Инновациялық педагогика

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.5

I.тарау. Инновациялық педагогикалық технологияның
теориялық негіздері.

1.1.Оқытудың педагогикалық теориялық негіздері мен инновациялық
педагогикалық технологияның ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.8
1.2.Деңгейлеп оқыту технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9.14

1.3. Деңгейлеп оқытудағы деңгейлік тапсырмалар мен оқушылардың даму
мониторингі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15.22

II . тарау. Бастауыш мектептің оқу. тәрбие үрдісінде деңгейлеп
оқыту технологиясын пайдалану жолдары.
(оқушылардың даму мониторингі, бағалау рейтингісі) ... ... ... ... .23.26

2.1.Бастауыш сыныптардағы тіл сабақтарында деңгейлеп оқыту
технологиясын қолданып жүргізу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27.30
2.2.Бастауыш мектептегі қазақ тілі сабағын деңгейлеп
оқыту технологиясына сүйене жүргізудің мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... 31.40

2.3.Деңгейлеп оқыту технологиясының тиімділігін анықтау
бойынша эксперимент нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41.44

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45.46

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47.48

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49.60
Кіріспе.

Зерттеудің өзектілігі.
Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзілік білім әлеміне кіру мақсатында Қазақcтанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда . Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар жүргізіледі. Елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру саласына жаңаша қарауда: мұғалімнің оқу –тәрбие үрдісін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды , оқушылардан танымдық , шығармашылық потенциялдық дамытуды талап етеді.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында : «Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар , ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау , оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін әр мұғалімде күнделікті ізденіс арқылы , барлық жаңалықтармен қатар тұру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға , жаңа қарым – қатынасқа өту қажеттілі туындайды. [1].
Ғылым өзін-өзі түзете отырып , үздіксіз ілгері жылжи береді. «Ғылым – саты »,- деп В .Гюго айтқандай ғылым мен техниканың дамуы білім жүйесіне тың сепіліс әкеледі. Мемлекетіміздің білім беру жүйесінде жаңа бағыт , жаңа мазмұн жүріп жатыр. Білім білік дағдысын механикалық түрде емес , танымдық қабілетті дамыған өзін - өзі көрсете алатын жеке тұлғаны қалыптастыруға оқыту технологиясының маңызы зор .
Түсіндірмелі сөздік технологиясы амал – тәсілдердің жиыны , іс – қимыл , қызмет пен әрекеттегі адамның шеберлігі өнері десе , Б.Т. Лихачев «Педагогикалық технология - оқу үрдісіне алдын- ала ықпал жасау»,В.П.Беспалько «Педагогикалық технология - оқу үрдісін жүзеге асырудың технологиясы педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс – тәсілдер», деп көрсеткен. Бүгінгі таңда Қазақстандық педагог ғалымдар:
Ә . Жүнісбек, А. Таубаева , Ж. Қараев , М. Жанпейісовалардың еңбектері білім беру үрдісінде кең қолданылады. [ 5].
Педагогика ғылымдарының докторы , профессор Жауынбай Амантұрұлы Қараевтың деңгейлеп оқыту педагогикалық технологиясының мақсаты – жан – жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру.
Мұнда баланың таным қабілетіне сай төрт деңгейлік тапсырмалар даярлауда жеке тұлғаны жаңалыққа ұмтылуға итермелейтін жаңа қабілеттерін ашуға болатындығы ескеріледі.
Ал, В.П.Беспалько деңгейлік технологиясы :
1. «Міндетті», «оқушылық».
2. Алгоритмдік .
3. Эвристикалық .
4. Шығармашылық ,- деп төртке бөлді. Ж. А. Қараевтың технологиясында төрт деңгейлік тапсырмалар кездеседі.Онда:
1. Жаңа өтілген тақырыпты қайталау, пысықтау , ереже жаттау.
2. Ойлау қабілеттерін жетілдіру.
3. Танымдық іздену.
4. Ұғым , түсінік , қиялын тәжірибеде қолдану талаптарын қояды.
Деңге йлеп оқыту технологиясының төрт деңгейлік тапсырмаларын барлық оқушылардың толық орындауы талап етіліп, әр деңгей ұпаймен белгіленіп, рейтингті жүйелеп есептелінеді , мониторинг бойынша баға қойылады. Деңгейлеп оқыту технологиясы әр оқушының қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқытуды көздейді . Яғни мықтылар өз қабілеті мен икемдігін бекіте түседі. Әлсіздер өзіне сыни көзбен қарауға дағдыланып сенімсіздіктен арылып , белсенділігі артады. Күшті топтарда оқуға деген құлшыныс ұлғайып , білім дәрежесі деңгейлес топтарда оқу жеңілдейді.[4]
Н.Ә. Назарбаев : «Қазақстан Республикасын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгерту – Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы», деп көрсетті.
Осыған орайда , филология ғылымдарының докторы Әлімхан Жүсіпбектің «Қазақ тілін меңгерту үшін оның грамматикасын ескеруіміз қажет » деген пікіріне сүйенуіміз қажет . Ал , қазақ тілін терең білім беруде деңгейлеп оқытудағы грамматикалық тапсырмалар мұғалімнің де , оқушының да шығармашылық пен ғылыми ізденуіне жол көрсетеді.
Сол себепті зерттеу жұмысымыздың мәнділігі Ж.А.Қаревтың деңгейлеп оқыту технологиясындағы оқушылардың білім деңгейіне қарай жұмысты ғылыми түрде қалыптастыру қажеттілігіне назар аудару болып табылады[19].
Зерттеудің мақсаты: жалпы орта білім беретін мектептердегі оқу- тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық технология әдіс- тәсілдерін соның ішінде «Деңгейлеп оқыту технологиясын» пайдалануды теориялық және практикалық жағынан негіздеу және эксперименттік жұмыста тиімділігін тексеру.
Бастауыш мектептің білім мен тәрбие беру ерекшелігіне сай әрбір пәндерінің жаңа сапалық деңгейге көтерілу мүмкіндігін анықтау.

Зерттеудің міндеттері:
1.Деңгейлеп оқыту технологиясының теориялық әдістемелік негізіне сүйену.
2.Бастауыш мектептің қазақ тілі пәнінде деңгейлеп оқыту технологиясының элементтерін қолдана отырып , оқушыларға деңгейлік тапсырмалар дайындау жүйесін жасау, шеңберін кеңейту.
3.Білім берудегі педагогикалық инновациялық әдістемеліктерге сүйене отырып , сынақ (тест) , сауалнама және сабақ жоспарының үлгілерін жасау.

Зерттеудің ғылыми болжамы : егер деңгейлеп оқыту технологиясының тиімділігін бастауыш мектеп пәндерінің ерекшелігіне , мақсатына сай қолдансақ, онда сабақтың жетілуі мүмкіндігі көрініп , яғни оқушының сабаққа қызығушылығы арта түсуі, мұғалімнің шебер ұйымдастырушылығынан оқушыда психологиялық – педагогикалық жүйе тәрбиеленеді, білім жүйесі күрделенеді , себебі деңгейлеп оқыту бастауыш мектеп пәндерінің деңгейінің жоғары болуына әсерін тигізеді.

Зерттеудің объектісі: Бастауыш мектептің оқу –тәрбие үрдісіндегі
қазақ тілі пәні.
Зерттеудің пәні: Бастауыш мектептің 3- сыныбындағы өтілетін
қазақ тілі пәні.

Зерттеудің деректі көздері : Педагогтардың , психологтардың таным ,білім жеке тұлғаның шығармашылық әрекеті туралы еңбектері , инновация туралы ғылыми еңбектер, деңгейлеп оқыту технологиясы туралы ғылыми еңбектер , Қазақстан Республикасы Конститутциясынан «Білім туралы заңы » және «Білім берудің мемлекеттік бағдарламасы », «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы», озат мұғалімдердің іс тәжірибелері .

Зерттеудің әдістері: бастауыш мектептердегі пәндерде деңгейлеп оқыту технологиясының принциптеріне сүйене отырып әр сабақты жан – жақты жетілдіріп маңыздылығын арттыру.

Зерттеудің негізгі кезеңдері :
I- кезеңде (2003-2004ж.)зерттеу жұмысының мәселесі бойынша «Бастауыш сынып оқу үрдісінде инновациялық педагогикалық технологияны қолдану » тақырыбына курстық жұмыс жазылып ,«өте жақсы » деген бағаға қорғалды.
II - кезеңде (2005- 2006 ж) (12.09- 22. 10) зерттеу тақырыбы «Деңгейлеп оқыту технологиясының тиімділігі мен мазмұндылығын » ашуда қазақ тілі пәнінде деңгейлеп оқыту технологиясын қолданудың практикалық –эксперименттік жұмыстары жасалынды.
III- кезеңде (2005- 2006) (13. 02- 12. 06) жұмыстың даярлығы анықталынып алдын –ала қорғауға жіберіліп отыр.

Зерттеудің жаңалығы:мектептің оқу –тәрбие үрдісінде деңгейлеп оқытудың инновациялық әдіс –тәсілдерін пайдаланудың негіздемесі жасалынды.
Мектептің оқу тәрбие үрдісінде деңгейлеп оқытудың әдіс –тәсілдерін пайдаланудың ерекшеліктері, мүмкіндіктері мен жолдары бағыттары көрсетілді.
Зерттеудің базасы : Тұрар Рысқұлов атындағы №48 қазақ орта мектебі.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
......................................................3-5
I-тарау. Инновациялық педагогикалық технологияның
теориялық негіздері.
1.1.Оқытудың ... ... ... мен ... ... ... Деңгейлеп оқытудағы деңгейлік тапсырмалар мен оқушылардың даму
мониторингі.................................................................
........................................15-22
II – тарау. Бастауыш мектептің оқу- тәрбие ... ... ... ... ... даму мониторингі, бағалау
рейтингісі).................23-26
2.1.Бастауыш сыныптардағы тіл сабақтарында деңгейлеп ... ... ... ... ... тілі сабағын деңгейлеп
оқыту технологиясына ... ... ... ... ... анықтау
бойынша ... ... ... кезде бүкіл дүние жүзілік білім әлеміне кіру мақсатында
Қазақcтанда білімнің жаңа ... ... . Бұл ... ... теориясы
мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар жүргізіледі.
Елімізде болып ... ... ... өзгерістер білім беру саласына жаңаша
қарауда: мұғалімнің оқу ... ... ... ... ... ... танымдық , шығармашылық потенциялдық дамытуды талап етеді.
Қазақстан Республикасының «Білім ... ... : ... ... басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық ... , ... ... ... ... жеке ... ... және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау , оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім ... ... ... ... ... ... - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту
міндеттерін көздейді. Бұл ... шешу үшін әр ... ... арқылы , барлық жаңалықтармен қатар тұру, өзгерістерге ... ... жаңа ... , жаңа ...... өту ... ... өзін-өзі түзете отырып , үздіксіз ... ... ... – саты »,- деп В ... ... ғылым мен техниканың дамуы білім
жүйесіне тың ... ... ... ... беру ... ... , жаңа мазмұн жүріп жатыр. Білім білік дағдысын механикалық ... , ... ... дамыған өзін - өзі көрсете алатын жеке тұлғаны
қалыптастыруға ... ... ... зор ... ... ... амал – тәсілдердің жиыны , іс –
қимыл , қызмет пен әрекеттегі адамның шеберлігі ... десе , Б.Т. ... ... - оқу ... ... ала ... «Педагогикалық технология - оқу үрдісін жүзеге
асырудың технологиясы педагогикалық жағдайларға сай ... әдіс ... деп ... ... ... ... педагог
ғалымдар:
Ә . Жүнісбек, А. Таубаева , Ж. ... , М. ... ... беру үрдісінде кең қолданылады. [ 5].
Педагогика ғылымдарының докторы , ... ... ... деңгейлеп оқыту педагогикалық технологиясының мақсаты – жан –
жақты ... ... ... ... ... ... сай төрт ... тапсырмалар
даярлауда жеке тұлғаны жаңалыққа ұмтылуға итермелейтін жаңа қабілеттерін
ашуға болатындығы ескеріледі.
Ал, ... ... ... :
1. ... ... Алгоритмдік .
3. Эвристикалық .
4. Шығармашылық ,- деп ... ... Ж. А. ... ... ... ... кездеседі.Онда:
1. Жаңа өтілген тақырыпты қайталау, пысықтау , ереже жаттау.
2. Ойлау қабілеттерін жетілдіру.
3. Танымдық іздену.
4. Ұғым , ... , ... ... ... ... ... йлеп оқыту технологиясының төрт деңгейлік тапсырмаларын
барлық оқушылардың толық орындауы ... ... әр ... ... рейтингті жүйелеп есептелінеді , мониторинг бойынша баға
қойылады. Деңгейлеп ... ... әр ... ... мен ... орай ... ... . Яғни мықтылар өз қабілеті мен ... ... ... ... сыни ... қарауға дағдыланып
сенімсіздіктен арылып , белсенділігі ... ... ... ... ... ... , білім дәрежесі деңгейлес топтарда оқу жеңілдейді.[4]
Н.Ә. Назарбаев : «Қазақстан Республикасын ... ... ... ... табылатын мемлекеттік тілді меңгерту – ... ... ... ... деп ... орайда , филология ғылымдарының докторы Әлімхан Жүсіпбектің
«Қазақ ... ... үшін оның ... ... ... » деген
пікіріне сүйенуіміз қажет . Ал , қазақ тілін терең ... ... ... грамматикалық тапсырмалар мұғалімнің де , ... ... пен ... ... жол ... себепті зерттеу жұмысымыздың мәнділігі ... ... ... ... білім деңгейіне қарай жұмысты
ғылыми түрде қалыптастыру қажеттілігіне назар аудару болып табылады[19].
Зерттеудің ... ... орта ... беретін мектептердегі оқу-
тәрбие үрдісінде оқытудың ... ... ... ... ... ... ... технологиясын» пайдалануды теориялық ... ... ... және ... ... ... ... білім мен тәрбие беру ерекшелігіне сай әрбір
пәндерінің жаңа ... ... ... мүмкіндігін анықтау.
Зерттеудің міндеттері:
1.Деңгейлеп оқыту технологиясының теориялық әдістемелік негізіне сүйену.
2.Бастауыш мектептің ... тілі ... ... оқыту технологиясының
элементтерін қолдана отырып , оқушыларға деңгейлік тапсырмалар дайындау
жүйесін жасау, ... ... ... ... ... әдістемеліктерге сүйене
отырып , сынақ (тест) , ... және ... ... ... ... ... болжамы : егер деңгейлеп оқыту технологиясының
тиімділігін бастауыш мектеп ... ... , ... ... онда ... ... мүмкіндігі көрініп , яғни ... ... арта ... ... ... ... ... – педагогикалық жүйе ... ... ... , ... деңгейлеп оқыту бастауыш мектеп пәндерінің деңгейінің
жоғары болуына әсерін тигізеді.
Зерттеудің объектісі: Бастауыш мектептің оқу –тәрбие үрдісіндегі
қазақ тілі ... ... ... ... 3- сыныбындағы өтілетін
қазақ тілі пәні.
Зерттеудің деректі көздері : ... , ... ... жеке ... ... әрекеті туралы еңбектері , инновация
туралы ... ... ... ... технологиясы туралы ғылыми еңбектер
, Қазақстан Республикасы Конститутциясынан «Білім туралы заңы » ... ... ... ... », ... Республикасының 2015
жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы», озат мұғалімдердің іс
тәжірибелері .
Зерттеудің әдістері: ... ... ... деңгейлеп
оқыту технологиясының принциптеріне сүйене отырып әр ... жан – ... ... арттыру.
Зерттеудің негізгі кезеңдері :
I- кезеңде (2003-2004ж.)зерттеу жұмысының мәселесі бойынша «Бастауыш сынып
оқу үрдісінде инновациялық педагогикалық технологияны қолдану » ... ... ... ... ... » деген бағаға қорғалды.
II - кезеңде (2005- 2006 ж) (12.09- 22. 10) зерттеу ... ... ... тиімділігі мен мазмұндылығын » ашуда қазақ тілі
пәнінде ... ... ... ... ... ... ... кезеңде (2005- 2006) (13. 02- 12. 06) жұмыстың даярлығы анықталынып
алдын –ала қорғауға ... ... ... оқу ... үрдісінде деңгейлеп оқытудың
инновациялық әдіс –тәсілдерін пайдаланудың негіздемесі жасалынды.
Мектептің оқу ... ... ... оқытудың әдіс –тәсілдерін
пайдаланудың ерекшеліктері, мүмкіндіктері мен жолдары бағыттары көрсетілді.
Зерттеудің базасы : Тұрар Рысқұлов атындағы №48 қазақ орта ... ... ... ... ... педагогикалық теориялық негіздері мен инновациялық
педагогикалық технологияның ерекшеліктері.
Еліміздің ... алып , ... ... барлық, соның ішінде білім
беру саласында жүріп жатқан демократияландыру мен ... ... ... ... дағдарыстан шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты.
Қазіргі кезде біздің Республикамызда ... ... жаңа ... ... беру кеңістігіне енуге бағыт алуда . Бұл педагогика теориясы
мен оқу -тәрбие үрдісіндегі елеулі ... ... ... ... беру парадигмасы өзгерді , білім берудің ... ... , ... басқаша қарым-қатынас , өзгеше менталитет пайда болуда. [1].
Білім беру мазмұны жаңа ... ... , ... ... ... ғылымдағы шығармашылық және нарық жағдайындағы білім
беру бағдарламасының нақтылануымен байланысқа ... ... ... ... және ... , ... және
радио байланыс – қазіргі заманғы компьютерлік құралдарға ығысып орын
беруде.
Баланың жеке ... ... оның жан ... рухани баюына ,
азамат , тұлға ретінде қалыптасуына көңіл бөлуде.Есте сақтау , ақыл ... ... ... жас ... ... ... беру, тәрбиелеу әрбір ұстаздың
басты міндеті. ... ... ... ... негізгі мәселе оқушуларды
дамыта оқыту, яғни оқушыны оқу әрекетіне қалыптастыру, олардың ... ояту ... ... ... ... ... ... дамуының жаңа кезеңі білім
беру прогрестің ең маңызды факторларының бірі болып саналатын кезең [2].
Қазақстан Республикасының орта ... ... ... ... ... жинақталған барлық игіліктердің сақталуы ;
-қоғамның интелектуалды қуатын жетілдіру;
-еліміздің материалдық –қаржылық әл-ауқатын әрі ... ... ... беру ... әрі ... дамыту тағы сол сияқты міндеттерді
көздейді.
Ғылыми -педагогикалық әдебиеттерде іс ... ... ... ... нәтижесін көтеретін әдіс-тәсілдері , түрлері көбінде
жаңашыл ... деп ... » ... ... сөздік қорына ежелден енген екен. Ол
кейбір ғалым ... ... ... ... » деп көрсетіледі.
Кейбіреулері оны «өзгеріс »деген терминмен анықтайды.Біздің ойымызша, бұл
түсініктер кең мағынадағы терминдермен білім беру ... ... ... ... ... қазіргі білім берудің теориясы мен ... ... ... ұғымы ең бірінші ХІХ- ... ... ... ... яғни бір ... ... ел ... енгізу дегенді білдіреді және бұл, ... әлі ... ... ... ... сөзі in – в, novis- жаңа)- жаңа , жаңалық , жаңарту
дегенді білдіреді екен. С.И. ... ... ... : ... ... ... жасалған, жуық арада пайда болған, бұрыннан таныс емес ... ... ... ... ... ... ұғымына өте үлкен
күдікпен қараған.: ХІХ-ХХ ғ. басындағы бірде- бір білім ... ... ... ... » ғылымына берілген ең ескі емес ... ... ... ... мен ... көлемді зерттеулер ... ... ... ... Э. М. Роджерс инновацияны
былайша түсіндіреді: «Инновация – нақтылы бір адамға жаңа ... ... ... ... ... беру ... ... енгізу »
мағынасында педагогикалық еңбектерде кездесе бастады.
«Инновациялық ... ... ... ... »
«нововедение» новшество» «новое» т.б. қазақша аудармаларын ... ... ... ... ... ... зерттеу институты
әдіскері К.Құдайбергенов болып табылады. Өз еңбектерінде ... » ... ... ... сай ... жаңа ... деп ... Демек,
инновация мақсат пен нәтижеге – жаңалыққа бет бұрудың кілті.[11]
Қоғамдағы қазіргі кезде қайта құрулар экономиканы ... ... ... ... алдағы , оның жедел ақпараттануы мен
қарқынды дамуы ... ... ... ... ... ... жетекші елдерінің көпшілігінің білім берудің мақсатын, ... ... оның ... ... ... ... ... берудің
қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды –машыққа қол ... ... ... ... дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке
– ақпаратты өзі ізденіп табу, талдау және ... ... ... ... ... ... ... өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады.
Қазақстан Республикасының ... беру ... ... болып
жатқан өзгерістермен онша үндеспен отыр , ... ... ... ... ... жаңа ... ... , сынақтан өткізу
мен енгізудің ауқымды міндеттері тұр. Оның ... ... ... ... 2015 ... ... ... беруді дамыту
тұжырымдамасында » көрсетілген. [3]
Қазіргі кезде әлемдік қауымдастық Қазақстанды нарықтық экономика елі
ретінде танып отыр. Тәуелсіздік ... ... ... ... ... Қазақстан
экономикада сілкініс жасады, әлемдік өркениетпен ықпалдасуда ... ... ... . Елдің әлеуметтік- экономикалық
даму перспективалары айқындалған.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай ... мен ... ... ... ... ... ... негіздерін
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.
Инновациялық процесті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан ... ... ... және ... енгізу процесіне басшылық жасау
мәселелерін зерттеу маңыздылығы ... ... ... В.И.Загвязинский , Т.И.Шамова, Н.Р.Чосуорбекова және т.б.
зерттеулерінде қарастырылған. [4]
Бүгінгі таңда Д.Б.Эльконин мен ... ... ... , ... ... тұлғалық теориясы ,
В.А.Шаталовтың оқу материалының тірек белгілерімен ... ... ... ... оқыту технологиясы , П.И.Третьяковтың ,
К.Вазинаның , М.М. ... ... ... ... ... , ... және басқа да көптеген ғалымдардың
технологиялары ... ... ... ... ... «Перспективті
дамыта оқыту технологиясы », Н.П.Гузиктің ... ... ... ... технологиясы », В.В.Фирсовтың «Міндетті нәтижелер
негізіндегі ... ... ... », Н.Н.Пиканның «Саралап деңгейлеу
технологиясы»,В.Дьяченконың «Жобалап ... ... ... «Модульдік оқыту технологиясы », В.М. ... , Д.Б. ... ,В.В ... ... ... технологиясы» ,
В.Занковтың дамыта оқыту жүйесі , И.П.Волковтың «Шығармашылық пен ... беру ... , ... ... – тұлғаны оқыту
технологиясы », В.Д.Шадриков «жеке ... оқу ... ... оқыту
технологиясы », «Ұжымдық тәсілмен оқыту ... » ... ... » ... , ... ... ... », «Ойын арқылы
оқыту технологиясы » В.В . Гузив ... жаңа ... ... ... оқу ... ... ... білім беру
бағыттарына сай оқыту процесін ... ... ... ерекшелігі –қойылған мақсатқа жету мүмкіндігіне кепілдік беретін
оқыту процесін құрастыру және оны жүзеге асыру . ... пән ... мен ... ... ... іс- ... ... ішкі даму
процесі негізінде анықталған нақты мақсат қана педагогикалық технология
құрылымын түсіну кілті бола алады. ... №1 ... ... Ш.Т.Таубаева, Қ.Қ.Қабдықайыров,
С.Н.Лактионова, М.М.Жанпейісованың және басқа да ... ... ... белсенді түрде қолдануда.
Ал соңғы жылдары оқытудың модульдік ... мен ... , ... ... ұжымдық тәсілі , сондай-ақ , ... ... ... мен ... және ... ... мен ... ұстанымдарына негізделген жаңа
педагогикалық компьютерлік технологиясы ... ... ... ие ... [6].
Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі- баланың тұлғалық
дамуына ... жаңа ... ... ... ... тиімділігін арттыру мақсатында жаңа ... ... ... , біз оқыту технологияларын тиімді жақтарын таңдап алуымыз
қажет және ...... ... озық ... ... ... болашағы көркейіп өркениетті елдің ... ... ... ... көрінеді.
Қазіргі білім беру саласында проблема- әлеуметтік- педагогикалық
және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық ... ... ... ... , оны ... ... ... ұсынары бар және
қалай болғанда да заман ағымынан қалмай, ілгеру жүру- ұлы ... ... ... ... аяқ ... педагогикалық ой –тұжырымдардағы гуманизм
идеялары , еркін білім беру , оқушының жеке ... ... ... ... ... ... және тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана
отырып , жеке тұлғаның дамуына мектеп ортасында ... ... ... ... педагогикалық құрылымында негізгі құндылық
- оқушы және оның жеке тұлғасы.[8].
Педагогика ... ... Ж. ... ... ... ... іліміне сүйеніп, әр пән бойынша деңгейлік тапсырмалар дайындауға
болады. Өйткені қазіргі ... ... ... жаңа үрдістерін талап
етуде. Сондықтан ғылыми ізденіс барысында педагогика ... ... ... оқушыларға ғылым негізін меңгертудің негізгі тиімді жолы
болып табылады. Деңгейлік оқытудың ерекшелігі – оқушылардың ... ... ... ... жасай алатындығында. Сонымен бірге қазіргі жаңа
технологиямен оқыту барысында ... мен ... ... ... ... ... ... айналды. Олай дейтініміз ,
бүгінгі таңдағы жаңадан шығып жатқан ... ... ... ... , жаңа оқу ... , жаңа мазмұнды қажет етеді. [19].
Оқытудың жаңа ... бірі – ... ... ... әр ... ... ... арқылы оқыту ... ... ... ... бола ма, оның ... тиімді
жолдары бар , деңгейге бөліп оқытудың өзіндік ерекшелігі қандай және ... ... ... ... бар ... ... тоқталсақ , деңгейге
бөліп оқытудың кезінде оқушылардың ... ... ... ,
оқуға деген ынтасын , дара қасиетін әлеуметтік- психологиялық танымал ,
сұранымын ескеру ... ... да ... дәрежеге жету үшін
оқушының білім мен деңгейіне байланысты жұмысты ғылыми ... ... ... ... беру – ... ... төменгі шегі.
Мұғалім баланы оқыту барысында оқушыға ... ... , ... ... ... әр ... ... жүргізеді. Оны талап етеді. Ол
мұғалім үшін қиын жұмыс емес . ... ... ... ... ... ... (тіпті оларды қызықтырмаса да), ережені айтып беруі мүмкін.
Бірақ, оқушы сол оқыған материалдың ішкі дүниесін ... ме , ... ... ... ... [1].
Мектеп оқушыларының білім деңгейінің көрсеткішін төмендегідей
бағалауға болады: 1 деңгей (төмен) –эпизодтық. Білімді жаңа жағдайға ... ... ... ... 2- деңгей –түсініктерді жүйелеу деңгейі
. 70% ғылыми ұғымдарды саналы түрде анықтайды.; 3- деңгей (жоғары) бастапқы
ғылыми ұғымға өту (ауысу) ... деп ... ... берілетін тапсырмалар оқушылардың ойлауына
әсер етеді,тапсырманы орындау үшін бала жауапты өзі ... оны ... ... ... ... ... әсер етеді деп түйіндейді. ... ... ... алуға лайықты,алдыңғы сабақта жаңадан
меңгерілетін өңін өзгетпей қайталап , ... ... ... ... ... ... реттеуге және жүйелеуге берілген
тапсырмалар, үшінші деңгей танымдық – ... ... ... ... ... тапсырмалар ауқымы өте кең. Оқулықтағы жаттығулар -
өтілген ... ... ... ... ... ... арналған
тілдік, грамматикалық жұмыстар жүйесі.деңгейлік тапсырмалар ... , ... ... ... , тестік сұрақтар, іскерлік
ойындар мен ... ... ... ... ... ... ... саралап оқытуға ыңғайлы , әрі оқу бағдарламасы оқушының ... мен ... ... сай ... , ... ... пайдалануға
беріледі.
Оқушыны деңгейге бөліп оқыту үшін сабақ жаңаша жоспарланады.
Оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру арқылы сан ... ... ... ... білімін жүзеге асыралатыны тексеріледі. Өз бетімен ... ... ... ... Қорытындысында деңгейлік
тапсырмалар арқылы жұмыс жасаудың ... ... ... мен ... ... , ... ... Деңгейлік
оқыту барысында біліктілікке жетеді. [19].
Бірінші деңгей тапсырмаларды білімнің ... ... ... ... ... бағдарлама мөлшерінен аспайтын ,
оқушының жас ерекшелігіне сай ... ... ... ... ... мен ... ... , тілдік ережелер,
жазба жұмыстарын орындайды. Кейіннен жоғарғы ... ... ... ... тұрақты қалатындай бағытта сөздік минимумдарды меңгереді. Тыңдап ,
түсініп оқу , ... жаза ... ... ... ... ... естігені бойынша сұрақтарға жауап береді. Естігенін қайталап айтады.
Жеңіл ережелерді жаттап алады. Фонетиканы ... ... ... ... ... мен ... ... деңгей тапсырмалары түрленіп , күрделене ... ... сай ... ... ... ... істейді.
Оқушы өз бетімен керегінше қызмет етеді. Оқу мотивтерді ... . ... ... ... ... , ... түсінуі , қабылдауы ,
жазба жұмыстарын орындау көрсеткіштері міндетті деңгейден әлде қайда жоғары
болады. Бірінші деңгейден бастау алған ... ... ... ... деген мотивтердің айқын көрінуімен логикалық ойлау
дәрежесінен жоғары ... , өз жеке ... ... , ісіне талдау
жасай білуімен , білімді жаңа жағдайда пайдаланумен сипатталады. ... , ... ... ... ... ... ... нұсқада диолог құрады. Мәтін бойынша сұрақ қояды. Талдау , жинақтау,
салыстыру жұмыстарын жүргізеді. ... ... ... ... өз ... ... деңгей дарынды , іздемпаз , қабілеті ... , ... ... Оқушыларға мұғалім тек тақырыбын ғана береді , оқушының
өз мақсатын қояды, әдістерін іздейді, нәтижеге ... ... ... ... ... ... технологиясын енгізуге оқу
ақпараттарының көлемінің ұлғаюы , оқушыларға түсетін «салмақтың»артуы басты
себеп ... ...... ... ... арқылы емес , оқушыларға
қойылатын талаптардың әртүрлілігі арқылы жүзеге асырылады
Деңгейлеп ... ... ... - ... ... ... даму
деңгейінің оқу материалын меңгеруін қамтамасыз ету.[4].
Деңгейлеп оқыту ерекшелігі :
1.Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
2.Деңгейлеп оқыту әртүрлі категориялардағы балаларға бірдей зейін аударып
,олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
3.Деңгейлеп -саралап оқыту ... ... ... негізгі үш деңгейі
қарастырылады: ең төменгі ... ... ... ), ... ... ... деңгей – мемлекеттік стандар бойынша анықталған ең төменгі
шек. Сондықтан оны ... ... ... тиіс . Бұл ... ... өзінің
қызығушылығы мен қабілетін ескере отырып , уақытымен күшін ... ... ... жеке ... ... ... ... тиімді де
нәтижелі болу үшін :
*жеке тұлға ерекшеліктеріне;
*психикалық даму ерекшеліктеріне ... ... ... ... ,
ойлау ,қабылдау, зейін еркшелігіне , өзінің эмоциясын басқара білуіне );
*пән ... ... ... ... / оқушының білімімен іс-әрекет
тәсіліне назар аударып , көңіл бөлу керек. [11].
Деңгейлеп ... ... ... мен ... іс ... ... |Мұғалімнің іс-әрекеті ... ... ... ... ... оқу ... | |
| ... , ... | |
| ... деңгейлер | |
| ... ... ... | ... |Білімді меңгеру деңгейін ... ... ... ... |мен өз ... ... ... ... ... оқу |
| ... ... деңгейін |деңгейі |
| ... . ... |
| ... ... ... ... |
| ... оқушылар |жасайды. |
| ... ... ... | |
| ... | ... ... топқа бөлуді |Белгілі топты оқушының|
|бөлу кезеңі |ұйымдастыру : әр топ үшін ... ... |
| |оқу ... ... . Әр ... ... |
| ... оқытуға қойылатын |жобасын талқылауға |
| ... ... ... |қатысу. |
| ... ... | |
| ... ұсыну. | ... ... ... ... |Таңдалған топта өзінің|
|жүзеге асырылу ... ... |оқу ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
|жағдайына білімді |бойынша оқушыларды бағалау. |бойынша өзара ... ... ... ... |бағалауды және ... ... ... , ... ... ... ... |
| | ... ... ... ғылыми идеялар :
-деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша ... ... ... ... ... ... ... .
-деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балаларға бірдей зейін ... ... ... ... мүмкіндік береді .
-деңгейлеп-саралап жұмыс істеуге ... ... ... оқыту
құрылымында білімді игерудің негізгі үш деңгейі қарастырылады: ең ... ... және ... ... ... ...... бойынша анықталған ең төменгі шек.
Сондықтан оны әрбір оқушы меңгеруі тиіс . Бұл ... ... ... мен ... ... ... ... мен күшін дұрыс
пайдалануына мүмкіндік береді.
-оқушының жеке тәжірибесінде негізделген деңгейлеп ... ... де ... болу ... ... ерекшеліктеріне;
-психикалық даму ерекшеліктеріне (есте сақтау қабілетінің ерекшелігіне ,
ойлау, қабылдау, зейін ерекшелігіне , өзінің эмоциясын ... ... ... бойынша білімді игеру деңгейіне ... ... мен іс ... назар аударып, көңіл бөлу керек ).
Әрбір тақырып бойынша ... ... ... ... бес типтен
құралады.
Бірінші – тақырыпты жалпы ... ... ... ... ...... ... сабақтарда оқушылардың өзіндік
жұмысының процесінде оқу материалдарының тереңдей талдануы.
Үшінші – материалды пән аралық қорытындылау ...... ... және ... ... ... сынақтар деп аталады).
Бесінші – практикум ... даму ... ... , жеке ... айырмашылықтармен басқада себептерге
байланысты сыныпта оқу үздіктерімен ... ... ... ... ... ... барлық кезеңдерінде : жаңа материалды
беру, бекіту, қайталау, білім, білік ... ... ... ... ... ұйымдастырады . [34].
Білім беру ұйымдастырудағы қайта ... ... жаңа ... қауымына жаңаша іскерлікпен пәндерді ... ... ... ... ... ... ... педагогика мен дидактиканың озық шеберлері ... ... , ... ... ...... оқу ... дұрыс ұйымдастыра отырып түпкі нәтижеге жету яғни оқушының сабақ
үстінде бағдарламалық талаптар (міндетті және мүмкіндік ) ... ... ... ... ... ... алуы еді. ХХ ... соңында адамдар
жаңа технологиялық зерттеулер (В.Беспалько, ... ... ... ... ... іске асуы үшін ... ... екенін дәлелдеп отыр.
Педагогикалық технология мынадай төрт негізгі шартты ... ... ... ... ... экспромптарды жоюы қажет.
-оқушының танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын оқу тәрбие
үрдісінің ... ... ... ... диогностикалық түрде анықтап, оның меңгерілуі ... ... , ... ... ... оқу-үрдісінің толықтығын қамтамасыз етуі тиіс.
Қазіргі заман талабы әр оқушының сабақ ... жаңа ... ... ... соны өзі игеріп, ізденіп, талап – пікір таластыру деңгейіне жетіп ,
даму үстінде . ... ... ... ... ... ... ... технологиясының тиімділігі мен маңыздылығы
қажетті . Бұл технология оқу үрдісінде:
-оқушыға сенімділік ... ... ... ... ... әрі ... шығармашылық деңгейге көтерілу көзделген [4].
Профессор Ж. Қараевтың технологиясының тиімділігі сол жаңа тақырыпты
балаларға шығармашылық ізденіс ... ... ... тиіс.Сондықтан
мұндай сабақтарда оқушылардың ынтасын белсенділігін арттыру үшін ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалар жүйесі
сабақта қарастырылды.
(Қосымша №2-3 кесте ).
Сабақ үш кезеңмен ... және оның ... ... ... ... тапсырмалар мен жұмыс.
Мұнда жаңа тақырыпты меңгеруге қажетті бұрын өтілген материалдарды
қайталау.Бұл үйде ... ... ... ... ,үй ... ... ... қатыстыруға және уақыт үнемдеуге ... Осы ... ... , ... ... ... әдістерін
қолдана отырып, ... ... ... ... ... ... арттыру және білімін қадағалау жүзеге асырылады. Осы жұмыстар
арқылы оқушының ... ... ... жаңа тақырыпты өздігінен меңгеруге
дайындалады.
2- кезең. Жаңа тақырыпты өздігінен меңгеру.
Бұл кезеңде оқушыларға ... ... ... беріледі. Алдымен
оқулықпен жұмыс істеп тақырыптан ... ... таба ... ... ... , әр ... ... қызметіндегі дербестікті
дамытуға мүмкіндік туады . ... ... ... ... өнімді іс
-әрекетіне негізделеді. Мұнда оқушы жаңа тәжірибені мүмкіндігінше өз
бетімен меңгеруі ... Оқу ... ... өзін-өзі жетілдіреді . Одан
кейінгі кезеңде оқушы тақырыпты оқып ... топ ... ... ... ... тақырыпты оқып болған кезде мұғалімнің үй ... ... жеке ... жұмыс істеуге уақыты бар . ... ... ... Тақырып тақтада талданады. Оқушылар жартылай
ізденіс , мәселелік және зерттеу әдістерін қолданады.
3-кезең. Деңгейлік тапсырмалар ... ... ... мен ... ... ... ... Қоюшы
әр сабақта жинаған ұпайларын «Даму мониторинг» ... ... ... талдау жасалады.
Деңгейлік тапсырмалардың мақсаты:
- жеңілден қиынға, қарапайымнан күрделіге қарай сатылы түрде орындалатын
жұмыстар.
- оқушы ізденіске, шығармашылыққа бөленеді.
- дарынды оқушылар ... ... әр ... өзін -өзі бағалайды, өз ... ... ... ... ... ... меңгереді.
- жаңа тақырыпты жаңа әдіспен түсіндіріледі.
- тест, диктант арқылы тақырып меңгеріледі.
- өзіндік жұмыстар жүргізіледі.
- бақылау жұмысы алынады.
- бақылау ... ... ... ... ... ауқымы өте кең . Мектеп
оқушыларына ... ... ... ... әсер ... ... үшін бала ... өзі іздестіреді. . Оны шешуде ақыл ... ... , ... жан – жақты әсер етеді деп түйіндеуге болады.
Деңгейлеп ... - ... ... ... арқылы емес,
оқушыларға қойылатын талаптардың әртүрлілігі ... ... ... ... ... әр ... сабақ кезінде жаңа білім қосып қана
қоймай, соны игеріп , ізденіп, ...... ... ... ... ... ... деңгейлік тапсырмалар мен оқушылардың
даму мониторингі.
Қазақстан тәуелсіз мемлекет ... ... ... орта білім
берудің жүйелі реформалануы қоғамдық ... ... ... ие ... беруді реформалауды жүзеге асырудың және бір маңызды сипаты қазіргі
уақыттағы оқыту процесін ... ... туып ... ... ... ... оқытудың әр түрлі педагогикалық технологиялары
жасалып, мектеп практикасына енгізілуде. Атап айтқанда , ... ... ... технологиясы жұмыстарында айтылғанда оқытудың ұжымдық
тәсілі.[30].
Профессор Ж.А. Қараевтың ... ... ... қолданылып жүрген:
-оқытуды дербестендіру мен деңгейлік дифференциалдау;
- білім беруді демократияландыру мен ... ... жаңа ... ... ... ... ... Егер осы жұмыстарда қарастырылған оқытудың педагогикалық
технологиясын оқу-тәрбие процесіне, оқытудың жаңартылған жүйесінің ... ... ... ... ... ... және ... оқыту сапасын арттыруға;
- басқару тиімділігін жетілдіруге;
- оқушылардың дамуына бақылау жасауға;
- оған сәйкес бағалауға болатыны дәлелденіп отыр[19].
Бұл ... ... ... ... ... ... мүмкіндік туғызады. Сондықтан да , бірқатар ... ... ... ... –сынақ жұмыстарымыздың басты міндеті
дәл осындай оқытудың жаңа педагогикалық техналогиясын ... ... ... ... Педагогикалық технология дегеніміз- тәжірибеде
жүзеге асырылатын, (В.П. ... ... бір ... жүйенің
жобасы [4].
Педагогикалық технология
Тәжірибеде
жүзеге асыру
+
Бұл жерде: ... жүйе ... ... ... ... ... ... Мақсат- өздігінен білім алу мақсаты (жаңа мақсат) . Ол ... ... ... ... ... ... жаңа мақсатқа сай
өзгеруін талап етеді.
Тқ –оқушының танымдық қызметі; Ол төмендегі іс-әрекеттерден ... - ... ... ... ... ... - ... әрекеттер, мысалы, өздігімен деңгейлік тапсырмаларды
орындау.
Түз.ж. –түзету әрекеттері (бақылау жұмыстары);
Бә -бақылау әрекеттері (бақылау ... . ... ... ... ... ... ... өзін
-өзі басқарады)
Жалпы , педагогика ғылымында баланы оқыту мен ... ... ... жеке ... ... болып табылғандықтан бұл жерде
де, жаңа технология бойынша, әдістемелік жүйенің басты компоненті- оқыту
мақсаты болып қалады. ... бұл ... - ... ... ... ... ... сондықтан оның өзіндік ... іс ... бір ... ... ... Жаңа ... ... әдістемелік
жүйесінің қалған бөліктерінің (мазмұны, әдісі оқыту түрі мен ... ... ... ... ... ... ... талапты орындау үшін төмендегі төрт ұсынысты қажет деп санаймыз.
1. ... ... ... ... ... ... іздену іс-
әрекетінің әдістерін меңгерулерін талап ... Бұл ... ... ... ... ... оқыту әдістерінен
айырмашылығы бар. Демек , біздің жағдайымыздағы ... ... ... ... ... өзара тығыз байланыстағы
қатынасты қарастырады. Бұл жағдайда бірінші орында оқушы тұрады және
оның өз ... ... ... ... аса ... ... ... оқытудың негізгі түрлері болып, оқытудың дербес және ... ... ... бұл түрлеріндегі ең бастысы оқушыға деген
сенім, оның өз ... ... беру ... ... ... өз ... ... сезімін дамыту.
Оқытудың фронтальды түрі, көбінесе, бағыт ... ... және ... ғана ... Жаңа ... жаңа ... бойынша «оқытуды ізгілендіру» қажет
деп отырмыз ғой. Ол –оқыту құралдарына деген көзқарасты да ... ... Бұл ... бойынша оқу құралдары оқушылардың
өздігінен танымдық іс ... ... ... ... болуы
керек
4. Бұрынғы дәстүрлі оқулықтар мұндай талапты қанағаттандыра алмайды
сондықтан оқушылардың өз бетімен ... ... аса ... ... ... ... Ол оқулықтардың қандай болу керек екендігі
төменде ... Осы ... ... ... да ... мол ... ескере кету қажет, себебі комьютерлік
техника-оқушыға, ол ізденіс және зерттеу жұмыстарын жүргізе алатындай
оқытушы орта құруына мүмкіндік ... Жаңа ... ... ... ... ... материалдарының мазмұны жаңаша баяндалуы қажет [29].
- Қалайша ?!
- Оқытудың басты мақсаты өздігімен ... алып дами ... жеке ... ... теориялық материалдардың ...... ... ... ... жаңа тақырыпты
меңгеруіне қолайлы және қызықты мазмұндалуы керек. Мұндай талаптарды
қанағаттандыру үшін оқулықта келтірілген ... ... ... ... ... өздігімен танымдық іс-әрекетін
дамытуға бағытталады. Бұл ... , ... жаңа ... ... мен ережелерді өздігімен шығаруға және анықтамаларды
өздігінен құрастыруға жетелейді. Жаңа ... ... ... ... ... келтірсе жеткілікті. Осындай әңгімелесуші-
оқулықтардың мазмұны, бұл жағдайда, білім алу құралына айналады.
Біздің педагогикалық техналогияны құруға ... ... ... ... айтылған, «ойлау ... ... ... жаңа байланыстарға қосуға педагогикалық, психологиялық негіз
бар»-деген ойыннан алынған. Ол бойынша өнертапқыштық пен жаңалықтар ... ... жаңа ... ... ... екен.
Технологиямыздың тағы бір психологиялық негізі болып табылатын
теория
- Л.С. Выготскийдің «оқыту ... ... ақыл ... ... ... ... ... даму» аймағына ауысуы»
туралы теориясы. Бұл ауысу- тапсырмаларды қайталап ... ... 1-ші ... ... ... ... ... жоғарғы
деңгейлерге ауысу негізіндегі іс-әрекет арқылы жүзеге асады.
Осындай іс-әрекет ... ... ... оқу ... әр ... ... бұл деңгейлерді төртке бөледі: ... ... ... ... ... ... ... –шығармашылық деңгейлердегі қабылдау [4].
Сондықтан да, оқушылардың білім, білік, дағдыларын жетілдіру үшін,
оқытудың жаңа технологиясы ... ... және ... деңгейлік
принциптерінің талаптарына сәйкес өткізілетін әртүрлі сабақ түрлеріне
арналған жаңа ... ... мен оқу ... ... ... және ... қосымша төрт деңгейдегі тапсырмалар
берілген жұмыс дәптерлері.
Әңгімелесуші ... ... ... жаңа ... өз ... ... ... өзі шығарады. Қарапайым жаттығу мысалдармен
оларды бекіткеннен кейін, жұмыс дәптерлеріндегі ... ... ... ... ... ... ... пәнінен,
төмендегідей талаптар қойылады.
Бірінші деңгейдегі тапсырмаларға:
1) жаттап алуға ... ... ... алдыңғы сабақта жаңадан меңгерілген білімнің өңін өзгертпей ... ... ... ... ... жаңа ... үшін типті және өмірмен байланысты болуы керек.
Математика пәнінде мұндай талаптар жаңа тақырыпты игеру ... ... ... ... құру арқылы орындалады және олар оқушының өзі
шығарған ереже, анықтама, заңдарын бекітуге ... ... ... ... ... ... мен қызықтылық жақтарына ерекше көңіл
аударған жөн.
Екінші деңгейдегі тапсырмаларға:
1) Өтіп кеткен материалдарды реттеуге және жүйелеуге ... ... ... ... ... яғни бұрынғы тапсырмаларға
ұқсас, бірақ оларды орындау үшін алғашқы алған білімдерін түрлендіріп
пайдалану қажет болады.
Математика мұндай ... ... ... ... кері ... кері байланыс функциясын атқаратын ... т.с. ... ... ойлау қабылетін жетілдіруге берілетін тапсырмалар. ... ... ... ... ... және ... болуы қажет болады. Бұлар : логикалық есептер, ребустар ... ... ... ... біз ... танымдық-іздену (эвристикалық) түрдегі тапсырмаларды орындау барысында
оқушылар жаңа ... ... ... ... ... ... ... анықтамалар, формулаларды жаттау, т .с. ... ... ... ол тағы да жаңа ... ... ... жаңалық ашуы тиіс. Эврика! Мұндай жұмыс –анализ бен синтез және
салыстыру арқылы негізгісін анықтау, қорытындылау сияқты ой ... ... ... есептерді шешу барысын оқушылар жаңа есептерге тап
болады да, проблемалық жағдай туындайды. Оны шешу үшін ... ... ... ... ... әдіс, тәсілдермен шешілетін есептер.
3) Өздігінен мысалдар мен есептер құрастыру және оны ... ... ... ... ... ... ... салу,
жергілікті жағдайда өлшеу жұмыстарын шығару, ... ... ... ... ... ... ... деңгей тапсырмалары:
1) Оқушылардың жинағын өмірлік тәжірибесі мен қалыптастырған ... ... мен ... ой ... ... ... ... болмаған, белгілі бір ... ... жеке ... ... дүние жасап шығуына негізделген ... ... ... ... ... ... ... Олимпиадалық есептер.
3) Берілген тақырыпқа өз бетінше реферат, баяндамалар дайындау.
Демек , бұл ... ... ... мен ... және оны ... ... болады [19].
Сонымен , қорытып айтатын болсақ, бұлар:
Бірінші деңгей үшін-игерілгенді пысықтау мен ... ... ... ... жаттауға арналған.
Жоғары деңгейлер үшін-алған білімдерін өз бетімен қорыту мен жүйелеуге
және тәжірибеде ... ... ... ... ... ... өз бетімен білім алу
процесі «басқаруға ыңғайсыз»-делініп, ... ... ... ... осы ... өз ... ... оның іс-әрекеті көбінесе, қате
болады»-дейді.
Мүмкін , дәстүрлі оқу процесінде оқушыларды дәстүрлі ... ... ... тырысып, осыған ұқсас өздік жұмыстарды жүргізген кезде
солай болса, болған шығар.
Бірақ , ... жаңа ... ... өздігінен жүргізетін танымдық іс-әрекеті үшін тапсырмалар
күрделілігі төрт деңгей бойынша ... ... ... ... жүргізіліп;
- барлық деңгейдегі тапсырмалар қызғылықты мазмұндалған болса, оқушыларда
ынталану пайда болады. Сондықтан да, жаңа ... ... ... ... ... ... де оқушылардың сабақтан бас алмайтындығын
байқаған. Олар өзара бәсекелесе отырып ... ... ... ... ... әр деңгейдегі тапсырмаларды шешіп,
өтіп жатқан тақырыптан барынша көп ұпай ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде «екіліктер жойылумен қатар,» «үштік» алып
жүрудің өзі де ұят саналатын болған ... ... , ... ... ... өз ... ... бір
себептермен, қуып жете алмайтын оқушылармен қалай ... ... ... ... ... Бұл мәселенің де шешуі қарастырылған.
- Мұндай жағдайда, барлық тапсырмаларды ... ... ... ... ... басқа оқушылары өздігінен жұмыс істеп жатқан кезде мұғалімнің
де ... ... ... ... көмек көрсетуіне уақыты болады. Ол
сынып оқушыларының өздік жұмыс іс-әрекеттерін ұйымдастырып, басқару,
жалпы бақылау жасау және ... ... ... бақылау
функциясын атқарады.
- Бұл қалайша жүзеге асырылады? Бізге үйреншікті бақылау мен ... ... ... барысындағы бақылау мен ... ... ... тапсырмаларды енгізгендегі басты мақсат-сынып оқушыларын
«қабілетті»және «қабілетсіз» деп ... ... әр ... жіктерге
бөлуді болдырмау. Осы арқылы деңгейлік және ... ... ... ... оқушыға қатысты, ізгілендіру принципі де
сақталады.
Деңгейлеп оқыту барысында оқушының бірінші ... ... ... ... ... ... оқушы болмасын, мысалы өзінің ... ... ... ... «міндетті», 1-ші деңгейдің , ол үшін жеңіл болса ... ... ... ... жұмысын бір мезгілде бастап: ... ... өз ... ... өз биігіне жетеді. Бұл барлық оқушыларды
тірек ... ... ... және ... Республикасының Білім
туралы Заңының талаптарына сай ... ... ... :
- ... оқушылардың оқу мақсатында 100% қол жеткізуінің кепілі болады және
оқу пәндерінің барлық тақырыбы бойынша ең болмағанда ... ... ... ... ... асырады. Бұл өз кезегінде, мемлекеттік
стандарттың min-талаптарының орындалуына кепілдік береді.
«Есепке алу» ... ... ... үлгерімі нашар оқушылар да,
кем дегенде, «оқушылық» деңгейге ... ... ... ... ... ... байқадық. Себебі ,ол осы деңгейдің ... ... ... орындап, өткізбегенінше, келесі деңгейге көшпейді. «Міндетті»
деңгейде ... ... ... ... әрі қарай ілгері ұмтылады; ... ... ... ... 1-ші ... тапсырмаларды орындауға міндетті
және жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындауға ... және ... ... ... құқылы.
Осылайша , бір деңгейден бір деңгейге, өз білімін біртіндеп толықтыра
отырып, өз қабылетін де ... Бұл ... ... деңгейлік
тапсырмаларды орындау әр оқушының мақсатына айналды. Біз дайындаған жұмыс
дәптерлерінде тапсырмалар үш ... ғана ... ... ... ... ... ұстаздарға қалдырдық [19].
Деңгейлік тапсырмаларды дұрыс орындағаны үшін оқушылар сол деңгейді
игергеніне сәйкес ұпай алады: ... ... ... ... екінші деңгей
үшін-10 ұпай, үшінші деңгей үшін-15 ұпай.
Біздің жағдайда, әр жаңа ... ... ... деңгейлік
жұмыстардың үш деңгейге бөлінуі, үй жұмысын ... ... ... ... ... ... тақырыпты меңгерудегі төрт ... ... өте ... ... есептеліп, соған сәйкес
құрылғандықтан, бұл жұмыстарды толық, сабақ үстінде ... ... ... ... жете бермейді. Сондықтан да олар үйде өз
бетімен немесе сабақтан тыс уақытта ... ... ... ... бірінші деңгейдің тапсырмаларын орындап үлгерген оқушыларға екінші
деңгейдің тапсырмалары;
- екінші деңгейдің тапсырмаларын ... ... одан да ... ... ... т. с. с. ... ... көтеріле береді.
Ең жоғары деңгейдегі шығармашылықты ... ... ... ... да, ... ... ... алады.
Осылайша , әр тақырып ... ... ... тыс ... ... ... орындау арқылы көбірек ұпай жинап көтеріңкі
баға алуға мүмкіндік беріледі және дамыта оқыту ... ... ... ... ... мен ... ... жақсы жағдай жасалады.
Сонымен, әр деңгейдегі тапсырмаларды оқушылар (дұрыс орындалғандығын
мұғалімге тексеріп алып) тақта жанында ... ... ... ... ... арнайы деңгейлік жұмыс дәптерлерінің соңындағы ведомоста (+)-
пен белгілеп отырады.
Бұл оқушылар арасында, олардың бір-бірінің ... ... ... алатындықтарынан, өзара жарыс тудырады. Бірақ , оқушылардың
өзара ... және ... ... ... ... ... ... Сондықтан бақылау мен бағалау ішкі бақылау мен ішкі бағалау
болып ... ... ... ... ... тапсырмалар жиналған
ұпайларды есептеумен аяқталады.
Жинаған ұпайларын оқушылар әр сабақтың соңында ... ... Осы ... ... түзу сызықтармен біртіндеп
қосса, график шығады. Ол – ... даму ... деп ... ... ... кезекті тақырыптық бақылау жұмысының ... ... ... ... ... ... ... қадағалап,
үлгермеушілермен қосымша жұмыс жүргізеді.
Тақырыптық бақылау жұмысы да әр ... ... Бұл ... ол ... ... көмегінсіз орындалады және
мұғалім тарапынан оқушылар қатаң ... ... ... алған
білімдерін тиісті ұпайларын алады. Осындай ... мен ... ... бақылау біз сыртқы бағалау ретінде қарастырамыз. Бұл ... ... даму ... ... даму моторингі, оның жеке басының қабылетіне қарай
тақырып бойынша игерген ... ... ... сипатын көрсетеді. Осы
жағдайда оқушының даму ...... ... ... ... ... -өзін салыстыру арқылы анықталғандықтан, ол оқушыларға ... ... ... , оқытудың педагогикалық технологиясын қолдану
жағдайында ... ... ... қосу ... жүзеге асырылады. Бағалау
жүйесі негізі болып оқушы білімінің ең ... ... ... және ол
деңгей мемлекеттік стандарттың ең төменгі талабына ... ... ... тапсырмаларды дарындылығына да, бейімділігіне де, жоғары даму
деңгейіне де қарамастан оқушылардың барлығының дұрыс орындауы міндетті.
Бірінші деңгейдегі ... ... және ... ... ... ... ... отырады дедік қой. «Зачеттің»
«екілікте» айырмашылығы: осы бірінші ... ... ... ... ... ... , ... түрде, қайта-қайта
тапсырыла береді.
Өзін -өзі ... ... ... ... ... ... ... деп қорықпайды. Оқушыда жоғары ұпай ... ... ... Бұл ... ... тапсырмалардың саны тікелей
тәуелді.
Сонымен :
- технологияның принциптері –оқытуды ізгілендіру мен демократияландыру
жағдайында, өздігінен даму бағдарын анықтап, ... және ... ... ... ... ... ... өсіруші, өзін-өзі
тәрбиелеуші тұлға қалыптастыруға болады екен;
- өздігінен оқытудың осындай мақсаттары жүзеге асыру үшін, білім ... ... ... басты мақсат- жаңа технологиясының
талаптарына сай жаңа ... ... жазу ... ... ... мен ... ... ерекшелігі-қысқа мерзімді
ешқандай бейімдеусіз –ақ олардың мазмұнын ... ... ... бұл ... ... ... оқулық құрылымдарына
ұқсас .
Қорыта келе, оқытудың жаңа ... , ... ... технологиясы » еліміздің көптеген мектептерінде
қолданылып жүр.Осылардың ішінде барлық ... ... ... ... ... ынталану пайда болады. Сондықтанда жаңа
технология ... ... бас ... байқалған. Олар өзара
бәсекелесе ... ... , ... , ... ... әртүрлі
тапсырмаларды шешіп , өтіп жатқан тақырыптан ... көп ұпай ... ... ... жаңа тақырып басталады. Нәтижесінде оқушылардың
ынтасы артып, сонымен қатар даму мониторингі де күннен –күнге ... ... , ... берген тапсырмалар оқушылардың біліктілігі мен
дағдысын қалыптастыру отырып және бағалау деңгейі ... ... ... , ... ... да өсіп , ... ... – тарау. Бастауыш сыныптың оқу- тәрбие ... ... ... пайдалану жолдары.
(оқушылардың даму мониторингі , бағалау рейтингісі)
Қазіргі заманның талабына сай білім беру үшін бүгінгі ... ... ... яғни ... беру ... арттыру қажеттілігі
туындап отыр.Көптеген педагогикалық технологиялар оқу-тәрбие үрдісінде
пайдаланып ... ... ... ... жаңа ... ... ... жүйе
бойынша бағалауға мүмкіндік береді. .Яғни оқушылардың әр ... ... ... оның жинап алған ұпайымен сәйкес қойылады. Жинаған
ұпайларын оқушылар ... ... ... тиіс ... ... ... нүктелердің арасын үздіксіз сызықпен біртіндеп қосса , график ... ... даму ... деп ... [29]
Мониторинг дегеніміз - белгілі бір нәрсенің жай –күйін ... ... және ... ... Бұл сөз ағылшынның «монитор» деген сөзінен
алынған. Белгілі параметрлі ... ... ... ... ... ... ... бақылаудың ерекше түрі деп
қарастыруға болады.
Мониторинг жүргізгенде шұғыл түрде белгілі бір ақпараттың көлемін
талдай ... және ... ... ... ... жаңа технологиясы
уақытты үнемдеуге мүмкіндік ... ... ... ... ... болады. Бұл – мониторингтің тағы бір ерекшелігі.
Мониторинг- педагогикалық үрдіс негізінде білім беру ... ... ... мен құралдарын шешу барысында диогностикалық ,
прогностикалық зерттеудің ... ... ... ... ... ... деген сөздің өзі Ресейде ... ... ... балалардың денсаулық жағдайын, бақылау ретінде пайда болды
және орыс ... ... ... ... ... ... қызметі, педагогикалық
әрекет барысында бағалау жүргізіледі. Соның барысында кері ... ... ... ... ... мақсаты нәтижелер
мәлімделеді. Педагогикалық мониторинг педагогикалық жүйенің дамуын болжау ,
сонымен қатар оның ... ... ... ... ... ... , ол әлеуметтік – психологиялық , ... ... ... жеке ... ... жалпылай алу мақсатында бұл ... ең ... ... ... мәні әр ... не әр ... ... шыққан
графиктен көріп тұрады. Даму мониторингіне қарап , ... ... ... ... отырады. Яғни оқушылар өздігімен орындайтын ... ... ... әділетсіздік мәселесі шешіледі.
Мониторинг ерекшеліктері:
1)оқушының белгілі бір тақырыпты төмендеу меңгергенін , ... ұпай ... , ... ... жою мақсатында тапсырмалар жүйесін ұсынамыз;
2)шәкірт өз кемшілігін байқайды, өз тұрғыластарынан қалмау үшін не ... ... ... ... ... ... ... байқайды.
5)ойланып оқуға дағдыланады;
6)білім алуға жоспар, тезис құруға ... ... ... арттыруға жағдай туады;
Мониторингтің көмегімен оқушы білімді меңгеру деңгейін ғана ... ... ... , дағды қалыптасқанын бақылауға болады.[29]
Білім мониторинг –көп деңгейлік жүйе .
1-деңгей- жеке дара және ... , оны ... ... ... даму ... ... бір ... белгілеу).
2-деңгей – мектепішілік.
Мұнда оқушы білімінің дамуын ... ... ... даму ... ... , ... ... , жыл
бойында анықталған критерий бойынша бақылау.
3-деңгей . білім мекемелерінің даму ... ... ... ... ... бірі – ... пәндер бойынша
алған білім деңгейлерін бақылау және тиісті ... ... ... ... ... ... , өз ... жауапкершілікпен
қарауы, алған теориялық білімін болашақта пайдалана ... осы ... ... көп ... ... ... ... әрбір тапсырмаларын ұпай арқылы
бағалап отыру ... Бұл жүйе ... ... әр пән ... ... мен ... ... ертерек байқауға мүмкіндік жасалады.
Рейтинг жүйесінің артықшылығы төмендегідей.
Оқушы қызметінде:
1)оқушыны жеке тұлға ретінде өз бетінше дамуы мен ... ... ... ... ... ұстанымына жәрдемдеседі;
3)оқу жұмысында мұғалім мен оқушының ынтымақтастығын қалыптастыру;
4)рейтинг бақылау қызметі тәрбилеуші , ... ... және ... де ... ... жүйе оқушылардың танымдық іс-әрекетіне тікелей саналы түрде
әсер етуге ... ... ... ... әрекетінің сипаттамаларын,
тапсырманы орындау тездігі , түсіну ... т.б. ... ... сапсы артады;
6)жұмыс нәтижесі мен өз ... ... ... ... ... ... тәрбиелеп , жетілдіруге ықпал етеді;
Мұғалімнің қызметінде:
1)оқушының оқуындағы ... ... , ... ... ... ... –ала белгілі бір жүйеге келтіру мүмкіндігі бар ;
2)бақылау үлгілерін , бағалаудың қалыпты критерийін ... ... ... ... мен оған ... ... тәсілдерін
меңгерту;
4)оқушының білім деңгейін бағалау мен ... ... ... ... ... әр оқушы үшін жаңа көңіл-күй ахауалын қамтамасыз етуді жоғары
деңгейде ұйымдастыру т.б. ... ... ... ... ... пен ... өзара тығыз байланысты . Мониторингсіз
рейтинг , рейтингсіз ... ... ... емес . Сондықтан аладымен
рейтингтік ... ... ... ... ... жүйе ... ... дара қабілеттері мен мүмкіндіктерін
нақты анықтап береді.Жыл бойына баға алмай қалған немесе қай ... ... бөлу ... ... ... ... тұратын білім
көрсеткіші іспеттес кесте . Білім берудің мемлекеттік стандарт талаптарына
сай оқыту нәтижелеріне ... ... ... мен ... іс-
әрекетінде рейтинг бағаны пайдалану орынды.
Рейтинг көрсеткіші бағаланатын нысанның топтағы басқа осындай
нысандарға қатысты реттік орнын ... ... оған ... ... ... ... тең
шаманы көрсетеді.Оқытушының рейтингі оның қойған барлық бағаларының жиынына
тең шаманы айтады.
Оқушылардың үлгерім деңгейіне қойылатын бағасы ... ... ... ... ... мен білігі;
-орындалған жұмыстың көлемі мен саны;
-тексерілген жұмыстың маңыздылығы;
-тексерілген ... ... ... ... және ... ... жұмыстарға қатысуы;
-олимпиадаға қатысуы.
Рейтингтік жүйенің ең басты ерекшелігі – ... ... ... , үйдегі іс-әрекетін толығымен қамтып, бүтін ... ... ... ... отырады . Олар оқу үрдісінің өң бойында
нәтижесін көрсете алады.
Рейтинг жүйесінде оқушының оқу ... ... ... Бұнда оқу үрдісіндегі және одан тыс оқу әрекетінің жинақтаған
нәтижелері оқушының білім деңгейін сипаттайды ... ... ... ... ... ... ұсынады:
1-деңгей : реппродуктивтті білімге сәйкес көмек беру арқылы есте сақтау.
2-деңгей : ... ... бұл ... ... ... ... :эвристикалық деңгей . Оқушылар материалды саналы түрде меңгереді,
өз бетімен белсенділік ... ... ... . Бұл ... өз бетімен оқу материалын
меңгерген оқушы шығармашылықпен жұмыс жасайды ... ... ... ... ... баса ... ... мәселе
тест сұрақтарының сапасы. Ол төмендегдей сипатта:
1)тест сұрақтары мен жауаптың нұсқаулары нақты ... ... ... ... ... өз ... ойлауына жауаптарды салыстыра отырып , дұрысын
табуына мүмкіндік беретіндей дәрежеде болғаны дұрыс ;
3)тест әзірлеуде ... әр ... ... ... ... ... қарағанда жоғарырақ ұпаймен бағалау;
4)тест сұрақтарының ғылыми түрде жасалуы және тақырыпты ... ... ... ... ... білуімен қатар алған
білімін іс-тәжірибесімен байланыстыра бейімділігн байқауы.
Кең өріс алып келе ... ... бірі ... ... бұл әдіс
оқушылардың тереңде тиянақты білім алуына жол ашады.
Жалпы білім беретін ... ... ... ... ... ... және ... жүйесін жетілдіру мәселелерін күн
тәртібінен түскен жоқ . Осы ... ... да ... ... ... тәртібін қайта қараған жөн. Рейтингтік жүйе оқушының тапсырманы
жеке ... ... ... ... ... Бұл дәстүрлі жүйеден гөрі оқушы
біліміне әділ баға береді.
I-деңгей – Оқушының деңгейін , міндетті ... ... ... жалпы
қорын жинақтау. Тақырыпты зерделеуде ережелердің , анықтамаларды білу , ... , не ... ... - ... деңгей -өткен материалды ережелерді ... одан әрі ашып ... білу , ... беру, есептер ,
ребустар , сөзжұмбақ тапсырмалар оқулықтың соңындағы тапсырмаларды беруге
болады.
III деңгей – ... ... ... ... ) жаңа ... ... жетілдіріп , тереңдетумен қатар өзінше ... ... ... , ... , ... жағдайларды шешу.
IV деңгей - шығармашылық деңгей – оқулық тапсырмасынан тыс олимпиада ... , ... ... , ... ... жаңа заңдылықты
қорытындылау , айқындау.(Қосымша № 4-5)[19].
2.1.Бастауыш сыныптардағы тіл сабақтарында деңгейлеп оқыту
технологиясын қолданып жүргізу жолдары.
Қазіргі ... ... ... оқытудың басты мақсаты өздігінен
білім алып дами алатын жеке ... ... ... , ... ... ... ... деңгейлеп оқыту технологиясын өз
сабақтарында кеңінен ... ... . Бұл ... ... сәйкес жеңілден қиынға қарай оқытылады. Деңгейлеп оқыту төрт
бөліктен тұратыны барлық ұстаздарға белгілі .
1. Оқушылық деңгей. Бұл ... ... ... ... оқушы тапсырманы
толық орындауы тиіс.
2. Алгоритмдік деңгей. Бұл деңгейде өтіп кеткен материалды талдап , ... ... ... ... бұларды орындау үшін алған білімдерін
түрлендіріп пайдалану керек.
3. Эвристикалық ... Өз ... ... ... ... жаңа тақырып бойынша меңгерген қарапайым білімдерін жетілдіріп
тереңдетеді. Тағы жаңа ... ... өзі үшін ... ... ... ... , салыстыру арқылы анықтау , қорытындылау. Бұл деңгейде ребус ... , ... ... , ... жұмыс жүргізу , эвристикалық
сұрақтар болуы қажет.
4. Шығармашылық деңгей. Бұл деңгейде берілген тақырыпқа өз бетімен ... ... , эссе , өлең , ... , ... ... білу қажет .Біз
сіздермен осы технологияны қазақ тілі ... ... ... ... ой ... ... ... сіздерге ұсынып отырмыз.
Мысалы, 2- сыныпта өтілген «Жұрнақ пен жалғау » ... ... ... ... ... ... тапсырмалар берілді.
2- сынып бойынша .
1- деңгей тапсырмасы ... ... ... , ... ... астын сыздырту.
Әрі шешен , әрі әнші , әрі күйші.
Әр үйде бар, тапқышым , кәне ... ... . ... ... жаздыру , қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен
жалғауды тиіс белгілермен белгілету.
1.Өнерлінің өрісі кең.
2. Білімдіге дүние жарық .
Білімсіздің күні ... .
3- ... ... -шы, - ші, - лы , - лі, -ды, - ді жұрнақтарын ... , 2-3 ... ... , ... мен ... ажыратқызу.
Білім – білімді
Ән - әнші Ақыл – ... - ... ...... Қар – қарлы
Үлгі : ... әнші ... ... деңгей. «Менің досым » тақырыбына шағын әңгіме ... , ... ... ... ... мен ... жазылуы » тақырыбына мынандай деңгейлік тапсырма
берілді.
1- деңгей. Көп нүктенің орнына - лар , - лер, -тар , - тер – дар , - ... ... ... , ... көшіріп жаз.
Балалар , өрмекшілер , достар , көбелектер , қыздар , гүлдер.
2- деңгей . Қосымшалы сөздердің түбірін , ... ... ... ... ... ... |
|Сөздер | | | ... |оқу |Шы |лар ... |ән |Ші |лер ... ... |Кер |ге ... |ас |Хана |да |
3- ... . Көп ... ... ... ... тауып жаздырту .
Осы сөздерді қатыстырып 3-4 құрап жаздырту.
Қақ ... , ... , ... жағу , ... ... шабу , ... шабады.
- шөгу , шөгіп , шөгеді.
Үлгі : Асан атасына шөп ... ... ... «Қыс » ... бір ... өлең құрастыру немесе әңгіме
жаздырту .
Әрбір тапсырманы кезеңдерге ... ... ... және үй ... ... ... ... оқушыларға меңгеруге қажетті және оған ... ... ... бойынша еске түсіруге арналған төмендегі
тапсырмаларға балалар үйден дайындалып келеді. ... ... ... ... 2 ... аралығында пысықтап үлгеруге мүмкіндік туады.
1.Мамандық иелерімен танысу.
Мамандық иелерінің аттарына сұрақ қою.
2.Сөз таптарын атау . Оларға ... ... ... ... есім Сын есім Сан ... Зат ... ... ... .
Кім ? Кімдер? Не ? ... ... ... ... ... жасау дағдысын
қалыптастыру кезеңі.
Жаңа тақырыпты өз бетімен меңгеруге жетілуші ... ... 8 – 10 ... уақыт өткен соң , мұғалім өзі ... ... ... 10 – 12 ... ... ... мақсатына жетеді
1.Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырату арқылы зат есіді
табу.
2.Зат есімге жалғанған қосымша арқылы заттың біреуге тән ... ... ... . ... қаламымыз.
Сенің қаламың Сендердің қаламдарың.
Сіздің қаламыңыз. ... ... ... ... ... ... берілген үлгі бойынша өзгертіп жазу.
Б) Сұрақ қою арқылы тәуелдеулі ... ... ... ... Зат ... тәуелденуі дегеніміз не?
Ә) Дәптер сөзін тәуелдеу.
3- кезең. Оқушылармен кері байланыс жасау. ... ... ... ... ... ... (5- ... тақырыпта кездескен негізгі ұғымдар үлгі ... ... ... ... ... ... міндетті жауап береді. Барлығы 5-
ұпай жинап есептелінеді.Бағаларын алады. Егер оқушы осы деңгейден ... ... «3» ... қойылады.
1.Зат есімнің тәуелденуі не?
2. Кітап сөзін тәуелдеу.
3. Өлеңді мәнерлеп оқып , тәуелді сөздерді табу
2- деңгей. (10 ... ... ... ... ... ... ... орындай алмаған
5- ұпай тағы 10 ұпай ... , 15 ұпай ... ... ... ... жетпесе журналға «4» қойылады. Олар :
-ым , - ім , - ... - ... ың, - ің, - ... - ... ы, - і, - ы , - ... . ... және ... түрде тәуелденеді .
3. Зат есімнің жеке қасиеттері.
3-деңгей. (15 ұпай).
Бұл эвристикалық ... , ... ... ... ... , өз ... айта алатындай тапсырма болуы мүмкін . Дұрыс жауап
бере алған оқушы 1 -2 деңгейден жинаған 15 ... тағы ,15 ұпай ... ... жинайды . Жуналға «5»деген баға қойылады.
1.Сөз таптарының қай түрі тәуелденеді?
2.Бір сөзді қосымшалар ... ... зат ... ... ... ... тәуелденуін басқаша тұрғыда өзгерте алуы.
2. «Болашақ заманға саяхат» тақырыбына ой қозғау.
Сабақтың соңында әр оқушының ... ... ... ... ... тоқтаған жерінен деңгейлік тапсырмаларды жалғастырып орындап
келуге тапсырмалар алады. Тақырып бойынша қорытынды баға журналға ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
стандарттық міндетті деңгейінен жоғары болғандықтан , оның бағасы ерекше -
бестен жоғары деп бағаланады. Бұл жерде : ... ... ... стандарттың міндетті ең минимальді қолсап көлемі болғандықтан ,
оны өте ... ... ... өзінде келесі деңгейдің тапсырмаларына
шамасы келесе есептелуі немесе үздіксіздікпен бағаланады.
.
2.2.Бастауыш ... ... тілі ... деңгейлеп
оқыту технологиясына сүйене жүргізудің мүмкіндіктері.
Оқушылардың жаңа ... өз ... ... ... әдіс – ... : ... сұрақ – жауап , диолог түрінде беріп,
оқушылардың танымдық іс - әрекетін ... ...... ... ... негізінен жаңа тақырып бойынша заңдар мен ережелерді оқушылар
өз бетімен шығаруға және ... ... ... ... ... тақырыптарды бекіту үшін қарапайым ойындар , схемалар ,
тіректермен жұмыс жасаған тиімді. ... ... ... дәптерлеріндегі
деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы алғаш алған білімдерін тереңдетіп,
бойындағы жеке қабілетін дамыта алады. Деңгейлік ... ... ... , ... ... ... :
-жаттап алуға лайықты болу керек ;
-жаңа тақырыпта меңгерілген ... өңін ... ... ... ... беруі тиіс;
-тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті және өмірмен байланысты болуы тиіс;
Екінші , алгоритмдік деңгейдегі тапсырмалар ... ... ... ... және ... ... тапсырмалар .
Бұлар өзгертілген жағдайда тапсырмаларды талдап, ... ... , ... ... ... үшін ... ... білімдерін түрлендіріп
пайдалануын қажет ететіндей нұсқа беру.
Үшінші , эвристикалық ... ... ... барысында
оқушылардың жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы қарапайым ... ... ... , ... жаттау , т.с.с.) жетілдіріп,
тереңдетумен қатар , ол тағы да жаңа білімді меңгеріп , ол үшін ... тиіс : ...... бен ... және ... ... ... , қорытындылау сияқты ой жұмыстарын қажет ... ... ... барысында оқушылар үшін жаңа ... ... Оны шешу үшін ... өзі жаңа әдістер іздеуі керек.
Төртінші шығармашылық деңгей тапсырмалары: берілген тақырыпта ... ... , ... ... ... ... , ... деңгей үшін – игерілгенді
пысықтау мен қайталауға , ережелер мен анықтамаларды , ... ... ... ... үшін - ... ... өз ... қорытуға , жүйелеуге және тәжірибеде қолдануға арналған
тапсырмалар. Ж. ... ... ... ... ... есім ... ... берілген тапсырмалар:
I-деңгей тапсырмасы .
1.Зат есім дегеніміз не?
2.Зат есім түрлерін ата.
3. Негізгі зат есім дегеніміз не?
4.Туынды зат есім ... ... ... ... ... ... ... және жалқы есім түрлері бар. Мысал келтір.
2. 1.Мәтінді түсініп оқы .
2.Зат есімнің астын сыз.
Қайсысы жалпы ... ... ... есім ... айт.
Ауылдағы үлгілі отбасының бірі – Омаровтар әулеті. Өйткені
Омаров Әділ – озат ... . ... ... ... ... ... Үлкен
ұлы Қазақстан Қарулы күштері қатарында адал ... ... ... ... ... .
1. Қала ... ... ................,
.................,......................., .......................
2.Зат есімді тәуелде .
Мысалы: қарындаш., ... ... ... .
Өз қалаң немесе ауылың туралы эссе жаз
Осы деңгелік тапсырма бойынша үлгі нұсқа.
1- деңгейлік тапсырма .
1. Зат есім ... ... атын ... сөздерді айамыз. Зат есімдерге
кім ? не? Кімдер ? нелер ? деген сұрақтар қойылады.
2. Зат есім түрлері: негізгі және ... ... ... ... болған зат есімді негізгі зат есім дейміз.
Мысалы: ана , жер, ... ... ... ... ... ... жасалған зат есімді туынды зат ... ... ... ... ... деңгей тапсырмасы.
1. Кісінің аты – жөні , жер – су аттары жан – ... ... ... есім деп ... есім әр ... бас әріппен жазылады: Сәуле, Тараз, Ақтөс.
2. Жалқы есімдерден ... зат ... ... ... ... Жалпы
есімдер кіші әріппен жазылады.: көген , қазына , өзен , ... ... ... шешуі: оқулық.
III- деңгей тапсырмасы .
1.Қала атауы: Алматы , Тараз , Астана , Арқалық, ... Зат ... ... ... : ... , ... Менің қарындашым, әкем.
II. Сенің қарындашың , ... ... ... Оның ... ... ... қарындашымыз, әкеміз.
II. Сендердің қарындаштарың, әкелерің.
Сіздердің қарындаштарыңыз, ... ... ... ... ... тапсырмасы .
Менің туған жерім.
Меің туып өскен жерім Тараз қаласы Байзақ ауданы Абай аулы . Мен
ауылда оқып білім ... . ... ауыл өте ... ... ... ... , биік ... мен бақтар. Сонымен қатар мұражай мен мәдениет ... Біз ол ... ... ... барып демалып қайтамыз.Өзімнің
туып өскен жерім әр ... ... ... ... ... ... деңгейлік тапсырма :
1- деңгей тапсырмасы .
1. Етістік дегеніміз не?
2.Етістік түрлерін ата.
3.Дара , күрделі етістік дегеніміз не?
| | | | | | ... ... ... ... ... Қалың киімді ұнатады,
| | | | ... ... ... ... .
1. ... сөздерден сөйлем құрап жаз.
а) Жанында , бір мал, қораның, шөп, тұр.
ә)Малдан , шықты, тауық.
б)Ол , салыпты , ұя , ... , ... , ... , ... ... ұядан , жұмыртқа.
2. Көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып, сөйлемді көшіріп жаз.
..............................кісінейді, ....................... мөңірейді,
.................... ызыңдайды,
...........................үреді,......................қыңсылдайды,.........
..........шықылықтайды.
3.Тірек ... ... ... .
1. ... ... Ата – ... қызының баласы кім болады?
2.Апан – апан ,ескі шапан.
Иір қобыз, жарық жұлдыз.
3.Иесі – сәби, өзі әрі төсек, әрі оған үй.
4. Қазақ ... ... ... етін не деп ... заттар құятын теріден жасалған ыдыс.
6.Жанұяға жаңадан мүше болып келген адам.
7.Тілі бар, үні ... адам ... ... бар да қаны ... ... ... .
2. ... шешіп , жаттап ал.
Жерде жатып желіндейді,
Күз түскенше желінбейді.
Үндеместен ... ... ... ... ... ... | | | | | | ... деңгей тапсырмасы .
Суретке қара. Сурет бойынша сөйлем құрастыр.
«Әжейдің шеберлігі».
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.........................................................
............................................................................
.........................................................
Сын есім тақырыбына ... ... ... ... ... ... .
1. Сын есім ... не?
2.Мысал келтір.
3.Көп нүктенің орнына тиісті сын есімді қойып жаз.
…………… бәтеңке , ……… тон, ……………сай, ………….айран, …….шие, ……….. көше.
Керекті ... ... , ... ащы, ... кең, ... ... ... жаз.
1.Жақсы адам – елдің ырысы,
Жақсы жер – жанның тынысы.
2.Адам адамның аты арып , тоны тозбас.
1. Сын ... ... , оның қай ... ... ... ... көрсет.
II-деңгей тапсырмасы .
1.Бір зат есімге қатысты ... сын есім ... ... : тақтай , көше , жылқы , кесе.
Үлгі : жалпақ
қалың ... ... оқы , ... ... есімнің астын ирек сызықпен, зат есімді түзу сызық сыз.
Үстіне тігін көк шатыр ... ... дәу ... | | | | | | ... шеш.
1.Зат атауы.
2.Кітап қандай?
3.Сенім синонимі.
4………………. ертеңі бітпес.
5.Өзен аты.
6. Бір аптада неше күн бар.
7.Қазақтың қос жұлдызы.
III-деңгей тапсырмасы.
Сын есім Зат ... биік ... ... дала,
Ашық, бойшаң,қысқа , қымыз, қыз, сорпа ... ... сұр , жуас жіп, қой, тау, ... ... ... зат есімдермен тіркестіріп көшіріп жаз.
2.Жаңылтпашты жатқа жаз.
Үшкір тұмсық ,
Сұр шымшық .
Сордан ұшты,
Құрт шымшып.
1.Сын есімдердің астын ирек ... ... ... ... ... білдіріп тұр?
IV-деңгей тапсырмасы .
Ормандағы жан – жануарлар туралы қысқаша әңгіме ... ... , ... ... мына тақырыпта «Ормандағы айлакер түлкі.»
Сан есім ... ... ... ... ... ... ... .
1.Сан есім денегіміз не?
2. Мысал келтір.
3. Сөйлемді көшіріп жаз.Сан есімнің астын сыз . Оларға сұрақ қой.
Біз үшінші сыныпта оқимыз.Сыныпта жиырма бес ... ... ... екі ... ... Мен ... ... бірінші
партада отырамын.
4. Сан есімдерге –ыншы , -інші жұрнағының тиістісін жалға . Сонда оларға
қандай ... ... ... ... құра ... күн, екі үй, алты ... жеті ата ... пәтер.
Үлгі :үш күн – үшінші күн.
II-деңгей тапсырмасы .
1. Санды сөзбен жаз.Оларды қатыстырып ... ... , 6, 7 , 10, 20, ... 23, 54, 66, ... :Мен ... ... оқимын .
2.Көп нүктенің орнына тиісті сан ... ... ... жаз. ... ... сыз.
Асқар ………….. жаста. Ол ……………..сыныпта оқиды. Ағасы оған үнтаспа
сыйлады.. Үнтаспа ……………..теңге ... ... ... шопан. Ол
…………….рет бәйге алды.
*Сан есімлерді тап.Олардың ... ... ... ... ... ... жатқа жаз.
*Ер бір рет өледі. * ... кісі бір ... мың рет ... ... кісі бір ... ... тап ... мағынасын ауызша түсіндір
3. 3. Қыңыр деген сөздің мағынасын түсіндір.
III- деңгейлік тапсырма .
1.Көп нүктенің ... ... ... ... ... ... ? Қанша ? ... ... ... ... , үш, төрт , алты , жеті, екеу, үшеу, ... ... ... ... Кел , ... : «е»- екі ... ... әрпі , демек
Мысалы : e= 2 -1 (екі) ж =7 ... i= 8-4 ... б = ... ... 7-4 3-2 7-4 5-1 6-1 ... ... 1000-3 ұя 4-1 30-3 10-2 ... ... 10-2 5-1 6-1 6-2 6-1 ... ... 5-2 20-4 5-2 ... ... , мақал сөз шығады.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...................
IV-деңгей.
Зат есімдерді қатыстырып «Біздің сынып » тақырыбына эссе ... тілі . 3 «a»- ... ... ... ... ... мақсаты :
Білімділік : ... сөз табы ... ... ... ... ... лексикалық
мағынасы мен қызметі
туралы ұғымдарын кеңейту.
Дамытушылық: ... ... ... , ... қорытынды шығара
білугі дағдыландыру , ойлау
жүйесін ... ... ... ... : ... ... , мәнерлі сөйлеуге тәрбиелеу
.
ұлттық ойын ... ... түрі : ... ... әдісі : ... , ... , ... – жауап ,
ауызша ,
жазбаша жазу жұмыстары .
Деңгейлеп оқыту технологиясы ,
«Қыз қуу» ... ... ... : ... ... ... , ... ,
ойын , деңгейлік тапсырма ,
тиым сөздер .
С а б а қ т ы ң б а р ы с ы :
I. ... ... ... тілі ... ... ... -өз ... ана тілім,
Абай , Мұхтар сөйлеген дана тілім .
Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені .
Болашағым , бақытым , дара ... ... , ... ... , ... ... тілі – туған тіліміз қазақ
тілі .
II.Өткенді пысықтау.
а)Үй тапсырмасын тексеру .
ә)Өтілген материалды пысықтау.
-Ал, балалар үйге ... ... ... ?
а)Үйге 350 – жаттығу , ереже жаттауға берілді .
350 – жаттығу.
/Көп нүктенің орнына асықпа ... ... ... ... асықпадым. Мен ... ... ... ... ... ... ... «Қыз қуу » ... .
- Кәне , ... ойын ... . Ойын «қыз қуу » деп аталады. Ол жайында
кім не біледі?
-«Қыз қуу» бұл ... ... ... ойын түрі . ... қызды қуып
жетіп бетінен сүюі керек , ал жете ... ... ... . Бұл ойын ... кең ... ... және ... мерекесінде » көптеп
ойналады.
-Ал , енді осы ойынды біз сыныбымызда да ойнап көрейік!
- Балалар сендер ... қуып ... ме ... , әлде ... ... тамашалайық.
Ойын шарты :
Тақтадағы плакка салынған «Қыз қуу» ойынының суреті .
Суреттің
(атың үстінде қыз бен ... ... ... ... ... алып , ... ... береміз. Егер жауап бере алмасақ, сіздің
атыңыз ... ... ... . Іске ... ... ... жатқа айт.
Ұл балаларға:
Біздің ел ... ... ... - ... ... ... кісі шежіре айтты,
Ішіндегі шежіресін шешіле айтты.
2 – ... ... ... 3- ... айт.
Батыр туса ел ырысы,
Жаңбыр жауса жер ... ... ... ... 3- мақал айт.
Қыз өссе елдің көркі ,
Гүл өссе жердің көркі.
3- тапсырма.
Қыздарға:
1.Етістік ... ... есім ... ... ... ... және ... болып бөлінеді . Ережесін айт.
2.Етістік болымды және болымсыз болып ... ... ... ... .
- Ал, ... енді етістік туралы біз қаншалықты игергенімізді ары ... және ... ... ... ... Кітаппен жұмыс.
354 – жаттығу.
1.Өлеңді мәнерлеп оқы. Етістіктерді тап , олардың болымды , болымсыз
екенін айт. ... ... ... бар шумағын көшіріп жаз.
Ойыншықты шашпаймын,
Терезені ашпаймын.
Сыртқа шығып ойнасақ,
Қаздан қорқып ... ... ... етістіктерге тиісті жұрнақтарды жалғап болымсыз етістік жаса.
Жібер, ... ал, ... ... ... Тиым ... жас , пәк ... Құр ... аттама! Бос ... ... ... ... ... ... ... су ... ... ... сөзді тыңда ... ... ... ... ұрма . Көп ... ... ... дегеніміз не?
2.Етістік түрлерін ата.
3.Негізгі және туынды етістік дегеніміз не?
4.Болымды және болымсыз етістік дегеніміз не ... ... жаз. ... пен зат есімнің астын сыз.
Үйректер көлге қонды.
Олар ... жүр. ... ... ... ... оны көріп ұшып
кетті.
2. Көп нүктенің орына ы, і ... ... ... , ... ... ... тап ... тең ..зден,
Аспанға бес...к барам... н.
Би... ктеп қайта түскенде,
| | | | | | ... ... ... ... ң .
3. ... етістіктен , болымсыз етістік жаса.
Жаз – жазба айт- ... ... ... ... ... деңгей.
1. Берілген сөздерден 4- сөйлем құрап жаз.
Адамға , шыдамды , шөлге , түйе , өте, ... , ... , ... ... ... , ... , суықта , жүре береді.
2. Ребусты шеш.
4- деңгей.
Берілген ... ... ... ... ... ... Сабақты бекіту .
Сөзжұмбақ шешіп көрейік ... 9 ... ... күн.
2.Біреуді қарату мағынасында айтылған сөз.
3. Сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігі .
4.Бастауыш та, баяндауышта зат есімнен болса не қойылады?
5.Кім ? не? ... ... ... ... ... ... есім түрі.
7.Дина Нұрпейісова кім?
| | | |  |  |  |  ... |25,6% |25,2% |30,8% |30,5% |43,6% |44,3% ... | | | | | |
| | | | | | | ... ) | | | | | | ... | | | | | | ... |38,8% |28,1% |48,5% |32,6% |12,7% |39,3% ... | | | | | | ... ... | | | | | ... мектептің қазақ тілі сабағында деңгейлеп
оқыту технологиясын қолданудың тиімділігі ( эксперимент топ)
Экспериментке дейінгі кезең
Эксперименттен кейінгі кезең:
Алынған нәтиже ... ... ... ... ... ... технологиясы бойынша сабақ жүргізудің толық мүмкіндіктері
бар . Себебі: бұл ... ... ... ... жеке ... ... дамытатын көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... технологиясының тиімділігі
мен маңыздылығын анықтау жұмысымызды жасап қорытындыға келдік ... ... ... ... ... технологиясының басты деңгей +
оқыту әдісінің жағдайы + оқытудың әр түрлі формасы + әр ... ... ... ... жеке қима ... ретінде тапсырма :
1.Оқушының танымын , қызығушылығын, ойлау ... ... ... ... істеуге жол берді.
3.Оқушылардың тақырыпты түсінуге құлшынысының пайда болуы .
4.Оқушының жеке дара қасиетін дамытады.
5.Психологиялық процестердің ... ... ... ... жұмыс жасауға әсер етеді.
7.Мәтінді түсінуге , естуге , көруге оқушыларды ... , ... ... ... ... ... ... деп
есептеуге болады деген қорытындыға келдік. Деңгейлеп ... ... ... ... оқуға , білімге деген көзқарастарын және де
қызығушылығын ояттым.
Қорытынды.
Қазіргі заманғы ... ... ... ... ... алатын орындаушының тұлғасын қалыптастыру ... ... беру ... ... ? ... ... ... мұғалімдер
ассоциациясының вице – президенті Альфред Уртански білім берудің болашақ
мұратын былайша ... ... ... ... ... тиіс ... байланысты оқу үрдісіндегі өте маңызды кезең – ... емес ... ... ... мен ... ... түрде шешуге көшу».
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім ... ... ... үлгісі
қалыптасуда.Бұл процес білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Жаңа
білім парадигмасы бірінші орында баланың білім білігі мен ... емес ... ... ... алу ... ... ... отыр. Қазіргі педагогиканың
ерекшелігі – ... ... ... ... жаңа ... ... ұмтылу.
Қазақстанның қоғамдағы түбірлі өзгерістеріне сай ... ... ... ... беру ... елеулі жаңарулар туындауда .
Білім беру дамыта отырып , ... ... және оны ... ... ... . Осы ... білім берудің
стратегиялық мақсаты өз жауапкершілігін сезіне алатын , ... ... және ... ... таба білуге қабілетті барлық істе сауатты
(іскер) тұлғаны тәрбиелеуді қамтамасыз ету ... ... Ал ... ... ... ... беру , ... және әлемдік
тәжірибеде қалыптасып өз қызметін жаңаша атқарып келе ... ... ... ... , ... ... асыруда қолданылатын
педогогикалық технологиялар арқылы жету көзделеді.
Қазіргі Қазақстан бастауыш мектептері жаңа ... ... беру ... пайдалана отырып, баланың жеке дара ... ... ... педагогикалық іздену және оларды қолдануға
бағытталған жеке ... ... ... ... ... ... сәйкес, педагогикалық құралдарды да ... ... ... ... . ... ... жаңарту педагогикалық ғылым мен мектеп
тәжірибесінің үздіксіз сабақтастығы арқылы көрінуде. ... ... ... ... ... ... жағдайларды оқу –
тәрбиені үздіксіз алдын – ала жобалау жолына ... ... ... ... ... Мұғалім үшін жазылатын дәстүрлі ... ... ... ретінде педагогикалық технологияда оқушылардың
оқу танымдық әрекетінің құрылымы мен мазмұнын ... оқу – ... ... ... ... ... ... сәйкес деңгей
тиімділігі мен оқытудың маңыздылығының қажеттілігі байқаймыз.
Білім берудің жаңа мазмұнын оқу ... ... ... Ж.А. ... ... оқыту технологиясына » сүйеніп, сыныптағы
әрбір тұлғаның танымдық қабілетін дамытуға деңгейлік тапсырмалар ... ... ... ... ... ... ... анықтауға
болатындығына көз жеткіздік. Деңгейлік ... ... ... ... , қарапайымнан күрделіге қарай әзірленіп, «қабілетті»,
«қабілетсіз» деген ... ... ... ... де өзгеге де
пайдасын тигізетін тұлғаны тәрбиелеуге әсерін ... Оған ... ... ... ... ... , білім дәрежесінің жоғарылауына
септігін ... ... ... оқушылар терең білім алып ... ... ... ... ... ... кейбір
қажеттерінің пайда болғандығын байқатты.
Қорытындысы тест – ... ... ... түрі ... ... (испытание) сынау , өлшеу деген сөзінен шыққан . ... ... ... ... білім қорытындысы тест әдісі бойынша бекітіліп
, бағаланып отырды.
Қорыта келе жаңа ... ... ... ... ... , ... ... негізінде берілуі тиіс . Қазіргі заманғы ғылым мен
техниканың даму кезеңі оқу – ... ... ... жаңа ... ... ... қажет етеді.
Әрбір сабақ тақырыбын меңгерту барысында жеке ... мен ... ... сай ... беріліп , ол орталарға
көмектесіп , қабілетті жоғарыларға ерекше назар аударылуы ... . ... ... маңызы ерекше. Адам бойындағы қабілетті шыңдауға
оның деңгейі ескеріліп, сараланып , дараланып отыруы ... ... ... Ш. ... ... кемеліне келіп , өркендеуі үшін ең алдымен
азаттық пен білім керек » деуі өте ... ... ... асыл
сөздің мәні мен мағынасы бүгінгі күнмен үндесіп – ақ тұр.
Оқушының ой - өрісі мен ... ... , ... ... ... оқушылардың қабілетіне қарай деңгейленіп, ... ... ... ... ... , ... ... әдістемесі
негізінде деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты - өз бетімен дами алатын
, әр түрлі өмірдің қиыншылықтарына төзе ... , ... , ... ... ... аладымен , дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік
берсе , ол ... ... , ... мен есте ... ... ... дамытып, білім сапасының артуына көмектеседі. Әр тұлғаның
мемлекеттік – ... ... ... ... береді. Оған
қоса мұғалімнің де ... да ... ... дамытуға
бағытталған .
Қорыта айтқанда, деңгейлеп оқыту ... ... ... ... ... оқушылардың оқуға деген ... ... ... ... де ... Әр оқушы өзінің деңгейіне , білім
дәрежесіне байланысты тапсырмалар орындай ... , ... ... ... ... , ... өзіне тән деген сенімділіктері арта түсті.
Нәтижесінде : жан – ... ... іс - ... бар ... болып
қалыптаса алады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. // Қ.М, 2/6 шілде , 1999ж.
2. Қазақстан Республикасы ... ... ... .
// Қ.М,28 ... , 2000ж.
3. Қазақстан Республикасының 20158 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы. //Қ.М, №1, 2004 ... ... В.П. ... ... ... ... «Педагогика»,1989ж. 21-38 бет.
5. Жанпейісова М.М. Технология ... ... ... : ... ... ... Ш. Т. , Лактмонова С.Н. , Педагогическая инновация как
теория и практика нововедений в системе образавания : ... ... ... развитие . /Книга 1/- Алматы: Научно –
издательский центр «Ғылым » 2001.
7. ... С.Қ. ... ... 2001.
8. Педогогика . Дәріс құралы . Алматы: «Нұрлы әлем », 2003, ... ... ... ... ... ... Ж . , ... с. , Құдиярова А. Педагогика . – Алматы : Дарын ,
2004.
10. Қоянбаев Ж. Б. , ... Р. М. ... , ... ... К.Ж. Жаңа педагогикалық технология . Тараз : ТарМу , 2003.
12. Ахметова А. К. Принципы технологий и содержание образовательной
программы . – ... , ... ... ... : Стартегия и практика . / Под . ред.
В.Я. Ляудие. – М. , ... ... М. Р. ... ... в ... : ... ,
перспективы , поиск, - Алматы, 1995.
15.Сабыров Т.А ... өз ... ... ... ... 110-бет.
16. В.А.Рахматшаева . Психология взаимоотношений .
Алматы,Оқу әдебиеті.1996ж.
17.Шаталов В.Ф. Эксперимент продалжается. М «Педагогика » ... С.Н. ... ... ... ... ... Ж.А. Педогогическая технология дифференцированного
обучения.Алматы, 1999.5-17 бет , 17-21 бет.
20.Кларин М.В. Технология обучения ... и ... ... , ... ... Ж.У. Педагогическое технология уровневой дифференциаций
обучения в средней школе. Алматы, ... П.И. ... ... ... в ... ... Ж.У.Оқыту процесін технологияландыру .Алматы, 2000,11-15б
24.Мейірманқұлова Т. Білім берудегі инновациялық технологиялар – Алматы,
«Үш Қиян», 2005 , ... С. ... ... оқыту. //Қазақстан мектебі.
№10, 2004, 63-67 бет.
26. Кемелжанова М. Деңгейлеп оқыту . //Бастауыш ... ... , 2005, 45-46 ... Ж. Деңгейлеп саралап оқыту .(тест) //Қазақстан мектебі.
№9 ,2005, 70-бет.
28.Мұхитанова С. Деңгейлеп оқыту тәсілімен // ... ... ... 12, 2004 ,51-52 ... Ахметова Г. Мониторинг және бағалау. // Қазақстан мектебі.
№ 2 ,2005 ,38-45 бет.
30. Дьяченко В.К. Новая педагогической технологии.М : Педагогика ... Қ. Осы ... ... технология.
//Қазақстан мектебі – 2001 №2 8-13 бет.
32.Фирсов В.В Дифференциация обучения на ... ... ... ... ... Ш.Т. ... ... қазіргі технологиялары . //Бастауыш
мектеп №3-4 ... ... жаңа ... ... ... ... 2002 , 3-7 бет.
35.Кобдикова Ж.У . Оқытудың жаңа технологиясы .
//Бастауыш мектеп №3 2000 , 25-30 ... ... Ш.А. ... и ... ... оценки
учения школьников. М;- 1984.
37.Уәйісова Г.И.; Балақаева М.Б.; Жұмабаева Ә.Е.; ... тілі : / ... ... ... 3- сыныбына арналған оқулық /. – Алматы : Атамұра ... 192 ... ... ... берудегі инновациялық технологиялар.
№2. Деңгейлеп оқыту технологиясы
.
№3 Ж. Қараевтың ... ... ... ... ... дайындауға қойылатын талаптар.
№4. Деңгейлеп оқыту технологиясында рейтингтік жүйемен мониторинг бойынша
оқушылар білімін бағалау.
Білім ... ... ... ... |
| I |4 |2 |8 ... |3 |3 |9 ... |5 |10 ... |1 |10 |10 ... ... ... ... |
|I |2-8 |3- ... |
|II |8-15 |4-жақсы ... |15-25 |5- өте ... ... |25-35 |5- өте ... ... : ... тілі.
Сынып: 3 «А»
Сабақтың тақырыбы: ЕТІСТІК. ... ... .
С а б а қ т ы ң м а қ с а т ы ... Етістік туралы берілген білімдерін еске ... ол ... әр ... ... ... сөз ... қойылатын сұрақтар, етістіктің зат
есіммен байланысы жөнінде берілген
түсініктерді кеңейту.
Тәрбиелілік: ... ... ... ... ... қою ... тақырыпты саналы түрде ұғындыру.
Еңбек қорлыққа , тазалыққа тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: ... ... ... барысы:
1.Үйымдастыру кезеңі.
2.Үй тапсырмасын тексеру .
3..Жаңа ... ... ... ... «Зат ... » ... ... көпше түрде тәуелдеп,
ережені жаттап келу.Ал, барлығың да тәуелдеп жазып келген боларсыңдар. (2-
3 оқушыға оқытамын.).Сабақты ... үшін ... ... ... ... ... ... ойды білдіретін сөздердің жиынтығын сөйлем дейміз.
2.Сөйлем неден құралады?
Сөйлем сөзден құралады.
3.Сөйлем мүшелері дегеніміз не?
Сөйлем құрамында нақты сұраққа жауап ... ... , ... ... ... ... дейміз.Мысалы: Айдын бормен жазды.
4.Қандай сөйлем мүшелерін білесіңдер ?
Бастауыш, баяндауыш.
1.Бастауыш дегеніміз не?
Кім ? Не? ... ? ... ... ... ... беретін сөйлемнің
негізгі мүшесін бастауыш дейміз Мысалы : Сәуле ... ... ... ісін – қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш
дейміз.Баяндауышқа не істеді? Не ... ... ... ... жазды. Гүл өсті.)
3.Қандай жағдайда бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылады?
Бастауыш та , баяндауыш та зат есімнен жасалса , ... ... ... ... Әмір – ... пен ... ... сөйлемнің қандай мүшелері?
Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің тұраулы мүшелері.
5.Тұрлаусыз мүшелер дегеніміз ... ... ... ... ... ... дейміз. Оларға
қандай? Кімге? Неге? Қашан? Қайда? деген ... ... ... ... ... не?
Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысын айтамыз. Олардың
байланысын сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Сызба арқылы ... ... ... болып бөлінеді?
Жай сөйлем жалаң жайылма болып екіге бөлінеді.
8.Қаратпа сөз ... ... ... ... ... үшін қолданылатын сөздерді қаратпа сөз
дейміз.
9. Сөз дегеніміз не?
Сөз ... ... , ... атауы.
10. Сөз құрамы дегеніміз не?
Сөз құрамын сөздің түбірін жұрнағын , ... ... ... ... сөз және туынды сөз дегеніміз не?
Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейміз.
Мысалы: ерлік , жұмысшы.
12.Сөз ... ... ... ... қарай бірнеше сөз таптарына бөлінеді:
1. Зат есім
2. Сын есім.
3. Сан есім .
4. Етістік.
1. Зат есім ... ... атын ... ... зат есім ... ... Не? ... ? нелер? деген сұрақтар қойылады.
2.Зат есім нешеге бөлінеді?
Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді.
1.Негізгі түбірден болған зат есімді ... зат есім ... жер, ... ... ... ... ... жасалған зат есімді туынды зат ... ... ... , ... ... Зат есімнің тәуелденуі дегеніміз не?
Заттың біреуге тән ... ... ... тәуелдік жалғаулары
дейміз.Тәуелдік жалғаулары 2–жақта : жекеше , көпше.
3. Зат есімнің тәуелденуі.
I – жақ -ж - м -ым -ім I-жақ - мыз ... ... жақ -ж, - ң, -ың, -ің II - жақ -ың,- ... ... ... -ж, -сы, ... -і III – жақ -ы, ... бәріңнің де өткен сабақты ... ... ... тұр. ... балалар жұмысты оқулықпен жүргіземіз.
Оқулықтағы 326 – жаттығуға қарайық.
Өлеңді оқытып, ауызша талдатамын.
Отынды да жарамын,
Дүкенге де ... ... ... ... жазылған сөздерге сұрақ қойғызып, олардың қай сөз табы екенін
айтқызамын.
327- жаттығу.
Сөйлемді көшіріп ... ... ... ... . Апам ... сауды. Ол биелердің сүтінен ... Біз ... ... ... ... ... денсаулығы жоқ кісілерге емдік қасиеті бар. Біз оны ... ... ... ... ... ... , қайдан алынып келінеді?
-Ауылдан.
-Ал маған кім айтады 2003-2005 жылы Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ауыл жылы болып жарияланды.
-Ауылға байланысты қандай тақпақтар білесіңдер?
1.Шұғылалы таңымыз 2. Ауыл жері ... жері – ... ... мал ... мөп- мөлдір, ... ... ... ... бала ... ... 4. ... біздің аулымз
Сағындырды ауылды ... ... ... ... ... ... қауымды ... ... ... – жаттығу .
Өлеңді мәнерлеп оқытамын.
Төскейден жел еседі,
Төменнен бұлт көшді,
Туған жерім мен ... ... ... ... ... жаздырамын.
2.Етістікті тапқызып олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айтқызамын.
Олардың байланысын не қою ... ... ... ... ... ... бекіту.
-Төскей деген сөзді кім қалай түсінеді?
Оқушылардың жауаптары тыңдалады. ... ...... ... төсі . ... ... өсетін , күн түсетін беті.
Балалар мәтіннің не себебті «Мейірімді қыз қыз» ... ... ... сөз ... жаны ашыған үлкендердің тілін алғыш мейірімі
қатты түсетін баланы айтамыз.
1. Мейірді сөзіне қарама қарсы сөз ... ... адам деп ... ... ... ... жаны ашымайтын үлкенің тілін алмайтын қатігез адамды айтамыз.
1.Мәтін дегеніміз не?
-мәтін мағынасы жағынан өзара байланысты екі не одан да көп ... ... ат ... ... неше бөліктен тұрады?
1. Басы. 2.Негізгі бөлім. ... ... ... ... ... ... ... 3. пайымдау.
Сабақта етістік сөзін сөзжұмбақтан тапқызып ережесімен таныстыру арқылы
аяқтаймын.
Сабақты қорыту.
Білімдерін бағалау.
Үйге тапсырма.
329- жаттығуды жазып ... ... ...... ... ... , ... , ... айт, ... ... айтпа
2.Туынды сын есімді көрсет.
а)білгіш, айтқыш, байқағыш.
ә)өнерлі, таза , әдемі.
б) үлкендеу , ақыл , айна ... ... ... ... ... Қанша? Қайда? Неше?
ә) Қанша? Неше? Нешінші ?
б)Неше? Нешінші? Қанша? Қашан?
в) Нешеу?
4.Сан есімді көрсет.
а)бес , сана ,ұйқы.
ә)елу бес , жас, ... , елу , екі ... ... сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді, қандай сын есім
дейміз?
А)туынды .
ә)негізгі
б)қосымша
в)жұрнақ
6.Реттік сан есім ... ... екі , ... ... .
ә) үшінші , төртінші,бесінші.
б)бесінші ,алтыншы , бесеу.
в) атау , жетеу.
7.Берілген етістіктен болымсыз етістік жаса
а)жой
ә)үрле
б)тарт
в)сұра
9.Туынды етістік қатарын белгіле.
а)оқы , ... ... ... жырла.
б)отыр, тұр , жүр.
в) таға , шеге.
10.Туынды сын есім ... ... , ... , ... , ... , ... өнерлі , саналы, таулы .
в) өнер, сана.
11.Зат есім ... ... ... ... ... ... ... білдіреді.
б )заттың атын білдіреді.
в )заттың санын білдіреді.
12.Түбір сөзді тап.
а)өнерпаз
ә)шалғы
б)сушы
в)жұмыс
13.Мына сөздер қай сөз табына жатады?Сөздерді әр сөз табының тұсына ... ... алма ... , ... ... ... ... сұрағын көрсет?
а)кім? не?
ә)не істеді? не қылды?
б)кімді? нені?
в)барлығы дұрыс.
15.Қай сызбада зат есім мен сын есім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тап.
а)болымды , болымсыз.
ә)есептілік, реттілік.
б)жалқы, жалпы.
в)жалаң, жайылма.
2.Күрделі зат есімді белгіле?
а)шаңғышы
ә)Абай Құнанбаев
б)бапкер
в)әнші
3.Дара етістікті тап.
а)Айбар оқып ... ... ... отыр ... оқып ... ... ... тап.
а) Жалқы есім бас әріппен жазылады.
ә)Жалпы есім бас әріппен жазылады.
б)Сөздер бас әріппен жазылады.
в)Жер, су , ... бас ... ... сын есім ... ... дала , гүл.
ә)сулы , өнегелі, әсерлі.
б)біл, жүз, тап.
в)оқы , тұр, ойна ... ... ... ... ... етістікті тап.
а)оқы
ә)жазба
б)жаз
в)шегеле.
9..Мына сын есімнің қайсысына алма сөзімен тіркестіріп айтуға болады?
а)ұзын , ... , ... ... тор.
10.Реттік сан есім қатарын белгіле.
а)екі , үшеу, үшінші.
ә)үшінші , төртінші , бесінші.
б)бесінші , алтыншы , ... ... он ... есім ... ... ... зат есім ... табыңдар.
а)дәрігерімсің
ә)көмекші
б)шөптің
в)айна
13.Күрделенген сын есімді көрсет.
а) ақша бұлт
ә)көк ала доп
б)төрт, бес алма
в)алама қызыл
14.Туынды зат есім ... ... ... ... жалғану арқылы
б)туынды зат есім болмайды.
в)дұрыс жауабы жоқ.
15.Қай сызбада зат есім мен сын есім ... ... ... ... ... ... ... ... ... барлығы дұрыс
|№ |1- нұсқа |2-нұсқа |
|1 |б |ә |
|2 |а |ә |
|3 |ә |а |
|4 |ә |ә |
|5 |б |а |
|6 |б |ә |
|7 |ә ... |
|8 |ә |В |
|9 |ә |ә ... |б |ә ... |б |ә ... |б |а |
|13 ...... |ә |ә ... |б |б ... ... ... тиімділігі мен мазмұндылығы» тақырыбына
орындаған диплом жұмысына
ТҮЙІН.
Бастауыш ... ... ... оқыту технологиясының
принциптеріне сүйеніп , технологияны сабақтың мақсатына сай қолданудың жан
– жақты жолдарын қарастырып, жаңаша ... ... ... ... ... ... көз жеткізу.
Зерттеудің пәні : Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабақтары.
Зерттеудің мақсаты: Жаңаша ... ... ... ... ... ... бастауыш мектепте білім беру дәрежесінің жаңа
сапалық деңгейге ... ... ... жұмысының құрылымы : Диплом ... ... , ... , ... , пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және
қосымшадан тұрады.
Аннотация.
На дипломную работу выполненную на тему ... и ... ... ... предметов в ... на ... ... , как ... В ... предметов в начальных классах , рассматривая разных
пути , ... что все ... ... ... ... ... ... языка.
Предмет исследования- предмет казахской язык в начальной школе.
Цель исследования – ... ... ... на ... ... ... образования в начальной школе ... ... в ... ... ... работы- дипломная работа состоит из введения ,
двух глов , заключения , ... ... и ... Summary.
On degree work On a theme : ‘Opportunitiesof new pedagogikacal
Different ... in trainind sudjects in initial ... ... ... asprodram training and in training sudjects in
initial classes , difterent ways has proved that all ... of ... can be applied in any subject ... prupose of the studu – define the way ... level ... of ... ( e ducation ) in an Elementary school , with the help
application of new pedagodical ... in ... of lessons ... of degree work : the degree work con clusion, list of ... and ... appendix.
«Деңгейлеп оқыту технологиясының тиімділігі мен мазмұндылығы»
тақырыбына орындаған дипломдық жұмысына
П І К І ... ... ... ... беру ... жаңа педагогикалық
технологияларды жүзеге асыруды пайдалы деп ... ... ... бастамасы – бастауыш мектеп пәндерінде , әсіресе қазақ ... ... ... педагогикалық технология деңгейлеп ... ... ... ... ... сауаты да , нәтижелі
көрсетілген.
Диплом жұмыс ... , екі ... , ... ... ... ... , отандық, ресейлік ғалымдар ... ... және ... ... ... тарауда білім берудегі деңгейлеп оқыту технологиясының
тоериялық негіздері , әсіресе ... ... ... мазмұнына сай
технологияның түрлі элементері мен ерекшеліктері қарастырылған .
Екінші тарауда деңгейлеп ... ... ... ... ... , ... бастауыш мектептің қазақ тілі пәнінде
оқушылардың деңгейлік технология негізінде алынған деңгейлік тапсырмалардан
даму мониторингін бағалау рейтингісі көрсеткіштері арқылы ... ... ... ... ... ... қазақ тілі сабағында деңгейлік технологияны жүргізуге
арналған деңгейлік тапсырмалардың әдістемесін жасап ұсынған.
Педагогикалық экспериментте сандық ... ... ... ... ... ... ... жұмыс деңгейлік оқыту технологиясының мәселелерін терең
ашып, технологияның теориялық мазмұнын практикамен ... ... ... ... отырып Шаухаева Жанардың дипломдық жұмысын
«өте жақсы » /5/ деген бағамен бағалаймын.
Ғылыми ... / ... ... ... жүйе
Педагогикалық технология
Дпр
Оқушы
Нәтиже
Неше?
Қандай?
Гүл
Не?
Реферат, баяндама , тезис , конспект.
Ұғым, ... , ... ... ... тақырыпты
қайталап, пысықтау
Мазмұны
Диограмма , тірек сызбалар , сызу , ой ... өрім ... ... сөз ... ... ... ... өмірмен байланыстылығы
Ұғым, түсінік, қиял ой еңбегіне негізделген өзіндік жұмыс
Танымдық қабілетін дамытатын ойын элементтері
Тұлғаның ойлау қабілетін дамытатын танымдық ойындар
Меңгерілген білімді
қайталау , ... ... сөз ... ... мен формасы
Технология
Педагог
Алгоритмдік
«Міндетті», «Оқушылық»
Ж.А.Қараев
Деңгейлік
тапсырмаларға
қойылатын талаптар
В.П. Беспалько
Деңгейлеп оқыту технологиясы

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану әдістері мен тиімділігі»41 бет
2015 жылға дейінгі елді дамытудың индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру9 бет
«Уркер косметикс» пкф-ның инновациялық қызметін талдау27 бет
«Электронды оқулық ағылшын тілін оқытудағы инновациялық құрал ретінде»63 бет
Аграрлық саладағы инновациялық қызмет73 бет
Аймақ өнеркәсібін инновациялық дамыту124 бет
Аймақтағы инновациялық іс-әрекеттер дамуының қазіргі заман тенденциясы81 бет
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері9 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері жайлы мәлімет14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь