Ерекше талап қоюмен іс-жүргізудің түсінігі және мәні

Жоспар

Кіріспе

I тарау. Құқықтағы мерзімдер ұғымы.
1.1 Талап қоюмен іс.жүргізудің түсінігі
1.2 Іс жүргізі мерзімдерін есептеу тәртібі.

ІІ Тарау Қылмыстық процестердегі мерзім.
2.1 Іс жүргізу мерзімдерін ұзарту мен қалпына келтіру тәртібі.

2.2 Қылмыстық процесте мерзімді өткізіп алудың іс жүргізушілік.құқықтық салдары

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Талап қою мерзімі дегеніміз субъективтік құқықтарына немесе заңды мүдделеріне нұқсан келтірілген субъектілердің оларды қалпына келтіру туралы талабының қанағаттандырылуы мүмкін болатын заңда көрсетілген уақыт кезені. Анықтамадан көріп отырғанымыздай, талап қою мерзімі құқығы бұзылған тұлғаның мүддесін қорғау үшін белгіленеді. Сондықтан да талап қою қағидасын екі мағынада түсінгеніміз жөн болар. Талап мерзімі азаматгық құқықтық категория ретінде, ал екінші ұғым іс жүргізу құқығының негізінде анықталатын қағида, яғни құқығы бұзылған тұлғаның сотқа талап қою құқығы. Заңның мағынасынан көрініп отырғандай, талап қою мерзімінің өтіп кетуіне қарамастан, сот құқығы бұзылған субъектіні құқығын қорғау туралы талабын қабылдауға міндетті (Азаматтық Кодекстің 179-бабы).
Талап қою мерзімі институты азаматтық құқық қатынастарының қатысушыларына өз міндеттерін дер кезінде орындауға ықпал жасайды.
Өкілетті тұлға өз міндеттемесін дұрыс атқармайтын борышқорды бақылау үшін өз мүмкіндігін күшейтуге ықпал жасайды.
Талап қою мерзімдері және оларды есептеу тәртібі заңмен көзделеді және олардьг тараптардың келісуімен өзгертуге болмайды.
Тараптар өздерінің келісімдері бойынша талап қою мерзімін қыскартуға немесе ұзартуға мүмкіншіліктері жоқ, өйткені талап қою мерзімінің ережелері занда көрсетілген яғни бұл нормалар императивтік мағынада анықталған.
Талап мерзімінің ағымы. Талап қоюдын жалпы мерзімі азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілік құрамына қарамастан үш жыл көлемінде белгіленген. Сонымен қатар, міндеттеменің жекелеген түрлері үшін заң құжаттарында талап қоюдың жалпы мерзімімен салыстырғанда қысқартылған немесе неғұрлым ұзақ арнаулы мерзімдері де белгіленуі мүмкін. Мәселен, АК-тің 216-шы бабында көрсетілгендей, үлесті сатып алулын басым құқығы бұзылған жағдайда, талап қою мерзімі үш ай шенберіңде анықталған.
Талап қою мерзімінің уақыты және оны реттеу тәртібі заңмен белгіленеді. Талап қою мерзімін реттейтін нормалар міндетті сипатқа ие болғандықтан, бұлар тараптардын өзара келісімімен өзгертілмейді.
Талап қою мерзімін дұрыс пайдалану үшін оның бастапқы кезенің анықтауымыз қажет. Азаматтық Кодекстін 180-ші бабында толық қамтылғандай, талап қою мерзімінің өтуі адам құқық бұзушылық туралы білген немесе білуге тиіс болған күннен басталады. Орындалу мерзімі анықталған міндеттемелер бойьшша талап қою мерзімі олардын орындалу мерзімі аяқталғаннан кейін басталады. Орындалу мерзімі белгіленбеген не талап ету кезімен белгіленген міндеттемелер бойынша талап қою мерзімінің ағымы міндеттемені орындау үшін женілдік мерзімі берілсе, онда талап мерзімін есептеу аталған мерзім аяқталғаннан кейін басталады.
Міндеттемедегі тұлғалардың өзгеруі заңда нақты көрсетілгендей талап қою мерзімі мен онын есептеу тәртібін өзгертуге жол бермейді.
Заңда анықталған ережелер бойынша талап қою мерзімінің ағымы тоқтаталуы, үзілуі және қалпына келтірілуі де мүмкін.
Талап қою мерзімінің тоқтатылуы — талап қоюға кедергі келтіретін жағдайлардың салдарынан есепке алынбайтын уақыт. Мерзімді тоқтата тұруға әкеліп соқтырған мән-жайлар жойылған күннен бастап, талап қою мерзімінің ағымы одан әрі жалғасады. Бұл орайда мерзімнің қалған бөлігі алты айға дейін, ал егер талап қою мерзімі алты айдан аспаса — талап мерзіміне дейін ұзартылады.
Талап қою мерзімі заңмен белгіленген мына темендегі жағдайлар бойынша тоқтатылады:
1) егер де талап қоюға осы жағдайдағы төтенше және тойтаруға болмайтын оқиға (бой бермейтін күш) кедергі жасаған болса, мысалы, жер сілкіну, топан су, сел ағыны немесе басқадай табиғи апаттар;
2) Қазақстан Республикасы Президентінің белгіленуімен міндеттемені орындау кейінге қалдырылса (мораторий);
3) егер де талапкер немесе жауапкер соғыс жағдайына көшірілген әскери бөлімшелер құрамында болса;
4) егер де әрекет қабілеттілігі жоқ адамның заңды өкілі болмаса;
5) егер де тиісті қатынасты реттейтін заңдардың қолданылуы тоқтатылса.
Азаматтың өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша талап қою мерзімінің ағымы азаматтың зейнетақы немесе жәрдемақы тағайындау туралы тиісті органға жолдануына байланысты зейнетақы немесе жәрдемақы тағайындалғанға не оларды тағайындаудан бас тартылғанға дейін тоқтатыла тұрады. Жоғарыда керсетілген негіздерден басқа мән-жайлар талап қою мерзімінің тоқтатылуына әкеліп соқтырмайды, яғни Азаматтық Кодекстің 182-ші бабына кеңейтілген мағынада түсініктеме беруге болмайды.
Талап қою мерзімінің өтуіндегі үзілісті тоқтату мерзімінен айыра білу керек.
Талап қою мерзімнің өтуі белгіленген тәртіппен талап қою, сондай-ақ міндеткер адамның борышты немесе өзге міңдеттерді мойындағандығын дәлелдейтін әрекеттер жасауы арқылы үзіледі. Үзілістен кейін талап қою мерзімінің өтуі қайтадан басталады, үзіліске дейін өткен уақыт жаңа мерзімге есептелмейді. Басқа сөзбен айтқанда, жаңа мерзім пайда болады.
Талап қою мерзімін қалпына келтіру тек ерекше жағдайларда, яғни талапкердің жеке басына байланысты мән-жайлар (мәселен: ауыр науқас, дәрменсіз халде болу, сауатсыздық және т. б.) бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Жоғарыда көрсетілген дәлелді себептер болған жағдайда соттың ғана талап қою мерзімін қалпына келтіру мүмкіншілігі бар. Көрсетілген негіздер осы қатармен ғана аяқталып қоймайды, оның шеңберін кен түсінгеніміз жөн болар.
Талап қою мерзімі азамаптық құқық объектілерінін барлығына бірдей қолданыла бермейді. Азаматтық зандарымызда аталып көрсетілгендей (Азаматтық Кодекстің 187-ші бабы) талап қою мерзімі кейбір талаптарға мүлдем қолданылмайды.. Мысалы: заңда көзделгеннен басқа реттерді есепке алмағанда, мүліктік емес жеке құқықтарға, салымшылыардың банкіге салған салымдарды беру туралы талаптарға және т. б.
Мұндай талаптар мерзім уақытына қарамастан, әруақытта да қорғалуға жатады. Ол сондай-ақ азаматтын өміріне немесе денсаулығына келтірілген заңды өндіріп алу талаптарына да қолданылмайды. Алайда, талап қою мерзімі өтіп кеткеннен кейін қойылған талаптар алғашқы талап қойылған кезден үш жылдан аспайтын уақыт ішінде қанағаттандырылуы қажет.
В. 3- Лукашевичтің анықтамасы бойынша "заңда көзделген іс жүргізу мерзімдері қылмыстың шапщаң және толық ашылуын, кінәлілердің әшкереленуі мен әділ жазалануын қамтамасыз етуге, яғни қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерін әрбір қылмыстық іс бойынша ең қысқа мерзімде, бірақ оны тергеу мен шешудің жан-жақтылығына, толықтығына және объектавтілігіне нұқсан келтірместен орындауға бағытталған'". Іс жүргізу мерзімдері деп В.Т.Томин мен Р. X. Якупов сот ісін жүргізудің жеткілікті түрде тез жүргізілуін қамтамасыз ету әдістерінің бірі, сондай-ақ кең мағынасында алғанда белгілі бір іс жүргізу
Советский уголовьный процесс. Л., 1989. С. 189. әрекеттерін жүзеге асыру үшін белгілеңген уакыт деп түсінеді. Кейінірек бұл түсінікке Р. X. Якупов анықтама енгізді: "Қылмыстық іс жүргізу мерзімдері қылмыстық іс жүргізу қызметінің белгілі бір қарқында жүргізілуін реттейтін, қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ететін ұйымдастыру құралы болып табылады. Ұйымдастыру құралы ретінде мерзім процеске барлық қатысушылардын іс-қылығын тәртіпке салатын әсер етеді, сөз бұндаға қарсы күресудің құралы болып табылады... Іс жүргізу мерзімдерін қатаң түрде және дәл сақтау теория мен заң шығару практикасында қылмыстык істер бойынша істердің тез жүргізілуің қамтамасыз ету құралдарынын бірі деп саналып келді".
Іс жүргізу мерзімдерін осылайша бір мағыналы, шын мәнінде дұрыс түсіну қылмыстық іс жүргізу заңында тұжырымдалған қылмыстык сот ісін жүргізу міндеттерімен байланысты. Атап айтқанда, КІЖК-тің 8-бабында қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерінің бірі ретінде "қылмыстарды тез және толық ашу"' аталған.
Сонымен, ғалымдардың көпшілігі іс жүргізу мерзімтдерінің мәнін мынаған саяды: сот ісінің тез жүргізілуін қамтамасыз ету құралы;
сот ісінің белгілі бір қарқынмен жүргізілуін реттеудің
ұйымдық құралы.
Қаралып отырған категорияның неғұрлым кең ұғымын біз Ю. В. Кореневскийден табамыз, ол қылмыстық сот ісін жүргізудегі іс жүргізу мерзімдері — ақиқатты аныктау, іске қатысушы адамдардың құқықтарын қорғау (бөліп көрсеткен — Б.Т.) мақсаттарында қандай да болсын іс жүргізу әрекеттерін жүзеге асыру, сот процестерінің тәрбиелеу, алдын алу мүмкіндіктерін арттыру үшін занда белгіленген уақыт. Іс жүргізу мерзімдеріне сот ісіне қатысушылардың құқықтарын қорғау сияқты белгінің берілуі олардың мәндік жағын едәуір байыта түседі.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Томин В.Т., Якупов Р. X., Дунин В. А. Процессуальные документы, сроки и судсбные издержкн в уголовном судопроизводстве. Омск, 1973. С. 19.
2. Якупов Р. X. Уголовно-процессуальные сроки в досудебных статиях. Горький, 1979. С. 6-7.
3. Юрвдический энциклопедический словарь. М, 1984. С. 351.
4. Гуляев Л. П. Процессуальные сроки в стадии возбуждения уголовно-дела и предварительного расследования. М., 1976. С, 10.
5. Выдрин М. М. Уголовно-процессуальные гарантии в суде. Краснодар, 1980.С. 20.
6. 'Косанов О. Л., НатаровВ. В. Некоторые вопросы регулятивный функции сроков в уголовном судопроизводстве //Вопросы борьбы с преступностъю. М., 1984. С. 68.
7. Якупов Р.Х. Уголовно-процессуальные сроки в досудебных стадиях. Горький, 1979. С. 11.
8. Якупов Р. X. Сол шығарма. 16—23-6.
9. Гуляев А. П. Процесуальные сроки : стадиях возбуждения уголовно-го дела и предварительного расследовиния. М., 1976. С 5- ІК,
10. Строгович М. С. Курс советско уголовного процесса. М., 1968. Т. 1., С. 201.
11. Чельдав М. А. Советский уголовный процес. М., . С'. 80.15—597
12. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері.Атамұра. АЛМАТЫ.
13. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы.Жеті Жарғы.Алматы.2001.
14. Мемлекет және құқық негіздері. Жеті Жарғы.Алматы.2001.
Қазақстан Республикасы мен құқықығының негіздері Алматы.2003
        
        Тақырыбы:  Ерекше талап қоюмен іс-жүргізудің түсінігі және мәні.
Жоспар
Кіріспе
I тарау. Құқықтағы мерзімдер ұғымы.
1.1 Талап ... ... ... Іс ... ... есептеу тәртібі.
ІІ Тарау Қылмыстық процестердегі мерзім.
2.1 Іс жүргізу мерзімдерін ұзарту мен қалпына келтіру тәртібі.
2.2 Қылмыстық процесте мерзімді өткізіп алудың іс ... ... ... қою ... дегеніміз субъективтік құқықтарына немесе заңды
мүдделеріне нұқсан ... ... ... ... ... туралы
талабының қанағаттандырылуы мүмкін болатын заңда көрсетілген уақыт кезені.
Анықтамадан көріп отырғанымыздай, талап қою ... ... ... мүддесін қорғау үшін белгіленеді. Сондықтан да талап қою қағидасын
екі мағынада түсінгеніміз жөн ... ... ... ... құқықтық
категория ретінде, ал екінші ұғым іс жүргізу ... ... ... яғни ... бұзылған тұлғаның сотқа талап қою құқығы.
Заңның мағынасынан көрініп ... ... қою ... өтіп ... сот құқығы бұзылған субъектіні құқығын ... ... ... ... (Азаматтық Кодекстің 179-бабы).
Талап қою мерзімі институты азаматтық құқық қатынастарының қатысушыларына
өз міндеттерін дер кезінде орындауға ықпал жасайды.
Өкілетті тұлға өз ... ... ... ... бақылау үшін
өз мүмкіндігін күшейтуге ықпал жасайды.
Талап қою мерзімдері және оларды есептеу тәртібі заңмен көзделеді және
олардьг ... ... ... ... ... ... ... талап қою мерзімін қыскартуға
немесе ұзартуға мүмкіншіліктері жоқ, ... ... қою ... ... ... яғни бұл ... императивтік мағынада анықталған.
Талап мерзімінің ағымы. Талап қоюдын жалпы мерзімі азаматтық құқықтық
қатынастардың субъектілік құрамына қарамастан үш жыл ... ... ... ... ... түрлері үшін заң құжаттарында талап
қоюдың жалпы мерзімімен салыстырғанда ... ... ... ... мерзімдері де белгіленуі мүмкін. Мәселен, АК-тің 216-шы ... ... ... ... ... ... бұзылған жағдайда, талап
қою мерзімі үш ай шенберіңде анықталған.
Талап қою мерзімінің уақыты және оны ... ... ... ... қою ... ... нормалар міндетті сипатқа ие болғандықтан,
бұлар тараптардын өзара келісімімен өзгертілмейді.
Талап қою мерзімін дұрыс пайдалану үшін оның ... ... ... Азаматтық Кодекстін 180-ші бабында толық қамтылғандай, талап қою
мерзімінің өтуі адам ... ... ... ... ... білуге тиіс
болған күннен басталады. Орындалу мерзімі анықталған міндеттемелер бойьшша
талап қою ... ... ... ... ... кейін басталады.
Орындалу мерзімі белгіленбеген не талап ету ... ... ... ... қою мерзімінің ағымы міндеттемені орындау үшін
женілдік ... ... онда ... мерзімін есептеу аталған мерзім
аяқталғаннан кейін басталады.
Міндеттемедегі тұлғалардың ... ... ... ... ... ... мен онын есептеу тәртібін өзгертуге жол бермейді.
Заңда анықталған ережелер бойынша талап қою мерзімінің ағымы тоқтаталуы,
үзілуі және ... ... де ... қою мерзімінің тоқтатылуы — ... ... ... ... ... ... ... уақыт. Мерзімді тоқтата тұруға
әкеліп соқтырған мән-жайлар жойылған күннен бастап, талап қою мерзімінің
ағымы одан әрі ... Бұл ... ... ... ... алты ... ал егер ... қою мерзімі алты айдан аспаса — талап ... ... қою ... ... ... мына темендегі жағдайлар бойынша
тоқтатылады:
1) егер де ... ... осы ... ... және ... ... (бой ... күш) кедергі жасаған болса, мысалы, жер сілкіну, топан
су, сел ағыны немесе басқадай табиғи апаттар;
2) Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... егер де ... немесе жауапкер соғыс жағдайына көшірілген әскери
бөлімшелер құрамында ... егер де ... ... жоқ ... заңды өкілі болмаса;
5) егер де тиісті қатынасты реттейтін заңдардың қолданылуы тоқтатылса.
Азаматтың өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянның орнын ... ... ... ... қою ... ... ... зейнетақы
немесе жәрдемақы тағайындау туралы тиісті органға жолдануына байланысты
зейнетақы немесе жәрдемақы ... не ... ... бас
тартылғанға дейін тоқтатыла тұрады. Жоғарыда керсетілген негіздерден ... ... қою ... ... ... соқтырмайды, яғни
Азаматтық Кодекстің 182-ші бабына кеңейтілген мағынада ... ... қою ... өтуіндегі үзілісті тоқтату мерзімінен айыра ... қою ... өтуі ... тәртіппен талап қою, сондай-ақ
міндеткер адамның ... ... өзге ... ... әрекеттер жасауы арқылы үзіледі. Үзілістен кейін талап қою
мерзімінің өтуі ... ... ... ... ... уақыт жаңа
мерзімге есептелмейді. Басқа ... ... жаңа ... ... ... қою ... қалпына келтіру тек ерекше жағдайларда, яғни
талапкердің жеке ... ... ... ... ауыр ... ... ... сауатсыздық және т. б.) бойынша ғана жүзеге ... ... ... ... себептер болған жағдайда соттың ғана
талап қою ... ... ... мүмкіншілігі бар. Көрсетілген негіздер
осы қатармен ғана аяқталып қоймайды, оның шеңберін кен түсінгеніміз ... қою ... ... құқық объектілерінін барлығына бірдей
қолданыла бермейді. Азаматтық зандарымызда аталып көрсетілгендей (Азаматтық
Кодекстің 187-ші ... ... қою ... кейбір талаптарға мүлдем
қолданылмайды.. Мысалы: заңда көзделгеннен басқа реттерді есепке алмағанда,
мүліктік емес жеке ... ... ... салған салымдарды
беру туралы талаптарға және т. б.
Мұндай талаптар ... ... ... ... да ... Ол сондай-ақ азаматтын өміріне немесе денсаулығына келтірілген
заңды өндіріп алу талаптарына да қолданылмайды. ... ... қою ... ... ... ... ... алғашқы талап қойылған кезден үш
жылдан аспайтын уақыт ішінде қанағаттандырылуы ... 3- ... ... ... ... ... іс ... қылмыстың шапщаң және толық ашылуын, кінәлілердің әшкереленуі
мен әділ жазалануын ... ... яғни ... сот ісін ... ... қылмыстық іс бойынша ең қысқа мерзімде, бірақ оны тергеу
мен шешудің жан-жақтылығына, ... және ... ... ... ... Іс ... мерзімдері деп В.Т.Томин
мен Р. X. Якупов сот ісін жүргізудің жеткілікті түрде тез ... ету ... ... ... кең ... ... ... іс жүргізу
Советский уголовьный процесс. Л., 1989. С. 189. ... ... ... ... ... деп түсінеді. Кейінірек бұл түсінікке Р. X. Якупов
анықтама енгізді: "Қылмыстық іс жүргізу мерзімдері ... іс ... ... бір ... ... ... қылмыстық сот ісін
жүргізу міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ... ... ... ... ... құралы ретінде мерзім процеске барлық қатысушылардын
іс-қылығын тәртіпке салатын әсер етеді, сөз ... ... ... ... ... Іс ... мерзімдерін қатаң түрде және дәл сақтау теория
мен заң шығару ... ... ... ... ... тез
жүргізілуің қамтамасыз ету құралдарынын бірі деп саналып келді".
Іс жүргізу ... ... бір ... шын ... ... ... іс ... заңында тұжырымдалған қылмыстык сот ісін жүргізу
міндеттерімен байланысты. Атап айтқанда, КІЖК-тің 8-бабында ... ... ... міндеттерінің бірі ретінде "қылмыстарды тез және толық ашу"'
аталған.
Сонымен, ғалымдардың көпшілігі іс жүргізу мерзімтдерінің мәнін ... сот ... тез ... ... ету ... ісінің белгілі бір қарқынмен жүргізілуін реттеудің
ұйымдық құралы.
Қаралып отырған категорияның неғұрлым кең ... біз Ю. В. ... ол ... сот ісін ... іс ... ...... іске қатысушы адамдардың құқықтарын қорғау ... ... ... ... ... да ... іс ... әрекеттерін жүзеге асыру,
сот процестерінің тәрбиелеу, алдын алу ... ... үшін ... ... Іс ... мерзімдеріне сот ісіне қатысушылардың
құқықтарын қорғау ... ... ... олардың мәндік жағын едәуір
байыта ... ... ... ... іс-жүргізудің түсінігі.
Талап қою мерзімі дегеніміз субъективтік ... ... ... нұқсан келтірілген субъектілердің оларды қалпына келтіру туралы
талабының қанағаттандырылуы мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... қою мерзімі құқығы бұзылған
тұлғаның мүддесін қорғау үшін белгіленеді. Сондықтан да талап қою ... ... ... жөн ... ... ... ... құқықтық
категория ретінде, ал екінші ұғым іс ... ... ... ... яғни ... ... тұлғаның сотқа талап қою құқығы.
Заңның мағынасынан көрініп отырғандай, ... қою ... өтіп ... сот құқығы бұзылған субъектіні құқығын ... ... ... ... ... ... 179-бабы).
Талап қою мерзімі институты азаматтық құқық қатынастарының ... ... дер ... ... ... жасайды.
Өкілетті тұлға өз міндеттемесін дұрыс атқармайтын борышқорды бақылау үшін
өз мүмкіндігін күшейтуге ... ... қою ... және ... ... ... ... көзделеді және
олардьг тараптардың келісуімен өзгертуге болмайды.
Тараптар өздерінің келісімдері бойынша талап қою ... ... ... мүмкіншіліктері жоқ, өйткені талап қою мерзімінің ережелері
занда көрсетілген яғни бұл нормалар императивтік мағынада ... ... ... ... ... ... мерзімі азаматтық құқықтық
қатынастардың субъектілік құрамына қарамастан үш жыл ... ... ... ... ... түрлері үшін заң құжаттарында талап
қоюдың жалпы ... ... ... немесе неғұрлым ұзақ
арнаулы мерзімдері де ... ... ... ... 216-шы бабында
көрсетілгендей, үлесті сатып алулын басым құқығы ... ... ... ... үш ай шенберіңде анықталған.
Талап қою мерзімінің уақыты және оны реттеу тәртібі заңмен белгіленеді.
Талап қою ... ... ... ... сипатқа ие болғандықтан,
бұлар тараптардын өзара келісімімен өзгертілмейді.
Талап қою ... ... ... үшін оның бастапқы кезенің анықтауымыз
қажет. Азаматтық Кодекстін 180-ші бабында толық ... ... ... өтуі адам ... ... ... білген немесе білуге тиіс
болған күннен басталады. Орындалу мерзімі анықталған міндеттемелер бойьшша
талап қою мерзімі ... ... ... ... ... ... мерзімі белгіленбеген не талап ету кезімен ... ... ... қою мерзімінің ағымы міндеттемені орындау үшін
женілдік мерзімі берілсе, онда ... ... ... ... мерзім
аяқталғаннан кейін басталады.
Міндеттемедегі тұлғалардың өзгеруі заңда нақты көрсетілгендей талап ... мен онын ... ... ... жол бермейді.
Заңда анықталған ережелер бойынша талап қою мерзімінің ағымы ... және ... ... де мүмкін.
Талап қою мерзімінің тоқтатылуы — талап қоюға ... ... ... ... ... уақыт. Мерзімді тоқтата тұруға
әкеліп соқтырған мән-жайлар жойылған күннен бастап, талап қою мерзімінің
ағымы одан әрі ... Бұл ... ... қалған бөлігі алты айға
дейін, ал егер талап қою мерзімі алты айдан ...... ... ... қою ... заңмен белгіленген мына темендегі жағдайлар бойынша
тоқтатылады:
1) егер де талап қоюға осы жағдайдағы ... және ... ... (бой ... күш) кедергі жасаған болса, мысалы, жер сілкіну, топан
су, сел ағыны немесе басқадай табиғи апаттар;
2) ... ... ... белгіленуімен міндеттемені
орындау кейінге ... ... егер де ... ... ... соғыс жағдайына көшірілген әскери
бөлімшелер құрамында ... егер де ... ... жоқ ... заңды өкілі болмаса;
5) егер де тиісті қатынасты реттейтін заңдардың қолданылуы тоқтатылса.
Азаматтың өміріне ... ... ... ... орнын толтыру
туралы талаптар бойынша талап қою мерзімінің ... ... ... ... ... ... тиісті органға жолдануына байланысты
зейнетақы немесе жәрдемақы тағайындалғанға не оларды тағайындаудан ... ... ... тұрады. Жоғарыда керсетілген негіздерден басқа
мән-жайлар талап қою мерзімінің тоқтатылуына ... ... ... ... 182-ші бабына кеңейтілген мағынада түсініктеме беруге
болмайды.
Талап қою мерзімінің өтуіндегі ... ... ... айыра білу
керек.
Талап қою мерзімнің өтуі белгіленген тәртіппен талап қою, ... ... ... ... өзге ... мойындағандығын
дәлелдейтін әрекеттер жасауы арқылы үзіледі. Үзілістен ... ... ... өтуі ... басталады, үзіліске дейін өткен уақыт ... ... ... сөзбен айтқанда, жаңа мерзім пайда болады.
Талап қою мерзімін қалпына келтіру тек ... ... ... жеке ... ... ... (мәселен: ауыр науқас,
дәрменсіз халде болу, сауатсыздық және т. б.) ... ғана ... ... ... ... дәлелді себептер болған жағдайда соттың ғана
талап қою мерзімін қалпына келтіру мүмкіншілігі бар. ... ... ... ғана ... қоймайды, оның шеңберін кен түсінгеніміз ... қою ... ... ... ... ... ... бермейді. Азаматтық зандарымызда аталып көрсетілгендей (Азаматтық
Кодекстің 187-ші ... ... қою ... ... ... ... Мысалы: заңда көзделгеннен басқа реттерді есепке алмағанда,
мүліктік емес жеке құқықтарға, салымшылыардың банкіге салған салымдарды
беру ... ... және т. ... ... ... ... қарамастан, әруақытта да қорғалуға
жатады. Ол сондай-ақ азаматтын өміріне ... ... ... ... алу ... да ... Алайда, талап қою мерзімі
өтіп кеткеннен кейін ... ... ... ... ... ... үш
жылдан аспайтын уақыт ішінде ... ... ... ... ... ... берген А. П. Гуляев, ол былай ... "Іс ... ... ... ... бір ... ... ерекшелігі қылмыстык іс жүргізу қызметін белгілі бір уақыт аралығын
белгілеу жолымен регламенттеу әдісінің өзгешелігінде, сол уақыт аралығында
тисті іс ... ... ... жол ... ... тәртібі және өткізіп алынған мерзімді ... ... ... ... бар заң ... іс ... ... нақ осы
ерекшелігімен байланысты...
Жоғарыда баяндалған ережелер қылмыстық іс жүргізу заңымен белгіленген
мерзімдерді ... да ... іс ... ... ... ... іс жүргізушілік кепілдіктерінің бір түрі деп белгілеуге ... Бұл ... М. М. ... ... ... ол іс ... ... саяси маңызын бағалай келіп, былай деп жазды: ... ... ... іс жүргізушілік кепілдіктерін сот төрелігінің
қалыпты жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін құралдар жүйесі деп ... ... ... іс ... ... жасалған талдау іс жүргізу
мерзімдері туралы жалпы норма жоқ екенін дәлелдейді. Сонымен ... ... ... ... (54-бап), өткізіп алынған мерзімді қалпына
келтіру туралы ... іс ... ... ... туралы(55-
бап), іс жүргізу мерзімдерің өткізіп алудың құқықтық зардаптары туралы (56-
бап), қамауға алудың мерзімдері мен ... ... ... ... ... ... ала ... мерзімі туралы (196-бап), ... ... ... ... және т.б. дербес нормалар бар. КІЖК-тегі жүзге
жуық нормада қылмыстық процесте ... ... ... бар. ... мен жалқының осындай арақатынасы жағдайында
мерзімдер мәні, орны және ... ... және ... ... ... қате түсіндірілуі мүмкін. Соңғысы зандылыкты сақтау
тұрғысынан ерекше маңызды. Мәселен, сотталушы кассациялық шағымды берілген
он тәуліктік ... бұза ... ... ... оның заңдық күші
болмайды және бірінші сатыдағы сот шығарған үкімнің ... жою және ... ... ... ... ... бар болған жағдайдын өзінде, іс
жүргізушілік-құқықтық нәтижелер бермейді. Нақ ... іс ... ... ... ... ... ... сот ісін жүргізу
принциптерінің жүйесін қамтамасыз ету ... ... ... мән ... жүргізушілік мерзімдерінің қос ұдайылық табиғатына назар аударған Ю- А.
Костанов пек В. В. Назаровтың ... осы ... ... ... ... олар ... деп ... "Занда қандай да болсын іс жүргізу
әрекеттерін ... ... ... іс ... ... қабылдау мерзімдерін,
сот ісін жүргізудің жекелеген сатыларының мерзімдерін ... бір ... ... іс жүргізілуін тездетудің құралы болып табылады, ал ... ... ... ... ... ... өйткені,
біріншіден, іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының, сондай-ақ ... ... іс ... ... ... екінші жағынан, жекелеген іс
жүргізушілік құжаттарымен (айыптау қорытындысымен, үкіммен, сот отырысының
хаттамасымен) танысу үшін ... ... тиіс ... ең ... ... ... ... қатар іс жүргізу мерзімдерінің
жалпы мақсатын белгілеудің ... зор. Іс ... ...... ... ... іс жүргізу міндеттерін реттелетін құқық
қатынастарының кеңістікке ғана ... ... ... ... ... ... шешуге бағытталған бір түрі.
Егер жалпы алғанда біртұтас заң ретінде ҚІЖК қолданылуы ол ... ... ... уақыттан заң ... күші ... ... ... оның ... ... нақты нормалардын қолданыуын
өз күшін жоймаған ... ... ... ... КІЖК ... ... ... категориясының жалпы бағыты, оның жекелеген ережелері қолданылатын
уақыт — сол категорияның жеке, қолданбалы көрінісі.
Сонымен, ... іс ... ... ... ... ... ... дер кезінде орындалуын қамтамасыз ету.
Мысалы, ҚІЖК-тің ІІІ-бабында прокурордың, тергеушінің, анықтау органынын
жасалған ... ... ... кез ... ... ... ... немесе
хабарды қабылдауға және солар бойынша шешімдер қабылдауға міндетті екені
көзделген. Заң осы ... ... ... ... хабарды және арызды тиісті
органның (өкілетті адамның) қарауын қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Одан
соң 184-бапта ... мен ... ... жәңе шешімдер қабылдануға
тиісті шекті мерзім ... Бұл ... ... — қылмыстылар туралы
арыздар мен хабарлардың дер кезінде қаралуын қамтамасыз ету.
Іс жүргізу мерзімдерінің негізгі маңызы мынада:
... а) ... ... заңды құқықтары мен мүдделерінің
сақталуын; ә) сот ісінің тез ... б) ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін іс жүргізушілік ерекше
кепілдіктер береді;
- қылмыстық процесте жүйелеу функциясын орындауға бағытталған құкықтық
құрал ... ... ... ... ... бір ... беретін ұйымдық
құрал болып табылады.
Іс жүргізу мерзімдерінің белгілері сот ісін жүргізудегі белгілі бір
уақыттың ... ... іс ... ... бола бермейтініне байланысты
маңызды. Іс жүргізу ... өзге ... ... ... мыналар жатады:
- іс жүргізу мерзімдерін белгілі бір құкықтық жағдайларда
(мәселен, кассациялық шағым беруге немесе ... ... ... он ... ... өтіп ... үкімді жүзеге асыруына себеп болады; сезіктіге бұлтартпау шаралары
қолданылған сәттен бастап он ... ... ... ... ... ... ... шараларының күшін дереу жоюына әкеліп
соғады) "дербес заң фактісі ... ... заң ... ... ... тану ... Іс жүргізу мерзімін зандық факт ретінде тануға
себеп болатан құқықтық жағдай — іс жүргізу ... ... ... құқыктары мен міндеттерінің пайда болуы немесе доғарылуы
түріндегі құкықтық салдарлардың басталуы;
- заңмен белгіленген мерзімдерді сақтау міндеттілігі (ол
мерзімдерді сақтамау сот ісін ... ... ... деп ... ... болған жағдайда мәжбүрлеу қолданылуы мүмкін;
мерзімдерді есептеу мен қалпына келтірудің ерекше тәртібі;
тергеліп жатқан қылмыстық істің категориясына байланысты мерзімдерді заңмен
саралау.
Іс жүргізу ... ... ... түрлерге бөлінеді. Түрлі
авторлар түрлі сараптама береді, бірақ бірқатар сараптама негіздері бір-
бірімен үйлеседі. Осы ... ... ... іс ... ... ... ... мүмкін деп санаймыз:
1. Қылмыстық іс жүргізу қызметін регламенттеу әдісіне байланысты ... ... мына ... ... а) ... ә) ... ... іс жүргізу мерзімдері белгіленбеген әлдебір іс жүргізу
әрекетімен ... ... ... бұл ... іс ... ... ... терминология бойынша ... ... ... ... ... "кез" (мысалы, КІЖК-тің 70-бабына сәйкес,
"қорғаушы айып тағылған кезден бастап іске қатысуға жіберіледі" ... ... ... ... ... ... жауап алудың алдындаға кезден бастап
корғаушымен жолыға алады"); "кез ... сәт" ... ... ... ... "сот сотталушыға нақтылау сұрактарын жауап алудың ... ... қоюы ... ... ... КІЖК-тің 142-бабының 1-
бөлігі ... ... ... ... ... ... ... он тәуліктен кешіктірілмей айып тағылмаса, бұлтартпау шарасы дереу
тоқтатылады" деп белгіленген; ... ... ... ... ... немесе санкция беруден бас тарту туралы белгісі бар
қаулы тергеушіге, анықтаушыға, айыпталушыға (сезіктіге) жолданады ... ... ... "кідіріссіз" термині өзінің мәні жағынан "дереу"
терминіне жақын (мысалы,КІЖК-тін150-бабының З-бөлігі ... ... ... қамауға алуды тандау туралы қаулы материалдары прокуратураға
түскен кезден ... алты ... ... ... ... қарауына
жатады"; "тез арада" терминінің мәні соған ұқсас ... ... ... ... бойынша "қорғаушының қатысуын тез арала қамтамасыз ету
мүмкін болмаған жағдайда тергеуші оның ... ... ... немесе
ол күзетпен қамауға алынғаннан кейінгі жиырма төрт ... ... ... ... ... кейін бірден" (мысалы, ҚІЖК-тің
203-бабының 1-бөлігі бойынша "тергеу іс-әрекетінің хаттамасы ... ... ... ... ... ол аяқталғаннан кейін бірден жасалады");
әлдебір іс-әрекет басталардың "алдында" ... ... ... ... ... ... ... хаттамасында ғылыми-техникалық
кұралдарды қолданудың алдында бұл туралы тергеу іс-әрекетін ... ... ... ... ... тиіс'"); әлдебір іс-
әрекеттен "кейін" (мысалы, ҚІЖК-тін 258-бабыньгн ... ... ... ... сол ... ... ... іздер
калдьірылуы мүмкін жағдайлар туралы одан куә (жәбірленуші) ретінде жауап
алғаннан кейін ғана ... ... ... ... "бір ... КІЖК-тің 206-бабының 2-бөлігі бойынша "тергеуші айыпталушыға
айьштағылған күнтуралы ... және ... бір ... оған ... ... түсіндіреді"); іс жүргізу "аяқталғаннан кейін"(мысалы, ҚІЖК-
тің 213-бабының 4-бөлігі бойынша "еркін баяндау аяқталғаннан кейін жауап
алынып ... ... ... ... мен ... ... ашылуы мүмкін"); "тәмамдалғаннан кейін" терминінін мәні
"аяқталғаннан кейін" ... ... ... К.ІЖК-тін 362-бабынын. 1-
бөлігі бойынша "төрағалық етуші дәлелдемелерді зерттеу аяқталғаннан ... ... ... ... іс-қимыл барысын түсіндіреді"); әлдебір іс-
әрекетке "дейін" (мысалы, ҚІЖК-тін 214-бабьшын 1-бөлігі бойынша "тергеуші
бір іс ... ... ... ... ... алу басталғанға
дейін өзара сөйлеспейтіндей шаралар қолданады"); уақыт шеңберлері ... ... ала ... ... ... да болсын жағдайдын өзара
байланысты көрсетілетін "уақытында" (мысалы, ҚІЖК-тің 222-бабының 3-бөлігі
бойынша "тергеуші уақытында келе ... ... ... ... арыз немесе хабар келіп түскен анықтау органының лауазымы жағынан
жоғары қызметкері жүргізеді"); "кешіктірмей" (мысалы, КІЖК-тің ... ... ... ... ... күшін бұл
шараға қажеттілік жойылған кезде тергеуші немесе прокурор бірақ кез келген
жағдайда ... ... ... ... ... "анықталғаннан
кейін" (мысалы, ҚІЖК-тің 354-бабынын ... ... ... ... іс үшін мәні бар барлық мән-жайлар анықталғаннан кейін сарапшыға
жазбаша түрде сұрақ беруді ұсынады").
Мерзім-кезеңдерді мынадай терминдермен білдіруге ... ... ... ... "күні" (мысалы, КІЖК-тің 209-бабының 2-бөлігі бойынша
"айдап ... ... айып ... әкелінген күні тағылады");
"күндізгі уақытта'", "бір күн ішінде" (мысалы, ... ... ... ... "жауап алу кейінге қалдыруға болмайтын жағдайлардан
басқасында күндізгі уақьпта ... ... ... ... ... ... бір күн ішіндегі жалпы ұзактығы ... ... ... ... бір уаңьптан аспайтын мерзімде" (мысалы, ҚІЖК-тің
134-бабының І-бөлігі бойынша "ұсталған адамды анықтау органына немесе алдын
ала тергеу ... ... ... үш ... ... мерзімде тергеуші
немесе анықтаушы хаттама жасайды"); "белгілі бір уақыт ... ... ... ... ... "ұсталу кезінен бастап жетпіс екі
сағаттың ішінде сезіктіге қатысты осы ... ... ... алу ... ... шарасы таңдалуға тиіс немесе ол босатуға
жатады"); "белгілі бір тәулік ... ... ... ... ... бойынша "тұрғын үйді тексеру тергеушінің қаулысы бойынша жүргізілуі
мүмкін, бірақ кейін оның ... ... ... үшін ... ... бір ... ... прокурорға хабарланады"); "белгілі бір
тәуліктерден кешіктірілмей" ... ... ... ... ... ... шарасы қолданылған кезден бастап он
тәуліктен кешіктірілмей тағылуға тиіс"); "белгілі бір сағаттарда" (мысалы,
КІЖК-тін. ... ... ... "жауап алуды демалуға арналған
кемінде бір ... ... ... ... жол ... ... ... аспау" (мысалы, ҚІЖК-тің 153-бабының 5-бөлігі бойынша "қамауға
алу мерзімі ... ... ... бас ... ... ең жоғары
мерзімінен аспауға тиіс"); ... бір ... ... кешіктірілмей"
(мысалы, ҚІЖК-тің 196-бабының І-бөлігі бойынша "қылмыстық істер жөніндегі
алдын ала тергеу қылмыстық іс қозғалған ... ... екі ай ... ... ... және ... өз ... а) белгісіз мерзімдерге; ә) ұзақтығы
белгілі мерзімдерге бөлінеді.
Белгісіз мерзімдер, әдетте, сот ісін ... ... да ... ... ... ... ... кезеңін көрсетеді. Мерзімдердің ең ерте және
ең кеш шектері өзара ... ... ... ... уақытқа созылатынымен айқындалады. Мәселен, КІЖК-тің 121-бабына
сәйкес заттай дәлелдемелер "үкім немесе істі ... ... ... ... ... ... істе қалады, бұл жағдайда ең ерте мерзім затгай
дәлелдемелер іс материалдарына қосылған мерзіммен ... ... ал ... ... үкім ... күшіне енген уақытпен немесе істі ... ... ... ... ... ... ... мерзімдер) мерзім-кезеңдер
шегінде іс-қимылдар жасалуы ... ... ... ... дәл атап ... тән: сағат, тәулік, апта, ай, жыл.
2. Мерзім ... ... ... ... бойынша іс жүргізу
мерзімдері мынадай түрлерге бөлінеді: а) занмен белгіленген; ә) сот ... ... адам ... ... ... заң нұсқамаларын орындаушы нақты өкілетті
адамның ... ... ... ... ... істер бойынша
міндетті. Мәселен, ҚІЖК-тің 184-бабына сәйкес қылмыс туралы арыз ... ... ... ... ... ... ол ... күннен бастап
жиырма төрт сағаттан кешіктірмей шешім қабылдауға міндетті. Қажет болған
жағдайда қосымша ... алу, ... ... өзге материалдарды талап
ету, сондай-ақ өзге де іс-әрекеттер жүргізу үшін бұл ... он ... ал ... ... — бір айға дейін ұзартылуы мүмкін, ол ... төрт ... ішін деп ... ... ... адам белгілеген мерзімдер уақыт жағынан, заңмен белгіленген
мерзімдер секілді, шектеусіз емес. Бұл ... ... ... ... ... қабылдауға өкілетті адам құқылы. Мысалы, КІЖК-тің
153-бабында аудандық (қалалық). облыстық ... мен ... ... қамауға алуды ұзартудың ... ... "үш айға ... ... айға дейін". Мұның өзі тиісті прокурор ең
жоғары мерзімнен аса алмайтынын, ... ең ... ... ... ... кез келген мерзім белгілей алатынын білдіреді.
3.1с жүргізушілік кепілдіктер жасалуына ... ... ... ... ... ... а) сот ... тез жүргізілуінің
кепілдері; ә) процеске ... ... мен ... ... кепілдіктері; б) пәрменді прокурорлық ... ... ... ісінің тез жүргізілуінің кепілдіктері ретіндегі мерзімдер жалпы іс
жүргізушілік ... бар ... ... ... ... ... кылмыстык іс козғау туралы мәселені шешу мерзімі (ҚІЖК-
тің 184-бабы). ондағы ең ... ...... төрт ... ен ... ... бір ай; ... және алдын ала тергеу мерзімі (КДЖК-тің 196, 285-бабы);
істі апелляциялық немесе кассациялық сатыларда қарау мерзімі ... ... ... ... құқықтары мен занды мүлделері сақталуының
келілдіктері ретіндегі мерзімдер, әдетте, ... сот ісін ... ... ... белгілі бір жағдайда қатысты іс ... ... ... Бұл ... ... ұстау және одан
жауап алу (ҚІЖК-тің 68-бабы); ... ... ... табыс ету (ҚІЖК-тің 284-бабы); процеске қатысушылардың
шағымдарын қарау (КДЖК-тің 399-бабы) ... мен т.б. ... ... ... қадағалау жүзеге асырылатынының кепілі ретіндегі
мерзімдер қылмыстык процесті жүргізуге өкілетті органдар мен ... ... ... үшін тиімді жағдайлар жасау мақсатын
көздейді. Бұл ... ... ... ... ... ... ұзартуы
туралы прокурорды хабардар ету (К,ІЖК-тің 285-бабы); қылмыстық іс қозғау,
істі іс жүргізуге қабылдау, анықтауды тоқтата тұру ... ... ... ... ... ... (ҚТЖК-тің 188, 50, 51-баптары)
сияқты және басқа мерзімдер бар.
Іс жүргізу мерзімдерінің келтірілген түрлері одан әрі ... ... ... ... қамтымайтынын айта кету керек. Одан әрі саралау іс
жүргізу мерзімдерінің қылмыстык процестегі орны мен маңызын ... ... мен ... үшін алғы ... ... үшін қажет.
Ғылыми пікірталастар
Әдетте іс жүргізу мерзімдеріне екінші дәрежелі мән беріліп, сол себепті
бір ізге салу, сараптау ... мен өзге де ... ... ... ... осы ғасырдың 70-ші жылдарының орта тұсына дейін жүргізілген жоқ.
Атап айтқанда, М.С Строгович іс жургізу мерзімдерін тек "тиісті іс ... ... ... ... үшін қажетті шарт" деп бағалады1. Одан бұрын
М. А. Чельцов былай деп атап көрсетті: "Процестегі ... ... ... кең ... іс ... ... ... тиісті уақыттың
белгілі бір аралығын білдіреді". Мұндай көзқарастар "мерзім" ұғымының іс
жүргізушілік-құқықтық маңызынан гөрі ... ... ... ... ... мәні мен маңызы А. П. Гуляевтің еңбектерінде
барынша ... ашып ... Оның ... Р.X. ... ... Ю.А.
Костанов, В. В. Назаров және басқа зерттеушілер дамытып толықтырды.
1.2 Іс жүргізі мерзімдерін есептеу ... ... ... ... тәртібі КДЖК-тің 54-бабында белгіленген.
Мерзімдер сағаттармен, тәуліктермең, айлармен және жылдармен есептеледі.
КДЖК-тін 54-бабынан ... ... және ... ... мәнінің бірдей
емес екенін көреміз. Мерзімнің өтуі іс ... ... ... ... ... бір ... өткенін немесе өтіп жатқанын білдіреді, ... ... Ал ... ... ден ... ... ... оны
сағаттармен, тәуліктермен, айлармен және ... ... ... ... ... ... білдіреді.
Іс жүргізу мерзімдерін есептеудің өзіндік ерекшелігі күндер мен тәуліктер
арасындағы ... ... ... ... ... ... ... біз заң шығарушының "күн", "бір күн ... ... ... ... ... атап ... болатынбыз
(КІЖК-тің 209, 212-баптары) және т.т. Сонымен бірге ҚІЖК-тін 54-бабының 1-
бөлігіңде ... ... ... ... ... айқын атап көрсетілген. Бұл ... ... ... ... "Күн" ұғымының мазмұнын, сірә, тәуліктің
жергілікті уақыт бойынша ... ... ... ... ... ... "түнгі уақыт" ұғымымен қамтылмаған тәуліктің бір бөлігі деп түсіну
қажет шығар. Жалпы ереже бойынша ... ... ... кезінде ол
соңғы тәуліктегі жиырма төрт сағатта бітеді.
Мерзімдер есептеу механизмін түсінудің практикалық ... бар, ... заң ... өрескел бұзылуы мүмкін. Осыған байланысты
мерзімнің өтуі басталатын сағатпен ... ... ... ... ... ... ... қатысы жоқ екенін ескеру қажет. Бұл
нұсқаға мерзімнің өтуі іс ... оны ... ... ... Атап ... ... ... деп атап көрсетеді: "мерзімдерді
есептеудің мұндай тәртібін заң шығарушы ... ... ... мерзім өте бастайтын уақыт толық емес сағат, ал
тәуліктермен және айлармен есептелетін мерзім өте бастайтын ...... ... болуы мүмкін. Сондықтан сағаттармен, соңдай-ақ ... ... ... ... соңғы сәтін белгілеу мерзім бітетін
минуттарды және тіпті секунттарды ... ... ... ... іс бойынша іс жүргізу кезінде осындай дәл есептеулер жасау ... ... ... ... ... есетеуді жеңілдетеді".
Мерзімдерді дұрыс есептеудің маңызды екенін регламенттелуінде іс-қимыл
жасалатын уақыт атап ... ... ... ... ... жасады деген күдік келтірген адамды ұстау ... ол ... ... күн, жыл және ай, хаттама жасалған ... ... ... ... ... ... Бұл ... белгіленген категорияларға
жатқызылады, олар: 1 сағат (ҚІЖК-тің 212-бабы); 3 сағат (КІЖК-тін. 134-
бабы); ... ... 6 ... ... ... 24 ... ... 48 сағат (ҚІЖК-тің 496,497-баптары); 72 сағат ... ... іс ... ... ... уақыт бойынша сағат 22-ден 6-ға
дейінгі түнгі уақытта (кейінге қалдыруға болмайтын ... ... ... тартыңу көзделген. Сөйтіп, түнгі уақыттың ... ... ал ... ... ұзактығы 16 сағатка тең. Демалу және үзіліс
жасау уақыты көрсетілген нормаларды орындау кезінде осы ... ... ... ... ... ... ... "Жұмыс уақыты аяқталған
соң, соңдай-ақ жұмыс күні ішінде сот (судья) демалу үшін ... ... ... жасауға құқылы". Ондай уақыт деп түнгі ... ... ... 8 ... ... жұмыс күні деген ұғымға жатпайтын кез
келген уақытты таңуға болады. Сонымең бірге ... ... ... жариялауы
мүмкін.
Сағатпен есептелетін ең көп қолданылатын мерзім 24 ... тең. ... ... ... ... атап ... ... қылмыс туралы
арыз бойынша шешім ол берілген ... ... ... төрт ... ... ... ... егер арыз 2 сәуірде 12 ... ... ... ... ... бұл мерзімнің өтуі 2 сәуірдегі 13 сағаттан
басталып, 3 ... 13 ... ... Ал ... өтуі басталатын
сағат есепке атылбайды. Бұл жағдайда ол — 12 сағат.
Заңмен 48 және 72 ... іс ... ... ... белгіленеді.
Белгілі бір іс-әрекеттерді "кідіріссіз", "дереу" немесе "тез арада"
орындауды ңұскайтын нормалардағы ... ... ... ... ... ... ... ҚІЖК-тін 142, 216, 222, 235, ... бар. ... ... ... 2-бөлігінде былай деп атап
керсетілген: . "Егер сезікті ... ... ... ... ... ол өз ... корғаушының қатысуымен ... ... ... тез ... қамтамасыз ету мүмкін болмаған ... оның ... ... ұсталғаннан немесе ол күзетпен ... ... ... төрт ... ... ... етуге
міндетті". Қарапайым талдау ... "тез ... ... мерзім қалай болғанда да жиырма төрт сағаттан аз ... ... ... ... "кідіріссіз", "тез арада", "дереу"
сөздерінің тікелей түсінігі ... ... бір ... ... ... ... болған сәтте орындау керек. ... ... ол ... болмайды. Осыған байланысты, А. П. Гуляевтің пікірі
бойынша іс-әрекет 24 ... ... ... ... ... ... әдеттегі ұғымы бұл мерзімнің ... ... ... келеді.
Тәулікпен және күнмен есептелетін ... ... ... атап
көрсетілгеніндей, мерзім есептеудегі күн 24 сағат деп саналады, мерзім
тәулікпен есептелгенде ол ... ... 24 ... ... бітеді.
Күндер мен тәуліктер есептеудегі негізгі айырмашылық міне, осында.
"Күн" мен ... ... ... бір ... ... өзге ...... есептелетін мерзімдердің
белгіленуі сияқты ... ... ... ... ... ... алудың бір күн ішіндегі жалпы ұзақтығы сегіз сағаттан аспауға тиіс".
Жауап алу жалпы ... ... ... ... ... ... ... сірә, жергілікті уақыт бойынша сағат алтыдан жиырма екіге
дейінгі уақыт кіруге тиіс ... ... ... ... ... ... жауап алуды түнгі уақытта да жүргізуге болады. Бұл ... ... ... алу ... ... ... сағаттан бастап
есептелетін 24 сағат кіреді.
Мерзімдерді тәуліктермен және ... ... ... ... ... ... ... әңгіме мерзім-кез жайында болған ... ... ... ... ... ... КДЖК-тің 209-
бабына сәйкес "айдап әкелінген айыпталушыға айып ... ... ... Бұдан бұрын қаралған ережедегідей күн жауап алу басталған
сағаттан кейінгі ... ... ... 24 ... ... ... келер болсақ, бұл жерде айыпталушыға тағылған айыптың ... ... білу ... ... ... оның ... екенін
ескеру керек.
Келтірілген мысалдарға орай А. П. Гуляевтін мына бір ... ... "Заң ... ... ... ... үшін "жиырма төрт сағат"
және ... ... ... ... ... ... сірә, кездейсоқ
болмаса керек. Бірдей уақыт аралығын белгілеу үшін түрлі термиңдер қолдана
отырып, зан ... ... ... ... ... ... Мұндай тұжырымның дұрыс екенін ұсталған адамды қамауға ... оны ... ... беру ... ... ... ... үшін,
мысалы, айып тағу үшін көзделгеніндей екі тәулік ... ал ... ... сағат
белгіленген де көрсетеді. Сонымен, тәуліктік мерзім, біздің ойымызша,
тәуліктермен есептелетін мерзімдердің бір бөлігі ... ... ... ... ... есептеу кезінде мерзімнің өтуі басталатын тәуліктер
есепке альшбайтынын ... Заң ... Іс ... ... ... "бір күн", ... екі ... "үш тәулік" сияқты және т.б.
мерзімдерді бір мезгілде колданады. Орнына, ... және ... ... әр ... іс ... ... ... асыру
мерзімдерін саралауға мүмкіндік беретін ерекше мән міне, осында.
Айлармен және ... ... ... ... ... ... мен жыл ... бойынша есептеледі; мерзімді айлармен немесе жылдармен
есептеу кезінде мерзім соңғы айдың тиісті ... ... Ал егер ... ... мерзім тиісті күні болмайтындай айға келетін болса,
мерзім сол айдың соңғы күні ... Егер ... ... ... ... (демалыс, мереке) күнге келсе, одан кейінгі ... ... ... ... күні ... саналады. Бұл ереже ұстау, қамауға алу, үйінде
қамауда ... және ... ... ... ... мекемесінде болу
оқиғаларына қатысты емес.
Қылмыстық іс жүргізу заңында ... ... ... ... 1
ай (мысалы, ҚІЖК-тің 184-бабы). 2 ай (мысалы, ҚІЖК-тің 153-бабының 1-
бөлігі), 3 ай ... ... ... ... 9 ай ... ... ... 3-бөлігі). Ұзақтығы 1 жыл іс жүргізу мерзімі ҚІЖК-тің 153-
бабының 4-бөлігінде көзделген.
Мерзімнің ескіруін белгілеу кезіңде іс жүргізу ... ... ... бар. ... ... ... егер ҚК-те белгіленген
ескіру мерзімі өткен болса қылмыстық іс қозғауға болмайды ... ... ... ... ... бірге, ақтау үкімін жаңадан ашылған мән-жайлар
бойынша қайта қарауға тек қылмыстық жауаптылыққа тарту ... ... ... ... ... және жаңа мән-жайлар ... ... бір ... ... жол беріледі (ҚІЖК-тің 473-бабы). ҚК-тін 69-
бабына сәйкес мерзімнін ескіруі жылдармен ... ... ... ... ... 2 жыл; орташа қылмыс жасалған күннен бастап 5 жыл;
ауыр қылмыс жасалған күннен бастап 10 жыл; аса ауыр ... ... ... —15 ... ескіруін үзу және тоқтата тұру қылмыс үшін заңда ... ... мен ... ... ... іс ... ... сол қылмыс жасалған күннен бастап есептеледі.
Заң шығарушы, егер мерзімнің бітуі жұмыс күні емес ... ... ... ... тәртібін белгілеген. Бұл жерде демалыс немесе мереке
күнінен ... ... ... күні ... күн деп ... ... күндері
деп тек мереке күңдері, сенбі мен ... ... ... Бұл ... ... құқық корғау органдарында "құбылмалы кесте" ... сол ... ... күні аптадан кез келген күнге келеді.
Сөйтіп, мерзімді есептеу үшін тек жұмыс күні емес деп ... ... және ... күндерін ғана есепке алу маңызды.
Бұл ережені сағаттармен есептелетін ... ... ... ... А. П. Гуляевтің әділ атап көрсеткеніндей: "аталған
ережені занда белгіленген ... ... ... ету ... ... қандайда болсын мәннен жиі айырған болар еді".
Зан шығарушы адамға қамауға алу түріндегі іс ... ... ... ... ... есептеу тәртібін арнайы керсеткен.
Мәселен, КІЖК-тін ... ... (11-6) ... ... ... (сезікті) қамауда ұсталған кезден бастап прокурор істі сотқа
жолдағанға дейін саналады. ... ... ... ... ... ... бойынша үйде қамауда ұстау және медициналық мекемеде мәжбүрлі түрде
болу уақыты қамауға алу ... ... ... және оның
қорғаушысының қылмыстық істің материалдарымен танысу уақыты ... ... ... ... ... алынбайды. Қамауға алу ... ... ... ... әнгіме адамның жеке басына
тиіспеушілік, азамат пен ... әуел ... ... ... ... ... ... іс жүргізу әрекеттері жайында болып отыр.
Ғылыми пікірталастар
РСФСР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (1990 ж.) ... ... өз ... іс ... ... әлеуметтік-құқықтық мәнін
жаңаша ұғынуға әрекет жасады. Атап айтқанда ... ... іс ... ... кепілдіктерінің бір түрі деп түсінілуіне көбірек ... ... ... ... 341-бабын-да мынадай ереже берілген:
"Мерзімдерді есептеу кезінде мерзімнің өтуі ... ... пен ... ... бірақ бұл ұстау, қамауға әлу, үйінде ... ... ... ... болу кезіндегі мерзімдерді есептеуге қатысты емес".
Соңғы ескертпе мерзімнің аяқталуы мерзімнің аяқталуы жұмыс күні емес ... ... ... ... мәнісі аталған модельдің 342-бабында
түсіндірілген: "Адамды ұстау, қамауға алу, үйінде ... ... ... ... ... ... ... сол шаралар іс жүзінде
қолданылған кезден (сағаттан) бастап еселтеледі".
Теориялық модель авторларының көзқарасы олардың ... іс ... ... ... мен ... ... ... сипатын қылмыстық сот ісін жүргізуде адам құқықтарын күшейтуге
ұмтылушылық бар екенін дәлелдейді.
Қылмыстық істерді ... мен ... ... ... ... ... туралы мәселе айтыс-тартысты болды. Қазақстан Республикасы ҚІЖК-тің
48-бабына сәйкес тергеу барысында бір іс жүргізуде бір ... ... ... деп ... ... айыптау бойынша, немесе бір адам ... не бір ... ... ... ... жағдайда істерді біріктіруге
болады.Бұрын қолданылған ... ... ... ... ... ... жоқ. Атап ... И. Е. Быховский, А. Пюбавин, В.
Шимановский есеп жүргізу нүктесі етіп ... ... іс ... ал ... өзге істерді қозғау мерзімдері бұрын қозғалған
істер шегіндегі жеке іс ... ... ... ... тиіс деп
санайды. Бұл көзқарасқа А. П. ... дау ... ... іс ... ... мерзім есептеудің басқа тәртібі болуы мүмкін ... ... ... ... адам ... ... істі кінәлі адам
әшкереленген іспен біріктірген ... ... іс ... ... екінші қылмыстық іс қозғалған кезден бастап есептеген жөн.
Қазақстан Республикасының ... ... ... бұл ... ... ... ... 4-бөлігі) және де отандық қылмыстық іс жүргізу
құқығы шегінде айтыс-тартыс туғызып ... ... ... ... процестердегі мерзім.
2.1 Іс жүргізу мерзімдерін ұзарту мен ... ... ... жүргізу мерзімдерін ұзарту мен қалпына келтіру тәртібі ҚІЖК-тің 56-
бабында регламенттелген. Жалпы ереже бойынша дәлелді ... ... ... ... адамдардың өтініші бойынша, анықтаушының,
тергеушінің, прокурордың немесе іс ... ... ... ... ... ... Дәлелді себептер жеңу немесе кейінге ... емес ... ... ... мысалы, ауыр сырқат, табиғат апаты,
жұмыс бастылық және т.т. Осы ... орай егер ... ... өзге ... ... ... почтамен, жеделхатпен, ал қамаудағы адамдар үшін — ... ... ... ... ... жіберілген болса, мерзім
өткізіп алынды деп ... ... заң ... зор ... бар.
Құжаттар жіберілген мерзімді почта штемпелі бойынша анықтауға болады.
Кейбір іс жүргізу әрекеттері бойынша бастапқыда ... ... ... ... ... ... жеткілікті түрде толық
көрсетілген. Жекелеген мерзімдердің (мысалы, алдын ала тергеудің ... алу ... ... ... ... жинау ерекшелігімен
түсіндіруге болады. Мерзімдерді ұзарту механизмінің ерекшелігі — қылмыстык
процесті жүргізуші адамдар өкілеттіктерінің тандап ... ... ... алу ... ... ... ... прокурор, оларға
тенестірілген әскери және өзге прокурорлар үш айға дейін ... ... алты айға ... ... ... ... оған теңестірілген
прокурорлар мен олардың орынбасарлары өкілетті (ҚІЖК-тің ... ... ... ... Бұл ... ... ... ала
тергеу мерзімін ұзарту тәртібіне ұқсас қабылданады.
Іс жүргізу мерзімдерінің мәнділігі оларды ... ... ... ... ... ... ... айкын көрінеді.
Сот ісінің шапшаң жүргізілу інің кепілі ретінде мерзімнің өтіп ... ... ... ... ... ... ... іс жүргізу манызының
жойылуы мүмкін. Мәселен, ҚІЖК-тің ... ... ... ... ... мен сот ... ... білдірудің он тәуліктік
мерзімі көзделген. Шағым жасау мен
наразылық білдіру құқығын ... ... ... ... ... ... жою және істі ... тергеуге немесе сотта қарауға беру болуы
мүмкін. Аталған мерзімнің өтіп ... ... ... шағым жасау, ал
прокурордың — оған наразылық білдіру құқығынан айырылуын ... Іске ... ... іс-қимыл жасауы үшін негіз пайда болуы мүмкін.
Мысалы, КІЖК-тің 184-бабында қылмыс туралы арыздар мен ... ... ... ... ... ... арызданушыға прокурордьщ,
тергеушінің немесе анықтаушының іс-әрекеттеріне шағымдану ... ... ... ... ... өзге іс ... ... қабылдау үшін негіз
бола алады. Мысалы, жасырынып қалған айыпталушыны алдын ала тергеу мерзімі
өткенге ... ... табу ... ... ... іс ... іс ... тұруы мүмкін (КДЖК-тін 50-бабы).
4. Белгіленген мерзімдерді бұзушыларға іс жүргізушілік
ықпал ету шараларын қолдану үшін негіздер пайда болуы
мүмкін. Мәселен, сотта ... ... ... ... ... ... мерзімдерінің дәлелсіз бұзылуы оған құқық қорғау органы ... жеке ... ... ... ... {ҚІЖК-тің 59-бабы).
Процеске қатысушылар құқықтары мен заңды мүдделерінің ... ... ... өтіп кетуінің салдары біршама өзгеше болады.
1. Өз құқықтары мен мүдделері бұзылған ... іс ... ... ... ... ... дереу өзгеруі мүмкін. Ол ... ... ... ... ... ... 8 бөлігіне сәйкес
прокурор айыпталушыны қамауға алу мерзімін ... ... ... ... ... бас ... Егер ол ... болса,
айыпталушы қамау мерзімі аяқталғаннан кейін дереу босатылуға жатады. ... алу ... ... ... одан әрі ... ... ... келіп түспесе, қамауда ұстау орны әкімшілігінің басшысы оны
өзінің қаулысымен қамаудан босатады ... ... ... ... ... ... өткізіп алудың іс жүргізушілік-құқықтық
салдары
Мерзімнің өткізіп алынуы өкілетті орган тарапьшан тәртіп
бұзушыға іс жүргізушілік ықпал ету шараларының ... ... ... ... ... ... ... сезікті, айыпталушы, сондай-ақ
куә мен жәбірленуші шақыру бойынша дәлелді себептерсіз келмеген ... ... ... ... ... ... қадағалаудың жүзеге асырылуының кепілі болып
табылатын мерзімдердің өткізіп алынуының ... іс ... ... ықтимал. Қадағалау қызметінің мәні прокурордың іс
жүргізушілік ықпал ету ... ... ... сол ... ... ... салдарлардың процеске қатысушылардың құқықтары
мен занды ... ... ... ... ... ... ұқсастығы кеп.
Белгіленген іс жүргізу мерзімдерінің аяқталуы іс ... ... ... күші жоқ деп ... ... ... әрекеттер іс жүргізу әрекеттері статусынан ... ... ... ... ... ... ... алынған мерзімді қалпына келтіру мақсатында
шағым берілген жағдайда шешімнін орындалуы өткізіліп алынған ... ... ... ... ... ... тұрады.
Өткізіп алынған мерзімді қалпына келтіру ... ... бас ... ... ... ... ол ... реттелетін құқық қатынастарының әрбір
бөлігі үшін белгіленген тәртіппен шағым ... ... ... ... ... ... заңда көрсетілген зардаптың арасындағы
себепті байланыстың орын алуы арқылы сипатталады.
Адвокаттар мен өзге де ... ... ... заң ... ... ... өкілдері) қылмыстық процестерде
азаматтарды қорғау, сол сияқты азаматтар мен ұйымдарға заңгерлік көмек
көрсету ... ... ... кедергі жасауға — ордері, тиісті рұқсаты
бола тұра процеске катыстырмау, іс материалдарымен таныстырмау, ... ... ... ... ... мен ... ұйымдарды
заңгерлік көмек көрсетуге жібермеу, әртүрлі тосқауылдар қою ... ... ... ... және тәуелсіздігін бұзуға — осы адамдардың
заңды қызметіне негізсіз араласу, оларға нұсқау, бұйрық ... ... ... ... ... ... негізсіз өзгерту т.с.с. жатады.
Қылмыстың зардабы — ... мен ... ... мен ... ... ... ... корғалатын мүдделеріне елеулі
зиян келтірілуі болып табылады.
Елеулі зиянның түсінігіне ҚК-тің 228, 307-баптарына талдау ... ... ... субъективтік жағынан алғанда тікелей немесе жанама қасаканалықпен
істеледі. Кінәлі адам адвокаттар мен өзге де ... ... ... ... ... ... көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі
жасайтынын сезеді, одан ... ... орын ... ... және
соны тілейді немесе тілемесе де соған ... ... жол ... ... 16-ға ... кез ... ... егер бұл әрекетті
лауазым адамдары қызмет бабын ... ... ... онда оның ... ... сараланады.
Қазақстан Республикасында әскери қызмет атқарудың ... ... ... ... ... және ... қызмет
туралы заңда, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің арнайы жарғыларында,
басқа да ... ... ... ... Қылмыстық
кодекстің, Ерекше бөлімінің 16-тарауы әскери кылмыс-тарға арналған.
Қылмыстық кодекстің 366-бабында әскери қылмыстың ... ... ... ... ... ... не ... бойынша Қазақстан
Республикасының Қарулы Күштерінде, Қазақстан Республикасының басқа да
әскерлері мен ... ... ... ... ... ... ... запастағы азаматтардың жиындардан өтуі кезінде
әскери қызмет атқарудың белгіленген тәртібіне қарсы осы тарауда ... ... ... ... деп ... ... орай әскери кызмет атқарудың белгіленген тәртібі коғамдық
катынастар осы ... ... ... ... ... ... ... қызмет атқарудың белгіленген тәртібімен
байланысы жоқ басқадай қоғамға қауіпті және ... ... ... ... ... ... ... мұндай іс-әрекеттері жалпы
қылмыстық құқықтық норма бойынша сараланады.
Әскери қылмыстың ... бір ... ...... ... болып табылады. Олар әскерге шақыру бойынша не ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының басқа да әскерлері мен әскери ... ... ... ... қызметшілер, сондай-ақ жиындардан өтуі кезінде әскери
кызмет атқарушы запастағы азаматтар.
ҚР Қарулы ... ... ... және оған бағынышты ... ... ... ... ... ... күштері, әскери-
космикалық күштер Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери
құрамалары, шекаралық әскерлер, қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... Ішкі істер министрлігінің
ішкі әскерлері, т.б. жатады.
Әскери қылмыстар тікелей объектілерінің ерекшеліктеріне байланысты мына
төмендегідей бірнеше түрге бөлінеді:
Бағыныштылық тәртібіне және әскери ... ... ... ... қол сұғатын кылмыстар: Бұйрыққа бағынбау немесе оны
өзгедей орындамау (367-бап). Бастыққа қарсылық көрсету немесе оны ... ... ... ету (368-бап). Бастыққа қатысты күш колдану іс-
әрекеттері (369-бап). Бір-бірінін арасында бағыныштылық ... ... ... ... арасындағы өзара қарым-
қатынастардың. жарғылық ережелерін бұзу (370-бап). Әскери қызметшіге ... ... ... өтеу ... ... бағытталған кылмыс-тар: Бөлімді
немесе кызмет орнын өз бетімен тастап кету (372-бап). Кашкындық (373-бап).
Дене мүшесіне зақым келтіру ... ... өзге ... ... кызметтен
жалтару (374-бап).
Әскери кезекшілікпен және ... да ... ... ... қарсы
қылмыстар: Жауынгерлік кезекшілікті атқарудың ережелерін бұзу (375-бап).
Шекаралық кызмет аткарудың ... бұзу ... ... ... атқарудың жарғылық ережелерін бұзу (377-бап). Ішкі ... және ... ... болудың жарғылық ережелерін бұзу ... ... ... ■ қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті камтамасыз ету
бойыңша кызмет аткарудың ережелерін бұзу ... ... ... мен ... ... ... ... мен оны сақтаудың ережелеріне қарсьг қылмыстар: Әскери мүлікті
қасақана кұрту немесе бүлдіру (387-бап). Әскери ... ... ... ... ... ... мүлікті жоғалту (389-бап). Машиналарды
жүргізу немесе пайдалану ережелерін бұзу (391-бап). Айналадағыларға қауіп
туғызатын қару-жарақты, сондай-ақ ... мен ... ... ... (390-бап). Ұшу немесе оған даярлану ережелерін бұзу ... ... ... бұзу ... ... пен ... құпияны сақтауға қарсы кылмыстар: Әскери
құпияны жария ету немесе әскери құпиясы бар құжаттарды ... ... ... кылмыстар: Билікті теріс ... ... ... ... әрекетсіздігі (380-бап). Қызметке селқос карау (381-бап).
Шайқас даласында және ... ... ... ... ... кызметті атқару
тәртібіне қарсы кылмыстар: Құрып бара жаткан ... ... ... кету ... ... соғыс жүргізу кұралдарын беру немесе тастап кету ... өз ... ... ... ... ... ... объективтік жағынан алғанда әрекет немесе әрекетсіздік
арқылы жүзеге асырылады. Қылмыс құрамдары формальдық та, ... ... ... ... жеке ... ... ... толық тоқталамыз.
.
Субъективтік жағынан алғанда бүл қылмыстардың көпшілігі қасақанлықпен,
азын-аулағы абайсыздықпен ... Енді осы ... ... тобына
және түрлеріне талдау жасайық.
Қылмыс объективтік жағы ... ... яғни ... ... ашық бас ... сол ... бастықтың белгіленген тәртіпте
берілген бұйрығын бағыныштының, кызмет мүддесіне елеулі зиян келтіріп,
өзгедей ... ... ... ... Бұл ... екі ... қылмыс
құрамы көрсетіліп тұр. Оның біріншісі бағынбау, яғни бастықтың занды
бұйрығын орындаудан ашық, қасақана бас ... ... ... ... ... — яғни ... ... тәртіппен, занды түрде берілген
бұйрығын, яғни бағыныштының әдейі орындамауы ... ... ... ашық ... ешбір негізсіз заңға сәйкес берілген бұйрықтағы
талаптарды істемеуі, немесе бұйрықтағы талапка ... ... ... ... бұйрықты кешіктіріп орындау немесе жартылай орындаулар жатады.
Бағынбау мен ... ... ... ... ... қызмет
мүддесіне елеулі зиян келтірілуі ... Зиян ... ... я ... басқадай түрде орын алуы мүмкін. Егер іс-
әрекеттен әскери тәртіпте ойсырауы орын ... ... ... беделі түссе, адамдардың денсаулығына әртүрлі дәрежедегі жарақат
келтірілсе немесе әскери бөлімде, оның ... ... ... зиян ... деп танылады.
Бұйрыкқа бағынбаудан немесе оны әдейі орындамаудан келтірілген зиянның
арасында себепті ... ... ... кұрамы материалдық. Субъективтік жағынан қылмыс қасаканалықпен
(тікелей ... ... ... ... ... алдын ала сөз байласқан адамдар тобы ... ... ... ... ауыр ... әкеп баскадай өзара қактығыстықтан
пайда болған ... ... ... ... ... қылмыс
бастықтың қызмет бабына байланысты жасалады. Және оған карсы күш колдану
әрекетімен ұласады. Күш ... ... ... жеңіл зиян келтіру
жолымен немесе өзге де күш қолдану ... ... ... кою, ... ... ... ... табады.
Кылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықлен жасалады.
Дәл сол әрекеттер:
а) ... ... ... ала сөз байласқан адамдар тобы не-
месе ұйымдасқан топ жасаса;
б) қару ... ... ... ауыр ... орташа ауырлықтағы зиян не-
месе өзге ауыр зардаптар ... осы ... ... түріне жатады (396-баптың 2-тармағы). Бүл
көрсетілген жағдайлардың түсінігіне ҚК-тің 363-бабын талда-
ғанда тоқталғанбыз.
Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде ... ... ... ұрыс ... ... әрекеттер көрсетілген кылмыстың аса
ауырлататын түрі ... ... ... ... ... ... ... болмаған кезде әскери
кызметшілердін арасындағы өзара қарым-қатынастардын жарғылык ... ... жағы ... бір-бірінің арасында бағыныштылык
катынастары болмаған кезде әскери қызметшілердің арасындағы өзара ... ... ... ... денсаулыкқа жеңіл зиян келтіру
немесе өзге күш колдану, не ар-ожданы мен қадір-қасиетін ... ... ... ... бұзу — ... ... ... арасында бағыныштылық катынастары болмаған кезде әскери
кызметшілердің арасындағы өзара қарым-катынастардың жарғылык ... ... ... ... ... бұл ережелерді бұзып осы баптын
диспозициясында ... ... ... істеу көрсетілген
қылмыстың кұрамын құрайды. Көрсетілген ... бұзу ... ... ... ... ... ... тамағын,
басқа заттарын тартып алумен ұштасқан жағдаида кінәлінің ... ... ... Дәл сол ... ... ... екі ... одан да көп адамға қатысты жасалса;
в) адамдар тобы, алдын ала сөз байласқан адамдар тобьг не-
месе ... топ ... ... ... кару ... жасаса;
д) денсаулыққа орташа ауырлыктағы зиян келтірсе (КК-тің
104-бабы), осы талданып отырылған кылмыс кұрамының ауыр-
лататын түріне жатады (370-баптың 2-тармағы).
Осы ... ... және ... бөліктерінде көзделген ауыр зардаптарға
әкеп соққан әрекеттерге (370-баптын 3-тар-мағы) талданып ... өте ... ... ... Ауыр зардаптарға мәжбүрленушінің
денесіне ауыр дене жарақатын келтіру, абайсызда кісі өлімінің болуы,
жәбірленушінін ... ... ... ... іс-әрекет-тен касақана кісі
өлтіру болса, онда іс-әрекет ҚК-тің 96-бабы бойынша саралануға жатады.
Әскери қызметшіге тіл тигізу ... ... ... ... қызмет міндеттерін аткару кезінде
немесе оны аткарумен байланысты бір әскери қызметшінің ... ... ... ... тигізу деп әскери кызметшінің ар-намысын ... ... ... ... ... ... әрекеттерді айта-мыз. Көрсетілген баптың
диспозицияеына сәйкес бір әскери қызметшінің ... бір ... ... ... ... деп қарастырылады. Бұл кылмыс кұрамы бойынша іс-әрекетті
саралау үшін күш колданудын орын алуы шарт емес. ... ... ... ... ... қызметін атка-румен байланысты немесе әскери
кызмет міндеттерін аткару кезінде болуы кажет.
Егер ... ... сол ... ... кызмет міндеттерін аткару
кезінде немесе оны атқарумен байланысты ... ... тіл ... алса, онда мұндай іс-әрекеттер осы ... ... ... (371-баптың 2 тармағы).Көрсетілген қылмыс субъективтік жағынан
алғанда тікелей қасақаналықпен істеледі.
Бөлімді-немесе қызмет орнын өз ... ... кету ... ... ... шақыру бойынша әскери ... ... ... ... ... ... немесе кызмет орнын өз бетімен тастап
кету, сол сиякты бөлімнен босатылған кезде, тағайундау, ... ... ... ... емдеу мекемелерінен қызметке екі тәуліктен
ұзақ, ... он ... ... емес ... ... ... ... арқылы сипатталады. Әскери кызметшінің бөлімді немесе кызмет орнын
өз бетімен бастықтын рұксатынсыз тастап кетуге құқы жоқ.
Бөлім немесе ... ... ... ... ... ... аумактар
жатады. Сондай-ақ кызмет орнына әскери бөлім орналасқан жерлерден тыскары
жерлерде әскери қызметшілердің әскери міндетін ... ... да ... ... ... ... ... маршрут т.с.с.) жатады.
Әскери кызмет өткеруші бөлімді немесе ... ... өз ... ... сол ... ... рұқсат бойынша босатылған кезде, тағайындау,
ауыстыру кезінде, іссапардан, демалыстан немесе ... ... екі ... ... ... он тәуліктен артық емес уақытқа дәлелді
себептерсіз келмесе онда онын. ... осы ... ... қылмыс кұрамы бар. Бұл құрамның субъектілері ... ... ... ... — жауынгерлер, матростар, сержанттар, старшиналар.
КК-тің 372-бабының ... ... ... ... ... ... өткеріп жатқан әскери кызметшілер танылады.Шақыру бойынша
немесе келісім-шарт бойынша ... ... ... әскери қызметшілер
жасаған бөлімді немесе қызмет орнын өз ... ... ... сол ... он тәуліктен артық, бірақ бір айдан көп емес ... ... ... ... үшін ... ... 372-бабынын, 3-
тармағында көзделген. Баптың бұл бөлігінің субъектілері болып шақыру
бойынша ... ... ... жауынгерлер, сержанттар матростар, ... ... ... ... ... ... ... жауынгерлер, матростар, ... ... ... ... ... ... білім беретін' мекемелердін,
курсантгары, мамандар, офицерлер танылады Осы баптың ... ... ... егер өз ... тастап кету бір айдан астамға созылса,
сол сияқты тәртіптік әскери бөлімде жазасын өткеріп жатқан әскери қыз-метші
жасаған дәл сол әрекет, егер өз ... ... кету он ... артыққа
созылса кінәлінін, әрекеті ҚК-тін, 372-ба-бының 4-тармағы ... ... ... ... ... ... ... көзделген, соғыс
уакытында жасаған әрекеттер, егер өз ... ... кету бір ... созылса, онда кінәлі КК-тің ... ... ... ... қылмыстык жауаптылыққа және жазаға тартылады.
Бөлімді немесе кызмет орнын ұрыс жағдайында ұзақтығына карамастан өз
бетімен тастап кету осы ... өте ... түрі ... ... ... ... субъектісіне шакыру бойынша немесе келісім-шарт
бойынша ... ... ... ... және бұл ... ... жаза ... белгіленген. ҚК-тің 372-бабының ескертуіне сәйкес
осы ... ... ... ... ... ... әрекеттерді
жасаған әскери кызметші, егер бөлімді өз бетімен тастап кетуі ... ... ... және егер ол ... қызметті одан әрі
өткеру үшін өз еркімен келген ... сот оны ... ... ... ... ... ... ауыр науқасқа душар болуы,
жақындарымен болған бақытсыздық оқиғалар, жарғылық қатынастарға ... ... ... ... өмір мен денсаулыққа төнген қауіптің болуы,
тойтарылмайтын күштердің әсер етуі т.с.с. жатады. Қашқындық (373-бап)
Қылмыстык заңда қашқындық, яғни ... ... ... ... бөлімді немесе қызмет орнын тастап кету, сол ... ... ... ... деп белгіленген (373-баптың 1-тармағы).
Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Отанды қорғау әрбір
азаматтың міндеті және ... ... ... ... және ... ... ... сәйкес азаматтар Қарулы күштер қатарына олардың
еріктілік жағдайында шақыру ... ... ... ... ... Заңмен белгіленген тәртіп бойынша әске-ри қызметші болып
танылғандар өз бетімен әскери қызметтен ... ... ... ... ... ... ... тастап кетуге, сол сиякты осындай мақсатпен
қызметке ... ... ... ... ... ... ... жок. Бұл міндеттерді орындаудан жалтару кашқындық деп ... ... ... формальдық құрамға жатады және ол созылмалы
қылмыс болып табылады. Қылмыс әскери ... ... ... ... ... ... немесе белгіленген мерзімде қызметке келмеген уакыттан
бастап аяқталған деп танылады.
Қашқындық ... ... ... ... және ...... ... жалтару аркылы сипатталады.
Қылмыстың субъектісі әскери кызметші — шақыру немесе келісім-шарт бойынша
өтеп ... ... ... яғни ... кызметтен жалтару мақсатында әскери бөлімді немесе
кызмет орнын тастап кету, сол сияқты осындай мақсатпен кызметке ... ... ... ауырлататын түрі болып табылады (377-баптың 2-тармағы).
Соғыс уакытында немесе ұрыс жағдайында жасалған қашқындық үшін жауаптылық
ҚК-тін, 373-бабынын 3-тармағында көзделген.
КК-тің ... ... ... осы ... ... ... қашқындықты жасаған әскери қызметші, егер ... ... ... болса және егер ол әскери кызметті одан әрі
өткеру үшін өз ... ... ... сот оны ... ... ... ... түсінігіне ҚК-тің 372-бабында талдау жасағанда
тоқталғанбыз.
Дене мушесіне зақым келтіру ... ... өзге ... ... ... ... (374-бап)
Қылмыс объективтік жағынан әскери қызметшінің ауруды сылтау ету немесе
өзіне кандай да бір ... ... ... (дене мүшесін зақымдау), не
денсаулығына өзге зиян келтіру немесе ... ... ... ... ... жолымен әскери қызмет міндеттерін атқарудан жалтаруы ... ... ... ... ... ... мылқау болып көрінулер арқылы
әскер кызметі міндетін өткеруден жалтарады. Өзінің әскери ... ... ... ... дене ... ... кез келген
затпен, кұралмен, қарумен немесе улы, ... ... ... ... ... ... ... зақым келтіруді айтамыз Жалған құжат жасауға
— әскери қызметті немесе ... ... ... ... ... ... ... біреу арқылы дайындалған шындыққа сай келмейтін құжаттарды
жасау ... ...... ... өтеу ... ... үшін ... туралы жалған құжат көрсету, әскери қызметтен жалтару мақсатымен
лауазымды ... ... ... ... қолайлы іс-әрекеттер істеткізу т.с.с.
жатады.
ҚК-тің 374-бабынын 1-тармағы бойынша қылмыстық жау-аптылық әскери
қызметшінің дене ... ... ... ... немесе өзге тәсілмен әскери
кызметтен уакытша жалтарғаны (қарауыл ... ... ... қауіпті әскери операцияға қатысудан, алыс іссапарға барудан)
үшін туындайды. ... бұл ... ... ... ... ... ... немесе келісім-шарт бойынша әскери ... ... ... Егер осы көрсетіл-ген адамдар әскери кызмет міндеттерін атқарудан
толық босану ... ... ... ... — ауруды сылтау
ету, өзге де алдау жолымен жасалса, онда олардың іс-әре-кеттері ҚК-тің 374-
бабының 2-тармағы бойынша сараланады.
Осы баптың ... ... ... ... көзделген,
соғыс уакытында немесе ұрыс жағдайында жасалған әрекет-
тер — үшін ... ... ... ... ,
Кылмыс субъективтік жағынан тікелей қасаканалықпен және ... ... ... ... ... ... немесе толық босану арқылы жүзеге
асырылады.
Жауынгерлік кезекшілікті атқарудын ережелерін бұзу (375-бап)
Қылмыс объективтік жағынан ... ... ... жасалған
шабуылды дер кезінде байқау және тойтару бойынша не оның ... ету ... ... ... ... қызмет) ат
қарудын ережелерін бұзу, егер де.бұл әрекет мемлекеттің кауіпсіздігі
мүдделеріне зиян ... ... зиян ... ... ... ... ... аткару ережелері Ішкі кызмеі Жарғысымен,
Қорғаныс министрі, Бас Штаб ... ... ... ... ... ... және директиваларымен белгіленеді. Жауынгерлік
кезекшілік атқару ережелерін ... ... ... ... ... дер ... байқау және тойтару бойынша не ... ... ету ... ... ... атқару
кызметтерін бұзулар жатады.
Жауынгерлік кезекшілік атқару кұрамына ... ... ... ауытқуға, бөгде жұмыспен айналысуға, өз бетімен кезекшілік орнын
тастап кетуге, кезекшілік орнын ... ... ... ... да ... әскери техниканын дайындығына бөгет келтіретін істермен айналысуға
тыйым салынады, сондай-ак, жауынгерлік кезекші өз қызметін ... ... ... есеңгірететін, уыжұмарлык заттар-ды пайдалануға, байкау
аппараттарын өз бетімен алып тастауға немесе ... ... ... ... ... құрамы жағынан формальдық—материалдык, құрам-
ға жатады. Өйткені қылмыс жауынгерлік кезекшілікті атқару
ережелерін бұзудан мемлекетгің ... ... ... немесе зиян келтіруі мүмкін болған реттерде аяқта-
лған деп танылады.
Мемлекет қауіпсіздігі мүддесіне зиян келтірілгені немесе келтірілу ... ... ... ... ... ... кезекшілік
ережелерін бұзумен мемлекет мүддесіне келтірілген немесе келтірілуі мүмкін
зиянның арасындағы себепті байланыс анықталуы тиіс.
Қылмыс субъективтік жағынан ... ... ... қасақаналыкпен
істеледі.
Осы баптың 2-тармағында ауыр зардаптарға әкеп соққан әрекеттер ... ... Ауыр ...... Республикасының
аумағына шет мемлекеттердің әскери барлау ұшактарының, су асты, су үсті
соғыс кемелерінің еніп кетуі, адамдардың ... ... ... ... ... ... ... шаралардың жүзеге аспай калуы жатады.
Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, соғыс ... ... үшін ... ... 375-бабының 3-тармағында
көрсетілген.
КК-тін 375-бабының ескертуіне сәйкес осы ... ... ... көзделген
әрекетті алғаш рет жасаған ... ... ... ... мән-
жайларда сот қылмыстық ... ... ... ... ... ... бузу ... объективтік жағынан шекаралық нарядтын құрамына кіретін немесе
шекаралык кызметтің өзге де міндеттерін атқарушы адамның шекаралық ... ... ... егер бұл ... ... кауіпсіздігі
мүдделеріне зиян келтірсе немесе зиян келтіруі мүмкін болуы арқылы ... ... ... ... туралы Заңына сәйкес
мемлекеттік шекараны күзету Мемлекеттік шекара әскерлеріне жүктелген және
осы аталған ... ... ... ... ... ... ... Шекаралық кызмет аткарудың ережелерін бұзу әртүрлі болуы
мүмкін. Бұларға ... ... ... ... объектісін өз
бетімен тастап кету; мемлекеттік шекара тәртібін бұзған адамды ұстау
шараларын ... қару ... ... ... сақтамау
т.с.с. жатады. Шекаралық қызмет ... ... бұзу ... мүдделеріне зиян келтірсе немесе зиян келтіру қаупін келтірсе
ғана кылмыс ... ... ... ие ... Қылмыс кұрамы
формальдық — материалдық. Қылмыстық әрекеттен келтірілген немесе келтірілуі
мүмкін зиян мөлшері нақты ... ... ... ... әкеп ... дәл сол ... үшін ... ҚК-тің 376-
бабының 2-тармағында көзделген. Ауыр зардаптарға дүшпандық әрекеттер
жүргізу мақсатымен ше-телдік ... ... ... ... ... ... құралдарының істен шығып қалуы; мемлекеттік шекара арқылы
контрабандалық тауарлардың өткізілуі; халықаралық қатынастардың шиеленісуі
т.с.с. жатады.
Көрсетілген кылмыс ... ... ... істеледі.
Қылмыстың субъектісі арнаулы — шекаралық нарядтың құрамына кіретін немесе
шекаралық кызметтің өзге де ... ... ... Осы ... ... осы ... бірінші бөлігінде көзделген әрекетті алғаш рет
жасаған әскери кызметші ... ... ... ... ... ... кызметін (вахта) атқарудын жарғылық ережелерін бұзу (377-
бап)
Қарауыл (вахта) қызметі КР Қарулы ... ... ... жарғысымен
реттеледі. Қарауыл (вахта) қызметі жауынгерлік міндетті аткаруға ... жеке ... ... ... ... талаптарды мүлтіксіз
орындауды, аса қырағылықты және батылдықты талап етеді. Қарауыл кызметі
мемлекетгік немесе ... ... ... ... тәртіптік
батальон мен гауптвахтаны күзету үшін белгіленеді. ... ... ... ... корабльдеріндегі вах-талық кызметтер де жатады.
Карауыл кызметше Ішкі істер ... Ішкі ... ... ... аса ... ... объектілерді, арнаулы жүктерді, ... ... мен ... ... ... де ... ... қарауыл (вахта) құрамына кіретін адамның қарауыл (вахта)
кызметінің ... ... ... егер бұл ... ... ... ... зиян келтіруге немесе өзге зиянды зардаптардың болуына
әкеп соқса қылмыстық жауаптылық пайда болады.
Келтірілген зиянға күзетілетін объектіден ... ... ... әскери техниканың бүлінуі немесе жоғалуы; гауптвахтадағы пайда
болған бейберекетсіздік т.с.с. ... ... ... ... ... ... кызметін атқарудың
жарғылық ережелерін бұзудан зиян келтірілген сәттен аяқталған деп танылады.
Ауыр ... әкеп ... дәл сол ... үшін ... ... 374-
бабының 2-тармағында көзделген.
Ауыр зардаптарға әскери ... ... ... бүлдіру, күзетілетін
мемлекетгік немесе әскери объектілердің өте қатты ... ... ... ... ... ... тұткындағы немесе сотталған адамның
кашып кетуі т.с.с. жа-тады.
ҚК-тің 377-бабынын ескертуіне ... осы ... ... ... әрекетті алғаш рет жасаған әскери кыз-метші қылмысты женілдететін
мән-жайларда қылмыстық жау-аптылықтан босатылуы ... ... ... және ... ... болудың жарғылык ере-
желерін бүзу (378-бап)
Кылмыс объективтік жағынан бөлімнің тәуліктік ... ... ... ... ... адамның ішкі қызмет атқарудың жарғылык ережелерін
бүзуы, сол сиякты патруль нарядының ... ... ... ... ... ... ережелерін және осы ... ... ... мен ... ... егер ол зияндызардаптарға әкеп
соқса, оның алдын алу осы адамның міндеті-не кіретін болса деп ... ... ... ... ... тәуліктік наряд-қа кіретін
адамнын ішкі ... ... ... ... ... немесе тиісті
дәрежеде орындамауы (мыса-лы қызмет орнын өз бетімен ... ... ... ... ... шара ... әскери кызметшілердің жарғыға сай
келмейтін әскери кдтынастары, бөлімнің аумағына бөтен адамдардың кіруі;
бөлім орналаскан ... ... ... ... ... ... патруль болудың жарғылык, ережелерін бұзуға патруль нарядының
құрамына енген адамның өз қызметін мүлдем орындамауы ... ... ... ... ... маршрутынан бас тарту; заңсыз
кару қолдану; біреуді негізсіз ұстау; спирт ішімдіктерін ішу; әске-ри
тәртіпті бұзған ... ... ... ... ... ... құрамы материалдық. Көрсетілген жарғылық ере-желерді оның алдын
алуға міндетті ... ... ... ... әкеп ... ... ... зардаптарға әкеп сокқан осі>і әрекетгер үшін жауап-тылык ҚК-тің 378-
бабының 2гтармағында кезделген. Ауыр за-рдаптарға — адамның абайсызда каза
болуы, жәбірленушіге ауыр ... ... ... зиян ... ... ... ... адамның жауапсыздығынан қоғамдык тәртіптің
өрескел бүзылуы т.с.с. жатады.
Қылмыс субъективтік жағынан касақаналықпен ... ... ... ... бұзу қылмыс кұрамын түзбейді.
ҚК-тін 378-бабының ескертуіне сәйкес осы баптың бірінші бөлігінде
көзделген ... ... рет ... ... кыз-метші қылмысты жеңілдететін
мән-жайларда қылмыстық жау-аптылықтан босатылуы мүмкін.
Қоғамдык тәртіпті корғау және ... ... ... ету
бойынша кызмет аткарудын ережелерін бүзу (379-бап)
Қылмыс объективтік жағынан алғанда қоғамдык ... ... және ... ... ету бойынша әскери нарядтың құрамына кіретін
адамның қызмет атқару-дың ережелерін бұзуы, егер бұл ... ... мен ... мүдделеріне зиян келтіру арқылы сипатталадыКоғамдық
тәртіпті қорғау және қоғамдық кауіпсіздікті қам-тамасыз ету ережелерін бұзу
осы міндеттерді жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... жүктелген міндетгерді орындамауынан, сонын, салдарынан
азаматтардың құқықтары мен занды мүдделеріне зиян келтіру арқылы ... ... ... материалдық. Көрсетілген ережелерді бұзу мен одан
орын алған зардаптың арасын байланыстыратын себепті байланыс ... ... ... әкеп соққан әрекеттер үшін жауаптылық КК-тін 379-бабының 2-
тармағында көзделген.
Қылмыс субъективтік ... ... ... ... ... ... ескертуінде осы баптың бірінші бөлігінде кезделген
әрекетті алғаш рет жасаған ... ... ... жеңілдететін мән-
жайларда қылмыстық жауапты-лыктан босатылуы мүмкін делінген.
Қорытынды.
Сонымен, занда іс ... ... ... ... ... ... дер кезінде орындалуын қамтамасыз ету.
Мысалы, ҚІЖК-тің ІІІ-бабында прокурордың, тергеушінің, ... ... ... ... ... кез ... қылмыс туралы арызды немесе
хабарды қабылдауға және солар бойынша шешімдер қабылдауға міндетті екені
көзделген. Заң осы ... ... ... ... хабарды және арызды тиісті
органның (өкілетті адамның) қарауын қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Одан
соң 184-бапта арыздар мен ... ... жәңе ... ... шекті мерзім белгіленген. Бұл жердегі мақсат — ... ... мен ... дер ... ... ... ... жүргізу мерзімдерінің негізгі маңызы мынада:
— олар: а) процеске катысушылардың заңды құқықтары мен ... ә) сот ... тез ... б) ... прокурорлық
қадағалауды жүзеге асыру шарттарын қамтамасыз ететін іс жүргізушілік ерекше
кепілдіктер береді;
- қылмыстық процесте жүйелеу функциясын ... ... ... ... табылады;
сот ісінің жүргізілуіне белгілі бір қарқын беретін ... ... ... ... ... белгілері сот ісін жүргізудегі ... ... ... ... іс жүргізушілік манызы бола бермейтініне байланысты
маңызды. Іс жүргізу мерзімдерін өзге ... ... ... ... ... іс ... мерзімдерін белгілі бір құкықтық жағдайларда
(мәселен, кассациялық шағым беруге немесе кассациялық ... ... он ... ... өтіп кетуі
соттың үкімді жүзеге асыруына себеп болады; сезіктіге бұлтартпау шаралары
қолданылған сәттен ... он ... ... ... ... ... тергеушінің бұлтартпау шараларының күшін дереу жоюына әкеліп
соғады) ... заң ... ... күрделі заң кұрамы элементтерінің бірі
ретінде"' тану мүмкіндігі. Іс жүргізу мерзімін зандық факт ... ... ... ... жағдай — іс жүргізу ... ... ... ... мен ... ... ... немесе доғарылуы
түріндегі құкықтық салдарлардың басталуы;
- заңмен белгіленген мерзімдерді сақтау міндеттілігі (ол
мерзімдерді сақтамау сот ісін жүргізудегі зандылык ... деп ... ... ... ... мәжбүрлеу қолданылуы мүмкін;
мерзімдерді есептеу мен қалпына келтірудің ерекше тәртібі;
тергеліп жатқан қылмыстық істің категориясына байланысты мерзімдерді ... ... ... ... ... түрлерге бөлінеді. Түрлі
авторлар түрлі сараптама береді, бірақ бірқатар сараптама ... ... ... Осы ... ... ... іс ... мерзімдерінің мына
түрлерге бөлінуін мүмкін деп санаймыз:
1. Қылмыстық іс жүргізу қызметін регламенттеу әдісіне байланысты негіздер
бойынша ... мына ... ... а) ... ә) ... ... іс жүргізу мерзімдері белгіленбеген әлдебір іс жүргізу
әрекетімен үнемі байланысты. Мерзімдердің бұл түрін іс жүргізілетін уақытты
көрсететін ... ... ... ... ... ... ... мыналар "кез" (мысалы, КІЖК-тің 70-бабына сәйкес,
"қорғаушы айып тағылған кезден бастап іске қатысуға жіберіледі" немесе ... ... ... ... ... жауап алудың алдындаға кезден бастап
корғаушымен жолыға алады"); "кез келген сәт" ... ... ... ... "сот ... ... сұрактарын жауап алудың кез
келген ... қоюы ... ... ... ... ... ... бойынша "айыптау сезіктіге бұлтартпау шарасын ... ... он ... ... айып ... ... шарасы дереу
тоқтатылады" деп белгіленген; КІЖК-тің 150-бабының 6-бөлігі бойынша
"прокурордың санкциясы ... ... ... бас ... туралы белгісі бар
қаулы тергеушіге, анықтаушыға, айыпталушыға (сезіктіге) жолданады және
жедел атқаруға жатады"; ... ... ... мәні ... "дереу"
терминіне жақын (мысалы,КІЖК-тін150-бабының З-бөлігі бойынша "бұлтартпау
шарасы ретінде қамауға алуды тандау ... ... ... прокуратураға
түскен кезден бастап алты сағаттың ішінде ... ... ... "тез ... ... мәні ... ұқсас (мысалы, КІЖК-тін 216-
бабынын 2-бөлігі бойынша "қорғаушының қатысуын тез ... ... ... ... ... ... оның ... сезікті ұсталғаннан немесе
ол күзетпен қамауға алынғаннан кейінгі жиырма төрт ... ... ... ... ... кейін бірден" (мысалы, ҚІЖК-тің
203-бабының 1-бөлігі бойынша "тергеу іс-әрекетінің хаттамасы ... ... ... ... ... ол ... ... бірден жасалады");
әлдебір іс-әрекет басталардың "алдында" (мысалы, КІЖК-тің ... ... ... ... ... хаттамасында ғылыми-техникалық
кұралдарды қолданудың алдында бұл туралы тергеу ... ... ... ... ... ... ... әлдебір іс-
әрекеттен "кейін" (мысалы, ҚІЖК-тін 258-бабыньгн 2-бөлігі ... ... ... сол ... бірак аталған іздер
калдьірылуы мүмкін жағдайлар туралы одан куә ... ... ... ... ғана ... ... ... іс-әрекетаен "бір мезгілде"
(мысалы, КІЖК-тің 206-бабының 2-бөлігі бойынша "тергеуші ... ... ... және сонымен бір мезгілде оған қорғаушыны
шақыру құқығын түсіндіреді"); іс жүргізу "аяқталғаннан кейін"(мысалы, ... ... ... ... ... баяндау аяқталғаннан кейін жауап
алынып отырған адамға айғақтарды ... мен ... ... ... ... ... ... терминінін мәні
"аяқталғаннан кейін" терминіне жақын (мысады, ... ... ... ... ... ... ... зерттеу аяқталғаннан кейін
іске қатысутыларға бұдан ... ... ... түсіндіреді"); әлдебір іс-
әрекетке "дейін" (мысалы, ҚІЖК-тін 214-бабьшын 1-бөлігі ... ... іс ... ... куәлар, жәбірленушілер жауап алу басталғанға
дейін өзара сөйлеспейтіндей ... ... ... ... нақты
жағдайды негізге ала отырып белгіленетін қандай да болсын жағдайдын өзара
байланысты көрсетілетін ... ... ... 222-бабының 3-бөлігі
бойынша "тергеуші уақытында келе алмайтын жағдайда тексеруді анықтаушы
немесе арыз немесе хабар ... ... ... органының лауазымы жағынан
жоғары қызметкері жүргізеді"); "кешіктірмей" (мысалы, КІЖК-тің ... ... ... ... ... ... бұл
шараға қажеттілік жойылған кезде тергеуші немесе прокурор бірақ кез ... ... ... кейін кешіктірмей жояды"); "анықталғаннан
кейін" (мысалы, ҚІЖК-тің 354-бабынын 5-бөлігі ... ... ... іс үшін мәні бар ... ... ... ... сарапшыға
жазбаша түрде сұрақ беруді ұсынады").
Пайдаланылған әдебиеттер
1. ... В.Т., ... Р. X., ... В. А. ... документы, сроки
и судсбные издержкн в уголовном судопроизводстве. Омск, 1973. С. 19.
2. Якупов Р. X. Уголовно-процессуальные сроки в ... ... 1979. С. ... ... ... словарь. М, 1984. С. 351.
4. Гуляев Л. П. Процессуальные сроки в стадии ... ... ... ... М., 1976. С, ... ... М. М. Уголовно-процессуальные гарантии в суде. Краснодар,
1980.С. 20.
6. 'Косанов О. Л., ... В. ... ... ... ... в ... ... //Вопросы борьбы с преступностъю.
М., 1984. С. ... ... Р.Х. ... ... в досудебных стадиях.
Горький, 1979. С. 11.
8. Якупов Р. X. Сол шығарма. 16—23-6.
9. ... А. П. ... ... : ... возбуждения уголовно-го
дела и предварительного расследовиния. М., 1976. С 5- ІК,
10. Строгович М. С. Курс ... ... ... М., 1968. Т. 1., ... Чельдав М. А. Советский уголовный процес. М., . С'. 80.15—597
12. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері.Атамұра. АЛМАТЫ.
13. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... және ... ... Жеті ... Қазақстан Республикасы мен құқықығының негіздері Алматы.2003.

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі153 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, жүйесі139 бет
Азаматтық сот ісін жүргізу принциптері5 бет
Азаматық іс жүргізу құқығы33 бет
Атқару өндірісінің мәні мен маңызы73 бет
Ақпарат жүйесі ретіндегі бухгалтерлік есеп5 бет
Келіссөздер21 бет
Кәсіпорындағы қаржылық шаруашылық жұмысының негіздері27 бет
Міндетті экологиялық аудитті жүргізу8 бет
Мемлекет және құқық теориясы10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь