Қазақстанның минералды-шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы

КІРІСПЕ
1 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МИНЕРАЛДЫ.ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
2. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МИНЕРАЛДЫ.ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ
3. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МИНЕРАЛДЫ.ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ.ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
4.КАДРЛЫҚ САЯСАТ
5.ПЕРСОНАЛДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
6.SWOT .ТАЛДАУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегия¬сын¬да кен-металлургия кешені Қазақ¬стан¬ның әлеуметтік-экономикалық жағынан жоғары дамыған елдердің қата¬ры¬на қосылуын қам¬тамасыз етуге жәр-демдесетін басым салалардың бірі ретінде белгіленген. Республика кен-металлургия кешенінің басты міндеті ішкі және сыртқы рыноктардың қажеттерін қанағаттандыратын бәсекеге қабілетті өнімдер шығару болып табылады.
Қазақстанның минералдық-шикізаттық кешені әлемдік минералды шикізат балансында айтарлықтай күшті позицияға ие, әлемдік минералды шикізат рыногы¬ның дамуы мен ұлғаюына үлкен ықпал ете алады. Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі геология және жер қойнауын игеру комитетінің ақпараттық-талдау орталығының мәліметтері (2003 ж.) бойынша әлемдік зерттелген қор жөнінен Қазақстанның алар үлесі мынадай:
алтын – 2,7% (әлемде 8-орында), күміс – 16%, мыс 7,1%, марганец – 30% (2-орын), қорғасын – 22%, мырыш – 15,2%, барит – 47,2% (1-орын), темір – 6%, кобальт – 3,9% (5-орын), хром – 37,6% (8-орын), боксит – 1,4% (10-орын), никель – 1,4% (12-орын).
Минералды шикізат өнімдерін өндіру және алу жөнінен республика хром бойынша екінші орында, титан бойынша – екінші-үшінші, мырыш және қорғасын бойынша – алтыншы, марганец бойынша – сегізінші, күміс бойынша тоғызыншы орында.
Әлемдік мыс, титан, ферроқорытпа және болат рыноктарында Қазақстанның атқаратын рөлі аз емес, ал Еуразиялық суб¬континентте хром бойынша монополист, темір, марганец, алюминий жөнінен өңірлік рынокта (ТМД елдері, бірінші кезекте Ресей) айтарлықтай ықпалы бар.
Бұл жетістіктер өздігінен келген жоқ, ол ғалымдар мен инженерлік-техникалық қызметкерлердің ерен еңбегінің жемісі болды. Кезінде осы сала Қазақстан ғылы¬мының қарыштап дамуына зор әсер етті. Отан¬дық геология, кен ісі, металлургия са¬ла¬л¬ары әлемдік жетістіктерге қомақты үлес қосты.
1 Минц, А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. М.: Мысль, 1972. - С.64-76.
2 Нестеров, П.М., Нестеров, А.П. Экономика природопользования и рынок: Учебник для вузов - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 413 с.
3 О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс). – Алматы: Юрист, 2007. - 288 с.
4 Каргажанов, З.К., Баймырзаев, К.М., Калиаскарова, З.К. Платежи за пользование природными ресурсами. – Алматы, 1997. - С. 28-32.
5 Каргажанов, З.К., Баймырзаев, К.М. Экономический механизм природопользования. – Алматы: Ғылым, 2000. - 276 с.
6 Григорьев, В. Оценка предприятия: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 318 с.
7 Шестаков, С.С. Совершенствование методов управления в регионе (на примере Иркутской области): Дисс. ... канд. экон. наук. – Иркутск, 1992. - С. 34-48.
8 Назарбаев, Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. – М.: Машиностроения, 1992. - 351 с.
9 Принимаемые меры по охране окружающей среды // Информационный экологический бюллетень. – Алматы, 1999. - 43 с.
10 Фурсов, В.И. Экологические проблемы окружающей среды. – Алматы: Ана тiлi, 1991. - 192 с.
11 Қаженбаев, С., Махмудов, С. Табиғат қорғау. – Алматы: Ана тiлi, 1992. -112 б.
12 Демина, Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды. – М.: Аспект пресс, 1995. - 143 c.
13 Каргажанов, З.К., Тлеуберген, М.А. и др. Рациональная схема освоения природных ресурсов. – Алматы, 1983. - 191 с.
14 Упушев, Е.М. Экология, природопользование, экономика. – Алматы: НИЦ Ғылым, 2002. - 396 с.
15 Мұқаұлы, С., Үпiшев, Е. Табиғат пайдалану экономикасы. – Алматы: ‘’Экономика'', 1999. - 268 б.
16 Мубарак Тлеуберген. Экономическая оценка комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов. – Алматы: Қазақ университетi, 2002. - 235 с.
17 Васильев, П.В. Экономика использования и воспроизводства лесных ресурсов. – М.: АН СССР, 1963. - 484 с.
18 Турневич, В.П. Кадастровая оценка лесов – М.: Лесная промышленность, 1977. - С. 77-91.
19 Мубарак Тлеуберген. Экономическая оценка минеральных ресурсов. –Кокшетау, 2007. - 382 с.
20 Мамбетқазиев, Е., Сыбанбаев, Қ. Табиғат қорғау. – Алматы: Қайнар, 1990. - 387 с.
21 Қазақ тiлi терминдерiнiң салалық ғылыми түсiндiрме сөздiгi. Экология және табиғат қорғау. – Алматы: Мектеп, 2002. - 390 б.
22 ''Әдiстемелiк нұсқаулар'' ҚазКСР экология және табиғат пайдалану жөнiндегi мемлекеттiк комитетi. – Алматы, 1991 ж. - 12-19 бб.
23 Олдак, П.Г. Сохранение окружающей среды и развитие экономических исследований. – Новосибирск: Наука, 1980. - 159 с.
24 Степин, В.В. Экономические основы природопользования. – М.: Лесная промышленность, 1982. - 152 с.
25 Струмилин, С.Г. О цене ''даровых благ'' природы // Вопросы экономики, 1967. -№ 8. - С. 16-23.
        
        Мазмұны
|кіріспе | |
|1 ... ... ... ... ... жөніндегі | |
|ұлттық орталығының даму тарихы | ... ... ... ... ... ... ... | |
|ұлттық орталығының ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ | ... ... ... ... ... ... жөніндегі | |
|ұлттық орталығының экономикалық-қаржылық көрсеткіштері | ... ... | ... ... ... | ... -талдау | |
| | |
| | |
| | |
| | ... | ... ... ... | ... 2030 ... ... даму стратегиясында кен-
металлургия кешені Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағынан ... ... ... ... ... ... жәрдемдесетін басым
салалардың бірі ретінде белгіленген. Республика ... ... ... ішкі және ... рыноктардың қажеттерін қанағаттандыратын
бәсекеге қабілетті өнімдер шығару болып табылады.
Қазақстанның минералдық-шикізаттық ... ... ... шикізат
балансында айтарлықтай күшті позицияға ие, әлемдік минералды ... ... мен ... ... ... ете ... Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі геология және жер ... ... ... ... ... (2003 ж.) ... зерттелген қор жөнінен Қазақстанның алар үлесі мынадай:
алтын – 2,7% (әлемде 8-орында), күміс – 16%, мыс 7,1%, марганец – 30% ... ... – 22%, ... – 15,2%, ... – 47,2% ... темір – 6%,
кобальт – 3,9% (5-орын), хром – 37,6% ... ... – 1,4% ... – 1,4% ... ... ... ... және алу жөнінен республика хром
бойынша екінші ... ... ...... мырыш және қорғасын
бойынша – алтыншы, марганец ...... ... ... ... мыс, ... ... және болат рыноктарында Қазақстанның
атқаратын рөлі аз емес, ал Еуразиялық субконтинентте хром ... ... ... ... ... ... рынокта (ТМД елдері,
бірінші кезекте Ресей) айтарлықтай ықпалы бар.
Бұл жетістіктер өздігінен келген жоқ, ол ... мен ... ... ерен ... жемісі болды. Кезінде осы сала
Қазақстан ... ... ... зор әсер ... ... ... кен
ісі, металлургия салалары әлемдік жетістіктерге қомақты үлес қосты.
1 Қазақстанның минералды-шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық
орталығының даму тарихы
Соңғы 15 ... ... ... ... ... ... пайда
болды. Яғни, отандық ғылымның жауапкершілігі артты. ... ... ... ... ... ... тек ғылыми ізденістермен – ... ... ... сынақтан өткізу, өндіріске ... ... ... ал ... даму ... ... үкімет ол
кезде тек мәскеулік ғалымдарға тапсыратын.
Тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін, біздің үкіметіміз ондай ... ... ... ғылымына жүктейтін болды. Сол себепті,
еліміз экономикасының стратегиялық бағыттары бойынша Президент Жарлығымен
бірнеше ұлттық ... ... ... өз ... мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыру жүктелді. Сондай құрылған орталықтың бірі ... ... ... шикізатты кешенді ұқсату жөніндегі
ұлттық орталығы” РМК. ... ... ... ... ... орындау жүктелді. Әрине, біз бұл міндетті бұрынғы істеп
жатқан жұмыстарымызға қосымша атқарып ... ... ... ... ... ... ... бірі.
Ал жекеменшікке өтіп кеткен кәсіпорындарға келсек, әрине, нарықтық
экономикада ... ... ... ... ... де ... өз
меншігіндегі кен орнын кәсіпорынға пайдалануға бергеннен ... сол ... ... мен ... ... жеке ... мемлекет мүддесін
бұзбауын қадағалап отыруы тиіс. Бұл не деген сөз?
Біріншіден, кен ... ... ... ... ... ... норматив бойынша, руданы барынша толық (тек қана бай руданы
емес) қазып алулары ... ... ... ... ... оның ... элементтерді мейлінше толық бөліп алу керек. Үшіншіден, металдардың
өзіндік құнын шектен тыс ... сату ... ... ... өндіріс үдерісінде қоршаған ортаны ластамауы, ал егер ... ... сол үшін ... ... ... ... төлеуі тиіс.
Бесінші, өндірісте істейтін жұмыскерлердің қауіпсіздігі ... ... ... ... ... бақылайтын мемлекеттік органдар
бар. Біздің жұмысымыз жоғарыда аталған пункттер бойынша әлемдегі осындай
өндірістердің ... мен ... ... назарға ала отырып,
өндірілетін шикізаттардың ерекшеліктерін ... ... ... ... үшін ... ... ұсыныстармен
қамтамасыз етуге саяды.
Бүгінгі Қазақстандағы кен-металлургия жүйесіне келсек, ол екі ... ... – қара ... және ... ... қара металлургия темір, марганец, хром кенін, болат, шойын, прокат,
ферроқұймасы, отқа ... ... ... ... ... өңдеу
өндірістері сияқты 12 саладан тұрады;
– түсті металлургия 26 өнеркәсіп кіретін қорғасын, ... мыс, ... және ... ... ... ... ... уран шикізатын
өңдеу сияқты 8 саладан тұрады.
Қазақстанда игеріліп жатқан кен орындарының барлығы дерлік көп ... ... ... ... кен өндіруге лизензиялар берілгенде сол кен
орындарында пайдалы қазбаны алу қажеттілігі ... ... ... ... және лицензия оңды-солды бейберекет
таратыла берген. Осынымыз жөн бе, жөн емес пе деп ... та. ... ... ... көп ... ... шығынды ақтамайтын
кен орындары ғана қалуы мүмкін.
Пайдалы қазбалары бар кен ... ... ... беру ... бұлыңғыр
күйде қалып келеді.
Шетелдік фирмалардың басқаруына ... ... ... ... жай-күйіне
келсек, оның өндірілетін көп компонентті шикізаттың құрамындағы ... ... ... ... қайта жаңағы компаниялардың мүддесіне сай бір-
екі негізгі компонентін ғана алуға көбірек көңіл аударатынын көреміз.
Әлемдік тәжірибеде кен ... ... ... кешенді түрде,
құндылығы бар заттарды түгел ескеріп және тауарлық металдар ... ... бөле ... ... ... біз де заңдарымыз бен келісім-
шарттарымыздың ережелерін қайта қарауға ... ... ... ... ... жеке кәсіпорындардың және шетелдік фирмалардың меншігінде ... ... ... ... Республикасының “Жер қойнауы және жер қойнауын ... ... ... ... жария түрде жүргізілуін талап ... ... ... мен ... коммерциялық құпияны сақтау
желеуімен жаппай бұзылуда. Ал мұның өзі кен орындарының ... ... ... ... жер ... ... рәсуа
болуына, минералды шикізаттың шала-шарпы, бір жақты болуына әкеліп ... ... ... мен ... ... мүдделерінің кереғар
келетін тұстары да аз емес, ... ... іс ... ... ... ... ... бүркемелеуші бетпердеге айналған
десек қателеспейміз. Сондай-ақ ... ... ... ... ... ... құны да жаңағы айтылған коммерциялық құпияға жатқызылуда.
Аталмыш құпияға не ... тиіс ... ... да дәл ... кез келді.
Сондай-ақ мемлекет пен табиғат ресурстарын пайдаланушылардың кен өндіру
және ... ... ... ... ... заңнама әлі
жасалмаған. Соның кесірінен табиғи ресурстарымыз тиімсіз жұмсалынып, еліміз
қыруар шығынға батып отыр.
Бұл құбылыстың екінші жағын еліміздің ... деп ... ... Сол ... ... құрамында көптеген улы заттар да бар, оларды
залалсыздандыру ісі де ... ... ... кен ... ... ... жобалардың көрсеткіштері мен қол жеткізген
экологиялық ... ... ... ... ортаны ластауға жол беріп
отыр. Оның себебі – біздің қоятын ... ... ... ... компаниялар өз елінде 1 тонна күкірт қостотығын ауаға
шығарғаны үшін 48-100 ... ... ... ... ... ... 7 ... Тағы бір кілтипан, бұл корпорациялар ... ... ... ... ... ... жердегі әрбір тұрғынға тікелей шығын келтіріп
жатқанын ескеретін бірде-бір заң орны жоқ, тиісті ... ... да ... ... (кен ... алынатын түсімдер ғылыми тұрғыдан
негізделмеген, олар шенеуніктердің еркінде, ... ... көп ... ... ... ... монополия бар, онымен қоса
бұл корпорациялар (қаржы-өнеркәсіп ... ... ... ... ... шаруашылық бағыттарында негізгі қожайындар. Соның салдарынан
бұл ... ... және орта ... баяу ... ... осы саладағы
шағын және орта бизнестің ... ... ... ... ... болмай отыр.
Ресурстарды пайдаланушылардан өндіріліп ... ... ... ... ... ... құбылуына қарамастан ел бюджетін елеулі түрде
толықтырып, ұлттық ... ... өз ... ... ... және көптеген әлеуметтік, экономикалық мәселелерді шешуге,
минералды шикізат базасын ұдайы өндіруді ... ... ... ... ... ... Осыған орай табиғи ресурстарға меншік
проблемасын шешу тұжырымдамасын жасау ... ... ... ... ... ... реформалау табиғи ресурстарға
экономикалық тұрғыдан баға беру, табиғи рентаны меншік иелерінен ... және ... ... ... ... қағидатты мәні бар
шешімдер осы тұжырымдама ... ... ... ... ... мәселесін
Қазақстан заңнамасын жетілдіру жолымен де біршама деңгейде шешуге болады.
Табиғи рентаға ... ... ... ... ... ... ... шикізат өнеркәсібі саласында ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Біздің Ұлттық орталық сирек металдар рыногының болашағы туралы
зерттеулер ... ... ... металдар өндірісінің және олардың
қорларының тез өсіп келе ... ... ... 10-15 жыл ... ... ... қорының бірнеше есе өскені және ... ... ... ... ... Тіпті кейбір металдардың 100 жылдық
қорлары табылғанына қарамастан, ... ... ... ... ... ... сирек металдардың құны бірнеше есе өсіп отыр.
Соңғы он жыл шамасында германий, индий, галий, ванадийге ... ... ... орай ... құны ондаған есеге дейін өсті. Мысалы,
германий металының бір ... құны ... 2000 АҚШ ... дейін
жеткен. Сонымен бірге Америка, Жапония секілді елдер бұл металдарды ішкі
пайдалануынан бірнеше есе ... ... ... ... өндірісі – жаңа технологиялардың шикізат қоры. ... ... ... ... Өндірісті дамыту бағытымызда бұл сала
басым бағыт есебінде қаралуы керек. Айта ... ... ... ... шығарылған, бірақ соңғы кезде нарықта өз секторын жоғалтып
алған металдарға назар аударған жөн. Бұл ... ... ... ... т.б. салалардың негізін қалайды. Бүгінде ашылып жатқан даму
институттарын пайдалана отырып елімізде ... ... ... ... ... өндірісін жасауға болар еді. Бұл ... ... ... алу ... ... ... тұрмыстық
заттар, мәшине жасауға қажет балқымалар алуға мүмкіндік берер еді.
Басты мәселелердің бірі – ... ... ... ... ... ... жасау. Бүгінгі таңда бұл сала
металлургия ... ... ... ... бірі ... қаралып,
мемлекет қолдауында болуы керек.
Сирек металдар шикізаты ... ... ... ... ... ... кездесетін болғандықтан, олардың
қызметіне еріксіз араласуға мәжбүрміз. Металдарды ... ... ... босқа шығын қылмас үшін экономикалық реттеу тетіктерін пайдалану
керек. Пайдалы қазбаларды кешенді ... ... ... ... де ... керек.
Қай мемлекеттің болмасын өз атын әлемге паш ететіндей ... ... бар. ... робот жасаудың өндірісін мақтан етеді, немістер
автомобиль жасауда, ... ... ... ... ... ... Белгілі бір өндіріс саласының әр елде өсіп ... ... ... ... ... де өздігінен
туындамайтыны анық. Бұл үшін ... ... ... орын ... ... ... осы ... қамтамасыз ететін ғылыми күштер ... ... елде бар ... ... ... ... ... ойымызша, жер қойнауындағы сирек металдар сол бастаудың қайнар көзі
ретінде пайдаланылуы тиіс. Бұл ойды іске ... ... ... ... өркендеуіне үлкен үлес қосқан болар едік.
1996-2008-жылдар аралығында ... ... ... 55
млрд. доллардан астам, соның ішінде жер қойнауын игеруге 40 млрд. доллардан
астам инвестиция ... Бұл ... ... ... ... ... ... Бақтықожа Ізмұхамбетов бүгін Алматыда ІІІ
инвестициялық саммит барысында мәлімдеді, деп ... ... ... ... ... шикізатына бағытталған
инвестициялардың орта есеппен 79 проценті өнім өндіруге, 21 ... ... ... ... ... айтуынша, қазіргі жағдаймен Қазақстан ... ... ... әлемдегі алдыңғы ондыққа кіреді. Ал табиғи газдың
барланған қоры бойынша еліміз дүниежүзінде 15-ші орында.
Расталған және алып пайдалануға ... ... қоры 35 ... баррельді,
газ қоры 3 трлн текше метр ... ... ... ... ... ... да бірталай
шаралардың басын ... ... бұл сала ... ... ... ... бағдарлама негізінде жұмыс ... ... ... ... өзінде “ҚазМұнайГаз” Ұлттық Компаниясы” ... және ... - ... кәсіпорындарымен бірлесе отырып, шетелдің
әлеуетті инвесторларын ... ... ... ... ... ... кеткен. Мұнай-химияны дамыту мақсатында әзірленген бағдарлама
2 бағыт бойынша ... ... ... ... бірінші бағыт – қазіргі мұнай-
химия өнеркәсібін ... ... ету және ... ... өнім алу үшін жаңа өндірістерді құру; екінші бағыт – ... ... ... ... ... ... ... энергетика және минералды
русурстар саласының жұмысын бірізділікке салу үшін ... ... ... бойынша бірлесе жұмыс істеу жағы алдыңғы қатарға шығып
отыр.
... ... ... ... жылына 14 млрд. текше метр газ
өңдейтін және болжамдық құны 3,6-3,8 ... АҚШ ... ... ... ... салу ... әзірленуі осы мақсатымызды жүзеге
асыруға жәрдемдеседі ... ... мен газ қоры ... ... ... ... Алғаш рет мұнай –1811жылы Доссор кен орынында ... ... ... түбегінде каспий маңы ойпатында Өзен,
Жетібай, Қаражамбас,Қаламқас мұнай кен орындары ... және ... кен ... ... 1250-2500 метр тереңдікте
өндіріледі. Бұл ең бағалы ... ... кен ... жатады. Юра мен бор
дәуірінде пайда болған. Құмары ... ... 50-2400 ... ... ... ... газға бай. Жанғыш газ ... ... ... ... қоры жөнінен ірі кен орнына
жататын ... ... ... ... ... ... атсалысуда.
Қазіргі мұнай және газ конденсатын өндіру өткенмен салыстырғанда
8,5 пайызға артып ... ... ... Яғни шикі ... ... ... ... ал газ конденсатын өндіру 16,8 пайызға
(5млн.тонна) артып ... ... ... қоры ... ... ... ... отыр. Каспийдің төңірегінде шешілмеген
мәселе ... ... ... ... да, ... ... ... да, министрлерде кездесіп, мәселені шешу ... ... ... 1991 ... бері 13 жыл ... ... ... жылжушылықта жоқ емес. Атап ... ... ... және ... ... ... ... Айтуға оңай
болғанымен, 3 елдің ұстанымын ... ... оңай ... ... мен ... ... ... жасалған келісім
Қазақстан үшін үлкен стратегиялық жетістік болды. Өйтені, бұл ... ... ... ... ... ... - республика энергетикасының негізгі қоры. Ол фабрика,
зауыт, электр ... ... пен ... ... ... ... ... - химия өнеркәсібі үшін маңызды
шикізат. ... ... ... үшін ... кокс
алған кезде азот тыңайтқыштарын, ... ... ... ... ... жұмсалатын түрлі ... ... қоса ... ... өте бай. 1833 жылы ... Аппақ Байжановтың
Қарағанды өңірінен кездейсоқ ... ... ... ... қара тасы»
кейін аңыз емес, шындыққа айналды. 19ғасырда Қарағанды ... ... 10 мың ... ... өндірілсе, қазір жылына 50 млн. ... ... ... Тас ... ... ... кокстелінеді,
көмір қабатының жалпы қалыңдығы  120 метр. Қарағанды ... ... ... көмір алабы бар.Екібастұз көмірі жер ... ... ... ... ашық әдіспен өндіріледі.
Жылу электр станциялары ( ЖЭС ) үшін ... ... көп ... ... ... Оны ... ... Қарағанды және Екібастұз алаптарында ... ... ... ... ... да ... ... көмір
алабы - республикадаға ең ірі ... кен орны . ... ... 45%- ын осы ... ... береді.
Бұл жердегі ... ... қоры 51 ... т ... алабының көмірі аз ғана ... ( 300 км ... ... ... түзе ... ... сапасы жоғары,
өйткені оның ... ... пен ... аз. Бұл ... балқыту үшін қажетті жоғары ... кокс ... ... ... ... дылдары Қарағанды алабының
маңайында Саран, Шахан, Тентек,Топар, Абай ... ... жаңа ... ... ... ... ... көмір алабы екінші орын ... ... ... көмірдің жартысына ... ... ... ... ... ... 135 ... орналасқан. Көмірдің геологиялық қоры 12 ... ... ... ... ... ... қабатының қалыңдығы
160-200 м.
Ресейдің Орал аймағында ... ... ... жұмыс
істейтін Рефтинск ЖЭС ... - ... ... да ... көмір өндіріледі. Бұлд
топ Құсмұрын, Приозер, ... ... ... кен ... ... 40 км ... кен қоры ... ... көмір алабы орналасқан.
Көмір әлі де ... ... ... өнеркәсібі үшін
отынның негізгі көзі ... ... ... ... : ... ... және оның ... ... ... әдіспен өндіруге байланысты.
Темір
Қазақстан темір ... қоры ... ... ... алдыңғы
орынды иеленеді Ең негізгі кен орны - ... ... Аят, ... ... ... – Сарыбай.
Республикамызда темірдің 500 - ден астам кен ... ... 30 – дан ... ... ... ... кен орындары ... ... Олар ... ... ... кен ... атап ... Соколов
– Сарыбай , Қашар, Лисаков, Аят ... ... ... ... ... ... ... сияқты ірі темір ... ... ... кені ... ... ... , ірі көмір алабына жақын орналасады.
Мыс
Қазақстан мысқа да бай ел. ... кен орны мыс ... ... ... иеленеді. Әрі оның мысыны ң ... ... ... ... кен ... ... ашық ... мыс кен орындарына ... ... Саяқ , ... , ... ... ... ... Олардың қоры мол. Аса ірі кен ... ... ... ... ... ... жаңа кен
орындары - жыланды тобы табылды. ... мыс ... ... қоры жер ... ... ... Жезқазған
ауданындағы мыс пен кен орындары дүние жүзі ... ... ... ... Осы кен ... базасында
Жезқазған комбинаты – тазартылмаған және ... мыс ... ... ... аса ірі ... ... бой
көтерді. Үлкен ... ... ... ... ... ... зауыттары шығарғаннан артық мыс ... ... ... кеніштер, алып шахталар ең ... және ... ... Жезқазған комбинатында мыс ... ... ... ( олар 21 ) ... ... Бұл ... элементтердің құны негізгі өнім - ... ... ... ірі Жезқазған мыс ... ... ... ... тым ауыр экономикалық жағдайға тап ... ... ... оны өнім ... ... Өзара төлем ... ... ... ... 1995 жылы ... ... ... корпарайиясы «Жезқазған түсті ... » АҚ ... ... ие ... ... орталық едәуір инвестиция салды.
Компания жаңа жетілдірілген жабдықтар мен ... мыс ... екі есе ... ... қазірдің
өзінде ... 200 мың ... ... ... ... ... бір тоннасы ... ... ... ... ... ... пен Саяқ мыс кен ... ... аса ... кеен ... ... салынды.
Полиметал рудасының қоры ... ... ... жүзінде
алдыңғы орында тұр. Полиметал рудасы құрамында ... ( ... ... мыс, мыс ... ... күмыс т.б )
кездеседі. Кенді Алтайдағы ... , ... ... ... руда ... ... бай. ... полиметал рудалары Текелі, Ащысай, және Мырғалымсай
кен орындарына өнідіріледі.
Хром және ... және ... кен ... ... ... ... табылған. Хром рудасы ашық ... 40 ... « ... » кен орындарында
өндіріледі. Бұл ... ... ... жағынан өте ... 45% ... хром бар. ... кен орындары
Жезқазған ... ... ... Дүние жүзіндегі хром
кенінің ... ... ... ... ... ... ... кенінің мол қоры бар. ... ... ... ... ... ... ... шикізат ) кен орындары ... ... мен ... ұсақ ... ... барланған қоры 200 млн. т . Ал ... ... одан да көп, ... ол ... ... отыр. Бокситтерден басқа да ... ... ... КСРО ... Павлодарда ( алюминий оксидін алу
үшін ) ... ... ... ... ... ... зауыты деп атады. Ал ... ... алу үшін ... кені ... Бұл ... ( Ертіс өзенінң суы ), ... ... ... МАЭС - 1, МАЭС - 2 және т.б ) көп ... ... глинозем ... ... ... ... таза ... шығарылатын республика
үкіметі мен ... ... ... ... қол қойылып, ... ... ... құру ... зор жоба іске ... Жобада Қазақстан тәуелсіздік ... ... ... өндіруден ... ... ... ... ... ... ... процесс қамтылды. Жобаны
іске асыру ұшін ... да ... ... ... Осы ... Қостанай ... жаңа ... ... Павлодар қаласындағы бұрынғы глинозем зауыты
қайта ... ... Дәл осы ... қауты одан үлкен глинозем ... ... Ал ... ... ... ... ... бірінші алюминий, одан алюминий прокаты ... ... ... ... ... ұшақ жасауға
пайдаланып келсе ... ... , ... ... ... ... ауыл ... қолдануда.
Марганец
Республикадағы марганец ірі кен ... бірі ... Отан ... ... Орал мен ... ... ... 60% осы ... ... кен ... ... шоғыры темір
кен орындарының ( Қаражал, ... ... ... ) ... Металлургия өнідірісі үшін ... емес ... қоры ... ... ... ең көп ... өндірілетін
мемлекет. Жамбыл ... ... ... кен
орындарының ( ... ... ... ) ... қоры 2,6
млрд. тонна деп ... ... ... ... ... кен ... ... жалпы
қоры 1,5 ... т ... ... - ең ... ... ... ... - ... ... зор. Алтын
кен орындары Солтүстік , ... ... ... Түсті металлургия кәсіпорындарында ... ... ... ... ... ... алынады.
Қазақстанның көп ... ... ... ... ... ірі кен ... ... Үлбі, Бұқтырма ... ... ... , сондай - ақ Майқайың , ... ... да ... ... ірі ... ... аймақ болғанымен өзінің
алтын ... тек ... ... ... ... ғана ... ... Республикада алтын мен алмасты
іздестіріп, өндіріп, өңдеуге ... бар. « ... тас ... ... құрылды. Республика аумағында ... , ... ұсақ ... да ... мен ... ... ... алмастың 300 - ге жуық кен ... ... ... ... ... ... ... да едәуір мөлшерде ... ... ( ... ... және т.б. ) балқыту кезінде де ... ... ... ... ... ... мен ... Лондондық аттестациядан өтіп жоғары ... ... ... ... ... ТМД ... арасында Ресей
мен Өзбекстаннан кейінгі осындай ... ... ... ... тау – кен ... жұмыс істейтін
шетел ... ... және асыл ... ... ... ... кезде Егемен ... ... ... қоры бар.Асыл металдардың ішінде рений сияқты
сирек ... да ... ол ... ... ... ... ... жүз есе, ал күмістен елу есе ... ... ... ... ... ... жөніндегі ұлттық
орталығының ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ
Қазақстан табиғат ресурстарына өте бай ел. Оның жер ... ... 110 ... 99-ы ... 70-сі ... ал ... қолданылуда. ТМД-ғы хромның - 94,2 %, бариттің - 81,7 %, фосфориттің
- 64,7 %, молибденнің - 29,3 %, ... - 28,4 %, ... -22,1 ... - 20,1 %, ... - 13 %, ... - 11,9 % қоры ... ... ірі индустриялы аграрлы аймақ. Мұнды қуатты энергетика
орталықтары, металлургия, отын ... және ... ... өнеркәсіптері бар.
Республика түсті және қара метал, уран, көмір, мұнай, ... ... ... ірі ... орны ... табылады. Оның кәсіпорындары
шойын, кокс, болат, қорғасын, мыс, мырыш, титан, ... ... ... ... ... ... ... автомобиль
шинасы, минерал тыңайтқыштары, цемент, метал кесетін ... ... ... ... ауылшаруашылық машинасы, трактор,
экскаваторлар және т.б. ... 1990 жылы ... 87,4 ... ... қуаты, 131,4 млн т. ... және 25,8 ... ... ... 5 прокат өндірген, 11265 млн.кв.м мақта-мата, 69,6 –
жібек мата, жүн мата – 34,2 млн ... ... аяқ киім – 40,5 ... ...... 1,6 ... – ет ... өндірді.
Қазақстан экономикасының дамуына оның аса зор табиғат байлықтары себеп
болды. Олардың қорының молдығы мен көп ... ... ... кешенді дамуына әсерін тигізеді.
Қазақстан өнеркәсібінің пайда болуы мен дамуы, ... ... ... ... ... өндіру техноло-гиясын ойлап табылған тұстағы
және руда өндіру мен балқыту орын алған ежелгі кезеңге қатысты. Ұзақ уақыт
бойы қазақтар шаруашылық өмірінің ...... ... мал ... болды. Қазақтың халық ретінде қалыптасуы мен қазақ ... ... ХІХ ... ... ... өнеркәсіптің бірден-бір
формасы – үй кәсіпшілігі мен қолөнері еді. ... ауыл ... ... тобы ... ... орта мен шаруашылық тұрғысында өте нашар
байланысқан, тұйық-талған жүйені білдіреді. Үй өнеркәсібінің техникасы
ғасыр ... ... ... ... қала ... және ... өте ... сипатталды. Мал шаруашылық шикізатының өте көп болуы ... ... – жүн, тері ... және ... ... ... болған
әр түрлі тұтыну заттарын дайындауды анықтады. Үй кәсіпшілігінің барынша кең
тараған түрлері: киіз басу, кілем, алаша тоқу, киімдер дайындау ... қой ... ... ... ... ат ... ер
тоқым, теріден ыдыс-аяқтар жасап даярлау орын алған еді. Ағаш өңдеу кә-
сіпшілігі, нақтырақ айтқанда қазақ үй бұйымдарын, ... уық, ... ... ... ... ... ... аймақ-тарда мыс балқытып,
темірден орақ, пышақ, үй-іші тұрмыстық ... ... ... шаруашылық өмірінде әр түрлі кәсіпшілік: ба-лық аулау, аң
аулау, арбакештік ... орын ... ... ... ... бойынша қазақ
кедейлері айналысқан.
ХІХ ғасырдың екінші жартысында, Қазақстанның Ресейге ... ... ... ... бола ... ... капитализмнің
«кеңейіп» дамуына қарай тауар-ақша қа-тынастары арқылы қоныс аударушылар
қозғалысы мен ... ... және ... болған өнеркәсіптерге
Ресейлік, сондай-ақ шетел капиталының ие болуы арқылы Қазақстан қарқынды
түрде капитализм жүйесіне ... ... ... ... тез ... енді. Үстемдік еткен патриархалды-фео-далдықпен қатар ұсақ тауарлы
шаруашылық қалыптасып, ка-питалистік құрылыс пайда бола бастады. Ресейдің
империализм сатысына өтуі ... да ... ... тездетті,
мұнда өнеркәсіптік кәсіпорындар саны айтарлықтай өсті. Алайда ... ... ... ... мен ... да ... қажеттіліктерін қамтамасыз етті, сондықтан да Қазақстан ... ... ... ... өнім ... ... ... болды.
Отарлық үстемдіктің орнауы, өлкенің кәсіпорындар дамуы мәселелерін
кері әсер етпей қойған жоқ, ... ... ... ауыр ... ... ... болмады. Мұнда тау-кен өнеркәсібінің дамуы үшін өте
бай негізінің болғандығына қарамастан ол өте баяу дамыды және ... ... ... өнімдерін алғашқы өңдеу өнеркәсібімен (ұн тар-татын,
нан пісіретін, сыра, арақ қайнататын, тары ақтау ... ... ... ... кең ... – жүн жуу, тері илеу, май шыжғыру,
сабын жасау мен ... ... ... мал ... ... ... ... біршама ұсақ қолөнер кәсіпорындары еді, мұнда жұмысшы саны аз,
өндіріс сомасы шамалы ... ... ... ... ... ... Техникалық жағынан нашар жарақтануы нә-тижесінде бұл кәсіпорындар
қолда бар шикізатты 25-30(-тен артық өңдей алмады, ал ... ... ... ... ... ... ... шет елге сатылды.
Қа-
лыптасқан экономикалық жағдайлар аймақтың өндіргіш күштерінің ... ... қол ... пайдаланылды. Мысалы, был-ғары өндірісінде
механикалық двигателді машиналарды қолдану байқалмады, ал Батыс Еуропа мен
Ресейдің ірі ... ... ... және ... ... қолмен илеу тәсілі әлдеқашан машинамен
алмастырылып, теріні тазарту тек қана ... ... ... ... ... аяқ киім ... ... Жаңаша жетіл-
дірілген тері илеу зауыттарын ұйымдастыруға жасалған ... ... ... тері илеу ... ... ... ... күл
салатын, тері илеу мен жууға арналған күбілерден және бояу ... ... жуу ... ең оңай, күрделі емес кәсіптің бірі еді. ... ... жүн ... алып, жалға алынған бірнеше десятин ... арық ... ... ... ... жүн ... ... онда жүн тазар-тылып, сортталып, жартысы өңдеуге қалдырылып,
қалғаны Ресейге ... ... ... жұмысшы мамандарының пайда ... ... ... ер ... ... пайдаланылған. Әйелдер мен
жас жеткіншектер, әдетте маман-дықты қажет етпейтін, еңбек ақысы ... ... ... ... ересек жұмыскердің орташа еңбек ақысы
77 тиынға теңелген, әйелдердікі 41 тиын, жас жеткіншектердікі 28 ... Көп ... ... ... қазақ, орыс, қырғыз, дұңған және тағы
басқасы ұсақ кәсіпорындарға бөлініп, ұйым-дастырылмады. ... ... ... өмірді сақтандыруға жұмсалатын
шығындар өте аз болды және ... ... ... ... ... көпшілігінде жұмыс күні 10-12 сағатқа созылған.
Айта кету керек, Түркістан өлкесінде капиталистік қаты-настардың енуі
мен ... ... ... ... ... темір жол құрылысы
үлкен әсер етті. 1875-1876 жылдары ұзындығы 512 шақырымдық Орынбор ... ... ХІХ ... ... ... ... аумағы бойынша 180
км-ге созылған Сібір жолының, 1901-1906 жылдары 1736 ... ... ... ... ... ... ... Ал 1906 жылы
Ташкент-Орынбор екінші темір жолының ашылуына байланысты ... ... ... ... ... жетті, оның бұрын орталықпен
мүлдем байла-ныссыз ... ... ... ... ... ... ба-
рынша капиталистік нарыққа тартыла бастады. Осы жол ... 1912 ... ... 968287 пұт ... 1032069 пұт мақта, 428952 пұт жүн, 98595
пұт қой және аң терісі, 292050 пұт тері мен басқа да ... ... ғана ... ... ... ауданынан Еуропалық Ресейге 135633 пұт,
сомасы 150715 сом болатын әр ... ... ... ... ... ... қайта өңдеу жөніндегі ұлттық
орталығының экономикалық-қаржылық көрсеткіштері
Ұлттық орталықтың 2011-2012 ж.бухгалтерлік балансын, қаржы-шаруашылық
қызметінің нәтижесі туралы ... және ақша ... ... ... ... ... 1-6) негізге ала отырып орталықтың ... ... ... ... ... осы орталықтың белгілі бір кезеңдегі
қаржылық тұрақтылығын және оның өз ... ... ... ... өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен
қамтамасыз ... ... ... ... мен ... ... талдау -
орталықтың барлық мүліктерінің және оның жекелеген ... ... ... арту немесе кему мөлшерін белгілеуге мүмкіндік береді.
Қаржылық есептің маңызды элементі болып саналатын активтерді талдау
барысында, осы активтердің нақты ... ... ... ... және ... өзгерістер зерттеледі. Активтердің жалпы құрылымын және оның ... ... ... ... таратылуын талқылауға мүмкіндік береді.
Активтердің өсуі (артуы) ... ... ... көрсететін
болғандықтан, ол осы ұлттық орталық жұмысының оң нәтижесін сипаттайды.
Баланс ... ... ... ... мен ... ... жасау үшін келесі 1.-аналитикалық кестені құрамыз.
Кесте - 1. 2012-2009 жж. ... ... ... ... ... ... |Көрсеткіштер |2012 ж. |2009 ж |Жыл ... ... | | | ... (+;-) |мы |
| | | | | |ның |
| | | | | ... | | | | |уі |
| ... |Б. |1. |2. |3. |4. |
| | ... ... ... ... сал- |
| | |мың. ... |мың. ... |
| | |Тг | |Тг | ... ... ... |Мк |196741 |-422777 |-619518 ... ... ... ... |Ұза ... ... ... ... |Меншікті A-Star ... ... ... |
| |Lineкапиталының бар болуы | | | | |
| ... | | | | ... ... ... ... |Ұз м |- |- |- ... ... ... ... |-2902649 |-46529550|-15732391 |
| |меншікті және ұзақ ... | | | | |
| ... ... бар болуы| | | | |
| |(3 жол + 4 жол) | | | | ... ... ... несеиелер мен |Қн |- |- |- |
| ... | | | | ... ... - ... |НК ... |-46529550|-15732391 |
| |қорлардың қалыпты (негізгі) | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... жол) | | | | ... ... қорлар |Қ |715028 |581391 |-133637 ... ... A-Star ... ... |-47110941|-43493264 |
| |артықтығы (+) немесе | | | | |
| ... (-) ... | | | ... ... қорлардың |Мак/|-3617677 |-47110941|-43493264 |
| |меншікті және ұзақ мерзімді |ұз | | | |
| ... ... ... | | | |
| |(+) ... ... (-) | | | | |
| |(5 жол - 8 жол) | | | | ... ... ... |НК |-3617677 |-47110941|-43493264 |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... мөлшерінің | | | | |
| ... (+) ... | | | | |
| ... (-) (7 жол-8 | | | | |
| |жол) | | | | ... ... ... қалыптасу көздерімен қамтамасыз
етілуінің үш көрсеткішін ... ... ... жағдайын оның
тұрақтылық дәрежесі бойынша 4 ... ... ... ... жағдайдың абсолютті тұрақтылығы (ҚШ< Мак > ҚШ);
қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы (Мак < ҚШ < НК);
тұрақсыз қаржылық жағдайы (ҚШ >НК ... НК

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Табиғи ресустар7 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
18 ғасырдағы қазақ әдебиетінің даму жөніндегі сипаты18 бет
1948 жылғы Адам құқықтары жөніндегі Декларация9 бет
200 орынға арналған залы бар және 100 оқушыға арналған музыкалық мектебі бар словяндық ұлттық мәдени орталығы41 бет
«Ата-тек-Астана» шағын бизнес орталығының басқару жүйесін талдау43 бет
«Аутентификация. Мүлде тікелей құпиялық (PFS – Perfect Forward Secrecy) және Куәландыру орталығы. SSL, TLS қолдану»16 бет
«Жіті ішек инфекцияларымен сырқаттанушылықтың алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу» санитариялық-эпидемиологиялық ережесі мен нормалары17 бет
«Кәсіпорында шикізатты кешенді пайдалдану мен қалдықсыз технологияларды қолданудың экономикалық тиімділігі»32 бет
«Металдың әртүрлі иондарын анықтауда кешенді қосылыстарды пайдаланып қышқылдық-негіздік титрлеуді қолданудың мүмкіндіктерін оқыту»7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь