Сарқын судың тазалауы ( жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы )

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1 Жүн жуу кезіндегі лас судың физико.химиялық негізгі қасиеттері
1.2 Сарқын су тазалау әдістерінің талдауы
1.3 Текес ауылының жүнді алғашқы өндеу фабрикасында өңдіріс
технологиясы су шаруашылығының жағдайы
1.3.1 Су шаруашылық жағдайының сипаттамасы

2 НУСҚАУЛАР БОЙЫНША ҒИМАРАТТАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРІ
2.1 Жүннің алғашқы өңдеу фабрикасының лас суларын тазалауының технологиялық жүйесін салыстыру
2.2 Механикалық тазалау үймереттері
2.3 Анаэробты.аэробты тәсілі бойынша толық екі сатылы тазалау
2.3.1 Көлдеңен тұңдырғыштың есебі
2.3.2 Метантенк есебі

3 ТАҢДАЛҒАН НҰСҚАУ БОЙЫНША ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕП
3.1 Сарқын сулардың шығының анықтау
3.2 Қажетті тазалаудың дәрежесін анықтау
3.3 Лас су тазалау ғимараттарының есебі
3.3.1 Қабылдау камерасы
3.3.2 Диск түрді механикалық беттік аэратор
3.3.3 Тұнба алаңдары
3.3.4 Хлор сатуратордың есебі
3.4 Гидравликалық есеп
3.5 ЖАӨ фабрикаларының сарқын су тұңбаларын қайта пайдалану

4 САЛЫСТЫРУ НҰСҚАУЛАРЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ
БАҒАЛАУ
4.1 Нускауларды технио.экономикалық салыстыру
4.1.1 Жоба шешімінің салыстыратын нұсқаулардың инвестицияларын
анықтау
4.1.2 Эксплуатация шығынының есебі
4.2 Жоба шешімдердің нұсқауларды салыстыру
4.3 Өңдірістің залалсыздық талдау
4.4 Таңдалған нұсқауларды талдау
4.5 Технико.экономикалық көрсеткіштер

5 ҚҰРЫЛЫС.ЖИНАҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ
5.1 Тазалау ғимараттар құрылыс алаңының есебі
5.1.1 Құрылыстың сумен және элетр энергиясымен қамтамасыз ету
5.1.2 Уақытша үймереттер
5.1.3 Қойма және алаң есебі
5.1.4 Учаскені жобалау кезіндегі және котловандарды өңдеу жер
жұмыстардың есебі
5.1.5 Жинақтау механизмдердің құрылысы және таңдаудың ерекшелітері
5.1.6 Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу

6 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ
6.1 Потенциялды қауіпті және ЖАӨ фабрикаларында зиянды өңдіріс факторларын талдау
6.1.1 Құрылыс жұмыстары өңдірісі кезіндегі қауіпсіздік техникасы
6.1.2 Электр қауіпсіздік
6.1.3 Өрт сөндіру қауіпсіздігі
6.1.4 Өңдірістік жарықтандыру
6.2 Еңбек қауіпсіздігінің және жұмыс шарттарының жақсарудың
инженерлік есептер
6.2.2 Жасанды жарықтанудың есебі
6.3 Қоршаған ортаны қорғау

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы ( ЖАӨ фабрикасы ) жеңіл өнеркәсіпке жатады, басқа өңдірістермен салыстырғанда ЖАӨ фабрикаларының сарқын сулары ең лас болып келеді.
Тоқыма өңдірісіне қарағанда қалқыма заттардың концентрациясы және ОБҚ көрсеткіштері бірнеше жүз есе асып түседі. ЖАӨ фабрикасында су жүн жуу үшін қолданады.
Сарқын судың негізгі ластаушысы жүн майлары, механикалық қоспалар, сабын ерітінділері және СББЗ ( синтетикалық беттік-белсенді заттар ).Ластану түрі жуылатын жүнге байланысты. Сарқын судың ластанудың үлкен концентрациясы жіңішке, жартылай жіңішке меринисті жүнін жуғанда, қатты және жартылай қатты жүнді жуғанда аз ластанады.Тәулігіне өңделуі 3.2т жүн, шығыны Q=200 м3 /тәул , оның ішінде 10% тұнбаға түседі.
Бұл жобаның басты мақсаты лас судың тазалауын берілген жүйеде салыстырылады,технико-экономикалық салыстыру, ең оптималды және арзан жүені таңдау.Лас суларды тазалау кезінде пайда болатын тұнбаны қолдануды ұсынылады, бұл қазіргі кездің маңызды мәселесі болып табылады.
Таңдалған нұсқау бойынша барлық қажетті жобаның жағдайларын берілгені және технико-экономикалық салыстыру арқылы графикалық суреттеу қажет.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Яковлев С.В. Канализация. М: Стройиздат, 1980ж.
2. Яковлев С.В., Карелин Я.А. және т.б. «Очистка производственных сточных вод». М:Стройиздат, 1979ж.
3. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. және т.б. «Примеры расчетов канализационных сооружений». М: Стройиздат, 1987ж.
4. Яковлев С.В., Скирдов И.В. және т.б. «Биологическая очистка производственных сточных вод». М: Стройиздат, 1985 ж.
5. Болдырев Т.Е. «Производственные сточные воды».М: Медгеу, 1952ж.
6. Васильев Г.В. «Очистка сточных вод предприятий текстильной промышленности». М: 1976ж.
7. Терещук А.И. «Очистка сточных вод и обезвоживание осадка на фабриках первичной обработки шерсти». М: Лег.Индустрия, 1980ж.
8. «Укрупненные нормырасхода и количества сточных вод на единицу продукции для различных отраслей промышленности». М: Стройиздат, 1973ж.
9. «Укрупненные сметные нормы зданий и сооружений промышленного назначения». М:Стройиздат, 1974ж
10. Под ред. Белова И.М. «Канализация промышленных предприятий и населенных мест». М: Стройиздат, 1938ж.
11. Под ред. Самохина В.Н. «Канализация населенных мест и промпредприятий. Справочник проектировщика». М: Стройиздат,
1981ж.
12. Уваров А.П. «Экономика проектирования промышленных предприятий». Л: Стройиздат, 1990ж.
13. Баяхметов Т. «Экономика строительства». А: КазГАСА, 1995ж.
14. ЕниР. «Единые нормы и расценки на строительство, монтаж и ремонтно-строительные работы. Сб.Е2. В.1. Механизированные и ручные земляные работы». М,1988ж.

15. ЕниР. «Единые нормы и расценки на строительство, монтаж и ремонтно-строительные работы. Сб.Е9. В2. Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Наружные сети и сооружения». М, 1987ж.
16. Орлов Г.Г. «Охрана труда в строительстве». М: Высшая школа, 1984ж.
17. Князевский Б.А. «Охрана труда». М: Высшая школа.
        
        Cарқын судың тазалауы ( Жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы )
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1 Жүн жуу кезіндегі лас ... ... ... ... ... су ... ... талдауы
1.3 Текес ауылының жүнді алғашқы өндеу фабрикасында ... су ... ... Су шаруашылық жағдайының сипаттамасы
2 НУСҚАУЛАР БОЙЫНША ҒИМАРАТТАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРІ
2.1 Жүннің алғашқы өңдеу фабрикасының лас суларын тазалауының
технологиялық жүйесін салыстыру
2.2 ... ... ... ... ... ... толық екі сатылы тазалау
2.3.1 Көлдеңен тұңдырғыштың есебі
2.3.2 Метантенк есебі
3 ТАҢДАЛҒАН НҰСҚАУ БОЙЫНША ... ... ... ... ... ... ... тазалаудың дәрежесін анықтау
3.3 Лас су тазалау ғимараттарының есебі
3.3.1 Қабылдау камерасы
3.3.2 Диск түрді механикалық ... ... ... ... Хлор ... ... Гидравликалық есеп
3.5 ЖАӨ фабрикаларының сарқын су тұңбаларын қайта пайдалану
4 САЛЫСТЫРУ ... ... ... ... ... ... Жоба ... салыстыратын нұсқаулардың инвестицияларын
анықтау
4.1.2 Эксплуатация шығынының есебі
4.2 Жоба шешімдердің нұсқауларды ... ... ... ... ... ... ... Технико-экономикалық көрсеткіштер
5 ҚҰРЫЛЫС-ЖИНАҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ
5.1 Тазалау ғимараттар ... ... ... ... ... және ... энергиясымен қамтамасыз ету
5.1.2 Уақытша үймереттер
5.1.3 Қойма және алаң есебі
5.1.4 Учаскені жобалау кезіндегі және котловандарды өңдеу ... ... ... ... ... және таңдаудың ерекшелітері
5.1.6 Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу
6 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ
6.1 Потенциялды қауіпті және ЖАӨ фабрикаларында зиянды ... ... ... ... өңдірісі кезіндегі қауіпсіздік техникасы
6.1.2 Электр қауіпсіздік
6.1.3 Өрт сөндіру қауіпсіздігі
6.1.4 Өңдірістік жарықтандыру
6.2 Еңбек қауіпсіздігінің және жұмыс шарттарының жақсарудың
инженерлік ... ... ... ... ... ортаны қорғау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы ( ЖАӨ фабрикасы ) жеңіл өнеркәсіпке
жатады, ... ... ... ЖАӨ ... ... сулары
ең лас болып келеді.
Тоқыма өңдірісіне қарағанда қалқыма заттардың концентрациясы және ОБҚ
көрсеткіштері бірнеше жүз есе асып түседі. ЖАӨ ... су жүн жуу ... ... негізгі ластаушысы жүн майлары, механикалық қоспалар,
сабын ерітінділері және СББЗ ( синтетикалық беттік-белсенді заттар
).Ластану түрі жуылатын жүнге байланысты. Сарқын судың ластанудың ... ... ... ... ... жүнін жуғанда, қатты
және жартылай қатты жүнді жуғанда аз ластанады.Тәулігіне өңделуі 3.2т жүн,
шығыны Q=200 м3 /тәул , оның ... 10% ... ... ... басты мақсаты лас судың тазалауын берілген жүйеде
салыстырылады,технико-экономикалық салыстыру, ең оптималды және арзан жүені
таңдау.Лас суларды тазалау кезінде пайда ... ... ... бұл ... ... маңызды мәселесі болып табылады.
Таңдалған нұсқау бойынша барлық қажетті жобаның жағдайларын берілгені
және технико-экономикалық салыстыру арқылы графикалық суреттеу қажет.
1 ... ... Жүн жуу ... лас ... ... ... ... өңдірісінде жоғары концентрациялы жүнжуғыш лас сулары (ЖЛС)
түзіледі, сандық және сапалық ... ... ... ... ... ... сапасынан тәуелді болады, оны жуу үшін ... ... ... ... ЖЛС ... реагенттер кіреді, олардан жуатын ерітінді
дайындайды.
Қойдың өсірілген шартының және тұқымына байланысты жуылмаған жүн ... ... ... құм, ... ... және ... көң, ерекше ластану-жүнді май және тері.
Жуылған жүннің жуылмаған жүнге қатынасы пайыз бойынша және ластанудан
оташа көрсеткіш мәндері төменде келтірілген.
Жуылмаған жүн……………… ... жүн ... ... ... май ... ... қадаулы тер ……….. 10%
Механикалық қоспалар …….. 17%
Ылғал құрамы ……………… ... су ... ... ... ... бойынша берілгені 1-ші кестеде
талдап қорытылған.
Кесте 1 - ЖЛС-ластану саны кг 1т ... ... ... | ... ... ... ... |
| |Лас |Май |
| |зат | |
| | | ... | ... ... ... |
| | | ... |жіңішке | |
| ХПК |г/л |28/19 |52/36 |66/45 |80/55 |
| ОБҚ |г/л |9/9 |16/11 |23/16 |30/21 |
| ... ... |г/л |26/18 |50/34 |63/43 |66/45 ... ... ... % |50/40 |50/40 |50/40 |50/40 |
| ... ... |г/л |12/6 |23/11 |33/18 |43/20 |
| Жүн майы |г/л |2,5/5 |10/8 |20/14 |22/17 |
| ... сабын |г/л |0,8/0,6 |0,9/0,7 |2,1/1,6 |5/3,7 ... | | | | | |
| Азот ... |г/л |0,1/0,1 |0,2/0,2 |0,3/0,3 |0,5/0,5 |
|5 pH | ... ... |8-10/8-10 |
| | |0 | | | |
| ... |ºС |40/37 |40/37 |40/37 |40/37 ... - ... ... ... ... көрсеткіштер берілген.
Берілгендеріне сай ЖАӨ фабрикасының ерекше ластану фаза-дисперсиялық
жағдайы бойынша төрт топқа бөлінеді.
Қаттыдисперсиялық ... ... ... ... ... құм
бөлшектері, сазбалшық, топырақ, өсімдіктер, көң, жүн талшықтары. Барлық
ластанудың ... жүн ... ... ... ол май ... ... ластан бөлінбейді. ЖЛС суспензиясында еркін жүрген жүн
майының бейтарап бөлшектері, РТ-ОНС 4 типті ... ... ... бөлшектің өлшемі 10-7 м, және бөлшектердің
өлшемдері 5·10-5 м–тен асса, ... ... γ > ... болса
бөлшектер жай тұңдыру ... ... ... ал ... алаңда
бөлшектер ірілігі 3*106м бөліне алады.
Солай барлық бірінші топтың қатты дисперсиялы механикалық қоспалары
тұңдырғышта бөліне алады, ... ... ... ... суда жуып ... ... ... мүмкін. Жалпы ластану
санынан Бірінші ... ... ... 75% -дан ... ... жоғарымолекулалық ерітінділер және күл кіреді.Кейбір
бөлшектердің өлшемдері 10-7-10-8 тар аралықта орналасқан. Мұндай күйде ... ... және ... ... ... ... жүн ... өнімдері кіреді. Бұл ластың ерекшеліктері құмұстағыш,
тұңдырғыш, гидроциклон және ... ... ... ... ... ... механикалық тұңдыру процестері әсер етпейді.
Сазбалшықты заттар сарқын сұйықтыққа тұрақты қою-қоңыр түс ... ... ЖЛС- ті ... ... ... ... ... бұл заттардың жуғыш ерітінділерде қатысуы жүн жуу кезінде ... ... ... ... ... және тұрақты қаттылық кезінде
сапалығы төмендейді. Бұл топтың ластануына, ... ... ... ... ... сабын, аминқышқылдар, жүнтерінің органикалық қышқылдары,
СПАВ-тар кіреді, дисперсиясы 10-8-109м молекулалық еітінділер құрылады. Бұл
топтың ... ... ... жуу ... ... жасайды. Қалған
реагенттер СПАВ және сабын өздері негізгі жуғыш құрал болады.
Соданың қатысуымен органикалық ... ... ... ... ... дисперсиясы 10-9-10-10м ионды ерітінді құратын заттар
кіреді: фосфат,хлоридтер, ... ... ... және жуу ... ... ... - сода, сульфаттар, хлоридтер, бөлек түсіп
немесе жуу құралының ... ... ... мысалы, анионды СПАВ-ты
қолдануымен жүн жуу кезіндегі сульфаттар, олар ... ... ... ... төртінші топтың барлығы дерлік компоненттері иондар, құрылатын
ерітінділер — жуу процесіне жағдай жасайды.
Физико-дисперсті күйдегі физико-химиялық ... ... ... кешенді немесе айналмайтын жүйелерді еңгізгенде екінші, үшінші
және төртінші топтың құрамы өсе ... Бұл ... ... ... ... көрсетеді,ал олардың құрамы айқын шекке дейін
өседі. 3- ... ... ... заттың концентрациясына тәуелді болатын ЖЛС
суспензиясының тазалауының ұсынылатын процесстері келтірілген.
Кесте 3 - ЖЛС суспензиясын өңдеу ... ... ... ... ... ... ... процестері |
|Мсоң | |
|0 - 0,01 |Тез сүзу ... - 0,05 ... ... ... |
| ... тазалау ... - 0,20 ... ... ... - 0,40 ... ... - 1 ... ... ... жуу ... кезінде жуылатын ерітінді суына барлық лас ... ең ... ... ... ... ... ... 5% ) алдын ала
сілкілейтін машнеде бөлінеді. ЖЛС ластануының ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін, жүн жуу
процессі, ... ... ... ... ... тарату кезінде
,ықтималдық заңы бойынша жуылғаннан кейін ластану концентрациясы ... = ... G - 1т ... ... ... салыстырмалы саны;
g0- 1т жуылған жүнге судың салыстырмалы шығыны.
Егер G-ді бірге теңестірсек, ластың концентрациясы С су ... g ... ... ... ; ... су ... және ... концентрациясының арақатынасын (3)
формуласы бойынша бақылауға болады.
ЖАӨ ... ... ... ... кермектілік және
темірдің су құрамындағы ... ... ... ... ақырғы сапасын негізінен осы көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... суда 2,5 мг-экв/л
темір – 0,5мг/л , ал берілгені бойынша, ... ... ... ... ... ... ... тұтынудың технологиялық процессіне байланысты, пайда болған сарқын
су инертті, тұрақты және тұрақсыз, улы ... ... ... ... жағдайына кері әсерін тигізеді.
1.2 Сарқын су тазалау ... ... ... ... сарқын сулары жоғары концентрациялы
категорияларға жатады. Сарқын судың ластануы көпкомпонентті, өйткені оның
құрамында жүн ... ... ... ... ... бар.
Технологияда жүн жуу кезінде әртүрлі жуғыш заттарды қолдану екі түрлі
сарқын су құрылды құрамы бойынша ажыратылады: ... және СПАВ ... ... ... ... ... суының, тазалау әдістерін өңдеуге қажет етті.
ЖЛС тазалау көп тараған түрлері – ... ... ... және ... ... құрамы мен саны ЖАӨ фабрикасының ЖЛС –на ... қой ... оны ... және ... ... және ... байланысты, осыған орай ЖЛС өңдеу технологиясы әр ... ... ... ... ... тек ЖЛС –на ғана ... ... СПАВ ... массалы қатынастарға әртүрлі реагенттерге
синергиялық қоспа қолданады.ЖАӨ Бор ... және ... ... ... ... технологиялық жүйесін қолданады,бұл жерде ЖЛС
майұстағыш, құмұстағыш, талшықұстағыштан кейін ... ... ... тұңдыру биотоғанына барады.
Тоған ға жіберудің алдында сарқын суға – хлорлы магний, магни сульфаты
және хлорлы кальций, ... ... – алты ... ... ... ... тұңбаға СПАВ пен аралас реагент, реагент қоспалары, олардың
саны 2-ден 7г 1кг ... ... ... ... улы, ауыл- шаруашылық
мақсаттарға пайдалану мүмкін емес, сондықтан термиялық өңдеумен ... ... ... ЖЛС ЖАӨ ... ... тазалаудан кейін Ролава өзеніне ағызылады.
Джилангада (Австралия) тәжірибелі ... ... ... ... ... қысыммен суық уайт-спирит ерітіндісіне, кейін суық ... ... ... Май, лас және ... заттар өте тез кетіріледі.
Сабын және сумен жуғанға қарағанда ... ... жүн ... баяу ... ... тазалау рационалды тәсілдерін, үлкен көлемді ғылыми және
тәжірибелі зерттеулерді Ресей және Украинада:ФГУП,НИИВодГео, ОАО ... ... ... ... орталықтарда жүргізген.
Харьков ЖАӨ фабрикасында ... жүн ... ... ... ... жүргізілді. Өңдіріс суларын, мұндай
тазалау тәсілдерінің айырмашылығы, бірінші екі барка сарқын суларының өте
майлы ... ... ... ... ... кейін және құрамында жүн майы 4-5 г/л азмайлы ... ... ... ... қала ... ағызылады. Сонымен бірге күкірт
қышқылының шығының орташа мәні 12,62 г/л-ден тұрады.
Тәжірибемен анықталған, көрсетілген 60-70% ... ... ... ... ... 30-40% -тін қышқылдауға шығындалған.
Канализацияға майсызданған суларды тастау алдында ... осы ... және ... барка шаюлы суларының сілтілерімен
жартылай араласумен орындалады.
Тәжірибе көрсеткендей ағындының майсыздану дәрежесі оның концентрация
және температурасына байланысты. ... ... ... ... ала лас ... 40-500С ... ... кезде жүн майының
тұну процессі анағұрлым толық өтеді.
ЖАӨ фабрикасының сабын-содалы ЖЛС-рын өңдеудің ең көп ... ... ... ... ... МГСИ-да сатылы биохимиялық сарқын суларының
тазалауының үйлесімді жүйесін жасау мақсатымен зерттеулер ... ... және ... ... ... ... ... тазалау кезінде өңделген әдіс арқылы тазалау
сатысының саны қысқару мүмкіншілігін тұғызды, сонымен қатар ... ... ... ... ... жасады.
Зерттеуден өткен және талданған төрт ең мүмкін жүйелердің жұмыс
параметрлері қарастырылады, каскадты, биологиялық ... ... ... ... ... 2:2:1; 3:1:1; 3:2 ... ... тазалауға, тікелей аэробты үш сатылы тазалауы бар биологиялық
өңдеу, аэротенк-араластырғыштың ... ... ... ... ... ... зерттеулерінің негізінде сарқын су өңдеуінің ... ... ... анаэробты – аэробты процесінің екі
сатылы метантенкте, аэротенктің және оның үйлесуінің екі сатылы процесте.
Омск және ... ЖАӨ ... ... ... екі ... ... қолданады. Берілген жүйе суды қайта пайдалануды
қарастырмайды.
Алдын ала ... соң ... ... ... ... ЖЛС тұңдырғыштарында анаэробты шарттарда өңдеу бірінші ... ... ... ... ... ... ... лас
су қалалық канализация жүйесіне немесе суқоймаға тасталуы ықтимал.
Сабын-содалы ЖЛС тазалау келесі түрде өтеді: ХПК 40-20 г/л-ден 11-10
г/л-ге ... ... ... ... 25-20 г/л-ден 15-12 г/л-ге дейін.
Сабын – содалы ЖЛС ... ... ... ... ... ... , ... (Қазақстан), Тоқмақта (Қырғызстан),Чернигове
(Украина) ЖАӨ өңдірістерінде жұмыс істейді.
Екі сатылы аэробты ЖЛС ... ВНИИ ... –да ... ... ... ... су аэробты – араластырғышқа бірінші сатылы –
екінші тұңдырғышқа ... одан ... ... ... – үшінші
тұңдырғышқа келеді.
Лас судың құрамының ... ... ... ... ... ... ... экономиялық көрсеткіштер келесідей жүйені ұсынады:
- ЖЛС тазалау үшін, құрамында СПАВ бар, екі ... ... ең ... ...... ... суларға екі сатылы метатенктерде
анаэробты – ... ... ... ... аэротенктерде биологиялық тазалаудың бірнеше нұсқаулары МГСУ-да
жасалды, аэротенк-араластырғышта сұйықфазалы қышқылдандыру процесінен кейін
және электрофлотациялау ... ... ... араластыру және
араластырмау.
Мүмкіндігінше шектік концентрация (МШК) анионбелсенді СПАВ су қойма
суларында ... ... ... СПАВ ... ... биологиялық тазалауға келіп түсетін,
нормативті ... сай: ... үшін ... ... ... ... күшіне сай СПАВ ЖЛС сарқын суларын
ашық суқоймаларға тастау көрсеткіштері бойынша тазалау ... ... ... ... ... ... ... қышқылдануы және
суқома суларында ыдырауы: теориялық және ыдырау уақыты концентрациясына
0,5мг/л 36 және одан көп ... ... ... НП-3 ... ... 17,8% құрайды, НП – 1-ге бұл берілгндер ... ... 75 ... ... ... сульфонолы үшін 9,4 % және ... ... және ... ұсынған әдісі ерекше орын
алады, НП-1 сульфонолын жұғанға пайдаланатын ЖАӨ ЖЛС – та ... ... ... ... ... екі ... бөлінген. 1және2
баркаларынан лас су талшық ұстағыщ, майұстағыштан өткеннен кейін жиналатын
резервурына келген. 3-ші және 4-ші ... ... су сол ... , ... ... ... тұңдырғыштарынан және биотоғаннан өткен.
Тұңдырғыштың арасынан араластырғыш арқылы коагулянт, алюминий сульфаты және
әк сүті еңгізіледі. НП-1 ... ... ... ... ... ... отырған, таза сұйық 43-80мг/л құрап отырған, тазалау
әсері 75-90% .
Сарқын судың құрамында май келесі өңдеуден ... ... ... ... ... ... ... өлшенген заттың саны 200мг/л-
дің шамасында ... ... ... ... ... ... ... алюминаттың саны қайта есептегенде НП-1 сульфонол ақырғы
құрамы 240-720 мг/л болғанда аллюминий саны 80-100мг/л-ден ... ... ... ... ... саны ... ... тазалау сапасын
жақсартпады.
Сарқын суынан ПАВ-тың кетіру дәрежесінің өзгеруі (75-90%) сарқын су
құрамында майдың болуымен түсіндіріледі. Зертханалық ... ... ... ... ... арақатынасы сарқын суда 0,5-
тен төмен болмауы тиіс.
Физико-чимиялық тазалау тәсілінің, соның ішінде ... ... ... ... ... бар.
- Артықшықтарының ішінде:
- ... ... ... Тазалау ғимараттарының ауданының азаюі;
- ... ... лас ... ... ... pH ... аз өзгеруі;
- тұңбаның аз ... ... ... сасық иістің кетуі;
- улы заттар әсеріне тазалау ... ... ... ... бәріне мәлім тәсілі, сасық иісті
кетіру, су татымын озон және хлор арқылы кетіреді. Бірақ Ресей, ... ... ... ... ... заттарға қышқылдардың әрекеті,
озон сияқты күшті қышқылдың қолдануы сенімді санитарлы су ... ... ... болмайды. Қышқылдардың органиклық заттарға қолдануы
соңғылары олармен қатынасқа түсіп, басқа қосылыстар ... ... ... ... ейбір заттар суға дәм, түс және жаман иіс береді.
Қышқылдандыру әдісінің тағы бір жағымсыз жағы лас ... ... ... тек дәл ... ... ... ... соғады.
1.3 Текес ауылының жүнді алғашқы ... ... ... су шаруашылығының жағдайы
Жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы ― ТОО Куат ЛТД― Алматы олысы Раиымбек
ауданының орталығынан ... ... 90 км – де ... ... ауылы
Нарынқолдан км, ал Алматы қаласынан 320 км арақашықтықа орналасқан.
Фабриканың өңдіріс корпусы ғимарат және ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Жуу сызығы бөлек ғимаратта орнласқан оның ... 112*24 м, ... ... және ... ... ... ағынымен
жабдықталған. Ғимараттың бұл бөлігінде жуылған жүннің прессі, зертхана,
қалдықтардың май ... ... ... ... ... ... механикалық зауытында SP-1 жуғыш
машнесінің сызбалары бойынша шығарылған, 1994 жылы ... ... ... ... сода және ... ... ... (сыйымдылықта) жуғыш бағыт жүн жуғыш үздіксіз өңдіріс процесін
құрастырады, әр баркада жоғарғы сығу біліктері ... ... ... ... бу ... ... Бағыттың өнімділігі 300кг/сағ
жуылған жүн. Бұл бөлмеде 100 тонна жуылған жүн ... ... ... ... ... ... ... маусым – қыркүйек жыл сайын өтеді. 50-70 кг – дық
түкпен жүн арнайы учаскіге келіп түседі, ол ... ... ... ... бағаланады. Кейін қабылданған жүн сыныптау ... ... және ... ала ірі заттардан тазаланады. Ал ... ... ... ... ... жүннің үлкен кесектерінен кішірек және тығыздығы
аздарға бөледі, жуғыш ... ... ... ... жағдай жасайды,
жүннің бар массасына біркелкі жууын ... ... ... ... ... ... қопсытылған жүн жұлымдары
қағылады. Жүннен әлсіз ... ... ... ... Алдын ала
дайындықтан кейін жүн жуғышқа түседі.
Жүн жуу SP-1 агрегатында өтеді. Бірінші жүн жуғыш ... ... ... жүн ... ... ... (майтерісі және т.б) ары өңделу үшін сепараторланып
және қоймаланады. Жуылған жүн сығу біліктерінен өтеді, кептіру ... сол ... ... Дайын өнім қоймасына келіп түседі. Дайын ... жүн ... ... ... ... ... ... бойынша байламдарға пресстеледі және таңбаланады.
Шамамен 22% жуылған жүн пима- киіз өнімдері үшін ... ... ... 20 т, пима – 130 мың дана, ... үй – 500 ... Бұл ... түрі ... лас суды ... сабын қайнату учаскесі орнатылған. Сабын шығару үшін
техникалық майды, ... ... ... және ... әртүрлі қоспалар: сілті (2-3%), натрий көмірқышқылын (10%), калий
көмірқышқылын (4-5%) пайдаланады. Бейтараптандыру ... ... май ... (C17H35COOH) шайылынуынан қышқыл май тұздары пайда
болады, олар ... ... ... ... ... ... саны 30 ... құрайды.
Щикізаттың негізгі жабдықтаушылары қой өсіретін Алматы аудандары,
Жамбыл және Шығыс ... ... ... ... Фабрика өңдіріс
қажеттіліктері үшін жартылайқаттыжүнді және қаттыжүнді тұқымды қойларынан
таза табиғи жүнді ... ... ... 2000 т-ға ... ... таза жүн ... ... және Батыс Еуропаға өткізіледі.
Жуылған жүннің өңдірісі кезінде өнім ... 51-52% ... ... ... ... ... қалдығы болып қалады.
1.3.1 Су шаруашылық жағдайының сипаттамасы
Кәсіпорынды сумен қамтамасыз ету үшін үстіңгі су ... ... және ... ... ... ашық су қоймаларға
тасталмайды.
Cу мен қамыту бұлағы территориясында өз ... Су ... ... ... ... жасалған санитарлы күзет
аймағы жасалған. Үймеретте хлорлау құрылымы құрастырылған, хлор ерітіндісін
беру сорғышымен арын құбырына ... ... ... 150 м. ... ... 4,2 ... рұқсат етілген көлем табысы13000 м3/жыл. ЭЦВ6-
60-45 сорғышымен скважинадағы су сиымдылығы25 м және 12 м ... ... ... ... ... құралдарынан өтіп, өңдіріс және
жұмысшылардың сушаруашылық қажеттіліктеріне ... асты ... суы ... ... 0,1-0,3 ... келетін судың химиялық талдауы:
pH ... ... ... -90 ... -260 ... ... ... -6,5 ... -0,03 ... -0,1 ... ... ... - ... ... -150 ... бөлек-бөлек өңдірісті, шаруашылық – тұрмыстық және жауын-
шашын суының канализация жүйелері жұмыс істеді.
Өңдіріс лас суының құрылуы ... жүн ... ... ... ... су ... және ... жүйелерімен, науа және
тхенологиялық құрылымдарынан, санитарлы құралдардан сарқын суларды әкету
(сурет 2). Ішкі су өткізу диаметрі 15-50 мм ... ... ... ...... ... жабдықталған.
Лас судың ағындысы жуғыш ванналарынан қиылысы 1,5*1,0м ағынды каналға
тасталады, ол алты жуғыш ванналарының астында орналасқан.
Ағынды каналдан ... 0,5*1,0 м екі ... лас ... ... әкетіледі. Науа ұзындығының үш нүктесінде диаметрі 6 мм металлды
шыбық ретінде жүнұстағыш орналасқан, шыбық арасының тесік : 1-шісінде -2 ... ... ... 1 см- 2-сінде; 0,5 см -3-ісінде. Жүнұстағыштың тістері
ластану шамасы бойынша тазаланады. Өңдіріс корпусынан канализация шығысында
майға екі ... ... ... май күн ... ... құралдардан шаруашылық – тұрмыс лас ағынды канализация су
құбырынан сорғыш ... ... ... әкелінеді. Бекет «ГНОМ»
өнімділігі 16м3/сағ сорғышымен ... ... су ... ... 800 м ... ... ғимараттарына жеткізіледі. Жауын – шашын
сулары ғимарат шатырларынан және үймереттерден алаң ... ... ... ... ... ... кейін жер бедеріне
апарылады.
ЖАӨ фабрикасының өңдіріс корпусының ішкі ... ... 4- ... ... ... ... фабрикадан 800 м арақашықтықта
орнласқан, 1200 м ... 1500 м ... ... Тазалау ғимараттарына
малдың және бөтен адамдардың кіруі мүмкін емес және ... ... ... жоқ. ... ... : үйлестіру- қабылдау ... ... – 1; ... ... ...... -2; ... лас сулары жүн жуудан пайда болады. ... әр ... ... жүнді жуады. Бірінші ваннада жүн суланады және ... ... ... ... Алғашқы бірінші (1-4) ванналарда жүн
арнайы жуғыш құралдармен жуылады, қалған екі (5-6) соңғы жүнді жуып ... 1.1- ... ... ішкі торлар және өңдіріс корпусының су
әкету схемасы
Өңдіріс лас ... ... ... 53,84 м3, шаруашылық – тұрмыстық –
3,8 м3. Өңдіріс сарқын сулардың негізгі ... - ... ... ... ... қалдық концентрациясы. Сарқын судың тазалануы
физико-химиялық тәсілмен, келесі жүйесі бойынша ... ... ... ... алюминий коагуляция арқылы және коагулянған тұңбамен судан
кетіріледі. Органикалық заттар ... ... ... ... ... ... олардың негізінде жуғыш құралдар ... ... ... ... ... кетіру. Ақырғы таза
ластарды тазарту қүн сәулесінің және ауа әсерімен тоған – ... ... ... ... жүйесі 3- ші суретте келтірілген.
Сарқын суларды тазалаудың негізгі процестері, канализация сорғыш
бекетінің ... ... ... ... ... алюминий
шоғырланған ерітіндісін 50-70 мг/л есебінен лас суға беріледі. Осы мөлшер 5-
6% 50-60 мг ... ... ... ... ... ... ласты сору арқылы сорғыштың ... ... ... ... реагенттермен толық араласуын қамтамасыз етеді.
Қабылдау камерасында заттың теріс зарядталған бөлшегінің алюминидің оң
зарядталған иондар арасында әрекеттесу реакциясы өтеді. Реагент ... ... ... сақтау үшін қолданады.
Тұңдырғышта жапалақ пайда болу және ... ... ... өтіп ... ... ластың алынуы жұмыс күннің аяғында болуы ... ... ... ... тасталған судың бар ... ... ... ... және тұну бірыңғай қою жапалақ бұлтының
түрінде болады. Коагулянт мөлшерінің аз ... ... ... түсуінің есебінде ластың жоғарғы температурасы кезінде ... ... ... ... ... тұңдырғыштан алынуы периодты түрде
2-3 рет шығыс құбырының, ... ... су ... ... ... ... түрінде ... ... ... 2*3 м және ... 1,0 м екі ... ... Шикі
тұңба 98% ылғалдылығымен карталада кептіріледі, кейін құрғақ тұңба
алаңдардан ... ... ... ... ... ... ... лас судың ақырғы тазалануы биотоғандарда өтеді (құрғақ қалдық
бойынша 15 мг/л –ге ... ... ... ... ... саны 3
тоған, жерде орналасқан. Әр тоғанның сиымдылығы 7-8 мың м3 ... ... ... ... жасанды негіздемесі болады. Дренажды су
дренажды құдықта жиналады және тоған – жинағышқа тартып ... ... ... ... ... тазалау ғимараттарының кешенімен, ластың
ашық ... ... ... ... ... ... лас суының бір
жылдық шығынын жинауға мүмкіндік береді. Жер асты сулары ластан, сазбалшық
түбінің және тоған ... ... ... құрылғысы арқылы
қорғалады.
Келешекте тоғандардан кейінгі тазаланған өңдіріс суларын, су сүйгіш
тұқымы ағаштарды суаруға ... ... ... кейбіреулері қазақ
үйлерді даярлауға жұмсалады. 4 және 5-ші кестелерде өңдіріс лас суларының
және тазалау ... ... ... ... ... ... ... қалдықтың санының көптігінің (шамамен
3 г/л ) және органикалық заттармен ... мг/л ... ... ... үшін су ... тұнады, органикалық заттар
хлормен қышқылданады. Тұңбаның тұнуы көлдеңен тұңдырғыштарда өтеді, ол
жерде құрғақ ... ... ... ... және ... заттардың
бөлігі де түседі. Тұңдырғыштардан кейін лас ... ... 50-100 мг /л ... -25 мг/л ... ... екі тоған –жинағышқа сиымдылықтары 7-8
мың м3, әр ... ... және таза ... ... арналған.
Тұңдырғыштардан кейінгі толық кепкен тұңба, оттық қазандықтарында жанады.
Кесте 4 - ЖАӨ фабрикаларының өңдірістік лас сулардың мінездемесі
|СВ ... ... ... |Код ... ... ... ... ... ... , ... | ... мг/л | | |ен ПДС, |ң ... ... ... | | | | ... ... |
|көрсеткішінің тізімі және | | | | | ... ... ... | | | | | | |
| | ... ... |
| | ... |Орташа концентрация|Орташа концентрация|
| | | |ая | | | |
| | | | | ... ... |
| | | | ... |код ... |
| | | | | | |мг/л |
| | | | ... ... | | |
| | | | | |дық | | ... |21 |4,95 |24 |22 |52 |75 |4900 |
2. ... ... ... ... ... ... ... тұнба алаңдарын пайдаланамыз. 70-80% -дан аспайтын тұнба кептіріледі.
Тұнған лай судың саны ... ... ... ... 30-50%
сулансыздандырылған тұнбадан қабылдаймыз. Лай судан қосымша ласты өлшенген
заттар бойынша 1000-2000 мг/л; ОБҚтол=1000-1500 мг/л.
Карта өлшемін және ... ... шығу сан, ... ... ... және құю ... ... ... ... байланысты.93-95% ылғалдылығымен тұнба құюлуы 20-25
м құрайды. Тұнба алаңының 80% қыстық мұздатқышқы қолданады, қалғаны ... ... ... ... ... ... ... ұақтығын
-10°C-ден төмен ауа температурасының орташа тәуліктік күн санына байланысты
аламыз , 113 ... ... ... биіктігінен төмен мұздатылғанның
қалындығын 0,1 м ... . ... ... ... бөлу түбі мұздатқыштың
горизонтынан жоғары болуы тиіс.
Табиғи негізінде тұнба алаңдарын қабылдаймыз. ... саны n=2, ... 10х30 м, ... ... (тұнба түсу терңдігі) 0,7-1 м, қорғау
білігінің биіктігі тұнба түсу есептік ... 0,3 м ... ... ... ... ені ... 0,7 м, оларды жөндеуге механизмдерді
қолдану кезінде 1,8 м, құбыр немесе науларды бөлу көлбеулігі 0,01.
Тұнба алаңдарының ... ... ... – шикі ... ... ... – көлемнің кішіреюі немесе ашу кезіндегі ыдырауы , а=2,
Wос=55% b=1,кезінде,
b – нығыздану есебінде 95-90% ылғалдылығында b=2,
Wос=55% ... – м3 –қа 1 м2 ... ... ... және ... ... тұнба, дренажды алаңдары үшін k=3.3 м3/м2.
Мұздықтың биіктік қабаты:
hнам=(Wtk2)/Sk1=(4.4*113*0.75)/300*0.75=1.65 ...... ... көлемі, м3,
S – пайдалы алаңдардың тұнба алаңдары, 10х30 м2,
k1 – қыстық мұздатқышқа апарылатын, алаң бөлігі, k1=0.75,
k2 – қыстық сүзгіден және ... ... ... ... ... коэффициент, k2=0.75.
Тұнба алаңдарын жобалау сүзгі топырақтарында ... жөн. ... 5-8 жыл. 70-80% ... бар тұнба кептіріледі. Келесідей сақтау
қажет етпейді, өйткені тұнбаның ашып ... және ... ... Хлор ... ... ... ... хлор – реагентінің қажетті санын анықтау
және циклдің ... ... ... байланысты. Жұмыс істеу ... ... хлор – ... ... ... - ... ... ... – хлор дозасы, 0.004 мг/л,
К – белсенді хлордың реагенттегі пайыздық құрамы, хлор әгінде К=3,
Тх – циелдің ... ... ... ... ... ... есебінде хлорлау құрылғысы белсенді хлорды үздіксіз құйып
тұрады. Белсенді хлордың саны:
qхсағ=Qсағ*(Дхтұн+Х)*р/100=8.3*(0.3+0.1)*3/100=0.09 ... ... ... ... м3/сағ,
Дхтұн – Ішерлік судағы хлордың қалған құрамы, г/м3,
Х – судың хлоржұтуы Х=0.1 г/м3,
р – реагенттегі ... ... ... ... хлор әгі үшін ... хлор ... орнатқаннан кейін құбырдағы су шығынын 1
минут ағысында :
qmin=Qчас*1000/60=8.3*1000/60=138.8 л/мин.
1 Минуттағы қажеті хлор ... ... ... ... ... 1 минут ішінде хлор саны:
Wх=qxmin/Кx=1844.4/36.88=50 мл/мин,
Кх – хлор ерітіндсінің ... 2 – ден 0,1%- ға ... цикл ... хлор – ... ... істеу уақыты:
Тх=Qх/(qxсағ*24)=60/(0.09*24)=27.7 күн.
кесте 3.2 - Берілген вариант бойнша тазалау ғимараттарының құрамы
|№№ ... ... ... ... ... ... |Қабылдау камерасы| |L=1500 мм |
| | |1 |В=1000 мм |
| | | |Н=1000 мм ... ... | |L=1000 мм |
| | |2 |В=1000 мм ... ... құм | |L=10.5 м |
| ... |2 |В=0.25 м ... ... |L=3.5 м |
| ... |2 | ... |Құм ... | |L=4м |
| | |1 |В=6 м ... ... |D=5 м |
| |р, ... |1 | |
| ... | | ... ... | |L=20 м |
| ... |1 |В=3 м |
| | | |Н=1.15 м ... ... ... | |L=150 м |
| | |1 |В=40 м |
| | | |Н=3 м |
| |Жүн ... ... | ... |цех |1 | ... ... ... | |10х30 м |
| | |N=2 | |
3. ... ... ғимараттарының барлық станцияларында судың өз бетімен ағуы
үшін, әкелінетін науада беттік судың белгісі суқоймадағы су белгісінен ... жер ... биік ... ... биіктігі барлық арын жоғалтуға
жеткілікті өтем үшін, судың 1-1,5 м қор ... ... ... ... еркін ағуы үшін қамтамасыз етіледі. Тазалау ғимараттарының дұрыс
жұмыс істеуі үшін ... ... ... ... осы ... ... ... топтастыруға болады:
- бөлек ғимараттарды біріктіретін құбыр және науаларда сарқын
судың ағысы ... ... ... Суды ... ... ... тесіктердің науаларда кіріс және
шығыстарында, конструктивті және бақылау - ... ... ... ... Су ... ... ... тазалау ғимараттардағы
жоғалту.
Тазалау ғимараттарында арынның жалпы жоғалу ... ... ... ... ... арақашықтығы және әкелінетін науа
ұзындықтарына байланысты.
Үлкен тастау кезіндегі есеп үшін шығынды, ... ... ... ... – бір жұмыс күнге су шығыны, м3/см.
Qсм=66.6*1000/3600=18.5 л/сек.
Тік бұрышты науаларды қабылдаймыз b =250 мм, i=0.003, ... ... h/b=0.5, онда науа ... ... см.
1 2 3 4 5 6 ... 12 15 ... 13 ... 3- Тазалау ғимараттарында судың жүру схемасы
Кесте 3.3 - Тазалау ғимараттарындағы су ағысының арын ... ... |Шы ... |Жылд. , |1000i |Bхh |Hl |
|ток ... |ғын |ток |v, | | | |
| ... ... | | | |
| | |q, л/с|, l | | | | |
| | | |м | | | | ... ... |18.5 |10 |0.62 |0.0003 ... |
| | | | | | |5 | ... |Тор | - |1 | - | - | - |0.15 |
| |лар | | | | | | ... ... |18.5 |7 |0.62 |0.0003 ... |
| | | | | | |5 | ... ... - | 10.5 | - | - | - |0.2 |
| |ғ. | | | | | | ... ... |18.5 | 7 |0.62 |0.0003 ... |
| | | | | | |5 | ... |Тал | - |3 | - | - | - |0.3 |
| |шық | | | | | | ... |Науа |18.5 |8 |0.62 |0.0003 ... |
| | | | | | |5 | ... ... - | | - | - | - |0.3 |
| |ф | | | | | | ... ... |18.5 |7 |0.62 |0.0003 ... |
| | | | | | |5 | ... |КК | - | D=3 | - | - | - |- ... ... |- |- |- |- |- |- |
| |быр | | | | | | ... |КНС |- |D=15 |- |- |- |- ... |Көлд.тұ| - | 20 | - | - | - |0.3 |
| |нд | | | | | | ... ... |18.5 |20 |0.62 |0.0003 ... |
| | | | | | |5 | ... |Тоған | - |150 | - | - | - |- |
| |жин. | | | | | | ... |Су |- |- |- |- |- |- |
| ... | | | | | | ... ЖАӨ ... ... су ... қайта пайдалану
ЖАӨ фабрикаларынан шыққан лас су концентрациясы өте жоғары. Жіңішке
және жартылай жіңішке жүн ... лас ... кері ... ... ... сағатты тұндырудан кейін пайда болады. Өлшенген қоспалардың құрамы ... ... 23-60%, ... ... т ... ... жартылай жіңішке қой жүнін жуғанда ағынға 100-250
кг жоғары бағалы жүн майы кетеді.
Лас сулардан жүн майы ...... ... ... ... ... лас суларды жүннен және минералды ластардан тазалайды.
Көпіршікке флотация ... 90% жүн ... және 40% ... ... Келесіде көпіршік концентрациясы сепарацияға түседі. Флотация –
сепарациялы әдіс 50-60% жүн майын лас су құрамынан алып ... ... ... ... ... ... молекулярлы
қосылыстар және минералды ластары бар, ... ... ... ... ... кейінде май құрамында қоспа қалдықтары болады.
Жүннің беттік талшықтарынан алынған жүн майы кері бағытты жуудан кейін
, 40-55% жоғарғы ... ... ... және т.б.) және ... (пальмитинді, меристі, сірке су, құмырсқа және т.б. ).
ЖАӨ фабрикасында май аулау цехында техникалық майдың көрсеткіштері:
- түсі - ... ашық ... ... ... ... 940-970 ... еру ...... ... саны – ... ... ...... жану нүктесі - ... ... ... - ... ... ... - ... май құрамы – ... ... - ... қышқыл саны – ... ... бар лас ... жүн және ... ... ... ... бойымен май аулау цехына апарылады. Флотация нәтижесінде пайда
болған ... майы бар ... ... ... ... ал
пайдаланған лас сулар флотациядан кейін канализацияға кетеді. Бактан
құрамында майы бар ... ... ... ... бұл ... үш ... ... майлы (жартылай өнім), сулы және ластанған.
Майлы жартылай өнім май багыа түседі, пайдаланған лас сулар тастау ... лас ...... ... ... ... Майлы жартылай өнім енді
екінші сепараторға келіп түседі, осыдан кейін шартқа сәйкес техникалық ... ... ол ... ... өнім ... өлшеп оралады.
Техниалық жүн майы (тазаланбаған) басты түрде нәтижелі ... ... ... ... және ... бұйымдарды тасымалдау ретінде
қолданады. Жүн ... ... ... ... ... ... ... немесе кейбір техникалық эмульсияларды алу ... Және тағы бір ... ... жүн ... ... ... еркін май қышқылдарынан және минералды ластардан бөлу арқылы,
техникалық жүн майынан ... ... ... өнеркәсібінде кең
пайдаланады, ол тері күтіміне арналған ең ... және ... ... ... ... және ... дәрілерді шығару үшін қажет.
Ланолин тоқыма, полиграфиялық, былғары ... ... ... өңдіруге кең қолданылады.
4 САЛЫСТЫРУ НҰСҚАУЛАРЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ
Берілген жобада лас суларды ЖАӨ фабрикаларында физико – химиялық ... ... ... Берілген жобаны экономикалық түрде көрсету үшін
технологиялық жүйелерді ... ... ... ... ол
экономды жоба шешімі. Ал ең ... ... ... үшін технико –
экономикалық көрсеткіштерін салыстырамыз.
4.1 Нұсқауларды технико – ... ... ... ... ... ... ... нұсқауын таңдау
үшін бұл жобада технико – ... ... ...... – анаэробты тәсіл бойынша толық екі сатылы тазалау
ОБҚтол=15 мг/л, СВ – ны ... ... ... берді. Ғимараттар
құрамы : бірінші көлдеңен тұндырғыш, екі сатылы ... ... ...... ... ... құрамы: көлдеңен
бірінші тұндырғыш, қабылдау камерасы: хлор – ... ... және ... ...... Қала канализациясына тасталады.
Салыстыруды ыңғайластыру үшін талдау бойынша жүргізілген ... ... ең ... ... таңдаймыз. Сонымен келесі нұсқауларды
салыстыру 1- нұсқау үшін (аэробты – анаэробты ... ... ... екі
сатылы тазалау) және 2 нұсқау (физико – ... ... ... ... Жоба ... салыстыратын нұсқаулардың
инвестицияларын анықтау
Канализация жүйелерінің және бірінші ғимараттар бағасы лас суларды
тазалау жобаланатын технологиялық жүйелерінің ... ... ... ұсынылған әр тазалау жүйелері бойынша бекітулі
шарттармен канализация ғимараттары құрылады. ... ... ... 4.1 - ... ... ... ... шығын
|Нұсқау ... ... ... ... ... |
| | | |м ... | | | |ң |
| | | | ... |
| | | | |т.тг ... ... | 1 |L=20м, В=3 м, |1517.82 ... ... ... | |Н=1.15 м | ... ... | | | | ... сатылы | | | | ... | | | | |
| |1 және 2 ... | 1+1 |D=12.5 м, | ... ... | |V=1000 м3 | |
| ... тұндырғыш | 1 |L=31 м, | ... | | |В=3 м, | |
| | | |Н=1.5 м | |
| ... 1 ... | | | ... ... | | | ... ... 1 |D=15 м, | 3837.92 ... ... | | | |
| ... | 1 |Н=1 м, | 60 |
| | | |D=3 м | |
| ... 1+1 | |542.08 |
| ... | | | |
| ... | 1 |L=20 м, |1517.82 |
| ... | |В=3 м, | |
| | | |Н=1.15 м | |
| ... - ... | 1 |L=150 м, ... |
| | | |В=40 м, | |
| | | |Н=3 м | |
| ... 2 ... | | ... |
| ... | | | ... ... келесі құрамалардан тұрады:
К= ... – тура ...... ... – жоба ... ... ... – қапталған шығынның тұрақтысы, жапы құрылыс және монтаждар үшін
Қтұр=0,18 ... ... мына ... ... ... = 0,08 ... күрделі кірістерді тура шығын арқылы айтамыз:
К = ТШ + 0,18 * ТШ + 0,08 * ... * ТШ) = 1,1124 * ... = ... ... ... ... ... аламыз оларды
6 кесте түрінде келтіреміз :
Кесте 4.2 - Күрделі кірістерге кіретін, экономикалық көрсеткіштер
|Күрделі кірістерге | 1 ... | 2 ... ... ... | | ... | | |
| ... ... | 27407.56 | 17666.75 ... ... | 24638.22 | 15881.65 ... ... | 4434.87 | 2858.69 ... ... | 2325.84 | 1499.23 |
1 ... = ... = 24638,22 мың ... = 0,18 * ... = 2858,69 мың ... = 0,08 * (15881,65 + 2858,69) = 1499,23 мың теңге
Құрылыстың ... ... ... ... реті және ... жоба ... ... келісу және бекіту» - СН 202-81 ... ... ... және ЕРЕР ... ... ... , және бірінші және ... ... ... ... ... ... есебі
Эксплуатация шығындары – 1 жыл ішіндегі су әкету ... ... және ... ... байланысты.
Кесте 4.3 - Салыстыру нұсқауы бойынша құрылысқа объектілі ... және ... ... баға ... | |
| ... | Монтаж,|Құрылғыл|Басқа | Барлығы, |
| ... |15% |ар, |лар, ... |
| |35% | |15% |5% | ... ... |531.23 | 227.67 |638.02 |75.89 |1517.82 ... | | | | | ... 1 | 4174.02 | |5366.59 |596.28 ... ... | |1788.86 | | | ... 2 | 4174.02 |1788.86 |5366.59 |596.28 ... ... | | | | | ... ... |713.37 | 305.73 | ... |2038.22 ... ... | | | | | |
| ... 27407.56 ... 4.4 - Берілген нұсқа бойынша құрылысқа объектілі смета
|Шығын және жұмыс| ... баға , мың ... ... | |
| ... |Жұ ... ... |
| ... |мыс |р, |лар |мың.тең. |
| | ... | | |
| |35% |15% | | | |
| | | |45% |5% | |
| КНС |1343.27 |575.69 |1727.1 |191.89 |3837.92 ... |21 | 9 |27 |3 |60 ... ... |189.72 |81.31 |243.93 |27.104 |542.08 ... | | | | | ... |531.23 |227.67 |683.02 |75.89 |1517.82 ... | | | | | ... ... |4098.12 |1756.34 |526.902 |585.45 ... ... ... ... ... ... ... шығын элементтерінен құрылады:
С=Среаг+Сзп+Сэл+Ст+Сам+Св+Стр+Спр+Ск, мың ...... ...... ... төлем ақысы,
Сж – жылу энергиясының бағасы,
Сам – ароматизациялы бөлү,
Сақ – ағын құрылысына кететін шығын
Сбш– басқа шығындар,
Ск – күрделі құрылысқа кеткен ... ... сай бір ... ... ... қосымша шығындарды
есепке аламыз, жылу және ... ... ... су, бір ... ... ... ... шығын.
Негізгі салыстырмалы нұсқауда лас суларды тазалауға кеткен реагент
шығының осы жобада ескеріледі.
Бір жұмыс ... ... ... хлор-реагенттің қажетті саны мына
формула бойынша :
Qx=Qтәу*Дх*К*Тх=200*0.004*3*28=67.27 кг=67 ... ... ... ... – хлор ...... хлордың реагенттегі пайыз құрамы, хлор әгінде, К=3,
Тх – ... ... ... Тх=25-35 тәулік.
Жұмыс ұзақтығы 28 тәулік болғандықтан, онда ... ... ... ... кг ... Qх=0.85 ... т ... ... 2002 жылы 48,44 мың ... Осы ... мың ... ... шығыны электр энергиясына кететін шығынды, негізгі
нұсқау және салыстырмалы нұсқауы ... ... ... ... ... бір ... ... формуласымен
анықталады:
Сэ=Ц1*(Npi+Ц2*(Nyi*(1/сos(),теңге/жыл.
(4.7)
Ц1 – электр есептегішпен есептелген 1кВт/сағ – қа тариф, Ц1=4.58,
Npi – I ... ... ... ... ... ... ... – I электродвигателімен орнатылған қуат, кВт,
Кесте 4.5 - ... ... үшін ... ... ... ... ... ... ... , | ... |
| | |т.тг | |
|1 ... 1 | |1.2% ... |
| ... ... дайындау |358.49 ... |
|2 ... 2 | ... ... |
| |Негізгі өңдіріс қажеттілік |27407.56 ... |
| ... | | |
|3 ... 3 | |3% от гл.2 |
| ... және ... |822.23 | |
| ... ... | | |
| ... | | |
|4 ... 4 | |2% ... |
| |Энергетикалық шаруашылық |548.15 | |
| ... | | |
|5 ... 5 | ... |
| ... және ... |548.15 | |
| ... ... | | |
|6 ... 6 | |2% ... |
| ... ... және |548.15 | |
| ... | | |
|7 ... 7 | |2% ... |
| |Алаңды жақсарту және |548.15 | |
| ... | | |
| ... п.1-7 ... :| 30780.88 |
| ... 8 ... ... |461.71 |1.5%. ... |
| |мен үймереттер. | |1-7 |
|9 ... 9 | | |
| ... ... | | |
| ... ... |679.45 |2.2% |
| ... ... шығындары |46.86 ... |
| ... ... ... |308.84 |0.15% ... |
| | | |.1-8 |
| | | |1% ... |
| ... ... бойынша 9: | 1035.15 ... ... 10 | |0.9% ... ... дирекциясының шығыны |290.49 | ... ... 11 | | |
| ... ... |225.94 |0.7% ... |
| |дайындау | |.1-9 ... ... 12 | |2.5% ... |
| ... ... |806.94 |.1-9 ... 1-12 ... ... | 33601.11 ... ... ... жұмыстарға | 1680.05 |5% |
| ... | ... | | |-12 |
| ... ... ... ... |35281.16 |
| |: | |
|4 ... ... ... | 69.26 |15% ... .8 |
| | ... ... ... 4.6 - Жоба ... құрылыс құрама смета
|№ |Шығын атауы ... ... , | ... |
| | |т.тг | |
|1 ... 1 | |1.2% ... |
| ... ... дайындау |231,08 |пунктынан1-6 |
|2 ... 2 | ... ... |
| ... ... қажеттілік |17666,75 ... |
| ... | | |
|3 ... 3 | |3% от гл.2 |
| ... және жұмыс |530,00 | |
| ... ... | | |
| ... | | |
|4 ... 4 | |2% ... |
| ... шаруашылық |353.34 | |
| ... | | |
|5 ... 5 | ... |
| ... және ... |353.34 | |
| ... объектілері | | |
|6 ... 6 | |2% ... |
| ... ... және |353.34 | |
| ... | | |
|7 ... 7 | |2% ... |
| ... ... және |354.34 | |
| ... | | |
| ... п.1-7 бойынша :|19841.19 | |
| ... 8 ... ... | |1.5%. ... |
| |мен ... |297.62 |1-7 |
|9 ... 9 | | |
| ... ... | | |
| ... ... |437.97 |2.2% |
| ... ... шығындары |30.21 |бөл-нен.2-8 |
| ... ... ... |199.1 |0.15% ... |
| | | |.1-8 |
| | | |1% ... |
| ... ... бойынша 9: |667.28 ... ... 10 | |0.9% ... ... ... шығыны |187.25 | ... ... 11 | | |
| ... ... |145.64 |0.7% ... |
| ... | |.1-9 ... ... 12 | |2.5% ... |
| ... ... |520.15 |.1-9 ... 1-12 ... ... | 21659.13 ... ... ... жұмыстарға |1082.96 |5% |
| ... | ... | | |-12 |
| | ... ... ... |22742.09 |
| ... : | |
|4 ... ... сомма | 44.64 |15% ... .8 |
| | ... ... ... 4.7 - ... ... бойынша келісімді баға ақпартізімі
|Жұмыс және шығын |СМР ,35% |Құрылғы |Басқа, 5% ... ... | |лар, 60% | ... |
| ... ... баға |9592.65 ... |1370.3 | 27407.56 ... |143.89 | - | -| - ... мен | | | | ... | | | | ... |9736.54 ... |1370.3 ... ... ... | - | - |201.55 ... | | | | ... ... | | | | ... |- |- |9.18 |9.18 ... | | | | ... ақы 2.2% | - | - |30.15 |30.15 ... | | |20.27 |20.27 |
| |- |- | | ... |9938.09 ... |1429.63 |27812.6 ... ... ... | | | ... ... |149.07 |246.67 |21.44 |417.18 ... ... ... ... |1451.07 ... |
|баға: | | | | |
| ... ... ... ойламаған шығындар) |
|8.Көлік | | | | ... |- |101.57 |101.57 ... 7% | | | | ... | - | | | ... | |- |116.08 |116.08 ... 8% | | | | ... ... | - | - |58.04 |58.04 ... ... | | | | ... | | | | ... ... | | |43.53 |43.53 ... ... |- | | ... ... | | |319.22 |319.22 ... ... | - | - |25.54 |25.54 ... | | | | ... | - | - |6.38 |6.38 ... ... | | | | ... нарық: | | |351.14 |351.14 ... ... |1802.21 ... ... | | | | ... 4.8 - ... нұсқауы бойынша құрылысқа келісімді бағаның ақпартізімі
|Жұмыс және шығын |СМР ,35% ... ... 5% ... |
|атауы | |лар, 60% | ... |
| ... ... баға |6183.34 ... |883.34 ... ... |92.75 | - | - |92.75 ... мен | | | | ... | | | | ... |6276.09 ... |883.34 |17759.5 |
|3.Қыстық ... | - | - |129.9 ... | | | | ... ... | - | - |5.9 |5.9 ... | | | | ... | | | | ... ақы 2.2% | - | - |19.43 |19.43 ... | - | - |13.07 |13.07 ... |6405.99 ... |921.74 |17927.8 ... ... ... |159.00 |13.83 |268.92 ... жұмыс1.48% | | | | ... ... |6502.09 ... |935.57 ... |
|баға: | | | | |
| ... ... ... ... шығындар) |
|8.Көлік | | | | ... | | | ... 7% | |- |65.49 |65.49 ... | - | - | | ... | | |74.84 |74.84 ... 8% | | | | ... Т/а-ның | - | - | | ... ... | | |37.42 |37.42 ... | | | | ... ... | | | | ... көбеюі3%|- |- |28.06 |28.06 ... ... | | |205.81 |205.81 ... ... | - | - |16.46 |16.46 ... | | | | ... | - | - |4.12 |4.12 ... фонды | | | | ... ... | | |226.39 |226.39 ... ... |1161.96 |18423.11 |
|қ) | | | | ... ... және ... ... ... ... шығыны, лас суларды
әкетуге сорғыш станциясының шығыны мына формула бойынша:
Npi=qср*Н*t/ ... ...... ... бір ... ... л/сек,
Н – сорғыштың толық арыны, Н=20-30 м,
t - ... ... ... ... ... ... ... күн, күніне 10 сағаттан),
(с – сорғыш КПД – сы, (н=0.75,
(дв – двигатель КПД – сы, двигательдің қауты бойынша (дв=0.85.
Орнатылған қаут мына ... ... /cos (, ...... трансформаторлы қорды ескереді,
Р=1.5
К0 – коэффициент, электр жарығының жүктемесін ескереді, К0=1.05
(N – Аз кернеулі барлық жұмыс электр двигательдердің қауттар суммасы:
(N ... ... ... беру және ... кеткен элкетр энергиясының шығыны:
N=qср*Н*t/102*(н*(дв=44*20*1500/102*0.75*0.85= 132000/65.025=
= 2029.9 ... ... ... ... ... тариф бойынша, 4,83 теңге 1
кВт-қа тең.
Бір жылдық электро энергия ... ... мына ... ... ... ... ... шығынын салыстыру нұсқауы үшін
негізгі нұсқау үшінде бірдей аламыз.
Амортизация шығыны.
Амортизация шығынды халық ... ... ... ... ... ... есептейміз:
Са=Н*К,
(4.13)
Н – амортизация шығын шарттары,
К – күрделі шығын, мың теңге.
Ғимарат және үймереттерге шекті амортизация шарттары 8% ; су ... ... ... және жылу ... ... құрылғы
бөлімдеріне және амортизация шығыны 7 %. ... ... ... 8% .
1 ... үшін ... ... ... фондтарымен :
Са1=27407.56*8%=2192.6 мың теңге
Ал 2 нұсқау үшін :
Са2=17666.75*8%=1413.34 мың теңге
Өңдіріс жұмысшылардың жалақысы.
Берілген шығын бөлімінде ... ... ... және ... ақыларына кеткен шығынды анықтайды. Төлем ақы фонды негізгі және
қосымша жұмысшылар ... ... ол ... ... ... ... төлем ақының фондына негізгі және қосымша жалақы , сонымен
қатар түрлі шығын. Негізгі және ... ... ... ... арқылы есептеледі.
Кесте 4.9 - 1 нұсқау үшін ... ... ... ... ... ... ... |Тариф, |Бір айлық |Бір ... |
| ... |мың ... ... ... | ... ... |мың.теңге |
|Көлдеңен тұндырғыштың | | | | ... |1 |29.25 |29.25 |351 ... ... |1 |29.25 |29.25 |351 ... |2 |28.47 |56.94 |683.28 ... ... | | | | ... |2 |20.5 |41 |492 ... ... ... 4.10 - 2 нұсқау үшін жұмысшылар төлем ақы фондын ... ... ... саны ... мың |Бір ... |Бір ... |
| | ... |т/а, мың тг |т/а мың тг ... | 1 |30.57 |30.57 |366.84 ... | | | | ... |1 |28.47 |28.47 |341.64 ... | | | ... | | | | ... | | | | ... |1 |29.25 |29.25 |351 ... | | | | ... | 1 |28.47 |28.47 |341.64 ... | | | | ... ... ... ... ... ... 1 ... үшін:
Түнгі жұмыс уақыты 15 %:
0.15*1877.28=281.592 мың теңге
Демалыс және мейрам күндер 15 %:
0.15*1877.28=281.592 мың теңге
Қосымша төлем ақы 8%:
0.08*1877.28=150.18 мың теңге
Жалақының 1 ... үшін ... ... ... мың ... мың ... мың теңге
Жалақының 2 нұсқау үшін жалпы фонды:
Сзп= 1401.12+210.168+210.168+112.08=1933.55 мың теңге
Жалпы эксплуатация шығын.
Берілген бөлімге келесідей ... ... ... ... бөліп шығару;
- жөндеуге бөліп шығару.
1 нұсқау үшін ... ... ... мың ... мың ... ... мың ... жалпы эксплуатация шығынды 2 нұсқау үшін :
Ссоц=0.1*Сзп=1933.53*0.1=193.35 мың теңге
Стк=1%(К=17666.75*0.01=176.67 мың теңге
Со.э.=Ссоц+Стк=176.67+193.35=370.02 мың теңге
Бір жылдық эксплуатация шығыны.
Бір жылдық эксплуатация ... ... ... ... ... өңдіріс жұмысшыларына жалақы шығыны және жалпы ... мың ... ... ... ... 1 ... үшін:
Э1=9804.4+2192.6+2590.644+533.14=15120.78 мың теңге
Бір жылдық эксплуатация шығындары 2 нұсқау ... мың ... м3 суды ... өзіндік құны, бір жылдық эксплуатация ... ... су ... әр ... ...... судың шығыны, м3/жыл
Суды тазалау 1 нұсқау бойынша өзіндік құны:
С1=15120.78/200*356=0.22 ... ... 4.11 - Бір ... ... ... ... ... нұсқауы |Базалы нұсқау (2 |
| ... ... ... | - | 41.17 ... | 9804.4 | 9804.4 ... | 2192.6 | 1413.34 ... ... ... 2590.644 | 1933.55 ... эксплуатация шығындар | 533.14 | 370.02 ... | 15120.78 | 13562.16 |
1. Жоба ... ... салыстыру
Жоба шешімдердің экономикалық бағасы екі кезеңнен тұрады:
1 кезең – жылдық және толық келтірілген шығындарды есептеу;
2 кезең – ... ... ... және технико –
экономикалық есептеу.
Жоба шешімінің нұсқауы бойынша келтірілген жылдық есеп мына ... ... – жоба ... ... ... ... ... – нәтижелік шартты коэффициент, Ен=0.12,
Сi – ... ... ... шығындар)
1 нұсқау үшін келтірілген жылдық шығындар:
П1=15120.78+0.12*27407.56=18409.68 мың теңге
1 нұсқау үшін келтірілген жылдық ... мың ... ... ... ... ... ... өтімділіктің шарт
мерзімі мына формуласы бойынша:
Пi=Кi+Сi*Тн,
(4.17)
Тн – өтімділіктің шарт мерзімі, 1/Ен=1/0.12=8.33
Салыстырмалы нұсқау ... П1 және ... ... ... П2 ... ... ... анықтау:
Т = К/Б - С = ...... ... ... ... ... – 1 м3 су бағасы,
Qжыл – жылдық су шығыны.
П=Qгод*/Б=71200*10.82=770384 ... ... су ... ... ... ... бірдей және
өзіндік бағасы 10,82 теңге болған кезде анықталады.
Салыстырмалы бір уақыттағы шығындар қатынасы ретінде
Дц/Qжыл
1 нұсқау үшін : 28580.92*103/71200=401.42 теңге/м3
2 ... үшін : ... ... мақсатымызға сай берілген жобаның нұсқауын таңдаған соң,
нұсқауларымыздың ... ... ... ... ... Ол үшін ... пайызын мына формула ретінде есептейміз:
(=(Пп1-Пп2/Пп1)(100%=(153363.65+130638.21/153363.65)*100%=15%
Егер ((5% болған жағдайда нұсқауларымыз экономика тұрғыда бірдей және
жоба шешімін таңдау техника көрсеткіштері арқылы, беріктікке ... ... ... ... 2 ... ... екені көрініп тұр.
Кесте 4.12 - Негізгі технико – экономикалық ... ... ... |Өлшем бірлік |1Нұсқау |2 Нұсқау |
|1 ... ... ... |71200 |71200 |
|2 ... ... жүйе |мың теңге |27407.56 |17666.75 |
| ... | | | |
|3 ... ... |мың ... |28580.92 |18423.11 |
| ... | | | |
|4 ... ... |мың теңге |15120.78 ... |
| ... | | | |
|5 ... ... қаутына |тг/м3 |401.42 |258.75 |
| ... бір ... | | |
| ... | | | |
|6 ... ... бағасы |теңге/м3 |0.22 |0.18 |
|7 ... ... |мың ... ... |
|8 |Орындалған өнім ... |мың ... |770.384 |
|9 ... ... |мың ... |41.8 |
| ... | | | |
| |Бір ... ... |жыл |1 жыл |1жыл |
| ... есеп ... | | |
| ... | | | |
| ... коэффициент : | |2.6 |4.18 |
| ... | | | |
2. ... ... талдауы
Залалсыздықтың талдау мақсаты - өңдіріс көлем деңгейі өзгерген
жағдайда қаражат нәтижесін білу.
Өңдірістің ... ... ... ... ... ... және ... жалпы шығынынан (ТС).
Өңдірістің жалпы шығындары – ол тұрақты (FS) және уақытша (VC) сумма
шығындары:
TC=FC+VC,
(4.20)
Тұрақты шығындар (FC) - ... ... ... ... ... ... ... шығыны және амортизация кіреді.
Тұрақты шығындар 1 нұсқау үшін :
FC =533.14+2192.6=2725.74 мың теңге
2 нұсқау үшін :
FC ... мың ... ... (VC) - ... өнім ... өзгеруіне байланысты.
Оларға :
- Еңбек шығыны ( ... ... ... ... құны ( ... су және регенттке кеткен шығын).
Тұрақсыз шығын үшін 1 нұсқау :
VC=2590.644+9804.4=12395.044 мың теңге
2 нұсқау үшін ... мың ... және ... ... суммасы жалпы шығындарды құрайды. 1
нұсқау :
ТС=2725.74+12395.044=15120.784 мың ... ... мың ... өнімнін табысы (TR) өнімнің бірлік құнына сай шығарылған
өнім ... ...... жылдық өнімділігі, мың м3.
S – Шығарылатын өнім және қызмет тарифы, теңге/м3.
TR=71200*10.82=770.384 мың ... 4.13 - Т ... ... ... |Бір ... ... ... |Барлық тұрақсыз |
| ... ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| |71200 |9804.4 ... ... |
| |142400 |19608.8 ... ... |
| |213600 |29413.2 |7771.93 ... |
|2 ... |71200 |9804.4 |1933.55 ... |
| |142400 |19608.8 |3867.1 |23475.9 |
| |29413.2 |29413.2 |5800.65 ... |
1. Әр ... ... және көлемі кезінде пайданы анықтау
Өңдірісің көлемі өзгерген ... ... ... және өнім ... ... ... 4.14 - ... әр түрлі өндірген көлемі кезіндегі пайданы анықтау
|1 Нұс|Жылдық |1 м3 |Өнім |Жалпы ... ... ... |өнімділікм,|бағасы |өткізге|шығын |шығын |шығын |пайдасы |
| |тг |т/м3 ... ... ... |м. т/ж |
| | | ... |VC |ТС | |
| | | |да | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | | | | | | |
| |71200 |10.82 ... ... |
| | | | | | | |0.39 |
| |142400 |10.82 ... |4790.08 ... |
| | | | | | | |5.05 |
| |213600 |10.82 ... ... ... ... 77925,49 |
|2 |71200 | 10.82 ... ... ... | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |142400 | 10.82 ... ... |-23800. |
| | | | | | |1.6 |83 |
| |213600 | 10.82 ... ... |
| | | | | | | |57 |
| ... 71402.49 ... ... нұсқауды талдау
Зерттеу және есептер нәтижесінде жүнді ... ... ... ...... лас ... тазалау технологиялық жүйесі
таңдалды. Бұл жүйе экономикалық тұрғыда ең қолайлы және ... ... ... ... ... ... ... белсенді хлор, натрий гипохлорит,
немесе кальций қатысуымен ... ... ... ... ... ... ... және өңделген ластың тұнуымен өтеді.
Тазалау ғимараттар құрамына : реагент шаруашылығы, оған хлор – ... ... багі және ... ... ...... ... тұндырғыш; тұнба алаңдары және жинағыш тоғандар. Хлор ... ... ... су ... су ... Тәулік ішінде
4мг/дм3 мөлшерімен хлор ерітіндісі қабылдау камерасында араласады. ... ... ... хлор ... әсерін бермейді. Содан кейін
хлор ерітіндісі лас ... ... және ... ... ... ... ... өтеді. Хлор ерітіндісімен бірге
коагулянт 3% күкірт қышқыл ... ... , ... ... ... жпалақ пайда болу және тұну процесстері өтеді. Осымен
қатар негізгі көрсеткіштердің түсуі: ОБҚ5 90-94 % , ХПК 80-90%, ... ... ... 40-50 % , ... сода 40-50% , коли – ... 2 – ... ... майының флотация – сепарация әдісімен құрамында ... бар ... ... Лас ... бастысы жүннен және минералды ластардан
босатады. Флотация ... ... 90%-ға ... жүн ... 40% ... шығарады. Кейін көпіршік концентратын сепарацияға ... ... ... 50-60% жүн ... құрамын лас сулардан бөліп
шығарады.
Жүн майы 40-тан 50 %-ға ... ... ... ... және майылы
қышқылдарды құрайды.
Құрамында майлары бар лас сулар жүн және минералды ластарды аулағаннан
кейін су құбырмен май аулау цехына апарылады.
Техникалық жүн майы ... ... және ... тиеу ... зеңге
қарсы өте қолайлы құрал ретінде пайдалынады. Және тазаланған жүн майынан
одан бағалы өнім ... біз ... ... ... ... ... ... ең қолайлы және ... зат ... ... ... – экономикалық көрсеткіштер
Технико – экономикалық есеп ретінде келесідей технико – ... ... ... 4.15 - ... нұсқау бойынша технико – экономикалық
көрсеткіштер
|№ |Көсеткіштер атауы ... ... ... | ... | |
|1 |Бір ... ... ... |71200 |
|2 ... ... жүйе құны |Мың ... |17666.75 |
|3 ... ... ... |Мың ... ... |
|4 ... ... шығындар |Мың теңге |13562.16 |
|5 ... қуат ... ... ... |258.75 |
| |бір ... ... | | |
|6 ... өз құны |Тең |0.18 |
| | ... | |
|7 ... ... |мын ... |
| | ... | |
|8 ... өнімнің пайдасы |мын |770.384 |
| | ... | |
|9 |Бір ... ... әсер |мын |41.8 |
| | ... | ... |Бір уақыттағы шығынның өтімділіктің | жыл |1 жыл |
| ... ... | | |
| ... | | ... ... ... | |4.18 |
| ... | | |
5 ...... ... ... ... ... құрылыс жобасының ұйымы жасалды
(биотоған).
Ізденіс материалына сәйкес жер қуаттылығы 0,5 м ... ...... 3-тен 7 м-ге ... қуаттылықпен берілген.Мезгіл қату
тереңдігі 100 см. Жер сулары жоқ.Құрылғының ... жаз ... ... ... ... және ... ... монтажы,
аэратор ... ... ... ... ... ... жөндеуге коттедж
фундаментін ... ... ... ... құрылыс алаңының есебі
5.1.1 Құрылыстың сумен және электр энергиясымен қамтамасыз ету
1.Құрылыс алаңды жарықтандыру – жұмыс, апаттық және ... ... ... ... ... жарықтандырылады.
2 Электр жабдықтау суырмалы трансформатор ... ... ... мына ... ... =1,05[(0,6*24,4/0,5)+(0,8*20)+(0,9*30)+(0,6*38,8)]=95,56кВт
мұндағы 1,05 - коэффициент, аз вольтты торда қуат жоғалтуын ескереді;
(1- жұмыстың бірқалаптық коэффициенті - 0,6;
(Рн – орнатылған барлық ... ... ... ... ... ... дәнекерлеу құрылғысының – 19,4 кВ*А;
дәнекерлеу құрылғысының санын -2
Рк - компрессор қуаттылығы - 4кВ*А;
Ртр – төмендететін трансформатордың қуаттылығ - 1,0 ... - ... ... - 0,5;
(2- ішкі жарықтанудың бірқалыпты коэффициенті - 0,8;
(Ров- ішкі жарықтанудың жалпы қуаттылығы - 20 кВт;
(3- сыртқы жарықтанудың коэффициенті - 46 ... ... ... ... ... - 30 ... – дәнекерлеу трансфоматроының біркелкі коэффициенті - 0,6;
(Рсв – номиналды қаутың суммасы дәнекерлеу құрылғыларымен орнтылған ... ... ... КПТ – 100 маркалы
пайдаланамыз, N= 100 ... ... ... ... ... ... қажеттіліктеріне мына ормуламен
анықтаймыз :
Q1=S*A*Kr/n*1000
(5.3) Q1=(30*1)(20*1)*2/8,2*1000=0,15 м3/с
мұндағы S- max ... ... ... саны - 2 ... и ... судың салыстырмалы шығыны өңдіріс қажеттіліктеріне кран - 20л,
самосвал - 30л;
Кr – су ... ... ... ... -2;
n- ауысымдағы жұмыс сағат саны- 8,2 сағат;
Шаруашылық қажеттіліктерге ... ... ... ... N1- max ... ... ... жұмысшылар саны (6+1моп+1нтр=8
адам)
A1- бір жұмысшыға кететін су шығыны -20 л.
Шаруашылық қажеттіліктерге секундтық ... ... ... max сағаттық су шығыны:
(Q= Q1+ ... ... ... ... расход воды на душ:
qд=(l*N3)/(n*60)
(5.7)
qд =30*4/45*60=0,04 л/с
мұндағы l – душ ... су ... ... - 30 л.
N3-душпен қолданатын адам саны - 4 человек.
n – душ жұмыс істеуінің минут саны: ... ... ... мына ... ... =0,21+0,04=0,25 л/с
мұндағы qөрт - өрт сөндіруге кететін су шығыны - 5 л/сек.
Алаң ... су ... 20 мм ... ... ... ... үймереттер ретінде қозғалыстағы вагондар, шешінетін жері бар
және жылытылған. Территория алаңында сондай-ақ уақытша әжетхана екі ... ... ... және алаң есебі
Қойма орналастыруына қажетті аудан және алаңдарға:
Sтр=P/0,6
(5.9)
мұндағы Р- нормативті шығын кезіндегі конструкция көлемі 0,6
Р=Q*a/T*n*k
(5.10)
мұндағы Q – конструкция ... ... а – ... ... ... ... =1,1; Т- ... есеп периодының ұзақтығы СНиП
4.3.-85; n- ... ... қор 0,5; ... ... ... ... Учаскені жобалау кезіндегі және катловандарды өңдеу жер
жұмыстардың есебі
Алаңдарды бульдозерлермен ... ... ... ... үш негізгі операциялардан тұрады:
жинау, тасымалдау және топырақ салу.
Ең жақсы нәтижені ... 30 м ара ... ... ДТ-75
трактор базасында тасыған кезде жетеді. 25.10 ... ... ... бульдозер түрін таңдаймыз.
Бульдозер маркасы ДЗ-43.
Ауысымды эксплуатация бульдозер өнімділігі мына формула бойынша:
Пэ=(60Тqαкв)/(Тн+Тп+lг/Vг+lп/Vп)
(5.11)
мұндағы Т- ауысымдағы ... ... ... ;
q- ... күйдегі топырақ көлемі бульдозермен рейста тасымалданатын
м3;
α-коэффициент, тасымалдау кезіндегі топырақты ... ... ... ... ... ... ... (қопсытылған топырақ
0.75 , басқа жағдайда - 0.8)
Тн- топырақ салу ... ... ... ... ... ... мин
lг,lп- жүкпен және бос вагонмен тасымалданатын ара қашықтық, м
Vг,Vп- ... ... және бос ... ... м /мин
Белгілер q , Vг,Vп,Tг,Tп 3.2 кестесі бойынша “Проектирование земляных
работ и устройство фундаментов” аламыз .
q=2.2 м3; Vг=6.5 ... Vп=4.5 ... мин ... мин; кв=0.8
l г =30 м; lп=30 м ... ... ... нольдік белгі деп аламыз.Көлдеңендері 1м сайын
аламыз, онда тасымлданатын топырақтың призмасы 0,5 м. ... ... ені 15м ... жағдайда. Призманың ұзындық және ені 12.5м и 15м. Онда
топырақ көлемі, бульдозермен тасымалданатын тең:
Vгр=(12,5/2*0.5)*15=47м3
Боиотоғанға ... ... 0.01 ... көп емес ... ... тұрақты
құламалары бар мына формуламен есептеледі
Vк=1/3*h*(Fт+Fж+( Fт* ... Fт; Fж- ... ... төменгі және жоғарғы сәйкесінше, м2;
h – қазаншұнқыр тереңдігі
Vк=1/3*2*(10,2+16,6+(10,2*16,6)=24м3
(5.13)
Септиктерге котловандарды өңдеу
Маркасы КС10 – 1 ... ... ... ... ... d=1000 мм h=890 мм. Бір ... екі сақина қабылдаймыз.
құдық көлемі мына формуламен анықталады:
Vқұдтол=Vкл+Vплит
1 - кұдықтың көлемі
Vкл= πR2H м3 ; ... ... ... м3 ; ... ... ... көлемі
Vкл= πR2H м3 ; Vклниз=3.14*(0.5)2*2=1.57 м3
Vплит төм=3.14*(0.5)2*0.2=0.2 м3 ; Vклпол=1.77м3
Құдықтың жалпы көлемі:
Vоб=1.77+1.77=3.54 ... ... Fн* ... ... жал=14.7м3
Суғару торына қазаншұнқыр өңдеу:
Vк=1/3*h*(Fн+Fв+( Fн* ... ... ... , ... ... жал=24+14.7+11(50м3
Өнделетін топырақтың көлемі бойынша Э-1514 экскаваторын аламыз ... 224 бет ... ... ... ... и канализации» Кері
күректі, шөміш ... 0.15 м3. ... ... маркасы МТЗ – 5лс. Қазу
радиусы - 4.1м, түсіру радиусы – 2.
Транспорт ... ... ... ... тығыз денесінде топырақтың көлемін анықтаймыз:
Vгр=(Vшөм*kтол)/kпр
мұндағы Vков- эксковатордың қабылданған шөміштің көлемі, м3;
kтол- шөмішті ... ... ... ... қопсытудың коэффициенті 1.32
Vгр=(0.15*0.8)/1.32=0.1 м3
Эксковатордың шөміштегі топырақтың массасын анықтаймыз:
Q=Vгр*γ
мұндағы γ - ... ... ... равна 1.7 т/м3
Q=0.1*1.7=0.51 т.
Шөміш топырағының саны,автосамосвал шанағына толтырылатын:
n=П/Q
мұндағы П- грузоподъемность автосамосвалдың жүк ... 2.2 және ... ... ... ... ... водопроводно-
канализационных сетей» И.З. Кашқынбаев.
П=3.5 т автосамосвал
n=3.5/0.51=7
Тығыз денедегі топырақтың көлемін ... ... ... ... ... ... жер қазу ... тоқтаусыз жұмыс
істеуіне қажет, ол мына формуламен анықталады:
N=Tц/tп
Тц=tп+60L/Vг+tр+60L/Vп+tм
мұндағы L –топырақты транспорттау ұзақтығы км;
V п,Vг- транспорт құралының ... ... бос және ... ... жүктеу уақыты, (мин):
tп=(VHвр60)/100
Hвр- ЕНиР-2-1 бойынша машне уақытының уақыты экскаватормен ... ... ... – жүк ... ... 4.8 ... аламыз
tм – қосымшаоперациялар уақыты 4.8 кесте бойынша
Нвр=5,6; tп=(5,6*0,7*60)/100=2.3 мин
Тц=tп+60L/Vг+tр+60L/Vп+tм=2.3+60*5/25+0.6+60*5/40+1.3=26.7 ... ... саны 7 ... ... құрылысы және таңдаудың ерекшеліктері
Строповканы таңдап есептейміз
Құрастырылатын элементтерге төрт жүк асып қоятын арқанды қолданады:
PC=(QKC)/(mKH)
мұндағы РС – бір ... ... ... ... жігер.
Q – жүк салмағы, кг
КС – арқан ... ... α ... ... 15- ... ... көрсеткіші
|Көлбеу | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 ... | | | | | |
| КС | 1.0 | 1.03 | 1.15| | |
| | | | |1.42 |2.0 |
m – ... ... саны
КН – арқанға жүкті тиеу біркеліксіздік коэффициенті m

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 97 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Суды тазалау әдістері22 бет
Тұрмыстық ақаба суларды тазарту13 бет
«Уркер косметикс» парфюмерия – косметикалық фабрикасы қазіргі уақыттағы Қазақстандық ең негізгі косметика өнімдерін шығаратын кәсіпорнының өндірістік қазіргі ахуалын зерттеу81 бет
«Шин-Лайн» балмұздақ фабрикасында технологиялық қондырғыларды санитариялық өңдеу57 бет
Алматы қаласындағы тұсқағаз фабрикасының қоршаған ортаға әсері36 бет
Ауыз судың нормалық стандарты4 бет
Ауыз судың радиоактивті элементтермен ластануы6 бет
Байыту фабрикасынын кернеуи 110\10 кв электр торабынын жобасы37 бет
Биязы және биязылау жүнді қой тұқымдарын бонитировкадан өткізу4 бет
Жер-судың аты-тарихтың хаты19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь