Информация және информатика


1. ИНФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА
2. ИНФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
3. ИНФОРМАТИКА
Информация - адамнан да ерте туған құбылыс. Табиғат өзінің даму барысында жұмбақталған информациясын өсімдіктер мен тірі ағзалар арқылы беріп отырған. Ал жануарлар мен құстардың тілі информацияға қандай бай. Адам өзінің алғашқы қадамынан бастап-ақ информацияны беру мен сақтаудың жаңа құралдарын іздейді және табады. Оған жартастағы суреттер мен "Жазбалар храмындағы" майя өркениетінің иероглифті плиталары, сондай-ақ, ежелгі египеттіктердің папирустары, гректердің жасырын хабарламаларды жіберуге арналған абак тастары мен дискілері, өткен дәуірлерді зерттеушілердің еңбектері дәлел бола алады. Бұған қоса алғашқы басылған кітаптар, радио мен телефон және компьютерлер де адамның осы әрекетінің үздіксіз екенін көрсетеді.
Философиялық түсінік бойынша информация дегеніміз нақты әлемді (өмірді, қоршаған ортаны) мөліметтер және хабарламалардың көмегімен көрсету. Бұл хабарламалар тіл (сөзбен айту), бейнелеу, цифрлық мөліметтер, таблицалар, графиктер, т.б. түрінде болады. Жалпы мағынада информация алмастыру — бұл адамдар арасында мәліметтер алмастыру, тірі және өлі табиғат, адамдар және құрылымдар арасындағы берілетін белгілер алмастыру.
Информация дегеніміз — хабарламаның, берілген белгінің, жадының мазмұны, сонымен қатар хабарламада, берілген белгіде немесе жадыда болатын мөліметтер.
Информациялық процестер, яғни информацияны сақтау, өңдеу және тарату процесі қоғам өмірінде әрқашан маңызды рөл атқарған. Адамдар ауызша хабарламалармен, хаттармен, жолдаулармен алмасып отырған. Олар бір-біріне өтініш, бұйрық, орындалған жұмыс туралы есептер, мүліктердің тізімін беріп отырады; жарнамалық хабарландырулар мен ғылыми мақалаларды басып шығарады; көне хаттар мен қүжаттарды сақтайды; алынған хабарлар туралы көп ойланады немесе бастықтың нұсқауларын дереу орындауға ұмтылады. Осының барлығы — информациялық процестер.
Информация әрқашан материалдық тасушылармен, ал оны жеткізу жұмсалған энергия шығынымен байланысты. Алайда бір информацияның өзін әр түрлі материалдық түрде (қағазда, фотонегатив түріндг, магниттік таспада) сақтауға және әр түрлі энергиялық шығындармен (почта, телефон, курьер және т.б. арқылы) беруге болады. Жөнелтілген информацияның нәтижесі оны таратуға жұмсалған физикалық шығынға байланысты емес.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ИНФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА

Информация - адамнан да ерте туған құбылыс. Табиғат өзінің
даму барысында жұмбақталған информациясын өсімдіктер мен тірі
ағзалар арқылы беріп отырған. Ал жануарлар мен құстардың тілі
информацияға қандай бай. Адам өзінің алғашқы қадамынан бастап-ақ
информацияны беру мен сақтаудың жаңа құралдарын іздейді және
табады. Оған жартастағы суреттер мен "Жазбалар храмындағы" майя
өркениетінің иероглифті плиталары, сондай-ақ, ежелгі египеттіктердің
папирустары, гректердің жасырын хабарламаларды жіберуге арналған абак
тастары мен дискілері, өткен дәуірлерді зерттеушілердің еңбектері
дәлел бола алады. Бұған қоса алғашқы басылған кітаптар, радио мен
телефон және компьютерлер де адамның осы әрекетінің үздіксіз екенін
көрсетеді.
Философиялық түсінік бойынша информация дегеніміз нақты әлемді
(өмірді, қоршаған ортаны) мөліметтер және хабарламалардың көмегімен
көрсету. Бұл хабарламалар тіл (сөзбен айту), бейнелеу, цифрлық
мөліметтер, таблицалар, графиктер, т.б. түрінде болады. Жалпы
мағынада информация алмастыру — бұл адамдар арасында мәліметтер
алмастыру, тірі және өлі табиғат, адамдар және құрылымдар
арасындағы берілетін белгілер алмастыру.
Информация дегеніміз — хабарламаның, берілген белгінің, жадының
мазмұны, сонымен қатар хабарламада, берілген белгіде немесе жадыда
болатын мөліметтер.
Информациялық процестер, яғни информацияны сақтау, өңдеу және
тарату процесі қоғам өмірінде әрқашан маңызды рөл атқарған. Адамдар
ауызша хабарламалармен, хаттармен, жолдаулармен алмасып отырған.
Олар бір-біріне өтініш, бұйрық, орындалған жұмыс туралы есептер,
мүліктердің тізімін беріп отырады; жарнамалық хабарландырулар мен
ғылыми мақалаларды басып шығарады; көне хаттар мен қүжаттарды
сақтайды; алынған хабарлар туралы көп ойланады немесе бастықтың
нұсқауларын дереу орындауға ұмтылады. Осының барлығы — информациялық
процестер.
Информация әрқашан материалдық тасушылармен, ал оны жеткізу
жұмсалған энергия шығынымен байланысты. Алайда бір информацияның өзін
әр түрлі материалдық түрде (қағазда, фотонегатив түріндг, магниттік
таспада) сақтауға және әр түрлі энергиялық шығындармен (почта,
телефон, курьер және т.б. арқылы) беруге болады. Жөнелтілген
информацияның нәтижесі оны таратуға жұмсалған физикалық шығынға
байланысты емес. Мысалға, батырманы жай ғана басу арқылы театр
сахнасының пердесін түсіреді немесе үлкен ғимаратты қопарады, бағдар
шамының қызыл жарығы поезді тоқтатады, ал күтпеген қайғылы хабар
жүректі жарып, инфарктке ұшыратады. Сондықтан да информациялық
үрдістер физикалық үрдістерге келтірілмейді және информация материя
және энергиямен қатар бізді қоршаған ортаның негізгі мәндерінің
бірі болып табылады.
XVIII-XIX ғ.ғ. техникалық жетісліктер толығымен физика және
химия ғьшымдарының жетістіхтерімен байланысты болған. Сол ғылымдар
арқылы материя мен энергаяны әр түрлі мынадай өзгертушілер:
қозғалтқыштар, металлургиялық және химиялық өндірістер,
электрогенераторлар және т.б. жасалды және кең тарай бастады.
Олардың жұмыстарының тиімділігі физикалық ұғымдар арқылы сипатгалады:
қуаты, п.ә.к., жүк көтергіштігі, өндірілетін энергияның мөлшері
және т.б. XX ғасырда техниканың дамуына байланысты басқа құрылымдар
пайда бодды: байланыс құралдары, автоматика құрылымдары, ал 40-
жыддардан бастап есептеуіш техника қолданысқа енді. Олардьщ
жұмыстарының тиімділігін физикалық ұғымдардың көмегімен сипаттаудың
мүмкін еместігі және мүндай құрылымдардың маңызды сипаттамаларын
мүддем басқа өдістермен келтіру керектігі анықталды. Нәтижесінде
алғаш рет информация мен информацияның математикалық теориясының
нақты ұғымы пайда болды.
Информация ұғымы оның өлшемімен байланысты. 40-жылдардың аяғында
Клод Шиннан информацияның мөлшерін өлшеудің ықтималдық жолын тауып
жасады, ал компыотерлер жасау жұмыстары информацияны өлшеудің
келемдік тәсіліне әкелді.
Информация теориясында информацияны алушыға арналған хабарлама
мазмұнының қүндылығын ескеретін ықтималдық әдіс қабыдданған және ол
келесі үлгілерден шығады. Хабарларды қабылдап алушының кейбір мүмкін
оқиғалар туралы белгілі бір түсінігі болады. Бұл түсініктер жалпы
алғанда деректерге сүйенбеген және болғалы отырған оқиғаның ықтимал
екенін білдіреді. Хабардағы информация мөлшері осы өлшемнің хабарды
қабыддап алғаннан соң қаншалықты азаюымен анықталады. Мысалы,
тривиалдық яғни оны қабылдаушыға алдын ала белгілі хабар күткен
ықтималдарды өзгертпейді және ол қабылдаушыға ешбір ақпарат
өкелмейді. Егер хабарлама анықталмағандардың барлығын жойса, немесе
оның белгісіз тұстары жоқ болса, онда берілген көптеген оқиға
туралы информация толық болады. Бұл жағдайда информация мөлшері
алдындағы анықталмағандыққа тең болады.
Информация мөлшерін көлемдік тәсілмен анықтағанда объектіге
мәндік қатысын бөліп көрсетпейтін, дербес-сіздендірілген информациямен
операциялайды. Мүнда информация келемі хабарламадағы символдар
санымен өлшенеді.
Информация ұғымы басқа ғылыми ұғымдармен қатар материалдық әлем
заңдарын тереңірек білуге мүмкіндік береді. Ол материя қозғалысының
барлық түрлері мен пішіндеріне ортақ болып табылады және
материяның белгілі бір ажырағысыз қасиетімен және атрибутымен
(көріністерімөн, әртүрлілігімен, құрылымымен, кеңістікте және уақыт
бойынша зат пен энергияның біртексіз таралуымен) байланысты деп
есептеледі.

ИНФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

"Информация" және "басқару" ұғымдарының бірігуі XX ғасырдың 40-
жылдары Н.Винерді кибернетиканы жасауға мәжбүр етті. Кибернетика
ғьшымы түңғыш рет техникадағы, қоғамдағы және тірі ағзалардағы
информациялық процестердің ортақ екенін көрсетіп берді. "Информация"
ұғымын қолдану қазіргі биологияның, әсіресе оның нейрофизиология
жене генетика сияқты белімдерінің дамуына маңызды ықпал етгі.
Н.Винер алғаш рет жанды, жансыз және көптеген жасаңды
жүйелердегі басқару жүйелерінің көптеген ортақ жақтары бар екені
туралы идея айтгы. Ұқсастықтарды белгілеу "басқарудьщ жалпы
теориясының" шығуына себеп болды. Оның нәтижелері әр түрлі
жүйелерде қолданылар еді. Бұл идея әртүрлі мәселелерді біріңғай
шешуге қабілетгі компьютерлер пайда болған соң ғана қолдау тапты.
Компьютерлік есептеулердщ әмбебағылығы басқарудағы жан-жақты жобалар
бар екендігі туралы болжамның әділетгілігіне көз жеткізді.
Бұл болжам уақыт сынынан өтпеді, бірақ кибернетикада
жинақталған басқарудың түрлі жүйелері туралы мәліметтер, бөлшектеп
бәрібір табылған ортақ принциптер, белгілі саладағы жеке кәсіптік
көзқарасты сырттан әртүрлі объектілер мен жүйелердің ортақтығы
түрғысынан қарайтын көзқарасқа ауыстыру көп пайдасын тигізді. Бір
саладағы идеялар мен модельдерді басқа салаға көшіру, әр түрлі
бағдардағы мамандардың ортақ кибернетика тілінде өзара қарым-қатынас
жасауы өз нәтижесін берді. Осы кезге дейін дәл әдістер мен
есептеулерді білмеген ғылымдарда рухы бойынша кибернетикалық
модельдер пайда бодды. Кибернетика негізінде математикалық
лингвистика және қодданбалы лингвистика белсеңді дамып келе жатқан
құрылымдық лингвистиканын пайда болуында үлкен рөл атқарды. Химиялық
кибернетика, зандық кибернетика, техникалық кибернетика т. б. деп
аталатьш ғьшыми бағыттар пайда болды. Бұл "кибернетикалар" барлығы
информацияны сәйкес ғылым зерттейтін жүйені басқаруда қолданылуьш
зерттейді. Ал жалпы методология және бірқатар жалпы ережелер осы
бағытта теориялық және практикалық маңызы бар нәтижелер алуға
көмегін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Информация, информатика
Информация және информатика туралы мәлімет
Информация және информатика сабағынан дәрістер
ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАТИКА ПӘНІ
«информация"
Информация және есептеу машиналары
Информатика
Ақпарат және информатика туралы
Информатика және этика
Информатика және ЭЕМ
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь