Мемлекеттік органдар жүйесінің тиімділігі мен өнімділігін арттыру проблемалары - пәнаралық методологиялық проблема

КІРІСПЕ 3
I. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ЖҮЙЕСІ 5
1.1. Мемлекеттік биліктің теориялық аспектілері 5
1.2.Мемлекеттік органдар жүйесінің түсінігі 8
II. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ІС.ӘРЕКЕТТЕРІ МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ 16
2.1. Қазақстан Республикасының орталық басқару жүйесі 16
2.2. Облыстық мемлекеттік органдар жүйесі 18
2.3. Аудандық мемлекеттік органдар жүйесі 23
III МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫ НОРМАТИВТІК . ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 27
3.1.Мемлекеттік органдар органдары қызметін құқықтық қамтамасыздандыру27
3.2.Мемлекеттік органдар жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 30
ҚОРЫТЫНДЫ 34
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 36
Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Елдегі мемлекеттік органдар іс әрекеттері мен ұйымдардың қағидалары. Дегенмен, қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан, оның әлі де алға қойған міндеттермен сәйкеспейтіні анық.
Ғылыми әдебиеттерде мемлекеттік органдар механизмі проблемасы көп жылдар бойы қарастырылуда. Дегенмен мемлекеттік органдар механизмі модельінің қоғамдық процесстерге жағымды әсер ету теория түрінде әлі де аяқталмаған.
Ғылыми әдебиеттерде мемлекеттік органдар теориясына ғалымдар әртүрлі түсінік береді. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекеттік органдар дегеніміз қоғамдық процесстерге мемлекет тарапынан әсер ету. Мемлекет біртұтас құрылым, біркелкі механизм, сондықтан мемлекеттік органдар біркелкі түсінік. Ең жоғарғы деңгейде мемлекеттік басқарудың біртұтастылығы мемлекеттік билікті жүргізүді білдіреді.
Мемлекеттіміздің алғышартты бел¬гілерінің бірі – Қазақстанның дүние¬-жүзілік қоғамдастыққа толыққан¬ды мү¬ше болып, әлем мемлекеттерімен терезесі тең дәрежеде қарым-қатынас орната білуімен байланысты. Еліміздің тұңғыш Президенті Нұр¬сұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз¬дігіміз жарияланғаннан бастап осы аса маңызды мәселеге айрықша мән беріп, ол мәрте¬бенің тұрақтанып, нығая түсуі жолында аянбай, еңбек етіп келе жат-қандығы да сол маңыздылықтан өрбіп келеді.
Мемлекет әдетте ұлттық негізде құ¬ры¬¬лады. Ол – ұлттың өсу, өркендеу қабі¬леттілігінің нышаны. Осыдан 18 жыл бұ¬рын Қазақстан өзін тәуелсіз мем-лекет деп жариялағанды. Мемлекетіміз бүгінгі таңдағы әлем¬дік дәрежеде көптеген өркениетті елдер¬мен үзеңгілесіп, дүниежүзілік қоғам¬дастықтың белсенді мүшесіне айналып отыр.
Қазақстан Республикасының Конституциясына байланысты мемлекеттік билік біркелкі, Конституция негізінде және үш билік түрі бір – бірімен өзара әрекеттесу тепе – теңдік негізінде жүзеге асырылады.
Басқару билік тіреуішінсіз әлсіз болып есептеледі. Екі аспекті өте өзара тығыз байланысты және әсіресе қоғамды басқаруда оның құндылығы билік пен басқарудың бірге жүруі. XXI – ғасыр мемлекеттік басқарудың ғылыми негіздемесін жасады. Бүгінгі таңда, барлық жинақталған тәжірибеге қарамай, қоғамның дамуына ғылыми тұжырым беру қажет. Тәжірибе өткенге, өнер – интуицияға, ал ғылыми дәлелденген білім болашаққа жылжудың бағдарламаларын бере алады. Әрине, бұл тұжырымға нағыз ғылым жарайды, оның ағымдағы саясатты түсіндіруді дәлелдеуден қашқақтайтын ғылымның суррогаты жарамайды. Сондықтан, мемлекеттік басқарудың ғылыми негіздемесі екі фактордың өзара әрекеттесуінен: ғылымның даму дәрежесімен және мемлекеттік басқарудың оны қабылдауға дайындығымен, іс жүзіне асырылуымен байланысты.
1. Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления. М., 2003 г.
2. Государственное управление: основы теории и организации / под редакцией В.А. Козбаненко.М.: Статус, 2000.
3. Конституция Республики Казахстан.- Алматы: Казахстан, 1997-39 с
4.Байменов А.М. Общемировые тенденции эффективного государственного управления // Научный мир Казахстана, №1,2006 г.
5.Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. Киев: Наукова думка, 1996 г.
6. Тихонов Р.Е. От замысла – к воплощению: о подготовке кадров государственного управления. М., 1992 г.
7.Управление по результатам // Т. Санталайнени др.М., 1993 г.
9.Черкасов А.И. Местное управление и децентрализация власти: Опыт развивающихся стран // Государство и право. 1992 г.
10. Чиркин В.Е. Государственная власть в развивающихся странах. М: Прогресс, 1996 г.
11.Кубаев К.Е. Механизм взаимодействия государственной власти и администрирования // Мысль, №5, 2005
12.Государственное и местное управление // Под ред. Глазуновой Н.И., Забродина Ю.М., Поршнева А.Г. – М.: Издт.Магистр.- 1997 496 с.
13.Дауранов И.Н. Организация государственного управления, Алматы, 1997 г.
14.Алибаева Г.А. Местные исполнительные органы в системе государственной власти, Алматы, 1999,С.64
15.Байменов А. Государственная служба. Международный опыт. Казахстанская модель. – Астана, Фолиант,2000г.
16.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 2 шiлде N 267.
17.Мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 23 шілде N 453
18. « Правительстве Республики Казахстан»
19.Уваров В.Н. Механизм Государственного управления: проблемытеории и практики.
20.Корельский В.М. , Перевалов В.Д. Теория государства и права. М., 1997 г.
        
        Жоспар
КІРІСПЕ
3
I. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ЖҮЙЕСІ
5
1.1. Мемлекеттік ... ... ... ... ... түсінігі
8
II. МЕМЛЕКЕТТІК ... ... МЕН ... ... ... ... ... басқару жүйесі
16
2.2. ... ... ... ... ... ... органдар ... ... ... ...... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
27
3.1.Мемлекеттік органдар органдары қызметін құқықтық қамтамасыздандыру27
3.2.Мемлекеттік органдар жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы ... ... ... ... тақырыбының өзектілігі. Елдегі мемлекеттік органдар іс
әрекеттері мен ұйымдардың ... ... қол ... нәтижелерге
қарамастан, оның әлі де алға қойған міндеттермен сәйкеспейтіні анық.
Ғылыми әдебиеттерде мемлекеттік органдар ... ... ... бойы ... ... ... органдар механизмі
модельінің қоғамдық процесстерге жағымды әсер ету ... ... әлі ... әдебиеттерде мемлекеттік органдар теориясына ғалымдар әртүрлі
түсінік береді. ... ... ... ... органдар дегеніміз қоғамдық процесстерге мемлекет тарапынан
әсер ету. ... ... ... ... ... ... органдар біркелкі түсінік. Ең жоғарғы деңгейде мемлекеттік
басқарудың біртұтастылығы мемлекеттік билікті жүргізүді білдіреді.
Мемлекеттіміздің ... ... бірі – ... қоғамдастыққа толыққанды мүше болып, әлем ... тең ... ... ... білуімен байланысты. Еліміздің
тұңғыш ... ... ... ... тәуелсіздігіміз
жарияланғаннан бастап осы аса маңызды мәселеге ... мән ... ... ... нығая түсуі жолында аянбай, ... етіп ... да сол ... өрбіп келеді.
Мемлекет әдетте ұлттық негізде құрылады. Ол – ұлттың өсу, өркендеу
қабілеттілігінің нышаны. Осыдан 18 жыл ... ... өзін ... деп ... ... ... таңдағы әлемдік дәрежеде
көптеген өркениетті ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Конституциясына байланысты мемлекеттік
билік біркелкі, Конституция негізінде және үш билік түрі бір – ... ... тепе – ... ... ... ... билік тіреуішінсіз әлсіз болып есептеледі. Екі ... ... ... ... және әсіресе қоғамды басқаруда оның құндылығы ... ... ... ... XXI – ... ... ... ғылыми
негіздемесін жасады. Бүгінгі таңда, барлық жинақталған тәжірибеге қарамай,
қоғамның дамуына ғылыми тұжырым беру ... ... ... өнер ... ал ғылыми дәлелденген білім болашаққа жылжудың бағдарламаларын
бере алады. Әрине, бұл тұжырымға нағыз ... ... оның ... ... ... ... ғылымның суррогаты
жарамайды. Сондықтан, мемлекеттік басқарудың ... ... ... ... әрекеттесуінен: ғылымның даму дәрежесімен ... ... оны ... дайындығымен, іс жүзіне асырылуымен
байланысты.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Мемлекеттік органдар мен биліктің өзара
әрекеттесу механизмін ... ... ... атап ... ... ... ... А.М.Байменов еңбектерін айтуға болады.
Зерттеудің мақсаты. Мемлекеттік органдар жүйесінің тиімділігі мен
өнімділігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... тиімділігі көзқарасы тұрғысынан
биліктің әр деңгейінде шешім қабылдаудың ... ... ... байланысты. Айта кететін маңызды мәселе қоғамда орын алатын
әр қилы ... ... ... құралдары, әлеуметтік процесстерді
басқару, әкімшілік – ... ... ... қаржы салалары
арасындағы кризистік жағдайларды шешудің жолдарын анықтау қажет. ... ... ... ... механизмдері мен процесстері осы
процесстің толық теңдігіне ие.
Қарастырылып ... ... ... ... ... ... ... ұйымдардың, мекемелердің қызметінің тиімділігін,
өнімділігін, сапасын және нәтижелігін арттыру. Ғылымға негізделген, билікті
іс жүзіне асыратын ... ... ... ... ... тек сол ... ... ғана емес, бүкіл қоғамға
пайдасын тигізеді.
Зерттеудің ... Кез – ... ... ғылымдар секілді басқару
теориясы өзінің зерттеу пәніне ие. ... ... пәні ... коллективтің, қоғамның қызығушылығында заңдардың объективті
түрде тәжірибеде жүзеге асырылу механизмін талдау. Басқарудың ең ... - ...... реттеумен байланысты мемлекеттік басқару, қоғамды
басқару, экономиканы басқару.
Зерртеу методологиясы. Басқару теориясы ... ... ... ... зерттеу әдістеріне ие. Қазіргі заманның кең ... ... бірі ... ... жүйелік – мақсаттылық, комплексті
әдістеріне жүгінеді. Осы ретте басқару ... ... ... ... ... ие, ... ... басқару теориясында басты
категориялардың бірі ... ... ... әдісі басқару теориясының жалпы заңдылықтарын ашуға
көмектеседі. Құбылыстар мен процесстерді зерттеуде ...... және ... ... ... ... әдістерді
қолдана отырып басқару процессіне зерттеу жүргізу зерттеудің ... ... ... және дәл ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар жүйесі
1.1. Мемлекеттік биліктің теориялық аспектілері
Басқару теориясынның күрделі категорияларының бірі билік.
Билік өзінің еркіндігін ... пен ... ... арқылы құқық, күштеу және мансаптың көмегімен адамдардың ... ... әсер ... Басшының жеке сапалары лауазымды билікпен бірге,
эксперттік билікте бар. Басшының ... ... ... таланты
бағынушыларға жағымды әсер етеді. Жетекші өзіндік және лауазымды билікке ие
болғанда, басқару тиімді жүргізіледі.
Биліктің ең жоғарғы формасы демократиялық қоғамда ... ...... ... ... ... үш биліктің: заң
шығарушы, атқарушы және сот билігінің өзара әрекеттесуі негізінде ... ... ... және ... процесстері кезеңде
интеллектуалды билікті де айтуға болады.
Мемлекеттік биліктің ... көзі ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырылады. Ал, төменгі ... ... ... мемлекет береді. Құндылықтар жүйесін ұзақ
мерзімді уақытта қоғам қалыптастырады және ол мемлекетпен жүзеге ... ... 1992 ... март ... ... ... Ұйымының мүшесі
бола отырып, мемлекеттік билікті «билікті бөлу» принципімен жүзеге асыра
отырып, құқықтық мемлекет құруда. ... ... ... ... ... күштеудің цивилизациялық формасынан пісіп жетілген
мемлекеттік органдар формасына дейінгі тарихты ... ... ... ... ... және қоғамдық өмірде биліктің ролін ... ... ... ... билікті капитал билігі деп қарастыру
теориясын ... ... ... теориясында зеттелуде. Билікті жеке негізі бар билік,
ұйымдастырушы билік деп ... ... ... ... қабылдау
құқығының қайнар көзі ... ... ... ... ... билігі және марапаттау билігін қолданады. Бірқатар ғалымдардың
пікірінше мемлекеттік билік теориясының қазіргі заман зерттеулерін пісіп
жетілген ... ... ... ... ... ... айтады. Қазіргі
заман теориясына сәйкес билік өкілеттілігін жүзеге асыру ... ... ... ... ... жүйесінде билік бағынудың иерархиялық құрылымы
және мансаптық өсу жүйесіне негізделген. Бүгінгі ... ... ... ... ... тиімді мемлекеттік билікті ... ... ... ... өз ... өтеуде билікті жүзеге асыра
алады және қаншалықты тиімді мемлекеттік қызметті ... ... ... ... ... ... басқаруда
функционалдық міндеттеріне байланысты мемлекеттік органдардың ... ... ... қарама – қайшылық пайда болады: мемлекеттік
билік бір, бірақ оның тасымалдаушылары көп. Бұл ... бөлу ... ... яғни ... ... тәуелсіз шешім қабылдау
өкілеттілігіне ие ... үш ... ... ... ... ... ... билік тармағы абсалютті тәуелсіздікке ие емес.
Бұл принцип логикалық ... ... ... тармақтарының абсолютті
тәуелсіздіктерге ие болуы мемлекеттің билік сапасын ... еді. ... ... ... ... ... ... функцияларына
байланысты нақты үш тармақа бөле отырып, оның құқықтық ... ... ... біртұтастығын, конституциялық, демократиялық саяси
режимнің механизмін қамтамасыз етті. Осы орайда, Қазақстан Республикасында
Президенттің конституциялық ... ... ... ие. ... ... ... процессінде рөлі мен орнын ғалымдар
теориялық зерттеуге талпынуда.
Қарастырып отырған ... ... және ... даму
бағдарламасына болжам беруде, сонымен қатар ... ... және ... ... құру ... ... ... мен рөлін нақтылауды қажет етеді.Жоғарыда айтылғандай, ... ... ... үш ... ... ... ... ішінде атқарушы
билік мемлекеттік биліктің халыққа жақын түрі ретінде ерекше ... ие ... ... ... тек заң ... ... Мемлекеттік биліктің
заңда көрсетілген негізі тәжірибеде жүзеге асырылуы қоғамды ... ... Дәл ... бөлу теориясында атқарушы билікке ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру нормаларын
қалыптастырады, ал атқарушы ... оның іс – ... ... ... Дәл осы ... барлық елдерде арнайы билік өкілеттіліктеріне ие
атқарушы аппарат құрылады. Атқарушы аппарат ... деп те ... ... ... емес, әдетте Үкіметте, атқарушы органдар да, ұйымдар
мен мекемелерді басқарушылар да ... деп ... ... Конституциясында көрсетілгендей мемлекеттік билік біртұтас
және ол Конституция, басқа да заңдар негізінде билікті үш ... ... бір – ... ... әрекеттесу принципімен жүзеге асырылады. ... ... ... деген атымен жоқ. Есесіне олардағы әрбір
заңның күші ... кем емес және ... ... ... ... ... ... болып табылатын
Конституция. Қоғам қандай жағдайға тап болса да, қаншама қажеттілік ... да, ... ... егер ... ... ... ... Дұрыс, әрине. Бірақ бұл Үкімет үшін Парламенттің өздігінен ... ... ... ... жол ... ... ... айналып
отыр. Бұл Конституциялық Кеңестің осалдығынан болса керек.
Бізде де тәуелсіздік алған алғашқы ... ... ... ... үшін Конституциялық Сот тандап алынған болатын. Ол 1992 жылғы
шілдеде құрылып, сол жылы ... Сот ... ... заң ... Алайда, 1993 жылғы Конституцияның қабылдануымен Конституциялық
Сот республикадағы бірегей сот жүйесінің құрамына қосылды. Ал 1995 ... ... ... ... Кеңес құрылып, жұмыс істеуіне жол
ашылды. Бұл Кеңестің негізгі ... ... ... мен ... қамтамасыз ету; адам мен азаматтың конституциялық құқықтарының,
бостандықтары мен міндеттерінің ... ... ету; ... бөлісу
принципі қызметінің конституциялық механизмін қамтамасыз ету болып табылады
[14].
Негізінен біздің мемлекетіміздің құрылымы ... ... ... Кеңеске байланысты. Ал басқа елдерде бұл әр түрлі
жолға қойылған. Мәселен, АҚШ, Жапония (т.б.) мемлекеттерінде ... ... ... соттарға жүктелген. Гвинея, Камерун (т.б.)
елдерінде бұл қызметті Жоғарғы Сот ... ... ГФР, ... ... елдерінде жалпы юрисдикция органдарынан бөлінген арнаулы орган ... Сот ... Ал ... ... (т.б.) ... бақылау сот сипатындағы емес, арнаулы органға жүктелген.
Кез - келген мемлекеттік ... ... ... ... Легитимді
мемлекеттік билік – сол мемлекеттің азаматтарының келісімімен заңды түрде
қабылданған билік. Мемлекетті басқару ... ... ... әр түрлі елдерде әр калай жүргізіледі. Мысалы, ... оның ... ... ... Заң - Конституция. Диктаторлы
мемлекеттерде арнайы декрет не ... ... ... ... ... өі бақылау арқылы легитимділік жасайды.
Мемлекеттік биліктің ... ... сол ... ... ... ... қатар Президент пен Үкімет
сайлауларын, саяси қызметкерлердің халықпен ашық ... ... ... ... ... ... ... биліктің
тиімділігін арттырады, себебі оның жүргізетін шаралары ... ... алып ... ... ... ие бола ... жойылып
кеткен болатын. Бұл туралы, мысалы ежелгі Египет пен Рим ... ... мен ... ... дейінгі мысалдарды келтіруге
болады.
Мемлекеттік билікке ... ... ... ие. Президент ел
басы ретінде және Депутаттар билікті дауыс жинау ... ... ... ... бойынша жоғарғы саяси биліктің өкілдері болып табылады. Сонымен
қатар Үкімет мүшелері мен ... ... ... ие. Билік
мемлекеттік басқарудың генераторы болып табылады.
Ресурстарды тиімді пайдалану билікті жүзеге асырудың ... ... ... Осы ... ... билік өз мақсатына жету үшін
әкімшілік жүргізеді. Ал, мемлекеттік басқарудың негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... мемлекеттік басқаруда жеке
адамдардың қызығушылықтарын ғана қорғауға жол ... ... Осы ... ... болғандай, мемлекеттік басқарудың тиімділігі
билікті әкімшілік арқылы жүзеге асыруда тиімділігі ... ... ... ... 1999 жылы мемлекеттік ... ... ... ... әкімгершілік қызметкер деп, саяси
қызметкер деп бөлдік. Яғни, әкімгершілік қызметтегі адамның қызметкерлігі
көбірек ... ... ... ... ... ... болуы
керек.
Заңда мемлекеттік қызметкердің анықтамасы нақты берілген. Мемлекеттік
қызметкер - мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... немесе Ұлттық банктен жалықы
төленетін, өзінің өкілеттілігін мемлекеттің функциялары мен ... ... ... ... ... ... ... саяси қызметшi - тағайындалуы (сайлануы), босатылуы және
қызметi саяси-айқындаушы сипатта ... және ... ... ... iске ... үшiн ... ... мемлекеттiк қызметшi.
Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшi - мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң
құрамына кiрмейтiн, мемлекеттiк органда тұрақты кәсiби ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк лауазым -
мемлекеттiк органның нормативтiк құқықтық актiлермен белгіленген лауазымдық
өкiлеттiк пен лауазымдық мiндеттердiң ауқымы жүктелген ... ... ... - ... ... ... мемлекеттiк билiктiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыруға
бағытталған лауазымдық өкiлеттiгiн атқару жөнiндегi ... ... - ... ... ... ... республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен не ... ... ... ... ақы ... ... ... мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында
лауазымдық ... ... ... ... Республикасының азаматы;
Лауазымды адам - ұдайы, уақытша ... ... ... ... ... мiндеттерiн жүйеге асыратын не мемлекеттiк органдарда
ұйымдастырушылық-өкiм берушiлiк ... ... ... ... ... - заңдарда белгіленген құқықтары мен ... бар ... ... өз қызметiн жүзеге асыратын
мемлекеттiк органдардың алдында ... ... мен ... ... ... мемлекеттiк лауазыммен көзделген өкiлеттiк [16].
1.2.Мемлекеттік органдар жүйесінің түсінігі
Басқару ұлттық ... ... ... табылады.Мемлекеттік органдар
термині шетел және отандық әдебиеттерде кеңінен қолданылады, сонымен қатар
барлық елдердің заңдарында. ... ... ... қабылдаудан, оның жүзеге
асырылуынан және бақылаудан тұрады. Ғылыми әдебиеттерде ... екі ... ... кең ... ... ... тар ... мемлекеттік басқару. Басқару әр түрлі негізге ... ... ... Қоғамдық өмір сүру сферасына байланысты басқару:
қоғамды жалпы басқару, саяси басқару, ... ... және ... ... ... негіз бойынша – басқарудың ... мен ... ... ... ... ... басқару, мемлекетті басқару, салаларды
басқару, мекемелерді, ұйымдарды, ... ... және т.б. ... ... салалары ішінде «мемлекеттік ... ... ... оның себебі мемлекеттік органдар жеке өзіне тән ерекшеліктерге ... ... осы ... ... ... ... ұйымдастырушылық,
бақылауға әсер ететін оның субъектісі мемлекет. Барлық ғалымдар ... ... бар ... ... Мысалға, М. Вебер: ... ... ... ... ... басқаруы» деген пікір
айтады. Билікті ... ... ... ... ...... ... туралы сөз қозғаудың классикалық түрі болып табылады. Қазіргі жаңа
«Қысқаша философиялық энциклопедияда» ... ... ... ... қоғамдық әрекеттерді реттейтін билік ... ... ... ... ... мемлекеттік
органдар қоғамдық жүйеге мемлекет тарапынан әсер ету. ... – бұл ... ... ... ... ... органдар біркелкі түсінік.
Ең жоғарғы деңгейдегі абстракті - бұл мемлекеттік билікті қоғамда ... ... ... ... ... ... оның ... қоғам құрылымдарынан
айырмашылығы, онда ... ... өмір ... ... ... ... ... шоғырлануы. Ал, билік дегеніміз ... әр ... ... ... ... ... ақпараттық және басқа да өз еркімен, біле тұрып немесе
күштеу ... ... ... мақсатты, нормативті тұрақты негізделген
билігін мойындауы және осыған байланысты бір ... ... ... өз өмір ... құруы. Дәстүрлі қалыптасқан белгілі билік – ... ... ... ... болады. Бірақ, биліктің барлық
түрлері, мемлекеттік билікпен салыстыруға келмейді. Сондықтан мемлекеттік
басқаруда оның ... ... ... ... ... ... ... Осы айтылғандар тек тілектер, жәй айтулар,
жақсы ойлар ғана емес, алға қойған ... ... ... ... ... ... міндетті түрде іс жүзіне
асырылуы, орындалуы. Осыдан кейін, адамзат баласының барлық ... ... келе ... ... ... оның мақсаты, мақсатты
қалай жүзеге асыру және т.б. негізгі проблемалары туындайды.
Мемлекеттік органдар республиканың әлеуметтік – ... ... ... қоғамдық процесстерге сәйкес ... ...... ... ... ... әсер ... анықтауға
болады. Қазақстан Республикасының Конституциясына байланысты мемлекеттік
билік біркелкі, Конституция негізінде және үш ... түрі бір – ... ... тепе – ... ... ... асырылады [3].
Мемлекеттік органдар әртараптандырылған түсінік бойынша мемлекеттің
барлық қасиеттеріне ие. Мемлекеттік басқаруда ... ... ... және ... ... Мемлекеттік билікті заң
шығарушы, атқарушы және сот ... ... ... ... ... ... реттеу, сақтау, құру ... ... ... ... билікке жүгінеді.
Мемлекеттік басқарудың ерекше қасиеті, оның бүкіл қоғамға таралуы,
мемлекеттік саясаттың жүргізіліп ... ... да ... ... таралуы.
Көбінесе осы айтылған тезис басқару құбылыстарында қате түсініктер болып
жатады, ... ... ... ... іс – ... әрекеттеріне, қарым –
қатынастарына араласып жататындай. Тек қана ... ... ... ... іс - ... ... ... бірақ оның
өзі бүкіл қоғамдық іс - әрекетке араласуды бақылаудың мүмкін ... ... аз ... да ... қалады. Мемлекет тек қоғамның дұрыс
арақатынасы, адамдардың қоғамдық өмір ... кең ... ... және өзін - өзі ... ... заң ... құқығымен қоғамда адамдардың өмір сүруінің жалпы
ережелерін ... және ... ... ... ... ... ... қадағалайды. Айта келе, үлкен әлемдік тарихи тәжірибеге сүйене
отырып, әділ ... ... ... сүйенеді. Адамның құқықтық
еркіндігі мемлекетте қабылданған ... ... ... ... қоғамға, адамға мемлекетте қарсы емес, керісінше оның ... ... қол ... ... ... ... ... арқылы ашылады және жүзеге
асырылады. Бұл мемлекеттің «функциялары» арқылы ... ... ... ... ... ... күшін, потенциалын қоғамға көрсетеді. Осы
ретте, мемемлекет пен қоғамның өзара ... ... ... ... ... қоғамдық функцияларын талдау мемлекеттің
нақты болмысын айқындайды.
Мемлекет әр түрлі функцияларды жүзеге ... ... ... байланысты және басқару аппараты негізінде жүзеге асырылады.
Басқару функциялары мемлекеттің ... ... ... ... ... және ... ... функциялары біркелкі
түсінік болып табылады. Мемлекеттің ... ... оның ... ... ... ... күштеу және т.б.). Басқа бірқатар
мемлекеттің ... ... ... ... ... әлеуметтік
мәні, оның мақсатты көзқарастары болып табылады. Мемлекеттің мақсаты
өзгерсе, кейбір ... ... ... ... ... ... артады, ал үшіншілері өзгертілмеген қалпында қалады
және жаңа мақсаттар мен ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық
функцияларын ерекше айтуға болады. Ең ... ... ... ... ... ... Бұл функция түрін мемлекеттің
саяси функциясы, себебі саясаттың соңғы мақсаты қоғамның тыныш, гармониялы
дамуына жағдай ... ... өз ... қоғамдағы күресті, құлдырауды,
қарама – қайшылықтарды жеңу мақсатында ... ... ... ... сондықтан ол бір адамдардың қызығушылықтарын қолдап, екінші
адамдардың қызығушылықтарын ... құқы ... ... ... ... ... бір ... екінші
бөлігіне үстемдік жүргізуі ... ... ... ... ... ... әкеліп соғады. Тәжірибе көрсеткендей,
қоғамның жақсы кезеңі онда ... ... ... ... ... ... қоғамның осы кезеңін қолдамаса, саяси күштердің
конфликтісіне, тыныштықты бұзуға жол ... ... ... ... ... ... функцияларын орындамағандығы, өзінің өмір ... Бұл ... ... басқару туралы сөз қозғау ... ... бір ... ... барлық жүйеге әртүрлі
мақсаттармен, принциптермен, бағдарламалар мен ... әсер ... ... ... көптеген функция астарлары ... ... және оның ... ... әсер ететін тіреуіш ... ... ... ... ... тапсырмалар,
ұйымдастырулар, жоспарлау, бақылау, реттеу және т. б ... ... ... ... ... ... қызметін жасайтын,
қабылданған нормативтік актілерді, ... ... ... ... бар. ... барлығы соңында ақпаратттандыру негізінде
жүзеге асырылады.
Мемлекеттік басқарудың тиімділігін ... ... ... ... ерекше болжау, жоспарлау және бақылау
функцияларына мән берілу ... ... ... ... ... ... көлемінде әрбір адамның құқықтары мен еркіндіктеріне
кепілдік беретін ... ... ... айтуға болады. Ия, дәл
осы үшін адамдар мемлекет құрып, оны материалды және ішкі – жан дүниесімен
қолдайды. ...... ... қоғамның дамуына болжам жасау
болашақты жобалау болып табылады.
Шын мәнінде, бұл ... ... ... ... ... ...
техникалық дамудың және басқа да жағдайларды ескерсе ... анық ... ... ... ... ... жағдайда мақсатқа жететін
мүмкін ... ... ... және бұрыс тенденцияларды айқындайды [4].
Мемлекеттік басқарудың тиімділігі, ... ... ... ... ... мен күтілімдерден, адамдардың
болмысы факторларымен анықталады. Егер, ... ... ... қамтамасыздандырумен, мемлекеттің механизмінің күштілігіне
қарамастан, бұл мекеменің қоғамға демократия, ... ... ... ... қажеті шамалы. Ғылыми әдебиеттерді талдау негізіне сүйене
отырып, ... ... және ... ... ... ... және ... формада) мақсатқа жетудің бірнеше
бағыттары көрсетілген. Барлық мемлекеттерде ... ... ... ... тікелей қатынастарға ерекше мән ... ... ... ... – оның ... ... мақсатына,
тапсырысына және оны жүзеге асыру құрамдарына байланысты. Мемлекеттік
саясаттың мәні көбінесе мемлекеттік басқарудың ... мен ... ... мемлекеттік саясатқа қоғам мен мемлекет ... ... әр ... ... ... ... түсінігі
мемлекеттік қызметті қоса ... кең ... ... ... ... ... ... және ұлттық қызығушылықтарды
қамтамасыздандырумен бірге, әлемдік ... ... ... ... ... ... жасайды. Ағылшын әдебиеттерінде бұл
«Public administration» түсінігімен қалыптасқан [6].
Саяси басқару бұл мемлекеттің ... ... ...... ... ... оның ... асырылуына жағдай
жасайтын ұзақ мерзімді стратегиялық ... ... ... ... бүкіл қоғамның жұмысын саяси басқару туралы сөз болады.
Мемлекет ... өмір ... ... ... ... ... қолдау және т.б. ... ... ... ... өмірдің әр түрлі жақтарын басқару, атқарушы аппараттың
негізгі функциясы болып табылады.
Бұл ... ... ... ... да ... ... және бұл жағдайда заңдарды тек қабылдау ғана емес, оны іс жүзіне
асыру, яғни ... ... ... - ... ... ... ... процессі. Әрине, заң шығарушы қабылданған заңның ... ... ... ... заң ... осы ... толық
көлемде орындай алмайды. Заң шығарушыға ... ... ... асыру
дұрыс емес. Сондықтан, арнайы мемлекеттік аппараттың ... ...... ... ... ... ... келе, атқару, мемлекеттік
– басқару қызметі, яғни басқару және атқару толық бір – ... ... Осы ... шешім қабылдаудың субъектісі кім болатыны. Заң
шығарушы, әлде атқарушы орган екендігі? Мемлекет, өзінің ... ... ... ... ... ... ... негізінде біріншіден, бүкілхалықтық, ұжымдық және жеке, жалпы
және арнайы, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді, тарихи және ... ... ... ... ... және ... ... субъектілерінің
мүдделерін қолдайды.Үшіншіден, мемлекет ... ... ... ... қызығушылықтарын практикада жүзеге
асыру күшімен, қоғам субъектілерінің сұраныстарын ... тек ... ара ... ... ...... және
ұлттық құрылымы өркендеу үстінде, елде белсенді миграциялық процесстер,
халықтың жынысы және жас ... ... ... өзгергенін
ескеруі қажет. Сондықтан мемлекет пен қоғам ... тепе – ... ... ол ... ... және ... ... отырады. Мемлекеттік
басқарудың әлеуметтілігі күшті дамыған қоғамды танитын механизмдерге
байланысты. Қоғамның ... ... ... басқарудың
демократияландыруды талап етеді. Демократияландыру екі ... ... ... ...... ... қабылдауға, оны жүзеге
асыруға қатысуы; екіншіден мемлекеттік органдар шешімдерінің іс ... ... ... басқару билікпен байланысты [7].
Мемлекеттік органдар сонымен қатар, қоғамдық талаптың технократиялық
әдістің тиімсіздігіне негізделген. Мың ... бойы ... ... ... ... мен философиясын өзгертуді ... ... оның өзін - өзі ... ... ... жаңа ... ... шикізат пен материалдарды
қолдануы, өнімнің сапасын, өмір сүру түрін және басқа да ... ... ... алу ... ... қоғам мемлекеттік
басқарудың тиімді болғанын қалайды. Қоғам мемлекетті дамыған, экономиканы
прогностикалық болжам жасайтын, әлеуметтік – ... ... ... ... ... ... объективті заңдылықтарға негізделген
басқару қоғамдық проблемаларды ... ... ... қоғамның
дамуын қамтамасыз етеді.
Демократиялық мемлекетте, ... ... ... ... ... ... ... мен лауазымды қызметкерлер, ең
бірінші Президент немесе Премьер – Министр (саяси режимге байланысты) ... және ... ... ... ... Парламент, сонымен қатар
мемлекеттің саяси стратегиясын жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... ... Бұл
субъектілердің қызметі қоғам өмірінің ... ... ... ... ... мен тәсілдері, басқару формасы, саяси жүйеде қалыптасқан
заңдармен айқындалады.
Мемлекеттік ... ... ашық ... ... ... және бір ... бір – ... тығыз байланыста болатын институттардан,
органдардан құралған. Бұл жүйе ... және ... да ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін
құрылған. Мемлекеттік механизмнің негізгі бөлігі мемлекеттік ... ... ... ... ... органдардан, оның әр қайсысының жеке
құрылымы бар және қоғамның нақты сферасын ... ... ... ... ... ... ... тарихында адамзат қоғамның дұрыс
қалыптасуын қамтамасыздандыратын мемлекеттік органдар құрды. Соның ... ... ... мен оның ... ... ... ... органдары мен мекемелерден тұратын механизм болды. Осы
органдар бір – бірімен тығыз байланыста және ... ... бір ... ... ... ... басты мақсаты басқару функциясын
атқарудағы барлық азаматтардың ... ... ... ... беру. Сондықтан, бұл процессте негізгі ... ... ... ... ... ... отырып, оның саяси, экономикалық жағдайын
және бірлікті қамтамасыз етеді. Ол қоғамның және ... ... ... қызметін атқарады. Басқару шешімдері ерекше мемлекеттік
механизммен жүзеге асырылады. ... ... және ... ... ... ... партиялардың, ұйымдардың, қозғалыстардың қызметін
қысқартады, шектейді немесе қолдайды.
Қазіргі заман мемлекетінің ерекшелілігі саяси биліктің ... ... ... ... ... механизмерімен жабдықталған саяси билікті бір
қолға шоғырландырған мемлекеттің болуы.
Мемлекеттің басқа ... ... ... ... ... және ... мемлекеттің билікті жүзеге асырушы қызметі ... және ... ... ... ... ... ... билік саяси әлемді біріктіретін негізгі элементтер. Осы ... ... заң ... ... ... ... жоғарғы органдары: Президент, оның ... ... және сот ... ... ... жүйесін құрайды.
Жоғарыда айтылған саяси субъектілер бүкіл халықтық маңызды мәнге ие шешім
қабылдайды, ... ... ... ... мен барлық
азаматтарыдың орындалуы міндетті шешімдер ... Осы ... әр ... ... ... жеке ... ... табылады [9].
Саяси, әлеуметтік және экономикалық ... ... ... ... ... болып табылады. Азаматтрадың
сеніміне ... және ... ... жетістігі
байланысты.
Әлсіз билік жүйесі мемлекеттік органдар мен лауазымды ... ... ... ... алуына алып келеді. Бүкіләлемдік
Банктің 1997 ж. баяндамасында ... ... ... ... ... ... ... Осы баяндамада 94 елдің мәліметтерін талдау
негізінде соңғы үш онжылдықта, ... ... ... ... ... институционалдық жүйенің сапасымен анықталған.
Осы тұжырымның ерекшелігі, институционалды инфрақұрылым ... ... әсер ... ... пікірі бойынша, жаңа индустриалды елдерде
экономикалық ... ... ең ... ... ... болғанын
мойындайды. Қазіргі заман мамандары осы елдердің басшыларын ... ... оның ... ... ... ... тоқырау мемлекеттің
қоғамның экономикалық өміріне араласуы және ... ... ... ... деп түсіндіреді. Биліктің вертикалды
тұрақтылығы мен ... ... ... өте ... ... ...
саяси және экономикалық қайта құрылым үлкен ... ие. ... ... әдістер мемлекеттің күші емес, биліктің әлсіздігін көрсетеді.
Мұндай әдістер, қысқа мерзімді жағымды нәтижелер бергенмен, ұзақ ... ... ... ... индустриалды елдердің тәжірибесі бұл ... ... ... ... мен ... мен либеризациялау жолына салуға мәжбүр болған.
Мемлекет ішінде болып ... ... ... мен ... қызметі, субъектілерінің қызметі құқық ... ... ... ... ... ... құқықты мемлекет, қоғамда пайда болған проблемаларды шешуде
арбитр ролін атқарады. Мемлекеттік билік құқыққа негізделген және ... ... ... өзінің ішкі және сыртқы саясатын жүргізеді.
Міне, сондықтан құқық, мемлекет, саясат бір – ... ... ... ... көз ... ... мүмкін емес. «Билік» сөзінің өзі
кең мағынада қолданылады. Кез ... ... да ... ... емес. Осы феноменды біз күнделікті өмірде жиі кездестіреміз.
Көптеген, ... ... тек ... жүргізетін билік, оның
институттары мен лауазымды қызметкерлердің ... ... ... саяси билік деп аталады. Осы түсінікте мемлекеттің ерекшелігі басқа
қоғамдық ұйымдардан ... мен ... ... ара ... ... ... бірден – бір жүргізуші болуы. ... ... ... ... мемлекеттік биліктен алады. Осы тұжырымда, мемлекет ... ... ... ұйым ... ... ... ... саяси билікті кей жағдайда ашық ... ... деп ... бұл ... түрі барлық қоғамның атынан және осы қоғамның мүддесін
қорғайды. Мемлекеттік билік ... ... ... ие, бұл ұлттық –
мемлекеттік тәуелсіздікте ... ... ... ... ... ... ... тұрады:
- Мемлекеттік органдар құрылымдары қызметінің өз міндеттемелерін
сапалы орындау дәрежесі;
- ... ... ... және ... ... ... ... Басқару объектісінің жағымды не жағымсыз жаққа өзгеру дәрежесі;
- Басқару қызметіне салынатын ресурстардың ... ... ... ... ... ... ... мен іс - әрекеттерінің
белсенділікке ие болу дәрежесі [12].
Мемлекеттік басқарудың ... ... ... ... ... мән ... әсірісе саясаткерлер мен ... ... ... ... ... белсенді араластыру бойынша үнемі
қысымдарға тап болады. Осы аспектіде азаматтар ... ... ... ... ... рөл ... ... сайлау немесе мүлде
дауыс бермеу лауазымды қызметкерлердің халық алдындағы жұмысына баға беруді
білдіреді. ... ... ... қолдауға ие болу лауазымды
қызметкерге өте ... ... ... ... ... шақыруды
басқару процессіне қатысумен тең деп санайды.
Әрине, мемлекеттік ... ... ... ... түрде ынталандыру маңызды рөл атқарады. Осы проблеманы ... ... ... ... ынталандыру тиімді әдіс екенін
дәлелдеген. Осы дәлелдің негізгі ... ... ең ... ... ... мән береді. Жұмысшылардың айтуынша жалақы мөлшерінің тепе ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ
2.1. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... тиісті салада заңды ... ... ... ... ... орган.
Мемлекеттік комитет Республиканың тиісті салада біріңғай мемлекеттік
саясатты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган. ... ... ... ... ... ... мен ... өкiлеттiктердi
жүзеге асыруы кезiнде құқықтық актiлер шығару арқылы шешiмдер қабылдайды
[23].
Мемлекеттiк органдардың құқықтық актiсi жеке ... ... ... ... ... ресми құжат болып табылады және бiр
рет не ... ... ... ... ... ... регламенттелген
жағдай шеңберiнде белгiлi бiр тұлғаға не өзге де ... бiр ... ... ... бiр тұлғаның немесе тұлғалардың өзге шектеулi
тобының құқықтары мен мiндеттерiн белгiлейдi, өзгертедi, ... ... ... Жеке ... құқықтық ... ... ... кiрмейдi және нормативтiк құқықтық актiлерге
жатпайды.
Жеке қолданылатын құқықтық актiлердi қабылдау ... ... ... және ... ... ... ... осы
Заңмен және өзге де нормативтiк құқықтық актiлермен белгiленедi.
Мемлекеттiк органдар өз ... ... ... және ... ... ... жасалатын жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырады.
Мемлекеттік ... ... ... құрылымдық
бөлiмшелерiнiң ұсыныстары негізiнде алдын ала жасалып, оларды ... ... ... ... актiлердi орындау үшiн және жоғары
тұрған мемлекеттiк органдардың жұмыс жоспарлары ... ... ... ... органның жұмыс жоспары ... осы ... ... ... ... ... жасайды. Жоғары тұрған
мемлекеттік органның жұмыс жоспарына сәйкес ... ... ... ... ... ... жоспарына енгiзiлген осы мәселелер қарауына
жататын төменгi тұрған мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға жiберiледi.
Жеке-дара өкiмшiлiк ... ... ... ... - ... ... ... жүзеге асыратын уәкiлеттi лауазымды
адамдардың құқықтық ... ... қол ... бағынысты қызметкерлерге
нұсқаулар мен тапсырмалар беруiн, мемлекеттiк функцияларды жүзеге асыру
жөнiнде өзге де ұйымдық-өкiмшiлiк шараларын ... ... ... Мемлекеттiк органның басшысы (алқалы мемлекеттiк ... ... ... ... ... жеке-дара өкiмшiлiк қызмет
жолымен жүзеге асырады және қабылданатын шешiмдердiң заңдылығы үшiн жеке
жауапты болады. Жеке-дара өкiмшiлiк ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерiн жоғары тұрған лауазымды адамның
шешiмдерiмен қатаң ... ... ... Егер ... функциялар
тек қана жеке-дара өкiмшiлiк қызмет жолымен жүзеге асырылса, бұл ... ... ... ... ... адамның осы қызметiн
қамтамасыз ету болып табылады.
Алқалы мемлекеттiк ... ... ... ... мүшелерiнiң көпшiлiк дауысымен қабылданатын ... ... ... ... ... ... орган қабылдайтын шешiмдердiң
заңдылығы үшiн жауапкершiлiк, шешiмдi қабылдаған ... ... ... ... ... ... ... беруге қатысқан барлық
мүшелерiне жүктеледi [24].
Алқалы органдар қызметiнiң негiзгi ... ... ... ... ... осы ... ... қабылданады. Алқалы мемлекеттiк
органдардың отырыстарын дайындау және өткiзу кезiнде уәкiлеттi органдар
(олардың құрылымдық бөлiмшелерi) мен ... ... ... ... ... ... - осы ... өткiзу жоспары әзiрленедi
және бекiтiледi. Осы ... ... ... және ... ... ал ... келiсуден кейiн оны алқалы органның басшысы не алқалы
органның қызметін қамтамасыз ететiн ... ... ... Бекiтiлген
жоспар мүдделi органдар мен ... ... ... ... ... органның отырысына шығарылатын мәселелердi дайындауды,
отырысты өткiзу жөніндегi өзге де ұйымдық шараларды оның тиiстi құрылымдық
бөлiмшелерi не ... ... ... ... ... ... ... Отырыстарды жүргiзу тәртiбi алқалы мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... ... қабылданған шешiмдер алқалы мемлекеттiк органның регламентiне
сәйкес қаулылармен ресiмделiп, орындаушылардың назарына ... ... ... ... ... iске ... жөнiнде шаралар жоспары
жасалып, бекiтiледi, олардың орындалуы бақылауға алынады.
Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдар. Оларға: ... ... ... бас ... комиссия, Республика
агенттігі және басқа да Үкімет ... ... ... жатады. Үкімет
құрамына кірмейтін атқарушы органдар өз ... ... ... салааралық координация жұмыстарын жүзеге асырады [24].
Республика ведомствосы. Бұл – Министрлік, ... ... ... ... ... және ... да органдар.
Ведомство, министрлік өкілеттілігі, мемлекеттік комитет көлемінде
арнайы атқару және бақылау – ... ... ... ... ... ... және ... министрлікпен өзара
байланысын Үкімет бекітеді. Мемлекеттiк органдар мен лауазымды қызметкерлер
мемлекеттiк функциялар мен лауазымдық өкiлеттiктердi жүзеге ... ... ... ... арқылы шешiмдер қабылдайды.
Қазақстан мемлекеттік қызметті реформалау ... ... ие. ... ... Қазақстандық моделі халықаралық
стандарттарға сәйкес келеді, заңнамалық базасы бар, ... ... пен ... қол ... ... қызметшілердің
кәсіптік білімін арттыру жұмысы агенттіктің мұрындық болуымен ҚР Президенті
жанындағы мемлекеттік органдар академиясы, ... ... ... ... даярлаудың және қайта даярлаудың ... ... ... ... ... қол жеткізу, бұл Ел Президентінің бастамасымен көтерілген
мемлекеттік органдар ... ең ... ... ... беретін ұлттық басқару мектебін құрудың іргесін ... ... ... ... ... істері жөніндегі
агенттігі Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және
есеп ... өз ... ... ... ... ... қызмет саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға
уәкілеттік берілген мемлекеттік орган болып табылады.Агенттік өз ... ... ... мен ... ... Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік ... ... осы ... сәйкес жүзеге асырады. Агенттік туралы
ережені, сондай-ақ оның құрылымы мен штат санын ... ... ... Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді. Агенттік өз атынан
азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі [25].
2.2. Облыстық мемлекеттік органдар жүйесі
Облыстық ... ... бар ... ... ... ... атқарушы органдарының бiртұтас жүйесiне кiредi,
атқарушы билiктiң жалпы мемлекеттiк саясатын ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз
етедi.Облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, ... ... ... ... бар ... астананың) әкiмi басқарады.Әкiм
облыстық (республикалық маңызы бар ... ... ... ... әкiм ... басшысынан, жергiлiктi бюджеттен
қаржыландырылатын атқарушы органдардың бiрiншi басшыларынан құрады.Облыс
(республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... мен
өткiзу, сондай-ақ олардың шешiм қабылдау тәртiбi әкiмияттың регламентiнде
белгiленедi. Yлгi регламенттi Қазақстан Республикасының Үкiметi ... ... ... ... (республикалық маңызы бар қалалық,
астаналық) мәслихат сессиясының ... ... ... ... бар ... астана) әкiмиятының жұмысына орталық атқарушы органдардың
аумақтық бөлiмшелерiнiң басшылары кеңесшi дауыс құқығымен ... ... ... ... бар қалалық, астаналық) әкiмият - алқалы
орган, ол заңды тұлға ... ... ... (республикалық маңызы бар қала, астана) ... ... ... ... бар ... астананың) әкiмияты заңдарға
сәйкес: облысты (республикалық маңызы бар қаланы, астананы) ... ... және ... ... ... маңызы бар қалалық, астаналық) бюджеттi, ... ... ... бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi әзiрлейдi
және мәслихаттың бекiтуiне ұсынып, олардың орындалуын ... ... ... маңызы бар қалалық, астаналық) коммуналдық меншiктi
басқарады, оны қорғау жөнiндегi ... ... ... ... мен
ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, ... ... мен ... ... ... және ... ... нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларын
орындауына жәрдемдеседi; облыстың ... ... бар ... ... кәсiпкерлiк қызмет пен инвестициялық ахуалды ... ... ... ... ... ... және тиiмдi жұмыс iстеуiн
қамтамасыз етедi; Қазақстан Республикасының өндiрiстiк күштерiн орналастыру
схемасына сәйкес облыстың аудандық ... ... ... орталығын,
республикалық маңызы бар қаланы және астананы салудың бас ... ... ... ... ... бар ... ... қарауына енгiзедi; облыстық (республикалық маңызы бар қалалық,
астаналық) коммуналдық меншiк объектiлерi мен ... ... ... ... ... болады, коммуналдық желiлер мен
құрылыстарды салуға рұқсат бередi; әкiмшiлiк ... ... ... ... ... ... маңызы бар қалаларды
сатудың бас жоспарларын әзiрлейдi және оларды ... ... ... ... су ... ... құрылыстары, электр беру, байланыс
желiлерi мен ... да ... және ... инфрақұрылымдар
объектілерiнiң құрылысын салу мен ... ... ... жер ... ... жер ... реттеудi жүзеге
асырады; экологиялық сараптаманы ұйымдастырады және өз ... ... ... ... табиғат қорғау объектiлерiнiң құрылысы мен
олардың қайта жаңартылуын жүзеге асырады; ... ... бар ... ... және ... ... қамтамасыз етедi; мемлекеттiк
стандарттардың сақталуын қамтамасыз етедi; облыстың (республикалық маңызы
бар қаланың, ... ... ... ... пен ... қамтамасыз етуді ... ... ... қатынасын ұйымдастырады; белгіленген жалпымемлекеттiк
стандарттарды сақтай отырып, азаматтардың кепiлдiк берiлген ... ... iске ... ... ... азаматтардың тегiн білiм
алу құқығын iске асыруды қамтамасыз етедi; халықты ... ... және ... ... ... ... ... ұсынады және iске асырады; халықтың әлеуметтiк ... ... ... және ... ... көрсетудi үйлестiредi; тарихи
және мәдени мұраларды сақтау жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады, халықтың
тарихи, ұлттық және ... ... мен ... ... ... өздерiнiң құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша аудандық
(облыстық маңызы бар ... ... ... бар ... ... аудандық) әкiмияттар ... ... ... ... ... ... ... қарауына қарыз алу жөнiнде
шешiмдер қабылдау туралы ұсыныстар ... ... ... ... ... ... құрады; органдарының
штат саны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.  
Қазақстан Даму ... ... ... қатысады. Базарларда бiржолғы
талондар беру жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады және ... ... ... ... бар қаланың, астананың) әкiмияты өзiне Қазақстан
Республикасының заңдарында жүктелген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге ... ... ... бар ... ... ... облыстық
(республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) мәслихаттың алдында ... ... iске ... үшiн ... ... ... ... маңызы бар қала, астана) әкiмiн қызметке
тағайындау және қызметiнен босату тәртiбi. ... ... ... ... ... әкiмiн Премьер-Министрдiң ұсынуы бойынша Қазақстан
Республикасының Президентi қызметке тағайындайды.Облыс ... бар ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентi
қызметiнен босатады. Облыс (республикалық маңызы бар қала, ... ... ... Республикасының жаңадан сайланған Президентi қызметiне
кiрiскен кезде тоқтатылады. Бұл ретте әкiм Қазақстан ... ... ... ... дейiн өз мiндетiн атқаруды
жалғастыра бередi.
Облыс (республикалық ... бар ... ... ... ... ... маңызы бар қала, астана) әкiмi заңдарға сәйкес: мемлекеттiк
органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда облыс
(республикалық ... бар ... ... ... ... ... органдар басшыларына орталық атқарушы органның ... ... ... ... ... мен Yкiметiнiң
актiлерiн, облыс әкiмi мен әкiмиятының актiлерiн олардың ... ... ... ... ... ... құқылы.Орталық атқарушы органның
аумақтық бөлiмшесi заңдарды, Қазақстан Республикасының Президентi мен
Yкiметi ... ... ... ... ... ... ретте облыс әкiмi Қазақстан Республикасының ... ... ... қорытынды енгiзуге құқылы; тиiстi ... ... ... ... құрметтi және өзге де атақтар беру туралы
Қазақстан Республикасының Президентiне ұсыныс енгiзедi; мына ... ... ... уәкiлеттi мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша,
шектi санын ... ... ... ... ... ... бар ... астана) әкiмiнiң орынбасарларын; облыс
(республикалық маңызы бар қала, астана) әкiмi аппаратының ... ... ... ... ...      заңдарда белгiленген
тәртiпте нысанды киiм кию құқығы және әскери немесе өзге де ... ... ... ... ... ... ... бар
қалалық, астаналық) бюджеттен қаржыландырылатын ... ... ... тағайындайды және қызметiнен босатады. Жергiлiктi
бюджеттерден қаржыландырылатын iшкi ... ... ... ... және ... ... ... Республикасының
заңдарына сәйкес жүзеге асырылады; облыстық (республикалық ... ... ... ... қаржыландырылатын атқарушы ... ... ... ... ... бар ... ... бар қаладағы аудан, астанадағы аудан) әкiмдерiне Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес ... ... ... қолдану
мәселелерiн шешедi. Жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын iшкi iстер
органдары қызметкерлерiне тәртiптiк жаза ... ... ... заңдарына сәйкес жүзеге асырылады; аудандық (облыстық
маңызы бар қалалық, республикалық маңызы бар қаладағы ... ... ... мен ... ... ... ... (облыстық
маңызы бар қалалардың, республикалық маңызы бар ... ... ... ... арқылы жергiлiктi өзiн-өзi басқару
органдарымен өзара iс-қимыл жасайды; әкiмшiлiк-аумақтық ... ... ... ... ... енгiзедi; ведомствоаралық
сипаттағы мәселелер бойынша ... ... ... ... ... ... заңдарда белгiленген жағдайларда және
тәртiпте кәсiпкерлiк қызметтi лицензиялауды жүзеге асырады; өз ... ... ... ... ... және ... ... азаматтық
қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру мәселелерi жөнiндегi
заңдардың орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етедi; кәсiпорындарды,
кен ... және ... ... басқа да объектiлерiн
жекешелендiру, ... ... сату ... бойынша Қазақстан
Республикасының ... ... ... тең дәрежеде келiсiм-
шарттарға қол қоюға, сондай-ақ олардың ... ... ... ... бар ... астана) әкiмi заңдарға сәйкес өзге де
өкiлеттiктердi жүзеге асырады. ... ... ... бар ... әкiмi ... ... өкiлеттiгiн жүзеге асыруды төменгi тұрған
әкiмдерге беруге құқылы. ... ... ... бар ... ... өз ... ... бойынша және облыстық (республикалық
маңызы бар ... ... ... құзыретiне жатқызылған мәселелер
бойынша Қазақстан ... ... мен ... ... жауап
бередi [26].
Әкiмияттың, әкiмнiң актілерi. Әкiмият ... ... ... ... ... ... мен ... өзге де нормативтiк құқықтық актiлер негiзiнде және ... ... ... ... ... ... әкiм қол қояды. Әкiм
нормативтiк-құқықтық сипаттағы шешiмдер және ... ... ... сипаттағы мәселелер бойынша өкiмдер шығарады.Әкiмияттың және
(немесе) әкiмнің өз құзыретi ... ... ... ... бөлiнiстiң бүкiл аумағында мiндеттi күшi болады.Әкiмият
және (немесе) әкiм актiлерiнiң қолданылуын тиiстi прокурордың тоқтата тұруы
мүмкiн.Әкiмияттың және ... ... ... ... мен ... ... актiлерi (Қазақстан Республикасының
мемлекеттiк құпиялары және ... ... өзге де ... ... ... мiндеттi ресми жариялауға жатады.Әкiмияттың және (немесе)
әкiмнiң жалпыға мiндеттi ... бар, ... ... ... ... ... мен мiндеттерiне қатысты актiлерi
заңдарда белгiленген тәртiпте Қазақстан Республикасы әдiлет министрлiгiнiң
аумақтық органдарының ... ... ... ... ... ... жоғары тұрған әкiмият және (немесе)
әкiм, әкiмияттың және ... ... өзi, ... ... ... ... ... әкiм актiлерi қолданылуын жоюы не толық ... ... ... ... ... ... бар ... астана), аудан (облыстық маңызы
бар қала) әкiмiнiң аппараты. Әкiмнiң қызметiн ақпараттық-талдау тұрғысынан,
ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық ... ... ... ... жүзеге асырады. Әкiм аппаратын әкiм құрады, таратады және ... ... ... ... жаңа ... ... әкiм ... мемлекеттiк қызметшiлерi қызметiнiң мәселелерi
Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленедi.
Әкiм аппараты туралы ... ... ... ... ... шегiндегi оның құрылымы мен штат санын ... ... Әкiм ... ... ... ... ... мемлекеттiк
мекеме болып табылады. Мысалы Шығыс Қазақстан әкім аппараты штаты:
2.3. Аудандық мемлекеттік ... ... ... ... бар ... ... ... маңызы бар қалалық) әкiмият Қазақстан Республикасы
атқарушы органдарының бiртұтас ... ... ... ... саясатын тиістi аумақты дамыту ... ... ... ... ... ... Аудандық (облыстық
маңызы бар қалалық) әкімиятты ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімi
басқарады. Әкім аудандық (облыстық ... бар ... ... ... маңызы бар қала) әкімiнің орынбасарларынан, әкім аппаратының
басшысынан, ... ... ... ... ... құрады.
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың аумақтық
бөлімшелерінің ... ... да ... ... ... органдар
басшыларымен келісім бойынша әкімияттың мүшелері болуы мүмкін. Аудандық
(облыстық маңызы бар қалалық) әкімияттың ... ... мен ... ... ... қабылдау тәртібі әкімияттың регламентінде
белгіленеді. Үлгі регламентті Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат
сессиясының шешімімен келісіледі [26].
Аудан ... ... ... ... органдардың аумақтық
бөлімшелерінің басшылары кеңесші ... ... ... алады. Аудандық
(облыстық маңызы бар қалалық) әкімият - алқалы орган, ол заңды тұлға ... ... ... ... бар ... ... ... (облыстық маңызы бар қалалық) әкімият заңдарға сәйкес: ... ... бар ... дамытудың жоспарларын, экономикалық және
әлеуметтік бағдарламаларын, ... ... ... бар ... бюджетін
әзірлеп, олардың атқарылуын қамтамасыз етеді, тиісті ... ... ... ... ... дайындайды; заң актілеріне
сәйкес аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) коммуналдық ... оны ... ... ... ... асырады; азаматтар мен
ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, ... ... ... мен ... ... орталық және жергілікті
мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын
орындауына жәрдемдеседі; ... ... ... бар ... аумағында
кәсiпкерлiк қызмет пен ... ... ... үшiн ... сектордың ұтымды және тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз
етедi; осы ... ... ... бар қала) аумағындағы кенттер мен
ауылдарды салудың бас жоспарларын әзiрлейдi және оларды аудандық ... бар ... ... ... ... коммуналдық меншiк
объектiлерi мен әлеуметтiк-мәдени мақсаттағы объектiлер ... ... ... коммуналдық желiлер мен құрылыстарды салуға ... ... ... ... бар ... су ... тазарту
құрылыстарын, электр беру, байланыс желiлерiн және басқа да көлiктiк және
инженерлiк инфрақұрылымдар объектiлерiнiң құрылысын ... және ... ... ... мен әскери қызметке шақыру жөнiндегi, сондай-
ақ азаматтық қорғаныс ... ... ... ұйымдастырылуын
қамтамасыз етедi; қоғамдық жолаушылар тасымалын ұйымдастырады; өз ... жер ... ... жүзеге асырады; аудандық (облыстық маңызы
бар қалалық) ... бар ... ... және ... ... өз қарауындағы тұрғын үй қорын бөледi; халықты жұмыспен
қамтуға ... және ... ... ... iске ... ... ... қорғау, ана мен ... ... ... ... әлеуметтiк жағынан дәрменсiз топтарына атаулы көмек
көрсетедi, оларға қайырымдылық көмек көрсетудi үйлестiредi; ... ... бар ... ... экологиялық, тарихи, мәдени немесе ғылыми
құндылығы бар ... ... және өзге де ... ... пен ... қорғалатын ескерткiштерi деп жариялау туралы ұсыныс
енгiзедi; қоғамдық орындарды абаттандыру және сыртқы ... ... ... ... ... ... ... құрады. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмият Қазақстан
Республикасының заңдарында өзiне жүктелген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге
асырады. ... ... ... бар қалалық) әкiмият өзiне жүктелген
мiндеттердi iске асыруда аудандық (облыстық маңызы бар ... ... ... бередi.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiн ... ... ... және ... ... тәртiбi
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi Қазақстан Республикасының Президентi
белгiлейтiн ... ... ... немесе сайланады. Аудан
(облыстық маңызы бар ... әкiмi ... ... ... ... қызметiнен босатылады және өз өкiлеттiгiн тоқтатады
[26].
Аудан (облыстық ... бар ... ... ... ... ... бар ... әкiмi заңдарға сәйкес: мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен
және ... ... ... ... әкiмшiлiк-аумақтық
бөлiнiстiң мүдделерiн бiлдiредi; облыс әкiмiне орталық атқарушы органның
аумақтық ... және ... ... ... ... ... бөлiмшесiнiң Қазақстан Республикасының Конституциясын ,
заңдарын, Президентi мен ... ... ... ... қатысты
бөлiгiндегi қызметi туралы ұсыныс ... ... ... ... ... марапаттау, оларға құрметтi және өзге де атақтар
беру туралы ... ... ... ... мынадай лауазымды
адамдарды: жоғары тұрған уәкiлеттi мемлекеттiк органдармен ... ... ... ... ... Үкiметi белгілейтiн аудан (облыстық
маңызы бар қала) әкiмiнiң орынбасарларын; әкiм аппаратының басшысы мен ... ... ... қызметке тағайындайды және қызметiнен
босатады; азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнiнде шаралар
қабылдайды; ... ... ... органдарымен өзара iс-қимыл
жасайды; көпшiлiк пайдаланатын орындардың ... ... ... су ... ... ... мен ... объектiлердiң) аумағын күтiп ұстау және абаттандыру жөнiндегi жұмыстарды
ұйымдастырады; мектепке дейiнгi, орта, бастауыш және орта ... ... ... ... сала ... ... және оларды
материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етуге жәрдемдеседi; тиiстi
аумақта мал ... ... ... ұйымдастырады; салық және бюджетке
төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi жинауға жәрдемдеседi; әкiмшілiк-
аумақтық ... ... ... ... ... бекiтуiне
енгiзедi; ведомствоаралық сипаттағы мәселелер жөнiндегi консультациялық-
кеңесшi ... ... ... ... ... ... өз
құзыретi шегiнде жалпыға бiрдей әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет,
азаматтық қорғаныс, сондай-ақ ... ... мен ... туралы
мәселелер бойынша заңдардың орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етедi.
Аудан ... ... бар ... ... ... ... ... өзге де мәселелердi шешу жатқызылуы мүмкін.Аудан
(облыстық маңызы бар қала) әкiмi ... ... ... ... ... тұрған әкiмдерге беруге құқылы. Аудан (облыстық маңызы бар
қала) әкiмi өз құзыретiндегi мәселелер бойынша және ... ... бар ... ... құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша
Қазақстан Республикасының Президентi, Үкiметi және облыс әкiмi ... ... ... ... ...... ... ету
3.1.Мемлекеттік органдар органдары қызметін құқықтық қамтамасыздандыру
Мемлекеттiк органдардың құқықтық ... жеке ... ... ... ... ... ... құжат болып табылады және бiр
рет не өзгеше шектеулi түрде қолдануға есептеледі; заңдарда ... ... ... бiр ... не өзге де ... бiр ... ... белгiлi бiр тұлғаның немесе тұлғалардың өзге шектеулi
тобының құқықтары мен мiндеттерiн белгiлейдi, өзгертедi, тоқтатады ... ... Жеке ... құқықтық актiлер Қазақстан
Республикасының ... ... және ... ... актiлерге
жатпайды. Жеке қолданылатын құқықтық актiлердi қабылдау рәсiмдерi, ... ... және ... бақылау жасауды ұйымдастыру осы
Заңмен және өзге де нормативтiк құқықтық актiлермен ... ... ... ... ... ... сай келуге
тиiс: 1) құқықтық акт Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... құқықтық актiлерiне қайшы
келмеуге тиiс; 2) ... ... ... реттеу нысанасының толық
ашылуын қамтамасыз етуге, ал ... ... ... ... актiнiң
бiркелкi түсiнiлуi мен қолданылуын қамтамасыз етуге тиiс;
3) құқықтық ... ... ... шаралардың мазмұны анық баяндалуға,
құқықтық актiнiң күшi ... және ... ... белгiленген
мерзiмде iске асыру үшiн жауапты адамдар тобы ... ... ... ... ... деңгейлерiнде iске асыруды қажет ететiн ... ... бiр ... ... және (немесе) лауазымды
адамдарға оларды орындау жөнiнде берiлетiн нақты тапсырмалар болуға ... ... ... ... ... және ... ... заңдарына қайшы келетiн құқықтық
актiлерi қабылданған кезiнен бастап жарамсыз болып табылады және Қазақстан
Республикасының аумағында қолданылмауға тиiс.
Әртүрлi ... ... ... ... ... ... бiр-
бiрiне қайшы келген жағдайда, жоғары тұрған мемлекеттiк органның құқықтық
актiсi қолданылады.
Бiр деңгейдегi ... ... ... ... актiлер бiр-
бiрiне қайшы келген жағдайда осы шешiмдi қабылдау құзыретiне кiретiн
органның ... ... ... ... ... ... бойынша бiр
құқықтық актiнiң басқа құқықтық ... ... ... ... жоғары
тұрған мемлекеттiк орган немесе сот қабылдайды.
Мемлекеттiк органдардың құқықтық актiсiнде, осы баптың ... ... ... ... ... ... тиiс:
құқықтық актінiң атауы; сол актіде қаралатын нысананы белгiлейтiн тақырып;
актiнің қабылданған орны мен күнi; тиiстi ... қол ... ... ... ... қолы ... ... мөрi.
Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру уәкiлеттi мемлекеттiк
органдардың ... ... ... ... ... және ... жөнiндегi ұйымдастыру шараларын әзiрлеуi мен қабылдауы болып
табылады. Қажет ... ... ... ... ... ... ... уәкiлеттi мемлекеттiк орган (лауазымды адам) оны орындау жөнiндегi
ұйымдастыру шараларының жоспарын ... ... ол ... ... Егер ... ... оны ... нақты
мерзiмдерi мен тiкелей орындаушылары айқындалмаса, оларды орындаушы
мемлекеттiк орган ... ... ... ... ... және ... ... назарына жеткiзiледi. Қабылданған шешiмдердi уақтылы ... ... ... ... ... ... лауазымды адам олардың
орындалуына бақылауды жүзеге асыруға тиiс. ... ... ... ... ... (орындалуы құқықтық актiлерде ... ... ... Бұл ... орындалуға тиiс шараларды қамтитын барлық
құқықтық актiлер бақылауға алынады; 2)мемлекеттiк ... ... ... ... ... өзге де ... ... орындалуын бақылау;3) iшкi (тиiстi мемлекеттiк ... және ... ... мемлекеттiк органдардың қызметiн) бақылау. Бұл
орайда сыртқы бақылауды жоғары тұрған мемлекеттiк органдар мен ... не ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.Бақылау қажетті ақпаратты талап ету; орындау туралы
есептер мен баяндамаларды тыңдау және талқылау; ... және ... өзге де ... ... ... ... тексеру жолымен;
заңдарға қайшы келмейтiн басқа да тәсiлдермен ... ... ... мен ... ... ... олардың алдына
қойылған мiндеттерге сәйкестiгi; ... ... және ... ... ... заңдар талаптарының сақталу өлшемдерi бойынша жүргiзiледi
[3].
Бiр мәселе бойынша әртүрлi орындардың ... ... ... ... ... ... көзделмеген қайталап
тексерулер жүргiзуге жол берiлмейдi. Халықтың тәуелсіздігі, мемлекеттік
билікті халықтың мемлекеттік ... ... ... мүддесін қорғауды,
елдің стратегиялық реформасының стратегиялық тапсырмаларын шешу, ... ... ... бір ... ... бір ... құзырында болуды талап етеді. Парламент Республиканың бүкiл аумағында
мiндеттi күшi бар ... ... ... Парламенттiң
қаулылары, Сенат пен Мәжiлiстiң қаулылары түрiнде заң актiлерiн қабылдайды.
Республиканың заңдары Республика ... қол ... ... ... ... ... мен ... әр Палата депутаттары
жалпы санының кемiнде төрттен ... ... ... ... ... Конституцияда көзделген мәселелер бойынша әр Палата
депутаттарының ... ... ... үштен екiсiнiң көпшiлiк даусымен
қабылданады. Парламент пен оның ... заң ... ... ... көзделмесе, Палаталар депутаттары жалпы санының
көпшiлiк даусымен қабылданады. Конституцияға ... мен ... ... ... ... ... оларға өзгертулер мен
толықтырулар енгiзу мәселелерi ... ... екi ... ... ... заңдары, Парламент пен оның ... ... ... келмеуге тиiс. Парламент пен оның Палаталарының
қаулылары заңдарға қайшы келмеуге тиiс. ... заң және өзге ... ... актiлерiн әзiрлеу, ұсыну, талқылау, күшiне енгiзу және
жариялау тәртібi арнаулы заңмен және ... пен оның ... ... ... ... Президентi мына жағдайларда: Парламент
Үкiметке сенiмсiздiк бiлдiргенде, ... ... ... ... келiсiм бермегенде, Парламенттiң Палаталары арасындағы немесе
Парламент пен мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... саяси дағдарыс болғанда Парламенттi
тарата алады. Парламенттi төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы ... ... ... алты ... ... ... алдындағы
таратудан кейiнгi бiр жыл iшiнде таратуға ... ... ... бастамасы құқығы Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
депутаттарына, Республика Үкiметiне берiледi және тек қана ... ... ... ... ... жобаларын қараудың басымдылығын
белгiлеуге, сондай-ақ осы жоба жедел қаралады деп жариялауға ... ... ... заң ... енгiзiлген күннен бастап бiр ай ... ... ... бiлдiредi. Парламент осы талапты орындамаса, Республика
Президентi заң күшi бар Жарлық шығаруға ... ол ... ... тәртiппен жаңа заң қабылдағанға дейiн қолданылады. Парламент ... ... ... ... ... 1) жеке және заңды
тұлғалардың құқық субъектiлiгiне, ... ... ... жеке және ... тұлғалардың мiндеттерi ... 2) ... ... және өзге де ... ... ... ... мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару ... мен ... ... мемлекеттiк және әскери қызметтiң
негiздерiне; 4) ... ... ... мен ... да ... ... 5) ... бюджетке; 6) сот құрылысы мен сотта iс жүргiзу
мәселелерiне; 7) бiлiм беруге, ... ... және ... 8) ... мен ... ... ... 9)
айналадағы ортаны қорғауға; 10)республиканың әкiмшiлiк-аумақтық құрылысына;
11) мемлекет қорғанысы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге ... ... мен ... ... ... ... ... Өзге
қатынастардың барлығы заңға тәуелдi актiлермен реттеледi.
Мәжiлiс депутаттары қараған және жалпы ... ... ... заң ... ... ... ол онда әрі кеткенде алпыс күннiң
iшiнде ... ... ... ... санының көпшiлiк даусымен
қабылданған жоба заңға айналады және он күннiң ... ... ... берiледi. Тұтас алғанда, Сенат депутаттары жалпы ... ... ... жоба ... ... Егер Мәжiлiс депутаттары
жалпы санының үштен екiсiнiң көпшiлiк даусымен жобаны қайтадан ... ... ... ... және ... ... берiледi. Қайта
қабылданбаған заң жобасын сол сессия барысында ... ... ... ... ... санының көпшiлiк даусымен заң ... ... мен ... ... ... Егер Мәжiлiс
депутаттардың жалпы санының көпшiлiк даусымен ... ... ... келiссе, заң қабылданды деп есептеледi. Егер ... ... ... ... ... енгiзген өзгертулер мен толықтыруларға қарсы
болса, Палаталар арасындағы келiспеушiлiк ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк шығысты көбейтудi
көздейтiн заңдардың жобалары Республика Үкiметiнiң оң ... ... ... ... ... заң ... ... байланысты Премьер-
Министр Парламент Палаталарының бiрлескен отырысында Үкiметке сенiм бiлдiру
туралы мәселе қоюға хақылы. Бұл ... ... ... салу ... бiлдiру
туралы мәселе қойылған сәттен бастап қырық сегiз сағаттан кешiктiрiлмей
жүргiзiледi. Егер сенiмсiздiк ... ... ... Конституциямен
белгiленген қажеттi дауыс санын ала алмаған ретте, заң жобасы дауысқа
салынбай қабылданды деп ... ... ... бұл құқықты жылына екi
реттен артық пайдалана алмайды.
Парламент Республиканың бүкiл аумағында мiндеттi күшi бар ... ... ... ... ... пен ... түрiнде заң актiлерiн қабылдайды.
Республиканың заңдары Республика Президентi қол ... ... ... ... өзгертулер мен толықтырулар әр ... ... ... ... ... ... ... даусымен
енгiзiледi.Конституциялық заңдар Конституцияда көзделген мәселелер бойынша
әр Палата депутаттарының жалпы санының ... ... ... ... қабылданады. Парламент пен оның Палаталарының заң актiлерi, ... ... ... ... депутаттары жалпы санының
көпшiлiк даусымен қабылданады. Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар
енгiзу, конституциялық ... ... ... ... өзгертулер мен
толықтырулар енгiзу мәселелерi бойынша ... екi ... ... ... ... ... жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына
кіру жөніндегі стратегиялық міндетті шешу үшін ... ... ... ... ... ... төндіретін сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күресті күшейту басты талап болып отыр.
Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа ... ... ... ... ТМД ... ішінде тұңғыш рет «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы» Заң ... ... ... пен ... ... ... кодекске тиісті өзгерістер ... ... ... Мемлекеттік қызметшілердің ар-ождан ... мен ... ... ... ... жылдарға арналған бағдарламасы
бекітілді [30].
Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа ... ... ... ... ... ... өңірлерінде Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
агенттіктің жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... қорғау органдары мен сот жүйесінде қызмет
ететіндердің жалақылары ұдайы өсірілуде. Азаматтар ... ... ... ... ... ... ... Алайда, құқық
қолданушылық тәжірибесінің мәселесі ... ... ... сала ... ... ... Сонымен қатар, құқық қорғау органдарын
қоса есептегенде, мемлекеттік органдар белгілі бір дәрежеде ... ... ... отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ... ... 1998 ... 2 ... N 267 ... байланысты,
сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық ... ... ... ... ... ... судьялар, сондай-ақ,
мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген өзге де ... ... ... ... ... болады [31].
Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға ... ... ... ... ... ... ... заңдарына
сәйкес барлық мемлекеттiк қызметшiлер; 2) құқық қорғау ... ... ... лауазымды адамдары жатады. Барлық мемлекеттiк органдар
мен лауазымды адамдар өз құзыретi шегiнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
жүргiзуге ... ... ... ... ... өзiн-
өзi басқару органдарының басшылары өз құзыреттерi шегiнде осы ... ... және онда ... тәртiптiк шараларды қолдануды,
кадр, бақылау, заң қызметтерi мен басқа да қызметтердi осыған тарта ... ... ... ... бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесудi,
алдын алуды және олардың ... ... ... ... ... өз
құзыретi шегiнде прокуратура, Ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер, салық, кеден
және шекара қызметтерi, қаржы полициясы мен әскери полиция ... ... ... ... өз өкiлеттiктерiнен туындайтын ... және ... ... ... атқаратын адамдар жасаған
сыбайлас жемқорлық ... ... ... жағдайлар туралы
мәлiметтердi ... ... және ... ... ... ... ... Республикасының Президентi сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес жөнiндегi мемлекеттiк орган құруға, оның ... мен ... ... ... құқық бұзушылық фактiсi туралы
хабарлаған ... ... ... ... ... өзге де түрде
жәрдемдесетiн адам мемлекеттiң қорғауында ... ... ... ... ... адам ... ақпарат мемлекеттiк құпия болып
табылады және осы Заңның 6-бабының 2 және ... ... ... ... ... ... ... белгiленген тәртiппен ғана
табыс етiледi. Бұл ақпаратты жария ету заңда белгiленген жауаптылыққа әкеп
соғады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ... ... ... ... ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдесетiн адамдардың жеке
басының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етедi. Осы баптың ережелерi көрiнеу жалған
ақпарат ... осы ... ... жауап беруге тиiс адамдарға
қолданылмайды.
Халықаралық Transparency International ұйымы жариялап ... ... ... соңғы бір жыл ішінде әлемнің 60 ... ... күрт өсіп ... ... ... ... ... мемлекеттер
тізіміне Судан, Зимбабве, Боливия елдерімен қоса Қазақстан да кіріп отыр.
Мемлекеттік емес Transparency International ... биыл ... ... әлемнің 146 мемлекеті кіріп отыр. Былтырғы жылы жарық
көрген ... ... биыл ... ... жуық ... ... өсе ... Биылғы баяндаманың жасап отырған
қорытындысына сай, дамушы мемлекеттерде мұнай мен газ ... ... ... жемқорлықтың гүлденуіне түрткі болатын басты фактілердің бірі
болып отыр [32].
Былтырғы жылғы көрсеткішпен салыстырғанда Transparency ... ... ... Қазақстандағы жемқорлық деңгейі бірнеше пунктіге
өскен. 133 ... ... ... ... Қазақстан 100 орында тұрған
болатын. Биыл Қазақстан елі жалпы тізімде 122 ... ие ... ... ... ... ... тізіміне биыл - Қырғызстан, Судан,
Зимбабве, Боливия, Гватемала, Нигер және ... ... 1995 ... бері
жыл сайын Transparency International шығаратын осы бір ... ... ... ... өкілдерінің, қоғам қайраткерлерінің арасында
өткізілетін он сегіз сауалнама қорытындысына негізделіп ... ... он екі ... ... жүргізеді.
Қазақстан биылғы баяндамада 2.2 баллға ие болған. Айтып кету ... ... ... тізімге тіпті кірмей қалған екен. Ұйым өкілдерінің
айтуынша, бұндай елдер қатарына авторитарлық мемлекеттер кірген. ... ... ... ... ... ... ... еркін зерттеу
жүргізуге мүмкіндік ... ... ... ... орта ... әлем елдері жемқорлық салдарынан биыл 400
миллиард АҚШ доллар жоғалтқан ... ... ... ... ... және ... қорғалатын
қоғамдық қарым-қатынастар болып табылатын сыбайлас жемқорлық проблемасының
күннен күнге етек алуы Қазақстан Республикасында құқықтық ... ... ... ... кедергілердің бірі болып отыр. Сыбайлас ... ... ... пен ... ... қамтамасыз етуге
қабілеттілігіне деген сенімге күдік тудырып отыр. Бұл арқылы ... ... ... ... ... ... ... отыр. Бұл өкіметтің өзінің және ... ... ... ... ретіндегі құқығының беделін түсіруде. Қызметтік
өсу кезінде шенеуніктерді ... ... ... ... ... мен ... алу кезінде “көмек көрсету”, салықтық, кедендік
және өзге де ... мен ... беру ... кері ... ... қоса, сыбайлас жемқорлыққа қатыса отырып атына кір
келтірген мемлекеттік қызметкерлерді ... ... ... ... ал ең бастысы, халықтың құқықтық санасының төмендігі,
қолданыстағы заңдардың тиімсіздігі мен қарама қайшылығы, оның орындалуының
нашарлығы Қазақстанда ... ... ... ... мен дамуына ықпал
етуде.
Заңнамалардың тиімсіздігі баптарды әртүрлі оқуға болатын, ... және ... ... ... ... ... толық болмауына және қарама-қайшы келуіне байланысты. ... ... ... ... іс-әрекетерді жасауына
қолайлы мүмкіндік жасауда. ... ... ... мен
сілтемелердің нәтижесінде ... ... ... ... ... көптеген заңдық актілерімен толықтырылуда. Бұлар көп жағдайда
бір-біріне ғана ... ... ... ... ... ... ... Нормативтік құқықтық актілерді дайындау мен ... ... ... тиімділігіне кері әсер етуде.
Сыбайлас жемқорлық фактілеріне осындай айтарлықтай қоғамдық резонанс
ТМД мемлекеттерінде ... ... ғана ... болды. Сыбайлас жемқорлық
феноменіне жоғары ... ... ... бір ... ... әдеттегідей саяси режимдердің ауысу кезеңдерінде туындайтын және
дамитын, экономика мен саясаттың дағдарыс оқиғалары пайда болатын, ... ... ... ... ... ... ... проблемаларымен байланысты болуы мүмкін. Екінші жағынан, бұл
процестерді бұқаралық ақпарат ... ... ... мүмкін. Бұл
көзқарасты қабылдау сыбайлас жемқорлық, оның мемлекеттің бастауларына ... ... ... ... ... ... сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... ... баяулататынын және
демократиялық мемлекеттің саяси және ... ... кері ... елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіретінін сезінеді.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... іс-қимылдың заңнамалық базасын және жүйесін әзірлеуде
алдыңғы қатарлы орын алады. 1998 жылғы 2 ... ... ... ... туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Қорытынды
Қазақстандағы мемлекеттік құрылым мен саяси жүйені ... ... одан əрі ... ... Бұл ... осы ... ... жалпы заңдылықтарымен үндесіп, əрі көп ұлтты,
көп ... ... ... ... тұрғысында жүзеге асуға
тиісті.
Қазақстан Республикасы тәуелсiз мемлекет ретiнде өзiндiк даму ... ... ... ... Елiмiздiң заңдары мен құрылымдық-басқару
жүйесi өзiне тән тарихи, ... ... және ... ... дамуда. Сондықтан да бiздiң елiмiзде басқа елдерге ... жаңа ... ... мен ... ... ...  Бұрынғысынша мына мәселелер көкейкесті болып отыр:
– биліктің халық алдында есептілігі, оның ... ... ... ... ... ... проблемалары.
Қоғамдық өзгерістер мен демократиялық қоғам құруды біздің дәстүрлі
құндылықтарымызды ескере отырып, сондай-ақ дамыған демократия елдеріндегі
біздің ... озық ... мен ... ... ... ... ... биліктің тиімділігі мен саяси жүйенің либералдығы
арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы неге әкеп соқтыратын мысалдарын ... ... ... және басқалары сияқты ірі елдер әлдеқашан
толымды демократиялық мемлекеттер деп ... ... ... халқының
елеулі бөлігі игілікке қол жеткізбегеніне және кедейшіліктен азап ... дау айта ... ... ... ... ... ретінде
қабылданбайтын басқа елдерде жедел экономикалық өсу мен ... ... сәті ... Бұл ... ... ... құрылысы мен
экономиканы тиімді басқарудың арасындағы жиі кездесетін қарама-қайшылық.
Бүгін бізге ... ... ... мен ... ... ... және ... саяси жүйе заңдылығының жоғары ... ... ... табу ... ... отыр. Мемлекет басшысы
Саяси реформалардың бағдарламасы 2006-дан 2011 ... ... алты ... ... ал оның ... ...... екі кезеңде: 2006-дан
2008 жылға дейін және 2009-дан 2011 жылға дейін дәйекті ... ... ... ... ... ... органдары жұмысының тиімділігін арттыруда
мына мәселелер қажет: Біріншіден, ... ... ... ... ... қызметін қамтамасыз етуге қажетті атқарушы билік
құрылымдарында болуы ... ... ... талқылап, талдау жасау.
Екіншіден, белгіленген ... ... ... үшін ... мен ... ... бағалаудың бірыңғай жүйесін жасап,
ендіру. Үшіншіден, атқару ... ... мен ... ... ... талдап жасайтын нақты бағдарламаны әзірлеп, қабылдау.
Бұл кезеңде ... ... мен ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару органдарын дәйектілікпен
дамытып, орталық және жергілікті ... ... ... ... басқару органдары арасындағы өкілеттіктерді шектеуді қолға алу.
Саяси партиялардың рөлі мен функцияларын одан әрі нығайту ... ... ... ... ... ... ... емес ұйымдардың жұмыс істеу жағдайларын одан әрі ... ... ... іске ... ... ... біздің қоғамның
одан әрі дамуына әлдеқайда толыққанды ... ... ... ... ... назар аудару керек.
Бұқаралық ақпарат құралдарын нығайту мен дамыту біздің елімізде сөз
бостандығына және билік органдарының қызметін тәуелсіз ... ... ... бір бағыттары болуы тиіс. Бұл үшін журналистер қауымының
кәсіпқойлығын, тәуелсіздігі мен кәсіпқойлық этикасын барынша дамыту ... ... ... ... ... ... қоғам алдындағы
моральдық жауапкершілігін де, олардың қызметінің заңға сәйкестігін де
айқындауы тиіс.
Заң ... ... ... қамтамасыз ету және Қазақстан
азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын ... ... ... реформалар бағдарламасын іске асыру аясында құқықтық мемлекет
негіздерін нығайтуға айрықша екпін түсіру керек. Демократия мен ... ... ... біреуі екіншісінсіз бола алмайды. Заң ... адам ... ... ... өзегіне қоятын барлық
гуманистік идеялар, демократия, құқықтар мен ... ... ... ... Бостандық пен либерализм заң алдындағы жауапкершілікпен
тең тұрады. Адамдар емес, заңдар үстем болуы ... ... ... “қыңырлығы ” алдында биліктің әлсіздігі ретінде қабылданбауы
тиіс. Бұл кезеңде ... ... ... мен ... кепілдікті және құқық тәртібін қамтамасыз етуді реттейтін
заңнамалық негіз айрықша маңызды.
Ең ... ... ... ... ... ... Үкімет
пен әрбір мемлекеттік органның ... ... ... оны
орындау мен бақылау жасаудағы функциялардың нақтылы бөлінуі арқылы
айқындалуға тиіс. Бір ... ... ... оны өзі жүзеге асырып,
соңынан бақылау ... жол ... ... ... да ... ... яғни ... белгілі бір ... ... ... ... ... беріледі. Бірақ олар
жүзеге асыру және бақылау-қадағалау функцияларын атқармауға ... ... ... ... комитеттер айналысуы керек. Бірінші, жүзеге
асыру функцияларын, яғни мемлекеттік ... ... ... ... ... меншігіндегі нысандарды басқаруды
комитеттер жүзеге асыруы тиіс. Екінші, ... және ... ... яғни ... бір салада заңнамалардың сақталуын бақылайтын
және қадағалайтын, ... ... ... ... және басқа да
міндеттерді комитеттер ... ... ... тізімі:
1. Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления. М., 2003 г.
2. Государственное ... ... ... и ... / под ... Козбаненко.М.: Статус, 2000.
3. Конституция Республики Казахстан.- Алматы: Казахстан, 1997-39 с
4.Байменов А.М. ... ... ... ... // Научный мир Казахстана, №1,2006 г.
5.Аверьянов В.Б. Аппарат ... ... ... и ... ... Киев: Наукова думка, 1996 г.
6. Тихонов Р.Е. От замысла – к ... о ... ... управления. М., 1992 г.
7.Управление по результатам // Т. ... ... 1993 ... А.И. ... ... и децентрализация власти: Опыт
развивающихся стран // ... и ... 1992 ... Чиркин В.Е. Государственная власть в развивающихся странах. ... 1996 ... К.Е. ... ... ... ... ... // Мысль, №5, 2005
12.Государственное и местное управление // Под ред. ... ... Ю.М., ... А.Г. – М.: ... 1997 496 ... И.Н. ... ... управления, Алматы, 1997 г.
14.Алибаева Г.А. Местные исполнительные органы в системе государственной
власти, Алматы, ... А. ... ... ... ... ... – Астана, Фолиант,2000г.
16.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының Заңы
1998 жылғы 2 ... N ... ... ... ... ... Заңы 1999 жылғы 23
шілде N 453
18. « ... ... ... В.Н. ... ... ... ... и
практики.
20.Корельский В.М. , Перевалов В.Д. Теория ... и ... М., 1997 г.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақ паремияларындағы «Еңбек» концептісі4 бет
Іргелі елге – ізгі заңнама5 бет
Агроөнеркәсіп кешенінің дамуының теориялық және әдістемелік негіздері74 бет
Агроөнеркәсіптік интеграцияның қазіргі ахуалы мен жетілдіру жолдары68 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесінің дамуы мен коммерциялық банктерді ұйымдастыру принциптері77 бет
Кәсiпорынның өндiрiстiк қорларының теориялық негiздерi29 бет
Кәсiпорынның негiзгi өндiрiстiк қорларын кешендi түрде талдау20 бет
Кәсіпорындағы негізгі қорларды тиімді пайданудың теориялық негіздері55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь