Қазақстан Республикасындағы инновациялық бизнестің дамуы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.Қазақстан Республикасындағы инновациялық бизнестің дамуы ... ... ... ...
1.1 ҚР.ғы инновациялық қызметтердің дамуының қазіргі жағдайы ... ... ...
1.2 ҚР.да инновациялық инфрақұрылымның қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ...

1.3 ҚР.ғы инновациялық бизнесті ұйымдастыруда мемлекеттің рөлі ... ... ...


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы "Инновациялық қызмет туралы" қабылданған заңында қазіргі ғылыми-техникалық саясатты, инновациялық қызметті жетілдіруде орны ерекше. Осы заңда инновациялық қызметті дамытудың басты бағыттары көрсетілген.
Инновация қызметі қоғамда, ғылымда, элеуметтік өмірде, саяси жүйеде, маркетингте, менеджмент сияқты тағы басқа да салаларда қолданылады.
Инновациялық қызметтің басты мақсаты – отандық өнімдердің бәсеке қабілетті болуын қамтамасыз ету, осы арқылы еліміздің әл-ауқатын көтеру және қоғамның экономикалық дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Инновация қызметін басқару тақырыбындағы зерттеудің көкейкесті мәселесі:
ХХІ ғасырда елдің ғылыми-техникалық даму және интеллектуалды факторларды кең көлемде қолдану арқылы экономикалық даму. Елдің экономикалық даму негізі, болашақта инновациялық қызметке бағытталуы, яғни жаңа өндіріс пен құрылымдарды алу арқылы, бәсекеге қабілетті жаңа технологиялар мен өнімдер өндіру нәтижесінде шектелген ресурстарды тиімді пайдалану.
Инновациялық қызметтің тиімділік мәселелері, басқа да экономикалық дамудың маңызды факторлары сияқты, аймақтық, ұлттық, экономикалық ерекшеліктерін ескеретін және біздің мемлекетіміздің мүддесін қорғайтын саналы мемлекеттік саясатты әзірлеуді қажет етеді. Соңғы кезде елімізде ғылыми-техникалық және өндірістік саясаттың мемлекеттік механизімі айқындалып отыр. Сонымен, 2000 жылы "Қазақстан Республикасының ғылыми және ғылыми-техникалық концепциясы" қабылданды, 2015 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы әзірленді (2003 жыл, мамыр). Оның негізгі мақсаты ішкі нарықта бәсеке қабілетті, жоғары қосымша құны бар экспортқа бағытталған өндіріс орнын салу. Бұл қойылған мақсат ғылымды көп қажет ететін, жоғары технологиялы өндірістер салуға ынталандырады, қаржылық және нақтылы секторлар арасында "ғылым-өндіріс-нарық" циклы бойынша тиімді байланыс жасауға мүмкіндік береді. Өндірісті диверсификациялау және модернизациалау шикізат бағытынан өңдеуші бағытына өтудің негізгі факторлары болып есептеледі. Берілген бағдарлама шеңберінде жаңа даму институттары құрылды: Инновациялық қор, Инвестициялық қор, Қазақстанның даму банкі.
Бітіру жұмысының мақсаты: экономикадағы инновациялық қызметті басқаруды сипаттайтын экономикалық қатынастарды зерттеу және инновациялық қызметі атқарушы кәсіпорындардың инновациялық менеджменттік қызметін талдау.
1 Й.Шумпетер Теория экономического развития. -Москва: Прогресс, 1982 г. стр. 453
2 Нарибаев К. Джумабаев С.К., Нусупова А Инновационный менеджмент
3 П.Друкер Рынок: как войти в лидеры. Практика и принципы,- Москва: 1992 г. 300 стр.
4 Длинные волны: научно-технический прогрес и социально-экономическое развития.
Глазьев К.Ю., Микерин Г.И., Тосля Г.Н. и др.,- Новосибирск: Наука сибирское отделение 1991 г.
5 Санто Борис Инновация как средство экономического развития. Перевод с венгерского с изменениемии и дополнением. авт. общ. ред. и вступ. ст. В.В. Сазанова- М: Прогресс 1990 г.
6 Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М. Наука инновации в рыночной экономике мировой опыт и Казахстан. Министерство образования и науки РК. 2005-г 256 стр.
7 Кубаев К.Е. Теория и практика менеджмента. -Алматы: "Қазақ университеті", 2005 г. 486 стр.
8 Г.Х.Кузбаева Проблемы формирования и функционирования инфроструктуры инновационной деятельности в РК // ҚазҰҰ хабаршы, № 2 (48) 2005 ж.
9 К.Кажымуратов, А.Кравцов, В.Даримбетов Индустриально-инновационное развития Казахстана: проблемы и их решение // Саясат журн. № 6. 2003 ж.
10 «2003-2015 жж. Арналған индустриалды-инновациялық бағдарлама»: -Астана: 2003.
11 h t t p: / w w w nif kz. Инновациялық қор.
12 Кубаев К.Е. Государственное регулирование инновационным развитиям международной научно-практической конференции.-Алматы: Қазақ университеті, 2004 ж.
13 Кубаев К.Е. государственное регулирование организация и управление венчурным бизнесом. // Материалы Международной научно-практической конференции: "Индустриально-инновационные развитие РК: опыты и задачи, перспективы". –Алматы: Минстерство индустрии и торговли РК, -2004 ж.
14 Орынбаев Е.Т. Развитие научно-технологического прогресса за рубежом, выводы для Казахстана, Министерство экономики и бюджетного планирования РК.2004 ж
15 Купешова С.Т. Шағын инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. // Қаржы-қаражат № 2 2001 ж.
16 Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны // саясат, № 2, 2001 ж.
17 Ж.Н.Нурпейсова Особенности бизнес-инкубаторов в Казахстане // ҚазҰҰ хабаршы № 1 (47) 2005 ж.
18 «2007 жылға арналған Елбасы жолдауынан»- Алматы: 2007 ж.
19 Овчинников В.А. формирование экономической зоны большого Китая // Деловой мир 1996г.
20 Е. Махницкая факторы развития инновационных процессов в экономике Казахстана // Саясат №3 2004 ж.
21 М.Ж. Арзаева кәсіпкерлікті салықтық реттеу // ҚазҰҰ хабаршы № 2 2003 ж.
22 Иманбаева Б. Қоғамдағы инновациялық саясат // саясат № 3, 2005 ж.
23 Бектурганов Н.С. Научно-техническое обепечение инновационной деятельности // Инновации №3, 2005г.
24 Статический ежегодник,- Алматы:2006г.
25 Т.Исахметов Механизмы совершенствования инновационной политики в современных условиях // Каржы-каражат,№5 2005г.
26 М.С. Тулегенова К вопросу о модернизации и реализации инновационных возможностей Казахстана // ҚазҰУ хабаршы № 6, 2006 ж
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..............................................
1.Қазақстан Республикасындағы инновациялық бизнестің дамуы................
1.1 ҚР-ғы инновациялық қызметтердің дамуының қазіргі жағдайы ............
1.2 ҚР-да инновациялық инфрақұрылымның қалыптасуы
............................
1.3 ҚР-ғы ... ... ... ... ... ... Республикасының 2002 жылғы "Инновациялық қызмет туралы"
қабылданған заңында қазіргі ... ... ... ... орны ерекше. Осы заңда инновациялық қызметті дамытудың
басты бағыттары көрсетілген.
Инновация қызметі қоғамда, ғылымда, ... ... ... жүйеде,
маркетингте, менеджмент сияқты тағы басқа да салаларда қолданылады.
Инновациялық қызметтің басты ...... ... бәсеке
қабілетті болуын қамтамасыз ету, осы арқылы еліміздің әл-ауқатын көтеру
және ... ... ... мен ... ... ... ... басқару тақырыбындағы зерттеудің көкейкесті
мәселесі:
ХХІ ғасырда елдің ... даму және ... кең ... ... ... ... ... Елдің
экономикалық даму негізі, болашақта ... ... ... ... ... пен құрылымдарды алу арқылы, бәсекеге қабілетті жаңа
технологиялар мен өнімдер ... ... ... ... ... ... ... мәселелері, басқа да экономикалық
дамудың маңызды факторлары сияқты, аймақтық, ... ... ... және ... ... ... қорғайтын
саналы мемлекеттік саясатты әзірлеуді қажет етеді. Соңғы кезде елімізде
ғылыми-техникалық және ... ... ... ... отыр. Сонымен, 2000 жылы "Қазақстан Республикасының ғылыми және
ғылыми-техникалық концепциясы" қабылданды, 2015 ... ... ... тиіс ... даму ... әзірленді (2003
жыл, мамыр). Оның негізгі мақсаты ішкі ... ... ... ... құны бар ... ... ... орнын салу. Бұл қойылған
мақсат ғылымды көп қажет ететін, ... ... ... ... қаржылық және нақтылы секторлар арасында "ғылым-өндіріс-
нарық" циклы бойынша ... ... ... ... ... Өндірісті
диверсификациялау және модернизациалау шикізат бағытынан өңдеуші бағытына
өтудің негізгі факторлары болып есептеледі. Берілген ... ... даму ... ... Инновациялық қор, Инвестициялық қор,
Қазақстанның даму банкі.
Бітіру жұмысының ... ... ... ... ... ... ... зерттеу және инновациялық қызметі
атқарушы кәсіпорындардың инновациялық менеджменттік қызметін ... ... ... ... инновациялық қызметтің дамуы
1.1 Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің дамуының қазіргі
жағдайы
Қазақстанда тәуелсіздік алған жылдары, экономикалық қатынастар ... ... ... ... ... өзгерістер болды.
Әлемдік нарық пен әлемдік шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... өтуіне
орай пайда болған экономикалық тоқырауды толығымен жеңіп ... ... ... ... ... ... қазіргі кезеңде
экономикалық және әлеуметтік ... ... ... ... мен ... жүйесі негізінде әлемдік нарықтың түрлі
субъектілері арасында ... ... ... ... ... ... нарықтық бәсекеде дамыған өндірістік және ... ... ... және сату ... бар ... ... ... жеңіске жетіп отырады. Қалыптасқан жағдайларда еліміз ... ... ... ... ... дамуына ықпал ету, әлемдік
шаруашылық жүйесінде өзінің тиесілі орынын алу және ... өмір ... ... үшін ... жасау. Сондықтанда алдымызға қойған мақсатты
шешудің бір ... ... ... ... ... үрдісті
қарқындату болып есептеледі.
Инновациялық үрдіс – шығармашылықтың ... ... ... ... отыратын әрекет, ол өзіне бір мақсатты бағытта жинақталған
жаңа енгізулер мен ... ... және ... ... ... дамуының негізгі факторлары деп алдымен мыналарды қарастыру
керек: еңбек элементі, оның ... ... ... ұйымдастыру және басқару; бәсекелестік; қоршаған ортаның
жағдайы. Объективті факторлардың бұл ... ... ... ... да әсер ... ... саясат, тәуекел және т.б.
Осыған орай өндірістік және білімдік, ... ... ... ... жасайды. Дамыған елдерде ғылымды көп қажет
ететін өндірістердің жұмыс істеуін технологиялық инновацияны пайдаланумен
байланыстырады. Инновациялық үрдістердің даму ... ... ... ... ғылымның дамуымен байланысты. Қызметтің барлық салаларында
жаңалықтар енгізу күннен-күнге өсіп келеді. ... ... ... басты даму тетігі (ричагы). Соған қарамастан, бүгінгі таңда
инновацияны ендіру көкей кесті ... ... ... мен ... ... қызығушылық қазіргі
өндірістік корпорациялардың ... ... отыр ... ... ... қай ... да негізгі ынталары технология, технологиялық
алшақтық, ғылыми-техникалық прогрес мәселелері болған. ҒТП мәселелері ... ... ... ... ... ... немесе кері әсере ететін
макродеңгейде ... ... ал 70- ... бұл мәселе макродан
микроэкономика мақсатына өтті. Ақыр ... 90 ... ... ... стратегиялық факторы болады деді, саладағы өзінің монополиялық
позициясын ұстап тұру немесе оны ... ... ... ... ... жағдайы.
Қазақстанның қазіргі экономикалық дамуы ЖІӨ сондай-ақ өндірістің
физикалық даму ... ... ... ... 2006 ... ... аймақтық жалпы өнім көлемі (АЖӨ) тек Батыс Қазақстан
облысында 258,4 млрд теңге немесе алдыңғы ... ... 28,7 ... АЖӨ ... ... ... 28,3 %-ды ... 427 мың теңгені
құрады. Бұл мәліметтер экономиканың дамуын ғана көрсетіп ... ... ... екендігінде көрсетеді (кесте 1) [24.13б].
Кесте 1 - ЖІӨ-нің көрсеткіштері 2000-2005жж
| |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... ... ... ... ... |3250,6 |3776,3 |4612 |5542,5 |7453 ... ... зерттеу | | | | | | ... ... |1,5 |2,3 |2,7 |0,4 |1,9 |5,4 ... ... шығыны, | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... іргелі | | | | | | ... ... |0,11 |0,06 |0.07 |0,07 |0,06 |0,06 ... ... ... % | | | | | | ... | | | | | | ... жұмыстар |4,9 |6,1 |9,2 |13,8 |14,4 |180 ... ... ... | | | | | | ... қарағанда орындалған | | | | | | ... |0,24 |0,23 |0,28 |0,37 |0,31 |0,33 ... ... салмағы | | | | | | |
|% ... | | | | | | ... ... ... ... ... даму ... туралы мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру
шикізат бағытынан кетіп, ұзақ мерзімге жоспарланған техникалық – қызмет
көрсету ... ... ... ... экономикалық салаларды
диверсификациялау жолымен елдің тұрақты дамуына қол ... ... ... ... ... басты мақсаты
өңдеуші кәсіпорынның жұмыстары мен қызметі және қызмет ... ... ... ... Сондай-ақ стратегия елдің
инновациялық және ғылыми қызметін ынталандыруға бағытталған ... ... және ... ... жүргізуді көздеп отыр. ... ... жету үшін ... ... нарықты, фискалдықты
жетілдіру, білімдік, антимонополиялық және ... ... ... Стандарттау саясаты шеңберінде экономиканың барлық саласы
бойынша әлемдік стандартқа өту керек.
Диаграммада біздің еліміздің мүмкін ... даму жолы ... ... 1500 ... ... 2010 жылы ІЖӨ жан басына шаққанда 300
АҚШ долларын құрау мүмкін [4.26.б].
Индустриалды даму жолы
ІЖӨ жан ... ... ... ... ... сату көлемін арттыру есебінен экстенсивті даму,
сонымен бірге қол жеткізген ғылыми-техникалық прогрестерді пайдалану;
2 - табиғи ресурстарды кешенді ... ... ... даму, яғни
ресурс сыйымдылығын төмендету және табиғат пайдалануды ...... ... көп ... ... ... құру ... (инновациялықу) дамуы
Қазіргі уақытта осыдан 10 жыл бұрынғы сияқты, тек ішінара интенсивті
даму элементтерінің байқалғаны болмаса, ... ... даму ... Оның ... ретінде мынаны қарастырайық, совет үкіметі кезінде
Қазақстанда жан басына ... ... 111 ... ... ... шикізат
өндірілсе, ал қазір не бары 50-ақ тонна. Оның да 95% астамы ... Бұл жер ... ең ... ... ... ... ... жанбасына шаққанда 8 тонна қатты минералды шикізат өндіріледі.
Сонымен ... ... ... ... өсіп ... Қазақстан жылына
машинажасау кешендері, құрылыс индустриясы, ауыл ... ... ... да ... үшін ... 400 мың ... құны 170 ... доллор болатын, болат сұрыпты прокаттарды шығарып отырады.
Қазақстан 2005 жылы 2200 тонна қара металл ... ... ол 95,5 млн. АҚШ ... құрады. Ал 2006 жылдың ... 11,8 млн ... ... 18 тың тонна алюминий ... ... ... осы ... ... ... бағасы 20 млн.
АҚШ доллары тұратын 6,6 мың ... ... ... ... алды.
Жоғарыда келтіріліген мысалдардан республиканың экономикасында әлі де
болса шикізат бағыттарының басым екендіні, ал ... ... ... ... тұр. ... ... ... шикізаттың 80 %
астамынын өндіретін республика жерінде тұйық технологиялық циклы ... ... мен ... ... ... ... өндірісінің үлесі
20%-данда төмен, ал ол экономикасы дамыған елдерде 50-60% асып ... ... ... барлық салаларында да байқалады.
Әлемдік экономиканы ауқымдандыру кезеңінде Қазақстанның ... ... ... экономиканың тоқырауға түсу ... ... ... минералды-шикізат ресурстарынының сату көлемін ұлғайту үшін
ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалану экономикалық дағдарысты тездете
түседі.
Сонымен ... ... ... ... бар, араб ... сияқты
минералды шикізатты өндіру және сату есебінен ... ... ... ... ... Сондай-ақ мынандай да ұсыныстар бар, жақын
келешекте ... ... 76 млн ... 105-110 млн дейін жеткізу.
Ғылыми жетістіктерді ескермеген ... бұл, ... ... ... энергиятасымалдағыштардың өзін мұнайды пайдалануды қысқартатын жаңа
технологиялар бар. Металды пайдалануда дәп осылай, металға деген ... ... ... және ... алмастыратын басқа компазиттік
материалдармен жабылуы мүмкін.
Алайда Қазақстан экономикасының интенсивті даму ... бар. ... ... ... ... ... және ... пайдалануды
экологиялау үшін ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалану деген сөз. Басқа
сөзбен айтқанда шикізатты тереңдікте өңдеу және ... ... ... ... көлемін азайтуға және өнімнің тауарлығын
арттыруға алып ... бұл ... даму ... сөз. ... жол ... мен ... үшін тән.
Дамыған экономикада, барлық елдер үшін ... ... ... ... ... ... Қызметтегі және
өнімдегі техникалық компоненттер мен өнертапқыштықтың үлесі үлкен болған
сайын, экспор үлесі де ... ... өмір сүру ... де ... ... ... қатысы бар басқа да жағдайлардың деңгейі ... ... ... ІЖӨ өсімінің жартысынан астамы екінші ... ... ... жаңа технологиялар есебінен қамтамасыз етілді. Тек
технология ғана бай және ... ... бөле ... ... ... ... мен ... сатудан түскен табысқа қарағанда, технологияға
салған қаржы ... ... ... ... ... ... асып түсетін, дамыған, өзіндік ерекшелігімен ... ... атап ... - ... елдер жылына өз елінің миллион халқына
орта есеппен 50 ... ... ... ... ... ... жылына 100- дейін өнертапқыштықты патенттеген, бірақ оның бірде-
бірі өндіріске ендірілмей ... ... ... ... ... ғажайып технологиялар бар.
Өздеріңіз көріп отырғандай Қазақстан интенсивті даму жолында, ... ... ... ете отырып, ғылымды көп қажет
ететін (инновациялық) өндірістер есебінен экономиканы инновациялық жолмен
дамытуға түсу ... ... бұл үшін ... жетістіктерді
жүзеге асыратын механизм әзірлеу, ғылымды коммерциялау үшін жағдай жасау
керек. ... ... жаңа ... ... кәсіпорындар үшін салықтық
демалыс немесе басқа да ... ... ... мысалы өзін-өзі
ақтағанша қосылған құнға салық алуды ... ... ... ... Бұл жеке және ... ... ... қаржыларды
тартып, өндірісті тез арада игеруге мүмкіндік ... ... ... ... басым бағытына сүйене отырып
ғылымды көп қажет ететін өндірісті дамытуға болады. ... ... ... ... АҚШ ... ... актілер қабылдау.
Әлемдік экономиканың шапшаң өсуі инновациялық ... даму ... ... ... үлкен, кіші мемлекеттердің барлығы дерлік, негізінен
инновацияның ұлттық, ... және ... ... ... жылдам
дамыған жаңа технологиларда жұмыс істеуде. Нарықтық бәсеке жағдайында,
қолданыстағы барлық жоғары ... ... ... ... қалып отыр, ал дамушы елдер тек шикізат беруші ретінде ғана
қалып отыр. ... ... ... ... өндірісінің 90% және әлемдік
табыстың 83% ие. Қазіргі уақытта ғылымды көп ... ... ... ... ... ... ... толықтыру көздері мен айқындаушы
факторлар ... ... ... ... мен ғылымға деген шығын ... АҚШ, ... ... соңғы бірнеше жылда шамамен 3%
құрады, ал ... 2% асып ... ХХ ғ. ... ... пен ... ... ... алшақтық байқалады, бұл бүкіл әлем елдерін үш топқа бөледі:
1) инновация әзірлеуші жаңалықшыл (новаторлар) – елдер; 2) ... ... ... ... 3) технологиялық прогрестер мен инновациялық
үрдістерден тыс қалған елдер.
Әлемдік шаруашылық байланыс жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... елдер орташа дамыған
және төмен дамыған ... ... ... ... ... ... ... жетіп артылатын, ... ... ... ... ... ... ... қойған кәсіпорны
бар, оның өңдеу деңгейі төмен, негізіне әлемдік нарыққа тек ... ... ... ел деп ... ... ... мен ... басқа салаларда жабдықтардың тозығы әбден жеткен, соңғы 3 жылда
олар 45%-дан 62% - өсіп ... ... ... ... ... ... және ... үлес салмағы 12%-ға жетіп отыр.
Металлургия, ... ... ауыл ... ... ... ... қорлары толығымен өз мүмкіндігін өтеп шықты, енді
жаңартуды қажет етіп отыр. Ішкі және ... ... ... ... үшін, экономиканың технологиялық деңгейін көтеру, отандық өндірісті
дамыту қажет.
Инновациялық қызметтің тиімділік мәселелері, басқа да ... ... ... ... ... ұлттық, экономикалық
ерекшеліктерін ескеретін және біздің мемлекетіміздің мүддесін қорғайтын
саналы мемлекеттік ... ... ... ... Соңғы кезде елімізде
ғылыми-техникалық және өндірістік ... ... ... ... Сонымен, 2000 жылы "Қазақстан Республикасының ғылыми және
ғылыми-техникалық концепциясы" қабылданды, 2015 ... ... ... тиіс Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы әзірленді (2003
жыл, мамыр). Оның негізгі мақсаты ішкі нарықта ... ... құны бар ... ... ... ... Бұл ... ғылымды көп қажет ететін, жоғарытехнологиялы өндірістер салуға
ынталандырады, ... және ... ... ... "ғылым-өндіріс-
нарық" циклы бойынша тиімді байланыс жасауға мүмкіндік береді. Өндірісті
диверсификациялау және ... ... ... ... ... ... факторлары болып есептеледі. Берілген бағдарлама шеңберінде
жаңа даму ... ... ... қор, ... ... даму банкі.
Инновациялық субъектілер қызметін жүйге келтіріп отыратын негізгі
ұйымдық ... ... ... ... қоры
құрылтайшылық ететін, заңды мемлекеттік басқару жүйесінде ... ... ... және даму ... ... Ғылыми министрлігі – Ғылым академиясы;
• Инвестиция жөніндегі Мемлекеттік Комитет;
• Қаржы министрлігі;
Қазақстанның мемлекеттік инновациялық қоры ... ... ... ... мен ... ... мен ... жобалардың мәліметтер базасын қалыптастыру қызметін атқарады
[11.15б].
Көптеген жылдар бойына республикада нарықтық қатынасты қалыптастыру
жағдайында республиканың ... ... ... ... көрсеткіш болуы керек деген ұғымға келіспеушілік болды. ... ... ауыл ... және ... ... сияқты тек
коммерцияның жалпы сұрақтарымен ғана айналысты. Соңғы уақытта ... даму ... ... және ... зерттеулерді
қаржыландыруды жылдан-жылға артып келе ... ... ... ... интеграциялауды ынталандыру есебімен жаңа ендірулерді
шапшаң игеру, экономикалық және әлеуметтік тығыз мақсаттарды шешуге ғылыми-
техникалық әлеуетті бағыттау ... жаңа ... ... 2006 жылы ... ... мен ... 299 ... жүргізуде. Жасалған ғылыми-техникалық жұмыстың көлемі 18,5 ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
бюджеттен бөлінетін қаражаттың көлемі артты.
"Инновациялық ... ... ҚР Заңы ... ... ... "бұның мақсаты тек экономиканың даму тұрақтылығын қамтамасыз
етуғана емес, енгізілген жаңа шектеулер…., ... емес ... ... орта ... ... осы даму ... ... тарату…., оның өсу
сапасын арттыруда жататындығына да" назар аударды. Одан ... ол ... ... ... ... ... ... салаларында жаңа
идеялармен технологияларды ... ... көп ... ... ... ... ... негізгі компоненттері. Осы мәселелердің
маңыздылығын ескере отырып Н.Назарбаев мынаны ерекше атап өтті: “ ... ... ... ауытқуына біз тәуелді болмауымыз тиіс және ... ... ... ... құру ... ... органдарың белсенді және толық қатысуларын талап етеді, бүтіндей
ғылыми-техникалық жүйе құру мен ... ... ... ... және қаржымен қамтамасыз ету.
Салынып жатқан өндірістер мен жүйелерде жұмыс ... ... ... сай ... ... мен ... өзара
қатынастары, өндіріс, қалыптасқан құрылымдарды максималды пайдалану мен
өзара тығыз байланыстағы дамулар Қазақстан экономикасының ... ... ... ... ... бағыттарының бірі Қазақстанда
әлемде тұрақты сұранысқа ие болып отырған, қуатты жоғары сапалы болат пен
балқымалар саласын ... ... ... ... ... теміржол
рельстерін, вагондарымен басқада металды көп қажет ететін өнімдерді ... ... ... ... алу ... ... және ... ғалымдардың пікірі бойынша республикада титан мен ... ... ... хром, алюмини және тағы басқа қоспалардың
балқымасын шығаруды ұйымдастыру техналогиялық мүмкін.
Қазақстан экономикасына тиімді инновациялық үрдістерді ... ... ... ... білімдік сфераның сәйкес қайта
құрылымынсыз мүмкін емес. Бұл ... ... ... ... және ... ... Президенттің жолдауында республиканың барлық ғылыми
қызметін моделдеу ... ... ... тұр. Білім сферасын
жетілдіру саласында ... ... ... жатқан Әл-Фараби атындағы ҚазУ.
Ақпараттық технологияларды енгізу жөнінен ... ... ... ... отыр. "Темпус-Тасис" Евроодақ бағдарламасы бойынша "Әл-
Фараби-Нова" жобасы ... мен ... ... ... бір топ мамандарына оқуға мүмкіндік берді, әлемдік
танымал оқу ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялық орталығы құрылған.
Қазақстан Республикасының ҰАИ (Ұлттық ақпараттық инфроқұрылым) дамыту
және құру, ашық жүйелер ... ... ... қоғамдастық жүзеге
асыратын, ауқымды ... ... (Global ... ... бір ... Бағдарлама мынаған сүйеніп
жасалған, ҰАИ негізінен жеке құрылымдар ... табу ... ... ... мен ... ... мемлекеттік және коммерциялық
секторларда терең құрылымдар ... ... ... механизім
есебінен қамтамасыз етіледі.
Инновациялық үрдістер қызметін жете игеруге Қазақстанның ... бар. ... ... бай, ... базасы
жеткілікті дамыған, жоғары маманды ... бар, ... ... ... ... өзінің ғылыми-техникалық әзірлемесін және
инновациясын жасауға назар аудартып отыр.
Инновациялық үрдіс тек ... ... ғана ... етіп қоймай, шын
мәнінде қоғамдық ... ... ... да әсер ... ... ... материалдық және материалдық емес игіліктердің ... ... ... өмір сүру ... жаңа ... ... Мысалы, бір жоғарытехнологиялық бір жұмысшы орны өндірісте бестен
онға дейін жұмысшы ... ... ... ... ... айқын көруге болады, егер инновациялық даму жолына
өтіп, ғылымды көпқажет ететін өндірістер мен ... ... ... ... ... ... экономикалық жетістікке жеткен болар
еді.
2. Қазақстан Республикасындағы инновациялық инфроқұрылымының қалыптасуы
мен дамуы
Инновациялық даму қызметінің маңызды факторларының бірі ... ... ... ... ... жалпы
экономикалық жағдайдан бөлінбейді. ... ... ... ... ... инфроқұрылым элементінің негізгі сипаты
сияқты (көлік, байланыс, ақпарат, телекомуникация) және ... тән ... ... сақтандыру, консалтингтік және инженерлік фирмалар,
инкубаторлар), ... ... ... ... ... өмір ...... дербес саласы. Инфроқұрылым саласының
ерекшелігі сол ол материалдық өнім шығармайды, тек ... ... ... ... өту ... ... ... өндірушілер
санының көп болуымен байланысты. Сондықтан инфроқұрылым элементінің
негізгі ... ... ... арасында тұрақты шаруашылық
байланыстарын құру және ұстап тұру. ... ... ... ...... жүргізудің ішкі жағдайын ... ... де, ... ... ... ... да.
Ғылыми-техникалық сфера мен инновациялық қызметте мемлекет саясатының
басты бағыттарының бірі:
- аймақтық, салааралық, мемлекеттік сипаттағы ... ... ... ... инфроқұрылымды қалыптастыру.
Инновациялық қызмет инфроқұрылымы немесе инновациялық инфроқұрылым -
бұл ұйымдастыру-экономикалық институттар кешені, ... ... ... ... ... инновациялық ұйымдар)
инновациялық үрдістерді жүзеге асыру ... ... ... ... экономиканың біртұтастығы сияқты экономикалық тиімділік қағидалары
негізінде, сондай-ақ нарықтың конъюктурлық ... ... ... ... инфроқұрылымға кіретін барлық ұйымдар инновациялық
қызметтің біртұтастығын ... ... бір ... ... ... болады.
Инновациялық инфроқұрылым жиынтығын қалыптастыратын ұйымдар, шетелдік
кәсіпорындар мен ... болу ... ... ... ... ... ... жасайды. Соңғы кезде Қазақстанда инновация саласы
ұйымдастырудың жаңа ... мен ... ... қалыптасып
келеді, оның міндеті – инновациялық қызметтің ұдайы өсу ... ... ... ... ... ... ... байланысты оларды былайша тізіп көрсетуге болады:
инкубаторлар, техникалық ... ... ... мен ...... ... көптеген түрлерін ұсынушы кешен, ол
бір немесе бірнеше ғимараттарды алып тұрады, ал ... ... осы ... ішінен белгілі бір территорияларды жалға алып қызметін
бастайды, инкубациялы кезең 2-3 жыл, осы мерзімнен кейін ... ... ... үшін бұл ... ... ... Инкубаторда жаңа ғана
қалыптасқан фирмаларға бухгалтерлік, маркетингтік (бизнес-жоспар жасау,
өнімге жарнама, ... ... ... ... ... да ... ... ұсыну сияқты көмектер көрсетіледі. Бұл ... ... ... ...... ... ... идеядан практикаға жеткізу, бәсеке ... ... бере ... ... ... Ол кәсіпорындар инкубаторлардан шыққан соң
технопарктерде немесе басқа да ... ... ... ... ...... территориалды кешен, негізгі ... ... ... ... ... ... ... жағдай
қалыптастыру. Олар жоғары оқу орындары, зерттеу орталықтары, ... ... Оның ... ... орталықтары, инкубатор,
инновациялық орталықтар, маркетинг т.б. ... ... ... шығын
инновациялық кәсіпорындарға қажетті ... ... ... ... ... ... – жеке қалалар негізінде ... ... ... ...... инкубаторлар, ғылыми орталықтар
мен университеттер.
Ғылым мен технология ... ірі оқу ... ірі ... шоғырланған территориясы шектелмеген ғылыми өнім ... ... мен ... мен технология аймақтары инновациялық фирмалар
қызмет ететін "қаржы оазисіне" айналды. Мұнда мемлекеттік, ... ... ... ... ... ... капиталдары шоғырланады, оның үстіне мемлекеттік жеңілдетілген
салықтар, несиелер қосылды.
Бұл ұйымдардың тағы бір артықшылығы ғылыми-техникалық кадрлардың ... ... ... ... ... ... Осының арқасында компаниялар инновациялық ... үшін ... ... ... ... ... мүмкіндік алады.
Сондай-ақ ең негізгі артықшылығы инновациялық үрдіс нәтижесінің тез
арада өнеркәсіпке енуі, ... ... ... ... ... ... жерлерде қызмет етеді, мысалы
"Селиконовая ... ... ... ... ... ... және ... бағытында қызмет атқарады.
Кіші бизнесті қолдаудың аса маңызды құралдарының бірі мемлекет үшін
бизнес-инкубатор болып есептеледі.
Бүгінгі ... ... 44 ... 36 кәсіпкерлерді
дайындайтын орталықтар жұмыс ... ... ... ... ең көп ... ... ... Қызылорда және Оңтүстік
Қазақстан облыстары. Ақтөбе облысындағы 8 аудандық ... 7 ... 1 ... жаңа ғана ... ... ... ... бизнес-инкубатор жұмыс істейді, ол кіші
бизнес субъектілеріне өндірісті ... үшін ... мен ... ... ... алуға көмектеседі. Сонымен қатар ... сату ... ... ... және ... ... ... тұрады, семинарлар, жәрменкелер, көрмелер ... ... ... жарнамалық және маркетингтік қызметтерді
ұйымдастырады.
Бұл кооперацияның ... ...... ... ... бірден қысқарып кетуінен туындағын, кәсіпорындардың орналасу
туралы мәселелерін шешуге көмектесу.
Маңғыстау ... ... ... ... ... бизнес-
инкубатор" МҚК жұмыс істейді. "Жаңаөзен бизнес-инкубатор" МҚК жалпы ... кв.м. ... ... 42 астам кәсіпкерлік қызмет
істейді, онда 118 адам қызмет атқарады. Бизнес-инкубатордың клиенттерінің
негізгі қызмет түрі баспа ... ағаш ... ... ... ... ... қызмет көрсету, жарнамалық агенттіктер,
көліктерді ... және ... ... ... ... тамақтану
орындары және басқада қызмет түрлері. Нысан торларын ... ... ... Әкімшілігі 2003 жылдың 29.01. "Бейнеу ауданы
әкімшілігінің ... және ... ... ... МКҚК құру ... № 10 ... қабылдаған [17.35б].
Кесте-2 Бизнес-икубатор мен кәсіпкерлерді дайындау орталықтары торлары
туралы ақпарат
|№ ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... саны | |
|1 ... ... |3 |8 |
|2 ... ... |6 |1 |
|3 ... ... |9 |3 |
|4 ... ... |1 |1 |
|5 ... ... |1 |1 |
|6 ... облысы |2 |2 |
|7 ... ... |1 |- |
|8 ... ... |2 |2 |
|9 ... ... |2 |1 ... ... ... |1 |8 ... ... ... |1 |1 ... ... ... |2 |4 ... ... ... ... |2 |1 ... |Оңтүстік-Қазақстан облысы |1 |8 ... ... ... |1 |1 ... ... ... |1 |1 |
| ... |36 |44 ... ... ... ... кіші ... ... ... 50-астам бірліктер жұмыс істейді, оның 8 бизнес-инкубатор,
6-уы ауылдық несие ... 10 ... 6 ... ... 2
битжи, 24 ұсақ несиелі ұйымдар. Ал, 2004 жылдан бастап облыс аймақтарында
инфроқұрылымды ... ... ... ... 14 ... ... ... оның 8-зі 2004 жылы-ақ лицензия алды. Екі ... ... ... 2 жекеменшік бизнес-орталық құрылды: Түлкібас
ауданында ... ЖШС және ... ... ... ... ... бойынша кәсіпкерлер дайындайтын бірнеше орталық жұмыс
істейді: Теміртау қаласында "Бизнес-инкубатор" МҚК, Қарағанды қаласында
"Кәсіпкерлікті қолдау орталығы" ЖАҚ, ... және ... ... 2004 жылы ... ... асыру үшін жергілікті деңгейде
кіші кәсіпкерлікті қолдауға облыс бюджетінен 8 млн. ... ... ... ... мына ... ... ... тиіс:
- жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін "Өз ісіңді ашу және ұйымдастыру"
жөнінде бағдарлама ... ... ... ... ... ... теңге;
- облыстың қалалары мен аудандарында кіші ... ... құру (3,5 млн. ... ... ... ... ... және мониторинг бизнес-
бірлігі (2,5 млн. ... ... ... мен ... ... бойынша СМП
техникалық көмек көрсету (1 млн. теңге).
1999 жылы 31 ... ... ... ... ... ... Бизнес-инкубатор" (АҚБИ) Мемлекеттік мекеме құрылды. Сонымен ... ... ... ... басқармасы жөніндегі департаменттің
шешімімен жедел басқару құқығында АҚБИ балансына мүліктік кешендер берілді
(бұрынғы ОМОН және ҚР ІШМ ІӘ ... ... ... ... база ... Алматы қаласы Кіші бизнес ... ... ... ... 4 ... жұмыс істейді, оның негізіг
қызметі кіші ... үшін ... ... өндірістік
ғимараттар беру, жаңа бастаған бизнесмендерге бизнес негізін үйрету,
бірлескен жобаларды жүзеге ... үшін ... ... мен ... ... және ақпараттық көмек көрсетуді үйрету, кәсіпкерлерге
консалдингтік қызмет көрсету. Орта және кіші ... ... мен ... ... 2004 жылы ... ауыл ... ҒЗИ ... ауылдық кәсіпкерлері үшін ... бюро ... ... ... ... ... және ... мемлекеттік бағдарламасына жасалған
талдау (1992-1994 жж, 1994-1996 жж, 1999-2000 жж, ... ... ... ... ... және ... оның
айтарлықтай жақсы ықпал еткенін көрсетті. Нарықтық бәсекеқабілетті тауарлар
мен қызметтерді құру, кіші ... ... мен ... ... ... анықталды. Кіші кәсіпкерлікті дамыту және ... ... ... ... ... ... кіші ... субъектісін 550 мыңға дейін көбейді: соның ішінде
2004 жылы 510 мыңға, 2005 жылы – 530 ... 2006 жылы – 550 ... ... ... ... ... саны 1,6 млн. ... соның ішінде 2004
жылы – 1,4 млн. адам, 2005 жылы – 1,5 млн. адам, 2006 жылы – 1,6 ... ... ЖІӨ ... кіші ... ... ... ... 2004 жылы - 23%-дейін, 2005 жылы - 25%-дейін, 2006 жылы - 27% жетті.
Нарықтық реформа жылдарында кәсіпкерлік секторы қоғамда ... ... ... ... ... мақсатқа қол жетті: республика азаматтарының
кәсіпкерлікпен айналысуы шын мәнінде мүмкін болды және ... ... ... айналды, сол үшін мемлекетте барлық жағдайлар
жасалған.
Қазақстанның он жылдықтағы ... ... мен ... ... ... ... ... бизнес инкубаторлар
қалыптастыруға болады:
● арзан ... ... ... ... жиынтығымен бос тұрған алаңдар
негігінде инкубатор;
● кіші кәсіпкерлікпен байланысына орай ірі ... ... ... ... ... ... ірі ... білімдік немесе ірі кешендерде ғылыми парктар мен
инкубаторлар құру, бұлар ... ... ... және ... ... қоса шығармашылық және тиімді шаткөңіл
атмосферасын ... ... ... мен кәсіпорындардың
үздіксіз дамуына әсері үлкен.
Батыс Европа елдерінде ғылыми парктерді ... ... ... ... мемлекет бағдарлама бастаушысы болып оған керекті қаржыны ... ... Ал ... ғылыми парктерді құру ... ... ірі ... ... ... бұл ... ... жеке секторы тартылады.
Францияның алғашқы үш ғылыми паркін (технополюс) түгелдей дерлік
мемлекет қаржыландырды. Соның ішіндегі ең ... әрі ... ... ... технополюсі 1969 жылы Ниццей ықпалы бойынша ... ... 47 га ... алып ... оның ... не бары 50 маман
ғана ... ... ... ол 2400 га жерді алып ... онда ... мен оқу ... мен ... ... саны 4 мыңға жуық.
Бүкіл Батыс Европадағы сияқты Францияда да 80 жылдардың басында ғылыми
парктердің құрылысы ... ... ... 1985 ... ... ... 13, ал 1989 ... түрлі мәліметтер бойынша 20-дан 40-қа ... ... ... ... ... ... ... ірі ғылыми-
өндірістік орталықтарының маңында технополюстер дами ... ... мен ... ... ... ... бір үлкен схемаға
сыймайды. Мысалы, "Антипоис София" технополюсмен қатар "Каэн" ... ... ... атқпарды, оның алыпжатқан көлемі 7,5 га. ... ... ... ... ... ... ... үлкен көлемді алады. Кейбір ... ... ... ған ... ... Мысалы, "Метс-2000" ұлттық
ақпараттар орталығы болып ... ал ... ... ... ... ... ... Бірқатар орталықтар
монопрофилді ... ... құру ... ... ... бір-бірінен үлкен айырма жасайтын екі ... ... де ... ... ... маңында орналасқан (Zone
d`innovation et de recherchů scientifique et ... Оның ... ... ең ірі ... мен ... мектептің
орналасуы, сондай-ақ "Томсон", "Хьюлетт-паккард" және т.б. сияқты бірқатар
ірі ұлтаралық ... ... ... ... етті. Осы жерде
ғылыми паркты орналастыру мақсатында, оның ұйымдастырылуы мен коммерциялық
мәселелеріне жауап беретін ... ... ... (1971 ж.)
және оның орындаушы органы ПРОЗИРСТ (1972ж.) құрылды. Технополюсте ... ... ... ... құрылды. Ал, 1986 жылы "ЗИРСТ" жалпы саны 3300
адам жұмыс істейтін 121 кәсіпорыннан тұрды.
Ұлыбританияда ... ... ... ... құру ... бірі болып университеттер есептелуде. Бұған әрине үкіметтің
саясаты ықпалын тигізіп отыр, жанама ынталандыру мен мемлекеттік бюджеттен
субсидияны ... бұл ... ... шараларды пайдаланып
өндіріспен ынтымақтасуға ... ең ірі және аса ... ... парк ... пайда болды, ол Кэмбридж университетіне қарасты 50 га жерді ... ... ... оның территориясында 70 компания орналасқан, онда 3
мың адам ... ... ... ... ... ... ... болатын арнаулы өкілеттіктері бар, ИБМ сияқты ірі
компаниялар да бар. Кейіннен ғылымды көп ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында ... ... ... ... ... жаңа ... фирмаларға
үлкен емес ғимараттарды жалға, қаржылары жеткіліксіздерге қаржылай ... ... ... ... ... ... паркі "Кэмбридж феномені" деп аталатын үлкен құрылымның
бір бөлігі. Бұл дегеніміз Кэмбридж ... ... ... көп
қажет тетін фирмалардың қарқынды дамуы, сонымен ... оның ... ... ... 1984 ... аяғында бұндай фирмалардың саны 400
жетті. Жылына 30-40 ... ... ... ... ... анағұрлым ұсақ
фирмалар еді. 1984 жылы пайда ... ... ... ... саны 30 ... тұрды. Әрине олар жергілікті кәсіпкерлер
бұрынғы ескі фирмаларды қалдырып шыққан ... ... ... ... ... өзі құрған ұсақ ... еді. ... ... ... ... шығару және әзірлеумен,
бағдарламаларды ... ... ... және ... ... ... ... жылдары көңіл көбіне өмір ... ... ... ... ... ауып ... технопарктер 1992 жылы пайда болды, бұл нарыққа бағытталған
инновациялық инфроқұрылымның ... ... ... Бүгінгі таңда,
басым көпшіліктері жоғары оқу орындарында орналасқан, 78 ... Шын ... ... ... ... саны ... ... жылы 46 технопарк аккредитациядан өтті, эксперттердің ойынша оның тек
оншақтысы ғана ... сай, ... ... ... бере ... ... Технопарктерге баға берулер мына критерилер бойынша
жүргізілді: ... пен ... ... байланыс дәрежесі,
студенттерді тарту деңгейі, ... жіне ... ... ... ... аймақтардың қызығушылық дәрежесі,
технопарктерде өндірістер мен қалықтардың жұмыс ... және ... ... ... төмен болуы құру кезінде нарықтық
жағдайларды ескермей жасалғандығымен байланыстыруға ... ... ... ғана құрылған - жаңа құрылымдаға ... ... ... алуға арналған. Осы мерзім ішінде мемлекет
тарапынан қойылған критерилер бойынша бірде-бір рет ... ... ... емес: шамамен жобаның өзін-өзі ақтауынада есеп
жүргізілген емес. Сонымен бүгінгі таңда ... кіші ... ... ... көп қажетететіндер ғана емес, олардың кейбіреулері
өз өнімдерін ... ... ... ... бастапқыда қойылған мақсат
– жоғары технолдогиялық бизнесті қолдау – шінара ... ... ... ... ... ... ... үкіметтің шешімі бойынша
құрылды. Оларды орналастыруға ... 70 км ... ... ... Цукуба қаласы алынды. Сонымен бірге, оның ... ...... ... университеттік бөлімшелер мен ұлттық ... ... еді. 1992 жылы ... 33 ... және 150 ... ... ... төрт университет ауысты. Мұнда 12 мыңнан
астам ... ... ... ... ... ... әлемдегі
мұндай типтегі бірінші ірі ... ... ... Оның ... мен ... елдің үшінші ұлттық бюджетік зерттеулері
игерілуде.
1983 жылы ... ... заң ... бұл елде ... ... ... 1984 жылы үкімет жоғары өндірістік
технологияларын "аккумилирлеу" орналастыратын аудандар ретінде 14 ... ... ал 1988 ... ... ... саны 25-дейін өсті.
Оларды таңдау кезінде мынандай критерилер қаралды: 200 мыңнан кем ... бар ... ... жақын орналастыру, ірі теміржол торабы немесе
аэропорты бар, келешек ... ... үшін ... ... ... ... ... алынды [6.15б].
Ал Қазақстанда болса олар тек 90 жылдар аяғында ғана пайда ... ... ... ... технопарк қызмет істейді, олар: ... ... ... ... ... ... университетіндегі
технопарк және Алматыдағы "Ұлттық ғылыми-технологиялық ... ... ... қазан айында алғашқы бизнес инкубаторлары қалыптасытырылған.
Қазақстандағы бизнес-инкубатордың азғана тәжірибесі оны ... мен ... ... ... ... Халықаралық қорлар қолдауымен және ішкі
донорлары жеткіліксіз ұйымдармен құрылған. ... ... ... құрылымын көрсетеді, бизнес-инкубатордың негізгі
клиенттері сату қызметтері мен қызметкөрсетуге икемделген. ... ... мен ... ... ... емес. Бизнес-
инкубатордың ұсынатын қызметтері ... ... ... ... ғана
шектеледі. Бизнес-инкубаторының инфрақұрылымының нашар дамуына ... ... ... ... ... мен ... болмауы кәсіпорындар және өз
кәсіпорындарын құрғысы ... үшін ... қол ... арман.
Әсіресе соңғы кездерде инновациялық қызметтің белсенділігі жөнінде
әртүрлі ... жиі ... жүр. ... ... ... қаржы
және экономика мәселелерінің өзектілігі" атты ... ... ... ... 25-26 ... 2003 жыл) экономикалық одақ
мүше-елдерінің көшбасшыларына ... ... ... ... ... ... ұйымдар мен гуманитарлық ынтымақтастық
институттарына ұсыныс жолдауларын ... ... ... ... ... жетістіктері шоғырланатын,
ғылымды көп қажет ететін технологияларды тираждайтын және дамушы елдерге
оларды ... ... ... ... ғалымдардың, өкіметтік
органдардың және саясаткерлердің қатысуларына мүмкіндік беру. Қазақстанда
Технопарктердің қалыптасуына ықпал ету – ... ... ... ... ... ... ... алаңын
жасау: биотехнология мен ген инженерингі, бейбіт ядролық технология және
атом энергетикасы, жаңа технологиялар көмегі бойынша ... ... және ... ... ... баяу ... ... жоюдағы алғашқы үлкен қадам өз құрамына ... ... ... ... ... маңызды өндірістік
кәсіпорындарды біріктірген, одан әрі қарай Энергетика, индустрия және ... ... ... ... ... құрылды.
Солардың алғашқылары болып Қазақстан Республикасының минералды
шикізатты кешенді ұқсату ұлттық ... ... Оның ... ... ... ... ірі институттардың бірі, ол негізінен
өндіру, полиметал ... ... және ... ... ала ... және
олардың ілеспе металдарының концентрацияларын өңдеу әзәрлемелерін жасаумен
айналысады. ... ... ... мен ... саласындағы
көшбасы, мұнда бірнеше алдыңғы қатарлы технологиялар мен тауарлар жасалып,
патенттермен қорғалған.
1991 жылдың өзінде-ақ ... ... ... кіші кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... "фильтр-синтез", МНТЦ-де
"Экзо", "СВС -технология" және т.б. ... ... "Өсу ... ... де ... түрлері бар. Олар зерттеу және ... ... ... ... ... бір-бірінен үлкен айырма
жасайды.
● Зерттеу парктері. Бұл негізінен университеттер мен ірі ... ... ... өндірістік компаниялардың ... ... Олар ... жаңа ... өндірістің
қажеттілігі мен мүмкіншілігіне икемдей отырып, өндіріс пен оқу ... ... ... Негізінен олардың қызметі ғылыми ... ... ... техникалық жаңалықтар әзірлемелерін жасаумен
шектеледі. Инновациялық ... ... ... көп ... ... тыс ... Өндірістік парктер. Бір жер ... бір ... ... және ... қызмет көрсету түрлерінің ұқсастығы жөнінен
біріктірілетін ... ... ... ... ... ... кезеңінде қызмет көрсету сияқты жұмыстарды орындау.
● Грюндерлік орталықтар аталған екі парктің ортасындағы өтпелі кезеңді
орындайтын, ... ... ... ... ... ... ... қарамастан өндірістік парктер түрлі өндірістік бағыттағы фирмалар
үшін ашық болса, грюндер орталықтары тек ... ... ... беру үшін арналған. Мұндағы көрсетілетін қызмет аясы ... ... - ... ... ... кеңестер беру жүйеге
келтірілген.
● Инновациялық (технологиялық) орталық ... ... ... ... ... ... Жоғарытехнологиялар саласында ендіру ... ... ... ... ... ... орталықтағы
сияқты жаппай пайдалануға қосымша мұнда ... ... ... ... істейді. Инновациялық орталықтар қызметінің ең басты
тиімділік көрсеткіші, ғылыми парктерде - бұл ... ... ... ... ... ... ... қызметін тоқтату. Парк қызмет
көрсететін фирмалардың бірнешеуі жұмысын тоқтатады (мысалы Ұлыбританияда
3% жуық), барлық ... үшін тән ... ... пайда болған ұйымдардың
негізгі массасы "құлау". Бұндай бастамалардың ... ... ... ... ... бастап 5 жылға дейін жетілмеген деп ... ... ... ... ... ... деп ... Барлық ғылыми
парктердің даму аспектісінде Үкімет белгілі бір парк ... ... не ... болмағанына қарамастан, бірден-бір ықпал етуші ұйым
болып есептеледі. Үкіметтің ықпалы ... ... ... ... ... жатқызуға болады жаңа технологиялар бағдарламаларын мадақтау,
өндіріс пен ... ... ... ... ... және т.б. ... көмек көрсеткенен өзге, үкімет оларды
клиенттеріне жеке негізде кіші ғылымды көп ... ... ... деп,
жеңілдіктер мен субсидиялар береді.
Қазір Қазақстанда да бірнеше технопарктер қызмет істейді Олардың саны
10. Үш технопарк ... оқу ... ... атындағы ҚазҰУ, Сәтпаев
атындағы ҚазҰТУ және Серікбаев атындағы ШҚМТУ, территориясында орналасқан.
Үш технопарк өз қызметін өндірістік ... және ... ... ... ... ... ... технопарктер ірі қалаларда
немесе жоғары білімді мамандары бар өнеркәсіптік орталықтарда орналасқан.
Қазақстандық ... екі ... ... ... ... экономикасының бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ететін, жаңа
салаларды құруға бағытталған-ұлттық ғылыми-технологиялық парктер;
❖ аймақтың ... ... ... ... ... уақытта Қазақстанда Алматыдан 25 киломер қашықтықта
орналасқан Alatau IT city ... ... ... ... ашылған.
Ал Оралда,Қарағанды және Алматыда үш аймақтық ... ... IT city ... ... паркі ҚР Президентінің
Жарлығымен Қазақстанның индустриалды-инновациялық Стратегиясын ... ... 2006 ... 15 ... ... ... ... Alatau IT city ақпараттық технологиялар паркінде ... ... ... ... ... асыратын 19
компания жұмыс істейді.Олардың қатарынан қазіргі уақытта LCD монитоларды
шығаратын зауыт ... ... ... DS мультимедиа» ЖШС, бизнеске арналған
бағдарламалық-аппараттық шешімдер шығаратын ... ЖШС, ... ... ... диннамикасын және сызықтық
емес іс-әрекетін жобалауды жүзеге ... ... ... ... «S2 Research & ... ЖШС айтып кетуге болады.
Alatau IT city паркінің серіктестері Cisco, Siemens, Alcatel, ... ... ірі ... ... табылады.14 ақпанда ашылған
Microsoft Innovation Centre инновациялық ... Орта ... ... ... ... беру ... Innovation Centre басты мақсаты
қазақсандық IT-мамандарының мамандану деңгейін жоғарлату болып табылады.
3. Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... оның интеллектуалды қоры, ... ... ... Бұл ... ... Н.Ә.Назарбаевтың халыққа
арналған жолдауында айтылған болатын. Өмір өзі ... ... ... ... ... ... Тек жоғары сапалы, ең соңғы
ғылыми жетістіктеріне сай ... мен ... ғана ... ... ... ... қабілетті [15.25б].
Қазақстанда индустриялды- инновациялық даму стратегиясы ... Даму ... ... ... Қор
2.Қазақстанның Инвестициялық Қоры
3.Қазақстанның Даму Банкі
4.Маркетингтік зерттеу және талдау орталығы
5.Экпорттық операцияларды сақтандыру ... ... ... даму инситуттары жеке сектордағы инновациялық бизнестің
өркендеуіне және инновациялық қызметтің ... ... ... ... ... ... схемада келісе отырып бірлескен түрде
және бір бағытта жұмыс істеулері керек.
1. Инновациялық идеяның
қалыптасуы кезеңі
2.Рынокты ... ... ... ... ... ... 3-кезеңде жоба табысты болып,
жобаны қаржыландыру 5 млн доллардан
артық болған жағдайда Даму Банкіне бару
керек. Егерде тікелей инвестицияларды
алу
керек болса, онда ... ... емес ... ... ... ... ... Даму Институттарының жұмыс істеу бағыттары
1.«Ұлттық Инновациялық Қор» - жарғылық ... ... ... 2003 ... 30 ... ... ... Қор» АҚ құру
туралы Үкіметтің шешімімен құрылған.Қор қызметінің мақсаты- мемлекеттегі
инновациялық белсенділікті ... үшін ... ... құру,сонымен бірге
ғылыми сыйымды және жоғарғы технологиялық өндірістің дамуына ... жаңа ... ... мен жаңа технологияларды ынталандыру
болып табылады.
Қор қызметінің негізгі бағыттары:
- Қазақстан Республикасындағы аймақтық венчурлық ... құру ... ... ... ... үшін ... инвестициясын тарту;
- компаниядағы инновациялық жобаларды жүзеге асыру;
- мамандандырылған ... ... ... ... бизнес- ... ... және ... ... ... 2003 жылдың
тамызынан бері кеңес беру қызметі бойынша жұмыс істеп береді.Орталық салаға
кешенді талдау мен саланың бәсекелістік ортасына және ... ... ... ... ... пен ... зерттеулер жүргізеді.
Орталықтың сратегиялық мақсаты- ҚР- ның индустриялды- ... іске ... ... тауарлар экспорты және олардың
бәсекеқабілеттілігінің ... ... ... диверсификасиялану
процессін маркеттингтік- ақпараттық алдауды қамтамасыз етуден тұрады.
3.«Қазақстанның Даму Банкі»- ҚР Президентінің жарлығы бойынша 2001
жылдың 25 ... ... ... ... 100% ... ҚР ... мен жергілікті атқарушы органдар.
Даму Банкінің қызметінің мақсаты- мемлекеттегі инвестициялық ... ... және ... экономикасы үшін сыртқы және
ішкі инвестицияларды тарту, оларға қолдау көрсету және ... ... ... ... ... Банкінің тапсырмалары:
1) орта мерзімді және ұзақ мерзімді ... ... ҚР ... ... ... ... мақсатында ҚР
экспорттық операциялар резиденттерін несиелендіру
4.« Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы»
Орталық миссиясы – ҚР- ң ... ... ... ... көрсету.
Мақсаты- ҚР инновациялық ... ... және ... ... ... ... ... қызмет көрсету бағыттары:
1.іздеу, іріктеу, қаржылық қамтамысыз ету, жобаларды ... ... ... ... ... ... субьектілерін және басқа да техникалық бизнес
инкубаторлар мен технопарктер жүйесін құру;
5.инновациялық қызметті ақпараттық қамтамасыз ету;
5.«Қазақстанның ... ... ҚР – ң ... даму
институттарының бірі болып табылады.Қор қызметі 2003 жылдың 11 маусымында
басталған.Жарғылық капиталына ... 100% - ... бар АҚ ... ... 37,8 млрд ... ... 300 млн – нан ... ... оны ... ... жоспарланған.
Қордың мақсаты – экономикалық шикізаттық емес секторында бәсекеге
қабілетті өндіріс орындарын құру жөніндегі жеке сектордың ... ... ... ... жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың
жарғылық капиталдарына қатысу ... ... ... ... ... ... өндірістерді қамтып отандық және ... ... ... ҚР- нан тыс ... ... ... қаржыландыру арқылы қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... дамыту қоры» Акционерлік қоғамы
Қор қызметінің негізгі мақсаты болып жаңа ... және ... ... қамтамасыз ететін шағын ... ... ... ... және ... ... ... және
жобаларын жүзеге асыру аясында ... ... ... және ... шағын кәсіпкерлікті дамытуға мемлекетпен ... ... ... ... қатар шаруашылық ... ... ... оны ... акционер мүддесіне қолдану табылады.
Қордың негізгі функциялары:
- шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... және жүзеге асырылуына қатысу:
- шағын кәсіпкерлік субъектілерін мақсатты несиелеу;
- шағын кәсіпкерлік сферасында жаңа жұмыс орындарының ... ... ... деңгейлі банктерден несие алу үшін шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне кепілдік ... ... ... ... және ... сонымен
қатар шағын кәсіпкерлік сферасында оқу-әдістемелік, лизингтік ... да ... ... ... қолдау көрсету;
- Қазақстан ... ... ... ... ... ... және инвестицияларды сақтандыру бойынша
мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ 2003 ... ... ... Индустрия және Сауда ... ... ... ... 12 мамырда қабылдаған қаулысына сәйкес, жарғылық
капиталында 100% ... ... бар ... ... ... ... жаңа Даму Институтарының бірі ретінде Қазақстан Республикасының
шикізаттық емес ... ... ... ... ... және мемлекеттің шикізаттық бағытталуын өзгертуге бағытталған
Қазақстан Республикасының 2003-2015 ... ... ... даму ... ... ... қолдау мақсатында құрылған.
Қазақстанның шикізаттық емес ... ... ... және ... ... ... ... саяси және коммерциялық
тәуекелден сақтандыруды қолдау Корпорацияның негізгі тапсырмасы ... жылы ... ... даму стратегиясы
аясында Ұлттық Даму ... ... ... ... ... диверсификациялаумақсатымен «Қазына» тұрақты даму
Қоры АҚ құрылды. Қазына құрамына бес Даму Институты және екі мемлекеттік
орган кіреді-«Инвестицияларды ... ... ... ЖШС және
«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры»АҚ. «Қазына» акционерлік ... ... және ... ... ... ... ... жауапкершілігін қамтамасыз
ететін қаржы ресурстарын тиімді қолданылуын ... ... ... ... ... жүйесін құруды көздейді.
Кешендік қағидасының мағынасы-Компаниялардың мамандану бағыттарының
және қолдау көздерінің түрлі болған жағдайда ... бір ... ... түрлерінде экономиканың жеке және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... қоғамының негізгі міндеттері:
❖ индустриалды-инновациялық даму аясында берілген ... ... ... ... ... және ... ... жетістіктерді қамтамасыз ету;
❖ Ұлттық экономиканы ... ... ... қолдау көрсету көрсету және ... ... ... ... ... артықшылығын
қолдану;
❖ Компанияларды корпоративті басқарудың үздік әлемдік тәжірибесін
енгізу;
❖ Компаниялар ... ... ... ... Қазақстан Республикасының қор рыногының дамуына қолдау көрсету;
2007 жылғы Елбасының халыққа арналған жолдауында «Қазына» қорын дамытуға
арналған жеті міндетті алға ... яғни ... қоры ... ... мен ... ... ... арттыру мен экспортына
қолдау жасау үшін қолданбалы зерттеулерлі қаржыландырудан бастап,
қазақстандық тауарларды ... және ішкі ... ... ... заманғы қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс.Қор экспортқа ... ... ... ... ... ... ... басты
назарға алды. «Қазына» қорының құрамына кіретін даму институттары
төмендегі 3-кестеде ... ... ... келе ... қызметтің Қазақстан
Республикасы үшін өте маңызды екенін айтып өткен жөн. ... ... ... көп ... ететін отандық өндірісті дамыту, бәсекеқабілетті
өнімдерді алуға бағытталған жаңа ақпараттық ... ... ... ... ... пен ... мен ... сақтауды
дамыту көзделген.
Қазақстанның ғылыми-техникалық саясаты инновациялық үрдістерді
жандандыруға, жаңа ... ... ... ... ... игеруге, индустриалды қызметті ынталандыруға, озық
шетел технологияларының нақты тарифтері мен ... ... ... ... бағыталуы керек.
Қазақстан Үкіметі индустриалдық-инновациялық саясаттың 2015 ... ... ... Бұл ... ... мақсаты – бәсеке
қабілетті ортада ... ... ... ... ... технологиялық
орталықтар құру. Біздің елімізде де технопарктер құру үшін ғылыми база бола
алатын орталықтар бар. Атап айтсақ, олар ... ... бола ... Курчатов қалалары, информация, технология орталығы бола алатын
Алматыдағы Алатау елді мекені, т.б.
Келесі ерекше бір еске ... ... ... қызметті жүзеге
асыратын субъект мемлекет тарапынан қолдау табуы қажет. Бірінші ... ... ... ... ... және ... материалдық
шығынын өтейтіндей инновациялық қорды мемлекет өз қамқорлығына алуы тиіс.
Қазақстандағы инновациялық бизнесті дамытудың басты мақсаты халықтың
әлеуметтік ... ... ... экономика дамуының алғышарттарын
жасау болып табылады. Бұл ... ... ... ... индустриалды
мемлекеттің " тәжірибесіне қолдану қажет. Келешекте Қазақстанның аймағы
жетекші ... ... үшін ... қызметті тиімді түрде жүзеге
асыру. Корея, АҚШ, Жапония сияқты мемлекеттердің тәжірибесін ... ... ... ... ... 2003-2015 жылдардағы индустриялды-
инновациялық даму стратегиясы" туралы мемлекеттік бағдарламаны жүзеге ... ... ... ұзақ ... ... ...... экономикасына өтуге жағдай жасайтын экономикалық ... ... ... ... дамуына қол жеткізуге болатындығын
көрсетеді. Мемлекеттің индустриялды-инновациялық саясатының басты мақсаты
өңдеуші кәсіпорынның жұмыстары мен ... және ... ... ... ... ... ... стратегия елдің
инновациялық және ғылыми ... ... ... ... ғылыми және инновациялық саясат жүргізуді ... ... ... мақсатқа жету үшін келешекте қаржылық ... ... ... ... және инфроқұрылымдық саясатты дамыту
керек. Стандарттау саясаты шеңберінде ... ... ... ... ... өту керек. Экономиканы түбегейлі инновациялық қайта
құру мақсаты барлық өкіметтік органдарының белсенді және ... ... ... ... ... жүйе құру мен ... қайта
қалыптастыру, әлеуметтік-экономикалық кадрлармен және қаржымен қамтамасыз
ету.
Салынып жатқан өндірістер мен ... ... ... ... ... сай ... ұжымдар мен қағидалардың ... ... ... ... ... ... мен
өзара тығыз байланыстағы дамулар Қазақстан экономикасының құрамдас бөлігі
болып табылады.
Сонымен қорыта келгенде, инновациялық ... ... ... өте зор. Осы ... ... ... ... нақты деңгейге
көтеруге болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Й.Шумпетер Теория экономического развития. -Москва: ... 1982 ... ... Нарибаев К. Джумабаев С.К., Нусупова А Инновационный менеджмент
3 П.Друкер Рынок: как войти в лидеры. Практика и ... ... г. 300 ... ... ... научно-технический прогрес и социально-экономическое
развития.
Глазьев К.Ю., Микерин Г.И., ... Г.Н. и др.,- ... ... ... 1991 г.
5 Санто Борис Инновация как средство экономического развития. Перевод
с венгерского с изменениемии и ... авт. общ. ред. и ... ... ... М: Прогресс 1990 г.
6 Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М. Наука инновации в ... ... опыт и ... ... образования и науки РК. 2005-г 256
стр.
7 Кубаев К.Е. ... и ... ... -Алматы: "Қазақ
университеті", 2005 г. 486 стр.
8 ... ... ... и ... инфроструктуры
инновационной деятельности в РК // ... ... № 2 (48) 2005 ... ... ... В.Даримбетов Индустриально-инновационное
развития Казахстана: проблемы и их решение // ... ... № 6. 2003 ... ... жж. ... ... бағдарлама»:
-Астана: 2003.
11 h t t p: / w w w nif kz. ... ... ... К.Е. Государственное регулирование инновационным развитиям
международной научно-практической конференции.-Алматы: ... ... ... ... К.Е. ... регулирование организация и управление
венчурным бизнесом. // ... ... ... ... развитие РК: опыты и задачи,
перспективы". –Алматы: Минстерство ... и ... РК, -2004 ... ... Е.Т. Развитие научно-технологического прогресса за рубежом,
выводы для Казахстана, Министерство экономики и ... ... ... ... С.Т. ... инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау.
// Қаржы-қаражат № 2 2001 ... ... С.Т. ... және инновациялық саладағы
мемлекеттің орны // саясат, № 2, 2001 ж.
17 Ж.Н.Нурпейсова ... ... в ... // ... № 1 (47) 2005 ... «2007 жылға арналған Елбасы жолдауынан»- Алматы: 2007 ж.
19 Овчинников В.А. формирование экономической зоны большого Китая ... мир ... Е. ... ... ... инновационных процессов в экономике
Казахстана // ... №3 2004 ... М.Ж. ... ... ... ... // ... хабаршы № 2
2003 ж.
22 Иманбаева Б. ... ... ... // ... № 3, 2005 ... Бектурганов Н.С. Научно-техническое обепечение инновационной
деятельности // ... №3, ... ... ... Алматы:2006г.
25 Т.Исахметов Механизмы совершенствования инновационной политики в
современных условиях // Каржы-каражат,№5 2005г.
26 М.С. Тулегенова К вопросу о ... и ... ... Казахстана // ҚазҰУ хабаршы № 6, 2006 ж
-----------------------
Мемлекеттің ғылыми потенциалының ғылыми зерттеу іс-әрекетінің нәтижелері,
Ғылым Қорынан
Маркетингтік ... және ... ... ... Қоры
Қазақстан Даму Банкі
Қазақстанның Инвестициялық Қоры
Экпорттық операцияларды сақтандыру ... ... ...

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы шағын инновациялық бизнестің даму барысына жан-жақтылы талдау жасай отырып, қазіргі кезеңдегі шағын инновациялық кәсіпкерліктің дамуында кездесетін проблемаларды саралау және соның негізінде шағын инновациялық бизнесті дамытудың жаңа бағыттарын ұсыну92 бет
Басқарудың экономикалық механизмін жақсарту мақсатында инновацияны енгізу және жетілдіру76 бет
Елдік өркендеу және инновациялық даму9 бет
Елдің технологиялық және инновациялық алмасуы13 бет
Индустриалды - инновциялық қызметтің басымдықтары28 бет
Инновациялық менеджмент83 бет
Инновациялық секторды инвестициялау5 бет
Инновациялық қызметті реттеу93 бет
Кәсіпкерлік түрлері және салыстырмалы талдау6 бет
Кәсіпкерлік. Кәсіпкерлікті дамыту41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь