Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсерін бағалау

КІРІСПЕ
І Тарау Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсерін бағалау
1.1 Өскемен қаласының топырақ жабынының экологиялық жағдайын бағалау
1.2 Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсері
ІІ Тарау Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау
2.1 Қоршаған ортаның атмосфералық ауасы және агроценоздар ластануын бағалау және халық денсаулығы
2.3 Судағы және топырақтағы ауыр металдардың қоршаған
ортаға таралу заңдылықтары
2.4 Өсімдіктерге ауыр металдардың әсерін бағалау
2.5 Қоршаған ортаны қорғаудағы мемлекеттік іс.шаралар
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланған әдебиеттер
Облыстың ауа бассейні екі түрлі жолмен ( табиғи және антропогендік) ластанады. Күшті шаңды борандар мен Өскемен жеріндегі тұздардың болуы ауада шаң және тұз түйіршіктері мен тозаңдарының болуын тұрақты етеді.
Антропогендік ластану өнеркәсіп пен көлік тасымалына байланысты. Әрбір автомобиль әрбір 1км-ге орта есеппен 40г зиянды заттар шығарады, ал облыс бойынша оның мөлшері жылына 100 мың тоннадан асып түседі.
Облыс бойынша ауаға ластағыш заттар шығаратын объектілердің саны 7 мыңнан асады, бірақ олардың басын көпшілігі ұсақ жылыту қазандары болып табылады, олардың әрқайсысы жылына орта есеппен 5-10 тонна ластағыш заттар шығарады. Өскемен қаласындағы Ақ қоян тау-кен металлургия камбинатына ( ПГМК- Каскор ) ластағыш заттардың 1/6 бөлігі тиеді. Осылардың қатарына камуналдық шаруашылық, асфальт зауаты, күкірт қышқылы зауаты, ет камбинаты, облыс жеріндегі ұлу тас және қиыршық тас карьерлерін жатқызуға болады.
Үнемді, толық пайдаланудың мүмкін болмауынан жыл сайын мыңдаған тонна ластағыш заттар шаң тозаң, газ күйінде атмосфераға кетіп жатады.
Мәселен, “ Өскемен мұнай “ бірлестігінің газ құбырларында 1987 жылы жүз миллион метр аса газ ( оның жартысы Бозащыда) бостан бос жағып жіберілді.
Өскемен облысының радияциялық ластануы жөнінде мәліметтер өте мардымсыз. Өлке жерінде аса ірі уран рудасы өндіретін кен-орны және радиоактивті отынмен жұмыс істейтін электр станциясының бар екенін ескерсек, радияциялық қауіптің бар екендігін сезінуге болады. 70-жылдары АЭС-тың пайдалану мерзімі бітуге таяу.
Сонымен қатар 1969-70 жылдары Үстіртте ядролық полигондар жұмыс істеп, 3 рет ядролық жарылыс болғанын естен шығаруға әсте болмайды.
Атмосфераның лсатауын тоқтату үшін ең алдымен ауа тазартқыш, түтін тұтқыш қондырғылар орнатылуын қамтамасыз ету қажет. Әзірге облыста ондай 40 жуық қондырғы бар.
Сондай-ақ еңбекті жаңа үздік үлгілерге сай ұйымдастырмайынша жаңа қазіргі заманға технологиялық әдістерді еңгізбейінше, ең ақыры адамның табиғатқа деген көзқарасы өзгермейінше, ауаның ластануын тоқтату мүмкін емес.
1. Чакабаев С. Е.., Кононов Ю. С., Воцалевский, Иванов В. А., Шахова А. И., Геология и нефтегазоностность Южного Мангышлака. Алма-Ата «Наука», 1967г.
2. Аманиязов К. Н., Ахметов А. С., Қожахмет Қ. А., Қазақстанның мұнайлы газды аймақтарының геологиясы, Алматы, «Дәуір» 2004
3. Сейітов Н., Кунаев М., Мұнай және газ геологиясы танымдық және кәсіптік-технологиялық терминдерінің түсіндірме сөздігі. Алматы «Атамұра», 2003.
4. Тулебаев Р.К. Хроническая свинцовая интоксикция. -Алматы: Ғылым, 1995. —С. 9,11.
5. Белозеров Э.С., Жасыбаева Т.С. Социально-экологические аспекты здоровья человека. -Алматы, Ғылым, 1993. -С.3, 111.
6. Бигалиев А.Б. Генетика и окружающая среда. -Караганда,1987.—С.120.
7. Захидов С.Т. Антропогенный мутагенез и современные экологические катастрофы. Опасности преувеличены? 7/Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. —1997. №2. -С.11,16.
8. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. -Ленинград,1991. —С.281-286.
9. Артамонов В.И. Растения и чистота природной среды. -Москва: Наука, 1986. —С.27-34.
10. Ленина Э.Г. Общая токсикология металлов. -Л., 1972. — С.183.
11. Битнерович А. //Охрана природы и воспроизводства природных ресурсов. —1999. -№4. —С.45.
12. Бигалиев А.Б. Загрязнения окружающей среды и сохранение генофонда человечества. —Алма-Ата, 1978. —С.27.
13. Атчабаров БА. Поражение нервной системы при свинцовой интоксикации. -Алма-Ата, 1966. -487 с.
14. Воронцов А.И., Щетинский Б.А., Никодимов И.д. Охрана природы. -М., 1989. -53 с.
15. Имамбаева Т.М. Влияние загрязнения воздушной среды на возникновение и течение бронхиальной астмы у детей // Проблемы экологии в патологической физиологии: сб.науч. трудов АГМИ. -Алматы, 1995.-С.145-151.
16. Тарасевич Д.Н., Субеева Н.А. Состояние здоровья населения как критерий общей нагрузки атмосферных загрязнений // Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. —1990.№4. -С.53.
17. Намазбаева З.И., Шабдарбаева М.С. Зависимость между некоторыми факторами окружающей среды и состоянием здоровья детей //Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. — 1990. —№12. -С.54.
18. Красовский Г.Н., Надеенко В.Г., Кенесариев У.И. Токсичность металлов в питьевой воде. —Алматы: Ғылым, 1992. - 18-42 с.
19. Бигалиев А.Б. Генетика и окружающая среда. -Караганда,1987. -120 с.
20. Белякова Т.М., Корнилова А.В. Тяжелые металлы и мышьяк в аэрозолях г.Чимкент в связи с техногенезом //Вестник Моск.Университета. Сер.5. 1993. №2. -С. 21-27.
21. Байсеитова Н.М., Бигалиев А.Б., Торгаутов Б.К.Современное состояние загрязненкя окружающей среды Южного Казахстана //Вестник КазГУ. Серия экологическая. -1996. —№1. -С.14-21.
22. 21. Байсейiтова Н.М., Бигалиев А.Б., Баранова Ю.В. Өндiрiстiк қалдық заттардың өсiмдiктердiң фенологиясына әсерi //ҚАЗМУ Хабаршысы. — Алматы, 2000. —№6-7. -Б. 184-188.
        
        Жоспар
|КІРІСПЕ | ... ... ... ... ... ... ... бағалау | ... ... ... ... ... ... ... бағалау | |
|1.2 Өскемен қаласының ... ... ... | ... ... Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының | |
|ластануын бағалау | ... ... ... ... ... және ... ластануын | |
|бағалау және халық денсаулығы | ... ... және ... ауыр ... ... | |
| ... ... ... | ... Өсімдіктерге ауыр металдардың әсерін бағалау | ... ... ... ... ... ... | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ... | ... ... | |
| | ... ауа ... екі түрлі жолмен ( табиғи және антропогендік)
ластанады. Күшті шаңды борандар мен ... ... ... болуы
ауада шаң және тұз түйіршіктері мен тозаңдарының болуын ... ... ... ... өнеркәсіп пен көлік тасымалына байланысты. Әрбір
автомобиль әрбір 1км-ге орта есеппен 40г зиянды ... ... ал ... оның ... ... 100 мың тоннадан асып түседі.
  Облыс бойынша ауаға ластағыш ... ... ... саны 7 мыңнан
асады, бірақ олардың басын көпшілігі ұсақ жылыту қазандары болып табылады,
олардың әрқайсысы жылына орта есеппен 5-10 ... ... ... ... ... Ақ қоян ... металлургия камбинатына ( ПГМК- Каскор
) ластағыш заттардың 1/6 бөлігі тиеді. Осылардың ... ... ... ... ... ... зауаты, ет камбинаты, облыс
жеріндегі ұлу тас және ... тас ... ... болады.
  Үнемді, толық пайдаланудың мүмкін болмауынан жыл сайын мыңдаған тонна
ластағыш ... шаң ... газ ... ... ... жатады.
Мәселен, “ Өскемен мұнай “ бірлестігінің газ ... 1987 жылы ... метр аса газ ( оның ... Бозащыда) бостан бос жағып жіберілді.
  Өскемен облысының радияциялық ластануы жөнінде мәліметтер өте мардымсыз.
Өлке жерінде аса ірі уран ... ... ... және ... ... ... ... станциясының бар екенін ескерсек, радияциялық
қауіптің бар екендігін сезінуге болады. 70-жылдары АЭС-тың ... ... ... ... қатар 1969-70 жылдары Үстіртте ядролық полигондар жұмыс істеп, 3
рет ядролық жарылыс болғанын ... ... әсте ... ... лсатауын тоқтату үшін ең алдымен ауа тазартқыш, түтін тұтқыш
қондырғылар орнатылуын қамтамасыз ету қажет. Әзірге ... ... 40 ... ... ... еңбекті жаңа үздік үлгілерге сай ұйымдастырмайынша жаңа қазіргі
заманға технологиялық әдістерді ... ең ... ... ... ... ... ауаның ластануын тоқтату мүмкін емес.
І Тарау Өскемен қаласының қоршаған ортаға әсерін ... ... ... топырақ жабынының экологиялық жағдайын бағалау
Атмосфера бүкіл әлемнің ... ... ... ... ... Ол жер шары халықтардың ортақ байлығы болғандықтан оның сапасы,
тазалығы адамзат үшін ешнәрсеге теңгерілмейтін биосфераның құрамдас ... ... ...... ... озон қабаты стратосфера
(40-50км), мезосфера (70км), ... (80км) және ... ... ... Әр ... ... тән ... қызметі, газдық құрамы,
тіршілік нышаны болады. Әсіресе, тропосфера мен озон ... ... ... ерекше.
Бүгінгі таңда атмосфера ауасының тазалық сапасы бұрынғы кезден
ауытқуда. Оның ... ...... ... ... ... ... әртүрлі газдардың шығарлыуы. Оларды ауаны ластағыш
заттар деп атайды. (1(
Негізінен атмосфераның адам үшін атқаратын ... ... ... ... ... таза ауамен қамтамасыз ете отырып, тіршілікке ... ... ( ... ... көмір қышқыл газы, аргон т.б) байытады және
жерді метеорит әсерлерінен, күн және ... ... ... ... ... зат және энергиялық алмасуларды, ауа райының кызметін
реттеп, жалпы жер ... ... ... отырады.
Бірақ, адам баласы үшін орасан зор пайдалы ауа бассейіні ... ... ... ... ... Ең ... ... ауаның ластануы. Атмосфера
ауасының сапалық күйінің ... оның ... ... ... Егер атмосфера ауасында ластағыш заттардың шекті мөлшерлі
концентрациясы ШМК ... ... асып ... сай ... онда ауаны
ластанған деп саналады.
Ластағыш заттардың негізгі көздері - өнеркәсіп, автокөліктер, зауаттар,
жылу энергетикасы, қару жарақтарды ... ... ... мен ... ... ... объектілерден атмосфераға түскен заттар ауа құрамындағы
компоненттерінің қатысумен ... ... ... ... Содан соң пайда болған химиялық өнімдер суға, топыраққа түсіп,
барлық тірі организімдерді, ... ... ... бүлдіреді.
Атмосфера құрамындағы оттегі мен көмірқышқыл газының тұрақты болуы
жалпы ауа ... ... әсер ... ... ... ... үшін тыныс алуды қамтамасыз ете отырып, ... пен ... ... ... қатысады. Оттегі жетіспеген жағдайда жануарлар мен
адамдар тұншыға бастайды.
Оның өндіруші көзі – жасыл өсімдіктер әлемінде жүріп ... ... ... ... да ... ... ... көбейсе адамдар мен
жануарлардың тыныс алуы нашарлайды. Сондықтан ауа құрамындағы негізгі ... тепе -* ... ... ... ... тиіс. Міне, осы жағдайлардан
бүкіл әлемдік атмосфера экологиялық дағдарысқа ұшырап отыр. ... ... ... ... ... экономикалық даму деңгейіне қарай түрліше
үлес қосып келеді.
Біздің ... ... ... ... ... ... ... т.б. бөгде химиялық ... ... ... ... ... ... отырады. Ол көршеткіштер әр жылға
және тоқсанға жіктеліп « ... ... ... ... ... ... етеді.
Атмосфераның ластану индексін (АЛИ) бағалау бойынша 1995-2000 жылдар
аралығында ауасы ең көп ... ... ... Зырян, Алматы,
қалалары кіреді. Әрине бұл үнемі өзгеріп отырады.
Өйткені аталған ... ... т.б. ... ... жұмыс
істеу қарқыны бірдей емес. Мысалы, 1995 ... ең көп ... ... ... ... Балқаш қалалары шықса, ал 1999-2001 жылдары
Ленингор мен Өскемен шығып отыр. Бұл жерде қара ... ... ... ... кәсіпорындарынан шығатын қалдықтар көп. Алматы мен
Зырян қалаларының зиянды заттарды сейілтуге метрологиялық жағдайы қолайсыз.
Республика жағдайында атмофераның ... ... ... ... нашар болуы әсер етеді. Яғни, ескерген технологиялық
процестер нәтижесінде құрамында ... және ... ... бар газ
тәрізді заттар орасан көп мөлшерде бөлінеді, әрі осы ... ... ... улы келеді. Оларт негізінен күкірт диоксиді, көміртек оксиді,
азот оксиді, ... ... ... және әртүрлі қатты және сұйық заттар.
Атмосфера тұрақты көздерден шығатылатын зиянды заттардың мөлшері (АЭБ-
келтірілген ... ... ... : ... (763,0 мың т.), ... мың т.), Жезқазған (487,0 мың т.), Шығыс Қазақстан қаларында (170,0
мың т.), Қостанай (170,0 мың т.), ... (120,0 мың т.), ... (90,0 ... ... ... Бұл ... жылу энергетикасы,
металлургия, мұнай-газ кәсіпорындары шоғырланған.
Сондықтан, атмосфераға көтерілген қоқыстар мен газдардың ... ... мен ... ... түсіп, өсімдіктерді, суды, ... ... ... ... ортаны ластап жатыр. Қазгидромет
мәліметі ... ... ... ... ... ... орта есеппен
1,13 тонна зиянды заттар келетіні байқалған.
Қазақстан жағдайында көптеген қалалардың ау бассейні автокөліктерден
шығарылатын зиянды ... ... ... 2001 ... ... ... ... қаласының ауасында күкірт
диоксиді және фенол, формальдегид, азот диоксиді ... ... 1-4 ... ... ... Сол ... ... ластануы Ақтау, Теміртау,Өскемен , Тараз
қалаларында өсе түсуде. Әсіресе, улы ... (3 есе ... ... , ... және Петропавл қалаларында байқалып отыр. Ауадағы аммиак
пен фенолдын мөлшері Теміртауда (2,3 ШМК), Петропавлда (3 ... ... ... сутегі 4 ШМК мөлшеріне жеткен.
Қ азақстан жағдайында ауа бассейнінің ластануы көбінесе ... ауа ... да ... ... ... өте ... ауаның табиғи тазаруы нашар. Мысалы, Алматы,Өскемен ... ... ... ... ауа ... ... ... балмайды, соның себебінен қалалар үнемі қалын зиянды улы ... ... ... ... ауыр ... болуы да өте қауіпті.
Әсіресе, кадмий, қорғасын, мырыш, сынап, мөлшері үнемі бақылауға
алынады. Ауыр ... ... ... республика бойынша жоғары
болмағанмен жекелеген қалалар бойынша жағдай жақсы емес.
1.2 Стратиграфия
Өскемен ... ... ... ірі ... ... Оның структуралык бетінің 1 юра горизонты бойынша көтеріну
амплитудасы 65 метр болғанда ... 22х6 км. ... ... көлбеу. Құлау
бұрышы тереңдігі (230-дан 5-ке дейін) өскен сайын көбееді.
Кен орнында терең барлау ... ... ... ... ... үш ... қатқабат шөгінді жыныстар ашылған, оның ішінде юра
жүесінің түзімімдері өндірістік-мұнайлы болып отыр.
төменгі, ортаңғы және жоғарғы ... ... Юра ... ... ... және ... қабатшаларының
кезектесіп келуімен сипатталады, ал жалпы қаныңдығы1300 м. Төменгі юра
түзілімдерінің қалыңдығы 100-120 метр. Ортаңғы юра ... ... ... ... ... ... ... ярусында XIII және XII горизонттарды бөліп ... ... ... 165-200 ... ярусында XI, X, IX, VIII, VII горизонттар бөлініп ... ... ... 335-365 метр
Бат ярусында XI, V, IV, III өнімді горизонттарды ерекшелеген. Ярустық
жалпы қалыңдығы 225 метр.
Жоғарғы бөлімі: келловей, оксфорд және ... ... ... ... ... ... I және II ... горизонттарды
ерекшеленеді. Жоғарғы бөлімнің жалпы қалыңдағы 450-460 метр. ... 13 ... ... ... ... I ... ал мұнай кеніштері IV (1 мен 2 ... ... ... VI ... VII (1-6, 8+9), VIII (а4), IX (3,4), X, XI
(5,6+7,8,9) және ХІІ ... ал ... ... ІІ ... ... V(а), VI ... б1), VIII (а1, а2+а3, б1,б2+б3), ХІ
(1+2+3+4,5) және ХІІІ горизонттарында бар. ... ... ... ... топырақ жабынының) экологиялық
жағдайының күрт төмендеуі ... және газ ... ... ... ... ... Мұнай және газ өндіру, оны тасымалдау барысында
топырақ жабыны мен қоршаған орта ... ... және ... ... ... ... ... сулармен
ластанады. Мұнай-газ кен орнының экожүйені ластаудағы белсенділігі мен
масштабы ... ... ... қаласы көп қабатты, құрылымы жағынан күрделі аймаққа жатады:
ұсақ шоқырлар, орташа биіктіктегі таулар, ... және кең ... Кен ... ... ... ... және тұран ауа
массаларының әсерінен қалыптасқан. Жылдық орташа температура +11,2-+11,80С,
қаңтарда -2,5-5,50С, ... ... ... ... ... ... минималды көрсеткіші -24-340 С, тербеліс
шегі 69-86 0С.
Орталық Өскемен үстіртінде орналасқан. Бұл аймақтың ... ... ... ... ... топырақтар құрайды. Кен орнының топырақ
жабынына тән ерекшеліктер: карбанаттылығы жоғары (СО2 12-16 %), гипсі – 14-
25 %-дан ... ... ( рН 8-9), ... ... төмен, топырақ
жабынының құрылымы ... ... ... ... ... бірнеше
генетикалық горизонттарға жіктелген. Оның үстіңгі қабатында нәзік сұр көп
саңылаулы қабықша (3-7 см), одан соң ... ... ... (8-12 ... құба немесе қызыл-құба шөгінділер араласқан қабат ( 12-22 см). Қара
шіріндінің қалыңдығы 25-30 см. ... ... ... ... және ... ... бойында байқалады. Топыраққа түскен мұнай
көптеген өзгерістерге ұшырайды. Әсіресе, топырақтың ... ... ... ... қара ... қабаты көп зиян шегеді. Бұл қабатта
мұнайдың көп мөлшері, битумды және парафинді компоненттер ... ... ... ... тығыздалып, кристализацияланады. Топырақтағы
битумды қабықшалар шайыр, асфальтен және парафинді ... ... ... ... ... қабықтар нашар тотығады, оларды
микроорганизмдердің ыдырату қабілеті өте ... ... ... ... бойы ... Битумның топтық құрамында 48,3% көмірсу, 32,6%
парафинді-нафтенді заттар, 17,9% шайыр,33,8% асфальтен болады. ... 80-85% ... 8-11,5% ... 0,2-4,0% ... ... 0,2-5,0% азот және ... (никель, ванадий, темір, натрий). Бұл
заттардың бірігу ... 80-90%, ... оның ... ... ... ... деңгейі өте жоғары. Одан төмен ... ... ... фракциясы өтіп, минералды қабаттық суларында
жинақталады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ұзақ сақталады.
Мұнаймен ластанған топырақтың физикалық жағдайы, заттар миграциясы
өзгереді, ауа-су режимі, құрылымдылық жағдайы, ... ... ... ... ... жинақталады.
«Жетібай» кен орны жоғары ... ... ... ... 80%-ң ... мөлшері 5000 мг/кг, ал кей ... г/кг. Бұл ШРК – дан он бес есе ... ... жер асты
суларының, атмосфераның ластануының негізгі себептері ... ... жер ... тасталған мұнай,жөндеу жұмыстары болып табылады.
Негізгі ластаушы көздер: нефтешлам – ... ... ... бөліктері
шөккен құрылымы; мазутталған топырақтар – апаттар, ұңғыларды жөндеу
жұмыстары нәтижесінде ... ... ...... ... қоршаулар; радиактивті қалдықтар – табиғи радионуклеотидтермен
ластанған шлам қорлары; өндіріс қалдықтары; минералданған қабатты ... ... ... ... ... ... қалдықтарының ең
зияндысы – нефтешлам. Олар тұрақты үш ... ... жүйе ... ... ... булануы нәтижесінде сұйық бөлігі жоғалып, тұтқыр,
жабысқыш құрылым пайда болады. Нефтешламдағы ылғал ... 17-22% ... ... ... ... ... мұнай өнімдері = 25-30%,
механикалық қосылыстар = 80-85%. Нефтешламдар ауыр металдардың көзі ... ... ... ... ауыр фракциясынан
тұратындығы анықталды / кесте 1/.
Кесте 1.
Нефтешламдағы ауыр металдар мөлшері (%)
|Үлгі |Fe |Co |V |Ni |Cu |Cr |Mn ... |10-1 |10-3 |10-3 |10-2 |10-4 |10-3 |10-4 |
|1 |2,8 |4,7 |9,5 |4,2 |1,3 |1,8 |2,4 |
|2 |3,0 |2,9 |5,4 |6,4 |3,4 |1,9 |3,5 |
|3 |1,8 |3,6 |8,0 |3,2 |4,2 |0,8 |1,7 |
|4 |3,5 |3,2 |7,3 |4,3 |2,5 |1,5 |1,8 ... ... ... ... ... құрамы негізінен
мұнайдың ауыр фракциясы екендігі анықталды.
Нефтешламды арнайы дайындалған орындарда сӨскемен ... ... ... ... ... және айдау цехінің маңында нефтешлам
сақтайтын қойма орналасқан. Оның ауданы – 0,2 га, ... – 100 ... ... ... жер ауданы – 176532 м2 немесе 17,653 га.
Жетібай кен орнының топырағындағы ауыр ... ... ... ... ... бәрі ... ... немесе соған тең болған.
Соның ішінде кобальт пен кадмийдің мөлшері ШРК-дан аса жоғары деңгейде.
Радиациялық фоны ... ... ... ... ... 1320 ... жетеді. Мыс, қорғасын, мырыш мөлшері ШРК-дан аспайды. Мұндағы барлық
кен орындарының радиоциялық фоны ... ... 15-25 ... ... ... фон ... технологиялық құрал-жабдықтар мен металл
қалдықтарында байқалады.
Атомды-абсорбция Жалынды спектрофотомерияның нәтижелері 2-ші ... ... кен ... ... меншікті белсенділігі.
|№ |Үлгі |Үлгі |Объект ... ... ... |
| ... |тереңдігі,|саны | |
| | |см | | |
| | | | ... |Ra-226 |K-40 |Cs-137 |
|1 |Т-172 |0-10 |Фон |13,78 |30,83 |244,44 |

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау27 бет
Өскемен қаласы тұрғындарының денсаулығы және қоршған ортаның компонеттер40 бет
Шығыс Қазақстан облысының экологиялық жағдайы жайлы7 бет
Шығыс Қазақстан облысының экологиялық жағдайы туралы14 бет
Шқо әлеуметтік-экономикалық дамуы16 бет
Өрттерден сенімді қорғаныс3 бет
Өскемен қаласы топырақ жамылғысының экологиялық жағдайы.50 бет
Өскемен қаласының атмосфералық ауасына автокөліктерден бөлінетін газдардың тигізетін әсеріне баға беру45 бет
"Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау"32 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь