Халықаралық туристік нарық

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Тарау І Халықаралық туризм түсінігі мен маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.1 Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастың бір түрі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..4
1.2 Халықаралық туристік нарық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
Тарау ІІ Халықаралық туризмнің көрсеткіштері мен статистикасы .. 11
2.1 Халықаралық туризмнің дамуының негізгі факторлары мен шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11
2.2 Халықаралық туризмнің статистикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 15
Тарау ІІІ Халықаралық туризмнің даму бағыттары ... ... ... ... ... ... ... . 26
3.1 «Рио.Тур» туристік фирмасының экономикалық даму жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
3.2 Халықаралық туризмнің қазіргі даму тенденциясы ... ... ... ... .. 38
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
Туризм өзінің масштабтарымен, көпшілігімен, халықаралық, және әлеуметтік сипатымен қоғам өмірінің әлеуметтік және экономикалық жағдайларына әсер етеді, ол ғылымның зор көңілін аударып, маңызды қоғамдық-экономикалық құбылысқа айналып, тереңдеп бара жатыр. Туристік демалысты қайда және қалай ұйымдастыру, саяхаттарға көңілді қалай аударту, туризмде қызықты және пайдалы не бар, ол қүбылыс қай экономикалық, әлеуметтік және табиғи себептерге байланысты, адам мінез-құлқының қай мотивтері адамдарға бос уақытын өткізудің осы формасын таідатады, ол құбылыстың ел шаруашылығы мен оның бөлек аймақтарының шаруашылығына әсері қандай — осы мәселелерді бүгін туризмология ғылымы зерттеп отыр.
Туризмнің шаруашылық саласы ретінде дамуы мемлекеттердің тұрақты даму стратегиясымен тығыз ұласады. Әлеуметтік-экономикалық дамудың катализаторы болып табылатын бұл күрделі құрылымды сала табиғатты экономикалық мақсатта тиімді пайдаланудың негізінде адамдар өмірінің жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады. Қазіргі шақта туризмде ғаламдандыру процесі жүріп жатыр, оған Қазақстан да еніп отыр.
Қазіргі таіда туризмологияның қалыптасуы жүріп жатыр деуге болады, оның дамуына экономика, әлеуметтану, құқықтану, медицина, сәулет өнері, көптеген басқа табиғи, гуманитарлық және техникалық ғылымдар да өз үлесін қосып отыр. Бірақ ол пәндердің әрқайсысы туризмді өз тұрғысынан зерттейді. Сондықтан туризмологияның дамуы — монопәндік көзқараРиодан туризм туралы жүйені білімге апаратын жол.
Туризм әлемнің көптеген елдерінің баса көңіл аударарлық шаруашылық салаларының бірі болып отыр. Ол әлеуметтік-экономикалық дамудың катализаторы бола отырып, негізгі шаруашылық секторларына (көлік, байланыс, ауыл шаруашылық, құрылыс және т. б.) үлкен әсерін тигізеді.
Қоғаманың экономикалық өмірі күрделі де, әр қилы және қарама қайшылықта болып келеді. Оның құрамы да көп деңгейлі болады, оны тек экономикалық ғылым жүйесі ғана түсініп-біле алады.
1. Александрова А.С. «Международный туризм» Москва: Финансы и статистика, 2003 жыл
2. Алиева Ж.Н. «Туризмология негіздері» Алматы: Қазақ Университеті, 2004 жыл
3. Алтынбаев Б.А. «Экономика и организация туризма» Алматы: КазГАУ, 1999 жыл
4. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. «Экономика туризма» Алматы: КазГАУ, 1999 жыл
5. Боголюбов В.С. «Экономика туризма» Москва: Академия, 2005 жыл
6. Борисов К.Г. «Международный туризмі Москва: НИМП, 2004 жыл
7. Вуколов В.Н. «Халықаралық туризм негіздері» Алматы: ҚазМУ,
8. 1999 жыл
9. Гуляев В.Т. «Туризм: экономика и социальное развитие» Москва: Финансы и статистика, 2003 жыл
10. Егемен Қазақстан №23, 15 шілде 2002 жыл
11. Здоров А.Б. «Экономика туризмаі Москва: Финансы и статистика,
12. 2004 жыл
13. Квартальнов В.А. «Теория и практика туризма» Москва: Финансы и статистика, 2003 жыл
14. Квартальнов В.А., Романов Н.А. «Международный туризм: политика развития» Москва: Советский спорт, 2001 жыл
15. Сенин А.С. «Организация международного туризма» Москва: Финансы и статистика, 2004 жыл
16. Устенова О.Ж. «Основы организации туристской и гостиничной деятельности», Алматы: КазГАУ, 2003 жыл
17. Агеева О.А. Туристические фирмы и гостиницы; бухучет и налогооблажение.- М.: Совр. экономика и право, 2000.-184с.
18. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник.-М.: Аспект-Пресс,2002-470с.
19. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма: Учеб. пособие. – Алматы: Каз ГАУ, 1999.-94с.
20. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,2001.-176с.
21. Багатов А.П. и др. Туристические формальности: Учеб. пособие / Багатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В.-М.: Академия, 2004.-304с.-(Высшее проф. образование)
22. БиржаковМ.Б. Введение в туризм: СПб.: Герда, 1999.-192с.
23. БиржаковМ.Б. Введение в туризм: Учебник.-Изд.7-е, перераб. И доп.- СПб.: Герда,2005.-448с.
24. Бирюков Е.С. Развитие туризма в СССР и его влияние на экономику (на примере исторического города-музея Суздаль): Афтореферат.-М.,1975.-20с.
25. Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебно-метод. Пособие.-М.: НИМП, 1999.-352с.
26. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. – М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1995.-382с.
27. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.-М.: Финансы и статистика, 1999.-352с.
28. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме : Учеб. пособие.- М.: Нолидж,1998.-272с.
29. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.-М.: Финансы и статистика,2000.-352с.
        
        Жоспар
Кіріспе
......................................................................
................................. 3
Тарау І Халықаралық туризм түсінігі мен ... ... ... ... ... ... қатынастың бір түрі
ретінде
.....................................................................
................................ ..4
1.2 Халықаралық туристік нарық
.................................................... 8
Тарау ІІ Халықаралық туризмнің көрсеткіштері мен статистикасы .. 11
2.1 Халықаралық туризмнің дамуының ... ... ... ... ... ... статистикасы
..................................... 15
Тарау ІІІ Халықаралық туризмнің даму бағыттары
............................. 26
3.1 ... ... ... экономикалық даму
жолдары..........................................................
...................................... 26
3.2 ... ... ... даму ... ... 42
Қолданылған
әдебиеттер..............................................................
............. 44
КІРІСПЕ
Туризм өзінің масштабтарымен, ... ... ... сипатымен қоғам өмірінің әлеуметтік және экономикалық
жағдайларына әсер ... ол ... зор ... аударып, маңызды қоғамдық-
экономикалық құбылысқа айналып, тереңдеп бара жатыр. ... ... және ... ... ... ... қалай аударту, туризмде
қызықты және пайдалы не бар, ол қүбылыс қай экономикалық, әлеуметтік ... ... ... адам ... қай ... ... уақытын өткізудің осы формасын таідатады, ол құбылыстың ел ... оның ... ... ... ... ... — осы мәселелерді
бүгін туризмология ғылымы зерттеп отыр.
Туризмнің шаруашылық ... ... ... ... ... даму
стратегиясымен тығыз ұласады. Әлеуметтік-экономикалық дамудың катализаторы
болып табылатын бұл ... ... сала ... ... ... ... негізінде адамдар өмірінің жоғары деңгейін қамтамасыз
ете ... ... ... ... ... ... жүріп жатыр, оған
Қазақстан да еніп отыр.
Қазіргі таіда туризмологияның қалыптасуы жүріп жатыр ... ... ... ... ... құқықтану, медицина, сәулет өнері,
көптеген басқа ... ... және ... ... да өз ... ... Бірақ ол пәндердің әрқайсысы туризмді өз тұрғысынан зерттейді.
Сондықтан туризмологияның дамуы — ... ... ... ... ... ... жол.
Туризм әлемнің көптеген елдерінің баса көңіл аударарлық шаруашылық
салаларының бірі болып ... Ол ... ... бола ... негізгі шаруашылық секторларына (көлік, байланыс,
ауыл шаруашылық, құрылыс және т. б.) үлкен әсерін тигізеді.
Қоғаманың экономикалық өмірі күрделі де, әр қилы және ... ... ... Оның ... да көп ... ... оны тек экономикалық
ғылым жүйесі ғана ... ... ... ... ... өз ... ... сферасы ретінде экономикалық жалпы заідылық болса (өндіріс
өнімділігін көтеру заіы, сұраныс және ұсыныс заіы, бәсекелік баға ... т.б.), ... ... туризм – бұл адамның іс-әрекетінің ерекше ... және ... ... айырықша бір сферасы. Осыған байланысты
экономикалық дамудың жалпы заідылығы ... ... ... ... ... жүйе ... туризмде болып жатқан көптеген процестерді
талдау үшін, туристік өнімдерді тұтыну мен ... ... ... циклдік модель түрінде қарстыруға болады (сурет 1).
Халықаралық туризм шетел валютасының белсенді көзі ... ... ... ол ... ... ... әсер етеді. Халықаралық туризм көптеген
елдердің экономикасына ғана емес, соныме қатар олардың әлеуметтік-мәдени
ортасына, ... да ... ... Ал ол өз ... ... әсер ... ... бойынша, XXІ ғасыр туризм ғасыры ... ... ... дамуымен жаңаша ойлап, жаңа істер ... ... ... ... елімізде туризмді дұрыс жосларлап дамыту
үшін туризмнің ... ... білу өте ... ... ... ... туризм әлемінде дұрыс бағыт ұстау мүмкіндігіне ие бола алады.
Бұл курстық жұмыста халықаралық ... ... ... ... мен ... даму бағыттары, табыстар мен шығындар статистикасы
және де халықаралық туризмнің басқа да маңызды мәселелері қарастырылады.
Сонымен қатар ... ... ... «Рио-Турі туристік фирмасының Сочи
курортына ұйымдастырылған ... ... ... І ... ТУРИЗМ ТҮСІНІГІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастың бір түрі ретінде
Халықаралық туризм — бұл өте ... және ... ... ... ... ... сыртқы экономикалық байланысы айырбастың әр
түрлі формалары арқылы іске асады: аманат кассасындағы ақша, шетелдік
салымдар, халықтардыц көшіп-қонуы, мәдениет төіірегіндегі ... ... ... және тағы басқалар.
Қандай бір ел болмасын оның ең күрделі ... ... ... ... жеке ... ... ... түсетін сыртқы
сауда. Халықаралық сауда секілді халықарадық ... ... ... ... ... бастады. Олар, туристік қозғалыс төлем балансына
тауар айырбасы секілді әсер етеді деген қорытындыға келді. Сондықтан ... ... ... ... ... бір түрі деп ... яғни ол ... сауданың арнайы бір түрі болады. Халықаралық ... ... бір түрі ... шетел туристеріне кең ... және ... ... ... ... ... ... туризм сыртқы экономикалық байланыстың бір түрі болғанымен,
бірқатар өзіндік ерекшеліктері де болады.
Халықаралық туризмде турист өзінің елінен шығып, басқа бір ... ... ... өту үшін ... ... ... (паспорт, виза
жасау), валюта және медициналық бақылаудан өтеді. Бұл халықаралық туризмнің
ерекшелігі болып саналады және ішкі ... ең ... ... ... ... ... ... реттеуіне ерекше маңыз
бере отырып, жаңадан ұсыныРио жасап, оны қабылдады:
- паспорт формальдылықтары: ... ... ... ... шетелдік паспорттарды ... ... ... ... ақша ... ... ... жарамдылық
мерзімін 5 жылдан кем етпеу және сапар санын шектемеу; шетелдік паспорттың
иесі оны ... ... және ... ... ... паспортты компьютер
жүйесі арқылы тексеру үшін ИКАО стандартына бейімдеу;
- виза формальдылықтары: рұқсатсыз кіру үш айға ... ... 12 айға ... ... және ... ... рұқсат
ету мен көліктің кез ... ... ... ... көрші
мемлекеттердің визаны мойындауы; өте ... ... ... ... ... ету; ... ... қарамастан,
бірдей консульдық жинақты бекіту;
- валюта формальдылықтары: кеден декларациясында көрсетілген ... ... ету; ... ... ... ... ... толық
мәлімет беру; кірудің бақылау-жіберу бекеттерінде толық мғліметтерді ... ... ... ... ... ... айырбастау мүмкіндіктерін
камтамасыз ету; алып келген валюталарын өз еркімен ғана ... ... ... өз елінде сапарын жалғастыру үшін ... ... ... ... ... ... формальдылықтар: кірерде және шығарда туристерге салық
салу; туристік объектілерді жаңарту үшін ... ... мен ақша ... ... ... ... мен ... медициналық жәрдем
көрсету: ұлттық туристік әкімшіліктің денсаулық ... ... ... ... ... ... ... туристерге медицинаға
байланысты толық мәліметтер беру; ... ... ... ... ... ... ... жан-жақты келісімдер жасау;
туристерге ... ... ... ... ... ... ауырып қалған жағдайда немесе қайтыс болғанда консулдық пен туыРиоына
хабарлау; жерлеу немесе алып кету үшін ... ... тез ... ұсыныРио, туристік формальдылықтарды қысқартудың негізгі
қағидалары Будапешт конвенциясынан алынып отыр және ол ... ... ... да ... тапты.
Туристік формальдылықтар мемлекеттік шекараны кесіп өтумен байланысты
халықаралық ... ең ... ... ... ... ... ақша ... айырмашылық және адамдардың қозғалу жолында
кедергілер көп болса, соғұрлым ... ... ішкі ... ... ... ... ... саудада қалыптасқан операциялар түрі тән:
экспорт, импорт және реэкспорт. Халықаралық экомомикалық қатынастың ... ... ... ... өзіндік басты ерекшелігі туристік фирма
немесе шетел туристерінің өзі бола алатын ... ... ... ... ... иемдену шетел турагенттіктері арқылы жүреді. Осыған
байланысты халықаралық туризмде экспортты ... ... ... ... осы ... ... ... жіберу ретінде түсінеді.
Халықаралық туризмде ... ... ... бар. Теория бойынша
осы категорияға бұл мемлекеттің туристік ұйымынан үшінші мемлекетке сапар
шегу үшін тур сатып ... ... ... ... ... ... ... кезде санақ жүйесінің жетілмегендігінен бұл категориялы туристерді
көрсету өте қиын.
Халықаралық ... тағы да бір ...... ... ... ... ... да шетелдік туристердің келуін “белсенді” туризм
деп ... Оған ... ... ... ... ... ақша мөлшерінің
азаюына әсерін тигізеді. Бұндай туризмді “белсенді емес” дейді. Туристердің
белсенді және ... емес ... ... ... ... ... ... ол халықаралық туризмде ғана болады, ішкі туризмге
тарамайды.
Кейбір жағдайларда ... ... ... ... экономикалық және
әлеуметтік дамуын жылдамдатуға да жіберілуі мүмкін.
Шаруашылық жүйесінде туризм еңбектің бөлінетінін көрсетеді, ... ... ... ... ... ... ... Сыртқы сауданың
басым бөлігі өнеркәсібі дамыған ... ... ... ... білеміз. Халықаралық туристік алмасуда да нақ ... ... ... ... ... ... өндірісі жоғары дамыған елдер
арасында жүреді, өйткені оларда азаматтардың шетелге шығу ... ... ... ... ... ... және экономи-касы орта
дсігейде дамыған ... ... ... Түркия) және дамушы елдер де
(Тунис, Таиланд және т. б.) арасында жүреді және іске ... ... ... ... Ұйым келесі ... ... ... ... және ... қабылдаушы елдер”.
Экономикалық жағынан белсенді туризм (туристерді ... ... ... ал ... емес ... (азаматтар шығу) –
импорттау деуге болады.
1.2 Халықаралық туристік нарық
Туристік нарық – бұл ... ... ... ... ... ... ... алмасу процесі жүріп
жататын шаруашылық байланыРио жүйесі.
Басқа сөзбен айтқанда, туристік нарық – бұл туристік өнімді өндірушілер
мен тұтынушылар арасындағы ... ... іске ... ... ... ... өнімді өндіруші мен тұтынушының экономикалық қызығушылықтары
сәйкес келетін болса, онда туристік ... ... ... ... ... көптеген функцияларды ... ... ... баға ... ынталандырушы, дифференциациялық. Бірақ та
туристік нарықтың негізігі функциялары ретінде келесілерді бөліп көрсетуге
болады:
1) туристік ... ... баға мен ... ... ... ... ... (туристке) жеткізу процесін ұйымдастыру;
3) еңбекке материалдық ынталандыруды экономикалық қамтамасыз ету.
Туристік сұраныс пен ұсыныс туристік құрылыстың ... ... ... ... яғни ... қызмет пен тауарларды тарату ... ... ... ... бар. Егер ... нарықта
тауарлардың бағасына экспорт шығыны кірсе, туристік ... ... ... шығыны кіреді. Негізгі туристік нарықтың басқа
нарықтардан ... ... ... ... ... ... ... ретінде өзін тауар-
ақша қатынас сферасы есебінде ұсынады, оның өзіне тән ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... ... яғни онда көрсетілетін қызмет пен
тауарға ... және ... орын ... ... ... пен тауарларды ... ... ... Бұл ... ... сауда операциясының пайдалы түрі ретінде
қарауға ... ... ішкі ... ... жеке ... ... және ол
көтерме бағадан едәуір жоғары;
- сұраныс субъективті түрде болады. ... түрі ... тура ... жеке табысына тәуелді. Тұрмыстың
жақсаруымен, соған ... ... ... және ... ... ... қатынасы өзгереді. ... ... ... ... ... ... ... құлдыратпайды. Туристік демалыс кезіндегі
шығыны оның тұрақты жеріндегі шығыннан
әлдеқайда жоғары келеді. ... ... ... ... ... ... ... өседі. Туристік қажеттілік пайда ... ... ... ... ... бір ... ... қоғамдық-
экономикалық жағдай ... ... ғана ... ... ... ... ... ауыса бастайды. Мұндай
процестер экономикасы дамыған елдерде ғана анық ... ... ... өте икемсіз. Бұлай болу себебі - мұнда ... ... ... ... ... ... өзгере алмайды. Сұраныстың ... ... ... болғандықтан, ұсыныРиоды дамытып іске асыру үшін
туристік инфрақұрылымға және негізгі қорға көп капитал кажет болады;
- ... ... ... ... ... — стратегиялық қорды
құрудың мүмкін еместігі. Онысыз "өлі ... ... ... ... ... ... кезіндегі ұсыныРиоға сай жұмысты ... ... ... ... үшін ... ... да, ... потенциалға, туристік қызметтегі сұраныс пен
ұсынысқа кешенді баға беру ... ... ... ... анықтауға және оның дамуына ұзақ мерзімдік ... ... ... іс-әрекеттің маңызды жағының бірі ретінде,
халықаралық туристік ... өсуі ... ... сыртқы
экономикалық байланыРиоды кеңейтуге әсерін тигізеді, материалдық байлықтар
мен мәдени құндылықты ... ... ... тәжірибесін пайдалануға
мүмкіндік береді. Осының арқасында, сыртқы экономикалық байланыстың бір
түрі ... ... ... ... ... өсе ... ІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ МЕН СТАТИСТИКАСЫ.
2.1 Халықаралық туризмнің дамуының негізгі факторлары мен шарттары
Халықаралық туризмнің дамуына жәрдемін ... ... ... және ... деп ... ... болады. Оның біріншісіне
жататындар: табиғи-географиялық факторлар ... ... ... келе ... ... бар. Адам оны тек қана өзінің керегіне ыіғайлап,
пайдалануға қолайлы етеді. Екіншісіне жататындар: демографиялық, ... ... және ... ... Бүл ... мен ... ... пен уақыт аралығында өзгеріп тұруы мүмкін.
Халықаралық туризмнің дамуыныц табиғи-географиялық факторлары ... ... ... жер бедерлерінің көрінісінен табылады. Табиғаттың
жаратылысы бойынша рекреациялық ... ... ... ... ... алғашқыда рекреациялық іс-әрекеттің жағдайы ретінде ... ... ... ... ... оларға баға беріліп,
технологиялық деңгейге дейін жеткізілінеді, содан ... ... ... ... сияқты процестер әлеуметтік-экономикалық объектілер экскурсиялық
туристік-рекреациялық ресурРиоға өткенде де қайталанады.
Халықаралық ... ... ... ... ... бар. Оның ... ... орын алатыны – ұлттық табыс. Ұлттық
табыстың өсуі мен саяхаттардың ... ... ... ... қисынды
және түсінікті. Бірақ та туристік саяхаттың көбеюі – адамның ... ғана ... ... сонымен қатар бос уақыттың ұзақтығына ... ... 15-20 ... ... ... көбінде адамдардың бос
уақыты едәуір ұзарды. Төленетін жылдық демалыстың ... ... ... ... ... байланысты болып отыр, өйткені онда
ақыл-ой ... ... ... жәие ... ынта қою күшейеді, қоршаған
ортаның жағдайы нашарлайды. Міне, осының барлығы адамдарға физикалық және
психологиялық ... ... және ... ... ... ... келтіруді
қажет етеді. Белсенді демалыс - туризм арқылы, бұл мақсаттар жылдам ... ... ... ... әсерін тигізетін әлеуметтік-экономикалық
факторларға жатқызуға болатындар: халықтың білімі мен мәдениет деңгейінің
жоғарылауы және эстетикалық ... ... ... ... ... ... саяхаттар кезінде ғана толықтырылады.
Туристік іс-әрекеттің ... мен ... және ... ... ... ... - ол ... нақты табысының өсуі.
Қазіргі шақта жер шарының әрбір тұрғыны XІX — XX ... ... ата ... орташа есеппен 4,5 есе бай тұрады. Материалдық ... ... өсіп ... жеке ... ... заідылық түрде
өзгерістер болады.
Мамандардың талдауына қарасақ, жан ... ... ... ... ... мен азаматтардың көшіп-қону рекреациясының арасындары тура
сәйкестіктігін байқаймыз. Бұндай зерттеулер елде өмір ... ... ... соғұрлым демалыс кезіндегі саяхатшылар да көп болатындығын
көрсетеді.
Өткен дәуірлерде бос уақытты қоғамның жеке ... ғана ... ... - XX ... ... ... ... төікеріс болды,
яғни ол жаппай халық үшін туризмге даіғыл жолы ашылды.
Халықаралық туризмнің ... шағы XX ... 30-шы ... ... ... ... ... елдер жалдаған жұмысшылардың еңбек жағдайын
реттейтін заідар қабылдады. Ол адамдардың демалысқа ... ... үшін ... ... ... төленетін демалыРиодың енгізілуі;
олар АҚШ-та (1914), ... мен Жаңа ... (1919), ... ... ... да ... елдерде енгізілді. Қазіргі шақта 500 млн-нан астам
жалданған жұмысшылар, әсіресе Еуропа мен ... ... жыл ... ... ... құқық берілді, бұл дегеніміз нақты туристік
көрсетілетін қызметті тұтынушылардың пайда болуы.
Белсенді туристік ... үшін бос ... ... ... ... ... ... қалыптасуы үшін ең бастысы өмір деңгейінің
көтерілуі, ол ... ... ... ... ғана басталды.
Қоғамның әлеуметтік-кәсіптік құрылымы басқа да факторлар ... ... ... әсерін тигізеді. XX ғасырдың басталуына ... ... ... ... ... ... өте ерте ... дөуірге жатады. Ежелгі ерте замандағы гректер мен ... ... ... ... ... да және жер бетімен де саяхатқа шығып тұрды.
Жаңа әлеуметтік топтың ... ... ... ... ... ... үлгінің түрі маңызды өзгеріске ұшырады. Хиппи, панки, ал
кейінірек "жасыл" және ... ... ... ... ... ... және қоғамның тұтыну түріне тура әсерін тигізді.
Халықаралық туризмнің өсуінде материалдық-техникалық ... зор. ... ... ең бастылары: орналастыру орындары, көлік,
қоғамдық тамақ-тандыру мекемелері, бөлшек ... және т. б. ... үшін ... ... базасы туристік инфрақүрылымды құруда
ең басты орын алады. Олар ... ... ... ... кемпингтер, жеке пәтерлер және т. б.
Туристік саяхаттар кезінде түнеу орнымен қатар ... ... да ... рөль ... ... да, ... көптігіне
қарамай жылдам қызмет көрсетуге болатын үлкен ... ... ... ... ... ... ... мезгілдік
ерекшеліктеріне байланысты күрделі мәселелер туындайды.
Әдеттегідей, жаппай ... ағым ... ... ... сондықтан да
азық-түліктің кейбір түрлерін жинап, қоймада сақтауға тура келіп тұр. Ол
үшін арнайы тоңазытқыш ... ... ... ... ... ... түрлерін шағын пакеттерге салып, ұзақ қатырып консервілей
алады. Ол туристердің тамақ мәселесін шешуге көмектеседі.
Көлік – ... ... ... ... ... техникалық
жетістіктер көлік сферасына елеулі әсерін тигізіп отыр. Қандай бір ... оның ... ...... Адамдарды тасымалдайтын
көліктердің жылдамдығы 1815 жылы 15 ... ... ал ... олардың
жылдамдығы 2000-2500 км/сағат. Әр түрлі көліктер үшін сапа ... ... ... ... бұл ... уақытын үнемдеуге
мүмкіндіктер туғызады. Темір жол көлігі ... ... ... ... баға тарифі темір жол көлігін жаппай туризм үшін пайдалануға
мүмкіндіктер береді.
Теңіз және өзен ... ... ... мен ... ... саяхаттаушы туристерге жақсы жайлылық жасайды.
Автомобиль көлігі өзінің тура байланысу мүмкіндігімен ... ... ... мүмкіндіктер жасауда. Тасымалдау бағасының
төмендігі, темір жол көлігімен таласа ... ... Оның тағы ... бір экскурсовод 30-50 туристке қызмет көрсете алады.
Соңғы онжылдықта жеке меншіктегі ... ... ... ... маршрутпен және қозғалу ... ... ... ... ... артықшылығын асырды.
Егер де әлемде, жеке алғанда Еуразия континентіндегі, саяси жағдайлар
түсініксіз болып қала берсе, ... ... ... ... барлық
саналып айтылған факторлар өлі капитал болып қала ... еді. ... ... елдер арасындағы сәл ғана болатын шиеленіске де, өте сезімтал
келеді. Мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастың ... ... ... ағымды бірден қысқартады. Елдердің арасындагы екіжақты
немесе көпжақты тұрақтылық, бейбітшілік ... ... ... ... ... ... соңғы екі онжылдықта Еуропадағы
халықаралық туризмнің мөлшері жыл ... ... ... ... ... есеп туризм зерттеушілерінің ортақ мәселесі болып
саналады. Халақаралық туризмді ... ... ... ... ... негізін статистика құрайды. Туристік ағымдарға жүйелі есеп жасау XX
ғасырдың бірінші ... ... 1929 жылы ... 2 ... - 1,5 млн, ... - 1 млн ... адамдар барды. Туристік
қозғалыс кезінде Еуропаның кейбір елдерінде саяхатқа статистикалық есеп
жүргізілді. ... ол ... оның ... ... ... ... жинау
және оны өідеу ұлттық қауіпсіздік, көшіп-қону процесін бақылауға және ... ... ... үшін ... Туристік мақсат еске алынбады.
Туристер басқа да саяхатшылармен бірге есептелінді.
Халықаралық туризмнің статистикасының жаңа даму кезеңі XX ... ... ... соңы мен 50-ші жылдарының басында басталды. Соғыстан ... ... ... ... ... тап ... ... ретсіздік, қаржы-қаражат жүйесінің күйреуі және ... ... ... ... үшін ... бір ... іс-
әрскеттер керек болды. Осындай ауыр ... ... ... үміт ... ... ... ... Каржының тұрақтануын, төлем балансының
жандануын, ұзақ мерзімдік экономикалық өрлеудің ... ... ... 60-шы ... ... индустриалды елдерінің үкіметі мен
халықаралық ұйымдары ... ... ... ... ... ... Бас
Ассамблеясы 1960 жылы отарланған елдер мен оның халқына бостандық беру
туралы Декларация ... және ... он ... ... ... ... Кеңесшілср әлемнің үшінші елдерінің артта қалған ... ... ... онда ... ... орын ... экономикасының маңызы мен мөлшерінің өсуімен катар оның ... ... ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады:
туристік ағымдар статистикасы және туристік табыс пен ... ... ... ... ...... ... саны
мен болуымыі ұзақтығы.
Келушілердің (кетушілердің) саны дегеніміз, кандай да бір елде ... ... ... ... бір жылдағы) болған, қоныстанған, тіркеуден өткен
туристердің саны.
1950 жыл мен 1999 жылдың арасындағы ... ... ... ... ... 7% ... Дүниежүзілік Туристік Ұйым әлемнің туристік ірі
аймақтарын алтыға бөледі:
1. Еуропалық – Еуропаның Батыс, Солтүстік, Оңтүстік, Орталық және ... ... ... ... ... сонымен қатар
Жерорта теңізінің Шығысындагы мемлекеттер (Израиль, Кипр, ... ...... ... Орталық Америка елдері, Кариб
басссейні территориясының аралындағы мемлекеттер;
3. Азия-Тынық мұхиттық — ... ... және ... ... және ... ... ... – Африка елдері, Египет пен Ливиядан басқасы;
5. Оңтүстік-Азия – Оңтүстік-Азияның барлық елдері;
6. Таяу Шығыс – Азияның Батыс және ... ... ... және
Ливия.
Әлемнің аймақтары бойынша халықаралық туризмнің динамикасында соңғы 50
жылда елеулі айырмашылықтар байқалады. Жер ... ... ... ... ... ... ... мен Америкадағы оның өсу ... ... ... ғана ... ... ... туристік аймақтар Азия-Тынық
мұхит, Таяу-Шығыс жене Африка елдері жылдам даму ... ... өте ... ...... ... аймағы болды,
ондағы келушілердің жылдық орташа өсу саны, әлемдік орташа ... ... асып ... 2002 ж. ... бойынша, Азия-Тынық мұхит аймағы
келушілердің санынан Америкадан озып кетті (130,6 млн ... – 2002 ж., ... 120,2 млн ... — 2002 ж.). ... ... бірінші орынды сақтап
отыр (411,0 млн келуші – 2002 ж.).
Халықаралық туризмнің территориялық жағынан біркелкі карқында өспеуі
оның ... ... ... ... ... ... халықаралық туризмнің территориялық ... онан ... ... ... даму бағытын жоғалтпайды. ДТҰ 2020 ... ... ... ... ... ... ... жоғалтпайды - 717 млн
келуші. Азия-Тынық мұхит аймағы ... ... – 397,2 млн ... ... алғы ... соңы болмақ – 282,3 млн келуші. Келушілер ... ... ... ... көрсеткіші болады.
Туристік ағым статистикасының басқа бір көрсеткіші - келушілердің
болуының ұзақтығы. Бір күндік. ... мен ... ғана ... үшін ... санымен өлшенеді.
Түнеу – дегеніміз бір туристің сол елдегі өткізген бір ... ... ... ... ... ... ... саны ... |0 ... |1-3 |
| |4-7 |
| |8-28 |
| |29-91 |
| |92-365 ... ... ... ... саны) саяхат нарқын бірнеше сегментке
бөледі (1-кесте). Қысқа мерзімдік сапар (1-3 түнеу) демалыс пен ... ... ... көтеру, сондай-ақ іс мақсатымен келуі. Екінші
топқа жататындар (4-7 түнеу) – ... ... ... әр ... сапар шегушілер. Нарықтың бұл сегменті ұтымды қарқынмен ... ... ... (8-28 ... – бұл ... ұзақ ... ... демалу үшін келушілік. Ұзақтығы 29-91 және 92-365 түнеу сапары, ол
үзақ мерзімдік ... ... ... ... ... ... ұзақ сапарларды демалу, көңіл көтеру және емделу үшін ... ... және ... ... ... мәліметі бойынша, түнеу туралы статистикалық мәліметтер ... ... түрі мен ... ... ... ... топталынады. Туристердің болуының ұзақтығы әр елде әр түрлі. Бұндай
айырмашылықтар ... ... ... ... ... ... ... демалу мен көңіл көтеру үшін саяхат) және оның ішкі
нарықтағы баға ... де, ... ... ... ... ... туралы жалпы мөлшерде мәлімет беретін келушілер
статистикасынан болуының ұзақтық статистикасының айырмашылығы - ол ... ... ... ... ... керсеткіштері шетелдік туристерді
статистикалық ... алып қана ... ... ... ... ... да, ... кететін немесе өз ... ... да ... Солар арқылы келу, шығу және ... ... ... ... ... ... мен ... статистикасы.
Туризм статистикасының екінші күрделі ... ... ... ... ... ... ... қанша тұратындығы
бағаланады, елдің ... ... ... әсері, сондай-ақ халықаралық
туризмнің шығыны және одан түсетіп табыс қарастырылады.
ДТҰ-ның материалында, шетелдегі саяхат кезіндегі халыкаралық ... ... ... ел болмасын соның тұрақты тұрғындарының ... ... Оған ... ... ... бойынша шетелдік
көлік компаниясының қызметіне төлеу, сондай-ақ шетелден алынатын заттар мен
қызметтерге алдын ала ... ... ... ... ... мен мөлшері
бірқатар жағдайларға байланысты. ... ... ... ... ... ... ... зерттеу орталығының
мамандары мынадай бес факторды анықтады:
- туристің шыққан елі. Оның ... ... ... сатып
алу қабілетіне үлкен әсерін тигізеді. Сонымен қатар ... ... ... шыққан жағымен байланысты. Қандай елге баруды ол өзі
анықтайды, егер ... ... ... ... ... ... ең ... доллар немесе евро зоналарына кіретін елдерге
қатысты;
- демалыс ... мен ... ... ... ... ... үшін тауда немесе теңізбен және көлдерде демалғаннан
гөрі өнер ... ... ... ... ... ... орталықтар
бойынша да шығынның мөлшері әр түрлі. Падуе мен ... ... олар ... ... ... түрі. Шығынның мөлшері орналасудың түріне ... ... ... (отель, кемпипг, туристік деревня және ... ... ... Ол ... бару үшін ... ... және
орналасудың түрін таідауға, сондай-ақ демалыс кезіндегі тауарлар мен ... де ... ... ... ... ... (мезгіл, мезгілсіз, мезгіларалық). ... ... ... ... ... ... ... өзгереді.
Осы бес фактордың озара байланысының арқасында әр сапардың өзгешелігі
болады, тауарлар мен ... ... ... және соған сәйкес шығынның
мөлшері мен құрылымын да ... ... және ол ... ... мәліметтері бойынша, халықаралық туризмнің негізгі шығынның
индустриясы дамыған елдердің халқы ... ең ... АҚШ, ... және ... ... Осы төрт елдің бөлігіне барлық шығынның
1/3 тиеді. Олардан басқа халықаралық туристік шығынның қалыптасуына елеулі
үлесін қосып келе ... ... ... ... да ... яғни
Франция, Италия және Канада.
XX ғасырдың 90-шы жылдарының екінші жартысында халықаралық ... ... ... ... ... елдері де кірді (Швеция,
Норвегия, Финляндия), Батыс Еуропаның біраз елдері де ... ... ... ... ... жаңа индустриялы елдері (Бразилия,
Аргентина, Венесуэла), Азия ... - ... ... ... да ... ... ... жалпы мөлшерінде Орталық және Шығыс
Еуропа елдерінің үлесі әзірге шағын ғана болып отыр. Олардың ... ... - ... ... мен ... ... табылады.
2-кесте
Халықаралық туризмге шығын бойынша озат елдер
|Елдер ... млрд АҚШ ... ... өсу |
| | ... |
| | ... % |
| |2002 |2003 |2004 |2005 | |
|1 |А |Б |В |Г |Д ... |56,1 |59,4 |64,5 |58,9 |-8,7 ... |46,9 |48,5 |47,6 |46,2 |-3,0 ... |32,3 |35,6 |36,3 |36,5 |0,6 ... |28,8 |32,8 |31,9 |26,5 |-16,8 |
|1 |А |Б |В |Г |Д ... |17,8 |18,6 |17,8 |17,7 |-0,2 ... |17,7 |16,9 |15,7 |14,2 |-9,4 ... |9,2 |10,9 |13,1 | | ... |11,0 |11,4 |12,2 |12,0 |2,6 ... |10,8 |11,3 |12,1 |11,6 |2,5 ... |8,8 |10,1 |9,4 |9,8 |2,1 ... |9,5 |9,8 |8,5 |8,9 |1,9 ... |8,3 |7,4 | | | ... ... | | |6,2 |6,9 |1,5 ... |7,7 |7,6 |8,0 |6,8 |1,5 ... |7,1 |6,8 |6,2 |6,6 |1,4 ... ... ... ... талдауына қарасақ, туризм әлемнің шаруашылық
саласының лидеріне айналғанын байқаймыз.
Халықаралық туризмнен келетін табыстың мөлшері ... ... 1950 ... ... ... ол 200 ... артық өсті, яғни 2,1 млрд америкалық
доллардан 463.6 млрд долларға ... ... ... ... ... ... алады (230,4 млрд американ долл. 2005 ж.), ал Америка ... (122,5 млрд ... ... 2005 ж.) тұр. ... ... ... — ол елге уақытша келген шетелдіктердің ішкі тасымалға және
сатып алуға кеткен шығындары. ... ... ... ... ... ... шығын және табыс статистикасында жеке ескеріледі.
Халықаралық туризмнен түсетім табыстың аймақтық бөлінуі туристік
келушілердің ... ... ... ... ... ... ... жылды алмағанда, Еуропа туристік аймақтағы ең табыстысы болып тұрды.
XX гасырдың 60-шы жылдарының ортасынан бастап ... ... ... көтеріле бастады, онда туристік табыстың ең ... ... өсу ... ... (18,5% ... ... табыстағы Американың үлесі АҚШ-тың белсенді туристік
саясатының арқасында болып отыр және АҚШ, ... мен ... ... жиі туристік алмасуда болып тұр.
Халықаралық туризмнен түсетін табыс ... ... ... елдер
тобында (АҚШ, Канада) және Батыс Еуропаның ... ... ... ... ... ... және ... елдерінде
(Австрия, Швсйцария) шоғырлануда. 2001 жылы солардың үлесіне ... ... ... Ең ... ... АҚШ ... туризмнің статистикасы әр түрлі формада мәліметтер жинайды.
Олар статистикалық ... ... ... ... ... ... арқылы жүргізілуі мүмкін. Көбінесе ... ... ... ... ... бір ... ... ұйымдардан алынады. Бухгалтерлік есепке қарап, олар ... ... оны ... ... жібереді. Дәл сол есептер
туризм туралы негізгі мәліметтерді береді. ... ол ... ... құбылыстың барлық жағын қамти алмайды. Сондықтан да
туризм туралы мәліметтің бір бөлігін ... ... ... ... Олар хат жазу ... ... ... ұйымдастырылады.
Осылардың арқасында келіп түскен ... ... ... ... ... жеке аспектілерін толығырақ білуге көмек береді.
Туристік ағымдардың статистикасында келушілердің саны мен ... ... ... осындай есептерден алуға болады. Статистикалық
бақылаудың ең кең тараған әдісі — шекарадағы есеп және ... ... ... ... әлемнің 60 елінде шетелдік туристерді шекарада, ал 40
елде орналастыру орындарында тіркейді. Шекарадағы есеп елге ... ... ... бақылауында жүргізіледі. Барлық бақылау рұқсат орындарында
болады. Саяхатшылар туралы нақты мәлімет алудың негізгі көздері - ... ... ... пен ... және ... да сол ... формалар. Олар
туристердің жасы, жынысы, азаматтығы және ... ... ... ... Шекарадағы есеп әдісі АҚШ, Канада, Ұлыбритания,
Ирландия, Испания, Греция, Франция, Үндістан, Алжир жене ... да ... Бұл әдіс кең ... оның ... ... ... есеп саны ... кесіп өткенде кейде қайталанады, соның
арқасында туристік ... ... ... ... есе ... ... ... шекараны өткенде ғана алынып қоймайды, олар барып
тоқтаған орындарында да ... ... ... ... ... да
статистикалық бақылау әдісі ...... ... ... ... және басқа да орналастыру орындары күнделікті
келушілерді тіркеп отырады. Әрбір келуші есеп ... ... ... ... сонымен қатар азаматтығы немесе тұрақты тұратын елі,
келгнн күні және ... ... ... ... ... бақылау кезінде алынған мәліметтер қонақ үйі базаларының
толық жұмыс ... ... ... Бұл әдіс ... және ... де ... үшін пайдаданылады. Бірақ алда олардың болғандығы
туралы ... ... ... ... барлық орналасу орындары сәйкес
түрде есеп жасамайды.
Туристік табыс пен шығындар, физикалык туристік ... ... ... ... ... ... туризмнен түскен валютаның
көлемін банктің есеп ... ... және ... алып ... арқылы
анықтауга болады. Банк әдісі халықаралық ... ... ... туралы мәліметтерді жинаумен шектеледі.
Ұлттық (орталық) банк коммерциялық банктер және валюта айырбастау
орындары арқылы туристік ... ... алып ... ... ... ... ... сатылған және сатып алынған шетелдік банкноттар туралы
ұлттық банкке мәліметтер беріп тұрады. Банк әдісі Францияда және басқа ... ... ... Оныд кең ... қолданылуы - бірқатар
артықшылықтарының болуы. Ол туристерден ... ... ... ... ... орындардың жұмысын қиындатпайды. Түскен мәліметтерді
төлем балансын жасағанда Ұлттық банк ... ... ... бақылау процесінде банк әдісінен ... ... ... ... ... ... де бар. Ол ... валюта ағымының бір
бөлігі банк каналын айналып өтеді. Банк әдісі ... ... ... ... ... валютаның көлемі туралы дұрыс түсінік
бермейді. Есеп ақша келіп түскен елдер ... ... ... ... ... негізгі әдістері келушілерді шекара ... ... ... ... және оған таідап тексеруді
қосқанда туристік ағым мен шығынның дәлдік есебі көтеріледі. Таідап ... ... ... орындарында сұрақ беру арқылы
ұйымдастырылады. Таідап ... ... АҚШ, ... ... ... ... үнемі жүргізіледі. Мақсатын таідаумен катар бақылау
объектісі шығады. Бақылау объектісі - ... ... ... ... елде ... ... ... туралы толық мәлімет береді. Түрі
жағынан анкеталар ашық және жабық болады. Жабық анкетада барлық сұрақтарға
жауаптың ... ... ... "Аэрофлот-Ресей әуежолы" авиакомпаниясының
ұшақ бортында көрсетілген қызметі өте жақсы, жақсы, орташа, көңіл толмайды
деп ... Ашық ... ... ашық ... әр ... өз
пікірін айтып ашық жауап береді. Сондықтан да ашық ... ... ... ... бай ... ... ... шығындар туралы статистикалық мәліметтер жинағанда, сондай-ақ,
әр түрлі басқа да әдістер қолданылады. Соның біреуі — күнделік әдісі. ... бір ... ... ... шығынын анықтайды. Сапар басында
келушілерге арнайы бланкілер саяхат кезінде толтыру үшін ... ... ... ... ... ... соң қайтарып беруін сұрайды. Онда
келушінің күнделікті шығыны жәпе ... ... ... көрсетіледі, сонымен
қатар келу мақсаты, баратын орны, болған аудандары мен түнейтін күндер ... ... ... және ... ... бар. Ол туристердің шығыны
туралы толық мәлімет алуға мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... ... төленісімен күнделікке жазылады, сондықтан да дәлдік
мәліметтер болады. Солай ... ... ... ... де бар. Оның ішіндегі ең ... ... ... ... ... ... толтырмауы.
Халықаралық туризм статистикасының одан әрі дамуы – мәлімет базаларының
жетіспеуінен шегерілуде. Қазіргі шақта ... ... ... ... ... бір ел жүйелі түрде бақылау жасамайды. Статистикалық
жұмыс жақсы жолға қойылған ... ... де есеп ... үлкен
мәселелермен жүргізіледі.
Тарау ІІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ... ... ... ... ... даму ... ... туристік фирмасы жекешеленген , өзіндік балансы,
банк ... ... ... бар заүды толқа болып табылады.
Кәсіпорын қызметінің ... ... жеке жөне ... тұлқаларқа туризм
аясында қызмет көрсету болып табылады. Компания 1997 жылы ... 9 ... ... жөне ... ... ... саласында қарқынды
дамып келе жатыр.
Компаниялармен жұмыс істегенде негізгі бақыттардың бірі ТМД елдері мен
басқа да ... ... жеке жөне ... ... сапарларды
ұйымдастыру болып табылады. Ол келесідей шараларды қамтиды:
✓ конгресстер, симпозиумдар, конференциялар, ... ... ... немесе бүкІл өлем бойынша кез келген дөрежелІ ... ... ... ... транспорттық қызмет көрсету мен автомобильдерді жалға алу
✓ аудармашылар мен гидтердің қызметі
... ... ... конференц залдарын жалқа алу
✓ іскерлік кешкі тамақ пен банкеттерді ұйымдастыру.
Әуе ... сату жөне ... өуе ... ... ... телефон арқылы жөне де
электронды түрде тапсырыс ... ... ... ... ең тиімді
маршрутын ұсынады, ұшу кестесі, бос орындардың бары, басқа туралы ... ... ... тез ... ... ... түрде
баспадан шықарады, арнайы ұсынымдар мен мезгілдік шегерімдер жайлы ... ... ... ... қаласы бойыша билеттерді тегін жеткізуді
қамтамасыз етеді.
«Рио-Тур» компаниясында ... ... ... ... ... арқылы жүргізІледі. Туризм мен саяхаттаудың өлемдік
индустриясында ... ... сату мен ... ... Amadeus ... ... ... (GDS) көшбасшысы жөне де
ақпататтық технологиялардың жетекші провайдері ... ... Бұл ... 1987 жылы үш ... ... Негізін салушы компаниялар Aіr
France, Іberіa жөне ... ... ... ... ... 1999 жылдан
қана басталды.
Amadeus GDS жүйесін қолдана отырып, туристік ... мен ... ... 467 өуе ... рейстеріне бронь жасай алады, бұл
өлемдегі барлық рейстердің 95 % ... ... ... жүйе ... мен 243 ... үй ... 43 автомобильдерді жалқа беретін
компанияларқа қол жеткізуді қамтамасыз ... ... ... ... ... ... жөне ... қалаларында орналасқан. Amadeus ұшу кестесі, тарифтер, елдер,
визалық жөне ... ... ауа райы жөне ... ... ... жайлы кеү ауқымды деректер базасын ұсынады.
Қызметтердің бөсекелІк ... ... ... ... жөне танымдық туризмде
корпоративті қызмет көрсету болып табылады.
Қызмет көрсетудің негізгі артықшылықтары:
✓ сапарларды кешенді ұйымдастыру;
... ... ... ... ... ... отырып сапардың оңтайлы маршрутын талдау;
✓ тапсырысты тез арада ... және ... ... кез ... ... ... ... қызмет көрсетудің жылдамдығы және жаңа технологиялары;
✓ шығындардың оптимизациясы мен статистиканың жүргізілуі.
Сурет 2. «Рио-Тур» туристік фирмасының 2001-2005 ж.ж. ... ...... ... ... Сочи ... турдың мысалы
Танымдық-сауықтыру туры (7 күн)
|Күні |Уақыты ... ... ... |15.10 ... ... ... ... қасында. |
| | ... ... ... ... мен |
| | | ... ... |
| |17.10 ... шығу ... ... рейс 735, |
| | | ... ... |
| |- |Ұшу |Ұшу ... 2,25 ... |
| |19.35 ... қону | |
| |19.50 ... үйге трансфер |Кешен қызметкері бар автобус |
| |20.10 ... үйде ... ... ... ... |
| |21.00 ... ас | |
| |22.00 ... бағдарлама |Бар, ойын-сауықтыру шаралары |
| | ... | |
| | | | ... |9.00 ... ас | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | |
| |9.30 ... ... ... бойынша шолу |
| | ... ... |
| | | ... қала-курортының тарих мұражайы,|
| | | ... ... ... ... |
| | | ... қыдыру. |
| | | ... ... – 3 ... |
| |12.30 ... үйге келу ... |
| |14.00 ... үйде түскі ас | |
| ... ... | |
| |15.00 |Бос ... | |
| |17.00 ... |Ахун тауына экскурсия |
| | ... | |
| |19.30 ... ас ... ... ... |
| | | ... асхана (қалауынша). |
| | | ... ... – 4 ... |
| |21.00 ... келу | |
| | | | ... |9.00 ... ас | |
| |9.30 |Бос ... ... бассейнде немесе теңіз |
| | | ... ... |
| |13.30 ... үйде ... ас | |
| |15.00 ... |Адлер форельдік шаруашылығына |
| | ... және ... ... ... |
| | ... ас ... ... ас |
| |20.00 ... келу | |
| | ... ... бар, ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | | | ... |9.00 ... ас | |
| |9.30 ... |Санаторий автобусымен Кичмайка |
| | ... және ... 33 ... ... |
| | ... ас ... ... гид ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... тауға |
| | | ... ... көру ... ... ... | |
| | | ... ... тауға шығу. |
| | | |«33 ... ... ... |
| | | |ас. |
| | | ... ұзақтығы – 6 сағат |
| |15.30 ... келу | |
| | |Бос ... |Өз ... қыдыру, теңіз жағасында |
| | | |су ... |
| |19.00 ... ... ас| |
| |20.00 ... ... ... бойынша дискотека|
| | ... ... ... ... |
| | | ... кеші |
| | | | ... |9.00 ... ас | |
| |9.30 |Бос ... ... ... |
| |13.30 ... ас | |
| |14.30 ... | |
| |15.00 ... |«Дендарий» паркіне санаторий |
| | ... ... ... |
| | | ... ... – 3 ... |
| |18.00 ... келу. | |
| | |Бос ... | |
| |19.00 ... ас | |
| |20.00 ... ... ... ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | | | ... ... ... | ... |9.00 |Таіертеңгі ас | |
| |9.30 |Бос ... ... ... бойынша. |
| | | ... ... ... ... атпен |
| | | ... |
| | | ... – 2 ... |
| |13.00 ... ... ас| |
| |14.00 ... ... ... санаторий |
| | ... ... шығу және ... ас. |
| | | ... ... – 7 ... |
| |21.00 ... келу | |
| | | | ... |9.00 ... ас | |
| |9.30 ... |Шай плантацияларына кешендік |
| | ... ... ... ... шай |
| | | |ішу. ... – 3 сағат |
| |12.30 ... ... | |
| | ... | |
| |13.00 ... ... ас | |
| |14.30 ... |Хосты өзенінің ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | | ... Ұзақтығы – 5 сағат |
| |19.30 ... келу | |
| |20.00 ... ас | |
| | |Бос ... | |
| | | | ... |9.00 ... ас | |
| |9.30 |Бос ... | ... |Уақыты |Шаралар | |
| |11.30 ... ... ... ... |
| | ... және ... шығу. Сарқырама |
| | ... ас ... ... ... ас. |
| | | ... – 4 ... |
| |15.30 ... ... | |
| | |Бос ... | |
| |17.30 ... ... ... холлында жиналу, пікір |
| | | ... |
| |18.30 ... | |
| |19.15 ... келу | |
| |21.15 ... шығу | |
| |23.40 ... келу |Мәскеу, Шереметьево-1 аэропорты ... ... ... Көлік қызметтері
«Көлікі бабына көлік шығындары кіреді: орналасу орнына дейін келу (әуе
жолы, ... жол, ... ... және т.б.), ... ... ұшу ... ... ұшу аэропортынан қонақ үйге дейін
жеткізу, экскурсиялық қызметтерге кеткен көлік шығындары (автобустық
экскурсиялар кезінде) және т.б. Егер бұл ... ... ... ... олар ... кіргізіледі.
Жол ақысы бір адамға кеткен билет құны мен топ құрамының санына
байланысты есептеледі. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... адамға кеткен билет құны – 115$ (Москва – Адлер – Москва)
Трансфер 20 адам – 12 $
Сонда топ ... ... ... ... x 115 + 12 = 2312 ... Қонақ үйде тұру
Қонақ үйде тұру ақысы номер бағасына байланысты есептеледі, номердің
бағасы қонақ үй ... ... ... келу ... ... саны мен топтық ... ... ... ... тур ... ... ... кешенінде 7 күн тұрады. Екі
адамға арналған номердің бағасы – тәулігіне 40 $. 20 ... ... ... 10 ... ... ... үйде тұру құны:
40 х 10 х 7 = 2800 ($)
20 адамнан тұратын топқа жеңілдік ұсынылады – 10 ... – 280 = 2520 ... ... құны ... ... ... (таіертеңгі ас,
жартылай пансион, толық ... ... ... ... бір адамға есептегенде тамақтану құны
тәулігіне – 7 ... ... құны 7 ... х 20 х 7 = 980 ($).
4. Экскурсиялық қызметтер
Экскурсиялық бағдарламаға кеткен шығындар ... ... ... Біздің
тур бағдарламасы 3 экскурсияны кірістіреді: Сочи қаласы бойынша шолу
экскурсиясы, «Дендарий» ... ... ... ... ... ворота»
коньонына экскурсия. Экскурсия құны мұражайларға, парктерге кіру билетінің
бағасына байланысты: Сочи қаласы бойынша шолу экскурсиясы – 2 $, ... – 2 $, ... ... ... воротаі коньонына – 5 $. Сонда:
(2 + 2 + 5) х 20 = 180 ... тура ... + 2520 + 980 + 180 = 5992 ... ... шығындар
«Рио-Турі туристік фирмасының қосымша шығындары жалпы тура ... 10 % ... ... ... х 10 % / 100 % = 599,2 ... ... құн тура (айнымалы шығындар) және ... ... ... ... ... + 599,2 = 6591,2 ($).
6. Салықтар мен міндетті төлемдер
ҚҚС:
6591,2 х 20 % / 100 % = 1318,24 ... ... ... ... ... (пайда нормасы) көбейту
жолымен анықталады. Турдың ... ... ... ... ... 10 % құрайды.
Пайда сомасы:
6591,2 х 10 % / 100 % = 659,12 ... Сату ... ... ... жанама шығындар мен ... ... ... ... + 1318,24 + 659,12 = 8568,56 ... ... салық. Мәскеулік сатық төлеушілер сатудан
ұсталатын салықты нақты ... 5 % ... ... ... х 5 % / 100 % = 428,3 ... ... салықты есептегендегі сату бағасы:
8568,56 + 428,3 = 8996,86 ... ... ... ... бір ... ... : 20 адам = 449,8 ($)
4 – кесте
«Москва – Адлер – ... ... ... 20 ... ... топқа
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
(7 күн)
|Калькуляциялық статья ... |
| |% |$ |
| | ... |1 ... ... ... | |2312 | ... үйде тұру | |2520 | ... | |980 | ... ... | |180 | ... ... | |5992 | ... шығындар |10 |599,2 | ... ... құн | |6591,2 | ... |20 |1318,24 | ... |10 |659,12 | ... бағасы | |8568,56 | ... ... ... |5 |428,3 | ... ... ... ... сату | |8996,86 |449,8 ... | | | ... ... ... ... даму ... ... 80-ші жылдары батыс Еуропаның мемлекеттерінің туристік
сұранысында жаңа ... ... ... Олар экономикалық және
әлеуметтік факторлар тұрғысынан ... ... ... ... ... де байланысты еді. Туристік тұтынушылықтың
құрылымына басты ... ... ... ... ... ... ... елдердегі тоқырау жұмыссыздықтың санын көбейтті.
Сонымен қатар негізгі туристік қызметті пайдаланушыларға ... ... да ... ... олар бос уақытын дұрыс пайдаланудың жолдарын
іздеуге мәжбүр болды.
Экономикалық конъюнктурадағы нашарлау әлеуметтік сфераны өзгертті, ... ... ... ... ... ... Зейнеткерлікке шығу жасы
төмендетілді, демалыс уақыты ұзартылды, айталық жұмыс мерзімі ... ... ... ... ... ... ... бос уақытын ұзартты
және туристік қызметті пайдаланушылардың санын көбейтті. ... ... ... потенциалды тұтынушыларыныц шеңберінің кеңеюі бірінші
тенденция болып табылады. Халықаралық туризмнің екінші ...... ... сұранысының кеңеюі. ... ... ... ... ... ... егде адамдар жиі туристік белсенділік
көрсетеді. Зейнеткерлік жас дамыған елдердің көбінде 60-65 жас аралығында
болады. ... ... ... ... өндіріс орындары қаражат
дағдарысына ұшырады, сондықтан да 60 ... ... ... да, ... да зейнеткерлік демалысқа жіберуге мәжбүр болды. Бұлар нағыз
мықты, үнемі қозғалыстағы адамдар, олардың бос уақыты мол және сапар ... ... ... болды. Олар ішкі және халықаралық туризм нарқының ... ... ... ... ... егде ... – тәжірибесі мол
саяхатшылар. Өмірге қызығы басылмаған, тынымсыз адамдар, кейде қызық оқиға
мен қауіпке толы ... да ... ... ... ... ... қайық есу; шөл даламен саяхат жасау және т.б.
Қазіргі егде адамдардың туристік сұранысы ... 10 және 20 ... ... сұранысынан ерекше болып келеді. Бұрынғы аталарынан
гөрі, олар батыл да, ... ... егде ... да саяхаттап, өзіне жаңа ... әсер ... ... оған ... жоқ. ... ... арналған
«төртінші жастағыларғаі атты бағдарлама бойынша арнайы құрылыммен Данияда
«Дайнэдж ... ... ... ... ... ... «Свериджес
Пенсионарсфорбинд» атты демалыс клубтары жұмыс істейді.
Осындай факторлар туристік тұтынушылықты ... ... ... ... нашарлауымен және бос ... ... ... ... ... сипатында келесі тенденциялар байқалады –
демалыс уақытының бөлшектелуі және қысқа мерзімдік сапардың ... ... 80-ші ... ... ... және ... халықтың 20%
демалысқа жазда және қыста шығып тұрды, ал 10% жылына үш және онан да артық
саяхатқа шығып тұрды. Осындай ... ... ... және басқа да
Еуропаның дамыған елдерінде байқалды. Турлар қысқа, бірақ жиі болып тұрды.
Батыс елдерінің әдебиеттерінде ... ... ... ... ат берілді.
«Үзілісті саяхат» туристік фирмалар үшін өте ... ... ... ... ... ... бір күні жай саяхат күнінен едәуір жоғары. Онымен
қатар «үзілісті саяхаттың ... жыл бойы ... ол ... қиын мәселелерді шешуге мүмкіндік туғызады (мезгілдік кезіндегі
қонақ үйі мен көлік мәселелерін ... ... ... ... және ... ... ... жиі пайдаланады. Олар көрме,
мұражай, галерея және ... ... ... жасауды ұнатады. Ұлттық
паркте уик-энд өткізеді немесе жақыи жерлердегі фестиваль, ... ... ... дәмін анықтауға қатысады.
Батыс Еуропаның нарқына қысқа мерзімдік сапарға туристерді жеткізушілер
негізінен Германия мен Ұлыбритания болып отыр. 1993 жылы бүл ... 35 және 10% ... ... ... ... Австрия және Гермаиияда
уақытын өткізеді. Қысқа мерзімдік келушілер ... ... ... ... Ол жақын туризмді дамыта отырып, уақытша қысқа мерзімге келушілерді
Германиядан, ... ... ... және Италиядан
қабылдайды.
5 – кестеде туристерді қабылдайтын ... 10 ... ... ... ... – бұл ... жоғарғы консерватизмі.
Шынында, 10 жылда оған небары 3 ел қосылды: Қытай, Ресей және ... ... ... ... 17-ші ... 8-ші ... ... – кесте
Шетелдік туристерді қабылдайтын әлемнің жетекші 10 елдері
|Әлемдегі орны ... ... ... млн адам ... |2005 | |1990 |2005 |
|1 |1 ... |50,0 |78,9 |
|2 |2 |АҚШ |39,8 |56,8 |
|3 |3 ... |34,3 |53,2 |
|4 |4 ... |26,7 |44,6 ... |5 ... |10,5 |36,6 |
|7 |6 ... |18,0 |29,3 ... |7 ... |7,2 |22,1 ... |8 ... |6,4 |20,9 |
|9 |9 ... |15,3 |21,2 |
|8 |10 ... |17,0 |21,5 ... ақиқат пен шындықтан қалмау үшін турист жергілікті колоритке
ынталанады, ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар белсенді демалып, күш-қуатын
қалпына келтіруге де ...... ... құбылыс. Қазір туристерді қабылдамайтын,
туристерін саяхатқа жібермейтін ел жоқ. Рекреациялық ресурс барлық ... оның ... ... ... ... ... қарай анықталады,
ол өз ретінде елдің туризм бойынша шығыны мен табысын белгілейді. ... ... ... ... яғни ... туризм туралы мәліметтер,
оның құрылымы туралы анықтамалар.
Сонымен, туризм өте ... ... ... ... ... ... ... дағдарыстан шығаруда, немқұрайлы қарауға
болмайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Халықаралық ... ірі ... ... ... ... пен дін ... арасындағы сенімдік пен бейбітшілік шекарасын
кеңейтуде үлкен роль атқарады.
Туризм мемлекеттің барлық аймақтарының экономикасына ... ... ... ... аясында шаруашылық жүргізуші субъектілерінің құрылуы мен
жүргізілуі көлік, сауда, ... ... және ... ... тығыз байланысты. Осылайша, туризм индустриясы басқа
экономика секторларына қарағанда, анағұрлым күшті мультипликатор әсеріне
ие.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ие болып, бүкіл әлемдік жалпы ұлттық өнімнің оныншы ... ... ... бұл ... аса тез ... ... келуде
және де таяу жылдары оның ... ... бірі ... ДТҰ-ның
болжамы бойынша туризм индустриясына жыл сайынғы инвестиция өсімі 30 ... ... ... ... елдің сыртқы экономикасы мен
халықаралық қатынаРиодың ажырамас ... ... ... ДТҰ туризмнің
қарқынды дамуын болжайды. ДТҰ ... ... жыл ... ... ... ... да, 2020 жылға қарай 1,6 млрд халықаралық ... ... ... ... ... ... ... келе, туризм
секторында келесідей жағдайлар болып жатқанын көруге болады:
• қазіргі уақытта туризмнің баяу ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестігі;
• туризмге экономикалық, әлеуметтік факторлардың және қоршаған ортаның
әсер етуі;
• туристік өнім мен қызметтерге талаптардың өсуі.
Жоғарыда айтылғандарды ... ... ... ... ... экономикалық ғылымның біреуіне айналды, онсыз бүгінгі күні
экономика ғылым жүйесінің өмір ... ... ... ... ... ... ... даму жолдары туралы көптеген
маңызды қорытындылар жасауға болады. Қызметтердің ... ... ... ... ... ... нарығының дамуында елеулі
орын алады. ХХІ ғасырдың ... ... деп ... ... бос ... ... саяси, әлеуметтік және қаржылық интеграция сауданың, қонақ
үй мен көлік инфрақұрылымының және де ... ... ... ... ... ... мақсатында қоршаған ортаны аялап қолдануға,
дамыған және дамушы ... ... ... қаматамасыз етуге
әсерін тигізеді. Осының бәрі халықаралық туризмнің болашағы зор деген
қорытындыға ... ... ... А.С. ... туризм» Москва: Финансы и статистика,
2003 жыл
2. Алиева Ж.Н. ... ... ... ... ... 2004
жыл
3. Алтынбаев Б.А. «Экономика и организация ... ... ... ... ... Б.А., ... М.Р. «Экономика туризма» Алматы: КазГАУ, 1999
жыл
5. Боголюбов В.С. «Экономика туризма» Москва: Академия, 2005 жыл
6. Борисов К.Г. «Международный туризмі ... ... 2004 ... ... В.Н. ... ... ... Алматы: ҚазМУ,
8. 1999 жыл
9. Гуляев В.Т. «Туризм: экономика и социальное развитие» Москва: Финансы
и статистика, 2003 жыл
10. Егемен ... №23, 15 ... 2002 ... ... А.Б. «Экономика туризмаі Москва: Финансы и статистика,
12. 2004 жыл
13. Квартальнов В.А. ... и ... ... ... ... ... 2003 ... Квартальнов В.А., Романов Н.А. «Международный туризм: ... ... ... ... 2001 ... Сенин А.С. «Организация международного туризма» Москва: Финансы
и статистика, 2004 жыл
16. Устенова О.Ж. «Основы ... ... и ... ... ... 2003 ... Агеева О.А. Туристические ... и ... ... ... М.: ... ... и право, 2000.-184с.
18. Александрова А.Ю. Международный ... ... ... ... Б.А., ... М.Р. Экономика и организация туризма:
Учеб. пособие. – Алматы: Каз ГАУ, 1999.-94с.
20. Балабанов И.Т., ... А.И. ... ... ... ... ... и ... Багатов А.П. и др. Туристические формальности: Учеб. ... ... А.П., ... Т.В., Зубрева М.В.-М.: Академия, 2004.-304с.-
(Высшее проф. образование)
22. БиржаковМ.Б. Введение в туризм: СПб.: ... ... ... Введение в туризм: Учебник.-Изд.7-е, перераб. И
доп.- СПб.: Герда,2005.-448с.
24. Бирюков Е.С. Развитие туризма в СССР и его ... на ... ... ... ... ... ... Борисов К.Г. Международный туризм и ... ... ... ... Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер.
с англ. – М.: ... ... ... Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический
бизнес: ... ... ... и ... и статистика, 1999.-352с.
28. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и
отчетность в ... : ... ... М.: ... Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и ... ... ... ... и ... и статистика,2000.-352с.
-----------------------

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Валюталық нарыққа қатысушылар6 бет
Нарық жүйесі туралы27 бет
Нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы12 бет
Нарық, тауар құны туралы түсінік27 бет
Нарықтағы әлеуметтану11 бет
Экономика пәнінен дәрістер37 бет
Қазіргі таңдағы валюталық нарық дамуының негізгі тенденциялары15 бет
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Осман империясының жағдайын, Мұстафа Кемал Ататүріктің түрік тарихында сондай-ақ халықаралық сахнадағы орнын танып білу61 бет
Түріксой ұйымы – түркі халықтарыны мәдениетінің бірлігі7 бет
Халықаралық туризм4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь