Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі банктік маркетинг

КІРІСПЕ

1 БӨЛІМ. БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗІ
1.1 Банктік маркетингтің мәні, принциптері мен міндеттері
1.2 Банктік маркетингтің негізгі түрлері мен әдістері
1.3 Коммерциялық банктердегі банктік маркетингті дамыту бағыттары

2 БӨЛІМ. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
2.1 «ТуранАлемБанкі» АҚ.ың негзгі операцияларын талдау
2.2 «ТуранАлемБанкі» АҚ.ың банктік өнімдерінің жаңа даму тенденциялары

3 БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Маркетинг - бұл экономика, социология және бас¬қа¬ру арасындағы ғылым. Нарықтық экономикада кез келген кәсіпкерлік нарыққа шығумен, барлық процестерді білумен және өнімдерді алға жылжытумен аяқталады. Егер да¬мы¬ған елдерде маркетинг жарты ғасырдан аса бұрын өнер¬кә¬сіп¬те тарау алса,оның соңын ала, 40-жылдай бұрын маркетинг ірі банк¬тер аясында қолдауға ие болады. Қа¬зақ¬стандағы на¬рық¬тық экономиканың дамуы мен прогресі жағдайында банк маркетингі мен оның ерекшеліктерін үйрену – бұл қа¬жет¬тілік және банктік менеджменттің ажырағысыз бөлігі бо¬лып саналады.
Банктік маркетинг толығымен маркетингтің жалпы қа¬ғидаларына негізделеді, алуан түрлі қызметтерді орын¬дай¬ды, «маркетинг» жалпы түсінігінің құрамды бөлігі мен буынын білдіреді. Маркетинг – бұл өндіріспен және бәсекелестікті ескере отырып тауарларды тұтынушыға жеткізумен байланысты кәсіпкерлік қызметтің түрі, кәсіпорындар қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі.
Банктік маркетингті маркетингтің ерекше саласы, кли¬енттердің нақты қажеттіліктерін ескере отырып, банк өнім¬дерінің неғұрлым пайдалы нарықтарын іздеу және пай¬далануға бағытталған коммерциялық, сол сияқты бар¬лық басқа банктердің қызмет түрлері ретінде қарау керек.
Шетелдердегі, сол сияқты біздің еліміздегі қазіргі за¬ман¬ғы банктердегі маркетинг алдыға қойылған мақсат¬тарды орындаудағы өз стратегиясы мен философиясының, иделогиясы мен саясатының жиынтығын білдіреді.
Маркетингтік қызмет көрсетілетін қызметіне активті және әлеуетті сұранысты зерттеу мен талдаудан басталады. Маркетингтік қызмет жүйесі олардың өнімдеріне (банктік қызметтерге) сұраныс болуының арқасында ғана өмір сү¬реді. Банк өз шығындарының деңгейіне қатысты олардың бағасын алдын ала белгілей отырып, қызметтердің дайын қоржынымен нарыққа шығып және пайда алады.
Соңғы уақыттарда барлық елдердегі ірі коммер¬циялық банктердің басым көпшілік саны клиенттерге кешенді қызмет көрсетуге көшуде. Бұл банктердің несие-есеп айы¬ры¬су және кассалық қызмет көрсетуден тысқары өз клиент¬теріне өзге де тұтастай қызмет түрлерін көрсе¬тетін¬ді¬гін білдіреді.
Кешенді қызмет көрсету тәжірибесі бізге де толық түр¬де қолдануға қолайлы екендігін көрсетіп отыр, сон¬дық¬тан да отандық коммерциялық банктердің оны қолдануы, де¬позиттер мен жаңа салымшыларды тартудағы олардың бәсекеге төтеп беру қабілеттілігін артыратыны сөзсіз. Бұл бәсекелестік күресте клиенттерге көрсететін қызметінің ау¬қы¬мын тұрақты түрде кеңейтіп отыратын, олардың құнын төмендететін, несие-есеп айырысу және кассалық қызмет көрсету сапасын жақсарта түсетін, несие беру кезінде қандай да бір жеңілдіктер жасайтын клиенттерге әртүрлі кеңестер беретін банк қана төтеп беріп, жеңіп шыға алатын болады, ондай болмаған жағ¬дай¬да банктің несие ре¬сурс¬та¬рының көлемі күрт қысқарып, оның құрылымы, одан көзделетіндей, бухгалтерлік баланс¬тың өтімдігі нашарлауы мүмкін. Ақыр соңында, мұндай банк банкротқа ұшырайды.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекетік саясаттың басты мақсаты»
2. «Банктер және банк қызметі» туралы ҚР-ның заңының негізінде ҚР Президентінің Жарлығы, 1995 ж
3. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңы (2007.07.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкті туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155 Заңы (2008.03.28. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
5. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13.06.2006
6. Правила о пруденциальных нормативах для банков второго уровня // Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года № 213
7. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 213-215 б.б.
8. Банковское дело: Учебник. Под ред. Колесникова В. И. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 536 б.
9. Искакова З.Д. Банк ісі. Оқу құралы. Қарағанды, 2007. – 5-19 б.б., 31-51 б.б.
10. Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672с.: ил.
11. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Алматы, 2005. – 220-228 б.б.
12. Сейітқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Алматы Экономика, 2007. – 162-225 б.б.
13. Саниев М.С. Ақша, несие, банктер. Алматы, 2006. – 57-68 б.б.
14. Хамитов Н.Н. Банковское дело. Курс лекций. Алматы Экономика, 2006. – 30-38 б.б.
15. Банки Казахстана. № 4 (118) 2008 Конакбаев А.Г. Проблемы развития банковскоц системы Казахстана на современном этапе
16. Банки Казахстана. № 12 2008 Текушее состояние банковского сектора
17. Банки Казахстана. № 6 (120) 2008 Текушее состояние банковского сектора
18. Банки Казахстана. № 3 2008 Алибекова Г.Ж. Роль иностранных банков в банковской системе: опыт зарубежных стран
19. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. № 2 (48) 2007 Супугалиева Г.И. Шетел тәжірибесіндегі банктік жүйенің қызмет ету механизмінің ерекшеліктері
20. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. № 3 (61) 2008 Мақыш С.Б. Қазақстан банк жүйесінің капиталдану деңгейі және оның банк бәсекелестігіне ықпалы
21. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. № 3 (43) 2005 Қазақстан Ұлттық Банкінің қызметтері
22. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. № 1 (47) 2007 Қазақстан Республикасының мамандандырылған қаржы-несие институттары
23. Финансы и кредиты. № 1 2007 Банковская система Казахстана
24. «Казкоммерц news» информационный вестник № 3 (54) 2008
25. Қаржылық қадағалау агенттігінің 2005-2007 ж.ж. Есебі
26. ҚҰБ статистикалық бюллетені. 2000-2007
27. ҚРҰБ статистикалық бюллетені № 03 (160) наурыз / 2008
28. www.bank.kz
29. www.bta.kz
30. www.kazks.kz
31. www.kkp.kz
32. Internet resource: http://www.economy.gov/bankdep.ru
33. Gazeta.kz 12 сәуір 2008 ж Қахақстанның банк жүйесі түбегейлі жаңалауды талап етпейді – ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы
34. Оразалин К.Ж. Жантасов М.М. Орысша-қазақша қазіргі уақыттағы экономикалық түсіндірме сөздігі. Алматы, 2006
35. Утебаева Н.С. Толковый финансово-кредитный словарь. Астана, 1999
36. Экономический словарь. Алматы, 2006
        
        МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ
1 БӨЛІМ. БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗІ
1.1 Банктік маркетингтің ... ... мен ... ... ... негізгі түрлері мен әдістері
1.3 Коммерциялық банктердегі банктік ... ... ... ... КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
2.1 «ТуранАлемБанкі» АҚ-ың негзгі операцияларын талдау
2.2 «ТуранАлемБанкі» ... ... ... жаңа даму ... БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ БАНКТІК
МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... ... ... маркетингтің мәні, принциптері мен міндеттері
Маркетинг - бұл экономика, социология және басқару арасындағы ғылым.
Нарықтық экономикада кез ... ... ... ... ... білумен және өнімдерді алға жылжытумен аяқталады. Егер дамыған
елдерде маркетинг жарты ғасырдан аса ... ... ... ... ала, ... ... маркетинг ірі банктер аясында қолдауға ие
болады. Қазақстандағы ... ... ... мен ... жағдайында
банк маркетингі мен оның ерекшеліктерін үйрену – бұл ... ... ... ... ... ... саналады.
Банктік маркетинг толығымен маркетингтің ... ... ... түрлі қызметтерді орындайды, «маркетинг» жалпы
түсінігінің құрамды бөлігі мен ... ... ... – бұл ... ... ... ... тауарларды тұтынушыға жеткізумен
байланысты кәсіпкерлік қызметтің ... ... ... ... басқару жүйесі.
Банктік маркетингті маркетингтің ерекше саласы, клиенттердің нақты
қажеттіліктерін ескере отырып, банк өнімдерінің ... ... ... және ... бағытталған коммерциялық, сол сияқты барлық басқа
банктердің қызмет түрлері ретінде қарау ... сол ... ... ... ... ... банктердегі
маркетинг алдыға қойылған ... ... өз ... ... ... мен саясатының жиынтығын білдіреді.
Маркетингтік қызмет көрсетілетін қызметіне активті және әлеуетті
сұранысты зерттеу мен ... ... ... ... жүйесі
олардың өнімдеріне (банктік қызметтерге) сұраныс болуының арқасында ғана
өмір сүреді. Банк өз шығындарының деңгейіне ... ... ... ... белгілей отырып, қызметтердің дайын қоржынымен нарыққа шығып және пайда
алады.
Соңғы уақыттарда барлық елдердегі ірі коммерциялық ... ... саны ... ... ... ... көшуде. Бұл банктердің
несие-есеп айырысу және кассалық ... ... ... өз ... де ... қызмет түрлерін көрсететіндігін білдіреді.
Кешенді қызмет көрсету ... ... де ... ... ... ... көрсетіп отыр, сондықтан да ... ... оны ... ... мен жаңа салымшыларды тартудағы олардың
бәсекеге төтеп беру ... ... ... Бұл ... клиенттерге көрсететін қызметінің ауқымын тұрақты түрде кеңейтіп
отыратын, олардың ... ... ... ... және ... көрсету сапасын жақсарта түсетін, несие беру кезінде қандай да бір
жеңілдіктер жасайтын клиенттерге әртүрлі кеңестер беретін банк қана ... ... шыға ... ... ... ... ... банктің несие
ресурстарының көлемі күрт қысқарып, оның құрылымы, одан көзделетіндей,
бухгалтерлік баланстың ... ... ... Ақыр ... мұндай банк
банкротқа ұшырайды.
Сөйтіп, коммерциялық банктердің нарықта жаңа қызмет түрлерін табысты
түрде алдыға ... ... ... ... талдау жасауға және
маркетинг теориясы мен практикасын ... ... оны ... ... ғана ... ... атап өту көзделеді, маркетингті енгізу кірістіліктің өсуіне,
тәуекелдің төмендеуіне әкелмейді және әкеле алмайды. ... екі ... ... ... актив пен пассивті теңестіруге қатысты болады.
Ұйымдастырушы феномен ретіндегі маркетинг банк қызметінің нарықтағы дамушы
процесінің тепе-теңдігін ... тұру ... ... ... маркетинг – бұл сол аумақтағы клиенттер қажетсінетін ... ... ... ... ... ... ... жақсы білуі. Банктік маркетинг нақты және әлеуетті клиенттерді
анықтауға бағытталған.
Банктік маркетинг пен нақты қоғамдық-саяси және ... ... оның ... ... ... түсінікті келесі кестеден алуға болады.
Сонымен, банктік маркетингтің ерекшелігі – бұл ... ... ... өз ... ... аясын кеңейту болып саналады.
Банктік маркетингтің жалпы қағидалары келесідей түрде берілген:
• нақты мақсаттарға жетудегі барлық банк қызметкерлері әрекеттерінің
бағдарланушылығы;
• жоспарлауды, ... ... ... қамтитын банк қызметі
процесінің кешенділігі;
• маркетингті болашақ және ағымдағы жоспарлаудың біртұтастығы;
• қабылданатын шешімдерге бақылау жасау;
• жұмыскерлердің ... ... ... ... ... ... табысқа жету үшін қызығушылықты арттыру.
Әрбір банк үшін бәсекелестік ... ... ... қол ... ... ... саналады:
1. нарықты зерттеу және сұранысты қалыптастыру;
2. банк қызметтеріне сұранысты ынталандыру;
3. қабылданатын шешімдер жоспарларының негізділігі;
4. клиенттерді тарту және клиенттерді ... тұра ... банк ... ... және ... ... ... келесідей нақты міндеттерді шешу кезінде мақсаттарға жету
мүмкін болады:
- банктің тұрақты тиімді жұмысын қамтамасыз ету;
- табысқа ... ... ... банк ... ету және ... арасындағы беделін көтеру;
- көрсетілетін қызметтердің көлемі, құрылымы мен
сапасы бойынша клиенттердің талап-тілектерін
жоғары дәрежеде қанағаттандыру;
- ұжымның міндеттері мен оның әлеуметтік
проблемаларын ... ... ... негізгі түрлері мен әдістері
Коммерциялық банктер мен өзге қаржылық – несие институттары маркетинг
мақсаттары мен міндеттерін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... осыған орай
клиент пен банктің мүдделерін үйлестіре білу маңызды ... ... ... ... ... ... бағытталған (банк
операциялары, қызметтер) қызметтердің нақты ... ... ... ... ... жүргізеді. Оған мыналар жатады:
• Маркетингтік зерттеулерді жүргізу, ақпараттарды жинау, ... Банк ... ... ... өз ... сатушысы болуы.
• Көрсетілетін қызметтер мен операцияларға баға белгілеу.
• Банк өнімдерін таратуды ұйымдастыру.
Банктік маркетингте ... ... орын ... ... ... тұлға –
банктің клиенттері деп айтуға болады. Банк қандай ... ... ... тиіс ... солар алдын ала болжайды.
Банк клиенттері
1. Үкіметтік мекемелер.
2. Корпорациялар.
3. Банк-корреспонденттер.
4. Депозиттер мен несие бойынша беру бағыттары ... ... ... ұсақ ... Траст-қызмет бағыттары бойынша банк клиенттері болып саналатын заңды
және жеке тұлға.
6. Заңды және жеке ... ... ... ... ... ... жасаушылар.
Жаңа клиенттерді тарту нарықты жақсы білу мен клиенттер тарапынан
сұраныс болған ... ғана ... ... Өз клиенттерін ұстап тұру ... ... ... ... ... ... қойылуы тиіс.
Банк қызметкері – қаржылық мәселелер бойынша сарапшы және оны ... ... Ең ... ... нығайтуға өзіндік әсерін тигізеді.
Банктердің бәсекелестігі жағдайында баға белгілеу саясаты маңызды рөл
атқарады. Ол ... алты ... ... Баға белгілеу міндеттерін қою.
2. Сұранысты анықтау.
3. Шығындарды бағалау.
4. Бағаларды және ... банк ... ... Баға ... ... ... ... бағаны белгілеу.
Банк оларды меншікті бағаны анықтау негізі ретінде пайдалану ... ... ... Осыған орай банк тәуекелі дәрежесі,
оны сақтандыру және банк үшін ... ... мен ... және ... бірін банк таңдап алатын баға белгілеу әдістері келесідей
болуы мүмкін: «пайда қосылған орта ... ... ... ... ... ... ету. ... баға оны клиенттердің, банк
қызметкерлері мен бәсекелестердің неғұрлым толық өзіне қолайлы ... ... ... ... белгіленеді.
Нарыққа кешенді зерттеу жүргізіп, клиенттердің қажеттіліктері мен ... ... ... ... банк ... мен ... банк
қызметтерінің болуы мүмкін бағасы анықталады.
Банк өнімдерін тарату маркетинг қызметінің қорытынды түрі ... ... ... ... ... ... жетудің
табыстары ашылып көрсетілетін дәстүрлі тәсілдер өмір сүреді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... үшін өз акционерлерін дивидендтермен қамтамасыз етуі болып
саналады.
Банктік маркетингте маркетинг қағидаларына жауап беретін, ... ... ... сөздерді сақтай білу көзделеді:
1. «Тұтынушынікі әрқашанда дұрыс».
2. «Барлығы тұтынушы үшін».
Маркетингтік қызметтің түрлерін ... ... ... ... қоса ... ... Оқу ... неғұрлым
маңызды деген екі тәсілді – бірыңғайлау (типологизация), нарықтық
сегменттеу ... ... ... ... - ... ... ... әлеуметтік-экономикалық факторларға сәйкес тұтынушыларды жеке ыңғайда
қарастыру және топтастыру процесі.
Нарықтық сегменттеу – банк үшін неғұрлым болашағы зор болып ... ... ... ... бөлу ... Банк ... сипаты,
клиенттердің географиялық, демографиялық, психомәдени, мінез-құлық
белгілері, негізінен, ... ... ... қатысады.
Банк қызметтерінің сипаты ... олар ... ... ... және ... да ... ... белгі нарықты заңды және жеке тұлғаларға, корпорацияларға,
банк-корреспонденттерге, мемлекеттік органдарға бөледі.
Аумақтық құрылымдар, экономикалық аудандар, ... ... ... ... ... ... Демографиялық
сегменттеу халықты жас мөлшері, ... ... ... ... ... сегменттеу – бұл жеке тұлғалардың банктердің көрсететін
қызметіне ... ... ... ... ... бос ... негізделеді.
Ал нарықты сегменттеу мен анықтау банктің өзіне қажет. Белгілі ... ... ... ... ... ... бір ... ғана пайдалы болып табылады. Ал басқа бір топтар үшін ... ... ... ... дәл сол ... ... ... мүмкін. Аталмыш қызмет
түрлері қызықтыратын клиенттердің топтары мақсатты ... ... ... маркетингтік зерттеулердің өзге де белгілі
тәсілдерінің өмір сүретінін атап өту көзделеді. Оған активті және ... ... ... келесілер кіреді:
1. Тікелей (жарнамалық). Жер-жерлерде клиенттер арасынан қаржыларды
басқару жүйесін құру. Тікелей маркетингтің мақсаты – ... тез ... ... ... ... (пошта, теледидар) пайдалану. Телемаркетинг –
бұл жеке адамдардың компьютерлерін қолдануға негізделген банктік ... үйде ... ... кең ... ... ... ... жүргізу.
4. Әлеуетті клиентпен жеке қарым-қатынас орнату.
5. Фокус-топ құру. «Фокус топ» бұл клиенттермен жеке ... ... ... ... жалғастыру. Мақсаты ... ... ... ... – бұл ... ... мен ... туралы
материалдардың баспасөз беттерінде жариялануы.
Банктер өз қызметтерінде активті, сол сияқты пассивті ... ... ... ... ... ... ... активті маркетингке басымдық беріледі.
Банктік маркетинг толығымен банктің көрсететін қызметтерін дамытуға
бағытталған және бұл жеткілікті кең ... ... ... ... ... клиенттерге көрсететін қызметтерін қызмет түрлеріне бөліп
топтастыруға болады.
|Қызметтердің |Ұлттық банк арқылы ... ... ... ... | ... |
|1 |2 |3 ... |Ақша саясаты. ... ... ... банк ... ... ... ... |
|клиенттеріне, |салаларды қаржыландыру үшін |Займдарды орналастыру. ... ... ... ... ету. ... ... Кепілдікке |
|мен ауқымындағы|Ұлттық ақша бірліктерінің |қою ... ... ... алу күші мен ... | ... ... ... тұру. | ... | | ... | | ... оған қол| | ... | | ... | | ... | | ... ... айналымы. ... ... ... ... ... ... Ең ... нарығындағы |
|жылдық жоспарда|төменгі резервтер ... ... ... ... ... ... қадағалау. ... ... ... |
|мақсаттарға |Экономиканың тұрақтануы. |несие. Қамтамасыз етілген |
|оңтайлы түрде |Валюталық резервтер. ... ... ... жеткізуге | ... ... ... | ... Чектік клиринг. |
|береді. | | ... ... ... ... ... ... |
|шешу. ... ... ... ... ... |
|Банк клиентіне |қамтамасыз ету бойынша ... ... ... ... ... ... ... бағамын ұстап |Лизинг. Факторинг. ... және ... ... беру ... ... ... |
|жоспарланбаған |халықаралық валюта қорымен | ... ... | ... | | ... | | ... | | ... ... жинақтарына |Қайта қаржыландыру |
|ахуал ... ... ... ... ... ... ... |кепілдіктер. Банктердің ұстап|жауапкершілігінің көлемі. |
|шешу. Банк |тұру. Басшы кадрларды ... ... ... ... |және қызметтерге қою. |компанияларды сату. ... ... | ... | | ... | | ... | | ... ... | | ... ... | ... | | ... ... банктердегі банктік маркетингті дамыту бағыттары
Банктер арасындағы бәсекелестік оларды тікелей ... ... ... ... назар аударуға, олардың өз міндеттерін
сапалы орындауларына қол жеткізуге еріксіз итермелейді. Клиенттерге қызмет
көрсетуді ... ... ... ... ... көзделеді. Оларға
мыналар жатады:
1. Банкте ақыл-кеңестер беретін және сұрақтарға жауап қайтаратын ... ... ... ірі ... ... мен ... ... мен сақтандыру
аясындағы проблемаларды шешу үшін қаржы кеңесшілерін тағайындау.
3. Клиенттердің банкке өтініш жасауы және пәтерлерден ... ... үшін ... ... ... ... іскерлік қатынастар этикасын енгізу.
5. Қажеттіліктердің кең ... ... ... ... ... ... және несие бағдарлармаларын енгізу.
6. Несие беру туралы шешім қабылданғанға ... ... ... тексеру.
7. Менеджмент саласында көмек көрсететін бизнес-орталықтар құру.
8. Жер-жерде клиенттерден қаржыларды басқару жүйесін құру, операцияларға
күнделікті бақылауды жүзеге ... ... ... ... көп ... ... жүйелі түрде
ой елегінен өтізуге, банктің жұмысын ұтымды үйлестіруге, ... ... ... дәл қоя білуге мүмкіндік беретін стратегиялық жоспарлау
сапасымен айқындалады.
Маркетинг стратегиясы кез келген банк үшін ... ... ... бірі ... ... ... міндеттерді
айқындап алғаннан кейін, банктің ағымдағы жағдайдан ... ... жету ... ... ... Банк ... және ... ұсынылатын баяндама дайындалады.
Алдыға қойылған міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін ресурстарды
бөлуі жүзеге асырылады: бөлінетін инвестициялардың мөлшері, ... ету, ... саны ... ... ... бөлімшелері
бойынша бекітілген стратегиялардың осы көрсеткіштері негізінде жұмыс
жоспарлары ... ... ... ... ... болуы төмендегідей
бірқатар факторларға қатысты болады:
1. Банктің ұйымдық құрылымында банк ... мен ... ... ... айналысатын стратегиялық дамуының арнайы топтарын
құру.
2. Стратегиялық жобаларды орындайтын жұмыскерлерді ... ... ... ... ... басымдығына банк басшылылығының
қызығушылық таныту деңгейі.
4. Барлық жауапты тұлғалардың ... ... ... ... барысы туралы ақпараттар жүйесін ұйымдастыру.
5. бақылаудың айқын жүйесін ұйымдастыру. ... ... ... ... ... ... жоспарды орындау барысында дәйекті бақылау
жүйесінің ... ... ... ... БАНКТЕРДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ
БАҒАЛАУ
2.1 «ТуранАлемБанкі» АҚ-ың негзгі операцияларын талдау
АҚ ... - бұл ... ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асыратын, ... ... ... оларды басқаруға акционерлері қатысатын, ең жоғарғы
басқару органы банк акционерлінің жиналысы болып табылатын 2 – ші ... ... ... ... қоғамының қалыптасу тарихының тамыры
сонау 1925 жылдың 15-ші ... ... ... ... ... ... Кеңес Президиумының шешімімен республика аумағында
Өндірістік банктің ... ... ... ... өте ... ... бөлімшелері әртүрлі қайтақұрылымдарды басынан өткерді.
Республикалық Халық комиссарлары Кеңесінің 1932 ... 7 ... ... ... ұзақ мерзімді салым банктерін ұйымдастыру
туралы» Қаулысына сәйкес, Алматы қаласында Өнеркәсіпбанкінің базасында КСРО
электрошаруашылық және ... ... ... банктің Қазақ
өлкелік конторасы құрылады.
1949 жылғы 11 шілдедегі Министрлер Кеңесінің ... ... ... ... КСРО ... ... ... конторасы
болып қайта құрылады. Кейіннен КСРО ... ... ... ... ... КСРО ... ... өнеркәсіп-
құрылыс банкінің 1991 жылғы 4 наурыздағы № 126 Қаулысы бойынша ... КСРО ... ... - ... ... коммерциялық өндірістік-құрылыс банкі «Тұранбанк» болып
өзгертілді. ... ... ... 1991 жылғы 24 шілдедегі
№444 Қаулысы бойынша «Тұранбанк» ... ... банк ... ... ... ... ... 66 филиалдан құралды. Қазақ
КСР ... ... мен КСРО ... экономикалық банкінің арасында
жасалған 1989 жылғы 11 желтоқсандағы ... ... КСРО ... ... ... 1990 ... 23 қаңтардағы бұйрығымен Алматы
қаласында КСРО Сыртқы экономикалық ... ... ... ... 1992 жылғы 14 ақпандағы №3 жиналыс құрылтайшыларының шешімімен 1992
жылы 28 ... ... ... ... ... Кабинетінің
Қаулысы қабылданады. № 710 Қаулысы ... ... ... ... қызмет» банкі «ALEM BANK KAZAKHSTAN» ... ... ... ... деп ... аталады.Банктің басты оралығы
Алматы қаласында орналасқан. Банк өз клиенттеріне жалпы ... ... ... және жеке тұлғалардан ... ... ... ... брокерлік және дилерлік
қызметтерді ұсынады. Қазақстан және ... ... ақша ... Валюта айырбасын, бағалы металлдармен операциялар жүргізеді және
өзінің коммерциялық клиенттеріне, жеке тұлғаларға басқа қызметтерді ұсынады
(Сурет 1).
"Alem Bank ... ... ... ... ... ... кепілдендіруі бойынша шетел несиелерін тартуда Қазақстан
Республикасы Үкіметінің агенті болды. "Alem Bank ... ... ... 20 ... орталықтан тұрды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 ... 15 ... ... ... ... және ... акционерлік
банкін қайта ұйымдастыру туралы» №73 қаулысының ... ... ... ... Қоғамы құрылады. Осы Қаулының негізінде Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... иеленуге рұқсат беріледі. Сондай-ақ, банктің жарғыларын және банк
басқарма мүшелерін қалыптастыруға мүмкіндік берілді. ... ... ... ... ... Банк» ЖАҚ) 1998 жылы қазан айының ... ... ... Ашық ... ...... ... ААҚ
болып өзгертіледі . 2003 жылы ... ... 26 ... ... ... «ТұранӘлем Банкі» Акционерлік қоғам болып
өзгертіледі. Банк банк заңдарында ... ... ... және
басқа да операцияларды орындайтын қаржы нарығын және қаржы ұйымын ... ... ... ... ... ... ... банктік
лицензия негізінде жұмыс жасайды. ... ... Банк ... және ... қызметтерді көрсету бойынша операцияларды жүргізуге
өкілетті.
Сурет 1. АҚ “Тұран Әлем ... ... ... ... ... ... және банктік қызметтер
туралы» Заңға сәйкес банк мынадай ... ... ... ... ... тарату;
2) клиенттер мен банк-корреспонденттеріне шоттарын жүргізу және оларға
кассалық қызмет көрсету;
3) қайтарымдылық, мерзімдік және ... ... ... және ... ... ... ... беру;
4) инвестицияланатын қаражат иелерінің немесе иемденушілердің тапсырмалары
бойынша капиталдық жұмсыалымдарды қаржыландыру;
5) заңда көрсетілген тәртіппен өз ... ... ... ... аккредетивтерді, депозиттік сертификаттарды, акцияларды
және т.б. қаржылық міндеттемелерді);
6) төлем құжаттарын ... ... және ... ... басқа да
операцияларды жүргізу;
7) ақшалай нысанда орындауды қарастыратын 3-ші ... үшін ... ... де ... ... ... ... талап ету құқын, сатып алу және қызмет көрсету, осындай
талаптардың орындалуын және бұл талаптардың инвестициялық ... ... ... ... операциялар бойынша брокерлік қызметтерді көрсету, клиенттердің
тәуекелі бойынша олардың агенттері ретінде ... ... ... үшін ... мен бағалылықтарды сақтандыру ... ... ... ... сондай-ақ сату құқынсыз
(форфейтинг);
12) клиенттердің тапсырмалары ... ... ... ... және орналастыру, бағалы қағаздарды басқару);
13) банктік қызметпен байланысты кеңес беру қызметін көрсету;
14) лизингтік операцияларды жүзеге асыру;
“ТұранӘлем Банк”негізінен өз ... ... ... көрсетумен байланысты несиелік есеп айырысу және ... ... ... ... банк кіші және орта ... кәсіпорындардың қызметін
қаржыландыру бойынша кіші бизнесті дамытудағы қор ... ... ... Қазақстанның қаржылық жүйесі басқа ТМД ... ... ... және ... ... ... ... банктік сектор ең үлкен және тез дамыған сегмент
болып ... Ол банк ... ... ... ... ... ... зейнетақы жүйесі және дамыған қаржы нарығы
қызмет етеді, депозиттік және несиелік қызметтер, түрлі банк өнімдерін ... ... ... белсенді дамыды, сондай-ақ банк саласында
клиенттерге ... ... ... ... ... ... ішкі көлемі
2007 жылы 5,543.0 млрд тг құрады. Ал 2006 жылы оның ... 109,4 ... ... ішкі өнім көлемі ... ... ... ... 9,4 пайызға өсті.
Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2008 жылы 3,733.8 млрд тг
құрады. Ол 2006 ... ... 10.1 ... ... ... ... ... өнеркәсібінде өндіріс көлемі өткен 2006 жылмен салыстығанда
12,7 пайызға өсті, өңдей – 8,9 пайызға, өндіріс және ... ... ... - 3,5 ... өсті.
2007 жылы ауылшаруашылығының жалпы өнім көлемі 693,3 млрд
тг құрды, оны 2006 жылмен салыстырғанда 0,1 пайызға өсті.
Жүк ... ... ... 2007 жылы 1,840.0 ... ... Оны 2006 ... ... 9,0 пайызға өсті.
Бөлшекті тауар айналымы есепті кезеңде 1,095.2 млрд ... ... 2006 ... салыстырғанда 10,9 пайызға өсті.
Негізгі капиталдың инвестиция көлемі 2007 жылы 1,530.6
млрд тг ... ... ... ... 10,6 ... ... өсті.
Диаграмма 1. ЖІӨ және өнеркәсіп өндірісі
ҚР Агенттерінін арнайы мәліметтері негізінде бүтіндей ... ... ... 6,7 ... ... Соңғы жылдары инфляция деңгейі жоғары
емес тұрақты ... тұр – 2007 жыл ... (2003 жыл – 6,4%, 2005 – ... – 6,8%) ... шегінде 6-7 пайыз.
2007 жылы тұтыну бағасының индексі 2006 жылмен салыстырғанда ... ... ... ... ... көп ... сатылатын тауарлар – 7,4
пайызға қымбаттады, ал сатылмайтын тауарлардың бағасы және ...... ... қызмет – 5,9 пайызға қымбаттады. Өнеркәсіп өнімін өндіретін
кәсіпорын бағасы 2007 жылы 2006 ... ... – 23,8 ... ... 2007 жылы орта ... 6,9 ... құрады (2006 жылы – 6,4%).
Оның деңгейі ҚР ҰБ бағдарламасының ... ... жылы ... ... ... ... ... сыртқы экономикалық қызметтеріне әсер етті, соның
нәтижесінде ... ... ... және ... ... ... ... қалды. 2007 жылы ағымды операция шоты 533млн АҚШ
долларын құрды. Жоғары ... ... ... ... және ... ... ... трансферттің кеңеюінің ағымды шоттағы оң
сальдосын қамтамасыз еткен ... ... 1 ... 20,6 млрд АҚШ ... ... экспортының 56%-нің шұғыл өсімі болды. 2007 жылы импорт ... АҚШ ... ... ... ... табылған шетелдік тура инвестицияның жалпы түсімі
Қазақстанда 8,4 млрд АҚШ долларын құрады. Оның 6,5 млрд АҚШ ... ... %-ы ... ... және ... аймақтарын өңдеу бойынша
жобаларды қаржыландыруға бағытталды. 2007 жылы сала ... ... ... ... ... өңдеу өнеркәсібінің (3,8%), геологиялық
және ... ... ... (20,3%), Сондай-ақ мұнай мен табиғи газды
өңдеуге ... ... ... ... ...... ... – 21,4%-ды, Ұлыбритания - 11%, Қытай – 4,7%, Италия – ... – 3,3%, ... – 2,8% және ... ... ... 2007 ... ... түсімі елдің сыртқы борышын 32млрд АҚШ долларына өсірді,
сонымен қатар мемлекеттік және мемлекеттің сыртқы ... – 3,37 млрд ... ... ҰБ валютаны сатып алуды ішкі валюталық нарықта жүзеге ... ... ... өсірудің негізгі қайнар көзі болып табылды және
келешекте ұлттық қорға қаражаттарды жинақтауға себеп болды.
Импорттық тауарларды және ... ... 6 айға жуық ... ... ҚР ... таза ... ... 2007 жылы 87,1 %-
ке, яғни 9,277.0 млн АҚШ долларына өсті.
ҚР-ның ... ... ... ... өтеу және ... қор ... ішкі валюта нарығында валюталарды сатып алумен және үкімет ... ... ... ... бейтараптандырылады. Нәтижесінде таза
валюталық қор 4,240.2 млн АҚШ ... 8,473.4 АҚШ ... ... ... ... 77,6 млн АҚШ ... 803,6 млн АҚШ долларына дейін
өсті. ҚР ҰБ-де жүргізілген ... және оның ... ... өсімі нәтижесінде алтынның 1 унциясы 417,25 АҚШ долларынан, 438,0
АҚШ долларына көтерді.
Елдің халықаралық резервтері ... ... ... ... ... жылы ... өсті және 14,3 млрд АҚШ долларын құрды.
2007 жылы ақша базасы 82,3%-дан 577,9 млрд тг ... Ақша ... ... ... ... ҚР ... таза халықаралық резервтерінің
өсімі табылды.
2007 жыл ағымында ... ... ... АҚШ долларына қатысты
теңгені нығайту тенденциясымен сипатталады. Бұған ішкі валюта ... ... ... ... болды. Шетел валюта түсімінің негізгі қайнар
көзі болып, әлемдік нарықта электроресурстарға ... ... ... ... ... ... ... 2-ші деңгейлі банк және
капиталдың сыртқы нарығындағы корпоративті сектор ... ... ... ... нарықта операция көлемінің шұғыл ... ... ... курсының орта өлшемі 12 айда 1 АҚШ ... ... тг ... Жыл ... ... курс 126.00 тг ... Жыл басында АҚШ
долларына теңге 9,30%-ға нығайды. Ең ... ... ... ... және ... (2,73% және ... ... байқалды. Жыл ағымында
теңгенің құнсыздануы шілде және тамыз ... (0,17% және 0,16%) ... жылы АҚШ ... ... ... нақты нығаюы 15,3%-ды құрды,
Евро - 7% және Ресейлік рублі – 1,3%-ды құрды.
Осы валюта ... ... ... ... қарамастан, өткен жылмен
салыстырғанда Қазақстандық экспортшыларының сыртқы ... ... ... ... ... ... 46,6%-ға өсіріп 2007 жылы биржалық
сауданың көлемі долларлық айқындамасында 9,304.6 млн АҚШ долларын құрды.
Биржадан тыс валюталық ... ... ... 20,2%-ға өсті және
8,270.00 млн АҚШ долларын құрды. Банкаралық ақша нарығы 2007 ... ақша ... ... ... ... өтімді қаражаттарды
орналастыру бойыгша банктердің белсенділігін арттыру байқалды. 2007 жылы
банкаралық ... ... ... ... ... 577,9 млрд ... ал теңгелік депозиттерді орналастыру бойынша орта ... ... ... ... дейін төмендеді.
Долларлық депозит бойынша басқа тенденция байқалды, көбінесе онда ... ... ... ... ... ... депозитті
орналастыру көлемі 38,6%-ға, 26,9 млрд АҚШ долларына ... ... ... ... ... орта ... ... мөлшерлемесі
1,73%-дан 3,11%-ға дейін өсті. Банкаралық қарыз алу операциясының қалған
түрлері бойынша ... ... ... 2007 жылы дпозиттік нарық оң тенденциясымен сипатталды. 1 ... ... ... ... 1,255.4 млрд тг өсті. Заңды
тұлғалардың депозиттері 2 еседен артық ... ... 814,3 млрд тг, ... ... салымы – 31,5%-ға, 441,2 млрд тг, өсті.
Ұлттық валюта ... ... ... 715,7 млрд тг. ... ... ... ... депозит 539,7 млрд тг. құрып, ... ... ... ... ... ... жалпы көлемінде 52,9%-
дан 57,0%-ға өсті.
Қаржы секторының тұрақты даму шартында және халықтың (резидент еместерді
есептегенде) салым табысының ... ... 2007 жылы ... яғни ... тг. (3,4 млрд АҚШ ... ... өсті. Сонда экономиканы
долларландыру деңгейі едәуір ... 2007 жылы ... ... халықтың теңгелік салымының салмағы 37,5%-дан 57,0%-ға өсті.
Келесі өзгертулермен банк депозиті бойынша ... ... Жеке ... ... ... ... ... орта өлшемі 2007 жылы 2006 жылмен салыстырғанда ... ... ал ... ... ... емес ... ... 3,5%-
дан 3,4%-ға төмендеді.
Несиелік нарық қаржы нарығында ең серпінді дамушы сегмент болып қалды.
2007 жылы экономикада банк ... ... ... ... 1,484.3 ... ... Несие құрылымында валюта түрлері бойынша және мерзімі бойынша оң
өзгерістер болды.Ұлттық валюталық несие ... ... ... ... ... алып ... Ұлттық валюталық несие 714,4 млрд ... ... ал ... ... – 769,9 ... (5,9 млрд ... ... өсті. Нәтижесінде теңгелік несиенің салмағы 44,5%-дан
48,1%-өсті. 2007 жылы ұзақ мерзімді несие 975,4 млрд тг. ... ... ... ... ... ... 37,6%-ға өсті. Ұзақ ... ... ... ... ... өсті. 2007 жылы елдің несие нарығын ... ... ... едәуір өсті. Нәтижесінде 2007 жылы экономикада
несиенің жалпы ... ... ... салмағы 12,5%-дан 20,5%-ға
өсті. Кіші кәсіпкерліктің ... жыл ... 288,4 млрд тг. ... ... өсті ... ... ... жалпы көлемінен 19,4% (2006 жыл соңында-
20,1%) құрды. Өткен жылы несие бойынша ... ... ... ... ... ... ... несие бойынша сыйақы
мөлшерлемесінің орта ... ... ... ал жеке ... ... 19,5%-ға төмендеді. Бағалы қағаздар ... 57 ... ... оған қоса ... ұстаушылар сапасында клиенттер шотын
жүргізуге құқылы – 49,18 тіркеушілер, 10 банк – ... ... ... басқарушылары, 2 өзін-өзі реттеу ұйымдары. 2007 жылы ҚР
Қаржы министрлігі өткен жылмен салыстырғанда 20,1%-ға көп, 126,2 млрд ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімді қағаздар – 40,4%-ды, орта мерзімді 59,6%-ды
құрды. 2007 жылы ҚР ... ... ... ... қоса ... қағаздарды өтеуі 71,7 млрд тг. құрды. Нәтижесінде ҚР ... ... ... ... 2007 жылы 2006 жыл ... ... 229,5 млрд тг. ... 2007 жылы ... ... ... министрлігінің түгелдей өтелген қысқа мерзімді 3 және 6 ... ... 2007 жыл ... ... ... қағаздар айналымының
құрылымы. 2007 жылы ҚР ҰБ-нің эмиссия көлемі 2006 жылға қарағанда 8,3%-ға
төмендеп, 561,9 млрд тг. ... 2007 жылы ҚР ҰБ ... ... қоса
эмиссияны өтуі 374,8 млрд тг. құрды. 2007 жылы РЕПО ... ... ... 782,4 млрд тг. дейін өсті. 2007 жылы ... 327 ... 46 ... ... құны 222,6 млрд тг. ... емес ... 694 акция және 12 жалпы өзіндік құны 18,8 млрд ... емес ... ... 2-ші деңгейлі банктердің ... ... ... 321,8 млрд тг. ... ... ... ... өсті. Ал шығын сомасы 290,4млрд тг. ... ... ... ... ... ... ... таза табысы
(жабылмаған шығын) 31,5 млрд тг. құрып, есепті жылы 2,7 млрд тг. ... жыл ... ... ... жоғары. 2006-2008 жж. ақша
несие саясатының негізгі ... ... Ақша ... ... негізгі
мақсаты 2006-2008 жж. елді қысқа мерзімде әлеуметтік-экономикалық дамытуда
инфляцияны 2006 жылы 4,9%-6,5% шегінде, 2007 жылы 4,85%-6,24%-ға, 2008 ... ... ... қалу болды. Қойылған мақсатқа жету үшін ҚР ... ... ... ықпал өлшемін өзінің қажеттілік деңгейіне
байланысты күшейтіп отырады. Мұндай күшейту нарық мөлшерлемесіне ҚР ... ... ... ... ... ... Қаржы
нарығында табыстарды реттеу мақсатында ... ... ... ... ... ... мерзімінің едәуір төмендеуі ұйғарылады. Осы шартта
өтімділік артықшылығының басты құралы болып ... ... ... ... ... ... реттеу икемділігін және
өтімділік артықшылығын төмендету мәселесін шешу үшін ... ... ... ... қалыптастырумен ұйғарылады. ... ... ... ... ... жаңа ... ... дамытуға және
бағалы қағаздардың өзіндік қоржынын көбейту бойынша іс-шаралар қабылдайды.
ҚР ҰБ ... да бір ұзақ ... ... ... ... ... режимін сақтап қалуды ниеттенді. Біраз уақыт өткен соң ... ... ... ... ... Ал 2008 жылы 1-ші ... ... операцияларды ырықтандыру түгелімен күшін жойды. 2007
жылдағы АҚ “Тұран Әлем Банк” қызметінің жаңа ... және ... ... 2007 ... жылы АҚ ... Әлем ... активтері 49%-ға
өсті және 01.01.07жылы 42,926.070 мың тг. құрды. Міндеттеме 53,1%-ға,
37,395.046 мың тг. ... 01.01.07 жылы ... ... ... 5,531.024
мың тг. құрып, 2006 жылмен салыстырғанда 25,7%-ға өсті. ... ... ... бағыты бұрынғыдай кіші және орта бизнесті қаржыландыру
болып қалады. Несиелік қоржынды әртараптандыру саласын сақтау ... ... осы ... ... экономикалық рентабельділік жобасына
болды. («сала бойынша несиені шоғырландыру кестесін көреміз»). Банк ... ... ... ... ... әртараптандырудың көп
көлеміне жетуге мүмкіндік беретін валюта ... және ... ... және сала ... ... ... көлемін реттейді, қарыз
алушылардың топтастырылған тобы немесе 1 қарыз ... ... ... ... қадағалайды. Несиелік тәуекелдің үнемді
мониторингі жүргізіледі, лимиттер жылына 1 рет ... ... ... есепті кезеңнің ағымындағы үмітсіз несиелер деңгейін төмендетуге
мүмкіндік берді, 2006 жылы 802 млн тг-мен салыстырғанда 476 млн тг. ... ... ... ... ... байланысты банктің жалпы
активтер сомасына несиелік қоржын 68%-ды құрды. 2007 жыл ... ... ... 29,397 млн тг. ... және ... жылмен (16,913 млн тг.)
салыстырғанда 73%-ға өсті. 01.01.07жылы 36 ірі қарыз ... ... млн тг. ... 35% ... ... құрды, ал 2006 жыл соңында 18
ірі қарыз алушыларға несиенің ... ... ... ... түсті.
Тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша банк шешімдер қабылдады және
қарыз алушылардың бағалаулары қалыптастырылған провизия ... 01.01.06 ... ... ... ... ... төмендетуге мүмкіндік
берді. Банктің несиелік қоржын ... ... оң ... ... ... несиелермен салыстырғанда орта және ұзақ мерзімді несиелер
өсімі ... ... ... Орта және ұзақ ... ... ... 12,035 млн тг., ал ... мерзімді бар-жоғы 449 млн тг. өсті.
Нәтижесінде 2007 жылы орта және ұзақ мерзімді ... ... жыл ... есепті кезеңнің жыл соңында 72%-ға дейін өсті. 2007 жылы банктің
активті операцияларының ... ... ... ... өзіндік
капитал, клиенттер салымы, ... ... ... қарыздары және
несиелік мекемелер табылады.Есепті жыл ағымында клиенттердің қаражаттары
63,3%-ға өсті және ол ... ... мың тг. ... ... ... ... ... 5,719.180 мың тг. деңгейіне жетіп, 19%-ға өсті, ал
заңды тұлғалардың салымы осы кезеңде 14,171.275 мың тг. ... ... ... мекемелері және банктерден қарыз алу көлемі ... ... мың тг. ... ... ... капиталы 2007 жылы едәуір өсті
(1,132.572 мың тг.) және 2007 жыл ... ... мың тг. ... ... ... көзі болып ағымды жылдың 509,066 мың тг. сомасындағы
табыс және 622,500 мың тг. көлемінде акция эмиссиясын қосымша ... ... ... ... К1 (капитал/актив) 0,12-ге тең болды
және ол ҚР ҰБ бекіткен нормативтен 2 есе жоғары болды. 2007 жыл ... ... ... ... ... акцияларды орналастыру
жүргізілді: ішкі нарықта жалпы 490,500 мың тг. сомасына.Еуропалық ... ... ... ... ... 132,000 мың тг. ... 1 млн АҚШ ... Акцияларды орналастыру нәтижесінде
банктің төленген жарғылық капиталы 2007 жыл ... ... мың ... 2007 жылы ... таза табысы 509,066 мың тг. құрды, оны 2006 жылмен
салыстырғанда 2 есеге немесе 218,649 мың тг. өсті. Есепті ... ... ... кірісі 228,577 мың тг. немесе 568,692 мың тг. құрып, 67,2%-
ға өсті. Кірістің негізгі түсімі пайыздық кірісті 406,391 мың тг. ... ал ... ... 330,782 мың тг. ... ... 2007 жылы банк жетекшілігі табыс жоспарының орындалуына
қатаң бақылау жүргізді. Осыған сәйкес табыс орталығының ... ... және ... ... ... ... бюджеттерінің
орындалуының ай сайынғы шолуын қоса, шығыс бақылауына қосымша тәртіптер
енгізілді. ... ... ... шығыстардың кіріске қатынасының
көрсеткіштері 2006 жыл соңында 69%-дан 2007 жылы 31 ... ... ... ... орталығының қызметтерін бағалау тиімділігінің
мақсатында шығыстарды ... ... ... ... Аудит қортындысы:
1. 2007 жылы 31 желтоқсанда АҚ ... ... және оның ... ... ... және онымен байланысты шығыс, кіріс
туралы есеп беру, ақша қозғалысы туралы есеп беруі және 1 жылдағы ... ... ... есептеріне аудит жүргізді. Біріктірілген
қаржылық есеп беруінің жасалуына банк жетекшісі жауапты болады. Аудитордың
міндеті - ... ... ... ... ... ... есеп
беруіне қатысты аудиторлық қорытынды жасау. 2. ... ... ... ... аудит жүргізді. Осы стандартқа сәйкес
аудит біріктірілген қаржылық есеп ... ... мәні жоқ ... болу үшін ... ... ... қаржылық есеп беруінде
болатын түсініктемелерді және ... ... ... ... ... ... ... банк жетекшілерінің бағасын және қолданылатын
есепті саясат принциптерінің бағасын, сонымен қатар түгел біріктірілген
қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... негізінде
өз пікірлерін айтуға жеткілікті негіздеме бар екенін болжайды. 3. ... 2007 жылы 31 ... ... ... есеп ... ... негізінде банктің қаржылық жағдайының бейнесін береді
(Қосымша 4,5,6). Бірнеше жыл ... ... 2000 ... ... Қазақстан
Республикасының банк жүйесі пессимистік болжамдарға қарамастан, динамикалық
даму үстінде. Банк секторының консолидация процестері жалғасуда. 1999 жылғы
валюта ... ... банк ... ... ... аман ... өмір сүру ... сақталып, сатып алушы нарығындағы ... ... ... ... ... 2003 жыл мен 2005 ... ... жылдың аяғында көзделген бағыт, банк жүйесіндегі капиталдың өсуіне
байланысты бағыты сақталған. Осы ... ... банк ... капиталы
632млрд. теңгеге өст. Берілген банктер тобының жеке ... ... ... ... ... ... ... өсуі, одан құрылған
табыс пен қорлардың көлемі, сонымен қатар, субарденациялық қарыздар болып
табылады. 2001 ... ... банк ... ... 1998 жылғымен
салыстырғанда 4 есе үлкейіп, 816,6 млрд. ... ... ... кезде
Қазақстанда шетелдік банктердің саны аймақтық банктер ... ... 16, ... 10) және ... ... ... ... оның
секторынан бөлінуін күшейтуі мүмкін, сөйтіп тәуелсіз мемлекеттің ұлттық
ақша-несие ... өз ... кері ... ... ... ... Ірі, орта және ұсақ банктер түрлі операциялармен шұғылданып, өзара
қатынасып, әсіресе Қазақстан ... ... ... ... ... ... Ал енді АҚ “ТұранӘлем Банк” стратегиясына тоқталатын
болсам.
ТӘБ – бұл әмбебап, қарқынды дамушы банк, оның штаб-пәтері ... ТӘБ ... ... ТМД, Шығыс Еуропа және Азия елдеріндегі
дамушы нарықтарда ... ... ... келеді. Қаржы және кеңес беру
қызметтерін ... ... мен ... ... ... ТӘБ
жекелеген өнімдерге маманданған еншілес құрылымдар құруда. Банктің негізгі
бәсекелік артықшылықтарының бірі – ... жаңа ... ... ... ... ... ... кеңейту немесе бейімдеу, нарық қажеттіліктерін
қанағаттандыра отырып, жоғары ... ... ... ... инновация мәдениеті. ТӘБ-тің қарқынды дамуының негізгі көзі –
өткендері ұқсас және ... ... ... ... болған
бұрынғы кеңес елдерінің (ТМД) едәуір нарықтық әлеуетін жүзеге асыру. Банк
мыналарға сүйене отырып, ТМД нарығында негізгі ... ... ... ... ... және ... ... тереңірек білу, бұл
нарықтағы шетелдік қаржылық ... ... ... ... Қазақстанның алдыңғы қатардағы нарығында ... ... ... ... және ... ... ... бұл жергілікті
банктермен тиімді түрде бәсекелесуге мүмкіндік береді;
- ... ... ... ... арнаулы халықаралық
компанияларды өздерінің еншілес ұйымдарына тарту арқылы ... кең ... ... ірі жеке меншік банк болуға ұмтылады. Сондай-ақ Банк ТМД-ның
ірі сауда серіктестері ... ... атап ... Түркия, Қытай және
басқа елдерде өзінің қатысуын кеңейту мақсатында ... және ... ... ... дамып келе жатқан сыртқы сауда ағымдарын ұтымды
пайдалануды ... ... ... ... даму ... сәйкес, ТұранӘлем Банкі келесі
мақсаттарға қол ... ... ... ... ... - ... кем ... Ресей - 2%-дан кем емес,
- ТМД-ның басқа ... - ... кем ... ... ... ... бойынша:
- 2010 - 25 млрд. $-дан кем емес
- 2015 - 50 млрд. $-дан кем емес
Банктің енді ғана ... ... ... ... ... бастау
үшін қажетті материалдық базаны жасау үшін маңызды болып келеді, одан ... оның ... мен ... ... ... бұл ... ... түсіп, бірінші орынға капиталдың қорғау қызметі (банктің ыдырауы
кезінде ... ... ... жабу ... ... ... және ... қызметі (банктің табысты қызмет етуі үшін ... ... ... ұстап тұру) шығады.
Банк капиталы халықаралық талаптарға сәйкес екідеңгейлі ... ... 8,9 ... ... және зерттеп отырған объектінің
бірінші, екінші деңгейдегі капиталдардың сапасын ... ... ... ... ... ... ... акционерлік капитал (толығымен төленген акциялар);
• мерзімді және мерзімсіз артықшылығы бар акциялар;
• жарияланған резервтер, заңдық тәртіпте ... ... ... ... ... ... бөлінбеген пайдасының қалдығы;
• үшінші тұлға - ... ... ... ... ... ... алынып тасталады:капитал құрамында есептелген нақты
бағасы жоқ ... емес ... және ... ... ... отырған объектінің қорларының баптары жыл сайын өсіп ... ол тағы бір рет оң ... ... ... көрсетіп тұрғандай, екінші деңгейлі капиталда таза табыс
жатса да, ол бірінші деңгейлі капиталға қарағанда маңызды аз, бірақ бірінші
деңгейдегі ... ... ... ... ... және ... да өтімді
активтермен көрсетілген. Сонымен қатар, кестеден көрініп тұрғандай, банктің
таза табысы жылдан ... ... бұл ... ... ... етуін, оның табыс
алуға деген бағыттылығын көруге болады. Банктің өзіне ... ... ... минималды капиталы жоқ, бірақ та бұл ... ... ... ... істеуде тұрақсыздық байқалады – бұл банк ... ең ... ... білдіреді; Ссудалар бойынша мүмкін ... ... 2005 жылы екі есе ... ... ... жылдарда мұндай
өсу байқалмайды – бұл осы қорды 2005 жылы ... ... ... зерттеп отырған банктің меншікті капиталының құрылымы банктің
тұрақты жұмысын, оның мақсатты бағытталған жұмысын және оның ... ... ... ... бөлек банктің күнделікті ... және ... ... ... депозиттік ресурстары маңызды рольге ие.
Мысал ретінде АҚ “Банк Тұран Әлемнің” алсақ, бұл ... ... ... жеке ... ... ... бола отырып, ТМД елдеріндегі ... ... ... бірі ... ... және аймақта табыстылық
бойынша лидер болып тұр. АҚ ... ... ... барлық жұмысы бір
мақсатқа бағынады. Ол - өз клиенттеріне кең спектрдағы сапалы ... есеп ...... ... ... жеке және заңды
тұлғаларды әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... коммуналдық және басқа да
төлемдерді қабылдауға мүмкіндігі бар ... ... ... ретінде
тану табылады. АҚ “Банк Тұран Әлемнің” тартылған депозиттер көлемімен
азаматтарға ... ... ... ... ... орынды алады.
Банк елдің қаржы нарығында кең қызмет спектрін ұсынады және өз ... ... Банк ... тобына келесілер кіреді: құнды
қағаздар ... ... ... ... Секьюритис”, клирингтік
қызмет көрсететін “АГКП”, “БТА Лизинг”, “Халықаралық нарықтар”, ... мен ... ... ... ... Сақтандыру компаниялары
“СК БТА”, және “СК Династия”, ломбардтық қызметтерді “Алтын – ... ... ... - ... Ипотека” көрсетеді.
Жақтар кіші жне орта бизнесті 15 миллион долларға бірге несиелендіру
бойынша бағдарламаны сөз қылды. АҚ ... ... ... ... бойынша Халықаралық қаржылық корпорациямен табысты жұмыс
істеудегі тәжірибеге ие. Сонымен ... ... ... ... ... бес шетел акционерлерінің бірі болып табылады.
Қазіргі кездегі банктер көбінесе өз ... ... және ... келеді, бұл уақыт әмірі, олар өз ... ... ... ... өте ... және ... деңгейде қызмет көрсетулері керек.
Мұндай банктердің бірі Қазақстанда және ТМД елдерінде де Халықаралық ... ... ... ... ... «ТуранАлемБанкі» АҚ-ың банктік өнімдерінің жаңа даму тенденциялары
“Тұран-Әлем” Банкі банктік маркетингтің бағыттарының барлығында ... ... Бұл ... бөлшектік, қаржылық және халықаралық
банкингте Үлкен банкке мақтанарлыққа тұратын себеп бар, онда бүгінгі күнде
35 мың ... ... бар. Олар банк ... ... банктің
сенімділігі және ертеден қалыптасқан абыройының арқасында. Бұлар уақытпен
тексерілген банктік ... ... ... ... табылады. Бүгінгі
экономиканың тұрақтану кезеңінде көптеген клиенттерде 5-10 ... ... даму ... ... ... ... ... бүгінгі таңда 1,227 АҚШ долларынан асып
отыр, ал меншікті капитал 130 млн ... асып ... Банк ... ... 542 млн ... ... және үзіліссіз өсуде. Банк
елге халықаралық инвестицияларды белсенді ... оның ... ... ... үшін - қазіргі таңда банк акционерлері ... ... ... мен ... ... ... ... халықаралық
қаржылық ұйымдар табылады. Олардың ішінде - RZB («Райффайзен банк»), ... ... құру және даму ... IFC ... ... FMO ... ... Даму Компаниясы”), DEG
(“Германиялық ... Даму ... ... 13 ... ... ... ... Moody's
Investors Service Банк Тұран Әлемнің ... ... ұзақ ... ... тен "Ва1" – ге ... ... бойынша рейтингтер инвестициондыққа қарай екі пунктқа
көтерілді«Ва3» - дан ... ... ... ... ... ... берілген рейтинг ТМД елдерінің ... ... ... ең ... ... ... және тағы да “Тұран-
Әлемнің” оң қаржылық дамуын дәлелдейді ... ... ... ... жақсартуын көрсетеді.
2005 жылдың 12 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі АҚ
“Банк Тұран-Әлемнің” ... ... ... ... ... ... ... Бұл құжат 3 750 000 000 теңге сомасындағы банк
Тұран-Әлем облигацияларының толық орналасқандығын және ... ... ... ... ... Субординацияланған
облигацияларды орналастыру АҚ “Банк ... ... ... ... берді, оның сомасы 2006 жылдың 1-ші желтоқсанына ... ... ... ... 197,7 млн. ... ... ... өткен жылы меншікті капитал 21,8 млрд. ... ... ... ... ... ... ... өсуі банктің сенімділігін
арттырады, өазаөстандық нарықта активтік операциялардың көлемін кеңейтеді
және тағы бір рет
АҚ ... ... ішкі және ... ... ... ... 22 ... АҚ “Банк Тұран - Әлем” үшінші тұлғалардың
қатысынсыз АҚ “Банк ... ... бір ... үш жүз жай ... ... ... Ол бағасы 205 ... ... ... ... 8,36%-ын құрайды. АҚ “Банк Центр Кредиттің” ... Банк ... ... екі жеке қарызгерлердің осы банктегі ... ... ... борыштарын жабу үшін берілді. Банктің бұқаралық қызметі ... осы ... ... ... ... ... ... дауыс беретін
акционерлер ішінде Қазақстан Республикасында банктік ... ... ... тұлға болған емес.
Әрі қарай банк активтерінің маңызды ... ... ... Бұл ... жыл сайын қандай активтер өсіп, ... ... ... көре ... ... деректерін талдай отырып, келесі қорытынды жасауға
болады, жыл сайын активтер баптарында банк клиенттеріне берілетін несиелер
ең үлкен үлес ... ... ... да - бұл ... ең табысты бабы
болып табылады. Ол банкке ең үлкен пайыздық табыс ... Жыл ... өсуі 2006 жылы 2005 ... ... бір есе өскен, ал ... 2006 ... ... 1,5 есе ... ... банк үшін ... ... үлкен әсер ететін – ол оң қызмет қорытындысы. Активтер
құрылымында маңызды баптардың бірі ... ... ... ... ... жылдарда ол өзінің даңқын мойындатуда 2006 жылы 2005-ке
қарағанда 5 млн теңгеге, ал ... ... 18 млн ... өсу ... ... ... банк балансының маңызды бөлігі – пассивтік
бөлім ... ... ... ... оның ... ... міндеттемелер бөлімінде орналасқан. Сонымен қатар, теориялық
бағытқа сәйкес кез ... банк ... ... 70%-ын депозиттік база
есебінен жабу ... ... ... ... отырғандай 2005 жылы пассив құрамында ең көп үлес
салмақты талап етілгенге дейінгі жепозиттер алып ... ... ... әлі толық қанды халық арасында қолдау тапқан жоқ. ... ... ... деп кез ... ... ... міндетті түрде
болатын бюджеттік шоттар, есеп айырысу ... және ... ... ... 2006 жылы ... ... ең көп үлес ... де талап етілгенге дейнгі депозиттер алып отыр, бірақ бейне жай-жайдан
өзгеруде 2007 жылы ... ... ... ... ... ... салада маңызды нәтижелер беруде.
Халықтың банк жүйесіне деген сенімі артуда, сәйкесінше мерзімді және
шартты сипаттағы салымдар да артуда.
Сонымен қатар, активтер мен ... ... ... бақылай отырып
қорытынды жасауға болады, мерзімді сипаттағы депозиттер банк клиентттеріне
берілетін несиенің барлық сомасын жаппайды, бұл ... әлі де ... ... ... және ... нарығындағы басқа ... ... ... әлі күнге дейін қалып отырғанын
білдіреді. Бұл тағы да ... ... ... ең үлес ... ... дәлелдейді.
Кесте 3.
АҚ "Банк Тұран-Әлемнің" 2005-2007 жылдарға
2 пассивтерінің құрылымы
мың. теңге
|Пассивтер |2005 ... |2006 ... |2007 ... |
| | ... | ... | ... ... |56,27 |0,12 |79,52 |0,10 |16,24 |0,01 ... | | | | | | ... ... |15649,03|33,37 |19752,2|24,84 ... |14,95 ... ... | | |7 | | | ... депозиттер|14817,56|31,60 |28546,9|35,90 |66113,04 |40,71 |
| | | |6 | | | ... |2766,57 |5,90 ... ... |12,62 |
|банкаралық | | | | | | ... | | | | | | ... |937,82 |2,00 ... |5635,28 |3,47 ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... да ... |6986,76 |14,90 ... ... |18,70 |
| | | |8 | | | ... капитал |5677,00 |12,11 |10853,0|13,65 |17416,00 |9,54 |
| | | |0 | | | ... |46891 |100,00 |79518 |100,00 ... ... ... АҚ ... ... Әлемнің 2005-2007 жылдардағы жылдық ... ... ... ... ... ... экономикалық талдау
жасауда орталық орынды олармен алынатын ... ... мен ... ... ... 11), ... олар өз кезегінде коммерциялық
банктердің табысын қалыптастырудың басты факторы болып табылады.
Есепті кезеңде активтер ... ... ... ... ... ... нәтижесінде банктің меншікті капиталы табыстар ... ... ... ... ... басқа көздер
арқылы көбеюі банк табысын береді.
Банктің пайыздық табыстарының анализі процесінде, атап өтетін бір жайт,
барлық талдап отырған мерзімде табыс ... ақша ... ең ... неси елік ... ... Қарастырылып отырған кезеңде
олардың ... ... 2 млн ... ал кейін 5 млн теңгеге өскен.
Ссудалық ... ... ... ... ... болуы, кез келген
банк үшін ең көп ... ... ... ... ретінде әрдайым несие
болғанымен байланысты.
Коммерциялық банктер әрқашан несиелік саясатты жақсартып, ... ... және бұл ... жетілдіруге тырысады.
Пайыздық емес табыстар көбінесе несиелік операицялармен және құнды
қағаздармен операциялармен байлнысты ... ... ... ... ... ... ... бойынша табыстың ең үлкен
үлес салмағын заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсетуден есеп айырысу –
кассалық операцияларға ... ... ... ... ... ... ... барысында банк клиенттеріне
қызмет көрсету кезеңіне табатын ... және ... емес ... ... жөн. Банк ... ... 12) үлкен көңіл аудару
керек, олардың үлес салмағы табыстардан аспау керек.
Кестенің ... ... ... біз ... ... ... жыл сайын өсуде, ең көп ақша ресурстары саны ... ... ... ... қаражаттарға келеді. 2006 жылы 2005-ке қарағанда
шығындар 1 млн ... ... ал ... жылы 2 млн ... ... ... қаражаттар баптарының көбеюін білдіреді.
Кестенің деректерін талдай отырып, біз ... ... ... жыл ... ... ең көп ақша ... саны пайыздық шығындар
бойынша депозиттер, қарыз қаражаттарға келеді. 2006 жылы ... ... 1 млн ... ... ал ... жылы 2 млн ... ... Бұл
депозиттік қаражаттар баптарының көбеюін білдіреді.
Кестенің деректерін талдай отырып, біз ... ... ... жыл ... ... ең көп ақша ресурстары саны пайыздық шығындар
бойынша депозиттер, қарыз ... ... 2006 жылы ... ... 1 млн ... ... ал келесі жылы 2 млн теңгеден артық. Бұл
депозиттік қаражаттар баптарының ... ... АҚ ... Тұран-Әлемнің” қызметіне экономикалық сипаттама бере
отырып, келесі қорытынды жасауға болады: ... оң ... ... сайын активтер өсуде, активтердің өсуімен қатар, сәйкесінше ... бұл оң факт ... ... банк ... ... ... саясатты жақсы деп қарастыруға болады, активтік операциялардың
өсуі нәтижесінде жыл сайынғы табыстардың көлемі ... ... ... ... ... ... банк ... аспайды, бұл жеткілікті таза табыс
базасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Сонымен, банктің экономикалық жағдайын ... ... ... құрайтын меншікті капиталды қарастыру қажеттігін анықтайды.
ТұранӘлемБанкіндн клиенттердің ақша ... ... ... ... Оның ... “Формула успеха”, “Платинум”, “Детский”,
“Пенсионный”, “Прайвит”, “Зимушка – Зима”, “Солнышко”, “Радуга”, ... және тағы ... ... ... ... мен тартымдылығы
бар. Ай сайын “Пенсионный”, “Формула успеха” ... ... ... ... ... успеха” депозитінің 12 салымшысы басты
сый автомобильдердің иегерлері болды.
АҚ “Банк Тұран Әлем” азаматтардың салымдарын ... ... ... ... ... етіп отырған аймақтық бизнесті ұзақ мерзімге бағытталған
қаржыландыру иілгіш келіс, жоғары технологиялылық, ... ... ... ... үшін ... ... қайнар көзі болуға мүмкіндік
берді.
АҚ «ТұранӘлем Банктің» жеке тұлғалармен операциялар ... ... банк ... қызмет көрсетіледі. Жеке тұлғалармен операциялар
бөлімінің қызмет көрсету әдістері мынадай:
• жеке тұлғаларға шот ашу;
• жеке тұлғалар ... ... ... жеке ... ... кіріс жасау;
• жеке тұлғалардан несиені өтеу;
• нон-стоп несиесін қайта қарау комиссиясы;
• ГЦВП ... ... ... жеке ... ... ... ... несиесі;
• жеке ақша аударымын қайта қарау комиссиясы;
• жеке тұлғаларға зейнетақыны төлеу;
... ... жеке ... ... ... ... жеке ... арест қою;
• жеке тұлғалардың арестін алу;
• Қазақстан бойынша ақша аударымын жасау;
• шоттан ... ... ... ақша аударымын жасау;
• клиенттің шоты болмаған жағдайдағы Қазақстан аумағы бойынша ... ... ... ... ақша ... өтініш;
• бүкіл әлемдік ақша аударымы Western Union;
• Western Union бойынша ақша аударымын жіберу және алу;
• Western Union бойынша ақша аударымына есеп ... ақша ... ... ... ... ақша ... алу және ... «Анелик» бойынша ақша аударымына есеп беру;
• депозиттерді қабылдау және беру;
Бұған қоса депозиттерді ... ... ... ... успеха”
депозитін есептесек:
депозит мерзімі – 12ай
депозит сомасы – 15000 тг.
депозит пайызы – 9 ... 15000*9% ... = ... = 1012,5
15000+1012,5 =16012,5
Банкте жеке тұлғаларға қызмет көрсету ... ... ... ... жеке ... шот ... және оны ... АҚ
«ТұранӘлем Банк” бөлімшелеріне ақша ... ... ... ... ... өзі қол қою үлгісі бар құжатты және жеке тұлғалардың
ағымдағы банктік шоты бойынша келісімді толтырады. Сол ... Western ... ақша ... алу және ... ... бойынша ақша аударымдарын
жасағанда, т.б. арнайы бланкілер толтырылады.
Салымдары туралы қысқаша айта ... ... ... ... ... ұсынады.
"Формула Успеха" депозиті бойынша жоғары пайыздық мөлшерлемелер ғана
көрсетілмеген, сондай-ақ, салым шотынан қажетті ... ... ... ... ... алуға, қосымша салымдарды ... ... Ал ... ... Visa және MasterCard төлем карталарын алады. Ай
сайынғы ұтыс 100 ақшалай ... ... ... - 1 000 000 ... ... салымның минималды сомасы: тенгеде - 75 000 тенге ,АҚШ ... - 500 ... ... ... ... ... - 15 000 тенге,АҚШ долларында -
$100,еврода - 100 евро.
Төмендемейтін қалдық: тенгеде - 75 000 ... ... 50 ... толған немесе зейнеткерлік
уақытқа жеткен адамдарға арналып рәсімделеді.
«Пенсионный» депозиті бұл: ... ... ... ... ... ... ... кез-келген уақытта қалаған
сомаңызды алу ... ... ... ие ... ... ... бұзған жағдайда жеңілдіктер мүмкіндігі. «Пенсионный» депозиті ... ... ... ... ... ... Алғашқы салымның
минималды сомасы: Алматы бөлімшесі үшін: тенгеде - 75000 ... ... - ... - 500 ... ... үшін: тенгеде - 45000 тенге,АҚШ долларында - 300$,еврода -
300 евро
"Детский" депозиті балалардың болашағын жасауы үшін ... ... ... салымның минималды сомасы: ұлттық валютада - 150000 тенге,
АҚШ ... - $1000, ... - 1000 ... ... ... сомасы: ұлттық валютада - 7500 ... ... - $50, ... - 50 евро
Қысқа мерзімде сізде ақша пайда болған ... "Sprint" ... ... ... ... Тек ... қана қоймай, қысқа мерзімде
қосымша кіріс те алып келеді. Салым мерзімі 7 ... 60 ... ... мерзімде мол қаржыға ие болуыңызға мүмкіндік береді.
Алғашқы ... ... ... ... ... - 150 000 ... ... - 1000$, еврода - 1 000 евро. Қосымша төлем ... ... ... ... КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ БАНКТІК
МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУ ... ... даму шегі ... ... ... ... басты факторларының бірі болып табылады.
Жалпы банктер нарықтық экономиканың басты қаржылық делдалдары болып
табылады. Банктер қызмет ету ... ақша ... ... айналатын
жаңа талаптар мен міндеттемелерді әзірлейді. Экономиканы басқару процесінде
банктер экономикалық байланыстарды бейнелейтін басқарудың ... ... ... ... экономикалық әдістері арқылы мысалы неселеу
опеперацияалырн алатын ... олар ... ... ... ... өнлірістің үздіксіз процесін қамтамасыз етеді. Банктер
экономикалық басқару ... ... ... клиенттреге көрсетілетін
операциялары экономикалық сипатқа ие ... ... ... жауапкершілігі ең алдымен меншік формаларына қарамастан қызмет
көрсететеін шаруашылық субъектілердің ... ету ... ... ... ... ... оларға туелді болып келетін компаниялар
мен фирмалар қатар қызмет етеді. Банктер қандай да бір операцияны ... оның ... ... мен оынң ... әкелетін әсерін
ескереді.
Банктер өздерінің қарамағындағы компаниялар, фирмалар, ұйымдар ... және ... ... ... ақша айналымын қалыптастыра отырып,
өзінің ... мен ... ... ... бәсекелестігін
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, коммерциялық банктер ақша ... ... ... ... ... ... әсер етеді.
Қазақстаннның жаңа шығындарға жетуі бұл банктердің дамуы үшін ... ... ... ... ... ... экономикалық жағдайы мен
ел ішіндегі тұрақтылығы жоғары ... ... ... алдында даму
приоритеттері ашылып, олар жаңа бануктік операциялар мен қызметреді ... ... ... іске ... мүмкіншілігі туады. Экономика мен
қоғамдағы ... ... ... байланысты коммерциялық
банктердің қаржы ... ... орны мен ролі арт ... деп айта кету
артық болып саналмайды. Банктік опеарцияыларды дамытуда банктердің басты
мақсаттарының бірі болып, ... ... ... ақша ... ... ... және ол ... есеп айырысуларды күшейту
саналады.
Банктік операциялар сласын дамытудың басты приоритеті шешемідердің
бірі-бұл ... ... ... ... ... ... реформа бұл
нарықтық жүйедегі комерциялық банктерге мәселелі несиелер мен ... ... ... ... ... Қазіргі кезде көптеген
фирмалардың несие портфелінің сапасы өте төмен болып саналады.
Тұрақты, қолайлы, және ... ... ... құру ... экономикалық реформалардың құрамындағы басты ... ... ... кездегі экономикадағы кейбір кризистік сәттер банктік
сектордағы мәселелерді ... ... ... мен клиенттердің
тұрақсыз қаржылық жағдайы бұл банктік операциялардың дамуына кері әсерін
тиізеді. Немесе ... ... ... ... ... ... ірі ... қазақстандық экономикада қаржылық-өнеркісіптік
альянстарды ашу үшін және ... ... ... ... Ірі банктер өндірістің әлемдік деңгейіндегі бәсекелестікке
банктік сектордың басты бағыттарының бірі болып, бұл ... ... ... ... ... ... ... нарығына шығуға ұмтылыс
білдіру, шетелдік банктік мекемелермен байланыс онату.
Жалпы банк ісі бұл ... ... ... ... тығыз байланысты болып келеді. Банктің сенімділігі-бұл ең
алдымен акционерлер мен ... ... ... ... Банктік операцилярады дамытудың басты ... ... ... ... қарастырылатын жаңа банктік опеарацияларды енгізу
болып табылады. Жалпы ... ... ... және ... ... келесілер әсер етті:
-бантік құрылымдар арасында бәсекелестікті күшейту;
-кәсіпкерлік қызметтің үздіксіздігі;
-екінші деңгейлі банктерді қадағалаудың күшеуі;
-отандық банктер санының көбеюі;
-қазақстандық банктердің әлемдік банктермен ... ... және ... да ... көбеюі.
Қазақстандық банктердің банктік опеарциялары ... ... ... ... жаңа ... ... қарқындаы дамуы
байқалады. Бұл банктік опеарцияларға сұраныстың пайда болуымен және ... ... ... болумен түсіндіріледі.
2006-2008 жылдар арасындағы коммерциялық банктердің жаңа ... ... ... ... болады:
|№ |Банктік |Банктік ... ... ... |
|н/П |операцияның | ... |
| ... | ... |
| | | ... ... |
| 1 |Қазақстан ... ... ... шот ... ... |
| ... ... |ашуды қажет етпейтін ақша |АТФ ... Банк |
| ... ... ... |
| |аударымдары | ... және |
| | | |т.б. |
|3 | ... ... Union» ... бойынша |Казкоммерцбанк, |
| |жүйесі ... ... ... 10мин ішінде жүзеге|Банк ТуранАлем, |
| |аударымдар ... ... ... ... |
| | | ... Банк, АТФ |
| | | ... Банк |
| | | ... |
| | | ... және ... ... по |«Money Gram» ... бойынша жеке |Халық банкі |
| |системе «Money |тұлғалардың ақшаларын жылдам | |
| |Gram» ... ... алу ... 15| |
| | |мин. ... бір ... ақшаны | |
| | ... ... ... ... | |
| | ... . | |
|6 ... ... карточкасы бар төлем |Казкоммерцбанк, |
| ... ... ... ... ... ТуранАлем. |
| |бойынша қызмет |банктік өнімдер туралы ақапарат |Народный ... |
| ... ... ... береді. |АТФ ... Банк |
| | ... ... ... ... |Центркредит, |
| | | ... ... |
| | | ... |
|7 ... ... ала ... цифрлар |Казкоммерцбанк, |
| | ... банк ... ... ТуранАлем, |
| | ... ... ... ... ... ... |
| | ... аламасуға мүмкіндік |Альянс Банк |
| | ... және ... ... | |
| | ... қол ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... | |
|8 ... арқылы Интернетке |Казкоммерцбанк, |
| |, homebanking |қосылған желісі арқыоы ... ... ... | ... ... ... ... ... ... | ... аламасуға мүмкіндік | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... 24 ... ... | |
|9 ... несиелеу|Болашақта табыс алу арқылы жоғары |Банк ТуранАлем, |
| ... ... ... жобаларды |Банк Центркредит,|
| | ... жаңа ... |АТФ ... Др. ... ... ... экономикалық қзметтреді |Казкоммерцбанк, |
| ... ... ... ... ТуранАлем, |
| | | ... ... |
| | | |АТФ ... Банк |
| | | ... ... | | ... |
| | | ... Банк ... ... ... экономикалық қзметтреді |Банк ТуранАлем, |
| ... ... ... ... ... |
| | ... баға бойынша | |
| | ... ... ... | |
| | ... | ... ... ... опеарциялар валюталық |Банк ТуранАлем, |
| ... ... мен ... тән ... |Казкоммерцбанк |
| | ... ... ... ... | |
| | ... келісім – бұл құржылық | |
| | ... сату ... алу ... | |
| | ... | |
| | | | ... |Опционндық |.Форвардтық опцион – бұлекі ... |
| ... ... ... ... | |
| | |бұл ... ... опцион жазып, | |
| | ... ... ны ... ... | ... ... |Райналым капиталды несиелеумен ... ... |
| ... ... ... ... |
| | ... болып табылады. |Банк Центркредит,|
| | | ... ... |
| | | ... Банк ... ... |Сыртқы саудалық операцияларды |Банк ТуранАлем, |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ерекші нысаны. | |
| | ... ... | |
| | ... алуды білдіреді | ... ... ... ... ... мен ... ТуранАлем, |
| | ... ... ... ... Банк |
| | ... | |
| | | | ... |Корпоративтік |Клиентте қызметтерін дамытуда |Народный Банк, |
| ... ... ... ... |АТФ Банк |
| | ... ... ... | ... |Фидуциарлық |Клиент мүлкін сенімді басқару. |Казкоммерцбанк |
| ... ...... ... | |
| | ... ... жеке тұлға | |
* ... ... ... есеп беру ... ... ... жаңа банктік опеарциялардың пайда болуы бұл ... ... ... ... ... 2007 жылы 50,5
мың аударымдарды жүзеге асырды ал 2008 жылы олардың саны 37 мыңды құрды, ал
ақша ... ... ... 1,4 ... ... асты. Казахстанские
банки «Western Union» и «Money Gram» ақша ударымдары жүйесіне енді. . ... жылы осы жүйе ... ақша ... ... 109 000 аударымды
құрды
Клиенттердің қажеттіліктерін басқару мақсатында коммерциялық банкетр
жылдам ақша ударымдарын ... Банк ... 2000 жылы ... ... ... ал ... Банк болса 2003 жылы - «Экспресс
Выручка» жүйесін енгізді.
Телебанкинг, call-центры, Интернет-банкинг, ... ... ... үшін ... ... ... Олар ... үшін банктік
қызмет көрсетудің жаңа электронды жүйесімен қамтамасыз етеді. интернет-
банкинг ... ... кең ... 2003 года 10 ... ... , ... ... 6000 клиентов,жалпы бұл жүйелердің
негізгі кемщшілігі бұл олардың қызмет көрсетулерінің ... ... ... ... интернет-банкинга, Homebanking
Жаңа экономикадағы белсенді мәселердің бірі ... ... ... ұзақ ... ... ... ету ... табылады.
Мемлекетісміздің 2015 жылға дейін инновациялық-индустриады дамуын қолдауы
осы сұрақтың белсенділігін арта түсті ... ... ... ... жаңа әдістерінің бірі олып жобалық несиелеу табылдаы. Қазақстандық
банктердің қызметтерін таладу бойынша жобалық несиелееужің дамуы өте ... ... ... ... ... қызметті несиелумен байланысты банктегі
инновациялық ... бірі ... ... қаржыландыру болып
табылады. Ол келесі банктермен жүзеге асырылады. Казкоммерцбанком, ... ... ... ... ... ... Каспийский и
другими. Банктер бұл орперация түріне көп көңіл бөледі, ... ... ... ... ... ... кепілдер мен басқада қаржылық
құралдарды пайдаланады.
Қазақстандағы қаржы нарығының даму ... ... ... ... ІІІ ... ... Қазақстан
Республикасындағы форвардтар мен фьючерстер нарығын дамыту болып табылады.
Бірақта бұл аталғандар бойынша операция ... ... емес ... ... кең ... емес.
Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға көшуіне ... ... ... ... көрсету керек болады. Банктік сектордың
әрі қарай өсуі және нығайтылу мақсатында ... ... ... ... ... ... оның ішінде елдегі екінші деңгейлі
банктердің халықаралық қызмет стандартарына көшу ... ... ... Банк және ... ... нәтижемінде жеткілікті
дамыған бәсекелес ортада банк қызметтерінің нарығы қалыптастырылады. ... ... ... ... еске асырылуы олардың бизнесінің
көлемін ұлғайытты. Банктер халықаралыө қаржылық нарықтарға ене ... ... ... ... процестер Қазақстандағы халықаралық
рецтинг тағайындау кезеңінен ... ... ... ... екі ... ... болады:
-халықаралық қаржылық нарықтаржда қазақстандық банктік сектордағы көзқарас
және Қазақстандық банктік жүйеге шетелдік инвестициялардың ену ... ... ... бұл екі процес қатар жүреді оған қарамастан екі
даму бағыты ... ... ... толығырақ қарастырайық.
Сонымен елде шетелдік қатысуымен 16 банк ... ... оның ... ... ... ... табылады. Соынмен қатар, ірі халықаралық институттар
өкілеттіліктері қызмет етеді. Заң бойынша шетел банктерінің ... ... Бұл ... сәйкес барлық банктердің жиынтық капиталдың тіркелегн
көлемі 50 пайыз көлемінен ... тиіс 2003 ... ... ... ... ... ... қатына сы 30 пайыз құрайды. 6 жыл
ішінде он есе асты банктрдің қатысу үлесі жоғарлады.
Отандық банктердің халықаралық нарықтарда ... рет ... 1997 ... ... ... Азияда алғашқы банктердің ... ... ... ... ... Одан кейін 1998 жылы
бірінші рет ірі банктерде корпоративті евро бондарды ... ... өзі ... ... ... қажет етті.
Халықаралық нарықта негізінен, тек қана үш ірі банктері ... ... ... ... біздің банктердің евроноталары
1998 жылы 3 жыл айналым мерзіміне ... жән ... ... ... шығарылған алғашқы корпоративті еврооблигациялары болып
табылды. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... соңғы екі-үш жыл сыртқы нарыққа шығу туралы отандық
банктердің өтініштері беделдерінің ... әсер ... ... банктер
үшін сыртқы ортаға шығарудың нақты қызығушылғы не деген ... ... ... ... беру үшін ... ... тартылған және орналастырылған
құралдардың құнына бағалау жүргізу қажет.
Сонымен, республикалық қаржылық нарықтағы ресурстардың ... ... ... ... ... ... валюта 10-12 пайыз, орташа
оналастыру кезінде 20-22 пайыз ... ... үшін ... маржа 10-12 пайызщ
құрайды. Бұл талған мәлімсеттер қысқа мерзімді ресурстар үшін қолайлы болып
келеді ішкі нарықта ұзақ ... ... ... ... ... бірі блып ... ... қарыздар құны, мысалы ЛИБОР
+3 пайыз ал шығарылғанг облигациялар бойыенша 11,5 ... ... ... көрсетілгендей халықаралық нарыққа шығу отандық
банктердің ... ... ... етеді. Банктік қызметкердлердің
экспорттық бағалу бойыенша егер ... ... ... ... үшін ... пайыздық ставкалар, онда Республика
ішіндегі ресурстар құны сыртқы оналастырлуардың құнынан арзан ... ... ұзын ... көп ... ... көп ... ... банктер өздерінің маоржаларны 10 пайыз мөлшерінде ... көп күш ... ... ... ... жатқан интеграциялық
тпроцестерді тлывғымен талдау келесілерді ... ... ... ... ... ... көлемі дамыған елдермен салыстырғанда көп
емес бірақ ол сапла құрылымды және өсу динамикасы байқалуда;
- ба сқа ... ... ... ... ... жағдайы халықралық іскерлік қоғамымен қабылдануы,
- отандық банктердің ... ... ... ... ... ... жақсаруда.
- Ұзақ мерзімді, орта мерзімді ресурстарды көп бөлігін игеру есебімен
банктердің баланстарының ұұрылымының сапасы жақсаруда;
- Басқарудың ... ... бар, ... банктердіңң дамуына
инветьор беллгілі талаптар қоюда;
- Банктік бизнестің ішкі процестерінің қадыптасуында ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктердің ролін арттыру ... ... ... ... көзқарастармен қарастырылады және
олардың қарқынды дамуы байқалады..
Жалпы банктік саланы жетілдіру кез келген мемлекеттің басты ... ... ... ... ... ... арқасында банктің
бәсекелестік қабілеттілігі мен қызметінің ... ... ... ... ... ... ... болады:
- капиталдың жеткіліктілігі;
- банктің сенімділік рейтингі;
- банктің беделі;
- банктің бәсекелестік стратегиясы.
Осылардың ішіндегі ең өзектісі ... ... ... ұзақ ... бойы ...... затына және
банктер мен оны реттеуші ұйымдар арасындағы ... ... ... немесе жалпы банктік жүйедегі капитал көлемін тура
анықтау қиын, ... ... ... мен бақылаушы ұйымдардың сенуі үшін
капитал жеткілікті мөлшерде болуы қажет. Қажетті ... ... ... ... ... болуға тиіс. Мысалы, егер банктің берген
несиелерінің тәуекел дәрежесі өте жоғары болса, онда ... көп ... ... тура ... Қажетті меншікті капитал мөлшерін ... банк ... ... ... ... ... артуына
байланысты өз капитал мөлшерін ұлғайту қажет пе ... ... ... ... ... ... өз қаражаттарын орналастырған тиімді ме?
Осындай жағдайда банк капиталы, оның ... ... ... сапасына,
қызметіндегі саясатқа және банктің басынан кешетін тәуеклдерге тәуеді ме
жоқ па? Банк меншікті капиталын ... ... ... ... ... деп ... ... жеткіліктігі нормативі көптеген елдердің
Орталық банктерінде, біздің Қазақстан Ұлттық банкінде, ... ... ... ... ... банктерінің әрекетінің экономиканың
нақты секторының дамуына әсер ... ... ... тағы ... бар ... атап кету ... Мысалы, көптеген банктер және олардың
бас кеңестері Алматы, Астана, Қарағанды және тағы ... ... ... орталықтарында орналасқан. Республикадағы 33 банк олар ... ... өсу ... ... тәуекелмен несиені кеңейту
позициясынан қарағанда ... ... ... ... ... ... және тағы басқа) өте жоғары қызығушылықтары бар аймақтарда
филиалдары бар. Бір аудандағы банктің концентрациясы және ... ... тек ... ... несиені алудың қиындауына әсер етеді. Осыған
байланысты ірі корпорациялардың мемлекеттің ... ... ... бар және ... ... ... тек ... дамуына ғана
әсер етпеуі мүмкін.
Бұдан бүгінгі банктік сектордың дамуы аймақтардағы даму динамикасында
көрсетілетіндігі шығады. Сондықтан, екінші деңгейлі банк ... ... әсер ... бақылау маңызды болып табылады. Әсіресе,бұндай
тәсіл екінші деңгейлі банктердің аймақтың дамуына ғана емес, сонымен қатар
банктік сектордың ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді.
Банктік статистиканың мәліметтері құрылыс, ауыл шаруашылық,
өнеркәсіпті несиелендірудің өсуінің жылдамдығымен түсіндірілетін абсолютті
мәнде нақты ... ... ... ... ... ... ... бірге,
бұрынғысынша жеткілікті таңдаулы болып қысқа мерзімді ... ... ... ... емес ... ... ... және
сауда – делдалдық және ...... ... ... ... ... сферасында. 30%-дан төмен барлық несиелердің көбін
емес банктер сауда операциясын ұстап тұру үшін береді және олардың ... үлес ... осы ... өзгерген жоқ.
Банктің несиелік портфелінің құрылымы несиелеу объектілері бойынша
біршама өзгерді. ... ... ... алушылар капитал
айналымын толықтыру үшін қолданылады және олардың ... ... ... бір ... ... Жаңа ... және ... қорларды сатып алуға
арналған несиелердің үлес салмағы төмендеді, дегенмен ... ... ... арналған несиелер көлемі өсті. Құрылысқа және азамматтың тұрғын үй
алуына алған ... ... өсуі және ... мақсаттарына өте ерекше өсу
байқалады.
Банктік сектордың несиелік белсенділігі ... ... ал ... ... банктің кебіреулері бүгіннің өзінде
қауіпті ... алып ... ... оң ... және қарыз
алушының қаржылық жағдайының жақсаруына қарамастан, несиелеу көлемінің өсуі
нақты сектордың ... ... ... ... ... ... ... несиелеу көлемін актив пен жиынтық меншікті капиталдың
өсуімен байланысты, яғни бұл ... ... ... ... ... ... ... қазіргі кезде банктер спекуляцияның үйреншікті
объектісін жоғалтқанда және қаражаттың басты ... ... ... ... үшін ... несиелік нарықтың дамуы туралы сұрақтың
актуалдылығы жоғалмайды. Әсіресе, мына ... ... ... ... ... басқаның дамымауына байланысты банктік сектор экономиканы
несиелендірудің басты көзі ... ... ... қор нарығы оның
дамымағанына қарамастан алдағы 5 – 10 жыл ... ... ... ... ... ... көмекші мәндерді иеленетінін
болады.
Банктің несиелік портфелінің кең көлемде ... ... ... ... ... ... ... Осындай тез өсу банк
активінің ... ... ... мүмкін, яғни экономиканың өсуінің
баяулатады. Осындай қаіптің болу ... ... ... ... ... тереңделе түседі, ол тек қаржы секторына ғана
емес, сонымен қатар ... ... ... үшін ... ... болып
табылады. Бұндай жағдайда, банктік қадағалау және ... ... ... ... ... ... болуы өте маңызды
болып табылады.
Осылайша, несиелеу көлемінің өсуі соңғы жылдары отандық банктік
жүйенің шектелген мүмкіндіктеріне қарамастан, ... ... ... оң ... ... айту ... ... Егер, жақын жылдарда
банк жүйесінің қаржылық тұрақтылығының деңгейін сақтай отырып, ... ... ... темптерін сақтай алатын болса, онда бұл отандық
банктік сектор экономиканың нақты ... ... және ... өзінің басты қаржыландыру функциясын сәтті орындады.
Ішкі кредиторлар алдындағы қарыздың өсуі ... ... ... алушыларда кризис пайда болады немесе басқа сәттерде
ішкі міндеттемелер бойынша мемлекет жауап беретін болады. Реттеуші органның
позициясынан бұл ... ... ... ... ... оны ... ... қаржы жүйесінің тұрақтылығына кесірін тигізуі мүмкін.
Ішкі қарыздарға байланысты өтімділік тәуекелін болдырмау үшін ҚБА
банктерде міндеттемелер мен ... ... ... шетел
валютасында, әр түрлі мерзімдерде (гэп) бақылап отырады.Ішкі тәуелділік
потенциалы мен ҚБА ... ашық ... ... ... 2 еселік
қысқартуды төмендетеді. Ішкі банктік инвестицияларды бақылау жақын шетел
мемлекеттің ішінде клиенттің төлемқабілеттігіне деген ... ... ... ... ... ... толуымен айналысуына тура
келеді.
Сондықтан, несиелік портфель сапасының мәселесі отандық банктер
үшін әлі күнге актуалды проблеманың бірі ... ... ... ... субъектілері бойынша диверсификациялануы қажет болып табылады.
Мысалға, банктер кіші және орта бизнесті белсенді түрде несиелеуіне ... жеке ... ... бере ... ... бұл сегменттері несиелік
операциялардың дамуына байланысты болашағы бар болып саналады және соңғы
кезде неғұрлым жылдам дамыған ... ... ... ... диверсификациялау міндетті болып
табылады. «Қысқа» несиелерге «ұзын» меншікті қаражаттар есебінен көңіл бөлу
керек. Қаржы ... ... өсуі ... банктің пайдалылығы
мен рентабельділігін өсіреді. Сонымен қатар, ішкі тәуекелдің ... ... ... тура ... ... ... қарыздарымен тым көп
айналысу мына жағдайға алып келуі ... ... ... ... ... ... ... отандық экономиканың дамуына кері әсер етеді.
Қазіргі кезде ... ... ... және ... ... орналасқан.
Бұл ресурстарды экономикаға инвестициялау міндетті болып саналады немесе
бұны екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге ... ... ... және несиелеу объектісі ... ... ... ... ... алушының несие
қабілеттілігінің ... ... ... ... және ... ... максималды түрде төмендету керек. Несиелік портфельді басқарудың
тиімділігін жоғарлату облысында жұмысты жалғастыру қажет, үмітсіз ... ... ... ... 2007 жылы 1 ... ... ссудалық капиталдың көлемі 17,2 млрд.АҚШ долларын құрады,
осыған байланыста стандартты несиелердің үлес салмағы – 61%-ға ... ... ... – 36,8% ... ... несиенің үлесі 2-2,5% деңгейінде
ауытқиды.
Ипотекалық несиелер бойынша көлемінің жылдық өсімі ... яғни жыл ... ... үйді ... алу және ... ... екі ... отыр. Бір салада банктік капиталдың бірігуі – қауіпті
құбылыс болып саналады, ал ... ... ... – бұл тек ... ... ... сонымен бірге жылжымайтын мүлік нарығының үйлерге
деген бағаның шектеусіз өсуімен қызуына алып ... ... ... ... ... ... ... өткен жүз жылдықтың 90-шы ... ... ... кризисті тудыруы мүмкін. Тәуекелдерді минимизациялау мақсатында ҚБА
ипотекалық несие бойынша резервтік базаның ... 75%-ға ... ... ... 7 ... ... қарыздарға ықпал етті, басқа сөзбен айтқанда мәселе
бағалық құны 50 мың доллардан асатын тұрғын үй ... ... тұр. ... ... ... тәуекелдерге ұшыраған қымбат жылжымайтын
мүлікпен байланысты операцияларды қауіпсіздендіру мақсаты қойылды.
Енді банктер үлкен ипотекалық ... ... ... ... бөліп қоюға міндетті болып табылады. Резервтің өсуі ... ... әсер етуі ... ... бұл іс ... ... себебі бұл шаралар ең алдымен банк өтімділігінің қысқаруына
бағытталған. Бірақ та, егер ипотекалық резервтің ... ... ... ... болсақ, онда оқиға дамуының әртүрлі нұсқалары
болуы мүмкін.
Дәл банктің ... ... әлі ... ... ... ... маркетингтік қадамдарын ойлап отыр. Эксперттер ірі банктік
несиелер бойынша бұрынғы мөлшерлемесін сақтай отырып бұл ... ... ... ... ... ... ... жоғары бәсеке жағдайында
олардың кейінгі өсуі сезілетінпайда әкелмейді және ... ... ... ... 5 ... ... ... қатарлы банктің нарықтық жағдайы
қандай да бір форс – ... ... ... үшін ... ... ... экспертінің бағалауы бойынша Қазақстанның банк
жүйесінің ... ... ... үшін ... ... Бұл ... сәтті шешу үшін олар банктер өзінің күштерін
кірістерді ... ... ... ... бөлшек банктік
қызметтер сферасында,кіші және орта кәсіпорындар сферасында дамыту керек
және шығындар ... ... ... ... ... деп ... & Poor’S ... банктік капиталдағы құрылымындағы
айқындылықтың әлсіз деңгейі тәуекелдерді дұрыс ... ... ... ... ... күшті тәсілдері банктің басқа кіріс
әкелетін бағыттарды іздеуіне, менеджмент позициясын ... ... ... халықаралық стандарттардан алыс ... ... ... ... етуі ықтимал.
Несиелік портфельдің сапасы банктің несиелік ... ... ... критерийсінің бірі болып табылатыны белгілі. Ол
классификацияланған ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін енгізеді. Проблемалық
несиенің болуы ... ... ... кері ... тигізеді. Проблемалық
активтің жоғарғы деңгейі несиелік мекеменің табыстылығын ... ... ... маңызды мәселелерінің бірі болып табылады.
Несие сапасын көтерудің басты шаралары мынаған бағытталуы тиіс:
- әрбір нақты ссуда бойынша несиелік тәуекелдің ... ... ... ... ... деңгейінде ссуда бойынша шығынның
төмендеуі.
Бірінші жағдайда, әңгіме несиелерді ұсыну мен ... ... ... ... қаржылық жағдайын үздіксіз бақылау үрдісін,
оның несие қабілеттілігін қосады. ... ... ... ... ... ... ... Несиелік бақылау тәртібі несиенің
әрбір категориясы үшін банк басшылығымен анықталады.
Несиелік портфельдің сапасын анықтаған кезде бір ... ... ... ... ... ... динамикасы, мерзімі
ұзартылған және проблемалық несиенің ссудалық қарыз қалдығына қатынасы,
әрбір берілген ссуда бойынша тәуекел дәрежесі ... ... ... сапасын талдауы талдаудың күрделі түрінің бірі
болып табылады. ... та, ... ... ... ... ... ... Англия банкімен әзірленген актив сапасын талдау
әдістемесі ... ... ... ... жеке ... бар. ... ... дәрежесі бойынша ссудалық портфельдің ... ... үшін ... ... ... ... Содан бері,
несиелік тәуекелді бақылау банктерді сәтті басқарудың басты әлемнің бірі
болып саналады, маңызды ... ... ... несиелік портфельдің сапасын
бақылап отырады. Банктер несиелік портфельдің талдауға тәуекел жағынан
болсын, ... ... ... ... көп ... бөлу ... бұл банк ... тәуекелсіздігінің басты шарты болып табылады.
Батыс банктері жиі өзінің несиелерін ссудалық портфель ретінде
қарастырады, жекелеген «тәуекелдер ... сату – ... алу ... ... ... мүмкіндік беретін әртүрлі қаржылық құралдарды
әзірлейді.Бұл «тәуекел пакетін» қаржылық ... ... ... құру құрылымы бойынша агенттік;
2. депозиттерді сақтау қоры;
3. басқа банктер;
4. Орталық банк;
5. ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекелдерді
азайтудың қаржылық құралы әлсіз дамыған.
Коммерциялық банктер тәуекелдік ... жай ғана ... алып ... алмайды. Бірақ та, жиі қарыз алушытөлемқабілетсіз
болған жағдайда туғанда банк ... ... ... ... не
қайтарылмаған ссудаларын қайтару, не ағымдық жылда өзінің шығындары ... ... ... қызметіндегі ссудалық портфельді
бағалау және талдау банктің тұрақтылығы мен табыстылығын ... бір ... бірі ... ... Несиелік портфельмен
банктер ұшырайтын несиелік тәуекелдің негізгі ... ... ... менеджменттентуған ссудалық портфель сапасымен байланысты мәселелер
банктің көбісінің банкротқа ұшырауының себебі болып табылады.
Банк жүйесінің тәуекеліне әсер ... ... ... ... ... ұзақ ... несиелерге сұраныс артуда. Егер банктер
қысқа мерзімді ... ... ... ұзақ ... ... несиелейтін
болса, онда олар өздеріне белгілі бір тәуекелді алады. Бірақ та көптеген
ірі банктерде «ұзақ» ... ... ... ...... және құрылымдық қаржының нарығы. Осы көздің есебінен банк
жүйесі ұзақ ... ... ... ... ... ... ... және үлкен тұрақтылығын алады.
Банктердегі несиелік портфель жалпы көлемінің тез өсуі негізінен
сапалығы аз қарыз алушыларды қаржыландыруына алып келуі ... Ең ... тек ... ... ... ... алушыларды қаржыландырады. Бұл
сектор толғаннан кейін банктер несиенің төмендеу қарыз алушыларға шығады
және тағы сол сияқты.
Әрбір ... ... ... алдына қойған мақсаттарына
байланысты төлем механизмі болады, яғни әрбір ... ... ... экономиканың қажеттілігін қамтамасыз етуі қажет. Сондықтан да
Қазақстанда ... ... ... ... ... ... сай ... шетел тәжірибесін есепке алу керек. Қандай
да болмасын елдің қалыптасқан дәстүріне, әдет-ғұрыпына, банктің қызмет ету
ерекшеліктеріне қарай есеп айырысу ... ... ... ... ... және ... ... дебеттік аудармының құралдары
арқылы есеп ... ... ... ... Нидерландия, Швеция,
Бельгия, Жапония елдері есеп айырысу барысында кредиттік ... ... ... да есеп айырысу операциясын жетілдіру және
дамыту барысындағы маңызды аспект – есеп айырысу қызметі аясындағы шетел
тәжірибесіне ... ... ... ... ... ... керегін
қолдану.
Ресейдің ақшалай аударымдары мен төлем жүйесі. Ресейдің ... есеп ... және ... ... ... ... ... шығарады, есеп айырысу қызметіне қатысты ережелерін бекітеді және
өзге де жұмыстарды орындайды. Қолма – ... ... ... ... анықталған.
Ресейдің орталық банкінің мәліметтері бойынша қолма-қлсыз есеп
айырысу барысында ... ... есеп ... ... болып табылады (барлық қолма-қолсыз төлемдердің – 95% құрайды).
Төлем талап тапсырмасы және ... өкім ... ... төлемдер
шамамен – 4% құрайды. Банктік карточкалар арқылы тауарлар мен көрсетілген
қызмет үшін төлемдер – 7 ... ... ... ... ... ... 1-2%-ын құрайды.
Қолма-қолсыз ақшалай төлемдер мынадай шоттар бойынша жүзеге ... ... ... ... ашылған біріңғай корреспонденттік шот
арқылы;
2) Банктердің бір – бірінде ашқан тікелей ... ... ... емес несиелік мекемелерде ашылған шот арқылы;
4) Филиал аралық айналым шоттары бойынша ішкі банктік есеп ... ... ... ашылған корреспонденттік шот арқылы жүргізілген
төлемдердің үлесі барлық төлемдер көлемінен ... ... 7,3%, ал ... жүйе ... 29,8% ... Бұл банк филиалдар санының және
Ресейдегі орталық банкте ... ... ... ... пластикалық карточка нарығына келетін болсақ, қолма-
қолсыз есеп ... бір ... ... қарастырамыз. Ресейде
пластикалық карточка жүйесін енгізудің алғашқы қадамы 1988 жылы басталған
болатын, бірақ 1988 ... ... ... ... есеп ... ... арқылы шетел туристері мен бизнесмендері жүзеге асырған.
1988 жылдың аяғы мен 1989 ... ... ... карточка негізінде,
көрсетілген қызмет, сатып алынған тауарлар үшін ... ... есеп ... ... ... ... айырысудың бір құралы ретінде төлем ... ... ... ... ... ... ... корпациялары
(сауда компаниялары) болған. Ресторанда және сауда нүктелерінде ... ... ... ... ... 40-шы ... аяғында АҚШ-та пайда
болды. Төлем құралы ретінде банктік карточкалар барлық әлем бойынша тез
тарады.
Банктік карточкалар ... ... ... ... қолма-
қолсыз ақшалай формада сатып алынған тауатлар мен көрсетілген қызмет үшін
төлемдерді жүргізуге ... және ... ... ... арқылы есеп
айырысу операциясына қатысушылардың сенімсіздік деңгейінің жоғары болуына
қарамастан ... банк ... ... ... ... ... ... яғни корпаривтік және жеке дебеттік және де ... ... ... ... ... шетел банктерінің
шығарған карточкаларын да ұсынды. Мысалы ретінде атап айисақ, 1991 ... «VISA» ... ... ... Мастеркард»
ұйымымен, сондай-ақ «Циррус» және «Маэстро» компаниясымен және тағы ... да ... ... ... ... шарт ... халықаралық
карточкаларды шығарады.
Қашықтан есеп айырысу, яғни «Банк клиент» атты жүйе ... 1980 ... ... пайда болған.
«Банк клиенті» қосалқы жүйесі арқылы есеп айырысу қызметін орындау
үшін банк ... ... ... ... етуі ... ... ... туралы акт негізінде дискета мен пароль клиентке
беріледі. Дискета мен парольдегі ақпарат-құпия ақпарат ... ... ... ... үшін ... ... ... акцепсіз түрде шегереді.
Бұл жүйе модем байланысы арқылы ... ... ... да ... ... болуы керек.
«Банк клиенті» қосалқы жүйе арқылы көрсетілген ... ... ... ... шот ... көшірмені алу;
- Сандық қолтаңбасы бар төлем тапсырманы банкке жіберу;
- Түрлі ақпараттармен ... ... осы ... ... ... ... ... тырысады, яғни оларға мыналар жатады:
- Осы жүйеге ... ... да ... ... ... Клиенттерге әртүрлі маңызды қаржылық ақпараттарды ұсыну (валютаның
бағамы, бағалы ... ... ... ... ... Бағалы қағазды немесе шетел ... сату және ... алу ... тапсырмасын банкке жіберу;
- Басқа да сұранысты жіберу және кеңес алу;
- Қолма-қол ... ... ... банкке жіберу.
«Банк клиенті» қосалқы жүйсін пайдаланушылар үшін артықшылықтары:
банкке бармай-ақ түрлі ... ... ... ... және ... қатысты шығынды үнемдейді, қолайлы интерфейсті (құрылғы) алады
(бірақ барлық жүйелерде емес).
«Банк клиенті» қосалқы жүйесі ... ... ... қабылдаған кезде, банк автоматты түрде, ... ... ... ... және ... ... қолтаңбаны
тексереді. Егер де электрондық сандық қолтаңба ... ... ... ... және ... ... ... бас тарту
себептерін көрсете отырып құжаттарды қайтарады. ... банк ... ... ... ... орындаудан бас тартады:
1. Құжаттар бүлінсе;
2. Құжаттардың реквизиттері толық толтырылмаса;
3. Клиенттің шотында ... ... ... үшін бұл ... ... бұл жүйені пайдаланушылардан
төлем түрінде қосымша пайда алады, қашықтан клиент тартуға мүмкіндігі арта
түседі, құжатты қабылдау және ... ... ... ... осы жүйе
арқылы клиенттерге көрсетілген қызметтен түсетін табысы артады.
«Банк ... ... ... ... ... ... ... телефон арқылы байланасудың қиындыққа соғуы;
2. Арнайы бағдарламаны ... ... және ... ... ... ... ... жүйелерде қатты-
дискте көп орынның алуы);
3. Тек қана нақты компьютер мен ... ... ғана ... қолдану
мүмкіндігі;
4. Жүйенің офф-лайын режімінде жұмыс жасауы.
Сондықтан да осындай кемшіліктерді болдырмау үшін нарық заманына
сай жаңа ... яғни ... ... ... Бұл жүйе ... ... ұқсас болып келетін, арнайы бағдарламамен және ақпараттық
кешенмен, интернет желісі арқылы әр түрлі банктік ... ... ... ... ... ... қызметтің кейбір түрлерін,
белгілі бір ... ... ... ... ... ... жүйксін пайдалану барысында арнайы бағдарламаны
орнатудың ақпараттар базасын өзінің ... ... ... ... кез келген компьютер арқылы клиент өзінің идентификаторлық нөмірі мен
паролін енгізу және интернеттегі банк серверіне кіру арқылы банктік ... ... ... ... жеке ... яғни қашықтағы клиенттерге мәні
жағынан «банк клиенті» ... ... ... ... ... банктік
қызметті (Home banking, INTERNET banking) ұсынады. Ресейде осындай қызметті
алғаш ұсынушы «Авто банк».
«Home banking, INTERNET ... ... ... ... ... ... ... компьютері арқылы барлық банктік шотын басқаруға
және шоттың жағдайы туралы ақпарат ... ... ... ... бар. Осы жүйе ... ... ... үшін, клиенттің
интернетке қосылған дербес компьютері, браузер Microsoft Internet Explorer
50 Touch memori жады бар ... ... және ... шоты ... ...... жеке тұлғаларға «Телебанк» жүйесін (қашықтан банктік
қызмет көрсету жүйесі) операциялар телефон байланысы немесе Интернет арылы
орындалады. «Телебанк» жүйесі арқылы ұялы телефон, ... ... ... кез ... ... ... болады; сондай-ақ валютаны
айырбастауға; «Телебанк» жүйесіндегі шот арқылы карт-шотты және ... ... ... жүйесіндегі шотты толықтырып отыруға болады.
«Телебанк» жүйесіндегі шотты: ... ... ... ... ... ... отандық және халықаралық (Union Gard,
Visa, EuroGard\ MasterGard) пластикалық карточкалық шоттан қаражатты аудару
арқылы толықтырып отыруға болады.
Жапониядағы есеп ... және ... ... ... технологияға негізделген, дамыған төлем жүйесі бар. Халықтар
арасында чек танымалы болғанына қарамастан, компаниялар кең қолданбайды.
Қолма-қол ақшаға ... ... үшін банк ... және
кассаны қолданады. Тікелей дебеттеу және ... ... ... ... ... ... үшін тікелей
кредиттеу жүйесі қолданылады.Коммуналдық ... және тағы да ... үшін ... тікелей дебеттеу жүйесі арқылы орындалады. Төлем
жүйесінде мемлекеттік сектордың және пошта ... рөлі ... ... ... ... ... банктік секторлармен
бәсекелестікке түседі.
Жапонияда есеп айырысуға ... ... жүйе бар. Атап ... чек және ... ... ... жүйе (BCCS) – жеке ... және бір ауданда орналасқан банктер үшін қағаз түріндегі дебеттік
құрал бойынша төлем ... ... ... ... «Zengin»
электрондық жүйесінің қатысушылары: ұлттық ... және ... ... шетел банктері жатады. Бұл жүйе банкаралық есеп айырысуды жүзеге
асыру жүзеге асыру үшін қолданылады. Клирингтік есеп ... ... ... барлық банктер мен шетел банктері ... ... ... ... операциялар бойынша төлемдер жүргізіледі. Барлық
төлемдер «BOJ-NET» ... ... ... ... жүйесі) арқылы
электрондық тәсілде жүргізіледі, бұл жүйе on-line режімінде орындалады. ... ... ... ... ... ... ... кеткен
шығындардың азаюын айтуға болады.
АҚШ-тың есеп айырысу қызметі. АҚШ-тың есеп ... ... ... ... есеп ... саласында және
халықтар арасында қолма-қол ақша айналымы шектеулі. Банктік карточкалар
және чек ... ... ... ... есеп ... ... қарағанда жоғары болып келеді.
АҚШ-тағы автоматтандырылған төлем жүйесі мынадай ... ... есеп ... ұсақ төлемдер жүйесі;
2. Банкаралық ақшалай аударымдар жүйесі;
3. Ішкі банкаралық компьютерлік төлемдер жүйесі;
І. Банк клиенттеріне қызмет ... ... ... ... ұсақ төлемдер жүйесі осындай түрлерге бөлінеді:
1. Автоматтандырылған есеп айырысу палатасы;
2. Банктік автоматтар;
3. Сауда орындарындағы терминалдар;
4. Телефон байланысы арқылы шотты төлеу.
І. ... есеп ... ... (АЕП – ... House) – жай есеп айырысу палатасының атқаратын қызметтерін
орындайды, бірақ та ... ... бар. Көп ... ... ... үшін ... тиімді болып келеді. Дебеттік және кредиттік
аударымдар бойынша қызмет ... яғни ... ... ... ... ... қаражатты шегерумен байланысты операциялар
жатады, мысалы кредиттік карточка бойынша қарызды өтеу, ... үшін ... ... ал кредиттік аударымдарға клиенттің банктік
шотына қаражатты аударумен байланысты операциялар, яғни дивидентті және
пайызды есептеу, әлуеметтік ... және ... да ... және ... ... ақы бойынша төлемдер жатады. Көрсетілген ... ... де ... ... ... жүргізіліуі мүмкін.
Ұлыбританияда автоматтандырылған есеп айырысу жүйесі екі бағытта
қолдаланады:
1. Банктік ... ... ... ... (BACS ... Automated Payment Services).
2. Автоматты төлемдер жүйесінің клирингтік үйлері (CHAPS – Clearing
House Automated Payment Sustem).
Банктік ... ... ... ... ... құралдар бойынша дебеттік және кредиттік аударымдар жүзеге
асырылады, бұл ұйымның ... ... және ... да ... қағаздарды
өңдеу жұмыстары жүргізіледі.
Автоматты төлем жүйесінің клирингтік үйлері арқылы жедел түрдегі
ірі төлемдер жүзеге асырылады.
Қаражаттарды өзара ... алу және ... есеп ... ... ... кеңінен тараған.
3. Банктік автоматтар арқылы мынадай операциялар орындалады:
- ... ... ... ... өзінің шотының жағдайы туралы көшірмені кез келген ... ... ... ... ... ссуданы алу;
- Бір шоттан екінші бір шотқа қаражатты аудару;
- Шетел ... ... ... ... үшін ... ... ... операциондық шығынды
азайтады, жаңа бөлімдер немесе бөлімшелерді ашудың қажеттігі ... ... арта ... және т.б.,ал клиенттер үшін күнделікті
операцияларды жүзеге асыру үшін банкке бару қажеттілігі ... ... ... ... (POS - ... Point of ...... карточкалары арқылы қолма-қол ақшаны алу және
көрсетілген қызмет және сатып алынған тауарлар үшін ... ... ... ... барысында қолданылатын электрондық
құрылғы болып табылады.
5. Телефон байланысы арқылы төлемдерді жүргізу – көрсетілген қызметтер
мен сатып алынған тауарларға ... ... үшін ... ... ... ... пайдалану арқылы орындалады.
Клиент арнайы нөмірді тере отырып банк ... ... ... ... басу ... ... ... енгізеді:
- клиенттің шотының нөмірі;
- дербес идентификациондық нөмірді;
- ақша алушы – компанияның кодтық нөмірі;
- ... ... ... ... ... байланысы арқылы ... ... ... есеп ... ... қымбат емес қызмет түрі болып
табылады.
Шетел тәжірибесінде кеңінен дамып отырған электрондық есеп ... «Home ... ... ... «Home banking» жүйесі бойынша
клиент банкке бармай-ақ өзінің дербес ... ... ... ... және шотының жағдайы туралы ақпарат алуға, шот арқылы дебеттік
және кредиттік аударымдарды жасауға ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылатын «Home
banking» жүйесін пайдаланушылар мынадай операцияларды жүзеге асырады:
1. Валютаны сату және ... ... ... ... үшін төлемдерді жүргізу;
3. Ішкі және банкаралық аударымдарды жүргізу;
4. Шоттың жағдайы туралы көшірмені алу;
5. Карт-шотты толықтыру.
Автоматтандырылған есеп айырысу жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... сөзімен келісуге
болады: «АҚШ-тағы электрондық есеп айырысу жүйесінің болашағы заңды ... ... ... ... мен банк клиенттерінің
бұл жүйені пайдалану туралы шешімі мен қалауына байланысты болады және
несиелік мекемелер мен ... ... ... ... ... ... жүйесінен түсетін пайданы арттыру мүмкіндігіне байланысты
болады.
ІІ. Банкаралық ақшалай аударымдар жүйесі. Банкаралық есеп ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің түрлері:
1. «Фед уайр» (FEDWIRE) – Федералдық Резервтік жүйенің ... ... ... ... (CHIPS) – Нью-Йорктегі банкаралық клирингтік жүйе;
3. С.В.И.Ф.Т. (SWIFT) – Дүниежүзілік ... ... ... ... - ... ... ... несиені беру
арқылы ішкі төлемдерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... (брутто) есеп айырысу жүйесін білдіреді. Бұл клиенттік
аударымдар мен банкаралық ... ... ... үшін ... ... ... ... «овердрафт» несиесі тәуекелге бейім болып келеді,
сондықтан да негізгі қойылатын талап, белгіленген тариф бойынша ... және ... ... ... ... ... Осы жүйе арқылы
жүргізілген аударымдар қайтарымсыз ... ... ... ... ... шамамен 40%; евродоллармен жасалған мәмлелер
10%,комерциялық төлемдер 10% ... ... есеп ... мен ... ... (CHIPS) – таза ... есеп ... жүйесі болып табылады.
«FEDWIRE» - қаражатты аудару жүйесіне қарағанда «CHIPS» -
банкаралық ... есеп ... мен ... электрондық жүйесінде
төлем операциялары көп жақты негізде есепке алынады. Халықаралық ... яғни ... ... (20-25%) және ... ... есеп айырысуды (55%), қарызды евродолларға орналастыруды (28%)
жүзеге асыру үшін америка банктері бұл жүйені ... ... ... ... ... ... толық ақпараттарды
және операциондық күннің соңында шоттың жағдайы туралы банкке ... Ірі ... ... ... ... жүйе ... көрсетеді: бағалы қағазбен жасалатын ... мен ... ... ... ... ... және сондай-ақ ақшалай қаражаттарды
аудару бойынша қызметті.
SWIFT – халықаралық қаржы айналымында электрондық тәсілмен ақшалай
аударымдар бойынша өзіне мүше ... мен ... ... көрсететін есеп
айырысу орталығын білдіреді. SWIFT штаб пәтері ... ... ... ... оған ... ... болып табылады. Еуропа мен АҚШ
елдері оның негізгі ... ... ... ... ... есеп ... ... «SWIFT» жүйесінің сенімділігі оны пайдаланушылардан келіп ... ... ... және өз ... жеткізілуі үшін жауап
береді.
2. Жүйенің қауіпсіздігі. Бұл жүйе бойынша хабарламаларды жіберуде
әртүрлі шифрлардың ... ... ... ... ... Жүйенің жылдамдығы, яғни жүйе ... ... ... ... ... ... асырылатындықтан хабарламалардың
жіберушіден алушыға жету мерзімі қысқарады. ... ... екі ... бөлінеді:
- жедел жасалатын хабарламалар,яғни пайдаланушының сұранысы бойынша
қосымша ақы ... ... ... ... ... 20
сек.ішінде түсетін хабарлама.
- қарапайым, жай жасалатын хабар, яғни ... үшін ... ... ... жүзеге асырылады.
Қазіргі кезде күніне 5 млн-ға жуық қаржылық хабарламалар беріледі, сондай-
ақ бұл жүйенің жұмыс істеу ... ... ... және ... ... ... SWIFT ... мақсаты пайда табу емес, қызмет көрсетуден
табысты сол жүйенің жетілдіру мақсатындағы шығыстарға жұмсалады.
4. Жүйенің ... ... ... ... ... ... және ... өңдеу барысында шығынның азаюы
нәтижесінде жүйенің өтімділігі арта түседі.
Еуропа ... яғни ... ... Венгрия, Голландия,
Италия, Германия, Франция және Швейцарияда «жиро» арқылы есеп ... ... ... ... ... ... ... қаражатты
аудару туралы тапсыпмасы (жазбаша ... ... ... ... ... ... ... арқылы жүргізілетін қолма-қолсыз төлемдердің
түрлерін «жиро» ... ... ... Дебеттік аударымдарды
коммуникация саласында қызмет көрсететін ірі кәсіпорындар жүргізеді. «Жиро»
арқылы есеп ... ... ... ... ... ... Ұлыбританияда
есеп айырысудың чектік формасымен ұқсас болып келеді. Дегенмен де өзара
айырмашылықтары болады, яғни құжат ... ... ... ету ... құралдары және шотты пайдалануы жағынан. «Жиро» айналымына қызмет
ететін шот – «жиро» айналымына қызмет ететін шот – ... шот. ... ... ... (шеңбер), (айналым) деген мағынаны білдіреді. Ал чектік
айналымға қызмет ететін шот ағымдық және чектік шот ... ... ... ... ... ... болып «жиро» арқылы есеп айырысу
табылады, ал дебеттік аударымның құралы – чек арқылы есеп айырысу.
Францияда ірі төлемдерді ... ... үшін ... ...... есеп айырысу барысында сомаларды есепке алу
негізінде мәліметтерді ... ... ... операцияларды басқарудың
автоматтандырылған жүйесі) қолданады. Бұл жүйе клирингтік қағида бойынша
жұмыс жасайды және ... ... ... ... ... ... қатысушылары. Франция территориясында ... ... және (SWIFT) ... мүше ... мен ... Мынадай
мақсаттарды: төлем қызметінің ... ... ... ... ... ... ... банкаралық операцияларды өңдеуді, азайтуды
және төлем жүйесін жетілдіруді негізге ала отырып, Франция ... ... ... ... есеп ... жүйесі (SIT)
әзірленіп, енгізілген болатын. Өтімділік тәуекелін азайту ... ... база ... емес таза позиция негізінде жүргізіледі. Сондықтанда
бұл жүйеде, клирингтік жүйеге тән тәуекелден қорғау шаралары қарастырылған.
Жоғарыда қарастырылған әр ... есеп ... ... қатынастарын
қорытындылай келетін болсақ Ресейде қазіргі кезде ірі ... ... ... ... ... ... жүргізілмейді. Ал Қазақстанда (оn-
line) режимінде брутто-төлемдер жүргізіледі, сондай-ақ заңды ... ... ... ... электрондық құжат қолданылады, яғнм (ҚР-
да ақшалай аударымдар мен төлемдерді жүзеге асыру барысындағы электрондық
құжат ... ... ... ... ... есеп айырысу операциялары
жүзеге асырылды. Қазақстанда ақшалай қаражаттардың электрондық аударымдар
жүесінің дамуы, толық есеп ... ... ... есеп ... ... негізделген ақша айналымының жылдамдығын ұлғайтады және
автоматтандырылған төлем жүйесінің қызмет етуін дамытуға ... ... ... ... ... ... ... әсер ететін факторларға мыналар жатады: осы ... ... ... базасының жеткіліксіздігі; Ресейде электрондық коммерцияның
желілікті дамымауы ... ... ... қызмет түрлеріне
сұраныстың аздығы. ... ... ... негізге ала отырып,
«Электрондық сандық қолтаңба туралы» федералды заң №1-Ф3,2002 жылдың ... ... ... ... ... салыстыра келе, Қазақстанда есеп айырысу және ... ... ... ... жете ... деп ... болмайды.
Дамыған елдердің төлем механизмінің артықшылықтарын негізге ... ... ... ... елімізде өсу потенциалы ... ... ... яғни ... ... және Еуропа елдерінің есеп
айырысу төлем қатынастарының біршама дамығанын, жетілгенін айтуға болады.
Дамыған елдердің тәжірибесінің оң жақтарын ... ... ... аударымдардың электрондық жүйесінің дамуына, қолма-қол
ақшаның шектелуіне және ... ... ... ... ... ... асыру керек.
Ұсақ төлемдер жүйесін ұлғайтуға қатысты, тікелей ... ... ... ... пайдаланатын Жапонияның тәжірибесін қолдануға
болады. Шаруашылықаралық есеп йаырысу және халықтар ... ... ... ... және ... ... ... төлемдерді ұлғайту
мақсатында, чектік төлемдер мен пластикалық ... ... ... елдері мен АҚШ-тың тәжірибесі тиімді болып келеді.
Қазақстандық эмитент ... ... ... ... өсу ... ... олар негізінен қолма-қол ақшаны алу үшін пайдаланылады.
Төлем карточкаларын бөлшек саудада пайдалану арқылы қолма-қолсыз жасалатын
төлемдерді жедел дамытуға ... ... ... ... тауарға немесе
қызмет көрсетуге ақы төлеуге төлем карточкаларын қабылдайтын ... ... ... ... саны ... ... ... шетел банктерінің атқаратын роліне тоқталатын
болсақ, нарықтық экономикадағы көптеген елдерде шетел ... ... 1990 ... кеңее түсті. Оңтүстік-шығыс Азияда отандық қаржы
нарығында шетел банктердің бақылауы 1994 ж 1,6%-дан 1999 ж 6%-ға ... ...... 25%-ға ... ... ... - 8%-дан 52%-ға
дейін өсті. Шете банктерінің бақылау дәрежесінің ... өсуі ... ... ... ... Банк ... шетелдік
бақылаудың жылдам өсуі ... ... ... банктердің нарықтық
үлесінің өсуіне әсер етуі туралы ой туғызады.
Кейбір зерттеулер ... ... ... ... ... ... өсуіне арналған (Бараджас – 2000 ж, Класенс – 2001 ж, Кларк ... ж, ... – 2000 ж, ... және Хермес – 2005 ж, Пастор Эт Аль ... ж). ... ... ... ... ... болуы отандық
банктік сектордың қызмет етуінің тиімділігінен ... ... ... ... ... Нильс Хермес және Роберт Ленсинк реципинт-елдің
қаржылық дамуының деңгейі отандық ... ... ... ... ... ... маңызды фактордың бірі болып табылатынын
айтты. Егер бұл ғалымдар өздерінің ... ... ... ... ... қаржылық дамуының деңгейінің жанама көрсеткіші
ретінде пайдаланса, онда олар соңғы кезеңдерде тікелей ... ... ... ... ... алды.
Ғалымның жұмысында отандық банк жүйесінде шетел банктердің
болуының бірнеше негізделген ... ... ... банктің болуын отандық банктердің шығынның
төмендеуіне және ... ... ... ... ... ... жоғарылатуға ынталандыруы мүмкін. Шетел банктің болған кезінде
отандық банктерр көрсетіліп отырған қызметтің сапасын ... ... ... ... ... шетел банктің болуы ескі банктік
технологияларды ... ... ... Сонымен қатар өскен бәсеке
пайыздық маржа және ... ... алып ... ... ... банктің болуы жағымды ішкі тиімділікке алып келуі
мүмкін. Мысалы, шетел банктері жаңа қаржылық қызметтерді енгізуі мүмкін.
Мұндай жаңа қызметтердің ... ... ... ... ... ... береді. Және де шетел банктері қазіргі кездегі және
неғұрлым тиімді банктік технологияларды енгізуі мүмкін. ... ... ... ... банктік менеджменттің жақсаруына ықпал етуі мүмкін,
әсіресе, егер шетел банктері отандық банктерді басқаруға қатысқан ... ... ... ... ... мен ... жақсаруына алып
келуі мүмкін, себебі бұл банктер реципиент-елдің ... ... мен ... ... ... ... ... Жоғарыда айтылған
барлық ішкі тиімділіктер банктік қызметтің одан да ... ... ... келуі мүмкін.
Үшіншіден, шетел банктері отандық банк жүйесінде адам ... ... ... Мысалы, жергілікті банктік ... ... ... банктердің жоғары білікті ... ... ... ... ... ... егер ... банктері жергілікті
жұмысшылардың оқуын инвестициялауы мүмкін. Отандық банктің қолы жететін
адам капиталы сапасының ... ... ... ... ... ... етуі мүмкін, бұл тағы да олардың шығындарын төмендетеді.
Төртіншіден, шетел ... ... ... отандық қаржы
секторына әсерін әлсіретуі мүмкін, бұл пайыздық саясатқа бақылау, несиелік
саясат және т.б. ... ... ... саясатының мәнін төмендетеді.
Көптеген өтпелі және ... ... ... осындай саясатты
қолданады. Фрайдың 1995 ж ... ... ... ... қызмет ету
тиімділігін төмендетуі мүмкін.
Бесіншіден, шетел банктерінің болуы отандық ... ... алып ... ... ... ірі халықаралық банктермен
бәсекелесу үшін ... ... ... Мысалы, олар қызметтің
жаңа түрлерін енгізуге, бар ... мен ... ... және ... жаңа ... ... ... міндетті.
Сонымен қатар олар персонал біліктілігін жоғарылатуға кеткен шығындарды
жүзеге асыруына мәжбүрлі. ... ... ... мерзімді уақытта туады.
Ұзақ мерзімді ... бұл ... ... ... ... азаюымен
байланысты болады.
Әдебиеттерді зерттеумен байланысты шолу көптеген ... ... ... ... ... ... дәлелдейді.
Мысалы, Хо 1990 ж ... ... ... Индонезияда банктік нарықта
бәсекені күшейтетінін байқатады. Шетел банктердің тиімділігін одан да мәнді
зерттеуді 2001 ж ... ... ... ж ... 80 елде ... ... ... негізінде ақпаратты қолдана отырып
олар шетел банктерінің өсуі пайдалылықтың төмендеуімен, операциондық
кірістің және ... ... ... төмендеуімен түсіндірілетінін
көрсетті.
Шетел банктердің тарапынан бәсекелестік қысым ... ... ... ішкі ... алып ... ... ... ол бұл
тиімділік шетел банктері нарыққа енгеннен кейін туатынын дәлелдеді, яғни
тиімділік ... ... ... ... ... ... – шетел банктердің болуы отандық банктердің қызмет етуін
жақсартады және тиімділігін жоғарылатады.
2000 ж Денизер ... ... ... шетел банктерінің болу
тиімділігін талдайды. Оның тұжырымдары пайыздық маржа, активтерден түскен
пайда және ... ... ... ... ... ... банктің
енуінен кейін төмендейтінін көрсетті. Бұл тұжырымдар 1970-1997 жылдар
аралығында шетел ... ... ... ... ғана ... ... банктері Түркияның отандық банктеріне бәсекелік қысым
көрсетеді деген ... ... ... ... жүйе ... ... банктің
бухгалтерлік мәліметтерін қолдана отырып, осы сияқты ... ... ... ... ... ... жалпы алғанда, отандық банк жүйесінде
бәсекені жоғарылатынын көрсетті. Сонымен қатар, отандық банктің әкімшілік
шығыстары ... ... ... ... ... ... ұстап тұру
керек екеніне байланысты өсуде.
Кларк Ет Аль 2000 ж ... ж.ж. ... ... ... ... енудің әсер етуін зерттеді. Осы уақыт аралығында бірнеше
шетел банктері Аргентинаның ... ... ... Ет Аль 2000 ж ... банк жүйесінің «ашылуының» 1985-1998
жылдар мәліметтер негізінде әсер етуін ... Ол ... ... көптеген
шетел банктерінің испандық нарыққа енуіне ... ... ... шетел банктері бәсеке арқылы отандық банктің тиімділігін
жақсартуға өзденінің үлестерін қосты, ... ... ... ... ... ... қызмет етті және жаңа банктік өнімдер мен ... және ... 2005 ж ... ... 1990 жылдан бастап
1996 жылға дейінгі аралықта 990 банктің мәліметтері ... ... ... ... ... тиімділігіне назар аудартты. Ленсинк
және Хермес бұл тиімділіктер елдің ... даму ... ... ... және ... ... жоғарғы деңгейінде шетел банктердің
болуы ... ... ... ... ... ... мен
пайыздық маржасының төмендеуіне алып келеді.
Колумбияның зерттеулері ... ... ... ... ... ... ... Аргентина мен Испания зерттеулері шетел
банктері нарықтың белгілі бір бөлігіне әсер ... ... ... ... ... ... реципиент-елдің экономикалық дамуының деңгейіне
байланысты өсетінін көрсетті. Бұл қорытындылар отандық банктер үшін ... ... ... ... мен ... ... таңдау бар деген
ойға келеді.
Ленсинк және Хермес өздерінің соңғы ... осы ... ... олар ... ... әсер етуі ... ... деңгейіне байланысты деген гипотезаны алға қояды. ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін
күш-жігер шетел банктерімен бәсекелесу үшін күшті болып табылады. Қаржылық
дамудың ... ... ... және ... банктері ұсынған
қызметтеріндегі айырмашылық өте ... ... ... бұл жағымды ішкі
тиімділіктің таралуы үшін көп мүмкіндік береді. Қаржылық дамудың ... ... ішкі ... үшін ... төмен.
Ұзақ мерзімді уақытта инвестициялық шығындардың төмендеуіне ... ... ... мерзімді уақытта шығындардың өсуі ... ... мен ... ... салымдармен байланысты және бұл
шығындар қаржылық даму деңгейі төмендеген сайын өседі.
Отандық банктер өскен ... ... ... мүмкін?
Жауап қаржылық дамудың деңгейінде бөлшектеліп негізделеді. Ленсинк және
Хермес егер қаржылық нарық неғұрлым төмен ... ... ... банктері
қаржылық қызметтерге сұраныстың ... ... ... ... ... ... және ... қызмет көрсетуге ынталары болуы
немесе клиенттің тек ... ... ... ... мысалы шетелдік
көпұлтты корпорациялар немесе ірі экспортталған отандық кәсіпорындарға
қызмет көрсетуге ... ... ... Крафт 2005 ж Хорфат банктік жүйесіне зерттеу жүргізді.
Шетел банктерінің енуі 1994 ж ... ... ... ... ... 1998 ж ... ... банктері нарықтың 10%-дан
кемін құрады. Кейіннен бірнеше ірі ... ... ... ... ... ... 2003 ж аяғында Хорватияда банктік
активтердің 89% ... ... ... бұл ... ең жоғарғы көрсеткіштің
бірі болып саналады. Эстония және Чехия республикасының
Қазіргі банктік саланы ... ... ... ... банктік
ісін ұйымдастырудың маңызы зор ... ... ... ... ... істі ұйымдастрыу банктің өтімділігі екі әдіспен жүргізіледі:
- жалпы банктегі қызмет көрсету үрдісінің үздіксіздігін қамтамасыз ... ... ... қаржылық жағдайынның көрсеткіші болып табылатын,
баланстың өтісділігін қамтамасыз ету;
- сәйкес кезендердегі банк ... ... мен ... ... талдауың ескеріп, өтімді қаражаттарға
потенциалдық ... ... ... әдіс баланс баптары арасында белгілі бір ... ... ... Бұл әдіс әр ... ... тобының екі көрсеткіші өтімді активтер мен ... ... ... ... ... өтімділікті бағалау үшін бірнеше көрсеткіштер
қолданылады. Оның бірі –берілген несиелер мен ... ... ... ... ... бар:
Бұл қатынастың мәні неғұрлым 1-ден көп болса,банк өтімділігі соғұрлым
төмен болады.Сонымен ... ... ... ... ... үлесі
есептеледі,ол активтердің диверсификациясын көрсетеді. Бұл көрсеткіш 65-70
пайыз аралығында болуы керек және активтің ... ... ... ... қабілетін бейнелейтін көрсеткіш:өтімді активтердің жалпы активтер
сомасына ... ... ... ... ... істі ... банктің ресурс базасының
сапасын сипаттайтын көрсеткіштер тобы да қарастырылады.
Депозиттердің тұрақтылық дәрежесін сипаттайтын көрсеткіш ... ету ... + ... ... ... ... депозиттер
мөлшеріне қатынасы немесе тұрақсыз ... және ... ... ... ... ... түрінде есептелінеді. Егер
негізгі депозиттер үлесі 75 пайыздан жоғары болса, онда банк өтімді ... ... ... ... ... банктерінің сыртқы
көздеріне банкаралық несиелерге шығу мүмкіндігі ... ... ... ... ... істі ... басқару бірқатар әдістер арқылы ... ... ... ... ... ... ортақ қоры” әдісі негізінде банк ресурстарының жалпы
сомасын ресурстардың құралу көздеріне ... ... ... банкөлу жатыр. Осы әдісте қарадат өтімділігінің ... яғни ... - ... ... ... ... Ең ... активтердің алғашқы резервтер тобында
орналасаты қаражаттардың үлесі анықталады. ... ... банк ... ... ... ... тобына орналстырылады. Екінші ретті
резервтер көлемі ... ... пен ... ... ... олар неғұрлым көп болса, соғұрлым салымдар көлемі бойынша ... ... ... Активтердің үшінші тобына, яғни ... ... ... ... үлесі тиеді. Ең соңғы
активтердің ... ... ... ... мерзімі ұзақ жоғары жәрежелі
бағалы қағаздар жатады.
Өтімділікті басқарудың ... ...... ... әдісі
жатады. Бұл әдіс активтердің қалыптасу ... ... және ... ... ... ... сипаттайды. Мұнда әрбір
қалыптасу көзінің қаражаттары айналымдылығына ... әр ... ... және ... ... ... нормасын талап етеді.
Осы әдіске сәйкес әр түрлі көздерден ... ... үшін ... ... - ... ... орталар “банктегі банктер” деп аталады, яғни банкте ... ... ... , ... ... ... және “негізгі капитал банкі”
болады. Талап ету салымдары өтімді активтермен ... ... ... ... ... ... ... ету салымдар банкісі” қаражаттардың
үлкен бөлігін алғашқы резервтерде орналастырады.Ал талап ету ... ... ... ... ... бағытталады және аз бөлігі ғана
қысқа мерзімді несиелерге беріледі. “Мерзімді салымдар ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруға, орта
және ұзақ мерзімді несиелерге, сондай-ақ ұзақ мерзімді бағалы ... ... ... ... ... ... ... есептеудің арқасында жоғарғы өтімді активтерге, яғни
қәсіпорындар мен ... ... ... ... ... басқарудың «ғылыми басқару» әдісі. Ол ғылыми әдістер мен
операцияларды зерттеу көмегімен банк ... және ... ... ... ... әр түрлі ... ... ... ... үшін ... ... аппарат пен өте ... ... ... ... ... мынадай үш сұрақтарға жауап беруге тырысады:
Мәселенің мәні неде? Оны шешудің қандай ... бар? ... ... ... ... ... өндірістік мәселесін шешу үшін сызықтық
бағдарламалау деп аталатын ... ... ... қолданады. Бұл әдіс
операциялардың табыстылық пен өтімділік жағынан ... ... ... ... ... басқару мәселесімен
байланыстырады. Сызықтық бағдарламалау бір ғана ... ... ... моделін ұйғарады, шектеулердің сипаты да ... ... ... үздіксіз және нақты анықталыу қаже, яғни шешімді
анықтайтын әр ... ... ... және ... ... өз ... ... керек Сонда бағдарламаны ... ... ол бір ғана ... ... тиі, яғни іс жүзінде басшылар
кейбір ... ... ... ... ... ... үшін ... бірнеше рет жіберуі мүмкін.
Ғылыми әдістердің негізгі ... олар ұсақ ... ... оған сәйкес дайындығы бар ... ... және ірі ... ... ... жететін
есептеуіш жабдықтар болуы керек, ал мұның ... ... ... ... ... Ұлыбританияда, Германияда
коммерциялық банктердің банктік ісінде өтімділік көрсеткіштері ... ... ... активті және пасивті ... ... ... ... 3ай ... ... ... мерзімге тартылған талап ету депозиттерге, мерзімді депозиттерге және
басқа да ресурстарға қатынасы арқылы ... ... ... ... динамизм жағдайында болатындығын ескеріп, шетел
сарапшыларының пікірлері бойынша, өтімділік ... ... ... ... ... ... толық
бағаланбайды.Сондықтан банктің бар активтері мен пасивтері ... ... ... ... ... ... бағалау тәжірибесі біртіндеп
енгізілді.
Осы әдістің қиыншылығы - кейбір қаржылық құралдары бойнша төлем
мерзімдері талап етілгенге ... ... ... ...... қарыздарды өтеу перспективасын дұрыс бағалауда жатыр.
Сол себептен осы әдістің ... ... ... ... мен ... бойынша төлем мерзімдері туралы ақпараттың
жоғары сапалылығымен уақытында ... ... ... мен ... ... ... және ... талдаудың жоғары сапалылығы.
Осы әдіс Жапония, АҚШ және басқа да ... ... ... ... ... ... банк ... сәтті жұмыс істеуінің
алғышарттарын қалыптастырады, банктер қызметінің экономикалық негізінің
тұрақтылығын ... ... ... ... ... және шетелдік
инвесторлардың сенімділігін арттырады. Осы аталған жағдайларсыз банктердің
тұрақты депозиттік базаны құруы, операциялардың ... қол ... ... ... ... ... ... және басқару
жүйесін жетілдіру мүмкін емес.
Шет елдерінде ... ... ... ... ... ... ... вариантын қамтамасыз ете алады, себебі көптеген
шетел мемлекеттерінде банктің активтерін ... ... тез ... жолы қор ... ... ... банкаралық нарықтың дамуы уақытша бос ... ... ... ... ... ... көмектеседі. Банк өз
өтімділігін ұстап тұру үшін банкаралық нарықтан әртүрлі ... ... бір ... болсын, қаражаттарды тарта алады. ... ... ... ... жалпы қаржылық конъюктураға, банкаралық
нарықтың ұйымдастырылуына және ... ... ... ... ... ... болатын көптеген
факторларымен анықталынатын банк қызметінің сапасын ... ... ... бірте-бірте қалыптасатын және тұрақты факторлармен және
әр түрлі тенденцияларымен сипатталатын динамикалық жағдайды білдіре
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... халқына
Жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекетік саясаттың басты
мақсаты»
2. «Банктер және банк қызметі» ... ... ... ... ҚР
Президентінің Жарлығы, 1995 ж
3. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы ... 1995 ... 31 ... N 2444 Заңы ... ... мен толықтырулармен)
4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкті туралы Қазақстан Республикасының
1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155 Заңы ... ... ... мен
толықтырулармен)
5. Закон Республики Казахстан «О ... ... и ... от ... ... о пруденциальных нормативах для банков второго ... ... ... ... ... ... Казахстан от 3 июня
2002 года № 213
7. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И. – М.: ... и ... – 213-215 ... ... ... ... Под ред. Колесникова В. И. – М.: Финансы и
статистика, 1999. – 536 б.
9. Искакова З.Д. Банк ісі. Оқу ... ... 2007. – 5-19 б.б., ... ... О. И. ... ... Учебник. – М.: Финансы и статистика,
2003. – 672с.: ил.
11. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Алматы, 2005. – ... ... Ғ.С. ... ... ... ... Экономика, 2007. – 162-
225 б.б.
13. Саниев М.С. Ақша, несие, банктер. Алматы, 2006. – 57-68 ... ... Н.Н. ... дело. Курс лекций. Алматы Экономика, 2006. – 30-
38 б.б.
15. Банки Казахстана. № 4 (118) 2008 ... А.Г. ... ... системы Казахстана на современном этапе
16. Банки Казахстана. № 12 2008 Текушее состояние банковского ... ... ... № 6 (120) 2008 ... состояние банковского сектора
18. Банки Казахстана. № 3 2008 Алибекова Г.Ж. Роль иностранных ... ... ... опыт ... ... ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. № 2 (48) 2007 Супугалиева Г.И.
Шетел тәжірибесіндегі ... ... ... ету ... ... ... хабаршысы. Экономика сериясы. № 3 (61) 2008 Мақыш С.Б. ... ... ... ... және оның банк ... ... ... хабаршысы. Экономика сериясы. № 3 (43) 2005 Қазақстан ... ... ... хабаршысы. Экономика сериясы. № 1 (47) 2007 ... ... ... ... ... и ... № 1 2007 ... система Казахстана
24. «Казкоммерц news» информационный вестник № 3 (54) 2008
25. Қаржылық қадағалау агенттігінің 2005-2007 ж.ж. Есебі
26. ҚҰБ ... ... ... ҚРҰБ ... бюллетені № 03 (160) наурыз / 2008
28. www.bank.kz
29. www.bta.kz
30. www.kazks.kz
31. www.kkp.kz
32. Internet resource: http://www.economy.gov/bankdep.ru
33. Gazeta.kz 12 сәуір 2008 ж ... банк ... ... ... ... – ҚР ... ... Төрағасы
34. Оразалин К.Ж. Жантасов М.М. ... ... ... түсіндірме сөздігі. Алматы, 2006
35. Утебаева Н.С. Толковый финансово-кредитный ... ... ... ... ... Алматы, 2006
-----------------------
Банктік маркетинг – бұл нақты саяси-қоғамдық және экономикалық ахуалдарға
қатысты оның қызметінің сыртқы және ішкі ... ... мен ... ... топтарын анықтау
Өмір сүруші әлеуетті клиенттердің қажеттіліктерін, талап-тілектерін және
құндылықтарын анықтау
Банк қызметін әзірлеу; игеру; алға жылжыту және т.б.
Өнім-нің сапасы мен сенімділігі
Тез ... ... ... ... ... өткізу
кезіндегі қызметтер
Жарнамалық қолдау
Жеңілдік есебінен бағаны төмендету
Ревизор
Вице-президент
Департаменттер
Басқару
Қызметтер
Бөлімдер
Несие бөлімі
Жеке тұлғалармен операциялық бөлімі
Заңды тұлғалармен операциялық бөлімі
Қазынашы
Бақылаушы
Басқарма төрағасы
Президент
Банк ... және ... ... ... ... ... ... кеңесі
Несиелік комитет
Акционерлер жиналысы
Ревизвялық комиссия

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк жүйесіндегі маркетингтік басқарудың теориялық негіздері76 бет
Коммерциялық банктердегі маркетингті жоспарлау18 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Банктердегі арнайы шоттар мен есеп айрысу шотындағы нақты ақша қозғалысы23 бет
Банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалай қаржылар есебі29 бет
Банктердегі басқару процессіне сипаттама31 бет
Банктердегі тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру және тәукелді бағалау әдістері50 бет
Екінші деңгейлі банктердегі депозиттік саясаттың қалыптастырылуы және даму мәселелері9 бет
Екінші деңгейлі банктердегі тартылған қаражаттар қызметін жетілдіру27 бет
Комерциялық банктердегі депозиттік операциялардың қалыптасуы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь