Макроэкономикалық тұрақсыздандыру және инфляция


Кiрiспе 3бет

1. Инфляцияның түрлерi және негiзгi себептерi. 4бет

2. Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк зардаптары мен дамуға әсерi 6бет

3. Инфляцияның альтернативтi көздерi 7бет

4. Филлипстiң қисық сызығы 8бет

5. Инфляцияның қалыптасуына қарсы жасалатын шаралар 9бет

Қорытынды 10бет

Пайдпланылған әдебиеттер 11бет
Экономикалық құбылыс ретiнде инфляция, ұзақ уақыт өмiр сүруде. Оның пайда болуын ақшаның шығуымен, қызметiмен байланыстырады. Инфляция терминi латын сөзi – inplatio – (вздутие) – қампаю, тұңғыш рет Солтүстiк Америкада 1861 – 1865 жылдардағы азамат соғысы кезiнде пайда болып, айналымдағы қағаз ақшалардың тым көбейiп кету процессiн бiлдiрген. 20 ғасырда 1- дүниежүзiлiк соғыстан кейiн жиi қолданылып, кеңес өкiметiнiң экономикалық эдебиеттерiнде 20 жылдардың орта кездерiнде көрiндi.
Инфляцияның жалпы, әдеттегi анықтамасы – айналымдағы ақша массасының қажеттiлiктен тыс артып кетуi.
Инфляция - дүние жүзiндегi көптеген елдердiң экономикалық өмiрiндегi ең өткiр проблемаларының бiрi.
1. Г.П.Журавлева “Общая экономическая теория”

2. Г.П.Журавлева, Н.Н.Мильчакова “Теоритическая экономика”

3. Л.С.Тарасевич “Экономическая теория”

4. С.С.Мауленова, С.К.Бекмолдин, Е.К.Кудайбергенов “Экономикалық теория”

5. Л.В.Воробьев “Экономическая теория”

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Қазақстан Республикасының Бiлiм және Ғылым Министiрлiгi

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университетi

Экономикалық факультет

“Экономикалық теория” кафедрасы

Реферат

Пән: “Жалпы экономикалық теория”
Тақырыбы: “Макроэкономикалық тұрақсыздандыру және инфляция.”

Орындаған:ХКЭЭ-41 тобының
студентi Мырзақұлова Ә.Қ.

Тексерген: э.ғ.қ. доцент

Жүкiбай М.Ы.

Астана – 2005 жыл.

Жоспар

Кiрiспе
3бет

Инфляцияның түрлерi және негiзгi себептерi.
4бет

Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк зардаптары мен дамуға әсерi
6бет

Инфляцияның альтернативтi көздерi
7бет

Филлипстiң қисық сызығы
8бет

Инфляцияның қалыптасуына қарсы жасалатын шаралар
9бет

Қорытынды
10бет

Пайдпланылған әдебиеттер
11бет

Кiрiспе

Экономикалық құбылыс ретiнде инфляция, ұзақ уақыт өмiр сүруде. Оның
пайда болуын ақшаның шығуымен, қызметiмен байланыстырады. Инфляция
терминi латын сөзi – inplatio – (вздутие) – қампаю, тұңғыш рет Солтүстiк
Америкада 1861 – 1865 жылдардағы азамат соғысы кезiнде пайда болып,
айналымдағы қағаз ақшалардың тым көбейiп кету процессiн бiлдiрген. 20
ғасырда 1- дүниежүзiлiк соғыстан кейiн жиi қолданылып, кеңес өкiметiнiң
экономикалық эдебиеттерiнде 20 жылдардың орта кездерiнде көрiндi.
Инфляцияның жалпы, әдеттегi анықтамасы – айналымдағы ақша массасының
қажеттiлiктен тыс артып кетуi.
Инфляция - дүние жүзiндегi көптеген елдердiң экономикалық өмiрiндегi ең
өткiр проблемаларының бiрi.

Инфляция түрлерi және негiзгi себептерi

Соңғы кездерге дейiн дүниежүзiлiк шаруашылықта инфляция әдетте, төтенше
жағдайларға байланысты пайда болатын едi. Мысалы, соғыс жылдарында
мемлекеттер әскери шығындарын жабу үшiн, көп көлемде қағаз ақшаларды
шығаруға мәжбүр болды. соңғы жылдары бiрқатар елдердiң экономикасы үшiн,
ол айықпас ауруға, ұдайы өндiрiстiң тұрақты факторына айналды.
Инфляция қарқынының жай, орташа жүруi кезiнде бағаның өсуi 10% - дан
аспайды.
Жоғары қарқынды инфляция тұрғысында бағаның өсуi 20 – дан 200 пайызға
жетедi. Ал бұл – экономика үшiн үлкен салмақ. Бiрақ, көптеген контракт,
келiсiмдер бағаның мұндай қарқынмен өсуiн есепке алады.
Аса зор, шексiз инфляция айналыдағы ақша мөлшерi мен тауар бағасы
деңгейiнiң тым шарықтап, шектен тыс өсуiн бiлдiредi. Инфляцины басынан
өткiген бiрқатар елдерде, бағалардың өсу қарқыны айалымдағы ақша
мөлшерiнiң өсу қрқынынан әлдеқайдажоғарыболады. Шаруашылық субъектiлерi
ұлттық валютаға деген сенiм жоғалған кезде, қолдағы құнсызданған ақшадан
құтылуға тырысады. Нәтижесiнде айналымдағы ақша айтарлықтай өсiп, ол
оның санының көбеюiне тең болады.
Ақша тауарларды сатып алу қабiлетi, күштi валютамен салыстырғанда
құнсызданады. Инфляцияны бұлай түсiндiру, яғни ақшаның ақшаға қатысты
құнсыздануы, алтынды бұрынғыша ақша сияқты жалпылама эквивалент деп
қарастыруда жатыр. Ең алдымен, бағаның өсуi – тауарға сұраныстың оның
ұсынысынан артық болуына байланысты. Бiлгiлi тауар рыногында сұраныс пен
ұсыныстың сәйкестiгiнiң бұзылуы, әлi инфляция емес. Инфляция – елдегi
баға деңгейiнiң өсуi. Бағаның көтерiлуiне нақтылы экономикалық жағдайлар
да әсер етедi.
Сонымен баға өсуiнiң инфляциялық себептерiне ненi жатқызамыз?
Бiрiншiден, мемлекеттiк шығындар мен кiрiстердiң тепе – теңдiгiнiң
бұзылуы, байланыстың болмауы. Ол мемлекеттiк бюджеттiң тапшылығынан
көрiнедi.
Екiншiден, осындай жолмен, әдiспен инвестицияны қаржыландыру жүргiзiлген
жағдай да бағаның инфляциялық өсуi болады. Ұлттық табысты әскери
мақсатқа пайдалану, өндiрiсте емес шығындар – олар қоғамдық байлықты
текке рәсуа етедi. әскери ассигнациялар бiр сәтке ғана қосымша төлем
қабiлетi бар сұраныс туғызып, тауармен қамтамасыз етiлмеген ақша
массасының өсуiне әкеледi. Әскери шығындардың өсуi, мемлекеттiк бюджеттi
тұрақты тапшылық жағдайда және мемлекеттiк қарыздың ұдайы өсуiне
ұрындырады.
Үшiншiден, баға деңгейiнiң жалпы өсуi қазiргi нарықтық экономиканың
ерекшелiгiне байланысты. Қазiргi нарық белгiлi дәрежеде олиополиялық
нарық. Олигополиялар бағаны өсiрудi бiрiншi болып бастамаса да, олар оны
қолдануға ынталы. Салаға жаңа өндiрушiлердiң келуiн тежеу үшiн,
олигополистерге жиынтық сұраныспен ұсыныстың сәйкес келмеуi көмектеседi.

Төртiншiден, елдiң экономикасының ашық болуы оның бiрте – бiрте әлемдiк
шаруашылық байланысына таралуы барысында “импорттық инфляцияның” қауiпi
туады.
Бесiншiден, инфляциямен өзiне - өзi дем беретiн сипат алады, ол
инфляцияны күту нәтижесiнде орын алады. Батыс елдерiндегi көптеген
экономистерi және бiздiң елiмiзде де осы факторды ерекше көрсетуде.
Халық пен өндiрушiлердiң күту пайдасын жою, инфляцияға қарсы саясаттың
ең басты мiндетi. Баға деңгейiнiң жалпы өсуi жағдайында өмiр сүруге
үйренген халық, бағаның одан әрi өсуiне әкеледi.

2.Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк зардаптары мен дамуға әсерi.

Инфляцияның зардаптары күрделi және түрлi болып келедi. Инфляцияның
жоғары деңгейi – баға мен пайда нормасын жоғарылатып, уақытша
конъюктураны жандандырады. Процесстiң шығуы барысында, инфляция ұдайы
өндiрiске кедергi келтiрiп, қоғамдағы экономикалық және әлеуметтiк
шиеленiстердi тереңдетедi.
Инфляция аттың текiректеп шауып, бой бермеген кезiндегiдей шаруашылықтың
шырқын бұзып, айтарлықтай зиян келтiрiп, экономикалық саясатты жүргiзуге
жол бермейдi. Бағаның әр түрлi өсуi, экономика салаларының арасындағы
әйкестiлiктi бұзып, тұтынушылар өткiзудi қиындатады. Мұндай инфляция
тұтынушының ақшадан тауарға ауысуын күшейтiп, бұл процесстi таудан аққан
тасқынға айналдырып, тауарға тапшылық тудырып, ақша қорлануына жойып,
ақша – несие жүйесiнiң қызметiн бұзады. Бұдан басқа халықтың жинағы
құнсызданады, банктер, несие беретiн мекемелер зиян шегедi. Өндiрiстiң
интернационалдануы бiр елден екiншiсiне аударады, халықаралық валюта
және несие қатынастарын қүрделендiредi.
Инфляцияның зардаптары күрделi және көп түрлi ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Макроэкономикалық тұрақсыздық. Инфляция және жұмыссыздық
Инфляция және инфляция теориялары
Макроэкономикалық тұрақсыздық, экономикалық циклдер, жұмыссыздық, инфляция
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдер, жұмыссыздық, инфляция
Қаржы және инфляция туралы
Инфляция
Ақша теориялары және инфляция
Инфляция мәні және түрлері
Қаржы және инфляция
Макроэкономикалық көрсеткіштер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь