Мұнай-газ саласындағы кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткіштерді пайдалану арқылы инвестжобаның тиімділігін талдау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
2 МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНДІРУ КОМПАНИЯСЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТЕХНИКА.ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ КЕЗЕҢДЕРІ ... ... ... ... ...7
2.1 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс (НӘТТ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.1.1 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс (НӘТТ) қосымша құн салығынсыз (ҚҚС.сыз) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2.1.2 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс (НӘТТ) қосымша құн салығы (ҚҚС) сомасымен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.2 Роялти суммасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.2.1 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс ҚҚС.сыз, роялтисіз ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2.3 Басқа да іс.әрекеттен түскен табыс (БӘТТ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2.3.1 Басқа да іс.әрекеттерден түскен табыс ҚҚС.сыз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
2.3.2 Басқа да іс.әрекеттерден түскен табыс ҚҚС сомасымен ... ... ... ... ... ... ... ..14
2.4 Жалпы жылдық жиынтық табыс (ЖЖЖТ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.4.1 Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС.сыз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
2.4.2 Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС.сыз, роялтисіз ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.5 Өзіндік құнның үлесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.6 Өндірістік шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.6.1 Амортизациялық төлемдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.6.2 Шартты.тұрақты шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.6.3 Шартты.өзгермелі шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.7 Бастапқы инвестициялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
2.8 Қарыздалған қаражаттар мен меншік қаражаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.9 Акционерлерге төленетін дивиденд көлемі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.10 Қазіргі ақша қаражаттарының болашақтағы құны ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.11 Инвесторға төленетін жалпы % (пайыз) сомасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.12 Тазартылған жалпы жылдық жиынтық табыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.13 Салық салынатын табыс /Брутто табыс/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.14 Корпоративті салық сомасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.15 Нетто табыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.16 Бағалы қағаздарға салынатын салық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
2.17 Жоғары пайдаға салық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.18 Таза табыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.19 КОАҚТА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.20 Таза ағымдағы құн ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.21 Пайданың ішкі нормасы (ПІН) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.22 Жоғары пайдаға салық ставкасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
2.23 Жоғары пайдаға салық сомасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
2.24 Күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.25 Өнім тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
2.26 Сатудың тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
2.27 Таза қалдық пайда (ТҚП) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.28 Брутто пайда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.29 Нетто пайда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
2.30 Дисконтталған шығындардың тиімділік индексі (ДШТИ) ... ... ... ... ... ... ..35
2.31 Дисконтталған инвестициялардың тиімділік индексі (ДИТИ) ... ... ... ... ... 35
2.32 Кумулятивті табыс (КТ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
2.33 Залалсыздық нүкте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
ТЕХНИКА ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қазақстан Республикасының экономикасы үшін мұнай және газ саласы өте маңызды ролді атқарады. Мұнай мен газ – Қазақстанның басты шикізат байлығы, оның болашақ гүлденуінің негізі. Бүгінде Қазақстан Республикасы көмірсутекті шикізаттарға ең бай әлемдегі он мемлекеттің бірі, анықталған мұнай қоры жөнінен әлемде сегізінші орынды алады. Еліміздің тәуелсіз дамуы мен халықтың әл-ауқатының артуы бүгінде осы мұнай-газ саласының арқасында.Мұнай өнеркәсібінің қарқынды түрде өсуіне игеру қоры бойынша үлкен және тиімді кен орындардың ашылуы әсер етеді.
Мұнай саласында инвестжобаны талдау ақша қаражаттарын тиімді салудың негізі болып саналады. Инвестициялар кез келген кәсіпкерлік жобаны іске асырудың басты шарты деп те айтуға болады. Инвестициялар негізінде ақшалай түрде болады. Инвестициялар дегеніміз кәсіпкерлік қызметтің және оның нәтижесінде пайда (табыс) құралатын немесе әлеуметтік тиімділікке қол жеткізілетін қызметтің басқа да түрлерінің объектілеріне жұмсалған мүліктік және интеллектілік құндылықтарының барлық түрлері.
Кәсіпкерлік қызметке алғашқы қадам инвестжоба құру болып табылады.
Бұл курстық жұмыстың зерттеу мақсаты – мұнай газ саладағы кәсіпорынды игерудің ең тиімді нұсқасын техника-экономикалық көрсетіштерді пайдалану арқылы инвестжоба жасау. Ең басты техника-экономикалық көрсеткіштер мыналарды жатқызуға болады:
 Таза ағымдағы құн
 Пайданың ішкі нормасы
 Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағымы
 Таза табыс
 Кәсіпорынның қиын нүктесі немесе залалсыздық нүкте
Негізгі зерттеу объектісі – талданылатын инвестжоба компанияның негізгі іс-әрекеті болып табылады.
Зерттеу құралы – инвестжоба арқылы тиімділікті есептеу, тиімді болса, капитал тарту, оны тиісті орындарға шоғырландыру, одан пайда табу кіреді.
1. «Мұнайгаз өнеркәсібіндегі кәсіпорын экономикасы »,
Г.С. Тайкулакова
Алматы қ., 2005 ж., КҚУ

2. «Салық кодексі» (Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы).
Алматы қаласы, «Юрист», 2006 жылы

3. «Кәсіпорын экономикасы», Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә.,
Алматы қ., «Экономика»,2003 жылы

4. Дәріс жинақтарынан материалдар
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.......................................................4
1 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТИІМДІЛІГІ..................................................................
.............5
2 МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ... ... ... ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ КЕЗЕҢДЕРІ...................7
2.1 Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс
(НӘТТ)............................................................9
2.1.1 Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс (НӘТТ) қосымша құн салығынсыз (ҚҚС-
сыз)........................................................................
................................................10
2.1.2 Негізгі ... ... ... ... ... құн ... ... Роялти
суммасы.....................................................................
..................................12
2.2.1 Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс ҚҚС-сыз,
роялтисіз.................................12
2.3 Басқа да іс-әрекеттен түскен табыс
(БӘТТ)......................................................13
2.3.1 Басқа да іс-әрекеттерден түскен табыс ҚҚС-
сыз...........................................14
2.3.2 ... да ... ... ... ҚҚС
сомасымен..............................14
2.4 Жалпы жылдық жиынтық табыс
(ЖЖЖТ).....................................................15
2.4.1 Жалпы жылдық ... ... ... Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС-сыз,
роялтисіз................................16
2.5 Өзіндік құнның
үлесі.......................................................................
........................17
2.6 Өндірістік
шығындар....................................................................
.......................17
2.6.1 Амортизациялық
төлемдер....................................................................
............18
2.6.2 Шартты-тұрақты
шығындар....................................................................
.......18
2.6.3 ... ... ... ... мен ... ... ... дивиденд
көлемі......................................................20
2.10 Қазіргі ақша қаражаттарының болашақтағы құны
.................................21
2.11 Инвесторға төленетін жалпы % (пайыз)
сомасы..........................................21
2.12 Тазартылған жалпы жылдық ... ... ... ... ... ... ... сомасы
............................................................................
.23
2.15 Нетто
табыс.......................................................................
......................................23
2.16 Бағалы қағаздарға салынатын
салық...............................................................24
2.17 Жоғары пайдаға
салық.......................................................................
................25
2.18 ... Таза ... ... ішкі ... ... пайдаға салық
ставкасы....................................................................
..31
2.23 Жоғары пайдаға салық
сомасы......................................................................
....31
2.24 Күрделі қаржылардың экономикалық
тиімділігі...........................................32
2.25 Өнім
тиімділігі..................................................................
......................................32
2.26 Сатудың
тиімділігі..................................................................
.............................33
2.27 Таза қалдық пайда
(ТҚП).......................................................................
.............33
2.28 Брутто
пайда.......................................................................
....................................34
2.29 ... ... ... ... ... ... ... тиімділік индексі
(ДИТИ)....................35
2.32 Кумулятивті табыс
(КТ)........................................................................
...............36
2.33 Залалсыздық
нүкте.......................................................................
.........................36
ТЕХНИКА ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕР..............................................38
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
............................................43
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.................................
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының экономикасы үшін мұнай және газ ... ... ... ... ... мен газ – ... ... шикізат
байлығы, оның болашақ гүлденуінің негізі. Бүгінде Қазақстан ... ... ең бай ... он ... ... ... қоры ... әлемде сегізінші орынды алады. Еліміздің тәуелсіз дамуы
мен халықтың әл-ауқатының артуы ... осы ... ... ... ... ... ... игеру қоры бойынша
үлкен және тиімді кен орындардың ашылуы әсер ... ... ... ... ақша қаражаттарын тиімді салудың
негізі болып саналады. Инвестициялар кез келген кәсіпкерлік ... ... ... шарты деп те айтуға болады. Инвестициялар негізінде ақшалай
түрде болады. Инвестициялар дегеніміз кәсіпкерлік ... және ... ... ... ... ... әлеуметтік тиімділікке қол
жеткізілетін қызметтің басқа да ... ... ... ... ... ... барлық түрлері.
Кәсіпкерлік қызметке алғашқы қадам инвестжоба құру болып табылады.
Бұл курстық ... ... ...... газ ... ... ең тиімді нұсқасын техника-экономикалық көрсетіштерді
пайдалану арқылы инвестжоба ... Ең ... ... мыналарды жатқызуға болады:
❖ Таза ағымдағы құн
❖ Пайданың ішкі ... ... ... ақша ... таза ағымы
❖ Таза табыс
❖ Кәсіпорынның қиын нүктесі немесе залалсыздық нүкте
Негізгі ... ...... инвестжоба компанияның
негізгі іс-әрекеті болып табылады.
Зерттеу құралы – ... ... ... ... ... ... тарту, оны тиісті орындарға шоғырландыру, одан пайда табу ... ... ... ... ШЕШІМДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
Инвестициялық ресурстардың негізгі көздерін капитал ... ... ... ... ... ... ... емес нысанда – инвестиция
болып саналады.
Инвестиция – қазіргі нарық жағдайындағы жаңа термин. Инвестициялар
ел экономикасын дамуы мен ... ... ... ... ... ... латын тілінен аударғанда «салу» немесе «ұзақ мерзімді
салу» дегенді білдіреді. Инвестиция деп ... алу, ... ... ... ... байлығы мен бейматериалдық сипаттағы қоғамдық
құндылықтарын еселей түсу үшін шаруашылық ... ... ... ... айтады.
Инвестициялық саясат – инвестициялардың неғұрлым басым бағыттарын
анықтайтын шаралар жүйесі. өндірісті , ... ... ... ... да түбегейлі нәтиже алу мақсатында шаруашылық жүргізуші субьектінің
(кәсіпорынның, фирманың, ... т.б), ... ... ... ... одан ... ... де инвестиция салудың көлемін, құрылымы мен
бағытын белгілейтін шаруашылық ... ... ... ... ... ... мынадай жолдармен жүзеге
асырылады: мемлекеттік ... ... ... ... жеңілдіктерін
беру; демеуқаражат, жәрдемқаражат, бюджеттік несие түрінде қаржылай түрде
көмек көрсету; тиісті несие саясатын баға ... ... ... ... мен ... ... сондай ақ,
міндетті түрде сертификаттаудың ережесінің орындалуына бақылау жасау.
Инвестор – ... ... ... жеке ... ... ... ... ең алдымен үнемі табыс алуға, күрделі ... ... және ... құнының өсуіне мүдделі.
Инвестжоба – ол жаңа өзгерістер құруға, жұмыс істеп тұрандарын
кеңейтуге және ... ... ... іс ... ... ... - инвестжобаның мақсатын, оған жету жолдарын
көрсететін және инвест жобаны одан әрі ... үшін оны ... ала ... ... ... қамтамасыз ететін инвестжобның тұжырымдамасы.
Халықаралық тәжірибеде инвестжобалардың тиімділігін талдауда және
бағалауда 5 ... ... және 2 ... критерий қолданылады:
Негізгі критерилерге жататындар:
❖ Таза ағымдағы құн, ТАҚ
... ішкі ... ... Инвестжобаның өтеу мерзімі немесе күрделі қаржылардың қайтып келу
мерзімі, ИЖӨМ ... ... ... ... ... ... қиын ... 2 критериийге жататындар:
❖ Дисконтталған шығындардың тиімді индексі ( ДШТИ)
❖ Дисконтталған инвестициялардың тиімді индексі (ДИТИ)
2 ... ЖӘНЕ ГАЗ ... ... ҚЫЗМЕТІНІҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ КЕЗЕҢДЕРІ
Қазіргі нарықтық экономика жағдайында бағалар сұраныс пен ... яғни құн заңы ... ... ... ... капитал иелері, үй шаруашылығы, фирмалар/ үшін маңызды
категория ... баға ... ... рөлдерді сатушы мен сатып алушы ойнайды. Баға құру
тетігінің арқасында ... ... ... ... ... ... ... нарықта тауар құнының ақшалпй көрінісін айтады.
1 тонна мұнай бағасы арқылы 1 ... ... ... табамыз.
Инвестжоба бойынша мұнай тығыздығы ρ=0,792 г/см
Осыдан 1 тоннадағы литр ... ... яғни 1 ... ... 1000
литрді берілген мұнай тығыздығына бөлеміз: V=m/p формуласымен ... л/т тең. Бір ... ... саны ... литр ... литр ... қатынасына 1262,62/159=7,94 бар./т тең. Ал 1
баррель мұнайдың ... табу ... 1-ші ... =35,76 ... ... ... ... анықталу формулалары:
1 ші жылдың 1 тонна мұнай бағасы берілген , бұдан бағаның өзгеру темпі
арқылы 10 ... ... ... ... ... 10 ... 1 ... бағасын 1 тонна мұнай бағасының тоннадағы ... ... ... ... Мына ... 10 ... 1 ... мұнай бағасы
көрсетілген:
|№ ... ... ... |880,4 ... сум |44,02 |109,9 |144,3 |88,5 |83,1 ... |880,4 ... |1663,956 |2115,161 |2808,476 ... 17% |149,668 |490,911 ... ... ... ... ден | | | | | ... ... да іс-әрекеттерден түскен табыс ҚҚС-сыз
Басқа да іс-әрекеттен түскен табыстың қосылған құн салықсыз ... да ... ... ... пен ҚҚС өтеу ... тең ... ... |1 жыл |3 жыл |5 жыл |7 жыл |9 жыл ... 17% НӘТТ ден |149,668 |490,911 ... ... ... ... өтеу ... | |
| |0,86 ... ... ... ... ... |309,2365 |410,5992 |
2.3.2 Басқа да іс-әрекеттерден түскен табыс ҚҚС сомасымен
Басқа да іс-әрекеттен түскен табысқа салынған қосылған құн салынатын
салық ... ... да ... түскен табыспен қосылған құн ставкасының
көбейтіндісіне тең. БӘТТ-қа салынған ҚҚС сомасы мына формуамен анықталады:
Немесе
|Көрсеткіштің атауы |1 жыл |3 жыл |5 жыл |7 жыл |9 жыл ... 17% НӘТТ ден |149,668 |490,911 ... ... ... |
|БӘТТ НДС\сіз ... ... ... ... |410,5992 |
|БӘТТ НДС сомасы |20,95352 |68,72755 |39,60215 |50,34083 |66,84173 ... ... ... ... ... (ЖЖЖТ)
Кәсіпорынның жиынтық табысы – тауарлық өнімді өткізуден түскен
пайдадан, басқа да өткізуден түскен және тыс ... ... ... ... ... ... мұнай өндіру көлемінің құны, негізгі іс-
әрекеттерінен ... ... ... ... өнімді өткізуден түскен пайда
деп ... ... ... ... табыс негізгі іс-әрекеттен түскен табыс пен басқа
да іс-әрекеттен түскен табыс қосындысына тең:
|Көрсеткіш|1 жыл ... | ... ... |885,9 ... |1195,2 ... ... |929,6 ...... | ...... |1726,4 ... | |
| |  ... ... ... ... ... ... ... төленетін дивиденд көлемі соңғы бес
жылда негізгі іс әрекеттен түскен табыстың 10 %-ын қамтиды.
|Көрсеткіш |1 ж ... |ы |
| |л ... ... ... кор. | ... | ... | ... |-48,3 |325,1 |862,8 |174,9 |307,3 |113,0 |
|1 ... |3 | |1 ... |ӨАҚ 1 |
|2 ... |4 | |0,971 ... |ӨАҚ 2 |
|3 ... |2 | |0,934 ... |ӨАҚ 3 |
|4 ... |3 | |0,916 ... |ӨАҚ 4 |
|5 ... |5 | |0,889 ... |ӨАҚ 5 |
|6 ... |6 | |0,847 ... |ӨАҚ 6 |
|7 ... |4 | |0,799 ... |ӨАҚ 7 |
|8 ... |5 | |0,768 ... |ӨАҚ 8 |
|9 ... |3 | |0,731 ... |ӨАҚ 9 ... ... |2 | |0,71 ... |ӨАҚ 10 ... ... үшін ... |14% | |34% |44% ... |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ... | |24% | | | |
|1 ... |-882,707 |-816,834 |-760,109 |ТАҚ 1 |
|2 ... |-774,73 ... ... |ТАҚ 2 |
|3 ... ... ... ... |ТАҚ 3 |
|4 ... ... ... ... |ТАҚ 4 |
|5 ... |-76,0108 |-188,489 ... |ТАҚ 5 |
|6 ... ... ... ... |ТАҚ 6 |
|7 ... |117,9698 |-73,2026 |-204,689 |ТАҚ 7 |
|8 ... ... ... ... |ТАҚ 8 |
|9 ... ... ... |-142,814 |ТАҚ 9 ... ... ... ... ... |ТАҚ 10 |
Өзгертілген КОАҚТА үшін ТАҚ:
| |14% | |34% ... |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... | |24% | | |
|1 ... ... ... |ТАҚ 1 |
|2 ... |-777,8616 |-727,0526073 |ТАҚ 2 |
|3 ... ... ... |ТАҚ 3 |
|4 ... ... |-297,6086977 |ТАҚ 4 |
|5 ... ... ... |ТАҚ 5 |
|6 ... ... ... |ТАҚ 6 |
|7 ... |25,812259 |-137,3058136 |ТАҚ 7 |
|8 ... ... ... |ТАҚ 8 |
|9 ... ... |-51,69370734 |ТАҚ 9 |
|10 ... ... ... |ТАҚ 10 ... ТАҚ-тарды салыстыру :
| |14% | |34% |44% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... | |24% | | |
|1 ... ... ... ... |
|2 ... |-774,73 |-724,371 ... |
|3 ... ... ... ... |
|4 |-65,1431 ... ... ... |
|5 ... ... ... ... |
|6 ... ... ... ... |
|7 ... ... ... ... |
|8 ... ... |-25,6151 |-177,933 |
|9 ... ... ... ... ... ... |402,9751 |69,87054 ... ... ... ПІН ді есептеу
ПІН = 14 + (102,7916+76,0108) * (24-14) = ... ... ПІН ді ... = 14 + ... * (24-14) = ... ... ПІН ді есептеу
ПІН = 24 + (117,9698+73,2026) * (34-24) = 30,17085799
24%-34% аралығында ПІН ді ... = 24 + ... * (34-24) = ... ... ПІН ді ... = 34 + ... * (44-34) = ... аралығында ПІН ді есептеу
ПІН = 34 + (69,87054+129,004) * (44-34) = 37,51330364
Өзгертілген ТАҚ тарды салыстыру:
| |14% | |34% |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... | |24% | |
|1 ... ... ... |
|2 ... ... |-727,0526073 |
|3 ... ... ... |
|4 ... |-229,8663 ... |
|5 ... ... ... |
|6 ... ... ... |
|7 ... ... ... |
|8 ... ... |-100,7586273 |
|9 ... ... ... |
|10 ... ... ... |
14%-24% аралығында ПІН ді есептеу
ПІН = 14 + (27,5781931+131,8139) * (24-14) = ... ... ПІН ді ... = 14 + ... * (24-14) = ... аралығында ПІН ді есептеу
ПІН = 24 + (25,812259+137,3058136) * (34-24) = 25,58242788
24%-34% аралығында ПІН ді ... = 24 + ... * (34-24) = ... ... ПІН ді ... = 24 + ... * (34-24) = ... аралығында ПІН ді есептеу
ПІН = 24 + (236,13205+31,55427422) * (34-24) = 32,82122201
Өзгертілген және өзгертілген КОАҚТА үшін ПІН:
Көрсеткіштің атауы |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл ... ... ... |8
жыл |9
жыл |10
жыл | |Өзгертілмеген КОАҚТА үшін ПІН |  |  |  |  |19,74 |23,01 ... |36,25 |37,51 | ... ... үшін ПІН |  |  |  |  |15,73
|19,50 |25,58 |28,82 |31,88 |32,82 | ... ... ... ... ... ... ... 20 пайыздан төмен болса, онда компания
мемлекетке ЖПС төлейді. ... да ... ... ПІН>20%) онда компаниямен
ЖПС дифференциалды түрде төленеді. ЖПС тың салық салу обьектісі таза табыс
болып табылады.
Жоғары пайдаға ... ... ... ... ... |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл ... ... |7
жыл |8
жыл |9
жыл |10 жыл | |Өзгертілмеген КОАҚТА үшін ПІН |  |  |  |  |19,74 |23,01
|30,17 |32,89 |36,25 |37,51 | ... ... үшін ПІН |  |  |  ... |19,50 |25,58 |28,82 |31,88 |32,82 | |Өзгертілмеген үшін
ЖПС ставкасы |  |  |  |  |0 |8 |24 |30 |30 |30 | ... ... |  |  |  |  |0 |0 |12 |18 |30 |30 | ... ... ... ... ... пайдаға салық сомасы келесідей формуламен анықталады:
Жоғары пайдаға салық смасы мына кестеде көрсетілген:
Көрсеткіштің атауы |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |5 жыл |6 жыл ... ... ... |10
жыл | | ЖПС ставкасы |  |  |  |  |0 |0 |12 |18 |30 |30 | |ЖПС суммасы | 
|  |  |  |  |  |32,272 |15,829 |137,906 |31,452 | ... ... ... ... тиімділігі
Инвестициялық жобалаудың альтернативтерін экономикалық бағалауды
жүзеге асыру, инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысында табылатын ... ... ... және ... ... жобаның өмір сүру мерзімінде, салықтық жағдайларында және
берілген жоба бойынша шығындар мен инфляция әсерінен болуы да ... ... ... ... өзгертілген
күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағымының бастапқы инвестицияның
жалпы көлеміне қатынасымен анықталады:
Көрсеткіш атауы ... ... ... ... |5
жыл |6
жыл |7
жыл |8
жыл |9
жыл
|10
жыл | |Күрделі қар-жылардың эко
Номикалық тиімділігі |
-0,327 |
-0,062 |
0,067 |
0,16
|
0,184 |
0,202
|
0,178
|
0,179
|
0,166
|
0,132
| |
2.25 Өнім тиімділігі
Өнім тиімділігі таза ... ... ... қатынасы және
осы қатынастың өзіндік құнға қатынасынмен анықталады.
Көрсеткіш атауы |1
жыл ... ... ... ... ... ... |8
жыл |9
жыл
|10
жыл | |Өнім тиімді-лігі | | | | | | | | | | | ... ... ... ... таза ... негізгі іс әрекеттен түскен табысқа
қатынасымен есептелінеді:
Көрсеткіш ... ... ... ... |4
жыл |5
жыл |6
жыл |7
жыл |8
жыл |9
жыл
|10
жыл | |Өндіріс ... |-0,054 |0,147 |0,29 |0,09 |0,18 |-0,04 ... |0,163 |0,041 | ... Таза ... ... (ТҚП)
Таза қалдық пайда анықталған ағымдағы табыс пен мемлекеттік міндетті
төлемдердің ... ... ... ... ... ... ... негізгі салықтар: роялти, бонустар, жоғары
пайдаға салынатын салықтар, корпоративтік және өнім бөлу ... ... ... ... ... анықтау үшін таза табыстан жоғарғы пайдаға салық
сомасын шегеріп тастаймыз.
Таза қалдық пайда кестедегі көрінісі:
Көрсеткіш атауы |1 жыл ... ... ... ... ... |7
жыл |8
жыл |9
жыл |10
жыл | |Таза табыс |-48,34 |325,12 |862,88 |174,98 |307,35 |-70,43 ... |459,68 |104,84 | |ЖПС ... |  |  |  |  |  |  |32,27 ... |31,45 | |ТҚП |-48,34 |325,12 |862,88 |174,98 |307,35 ... |72,11 |321,78 |73,38 | ... ... пайда
Брутто пайда салық салынатын табыс, яғни брутто ... ... ... ... анықталады.
Көрсеткіштің атауы |1 жыл |2
жыл |3
жыл |4
жыл |5
жыл |6
жыл |7
жыл |8
жыл ... |10 жыл | |өнд. Өн. ... |3,1 |5,735 |6,355 |5,425 |4,185 ... |6,51 |6,82 |5,89 | ... |-69,06 |464,45 |1232,68 ... |161,53 |731,68 |567,27 |1181,30 |620,34 | |НТ |-48,34 ... |174,98 |307,35 |113,07 |512,17 |397,09 |826,91 |434,24 | |БП ДОЛ\Т
|-22,28 |80,98 |193,97 |46,07 |104,916 |35,93 |152,27 |87,13 ... | ... ... ... ... - бұл барлық пайда түрлерінің 1 өнімге шаққандағы көлемі.
Нетто пайданың бірнеше ... ... ... ... ... келесідей формулалармен анықталады:
1.
2.
3.
Көрсеткіштің атауы |1 жыл |2
жыл |3
жыл |4
жыл |5
жыл ... ... ... ... |10 жыл | |өнд. Өн. ... |3,1 |5,735 |6,355 |5,425 |4,185 |4,495
|4,805 |6,51 |6,82 |5,89 | |НТ |-48,348 |325,12 |862,88 |174,98 ... |512,17 |397,09 |826,91 |434,24 | |НП, ... |-4,67 |17,007 ... |22,03 |7,54 |31,97 |18,29 |36,37 |22,11 | ... Дисконтталған шығындардың тиімділік индексі (ДШТИ)
Инвестжобаларды талдауда негізгі критерийлерден басқа қосымша
критерийлері де ... ... ... ... тиімділік индексі (ДШТИ)
• Дисконтталған инвестициялардың тиімділік индексі (ДИТИ)
ДШТИ – бұл жалпы инвестжобаның мерзімінде бірінші жылдан бастап,
келген ақша қаражаттарының дисконтталған ... ... ... ... кэш флоу ... дисконтталған құнының негативті кэш флоу
сомасының дисконтталған құнына қатынасына тең.
ДШТИ=
2.31 Дисконтталған инвестициялардың тиімділік индексі (ДИТИ)
ДИТИ – бұл ... ... ... ... ... ... операциондық қызметтерінен түскен ақша ағымының дисконтталған
құнының инвестициондық қызметіндегі ақша ағымының дисконтталған құнына
қатынасын білдіреді.
ДИТИ = ... A] / ... ... ... ... ... 10 жыл ... барлық таза қалдық пайданың
қосындысын білдіреді:
КТ = Σ - 48,348 + 325,1212747 + ... + ... + ... -
70,4372+236,6627 + 72,1131802 + 321,7814+ 73,38859 = 2255,499
2.33 Залалсыздық нүкте
Залалсыздық нүкте немесе өндірістің қиын ... – бұл ... мен ... ... шығындар тең болған жағдайын көрсететін
өндіріспен өндірілген нормативті өнім көлемі. ... ... ... ... да емес, пайдалы да емес. Бұл ... ... ... қамтамасыз етеді. Оны есептеудің 2 әдісі бар. Олар:
• Алгебралық әдіс;
• Графикалық әдіс;
Залалсыз нүктені есептеудің алгебралық әдісі:
P * Q = FC + VC * Q
P * Q – VC * Q = FC
Q * (P - VC) = FC
Q = FC/(P – ... = ... ... ... саласында инвестжобаны талдау ақша қаражаттарын тиімді салудың
негізі болып саналады. Инвестициялар дегеніміз кәсіпкерлік қызметтің және
оның нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... қызметтің басқа да түрлерінің объектілеріне жұмсалған мүліктік
және интеллектілік құндылықтарының ... ... ... ... ... мақсаты мұнай газ саладағы кәсіпорынның
техника-экономикалық көрсеткіштерді ... ... ... ... Жаңа ... ... ... істеп тұрандарын
кеңейтуге және жаңғыртуға инвестициялар көздейтін іс шаралар ... деп ... ... ... ... ... бес
негізгі критерий және екі қосымша критерий қолданылады:
Негізгі критерилерге таза ағымдағы құн, пайданың ішкі ... өтеу ... ... ... ... ... келу ... нүкте немесе кәсіпорынның қиын ... ... ... дисконтталған шығындардың тиімді индексі және дисконтталған
инвестициялардың тиімді индексі.
Бастапқы инвестиция, яғни күрделі қаржы - 2656 ... ... ... ... ... таза ... құн
нәтижесінен мұнай өндіру компанияның инвестициялық ... ... ... ... ... таза ағымдағы құн көрсеткіші нөлден кіші (ТАҚ

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай және газ өндіру компаниясы қызметінің техника-экономикалық көрсіткіштерін анықтау есебі48 бет
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Əлеуметтік статистика индикаторы6 бет
Еліміздегі жоғарғы әскери оқу орындарындағы қазақ бөлімінде оқитын болашақ офицер мамандардың кәсіби маңызды сапалық қасиеттерін эксперименттік тұрғыдан зерттеу60 бет
Кәсіпорынның негізгі шаруашылық қызметі28 бет
Статистикалық жіктеу, топтау және кестелер7 бет
Статистикалық көрсеткіштерді графикалық әдіс арқылы бейнелеу5 бет
Талдаудың экономика-математикалық тәсілдері7 бет
Экономикалық талдау әдістері мен тәсілдері4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь