Қылмыстарды ашуда арнайы білімдерді қолдану тіркеу қызметін жетілдіру

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1. Маманның тергеу әрекеттеріне қатысуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1.1. Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу элементтерін анықтауда арнайы білімдерді қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1.2. Сот сараптамасының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. Сот сараптамаларын тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2.1. Сот сараптама мекемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.2. Тергеушімен (сотпен) сараптамаларды тағайындау ... ... ... ... ...

2.3. Сот сараптамаларын жүргізу әдістемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасының халықаралық қауымдастықтарға тартылуы, адами құндылықтың жоғарлауы және олардың Қазақстан Республикасының заңнамаларында орын табуы, қылмыстылықты бақылаудың және онымен күрестің жаңа әлеуметтік-құқықтық қадамдарын анықтайды.
Бұл бағытта соңғы жылдары түбейгейлі қайта құрулар жүргізіліп, құқықтық реформалар жүзеге асырылуда. Олардың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында заңдылықты нығайтуға, құқық қорғау органдарының қызметін нығайту болып отыр.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында криминалдық ахуал аса күрделілігімен ерекшеленеді. Экономикалық, әлеуметтік, саяси және моральдік-психологиялық сипаттағы криминогендік факторлар құқықтықтәртіп жағдайына, азаматтардың жеке қауіпсіздігіне және мемлекеттік қауіпсіздікке негативті әсер етуде. Демократиялық құқықтық мемлекет және азаматтық қоғамның прогрессивті жинақталу диалектикасы мемлекеттік билік, құқық қорғау органдарының қауіпсіздік жүйесіне, оның ішінде қылмыстылықпен күресте алдыңғы қатарда тұрған ішкі істер органдарының тергеу және жедел қызметіне ерекше талап қоюда себебі, үлдемелі және жоғарыұйымдасқан қылмыстылыққа тек қана жоғары ұйымдастырылған құқық қорғау жүйесі ғана қарсы тұра алады.
Қазіргі таңда қылмыстылықтың масштабының кеңеюі салдарынан қауіп төндіру сипатын иемденуде, осыған байланысты, ішкі істер органдарын дамыту бойынша тиісті проблемаларды және тәжірибелік шараларды шешудің жаңа теориялық өңдемелерін жасау міндеттері туындайды. Қазіргі таңдағы ғылымның жетістіктерін ішкі істер органдарының тәжірибелік қызметтеріне енгізу және тез игеру қауіп төндіріп тұрған қылмыстылыққа табысты түрде қарсы тұруға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасында қоғамды реформалаудың әлеуметтік маңызды проблемаларының бірі қылмыстылықпен күрес болып табылады. Ресми статистика соңғы бес жылда жалпы қылмыстылықтың санының төмендеу тенденциясын байқатады. Егерде 2003 жылы тіркелген қылмыстың саны 155856 мың болса, 2005 жылы олардың саны 107668 мыңды құрап, 12,9 пайызға төмендегендігін көрсетті. Көрсетілген уақыт аралығында қылмыстылықтың деңгейі (100 мың тұрғын есебінен) 2,6 пайызға төмендеген.
Дегенмен де бұл жағдайда қылмыстық құбылыстардың латенттік дәрежесінің жоғары екендігін айта кеткен жөн. Жекелеген аймақтарда сондай-ақ, аймақаралық дәрежеде қылмыстық ортаның бірігуі және өзіндамытуы жағдай тереңдете түседі. Қазақстанда ұйымдастырушылығы төмен дәрежедегі бірнеше мың топтардың әрекеттерін бақылаушы 150 - ге жақын ірі қылмыстық қауымдастықтар саналған. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың 3 - тен бірі үлкен масштабтағы қаржы жымқырулары және басқа да мүліктік айла тәсілдер жасауға мамандандырылған. Қылмыспен табылған капиталдарын бет перделеу үшін олармен 3,5 мыңға жуық қоғамдық коммерциялық құрылымдар қолданылады. Бүтіндей алғанда ұйымдасқан қылмыс шамамен 5 мыңға жуық шаруышылық субъектілерін бақылайды. Қылмыстық құрылымдар өздерінің сыбайлас байланыстарын белсенді қолдануда. Әрбір жетінші ашылған қылмыстық топтарда осындай байланыстар бар екендігі анықталынған. Олар қылмыстық табыстардың 30-дан 50 пайызға дейінгі бөлігін мемлекеттік лауазымды тұлғаларды сатып алуға жұмсайды.
1. Назарбаев Н.А. Стратегия развития Казахстана до 2030 года. -Алматы, 1997. -34 б.
2. Құқықтық статистиканың 2006 жылғы мәліметтері
3. ҚР ҚІЖК Алматы-2004 жыл.
4.Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания.- Казань: Изд. Казаньского Ун-та. 1973 ж. 173 б.
5. Джакишев Е.Г. Криминалистическая характеристика преступлений и ее значение в определении обстоятельств, подлежащих доказыванию// В кн. Некоторые вопросы борьбы с преступностью в Казахской ССР- Алма-Ата КазГУ, 1987, 77-79 б.
6. Арсеньев В.Д. О понятии заключения эксперта в свете общей теории судебной экспертизы // В кн.: Актуальные вопросы теории судебной экспертизы. Сб. Науч. Трудов ВНИИСЭ М, -1976 г. 20-53.
7. Исаев А.А. Теоритические и правовые проблемы применения специальных познаний для квалификации преступлений- Алматы; Жеті Жарғы, 1999. 240 б.
8. Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам.- М., 1973 ж. 142 б.
9. ҚР ҚІЖК Алматы-2004 жыл.
10. Криминалистика учебник для ВУЗов под редак. А.Г. Филипова Москва Спарк-2004 г.
11. ҚР ҚІЖК Алматы-2004 жыл.
12. Криминалистика под редак. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина ВШ М-2000 г.
13. Криминалистическая тактика учебник А.Я. Гинзбург, А.Р. Белкин Алматы-1998 г.
14. Криминалистика учебник для ВУЗов под редак. А.Г. Филипова Москва Спарк-2004 г.
15. Аубакиров
16. Криминалистика. И.Н. Якимов М-2003 г.
17. Исаев А.А. Теоритические и правовые проблемы применения специальных познаний для квалификации преступлений- Алматы; Жеті Жарғы, 1999. 240 б.
18. Эксерхапуло
19. Руководство для следователя Под ред В.В.Найденова, Н.А.Олейник М-1981г
20. Справочник для следователя. А.Я.Гинзбург Г.И.Поврезнюк А.В. Калинин Алматы 1-98
21. ҚР ҚІЖК Алматы-2004 жыл.
22. Криминалистика. Е.Р. Россинская М-2000 г.
23. Расследование преступлений: Руководство для следователей М. Спарк, 1991 г.
24. Криминалистическая тактика учебник А.Я. Гинзбург, А.Р. Белкин Алматы-1998 г.

25. Гинзбург А.Я. Проведение экспертизы при расследовании преступлении ОВД Каз. ССР.- Караганда: КВШ МВД СССР, 1987.
26. Исаев А.А. Роль судебной экспертизы в квалификации преступлений: а/ реферат д.ю.н. Алматы-1998
27. Абакиров К.К. Процессуальные и организационные проблемы применения специальных познаний при производстве судебных экспертиз. М-2000
28. Криминалистика. Учебник для ВУЗОВ Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская М-1999 г.
29. Криминалистика подщ редак. В.А. Образцова юристъ М-1997 г.
30. Учебник Криминалистики Н.П.Яблоков М-1995г
31. Криминалистика под. редак. В.А. Образцова юристъ М-1997 г.
        
        ЖО С П А Р
Кіріспе
............................................................................
..............................
1. ... ... ... Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу элементтерін анықтауда ... Сот ... Сот ... Сот ... Тергеушімен (сотпен) сараптамаларды тағайындау....................
2.3. Сот ... ... І Р І С П ... ... ... ... ... халықаралық
қауымдастықтарға тартылуы, адами құндылықтың жоғарлауы және олардың
Қазақстан ... ... орын ... ... және онымен күрестің жаңа ... ... ... ... ... ... қайта құрулар жүргізіліп, құқықтық
реформалар жүзеге асырылуда. Олардың негізгі ... ... ... ... ... ... ... қызметін
нығайту болып отыр.
Қазіргі таңда Қазақстан ... ... ... аса
күрделілігімен ерекшеленеді. Экономикалық, әлеуметтік, саяси және ... ... ... ... ... жағдайына,
азаматтардың жеке қауіпсіздігіне және мемлекеттік қауіпсіздікке ... ... ... ... ... және азаматтық қоғамның
прогрессивті жинақталу диалектикасы мемлекеттік билік, құқық ... ... ... оның ... қылмыстылықпен күресте
алдыңғы қатарда тұрған ішкі істер органдарының тергеу және жедел қызметіне
ерекше талап қоюда ... ... және ... ... ... жоғары ұйымдастырылған құқық қорғау жүйесі ғана қарсы тұра алады.
Қазіргі таңда ... ... ... ... ... ... иемденуде, осыған байланысты, ішкі істер органдарын дамыту
бойынша тиісті проблемаларды және ... ... ... жаңа
теориялық өңдемелерін жасау міндеттері туындайды. Қазіргі таңдағы ғылымның
жетістіктерін ішкі істер органдарының тәжірибелік ... ... ... ... ... төндіріп тұрған қылмыстылыққа табысты түрде ... ... ... ... ... реформалаудың әлеуметтік маңызды
проблемаларының бірі қылмыстылықпен күрес болып табылады. Ресми статистика
соңғы бес жылда ... ... ... төмендеу тенденциясын
байқатады. Егерде 2003 жылы ... ... саны 155856 мың ... ... ... саны 107668 мыңды құрап, 12,9 ... ... ... уақыт аралығында қылмыстылықтың деңгейі (100 мың
тұрғын есебінен) 2,6 пайызға төмендеген.
Дегенмен де бұл ... ... ... латенттік дәрежесінің
жоғары екендігін айта кеткен жөн. ... ... ... ... ... ... бірігуі және өзіндамытуы жағдай
тереңдете түседі. Қазақстанда ұйымдастырушылығы төмен дәрежедегі ... ... ... ... 150 - ге жақын ірі ... ... ... ... ... 3 - тен бірі ... қаржы жымқырулары және басқа да мүліктік айла тәсілдер жасауға
мамандандырылған. Қылмыспен табылған капиталдарын бет перделеу үшін олармен
3,5 ... жуық ... ... құрылымдар қолданылады. Бүтіндей
алғанда ұйымдасқан қылмыс шамамен 5 мыңға жуық ... ... ... ... ... ... ... белсенді
қолдануда. Әрбір жетінші ашылған қылмыстық топтарда осындай байланыстар бар
екендігі анықталынған. Олар қылмыстық табыстардың 30-дан 50 пайызға дейінгі
бөлігін ... ... ... ... алуға жұмсайды.
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында ұзақ ... ... ... ұлттық қауіпсіздік; ішкісаяси тұрақтылық ... ... ... ... жүзеге асыруда ішкі істер органдарына
маңызды сенім білдірілген [1].
Алайда қылмыскерлердің ... ... ... ... ішкі ... органдарымен қолданылып жатқан шаралар әзірше кәсіби
деңгейде көңіл толарлықтай емес. Қылмыс ... ... ... ... ... ... ... болған жерден бой тасалап қашып кеткен.
Қазіргі таңда ашылмаған кісі өлтіру 1,8 ... ... ... ... келтіру-1,4 пайызға, тонау 27,6 пайызға, шабуыл жасау 47,7 пайызға
өсіп отыр. ... ... ашу ... ... дәрежеде қалып 34 пайыздан
аспай отыр [2].
Қылмыстардың төмен дәрежеде ашылуының себептерінің бірі ... ... ... ала ... ... ... көмегін пайдаланудың
проблемалары табылады. Себебі, қылмыстарды тергеу және ашу ... ... ... ұсынғандықтан, бұл қызметте маңызды рөлді қылмыстарды
ашуда және тергеуде ... ... ... дұрыс қолдану және тиімді
ұйымдастыруды жүзеге ... ... ... ішкі ... органдарының тергеу және жедел қызметтерін ары
қарай реформалау мақсатында, қылмыстарды ашу және тергеу барысында ... ... ... ... ... және ... қызметті
жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі ретінде атап көрсетілді.
Арнайы білімдерді пайдалануға байланысты ... ... ... арналды. Атап өтетін болсақ, Т.П. Адрианова, И.А. Алиев,
С.Ф. Бычкова, Е.Г. ... А.А. ... О.Д. Ким, В.Н. ... ... К.Н. ... Ю.Т. Шуматов, С.Е. Еркінов, А.Я. Гинзбург, Б.А.
Салаев және т.б. және т.б.
Көрсетілген авторлармен жекелеген тергеу ... ... ... алғанда қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу барысында арнайы
білімдерді қолданудың, криминалистика ғылымының жүйсінде орнын ... ... және ... ... ... ... ... назарды
аударады.
Дегенмен де бұл күрделі және көпқырлы тақырып аяғына дейін зерттелген
жоқ. ... ... ... ғылыми өңдеулер оларды бөлшектеп оқу
қажеттілік шарттары ... ... ... ... ... шараларын өңдеу, іздеу, тәжірибеге жаңа
ұйымдастырудың құқықтық ... ... ... ... ... қатынаста өзекті проблеманы ұсынады. Жоғарыда көрсетілгендер
тақырыпты, сондай-ақ бітірушілік біліктілік жұмысының жалпы бағытын, ... ... ... ... ... ... және ... біліктілік жұмыстың мақсаты қылмыстарды ашуда арнайы білімдерді
қолдану тіркеу қызметін жетілдіру бойынша ... ... ... ... ... біліктілік жұмысының мақсаты келесідей міндеттерді қоюды
және шешуді ұсынады:
-Арнайы білімдерді қылмыстарды ашуда және тергеуде криминалистикалық
қамтамасыз ... ... ... ... ... элементтерін анықтауда арнайы
білімдерді қолдану.
-Сот сараптамасының түрлері
- Сот сараптамаларын тағайындау
- Сот ... ... ... ... ... ... сараптамаларын жүргізу әдістемелері мазмұнын ашу.
Бітірушілік біліктілік жұмысының объектісі болып, қылмыстарды ашу және
тергеу барысында алдын ала ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Бітірушілік біліктілік жұмысының пәні ретінде қылмыстық оқиғаға қатысы
бар дәлелдемелерді жинау, өңдеу ... ... ... ... осы ... ... қылмыстарды ашу және тергеу бойынша
қызметте арнайы білімдерді қолданудың әдістері, ... ... ... ... ... және методологиялық
негіздері. Жұмыстың методологиялық негізін жалпығылыми диалектикалық таным
әдісі құрайды. Сонымен қатар, логикалық, ... ... ... ... ... ... бақылау тәсілдері,
әдістері қолданылады.
Бұл бітірушілік біліктілік жұмысы зерттеу ғылыми материалдарды оқуға
және ... ... ... тиісті құқықтық қайнаркөздерді талдауға
негізделген. Ол бірінші кезекте Қазақстан Республикасының Конституциясы,
нормативтік ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің
ведомствалық нормативтік актілері.
Зерттеудің жалпытеориялық негізі ... Р.С. ... ... И.А. ... С.Ф. Бычкова, Е.Г. Жәкішев, А.А. Исаев, О.Д. Ким,
В.Н. Махов, Б.Т. ... К.Н. ... ... ... ... Т.М. Коржумбаеваның және т.б. жұмыстары
қолданылды.
Бітірушілік біліктілік жұмысының эмпирикалық негізін ... ... ... бөлімінің сараптық бөлімшелерінің қызметкерлерімен сұхбаттар
құрайды.
Бітірушілік біліктілік жұмысының құрылымы.
Бітірушілік біліктілік жұмысының құрылымы кіріспеден, екі ... ... ... екі , ал ... ... үш ... қарастырылды.
Сонымен қатар қолданылған әдебиеттер тізімі ұсынылды.
1. Маманның тергеу әрекеттеріне қатысуы
1.1. Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу элементтерін ... ... ... ... оның ... тергеу органдарының қылмысқа қарсы
жүргізілетін ... ... және ... ... ашуға, оны
дәлелдеуге басқа да ғылым ... атап ... ... ... биологияның, математиканың және басқа да ... ... да ... ... ... кең ... ... байланысты. Ерте заманнан бері ... ... ... қылмысты дәл анықтау үшін объективті, ... ... ... ... ... көмегін пайдаланған. Тергеу
әрекеттерін жүргізу ... ... ... ... ... бір ... ... болуы мүмкін. Мысалы, ... ... үшін ... тағы ... да ... әрекеттерін жүргізу барысында алынған
дәлелдемелерде кейбір субъективті пікірлердің, тұжырымдардың болуы мүмкін.
Осы тұрғыдан объективті қылмыстың мән-жайы ... ... ... ... ... ... ... тәсілдер мен
әдістерді қолдану арқылы алуға болады.
Қылмыстылықпен ... ... ... ішкі істер органдарының алдында
тұрған үлкен проблемалардың бірі. Олардың ... ... ... ... зиян ... адам ... ... заңсыз айналымына
байланысты және т.б. қылмыстардың алатын үлесі жоғары.
Олардың ішінде ... ... ... ... ... ... тудырады. Оған себеп, елімізде экономикалық және ... ... ... өсуі ... ... көрсеткендей, соңғы жылдары бөтеннің мүлкін ұрлау
қылмыстарының ... ... Оған ... ... топтардың тұрақтылығы,
қылмысты жасауға тиянақты дайындықтың ... ... ... ... ... ... ... ұрлауды тергеу, қылмысты жасау барысында қалыптасатын,
бірінші ... ... ... ... және ... да іздерді
табумен байланысты. Осыған байланысты оқиға болған жерде ... ... ... ... ... ... ашылуына және «ізін
суытпай қылмыскерді анықтауға мүмкіндік береді.
Басқа қылмыстарға қарағанда бөтеннің ... ... ... ... іздеу танымдық сипат алып, бірнеше элементтерден
және кезеңдерден тұрады. Әр ... ... ... ... және
жинақталған мәліметтерге байланысты қандай да бір тапсырмаларды ... Сол ... ... іс қозғағаннан кейін, тергеу процесі
барысында анықталынатын, ... ... ... деп ... ... ... ... «соқырлыққаң салынып әрекет етуі үшін,
сол кезеңдегі негізгі сұрақтарды анықтап алуы ... ... ... ... ... ... алу ... ғұрыптық
жағдайлардың тізімі туралы сұрақ қарастырылуы тиіс.
Қылмыстық іс жүргізу заңдылығы, оның ... 177, 132, 206, 269, ... ... ... шешім нақты негіздер болғанда ғана шығарылуы
керек екендігін көрсетеді, бұлар тек қана ... ... ... анықтауда ғана мүмкін. Жағдай мәліметтерінің жиынтығы, дәлелдеу пәнін
құрайды [3].
Мұнда тек қана ... ... ... ... ... ғана
емес, сонымен қатар оларды негіздеу үшін ... ... ... ... ... бөтеннің мүлкін ұрлауды жасаған тұлғаны анықтауда,
бұл деректер ... ... ... ... ... іс процесінде сот сараптамаларының институты ... ету ... ... Дәлелдеу жүйесінде маңызды рөлді
сарапшының қортындысы ... ... ... ол ... ... бір
авторлар оны дәлелдеме ретінде белгілесе [4], келесілері дәлелдемелердің
қайнар көзі ретінде белгілейді [5]. Жекелегенде, В.Д. ... ... ... ... ... және дәлелдемелердің құралдар тобына
жатқызылады деп ... Бұл ... ... көзі болып, сараптама
жүргізу тапсырылған сарапшы табылады [6]. Сараптама актісінің ... ... ... ... қортындысына негізделінуі тиіс.
Зерттеу нақты мәліметтерді анықтауға бағытталған кешенді әдістер ... ... ... және алғашқы сараптық қортынды, басқа ... және жаңа ... ... ... ... ... ... жататын жағдайлардың тізіміне ... ... ... ... Егерде сарапшының қортындысы жекелеген нақты
мәліметтерге ... ... ... ... және ... ... ... онда олар жанама дәлелдемелер болып саналады [7].
Қылмыстық іс жүргізу әдебиеттерде дәлелдемелер мен ... ... ... ... ... ... ... бар. Осыған сәйкес,
дәлелдеуде, арнайы білімі бар тұлғалардан алынған мәліметтер көрсетімдер ... ... ... ... ... Заңда көрсетілмеген қайнар
көздерден алынған ... ... ... дәлелдемелік маңызы
болмайды. Онан басқа, заң кейбір жағдайларда, сараптама өндірісін ескеру
арқылы нақты ... ... ... ... ... маңызды өзділік дәлелдеме ретінде оның басқа
басқа да дәлелдемелер мен салыстырғанда тең күші бар екендігі табылады.
Осындай ... ... ... ... ... ... іс
жүргізу кодексінің 115-ші бабында дәлелдеме ... ... ... анықтаушы, тергеуші, прокурор, сот осы кодексте белгіленген
тәртіппен ... ... ... кодексінде көзделген
әрекеттердің болғандығын немесе болмағандығын, айыпталушының бұл әрекетті
жасағандығын немесе жасамағандығын және айыпталушының ... не ... ... ... істі ... шешу үшін ... бар өзге де мән-
жайларды анықтайтын заңды түрде алынған іс жүзіндегі деректер ... ... ... болып табылады делінсе, осы ... ... ... істі ... шешу үшін ... бар іс жүзіндегі деректер
сезіктінің, ... ... ... көрсетулерімен:
сарапшының қортындысымен; заттай айғақтармен; іс жүргізу ... және өзге де ... ... ... ... ... ... қылмысты жасау барысында қандай да бір
мөлшерде дәлелдеу пәнімен байланысып, қалыптасатын әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... маңызды
рөлдерді атқарады. Олардың көмектерімен қылмыстың құрамына қатысы бар кез-
келген элементтер дәлелденеді, барлығынан бұрын ... ... ... дәлелдемелерді сараптың зерттеудің маңыздылығы келесілермен
шартталынады. Қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер қандай да бір маңыздылықты
иемденбесе де, олардың ... ... ... ... ... қатыстылығы туралы байланыстары, қатынастары анықталынуы
тиіс, ол тек қана сарапшының көмегімен ... ... ... ... ... ... тек сарапшының қортындысы болғанда ғана
толығымен иемденеді [10].
Бөтеннің мүліктерін ұрлау қылмыстары ... ... ... ... ... ... объективті дәлелдемелерді алудың бірден-бір жолы-
істің мән-жайын анықтауға ғылыми-техникалық ... ... ... барысында арнайы білімдерді қолданудың екі түрі бар: бірі- алдын
ала тергеу барысында жүргізілетін тергеу әрекеттерін жүргізуде қылмыстық іс
бойынша кейбір ... ... ... ... ... ... сот ... тағайындау. Тергеу әрекетіне, атап айтқанда:
оқиға болған жерді тексеруге, тергеу экспериментін жүргізуге және басқа да
тергеу әрекеттеріне ... ... ... ... жеке ... өзінің арнайы білімін қолдану арқылы анықталған істің мән-жайын,
осы жөніндегі пікірі бойынша тергеушінің жазған хаттамасында ... ... ... ... ... зерттеулер жүргізулер арқылы жеке
акт қортынды шығаруы тиіс. ... ... және сот ... ... ... қолданудың екінші түрі- сараптамаға тағайындау яғни, ... ... ... өзі ... арнаулы білім, тәжірибе деген сөздерден
туындаған. Сондықтан істің кейбір жәйттерін анықтау мақсатында міндетті
түрде арнайы ... ... ... ... ... жүргізу
қажеттілігі жүргізіледі.
Кейбір заң әдебиеттерінде сараптама деген терминнің орнына сарапшылық
деген сөз ... жүр. ... ... бұл ... ... ... толық сай келмейді. Жоғарыда айтқандай, сараптаманың
мақсаты сараптау емес, ол арнайы білімді, әдісті, ... ... ... ... ... ... ... байланысты сараптама жүргізу
процесін эксперттік зерттеу деп ... ... ... ... ... ... т.б. ... іріктеп сараптауға да тура ... бұл ... ... негізгі міндеті, жоғарыда айтқандай, ... ... ... ... Көп мемлекеттерде тергеу үстінде осындай тергеу
әрекеті жүргізіледі және оны сот экспертизсы деп атайды. ... ... ... ... ... ... толық қалыптасқан термин.
Сараптама тағайындау, сараптамалық зерттеулер жүргізудің теориялық және
тәжірибелік мәселелерін ... ... сот ... ... ... Егер сот ... сараптау деп атап кетсек, онда осы ... ... атар ... оны ... ... әрине орынды болмас
еді.
Бірақ, Қазақстан Республикасының ҚІЖК-сі мен Қазақстан Республикасының
«Сот ... ... ... ... ... орнына
«сараптама» деген терминді қолдануына ... ... ... ... ... ... ... тура келеді.
Жоғарыда көрсеткендей арнаулы білім ... ... ... ... ... Қай саладағы арнаулы білімді қолдану керектігін,
қандай ... ... ... ... ... сот, прокурор
шешеді. Осыған байланысты сараптаманы керек жағдайға тағайындау-ол арнаулы
білім ... ... не ... ... ... ... Өкінішке
орай, заңгер ғалымдар бұл мәселеде әзірге бір тұжырымға келе ... ... ... ... ортақ білім мен арнаулы білімнің өзара ерекшелігі
субъективті сипатта болады, ол ... ... ... ... ғана ... деп есептейді. Сондай-ақ, осыған пікірлес басқа ... ... ... ... тұрмыстық блім мен жалпыға ортақ білімді
өзара салыстыру арқылы ғана ... ... ... ... сендіре қоймайды.
Біздің ойымызша ‘’арнаулы білім’’ деген ұғым ғылым мен техника саласында
мамандығы бар ... ұғым мен ... ... ... ... білім»,
дара сипаттағы мамандқ ұғымын, сондай-ақ арнайы кәсіби ... алу ... ... ... ... ... ... оны толық игерген маман
ұғымының аясында қарауды дұрыс деп санаймыз.
Демек, арнаулы білім ұғымы ретінде ... мен ... ... ... ... ... ... жағдай жасайтындай арнайы кәсіби дағдысы
нәтижесінде қалыптасқан білімдер жиынтығын түсіну қажет. Бұл орайда арнаулы
білім қатарына ... ... да, ал бұл ... ... ... ... ... маман, заңгер де жатады. Бірақ ... ... ... ... ... ... және ... іс жүргізуге,
сондай-ақ терегеу әрекеттерін ұйымдастыру мен өткізуге ... ... ... бар ... өзі шеше алады. Алайда, ... ... ... талап ететін мәслерді шешу заңгердің
өкілеттігіне жатпайды. Тек ... ... қоса ... дайындықтан өткен
криминалистикалық сараптамалық зерттеу өткізу әдісін меңгерген заңгер ғана
мұндай зерттеулерді жүргізе алады. Кейде қызметін ... да ... ... ... ... ... ... криминалистикалық
мәселелерді өз еркімен шеше алмайды, өйткені бір адам әрі ... ... әрі ... ... ... ... етілмейді.
Кейбір обьектілерді, айталық, құжаттарды сотта қарағанда, үлгілерді
іріктегенде белгілі бір ... ... бар ... ... ... щақырылатын мәселелерді өз еркімен шешуі мүмкін.
Заңда ... ... ... іс ... жеке ... де ол іске ... көмектесу үшін ғана қатыстырылады. Содықтан ... ... ... іс ... ... толтыра алмайды, оның тұжырымдары
ғана тергеу әрекеті жөніндегі хаттамаға ... ... Сот ... ... білімдерді қолданудың нышадары, қылмыстарды ашу мен тергеу
барысындағы, оны атқаратын ... ... ... ... ... болады. Тергеуді жүргізу барысында тергеуші өзінің арнайы
білімдерімен қоса, басқа білімдер саласының да ... ... ... Ол талап қылмыстың ... ... сол ... ... ... ... ... қажеттілігіне байланысты әр
түрлі болуы мүмкін. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... 7 бабының 21 ... ... ... сай ... ... ... ... қызметінде дәлелдемелерді жинау
мақсатындағы мамандардың кеңесі, сараптама, зерттеу ретінде, сонымен ... ... ... ... ... ... қатыстыруға құқылы.
Өйткені олардың арнайы білімдері қылмыстарды ашу, тергеу мен ... ... ... тигізеті анық. Осы санатта әрине сараптамалардың мағынасы
өте жоғары ... ... ... ... ... ... оның
затын, объектісін және зерттеу әдістемесін білуін ... ... ... ... ... ... сот ... ғылымда тоғыз сыныпқа бөледі,
олар:
1. криминалистикалық;
2. ... және ... ... көліктік;
4. сот-инженерлік техникалық;
5. сот-экономикалық;
6. сот-биологиялық;
7. сот-экологиялық;
8. сот-ауылшаруашылық;
9. сот-өнерлік (исскуствоведение).
Сыныптар жіктерге (роды), ал соңғылары түрлерге бөлінеді.
Қазіргі ... ... ... алғанда, құқық қорғау
жұмыстарында жиі қолданылатын екі ... ... ... ... көп және оларға сараптаманың үш жігі кіреді:
-Дәстүрлі ... ... ... трасологиялық,
баллистикалық, почерктік, құжаттардың техникалық зерттеу, портреттік;
-Соңғы он жылда қалыптасқан жаңа сараптамалардың жігі: автордытанулық,
бейнефоноскопиялық, ... ... ... ... ақ ... дербес жігі: оны материалдар, заттарды және
бұйымдарды зерттеудің әр ... ... ... кіретін зерттеулер:
талшықты табиғатты объектілерді зерттеу, шыны мен ... ... ... ... мен ерітінділерді (металлдық) зерттеу, жанар-
жағар материаллдар мен мұнай өнімдерін зерттеу; эмальдар, лактар ... ... ... ... мен ... ... және күшті әсереткіш заттарды зерттеу; ... ... ... ... ... зерттеу.
Көрсетілген сараптамалардың үш жігінде дәлірек қарастырып көрсетейік.
Дәстүрлі криминалистикалық сараптамалар ... ... ... жәйлі, әрбір түріне (кейде оның ішкі түрлеріне) қатысты айту
керек.
Сот-трасологиялық сараптама. Оған ... ... ... зерттеу;
қарулар, құралдар, өндірістік механизмдер және оларды қолданғаннан кейін
қалған іздерді зерттеу; көлік құралдары мен аңдар іздерін ... ... ... ... қол ... ... жалаң аяқ, аяқ
киім, тіс және басқа да іздерге папиллярлі өрнектері жоқ тері ... ... ... ерін ... ... ... ... мен мұрын
аймағының іздері. Негізінде терінің кез келген бөлшегінің өзінше ерекшілігі
бар деуге болады. Қарулар, ... ... ... ... ... ... ... шығаруға қолданылған өндірістік
механизмдер бөлшектерінің іздері туралы мәліметтер болатын ... көп ... бөлу ... ... көбінесе фардың сәулешашқыштары,
түймелер, өнеркәсіб өнімдері, кабельдер (яғни сымдар, шнурлар), шыны, тамақ
ыдыстары сияқты ... ... ... ... ... ... ... кезде сараптамалық әдістемелер аталған бұйымдардың
сезіктіден ... ... ... бөлшектермен (салыстырмалы үлгімен)
бір топқа жататындығын ... ... ... ... ... ... зерттеу саласында көліктік трасологияның
құрылғандығы жайлы айтуға толық ... бар. Ол ... үш ... ... көліктің жүргізу ... ... ... шана ... ... ... бөлініп (түсіп) қалған
бөлшектердің іздері.
Трасологияның ... ... ... ... құрылып жатқан
микротрасология, яғни ... мен ... ... ... ... ... ... мөлшері 2-3 мм.-ден аспайтын
объектілерді жатқызады. Бұлар микроіздердің өздері де ... ... ені 2-3 мм. ... және ... ... (мысалы,
аяқ киімнің табанының ізіндегі бір ... ... ... ғана) де бола
береді. Кәзіргі техникалық құралдар, оның ішінде электронды ... ... ... ... ... идентификациялауға қолдануға болатындай етіп ... ... ... Бұл ... ... ... оқ-дәрілер, ату іздері келетінін естеріңе түсіріңдер.
Сот-баллистикалық сараптама саласындағы ... ... ... ... ... ... ... (заряд) бойынша идентификациялау болып
табылады. Бұл саладағы тағы бір жаңалық болып аңшы ... ... ... зерттеу кезінде атылу уақытын анықтау мүмкіндігі болып табылады.
Атылу уақытының 12 күн ... ... бір ... ... дәл жүзеге
асырылады [13].
Сот-почерктік сараптама. Сараптаманың бұл түрінің ... ... ... ... ... ақ ... құжат бір тұлғамен
немесе бірнеше тұлғамен орындылған ба және бір ... әр ... ... ... ба ... анықтау табылады.
Сараптамалық міндеттерді шешудің автоматтандырылған бағдарламасына
сәйкес қолжазбаны зерттеудің алғашқы сатысы болып ЭВМ-ң көмегімен тұлғаның
өз ... ба, әлде ... ... жазылғанын бірден анықтап алу
табылады.
Құжаттардың техникалық криминалистикалық сараптамасы. Кәзіргі уақытта
құжаттардың сот-техникалық сараптамасы құжаттардың ... ... мен ... ... үшін ... материалдарды (қағаздар,
сиялар, және т.б.) зерттеуге бөлінеді. Қосымша жазу фактін ... ... ... ... елеулі өсті, оларға ылғалды
көшіру әдістемесі, түрлі-түсті химиялық реактивтерді ... ... ... ... ... ... ... сараптама. Кәзіргі уақытта адамның тірі кезіндегі
суретімен бас сүйектің ... ... ... ... ... ... бар және ол ... салыстырып-келістіру әдістемесі
емес, компьютерлік графика әдістемесімен ... ... Бұл ... ... ... ... сараптаманың уақытын әлдеқайда
қысқартады. Жаңа ... ... тағы бір ... ... Бұл ... ... заттары болып құжат
тақырыбы мен басқа да іс құжаттарын ... ... ... арнайы
білімдердің негізінде анықталатын құжаттың авторы жайлы ... ... ... ... ретінде жазба тілінің келесі
стильдеріне жататын құжаттар тақырыптары келеді: тұрмыстық, ... ... ... ... ... ... құжаттар,
фотокөшірмелер, ксерокөшірмелер және т.б..
Бейнефоноскопиялық сараптама. Бұл сараптаманың зерттеу объектілеріне
жататындар: магнитофондар, микрофондар, магниттік ... ... ... ... ... ... шешкенде бейнедауыс жазғыш құрылғыларды анықтау магниттік
қабыршыкка түскен жалпы (топтық) және жеке ... ... ... ... ... ... аппаратураның қай топқа жататындығын
анықтауға мүмкіншілік берсе, жеке белгілер ... ... ... ... мүмкіндік береді. Дыбысты мәліметтерді
талдаумен байланысты міндеттерді шешкенде, сөйлеген ... жеке ... ... ... сондай-ақ дыбыс жазу шарттарын (жағдайын),
адамның және оның сөзінің жағдайын ... ... да ... (мысалы:
атыстың, жүріп жатқан көлік құралдарының, т.б.) талдауы жүзеге асырылады.
Жарутехникалық сараптама. Бұл ... ... ... аталатын білім саласының жүзеге асырылуы болып табылады. Бұл сараптама
террорлық актілерінің пайда болу және көбею мөлшеріне ... ... ... Бұл ... ... ... жару ... мен жарылғыш
заттар табылады. Жару құрылғылары – бұл ... ... ... ... ... ... кәсіпорын жағдайында да жасалады. Мысалы: ТКАО
(Таулы Карабах ... ... ... олар 1992 жылы ... шеруге шығып, түнде жару құрылғыларын дайындаған. Жарылғыш заттар
заутта да, қолдан да ... ... ... Жару құрылғылары әдетте
жарылғыш заттардан, келтірүші (әсер етүші) құрылғыдан, жарғыш пен қорабтан-
корпустан (темір, ... ... және т.б.) ... Жару ... түрлері корабсыз да болуы мүмкін. Жару құрылғылары кейбір кездерде
тұрмыс заттары ретінде жасалады: ... ... ... ... ... ... ... және
тағы с.с.
Бұл сараптамалармен шешілетін негізгі сұрақтар пайдаланылған жарылғыш
заттардың түрлерін, олардың жасалу ... неге ... ... ... ... арналған.
Жойылған нөмір белгілері және басқа да сапалық белгілерді қайта қалпына
келтіру сараптамасы. Бұл ... ... ... ... ... атыс қаруларын зерттеу болды. Халықтың тұрмыс жағдайының өсуіне
байланысты, нөмірінің өзгертілгенділігін ... ... ... да ... болды. Мүмкін болған жағдайларда алғашқы өз нөмірін анықтау талаптары
да қойылады. Олар – көлік құралдары, теледидарлар, дәл және ... ... ... ... ... және ... криминалистикалық сараптамасы
(МЗБКС) (КЭМВИ) Бұл сараптаманың түрі криминалистикалық ... жігі ... бұл ... келесі түрлері жатады:
- талшықты табиғи объектілер сараптамасы;
- мұнай өнімдері мен ... ... ... ... ... ... мен ... сараптамасы;
- металлдар олардың ерітінділері мен олардан жасалған бұйымдар
сараптамасы;
- пластамасса, резіңке мен ... ... ... ... ... сұйықтар сараптамасы;
- тамақ өнімдері сараптамасы.
Сот-медициналық және психофизиологиялық сараптамалар.
Бұл сыныпқа ... төрт жігі ... ... ... ... ... психолого-психиатриялық
сараптамалар түрлері.
Өз кезегінде, сот-медициналық сараптама үш ... ... ... ... тірі ... ... ... заттарды сот-медициналық зерттеу.
Мәйіттердің сот-медициналық сараптамасы өлімнің түсу (болу) уақытын
санды көрсеткіштерді қолданып есептеп білу ... ... ауру ... асқынуларды ескере отырып өлімнің себептерін
(негізгі, тікелей) анықтау мүмкіншіліктері елеулі өсті.
Математикалық мөдельдеудің кәзіргі ... ... ... ... зерттеулердің мүмкіншіліктері әжептәуір кеңейтілген.
Сот-психиатриялық сараптама саласында невроздар мен психоздарды анықтап
диагноз қою жетілдіріліп, есі дұрыстылық пен ... ... ... ... аса ... бөлінуде. Сараптамалық
қортындылардың дұрыстығын қамтамасыз ету ... ... ... ... сараптамада осы сыныптың жоғарыда ... ... ... ... ... ... жоқ. Сот-
психологиялық сараптаманы әрбір тағайындаған сайын сараптамалық зерттеу
жүргізе алатын қажетті ... ... ... ... тура келеді.
Мұндай мамандар жеткілікті кең кәсіпті психологтар болуы керек.
Қәзіргі ... ... ... қатар көптеген салалық
психологиялар да бар: инженерлік, әлеуметік, заңгерлік, мектепке ... ... ... психология және т.б..
Сараптама затын қылмыстық және азаматтық істі тергеу барысында ғылым
мен техника саласындағы арнайы білімдердің негізінде ... ... ... (іс ... ... шешілетін сұрақтардың үлкен тобын адамды, жануарларды,
өсімдіктерді, заттарды, материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды, сондай-
ақ механизмдерді, оқиғалар мен ... ... ... ... ... ... ... криминалистикалық ғана емес, басқа да сот-
сараптамаларының объектілері болып табылатын ... ... ... ... ... және олардан жасалатын бұйымдардың улкен тобын
зерттеудің әдістемелері жасалуда [14].
Қазақстандық және Ресейлік криминалисттер мен ... ... ... құқықбұзушылық жасауға итермелеуші себептер мен шарттарды
да зерттеу керектігі жайлы мәселе көтеріп отыр. ... ... ... бір ... ... ... аясында) әртүрлі сараптамалар затының
мазмұнына кіргізсе болады. Осылайша сараптамалық алдын алу (профилактика)
жайлы айту өте ... ... алу - бұл ... ... ... жағдайларды анықтап, оларды жойюға арналған шаралар жасау
бойынша қызмет.
Сараптамалық алдын алу процессуалдық заңдар ... және ... ... ... ... ... ... сәйкес жүргізіледі.
Ол сарапшының кортындысында қылмыстың ... ... жол ... ... арқылы; сарапшының осы жағдайлар тұралы және оларды
жою шаралары тұралы жасаған ескертулер ... ... ... ... ... ... ... немесе азаматтық істерді дұрыс шешуде маңызды,
нақты деректер мен ... ... ... тергеушінің (соттың)
тапсырмасымен заттай дәллдемелерді және ... ... ... білі ... ... іс жүргізу әрекеті.
Сарапшы бейнесі тиісті арнаулы білімнің көмегімен алдын ала және ... ... ... ... фактілерді (істің жағдайын)
қалыптастырады, тергеушінің (соттың) көз ... ... Әр ... ... ... ... сипаты болады. Айталық, сарапшы-
криминалист, көп жағдайда, адамды, ... ... ... қару мен құралды
оның сыртқы түрі бойынша бейнелейді [15].
Сараптаманың обьектісі - ... іске ... бар, ... ... ... ... ... оқиғалар, заттар. Сараптамашының алдына
қойылған міндеттер нақ осы фактілер мен оқиғалар арнаулы білім ... ... ... ... адам және оның ... іздері,
мәйіттер, малдар мен олардың іздері, агрегаттар, әр түрлі көлік ... ... ... бейнеленуі, құжаттар мен олардың мазмұндары болуы
мүмкін.
Сараптамалық бейне мен ... ... ... ... ... ... мен ... қолданылуының, жаратылыстану ғылымы
мен техника ғылымының ... ... ... ... ... Аталған әдістер мен құралдар, әдетте, зерттелетін обьектінің сипаты
мен зерттеу мақсатына орай қолданылады. Сот ... ... ... ... және ... ... де әр ... болады. Обьекті мен
бейненің ... ... ... ... ... сот- медициналық, сот- психатриялық, сот-психологиялық,
сот - фармацевтік және фармокологиялық, сот - ... сот- ... ... ... ... ... және технологиялық,
тауартанушылық және тамақ өнімдері, бухгалтерлік, экономикалық, экологиялық
және басқа бірнеше түрге бөлінеді. ... ... ... ... ... қарай криминалистік-сараптық жеке топқа
іріктеледі. Сөйтіп, жоғарыда аталған сараптамалар әр ... ... ... ... ... ... сараптаманың өзі
зерттеу обьектілеріне байланысты трасологиялық, сот - ... ... ... ... ... зерттеу, сот
-портретті, сот -фоноскопиялық, қопарғыш құралдарды зерттеу, заттарды және
бұйымдарды криминалистикалық зерттеу сияқты болып жеке ... ... ... ... мен бұйымдарды, бояуларды, ... ... оқу ... және ... ... сараптама қатарына жатқызып жүр. Бұл ... ... ... - ... ... әдістер, құрал
- саймандар қолданылатындықтын ... ... ... ... толық негіз жоқ. Қай ғылым саласының әдіс - тәсілі ... ... ... ... тиіс деп санаймыз.
Міне, осыған байланысты әр түрлі сот сараптамалары тағайындалады.
Адамның өміріне, денсаулығына және адамгершілігіне байланысты қылмыстық
істер бойынша, айталық өлімнің ... дене ... ... оның
ауырлығын анықтау; қажет болған жағдайда сот-медициналық сараптамасы, ал
іске қатынасы бар адамдардың есі ... және ... ... ... ... ... сараптама тағайындалады.
Жол-көлік оқиғасын тергегенде осы оқиғаға қатынасы бар афтокөліктердің
техникалық жағдайын, оның механизмдернің бұзылған-бұзылмығандығын және қай
уақытта бұзылғандығын (оқиғадан ... ба, ... бе), ... ... ... ... ... жүріп келгендігін анықтау үшін сот-
автотехникалық сараптамасы ... ... ... сот ... тағайындау арқылы афтокөліктің жолдан шығып кету, аударылу
себептерін және апаттың механизмін, динамикасын да шешіп, анықтайды ... ... ... еңбекті қорғау ережелерін бұзу салдарынан
апат болып, адамдар қайғылы жағдайларға ұшыраса, ... ... ... ... сот-есеп, сот-технологиялық,
тауартанушылық, сот-экономикалық сараптамалары ... ... ... ... ... жүргізілген есеп жұмыстарының
жалпы жағдайы, оның нормативтік ережелерге сай жүргізілуі ... ... ... кәсіпорындарда (Фабрика, зауытта) өндіріс
үстінде белгілі бір ... ... ... ... ... ... ма, ... қандай ережелерін бұзылғандығын анықтайды. Шығарған
өнімің, заттың сапасының тиісті стандартқа сәйкестігі, оның бағасының ... сот - ... ... ... ... ... ... өнім шығарудың дұрыс жоспарлануын және кәсіпорынның
жалпы сипатын сот - ... ... ... ... ... ... саласындағ қылмыскер бойынша құрылыс-техникалық сараптама
тағайындалса, ... ... ... қылмыскер бойынша
агротехникалық, зоотехникалық және ... ... ... ... жылдары белгілі бір адамның қалдырған ... және бұл ... иіс ... ... қалдырылғанын анықтауға байланысты күрделі
міндеттерді зерттейтін одорологиялық зерттеу ... дами ... ... ол ... ... жолдарына қарай
сараптамасы идентификациялық және ... ... ... зерттеулер болып екі түрге ... ... ... ... міндетті шешу деңгейіне байланысты
салыстырылатын обьектілердің тепе-теңдігін не ұқсастығын табу ... ... ... ... қажет етпейтін сараптама диагностикалық,
классификацияалық және ситуациялық болып үш топқа бөлінеді.
Диягностикалық сараптамаға ... бір ... ... ... қасиеттерін анықтап осы арқылы зерттеп отырған объектінің ... ... үшін ... ... жатады. Мысалы: киімдегі, я
майдан ба, әлде басқа бір ... ... ... пайда болған дақ екенін
анықтауға жүргізілген зерттеулерді диагностикалық сараптама деп атайды.
Зерттелетін обьектілерді ... бір ... ... жатқызуға
бағытталған сараптаманы жіктеулік сараптама деп атайды. Мысал: Оқиға болған
жерде табылған афтокөліктің іздерін зерттеу арқылы, ... ... із ... ... түрін, Маркасын зерттеу арқылы анықтауға
болады. Екі мәтіннің бір маркілі машинкада ... ... ... де классификациялық (жіктеулік) сараптама дейміз.
Қылмыстық істерді тергегенде кейбір фактілердің әрекет болу ... ... ... ... ... тура ... ... зерттеу үшін
жүргізілетін сараптамалық зерттеуді ситуациялық сараптама дейді. Айталық:
Айыпкер өзінің жауабында ... ... ... ниетіндігінің
болмағандығын айтып, оны тек қорқыту үшін мылтықты кезеп тұрған ... ... ... қалып мылтықты қолынан тартып алу үшін ... ... ... қалғанда, мылтық өзінен - өзі ... ... ... Енді ... ... үшін ... сараптамалық зерттеуден өткізу
үшін баллистикалық сараптама жүргізіледі де, ол ... ... ... ... ... ... және ... байланысты сот сараптамасы
үш түрге-алғашқы (бірінші рет белгіленген сараптама), қайталамалы (тергеуші
немесе сот ... ... ... ... келіспеген кезде,
оның екінші, үшінші рет жүргізілуі), қосымша (негізгі ... ... ... осы ... ... ... қойылған
сұрақтарды толықтыратын шешуші мәселелер) сараптамаларына бөлінеді.
Ал ... ... ... сот ... жеке дара (бір ... комиссиялық (бір топ сарапшылар жүргізетін), бір ғана обьект
бойынша (бір ғана мамандық ... ... ... ... бойынша
жүргізетін немесе кешенді (әр түрлі мамандық иелерінің бірлесіп ... ... ... көп ... сот ... мекемелерінде оның
сараптамалық бөлімшелерінде жүргізіледі. Сонымен ... ... оның ... ... қызмет істейтін мамандардың да
қатыстырылуымен орындалуы мүмкін [20].
2. Сот сараптамаларын ... Сот ... ... ... көп ... мемлекеттік сараптама мекемелерінде
жүргізіледі, өйткені сараптамалардың бұл ... ... ... ... ... ... сай ... жүргізу мүмкін емес құрал-
жабдықтардың болуымен;
-кешендік және комиссиялық ... ... ... ... бар ... жетілдіруді жүзеге асырып, олардың
әртүрлі жаңа түрлерін жасауымен;
Сараптамаларды соттық - сараптама органдарынан тыс ... ... ... 246 бабына сай), көбінесе елеулі қиыншылықтармен байланысты. Сот,
тергеуші, ... тиіс ... ... ... білім саласын анықтауды,
оларды қандай маман шешу керек, және оларды ... ... ... ... ... ... Сондықтан, сараптаманы жүргізуді
тапсырғалы ... ... ... ... ... өте қиын.
Әсіресе кешендік және комиссиялық ... ... ... ... ... ... өте ... Республикасының «Сот сараптамалары туралы» заңына сәйкес
казіргі уақытта елімізде келесі сот - сараптама органдары ... ... ... тұралы заңның 4-ші бабы):
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот-сараптама орталығы
және оның аумақтық бөлімшелері.
Негізгі құрылымдық ... ... ... ... ... сот -сараптамалары орталығы табылады және ... ... ... ... ... ... ... Істер Министрлігінің жүйесінде жедел-криминалистикалық басқармалар мен
бөлімдер ... ... ... және ... ... бойынша сот сараптамалары
жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот- сараптама Орталығы,
сот және ... ... үшін ... және ... ... ... ... әр түрлі себептермен орындалмайтын ерекше күрделі
сараптамаларды жүргізеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің сот -сараптама органдары.
Денсаулық сақтау ... ... ... ... мен сот ... ... ... орталығы және оның аумақтық бөлімшелері қылмыстық және
азаматтық іс ... ... ... ... етеді:
-күшпен өлтіру белгілерінің, зорлау әрекеттерінің бар не жоқ екенін,
оның түсу себептері мен уақытын, ... ... ... ... ... ... оқиға болған ... ... ... ... ... ... мен сот -сараптамасын
жүргізу;
-айыпкерлер мен жәбірленушілердің, куәлардың және тағы да ... ... ... ... ... ... мен ... анықтау мақсатында оларға сот -медициналық ... ... ... ... айғақ заттардың сот -медициналық
сараптамасын жүргізу (қан, шаш, сілекей, адамның бөлінділері және ... ... түрі кісі ... ... ... зорлау істері бойынша
да көптеп тағайындалады ... ... ... ... осы
сараптама анықтайды ;
-физико -техникалық медицикалық сараптамалар, ... ... дене ... салу қылмыстарын тергеу барысында жүргізіледі,
физико -техникалық сараптама келтірілген дене жарақатының қандай ... ... ... ... ... жүзеге асырылады;
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ... ... ... ... ... мүмкін сот-психологиялық сарарптамалар
да жүргізіледі.
Мемелекеттік органдардың мамандандырылған арнайы бөлімшелері.
Олардың қызметіне сот ... ... ... ... сәйкес жатқызылған. Қазақстан Республикасының
Қорғаныс Министрлігінің сот -сараптамалары Орталық лабороторияларынан басқа
мұндай мемелекеттік органдарының ... әлі жоқ. ... ... ... дәләлдемелер жинау сәтін мамандар қызметін атқарушы, сондай-
ақ ... ... ... ... ... ... жедел -криминалистикалық басқармалар мен бөлімдер бар. ... ... ... ... ... атап ... ... почерктік, құжаттардың техникалық зерттеу,
сараптамаларынан баска да барлық сараптамалар ... ... ... ... мемлекетік сараптамалық
мекемелерде ... ... мен ... ... ... ... ... институттарында, ғылыми-өндірістік ұйымдарда,
проекттік мекемелер мен конструкторлық бюроларда істейтін мамандарға ... ... ... ... ... сараптамалық мекемелерде
жүргізіледі. Тергеу орындары мен соттардың тағайындаған ... үшін ... ... ... арнайы сараптамалық орталық
жұмыс істейді. Бұл орталықта сот сараптамаларының бірнеше түрлері бойынша
зерттеулер жүргізіледі ... ... ... ... ... мекемеде
автотехникалық, өрт-техникалық, тауартану сараптамалары жүргізіледі.
Криминалистикалық сараптама, ең күрделі ... ... ... -техникалық әдістермен зерттеу сараптамалары осы
орталықта жүргізіледі. Орталықта химиялық, физикалық, биологиялық тәсіл-
әдістер, ... ... ... ... ... бар әр түрлі
обьектілер (заттар, бұйымдар, іздер, т.б.) зерттеледі.
Сараптамалық орталықтың бөлімшелері облыс ... ... ... ... ... ... ... сот сараптамаларының көп
түрлері ... ... ... ... Бұл ... ... ... ең жетілдірілген химиялық, физикалық және
физика-химиялық әдістері (лактар, бояулар, эмаль, ... ... ... ... ... ... ... металдар
және оның құймалары) қолданылады. Сонымен бірге сот сараптама ... ... ең ... ... де пайдаланылады. Айталық:
мемлекеттік стандарт ... ... ... немесе сәйкес
келмейтіндігін, сорттылығын, оның құрамындағы қосымша ... ... ... ... сипатын анықтау мақсатында тамақ өнімдері
де сарапшылық зерттеуден өткізіледі. Қағаз және металл ... ... ... бойынша сызба және пластикалық әдістермен сол адамның бейнесі
зерттеледі. Сараптамалық орталық, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... бойынша жиналған, сол
кезде қолданылған атыс ... ... ... ... техникаларды қолдану арқылы қолдан ... ... ... ... ... ақша ... ... айналды.
Бұл орталықтың бөлімшелерінде дәстүрлі ... ... ... ... ... ... суық ... идентификациялық сараптама жүргізіледі, сонымен бірге жасалған
қылмысқа қатысты қолға түскен материялдар мен заттар ... ... ... ... ... Орталықты және оның бөлімшелерінің
көпшілігінде автотехникалық және ... адам ... ... ... сұйық, қоймалжың, жабысқақ заттарға сот-биологиялық, ... ... ... және ... ... мұның тек қарапайым түрлері бойынша
ғана жұмыс істейтін криминалистикалық топтар ... ... ... ... ... қарау кезінде оның арнайы қызметкерлері маман
криминалистерге жүктелетін міндеттерді де орындайды.
Сараптамалық орталық ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізумен де шұғылданады. Әр
түрлі сараптамалық эксперименттер, ғылыми ізденістер ... ... ... жаңа ... ... ... тауып, оларды
сараптамалық тәжірибеде қолдануға бағытталған әдістемелік ұсыныс-нұсқалар
жасайды.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... және ... мекемелер шоғырландырылған. Бұл
министірліктің құрамында республикалық ... ... ... ... ... және ... ... сараптамалар,
сондай-ақ күнделікті және қазіргі заманғы зерттеулер өткізіледі. Жергілікті
жерлерде облыстық, қалалық және аудандық ... ... Осы ... ... ... ... да ... сот-психатриялық сарапшылықтың ғылыми әдістемелік
орталығы-Алматыдағы ... ... ... ... ... ... барлық түрлері (жатып
емделетін, амбулаториялық, алғашқы, ... және ... ... ... ... бұл қызметті психатриялық ауруханаларда
істейтін сот ... ... ... Егер ... ... ... иелері табылмаса, сол жергілікті жерлердегі басқа
мекемелерден ... ... ... мен ... бар ... Тергеушімен (сотпен) сараптамаларды тағайындау.
Сараптама тағайындау – бұл заңмен анықталған негіздер мен шарттарды
сақтау арқылы жүзеге ... ... ... Ол тек ... ... туралы қаулы шығарумен шектелмейді. Тергеуші
(сот) сараптама тағайындау кезінде сараптаманың заты мен ... ... ... ... ... немесе мекемені, жүргізу орны мен
уақытын белгілейді. Бұл ... ... ... да ... сараптаманы тағайындаудың нақты негіздері аталған әрбір
жағдайларда олар анықтама ... ... ... ... ... ... 240 ... сайкес сараптама іске
қатысты мән-жайлар сарапшымен арнайы ғылыми білім ... ... ... ... мүмкін болған жағдайда тағайындалады.
Сот -сараптамасын тағайындаудың қажеттілігі туралы ... ... ... ... ... ... қажет яғни, тергеуші мен сот қана
емес, процесстің барлық қатысушылары, ... – сот ... ... мен ... көздері жету керек.
Сараптама тағайындау уақыты тергеушімен, сотпен қалыптасқан жағдай ... ... ... ... Сараптаманы оны жүргізу үшін
қажетті барлық материалдар жиналған кезде және айғак заттадың ... ... ... ... ... ... ... болғанда ғана
тағайындау дұрыс. Кез келген жағдайда ... ... ... қалдыруға болмайды, өйткені ол сараптама мерзімін созу, айғак
заттардың ... ... ... өзгеруі нәтижесінде сараптама жүргізу
мүмкіндігінің жойылуына әкеп соқтырады.
Сараптама тағайындау тұралы қаулыда ... ... ... ... ... және ... сараптаманы жүргізу жағдайын
анықтайтын фактілі мәліметтер де болуы керек.
Тергеуші (сот) ... ... ... қана ... оларды шешу
үшін қажетті жағдай да ... ... Оған ең ... ... заттай
дәлеледемелерді толық ұсыну арқылы қол жеткізіледі, яғни ... ... да ... ... шығу тегі мен ... шарттары
жайлы мәліметтер беретін материалдар толығымен сарапшылар ... ... ... ... 248 ... сайкес сараптамалардың
объектілері болып ... ... ... адам ... мен ... мәйіттер, жануарлар табылады. Сарапшы сараптама затына қатысты іс
материалдармен танысуға құқылы.
Сараптамаға материал дайындаған кезде кейде ... ... ... ... ... ... ... ету және басқа тергеу әрекеттеріне
қатысу қажеттілігі тууы ... ... ... сараптама жүргізілетін
обьектіге қатысты сұрақ қоя алады немесе тұжырым ... ... іске ... ұсыныс жасауына рұқсат етіледі. ... ... ... ... ... өз ... алуына құқығы
бар.
Сараптамаға жөнелтілген заттай дәлелдемелер және салыстырма үлгілер
мейлінше сапалы, дәл ... ... ... ... қаулыда
айқын жазылуы тиіс. Салыстырмалы зерттеуге қажетті үлгілер Қылмыстық Іс
Жүргізу кодексіне ... жеке ... ... ... ... Осы
орайда, графикалық сараптама тағайындағанда салыстырып зерттеуге үлгі
алудың ерекшелігін айтып кету ... ... ... ... ... және ... болып екі түрге бөлінеді. Қылмыстық іс
қозғалмай тұрғанда және іске байланысы жоқ ... ... ... үлгі деп ... ... ... үшін алынған графикалық
таңбалар эксперименталды деп есептеледі. Басқа үлгілерді алу ... ... ... ... тіс ... және басқаларының
үлгілерін алғанда) ... ... ... ... алу ... қана ... сондай-ақ фотосуреттердің, ... ... ... сараптама жасауға жіберген материялдармен танысуға ғана
мүмкіндік берілмей, ... ... ... жағдайларда оның істегі басқа да
жәйттермен танысуына қолайлы мүмкіндік тудырылуы ... ... ... де ... (сот) ... ... ... жағдайлармен және қандай
деректермен таныстырылуы тиістігін мұқият ойластыруы керек.
Егер сарапшы материал қорытынды тұжырым ... ... ... оның ... ... беруге ұсыныс немесе тергеушіге
қорытынды ... ... ... ... туралы жазбаша түрде ... ... ... ... ... ... ... қаулымен
таныстыруы тиіс. Ал егер адам әлі қылмыскер деп танылмый, тек сезікті ғана
болса, онда оны да ... ... ... ... жөн. ... ... ... сараптама тағайындағанда оған айыпкердің қорғаушысы
да қатыса ... ... ... ... ... ... ... қажеттігі мен оны тағайындау мерзімін тергеуге немесе сот ісіне
байланысты туындаған ... ... ... және ... ... ... немесе сот анықтайды. Сараптама жұмысына
қажетті барлық материялдар жинақталған, сараптамалық ... ... ал ... ... ... ... ... келетін
жағдайларда ғана тағайындалады. Сараптама дер ... ... ... оны ... ... ... созу ... жайсыз жағдайларға
әкеліп соқтыруы мүмкін, Сондай-ақ бұл істегі асығыстық та сараптамаға
қажетті төл ... ... де бұл ... ... анықтауға
көмектесетіндей сараптамалық тұжырымның сапасына белгілі бір дәрежеде кері
әсер етері ... ісін ... ... іске ... сараптама белгілеу
жоспарлануы, сараптамны тағайындап, ... ... ... ... жөніндегі жалпы жоспардың құрамынаенгізілуі тиіс.
Тиісті сараптамалар тағайындалмас бұрын, сараптамаға ... ... ала ... ... ... бір сұрақтар мөлшері
айқындаған, сөйтіп сараптамалық зерттеудің ... не ... ... ... жөн. ... ала зерттеуді тергеушінің немесе ол оны бұл бағытта
молырақ тәжірибе жинақтаған әріптесінің қатысуымен ... ... ... түрде ешқандай өзгеріссіз, қылмыс болған сәттегі қалпынан
өзгертілмей зерттелуі тиіс.
Сараптаманың толық және айқын да дәл ... ... ... ... ... қатысты сұрақтарлың дұрыс қойылуына, сараптама
тағайындау жөніндегі ... және ... да ... ... байланысты. Бұл сұрақтар құқықтық деңгейде бола алмайды,
сарапшының өкілеттігінен және ... ... ... шеңберінен шығып
кетпеуі қажет. Сонымен бірге, егер ... ... ... ... ... ... ... әрекеті (әрекетсіздігі)
қайсыбір тәртіпке, нұсқауға қатысты болса, ... ... ... (сәйкессіздігі) туралы мәселе қоюға болады [25].
2.3. Сот сараптамаларын жүргізу әдістемелері
Сараптамалық зерттеудің қалыптасқан процесі ... ... ... ... ... мен тәсілдері бар, сабақтастырыла жүргізілетін
бірқатар кезеңдерден ... ... ... ... зерттеуді-
дайындалу, обьектілерді бөлшектеп жеке-жеке зерттеу, салыстырып зерттеу,
зерттеудің нәтижелерін синтездеу мен бағалау, ... ... ... ... ... болады [26].
Дайындалу кезеңі-сараптамалық қарау, бастапқы ақпараттармен және
материялдармен танысу, міндеттерді айқындау, ... ... ... ... ... ... жоспарын жасау кезеңі.
Бөлшектеп зерттеу кезеңінде оның мәнін, сапалық және ... ... ... шығу және ... ... ашу ... сараптама обьектісінің жалпы және жеке ... ... ... Осы кезеңде зерттелетін обьектілер және салыстыру үлгілері жеке-
жеке қаралып зерттеледі, әр обьекетіге тән ... ... ... Қажеттілік туған жағдайда әр ... ... ... ... ... ... зерттеу әдісі
қолданылады.
Салыстырып зерттеу ... ... ... ... мен сәйкессіздігі, яғни заттай айғақтар ... ... ... сәйкес келетін не сәйкес келмейтіндігі
анықталады, белгілердің ұқсастық жиынтығы бекітіледі.
Зерттеудің нәтижелерін синтездеу мен ... ... ... ... ... қорытындыланып, бағаланады. Мұнда
зерттелетін құбылыстың мәнін ... ... ... және ... ... ... бар ... және басқа белгілерін ... ... ... ... ... қолданудың да
маңызы айрықша. Қазіргі таңда сараптамалық зерттеуде бүгінгі ... ... және ... ... машиналары кең қолданыла
бастады.
Зерттеу нәтижелерін ... ... ... ... ... оған
қорытынды тұжырым жасалып, ол бекітіледі. Сараптамалық тәжірибеде
қабылданған талаптарға ... ... ... үш ... және ... бөліктерден тұрады. Кіріспеде қорытындының нөмірі
мен басталған күні туралы, сараптаманы тағайындаған адам мен ... ... ... ... ... ... жөнінде шағын
баяндау, сараптамаға берілген материялдардың тізімі, сараптама ... ... ... ... ... ... ... сараптамалық зерттеуді ж.үргізу процесі мен ... яғни ... ... ... оны ... ... дәлелдемелерге қатысты анықталған ұйқастықтар мен сәйкессіздіктер,
зерттелген обьектінің байқалған белгілері ... ... ... ... және ... ... Сонымен бірге көрсетілген баяндау
зерттеудің мәнін және өткізілген сараптама логикалық ... ... ... ... түсінікті болуы тиіс. Қорытынды бөлікте (тұжырымдарда)
сараптама алдына қойылған сұрақтарға жауап берудің ... ... оның ... ... ... сараптамалар боынша салыстырып, зерттеп отырған
обьектілердің тепе-тең екендігі, не олардың әр ... ... ... ... ... бар деп ... жасауға идентификациялық
белгілердің қайталанбайтын тобының салыстырып отырған обьектілерде бірдей
барлығы негіз бола алады. Кей жағдайда ... ... ... ... ... ... ғана ... мүмкін. Мұны,
әрине екі обьект тепе-теңдігі табылды деп санауға болмайды.
Сарапшының тұжырымдары анықтылық жағынан сөзсіз шешуші және ... ... ... ... және ... фактілерге қатысты ол
жағымды және жағымсыз сипатта болады. Сонымен бірге сараптамалық тұжырымдар
кейде күрделі болуы да мүмкін. ... ... ... ... ұғымы
жататын (және шартты) егер бекітілген тұжырымдар басқа ... ... ... ... ... ... ... тұжырымы
дәлелдемелік емес, болжамдық, яғни тергеу болжамдарын келтіретін, іс
бойынша басқа дәлелдемелерді ... ... ... ... ... болады. Мұндай тұжырымға мән бермеу мүлде дұрыс емес, дегенмен,
ондағы ақпараттарды, пайдалануға ойланып, сақтықпен ... ... оның ... фактілер бойынша басқа мүмкіндіктердің кездесетінін де естен
шығармау керек.
Сарапшының ... ... ... ... бірі ... Ол алдын ала дәлелдеме есебінде ерекше күшке ие бола ... не сот үшін ... ... ... дәлелдемелерден басымдығы жоқ. Ең
алдымен, сараптаманың қорытындысы іс жүргізу заңдарында ... ... және оның ... ретінде пайдаланылу сапасына орай бағаланады.
Осыған ... ... (сот) ... ... ... ... ... ме, сарапшы құқықтық мәселелерді шешуге жөнсіз
араласқан жоқ па, міне ... ... тиіс ... ... ... және ... өкілеттілігін ғылыми
жағынан бағалаудың маңызы айрықша. Бұл орайда ... төл ... ... яғни оған ... материялды ғана зерттегеніне,
ұсынылған обьектінің алмастырылып ... ... ... қажет.
Сонымен қатар, сарапшы сүйенген бастапқы теориялық қағидалардың, оны
қолдану әдісінің ... ... ... ... ... нақты деректермен және сараптамалық зерттеу нәтижелері ... ... ... ... ... ... оның ... қойылған
мәселермен сәйкес, істегі басқа дәлелдемелерге қайшы келмейтіндігінің
бағалануы шарт. Егер ... ... ... болмай, қайсы бір сезік
келтірсе тергеушінің (соттың) бұл туралы сарапшыдан жауап алуына ғана емес,
сондай- ақ ... ... ... тұжырымдарын толықтыруын талап етуге
құқылы (егер қосымша зерттеу ... ... ... Сарапшының
қорытындысын тексерген кезде тек оның ... ғана ... ... ... ... ... да назар аудару қажет. Бұл сарапшының
қорытындысының өзінде қайсібір ішкі ... ... ... де ... Қорытынды мен басқа айғақтардың арасындаңы аталған іс
жөніндегі қарама-қайшылықтарды байқаған жағдайда қолдағы ... ... ... ... ... ... ... басқа дәлелдемелердің
жаңсақтығынан кеткендігін анықтау қажет.
Сонымен қатар, сарапшының қорытындысы мен іске ... ... ... ... қарама-қайшылықтық әрі сарапшы
тұжырымының жартыкештігін ... ... ... жөн. ... деректер қаншалықты дұрыс сияқты көрінгенімен, олар нақ осылайша
оқиға болған жерді ... ... ... оның жекелеген
нәтижелеріндегі, куәлердің жауаптарындағы сезік келтірген сәттерді атқара
алмаса, мысалы: жеке ... ... ... ... ... ... ... (топтық) ұқсастық белгілерін ғана
назарға алса, онда мұндай қорытындының сипаты туралы шешім ... ... ... ... ... ... пе, жоқ әлде оны екінщі рет
тағайындау қажет пе немесе бұл тұжырымды жанама дәлелдеме ретінде ... пе ... ... ... ... ... ... бұл мәселені ғылыми ақиқат тұрғысынан ... ... ... ... ... ... зерттеу көрсеткендей, әртүрлі материалдық ... ... ... немесе қарапайым түрде ескерілмей қалады,
қортындысында дәлелдеу ... ... ... ... ... тіптен
жеміссіз аяқталады. Қылмыстық ... ... ... ... тергеушімен толығымен қолданылмайды, мысалы оқиға болған жерді
қарау барысында барлық іздер бекітілмейді, ал ... ... ... ... ... ... ... іздер дәлелдеме ретінде
қолдана бермейді. Мұндай іздер жоғалту бөтеннің ... ... ... ... ... кездесетін біртекті қателерге –деп көрсетеді В.Я.
Колдин- ... ... ... ... ... ... көзден
жоғалады, іздер ізделмейді, табылмайды, қолданылмайды. ... ... және ... зерттеуде негізгі назар оқиға ... ... ... бойынша оларды идентификациялауға бөлініп ... ... ... және ... ... ... ... тыс қалады. [30].
Осыған байланысты тергеушіге сарапшы-мамандардың ... ... ... естен шығармаған жөн. Кейір зерттеулер көрсеткендей
өндірістегі қылмыстық істер ... ... 45 ... ... ... ... сараптаманың қортындысын тек қана ... ғана ... ... ... барлық мақсатта оны прокуратура және
сот қызметкерлері де толығымен қолдана алады. Мұнда, ҚР ... ... ... ... ... прокурорлық қадағалауын жүргізе отырып,
қылмыстық іс бойынша ... ... ... ... ... ... егер олар оқиға болған жерді қарау барысында алынған болса, ол
хаттамада ... ... ... көрсетілген бе екендігіне назар
аударады.
Осындай үлгіде, ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер, қылмыстық іс бойынша
әртүрлі жағдайларды анықтауға ... ... ... ... ... ... барысында сот сараптамаларының
қортындыларын қолдану тергеудің бағытын ... ... ... ... ... ... сот сараптамаларының
актісімен таныстыру хаттамасы жатқызылады.
Сонымен қатар, сараптаманың қортындысы ... ... ... беріп
отырғанда оны әшкерелеу үшін тиімді қолданылады. Сот сараптамаларының
қортындыларында көрсетілген ... ... ... ... алу ... ... танытады. Егерде тергеуші сезіктінің жалған ... ... ... ... ... беруден бас тартса, тергеуші сараптама
қортындыларын кенеттен ұсынуға құқылы [31].
Сараптаманың қортындысы басқа да ... ... үшін кең ... ... жағдайларда тактикалық түсінікте, ... ... ... ... ... ... таныспастан бұрын алынуы
қажет. Мұндай тактикалық тәсіл сезіктілердің немесе айыпталушылардың жалған
жауап берулеріне кедергі ... және де ары ... ... ... ... ... соттың Пленумының талабы бойынша кез-келген қылмыстық әрекет
бойынша алынған ... да бір ... ... сот ... ... ... ... өткендей, қылмыстық сот өндірісінде
дәлелдемелердің көпшілік бөлігін сараптама ұсынады.
Қ О Р Т Ы Н Д ... ... ... ашу және ... барысында арнайы білімдерді
қолдану өз ... ... ... Ол ... аппараты, жедел-
криминалистикалық ... ... өз ... ... ол ... нашар техникалық қамтасыз көрініс
тауып отыр.
Менің бітірушілік біліктілік ... ... ... тек қана
тағайындалынатын сараптамалардың ... ... ... ... ... деген мәселелер көтерілді. Дегенменде тәжірибелік
органдармен қылмыстық істерді ... ... ... ашу, ... ... ... білімдерді қолдану төменгі деңгейде қалуда. ... ... ... ... айтылып өткендей тергеу әрекеттерін
жүргізу барысында дәлелдемелік іздерді ... ... ... ... тәсілдерін білмеу кері әсерін тигізуде.
Кейбір жағдайларда тергеушілердің сараптама органдарының өкілеттілігіне
жатпайтын сұрақтарды қоюы немесе қандай ... ... ... ... ... ... түсінбейтін жағдайларыда кездесуде.
Жоғарыда көрсетілгендер негізінде, менің ұсынатыным:
-арнайы ведомствалық жоғарғы оқуларында «қылмыстық ... ... ... білімдерді қолдану» бойынша ... ... онда тек қана ... ... ... атап ... олармен шешілетін сұрақтарды талдау жүргізілсе;
-ішкі істер органдарының тергеу ... ... ... ... ... ... сараптамалардың түрлерімен таныстырса;
-арнайы білімдерді қолдану бойынша тек қана оқу орындарында ғана емес,
сонымен қатар тәжірибелік органдарда арнайы қызметкерлермен ... ... оқу ... ... ... ... ... деген ойдамын.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р:
1. ... Н.А. ... ... ... до 2030 ... ... -34 ... Құқықтық статистиканың 2006 жылғы мәліметтері
3. ҚР ҚІЖК Алматы-2004 жыл.
4.Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального ... ... ... ... 1973 ж. 173 ... ... Е.Г. Криминалистическая характеристика преступлений и ее
значение в ... ... ... ... В ... ... борьбы с преступностью в Казахской ССР- Алма-Ата КазГУ,
1987, 77-79 б.
6. Арсеньев В.Д. О ... ... ... в ... ... ... ... // В кн.: Актуальные ... ... ... Сб. ... Трудов ВНИИСЭ М, -1976 г. 20-53.
7. Исаев А.А. ... и ... ... ... специальных
познаний для квалификации преступлений- Алматы; Жеті ... 1999. 240 ... ... А.Я. ... в суде по ... ... М., 1973 ... б.
9. ҚР ҚІЖК Алматы-2004 жыл.
10. Криминалистика учебник для ВУЗов под редак. А.Г. Филипова ... ... ҚР ҚІЖК ... ... ... под редак. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина ВШ М-2000
г.
13. ... ... ... А.Я. Гинзбург, А.Р. Белкин
Алматы-1998 г.
14. Криминалистика учебник для ВУЗов под редак. А.Г. ... ... ... Аубакиров
16. Криминалистика. И.Н. Якимов М-2003 г.
17. Исаев А.А. Теоритические и правовые проблемы применения специальных
познаний для квалификации преступлений- Алматы; Жеті ... 1999. 240 ... ... ... для ... Под ред ... Н.А.Олейник М-
1981г
20. Справочник для следователя. А.Я.Гинзбург Г.И.Поврезнюк
А.В. Калинин Алматы ... ҚР ҚІЖК ... ... ... Е.Р. ... М-2000 ... Расследование преступлений: Руководство для следователей М.
Спарк, 1991 ... ... ... ... А.Я. ... А.Р. Белкин
Алматы-1998 г.
25. Гинзбург А.Я. ... ... при ... ... Каз. ССР.- ... КВШ МВД ... 1987.
26. Исаев А.А. Роль судебной экспертизы в квалификации преступлений: а/
реферат д.ю.н. Алматы-1998
27. Абакиров К.К. Процессуальные и организационные проблемы ... ... при ... ... ... ... ... Учебник для ВУЗОВ Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкин,
Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская М-1999 г.
29. Криминалистика подщ редак. В.А. Образцова ... М-1997 ... ... ... ... ... Криминалистика под. редак. В.А. Образцова юристъ М-1997 г.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы бойынша қорқыту мен күш қолданушылық үшін жауаптылық203 бет
Жекелеген кәсіпкерлік қызмет түрлері үшін арнайы салық режимі14 бет
Әзірет сұлтан кесенесінің сырлы көрінісі4 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану туралы ақпарат59 бет
Білімді қабылдау тәсілдері және мәселелері5 бет
Заң психологиясы жайлы түсінік жайлы5 бет
Комьютерлік диагностика27 бет
Мектепте оқытуға баланың психологиялық даярлығы4 бет
Менеджмент психологиясы жайлы лекциялар6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь