Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және құқықтық негіздері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
І. Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері ... ... ... ... .. 1.1.Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтің түсінігі және оның даму болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6

6
1.2.Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайы ... 19
1.3.Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметтің қағидалары мен түрлері ... ... 24

ІІ. Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастыру негіздері. ... ... ... 33
2.1.Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметшілерді қамсыздандыру ... ... ... .. 33
2.2.Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметті өткеру. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 42
2.3.Мемлекеттік қызмет туралы заңдарды бұзу үшін жауаптылық. ... ... ... ... ... ... ... . 50

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 57
Қолданылған әдебиеттер көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
Диплом жұмысының өзектілігі. Мемлекеттік қызмет – мемлекеттік билктің қызметтері мен міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органда лауазымдық міндеттерін орындау бойынша мемлекеттік қызметі. ҚР мемлекеттік қызметі қоғамдық үрдістерді реттеуге, мемлекеттің тұтастығын сақтауға және ҚР азаматтарының мүдделерін қорғауға бағытталған. Әлемде мемлекеттік сала қоғамдық өмірдің басты назарында болады. Осыған орай осы ұғымға оң көзқараспен қараған абзал. Мемлекеттік қызмет имиджі қызметтік және мәртебелік маңызға ие. Мемлекет тарапынан жүргізілетін қайта құру кезеңінде басқарушылық қызметтің тиімділігін қоғамның бағалауы бойынша критерийінің және халықты сенімділігінің дәрежесін анықтайтын көрсеткіші болып табылады. Қазіргі таңда мемлекет мемлекеттік қызметшілердің мәртебесін арттыру қажеттілігіне бағытталған мәселелерге ерекше көңіл бөліп отыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің мәртебесін қалыптастыру және нығайту мемлекеттік жүйені дамытудағы басым бағыттардың бірі болып саналады. «Қазақстан-2030» даму стратегиясында ұзақ мерзімді басым бағыттардың бірі кәсіби мемлекет құру болып белгіленген. Мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігіне бағытталған, біздің мемлекетіміздің міндеті ретінде қойылған басқарудың тиімді құрылымын және жоғары кәсіби мемлекеттік қызметті құру міндеттерін жүзеге асыру. Әрбір мемлекеттік немесе қоғамдық орган, әрбір ұйымдармен немесе мекемелер қоғамдық пайдалы қызметті жүзеге асыратын адамдар ұжымдарын құрайды. Әрбір мемлекеттік немесе қоғамдық органда, ұйымдармен немесе мекемелерде жұмыс істейтіндер олардың ұжымына кіреді және ол қызметте арнайы рөл атқарады. Мемлекеттік аппарат қызметшілері сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің басқа да категориясындағы мемлекеттік қызметте бола тұра әр түрлі: әкімшілік, еңбек, қаржы, азаматтық және басқа да құқықтық қатынасқа қатысушылар болып табылады. Әкімшілік-құқықтық қатынаста олар атқарушы-өкімдік өкілетті жүзеге асыратын, немесе атқарушы-өкімдік өкілеттігі жоқ тек қана осы құқықтық қатынасқа қатысушылар болуы мүмкін.
ҚР Конституциясы, 1995 ж.
ҚР Парлементі туралы ҚР Конституциялық заңы, 1995 ж.
ҚР Президенті туралы ҚР Конституциялық заңы, 1995 ж.
ҚР Үкіметі туралы ҚР Конституциялық заңы, 1995 ж.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Қодексі, 30.01.2001 ж.
ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 23.06.1999 ж.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 02.07.1998 ж.
ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 23.01.2001 ж.
ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 24.03.1998 ж.
ҚР мемлекеттік қызметкерлердің ар-ождан Кодексі туралы ҚР Президентінің Жарлығы, 03.05.2005 ж.
Реестр должностей политических государственных служащих, утвержден Указом Президента РК от 29.12.1999 года;
Реестр должностей административных государственных служащих, утвержден Указом Президента РК от 17 января 2004 года;
Указ Президента Республики Казахстан «О концепции правовой политики РК» от 20.09.2002 года.
Указ Президента РК «Об утверждении текста присяги административного служащего и порядка принесения присяги административного государственного служащего» от 29.12.1999 года;
Указ Президента РК «Об утверждении Правил наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих» от 31.12.1999 года;
Указ Президента РК «Об утверждении текста присяги политического государственного служащего Республики Казахстан и Порядка принесения Присяги политическими государственными служащими Республики Казахстан» от 21.01.2000 года;
Указ Президента РК «Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих» от 04.02.2000 года;
Указ Президента РК «Об утверждении Положения о кадровом резерве для занятия должностей административных государственных служащих» от 13.04.2000 года.
Указ Президента РК «Об утверждении положения о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных руководящих должностных лиц центральных и местных государственных органов» от 29 марта 2002 года.
Указ Президента РК «Об утверждении положения об Агентстве РК по делам государственной службы» от 03 декабря 1999 года.
Правовые проблемы реформирования государственной службы суверенного Казахстана: Монография / Коллектив авторов. – Астана, 2003.
Уваров В.Н. Государственная служба. Алматы. 1996.
Алпысбаева М.А., Ахимбеков О.К ҚР Әкімшілік құқық Альбом схем.
Алпысбаева М.А., Ахимбеков О.К. ҚР Әкімшілік құқық.
Сейдеш Б.Б. Әкімшілік құқық бойынша дәрістер. Алматы, 2004 ж.
Баянов Е. Әкімшілік құқықтың схемалар бойынша анықтамалар. Алматы, 2002

Қосымша әдебиеттер:

28.Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстан 2030». Алматы, Юрист, 1998 г.
29.Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента РК народу Казахстана. Алматы, 2005 г.
30.Татарян В.Г. Административное право РК. Караганда, 1994 г
31.Таранов А.А. Административное право РК. Алматы, 2002 г.
32.Бахрах Д.Н.. Административное право. М. Издательство БЕК. 1999 г.
33.Ибрагимов Х.Ю. Административное право. Алматы, Данекер, 2000 г.
34.Ахметов Р.И.и др. Юридические понятия и термины. Пособие по разъяснению юридических и административно – управленческих понятий (в помощь слушателям юридических учебных заведений). Алматы. 1997 г.
35.Культемирова Л. Понятие и сущность правового статуса государственных служащих. Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы становления и развития РК как правового государства». Алматы, 2005 год.
36.Культемирова Л. О некоторых аспектах правовых ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе. КЖМП № 1. Алматы, 2005 год.
37.Культемирова Л. Коррупция среди административных государственных служащих как одна из угроз национальной безопасности. Вестник Университета им. Д.А. Кунаева. Алматы, 2005 год.
38.Культемирова Л. Конкурентоспособность государственного служащего как условие успешной карьеры. КЖМП № 4, 2004 год.
        
        МАЗМҰНЫ
| Кіріспе |3 ... ... ... | |
| І. Ішкі ... органдарындағы мемлекеттік қызметтің құқықтық |6 ... ... ... | ... қызметтің түсінігі және оның даму |6 ... ... ... | |
| ... істер органдарындағы мемлекеттік қызметшілердің |19 |
|құқықтық жағдайы.... | |
| ... ... ... ... ... қағидалары |24 |
|мен түрлері....... | |
| | |
| ІІ. Ішкі ... ... ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... ... |33 ... | |
| ... ... ... ... ... өткеру. |42 |
|.............................................. | |
| ... ... ... ... бұзу үшін ... ... | |
| | |
| ... |57 ... ... ... | ... ... көздері |58 ... ... | |
| | ... ... ... ... ...
мемлекеттік билктің қызметтері мен міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған
мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органда ... ... ... ... қызметі. ҚР мемлекеттік қызметі қоғамдық
үрдістерді реттеуге, мемлекеттің ... ... және ҚР ... ... бағытталған. Әлемде мемлекеттік сала қоғамдық өмірдің
басты назарында болады. ... орай осы ... оң ... қараған
абзал. Мемлекеттік қызмет имиджі қызметтік және мәртебелік маңызға ... ... ... қайта құру кезеңінде басқарушылық қызметтің
тиімділігін қоғамның бағалауы бойынша ... және ... ... ... көрсеткіші болып табылады. Қазіргі
таңда ... ... ... мәртебесін арттыру қажеттілігіне
бағытталған мәселелерге ерекше көңіл бөліп отыр. ... ... ... ... ... және нығайту
мемлекеттік жүйені дамытудағы басым ... бірі ... ... даму ... ұзақ ... басым бағыттардың бірі
кәсіби мемлекет құру ... ... ... ... ... ... ... міндеті ретінде қойылған
басқарудың тиімді құрылымын және ... ... ... қызметті құру
міндеттерін жүзеге асыру. Әрбір мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қоғамдық пайдалы қызметті жүзеге асыратын
адамдар ұжымдарын құрайды. ... ... ... ... ... ... мекемелерде жұмыс істейтіндер олардың ұжымына кіреді және
ол қызметте арнайы рөл ... ... ... ... сонымен
қатар мемлекеттік қызметшілердің ... да ... ... бола тұра әр ... ... еңбек, қаржы, азаматтық және басқа
да құқықтық қатынасқа қатысушылар болып табылады. ... олар ... ... ... ... ... ... өкілеттігі жоқ тек қана осы құқықтық қатынасқа ... ... ... ... рөлін әкімшілік құқықтық қатынастардың
субъектілері ... ... ... ... ... ... ... өкілеттілік берілген мемлекеттік ... ... ... ... ... қажет. 1999 жылғы 23 шілдедегі ... ... ... ... Заңына сәйкес мемлекеттік қызмет - мемлекеттік
қызметшілердің лауазымдық өкілеттіктерді орындаудағы жұмысы мемлекеттік
биліктің міндеттері мен ... ... ... 1995 ... ... Қазақстан Республикасы Конституциясының 33-бабының 4-тармағына
сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары мемлекеттік қызметке кіруге тең
құқылы. ... ... ... ... ... қызмет мемлекеттік қызметтің
ерекшелігін, мазмұнын, басқа құқық қорғау ... ... ... ашу, ... ... ... ... негізгі міндеттері. 1)Республиканың
Конституциясы мен ... ... ... ... бекіткен тәртіппен мемлекеттік қызметшінің антын беруге;
3)азаматтар мен ... ... ... ... мен заңды
мүдделерінің сақталуын және ... ... ... ... тәртіп пен мерзімде азаматтардың ... ... ... қажеггі шаралар қолдануға; 4)өзіне берілген қүқыктар шегінде
және ... ... ... ... ... ... тәртіп пен еңбек тәртібін сақтауға; 6)өзіне ... ... ... ... белгіленген қызметтік
әдеп нормаларын сақтауға; 8)басшылардың бұйрықтары мен ... ... ... мен ... ... өз ... шегінде
шығарған шешімдері мен нұсқауларын орындауға; 9)мемлекеттік құпияларды
және ... ... өзге де ... ... оның ... мемлекеттік
қызметті тоқтатқаннан кейін де, ... ... ... бір уақыт
ішінде, ол жөнінде қолхат бере ... ... ... міндеттерін
атқару кезінде алған, азаматтардың жеке өмірін, ... және ... ... ... ... ... және ... заңдарда
көзделген жағдайларды қоспағанда, мұндай ақпарат беруді талап ... ... ... ... етуге;
Зерттеу жұмысының заты және объектісі.
Ішкі істер органдарындағы ... ... ... ету
барысында қалыптасатын қоғамдық қатыныстар.
Жұмыстың құрылымы:
Диплом жұмысы ... екі ... ... ... ... ... Ішкі ... органдарындағы мемлекеттік қызметтің ... ... ... ... ... ТҮСІНІГІ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ.
Мемлекеттік қызмет – мемлекеттік билктің ... ... ... ... бағытталған мемлекеттік қызметшілердің
мемлекеттік органда лауазымдық міндеттерін ... ... ... ҚР мемлекеттік қызметі қоғамдық үрдістерді реттеуге, мемлекеттің
тұтастығын сақтауға және ҚР азаматтарының мүдделерін қорғауға бағытталған.
Әлемде мемлекеттік сала ... ... ... ... ... ... осы ... оң көзқараспен қараған абзал. Мемлекеттік қызмет имиджі
қызметтік және ... ... ие. ... ... жүргізілетін қайта
құру кезеңінде басқарушылық қызметтің тиімділігін қоғамның бағалауы бойынша
критерийінің және халықты ... ... ... көрсеткіші
болып табылады. Қазіргі таңда мемлекет ... ... ... ... ... мәселелерге ерекше көңіл бөліп
отыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің мәртебесін
қалыптастыру және нығайту ... ... ... ... ... болып саналады. «Қазақстан-2030» даму стратегиясында ұзақ мерзімді
басым бағыттардың бірі кәсіби мемлекет құру болып ... ... ... ... ... мемлекетіміздің міндеті
ретінде қойылған басқарудың тиімді ... және ... ... ... құру ... ... асыру. [2,36]. Қазақстан
Республикасының ... ... ... қызметші мемлекетті
басқарудың тиімді жолдарын тандау үшін жоғары рухани жауапкершілік, кәсіби
білім, оны тәжірибеде қолдана ... ... ... ... ... ... сияқты қасиеттерімен ерекшелену керектігін айтқан болатын.
Мемлекеттік қызметтегі ... адам ... ... ... ... отырып өз елінің патриоты болуы ... ... ... оң ... бойынша негізгі ережелер Қазақстан Республикасының
ар-намыс кодексінде көрсетілген. Мұны ... ... ... ... мен ... ... ... сенiм бiлдiру болып табылады және
мемлекеттiк қызметшiлердің адамгершілiгiне және ... ... ... ... ... ... ... болады.
Мемлекет осы бағытта дұрыс жұмыс ... ... ... ... ... имиджін дұрыс қалыптастыру – қиын және ұзақ үрдіс.
Мемлекеттік қызмет жөніндегі агенттік бұл іске өз үлесін ... ... ... ... ... имиджі» тарауында өз өмірін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызметіне ... ең ... ... ... отырамыз.
Мемлекеттiк қызметшi өз қызметiнде мына этикалық нормаларды басшылыққа
алу керек:
1.Билік жүргізе білу және адал болу;
2. ... ... жеке өз ... ... мемлекеттің
мүддесіне қызмет ету ... ... ... ... ... ... ... Шенеуніктер биік қоршаумен қоршалған үйі мен ... ... ... өз ... ... ... «Қандай қаражатқа өмір сүріп жатырсын?» деген сұраққа батыл
жауап беруі керек.
4. ... ... ... отырып дұрыс өмір сүру маңызды.
5. Кез келген орында, лауазымда өз елінің азаматтарының, ... ... ... ету;
6. Қазақстанның мемлекеттік қызметшісі шындық, қарапайымдылық
қасиеттерімен үлгі көрсете ... ... ... ... ... ... ... басқармас бұрын өзі бағына білу керек. Өз ... ... ... өз деңгейінде орындай білу;
8. Мемлекеттің мүддесіне немесе жемқорлыққа қарсы әрекет жасалатыныг
көрсең, шара қолданып, куақытылы шешу этикалық ... ... ... ... ... ... негіздері: ҚР-ның
Конституциясы, «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР-ның Заңы 23.07.1999 ж.; «ҚР-
ның ұлттық ... ... ... Заңы ... ж; ... ... ... туралы» ҚР-ның Заңы 2.07.1998 ж.; ... ... ... Заңы ... ж.; «Прокуратура туралы» ... ... ж.; ... сот ... мен ... ... ... Конституциялық Заңы 25.12.2000 ж; «ІІО-ры туралы» ҚР ... ж. ... ... ... ... құқық
мемлекеттік басқару кезінде пайда болатын құқықтық қатынастарды реттейді.
Әкімшілік-құқықтық қатынастың негізгі ... ... ... ... ... ... ету ... атқаратын мемлекеттік
органдар. Атқарушылық-өкім ету қызметі атқару билік органдарымен және оның
лауазымды адамдарымен жүзеге ... ... бұл ... ... бір түрі. Меншік нысандарының ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыруларына және қызметкерлердің функцияларын орындау сипатына қарай қызмет
мемлекеттік және ... ... ... ... кең және тар мағынада түсінілуі ... Кең ... ... деп ... ... мекемелерде кәсіпорындарда және
ұйымдардағы ... ... мен ... функцияларын орындауды айтуға
болады. Ал тар ... ... ... деп ... ... қызметкерлердің қызметтік міндеттерін орындауын айтуға
болады. Мемлекеттік қызмет арқылы мемлекеттік органдардың міндеттері мен
функциялары ... ... ... ... ... ... билікті жүзеге асырудағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... адам деп тұрақты, уақытша немесе арнаулы
өкіліттік бойынша билік өкілінің функцияларын ... ... ... ... және жергілікті басқару ... ету ... ... ... ... айтамыз. Билік өкілі /представитель власти/
дегеніміз, яғни ... ... ... ... емес ... қатысты заңда
белгіленген тәртіппен мемлекет ... ... оның ... ... маңызы бар актілер шығару құқығы [5,77].
Ұйымдастырушылық-өкім /организационно-распределительная/ ... ол ... ... ... адамның қызметіне бағыныштылық тән,
яғни лауазымды адам өзіне бағынышты қызметкерлерді басқарады және ... бір ... ... ... ... ... ... адамның қызметі
белгілі бір нормативтік-құқықтық ... ... ... ... Конституцямен және ҚР Президетнті ... ... ... ал ... ... ... туралы заң
күші бар ҚР Президентінің жарлығымен реттеледі. ... ... ... мен ... лауазымды адамы өз жұмысын белгілі
бір мемлекеттік қызметте атқарады. Мемлекеттік қызмет деп ... ... ... ... ... ... мен
функцияларын іске асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттігін атқару
жөніндегі қызметің ... Ал, ... ... ... барысында жеке
тұлға белгілі бір мемлекеттік лауазымда жұмыс жасайды. Мемлекеттік ... ... ... ... құқықтық актілермен белгіленген
лауазымдық өкілеттік пен лауазымдық міндеттердің ауқымы жүктелген құрамдық
бірлігі. ... ...... ... ... мен ... бар ... қызметшілер өз қызметін жүзеге ... ... ... ... ... мен міндеттерге жауп
беретін, ... ... ... ... ... ... 33 бабы ... республика азаматтарының мемлекеттік
қызметке кіруге тең құқығы бар. Мемлекеттік ... ... ... талаптар лауазымдық міндеттердің сипатына ... ... және ... белгіленеді. Мемлекеттік қызметшінің билік
өкілеттілігі оның ұйымдастырушылық-өкім ету және әкімшілік-шаруашылық
функцияларында ... ... ... ол ... ... бірдей. Мемлекеттік қызметші – мемлекеттік органда заңдарда
белгіленген тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттен не ... ... ... ақы ... ... ... және
мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске ... ... ... жүзеге асыратын ҚР-ның азаматы. ... ... ... мемлекеттік қызметте арнайы арналған заңнама болмады. Ол
кезде мемлекеттік қызмет адамдардың еңбек ету қызметі ... ... ... оның ... ... қол ... материалдық
құндылықтар жасау немесе қандайда бір өндірістік шаруашылық қызмет ... ... ... ... әлеуметтік мәдени және тәрбиелеу
функцияларын жүзеге асыру болып саналады . Мемлекеттік қызмет осындай ... ... кез ... ... ... яғни тек ... ... емес, сонымен қатар мемлекеттік кәсіпорындардағы
да басшылар, инженер техникалық ... т.б. , ... ақ ... де ... ... ... және медицина мекемелері, ... ... [7,54]. Егер ... бір адам ... ... ... ... ол мемлекеттік қызметшілер қатарына жататын болды.
Сонымен бірге қандай да ... бір ... ... ... ... ең ... белгісі оған еңбек ақы төлеудің көзі болды
мемлекеттік қызмет өзінің барлық көрінісінде ... ... ... ... ... Мемлекеттік қызметті соншалықты кең
ұғынуымен қатар оны тар мағынада түсіну де болды. Соған сәйкес ... ... ... бір ... ... кез ... ... емес
функцияларды орындау емес, тек мемлекеттік органдардың ... ... мен ... ... ... ... қызметі танылатын. Мемлекттік басқару аясына орай мемлекеттік
қызмет деп мемлекеттік ұйымдардың ... ... ... ... яғни ... өкім ... ... басқарушық
сипаты бар функцияларды жүзеге асыру процесіне қандай да бір ... ... ... адамдардың қызметі саналды. Әкімшілік
басқарушы адамдар ... ... ... ... ... ққұқықтық нормаларымен реттелінді, ал мемлкеттік ... ... ... яғни ... ... ... көбінесе
еңбек құқығы нормаларының реттей тін объектісі ... 1995 ... ... ... болды. 1995 жылы 26 желтоқсанда ҚР сы Президентінің
Мемлекеттік қызмет ... заң күші бар ... ... бұл ... ... ... арналіан бірінші нормативтік құқықтық акт
еді. Ол қазіргі ... ... 1999 жылы 23 ... ... қызмет туралы заңмен және оған ... мен ... ... ... ... одан әрі ... ауыстырылды. [9,14].
Аталған заң бойынша мемлекеттік қызметші - ... ... ... ... биліктің міндеттері мен функцияларын
іске асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттігін атқару жөніндегі қызметті.
Бұл анықтамадан мемлекеттік ... ... ... айқын көрініс тапқан
тек қана мемлекеттік органдардағы жұмыс мемлекеттік қызметтік сипаты ... ... ... ... бір ... ... ... мәдени
мекемелердегі және мемлекеттік кәсіпорындардағы жұмыс, тіпті ол ... ... ... ... ... ... болса да
мұндай қызмет болып болып танылмайды, өйткені мекемелер мен кәсіпорындар
мемлекеттік қызмет ... ... ... ... ... қазіргі
кезде шенеуніктердің төрелердің қызметіне ... ... ... ... бір ... ... қызметші болып танылу үшін тиісті
мемлекеттік органда құрылған мемлекеттік лауазымға орналасу керектігімен
байланысты . Бұл ... ... ... ... табады., қандайда болмасын
бір мемлекеттік органның аппаратында адамның орналасқан кез келген лауазымы
мемлекеттік болып ... ... ... ... ... бар. Ал бұл ... ... кез келген қызметкері
мемлекеттік ... ... ... ... дәлелдейді м ысал ... ... ... киім ... ... [12,58].
Мемлекеттік қызмет туралы заңда мыналар ... ... ... негізде жүзеге асырылатын қызмет. ... ... ... сипаттауға жалғыз бір белгі жеткіліксіз. Өйткені, ... ... ... де ... ... ... ... жүзеге асыру үшін мемлекеттік лауазымға орналасу керек. Бірақ бұл
белгі де жеткіліксіз, ... ... ... ... ... ... қызметші болып табылмайды және, екіншіден,
мемлекет мемлекеттік мәні бар лауазымдарды тек мемлекеттік органдарда ... ... ... өзге ... ... да құрады мысалы,
кәсіпорындардың , мекемелердің лауазымдары. ... ... ... одан әрі ... түсу ... ... Мемлекеттік
қызмет өзінің көрінісін мемлекеттік лауазымдар ерек ше ... ... ... ... мемлекеттік органның құрылымдық ... ... ... ... ... органдардың өкілеттіктерін
орындауды қамтамасыз ету болып табылады . Бұл жағдай ... ... ... мен мекемелердегі жұмыстан айтарлықтай ... ... ... ... ... ... қызметтік
міндеттерді жүзеге асыру жөніндегі жауапты қызметтен көрініс табады . ... ... ең ... белгісі. Мемлекеттік қызмет тиісті
мемлекеттік лауазымға орналасқан адамның өзі ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін міндеттерді ... ... ... мемлекеттік қызметтің мемлекеттік лауазымына
орналасқан адамға мемлекеттік бюджет қаржысынан ... ақы ... ... ... ол ... деп ... Бұл мемлекеттік қызмет үшін ерекше белгі
емес. Осындай тәртіппен мемлекеттік лауазымға орналасқан, бірақ бұл ... ... ... ... ... ... ақы ... қазынадай кәсіпорындар мен мекемелердің қызметшілері ... ... ... ... ... Осы ... мемлекеттік қызмет
ұғымының белгілері мен ерекшеліктері осындай. [8, 15]. ... ... ... ... туралы мәселені көп жағдайларда ... ... ... алатын қағидаттарын өзгеше ... ... АҚШ та ... қызмет туралы зағнаманың ... ... ақы ... кез ... ... жатады, оларды қызметтік
және үкіметтік ... ... ... Ұлыбританияда барлық
шенеуніктер, сондай ақ мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік ғылыми ... ... ... ... ... да ... ... атқарады. Францияда мемлекеттік қызмет шенеуніктердің, сондай ақ
ммемлекеттік қызметшілердің мысалы, көлік және байланыс жүйесіндегі жариялы
басқарушылық ... ... ... Соған сәйкес мемлекеттік қызмешілер
болып ең алдымен жарялы билікті иеленуші ретінде ... ... ... ... да ... мемлекеттік қызметшілер
болып табылады. Оларға өзге мемлекеттік қызметшілер де , ... ... ... ... ... ... ... тобын
білдіретін шенеуніктермен шенеуніктік құқық және шенеуніктер ... ... ... ... шек ... ... мемлекеттік қызметтің мәнін анықтауға өзге көзқарасты негізге
алады оның нормалары ... ... мен ... ... ... орналасқан және шындығында мемлекетте қызметте болатын
адамдардың жұмысына қолданылмайды. [15, 74] . Мемлекеттік ... ... ... ... ... ішінде кадрлар, ең
алдымен басшылар туралы мәселе негізгі болып ... ... ... аппарат реформаларды жаңа идеялар мен заңдық ережелерді
жүзеге асыруға міндетті, бірақ басқару ... ... ... ... ... бөлігінің қабілетсіздігімен, қай кезде
тіпті ... ... ... алмауымен, одан бетер олардың
сыбайлас жемқорлығымен байланысты екендігі ... ... ... ... ... етіп пайдалану алғы шепте тұратын жалпы ... ... ... ... ... ал мемлекеттік басқару
машинасы барлық жағдайларда да қалтқысыз ... ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан шаралар мемлекеттік
аппараттың дәл, ... және ... ... ... ... ... немесе топтық мүдделерге пайдалану мүмкіндігін болдырмауға
бағытталған. | Әкімшілік ... ... ... ... ... экономикасын, әлеуметтік мәдени және әкімшілік саяси
салаларын жетілдіру мақсатында қызмет атқаруда. Ал, осы ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттері болады
. ... ... ... ... ... ... жылы 23 шілдедегі Заңында ... ... ... ... ... Сонымен заңға сәйкес мемлекеттік әкімшілік қызметші деп
мемлекеттік саяси қызметшілердің құрамына ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын қызметшіні
айтамыз. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... 34 ... ... тұрақты , уақытша немесе арнаулы
өкілеттік бойынша билік өкілінің функцияларын жүзеге ... яғни ... ... тәуелді емес адамдарға қатысты заңда белгіленген тәртіппен
мемлекет атынан немесе оның ... ... ... ... бар актілер
шығару құқығы немесе билік ету ... ... не ... жергілікті басқару органдарында, сондай ақ ... ... ... , ... Республикасының басқа
әскерлері мен әскери құрамаларында ұйымдық билік ету ... ... ... ... ... лауазымды адамдар деп
танылады. [4,78]. Ал, ... ... ... ... мемлекеттік органдарындағы мемлекеттік ... мен ... іске ... ... ... атқару жөніндегі қызметі. ... ... осы ... ... асыратын адам, яғни мемлекеттік органда
заңдарда белгіленген ... ... ... ... не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржысынан ақы
төленетін ... ... және ... міндеттері мен
функцияларын іске асыру мақсатында ... ... ... ... ... ... ... ... ... бір ... ... заңдағы мемлекеттік
қызмет санаты деп ... ... ... ... ... ... мен ... көрсететін әкімшілік лауазымдар
жиынтығының саралаушылық сипаттамасын ... ... ... ... ... ... оның кәсіби даярлығының деңгейін,
құзыреттілігін және нақты әкімшілік ... ... ... анықтау
мақсатында біліктілік талаптары қойылады. Ол үшін конкурс ... ... ... ... ... ... сәйкес келгендері
мемлекеттік қызметке қабылданады. Өз кезегінеде мемлекеттік қызметшілердің
қызметі былай сараланады., мемлекеттік қызметшілердің ... және ... ... ... ... қызметшіге анықтама берген
болатынбыз, сондықтан ... ... ... өтейік. Саяси лауазымдарға:
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... Республикасы Парламентінің
палаталары және Парламент палаталарының Төрағалары тағайындайтын ... ... ... ... олардың орынбасарлары.
Конституцияға сәйкес Президент пен ... ... ... ... саяси қызметшілер. Орталық ... ... ... ... ... ... басшылар, олардың
орынбасарлары атқаратын лауазымдар жатады.. Лауазымдардың ... ... ... ... ... ... уәкілетті органның
ұсынуы бойынша Республиканың ... ... ... ... үшін ... ... ... Мемлекеттік
саяси қызметші ... ... ... және ... ... ... болатын және саяси мақсаттар мен міндеттерді іске
асыру үшін ... ... ... қызметші. [6,41]. Мемлекеттік қызмет
және оның даму тарихы. ... ... - әр ... ... ... басты атрибут, ал мемлекеттік ... ... ... ... ... ... тиімді мемлекеттік
қызмет және басқару құрылымын жасаудағы ... ... ... ... ... даму ... ... үкіметке басым бағыт беруі
тегіннен ... ... ... ... ... ... заңнама мемлекеттік
қызметтің жаңа үлгісіне негіз ... 1998 ... 18 ... Мемлекет
басшысының шешімімен мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік және оның
аумақтық органдары құрылды., сондай ақ ... ... ... ... жылы ... жанындағы мемлекеттік ... ... ... ... ... 23 ... ... қызмет туралы ”заң және мемлекеттік
қызмет шеңберін реттейтін заңдық құқықтық актілер қабылданды. ... ... ... ... ... ... мемлекеттері үшін
үлгі ретінде Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғашқылардың бірі ... ... ... реформа жүргізді. Елбасы Қазақстанның алдында
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 ... ... ... ... ... одан әрі ... ... бағыттардың бірін анықтап,
оны жоғары халықаралық ... ... ... ... ... ... берілген, к әсіби даярлаған, басшылық шешім қабылдау аясында
бәсекеге түсе алатын қазіргі менеджерлерден тұратын мемлекеттік ... ... ... яғни ... және ... ... сай білім реформасыныз және ... жаңа ... ... ... беруі мүмкін емес. Бұл үшін де аз нәрсе
істелген жоқ. Мемлекет басшысының ... ... ... оны жыл ... ... 200-ден астам маман бітіреді. Президенттің “Болашақ”
бағдарламасының жұмыс істегеніне он жылдан ... оның ... ... ... ... ең ... университеттерінде білім алады. Үш
таңдаулы оқу орнын – ... және сот ... ... ... ... ... ... жанындағы мемлекеттік
басқарудың жаңа академиясы жұмыс істейді. Оқуды өмір бойы жалғастыру әр
адам үшін ... ... ... ... ... ... ... қайта даярлау және біліктілігін көтеру олардың
қосымша кәсіби білімдерінің негізгі ... ... ... ... ... ... және біліктілік көтеру орталығында 2006 жылға облыс
бойынша мемлекеттік қызметшілерді оқыту үшін 17 млн. ... ... ... ... ... ... 60 ... көп. Жарты жылдың қорытындысы
бойынша Президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясында облыс бойынша
75 мемлекеттік қызметші, аймақтық біліктілігін арттыру және ... ... – 514 және ... да ... оқу орындарында 126 адам оқыды, бұл
былтырғы жылмен салыстырғанда көбірек. Конкурстық ... ... ... ... ... жол ашылды. Бүгінде ... 779 ... ... бар, ... 7,5 мың ... қызметші
еңбек етеді, орта жасы – 38. ... ... үшін ... бағдар ұстаған көптеген мамандандырылған оқу орындары негізінен
ғылыми және теориялық ... ... ... ал ... түсіну, кәсіби
дағды, ұйымдастырушылық қабілетін ұштау ... беру ... ... ... ... жас ... ... қызмет барысындағы кездесетін кейбір
міндеттерді орындауға дайын ... Осы ... шешу үшін ... ... ... ... қызметке қайтадан
қабылданғандардың және де ЖОО-ның бітіруші ... ... ... мен сынау мерзімін өткізуді дұрыстау үшін шаралар
қолданылуда. Сондай-ақ саяси және әкімшілік ... ... ... қалыптастыруға баса көңіл бөлінуде. Елбасының Жарлығына сай,
облысымыздағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілер ... ... ... 9 кандидаттың барлығы да тестілеуден сәтті өтті. Облыс бойынша
мемлекеттік әкімшілік ... ... ... 217 адам ... ... бір жыл ... ... орналастырылады. Жуырда
“Мемлекеттік қызмет туралы” Заңның саяси ... ... ... ... ... яғни енгізілу жобасы Мемлекеттік
қызмет істері жөніндегі агенттігімен мақұлданады. Бұдан басқа, мемлекеттік
органдарда аппарат басшысы – статс ... ... ... ... ... ... ... және еңбек тәртібі үшін бақылау
мәселелері, аппарат тұрақтылығын ... ... және ... ... ... жетілдіретін мемлекеттік қызмет ұсыну
стандарттарын енгізу, Ар-намыс ... ... ... [25,41] Бірінші
кезектегі міндеттердің бірі – мемлекеттік қызметті ұсынудың ... ... ... ... ... ... ... өз
қызметтерінің сапасын арттыратын жеке меншік секторлардан мемлекеттік
органдардың айырмашылығы өздерінің ... бұл ... аз ... ... заңнамасында “мемлекеттік қызмет” және “мемлекеттік
қызметтердің стандарттары” деген түсініктер ... жоқ, сол ... ... ... ... ... Елбасы мемлекеттік органдардың рейтингтік бағалауының негізгі
критерийінің арасынан ұсынылатын мемлекеттік ... ... ... ... ... істері жөніндегі агенттігінде дайындалған
мемлекеттік қызметтердің бірыңғай стандарты 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап
енгізіледі. ... ... ... ... ... халыққа БАҚ арқылы
жеткізілетін стандарттар тізімін даярлайды, бұл мемлекеттік ... ... ... ... ... ... күннің басты
талаптарының бірі халықтың жаппай компьютерлік сауаттылығына жету және жаңа
информациялық технологияларды ... ... ... ... 2007 ... соңында аяқталуға тиісті 2004 жылдың ... ... ... үш жылдық мемлекеттік бағдарламасы жүзеге
асырылуда. ... ... ... ...... мен
ұйымдарға көрсетілетін мемлекеттік қызметтің жедел және сапалы болуын,
мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін ... ету. ... ... ... үшін электрондық мемлекеттік қызмет ... ... ... ... ... ... және Интернет-
қызметке халықтың қоғамдық қол ... үшін ... ... құру ... ... жұмыстың жаңа жағдайына оқыту мен ... ... ... ... ... қала мен ... үш мыңға жуық
мемлекеттік қызметші қатысқан 38 семинар-кеңес ... ... ... ... ... жеке ... 200-ден астам
азамат болды. Адал жұмыс, әлеуметтік кепіл кешенін енгізу және еңбекақыны
көтеру арқылы ... ... ... одан әрі ... бізге мемлекеттік қызмет және кадрлар саясатын қайта құру ... ... қол ... табыстарды әрі қарай дамыту керек. Мемлекеттік
қызмет істері жөніндегі агенттігінің Қостанай облысы бойынша басқармасы
кадрлардың кәсіби ... ... ... ... ... міндеттерді
мүлтіксіз орындау үшін алдағы уақытта да барлық қажетті ... ... ... ... ... ... » ... былай көрсетілген : Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
органда тұрақты кәсіби негізде лауазымдық өкілеттікті жүзеге ... ... ... ... органның нормативтік
құқықтық актілермен белгіленген лауазымдық өкілеттік пен лауазымдық
міндеттердің ... ... ... ... мемлекеттік қызмет—
мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органдардағы мемлекеттік биліктің
міндеттері мен функцияларын іске ... ... ... ... ... қызметі; мемлекеттік қызметші— ... ... ... ... республикалық немесе жергілікгі бюджеттен не
Қазақстан Республикасы ¥лттық банкінің қаржысынан ақы төленетін қызметті
атқаратын және ... ... мен ... іске ... ... ... ... асыратын Қазақстан Республикасының
азаматы; лауазымды адам— ұдайы, уақытша немесе ... ... ... ... ... жүйеге асыратын не ... ... өкім ... немесе әкімшілік шаруашылық
қызметтерді орындайтын адам; лауазымдық өкілеттік — заңдарда белгіленген
құқықтары мен негізгі ... бар ... ... ез қызметін
жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың алдында тұрған ... ... ... ... ... мемлекеттік лауазыммен көзделген
өкілеттік; мемлекеттік әкімшілік қызмет ...... ... ... ... ... ... мен сипатын
керсететін әкімшілік лауазымдар жиынтығының ... ... ...... ... қызметті атқаруға үміткер
азаматтарға оның кәсіби даярлығының деңгейін, құзыреттілігін және ... ... ... ... анықтау мақсатында қойылатын талаптар;
мемлекеттік ... ...... ... босатылуы және
қызметі саяси-айқындаушы сипатта болатын және ... ... ... іске ... үшін ... ... ... қызметші; ротация
- мемлекеттік саяси қызметшілерді ... ... ... сондай-
ақ мемлекеттік органның құрылымдық ... ... ... ... ... туралы заңдар. Мемлекеттік қызмет
туралы заңдар Конституциядан, осы ... ... ... өзге ... ... ... ... [1, 14] .
1.2 ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАҒДАЙЫ
Мемлекеттік қызметшінің әкімшілік құқықтық ... оны ... ... қамтиды: негізгі міндеттерін; шектеулерді; кепілдіктерді;
көтермелеуді; ... ақы ... ... қамсыздандыруды;
жауапкершілікті. [2,15] Мемлекеттік ... ... ... ҚР-сының азаматы ретінде Конституциямен және заңдармен
берілген; екіншіден, олардың мемлекеттік қызметтің мемлекеттік ... ... ... (лауазымдық немесе қызметтік
құқықтар);үшіншіден, мемлекеттік-қызметтік жұмыстың жекелеген ... ... ... ... ... әскери қызмет)
құқықтық мүмкіндіктердің кешені болып табылады. Мемлекеттік ... ... 1. ... ... ... ... ... және әкімшілік лауазымдары кіреді. 2. Саяси
лауазымдарға: ... ... ... Республикасының Президенті
белгілейтін өзге лауазымдар да жатқызылуы мүмкін. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Республикасы Парламентінің Палаталары және
Парламент ... ... ... және ... ... ... ... орынбасарлары; 2-1)Қазақстан Республикасы
Жоғарғы ... ... ... ... ... қызметші, оның
орынбасарлары; 3)Конституцияға сәйкес Президент пен Үкіметтің өкілдері
болып табылатын мемлекеттік саяси ... ... ... ... ... ... мемлекеттік саяси қызметшілер (басшылар)
олардың орынбасарлары ... ... ... ... ... үшін ... ... белгіленеді. Мемлекеттік әкімшілік
қызметшілер лауазымдарынын санаттар бойынша тізілімін уәкілетті органның
ұсынуы ... ... ... ... бекітеді. Мемлекеттік
саяси қызметшілер үшін лауазым санаттары белгіленбейді. [6, 14] ... ... ... ... Мемлекеттік қызметшілердің ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Конституциясымен және заңдарымен кепілдік ... мен ... ... өз ... ... ... және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатысуға, тиісті органдар мен
лауазымды адамдардың ... ... ... ... ... ... міндеттерді орындау үшім қажетті ақпарат пен материалдар алуға;
лауазымдық міндеттерді атқару үшін ... ... ... ... ... ... 5)басшыдан мемлекеттік
қызметшінің атқаратын ... ... ... ... міндеттері мен
көлемін дәл белгілеуді талап етуге; 6)жеке басының қадір-қасиетінің
құрметтелуіне, ... өзге де ... ... және ... ... әділ және ... көзқарас жасалуына; өзі атқаратын лауазымға жұмыс
сапасына, тәжірибесіне және осы Заңда белгіленген өзге де негіздерге ... және ... ақы ... тиісті бюджет қаражаты
есебінен қайта даярлануға (қайта мамандануға) және ... ... ... ... ... ... материалдармен кедергісіз
танысуға, қажет болған жағдайларда жеке ... ... ... мен
қабілеті, өзінің қызметтік міндеттерін адал ... ... ... ... ... ... ... негізсіз айып тағылған
жағдайда қызметтік тексеру жүргізілуін ... ... ... ... сақталуына, қауіпсіз және жоғары өнімді жұмыс
істеуі үшін ңажетті еңбек жағдайына; ... және ... ... қызметтен өз қалауы бойынша босауға; [3,56]
15)зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандырылуға; . ... ... ... мен ... ... мемлекеттік қызметті
жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге құқығы бар. ... ... ... мемлекетік қызметтің бос лауазымына орналасуға конкурсқа
қатысуға құқылы. ... ... ... ... оның ... және
әлеуметтік қамсыздандыруына құқығы бар. Мемлекеттік қызметшілердің негізгі
міндеттері (заңның 9-бабы) : 1. ... ... ... мен заңдарын сақтауға; ... ... ... тәртіппен мемлекеттік қызметшінің антын
беруге; 3)азаматтар мен заңды тұлғалар кұқықтарының, бостандықтары ... ... ... және ... ... ... заңдарда
белгіленген тәртіп пен мерзімде азаматтардың етініштерін қарауға, ... ... ... қолдануға; 4)өзіне берілген қүқыктар ... ... ... ... ... ... ... тәртіп пен еңбек тәртібін сақтауға; ... ... ... ... 7)заңдарда белгіленген қызметтік
әдеп нормаларын ... ... ... мен ... тұрған органдар мен лауазымды адамдардың өз өкілеттігі шегінде
шығарған шешімдері мен нұсқауларын орындауға; ... ... ... қорғалатын өзге де құпияны сақтауға, оның ішінде мемлекеттік
қызметті тоқтатқаннан кейін де, заңмен ... ... бір ... ол ... ... бере ... сақтауға; 10)қызметтік міндеттерін
атқару кезінде алған, азаматтардың жеке өмірін, ар-намысын және ... ... ... ... ... және олардан, заңдарда
көзделген жағдайларды қоспағанда, мұндай ақпарат ... ... ... ... сақталуын қамтамасыз етуге; мемлекеттік қызметшінің
жеке ... оның ... ... ... қайшы келетін
жағдайларда, оларды тағайындауға ... бар ... ... ... хабардар
етуге; қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің кәсіби ... ... ... міндетті. Мемлекеттік қызметшілердің осы Заңда
белгіленген ... ... ... ... міндеттері үлгі
біліктілік талаптар ... ... және ... ... ... ... ... нұсқаулықтарда көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметшілердің заңда ... ... ... ... міндеттері үлгілі біліктілік талаптар
негізінде айқындалады және тиісті мемлекеттік ... ... ... нұсқаулықтарда көрсетіледі. Бұлардан басқа
мемлекетік ... ... ... ... ... ... 2000 жылы 10 - ... жарлығымен
бекітілген «Мемлекеттік қызметті өткеру ... ... » , ... орган туралы Ережемен және ... ... [5, 22] ... ... функциялары мыналар: ... ... ... және іске асыруға жәрдемдесетін
шешімдер қабылдау; - ... ... ... ... - ... және өзге де ... мен жобалардың
орындалу барысын реттеу және бағалау, ... ... үшін ... және т.б. Мемлекеттік қызметші мемлекетік ... ... мен ... басқа заңнамалармен белгіленген бірнеше
шектеулер мен тыйымдарды да өз еркімен қабылдайды, ... ... ... ... ... бейнесін және оның лауазымдық
өкілеттіктерінің шегінде іс қимылының еркіншілігін қамтамасыз ету. ... мен ... ... ... ... ... жемқорлық
көріністеріне тосқауыл болуға тиіс. Мемлекеттік ... ... ... 1. ... ... ... органдардың
депутаты және жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... және өзге де шығармашылық қызметті қоспағанда, басқа ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, соның ішінде,
егер коммерциялық ұйымды басқаруға тікелей қатысу Қазақстан ... ... оның ... ... ... болса, ұйымдық-құқықгық
нысанына қарамастан, коммерциялық ұйымды басқаруға қатысуға; ... ... ... өзі қызмет істейтін не өзіне тікелей бағынысты
немесеөзінің бақылауындағы ... ... өкіл ... ... ... ... қаржылық және ақпараттық
қамтамасыз ету ... ... да ... мүлік пен қызметтік
ақпаратты қызметтік емес мақсатта пайдалануға; ереуілдерді қоса ... ... ... ... ... және ... міндеттерді
орындауға кедергі келтіретін әрекеттерге қатысуға; лауазымдық ... ... ... мен ... ... көрсететін қызметті жеке
мақсатына пайдалануға құқығы жоқ. Мемлекеттік қызметші белгіленген тәртіпке
және заңдарға сәйкес, қызметке кіргеннен ... бір ай ... ... ... ... өзінің меншігіндегі коммерциялық ұйымдардың жарғылық
капиталындағы үлесті (акциялар пакеттерін) және осы адамдарға заңы ... ... ... ... ... өзге де ... ... табыс алуға әкеп соғатын өзге де мүлікті сенім ... ... ... ... қызметшінің сенім білдірілген
басқаруға ... ... ... ... ... ... ... жалға беруден және басқа да заңды көздерден түскен табыс нысанында
табыс алуға құқығы бар. [4, 22]. 3. ... ... ... ... қызметшіге өзінің жақын туыстары (ата-аналары,
балалары, бала асырап алушылар, ... ... ... ... бір ... ... аға-інілері мен апа-сіңілері, аталары, әжелері, немерелері)
немесе ері (зайыбы) атқаратын қызметке ... ... ... ... 3-1. ... ... ... туыстары мен жекжаттарына
(жұбайлардың аға-інілеріне, апа-сіңілілеріне, ата-аналары мен балаларына)
қатысты лауазымдық өкілеттіктерін жүзеге асыруына ... ... ... ... көзделуі мүмкін. 4. ... ... ... ... ... ... ... қабілеті шектеулі
деп танылған; сот белгілі бір мерзім ішінде мемлекеттік лауазымдар атқару
құқығынан ... ... ... тиісті қызметтерді атқару үшін
денсаулық жағдайына арнаулы талагттар ... ... ... ... сәйкес лауазымдық өкілеттікті орындауға кедергі
келтіретін ... бар; ... ... және ... ... ... басылық, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерге ... ... ... әрекеттерге жол бермеу мақсатында өзіне ... ... ... бас ... ... ... кірер
алдында екі жыл ішіңде сыбайлас жемқорлық құқық ... үшін ... ... ... ... ... ... бір жыл
ішінде қасақана ... ... үшін сот ... ... ... 6-1) ... ... кіргенге дейін үш жыл ішінде
сыбайлас жемқорлық ... ... ... үшін сот тәртібімен әкімшілік
жаза қолданылған; 6-2)сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған; ... кіру ... ... ... ... белгіленіп тәртіппен
алынбаған ... бар ... ... ... 5. ... табыс етпеу немесе бұрмалау мемлекеттік қызметке қабыдаудан
бас тарту үшін негіз ... ... [15,25]. ... ... ... ... кодексінде мемлекеттік
қызметшілердің мінез-құлқының бұлардан басқа да негізгі ... ... ... этикалық, кәсіби, мәдени деңгейі
мен міңез-құлық нормалары нақтыланған. Кодексте белгіленген нақты талаптар
бойынша, мысалы, ... ... ... ... ... немесе
шетелдік жеке және заңды тұлғалар ... ... және ... ... ... және өзге де сапарларға шақырулардан бас тартуға
тиіс. ... ... ... негізінде мемлекеттік
қызметшілер үшін белгіленген тыйымдар мен шектеулердің соншалықты маңызды
екеніне көзіміз ... ... ... ... ... ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН
ТҮРЛЕРІ
Мемлекеттік қызметтің ... ... ... ... ... мемлекеттік
қызметке кіруге тең құқығы бар деп ... ... ... ... қызметті ұйымдастыру мен нақты жүзеге ... ... ... ... ... ... туралы 3- бабында
мемлекеттік қызмет негізделетін қағидалар бекітілген: ... ... ... ... заң шығарушылық, атқарушылық
және сот тармақтарына бөлінуіне ... ... ... жүйесінің
біртұтастығы; азаматтар құқықтарының, бостандықгарының және ... ... ... ... ... ... қол ... Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке қол жеткізуге және өз
қабілеттері мен кәсіби ... ... ... ... тең ... [31, 11] ... мемлекеттік
қызметке кіруінің еріктілігі; мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігі мен
жоғары біліктілігі; ... ... ... ... үшін ... тең ... ... тұрған мемлекеттік органдар мен ... өз ... ... ... ... ... ... қызметшілер мен төменгі мемлекеттік органдардың қызметшілері
үшін міндеттілігі; 10)мемлекеттік қызметшілердің бақылауда ... ... ... ... ... заңмен қорғалатын өзге де ... ... ... ... қоғамдық пікір мен жариялылықты
ескеру; мемлекеттік қызметшілердің құқықтық және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... маңызды және күрделі тапсырмаларды орындағаны үшін көтермелеу;
мемлекеттік қызметшілердің қызметгік міндеттерін ... не ... және ... ... ... ... үшін жеке
жауаптылығы; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды үздіксіз
жүргізу принциптеріне негізделеді. ... ... ... ... ... ... және олардың құқықтарын
қамтамасыз еткен кезде Қазақстан Республикасы Конституциясымен ... ... ... ... ... күші ... білдіреді.
Бұл Конституцияның ең жоғары заңдық күші бар және Республиканың бүкіл
аумағында ол тікелей ... ... ... ... ... 2-
тармағының нормасына негізделеді. ... ... ... ... - отандас, patris – отан) дегені мемлекеттік
қызметшінің өз Отанын, халқын ... ... ... ... ... Республиканың тәуелсіздігін нығайтуға, онда өркениетті
демократиялық қоғам құруға, елдің экономикасы мен мәдениетін, ең алдымен ... тілі ... ... бар ... мен күш жігерін аянбай
жұмсайтындығын білдіреді. ... ... заң ... және сот ... ... ... мемлекеттік қызмет
жүйесінің біртұтастық қағидасы. Бұл ... ... ... ол ... ... ... әрі тепе-теңдік жүйесін
пайдалану арқылы, өзара іс қимыл жасау қағидасына сәйкес ... ... ... 3-бабының 4-тармағына негізделген. Сонымен бірге бұл
биліктің әрбір тармағының атқаратын қызметінің ара ... ... ... ... ... ... белгілі бір шамада
дербес болатынын, өз функцияларын ... ... ... тәуелсіз
екендігін білдіреді. Солай бола тұра бұл қағиданың мәнінен мемлекеттік
қызметшінің заң шығарушы (өкілді) органның ... ... ... ... ... туындайды немесе керісінше депутаттар мемлекеттік
қызметте бола алмайды. ... ... ... ... ... ... мүдделері алдындағы басымдық қағидасы. Бұл
Қазақстанның заңнамаларындағы жаңа ереже мемлекеттік қызметшілердің ... ... ... мен ... ... ... ж әне қорғауға
міндеттейді. Қазақстанда құрылып жатқан құқықтық ... үшін ... ... ... ... тану және ... ... бостандықтары
мен заңды мүдделерін бұзуға әкеліп соқтыратын іс-әрекеттері үшін ... ... ... ... ... » заңда қаралған
жауапкершіліктері болмай қалмайтындығы міндетті ... ... [17, ... азаматтарының мемлекеттік қызметке қол жеткізуге және өз
қабілеттері мен кәсіби даярлығына ... ... ... туралы
жоғарлатылуға тең құқығы қағидасы. Оның мәні мынада, мемлекеттік қызметке
қабылданған кезде нәсіліне, жынысына, ... ... ... ... және ... жағдайына, тұрақты тұратын ... ... ... ... қатыстылығына байланысты қандай да
болсын тікелей мүмкіндігі ... ... ... ... және
мемлекеттік қызметшілер үшін қойлатын басқа талаптармен ғана байланысты.
Азаматтарының мемлекеттік қызметке кіруінің ... ... ... Конституциясының 24-бабының 1-тармағында бекітілген
әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдау құқығы
барлығына ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік лауазымның бос орнына ... ... ... ... ... ... ең лайықтыға,
жақсы дайындығы барға, мамандығы ... ... көп ... ... ... ... ... қабілеттілігін көрсеткенге беріледі.
[28,17]. Мәні бірдей ... ... үшін ... ақыны тең
төлеу қағидасы. Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабының 2-
тармағында ... ... өз ... үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы
алуына құқығы бар деген ... ... ... ... ... мен ... ... өз өкілеттігі шегінде қабылдаған
шешімдерді орындаудың бағынысты ... ... үшін ... Қазақстан мемлекеттілігінің негізгі бастауларының бірі ... Ол ... ... ... және заңның жоғары күші
болатынына, ... ... ... органдарға бағыныстылығына
негізделеді. Осының арқасында мемлекеттік механизмінің барлық буындарында
атқарушылық тәртіп үшін шынайы жағдайлар ... ... ... ... және ... ... ... тәртіпті нығайтудың,мемлекеттік қызметшілердің өздерінің
міндеттерін ойдағыдай ... ... ... сол үшін
жауапкершіліктерін арттырудың аса қажетті және тәжірибеде сыналған пайдалы
тәсілдері. ... ... мен ... ... қағидасы
мемлекеттік қызмет туралы заңнамалардың ашық болуын, мемлекеттік органдарға
қол ... ... және ... ... ... ... құқықтық
жағдайы туралы мәселелерді оның ырзашылығымен және келісуімен шешулерін
болжайды. Жариялылықты кеңейтпейінше, ... ... ... үшін ашық және қол ... ... ... қызметшілердің
шынайы бақылауда болуы мүмкін емес. Мемлекеттік органдардың бірде ... ... ... тысқары қалуға тиіс емес. [6,24].
Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық және әлеуметтік қорғалу
қағидасы ... ... ... ... үшін ... ... міндеттерін орындауға тосқауыл болатын кедергілерді
жоюға тиісті шаралар қолдануды көздейді.Қызметшілердің ... ... ... ... ... ... ... жоғары
еңбек ақы төлеуді, еңбек етуге, демалысына қалыпты ... ... ... ... ... өсуді ... ... ... ... адал, ынталы атқарғаны,
ерекше маңызды және күрделі тапсырмаларды орындағаны үшін ... ... ... шаралары «Мемлекеттік қызмет туралы» заңның 23-
бабында қаралған. ... ... ... ... не тиісінше орындамағаны және өздерінің
өкілеттігін асыра пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... қызметшілердің тапсырылған жұмыс үшін жеке
жауаптылық сезімін қалыптастыруға мүмкіндік ... ... ... ... арттыруды үздіксіз жүргізу қағидасы
қызметшілердің тиісті бюджет ... ... ... ... біліктілігі мен арттыруларын,арнайы оқу орындарын ұйымдастыруды,
т.б. болжайды. Мемлекеттік органдарда саяси партиялардың ұйымдарын ... ... ... лауазымдық міндеттерін атқарған
кезде заңдардың талаптарын басшылыққа алады және саяси ... ... мен ... ... шешімдеріне байланысты
болмайды. ... ... ... ... бір ... [9,14]. ... қызмет туралы ҚР заңы бойынша
мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының құрамына мемлекеттік ... және ... ... кіреді. Мемлекеттік саяси қызметші ... ... ... және ... ...... сипатта
болатын және саяси мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін жауап беретін
мемлекеттік қызметші. Мемлекеттік әкімшілік қызметші – ... ... ... ... ... органда тұрақты кәсіби
негізде лауазымдық ... ... ... ... қызметші. Саяси
лауазымдарға: ҚР-ның ... ... ... ... олардың орынбасарлары, ҚР-сы Парламентінің палаталары және
Парламент палатарының Төрағалары тағайындайтын және ... ... ... ... ... ҚР ... ... аппаратын
басқаратын мемлекеттік саяси қызметші, оның орынбасарлары, Конституцияға
сәйкес Президент пен Үкіметтің өкілдері болып ... ... ... ... ... органдар мен ведомстволарды басқаратын
мемлекеттік саяси қызметшілер /басшылар/, олардың орынбасарлары ... ... ... саяси үшін лауазым санаттары белгіленбейді.
Ал, әкімшілік мемлекеттік қызметшілер санаттарға бөлінеді. Бірақ, ... 29 ... ҚР ... ... ... саяси
қызметшілердің реестрі белгіленген. Сол реестр бойынша ... ... ҚР ... оның ... ... және ... ... ҚР мемлекеттік хатшысы; ҚР Президентінің әкімшілігінің
басшысы және оның ... ҚР ... ... және оның орынбасарлары; ҚР Министрлері /ІІМ мен ... ... ... ... ҚР ... ҚР ... Кеңесінің төрағасы мен оның мүшелері; Тікелей
ҚР Президентіне ... ... ... ... ұлан
/гвардияны/, ҚР Бас прокуратурасың, Ұлттық қауіпсіздік Комитетің, ҚР
Президентінің ... ... ... ... және ... Адам ... ... уәкіл; Орталық сайлай комиссиясының
төрағасы, оның ... ... және ... ... бюджеттің
дұрыс орындалуын бақылайтың есеп комитетінің төрағасы және оның мүшелері;
Облыс, республикалық маңызы бар қала және ... ... және ... ... республикалық маңызы бар қала және астана әкімдерінің
апаратарының басшылары; ҚР төтенше және ... ... ҚР ... хатшысы және оның орынбасарлары; ҚР Президентінің кеңесшілері; ... ... ... ... және ... ҚР
Президентінің Әкімшілігінің бөлімшелерінің басшылары және орынбасарлары; ... ... ... ҚР Президентінің архивінің директоры және
орынбасарлары; ҚР Парламентінің Сенат және ... ... ҚР ... ... кірмейтін орталық атқару органдардың
басшылары және ... ... ... ... аудан, ауыл әкімдері.
[7, 17]. Мемлекеттік әкімшілік қызмет санаты деп мемлекеттік ... ... ... ... көлемі мен сипатын көрсететін
әкімшілік лауазымдар жиынтығының сараушылық ... ... ... мен ... ... ... жатқызу
тәртібін уәкілетті органның ұсынуы бойынша Республиканың Президенті
бекітеді. 2004 жылдың 17 ... ... ҚР ... Жарлығымен
мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер бес санатқа бөлінеді.
Олар «А» санаттағы топ: оған ҚР Президентінің әкімшілігі кіреді
/бас инспектор, Мемлекеттік хатшының ... мен ... ... ... мен ... Қауіпсіздік Кеңесінің көмекшісі мен
кеңесшісі, бас сарапшы, аға сарапшы, сарапшы, референт, аға маман, маман/;
«В» санаттағы топ: ҚР ... және ҚР ... ... ... /ҚР ... көмекшісі мен кеңесшісі, Парламенттің
Палаталарының төрағасының көмекшісі мен кеңесшісі, Жоғарғы сот ... мен ... ... ... ... ... мен
кеңесшісі, Премьер-министрдің Канцеляриясының бас инспекторы және т.б./;
«С» санаттағы топ: ҚР Президентіне тікелей ... ... ... ... ... Адам құқығы жөніндегі Ұлттық орталық, ҚР
Жоғарғы сот ішіндегі сот әкімшілігінің Комитетінің, Орталық ... ... ... ... ... ... ... соттың канцеляриясының, аудандық орталық мемлекеттік
органдарының бөлімдерінің, аудандық соттың канцеляриясының мамандары;
«Д» санаттағы топ: Облыс әкімшілігінің және ... ... ... ... ... ... ... мамандары;
«Е» санаттағы топ: Аудан әкімшілігінің және аудан маслихатының
аппаратының, жергілікті ... ... ... ... ауыл, село және аудандық қала әкімдерінің аппаратының
мамандары. [14, 12]
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... қызмет; ІІО-да қызмет ету; сот
органдарында қызмет ету; ... ... ... ... ... ... ... бойынша: басшылар; мамандар; ... ету ... ... ... ... техникалық
орындаушылар; мемлекеттік өкілдер;
Мемлекеттік қызметі бойынша: мемлекеттік органдарың қызметшілері; сот
органдарының қызметшілері; прокуратура органдарының қызметшілері.
Сонымен бірінші ... ... ... ... ... ... қызметшілердің мемлекеттік органдардағы мемлекеттік ... мен ... іске ... ... лауазымдық өкілеттігін
атқару жөніндегі қызметің айтамыз. [7, 23].
Осы Заң барлық мемлекеттік қызметшілерге қолданылады, бұған
Қазақстан Республикасының Конституциясында, ... ... өзге де заң ... олар үшін ... ... ... ... қосылмайды. Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге
асыратын және мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ... ... ... Мұндай адамдардың тізбесін
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. [26, 15]
Мемлекеттік қызмет ... ... ... ... мен ... бөлімшелері.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган ... ... ... ... ... ... ... және есеп беретін, ... ... ... бірыңғай
мемлекетгік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган, ... ... ... ... ... және оның ... ... саласында
мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
мемлекеттік қызметті жүзеге асыру үшін ... ... ... женінде ұсыныстар әзірлеу, сондайақ өз құзыреті шегінде заңдарда
белгіленген тәртіппен нормативтік құқықтық актілер қабылдау;
мемлекетгік әкімшілік ... ... ... біліклік
талаптарын әзірлеу және бекіту;
мемлекеттік қызмет қызметшілері жөніндегі республикалык ... ... қоса ... ... ... кадрлары жай-
күйінің мониторингін жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілер
лауазымдарына орналастыру үшін кадрлар резервін ... [24, ... ... еңбегіне ақы төлеу жүйесін
жетілдіру, оларды әлеуметтік-құқықтық қорғау ... ... ... ... ... ... ... осы Заңға сәйкес өзге де акгілерді әзірлеу және ... ... ... ... ... органдардың мемлекеттік қызметшілер даярлау,
қайта даярлау және біліктілігін арттыру, оның ... ... ... ... ... ... бағдарламалар бойынша мемлекеттік тапсырысты
қалыптастыру мен орналастыруды және ... ... ... ... мен ... ... ... үйлестіру;
8-1) мемлекеттік әкімшілік қызметшілерден сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылық жасағаны үшін берілген тәртіптік жазаны ... ... ... ... ... ... ... қызмет саласындағы заңдарды
сақтауын бақылауды жүзеге асыру;
10)мемлекеттік әкімшілік лауазымды атқаруға ... ... ... ... сондай-ақ конкурстардың дұрыс
өткізілуін бақылауды жүзеге асыру;
10-1)кандидаттың қойылатын біліктілік талаптарына сай ... ... ... ... ... ... органдардың осы Заңды және езге де нормативтік
құқықтық акгілерді бұза отырып қабылдаған шешімдерінің ... жою ... ... ... ... қызмет туралы
заңдардың қолданылу мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың ... ... ... мен ... жасалған шағымдарын қарау;
13)осы Заң бұзылған жағдайда сотқа жүгіну;
14)мемлекеттік қызмет ... ... ... жобаларын дайындауға қатысу;
14-1) мемлекеттік органдар көрсететін қызметтердің сапасын арттыру
жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
15)Қазақстан Республикасының заңдарында ... өзге ... ... ... ... ... істері жөніндегі органдардың бірыңғай
жүйесін уәкілетті орган мен оған бағынысты аумақтық бөлімшелер құрады.
Аумақтық бөлімшелер өз ... ... ... ... шегінде жүзеге асырады. Уәкілетгі органның облыстарда,
республикалық ... бар ... ... ... кеңестері болады, олар
туралы ережені уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының
Президенті бекітеді. [7, 74]
Уәкілетті ... мен оның ... ... ... ... ... органдардың кадр қызметі.
Мемлекеттік органдардың кадр қызметі өз құзыреті шегінде:
Мемлекетгік органдардың мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет
өткеруіне байланысты ... ... ... жеке ... мемлекеттік қызметшілердің еңбек кітапшаларына (қызмет ... ... ... ... қызметшілердің заңда белгіленген шектеулерді қабылдауы
туралы келісімін жазбаша нысанда белгілейді ... ... ... ... ... салдарлар туралы хабардар етеді);
мемлекеттік қызметшілерге олардың құқықтық жағдайының ... ... ... ... ... ... байланысты
шектеулердің сақгалуын бақылайды;
- уәкілетті органға ... үшін бос ... ... ... ... ... және ... қажетті ақпарат дайындайды;
мемлекеттік қызметшілерді оқытуды, ... ... ... және ... ... арттыруды ұйымдастырады;
заңдарда белгіленген өзге де өкілетгіктерді жүзеге асырады.
ІІ. Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік ... ... ... ҚЫЗМЕТТІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ҚАМСЫЗДАНДАРУ.
Мемлекеттікқызметтіңзаңнамалықнегіздері.
Мемлекеттiк ... ... ... мен ... ... сенiм бiлдiру болып табылады және ... ... және ... ... ... талаптар қояды.
Қоғам мемлекеттік қызметшi өзiнiң ... ... ... мен
тәжiрибесiн атқаратын кәсiби қызметiне жұмсайды, өзiнiң Отаны – Қазақстан
Республикасына адалда қалтқысыз ... ... деп ... ... Қазақстан
Республикасы мемлекеттiк қызметшiлерiнің осы ар-намыс ... ... ... этикасы ережелерi) (бұдан әрi - Кодекс) "Мемлекеттiк
қызмет туралы" 1999 ... 23 ... ... ... ... жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 1998 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан
Республикасының Заңына және жалпы қабылданған моральдық-этикалық ... ... ... ... ... мiнез-құлқының
негiзгi стандарттарын белгiлейдi. ... ... ... ... ... - ... атқарушы органдардың жауапты
хатшылары немесе белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органдардың жауапты
хатшыларының өкілеттіктері ... ... ... ал ... ... ... ... немесе көрсетілген лауазымды
тұлғалар болмаған жағдайда - орталық атқарушы ... ... ... ... ... органдардың ғимараттарында баршаға
көрінетіндей жерлерге орналастыруды қамтамасыз ... ... ... өз қызметiнде:
1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң саясатын жақтауға және оны
дәйектi жүзеге асыруға, өзiнiң iс-әрекетімен ... ... ... ... мүдделерiн қорғауға; Қазақстанның беделiн түсiретiн iс-
әрекеттер жасауға жол бермеуге;
2) Конституцияны бұлжытпай сақтай және ... ... ... ... ... актiлерiне және Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерiне сүйене ... ... ... ... азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн ... ... ... ... ... және ... ... мен
бостандықтарын бұзуға бастайтын iс-әрекеттерге жол бермеуге;
4) Қазақстан халқының бiрлiгi мен ... ... ... ... ... және ... ... бұлжытпай сақтауға, өзінің
қызметтiк мiндеттерiн адал, әдiл де ... ... ол үшiн ... ... ... ... жоғары кәсiби жұмыс үшiн барлық ... ... ... ... ... және үнемдi әдiстерiн ... ... ... ... ұқыппен қарап, оны ұтымды әрi ... ... ... ... тұруға;
8) мемлекеттiк қызмет мүдделерiне залал ... ... ... ... жеке ... ... жөнiнде шешiмдер ... ... бар ... ... кәсіпкерлiк қызметке араласуға және жекелеген шаруашылық
субъектiлерiнiң мүдделерiн сүйемелдеуге жол ... ... ... ... және өзге де жеке мақсаттарға
пайдалануға жол ... ... ... ... ... ... не ... қызмет немесе жұмыс
бойынша өзге де тәуелдiлiктегi адамдармен ақшалай немесе өзге де мүлiктiк
сипаттағы құмар ойындарға қатыспауға;
12) ... ... ... ... жеке және ... ... қабылдау немесе қызметiн пайдалану фактiлерiне жол
бермеуге;
13) заңмен белгіленген жағдайлардан басқа, ... ... жеке және ... ... ... ... және ... емдеу-сауықтыру және өзге де сапарларға ... ... ... iске ... және жеке ... ... ... жағымды моральдық-психологиялық жағдай туғызуға ықпал ... ... ... ... ... ... және ... қызметтiк мiндеттерiн тиiсiнше орындауына бөгет болатын iс-
әрекеттерге қарсы тұруға;
16) кадрларды жерлестiк және жеке өзiне ... ... ... мен ... ... жол ... басқа мемлекеттiк қызметшiлер тарапынан қызмет этикасы нормаларын
бұзу ... жол ... және ... ... өзінің қызметтік мiндеттерін атқару кезеңiнде киiм киюдің iскерлiк
стилiн ұстануға тиiс.
2. Азаматтармен және заңды тұлғалармен қарым-қатынастарда
мемлекеттiк қызметшiлер:
1)азаматтардың ... ... ... ... ықпал
етуге;
2) қарапайымдылық танытуға, өзiнiң лауазымдық жағдайын, ... ... ... және өзге де ... алу ... баса ... және
пайдаланбауға;
3) өзiнiң iс-әрекеттерiмен және шешiмдерiмен қоғам ... ... ... ... үшін ... жол ... оған
төзiмдiлiкпен қарауға, оң сын-ескертпелерді кемшiлiктердi жою мен ... ... ... үшiн ... ... ... кезiнде төрешiлдiк пен ... ... жол ... олар ... ... ... ... қолдануға;
5) шығу тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайларына,
жынысына, нәсiлiне, ұлтына, ... ... ... ... ... немесе кез келген өзге де жағдайларға қарамастан адамның
және азаматтың ар-намысы мен ... ... ... жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға,
мемлекеттiк тiлге және ... ... ... ... ... мен
дәстүрлерiне құрметпен қарауға;
7)сыпайы және ... ... ... бағынысты қызметкерлерi болатын мемлекеттiк
қызметшiлер:
1) бағынысты қызметкерлердiң ... мен ... ... ... ... лауазымдарына сәйкес дәл айқындауға, ... анық ... ... ... ... және ... ... шеңберiнен тыс тапсырмалар орындауды талап
етпеуге;
2) ... ... ... ... ... ... ... қадiр-қасиетiн кемсiтуге, жөнсiздiкке жол
бермеуге;
3) бағынысты ... ... ... ... қылықтар немесе жалпы
қабылданған моральдық-этикалық нормалармен үйлеспейтiн iс-әрекеттер жасауға
мәжбүр етпеуге тиiс.
4. Мемлекеттiк орган қызметiнің ... ... ... оның ... немесе мемлекеттік органның бұған уәкілеттік
берiлген лауазымды тұлғалары сөйлейдi. [9, 12].
Мемлекеттiк қызметшiлер ... ... ... ... пiкiрталасты әдептi түрде жүргiзуi тиiс.
5. ... ... ... ... ... iсінің мәселелерi жөніндегі өз пiкiрiн, егер ол:
1)мемлекет ... ... ... сәйкес келмесе;
2)жариялауға рұқсат етiлмеген қызметтiк ... ... ... ... ... атына әдепке сай емес ... ... ... ... ... тиiс ... Мемлекеттiк қызметшінің атына коммерциялық ұйымдарды
басқаруы және/немесе кәсіпкерлiк қызметпен айналысуы, бiреудiң мүдделерiн
сүйемелдеуi жөнiнде негiзсiз ... ... ... болған жағдайда, ол
тиiстi түрде мұндай ... ... ... ... ... ... қызметшiнi сыбайлас жемқорлық жасаған деп
көпшілiк алдында айыптаған жағдайда, ол бұл айыптауларды терiске ... ... сот ... ... шығару шараларын қабылдауы керек.
8. Мемлекеттiк қызметшiлердiң осы Кодекстi сақтауы ... ... ... ... Осы ... ... талаптарды бұзғаны үшiн
мемлекеттiк қызметшiлер Қазақстан Республикасының заңнамасында ... ... ... ... ... ... ... ұжымы мемлекеттік қызметшіні
қызметке тағайындау және қызметтен ... ... бар ... ... ... ... ... осы Кoдекстi сақтамау фактiсiн
қарап, қараудың нәтижесi бойынша қоғамдық мiн таға алады. [25,14]
ҚР Президенті Н.Ә. ... «Нұр ... ... ... Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ... ... ... ... әдеп ... ... алуы ... сегіз:
1.Ол билігімен өкілеттіктерін атқара білуі және бұл ретте ... ... ... ... өзінің жеке мүддесі үшін емес, мемлекеттің
игілігі үшін жұмыс ... ... ... жеке қалтасымен
шатастырмау керек.
3. Шенеунік «Қандай қаражатқа өмір сүріп ... ... ... өмір ... ... осылайша оның виллаларының, оларды қоршаған
биік ... мен ... ... автокөліктері суреттерінің ... ... ... ... Кез ... ... кез ... лауазымда халықтың, өз еліңнің
азаматтарының сенімін еш жағдайда жоғалтпайтында дәрежеде ... ... ... мемлекеттік қызметші әділдіктің, қарапайымдылықтың
үлгісі болуы, өзін көпшілік ортада ... ... ... ... ... бұрын ол бағына білуді, өз қызметкерлерінен нені
талап етсе, соны орындай білуді алдымен өзі ... ... ... ... ... ... ... сыбайлас жемқорлық
іс-әрекеттің дайындалып жатқанын көрсе, ... ... шара ... ... ... ... Конституциядан,
«Мемлекеттік қызмет туралы» заңнан, ҚР-ның өзге де ... ... ... қызметті құқықтық реттеуде ҚР-ның Конституциясы маңызды
роль ... Онда ... ... ... ... қызметке
тағайындау (сайлау) және қызметтен ... ... ... оның палаталарының және Үкіметінің құзыреттері белгіленген.
«Мемлекеттік қызмет туралы» заң ... ... ... негіздерін, мемлекеттік қызметшілердің құқықтық
жағдайының негіздерін және мемлекеттік қызметті ... ... ... ... ... – мемлекеттік қызметтің бірыңғай ... ... ... ... оған кәсібилік сипат беру. Заң
төрешілдікпен, сыбайлас ... ... ... ... жеке
адамға берілгендік қағидасы бойынша кадр іріктеп алу практикасымен күресу
үшін құқықтық ... ... ... туғызады. Ол мемлекеттік
қызметшілерге, олардың міндеттеріне тек ... ... ғана ... ... ... ... және әлеуметтік қорғалуын қамтамаыз етуге де
бағытталған. [9,15].
Заңда көп жаңа ... ... бар: ... ... ... мемлекетік қызметші, біліктілік дәрежеде деген не
екендігі және ... ... Ол ... ... ... ... ... азаматтарға қойылатын талаптарды күшейте түскен арнаулы
білім,аттестациялау,біліктілік емтихан,қатал тәртіптік жазалар ... ... жоқ ... қара ниет қызметшілердің жолына ... ... ... ... ... қызмет туралы заң барлық ... ... ... ... ... өзге де заң ... олар үшін өзгедей құқықтық мәртебе
белгіленген жағдайлар қосылмайды.
Жекелеген мемлекеттік органдардағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... «ҚР-ның Ішкі
Істер органдары туралы» 1995 жылы 21- ... ... ... ... ... туралы» 1997 жылы 27- наурыздағы, «ҚР-ның
дипломатиялық қызметі ... 2002 жылы 7- ... ... ... ... ... туралы» 2005 жылы 8-шілдедегі,т.б. Заңдар жатады.
Мемлекттік қызметтің бірқатар мәселелері бойынша Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... ... бекіту және саяси мемлекеттік ... ... ... ... туралы Ережені бекіту туралы» 1999
жылы 29-желтоқсандағы, «Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және ... ... қызметшілер
санаттарының тізбесін бекіту туралы» 1999 жылы 22- ... ... ... ... ... ... қолдану Ережелерін
бекіту туралы» 1999 31- «-» 1998 12- «» 1999 3 ... ... ... ... ... ... қызметшілердің
қызмет этикасы ережелерін)
бекіту туралы» 2005 жылы 3-мамырдағы, «ҚР-сы мемлекеттік органдарының
кадрларын даярлау және біліктілігін арттыруды одан әрі ... ... ... 2005 жылы 31- ... ... ... қызмет істері
агентігінің облыстардағы, Астана және ... ... ... ... ережені бекіту туралы» 2005 жылы 30-маусымдағы және т.б.
жарлықтары ... ... ... ... ... және ... нақтылы органдар мен олардың құрылымдық
бөлімшелері туралы туралы ережелермен, Үкіметтің, ... ... өзге де ... ... ... алғанда мемлекеттік қызмет – күрделі кешенді құқықтық
институт, ол ... ... ... ... ... қаржы және басқалармен) реттеледі. Мемлекеттік ... ... ... ... ... емес ұйымдарда
(шаруашылық серіктестіктерде, акционерлік қоғамдарда, мекемелерде, ұйымдар
мен кәсіпорындарда) істейтіндердің ... ... ... ... ... ... төленетін ақы қызметтік
міндеттерін сөзсіз және тиянақты атқаруы үшін ... ... ... ... мемлекеттік органдарды білікті және ... ... ... ... адал да ... ... тиіс. Мемлекеттік саяси қызметшілердің ... ақы ... ... ... ... ... ... қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу ... ... ... ... ақы ... ... ... негізінде жүзеге
асырылады. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің ... ... ... бюджеттердің қаржылары есебінен не Ұлттық банк ... ... ... ... ... ... ақ Қазақстан
Республикасындағы Мемлекеттік қызмет ... ... ... өзге ... ... және өтемақыларды қаржыландыруды азайту үшін
негіз бола алмайды. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің ... ... ... ... да ... Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тәртіппен индекстелуге тиіс.
Мемлекеттік ... ... ... сауықтыру үшін екі лауазымдық
айлық ақысы мөлшерінде жәрдемақы төленіп, ұзақтығы отыз күнтізбелік ... ... жыл ... ... ... Мемлекеттік қызметшілердің
қалауы бойынша жыл сайынғы ақы ... ... ... ... ... берілуі
мүмкін. Мемлекеттік қызметшіге жалақысы сақталмайтын демалыс берілуі
мүмкін. ... ... ... орган басшысының шешімі бойынша
жыл сайынғы немесе қосымша демалыстан шаұыртылып ... ... ... қалған бөлігі мемлекеттік қызметшігетиісті
жылдың басқа кез ... ... ... не ... ... ... ... әкімшілік қызметші ауыстырылған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... егер мемлекеттік қызметші бұрынғы жұмыс орнында демалысын
пайдаланбаған болса, жаңа ... ... ақы ... жыл ... ... Республикасының заңдарында белгіленген мерзімі
аяқталғанға дейін ... ... ... ... ... ... ... үлгілі
орындағаны, мінсіз мемлекеттік қызметі, ... ... және ... ... үшін және жұмыстағы басқа да жетістіктері ... ... ... ... ... сыйлықтармен марапаттау
4)сондай ақ Қазақстан ... ... ... өзге де ... ... көтермеленуі мүмкін.
Мемлекеттік қызметшілер ерекше еңбек сіңіргені үшін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік наградаларымен ... ... ... ... шаралары.
Мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тәртіп бойынша ... ... ... ... Тұрғын үй
жағдайын жақсартуға мұқтаж мемлекеттік ... жеке ... ... үшін жер учаскесі тегін беріледі. Жер ... ... ... ... Мемлекеттік қызметшілер және олармен бірге
тұратын отбасы мүшелері белгілеген тәртіппен тиісті ... ... ... ... ... көрсетуді пайдаланылады.
Мемлекеттік орган таратылған немесе ... ... ... ... ... жаңадан құрылған не басқа мемлекеттік
органда өздерінің біліктілігіне сай ... ... ... ... ... жұмысқа орналасудан бас тартқан жағдайда, ол
Қазақстан ... ... ... тәртіппен жұыстан
босатылады. Бұл орайда мемлекеттік органдарда кемінде үш жыл ... ... ... ... төрт онаша айлық жалақысы мөлшерінде
жұмыстан шығу ... ... ... ... ... ... жағдайда қызметшіге мемлекеттік органдардағы жұмыс стажы ... кем ... ... төрт онаша айлық жалақыс мөлшерінде шығу
жәрдемақысын төлеу жүргізіледі. Мемлекеттік қызметші қайтыс болған ... ... ... ... ... ... қызмет орны бойынша үш
орташа ... ... ... ... ... бұл орайда
жәрдемақының мөлшері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленгеннен
төмен болмаы керек. [14,7].
Мемлекеттік қызметшілерді ... және ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады.
2.2. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ӨТКЕРУ
Мемлекеттік қыызметті өткеру – бұл ... ... ол ... қызметшілердің қызметке кіргеннен бастап одан
шыққанға дейін атқаратын қызметтерін ... ... ... қөрініс
табады. Осы уақыт ішінде ... ... ... ... ... ... ... қызметті өткеру екі түрлі құқықтық
актілермен іске асырылады. Олар ... бірі ... ... ... ... айырылады. Олардың бірінші Қазақстанның барлық
азаматтары үшін мемлекеттік қызметті өткерудің жалпы тәртібін ... ... ... актілерді құрайды. Олар мемлекеттік
қызметке қабылдаудың сынақ мерзімінен өтудің тәртібін, ... ... ... аттестация өткізудің тәртібін, қызметке
орналасудың, лауазымдық санаттар топтарына жатқызудың, ... ... және ... өткерудің өзге де ... ... ... ... ... қызметтің мәселелерін
реттейтін «Мемлекеттік қызмет туралы» заң, Президенттің жарлықтарымен
бекітілген бірнеше ... ... ... ... мысалы,
«Мемлекеттік қызмет өткеру туралы Ереже» жатады.
Құқықтық актілердің ... түрі – бұл ... ... ... яғни нақты бір азамат үшін ... ... ... немесе тоқтататын нақты жағдайларды
реттейтін жеке - дара ... ... ... заң бойынша мемлекеттік қызметке
кіруге, заңдарда өзгеше белгіленбесе, жасы 18 ... кем ... ... бар және өзге белгіленген талаптарға сәйкес келетін ҚР-сы азаматының
құқығы бар.
Мемлекеттік қызмет өткеру және қызметтік мансап.
Мемлекеттік әкімшілік ... кіру ... ... ... ... рет ... қызметін тоқтатқаннан кейін жаңадан
қабылданған, сондай ақ жоғары дәрежелі санаттағы үш айға ... ... ... ... ... әкімшілік қызметші дәлелді себептермен
қызметте болмаған кезең сынақ мерзіміне есептелмейді. Мемлекеттік әкімшілік
қызметші сынақ нәтижесі қанағаттанғысыз болған жағдайда ... ... ... ... ... мүмкін. Егер сынақ мерзімі ... ... ... ... ... ... берсе, ол
сынақтан өткен болып саналады және сынақ мерзімі мемлекеттік қызмет стажына
есептеледі. Одан ... ... ... ... ... ... негіздер бойынша ғана жол беріледі.
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді аттестаттау.
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер олардың кәсіби даярлығы,
құқықтық мәдениеті, азаматтармен ... ... ... ... ... ... өтеді. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді
аттестаттауды жүргізудің тәртібі мен ... ... ... ұсынуы
бойынша Республика Президенті бекітеді. Мемлекеттік ... ... ... ... ... бар ... әкімшілік қызметшілер тестілеуге
жатпайды.[6,11]
Жұмыс уақыты. .
Мемлекеттік әкімшілік ... ... ... Қазақстан Республикасындаңы Мемлекеттік қызмет туралы заңда
көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органның
немесе оның жекелеген бөлімшелерінің қалыпты (үздіксіз) жұмысы әрі қарай
жедел атқарылуына ... ... ... және күні бұрын болжанбаған
жұмысты орындау үшін орган басшысының ... ... ... ... ... заңдарына сәйкес өтелетін, демалыс және мереке күндері
қызметке келуге міндетті ... ... ... ... ... ... кепілдіктер мен өтемақылар.
Мемлекеттік қызметшілерге ... ... ... ... ... оның ішінде шет мемлекеттерге,
іссапарларға арналған шығындары өтеледі. Мемлекеттік ... ... ... ... ... болған уақытына
тәулікақы алуға, көзделген жеріне барып-қайту жөніндегі шығындарға, тұрғын
үй-жай жалдау жөніндегі шығындарға кепілдіктер мен құқығы ... ... ... мемлекеттік қызметшілердің іссапардың бүкіл уақыты
бойы жұмыс орны (қызметі) мен орташа ... ... ... ... саяси қызметшілерді
ротациялау жүзеге асырылуы мүмкін. ... ... ... ... мен ... ... ... ұсынуы бойынша
Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.
Мемлекеттік қызмет өткерудің өзге де ... ... ... ... ... қызмет туралы заңмен реттелмеген өзге де мәселелері Қазақстан
Республикасының заң актілерімен, уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... қызмет өткеру
тәртібі туралы ережемен реттеледі.
Мемлекеттік қызметтің кадрлар резерві.
Мемлекеттік саяси және әкімшілік лауазымдарға орналасу үшін
мемлекеттік
қызметтің кадрлар ... ... ... резервін
қалыптастыру және олармен жұмысты ұйымдастыру тәртібі уәкілетті органның
ұсынуы ... ... ... Президенті бекітетін Мемлекеттік
қызметтің кадрлар резерві туралы ережемен реттеледі.
ІІО-да қызмет өткерудің сатылары:
ІІО-ның кадр катарларына кіргізу,
Лауазымдылыққа тағайындау,
Арнайы атақ ... ... ... бабы ... көтермелеу,
ІІО қызметінен босату.
Мемлекеттік саяси қызметке кіру.
Мемлекеттік саяси қызметшілердің мемлекеттік қызметке кіруі
тағайындау не ... ... ... ... ... белгіленген басқа да реттерде, тәртіп пен ... ... ... ... ... кіру құқығы Қазақстан
Республикасы азаматтарының мемлекеттік ... ... ... бар. Мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасу, осы Заңда көзделген
жағдайларды қоспағанда, конкурстық негізде жүзеге ... ... ... ... ... ... ол ... бос тұрған
лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сай келген жағдайда, мемлекеттік
қызметшінің және ... ... ... оның ... ... ... ... ауысу тәртібімен жүзеге асырылуы мүмкін.
[7,15].
Мемлекеттік қызметшінің ... ... ... ... үшін ... ... ... белгіленген
тәртіппен алынбаған тәртіптік жазасы болған жағдайда, мемлекеттік ... ... ... ... жол ... Өз өкілеттігін
доғарған, теріс себептермен доғарғандарын қоспағанда, және ... ... сай ... ... ... ... жұмыс істейтін мәслихат депутаттарының, мемлекеттік саяси
қызметшілердің, ... ... ... лауазымға конкурстық
іріктеусіз орналасу құқығы бар. Парламент депутаттарының, тұрақты негізде
жұмыс істейтін ... ... ... ... ... әкімшілік лауазымға орналасу тәртібін Қазақстан
Республикасының Президенті айқындайды. Мемлекеттік ... кіру ... ... қай ұлтқа жататынына, тіліне, әлеуметтік тегіне,
мүліктік ... ... ... ... қатынасына, сеніміне, қоғамдық
бірлестіктерге қатыстылығына және кез келген өзге де ... ... да ... тікелей немесе жаңама шектеулер белгілеуге жол берілмейді.
Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, конкурстық ... ... ... әкімшілік қызметке қабылдаған лауазымды адам
Қазақстан Республикасындағы «Мемлекеттік қызмет туралы» ... ... ... ... ... ... кіру ... қойылатын талаптар:
1. Мемлекеттік қызметке кіретін адамдар мынадай талаптарға:
1)Қазақстан Республикасының азаматы болуға;
2)егер Республиканың заңдарында ... ... ... өзгеше
белгіленбесе, жасы он сегіз жастан кем болмауға;
3)қажетті ... ... ... ... ... және ... талаптарына сәйкес келуге тиіс.
2. Азамат мемлекеттік қызметке кірген кезде салық ... өзі ... ... мен ... ... ... ... салық салу
объектісі болып табылатын мүлкі туралы мәліметтерді табыс етуге міндетті.
3. Мемлекеттік әкімшілік лауазымға ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
4. Мемлекеттік саяси қызметке кіру үшін ... ... ... ... ... ... әкімшілік лауазымдарға қойылатын біліктілік
талаптарын ... ... ... санаттарына қойылатын үлгі
біліктілік талаптары негізінде әзірлейді және бекітеді.
Мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға арналған конкурс.
Мемлекетгік әкімшілік ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қызметке тең қол
жеткізу құқығын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... өткізудің шарттары мен тәртібін, оның ішінде
конкурстық комиссия құру тәртібін ... ... ... Конкурсты бос
лауазымдар бар мемлекеттік орган не Қазақстан Республикасы Президентінің
шешімі бойынша уәкілетті орган конкурс өткізу туралы ... ... ... ... хабарландыру жарияланғаннан кейін өткізеді.[7,25].
Конкурс орталық мемлекеттік органдар мен олардың аумакгық
бөлімшелерінде және ... ... ... ... ... ... аумағына таралатын мерзімді баспасөз
басылымдарында жарияланады. ... ... ... ... ... ... тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағына
таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланады. Егер ... бір ... ... бос ... ... өткізілетін болса, онда
жасалғалы отырған ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Конкурсқа Қазақстан Республикасының барлық
азаматтарының қатысуға құқығы бар. Конкурстық ... ... ... ... ... ... лауазымға кіруге бас тартылуға негіз болып табылады. Конкурстық
комиссияның оң ... ... ... ... әкімшілік лауазымға орналасуға құқығы бар. Мемлекеттік
органның ... ... ... ... ... оң
қорытыңдысын алған қатысушыны қабылдауға міндетті. Бұл ... ... кіру үшін ... ... ... ... ... Конкурстық
комиссияның оң қорытындысын алмаған, ... ол ... ... үшін
ұсынған конкурсқа қатысушылар ... ... және оның ... құратын кадрлар резервіне тіркелуі мүмкін. Кадрлар резервіне
тіркелген конкурсқа қатысушылар оларды тіркеу күнінен бастап бір жыл ... ... ... тиісті мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналаса
алады. Конкурстық комиссияның шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген ... ... ... ... қызметшілердің мемлекеттік қызметті тоқтатуы.
Мемлекеттік саяси қызметшілердің отставкаға шығуы және қызметтен
босатылуы. Отставка ...... ... ... ... ... ... атқаруды тоқтауы, ол оның жазбаша арыз
негізінде жүзеге асырылады. Отставканы мемлекеттік саяси қызметшіні ... ... ... ... ... ... ... адам
қабылдайды немесе одан дәлелді бас тартылады. Отставканы қабылдау ... бас ... ... ... ... арыз берілген күннен бастап бір ай
мерзімде ... ... ... ... бас тартылған жағдайда
қызметтік өкілеттігін жалғастыруға тиіс және оның Қазақстан ... ... ... ... ... бар. Мемлекеттік саяси
қызметшілер Конституцияда, Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік қызмет
туралы заңда және ... ... өзге де ... ... мен ... ... ... шығады. Лауазымдық өкілеттігін
өрескел бұзу, мемлекеттік қызметте ... ... ... жасау
мемлекеттік саяси қызметшінің отставкаға шығуы үшін негіз бола ... ... ... үшін ... ... Мемлекеттік саяси қызметшілерді
қызметтен босатудың негіздері мен ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік қызмет
туралы заңның 7-бабының 2-тармағында аталған лауазымды ... ... ... бар ... ... және ... ... міндетті
лауазымды адамдар болып табылады.
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің мемлекеттік қызметті
тоқтатуының негіздері.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... өз ... бойынша жұмыстан босату туралы арыз беруі,
тараптардың өзара келсуі ... ... ... шартын жасасу жолымен
олардың мемлекеттік қызметте болу мерзімін бір ... ... ... ... ... ... зейнеткерлік жасқа толуы;
- келісім-шарт мерзімінің бітуі не ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің өз табысы мен мүлкі туралы
көрінеу жалған мәлімет ... ... ... Мемлекеттік қызмет туралы заңында
белгіленген міндеттер мен шектеулерді сақтамауы;
- ... ... ... ... сенім білдірген басқаруға
бермеуі;
- ... ... ... ... ... ... құқықбұзушылығын жасауы, соттың айыптау
үкімінің заңды күшіне енуі;
- мемлекеттік әкімшілік лауазымды конкурстан тыс ... ... ... ... ... ... ... көзделген өзге де
негіздемелер негіз болып ... ... ... ... ... ... ... лауазымға қабылдауға құқығы бар тиісті
лауазымды адамы Қазақстан ... ... ... тіртіппен
жүргізеді. Қызметтен заңсыз босатылған жағдайда ... ... ... ... ... ... ақ өзінің құқықтары мен
бостандықтарын сот ... ... ... бар. ... ... ... мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жаңадан
тағайындалған ... ... ... ... бойынша атқарып
отырған лауазымдағы мемлекеттік қызметті тоқтатуы үшін ... ... ... ... ... ... тоқтатуы
үшін:
өз тілегі бойынша арыз беруі;
жасы келгеннен кейін зейнетке шығуы, зейнетке шығуды еңбек ... ... бір ... ... ... мерзімі бітіу және бұзылуы;
өз табысы туралы жалған мәлімет беруі;
міндеттер мен шектеулерді сақтамауы;
ҚР азаматтығын жоғалтуы;
Сыбайлас желқорлық құқық бұзушылық ... ... ... ... тыс ... ... тиесілі мүлікті сенім білдірген басқаруға бермеу;
Аттестаттаудың теріс нәтижелері;
Еңбек заңдарында көзделген өзгеде негіздемелер негіз болып ... Ішкі ... ... қызметкерлері мемлекеттік
өкілдері болып табылады және мемлекеттің қорғауында болады. ІІО-да ... ... ... ... ... ... тәртіппен арнаулы
атақ берілген адамдар ІІО-дың қызметкерлері болып табылады.ІІО-ры ... ... және ... ... ... ету, адам ... ... мен бостандығына, қоғам және мемлекет мүдделеріне
қылмыстық және өзге де құқыққа ... қол ... ... алу мен жолын кесу
жөніндегі атқару және өкім ету функцияларын ... ... ... жасы ... ... жеке ... ... кәсіби қасиеттері денсаулығы мен
дене бітімі деңгейі жөнінен өзіне жүктелген міндеттерді атқаруға ... ... ... ... ... ... ... кадырлары
туралы республикалық деректер орталығына алдын ала сұрау салынған ... ... ... ... ... ... ІІО-ры қызметке кірер
кезде ант береді, арнайы оқудаң өтеді және сынақ мерзімі ... ... ... құрамға ерекше талап қолдану,
еңбек жағдайларының арнаулы регламенттелуі,
құқықтар, міндеттер және жеңілдіктердің ... ... ... ... ... атақтардың болуы,
әскери тәртіптің кейбір элементтерін қолдану.
ІІО-да қызмет өткеру деп - ... ... ... ... ... келтіретін заңдылық фактілер
жиынтығы.
2.3. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫ БҰЗУ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ
Мемлекеттік ... ... ... ... ... міндеттерді
орындамағаны және тиісінше орындамағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
жасағаны лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланғаны, ... және ... ... үшін , сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы «Мемлекеттік
қызмет туралы» заңында белгіленген, мемлекеттік қызметте болуға ... ... үшін ... ... ... ... ... сәйкес еместігі туралы ескерту;
5)атқаратын қызметінен босату қолданылуы мүмкін;
Тәртіптік жазаны:
1)лауазыдық өкілеттігіне сәйкес осындай құқығы бар ... ... үшін ... ... ... ... жауаптылық
көзделген әрекет үшін қолдануға болмайды.
3)Қазақстан Республикасының нормативтік ... ... ... ... ... ... әрекетке жол берген мемлекеттік
әкімшілік ... оны ... ... ... ... ... ... шешілгенге дейін лауазымдық міндеттерін атқарудан
уақытша шеттетуі мүмкін. Мемлекеттік қызметші өз іс әрекетінің заңсыздығы
үшін жауап береді. ... үшін ... ... заңдылығына күмәнданған
жағдайда бұл жөнінде ол өзінің тікелей басшысына және өкімді берген басшыға
жазбаша ... ... ... ... Лауазымы бойынша жоғары тұрған басшы
аталған өкімді жазбаша ... ... ... ... егер оны
орындау қылмыстық жазалануға тиіс әрекеттерге әкеп соқпайтын ... ... ... қызметшінің заңсыз өкімді орындауының
салдары үшін осы ... ... ... ... ... Мемлекеттік
қызметшілер қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар ... ... ... ... ... негіздер мен ... ... ... әкімшілік, материалдық жауапты болады.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды және сыбайлас
жемқорлыққа жағдай туғызатын ... ... ... үшін ... ... мерзімдері.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды немесе сыбайлас
жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін ... ... ... анықталған күннен бастап үш айдан ... және ... ... ... жасалған күннен бастап бір жылдан
кешіктіріп қолдануға ... ... іс ... бас тартқан не
қылмыстық істі қысқартқан жағдайда, бірақ адамның әрекеттерінде сыбайлас
жемқорлық тәртіптік ... ... ... ... ... ... ... іс қозғаудан бас тарту не оны қысқарту ... ... ... ... үш ... ... қолданылуы мүмкін.
Мемлекеттік қызметшілер құқықтарының оларды тәртіптік
жауапқа тарту кезіндегі кепілдігі.[17,15].
Мемлекеттік ... өзін ... ... тартуға
байланысты барлық материалдармен таныстырылуға міндетті. Жауапқа тартылушы
мемлекеттік ... ... ... ... лауазымды адамның іс-
әрекеті мен
шешімдеріне уәкілетті орган белгіленген тәртіппен не сотқа ... ... ... ... ... ... тартылады.
ҚР Заңы 25.09.2003 ж. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ... ... мен ... ... ... ... ... уәкілетті адамдар және оларған
теңестірілген адамдар коррупциялық бұзушылықтардың субъектілері бола алады.
Сонымен қатар мемлекеттік ... ... ... ... үшін ... жауаптылыққа тартылуы мүмкін. Қазақстан Республикасы мемлекеттік
қызметшілерінің ... ... ... ... ... атқару
қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім ... ... ... ... ... ... және ... жоғары талаптар қояды. Қоғам мемлекеттік қызметші өзінің барлық
күш-жігерін, ... мен ... ... кәсіби қызметіне жұмсайды,
өзінің Отаны – Қазақстан Республикасына адал да қалтқысыз қызмет етеді деп
сенім білдіреді. ... ... ... ... осы ... кодексі, “Мемлекеттік қызмет туралы” 1999 ... 23 ... ... ... ... ... қарсы күрес туралы”
1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңына және ... ... ... сәйкес Қазақстан Республикасы
мемлекеттік қызметшілері мінез-құлқының негізгі стандарттарын белгілейді.
1. ... ... өз ... ... ... ... ... және оны
дәйекті жүзеге асыруға, өзінің іс-әрекеті мен мемлекеттік биліктің беделін
нығайтуға, мемлекеттік мүдделерін қорғауға; Қазақстанның ... ... ... жол ... бұлжытпай сақтауға және ... ... ... ... ... ... және ... өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сүйене отырып,
заңдылықтар қағидаларын басшылыққа алуға;
азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен ... ... ... ... ... ... адамның және азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын бұзуға ... ... жол ... ... бірлігі мен елдегі ұлтаралық татулықты нығайтуға
жәрдемдесуге;
мемлекеттік және еңбек тәртібін ... ... ... қызметтік
міндеттерін адал, әділ де сапалы атқаруғағ ол үшін қзінің жұмыс уақытын
тиімді ... ... ... үшін ... күш – ... ... ... шешудің оңтайлыжәне үнемді әдістерін қолдануға, сеніп
тапсырылған ... ... ... ... оны ... әрі ... жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға;
мемлекеттік қызмет мүдделеріне залал ... ... ... ... жеке ... ... мәселелер
жөнінде шешімдер қабылдауға қатысы бар ... ... ... ... араласпауға және жекеленген шаруашылық
субъектілерінің мүдделерін сүйемелдеуге жол ... ... ... және өзге де жеке ... жол ... ... немесе төмен тұрған не өзімен қызмет немесе жұмыс
бойынша өзге де тәуелділіктегі адамдармен ақшалай ... өзге де ... ... ... ... ... ... байланысты жеке және заңды
тұлғалардан сыйлықтар қабылдау немесе қызметін пайдалану ... ... ... ... ... қазақстандық немесе шетелдік
жеке және заңды тұлғалар есебінен мемлекетішілік және шетелдік туристік,
емдеу-сақтандыру және өзге де ... ... бас ... іске ... және жеке ... ұжымда орнықты және
жағымды моральдық-психологиялық жағдай туғызуға ықпал етуге;
мемлекеттік органдардың ... ... ... және ... қызметтік міндеттерін тиісінше орындауына бөгет болатын ... ... ... ... және жеке ... берілгендік белгілері бойынша
іріктеу мен орналастыру жағдайларына жол бермеуге;
басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызмет этикасы нормаларын бұзу
фактілеріне жол бермеуге және ... ... ... ... атқару кезеңінде киім киюдің іскерлік
стилін ұстануға тиіс.
2. ... мен және ... ... ... ... ... ... сенімін нығайтуға ықпал етуге;
қарапайымдылық танытуға, өзінің лауазымдық жағдайын, соның ішінде
көлік, сервис және өзге де ... алу ... баса ... ... ... және ... ... тарапынан негізді
сынға ұшырамауға, сынағаны үшін қудалауға жол бермеуге, оған ... оң сын ... ... жою мен ... кәсіби қызметін
жақсарту үшін пайдалануға;
өтініштерді қарау кезінде ... пен ... салу ... ... олар ... белгіленген мерзімде қажетті шаралар қолдануға;
шығу тегіне, ... ... және ... ... ... ... тіліне, дінге қарым-қатынасына, сеніміне
тұрғылықты ... ... ... өзге де ... қарамастан адамның
және азаматтың ар-намысы мен қарым-қасиетін құрметтеуге;
жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды ... ... және ... ... ... ... ... мен дәстүрлеріне
құрметпен қарауға;
сыпайы және әдепті болуға тиіс.[7,16].
3. Өзіне бағынысты қызметкерлері болатын мемлекеттік ... ... ... мен ... ... ... атқаратын лауазымдарына сәйкес дәл ... ... анық ... ... өкімдер бермеуге және олардан
қызметтік міндеттерінің шеңберінен тыс тапсырмалар орындауды талап етпеуге;
бағынысты қызметкерлеріне ... ... ... ... ... қадір-қасиетін кемсітуге, жөнсіздікке жол бермеуге;
бағынысты қызметкерлерді құқыққа қарсы теріс қылықтар немесе ... ... ... ... ... жасауға
мәжбүр етпеуге тиіс.
4. Мемлекеттік орган қызметінің мәселелері ... ... ... ... ... ... ... бұған уәкілеттік берілген
лауазымды тұлғалары сөйлейді. Мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік ... ... ... ... ... ... жүргізуі тиіс.
5. Мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік саясат және ... ... ... өз пәкәрән, егер ол:
мемлекет саясатының негізгі бағыттарына сәйкес келмесе;
жариялауға рұқсат етілмеген қызметтік ақпараттарды ашатын болса;
мемлекеттік лауазымды тұлғаларының ... ... сай емес ... ... көпшілік алдында білдіруге тиіс емес.
6. Мемлекеттік қызметшінің атына коммерциялық ұйымдарды басқару
және/немесе ... ... ... ... мүдделерін
сүйемелдеуі жөнінде негізсіз көпшілік ... ... ... ... ... ... ... айыптауларды теріске шығаратын ақпаратты жариялауға
тиіс.
7. Мемлекеттік қызметшіні сыбайлас ... ... деп ... ... ... ол бұл айыптауларды теріске шығару, соның
ішінде сот арқылы теріске шығару ... ... ... Мемлекеттік қызметшілердің осы Кодексті сақтауы олардың қызметтік
борышы болып табылады.
9. Осы Кодексте көзделген талаптарды ... үшін ... ... ... ... ... ... тартылуы мүмкін.
Қорытынды
Сонымен мемлекеттік қызмет деп мемлекеттік қызметшілердің
мемлекеттік органдардағы мемлекеттік биліктің ... мен ... ... ... лауазымдық өкілеттігін атқару жөніндегі қызметің
айтамыз. Осы ... ... ... ... жеке ... ... бір
мемлекеттік лауазымда жұмыс жасайды. Мемлекеттік лауазым – мемлекеттік
органның ... ... ... ... ... ... ... міндеттердің ауқымы жүктелген құрамдық бірлігі.
ҚР-сының Конституциясының 33 бабына сәйкес, республика
азаматтарының мемлекеттік ... ... тең ... бар. Мемлекеттік
қызметші лауазымының кандидатына қойылатын ... ... ... ғана ... ... және ... белгіленеді.
Мемлекеттік қызметшінің билік ... ... ету және ... ... ... байланысты ол лауазымды адамның жағдайымен бірдей.
Қорыта келе ... ...... ... ... тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттен не ҚР-ның
Ұлттық банкінің қаржысынан ақы төленетін ... ... ... міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында ... ... ... ... азаматы.
Қолданылған әдебиеттер көздері:
ҚР Конституциясы, 1995 ж.
ҚР Парлементі ... ҚР ... ... 1995 ... ... ... ҚР ... заңы, 1995 ж.
ҚР Үкіметі туралы ҚР Конституциялық заңы, 1995 ж.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Қодексі, ... ... ... ... ... Заң, ... ж.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 02.07.1998 ж.
ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, ... ... ... ... ... ... ҚР Заңы, 24.03.1998 ж.
ҚР мемлекеттік қызметкерлердің ар-ождан Кодексі ... ... ... ... ... ... ... государственных служащих, утвержден
Указом Президента РК от 29.12.1999 года;
Реестр должностей административных государственных служащих, утвержден
Указом ... РК от 17 ... 2004 ... ... ... Казахстан «О концепции правовой политики
РК» от 20.09.2002 года.
Указ Президента РК «Об утверждении текста присяги ... и ... ... ... административного государственного
служащего» от 29.12.1999 года;
Указ Президента РК «Об утверждении Правил ... ... на ... ... служащих» от 31.12.1999 года;
Указ Президента РК «Об ... ... ... ... ... ... Казахстан и Порядка принесения
Присяги политическими государственными служащими ... ... ... года;
Указ Президента РК «Об утверждении Правил проведения аттестации
административных государственных служащих» от ... ... ... РК «Об утверждении Положения о кадровом резерве для
занятия должностей административных государственных служащих» от 13.04.2000
года.
Указ ... РК «Об ... ... о ... ... на должность и ... от ... ... ... и иных ... ... лиц ... и
местных государственных органов» от 29 марта 2002 года.
Указ Президента РК «Об утверждении положения об Агентстве РК по ... ... от 03 ... 1999 ... проблемы реформирования государственной службы суверенного
Казахстана: Монография / Коллектив авторов. – Астана, 2003.
Уваров В.Н. Государственная служба. Алматы. ... М.А., ... О.К ҚР ... ... ... ... М.А., ... О.К. ҚР Әкімшілік құқық.
Сейдеш Б.Б. Әкімшілік құқық бойынша дәрістер. Алматы, 2004 ж.
Баянов Е. ... ... ... ... ... ... әдебиеттер:
28.Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики ... ... ... 2030». Алматы, Юрист, 1998 г.
29.Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ... ... и ... ... Послание Президента РК народу
Казахстана. ... 2005 ... В.Г. ... ... РК. ... 1994 г
31.Таранов А.А. Административное право РК. Алматы, 2002 г.
32.Бахрах Д.Н.. Административное право. М. Издательство БЕК. 1999 ... Х.Ю. ... ... ... Данекер, 2000 г.
34.Ахметов Р.И.и др. Юридические понятия и ... ... ... юридических и административно – управленческих понятий (в
помощь слушателям ... ... ... ... 1997 ... Л. ... и ... правового статуса
государственных служащих. ... ... ... ... ... и развития РК как правового государства».
Алматы, 2005 ... Л. О ... ... ... ... с ... на ... службе. КЖМП № 1. Алматы, 2005
год.
37.Культемирова Л. Коррупция ... ... ... как одна из ... ... ... Вестник Университета
им. Д.А. Кунаева. Алматы, 2005 год.
38.Культемирова Л. Конкурентоспособность государственного служащего
как условие успешной карьеры. КЖМП № 4, 2004 год.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ішкi iстер органы7 бет
«Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (жаңа редакция)28 бет
Ішкі істер органдары штабтарының жүйесі және құқықтық жағдайы71 бет
Ішкі істер органдарының арнайы күзет қызметі туралы74 бет
Ішкі істер органдарының жүйесіндегі штабтың рөлі55 бет
Ішкі істер органдарының уақытша ұстау изоляторлары туралы76 бет
Ішкі істер органдарының қызметі9 бет
Ішкі Істерді басқару10 бет
Ішкі істердің аумақтық органдары10 бет
Азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі мемлекеттік басқару жүйесіндегі ішкі істер органдары81 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь