табыстар /
Активтер.
Акционерлік ... ... (ЕМ) = ... ... ... бір ... ... пайда (КОА) = Салық төлегеннен
кейінгі таза пайда / Жиынтық активтер.
Коммерциялық банктің пайдалылығын бағалауда басты ақпарат көзі ... ... және ... мен зияны туралы есебі пайдаланылады.
Банктің табысы мен шығыстары туралы қазақстандық "А" банкінің 2005
жылдың 1 қаңтарына ... ... ... ... ... " "Пайда және зиян туралы" есебі*мың .теңге
|I. Сыйақы (мүдделендіру) ... ... ... |882 356 ... ... | ... ... ... ... |25 118 ... және басқа да бағалы қағаздар бойынша |38 092 ... ... ... ... ... |675 501 ... ... ... ... ... ... |135 671 |
|II. Сыйақы (мүдделендіру) ... ... ... |390 926 ... ішінде: | ... ... ... бойынша |203 025 ... ... ... ... |106 064 ... банк ... ... |13 642 ... ... және ... ... . |68 192 ... Сыйақы (мүдделендіру) алумен байланысты таза табыстар |491 430 |
|Сыйақы ... ... ... ... ... |1 014 611 ... | ... ... және ... ... үшін ... |367 929 ... ... алымдар | ... ... ... табыстар |136 882 ... ... ... ... ... да ... |509 800 ... Сыйақы (мүдделендіру) төлеумен байланыссыз шығыстар, |1 120 289 ... ... | ... ... ... ... және ... ақы |386 942 |
|қорына салынатын салықтар | ... және ... ... ... |208 040 ... ... байланыссыз басқа да шығыстар |525 607 ... ... ... бүрынғы таза табыс: |385 752 ... ... ... ... зияндарды жабу резевтері |198 393 |
|VIII. Резервтерге аударғаннан кейінгі таза табыс: |187 359 ... ... ... ... түсімдер |53 527 ... ... ... ... |40 761 ... ... ... дейінгі таза табыс |281 647 ... ... ... |66 492 ... Таза ... |215 155 ... орай, бұл кестеден тек қана банктің таза пайыздық пайда
маржасын есептей аламыз, ол 491 430 мың ... ... Ал, ... таза
пайызсыз маржасы жоқ себебі, кестеден көріп отырғанымыздай, оның пайызсыз
шығыстары пайызсыз ... ... ... отыр және өзге
көрсеткіштерді есептеу үшін аталған банктің бухгалтерлік ... ... ... Республикасының банк жүйесінің дамуы
Қазақстан Республикасының банктер жүйесі ... ... ... салыстырғанда, нарық талабына сай ... ... және ... базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш
күштердің даму зандылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі
бар ақша секторы. ... ... екі ... банктер жүйесінің
дамуының жаңа кезеңі басталды. ... ... ... ... ... ... Ұлттық банк және Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығы мен ... ... ... ... және ... ... ... банк қызметтерінің сандық және ... ... ... ... ... бір ... ... ықпалы әсер етсе, ал екінші жағынан шет ел ... ... енуі ... ... ... экономикасына шет ел инвестицияларын
тартумен қатар елімізде сырткы экономикалық қатынастар да ... Ал ... өз ... банк ... ... ... ... көте-
руді талап етеді. Міне осыған байланысты ... ... ... ... және ... ... мол мамандар дайындау мәселесі де
жаңа белеске көтерілді. Банктер жүйесінің инфляцияны ... ... ... ақша ... ... және ... ... атқаратын рөлі арта түсті.
Қазіргі кездегі коммерциялық банктер — клиенттерге әр ... ... ... ... ... және ... операциялармен айналысатын,
кассалық есеп айырысу қызметін жүргізетін шаруашылық субъектілермен
үзеңгілес, әрі ... ... ... ... экономиканы басқаратын
мамандардың банк ісін ұйымдастырудың ғылыми және практиқалық негізін ... ... зор. ... ... ... ... ... стандартқа көшуіне байла-нысты қойылатын талаптар
күшейген сайын ... ... ... ... банкирлер дайындау
жауапкершілігі де арта түспек. Бұл ... ... ісі" ... ... ... әрі ... ... тікелей байланысты.
"Банк ісі" пәнін оқыту "Банктік құкық", "Инвестицияны қаржыландыру және
несиелеу", "Банктегі бухгалтерлік есеп және аудит", "Ақша-несиелік ... ... ... пәндерімен қатар оқытылады. "Банк ісі" пәнін
студенттерге оқытудағы мақсат — банк ... ... ... ... ... ... ... болу үшін қажетті банк ісін ұйымдастыру жөінде
ғылыми және практикалық білімдер негізін беру.
Әрине, банктің ... оның ... да бір ... ... бойынша
қызметін қарастыру арқылы түсінуге болмайды. Банк ... ... ... ... өз қызметін орындауы мүмкін, бірақ бұған қарап оны ... ... ... ... ... банк ... 100-120 қызмет
түрлерінің бәрі бірдей қажет бола бермейді. Сол ... де ... ... жеке бір ... ... шектеліп қалмау керек. Бұл
мағынада оның мәні ... ... ... шыга ... ол ... ... ... сипаттамасып біртұтас ретінде қарастыруы мүмкім
Банктер — несие беруге, ақша ... мен ... ... ... ... экономикалық мекеме. Меншік
түріне қарай банктер акционерлік, серіктестік, ... ... ... ... ... мемлекеттің қатысуымен
құрылған мемлекетаралық болып бөлінеді. Банк қызіметінде үш түрлі операция
жүзеге ... ... ... және ... (комиссиялық)
операциялар.
Паситвті операциялардың көмегімен ... өз ... ... ... — өз қаржысын, сондай-ақ өзіне түскен және айналымға қосылған
қаржыларды шоғырландырады. Өз ... ... ... (ұзақ мерзімді
несие болуы да мүмкін), акциялар мен ... ... ... ... ... қорына бөлінетін аударылым, бөлінбейтін
пайдадан құралады. Түісетін және айналымға ... ... ... ... және ... есептеріне салатын ақшаларынаң сондай-ақ
айналымға қосылатын ... ... ... ... қоса ақша ... ... ... вексельдерді есептеу және қайта есептеу
маңызды роль атқарады.
Банктің өз ... ... бар ... аз бөлігін ғана
құрайды. Әдетте, ірі банктерде өз қорының ... 10 ... ... банік неғүрлым . ірі болған сайын оның өз капиталының үлес ... ... аз ... операциялар пайда алу мақсатымен құралған ақша қорын
пайдалануға бағытталған. Ол ... ... ... және ... ... Өз кезегінде кредит операцияларын ... ... ... ... а) ... бойынша талап етілетін қарыз, қысқа
мерзімді (1 жылға дейін), орта мерзімді (1 ... 5 ... ... және ... (5 ... да әрі); ә) қамтамасыз ету ... ... ... алу, вексель кепілдігі, тауар және ... ... ... ... құнды қағаздар арқылы және қамтамасыз етілмейтін
(бланкілер) қарыздар. Өтеу ... ... ... ... ... және ... өтелетін болып бөлінеді. Процентті төлеу несие беру кезінде бірден
немесе бүкіл мерзім ішінде ... я ... оны ... сәтте жүзеге
асырылуы мүмкін.
Несие оның ... ... ... да ... ... халыққа,, қор биржалары делдалдарына,
банктерге беріледі
Инвестициялық банк операциялары құнды қағаз-дарды сатып алудан тұрады.
Құнды қағаздарды иемдену банкті- қор ... ... ... активтерінің өтімділігін төмендетеді, бірқатар елдерде депозиттік-
қарыз және инвестициялық қызметті ... ... шек ... және ... ... бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл,
әсіресе «алдамшы ақша» мысалынан ... ... Ол ... ... бөлген
қарыз ақшасы оньщ есебінен осы банкке салынған жағдайда ... ... ... ... операцияға жоқ жерден айналады.
Көріп түрғанымыздай, ең көп үлесті Казкоммерц банк алады екен. ... ... ... а) ... ... Тұран Әлембанкі тұр. Бұл жердегі
депозиттер көлемінен банктің сенімділігі мен тұрақтылығын көруге ... ... ... ... ... ең ... банктің
сенімділігі мен пайыздық мөлшерлемесіне көңіл ... ... ... ... алмайтындай сенімді болуы шарт.
Банк депозиттерінің портфелі келесі ... ... ... ... ... ... сұранысы;
пайыздық сыйақы түріндегі қаржы табу тәсілі;
клиенттерді тартуға кететін уақыт пен ресурстар;
- балансталмаған ... ... ... ... ... ... сомасындағы бір салымшынын үлесін белгілеу;
пайыздық тәуекелді басқару.
Депозиттік базаны қалыптастырудағы негізгі міндет — аз шығынмен қаражат
тарту. Клиенттерді депозитке тарту ... ... ... ... есеп-
ке алынады коммерциялық банктер ресурстарын экономиканың накты ... ... ... екі жолы бар: ... ... ... ... ендіріс кажеттіліктеріне сәйкес балансталуы;
екіншіден, экономиканың нақты секторында ұзақ ... ... ... банктердің ресурстық базасының балансталуына байланысты
шаралардың келесі бағыттарын бөлуге болады:
Банк банкрот болған жағдайда жеке ... ... ... ... ... ... бойынша толық компенсациялық неғұрлым
жоғары ... ... ... ... ... қарағанда шетел
валютасындағы шоттар ... ... ... ... ... ... ... депозиттен алатын
пайызына салыктық мөлшерлемені төмендету, яғни олар талап етуге
дейінгі ... ... ... керек. Қазір олар 15% төлейді, бірақ
оны 1 жылдан көп мерзімге салынған депозит бойынша 10%, 2 жылдан жоғары
мерзімге 5%жөн
Қорытынды.
Банктік ... ... ... ... ... ... шаруашылық буындардың қаражаттары, халықтың ... ... бар. ... осы ... қалыптасуына белсенді қатысады, яғни оларды
пайдалану бойынша ... ... ақша ... ... және ... ... өндірістік үрдіске әсер етті. Қазақстанның нарықтық
экономикаға көшуімен банктердің алдында жаңа ... ... ары ... ... ... ... ... бойынша банктің
көрсеткен қызметін құнды қағаздың атаулы құнынан белгілі бір ... ... есеп ... - корресденттік орталығындағы банктің
корреспонденттік шотына ... ... ... банктердің «депо» шотын
ашуға әрі оған қызмет көрсетуге ... ... тағы бір ... ... ... мүмкіндігі, яғни олардың бағамын оларды сату-сатып
алу арқылы арттыру және кеміту жатады.
Сату мен сатып алу ... ... ... банктің табысын
құрайды. Клиентпен «Депо» шотына ... ... ... ... ... оған бір ... ... шартқа қосымшалар түрінде
ресімделетін сенімгерлікпен ықтимал қызмет ... ... ... ... ... ... ... түрі жекелеген келісімшарт-
пен ресімделетін басқа нұсқалары да болуы мүмкін. Банктік жүйеде ... ... ... шо-ғырландырған: мемлекеттік шаруашылық буындардың
қаражаттары, халықтың жинақ ... т.б. бар. ... осы ... ... ... яғни ... ... бойынша бақылау
жүргізеді, ақша айналымын реттейді және сол арқылы ұдайы өндірістік үрдіске
әсер етті. Қазақстанның нарықтық ... ... ... ... ... ... Меншікті жекешелендіру мен мемлекетсіздендіру
нәтижесінде жеке меншік, меншіктің ұжымдық және ... ... ... кең етек ... ... аралас түрінің негізінде
кәсіпорындар қүрылуда. Шаруа қожалықтары санының ... ... ... беруші (арендатор) және жеке еңбек қызметімен айналысатын тұлғалар да
осыған жатады. Қоғамда белгілі-бір ... ие ... ... ... ... ... дамуы бойынша экономикада, қоғамда
банктердің экономикалық ролі ... ... ... ... орынға
әкімшілдік-әміршілік әдістердің орнын - экономикалық әдістер ... ... ... ... ... ... ... мағынасы арта
түседі.
Банктер — несие беруге, ақша ... мен ... ... делдалдыққа маман-дандырылған экономикалық мекеме. Меншік
түріне қарай банктер ... ... ... ... (коммуналдық), мемлекеттік (ұлттық), мемлекеттің қатысуымен
құрылған мемлекетаралық болып бөлінеді. Банк қызіметінде үш ... ... ... ... ... және делдалдық (комиссиялық)
операциялар. Банктер өз ... ... ... ... салалық (министерстволар, компания, фирмалар) ... ... ... ... органдарымен өзара тығыз байланыста
жұмыс істейді.
Банктер экономикалық басқарудың органы болғандықтан, оның ... ... ... де ... ... Банктердің
экономикалық жауапкершілігінің ең ... олар ... ... ... ... ... ... емес, шаруашылық
органдарының, ... өз ... ... және ... ... байланысты. Банктердің айналасында өздеріне
әрбір банкті таңдайтын фирмалар мен ... ... Олар ... ... ... ... өзі және ... үшін
операцияларды неғұрлым тиімді жүргізетін несиелік ... ... ... ... ... жоқ ағымдағы ақпараттар болады. Ең
алдымен ол ... ... ... ... ... туралы ақпарат
болып табылады. Шотта еңбекақы беру, жабдықтаушыларға төлем жасау, банктік
несиелерді қайтару үшін қаражаттың ... тек ... ... ... осы шарт ... жұмысының нашар екендігінің күнделікті оперативті
көрсеткіші болып табылады. Шотқа ақшаның келіп түсуі жабдықтаушының ... ... және т.б. ... ... ... ... құруды күтпей-ақ кәсіпорын қызметтерінің көптеген
маңызды факторы ... әрі ... ... ... ала ... мүмкіндік
береді. Бұл банктерге өз клиенттерінің жағдайын білуге, оларды бақылауға
және олардың тағдыры мен табыстылығын анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... ... және қолма-қолсыз ақша
қозғалысының аясы бір ақша бірлігінде қызмет көрсетеді, әрі өзара ... ... ... ... ... ... шот есептерін жүргізу арқылы ақша айналымының ... ал ... ... ... ... ... әрі ... ықпал етеді.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
1.«ҚР-дағы банктер және банктік ... ... ҚР ... ... жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен
бекітілген ... ... ... арналған пруденциялық нормативтер
туралы» ереже.
3..«ҚР ұлттық банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.
4.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР ... ... жылы 3 ... ... банк ... № 213 қаулысымен
бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге ... ... ... ... ... операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
7.Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. — М., 1992.
8.Банки и банковские операции в России / Под ред. ... М.Х. - ... дело / Под ред. ... В.И. — М., 1995.
10.Банковское дело: стратегическое руководство / Под ... В., ... М. — М.: ... 1998.
11.Банки и банковские операции / Под ред. Жукова Е.Ф. — ... ... ... ... ... ... бюллетені"-1999-2004жж-Ақиқат,1999,N5.
15.Коммерциялық банк құрылымы.- "АльПари" 2002ж, 6.
16."Коммерциялық банктер операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
17.Екінші деңгейдегі банктердің ... ... ... және ... ... ... ҚР ... 1995.
19.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 ... ... ... банктерге арналған пруденциялық нормативтер
туралы» ... ... ... ... ҚР ... 30.03. ... банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
22.2002 жылы 3 ... ... банк ... № 213 қаулысымен
бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған лруденциялық нормативтер
туралы» ереже.
23.Қазақстандағы ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік қызмет көрсету шарты28 бет
Ауыл-село мұғалімдерінің өсу жолдары, олардың құрамындағы сандық және сапалық өзгерістер13 бет
Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану8 бет
Ақш және халықаралық қатынастар15 бет
Вексельдер7 бет
Мұғалімдердің кәсіптік бағытын қалыптастыру мәселелері5 бет
Оқушылар ұжымын қалыптастыру28 бет
Сот билігі және судьялар16 бет
Сырым Датұлының шешендік өнері 10 бет
Хикаялар12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь