Нарықтық экономиканы мемлекеттік ретгеудің теориялары


КІРІСПЕ 3
1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕП МЕМЛЕКЕТТІК РӨЛІНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАР 4
2 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ 6
3. НАРЫҚТЫ РЕТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 7
4. БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ 11
5. МЕМЕЛЕКЕТ ЖӘНЕ БИЗНЕС 13
ҚОРЫТЫНДЫ 16
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 17
Бұдан 225 жыл бұрын (1776 ж.) Адам Смиттің «Халықтар байлығыньщ табиғаты мен себептерін зерттеу» еңбегі жарық көрді, онда ол «мейлі бәрі өзінше жұрсін» тезисін жариялады. Мемлекет нарықтық экономикаға араласпауы керек, бірақ ол «түнгі карауыддың» ролін аткарып, жалпы тәртіптілікті қамтамасыз етеді. Бұл уақытгың ішінде мемлекетгің рөліне әдденеше рет теориялық көзкарастар езгерді. Джон Мейнрад Кейнс 1936 жылы шыққан езінің «Еңбекпен қамту, өсім мен ақшаның жалпы теориясы» енбегінде мемлекетгің экономикаға араласуының қажетгілігін айтгы. Ол экономикалық дағдарысты, жаппай жұмыссыздықтың тууын ескертіп отыруы керек. Алайда мемлекет, Дж. Кейнстің кеңесін тындай отырып, экономикалық қызметтерден бас көтере алмай, жана міндеттерді шеше алмады. Батыс еддерінде 70-шы жыддардың ортасында тағы да экономикалық дағдарыстар лап ете қалды. Осы толқынның арқасында Дж. Кейнстің көзқарасын жоқка шығаратьш тұжырьшдар пайда бола бастады. Олар нарықтық экономикаға мемлекеттік араласпау идеясын дәріптеді.
Бр гркырымдар «неоклассикалык» («неолибералдық») деп атадды. Оның авторлары неміс экономисі Фридрих Август фон Хайек (1899-1984 жж.) пен американ экономисі Милтон Фрвдмен (1912 ж.) және басқалары болды.
Нарыктық экономикаға мемлекеттің ролі жайлы аралас экономиканы жақтайтындар басқа көзқараста болды.
Американ экономисі Дж. Гэлбрейт (1908 ж.) «салмақтылык» күш теориясын ұсынды. Оның айтуынша, еркін нарықтық экономикада реттеу механизмі жоқ, ал оның орнын «салмақтылық» күш ауыстырып, монополияға қарсылық білдіреді және олардың кысымын басып отырады. Дж. Гэлбрейт «салмақтылық» күшке аддыменнен мемлекетгі жатқызады. Мемлекетгщ араласуыньщ басты мақсаты — экономиканьщ дұрыс қызмет аткаруы, дағдарыска қарсы бағдарламалар, әлеуметтік инвестициялау: мектеп, аурухана тұрғын ұй, жол салу және қауқары темен аудандарға көмек жасау болмақ.
Басқада белгілі американ экономисі, «аралас экономика» теориясының өкілі Пол Самуэльсон былай деген: «Біздің экономикалық жүйе — еркін кәсіпкерлердің «аралас» жүйесі болып табылады, себебі экономикалык, бақылау қоғам тарапынан жүзеге асады»-1
Әртүрлі экономикалық жүйедегі мемлекетгің экономикалық рөлі жайлы теория К. Маркс пен В.И. Лениннің еңбектерінде терен каралған. Айпағымыз, В.И. Лениннің жаңа экономикалык саясат негізінде (НЭП) 1921-ші жьшы Ресей экономикасына нарыктық катынастарды ендіру кезіндегі мемлекеттің релі жайлы ойлары өте құнды.
Жаңа экономикалық саясат еркін сауданы ендіруді межелеп, жаңа жағдайдағы мемлекеттің рөлін анықтады.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТГЕУДІҢ ТЕОРИЯЛАРЫ

ЖОСПАРЫ

КІРІСПЕ 3
1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕП МЕМЛЕКЕТТІК РӨЛІНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАР 4
2 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ 6
3. НАРЫҚТЫ РЕТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 7
4. БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ 11
5. МЕМЕЛЕКЕТ ЖӘНЕ БИЗНЕС 13
ҚОРЫТЫНДЫ 16
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 17

КІРІСПЕ

1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕП МЕМЛЕКЕТТІК РӨЛІНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАР

Бұдан 225 жыл бұрын (1776 ж.) Адам Смиттің Халықтар байлығыньщ
табиғаты мен себептерін зерттеу еңбегі жарық көрді, онда ол мейлі бәрі
өзінше жұрсін тезисін жариялады. Мемлекет нарықтық экономикаға араласпауы
керек, бірақ ол түнгі карауыддың ролін аткарып, жалпы тәртіптілікті
қамтамасыз етеді. Бұл уақытгың ішінде мемлекетгің рөліне әдденеше рет
теориялық көзкарастар езгерді. Джон Мейнрад Кейнс 1936 жылы шыққан езінің
Еңбекпен қамту, өсім мен ақшаның жалпы теориясы енбегінде мемлекетгің
экономикаға араласуының қажетгілігін айтгы. Ол экономикалық дағдарысты,
жаппай жұмыссыздықтың тууын ескертіп отыруы керек. Алайда мемлекет, Дж.
Кейнстің кеңесін тындай отырып, экономикалық қызметтерден бас көтере алмай,
жана міндеттерді шеше алмады. Батыс еддерінде 70-шы жыддардың ортасында
тағы да экономикалық дағдарыстар лап ете қалды. Осы толқынның арқасында Дж.
Кейнстің көзқарасын жоқка шығаратьш тұжырьшдар пайда бола бастады. Олар
нарықтық экономикаға мемлекеттік араласпау идеясын дәріптеді.
Бр гркырымдар неоклассикалык (неолибералдық) деп атадды. Оның
авторлары неміс экономисі Фридрих Август фон Хайек (1899-1984 жж.) пен
американ экономисі Милтон Фрвдмен (1912 ж.) және басқалары болды.
Нарыктық экономикаға мемлекеттің ролі жайлы аралас экономиканы
жақтайтындар басқа көзқараста болды.
Американ экономисі Дж. Гэлбрейт (1908 ж.) салмақтылык күш теориясын
ұсынды. Оның айтуынша, еркін нарықтық экономикада реттеу механизмі жоқ, ал
оның орнын салмақтылық күш ауыстырып, монополияға қарсылық білдіреді және
олардың кысымын басып отырады. Дж. Гэлбрейт салмақтылық күшке аддыменнен
мемлекетгі жатқызады. Мемлекетгщ араласуыньщ басты мақсаты — экономиканьщ
дұрыс қызмет аткаруы, дағдарыска қарсы бағдарламалар, әлеуметтік
инвестициялау: мектеп, аурухана тұрғын ұй, жол салу және қауқары темен
аудандарға көмек жасау болмақ.
Басқада белгілі американ экономисі, аралас экономика теориясының
өкілі Пол Самуэльсон былай деген: Біздің экономикалық жүйе — еркін
кәсіпкерлердің аралас жүйесі болып табылады, себебі экономикалык, бақылау
қоғам тарапынан жүзеге асады-1
Әртүрлі экономикалық жүйедегі мемлекетгің экономикалық рөлі жайлы
теория К. Маркс пен В.И. Лениннің еңбектерінде терен каралған. Айпағымыз,
В.И. Лениннің жаңа экономикалык саясат негізінде (НЭП) 1921-ші жьшы Ресей
экономикасына нарыктық катынастарды ендіру кезіндегі мемлекеттің релі жайлы
ойлары өте құнды.
Жаңа экономикалық саясат еркін сауданы ендіруді межелеп, жаңа
жағдайдағы мемлекеттің рөлін анықтады.
В.И. Ленин былай деп жазды: мемлекеттің бақылауынан кашпайтын дұрыс
саудадан біз қашпауымыз қажет, оны дамыту бізге ыңғайлы. Нарықтық
экономиканы өте терең зерттеген ағылшын экономистері — Дж. Кейнс, Рой
Харрод (1890-1978 жж.), Джоан Робинсон (1903 ж.) және американ экономисі
Элвин Хансен (1887-1975 жж.) болды.
Кдзақстан Республикасы аралас әлеуметгік бағьпталған нарыкгық
экономика жолына түсті. Осы жағдайды ескере отырып, біз енді мемлекетгің
экономикалық кызметін қарастырамыз.

2 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ

Мемлекет пен нарықтың езара кдтынасы нарыктық қоғамда маңызды
мәселелердің бірі, себебі бұл экономикалық жүйеде мемлекет ерекше
қызметтерді атқарады. Шаурашылык байланыстарын интернационализациялау
мемлекетгің экономиканы реттеуіндегі рөлін күшейтуге объективті жағдайлар
жасайды. Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесі ұзаққа сызылған эволюцияның
жемісі, бұл істі жүзеге асыруда оны реттеудің экономикалық механизмдері
өзгеріп отырды. Мемлекетгің экономиканы реттеу түрлері мен тәсілдерін
жасауда дүниежүзілік экономикалык дағдарыстар, әсіресе 1929-1933 жылғы үлы
депрессия аталған әлемдік экономикалық дағдырыс ерекше роль атқарды. Бүл
жағдайда мемлекет өзіне бірқатар қызметті алуға мәжбүр болды, сөйтіп
нарықтық экономикаға мемлекеттің араласуының оңтайланған шекараларын
іздеді.
Кез келген елдін экономикалык жүйесіндегі мемлекеттің рөлі оның
қызметгер арқылы байқалады. Экономикалық қызметгің түрлері өте көп,
сондықтан оны топтап, негізгі блоктарға біріктіру қажет:
біріншіден, нарык жағдайында мемлекет мына кызметтерді өз мойынына
алады: стратегиялық, экономикалық, құрьшымдық, техникалық, әлеуметтік,
демографиялық болжау мен жоспарлауды. Экономиканы ретгеудің тікелей және
жанама қызметін де атқарады. Осы аталған нәрселердің барлығының қызметін
тек қана мемлекет өткеруі мүмкін;
екіншіден, мемлекет иығына мемлекеттік кәсіпкерлік қызметі жатады. Ол
қоғамға қажет мемлекеттік кәсіпорын (қоғамдық пен шаруашылық есептегі) мен
өндірістік және әлеуметтік инфрақүрылымды жасайды. Олар: темір жол мен
жалпы үлттық шоссе жолдары, көпір, каналдар, газ бен мүнай қүбырлары,
байланыс, аурухана, мектепт.б. объектілер;
үшіншіден, нарықтык жүйе қалыпты қызметін қамтамасыз ету. Сатып алушы
мен кәсіпкер мүдделерін қорғау, стандарт қызметін кұру, өнім сапасы мен
салмағын өлшеу, бәсекені қолдай отырып, нарықтық экономикада монополизмнің
болуына барынша күрес жүргізу, ол үшін белгілі құкықтық база жасалады.
Мемлекет бүл жағдайда езіне коғамдық әрбір кызметін алғаны жөн;
төртіншіден, мемлекет дағдарысқа қарсы саясатгы жасау мен өткеру
қызметін аткаруды бюджет саясатынын көмегімен үлттық табысты үлестіру
арқылы жүргізеді. Түрғындардың толық жүмыспен қамтамасыз етілуін қолдап,
экономиканы түрақтгандыру қызметін жүзеге асырады;
бесіншіден, мемлекет түрғындарды әлеуметгік корғау жүмыстарып езіне
алады. Оларға — оқушылар, студенттер, зейнеткерлер, мүгедектер мен көп
балалы отбасын жатқызамыз. Өскелең үрпақты тәрбиелеуді де ез қызметі
санайды.

3. НАРЫҚТЫ РЕТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ

Нарыкты реттеу тәсілдері — бүл мемлекет пен мекемелердің үдайы өндіріс
процесінде мақсаты бағыт беру әдісін айтамыз. Ол нарықтык механизм
қызметіне қалыпты жағдайы кдмтамасыз етуге әсер етеді. Реттеудің мүндай
элементтері алғашқы рет бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда бодды. Тек
екінші дүниежүзілік соғыстан соң, мемлекетгің экономиканы ретгеу өнеркәсібі
дамыған еддерде жалпы күбылысқа айналды.
Салғырттықтың методологиясына негізден шаруашылык жүйесінен бүрынғы
Одақтың бас тартуы, экономиканы реттеу тәсілінің мағынасьш түбегейлі
өзгертеді. Себебі нарықтың қүрылуы жаңа өндірістік қатынастарға кешуді
байқатады: халык шаурашылығын басқарудың вертикальды құрьшымынан бас тарту,
оны горизонтальды қүрылыммен ауыстыру. Нарык мемлекетпен, кәсіпорын
(фирма), тауар өндірушілермен де реттелуі әбден мүмкін.
Демек, реттеуші субъектілеріне байланысты реттеу тәсілін шартты түрде
былай классификациялаймыз: мемлекеттік және мемлекеттік емес, ол нарықтық
тепе-тендікке әсер ету әдісіне қарай — тікелей және жанама.
Реттеудін, тікелей тәсілі экономикалық процестің өзіне және оның
параметріне өктемділеу әсер етумен байланысты. Әдетте, олар белгілі
объектіге бағытгалып, адрестік сипатКа ие болады.
Нарықты тікелей реттеу тәсіліне жиынтык сүраным төлем қабілеттілігінің
қалыптасуы үшін және халық шаруашылығы түрақтылығын қамтамасыз ету үшін
орталықтан колданатын әдістер жатады. Бүл жерде әңгіме жалпы мемлекетгің
қызметі жайлы емес, мемлекеттің дүрыс әлеуметтік атмосфера жасауды қолдану
тәсілі жайлы болып отыр. Ол нарық қызметінің тиімді жүзеге асуына ықпал
жасайды. Бүл жағынан бәсекені дамыту үшін экономиканы тым монополиялау
шараларына қатысты болса, екінші жағынан — төлем қабілеттілігі жағдайын
сақтау үшін тұрғындарды әлеуметтік қорғау саясатын жүргізеді.
Реттеудің жанама тәсілі негізінен адрессіз болғанмен, бірақ барлық
шаруашылық субъектілеріне міндетті болады. Олар экономикалык қызметгің
жағдайы мен нәтижесіне әсер етумен байланыстырылады. Тікелей және жанама
тәсілдер арасындағы шекара шартгы түрде ғана. Нақты өмірде олар араласып
кеткен және меншік типі мен объектіге әсер етуіне байланысты жіктелген
күйде, әртүрлі тармақтарда қодданылады.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекетгік реттеудің шаралар жүйесі
мен тұрлері әрбір елде өте көп түрлі болып келеді. Бұл жүйенщ өзінің
ерекшелігі бар. Мемлекетгік реттеудің — ең маңызды инструментіне мыналар
жатады:
Фискалдық саясат;
Несие-акша саясаты;
Баға мен табысы реттеу саясаты;
Әлеуметтік саясат;
Сыртқы экономикалық саясат;
Әкімшілік реттеу;
Қыска мерзімді реттеу;
¥зак мерзімді реттеу;
Аймактык ретгеу.

1. Фискалдык саясат. Ол мемлекеттік бюджетпен байланысты каржыны
реттеуді қамтиді. Ен алдымен оған мемлекеттік сатып алуды ұлғайту мен
қыскарту, күрделі қаржы бағдарламасы, әлеуметтік тәлемдер, бюджеттен
жекелеген сала мен кәсіпорын (фирма) үшін дотация мен субсидиялар, салық
шаралары жатады.
Фискалдык, саясаттын ең манызды бөлігі салықты ретгеу болып табылады.
Ежелден салыкка катысты белгілі нәрсе, ол экономикада екі жақты роль
атқарады. Бір жағынан - мемлекеттің табысын қалыптастырса, екінші жағынан
түтынушы мен ендірушіге ынталандырушылык әсер етеді. Салықтың жоғары болуы
жалпы үлттық өнім көлемін азайтады. Сондай-ақ салықтың темен болуы
мемлекеттің табысын азайтады. Сондықтан нақты жағдайды ескере отырып, салық
ставкасының дүрыс шекарасын анықтау мәселесі келденең тартьшады. Салықты
реттеудің ең кең тараған түрлері мыналар болып табылады:
а) кейбір экономикалык процестерді ынталандыру мен шектеу мақсатында
салык ставкасын өзгерту. Мемлекет экономиканы көтеруді ьшталандыру үшін
кейбір жекелеген сала мен территорияға (Арал өңірі), табиғаты келеңсіз
ауданға, еркін экономикалық аймаққа арнайы салық салудың жеңілдеген режимін
белгілейді.
Кәсіпорынның қызметі ең маңызды мәселені шешуге арналса, жергілікті
деңгейдегі мемлекеттік органдар өз шама-шарқына қарай оны ынталандыра
алады. Телеушілердің негізгі массасына жанама салык пен табыс салығы
ставкасын көтеру жеке түтыну тауарларына сұранымды шектеу үшін жасалады.
Пайдаға салык ставкасының өзгеруі қорлану процесіне әсер ету үшін жасалады:
салық ставкасының ең темен кезінде күрделі каржы еседі, ал ең жоғарғы
инвестициялау аса пайдасыз;
ә) ставканы өзгертпеуді сақтай отырып, салык төлемі ережесін өзгерту.
Мысалы, бүған негізгі қор амортизациясынын мүмкін болатын мерзімін
өзгертуді жаткызамыз. Амортизация мерзімін қыскдрту амортизациялық
төлемдерді үлайтуға мүмкіндік жасайды және сол салық ставкасы жағдайында
ресурстардың корлануын үлғайтады;
б) салық жеңілдіктерін алып тастау немесе ендіру. Сала жеңіддіктерін
белгілеу капиталдың, сала аралық кұйылуын ретгейді.
Салықты реттеудің тиімділігі қайшылықты теңденция мен шектеледі. Егер
конъюктура күрделі қаржы үшін ыңғайсыз болса, онда салық ставкасының
төмендеуі ынталандыруға аса қауқарсыз болуы мүмкін.
2. Несие-ақша саясаты. Бүл тәсілде халык шаруашылығы мәселелерін
шешуде ынталандырушы роль аткарады. Мемлекет нақты салалық және аймақтық
мөселелерді шешу үшін арнайы мемлекетгік бағдарлама негізінде мақсаттық
жеңіл несиелер береді. Ол арнайы бюджеттен тыс даму қорын қүруы мүмкін.
Несиені ретгеудің төмендегідей түрлері жиі қодданьшады:
а) экономикалық банктің есептеу ставкасының өзгеруі. Есептеу
(дисконттық) ставка — банктың вексельді сатып алғандағы (есептегендегі)
банк алымын қарыз процентінің (пайызының) мөлшері дейміз немесе жеке түлға
мен мекемелерінің қысқа мерзімді міндетгемелері. Эмиссиялық банк
коммерциялық банктьщ векселін ғана ескереді. Есептеу (учетный) ставкасыньщ
төмеңцеуі мен көтерілу жеке коммерциялық банктердің әртүрлі қарыздар
ставкасын қайта қарау үшін сигнал болып табылады. Несиенің қымбаттауы
(есептеу ставкасының көтерілуі) несиелікжәне инвестициялык белсеңділікті
шектеу үшін қолданылады, ал несиенің арзандауы — іскерлік белсенділікті
ынталандыру үшін кажет.
ә) эмиссиондық банктегі міндетті минимальды салымның көтерілуі.
Коммерциялық банктердің эмиссиондық банктегі депозитгері (салымы) қоддануға
рүқсат еіілмейтін ерікті салымдардан (еркін резерв пен міндетгі салымдар)
түрады. Міндетті салымдарды үлғайта отырып, үлттык банк жеке банктердің
несие ресурстарын шектейді. Ал, олардың мөлшерін кеміте отырып, несие
экспансиясына мүмкіндік жасайды;
б) ашык нарықтағы операция. Мемлекет бар пәрменімен облигацияны
сатады немесе сатып алады. Бірінші жағдайды жеке несие жұйесінен қарыз
капиталының ресурстары алынып,ұдайы өндірісті қиындатады. Екінші жағдайда
(сатып алу) қосымша қаржы несие жүйесіне күйыльш, ұдайы өндірісті
ынталандырады.
Сондай-ақ банк-несие мекемелері қызметтерін реттеудің әр тұрлі басқада
түрлері (мысалы, түлыну несиесі бойынша пайызды реттеу, биржа пайызының
размері және т. б.) қолданылады.
3. Баға мен табыстарды реттеу саясаты. Фискальды және несие саясаты
тәсілдері көбінесе баға мен табыстарды реттеуде тиімсіз қүрал болып қалады.
Сондықтан мемлекет кебірек тікелей құралға жүгінеді.
4. Әлеуметтік саясат өзіне табысты индексациялау, төменгі өмір сүру
денгейін бекітуді қоса отырып, қоғамдағы кедей топқа көмек көрсету
бағдарламасын жүзеге асыруға күш салады. Оларды карқынды инфляция
саддарынан қорғауға көмектеседі. Әлеуметтік саясат мынандай салаларды
камтиды: білім, медицина, мәдениет, квп балалыларға көмектесу, түрғындардьщ
жүмыспен қамтылуы.
5. Сыртқы экономикалық ретгеуге мыналар евді: мемлекеттің сауда
саясаты, валюталык курсты басқару, сыртқы сауда тарифтер жүйесі, квота,
лицензия. Осы мақсатқа мемлекет баға мен табыстың өсуіне (жалақы, зейнет
ақы, стипендия, жүмыссыздық ақысы және т.б.) максимальды шектеуді белгілеп,
кейде оның уақытша үлғаюын токтатады. Себебі кез келген баға мен жалақыны
көтеру мемлекетгік органдардың аддын ала санкциясын алуы қажет. Табыс
көзінің пайда, дивидент ж.т.б. түрлеріне тікелей шектеу жүргізілмейді.
6. Әкімшілік реттеу әртүрлі бақылау шараларын жүзеге асырады. Олар
арнайы кейбір оқшауланған салаларға байланысты колданылады. мысалы,
қоғамдық, қолдану салаларын реттеу (электроэнергетика, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу.
Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу
Нарықтық экономиканы реттеудегі мемлекеттік бюджеттің маңызы
Нарықтық экономиканы реттеу жүйесіндегі мемлекеттік бюджеттің маңызы
Экономиканы ұйымдастырудың нарықтық сипаты
Қазақстанда нарықтық экономиканы дамыту
Нарықтық экономиканы реттеудегі экономиканың ролі
Қазақстандағы экономиканы мемлекеттік реттеу
Экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттігі
Экономиканы мемлекеттік реттеу реферат
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь