Терроризм: оның ұғымы және түрлері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

I . ТАРАУ. ТЕРРОРИЗМ: ОНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ
1.1. Терроризм ұғымының пайда болуы, терроризм түсінігі мен
мақсаты және жауаптылық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1 .2. Терроризмнің түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23

II . ТАРАУ: ТЕРОРИЗМНІҢ НАҚТЫ ТҮРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
2.1. Халықаралық терроризм түсінігі, мақсаты және қоғамға қауіптілігі ... ...31
2.2. Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне қастандық
жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

III . ТАРАУ. ТЕРОРИЗММЕН КҮРЕС
3.1. Терроризмге қарсы күрес жүргізу және террорға қарсы күрес
жүргізудегі ТМД мемлекеттерінің ынтымақтастығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
3.2. Терроризм және экстремизмнің алдын.алу және тыю ... ... ... ... ... ... ..42

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
Жұмыстың жалпы сипаттамасы және зертеу тақырыбының өзектілігі. Терроризм қазір ұлттық шектен шығып халықаралық сипат алуда, терроризм әртүрлі мемлекеттер, топтар арасындағы келіспеушілікті шешу үшін қорқыту және қырып-жоюдың құралына айналып отыр.
Терроризмнің тәрбиеленушісі ретінде кез-келген адам болуы мүмкін, тіпті өкілетті бай адамдармен қатар жәй және ешбір қатысты жоқ кедей адамдар да болуы мүмкін.
Осы қылмыс кең масштабты және аса қауіпті қылмыс болғанымен терроризм ғылымда жетік зерттелмеген болып табылады.
Терроризмге байланысты қылмыстық заңда қысқаша түсініктер, жекелеген баптар бар, сондай-ақ терроризм туралы қылмыстық және криминалистикалық зерттеулерде жекелеген бөлімдер, терроризмнің тарихы туралы біраз оқулықтар да жеткілікті, бірақ та әлі күнге дейін терроризм жөнінде үлкен ғылыми зерттеулер, монографиялар жоқтың қасы.
Дүние жүзіндегі ғалымдардың арасында да терроризмнің түсінігі жөнінде келіспеушіліктер көп. Әрбір мемлекет терроризмге өз қылмыстық заңы бойынша түсінік береді, бірақ барлық мемлекеттер мойындаған терроризм жөнінде біртұтас түсінік жоқ. Бұл жағдай әрине терроризммен күрес жүргізгенде өте үлкен қиындық келтіреді.
Терроризмнің себептерін анықтау үшін оны жан-жақты, яғни тарихи, мәдени, психологиялық және саяси аспектілері бойынша талқылап зерттеу керек.
Терроризм қазіргі кездегі ең қауіпті қылмыс болып табылады және де кең қанат бара жатыр.
Терроризм ұлттық шектен шығып халықаралық сипат алуда, ал халықаралық терроризмнің алдын-алу өте қиын болып табылады.
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 тамыз.
2. ҚР Қылмыстық кодексі. А.,1997 ж.
3. ҚР-ның Жоғарғы Сот Пленумының Атыс қаруын, оқ дәріні, қару-жарақты немесе жарылғыш заттарды ұрлау оларды заңсыз алып жүру, ұстау немесе өткізу туралы істер жөніндегі 1995 жылдың 21 шілдедегі №4 қаулысы.
4. ҚР-ның терроризмге қарсы күрес туралы заңы 1999 жыл 13 шілде.
5. Терроризм және экстремизм көріністерінің алдын-алу және тыю жөніндегі шаралар туралы ҚР-ның Президентінің Жарлығы 2000 жыл 10 ақпан №332.
6. Тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттердің терроршылыққа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы ҚР-ның заңы 2000 жыл 23 қазан.
7. Терроршылыққа сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрес туралы Шанхай конвенциясын бекіту туралы ҚР-ның заңының жобасы туралы ҚР-ның Үкіметінің қаулысы 2002 жыл 4 қаңтар №3.
8. Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне терроризмге қарсы күрес мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылгы 19 ақпан №295-11.

АРНАЙЫ ӘДЕБИЕТ
1. А.Н.Агыбаев. Қылмыстық құқык, (ерекше бөлім). А., 2002 ж.
2. Ю.М.Антонян. "Терроризм" криминологическое и уголовно-правовое исследование. Москва, 1998.
3. Е.Г.Ляхов. Терроризм и международные отношения. Москва, 1991 г.
4. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. Москва, 1973 г.,
5. Гришанин П.Ф., Владимирова В.А. Преступления против общественного порядка и безопасности и здоровья населения МВШ; МООП,РСФСР, 19963 г.
6. Дурманов Н.Д. Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности и здоровья населения. Москва, 1962г.
7. Ефимов М.А. Борьба с преступлениями против общественного порядка общественной безопасности и здоровья. Минск, 1971 г.
8. Мотышевский П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности общественного порядка и здоровья населения. Москва, 1964 г.
9. Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка. Киев, 1976 г.
10. Генри Э. Против терроризма. Москва, 1981 г.
11. Основы борьбы с организованной преступностью. Москва, 1996г.
12. Меленьтева О.А. Размышление о терроре. Элементы евразийского обозрения. 1996г. №7.
13. Карпец. А.И. Преступления международного характера. Москва, 1979г.
14. Латынов У.Р. О созданий механизма расследования актов международного терроризма. Советское государство и право, 1990 г., №9.
15. Маджорян Л.А. К вопросу о сотрудничестве государств в борьбе с международным терроризмом . 1990 г., №3.
16. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью. Москва, 1996 г.
17. Н.А.Назарбаев. "Критическое десятилетие". Алматы, "Атамура". 2003г.
18. Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М, 1969
19. М.М. Исаев Преступления против личной собственности. М., 1939
20. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества.-М.: Юридическая литература, 1974
21. Кригер Г.Л. Ответственность за разбой. М.1968
22. В.Н.Литовченко Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность. (понятие хищения). Москва – 1985
23. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений, М. 1963.
24. Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой. М.-; Госюриздат, 1958
25. Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Т. 5-М.; Наука 1971
26. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. Харьков: Вища школа, 1975, стр 47.
27. Погребняк И.Г. Квалификация хищений, совершеннолетних по предварительному сговору группой лиц. См ст. Борьба с хищениями государственного и общественного имущества. — М.; Юридическая литература
28. Т.Л. Сергеева Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в СССР, М, 1954
29. Т.Л. Сергева "Уголовная ответственность за хищения государственного или общественного имущества, хозяйственные преступления и взяточничества" М., 1967.
30. Холостов В. Разграничение грабежа и кражи. — Советская юститция 1972.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...............................................................................................................4
I –ТАРАУ. ТЕРРОРИЗМ: ОНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ
1.1. Терроризм ұғымының пайда болуы, терроризм түсінігі мен
мақсаты және жауаптылық негіздері ... ... ... ... ... ... ... СИПАТТАМАСЫ
2.1. Халықаралық терроризм түсінігі, мақсаты және қоғамға ... ... ... өміріне қастандық
жасау ....................................................................................................................34
III –ТАРАУ. ТЕРОРИЗММЕН КҮРЕС
3.1. Терроризмге қарсы күрес жүргізу және террорға қарсы ... ТМД ... ... ... және экстремизмнің алдын-алу және тыю ..........................42
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................45
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ......................................................49
КІРІСПЕ
Жұмыстың жалпы сипаттамасы және зертеу тақырыбының өзектілігі. ... ... ... шектен шығып халықаралық сипат алуда, терроризм әртүрлі ... ... ... келіспеушілікті шешу үшін қорқыту және қырып-жоюдың құралына айналып отыр.
Терроризмнің тәрбиеленушісі ретінде ... адам ... ... тіпті өкілетті бай адамдармен қатар жәй және ешбір қатысты жоқ кедей адамдар да болуы мүмкін.
Осы қылмыс кең ... және аса ... ... ... ... ғылымда жетік зерттелмеген болып табылады.
Терроризмге байланысты қылмыстық ... ... ... ... ... бар, сондай-ақ терроризм туралы қылмыстық және криминалистикалық зерттеулерде жекелеген бөлімдер, терроризмнің тарихы туралы біраз ... да ... ... та әлі ... дейін терроризм жөнінде үлкен ғылыми зерттеулер, монографиялар жоқтың қасы.
Дүние жүзіндегі ... ... да ... ... жөнінде келіспеушіліктер көп. Әрбір мемлекет терроризмге өз қылмыстық заңы бойынша түсінік береді, бірақ барлық мемлекеттер мойындаған терроризм жөнінде біртұтас түсінік жоқ. Бұл ... ... ... күрес жүргізгенде өте үлкен қиындық келтіреді.
Терроризмнің себептерін анықтау үшін оны жан-жақты, яғни тарихи, мәдени, психологиялық және саяси аспектілері бойынша ... ... ... ... ... ең қауіпті қылмыс болып табылады және де кең қанат бара жатыр.
Терроризм ... ... ... ... ... ... ал халықаралық терроризмнің алдын-алу өте қиын болып табылады. Себебі террористер қылмысты жасауға дайындық әрекеттерін бір ... ... ... ... оны іске ... ... бір мемлекеттің аумағында жүзеге асыруы мүмкін. Бұндай қылмыстың алдын-алу үшін басқа да мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ол бүкіл дүниежүзіне төніп тұрған қауіп, сондықтан да ол қай мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... құқық қорғау органдары бірігіп іс қимыл жасау керек.
Негізінен алғанда терроризм актісі әр-түрлі сипата болуы мүмкін ... ... ... ... екі ... элемент бар.
Біріншіден: терроризм - ол мемлекеттік өкімет билігін күйретуге бағытталган.
Екіншіден: терроризмді жүзеге асыру арқылы яғни ... ... ... ... ... ... ... қорқыныш, қоррансыздық сезімін тудыру болып табылады.
Терроризм актісі жасалғанда көптеген адамдар қаза болады. Менің ойымша терроризм актілерінің алдын-алу шараларын күшейту керек. Бұл ... ... ... қауіпін азайтуга болады.
Бізге терроризмнің ең қауіпты түрі - діни терроризм қауіпы төніп түр. Себебі, ... ... ... шек қойылмаран, яғни кез-келген адам өзі қай дінге сенгісі келсе соған сенуге ңүқылы. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... бойынша тек солардың гана діндеріне сену керек.
Бұлардың ойынша, олардың ... ... ... ... ... ... күнахарлар болады, сондықтан олар адамдарды өз дініне сендіру үшін терроризмге ... ... ... басқа діни мекемелерге жарылыс қою, өрт қою және тағы да басқа әрекеттер жасайды, тіпті діни фанаттар өздерін ... қиюы ... ... ... діни терроризм қаупін төмендету үшін орта білім беретін мекемелерде дұрыс дінді уағыздайтын кітаптарды оқыту керек, себебі дінді ... ... ... діни ... ... кетуі мүмкін. Сондай-ақ құқық қорғау органдарында осы діни секталардың және діни ... ... ... үшін ... күшейту керек.
Қазақстан Республикасының оңтүстік аймақтарынан терроризм және экстремизм қауіпі төніп түр. Бұл ... ... ... ... ... ... ұстап тұруға, сонымен қатар мемлекеттің конституциялық құрылысын күшпен өзгертуге барабар қоғамдық қауіпсіздікке күшпен озбырлық ... ... ... ... ... ... ... қарулы жасақтарды ұйымдастыру немесе оларға қатысу болып табылады.
Осындай бізге төніп тұрған қауіпті тию үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің ... ... ... ... деп ... Мен бұл жерде "Ауганстанды" басшылыққа талып отырмын.
Терроризмді ... ... деу ... ол ... ... ... ... терроризм салдарынан адамдар қаза болып, материалдық құндылықтар қалпына келтірілмейтіндей етіп бүзылады және ... ... ... ... ... ретінде АҚШ-ты айтсақ болады. Онда 2001 жылы Дүниежүзілік сауда орталығына самолетпен соғылғанда террорист өзімен ... ... жәй ... ... ... ... ... келетін болсақ, ол терроризм жөнінде жалпы бірдей түсінік жоқ, яғни әрбір мемлекет өз ... заңы ... ... ... терроризм жөнінде барлык, мемлекеттерге ортақ бір түсінік орнату керек және терроризм бүкіл адамдарды елеңдететін қауіпті қылмыс болғандықтан, ол ... ... ... ... ... керек. Себебі дүние жүзінің ғалымдарының еш қайсысы терроризм жөнінде ірі ... ... ... ... ... ... әртүрлі қаруларды қолданатын болып кетті. Олар мысалы ядролық, жаппай қырып жоятын қаруларды қолдануы мүмкін, сол ... ... ... ... ... қарулары сақталатын объектілерді қатаң бақылауға алу керек.
Терроризм ол қылмыстың заңда көрсетілген басқа да қылмыстармен тығыз байланысты. Мысалы, самолетті ... ... ... кепілге алу, қаруды заңсыз сату, есірткі бизнесімен және тағы да ... ... - үшін жаза ... сот бұл ... ... ... деп ... Ол осы жоғарыда аталған қылмыстар орын алса, осы қылмыстардың жиынтыгы ... ... адам өлсе онда ... ... ... ... сараланады.
Осы аталғандардың барлығы жұмыстың өзектілігін айқындайды.
Зертеудің объектісі мен пәні –Терроризм қылмыстары саласында ... ... ... осы ... ... құрамын ашуда туындайтын қоғамдық қатынастар және осы қылмыстылықпен күресу, осы ... ... үшін ... жаза оларды жетілдірудегі құқық органдарының қызметі болып табылады.
Зерттеудің мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... міндеттер қойылды:
- тақырыпты мүмкіндігінше нақты ашып көрсету;
- зерттеуші-ғалымдардың көзқарастарын дұрыс, толық жеткізу;
- ... ... мен ... ... ... ... негізгі мақсаттар көзделеді:
- осы санаттағы қылмыстардың жасалу себептерін анықтау;
- осы қылмыстармен қылмыстық-құқықтық күрес ... ... ... ... негіздері. Зерттеудің әдістемелік негізін философияда, әлеуметтануда, әлеуметтік психологияда, құқық тарихы және теориясында, қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық ... ... ... ... ... қалыптасқан ғылыми ұстанымдар мен таным категориялары кұрады.
1-ТАРАУ. ... ОНЫҢ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... болуы және терроризмнің түсінігі мен мақсаттары
Әртүрлі мемлекеттердің террорлогтары ондаған жылдар бойы терроризмнің және ... ... түп ... ашып ... түсінігін беруге тырысып жүр.
Осы проблеманың спецификасы әртүрлі болып табылады және ... ... ... Қазіргі кезде терроризмнің жалпы бірдей анықтамасы жоқ. ... ... ... ... еңбегінде былай деп көрсетілген: "Терроризм үлкен қоғамдық проблема болғанымен, терроризмнің түсінігі жөнінде ... өте көп. ... ... ғалымдардың ешқайсысы терроризмнің түсінігі жөнінде оның түп мағынасын ашып көрсететін анықтамасын әлі ... жоқ". ... - ол ... ... ... terror-қорқыныш деген сөзді білдіреді. Осыған сәйкес біздің тілімізде "терроризм", "террористік акт" және ақыргы кезде пайда болған "халықаралық терроризм" және ... ... ... акт" - деген сөздер туындаған. В.И.Дальдің айтуы бойынша ... ... ... күш ... ... ... қорқыту деп түсінік береді.
Қысқа саяси түсіндірме сөздігінде террор - ... күш ... ... ретінде түсіндіріледі. Террористік акт дегеніміз - ол белгілі бір тұлғаны, оның саяси қызметіне байланысты ... ... ауыр дене ... ... ... табылады.
Заң ғылымында "террор" термині —қорқыныш жағдайы деп түсіндіріледі және де ... ... ол осы ... ... жету үшін ... ... ... деп түсіндіріледі. Көптеген авторлар терроризмге былай деп анықтама береді "белгілі бір ... ... ... ... ... қорқыныш сезімін тудыру арқылы билік органдарын өздерінің саяси талаптарын орындату үшін қолдану немесе күш қолдану қорқыту" - деп ... ... ... деп түсінік береді: терроризм бұл халықаралық немесе мемлекет ішіндегі, бірақ халықаралық сипаттағы үйымдасқан және өзге де қызмет ... яғни ... дене ... ... күш ... және ... ... кепілдікке алу және тағы басқаларды жүзеге асыруға барытталған арнайы органдар мен ... ... ... және ... ... ... жасағанда, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне және жәй азаматтарға шабуыл жасағанда, завод, ... және ... ... жою ... ... жағдайда әртүрлі мақсаттар болуы мүмкін. Егер осы жоғарыда аталған әрекеттер үрейлендіру ... ... ... ... ... ... ғана терроризм жөнінде айтуға болады.
Қорқыныш сезімін тудыру бұл терроризмді ... ... ... ... ... ... ... айрықша белгісі болып табылады.
Терроризмнің мақсаты-демократиялық және прогрессивтік әлеуметтік құрылымдарға, белгілі - бір ұйымдардың ... ... ... зиян шығын келтіру, азаматтарды қорқыту, сондай-ақ қылмыстык, әрекеттер арқылы материалдық, не болмаса басқа да пайда көру.
Терроризм ... бір ... ... қирату арқылы және қарама-қарсы жақтарга психикалық әсер ету арқылы оны әлсіретудің өзіндік бір әдісі болып табылады. ... ... зиян ... ... ... шырындарра әкеп соққан кішкентай жарылыс. Бұл азаматтарга қорқыныш қоргансыздық сезімін тудырады, оларды үрейлендіреді. Бұл жерде тек гана ... ... ... түр және ол ... сипатта болып түр. Бұл жерде демонстрация дегеніміз ол террорист ешқандай материалдық қүндылықты көздемей тек гана ... ... ... ... ... және өз алдында өзінің күшін көргісі келген жагдайды ... яғни осы ... ... орын ... ... да ... қызметте басқару функциясын атқарып отырган адамдарды өлтірумен және де ... ... ... ... жасалган қарақшылық шабуылмен шатастыруға болмайды. Терроризмнің мақсатын міндетті түрде анықтап алу ... ... ... міндетті белгісі ол белгілі бір мақсатқа жету үшін қорқыныш сезімін тудыру, қорқыту үрейлендіру болып табылады.
Терроризм туралы ... ... ... ... ... түрде күштеу әрекеттерін жүзеге асырумен байланысты саяси күрестің тактикасы - дейді.
. Ол —тек ғана ықпалды тұлғаларға физикалық қорқыту емес, ол ... ... ... және ... ... үрейлендіру болып табылады.
. Саяси мақсатты көздейтін жүйелі түрдегі арнайы ұйымдастырылған қаза келтіру-дейді.
Тағы да айта ... ... ... ... егер де ол ... үрейлендіру, қорқыныш сезімін тудыру мақсатында жасалса ғана оны терроризм деп айтуға болады.
Терроризм - бұл ... ... ... паника тудыру, мемлекеттік және қоғамдық тәртіпті бұзу тіпті жойып жіберу, қорқыныш сезімін ... ... ... ... ... шешім қабылдауға мәжбүрлеу, саяси және өзге де өзгерістер тудыру болып табылатын күштеу ... ... ... ... әртүрлі мемлекеттер арасындағы көптен бері қалыптасқан саяси байланыстар жүйесін бұзатын, ... және ... ... ... нұқсан келтіреді деп көрсетілген. Терроризм актісі кезінде көп жағдайларда ... ... ... ... және оның ... еш ... жоқ ... жәй азаматтар зардап шегеді.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 233-бабында былай делінген: Терроризм - бұл яғни адамдардың қаза болуы, елеулі мүліктік зиян ... не ... ... ... да зардаптардың болу сондай-ақ төндіретін жарылыс жасау, өрт қою немесе өзге де іс ... ... егер осы ... ... ... ... халықты қорқыту не мемлекеттік органдардың шешім қабылдануына ықпал ету мақсатында жасалса, сондай-ақ аталған ... дәл сол ... ... деп ... ... ... ... заңда былай деп көрсетілген: Терроризм қоғамдық сондай-ақ сіздікті бұзу, халықты үрейлендіру, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, шет мемлекеттердің және ... ... ... ... ... ету ... ... не қоғам қайраткерінің қызметін тоқтату немесе осындай қызметі үшін кек алу мақсатында жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қатысты құқыққа қарсы қылмыстық ... ... ... ... оны ... деп қорқыту.
Террористік акт дегеніміз - ол мемлекеттік немесе ... ... оның ... ... ... да ... ... тоқтату үшін немесе осындай қызмет атқарып жүргені үшін тек алу мақсатында оның өміріне қол сұғу, нұқсан келтіру болып ... ... ... терроризмге қарсы күрес туралы" заңында террористік акт туралы ... ... ... ... - жарылыс жасау, өрт қою немесе адамдардың қаза болуы, елеулі мүліктік зиян келтіру не қоғамға сондай-ақ ... ... ... ... өзге де іс әрекеттер жасау немесе жасаймын деп қорқыту, егер осындай іс-әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікті бұзу халықты үрейлендіру не ... ... ... ... шет ... немесе халықаралық ұйымдардың шешім қабылдауына ықпал ету мақсатында жасалса, ... адам ... дәл сол ... ... ... сол ... ... немесе қоғам қайраткерінің өміріне оның мемлекеттік немесе өзге де саяси қызметін тоқтату не ... ... үшін кек алу ... ... ...
' ... ... күрес туралы. ҚР заңы 1999.07.13. 1-баптың 5-тармағы.
Терроризм - қазіргі дәуірдегі ең қауіпті қылмыс түрі ... ... ... ... көп ... ... ... шығып халықаралық сипат алуда.
Террорлық әрекеттер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ оның бәрін ... екі ... ... бар. Оның ... - терроризм мемлекеттік өкімет билігін күйретуге барытталған;
екіншісі - терроризмді жүзеге асыру арқылы яғни террористердің ұйымдасқан, қатыгездік ... ... ... үрей, қорқыныш, қорғансыздық сезімін тудыру болып табылады.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 233-бабы ... ... яғни ... қаза ... ... ... зиян келтіру не қоғамға сондай-ақ басқа да зардаптардың болу қауіпін тудыратын жарылыс ... өрт қою ... өзге де ... ... ... бұзу, халықты қорқыту не мемлекеттік органдардың шешім қабылдауына ... ету ... ... сондай-ақ аталған іс-әрекеттерді дәл сол мақсатта жасаймын деп ... ... ... ... ... ... ... - қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, реттейтін қоғамдық қатынастар болып ... ... ... объективтік жағынан: адамдардың қаза болуы, елеулі мүліктік зиян келтіру не қоғамға қауіпті басқа зардаптарын болу қаупінің төндіретін жарылыс ... өрт қою ... өзге де ... жасау; аталған іс-әрекеттерді жасаймын деп қорқыту арқылы ... ... ... өрт ... ... да ... ... апатқа ұшырауын, күйреуін, гимараттардың, мәдени және діни құрылыстардың қиратылуын, ... ... ... ... ... ... ... уландыруды тарату, қоймаларға, тұрғын-жайларға, құрылыстарға, алаңдарға су жіберіп, толтыру сияқтылар жатады.
Терроризмнің объективтік жағынан ... ... ... Республикасының қылмыстық кодексінің 233-бабының.
Диспозициясында көрсетілген (қылмыс зардаптарының нақты орын алуы емес) зардаптардың болу қаупінің тудырылуы жеткілікті ... ... Яғни өрт қою, ... ... немесе өзгеде әрекеттерді жүзеге асыру арқылы іс-әрекет істелгенімен, заңда көрсетілген зардап орын алмаса да, қылмыс аяқталған деп ... ... ... ... адамдардың қаза болуы, елеулі мүліктік зиян келтіру не ... үшін ... ... ... болу қауіпін тікелей төндіріп тұр. Осыған байланысты қылмыс ... ... ... ... Субъективтік жағынан терроризм тікелей қасақаналықпен жасалады. Кінәлі адам заңда көрсетілген әрекеттерді істеу арқылы зардаптардың болу қауіпін туғызғанын немесе соны ... деп ... ... ... сезеді және сонны жүзеге асыруды тілейді.
Қылмыстың субъективтік жағынан қажетті белгісіне заң-қоғамдық бұзу, халықты қорқыту не мемлекеттік органдардың шешім қабылдауына ... ету ... ... ... көрсеткен.
Қылмыстың субъектісі - 14-ке толған, есі дұрыс кез келген адам.
Терроризмді зерттеумен айналысатын Б.Дженкинстің айтуы бойынша "күш ... ... ... - ол ... ... ... актілері немесе күштеудің тобы, дейді және осы арқылы қорқыныш сезімнің тудыратын күштеу терроризм ретінде танылады.
Б.Дженкинс - ... бұл ... бір ...... ... терроризм мен соғысты шатастыруға болмайды, олар бір-бірімен тығыз байланысты және кейде олар кейде бірінен біріне өтіп кетеді. Мысалы: ... ... ... ... соғысқа айналу. Терроризм дүние жүзінің өзекті проблемасы болғандықтан, Америка Құрама Штаттарының ... ... ... ... айта кеткен жөн деп санаймын ЦРУ - былай дейді - "халықаралық ... бұл шет ел ... ... және ... ... арқылы жүзеге асырылатын терроризм" - дейді.
ФБР-былай дейді "терроризм бұл саяси және әлеуметтік мақсаттарға жету үшін ... жәй ... ... оның ... ... ... ету мақсатында жеке адамдарға немесе меншікке қарсы күш көрсету немесе күш қолдану.
Мемлекеттік департаменттің көз ... ... ... бұл ... ... ... мен немесе мемлекеттің жасырын (тайный) агенттері арқылы жүзеге асырылатын ... ... ... ... Халықаралық құқық сөздігіне былай делінген:
"Халықаралық терроризм бұл мемлекеттердің және олардың өкілдерінің арасындағы қалыпты дипломатиялық ... ... ... ... және ... ... ... асырылуын қиындататын, сондай-ақ мемлекеттердің арасындағы транспорт байланыстарын нашарлататын, адамдардың негізсіз өліміне әкеп соғатын қоғамға қауіпті халықаралық масштабтағы ... ... ... ... ... ... терроризм актісі әрбір мемлекеттердің қылмыстық құқығымен бағаланатын, халықаралық қылмыс ретінде ғана емес, ... ... ... пен ... ... қол ... ... ретінде бағаланды. Халықаралық құқық пен қаралатын бір немесе бірнеше құндылықтар жүйесіне ... ... ... актісі халықаралық қатынастарға бағытталған болып табылады .
Террористік қол сұғушылықтың объектісі ретінде бір жағынан адамдар болып ... яғни қол ... ... шеккен адамдар, ал екінші жағынан мемлекеттегі құқықтың тәртіп сонымен қатар басқару тәртібі, аумақтық тұтастық, саяси құрылымы және тағы сол ... ... ... ... глобальді терроризмнің қаупі өте жоғары, себебі террористер қазіргі кездегі жаңа әр түрлі қаруды иеленген, өздерінің байланыс ... бар, ... ... жаңа ... және ... бар, олар өз кітаптарын газет журналдарын шығарады, олардың жоғарғы билік органдарында ... бар ... ғана ... ... ... кең ... жаюы болып табылады.
Терроризм бір жерді жаулап алганнан кейін ол міндетті түрде басқа жерлерді жаулап алуға тырысады.
Қазіргі ... ... ... қару ... ... ... ... қолданылуы да мүмкін. Мамандардың айтуы бойынша бұндай қару діни фанаттармен қолданылу қаупі жоғары дейді. Террористермен жаппай-қырып жоятын қаруды ... ... өте ... ... біріншіден: бұндай қаруды дайындап шығару қазіргі заманда көп қиындықтарды туғызбайды.
Екіншіден: бұндай ... ... ... ... ... Ливия мемлекеттері қамтамасыз етуі мүмкін.
Террористердің көп жағдайда жарылыс қоюы, ... ... ... ... қорқыныш сезімін тудырады, үрейлендіреді, қорғансыздық сезімін тудырады.
Ю.М.Антоньянның ... ... ... акт ... кепілдікке ұстап алу арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Бұндай жағдайда террористер адамдарды ... ... ... ... ... мақсаттарына жетуді ойластырады. Бірақ бұл айтылған тұжырым қылмыстық заңға сәйкес келмейді. Себебі заңда кепілдікте ұстауға байланысты өз алдына жеке бап бар. ... бұл ... ... ... ... басқа адамдарға қорқыныш, қорғансыздық сезімін тудырып тұр, демек бұл терроризм ба деген сұрақ ... ... өте ... ... табылады, себебі көп жағдайларда көптеген адамдардың өліміне әкеп соғады, көптеген адамдарға ауыр дене жарақатын ... ... ... ... әсер ... ... материалдық құндылықтарды және діни құндылықтарды қалпына келітірлмейтіндей етіп қиратады.
Терроризмнің ... одан ... ... ... ... емес. Терроризмді радиациялық қауіптілік пен экономикалық кризиспен тепе-тең қоюға болады.
Біріншіден: террористер ядролық және басқа да ... ... ... ... ... ...
Екіншіден: террористер көптеген адамдарға қорқыныш сезімін тудырумен қатар көптеген адамдарды өздеріне біріктіріп алуы ... ... ... терроризмнің масштабы ұлттық шектен шығуда.
Төртіншіден: терроризмнің аса қауіпті ерекшелігі, ол бүкіл әлемде немесе мемлекетте қоғамдык, саяси және экономикалық ... ... емес ... ... ... ... ... алдынала дайындалып жоспарланады, терроризмнің алдыналу шараларын қолдануға барлық мүмкіндіктер бар сияқты болады, бірақ олардың осы ... ... ... ... өте қиын болады.
Терроризмнің субъектісі ретінде мемлекет, оның жоғарғы және жергілікті органдары оның әскери бөліктері, жазалау ... ... ... құрылымдар, жекелеген топтар, және ең соңғысы жекелеген түлғалар болуы мүмкін.
Терроризм бұл негізінен көп объектілі қылмыс ... ... ... ол ... ... мен денсаулығына зиян, нұқсан келтіреді, мүлікке, қоғамдық ... және ... ... ... дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Терроризм үшін Ресей Федерациясында қылмыстық жауаптылық 1994 жылы 1 ... ... ... ... ... ... бір ғана адамға емес, ол бірнеше адамдар тобына бағытталады, тіпті бір қаланың немесе ауданның тұрғындарына бағытталуы мүмкін.
Сонымен қатар ол нақты бір ... ... және ... ... ... мүмкін. Терроризмнің ұйымдасқан қылмыс пен байланысын зерттеген В.С.Овчинский былай дейді: Қылмыстық ... ... ... ... ... ... бірге бір одаққа біріккен жағдайларда террористер мен жоғарыда айтылған қылмыстық топтардың мақсаттары ... ... ... Осы ... ... террорра жүгінунің себебі олар террористік акт жасау арқылы өздерінің қылмыстық іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай жасау үшін ... Ал ... ... олар ... ... ... яғни ... саясатты өзгертуге бағытталган.
"Террористік қызмет деген термин - ол ... ... ... ... ... ... ... сәйкес кез-келген қызметті білдіреді, егер осы қызмет Қазақстан Республикасында жүзеге асырылса, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес заңсыз болып ... және ... ... тұрады:
Өлтіру. Биологиялық, химиялық, ядролық қаруларды немесе құрылғы-ларды немесе жарылғыш заттарды ... атыс ... ... ... ... ... ... қорқыту ниетімен бір немесе бірнеше тұлғаларға қауіп төндіру немесе елеулі мүліктік зиян келтіру. Халықаралық деңгейде қорғалатын ... ... ... ... оның бостандығына қауіп төндіру.
Кез-келген транспорт құралдарын басып алу (әуе, су транспорты және машина).
Осы жоғарыда көрсетілгендерден басқа да ... ... ... Терроризм бұл қысқаша айтқанда мемлекет және қоғам қауіпсіздігін нашарлатуға және бұзуға бағытталған қызмет.
Терроризмнің ... ... ... ... ... қауіптілік қоғамдары құрылысқа елеулі зиян келтіру, сонымен қатар осындай іс-әрекеттер адам ... әкеп ... ... Тағы бір ... ... ... әдетте адамдарға қорқыныш сезімін тудыру және мемлекеттік билік құрылымдарына әсер ету ... ... ... ... ... ... ... өз алдарына мынандай бағыттарды қояды:
- белгілі бір мемлекеттер арасындағы достастық қатынастарын ... ... ... ... жүзеге асыратын тұлғалардың денсаулығы мен өміріне қол сұғу;
- адамдарды қорқыту, билік және басқару органдарын қорқыту мақсатын көздейтін әртүрлі террористік ұйымдардың достастығы.
Осы ... ... ... қазіргі кездегі терроризм бүкіл әлемді қорқыту және бүкіл әлемнің қауіпсіздігіне қол сұғуға жағдай жасайтын ерекше белгілерді ... ... ... - ... ... ... жағы - ... әрекеттердің болуымен сипатталады:
- адамдардың қаза болуы елеулі мүліктік зиян келтіру немесе қоғамға қауіпті басқа да зардаптардың болу қаупін төндіретін жарылыс ... өрт қою ... өзге де ... ... ... ... ... жасау қаупімен қорқыту.
Заң тұрғысынан алғандағы мағынасына сәйкес терроризмді адамдар көбірек шоғырланған құнды ... ... ... ... ... ... ең ... белгілі-бір маңыздылығы бар ғимаратты не құрылысты жоюға барытталған жарылыс жасау, өрт ... ... ... да ... ... жасау не өртеуден басқа, адамдардың қаза болуы не елеулі мүліктік зиян келтіру қаупін де өзге де ... ... ... орын алуын тудыратын басқа да әрекеттер терроризмді жасау тәсілі болып табылады. Осы жоғарыда көрсетілген әрекеттерді жасау қаупімен қорқыту деп ... ... шын ... оны ... ... жасау арқылы (жарылғыш заттар алу, жарылғыш қондырғыларды орнату және тағы басқалары) ... ... ... әрекет жасау жөнінде тікелей айтуды түсінеміз.
Егер террорлық ... ... ... ... өзі ғана ... ол пиғылдың қауіптілігі және шынайылығы нақты әрекеттермен қуатталмаса, қылмыстың объективті жағының белгісі ретінде террорлық әрекет жасаумен ... да орын ... қаза ... елеулі мүліктік зиян келу не қоғамға қауіпті ... ... орын алу ... ... ... ... ... болып табылады.
Қоғамға қауіпті басқа зардаптардың қатарына мыналарды жатқызуға болады: тұрғын үйлер; өндірістік немесе басқа ғимараттар мен ... ... ... ... ... су ... ... катастрофа, аймақтың химиялық немесе радиоактивті заттармен ластануы және тағы басқарлары. Терроризм адамдардың қаза болуына, елеулі зиян келуіне ... ... ... басқа зардаптардың орын алуына шынайы сондай-ақ төндіретін жарылыс, ... не ... ... ... ... ... ... қылмыс ретінде танылады. Терроризмді аяқталған қылмыс ретінде тану үшін өлімнің не басқа зиянды зардаптардың міндетті түрде орын алуы ... ... ... ... ... жағы тікелей ниеттің болуымен байланысты, тұлға адамдардың қаза ... ... ... зиян келтіру немесе қоғамға қауіпті басқа зардаптар орын ... ... ... ... ... ... не басқа әрекет жасайтындырын немесе осындай әрекеттермен қорқытатындығын түсініп ... және сақ сол ... ... ... ... қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты қорқыту не мемлекеттік органдардың шешім қабылдауына ықпал ету - оның ... ... ... ... ... ... бұзу, сол сияқты халықты қорқыту мақсаттары тұлғаның қоғамды дүрбелең ... ... ... ... ... ... ... мүлкінің сақталуы үшін үрейлендіруге ұмтылумен сипатталады. Ал мемлекеттік органдардың шешім қабылдауына ықпал ету мақсаты айыптының бұл ... ... үшін ... ... ... әрі тиімсіз әрекеттер жасауга не шешімдер қабылдауға мәжбүр қылатындай ниетінің ... ... ... ... ... толған адам.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде терроризм үшін үш ... ... ... ... ... бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Терроризмді егер:
адамдар тобының алдын-ала сөз ... ... ... ... қолдана отырып жасалса;
жеті жылдан он екі жылга дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыругажазаланады.
Осы жоғарыда көрсетілген әрекеттер, егер ... ... топ ... қырып-жоюға әкеп соғуы ықтимал өзге де әрекеттерді жасауға немесе жасаймын деп қорқытуға ... адам ... ... ... да ауыр зардаптарға әкеп бостандығынан айыруға жазаланады.
Ерекше айта кететін жағдай, егер терроризм актісін дайындауға қатысқан адам, егер ол мемлекеттік органдарды дер ... ... ... ... жолмен терроризм актісінің жүзеге асырылуын болдырмауға жәрдемдессе және егер ол адамның іс-әрекетінде өзге ... ... ... ... ... босатылады деп Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде тікелей көрсетілген. Жоғарыда айтылған қылмыстық кодекстің 233-бабының 2-бөліміне талдау жасайтын болсақ онда былай ... ... ... сөз байласуы;
бірнеше рет;
қаруын қолдана отырып жасалған дәл осы ... де ... ... осы ... ... жасау туралы алдын-ала келіскен (жарылыс, өрт не басқа да ... ... осы ... ... ... ... ... екі не одан да көп тұлғалар қатысса, ол алдында сөз байласу бойынша адамдар тобы арқылы жасалған деп танылады.
Бірнеше рет ... егер ... ... ... ... үшін ... ... тәртіп бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылмаған болып не оның ... ... ... үшін ... ... ... онысы алынбаған болса, екі не одан да көп террорлық әрекеттердің жасалуын білдіреді. Оқ-дәрімен ататын қару пайдалану деп оны ... ... зиян ... үшін іс ... қолдануды айтады. Оқ-дәрімен ататын қарулар қатарына пистолеттер, винтовкалар, автоматтар, пулеметтер және басқалары жатады. Қылмыстық кодекстің 233-бабының 3-бөліміне талдау жасайық. ... егер де оны бір не ... ... ... үшін ... сөз ... ... тұрақты тобы жасаса, ұйымдасқан топ арқылы жасалған деп саналады. Жаппай қырып-жоятын қарулар ... ... ... не радиоактивті материалдар көмегімен әсер ететін қарулар, өлтіретін химиялық, биологиялық қарулар және атом бомбасының не болашақта ... ... ... басқа қару жатқызылуы тиіс.
Қалың көпшіліктің денсаулығына зиян келтіру, адамдардың жұқпалы аурулармен жаппай ауруы, тағы басқа өзге де ауыр ... ... ... ... ... ... кодексінің 233-бабының 1-бөліміне қарағанда 3-бөлімінің құрамы материалдық құрам ... ... ... ... тек ... аталған зиянды зардаптар орын алса ғана аяқталған болып табылады. Және де терроризм актісі кезінде адам өлімі немесе өзге де ауыр ... ... тек ... ... ... Ал, егер де ... қасақана ұшыраған болса, онда жасалған әрекет қылмыстық кодекстің 96-бабы бойынша қосымша бағалауды талап етеді. Заң ... ... ... ... ... егер ол ... ... дер кезінде ескертумен немесе басқа да жолмен терроризм актісінің жүзеге асырылуын болдырмауға жәрдемдессе және егер ол ... ... өзге ... ... болмаса қылмыстық жауаптылықтан босатуды қарастырады. Сонымен тұлғаны терроризмге дайындалғаны үшін қылмыстык, жауаптылықтан босату екі түрлі шарттың болуына байланысты:
- мемлекеттік ... дер ... ... нәтижесінде немесе басқа да жолдармен аталған актінің алдын-алу;
- терроризмді дайындаушы тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстың басқа құрамының болмауы.
Жоғарыда ... атыс ... ... атыс ... ... Қазақстан Республикасының 1998 жылгы 30 желтоқсандағы "жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау ... ... ... ... Сот тәжірибесі қаруларды және оқ дәрілерді сақтауды және ... ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған заңдарды бұзу фактілерінің ... бір ... ... ... ... ... мен ... соғыс техникасы мен қаруларды, арсеналдарды сақтау базаларында едәуір таралып отырғанын көрсетеді. Соттар заттай дәлелдерді тәркілеуге мән бермейді, олардың тағдыры ... ... ... ... немесе қолданып отырған заңға қайшы шешеді. Сот тәжірибесі қаруларды және оқ-дәрілерді сақтауды және оларды қолдану тәртібін реттеуді қамтамасыз етуге ... ... бұзу ... ... бір қатар аумақтарында, әсіресе әскери бөлімдер мен құрамаларда, соғыс техникасы мен қаруларды, арсеналдарды сақтау базаларында едәуір таралып отырғанын көрсетеді. ... ... ... ... саны ... ... Олар ... ауыр қылмыстарды жасаумен азаматтардың өмірі мен денсаулығына сондай-ақ төндіру, шабуыл жасап тонау, қорқытып алу және тағы ... ... ... ... отыр.
Атыс қаруын, оқ дәріні, қару-жарақты немесе жарылғыш заттарды ұрлау, оларды заңсыз сатып жүру, ұстау, жасау немесе өткізу, атыс ... ... ... ... ... жөніндегі сот тәжірибесі туралы ҚР-н Жоғарғы Сот плен-н қаулысы. 1995 жылғы 21 шілде №4.
Террористік мақсаттарға қол ... үшін ... ... ...
- мемлекеттің стратегиялық және өмірге маңызды объектілерді және коммуникацияларды, халықтың қалыпты өмір сүру жағдайын, мүлкін және басқа да ... ... жою ... жою ... қорқыту арқылы;
- мемлекеттік және қоғамдық қызметкерлердің оның мемлекеттік және саяси қызметін тоқтату немесе осындай қызметі үшін кек алу ... оның ... қол сұғу ... шет ел мемлекеттерінің өкіліне және халықаралық ұйымдардың қызметкерлеріне шабуыл ... және ... ... құқына ие тұлғалардың көлік құралдарына шабуыл жасау арқылы;
- жеке адамдарға қатысты күш қолдану ... күш ... ... ... ... ... белгілі бір саяси мақсатты көздеп кепілдікте ұстау арқылы;
- Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде және терроризмге қарсы күрес жөніндегі халықаралық құқықтық актілерде көзделген ... ... ... ... терроризмнің проблемаларына келетін болсақ ол Чечнядары ұлттық терроризм, ... ... ... ... ... Федерациясынан бөлініп жеке мемлекет құруларын көздеп оларға қарсы шықты. Шешен халықтары жоғарыда аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін көп ... ... ... ... ... оның ... ... және жүзеге асырылу аумағы бойынша түрлерінің бөліп қарауға болады.
В.В.Лунеев 1994 жылгы баяндамасында былай деп ... Ол ... ... ... ... ... және идеологиялық формалары болған деді: революциялық және контрреволюциялық (ақтар мен қызылдар) революция және азаматтық соғыс кезіндегі терроризм; Сталиндік саяси және ... ... ... ... ... өмір сүруі кезіндегі мемлекеттік халықтар арасындағы терроризм.
Сталиндік терроризмге келетін болсақ, ол яғни халықтың ... ... ... ... ... ... айтуға болады. Ол халыққа қорқыныш сезімін тудыру арқылы оларды өзіне бағындырды. Бұның жағымды жақтары да болды, яғни бұл Совет үкіметі ... ... ... ... ... ... ... тигізді.
Қазіргі кезде В.В.Лунеевтің айтуы бойынша терроститік қызметтің келесідей формалары бар:
- мемлекеттік және қоғамдық ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын, сондай-ақ жарылыс, өрт қою және өзге де адамдардың өлімге әкеп соғатын әрекеттер арқылы елеулі зиян келтіру аркылы мемлекеттің ... ... ... ... жүзеге асырылатын саяси сипаттағы терроризм; ұйымдасқан қылмыстық бірлестіктердің мемлекетке не оның өкілдеріне қылмыстық істерді тергеуіне кедергі жасау үшін қатаң ... ... ... ... жасау үшін жүргізілетін, сондай-ақ судьялардың жеңіл жаза тағайындау үшін куә, ... ... ... ... ... ... ... сепаратистік күштердің ұлттық терроризмі; әуе терроризмі, яғни самолетті басып алу ... ... ... ... ... да ... орындату үшін жүзеге асырылатын терроризм;
- халықаралық терроризм, ол яғни халықаралық қарама-қайшылық ... ... ... ... үшін шетел мемлекеттерінің өкілдерін өлтіру арқылы жүзеге асырылады.
Терроризмнің көптеген түрлері бар, олардың мақсаттарына байланысты ... ... ... ... терроризм;
2. мемлекеттік терроризм;
3. діни терроризм;
4. ұлттық терроризм;
5. әскери терроризм;
. криминалдық терроризм және тағы да ... ... ... ... ... бұл билік үшін күреспен байланысты терроризмнің бір түрі. Бұл террористердің саяси қарсыластары мен ... ... ... ... ... ... ... өздеріне қарсы жақтардың саяси қызметкерлерін өлтіріп және де басқа қызметкерлерге қорқыныш сезімін ... Бұл ... ... ... оның қызметіне байланысты емес, жай өлтіру бұл қылмыс терроризм ретінде емес, қылмыстық кодекстің ... ... ... Ал егер ... ... оның ... ... үшін немесе оның саяси қызметі үшін кек алу мақсатында өлтірсе бұл қылмыс терроризм болып табылады. Жалпы айтқанда терроризмді ... егер ... акт ... адам ... болған болса онда ол қосымша қылмыстық кодекстің 96-бабы бойынша сараланады.
Саяси терроризм ол мемлекеттегі ... ... ... ... бұзуға, нашарлатуға немесе өзгертуге бағытталған терроризм, және бұл мақсаттарына қол ... үшін ... ... ... ... ... халыққа қорқыныш сезімін тудыруды көздейді және саяси қызметкерлерді оның саяси қызметі үшін ... ... ... сипатта болу үшін ол тікелей мемлекеттегі саясатты нашарлатуға, әлсіретуге және бұзуға бағытталуы керек және террорлық актіні жасаушы адамдар халыққа, ... ... ... ... ... ... - бүгінгі күнде кейбір мемлекеттер дүние жүзінде террорлық ұйым ретінде саналатын топтарға өзінің мемлекеттік ... ... ... ... және өз елінде қарсыластарын террор арқылы қорқытып бағындыратын мемлекеттер жатады. Жалпы айтқанда - ... ... ол ... саясатпен тығыз байланысты, ол арқылы мемлекет өз мүддесін қорғап өзінің деген көршілес ... ... ... ... өз саясатын жүргізгісі келеді. Бүгінгі күнде бұл түсінік Ирак мемлекетіне туралы келеді. Себебі, АҚШ-тың айтуы ... ... ... ... көмек көрсететін және соларды қолдайтын террористік мемлекет" - ... ... ... бұл ... өз ... ... арқылы бағындыру саясаты деп түсіндіріледі.
СССР - кезіндегі, яғни ... ... ... айта ... жөн деп ... И.Сталин террорды бүкіл мемлекеттің халқына қарсы қолданды және осының ... өз ... ... ... ... Бұл ... ... үрей бүкіл мемлекетке тарады. Осыған сәйкес террорист мемлекет болып табылатын тоталитарлы мемлекеттерде не ... ... жоқ? Ол сол ... ... болған жоқ. Бұл жерде бір неше себеп бар. Тоталитаризм - бұл біріншіден: бір ... бір ... мен ... ... ... ... тоталитарлы мемлекет кез-келген бағынбаушылықты тез арада және қатаң ... ... ... ... ... ... ... мен терроризмнің болуы мүмкін емес болатын. Осы айтылғандарға сәйкес Сталинді ... деп ... да ... Өйткені ол халықты қорқыту, үрейлендіру арқылы өзіне бағындырды.
Діни терроризм бұл - діни бірлестіктермен, ұйымдармен секталармен жүзеге асырылады. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... өте көп ... ... себебі) Қазақстан Республикасында дінге шек қойылмаған, зайырлы ... ... ... деп ... ... көрсетілген.
Бұл біздің мемлекетімізге төніп тұрған үлкен қауіп болып ... ... ... жүгінуге құқықтары бар. Қазіргі кезде ұсақ көптеген секталар да кең қанат жаюда.
Осы әр түрлі діни бірлестіктер мен секталардың ... ... ... деген көз қарастарына байланысты қарама-қайшылықтар өте көп. Олар бірін-бірі құртып жібергісі келгендіктен немесе оларды қорқыту үшін ... ... Осы ... аталған секталар, өздері сенетін дінді мойындамайтын діни бірлестіктер мен жай азаматтарға ... ... ... ... жағдайлар да аз емес. Олардың былай істеуі олардың ойынша өздері сенген дінге қосылмаған және оған ... ... ... үшін, көп адамдар жиналған жерлерде (метро, вокзал, автовокзал, супермаркет және т.б.) жарылыс өрт қояды және көптеген адамдар қаза болады, ... ... ... және ... ... қорғансыздық сезімін тудырады. Олар адамдарды жазалау, қорқыту үшін өздерін де өлімге қиюы мүмкін, (дін фанаттар) ... ... ... ... ... жер тазартып жұмаққа барамыз деп ойлайды. мысалы: Жапония ... ... ... ... өзімен бірге жарып жіберді, бұндай жағдай Пакистанда болды, яғни дүкен өзінде орналасқан бомбаны жарып жіберді. ... ... ... ... қаза ... ... ... барлық діндерді жойып мемлекетте өздерінің сенетін діндерін орнату болып табылады яғни ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі кезде Пакистандагы ислам дінінің екіге бөлініп, яғни "шейттер месуниттер арасындағы келіспеушіліктер яғни ... ... ... жоққа шығару үшін террорға жүгініп отыр. 1999 жылы қаңтар және ақпан айларында террорлық ... ... ... мен ... ... 200-ге жуық адамдар қаза болды, көбінесе шабуыл жасаушы жақтар қарама-қарсы жақтың діни және ... ... ... ... тырысады.
Жоғарыда аталған секталардан терроризмді де бөліп қарауға болады. Олардың террорлық актілерінен зардап шегушілердің қатарына мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қайраткерлері және жекелеген козғалыстар мен олардың мүшелері немесе жәй азаматтар болуы мүмкін. Мысалы: Жапониядары «АУМ-Синрике» деген ... ... ... ... ... ретінде бүкіл қоғам мүшелері және мемлекет болып табылады.
Сектаның терроризм басында ауызша және жазбаша айтумен басталып, ... күш ... ... мүмкін. Бұл қазіргі кезде бізге төніп тұрған үлкен сондай-ақ болып табылады. Криминалдық ... бұл да аса ... ... түрі ... табылады. Криминалдық терроризм ол бүкіл әлеуметтік-саяси және құқық қорғау жүйесіне қарсы шығуға ... ... ... ... ... ... үшін қылмыстық топтар идеологиялық, этникалық немесе діни сипатта болуы керек". Криминалдық терроризм бұл қылмыстық топтардың құқық қорғау органдарының өкілдерін ... не ... ... ... ... барытталған мемлекеттің саясатын өзгерту үшін, өздеріне тиімді шешімдер қабылдату үшін жүзеге асырылуы мүмкін. Криминалдық терроризм ол ... ... ... ... да орын алу мүмкін. Өйткені осы аталған топтар бір топты құртып жіберу үшін оларға ... атыс ... ... заттарды қолдануы мүмкін. Ал осы әрекеттердің нәтижесінде қылмыстық топтардың мүшелері және де азаматтар ... ... ... ... ... туады.
Криминалдық терроризм сонымен қатар бас бостандығынан айыру мекемелерінде де орын алуы ... яғни ол бас ... ... ... ... ... кепілдікке алу арқылы жүзеге асырылады. Кепілдікке алған кезде ... ... ... ... ... яғни бас ... айыру мекемесінен қашып кету немесе соттың басқа шешім қабылдауына ықпал ету мақсатында жүзеге асырылуы ... ... ... ... ... өздерінің жазықсыз екендеріне сенуге болады немесе тарғйындаған жазаның аса ауыр деп ... ... ... ... әдіс 80-90 ... жиі ... терроризм кейде пайда табу мақсатында болуы мүмкін. Мысалы: рэкеттирлер - олар белгілі бір кәсіпкер қызметпен айналысатын тұлғаларға қамқорлық көрсету үшін ... ... ... ... Олар ... ... үшін үлкен пайда көреді.
Әскери терроризм соғыс кезінде көрініс табады және ол жаңа экономикалық құлдырату, қарсыластардың әскери әлсірету үшін қарсыластардың ... және ... ... жою үшін ғана ... ол ... қатар қарсы жақтың тұрғындарына қорқыныш сезімін тудыру мақсатында және сол мемлекеттегі ... ... ... ... соғысы жылдарындағы неміс фашист басқыншыларының іс-әрекеттерін де әскери терроризмге жатқызуға болады. Олар өздері басып ... ... ... ... бағындыру мақсатында оларды өлтіріп оларды өздеріне бағындыру үшін өліммен қорқытып, ... ... ... ... ... ... ... қолынан 14135 мың адам қаза болды.
Ұлттық терроризм - бғл басқа ұлттың адамдардың қорқыту арқылы оларды шеттету үшін және ... ... ... ... үшін ... ... Қазіргі кезде ұлттық терроризм сепаратистік формада болуда, оның мақсаты белгілі бір ұлттың бөлініп шығуы және өз мемлекеттерін құру ... ... ... ... ... оалрдың мақсаттарына жету үшін террорға жүгінеді. Ұлтшылдық көбінесе басқа ұлттармен немесе мемлекеттермен табысқысы келмейді, олар тек күш қолдануға жүгінуді біледі. ... өз ... ... ... үшін ... ашады, бірақ митинг арқылы бөлініп шығу мүмкін емес болғандықтан олар террорға жүгінеді. Жоғарыда аталған Шешен сепаратистік күштері Ресейден бөліне алмай ... үшін осы ... ... ... қойган кездер де аз емес. Бұл жарылыстар көптеген адамдардың ... ... ... ... ... аталған терроризмнің мақсатына байланысты түрлері болып табылады.
Террорлық актілерді ... ... ... байланысты түрлеріне мыналар жатады:
- атыс қаруын қолдану арқылы жүзеге асырылатын терроризм;
- жаппай қырып-жоятын ... ... ... ... асырылатын терроризм;
- радиоактивті материалдарды қолдану арқылы жүзеге асырылатын терроризм;
- бактериологиялық қаруды қолдану арқылы жүзеге асырылатын терроризм;
- биологиялық ... ... ... ... асырылатын терроризм;
- жаппай уландыруга әкеп согатын қаруды қолдану арқылы жүзеге ... ... және тары да ... жүзеге асыру әдісіне байланысты технологиялық терроризмді айтса да болады.
"Технологиялық ... - ... ... ... ... және ... ... жоғары объектілерді басып алуды, істен шығаруды және қиратуды қалалар мен басқа да елді ... өмір ... ... ету ... ... егер осы ... қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты қорқыту, өкімет органдарының шешімдер қабылдауына ықпал көрсету мақсатында, сондай-ақ ... ... ... ... өзге де ... үшін ... сондай-ақ жоғарыда айтылған қылмыстардың бірін сондай мақсаттар үшін жасауға әрекеттену, осындай қылмыстардың жасалынуына ... ... ... басшылык, жасауды жүзеге асыру, қаржыландыру немесе арандатушы, сыбайлас яки дем ... ... ... ... асыруды қоса отырып, ядролық, радиологиялық химиялық немесе бактериологиялық (биологиялық) қаруларды немесе олардың компоненттерін, ... ... ... және адамдардың денсаулығына зиян келтіретін басқа да заттарды пайдалану қаупін тудыру болып табылады.
2-ТАРАУ. ТЕРОРИЗМНІҢ НАҚТЫ ТҮРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
2.1 Халықаралық ... ... ... және ... ... ... ... бұл шетел мемлекеттерінің ұйымдарының және үкіметінің қолдауы арқылы жүзеге асырылатын терроризм.
жылғы халықаралык, құқық сөздігінде былай делінген:
Халықаралық терроризм бұл ... және ... ... ... ... дипломатиялық қызметті бұзатын, халықаралық кездесулердің және халықаралық шарттардың жүзеге асырылуын қиындататын, сондай-ақ мемлекеттердің арасындағы транспорт ... ... ... ... өліміне әкеп соғатын қоғамға қауіпті халықаралық, масштабтағы іс-әрекеттердің ... ... ... терроризм ол бірнеше мемлекеттердің аумағында белгілі бір террорлық ұйымдармен жүзеге асырылады. Террорлық актілер ол саяси, ... ... ... және тағы ... да проблемаларды шешудің кең тараған әдісі болып кетті. Қазіргі халықаралық террористік қарақшылық құрлықта, суда, әуе кеңістігінде, сондай-ақ жер астындағы (метро) ... қол ... ... ... көбінесе көп адамдар шоғырланған жерлерде жарылыс жасауға тырысады, және де өрт қою, ... ... ... алу, адамдарды ұрлау жарылғыш заттарды посылкамен жіберуге және тағы басқаларды жүзеге асыруға тырысады. Тероризм ... ... ... қару ... ... ... ұйымдардың штаб-пәтерлерінде және халықаралық кездесулер өткізілетін жерлерде, тұрғын үйлерде, басқа мемлекеттердің өкілдіктерінде, қоғамдық мекемелерде және тағы ... ... ... ... ... ... ... көбінесе жәй адамдар зардап шегеді. Террористерге басқа бір мемлекеттердің қолдауының салдарынан ... ... ... және химиялық қаруларды қолдану қаупі өте жоғары. Мысалы, Ирак мемлекеті, ол ... ... және оған ... көмек көрсетеді.
Террористік қызметтің интернационалдық сипат алуы ол мемлекеттердің арасындағы қайшылықтармен тығыз байланысты, сондай-ак, белгілі бір этникалық топтардың билік етуші ... және ... ... ... ... қанағаттандырмайды деп санауы салдарымен де тығыз байланысты. Халықаралық террористер әртүрлі мемлекеттердің территориясында ... ... ... ... ... өз ... ... терроризмнің алдын-алу өте қиын болып табылады, себебі, оны дайындау әрекеттері бір мемлекеттің территориясында жүзеге асырылып ал оны жүзеге ... ... бір ... ... ... асырылуы мүмкін. Мысалы, "қару-жарақ, жарылғыш заттар олар қолданылатын мемлекетке жету үшін ... ... ... қиып ... ... терроризм ұлттық терроризмнен бірнеше белгілер бойынша ерекшеленеді, соның бірі әлеуметтік өлшем бойынша. Бір ... ... ... ... басқа бір мемлекетпен құрылған террористік топтар өз бетімен ... ... ... психологиялық тұрғысынан ерекшеленеді. Біріншілері, мемлекет тарабынан қолдау табады, мемлекетпен құрылады және де әскери құрылымдар түрінде көрініс табады. Осы ... ... ... ... террористік актілерді жүзеге асырылатын қылмыстык, топтарды айта кеткен жөн деп ... Осы ... ... заңсыз экономикалық қызметпен айналысатын үйымдастырылған қылмыстык, бірлестіктердің бір бөлігі де ... ... Осы ... ... ... XX ... ... бөлек бір проблема ретінде бөліп қарай бастаған.
Қазіргі кезде халықаралық терроризмді саралуға байланысты мемлекеттер арасында құқықтық келісімдер жоқ. Бұның ... ... ... ... болады:
- әртүрлі мемлекеттер терроризмге әртүрлі көзқарастармен қарайды, бұл мемлекеттердің заңдарында ... ... ... ... үшін бұндай қылмыс өзекті проблема болып табылмайды;
- ұлттық заңдар және мемлекет басшыларының позициялары халықаралық нормалармен және халықаралық жетекшілердің позициясымен ... ... ... ... ... және ең басты халықаралық құқық бойынша қарастырылады. Ол төрт ... ... ... ... ... жекелеген элементтерін зерттегенде былай деген:
- халықаралық құқыққа сәйкес қорғаныс құқығына ие адамдарға щысты бір мемлекет аумарында бір ... ... ... ... және ... ... актісін қолдану, шет мемлекетін немесе халықаралық органдарды, ұйымдардың және (немесе) оның персоналдарына, ... ... және ... ... ... да шет ел және халықаралық объектілерге қарсы заңсыз күштеу әрекеттерін қолдану;
- Мемлекетпен құрылған және мемлекет тарапынан қолдау табатын және ... ... ... ... және ... құрылымды өзгертуге, халықаралық қайшылық пен соғысты тұтандыру мақсатында ұлттык, ... ... ... ... ... ... саяси және қоғамдық қызметкерлерге қарсы белгілі бір ... ... және ... тарапынан қолдау табатын, белгілі бір тұлғамен (тұлғалармен) заңсыз және қасақана күштеу актісін қолдану болып табылады.
Халықаралық ... ... - ол ... және халықаралық құқықпен қорғалатын жалпы адамзат құндылықтарына қарсы бағытталған, мемлекеттің айтуы бойынша жүзеге асырылатын тұлғамен немесе тұлғалар тобымен жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ерекшелігі - ол яғни аса сондай-ақ актілер мемлекетпен ұйымдастырылады деп санайды.
Кейбір авторлар халықаралық терроризмнің ерекшелік белгісі ретінде онда шет ... ... ... деп ... ... ... бұл бір ... басқа бір мемлекетке қарсы бағытталып күштеу актілерін жүзеге асыру ғана емес, ол сонымен қатар сол мемлекеттің халқына, жекелеген ... ... қол ... ... немесе ұлттың бүкіл мәдениетіне қарсы бағытталуы мүмкін. Халықаралық террористер ол белгілі бір мемлекеттің агенттері ... ... ғана ... ол жекелеген топтар адамдар болуы мүмкін.
Халықаралық терроризмнің субъектісі ретінде жеке адамдар немесе топтар болуы мүмкін, ... ... ... ... субъектісі болуы мүмкін. Егер халықаралық терроризмнің субъектісі мемлекет болған болса, онда ол әртүрлі интернационалдық ал ... ... ... және ... бас ... ... ... сипатта жауаптылыққа тартылады. Ал егер субъект мемлекет болса, онда ол халықаралық ... ... сот ... ... жауаптылыққа тартылады. Халықаралық террористік іс-әрекет:
- террорист немесе террористік ұйым көп мемлекеттің аумағында немесе көп мемлекеттің ... зиян ... бір ... ... ... ... ... қатысты немесе басқа мемлекеттің аумағында;
- террористте және терроризмнің құрбаны да бір мемлекеттің немесе әртүрлі ... ... ... ... ... ... осы ... аумағының шегінен тыс жерлерде жасалған жағдайда жүзеге асыратын террористік іс-әрекет.
2.2. Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... ... ... ... ... оның ... қызметін тоқтату үшін не осындай қызметі үшін кек алу ... ... ... қылмыстың жәбірленушісі ол Қазақстан Республикасының Президенті болады. Қылмыстың субъектісі 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға болып табылады. Осы террорлық ... ... жағы ... ... ... яғни ... Қазақстан Республикасы Президентінің өмірін қастандық жасап отырғанын ұғынады, одан жәбірленушіге өлім ... ... ... ... ... ... ... біледі және оның болуын тілеп істейді.
Бұл қылмыстың тікелей объектісі Қазақстан Республикасының саяси жүйесі, қосымша тікелей объектісі Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... жағынан Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне қастандық жасау арқылы жүзеге асырылады.
Бұл жерде қастандық дегеніміз ҚР-ның ... ... жою ... ... тәсілдерді қолдана отырып істелген оқталғандық әрекет немесе оны өлтіру болып табылады. Қастандықтың зардаптары ол адам ... ... ... ... зиян келтіру болып табылады. Егер де террористік актіні жасау кезінде кінәлі іс-әрекетін қаруды, жарылғыш заттарды және жару ... ... ... ... ... не сақтауды қолданған
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне терроризмге қарсы күресу ... ... ... мен ... ... ... Қазақстан Республикасының заңы 2002 жылғы 19 ақпан №295-11. болса, онда оның іс-әрекеті КК-н 251-252 баптары бойынша дәределенуге жатады.
Негізінен айта кететін ... ҚР-ң ... ... оның мемлекеттік қызметін тоқтату не осындай қызметі үшін кек алу ... ... ... бұл ... акт деп ... Бұл үшін он бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға не өлім ... ... өмір бойы бас ... айыруынан жазаланады.
Президенттің өміріне оның мемлекеттік не саяси ... үшін кек алу ... ... жасаудың өзі мемлекеттің саяси жүйесіне қосуды білдіреді. ... ... акт ... адамдарға қауіпті әдіс тәсілдерді қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Осы қылмыстың субъективтік жағы ... ... ... ... ... 16 жасқа толған адам болып табылады.
Ш-ТАРАУ. ТЕРРОРИЗММЕН КҮРЕС
3.1. Терроризмге қарсы күрес ... және ... ... күрес жүргізудегі ТМД мемлекеттерінің ынтымақтастығы.
Жалпы терроризм туралы қайта айта кетсек терроризм ... ол ... ... ... ... органдарының шешім қабылдауына ықпал жасау, халықты қорқыту мақсатында жасалынган іс-әрекеттер. Терроризмге қарсы операция азаматтар мен адамдардың қауіпсіздігінің ... ету ... ... тыю., ... ету террористік акцияларды тыю, террористерді, жарылгыш қондыргыларды зиянсыздандыру., сондай-ақ террористік акциялардың болуын барынша азайту үшін мемлекеттік ... ... ... ... кешені.
Терроризмге қарсы операцияларга Қазақстан Республикасы Президентінің, қазақстан ... ... және ... ... ... бекіткен тізбе бойынша өзге де адамдардың сондай-ақ шет мемлекеттердің мемлекет., үкімет басшыларының және халықаралық үйымдар жетекшілерінің ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жөніндегі күзет шаралары жатқызылады.
Терроризмге қарсы операцияларды ... ... ... ... ... шектегі жекелеген жер учаскелері немесе ең айқындары әуе кеңістігі, көлік құрамы, үй, құрылыс, гимарат, үй -жәй және оларга үқсас аумақты ... ... ... ... ... ... Республикасының терроризмге қарсы күрес саласындагы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді. Терроризмге қарсы күрес туралы заңга және Қазақстан ... өзге де ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекітілген халықаральщ шарттардан түрады.
Терроризмге қарсы күрестің негізгі принциптерін анықтап айтып өткен жөн деп санаймын. ... ... ... ... ... ... өмірі мен денсаулығына, құқықтарына басымдық беру;
- заңдылықты сақтау;
- терроризмнің алдын-алуға ... ... ... ... жүзеге асырғаны үшін жазаның болмай қоймайтындығы;
- алдын-алу құқықтық саяси, әлеуметтік-экономикалық, насихат шараларын кешенді пайдалану;
- терроризмге қарсы ... ... ... ... күштер мен құралдарға басшылық етуде басқару принциптеріне негізделеді.
Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы күрес жүргізудің мақсаттары террористік іс-әрекеттің алдын-алу, оның таң, тыю және оның ... жою, жеке ... ... және ... ... ... террористік іс-әрекетті жүзеге асыруға жәрдемдесетін себептер мен жағдайларды жою және анықтау мақсатында жүзеге асырылады.
Терроризмге қарсы күресті ... ... ... келетін болсақ ол біріншіден террористердің қол сұғушылығымен қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... бұны заң ... атқарушы және сот тармақтары бойынша жүзеге асырады.
Терроризмге қарсы күресті тікелей жүзеге асыратын мемлекеттің органдар. Ол ұлттық қауіпсіздік комитеті, Президенттің ... ... және ... ... ... ... анықтау, және тыю жөніндегі іс-әрекеттерді өз құзыреті шегінде басқа да мемлекеттік органдар жүзеге асырады. Осы ... ... ... мен ... ... ... ... көмегі пайдалана отырып, бір-бірінен өзара іс-қимыл жасайды және де террористік іс-әрекетке жататын және осы мемлекеттік дайындалу фактілері мен белгілері туралы ... ... және ... ... ... көрсетеді, терроризмге қарсы операцияларды жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы тікелей күресті жүзеге асыратын ... ... ... ... ... саласында шет мемлекеттердің органдарымен, халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен ұлттық заңдарға және халықаралық шарттарға сәйкес ынтымақтастық орнатады, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... немесе шет мемлекеттер аумағында жедел іздестіру шараларын жүргізеді. Қазақстан Республикасы террористік акцияны кімнің қай жерде жасағанына қарамастан, террористік іс-әрекетке қатысты ... ... ... құзыретті органдарының өтініші бойынша өз аумағынан қуғындайды.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының конституциялың ... ... ... тұтастығын бұзуға және ұлттық қауіпсіздігін бұзуға, бүлдіруге бағытталған террористік іс-әрекетті, ... ... ... ... ... ... қиып өту, қару-жарақты, психотроптық заттарды, радиактивті материалдарды және террористік акция жасау үшін ... ... өзге де ... ... ... ... ... өткіз әрекеттерін анықтайды, алдын алады және жолын кеседі; қылмыстық іс жүргізу заңдарына сәйкес террористік іс-әрекетке байланысты қылмыстың істер бойынша тергеу ... ... ... ... ... республикадан тыс жерлердегі азаматтармен ұйымдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының аумағында терроризмді насихаттаура, террористік ұйымдардың сондай-ақ заңсыз әскерилендірілген құрамалардың ... ... және ... істеуіне тыйым салынады. Террористік акцияның жолын кесу үшін, терроризмге қарсы тікелей күресті жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қолда бар күштермен ... ... ... ... ... бөлімшелерді іске тартады. Қажет болған жағдайларда террористік акциялардың жолын кесу үшін ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Рес-публикасының Бас прокурорының ұсынысы бойынша Қазақстан аумағында террористік қызметті жүзеге асырушы қоғамдық бірлестіктердің немесе халықаралық ... ... ... ... ... ... деп ... қоғамдық бірлестікті жою кезінде оған тиісті мүлік тіркелінеді және мемлекет тірісіне өтеді Қазақстан Республикасының Президенті белгілейтін терроризмге ... ... ... ... мемлекеттік органы жүзеге асырады.
1999 жылы 4 маусымда Минск қаласында бір ... ... орын ... ТМД ... ... терроршылыққа қарсы күрестен ынтымақтастыры туралы шарт бекітілді. Онда:
Армения Молдова
Әзірбайжан Ресей
Беларусь Тәжікстан
Грузия Түрікмения
Қазақстан Өзбекстан
Қыррызстан Украина
Тараптар терроризм актілерімен күрестегі ынтымақтастықты жүзеге ... ... оның ... ... ... ... беру мәселелерінде тиісті әрекеттері тек қылмыс ретінде қарастырады.
Терроризм актісімен айыпталған адамның азаматтығы оны жасаған ... ... ... ... органдары шарт пен басқа да халықаралық шарттарға және ұлттық заңдарға сәйкес, ынтымақтастықты жүзеге ... және ... ... ... ... ... іздестіру шараларын жүргізу туралы сұрақтарды орындау;
- терроризм актілерінің алдын-алу анықтау, болғызбау немесе терең әзірлеу және қабылдау мен осы ... ... ... ... ... ... аумағында терроризм актілетірн жасауды өз аумағында дайындауды болғызбау және жою үшін шаралар қабылдау;
- жоғары технологиялық және экологиялық қауіпті объектілерді жеке қорғау ... ... ... және осы ... іске ... жәрдем көрсету;
- нормативтік құқықтық актілермен және олардың ... ... ... ... ... ... ... арасындағы келісім бойынша терроризм актілерін болғызбау және олардың зардаптармен күресуде практикалық көмек көрсету ... ... ... жинақтау, семинар кеңесулер мен ғылыми-практикалық конференцияларды өткізуді қоса отырып ... ... ... және ... ... алмасу;
қызметкерлерді дайындау және біліктілігін көтеру;
антитеррористік қызметті қамтамасыз ету үшін келісім негізніде арнайы құралдар, ... мен ... ... ... ... беру ... сұратуларды жіберу және орындау, қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету және қылмыстық қудалауды қозғау тәртібі, мүдделі тараптар қатысушы болып табылатын ... ... ... ... ... ... мүдделі мәселелер жөніндегі ақпараттармен, соның ішінде:
- террористік қауіп дайындалып жатқан, және жасалған террористік ... ... ... топтардың немесе ұйымдардың терроризм актілерін жасау пиғылдары туралы мәліметтер бар ... өз ... ... ... ... ... тәсілдерін қолданатын, қаруланған заңсыз құрамалар, олардың құрылысты мүшелері, мақсаттары, ... ... ... ... ... ... және құралдары;
- тараптардың егемендігі мен аумақтық тұтастығын бұзуға бағытталған террористік қол сұғушылықтар және тағы басқа да ... мен ... ... шарт бес жыл ... қолданыста болады және егер тараптар басқа тәртібін белгілемесе оның жарамдылық мерзімі келесі бес жылдық мерзімге автоматты түрде , ұзартылып ... ... және ... ... және ... және экстремизмнің алдын-алу және тыю, ол терроризм және ... ... және тыю, ол ... және ... ... ... аумағында таралуына жол бермеу мақсатында жүзеге асырылатын әдіс болып табылады.
Бұл мемлекет ... ... ... ең ... ... ... ... бұндай шаралар жүргізілмесе республикамызда терроризм және экстремизм қаупі тіпті мүлдем жоғары болады.
Біздің мемлекетіміздің оңтүстік ... ... ... және экстремизм қаупі төніп тұр. Мен бұл жерде Ауғанстанды басшылыққа алып ... ... ... яғни ... аталған шараларды қолдануға біздің мемлекетімізді мәжбүр етіп отырған осы. Менің ойымша алдын-алу және тыю шаралары барлық мемлекеттерде жүргізілуі керек деп ... ... ғана ... ... ... және ... алдын-алу және тыю шараларын жүргізіп мемлекеттік органдарды айтып өтейік. Ол Қазақстан Республикасының Үкіметі: ... ... ... ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі, ҚР-ның Көлік және коммуникация министрлігі, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, ҚР-ның ... және ... ... ҚР ның мемлекеттік кіріс министрлігінің кеден комитеті, ҚР-ның Бас Прокуратурасы, ҚР-ның Ұлттық қауіпсіздік ... және тағы ... ... ... ... және көп ... мемлекетаралық қатынастар нысанында визалық режимді ретке келтіру арқылы;
- қару-жарақты, оң-дәрілерді, және әскери техниканы сақтауға, пайдалануға және әкелу мен әкету ... ...
- ... және өзге де ... ... ... ... мен бақылау жөніндегі шаралар арқылы;
- терроризмге қарсы күрес жөніндегі халықаралық конвенцияларға қосылу туралы, сондай-ақ терроризм мен экстремизмге қарсы ... ... ... осы ... оң тәжірибесі бар мемлекеттермен тәжірибе алмасу, және мамандар даярлау туралы ... ... ... ... ... және ... келісім министрлігі:
- діни бірлестіктердің қызметіне мониторинг жүргізу арқылы;
- елде таратылатын әдебиетке дінтанымдық сараптама жасау арқылы.
Ішкі істер министрлігі:
- шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ ... ... ... ... болу ... сақталуына қатаң бақылауды қамтамасыз ету арқылы.
Көлік және коммуникация министрлігі:
- мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып халықаралық әуе, темір жол, теңіз, өзен және ... ... ... ... және ... ... ... оқу орындарының студенттері мен оқытушыларын халықаралық ісіне сараптама жүргізу арқылы;
- жалпы білім беретін мектептердің ... ... үшін дін ... ... жөнінде бағдарлама мен оқулық әзірлеу арқылы.
Мемлекеттік күрес министрлігінің Кеден комитеті:
- штатта бар адам саны ... ... ... ... және батыс бағыттарда қосымша кедендік пункттер ашу арқылы.
Бас прокуроры:
- діни бірлестіктер мен діни оқу ... ... ... ... ... ... және білім беру ұйымдарының заңдылықты сақтауын тексеру арқылы.
Ұлттық ... ... ... терроризм және экстремизмге карсы іс-қимылын үлестіру арқылы.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті:
- мемлекеттік органдардың терроризм және ... ... ... ... арқылы. Сондай-ақ терроризм мен экстремизмнің алдын-алу және тыю жөнінде ... ... ... ... аталған органдардың барлығының іс-әрекеттері, Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін күшейту және қамтамасыз ету үшін жүргізіледі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Терроризм жаңа ғасырдың жазылмайтын "қотырына" айналды. Бұл бір ... бір ... бір ... қатысты нәрсе емес. Терроризмнің ұлты, діні де жоқ. Ол - бүкіл адамзатқа төнген қауіп. Сондықтан ешбір мемлекет өз азаматтарының күндердің ... ... ... ... ... бере ... ... ғасырда әр жерде көрініс берген терроризм қазір дүниежүзі бірігіп күресуге ынталы апатқа айналды. Әрине, терроризмді бет-перде етіп, өзінің ... ... ... та жоқ ... ... ... еш ... жоқ бейбіт адамдардың күшпен кепілге алып, өміріне қауіп төндіруіне жол беріле берсе - түбінде бүкіл адамзат терроризмнің кепіліне ... ... ... ... аз ... әкелген жоқ. Талай жазықсыз жандардың өмірін үзді. Бұл біздің елдің азаматтарының да терроризмнің қаупін шындап түсінуі қажеттілігін ... ... ... ... біз ... ... ... жартысынан берідегі терроризм әкелген апаттар туралы мәліметті үсынып отырмыз.
жылы 27 маусымда екі палестиналық террорист пен екі ... ... ... ... үшатын үшақтағы 268 адамды кепілдікке алған. Соңынан олар 90 израиль азаматы мен бір ұлыбританиялық еврей әйелді ғана кепілге ... ... ... ... ... ... бауырларына азаттық беруді талап еткен. Құтқару операциясы кезінде 35 жауынгер қаза тауып, 4 террористің көзі жойылған.
жылы 4 ... ... ... ... ... ... баса-көктеп еніп, 52 дипломатты кепілдікке алады. Студенттер ешқандай талап қоймаған. Құтқару операциясын жургізбек болған америкалық тікұшақ апатқа ұшырап, 8 жауынгер қаза ... ... ... 444 күн бойы ... ... 17 ... перуандық экстремистік топ Лим қаласындары Жапон елшілігін басып алған. Бұл жолы 30 партизан 600 адамды кепілдікке ... ... ... ... азат ... ... еткен. Олар кепілдегі адамдарды 4 ай бойы ұстап отырды. ... ... топ ... ... ... ... ... жіберді.
жылы 21 ақпанда израильдік екі истребитель қателесіп, осы елдің, авиабазасының әуе кеңістігіне өтіп кеткен Ливияның "Бонинг-727" ұшағын атып ... 216 ... қаза ... 20 ... ... әуе ... бұзган Сеулден Парижге бағыт алган "Боинг-707-300" ұшағын қателесіп атып құлатып, екі ұшқыш қайтыс болды. ... жылы 1 ... ... ... ... Охот теңізінің үстінде КСРО-ның әуе кеңістігіне өтіп кеткен оңтүстік корейлік үшақты атып түсірді.
жылы 28 ... ... ... ... ... Рамзи Ахмед Юсеф деген террористтің ұымдастыруымен террористік әрекет жасалды. Жер асты ... 550 ... ... зат жарылып, 6 адамның өмірін қиып кетті.
жыл 18 ... ... ... ... ... ... "Мерседес" автокөлігімен белгісіз біреулер лақтырып кеткен зат жарылып, төрт адам ... ... ... бұл әрекетін тексерушілер бұдан да бұрын Ставропольде, Қарашай-Черкесияда болған террористік жарылыстардың жалғасы ретінде қарастырған.
жылы 11 ... ... ... ең ірі әрі ... тарихында болып көрмеген теракт АҚШ-та, Нью-Йорк қаласындагы дүниежүзілік сауда орталығында жасалды. Биіктігі 415 метр, 110 қабаттан тұратын, 4 ... жуық адам ... ... ... 70 мың адам кіріп тамашалайтын сауда орталыгын нысанаға ... ... екі ... ... екі ... жарты сағатта тасталқан етті. Бүдан соң 158 жолаушысы бар тағы бір ұшақ Вашингтондағы Пентагон ... ... ... ... орналасқан батыс қанатына құлап, жарылыс болды. Ілі - шала ... 110 ... бар тағы бір ... үшағы Петербург қаласынан 120 шақырым жердегі зорлығымен 11 ұшақ ... ... ... олардың 8-і қүлаған. Америка мұны әуелі ислам әлеміне көріп, ... соң ... Усам бен ... ... ... әрекеті деп танып, Ауғанстанда орналасқан террористердің ошағын әскери соққының астына алды. АҚШ-қа жасалган террористік әрекеттен 800-ге жуық ... адам қаза ... 11 ... Грозный қаласының Заводск ауданында орналасқан аудандық ішкі істер бөлімінің үйінде болған жарылыстан 3 милиционер қаза тауып, 14 адам ... ... ... ... ... ... Бислан Гантемиров мұны милицияның арасына еніп алған террористердің жасауы мүмкін деген күдік айтқан.
жылы 10 қазанда Үндістанда ... ... жол ... ... ... ... көздері осы теміржол апаты 150-ге жуық адамның өмірін қиып кеткенін хабарлады. Үндістанның үкімет басшылары бұл оқиғаны террористердің әрекеті деген сенімде.
жылы 3 ... ... ... ... басып алган. Олар барлыгы 13 адамды кепілдікке алып, онда 1 адам қаза тауып, қалғандары аман-есен қүтқарылды.
жылы 23 қазанда Ресей ... ... дәл ... "Норд-Ост" театрландырылган мюзикл орталығында 1000-га жуық көрерменді террорист кепілге алды. ... ... ... де бар. ... ... басып алғандар кепілге алынган мыңға жуық адамның ішінен жас шамасы 12-13-ке ... ... ... 100-ден астам адамды босатты. Шешендер жағының талаптарын орындауды жөнсіз деп ... ... ... ... жүргізіп, театр орталығына жүйкеге әсер ететін газ жіберді. Күшті газ желдеткіш арқылы жіберілген. Театрдары террористердің әрекеті салдарынан 119 адамның ... ... бас ... ... ... ... азаматтарды құтқару барысында 41 террорист өлтірілген. Оның 22-сі ер ... 19-ы ... 12 ... "Әл-Қайда" террористік үйымы Бали аралындағы түнгі клубта жарылыс жасап, 200-ге жуық адам қаза болды. Олардың көбі шетелдік туристер. Жергілікті полиция ... ... ... ... күдікті адам туристер демалатын мейрамхана қасына шағын автобусы әдейі апарып қойган.
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР
Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 ... ... ... А.,1997 ... ... Сот Пленумының Атыс қаруын, оқ дәріні, қару-жарақты немесе жарылғыш заттарды ұрлау оларды заңсыз алып жүру, ұстау немесе ... ... ... ... 1995 жылдың 21 шілдедегі №4 қаулысы.
ҚР-ның терроризмге қарсы күрес туралы заңы 1999 жыл 13 ... және ... ... алдын-алу және тыю жөніндегі шаралар туралы ҚР-ның Президентінің Жарлығы 2000 жыл 10 ақпан №332.
Тәуелсіз мемлекеттер ... ... ... ... қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы ҚР-ның заңы 2000 жыл 23 қазан.
Терроршылыққа ... және ... ... ... туралы Шанхай конвенциясын бекіту туралы ҚР-ның заңының жобасы туралы ҚР-ның Үкіметінің қаулысы 2002 жыл 4 қаңтар №3.
Қазақстан Республикасының ... заң ... ... ... күрес мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылгы 19 ақпан №295-11.
АРНАЙЫ ӘДЕБИЕТ
А.Н.Агыбаев. ... ... ... ... А., 2002 ... "Терроризм" криминологическое и уголовно-правовое исследование. Москва, 1998.
Е.Г.Ляхов. Терроризм и ... ... ... 1991 г.
Уголовно-правовая охрана общественного порядка. Москва, 1973 г., ... П.Ф., ... В.А. ... ... ... ... и ... и здоровья населения МВШ; МООП,РСФСР, 19963 г.
Дурманов Н.Д. Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности и здоровья ... ... ... М.А. ... с ... ... ... порядка общественной безопасности и здоровья. Минск, 1971 г.
Мотышевский П.С. Ответственность за преступления ... ... ... ... ... и здоровья населения. Москва, 1964 г.
Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного ... ... 1976 г. ... Э. Против терроризма. Москва, 1981 г.
Основы борьбы с организованной преступностью. Москва, 1996г.
Меленьтева О.А. Размышление о терроре. Элементы евразийского ... 1996г. ... А.И. ... международного характера. Москва, 1979г.
Латынов У.Р. О созданий механизма расследования актов ... ... ... государство и право, 1990 г., №9.
Маджорян Л.А. К вопросу о ... ... в ... с ... ... . 1990 г., №3.
Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью. Москва, 1996 ... ... ... ... "Атамура". 2003г.
Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М, 1969
М.М. Исаев Преступления против личной собственности. М., ... Г.А. ... ... ... ... ... литература, 1974
Кригер Г.Л. Ответственность за ... ... ... ... за ... на ... собственность. (понятие хищения). Москва – 1985
Кудрявцев В.Н. ... ... ... преступлений, М. 1963.
Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного ... и ... М.-; ... ... А.А. Курс ... ... права. Т. 5-М.; Наука 1971
Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. Харьков: Вища школа, 1975, стр 47.
Погребняк И.Г. Квалификация ... ... по ... ... ... лиц. См ст. ... с хищениями государственного и общественного имущества. — М.; Юридическая литература
Т.Л. Сергеева Уголовно-правовая охрана социалистической ... в ... М, ... ... ... ... за ... государственного или ... ... ... ... и взяточничества" М., 1967.
Холостов В. Разграничение грабежа и кражи. —Советская юститция ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Терроризм ұғымының мән жайына, оның қазіргі көріністеріне талдау жасау54 бет
Терроризмнің ұғымы және белгілері19 бет
Терроризмнің ұғымы және белгілері туралы73 бет
«Мемлекеттік қызметтегі мемлекеттік саясат»96 бет
«Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»18 бет
Адам өлтірудің ауырлатылған құрамдарын саралау62 бет
Азаматтық істер бойынша міндеттемелерді орындау негіздері53 бет
Азаматтық құқық пәніен дәрістер17 бет
Азаматтық құқықтың обьектілері29 бет
Азаматтың құқық қабiлеттiлiгiнiң негiзгi мазмұны19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь