ГФР мен Қазақстан Республикасы арасындағы экономикалық қатынастар

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I .Тарау. Хх және ххІ ғғ. Германия экономикасының жағдайы мен ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1. Германия экономикасының құрылымы мен ерекшеліктерінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2. Экономикалық саясатының негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.3. Германияның сыртқы экономикалық байланыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

II.Тарау. Германия және Еуропалық Одақ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.1. Еуропалық интеграция мен ЕО экономикасының даму тенденцияляры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.2. Біріңғай Еуропалық ішкі нарық пен Еуропалық валюталық Одақ құрылу үрдісіндегі Германияның рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39

III.Тарау. ГФР мен Қазақстан Республикасы арасындағы экономикалық . қатынастар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
3.1.Екі жақты экономикалық ынтымақтастықтың дамуы ... ... ... ... ... ... ... 46
3.2. Экспорттық . импорттық операциялар мен шетелдік инвестициялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
3.3. ҚР мен ГФР . ң арасындағы ынтымақтастықтың даму мәселелері мен перспективасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
Кіріспе

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Кез келген елдің өзін әлем сахнасында мойындатуы мен жетекші рөлге ие болуы – оның экономикасының дұрыс бағытта дамуы деңгейімен тікелей байланысты. Әлемдік экономикадағы сондай рөлге ие жетекші елдердің бірі Батыс Еуропа елдері болып табылады. Батыс Еуропа елдерінің экономикасының негізін құрайтын елдердің бірі Германия болып келеді. Диплом жұмысының арқауы мен негізгі ұстанымы осы бағытта құрылады.
Германия өзінің қалыптасу кезінен бастап халықаралық қатынастарда өз бетінше әрекет ететін субъект ретінде көрсетті және әлемдік экономикадағы ролі мен әсерін күшейтуге ұмтылды.
Жұмыста әлемдік шаруашылықтың алдыңғы қатарындағы Германия экономикасының жалпы сипаттамасы мен оның Еуропалық одақтағы және әлемдегі экономикалық ролі қарастырылады.
Тақырыптың өзектілігі. “Германия өзінің географиялық орналасуына, халық санына және экономикалық өлшеміне байланысты ұлы еуропалық держава болып табылады”- деп бұрыңғы федералдық министр Эгон Бар атап өткендей, Германия Еуропадағы жетекті экономикалық күш және әлемдік көшбасшылардың бірі. [1]
Егеменді және тәуелсіз еуропалық мемлекеттер арасындағы интеграциялық байланыстардың қалыптасу және нығаю тәжірибесі ғаламдану жағдайында ерекше маңызға және өзектілікке ие болып келеді. Еуропалық Одақ мүше-елдерінің экономикалық саясатты күшейтуі және ГФР-ң бұл Еуропалық Одақ экономикасының қалыптасуында ықпалының үнемі өсуі - Еуропалық интеграциялық үрдістің аса маңызды факторлары болып табылады. Қазіргі кездегі әлем назарын өздеріне аударып отырған Батыс Еуропадағы интеграциялық процестер үлкен маңызды кезеңге айналды. Еуропалық Одақ қазір интеграциялық процесс дамуының керемет аймағы болып табылады
ЕО интеграциялық құрылымында өз белсеңділігін арттыра отырып, ГФР Еуропадағы жетекші позицияларын күшейтті. Еуропалық Қауымдастық үшін ГФР ең алдымен, “локомотив” рөлін атқарды. Германия әрдайым батысеуропалық елдердің өнеркәсібінің бөлек салаларын біріктірудің басында тұрды. Германия бірыңғай нарықты, ал кейінірек, Экономикалық және валюталық одақты құруда асқан белсенділік танытты. [2]
ГФР – ның экономикалық саясаттың бағыттары мен сыртқы экономикалық байланыстары мен еуропалық интеграция үрдісінің бірге дамып отыруы бұл тақырыптың саяси - экономикалық және ғылыми өзектілігін айқындайды. Германия Федеративтік Республиканың Еуропалық Одақта және әлемде сондай беделге жетуі мен жетекші экономикалық рөлге ие болуы, сонымен қатар практикалық жағынан Германияға деген оқу сапарым, бұл елмен жақынырақ танысуым дипломдық жұмыс тақырыбын таңдауға, оның мазмұны мен құрылымының қалыптасуына негіз болды. Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты: ЕО құрылымындағы ГФР экономикасын және интеграциялық үрдістің әрі қарай дамуындағы Германияның ролін айқындау; Сонымен қатар әлемдегі соның ішінде Еуропалық Одақтың экономикасында Германияның қаншалықты үлесі жоғары екенін және Қазақстан республикасымен экономикалық қатынастарындағы перспективалары мен екі жақты ынтымақтастықтың дамуын тежеп тұрған мәселелерін шешу жолдарын көрсету. Соған қоса Германия экономикасы мен экономикалық саясатының бағыттары Қазақстан үшін үлгі бола алатынын көрсету.
Осы мақсатқа жету барысында бұл жұмыс келесі міндеттерді шешукөзделді:
• Германия экономикасының құрылымы мен ерекшеліктеріне нақтырақ тоқталу;
• ЕО құрылу идеясының эволюциясын және оның ГФР сыртқы экономикалық қатынастарын жүзеге асырылу барысын қарастырып өту;
• ЕО құрылуының негізгі кезеңдерін айқындап, әр кезеңдегі ГФР интеграциялық стратегиясының негізгі бағыттарын көрсету;
• Германияның ЕО-ғы орны мен рөлін сараптау негізіндегі қарастырылған кезеңнің шеңберінде ЕО - ғы біріккен Германияның қазіргі таңдағы тенденцияларына баға беру;
• Қазақстанмен екі жақты экономикалық қатынастарындағы перспективаларымен екі жақты ынтымақтастықтың дамуын тежеп тұрған мәселелерін анықтау; Дерекнамалық шолу. Қорытынды жұмысты жазу барысында қолданылған деректерді келесі топтарға бөлуге болады:
Бірінші топқа Қауымдастықтың негізін салған құжаттар. Еуропалық Одақ туралы келісім-шарт, Еуропалық Одақтың құжаттары 2 том кіреді.
Екінші топқа орыс, неміс тілдеріндегі баспасөз құралдары мен қоғамдық-саяси басылымдары жатады. Олар негізінен дәйектер мен статистикалық мәліметтер жинауда көмектесті. Атап өтсек, «Известия», «Журнал Европейского Союза», «Континент», «Франкфуртер альгемайне Цайтунг», «die Welt», «Международная жизнь». Әсіресе, герман периодикасының ішінде «Wirtschaft von Deutschland», «Deutschland in der Welt» журналдары және «Tatsachen ueber Deutschland» жиі пайдаланылды.
ҚазҰУ- де бүкіл Орталық Азия аймағына таралатын Еуропалық Құжаттама Орталығы қызмет көрсетуде. Бұл жұмыс Құжаттама Орталығынан алынған сараптамалық материалдар мен есептерге сүйенеді. Құжаттар арасында бөлек елдердің, оның ішінде ГФР-ң ЕО шеңберіндегі жүргізген экономикалық саясаты мен экономикасына қатысты материалдар жеткілікті.
Зерттеу әдістері. Жұмыстың ішінде сараптау, салыстыру, синтездеу сияқты әдістер пайдаланылды. Бүкіл жұмыстың тұжырымдамалық аппаратын құру үшін тарихи салыстыру жасау және хронологиялық әдістер қолданылды. Сол арқылы қарастырылатын кезеңдегі Германия экономикалық саясатының жалпы бағыттарымен экономика даму тенденцияларын байқап көруге көруге мүмкіндік туды. Жұмыстың ішінде ЕО-ғы ГФР экономикалық рөлі ғана емес, сонымен қатар әлемдік экономикасына тигізетін ықпалына да терең талдау жасау үшін жүйелеу тәсілі де қолданыс тапты.
Жұмыстың құрылымы. Қойылған мақсат пен міндеттерге сәйкес, жұмыс кіріспе, үш бөлім, қорытынды мен қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспе тақырыптың өзектілігі мен ғылыми зерттелу дәрежесіне тоқталады. Онда зерттеудің мақсаты мен міндеттері айқындалып, тәжірибелік маңыздылығы сипатталады.
Жұмыстың бірінші бөлімінде Германия экономикасының құрылымы мен ерекшеліктеріне, сонымен қатар ұстанатын экономикалық саясатының позитивті тұстарына тоқталып өтіледі, оның экономикалық саясатының тиімділігі қарастырылды. Сонымен қатар оның әлемдік экономикадағы ролін қарастыра отырып, сыртқы сауда және шетелдегі инвестиция туралы айтылады.
Екінші тарауда Еуропалық экономикалық интеграцияның даму процессіндегі Біріңғай Еуропалық ішкі нарық пен Еуропалық валюталық Одақ құрылу үрдісіндегі Германияның алатын орны жайында жазылып, ЕО экономикасының даму тенденцияларына қатысты Германияның одақтағы жетекші ролге ие болуы бірқатар деректермен сандар арқылы көрсетілген. Үшінші тарау Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы мен арасындағы экономикалық қатынастардың негізгі даму қарқынына арналған. Тарауда екіжақты экономикалық ынтымақтастықтың даму тарихы, сонымен қатар Қазақстан мен Германия арасындағы экспорттың – импорттың операциялар және берілген елдердің инвестициялық қызметі қарастырылады. Тараудың қорытындысында екі елдің ынтымақтастығының мәселелері мен болашағына жан – жақты талдау жасалынды.
Қорытындыда бүкіл жұмыс барысына қысқаша түйін берілген.
Жұмыстың жалпы көлемі 65 беттен тұрады, оның ішінде 16 кесте көрсетілген.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. K. Eggers «Deutschland in der Welt» //Tatsachen ueber Deutschland\\ Frankfurt am Main/ 2004 Juli
2. Намазбеков М. Н. «Экономика Германии: современное состояние и перспективы» // Analytic – 1/2003ж. - 36 б.
3. «От краха ГДР к единству Германии» // Ведомство печати и информации федерального правительства 2003г.
4. Die Wirtschaft von Deutschland // Das Magazin Deutschland – 2001
5. Важнейшие отрасли экономики Германия // Германия Факты. – Берлин 2003
6. Forum fuer Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft // Dresden / 2005 Juli
7. Cтруктуру социальной рыночной экономики // Германия Факты. - Берлин 2003 г.
8. Экономический строй и экономическая политика// Экономика Германии в хх/ веке / Москва -1999г
9. Правительственное заявление федерального канцлера Г. Шредера «Так как мы верим в силы Германии» November 10,2005-Bonn, 1998.//www.deutschebotschaft-Moskau.ru/Internationale Politik/1998./ facts.html
10. Der deutsche Bundestag.// Die Statistik von der Wirtschaft der BRD – Bonn /2005
. Европейское Сообщество на пути к единому рынку.-М.,1990.-С.55
11. Борко Ю.Л. Общий европейский дом: что мы о нем думаем?– М.//Международные отношения.- М.,1991.-C.43-44.
12. Германия в мировой торговли // Ведомство печати и информации федерального правительства / Берлин – 2004г
13. Р. Ульрике «Не только продавать и экспортировать» // Deutsche allgemeine Zeitung -10, 16.09.2004 – c3.
14. Товарная структура ФРГ // Ведомство печати и информации федерального правительства / Берлин – 2004г.
15. Der wichtigste Handelspartner in der EU – Deutschland// Deutsche Allgemeine Zeitung - Frankfurt am Main/ 2004 November
16. Die Investitionstaetigkeit von Deutschland//Der deutsche Bundestag./ Die Statistik von der Wirtschaft der BRD – Bonn /2005
17. Иванов И. Д. « Единый внутренний рынок ЕС: Свет, тени, исторические перспективы» // Современная Европа. – Москва 2004-2 - б 28
.18. Иноземцев В.Е., Кузнецова А.У. Объединение Европы на пути к лидерству в Мировой политике.//МЭиМО.-2002.-№4.-СС.3-14.
19.Ж. А. Атымтаева Еуропалық Одақ интеграциясының Орталық Азия тәжірибесі// Европейский диалог. -2004- 2. 74б
20. Алан Ваддамс « Европейская интеграция от «А» до «Я»// Европейский диалог / Алматы 2004-2
21. «Европейский Союз Ра пороге хх века.// Выбор стратегии развития – Москва УРСС 2001г. б 45-47б

22. Фаминскийй И. П «Единый валютное сообщество – Свет, Тени и исторические перспективы// Современная экономика- Москва 2004г.-5 б21
23. Сессhini P. The European challenge: 1992, The Benefits of Single Market.-Alder shot, 1988.-Р.265.
24.Экономика Европейских стран // www.eu –information.de
25.Die Benelux Laender // www. benelux.com
26. Быков П, Власов П. Сверхновая Европа.//Эксперт.-17 июля 2001.–С.42-46.
27.Kaiser K. Das vereinigte Deutschland in der internationalen Politik// Karl Kaiser, Hans Maull. Deutschlands neue Aussenpolitik – Band 1: Grundlagen:- Muenchen,1995.-S.56.
28. Безруков А.И. Европейское Сообщество на пути к единому рынку.-М., 1990.-С.86.
29. Шемякин Л. К. Единый Европейский рынок// Европейский диалог- Алматы 2002-3
30.Шемятенков В.Г. Евро:две стороны одной монеты.–М., 1998.-С.45-46.
Маастрихтский договор и Германия. Европейский союз: факты и комментарии. Вып. 13-30.//www.globalaffairs.ru.
31. Губайдуллина М.Ш. Европейская политика Германии в период введения единой валюты.// Казахстан-спектр.-1999. -№2 (8).-C.52.
32. Шпэт Л.1992: Мечта о Европе.-М., 1983.-С.65
33 Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті ең мықты 50 елдер қатарына кіру// ҚР Президентінің халыққа жолдауы 2006- 1наурыз
34. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасу мен мен даму . Алматы: Даур 1992: және Нарық және элеуметтік экономикалық даму 1994
35.Договор между РК и ФРГ о развтитии широкомасштабног сотрудничество в области экономики, промышленности, науки и техники от 22сентября 1999г.-№9
36. Токаев К. К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. – Алматы: АО «САК» НП ПИК « Сайнар» 2001г.- с7
37. Отношения между ФРГ и РК. Посольство Германии.- Алматы, 2001г- с7
38. Назарбаев Н. А Казахстан -2030. «Ашық экономика мен еркін сауда құру»
39.Торговля между Казахстаном и Германии // www.almaty.diploma.de
40.Дюкарева Г. Р. Инвестиционный климат в Казахстане // Аль-Пари 2005-4.
41.C казахстанской энергичностью и германской педантичностью // казахстанская правда . 20.04.04
42.Инвестиции Германии в Казахстан// Deutsche Allgemeine Zeitung–Алматы -2003-2
43.Statistik ueber Deutschland // Deutsche Bundestag www.bundestag.de
3 Қосымша баспасөз құралдары
Frankfurter Allgemeine Zeitung 2001
Deutsche allgemeine Zeitung 2005
Журнал Европейский Диалог 2004
Международная жизнь 1999-2005
«Wirtschaft von Deutschland»
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
............................................3
I -Тарау. Хх және ххІ ғғ. ... ... ... ... Германия экономикасының құрылымы мен ... ... ... ... ... сыртқы ... ... және ... ... ... мен ЕО ... ... Біріңғай Еуропалық ішкі нарық пен Еуропалық валюталық Одақ құрылу
үрдісіндегі ... ГФР мен ... ... арасындағы экономикалық
.
қатынастар..................................................................
......................................46
3.1.Екі ... ... ... Экспорттық - ... ... мен ... ҚР мен ГФР – ң ... ... даму ... ... ... ... ... Кез ... ... өзін әлем сахнасында
мойындатуы мен жетекші рөлге ие болуы – оның экономикасының дұрыс ... ... ... байланысты. Әлемдік экономикадағы сондай рөлге
ие жетекші елдердің бірі Батыс Еуропа елдері болып табылады. Батыс Еуропа
елдерінің экономикасының негізін құрайтын ... бірі ... ... ... ... ... мен негізгі ұстанымы осы бағытта
құрылады.
Германия өзінің қалыптасу ... ... ... ... ... ... ... субъект ретінде көрсетті және әлемдік экономикадағы
ролі мен әсерін күшейтуге ұмтылды.
Жұмыста әлемдік шаруашылықтың алдыңғы қатарындағы Германия экономикасының
жалпы сипаттамасы мен оның Еуропалық ... және ... ... қарастырылады.
Тақырыптың өзектілігі. “Германия өзінің географиялық орналасуына, халық
санына және экономикалық өлшеміне байланысты ұлы ... ... ... деп ... ... ... Эгон Бар атап ... Еуропадағы жетекті экономикалық күш және әлемдік көшбасшылардың
бірі. [1]
Егеменді және тәуелсіз ... ... ... ... ... және ... ... ғаламдану жағдайында
ерекше маңызға және өзектілікке ие болып ... ... Одақ ... ... ... ... және ГФР-ң бұл Еуропалық
Одақ экономикасының қалыптасуында ... ... өсуі - ... ... аса ... ... ... табылады. Қазіргі
кездегі әлем назарын өздеріне ... ... ... ... ... үлкен маңызды кезеңге айналды. Еуропалық ... ... ... ... ... ... болып табылады
ЕО интеграциялық құрылымында өз ... ... ... ГФР
Еуропадағы жетекші позицияларын күшейтті. Еуропалық Қауымдастық үшін ... ... ... ... ... ... әрдайым батысеуропалық
елдердің өнеркәсібінің бөлек ... ... ... ... ... ... ал кейінірек, Экономикалық және валюталық
одақты құруда асқан белсенділік танытты. ... – ның ... ... ... мен сыртқы экономикалық
байланыстары мен ... ... ... ... ... отыруы бұл
тақырыптың саяси - экономикалық және ғылыми өзектілігін ... ... ... Еуропалық Одақта және әлемде сондай
беделге жетуі мен жетекші экономикалық рөлге ие болуы, сонымен ... ... ... деген оқу сапарым, бұл елмен жақынырақ
танысуым дипломдық жұмыс ... ... оның ... ... ... негіз болды. ... ... ... Бұл ... ... ... ЕО құрылымындағы ГФР
экономикасын және интеграциялық үрдістің әрі ... ... ... айқындау; Сонымен қатар әлемдегі соның ішінде Еуропалық
Одақтың экономикасында Германияның қаншалықты үлесі жоғары екенін ... ... ... ... ... екі ... ынтымақтастықтың дамуын тежеп тұрған мәселелерін шешу
жолдарын көрсету. Соған қоса ... ... мен ... ... ... үшін үлгі бола ... ... мақсатқа жету барысында бұл жұмыс келесі міндеттерді шешукөзделді:
• Германия экономикасының құрылымы мен ерекшеліктеріне ... ... ЕО ... ... ... және оның ГФР ... экономикалық
қатынастарын жүзеге асырылу барысын қарастырып өту;
• ЕО құрылуының негізгі кезеңдерін айқындап, әр кезеңдегі ГФР интеграциялық
стратегиясының ... ... ... ... ... орны мен ... ... негізіндегі қарастырылған
кезеңнің шеңберінде ЕО - ғы біріккен Германияның ... ... баға ... ... екі ... ... қатынастарындағы перспективаларымен
екі жақты ынтымақтастықтың дамуын тежеп тұрған ... ... ... ... жазу барысында қолданылған деректерді келесі ... ... ... ... негізін салған құжаттар. Еуропалық Одақ
туралы келісім-шарт, Еуропалық Одақтың құжаттары 2 том кіреді.
Екінші ... ... ... ... ... ... мен қоғамдық-
саяси басылымдары жатады. Олар ... ... мен ... ... көмектесті. Атап ... ... ... ... ... ... альгемайне Цайтунг», «die
Welt», «Международная жизнь». Әсіресе, герман периодикасының ішінде
«Wirtschaft von ... ... in der Welt» ... ... ueber ... жиі пайдаланылды.
ҚазҰУ- де бүкіл Орталық Азия аймағына таралатын Еуропалық Құжаттама
Орталығы ... ... Бұл ... ... ... ... ... мен есептерге сүйенеді. Құжаттар арасында бөлек
елдердің, оның ішінде ... ЕО ... ... ... мен ... ... ... жеткілікті.
Зерттеу әдістері. Жұмыстың ішінде сараптау, салыстыру, синтездеу сияқты
әдістер пайдаланылды. Бүкіл жұмыстың тұжырымдамалық аппаратын құру үшін
тарихи ... ... және ... әдістер қолданылды. ... ... ... ... экономикалық саясатының жалпы
бағыттарымен экономика даму ... ... ... көруге
мүмкіндік туды. Жұмыстың ішінде ЕО-ғы ГФР экономикалық рөлі ғана ... ... ... ... ... ... да ... талдау
жасау үшін жүйелеу тәсілі де қолданыс тапты.
Жұмыстың құрылымы. Қойылған мақсат пен міндеттерге ... ... үш ... ... мен қолданылған әдебиеттер тізімінен
тұрады.
Кіріспе ... ... мен ... ... ... Онда ... мақсаты мен міндеттері айқындалып, тәжірибелік
маңыздылығы сипатталады.
Жұмыстың бірінші бөлімінде ... ... ... ... сонымен қатар ұстанатын ... ... ... тоқталып өтіледі, оның экономикалық саясатының
тиімділігі қарастырылды. Сонымен қатар оның ... ... ... ... ... ... және ... инвестиция туралы айтылады.
Екінші тарауда Еуропалық экономикалық ... ... ... Еуропалық ішкі нарық пен Еуропалық валюталық
Одақ құрылу ... ... ... орны жайында жазылып, ЕО
экономикасының даму тенденцияларына қатысты Германияның одақтағы жетекші
ролге ие болуы бірқатар деректермен ... ... ... ... Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы мен
арасындағы ... ... ... даму ... ... ... ... ынтымақтастықтың даму тарихы, сонымен қатар
Қазақстан мен Германия арасындағы ...... ... ... ... инвестициялық қызметі қарастырылады. Тараудың
қорытындысында екі ... ... ... мен ... ... ... ... жасалынды.
Қорытындыда бүкіл жұмыс барысына қысқаша түйін берілген.
Жұмыстың жалпы көлемі 65 беттен тұрады, оның ішінде 16 кесте көрсетілген.
1. ХХ және ХХІ ғ.ғ ... ... ... мен ерекшелігі.
1. Германия экономикасының қурылымы мен ерекшеліктерінің сипаттамасы.
1990 ж. елдің Батыс және Шығыс бөліктері қосылғаннан ... ... ... ... ... ірі ... біріне айналды.
Сонымен қатар, Германия әлемдік экономикада ... ішкі ... ... АҚШ мен ... соң ... ... ие бола ... біріне айналды. Жан басына шаққандағы ЖІӨ жылына 26 мың
долларадан келеді. Германияның ... – 357 мың ... ... ... ... ... бай ... Тек қана тас, көмір мен
калий тұздарын атап өтуге болады. Ал бұндай пайдалы қазбалар ... ... ... ... ... ие ... ... қатар табиғи
ресурстардың тапшылығы ... ... ... ... ... ... ... ықпал етті.
Германия халқы – 82 млн. адам, Еуропадағы Ресейден кейін екінші
орынға ие. Германия халқының ... ... ... ... ... ... жұмысшы күші – гастрабайтерлердің үлесінің өсуі
байқалып, олардың саны халықтың 10 – ке ... ...... ел, ... 83 % - і ... ... ... жерлер
(бұрынғы Германия Демократиялық Республикасы) ГФР – ның құрамына енгеннен
кейін Германияда 16 ... жер ... ... ... ... ... үкіметінің басшысы федералдық канцлер Ангела Меркель.
Өнеркәсіп. Германия экономикасына «жоғары индустрализация» тән, яғни
әлемнің ... ... ... салыстырғанда ЖІӨ өндірісінде
өнеркәсіптің үлесі көп. Бұл кездейсоқ жағдай емес, ... ... ... ... ... өнімдерді бірінші кезекте
машина құрылысы өндіру болып табылады. Германия экономикасына тән ... ... ... ... қабілетті инновациялық
кәсіпорындардың болуы, білікті және жоғары ынталы жұмысшылар, ... ... ... ... ... ... ... ғылыми
зерттеулер мен тәжірибе – конструкторлық жұмыстардағы жетістіктер және
тұрақты әлеуметтік жағдайы ... ... ... соғыстан кейін ГФР
– ы алғашқылардың бірі болып өзінің өнеркәсібін құрылымдық қайта ... ... тек қана ...... ... ... ... халықаралық еңбек бөлінісінің дамуы, Германияның екі жеке
мемлекеттерге ... әсер ... ... кезеңде өңдеуші өнеркәсіп тез қарқынмен
дамыды. Өңдеуші өнеркәсіп салаларының ... ... ... ... ... алға ... химия және мұнай химиясының
өнеркәсібі, машина жасау, электротехника, авиақұрылыс, дәлдік механика
және оптика. ... ... ... ... ... ... өндірісі сияқты жаңа салаларда дамыды. Экономиканың дамуы
халықтың өмір сүру деңгейінің жоғарылауына әсер ... 10 жыл ... ГФР ... ... өндіріс көлемі бойынша Англияны қуып жетті, және
капиталистік әлемде АҚШ – нан ... ... ... ... 80 – ... ... батыс Германияның өнеркәсібінің жағдайы жақсы жағыннан
өзгерді. Елдің экономикасында ... ... жаңа ... жаңа ... ... өсу ... дәстүрлі салаларды жаңа
технологиялық негізде модернизациялау. ... ... ... ... бірі ... ... ... Сонымен қатар, құрылымдық жылжулар тек өнеркәсіпте ғана емес,
сауда саласында да байқалды, бұл өзгерістер ГФР – ның ... ... әсер ... ... ГФР – ның ... ... ... табылатын және елдің экономикасында елеулі функционадық мәнге ие
машина жасау кешенінде күшті құрылымдық өзгерістер болды.
Қазіргі ... ... ... ... дайын өнімдердің әлемдік
нарығында көшбасшы болуына ... ... ... ... ... ... келесілер жатады:
- автомобиль жасау.
- транспорттық машина жасау (вагон жасау, ұшақ жасау).
- ... ... ... (станоктар, әртүрлі қуралдар жасау).
- электротехникалық өнеркәсіп.
- дәлдік механика және оптика.
- қара металлургия.
Өнеркәсіпте машина жасау, автомобиль, электротехникалық және ... ... ... ... ... ... ... да ролі арта түсті. Германия өнеркәсібі жекеленген салаларда
өз бағытын Еуропалық деңгейге жеткізді. Мысала 1995 – 2001 ж.ж ... ... Одақ ... ... ... ... – тен 52,6% – ке ... өсті, машина жасауда – 42,3% – тен 44,4% –ке
дейін, кеңселік техника және мәліметтерді өңдеу жүйесінің өндірісінде ... – тен 29,7% – ке ... ... 2003 ж. оның ЖІӨ - і 2130 млрд евроны
құрады. Және ... ... ... ... ... ... орынға ие. Экономикалық өсу темпі соңғы онжылдықта жылына орташа 1,4% –
ті құрады.[5]
Қазіргі кезде Германияда ... ... ... ... ... да мәні арта ... ... Германдық ақпараттық
технологиялар мен биотехнологиялар, экологиялық таза технологиялар
жетекті орынға ие.
Жаңа ... ... ... он жыл ... жаңа ... құрылуы, жумысбастылықпен қамтамасызетуге жол ашты. Әр жылы елде
450 мыңнан ғққ мыңға дейін кәсіпорындар ... ... ... жаңа ... ... ... ... жоғары болды.
Сонымен қатар батыс бөлігінде де жаңа кәсіпорындардың қурылуы орын алды.
Егер 70 – ші жылдары әр жылы 150 ... жаңа ... ... 80 – ... 300 мыңдай кәсіпорын ашылды, ал 90 – шы жылдары – 350 мыңнан 450
мыңға дейін кәсіпорын ашылды. 90 – шы ... оң ... ... мен ... ... жоғары деңгейде (жылына 80 000 – 120 000
кәсіпорынға дейін) болды.
2000 ж. салық реформасының нәтижесінде кәсіпорындардың және ... ... ... ... ... АҚШ ... орта статистикалық кәсіпорын үшін салықтық төлемдер бірдей.
Ғылыми зерттеулер және жобалар. Германия ғылыми зерттеулер мен жобалар
саласында күшті ... ... ие. Бұл ... ... ірі сауда және
өнеркәсіптік фирмалар мен концерндер белсенділік танытады. Соңғы жылдары
олардың ғылыми зерттеулер және тәжірибе – ... ... ... ... ... жағдайдың күрделілігіне
қарамастан 1995 жылдан 2003 жыл аралығында кәсіпорындар ғылыми зерттеулер
мен жобаларға шығындырын 10 млрд ... ... ... Осы ... ... щығыны 40.5 млрд евродан 53.2 млрд евроға дейін өсті.
1997 – 2002 ж. ж. ... ... ... ... ... қосымша жұмыс орындары ашылды. Ғылыми қызмет ... ... – 2002 ж. ж. ... ... ... саны 1.46 млн. ... ... және тәжірибе – конструкторлық жұмыстар саласында
автомобиль өнеркәсібі үлкен рольге ие. 2003 ж. оның ... ... ... евро ... ... ... өнеркәсіптің ғылыми зерттеулер мен
жобаларға жұмсаған жиынтық шығындарының 40% – ін ... ... ... орынға электро және химиялық өнеркәсіп ие (шамамен
20% және 17%). Патент саласының дамуы Герман өнеркәсібінің жоғары ... ... ... ... ... ... табылады. Еуропалық
патент ведомствесының мәліметі бойынша 1991 – 2002 ж. ж. ... ... ... яғни миллион тұрғынға шаққандағы
патент саны айтарлықтай өсті (145 және 301 ... 2003 ж. ... ... ... алуға берілген Германдық тапсырыстардың саны
22701 патентке жетті. Бұл барлық ... 19,47% – ін ... ... ... ... ... ... болып табылады және әлемде ... ие. ... тағы бір ... ол ... және көлік
инфрақұрылымының өте жақсы дамуы. Автомобиль және темір жолдардың тығыз
торабы және ... ... ... ... ... ... ... көрсету, ақпарат айырбасы жылдам жүреді. Қазіргі
заманы технологияларды енгізу және оған деген оң көзқарас ... ... ... ... ж. ... ... көбі интернетпен пайдаланады, ал 2/3 - ... ... ... ... ... байланысын, электр
және газбен қамтамасыз ету ... ... ... ... тартымдылығын айтарлықтай өсті. Осылайша
Германия біртіндеп өз нарығын аша отырып, Еуропада ... ... ... ... жағынан бұл экономикаға барлық жағынан ... ... ... ... ... және ... ... болады.
1.2 Экономикалық саясатының негізгі бағыттары.
Қазіргі заманғы Германияның экономикалық жүйесі әлеуметтік ... ... ... ... экономика жағдайында мемлекет
реттеуші функцияға ие болады. Мемлекет ... ... ... және ... ... ... үй ... мен кәсіпкерлер не
өндіру керек және ... ... ... және өз ... ... баға және жалақыны қалыптастыруға тікелей араласудан бас
тартады.[7]
Нарықтық механизмнің жұмыс істеуінің ... ... ... ... ... ... ... және халықтың
барлық қажеттіліктерін тиімді қамтамасыз ету. Белсенді ... ... ... кіші және орта ... қатары бар болғанда
ғана дамиды. Бұл үшін федералдық үкімет кіші және орта кәсіпорындардың
жұмыс істеуі үшін ... ... ... ... ... ... ... өсу және
байлықтың бірдей бөлінуінің үйлесуін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... бірдей бөлінуін
қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... экономиканың әлеуметтік нарықтық моделін жүзеге асыруда
үлкен қиындықтарға кездесті. ГФР – да 1990 ж. ... ЖІӨ - ң ... ... болды, ал АҚШ экономикасының өсу темпінен 3 есе төмен
болды. 1993 ж. бұрын – соңды ... ... ... тіркелді, ал
ол 1997 ж. өз шыңына жетті және 11,3% – ті құрады. Өсу динамикасының
төмендеуінің және ... ... ... ... ... ... валюта – қаржылық дағдарыстың әсері (әлемде дағдарыс кезінде
неміс өніміне деген сураныс төмендеді) ғана емес, әлеуметтік – ... ... ... ... ұшырады да әсер етті.
Германияның әлеуметтік – ... ... ... ұшырауы 1990
ж. ж. ел ... ... ... саясаты, еңбек ақы және
әлеуметтік кепілдіктердің жоғары деңгейі, инновацияның жетіспеуі және ... әсер ... ... ... ... ... ... таза
пайдасының 40% - і жалақы төлеуге және ... ... ... ... ... ... ... күшінің құны әлемдегі
ең қымбат болып сағатына 8 марка болған. ... ... ... ... халықтың мемлекеттің қарауына өтуіне себепті
болады және жұмыссыздықты ... ... ... ... ету үшін ... және ... ... фискальді қысым
көрсетеді. 1990 ж. елдегі салық салу деңгейі ... ... ... ... Егер АҚШ – та бөлінбеген пайданың 32% - і салық төлеуге
кетсе, ... -45%, ал ... бұл ... 65% - ке ... ... ... жоғарғы жүйесі көптеген неміс ... ... ... ... ал ... ... жеке тұлғалар
өзге елдерге тұрақты тұруға көщуге мәжбүрледі.
Германияның экономикалық саясатының жалпы мақсаты – ... ... ... ... сақтау және тұрақты
экономикалық ... ... ... ... ... ету. Бұл саясаттың басты мақсаты ... ... Жаңа және ... ... ... тек ... және ... болуы мүмкін.
Мемлекеттік қолдаудағы мақсатты топтарға шамамен 1 млн. ... ... ... ... ... кіші және орта ... ... өнеркәсіптегі, әсіресе, машина жасау, қосалқы бөлшектер
жасау өнеркәсібіндегі, ... ... және ... жаңа ... 10 ... кіші және орта ... ... бәсекеқабілеттілігінің негізін құрайды.
Германия экономикасының жұмыс істеуіндегі басты ... ... ... табылады. Оны қамтамасыз ету үшін заң арқылы
бәсекестікке зиянын ... ... ... мен ... ... тиым
салынады. Бонндағы антимонополиялық ведомства және жер ... ... ... ... ... ... бәсекелестіктің еуропалық нормаларды сақтауын бақылауда үлкен
роль ойнайды және ол ... ... ... кез ... қарсы шығады. Германияның экспортқа бағымы күшті болғандықтан, ол
ашық нарықтық болуына жүзделі болды. Германия ... ... ... тыс ... бұрынғы нарықтарын сақтай отырып,
жаңа нарықты игеру, еуропалық ішкі ... ... ... ... ... және ... ... жүзеге асыру және
үйлестіру–федерация, общиналардың біргелікті ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтасады. Мемлекеттің
коньюктуралық кеңесі: федералдық экономика және қаржы министрінен, ... ... бір ... және ... ... ... тұрады. Жылына екі реттен кем емес өткізілетін ... ... ... ... ... Коньюктуралық кеңес
қатысушылардың ... ... ... ... қатысуын
қамтамасыз етуге тырысады. Қаржылық жоспарлау кеңесінің де ... ... ... ... және ... ... жоспарлауын
үйлестіру қаржылық жоспарлау кеңесінің жұмысына жатады. Федеративтік
жерлердің және халық шаруашылығының ... ... ... мен ... жоспарды жасауға міндетті.
Сонымен қатар, федералдық үкіметте тәуелсіз ғалым – ... ... Оған ...... институттары, федералдық экономика және
еңбек министрлігі жанындағы ғылыми кеңес, қаржы федералдық ... ... ... және 1963 ж. ... ... ... ... бойынша эксперттік кеңес кіреді. Әр жылы күзде құрамында 5
тәуелсіз ... ... ... ... ... ... ... жағдайы, оның даму бағыттары және экономикалық саясат
бойынша талдау қорытындыларын жариялайды. Әр жылы қантарда ... ... және ... ... ... есеп береді. Бұнда
ағымдағы жылдағы үкіметтің экономика және қаржы саласындағы мақсаттары,
жоспарланған экономикалық және ... ... ... ... реформасының бағдарламасы. 2003 ж. Федералдық
үкімет «Агенда-2010» реформасының масштабы бағдарламасын қабылдады. Оның
мақсаты – ... және жаңа ... ... ұзақ мерзімді
кезеңгегерманияның ... ... ... – 2010 ... ... ... ... денсуалық сақтау,
зейнетақы және т. б. Салаларды қамтиды және ... ... ... ... ... ... ... Жалпы алғанда, Агенда 2010
шеңберінде 30 ... ... ... ... ... шығындарды
төмендетіп, ішкі сұранысты ынталандыру, еңьек нарығын неғұрлым икемді
болуы керек. әққң ж. ... - әқ»қ ... 12 ... 8 – ш ... ... Агенда – 2010 реформасының негізгі ... ... ... ... және осы ... ... ... бойынша,
реформаны жүргізуді қамтамасыз ететін заңдар туралы ақпарат және ұзақ
мерзімді кезеңге бастаулар көрсетіледі.[9]
Салықтың жоғары деңгейгі және ... ... ... бағдармалардың жоқтығы Германияның шетел капитал ... ... ... ... ... ... жоғары болуы
ТҰК – дың ... ... ... ел ретінде
бәсекеқабілеттілігін төмендетеді. Шетелдін компаниялардың Германияда
өндіру ... жоқ, ... олар ... тек ... жөн ... ... ГФР – да шетелдік инвестициялардың
үлесі және олардың экономикада құрған ... ... ... аз.
Мысалы, Нидерландыда экономикаға салынған салымдардың жалпы мөлшерінің
35% – ін шетелдік инвесторлар құрайды, Ұлыбританияда – 25%, Францияда ... ... ... он ... ... ... 3 есе өскеніне қарамастан 1997 ж. 58 млрд ... ... яғни ... салымдардың 7.5% – ін құрайды. ГФР – на ... ... ... ... ... ... шетелге
жаппай кетуі байқалады. Неміс ТҰК – ы өздерінің өндірістік ... ... ... ие және ... ... төмен елдерге салады.
Шетел инвесторларының Германияда жоғары технологиялық
өндірістерді ... ... ... ... ... ... төмендеуіне әкелді. Германия әлемде технология жағынан лидер
болып табылмайды, әсіресе оның микроэлектроника және гендік инженерия
жағынан ... ... Бұл ... ... бәсекеқабілеттіліггіне кері
әсерін тигізеді. Бұл бағыт 1980 ж. басында байқалған болатын: 1980 ... ж.ж ... ... технологияөнімдерінің әлемдік нарығындағы
Германияның үлесі 20,3% – тен 16,2% – ке дейін төмендеді. Қазіргі кезде
де әлеуметтік – ... ... ...... ... ... ... Мемлекеттік экономикалық саясатта жоғары технология
емес, әлеуметтік бағдарламалар ... ... бұл ... ... ... нарығынан айрылу қаупін тудырады. Неміс ТҰК–ы
өздерінің ғылыми – зерттеу жұмыстарын ... ... ... ... ... ... тудырмау үшін табыс төмен
салаларды ... ... ... ... нарықта
бәсекеқабілеттілігі жоқ экономиканың көмір, шойын өндіру, кеме жасау
өнеркәсіптерін сақтап қана қоймай ... ... Егер АҚШ ... ... деңгейде бәсекеқабілетті кәсіпорындарға қолдау
жасайтындығын ескерсек, Германияның өнеркәсіптің құрылымдық мәселелерді
шешуде әлсіздік танытады.
Германия ... ... ... ... еңбекақылы жұмыс
орындарын сақтай отырып, ұлттық экономиканың прогрессивті ... ... ... ... бағытталмады. Әлемнің басқа жетекші
елдерінің материалдық емес ... ... ... ... ... саласы артта қалып отыр және ол барлық өндірілетін
өнімнің 10 %-тен аз үлесін ... ... ... ... және ... ... бағаның жоғары деңгейі тән. Шетелдік
инвестициияның елге кіруінде шектеу болғандықтан ішкі ... ... ... ... кейнсияндық сұраныс экономикасында
көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... бағытын нығайтады және мемлекет экономикасындағы барлық
ресурстарды қайта бөледі. Германияның ЖІӨ - де мемлекеттік шығындардың
үлесі өте ... ... ... ал ... ... өсуі бюджет
дефицитті мен мемлекеттік қарыз мәселесін тудырады.
1990 ж.ж ... ... ... ... ... даму
шыңына жетті. Өзінің экономикалық лидерлігін жалғастыру үшін Германияға
американдық үлгідегі экономиканы либерализациялау және консервативтік
реформалауды ... ... ... еуропалық валюта евроныалғашқы
енгізген кезден 1999ж. ... ... ... ... ... ішкі ... ... байланысты болды. Г. Шредер
билікке келісімен ... ... ... ... бәсекеқабілеттілігі төмендеген бағыттарын қалпына келтіру
жаңа Neue Mitte ... ... Яғни ... ... ... ... уәдесті.
Бұл «Neue Mitte» (Жаңа Орта) бағдарламасы келесі бағыттарға сүйенді:
- компанияларға салықтарды төмендету;
- еңбек ... ... және ... ... ... еңбек ақа төлеудегі шығындардың азаюы
- экономиканың қоғамдық секторын модернизациялау;
Германия экономикасының жаңа ... ... ... келесілер
жатады:
- салықтық реформа, 2001 жылдан компания ... ... ... 45% - тен 35% - ке ... ... Федералдың бюджет шығындарының 16,7 млрд. Долларға қасқарды.
- Мемлекеттің зейнетақылық шығындарының қысқаруы және ... ... ... жеңілдіктер еңгізу.
- Икемді еңбек нарығын жасау, жұмысбастылықты ұлғайту және жұмысшылар мен
жұмысберушілердің ұжымдық келісімдерінің ... ... ... ... ... үшін ... төмен,
икемсіз еңбек нарығының салдарынан ... ... ... ... ... ... ... ең басты мәселелердің
бірі болып қалып отыр. Қазіргі ... ГФР – да ... ... ... жұмысшы күшін әлемдегі ең ... ... ... ... ... ... орналасуын қиындатады. Алайда,
Германия жоғары білікті ... ... ... әлемдегі ең жоғары білім
беру деңгейіне ие болғанымен, икемсу еңбек нарығы елдің ... ... ... ... ... ... ... нарығын қатаң реттеудің
салдарынан жаңа жұмыс орынларын ашуға мүдделі ... ал ... ... жұмыс істейтін жұмысшы күші ... ... ... тиімді жұмыс істеуге қызығушылық танытпайды. Көптеген
жағдайларда жұмыс берушілер үшін ... ... ... ... ... ... гөрі, білімі төмен, арзан шетелдік жұмысшыларды
шақырғанды жөн көреді.
Қазіргі заманғы реформалау ... ... бір ... Неміс компанияларының салықтық төлемдерін бар болғаны 6 млрд-қа
қысқарту неміс экономикасының өсуіне ... ... ... ... ... экономиканың шығыны көп салаларын субсидиялау саясаты
ешқандай өзгеріске ... ... – 1999 жж. ... ... ... ... экспорттың өсуі
және неміс өнімдерінің дәстүрлі өткізу нарығы – НИС – тағы экономиканың
өсу Германияның реформа бойынша ... ... ... ... ... макроэкономикасындағы саясатты былай сипаттауға болады: егер
неміс экспорты барлық экономиканың өсуіне ықпал жасай отырып өсе бастаса,
реформадағы көзделген бағыттардың орындалуыкешеуіл дейді.
Германияның ... ... ... үшін оның ... ... нарықтық экономикаға көшуді қажет етеді. ... ... және оған ... ... тарту үшін
мемлекеттің рөлін төмендетіп, ... ... ... мен ... ... ... , шығыны көп
өндірістерді жабу, мемлекеттік бюджетін қысқарту және салықты төмендету
мәселелерін ... ... ... ... дер ... жаңа ... ... Жапон, АҚШ және
Еуропа ... ... ... жетекші рөлінен айрылу қаупі туындап
отыр. ... ... ... ... ... біршама
тұрақталды. 2004 ж. ГФР – ң ЖІӨ 2,1 млрд ... ... Яғни ... ... ЖІӨ -ң ... 1,9 % - ті құрады. ГФР- дің эконо-
микалық жағдайын ЖІӨ ... ... ... ... ... ... ... евро
|  |2001 ж. |2002 ж. |2003 ж. |2004 ж. ... |2067,57 |2071,22 |2080,16 |2,1 ... ... |0,6 |0,2 |0,4 |1,9 ... ... ... көрсеткіштерімен құрылған
ЖІӨ бұл кез келген елдің экономикалық жағдайының бірден – бір маңызды
көрсеткіші, ... ... кем ... Яғни бұл ... ... ... ... болсақ Германияның экономикасы 2004 жылға
таман тұрақталды десек болады. Сол ... ... өсім 1,9 % ... ... жаңа ... ... асырыла бастады,
экономиканың экспорттық салалары елдің экономикалық дамуында ... ... ... ... 2006 ж. соңына елдің бюджеті қалпына келеді деп
күтілуде. Экономиканың өсуіне келесі факторлар себеп бола алады:
- ішкі және ... ... ... жандануы
- экономикадағы фундаментальді өэгерістер: ұлттық шаруашылықтың
инновациялық , ... және ... ... ... Ішкі ... коньюктараның жандануын, біріншіден жаңа
шығыстағы жерлердің табысты ... ... ... ... ... мерзімді нәтижелерімен түсіндіруге болады.
Неміс экономикасындағы өнеркәсіптік бумға сыртқы нарықтық жағдайда әсер
етті. 1999ж. ... ... ...... ... ... да Оңтүстік - шығыс Азия елдерінде және Латын ... ... ... , ... ... және ... мен электротехника ға деген сұраныс қайта өсті.
Неміс ... ... ... ... ... ... ... қарастыру , сонымен қатар қазіргі заманғы
ақпараттық технологияларды белсенді түрде қолданумен сипатталды. ... жаңа ... ... ... ... – to – ... Business – to Customer және т. б.) саны өсті,
венчурлік бизнестің ... ... ... ... және ... ақпараттық революцияның соңғы жетестіктері көптеп ... ... ... ... ... ... сыртқы байланыстар басты орын ... ... ... ... ... ... салааралық
байланыстар және халықаралық ... ... ... ... ... экономикасы әлемдік шаруашылық байланыстарына барынша
күшті интеграцияланған.
Сыртқы сауда. Германия өзінің тұрақты даму ... ... ... ... есепке ала отырып әлемдік сауданың одан әрі
дамуын, ... ... ... кез ... формасына қарсы
шығады. Халықаралық келісімдер мен ... ... ... ... шетел нарықтарының айқындығын жоғарылатуға және ... ... ... ... ... саудадағы серіктестері: Франция
(экспорттың 12% және ... 11%), ... ... (8% ... ... (7,7% және 8,2 %), Италия (7,6% және 8,4%) АҚШ
(7,9% және 5,3%) және ... ... (6,8% және 6,0 %) ... ... ... ... ... серіктестерінің үштігіне Франция,
Италия және Британия мемлекеттері ... ... ... 13,9 % ... ... ... ГФР- ң ... сауда айналымының 50 % - астамы ЕО – ң
үлесіне ... (2- ... ... ... ... ... ... географиясы 2004 ж көрсеткіштері (%)
|Елдер ... ... ... |57 |53 ... ... |5 |6 ... |12 |9 ... |2 |5 ... ... Корея, Тайвань, Гонконг |4 |5 ... ... ... Ресей, Түркия |8 |10 ... и ... |2 |4 ... ... |10 |8 ... (ITIC) ... ... деректері бойынша құрастырылған.
Бірқатар елдер үшін Германия олардың өнімдерінің негізгі ... ... ... ... – 40%, Нидерландадан - 29% , Даниядан –
23%, Грециядан – 22% ... ... ... ... ... ... ... жетекші позициясын бекітті. Бұрынғы Совет
Одағының елдері Германияның Шығыс еуропадағы жетекші ... ... ... бұл ... экспорттың жалпы көлемінің 10%-інен
аспасада, ал бұл елдердің импортының 20-25 %-ін ... ... ... ... сауда серіктесі болып табылады. Орталық еуропа елдерінен –
жартылай ... ... ... ... ... ... ... және құрылыс материалдары жеткізіледі. Жеткізілімдердің
көп бөлігі контрактілі негізді жүзеге асырылады: ... ... ... үлгіде жартылай фабрикаттар өндіріледі, олар кейін ... ... ... ... және буып – ... Бұған герман
капиталы тарапынан бақыланатын кәсіпорындар қолдау көрсетеді. Орталық
және ... ... ... ... мен ... ... неміс
инвестициясының 6% -ке жуығы шоғырланған. Ірі инвестициялық салым ретінде
Чех «Шкодасын», ... ... алу ... ... ... және ... Еуропа елдерінде ірі кредитор болып табылады
және Батыс банктерінің міндеттемелерінің 50%-тен астамын (Австрия, Италия
әрбірі 10%-ке жуық, ... ... - ... 4%-ке ... ... ... қызметті қолдау туралы заңды жүзеге ... ... ... герман кәсіпорындарының, әсіресе кіші және орта
кәсіпорындардың бәсекеқабілеттілігі артты. ... ... ... ... ... ... ... фирмаларының іс-әрекетіне
қолдау көрсету болып табылады. ... ... ... елдер мен
мемлекеттерге капитал салудағы экономикалық және саяси тәуекелді
болдырмау үшін ... ... ... ... ... ... және
шығыс еуропаның мемлекеттерімен, 124 дамушы елдермен инвестицияны қорғау
және ұлғайту туралы келісім – шарт жасасты.
Реформа ... ... ... ... мен мемлекеттерін тікелей
инвестициялайтын германдық фирмаларға федерация арқылы құрылған герман
инвестиция және даму ... ... ... Германдық кіші және
орта кәсіпорындар бұл мақсат үшін ... қуру және даму ... ... ... және ... ала ... Германдық
кәсіпорындардың шетелге жаңа технологияларды шығаруына қолдау жасау
болашақтағы экспортты қолдаудағы жаңа ... бірі ... ... ... Германияның үлесі 10%-ке жуық. 2003 ж. бұл көрсеткіш
бойынша экономикалық потенциал 3 есе ... ... да, АҚШ – ын ... озды
және «экспорт бойынша әлемдік чемпионға» айналды. [12]
Сыртқы сауда ... оң ... ... ... ... және ... ... дәлелі болып
табылады. 1991 жылы 11 млрд астам евроны ... 2003 ж. 130 ... ... ... ... ... көлемі 532 млрд евроны құрады, ал тауар
және қызмет көрсету экспорты – 661 млрд ... ... ж. ... ... ... бойынша жылдық баланста оң
көрсеткішке ие болды.
Германияның сыртқы сауда ... ... даму ... 3 – ... ... ... ... – ң сыртқы сауда ... ... |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 ... ... |1045,53 ... |1104,49 |1193 |1270 ... |550,15 |517,358 |612,59 |661 |710 ... |495,38 |485,38 |491,9 |532 |560 ... ... ... ... ... ... индустриалды дамыған елдері Германияның ірі сауда серіктестері
болып табылады. Сонымен қатар ... Одақ ... ... ... ... Олардың үлесіне сыртқы ... ... ... ... ... және ... көрсету бойынша негізгі импортерлары
Франция, АҚШ және Ұлыбритания болып ... ... ... жаңа ... оң сауда байланысы байқалады. 2003 ж. ... ... жаңа ... 56,3 млрд евро көлемінде тауар импорттады. Орталық
және Шығыс Еуропа елдерінде 2003 ж. герман тауарларын негізгі импорттаушы
ел ... ... ... ... Польша және Венгрия болды.
Экономиканың өсуі мен халықтың жұмысбастылығын қамтамасыз ету үшін сыртқы
сауда үлкен ... ие. ... ... ... ... орны ... ... экономикасының өнеркәсіп саласының өнімдерінің
үщтен бірінен астамы шетелге шығарылатындықтан, өнеркәсіптің экспорттан
тәуелділігі жоғары.
Сыртқы ... ... ... бәсекеге қабілеттілігі
және тиімділігі үлкен рольге ие. Сауда және тығыз ... ... ... ... ... ... – ы әлемдік шаруашылықпен тығыз байланысты. Ол капиталдың ірі
экспортері және ... ... ... 1957 ж. ... ... (қазіргі кезде - Еуропалық Одақ) құрылуында Германия
басты инициатор болды. Қазіргі кезде еуропалық континенттегі ... ... ... ... үлкен үлес қосады.
Ұлттық экономиканың сапалық сипаттамасы ... ... ... ... ... мен ... ГФР-ы әлемдік шаруашылықта алдыңғы қатарда. Соғыстан кейінгі
кезеңде ЖІӨ-гі экспорттың үлесі тұрақты ... өсіп ... (1950 ж. ... 1980 ж. - 26,7%; 1991 ж. – 32,8 %). 90 жж ортасында Германияның
бірігуі және жаңа ... ... ... реформалауға
байланысты, Шығыс Германияның Шығыс Еуропадағы және ... ... ... өткізу нарықтарын жоғалтуға байланысты, Шығыс Германия
тауарларының бәсекеқабілеттілігінің ... ... ... ... ... ... төмендетті.
ГФР- сы сыртқы саудасының тауарлық құрылымы дайын өнеркәсіп өнімдерінің
жоғары үлесімен сипатталады (тауар айналымының 90%-тен ...... ... ... ... ... 60 жж. Қалыптасты және сол
уақыттан ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік тауарлар жетекші орынға ие, негізінен машина
және құрал – жабдықтар (1997 ж. - 56%-тен жоғары), өнеркәсіптік ... ... ... ... жоғары), кең қолданыстағы
өнеркәсіптік тауарлар (11%-ке жуық). Соңғы жылдары ГФР-ы бірқатар салалар
мен өнеркәсіпте ірі әлемдік ... ... ... ... ... ж. ... 4 тауар тобы (автомобиль, ... ... ... ... ... ірі ... ... болды, ал 1996 ж. ол
тек екі тауар тобы бойынша-химиялық өнімдер (әлемдік экспорттың 14,2%-і)
және автомобильде (18,5%) ғана жетекші ролін ... ... ... ... ... ... екінші орынға түсті. Неғұрлым
перспективалы технологиялық тауарларды ... ... жүйк ... ... ... ... ГФР-ы 3 орыннан (1990 ж.) ... (1996 ж.) ... ал бұл ... оның ... ... ... ... аылшаруашылық тауарлары және тамақ өнімдерін экспорттау
бойынша әлемде АҚШ, Франция, Нидерландыдан ... 4-ші ... ие. ... қызметті қаржыландыру және сақтандырудың дамыған жүйесі
герман экспортын ынталандыруға ықпал етеді.[14]
Арнайы несие институттары-экспортты несиелендіру ... (АКА ... ... және ... құру ... ... мекеме (Кредитанштальт
фюр Видерауфбау) экспортты орта және ұзақмерзімді шешуде ... ... ... үкімет Гермес сақтандыру қоғамының механизмі шеңберінде
сыртқы экономикалық саладағы тәуекелді сақтандырудың икемді саясатын
жүргізеді. ... ... ... Одақ ... экспорттың
несиелерді сақтандыру жүйесін гармонизациялауға ... ... мән ... ... ... ... ... операциялар
бойынша шығынды өтеуді өз ... ... ... ... ... ... мемлекет арқылы құрылады. Гермес арқылы
алынатын сақтандыру премияларынан түсетін табыстар ... ... ... ... сыртқы экономикалық қызметіне қолдау көрсету
мақсатында олардың шетелдік көрмелер мен ... ... ... ... ... ... негізінде герман
экспортының 20%-ке жуығы ынталандырылады, шетелдегі герман ... ... ... кеңейтілген. Әлемдік нарықтағы герман өнеркәсібінің
жоғары бәсекеқабілеттілігі ... ... және ... ... есебінен, жоғары сервис, дер кезінде жеткізу және т.б
байланысты артықшылықтар есебінен ... ... ... ... және ... фабрикаттар ГФР-ның импортының
негізгі үлесін ... (1997 ... және 10%-ке ... ... ... ... ... электротехника өнімдері, энергиятаситындар,
түсті металдар, болат прокаты, минералды шикізаттар, текстиль, киім
жатады. Германияның ... ... ... ... ... ... 1996 ж. ... бойынша-98%, табиғи газ бойынша -80%,
тас көмір бойынша -26%-ті құрады. ГФР-ы ... ... ... ... ... ... саудасында өнеркәсіпітін дамыған елдер (75%) жетекші
орынға ие және бірінші кезекте ... Одақ ... (55%) ... ... ... (10%-тен жоғары) ірі сауда серіктесі долып табылады. АҚШ
үлесіне 8-9% құрайды, Жапония - 3-4%.
ГФР-ның негізгі сыртқы ... ... АҚШ, ЕО және ... байланыстарды дамыту оның сыртқы ... ... ... ... ... ... Азия, Латын Америка,
Африка континентінің оңтүстігі, Шығыс және Орталық ... ... ... көңіл бөлінеді.
Шетелдік инвестициялар. 80ж. алғында Германияда шетелдік кәсіпорындардың
инвестиция көлемі азайып, германдық ... шет ... ... ... ... ... Осыған байланысты Германияның
экономикалық тартымдылығы туралы мәселе қозғалды.
Қазіргі ... ... ... ... ие. ... бұл экспортқа
бағытталған ел үшін қалыпты ... ... ... ... жаңа ... ... немесе өткізу жүйесін кеңейту үшін
жасалынады. 1992-2002 жж. аралығындағы ... ... ... ... қарастырсақ, 2002 ж. Германияға инвестицияланған
шетелдік инвестииция көлемі ... жж. ... ... 4 есе ... көп асып ... ... ... (IMD) зерттеулері бойынша елге
шетелдік инвестициялардың ағымы бойынша Германия әлемде АҚШ-тан кейінгі
екінші орынға ие. Күшті капитал ... ... ... ... ... ... 90 жж. Басында шамамен 100 млрд евродан 2000
жж. аяғында 280 млрд ... ... ... яғни ол 3 ... ... федералдық үкіметтің шетелдік инвестиция бойынша өкілетті
органы кеңес береді.[15]
Неліктен Германия шетелдік инвесторлар үшін ... ие? ... ... бар. ... ... ... және тиімді
инфрақұрылымға ие. Бұл көлік жүйесіне, жеткізу тармақтарына, мәліметтерді
беру жүйесіне қатысты. Екіншіден, ... ... ... күші мен ... ... ... ие. Герман Жұмысшы күші әлемде тиімділігімен,
сенімділігімен, ... ... ... Германия үшін қоғам
тұрақтылығының жоғары деңгейі тән. Германияның ... және ... ... ... компаниялар бұл елде құқықтық жағынан
максималды қорғалған, сенімділік пен айқындылыққа ие.
Басқа Еуропа елдеріне ... ... ... ... Германия нарығы құқықтық жағынан да, нақты жағынан алғанда
да ашық болып ... ... ... ... жағы – ... ... нарыққа бағытталған кіші және орта кәсіпорындардың болуы. Тағы бір
айта кетерлік жайт, инновациялық кәсіпорындардың тығыздығының ... ... ... ... ... ... 20%-тен
астамын Германия құрайды. Әлемде Германияда жасалған тауарлар жоғары
сапалылығы, сенімділігі, ... ... ... сақталу
бойынша жоғары бағаланады.
Еуропалық Одақ ішкі нарықта 450 млн. тұтынуларға негізделген. Жоғары
экономикалық ... мен ... ... ие және ... АҚШ,
Жапония, Қытайдан алдыңғы орында келеді. Ал, Германия Еуропалық Одақтағы
ірі халық шаруашылығы және ірі нарық болып табылады. Бұнда Еуропалық ... 22%-і ... ... ... Еуропадағы дәстүрлі сауда
серіктестерімен, сонымен қатар Орталық және Шығыс Еуропадағы өсіп ... ... ... ... ... географиялық және
экономикалық орталығы.[16]
Шетелдік инвесторларды екі тақырып шеңберіндегі мәселелер
қызықтырады. ... ... ... ... Бұл жерде еңбек
нарығының неғұрлым ... ... ... ... ... ... критерий болып табылады. Екінші тақырып-герман салық жүйесі. Бұл
жерде бірқатар мәселелер шешілді, бірақ ... ... ... ... Micro Devices (AMD) Американдық фирмасы Дрездендегі өндірісі
бойынша жаңа ... 2 млрд ... ... ... ... 2012 ж. дейін Саксония-Ангальт және салым салуға дайын. General
Electric Мюнхен ... ... жаңа ... НИОКР орталығын
құрады. Бұл Еуропадағы алғашқы орталық және еуропалық ... ... GE ... ... ... ұміт артады. Қңтүстік
кореялық автомобиль концерні Hyundai Рюссельхаймдегі өзінің штаб ... млрд ... ... Philips ... концерні
Библингендегі жаңа ғылыми өндірістік қуаттылыққа 20 млн евро ... ... ... Amazon (интернет арқылы сауда), Ebay (интернет
аукциондар), Nokia, Motorola сияқты ірі ... ... ... ... капитал салымы бойынша әлемде 4-ші орынға
ие. Шетелге салынатын тікелей германдық инвестиция көлемі бұл ... ... ... 570 млрд ... ... яғни 4 есеге өсті. Бұл сонаның
негізгі бөлігі шетел нарықтарын игеруге ... ... ... ... салымы Батыс Еуропада (Франция, Швейцария, Бенилюкс,
Британия) және Солтүстік ... ... Оның ... негізгі
капитал салу объектісі АҚШ болып ... ... ... ірі ... ... ... және ... аппаратуралары
мен компьютерлік томографтары өндіруде жетекші орынға ие. ... ... да ... ... өз позицияларын
нығайтты.
ГФР-ы әлемдегі ең ірі ... ... бірі ... ... ... ... 1952 ж. ресми түрде ... ... жж. ... шетелдік неміс инвестициясының
жинақталған көлемі 15640 млрд ... ... ... ... жиынтық капитал салымдары 1758,4 млрд ... ... ... несие капиталдары нарығында өз позициясын
нығайтты және дамушы елдерге экономикалық көмек көрсету көлемі бойынша 4-
ші ... ие. ... ... ... дамуға көмек көрсету шеңберінде
16 дамушы елдер алады, соның ішінде Индия, Израиль, Пакистан, Индонезия,
Танзания, Бангладеш, Кения, Намибия елдері ... ... ... ... ... ірі ... ... мүше елдер болып табылады. Шетелден ГФР-на тартылатын
капитал салымдарының 70,6%-үлесін ЕО-ғы мүше елдердің ... ... ... АҚШ ... ірі ... ... ... табылады.
Германияның шетелге капитал салымының жалпы көлемінде 20%-ті құрады, ... ... ... ... ... ... ... және сақтандыру компаниялары болып табылады.
Өндірістік секторда химия ... және ... ... ... ... ... [17]
Кесте 4
Германиядан шығарылатын шетелдік инвестициялар
| |2000 ж. |2001 ж. |2002 ж. |2003 ж. |III кв. |
| ... ... ... евро ... евро |2004ж. |
| | | | | ... евро |
|Барлығы |353,152 |270,851 |249,672 |189,429 |184,289 ... |54,045 |36,314 |9,161 |2,268 |0,407 ... |212,722 |123,281 |66,711 |32,816 |79,123 ... | | | | | ... |86,385 |111,256 |173,800 |154,345 |104,758 |
| | | | | | |
| |40,750 |49,236 |34,760 |34,593 ... 6,471 ... ... ... ... |2000ж. |2001ж. |2002ж. |2003ж. |III |
| ... ... евро|млрд. евро|млрд. евро |кв.2004ж. |
| | | | | ... евро ... |387,499 |249,433 |178,948 |119,704 |70,823 ... |211,786 |23,990 |38,269 |11,400 ... ... ... |156,175 |109,783 |91,276 |74,616 ... |126,609 |69,268 |30,896 |17,029 |33,923 |
| | | | ... 1,552| |
| |19,923 |15,559 |23,504 | ... ... деректер Бундесбанк көрсеткіштері бойынша жасалған (2004
қараша)
Германия жеке ... ... ... және ... ... ХХ ... онжылдық мерзім ішінде жекеменшік капиталдың халықаралық
қозғалысында ... және ... ... ... ... ... меншік инвестицияның масштабы тез өсті.
50-60 шы жылдар аяғында жеке меншік ... ... ... ... 60-70 млрд долларды құрады. Екіншіден жер шарының 1/3-нен астамы,
бұрынғы социалистік елдер, сонымен ... ... ... ... ... ... ... жаңа кіші және ірі инвесторлар
пайда ... ... ... қозғалысын жалпы либерализациялау
жүрді. Көптеген мемлекеттер өздерінің халық ... ... ... ... ... Жеке ... капиталдың
әлемдік нарығында тек потенциалды инвесторлар ғана емес, сонымен қатар
шетелдік ... ... ... ... ... мен ... қатысады.
Бұл үшін еркін экономикалық және ... ... қуру ... ... ... ... ... өзгерістерге
экономикалық интеграция шеңберінде өзара инвестициялауға толық еркіндік
беру.Халықаралық ... ... ... ел ... ... ... ғана емес, объектісінде болу керек.
Германияға жыл бойы Батыс еуропаның дамыған елдерінен шамамен 86%
жеке меншік тікелей капитал салымдары ... ... ... 85%-і ... ... ... ... шетел инвесторы-Ұлыбритания
(барлық шетел инвестициясының 38%-і) болып табылады. АҚШ Германиядағы
барлық шетел жеке ... ... ... ... ... Олар
бірінші кезекте мұнай өңдеу, темекі өнеркәсіптері салаларына бағытталды.
“Opel” және ... ... ... ... ... американдық
электр байланысы құралдарын өндірушілері ірі инвестицияны жүзеге асырды.
Ұлыбритания және АҚШ-нан кейінгі орында Италия, ... ... ... ... ... ... ... мүлікке
2,5 млрд астам евро салынды.
1998 ж. жеке ... ... ... ... ... ... ... неміс жеке меншік капиталының негізгі құйылу саласы
болғандықтан соңғы жылдары ... ... ... 300 млрд ... ... ... АҚШ-тағы герман салымдарының күрт өсуіне
келесі себептерге байланысты. Біріншіден, ішкі сұраныстың ... АҚШ ... ұзақ ... өсу. ... ... ... (бақылаушы акция пакеті арқылы) неміс
концерндерінің толық немесе жеке меншікке алуы. ... ... 3 ірі ... концерндерінің бірі болып табылатын Крайслермен
бақылаушы акция пакетін алу бойынша мәмілесін халықаралық басылымдар
ғасыр мәмілесі деп ... Екі ірі ... ... ... ... және ... ... иеленушісінің акцияларының жаңа монопольді
бірлестіктің бағалы қағаздарына ауысу процессі ... ... жеке ... ... ... ... ... өнеркәсібінен басқа қаржы саласын да қамтыды. Неміс банктері
АҚШ-та сақтандыру ... ... ... өнеркәсібі саласындағы 7
банкті кемденді. Жеке меншік инвестицияялар ... ... өсу, ... ... ... ... ие Германияның Еуропалық Одақ бойынша ... ... ... ... ТМД ... жеке меншік тікелей инвестициялар
ағымы аз.
Неміс жеке меншік инвестициясының негізгі ... ... ... ... ... Германия әлемде шетелдік жылжымайтын мүлікке
инвестиция салу бойынша жетекші орынға ие. Келтірілген ... ... ... ... болады: жеке меншік инвестицияның шетелдегі
басты бағыты-кпиталдың дамыған елден-дамыған елге ... Бұл ... ... ішінде сақталады. Герман жеке меншік капиталы әдеттегідей
солтүстік Америка, ... одақ және ... кіру ... елдерге
бағытталады.
2.Тарау. Еуропалық Одақ және Германия
2.1 Еуропалық интеграция мен ЕО экономикасының даму ... ... әлем ... ... ... отырған Батыс
Еуропадағы интеграциялық процестер үлкен маңызды кезеңге айналды.
Еуропалық Одақ қазір интеграциялық процесс ... ... ... ... ... да, ... Одақтың интеграция нәтижесінде
жеткен қысқаша тарихын көретін болсақ, ол Еуропалық қауымдастық 1992 жылы
Маастрихт (Нидерланды) ... ... ... ... басқосуының Нәтижесінде қол қойылған келісім негізінде
Еуропалық Одақ өмірге келді. Бұл келісім негізінен өз ... 1993 жылы ... ... Осы ... ... ЕО ... ... қарым –
қатынастар 1957 жылғы Рим келісіміне емес, Маастрихт келісіміне негізделе
бастады. Осы келісім ... ... ... ... ... ортақ
сыртқы саясат және сол сияқты біріккен әлеуметтік ... ... ... мәселелеріне байланысты үлкен саяси және экономикалық
маңызы үлкен шешімге қол жеткізілді. Яғни, Батыс Еуропалық ... ... ... тек ортақ шешім қабылдау арқылы іс жүргізу туралы шешім
қабылдайды. Еуропалық Одақ ... ... және ... ... ... ... болып табылады.[18]
Орталық Азия елдері үшін Еуропалық Одақтың үлгілері орындауға
қажетті ... ... ... атап ... ... ұзақ ... белгіленген мемлекеттер арасындағы интеграциялық
дамудың нақты басым мақсаттары (яғни, ең маңызды мүдделері). ... ... мен ... ... ... идеясын ұсынған болатын. Осы
арқылы ортақ мүддені ... ... ЕО – тың ... ... ... ... ... аймақтарын
құрудан, кедендік одақ құруға, одан соң 1985 жылы біріккен ішкі ... 1992 жылы ... ... ... ... пен қаіпсіздік
одағының құрылуына қол қойылды. Ал, 1997 жыл пайда болған ...... ... ... ... демократияны және
адам құқығын сақтауды міндеттеп, «еркіндік, қауіпсіздік және құқық ... ... ... жаңа саты – ... ... ... отырады.
Яғни, біріккен ішкі рыноктың пайда болуы, ортақ еуроның енгізілуіне
фундамент болды.[19]
- Үшіншіден, ... Одақ ... ала ... ... Азия
мемлекеттері мынаны есте сақтау қажет. Яғни, біріге отырып, экономикалық
және әлеуметтік хал – ... ... ... бір – ... ... келмеу керек. Бір – бірімен осы аймақта лидер болуға таласпауы
қажет. Алдымен, бар мүмкіндіктерін пайдалана отыррып, ... ... және ... диалог жүргізе отырып, интеграцияны дамыту ... бұл ... ... ... ... көз қарастары, осы аймақта деген
беделдері жоғары болуы қажет.
Сонымен бірге, Еуропалық Одақтың Орталық ... ... тағы бір ... ... ... ... келу.
Еуропалық одақ экономикасы. Алғашында 1952 ж. Германия ... ... ... ... ... және Нидерландымен
бірге көмір және болат Еуропалық бірлестігінің негізін қалады; ал 1957 ж.
– Еуропалық экономикалық ... және атом ... ... ... ... ж. Еуропалық Одаққа бірігу туралы келісім – шарт негізінде
көмір және ... ... ... ... ... одақ ... энергиясы бойынша Еуропалық қоғамдастық үшін бірыңғай басқару
органдары құрылды. 1986 ж. бірыңғай Еуропалық акт, 1992 ж. 7 ... қол ... ... Одақ ... ... – шарт және 1997 ... ... жаңа Амстердамдың келісім – шарт бойынша Еуропаны біріктіру
жолында маңызды ... ... ... келісім – шарт экономикалық
және саяси одақ құруға жол ашты және оның ... ...... енгізу
қарастырылатын үшінші этапы 1999 ж. 1 ... ... ... көлемі бойынша екінші әлемнің бірыңғай валюталық кеністігі пайда
болды. Еуропалық интеграцияның будан әрі тереңдеугне Еуропалық ... ... ... ... жаңа ... ...
шарты ықпал етті. Германия Еуропалық Одақ елдерінің ішінде алғашқы болып
осы келісім – шартты ратификациялады. Бұл ... – шарт 1999 ж. ... ... ... енді және келесі жаңа мәселелерді қамтиды:
- Жалпы Еуропалық Одақ азаматтардың қажеттіліктерін өтеу ... ... ... ... ... нығайту, қоршаған ортаны қорғауды
жетілдіру, негізгі құқықтарды жетілдіру ... әйел және ер ... ... ... ... ... етеді. Жаңа келісім – шартта
қоғамдық – құқықтың радио және телекомпания, жинақ кассаларының, ... ... ... де ескерідген.
- кедендік саясат саласындағы ынтымақтастық бойынша, Еуропалық ... зиян ... ... ... ... ... бірнеше
аспектілері қарастырылған.[20]
Сонымен қатар, Еуропаға оперативті өкілеттіліктер беру және ЕО
шегінде Шенген келісім ... ... ... ... ж. ... ... ... кеңестің сессиясында 2000 – 2006
жж. Кезендегі ЕО – ң қаржылық ... ... ... ... ЕО ... бірлігіне қол жеткізілді. Бұл Германия үшін ЕО – қа
жарнасының көлемін 500 млн. евроға және 2004 ж. ... 700 млн. ... ... ... ... ЕО – ты ... ... жаңа жетістікке қол жеткізді.
Еуропалық кеңестің Кельндегі (1999 ж. июнь) ... ... ... пакт қабылданды. Осылайша ... ... ... ... ... ... ... еуропалық әлеуметтік моделді
әрі қарай дамыту және нығайтуда экономика және қоғамды ... ... ... ... қол жеткізілді. Бірінші кезекте Еуропаны
жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы
инновацияға және ... ... ... ... ... өтуге
дайындаудың нақты шаралар қарастырылды.
Еуропалық валютаны енгізудегі бірнеше қорытындылар: Еуропа елдері ... ... және ... валюталық жүйелерінің ... ... ... ... ... ... 1991 ж.
Желтоқсанда ЕО шегінде бірынғай ақша бірлігіне өту тәртібі жасалды. ХХ ғ.
Алғында құрылған Орталық ... Банк ... және ... ... ие болды. Ұлттық Орталық Банктер оның филиалдарына
айналды. Қысқа мерзім ішінде, 2002 ж. ... ... ақша ... ... ... ... ... Еуропалық Орталық Банк
ЕО бойынша бірыңғай ақша – несие саясатын жүргізеді. Бұл АҚШ долларына
және ... да ... ... қатысты Евро бағамы, евронесиелер
бойынша проценттік қойылымдары, бағалы еуропалық қағаздарды сату және
сатып алу ... ... ... Банктің кеңесі тарапынан анықталады.
Еуропалық Орталық Банктің кеңесінде ЕО – ң әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
1998 ж. ... ... осы ... негізінде евро аймаққа қатысуға 11
еуропалық мемлекет жіберілді: Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия,
Испания, ... ... ... ... ... ... Еуропалық континенттің 11 елінің бірынғай валютаға өтуі 2
кезеңде жүргізілді. Бірінші ... 1999 ж. 1 ... ... Бұл ... ... ... валюталарды евроға қайта есептеу бағамдары тіркелді. Осы
бағамдар арқылы еуропалық елдердің валюталық одақтың ішіндегі және ... ... ... ... қайта есептеу және деноминация
жүргізілді. Сол кезден бастап қолма – қолсыз есеп ... үшін евро ... ... ... ... ... фирмалар мен азаматтар евроны енгізудің әсерін сезбеді,
ал Еуропалық валюта одағына мүше ... ақша – ... және ... бірыңғай болды. Енді евро аймақ елдері валюта айналысына қатысты
кез келген заң ... ... ... әсер ... ... ... Банктің келісімімен шығарады.
Екінші кезең 2002 ж. 1 қаңтардан басталады. ... жыл ... ... мүше ... евро ... мен монеталары ұлттық
валютамен қатар, паралельді айналымда жүрді. 2002 ж. 1 ... ... ... ... тоқтатылды және евро аймақ елдері толығымен
жаңа валютаға көшті. Сонымен қатар қалған валюта салаларын евроға ... бойы ... ... кезде жаңа евровалютаның долларға қатысты өзгеріс оның
тұрақтылығының ... ... ... ... ... континенталды
Еуропа елдерінің ішінде неғұрлым экономикалық дамыған ел болғандықтан
Еуропалық валюта жүйесін қуру мен ... ... ... ... ... ... ... Германия еуропалық континенттегі
экономикалық жағынан да, ... ... ... да ... ... ЕСИ “корзинасындағы” Германия квотасы Ұлыбритания квотасынан 1,5
есе көп, яғни ... ... ... өнімді өндіруде және өзара европалық
саудада үлесі жоғары. Әлемде неміс маркасының басымдылығы жоғары.
1998 ж. 2 мамырда Еурокеңес 1999 ж. 1 ... ... ЕО – ң ... ... ... валюта ретінде енгізетіні ... ... ... ... ... Италия, Люксембург, Нидерланды,
Австрия, Португалия және ... ... ол ... көрсетіледі:
- 2002 ж. 1 ... ... ... жаңа евро ... мен
евромонеталар заңды төлем құралы ретінде еңгізілді.
- 2002 ж. 1 наурызда көне ... ... ... ... ... өз ... және Германияға 2002 ж. басында неміс маркасындағы қолма – қол
ақшаларды евроға кез – ... ... ... ... ... ж. 2 ... қабылданған экономикалық және валюталық одақ құру
туралы шешім тарихи сипатқа ие. ЭВО ... ... ... ... ие ... ... ... енгізгеннен кейін ЭВО мүше – елдер
ақша және валюталық саясат саласындағы өз ... бас ... ... банктері Еуропалық орталық банктің басшылығында орталық
банктердің еуропалық жүйесінің маңызды ... ... Оны ... ... те ... ЕОБ кеңесі еурожүйе шеңберінде шешім қабылдайтын маңызды
орган ... ... ... үшін бірынғай ақша ... ... – баға ... ... ету ... одақ ... ... экономикалық саясатқа қолдау көрсету.
Бірыңғай валютаның негізінде мүше елдер арасында экономикалық байланыстың
интенсивтілігі артты, ... ... ... ... ... өсе ... сауда, инвестициялық және резервтік валюта ретіндегі
потенциалы бойынша АҚШ доллармен ... ... ... ... ... көлемі бойынша әлемде екінші орынды алады.600 млн. астам халқы бар
еуропалық аймақтың әлемдік ЖІӨ - гі үлесі 19,4%, ... ...... ті ... Салыстыру үшін алсақ, АҚШ – тың әлемдік ЖІӨ - гі ... ... ... саудада 16,6%; Жапонияның үлесі сәйкесінше, 7,7% және
8,2%. Еуропалық интеграцияның қалыптасу және даму процессінде ... ... ... ... ... байланысты тез
қалпына келді [23]
Кесте 6
ЕО елдерінің ЖІӨ серпіні
млрд. ECU/EUR
|Елдер |1960ж. |1990ж. |
| |2001 |
| |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 ... ... ... ... |23086,8 |40868,4 ... ... |79984,1 |179148,9 ... ... |19290,9 ... және мин. | | | | | ... | | | | | ... ... |177,5 |1103,1 |2567,3 |3019,5 |3226,5 |
|Қара ... |615,1 |1755,4 |1340,8 |2870,2 |4127,2 ... ҚР ... ... сауда мен біріккен кәсіпкерлік.
Статистикалық жинақ. Ред. Б.К Тортаев – ... 2005. ... ... ... ... ... ... ішінде
ерекше орын алатын машина салу өнімдер, электротехникалық ... ... мен ... ... ... Солардың ішінде ең көп
импорталатын тауарлар бұл – машиналар мен жабдықтар.
Кесте 11
Германиядан ... ... ... ... АҚШ ... ... |Жылдар |
| |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 ... ... |26132,4 |37571,2 |70058,5 ... ... |
|өнімдері | | | | | ... |35596,0 |53987,8 |58843,6 |75684,6 |12316,0 ... | | | | | ... |93144,6 ... |177896,5 |184385,7 |195746,9 |
|құрылғылар | | | | | ... ҚР ... ... ... мен
біріккен кәсіпкерлік. Статистикалық жинақ. Ред. Б.К Тортаев – Алматы,
2005. 226б
Қазақстанға әкелінетін Герман импорты ... ... ... ... 2 орынды алады, ал Германия шығарылатын экспорты бойынша –
тәртінші орында. ... Орта ... ... ... ... жеке ... өзі 77% құрайды. Мұның ішінде айтып кеткенімдей
мұнай көлемі жағынан Германияға шығарылатын импорт тауары болып саналады.
Германияға ішкі мұнай жеткізетін елдердің ішінде 5 ... ала ... 6,5 млн ... ... ... шығарып отырады. Ал 2005 ақпан –
2006 қантар 7,490 млн тонна. Германияның әлемнің сауда ... ... 52 ... Жалпы соңғы жылдары Қазақстан мен Германия
арасындағы сауда айналымының өсу тенденциясын байкауға ... ... мен ... ... ... ... АҚШ доллар
|Жылдар |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005* ... ... |992.0 |806.6 |880.6 |1.3 млрд |1.7 млрд ... ... мен ... ... ... мен имортының
көрсеткіщтері бойынша есептелінген
Сонымен қатар бұл ... ...... операциялардың даму
деректеріне қарап талдау жасауға болады.
Жалпы Қазақстан – Германия арасындағы ынтымақтастықтың экспорт импорт
сауда ... ... ... екі ел ... ... айналымы
соңғы жылда үш есе өсті. Сондықтан, Германия Қазақстанның ең ...... бірі ... кем болмайды.
Кесте 13
Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикаға
шығарылытын ... АҚШ ... |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005* ... | | | | | | |
| |550.9 |501.8 |220.3 |146.4 |212.8 |321 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ҚР ... ҚР ... ... ... Ред. ... Алматы, 2005ж. – б 304 – 307
Кесте 14
Германия Федеративтік ... ... ... импорты
млн. АҚШ доллар
| |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005* ... | | | | | | |
| |335.7 |409.2 |586.2 |734.2 |1053.1 |1427.6 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ҚР Статагенттігінің: ҚР ... ... ... Ред. Абдиев– Алматы, 2005ж. – б 304 – ... ... ... ... ... ... ... саудасы ҚР – дың бүкіл сауда айналымының
9% құрайды. [39]
Республикамыздың экспортының шикізатқа бағыттылығы, бұл Қазақстанның
экспортын ... ... мен ... валютаға қол жеткізудің бірден
бір факторы.
Сыртқы экономикалық байланыстар ... ... ... ... мен ... ... ... елдің экспорт – импорттың қурылымын нақты пайдалы
нәтиже беретін прагматикалық жақтан ... ... ... жеткілікті
экономиканың ресурстарға ие, соңдықтан менің ойымша еліміздің экспорт –
импортына құрылымына ... ... қуру ... Егер ... ... ... ... еліміз әлемдік нарықта тек шикізат
өнімін экспортеры ретінде ғана қатысы, пайданы ... ... ... ... ... қысқартып, бұл шикізатты қолданып дайын өнім
шығаруды тырысу керекпіз.
Инвестициялар
Экономикамыздың шикізатқа бағытталуының ... ... ... ... ... ... - ақ мұра болып қалды. Енді
мұны ... ... ... қайта өндеу салаларына құйылатын
инвестициялар көмектеседі.Өндірістік салаға инвестицияларды тарту әлемдік
тәжірибесі елдің экономикасын көтеру мен ... ... ... жеңіл
алудың тәсімнің тиімділігін көрсетеді.
Әлемнің көптеген елдердің ... ... ... ... ... ... капитал, шетелдік озық
технологиялары мен басқару ... мен ... пен, ... ... ... ресурстармен дұрыс ұштастырылуы ... ... ... болуы мүмкін.
Әрине, шетелдік капиталды тартудың негізгі мақсаттарының бірі
экономикалық ... ... ... ары ... ... ... беру ... өмір сүру жағдайын көтеру.
Қазақстанның әлемдік экономикаға интеграциялануының салдарынан еліміз
көптеген мемлекеттерімен, қаржы ұйымдарымен ... ... ... ... ... ... ... өндірістік
саласына шетелдік инвестицияларды тарту бойынша операцияларына ... Бұл ... ... ... ... ... ... орындау. Инвестициялық стратегия негізінен экономикалық
артта қалуын тежеп ары ... ... ... жасау мен өндірістік
құрылымға қолайлы жағдай туғызу. Шетелдік инвесторлар Қазақстанды жағымды
геоорналасуы бар пайдалы нарық ретінде қарастырып отыр. ... ... ең ... сала – ... мұнай және газ запастары. Басқа
инвестициялар салынған секторлар экономиканың барлық салаларында ... ал ... ... ... ... көбінесе кен
өндіру саласы, кәсіптік қызмет ... және ... ... ... ... ... ... перспективалық
инвестициялар
(%) көрсетілген
| | | |
| ... ... ... ... |
|1 |Мұнай – Газ |52,0 |
|2 ... ... ... |12,0 |
|3 |Кен ... |16,0 |
|4 ... |12,0 |
|5 ... ... |12,0 |
|6 ... |4,0 |
|7 ... ... |4,0 |
|8 ... |12,0 |
|9 ... ... |8,0 ... ... |8,0 ... |Ауыл шаруышылығы |4,0 |
| | | ... ... ... |12,0 ... ... мен ... ... ... (ITIC)
Халықаралық Орталық деректері бойынша құрастырылған.
Қазақстанға тартылатын шетелдік инвестициялардың ішінде Германияның да
үлесі маңызды.
Германияның ... ... ... ҚР ... Н.Ә.
Назарбаевтың 1992 ж. Германияға сапарынан жүзеге асырыла бастады. Бұл
бірінші сапардың нәтижесі болып ... ... ... ... үшін приоритетті бағыттары анықталып, қаржыландыру ға тиіс
проектілер әзірленді. Неміс несие ... ... ірі ... бес бас ... қол қойылды. Қазіргі кезде
келісімдердің саны 47 бірлікке жетті.
Сонымен қатар екі ел ... ... ... ... ... бір ... ... қол қойылды. Қазақстан
Республикасы президенті қарамағында ... ... ... ... ... құрылды. Жүзеге асырылған шаралар негізінде
инвестициялар ... ... ... ... ... Қазақстанға құйылатын тікелей инвестициялардың түсімі
онша көп емес. Тек осы соңғы жылдары 2 ... жуық ... ... ... ... ... инвестициялар түсімі
млн. АҚШ доллар
|Жылдар |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 ... |46,8 |50,6 |37,4 |63,9 | ... | | | | | ... ҚР ... ... ... мен инвестициялар.
Статистикалық жинақ. Ред. Б.К Тортаев – Алматы, ... ... ... ... ... ... ... тиімді проектілер жүзеге асырылып жатыр. Негізгі бірлескен
инвестициялық проектілердің бірі – ... ... ... ... ... ... Бұл кәсіпорын Қызылорда облысында
орналасқан.
Сонымен қатар 1996 ж. Қазтелеком мен Дойчетелеком арасында 2004 ... ... мен ... ... ... қол қойылды.
Шартқа орай , неміс компаниясы телекомуникацияны ... ... ... жағдайын жақсарту, қызмет көрсету тізбегін кеңейту
жұмыстарын жүргізу, халықаралық ... мен ... ... ... ... нарыққа жылжыту сияқты шараларын
жүзеге асыруын міндеттемеге алды.
1997 ж. қазан айында Германияда Қазақстан ... ... ... ... Сол ... ... айында Н. Ә.
Назарбаев, сол кездегі бундесканцлер Г. Коль мен президенті Р. Херцогпен
кездесуінде қазақстан – германдық симпозиум ... ... ... ... қатынастарды кеңейтуде қызығұшылығын білдірді. Қазақстанға
шағын және орта ... ... ... 15 млн. ДМ және Арал ... сумен қамтамасыз ету проектісін жүзеге асыру барысында 10 млн. ДМ
неміс бюджетінен ... ... ... ... қол ... ... ішінде:
ҚР мен ГФР техникалық ынтымақтастық және қаржылық ынтымақтастық туралы
келісімдермен, сонымен қатар ... ... ... ... ... оң әсер ... Қазақстан экономикасындағы Германияның инвестициялық ... және ... ... ... Негізгі приоритеттер келесі
бағыттырда анықтауға ... ... ... ... ... кен ... ... және ғылымды
қажетсінетін салаларына тартылатын инвестициялар.
Соңғы кезде ... ... ... ... арта ... Себебі,
Германия экономикасының өзі электро және электротехникалық ... ... ... ... мен ... ақпараттық технологияларды әзірлеу және машина жасау мен ... ... - ... ... үшін ... фактор.
Ғылымды қажетсінетін тауарлардың экспортын ынталандыру ... ... ... ... саны бойынша Жапон мен АҚШ –
тан озып кетті. Германияда - 12,2 % үлесін құрады, ал ......... ... ... сату қазіргі заманда өте тиімді болып
келеді. Сондықтан үшін Германиямен бұл ... ... ... ... маңызы өте зор. Соңғы кезде ... ... ... түрткі болып тұрған – „орташа“ неміс капиталдың
Қазақстан ... ... ... ... ... Олар жаңа
шағын және орта кәсіпорындардың құрылу процесіне белсенді түрде әсер
етеді.
Қазақстан экономикасына оң әсер ... ... ... ... ... ... ... басқа да нысандары бар. Олардың бірі–
құрылған біріккен кәсіпорындар мен түрлі ірімасштабты ... ... ... - газ ... проектілерге қысқаша тоқталып
кетемін. Германияға ... ... ... ... бойынша
Қазақстан 6 орында, бұдан екі ел арасындағы ... ... зор ... ... ... ... компаниясы «Сименс» неміс компаниясымен көптеген
проектілер бойынша белсенлі жұмыс жүргізілуде. Оның ішінде мұнай мен
мұнай өнімдерін ... ... ... мен ... ... ... ... жеткізу сияқты проектілер жүзеге асырылып жүр.
«КазТрансГаз» акционерлік қоғамның КМГ ... ...... өзара түсіністік туралы меморандумға қол ... ... ... ... ... облысының ГРЭС-н жабдықтармен
қамтамасыз етуге міндеттемеге алды.
Тағы бір неміс компаниясы ... and Co KG» ҚР ... ... ... – проектілік жұмыстарын атқарып жатыр.
Сонымен қатар «КазТрансГаз» неміс «MAN Ferrosaal Industrienlagen Gmbh»
команиясымен келіссөздер ... Орта Азия – ... ... ... ... мақсатында 60 млн. АҚШ доллар бөлінді. «ҚазМұнайГаз»
компаниясы «Бентек» неміс компаниясымен байланыстарын ... ... ауыр ... ... ... зауытымен бірігіп аралатпа бұрғылау
қондырғыны өндіріп жатыр. ... ... ... ... ... келіссөздер жүргізіп, нәтижесінде
«Wintershall» Каспий теңізінің ... ... ... ... ... ... әзір екендігін білдірді.
Қазақстан «Теміржолы» мен ... ... ... ... енгізу) және «АДТранс» (локомотивтерді бірлесіп
өндіру) компанияларымен байланыстары күшеюде. Сонымен қатар ... ... ... ... мен ... аэропортын қайта құру
процестерінде қатысуына әзір екендігін білдірді.
Ал «Гюнтер Папенбург» фирмасы – ... ... ... ... «Евробау АГ» – Жезказған Қызылорда теміржол учаскілерін
салу құрылысында; фирма «Вилли Бетц» - Қазақстан территориясынан ... мен ... ... ... тасымалдау» саласындағы
байланыстар белсенді түрде дамып жатыр. [42]
«Сименс» концернің ... ... ... ... ... Оларға «Сименстің» Ұлттық ... ... ... ... Сонымен қатар мұнай газ секторы мен
мобильді ... ... ... инфрақұрылымды құру
проектісін жүзеге асыруда өзара қызұғышылық білдіріліп жатыр. ... ... ... айында «Қазақтелеком» коммуникациялық жабдықтар
жеткізу туралы «Сименс» компаниясымен шарт ... Банк ... ... ... ... жатыр. Қазақстандағы дойче Банк,
Дрезднер Банк, және ... ... ... ... беру ... қатынастар саласында Қазақстанның жетекші банктерімен
белсенді түрде жұмыс атқаруда. Қазақстан үшін үлес ... ... ... 1 млрд АҚШ ... ... ... кезде
«Кнауф» фирманың құрылыс проектісін айтып кеткен жөн. Неміс компаниясы
Қапшайдағы ғаныш комбинаты мен ... ... ... өндіру құқығын
сатып алды. «Кнауф» құрылыс ... ... ... жетекші
өндірушісі болып әлемнің 30 елінде өзінің 110 өкілдіктерін ашқан.
Қапшағай ... ... ... ... ... гипсокартон
табақтар, ғаныш негізінде жасалған құрғақ сместар мен металл ... ... жаңа ... ... ... ... Жаңғырту
мен зауытты кеңейтуге бөлінген инвестицияның жалпы көлемі 18 млн. ... ... аса бір ... ... фирмасының ҚР экономика және
мауда министрлігімен бірге ... оқу ... құру ... ... Қазақстан мамандары құрылыста жаңа ... ... ... ... Бұл ... ... ... ірі тікелей инвестициялардың бірі болып тұр.
Неміс инвестициялар, проекетілер мен ұзақ ... ... ... ... ... ... компаниясында сақтандырылады.
Қазақстандағы «Hermes» компаниясының ... ... ... ... ... жыл сайынғы несиелеу лимиті 300млн. евро
және сақтандыру ... ... ... ... ... ... ірі банктердің (Казкоммерцбанк, БанкТуранАлем және
Народный Сбербанк) кепілдемелерін ғана мойындайды.
3.3 ҚР мен ГФР – ң ... ... даму ... ... өз ... ... бастамашылықтың жолындағы заңнамалық,
әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді ысырып тастауға міндетті.
Германия мен басқа елдерге ... ... емес ... мен ... технологиялық жабдықтардың импортын қолдау
мен кредиттеу басымдыққа айналуға тиіс
Біз түпкі өнімдерін экспортқа шығаруға бағдарланған өндірістерді, мұнай
–кәсіп ... ... да ішкі ... ... кәсіпорындар құругаз
, көлік саласында және машина жасау мен металлургиядағы, химия өнерға
және дамытуға арқа ... ... ... ... ... ... мәселелер бар.
- Кеден баж салықтарының көтірілуі; Қазақстан кей жағдайларда экспортының
әлемдік тауарларынан жоғары болуы.
- Қазақстан экспортының негізгі баптары үшін ... ... ... ... ... ... ортақ шекараның жоқтығы мен бұл
бағыттағы транспорт жүйесінің дамымағандығы.
Шешу долдары
Жалпы Қазақстан-Герман қатынастарын ... деп айту ... екі ... ... ... ... ... құрылымын құру керек.
Тіптен, менің ойымша Германиядан әкелінетін ... және ... ... ... бас ... ... заманғы
технологиялық тауарлардың тұрақты түрде импортын кеңейту. ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға арналған техникалық жабдықтар
мен түрлі тұрмыстық техника ... ... ... ... аса көңіл аудару керек.
Сауда экономикалық ... ... ... ... болып
Германияның географиялық алыстығымен ортақ ... ... ... ... көлік жүйесінің дамымағандығымен тежеліп келеді.
Бұның бәрі көлік шығындардың өсуіне алып келеді.
Германия ... ... ... ... ... ... даму ... бірқатар мәселелер бар. Тарауларда ... ... мен ... ... ... қатынастарын нығайту
мақсатында 1993ж. Германия тарапынан 1,15 млрд ДМ несие желілері
бөлінді. ... ... беру ... бұл ... түрде 15% -к алдын
ала төлеу мен үкімет немесе ірі банк кепілдемелердің бар болуы. ... ... ... ... жыл сайын қысқартылып жатыр.бұның
негізгі себептері заңнамалық, әкімшілік және бюрократиялық кедергілер
болып тұр.
Сонымен ... ... ... ... ... ... кеден тарифтері;
- Қазақстан экспорт баптары үшін әлемдік нарықтық қолайсыз коньюктурасы;
- Қазақстанның Германиядан ... алыс ... және ҚР ... ... ... ... ... бар.
Сондықтан, сауда айналымын эффективті түрде дамыту үшін, менің ... ... ... ... кеден және салық салалаларының мәселелеріне қатысты ... ... ... республикамыздың транспорттық инфрақұрылымын дамыту;
- және көлік пен коммуникациялық жүйелер саласындағы инфрақұрылымды дамыту;
- заң мен кеңес беру ... ... ... ... ... ... ... шешуге арналған 1994 ж. құрылған Алматыдағы
неміс экономикасының өкілдігінің (DIHK) ... зор. DIHK ... ... ... ... ... ... операциялар мен неміс
фирмалар құру жөнінде ... беру ... ... ... ... экономикасының өкілдігін Германиядағы өнеркәсіп бірлестігі
(DIHТ) басқарады. DIHK әлемдік жүйесінің шетелдік сауда ... ... ... ... ... ... ... сауда – экономикалық ынтымақтастығының
дамуын тежесе де, Қазақстан мен Германия ... екі ... ... ... ... дегенмен ҚР мен ... ... ... ... және ... ... ... әлемдік экономикадағы, соның ішінде ЕО-дағы жетекші
рольге ие болуы мен ... ... ... еліміз үшін негізгі
ынталандырушы фактор болып тұр. Және екі жақты ... одан ... ... ... Қазақстан экономикасына тарту үшін мүмкіндік болып
тұр.
Ал ... ... ... қызығұшылығы еліміздің бай
ресурстарға ие болыуымен байланысты. Яғни Қазақстанның шикізат түрдегі
экспорт ... ... үшін өте ... екі елдің экономикалары өзара тиімді бір-бірін толықтырып
отыр.
Неміс экономикасын құрылымын ... ... ... үндеу
салалары, ал дамымаған салаларға минералдық ресурстар мен шикізат өндіру
салалары жатады.
Ал Қазақстан экономикасында керісінше жағдай, минералдық ресурстар
және ... ... ... ... ... болып келеді.
Германияның экспортының 75%-ін машина жасау өнімдері, электротехникалық
және химия өнеркәсіп өнімдері ... ... ... келе ... мен Германия үшін бірлескен
дайын өнімді өндіру кәсіпорындарын құру орынды болып табылады.
Екі жақты экономикалық қатынастардағы перспективаларын айтатын ... ... ... атап кету ... Бұл ... мен ... ... жасау саласындағы ынтымақтастық, сонымен қатар айтып кеткен
инвестицияларды тарту арқасында бірлескен қайта өндеу кәсіп ... ... ... ... ... мен ... арасындағы қаттынастар жоғары қарқын
мен дамып жатыр. Бұл жағдай Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... әбден мүмкін.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жұмысты жазу барысында Германияның Еуропалық Одақтағы және ... рөлі ... ... ... көрсетіп, зерттеу барысында
келесі тұжырымдамалар жасалды.
- “Германия өзінің географиялық орналасуына, халық ... ... ... ... ұлы еуропалық держава болып табылады”-
деп бұрыңғы федералдық министр Эгон Бар атап ... ... ... ... күш және ... көшбасшылардың бірі.
Германия әлемдік экономикада жалпы ішкі өнімінің көлемі бойынша АҚШ ... соң ... ... ие бола ... ... ... ... Федеративтік Республикасы еуропалық экономикасының негізін
құрайды. Германияның экономикалық потенциалы неғұрлым қуатты, халық ... және ол ... ... байланыстар процессіне жеткілікті дәрежеде
интеграцияланған. Германия өзінің қалыптасу кезінен бастап халықаралық
қатынастарда өз бетінше ... ... ... ... ... ... экономикадағы ролі мен әсерін күшейтуге ұмтылды.
Германия экономикасына «жоғары индустрализация» тән, яғни әлемнің басқа
дамыған елдерімен салыстырғанда ЖІӨ өндірісінде ... ... ... экономикалық саясатының жалпы мақсаты – баға тұрақтылығын,
жұмысбастылықтық жоғары деңгейін сақтау және тұрақты экономикалық ... ... ... ... ... ... ... сыртқы байланыстар басты орын ... ... ... ... экономикадағы тығыз салааралық
байланыстар және халықаралық еңбек ... ... ... ... ... ... ... байланыстарына барынша
күшті интеграцияланған. Экономиканың өсуі мен халықтың жұмысбастылығын
қамтамасыз ету үшін сыртқы сауда ... ... ие. ... ... жұмыс орны экспортқа тәуелді. Германия экономикасының өнеркәсіп
саласының өнімдерінің үщтен ... ... ... ... экспорттан тәуелділігі жоғары.
2004 ж. экспорт көрсеткіші бойынша экономикалық потенциал 3 есе төмен
болса да, АҚШ – ын ... озды және ... ... ... ... ... Қазіргі кездегі әлем назарын өздеріне аударып отырған Батыс ... ... ... ... ... айналды. Еуропалық Одақ
қазір интеграциялық процесс дамуының керемет аймағы болып табылады. ... ... ... ... – бұл ... 40 жыл ... саяси қызметiндегi негiзгi бағыттардың бiрi болды. Ол жүйелі және
мирасқорлық сипатта жүрдi. ... ... ... интеграция
топтамасында, ЕКББ (1951), ЕЭҚ және Еуратом (1957 ж.) – қатысып ... ... оның ... ... ... ал кейiннен iшкi нарықты
құруына көмектестi. Iшкi нарықты құру жолындағы алғашқы кезең – 1968 ... ... ... ... ... және ... Одаққа өту
жолында 1979 ж. ГФР және ... ... ... ... жүйе ... (ЕВЖ), ГФР Валюталық Одақтың ... ... ... ... ... енгізу евроаймақтағы мүше елдерінің өзара
сыртқы саудасын қосымша ... ... ... және ... ... ... болатын тәуекелдерді
сақтандыру бойынша шығындарын азайтты. Еуро ... ... ... ... ... ... ... АҚШ доллармен қатар тұрады.
Капиталдардың еуронарығы – бұл көлемі бойынша әлемде екінші орынды ... ... ... ... ... үлгiсiмен салынуы және
оның Майндегi-франкфуртте орналастырылуы Федеративтiк ... ... ... ... ... ... ... еуропалық аймақтардың рөлі өсуде. Аймақтар ... ... ... құрайды. Әлем сахнасында Германия ЕО-ң
халықаралық рөліне сүйене отырып шығады. Бүгінгі ... ... ... ... ... мүдделерді көздеуі оның келешекте ЕО-та
қаншалықты тарихи рөл ... ... ... бейбітшілік
саясаты Париж және Вашингтонмен серіктестігі, бұрыңғы және жаңа ... ... ... ... ... Германия үшін
өте маңызды болып, оның мүдделерінің ... ... үшін ... ... аяқтау оның негізгі ... ... және ... мүдделерінің интеграциясы арқылы
ұлтшылдықты жоюға қол ... ... ... ... ... тастады.
Әрине, еуропалық интеграция ұлттық мемлекеттер мен ұлттық мүдделердің
жойылуы емес. Керісінше, бұл екі құрамдас ... өз ... ... ... ... ... ... нәтиже беретін ұлттық
мүдделердің ұлтүстілік мүдделерге айналуы, ЕО шеңберінде ... ... ... үрдісті әлемнің басқа ... ... ... ... ... ... үшін ... интеграцияның жүзеге
асырылуы заман талабы. Германия бірыңғай еуропалық үлгінің немесе ... ... ... ... ... ... құрылуын
көздейді. Ал, ГФР-ң Еуропалық Одақтағы ертеңгі ... оның ... ... ... мүдделерге жету қабілеттігі көрсетеді.
- Германияның Қазақстанмен сауда – экономикалық ... ... ... ... - ... ... бәсекелестік
жағдайында тауарлар мен технологияларды өткізуде жаңа базар іздеу мен
неміс капиталын ... жаңа сала табу ... ... ... ҚР мен ГФР экономикалық қатынастары өзара тиімді және
перспективалы ынтымақтастық болып келеді.
Германияның әлемдік экономикадағы, ... ... ... ... ие ... мен экономикалық қуаты біздің ... үшін ... ... ... тұр. Және екі ... ... одан ... неміс капиталын Қазақстан экономикасына тарту үшін мүмкіндік болып
тұр.
- Ал Германияның Қазақстанға ... ... ... ... ие ... байланысты. Яғни Қазақстанның шикізат түрдегі
экспорт тауарлары Германия үшін өте маңызды. ... екі ... ... ... ... ... ... елдің арасындағы екі жақты экономикалық қатынастардың ... ... ... назар аударғанымыз жөн. Яғни,
машина жасау саласы, техника мен ғылым саласында , ... ... ... ... өнеркәсіп мекемелерін құру. Яғни бұл қазақ –
герман экономикалық ынтымақтастық екі жақ үшін де ... ... ... ... ... ... Бірақ ынтымақтастың дамуын тежеп ... ... бар. Бұл ... ... ... ... ... Дегенмен көрсетілген мәселелер сауда – экономикалық
ынтымақтастығының дамуын тежесе де, Қазақстан мен Германия арасындағы екі
жақты қатынастарының ... ... ... ... ҚР мен
ГФР экономикалық қатынастары өзара тиімді және келешегі зор ынтымақтастық
болып келеді.
-Жалпы алғанда ... мен ... ... ... ... дамып жатыр. Бұл жағдай Қазақстанның әлемдік қоғамдастыққа
деген интеграция үрдісінін ... ... ... ... ... мен ... ... байланыстардың бүгінгі жағдайына
анализ жасай отырып белгілі бір қорытынды жасадық деп айтуға болады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. K. Eggers ... in der Welt» ... ueber ... am Main/ 2004 ... Намазбеков М. Н. «Экономика Германии: современное ... ... // Analytic – ... - 36 ... «От краха ГДР к единству Германии» // ... ... и ... правительства 2003г.
4. Die Wirtschaft von Deutschland // Das Magazin Deutschland – 2001
5. ... ... ... Германия // Германия Факты. – Берлин 2003
6. Forum fuer Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft // Dresden ... ... ... социальной рыночной экономики // Германия Факты. - Берлин ... ... ... и ... ... ... ... в хх/
веке / Москва -1999г
9. Правительственное заявление федерального канцлера Г. Шредера «Так как мы
верим в силы ... November ... ... Der deutsche ... Die Statistik von der Wirtschaft der BRD –
Bonn /2005
. Европейское Сообщество на пути к ... ... ... Ю.Л. ... ... дом: что мы о нем ... ... М.,1991.-C.43-44.
12. Германия в мировой торговли // Ведомство ... и ... ... / ...... Р. Ульрике «Не только продавать и экспортировать» // ... Zeitung -10, ...... ... структура ФРГ // Ведомство печати и ... ... / ...... Der wichtigste Handelspartner in der EU – ... ... Zeitung - ... am Main/ 2004 ... Die ... von ... deutsche Bundestag./
Die Statistik von der Wirtschaft der BRD – Bonn /2005
17. ... И. Д. « ... ... ... ЕС: Свет, тени, исторические
перспективы» // ... ...... 2004-2 - б ... ... В.Е., ... А.У. Объединение Европы на пути к лидерству
в Мировой политике.//МЭиМО.-2002.-№4.-СС.3-14.
19.Ж. А. Атымтаева ... Одақ ... ... Азия ... ... -2004- 2. 74б
20. Алан Ваддамс « Европейская интеграция от «А» до «Я»// ... / ... ... ... Союз Ра ... хх века.// Выбор стратегии развития –
Москва УРСС 2001г. б 45-47б
22. Фаминскийй И. П ... ... ...... Тени ... ... ... экономика- Москва 2004г.-5 б21
23. Сессhini P. The European ... 1992, The Benefits of ... shot, ... ... стран // www.eu –information.de
25.Die Benelux Laender // www. benelux.com
26. Быков П, Власов П. Сверхновая Европа.//Эксперт.-17 июля 2001.–С.42-46.
27.Kaiser K. Das ... ... in der ... ... Kaiser, Hans Maull. Deutschlands neue Aussenpolitik – Band 1:
Grundlagen:- ... ... А.И. ... ... на пути к ... ... 1990.-
С.86.
29. Шемякин Л. К. Единый Европейский рынок// ... ... ... В.Г. ... ... одной монеты.–М., 1998.-С.45-46.
Маастрихтский договор и Германия. Европейский союз: факты и комментарии.
Вып. 13-30.//www.globalaffairs.ru.
31. Губайдуллина М.Ш. Европейская ... ... в ... введения
единой валюты.// Казахстан-спектр.-1999. -№2 (8).-C.52.
32. Шпэт Л.1992: ... о ... ... ... әлемдегі бәсекеге қабілетті ең мықты 50 елдер қатарына
кіру// ҚР Президентінің халыққа жолдауы 2006- ... ... ... ... ретінде қалыптасу мен мен даму ... Даур 1992: және ... және ... ... даму ... ... РК и ФРГ о развтитии широкомасштабног ... ... ... ... ... и техники от 22сентября ... ... К. К. ... ... ... в ... ...
Алматы: АО «САК» НП ПИК « Сайнар» 2001г.- с7
37. Отношения между ФРГ и РК. Посольство Германии.- Алматы, 2001г- с7
38. ... Н. А ... -2030. ... ... мен ... ... ... между Казахстаном и Германии // www.almaty.diploma.de
40.Дюкарева Г. Р. Инвестиционный климат в Казахстане // Аль-Пари ... ... ... и ... ... ... ... . 20.04.04
42.Инвестиции Германии в Казахстан// Deutsche Allgemeine Zeitung–Алматы
-2003-2
43.Statistik ueber ... // Deutsche ... ... ... ... ... Allgemeine Zeitung 2001
Deutsche allgemeine Zeitung 2005
Журнал Европейский Диалог 2004
Международная ... ... von ... ... А.И. ... Сообщество на пути к единому рынку.-М.,1990.-
С.55.
[ii] Иноземцев В.Е., ... А.У. ... ... на пути к ... ... ...

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Германияның еуропалық одақтағы рөлi мен ықпалы71 бет
Қазақстан мен Германия6 бет
2-ші дүние жүзілік соғыстан кейінгі халықаралық жағдай. Герман мәселесі19 бет
Герман Федеративтік Республикасы3 бет
Германия7 бет
Германия (ГФР)9 бет
Германия мемлекеті14 бет
Көлік географиясы5 бет
Шарль де Голльдің тұжырымдамаларын іске асырудағы басты қадамдары27 бет
Шетелдік Еуропаға жалпы сипаттама10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь