Қонақ үй бизнесінің қалыптасуы мен дамуы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1 ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ ТАРИХЫ ... ..7
1.1 Қазақстан республикасының қонақ үй бизнесінің даму тарихы ... ... ... ... 7
1.2 Қонақ үйлер туралы мағлұмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3 Қонақ үйдегі мейрамхана кешенінің қызмет көресетудің теориялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ КЕШЕНІНІҢ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... 33
2.1 Қонақ үй кешенінің қазіргі даму жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
2.2 RIXOS қонақ үйлерінің тарихы және «RIXOS PRESIDENT HOTEL» қонақ үйлер жүйесі туралы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
2.3 RIXOS қонақ үй кешенінің мейрамхана қызметінің ерекшелігі ... ... ... ..52
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... .63
3.1 Қонақ үй бизнесін дамыту стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
3.2 Қонақ үй шаруашылығының өзекті мәселелерін шешу жолдары ... ... ... 66
3.3 Жоғары сапалы қазақи нақыштағы мейрамхана енгізу ... ... ... ... ... ..72
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР
Қонақ үй сферасы туризм саласының негізгі әрі құрамдас бөлігі ретінде қазіргі заманғы шарттарға сәйкес әлемдік экономиканың динамикалық дамушы секторы, әрі ақшаның құйылуының тиімді көзі болып табылады.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа Үндеуінде: «Біз бәсекеге қабілеттілігін үнемі арттырып отыратын басым салалары бар бәсекеге қабілетті экономика үлгісін таңдадық, сөйтіп қазақстандық кластерлер жүйесін дамытудың бастамасын көтердік»,– деп көрсетілген. Дүниежүзілік тәжірибе бойынша, осындай басым бағыттағы қызмет салаларына қонақ үй шаруашылығы да жатады.
Қазіргі таңда қонақ үй бизнесі – бүкіл әлем бойынша миллиондаған табыстар әкелетін экономиканың қарқынды дамып келе жатқан саласы. Қонақ үй бизнесі бюджетке көп пайда әкелетін туристік бизнестің бір саласы болып табылады. Жылдан жылға елімізде қонақ үйлердің саны артып келеді. Қонақ үйлердің көбеюі бәсекені күшейтіп, қонақ үйлердегі көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырып келеді.
Қонақ үй бизнесі Қазақстан азаматтары мен шетелдік қонақтарды тұрғынжай, аспен қамтамасыз ететін және басқа да әртүрлі қосымша қызметтерді көрсететін маңызды сала болып табылады. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы, халықтың әл-ауқатының өсуі, отандық нарыққа ірі халықаралық қонақ үй тізбектерінің келуі қонақ үй қызметтерінің қарқынды дамуы мен олардың сапасының әлемдік стандарттарға сай көтерілуіне септігін тигізді.
Бұл дипломдық жұмысымның мақсаты – Республикамыздағы қонақ үй бизнесін басқа дамыған және дамушы елдердің қонақ үйлерінің және мейрамханалық кешеннің даму деңгейімен салыстыра отырып, қазіргі әл-ауқатын, жағдайын көрсету, сонымен қатар, еліміздегі қонақ үйлердің қазіргі даму барысындағы кемшіліктеріне назар аудара отырып, алдағы уақыттағы даму жолдарын көрсету.
Зерттеу объектісі ретінде Астана қаласындағы «RIXOS» президент қонақ үй кешені қарастырылған.
Қойылған мақсаттарға жету барысында келесі мәселелерді қарастырдым:
1. қонақ үй шаруашылығының тарихына шолу;
2. жалпы қонақ үйлердің түрлері, құрылымы бойынша түсіндірмелер;
3. еліміздегі қонақ үй бизнесінің қаржылық дағдарыс кезіндегі жағдайын қарастыру;
4. «RIXOS» қонақ үй кешенін мысалға ала отырып, даму жолдарын көрсету. Диплом жұмысымның ақпараттық қорын – Қазақстан Республикасының статистика бойынша Агенттігінің жинақтамалары, Қазақстан қонақ үйлері және мейрамханалары ассоциациясы мен Қазақстандық туристік ассоциациясының материалдары, ғылыми басылымдардағы жариялар, www-серверлердің мәліметтері және ғылыми зерттеу нәтижелері құрады.
1 Гостиничные услуги в Республике Казахстан: состояние и проблемы // Реформа. – Бишкек, 2007г. 240 с.
2 Особенности сертификации услуг гостиниц в Республике Казахстан // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Казахстан: конкурентоспособность и модернизация».–Алматы: Экономика, 2006г. – 140 с.
3 Сертификация гостиничных услуг в Республике Казахстан // Менеджмент качества. – Алматы, 2006г. – 110 с.
4 Исимова Б.А. Гостиничный бизнес в Казахстане // АльПари. – Алматы, 2006. № 7 – 5 с.
5 «Международное гостиничное хозяйство». Уч. Под. ред. проф.д-ра эконом наук Чудновского А.Д. – М:, Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во ЭКМОС 2000г. – 278 с.
6 Дубинина Т.И., Яворская А.О. «Зарубежный опыт малых гостиниц» Методич.мат-лы. Вып.№3 1997г. – 154 с.
7 Аверьянов Б.И «Путь к звездам отеля» Сочи. 2000г. – 231 с.
8 Статистические данные Казахстанской Ассоциации Гостиниц и Ресторанов (КАГиР).
9 Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев.: БИРА -Р-, 2001. – 206 б.
10 Гостиничный и туристический бизнес. Учебник /Пол ред. проф. Чудновского А.Д. – Экмос, 1998. – 351 с.
11 Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов: Учебное пособие, 2004. – 392 с.
12 Дурович А. Маркетинговые исследования в туризме: Учебно-практическое пособие / А.Дурович, Л.Анастасова – М.: Новое знание, 2002. – 348 с.
13 Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПБ.: «Герда», 2000. – 192 б.
14 Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов Н/Д.: «Феникс», 2004. – 352 с.
15 Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. – Учебное пособие. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2003. – 352 с.
16 Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учебное пособие. – М.: «Академия», 2005. – 224 с.
17 Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие 3-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2003. – 496 с.
18 Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 486 с.
19 Туризм и гостиничное хозяйство. – Учебник / Под. ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д. – М.: Тандем. – М.: ЭКМОС, 200. – 400 с.
20 Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа М: ИНФРА – М, 2006. – 304 с.
21 Соколова М.В. История туризма: Учебное пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.
22 Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 144 с.
23 Организация и управление гостиничным бизнесом. / Под ред. А.Л.Лесника, И.П.Мацицкого, А.В.Чернышева. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 369 с.
24 Моргунов Б.П. Туризм. Учеб. Пособие для студентовпед. ин-тов. – М.: «Просвещение», 1978 – 167 с.
25 Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник/Под. ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д. – М.: «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 2000. – 400с.
        
        МАЗМҰНЫ
Бет
КІРІСПЕ.............................................................................................................6
1 ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ ТАРИХЫ......7
1.1 Қазақстан республикасының ... үй ... даму ... Қонақ үйлер туралы мағлұмат............................................................13
1.3 Қонақ үйдегі мейрамхана кешенінің қызмет көресетудің теориялық аспектілері..............................................................................................................28
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ КЕШЕНІНІҢ ... ... үй ... ... даму ... RIXOS қонақ үйлерінің тарихы және қонақ үйлер жүйесі туралы жалпы мәліметтер..............................................44
2.3 RIXOS ... үй ... ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.........................63
3.1 Қонақ үй бизнесін дамыту стратегиясы............................................63
3.2 Қонақ үй шаруашылығының өзекті мәселелерін шешу ... ... ... ... нақыштағы мейрамхана енгізу......................72
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
Қонақ үй сферасы ... ... ... әрі ... ... ретінде қазіргі заманғы шарттарға сәйкес әлемдік экономиканың динамикалық ... ... әрі ... ... ... көзі болып табылады.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа Үндеуінде: , - деп көрсетілген. ... ... ... ... ... ... ... салаларына қонақ үй шаруашылығы да жатады.
Қазіргі таңда қонақ үй бизнесі - бүкіл әлем бойынша миллиондаған табыстар ... ... ... ... келе ... ... ... үй бизнесі бюджетке көп пайда әкелетін туристік ... бір ... ... табылады. Жылдан жылға елімізде қонақ үйлердің саны артып келеді. Қонақ үйлердің көбеюі бәсекені күшейтіп, қонақ ... ... ... ... ... ... үй ... Қазақстан азаматтары мен шетелдік қонақтарды тұрғынжай, аспен қамтамасыз ететін және басқа да ... ... ... ... маңызды сала болып табылады. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы, халықтың әл-ауқатының өсуі, отандық нарыққа ірі халықаралық қонақ үй ... ... ... үй ... ... ... мен олардың сапасының әлемдік стандарттарға сай көтерілуіне септігін тигізді.
Бұл дипломдық жұмысымның ... - ... ... үй ... ... ... және ... елдердің қонақ үйлерінің және мейрамханалық кешеннің даму ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар, еліміздегі қонақ үйлердің қазіргі даму барысындағы ... ... ... ... алдағы уақыттағы даму жолдарын көрсету.
Зерттеу объектісі ретінде Астана қаласындағы президент қонақ үй кешені ... ... жету ... ... мәселелерді қарастырдым:
* қонақ үй шаруашылығының тарихына шолу;
* жалпы ... ... ... ... ... ... еліміздегі қонақ үй бизнесінің қаржылық дағдарыс кезіндегі жағдайын қарастыру;
* қонақ үй кешенін ... ала ... даму ... көрсету. Диплом жұмысымның ақпараттық қорын - Қазақстан Республикасының статистика бойынша Агенттігінің жинақтамалары, Қазақстан қонақ үйлері және ... ... мен ... ... ... ... ғылыми басылымдардағы жариялар, www-серверлердің мәліметтері және ғылыми зерттеу нәтижелері құрады.
Қонақ үй секторы дамуының әлемдік үрдістері мен Қазақстандағы оның жай-күйінің ... ... ... ... мен потенциалды мүмкіндіктер болған жағдайда ұйымдастырушылық-экономикалық сипаттағы проблемалар кешенін шешуді талап етеді, ... ... ... ... ... жеткілікті дәрежеде дамымағандығы, көрсетілетін қызметтердің деңгейі төмен болуы, көрсетілетін қызметтер ... баға ... сай ... қызметкерлердің біліктілігінің төмендігі, т.б. жатады. Аталмыш проблемаларды шешу үшін қонақ үй қызметтерінің қазіргі даму деңгейін талдап, тиісті ғылыми зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... аспектілеріндегі түрлі тәсілі, осы бағыттағы эмпирикалық және зерттеу ... осы ... ... ... куә және ... үй саласындағы менеджменттің тәжірибелі маңызының өсуін растайды.
Халықаралық практикада қонақ үй ... мен ... ... барынша пайдасы жоғары және экономиканың барынша динамикалық саласының бірі деп саналады. Шетелде осы ... деп ... ... ... ... ... жақсарту бойынша шетелдік серіктестермен диалог шеңберінде Елбасының қатысуымен өтетін оқиға - қабылдаушы тарап үшін қонақжайлыққа өте жауапты сын. ... ... ... үйде ... білу, оған жайлы тұрмыс қамтамасыз ету, туристік тамашаларды тартымды көрсете білу, дәмді тағам алдына тарта білу - ... ... өңір мен ел ... ... оң әсер ... мүмкіндік беретін .
Қазақстанның қонақ үй саласы бірнеше жылдық тарихқа ие, бұл бір жағынан ... ... бай ... ... ... ... - ... үкіметі уақытындағы қалыптасқан шаблондар жүгін білдіреді. Сонымен бірге қонақ үй бизнесі көп жағдайда жас және оның ... ... ... жылдары пайда болды.
Әрі қарай өзіндік дамыту мен басқарудың құрастырымдық ... ... ... ... ... - қонақ үй бизнесінің отандық индустрия дәстүрлерін жақын және ұзақ мерзімді перспективада жетілдіру жолымен ... ... мен ... ... ... ... үш ... қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Жұмыс көлемі 74 бет.
1 ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУ ... ... ... ... үй ... даму ... саяхаттауды бастағаннан бері үйінен алыс жерде ... оған ... ... ... жер ... ... Кез ... сұранысқа ұсыныс пайда болатыны сияқты сяхаттаушылардың бұндай қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған кәсіпорындар пайда бола бастады. Осындай алғашқы кәсіпорындарға ежелгі Грек және ... ... ... ... ... Рим ... ... үйлер классификациясы да болған, яғни орналастыруға арналған кәсіпорындар ... ... ... әр ... ... белгіленген.
Ерте ортағасырларда саяхаттау қауіпті бола бастады. Бұл кезеңдегі саяхаттардың көп бөлігі діни туризммен байланысты болды. ... ... ... діндері бойынша қасиетті саналатын жерлерге саяхаттады.
Қонақ үй шаруашылығының дамуының келесі кезеңі Еурпадағы ат ... іске ... ... және ... ... ... ... байланысты. Пошталық жолдар бойында қазіргі мотельдерге ұқсас саяхаттаушыларды орналастыруға арналған кәсіпорындар орналасты. Сонымен қатар, онда тұру тәртібі де осы ... ... ... ... ... ұқсас болды.
Қазақтар қонақ үй деп атап келе жатқан сөзі XVIII ғасырда сөзімен бірге шыққан. (hotel) сөзі ... ... ... ... хоспитеумс сөзінің түбірінен пайда болған. Алғашында отель деп пәтерлері айға, ... ... бір ... ... ... көп ... ... атаған. Францияда қолданылған бұл сөз кейінірек Америкада да қолданысқа енді. Көптеген таверналарды отель деп атай бастады.
XIX ... аяғы мен ХХ ... ... ... мен ... ірі қалаларында жаңа миллионерлердің сұраныстарын қанағаттандыратын қымбат отельдер пайда болды.
Қонақ үй бизнесі ... ... және ... ... ... кәсіпорындар эволюциясын қарастыра ... ... ... сай ... адам қоғамының дамуын келесі ... ... ... ... жаңа ... ... ... көпшілігі көне кезеңдегі қоғамның дамуында алғашқы қонақ үйлердің пайда болуын айтады - қазіргі замаңғы қонақ үйлер мен мейрамханалардың жаңа ... ... айту - ... - ... ... ... 1700 жылы ... Хаммурапи Вавилония патшасының кодексі болып табылатын көне манускриптілерде бар.
Керуен сарай жүйесінің кең тармақталуы Рим империясының аймақтарында жасалды. Көне ... ... ... қала мен ... негізгі жол жағаларында бір-бірінен 25 миль (40,225 км.) шамада орналасты.
Көне Грецияда біздің ... ... І-ші мың ... ... ... және діндік өмірінің негізгі элементі болып табылады. Бірақ таверналарда саяхатшыларды орналастыру орны болғанымен, көбінесе олар тамақтану қызметін ұсынуға арналған. ... ... және оған ... ұзақ мерзімді жол жүру тамақтандыру қызметін ғана емес, сонымен қатар, түнеуді ұйымдастыруды талап етті. Осы ... - ... ... ... ... пайда болуын болжады.
Рим мемлекетіндегі қатаң таптық құрылым қонақжайлық кәсіпорын қызметіне үлкен әсер көрсетті. Саяхатшыларды таптық көрсеткіштеріне қарай орналастырды. Еш ... жай ... ... ... мен ... саяхатшылары мемлекеттік қызметкерлер мен үкіметтік хатшылар жанына орналастырылмаған. Осы жағдай керуен сарайдың сапасына әсер етті. Аристократ өкілдері мен мемлкеттік ... ... ... ... ... ... құрылған және сол уақыттағы кең тараған қызметтерді ұсынған. Марко Поло деген.
Керуен сарайлар мен ... ... ... ... арналған түнеу мен демалу қызметтері ... ... ... өте көп жол ... саяхатшы сабанның үстінде ұйықтаған, ал тоңбау үшін атының жылы бүйіріне қысылып жатқан. ... ... ... туралы әңгіме болмаған.
Қонақжайлық кәсіпорындардың пайда болуына өте ... рөл ... ол ... ... Азия мен ... ... ... байланысының дамуы. Осы аймақтардан ұзын керуендер жылжитын ірі ... ... ... ... ... түнейтін жерін ұйымдастыру үшін - сауда жолдарының жағаларында ... ... ... құрылған, адамдарға және аттар мен ... ... ... ... бәрі ... апаттардан (жауын, дауыл, жел, боран), ұры мен қарақшылардан және басқа қауіп қатерлерден қорғайтын ... ... ... ... орта ... діндік дәстүрлер үлкен әсерін тигізді. Осы кезеңде ... ... ... баратын адамдардың саны бірден ... ... ... ... ... ... мен ... ұйымдастыруды монастырға міндеттеді. Осы уақытта да ... ... ... ... жерлер пайда болды. Мысалы, Франкийстік ... ... Ұлы Карл ... (742 - 814) ... қорғаушысы VIII ... ... ... демалысына арналған үйлер ұйымдастырды.
Осындай үйлердің бірі, Ронсельваль шатқалында монастырлер өз қақпаларының алдында кең пейілмен күтіп алып, тегін нан, жеміс-жидек таратты, ... ... ... ... ... ... алуының кең тарауы жеке кәсіпорындарының дамуын тоқтатты. Англиядағы керуен сарайлардың және таверналардың дамуы орта ғасыр ... ... ... Реформация кезінде ағылшын патшасы Генрих VIII монастырлердің секуляризациясын ... ... Енді ел ... еш ... монастырдың тегін тұрағын алуға мүмкіндігі болмай, жеке ... ... ... ... ... ... керуен сарайлар - алғашқы қонақ үйлер Ресейде пайда болды. Ол кезде ... деп ... XV ... ям ... ... ... станцияларында құрылды. XV ғасырда орыстың ірі қаласында керуен сарайлардың құрылысы жүрілді, олар орналастыруы мен тамақтанудан басқа ... ... ... ... ерекшеленетін. Сонымен қатар, қонақ үйде сауда қатарлары, ... бар, ... ... ... ... ... ... ұлттық белгілеріне қарай орналастырылды. XV-XVІІ ғасырларда Новгородта және қонақ сарайлары ... ал ... - , , және т.б. ... үй ... ... ... ғасырда қонақ үй сарайлары Витебскте, Гродно, Брест, Слониме және басқада белорус қалаларында болды. Белорус ... ... XV- XVІ ... ... қонақ үй сарайлары Брянск, Везьмя, Мәскеуде болды.
Орта ғасыр кезеңінде қонақжайлық кәсіпорындар қызметінің үдейуі, алғашқы мамандандыру ассоцияциясын құруы болды. ... 1282 жылы ... мен ... қалаларының трактирлері өзінің гильдиясын негіздеді.
Қонақжайлық кәсіпорындарының дамуына ерекше рольді АҚШ атқарды. ... ... ... ... ... ... ... 1607 жылдан бастап пайда бола бастады.
Америка континентіне келген Еуропалық көшкіндер өздерімен қонақ сарайлардың құрылысы мен басқарудың тәжірибесін алып ... ... ... ... ... ... еуропалықтарға ұқсас келіп, кішкене ғана ерекшеленді. Мысалы, адамдарды орналастыруға, таптық белгілеріне қарай дискриминация болған жоқ. ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй сарайлары коммерциялық бағытта болды, пайда табу мақсатында құрылды.
Ең алғашқы АҚШ-тағы қонақ үй Нью-Йорк Бродвейіндегі 70 бөлмелі болды. Бұл ... ... 1794 жылы ... 1829 жылы ... ... ашылды - АҚШ-тағы алғашқы классты отель - ... ... ... әр ... ... бар және ... арналған тегін сабын болды. Бұндай отельдің ашылуы қонақжайлықтың бастамасы болып, ең алғашқы АҚШ-тың Шығыс, кейіннен Оңтүстік жағалауларындағы қалаларға ... ... ... бұд ... қонақ үйлер екі типті болды. Біреулері үлкен және сән-салтанатты, кей біреулері кең вестибюльді, балға арналған зал, ... ... ... және де бір ... басқа ыңғайлығы бар архитектуралық шедевірлі болды. Басқалары - ... ... ... кішігірім және ескірген.
1898 жылы Лондонда отелі ашылды. Оның басқарушысы ... ... Ритц ... уақытта Ритц-Карлтон отельдері оның атымен аталған).
Шетелде ХІХ-ХХ ғасырларды қонақжайлық индустриясы ... ... ... ... ... үйдің құрылысымен, кадрды дайындаумен, баға қою мәселелерімен ... үй ... ... ... ... ... айналысты. 1906 жылы әлемнің әр елінің 4700 қонақ үйдің иелерімен бірлескен халықаралық қонақ үй иелерінің бірлестігі ұйымдастырылды.
Ресейде 1910 жылы ... үй ... мен ... ... ... жеке ... ... 4685 қонақ үйлер тіркелген. Ең атақты қонақ үй қонақ үйі, ол Мәскеуде 1897-1907 жылдары Петербургтік акционерлік ... ... ... үйі ... ... ... - негізшісі), Шевальдышев қонақ үйлері , және тағы басқалар [25].
Соңғы он жылдықта дамыған қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорындар ... ... ... ...
* ... үй ... мамандандырылуының тереңдеуі;
* халықаралық қонақ үй шынжырларының пайда ... кіші ... ... ... жаңа компьютерлік технологияның қонақжайлық индустриясына енуі;
Соңғы уақытта дәстүрлі толық сервисті отельдермен қатар, қызметтері қысқартылған ... ... ... бола ... Кәсіпорындардың мамандануы әр түрлі болуы мүмкін. Қонақ үйлер қызметі анықталған туристік нарық сегментімен ... ... ... өз демалыстарын гольф ойындарына, шаңғы тебуге арналған клиенттерге, жәрменкеге, конгрестерге, көрмеге келген туристерге арналған.
Қонақжайлық кәсіпорындарының мамандануының тереңденуі халықырылық ... ... ... ... ... олар ... қызмет ету стандартын жылжытуда және өңдеуде үлкен рөл ... ... ... ... коллективті бизнесті жүзеге асыратын және басқарманың тікелей бақылауындағы топ кәсіпорындарды айтады. Шынжырларда жеке ... ... ... ... ... Шынжырлар басқарамасы түскен пайданы бөлуде артықшылығы бар, бірақ барлық пайданың жоғалуында ... ... ... үй ... ... ... ... жатыр, бұл қонақ үйлер тобы (ең азы екі, ең көбі мың), ол бизнесті жүзеге асырады және шынжырдың жетекшілерінің бақылауында болады. ... ... ... ... ... ... бірақ ол барлық операциондық жоғалтуларға жауапты. Қонақ үйлік шынжырлардың ... ... ... ... ... (тек қана жергілікті, аймақтық емес), қызмет көрсетулердің ... ... алға ... ... ... деп ... ... негіздеменің басы осы жерден алынады немесе қонақ үй шынжырлардың қолдауымен жүреді. ең алғашқы телеконференцияны белсене қолданған ... үй ... ... қонақ үйлері әрқашанда әйнекті лифт және атриум элементі бар үлкен фойелерімен ассоциацияланады. Жеміс-жидек бары, дөңгелеп жылжитын терезе, номерлік қорының ... ... - ... бәрі жаңалықтардың кейбіреулері ғана.
Қонақ үй шынжырына толық құқылы мүшесі, ассоцирлі мүшесі ретінде кіре алады.
АҚШ-та ... ... ... ... ... ... жоқ. Негізінен комфорт деңгейі бойынша 5 категорияға бөлінеді. Жоғарғы категория (5 жұлдыз) 2 мекемеге беріледі: American Automobile Assocation (AAA) және Mobile Travel ... ... ... ... ... үй ... 30% ірі қонақ үй шынжырларының және бірлестіктердің бақылауында болды. Қонақ үй шынжырларының пайда болуы АҚШ-та басталды. Әсіресе, ... ... бұл ... ... 60-шы ... ... басталды. 90-шы жылдардың басында американдық қонақ үй шынжырларының әсері әлемде басым болды. Олар, әлемдегі он алдыңғы қатарлы қонақ үй ... ... ... ... және Master Hosts ... ... ... шығарды, қазіргі уақытта тек екуі қалған - Accor (Франция) және Forte PLC ... ... үй ... ... ... әдіс-тәсілді қонақ үйлік шынжырлар ие. Әдетте, оларда категориялар емес, нақты шынжырлы қонақ ... ... ... ... ... тек ... деңгейі ғана емес, жүктелген міндет, орналастырылған орны және басқа да кейбір критерийлер саналуы мүмкін.
Мысалы, ірі еуропалық Accor ... ... үй ... ... қызмет түрлері мен бағаларды тағайындайтын кәсіпорынның бірнеше маркаларды ұсынады:
* sofitel;
* novotel;
Mercury, бұл өз қатарында баға және ... ... ... тағы 3 ... ... relais Inn - қолайлы бағадағы сапалы ... ... ... номерлерді ұсынады;
* hotel Mercury - жоғарырақ деңгейдегі қызметтер, жеке қызмет көрсетулер, комфортабельді орналастыру;
* grant hotel - ... ... ... ... орналасуы, қайталанбас комфорт және тәулік бойлы қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейі;
Ірі американдық Holiday Inn ... ... ... ... белгілегенде тек комфорт деңгейін ғана емес, жүктелген міндетті, орналасқан орнын, клиенттердің келу ұзақтығын және басқа да критерийлерді есепке алады. Ол ... ... ... Holiday Inn hotels resorts - ... ... ... өзен ... көл жағалауларында, өнеркәсіптік зоналар мен қаладан тыс жерлерде орналасқан курорт типтес отельдер. Белсенді демалысқа лайық керектер мен ... ... ... теннистік кордтар мен түрлі спорттық инвертарлармен. Бұл шынжырдың ең көп таралған тауарлы маркасы;
* Holiday Inn Garden Court hotels - ... ... үшін ... ... ... ... ... ірі сауда бизнес-орталықтарды және аэропорт маңында орналасады;
* Holiday Inn Express hotels - ... ... ... ... қонақ үйлер;
* Holiday Inn Select Hotels - барлық қызмет ... бар, ... ... үшін ... ... Holiday Inn Hotels Suits - отельде ұзақ ... ... үй ... ... ... үшін ... отельдер;
* Le Meridien Hotels resorts - курорттарда және ірі ... ... Deluxe ... ... Post house - орта ... ... үйлер. Стандартты қызмет жинағын ұсынады. Демалу және жұмыс үшін, конференциялар мен симпозиумдар ... үшін ... ... қамтамасыз етеді;
* Халықаралық қонақ үй ассоциациясы қонақ үй шынжырларын үш категорияға бөледі:
* Біріншісі, сансыз көп кәсіпорындармен иелік ететін - ... үй ... - ол ... ... ... ... емес кәсіпорындар шынжырлары, олар жалпы броньдау жүйесін, маркетинг концепциясын, жарнамаларын және басқа қымбат тұратын кәсіпорын қызметін қолдануға ... ... ... олар басқару қызметін ұсынады;
Шынжырлар табысының себептері туралы көз ... көп ... ... ... ... бірі ... сапасының әрдайымдылығы, түрлі кәсіпорындардағы қызметтің ұқсастығы және де ... ...
1.2 ... ... ... жалпы мағлұмат
Қонақ үй шынжырларына кіретін әр қонақ үй типтерінің өз маркасы бар. Фирмалық ... бар ... ... ол бір ... үй шынжырларының қызметімен қолданатын тұтынушылар алдын-ала қызметтің және орналастыру сапасын біліп отырады. Бұндай ... ... үй ... жаңа қонақ үйдің ашылуына жарнама жүргізуге және броньдалуға үлкен көмек көрсетеді, себебі тұтынушылар қай ... ... ... ... ... үйге ... келеді. Тәжірибе көрсеткендей, қонақ үй шынжыры әлі жаңа қонақ үйдің ... ... орын ... жүргізе береді.
Сурет 1. Қонақ үй ұсынатын қызметтердің жіктелуі
Ескерту - Мәліметтер [26] негізінде автормен ұсынылған
Қонақ үй бірлестіктері мен ... үй ... ... болу ... ... жылдары ТМД мемлекеттерінде байқалады. 1997 жылы Мәскеуде алғашқы ресей қонақ үй шынжыры - Норд ... ... ... ... ... округіндағы ұйымдастыру-құқықытық формалары он екі қонақ үй кәсіпорындардың бірлесуін көрсетті, олар , , , , , , , ММК , , , , , ГЛО ... 25% ... үй ... ... ... [25].
90-шы жылдардың басынан бастап құрылыста, реконструкцияда және де қонақ үй басқаруында Ресейде халықаралық қонақ үй ... да ... ... А).
Қонақ үй шынжырларынан басқа әлемдік туристік нарықта мамандандырылған бірлестіктер белсене қызмет жасауда, олардың негізгі мақсаты - қонақ үй ... ... ең ... ... ... 1928 ... бастап атты халықаралық корпорациялар ең үздік әлем отельдерін анықтау жұмысын ... Ол ... ... ... ... ең ... ... басылымға шығарады. Осыған ұқсас жұмысты 30 жыл көлемінде атты ... ұйым ... ... 1968 жылдан бастап атты халықаралық қонақ үй ассоциациясы жұмыс жасауда, олардың штаб-квартирасы Парижде. Бұл ассоциацияға кіргенде үш келесі ... ...
* ... және ... ... ... ... жайлылығы мен қонақ үй интерьерінің пішінінің ерекшелілігі;
* заманның ... сай ... ... ... пен ... ... қонақ үй шынжырларының және жеке қонақ үй ассоциациясының қызмет мәселесінің ... ... ... ... қонақ үйлердің ұлттық ассоциациясының Конфедерациясы айналысады (ХОРТЕК).
Қонақ үй шынжырларына кіретін әр ... үй ... өз ... бар. ... ... бар ... артықшылығы, ол бір қонақ үй шынжырларының қызметімен қолданатын тұтынушылар алдын-ала қызметтің және орналастыру сапасын біліп ... ... ... ... үй шынжырларына жаңа қонақ үйдің ашылуына жарнама жүргізуге және броньдалуға үлкен көмек көрсетеді, себебі тұтынушылар қай жерде болсада атақты ... ... үйге ... ... Тәжірибе көрсеткендей, қонақ үй шынжыры әлі жаңа қонақ үйдің ашылмас бұрын орын ... ... ... үй шынжырларының санды өсуі, олардың қосылуы мен бірігуі демалыс және қызмет ұсынысының көп түрлілігі туралы қате ой ... ... ... теріс тенденциясы байқалады: шынжырлардың таралуы туристің түрлі талаптарын қанағаттандыра алмайды, сол себептен бірігейлігімен және қайталанбастығымен ставка ... кіші жеке ... ... ... жол ... Дәл ... қонақ үйлер ХХІ ғасырдың түп тұлғасы деп мамандар есептейді: комфортабельді, ауылды стильде құрылған және ... пен ... ... ... төмен бағамен ұсынатын қызметтерді клиенттерге персоналдар жеке көрсете алатыны. Дәл осындай қонақ үйдің бірігейлігі нарық саясатының негізгі ... ... ... ... көрсеткендей кіші қонақ үйлер көбінесе - ол тәүелсіз жеке ... ... ... ... бос ... ... және жеке қолдануымен пайда табу мүмкіндігі.
Соңғы он жылдықта ... ... жаңа ... ... енгізуден кәсіпорынның өнімділігі, ұйымдастырушылық жағдайы мен кәсібилігі көтеріліп, қонақ үй бизнесі ... ... ... ... бір ... проблемаларын шешіп, клиенттерге көп ыңғайлы жағдай жасай алды.
Қазір ... ... ... 300 мыңнан астам қонақ үй бар. ... әр ... бір ... ... үйлерден 88 қабатқа дейін, жүзіп жүретін және су ... ... ... ... ... және үлкен (бірнеше мың нөмірлі), арзан (бір күні 20-30 доллар тұратын) және ... (бір күні ... мың ... тұратын), ойын-сауыққа арналған казино-қонақ үйлер мен оңаша орналасқан тыныш қонақ үйлер және тағы ... ... ... ... қажеттілігін икеміне келтіріп, қолданбалы бағдарлама пакетін өңдеуге ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаның бірі бағдарламасы болып табылады. Бұл туристерді қабылдау, орналастыру, тамақтандыру және қосымша қызметтерді технологиялық процесспен ... ... ... [49].
Берілген бағдарлама келесі блоктардан тұрады:
* автоматталған жұмыс орны ;
* жүйе асты;
* жүйе ... жүйе ... жүйе ... ... ... орнының келесі қызмет түрлері:
* номерлік қордық толу болжамы;
* резервлеуден алған мәліметтерді ... ... және ... ... ... ... ... қонақтың келуін ресмилеу;
* туристер мен демалушыларды тіркеу;
* ... ... ... және демалушылар туралы мәлімет беру;
* тұрғындармен есеп айырысу;
* төлеуді және кетуді ... ... мен ... топ ... кетуін есепке алу;
* қонақ үйде тұратындарды есепке алу және анықтама беру;
* қонақ үй жұмысы туралы және оның негізгі ... ... ... алмастыру бойынша персоналдардың жұмысын бақылау журналын жасау.
* жүйе астының келесі ... ... ... және ... тамақтануының ұйымдастыру кестесін жасау;
* тапсырыстың мәзірін жасау;
* өнім ... ... ... ... ... жеке ... есептеу;
* есептесу операцияларын және т.б. жүргізу.
* жүйе асты келесілерді қолданады:
* номерлік қордық ағымды жағдайын қолдану;
* ... ... және ... ... ... жүйесін және коммуникациясының (энерго-су, газо-, жылу беру, лифт шаруасы, теле-, радио-, видеокоммуникациясы) ағымды жағдайын ... ... ... және ... жүйе мен ... ... ... өңдеу;
* қонақ үйдегі санитарлы-гигиеналық нормаларын бақылау мен қамтамасыз ету (температура, ылғалдық, шу денгейі, жарық және ... ... ... үшін ... үй және ... өндірілетін және сатылатын тауар түрлеріне қажеттілікті нақтылы ... ... бұл ... ... ... ... ... жүйесінің жұмысы дұрыс қойылғанда ғана осындай мүмкіндік туғызады. Бұндай хабарламаны ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттерін жүзеге асыратын бағдарлама комплексі: негізгі құрамдар (қор) есебі, материалдық құндылық, тауар, ақша ... мен ... ... ақы ... бухгалтерлік жинағы мен есеп.
Қонақ үй кәсіпорындарында бір қатар қолданбалы бағдарлама қолданылуы мүмкін (, , , , және т.б.) ... үй ... ... ... ... ... ... броньдау және резервтеу жүйесінің мүмкінділігін қолдану үлкен мағынасы бар.Ондай жүйелерге "AMADEUS", "Worldspan", "Galileo", "Sabre", "Fidelio Hotel Bank" кіреді.
"AMADEUS" басқа ... ... ең ... ... ... жүйесі болып табылады, ол халықаралық қызмет санын көбейтеді. "AMADEUS" Hotels ең соңғы мезетіне дейін орналастыру ... ... дәл ... ... бұл жүйе 35000 отель туралы мәліметтерді барлық әлемде көрсете алады. Ол қонақ үйдің орналасқан ... бос ... ... түрін және бағасы туралы дәл мәліметтерді береді.
Ресей Федерациясында 1995 жылдың желтоқсан айынан бастап жүйесі эксплуатацияға кірді. Ол Ресейдегі ... ... ... ТМД және балтика елдеріндегі орналастыру орындарын броньдау қызметін ұсынды.
Ресей нарығында, сонымен қатар фирмасы өңдеген броньдау және резервтеу жүйесі ... ... олар ... халықаралық жүйеге Аримсофт жүйесімен өңделген "AMADEUS", "Galileo", "Sabre" және "Тур ... ... шыға ... ... үй қызметін броньдау бөлімі глобальды компьютерлік Интернет торында да бар. Соның ішінде ең атақты болып табылатын Travel Web, ол 1996 жылы ... "Pegasus Systems" ... ... ... Travel Web ... 94 ел ... ... қатарлы қонақ үй шынжырлары туралы, 200 авиакомпания туралы мәлімет береді. ... ... ол ... мен ... туралы ізденуге ыңғайлы жүйе.
Қонақтарға қызмет көрсетудің технологиялық ... ... ... ... үйде негізгі қызметтер қарастырылған:
* броньдау;
* қызмет көрсету;
* қабылдау және есептесу бөлмесі;
* номерлер қорының эксплуатациялау қызметі. Бұл ... үй ... ... ... ... ... типті және түрлі сиымдылығы бар қонақ үй кәсіпорындарында қызмет саны жоғарыда ... көп ... ... ... ... Олардың функциялары түрлі болуы мүмкін. Мысалы, ірі қонақ үй комплексінің құрамындағы броньдау және қызмет көрсету ... - өз ... ... бөлімі. Кіші және орта кәсіпорындарындағы клиенттерге қызмет көрсету мен броньдау функциясы қабылдау және орналастыру қызметінің қызметкерлері атқарады. ... ... ол ... ... қаржы-бухгалтерлік, коммерциялық бөлімдеріне де қатысты.
Қонақпен қатынасуына байланысты қонақ үй қызметі екі сатыда орналасады (Қосымша Ж қараңыз). Бірінші сатыда қонақпен тікелей ... ... ... ... (қатынас қызметі), екінші сатыда - қонақпен қатынасы жоқ ... ... ... жоқ ... ... шектеу қою қонақ үй индустриясында маңызды орын алады, себебі, персоналдарға қойылған талаптар үлкен әсер ... Ол ... ... сырт ... тартымды және таза (сәйкес сәнді шаш, маникюр, макияж, киім, әшекей және т.б.);
* ... ... ... мен қарым-қатынас психологиясының білімі;
* коммуникабельді;
* шет тілінің білімі;
* адам жасына шектеу қою ... ... ... 30 ... ... қонақ үй менеджменті саласындағы мамандар арасында персоналдардың қатынас жасау жіктелуі келесі типтерге бөлінеді:
* - персонал қонақтардың сұранысына жай ... ... ... көмек көрсетуге ешқандай жеке инициатива көрсетпейді, өте сирек күледі;
* - персоналы, қонақтың ... ... ... ... ... қызмет көрсету;
* - маңызды ештеңе жасамайды, бірақ сыпайы, әдепті және күлімсіреп жүретін ... ... ... ... ұсынатын персонал;
* броньдау қызметінің міндеттері келесідей:
* қабылдау мәлімдемесі және оларды өңдеу;
* қажетті құжаттарды құрастыру: күнделікті ... құру ... ай, ... жыл) - ... қорының жылжу картасы.
* мәлімдеуді қабылдау сымтетік, факс, телекс, пошта, хат немесе телеграмма, компьютерлік жүйемен брондау арқылы жүзеге асырылады.
* әр мәлімдеме ... ... ... ... ... күні мен ... кетудің күні мен уақыты;
* қонақтар саны;
* нөмір категориясы (люкс, апартамент, ... ... ... ... ... душ, ... ... сейф, мини-бар және т.б.);
* тамақтандыру қызметі (тек таңғы ас, ... ... ... ... баға ... ... қонақ неге төлегенін анықтап көрсету керек);
* ептесушісінің аты жөні (немесе фирманың аты);
* төлем түрі (қолма-қол ... ... ... ... үстелді алдын-ала броньдау, трансферт, нөмірде жануарды алып келуге ... беру және т.б.) ... ... ... мәлімдемені өңдегеннен кейін қонаққа растау немесе қабыл алмау жіберіледі.
Мәлімдемені растау - ол ... ... ... ... үйде ... мүмкіндігі. Әдетте, хабарламада растаудың нөмірі, қонақтың келетін және кететін күні, тапсырыс берген ... ... ... ... ... саны және арнайы келісілген талаптар көрсетіледі. ... ... ... ... және де даулы мәселелерді болдырмау үшін, қонақ келген кезде хабарламаның өзімен бірге болғаны дұрыс.
Қонақ үй кәсіпорны мәлімдемені кепілді ... үшін көп ... Ол ... егер ... кешігіп келетін болса немесе мүлдем келмесе, клиент кепілдеме ретінде броньдауға алдын-ала төлем төлейді. Ондай ... ең ... ... бір ... ... ... ... алдынала 50 немесе 100% шамасында ақы төлеу болып табылады. Сонымен қатар, клиент өз карточкасының номерін хабарлау ... ... сол ... үй ... ... заңында қонақ үймен бекіткен броньдау тәртібінен клиенттің тапсырыстан бас тарту туралы қатаң нормалар болу қажет.
Брондау жасаған ... ... ... ... ... ... қонақ үй келесі шешімді қабылдайды:
* қонақтың келмеуі қосалқы шығын болып есептеліп баға ... ... ... ... айып төлеуін қонақ үй көрсетеді (нөмірге кеткен шығынның бағасы);
* броньдаған кезде ... ала ... ... ... ... ... туралы хабарламаны талап етеді;
* -ды қонақ үй қолданады, ... ... ... бар ... ... қайта броньдау (5%, 10%, 15%) [14].
Броньдалған орынды үстінен ... ... ... ... ... ... реттелу керек. Егер қонақ үй алған тапсырыстың міндетін орындай алмаса, ол клиенттерді жоғалтуға тәүекел етеді, сонымен қатар, туристік компаниялармен іскерлік ... ... ... ойынша, тапсырыс орындай алмай қалғанша, ең жақсысы нөмірлерді бос қалдыру. Бұл менеджер тек орынды бос қалдырумен ... ... ... ... ... бос ... ... екен.
Факттің дәлелдуі бойынша, кепілдемесіз броньдаған қонақтар шамамен 20% құрады, ал 5% ... ... ... ... ... ... ... үстінен қайта броньдау саясаты қонақтың келмей қалу жағдайын ... ... ол үшін ... ... ... ... қалу ... білу қажет, атап айтқанда, бұрын броньдауға тапсырыс берген нөмірлердің ... ... ... пайызын олар нақты қолданғанын анықтау үшін түрлі топтағы клиенттерді зерттеу қажет. Сөйтіп, ... бірі ... ... ... ала ... ... ... дейін бір күн бұрын немесе келген күні броньдау, ... қалу ... ... ... ... ... жасаған клиенттердің сегментін және броньдау уақытының ... ... ... ... ... қайта броньдау саясатының моделін құруға мүмкіндік береді.
Кейбір қонақ үйлер ... ... ... ... ... бас тартып, моральды шығынына компенсация жасамайды. Бірақ кейбіреулер басқа қонақ ... ... ... орын ... кейіннен қонақтың осы жерге қайтып келуіне жағдай жасайды. Олар, осы өзгертілген мәселелерді ... ... ... қонаққа сымтетікпен тегін сөйлесуге рұқсат береді. Клиенттің басқа қонақ үйде амалсыздан тоқтағаны үшін, ... оған ... ... ... ... ... тәулікке тегін ұсынады.
Қонақ үй шынжырларының кең дамуы, орталықтандырылған броньдау жүйесі жаңа жүйені құрды. Нәтижесінде, ... ... 60-70 % ... ... ... ... бақылауына кірді. Қалған орындар қонақ үйдің өзінде тікелей броньдалады. Қонақ үйдегі мұндай жүйенің артықшылығы, ол - клиенттерді ... күш ... ... ... ... ... көрсету қажетті орын алады. Себебі, персоналдар клиенттермен тікелей қарым-қатынас жасап, клиенттердің барлық сұранысына қызметін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... адамгершілік тұрғысынан қарағанда өте ақылды, жоғарғы мәдениетті, өз ісінің шебер маманы болуға тиіс. Ол өзіне ... ... етіп жеке ... ... табуды қоймауға тиіс, оның басты мақсаты қонақ ... ... ... Оған ... сапалы қызмет көрсету менеджердің негізгі міндеті. Себебі қонақ үйдің негізгі табысы клиенттерден түседі. Егер клиент көп болса, табыс та көп ... Ол үшін ... үй ... ... ... ... көрсетуге тиіс.
Менеджердің қызметі басқару қызметіне жатады. Ол үнемі ... үй ... ... жоғарғы сапада ұйымдастыруға тиіс. Қонақ үй қызметкерлері менеджердің ой пікірін толық түсінгенде ғана онымен бірлесіп жұмыс істей алады. Қонақ үй ... ... бір ... ... ... ... ... табысқа жете алады. Менеджерлердің барлығы бірдей мұндай команда құра алмайды. Менеджердің қызметін бірнеше саладан талдап көрелік. Олардың қызметіне еш ... ... ... типі және ... ... ... немесе қонақтардың түрлері тікелей әсер етпеуге тиіс. Менеджердің басты қызметіне мыналарды жатқызсақ болады:
* басқару шешімін дайындау, қабылдау оны жүзеге асыру, бұл ... ... ... ... ... қабылдауға құқығы бар, бірақ қабылдаған шешімінің дұрыстығына жауап береді;
* хабарламалық қызметі бар. ... ... ... үшін ... ... өзінің кәсіптік білімін көтеріп, жан жақтан келіп жатқан түрлі хабарлармен жұмыс істеп отыруы керек. деген қағида ... үй ... үшін ... ... Егер менеджер өзі қабылдаған хабарды дұрыс талдай біліп, өзінің ... ... ... таңдай алса, онда оның жұмысы табысты болады;
* бүкіл қонақ үй қызметкерлерінің ... ... ... ... ... қою - бұл да ... үй менеджерінің басты міндеттерінің бірі, себебі ол басшы.
Менеджер барлық уақытта адамдармен бірге болуы керек. Ол тек ... деп ... өзін ... үй ... ... бөлек ұстаса, оның шешімдері жүзеге аспайды. Қызметкерлер менеджерлердің кәсіпкер - технократ болғанын жақтырмайды. ... ... бола ... ... ... ... бет пердесін ұстауға тиіс. Ол үшін менеджерде әлеуметтік психологиялық дайындық зор болуы керек. Себебі қонақ үй индустриясының өзі ... ... ... ... ... Бүкіл саланың өзі адамның адамға қызмет етуінен барып құралады. Сол арқылы табыс табады.
Оған швейцарлар, коридоршылар, жүк ... ... ... таратушылар, жүргізушілер (жалға алынған көліктер қызмет көрсетеді және қонақтардың көліктерін орналастырады) бағынады.
Қонақ үй ... ... ... ... қажеттілігіне байланысты, қызмет көрсететін персоналдарға ерекше жауапкершілік жүктеледі. Қонақты ең бірінші қонақ үйдің кіре берісінде швейцар күтіп алады. Ол ... ... ... ... ... көмек береді. Швейцарлар қонақ үйдің қызметтері мен іс шаралары (банкет, конференция және т.б.) ... ... ... ... жері мен ... ... жай ... қонақтарды шығарып салып, жүктерін жеткізушілер коридоршылар. Шығарып салған кезде қонақтармен әңгімелесу керек. Осы кезде ең қажеттісі қонақтарға қонақ үйдің қызметі ... ... беру ... ... ... бар, ... ... спорт залдың және т.б. жұмыс тәртібі туралы.
Нөмірге келген кезде коридоршы қонаққа орналасуына көмек көрсетуі керек: ненің қалай жұмыс істейтіні (радио, ... ... ... ... мини бар және т.б.) туралы түсіндіру (және сонымен қатар дұрыстығын тексеру). Егерде қонақтың қосымша ... ... ... ... ... қоштасып (Мысалы, дейді) нөмірден шығып кетеді.
Консьерждер қонақтарға көп қажетті қызметтер көрсетеді. Оларды вестибюльдегі арнайы үстелде ... ... ... ... Осы ... ... ... қонақ үйдің қызметшілері болмаған. Олар қонақ үй клиенттеріне қызмет көрсетуге құқықты сатып алушы тәуелсіз ... ... ... ... ... ... билеттерді тауып, жеткізушілер;
* қалалық мейрамханаларда үстелге тапсырыс беру;
* авиа, темір жол, автобус билеттеріне ... ... ... ... ... және ішкі ... жұмысы туралы анықтама жасау;
* жергілікті назар аударарлық жерлер, мұражай жұмысы, дүкендер, көрмелер туралы хабарлама жасау;
* ... ... ... көрсету (мысалы, дәрігерді, юристі, нотариусті шақыру);
* клиенттердің аса жеке сұранысын орындау (визаны ... ... алу және ... қызметін отельдің немесе деп жиі айтылады. Бұл қызметпен қонақ жиі қатынаста болады, себебі осы жерден ... ... ... уақытта адамдармен бірге болуы керек. Ол тек басқарушының деп есептеп өзін қонақ үй ... ... ... ... оның ... ... аспайды. Қызметкерлер менеджерлердің кәсіпкер - технократ болғанын жақтырмайды. Менеджер кәсіпкер-технократ бола отырып бәрібір өзінің ... бет ... ... ... Ол үшін менеджерде әлеуметтік психологиялық дайындық зор болуы керек. Себебі қонақ үй индустриясының өзі ... ... ... жұмыс істейді. Бүкіл саланың өзі адамның адамға қызмет етуінен барып құралады. Сол арқылы табыс табады.
Қабылдау қызметінің қажетті функциясына қонақты ... ... және ... ... ... ... ... Қабылдау қызметінің қызметшісі (портье) швейцардан кейін қонақ үйдің кіреберісінде тұратын қызметші қонақпен ... ... ... Осыдан, қонақты қалай қарсы алуы, формальдардың орындалуының тездігі (броньдауды тексеру, анкета толтыру, алдын-ала ... ... үй ... әсерлі ой қалдырады. Осыған байланысты, қабылдау қызметіне келесі ... ... ... ... ... ... кіре ... жақын орналасу керек.
* егерде қонақ үйдің вестибюлінің көлемі үлкен болса, интерьері келген қонақты қабылдау қызметіне ... ... ... ... ... ... ... емес заттардан, қағаздардан таза болу керек;
* қабылдау қызметкерлерінің сырт киімдері мінсіз және жүріс тұрысы ... болу ... ... тек ... ... керек. Қонақтарды күттіріп қоюға болмайды. Портьенің ең негізгі ... ... ... алу.
Алдын - ала орынға сұраныс берумен, тұтынушыны орналастыру қабылдаумен кезекші ... ... есеп ... ... төлқұжат тіркеулер айналысады. Қабылдау және орналастыру қызметі көпшілік қонақ үйлерде ағылшынша деп аталады. Қабылдау және орналастыру қызметкерлерінің жұмысы ... ... ... сай ... ... ... басты міндеті, тіркеу журналын тексере отырып сұраныс ақпаратын сұрыптау, басқа қызметкерлер жұмысын қадағалау. ... ... ... ... ... және оның ... қоныстану деңгейінің есебін біліп отыруы қажет.
Портье қызметі - ... ... ... ... ... карточкасын көрсеткен жағдайда беру міндетіне жауап береді. Сонымен бірге қосымша қызмет, ақпараттық анықтама беруге және алуға тиісті.
Кесте 1 ... ... ... ... Республикасы
21,3
25,8
26,4
Ақмола
13,9
29,9
21,7
Ақтөбе
24,9
30,9
17,6
Алматы
11,9
10,1
13,1
Атырау
60,0
57,0
49,8
Батыс Қазақстан
20,9
33,3
18,8
Жамбыл
28,0
29,2
29,6
Қарағанды
13,7
14,6
15,0
Қостанай
26,7
35,9
33,3
Кызылорда
23,0
18,5
18,3
Маңғыстау
64,0
92,6
54,1
Оңтүстік Қазақстан
17,4
17,0
13,1
Павлодар
13,3
22,6
20,1
Солтүстік Қазақстан
10,5
10,7
13,5
Шығыс Қазақстан
11,5
14,7
14,2
Астана қаласы
29,7
32,0
36,6
Алматы қаласы
23,3
26,3
42,1
Ақпарат көзі ҚР статистика агенттігі [15, 16]
Сурет 2. Қонақ ... ... ... ... - ... [26] негізінде автормен құрастырылған
Есептеу операторы уақытылы есеп айырысуды бақылай отырып, бухгалтерлік есеп беру ... ... ... тіркеу столы - төлқұжат мәліметтерін тексерумен қатар, тіркеу карточкасына енгізе отырып, виза уақытын қадағалауға міндетті. Қонақ ... ... ... жазбаша түрде беру арқылы, телефон арқылы және соңғы жылдардағы кең таралған компьютерлік әдіспен жүргізеді.
Қонақтарды тіркеуге алу ... ... ... ... ... Ол жалпыға бірдей ережелер бойынша жүргізіледі. Бірақ қонақтарды сыпайы қарсы алу, оларда қонақ үй туралы ... ой ... ... ... Егер ... үй автоматтандырылған жүйемен жабдықталған болса, онда тіркеу ... тез ... ... ... да екі топқа бөлсек болады. Біріншісі, өзінің жайын алдын ала броньдап қойған адамдар, ал екіншісі броні жоқ ... ... жайы бар ... ... өте аз ... ... ... кейбір жапон қонақ үйлерінде бұл процестің барлығына 45 секунд уақыт кетеді екен. Броньдалған клиент туралы ... ... ала ... ... ... ... ... да администратор бұйыртпаның нөмірін тауып алып оны компьютердің модуліне салса, дайын тіркеу карточкасы принтерден шыға салады. Тек қана қонаққа қол ... алса ... ... ... 5 ... ... ... кетеді.
Өзге клиенттерді тіркеу кезінде менеджер қонақтармен нөмірдің құны, орналасу мерзімі, ақша төлеу жолдары туралы түсініктеме жұмысын жүргізеді. ... ... ... ... ... ... кезінде қонақтың ақша төлеу мүмкіндігін біліп алуға тырысуы керек. Батыс елдерінде адамдар нақтылай ... ... көп ... жүрмейді. Оларда арнаулы ақы төлеу карточкалары жұмыс істейді. Карточканың да бірнеше түрі бар. Жай, күміс, алтын, ... ... ... ... ... сайын соғұрлым қонақтың да ақша төлеу мүмкіндігінің күштілігін көрсетеді. Мысалы, , , ... өте ... ... оның ... ақша ... мүмкіндігі де күдік келтіруге болмайды.
Жалпы қонақ үй ... ... ... ... (қонақ үй) тұтынушымен (клиент) қызмет көрсету туралы келісім шарт ... ... ... шарт ... үшін ... ... ... жеке басын күәландыратын құжат, паспорт, әскери билет, күәлік ... ... бір ... ... ... ... ... клиент орын алу туралы ауызша келіскеннен кейін ол тіркеу карточкасын толтырады. Бұл карточка жоғарыда айтқан келісім шарттың орнына жүреді. ... ... ... ... ... жайын, өзі жұмыс істейтін ұйымның мекен жайын (егер ол ұйым қонақ үшін ақы төлейтін болса), төлемнің түрін (нақтылай, ... ... ... чек арқылы) көрсетеді. Кейбір үлкен қалаларда анкета екі дана етіп ... Бір ... ... адрес бюросына жіберіледі, ал екіншісі қонақ үйдің паспорттық бөлімінде ... ... ... өте ... ... ... Себебі қонақ үй анкетаға қарай отырып, клиентті ... тағы да осы ... үйге ... ... ... ... ондай жағдайда өзі таманынан қонаққа жеңілдіктер бергені дұрыс. ... орын ... ... қонақ үй менеджері клиенттің арқасынан жарнамалық проспекттерді жібере ... ... ... ... ... ... ... заттарын арқасынан почта арқылы жіберуге мүмкіншілігі болмай қалады. Сол сияқты кететін уақытты анық көрсететін болса, онда нөмірдің де бос қалатын ... ... ... нөмірі дұрыс көрсетілмейтін болса, онда қонақ үй төлемақысын уақытында ала ... ... қол қою ... ... ... үйге ... ... болып есептелінеді. Менеджер анкетадағы мәліметтерді төл құжаттағы мәліметтермен салыстырып көреді. Кейін бөлме нөмірін қонақтың дәл келген уақытын, неше күн тұратын ... ... ... ... ... барып менеджер қонаққа жайғасу үшін рұқсат қағазын береді. Ол екі дана етіп толтырылады. Біреуі ... ... ... ... ... ... үшін. Ол қонақтың кететін уақытын, оған көрсетілетін қосымша қызмет түрлерінің уақытында орындалуын қадағалау үшін керек . ... ... ... ... ... үшін ақы ... ... құжат есеп парағы (счет) жазылады. Оған нөмірдің тарифі (бір күндік) оның тұрған күніне байланысты көбейтіндісін, яғни жиынтық ... ... ... алынатын ақшаны, қосымша қызмет түрлерінің ақысын (егер клиент тапсырыс берсе) және түрлі қонақ үйдің қосымша ақыларын көрсетеді.
Басқа клиенттерді ... ... ... ... ... ... орналасу мерзімі, ақша төлеу жолдары туралы түсініктеме жұмысын жүргізеді. Менеджер психологиялық әдістерді ... ... ... ... ... ақша ... мүмкіндігін біліп алуға тырысуы керек. Батыс елдерінде адамдар нақтылай ақшаны қалтасына көп салып жүрмейді. Оларда арнаулы ақы төлеу карточкалары ... ... ... да ... түрі бар. Жай, ... ... ... карточкалары неғұрлым құндылығы көтерілген сайын соғұрлым қонақтың да ақша ... ... ... көрсетеді. Мысалы, , , карточкалары өте құнды болғандықтан оның ... ақша ... ... де ... ... болмайды.
Қонақ үй администраторы бұдан кейін визит картасын (қонақ картасын) ... Бұл ... ... ... ... ... ... шығуға және кілт алуға құқық алады. Ол тек ... дана ... ... Онда ... аты жөні, бөлменің нөмірі және тұратын уақытысы көрсетіледі. Көптеген қонақ үйлер визит карточкасын жарнамалық бет ретінде пайдаланады. Оған қонақ ... ... ... оған ... ... ... ... көрсетілетін қосымша қызмет түрлері тағы басқа мәліметтер енеді. Осы тіркеу жұмыстары ... ... ... үй ... ... нөміріне дейін ертіп алып барады. Қонақ өзінің жүгін көтеріп бармауға тиіс. Оны арнаулы жүк тасушы жеткізеді. Жүктер бір бірімен араласып ... ... үшін оған да ... ... аты ... арнаулы талон бекітіледі. Талонда оның иесінің тұратын бөлмесінің нөмірі көрсетілген. Сол арқылы ... ... ... жүкті адаспастан нөмірге дейін жеткізеді.
Кейбір қонақ үйлерде келушілер үшін, іскер адамдарға арнап бизнес орталық ұйымдастырылады. Ол ... ... мен ... ... үшін жағдай жасайды. Бұл жерде аудару, құжаттарды қағазға басу, компьютерлік қызмет жасалады. Орталық теле және проекциялық ... ... ... ... оған ... жатқан құжаттар мен түрлі қағаздар корреспонденция жеткізіліп тұрады. ... үй әр ... ... ... ... етілуі тиіс. Оны жұмыс жағдайы жасақталған қажетті технологиямен қамтамасыз етіледі.
Қонақ үйлік және туристік бизнестің негізгі кәсіпорындарына келесілер жатады: ... ... және өзге де ... жайлары, жолаушылар көлемі, қоғамдық тамақтану орындары, экскурсиялық қызметі ... және ... ... қызметін ұсынады.
Қонақ үй туристік кәсіпорындарының барлығын негізгі іс - әрекетін қызмет көрсету біріктіреді. Жеке алғанда, орналастыру, тасымал, туристердің тамақтануы және ... ... ... ... үшін - туристерге тамақтану қызметін көрсетуге құқығы және туристерді тасымалдау жатады. Туристік қонақ үйде белгіленген талаптар бар. Олар ... пен ... ... қамтамасыз ету, экологиялық тазалығы, саялығы, эстетикалығы болады. Қонақ үй кәсіпорындары өзі өндіретін өнімді жүзеге асыруға болатын негізгі өндірістік әрекетті, орналастыру ... ... мен ... сату іс ... ... ... сату сияқтыларды іске асырады.
Жұмыс істейтін персоналдар саны ... бұл ... ... ... ең ірі ... болып табылады. Отель қызметкерлерінің 50% осы қызметтерді ... ... ... ... басқарады, оған қабат бойынша кезекшілер, супервайзерлар, жинаушылар, стюардтар мен кейбір жұмысшылар категориялары бағынады.
Жалпы қонақ үй туралы ережелер бойынша орындаушы ... үй) ... ... ... көрсету туралы келісім шарт жасауға тиіс. Келісім шарт жасау үшін ... ... ... жеке ... күәландыратын құжат, паспорт, әскери билет, күәлік немесе басқа бір құжатты ... ... ... ... ... орын алу ... ... келіскеннен кейін ол тіркеу карточкасын толтырады. Бұл карточка жоғарыда айтқан келісім шарттың орнына жүреді. Анкетада қонақ ... ... ... жайын, өзі жұмыс істейтін ұйымның мекен жайын (егер ол ұйым қонақ үшін ақы ... ... ... ... (нақтылай, аудару арқылы немесе чек арқылы) көрсетеді. Кейбір үлкен қалаларда анкета екі дана етіп толтырылады. Бір данасы ... ... ... ... ал ... ... үйдің паспорттық бөлімінде қалады.
Жинаушының негізгі қызметі нөмірлерді жинау. Нөмірлерді жинау 3 ... ... ... ... кеткеннен кейін, генералды, аралық жинау. Нөмірді жинау қызметі тұрғын жоқ кезде немесе оның рұқсатымен жасалады. ... ... ... ... де үй ... ... ... Санитарлық буынды жинаумен аяқталады. Тұрғын бөлікте 10 күн аралығында генералды жинау жасалуы тиіс. Қонақ үйлерде сонымен ... ... және ... ... тиіс орналастыру қызметі нөмірлік қордың эксплуатациялық жағдайын регистрация жасайды. Нөмірлі қор қызметін басқару, бұл қызметке туристерді қабылдау, ... ... ... ... ... ... экскурсия біткен соң, үйіне жіберу, оларға қызмет ... ... ... - гигиеналық тазалықты сақтау.
Кейбір қонақ үйлерде супервайзерлер қызметі ... ... олар ... ... ... ... жинаушылардың жұмысына бақылау жүргізеді. Супервайзерлердің міндеті - бос және бос емес нөмір туралы қабылдау қызметіне хабарлама ... ... ... ... ... ... ... бастап жұмыс істейтін хаускиперлер бар. Хаускиперлер міндетіне нөмірлерге таза сүлгі жеткізу, ... ... және т.б. Бұл ... ... жоғарғы класс қонақ үйлерінде сақталады.
1.3 Қонақ үйдегі мейрамхана кешенінің қызмет көрсетудің теориалық ... 3. ... ... ... ... процесі
Ескерту - Мәліметтер [25] негізінде автормен есептелген
Мейрамхана (ор. ресторан, франц. restauer - ... ... ... - ... ... ... ... кондитерлік өнімдерді, сондай-ақ фирмалық және даярлануы күрделі тағамдардың ауқымды мәзірін ұсынатын тамақтандыру ... ... ... үй ... құрамында бірнеше мейрамханалар болуы мүмкін. Көптеген таңдаулы қонақ ... ... екі ... ... ... бірі жоғары дәрежедегі фирмалық болса, екіншісінің ұсынатын тағамдары мен сусындарының бағасы ... ... ... ... ... үй ... мен қатар қала тұрғындарына да қызмет етеді. ... ... - ... ... ... ... сусынмен қамтамасыз ететін, гигиена және заң талаптарына сай қызмет көрсетуді ұйымдастыру ... ... ... түрде немесе қонақ үй құрамында қонақтардың гастрономиялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында тамақ түрлерін дайындап ұсынады. Бұл ... ... ... ... ... табу. Қонақтардың демалысы мен көңіл-күйін көтеруді ұйымдастыру мейрамхананың негізгі міндеттерінің бірі. Адам өмірінде демалу және көңіл көтеру ... да ... - ... ... ... ... қуатын және интеллектулдық күйін қалпына келтіріп дамытатын психофизиологиялық процесс болып табылады. Демалыс тек шаршағанды басып ?оймай, сонымен қатар күнделікті өмірдің ... ... да ... ... ... әр ... ойын-сауық түрінде ұйымдастырылуы мүмкін.
Ойын-сауық - қона?тың көңіл-күйін ... ... ... ... түрі. Ойын-сауық түрлері негізінен қонақтың психологиялық тұрғыдағы талғамдарына сай және әр түрлі эмоциялық ... ... адам ... шаттыққа бөлейді. Қызы?ты ойындар, әзіл-сысқақ, қалжың - адам сезімдерін оятады. Ойын-сауық шараларының негізгі мақсаты ... ... ... ... пен ... ... Мейрамханаға келген адамның көңіл-күйі көтеріліп жақсы әсер алуы керек.
Мейрамханадағы көңіл-күй. Мейрамхана қонақжайлылығын ... ... ... мен олардың керекті мәдени және әдептілік деңгейін сақтау үшін қажетті атмосфераны ұйымдастыру керек. ... ... ... тәртібі мен әдептілігі қажетті деңгейде болуын қамтамасыз етеді. Кеше ғана салонды мейрамханада әсем де жарасымды киім де ... ... ... күні ... киіп және өздерін басқаша ұстап бар, кафелерде кездесуі әбден мүмкін. Мейрамханадағы кез-келген бағдарлама режиссурасының негізгі мақсаты көрермендердің ... ... ... көркемдігі жоғары атмосфера ұйымдастыру болып табылады.
Бұл бағыттағы мүмкіндіктер шексіз деуге болады.
Мейрамханадағы көңіл-күй:
* салтанатты;
* мерекелік;
* ... ...
* ... ... ... ... отбасылық болуы мүмкін;
Бір кеш ішінде көңіл-күй бірнеше рет өзгеруі ықтимал. ... ... ... ... аттай сала сезінеді. Қонақтың мейрамханада қалуы, тапсырыс беруі немесе отыру ұзақтығы оны қалай қарсы алғанға байланысты. Алғашқы қонақтарды қарсы алу ... ... ... ... өте маңызды. Мейрамханаға бірінші рет келген ?онақтар бос қонақжайда отырғанды ұнатпайды. Бос қонақжай көбіне көңілсіздік туғызады. Сондықтан кейбір ... ... бос ... ... ... ... ... Көбіне көңіл-күй сипатын қонақтарды күтетін даяшылар қамтамасыз етеді. Егер даяшылар қонақты көңілді қарсы алып, дәмді тағамдар жеп, көңіл ... ... ... ... онда ол еш ... ... қабыл алады.
Мейрамханалар қызмет көрсету деңгейіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Өздігінен тамақтану мейрамханалары. ... ... ... қызмет көрсетпегендіктен тамақтану бағасы төмен болады. Өздігінен тамақтану мейрамханалары қаланың іскерлік ... ... және ... ... ұза? уақыт бойы тамақтануға уақыты жоқ адамдар келеді. Мұндай мейрамханалардың ішкі құрылымы, жиһазы және интерьері қызмет көрсету деңгейіне сай ерекшеленеді. Ең ... бұл ... ... Америка штаттарында ашылған.
Кафе - қонақтарға тағамдармен сусындардың, сүт өнімдері мен кондитерлік өнімдердің және т.б. шектелген мәзірін ұсынатын ... ... ... ... бағдарламалары да ұйымдастырылады. Қонақ үй жанындағы кейбір кафелер күндіз-кафе, ал ... бар ... ... көрсетеді. Мұндай кафелерде кешке дискотека ұйымдастырылады.
Диско-барлар жеке немесе қонақ ... ... ... орналасуы мүмкін. Мұндай барларда жастардың демалысы оркестрлердің, әншілердің және ... ... ... ... ... ... ... кондитерлік өнімдер, сусындар ұсынылады. Диско-барлардың залдары заман талабына сай әзірленедір. Би алаңының едені түрлі-түсті паркеттен жасалып, арнайы ... ... ... ... ... көрсету үшін үлкен экрандар қойылады және өте қуатты музыкалық аппаратурамен, теледидармен және видео аспаппен жабдықталады. Музыкалық бағдарламаны диск-жокейлер ... - шәй, ... ... ... шоколад сияқты ыстық сусындарды, сүт және сүт өнімдерін, бутербродтар мен ... ... ... және ... ... тағамдарды сатуға мамандандырылған тамақтандыру кәсіпорыны.
Асхана - ... ... ... ... ... және табысы әр түрлі деңгейдегі адамдарды тамақтандыруды қамтамасыз ететін тамақтандыру кәсіпорыны.
Буфет - кулинарлық ... ... ... сондай-ақ ыстық және салқын сусындарды сатуға ... ... ... ... үй ... ... тамақтандыру мекемелерінің барлық түрі, ... мен ... ... бір ... ... ... белгілі бір дәрежеде қызмет көрсетеді. Қызмет көрсетудің деңгейлері:
* даяшылардың толық қызметі;
* ... ... ... ... ... ... ... ұсынылатын тағамдар мен сусындардың ... ... ... ... ... ... ... сервис;
* арнайы;
Қызмет көрсету деңгейіне қарай тамақтандыру кәсіпорындары мынадай категорияларға ... ... ... бірінші;
* екінші;
* үшінші;
Мейрамханалық бизнесті ұйымдастыру кезінде мейрамхананың түрі ... ... ... мейрамханалардың мынадай түрлері бар:
* салондық;
* ұлттық, фольклорлық;
* арнайы;
* ... ... ... аралас;
* арт-кафе;
* мини-мейрамхана;
Салондық мейрамханалар басқалардан керемет әсемдігімен ерекшеленеді. Интерьері, ... өте бай ... ... ... ... байыпты қызметкерлері, сазды музыка қонақтары.
Дәмхана - ... ... ... ... кәсіп орны. Дәмханалар дастархан мәзірінде - ... және ... ... ... ... және ... оңай сосиска, сарделька, тұшпара, жұмыртқа сияқты тағамдар, сондай-ақ шәй, кофе, какао және салқын сусындар, шырындар. Дәмханалар адамдар көп ... ... ... ... Музыканың белгілі бір жанрына, түріне бағытталған музыкалық бағдарламамен қонақтардың көңілін көтеретін мейрамханаларды музыкалық деп атайды. Оларға джаз, рок, ... ... ... ... ... ... ... өрлеу, таңдап алынған музыкалық бағытқа сай жасалады. Негізгі қонақтар ... ... ... ... болғандықтан ондай мейрамханаларды клуб - деп атайды (джаз клуб, рок-клуб, бард-клуб және ... ... ... ... басқа қонақтармен еркін аралау және ұйымдастырылған көңіл-күйге сәйкес киініп еркін сезіну қызықтырады.
Концерттік ... өз ... ... ... бағдарламаларына сай жүргізеді. Мұндай мейрамханаларда негізінен шоу-бағдарламалар, әншілердің, музыканттардың концерттері өткізіледі. Концерттік мейрамханалар тек кешке жұмыс істейді. Жұмысты ұйымдастыру ... ... ... репитиция жүргізіледі. Осындай тәртіппен варьете бағдарламасымен жұмыс істейтін мейрамханалар да өз жұмысын ұйымдастырады.
Олар үшін толық зал ... ... ... ... бағдарламалармен жұмыс істейтін мейрамханалар күннен-күнге көбеюде. Шет елдерде мұндай мейрамханаларда атақты артистердің ... ... ... ... ... ... "The Beatles" тобы ... кафелерде концерттер қойған. Ал "Rolling Stones" тобы гастрольдік сапарда жүрген жерлерінде ... ... ... ... ... Осы ... лидері Мик Джаггер өзінің сұқпатында стадионда концерт қойғанда публиканың көңіл-күйін кафедегідей көтеруге тырысатындықтарын айтқан. ... ... ... ... қойып көрермендердің көңіл-күйін көтереді. Бұл тізімді ұзақ жалғастыруға болады. Шынында да мейрамханадағы көрермендердің жақындығы, еркіндік, ... ... ... пен ... ... ... жояды.
Аралас түрдегі мейрамханалар - бізге үйреншікті қарапайым мейрамханалар. Мейрамханалардың бұл түрі өте жиі ... ... ... ... ... да кәдімгідей. Мұндай мейрамханалардың қонақтарының контененті ауқымды.
Таверна - бұл ... бір ... ... ... функциясы-тамақтандыру. Таверналар категорияларға бөлінеді. Тавернада ұсынылатын тағамдар мен сусындар және интерьер таверна категориясына сай ... ... ... ... ... ... ... бойы болуы мүмкін. Көптеген мейрамханалар жұмыс уақытын таверна сияқты ұйымдастырады.
Арт-кафе. Қазіргі кезде мейрамханалардың осы түрі көп ... ... ... ... бір ... бағытталады. Арт-кафелерде өткізілетін артистермен, бардтармен, жазушылармен, суретшілермен өткізілеттін кездесулер ашық әрі ... ... ... түрі көп. ... адам өзін еркін сезінеді, сондықтан мұнда адамдар көңіл көтеруге, демалуға, музыкалық бағдарламаларды тыңдауға, шоу көруге ... ... ... ... ... кейін бірі өткізіледі. Кейде бірнеше сағат ішінде әр түрлі жанрдың артистері өнер көрсетеді.
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ КЕШЕНІНІҢ ЖАҒДАЙЫ
2.1 ... үй ... ... даму ... таңда қонақ үй бизнесі - бүкіл әлем ... ... ... ... ... қарқынды дамып келе жатқан саласы. Қонақ үй бизнесі бюджетке көп пайда әкелетін туристік ... бір ... ... ... ... ... ... қонақ үйлердің саны артып келеді. Қонақ үйлердің көбеюі бәсекені күшейтіп, қонақ үйлердегі көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырып келеді.
Қонақ үй ... ... ... дейін коммерциялық жылжымайтын мүліктің кеңсе және сауда ... көп ... ... ... тыс қала ... Инвесторлар мен девелоперлерді қонақ үй бизнесінің проектісімен спецификасының ұзақ уақыт өзіндік құнын ақтауы қызықтырмады. Бірақ соңғы бірнеше жылдар ... ... ... ... ... ... ... арта түсті. Осыған байланысты қазіргі таңда Қазақстанда ... үй ... ... ... ... ... және ... инвесторлары Қазақстанның қонақжайлылығын дамытуға қаржы құя бастады. ... ... ... мен ... ... ... ... Рашида Шайкенованың айтуы бойынша Қазақстанға келуші туристердің басым бөлігі іскерлік және конгресстік туризм ... ... ... іскерлік және әкімшілік орталықтардың дамуы осыған байланысты. Қазақстанға келуші туристердің жалпы санының 80%-ы бизнес-қонақтардың үлесіне тиеді. ... 3 ... ... ... ... ... ... экологиялық туризммен байланысты жоғары дәрежеге көтерілу байқалмайды. Мұндай жағдайлардың себебі тек ... ... ... ... жағдайда болмауы ғана емес, еліміздегі қонақ үй бизнесіндегі ауытқулар да болып табылады.
Қонақ үй бизнесінің тұрақталуы мен жүйеленуі ... ірі ... мен ... ... үй ... пайда болуымен байланысты. Бұл қонақ үй кәсіпорындарының қайта топтасуына және қонақ үй бизнесінің дамуына қосымша ресурстарды тартуға ... ... ... үй ... одақтар мен ассоциациялар құру арқылы жүйеленіп, тұрақталады. Ондай ... мен ... ... үй ... ... және ... ... сақтап, бірлесе отырып маркетингтік бағдарламалар жүргізуге, талдау жұмыстарын жүргізуге және де мамандарды даярлау және ... ... ... жүйе ... ... Нарықтық экономикаға өту экономиканың барлық саласында бірте-бірте ... ... ... ... алып ... үй ... ... үй бизнесі нарығында бәсекелестік деңгейі өсіп келе ... ... бір ... ... саналады. Нарықтық қарым-қатынастардың күрделі қалыптасуына қарамастан, Қазақстанда соңғы жылдар көптеген қонақ үйлер ашылды. Алайда, жаңа ашылған кәсіпорындардың кейбіреулері ... ... өте келе ... ... бере ... бизнестен шығып кетеді. Бәсеке - бұл қонақ үйлердің жұмыстарын жоғары сапалы деңгейге көтеруге ерекше себеп ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруына қонақ үйде негізгі қызметтер қарастырылған:
* броньдау;
* қызмет көрсету;
* қабылдау және есептесу бөлмесі;
* номерлер ... ... ... Бұл ... үй ... ... минимальды қызметтер түрі;
Түрлі типті және түрлі сиымдылығы бар қонақ үй кәсіпорындарында қызмет саны жоғарыда айтылғандай көп немесе аздау ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Мысалы, ірі қонақ үй комплексінің құрамындағы броньдау және қызмет көрсету қызметі - өз бетінше ... ... Кіші және орта ... ... ... ... мен броньдау функциясы қабылдау және орналастыру қызметінің қызметкерлері атқарады. ... ... ол ... ... ... коммерциялық бөлімдеріне де қатысты.
Қонақпен қатынасуына байланысты қонақ үй қызметі екі сатыда орналасады (Қосымша Ж ... ... ... ... ... ... ... персоналдар қызметі (қатынас қызметі), екінші сатыда - қонақпен қатынасы жоқ персоналдар қызметі (қатынасы жоқ қызмет). ... ... қою ... үй ... маңызды орын алады, себебі, персоналдарға қойылған талаптар үлкен әсер көрсетеді. Ол ... ... сырт ... ... және таза ... ... шаш, ... макияж, киім, әшекей және т.б.);
* жүріс-тұрыс үлгісі;
* әдептану мен қарым-қатынас психологиясының білімі;
* коммуникабельді;
* шет тілінің ... адам ... ... қою ... ... портьесіне 30 жасқа дейін).
Броньдау қызметіндегі қызметкердің мәлімдемені өңдегеннен кейін қонаққа ... ... ... алмау жіберіледі.
Мәлімдемені растау - ол арнайы хабарландыру, қонақтың қонақ үйде орналасуына мүмкіндігі. Әдетте, хабарламада растаудың ... ... ... және ... күні, тапсырыс берген нөмірдің категориясы, қонақ саны, кереует саны және арнайы келісілген талаптар ... ... ... ... үшін, және де даулы мәселелерді болдырмау үшін, қонақ келген кезде хабарламаның өзімен бірге болғаны ... үй ... ... ... ... үшін көп қолданады. Ол дегеніміз, егер клиент кешігіп келетін болса немесе мүлдем келмесе, клиент кепілдеме ретінде ... ... ... төлейді. Ондай кепілдеме, ең алдымен орналасудың бір күндігін немесе барлық мерзімге алдынала 50 ... 100% ... ақы ... ... табылады. Сонымен қатар, клиент өз карточкасының номерін хабарлау керек. Бірақ, сол қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... тәртібінен клиенттің тапсырыстан бас тарту туралы қатаң нормалар болу қажет.
Броьндау жасаған қонақтардың келмеуінен ... ... ... ... қонақ үй келесі шешімді қабылдайды:
* қонақтың келмеуі қосалқы ... ... ... баға ... ... ... есептің айып төлеуін қонақ үй көрсетеді (нөмірге кеткен шығынның бағасы);
* ... ... ... ала ... немесе кредиттік карта нөмірі туралы хабарламаны талап етеді;
* -ды ... үй ... ... ... ... бар орынды үстінен қайта броньдау (5%, 10%, 15%) ... ... ... қайта броньдау жүйесі ұқыпты ойластырылып, нақтылы реттелу керек. Егер қонақ үй ... ... ... ... ... ол ... жоғалтуға тәүекел етеді, сонымен қатар, туристік компаниялармен іскерлік қатынасты үзеді.
Кейбір менеджерлердің ойынша, тапсырыс ... ... ... ең ... нөмірлерді бос қалдыру. Бұл менеджер тек орынды бос қалдырумен шектеледі. Бірақ ... ... ... бос ... ... ... ... дәлелдуі бойынша, кепілдемесіз броньдаған қонақтар шамамен 20% құрады, ал 5% ... ... ... ... ... ... орынды үстінен қайта броньдау саясаты қонақтың келмей қалу жағдайын қысқартады. ... ол үшін ... ... ... ... қалу ... білу қажет, атап айтқанда, бұрын броньдауға тапсырыс берген нөмірлердің ... ... ... ... олар ... қолданғанын анықтау үшін түрлі топтағы клиенттерді зерттеу қажет. Сөйтіп, зерттеудің бірі мынаны көрсетті, алдын ала ... ... ... ... бір күн бұрын немесе келген күні броньдау, келмей қалу шкаласында жоғары көрсеткішті көрсетті. ... ... ... ... және броньдау уақытының түрлерінің анализі броньдалған ... ... ... броньдау саясатының моделін құруға мүмкіндік береді.
Кейбір қонақ үйлер қонақтың броньдаған орнын өзіне беруден бас тартып, ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйден бірнеше тәулікке орын тауып, кейіннен қонақтың осы жерге қайтып келуіне жағдай ... ... осы ... ... ... ... ... қонаққа сымтетікпен тегін сөйлесуге рұқсат береді. Клиенттің басқа қонақ үйде амалсыздан тоқтағаны ... ... оған ... ... ... ... бірнеше тәулікке тегін ұсынады.
Қонақ үй шынжырларының кең ... ... ... жүйесі жаңа жүйені құрды. Нәтижесінде, нөмірлік қордың 60-70 % компанияның орталықтандырылған броньдау жүйесінің бақылауына ... ... ... қонақ үйдің өзінде тікелей броньдалады. Қонақ үйдегі мұндай жүйенің артықшылығы, ол - клиенттерді тартуға күш салуын жеңілдетеді.
Қонақтардың көзқарасы ... ... ... ... орын алады. Себебі, персоналдар клиенттермен тікелей қарым-қатынас жасап, клиенттердің барлық сұранысына қызметін көрсетеді. Қызмет ... ... ... ...
Еліміздегі қонақ үй саласы өсу деңгейінде тұр. ... ... ... ... ... ... дәлел бола алады. Яғни, бұл нарық ірі халықаралық желілердің дамуына қолайлы дегенді білдіреді. Біздің қазақстандық бизнесмендер ... емес ... ... мен ... салу арқылы туристік инфраструктураға ... ... ... ... ... 90 шы жылдармен, яғни қонақ үйлердің жағдайы біршама төмен дәрежеде тұрған ... ... ... орташа көрсеткіш бойынша 40% дәрежеге қонақ үйлердің саны, сапасы, жағдайы көтерілген. Қонақ үйлер үшін қонақтар көп ... ... - бұл ... болатын кезең. Мұндай кездерде қонақ үйлерде орын табылмай қалады. Бұл да ... үй ... ... ... ... бір ... болып табылады.
Алайда бүгінгі таңда елімізде үш - төрт жұлдызды қонақ үйлердің жетіспеушілігі қатты байқалып ... ... ... ... ... ... ... үшін біздің бес жұлдызды қонақ үйлер, әсіресе Алматыдағы бес жұлдызды қонақ ... ... ... Және де бұл ... өзін жаңа ... ... ... қалыптастырып жатқан шақтағы байқалатын жағдай. Сондықтан Қазақстандағы туристік ассоциациясы мен Қазақстандағы қонақ үйлер мен мейрамханалар ассоциациясының шешімі бойынша еліміздегі ... әрі ... ... ... ... бар 3 - 4 жұлдызды қонақ үйлер санын көбейту керек. ... ... ... жоғары бағаларға шағымданбай кеткен шетелдік туристер аз.
Сонымен қатар, ... үй ... ... ... - ол ... ... ... болуы. Бұл да қонақ үй бизнесіндегі негізгі мәселелердің бірі болып қала береді. Еліміздегі қонақ ... ... ... ... ... ... сапалы қызмет көрсете алмайды. Бәсеке де жоғары болғанымен, көптеген қонақ үйлер сапалы қызмет көрсетуге әрекет жасамай қонақ үйлердің 100% ... ... ... ... жата ... Сондықтан нарық сапаны да, қызмет көрсетулерді де, тиімді баға саясатын да ... ... баға ... ... ... және кадрлық мәселелермен қатар, тағы бір маңызды мәселелердің бірі - ол қонақ үйлердің құрал-жабдықтармен жабдықталуындағы мәселе. Бүгінгі ... ... ... ыдыс-аяқ және оларды жуатын жабдықтардан тапшылық көріп отыр. Өкінішке орай, біздің өндірушілер оларға ештеңе ұсына алмайды. Еліміздегі көптеген ... ... ... ... барып, өздері мебель, ыдыс, тоқыма іздейді. Сондықтан қазір жабдықтаушылар нарығымен белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстандағы қонақ үйлер мен мейрамханалар ... ... ... ... кіреді. Біздің қонақ үйлерге қатты керек болып жатқан нарықтың құрылуына көмектесетін жабдықтаушыларға ассоциацияда жеке ... ... ... дамымауы да шетелдік туристердің шағымдарынан табылып жатады. Мысалы, Алматыдан екі ... ... ... ... ... ... қонатын жер табу қиынға соғады. Бұл мәселе бойынша да ... ... ... ... Аймақтардағы туристік инфрақұрылымды құрып, дамытпайынша, туристерді ... ... ... ... ... ... жоба жұмыс істейді. Ол - экологиялық туризм бойынша ақпаратты ... ... Осы жоба ... ... ... бірлесе жұмыс жасай отырып, демалуға арналған үйлер салу жұмысы жүргізіліп жатыр. ... ... ... ... ... 28 үй ... Ол үйлер ұлттық парктер мен қорықтықтарға жақын жерлерде салынған. Және де жергілікті тұрғындар тамақтандыру, қызмет көрсету, орналастыру, ұйымдастыру ... ... ... ... ... үйретіліп жатыр.
Туристік саладағы басқа да мәселелердің ішінде мынандай мәселелерді атап ... ... ... ... дамымауы;
* халықаралық стандартқа статистикалық есептің сай келмеуі;
* визалық және тіркелу рәсімі жеңілдетілген елдер санын көбейту;
* туристік индустияда жұмыс істейтін білікті ... ... мен ... ... әлемдік стандартқа сай келмеуі;
* аймақтық туризмді дамытуды аз деңгейдегі қаржыландыру;
2005 жылмен салыстырғанда Қазақстандағы қонақ үйлер саны 45%-ға ... ... ... мен ... ... ашық және ... түсінуі үшін нарықтың белгілі ережелерге сай болуы маңызды болып табылады.
Қазіргі кездегі қонақ ... ... ... ... қадағалануы туралы айтатын болсақ, Мемлекеттік стандарт жүйесіне және басқа да стандарттарға тоқталған жөн. Ол стандарттар 1994 жылы ... ... ... ... үлгі ... алынған. Сертификаттайтын органдар да бар. Ол органдар қонақ ... ... ... ... ... ... сол сертификаттаудың нәтижесінде қонақ үйдің категориясын анықтауға көмектеседі. Алайда осы органдарда қонақ үй бизнесі ... ... ... қасы ... ... ... бірі болып тұр. Өкінішке орай ондай органдар ассоциация арқылы ғана жұмыс істеп жүр. Сондықтан ассоциация сертификаттаудың ерікті болғанын қалайды. Себебі ... ... үш ... бір рет ... Мысалы, егер қонақ үйдің нөмірлерінің саны өспеген болса, ресторан немесе бассейн және тағы басқа да істер жүргізілмеген болса, яғни ... үйге ... ... енбеген болса, қонақ үйге бір рет келіп сертификаттап, кейін уақыты келгенде келіп сол ... үшін ... ... ... органға қайта-қайта ақша төлей бергені дұрыс болмайды. Сондықтан сертификаттаудың ерікті болғаны дұрыс. Бірақ ... ... ... ... тіркелмей, өз бетімен жұмыс істеп жатқан қонақ үйлер де аз емес. Өздері ... ... ... анықтайды. Бұл - әрине өзін жаңа туристік бағыт ретінде қалыптастырып келе ... ... ... ... ... Яғни ... қонақ үйлердің қызмет көрсетулерінің сапасының дәрежесінен төмендігін байқаған қонақтарда тек сол қонақ үй бойынша ғана емес, бүкіл Қазақстан қонақ үйлері ... ... ... ... ... ... сертификаттайтын органдар тәуелсіз болулары керек және де ... ... ... ... ... ... орай, бұл нарық бүгін өте әлсіз.
Қазақстанда соңғы жылдары салынып біткен және де әлі салынып жатқан, болашақта құрылысы жоспарланып отырған ... ... мен ірі ... қонақ үйлер желілері де баршылық. 2008 жылы 236 ... бар ... ... үйі ашылды. Алматыда 150 нөмірлі Redisson SAS Медео - Алматы қонақ үйі ашылды. Шымбұлақ ... ... үйі ... ... ... ... үйі де осы жылдары ашылды. Mariott отель - девелоперлік Capital Partners компаниясы Алматыда ең биік ғимарат болған 36-37 ... ... үй ... ... ... ... ... тау-шаңғы курортындағы Тұйықсу шатқалында тау-шаңғы базасы және де аймақтарда бірқатар жобалар іске аспақ.
Қонақ үй шынжырларына кіретін әр ... үй ... өз ... бар. ... ... бар компаниялардың артықшылығы, ол бір қонақ үй шынжырларының ... ... ... алдын-ала қызметтің және орналастыру сапасын біліп отырады. Бұндай жағдай, қонақ үй шынжырларына жаңа қонақ үйдің ашылуына жарнама ... және ... ... ... ... ... ... қай жерде болсада атақты маркалы қонақ үйге сеніммен келеді. Тәжірибе көрсеткендей, ... үй ... әлі жаңа ... ... ... ... орын ... жүргізе береді.
Жуырда Алматыда еуропалық стандартпен салынған қонақ үйлермен бәсекеге түсе алатын ... ... ... "Гранд Тянь-Шань" қонақ үйінің ашылу салтанаты өтті. Көп ұзамай "Гранд Тянь-Шань" қонақ үй жүйесі тізбегімен ... ... ... ... ... ... ... мен Ыстықкөл жағасында Resort түріндегі қонақ үйі салынбақ.
Былай қарасаңыз, Алматыда керемет қонақ үйлер көп сияқты көрінеді. Бірақ жергілікті тұр - ... ... ... қала ... ... ... ... әлемдік стан - дартқа сай екенін біле бер - мейді. Мәселен, Алматыда бес жұл - ... екі ... үйі ("Ан - ... мен ... қал - ған - дары 3-2 ... ... Енді Бөгенбай батыр мен Төлебаев көшелері қиылысында тұңғыш төрт жұлдызды ... ... үй бой ... Олар бір жыл ішін - де ... үй шаруашылығы - ның құ - рылымын, құрылыс пен қайта құру ... ... ме - ... пен ... ... - ... дейін жасап шығарды. Бір айта ... ... ... үй салу мен ... ... кел - тіру - дегі ... ... - бұ - рын - ғы Алматыда архитектуралық мирас ... ... ... - тың ... ... ... Оның сырт - қы және ішкі ... мен интерьерлерін еуропалық және қазақстандық мамандар жасады. ... пен ... ... са - па - лы ... қолданыл - ған - дықтан, ол ... ... са - ... ... ... ... ... түсуге мүмкіндік бермек. Оған қонақ үйдің сертификаттаудан өтіп, халықаралық дәреже алуы ... бола ... ... ... - ния - ... ... ... қа - рым-қатынастамыз, - деді баспа - сөз мәслихатында қонақ үй құры - ... ... ... "Вилла Хавуз" құрылыс компаниясының президенті Ильгюн Четин мырза. - Фирмамыз Америка, Италия, Түркия елдерінің ... ... ... жасайды. Біздер құ - рылыс нысанын уақытында бітіріп, тапсырғанымызға қуаныштымыз.
Ильгюн Четин мырзадан басқа қонақ үйлерден артықшылығын сұрағанымызда, ең ... өте ... ... материалдары пайдаланылған, сондай-ақ СПА ор - та - лығындағы нағыз түрік моншасы, үгу, ... ... ... ... ... ... ... үлкен сенім білдірді.
Біздің негізгі әріптесіміз "Ха - лық банкі", сонымен ... ... ... құрылыс компаниясы, - деді қонақ үйдің бас ... ... ... -- ... үйі - міз ... көңілінен шыға - ды деген ойдамыз. Өйткені, біздер соған тырысып, ең бас - тысы са - паға ... ... Сон - ... ма - ман - ... кадр - лар ... - дасын жасақтап, шығыс қонақ - жай - лылығы мен батыстың ... - ру, ... ... стан - дарт - тары мен технологияларын бірлестір - дік.
Қонақ үй шынжырларына кіретін әр ... үй ... өз ... бар. ... атаулары бар компаниялардың артықшылығы, ол бір қонақ үй шынжырларының қызметімен қолданатын тұтынушылар алдын-ала қызметтің және ... ... ... ... ... ... қонақ үй шынжырларына жаңа қонақ үйдің ашылуына жарнама жүргізуге және броньдалуға ... ... ... ... ... қай ... болсада атақты маркалы қонақ үйге сеніммен келеді. Тәжірибе көрсеткендей, қонақ үй шынжыры әлі жаңа қонақ үйдің ашылмас бұрын орын ... ... ... директордың айтуынша, инвестицияның жалпы құны әр қонақ үйдің жобасынан бастап кілт тапсырғанға ... 25-30 млн. ... ... ... ... ... 78 ... италиялық жиһаз, спутниктік телеарналар, халықаралық байла - ныс телефондары, Интернет, ми - ... ... ... сейф және ... да ... жаб - дық - - талған. Қонақтарға төменгі қа - баттағы СПА орталығы, "Нау - рыз" ... ... ... ... ... жаб - ... ... кафесі, конфе - ренц зал, келіссөз бөлмелері, сал - танат залы, бизнес ... сұ - ... ... кір жуу, ... тазалау қызметтері де ұсынылады. Мұндағы мейрамхана мен ас үйге арнайы тоқталғанымыз, онда еу - ропалық, қазақтың ұлттық тағам - дарын ... ... шақы - ... бас ... басқар - масымен мамандандырылған қызметкерлер даярлайды. Негізгі ас үй қазіргі ... ... - сы - мен ... кез ... ерек - ше тағам түрлері мен конди - тер өнімдерін даярлауға әзір.
Сонымен, Алматы шаһарында тағы бір әсем қонақ үйдің ... ... ... ... ... қонақ үйі ай - мақтық қонақ үй жүйесі ірге - ... ... ... ... халықаралық деңгейге шығуды жоспарлап отыр.
Сонымен қатар, ірі жобалардың бірі - Rixos Group компаниясының Алматыда жаңа премиум-класс қонақ үйін ... ... ... ... ... Rixos ... ... қызмет көрсетулер инфрақұрылымы бар сәнді қонақ үй өзінің қонақтарына ... және ... ... бар ... ... 3000 ... ... асатын, фитнес-залы, бассейндері, әр түрлі сауналары, массаж кабинеттері мен сұлулық салоны бар СПА орталығын ұсынады. Сонымен ... ... ... ... ... ... әлемдік зергерлік үйлер мен өндірушілерден келген киімдер мен аксессуарлары, кескіндеме мен бейнелеу өнерінің галереясы ... ... ... ... өткізуге арналған бірнеше конференц-залдар және кең көлемді банкеттік залдары жұмыс істейтін болады. қонақ үйінде ... 9000 ... метр ... ... ... ... ... территориясына жабыса орналасатын екі ... ... ... мен ... ... ... да ... Қонақ үйде 262 люкс-нөмірлермен бірге екі президенттік нөмір де орналаспақ. Және де 1000 адам ... ... залы ... ең үлкен конференц зал болып саналмақ.
компаниясының басқару төрағасы Феттах Таминдже ... ... үй ... үшін ... ... ... ие екенін айтты. Және де компания басшысы ... ... ... ... ... осымен екінші қонақ үйдің ашылуын күтеді.
Қазақстан туристік ассоциациясы мен Қазақстандағы қонақ үйлер мен мейрамханалар ассоциациясының ... ... ... ... ... ... біздің нарыққа америкалық желі - Best Western жүйесінің енуі ... ... ... біздің нарықтың тенденциясы туралы мынаны айта кеткен жөн. Бүгінгі күндері қонақ үй салғылары келген отандас ... ... үйді қай ... ... және қандай категорияда салу керектігін сұрау үшін шетелдік мамандарды шақырады. Бүгінгі қонақ үй бизнесінің қазақстандық мамандары нарығының қалыптасып қалған шағында ... ... ... ... ... мамандарды шақырып, оларға қаражат бөлінеді. Осыдан барып қонақ үй бизнесінде қисықтық пайда болады. Қазақстандық туристік бизнес - бұл ... ... яғни ... ... ... ... қонақ үйлер қажет деп есептелгендіктен, ол мамандар тек бизнесмендерді ғана емес, қарапайым ... ... ... де ... ... және де ... эконом класстық туристік инфрақұрылымды құру керектігін білмейді. Сондықтан бізде жоғары ... ... ... ... ғана көбейіп жатыр.
Қазақстан туристік ассоциациясы мен Қазақстандағы қонақ ... мен ... ... ... ... ... ... позиционирленеді. Және де 1998 жылы біздің нарыққа алғаш рет ірі қонақ үй операторлары келген ... ... ... ынтасы бойынша құрылды. Олар ассоциация арқылы мәселелерді шешіп, ... ... жөн ... ... 1998 ... бері қонақ үй бизнесі қарқынды дамып келеді. Бүгін ассоциацияға 70 қонақ үй кіреді. Барлық қонақ үй ... ... ... ... ... жыл емес және де ... ... арттырып та алды. Бірінші кезекте ассоциация құрамындағы мүшелерін отандық және халықаралық нарықтағы өзгерістер ... ... ... етіп ... ... ... ... мамандарын тәжірибе алуға ... ... ... ... ... жұмысын да жүргізеді. Жалпы қонақ үй ... ... ... ... маркетингтік қызметтер көрсету арқылы көмектесіп келеді.
Қазақстан Ресрубликасының туризм министрлігі ... ... ... ... ... түрде жұмыстар жүргізе бастады. 2007 - 2011 ... ... ... ... ... ... ... іске асыруға республикалық бюджеттен 59 318 221 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді. Оның ішінде 2007 ... 2 329 668 мың ... 2008 ... 20 637 405 мың ... 2009 ... 30 635 357 мың теңге, 2010 жылға 2 774 656 мың ... 2011 ... 2 941 135 мың ... ... ... ... ... бағыттың шетелдік ірімасштабты жарнамалық компанияны жоспарлап отыр. Қазір ассоциация әлемдік жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының шетелдік 15 ... ... ірі ... ... ... ... таңда Қазақстанда қонақ үй бизнесі сферасында жұмыс істейтін 700-дей кәсіпорын бар. Қазақстан нарығындағы және ... $60-120 ... ... ... ... ... себебімен елімізде бұрынғы қонақ үйлерді жаңарту және жаңа қонақ үйлер салу ісі дамып келе ... ... ... ... Renaissance, Sheraton желілері қонақ үйлерінің құрылысы жүргізіліп жатыр.
Қонақ үй кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... ... мен жылжытуда маңызды рөл ойнайтын халықаралық жүйе құру сияқты бағыттармен тығыз ... ... ... ... да даму ... сияқты қонақ үй жүйесін құру өзінің дамуын АҚШ-тан бастап еді.
Орналастыру - туризмнің ең ... ... ... үй ... - қонақжайлылық жүйесінің мәні болып табылады. Қонақжайлылық адамзат тарихының қонақты сыйлау, ... алу, күту ... ... ... келе ... Орналастыру құралдары мен орналастыру жүйесі - бұл түрлі қызмет көрсету деңгейлері бар, уақытша тұрғындардың қабылданып, қонуына ... әр ... ... ... мен ... ... уақытта қонақжайлылық индустриясы туристік орталықтың немесе аймақтық шаруашылықтың қарқынды жүйесіне және ... ... ... ... ... ... ... индустриясына отелдер, қонақ үйлер, мотелдер, жастар кемпингтерімен жатақханалары, апартаменттер, туристік паналар, сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... және жеке орналастыру құралдары жатады.
Қазақстан туристік ассоциациясы мен Қазақстандағы қонақ үйлер мен мейрамханалар ассоциациясының директоры Шайкенова Рашида Рашидақызының ... ... ... ... ... желі - Best Western ... енуі қарастырылып жатыр. Алайда, біздің нарықтың тенденциясы туралы мынаны айта кеткен жөн. ... ... ... үй салғылары келген отандас кәсіпкерлер ... үйді қай ... ... және ... ... салу керектігін сұрау үшін шетелдік мамандарды ... ... ... үй ... ... мамандары нарығының қалыптасып қалған шағында біздің нарықты толығымен білмейтін ... ... ... ... ... ... ... барып қонақ үй бизнесінде қисықтық пайда болады. Қазақстандық туристік бизнес - бұл іскерлік ... яғни ... ... ... ... ... үйлер қажет деп есептелгендіктен, ол мамандар тек бизнесмендерді ғана емес, қарапайым туристерді, ... ... де ... ... және де ... ... ... туристік инфрақұрылымды құру керектігін білмейді. ... ... ... ... 5-жұлдызды қонақ үйлер ғана көбейіп ... үй ... ... ... бір түрі ... ... үйлерде, мотелдерде, кемпингтерде және басқа да орналастыру орындарында туристердің төлемдеріне байланысты қысқа уақыт аралығында ... ... мен ... ... ... мәселелер шешіліп болғанымен, әлі де шешімдерін таппаған мәселелер ... ... ... ... саудалық қызмет көрсетулер, көлік, орналастыру, тамақтандыру, байланыстармен қамтамасыз ету және тағы басқалары сияқты барлық қажетті атрибуттары бар туризмнің толық ... ... ... - ... экономикалық және әлеуметтік дамуының төмен деңгейде болуы. Халықаралық стандартқа сай қызмет көрсетулерді жеке ... ... ... ... ұсына алады. Ондай қонақ үйлерге Алматыдағы , , интеротелі, , ... ... ... ... ... ... ... Астанадағы , , сияқты бес жұлдызды қонақ үйлер жатады.
Әдетте, қонақ үйлерді үлкен төрт категорияға бөледі: ... ... ... (150 ... дейін), орташа қонақ үйлер (151 орыннан 300 орынға дейін), ірі қонақ ... (301 ден 600 ... ... және гигант қонақ үйлер (600 орыннан жоғары). Бұл жақшадағы сандар, яғни ... ... ... ... әр елге ... әр ... ... өзгеріп отырады. Еуорпалық кішігірім қонақ үйлер 50-ден көп емес нөмірлі ... ... Ал ... ... ... 150 ... ... да кішігірім болып саналады. Қазір Қазақстандағы кішігірім қонақ үйлерде 10 нан 100 ге дейін нөмірі бар болуы керек. 10 ... аз ... ... ... ... үй ... ... Жалпы алғанда, бүгінгі күні жұмыс істеп жатқан кішігірім қонақ үйлер аз орналасқан. Алматыдағы ... ... ... ... ... ... 4% ін ... RIXOS қонақүйлерінің тарихы және қонақүйлер жүйесі туралы жалпы мәліметтер.
Грек тарихшысы Страбонның ... ... ... ... ... көмегімен табылған болатын. Тарихтағы қалған жазбалар бойынша Троян соғысынан кейін Мопсосон және Калхасон ... ... ... Лингвистикалық тұжырымдар гректер Памфилияға б.з.д 2000 келген. 1953 ... ... ... Мопсос, Калхас, Риксос, Пабос, Пеонтус, Миньянсас батырлар тастан жасалған ескерткіштері бар. Осы қаланың негізін ... жеті ... ... ... бұл ... ... ... екен.
Rixos Hotels компаниясының негізін Феттах Таминдже мырза 2000 жылы Түркия мемлекетінің астанасы Анталияда қалаған. Барлық қонақүйлері ... ... ... ... ... үй ... - Rixos Labada, Анталия - Турция
2002 - Rixos Beldibi, ... - ... - Rixos ... Анталия - Турция
2003 - Rixos Bodrum, Мугла - Турция
2005 - Rixos Premium Belek, Анталия - Турция
2005 - Rixos ... Astana, ... ... - Rixos Konya, ... - Турция
2005 - Rixos Prykarpattya, Украина
2007 - Rixos Libertas Dubrovnik, Хорватия ... - Rixos Sungate, ... - ... ... - Rixos Grand Ankara, ... - Турция
2009 - Rixos Almaty, Казахстан
2010 - Zabeel Saray by Rixos, ... ... - Rixos Marina West, ... ... ... 21 ... арналған жарғысы келесідегідей:
* қонақтарға жоғарғы сапалы қымет көрсету арқылы 100% ... ... ... ету;
* өз қызмет аясында жетекші орында болу;
Мықты жақтары: желі қонақ үйлері үлкен танымалдылыққа ие курорттық аймақтарда орналасқан: ... ... ... ... Қазақстан. Қонақ үй болашақтағы жоспарын ұзақ мерзімде, яғни 10-15 жылға арнап құрастырған. Мансаптық жүйесі ұзақ мерзімге қарастырылған. Мейрамхана, спа, сауықтыру ... тағы бар. ... VIP ... ... ...
- ... қаласының сол жақ жағалауында, яғни жаңа әкімшілік орталықтағы 5-жұлдызды отель. Ол ... ... ... 12 км. ... ... үй ... 16 департаменттен тұрады:
* General Manager (Бас менеджер) - Volkan Oskay
* Front Office Manager ... офис ... Selchuk ... Food&Beverage Manager (ас және сусындар бөлімі менеджері)- Murat Kala
* Kitchen chef (Бас аспаз) - Nurittin Chelik
* H. R manager ... ... ... ... Dauren Dauanbek
* Housekeeping Manager (бөлмелерді тазалау бөлімі менеджері) - Eray Gulyanar
* Purchasing Manager ... сату ... ... ... Shokan ... Accounting Manager (есеп бөлімі менеджері)- Sadredin Salukhidinov
* Sales&Marketing Manager ... және ... ... ... - Gaukhar ... Cost Control manager (шығындарды қадағалау бөлімі менеджері) - Gekhan Kaya
* ... Service Manager ... ... бөлімі менеджері)- Kurshat Uluturk
* Guest Relation Manager (қонақтармен ... ... ... бөлім менеджері)- Gulmira Temirbekova
* Garden Manager (өсімдіктер мен бақтар бойынша бөлім менеджері) Almagul Orynbaeva
* Security Managert (қауіпсіздік ... ... - Ongarbay Katashev
* Duty Manager ... ... - Ozturk Uludash
* IT manager (ақпараттық ... ... ... - Kairat ...
Отельдегі сервис түрлері:
Бөлмедегі жабдық түрлері:
Қонақ үйдің тұтынушылар нарығы, ... ... мен ... ... ... ... ... нарықтық қатынас пен бәсеке жағдайларына бейімделуге тура ... ... ... ... ... ... бір уақытта ұйымның өмір сүру факторлары болып табылады. Олардың әрбіреуі кәсіпорын қызметкерлерінің қызметімен байланысты. Жетістіктің маңызды критикалық факторларына персоналдың ... ... ... және ... ... ... қосалқы кәсіпорындар, альянстар, т.с.с); клиентке бағдарлану, өнімнің өзіндік құны, жеткізудің жеделдігі; логистика және оның жағдайы; персонал біліктілігінің деңгейі және т.б. ... ... ... өзгерісте болады. Қонақ үй сыртқы ортаның өзгерістеріне ғана емес, оның жылдамдығына да бейімді болуы керек. Бұл жағдайда қонақ үй ... ... ... ... организмге бейімделуі керек. Оған жаңару және үзіліссіз даму факторлары тән.дәстүрлі ұйымның ашық ... бар, ол ... және ... ... міндеттерімен басқарудың ұйымдастырушылық құрылымына бағытталған. Бұл - бюрократиялық ұйым. Жаңа типтегі қонақ үй үрдістерді басқару мен персоналды ... ... ... ... ... ... және ... дамуының алғышарты ұйымның және сол елдің экономикалық даму көздері болып ... ... ... ... мен идеясы болып табылады. Негізінен, басқарушылық және қамтамасыз ету жүйесін қажет ететін ... ... ел ... ... ... саналады. Бүкіл ХХ ғ. бойы ірі кәсіпкерліктің қажеттілігі ұйымдағы адамдарды басқару ғылымының дамуының негізі болды, кейіннен менеджмент деген атқа ие ... ... ... оның ядросы, негізін қалаушы идеясы - қонақүйдің персоналын басқару болып табылады, сонымен бірге персоналдың өзі, ең ... ... ... ... ... ... ... жалпы теориясы ретінде қаржылық, өнеркәсіптік, инновациялық менеджмент сияқты ғылыми пәннің дамуының негізі болып ... ... ... кадрлық менеджмент басты орынды алады, себебі персоналды басқару - әрбір ұйымға тән.
Ұйымның жетістігі адамнан ... ... ... үлкен басымдық. Әр қонақүйдің мұндай бағыты, бүкіл елдің еңбек потенциалын қатайтады.
Орталықтандырылған жоспарлауда қонақүй кәсіпорын ... ... ... ... үшін ... ... ие болады. Мемлекет зейнетке уақытынан бұрын шыққандарға және кәсіби ауруларға байланысты ... ... ... ... ... ... ... сапасын бағалауда ескерілмеген, ал бұл персоналды басқаруда ең бастысы болып табылады. Мемлекет масштабында мұндай көрсеткіштің аналогы ... ... өмір сүру ... ... ... Тек осы ғана ... ... ілгері дамуының индикаторы болып табылады. Осы индикаторға ... ... ... басқару тиімсіз болады, соның әсерінен ТМД құрылу уақытында ... ... ... орындарында 1,9 млн. адам жұмыспен қамтылған. Осының барлығы ауру балалардың туылуының тәуекелін 8 есе ... ... ... ... бері жұмыссыздық та онымен бірге қатар жүруде, сондықтан да осындай жағдайда жұмыскерлер өзінің жұмыс орнын жоғалтып алмау үшін еңбекшінің ... ... ... ... мәжбүр болады. Сонымен бірге, кәсіпкерліктің қазіргі кездегі тәжірибесі еңбек жағдайының проблемаларына жаңа қадамдар жасады. Кәсіпорынның өзінің ... ... ... қызметкерлердің еңбегінің жағымсыз жағдайын жою үшін шығынын төлейді, сондықтан да олар жаңа ... ... және ... жақсарту үшін жұмысты ұйымдастыруға шығындалады. Персоналды басқару мен осы пәндердің ара қатынасы жалпы менеджмент теориясының оның принциптері мен ... ... ... ... ... үйдің тұрғын бөлімі және ондағы қызметтер.
Делюкс номерінің сипаттамасына келетін болсақ (Deluxe room) - Бір бөлмелік 32 кв.м.телефон, фен, ... ... ... мини бар, ... ... ... ... құзіреттері:
* тегін су;
* тегін шай мен кофе;
* тегін құрғақ тазалау қызметі екі нәрсеге арналған(from 8:00 till 23:00);
* бизнес орталығына 50% ... ... ас ... сағат 7:00 ден 10:00 дейін;
* кеш таңғы ас 10:00 нан 11:00 дейін;
* spa орталығына тегін кіру, тегін интернет;
Суперьор номер - бір ... 28 ... ... фен, Jacuzzi, ... ... мини бар, тоңазытқыш. Суперьор номерінің қонақтарының құзіреттері:
* тегін су;
* бизнес орталығына 50 % ... ... ас ... ... кеш ... ас (10:00-11:00);
* spa орталығына тегін кіру және тегін интернет;
Presidential suite - 12 ... үш ... ... DVD, феном, 2 аптечка джакузи, жуыну бөлмесі, мини бар және тоңазытқыш әр бөлмесінде орнатылған. Президенттік номер қонағының ... ... ... ... алу ... қосымша мүмкіндіктер;
* күтіп алу мен шығарып салудағы жекешелену мүмкіндігі;
* тегін күтіп алу мен аэропортқа ... ... ... ... ... ... ... қала бойынша тегін қоңырау шалулар;
* тегін ауыз суы;
* тегін шай мен кофе номер ішінде;
* ... ... ... ... ас (күніне бір рет);
* тегін құрғақ тазарту(8:00-23:00);
* тегін аяқ киім ... ... ... ... ... ерекше жуыну құралдары;
* дворецкий тегін қызметі;
* мейрамханадағы тегін ... ас ... кеш ... ас;
* spa орталығына тегін кіру;
* тегін интернет;
Junior Suite- екі бөлмелі, 64 ... ... фен, Jacuzzi, душ, мини бар, ... ... ... саны қонақ үйде 4. Джуниор сют номерінің қонақтарының ... ... ... ... ... ... қызметтерге ие;
* тегін номердегі шай мен кофе;
* тегін құрғақ тазалау (8:00-23:00);
* тегін ... ... ... орталығындағы тегін қызмет;
* тегін аяқ киім тазалағыш;
* мейрамханадағы тегін таңғы ас ... кеш ... ас ... spa оралығына тегін кіру;
* тегін интернет;
Егер қонақ бірінші рет келген болса ғана ... VIP ... ... ... да ... ... ... келген қонақтарға, қонақ үйде демалу барысында пайда болған келеңсіз оқиғаларға байлансты ерекше қонақтар мен ... топ ... VIP-2 ... ... егер келген қонақтың туылған күні болса немесе бал айын өткізу үшін тоқталған болған жағдайда VIP-3 ... ... ... ... VIP-4 ... өте ... қонақтарға беріледі: ол қонақүй компания менеджерлері, компания иегерлері,қонақүй агенттіктер өкілдері, қонақүйдің бас менеджерлері, президент сют қонақтары, эстрада мен медия, ... ... ... Vip) ... тұлғаларға, әкімшілік тұлғаларға, 8 қабат қонақтарына беріледі.
отелі қазіргі халықаралық ... сай 5* ... ... көрсетеді.
Жалпы, қонақ үй шаруашылығы - туризмдегі қызмет көрсету және тұтынушыларды күту үшін ақылы не тегін қызет ... ... ... үй ... ... тұлға.
Қонақ үй қызметінің негізгі мақсаты халыққа әмбебап қызмет көрсету және мәдени деңгейде демалуын тынығу күнін ... ... ... ... ... және пайда түсіру. Қонақ үй қызметтерін тәртібін және шарттарын Қ.Р заңдары арқылы реттеледі.
Қонақ үй қызметін тұынушылармен жұмыс ... ... ... ... ... - ала ... сұраныс беру (брондау);
* қонақтарды қабылдау, тіркеу, орналастыру;
* қонақжайлылық және тамақтану қызметін ұйымдастыру, өткізу;
* тұрғындарға қосымша ... ... есеп ... ... ... ... ... түрде ұйымдастырылса тұтынушы тарапынан айтылатын кемшіліктер болмаған жағдайа қызмет көрсету дәрежесінің жоғарғы болғандығын көрсетеді.Осыған байланысты қонақ үйлердегі қызмет ... ... ... ... ... мына ... ... қарастырамыз:
* әкімшілік бөлім;
* қарсы алу және орналастыру;
* нөмер қорын ... ... ... ... ... инженерлік-техникалық бөлім;
* коммерциялық бөлім;
Әкімшілік бөлім міндеттеріне қонақ үй кешеніндегі барлық бөлім ... ... мен ... ... ... ... жасау;еңбек ережесін сақтау;мамандарды қаржымен қамтамасыз ету және т.б.
Әкімшілік қызмет басшылары үйымды маұсатына сай басқара білуі, басшылық мақсаттарды ... қоя ... ... ... ... ... жетістігін алдын - ала анықтауы, жоспарлауы және ұйымдастаруы қажет.Әкімшілік басқаруда кадрлар саясатын ойластыру мен оларды іріктеу,еңбекке ... ... ... ... өнімділігін арттыру, қонақ үй сапасын жетілдіру мақсаттары кіреді.Әкімшілік басқаруда төмендегі бағыттар іске асырылады:
* ресурстарды жоспарлау;
* кәсіптік ... ... және ... ... ... тарту, оларды қайта оқыту;
* адрларды басқауды дайындау, жұмыс тиімділігін көтеру, қонақ үйдегі сервистік қызметті жоғары дәрежеде ұсыну;
Нарықтық экономикада кадрларды жұмысқа алу, ... ... ... ... ... жұмысқа қабылдау процесі - кәсіпорынға кәсіби білікті, жоғары сапалы және алда қойған мақсатқа жетуге қажетті ... ... іс ... үйде ... таңдау және оларды жұмысқа тарту өзекті мәселенің бірі ... ... ... ... ... ... қызметіне байланысты. Нарықтық экономикада бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін ең бірінші персоналды қайта оқыту қажет. Олардың білім деңгейі, ... ... ... ... білу ... еңбекке деген ынталары жоғары болуы тиіс. Шетелдерде қонақ үй қызметкерлерін ай сайын оқытып отырады. Оларға білімге қоса мәдениет, ... ... ... Қонақ үйде қонақтар маңызды рөл атқаратындықтан әрбір қонақ үшін жеке қызмет ... ... ... үй ... осы ... білуі тиіс.
Таңдау - қонақ үйге арыз ... ... ... ... талдау және таңдау процесі. Мұндағы басшының басты мақсаты жұмыс орнына қажетті кандидатты мемлекеттік және коммерциялық агенттіктер ... ... оқу ... және ... форумдарға қатысушы тұлғалардан, конференцияларда жақсы мадақталған қызметкерлерді тарту тиіс.Мұнда ... ... ... ... ... қабілеттіліктері де ескерілу керек.
Ашық сөйлесу - ... ... ... ... ... ... уақытында рындай алу қабілеті, бұрынғы атқарған жұмыстары, бұрынғы басшының ұсынысы.
* қонақ үй бизнесін қалай түсінеді, қонақтарға ... ете білу ... ... - ... және ... үй ... дамыту жөніндегі көзқарасы.
Ашық пікір алысудан кейін кандидат жабық түрде анкета ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті балдық нәтиже арқылы есептелінеді. Осы персоналдарды балдық ... ... ... жоғары ммкіндікті қабілетті адамдарды жұмысқа тарту олардың іскерлік қабілетіне байланысты таңдалып алынады.
Персоналдың іскерлік қабілетін бағалау төмендегідей ... ... ... ... ... қабылдауға мүмкіндігі;
* іскерлік бейімділігі;
* жүйелік ойлау қабідлеті;
* өзіндік ұйымдастыру, жеке іс-әрекетін ұйымдастыру;
* ұйымдастыру қабілеті- белгілі бір топтың ... ... ... ... ... мүмкіндік-пікір алысу, тыңдай білу, жаңа ақпараттарды қабылдай білу;
* технологиялармен жұмыс істей білу, логикалық ойлау қабілеттерінің жоғары болуы;
* кең көлемді санды ... ... ... тіл білу ... оқу ... ... алу ... инновациялық идеяларды іске асыру қабілеті;
* басқарушы мен бағынушы арасындағы қарым - қатынасты және келісімдерді жүргізуге ыңғайлылығы;
Қарсы алу және ... ... үй ... ... ... қабылдау және орналастыру кезінде қалыптасады.
Қарсы алу және орналастыру қызметіне жататын орынды брондау, қонақтарды қабылдау, тіркеу және қонақтарды шығарып салу ... ... ... ... ... емес ... ... алады.Олар арнайы киімдермен есік алдында тұрып, қонақтарды күтіп алып, оларға маинадан шығуға көмектеседі, жүктерін алып қонақ үйдің тіркеу ... ... ... ... қонақтарды шығарып салу, олардың заттарын нөмерге жеткізу. Олар қонақтармен байланыста болғандықтан сыпайы және ... боуы ... алу және ... ... ... ... ... ағылшынша "reception" деп атайды. Қарсы алу және орналастыру қызметкерлерінің жүмысы кәсіби ... ... сай ... ... ... міндеті тіркеу журналын тексере отырып сраныс ақпаратын сұрыптау, басқа қызметкерлер жұмысын қадағалау.Қонақ үйдің нөмірлік ... ... және оның ... ... ... ... біліп отыруы қажет.Есеп айырысу кезінде ұқыпты тиянақтылықты талап етуі.
Есептеу операторы ... есеп ... ... ... ... есеп беру жұмысымен айналысады.
Төлқұжат тіркеу столы төлқұжат мәліметтерін тексерумен қатар, тіркеу карточкасына енгізе отырып, виза уақытысын қадағалауға міндетті.
Қонақ ... ... ... ... ... ... үй ... және қонақтың кез-келген мәселесін шеше алатын қызметкердің ... ... ... ... ... ... апару, бөлмелермен таныстыру портье қызметіне жатады.Ірі қонақ үйлерде осындай мәселелерді шешу үшін нөмірлік қорды басқару бөлімі ... ... ... қор нормативтік сапаға сәйкес келу керек. Нөмірлік қор қызметкерлері қонақ үй тазалығынан бастап тұрмыстық қызмет көрсетуді ... ... ... ... ... ... ... үй тазалаушылар, кезекшілер, кастелянша, кір жуу қызметкерлері ... ... ... ... ... ... ... тамақтандыру мейрамханалар, барлар, дискобарлар арқылыкөрсетіледі. Тамақтану қызмет орындарында презентация, банкеттер
ұйымдастырылады. Бұл ... ... ... ... ... даяшылар, зал админитраторы, хатшы, нөмерлерде қызмет көрсету супервайзерлері, мейрамхана супервайзерлері ... ... ... үйде ... ... ... ... бөлімнің құрамында инспекторлар: өртке қарсы қауіпсіздік, техникалық қауіпсіздік инспекторлары ... ... бұл ... қонақтардың қонақ үй территориясындағы жеке басының қауіпсіздігіне жауапты инспекторлар қызмет атқарады.
Инженерлік-техникалық бөлім - қызметкерлерінің негізгі міндеті: электр, санитарлық-техникалық жүйені қадағалау, ... ... ... ... байланыс телекомуникация жұмысының дүрыс болуын, желдеткіш, салқындатқыш қондырғыларының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Бұл ... бас ... ... және ... жөндеу операторлары, механиктер қызмет атқарады.
Қаржы бөлімі қызметі қонақ үйдің қаржы және шаруашылық іс әрекетін реттеп, қадағалап және ... ... ... ... ... ... бас ... сыртқы байланыстар бойынша аудитор, бас кассир, жалақы бойынша аудитор, маркетинг және арнама қызметкерлері жұмыс істейді. ... үй ... ... түрлерінің ортақ моделі кездеспейді.
2.3 RIXOS қонақ үй кешенінің мейрамхана қызметінің ерекшелігі ... ... ... ... ... қонақ үй бас директорының жетекшілік есебіне кіретін, басқарушы директоры бар жеке жүйелі бөлім.
Тамақтану кешенін басқарудың негізгі ... бас ... ... кешенінің директоры;
* бас аспазшы;
* көпшілік мереке немесе банкет өткізу бөлімінің меңгерушісі;
* сервис бөлімінің ... бар ... ... ... көрсету қызметшісі;
* тренинг менеджер;
Тамақтану кешенінің директоы мына қызмет бойынша ... ... ... ... ... ... жұмыстар;
* банкеттік қызмет түрлерін;
* мейрамханаларда қызмет көрсетуді ұйымдастыру;
* нөмірлердегі ... ... ... ... ... ... азық-түлікпен қамтамасыз ету;
* бөлмеоерде немесе демалыс зоналарында қызмет көрсету;
* қонақтарға барларда қызмет жасау;
* ыдыс жуу және ... ... ... жүргізу;
ұғымы бұрын қонақ үйлердің тұрғындар бөлімінде қызмет жасау деп түсіндірілді. Ал ... ... ол өте ... ... ... және тағам тасумен түсіндіріледі.
Қонақ үйдің тамақтану кешенінің бұл бөлігінің сапасын көтеру үшін екі бағытта жұмыс істеу қажет:
* ... ... ... оздырмау, әсіресе таңертеңгі қонақтар арасында үлкен сұранысқа ие;
* екіншіден−үнемі ... ... үшін ... ... ... ұсыныс жасау;
Менеджердің бөлім бойынша жұмысы мынандай жағдайда болуы мүмкін:
* ... ... ... ... ... сұраныс беру. Мысалы, сүйреме арбаша, подностар, асты суытпауға арналған қақпақты ыдыс ... және ... ... ... күн ... ... және оның ... үнемі қадағалап отыру;
* тағам түрлерін жоспарлап, әрдайым тексеріп ... ... ... ... ... да ... ... болуын қадағалау;
Нөмірлерде қызмет көрсету бөлімінің тағам түрлері орта ... ... ... ... ... бес ... қонақ үйдің өзінде
гамбургерді тағам түрлері тізімінен алып тастауға болмайды, ... ... ... ... ... ... және тура алынған ақпарат−әрқашан нөмірлерде қызмет көрсетудің сапалы көрсеткіші. Нөмірлерде қызмет көрсетуге ... ... ... ... ... ... ... лифт кабиналары арқылы тікелей мейтамхана асханасымен байланыста болуы ... ... ... ... Әр буфет-бар кез келген нөмір бөлмелерімен арнайы шақыруға арналған ішкі байланыс ... ... ... ... ... және оны ... ... ережелер арқылы іске асырылады: кез келген қонақ үйдің тұрғыны телефон арқылы кезекші ... ... ... ... ... ... ... астарды алып келуіне өтініш білдіреді. Диспетчер Тапсырысты қабылдап, оны ... ... ... ... ... ... бағыт бойынша ірі қонақ үйлерде нөмірде қызмет көрсету іс-әрекеттері көптеген ... үй ... ... ... ... ... ... тамақтандыру жүйелері қолданылады:
* ВВ: таңғы ас- ... ... НВ: ... пансион- таңғы ас пен кешкі ас- шведтік үстел. Барлық сусындар- қосымша ақы ... ... ... All ... all ... ... : ... үйде тұру ақысына мыналардың бәрі ... ... ... ... ... ... мен ... алкогольді және де алкогольді емес коктейльдер, жеміс ... мен ... асқа . Ал ... ... ... ... мен ... қосымша төлемді қажет етеді;
* Ultra All ... ... -- ... үйде тұру ... ... бәрі кіреді: тамақтанудың барлық ... ... ... мен ... ... және де ... емес сусындар, жеміс шырындары;
" Rixos ... hotel Astana" ... ... ас - ... үстел және де ол номер құнына кіреді. Қонақтарға түрлі амлеттер мен ... ... ... ас пен кешкі ас қызмет көрсетудің жүйесімен жүргізіледі;
* бөлмелердегі мини-бар ақылы;
Мейрамханалардағы ... ... ... басқарушы және ұйымдастырушы метрдотель немесе мейрамхана менеджері деп аталады. Метрдотельдік негізгі жұмыс барысына сауда орындарының жағдайындағы тазалықты, құрал-жабдықтарды, залдың ... ... ... және оның ... жұмыс істеуіне ат салысады.
Мейрамхананың айнасы даяшылар болғандықтан, ... ... ... ... және олардың келушілерге деген ізгі ілтипатының дұрыс орындалуын менеджерлер үнемі қадағалап, ескертулер жасап ... ... ... ... ... ... және олардың қонақтар үшін қолайлы орналасуы өте маңызды болып ... ... ... ... ... ... хостес күтіп алып, олардың ұсыныс, сұрақ, талаптарын тыңдап, мүмкіндігінше көңілден шығуы шарт.
Мысалы, ағылшындарша дайындалған тағамды арнайы сүйреме ... алып ... өзі көп ... ... ... ... ... тағамды тасымалдау жоғары деңгейлі мейрамханаларға тән және оған келетін қонақтардың атмосфералық ... ... ... ... ... ... үшін толық бригада қызметшілері қатысуы қажет. Оларға мейрамхана менеджері, аға даяшы, ... ... ... ... және т.б. ... ... қонақ күту кезінде олардың тек қана оң жақ тұстарынан келуі өте ыңғайлы болады. Тәжірибелі даяшы қонақтардың қас-қабағына қарап, оларға ... ... ... анықтайды.
Менеджер үнемі даяшылар және өзге мейрамхана қызметшілері, бармен және т.б. қызметшілердің арасындағы түсініспеушіліктерді әрдайым шешіп отыруы тиіс. ... ... ... соң ... ... қаржыны толығымен жинап, есептейді және мейрамханадағы ыдыстардың түгелімен өткізілуін қадағалайды.
Персоналды басқару және дамыту
Билеуші
Директорлар кеңесі
Бас директор
қабылдау ... ... ... бөлімінің менеджері
Коммереция бөлімінің менеджері
Тамақтану бөлімінің менеджері
қаржы бөлімінің директоры
Бас инженер ... ... ... ... менеджері
қабылдау бөлімі
Брондау қызметі
Тазалық қызмет
кер
лері
Банкет қызме
ті
Бас аспазшы
Мейрамхана дирек
торы
қауіпсіздік ... ... ...
Оқыту бөлімі
Консьерж қызметі
Сату бөлімінің менеджері
Аспаздар
Даяшылар
Бас бармен
Бармендер ... 1. ... ... басқару құрылымы
Ескерту - [33] мәліметтер негізінде алынды
Ірі, жоғары категориялы қонақ ... ... ... ... және өзгеше болады. Себебі өзінің құрылымына, деңгейіне сай келу керек. Мысалы, бас директордың ... ... ... ... ... ... фондтарын басқарушы, тамақтану және әкімшілік жұмыстарының меңгерушісі, т.б. Бөлмелік фонд бастығына, қабылдау бөлімі, шаруашылық бөлімі, тазалық ... ... және кір жуу ... ... ... бөлімінің басшысына ас үй, мейрамхана, бар, той шараларын ұйымдастыру бөлімдері, ... ... ... ... ... Әкімшілік бөлімінің басқарушысына, бақылаушылар, маркетинг және сату бөлімінің менеджерлері, бас инженер, ... ... ... ... бөлімдері бағынады. Оған мысал ретінде мына жоғарыдағы сурет 1 нұсқасында көруге болады.
Қонақ үй ... ... ... - ол ... жүйе ... ... табылады. Ереже бойынща қонақ үй иесі, бас директор, бас директордың көмекшісі, ... ... ... ... меңгерушісі, тазалық бөлімінің меңгерушісі, кір жуу бөлімінің директоры, бас инженер, қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі, тамақтану бөлімі, бас аспазшы, мейрамхана ... ... ... ... ... ... меңгерушісі, қаржы бөлімінің меңгерушісі, бас есепші, кассир, кадр бөлімінің меңгерушісі, қызмет көрсету бөлімінің директорлерінен тұрады. Алдына қойған қойған мақсаттарға жету ... ... ... бөліп, қнақ үй шаруашылығын дұрыс ұйымдастыру құрылымы болуы тиіс.
Дұрыс ұйымдасқан құрылымдық жұмыс - ол тиімді ... ... ... ... үй ... құрылымдық ұйымдасқанын тек экономикалық тиімділік емес, сонымен қатар персоналдың моральдік және еңбек жағынан қанағаттанғанын білдіреді. ... ... ... ... ... үшін әр ... тәсіл - амалдарды ұйымдастырған кезде, қызметкерлердің жүріс тұрысы мен талаптарын ескеру қажет. Сонымен қатар, құрылымдар, ... ... ... ... ... ... саналады. Ұйымдастыру құрылымы басқарушылар мен жұмыскерлердің жұмыс орнындағы, әріптестер арасындағы қарым - ... ... ... ... ... ... қажеттілігі мен артықшылығы бола тұрса да, кейбір басшылар өзінің қарамағындағы адамдармен ақылдасуды қажет деп ... ... ... ... ... бар, оны ... ... және психологиялық секілді бірнеше топқа біріктіруге болады.
Қызметкерлер тарапынан қараған кезде, өкілеттілікке сенім көрсетудің қиын болатын себебі - ... ... ... органын заңсыз теңдестіруден туындайды. Мәселен, қол қою правосын шектен тыс шоғырландыру тікелей орындаушылардың жауапкершілігін кемітеді, жұмыстын орындалу мерзімін ұзартады, әрі оның ... ... ... ... ... ... сенім көрсетудің ең дұрысы, жүйені жобалау сатысында, басқару аппаратының бөлімшелері мен лауазымдық ... ... ... ... ... қарастырған жөн.
Қызметкерлердің, басшыларына сенім көрсетудің технологиялық себептеріндегі кемшіліктер алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Сенім ... ... ... ... жеке ... ... ... нақты мүмкіндіктерін ескере отырып, оның міндеттерді бөлу қабілетіне, ... ... мен ... ... тұжырымдауына, қызмет нәтижесінің көрсеткіштерін бағалай білуіне, жұмыс нәтижесін бақылауын және ... ... ... ... байланысты.
Өкілеттікке сенім көрсетудің негізгі принциптері мынада: ең әуелі бірінші қызметке тікелей басшының өзі қандай өкілеттілікті жүзеге ... тиіс және ... ... бағыныштыларына беру жөн екендігін анықтау қажет. Өкілеттілікке сенім ... ... ... бірі - бағыныштыларға жүктелетін мақсат пен міндеттің айқындығы, оларды өзінің міндеттерімен және құқықтарымен дер кезінде ... ... ... үй ... нақты жұмыскерлерге жүктелетін міндеттердің, олардың күш - қуаты мен ақыл - ойы ... сай ... ... ... Егер қонақ үй қызметкерлеріне өз мүмкіндіктерінен тыс жауапкершілік жүктелетін болса, онда басшы қандай шараларды қолдансада көрсетілген сенім ... ... да ... ... ... мен міндетін белгілегенде, олардың жеке басының сапасы ескерілуі тиіс.
Егер ұйымдық тұрғыдан алған кезде, басшы тиісті алғы ... құру ... ... ... ... әрбір жұмыс орнының қызметін айқын, әрі дәлелді белгілеу қажет, екіншіден, әрбір жұмыскердің қызмет бабы мен ерекшеліктерін, олардың білімі мен кәсіби ... ... ... ... ... Осы ... ескергенде ғана жұмыскердің өз ісіне сай келетіндігіне толық сенуге ... ... ... ... істі ... ... ... жүктелген адамардың жұмысын ойдағыдай бақылауды, олардың өзін өзі бақылау дағдысына қалыптасуын баулуға толық ... ... ... ... ... ... көп ... жұмыстын орындалуын жедел түрде бақылау соғұрлым ойдағыдай болады.
Орындаушыларға бөлу ісінде, орындалуын жағдай жасауда екі түрлі алғы шарт бар. ... ... ... істі ... ... керектігі тапсырылып, олардың қызметі мен міндеті айқындалады. Екіншісі орындаушыға ... ... беру ... сол ... іс ... ... асыру қамтамасыз етіледі. Әрі басқару объектісіне ықпал етудің тиімді жолдары қарастырылады.
Өкілеттілікке сенім көрсетудің жүзеге асыру кезінде ... ... ... мен ... ... ара ... ... шешуіне тура келеді.
Басшыға міндетті толық орындай алатын өкілеттілік ... ... Бұл - ... ... ... үй ... сенім көрсетудің тиімділігі кез келген бағыныштылардың атқарған ісінің нәтижесіне тиянақтылығына байланысты, ал бұл үшін жұмыс ... ... ... ... болуы тиіс. Міне, сондықтан да өкілеттілікке сенім көрсетудің міндеті мен ... ... ... мен ... ... саналады.Бақылау дегеніміз бағыныштыларға
көмек көрсету, істі жете білмеуден, тәжірибесіздіктен және ... ... ... болатын ағаттықтарды алдын ала болдырмау, ал кемщілік бола қалған жағдайда дер кезінде түзету. ... ... қоса ... ... ... әр ... шараларын тиімді қолдана білуі тиіс. Көтермелеу нышандары алуан түрлі қосымша ақы төлеу, қызметін жоғарылату, құрметті атақ беру, жұмыс жағдайын жақсарту т.б. ... ... сол, ... адамдар қосымша жауапкершілік пен жеке басын қанағаттандыру арасында тікелей байланыс бар екенін түсінеді.
Тиімді ... ... мен оның ... ... дұрыс қарым- қатынасқа байланысты. Жақсы басшы болу үшін өзінің қарамағындағылармен дұрыс қарым-қанынас жасай білуі керек. Басшыға бағыныштылар да ... ... мен ... ... ... ... ... бар екенін жете түсінеді. Басшылық ойдағыдай болған жағдайда жұмыс та қыза түседі, ал істің нәтижиелі болуы кәсіби мәртебесін арттыра түседі. ... ... ... ... ... алты ... элементі бар.
Кері байланыс. Бағыныштылар, әдетте, атқарған ісінің бағасы туралы басшылар тарапынан тезірек білгісі келеді. Психологтардың пайымдауынша, мұндай кері ... ... ... аса қажетті мәселе болып саналады. Бағынышты өзіне көбіне мынадай сұрақ қояды. > ... осы ... дер ... әрі дәл ... ... ... ... еркіндік. Бағыныштылардың біреуіне көбірек еркіндік екіншісіне - шамалы еркіндік қажет. ... ... ... берсе дербес шешім қабылдауға құштар келеді. Ал , басқа ... ... не ... ... ... ... ... қарамағындағыға біршама еркіндік беру қажет пе, әлде берген бұйрығының орындалғанын жіті қадағалап отыру керек пе? ... ... . Бұл аса ... әрі ... ... ... - адам ... бір бөлігі болғанмен, оның тұтастай тіршілігі емес. Міне, ... да ... ... ... ... ... өз ... жұмысқа көзқарасын біліп , > ескертіп отыруы тиіс. Адамдар өмірінде жұмыстың атқаратын ... ... ... ... ... ... тым асыра көрсетпей-ақ өзінің қарамағында істейтіндерге психологиялық дұрыс бағыт бағдар беріп, жұмыс орнын айқын ... ... Көне ... ... дана сөздер бар.
Персоналдың дамуы - менеджмент қызметінің басты саласы. Жұмыс ... ... ... ... ... ... персоналына қарағанда персоналдың дамуы дұрыс қабылданады, себебі ол кадрлық потенциалдың дамуына ұмтылады. Экономикалық тұрақсыздық кезінде персоналдың даму проблемасы ... ... ... ... ... ... оны ... концепциясы экономикалық өсу салдарын құрады.
Персоналдың дамуы дәстүрлі түрде оқу процесіне негізделген, ол кәсіпорынның ... ... ... ... мақсаты - қызметкерлердің интеллектуалды потенциалының дамуы. Білім алу және біліктілігін көтеру процесі оның нақты нәтижесі мен ... ... ... ... аз ...
Персоналдың дамуын білдіреді:
* талаптардың өсуіне сәйкес болу ... ... ... ... ... ... ... ұжым қабілеті тек қана басшылардың емес, барлық персоналдың қатысуындағы командалық және топтық басқарудың керектігін білуі ... ұйым ... әр ... ... рөлде және оның потенциалының дамуын түсіну керек;
Персоналдың дамуы әр ... үшін ... ... элементі мәнді болып табылады. Кәсіпорынның оқытуға қызықтыруы өзінің қызметкерлеріне кәсіби деңгейін көтеруге мүмкіндік береді, ... ... ... ... ... ... және ... дайындығын жүзеге асырады. Қызметкерлердің дамуынсыз ұйымның дамуы мүмкін емес. Персоналдағы инвестиция объектісі фирма ... ... өзі ... айтып кету керек.
Персоналдың дамуындағы приоритеттік инвестициялардың себебі мынадай болып табылады:
* ұйымдағы тіршілік мақсатымен әрбір қызметкердің іскерлік белсенділігін көтеру керек;
* ... ... ... жаңа ... ... ... емес, ал жаңа техникамен оқыту қомақты инвестициясыз мүмкін емес;
Персоналдың даму түсінігі жаңа ұғым болғанымен қазіргі кездегі кәсіпорындарда кең қолданылады. ... ... ... ... ескіріп кетуі мүмкін, соған байланысты оларды жаңартып отыру қажет. Мектептен алған базалық ... ... ... оны ... ... үшін ... ... толықтырып тұру қажет.
Персоналдың нәтижелі дамуы 3 фактормен ... ... ... және қызметкерлердің іс-әрекетімен. Білім персоналдың қабілеттілігінің негізі болып табылады, адамның тұлғалық потенциалының қалыптасуына әсер етеді. Персоналдың ... ... ... екі түрі ... ... және ... ... қажетті, өз ісінің жалпы білімі.
Ағымдық тапсырмаларды ... ... ... қызметтік міндеттермен анықталмайды. Ол кәсіби білім, яғни жұмыста жинаған тәжірибесіндегі жалпы кәсіби білім, білім алу және кадрларды әрі қарай ... ... ... ... алған білімді қолдану шартын білдіреді, олардың керекті қызметі мен жүзеге ... ... ... ... дамуы қызметкерлердің білімі мен қабілетіне қатысты көрініспен байланысты. Өздерінің мүмкіншіліктері аясында, қызметтері негізінде қызметкерлер тәжірибе жинайды.
Персоналдың іс-әрекеті оның ... ... ... ... басқару және лидерліктің ынтымақтастық стилінде үлкен рөл ойнай бастады. Іс-әрекеттің ерекшелігі, өзара қарым-қатынас, тұлғааралық және формалды емес ... тек қана ... ... мен мүмкіндіктер арқылы персоналдың дамуын қамтамасыз етуге болмайды. Персоналдың дұрыс дамуы оның білімінің қалыптасуы мен белсенділігі, мүмкінділігі мен ... ... ... нақты әдістерді қолдануды талап етеді.
Персоналдық даму әдістерінің ішінен бөліп көрсетуге болады:
* ұйымның қалыптасуы мен кадрлық потенциалының даму әдістері;
* ... ... ... даму әдістері;
Бірінші топқа жатады:
* ұйымдастырушылықтың даму, ұйымның құрылымын жүзеге асыру, штаттық кестені толтыру ... ... ... стилінің жақсару әдісі;
* тұлғааралық коммуникация мен жағымды микроклимат құруға әсер ететін қақтығыстық менеджмент әдістері;
* менеджердің топтық жұмыс техникасы;
Нақты ... ... ... ... ... топ әдістерінің мазмұнын құрайды. Оларға жататындар:
* қызметкерлерді, мамандар мен жетекшілерді дайындау және қайта дайындау әдістері;
* ұйымнан басқа жерде біліктілікті ... ... бір ... ... ... фирмалық семинарлар
* конференциялар, топтық пікірталастар;
* менеджмент-тренингтерін өткізу;
* шығармашылық дамуға ... ... ... ... ... ... ойындар);
Персоналдың дамуы келесі шарттарды талап етеді:
* персоналды бағалау, яғни қызметкердің қабілеті мен мүмкіншілігін анықтау. Персонал жұмысын бағалау кезінде барлық ... ... ... ... яғни ол персонал, сондай-ақ кәсіпорын дамуына қатысты шешім қабылдаудың негізі болып табылады;
* болашақта қызметкер алдына қойылған тапсырмалар мен ... ... Бұл ... ... ... сол ... және ... минималды біліктіліктілігін анықтау үшін қажет. Осыған байланысты ... де, оның ... да ... және орта ... біліктілікті көтеруге қатысты мақсаттарды анықтау негізіне құқылы;
Жеке қызметкердің мақсаттарының дамуы кәсіпорын мақсаттарымен сәйкес келеді. Бұл ең ... ... ... ... және жеке жүзеге асырумен байланысты.
Қызметкердің басты мақсаттары:
* оған қойылған талаптар мен тапсырмаларды орындау;
* өз жұмысына көңілі тойымды болу ... ... ... ... ... ... ... керек;
* өзіне жауапкершілік алу;
* еңбек нарығында өз жағдайын жақсарту;
* тұрақты жұмыс орны мен ... ... ... ... мен қызметкерлерге бұл мақсаттарға жету қызықтырады, осындай жағдайда жақсы мамандар кәсіпорын мен оның өсуіне ықпал ... ... ... қою, ... ... ... пен ... беру кәсіпорынның микроклиматы мен мотивацияға әсер етеді. Кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарын анықтау. Персоналдың даму жоспары үшін қайта жіберу ... ... ... кәсіпорын мақсатының кәсіби түрде өңделгені болып табылады. Бұл:
* персоналдың қажеттілік болжамы (сандық және сапалық);
* потенциалды ... ... ... резервтерді қалыптастыру);
* жетекшілердің резерв құрамының жетілуі;
Әрбір кәсіпорын өзінің ... ... ... керек. Осы мақсаттарға жетуге негізделген тапсырмаларды орындау кәсіпорынның шешімі мен іс-әрекетін анықтайды. Анықтаудың дұрыстығы кәсіпорынның қызметіне алғышарт ... ... ... ... ... ... ... түсінікті болуы қажет.
Кәсіпорынның стратегия туралы ақпараты келесі сұрақтарға жауап ... ... ... ... ... мақсаттар анықтайды?
* қандай еңбек өнімі шешімдердің көмегімен жетістікке жетуі керек?
* қойылған мақсатқа ... ... ... ... ... ... қәсіпорынның жалпы жетістігінде өнімнің жеке түрлері қандай рөл атқарады?
* нарық потенциалға тәуелді болса, өнімнің жеке түрлері қалай дамиды?
* қандай тәуекелдер, ... ... ...
Қойылған мақсаттарға байланысты күреске қызметкерлердің дайындығының қажеттілігі, кәсіпорындағы жағдайдың ашық көрсетілуі болып табылады. Қызметкерлер тек ... ... ... ... ... қарастыруға және осы өзгерістерге өз бейімділігін қарастыру жағдайында ... ... ... ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Қонақ үй бизнесін дамыту стратегиясы
Қызмет ... ... ... ... ... қанағаттандыра отырып, табысты бизнеспен айналысуға бағыттайтын ... бір ... Бұла ... кәсіпорындар мен клиенттер ара қатынасына арналған ... ... ... Сапалы қызмет ... ... ... ... жиналады және де адамдардың көптігіне байланысты ... ... ... ... жүргізілуі мүмкін емес. Қонақ ... ... ... ... ... құрылымдарына сіңімді, жүйелі, жағдайға сәйкес келетін стратегиямен ... ... ... үй ... қызмет көрсету стратегиясын құру үшін қонақ үй ... ... ... ортаның қандай екенін және де қонақ үй бұл ... ... ... иеленіп тұрғанын өте жақсы ... ... ... ... стратегия мынандай талаптар мен ... ... бере алуы ... ... қандай қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағыттала жұмыс істеп жатыр?
* бұрынғыдан да жақсы ... ... үшін ... ... мен тәжірибесі жеткілікті ме?
* ұзақ уақыт бойы бәсекеге қабілетті ... және ... ... ... ... ... ... беретін кіріске ие болу үшін қалай ... ... ... ... ... қызмет көрсету сферасында ... ... ... кәсіпорынның егізгі үш копонентімен әрқашан да ... ... ... ... ... осы ... ... алу қабілеті;
* компанияның ұзақ уақыт бойы табыстылығы;
* тұтынушыларда ... ... ... түрленетін өздерінің ерекше қажеттіліктері ... ... үй ... былай сегменттеледі;
* бизнес-туристерге арналған толық пансион;
* ... ... ... ... тұрғын үйлерде (апартаменттерде) қызмет көрсету;
* курорттық қызмет көрсету;
* конгресстік қызмет көрсету және тағы ... ... ... ... ... бір таңдағна сегметтегі нарықтың ерекше қажеттіліктеріне ... ... ... көрсету стратегиясын таңдауы керек.
Қонақ үй басшылығы өзінің ... ... ... ... ... ... ... бірі: Тұтынушылар алдында басымдылыққа ие болатын қонақ үй ... ... ... қандай қызмет көрсетулер түрін, ... ... ... типтегі қонақ үйдің қызмет көрсету ерекшелігін ... ... ... ... ... жақсы дамуын сипаттайтын ортақ үш фактор бар ... ... ... ... ... ... обьектілері;
Спортпен айналысуды қалпына келтіруге арналған шарттар. Бұл факторлар ... және ... ... және ... архитектурасына арнайы талаптарды, қонақтарға арналған бөлмелердің ерекше ... ... ... ... медициналық мекемелерді, ойын-сауық мекемелерін және демалу орындарын есепке алады.
Қонақтардың ... сол ... үйге ... ... үй ... ... түрлеріне де маңызды. Ал курорттық қонақ үйлерге ол толығымен ... ... ... ... ... ... ... кең ауқымды демалыс орындарын таңдауға мүмкіндігі бар клиенттер үшін ... ... ... ... әдістермен және жанамалау ... ... ... болулары керек.
Соңғы жылдары көптеген ... ... және ... ... көңі ... бастады. Бұл маусым аралығындағы қонақ үйдің ... ... ... байланысты. Нарықтың бұл сегментін жаулап алуға ... ... ... үшін отандық мақсаты ... ... ... ... ... үй құру ... табылады. Демалу шарттарына өте үлкен көңіл бөлінеді. ... ... ... қонақтардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға сәйкес келетін қоршаған орта мен ... ... ... Қонақ үйлер ұсынатын рекреациялық мүмкіндіктер әр түрлі және ... ... ... ... ... бір немесе екі ғимарат ... ... ... ... осындай класстық қонақ үйлер ... ... ... ... бар, ... ... алаңдары бар, жақсы жабдықталған спорттық ... бар, ... ... ... арналған алаңдары бар, теннистік корттары бар ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Қонақ үйлер топтық тапсырыстарды тарту үшін жарнамаға ... бір ... бөле ... ... дәл ... ... үшін ... конгрес өткізген жеткілікті болып табылады. ... ... ... ең жақсы әрі ең үнемді жарнамалық әдіс болып ... ... ... ... бір ... саны ... ... оның қызмет көрсетуімен, қолайлылығымен ... ... ... ... оралуларына көптеген мүмкіндіктер туғызады. Егер олар қонақ үйге жақсы ... ... ... қанағаттанған болса, олар ерте немесе кеш ... үйге ... ... ... үйлердің жетекшілері белсенді қолданатын нарықтың басқа бір ... ... ... туризм болып табылады. Толы қонақ үй шарттары ... ... ... көп деңгейде туризмнің осы түріне сәйкес келеді.
Курорттық аудандарда ... ... ... ... ... ... ағынның қозғалысын екі бағытта құрады: қонақтардың ... ... ... және ... ... ... үйге қайта келуге қонақтарды ынталандырады.
Қаладағы ... ... ... қонақ үйлердің концепциясын туристік белсенділіктің төмен кезінде жиі қолданады. Қонақтарға атты ... ... ... ... ұйымдастырады. Арнайы тақырыптық турлар да ... ... ... ... қонақтарға толымдылығын көбейтуге арналған ... ... әдіс ... ... ... өте ... ... бөлінеді. Курорттық қонақ үйлер қонақтардың қажеттіліктерін ... ... ... қоршаған орта мен қызмет көрсетулерді ұсынады. Қонақ ... ... ... ... әр түрлі және ... ... ... ... ... бір немесе екі ғимарат аздық етеді. Бәсекенің шарттары ... ... ... ... ... ... ... үстелі бар, атпен қыдыратын ... бар, ... ... спорттық алаңдары бар, бассейндері, ... ... ... ... бар, ... корттары бар қонақ үйлер жағдайы жақсы қонақ үйлер болып табылады.
Жанұялық ... ... ... ... үйлер ата-аналарына өздері қалаған физикалық ... ... ... ... ... арналған арнайы бағдарламалар ұсынады.
Көптеген ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй және мейрамхана ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, маркетингке бағалы құрал ... ... ... ... қонағы демалу барысында ... ... ... ... ... ... талаптар қояды. Сондықтан көптеген ... ... үй ... ... ... жеке қарым-қатынас орнатуына көңіл бөледі. Қызмет көрсетудегі сыпайылық пен нәтижелілік ... ... екі ... ... болып табылады.
Қонақтарға индивидуалды қызмет ... ... ... ... үйлердегі қонақ пен персонал арасында тығыз ... ... ... ... пайда болуына алып келеді.
Соңғы жылдары ... ... ... және ... ... көңі ... бастады. Бұл маусым аралығындағы қонақ ... ... ... ... ... Нарықтың бұл сегментін жаулап ... ... ... ... үшін ... мақсаты жоғары сапалы қызмет көрсететін қонақ үй құру ... ... ... ... өте ... көңіл бөлінеді. Курорттық қонақ үйлер қонақтардың ... ... ... ... ... орта мен қызмет көрсетулерді ұсынады. ... ... ... рекреациялық мүмкіндіктер әр түрлі және жоғары ... ... ... Қазір бір немесе екі ... ... ... Бәсекенің шарттары осындай класстық қонақ үйлер арасында тенниске ... ... бар, ... қыдыратын алаңдары бар, жақсы жабдықталған спорттық алаңдары бар, ... ... ... ... ... бар, ... корттары бар қонақ үйлер жағдайы жақсы қонақ үйлер ... ... ... ... ... ... қонақтар мүшесі ретінде қызмет көрсетуші персоналды ... ескі ... ... ... құруға тырысады. Курорттық қонақ үйлердегі әр бір ... ... біту ... ... ... шын ... ... көрсетуі керек, адамгершілік қарым-қатынас орнатуы керек. Индивидуалды ... ... ... ... ... ... бәріне көңіл аудару. Бұл курорттық қонақ үйдің жұмысының ... ... жол ... ... ... үй ... қонақтарына тек төсек қана емес, физикалық және моралді ... ... ... ... үйін ұсынуы керек. Ол үшін ... ... ... бар ... ... көрсетулері керек және ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі нарық жағдайында ең болмағанда ең жоғарғы ұйымдастырылған ... ұзақ ... ... ... ... құрып әрі оны іске асыра алатын ... ... ғана ... қол ... алады.
3.2 Қонақ үй шаруашылығының өзекті мәселелерін шешу жолдары
Еліміздегі қонақ үй саласы өсу ... тұр. ... ... ... ... желісінің келуі дәлел бола алады. Яғни, бұл нарық ірі ... ... ... ... ... ... Біздің қазақстандық бизнесмендер үлкен емес қонақ үйлер мен кемпингтер салу ... ... ... ... ... ... құйып жатыр. 90 шы жылдармен, яғни қонақ үйлердің ... ... ... ... тұрған кездермен салыстырғанда, жылдық орташа көрсеткіш бойынша 40% ... ... ... саны, сапасы, жағдайы көтерілген. Қонақ үйлер үшін қонақтар көп ... ... - бұл ... ... ... Мұндай кездерде қонақ үйлерде орын ... ... Бұл да ... үй ... ... керек екенінің бір ... ... ... ... ... ... үш - төрт жұлдызды қонақ үйлердің жетіспеушілігі қатты ... ... ... үйлерге өзінің қалтасынан төлейтін туристер үшін біздің бес жұлдызды қонақ үйлер, әсіресе ... бес ... ... ... қымбатқа түседі. Және де бұл Қазақстан өзін жаңа туристік бағыт ретінде қалыптастырып жатқан шақтағы байқалатын жағдай. ... ... ... ... мен ... ... үйлер мен мейрамханалар ассоциациясының шешімі бойынша еліміздегі жақсы әрі минималды қызмет көрсетулер кешені бар 3 - 4 ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйлердегі жоғары бағаларға шағымданбай кеткен шетелдік туристер аз.
Қазіргі замандағы Қазақстанға ... үй ... ... ... дамыту сәйкес келіп отыр. Қонақ үй қызмет көрсетулерін қортындылай ... ... үй ... ішкі ... ... ... тұратын бағалық дисбаланс бар екенін көрсетті. Дәл осы ... ... ... ... әсер ... ... ... да мәселелердің ішінде мынандай мәселелерді атап көрсетуге болады:
* көлік инфрақұрылымының дамымауы;
* халықаралық стандартқа статистикалық есептің сай келмеуі;
* визалық және ... ... ... ... санын көбейту;
* туристік индустияда жұмыс істейтін білікті мамандарды оқыту мен дайындау жүйесінің әлемдік стандартқа сай келмеуі;
* аймақтық туризмді дамытуды аз ... ... ... баға саясатындағы, қызмет көрсетулердегі және кадрлық мәселелермен қатар, тағы бір маңызды мәселелердің бірі - ол қонақ үйлердің құрал-жабдықтармен ... ... ... ... қонақ үйлер ыдыс-аяқ және оларды жуатын жабдықтардан тапшылық көріп отыр. Өкінішке орай, ... ... ... ... ұсына алмайды. Еліміздегі көптеген қонақ үйлер өздері Қытайға барып, өздері мебель, ыдыс, тоқыма іздейді. Сондықтан қазір ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер мен мейрамханалар ассоциациясына бірнеше жабдықтаушы компаниялар кіреді. Біздің қонақ үйлерге қатты керек болып жатқан нарықтың құрылуына ... ... ... жеке ... ... ... ... үй бизнесіндегі маңызды фактор - ол қызмет көрсетулердің сапалы болуы. Бұл да қонақ үй ... ... ... бірі ... қала ... Еліміздегі қонақ үйлердің көбісі жоғары қойылған бағаға байланысты сапалы қызмет көрсете алмайды. Бәсеке де жоғары болғанымен, көптеген қонақ ... ... ... ... ... жасамай қонақ үйлердің 100% қонаққа толатын маусымын күтіп жата береді. Сондықтан нарық сапаны да, ... ... де, ... баға ... да ... ... ... да шетелдік туристердің шағымдарынан табылып жатады. Мысалы, Алматыдан екі шақырым алыстағаннан кейін ... ... ... қонатын жер табу қиынға соғады. Бұл мәселе бойынша да ассоциация ... ... ... ... ... ... құрып, дамытпайынша, туристерді қызықтыра алмаймыз. Сондықтан Қазақстанда теңдессіз, бірден-бір жоба жұмыс істейді. Ол - ... ... ... ... ... орталық. Осы жоба бойынша жергілікті тұрғындармен бірлесе жұмыс жасай отырып, демалуға арналған үйлер салу ... ... ... ... жылдары осындай демалуға арналған 28 үй салынды. Ол ... ... ... мен ... ... жерлерде салынған. Және де жергілікті тұрғындар тамақтандыру, қызмет көрсету, ... ... ... ... сапалы қызмет көрсетуге үйретіліп жатыр.
Қазақстан туристік ассоциациясы мен Қазақстандағы ... ... мен ... ... ... ... Рашида Рашидақызының мәлімдемесі бойынша біздің ... ... желі - Best Western ... енуі қарастырылып жатыр. Алайда, біздің нарықтың тенденциясы туралы мынаны айта ... жөн. ... ... ... үй ... ... ... кәсіпкерлер қонақ үйді қай жерге, қалай және қандай категорияда салу ... ... үшін ... ... ... ... қонақ үй бизнесінің қазақстандық ... ... ... ... ... біздің нарықты толығымен білмейтін шетелдік мамандарды шақырып, оларға қаражат бөлінеді. Осыдан барып қонақ үй бизнесінде қисықтық ... ... ... ... ... - бұл іскерлік туризм, яғни Қазақстанға жоғары бағалы ... ... ... ... деп ... ол ... тек бизнесмендерді ғана емес, қарапайым туристерді, әсіресе, экотуристерді де тарта алатынымызды және де ... ... ... ... ... құру ... білмейді. Сондықтан бізде жоғары бағалы 5-жұлдызды қонақ үйлер ғана ... ... ... туризм министрлігі туризм саласы бойынша жүйелі, мақсатты түрде жұмыстар жүргізе бастады. 2007 - 2011 ... ... ... ... арналған мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға республикалық бюджеттен 59 318 221 мың ... ... ... бөлінді. Оның ішінде 2007 жылға 2 329 668 мың теңге, 2008 жылға 20 637 405 мың теңге, 2009 ... 30 635 357 мың ... 2010 ... 2 774 656 мың ... 2011 ... 2 941 135 мың ... ... бөлінді.
Қонақ үй кәсіпорындарының мамандануының тереңдетілуі қызмет көрсетулердің жоғары ... ... мен ... ... рөл ... халықаралық жүйе құру сияқты бағыттармен тығыз байланысты болып табылады. ... да даму ... ... ... үй ... құру өзінің дамуын АҚШ-тан бастап еді.
Қазақстан туристік ассоциациясы мен Қазақстандағы қонақ үйлер мен ... ... ... ... ... ... позиционирленеді. Және де 1998 жылы біздің нарыққа алғаш рет ірі қонақ үй операторлары ... ... ... ... ынтасы бойынша құрылды. Олар ассоциация арқылы мәселелерді шешіп, ... ... жөн ... ... 1998 ... бері ... үй бизнесі қарқынды дамып келеді. Бүгін ассоциацияға 70 қонақ үй кіреді. Барлық қонақ үй ... ... ... ... бірінші жыл емес және де өздерінің ... ... та ... Бірінші кезекте ассоциация құрамындағы мүшелерін отандық және халықаралық нарықтағы өзгерістер туралы ақпаратпен қамтамасыз етіп отырады. Сонымен ... ... ... тәжірибе алуға жіберіп отырады. Қонақ үйлерді сертификаттау жұмысын да жүргізеді. Жалпы қонақ үй бизнесі саласын бақылап, қорытындылап, ... ... ... ... ... келеді.
Қазіргі кездегі қазақстандық қонақ үй нарығы үш, төрт ... ... үй ... ... ... көрінеді. Қазақстандық қонақ үй қызмет көрсетулер нарығының ерекшелігін қарастыра отырып, нарықтағы қызмет көрсетулердің бағасы өте жоғары ... ... ... ... қонақ үй иелерін өздерінің қызмет көрсетулерінің шынайы нақты бағасы туралы ойлауға мәжбүрлеп, нарықтың теңдесе ... ... ... ... ... - ол ... үй клиенттерінде баға таңдауда нұсқалардың, яғни таңдаулардың болмауы. ... өте ... ... бес ... ... ... қонақ үйлерге орналасуды немесе өте төмен бағаға үш ... ... ... ... ... мүмкіндігі болу керек. Қазір үш жұлдызды қонақ ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйлердің менеджменті мүмкіндігінше көп қызмет көрсетулер санын ұсынуға тырысады. Қонақ ... ... ... ... ... (bed and ... ғана ұсына отырып, тәулігіне 30 - 50 ... ... ... ... баға ... алатынын әлемдік тәжірибе ... ... ... мен мейрамханалар ассоциациясының директоры Рашида Шайкенованың айтуынша, дағдарыстың әсерінен Қазақстандағы жоспарланған жаңа ... ... ... ... ... ... бірнеше жыл ішінде Астана және Алматы ... ... үй ... ... ... байқалды. Нарық жаңа қонақ үйлердің ашылып, жұмыс істеуімен қарқынды болды. Нарыққа халықаралық қонақ үй ... ... ... ... ... ... үйлерін көп мөлшерде салу ойластырылған еді. Қазір жұмысын бастауға толық дайын қонақ үйлер ғана ... ... ... Holliday Inn, Rixos және Park Inn Almaty Airport ... ... алуа ... ... бастапқы сатысында тұрған Kempinski және Radisson қонақ ... ... ... ... - 2011 VIP ... ... жоспарланған JW Mariott қонақ үйін қолданысқа беру мақсатында жұмыстары баяу жүргізіліп жатыр.
Қазақстан Республикасындағы қонақ үй ... ең аз ... төрт ... ... ... бар. ... ... елімізде іскери белсенділіктің артуы байқалып келеді. Яғни, іскерлік туризмнің ... тек ікші ... ... ғана ... кіру ... ... да ... келеді. Екіншіден, әлемдік тәжірибеден ... ... ... табыс көлемі де көбеюде. ... ... ... ... ... алып ... яғни, олардың қонақ ... ... да ... Үшіншіден, еліміздің құрылымының шетелдік құрылымдарға ... ... ... ... ... келуіне ыңғайлы, қолайлы болып ... ... ... үшін тартымдылығы артып келеді. Және де ... ... ... ... мен ... ... сәйкес келіп тұруы. Сонымен қатар, қазіргі жетіспейтін үш ... төрт ... ... үйлердің сұранысқа сәйкес санының артуы.
Табысқа тек жақсы ұйымдастырылған қонақ ... ғана қол ... ... ... алыс елдерге ұзамай, Финляндия елінің қонақ үйлерін алуға ... ... ... ... ... ең ... қонақ үй инфрақұрылымдарының бірі соңғы 10 жыл ... ... ... даму ... ... ... бойынша, Финляндия қонақ үйлерінің айналымдағы ... ... ... ... ... ... ... құрайды. Осындай жүйеге байланысты Финляндия қонақ үйлеріндегі нөмірлерінің ... ... ... демалыс күндерге қарағанда қымбат болады.
Қонақ үй қызметтеріне деген ... ... ... ... ... және енді ... ... қонақ үйлердің ұсыныстарының сәйкестігін қортындылаймыз. Егер болашақтағы сұраныс пен ... ... ... ... ... яғни, сұраныс ұсыныстан көп ... ... ... де қонақ үйіңізге орын табылады.
Ондай айырмашылықты анықтай ... ... тек ... ... көптігінде ғана емес, олардың көрсететін қызметтерінің сапасынның да ... ... бар ... ... ... ... Мысалы, аса үлкен емес қалада екі жұлдызды 100 орны бар ... бар ... дәл ... бірақ 20 орынды қонақ үйдің қажеті шамалы. ... 20 ... төрт ... ... үйдің болуы өте қолайлы болады. Қонақ үй ... - ... үйді ... ... болашақта басқаратын компания борып табылады. Әдетте қонақ үй операторлары , , , , және тағы ... да ... ... үй ... ... үйлердің болашағы әуежайлар мен ... ... ... ... ... ... табыстарын көбейтетін маңызды пайда көзі әр ... ... ... оқу ... ... мен ... ... кеңістіктерін жалға беру болып табылады. Бұндай ... ... ... көзі ... ... ... ... емес, ұйымдастырушы ұсынатын қонақ үйде ... ... ... ... ... ... ... сияқты қонақ үйдегі ... ... ... ... ... ... бері ... үйлерге жұлдыз береді. Алайда, ... ... атап ... бес ... ... ... саны ... жанаса бермейді. Осыған байланысты, басшылар ... ... ... ұйғарды. Олар екі әлемдік ... яғни ... және ... ... ... Біріншісі негізінде қонақ үйдегі ... ... ... ... және тағы ... ... ... Екіншісі сапасына көңіл бөледі. Яғни, ... ... ... ... ... ... деген сияқты мәлелерді қадағалайды. Сертификаттауға деген талаптарды ... ... ... Ресейдің, Түркияның, Израилдың тәжірибесінен бас ... ... ... ... ... ... ... Жақында туризм және спорт министрлігінде астаналық ... ... ... жинап алып, оларға енгізілген өзгерістерді ... Енді ... ... ... нөмірлер есепке алынады. Холлға да ... ... ... ... ... аяқталғаннан кейін нәтижелері баллмен бағаланады. Егер ... үй 120 ... ие ... онда оған бес ... ... ... Ал егер 20 балл ... бір жұлдызды қонақ үй болып есептелінеді.
Туризм ... ... ... ... үйлерді сертификаттау ерікті түрде жүргізілетін болады. ... ... мен ... ... ... ... каталогіндегі қонақ үйлер тізіміне тек осы ... ... ... ... ... ғана ене ... Істің мән-жайын түсінген қонақ үй ... ... ... қандай жолдармен іске ... ... ... ... Жұлдыздық деңгейге ие болдыратын туризм және ... ... ... ... ... және ... ... болып шықты. Сонымен қатар, ... үй ... тек ... ... ... ... ... материалдық шығын кетпейді делінді. Уақытша ... ... ... олардың заңдық қызығушылықтарын ұстанатын Астана ... үй ... құру ... ... ... пен оның ... ... талдау жасай келе, қонақ үйлерге үйлесімді стратегияны табуға, таңдауға ... ... тағы бір ... жолы маркетинг және қоғаммен байланыс (РR) ... ... ... ... ... ... өткізу және тәжірибеден анық болғанындай ең ... жолы ... ... өзі ... ... Ең алдымен бұл қонақ үй бизнесінің Астанада және ... ... енді ... келе жатқанымен байланысты. Қазақстандағы туризм индустриясы ... ... ... тұр. ... ... көбінде бірлескен және бизнес клиенттерге қызмет ... ... ... ... ... ... мейрамхана құру
Туристерді Қазақстанға тарту үшін, ұлттық мәдениетімізді толыққанды көрсете білуіміз керек. Себебі әрбір ... қай ... ... ... жерінің табиғатын, тарихын, мәдениетін, салт - дәстүрін, өнерін, көне ... ... және ең ... сол ... ... ... дәм ... келеді. Ол үшін өзіміз тарихымызды, тілімізді, салт - дәстүрімізді, мәдениетімізді және т.с.с. ... ... шет ... ... ... ата-бабамыздан қалған мұрамызды мейрамхана негізінде көрсете білу. Яғни, ұлттық нақыштағы жаңа ... ... сай ... қазіргі таңда бой көтергені құба - құп. Ұсынылып отырған мейрамханаға сипаттамасы және ережелері:
* мейрамхананың - ... ... ... ... ... жәй ... хол және де ... қажетті бөлмелер;
* ас ішетін үстелдер міндетті түрде дөңгелек үстел болу ... жеке VIP - ... аяқ ... ... ... ... безендірілген, себебі, малдас құрып отыру ұзақ отырған ... бұл ... қан ... өте ... ... ... күміс құмандар мен ас алдында қолдарына су құю;
* ұлттық тағамдарымызды астаумен ұсыну (асты қолмен жеу)
* әр ... ... ... ... ... ... ыстық бауырсақ ұсыну;
* ас беріліп болған соң даяшылар жылы дымқыл майлықтарды ұсыну;
* еттен кейін қымыз ұсыну, айта кететін ... ет ... жеп ... соң ... ішу ас ... өте пайдалы;
* шәйға кептірілген ірімшік ұсуну;
* даяшы қыз - ... ... ... ... ... оюланған киімде болу;
Осындай мейрамхана жақсы жұмыс жасауы үшін ... ас ... ... болуы керек. Ол үшін бас аспаздың қас шебер болуы, фермалармен қарым - қатынастың болуы керек. Бұл екі жақа да ... ... ... ферманың сұранысы артқан сайын жұмыс күші көбейеді, ол ... ... ... ... ... ал ... ... жағы келуші қонақтардың қажеттілігін толық қамтуы, әрдайым астарының балғын болуына септігін тигізеді. Екіншіден, ... ... ... ... ... ... қол ... жұмыс жасау. Яғни, бұл дегеніміз ұлттық нақыштағы кілемдердің, перделердің, көрпешелердің заманауи үлгіге сай етіп тігілуіне көз ... ... - ... бір ... ... ұсынып отырған дайындық курсынан өтуі керек. Даяшыға қойылатын талап, қазіргі таңдағы ең ... ... тіл, яғни ... үш ... ... ... ... басқа мейрамханаларда кездеспейтін жаңа персонал Гид даяшы - ол, зейнетке шыққан мұғалімдер ... өзге ... ... ... ... ... ... орыс, корей, т.б.).
ҚОРЫТЫНДЫ
Біздің Республикамызда туризм өзінің жоғары тиімділігі арқылы ... ... ... ... бірі болып табылады. Туризм индустриясын ... ... ... ... сферада бірыңғай мемлекеттік саясат анықталып және өңделген.
Қонақүй секторы дамуының ... ... мен ... оның ... ... ... шынайы резервтер мен потенциалды мүмкіндіктер болған жағдайда ұйымдастырушылық-экономикалық сипаттағы проблемалар кешенін шешуді талап ... ... ... ... ... ... ... дәрежеде дамымағандығы, көрсетілетін қызметтердің деңгейі төмен болуы, көрсетілетін қызметтер сапасының баға деңгейіне сай ... ... ... ... т.б. ... Аталмыш проблемаларды шешу үшін қонақүй қызметтерінің қазіргі даму деңгейін талдап, тиісті ғылыми зерттеулер жүргізу қажет.
Қазақстанның қонақ үй ... ... ... ... ие, бұл бір жағынан қонақжайлықтың түрлі бай дәстүрлерінің барлығын, екінші жағынан - кеңес ... ... ... ... ... білдіреді. Сонымен бірге қонақ үй бизнесі көп ... жас және оның ... ... ... ... ... болды.
Қонақжайлық кәсіпорындарының кәсібиленуінің тереңделуімен, халықаралық қонақ үй желілерінің пайда болу тенденциялары алға ... олар ... ... жоғары стандартын жылжытады және өңдеуде үлкен роль ойнайды, және әлемде кең ... ... ... тәжірибеде кері тенденциялар байқалады: бірегейлік пен қайталанбастығына ставка жасайтын тәуелді емес кіші қонақ үйлер нарыққа шығады.
Зерттеу ... біз ... ... ... және франчайзинг келісім шарты мен аренда арқылы басқаруды, қонақ үй кәсіпорындарының негізгі басқару формалары ... ... ... Олар ... және ... ... ... және орталықтандырылған басқару деңгейімен ерекшеленеді.
Қонақ үй индустриясындағы кәсіпорындарды басқару ... ... ... біз мынандай қорытындыға келдік, бәсекелестік жағдайда сыртқы ортаның тұрақсыздылығы, сұраныстың өзгеруіне ... ... - ... үй индустриясын құрылымдық элементтермен нәтижелі басқару. Құрылымдық элементтерінің ара қатынасының нақтылығын және ... ... үй ... ... түсінбей, олардың әр құрылымдық элементінің үлесін анықтау ... ... ... ... қонақ үй индустриясындағы кәсіпорындарды нәтижелі басқару үшін менеджердің мақсаты, ол элементтер арасындағы үйлесімсіздігін, дисбалансын жою, ... ... әр ... ... ... стратегияның максималды келісушілігіне жетуге ұмтылу, ресурстарды, ұйымдастыру құрылымын, оперативті іс әрекетті, менеджмент формалары мен жүйелерді, персоналдарды басқару әдісін, ... пен ... ... ... жағдайын бөліп беруден тұрады.
Зерттеу барысында біз келесі мәселелерді айқындадық: жаңа технологияның пайда ... ... үй ... бірқатар проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Компьютерлік жүйе ... ... ... ... нәтижесін көтереді, операция көлемі, туроператорлар, турагенттер, конференция ұйымдастырушылар және үнемі ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар ең жетілген ... ... ... (зерттеуге) және қонақ үй қызметін жылжытуға арнайы компанияларының нәтижесін тексеруге мүмкіндік береді.
Сонымен, берілген ... ... ... ... ... ... ... ұсынатынымыз:
* халықаралық туризм дүниежүзілік экономикада үлкен роль атқарып, маңызды факторлардың біріне ... Әлем ... сай ... үй ... көбірек қалыптастырып, ең жоғары деңгейге жеткізу;
* қазіргі уақыттағы туристік қызмет көрсету нарығынды бәсекелес жағдайын ескере отырып, анимациялық қызметті ... ... үй ... жасау;
* қонақ үй шарушылығын дамыту барысында сервистік деңгейді арттыру;
* жалпы қонақ ... салу ... ... толықтай қамтамасыз ету;
* жарнамалық қызметті нығайту;
Жұмыс құрылымы мен көлемі. Диплом жұмысы кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған ... ... және ... тұрады. Жұмыс көлемі 75 бет.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Гостиничные ... в ... ... ... и проблемы // Реформа. - Бишкек, 2007г. 240 с.
* Особенности сертификации ... ... в ... ... // Сборник материалов международной научно-практической конференции . - ... ... 2006г. - 140 ... ... ... ... в ... Казахстан // Менеджмент качества. - Алматы, 2006г. - 110 с.
* Исимова Б.А. Гостиничный бизнес в ... // ... - ... 2006. № 7 - 5 ... . Уч. Под. ред. ... ... наук ... А.Д. - М:, Ассоциация авторов и издателей . Изд-во ЭКМОС 2000г. - 278 ... ... Т.И., ... А.О. ... ... 1997г. - 154 ... Аверьянов Б.И Сочи. 2000г. - 231 с.
* Статистические данные ... ... ... и ... ... ... С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. - Киев.: БИРА -Р-, 2001. - 206 ... ... и ... ... ... /Пол ред. проф. Чудновского А.Д. - Экмос, 1998. - 351 с.
* Ефимова О.П., ... Н.А. ... ... и ... Учебное пособие, 2004. - 392 с.
* Дурович А. Маркетинговые исследования в туризме: Учебно-практическое пособие / А.Дурович, Л.Анастасова - М.: ... ... 2002. - 348 ... ... М.Б. ... в ... - СПБ.: , 2000. - 192 ... Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. - ... Н/Д.: , 2004. - 352 ... ... Ю.Ф. ... и ... ... и ... - Учебное пособие. - Ростов Н/Д.: Феникс, 2003. - 352 ... ... Е.А. ... в ... ... Учебное пособие. - М.: , 2005. - 224 с.
* Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное ... 3-е изд., ... - Мн.: ... ... 2003. - 496 ... ... В.А. ... менеджмент в туризме. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 486 ... ... и ... ... - ... / Под. ред. ... д.э.н. Чудновского А.Д. - М.: Тандем. - М.: ЭКМОС, 200. - 400 ... ... А.В. ... ... в ... и ... комплексах: Учебное пособие. - М.: Альфа М: ИНФРА - М, 2006. - 304 ... ... М.В. ... ... Учебное пособие. - М.: Мастерство, 2002. - 352 ... ... В.С., ... А.В. ... ... ... гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 144 ... ... и ... ... ... / Под ред. ... И.П.Мацицкого, А.В.Чернышева. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 369 с.
* Моргунов Б.П. ... ... ... для ... ... - М.: , 1978 - 167 ... ... и гостиничное хозяйство. Учебник/Под. ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д. - М.: . Издательство ЭКМОС, 2000. - ... ... ... ... ... ... ... Қонақ үйлер
Транзитті
мақсатты
Іскерлік белгісіне арналған
демалысқа
курортты
туристік
бальнеологиялық
климатологиялық
лаймен емделу
туристік-экскурсиялық
Туристік -спорттық
мамандандырылған
А
ҚОСЫМША Б
Қонақ үйлердің толуы
2011 жыл
2012 жыл
қаңтар -наурыз
қаңтар -маусым
қаңтар -қыркүйек
1 жыл бойы
қаңтар -наурыз
қаңтар -маусым
қаңтар ... жыл ... ... ... ... ... ... қаласы
44,2
40,6
43,1
46,4
41,8
43,2
39,7
35,1
Алматы қаласы
35,9
39,8
38,4
47,8
28,8
29,3
29,1
29,1
ҚОСЫМША В
Нөмірлердің жалпы саны
2011 жыл
2012 жыл
қаңтар -наурыз
қаңтар - маусым
қаңтар -қыркүйек
қаңтар-
желтоқ-
сан
қаңтар -наурыз
қаңтар - ... ... ... ... ... 221
19 552
19 949
20 746
21 143
21 214
Ақмола
607
683
842
951
961
1 005
1 079
1 083
Ақтөбе
666
640
663
670
691
781
793
723
Алматы
370
395
395
395
461
622
622
691
Атырау
997
1 ... ... ... ... ... ... 691
Шығыс Қазақстан
2 542
2 945
3 105
3 165
3 091
3 196
3 165
3 203
Жамбыл
268
290
290
294
296
316
316
296
Батыс Қазақстан
439
455
501
548
540
540
580
580
Қарағанды
2 133
2 182
2 ... ... ... 190
2 202
2 178
Қостанай
512
512
399
399
400
403
414
414
Қызылорда
262
258
259
259
254
254
254
254
Манғыстау
718
808
810
852
826
859
859
859
Павлодар
1 419
1 422
1 515
1 515
1 545
1 ... ... ... ... Қазақстан
671
749
819
819
792
809
814
814
Астана қаласы
1 680
1 840
1 883
2 006
2 070
2 101
2 099
2 ...
3 ... ... ... ... ... ... 353
4 389
ҚОСЫМША Г
Орналастыру объектілерінің саны
2011 жыл
2012 жыл
қаңтар -наурыз
қаңтар - ... ... - ... -қыркүйек
қаңтар-желтоқсан
Қазақстан Республикасы
414
438
451
469
491
518
528
528
Ақмола
22
26
27
31
33
36
37
38
Ақтөбе
21
21
21
22
20
23
23
21
Алматы
14
18
18
18
25
33
33
33
Атырау
23
25
25
29
30
30
31
31
Шығыс Қазақстан
56
61
66
67
65
67
69
70
Жамбыл
12
13
13
13
13
14
14
13
Батыс Қазақстан
9
10
11
12
11
11
12
12
Қарағанды
60
61
62
63
61
62
63
62
Қостанай
11
11
11
11
11
11
11
11
Қызылорда
13
13
13
13
11
11
11
11
Манғыстау
13
14
15
17
17
18
18
18
Павлодар
34
34
36
36
36
37
38
37
Солтүстік Қазақстан
7
7
7
7
8
9
10
10
Оңтүстік Қазақстан
19
21
23
23
21
23
24
24
Астана қаласы
47
48
48
49
46
46
46
48
Алматы қаласы
53
55
55
58
83
87
88
89
ҚОСЫМША Д
Қонақтарды тіркеу парағы
ҚОСЫМША Ж
қонақ үйінің сыртқы бейнесі
ҚОСЫМША З
PSC-president suit room
PSC-president suit ... ... ... және ... лайықты ыдыс мәзірі
VIP-2 Жеміс және соған байланысты ыдыс мәзірі, жергілікті қызыл шарап пен бокал.
ҚОСЫМША К
Президенттік номерге ... ... ... мен ыдыс ... ... ... мен жидектер, 2 тәттіге арналған қасық пен шанышқы, 2қол орамал.
Бал айын тойлаушыларға арналған жеміс пен ыдыс ... 2 ... ... ... Top Vip. Мұз ... ... French ақ шарап B&G Chablis,
French шампан Moet & Chandon, French ... ... Charton Rouge, арақ Russian ... джин Gordons, виски J&B rare and Chivas Regal 12 years, ... Hennesy V.S.O.P, ... ... 1 ақ ... ... ... ... шарапқа арналған бокал, 1 шарап бокалы, 4 қол орамал, шарап пен шампанға ... ...

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің қалыптасуы және болашағы. ЖШС «ОТЫРАР»қонақ үйі63 бет
Каспий маңы ойпатының тұзды күмбезді құрылымдары35 бет
Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері48 бет
Қазақстан тарихы жоғары және арнаулы орта оқу орындарына арналған оқулық440 бет
Алматы қаласындағы қонақ үй бизнесінің жағдайына анализ7 бет
Орта және шағын қонақ үй бизнесіндегі басқару жүйесін жетілдіру96 бет
Туристік бизнес жүйесіндегі қонақ үй бизнесі97 бет
Қазақстан Республикасындағы қонақ үй бизнесінің дамуын талдау39 бет
Қонақ үй бизнесі17 бет
Қонақ үй бизнесі жайлы57 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь