Еңбекке баулу сабағында кіші мектеп оқушыларының шығармашылығы мен еңбек біліктерін дамытудың жолдары

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.5

І.ТАРАУ. Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытудың педагогикалық негізі.

1.1 Кіші мектеп жасындағы балалардың еңбек біліктерін шығармашылығын дамытудың психологиялық, педагогикалық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6.15
1.2 Бастауыш мектепте пәндерді оқытуда оқушылардың шығармашылығын дамыту мәселелері ... ... ... ... ... ... ... 16.22

ІІ.ТАРАУ. Еңбекке баулу сабағында кіші мектеп оқушыларының шығармашылығы мен еңбек біліктерін дамытудың жолдары.
2.1. Еңбекке баулу сабақтарында оқушылардың еңбек біліктерін қалыптастырудың жаңа технологиялары ... ... ... ... ... ... 23.30
2.2. 2.сыныптағы еңбекке баулу пәнін оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың әдіс.тәсілдері ... ... .31.43

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44.45

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..47
Кіріспе.
Қазақстан Республикасының Конституциясында жазылған «Орта білім алу міндеттілігі» қоғамның дарынды адамдарға деген қажетін қанағаттандыру талабын оқыту, білім беру жүйесінің алдына баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, шығармашыл тұлға қалыптастыруын қойып отыр.
Ел Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан-2030» жолдауында
«Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп кемелденеді, біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Олар өз ұрпағының жа уапты да жігерін, білім өресі биік, денсаулығы мықты өкілдері болады…» деген сенімі жай айтылған сөз емес. Бүгінгі білім беру талабына орай білім 4беру мазмұны, мақсаты қайта қаралып, түбегейлі жаңартылуы керек.
«Орта білім берудің мақсаты жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайларында алынған білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру» - деп Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында нықтап атап көрсетілген.
Бүгінгі таңда еліміздегі білім беру ісі балалардың жас ерекшелігіне
сай бағытталуы, ортаның әлеуметтік - мәдени өзгеруіне икемделіп отыруы , ең алдымен оқушылардың жеке тұлғалық дамуы мен жалпы дамуға дайындығы мәселелерінің бірлігін шешуі керек. Мемлекеттік күш-қуаты ең алдымен өз ісіне шығармашылықпен қарайтын, ғылымның , техниканың , өнердің, өндірістің ойдағыдай дамуына өзінің жекелей еңбегімен ықпал етуге қабілетті адамдардың санымен анықталады. Сондықтан да баланың әр уақытта қоғамдық санасының, жеке тұлғасының жан-жақты дамыған еңбек білігі мен шығармашылық қабілеті қалыптасқан адам болып өсуі өзекті де көкейтесті мәселе болып отыр.
Шығармашылық- бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға
ұмтылуы, ізденуі, еңбек етуге құлшынысы. Өмірге дұрыс жол табу
үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабыл
дай білуге үйренуі керек.
Осы мақсатта педагогика ғылымын дамытуға үлес қосқан ірі тұлғалы ғалымдар, философтар, педагогтар ертеден-ақ аз болмады. Аристотельдің «Жан туралы» еңбегі, Я. А. Коменскийдің «Ұлы дидактикасы», И.Г.Пестолоцци мен А.Дистервег еңбектері оқытудың негізгі теориялық мәселелеріне сүйеніп, жеке тұлға дамуы шығармашыл әрекет арқылы қалыптастыру мәселесінің маңыздылығын көтереді.
Бала шығармашылығының жантану негіздерімен тығыз байланысты
екенін психологтар да үнемі зерттеп, көптеген тұжырымдар арқылы дәлелді. Америка психологы М.Корне, орыс психологтары А.Н.Лук, В.И.Андреев, И.Л.Лернер, А.Л.Яковлевтердің еңбектері шығармашылық
қабілеттің құрамдас компоненттерін зерттеуге бағытталған.
Халық ағарту ісінің белгілі қайраткерлері К.Д,Ушинский «Ана тілін оқытуға басшылық» еңбегінде, В.А.Сухомлинский «Балаларға жүрек жылуы» еңбегінде, В.Ф.Шаталов, Н.А.Менчинская, П.П.Блонский, Я.А.Пономарев т.б. өздерінің еңбектерінде, Қазақстанда ағартушылық идеяны көтерген Ы.Алтынсарин «Таңдамалы педагогикалық мұралары», М.Жұмабаев «Педагогика», Қ.Бержанов , Т.Сабыров «Оқыту теориясының негіздері», Ж.Әбиев «Еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздері» т.б. еңбектерінде жастарға білім беру саласында өскелең өмір жағдайында қабілеттілікті дамытудың маңыздылығына көп тоқталады.
Адам бойындағы қабілетті дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі табуына көмектеседі.
Зерттеу жұмысының мақсаты – бастауыш мектеп оқушыларының еңбек біліктері мен шығармашылық қабілетін дамытуда психологиялық
ерекшеліктер мен педагогикалық негіздердің тигізетін ықпалын анықтау.Зерттеу жұмысының міндеттері:
а) бастауыш мектеп жасындағы балалардың психологиялық ерекшеліктеріне және осы мәселені зерттеген педагог-психологтардың еңбектеріне талдау жасау.
ә) оқушылардың шығармашыл еңбек дағдыларын қалыптастыру үшін еңбекке баулу сабақтарында қолдануға болатын жаңа технологияларға, тиімді әдіс-тәсілдерге талдау жасау.
Зерттеу жұмысының әдістері – талдау, жинақтау, іздену, бақылау, оқушы жұмысын зерттеу, анкета, тест т.б.
Зерттеу жұмысының нысанасы – оқушылардың еңбек біліктері мен шығармашылық қабілеттері.
Пәні- бастауыш сыныптағы еңбекке баулу пәні.
Диплом жұмысының құрылымы: кіріспеден, 2 тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер


1. Ж.Б.Қоянбаев “Педагогика” Алматы, 2002
2. Бастауыш білімнің міндетті мемлекеттік стандарты. Алматы, 1998
3. І Республикалық педагогикалық кеңестен. Астана, 2001
4. ҚР Конституциясы, ІІ бөлім, 30-бап.
5. Т.А.Ильина. Педагогика. Алматы, 1977.
6. И.П.Волков. Педагогикалық ізденіс. Алматы, 1989.
7. С.Б.Бап-Баба. Жалпы психология. Алматы, 2003.
8. В.Белов. Татулық. Алматы, 1978.
9. Қ.Жарықбаев. Жантану негіздері. Алматы, 2002.
10. А.Тұрғынбаева. Дамыта оқыту технологиялары. Алматы, 2000.
11. Ұ.Жазықбаева. Жаңа адамды тек жаңашыл ұстаз тәрбиелейді. Шымкент,2000.
12. Т.Ш.Оралбекова Технология оқулығы. Алмвты, 2003
13. Т.Ш.Оралбекова Әдістемелік құрал (технология), Алматы, 2003.
14. Педагогическая энциклопедия. ІІІ том
15. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 2004.
16. Бастауыш мектеп. 2001,8. Н.Мұқанова
17. Бастауыш мектеп. 2002,10. Г.Әлмұханова.
18. Бастауыш мекиеп. 2003.1. Ж.Рүстемова.
19. Бастауыш мектеп. 2003,4-5. А.Әбішева, Ж.И.Сардарова.
20. Бастауыш мектеп. 2003,9. С.Дүйсебаев.
21. Қазақстан мектебі. 2002, 1,2,5. ( 55-67 б)
22. Тәрбие құралы. 2004.
        
        Мазмұны
Кіріспе---------------------------------------------------------------------
------------3-5
І-ТАРАУ. Бастауыш мектеп оқушыларының ... ... ... негізі.
1.1 Кіші мектеп жасындағы балалардың еңбек біліктерін шығармашылығын
дамытудың психологиялық, педагогикалық ерекшеліктері.----------
---------------------------6-15
2. ... ... ... ... ... ... ... Еңбекке баулу сабағында кіші ... ... мен ... ... ... ... ... баулу сабақтарында ... ... ... жаңа ... ... ... ... пәнін оқытуда ... ... ... ... ... ... Конституциясында жазылған «Орта білім
алу ... ... ... адамдарға деген ... ... ... ... беру ... ... баланың жеке
қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, ... ... ... отыр.
Ел Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан-2030» жолдауында
«Біздің жас ... ... ... ... ... бен ... ... бірге ер жетеді. Олар ... жа ... да ... білім өресі биік, ... ... ... ... ... жай ... сөз емес. Бүгінгі білім
беру талабына орай ... ... ... мақсаты қайта қаралып,
түбегейлі жаңартылуы керек.
«Орта білім ... ... ... ... ... дүние
жағдайларында алынған білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде ... ... ... іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз
бетінше дұрыс, ... ... ... ... ... жеке ... ... - деп Қазақстан Республикасы 2015
жылға ... ... ... ... ... нықтап атап
көрсетілген.
Бүгінгі таңда еліміздегі білім беру ісі ... ... ... ... ... - ... өзгеруіне икемделіп
отыруы , ең алдымен оқушылардың жеке ... ... мен ... дайындығы мәселелерінің бірлігін шешуі керек. Мемлекеттік күш-
қуаты ең ... өз ... ... ... ... ... , ... өндірістің ойдағыдай дамуына өзінің ... ... ... ... адамдардың санымен анықталады.
Сондықтан да баланың әр ... ... ... жеке ... ... ... ... мен шығармашылық қабілеті қалыптасқан
адам болып өсуі ... де ... ... ... ... бұл адамның өмір ... ... ... ... ... етуге құлшынысы. Өмірге дұрыс жол табу
үшін адам дұрыс ой ... ... ... ... ... қабыл
дай білуге үйренуі керек.
Осы мақсатта педагогика ғылымын ... үлес ... ... ... ... ... ... аз болмады.
Аристотельдің «Жан туралы» ... Я. А. ... ... И.Г.Пестолоцци мен А.Дистервег ... ... ... ... ... жеке ... дамуы шығармашыл
әрекет арқылы қалыптастыру мәселесінің маңыздылығын ... ... ... ... ... байланысты
екенін психологтар да үнемі зерттеп, көптеген тұжырымдар ... ... ... М.Корне, орыс психологтары ... ... ... еңбектері шығармашылық
қабілеттің құрамдас компоненттерін зерттеуге бағытталған.
Халық ағарту ... ... ... К.Д,Ушинский «Ана
тілін оқытуға басшылық» еңбегінде, В.А.Сухомлинский ... ... ... ... ... П.П.Блонский,
Я.А.Пономарев т.б. өздерінің еңбектерінде, ... ... ... ... «Таңдамалы педагогикалық мұралары»,
М.Жұмабаев ... ... , ... ... теориясының
негіздері», Ж.Әбиев «Еңбек тәрбиесінің ... ... ... жастарға білім беру саласында өскелең өмір жағдайында
қабілеттілікті дамытудың ... көп ... ... ... ... ... ... жол бермеу
адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі табуына ... ... ...... ... ... еңбек
біліктері мен шығармашылық қабілетін дамытуда психологиялық
ерекшеліктер мен ... ... ... ... ... ... ... бастауыш мектеп жасындағы ... ... және осы ... ... педагог-психологтардың
еңбектеріне ... ... ... ... ... дағдыларын қалыптастыру үшін еңбекке
баулу сабақтарында қолдануға болатын жаңа ... ... ... ... ... жұмысының әдістері – талдау, жинақтау, ... ... ... зерттеу, анкета, тест т.б.
Зерттеу жұмысының нысанасы – ... ... ... ... қабілеттері.
Пәні- бастауыш сыныптағы еңбекке баулу пәні.
Диплом жұмысының ... ... 2 ... қорытындыдан,
пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
І тарау. ... ... ... шығармашылық қабілетін
дамытудың пеғдагогикалық негізі.
1.1 Кіші ... ... ... ... ... дамытудың психологиялық, ... ... ... ... да бір ... ... ... бір тапсырманы орындау, іс-әрекеттің қандай да бір түрін ... тағы ... да ... ... ... қызмет жасауға
көшеді. Мұның ... ... ... мен шынайылық құбылыстарын
бейнелеуден, ұғынудан көрініс табады.
Кез-келген тарихи кезеңде өмір ... ... ... тән білім беру жүйесі ... ... беру ... ... ... және ... ... жүзеге
асатын, мүмкін болатын құрамалары айқын белріленген.
Тұжырымдама – ғылыми–теориялық, әдіснамалық құжат. Онда ... ... ... ... міндеттері, құрылымы,
мазмұны, дамуының негізгі стратегиялық бағыттары ... ... ... ... ... біз ... сабақ
процесін ұйымдастыруымыз керек. Өркениетті елдер қатарына ... ... ... ... ... орын ... ұмтылыс жасау
қажет. Ұлы ағартушы-педагог Ахмет Байтұрсынұлы ... кем ... біз ... бай, әм күшті болуымыз керек. Білімді ... ... Бай ... ... ... Күшті болуға бірлік керек» деп
сара жол сілтеді.
Өсіп келе ... ... ... ... ... ... әр ... жас мөлшеріндегі ... ... ... ... бастау керек. Мұнсыз оқушылардың білімін
жетілдіру жемісті бола бермейді.
Затқа, объектіге т.б. ... ... көп ... оқушылардың
оршаған ортаны тануда жетістікке жеткізеді, себебі, ол ... ... және ... қамтамасыз етеді , ойлаудың
активтілігіне құбылыстардың қандай да бір ... ... ... ерік – күшінің жиналуына жағдай жасайды.
Оқушының көру және есту ... ... әр ... мен ... ... шынайылық объектілерінің мағынасын,
аз байқалатын жақтары мен ... ... алу ... Көз ... ... ... ... тәуелді екенін Л.С.Выготский
тауып айтқан еді. Оның тұжырымында көз ... ... ... ... яғни балалардың қоршаған ортамен ... ... ... ... - ... кепілі. Жоғарыда айтылған
тұжырымнан көріп отырғандай, егер бала ... ... ... ... ән ... өлең оқу ... ... оқуға, еңбек
етуге ынтасы ... ... ... тежеледі, көз алдына елестету
қабілеті жойылады. Ал бұл ... ... ... ... Сократтың өзі-ақ оқыту ... ... ... ... арнайы басқарудың маңыздылығын атап көрсеткен-ді.
Ы.Алтынсариннің пікірінше, педагогикалық ... ең ... ... ең ... ... әдістерін таба білуінде,
балалармен дұрыс тіл табыса ... ... ... ... ... бар жаңа ... ... оқушыларды қызықтырып, оларды
мәдениетке, ... және ... өз ... тануға, ой еңбегін
үйретуге тиіс»,- деп атап көрсетті.
Шығармашылық ... ... ... ... ... алып ... мұғалімнің дидактикалық
дайындығына мына компоненттер кіруі ... ... ... ... ... оны ... атқаруы;
- ақыл – ой әрекетін кезеңмен қалыптастыру теориясын білу;
- бала ... ... ... ерекшеліктерін білу;
- шығармашылық процестің негізін меңгере білу;
Психологтардың зерттеуі ... ... жас ... баулуға өзек болардай өзіндік ерекше ... бар ...... жеке ... ерекшелігі. Ол жалаң
білім мен дағды емес, соны тез игеру ... ... Ол ... ... ... яғни ... ... збек ғұламасы
Әлішер Науаи өзінің ... ... атты ... адам тек
рухани қабілеттіліктен туады. Оның ... ... деп ... ... оқушылардың жасы өскен ... нерв ... ... ... отыратындығын, бірақ оқушының дамуы
үшін ең ... ... ... ... ... ... ... бала қабілетінің дамуы үшін ең ... ... ... ... ... керектігін ескертеді. Бастауыш сынып
оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай қабілет ... ... бір ... ... арқылы көрінеді.
Балалық кезде ерекше көзге түсетін бейімділіктің ... ... ... ... ... оқушының бейімділігін
дер кезінде көре біліп, ... ... ... ... ... ... борышымыз екенін ұмытпауымыз керек.
Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттерін ... ... ... ... өте ... Оқушының шығармашылық
қабілеттері олардың өз бетімен меңгерген білімдерін, ... ... ... ... ... ... жаңадан бір
нәтиже алуы. Баланың жаңа нәтижеге қол жеткізуі жалпы ... ... осы ... алу ... ... ... таңдай алуына, тапқырлықтарына және жеке ... ... ... ... ... ... ... тұйыққа тірелген процесс емес.Ол тек ... ... ... ... ... ... ғана емес, жеке
тұлғаның кәсіби іс- әрекеті, ... ... ... оқу және ... ... ... ... жеке басының
белсенділігімен ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекетке ... ... ... ... ... ... де тікелей
байланысты. Сонымен қатар ... ... ... ... ... себепкер болатын негізгі күш – түрлі қайшылықтар. Бала
білмеуден ... ... ... ... ... мен ... оларды шешу, жеңу нәтижесінде оқу ... ... Оқу ... ең ... ... оқушының
мүмкіндіктерінің (білімі, дағдысы, дамуының қазіргі деңгейі) ... ... тағы да ... ... мен ... ... ... ойлауы мен репродуктивті ойлау ... ... ... ... ... шешу ... саналы түрде
көп күш-жігер жұмсауын ... ... ... ... ... ... ... олармен
жеке дара жұмыстар жүйесін пайдалануы керек.
Жүйелі, дұрыс ұйымдастырылған ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық
ізденімпаздығы қалыптасады.
Оқушының жұмысты шығармашылықпен ойлауы, оны ұйымдастыра ... ... ... таңдап, оны жоспарлай ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау және іске асыру біліктерінің қалыптасуына ... ... ... ... шешудің маңызы зор.
И.Д.Левитовтың пікірінше, оқушылардың шығармашылық қабілеттері деп ... ... жаңа бір ... ... және ... бейімділіктерінің, қабілеттерінің, тәжірибелерінің ... ... ... ... ... ... тұрақсыз,
импульсивті, қабылдау мүмкіндіктері де әр ... ... ... ... тым ... ... қабілеттерінің көрінуіне мүмкіндік
жасау тек ... ... ... ... ... ... жалпы ... ... ... ... бағытталған еңбектер де жеткілікті, атап
айтсақ, И.Л.Лернердің, ... ... ... ... ... ... компоненттерінің құрамына
басқа көзқарас ... келе ... ... қабілеттерді үш
негізгі топқа бөліп қарастырады:
1) ынтамен ... ... ... және ... темпераментпен байланысты қабілеттер ... ... ... ... ... ... компоненттері
құрамына қатыстыайтқан пікірі құнды және оны ... ... ... ... оқушы кез-келген іс-әрекет нәтижесінде жақсы нәтиже алу немесе
белгілі бір ... ... ... үшін ... осы ... деген оның қызығушылығы, ... ... оның ... ... ... ... ... бұл кез-келген істі ... ... ... ... ... Сондықтан да бастауыш сынып ... ... ... ... осы ... ... көңіл-күй деңгейі маңызды, сондай-ақ ... ... әсер ... ... ... ... біз ... қабілеттері негізінде ғана
іске асыра аламыз. ... да ... ... бағытта
жұмыс істеулері де алдымен оны ақыл-ой қабілеттері ... ... оны ... ... іске ... ... «Знание, мышление, умственное развитие» атты еңбегінде
кез-келген шығармашылық бағыттағы ... ... дей ... оның даму ... ... ... ... немесе «ойша» әрекеттену қабілеттерін алады.
Автор пікіріне ... ... ... ... іс-әрекеттің,
соның ішінде ... ... ... ... іске аспайтыны анық. Сондай-ақ балалардың «ойша»
әрекеттенуі, яғни ойша ... ... ... және т.б.- ... интеллектісінің айрықша көрсеткіші ... ... ... ойша ... ... ... не алатындығын, яғни
болашақта ... ... ... көз ... ... ... ... мақсатқа жету жолын ... ... ... ... ойша ... ... көреміз.
Психологиялық зерттеулерге қарағанда оқушылардың «ойша» әрекеттену
қабілеттері әсіресе, бастауыш мектеп, яғни ... оқу ... ... ... ... және ... олардың
шығармашылықпен өзін-өзі көрсете білу ... ... Бұл ... ... ... өз қабілетін жүзеге асыруға және ... ... ... қуаныш сезімін тудырады ... ... осы ... ... ... сапалық қасиеттерді сипаттай отырып былай ... ... ... ... көп ... ... ... ол тапсырманың түрлі
нұсқаларын салыстыра алады және ... ... ... ... дамуының әлеуметтік жағдайларға тәуелді
екенін ХҮІ-ХҮІІ ғасырларда ... рет ... ... ... ... Мор және ... ... Мор жеке адамды
дамытудың негізі- жалпыға ... және ... оқу, ... ... жүргізу, балаларға ғылымның әр түрлі салаларынан ... ... оны ... ұштастыру болады деп ... бұл ... ... ... Ал ... адам ... дамуы,
жарасымды қалыптасуы, оның ... өмір ... ... ... ... ... ... үшін игілікті, қажетті
жағдайлар жасау ... ... ... ... ... ... ... Роберт Оуэн және Сен-Симон балаларды ... ... яғни ... ... ... ... еңбекке даярлау
тәрбиеге байланысты деп түсінді.
Бала үнемі оқу ... ... ... етуге, ізденушілікке,
келешекте арнаулы оқу орнына түсуге қабілнтті болып шығады.
Адамның ... ... ... ... ... ... тарихи
рөлін қарастыра келіп, белгілі жағдайда ... ... ... ... Олай ... ... даму жоқ, ... кері
кетушілікке ұшырауға болады. Еңбек- адамның ... ... ... ... ... ... ... етуәрбір адамның ... ... ... ... ... ... жарамды әрбір адам
өзінің өмірі мен қызметіне, ... ... ... қажетті
нәрселерді жасауға тиіс.
Педагогикалық тұрғыдан еңбек – ... ... ... ... ... ... ... етуге
талпынады.Оны еңбек дағдыларына үйрету үшін үйелмен мен ... ... ... заман талаптарына сай ... ... ... бұл ... ... ... ... баланың өзіне-өзі қызмет етуі, қоғамдық пайдалы ... ... ... ... ... оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай
іске ... ... ... ... ... өзіне-өзі қызмет
етуінің мәні зор.
Қоғамдық пайдалы еңбек түрі ... ... ... ... өнімді еңбекке қатысуының үлкен тәрбиелік мәні
бар.Олардың ... ... ... ... ... іскерлік
қабілеті дамиды.
Сонымен қоғамдық ... және ... ... ... ... іскерлікке ғана үйретіп қоймай, олардың дене күштері мен
ақыл-ойын ... ... ... ... ... ... жетілдіреді.Еңбек іс- әрекетін оқумен ұштастырып отырса,
баланың ... ... ... ... және ... дамуында еңбек шешуші
фактордың ... ... асыл ... ... қарады.Еңбек
дағдыларын меңгеруде зор ... ... ... ... сапасы негізгі көрсеткіш ретінде ... ... ... ... бүкіл қоғам ... ... үшін адам ... және ... ... ... ... барысында адам өз ... ... ... ... ... ... ... басты міндеттері:
біріншіден, ... ... пен ... ... ... ... ... халық шаруашылығының салаларындағы ... ... ... ... ... ... ... іскерлігін қалыптастыру; үшіншіден, мамандықты ... ... ... ... және ... тұрғыдан
дайындау – бұл қоғам үшін оқушылардың пайдалы ... ... ... өз ... өз ... ынталанып орындауға үйрету. Бұл ... ... ... оқушылардың әдеті, сезімі қалыптасады.
Еңбек етуге әдеттену- бұл жай ғана ... ... ... ... ... ... ... еңбек процесіне құштарлық, еңбек
етуге әзірлік, жұмысты ... ... деді ... және ... жұмысының барлық жүйесі оқушыларды еңбекке
психологиялық және ... ... ... ... шешуге
бағытталуы тиіс.
Еңбек тәрбиесі үшін өте ... ... ... Онда ... ... үйренеді, техникалық ... ... ... барысында оқушылар жалпы және техникалық білімге ... ... ... ... ... ... және шығармашылық қатынасын қалыптастырады. Оқушылар мектепте
алған білімдерін дайдаланып, ... ... мен ... ... шығармашылық жұмыстың барысында әр ... ... ... білімі байымды тереңдейді, ғылыми-зерттеу ... ... бала үшін ойға ... ... ... ... ақыл ... кемелденуін талап ететін ең ауыр ... ... ... ... ... қажетті бақылау, өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ету, ... қажеттігі
бастауыш сынып оқушыларында ішкі жоспар ... ... ... ... ... ... туғызады. Бастауыш сынып оқушыларының
шығармашылық қабілеттері, әсіресе, ән-күйде, ойын ... ... жаңа бір ... ... ... ... ... мектепте әлеуметтік тапсырыс - терең ... ... ... әрекет ететін адам даярлау. ... ... іс ... әрекет ету бастауыш мектеп оқушыларының ... ... ... ... ... ... ... Мұның өзі
заттық нәрселермен әрекет ету ... ... ... ... ... ... ... қарап шығуы, тыңдап байқауы арқылы
жүзеге ... Бұл ... ... ... үшін ... ... табылады, яғни айнала қоршаған дүние туралы алғашқы ... ... ... ... - ... ... Баланың іс жүзінде өзгеріс енгізуші қызметі заттың ... оның ... ... ... терең зер сала ... ... ... яғни заттың «неғұрлым мұқият әрі терең
ой ... ... ... ... ... ... ұштастыру оқушылардың ынтасын, қызығушылығын
еңбек және адамгершілік тәрбиесін ... ... ... рөлі ... ... ... іске ... бірқатар педагогикалық
шарттарды есте ұстаған жөн:
- еңбекке тәрбиелеудің ... ... ... ... неғұрлым
ертерек қатыстырылуына байланысты:
- балалардың еңбек ... ... ... және ... ... керек:
- еңбек тапсырмасын орындағаннан ... оның ... ... ... ... ... қуаттайды, қуаныш сезімі артады. ... ... ... ... оның ... ... болады:
- еңбек баланың психикалық және физиологиялық ерекшеліктеріне сай
ұйымдастырылуы ... ... ... түрі ойын ... ... ... ... баланың еңбегі ойынмен ұйымдастырылуы ... ... ... да ойға күш салу және ... бар:
- еңбек іс-әрекеті барысында оқушылар тек ... ... ... ... өз бетімен ұйымдастыруды үйренуі керек.
Оқушының ойлау қызметі оның моторикалық іс ... ... ... ... ... ... кезінде оңайлана
түседі. Бұл жерде «өзгеріс енгізуші қызмет» ... ... ... ... керек. Өйткені, ... ... ... ... затты қолмен ұстап көру қызметі басым ... ... ... ... ... оларға ешқандай қиындық
келтірмейтін болса, онда ойлану ... ... сөз. ... ... ... мен ... ... толғануды тудырады,
олар психикалық жаңа ... ... ... ... ақылға салыпәрекет ету қабілеті, дәлел іздеу,сезіне
орындалатын нысанға ... ... ... мен ... ... пайда болады)
Психология ғылымындағы праксиологиялық деген ұғым ... ... ... ... мен ... айқындайды.
Оның ойдағыдай дамуын жетілдіретіндер: талап, қызығу және ... ... Адам ... әр қилы ... ұлы физиолог
сигнал жүйелерінің өзіндік ерекшеліктерімен түсіндіреді. ... ... әр ... ... ... ... ... ойлау жүйесі мен
зерделеу деңгейінің ... ... ... шындық. Бірақ ... ... ... ... ... ... Яғни, ол өзі ерекше
қадір тұтатын пәніне ғана қабілет-қарымы ... ... ... ... де, өзге ... белсенділігі тежеліп қалады.
Мұндай жағдайда мұғалім оқу-тәрбие ... ... ... ... ... мен педагогикалық заңдылықтарды
үйлестіре, ... ... ... Сонда ғана жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... шығармашылығын
дамыту.
Бастауыш мектеп - бұл ... ... мен ... ... ... ... құнды, қайталанбас кезеңі. Сондықтан
да бастауыш ... ... ... ... ... мектеп балаға
белгілі бір ... ... қана ... оны ... ... ... оқу, ... жасауға үйретуді және ойын ... ... ... ... мен ... кең өріс алып, ... ... ... ... ... ... ... мектепке
де өз әсерін тигізуде. ... ... ... ... ... бастауыш білімнің ... ... ... Оқу ... сай зерделенетін пәндердің ... ... және ... рөлі ... ... ... ие ... пән, қосымша пән деп ... ... ... пәндер
біртұтас оқу-тәрбие үрдісінің ... ... ... отырып,
сананың этикалық, эстетикалық түрлерін ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік стандартта дамыта оқыту ұстанымына ... ... ... ... оқу ... қалыптастыруда
білімнің танымдық, шығармашылық ... ... етіп ... бұл мақсатты жүзеге асыруда оқу, ... ... ән, ... ... т.б. ... ... баланың
шығармашылық дағдыларын, еңбек біліктерін қалыптастыру – негізгі жұмыс
формасы. ... ... ... ... және ... тәлім нәрімен
сусындаған, болашақ халық игілігін жасайтын ... ... ... оқушылардың танымдық деңгейін кеңейту, шығармашылық және
еңбек біліктерін, ... ... ... ... ... жасай, салауатты өмір салтын насихаттау. ... ... ... жаны ... тәні сау, ... ... ... тұлғаны тәрбиелеуге ұмтылуымыз ... ...... беру мазмұнының ... ... ... ... ... бар, ... ... ізденіп шешуге, ... ... ... ... ... ... күші тек ... көлеміне
байланысты емес және адамдардың ... ... ... ... ... күйінде меңгерілген білім көлемі де, ... ... ... те ... ... ... ете ... Бала өз ... ... ... етіп
үйренбейінше өзінің табиғат ... ... мен ... ... ... ... жетеді.
Шығармашылық қабілеті дамыған ұрпақтың болуы – бүгінгі қоғам
талабы.
Педагогика ... еш ... ... жоқ адам болмайды ... Сол ... ... қабілетін кеңінен өрістете
дамытуда мектепте ... ... ... ... ... ықпал ете
алады.
Оқушылардың ... мен ... іс- ... ... ... еңбек білік дағдыларын қалыптастыру ... ... ... ... алатын жеке тұлғаны ... ... ... ... ... ... қабілетін дамыту деп, ең алдымен оған
қатысты адам ... ... Оған ... ... ... ... пен тапқырлық, нақтылы практикалық ... ... ... ... талпыну, еңбексүйгіштік, әр ... ... көре білу ... және т.б. жатады.
Дербес жасалатын ... ... ... ... ... ... т.б.
шығармашылық, іскерлік қызметке қажетті сапалардың осыншалық ауқымды
әрі тиімді ... ... ... ... қабырғасындағы оқу үрдісі барысында оқушылардың ... ... мен ... ... ... шығармау керек. Кіші мектеп жасындағы
балалардың өзіндік дербес мүдделері, ... ... ... оқу ... еңбектің түрлі саласын ... ... ... көтермелеп отыру керек.
Білім – шығармашылықтың тірегі. Оқушылардың ... оның ... ... кете ... ... сынып
оқушыларында шығармашылық қызметі басталуға дейін жұмысты орырдауға
қажетті ... ... ... Сондықтан олар тек ... ғана ... ... ... ... жасай алмайды. Демек
балаларды ... ... ... мен ... өнімдерді
жасауға керек болатын ... ... ... ... Ол пәндерді
оқыту барысында жан-жақты іске ... ... ... ... көп ... бәрін бірдей
меңгеріп кете алмайды. Егер оқытылатын материал мөлшері оның ... ... ... ... асып ... онда бала ... білімді
игермек түгіл, өз мүмкіндігіне сай келетін ... ... ... ... ... бір ... ... тиімді игере
алмайтын материал санына шек ... Ал ... ... оның
дербестігімен бірлікте қараймыз. Өйткені, олар ... ... және ... дамуына екіншісі ықпал ... ... ... ... бала күннен бастап ... ... ... ... ол әрі ... дамып нығаяды. Дарындылық оқу
және шығармашылық ... ... ... Бұл ... егіз ұғым
секілді. Өмірді танып білу ... оқып ... ... ... бала сол білімін ... ... ... ... бір ... екінші деңгейге көтеріліп, әрі қарай ... Оқу және ... ... арасындағы байланыстарды
ескеру өте маңызды. ... ... ... ... ... де ... түспек. Америка психологі М.Корненің
пайымдауынша олар ... ... ... талабына сәйкес келмейтін оқу ... Оқу ... ... ... ... ... ... көзқарас және тәртіптің нашарлығы;
3. Дарынды балалар ... ... ... мен ... ғана ... оларды орта ... ...... іс ... ... ... Олар ... талаптарды қаьылдай білмейді.Өйткені, олар
қызғылықсыз болып көрінеді;
5. Өз шама – ... ... ... өз ... ... аудара салуға
бейім тұру;
6. Алдына орындалмайтын мақсат қою, ... ... ... ... ... сын ... қарауды білмеушілік.
Қабілет, дағды, білім және ... ... ... жай ... осы байланыстың екі жағы туралы ... ... ... ... – қабілеттілікті анықтаудың бірден – бір
параметрі. Н.А.Менчинскаяның ... ... ... ... ... ... ... табылады. Білімділіктің
қасиеттері ретінде біз мыналарды негізге аламыз:
1. ... ... ... ... іс-әрекет пен ойлаудың ұғынықтылығы;
3. ойлак мен ... ... ... мен еңбектің тұраұтылығы;
5. ойлау мен еңбектің дербестігі.
Бұл білімдарлық оқушының ... оқу ... ... мол ... құлшынысы.
Бүгінде республикамыздың көрнекті ғалымдары ... ... т.б. ... жеке ... ... ... мен ... қосқан зор үлес деп білеміз.
Бастауыш ... ... ... ... әсіресе ән,
ойын, еңбек сабақтарында, жаңа бір нәрсені ... ... ... көрінеді. Қазіргі таңда шығармашылық қабілеттің
дамуы басты ... ... ол ... ... ... үлкен мәселе болып көтеріліп отыр. Өйткені, ... ... ... шеше ... ... ... жеткізу
тек шығармашыл адамдардың ғана ... ... ... ... үздіксіз білім беру ісі алғашқы сатыларының ... ... ... беру ісі ... ... еңбегі айтылады.
Педагогтардың айтуынша қабілетсіз ... ... ... ... Бұл ... ... ... жазушысы және ұлы ойшылы ... ... ... ... ... деген даналық
сөзі де ... ... ... біз, ... сол ... жатқан мол мүмкіндікті дер кезінде аша біуіміз, дұрыс ... ... ... ... келгенде, бұл бәрімізден де ... ... ... талап етері сөзсіз.
Қазіргі педагогиканың оқушылардың бойында шығармашылықпен ... ... ... ... ... ... да ... соқтырып отыр. Білім бару ... ... ... ... болатын іс-әрекетке тәуелді.
Сондықтан мұғалім тек ... ... ... ... ... оқуын, дамуына көмектесуі,ол ақпарат көзі емес ... ... ... ... ... ... шығармашылықпен ойлау қабілеттері оқу үрдісін
қайта құрудың басты факторы болып ... Ол шін ... ... негізі болып табылатын методологияны меңгерген шығармащыл
тұлға ... ... ... ... ... педаогикалық үрдістегі
ойлау әрекетін кәсіби ... ... ... ... та ... ... ... дәстүрлі қалыптасқан ... ... ... ... ... есте сақтауға, басқа
да шығармашыл емес ... ... ... Сондықтан мектепте
жақсы оқыған ... егер одан ... оқуы ... одан шығармашылықты талап етсе, ... ... ... Егер ... ... білім беру курсының ... ... ... ... мекемеден бастап, ... ... ... дем ... отырса, мұндай қиыншылықтарды
жоюға болады.
Шығармашыл тұлғалардың ... ... ... ... ... табиғаты жаратылыстану және гуманитарлық
бағыттар үшін бірдей екенін ... ... алуы ... қоғамдық өмірдің ... ... ... білім беру саласында ... ... ... ... осы ... ... ... қуатты талпыныстарға жол ашты.
Бұған дейінгі дәстүрлі ... беру ... тек ... ... дағдылардың белгілі жиынтығын ... ғана ... жеке ... ... ... ... ... кезде біздің республикамызда білім берудің жаңа жүйесі
жасалып, ... ... беру ... ... ... ... теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі ... ... ... білім берудің ... ... ... ... ... ... ... пайда болуда.
- Білім беру мазмұны жаңа үрдістік біліктермен, ... ... ... ... ... және нарық
жағдайындағы білім беру ... ... ... ақпараттың дәстүрлі әдістері- ауызша және ... ... ... ... ... ... компьютерлік құралдарға ығысып орын
беруде;
- баланың жеке басын ... оның жан ... ... ... ... ретінде қалыптасуына көңіл бөлінуде;
- мектеп, отбасы және қоршаған әлеуметтік ортаның бала ... ... ... мектеп жасындағы баланың еркін шығармашылықпен ... ... жан – ... дамытуға, өз күші мен мүмкіндігіне
деген сенімінің ... ... ... жасап отыруымыз қажет. Бұл
проблеманы ... ... ... ...... пікірлері
мен тұжырымдарын басшылыққа ... ... ғана бала ... ... ... өз жемісін бермек.
ІІ ТАРАУ. Еңбекке баулу ... кіші ... ... мен ... ... ... Еңбекке баулу сабақтарында оқушылардың еңбек ... жаңа ... 2004 ... ... ... ... ... жөнінде: «Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші ... ... ... ... ... ... кеңістігіне
толығымен кірігу білім беру жүйесін ... ... ... ... сөзсіз. Бұл үшін оқушыларды жоғары сатыда ... ... он екі ... ... ... көшу қажет» делінген.
Бұл маңызды да жауапты ... ... ... ... ... ... бастауыш мектеп сатысында білім ... ... ... ... ... және отандық
жаңашыл педагогтардың әбден зерделеп, ... ... ... ... ... енгізу, соның ... ... ... жеке ... бар, шығармашыл жеке ... ... ... ... және ... ұғымдарының
негізінде пайда болған түсінік.
Педагогика – ... ... ... ... ... ... ... бір мақсатқа бағытталған ұстаз ... ... ... ... ... ... ... педагогика белгілі бір мақсатқа яғни ... мен ... ... ... беғытталған ұстаз бен ... ... ... ... іскерлік пен дағдыларын үйренуді
көздейтін оқу пәні ... ... ... ... бір ... ... ... іс-әрекетті ұтымды түрде
орындауға арналған ... ... ... табылады. Ал
технология ... сол ... ... ... адамның іс-
әрекетті жүзеге асыратын қызметі. Технологиялық ... ... бір ... ... ... ... ... өнім алуға
бағытталған іс-әрекет. Техникалық іс-әрекеттің нәтижесі қандай да ... өнім ... ... ... ... техника мен
технология бір-бірімен ... ... ... ... ... ... мен ... технологиясы болып екіге бөлінеді.
Оқыту технологиясы оқытуды ... ... ... талдау,
оқыту мүмкіндіктерінің технологиясы.
Педагогикалық технология ... ... мен ... әрбір
даму кезеңінде әр түрлі анықтамалар ... ... ... әр ... ... ... ... шығармайды, қайта
толықтыра түседі.
Орыс ғалымдары И.П.Павлов, В.М.Вехтерев, А.А.Ухтомский, ... ... ... ... ... «Педагогикалық технология
– бұл ... ... оқу ... ұтымдылығын
арттыруға арналған мүмкіндіктер ... ... ... ... оқу ... ... ... пайдалана білу»,-деп
қорытынды жасайды.
60-70 жылдары педагогикалық технологияны тану ... ... ... ... Бұл ... педагогтары «Педагогикалық
технология ... ... ... мен ... ... ... Ал олардың кейбіреулері «Педагогикалық
технология – технологиялық оқу ... ... ... ... түсінді. Бұл кезде ... ... ... педагогикалық
технологияның үш белгісін көрсетті, олар: техниканы меңгеру және ... ... ... ... ... ... ... құралдарды ұтымды пайдаланудың ... ... ... ... ... Ресейдің ғалымы Ф.А.Фрадкин
өзінің «Педагогикалық технология және ... ... ... ... ... ... қандай да бір мақсатқа
жетуді көздеген мұғалім мен ... ... ... ... объективдендірілген, жүйеленген іс-әрекет»,-деп
тұжырым жасайды.
Орыс ғалымы ... ... ... ... ... атты еңбегінде педагогикалық технология ... ... ... ... ... мен ... туралы
образдық ойлар деген ... ... ... ... ұғымы ХХ ғасырдың ... ... ... ... ... ... технология ... мен ... ... ... ... технологиясының методологиялық функциясы-
оқыту проектісі, оны ... ... ... ... ... ... ... білім беру мақсатындағы ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін оқу ... ... ... ... ... ... біз ... деп ұғынуымыз қажет.
Сонымен педагогикалық технологияны мұғалімнің ... ... ... ... ... ... ... диагностикалық міндет;
2-блок--- дайындық міндеті;
3-блок--- білім берушілік міндет;
4-блок--- жеке ... ... ... ... айтқанда, педагогикалық технологияны танудың бес бағыты бар:
1. ... ... ... және оны ... аз ... нәтижеге жетуге жағдай туғызатын операциялардың
бірізділігі;
3. педагогикалық проблемаларды ... ... ... ... педагогикалық категория;
4. оқыту процесін ... ... ... ... ... тәсілдерін педагогика тәжірибесіне енгізу;
5. педагогикалық ... ... ... ... ... іс-әрекеттер жүйесін ретке келтіру ... ... жылы ... ... ... ... беру ... Жалпы
бастауыш білімнің «Еңбекке баулу» пәні ... ... ... ... жаңа нұсқасы жасалды. Мұнда
еңбекке баулу пәнінің ... ... ... ... ... өзгерістер жасалды. Еңбекке баулу пәнінің
қызметі бойынша әлемдік педагогикалық тәжірибелер ... ... ... ... жетілмейді, еңбек пен
іс - әрекет үстінде ... деп ... ... ... бала саусағының бұлшық ... ... ... ... салуға, түрлі бұйымдар ... ... ... ... Еңбекке баулу ... ... ... ... ... әліппесімен
танысып, олардың ... ... ... ... және жас ... ... жүйелі түрде
еңбек тапсырмаларын орындауға,
отбасындағы ... ... ... ... ... ... еңбекке баулу пәнін өткізуде көптеген жаңа
технологияларды ... ... жаңа ... ... ... назар аударудамыз. Бұл жаңа технологияларды негізгі үш топқа
бөліп ... ... ... ... ... өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның
шешімін ... ... ... ...... Оны ... іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар.
2. Коммуникативтік технология – ... ... ... ... ... оқу ... оқушының өзара белсенді әрекетіне,
қатынасына ... ... ... – қарым – қатынас. ... ... ... ... ... оқу ... Зерттеу технологиясы – проблемалық ізденіске, жаңалықтар ашуға
құрылады. Жетекші ...... ... ... бірге саралап, жеке дара, жеделдетіп ... оза ... ... оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау ... көп ... ... Бұл ... ... ... мақсаты – жеке тұлғаны дамыту, ... ... ... мен ... ... ынтымақтастық, өзара әрекеттестік
сипатындағы жаңа әлеуметтік қатынастың пайда ... ... ... оқу ... мен ... жас және
психологиялықерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың
маңызы зор. ... ... беру ... ... ... ... ... жан-жақты маман болу мүмкін
емес.Жаңа технологияны ... ... ... ... ... және де ... ... адами қабілетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ... ... ... ... ... көмектеседі.
Бір технологияның өзін әр мұғалім әр түрліше: орташа ... дәл ... ... ... шығармашылықпен іске асыруы
мүмкін. В.П.Беспальконың ... ... ... ... ... мектептер
үшін педагогикалық ... ... төрт ... ... ... ... технология оқытудағы педагогикалық ... ... ... оқу-танымдық қызметінің құрылымымен мазмұнын анықтайтын
оқу-тәрбие үрдісінің жобасына негізделуі ... оқу ... ... ... жолымен анықтап, оның
меңгерілу сапасын дәл ... ... ... ... практикада оқу үрдісінің толықтығын қамтамасыз етуі тиіс.
Оқыту технологиясын ... ... ... ... ... бір буыны. Б.В.Горячев мұғалімдерге оқыту
үрдісінде төмендегі ... ... ... ... ... әдістерді, құрал, форма, амал-
тәсілдерді т.б. таңдау ... ... ... ... ... ЭВМ-ді пайдаланып оқыту технологиясы;
- даралап оқыту технологиясы.
Б.В.Горячев еңбектерінде ... ... ... ... ... ... ... мәнін толық аша алмады.
Сабақ біздің ... да ... ... түрі ... ... ... оның ерекшеліктері мен мүмкіндіктері мүлде ... ... ... ... ... ... ... түрлі жолдары пайда болып, оқыту үрдісін ... ... оқу ... ... ... ... Соның айғағы соңғы жылдарда мерзімдік баспасөз ... жаңа ... ... ... ... нұсқаулар
жарияланып жүр.
Бүгінгі күнде кең сұранысқа ие болып ... ... ... ... таңдап қолдану сабақ тиімділігіне, оқудың
нәтижелігіне жетудің 80%-н ... ете ... Ал ... ... ғана ... жеке шеберлігіне байланысты ... ... ... ... мен ... ... үшін жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға да ... ... ету ... ... ... жеке ... ... яғни оқушының өзіндік ... ... ... ... ... жеке ... дамыту көзделуі қажет. Осыған
орай оқушыға берілетін ... ... ... ... ... қолданылады.
Шығармашылық деңгейде оқушы құбылысты өз бетінше ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге үйренеді. Бұл
оқушыға «кішкентай ... ... ... Бұдан баланың танымдық
міндеттері қалыптасады, ... ... мен ... ... ... ... білімге құштарлығы оянады.
Тапсырмаларды орындау ... әр ... ... ... ... ... «Әр ... өзінің деңгейі болатындай әр балаға
берілетін ... ... оның ... ... ... ... ... даму зонасында жетілдіру керек» деген.
Жаңа ақпараттық технологияның ...... ... ... ... оқытудағы пәнаралық байланысты күшейте
отырып, оқушылардың ... ... және жеке ... ... оны ... ... жағдай жасауы. Жаңа ақпараттық
технологияның ерекшелігі – кіші ... ... ... ... немесе бірлескен түрде ... ... ... өз ... ... ... ... сенімділігі артады.
Шығармашылық жұмыс ... ... ... ... өн ... ... лайықты жағдайларды іздеп табуы керек.
Кейбір практикалық тапсырмаларды ... ... ... ... ... ... оқыту, тәрбиелеу, жеке тұлғаны дамыту
бағытындағы ұстаз бен шәкірттің ... бір ... жету ... нәтижесінің қандай болатындығын ... ... ... ... ... Ол ... және ... технология болып екіге бөлінеді. Дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... технологиялары кіреді; жаңа педагогикалық
технологияға- модульдық ... ... ... ... ... ... ... жатады. Оқыту
технологиясы ... ... ... ... ... ... ... әдістерін, принциптері мен шарттарын ... ... ... ... ... ... бір ғылым
саласындағы меңгеретін білімдері мен дағдыларының ... ... ... оқушыларының жас ерекшеліктеріне,
психологиялық саралығы, ... ... ... ... әрі
қарай жалғастыруға болады. Бұл ... өз ... ... ... ... ... ... мұғалімнен терең теориялық білім, үлкен
педагогикалық ... ... жан ... ... ... психолог
болуды талап етеді. “Педагогикалық ... ... ... ... ұйымдастыру мен жүргізудің ойластырылған ... ... ... Ал ХХ ... ... ... бірі ...... ... ... жай ғана
шеберлік емес, ол – жаңаны табатын өнер” ... ... ... ... ... ... ... технологиялардыңбірнеше түрлерін ... ... ... ... ... бірі Ж.Қараевтың “ Деңгейлеп
саралап оқыту” технологиясы.Қазіргі жаңа буын ... да осы ... ... ... Бұл ... ... 1,2,3,4 ... беріледі. Оның тиімді ... өз ... ... істеуге дағдыланады;
2.Жеке дара қабілеттері айқындалады;
3.Оқушылар ... өз ... ... ... ... ... отырады;
5.Сабаққа деген қызығушылығы артады.
Қазіргі заманғы ... ... ... - өте ... ... ... ... оқыту, тәрбиелеу және дамытудың нәтижелері,
оқу-тәрбие және жеке ... ... ... ... ... ... құрамымен тығыз байланысты.
2. 2-сыныптағы “Еңбекке баулу” пәнін оқытуда оқушылардың
шығармашылық ... ... ... мектеп жасындағы ... ... ... нәтижесіне аса мән береді. ... ... ... әсерлі болуы мүмкін. Тіпті ... ... ... “ О, бұл аса ... ... ... ... ғой! ... таң қалады. Біз баланы
тек қабілет дамытудың тәсілдерімен қаруландырып, ... ... ... оның ... беру- дарындылығының ашылып, одан
әрі дамуына жағдай жасау деп ... ... ... ... ... бұйым жасауы оның
шығармашылық іс-әрекеті. Жұмыс барысында оқушы ... ... ... ... ... ... қолданады, сонымен
бірге ... ... ... бір ... ... ойластырады, шешім қабылдайды. ... ... ... өз ... ... ... ... әр баланың
дербес ... ... ... ... оны дамытужағдайларымен
қамтамасыз етеді. Уақыт талабына сай ... ... ... әр ... ... ... ... болады.
Ой шапшаңдығын, сөз байлығын ... ... ... ... өлең
шумақтарын құрастыруда бала екі-үш буынды сөздерге ... ... өлең ... ... өзінің жетістігін көріп қуанады,
сабаққа ... ... ... саласындағы оқыту
әдістерін түгел дерлік еңбекке баулу ... өз ... ... ... арттыруға болады.
“Еңбекке баулу” пәні ... 1998 жылы ... ... ... ... ... Ол ... педагогика
ғылымдарының кандидаты Олжабек Сатқановтың қатысуымен жүргізілді.
Стандарттың жаңа ... ... ... ... ... базалық
білім мазмұны сақталды. Жаңа ... ... ... пәнінің
мақсаты-білім беру мәнінің жаңа бағытына ... ... ... жеке ... ... ... айқындалды, сонымен бірге, баланың дене ... ... ... ... ... дамыту, яғни жеке тұлғаны
дамытудың құралы болу, ... ... ... ... ... ... ... зор маңыз беру. Осыған орай ... ... ... ... ... ... туралы және онда адамның жасанды ... ... ... ... бірге алатын орны туралы
түсінігін қалыптастыру;
- заттар мен ... ... ... ... ... жеке ... жасампаздық мүмкіндіктерін, ... ... ... ... түсу;
- ақыл-ой қабілетін ... ... ... ... ... ... беру;
- баланың еңбекке мотивтік ... ... іс ... ... ... ... екі қолдың қимыл
әрекетін, ... ... ... және ... да ... ... ... сатысындағы “Еңбекке баулу” пәні мазмұнының даму
болашағы ... ... ... “Технология” пәнінің мазмұнында
дамытылды. Стандартта ... ... ... ... бағдарламасы да
көрсетілді. Бағдарлама мына ... ... ... қызмет етуді үйрету;
- ауыл шаруашылығы еңбегіне баулу;
- техникалық еңбекке ... ... ... ... ... ... ... бастауыш сатысындағы ... ... ... 2-сыныпта 68 сағат (оқу ... 2 ... ... ... ету ... баулу бағдарламасында едәуір орын
алады. Оқушылардың ... ... ету ... ... баулудың
алғашқы сатысы ретінде және күнделікті өмірге ... ... ... еңбек дағдысын дамыту ретінде зор маңызға ие. ... ... ету ... ... ... да үнемі
қадағалап, көңіл бөліп отыруы тиіс.
Балаларды өзіне-өзі ... ... ... ... ... ... сыныпта оның мазмұны ... ... ... ... ... қажетті іскерліктері
дамиды.Еңбектің бұл түрі ... ... ... ... ... ету ... ... тәрбиелік әрі қоғамдық
маңызы зор. Мектепте ... ... ... ... ... ... ... олардың мәдениеті мен ... ... ... ... ... ... ... Оқу-тәжірибе
үлескісіндеатқарылатын жұмыстарымен таныстыру. Жас еркешеліктеріне ... ... ... ... ... көңіл
бөлінеді.Мысалы: дүниетану, ана тілі, ... т.б. ... ... ... ... ... мен олардың ... ... ... еңбекке баулу. Мұнда ... және ... ... ... мен ... жұмыстары қамтылған. Бағдарламада
қағаз және қатырма қағазбен жұмыс ... ... ... ... түрлі бұйымдар, құралдар, ойынға қажетті ... ... ... үйретіледі.
Қатырма қағаз- қағазға ... ... әрі ... ... ... қалыңдығы әр түрлі. Қатырма қағаздың ағаш ... ақ және ... ... ... ескі шүберектен
дайындалған мықты түрлері болады.
Балаларға қағаздың шығу ... және ... ... ... ... ... берілуі керек. Қағаздың көп ... ... ... ... ... ... өмірімізде қағаз
пайдаланылмайтын сала жоқ. ... ... ... ... ... оның ... жұқа, жоғары диэлектрлік сияқты т.б.
қасиеттері бар. ... ... ... ... ... ... қағаз жөніндегі осындай деректермен таныстырудан ... ... ... ... ... үлгі ... бүктеп – қаттау және ... ... ... ... ... ... ... сызық, бүктейтін жер және
көмекші сызықтарды таба білумен таныстырудың да мәні ... ... ... ермексазбен жұмысоқушыларды мүсіндік
шығарма ... ... ... мақсатында жүргізіледі.
Қарапайым бұйымдарды жасату арқылы ... ... ... ... да көзделеді.
Матамен жұмысты ... ... ... ... ... ... ... жайлы қысқаша түсінік беріледі. Осы
мақсатта ... жүн, ... ... талшықтардан тоқылатын
маталармен таныстырылады.
Қолданбалы қолөнер- халық ... және ... ... ... ... өнер. Шеберлердің қолынан шыққан қолөнер туындылары
элементтерімен ... ... ... ... ... ... қолдана отырып жасату.
Оқушылар алдымен әр алуан ... ... ... үйренуі
тиіс. Өйткені оларды сонда ғана көз тартарлық тамаша ... ... үшін ... ... ретінде шығармашылықпен пайдалана алады.
Бағдарлама ... ... ... ... “минимум бойынша”
көрсетілген, ал одан да көп “максимум бойынша ... ... ... ... орындалу мүмкіндіктеріне ... үш ... ... ... ... үлгілер деңгейіндегі тапсырмалар;
- оқушылардың өздері дербес ... ... ... ... оқушылардың біліміне, қабілетіне қарай қойылатын талаптарды орындап
шығуына ... ... ... ... ... әр ... ... “белсене” таныс болуын қамтамасыз
етудің маңызы зор. Сонда ол ... ... ... және
конструкциялық қасиеттерін творчестволықпен ... ... ... ... Іс ... ... өзі ... сезіну” жөніндегі
тәрбиенің өзіндік түрі болуы керек. Ал ... ... ... қызметтің болуы тіпті де болуы мүмкін емес. ... ... ... міндеттерді, бас қатыратын жұмбақтарды
құмарта отырып шеше ... ... бұл ... ... ... ... ойлау және қолмен істеу аралығындағы ақылға
қонымды ... ... ... ... ... Тап
осындай жағдайда оқушылар ақылға салып ... ... ... ... ... ... ашады, істі қолдың ... ... ... тез ... ... ... қалмайды.
Балаларға экскурсия дегеніміз әрқашан ... ... ... табылатынын көрсету және түсіндіру қажет. ... ... ... ... ... ... ... санасына
табиғаттағы нәрсенің ьарлығы да пайдалы әрі әсем ... ... ... Бұл ... қай саланың болса да ... ... ... ... ... бәрі де ... бәрі де ... болуы тиіс
деген өктем талабы болуы тиіс.
Балалармен ... ... ... ... орны ерекше. Олардың
жеке өздерінің ... ... және ... ... жұмыс істеу “тәжірибе” жасап көруін, сондай-ақ бейнелей білу
шеберлігін бірте-бірте ... ... ... ... ... кеңістікте белгілі бір ... ... ... қалыптасады.
Баланың ұсақ бұлшық еттерін ... ... ... ... (саусақтарымен жұмыс істеу дағдысы пайда
болады). Мұндайда ... ... ... дем ... ... ... материалдармен олардың сәнділік және технологиялық
қасиеттерімен танысуды одан әрі ... ... ... ... ... жасаған шығармашылық ... ... ... ойға ... Олар ... сипаттағы суреттемелерді ... ... шығу ... ... үйренеді.
Мақсат көздеу - әлдеқайда күрделі кешенді процесс ... ... өзі ... конструкцияға талдау жасауда ғана емес,
сонымен қатар ең ... ... ... мен оның ... ... ... ... бір тәуелділікті орнатуды да
көздейді. Мақсат көздеу ең ... ... ... ... шешу ... мәселеге шығармашылық ... ... ... ... бір-бірімен өзара байланысты
тақырыптардың біртұтас ... ... ... Ол ... ... ... ... сайын бірте-бірте күрделі бола ... ... ... ... алуан түрлі қыруар
байланыстарын ашып ... ... ... тақырыптардағы
проблемаларға әртүрлі деңгейде бойлап еніп, біртұтас ... ... ... өз білімдерін көтере алады.
Оқытудың мазмұнындағы ең басты мәселе адамзаттың ... ... ... ... ... және ...
тарихи тәжірибесін меңгеру болып ... ... қол ... тап ... ... жасайтын болғандықтан, балалардың
басты назарын заттар әлеміне ... Аса ... ... білім мен шеберлік атаулы осы бағдарламаның ... ... ... ... оқу кезеңінде балалардың мүмкін болғанша ... ... ... сан ... ... ... және ... істеп, өңдей білуге ... тура ... ... ... ... табылғанымен де, бұл құралды ... ... ... керек. Бұлай етпеген ... ... ... ... ... ... ... түрде қиындықтарға ... Бала ... үлгі ... белгі салып алудың негізгі
тәсілдерін тиянақты түрде ... ... ... өзі ... базалық
қабілеттің бірі болып табылады және ол ... сан ... ... ... ... қажет болады), қолмен атқарылатын
жұмыстарды сапалы әрі дәлме-дәл ... ... ... ... әрі сауаттықұра білуге, яғни ... ... ... мен ережелерін мұқият сақтауға ... ... ... ... ... оқушы санасына меңгерту
сабақ процесінде ... жаңа ... және ... таңдап, қолдануды қажет етеді.
Еңбекке оқушыларды ... ... ... жасаудан
басталады да бірте-бірте күрделеніп ... өзім ... ... ... ауданы Абай атындағы орта
мектепте осы жаңа ... мен ... ... әдістер мен
тәсілдердің тиімділігін ... үшін ... ... ... ... етіп өзім жетекшілік ететін 2 “Ә” ... ... жаңа ... ... ... ... және “Оқу мен жазу ... сын ... ... ... ... ... ... сабақ жоспарлары.
1-сабақ.
Сабақтың тақырыбы: Қошқармүйіз оюы.
Сабақтың мақсаты: а) ... ... ... шығу ... әңгімелеу.
Ою-өрнек туралы мақал-
мәтелдер жаттау.
Қиындылардан ою ... ... ... ... ... ... ... сөздік
қорын дамыту.
б) ... ... ... ... отырып
халық өнерін қастерлеуге
үйрету; ұқыптылыққа,
еңбексүйгіштікке, татулыққа
тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: ... ... атты ... суреттер, тірек
сызбалар, күйтабақ, ... ... ... ... әдістері: сөздік, графикалық, иллюстрациялық, проблемалық
Пәнаралық байланыс: ана тілі, ... ... ... ... ... І ... ... Балалардың назарын сабаққа аудару. Еңбек ... ... ...
жабдықтарын жабдықтарын ( түрлі-түсті қағаз, қайшы, желім, қатты
қағаз, қарындаш, т.б.) ... Ой ... ( ою ... ... ... ... ... Жаңа ... ... ... ... ... және тақырыбын хабарлау.
- Балалар, бүгінгі сабағымызда осы ою ... ... ... ... ... ... Ою ... мұғалімнің түсіндіруі)
Өнер- таусылмас азық, жұтамас байлық демекші, ... ... ... ... ... ... ... мән-мағынасымен шын
мәнінде халқымыздың ... ... ... асыл ... Оның
бірі – ою-өрнек. Ертеде ... ... ... ... ... ... дегеніміз – бір нәрсенің пішінін ойып алу. Қазақ ... ... суы мол ... ... кең ... ... ... жер-суының
қадір-қасиетін жетік білген, ... ... ... ... ... мол ... Халқымыздың өлең-жырында, ән-күйінде, ... ... әні, тоты ... тілі ... сондықтан.
Күйтабақтан табиғатта кездесетін әр түрлі ... ... ... ... ... оның өзін ... орта мен ... түсінігі бейнеленген. Оюдың қандай да бір ... ... ... ... мәні бар. ... көк түс- ... ақ түс- пәк ... қуаныштың, бақыттың белгісі; күлгін
түс- білімнің, даналықтың; қызыл түс- оттың, ... ... ... ... пен көктемнің; Қара түс- ... ... ... ... ... өрнекті болмасын, адам баласы өзін ... ... ... ... ... ... “кубизм” стртегиясы арқылы түсіндіру.
Текшенің алты ... ... ... атарын жазып,
сол оюлар туралы ... ... ... “түйе” оюы, “тұйық” ою,
“қолтықша” оюы, ... ... ... ... оюы, ... ... Практикалық жұмыс. “Қошқармүйіз” оюының жасалуын суреті мен ... ... ... ... ... ... аударту.
5) Жасалған жұмыстарды жинақтап, көрме ұйымдастыру.
ІІІ. Сабақты қорытындылау. Бүгінгі сабақта ... ... ... ... алу:
1. Ою деген не?
2. Ою нені бейнелейді?
3. ... ою ... ... оюы неге олай ... ... ... ... Үйге тапсырма беру: Гүлдің суретіне ... ... ... ... бір, екі ою ойып келу және сол ... оюға ат қою.
2-сабақ.
Сабақтың тақырыбы: Геометриялық фигуралардан аппликация.
Сабақтың мақсаты: а) ... ... ... ... ... ... ... заттарды
жасауға болатынын меңгерту.
ә) оқушылардың саусақтарының
моторикалық
ептіліктерін,ойлау
белсенділігін, ... ... ... ұйымшылдыққа,
инабаттылыққа
тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: геометриялық фигуралардың макеттері, ... ... ... ... қолданылатын жаңа технология: деңгейлеп оқыту.
Пәнаралық байланыс: ... ... ... ана тілі ... ... І. ... ... сабаққа аудару. Қажетті заттарды түгендеу. Сабақта
қауіпсіздік ... ... еске ... ... ... мен ... ... Фигураларды еске түсіру.
1) Ойын “ Қай топ ...... топ ... ... ерекшеліктеріне сәйкес топтастыру.
І топ.
ІІ топ.
ІІІ топ.
ІІІ. Жаңа ... ... ... жасап көрсетеді. (аппликация ... ... ... ... ... жұмыс жасалған.)
2) Үлгі- қалыптарды тарқатып, түрлі-түсті қағаздан фигураларды ... ... ... ... ... ... ... аппликация
жасау. Жасаған жұмыстарынан әр топ ... ... Әр ... ... ... ... көлеміне қарай деңгейлік
тапсырмалар беріледі:
1-деңгей: Үлгі қалыппен ... ... 3-4 ... ... жасау.
2-деңгей: Үлгі қалыпсыз қиып, 3-5 ... ... ... Әр түрлі фигуралардан кем дегенде 7-10 ... ... ... Ойын “ ... ... бағдаршамның әр шамына ... ... ... Үш топ ... ... ... ... - дөңгелектен қандай заттар ... ... - мына ... не ... едің?
Жасыл – Бағдаршам не үшін қажет? Ол қандай фигуралардан тұрады?
ІҮ. Қорытынды кезең.
Ой толғаныс. Үш топ үш ... ... доп, ... ... ... ... ... Оқушылардың топтық жауаптарына талдау
жасап, жеке оқушылардың еңбегін ... және ... Үйге ... ... досым” тақырыбында аппликация құрастыру ... ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды пайдаланып, ... ... ... арттыруға болатынына көзіміз жетті.
Деңгейлеп оқытудың әсерінен төменгі деңгейдегі ... ... ... сол ... ... ... орындауға
ұмтылады. Шығармашылықпен жұмыс жасауға қызығып, қиялы мен ... ... ... ойлау арқылы балалардың сөздік ... тіл ... ... ... сөйлеу қабілеті өсті.
Қорытынды.
В.Белов өзінің ... деп ... ... “Әр ... ... яғни ... өмір ... келеді” деген. Әр
баланың бойында бар шығармашылық ... ... ... ... біле ... ... алғашқы қадамын жасап,
өмірін ... ... ... ... ... әр
түрлі формадаұйымдастырып соған ықпал жасау мұғалімнің шеберлігін,
педагогикалық ... ... ... ... ... мамандардың бойында тез ... ... ... ... ... ... ... шыға
алушылық, аадамдармен тіл ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық қабілеттері, жоғарыда айтқанымыздай,
мектепке ... ... ... ... ... көрініс
тауып, одан әрі дамытылып ... бұл ... ... ... ... ... үнемі,
үздіксіз жүріп отырады. Оқыту кезінде баланың ... ... ... ... ... ... идеяларын іске
асыруы, болжау қабілетінің дамуы байқалады, ғылыми ізденісі ... ... ... ... ... ... талдау
жасау кезеңдерінің тәртібі сабақ үстінде ... ... ... ... ғана бала ... зерттеушілік мүмкіндігіне ие
болады.
Барлықоқушылар үшін білімнің ... ... ... Әр жеке ... ... ... және еңбек
іскерліктерінің дамуына кең жол ... Әр ... ... оқыту әдістері оқушылардың ақыл-ойларын, шығармашылық
дамыту мәселесін ... ... ... ... ... ... ... көтереді деп ойлаймыз:
- әлемдік ізгілікті көзқарасы мол;
- құқықтық мәдениеті жоғары;
- терең ... ... ... деңгейлі мәдениетті;
- денсаулығы мықты жеке тұлға ... ... ... ... ... ... ... Еңбекке баулу курсына қазіргі заманға сай ... ... ... Вариативті сағаттар есебінен технология пәніне қосымша ... ... ... ... Алматы, 2002
2. Бастауыш білімнің міндетті мемлекеттік стандарты. Алматы, 1998
3. І ... ... ... ... 2001
4. ҚР Конституциясы, ІІ бөлім, 30-бап.
5. Т.А.Ильина. Педагогика. ... ... ... ... ... ... ... С.Б.Бап-Баба. Жалпы психология. ... ... ... ... Алматы, 1978.
9. Қ.Жарықбаев. Жантану ... ... ... ... ... ... технологиялары. Алматы, 2000.
11. Ұ.Жазықбаева. Жаңа ... тек ... ... ... ... Технология оқулығы. Алмвты, 2003
13. Т.Ш.Оралбекова ... ... ... ... ... Педагогическая энциклопедия. ІІІ том
15. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 2004.
16. ... ... 2001,8. ... ... ... 2002,10. ... ... мекиеп. 2003.1. Ж.Рүстемова.
19. Бастауыш мектеп. 2003,4-5. А.Әбішева, ... ... ... 2003,9. ... ... ... 2002, 1,2,5. ( 55-67 б)
22. Тәрбие құралы. 2004.
-----------------------

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Оқытуды ұйымдастыру формалары және әдістемесі16 бет
5-сынып. Қазақстан тарихынан сабақ жоспарлары142 бет
6-сынып. ежелгі дүние тарихынан дәрістер67 бет
«Жас физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәнінің барлық топтарға арналған практикалық сабақ жинағы24 бет
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау69 бет
Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативті сөйлеуге үйрету84 бет
Бастауыш – сынып оқушыларының психологиялық дамуына арналған сабақтар44 бет
Бейнелеу өнері сабақтарында ұлттық қолөнер туындыларын қолдану41 бет
Биологиядан сабақтан тыс жұмыстар36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь