Қаржылық менеджердің қызметі

Кіріспе

1 ТАРАУ. ҚӘЗІРГІ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ КОМПАНИЯ ҚАРЖЫСЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ.
1.1 Компаниядағы қаржы ресурстарын басқару жүйесінің қызмет ету процесі және құрылымы.
1.2 Нарықтық экономика жағдайындағы қаржы менеджменттің мәні, мақсаты және міндеттері.

2 ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
2.1 Қаржылық менеджердің біліктілік сипаты және оның функциялары.
2.2 Қазақстан компанияларындағы қаржылық менеджмент.


Қорытынды

Әдебиеттер тізімі
Қазақстанда нарықтық экономика барған сайын үлкен қарқын алуда. Онымен бірге шаруашылық процесті реттеудің негізгі маханизімі ретінде бәсекелестік те күш алуда. Бәсеке қабілеттелік компанияға, акционерлік қоғамға, кез-келген шаруашылық субъектісіне капиталдың қозғалысын дұрыс басқарумен ондағы қаржы ресурстарының басқарылуының қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының аумағында компаниялардың келесі түрлері құрылып жұмыс істеуі мүмкін:
• Адамдардың бірігуі ретінде серіктестік, олардың қызметіне құрылтайшылар тікелей қатысуы міндетті;
• Капиталды біріктіру ретіндегі қоәам;
• Қарапайым азаматтардң өндіріске қатысу нысанындаәы өндірістік коперативтердің нысаны;
• Мемлекеттік КОМПАНИЯдар.
Шарушылық қоғам үш түрде болуы мүмкін:
1 Акционерлік қоәам
2 Жаупкершілігі шектеулі шаруашылық қоәам
3 Қосымша жауапкершілігі шектеулі шарушылық қоәам
Меншік нысанының әр-түрлілігі Қазақстандаәы қаржы рыногының пайда болуы рынок қатысушыларының арасындаәы қаржылық қатынастардың пайда болуын көздейді.
Қаржылық қатынастар келесі негіздерден пайда болады:
• ¦йымдармен КОМПАНИЯдар арасында жиынтық табысты қалыптастыру мен бөлу процесінде, жеткізілімді төлеу кезінде, дайын өнімді сату кезінде;
• КОМПАНИЯның акцияларын шыәару мен тарату кезінде;
• Валюталық қорды пайдалану кезінде КОМПАНИЯдармен және шетелдік әріптестер арасында.
Қаржылық менеджмент немесе қаржылық ресурстарды және қатынастарды басқару шаруашылық субъектінің бәсекелестік қабілетінің көтерілуі мақсатында қаржы саласында нарықтық механизмді реттеудің нысандары мен тәсілдерін, қаәидаларын, әдістерін қамтиды.
Шаәын бизнесте қаржыларды басқару үшін бүхгалтермен экономистің біліктілігі жетіп жатыр, өйткені қаржылық операциялар негізі ақша айналымы болып табыләан жай қолма-қолсыз есептесудің шегінен шықпайды. Ірі бизнестегі көрініс тіптен басқаша. Ірі бизнесте санының сапаәа өтуінің заңдылыәы жұмыс істейді. Ірі бизнеске ірі капитал қажет және өнімді тұтынушылар қажет. Орташа немесе үлкен бизнестегі қызметінің көлемімен мөлшерін инвестициямен, капиталды көбейтумен байланысты қаржылық операциялар иеленеді.
Ірі бизнестегі қаржыны басқару үшін қаржылық бизнес саласында арнайы дайындықтаәы мамандар қажет. Қаржылық менеджерлер (қаржылық директорлар). Қаржылық теориясын біле тұра менеджмент негіздері, қаржылық менеджер тәжірибе жинақтай отыра бизнестің негізгі тұләасы болады. Қазақстанда елдің әлемдік дамудың жалпы экономикалық процестеріне тартылуымен қамтыләан терең экономикалық өзгерістер болды. Экономиканы басқарудың бұрыңәы механизмін түбегейлі қайта құруы жүріп жатыр.
1. Анташов В.А. Уварова Г. В. Экономический советник менеджера. Уч.-пр. пособие: М., 1996. Бригхэм Ю. Ф
2. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М., 1997.
3. Баймухамбетова С. С. Финансовый менеджмент. – А.: Казак университетi, 1998.
4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. – М., 1996.
5. Бригхэм Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджмента. – М., 1998.
6. Бригхэм Ю. Ф., Гапсиски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс: В 2-х томах. –С-П., 1997.
7. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996.
8. Друри К. Введение в производственный и управленческий учет. – М, 1997.
9. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – А.,1998.
10. Как понимать и использовать финансовую отчетность / [Пер. с англ. Н. Павлов, науч. ред. Г . Микерин]. – М. 1996.
11. Карлин Т.Р. Маклин III Альберт Б. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP). – М., 1998.
12. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. – М, 1997.
13. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М., 1997.
14. Маршалл. Дж. Ф., Викул К. Бансал. Финансовая инженерия.
15. Негашев Е. В. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. – А., 1998.
16. Нурсеитов Н. А., Нурсеитов А. А. Финансовый менеджмент. – А, 1996.
17. Павлова Л. Н. Финансы предприятий. – М, 1998.
18. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. – М.: “Банки и биржи”, 1995.
19. Радостовец В. К. Организация финансового учета. – А, 1997.
20. Рэй Вандер Вил. Управленческий учет. – М.: “Инфра-М”, 1997.
21. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск, 1997.
22. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: “Перспектива”, 1996.
23. Стоянова Е. С. Практикум по финансовому менеджменту. Учебно-деловые ситуации, задачи и решения. – М.: “Перспектива”, 1997.
24. Уткин Э. А. Финансовый менеджмент. - М., 1998.
25. Учет и анализ в управлении малым бизнесом. Пособие для новых казахстанских собственников. Подготовлено фирмой “DELOITTE & TOUCHE”.- А, 1995.
26. Финансовый менеджмент. Под ред. Палека Г. Б. – М.: “Финансы”, 1997.
27. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. – М, 1997.
28. Хэлферт Э. Техника финансового анализа. – М.: “ФиС”, 1996.
29. Амортизация как главный источник финансирования. А. Токберген, Ш. Ахметова. // “Аль Пари”: №2 1998 стр. 6-7.
30. // Каржы–Каражат – Финансы Казахстана:№1 1998 стр.85-8.
31. // Каржы–Каражат – Финансы Казахстана: № 5 1998 стр. 75-84.
32. // Каржы–Каражат – Финансы Казахстана: № 6 1998 стр. 74-84.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 ТАРАУ. ҚӘЗІРГІ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ КОМПАНИЯ ҚАРЖЫСЫНЫҢ МӘНІ МЕН
МАҢЫЗЫ.
1. Компаниядағы қаржы ресурстарын басқару жүйесінің қызмет ету ... ... ... ... ... ... ... мәні, мақсаты және
міндеттері.
2 ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
1. ... ... ... ... және оның ... Қазақстан компанияларындағы қаржылық менеджмент.
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Қазақстанда нарықтық экономика барған сайын үлкен қарқын алуда. Онымен
бірге шаруашылық процесті реттеудің негізгі маханизімі ретінде ... күш ... ... қабілеттелік компанияға, акционерлік қоғамға, кез-
келген ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарының басқарылуының қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының аумағында компаниялардың ... ... ... ... ... Адамдардың бірігуі ретінде серіктестік, олардың ... ... ... ... ... біріктіру ретіндегі қоәам;
• Қарапайым азаматтардң өндіріске қатысу ... ... ... ... ... ... үш ... болуы мүмкін:
Акционерлік қоәам
1. Жаупкершілігі шектеулі шаруашылық қоәам
2. Қосымша жауапкершілігі шектеулі шарушылық қоәам
Меншік нысанының ... ... ... ... пайда болуы
рынок қатысушыларының арасындаәы қаржылық қатынастардың пайда ... ... ... ... пайда болады:
• ¦йымдармен КОМПАНИЯдар арасында жиынтық табысты қалыптастыру мен
бөлу процесінде, жеткізілімді ... ... ... ... ... ... акцияларын шыәару мен тарату кезінде;
• Валюталық қорды пайдалану кезінде КОМПАНИЯдармен және шетелдік
әріптестер арасында.
Қаржылық менеджмент немесе ... ... және ... шаруашылық субъектінің бәсекелестік қабілетінің көтерілуі
мақсатында ... ... ... ... реттеудің нысандары мен
тәсілдерін, қаәидаларын, әдістерін қамтиды.
Шаәын бизнесте ... ... үшін ... ... ... ... өйткені қаржылық операциялар негізі ақша айналымы
болып табыләан жай қолма-қолсыз есептесудің ... ... ... ... ... ... Ірі ... санының сапаәа өтуінің
заңдылыәы жұмыс істейді. Ірі бизнеске ірі капитал қажет және ... ... ... немесе үлкен бизнестегі қызметінің көлемімен
мөлшерін инвестициямен, капиталды көбейтумен ... ... ... ... ... ... үшін ... бизнес саласында арнайы
дайындықтаәы мамандар қажет. Қаржылық менеджерлер (қаржылық директорлар).
Қаржылық теориясын біле тұра ... ... ... менеджер
тәжірибе жинақтай отыра бизнестің негізгі тұләасы болады. Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... терең
экономикалық өзгерістер болды. Экономиканы басқарудың бұрыңәы механизмін
түбегейлі қайта құруы жүріп жатыр.
Нарықтық экономика оның ... ... ... ... ... ... ... шаруашылықты білдіреді.
Нарықтық қатынастардың өзіндік жүйесінде, сондай-ақ ... ... ... ... де ... басты рөл атқарады. Олар нарықтық
қатынастардың ажырамас бөлігі болып ... және ... ... ... ... ... болып табылады. Міне, сондықтанда
қаржылық менеджердің жұмысының маңыздылыәы артып отыр.
Қазақстанның экономикасының көтерлуі, ... кең ... ... бар ... ... кадрлардың және оларәа инвесторлардың,
акционерлердің, несие берушілердің, ... ... ... ... ... қорәауды жүзеге асыратын жақсы
тәжірбиелік мектептің ... ... ... ... да қазіргі таңда біздің республикамызда қаржылық қызмет
саласында мамандардың даярлаумен оқытуәа көп көңіл бөлінуде.
Бұл бітіру жұмысы, ... және ... ... нарықтық
экономикадаәы қаржылық менеджердің орынын, қаржылық менеджерге қойыләан
талаптарын ерекшеліктерін ... ... ... ... ... атқаратын рөлін айқындауәа және шарушылық
субъектінің ... ... ... ... ... ... . КӘЗІРГІ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАӘЫ КОМПАНИЯ ҚАРЖЫСЫНЫҢ МӘНІ МЕН
МАҢЫЗЫ.
1. КОМПАНИЯдаәы қаржы ресурстарын басқару ... ... ... және құрылымы.
Кез-келген бизнес келесі үш басты сұрақтарды ... оәан ... ... ... ... қойыләан мақсаттар мен міндеттерді орындауәа
мүмкіндік беретін КОМПАНИЯның ... ... ... ... ... ... ... көздерін қайдан табу қажет және олардың тиімді
құрамы қандай болуы қажет?
... ... ... ... ... ... қаржылық қызметі аәымдаәы басқаруды қалай
ұйымдастыру қажет?
Бұл мәселелер КОМПАНИЯды басқарудың жалпы жүйесінің негізгі ... ... ... ... ... ... басқарудың жүйесі
ретінде қаржылыж менеджменттің ... ... ... ... ... оның кадрлық құрамын басқару жүйесін
ұйымдастырушылық құрылымы, КОМПАНИЯның көлемімен оның ... ... ... ... ... Ірі ... үшін бухгалтерия мен
қаржылық бөлім кіретін қаржы ... ... ... ... ... арнайы қызметтің бөлінуі тән болып келеді
( Сурет-2)
Сурет-2
Сурет-2
2-суретте көрсетілген схема типтік болып табылмайды, оның
құрамы қандай да бір елде ... ... ... оның ... ... да ... ұйымдастырудың ұлттық ерекшеліктеріне ... ... ... емес ... қаржылық директордың рөлін әдетте бас
бухгалтер атқарады. Қаржылық менеджердің жұмысында ... ол оның ... ... буыны жұмысының бөлігі болып немесе оәан ... ... ... ... үшін қажетті сараптамалық
ақпаратты берумен ... ... ... басқарудың
ұйымдастырушылық құрылымына байланыссыз қаржылық ... ... ...... ... ... белгілі бір дәрежеде қаржылық рынокпен
байланысты; бұл байланыс көп ... ... ... әр түрлі жаәдайда
болуы мүмкін; баәалы қаәаздардың эмитенті, инвестор, қарыз алушы, лендер,
алып сатушы болуы ... ... ... ... ... ... ... көмегімен жүзеге асырылады. Осы ұәымның талдануына әр
түрлі көз қарастар бар. Сонын ... ... ... ... рынокта
саудасы жүзеге асырылатын қысқа және ұзақ ... ... ... ... ... ... құралдарәа акцияларды,
облигация, фьючерстарды жатқызуәа болады.
Қаржылық ... ... ... мен ... көп ... ... үш
топқа бөлуге болады: жалпы экономикалық, болжамды – ... ... ... ... ... – қарыздық операциялар, кассалық және
есептесу ... ... ... жүйесі, есептесу жүйесі
қаржылық санкцияларының жүйесі, трансферттік ... ... ... ... ... салу жүйесі жатады. Мұндай тәсілдердің
жалпы логикасы олрадың негізгі параметрлері, ... ... ... экономиканы мемлекеттік басқарудың жүйесінің шеңберінде
орталықтандырыләан. ... ... ... вариабельдігі жеткілікті
дәрежеде шектеулі ... ... ... пайдаланудың варианттары
нақты КОМПАНИЯның деңгейінде жиі анықталады.
Екінші топқа қаржылық жоспарлау, салықтық жоспарлау, болжау әдістері,
үлгілеу ... ... ... ... ... ... жасаләан.
Осы екі топ арасындаәы аралық ... ... ... ... жеке ... міндеттілігі бойынша қаржыларды басқарудың
арнайы тәсілдері алады. Олардың көбісі ... ... енді ... ... дивиденттік саясат, қаржылық аренда, факторингтік операциялар,
франчайзинг, фьючерстер. Осы ... ... ... ... ... ... ақпараттық қамтамасыз ету жүйесінің негізі болып
қаржылық сипатты кез ... ... ... ... ... ... ... хабарландырудың, банктік жүйенің мекемелерінің
ақпаратын, тауарлық, қорлық және волюталық ... ... ... ... ... болады.
Қаржыларды басқарудың техникалық қамтамасыз ету жүйесі дербес болып
табылады және оның ... ... ... ... ... ... қаәассыз технологияәа негізделген (банкаралық есептесулер өзара
есептесулер ... ... ... ... ... есептесулер)
жүйелер ЭВМ желісін, персоналды компьютерлерді, қолданбалы баәдарламалардың
қызмет ету пакеттерін қолданусыз мүмкін ... ... ... орындау үшін қаржылық менеджер стандартты ... ... ... ... Excel, Lotus ... ... қолдануы
мүмкін.
Қаржыларды басқарудың кез келген жүйесін қызмет етуі ... ... ... ... ... ... ... Оәан
президенттің заңдары, бұйрықтары, үкіметтің ... ... ... ... мен нұсқаулары, лицензиялар, жарәылық құжаттар,
нормалар, инструкциялар, әдістемелік ... ... ... экономика жаәдайындаәы қаржы менеджменттің мәні
мақсаты және міндеттері. Қаржылық менеджменттің эволюциясы.
Бухгалтерлік есепке қараәанда қаржылық менеджмент дербес әылым ретінде
жақында әана құрылды. ... ... ... ... ... ... дүние жүзілік соәысқа дейін жүргізілген: соның ішінде, 1938 жылы ... ... ... ... құнын баәалуды белгілі үлгісін атап
кеткен жөн. Ол ... ... ... ... табылады. Соәан
қарамастан, бұл процестің негізін қалаәан Г. ... ... ... Бұл ... ... активтердегі инвестициялау саласында
қабылданәан шешімдердің әдістемесі ... ... ... инструментари
ұсынәан. ¦сынәан идеялар математикалық ... ... ... ... ... ие болды, ол олардың тәжірибедегі қолданысына қиындатты.
Кейінінен Марковицаның шәкірті Ульям Шарп математикалық ... ... және ... ... ... Оәан бір ... үлгі деген
атау берілді. Шартпен берілген техника жүздеген ... ... ... портфельдерді тиімді басқаруәа мүмкіндік берді.
Бұл бөлім өзінің одан ары ... ... ... ... ... ... ... концепциясын жасауына
тәуекелмен кірістіліктің үлгісін құруәа және ... ... жаңа ... ... жасалуына арналәан зерттеулерде
алады.
Соның ішінде 60 – жылдарында У. ... Дж. ... Дж. ... ... ... ... мен кірістілігін білдіретін ... (Capital Assets Pricing Model, CAPM) ... ... ... Бұл үлгі ... теориясындаәы ана әұрлым маңызды әылыми
жетістік ретінде қалып отыр. Соәан қарамастан, ол ... бір ... ... отырды. Сондықтанда САРМ үлгісіне ұқсас ... ... ... ... бұл ... баәа қалыптастырудың теориясы,
опционалдық баәасының қалыптасы ... және ... ... ... ... ... ... арбитражды баәа қылыптасу теориясы алды.
(Arbitrage Pricing Theory, APT). APT концепциясы ... ... ... ... ... ұсынылды. ‡лгінің негізіне кез келген акцияның
фактілігің кірістілігі екі бөліктен тұрады деген пайымдау ... ... ... кірістілік және тәуекелділік немесе белгісіздік
кірістілік. Соңәы момент ... ... ... анықталды.
Мысалы, елдегі нарықтық жаәдаймен, ішкі жиынтық өнімімен ... ... ... ... ... ставкалардың
динамиксымен анықталады.
САРМ басқа екі альтернативті үлгілері – опциондар ... ... (Option Pricing Theory OPT) және ... ... ... (State Preferens Theory SPT) ... бір ... ... дәрежеде дамыәан жоқ және қалыптасу сатысында тұр. Соның
ішінде SPT теориясына қатысты оның теориялық ... ... ... ... ... Мысалы, рыноктың болашақ жаәдайын нақты ... ... ... ОРТ ... ... Ф. Блэк және ... ... байланыстырды, ал преференция теорисының Дж. Хиршипр
атымен байланыстырды.
Қаржылық активтердің және ақпараттың құнының ... ... ... аяәында зерттелді. Бірақ, ақшалай болып Ю. Фамның мақаласы
саналады. Онда ... ... ... үш ... ... Ол ... ... әлсіз болып бөлінеді. Бұл саладаәы кейінгі
жаңалықтар ұсыныләан топтамалардың теориялық аспектілерін қарастырмады, тек
оның бекітілуінің эмпирикалық ... ... ... ... ... ... теориясымен
қаржыландырудың көздерінің баәасы бойынша қарқынды зерттеулер жүргізілді.
Бұл зерттеулердің бастамасы 30 – шы ... Дж. ... ... ... Д. ... жұмысымен басталды. Соәан қарамастан бұл бөлім
бойынша негізігі үлес Ф. Модильяни және Ф. ... ... ... болып табылады. Олардың теориясы шектеуші сипатқа ие ... ... аләы ... ... Осы саладаәы одан әрі қарайәы зерттеу осы
шектеулердің әлсізденуінің мүмкіндіктерін зерттеуге арналәан. Сонымен қатар
әр түрлі үлгілерді қолданылу ... ... ... әр ... ... ... ... үшін САРМ зерттелді. /3/
Барлық аталәан жаңалықтардың ішінен екі баәыт – портфель теориясымен
капитал құрылымының теориясы ірі ... ... ... мен ... ... ... Олар екі ... мәселелерге жауап
беруге мүмкіндік береді: қаржылық ресурстарды қайдан алу керек, және қаржы
ресурстарды ... салу ... 1958 ж. ... мен ... ... ... шыққаннан кейін қаржы теориясы аясында ірі мамандар
Т.Е.Коупленд және Дж. Ф. ... ... ... жаңа ... ... ... ... микроэкономикадан жеке баәыт ретінде бөлінген
бұл жұмыс ... ... ... ... ... ... ... пәні қалыптасты. Ол ірі компанияның ... ... ... ... ... ... ... негізінен қаржылық ресурстардың теориясынның базалық бөлімдерін
бухгалтерлік есептің (компанияның қаржылық ... ... ... ... мен ... ... бөлімдерімен табиәи толықтырылу
жолымен жүзеге асты. Сондай-ақ басқарудың ... бір ... ... ... ... Осы жаңа пән ... аләашқа монографиялары 60-
жылдардың басында аәылшын тілді елдерде қалыптасты. Оны оқу құрал ... ... ... ... ... ... ... туралы дербес әылыми
баәыты ретінде және тәжірибелік қызметі ретінде әана ... ... ақ ... ретінде де қалыптасқандыәы туралы айтуәа болады.
Басқару ... ... ... ... ... апаратының дербес баәыттаәы – қаржылық ... ... ... болы қана ... ... ... ... табылмайды.Басқару
аспектілердің күшімен қамтамасыз етілген мүндай метамарфозалар маңызды болы
табылады. ... ... ... ... бухгалтерлік есептің англо-
американдық үлгінің шеңберінде басқару есебінің трансформациясы көрінеді.
Мәселелердің сәйкес ... ... ... ... және ... ... ... кезде ол шыәынды басқару ретінде түсіндіріледі.
Бүл пәнінң мазмұнды бөлігі әр ... ... ... ... ... ... ... көрінгендей ол осындай болуы мүмкін. ... ... ... оның ... ... ... ... аталәандай негізгі мақсат ... ... ... ... ... фирманың қүның өсіру арқылы
фирманың құның максимизациялау болып табылады. Бұл ... жету ... ... басқару шегінде шешімдер үш баәытта қабылдануы
керек:
• Инвестициялық саясат
... ... ... ... ... қайдан алуәа болады және
қаржыландыру көздерін оптималды құрлымы қандай )
• Дивиденттік саясат
... ... ... ... ... ... әылым
ретіндегі үәымы боләан емес. Соәан қарамастан осы ... ... ... екі ... ... Олар: қаржылық
есептеулер мен баланстық тандау. Бұлар сол кездін өзінде де сәтті
дамыәан.
Қаржылық есептер капитализмнің пайда болуымен қалыптасты, ... ... ... ... әана қалыптасты. Сол кезде олар коммерциялық
есептерге ... ... ... ... ... 19 – әасырда бір
қатар елдердің экономикалық өсімін коммерциялық білімнің ... ... ... ... Соның ішінде, Германияда сол жылдары
осы білімді тарататын 24 – жоәары коммерциялық училище өмір сүрді.
Коммерциялық әылымының негізін қолданылуы әр бір ... ... бір ... ... әр ... алып жүру әана ... көбінде оны әылым
ретінде коммерциялық арифметика құрады. ... ... ... тарапынан
жаңа әылымының процедуралық жаәы қиын емес, ол пайыздық ... ... ... ... ... ... және қаржылық
операциялар бойынша есептеу техникасын енгізді. Бірақ, ... ... жаәы ... ... да ... болып отыр.
Экономикасы дамыәан елдерде қаржылық анализді капитал рыногындаәы
анализдің әрекетін аясын шектейтін ... бар. Осы ... ... ... – бұл ірі ... ... ... бойынша маман; қаржылық
сарапшы – белгілі бір дәрежеде ана әұрлым тар маман.
Сонымен, қаржылық ... ... бұл ... ... ... қатар себептерге байланысты қалыптаса алмады. Соның ішінде баәалы
қаәаздар ... ... және ... ... ... орын ... ... асырыләан экономиканың нарықтық қатынастарәа көшуі,
соның ішінде банктік жүйедегі түбегейлі ... ... ... ... ... ... шаруашылық субъектінің
қаржылық ресурстарын басқаруды қайтадан ... Бұл ... ... ... ... ... ... етілген комбинацияда қажеттілік
кезінде кез келген басқа ресурстарды алуәа болады. /4/
1. ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
2.1 ... ... ... ... және оның ... ... ... сипаты оәан оның теориялық дайындыәына
және жұмысының тәжірибесіне талаптар ... ... ... екі ... ... қажет және жасай алуы керек.
Келесілерді білу қажет:
1. Менеджмент теориясын
2. Қаржының, несиенің, ақша айналымының теориясын
3. ... ... ... Бухгалтерлік есепті
5. Экономикалық статистиканы, статистикалық есепті
6. Қаржылық, несиелік, банктік, ... ... ... ҚР
заңнамасын білу
7. Халықаралық есеп және сыртқы экономикалық қызмет бойынша нормативтік
заң ... ... ... түрлерін және олардың айналымдарын. Баәалы
қаәаздардың ... ... ҚР ішкі ... ... ... ... ... Халықаралық қаржы рыногында операцияларды жасаудың негіздерін
11. Шаруашылық субъектісінің экономикасының негіздерін
12. Экономикалық анализдің әдістемесі мен әдісін
13. Іс жүргізуді және корреспонденцияны
Келесілерді ... білу ... ... балансты оқу
2. Шаруашылық субъектісінің статистикалық, бухгалтерлік және оперативтік
есебін білу
3. Қаржылық ақпаратты білу
4. Шаруашылық субъектісінің сауда - ... және ... ... ... анализдеу
5. Капитал салу бойынша шаралардың экономикалық тиімділігн анализдеу мен
баәалау
6. Капитал салудың нәтижелерін болжамдау, нақты шешімдерін қабылдау мен
баәалау
7. ... ... ... ... ... ... ... пайдалану бойынша және қаржылық жоспарды орындау
бойынша есеп жасау
9. Қаржылық жоспарды құру
10. ... ... ... өзге де ... да органдарына беру үшін
қаржылық мәселері бойынша құжаттарды дайындау
11. ... ... ... басқару органдырмен және шаруашылық
субъектілерімен хат алысуды жүргізу
12. Қаржылық жоспардың, ... ... ... ... ресурстарды, негізгі қорды, материалдық емес
активтерді, айналым қаражатын тиімді пайдалануәа бақылауды жүзеге
асыру.
Қаржылық менеджердің ... ... ... бұл ... ... ... ету үшін ақша
қаражаттарын шыәандаудың баәыттарын барлық оның ... ... ... ... ... әр ... ... және баәыттаәы қаржы
жоспарлаудың міндеттерін және объектілеріне байланысты жүзеге асырылады.
Осыны басшылыққа ала отырып, қаржылық ... ... және ... деп ... болады.
Перспективті және аәымдаәы жоспарлаудың мысалы болып бизнес-жоспар
табылады. Ол дамыәан капиталистік елдерде жаңа ... құру ... ... жаңа ... өндіру кезінде жасалады. Ол үш жалдан бес жаләа ... ... ... жоспарлар одан көп жыләа жарамауы мүмкін. Бизнес-
жоспар тек қаржылық жоспар болып табылмайды. Ол ... ... ... ... жаңа ... ... ... жаңа өндірістік баәдарламаны
қаржыландыруәа қатысуәа тартудың стратегиясын жасау үшін қажет./6/
Бизнес-жоспарды құру ... ... ішкі ... ... етеді.
¤тйкені ол мақсаттардың қойылуымен олардың тәжірибе жүзінде іске асырылуы
жасалады. Бизнес-жоспардың кәсиби құрылымы ... ... және ... ... төмендетуге мүмкіндуік береді.
КОМПАНИЯның басшылыәы ... ... ... ... ... Ол ... тиімді баәасының таңдауын жүзеге ... ... ... саясаттың салсындаәы шешімдерді қабылдайды.
КОМПАНИЯның барлық қызметі рентабельді болу, ... ... ... ... ... ... ... кридиторлар т.б.)
қанаәаттандыратын көлемде ақша қаражатының түсі мін қамтамасыз ететін
жаәдайәа жету қажет. ... ... ... ... ... КОМПАНИЯның бюджетін құрәан кезде орын алады.
Жалпы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарлауды ... ... бір ... мәні өте ұзақ ... таралады. Бұл мысалы, негізгі капиталдың элементтерін алу,
кадр саясаты шыәарылатын өнімнің түрлерін ... ... ... ... болады. Мұндай шешімдер КОМПАНИЯның қызметін бірнеше
жыләа аләа анықтайды және ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... ... ¦зақ мерзімді жоспарлар құрамдас элементі
қысқа мерзімді жоспарлар болып табылатын ... ... ... ... қысқа мерзіміді жоспарлау қолданылады, және бір
жыләа тең жоспарлы кезеңге қатысты болады. Бұл ... ... ... ... ... орын алады. ¤йткені бұл мерзімде коньюктураның
мерзімді қозәалысы теңеседі. Уақыты бойынша жылдық ... ... ... бюджет деп бөлуге болады.
Бюджеттің дәйектілігінің деңгейін бекітетін ... ... ... ... ... есептердің өнімділігі деңгейінің қаншалықты жоәары
екендігіне байланысты. Сонымен қатар, әр бір нақты КОМПАНИЯда жекеленген
жоспарланәан ... ... ... ету үшін ... ... ... баәалау қажет.
Жоспарлау мақсаты әр түрлі КОМПАНИЯда әртүрлі. Жоспарлаудың функциясына
КОМПАНИЯның түрі мен көлеміне ... әр ... ... ... ... экономикалық болжау секілді. КОМПАНИЯның басшылыәы оның көлемімен
түріне байланыссыз экономикалық ... ... ... міндеттерді ол
келесі кезеңге жоспарлай алатындыәын ... ... ... ... оның ... ... аз талаптар қояды. Сонымен қатар
қызметтің бір қатар түрлерін жоспарлаәан кезде қойыләан міндеттерді ... ... ... ... талап етілетіндігі туралы білуі
қажет. Бұл мысалы, ... ... ... ... ... ... ... ұләаюы және т.б.) және инвестиция көлемін анықтауәа
қатысты болып табылады.
Бюджет бақылау үшін ... ... ... ... жоспарлардың
жүзеге асырылуы бойынша КОМПАНИЯның қызметінің фактілік нәтижелерін тіркеу
қажет. Жоспарланәан фактілік ... ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл жаәдайда негізгі назар жоспарлыдан
алшақтайтын және осы ауытқулардың негізінде ... ... ... ... барлық жаәы бойынша ақпарат осылай
толықтырылады. ... ... ... қандай-да бір жоспарланәан
жоспарлары қанаәаттанарлықсыз болуының мән – ... ... ... ... орын ... ... ... өзі нақты емес жаәдайлардың негізінде
құрылуы мүмкін. Екі жаәдайда да ... осы ... ... ... ... ... ... ретінде. Бюджет өндіріс, шикізат сатып алуда,
өндірілген ... ... ... саласындаәы құндық көрсеткіштерінде
көзделген әрекеттердің баәарламасын білдіреді. Әрекеттердің баәдарламасында
жекелеген шаралардың уақытша және ... ... ... ... Оның ... ... ... күтілетін
көлемінен, өндіріс жаәдайына байланысты. Шыәарылатын өнім саны – ... ... ... ... Шыәарылатын баәа көлемі өндірістің
баәдарламасы талап ететін материалдардың көлеміне байланысты/7/.
Бюджет міндет қою үшін негіз ... ... ... ... ... осы ... ... басталуына дейін шішімі қабылдануы керек.
Мұндай жаәдайда жоспардың жасаушысына баламалы ұсыныстарды таңдауы ... ... ... ... ... ... бөлу құралы ретінде. Бюджеттің ... ... ... одан арәы ... бөлініс деңгейінде
қабылдануының белгісін ... ... егер ол ... белгіленген
шектен шықпаса. Егер де бөлініс деңгейіндегі бюджет жасалмаса, ... ... ... ... ... ... қабылдау процессінің
децентрализациялануына жақын болуы екі талай.
Жоспарлауды ... ... ... ... ¤те ... ... ... бөлінісі орын алмайды. Осыәан орай
басшылар ... ... ... ... мүмкінді алады. Ірі КОМПАНИЯдарда
бюджетті (жоспарды) құру бойынша жұмыстар орталықтан тыс ... ... ... әана ... саласында тәжірибесі бар кадрлар үйлеседі
емес пе. Сондықтан да бөліністерде болашақта қабылдануәа тиіс ... ... ... бюджеті бір бірінен алшақталмәан, есептеу кезінде мысалы,
сатудың жоспарлы ... ... ... ... ... білу
қажет. ‡йлесімінің жүйесін қамтамасыз ету үшін көптеген КОМПАНИЯдарда
бюджетті құру бойынша нұсқаулар жасалады. Онда ... ... ... ... есебі кезінде міндеттер мен жауапкершілікті бөлу
орын алады.
КОМПАНИЯдаәы жоспарлау туралы әдебиеттерде әдетте бюджетті құру бойынша
жұмыстарды ұйымдастырудың екі ... ... ... ... ... және build-up (төменннен жоәарыәа) тәсілі бойынша.
Break-down тәсілі бойынша бюджеттік құру жұмысы жоәарыдан басталады. ... ... ... оның ... ... ... Содан
кейін бұл көрсеткіштер КОМПАНИЯ құрылымының төмен ... ... ... ... ... формада бөлімшенің жоспарына енеді.
Build-up тәсілі бойынша керісінше ... ... ... өткізу
көрсеткіштерінің есебін жекелеген өткізу бөлімшелері бастайды, одан соң
КОМПАНИЯның өткізу бөлімінің бастыәы бұл көрсеткіштерді ... ... ... (жоспарының) құрамдас бөлігіне кіруі мүмкін біріңәай
бюджетке енгізіледі.
Break-down және Build-up екі ... ... ... ... бұл екі тәсілдің біреуін қолдану тиімсіз. Бюджетті
жоспарлау мен құру түрлі бөлімшелер бюджеттерін үйлестіруді ... ... ... ... ... ... білдіреді.
Жоспарлау процесі КОМПАНИЯ екі негізгі экономикалық аяда ... ... ... ... ... Бұл ... оның жұмысының пайдалылыәы мен
оның қаржылық ... ... сөз ... ... ... да пайда мен
қаржылық жоспар бойынша бюджет ішкі фирмалық жоспарлаудың орталық элементі
болып табылады.
Айналым ... ... ... ... пайдалану жоспарын
жүргізу қажет. Бұл жоспардың негізгі факторы ... ... пен ... уақытын жоспарлау болып табылады. КОМПАНИЯның айналым капиталының
болуы, өндірістің басталу уақытынан басталып тұтынушымен ... ... ... ... ... ... деген қажеттіктің жоспарлау. КОМПАНИЯның даму аясына
қарай, ... ... жаңа ... ... ... қажет
етіледі. Негізгі капиталды сатып алу мерзімі жеткілікті дәрежеде жиі жоәары
болады.
Бұл қаржылық жоспарлауды КОМПАНИЯның ... ... ... ... ... табылады. Егер КОМПАНИЯ жаңа рыноктарды игергісі келсе
ол маркетинг бойынша ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... аударуы қажет.
Табыс көзін жоспарлау. КОМПАНИЯ қорларының ... ... ... оның ... ... инвестициясын, сонымен бірге займды қосқанда
көптеген көздер білігілі бірінші кезектегі міндет, нақты ... ... әр бір ... ... наәыз көздері таубудан көрінеді.
Сапалық жоспарлау қажетті қорды тек уақытнан әана ... ... баәа ... ... ... Бұл үшін ... уақытта оларды
көрсететін табыстан түсімдер немесе акция шыәару мен банктік займәа ... ... ... түрлі қаржы көздерін жинақтап пайдалану
мақсатында қор көздерін қалыптастыратын ... табу ... ... ... ... ... білу ... акция рыногы жанданәанда акция сату қажет,
есептік ставка жоәары боләанда қарыз алмау керек және т.б.
Болжау
Қаржылық менеджменттегі ...... ... ... жасау. Болжау жоспарлауәа қараәанда жасаәан болжаудың тәжірибеде
жүзеге асырудың тікелей көздемейді. Бұл ... ... бір ... ... ... ... болып қаржылық көрсеткіштердің
құрылымы табылады. Жобалау өткенінің болашаққа ауысуы ... ... ... ... ала көруі негізінде басқару қаржылық менеджердің
белгілі бір ... ... ... ... ... экстренді шешім қабылдауын қалыптастыру талап етіледі.
¦йымдастыру
Қаржылық менеджменттегі ұйымдастыру қызметі ... бір ... ... қаржылық баәдарламаны бірігіп жүзеге ... ... ... ... мен ... ... органдарын құру
басқару апаратының құрылымын қалыптастыру, басқару бөлімшелері арасындаәы
өз ара байланыстарды ... ... ... және ... ... менеджменттегі реттеу – берілген параметрлерден ауытқу
туындаәанда, қаржы жүйесінің ... ... қол ... ... ... объектісіне әсер етуді айтамыз. Реттеу бекітілген ... ... ... ... ... туындаәан
ауытқуларды болдырмау бойынша аәымдық шараларды қамтиды.
Ынталандыру
Қаржылық менеджменттегі ынталандыру қаржылық қызмет жұмыскерлердің
өздерінің ... ... ... оятудан көрінеді.
Ынталандыру арқылы жұмсаләан еңбектің сапасы мен ... ... және ... ... бөлуді басқару жүзеге асырылады.
‡йлестіру
Қаржылық менеджменттегі үйлестіру – барлық мамандардың, басқару
апаратының және ... ... ... ... ... ... ... объектісін, субъектісін, басқару апаратын
және жекелеген қызметкердің қарым-қатынасының бірлігін қамтамасыз ... ... ... ... қорын жұмсап жаратудан келесі негізгі баәыттар
бар: шикізат, бөлшек сатып алу, жұмысшылараәа және қызметкерлерге еңбекақы
беру, коммуналды ... ... ... ... ... ... Қолма-қол ақша, сатудан түскен кіріс, запастар,
жабдықтар, әимарат, жер – ... ... ... ... кез ... қоры ... білдіреді.
Пассивтердің азаюы. КОМПАНИЯның пассивті басқаларәа берешек жаәдайың
барлыәы: банктік қарыздар, жеткізушілерге төлем және ... ... ... ... ... ... мысалы, банк қарыздарын қайтару.
Меншік иелеріне төлемдер. Жеке КОМПАНИЯдардаәы және серіктестіктердегі
активтерді ұләайтудан және пассивтерді азайтудан кейінгі қаләанның барлыәы
меншік ... ... ... ... пайдаланбайтын капитал,
меншік иелеріне дивидент турінде төленеді.
Аәымдаәы актвитерді басқару
Аәымдаәы ... ... ... бір жыл ... ... түсіндіріледі. Айналым капиталының циклі. Аәымдаәы активтер
айналым капитал ретінде қолданылады. Айналым капитал ... ... ... бір ... ... ... ... дайын өнімге айналатын
бастапқы материалдарын сатып алуәа ... ... ... құра
отырып, өнім несиеге сатылады; дибитор шоты төленеді және ... ... ... ... ... ... пайдалану. Айналым капиталының қажеттілігі
үшін пайдаланылатын кез келген қорлар, пассивтерді төлеу үшін ... ... ... олар ... ... ... алу үшін пайдаланылуы
мүмкін немесе ... ... ... ... ... ... ... үнемдеу тәсілдерінің бірі, материалдық техникалық ресурстарды
басқаруды жетілдіруде көрінеде. Ол ... ... ... ... ... ... ... сатып алуды жоспарлау
• қатаң өндірістік жүйелерді енгізу
• жаңа қоймаларды пайдалану
• сұранысты болжауды жетілдіру
... ... ... қажеттілікті қысқартудың екінші жолы, басқа
мақсаттар үшін ... ... ... ... ... ... ... баәалауда несие саясатын күшейту ... ... ... ... капиталының шыәындарын қысқартудың ... жолы ... ... ... ... ... ... өтімді активтерін
ұстайтын банктік шоттар бойынша ... ... ... ... ... (қысқа мерзімді мемлекеттік баәалы ... ... ... сатып алу келісімі аталатын бірдей уақыттың займның
әртүрлілігі) түрінде табыс әкеледі. /8/
Негізгі активерді басқару
Негізгі активтерге фирма бір жылдан аса ... ... ... ... ... ... және ... ресурстар жатады. Қаржыгерлердің
міндеттерінің бірі ретінде қолда бар қорды пайдаланудың вариантын таңдау
болып табылады: ... ... ... ... аәымдаәы активтерді
ұләайтуәа, немесе пассивтерді қысқартуәа немесе ... ... ... ... ... жаңа ... ... оны падаланәанда болатын
шыәындарды қысқартудың мөлшерімен ... ... ... ... ... алу ... капитал салымының және олардың
қайтарылуының сметасын ... ... ... Бұл ... ... ... ... капиталдардың плюстері әдетте бірнеше жыл өткен
кезеде байқалады.
Қаржыгерлер үшін негізгі капитал басты болып табылатын ... ... ... ... ... қажеттілігінен аландатпауы қажет.
Бақылау
Қаржылық менеджменттегі бақылау, қаржылық жұмысты ұйымдластыруды және
қаржылық жоспарлардың ... ... ... ... арқылы
қаржы өзгерістер енгізіледі. Бақылау қаржылық нәтижелерге талдау жасауды
білдіреді. Талдау – қаржыларды ... ... ... Сәйкесінші
қаражаттарды қалай пайдаланәандыәы туралы және объектінің қаржылық жаәдайы
туралы ... ... ... резервтер мен мүмкіндіктер ашылады,
қаржы баәдарламаларына, қаржы менеджменттің ... ... ... ... ... ... жаәы болып табылады және оның ... ... ... ...... шешімдердің орындалуына,
қаржылық жоспардың орындаулына бақылау жасайды.
КОМПАНИЯның қаржылық жаәдайын талдау
КОМПАНИЯ қаржылық жаәдайын ұзақ ... және ... ... ... талдау қажет, өйткені оны баәалау критерилері әр ... ... ... ... жаәдайы, оның құралдары мен оның қалыптаусу
көздерін орналастырумен сипатталады. Қаржылық жаәдайды таңдау, ... ... ... ... пайдаланылуда екендігін білу
мақсатында жүзеге ... ... ... ... тиімділігін
бейнелейді: жеке қаражаттар мен ... ету және ... ... – материалдық құндылықтардың ... ... ... және ... ... жаәдайы және қозәалысы, айналым
құралдарының айналымдылыәы, банктік ... ... ... ... қабілеттілік.
КОМПАНИЯның тұрақты қаржы жаәдайы бірнеше кезекте келесідей сапалы
көрсеткіштерді жетілдіруге байланысты: ... ... ... қор ... ... ... пайда бойынша жоспардың
орындалуы. КОМПАНИЯ қаражаттарының ... ... ... ... ... дұрыс ұйымдастырылуы, ақша
айналымының жылдамдату бойынша жедел қызмет. Сондықтан да, қаржылық жаәдай
талдау қаржы-шаруашылық ... ... ... ... ... қатар, КОМПАНИЯның қаржылық қиындықтары, есеп ... ... ... үшін ... ... жектізу тұрақтылыәына әсер етуі
және материалды-техникалық қамтамасыз ету ... ... ... Осыәан
байланысты КОМПАНИЯның қаржылық жаәдайын талдау және оның қазметінің басқа
тұстарына талдау жүргізу бір-бірін ... ... ... міндеттері болып қаржы талдауын жалпы баәалау, мақсатты ... ... ... ... ... қиындықтардың себебін
анықтау, қаржы ресурстарын пайдалануды жақсарту мүмкіндіктерін айқындау,
қаржы құралдарының ... ... және ... ... ... ... ... мен КОМПАНИЯ қаржыларын жоспарлау және есепке
алуда пайдалану ерекшеліктеріне байланысты КОМПАНИЯның қаражаты негізігі
және айналмалы болып екіге ... 100 ... ... құнынан кем емес және қызмет ету
мерзімі олардың құнына ... бір ... аз ... ... ... ... ... бір қатар жылдар бойы өз ... ... ... ... ... ... пайдаланудың барлық мерзімі
ішінде өндіріс шыәынына жатқызылады. ... ... ... ... және ... ... мен өткізу процесіндегі шәындарды
аванслауды қамтамасыз ететін ... ... ... Шикізат және
материалдар запастарм ен қатар, оларәа бітпеген құрылыс, дайын өнім ... ... ақша ... және ... ... ... ... жаәдайын анықтайтын маңызды фактор ретінде оның
айналым құралдарын жаәдай ... ... ... ... ... құру ... процесінің үздіксіздігін және ... ... ... ... үшін ... ақша ресурстарын айтуәа
болады. Жоспарлау тәсілдері бойынша олар нормаланәан және нормаланбаәан
болып бөләнеді.
Норамаланәан айналым ... ... ... және өнімді өткізу үшін
қажет минималды запастардың нормативтері ... ... ... ... ... қаражатына нормативтері бекітілмейтін
айналым қаражаттары жатады ... ... ... өнім үшін ... есеп ... ұйымдармен және тұләалармен түрлі ... ... қалу және ... ... көрсететін айналым қаражаты, материалдары, құны аз
заттарды, ... ... ... қоса ... барлыәын өндіріс
саласындаәы қаражаттар деп айтылады. Оларда КОМПАНИЯның айналым қаражатының
негізгі бөлігі жинақталәан. Айналыс сферасындаәы айналым ... ... ... ... есеп ... дәл ... жүргізілуіне
арналәан және дайын өнімнен, тиелген тауарлардан, ақша құралдары мен ... ... ... ... құралдарының қалыптасу көздері
өзінді және займдық болып бөлінеді. ... ... ... және ... қаражаттар болашаққа запастар мен шыәындарды аз көлемде жабу
үшін қаражат бөлінеді және КОМПАНИЯның тұрақты иелігінде ... ... ... ... ... және ... және ... мысалы өндірістік тапсырмаларды артық орындаумен байланысты
уақытша қажеттілікті жабу үшін пайдаланылады.
КОМПАНИЯныңә қаржылық қызметін талдау үшін мәліметтердің ... көзі ... ... ... ... ... ... қордың және
оның жеке баптарының мазмұнын дәйектейтін басқада есептік формалар ... әсер ... ... ... ... береді. Сонымен
қатар, қаржылық жоспардың тартыләан мәліметтер дебиторлық және кредиторлық
борыштарының қалыптасуының мерзімін көрсетеді.
2.2 Қазақстан КОМПАНИЯдарындаәы ... ... ... ... ... көп ... ... болады және анықталады. ¤зкезегінде КОМПАНИЯдаәы
қаржылық менеджменттің ... ... ... ... қабылдауәа және қаржы қызметін аәымдық тиімді басқаруәа
баәытталәан сәйкесті ... ... ... ... ... білдіреді.
Нақты КОМПАНИЯ үшін, қаржылық менеджменттің ақпараттық көрсеткіштерінің
қалыптасу жүйесі оның салалық ерекшеліктерімен, ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанымен, шаруашылық ... ... және ... ... ... ... Сондықтанда қаржылық
менеджменттің ... ... ... ... ... ... ... түрлері бойынша топтастырылуы мүмкін және нақты
КОМПАНИЯның тәжірибелік қызметінде ... топ ... ... ... ... етеді.
Бірінші топқа елдің жалпы экономикалық дамуын білдіретін көрсеткіштер
жатады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... шешімдерді қабылдаәан кезде КОМПАНИЯның қызмет
етуінің сыртқы ... ... үшін ... ... ... көрсеткіштер жатады.
• Мемлекеттік бюджет табыстарының көлемі
• Мемлекеттік ... ... ... ... тапшылыәының мөлшерінің көлемі
• Ақшы эммисиясының көлемі
• Халық табыстарының көлемі
• Хылықтың банктегі салымы
• Инфляция индексі
• ҚР ¦лттық банкінің есептік ставкасы
Бұл топ ... ... ... ... жарияланымына сүйенеді.
Екінші топқа КОМПАНИЯның салалық құрылымын ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер жатады:
• өнімге баәа индексі
• негізгі қызмет бойынша пайдаәа салық салу ставкасы
• активтердің, соның ішінде айналым активтерінің жалпы құны
• пайдаланыләан ... ... ... жеке ... жалпы
сомасы
• өндірілген (өткізілген) өнім көлемі.
Бұл топқа контрагенттер мен ... ... ... де ... болады.
Бұл топ көрсеткіштерінің қалыптасу көздеріне ... ... ... ... ... ... қызметтер
рыногында ұсынылатын ақылы бизнес-анықтамалар кіреді.
‡шінші топқа қаржылық рыноктың коньюктурасын ... ... Бұл ... ... көрсеткіштерінің жүйесі ұзақ мерзімді
қаржылық инвестициялар порфелінің қалыптасуы және қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ... ... шешім қабылдау
үшін қызмет етеді.
Бұл топқа келесі көрсеткіштер жатады.
• биржалық және биржадан тыс қор рыногында айналатын ... ... ... ... ... және т. б.) ... қор ... негізгі түрлерінің сұранысы мен ұсынысының өтімді
баәалары;
• қор құралдарының негізгі ... ... ... көлемі мен
баәалары;
• қор рыногындаәы баәа динамикасының ... ... ... ... депозиттік және несие ставкалары
• жекелеген валюталардың ресми баәамдары және т.б.
Төртінші топқа КОМПАНИЯның басқару және ... есеп ... ішкі ... ... қалыптасқан көрсеткіштер жатады.
Бұл топтың көрсеткіштер жүйесін қаржылық менеджментің ... ... ... Осы ... ... ... болжау,
жоспарлау және КОМПАНИЯның қаржы қызметінің барлық баәыттары бойынша жедел
басқарушылық шешімдер қабылдау жүргізіледі/10/.
Бұл топтың ... ... ... ... сенімділігінің жоәары деңгейі (сенімділік қорытыләан қаржы
көрсеткіштерімен және қаржы есеп беруінің сәйкесті статусымен ... ... алу ... оның ... ... ... және ... есеп беруге баәытталады. Қаржылық есеп
берушілік өзінің баәыты бойынша рыноктык қаржы өркениетті ... ... ... ... ... ... тиімді көзі рынок
болуы тиіс КОМПАНИЯ мен рыноктың өзара әрекет қызметін орындауы қажет.
Қаржылық есеп ...... ... ... туралы өз
уақытындаәы, объективті және дәл көп ... ... ... ... ... үшін ... ... және түсінікті формада
жеткізу мақсатында қаржылық есепке алу ... ... ... есеп беру формаларының жиынтыәы .
КОМПАНИЯның қаржы есеп берушілік көрсеткіштерінің шеңбері негізінен екі
топты, КОМПАНИЯ қызметіне мүддені тікелей және ... ... ... ... ... ... ... меншік иелері;
2. басқару персоналы және КОМПАНИЯ жұмысшылары;
3. КОМПАНИЯда тікелей жұмыс істемейтін тұләалар, бірақ ... ...... ... ... және ... коммерциялық
серіктестері;
4. Қоәамдық өндірісті мемлекеттік реттеу қызметні жүзеге асыратын билік
органдары.
Қаржылық есеп берушілік көрсеткіштерінің ... тобы - ... ... ... ... келісім шарт бойынша есеп берушілік
көрсеткіштерінің бірінші ... ... ... тиіс ... Бұл
аудиторлар, кеңесшілер, қаржы сараптамашылары, пресса, ... ... ... есеп ... заңәа сәйкес
қаржылық есеп берушілік үш есеп беруді қамтиды:
1. бухгалтерлік баланс;
2. қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері туралы есеп беру;
3. ақша қаражаттарының ... ... есеп ... екі ... ... ... ... активтер тізіледі, ал
төменде – міндеттемелер және жеке өзіндік капитал. ... ... ... ... егер де ол үш ... ... ... объекттің
құндылыәы бар, объект өлшенетін құн ... ... ... ... ... немесе оның меншігінде болады. Активтер статьялары
екі топқа жинақталәан: аәымдық активтер, олар ... ... ... ... ... бір ... аз уақытта пайдаланылуы мүмкін және ұзақ
мерзімді активтер. Активтердің статьялары әдетте ... ... ... ...... ... ақша ... айнала алатындыәының мөлшері, статьялардың өтімділігі жоәары
боләан сайын, сәйкесті ... ... ... ... соншама жеңіл
болады.
Компанияның қаржылық құрылымы КОМПАНИЯның қаражаттарының ... ... ... ... ... суреттеледі. Бұл қаржы
көздері негізгі екі типке бөлінеді: міндеттемелер және ... ... ... ресурстарының ішкі көздерін білдіреді.
Міндеттемелер статьялары ұқсас ... екі ... ... ... олар бір жылдан кем емес уақытта жабылуы тиіс болады ... ... ... ... қаражтарының қалыптасуының басқадай
көзі өзіндік капитал деп аталады. Компанияәа ресурстарды ... ... ... ... алады. Инвесторларымен берілген капиталдың
жалпы сомасы акционерлік капитал деп аталады. Капиталдың ... көзі ... ... ... ... қатысты міндеттемелерді
жабуәа жіберілмейтін ... ... ... иелігінде қалады ... ... деп ... және шыәындар туралы есеп беру ... ... ... және ол бір жыл ішінде қандай шыәындарәа батқандыәына ... ... және ... ... есеп беру, компаниямен болашақта ... ... ала ... ... ... ... табылады. Бір жыл
ішіндегі цифрлар сізге ... ... ... ... түсінікті
қалыптастыруәа сәл әана көмек береді. Бірнеше жыл қатарынан көрсеткіштерді
салыстыру - одан да ... ... ... пайда және шыәындар есеп
беруіенде екі жыләа мәлметтер кертіріледі, ал он ... бір рет ... есеп ... ... және ... ... есеп ... компанияның өндірістік қызметінің
нәтижелері бойынша қаржылық түйінді қамтиды. ... есеп ... ... ... және шыәындар туралы есеп беру, белгілі бір уақыт ... ... ... жылда жүргізілген қызметті қамтиды. Пайда және
шыәындар туралы есеп беру, ... есеп ... ... ... ... ... ... пайдаланәандыәын көрсетеді; басқаша айтқанда
компанияны басқару бойынша менеджерлер тиімділігінің деңгейі бір жыл ішінде
алынәан немесе ... ... және ... ... ... ж. ... есеп берушілінің құрамына «Ақша құралдарының
қозәалысы туралы есеп беру» жаңа ... ... ... ... есеп ... ... ... халықаралық стандарттарынан
жақындау баәытына қадам жасалды. Осы жаңа ... ... ... ... ... ... үшін, пайдаланушыәа барынша кең
мүмкіндіктер жасайды. Ақша ... ... ... ... ... басқару мәселесін қамтиды.
Ақша құралдарының қозәалысы туралы есеп компанияның ақша құралдарында
өзгерістерді тудырәан ... ... және ... ақша ... ... ... түйінді құрайды, бұл ... ... ... ... және ... өз ақша ... ... аләандыәын көрсету
үшін пайда және шыәындар туралы есеп ... де, ... есеп ... де ... ... жинақтайды.
Жоәарыда айтыләан есеп беру мәліметтерін талдаудың 2-ші бөлімі бойынша
дебиторлық борышта жабу, қысқа мерзімді міндеттемелерді ұләайту, ... ... ... алу ... ... ... ... әсер
берді деп қорытынды жасау болады. КОМПАНИЯ белгілі бір қаржы тәуекелінде
және ... ... ... ... ... болады. Бірақта,
басқа да қаржы сипаттамалары және қаржы құралдары ... ... ... тәуекелдің ақталәандыәы туралы айтады. Болашақты дәл баәалау үшін
баланс болжамы және ... ... ... ... ... бизнес
жоспарын құрастыру бойынша ұсыныстарәа сәйкес құрастырәаны жөн.
Қарастырыләан коэффициенттерді талдау КОМПАНИЯның динамикадаәы
қаржылық ... ... ... алуәа мүмкіндік береді. ... ... ... КОМПАНИЯ қызметінің түрлі кезеңдері үшін,
КОМПАНИЯның ... ... ... ... ... және ... сәйкесті басқарушылық шешімдер ... ... ... ... беру тралы шешімдер қабылдау үшін ... ... ... сондай-ақ КОМПАНИЯның баәа ... ... ... ... Анташов В.А. Уварова Г. В. Экономический советник менеджера. Уч.-
пр. пособие: М., 1996. ... Ю. ... ... ... предприятия в условиях рынка. – М., 1997.
3. Баймухамбетова С. С. ... ... – А.: ... 1998.
4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика ... – М., ... ... Ю. Ф. ... ... ... – М., ... Бригхэм Ю. Ф., Гапсиски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс: В
2-х томах. –С-П., 1997.
7. Ван Хорн Дж. К. Основы ... ... – М.: ... ... ... ... К. ... в производственный и управленческий учет. – М,
1997.
9. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ
финансовой отчетности: Учебное пособие. – ... Как ... и ... ... ... / [Пер. с ... ... науч. ред. Г . Микерин]. – М. 1996.
11. Карлин Т.Р. Маклин III Альберт Б. Анализ финансовых отчетов ... GAAP). – М., ... ... А. И., ... В. П. ... ... состояния
предприятия. – М, 1997.
13. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.,
1997.
14. Маршалл. Дж. Ф., ... К. ... ... ... Негашев Е. В. Методические рекомендации по составлению финансовой
отчетности. – А., 1998.
16. Нурсеитов Н. А., Нурсеитов А. А. ... ...... Павлова Л. Н. Финансы предприятий. – М, 1998.
18. Павлова Л. Н. ... ... – М.: ... и ... ... ... В. К. ... финансового учета. – А, 1997.
20. Рэй Вандер Вил. Управленческий учет. – М.: ... ... ... Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. –
Минск, 1997.
22. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.:
“Перспектива”, 1996.
23. Стоянова Е. С. ... по ... ... ... ситуации, задачи и решения. – М.: “Перспектива”, 1997.
24. Уткин Э. А. Финансовый менеджмент. - М., 1998.
25. Учет и ... в ... ... ... ... для ... собственников. Подготовлено фирмой “DELOITTE &
TOUCHE”.- А, 1995.
26. Финансовый менеджмент. Под ред. Палека Г. Б. – М.: “Финансы”,
1997.
27. Шеремет А. Д., ... Р. С. ... ... – М, ... ... Э. Техника финансового анализа. – М.: “ФиС”, 1996.
29. Амортизация как главный источник финансирования. А. Токберген, Ш.
Ахметова. // “Аль ... №2 1998 стр. ... // ... – Финансы Казахстана:№1 1998 стр.85-8.
31. // Каржы–Каражат – Финансы Казахстана: № 5 1998 стр. 75-84.
32. // Каржы–Каражат – ... ... № 6 1998 стр. ... ... ... х‰ќыќтыќ жєне нормотивті ќамтамасыз етілуі
Ќаржы басќарудыѕ бµлімше кадрлері
Ќаржылыќ
ќ±ралдар
Ќаржылыќ
єдіс
Ќаржылыќ
аќпарат
Ќаржылыќ басќарудын
Техникалыќ ... ... ... ... ресурстарыныѕ кµзі
Ќаржы ресурстары
Ќаржылыќ ќатынас
Аќпарат аєымы
Аќпарат аєымы
Аќша аєымы
Материалдыќ аєым
Ќаржы ... ... ... аєымы
Директорлар ќ±рылтайы
Президент
¤ндіріс бойынша вице-президент
Ќаржы бойынша вице-президент
Сату бойынша
Вице-президент
Бас Ќаржы ... ... ... мен ... ... пен ... ... жєне сыртќы аудит
ќ±ру
Ќаржылыќ есеп
Басќару есебі
Аќпарат пен ќамтамасыз
етілу

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржылық менеджердің тиімді әрекет етуіне ықпал ететін қаржылық менеджмент моделдері23 бет
"қабылданған шешімді орындаудағы ұйымның функциясы"6 бет
«TSC Group» корпорациясының даму тарихы және бүгіні44 бет
«Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы»46 бет
Антикризистік басқарудағы қақтығыстар механизмі5 бет
Банк менеджментінің негізгі бағыты11 бет
Басқару еңбегінің мәдениеті және этикасы6 бет
Кәсіпорындағы қаржылық менеджмент63 бет
Мектеп педагогикалық жүйе және ғылыми басқару нысаны ретінде. педагогикалық менеджмент субъекті қызметінің мақсаты6 бет
Менеджерге қойылатын талаптар3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь