Экономикалық теорияның дамуы, әдістері, заңдары


КІРІСПЕ 3
1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 5
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ, ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ЗАҢДАРЫ 10
ҚОРЫТЫНДЫ 18
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТЕР 19
Бізді қоршаған ортаға үңіле қарайтын болсақ, ол тым күрделі және онда болып жататын әртұрлі өзгерістер бір-бірімен өзара тығыз байланысқан. Осы құбылыстарды жан-жакты зертгеу ісімен көптеген ғылымдар айналысады, солардың ішінде экономика ғылымының орны ерекше.
Қазіргі заманда «экономика» сөзінің түсінігі көп мағынаны бідціреді.
Біріншіден, «экономика» сөзімен игіліктер мен қызметтер көрсететін өндірістік және өндірістік емес салалардың жиынтығы ретінде тусіндіріледі, онсыз адамзат қоғамы емір сүре алмайды. Сондай-ақ «экономика» сөзімен экономикалық қатынастар жиынтығы қарастырылады. Осы катынастар өндіру, бөлу, айырбастау және тутыну жүйесіңде калыптасады. Бұл қатынастар қоғамның экономикалық базисін құщп, онда идеологиялык және саяси қоңдырма орналасады.
Екіншіден, «экономика» сөзін ғылымдар тоғысындағы экономикалық қатынастарын кызметтік немесе салалық астарын қарастыру деп білеміз. Экономикалык теорияның өкілдері өндіріс деңгейінің макро - мен микроэкономикасын және интерэкономикасын бөліп қарағанда да «экономика» ұғымын түсіндіреді. Интерэкономика дүниежұзілік шаруашылықгың пайда болуы мен даму заңдылығын сипаттайды. Соңдай-ақ экономикалық теорияда бірнеше экономика тұрлерін бөліп карайды: дәстұрлі, нарықтық, еркін бәсекелік, әкімшілдік-әміршілдік, аралас және басқалары.
Үшіншіден, «экономика» сөзі экономикалық ғылым жалпы экономикалық теория ретінде қарастырлады.
Төртіишщен, «экономика» сөзімен оқыту пәні ретівде түсіндіріледі. Қоғамдық қатынастар жүйесінде экономикаға ерекше орын беріледі, себебі ол саяси, құқықтық, рухани және басқада қоғамдық, өмір саласының мазмұнын анықтайіры. Экон9микалык саясатэкономиканың шоғырланған мағынасын білдіреді. Генетикалық көзкарас тұрғысынан алғанда, саясат экономикадан өрбиді деген сөз. Саяси көзқарастар, мекемелер мен катынастар екінші реттегі байланыстар больш табылады, себебі олар экономикалық қатынастардан туындайды, олармен аныкталады және соларға кызмет жасайды. Өз кезегінде саясат әрдайым қоғамдық дамуда ерекше роль аткдрады. Экономикалық завдардың дамуын адамзат қоғамы саясатты қолдану арқылы жүзеге асырады.
Экономикалык ғылым - ен ертедегі ғылымдардың бірі. Алғашқы per «экономия» («ойкономия») термині біздің дәуірімізге дейін ІІІ-ші ғасырда ертедегі грек ойшылдары Ксенофонт (б.д.д. 430-355 жж.) және Аристотель (б.д.д. 384-322 жж.) еңбекгерінде павда болды.
«Ойкономия» (экономия) сөзі ретінде - (үй, шаруашылық) Аристотель құл иеленушілік шаруашылықты жүргізуді ұйымдастыру туралы ұсыныстар жиынтығын түсінген. Кейінірек, осы бір талаптарға сұйене отырып, феодалдық иелікті жүргізу үшін үсыныстар жиынтығы жасалды.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспары

КІРІСПЕ 3
1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 5
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ, ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ЗАҢДАРЫ 10
ҚОРЫТЫНДЫ 18
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТЕР 19

1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ

Бізді қоршаған ортаға үңіле қарайтын болсақ, ол тым күрделі және онда
болып жататын әртұрлі өзгерістер бір-бірімен өзара тығыз байланысқан. Осы
құбылыстарды жан-жакты зертгеу ісімен көптеген ғылымдар айналысады,
солардың ішінде экономика ғылымының орны ерекше.
Қазіргі заманда экономика сөзінің түсінігі көп мағынаны бідціреді.
Біріншіден, экономика сөзімен игіліктер мен қызметтер көрсететін
өндірістік және өндірістік емес салалардың жиынтығы ретінде тусіндіріледі,
онсыз адамзат қоғамы емір сүре алмайды. Сондай-ақ экономика сөзімен
экономикалық қатынастар жиынтығы қарастырылады. Осы катынастар өндіру,
бөлу, айырбастау және тутыну жүйесіңде калыптасады. Бұл қатынастар қоғамның
экономикалық базисін құщп, онда идеологиялык және саяси қоңдырма
орналасады.
Екіншіден, экономика сөзін ғылымдар тоғысындағы экономикалық
қатынастарын кызметтік немесе салалық астарын қарастыру деп білеміз.
Экономикалык теорияның өкілдері өндіріс деңгейінің макро - мен
микроэкономикасын және интерэкономикасын бөліп қарағанда да экономика
ұғымын түсіндіреді. Интерэкономика дүниежұзілік шаруашылықгың пайда болуы
мен даму заңдылығын сипаттайды. Соңдай-ақ экономикалық теорияда бірнеше
экономика тұрлерін бөліп карайды: дәстұрлі, нарықтық, еркін бәсекелік,
әкімшілдік-әміршілдік, аралас және басқалары.
Үшіншіден, экономика сөзі экономикалық ғылым жалпы экономикалық
теория ретінде қарастырлады.
Төртіишщен, экономика сөзімен оқыту пәні ретівде түсіндіріледі.
Қоғамдық қатынастар жүйесінде экономикаға ерекше орын беріледі, себебі ол
саяси, құқықтық, рухани және басқада қоғамдық, өмір саласының мазмұнын
анықтайіры. Экон9микалык саясатэкономиканың шоғырланған мағынасын
білдіреді. Генетикалық көзкарас тұрғысынан алғанда, саясат экономикадан
өрбиді деген сөз. Саяси көзқарастар, мекемелер мен катынастар екінші
реттегі байланыстар больш табылады, себебі олар экономикалық қатынастардан
туындайды, олармен аныкталады және соларға кызмет жасайды. Өз кезегінде
саясат әрдайым қоғамдық дамуда ерекше роль аткдрады. Экономикалық завдардың
дамуын адамзат қоғамы саясатты қолдану арқылы жүзеге асырады.
Экономикалык ғылым - ен ертедегі ғылымдардың бірі. Алғашқы per
экономия (ойкономия) термині біздің дәуірімізге дейін ІІІ-ші ғасырда
ертедегі грек ойшылдары Ксенофонт (б.д.д. 430-355 жж.) және Аристотель
(б.д.д. 384-322 жж.) еңбекгерінде павда болды.
Ойкономия (экономия) сөзі ретінде - (үй, шаруашылық) Аристотель құл
иеленушілік шаруашылықты жүргізуді ұйымдастыру туралы ұсыныстар жиынтығын
түсінген. Кейінірек, осы бір талаптарға сұйене отырып, феодалдық иелікті
жүргізу үшін үсыныстар жиынтығы жасалды.
Экономикалық (тауарлы-ақша)*байланыстардың дамуы феодалдық
тұйықтылыкты жоюға және мемлекеттщ пайда болуына усер етті. Сол кездері
жеке иеліктерді жүргізумен шектелмеді және мемлекеттегі (мемлекет грекше —
полис, политейя деген сөз) барлық шаруашылықты жүргізудің жалпы үлттық
ережесін анықтаудың алғашқы талпыныстары пайда болды. Мемлекеттік
шаруашылықты жүргізудің жалпы ережесі саяси экономия деген атқа ие бодды.
Алғаищы рет Саяси экономия деген ұғымды француз сарай кызметкері Антуан
Мокретьен колданды. Ол Саяси экономия трактаты (1615 ж.) кітабында
Франция елінің шаруашылығын мемлекеттік тұрғыдан баскарудын субъектісі
ретінде қарастырды. Біра.к мұны ғылым деп айтуға ерте болатын. Экономикалық
теория ғылым ретінде XVI-XVII-ші ғасырлар тоғысында пайда болды. Осы кезде
тауарлы - ақша катынастары кен дамыды. Оның өзі экономиканың даму
заңдылыктарын қарастыру мен зерттеудің бастауы болып табылды.
Меркантилизм (итальян сөзі мерканте - саудагер, көпес деген үғымды
білдіреді) бірінші экономикалык ілім болып табылады. Осы ілімінін негізгі
мазмүны мынада: меркантилистер байлықтьщ қайнар
көзі мен қоғамның әл-ауқаттылығы, материалдық игіліктер еңдірісіғще
емес, ол тауар мен ақша айналымы саласында болады деп есептеді. Олардың
ойынша, қоғамының әл-ауқаттылығына, сыртқы сауданы реттеу, тауарды сыртқа
шығару басқа едден әкелуінен артып түруы мен елдегі ақша капиталының
(алтын, күміс) жинақталуы арқасында қол жеткізіледі. Меркантилистік саясат
елге барынша көп мөлшерде алтын мен күмісті жинауды көздеді.
Меркантилизмнің нағыз екілдері - Вильям Стаффорд (1554-1612 жж.) және Томас
Мен (1571-1641 жж.) болып табылады.
Қоғам байлығы саудада емес, ол өндірісте пайда болатындығы туралы
идеяны алғашқы рет физиократтар (физиократ гректін: физис — табиғат,
кратос - екімет деген екі сөзінен шыққан) мектебінің еңбектерінде пайда
болды. Осы мектептің басты тұлғасы - Франсуа Кенэ (1694-1774 жж.) еді. Ол
үлтгық байлықтың қайнар көзі - ауыл шаруашылығындағы еңбек деп есептеді.
Кейінірек осы сүрақтар Уильям Петги (1623-1687 жж.), Адам Смит (1723-1790
жж.) және Давид Рикардо (1772-1823 жж.) еңбектерінде деқарастырыдды. Олар
үлттыкбайлықтыңқайнар көзітекауыл шаруашылығының еңбегі арқьшы емес, барлық
өңдіріс саласындағы еңбектерде (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және қүрылыс
өндірісі) көрінетіндігін айғақ етті. Осы идеялар клаесикалық (үлгілі)
деген атқа иеленді, соңдықтанда бүл ілімінің өкілдері классикалык
экономикалық мектептің негізін қаяаушылар деп атадды.
Классикалық мектеп саяси экономияның түжырымдамасын тереңдете отырып,
Уильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс (1818-1883 жж.) және
Фридрих Энгельс (1820-1895 жж.) теориялық тужырымдаманы жасады, ол
жинақталып - марксизм деген атқа ие болды. К. Маркстың ашқан басты
жаңалықтары: қоғамдық-экономикалық формация, капитализмнің даму
зандылықгары, социализмнің (коммунизм) жаңа жүйе ретінде пайда болуы, үдайы
өндіріс пен экономикалық дағдарыстар теориясы, тауарға сіңген еңбектің екі
табиғаттылығы, қосымша қүн туралы ілімдерді қалыптастырды; абсолюттік
рентаның, жалдамалы еңбектің мәнін ашты. К. Маркстың басты еңбегі -
Капитал (1867-ші жылы 1-ші, 1885 ж. - 2-ші, 1894 ж. - 3-ші томдары
жарыққа шықты) деген атпен белгілі және осы еңбек оны әлемдегі ұлы
экономистер катарына қосты.
Бүл ілімінде жеке олқылықтар да бар. Тарих К. Маркстың капитализм
кезеңіндегі пролетариаттың абсолютті кедейленуі туралы қорытындысын коғам
толық мақүлдамады, капитализмді таза канаушы коғам деген пікір де қателеу
көрінді. Әлемдік экономикалық ғылым марксизмді қатты сынай отырып, осы
ілім экономикалық теорияны дамытудағы ерекше дәуір болатындығын мойындады.
Экономикалык, теорияның дамуына сүбелі үлес косқан белгілі американ ғалым-
экономисі, Экономикс окулығының авторы Пол Самуэльсон (1915 ж.)ұлы үш
ойшылды ерекше бөліп қарайды. Олар А. Смит, К.Маркс және Дж. Кейнс.,
Американың көрнекті ғалымы Дж. Гэлбрейт былай деген^ К. Маркстің ілімі өте
құнды, сондықтан оны толық марксистерге беруге қимайды. К. Маркстің
еңбектерінде баяндалған идеялар шет елдер мен Ресейде де өзінің кейбір
ізбасарларын тапты. Ресейде К. Маркс пен Ф. Энгельстің идеяларын В.И. Ленин
(1870-1924 жж.) белгілі дәрежеде толықтырып өндеді. В.И. Ленин К. Маркстің
қоғамдык капиталдьі ұдайы өндіру және экономикалық дағдарыстар туралы
теориясын талдауға ерекше мән береді. Ол туралы оның Ресейдегі
капитализмінің дамуы (1899 ж.), Нарықдбп аталатын сұрактар (1893 ж.)
және баска енбектері куәландырады. Бұл еңбектерінде В.И. Ленин ірі
енеркәсіп үшін ішкі нарықтың калыртасу процесін таңдауды корсетіп, нарыктың
ұйымдастырушылық пен біріктірушілік күшінің экономикалык заңдылығын ашты.
Осы айтылған экономикалык ойлар казіргі жағдайда ТМД елдерінің нарыққа
көшуінде езекті мәселелер болып табылады.
ХІХ-шы ғасырдын екінші жартысында маржинализм (ағылшынньщ marqinal
— шекті деген сезі) теориясы қалыптасты. Бүл теорияның негізін австриялық
мектептің экономистері Карл Менгер (1840-1921 жж.), Фридрих фон Визер (1851-
1926 жж.), Эйген фон Бем-Баверк (1851-1914 жж.), сондай-ақ ағылшын
экономисі Уильям Стенли Джевонс (1835-1882 жж.) және баскалары қалады.
Маржинализмнің басты категориялары: шекті пайдалылық, шекті әнімділік,
шекті шығындар. Маржинализм экономико-математикалық тәсілдер мен моделдерді
кең колданады. Математикалық мектептің өкілдерінің бірі, швейцар-
экономисі Леон Вальрас (1834-1910 жж.) болып табылады. Ол жалпы
нарықтық тепе-теңділік моделін жасады, оның негізі сүраным мен үсынымға
талдау жатады.
Қазіргі Батыс елдеріндегі экономикалық теория негізінен төрт ірі
ағыммен сипатталады:
— бірінші ағым неоклассикалық деп аталып, ол қазіргі монетаризм
және неолиберализм теорияларымен жұптасады. Неоклассиктер — А.Смиттің
тікелей ізбасарлары былай деп есептеді: егер нарықтық экономиканын
субъектілеріне мүмкіндігінше экономикалық еркіндік берілсе, онда олар өте
жақсы қызмет атқарған болар еді;
— екінші ағым капитализмді реттеу теориясымен айқындалады.
Оның негізін қолдаушы ағылшын экономисі Дж. Кейнс (1883-1946 жж.) болып
табылады;
— үшінші ағым институционализм (латыннын, insjitutum — бекіту,
қүрылтайлау деген сөзі) теориясымен белгілі. Оның негізін қалаушы американ
ғалым — экономисі Торстейн Веблен (1857-1929 жж.) болып табылады. Оның 1899
жылы Парықсыз топтың теориясы атты еңбегі жарық көрді. Осы ағым үшін
капиталистік қоғамның дамуы мен түрінің өзгеруіне арналған зерттеулер
сипаты тән. Т. Вебленнің ізбасарларына индустриалды қоғам теориясын
жасаған американ ғалым-экономисіДж. Гэлбрейтті (1908 ж.) және
конвергенция (латынның convergere — жақындасу, үқсайтын деген сөзі)
теоргіясын жасаған голланд ғалым-экономисі Ян Тинбергенді жатқызамыз.
Американ ғалым-экономисі Пол Самуэльсонның (1915 ж.) айтуынша, бүл
теорияларда аралас экономиканың түп-түлғасы кдрастырылған.
— тертінші ағым әлеуметтік бағыталған нарыктық шаруашылык
теориясымен танылады. Осы теорияның негізін қалаушылар -неміс ғалымы,
мемлекеттік қайраткер Людвиг Эрхард (1897-1977 жж.) және германияның ғалым-
экономисі Вальтер Ойкен (1891-1950 жж.) болып табылады.
Сонымен, саяси экономия, әлде экономикалық теория немесе
теориялық экономика ма?
Экономикалық ғылым үш ғасыр бойы (XVII-XIX ғғ.) саяси экономия ретінде
дамьщы. Экономикалық теория анықтамасыңда таптық көзқарастың басымдьшығын
дәлелдей отырып, К. Марксоны кеңінен қолдануды ұсынды. Осы ұғымды алғашқы
рет француз-жазушысы әрі королі Людвиг ХІІІ-тің сарай қызметкері, Антуан
Монкретьен өзінін экономикалык ілімінің айналымына енгізіп, ол Саяси
экономия трактаты атты кітабын 1615 жылы жазған болатын.
Ағылшын ғалым-экономисі Альфред Маршалл (1842-1924 жж.) езінің Саяси
экономия принциптері (1890 ж.) деген еңбегінде саяси экономия термині
экономикалық теория ұғымымен пара-парлығын айтты. Саяси экономия, — деп
жазды ол, — әл-ауқаттылықтың материалдық негізін құру және қолданумен- өте
тығыз байланысты саласы болып табылады. Бұл нақты шывдық жиынтығы емес, тек
нақты шындықты ашу үшін құрал-сайман ғана1. Содан бері 100 жылдан астам
уақыт өтті және экономикалық ғылым (алдағы талдаудан байқалғандай) жаңа
зерттеулермен толықтырьшады. Осы зерттеулер дамыған елдерге кең тараған
Экономикс (авторлары П.Самуэльсон, Кэмпбелл Р.Макконелл, Стэнли Л.Брю
және басқалары) типтес окулықтарында баяндалады.
Экономикалық теория Д. Рикардо мен К. Маркстің еңбек құны теориясына
догматикалық көзкараспен қараудан босатылды. ХІХ-шы ғасырдын соңғы
ширегінде кұн мәселесін шешуге жаңа тәсілдің кең колдануы етек жайып,
жоғарыда аталған шекті пайдалылык теориясы туындады. Жаңа тәсілдің басты
-идеясы: қүнды тек шығындарға (мейлі еңбекте немесе үш факторда — еңбек,
жер, капиталда болсын) балау орынсыз жай. Қүн (бағалылық) пайдалылык
дәрежесімен анықталды.
А. Маршалл өзінің Саяси экономия принциптері (1890 ж.) жүмысында
мынандай ойды қорытындылаған: Д. Рикардо мен К.Маркстың еңбектің қүндық
теориясы мен шекті пайдалылық теориясы (маржинализм) ары қарай бірдей
дамымайды, сондыктан оларды синтездеуді жүзеге асырды. Шекті пайдалылық
теориясы мен классикалық қүнның еңбек теориясын біріктіру арқылы ғылыми құн
теориясын кұруға жол ашты. Өндіріс шығындары, сұраным интенсивтігі,[1]
өндіріс шектеулігі және өнім бағасы, — деп жазды А.Маршалл, — бірі-бірін
өзара реттейді1. Осы уақытқа дейін алайда бүл екі теорияның синтезделуі
оқулықтарда толық қолданылған жоқ. Бірак Д. Рикардо мен К. Маркстың
еңбектерінің құндық теориясы -қосымша қүн өндірісі механизімін ашты. Осы
өндіріссіз бірде-бір қоғам дамымайды.
Шекті пайдалылық теориясы орташа мөлшерден шекті шығын шамаға өту
мүмкіндігін жасап және олардың сүраным мен үсыным мөлшеріндегі,
келеміндегі, сондай-ақ шығыңцардағы өзгерістерге алып келді. Бүл талдау
процесі үшін маңызы өте зор. Экономикалық теорияда математикалык тәсілді
қолдануға жол ашылды.
Қазіргі кезде экономикалық теорияның мазмүны бүрынғы саяси экономия
шеңберіне қарағанда ауқымды және ол теориялық экономика, әртүрлі
экономикалық бағыттар мен экономикалык ойлар жетістігі жиынтығында
қаралады.
Экономикалық теория — бұл іргелі экономикалық ғылым, әлеуметтік-
гуманитарлық және кәсіби экономикалык білімнің негізі. Осы түрғыдан,
экономикалық теорияны қоғамдық байлықты және экономикалық қатынастар мен
экономикалық заңдарды зерттейтін ғылым ретінде анықтауға болады.

2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ, ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ЗАҢДАРЫ

Экономикалық теорияның зерттеу пәнін алғаш рет классикалык мектеп
өкілдерінің бірі А. Смит жасаған болатын. Ол былай деген: бүл ғылым
объективті, адамның еркі мен санасына тәуілді өмір сүретін қоғамдағы
материалдық игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну зандарын
қарастыруы қажет. Сондай-ақ әртүрлі топтар арасындағы енімді бөлудің табиғи
зандылығы және онымен байланысты бөлу қатынастарын да кдрастырады.[2]
К. Маркстың пайымдауынша, саяси экономия заттарды, материалдық
игіліктерді емес (оны басқа ғылымдар шешеді), адамдардың арасындағы өндіру,
бөлу, айырбастау және түтыну туралы экономикалық, өңдірістік қатынастарды
карастырады. К. Маркстың Саяси экономикаға сын (1859 ж.) еңбегіне
.Ф. Энгельс комментарий жасап былай деген: Саяси экономия затпен
емес, адамдар арасындағы қатынастардың іс-әрекетін қарастырады, бірак бұл
катынастар затпен байланыстары және заттар аркылы байкалады1.
Қазіргі уақытта шет елде кең тараған Экономикс оқулығының авторы Пол
Самуэльсон экономикалык теорияның бірнеше анықтамасын келтіреді:
1. Экономикалық теория — деп жазды ол, — бүл қызмет түрлері туралы
ғылым, айырбас және адамдар арасывдағы ақшалай іс-әрекетке байланысты.
2. Экономикалык теория адамдардың сирек немесе шектеулі өндіргіш
ресурстарын (өндірістік мақсатқа бағытталған"жер, еңбек, тауарлар; мысалы,
машина мен техникалық білімдер) қолдану арқылы және әртүрлі тауарды
өндіру мен түтыну мақсатында, оларды қоғам мүшелері арасында бөлу туралы
ғылым.
3. Экономикалық теория адамдардың емірлік қызметінің күнделікті
іскерлігін және өздеріне*өмір сүру мүмкіндігін таба отырып және осы жолды
қолдану туралы ғылым.
4. Экономикалық теория адамзаттың түтыну мен өндіру саласындағы
езінің міндеттерімен қалай айналасатыны туралы ғылым.
5. Экономикалык теория байлық туралы ғылым ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Экономикалық теорияның зерттеу әдістері
Экономикалық теорияның қалыптасуы және дамуы
Экономикалық теорияның пәні және зерттеу әдістері
Экономикалық теорияның қалыптасуы және дамуы жолдары
Экономикалык теорияның пәні және зерттеу әдістері жайлы
Экономикалық теорияның даму кезеңдері
Қазақстандағы экономикалық теорияның дамуы: өткені және бүгінгісі
Экономикалық теорияның қалыптасуы
Экономикалық теорияның дамуы мен математикалық талдау
Экономикалық теорияның атқаратын қызметтері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь