Жалпы кеңестік кезеңдегі тарпына қысқаша шолу


1. Кіріспе бөлімі
Жалпы Кеңестік кезеңдегі тарпына қысқаша шолу.
Негізгі бөлім
1) Алаш Конституция жобасының құрылымы
2) 1926 жылғы ҚазАКСР Конституциясының жалпы сипаттамасы
3) КСРО Конституциялары (1936,1937,1977,1978) және депутаттың мәртебесі
III. Қорытынды
Жалпы депутаттың мәртебе туралы ой.пікір
Ежелгі қазақ даласында конституциялық заңнаманың қалыптасуы белгілі бір идеялар мен принциптер арқылы айқындала отырып, нақты тарихи кезеңдерді қамтиды. Мұның өзі, сайып келгенде, ұлттардың өзін-өзі еркін билеу принципімен қоса егеменді дербес мемлекет құру мәселесімен жалғасатындығын тарих беттері дәлелдеп берді
Қазақстан елінің саралап өткен даму жолдарының сатыларын бірнеше кезеңдерге белуге болатындығы жөнінде пікірлер аз емес.
Белгілі заңгер ғалым А.К Котов Қазақстанның конституциялық эволюциялың дамуын мынадай 4 кезендерге бөледі:
- Кеңес дәуіріне дейінгі (1900-1917 ж.ж ұлттық - демократиялық идеяларының Алаш конституциясының жобасына ұласу);
- Кеңес дәуірінің аяқталуы (80 жылдардың аяғы мен 1990 жылдар аралығы);
- Кеңестік дәуірден кейінгі (1991-1993);
- Қазақстан дамуының алғашқы сатысы «де-факто» (1993 жылдың қарашасынан бастап).
Әрине, былайша бөлудің дұрыстыгына күмән келтірмей, өз тарапымыздан еліміздің кеңестік дәуірдегі конституциялық заңдарының қалыптасуы мен дамуының КСРО мемлекетінің конституциялық даму тарихымен байланыстығын айрықша атап өткенді жөн кердім. Тек мұның өзінде 4 тарихи кезеннің болғандығына тарих куә..

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
1. Кіріспе бөлімі
Жалпы Кеңестік кезеңдегі тарпына қысқаша шолу.
Негізгі бөлім
Алаш Конституция жобасының құрылымы
1926 жылғы ҚазАКСР Конституциясының жалпы сипаттамасы
КСРО Конституциялары (1936,1937,1977,1978) және депутаттың мәртебесі
III. Қорытынды
Жалпы депутаттың мәртебе туралы ой-пікір

Кіріспе
Ежелгі қазақ даласында конституциялық заңнаманың қалыптасуы белгілі бір
идеялар мен принциптер арқылы айқындала отырып, нақты тарихи кезеңдерді
қамтиды. Мұның өзі, сайып келгенде, ұлттардың өзін-өзі еркін билеу
принципімен қоса егеменді дербес мемлекет құру мәселесімен жалғасатындығын
тарих беттері дәлелдеп берді
Қазақстан елінің саралап өткен даму жолдарының сатыларын бірнеше
кезеңдерге белуге болатындығы жөнінде пікірлер аз емес.
Белгілі заңгер ғалым А.К Котов Қазақстанның конституциялық эволюциялың
дамуын мынадай 4 кезендерге бөледі:
Кеңес дәуіріне дейінгі (1900-1917 ж.ж ұлттық - демократиялық идеяларының
Алаш конституциясының жобасына ұласу);
Кеңес дәуірінің аяқталуы (80 жылдардың аяғы мен 1990 жылдар аралығы);
Кеңестік дәуірден кейінгі (1991-1993);
Қазақстан дамуының алғашқы сатысы де-факто (1993 жылдың қарашасынан
бастап).
Әрине, былайша бөлудің дұрыстыгына күмән келтірмей, өз тарапымыздан
еліміздің кеңестік дәуірдегі конституциялық заңдарының қалыптасуы мен
дамуының КСРО мемлекетінің конституциялық даму тарихымен байланыстығын
айрықша атап өткенді жөн кердім. Тек мұның өзінде 4 тарихи кезеннің
болғандығына тарих куә..

Осы тұста академик С.З. Зиманов былай деген болатын: Принципиальный урок
цивилизации заключается в том, что при решении той или иной проблемы
необходимо учитывать разный опыт истории и негативный и позитивный, что в
высшей степени полезно при определении путей и направления развития
общества в будущем. Без этого настоящее казалось бы хаосом, лишенным
внутренней логики, а будущее лишилось бы стержня и во многом бы проиграло.
Преемственность в истории - величайший фактор, обеспечивающий прогресс
цивилизации.
Қазақстанның тарихи конституциялық даму дәуірінің тәуелсіздікке қарай бет
бұрған алғашқы қадамындағы қоғам үшін ең маңызды 3 ірі мәселелер
(мемлекеттік құрылыс, тұлғаның құқықтық мәртебесі және мемлекеттік
органдардың жүйесі туралы) топтамасымен байланысты конститутционализм
идеяларының тамыры ғасырлар тереңіне кетеді Бұл тұрғыда Есім ханның ескі
жолы, Тәуке ханның Жеті жарғысы секілді құқық ескерткіштерін айтсақ та;
жеткілікті. Алаш Конституция жобасының концептуалдық тұжырымдары - осы
құжаттардың кейінгілері қатарында.
Айрықша пайымдауды қажетсінетін басты мәселінің бірі- XX ғасырдың бас
кезгндегі қазақ ұлттарының топтастырылуы кезені. Бұл кезде ұлттық
зиялылардың қазақ мемлекеттілігін жандандыру идеясы үгіт - насихат
жұмысының күн тәртібіндегі озегі болатын. Сөз жоқ, мұның тамыры Алаш
Конституция жобасының концептуалды арқауы болған 1917 жылғы Алаш
партиясының ұлттық бағдарламасына келіп тірелгені бәрімізге мәлім.

бөлімінде Азаматтардың негізгі еркіндіктері
бөлімінде Патшалықтың жалпы (халық өкілдерінің-депутаттарының тегіс,
тікелей, құпия түрде бас салып сайлануы; бұүлардың қарауынан өтпеген
ережелердің, бұйрықтар мен указдардың күш- қуатының болмауы; патшалықтың
түсімі мен шығынын жыл сайынғы халық өкілдерінің бекітуі; бұларсыз салықтың
салынбауы; министрлердің өз қызметі туралы халық өкілдері жиылысында есеп
берулері) тұжырымдалады.
бөлімі ең маңыздысы халықтың өзін-өзі билеуі
бөлімі сот
бөлімі дін
бөлімі паш етіледі
сиі ым-сал ыцтар
жұмысшылар
мектептерге арналған.
Осыдан келіп біз, Қазақ конституциялық-демократиялық партиясы жалпы
ұлттық деңгейге кетеріле алмаса да аса маңызды оқиға болды,-деген А.
Махаеваның тұжырымдамасын белісеміз.
Ендігі жерде сез етілгелі тұрған маңызды мәселенің бірі қазақ қоғамының
кеңес заманындағы алғашқы Ата заңы -1926 жылғы Қазақ Автономыялы
Республикасының Конституциясы төңірегінде болмақ.
1926 жылы 18 ақпанда КАКСРОАК- ті ҚАКСР-інің Конституциясының жобасын
қабылдады. Конституция жобасы 7 бөлімнен, 18 тараудан, 103 баптан тұрады.
1925 жылғы 19 сәуірде ҚАКСР Кеңестерінің 5 съезінде ҚАКСР үкіметінің есебі
жөнінде резолюция қабылданып, оның 4- тармағында ҚАКСР Конституциясының
жобасы қайта қаралсын, онда ҚАКСР және РКФСР органдары арасындағы өзара
қарым- қатынастарын дәлме-дәл белгілеуге көңіл бөлінсін, - делінген. Іле
шала 1925 жылы 25 шілдедегі Бүкілресейлік ОАК-і Президиумының қаулысымен
Қырғыз Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасы болып қайта
аталынады. Осыдан кейін, 7-8 айдың ішінде, 1926 жылы 18 ақпанда Қазақ ОАК-
нің 5-шацырылымында Қазақ КСР Конституция жобасының ақтық редакциясы
қабылдансын, - деген қаулы шыцтьһ Оган Қазац АКСР-нің Конституциясы
(Негізгі заңы) тіркелген. Мүнда небары 5 белім, 11- тарау, 94-бап бар.
Жаңа Конституцияныц цүрылымдыц бәлімдері мынандай:
Жалпы ережелербір аттас тараудан, 15-баптан
Кеңес окіметін цүру туралы 6 тараудан

бүкілцазацтыц кеңестер съезі туралы
кеңестердің цазац орталыц атцару комитеті жэне президумы туралы
КАКСР халыц комиссарлар кеңесі туралы
d) Халыц комисариаттары туралы бөліктерінен, 60 баптан түрады.
Кеңестердегі сайлау туралы3 бөліктен, 1 тараудан, 8- баптан түрады
Бюджет цүцыгы туралы 1 тараудан, 9- баптан түрады.
КАКСР гербі және туы, 2- баптан түрады.
Бүл жерде айта кететін бір жайт Кеңес әкіметі жылдарында билікті белу
пршципі жоцца шыгарылды. Бірацта, 1926 жылгы КАКСР Конс-нъщ цүрылымдыц
бөліктеріне көціл аударсац, ондагы 1 бәлімде жалпы ецбекшілердіц
цұцыцтары сөз етілсе, 2 бәлімінде Кеңес өкіметін цүру туралы,
Бүкілцазацтыц Кеңестер съезі туралы (16-18 баптар), Қазац Орталыц Атцару
Комитеті мен оныц Президумы туралы (19-27 баптар), КАКСР Халыц комиссарлар
Кецесі туралы (28-30 баптар) жэне т.б., ягни билік жүргізуші мемлекеттік
органдардыц биліктік децгейіне, жогарыдан тәменге царай орналасуы және де
олардыц өкілеттіктерініц соган сай түжырымдалуы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихнамасы
Амалдық жүйелерге қысқаша шолу
Қысқаша иммануил кант өміріне шолу
Ісіктерге қысқаша шолу, ісіктердің пайда болуы
С\С++ программалау тілдерінің тарихына қысқаша шолу
Дүниежүзілік мұхитқа жалпы шолу
Түрік қағанаты туралы қысқаша шолу
Азия елдеріне жалпы шолу
Пролог тіліне жалпы шолу
Сөз таптарына жалпы шолу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь