Бастауыш сынып жастағы балалардың құрбыларымен өзара іс - әрекет ерекшеліктері


МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

І Тарау. Мазасыздану феноменінің теориялық қалануы.

1.1. Мазасыздану мәселелерінің отандық психологияда зерттелінуі ... ... ... ... 7
1.2. мазасыздану феноменін шет елдердің ғылыми мектептерінде қарастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11
1.3. Мектептегі мазасыздану мәселелерін қарастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 17

ІІ Тарау. Бастауыш сынып жастағы балалардың құрбыларымен өзара
іс . әрекет ерекшеліктері

2.1. Өзара іс . әрекет стратегиялары және олардың біріккен әрекеттің белсенділігіне әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.2. Коммуникативті компоненттілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.3. Коммуникативті компетенттіктің байланыс және құрбылас топтағы
орнына қанағаттанбауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 37

ІІІ Тарау. «Бала . бала» жүйесінің әсер етуімен мазасыздану деңгейін төмендетуге бағытталған, арнайы ұйымдасқан коррекциялық жаттығулардың, бастауыш сынып оқушыларының коммуникативті үйренулерінің қалыптасуына әсер ететін эксперименттік зерттеулер.

3.1. Бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің көрінісіне бағытталған психодиагностикалық зерттеу (белгілеу эксперименті) ... ... ... ... 41
3.2. Бастауыш сынып оқушыларының мазасыздануларының төмендеуіне бағытталған, коррекциялық . дамытушылық сабақтар жүйесі
(қалыптастырушы эксперименті) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46
3.3. Коррекциялық . дамытушылық жұмыстың анализі
(бақылау эксперименті) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 56

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
Кіріспе

Зерттеудің өзектілігі.
Қазіргі кезде эмоциялық тұрақсыздықпен, сенбеушілікпен, жоғары алаңдаушылықпен ерекшеленетін мазасыз балалар саны едәуір көп ұлғайған. Мазасызданудың пайда болуы және орнығуы баланың жас кезеңіндегі қажеттіліктерінің қанағаттанбауымен байланысты. Мазасызданудың тұрақты бейнесі, көбіне жеткіншек жас кезеңінде көрініс табады. Ал, оған дейін, бұзылыстардың кең шеңберін өндіруші болып табылады.
Мектептегі оқыту (жаңаны тану, алынған дағдылар мен үйренулерді тексеру) әрдайым балалардың мазасыздануының жоғарылауымен байланысты екенін психологтар байқады және де кейбір мазасыздану деңгейінің жоғары шегіне жетуі оқытуды белсендіріп, оны тиімді етеді. Мұндағы мазасыздану зейін , ес, интеллектуалдық қабілетті жасаушы фактор. Бірақ егер де мазасыздану деңгейі осы шегінен асып кетсе, адамды байбалам (паника) жаулайды. Сәтсіздікке ұрынбауға тырысып, ол қызметіне көңіл аудармай кетеді. Немесе нақты жағдайдағы жеттістікке жетуге түгелімен беріліп кеткендігі соншалық, басқа ситуацияларды ол жеңіліс табады. Осының барлығы сәтсіздік қуаныш күшейтеді, мазасыздану жоғарылап, күнделікті кедергіге айналады.
Мазасыз балалар үшін оқу жылдарының қаншалықты ауыр өтетінін, ата – аналар да, мұғалім де жақсы біледі. Ал мектептік кезең негізгі және балалық шақтың негізін қалаушы: бұл тұлғалық қалыптасу уақыты, өмірлік жолды таңдау, әлеуметтік нормалар мен ережелерді иемдену, бойға сіңіру. Егер де оқушы уайымының себебі өз - өзіне сенімсіздік болса, онда жеке тұлға да «күмәншіл» болып қалыптасады. Мамандық таңдау бұл адам үшін өзін сәтсіздікке ұшырауға сақтану бағытына негізделген, құрдастары және мұғалімдермен қатынас жасау – қуаныш емес, ауыртпашылық..., және де мазасыздық бойын алып тұрған оқушының интеллектуалдық дамуы, оның ойлау бірегейлінімен, құмарлығымен, шығармашылық қабілеттерінің дамуымен сәйкес келмейді, өйткені шығармашыл адам - ол ерікті және тәуелділікке бел буатын адам. Ол жаңа қалыптаспаған көзқарас пен шешімді ұсынуға қорықпайды, өз жолымен жүргісі келеді, көпшіліктің мақұлдағанына қарсы келеді. Ал мазасызданғыш адамдар - кешеннен қабылданған, ескірген, бірақ көптеп тексерілген өмір нұсқаларының құлы.
Әр жас кезеңдері үшін, мазасызданудың тұрақты көрінісі немесе шынайы қатерсіз – ақ, көптеген балаларда жоғары үрейді тудыратын белгілі бір аймақтар, ақиқат объекттер болады. бала өзінің күшінен, қабілеттілігінен күмандана бастайды. Бірақ мазасыздану сабақтағы әрекет қана емес, жекелеген құрылымды да бұза бастайды. Сондықтан жоғарылаған мазасызданудың пайда болуы себептерін білу, бастауыш сынып жастағы балалардың адекватты құлығының қалыптасуы және мазасызданудың төмендеуіне септігін тигізетін, корекциялық – дамытушылық жұмысты жасап шығаруға және уақытында жүргізілуге әкеледі.
Зерттеудің мақсаты – бастауыш сынып оқушыларының мазасыздану ерекшеліктерінің деңгейін анықтау.
Зерттеудің обьектісі - бастауыш сынып оқушыларының мазасыздануларының көрінісі.
Зерттеудің пәні – бастауыш сынып оқушыларының мазасыздануларының көрінісі.
Зерттеудің негізгі жорамалы – бастауыш сынып жастағы балардың жоғары мазасыздануының белгілі бір себептерін анықтау – бастауыш сынып жастағы балалардың қылығыдағы мазасыздануларының төмендеуіне әкелетін, бағытталған коррекциялық - дамытуышылық бағдарламаны жүргізуге септігін тигізеді.
Негізгі жорамал төмендегі жанама жорамалдармен нақтыланады:
- қарастырылып отырған мәселе бойынша теориялықбастауларды талдау және жүйелеу.
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің көру ерекшеліктерін зерттеу және жоғары мазасызданудың себебін орнату;
- бастауыш сынып жастағы оқушылардың мазасыздануының төмендеуіне бағытталған, арнайы ұйымдастырылған коррекциялық - дамытушылық жаттығулардың әсер етуін қарастыру.
Зерттеудің әдістері мен әдістемелері :
- Тейлордың «мектептегі мазасыздану деңгейін анықтауға арналған әдістемесі»;
- Филлипстің «оқушылардың мектепке мазасыздану деңгейін анықтау тесті»;
- сыныптағы оқушылардың өзара қарым-қатынасын анықтауға арналған социометрия әдісі;
- белгілеу эксперименті ( екінші сынып оқушыларымен коррекциялық - дамытушылық) жаттығулар формасында және педагогикалық ұжыммен жұмыс;
- мазасыздану деңгейінің көрінісіне бағытталған құрылымдық және бақылау эксперименттері және де жүргізілген коррекциялық дамытушылық жаттығулардан кейінгі алынған нәтижелерді белгілеу.
- зерттеу әдістері мен әдістемелері зерттеуге қойылған мақсаттарды шешу мен болжамдарды тексеруде бір – бірін толықтауышы және бірін – бірі тексеруші әдістері қолданылды: мазасыздану деңгейін анықтау мәселесі бойынша еліміздегі және шет елдердегі әдебиеттерге теориялық талдау әдісі зерттеудің ұйымдастырушылық әдісі ретінде салыстырмалы әдіс, мазасыздану деңгейін анықтауға арналған әдістері.
Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негізі қарастырылып отырған мәселеге байланысты теориялық бастауларды жүйелеу мүмкіндігі жасалынды, бастауыш сынып жастағы құрбы топтарындағы мәртебелік орындарына қанағаттанбауы мен мазасыздану арасындағы байланыс анықталды. Бастауыш сынып жастағы балалар қылығындағы мазасызданудың төмендеуіне әсер ететін, жалпы білім беру сабақтар жүйесіне қосылған коррекциялық дамытушылық жаттығулар жүйесін құру талпынысы жасалынды.
Зерттеуге әдістемелік өзек болған еңбектер – А.М Пригожин, Р.С.Немов, Л.А.Китаев - Смык, А.В. петровский, Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, М.З. Неймерк, В.А. Бакеев, А. Адлер, Э.Фрамм.
Зерттеу кезеңдері:
Бірінші кезең – ізденіс кезеңінде зерттеу проблемасы бойынша педагогикалық, психологиялық әдебиеттерді жинақтау және оларды оқып-үйрену ,зерттеу мәселесінің қазіргі кездегі хал-ахуалын анықтау істері жүргізілді, оқу-әдістемелік әдебиеттерге теориялық - әдіснамалық талдау жасалды, архив материалдарын жинастыру, қорытындылау.
Екінші кезеңде -тақырып бойынша деректі материалдар жинау жалғастырылды. Жинақталған материалдарға құрылымдық талдау жүргізілді.
Үшінші кезеңде -алынған материалдары сұрыптап өңделді. Мазсыздану қасиеттерді қалыптастырудың динамикасы көрсетілді.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы.
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің ерекшелігін зерттейтін арнайы бейімделгенін әдістемелер қолданысқа негізделді;
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің төмендеуіне бағытталған коррекциялық - дамытуышылық бағдарламаның әсері анықталды;
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздануы мен құрбы топтарындағы өз орнына қанағаттанбаушылық арасындағы байланыстың бар екені орнатылды.
Зерттеудің теориялық маңызы.
«Мазасыздануы бар бала» ғылыми ұғымның мәнін аша отырып, оның дамуы мен қалыптасуының мехазанизмдері сипатталынды. Зерттеу барысында алынған мәліметтер бастауыш мектеп жасындағы балардың мазасыздану дейңгейін төмендетуге байланысты психологиялық білімнің теориялық ұғымдарын толықтарыды, зерттеу мәселесіне байланысты жас ерекшеліктер және педагогикалық психологиялық мәні мен мазмұнын ашады. Қазақ шәкірттерінің мазасыздануы мен құрбы топтарында өзінің орнына қанағаттанбаушылық арасындағы тәуелділік көрсетуі.
Зерттеудің практикалық құндылығы.
Зерттеуден алынған нәтижелерді психологиялық тәжірибеде қолдану «Бастауыш сынып оқушыларының, мазасыздану деңгейін төмендетудің психологиялық негізі» тақырыбында дайындалған арнайы бағдарламасын жоғары оқу орындарындағы педагогикалық мамандықтарға әсересе психолог студенттеріне қолдануға болады.
Зерттеу жұмысының базасы.
Зерттеудің ғылыми тәжірибе - эксперименттік базасы Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласындағы Ы.Алтынсарин атындағы №65 гуманитарлық- эстетикалық гимназия- мектептің бірінші, екінші және үшінші сынып оқушылары алынды.
Зерттеу нәтижесінің сенімділігі мен дәлелділігі.
Балаларда мазасыздану деңгейінің төмендету мәселесі бойынша теориялық таңдаудың тереңдігі және көлемімен, экспериментті – психологияның әдістемелер жиынтығын таңдауды негіздеумен, алынған мәліметтердің сандық және саналық талдау жүйесімен қамтамасыз етілді
Зерттеу жұмысының құрылымы мен көлемі. Зерттеу жұмысы кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған 95 әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады.Жұмыстың жалпы көлемі 74 бет.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. М., «Академия». 2003.
2. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. М., «Сфера». 2001.
3. Нетреба С. Влияние коррекции тревожности на формирование адекватной самооценки младшем школьном возрасте с учетом этническо й принадлежности детей. //Ұлт тағылымы. 2004. №3, 122-126б.
4. Жуманкулова Е. Тревожность как предпосылка девиантного поведения подростка. //Бастауыш мектеп. 2005. №2. 47-50б.
5. Абрамова Г.С. “Введение в практическую психологию” – Екатеринбург: “Деловая книга”, Москва: Издательский центр “Академия”, 1995
6. “Альманах психологических тестов” – Москва: “КСП”, 1995 – с. 333-336
7. Алякринский Б.С. “Общение и его проблемы” – М.: Знание, 1982 – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Молодежная”, №7)
8. Андреева Г.М. “Социальная психология” /Перев. с англ. – СПБ, 1997 – 688 с.
9. Аникеева Н.П., Винникова Г.В., Смирнов С.А. “Режиссура педагогического взаимодействия”. – Новосибирск: НГПИ, 1991
10. Аракелов Н.Е., Лысенко Е.Е. “Психофизиологический метод оценки тревожности” // Психологический журнал – 1997 - №2 – с. 34-38
11. АракеловН., Шишкова Н. “Тревожность: методы ее диагностики и коррекции” // Вестник МУ, сер. Психология – 1998 - №1 – с. 18
12. Бабич Н.И. “Особенности первого впечатления о другом человеке у младших школьников” // Вопрося психологии. – 1990 - №2.
13. Бакеев В.А. “Экспериментальные исследования психологических механизмов внушаемости”.: Автореферат диссертации … канд. псих. наук. – М., 1970 – 17 с.
14. Бернс Эрик “Игры, в которые играют люди. Психологии человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы”. / Пер. с англ. М., Прогресс. 1995.
15. Бернс Эрик “Развития Я-концепции и воспитание”. / Пер. с англ., М., Прогресс, 1986.
16. Битякова М.Р. “Организация психологической работы в школе” – М.: Совершенство, 1997 – 298 с.
17. Блюм Г. “Психоаналитические теории личности”. Пер. с англ. и вступительная статья А.Б. Хавина – Э.: Изд-во “КСП” 1996 – 243 с.
18. Бодалев А.А. О коммуникативном ядре личности // Сов. педагогика – 1990 - №5 – с. 77
19. Бороздина Л.В., Залученова Е.А. Увеличение индекса тревожности при расхождении уровней самооценки и притязаний // Вопросы психологии – 1993 - №1 – с. 104-113.
20. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте (психологическое исследование) М., Просвещение, 1968 с. 231-235
21. Бреслав Г.М. Эмоциональная особенность формирования личности в детстве: Норма и отношение. – М.: Педагогика, 1990 – 144 с.
22. Введение в практическую социальную психологию. Учебное пособие для высших учеб. заведений / Под ред. Ю.М. Жукова, А.А. Петровской, О.В. Соловьевой – 2е – изд. М.: Смысл 1996 – 373 с.
23. Волков Е.М. “Трудные дети или трудные родители?” М.: / Профиздат, 1992 – 96 с.
24. Гарбузов В.И. Нервные дети: Советы врача. – Л.: Медицина, 1990 – 176 с.
25. Гофруа Ж. Что такое психология? В 2-х т. – М., 1996.
26. Горянина В.А. Психокоррекция стиля взаимодействия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени Доктора психологических наук. Москва, 1996 – 86 с.
27. Примак Л.П. Общение с собой. Начала психологии активности. – М.: Политиздат, 1991
28. Дети с аффективным поведением – М., Просвещение, 1966 – с. 48-55.
29. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: Просвещение, 1987.
30. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: Издательство МГУ, 1997. 228 с.
31. Зимбардо Ф. Застенчивость (что это такое и как с ней справиться) – С. – П., 1995
32. Изард К.Е. Эмоции человека – М., 1980
33. Имедадзе И.В. Тревожность как фактор учения в дошкольном возрасте / Психологические полследования – Тбилиси, изд-во: Мецнисреба, 1960 – с. 54-57.
34. Каган М.С. “Мир общения: Проблема межсубъективных отношений” – М.: Политиздат, 1988 – 319 с.
35. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997 – 240 с.
36. Козлов Н.М. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день / 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Новая школа, 1997 – 320 с.
37. Козлова Е.В. Тревога – как одна из основных проблем, возникающих у ребенка в процессе социализации // Теоретические и прикладные проблемы психологии. Сборник статей. – Ставрополь, 1997 – с. 16-20
38. Коломенский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск, 1976
39. Коломенский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в детском коллективе. Минск, 1969
40. Коломенский Я.Л. Психология общения. М.: Знание, 1974 – 96 с.
41. Кочубей Б., Новикова Е. Лики и маски тревоги // Воспитание школьника – 1990 - №6 – с. 34-41
42. Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. – СПб, 1997 – 688 с.
43. Макшанцева Л.В. Тревожность и возможности ее снижения у детей // Психологическая наука и образование – 1988 №2 – с. 15
44. Матвеева Л.В. Коммуникативный акт в условиях опосредствования общения // Вестник МУ Психология, 1996 - №4 – С. 21
45. Неймарк М.З. Аффекты у детей и пути их преодоления // Советская педагогика – 1963 - №5 – с. 38-40
46. Немчин Т.А. Состояние нервно-психического напряжения – Л., 1983
47. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. – М., 1996
48. Общая психодиагностика: Основы психодиагностики, немедицинской терапии и психологического консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987 - 304 с.
49. Общение и формирование личности школьника / Под ред. А.А. Бодалева и Р.Л. Кричевского. – М., 1987
50. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: Сфера, 1996 – 240 с.
51. Пасынкова Н.Б. Связь уровня тревожности подростков с эффективностью их интеллектуальной деятельности // Психологический журнал – 1996 - №1 – с. 169-174
52. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1989
53. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И. Щербанова – М., 1987
54. Практическая психология для преподавателей / Под ред. М.К. Тутушкиной – М., 1997.
55. Практическая психология образования: Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. / Под ред. Дубровиной. 2-е изд. – М.: ТЦ “Сфера”, 1998. – 247-256 с.
56. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие – Самара: Дом “БАХРАХ”, 1998 – 672 с.
57. Прихожан А.М. Психологический справочник, или как обрести уверенность в себе: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1994 – 191 с.
58. Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической деятельности / Под ред. Т.В. Маврентьевой, - М.: Новая школа, 1996 – 144 с.
59. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990 – 494 с.
60. Психология. Учебник. – М.: “Проспект”, 1998. – 291-294 с.
61. Психологическая служба школы. Учебное пособие для студентов / Под ред. И.В. Дубровиной – М.: Международная педагогическая Академия, 1995 – 222 с.
62. Раттер М. “Помощь трудным детям” – М.: 1987
63. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология – СПб.: Питер Ком., 1999 – 416 с.
64. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций: - М.; 1979
65. Рогов Е.И. Национальная книга практического психолога в образовании: учебное пособие. – М.: Владос, 1996 – 529 с.
66. Роджерс К.К. Науке о личности / История зарубежной психологии. Тесты – М.; 1980 – с. 199-230
67. Руденский Е.В. Психотехника общения – Новосибирск: Изд-во СибСПИ, 1990
68. Руденский Е.В. Социальная психология. Курс лекций. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск, 1997 – 320 с.
69. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. // Пер. с англ. Общ. ред. Петровский А.А. – М.: Прогресс, 1990
70. Савина Е. Тревожные дети // Дошк. воспитание – 1996 - №4 – с. 11-14
71. Связь уровня тревожности подростков с эффективностью их интеллектуальной деятельности // Психологический журнал – 1996 - №1 – с. 25-30
72. Селье Г. Стресс без дистресса – М., 1982
73. Славина Л.С. Дети с аффективным поведением. – М., - 1966
74. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин – Минск; Харвест, 1997 – 800 с.
75. Социальная психология / Под ред. А.В. Петровского, М., 1987
76. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. – М., 1996
77. Столяренко Л.Д. Основы психологии, Ростов-на-Дону. Изд-во “Феникс” – 1996 – 736 с.
78. Тарнавский Ю.Б. Срыва можно избежать (неврозы, их лечение и профилактика). – М.: Медицина, 1990, 144 с.
79. Толстых А.В. Взрослые и дети: Парадоксы общения. М.; 1988.
80. Томэ Х., Кахеле Х. Современный психоанализ. Т. 1. Теория: Пер. с англ. / (Общ. ред. А.В.Казанской – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996 – с 163-172.
81. Фрейд З. психология бессознательного. – М.; 1989 – с. 57 – 104.
82. Фридман Л.М., Кулагина Ю.Ю. Практический справочник учителя – М.: Просвещение, 1991 – 228 с.
83. Фрам Э. Бегство от свободы – М., 1993 – 272 с.
84. Фрамм Э. Иметь или быть – М., 1990 – 330 с.
85. Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов / Оформление обложки А. Лурье. – стб: Лань, 1997 – 240 с.
86. Хорни К. Невротическая личность нашего времени; Самоанализ: Пер. с англ. / Общ. ред. Т.В. /. Бурменской – М.: Изд-кая группа “Прогресс”, 1993 – с. 33 – 48.
87. Хрестоматия. Дети с нарушением развития. – М., 1995.
88. Цукерман Г.А. А ведь была отличницей // Семья и школа – 1990 - № 12 – с. 29 –27.
89. Цукерман Г.А. В школе все резко изменилось… семья и школа – 1988 - № 12 – с. 14 – 16.
90. Цукерман Г.А. Школьные трудности благополучных детей // серия Педагогический ф-т – М., 1989.
91. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. – М.: ВЛА ДОС, 1995 – 544 с.
92. Шибутани Т. социальная психология. Пер. с англ. В. 5. Ольшавского – Ростов Н / Д изд-во “Феникс”, 1998 – 544 с.
93. Детство и общество. – Санкт-Петербург, 1996 –592 с.
94. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. М., Прогресс, 1990.
95. Юнг К.Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души / Пер. с нем. – М: Канон, 1997 – 336 с.

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

І Тарау. Мазасыздану феноменінің теориялық қалануы.

1.1. Мазасыздану мәселелерінің отандық психологияда
зерттелінуі ... ... ... ... 7
1.2. мазасыздану феноменін шет елдердің ғылыми мектептерінде
қарастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
1.3. Мектептегі мазасыздану мәселелерін
қарастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17

ІІ Тарау. Бастауыш сынып жастағы балалардың құрбыларымен өзара
іс - әрекет ерекшеліктері

2.1. Өзара іс - әрекет стратегиялары және олардың біріккен әрекеттің
белсенділігіне
әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... . 25
2.2. Коммуникативті
компоненттілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... . 31
2.3. Коммуникативті компетенттіктің байланыс және құрбылас топтағы
орнына
қанағаттанбауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 37

ІІІ Тарау. Бала - бала жүйесінің әсер етуімен мазасыздану деңгейін
төмендетуге бағытталған, арнайы ұйымдасқан коррекциялық жаттығулардың,
бастауыш сынып оқушыларының коммуникативті үйренулерінің қалыптасуына әсер
ететін эксперименттік зерттеулер.

3.1. Бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің көрінісіне
бағытталған психодиагностикалық зерттеу (белгілеу
эксперименті) ... ... ... ... 41
3.2. Бастауыш сынып оқушыларының мазасыздануларының төмендеуіне
бағытталған, коррекциялық – дамытушылық сабақтар жүйесі
(қалыптастырушы
эксперименті) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... 46
3.3. Коррекциялық – дамытушылық жұмыстың анализі
(бақылау
эксперименті) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 56

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59

Пайдаланылған
әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 61

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 66
Кіріспе

Зерттеудің өзектілігі.
Қазіргі кезде эмоциялық тұрақсыздықпен, сенбеушілікпен, жоғары
алаңдаушылықпен ерекшеленетін мазасыз балалар саны едәуір көп ұлғайған.
Мазасызданудың пайда болуы және орнығуы баланың жас кезеңіндегі
қажеттіліктерінің қанағаттанбауымен байланысты. Мазасызданудың тұрақты
бейнесі, көбіне жеткіншек жас кезеңінде көрініс табады. Ал, оған дейін,
бұзылыстардың кең шеңберін өндіруші болып табылады.
Мектептегі оқыту (жаңаны тану, алынған дағдылар мен үйренулерді
тексеру) әрдайым балалардың мазасыздануының жоғарылауымен байланысты
екенін психологтар байқады және де кейбір мазасыздану деңгейінің
жоғары шегіне жетуі оқытуды белсендіріп, оны тиімді етеді. Мұндағы
мазасыздану зейін , ес, интеллектуалдық қабілетті жасаушы фактор.
Бірақ егер де мазасыздану деңгейі осы шегінен асып кетсе, адамды
байбалам (паника) жаулайды. Сәтсіздікке ұрынбауға тырысып, ол
қызметіне көңіл аудармай кетеді. Немесе нақты жағдайдағы жеттістікке
жетуге түгелімен беріліп кеткендігі соншалық, басқа ситуацияларды
ол жеңіліс табады. Осының барлығы сәтсіздік қуаныш күшейтеді,
мазасыздану жоғарылап, күнделікті кедергіге айналады.
Мазасыз балалар үшін оқу жылдарының қаншалықты ауыр өтетінін,
ата – аналар да, мұғалім де жақсы біледі. Ал мектептік кезең
негізгі және балалық шақтың негізін қалаушы: бұл тұлғалық қалыптасу
уақыты, өмірлік жолды таңдау, әлеуметтік нормалар мен ережелерді
иемдену, бойға сіңіру. Егер де оқушы уайымының себебі өз - өзіне
сенімсіздік болса, онда жеке тұлға да күмәншіл болып қалыптасады.
Мамандық таңдау бұл адам үшін өзін сәтсіздікке ұшырауға сақтану
бағытына негізделген, құрдастары және мұғалімдермен қатынас жасау –
қуаныш емес, ауыртпашылық..., және де мазасыздық бойын алып тұрған
оқушының интеллектуалдық дамуы, оның ойлау бірегейлінімен,
құмарлығымен, шығармашылық қабілеттерінің дамуымен сәйкес келмейді,
өйткені шығармашыл адам - ол ерікті және тәуелділікке бел буатын
адам. Ол жаңа қалыптаспаған көзқарас пен шешімді ұсынуға
қорықпайды, өз жолымен жүргісі келеді, көпшіліктің мақұлдағанына
қарсы келеді. Ал мазасызданғыш адамдар - кешеннен қабылданған,
ескірген, бірақ көптеп тексерілген өмір нұсқаларының құлы.
Әр жас кезеңдері үшін, мазасызданудың тұрақты көрінісі немесе шынайы
қатерсіз – ақ, көптеген балаларда жоғары үрейді тудыратын белгілі бір
аймақтар, ақиқат объекттер болады. бала өзінің күшінен, қабілеттілігінен
күмандана бастайды. Бірақ мазасыздану сабақтағы әрекет қана емес, жекелеген
құрылымды да бұза бастайды. Сондықтан жоғарылаған мазасызданудың пайда
болуы себептерін білу, бастауыш сынып жастағы балалардың адекватты
құлығының қалыптасуы және мазасызданудың төмендеуіне септігін тигізетін,
корекциялық – дамытушылық жұмысты жасап шығаруға және уақытында жүргізілуге
әкеледі.
Зерттеудің мақсаты – бастауыш сынып оқушыларының мазасыздану
ерекшеліктерінің деңгейін анықтау.
Зерттеудің обьектісі - бастауыш сынып оқушыларының
мазасыздануларының көрінісі.
Зерттеудің пәні – бастауыш сынып оқушыларының мазасыздануларының
көрінісі.
Зерттеудің негізгі жорамалы – бастауыш сынып жастағы балардың
жоғары мазасыздануының белгілі бір себептерін анықтау – бастауыш
сынып жастағы балалардың қылығыдағы мазасыздануларының төмендеуіне
әкелетін, бағытталған коррекциялық - дамытуышылық бағдарламаны
жүргізуге септігін тигізеді.
Негізгі жорамал төмендегі жанама жорамалдармен нақтыланады:
- қарастырылып отырған мәселе бойынша теориялықбастауларды талдау
және жүйелеу.
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің көру
ерекшеліктерін зерттеу және жоғары мазасызданудың себебін орнату;
- бастауыш сынып жастағы оқушылардың мазасыздануының төмендеуіне
бағытталған, арнайы ұйымдастырылған коррекциялық - дамытушылық
жаттығулардың әсер етуін қарастыру.
Зерттеудің әдістері мен әдістемелері :
- Тейлордың мектептегі мазасыздану деңгейін анықтауға арналған
әдістемесі;
- Филлипстің оқушылардың мектепке мазасыздану деңгейін анықтау
тесті;
- сыныптағы оқушылардың өзара қарым-қатынасын анықтауға арналған
социометрия әдісі;
- белгілеу эксперименті ( екінші сынып оқушыларымен коррекциялық -
дамытушылық) жаттығулар формасында және педагогикалық ұжыммен жұмыс;
- мазасыздану деңгейінің көрінісіне бағытталған құрылымдық және
бақылау эксперименттері және де жүргізілген коррекциялық дамытушылық
жаттығулардан кейінгі алынған нәтижелерді белгілеу.
- зерттеу әдістері мен әдістемелері зерттеуге қойылған мақсаттарды
шешу мен болжамдарды тексеруде бір – бірін толықтауышы және бірін –
бірі тексеруші әдістері қолданылды: мазасыздану деңгейін анықтау
мәселесі бойынша еліміздегі және шет елдердегі әдебиеттерге
теориялық талдау әдісі зерттеудің ұйымдастырушылық әдісі ретінде
салыстырмалы әдіс, мазасыздану деңгейін анықтауға арналған әдістері.
Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негізі қарастырылып
отырған мәселеге байланысты теориялық бастауларды жүйелеу мүмкіндігі
жасалынды, бастауыш сынып жастағы құрбы топтарындағы мәртебелік
орындарына қанағаттанбауы мен мазасыздану арасындағы байланыс
анықталды. Бастауыш сынып жастағы балалар қылығындағы мазасызданудың
төмендеуіне әсер ететін, жалпы білім беру сабақтар жүйесіне
қосылған коррекциялық дамытушылық жаттығулар жүйесін құру талпынысы
жасалынды.
Зерттеуге әдістемелік өзек болған еңбектер – А.М Пригожин, Р.С.Немов,
Л.А.Китаев - Смык, А.В. петровский, Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е.
Шотт, М.З. Неймерк, В.А. Бакеев, А. Адлер, Э.Фрамм.
Зерттеу кезеңдері:
Бірінші кезең – ізденіс кезеңінде зерттеу проблемасы бойынша
педагогикалық, психологиялық әдебиеттерді жинақтау және оларды оқып-үйрену
,зерттеу мәселесінің қазіргі кездегі хал-ахуалын анықтау істері жүргізілді,
оқу-әдістемелік әдебиеттерге теориялық - әдіснамалық талдау жасалды, архив
материалдарын жинастыру, қорытындылау.
Екінші кезеңде -тақырып бойынша деректі материалдар жинау
жалғастырылды. Жинақталған материалдарға құрылымдық талдау жүргізілді.
Үшінші кезеңде -алынған материалдары сұрыптап өңделді. Мазсыздану
қасиеттерді қалыптастырудың динамикасы көрсетілді.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы.
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің
ерекшелігін зерттейтін арнайы бейімделгенін әдістемелер қолданысқа
негізделді;
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздану деңгейінің
төмендеуіне бағытталған коррекциялық - дамытуышылық бағдарламаның
әсері анықталды;
- бастауыш сынып жастағы балалардың мазасыздануы мен құрбы
топтарындағы өз орнына қанағаттанбаушылық арасындағы байланыстың бар
екені орнатылды.
Зерттеудің теориялық маңызы.
Мазасыздануы бар бала ғылыми ұғымның мәнін аша отырып, оның
дамуы мен қалыптасуының мехазанизмдері сипатталынды. Зерттеу
барысында алынған мәліметтер бастауыш мектеп жасындағы балардың
мазасыздану дейңгейін төмендетуге байланысты психологиялық білімнің
теориялық ұғымдарын толықтарыды, зерттеу мәселесіне байланысты жас
ерекшеліктер және педагогикалық психологиялық мәні мен мазмұнын
ашады. Қазақ шәкірттерінің мазасыздануы мен құрбы топтарында өзінің
орнына қанағаттанбаушылық арасындағы тәуелділік көрсетуі.
Зерттеудің практикалық құндылығы.
Зерттеуден алынған нәтижелерді психологиялық тәжірибеде қолдану
Бастауыш сынып оқушыларының, мазасыздану деңгейін төмендетудің
психологиялық негізі тақырыбында дайындалған арнайы бағдарламасын
жоғары оқу орындарындағы педагогикалық мамандықтарға әсересе
психолог студенттеріне қолдануға болады.
Зерттеу жұмысының базасы.
Зерттеудің ғылыми тәжірибе - эксперименттік базасы Оңтүстік
Қазақстан облысы, Шымкент қаласындағы Ы.Алтынсарин атындағы №65
гуманитарлық- эстетикалық гимназия- мектептің бірінші, екінші және
үшінші сынып оқушылары алынды.
Зерттеу нәтижесінің сенімділігі мен дәлелділігі.
Балаларда мазасыздану деңгейінің төмендету мәселесі бойынша
теориялық таңдаудың тереңдігі және көлемімен, экспериментті –
психологияның әдістемелер жиынтығын таңдауды негіздеумен, алынған
мәліметтердің сандық және саналық талдау жүйесімен қамтамасыз етілді
Зерттеу жұмысының құрылымы мен көлемі. Зерттеу жұмысы кіріспеден, 3
бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған 95 әдебиеттер тізімінен,
қосымшалардан тұрады.Жұмыстың жалпы көлемі 74 бет.
І Тарау. Мазасыздану феноменінің теориялық қалануы.

1.1 Мазасыздану мәселелерінің отандық психологияда зерттелінуі.
Психологиялық әдебиеттерде, мазасыздану түсінігінің түрлі анықтамаларын
кездестіруге болады, бірақ зерттеушілердің көпшілігі оны ситуативтік
құбылыс және өтпелі күй мен оның динамикасын білдіретін жекелік мінез
ретінде қарастыруды жөн көреді.
Сонымен, А.М.Прихожан: Мазасыздану – бұл төніп келе жатқан қауіпті
алдын ала сезінумен, сәтсіздікті күтумен байланысты, эмоционалдық
дискомфортты уайымдау - дейді (Макшанцева 1998).
Мазасыздануды эмоционалдық күй ретінде және жекелік кескін немесе
темпераменттің тұрақты қасиеті ретінде де айырып көрсетеді.
Р.С. Немовтың анықтамасы бойынша: Мазасыздану - әлеуметтік құрылымдағы
жағдайда қорқыныш пен үрейді сезіну, жоғарғы алаңдаушылық күйіне әкелетін
адамның тұрақты немесе ситуативті көрініс табатын қасиеті.
Л.А. Китаев-Смык, өз кезегінде мынаны белгілейді, психологиялық
зерттеулерде мазасызданудың екі түрінің анықтамасы соңғы жылдары кеңінен
тарала бастады. Мінездің мазасыздануы және ситуативтік мазасыздану,
Спилбергтің ұсынуымен.
А.В.Петровскийдің анықтамасы бойынша: Мазасыздану – үрейдің
реакциясының туындауының төменгі сатысын сипаттайтын индивидтін қатерді
уайымдауға бейім болуы жекелік ерекшеліктердің негізгі параметрінің бірі.
Мазасыздану, әдетте, жүйкелік психикалық және ауыр соматикалық ауруларда
жоғары болады, сонымен қатар психотравма салдарын өткізіп жатқан сау
адамдарда көптеген топ мүшелерінде жекелік сәтсіздіктің субъективті
көрінісінің бұзылуы. Мазасызданудың қазіргі зерттеулері жеке тұлғаның
тұрақты қасиеті болып табылатын, жекелік мазасыздану және нақты сыртқы
ситуациямен байланысқан ситуативтік мазасызданудың айырмашылықтарына
бағытталған және де жеке тұлға және оны қоршаған ортаның өзара әрекеті
ретіндегі мазасыздану анализінің әдістерін өңдеуге (Петровекий, 1990).
Г.Г. Аракелов, Н.Е.Лысенко, Е.Е. Шотт, өз кезектерінде мынаны айтады,
мазасыздану – бұл кез – келген адамның тұрақты қасиеті, шектеулі уақыттағы
адамның анықталған күйі ретінде суреттелетін көп мәнді психологиялық
термин. Соңғы жылдардағы әдебиеттер анализінде мазасыздану түрліше
көзқараста қарастырылған. Онда адамға әртүрлі стрестерден әсер етуден
туындайтын, қиын өзара когнитивтік, аффективтік және құлықтық реакция
нәтижесінен пайда болатын жоғары мазасыздану туралы айтылған.
Мазасыздану - жеке тұлғаның кескіні сияқты, күнделікті үрей
эмоциясымен, эмоционалды қозу сезімінің жоғарылауымен қаланатын, адам
миының генетикалық детерминистік қасиетімен байланысты (Аракелов, 1997).
Зерттеулерде жеткіншектердің тартылыс деңгейінде М.З. Неймарк анықтады:
олардың сәттілікке тартылуына қанағаттанбаудан келіп шыққан, агрессия,
қорқыныш, алаңдаушылық түрінде кері эмоциялық күй. Соған қоса, мазасыздану
түріндегі эмоционалды сәтсіздік өздерін жоғары бағалайтын балаларда
байқалады. Олар ең жақсы оқушы болуға немесе ұзымда ең жақсы орында
болуға, және де белгілі салада жоғары тартылыстарға үміттенеді, бірақ
олардың өз тартылыстарына шынайы мүмкіншілігі болады (Неймарк, 1963).
Отандық психологтар, баладағы адекватты емес өзін жоғары бағалау, дұрыс
емес тәрбие нәтижесінде, ересектердің бала жетістіктерін жоғары бағалаудан,
яғни мақтау, оның жетістіктерін асыра сілтеуден деп есептейді.
Айналадағылардың берген жоғары бағасы және соған негізделінген өзін -
өзі бағалаушылық баланы толығымен қанағаттандырады. Жаңа талаптар және
қиындықтармен соқтығысқанда оның тұрақсыздығы байқалады. Бірақ бала бар
күшімен өзінің жоғары бағасын сақтап қалуға тырысады, өйткені ол өзін
құрметтеуге өзіне деген жақсы қатынасты қамтамасыз етеді. Дегенмен де, бұл
баланың әрдайым қолынан келе бермейді. Сыныптағы құрбыларының арасында
қалаулы орынға ие болуға оның кері сапалары мен мінез бітістері әсер етіп
жеткізбеуі мүмкін, ал оқудағы жоғары жетістіктер деңгейіне жетуге оның
толық емес білім сапасы септігін тигізеді. Осылайша жоғарғы ұмтылыстар мен
шынайы мүмкіндіктер арасындағы қайшылық күрделі эмоционалды күйге әкелуі
мүмкін.
Қажеттіліктерді қанағаттандырмаудан бала санасына сәтсіздік сенімсіздік
және өзін сыйлауды жоғалтуды мойындауды жібермейтін қорғаныс механизмі
өңделеді. Ол өзінің сәтсіздіктерінің себептерін басқа адамдардан іздеуге
тырысады: ата –ана, мұғалім, достары. Сәтсіздік себептері өзінде екенін
мойындаудан бас тартып жетіспеушіліктерін айтқандардың барлығымен
конфликтіге түсіп, сескену, қапа болу, ашуланшақтықты байқатады.
М.С. Неймарк оны адекватты емес деп айтады - өзіндік әлсіздіктерінен
өзін қорғайтын мықты эмоционалды қорғаныс, кез-келген тәсілдерімен санасына
өзіне сенбеушілікті жібермеу, шындықты итермелеу, барлығына және бәріне
қарсы сескену және ашу ыза. Бұл күй өмірлік болып, айлап, жылдап созылуы
мүмкін.
Өзіне сенімділіктің қатты қажеттілігі бола қызығуларының өзіне ғана
бағытталуына әкеледі. Мұндай күй баланың үрейленуді уайымдамауды туғызбюай
қоймайды. Алғашында үрей баланың алдында тұрған шынайы қиындықтардан
туындап, содан соң баланың әлемге, адамдарға, өзінің мүмкіндіктеріне, өзіне
деген қатынасының адекватты емес болуынан ол тұрақты кескінге ие болады.
мұның бәрі балаға кері әсерін тигізіп, бала кез-келген жағдайдан
сәтсіздікті күтеді, бұдан шынайы үрей мазасыздануға айналады.
Аффект жеке тұлғаның дұрыс қалыптасуына кедергі болады, сондықтан оны
жеңі өте маңызды екенін Т.В. Драгунов, Л.С. Славина, Е.С. Макслак, М.С.
Неймарк атап өткен.
Бұл авторлардың жұмыстарында, адекватты емес аффектті жеңу өте қиын
екені көрсетілген. Басты міндет бұл бала мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін
сәйкестендіруге әкелу, немесе оның шынайы мүмкіндіктерін өзіндік бағалау
деңгейіне көтеруге көмектесу, немесе өзіндік бағалауын түсіру. Бірақ ең
шынайы жолы – бұл баланың қызығушылықтары мен ұмтылыстарын баланың шамасы
жететін, жетістікке жетіп өзіне дәлелдей алатын салаға қарай аудару болып
табылады.
Сонымен балалардағы күрделі эмоционалды уайымдаулар адекватты емес
аффектпен байланысты екенін, Славинанің аффективті құлықтағы балаларды
зерттеген зерттеулерінде көрсетіледі.
Бұған қоса, отандық психологтардың зерттеулерінде көрсетілгендей,
балалар құлығын қиындықтарға әкелетін кері уайымдаулар тума агрессивтік
инстингтердің салдары болып табылмайды.
Бұл зертеулерді мазасыздануды түсіну үшін теориялық база ретінде
қарастыруға болады: бала өмріндегі белгілі бір жағымсыз жағдайлардан
тындайтын шынайы үрейдің нәтижесі ретінде оның қызметі мен қтынасы
барысында туындайтын білімі ретінде. Басқаша айтқанда бұл биологиялық мес
әлеуметтік құбылыс.
Мазасыздану, мәселесі басқа да аспекті қамтиды – психо – физиологиялық
алаңдаушылық пен үрейді зерттеудің екінші бағыты осы кездегі күйдің
деңгейіне негізделетін, жеке тұлғаның физиологиялық және психологиялық
ерекшеліктерін зертеу жолымен бағытталуда.
Көптеген авторлар, үрейленуді қатты психологиялық қысымдағы күй –
стресстің құрамды бөлігі деп есептейді. Стресс күйін зерттеген, отандық
психологтар, оның анықтмасына түрлі дәлелдеулер енгізді.
Сонымен, А.А. Суворова лабораториялық жағдайда алынған стресті
зерттеді. Ол стресті, адамға қиын және жағымсыз эксперимент жағдайында
туындайтын, күй ретінде анықтайды.
В.С. Мерлин стресті өте қиын ситуацияда туындатын жүйкелік қысым емес
психологиялық деп табады. Стресс түсінігінің түрлі талқылауында барлық
авторлар мынамен келіседі, стресс бұл өте қиын ситуацияларда тындайтын
қатты қысымдағы жүйке-жүйесі. Стрессті мазасызданумен сәйкестендіруге
болмайды, өйткені стресс әр уақытта да шынайы қиындықтардан негізделген, ал
мазасыздану олар болмаған кезде де көрінуі мүмкін. Күші жағынан да стресс
пен мазасыздану күйлері түрліше. Егер стресс –жүйке жүйесінің өте қатты
қысымы болса, ал мазасыздану үшін мұндай қысымның күші тән емес.
Осыдан стресс кезіндегі үрейді қатер немесе сәтсіздікті күтуден, оны
алдын ала сезінуден туындайды деп есептеуге болады. Күй ретіндегі
мазасыздану - сәтсізідікті күтушілік. Бірақ үрей субъект сәтсіздікті кімнен
күтуіне байланысты соған тәуелді әртүрлі болуы мүмкін: өзінен (өзінің
шамасы жетпеуінен) объективті жағдайлардан немесе басқа адамдардан.
Авторлар фрустрация, стресс кезіндегі үрей, алаңдаушылық,
салбыраңқылық, қорқыныш, сенімсіздікті түрінде көрінетін субъектің
эмоциональді сәтсіздіктерін атап өтетіндігі маңызды факт болып табылады.
Бірақ бұл үрей шынайы қиындықтармен байланысып негізделген. Сонымен И.В.
Имедадзе үрейді фрустрацияны алдын ала сезінумен тікелей байланыстырады.
Осыдан кез-келген түсініктегі стресс пен фруктрация өзіне үрейді
қосады.
Жүке – жүйесі қасиетінің физиологиялық қасиеті тұрғысынан алып қарасақ,
біз үрейге бағытталушылық түсінігін отандық психологтардан табамыз.
Сонымен, И.П.Павловтың лабораториясында сыртқы қоздырғыштар әсерінен ең
алдымен әлсіз типте, содан соң қозғыш және ең азы жақсы қимылдайтын мықты
тұрақты типтегі жануарларда болатыны анықталған.
Б.М. Тепловтың берілгеніне қарасақ, үрей күйі жүйке жүйесі күшіне
баланысты. В.Д. Небылиц жүйке жүйесінің әлсіз типтегі мазасызданудың одан
да жоғары деңгейін зерттеулерінде ұсынады.
Мазасызданудың симптомокомплексі мәсілісін қарастырған В.С. Марлиннің
жұмыстарына тоқталған да жөн. Мазасызданудың В.В. Белоус екі жолмен
тексерді – физиологиялық және психологиялық.
Мазасыздануды сендірудің психологиялық механизмдерін зерттеуге
қолданатын, А.В.Петровскийдің жетегіндегі В.А.Бакеевтің зерттеуі ерекше
қызықты болып табылады (Бакеев 1970). Зерттелінушілердің мазасыздану
деңгейлері В.В.Белоусовтың қолданған әдістерімен өлшенеді. Осыдан мынадай
қорытынды шығаруға болады: эмоциональді уайымдау, жаны жай таппау,
жайсыздық және мазасызданудың көрінісі ретінде қарастырылатын алдағы
сәттілікке сенімсіздік, бұның бәрі құлықтың кері формаларының негізі болып
табылады.

1.2 Мазасыздану феноменін шет елдердің ғылыми мектептерінде қарастырылуы.
Мазасыздану түсінігін психологияға психоаналитиктер және психиаторлар
енгізді. Психоанализдің көптеген өкілдері мазасыздануды жеке тұлғаның тума
қасиеті және ол адамға о бастан-ақ тән күй ретінде қарастырды.
Психоанализдің негізін қалаған З.Фрейд дамның бірнеше тума әуестік
инстингтер болады деді. Олар оның көңіл күйін анықтайды, адам құлығының
қозғаушы күші болып табылады. З.Фрейд биологиялық құмарлық пен әлеуметтік
пайымдардың ұштасуын невроз бен мазасыздандыруды тудырады деп есептеді.
Алғашқыдағы инстингтер дамның есеюіне байланысты көріністің жаңа
формаларына болады (Фрейд 1989). Жаңа формада олар өркениеттің тыйымдарына
кездесіп, адам өз құмарлығын жасырып көрсетпей, қысып ұстауға мәжбүр ие
болады. Индивид өмірінің психикалық драммасы туылғанна басталады және бүкіл
өмірінде жалғасады.
Жекелік психологияда А.Адлер невроздардың туындауына жаңа көзқарас
ұсынады. Адлердің пікірі бойынша невроздың негізінде қорқыныш,
қиындықтардан қоқыныш сияқты механизмдер жатыр. Сонымен қатар белгілі бір
позицияға ұмтылған топта индивид кез-келген жекелік ерекшеліктер мен
әлеуметтік жағдайларға жете алмаған, бұдан анық көрініп тұр. Дәл осы немесе
басқа жағдайда осынша немесе басқа мөлшерде үрей сезімін сезінеді.
Толық еместік сезімі физикалық әлсіздікті субъективті сезінуден немесе
кез-келген организмнің жетіспеушіліктерін немесе, қатынастағы қажеттілікті
қанағаттандыруға кедергі болатын жеке тұлғаның сапасы мен психикалық
қасиетінен. Қатынастағы қажеттілік бұл – сол уақытта топпен бірге болу,
топта болу қажеттілігі де. Бір нәрсені істей алмаушылық, толық еместік
сезімі адамды белгілі бір күйзеліске ұшыратады. Сөйтіп, ол қалауларынан бас
тартып, капитуляция немесе компенсация жолымен құтылуға тырысады. Мұнда
индивид толмаған жеріне бар энергиясын бағыттайды. Өзінің қиындықтарын
түсінбегендер және энергиялары өздеріне бағытталғандар сәтсіздіке ұшырайды.
Биіктікке ұмтылып, индивид өмір тәсілін, өмір жолын және құлықты өңдейді.
4-5 жаста-ақ балада сәтсіздік, бейімделмегендік, қанағаттанбаушылық, толық
еместік сезімі туып, ал олар болашақта сәтсіздікті кешуіне әкелуі мүмкін.
Адлер балада дұрыс емес ұстаным мен өмір стилінің пайда болуына әкеліп
соқтыратын үш шартты айтады:
1. Ағзаның органикалық, физикалық толық еместігі. Мұндай
жетіспеушіліктегі балалардың көңілін аулап, басқа адамдармен қызықтырмаса
олар толығымен өздерімен босамауы мүмкін. Өзін басқа балалармен салыстыру,
бұндай балаларды толық еместік, пәс түсу, күйзелу сезіміне әкеледі. Бұл
сезім таныстарының кекетуінен күшеюі мүмкін. Әсірсе, бала өзін кәдімгі
балаға қарағанда, нашар сезінетін қиын ситуацияларда бұл сезім ұлғаяды.
Бірақ толық еместік өз-өзімен патогендік болып табылмайды. Ауру баланың өзі
де ситуацияны өзгеруге қабілеттілікті сезінеді. Нәтижесі, барлық уақытта
белгілі мақсаты бар, түрлі күші бар және түрліше көрінетін, индивидтің
шығармашылық күшіне байланысты.
Ағзаның жетіспеушілігімен байланысты баланың үрейін және қиыншылықтарын
суреттеген, оны жеңу жолдарын табуға тырысқан алғашқы – Адлер болды.
2. Тым ерке болу да осындай нәтижелерге әкелуі мүмкін. Орнына еш нәрсе
бермей барлығын ала беру әдетінің пайда болуы. Қиындықтарды жеңумен
байланысты емес, оңай алынған жақсылық өмір стилі бола бастайды. Бұл
жағдайда да барлық қызығушылықтар мен қамқорлықтар өзіне бағытталып,
адамдармен қатынас жасау, көмек беру, оларға қамқор болу тәжірибесі
болмайды. Қиындықтарға деген жалғыз реакция тәсілі – басқа адамдарға талап
ету. Мұндай балалар үшін қоғам жау сияқты көрінеді.
3. Елеусіз қалған бала. Елеусіз қалған бала махаббаттың және достық
қарым – қатынастың не екенін білмейді. Ол доспенен қатысып жатқанын
көрмейді. Қиындықтармен кездескенде қиындықтарды бағалайды, ол басқалардың
көмегімен оларды жеңуге болатынына сенбегендіктен, өз күшіне де сенбейді.
Ол махаббатқа және жоғары бағалаушылыққа адамдарға пайдалы әрекет жасау
арқлы қол жеткзуге болатынына сенбейді. Сондықтан да ол күдікті және
ешкімге сенбейді. Оның басқаларға деген махаббаттан тәжірибесі жоқ, өйткені
оны жақсы көрмейді және оның құны өшпенділік. Осыдан – тұйықтық, қарым –
қатынасқа түспеушілік, қызметтестікке бейімдемеушілік.
Басқаларды жақсы көру алушылық дамыту мен жаттықтыруды қажет етеді.
Бұдан Адлер отбасы мүшелерінің ролін, және де бірінші анасын және әкесін
көреді. Сонымен, Адлерде жеке тұлға конфликті негізінде, мазасыздану мен
невроздың негізінде артықшылыққа ұмтылудан шығатын қалу (мықтылыққа
еріктік) және құнсыз арасындағы қайшылық. Осы қайшылықтың қалай шешіліп
жатқанына байланысты жеке тұлғаның ары қарай дамуы жүріп жатады.
Қуаттылыққа ұмтылу бастапқы күш сияқты дегенді айтқанда, А.Адлер
артықшылыққа, басымдылыққа ұмтылу топ адамдарынсыз іске асуы мүмкін емес
деген қарым – қатынас мәселесіне жалғасады.
Бәсеке, арпалыс, қорқыныш осы арпалыстан туындайтын, және осыдан
шығатын барлық жеке конфликттері, Адлер сияқты өткір психологтың жаннан
өтпейтін еді. Ол құлық түрткісінің негізі сияқты үстемдікке ұмтылудың неге
пайда болғанын түсінбеді. Сондықтан ол 20-шы жылдардағы осы батыс қауымның
нақты – тарихы құбылысын қателікпен қабылдап және оны тума биологилық
инстинкт деп есептеді, ал осыдан өз мүмкіндіктері үстемдікке ұмтылумен іске
аспаумен байланысты мазасыздану, қорқыныш, алаңдаушылық және басқа
құбылыстар пайда болады. Адлер тұжырымдамасының кемшілігі адекватты
алаңдаушылық және адекватты еместің арасындағы айырмашылық емес, сондықтан
мазасызданудың құрылымдық күй ретінде нақты бейнесі басқа ұқсас күйлерден
ерекшеленеді.
Мазасыздану мәселесі нейрофридистердің арнайы зерттеулерінің пәні болды
және ең алдымен К.Хорнидің. Хорнидің теориясында жеке тұлғаның үрей және
мазасызданудың қайнар көзі биологиялық құштарлық пен әлеуметтік тыйымдардың
арасындағы конфликт емес, ол – дұрыс емес адамдық қарым – қатынастар.
Невротическая личность нашего времени кітабында Хорни 11 жүйелік
қажеттіліктерді атап етеді (К.Хорни, 1997).
1. Сүйкімді болуға, басқаларға ұнауға байланысты жүйкелік қажеттілігі.
2. Жалғыздықта қалуға қорқыныш, барлық күтулері мен армандарын
орындайтын серіктестікке деген жүйкелік қажеттілік.
3. Өз өмірін шектеуге, көзге түспей, елеусіз қалуға деген жүйкелік
қажеттілік.
4. Болжам жасап басқаларды ойлары арқылы басқаруға деген жүйкелік
қажеттілік.
5. Басқаларды қанау арқылы олардан жақсыны алуға деген жүйкелік
қажеттілік.
6. Абырой немесе әлеуметтік қадірлеушілікке, тануға деген қажеттілік.
7. Жеке тұлғалық яғни өзінің өсіріп көрсетілген бейнесіне қажеттілік.
8. Басқаларды озуға деген қажеттілік, жекелік жетістіктерге жүйкелік
ұмтылушылық.
9. Өзіндік қанағаттану мен тәуелсіздікке деген жүйкелік қажеттілік,
ешкімге мұқтаж болмауға қажеттілік.
10. Махаббатқа деген жүйкелік қажеттілік.
11. Артық, кемел, қол жеткізуге деген жүйкелік қажеттілік.
Осы қажеттіліктерді қанағаттандыру көмегімен адам үрейден құтылуға
тырысады, бірақ жүйкелік қажеттіліктер тойымсыз, оларды қанағаттандыру
мүмкін емес, ал бұдан шығатыны үрейден құтылудың жолы жоқ деп есептеді
К.Хорни. Көп деңгейде К.Хорни С.Салливенмен жақын ол жеке тұлға арасындағы
теорияыны құраушы ретінде танымал. Жеке адам басқа адамдардан жеке адамдар
арасындағы ситуациялардан бөлектенуі мүмкін емес. Сәби өзінің туылған
алғашқы күнінен бастап–ақ адамдармен өзара қарым – қатынасқа түседі және
бірінші кезекте анасымен. Индивидтің ары қарай дамуы мен әрекеті жеке тұлға
арасындағы қарым қатынастың өнімі болып саналатын бастапқы алаңдаушылық,
үрей бар деп есептейді Салливен.
Салливен организмдерді кернеудің энергиялық жүйесі ретінде қарастырды.
Ол белгілі бір шектердің арасында айнып тұрады – босаңсу, тыныштық күйі
және кернеудің ең үлкен дәрежесі. Кернеудің бастаулары үрей және организм
қауіптілігі болып табылады. Үрей адам қауіпсіздігіне шынайы немесе жалған
қатерден туындайды.
Салливен, Хорни сияқты мазасыздануды тек қана жеке тұлғаның негізгі
қажеттіліктерінің бірі ретінде қарастырмай, оның дамуын анықтайтын фактор
ретінде де қарастрады. Жақсы емес әлеуметтік ортаға жақындау нәтижесінде,
ерте жастық шақта пайда болған мазасыздану, күнделікті және әрдайым адамның
бүкіл өмірінде болады. Алаңдаушылық сезімінен құтылу индивид үшін орталық
қажеттілікке айналады және оның әрекетін анықтайтын күш болып табылады.
Адам қорқыныш пен үрейден, құтылу тәсілі болып табылатын түрлі
әрекеттерді өңдеп шығарады. Мазасыздану түсінігіне Э.Фромм басқаша келеді
(Фромм 1990). Хорни мен Салливенге қарағанда, Фромм психикалық дискомфорт
мәселесіне қоғам дамуының тарихи тұрғысынан қарастырады.
Э.Фромм ортағасыр қоғамдық кезеңінде оның өндіріс тәсілдері мен топтық
құрлымында адам еркін болған жоқ, бірақ ол жалғыз және бөлектенген жоқ,
өзін осындай қауіп – қатерде сезінген жоқ және капитализмдегідей үрейді
сезінген жоқ, сондықтан ол заттардан табиғаттан, адамдардан, жатырқаған
жоқ. Адам әлеммен бастапқы бастаумен байланысты болды. Фромм оларды алғашқы
қауым болатын табиғи әлеуметтік байланыстар деп атады. Капиталзмнің өсуімен
бастапқы бастаулар айырылып ерікті индивид пайда болады, табиғаттан,
адамдардан, айырылған, нәтижесінде ол терең сенімсіздік, дәрменсіздік,
күманданғыш, жалғыздық және үрей сезімдерін сезінеді. Үрейден құтылу үшін
жағымсыз еркіндікпен туылған, адам осы еркіндіктің өзінен құтылуға трысады.
Жалғыз жолды ол еркіндіктен қашу деп табады. Яғни өзінен - өзі қашу,
ұмытуға тырысады және жаман өзіндегі үрей күйін басып жаныштайды. Фромм,
Хорни және Салливен үрейден құтылудың түрлі механизмдерін көрсетуге
талпынады.
Фромм, бұл механизмдер сонымен қатар, өзіне қашу да, тек қана үрей
сезімін үстіртін ғана жабады, ол толығымен индивидті одан құтқармайды.
Керісінше бөлектенгендік сезімі күшейіп, өз менің жоғалтуда ең ауру күйі
құралады. Еркіндіктен қашудың психикалық механизмдері иррационалды болып
келеді. Фроммның пікірі бойынша, олар қоршаған шарттарға жауап беру
реакциясы емес, сондықтан үрей мен күйзелу себептерін жоюға шамасы
келмейді. Осы орайда, мынадай қортындыға келуге болады, мазасыздану
қорқыныш реакциясына негізделген, ал қорқыныш ағзаның бүтіндігін сақтаумен
байланысты, белгілі бір ситуацияларға жауап беретін тума реакция болып
табылады.
Авторлар алаңдаушылық пен мазасыздану арасын айырмайды. Екеуі де, бір
кезде балада қорқынышты тудыратын, жағымсыздықты күту ретінде көрінеді.
Үрейдің көмегімен бала қорқыныштан құтылуы мүмкін, қарастырылған
теорияларды анализдеп, және жүйелеп, авторлар өздерінің жұмыстарныда
белгіленген, үрейдің бірнеше бастауларын, бөліп көрсетуге болады:
1. Потенциальді физикалық зиянна үрей бұл алаңдаушлық түрі
ауыртпашылық, қауіп – қатер, физикалық сәтсіздік стимулдарымен байланысудың
нәтижесінде пайда болады.
2. Махаббатты жоғалтып алудан үрей (ана махаббаты, құрбыларының
сенімі).
3. Үрей әдетте төрт жастан кем емес кезде байқалатын кінә сезімінен
туындауы мүмкін. Біраз үлкен жастағы балалардың кінә сезімдері өзін
кемсіту, өзіне деген ыза, өзін лайықсыз ретінде ойлап уайымдау,
сезімдерімен сипатталады.
4. Қоршаған ортаны меңгеріп алуға қабілетсіздіктен тындайтын үрей. Ол
қоршаған орта бөліп шығаратын мәселелерді адам шеше алмайтынын сезінсе
көрінеді. Үрей толық еместік сезімімен байланысты бірақ онымен пара – пар
емес.
5. Үрей фрустрация күйінде де пайда болуы мүмкін. Фрустрация қатты
қажеттілік немесе қалаулы мақсатқа жетуде кедергі пайджа болғанда, уайым
ретінде анықталады. Үрей күйін әкелетін (ата-ана махаббатынан айырылу және
т.с.с) және фрустрацияны туғызатын ситуациялар арасында толық тәуелсіздік
жоқ және авторлар да осы түсініктердің арасын нақты айырып көрсетпейді.
6. Үрей әр адамға сол немесе басқа дәрежеде тән. Болмашы үрей мақсатқа
жетуге жұмылдыра әрекеттендіреді. Үрейдің мықты сезімі эмоциональді
бұзылған болуы мүмкін және (отчаяние)...әкеледі. үрей адамға міндетті түрде
шешілуі керек, мәселелерді ұсынады. Осы мақсатта түрлі қорғаныс
механизмдері (тәсілдері) қолданады.
7. Үрейдің пайда болуында үлкен мән отбасылық тәрбиеге беріледі, ананың
роліне, бала мен ананың өзара қарым – қатынасына. Жастық шақ кезеңі жеке
тұлғаның келесі дамуын болжайтын кез болып табылады.
Осы орайда массер, корнер және кагон үрейді, бір жағынан, әр жеке
адамға тән, қауіп –қатерге тума реакция ретінде қарастырса, екінші жағынан
адам қоршаған ортамен өзара іс - әрекетте кездесетін, жағдайлардың
(стимульдердің) өсімталдық деңгейіне тәуелді адамның мазасыздану деңгейін
бөліп көрсетуге болады. lersild A, қорқыныш күйін алаңдаушылық және үрейді
қоршаған ортада болып тұратын субъект жағдайға реакция ретінде қарастырады.
Бұл екі құбылыстың арасында айырым жасалмайды. Алаңдаушлық кішкентай сәбиге
тән болып келеді, ол қатты дыбысты естігенде кездейсоқ орын ауыстыруды
сезінген немесе сүйенішін жоғалтқанда, сонымен қатар, ағза әлі дайын емес,
басқа да кездейсоқ тітіркендіргіштер кезінде. Бірақ кішкентай бала оның
кейінгі есейген шағыда мазасын алуы мүмкін көптеген стимулдарға сезімсіз
қалады. Роджерс эмоционалдық өзін-өзі сезінуді басқаша қарастырады (Роджерс
К, 1980). Ол жеке тұлғаны адам тәжірибесінің өнімі ретінде немесе құлықтың
және сананың қоғамдық формаларын меңгеру нәтижесі ретінде қарастырады.
Қоршаған ортамен өзара іс-әрекет нәтижесінде балада өзі туралы, өзін
бағалаушылық туралы сипаттама пайда болады. Бағалаушылық тек, қоршаған
ортамен үнемі қатынасу тәжірибесінен ғана емес, сонымен қатар, басқа
адамдардан алынып, пайдаланылып, индивидтің өзі өңдеп жасаған сияқты болып
қабылдануы мүмкін.
Роджерс мазасызданудың басқа бастауын мынада деп көреді, сана деңгеінің
астында жатқан құбылыстар бар және де егер олар жеке тұлға үшін қауіпті
сипатта болса, онда оларды саналы тұрғыдан ұғынғанға дейінгі бейсана
астында қабылдап қоюы мүмкін. Бұл адам алаңдаушылықтық себептерін бағалай
алмау күйіне, толқу үрей ретінде саналы қабылданатын, жүрек соғуы өсуінің
реакциясының тудыруы мүмкін. Үрей оған себепсіз болып көрінеді.
Негізгі үрей және жеке тұлғаның негізгі конфликтін Роджерс жеке
тұлғаның екі – саналы және санасыз жүйесінің қатынасынан шығарып
қарастырады. Егер осы екі жүйенің арасында толық келісім болса, онда
адамның көңіл күйі жақсы болып, ол сабырлы өзіне қанағат болады. Және
керісінше екі жүйе арасындағы келісім бұзылса түрлі уайымдау алаңдау, үрей
пайда болады. Бұл эмоционалдық күйлерді ескертудің басты шарты тез арада,
адам өзінің бағалаушылығын қарастыра алуы және жаңа өмір шарттары талап
ететін болса, өзін өзгерту болып табылады. Сонымен Роджерс теориясының
шиеленіс драммасы, ол өткен тәжірибесі нәтижесінде құрылған өзі туралы
түсінігі мен қазіргі алынып жатқан тәжірибесі арасындағы индивид өмірінің
процесінде пайда болады. Осы қарама – қайшылық мазасызданудың негізгі
қайнар көзі.
Негізгі жұмыстардың анализі көрсеткендей шет елдердегі авторлар
мазасыздану табиғаты түсінігін екі жақтан қарастырады. Мазасыздану түсінігі
адамға о бастан-ақ берілген қасиет ретінде және мазасыздану түсінігін
адамға дұшпан сыртқы әлемге реакциясы ретінде яғни мазасыздану өмірдің
әлеуметтік шарттарынан шыққан.
Бірақ, осыған қарамастан мазасыздану түсінігін биологиялық және
әлеуметтік деп бөлу принципті болар еді. Бірақ біз авторларды осы принцип
бойынша бөле алмаймыз. Бұл екі көзқарас әрдайым көптеген авторларда
қиылысып, араласады. Сонымен, Хорни немесе Салливен үрейді негізгі үрейдің
бастапқы қасиеті деп есептейді. Бірақ оның әлеуметтік шығуын оның ерте
балалық шақтағы қалыптасу жағдайына байланысты екенін белгілеп кетеді.
Фромм, басқа әлеуметтік ұстанымдардан тұратын сияқты, керсінше
мазасыздануды табиғи әлеуметтік байланыстардың алғашқы бастаулардың
бұзылуының нәтижесінде пайда болады деп есептеді. Ал табиғи әлеуметтік
бастаулар дегеніміз не? - ол табиғи яғни әлеуметтік емес. Онда үрей
әлеуметтіктің биологиялыққа басып енуінен пайда болады. осыны Фрейд те
қарастырады, бірақ табиғи құштарлықтардың бұзылысы орнына, оның пікірінше,
табиғи байланыстардың бұзылысы болып жатады.
Мазасыздану түсінігіндегі осындай биологиялық және әлеуметтік
араласуларды біз басқа авторлардан байқаймыз. Мазасыздану табиғаты
түсінігінің нақты еместігіне, түрлі бітпейтін айырмашылықтарға қарамастан
барлығына ортақ бір бейне бар. Ешкім объективті негізделген мазасыздану мен
адекватты емес мазасыздану арасын бөліп айырмайды.
Осы орайда, үрейді немесе мазасыздануды уайымдау күйі немесе азды көпті
жеке тұлғаның ерекшелігі ретінде қарастырсақ, онда оның ситуацияға
қаншалықты адекватты екені мардымсыз. Үрейге негізделген уайым – қайғы,
қарастырылғандай, неегізделмеген уайым – қайғыдан ерекшеленбейді.
Субъективті жағынан бұл күйлер тең. Бірақ объективті жағынан айырмашылық
өте үлкен. Субъект үшін объективті мазасыз ситуаиядағы үрей уайымдаулары –
бұл қалыпты адекватты реакция бұл жеке тұлғаның дұрыс қалыптасуын және
жақсы әлеуметтенуін әлемді қалыпты адекватты сипаттайтын реакция болып
табылады. Мұндай уайымдау субъекттің мазасыздану көрсеткіші болып
табылмайды. Үрейді жеткілікті негізсіз уайымдау, бұл әлемді бұрмалап, қате
адекватты емес, қабылдау болып табылады. Бұл жағдайда мазасыздану дамның
ерекше қасиеті ретінде ерекше адекватты емес түрі ретінде сөз болады.

1.3 Мектептегі мазасыздану проблемасын қарастыру.
Мектеп ең бірінші болып бала алдында әлеуметтік – қоғамдық өмірдің
әлемін ашады. Жанұясымен қатар өзіне бала тәрбиесіндегі басты ролдерді
алады. Осылайша мектеп баланың жеке тұлға болуына белгілі бір фактор
болады. Оның көптеген негізгі қасиеті және жекелік сапасы өмірінің осы
кезеңінде қалыптасып, олар қалай салынғанынан байланысты оның алдағы дамуы
көбіне тәуелдік әлеуметтік қатынастардың ауысуы бала үшін маңызды қиындық
екені белглі.
Мазасыз күй, эмоциялық кернеу, басты түрде балаға жақын адамдардың
болмауымен, өмір қозғалысы мен үйреншікті шарттардың, қоршаған орта
жағдайының өзгерісімен байланысты (Макшанцева 1998).
Үрейдің мұндай психикалық күйін нақты емес анықталмаған қатар сезімі
ретінде анықтау қабылданған.
Келе жатқан қауіпті күту белгісіздің сезімімен үйлеседі: бала, ереже
бойынша, неден қауіптеніп тұрғанын айта алмайтын күйде болады. осыған ұқсас
қорқыныш эмоциясынан ерекшелігі, үрейдің белгілі бір бастауы болмайды. Ол
араласқан және жалпы бұзылған іс-әрекетте, оның өнімін және бағытын бұзатын
әрекет болып көрінуі мүмкін.
Мектеп баланы мазасызданудан айырып қорқыныш тұтқынынан шығара алады.
Мұғалім, мектептегі оқиғаларды бағыттаушы мазасыз бала үшін психотерапевт
бола алады және болу керек. Өйткені, оның қолында көптеген құрал:
марапаттау ғана емес, емдейтін де баға, қоғамдық ұжым өмірі, сабақтағы
және сабақтан тыс жұмыстар

Үрей мен мазасыздану туралы түсінік
Үрей – уайым қайғының өте ауыртпашыл түрі. Белгісіз бір жақтан келе
жатқан қатер, алақан терлеу, жүректің соқпай қалуы, бір нәрсені лезде
істеу керек деп қалмайтын сезіну сиқты бәрімізге таныс сезімдер бір орында
отырғызбайды. Ал, бірақ нақты нені және неден қауіптену, қашу керектігін –
біз білмейміз.
Үрей – белгісіз нәрседен қорқыныш. Неміс философы Пауль Тилих жазды.
Үрей – балмыстың жоқтығына қорқыту реакциясы. Бір нәрсеге үрей, аты,
бейнесі, жоқ, бірақ адамның өзін, менің жоғалтуға қауіптендіретін.
Үрейді нақты емес анықталмаған, бағытталмаған қауіп, түсініксіз қатер
сезімі ретінде анықтайды. Бұл белгісіз сезімімен сай келеді. одан қайдан
қатер келетінін білмейді. Қорқыныш эмоциясынан айырмашылығы белгілі бір
бастауы болмайды.
Қорқыныш пен үрейдің біріктіруші басы алаңдаушлық сезімі болады. Адам
қатты алаңдаған (беспакойство) кезде сасқалақтап, қажетті жауап таппай,
толқыннан дірілдей сөйлеп, және көбіне мүлдем сөйлемейді, қорыққан кейіпте
болады. Ішінде бәрі түседі салқындайды, дене ауырлайды, аузы құрғап
алақан ылғалданады, жүзі бозарып, адам түгелімен терге батады. Бір
уақытта ол көп қозғалыс жасайды, аяқты қайта – қайта айқастырып, тынымсыз
киімін түзулеп немесе мүлдем қозғалыссыз қалыпқа енеді. Қатты
алаңдаушылықтың осы көріністері ағза қызметінің психофизиологиясын қысымын
айтады.
Мазасыздану басым болып алаңдаушылық күй мен қоса қозғалыс қозуы
көрінеді. Яғни адам өзін кез-келген және керек емес жұмыспен де шұғылдануға
тырысады. Қиын басқарылатын сөздер ағымы (логария) түрінде көрінетін,
күтуге шыдамы жоқ сипат тән және де көп сөзділік түсінудегі артық байымдлық
жалғыздық қорқынышын жоятын нәзіктік сезімі, жұмысбастылықты көрсететін
үздіксіз қоңырау шалулар жаңа терістеліп тәуелділікке бел буу жойылады,
барлық жаңалық белгісіз болып қабылданған соң, құлық кертартпа
(консервативный) сипатқа ие болады. Бұл қатынас одан да көп үрейленуді
туғызады.
Алаңдау күйіндегі қорқынышқа жай қозғалыс бір, жерде қатып тұру және
аяғымен бір жерді қайта қайта басу тән. Сөйлеу мәнері анық емес, ойлауы
жігерсіз жүректе ауыр, көңілі жабыраңқы. Депрессиядан айырмашлығы қайғы,
апатия, өзін - өзі жою ойы болмайды. Басқа қорқыныш жауламаған тіршілік
әрекеті белсенді өтеді. Осылайша қорқыныш күйі сайланбалы және динамикалық
сипатқа ие.
Осыған орай мазасыздану холерикті ал қорқыныш – флегматик темпераментті
байқатады. Ұзақ жасалған үрейлену аффекті және қорқыныш шынында да
темпераменттің болып тұрған типтерін күшейтуге қабілетті.
Қорқу мен алаңдаушылық күйде адам күту қысымында болады, жиі қорқып, аз
күледі, үнемі уайымдауда. Ол толығымен бұлшықеттерін босаңсыта алмайды,
артығымен шаршайды, бас ауру тән. Шаршағанға қарамастан бірден ұйықтап
кетпейді, әртүрлі ойлар болжаулар маза бермейді. Ұйқы жайсыз жиі түнде
сөйлеу қатты демалу болады. Күнделікті өзінің менімен соғысатын, шатасқан
түстер көреді. Ұйқы сезімі болмайды, ертерек оянуға тырысады.
Қатынас таңдамалы эмоционалды тура емес болып, ескі алаңмен шектеледі.
Бейтаныс адамдармен қатынас қиындап, сөйлемді бастау ауырлап, сұраққа жауап
беруде келеңсіздік туындайды. Бұл әсіресе телефонмен сөйлескенде байқалады,
ойды жинап, негізгіні айту барысында.
Үрейлену абыржу, көбіне өзіндік намыс сезімі дамыған, жауапкершілік,
өзін тануда басқалардың пікіріне жоғары қарайтын адамдарға тән. осыған орай
мазасыздық өзінің өмірі үшін де жақындарның өмірі үшін де жауаптылық
сезімінде көрініс береді. Осыдан келіп, қорқыныш – одан өмрі мен саулығы
үшін қатердің аффектті көрінісі болса. Алда болатын қауіп қатерді күшті
эмоциональді сезімі.
Үрейленудің қорқыныштан айырмашылығы ол тек кері сезімнен емес, көңілді
толқудан да туындайды.
Алаңдаушылық сезімі адымның психикалық құрылымына, өмір тәжірибесіне
тәуелділіктен айналадағылармен қатынасқа байланысты және қорқыныш мәнге де
ие болады. Адам белгісіз алаңдаудан мазасыздануды, ал нақты объекттер
менойлардан қорыққанда қорқынышты сезінеді.
Үрейлену термині қысымның субъективтік сезімдерімен сипатталатын
алаңдаушылық қараңғылықпен, ал физиологиялық жағынан – автономды жүйке
жүйесін белсендіретін, жағымсыз эмоциялық күй мен ішкі шартпен суреттеледі.
Үрейлену күйі стресс қызметінің сатысы сияқты өзгереді.
Әлемдік статистика бойынша, кәдімгі мазасыздану нормасы - 15%,
Қазақстанда 60-75%.
Мак – Рейнольдо үрейленуді өлшейтін 88 процедураны қарастыра келіп,
үрейленудің аралығы бір немесе үштен аса жұп топтары анықтады: кескін,
бейне, (черта) күйі ретінде мазасыздану, мазасыздануға үйір болу, жалпы
және спецификалық мазасыздану.
Күй ретіндегі үрей мұнда және қазір аспектісіне жатады. Ал кескін
ретіндегі мазасыздану – жекелік үрей деңгейінің кәдімгі сипаттағы
абстракцияға жатады. Ал үйір мазасыздану мазасыз түрде жауап беруге
даярлықты сипаттайды.
Жекелік кескін ретіндегі мазасыздану күйі барлығында бірдей болмайды.
Мазасыз адам - күнделікті шешімдер мен өзіне сенімді емес, әр уақытта
сәтсіздікті күтетін, эмоционалды аумалы сенбейтін адам. Жекелік кескін
мазасыздануы невроздың дамуына себеп болуы мүмкін. Бірақ ол құрлуы үшін
одан үрейлену күйін жеңетін адекватты емес көп сәтсіз тәсілдерді өткізуі
керек. Профилактика осындай балалар үшін сенімсіздікті, толқуларды
эмоционалды тұрақсыздықты жеңуге болатын тиімді тәсілдерді табу қажет.
Үрейленудің екі үлкен белгісін бөліп көрсетуге болады. Біріншісі –
толқудан туындайтын ішкі семантикалық белгі, (гректің сама -дене)
екіншісі – мазасыз ситуациясына қарсы сыртқы құлықтың реакциялары.
Үрейленудің ішкі белгілері жүректің жиі соғылуы, жоғарғы жиіліктегі
тыныс алу, ауыздығы, құрғақшылық тамақтағы дауыстың шықпай қалуы ауырлықты
немесе бос аурды сезіну, ыстықты сезіну, аяқтағы әлсіздіктік, қолдың
дірілдеуі, күн сәулесінде тұрып салқындықты сезіну, іштің ауруы, мұздай
және ылғалды алақан, кенеттен әжетханаға барғысы келу, өзін икемсіз сезіну,
тиянақсыз сезіну және т.б. Осы сезінулердің барлығы неге оқушы тақтаға
шығар алдында мұрнын қайта – қайта ұстап көйлегін жөндейді, неге емтихан
уақтында шашын ұстай беретіні біреулер, жөтеле алмай, ал біреулер сыртқа
шығуға сұрана беретіндігін түсіндіріп береді. Бұл көбіне ересек адамдарды
сескендіреді.
Жоғарыда айтылған белгілердің барлығы үрейленді білдірмейді, мысалы, ол
адамның қызуы көтеріліп, суықтап қалуы мүмкін.
Егер осы үрейлену күйі қайталанып бала оларды жеңу тәсілін таппаса,
онда бұл көріністер үлкен бұзылыс симптомдарына көшуі мүмкін. А.Моруаның
байқауынша, қиын сынақ болашақта да мектептегілер үшін мықты, тұрақты
түрде әсер етеді. Үрейлену және қорқыныш - өз алдына ауру; басқа
сәтсіздікке қосылып, оның ағымын қиындатады.
Үрейленудің құлықтық белгілері сомантикалыққа қарағанда кездесоқ және
алуан түрлі кейде үрейлікпен біршама жоғары болғандығы, адам өзіне еріксіз
зиян келтіреді. Осыдан – желінген тырнақ, тырнаған қол, кездейсоқ соққы мен
құлаулар келіп шығады. Сәтсіздіктен құтылу, қашу барысында бала қияли,
өтірік айтады. Селсоқ, ұмытшақ келеді. бұл үрейленуді емес, оны жеңу жолы
екенін айтады. Ситуациядағы үрейленуді танып, білу үшін, бла онымен қалай
күресуді білу үшін, мазасызданудың өзгеру формасын көріністерін білу қажет.

Мазасызданудың себептері
Үрейдің туындау себебі ішкі конфликт, баланың бір қалауы екіншісіне,
бір қажеттігі екіншісіне қарама – қарсы болғандағы пайда болатын
қайшылықтар. Баланың ішкі қайшылық күйі: түрі бастаудан келетін балаға
деген қайшылық (мысалы ата – ана біресе рұқсат беріп біресе қатаң түрде
тиым салады); баланың мүмкіндігі мен ұмтылысына сай келмейтін адекватты
емес талаптар; баланы пәс, тәуелді жағдайда болатын жағымсыз талаптардан
келіп шығады. Үш жағдайда да сүйенішті жоғалту сезімі өмірдің бекем
бағытын жоғалту, айналадағы ортаға сенімсіздік туады.
Ішкі конфликт негізінен балада сыртқы конфликт жатады – ата – анамен,
отбасы және мектеппен, құрдастарымен үлкендермен. Барлық уақытта қоршаған
орта жағдайы басының ішкі қайшылықтарына айналмайды. Егер де әжесі мен
анасы бір – бірін ұнатпай оны әртүрлі етіп тәрбиелесе, әрбір бала мазасыз
келмейді. ол, тек, бала конфликтегі екі жақты да жүрегіне жақын қабылдаса
ғана – үрейленудің жасалуына бүкіл жағдай жасалады.
Бала жанында тәрбиелену жүйесі емес, өзіндік қалауы – анасын ренжітпеу,
әжесіне ұнау қайшылыққа түседі. Осылайша отбасының ажырасуы да балаға
әсерін тигізеді. Неге осы сияқты сыртқы конфликттер бір балаларға тереңінен
батып, ал кейбір балаларға онша әсер етпейді. Себеп көп, бірақ бастысы –
бала үшін қандай қатынастың мәнді болуы. Егер оқушыға мұғалім пікірі қымбат
болмаса, ол конфликттен құтылуға тырысады, бірақ жаны күйзелмейді.
Қатынас шеңбері кең болған сайын, үрейленудің қалыптасуына негіз
болатын ситуациялар да көп болады. Бірақ баланың әлеммен қатынасы тар болса
да, бала толығымен өсіп дами алмайды. Егер де, мысалыға алатын болсақ, бала
үшін мәнді ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бастауыш сынып окушыларының психологиялық ерекшеліктері туралы
Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері
Бастауыш сынып оқушыларының темперамент ерекшеліктері
Бастауыш сынып математикасын оқытудың педагогикалық– психологиялық ерекшеліктері
Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттерін диагностикалау ерекшеліктері
Бастауыш сынып математикасын оқытудың педагогикалық - психологиялық ерекшеліктері
Іс-әрекет туралы жалпы ұғым
Бастауыш сынып математикасын оқытудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері
Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық даму ерекшеліктері
Бастауыш сынып жасындағылардың ерекшеліктері мен дамуы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь