Кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.4 1. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың теориялық негіздері 1.1 Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты ... .. 5.8 1.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.11 1.3 Қаржылық жағдайды талдау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11.13
2. «LogyCom» компаниясының қаржылық жағдайын талдау
2.1 «LogyCom» компаниясының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
2.2 Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау ... ... ... ... ... ... ... .14.17 2.3 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау ... ... ... ... .17.19 2.4 Кәсіпорынның табыстылығын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20.23 2.5 Кәсіпорын қызметінің іскерлік белсенділігін талдау ... ... ... .23.27
3. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жетілдірудің негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28.30
3.1. Кәсіпорынның активтерінің өтімділігі мен төлем қабілеттілігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30.31
3.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен іскерлік белсенділігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31.32
3.3. Кәсіпорынның табыстылығын арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.33
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34.35
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында, соңғы жылдары еліміздің эко-номикасының нарықтық қатынастарға өтуіне байланысты бухгалтерлік есептің әдістемесі мен тәжірибесінде түбегейлі өзгерістер болды. Бухгалтерлік есеп стандарттары мен субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі шоттары Бас жоспарының 1997 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізілуі және қаржылық есеп беру нысандарының халықаралық стандарт талаптарына сәйкестендірілуі нарықтық экономика жағдайына сай қаржылық талдау-дың жаңа әдістемесін жасауды қажет етті. Қоғамда қаржылық талдау біреудің орынсыз тілегінен емес, өмірлік аса қажеттілік салдарынан туындады: салмақ, ұзындық өлшемін және есептеу жүргізбей, шаруашылық субъектінің мүліктік жағдайы мен оған әсер ететін себептерді білмей, табыс пен шығынды өзара салыстырмай, біріншісінің екіншісінен артық болуына қол жеткізбей шаруашылықты ойдағыдай жүргізу мүмкінемес. Қай уақытта да болмасын бұл өте маңызды. Қазіргі қоғамның әкімшілік -әміршілік жүйеден шығып, нарықтық қатынасқа ену кезеңінде оның мәнділігі одан әрі арта түседі. Басқаша айтқанда, жалпы мемлекеттік («иесіз») меншік жағдайында кеңінен орын алған ұқыпсыздық пен жауапкерсіздікті іскерлік, басқарушылық, қатаң орындаушылық тәртіп, ұқыптылық және үнемділікпен алмастыру – нарықтық экономиканың өзіне тән ерекшеліктері. Нарықтық экономика оған қатысушылардың барлығынан ой жүйесі мен өзгеше іс-әрекетті талап етеді. Ол зауыт қоймалары мен ашық алаңдарда, материалдар мен шикізаттың қисапсыз қорларының көгеріп, тот басып жатуына, яғни миллиондаған теңгенің доғарылып, бекерге ысырап болуына жол бере алмайды. Кәсіпорын мүлкіне салынған әрбір теңге жаңа табыс әкелу үшін осы қорлар-ды қозғалысқа келтіреді. Жасанды көрсеткіш пен жоспар үшін жұмыс істеу келмеске кетеді [1]. Қазіргі уақытта болып жатқан нарықтық қатынастар кәсіпорындардың ша-руашылықты жүргізуші субъект ретінде құқық жағдайларын едәуір нығайтып, олардың көптеген өндірістік және қаржылық мәселелерді өз бетінше шешуіне мол мүмкіншілік ашты. Атап айтқанда, ішкі және сыртқы рынокта білікті серік-ті таңдауға қол жетті, өйткені болашақтағы бірлескен іс-әрекеттің тиімділігі кө-бінесе осыған байланысты болады. Кәсіпорындар бұрынғыдай жоғарғы жақтың жөн сілтеуімен емес, контрагенттерді (жабдықтаушы, сатып алушы, мердігер, банк және т.б.) қазіргі кезде өз қалауы бойынша алады. Олардың өздеріне іскер серіктерді қаншалықты дәл және қатесіз тандауымен нарықтық қатынастар негізінде мүмкіндігінше тез және дұрыс бағдар тауып, оны ұстануына қарай жұмыстарының тиімділігі әр түрлі болады. Басқаша сөзбен айтқанда, шаруашылықты жүргізуші субъектілердің қызметінің жетістіктері басқару деңгейіне, қабылданған шешімдердің объективтілігі, нақтылығы, шұғылдығы мен ғылыми негізделуіне тікелей тәуелді. Үйлесімді шешімдердің қабылдануы, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиімді пайдаланып, еліміздің экономикалық өсуіне бағытталатыны белгілі.
1. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001 ж. 2. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. — М.: Изд-во «Перспектива», 1995. 3. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1994. 4. Бухгалтерско-аудиторский портфель. ( Книга предпринимателя. Книга бухгалтера. Книга аудитора ) / Отв.ред. Рубин Ю.Б., Сол-даткин В.И. - М.: «ОМИНТЭК», 1994. 5. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. — Издательство «ДИС», НГАЭ и У, 1997. 6. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ -М.: «ПРИОР», 1996. 7. Стандарты бухгалтерского учета. Национальная комиссия Республики Казахстан. - Алматы,1996. 8. Бухгалтерский анализ: Пер. с англ. - К.:Торгово-издательское бюро ВНУ, 1993. 9. Введение в бухгалтерское дело: Пер. с англ.: — К.: Торгово-издательское бюро ВНҮ, 1994. 10.Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа». - Москва, Инфра-М, 2006. 11. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы-бор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. 12.Финансовый менеджмент./ Под. ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2006. 13. Ковалев В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту». -Москва, Финансы и статистика, 2006. 14.Кубышкин И. «Использование финансового анализа для управления компанией».// Финансовый директор. - 2005. - №4. 15.Трохина С.Д., Ильина В.А., Морозова Т.Ф. «Управление финансовым состоянием предприятия».//Финансовый менеджмент. - 2004. - №1. 16. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. Утверждены директором Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита. Министерства финансов Республики Казахстан 21.05.97 г., №7 /Бюллетень бухгалтера. 1997., №29.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..............................................3-4 1. Кәсіпорынның қаржылық
жағдайын ... ... ... 1.1 ... ... мәні және ... ... ... ... қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық
негізі................................................8-
11                                                1.3 ... ... ... «LogyCom» компаниясының қаржылық жағдайын талдау
2.1 «LogyCom» компаниясының ... ... ... ... 2.3 ... тұрақтылығын талдау.................17-19 ... ... ... ... ... ... ... талдау.............23-
27
3. Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... Кәсіпорынның активтерінің өтімділігі мен төлем қабілеттілігін
арттыру.....................................................................
.....................30-31
3.2 ... ... ... мен ... ... ... ... ... ... ... ... ... еліміздің эко-
номикасының нарықтық қатынастарға өтуіне байланысты бухгалтерлік есептің
әдістемесі мен ... ... ... ... есеп ... мен субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі
шоттары Бас жоспарының 1997 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізілуі және
қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... экономика жағдайына сай қаржылық талдау-дың жаңа
әдістемесін ... ... ... ... ... ... ... өмірлік аса қажеттілік салдарынан туындады: салмақ, ұзындық
өлшемін және есептеу жүргізбей, шаруашылық субъектінің мүліктік жағдайы мен
оған әсер ... ... ... ... пен ... ... салыстырмай,
біріншісінің екіншісінен артық болуына қол жеткізбей шаруашылықты ойдағыдай
жүргізу
мүмкінемес.                                                                 
                                                        Қай ... ... бұл өте ... ... ... ... ... жүйеден
шығып, нарықтық қатынасқа ену кезеңінде оның мәнділігі одан әрі арта
түседі. ... ... ... ... («иесіз») меншік жағдайында
кеңінен орын алған ұқыпсыздық пен жауапкерсіздікті іскерлік, басқарушылық,
қатаң орындаушылық ... ... және ... алмастыру – нарықтық
экономиканың өзіне тән ... ... оған ... ... ... мен ... ... талап етеді. Ол зауыт қоймалары мен ашық
алаңдарда, материалдар мен шикізаттың қисапсыз ... ... ... жатуына, яғни миллиондаған теңгенің доғарылып, бекерге ысырап ... бере ... ... ... әрбір теңге жаңа табыс әкелу үшін осы ... ... ... ... пен ... үшін жұмыс істеу
келмеске ... ... ... болып жатқан нарықтық қатынастар
кәсіпорындардың ша-руашылықты жүргізуші субъект ретінде құқық жағдайларын
едәуір нығайтып, ... ... ... және ... ... ... шешуіне мол мүмкіншілік ашты. Атап айтқанда, ішкі және сыртқы
рынокта білікті серік-ті таңдауға қол ... ... ... ... ... кө-бінесе осыған байланысты болады. Кәсіпорындар
бұрынғыдай жоғарғы ... жөн ... ... контрагенттерді
(жабдықтаушы, сатып алушы, мердігер, банк және т.б.) қазіргі кезде өз
қалауы ... ... ... ... ... ... дәл және қатесіз тандауымен нарықтық
қатынастар негізінде мүмкіндігінше тез және ... ... ... оны
ұстануына қарай жұмыстарының тиімділігі әр түрлі ... ... ... шаруашылықты жүргізуші субъектілердің қызметінің ... ... ... ... ... ... мен ... негізделуіне тікелей тәуелді. Үйлесімді шешімдердің
қабылдануы, материалдық, еңбек және ... ... ... ... ... ... ...         Нарық жағдайында
кәсіпорынның өміршеңдігінің кепілі мен ... ... ... ... ... ... табылады. Ол ақша қаражатын еркін орын
алмастыра отырып ... ... ... ... өнімді өндіру мен
сатудың үздіксіз процесін қамтамасыз ете алатын өзінің ... ... ... ... ... ... объективті,
ғылыми негіздел-ген үшін оның қаржылық жағдайын талдау қажет. Тек терең
және ұқыпты ... ... ғана оның ... ... ... ... тұрақтылығын нығайту немесе жақсарту және оның
іскерлік белсеңділігін арт-тыруға бағытталған басқару ... ... ... нақты ... ... ... Бұл ... ... негізгі мақсаты
– кәсіпорынның қаржылық жағдайын ... және оны ... ... ... ... табылады. Осы мақсатқа жету үшін келесідей
міндеттерді ... ... ... ... ... білімімді
қолдану; ... ... ... тәжірибемді
пайдалану; ... ... ... ... және ... ... жинақтау және өңдеу;
-кәсіпорынның қаржылық ... ... ... нәтижелері бойынша  жетіспеушіліктерді
анықтау және ... жою ... ... ... ... ... ... алынды. Оның негізгі
қызметі электрондық есептеуіш ... ... оны сату және ... ... ... Қазақстан Республикасы бойынша өткізу және сату
болып табылады. ... ... ... ... ... ... ашуға негізделген. Бұл бөлім
өзіне қаржылық жағдайды талдаудың мақсаттары, міндеттері және қажеттілігі,
қаржылық ... ... ... ... мен тәсілдері туралы
ақпараттарды қамтиды. ... ... ... ... ... жағдайын талдауға және оның нәтижелері бойынша
қорытынды жасауға, сонымен ... ... ... ... ... ... ... негізделген. ... ... заң ... және «LogyCom» компаниясының қаржылық есебі
пайдаланылды. 
 
1. Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... ... мәні және оны ... мақсаты. 
   Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын талдаудың
маңызы өте зор. Бұл ... ... ие ... ... де басқа контрагенттер ... ... ... нәтижелері үшін толық жауапкершілікте ... ... ... ... жөніндегі сұрақтарды қарастырмас бұрын, "қаржылық
жағдай" дегеніміз немесе "қаржылық жай-күй" дегеніміз не, соны ... жөн. ... ... шығарылған арнайы әдебиеттерде бұл ұғым әр ... ... А.Д. ... ... ... (активтер)
жағдайы қаржыны тарату, пайдалану және оның қалыптастыру ... ... және ... яғни ... ... ... ... қаржылық жағдайы кәсіпорынның
қалыпты өндірістік, коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті
қаржы ресурстармен ... ... және ... мақсатқа сай, тиімді
тарату және ... ... ... шаруашылық субъектілерімен
қаржылық қарым-қатынаста болу, төлеу ... және ... ... ... төлеу мүмкіндігі оның ... ... ...                              
Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі
қаржылық тұрақтылығын және оның өз ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... әсер ... ... ... ... ... пайда болу орнына байланысты – ішкі
және ... ... ... ... ... ... ... бойынша – ... ... ... ету  ... бойынша – тұрақты  және
уақытша.                                 
Ішкі факторлар кәсіпорынның өзінің жұмысын ... ... ал ... ... ... ... бағынышты
емес.                                            
Негізгі ішкі ... ... ... ең ... ... шығындарымен үздіксіз байланысқан өндірілген
өнім мен көр-сетілген қызметтің құрамы мен құрылымына ... ... және ... шығындар арасындағы қатынас ... ... ... өнім және ... ... ... байланысқан қаржылық
тұрақтылығының маңызды факторларының бірі – активтердің тиімді құрамы мен
құрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару ... ... ... ... ... ... ... басқару өнері - кәсіпорын шотында оның
ағымдағы жедел қызметі үшін қажет болатын қаржы-ның ең ... ... ... ... ... ішкі, маңызды
факторларының бірі - бұл қаржы ресурстарының құрамы (мен құрлымы, оларды
басқару стратегиясы мен ... ... ... ... ... өз
қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы қаншалықты көп ... ... ... ... ...      Сонымен бірге тек ... ... ғана ... ... ... оны тара-ту құрылымы, әсіресе
өндірісті ... ... ... де өте ... болып
табылады.                                                                   
                   Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... (мобилизацияланушы) қаражаттар
үлкен ... ... ақша ... ... көп ... болса, оның қаржылық
мүмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, алайда, сонымен бірге қаржылық
тәуекелділік те ... - яғни ... өз ... ... ала ма, жоқ па? - ... қауіп туады. Және де бұл жерде кәсіпорын-
ның төлеу қабілеттілігінің қаржылық кепілінің бір түрі ретінде резервтерге
үлкен роль ... ... ... шаруашылық жүргізудің
экономикалық жағдайының әсері, қоғамда үстемдік ... ... ... ... ... бар ... және тұтынушылар табысының деңгейі,
ҚР үкіметінің салық және ... ... ... қызметін бақылау
жөніндегі заң актілері, сыртқы экономикалық байланыс және тағы ... ... ... ... ... оның ... (салық органдары, банктер, ... ... ... және тағы басқалар) өзара қарым-қатынасы үлкен әсер
етеді. ... да ... ... ... ... болу ... қаржылық жағдайдың бірден-бір шарты ... ... ... өз ... ... ... тиімділікке ие және дивиденттерді
ұқыпты төлейтін қаржылық тұрақты "кәсіпорындарға ... ... ... ... тек ... күні ғана емес, ... ... ... ... ... ... ... болуы тиіс. Сондай-
ақ, бұл жыл сайын өз облигациясы ... ... бір ... ... ал заем ... ... уақытта – облигация құнын толық өтеуді
талап ететін облигация иелеріне де ... Кез ... ... ... ... де өз ... тәуекел ете отырып ... өз ... ... және толық өтеуін қалайды, сондықтан оны беру
туралы шешім қабылдай отырып, кез кел-ген банк өз ... ... және бұл ... ... ... ... экономика жағдайында жұмыс
істеуші кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдаудың басты ... ... ... табылады:                            
                                                                   
                 -қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп ... ... мен ... ... ... ... оларды таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті
зерттеу;                     ... ... ... оның ... (кемуін) және ағымдағы
міндеттемелермен ... ... және ... ережесін
сақтау;                                                                     
-кәсіпорын активтері және ... ... ... ... ... айналымдылық
есебі, оның ішінде ... ... және ... ... ... ... тұрақтылығының және ... ... және ... ... ... ... табысының ... ... ... ... өзгеруіне әсер етуші
факторларды ... ... ... іскерлік
белсенділігін
анықтау;                                                               
-кәсіпорынның қаржылық жағдайының
тұрақтылығын ұзақ және ... ... ... яғни оның қаржылық
стратегиясын     анықтау.               Қаржылық ... ... ... ... ... қор ... ... болып
табылады. Және ол 3 сатыны қамтиды: жабдықтау, ... және ... ... коммерциялық, өндірістік және қаржылық қызметті құрайды.
Кәсіпорынның ... ... – бұл оның осы ... ... ... тартылған капиталдың көлемі мен құрамына өзгеріс әкелетін қызметі
болып табылады. Ол ... ... ... ... ... мен тиімді
пайдаланылуына, есеп және несие тәртібін сақтауға, меншікті және ... ... ... рационалдылығына, сондай-ақ
кәсіпорынның тиімді қызмет етуі мақсатында ... ... ... ... ... Кәсіпорын қызметінің қаржылық, өндірістік және
коммерциялық жақтары арасында тығыз байланыс пен ... ... ... ... ... үздіксіз өндіру және өткізу кәсіпорынның қаржылық
ресурстарының қалыптасуына оң әсерін ... ... ... ... төмендеуі және оны сатудың қиындықтары кәсіпорын ... ... ... ... ... ... нәтижесінде кәсіпорынның
төлеу қабілеті төмендейді. Кері ... та бар, ол ақша ... ... ... ... түсуінің іркілісіне, демек өндіріс
процесінің тоқтауына әкеліп ... ... ... ... процесінің тиімділік деңгейімен анықталады. ... ... көп ... кәсіпорын өнімді өткізу көлемін сақтай
отырып ... ... ... ... ... ... ... Және керісінше, шикізат пен материалдар шығындарының нормасының
өсуі, еңбек өнімділігі деңгейінің төмендеуі, ... да ... тыс ... және өндірістік емес шығындар қосымша қаржы қара-
жаттарының ... ... ... ... және ... ... ең алдымен өнімнің өзіндік құнында, содан соң табыста талдап
қорытылады. ... ... ... ... ... ... ... өзгерте отырып, оның ... ... ... ... ... ... қызметінің қалыпты болуы әсіресе өз кезеңіндегі
қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті ... ... ... ... кепілі болып табылатын өнім өндірудің үздіксіздігін
және ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... жөн және оған ...     ... ... ... және құрамдық ...... ... ... ... және ... ... қаржылық тұрақтылығының  абсолюттік және салыстырмалы
көрсеткіштерін талдау;         
... ... ... ... ... ... несие қабілеттілігін
талдау[5].
 
 1.2 Кәсіпорынның  қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі қаржылық
есеп беру ... ... ... 1995 жылғы 26 желтоқсандағы №2732 ... ... заң күші бар ... ... 1998 ... ... ... есеп
беруге ...     ... 2) ... ... туралы ... 3) ... ... ... ... ... ... ... хат ... қаржылық есеп беруге негізделген немесе қаржылық есептен ... ... ... және бұл ... ... ... Түсіндірме хатта, берілген субъектінің есеп және есеп ... ... ... ... және ... ... пайдаланушылардың
талаптарына сай басқа да ақ-параттар жазылуы тиіс. Мысалы, оған: субъектіге
әсер етуші тәуекел мен белгісіздік ... ... ... ... ... ... ... болады. Нарықтағы географиялық
сегменттер, сомалық ерекшеліктер, қызмет түрлері туралы ақпараттар, ... ... ... ... және ... ... ... қарастырылады [7].                     ... ... ... есеп ... ... ... толтырып, көрсетуге рұқсат етіледі. Бұл егер де төмендегі көрсетілген
3 шарттың кез келген екеуі орындалғанда ғана (соңғы 2 ... жыл ... ие ... 1) ... жәрдем ақша
және басқа әлеуметтік төлемдерді есептеу, сон-дай-ақ жылдық табыс ... ... 10000 есе ... ... ... 2) ... жыл ... орташа саны 50-ден ... ... ... ... құны 60000
еселік есептік көрсеткіштен аспайды. Қазіргі кезде ... ... ... ... есеп негізі шамалары бойынша халықаралық есеп стандартының
талаптарына сай келеді, себебі ҚР-да соңғы жылдары бухгалтерлік ... ... ... ... ... процесі белсенді
жүргізілді, ол біріншіден, негізін құраушы нарық-тық қатынастар ... жаңа ... ... ... ... ... ... экономикалық кеңістікке кіруімен ...     ... ... қаржылық есеп шаруашылық субъектілерінің қызметі
жөнінде қаржылық ақпараттардың жүйелендірілген бірден-бір көзіне, әр ... ... ... ... өзара негізгі
байланысына және басқару ... ... ... ... ... базасына айналды. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын
талдауда негізгі ақпарат көзі ... ... ... ... ... - ... ... басындағы және соңындағы
кәсіпорынның қаржы-лық жағдайын сипаттайды және маңызды қызметтер атқарады.
Біріншіден, ба-ланс ... ... ... ... мүліктік
жағдайымен таныс-тырады. Осы арқылы олар бұл ... нені ... ... ... және сапалық қорлары қандай, кәсіпорын
жақын арада үшінші жақ ... өз ... ... ала ма, ... Екіншіден, басшылар кәсіпорынның ... ... ... өз орны, таңдап алын-ған стратегиялық бағытының дұрыстығы
туралы, ресурстарды пайдалану тиім-ділігінің ... ... ... ... ... әр ... сұрақтарға шешімдер қабылдау туралы
түсінік алады. Үшіншіден, баланстың мазмұны, оны ішкі қолданушылары ... ... да ... мүмкіндік береді
[7].                                          
                                                   ... ... ... ... түрі бола отырып, ол есепті кезеңдегі
кәсіпорын мүлкінің құрамы мен кұрылымын, ағымдағы активтердің ... ... ... ... мен ... қолда барын, дебиторлық
және кредиторлық борыштың динамикасы мен жағдайын және кәсіпорынның несие
қабілеттілігі мен төлеу қабілеттілігін анықтауға ... ... ... ... ... орналастыру тиімділігін, оның ағымдағы
және алдағы кезеңдегі шаруащылық қызметке жетуі, қарыз көздерінің ... ... ... оларды ынталандыру тиімділігін бағалауға мүмкіндік
береді. Осылайша, бухгалтерлік балансты талдау үшін және ... ... ... ... ең қажетті түрі болып табылады
[7].                ... ... ... ... есеп. ... бұл ... ... Мұнда табысты пайдалануды, бюджетке
төлемді, табыс салығы бойынша жеңілдіктерді есептеу барысын-дағы ... ... Ол тек ... кезеңдегі қаржылық нәтиженің қалыптасуын
(таза ... ... ... ... ... ... кезеңде
табылған табыстар мен шығындардың барлық ... ... ... таза
табысын немесе шығынын анықтау барысында есепке алыңады. ... ... ... ... ... ... ... қалған екі элементі туралы - яғни табыс пен шығындар ... ... ҚР ... 1995 жылы 26 ... ... есеп ... заң күші бар ... сондай-ақ ҚР-ның Ұлттық
комиссиясының қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есеп бойынша 1996 жылы ... №2 ... ... дайындау және тапсыруға қа-жетті Концептуалдық
негізінде айтылғандай, бұл элементтер субъектінің қар-жылық ... ... ... Табыстар активтердің көбейюін немесе
міндеттемелердің азаюын көрсетеді, ал шығындар – ... ... ... кезеңдегі міндеттемелердің ... ... ... ... деп
субъекттің табыс алу жөніндегі ... ... ... ... және ... ... қатысы жоқ, басқада бір қызметін
түсінеміз.  ... ... ... – бұл ... ... ... алу және сату, өтелінетін несиелерді беру ... ... бұл ... ... ... мен ... ... мен мөлшері өзгеріске ұшырайтын субъектінің қызметі
болып табылады. Субъект қызметінің барлық осы түрлері ақша ... ... мен ... ... ... болып
табылады.                                                                   
                                              Сонымен, кәсіпорынның
қаржы жағдайын талдаған кезде тек ... ... ... ғана ... ... басқа да қаржылық есеп беру ... ... ... ... және де есеп берудегі қосымша ақпараттар
мәліметтері де ... есеп ... жаңа ... ... ... ... ... ақпараттарына сүйенбестен, оның қаржылық жағдайын
кешенді түрде талдауға ... ... [1]. ... ... ... талдау әдістері
   Нарықтық қатынастың қалыптасуы шаруашылық қызметін ... ... ішкі ... және ... (қаржылық талдау) талдау деп ... етіп ... ... бұл ... әрқайсысының өзінің негізгі
ақпараттық көздері ... ... ... ... есеп ... екі ... Акционерлерді, қалың жұртшылықты, банктерді, сондай-ақ сақтандыру
ұйымдары мен үкімет органдарын кәсіпорынның ... ... мен оның ... және есепті кезеңдегі шаруашылық кызметінің нәтижесімен таныстыру
үшін қаржы-лық газеттер мен бюллетендерде, арнайы ... ... ... есеп ... Сонымен қатар көбіне, есепте субъектінің
шаруашылық қызметін динамикада бейнелеп көрсетуге, даму бағыты мен ... ... ... ... ... беретін бірқатар жылдардың
мәліметте-рін жариялайды. Есеп берудің екінші түрі - басқару талдауы, ... ... ... жеке ... ... ... нормативтері
туралы, сондай-ақ сапасының төмендігіне ... ... ... тыс
шығары-лып, өтпей қалуына ... ... ... ... ... тұлғалар үшін жабық есеп болып табылады. Ішкі есеп
берудің ішін-дегі жауапкершілік орталықтары мен пайда болу орындары бойынша
шығын-дар ... жеке ... ... нәтижелерін сипаттайтын маңызды
есеп түрлері болады. Кәсіпорынның жеке ... ... ... ... ... мен ... ... кім қалай жұмыс
істейтінін көруге мүмкіндік береді және еңбекке ақы ... ... да ... ... Ішкі ... басқару  есебі, ал сыртқы талдау қаржылық
есеп негізінде жүргізіледі. ... ... ... өту кезеңінде
кәсіпорынның ... ... ... жаңа ...                    Қаржылық талдаудың ... ... ... негізгі ережелерін қалыптастырды. Олардың ішінен
алты ... ... ... ... ... ... 3) ... ... ... ...            6)қаржылық коэффициенттер
әдісі.                                                                   
1. Көлденең (уақытша) талдау – есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңі-
мен ... Ол ... ... салыстырғандағы бухгалтерлік есептің
түрлі баптарының ... және ... ... ... 2. ... (кұрылымдық)
талдау – әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай
отырып, қорытынды қаржылық ... ... ... Ол ... ... оның ... бойынша қоры-тынды көрсеткіштегі жеке
баптардың үлес ... ... ... бере-ді. Мысалы, ұзақ және
ағымдағы активтердің кәсіпорын мүлкінің жалпы құнын-дағы, яғни ... үлес ... және ... ... және ... ... толықтырып отырады. Сондықтан да есептік  ... ... ... ... ... ... динамикасын да
сипаттайтын ... ... ... ... ... көрсеткіштер 100% деп алынатын
базистік жыл деңгейінен, ... ... ... ... ... негізделеді. Басқаша айтқанда, трендтік талдау әрбір
есеп позициясын бір ... ... ... ... және ... ... кезеңдердің дербес ерекшеліктері мен кездейсоқ әсерлерінен тазартылған
көрсеткіш негізгі тенденциясын анықтауды көрсетеді. Трендтің көмегімен
болашақтағы ... ... ... ... ... одан ... болжамдық талдау жүргізіледі. 4. ... ... – бұл ... ... ... бөлімшелердің
және цехтардың ... ... ... ... ... ... ішіндегі талдау, сондай-ақ берілген ... ... ... және ... ... ... мәліметтері
бар бәсекелес фирмалардың көрсеткіштерімен салыстырғандағы шаруашылық
аралық ... ... ... 5. ... ... – бұл
жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды көрсеткішке тигізетін әсерін
зерттеудің детерминдік (анықтау) немесе реттел-меген ... ... ... қатар факторлық талдау қорытын-ды көрсеткіштерді оның
құрамдас бөліктеріне жіктегенде - тура, ал оның жеке ... ... ... ... ол - кері ... болуы
мүмкін.                                                    6. ... ... ... ... ... ... ... баланстық үйлесу және тағы басқа), сондай-ақ экономикалық
және математикалық статистиканың (топтау, орташа және ... ... және ... ... ... ... және тағы басқа)
дәстүрлі тәсілдері қолданылады. Белгілі бір экономикалық ғылым шегінде
жасалған түрлі ... мен ... ... ... кәсіпорынның
қаржылық жағдайына терең талдау жасауға және ... ... ... нығайтуға, жағдайын жақсартуға байланысты ұсыныстарды
дайындауға ... ... ... компаниясының қаржылық жағдайын талдау
    2.1 «LogyCom» компаниясының жалпы сипаттамасы
«LogyCom» компаниясы 1998 жылы 20 ... ... ... ...... ... ... Министрлігімен
берілген. Оның негізгі қызметі электрондық есептеуіш ... ... ... және ... ... ... өнімді Қазақстан Республикасы
бойынша өткізу және сату болып табылады. Компанияның ... ... ... ... Байзақов көшесі, қиылысы Жандосов көшесі 293/2.
Жұмысшылар саны 2006 жылдың 31 ...... 2007 ... 31 ... – 194 адам ... ... 2007 жылы 840 978 ... ... ... ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация торговых компаний и
товаропроизводителей ... ... ... и ... ... «Катекс» ». мүшесі болып табылады. Мекен-жайы: Алматы
қаласы, ... ... 1 үй. Және ... ОЮЛ ... ... IT-компанийдің» мүшесі болып
табылады. Мекен-жайы: Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 6/5 офис ... ... ... ... кедендік
өткізу мен оны оңайлату шараларында және IT ... ... ... ... ... ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация
IT-компанийдің» шеңберінде «E-Government» проектісінде және IT саласында
толығымен қатысушы болып ... ... ... ... ... ... қызмет ету тәжірибесі бар.
«LogyCom» компаниясының президенті: Маховиков В.А.
 Бас бухгалтер: ... ... ... төлем қабілеттілігін талдау
   Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі оның қаржылық ... ... бірі және ... ... ... ... ... Сол
себепті нарық экономикасы жағдайында оған көп көңіл бөлінеді. Кәсіпорынның
төлем қабілеттігін талдау баланс өтімділігін ... ... ... ... мәселесін қарастырар алдында, жалпы активтер-дің,
баланстың және ... ... ... алу ... екі ... белгілі. Бірінші тұжырымдама бойынша
өтімділік: ... ... ... ... міндеттемелерін өтеу қабілеті-
лігі ұғынылады. Ал екінші тұжырымдама бойынша, ... – бұл ... ақша ... ... ... ...                                         Өтімділік кәсіпорынның сөзсіз
төлем қабілеттілігін білдіреді және ... мен ... ... ... бойьшша да, келіп түсу уақыты бойынша да әрдайым
теңдікті көрсетеді. ... ... шын ... ... ... Сондықтан кәсіпорынның төлем ... ... ... баланстың көрсеткіштерін тереңінен зерттеу керек.  Баланс
өтімділігін ... мәні – ... ... ... ... ... пассивтегі міндеттемелермен салыстыруда. Актив пен ... ... бір ... ... ... ... мына формуламен анықталады:
   К= (А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3)
   Біздің кәсіпорын үшін оның мәні:
жыл басында – 1,3;
жыл соңында – 1,07;
   Бұл көрсеткіштің қолайлы мәні 0,9 ... ... бұл ... ... ... ... міндеттемелерін өтеу
жөніндегі мүмкіндіктерін көрсете алмайды. Сондықтан, осы ... ... ... ... ... ... үшін, өтімді қаражаттардың
жиынымен ажыратылатын, ... ... ... ... ... ... немесе төмен дәрежеде өтімді болуы мүмкін,
себебі ағымдағы ... ... ... төлем қаражаттары кіреді,
бұлардың ішінде ... ... ... ... арналған оңай
өткізілетін де, қиын ... де ... ... ... ... ... үш ... саналады: абсолюттік өтімділік
коэффициенті, жабудың аралық коэффициенті және жабудың жалпы коэффициенті.
Олар туралы төмен-де ... ... ... ... ... ... үшін кәсіпорын активіндегі ... ... ... ... және ... ... статистикалық көрсеткіштері ... ... ... жиі
қолданылады:
-абсолютті өтімділік коэффициенті;
-аралық өтеу (жабу) коэффициенті;
-жалпы өтеу ... ... ... ... ақша қаражаттары мен тез өткізілетін
бағалы қағаздардың мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелерге ... ... ... ... мерзімінде немесе жақын мезгілде ағымдағы қарыздардың
қандай бөлігі өтелетінін ...... ... ... ... өтелуі керек екендігін көрсететін ... ... ... ... үшін оның ... жыл ... ... жыл ...... өтеу ... ... (немесе оның басқа аталуы: қауіпті өтім коэффициенті, өтімділіктің дәл
коэффициенті) ақша қаражатының құрамына алдыңғы ... ... ... және ... да ... ... Ол кәсіпорынның
дебиторлармен өз уақытында есеп ... ... ... ... ... яғни ... міндеттемелердің қандай бөлігі тек
ақша қаражаты есебінен емес, сонымен қатар өткізілген өнімдер, орындалған
жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... өтеу коэффициентінің қалыпты төменгі шегін бағалау былайша
өрнектеледі:
Біздің кәсіпорын үшін оның мәні:
жыл басында – ... ...... өтімділік коэффициенті (жалпы өтеу коэффициенті) барлық ағымдағы
активтердің жедел және қысқа мерзімді ... ... ... Ол ... ... мен ... қандай есесін
өтейтінін белгілеуге мүмкіндік береді жіне дебиторлармен өз ... ... және ... өнімді тиімді өткізу жағдайларында ғана емес, ... ... ... ... ... ... ... болған кезде
сату жағдайында бағаланатын кәсіпорынның төлемдік мүмкіндіктерін көрсетеді.
Жалпы өтеу коэффициенті өтімді ... ... және ... ... сомасын өтейтінін белгілеуге мүмкіндік береді және сонымен
баланс құрылымының тұрақтылық дәрежесін ғана ... ... ... ... ... бойынша тез есептесе алу ... ... ... үшін мына ... қалыпты мән болып
табылады: ... ... үшін оның ... ... – 2,6; ... – 2,2; ... ... ... ... ... қажеттілік деңгейі ағымдағы
міндеттемелерден  2 есе асуы қажет екендігін көрсетеді.    ... ... екі ... ... ... талап етілген
шектеуге жауап бергенімен, жыл ... ... ... азайып отыр.
Сондықтан алдағы уақытта бұл құбылыстың қайталанбасы үшін, оның себептерін
анықтаған жөн [18].  
 
 2.3 Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... әрекеті баланс активінің құрылу көздерін
талдау болады. Бұл кезде кәсіпорын мүлкінің келіп ... оны ... алу ... құрылуы да, кәсіпорынның өзінің де, қарызға алынған капиталдың да
есебінен жүргізілуі мүмкін ... есте ... ... Ал, ... мен ... алынған капиталдың арасындағы қатынас оның қаржылық
тұрақтылығын
көрсетеді.                                                                  
                                                       ... ... ... ... және оның ... көбіне өзін өзі
қаржыландырумен, яғни меншікті капиталдың көмегімен жүзеге асырылады. Тек
ол капитал ... ғана ... ... ... Бұл ... қиын ... сырттан тартылған капиталдан қаржылық тәуелсіздік аса ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан да қаржылық есеп берудің
ағымдағы активтерінің құрастырылу көздерін шектеу керек. Оның ең аз ... ... ... ету ... өзінің кейбір кезең-дерінде
ағымдағы активтерге әдеттегіден жоғары, яғни қосымша қажеттілік туғанда, ... ... ... несиелерімен және коммерциалық несиелерімен
жабылады.                                                                   
                                          ... ... ... ... ... және қатыстырылған капиталдың көрсетілген көлемі
белгіленіп, есеп беру кезеңіндегі олардың ... ... ... баға ... Бұл кезде өз меншігіндегі капиталға ... ... ... өз қаражаттарының қоры болуы оның ... ... ... ... ... ... ғана ... сонымен бірге капитал-дың жалпы сомасындағы оның үлес салмағын да
анықтау маңызды. Бұл көрсет-кіш ... ... әр ... ... ... ... ... коэффициенті), бірақ оның мәні бір
ғана - бұл ... ... ... ... тартылған қаржыдан
қаншалықты тәуелсіз екендігін және өз ... ... ... ... ... ... коэффициентін меншікті ... ... ... ... ... = Мк : ... ... коэффициенті;    Мк-меншікті капитал; Ак -
авансталған капитал (баланс ... ... яғни ... Бұл ... өсуі
кәсіпорынның қаржылық тәуелсіздігі жоғары екендігін көрсетсе, алдағы
уақытта ... ... ... ... кері ... ... ... қатыстырылған капиталдың 
барлық авансталынған капиталдағы үлес ... да ... ... ... деуге де болады. Ол мына формулармен анықталады:
Кт = Қк:АК  ... Кт = 1 - ... ... ... -  авансталған капитал (баланс валютасы, жиыны);  Ктс-
тәуелсіздік
коэффициенті.                                                               
                            Бұл ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылығын сипаттайтын меншікті капиталдың қатыстырылған капиталға
қатынасын ... ... ... ... ... = ... Кқ-қаржыландыру коэффициенті;  Мк-меншікті ... Бұл ... ... ... ... ... мен инвесторлар   қаржыландыруға соғұрлым сенімді
кіріседі.                                                                 
Бұл коэффициент кәсіпорын қызметінің ... өз ... ал ... ... ... қаражатымен
қаржыландырылатынын көрсетеді. Қаржыландыру коэффициенті

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау туралы19 бет
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдары48 бет
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының экономикалық сипаттамасы22 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдай94 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау18 бет
Кәсіпорынның қаржылық негізгі құралдар есебі58 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы41 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы жайлы81 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттігін талдау60 бет
Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдаудың теориялық негіздері мен ролі81 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь