Қаржы тәуекелін басқару («PERFECT» ЖШС мысалында)

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

І. ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1. Тәуекел мәні, мазмұны, түрлері, әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2. Қаржылық тәуекелді төмендету тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.3. Компанияның тәуекел деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12

II. «PERFECT» ЖШС ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛІ ЖӘНЕ ОНЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ

2.1. «PERFECT» ЖШС.нің қаржы.шаруашылық қызметін талдау ... ... ... ... ... ...15
2.2. «PERFECT» ЖШС.нің қаржы тәуекелін басқаруды талдау ... ... ... ... ... ... ..21


ІІІ. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛІН БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 «PERFECT» ЖШС.нің тәуекелдерді басқару жүйесін дамытудың негізгі бағыттары және шетелдік тәжірибені қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
Нарықтық экономика жағдайында тәуекел – бұл кәсіпкерліктің маңызды элементі. Тәуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нәтижелілігіне әсер ететін көптеген шарттар және факторлармен байланысты қызметтердің кез келген түрлеріне тән. Тарихи тәжірибе көзделген нәтижелерге жетпеу тәуекелі тауарлы-ақшалай қатынастар және шаруашылық айналым қатысушыларының бәсекелестігі жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық қатынастардың пайда болуы және дамуымен байланысты тәуекелдің түрлі теориялары пайда болады, ал экономикалық теорияның классиктері шаруашылық қызметтегі тәуекел мәселелерін зерттеуге көп көңіл бөледі.
Тәуекелсіз кәсіпкерлік болмайды. Ең көп табысты жоғары тәуекелді нарықтық операциялар әкеледі. Алайда барлық жерде шек керек. Тәуекел міндетті түрде максималды жіберілетін шекке дейін есептелуі тиіс.
Тәуекел мөлшеріне және дәрежесіне стратегия және қаржылық менеджмент әдістерімен жүзеге асырылатын қаржылық механизм арқылы нақты әсер етуге болады. Бұл тәуекелді басқарудың өзіндік механизмі тәуекел-менеджменті болып табылады. Тәуекел-менеджментінің негізі тәуекелді анықтау және төмендету бойынша ұйымдастырушылық жұмыстар болып табылады.
Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін тәуекелдік факторы нарықтық экономикада үдей түседі. Шаруашылық жүргізуші субьектінің дұрыс ұйымдастырылған тәуекелдік менеджменті табыстылық кепілі болып табылады.
Тәуекелділік қандай да бір жағымсыз жағдайдың болуының мүмкіндігін көрсетеді. Тәуекелділік ұғымы кәсіпорын ресурстарының бір бөлігін жоғалту ықтималдығын, қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табыстардың толық алынбауын немесе қосымша шығындардың пайда болуын білдіреді.
Тәуекелділік ықтималдық категориясына жатады, яғни оны белгілі бір деңгейдегі жоғалтулардың ықтималдылығы ретінде есептейді.
Кәсіпкерлік тәуекелділіктің жағымды деңгейдегі және мақсатты шешімдер қабылдаған кезде белгілі бір жоғалтуларға апаруы ықтималдылығын білумен шектеліп қоймай, сонымен қатар ол жоғалтулар сол немесе басқа деңгейден аспау ықтималдығын да қарастыруы керек.
Нарықтық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі бизнестің тәуекелсіз болмайтынын көрсетеді. Кәсіпкер тәуекелді ең төменгі мүмкін болатын деңгейге дейін қалай азайтатынын білуі қажет. Фирма үшін қандай да бір жағымсыз жағдай болса да, кәсіпкер негативті нәтижелерді азайту мүмкіндіктерін қарастыруы керек.
Тәуекелді өзін-өзі сақтандыру есебінен және хеджирлеу жолымен тәуекелдің бөліктерін басқа фирмаларға беру арқылы азайтуға болады.
Кәсіпкерлік тәуекел бұл бизнестің түріне байланысты компания қызметінің тәуекелі. Оның негізгі түрлері: өндірістік, коммерциялық және қаржылық тәуекел.
Өндірістік тәуекелдің пайда болу себептері: ұйғарылған өндіріс көлемінің мүмкін болатын төмендеуі, материалдық шығындардың өсуі, қызметкерлердің наразылығы, менеджерлердің қателері, көтеріңкі аударым сомалары мен салықтарды төлеу.
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. – 1998 ж.
2. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «О бухгалтерском учете» от 26 декабря 1995 г., № 2732.
3. Закон об аудиторской деятельности от 20 ноября 1998 года с изменениями от 18 декабря 2002 года и от 15 января 2003 года.
4. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. Алматы, 2003 ж.
5. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. М.: «Ось-89», 2005. – 80 с.
6. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: “Перспектива”, 1996.
7. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева А.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. Алматы, Экономика, 1998 г.
8. Дюсембаев К.Ш., Теория аудита. Алматы, Экономика, 1998 г.
9. Джеймс К., Хорн, Джон М, Вахович, Основы финансового менеджмента. Киев, Перевод с английского, 2004г.
10. Грачев А.В., Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. Москва, Изд. Финпресс, 2004 г.
11. Ефимова О.В., Финансовый анализ. Москва. Изд.Бухучет, 2004г.
12. Ковалев В.В., Финансовый анализ, методы и процедуры. Москва, Финансы и статистика 2003 г.
13. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Годовая и квартальная бухгалтерская отчетность. М.: “Дело и Сервис”, 2001.
14. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. М.: “Финансы и статистика”,1998.
15. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М, 2005.
16. Нитецкий В.В., Гаврило А.А. Финансовый анализ в аудите. Москва. Дело, 2007 г.
17. Бараненкова С.А. Управленческий анализ. Москва. Финансы и статистика, 2006 г.
18. Абрютина М.С. Финансовый анализ коммерческой деятельности. Москва. Финпресс. 2007 г.
19. Яцюк Н.А., Халевинская Е.Д. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия// Аудит и финансовый анализ. 2004г. №1 стр.80.
20. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии, 2004 г.
21. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Гылым, 2004 г.
22. Годовой отчет 2008 г ТОО «PERFECT».
23. http://www. PERFECT.ru/.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
......................................................3
І. Қаржы тәуекелін басқаруДЫҢ теориялық аспектілері
1.1. Тәуекел мәні, мазмұны, түрлері, әдістері
..............................................................5
1.2. Қаржылық тәуекелді төмендету
тәсілдері..............................................................9
1.3. Компанияның тәуекел деңгейін
бағалау...............................................................12
II. ... ЖШС ... ... ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ТАЛДАУ
2.1. «PERFECT» ЖШС-нің қаржы-шаруашылық қызметін талдау
.......................15
2.2. «PERFECT» ЖШС-нің қаржы тәуекелін басқаруды талдау
..........................21
ІІІ. КӘСІПОРЫННЫҢ қаржыЛЫқ тәуекелІН ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... жүйесін дамытудың негізгі
бағыттары және шетелдік тәжірибені қолдану
.........................................................26
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
.................................36
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
............................................................................
.38
Кіріспе
Нарықтық ... ... ... – бұл ... ... ... ... кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нәтижелілігіне
әсер ететін көптеген ... және ... ... ... ... ... тән. Тарихи тәжірибе көзделген нәтижелерге ... ... ... және ... ... ... жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық
қатынастардың пайда болуы және дамуымен ... ... ... пайда болады, ал экономикалық теорияның классиктері шаруашылық
қызметтегі тәуекел ... ... көп ... ... ... болмайды. Ең көп табысты ... ... ... ... ... ... жерде шек керек.
Тәуекел міндетті түрде максималды жіберілетін шекке ... ... ... ... және ... ... және қаржылық менеджмент
әдістерімен жүзеге асырылатын қаржылық механизм арқылы нақты әсер ... Бұл ... ... өзіндік механизмі тәуекел-менеджменті
болып табылады. ... ... ... ... ... бойынша ұйымдастырушылық жұмыстар болып табылады.
Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін ... ... ... үдей ... Шаруашылық жүргізуші ... ... ... ... ... кепілі болып табылады.
Тәуекелділік қандай да бір жағымсыз ... ... ... ... ... кәсіпорын ресурстарының бір бөлігін жоғалту
ықтималдығын, қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табыстардың толық алынбауын
немесе қосымша шығындардың пайда ... ... ... ... ... яғни оны ... бір
деңгейдегі жоғалтулардың ықтималдылығы ретінде есептейді.
Кәсіпкерлік тәуекелділіктің жағымды деңгейдегі және мақсатты шешімдер
қабылдаған кезде ... бір ... ... ықтималдылығын білумен
шектеліп қоймай, сонымен қатар ол жоғалтулар сол ... ... ... ... да ... керек.
Нарықтық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі бизнестің тәуекелсіз
болмайтынын көрсетеді. Кәсіпкер тәуекелді ең ... ... ... ... ... азайтатынын білуі қажет. Фирма үшін ... да ... ... ... да, ... негативті нәтижелерді азайту
мүмкіндіктерін қарастыруы керек.
Тәуекелді өзін-өзі сақтандыру есебінен және ... ... ... ... фирмаларға беру арқылы азайтуға болады.
Кәсіпкерлік тәуекел бұл бизнестің түріне байланысты ... ... Оның ... түрлері: өндірістік, коммерциялық және
қаржылық тәуекел.
Өндірістік тәуекелдің пайда болу ... ... ... ... болатын төмендеуі, материалдық шығындардың өсуі,
қызметкерлердің ... ... ... ... аударым
сомалары мен салықтарды төлеу.
Коммерциялық тәуекел кәсіпкер өндірген немесе сатып алған ... ... ... ... ... ... Оның себептері: өнімді
өткізу көлемінің төмендеуі, материалдық ... ... алу ... ... алу ... ойда ... төмендеуі, айналым
шығындарының өсуі, экономиканың тұрақсыздығы және клиенттердің ұнату
қабілетінің өзгеруі, ... ... ... ... ... алты ... ... Мақсаттарды анықтау
* Тәуекелді анықтау
* Тәуекелді бағалау
* Оларды жүзеге асыру
* Нәтижелерді бағалау
Қаржылық ... ... ... және басқа да қаржылық
институттармен қатынас өрісінде пайда болады. ... ... ... және меншікті қаражаттардың арақатынастарының көлемінің
жоғарлауы, ... ... ... әрекетсіздігі, бір жобаға
бір мезгілде көп қаражат жұмсау.
Тақырыптың ... ... ... сынағына түсіп және
кәсіпорындар ... ішкі ... ... ... ... қазіргі
жағдайлардағы кәсіпорынның қаржылық күйі мен оны талдау әдістемесі; бұл
процесте ... ... ... ... ... талдау үлкен
роль атқарады.
Қаржылық талдау ұйымның ақшалай қаражатының қаржылық ағымының
қозғалысының ... ... және ... материалдық ресурстардың
жұмсалуының мөлшері мен нормативінің сақталуын ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың негізгі мақсаты – қаржылық тәуекелдің мәнін
толығырақ ашып, нақты кәсіпорын мысалында қаржы ... ... ... және оның ... мен оны ... ... ұсыныстар
беру.
Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде қаржы тәуекелін
басқару теориясы, яғни ... ... оны ... ... ... ... тәуекелді төмендету тәсілдері жазылған.
Екінші бөлімінде нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын мысалы
ретінде ... ... ... оның қаржылық жағдайы, қаржылық тәуекелді
басқару жүйесі талданады.
Үшінші бөлімінде қаржылық тәуекелді басқару жүйесі жетілдіру туралы
сөз ... ... ... ... теориялық аспектілері
1.1.Тәуекел мәні, мазмұны, түрлері, әдістері
Тәуекел табиғаттың түрлі құбылыстары және қоғамның қызмет ... ... ... ... жоғалтулар қаупімен түсіндіріледі.
Экономикалық категория ретінде тәуекел ... ... ... ... ... да мүмкін жағдайларды ұсынады. Мұндай жағдайдың туындауы
салдарынан ... үш ... ... ... ... ... ... шығын), нольдік, жағымды (ұтыс, пайда, табыс).
Тәуекелді басқаруға болады, яғни тәуекелдік жағдай туындауын белгілі
бір ... ... және ... ... ... үшін ... ... беретін түрлі шаралар қолдануға болады.
Көбінесе тәуекелді басқаруды ұйымдастыру ... ... ... ... нәтижеге (тәуекелдік жағдайдың нәтижесіне) байланысты
тәуекелдер екі үлкен топқа бөлуге болады: таза және спекулятивтік.
Таза тәуекелдер жағымсыз немесе ... ... ... ... ... ... түрлеріне келесілер жатады: табиғи, экологиялық, саясаттық,
транспорттық және ... ... ... (мүліктік, өндірістік,
саудалық).
Спекулятивтік тәуекелдер жағымды да, жағымсыз да ... ... ... Бұл тәуекел түрлеріне коммерциялық тәуекелдер
бөлімі болып табылатын қаржы тәуекелдері жатады.
Дипломдық жұмыс тақырыбы ... ... ... ... ... ... тоқталамыз.
Қаржы тәуекелі кәсіпорын қаржылық институттармен (банктер, ... ... ... ... және т.б.) ... пайда болады.
Қаржы тәуекелінің туындау себептері – инфляциялық факторлар, банктің
есептік мөлшерлемелерінің өсуі, бағалы қағаздар құнының төмендеуі және ... ... екі ... ... ақшаның сатып алу қабілеттілігімен байланысты тәуекелдер;
2) капитал салымдарымен байланысты ... ... ... алу ... ... ... келесі түрлері жатады: инфляциялық және ... ... ... өтімділік тәуекелі.
Инфляция ақшаның құнсыздануы болып табылады, бағалар өседі. ... ... кері ... ол ... ... және соған сәйкес
ақшаның сатып алу ... ... ... ...... ... кезінде нақты сатып ... ... ... көрі ... ... табыстар тез
құнсыздануындағы тәуекел. Мұндай жағдайда кәсіпкер нақты шығыстарға ... ...... ... кезінде бағалар деңгейі
төмендейді, ... ... ... ... ... тәуекелдер сыртқы экономикалық, несиелік және ... ... ... ... кезінде бір шетелдік валюта бағамының басқа
валюта бағамына қатынасының өзгеруімен ... ... ... түсіндіріледі.
Өтімділік тәуекелі – тұтынушылық құнының және сапалық бағаның өзгерісі
себебінен бағалы қағаздар ... ... да ... ... ... ... ... байланысты тәуекелдер.
Инвестициялық тәуекелдер келесі ішкі жүйелік тәуекелдерді қамтиды:
1) жіберіліп қойған ... ... ... ... ... ... қаржылық жоғалтулар тәуекелі.
Жіберіліп қойған пайда тәуекелі – ... бір ... ... ... ... т.с.с.) іске асырмау нәтижесінде
жанама (қосымша) қаржылық зиянның (алынбаған ... ... ... ... ... портфельдік инвестициялар, салымдар
және ... ... ... және ... ... ... туындауы мүмкін.
Портфельдік инвестициялар инвестициялық портфельдің пайда болуымен
байланысты және бағалы ... және ... ... ... алумен
түсіндіріледі. «Портфельдік» термині итальян сөзінен «Porte foglio» шығып,
инвесторда бар бағалы қағаздардың жиынтығын білдіреді.
Табыстылықтың ... ... ... ... ... ... тәуекелдер және несиелік тәуекелдер.
Пайыздық тәуекелдерге тартылған қаражаттар бойынша төленетін пайыздық
мөлшерлемелер ұсынылған несиелер ... ... ... ... ... ... ... несиелік мекемелердің,
инвестициялық институтардың жоғалту қауіптері ... ... ... ... акциялар бойынша дивидендтердің, облигациялар,
сертификаттар және басқа бағалы ... ... ... ... ... ... жоғалтулар тәуекелі
жатады.
Пайыздың нарықтық мөлшерлемесінің өсімі бағалы қағаздардың бағамдық
құнының төмендеуіне алып ... ... ... ... ... ... жоғарылауы салдарынан төмен тұрақты пайыз ... және ... ... ... ... жедел қайта қабылданатын
бағалы қағаздардың массалық алынып тасталуының басталуы мүмкін.
Тұрақтандырылған ... ... ... ... ... ... тұрақты пайыздық орта мерзімді және ұзақ мерзімді бағалы ... ... ... ... ... тәуекелге ұшырауы мүмкін. Басқаша
айтқанда, инвестор ... ... ... ... ... ала ... бірақ жоғарыда көрсетілгендерге салынған өз қаражаттарын босата
алмайды.
Тұрақтандырылған деңгеймен салыстырғандағы ... ... ... ... тұрақты пайызды орта мерзімді және ұзақ мерзімді бағалы
қағаздарды айналысқа шығарған эмитент ... ... ... мүмкін.
Басқаша айтқанда, эмитент нарықтан төмен пайызды қаражаттар ... ... ... ол өзі ... ... қағаздармен байланысты.
Тәуекелдің бұл түрі инфляция жағдайында пайыздық мөлшерлемелердің тез
өсуі кезінде қысқа мерзімді ... ... үшін де мән ... ...... ... негізгі қарыз және несиегерге
жататын пайыздардың төленбей қалу қаупі. Несиелік тәуекелге сонымен ... ... ... шығарған эмитент қағаздар бойынша пайыздар немесе
қарыздың негізгі сомасын төлей алмайтын жағдай да ... ... ... ... ... қаржылық жоғалтулар түрлілігі
болуы мүмкін.
Тікелей қаржылық жоғалтулар тәуекелі келесі түрлерін қамтиды: биржалық
тәуекел, селективтік тәуекел, банкроттық тәуекел, сонымен ... ... ... өзімен бірге биржалық мәмілелерден жоғалту
қаупін ұсынады. Бұл тәуекелдерге келесілер жатады: коммерциялық ... ... ... ... ... комиссиялық сыйақы төлемеу
тәуекелі және т.б.
Селективтік тәуекелдер (латын тілінен selectio – таңдау, ... ... ... басқа бағалы қағаздармен
салыстырғанда инвестициялау үшін ... ... ... ... ... ... емес ... тәуекелі.
Банкроттық тәуекелі өзімен бірге капитал салымының әдісін дұрыс емес
таңдау, ... ... ... ... ... және ... алған
міндеттемелер бойынша есептесе алмау нәтижесінде туындайтын қауіпті
ұсынады. Нәтижесінде кәсіпкер ... ... ... ... ... уақыт функциясын ұсынады. Берілген
қаржылық актив немесе ... ... түрі үшін ... ... уақыт
бойында жоғарылайды. Мысалы, импорттаушының шығыстары бүгінгі күнде
контрактіге ... ... ... ... бойынша төлем мерзіміне дейінгі
уақытқа байланысты, себебі ұлттық валютаға шетел ... ... ... /9,64б./.
Шетелдік тәжірибеде капитал салымы тәуекелін саналы анықтау ... ... ... ... әдіс ... жобаның өткен мерзімдегі нәтижелермен
байланысты ... ... ... ... ... ... ... Егер капитал салымы жобасы бірінші мерзімде қабылданатын
болса, онда келесі мерзімдерде ол қабылдануы мүмкін.
Егер түрлі мерзімдердегі ақша ағымдары ... ... ... онда әр уақыт мерзімі үшін ақша ағымдарының нәтижелерін ықтималды
орналастыруды анықтау қажет.
Тәуекелдің жоғары, ... ... ... ... ... көлемін (не деңгейін) екі критерий арқылы өлшенеді (бағаланады):
орташа ауытқу ... ... және ... болатын нәтижелерді
өзгермелілігімен (вариация).
Сонымен бірге ... ... ... мәні ... ... де ... Ауытқу орташа күтілетін мәннің орташа ... ... мен ... ... жүргізуші субъектілернің қаржылық тәуекелін бағалаудағы
дисперсия өзімен бірге тәуекелді салымдардың ... ... ... қаржылық нәтижелердің квадраттық ауытқулардың орташа салмақты ... σ² - ...... ... ... әр жағдайы үшін күтілетін
мәні;
x – қаржылық тәуекелдің орташа болжамды мәні;
n – қаржы ресурстарының салымдарының саны(жиілік).
Дисперсия қаржылық ... ... ... ... ал ... ... ... вариация коэффициенті
көрсетеді. Ол келесі формуламен анықталады:
v=σ/x·100,
мұндағы v – вариация коэффициенті;
σ – орташа квадраттық ауытқу;
x – қаржылық тәуекелдің ... ... ... ... 1-ден 100%-ға дейін өзгеруі мүмкін. Вариация
коэффициенті қаншалықты ... ... ... ... күшті. Вариация
коэффициентінің түрлі мәндеріне келесідей сапалы баға бекітілген: 10% ...... ... ... 10-25% - ... ... орташа
тербелісі; 25%-дан жоғары – қаржылық тәуекелдің жоғары тербелісі.
Дисперсия мен вариацияны қолданған кезде тәуекелдің қаржылық нәтижені
алудың ... ... бар ... ескеру қажет. ... ... ... ... ... объективті қаржылық
тәуекелдің деңгейін математикалық есептеу негізінде анықтауға болады.
Шаруашылық жүргізуші субъектілернің тәуекелдерін бағалаудың негізгі
әдістері ... ... ... ... ... ... әдіс қаржылық тәуекелдерді факторлық талдау (факторлық ... ... ... ... тәуекелді бағалаудың басқа да аналитикалық әдістері ... ... ... ... ... ... ... ұшырау ықтималдылығы анықталады, жалпы қаржылық
даму деңгейі талданады.
Тәуекелді бағалаудың негізгі әдісі кәсіпорынның қаржылық жағдайын
кешенді талдау, оның ... ... пен ... ... ... ... ... төмендету тәсілдері
Қаржы тәуекелдері түрлі әдістер мен тәсілдер көмегімен шешіледі.
Қаржы тәуекелдерін шешу құралдары ... ... ... ... ... беріп
жіберу, деңгейін төмендету.
Тәуекелден қашу тәуекелмен байланысты шарадан жай ... ... ... үшін ... ... қашу пайда алу
мүмкіндігін қолданбауды білдіреді. Тәуекелді ұстап қалу – ... ... ... ... инвестар венчурлік капиталды
сала отырып, вечурлік капиталдың мүмкін болатын ... ... ... өтей ... ... ала ескереді. Тәуекелді беріп
жіберу инвестор тәуекел ... ... ... ... ... ... ... түсірдіріледі. Бұл жағдайда тәуекелді ... ... ... сақтандыру жолымен жасалды. Тәуекел ...... ... және көлемін қысқарту.
Қаржы тәуекелін шешуде нақты құралдарды таңдауда инвестор ... ... ... меншікті капитал мүмкіндігінше ғана тәуекел етуге болады;
- тәуекелдің соңын ойлау ... аз ... үшін ... ... ... ... принципке сүйенуде инвестор капитал салымын ... ... ... ... ... мүмкін болатын шығыстар көлемін максималды
түрде анықтау;
- оларды (шығыстарды) капитал ... ... ... ... ... ... меншікті қаржы ресурстармен салыстырып,
инвесторды банкроттыққа әкелмей ме екенін анықтау.
Капитал салымы бойынша шығыстар ... ... ... тең, не ... не үлкен болуы мүмкін.
Портфельді инвестиция кезінде, яғни екінші ретті нарықта сатуға болатын
бағалы ... ... ... ... ... ... ... шығыстанатын
капитал көлемінен аз. Инвестордың өзіндік қаржылық ресурстардың қөлемі және
максималды мүмкін болатын шығыстар көлемінің ... ... ... ... Ол ... ... өлшенеді:
Кр = У / С,
мұндағы Кр – тәуекел коэффициенті;
У – максималды мүмкін ... ... ...... түскен қаражатттар есебімен өзіндік қаржылық
ресурстар көлемі.
Екінші ... ... ... шығыстың максималды мүмкін
болатын көлемін біле отырып, оның тәуекелдің ... ... ... және ... (яғни шарадан) бас тарту, тәуекелді ... алу ... ... ... тұлғаның жауаптылығына беру
шешімін қабылдауды талап етеді
Үшінші принциптің қызмет етуі қаржы тәуекелін әсіресе беріп ... Бұл ... ... ... ... мен сақтандыру сыйақы
өзіне жағымды ... ... ... ... ... ... жарнасы – бұл сақтанушының
сақтандырушыға сақтандыру тәуекелі үшін төлемі. Сақтандыру ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі,
өмірі жіне денсаулығы) сақтандырылған ақша сомасы. Егер ... ... ... ... салыстырғанды үлкен болса, онда ... ... тиіс ... ... инвестор тәуекелді өзіне алмау ... ... ... ... үшін түрлі әдістер қолданылады:
- диверсификациялау;
- таңдау және нәтижелер туралы қосымша ақпараттар алу;
- ... ... ... ... және ... ... арасында тығыз байланысты түрлі ... ... ... ... ... ... ... принципінде клиенттерге өз акцияларын сататын,
ал алған қаражаттарды нарықтан сатып ... және ... ... табыс
әкелетін түрлі бағалы қағаздарға салатын инвестициялық қорлардың қызметіне
негізделеді.
Диверсификациялау түрлі қызметтер арасында ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Сонымен, инвестор бір
акционерлік қоғам орнына бірнеше түрлі акционерлік қоғам N ... ... ... ықтималдылығын N есеге көбейтеді және сәйкесінше тәуекел деігейін
N есе төмендетеді.
Кейде ... ... ... және шектелген ақпараттар
жағдайында шешім қабылдайды. Әрине, егер ... ... ... ... ол
сапалы болжам жасап, тәуекел діңгейін ... ... еді. Бұл ... ... ... көрсетеді.
Ақпарат бағалы тауар болып табылады, ол үшін ... ... ... ... олай болса, ақпаратқа капитал салымы кәсіпкерліктің бір
сферасы болып табылады. Толық ақпарат құны толық ... бар ... ... ... ... алу құны мен ... ... емес жағдайдағы
күтілетін құн арасындағы қатынасы ретінде есептеледі. Егер болжам нақты
болып ... да, ... ... ... ... ... ... сұраныс пен өткізу нарығын зеттеуге салған тиімді.
Шектеу – ... ... ... және тағы басқалардың шекті
сомасын бекіту. Шектеу тәуекел деңгейін төмендетудің маңызды ... ... және ... ... қарыз беруде, овердрафт ... ... ... ... ... несиеге(несие
карточкасы бойынша), жол чектері және еврочектер бойынша сату, инвесторлар
капитал салымы сомасын ... ... ... /7,181б./.
Сақтандыру мәні – тәуекелден қашу үшін инвестор табыстың бөлігінен ... яғни ... ... нөлге дейін төмендету үшін төлеуге дайын.
Егер сақтандыру құны мүмкін болатын ... тең ... онда ... ... ... кешу ... кез келген қаржылық жоғалтуларды толық өтеуді
қамтамасыз ететіндей сақтана алады. ... ... ... ... ... әдістерінің ең тараған түрі болып табылады. Сақтандыру –
бұл ерекше қаржылық қатынастар. Бұл қатынастар үшін міндетті түрде екі ... ... ... мен сақтанушы. Сақтандырушы сақтанушы төлемдері
есебінен ақша қорын (сақтандыру ... ... қор) ... үшін ... ... ақша ... мақсатты бағыттылық
сипаты тән, оның ресурстарын тек алдын ала ... ... ... ... ... жұмсау; қатынастардың ықтималдылық
сипаты, себебі сәйкес жағдай ... ... оның күші ... және ... ... ... ... ала белгісіз; ... ... бұл ... ... ... ... ... төлеміне бағытталған.
Сақтандыру процесінде сақтандыру қорын құруда қатысушылар арасында
қаражаттарды қайта бөлу ... бір ... ... сақтанушы
жоғалтуларын өтеу жоғалтуларды барлығына бөлу жолымен жүргізіледі. Белгілі
бір ... ... ... ... саны өтеу ... ... ... болады.
Бұл тәсілдер тәуекел дәрежесін төмендету ... ... шешу ... ... ... шешу әдістері болып
табылады: тәуекелден қашу, ұстау, яғни тәуекелді инвесторға қалдыру және
тапсыру, мысалы, сақтандыру ... ... үшін ... ... ... мүмкін:
* диверсификация
* нәтижелер мен таңдаулар туралы қосымша ақпарат алу
* лимиттеу
* өзін-өзі сақтандыру
* сақтандыру
* валюталық тәуекелдерден сақтандыру
* хеджирлеу
* ... ... ... ... ... ... қорлардың қолдануын бағалау және есепке алу
Лимиттеу - шекті мөлшер, ресурстардың нақты түрі ... ... ... ... ... ... ... көлеміне, тауарлардың
әкелімі мен әкетіліміне, еңбекақы деңгейіне, ... ... ... ... ... бұл ... жүргізуші субъектінің резервтік
қорларын кұру және оларды ... жабу үшін ... ... - ... мен ... ... болашақта баға мен валюталар
бағамының ықтимал өзгеруі ... ... ... ... ... Ол ... және ... фирмаларының жай коммерциялық қызметіне
немесе банктердің, сақтандыру компанияларының, зейнетақы қорларының ... ... ... жүзеге асырылады және фьючерстік өзара
шарттарды сатып алумен ... ... ... ... тетігі
мынада: тараптар тауарларды сатып алу сату ... ... және ... ... ... ... ... мәмілені рәсімдейді, яғни сатушы
осы тауарды сатып алуға, сатып алушы сатуға шарт ... Ал ... ... кез ... ... инфляциялық секіріс сатушылар мен
сатып алушыларға бір келісім шарт бойынша ұтылыс және екінші келісім шарт
бойынша ұтыс ... ... ... жүзеге асырылып, қауіп қатер
азаяды.
1.3. Компанияның тәуекел деңгейін бағалау
Тәуекелділікті бағалау және оның ... ... ... ... ... ... ауытқу
■ Варриациялық коэффициент
Дисперсия - күтілетін көрсеткішке қатысты ықтималдылық нәтижесінің
жан-жақтылық немесе бытыранқылық ... ... ... ... ... да ... ... формуласынан қарап отырғанымыздай орташа күтілетін
нәтиженің ауытқуының квадраты ретінде ... ... ... ... ... мөлшерін көрсетеді.Тәуекелділіктің деңгейі пайызбен
анықталуына байланысты дисперсия, пайыздың квадраты ... ... ... ... ... дисперсияның түбірінен қарастырылатын
көрсеткіш:
Варриациялық коэффициент - күтілетін табыстылық жоғары болған сайын
оның орташа квадраттық ... ... Егер ... бір жоба бойынша
табыстылықты бөлу бір қалыпты болса, осы жобаның ... ... ... ықтималдылығы оның орташа квадраттық ауытқуының оң нәтиже
беретініне ... ... ... ... ... ... ... бағалаудың тағы бір көрсеткіші компанияның қаржылық
жағдайын, тұрақтылығын, ... ... ... Бұл ... талдау,
оның мақсаты қаржылық деңгейін, баланс және қаржылық есеп нәтижелері
бойынша даму ... ... ... ... ... ... ... кеңінен тараған. Оның мақсаты – кәсіпорынның балансы мен қаржылық
нәтижелер және ... ... ... ... ... ... қаржылық
жағдайын және даму динамикасын бағалау. Мұнда қаражаттарды (активтерді)
орналастыру мен ... ... ... ... ... ... яғни ... назар аударылады.
Қаржылық жағдай тұрақтылығының баланстық моделі кеңінен танымал. Бұл
модель негізінде қаржылық ... ... ... және кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылық деңгейі талданады:
Ф + З + Дс = Ис + Кт + К + ... Ф – ... ... немесе басқа айналымнан тыс активтер;
З – запастар мен ...... ... ... мерзімді қаржылық салымдар,
дебиторлық қарыздар және басқа активтер;
Ис – меншікті қаражаттар көздері;
Кт – ... ұзақ ... ... және ... – қысқа мерзімді несиелер;
Р – кредиторлық қарыздыр.
Қаржылық ... ... үшін ... ... ... ... беретін коэффициенттерді (мультипликаторлар) есептеуде
негізделетін мультипликативті ... ... ... ... (коэффициенттерді) есептеу есеп берудің белгілі баптары
арасындағы қатынасын анықтауда ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. ... ... ... бойынша дайын бағдарламалық өнімдер жиынтығы жасалған. Әр
кәсіпорынның қаржылық тәуекелді жекеше модельдеу мүмкіндіктері бар.
Қаржылық жағдайды ... ... ... ықтималдылығын
анықтауға, болашақта кәсіпорынның даму перспективасын айқындауға мүмкіндік
береді. Сонымен ... ... ... ... мен ... ... ... сыртқы белгілері келсесілер: міндеттемелерді
орындамау, төлемдерді тоқтату, салықтарды төлеу мерзімдерінің кешіктірілуі,
өндірістік, коммерциялық дәстүрлі байланыстардың ... Ішкі ... ... қалуы, өткізу көлемінің ... ... ... ... өтіп ... ... ... жоғары үлесі,
қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің төмен ... ... ... қарыздық қаражаттарды қолдану үлесінің жоғарылылығы.
Әр кәсіпорында жіберілетін ... ... ... ... ... – жалпы жоғалтулар бекітілген тәуекелдің ... ... ... ... ... ... ... көлеміне (зона) ... ... ... ... ... құру ... сала ... өзгерісі,
өндірістің мерзімдік сипаты, ... ... ... өнім диверсификация мүмкіндігі, клиенттер мен жабдықтаушылыр
диверсификациясы, әлемдік нарыққа шығу мүмкіндігі әсер ... ... ... ... ... ... келесі
облыстары бар:
- тәуекелсіз зона;
- минималды тәуекел облысы;
- жоғары тәуекел облысы;
- критикалық тәуекел облысы;
- ... ... ... ... ... ... қаржылық тәуекелдің ауданы анықталып,
компанияның қаржылық тұрақтылығының деңгейі талданады. Мына ... - ... ... және айналымнан тыс активтер
3 - қорлар мен шығындар
Дс - ақша ... ... ... ... ... дебиторлық
қарыз бен ... да ... - ... ... көздері
Кт - ұзақ мерзімді несиелер мен қарыз қаражаттар
Кк - қысқа мерзімді несиелер
Р - ... ... ... ... ... тәуекелін бағалау үшін
рейтингілік әдіс қолданылуы ... Оның ... ... ... ... ... топтастырылады. Кейін
кәсіпорынның ... ... ... ... ... орта ... мәні ... ретінде есептелетін интегралды рейтингі анықталады.
Келесі кезеңде кәсіпорындардың талданатын ... ... ... әр ... ... рейтинг мәні есептеледі. Рейтингте
бірінші орынды экономикалық потенциалы жоғары және төмен деңгейлі тәуекелді
кәсіпорын алады.
Осылайша 1-ші тарауды ... келе ... ... ... ... Бұл ... мен қаржы тәуекелін басқарудың теориялық аспектілеріне,
соның ішінде тәуекелдің экономикалық мәні мен ... оның ... ... ... ... ... ... төмендетудің тәсілдері мен
тәуекел деңгейін ... ... ... ... ... ... ЖШС-нің тәуекелдерді басқару жүйесі
2.1. «PERFECT» ЖШС-нің қаржы-шаруашылық қызметін талдау
«PERFECT» ЖШС-нің қысқаша тарихына тоқталатын болсақ ... 1996 жылы ... ... ең ... Mercedes Bens ... оның қосымша бөлшектерін сататын, осы көлік түріне жөндеу қызметін
көрсететін шағын ... ... өз ... ... ... ... ғана ... қызмет көрсету орталығының ... ... Өте ... ... ... ... сапалы
және жауапкершілікті түрде жөндеу, ... ... ... ... ... ... ... (бүгінде
кәсіпорында 200-ден аса маман қызмет етеді), әрбір тұтынушыға деген ... ... ғана ... ... ... ... аумағына әйгілі ірі
кәсіпорынға айналуына жол ашты.
2003-2004 жылдары Алматы ... ... ... 68а ... ... ... ... орталығына күрделі өндеулер жасалып, ол
жерге соңғы жетістер бойынша ... ... ... ... жер аумағы кеңіп, қасына екі қабатты жаңа сипаттағы ғимарат
бой көтеріп, бірінші қабатта көлік ... ... ... ... ... кәсіпорынның орталық кеңселері ... ... ... желісі және қоймалық есептеу жүйелері қалыптасты.
Қазіргі таңда кәсіпорын ... және ... ... ... ... таяу ... Қырғыстан және ... де ... ... ... ... ... көрсету орталығында айына шамамен 2000-нан аса
клиенттерге қызмет көрсетіледі. Олардың ішінде жеке және заңды ... Айта ... ... кәсіпорынның тұтынушыларының ішінен елдегі беделді
деген корпорациялар мен банктер де кездеседі. Мысалы, «Банк Центр Кредит»
АҚ, «Нурбанк» АҚ, ... АҚ, ... АҚ, ... АҚ, шетелдердің
елшіліктері және т.б.
Аладығы ... ... ... ... ... ... ... көрсететін ірі орталықтарды ашу.
Осы аталған кәсіпорын негізінде кәсіпорынның қаржылық жағдайын жан-
жақты талдап, оның ... ... ... ... маңыздылығы
жоғары болып табылады.
Жалпы төлемқабілетсіздік ... және ... ... іс әрекеттері және нақты қаржылық жағдайды бағалау қазіргі кезде
маңызды орын алады. Мұндай ... ... ... ... ... және ... деңгейі болып табылады.
Шаруашылық жүргізуші субъектілер өтімділігін талдауға көшуден ... ... ... ... не ... ... қажет. Өтімділіктің
екі концепциясы ... ... ... ... өтімділік – бұл
кәсіпорынның өзінің қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ...... активтердің ақша қаражаттарына
айналу дайындығы мен жылдамдығы. Шаруашылық жүргізуші ... мәні ... ... баланс өтімділігін ұсынады. Баланс өтімділігін
талдау өтімділік деңгейі ... ... ... қаражаттары және өтеу
мерзімі бойынша ... ... ... ... ... қаражаттары мен міндеттерді сәйкестендіру мынадай
көрсеткіштерді есептеуге мүмкіндік ... ... ... ... ... өтімділік кәсіпорынның қарастырылатын уақыт ішінде
төлемқабілеттілігі және төлемқабілетсіздігі ... ... және ... ... = ( А1 + А2 ) – ( П1 + П2 ), ... ТЛ – ... ... А1 және П1 – ... және ... ... топтардың қорытындылары.
Перспективалық өтімділік – бұл болашақтағы ... мен ... ... Ол келесі формуламен есептелінеді:
ПЛ = А3 – П3, (1.2)
мұндағы ПЛ – перспективалық өтімділік, А3 және П3 – ... және ... ... ... ... ... 1 - ... ЖШС-нің өтімділігін талдау
| | | | | | ... |
| | | | | | ... ... |2007ж. |2008ж ... |2008ж ... | | | | | |2007ж. |2008ж. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... ... |1861 ... |918120 |906030 |-908279 |-905169 ... | ... | | | ... | | |, | | | | |
| | | |П1 | | | | ... |151381 |142034 ... |0 |0 |+151381 |+142034 ... | | ... | | | | ... | ... | | | ... | | |, | | | | |
| | | |П2 | | | | ... |119729 |82793 ... ... |0 |+119729 |+82793 ... | | ... | | | ... | |, | | | | ... | | |П3 | | | | ... |2099281 |2277005 ... |1462112 ... |+677342 ... | | ... | | | ... | |, | | | | ... | | |П4 | | | | ... |2380532 |2503690 |БАЛАНС |2380532 |2503690|- |- ... ... ... .ru/ ... ... талдау №1 аналитикалық кестеде ... ... ... (1.1) және (1.2) формулалары арқылы
есептелінеді.
ТЛ2007 = ( 9841 + 151381 ) – ( 9181120 + 0 ) = - 756898 мың ... = ( 1861 + 142034 ) – ( 906030 + 0 ) = - 760435 мың ... = 119729 – 0 = 119729 мың ... = 82793 – 0 = 82793 мың ... ... ... есеп беру кезеңінің соңына активтер
мен ... ... ... ... ... ... көрсетті: А1 < П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. Осыған байланысты
баланс ... ... деп ... ... Кезеңнің басы мен
соңындағы ... ... ... ... ... яғни қарастырылып отырған кезеңге жақын уақытта кәсіпорын өз
міндеттемелерін ... ... ... бірақ перспективалық
өтімділік көрсеткішінің өсімі болжамды төлемқабілеттілігінің ... яғни ... ... ... қарағанда кәсіпорын тқаржылық
қиындықтарға ұшырамайды. Нәтижесінде есеп беру кезеңнің соңында ... ... ... 0,2 % ... ... бұл қаржылық
жағдайдың шектелгендігін көрсетеді.
Қаржылық ... ... ... ... ... қаржылық
тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштерді зерттеу болып табылады.
Кесте 2 - ... ... ... ... ... тұрақтылығын
бағалау, мың теңгемен
|Көрсеткіш атауы ... мәні | ... |
| |2007 ж. |2008ж. ... ... ... ... қаражаттар көздері |1462112 |1599660 |+137548 |+9,41 ... Ұзақ ... ... |2103175 |2279897 |+176722 |+8,4 ... ... ... |-641063 |-680537 |-39174 |+6,11 ... ... ... |0 |0 |- |- ... ... мен ... құру үшін |-641063 |-680537 |-39174 |+6,11 ... ... ... және ... | | | ... ... болуы | | | | ... ... ... ... |918120 |906030 |-14090 |-1,53 ... ... мен ... құрылуының|277077 |223793 |-53264 |-19,22 ... ... ... көлемі | | | | ... мен ... ... |115835 |79898 |-35937 |-31,05 ... ... мен шығыстардың құрылуы |-756898 |-760435 |-3237 |+0,43 |
|үшін ... ... ... | | | | ... (жеткіліксіздігі) | | | | ... ... мен ... ... |+161222 |+143895 |-17327 |-10,75 ... ... құралдардың артықшылығы | | | | ... | | | | ... ... отчет 2008 ТОО «PERFECT». ... ... ... ... ... бағалау №2 кестеде
көрсетілген. ... ... ... ... ... ... ... емес екенін көрсетеді. 2007 жылдың соңында қаржылық жағдайы
нашарлаған және ... ... ... тұр. Бұл қорытынды келесілер
негізінде жасалады:
- запастар мен шығыстар өзіндік ... ... ... ... ... ... тұрақсыздығын ұстап тұрған басты себеп –
запастар мен ... ... ... ... ... төмендеуі, пайда
болу көздерінің жалпы көлемі 19,22%-ға төмендесе, ... мен ... 31,05% ... 3 - ... ... ... жылдардағы дебиторлық қарызын талдау
|Бап атауы | ... ... |
| | ... | |
| ... |Үлес |Сома, |Үлес | |
| |Мың тг ... |мың тг ... | |
| | | | | | ... ... ... |138071 |91,19 |1332342 |93,18 |-5709 ... ... қарыз |13330 |8,81 |9692 |6,82 |-3638 ... |151381 |100 |142034 |100 |-9347 ... ... ... 2008 ТОО «PERFECT». ... ... ... ... негізігі бөлігі болып
табылады. Дебиторлық қарыз жағдайын талдау №3 кестеде көрсетілген.
Кесте мәліметтері ... ... ... мен ... берушілермен
есеп айырусулар негізгі бөлікті құрайды. Сатып алушылар мен тапсырыс
берушілердің қарыздары қарыздардың ... ... ... ... ... ... ... 93,18% құрайды. Дебиторлық қарыздың 9347 теңгеге
немесе 6,2% төмендеу қаржылық тұрақтылық өсуін көрсетеді.
Кез ... ... ... ету тиімділігі қажетті табыс әкелу
мүмкіндігіне тәуелді ... ... Бұл ... ... ... ... ... ол келесі сұрақтарға жауап
беруге көмек ... ... ... мен ... ... ... ... шығыстардың қаншалықты өндірістік; кәсіпорынға капитал
салымының тиімділігі; ... ... ... ... және ... ... «PERFECT» ЖШС-нің қаржылық нәтижелердің деңгейі мен
динамикасын талдау жүргізіледі. (№4 ... ... ... ... ... 9,46% ... яғни ... масштабы өсті. Өзіндік құны 9,46% ... ... ... ... қарқыны өткізуден түскен табыстардың қарқынынан жоғары. ... ... ... ... ... жүргенін көрсетеді.
Кесте 4 - «PERFECT» ЖШС-нің 2007-2008 жылдардағы қаржылық нәтижелерінің
динамикасы мен ... ... мың ... |2007ж. |2008ж. ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... |1937586 |2120816 |183230 |9,46 ... ... ... ... |998420 |87755 |9,64 ... | | | | ... ... ... |1056921 |1122396 |95475 |9,3 ... Кезең шығыстары |172806 |212703 |39899 |23,09 ... ... және ... |159343 |207803 |48460 |30,41 ... | | | | ... %-рді ... шығындары |13461 |4900 |-8561 |-63,6 ... ... ... |854117 |909693 |55576 |-6,51 ... | | | | ... ... ... ... |863314 |917776 |54462 |6,31 ... қызметтен | | | | ... | | | | ... ... |112663 |- |-112663 |-100 ... ... ... ... |750651 |917776 |167125 |22,26 ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... |- |- |- |- ... | | | | ... ... |750651 |917776 |167125 |22,26 ... ... ... |29718 |37928 |8210 |27,63 ... ... ... таза |780369 |955706 |175335 |22,47 ... | | | | ... ... ... .ru/ ... ... ... ... ... ... табыс 95475 теңгеге
немесе 9,3% өсті. Сонымен қатар талданған ... ... 23,09% ... сның
ішінде жалпы және ұйымдастырушылық шығындары өсуі есебінен.
Негізгі қызметтен табыс 854117 теңгеден 909693 теңгеге ... ... ... ... кезеңде кәсіпорында негізгі емес қызметтен табыс 12,11%-
ға төмендеді. ... ... ... қызмет табысынан салық салуға
дейін 917776 теңге құрады, яғни 6,31%-ға өсті. Қарапайым қызметтен ... ... ... ... ... ... ... өсті және 2007 жылы
750651 мың теңге және 2008 жылы 917776 мың ... ... беру ... ... ... ... ... болмаған
жағдайларынан таза табыс өзгеріссіз қалды, бірақ ... ... ... ... таза ... ... ... оның нәтижесінде таза
табыс кезең соңында 955706 мың теңге құрады және 22,47%-ға ... 5 - ... ... ... ... ... атауы |Есептеу ... мәні ... |
| | | ... |
| | | | | |
| | |2007ж |2008ж | ... Өнім ... ... |40,28 |45,06 |+4,78 ... ... | | | ... ... салудан бұрын қарапайым |44,56 |43,27 |-1,29 ... ... ... | | | |
| ... ... | | | ... ... ... ... |53,37 |59,74 |+6,37 ... |капитал)*100 | | | ... ... ... |32,79 |38,17 |+5,38 ... | | | | ... ... ... ... |37,1 |41,92 |+20,87 ... ... | | | ... қызмет |(негізгі қызметтен |93,79 |91,11 |-2,68 ... ... ... ... | | |
| ... | | | ... ... ... .ru/ ... ... ... №5 кестеде көрсетілген.
«PERFECT» ЖШС-нің рентабельділігін сипаттайтын ... ... ... ... ... ... Сонымен, таза табыс бойынша
өнім рентабельділігін есептегенде, есеп беру кезеңінде әр ... ... ... үшін 4,7% таза ... өсуі ... Алайда, жалпы
рентабельділік 1,29%-ға төмендеген.
Меншікті капитал рентабельділігін есептеу 2007 жылмен салыстырғанда
2008 жылы «PERFECT» ЖШС-нің ... ... әр ... ... таза ... ... тапқан.
Экономикалық рентабельділікті есептеу кезінде келесі анықталды: 2007
жылмен салыстырғанда 2007 жылы кәсіпорынға ... табу ... ... 1 ... ... алу үшін ... қаражаттар 5,38%-ға
көбірек қажет.
Қор рентабельділігін есептеу кезінде анықталатын негізгі құралдар мен
басқа да ұзақ ... ... ... тиімділігі 20,87%-ға өсті.
Негізгі қызмет рентабельділігін есептеу өткізуден табыстың төмендеуін
көрсетті, 1 ... ... ... 2007 ... ... ... төмен.
Өткізілген талдау негізінде кәсіпорын қызметінің жағымды және ... ... ... ... ... ... жақтары келесілер болып
табылады:
- жұмыс тәжірибесі үлкен мамандардың ... ... ... ... өндіру және өткізу процесінің ұйымдастырылғандығы;
- өндірілетін өнімнің жоғары сапасы;
- кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін әрқашан жетілдіру.
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің жағымсыз ... ұзақ ... ... ... ... салмағы және оның сомасының өсуі
кәсіпорынның меншік қаражаттарын ағымдағы активтерге емес, айналымнан тыс
активтерге салатынын куәландырады.
2.2. ... ... ... тәуекелін басқаруды талдау
Тәуекелді бағалау тәуекелді басқарудың жалпы жүйесінінің негізгі
құрамдас бөлігі болып табылады. Ол ... ... ... сапалық не
саналық әдіспен анықтау процесін білдіреді.
Тәуекелді сандық бағалау ... ... алу ... ... сандық бағалауды жүргізу ол үшін сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық
қызмет нарығы дамымағандықтан, көбіне ... ... алу ... ... жеткіліксіздігімен, кейде қажетті мәліметтердің
байланысты бұл қиындықтар себебінен ... ... ... ... ... қатысты бағалау ерекше қызығушылықты тудырады. Бұл
фирма иесі ... ... ... оның ... үшін ... ең ... әдістердің бірі болып табылады.
«PERFECT» ЖШС-нің тәуекелдерін бағалау қаржылық есептілік негізінде
жүргізіледі. №6 ... ... ... ... ... ... ... экспресс–талдау көрсетілген, оның негізінде берілген
кәсіпорынның тәуекелді басқару жүйесін ... ... ... ЖШС-нің 2007-2008 жылдардағы қаржы-шаруашылық қызметін экспресс-
талдау
|Көрсеткіш |Есептеу тәсілі |Нормат|Көрсеткіш мәні |Өзгеріс ... | ... | | |
| | ... | | |
| | | |2007ж. |2008ж. ... ... | | | | | ... | | | | | |ің |
| | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |% |
| | | | | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... ... ... ... ... |- |2380532 |2503690 |+123458 ... ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... |- |0,474 |0,449 |-0,055 ... ... | | | | | ... |негізгі | | | | | ... ... | | | | | |
| ... құны | | | | | ... Өтімділікті бағалау ... ... ... |- |-641063 |-680537 |-39174 |+6,11 ... ... мерзімді | | | | | ... ... | | | | | ... ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |>0,2-0|0,04 |0,005 |-0,008 |-80,00 |
|өтімділік ... |,7 | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |≈1 |0,18 |0,16 |-0,05 |-11,11 ... ... ... | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |1,5-2 |0,3 |0,25 |-0,07 |-16,67 ... ... | | | | ...... | | | | | ... |>0,1 |-5,51 |-8,41 |-2,9 |+52,63 ... |айналым | | | | | ... ... | | | | ... ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... Қаржылық тұрақтылықты бағалау ... ... |>0,5 |0,61 |0,64 |+0,03 |+4,92 ... ... | | | | ... |лық ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... ... айналым |~0,5 |-0,44 |-0,43 |+0,04 |-2,27 ... ... | | | | ... |шік ... | | | | | ... | | | | | | ... |Қарыз |≤1 |0,63 |0,57 |-0,06 |-9,52 ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |>0,8 |0,61 |0,64 |+0,03 |+4,92 ... |капитал+ұзақ | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... ... ... ... |- |1937586 |2120816 |+183230 |+9,46 ... ... | | | | | | ... ... | |- |863314 |917776 |+54462 |+6,31 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |- |0,92 |0,93 |+0,04 |+1,09 ... | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... құны | | | | | ... |- |12,48 |14,63 |+2,15 |17,23 ... |түскен | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... күн/ 4.4 |- |29 |25 |-4 |-13,79 ... ... | | | | | ... | | | | | ... |- |363 |326 |-37 |-10,19 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | |- |75 |54 |-21 |-25 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... ... ... табыс|- |- |780369 |955706 |+175335 |+22,47 ... | |- |854117 |909693 |+55576 |+6,51 ... | | | | | | ... | | | | | | ... Өнім ... |- |1,09 |0,95 |-0,14 |-12,84 ... | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... табыс | | | | | ... ... ... |- |0,53 |0,6 |+0,07 |+13,21 ... ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... ... ... |- |0,33 |0,38 |+0,07 |+15,15 ... ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... ... ... .ru/ ... ... субъектілернің мүліктік жағдайын бағалауда
шаруашылық қаражаттардың ... ... ... балансында
көрсетілетін активтердің жалпы құндылық ... ... ... 2007 ... ... 2008 жылы ... ... ол кәсіпорынның
мүліктік потенциалының өскенін көрсетеді. Модернизация коэффициентінің мәні
(есептелген амортизацияның негізгі капиталдың бастапқы ... ... ... оның ... мәні 0,3-0,5. Модернизация коэффициенті
оптималды мән шегінде орналасқан. Ол кәсіпорын негізгі ... ... ... ... ... білдіреді.
«PERFECT» ЖШС-нің өтімділігін талдау меншікті айналым капиталы
көлемінің 6,11%-ға өсімі ... ... ... ... оның ... ... ... және кезең аяғына 680537 мың теңге құрады, яғни
кәсіпорында ағымдағы активтерді жабу көзі ... ... ... ... ... Абсолютті өтімділік көрсеткіші кезең басына тек 0,04
теңге және ... ... тек 0,005 ... ... міндеттемелер ақша қаражат
есебінен жедел өтелуі мүмкін ... ... ... ... ағымдағы міндеттемелердің кезең
басына 18% және кезең аяғына 16% шоттардағы қаражат және де ... ... ... ... ... көрсетеді. Ағымдағы өтімділік
көрсеткіші активтердің өтімділігінің жалпы баға ... 2007 ... 2008 жылы ... ... бір ... ... ... көрсетеді. Запастарды өтеуде меншікті айналым капиталының
үлесін есептеу динамикада 2,9 ... ... ... ... бұл –
меншікті айналым капиталымен өтелетін запастар құнының бөлігінің төмендеуі,
бұл ... ... ... ... ... басында бұл үлес жағымсыз болды және
5,51 пунктіні құрады.
«PERFECT» ЖШС-нің қаражаттарының тәуелсіздік (автономия) коэффициенті
кәсіпорын иелерінің қаражаттардың ... ... ... ... ... сипаттайды. Қаржылық автономия коэффициентін ... ... ... сомасындағы меншікті қаражаттар үлесі 4,92%
өскенін көрсетеді. Бұл ... ... ... ... көрсетеді, бұл жақсы беталыс, нормативті мәнге де сәйкес келеді.
Меншік ... ... ... ... ... қай бөлігі ағымдағы қызметті қаржыландыру үшін қолданылатынын,
яғни қай ... ... ... ... қай бөлігі капиталданғанын
көрсетеді. Меншік капиталдың маневренность коэффициенті есеп беру кезеңінде
2,27% төмендеді.
Қарыздық және ... ... ... көрсеткіші 9,52%-ға
төмендеуі кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының артуын және кәсіпорынның
кредиторлардан тәуелділігінің төмендеуін куәландырады.
Экспресс-талдау ... ... ... ... ... ... сипаттауға болады: қаржылық жаағдай тұрақты, бірақ ... ... ... ... ... жүргізу қажет.
Тәуекелділік ... ... ... облысына сәйкес келеді.
ІІІ. КӘСІПОРЫННЫҢ қаржыЛЫқ тәуекелІН басқаруДЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ
жолдары
3.1 «PERFECT» ЖШС-нің тәуекелдерді ... ... ... ... және ... ... қолдану
«PERFECT» ЖШС-нің тәуекелдерді басқару жүйесі ... ... ... табылады. Ол барлық тәуекелдер бойынша ... және ... ... ... ... тәуекелдер аллокациясын
алдын ала ескереді.
Басқару вертикалі бөлімінде тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... тәуелсіз,
орталықтандырылған иерархиялық жүйені ұйғарады:
* ... ... ... ... ... Базель
Комитетінің принциптерін ... ... ... ... басқару саясатын, серіктестіктің тәуекелдерді басқару
стратегиялық картасын қабылдау ... ... ... және ... ... ... анықтайды.
* Тәуекелдерді тактикалық басқару: бұны ... ... ... ... ... оперативті басқару: тәуекел менеджменті қызметі жүзеге
асырады.
Тәуекелдерді басқару жүйесіне жалпы бақылауды ішкі нормативтік құжаттар
арқылы корпорация Правлениесы жүзеге асырады.
Тәуекелдерді ... ... ... алгоритмі алдын ала
ескереді:
* Идентификацияны - ... ... ... ... тәуекелдер картасына енгізу;
* Бағалауды - тәуекел шамасын анықтау
* Басқару - ... ... ... ... ... ... оның
белгіленген құрылымын сақтау, қызметтің тәртібі мен мақсатын
қолдау. ... ... ... ... ... ... ... бизнес бөлімдері, тәуекел
менеджменті қызметі және басқа да бөлімдер жасайды.
* Мониторинг - ... ... ... экономикалық
объектілерді үздіксіз қадағалау, басқарудың ... ... ... басты салалары: ... ... ... |• ... элементтерін анықтау |
| ... бар ... ... |
| ...... |
| ... ... оны ... |
| ... ... |
| |• Жаңа ... мен бизнес |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| |• Жаңа ... ... |
| |• ... ... ... |
| ... ... өңдеу ... ... ... |• ... ... ... ... ... ... |
| |• ... ... ... |
| ... ... |
| |• ... ... ... |
| ... ... және ... |• ... тәуекелдерді бағалау |
| ... ... және |
| ... |
| |• ... басқару бойынша |
| ... ... ... |
| ... |
| |• ... ... ... ... ... бойынша шешімдерді |
| ... және ... ... ... ... ... тәуекелдерін тікелей |• Reporting-system қолдау; есеп |
|бақылау ... ... ... |
| |• ... ... |
| ... мен ... ... ... ... ... ... |
| ... мен шектеулердің орындалуын|
| ... |
| |• ... ... |
| ... ... ... |
| ... және ... • Қаржылық|
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... үшін ... |
| |Testing |
| |• ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |• тәуекелдерді басқару қызметінің ... ... ... қамсыздандырылуы туралы |
| ... ... |
| |• ... ... ... |
| ... ... |
| |• ... ... ... ... ... ... |
| |• ... басқарудың |
| ... ... ... жаңа |
| ... жүйеге көшіру ... ... ... ... жүйесінің негізгі мақсаттары:
Тәуекелдерді басқарудың стратегиялық деңгейі
Қаржылық корпорация қызметінің тиімділігін және қаржылық тұрақтылығын
қаммтамасыз ету, ... ... үшін ... ... ... ... ... берілген рентабельділік
деңгейінде акционерлерге тәуекелге тәбетті төмендету туралы ұсыныстар
Тәуекел ... жаңа ... ... МСФО-көшу, Базель
комитетінің ұсыныстарын енгізу т.б
Тәуекелдерді басқарудың тактикалык деңгейі
\
Тәускелдер картасын актуализациялау, тәуекелдерді басқару жүйелерін
ағымдағы жағдайларға бейімдеу
Тәуекелдерді басқарудың бірыңғай ... ... ... және
методолгиялық базаны жетілдіру
Тәуекел
факторларын талдау бизнес бағыты бойьшша экономикалык капиталды бөлу
Тәуекелдерді оперативті басқару
«қытай кабырғасып» құру және қадағалау; корпорацияның басқа да ... ... ... ... шектеу, талдау, бағалау және мониторинг арқылы бизнсс
процесстерге қатысу
Теуекелді ескере отырып, бизнес процессінің тиімділігін бағалау жүйесін
ұйымдастыру және ... ... ... капиталдың аллокациясы арқылы
тәуекелдерді кешенді басқаруға ұмтылады.
Тәуекелдерді басқару қызметінің ұйымдасу құрылымы
Тәуекелдер мен резервтерді басқару бойынша басты атқарушы ... ... ... тәуекелдерді басқару блогы
Операционды
Тәуекелдер
блогы
Агрегирленген
Тәуекелдерд і талдау блогы
Сақтандыру бизнесінің тәуекелдерін талдау блогы
Несиелік тәуекелдерді басқару ... және ... ... және ... ықтималдығы ресми және бейресми көздерден әр түрлі
ақпараттар жинау көмегімен анықталады.
Қаржылық ... ... ең ... ... ... ... талдаудың міндеті мүмкін болатын серіктестерге, жобаға қатысудың
тиімділігі туралы шешім қабылдауға және ақша жоғалтуды болдырмау шараларын
жасау үшін қажет мәліметтерді беру ... ... ... ... тәуекел аймағы ұғымын пайдалану маңызды, яғни
ол шекарасында белгіленген ... ... ... ... ... ... нарықтың жалпы шығындар аймағы. ... ... кез ... ... ... бес ... ... аймағын
бөлуге болады:
1. тәуекелсіз аймақ
2. аз тәуекелді аймақ
3. жоғары тәуекелді аймақ, өндіріс қызметі қысқа мерзімді ... ... ... ... тәуекелді аймақ, шығындарды өз есебінен қайтарады
5. жарамайтын ... ... ... аймақ, яғни банкроттық
Несиелік тәуекелді басқару әр жыл сайын Корпорация Правлениесымен
қарастырылатын және бекітілетін несиелік саясатта көрсетілген ... және ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекелді басқару блогы жүзеге асырады.
Несиелік шешімдерді мақұлдау үш әдіс арқылы жүргізіледі:
* алқалар органдары шешімдерімен (несие комитеттері)
* берілген өкілеттіктер ... ... ... мен ... ... ... ... көз» принципі )
* бекітілген бағдарламалар шегінде стандартталған тауарлар
бойынша менеджердің дербес шешімімен
Несиелеу мерзімі бойынша және мәміле лимиті ... ... ... ... ... бар. Орталық офисте кезеңдік стажировкадан
өту міндетті болып табылады. Филиалдар желісі үшін өз бетімен ... ... ... ... ... ішкі рейтингтік модель негізінде
жүргізіледі. Төменде оның кезеңдері көрсетілген:
1. ... ... ... ... ... өтеу ... анықталады. Ол
көптеген факторларға байланысты: сала немесе нарық түрі, ... ... емес ... компанияны басқару, компанияның
сенімділігі, несиелік тарих, қаржылық жағдай және т.б
2. екінші кезеңде несиелеу мерзіміне және ... ... ... ... ... несиелендіру, овердрафт,
аккредитив, гарантия, жер қойнауын ... ... ... ... ... ... кезеңде қамтамасыз етудің корректировкасы жүргізіледі.
Кепілдің рейтингі нарықтық ... ... ... , ... ... құралады. Нәтижесінде несиенің тәуекелділік
бағасы алынады.
Бұл методологияны ... ... үшін ірі ... консалтингтік
агенттік өндеді.
Нарықтық тәуекелді басқару (қаржылық нарықтардағы операциялардың
тәуекелдері)
Келесілер қаржылық нарықтардағы ... ... ... ... жақтаушы банктермен операциялар
* бағалы қағаздар нарығындағы операциялар: акциялар, облигациялар,
сауда ... ... ... ... ... ... операциялар (қымбат металлдар нарығы)
Нарықтық тәуекелдердің келесі лимиттері қарастырылады :
* Мемлекеттер бойынша лимиттер
* Административті бірліктерге лимиттер
* Контрагенттерге лимиттер
* ... ... ... ... лимиттер
* Андеррайтингтік операцияларға лимиттер
* Кепіл операцияларына лимиттер
* әрбір валюта бойынша ашық валюталық позиция деңгейі
* Қымбат металдар үшін ашық ... ... ... ... ... Marging trading ... үшін ... деңгейі
Лимиттерді орындалуын бақылау деңгейлері:
Міddle-office ►Ьаск-offiсе ► Front-оffiсе
Мақұлдау жүйесі келесі ... ... ... ... ... ... ... комитеті
Орталық офистің несиелік комитеті
Орталық
офис
менеджері
Орталық офистің тәуекел
менеджері
өңірлік дирекцияның несиелік комитеті
өңірлік несиелік
менеджер
өңірлік тәуекел
менеджері
Бекітілген ... ... ... ... ... ... ... Тәуекел менеджементі
Сақтандыруға түрткі болатын басты себеп бұл өндіріс пен адам өмірінің
қауіп ... ... ... ... ... ... жекелеген санаттарының өмір тіршілігі мен әл-ауқатын қолдап
отыру мақсатында оларды сатып алу үшін ... жеке ... ... ... заттай босалқы қорларын да немесе
резервтерін де, сондай ақ ақша ... да ... ... ... ... Мұндай ақша қаражаттары әдетте резерв және ... ... ... ... ... ... өндірістің үздіксіздігін
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... қорғау болып табылады.
Сақтандыру категориясының қаржы категориясымен ортақ өзгеше белгілері
бар:
* Сақтық қатынастарының ... ... ... ... ... ... қайта бөлуге қатысуы
* Оның іс қимылы ақша қорларын ... ... ... ... ... бір ... міндетті сипатының
болуы
Сақтандырудың экономикалық мәні барлық қатысушылардың төлемдері
есебінен оқыс оқиғаға ұшырағанға көмек ... ... ... бұл ... ... көрінісі ретінде оның бөлу, өтемдік, жинақтық және бақылау
функциялары сай келеді.
Сақтандыру кезінде ... ... мен ... ... ... ... қолданылады, олар: бюджеттік және сақтық әдістері.
Сақтық әдісі қорларды шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың
жарналары ... ... ... ала ... ... мөлшері және
оларды төлеудің тәртібі сақтандырудың түріне қарай немесе заңмен не сақтық
қатынастарының ... ... ... келісімшартпен анықталады.
Сақтандыру экономикалық категориясының материалдық ... ... ... бола ... Олар ... ... өндірістің әлементтері,
сақтық қатынастары қатысушыларының жарналары, ... ... ... ерікті аударымдары, қайыр көрсету және ... ... ... болатын бірқатар басқа айырықшалықты
төлемдер есебінен қалыптасатын ақшалай немесе ... ... ... ... ... ... ... шаруашылығындағы сан алуан, алдын ала
болжануы мүмкін емес ... ... ... қоғамның резерв
қорлары жүйесінің қажетті құрамды бөлігі.
Операциондық тәуекелді басқару.
Операциондық тәуекелді басқару жүйесіне кіреді:
* Операциондық тәуекелдерді ... және ... ... ... ... Қаржылық серіктестіктің жоғалтулар мен бұзулар деректер
базасын құру және жүргізу регламентін өңдеуге қатысу
* әртүрлі колайсыз ... ... ... бойынша иемденуде статистикалық деректер базасы
бар қаржылық корпорация қызметтерімен қарым қатынас жасау
* сапалық және ... ... ... ... ... ... және күтілмейтін
жоғалтуларды есептеу әдістерін өңдеу
* талданатын объектіде ... ... ... ... ... тәуекелдер бөлімінде келесі мәселелер шешілген;
жоғалтулар бойынша деректер ... ... және ... ... ... жүйе ... ... бизнес процестердің регламентациясы
жүргізіледі; операциондық тәуекелді ... ... ... ... бойынша
жүргізіледі. Келешекте ішкі ... ... ... ... ... құру ... ... басқару.
Кезең сайын агрегирленген тәуекелдерді басқару ... ... ... ... есеп беру кұрастырылады.
Бұл есеп беру серіктестіктің правлениесіне тапсырылады. Бұл есеп беруде
серіктестіктің ... ірі ... ... ... ... ... бизнесінің тәукелдері) деректер берілген.
Агрегирленген тәуекелдерді талдау келесідсй болады:
* экономикалық ... ... SWОТ ... Кәсіпорын позицияларының stress testing
* Тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін өзі диагностикасы
* Инвестициялық және жалпы ... ... ... Басқа да тәуекелдерді басқару.
Өтімділік тәуекелін басқару сәйкес инвестиционды ... ... ... ... ... ... оперативті
басқару қазыналық блокпен жүргізіледі. Активтер мен пассивтерді ... ... ... ... ... басқару
жоспарына» сәйкес кризистік жағдайларда өтімділікті басқару жүзеге асырылуы
тиіс.
Кәсіпорын тәуекелдерді оперативті ... ... ... ... ... ... тәуекелдерді басқару шегінде
«қытай қабырғалары» принципі реализациясы іске асырылады.
Заң тәуекелдерін басқаруды серіктестіктің заңгерлік ... ... және ... Ол ... бойынша жоғалтулар үшін арнайы
резервтер құрылады.
Бедел тәуекелдерін ... ... ... ... ... және Правление жүзеге асырады. Бедел тәуекелдерін
оперативті басқаруын Президент ... ... Бұл ... ... резервтер құрылады.
Алынған нәтижелер (анализ):
1. Келесі ... ... ... ... ... бірыңғай интергриленген жүйесі құрылды:
* Тәуекелдерді басқару ... ... ... . құжаттар:
тәуекелдерді басқару саясаты, тәуекелдерді басқару әдістері
* әртүрлі бизнестер бойынша ... ... ... ... байланыссыз тәуекел менеджменті қызметінің персоналға
біртұтас қарым- қатынас және ьщғай: терім, ... ... ... ... ... жүйесі жалпы серіктестіктің бизнес
масштабтарына және оның стратегиясына сәйкес келеді.
3. ... ... ... ... және ... ... бойынша Базель келісімі шарттарына көп жағдайларда
сәйкес келеді. Ал 2008 жылы оны ... ... ... жоспарлануда.
4. серіктестіктің тәуекелдерін басқарудағы жоғарғы дәрежелік белгілі
рейтингтік компаниялармен ... S&Р ... Ғіtсh ... ... ... ... кейін осы тәуекелдерді басқару әдістерін талдау
қажет. Әрине бұл ... ... ... ... сақтандыру табылады.
Сақтандырудан басқа тәуекелден қашу ... оны ... алу, ... ... ... ... ... резервтеу, тәуекелдер
бойынша мүмкін болатын қаржылық жоғалтуларды айыппұл санкциялар ... ... ... және т.б. ... тәуекелдерді басқару әдістері
қолданылады.
Тәуекелді төмендету – тәуекелді жағдайдың болу ... ... ... ... ... Тәуекелді басқару әдісін ... ... түрі ... ... ... ... ... есептеу, оны
тәуекелге ұшырауы мүмкін капитал көлемімен ... ... ... ... ... ... ... салыстыру қажет.
Тәуекелді басқару жүйесінің қызметін тиімді жүргізу кәсіпорынды
басқару жүйесінде құрылымдық бөлімше – ... ... ... ... Бұл ... ... ... тәуекелді басқару бойынша мақсатты
шаралардың арнайы бағдарламасын жасауы керек.
Кәсіпорынның тәуекелді басқару бөлімшесі бірнеше топтардан
тұруы ... ... ... ... әр топқа ішінде білім облысы
әртүрлі мамандар болу керек: ең алдымен - ... ... ... маман, қаржы маманы, персоналды басқару бойынша, жоспарлы-
экономикалық жұмыс бойынша, өндіріс ... ... ... ... шараларды тікелей өткізу кәсіпорынның
негізгі өндірісітік және ... ... ... ... ... есеп беру ... ... әсерін тигізеді, себебі
бұл шаралар жедел табыс әкелмейтін шығыстарды талап ... ... ... ... соңғы шешімдерді кәсіпорынның
басқару органдарының ең жоғарғы ... ... ... ... ... ... мүмкін жоғалтуларды төмендетуде
қызығушылық тудыратын кез келген ... өзі үшін ... ... шешу
қажет:
- қаржылық тәуекелмен байланысты мүмкін жоғалтуларды ... ... ... бір тәуекелдерді өзінде қалтыра ма, яғни олар бойынша өзі
жауапты бола ма, не олар бойынша жауапты ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты мүмкін жоғалтуларды төмендету болып ... ... ... ... ... ... ... басқару бойынша мақсатты шаралардың арнайы
бағдарламасын жасау негізінде мүмкін. Антитәуекелдік ... ... ... ... ... қабылдау үшін барлық қажетті ақпараттар болуы
тиіс.
Тәуекелді басқару мақсаттары мен міндеттері.
Тәуекелді басқару бойынша ... ... кез ... ... жасаудың мақсаты кәсіпорынның тәуекелділік жағдайларында
сәтті қызмет етуді қамтамасыз ету болып табылады.
Қаржылық тәуекелмен ... ... ... ... шешу ... ... жүргізілуі мүмкін: бар тәуекелді жою,
мүмкін ... ... алу, ... ... зиянның тікелей алдын алу,
мүмкін болатын зиянның жанама алдын алу.
Мұндай ... ... ... ... бойынша мақсатты
шаралардың арнайы бағдарламасының мазмұны мен мақсаттары анықталады.
Қаржылық тәуекелді басқару ... ... ... мен міндеттерін жүзеге асыру менеджерге фирма ... ... ... ... етеді.
Менеджер тәуекелді басқару бойынша мақсатты ... ... ... ... алатын принциптер кәсіпорынның
стратегиясымен анықталады. Егер ... ... ... тұрақтылығын
қамтамасыз етуге негізделсе, онда бағдарлама жасаушы жұмыс негізіне алатын
сәйкесінше принциптері қаржылық ... ... ... ... ... ... ... Мұндай нақты принцип мысалы компанияның
барлық тәуекелдерді сыртқы ортаға шығаруға ... ... ... ... ... ... ... басқару мәселесі
қарастырылған. Курстық жұмыстың қойылған мақсаты орындалды, яғни ... ... ... жан-жақты теориялық зерттеулер жүргізіліп,
«PERFECT» ... ... ... ... ... ... оларды
басқару, кәсіпорында тәуекелді басқару жүйесін жетілдіру ... ... ... ... тәуекел мәні және түрлері, ... ... ... Сонымен қатар тәуекел менеджментінің мазмұны
ашылып, қаржылық тәуекелді төмендету тәсілдері ұсынылған.
Жұмыстың талдау ... ... ... ... ... ... ... негізінде тәуекелдерді басқару жүйесіне баға
берілді. Жалпы қорыта келгенде, бұл кәсіпорынның тәуекел ... ... ... ... ... ... ... қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесін
жетілдіру бойынша ұсыныстар берілген. Мысалы ... ... ... ... ... ... оның құрылымында мамандар тізімі
берілген.
Соңғы жылдары Қазақстанның кәсіпорындары үшін ... мәні мен ... ... ... өз ... ... ... бүгінгі таңға дейін көптеген кәсіпорындар тәуекелді дұрыс
басқармау нәтижесінде банкроттыққа ұшырады. ... ... ... кезде
тәуекелді басқару мен бағалаудың жеткілікті ... мен ... ... ... ... ету ... байланысты өзіне тән
тәуекелдің түрлерін, ... ... ... ... ... ... үшін тәуекелдердің түрлерін анықтау және оларды
бағалау ... ... Осы ... шешу үшін ... ... ала болашақта
пайда болуы мүмкін барлық тәуекелдердің түрін және ... ... ... ... алады. Егер де тәуекел жеткіліксіз дәрежеде анықталып
талданса, нәтижесінде кәсіпорының ... ... ... ... нарықтық экономика жағдайында тәуекелді басқарудың, талдаудың,
бағалаудың маңызы өте зор.
Сонымен, тәуекелдерді ... ... ... ... және оны
маманды қызмет сферасына шығару бүгінгі ... ... ... ... жетудің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.
Өткен 2008 ... ... ... ... ... Қазақстан
экономикасында ішкі процестердің тұрақтылығының және дүниежүзілік нарықты
конъюнктураның қолайлылығының себебінен бірқатар ... ... ... ... ... ... «PERFECT» ЖШС-нің
табыстарыда, өткен жылмен салыстырғанда 15,5 % - ке ... ... ... ... даму қарқындылықтары жеткілікті
ме және біздің әрекетіміз қаншалықты тиімді деген сұрақтарды қоюымызға бола
ма?
Қарапайым сандарды келтіруге болады: телекоммуникацияның қызмет көрсету
рыногінің ... үш жыл ... 350 млн. ... 500 млн. ... ... «PERFECT» ЖШС-нің табыстарыда жоғарылады, бірақ осы кездегі рыноктағы
компанияның үлесі 90 % тен 58 % - ке дейін қысқарды. Ойлануға ... жылы ... ... ... әлеуметтік – болжалды тарифтік
саясатты ... ... баға ... ... операторға – «PERFECT» ЖШС-
нің артылған міндеттемелер мен әлеуметтік ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеу шараларымен анықталды.
Жұмыс процесінде «PERFECT» ЖШС-нің қаржылық тұрақтылығына баға берілді.
Бұл жерде айтып ескертілді:
- ұйым, ... ... ... ... қаржылық тәуелділікте, бұл
негізгі қорлардың жаңғыруының жоғары деңгейлерімен байланысты;
- меншікті капитал үлесі 55% - ті ... бұл ... ... ... ... айқындалған кейбір негативті ... ... ... ... мен пікірлер беруге болады:
- мүлік құнындағы меншікті айналымды капитал ... ... ... ... айналымды капиталдың өсу қарқыны қарыз капиталының
өсу қарқынынан барынша ... ... қол ... ... ұйымның қаржылық дербестігін қайта құру мақсатында, қысқа мерзімді
қарыз қаражаттарын ... ... ... ... ... ... ... қаражаттарды жаңғыртуға бағытталған, қаржыландырудың
меншікті көздерін көбейту мақсатында, қызмет ... ... ... ... есептеулермен және ұсыныстармен табиғи
монополияларды реттеу Агенттігіне сүйену ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын
жақсартуға, жеке қаржылық мүмкіндіктерін жұмылдыруға және қаржылық ... ... ... ... ... ... тізімі
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. – 1998 ж.
2. Указ Президента ... ... ... силу закона ... ... от 26 ... 1995 г., № ... ... об ... ... от 20 ноября 1998 года с изменениями
от 18 декабря 2002 года и от 15 ... 2003 ... ... К.Ш., ... Э.Т., ... Ж.Г. ... жағдайын талдау. Алматы, 2003 ж.
5. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на ... ... и ... ... 2005. – 80 ... Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: ... и ...... 1996.
7. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева А.К., Дюсембаева З.К. Аудит и ... ... ... ... 1998 ... ... К.Ш., ... аудита. Алматы, Экономика, 1998 г.
9. Джеймс К., ... Джон М, ... ... ... ... Перевод с английского, 2004г.
10. Грачев А.В., ... и ... ... ... Москва, Изд. Финпресс, 2004 г.
11. Ефимова О.В., Финансовый анализ. Москва. Изд.Бухучет, 2004г.
12. Ковалев В.В., Финансовый анализ, методы и ... ... ... ... 2003 г.
13. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. ... и ... ... М.: ... и Сервис”, 2001.
14. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать ... М.: ... ... ... А.Д., ... Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М, 2005.
16. Нитецкий В.В., Гаврило А.А. Финансовый анализ в ... ... ... ... ... С.А. Управленческий анализ. Москва. Финансы и ... ... ... М.С. ... анализ коммерческой деятельности. Москва.
Финпресс. 2007 ... Яцюк Н.А., ... Е.Д. ... финансовых результатов деятельности
предприятия// Аудит и финансовый ... 2004г. №1 ... ... В.К., ... В.В., ... О.И. ... учет ... 2004 г.
21. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – ... ... 2004 ... ... ... 2008 г ТОО ... http://www. PERFECT.ru/.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау «Perfect» ЖШС мысалында34 бет
"Қаржы тәуекелін басқару."24 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«Алтын Керуен» ЖШС – нің мысалында экономикалық және қаржылық жағдайы туралы67 бет
«Аутентификация. Мүлде тікелей құпиялық (PFS – Perfect Forward Secrecy) және Куәландыру орталығы. SSL, TLS қолдану»16 бет
«Банктердің несиелік тәуекелдерін басқару (Алматы қ. «ЦентрКредит Банкі» АҚ мысалында)»76 бет
«Жамбыл облысының мысалында туристік қызметті ұйымдастырудың тиімділігі»61 бет
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
«Таза Мұнай Ақтөбе» ЖШС-нің мысалында кәсіпорынның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін талдау және бағалау27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь