Қазақстандағы шетелдік компаниялардың қызметіндегі коммуникация процесін басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯ ПРОЦЕСІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1 Басқарудағы коммуникация рөлі, оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2 Коммуникациялық процесс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.3 Коммуникацияларды басқару әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
2.1 “Kcell” компаниясының жалпы сипаттамасы және ұйымдық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2 “Kcell” компаниясында коммуникациялық процесстің жүргізілуін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.3 Компаниядағы коммуникация мен ақпараттық процесстің өзара байланысын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22

3 БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
Менеджмент - бұл басқарудың экономикалық әдістерін қолдану арқылы материалдық және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану жолымен белгіленген мақсаттарға жетуге бағытталған, кәсіби әрекетінің дербес түрі. (1.11бет.)
Менеджмент теориясы менеджердің 4 негізгі функциясын айқындайды: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау. Алайда осы функциялардың атқарылуы 5-коммуникативті функциясыз мүмкін емес. Негізінен, менеджердің ең басты атқаратын қызметі-адамдармен қарым-қатынас орнату. Іскерлік коммуникация мәнін, теориясын білмей, табысты менеджментті орнату мүмкін емес.
Сол себептен қазіргі тандағы менеджер тек өз саласына байланысты теориялық және басқарушылық білімдермен шектеліп қалмау керек, сонымен қатар мәдениеттің жоғары деңгейімен, гуманитарлы ғылымдар саласында терең біліммен, жақсы коммуникативті және ораторлық қасиеттерге ие болу керек.
Психологияны білу, адамдарды сендіру, дауды сенімді түрде жүргізу – осының бәрі лидер тұлғаның анықтаушы қасиеттері. Бүгінгі күні осы және басқа да керекті қабілетке үйренуге болады.
Заманауи бизнес менеджерлерге көптеген жаңа талаптар қояды. Өзі қарым-қатынаста болатын барлық кәсіпқой білім негіздерін біле отырып, осы тілде сөйлесе білу керек. Ал бұдан жоғары деңгей-аз уақыт көлемінде кез келген кәсіпқой тілді меңгеріп, қолдана білу. Бұл күрделі және қиын болып көрінгенмен, егер де менеджер тід механизмдерін ажырата білсе, егер ол тілдің номинативті, коммуникативті, когнитивті функцияларын не үшін және қалай орындалатындығын түсінсе, тез арада кез келген жаңа кәсіпқой тілді меңгере алады.
Бұл тек қана аранйы терминдерге байланысты ғана емес, менеджер өз қол астындаға қызметкерлерімен бедел мен бір кәсіпқой «слэнг» білу керек.
Ал қазіргі кезде көп қолданыла бастайтын инновациялық менеджментке одан да көп жаңа коммуникативті талаптар қойылады. Инновациялық менджер белгісіз, жағашылдық жағдайлармен кездеседі, себебі белгісіз нәрселерді, жағдайларды белгілі, әйгілі істеу бұл - бас қызметі.
Ораторлық қасиеттер, сенімді дискуссия жүргізу мен табысты презентация жасау - инновациялық менеджер үшін бөлінбес негізні қасиеттер болып табылады. Жаңашылдықты ойлап тауып,енгізу жеткіліксіз, оны нарық бас тарта алмайтындай етіп ұсыну керек. Бизнес одан әрі жаһанданып,ашылуда. Гуманитарлы ғылымдар бизнестегі рөлі көбейеді. Қазіргі кезде инновациялық менеджер – қоғамдық тұлға. Ол PR мен жарнама негіздерін,әлеуметтану және саясат, БАҚ жүйесін түсініп, журналистермен тіл табыса алуы керек, менеджер қызылтілді, дипломатиялық, қоғамдық болуға міндетті. Маркетингтік коммуникациялар да оның компетенциясында.
Кез келген инновация экономикалық пайда әкелетін жағдайда ғана оның мәні бар. Тек қана инновациялық тауарды нарыққа енгізу жеткіліксіз, оны одан әрі өткізу өте маңызды, себебі бұдан компанияның нарықтағы үлесі және менеджердің репутациясы тікелей байланысты.
1. Анафияева Ж. Менеджмент. Оқу құралы- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2007ж.
2. Ахметов К.Ғ. «Менеджмент негіздері» Ақтөбе-Орал, 2005ж.
3. В.С.Юкаева менеджмент краткий курс Учебное пособие Москва 2007
4. А.Максимов. "Чистые" и "грязные" технологии выборов (российский опыт). М.,1999.
5. www.kcell.kz
6. «мобильные телекоммуникации» журналы, №4, 2007.
7. Батаршев А.В. «Организаторские и коммуникативные качества личности»
8. (Для деловых людей). - Таллин: Центр информационных и социальных
9. технологий «Регалис», 1998.
10. Кричевский Р.Л. «Если Вы руководитель» - М.: Издательство «ДЕЛО», 1996.
11. Ладанов И.Д. «Практический менеджмент» - М.; Издательство «Элник», 1995.
12. Матвеева А., Хорошавина Н. «Семь нот менеджмента»: Настольная книга
13. руководителя / Под ред. В. Красновой и А. Привалова. - 2-е изд. - М.: ЗАО
14. «Журнал Эксперт», 1997.
15. «Менеджмент»: Дайджест основных разделов и тем / Под ред. А.К. Казанцева
16. – Спб.: СПбГИЭА, 1997
17. «Менеджмент организации»: Учебное пособие / Под ред. 3.П. Румянцевой,
18. Н.А. Саломатина. - М.: ИНФРА-М, 1997.
19. «Основы менеджмента»: Учебное пособие - 2-е изд. - М.: Издательский Дом
20. «Дашков и Ко», 2000.
21. «Основы предпринимательской деятельности»: Учебное пособие / Под ред.
22. В.М. Власовой. - М.: «Финансы и статистика», 1995.
23. «Управление организацией»: Учебник для вузов / Под ред. А.Г. Поршнева и
24. др. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1998.
25. Юкаева В.С. «Управленческие решения»: Учебное пособие. - М.: ИВЦ
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Л.Н.Гумилев атындағы еуразиялық ұлттық университет
Экономика факультеті
Кафедра
Курстық жұмыс
Тақырыбы:
Орындаған: МН-31 тобының
студенті
Наурызбаева К.А.
Қабылдаған: ... ... ... 2008
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ........................................................................................................................3
1 НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯ ПРОЦЕСІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ........................................................6
+ Басқарудағы коммуникация рөлі, оның ... ... ... ... ... ... ... ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ......................................17
+ "Kcell" компаниясының жалпы сипаттамасы және ұйымдық құрылымы........................................................................................................17
+ "Kcell" ... ... ... ... ... ... коммуникация мен ақпараттық процесстің өзара байланысын талдау.........................................................................................22
3 БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ............................................................................................................25
ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................32
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...............................................................34
ҚОСЫМШАЛАР.......................................................................................................35
КІРІСПЕ
Менеджмент - бұл басқарудың экономикалық әдістерін ... ... ... және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану жолымен белгіленген мақсаттарға жетуге бағытталған, кәсіби әрекетінің дербес түрі. (1.11бет.)
Менеджмент ... ... 4 ... ... айқындайды: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау. Алайда осы функциялардың ... ... ... ... ... ... менеджердің ең басты атқаратын қызметі-адамдармен қарым-қатынас орнату. Іскерлік коммуникация мәнін, теориясын білмей, табысты менеджментті орнату мүмкін емес.
Сол себептен ... ... ... тек өз ... байланысты теориялық және басқарушылық білімдермен шектеліп қалмау керек, сонымен қатар мәдениеттің жоғары деңгейімен, гуманитарлы ғылымдар саласында терең біліммен, жақсы ... және ... ... ие болу ... ... ... адамдарды сендіру, дауды сенімді түрде жүргізу - осының бәрі ... ... ... ... ... күні осы және ... да керекті қабілетке үйренуге болады.
Заманауи бизнес менеджерлерге көптеген жаңа талаптар қояды. Өзі қарым-қатынаста болатын барлық кәсіпқой ... ... біле ... осы ... сөйлесе білу керек. Ал бұдан жоғары деңгей-аз уақыт көлемінде кез келген кәсіпқой тілді меңгеріп, қолдана білу. Бұл ... және қиын ... ... егер де ... тід ... ... білсе, егер ол тілдің номинативті, коммуникативті, когнитивті функцияларын не үшін және қалай орындалатындығын түсінсе, тез арада кез келген жаңа ... ... ... ...
Бұл тек қана аранйы терминдерге байланысты ғана емес, менеджер өз қол астындаға қызметкерлерімен бедел мен бір ... білу ... ... ... ... көп ... бастайтын инновациялық менеджментке одан да көп жаңа коммуникативті талаптар қойылады. Инновациялық менджер ... ... ... кездеседі, себебі белгісіз нәрселерді, жағдайларды белгілі, әйгілі істеу бұл - бас ... ... ... сенімді дискуссия жүргізу мен табысты презентация жасау - инновациялық менеджер үшін бөлінбес негізні қасиеттер болып табылады. Жаңашылдықты ойлап ... ... оны ... бас ... ... етіп ... керек. Бизнес одан әрі жаһанданып,ашылуда. Гуманитарлы ғылымдар бизнестегі рөлі көбейеді. Қазіргі кезде инновациялық менеджер - қоғамдық тұлға. Ол PR мен ... ... және ... БАҚ ... ... ... тіл табыса алуы керек, менеджер қызылтілді, дипломатиялық, қоғамдық болуға міндетті. Маркетингтік коммуникациялар да оның ... ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана оның мәні бар. Тек қана инновациялық тауарды нарыққа енгізу жеткіліксіз, оны одан әрі өткізу өте маңызды, себебі ... ... ... ... және ... ... ... байланысты.
Заман талаптарына байланысты басқарушылық, экономикалық, салалық білімдер мен қасиеттері менеджменттегі табыстылықты қамтамасыз етпейді. Менеджер, әсіресе инновациялық менеджер гуманитарлы ... және ... ... ... түрде қолдана алу керек.
Коммуникация негіздерін түсіну, тіл білімі, эффективті тілдік қасиеттер және тіл ... бәрі ... ... ... ... талаптар. Сонымен қатар, ресейлік және басқа да шетелдік ... ... ... ... ең бастысынан адам психологиясын білуге байланысты, коллективтің бағыты өте маңызды болып келеді, яғни ынталандыру, мотивациямен коммуникация және де ... ... да ... бір-бірімен тығыз байланысты.
Коммуникацияның басқару жүйесіндегі дамуы.
Біздің елімізде коммуникация пайда ... мен ... ... ... 10 ... мерзімде болғандықтан шетелдік және қазіргі заманда қызмет атқаратын кәсіпкерлердің тәжиребелерін талдау өті маңызды болып келеді.
Қазақстанда коммуникациялар көптеген өзгерістерге ие ... ... ... ... ... жағдайына өтті. Егер де бұрынғы кезде басшылардан ... ... ... ... ... инициативтілік қабылдамағанда, қазіргі кезде керісінше, инициативтілік қабылданып, фирма ... ... ... өткізіледі, қол астындағы жұмысшылардың тілектері мен қосымшалары қабылданады,слнымен қатар тек қана моральді ғана ... ... ... ... Әкімшіл-әміршіл жүйедегі коммуникациялар жақсы қойылған, алайда кері байланыс және т.б. болған жоқ. Қазіргі кезде де ... ... ... ... ... төменгі деңгейде қойылған фирмалар да болады.
Біздің курстық жұмысымызда, жақсы ретке келтірілген,және жаман басқарылатын ... ... ... ...
* НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯ ПРОЦЕСІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Басқарудағы коммуникация рөлі, оның ... ... ... екі және одан да көп ... ... ... ... байланысы: бір бірінен ақпарат, мәліметтер алмасуы.(2. 235 бет).
Басшы өзінің ... ... ... алу және шешім қабылдау үшін, біреулермен байланысуға, қарым қатынас орнатуға арнайды. Басқарудың жоспарлау, ұйымдастыру, ... және ... ... ... да қарым қатынас орнатуға байланысты. Коммуникация- басшылық етудің байланыстырушы процесі болып саналады.
Менеджерлер өз жұмысын ойдағыдай орындау үшін ... ... ... орнатуы қажет.
Шетел зерттеушілердің пікірінше, тиімсіз қарым қатынас- проблемалардың туындауының басты себептерінің бірі. Тиімді жұмыс істейтін басшылар-бұлар тиімді ... ... ... ... Ұйым ... де, одан тысқары жерде де тиімді қарым қатынас ұйым аралықтары үшін де, сыртқы орта үшін де аса қажетті, сол мақсатта олар ... ... ... ... ... ... арқылы және басқадай жолдармен байланысады. Қоғамдық ұйымдармен қарым қатынас орнатулы жергілікті ұйымдармен, жалпыұлттық немесе ... ... ... жасауға ерекше көңіл бөледі. Ұйым мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... тиімсіз қарым қатынас проблемалардың туындауының басты себептерінің бірі. Тиімді ... ... ... ... ... ... ... орната білетіндер. ұйым ішінде де, одан тысқары жерде де тиімді қарым қатынас ұйым аралықтары үшін де, ... орта үшін де аса ... сол ... олар ... ... ...
Олар тұтынушыларға жарнама арқылы және басқадай жолдармен байланысады. Қоғамдық ұйымдармен қарым ... ... ... ... ... ... халықаралық деңгейде байланыс жасауға ерекше көңіл бөледі. Ұйым мемлекеттік реттеу тәртібіне бағынуына тура ... сол ... де есеп ... онда ... және ... ... ... береді, сондай ақ өзінің орналасуы мүмкіндіктері, жеңілдіктері т.б. туралы деректер келтіреді. Ұйымның сыртқы ортадағы оқиғалар мен факторларға қатысуының ... да ... ... ... бар. ... орта арқылы пайда болатын алуан түрлі проблемаларға байланысты ұйым ішінде әр түрлі ... ... ... ... ... ... қызмет жазбалары, есептері, бейнетаспалар т.б. жасалады.
Ұйымда мәліметтер бірінен бірі беріліп, алмасып отырады. Жоғарғы ... ... ... күнделікті міндеттер, нақты тарпсырмалар, ұсыныстар т.б. беріледі. Төменгі деңгейдегі басшылықтан жоғары деңгейдегі басшылыққа ... ... ... ... ... ықпал етеді.
Төменгі деңгейден жоғары деңгейдегі басшылыққа берілетін мәліметте не ... ... ... ... ... ... ағымдағы және толғағы жеткен мәліметтерді біліп отырады, істі оңға ... ... ... ... ұсынады. Жоғарғы басшылар мен төменгі басшылардың мәлімет ауысуы әдетте есеп беру, ұсыныс айту және жазбаша түсініктеме нышанында болады.
Әр түрлі ... ... ... ... ... жатады. Кез келген ұйым мұндай коммуникацияны қажет етеді, өйткені, оның өзі ... ... ... ... басшы мақсатқа жетуі үшін біркелкі жолға қойылған жұмысқа қол жеткізуі тиіс.
Басшы мен бағыныштар коммуникация компоненттері болып ... Олар ... ... анықтау үшін мәліметтер алмасады, жұмысты тиімді орындау проблемаларын талқылайды.
Басшы мен жұмысшы ... ... ... ... мен ... ... қосымша мәлімет алу болып саналады, әрі басшыға ... іс ... ... ... ... ... ... және мінездемесі.
Коммуникация (лат. communicatio), буквально ... или . ... ... ... бұл екі немесе одан да көп адамдардың бірлікке әкелетін байланысы.
Коммуникация мақсаты:
- Басқару обьектілері мен субьектілерінің арасындағы ақпарат ... ... ... Ақпарат алмасу кезінде тұлғааралық қарым-қатынастардың дамытылуы;
- Қызметкерлер мен ... ... ... ... ... ақпараттық каналдарды құру және жетілдіру;
- Ақпараттық потоктарды реттеу және рационализациялау;
Коммуникациялар келесі түрлерге бөлінеді.
- Ауызша байланыс негізінде ... ... және ... ... ... жазбаша түрде алмасу негізінде болатын коммуникациялар;
Тұлғааралық коммуникациялар өз кезегінде келесі ... ... ... ... ресми коммуникациялар. Коммуникацияның мұндай түрі ережелер, нұсқаулар негізінде жүзеге асырылады;
- Бейресми коммуникациялар. ... ... ... тыс, ... ... жеке ... ... болатын коммуникациялар.
Бейресми коммуникация каналдармен жеткізілетін ақпарат ретінде, жұмыстан босатылу жағдайлары, кешіккен үшін қолданатын ... және т.б. ... ... коммуникациялар келесідей болып бөлінеді (№5 кесте.):
- Вертикалды, яғни ақпарат иерархияның бір деңгейінен келесіге өтуі;
-Горизонтальді, бөлімшелер ... ... ... ... ... өз ... келесі түрлерге бөлінеді:
- Жоғары бағытталған;
- Төмен бағытталған;
Тұлғааралық коммуникациялар сонымен қатар, келесідей бөлінеді:
- Вербальді, яғни сөз ... ... ... ... ... яғни ... алмасу дене әрекеттерімен жүзеге асырылады;
Вертикальді коммуникациялар ақпараттың басшыдан қол астындағы қызметкерлерге және керісінше ағымды көрсетеді ( және ).
Горизонтальді коммуникация- қызметкерлер ... ... ... ... жеткізілуі.
Диагональді коммуникациялар әр түрлі бөлімшелер және кәсіпорын қызметтері арасында болатын өзара әрекеттесу.
Жүогізілген тәжиребелер мәліметтері бойынша, коммуникациялардың тиімділігі 20-25 % , ал - 10 %. Ең ... ... ... ... ... тиімділігі 90 %-ға дейін жетеді. (3. 51 бет)
Негізінен вербальді және вербальді емес коммуникациялар өте байланысты, және бірін бірі ... ... ... ... ... психологияда , немесе вербалсыз қатынас деген болады. Психологтардың пірікнше, адамдар арасындағы әңгімеде мәліметтің 90%-дайы вербалсыз, яғни сөзбен емес, басқадай ... ... ... ... бет және қол ... ... дене қимылы да ерекше орын алады. ( №1 кесте)
Әңгіме-кеңес ... ... ... ... ... ... тиіс.бір жағдайда ұйым ішіндегі өзара сөйлесуі, екінші бір ... ... ... ... маңызды рөл атқаруы мүмкін.кестеде осы тарапында кейбір мәліметтер келтірілген. ( №2 кесте)
Вербалсыз қарым-қатынастың ең табиғи амалы-көзқарас.оның өзі ... ... ... (№3 ... ... ... құруға машықтанған адамдар өзінің күйін ыммен немесе дене қимылымен білдіретін болса, онда ол өзінің көз қимылына бақылау жасай алмайды. Оның көзі ... ... ... ... ... ... ... өз пікірін білдіреді.
Мәселен, қытай немесе түрік саудагерлері ... ... ... қарап тауарына баға қояды екен. Әйгілі покер ойынында да әріптесінің көзіне зер салады-сол арқылы ойнап ... ... ... карталар бар екендігін жобалайды. Жақсы карта келген ойыншының көз шарасы ұлғайып, нашар карта келсе тартылады.
Ғалымдар құрамы мен қатысушы ... ... ... ... ... ... ... адамның өз өзімен сөйлесетін диалогы болып табылады. Адам ойланған кезде, өзімен сөйлесіп жатұандай ... Ішкі ... ... ... зерттелінген. Ішкі байланыс, сонымен қатар, диалогтық белгілері айқын ... ... ... өзін өзі ... ... ... бағындыру сияқты сөздер белгілі. Бұның бәрі іштегі диалог, іштегі коммуникация көріністері. Алайда, Ішкі байланыс ... бар. ... ... ... ... ... яғни адам өзін сөз ортасынан да түсінуі мүмкін. Кейбір кезде Интраперсональді коммуникация жай коммуникацияның айқын формаларын алуы ... ... жеке ... ... ... мен ... бір ... болып табылатын вербалды коммуникацияның көрінісі.
Алайда, ең кең тараған коммуникация түрі- тұлғааралық (интерперсональді) ... ... мен ... әр ... тұлғалар болғанда. Тұлғааралық коммуникация өмірдің барлық кезеңдерінде болатын коммуникация түрі, жұмыста да, үйде де, тіпті тарихи деректер ... ... де ...
Тұлғааралық және ұйымдастырушы коммуникациялар, түсінігі, қайшылықтары және мінездемесі.
Тұлғааралық коммуникациялар-түлғалар,яғни адамдар арасында болатын ... Ал ... ... ... ... арасында болатын коммуникациялар.
Тұлғааралық коммуникациялар бір кәсіпорынның қызметкерлері арасында да, әр ... ... ... да ... ... ... ... фирмамен болатын қарым-қатынас.
Ұйвмдастырушы коммуникациялар тек бір фирмаға байланысты, болады және өз құрамына қызметкерлер арасында болатын ... ... ... ... ... ... ... өз құрамына ұйымдастырушы коммуникацияларды да кіргізуі мүмкін. ... ... және ... коммуникациялар барысында пайда болатын қайшылықтардың табиғаты бір.
Коммуникация табысты болып есептелінеді, егер ... ... ... ... керісінше жағдайда коммуникация орын алмаған болып есептелінеді.
Коммуникация табыстылығын азайтатын факторлар кедергілер (барьеры) деп аталады.
Кедергілер макро және микро ... ... ... ... ... ... әсер етеді. Олар:
- Ақпараттық байланыстардың тым көп болуы және ақпараттың өзгертілуі;
- Күрделі ақпаратқа деген қажеттілік;
- Шетелдік тір ролінің жоғарлауы және ... ... ... белгілі бір салада коммуникацияларға қайшылықтар туғызады:
- Жөнелтушінің қабылдаушыға байланысты қарым-қатынасы;
- Қабылдаушының ақпарат қатынастарының көздері;
- ... көп ... ... ... Кері ... жоқ ... ... коммуникацияларға кедергі ретінде адамдардың қалыптасқан ойы (стереотипы) немесе қандай да бір жаңашылдықты қабылдағысы келмеуі және т.б.
Нәтижесінде хабарландырудың ... ... кері ... ... ... ... тиімділігі төмендейді.
Топтық коммуникация- тұлғааралық коммуникацияның күрделінген түрі, ... ... екі ... көп адам қатысқанда. Кез келген коллективті келіссөз топтық коммуникация болып ... ... ... және ... пікір-талас топтық коммуникация түрі. Коммуниканттар бір тақырыпта немес әр түрлі тақырыпта сөйлесуі мүмкін. ... ... бір ғана ... ... ... ... де болуы мүмкін.
Топтық коммуникация қатысушылар санының көп болғанына байланысты, ұйымдастыру жағынан күрделі болып келеді, ... әр ... ... бар ... бір ... байланыс орната алмауы ды мүмкін. Осындай коммуникацияда ... ... жету үшін ... рөл ... ... яғни ... құрамын бақылайтын цензордың болуы қажет. Бүндай кісі ... ... ... деп ... ... ... келіссөзді жүргізеді, сонымен қатар, кім кімнен соң болатының реттейді және т.б.
Интернеттегі модератордың рөлі белгілі. Коммуникацияның осы қатысушысы жүргізуші ғана ... ... ... да ... табылады, өйткені интернетте бар байланыс жазбаша түрде жүргізіледі. Ол сонымен қатар, керексіз хабарландыруларды жоюы мүмкін. Топтық ... екі ... да көп ... ... да ... ... ... қатар, шығармашылық процессте де кең қолданылады. Бұндай коммуникация табысты болуы үшін, бұнда да, ... ... ... ... ... ... ... Әрине, модератор ретінде көбінесе проект жетекшісі болады, ... ... ... ... алғышарттары бар керекті салада білімі бар маман болуы мүмкін.
Модератордың жай дискуссия ұйымдастырушыдан ерекшелігі, ол тек қана ... ие ... ғана ... ... ... ... қасиеттері болуы керек. Ол коммуникативті және редакторлық біліктілігі болуы керек және пікір алмасу болып жатқан тақырыпты ... ... ... Сонымен қатар, модератор дискуссияға қайшы келмейтіндей, өзін өзі ... ... де бұл ... ... ... ... басқару ситуациясына қолданса, онда инновациялық менеджер шығармашылық коммуникация дұрысжолмен дамуын ... ... ... ... Сәйкесінше, ол коммуникацияны дұрыс бағыттайтын хабарларға жол беріп, оған қайшылықтар туғызатын ... ... ... ... бұл ... инновациялық менеджер қандай жоба алдын ала табысты болатынын білмейді, негізгі шешуші факторлар ретінде оның ерекше коммуникациялық ... ... ... адами псиохология, жақсы тілдік қасиеттері, және басқаратын адамдарды жақсы білу, басқарушылық және кәсіпқой алдын ала сезімі орын алады.
Топалалық коммуникация-тұлғалар ... ... ... ... ... ... коммуникация. Көбінесе бұл саяси мақсаттарда біріккен байланыс болып табылады, яғни билікке әсер ету немесе билік үшін ... одан да ... ... ретінде жаппай коммуникация болып табылады. Топаралық коммуникациядан ерекшелігі -жөнелтуші мен қабылдаушы топтар болып табылмайды. ... ... ... ... ... болмайды.
Көбінесе жаппай коммуникация БАҚ-да жүргізіледі.
Ал коммуникацияның ең абстрактілі деңгейіде мәдениетаралық және ... ... ... ... ... мұндай түрі көбінесе дау-жанжалдар ретінде жүзеге асырылады. Мысалы, Хиросимо, Нью -- Йорк ... ... ... ... сонымен қатар, зорлық-зомбылықпен байланысты емес көптеген мәдениетаралық байланыстар мысалдарын білеміз, мысалы, ... ... мен ... ... ... ... ... Өйткені коммуникация тек қана ақпаратты беру ғана емес, ... ... ... ... ... жаһандану процесіне байланысты мәдениетаралық коммуникацияның жағымды және ... ... де ... ... ... ... түрі ... халықаралық коммуникация болып табылады, ол ресми және ... ... де ... ... ... ... ел ... дипломатикалық миссиямен келген мемлекеттік қызметкерлер, ал бейресми түрде туристердің байланысын ... ... ... ... коммуникация орны мен рөлі.
Әлеуметтік зерттеулер мәліметтері бойынша, басқару қызметімен айналысатын адамдар күніне өз уақытының 50-90 %-на ... ... ... ... ... ... үнемі қатысады, тұлғааралық қарым-қатынастарды орнату, көптеген адамдармен ақпарат ... ... ... ... ... жоспарлау, ұйымдастыру, мотивациялау және бақылау функцияларын орындаған өз рөлі мен мақсаттарын іске асыру керек. Яғни, ... ... ... ... ... және байланыстырушы процесс болып табылады.
Коммуникация (лат. хабарландыру)- тұлғалар, әлеуметтік топтар, ұйымдар арасында ақпараттың, хабарландырулардың алмасу процессі.
1.2 Коммуникациялық процесс
Коммуникациялық процесс бұл екі ... одан да көп ... ... ... ... әрі оның негізгі мақсаты мәліметтің түсінікті болуын қамтамасыз ету. Коммуникация бұл күрделі процесс және де оны ... ... үшін ... сатыларын білу қажет.
Мәлімет ақпарат алмасу процесінің элементтері мыналар болып саналады:
- Мәліметті жіберуші идеяны қорытушы немесе мәліметті жтнаушы және оны ... ... ... саналады;
- Символдар көмегімен кодталған мәліметтің өзін хабарлау;
- Канал, мәліметті қажет ететін адам.
Мәліметті алмасу барысында жөнелтеуші мен алушы белсенді роль ... әрі ... өзі бір ... ... ... ... ... Бұлардың міндеті хабарды дайындау және каналды пайдалана отырып, екі жаққа да тұсінікті болуын қарастыру. (№4 кесте)
Мәлімет алу ... ... ... пайда болуы;
- Кодтау және канал таңдау;
- Беру;
- Декодтау;
Мәлімет алмасу процесінің кезеңдерін қарастырайық, мәлімет алмасу идеяны тұжырымдаудан немесе ... ... ... Бұл ... ... ... алмасу үшін қандай концепцияны басшылыққа алу қажет екендігін шешеді де, мұнда ол ... ... ... ... басшы жұмыс нәтижесін бағалау туралы мәлімет алмасқысы келсе, ол ... ... есте ... ... ... мәнісі сол, өзінің қарамағындағыларға олардың күшті және әлсіз жақтары туралы нақты мәліметті хабарлау, әрі олардың жұмыс нәтижесін қалайша ... ... ... ... ... жөнелтуші кодтауға пайдаланатын, символ типіне үйлесетін каналды таңдай білуі тиіс. Каналдарға берілген сөздер мен ажзылған материалдар, сондай ақ электрондық ... ... ... желілері, электроникалар, пошталар, бейнетаспалар мен бейнеконференциялар жатады. ... беру тек бір ... ... ... Көп ... екі және одан да көп ... ұқралдар пайдаланылады.
Үшінші кезеңде жөнелтуші идеяны екінші бір адамға жеткізу үшін ... ... ... ... ... ... алушы оны декодтайды. Декодтау бұл жөнелтушінің жіберген символын алушының түсінігінде аудару.
Басшы мынаны ... ... ... ... орындардан алған мәліметі дәл болмауы және алмасу барысында әр түрлі ауытқулар болуы мүмкін. Осыған орай кері байланысты жолға қою ... ... ... екі ... одан да көп ... ... ақпарат алмасу. Мақсаты-ақпараттың түсініктілігін және жеткізілуін қамтамасыз ету. Егер де түсініктілік орын алмаса, коммуникациялық процесс орнатылмаған деп есептелінеді,яғни коммуникациялық процессте ... ... ... ... ... ... процесс-элементтердің өзара әрекеттердің байланысы.
Коммуникациялық процесстің негізгі 4 ... ... ... ... ... ... жинақтап, жеткізетін түлаға.
* хабар-керекті ақпарат.
* канал-ақпарат жеткізетін тәсіл.
* қабылдаушы-ақпаратты алатын тұлға.
Ақпарат алмасудың коммуникациялық процессі бір-бірімен байланысты этаптардан құралады:
* Идеяның ... ... ... ... ... ... ... каналын тандау.
* Хабарландыруды жөнелту.
* Хаьарландырудың интерпретациясы.
Кәсіпорындағы коммуникациялық байланыстарды ұйымдастыруда коммуникациялық процесстің ... ... ... ... мен ... ... ерекшелігін қарастыру керек.
Кәсіпорынның ұйымдық структурасы, кәсіпкерлік бағдарлама мен менеджмент структурасын қабылдаған соң коммуникациялық ... ... және ... ... мен ... ... ... асырылады.
Адами іс-әрекеттің қалыптасу мен дамуында, әлеуметтік жүйелердің функционализациялануында коммуникацияның маңызды конструктивті рөлін көрсеткен белгілі американдық әлеуметтанушы Т.Парсонс айтқан, , ал ... ... ... ... құрылып, жүзеге асырылады. Коммуникациялық процесс өз кезегінде, әлеуметтік әрекеттің актора-субьектісі ретінде болатын екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... ... алмасуы болып табылады. Әрбір автор реципиенке әсер етіп, жауабын ынталандыру етуге дағдыланады. -деп ... ... ... Т.Парсонс бойынша, коммуникация процесінде бірнеше элементтер өзара әсерлеседі:
- автордың немесе хабарландыруды жүзеге асыратын күсінің ... ... ... ... ... ... ... өзара әсерлесуге қатысушылардың өзара байланыстырушы рөлдері;
Коммуникационды процесс барлық әлеуметтік жүйелердің құрылуы мен дамытылу, функционализациялаудың алғышарттары болып табылады, себебі ол ... және ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, ұрпақтар арасындағы байланыс, әлеуметтік тәжиребені қорлау және оны жеткізу , еңбекті бөлу және оны тауарларға айырбастау, біріккен іс-әрекетті ... және ... ... ... ... Коммуникация арқылы басқару жүргізіледі, яғни коммуникация қоғамдағы ... ... ... оны ... ... асыратын әлеуметтік механизм болып табылады. Қоғам әрекеті неғұрлым күрделі ... ... ... басқару процесінде әлеуметтік коммуникация үлкен рөл атқарады. Қазіргі кездегі, планетарлық коммуникациялық процесс көп жақтылығына негізделген ... ... ... және ... ... яғни ... ... мәдени ақпараттық революция кезінде мәні жоғарлайды. Әлемдегі басты орындарға қару-жарақ жасайтын, тауарларды, энергетикалық шикізаттарды ... ... ... жаңа ... және ... ... тауып, оларды ақпараттың түрлі ағым тез арада жүзеге асырылатын ... ... ... көп ... ... ... ... Оның негізгі компоненттері:
* коммуникационды процесс субьектілері-жөнелтуші мен хабарландыруды қабылдаушы (коммуникатор және ... ... ... ... үшін белгілерді қолдану, яғни кодтау және коммуникатордан реципиентке хабарды жөнелту ... ... пәні ... да бір ... және т.б.) және оны ... ... коммуникационды эффекттер-коммуникационды процесс усбьектілерінің өзара әрекеттесуінде және коммуникация салдары, ішкі сезімі өзгеруі.
Әлеуметтік коммуникация өзінің жүзеге асыру ... ... 4 ... байланысты міндеттерді шешуі керек:
* жеке индивидтерді әлеуметтік топқа интеграциялануы, ао соңғыларын бір ... ... ... ... ... ішкілік дифференциациясы.
* өзінің ерекшелігін түсіну үшін түрлі топтардың ... мен ... ... ... әдістері
Коммуникационды процесстерді басқарудың негізгі әдістері
Коммуникациялық процестерді басқарудың мәні-қабылдаған жоспарларды орындау үшін ... ағым ... ... ... Ал, басқарау процесі халықтың белгілі бір таптарын үнемі мотивациялауға байланысты болғандықтан, коммуникациялық процесстерді басқарудың тиімділігінің көрсеткіші ретінде керекті бағыттағы адамдардың ... ... ... ... ... ... басқару жалпы мағынада субьектінің өзара байланысты 4 бағыттағы іс-әрекетіне байланысты-ақпаратты өндіру, оны жылжыту, кері байланысты алу және ... жою. Бұл 4 ... ... ... ... және бір уақытта жүзеге асырылады. Ақпаратты тек қана өндіріп, жылжуы жеткіліксіз, бұл жағдайда тиімділік, табыстылық ... ... ... Осы ... бір-бірлеп қарастырайық.
Ақпаратты өндіру ақпараттық экспансия тақырыптарын тандаудан, сюжеттік көріністерді ... ... ... ... технологиялық процесстегі коммуникацияны басқару қандай ақпарат адамдар мотивациясына әсер ете алады деген сұрақтан басталады. Яғни, өз ... жету үшін ... ... және ... бір ... ... негізгі болып табылады. Басқару субьектісінің адамдарға әсер ету құралы ретінде тек қана ... ... бар. Сол ... ... ... ... ... оған стратегия тандаумен бір нәрсе. А.Максимов айтқандай, . (4. 20 бет) ... ... ... кезінде факторлар сенімді болуы- негізгі шарт.
Ақпаратты кодтау- докладтар, хабарландырулар, жарнама роликтері, халыққа жолдау процессі. Бәсекелестік кезінде материалды қызықты етіп, оны ... ... әсер ете ... құру ... жұмыс.
Ақпараттың жылжуы - рецепиентке ақпаратты жөнелтуге бағытталған іс-әрекет.
Кері байланысты орнату - коммуникация қалай әсер еткендігі ... ... Кері ... ... ... ... үшін кері каналдардың көп мөлшерде болуы және олар тиімді әрекет етуі қажет.
Кедергілерді жою - коммуникациялық процесстерді басқаратын субьектк шешуі ... 4 ... ... ... әсер ... тиімділігін азайтады, сол себептен олардың пайда болған себебін анықтап, жою керек. Кедергі себебі коммуникационды ... ... ... мүмкін немесе басқару субьектілерінің қателіктерінен туындауы мүмкін. Сонымен ... ... ... ... топ ... ... субьектінің әсер ету шегінен тыс орналасуы мүмкін. Мысалы, қалыптасқан ойлар (стереотипы) немесе басқа субьектілер жария ететін қайшы хабарландыру. Ақпараттың ... ... ... ретінде техникалық кемшіліктер мен қателіктер болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... де коммуникациялық процесстер жүреді, адамдар бір-бірімен сөйлеседі, жаңалақтармен және т.б. ... Бұл ... ... алдын ала ұйымдастыру іректтерін жүргізу арқылы ғана бүрысақпаратты тоқтата алады.
Кедергі толығымен жою ... ... ... ... негізгі мақсаты оларды минимум деңгейіне дейін жеткізу. Бұл үшін біріншіден, субьект пен обьект арасындағы ақпараттық ағым бағытын ... ... ... ... ... анықтау, екіншіден, ақпараттық кеңістік активті рөл ойнайтын басқа факторлардыалдын ала зерттеп, олар қайшы келетін ... ... ... жүзеге асыру керек.
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ КОММУНИКАЦИЯ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 ... ... ... және ... құрылымы
GSM Қазақстан TeliaSonera ірі скандинавиялық телекоммуникациялық операторына бағынышты холдингінің құрамына енеді, компанияның 49% АҚ-на тиесілі.
Қазіргі ... GSM ... GSM-900 ... ұялы ... қызметтерін атқаратын жетекші оператор. Компания міндеті - Қазақстан тұрғындарын абоненттер үшін барынша пайдалы әрі сапалы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету.
... 1998 жылы ... 1999 ... ... K'cell ... ... ... ұялы байланыс қызметтерін көрсете бастады, сол жылдың қыркүйегінде нарыққа ActiV ... ұялы ... ... ... ... маркетингтік стратегияның арқасында 2000 жылдың басында компанияның абоненттік базасы 100 000 ... ... сол ... ... ... екі есе көбейді. Бүгінгі таңда компанияның абоненттік базасы 7,5 миллион адамнан асады.
Жұмысының ең басынан ... GSM ... ... ... ұялы ... ... ... бағыттары мен үрдістерін анықтаушы ролін атқарып келеді. Компанияның ұялы байланыс нарығындағы белсенді әрекеттерінің арқасында алғаш рет GPRS/EDGE технологиясы пайда ... ... ел ... ... абоненттер Ұтқыр Интернет, WAP, MMS сияқты қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... буынды байланыс - 3G енгізуге белсенді дайындық жүргізуде, ол ... ... ... мен ... ... сияқты революциялық қызметтерді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл үшін сәйкес құрылғылардың ауыстырылуы мен орнатылуы, ... ... ... жүргізіліп жатыр.
Нарықтағы 9 жыл бойына GSM Қазақстан желімен қамту аймағын ... ... ... 2008 ... ... ... ... бойынша компания ұсынатын байланысты 1449 қала мен елді мекен тұрғындары пайдалана алады. 2008 жылдың аяғына ... ... ... ... 50%-ға ... Жақын арада жүзеге асырылуы қажет алғышарттар қатарында 2000-нан астам тұрғыны бар елді мекендерді байланыспен қамту мақсаты ... GSM ... ... ... қамту аймағы, инновациялар мен технологиялар, сондай-ақ инвестициялар бойынша өзінің жетекші ... ... ... ... жетекшілік ұғымын тек жоғары сапалы қызметтерді көрсету ретінде ғана қарастырмайды. GSM Қазақстан үшін ... болу ... ... ... дамыту мен жетілдіруге үлес қосу, әлеуметтік-жауапкершілік бизнестің ... ... ... ... ... ... ... атқарып, көптеген қоғамдық маңызы бар жобаларға қолдау көрсетіп келеді. Жыл сайын GSM Қазақстан 60-тан астам әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырады, ал ... ... ... ... көлемі 2007 жылдың өзінде 1,5 миллиард доллардан асты. (4.)
TeliaSonera Қазақстанның ұялы байланыс нарығындағы жетекшілігін сақтап қалуға ниетті
, - деді ... ... ... әрі бас атқарушы директоры Ларс Нюберг.
Астана, 9 қаңтар 2008 жыл - ... ең ірі ... ... бірі ... - ... ... ұялы байланыс нарығындағы жетекшілігін сақтауға ниетті. Осылай деп баяндады өзінің Қазақстанға сапары ... ... ... ... президенті мен бас атқарушы директоры Ларс Нюберг. Бұл кездесу TeliaSonera жоғары басшылығының Әзірбайжан, Грузия, Қазақстан, Молдова мен Өзбекстанды қосқандағы ТМД ... ... жаңа ... ... ... ... ... шеңберінде өтті.
- дейді Нюберг мырза. - .
- деп ... ... ... ... AB ... ...
TeliaSonera AB (ААҚ) Скандинавия мен Балтия елдеріндегі телекоммуникациялық нарықтың көшбасшысы болып табылады және Түркия мен Ресейді қосқанда ... ... ұялы ... ... нық ... ие. ... ... 2002 жылы желтоқсанында Швеция мен Финляндияның жетекші операторлары Telia мен Sonera қосылу ... ... ... ... ... және Хельсинки Құнды қағаздар биржаларында бағаланады. TeliaSoneraның 690,000 ... ... бар. ... мен оның бірлескен кәсіпорындары 18 елде 100 миллионнан астам абонентке қызмет көрсетеді. Компанияда 28 ... ... адам ... ... қараша 2007ж. GSM Қазақстан/K'Cell компаниясына жаңа Бас Атқарушы Директоры ... ... Арал ... ...
В. Арал мырза 1968 жылы Түркияда дүниеге келген. 1989 жылы Орта Шығыс Техникалық Университетінің ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік Темір Жолдары бас офисінде телекоммуникациялар жөнінде инженер ... ... ... ... ... - ... аралығында В.Арал мырза ірі халықаралық телекоммуникациялық компания ERICSSON-ға техникалық инженер ретінде ... GSM ... ... ... ... және Орта Азия елдеріндегі ірі клиенттерге жауапты менеджер және Вице-президент қызметін қоса бірқатар жауапты қызметтер ... Арал ... ERICSSON ... ... ... (1995-1998), Пакистандағы (1995-1996) техникалық бөлімшелердің басшысы және жоба менеджері болды. 1999 ... 2006 ... ... жеті жыл бойы ERICSSSON компаниясының Әзірбайжандағы өкілдігін аймақтық менеджер ретінде ...
GSM ... Бас ... ... ... ... отырып Арал мырза: - атап өтті. Және Арал мырза GSM ... ... ... ... ... ... бекіту ғана емес, сондай-ақ, - деді. - деді Арал мырза. - .
Ұялы байланыс көшбасшысы GSM ... ... ... рет жыл ... өткізілетін сайысының - , және категориялары бойынша жеңімпазы атанды.
Сарапшылардың таңдауы еліміздің ұялы байланысын пайдаланушылардың көбісінің таңдауымен сәйкес ... ... ... GSM ... ... қамту аймағында халықтың 66,13% тұрады, бұл дегеніміз 3,5 миллион ... ... 1035 қала мен елді ... ... ... ... көлік және темір жолдарының 85% қамтиды. (4.)
GSM Қазақстан өз желісінің қамту аймағын кеңітіп қана ... ... ... ... ... ұялы ... ... ең озық технологиялырды ендіру есебінен дамытып, жетілдіру болып табылады. Және номинациясы компанияға үшінші буынды GSM - 3G ... ... ... табылатын мәліметтерді жоғары жылдамдықпен жеткізудің EDGE технологиясын ендіргені үшін берілді. ... ... ... ... бола ... GSM ... компаниясы қоғамның әлеуметтік өмірін дамытуға қомақты үлес қосуды өзінің парызы санайды. Бүған компания 2006 жылы ... ... ... ... жауапкершілік бойынша 33-тен аса жоба арналған. КӘЖ бойынша жобаларға 1 миллион доллардан астам ... ... ол ... мен ... қосқанда 100 мыңнан астам адамды қамтиды. Белсенді әлеуметтік іс-әрекеті үшін компания ... ие ... ... ... компаниясы Қазақстанның барлық тұрғындарын ең жоғары сапалы байланыспен қамтамасыз ету мақсатында бар күш-жігерін жұмылдыра бермек.
2.2 ... ... ... жүргізілуін талдау
Қазақстандағы медиа бизнес пен медиа нарықтың даму мәселелеріне ... ... ... GSM ... қолдауымен өтті
2008 ж. қараша, Алматы қ. - GSM ... ... ... нарықтың және медиа бизнестің дамуына арналған алғашқы конференцияның демеушісі болды. Қазақстандық Пресс-клуб ұйымдастырған бірінші Медиа Кұрылтайдың басты ... ... ... ... ... жан-жақты талдау және даму болашағы болды.
Қазақстандық Пресс-клуб ұйымдастырған бірінші Медиа Кұрылтайдың басты тақырыбы қазақстандық медиа индустрияның жағдайын жан-жақты ... және даму ... ... ... қатысушыларға арналған жолдауында GSM Қазақстан/K'Cell компаниясының Бас Атқарушы Директоры Вейсел Арал компания Қазақстандық БАҚ-ды бизнестің тең дәрежелі әріптесі ретінде қарастыратынын атап ... ... БАҚ ... ... ойыншыларына қажет, сондықтан біз олардың өсуіне және жұмысының жақсаруына көмектесуге ... Бұл ... ... ... ... және ... жауапты бизнестің тұжырымдамасына сай келеді. Біз баспа және электронды БАҚ-ды тек қана жарнама берумен ғана қолдап қоймай, аймақтық БАҚ-дың ... ... ... ... ... ... іске ... қолдауымызды жалғастыра береміз, бұл қазіргі дағдарыс жағдайында өте маңызды - деп атап өтті Арал мырза.
Құрылтайдағы пікірталастар ... БАҚ ... және ... ... ... оның даму ... ... құрылтайшылары, баспагерлер, инвесторлар мен бас редакторлар кездесетін түйткіл мәселелерді кешенді түрде қарастыруға арналды.
Медиа нарықта кәсіби БАҚ-ң ... ... ... ... ... ... ... жоқтығы, тапсырысты материалдардың көптігі, дамушы елдерге тән журналистерді кәсіби дайындаудың төмен деңгейі, елдегі таралымды ... ... ... ... ... туралы ақпараттың жоқтығы т.б. Біздің конференция қатысушыларына тәжірибе алмасуға, кәсіби қажетті ақпарат алуға және әріптестік қатынастарды күшейтуге мүмкіндік бере ... ... ... ең ... ... ... тұрақты тұғырнамаға айналатынына сенеміз - деп атап өті Казақстандық Пресс Клуб президенті Асел Қарауылова.
Конференцияға ... ... ... экономикалық тиімділігі кәсіби және тәуелсіз БАҚ-ң дамуының бірден-бір шарты ... ... ... ел ... өсуінің елеулі сегменті бола алады деген пікірге келді. ... ... ... ... ... қана емес, сондай-ақ отандық инвесторлардың қызығушылығын тудыратын, пайдалы әрі бәсекеге ... ете ... ... ... ... ... ... аймақтық БАҚ-ң өкілдері, БАҚ-ң, баспа үйлерінің, теле, интернет, радиокомпаниялардың, медиа үкіметтік емес ұйымдардың, бизнестің басшылары мен иелерін қосқанда 200 аса адам ... ұялы ... ... GSM ... 2007 ... тамаша жетістіктермен аяқтады. Желтоқсанның 12 күні өткізілген баспасөз маслихатында компания өзінің абоненттік базасы 6 миллионнан асқанын хабарлады. Осылайша K'cell ... ұялы ... ... өзінің жетекші ролін күшейте түсті.
Айтарлықтай маңызды нәтижеге өте қысқа уақыт ішінде қол жеткізілді. Осы жылдың тамыз ... GSM ... 5 ... ... ... хабарлаған болатын. Және бар болғаны төрт айдан кейін тағы бір ... ... ... ұялы ... K'cell және ... таңдау жасады.
Тұтынушыларға бағытталған саясатының арқасында компания еліміздің тұрғындарының жартысына жуығын баурап алды. Сенімді және сапалы байланыс, әртүрлі және ыңғайлы ... ... ... ... ... ... және ... түрде дамып келе жатқан 200 астам қосымша қызмет ... ... жаңа ... - ... отандастарымыздың GSM Қазақстанның пайдасына таңдау жасауына кепіл болды.
GSM ... Бас ... ... Вейскл Арал мырзаның айтуынша, .(5)
ҚР Білім жіне Ғылым министрлігі, Дүниежүзілік банк және GSM Қазақстан KCell Инновациялық Қорын құру туралы Өзара ... ... қол ... ... әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елдерінің қатарына кіру стратегиясын қолдау мақсатында 2007 жылдың 16 шiлдеде ҚР Білім және ғылым министрлігі, Дүниежүзілік банк және GSM ... K Cell ... ... ... құру ... ... түсіністік меморандумына қол қойды.
Меморандумға сәйкес ҚР Білім және Ғылым министрлігі Қордың жұмысын ҚР Үкіметінің білім, ... және ... даму ... бағдарламаларымен, жалпы саясатымен және алғашқы міндеттемелерімен сәйкес үйлестіреді. ҚР Білім және ғылым министрлігі мен Дүниежүзілік банк өкілдері Қордың ... ... ... ... ... кеңесінің басты міндеттеріне Қордың бағдарламарын жалпы басшылық жасау, кеңеске шығарылған өтініштер мен жобаларға ... ... ... ... ... процедураларын және т.б. мәселелерді қарастыру кіреді.
Дүниежүзілік банк зерттеулерді қолдау және қоғамның дамуы жобаларын, университеттер мен ... ... ... ... кіші және орта бизнесті инновациялық дамыту, олардың технологиялық дамуы және дарынды ... ... ... қоса ... даму ... дайындауда көмек көрсетеді.
Құжатта көрсетілгендей, GSM Қазақстан K Cell Инновациялық ... ... ... инновациялық жобаларды, сондай-ақ, кіші және орта бизнесті, әлеуметтік жобаларды дамытуға арналған корпоративті институт ретінде құрады. GSM Қазақстан Қордың негізін ... және оны ... көзі ... табылады және қордың жұмысын қамтамасыз етуге жауапты.
Бұл Қор мемлекеттік және жеке сектор ... ... ... осы ... ... ... арқасында мемлекеттің гуманитарлық және экономикалық дамуына септігін тигізеді.
VOX.COM журналы - әрқашан ұтқыр болғанды ... ... ... ... ... ... ... басылым.
VOX.COM - бұл ең жаңа деген ұтқыр байланыс құралдарына шолу, коммуникациялық технологиялар ... ... ... ... даму тарихы, коммуникациялық технологиялар мен ақпаратты жеткізу тәсілдері туралы толық мәлімет.
Аналитика - ұялы байланыс нарығын талдау ... ... - осы ... ... коммуникациялық құрал-жабдық, желі мүмкіндіктері, жаңа бағдарлама жабдығы т.б. ... - ... ... ... ... - ... ... амалдары туралы т.б.
+ Компаниядағы коммуникация мен ақпараттық процестің өзара байланысын талдау
Ақпарат - бұл басқару процесінде еңбек нәтижелігі ... ... ... ... ... табылады.
Коммуникациялық басқару үшін қолданылатын ақпарат келесідей болып бөлінеді:
- Басқарушылық түрге қарамастан негізгі ақпарат;
- Осы жағдайға қатысты ағымдық ақпарат;
Ағымдық ақпарат өз ... ... яғни ... ... және т.б.) тіркелетін;
- Құжатталмайтын, яғни (телефондық келіссөздер, тұлғааралық байланыс және т.б.) болып бөлінеді.
Коммуникациялық басқару аспектілеріне қарай ақпарат экономикалық, ... ... ... ... ...
K'cell абоненттері өздерінің дербес шоттарын Интернет арқылы пайдалана алады
2007 жылдың 1 сәуірінен бастап K'cell жетекші қазақстандық ұялы операторы ... ... іске ... ең ірі ұялы ... операторы (АҚКИЖ) қызметін клиенттеріне қызмет көрсету жүйесін жетілдіру мақсатында іске ... ... ... K'cell ... өз ... ... ... сондай-ақ түрлі қызметтерді пайдаланудың кеңейтілген мүмкіндіктерін ұсынады.
АҚКИЖ қызметін ... үшін K'cell ... ... ... ... сайтына кіріп, жоғарғы панелдегі сілтеме арқылы АҚКИЖ қызметінің тіркеу менюсіне өтулері қажет. Тіркеу барысында K'cell ... ... ... енуге мүмкіндік беретін жеке құпия парольге ие болады.
АҚКИЖ қызметінің арқасында K'cell абоненттері шоттың жағдайы ... ... шот ... ... мен тарифтердің тізімін, енгізілген төлемдер туралы мәліметтерді ала алады. АҚКИЖ жүйесінде қосылған қызметтердің тізімін өзгертуге, K'cell лезде ... ... іске ... ... Осы жүйе ... ... ... жеткізіледі.
Солай бола тұра тек шот жағдайы туралы ақпарат пен шот детализациясы ғана ақылы ... ... Оның құны 1 ... 120 ... ал ... ең ұзақ кезеңі 90 күн. Қалған ақпарат тегін беріледі.
Қазіргі уақытта ... ... орыс және ... ... ...
GSM ... ... АҚКИЖ жүйесінің енгізілуі K'cell абоненттерінің барлығы үшін негізгі пайдаланылатын қызметтердің есебін жүргізу мен бірегей web-қосымшасында ... өзі ... ... ... ... ... ... айналатынына сенімді.
Қосымша уақыт>> - K'cell абоненттері үшін ықыластылықтың жаңа бағдарламасы
Ықыластылықтың жаңа бағдарламасы K'cell ... үшін 2007 ... 9 ... бастап әрекет ете бастады. абоненттері Бұл бағдарлама ... K'cell ... ... ... ... ... қосымша бонустық минуттар алып отырады. Бағдарлама K'cell-дің барлық абоненттеріне есептелген, сондықтан ол ... ... мен ... ... етпейді - абоненттер оған автоматы түрде қосылады.
Қосымша минуттар мұның алдындағы айда K'cell-дің барлық қызметіне жұмсалған сомаға ... ... ... ... және ... ... ағымдағы айды қоса алғанда 3 айға теңдей бөліктермен бөлініп ... Ай ... ... ... ... жойылып кетеді. Қосымша минуттар желі (K'сell - K'сell, K'сell - Activ) ішіндегі қоңырау ... үшін ғана ... ... ... ... ... - ... бойынша абоненттер алған қосымша уақытқа қосалқы түрде, мұның алдындағы жұмсалған сомаға тәуелсіз жағдайда ... ... ішкі ... (K'сell - K'сell, K'сell - Activ) ... шалу ұшін қосымша 8 бонустық минут қосылады. Қосымша бонустық минуттардың әрекет ету мерзімі - 1 ай.
Бағдарлама механикасы: ... ... 1000 ... ай ... 5 минут қосымша уақыт қосылып, ағымдағы жылды қоса алғанда 3 айға ... ... ... ... ... сомасының негізінде, келесі айға жаңа қосымша минуттарды есептеген кезде, ... бар ... ... сол ... ғана ... ... минуттармен қосыла есептеледі.(5)
Бұл жағдайда желі ішіндегі әңгімелесулер кезінде, бірінші кезекте абоненттің шотынан Қосымша минуттар, ал одан соң ... ... ... ... сәйкес келуіне қарай жүзеге асады..
Абонент Қосымша минуттарды тек қана балансында бірліктер бар кезінде ғана ... ... ... ... ... кезде, абонент Қосымша минуттарды пайдалана алмайды, ол үшін шотқа бірліктер салу қажет. Шоғырландырылған шоттар үшін Қосымша минуттар ... ... ... ... қосылып есептеледі.
Әрбір айдың басында абонент алдыңғы ай үшін есептелген бонустық минут саны мен ағымдағы ай (алдыңғы кезең үшін ... ... ... ала ... ... ... жұмсай алатын минут саны көрсетілген бір SMS хабарлама алады.
3 ... ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
K'cell әлемдік деңгейлі қызметтерді ұсынуға дайын
K'cell (Kazakhstan Cellular) 2008 ... ... ... ... ... бағытталған әлемдік деңгейлі мақсаттарын қосқанда Барселонадағы Ұялы ... ... ... ... ... шығу ... ұялы ... саласының дамуында өзінің жетекші рөлін нығайтуда.
K'cell 11-14 ақпан ... ... ... Mobile World ... ... конгресінде әлемдік жетекшілерге қосылмақ. Вейсел Арал:

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет
Банк активтерін басқару, жетілдіру мәселелері34 бет
Банк табыстылығын басқару50 бет
Банк үшін программалық жабдықты жобалау77 бет
Банктік қызметтегі стратегиялық жоспарлаудың теориялық негіздері89 бет
Болашақ педагогты мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыруға даярлаудың теориялық негіздері80 бет
Дипломалды практика бағдарламасының орындалуы туралы есебі52 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесі туралы37 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесінің дамуы мен коммерциялық банктерді ұйымдастыру принциптері77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь