Коммерциялық банктердің инвестициялық операциялары (АҚ «Альянс банк» тәжірибесіне негізделген)

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің негіздері ... ...
1.1. Инвестицияның экономикалық мәні және оның түрлері ... ... ... ... ... ...
1.2. Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметі ... ... ... ... ... ... ... ..

2. Коммерциялық банктердің инвестициялық операцияларын талдау және бағалау (АҚ «Альянс Банк» тәжірибесіне негізделген) ... ...
2.1 Қазақстан Республикасы ЕДБ. дің инвестициялық портфелін талдау және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2. «Альянс Банк» АҚ тәжірибесінде инвестициялық операцияларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚР Президентінің 2008 жылғы 7 ақпандағы халыққа жолдауында банк секторының бәсекелестік қабылеттігі мен тұрақтылығын арттыру міндетін белгілей отырып, банктерге мемлекеттік қолдаудың біржақты бола алмайтындығын, яғни тәуекелдердің өздеріне тиесілі бөлігін алуға тиістігін, сондай-ақ банктерддің акционерлері өздерін дамытуы үшін қосымша ресурстар тартқысы келмесе немесе оған қабылетсіз болса, ондай кезде мемлекет қажетті шаралар қолдануға дайын болу керектігін басып айтты.
Бұл жерде 2007 жылы тамыз айынан басталып, осы күнге дейін оң шешімін таппаған сыртқы қарыздарды қайтаруға байланысты мәселелер банктік сектордың сыртқы міндеттемелерді орындаудағы қабылетсіздігі туралы айтылып отырғаны белгілі.
ҚҰБ-нің мәліметтері бойынша 2006 жылы банктер еурооблигацияларды орналастыру арқылы және синдицирленген займдар тартуда барлығы 33 млрдАҚШ долларында сырттан қаражат тартқан болса, ал 2007 жылдың жартысында бұл көрсеткіш 40% өсіп, шамамен 46 млрд АҚШ долларына дейін артты. Сөйтіп банк жүйесінің сырттан тартқан қарыздарының үлесі, олардың барлық міндеттемелерінің 70% құрады.
Енді осы қарыздарға қарсы тұратын, яғни қорғаныс қызметін атқаруға тиісті банктердің капиталының көлемі 2007 жылы 1 168,6 млрд. теңгені немесе 9,8 млрд АҚШ долларына тең болған. Бұл дегеніміз банктердің капиталының сыртқы қарыздан 4,7 есеге кем екендігін көрсетеді. 2008 жылы банктеріміздің қайтаратын сыртқы қарызы шамамен 14 млрд. АҚШ долларын құрайды. Ендеше сыртқы қарыздың банктің капиталынан бірнеше есе артық болуы, өз кезегінде банктердің өтімділігіне кері ықпал етіп отыр, нақтырақ айтсақ, отандық банктер өтімділік дағдарысын басынан кешіруде.
Жоғарыда аталған мәселелерді шешу жолдарын іздестіру аталған тақырыптың өзектілігіне негіз бола отырып, бүгінгі отандық банктеріміздің инвестициялық операцияларын жетілдіре отырып, банк активтерін басқаруға байланысты орын алып отырған мәселелердің асқынып отырғанын дәлелдейді.
Активтер дегеніміз – тұтыну құны бар және табыс табу көзі болып табылатын, материалдық және материалдық емес игіліктердің жиынтығы /1/.
Коммерциялық банктердің активтері –бұл бухгалтерлік баланстың баптарында көрініс табатын коммерциялық банктердің ресурстарын орналастырумен және қолданумен байланысты болатын активтерді айтамыз.
Коммерциялық банк активтерін мынадай төрт топқа бөлуге болады:
– касса және оған теңестірілген ақшалай қаражаттар;
– несиелер;
– бағалы қағаздарға жұмсалған инвестициялар;
– банк ғимараты мен жабдықтары.
Коммерциялық банктің активтік операциялары деп – табыс табу және өтімділігін қамтамасыз ету мақсатымен банктің меншікті, тартылған және қарызға алған қаражаттарын орналастырумен байланысты операцияларын айтамыз.
1. ҚР Президентінің 2008 жылғы 7 ақпандағы халыққа жолдауы
2. ҚР-ғы Ұлттық банк туралы” ҚР заңы // 30.03.1995. (өзгертулер мен толықтырулармен)
3. ҚР-ның «Инвестициялар туралы»заңы 8 қаңтар 2003ж. № 373-11
4. ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы”ҚР заңы/ 31.08.1995. (өзгертулер мен толықтырулармен)
5. Валюталық реттеу туралы” ҚР заңы // 24.12. 1996.
6. Бағалы қағаздар нарығы туралы”ҚР заңы // 06.07.2003
7. ҚР-дағы вексель айналысы туралы”ҚР заңы// 28.04.1997
8. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралды”ҚР заңы // 04. 07. 2003.
9. Современный экономический словарь. Райзберг Б.А. и др. Москва. ИНФРА-М.1996.
10. Гитман Л.Дж., Джонн М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. - М.: Дело,2004.
11. Гейдаров М.М. Финансирование и кредитование инвестиции. – Алматы.: Алматинский коммерческий институт, 2000.
12. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. Учебное пособие. М.: «Дело», 2003.
13. А.Ф. Феодоров Основы финансовых инвестиции Изд. «Питер», 2007г.
14. Е.Р. Орлова «Инвестиции» Учебное пособие. М.: «Омега-Л», 2007г.
15. Инвестиционная деятельность., Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В. Киселевой М.: Кнорус 2007
16. И.Л. Маренков «Инвестиций» Изд. «Омега-Л», 2003г.
17. Попков В.П. Семенов В.П. Организация и финансирования инвестиции. С-П.: «Питер», 2005.
18. Игошин Н.В. Инвестиции. Учебное пособие. М.: «Финансы», 2003.
19. Вахрин П.И. Финансовый практикум М.: «Дело», 2005.
20. Булатов А.С. Экономика. М.: «Юрист», 2005.
21. Хамитов Н.Н. Банк ісі Лекциялар жинағы, Алматы.: Экономика 2006ж.
22. Хамитов Н.Н. Банктік менеджменті Оқу құралы, Алматы.: Экономика 2007ж.
23. Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебное пособие. М.: «Финансы и статистика», 2004
24. Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Яновский В.В. Организация и финансирование инвестиций М.: «Финансы и статистика»2003.
25. Москвин В.А. Кредитование инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика. 2003.
26. Марголин А.М., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций. М.: «Тандем», 2005.
27. Сейтказиева А.М. Инвестиционная активность предприятий Республики Казахстан. Учебное пособие. А.:Экономика,2003.
28. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции. – М.: Финансы и статистика, 2004.
29. Финансово-кредитный энциклопедический // Колл. Авторов под общей ред. д.э.н., профессора Грязновой А.Г. – М.: Финансы и статистика 2004.
30. Финансово-кредитный словарь // под.ред. профессора Лапусты М.Г. –М.:Инфра М, 2003.
31. "Альянс Банк"АҚ –ның жылдық есебі, 2007
32. Инвестиционный меморандум АО "Альянс Банк", 2007
33. www.akorda.kz
34. nationalbank.kz
35. www.kase.kz
36. www.rfca.kz
37. www.alb.kz
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
................................................
1. Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің негіздері........
1. ... ... мәні және ... Коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... ... және ... «Альянс Банк» тәжірибесіне негізделген).......
2.1 Қазақстан Республикасы ЕДБ- дің ... ... ... ... ... ... АҚ тәжірибесінде инвестициялық операцияларын
талдау......................................................................
................................................
Қорытынды...................................................................
.......................................
Қолданылған ... ... 2008 ... 7 ... халыққа жолдауында банк
секторының бәсекелестік қабылеттігі мен ... ... ... ... ... мемлекеттік қолдаудың біржақты ... яғни ... ... тиесілі бөлігін алуға тиістігін,
сондай-ақ банктерддің акционерлері өздерін дамытуы үшін ... ... ... ... оған қабылетсіз болса, ондай кезде мемлекет қажетті
шаралар қолдануға дайын болу керектігін басып айтты.
Бұл жерде 2007 жылы тамыз айынан ... осы ... ... оң ... ... ... қайтаруға байланысты мәселелер банктік сектордың
сыртқы міндеттемелерді орындаудағы қабылетсіздігі туралы ... ... ... ... 2006 жылы банктер еурооблигацияларды
орналастыру арқылы және синдицирленген займдар тартуда барлығы 33 ... ... ... ... ... ал 2007 ... ... бұл
көрсеткіш 40% өсіп, шамамен 46 млрд АҚШ долларына дейін артты. Сөйтіп банк
жүйесінің ... ... ... үлесі, олардың ... 70% ... осы ... ... ... яғни қорғаныс қызметін атқаруға
тиісті банктердің капиталының көлемі 2007 жылы 1 168,6 ... ... ... млрд АҚШ долларына тең болған. Бұл ... ... ... ... 4,7 ... кем ... көрсетеді. 2008 жылы банктеріміздің
қайтаратын сыртқы қарызы шамамен 14 млрд. АҚШ долларын құрайды. Ендеше
сыртқы ... ... ... ... есе ... ... өз ... өтімділігіне кері ықпал етіп отыр, нақтырақ айтсақ, отандық
банктер өтімділік дағдарысын басынан ... ... ... шешу жолдарын іздестіру аталған тақырыптың
өзектілігіне негіз бола отырып, бүгінгі ... ... ... ... ... банк активтерін басқаруға
байланысты орын алып отырған мәселелердің ... ... ... ...... құны бар және табыс табу көзі болып
табылатын, материалдық және материалдық емес ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік баланстың
баптарында көрініс ... ... ... ресурстарын
орналастырумен және қолданумен байланысты ... ... ... банк ... мынадай төрт топқа бөлуге болады:
– касса және оған теңестірілген ақшалай ... ... ... қағаздарға жұмсалған инвестициялар;
– банк ғимараты мен жабдықтары.
Коммерциялық банктің активтік операциялары деп – табыс табу ... ... ету ... ... ... тартылған және
қарызға алған қаражаттарын ... ... ... Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің негіздері
1.1 Инвестицияның экономикалық мәні және оның түрлері
"Инвестиция" сөзі латынша "invectire" қазақ ... ... ... ... ... ... ... сөзі отандық экономикамыз үшін
біршама жаңа термин. Олай ... келу ... ... бір ... ... 1991 жылға дейін оның орнына "капитал жұмсалымы" деген
сөзі жиі қолданылды. Енді осы екі ... ... ... ... ... соған мән берейік.
Инвестиция ұғымы капитал жұмсауға ... кең ... ... ... "капитал жұмсалымы" деп негізгі ... ... ... соның ішінде оларды жөндеу шығындарын қамтитын
барлық шығындарды түсінген. Ал ... ... ... ... әдебиеттерде, соның ішінде сөздіктерде оған әртүрлі ... Осы ... ... ... Л.Ш. ... және Е.Б. ... жазған экономикалық
сөздігінде: "Инвестиция - пайда табу мақсатында өз елінде немесе шет елде
әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... жобаларға, ұзақ мерзімге
жұмсалынатын мемлекеттік немесе жеке ... ... " — ... М.Г. және П.С. ... ... ... басқарумен
дайындалған сөздікте: "Инвестиция — табыс алу және ... ... ... ... ... ... және ... құндылықтар
түрлеріне жұмсалынған ақшалай қаражаттар, мақсатты банк салымдар, пайлар,
акциялар және өзге де ... ... ... ... ... ... басқа да мүліктер немесе мүліктік құқықтар, және
интелектуалдық құндылықтар" - деп түсіндірілeді.
Шет елдік ... ... ... ... ... ... "Инвестициялау - табыс алу мақсатында кәсіпкерлік ... ... ... және ... ... ... ... ішінде :
* жылжитын және жылжымайтын мүліктер мен мүліктік ... ... ... ... ... ... ... және коммерциялық ұйымдарға ... ... ... және ... да ... ... ... байланысты келісім-шарттар бойынша орындалуға тиісті
қызметтер,тауарлар,ақшалай сомаларды талап етулер;
* ... ... ... ... ... ... авторлық құқық, патент, тауар ... ... ... ... ... ... ... және технологиялық жобалық
құжаттар;
* лицензия немесе ... ... ... ... да
нысандардағы кәсіпкерлік қызмет түрін жүзеге асыруға арналған кез
келген құқықтар ".
Б.А. Колтынюктің ... ... – бұл ... игіліктерді өндіру үшін капитал (ресурс) қорын жасау немесе
толықтыру. Қаржы және ... ... ... инвестициялау -
бастапқы жұмсалынатын капиталдан асатын мөлшерде алдағы уақыттарда таза
пайда алу ... ... ... ұзақ ... ... ... ... И.И.Веретникованың еңбегінде инвестиция деп - пайда ... да ... қол ... мақсатында жаңа
кәсіпорындар құру, жұмыс ... ... ... ... ... құру және техникалық жағынан қайта қаржыландыру,
жылжымайтын мүлік, акциялар, ... және ... да ... ... ... сатып алуға бағытталған ... ... және ... ... қаражаттары, мүліктік және интелектуалдық құндылықтарды
түсіндіреді3.
Инвестицияның мазмұнын сызба түрінде беруге болады:
|Ресурстар | ... | ... табу және ... | |(шығындар) | ... |
| | | | ... жету ... ... ... ... ... инвестициялар, мемлекеттік бюджет есебінен және басқа да
мемлекеттік қаржы ... ... және ... дамуға
бағытталған инвестициялар;
Жеке инвестициялар, корпоративтік кәсіпорындар мен ... ... ... қаражаттары, сондай-ақ азаматтардың жинақтары ... ... ... ... ... ... табу мақсатында кәсіпкерлік және басқа ... ... ... ... шет ... ... ... компаниялардың, кәсіпкерлердің) барлық мүліктік
және интелектуалдық құндылықтары;
Инвестиция туралы ... ... "шет ел ... ... заңды тұлғаларының жарғылық ... ... ... оларға займдар (несиелер) беру және Қазақстан Республикасының
"Лизинг туралы" заңымен көзделген шартпенен ... ... беру ... ... инвестицияларды білдіреді. Қазақстан Республикасы
аумағында шет ел инвесторлары заңмен тиым ... кез ... ... ... ... ... ... шарушылығының барлық салаларындағы жаңадан
құрылатын және ... ... ... мен ... ... ... ... ғылыми-техникалық өнімдер;
* интелектуалдық құндылықтарға қатысты құқықтар;
* мүліктік құқықтар.
Шет ел инвестициясы мынадай жолдармен жүзеге асады:
* занды және жеке ... ... ... үлес ... шет ел инвесторларына толық тиеслі кәсіпорындар, сондай-ақ
шет елдік заңды тұлғалардың филиалдарын құру;
* кәсіпорындар, ғимараттар, құрылғылар, ... ... пай, ... ... жөне өзге де ... ... алу;
* жерді және басқа да табиғи ресурстарды пайдалану құқығын
сатып алу;
* ... мен ... ... ... мен мүліктік құқықтар беру".
Өндірістік инвестициялар, жұмыс жасап отырған ... ... ... және ... ... қайта
қаруландыруға, жаңа ... ... ... ... ... ... және рухани өнімдерді жасауға
жұмсалатын инвестициялар.
Бақыланатын инвестицияла, басқа компаниялардың ... ... ... ... елу ... астамын иеленуді қамтамасыз ететін тікелей
инвестициялар.
Бақыланбайтын инвестициялар ... ... ... ... бар ... елу пайыздан томен ... ... ... ... ... Инвестицияның төмендегідей типтері
болады:
1) Портфелъдік ... ... ... ... ... ... корпоративтік
компаниялардың шығарған акцияларына, ... және ... ... ... ... ақша ... инвестицияны жүзеге асыру барысында инвестор пайыз немесе
дивиденд ... ... ... жөне өтімді резервтерін қалыптастырады.
Портфельдік ... ... бос ақша ... бар ... ... және фирмалар жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасында портфельдік иневстициялардың құрылымында
корпоративтік бағалы ... ... ... ... қағаздарына
жұмсалымдардың үлесі біршама жоғары. Оның себебін мемлекеттің бағалы
қағаздарына салынған қаражаттың ... яғни ... ... ... Ал ... бағалы қағаздар қаншалықты табысы жоғары
болса, соншалықты олардың тәуекелі де ... ... ... ... (капитал жасайтын) инвестициялар
материалдық өндіріске ... ... ... ... қаражат салу немесе ... ... ... ... ... қайта құру және техникалық ... ... жаңа ... салуға жұмсалған
инвестициялар. Бұл ... ... ... ... ішінде негізгі өндірістік қорларын ұлғайту мақсатында жұмыс жасайды.
Материалдық емес активтерге салынган ... ... және ... да бір істі ... ... ... ... ... және басқа да ғылыми-
техникалық өнімдер нысанындағы ақшалай емес инвестициялар. ... ... ... ... ... ... ... қызметінсіз кез келген мемлекеттің тұрақты дамуы мүмкін ... ... ... екі деңгейде бөліп қарауға болады:
I. Макродеңгейде атқаратын қызметтері, оған мыналар жатады:
• ұлғаймалы ұдайы ... ... ... ... ... прогрессті жеделдету;
• отандық өнімдердің сапасын жақсартып, олардың ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету;
• әлеуметтік аяны, соның ішінде денсаулық сақтау, ... ... ... ... ... ... ... қарқынын тежеу;
• қоршаған ортаны қорғау;
• әскери-өнеркәсіп кешенін конверсиялау;
• мемлекеттің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету.
II. Макродеңгейдегі атқаратын ... ... ... ... және ... ... ... шамадан тыс моральдық және заттай
тозуын болдырмау;
• өндіріс деңгейін техникалық жағынан ... ... ... ... ... ... арттыру және
бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету;
• табиғатты ... ... ... ... ... ... ... алу және басқа кәсіпорындардың
активтеріне қаражат жұмсау.
Барлық ... ... ... ... ... ... жұмсау объектісіне қарай:
* нақты (капитал жасаушы) инвестициялар;
* портфельдік инвестициялар;
* қаржылық емес инвестициялар.
2) Инвестициялау мерзіміне қарай:
• қысқа мерзімді (1 ... ... ... орта мерзімді (1-ден 3-5 жылға дейін) инвестициялар;
* ұзақ мерзімді (5 ... ... ... ... ... қарай:
* тікелей инвестициялар;
* жанама инвестициялар.
4) меншік нысанына қарай:
* аралас (бірлескен) инвестициялар;
* шет елдік инвестициялар;
* мемлекеттік ... жеке ... ... ... ... ... шет елде ... елдің ішінде инвестициялау;
6) пайдалану бағытына қарай:
* өндірістік бағыттағы иневстициялар;
* өндірістік емес бағыттағы инвестициялар.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... екі ... ... Өндірісті дамытуға жұмсалынған инвестициялар, соның ішінде:
* өндірісті қайта құру және ... ... ... ... ... жаңа өнім шығаруға;
* өнімді жаңғыртуға және жаңа ресурстарды игеруге.
2-топ. Өндірістік емес ... ... ... ... ... ... үй ... спорт және сауықтыру объектілеріннің құрылғыларына;
* еңбек жағдайын жақсартуға;
* техникалық қауіпсіздік деңгейін артыруға.
Портфельдік инвестицияларда екі ... ... ... ... ... алуға бағытталған инвестициялар, ... ... ... ... ... ... сатып алуға;
* басқа да бағалы қағаздар сатып ... ... ... ... жұмсалған
инвестициялар, соның ішінде:
* өндіруші-кәсіпорын активтеріне ... ... ... мекемелерінің активтеріне салу;
* басқа да коммерциялық ұйымдардың активтсріне салу.
ҚР заңына сәйкес инвестициялық қызмет — ... ... ... байланысты кәсіпкерлік қызметті сипаттайды.
Кейбір экономикалық әдебиеттерде инвестициялық қызмет — пайда табу ... да бір ... қол ... ... инвестиция жұмсау және іс-
тәжірибелік әрекеттер ретінде түсіндіріледі.
Жалпы инвестициялық қызметті екі жақты ... ... Кең ... ...... ... мен жобаларға қаражат
немесе капитал жұмсау, сондай-ақ инвестициялық бағадарламалар мен жобаларды
іске асыруға байланысты іс-тәжірибелік ... ... ал ... ... ... — инвестициялық процессті білдіреді.
1.2 Коммерциялық банктердің ... ... және ... активтердің маңызы
Инвестиция деп қаражаттарды ұзақ мерзімге белгілі бір ... ... ... ... ... ... қызметке банктер делдал
ретінде қатысады. ... ... ... ... ... ... жасай отырып жүзеге асырады. Банктердің инвестициялық
саясаты инвестиция портфелін басқару ... ... құру және ... ... ... ... ... арттыру, банк балансының
өтімділігін қамтамасыз ету бағытында портфельді және тура ... ... ... білдіреді. Банктың инвестициялық саясаты
банктың басқармасымен жасалады . ... ... ... бірі – ... ... – қаржылық портфелін, соның ішінде
инвестициялық портфелін басқарудың тактикасы мен ... ... ... ... бұл – ... заңды тұлғалардың, басқа
банктердің және ... ... ... қаражаттарының жиынтығы.
Инвестициялық портфельдің оңтайлы құрылымының критерийлері – ... ... және ... ... ... Банктердің
инвестициялық портфелдерін басқарудың әртүрлі бағыттары және принциптері
қолданады. Көп ... ... ... ... ... ... «
баспалдықтылық» принципін жатқызуға болады. Бұл принцип бойынша өтелген
бағалы қағаздардан түскен қаражаттарды максималды өтеу мерзімі бар ... ... ... ... бір ... ... табу ... бағалы
қағаздармен операциялары банк инвестициялары ретінде қарастырылады.
Батыс елдердің бір ... ... ... ... ... ... дамуын алды. Батыс елдердің инвестициялық банктердің
пайда болып, ... ... ... ... ... және ... ... әкелді.
Инвестициялық банктердің негізгі қызметі- ұзақ мерзімді ссудалық
капиталды ... және оны ... ... ... және ... арқылы, қарыздық міндеттемелердің басқа
түрлері арқылы беру.
Әр ірі фирма, корпорация әдетте өзінің инвестициялық банкісімен ... және сол ... ... ... ... ... екі түрі қызмет етеді:
• Бірінші типті инвестициялық банктер
• Екінші типті инвестициялық ... ... ... ... ... тек ... ... және сатумен айналаысады. Ал екінші типті инвестициялық
банктерге келетін болсақ, олар ұзақ ... ... ... ... ... ... және дамушы елдерге негізінен
осы атап кеткен екінші типті инвестициялық банктер тән.
Бірінші банктер ХІХ ... ... ... ... ... формасында құрылған болатын. Инвестициялық банктер аса тез
дамуы ХХ ғасырдың 20-шы ... ... ... ... ... негізінен мемлекеттің бағалы
қағаздарын орналастырумен байланысты деп көрсетеді. Кейіннен ұйымдастырудың
акционерлік ... ... ... олар ... ... мен
корпорациялар үшін олардың акциялары мен ... ... ... қаражаттарын мобилизациялайды, жаңа компанияларды құруда , ... , ... ... ... ... ... ... биліктің
барлық деңгейінің мемлекеттік бағалы қағаздарын орналастырады, оның ішінде
орталық үкіметтің бағалы қағаздарынан бастап, ... ... ... ... ... типті инвестициялық банктер әдетте құрылтайшылар, ... ... ... ... ... Олар ... бағалы қағаздардың бөлігін сатып алатын агенттер ретінде
, ... ... ... ... транспорттық корпорациялардың бағалы
қағаздар бойынша және басқа аспектілер бойынша ... ... ... Ұзақ мерзімді салымдарды қажет етіп, акциялар мен ... ... ... ... ... және мемлекеттің
тапсырмасы бойынша , бірінші типті ... ... ... ... ... ... және бағалы қағаздардың типін ... , ... ... ... және ... айналысы жөніндегі
міндеттемелерді өздерінің мойындарына алады. Мұндай мекемелер шығарылған
акциялар мен облигациялардың сатып ... ... ... яғни олар ... қағаздарды сатуды өздерінің есебінен немесе банктік синдикаттарды
құру арқылы акциялар мен облигацияларды сатып ... ... ... ... инвестициялық банктердің үлесі көп ... ... ... ... және ... байланыстарына
байланысты экономикада үлкен рөл атқарады.
Бірінші типті инвестициялық банктер соңғы кезде ... ... ... ... операцияларды жиі жүргізеді. Мұндай
банктер ... мен ... ... ... өндіріс, транспорт
және сауда кәсіпорындарының ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... ... ... тарту, бағалы қағаздар
нарығына қызмет көрсету бойынша бірқатар функцияларды атқарады:
• Акциялар мен ... ... ... ... ... ... ... еуровалюта нарығында орналастыруда
делдал болады
• Корпорацияларға инвестициялық стратегияның ... ... ... есеп пен есеп беру ... ... ... кезде бұл банктерсіз бағалы қағаздарды сату өте ... ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттарын ала алмаған болар еді. ... ... ... ... ... ... ... қағаздарын
орналастырумен айналыспасада, компаниялар құрылып ... ете ... ... ... ... ... мысалға келтіруге болады: Канада,
Ұлыбритания, Австралия, Америка Құрама Штаттары.
Инвестициялық банктер депозиттерді қабылдауды жүргізбейді. Бірақ ... ... ... ... және ... мөлшерде ғана. Бағалы
қағаздарды орналастыру алдында инвестициялық банк әдетте ... ... ... ... экономистер, юристер және
инженерлердің көмегімен тиянақты талдау жүргізеді. Банк корпорацияның
активтерін, ... ... ... ... және ... ... жағдайын, нарығын, еңбек қатынастарын, корпорацияның
тарихын , оның операцияларын , ... ... және ... ... ... саладағы орнын, бәсеке деңгейін және ... ... ... талдауын жүргізеді. Көп жағдайда инвестициялық
банктердің ... ... ... директорлар кеңесіне
кіріп, оларға өндіріс, қаржы және инвестициялау сұрақтары бойынша кеңестер
береді.
Меншікті ... ... ... инвестициялық банктерді
бағалы қағаздардың эмиссиясын орналастыру үшін синдикаттарды ... ... ... ... Мұнда олардың рөлдері ... ... ... және ... 1-5 ... басшылықты орыны болады.
Өздерінің делдалдық қызметі үшін үшінші типті инвестициялық банктер
инвестордың төлеген ... және ... ... ... ... комиссионды төлем алады.
Ал екінші типті инвестициялық банктерге келсек, олар бірінші ... ... ... ... , ... ... елеулі айырмашылығы бар. Екінші типті инвестициялық
банктер ... ... ... қатысуымен аралас меншік
формасында және таза мемлекеттік болып құрылуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... қатар жаңа
технологияларды енгізуімен және ... ... ... іске ... байланысты арнайы –мақсатты жобаларды орта және
ұзақ мерзімді несиелеу болып табылады.
Екінші типті инвестициялық банктер ... ... ... ... ... келтіруде және дамушы елдердің салаларын құруда үлкен
рөл атқарды. Осыған байланысты келесі ... ... ... ... ... ... ... Италия, Испания, Португалия, Скандинавия
елдері. Аталған елдерде аралас және мемлекеттік инвестициялық ... ұзақ ... ... және онда жаңа ... ... деңгейін қамтамасыз етті . Аралас және ... ... ... үкіметтің әлеуметтік –экономикалық даму бағдарларын
және экономиканы тұрақтандыру жоспарларын іске асыруға ... ... ... ... бұл ... банктер ссудалық капитал нарығында әртүрлі
операцияларды ... : ... және жеке ... ... орта және ұзақ ... ... ... , жеке және
мемлекеттік бағалы ... ... ... , ... ... дамытады .
Дамушы мемлекеттердегі мұндай инвестициялық банктер негізінен 60-шы
жылдары олар ... ... ... ... ... болды . Бұл банктерді
құруға дамыған елдердің банктерді ... ... . ... ... ... орта және ұзақ ... несиелеумен, бағалы
қағаздармен операциялармен айналысады . ... ... ... ... типті және екінші типті инвестициялық банктердің операцияларын
қатар асыратын банктер қызмет етуде.
Көптеген елдерде ... ... ... ... да ... ... ... коммерциялық банктер атқарады.
Қазақстан Республикасында да мұндай ... ... ... ... банк жүйесінің екінші деңгейдегі банктері
атқарады. Бірақ ... ... ... ... ... банктердің операцияларын жүзеге асыру өз деңгейінде болып отырған
жоқ. Коммерциялық банктің ... ... ... – қаражаттардың
сақталуын, диверсификация, табыс пен өтімділікті ... ... ... инвестициялық операцияларын талдау және
бағалау (АҚ «Альянс ... ... ... 2.1 ... ... ЕДБ- дің ... портфелін талдау
және бағалау
2007 жылы бірінші жарты жылдығында мемлекеттік бағалы қағаздарды
алғашқы орналастыру бойынша 106 ... ... ... 11 ... жарияланды. Өткізілген аукционда мемлекеттік бағалы қағаздарды 95 жаңа
эмиссиясы 102,5 млд ... ... яғни 160% ... 2007 ... ... деңгейдегі банктердің инвестициялық
портфелдерінің құрылымы туралы 1-кестеден көруге болады.
1-кесте. ЕДБ-дің инвестициялык портфелдерінің ... ... ... |млн. ... |
| |ҚР ... ... қағаздары, |331 795 |42,15 |
| ... ... | | |
| |ҚР ... |42664 |5,42 |
| ... ... ... қағаздары |106685 |13,55 |
| ... ... |180663 |22,95 |
| ... ... ұйымдардың бағалы |1 783 |0,23 |
| ... | | |
| ... ... ... ... |67875 |8,62 |
| ... | | |
| ... ... ... ... |155207 |19,72 |
| ... | | |
| |ҚР ... ... емес ... | | |
| ... оның ... | | |
| ... |9 171 |1,17 |
| ... |160060 |20,33 |
| ... ... ... емес ... |63058 |8,01 |
| ... оның ... | | |
| ... |0 |0,00 |
| ... |63058 |8,01 |
| ... |787 166 |100,00 ... - ҚҚА-нің мэліметтері негізінде есептелген
Кестеден көріп отырғанымыздай, ... ... ... 2007 ... 1 қазан айына 787 166 млн теңгені құраған. Портфельдің
ең үлкен ... 42,15%о ҚР ... ... ... алады немесе оның
көлемі 331 795 млн. теңгені құрайды. Екінші ... ... ҚР ... ... қағаздарының инвестициялық портфельдегі үлесі 21,50 % немесе
169 231 млн. теңгеге тең. Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы ... 8,62% ... 67 875 млн. ... ... ... ... бағалы қағаздарының үлесі 19,72% немесе 155 207 млн. теңгені
құрайды. Шетелдік эмитетенттердің мемлекеттік емес ... ... 8,01% ... 63 058 млн. ... құрайды.
Егер 2006 жылы мәліметтермен салыстыратын болсақ, мұнда бірінші жарты
жылдықта 115 ... ... яғни 20 ... көп, ... ... 88,5 млрд теңге құрады.
Жалпы 2005 жылы алғашқы нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар 142,4 ... ... ... ... ... мемлекеттік бағалы
қағаздар алғашқы орналастыру тиімділігі жоғарлады: 2006 жылы 179,0 ... ал 2007 жылы ... 787,2 млн ... 2007 жылы мемлекеттік бағалы
қағаздар ораластырудың 51% Ұлттық Банк қысқа мерзімді ... ... ... 49 % ҚР ... ... ... (1-сурет).
1-сурет. ЕДБ-дің мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыру
құрылымы
Сөзсіз, инвесторлар арасында ең танымалы ҚҰБ ноталары болып ... ... ... ... ... ... ... 200-300%
деңгейде, кейде ұсыныстан он рет жоғары болды.
Мемлекеттік бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ... қағаздар - Ұлттық Банк ноталары 180, 6 млн
тенгені ... ... 2007 жылы ... мемлекеттік бағалы қағаздар айналымының
құрылымы және сату - ... алу ... ... ... алушы үшін табыстылық, % жылына |Дисконт ... ... |млн ... |Соңғы |Орташа ... |лер саны ... | ... ... ... ... | |
| | | | | |млн | |
| | | ... | ... | ... ... ... ... (тенге): ҰБ ноталары 33,9% (1 1,2%) |
|сатып алу - сату секторы айналысынан ... |2,73 |4,55 |2,73 ... |46,71 |11 ... |3,93 |4,09 |3,93 ... |30,9 |2 ... |4,15 |5,3 |5--> ,=> |4,8 (5,76) |796,6 |-17 ... |4,58 |5,29 |4,89 |4,96 (5,2) |1062,8 |19 ... |-5,02 |5,37' |5,23 ... |1555,1 |22 ... |5,01 |5,65 |5,24 ... |1583,0 |28 ... |5,38 |5,38 ... |132,8 |2 91 ... 64-91 |5,84 |5,21 ... |4801,6 | ... | | | | | ... | | | |10429,1 |192(92) |
| | | | ... | ... |МБК ... ... ... |10,9% (30,1%) |
| ... алу - сату | | |
| ... ры ... | |
| | | | ... |6,52 6,25 |6,97 |6,7 |6,72 ... |29 9 3 8 ... |7,0 7,39 |7,40 |7,3 7,51 |6,84 ... | ... |7,51 |7,67 |7,46 ... | ... |7,73 | |7,45 ... | ... | | | | |3359,8 |49(107) |
| | | | | ... | ... МБҚ (долл) ШҚО жэне Астана облигациялары 1,4% (-) сатып алу-сату |
|секторы айналысынан ... |6,35 6,00 |6,35 6,00 |6,35 6,00 |6,35 (-) |109,1 |1 1 ... | | | |6,00 (-) |322,7 | ... | | | | ... |2(0) ... ... ... ... ... ... секторы |
|айналымынан ... |2,58 3,46 |3,08 4,10 |2,58 3,71 |2,89 |7632,4 |20 39 ... | | |(2,70) |8944,3 | ... | | | |3,80 | | |
| | | | |(3,78) | | ... | | | | |16576,8 |59 (29) |
| | | | | ... | ... | | | | |30797,4 |302 (228) |
| | | | | ... | ... ИАФР ... ... ... автормен құрастырылды * |
|үшінші эмиссия; ** төртінші эмиссия көлемдер ... ... ... ... ... ... кезіне ескеріледі. ... ... ... ... операцияларды жүргізудің техникалық
ережесі:
1. Бағалы қағаздар ... ... ... ... кезінде Бағалы қағаздар нарығының қызметкерлері мына мэліметтерді
басшылыққа алады:
- бағалы қағаздарды өтеу графигі ("Ирбис" ... ... ... ... Үлттық Банк жүргізілетін мемлекеттік бағалы
қағаздар ... ... ... ... ... ¥лттық
Банкі, "Ирбис" ақпараттық агенттіктің көздері);
- Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... аукциондар нәтижесі;
- нарық жағдайын, оның толтырылуын және өтімділігін, бағалы ... ... ... ... (ҚҚБ, ... ... ... активтер тиімділігі мен өтімділік деңгейін қолдау ... ... ... Департаменті жэне Талдау Басқармасы ... ... ... ... ... бөлімінің басшысы инвестициялық шешімдерді қабылдау
мәселелерді Қазынашылық Департаментінің Директорына, Дилинг Басқармасъшың
Басшысына ұсынады.
3. Қабылданған инвестициялық шешім ... ... ... ... ... жасалады:
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк жүргізетін аукционыныда
мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуына өтініш;
- ... ... ... алу және сату тикеті;
- репо / кері репо ... екі ... ... ... бағалы қағаздарды сатып алу өтініші, бағалы қағаз сатып алу ... ... репо / кері репо ... ... ... бөлімінің бастығымен,
Қазынашылық Департаментінің Директорымен, Дилинг басқармасының бастығымен,
мәмілелерді қадағалау бөлімінің ... ... ... бір ... бағалы қағаздарға ақшаны есептеу мен тіркеу
үшін мәмілелерді қадағалау бөлімінде ... ал ... ... ... ... ... қаражатарының бір бөлігін мемлекеттік емес бағалы қағаздарға
орналастырады. Мемлекеттік емес бағалы ... ... ... жатқызамыз.
2005-2007 жылдар аралығында 10 ірі ... ... ... серпінін 3-кестеде беруге болады.
3-кесте. 10 ірі банктердің бағалы қағаздарға жұмсалымдарының құрылымы,
кезеңнің соңына, % -бен.
| |Бағалы қағаздар |2005ж |2006ж |2007ж |
| |ККБ |10,2 |11,8 |13,7 |
| |ТӘБ |20,1 |15,2 |13,1 |
| ... ... |20,4 |10,4 |16,7 |
| |АСҚ ... |20,5 |16,3 |19,3 |
| |ЦКБ |16,1 |15,4 |8,9 |
| ... ... |31,4 |26,8 |14,7 |
| ... |8,4 |11,4 |7,7 |
| ... ... |16,2 |13,6 |12,5 |
| ... |6,8 |12,1 |7,9 |
| ... банк |33,8 |21,9 |15,3 |
| ... ... ... ... |18,4 |15,5 |13,0 ... ... ... мәліметтері негізінде есептелген
Жоғарыдағы кестеде банк жүйесіндегі 10 ... ... үш ... ... ... орналастырылған қаражаттарының ... 10 ірі ... ... соңғы жылдары «үлкен үштіктің» бағалы
қағаздарға жұмсаған қаражаттарының үлесі ... 2005 жылы - 50,7%, 2006 ... 37,4%, ал 2007 жылы - ... жылы ... 10 ... ... өз активтерінің көп мөлшердегі
үлесін бағалы қағазға орналастырған банк бұл «АСҚ банкі» АҚ - 19,3%, ал ... ... ... банк» АҚ- 7,7% алады.
Соңғы жылдардағы банктердің активтерінің құрылымындағы ... ... ... ... бір жағынан, экономикаға берілген
несиелер үлесінің артуымен байлансты болса, ... ... ... ... ... азаюына байланысты, мемлекеттік бағалы
қағаздардың шығарылымының қысқаруымен және ... емес ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамдар,
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және өзге кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... жатады: акциялар;
облигациялар; ипотекалық куәліктер; фьючерс жэне опцион; депозитарлық
қолхаттар.
Акция бұл ... ... ... ... үлес ... және басқару ісіне қатысуға құқық беретін, сондай-ақ иесіне
табыс әкелетін бағалы қағаз.
Дивидент төлеу тәсілінің ... ... ... жай ... ... ... акция, оның иесіне акционерлік қоғамының табысына байланысты табыс
әкеледі және қоғамды басқару ісіне немесе ... ... ... ... ... ... иесіне қоғамның ... ... ... ... ... бірақ басқару ісіне араласуға
немесе
акционерлер ... ... ... ... ... ... бір артықшылығы - қоғам- борыштьіқ тұрақсыздыққа ұшыраған жағдайда
мүлікті жай акция иесінен бұрын алуға мүмкіндік ... ... банк ... ... ... алады. Жай акция
бойынша дивидент мөлшері белгіленбейді және оның ... ... ... ... ... ... ... артықшылықты акциялар бойынша дивидент мөлшері пайызбен
белгіленеді. ... ... ... ... құжатты (сертификатпен) түрде
және құжатсыз (шоттағы бухгалтерлік жазулар арқылы) болып келеді.
Облигация бұл оның иесінің ақшалай қаражат салғандығын куәландыратын
және ... осы ... ... ... кұны) мен пайызды қайтарып
беру туралы міндеттемесін растайтын бағалы қағаз.
Қазақстандағы ... ... ... ... қарай екі түрге бөлінеді:
- Купондық облигация - инвестор-банкке пайыз мөлшерлемесі формасында,
яғни алты айда ... ... бір рет ... ... ... Дисконттық облигация - инвестор-банктің облигацияны ... ... ... ... ... алып, оны өзінің құнымен қайта
сату арасындағы айырма түрінде ... ... ... ... және ... ... ... өздері шығарады және
оған инвестиция жұмсайды.
Банктік сертификаттар бағалы қағаз болып ... ... ... ... ... тәжірибесінде банктік сертификаттар мемлекеттің бағалы қағаздарынан
кейін тұрақтылығы мен ... ... ... ... ... ... бұл ипотекалық несиенің қамтамасыз беру барысында
кепілге ... ... ... ... бағаланатын, яғни базалық активі
жылжымайтын мүлік болып табылатын туынды бағалы қағаз.
Қазақстанда ... ... ... ... Ипотекалық компаниясы
екінші деңгейдегі ... ... ... отыр. Банктер мұндай
қағаздарды сатып алуға ынталы, себебі олар өтімді және ... ... ... ... түріне жатады.
Банктердің туынды бағалы қағаздармен операцияларына фьючерс ... ... ... жатқызуға болады.
Фьючерс бұл мәмілеге қатысушы тараптардың келісім-шарт жасаған уақытта
бекіткен бағасы бойынша алдағы уақытта ... ... бір ... ... ... ... алу-сату туралы стандартты биржалық контрактіні
білдіреді. Мұнда биржалық активке бағалы қағаздар, соның ішінде ... бұл ... ... ... ... одан бүрын базалық активті
сатып алуға (сатуға) құқық алатын немесе пайыз төлеп қана ... бас ... ... ... осы ... иесі ... сатып
алушысы) болып табылатын екі қатысушысының арасында жасалатын келісім-шарт.
Опционның екі түрі болады: опцион "колл" және ... ... ... ... қағазды сатып алуға құқық берсе, ал, опцион "пут" оны сатуға құқық
береді.
Әдістемелік тұрғыдан коммерциялық банктердің меншікті ... ... ... ... ... Ал ... және ... шамалы қолданғанына қарамастан банктер бұл бағыттар бойынша бірдей
белсенділік көрсетуде.
Коммерциялық банктер бағалы қағаздар нарығында ... ... ... ... жэне оның шотынан, дилер ретінде өз атынан жэне өз ... ... ... ... сатып алу қызметтерін атқаратын делдалдар.
Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларда банктер делдал ретінде бола
отырып, клиенттердің ... ... ... ... ... ... сақтау,
есепке алу, басқару және табыстарын алу сияқты операцияларды орындайды.
Қазақстандық банктердің делдалдық қызметі бағалы ... ... ... ... ... қызметінен туындайды.
ҚР екінші деңгейдегі банктер бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... брокер қызметі;
- дилер қызметі;
- депозитарий қызметі;
- кастодиандық қызмет;
- тізілім жүргізуші ... ... ... ... қағаздарды басқару.
Брокер қызметі бүл кленттің тапсырмасы бойынша жэне оның есебінен ... ... ... ... ... бүл ... атынан жэне өзінің есебінен ... ... ... ... асыруды сипаттайды.
Депозитарий қызметі бүл бағалы қағаздардың иелерін қүқықтарын есепке алу
және ... ... ... мәміле жасауда техникалық жағынан
қамтамасыз етумен байланысты банктердің қызметі.
Кастодиан қызметі бұл ... ... ... және ... ... бақылау жасаумен байланысты банктердің қызметін сипаттайды.
Бұл аталған кәсіби қызмет түрлерін ... ... ... ... ... ... осы ... қызмет түрін, клирингтен басқасын, бірігіп атқаруға
лицензия Ұлттық Банкпен беріледі. Үкімет және ... ... ... ... және ... сәйкес ұйымдардың жарғылық капиталына
қатысушы банктерге қосымша талаптар қойылған.
Брокерлік-дилерлік қызмет ... және ... ... да заңнамасымен, Қазақстан Республикасы қатысушысы
болып ... ... ... ... ішкі ... ... құжаттарымен реттеледі. Банктер, ... ... ... сату-сатып алу мәмілелерін өз ... ... ... ... Осы ... банк комиссия келісімшартына негізделеді және клиент
талабы бойынша өз атынан бір немесе ... ... ... ... ... ... ... шарты белгілі бір мерзімнің көрсетілуімен немесе
көрсетілмей-ақ жасалуы мүмкін.
Банктер өз клиенттері үшін ... ... ... ... алу ... тапсырыс берушінің келісімшарты ... ... ... банктер клиенттердің бағалы қағаздарды сату, сатып алу мәмілелерін
биржалық жэне ... емес ... да ... алады. Банк клиент өтінішін
қанағаттандыру үшін өзінің қоржынын ... ... ... үшін ... ... ... ... жүзеге асырады.
Брокерлік-диллерлік қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша
лицензиялауға міндетті ... ... өз ... жүзеге асыру
үшін лицензияның келесі түрлерін иемденуі керек:
1) бірінші ... ... - ... шоттарын номиналды ұстаушы
ретінде жүргізу құқымен (бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу құқымен);
2) екінші санатты ... - ... ... ... ... қағаздармен мәмілелерді тіркеуі құқығынсыз).
ЕДБ мемлекеттік ... ... ... ... кезінде
алғашқы дилер ретінде шығады.
Алғашқы дилер бұл мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялар бойынша
депозитарлық және ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... қағаздар нарығының ... ... ... ... номиналды ұстаушы ретінде клиент шоттарымен брокерлік-дилерлік
қызметті іске асыру құқы туралы лицензия берілгеннен кейін брокер-дилер ... ... ... яғни ... тапсырыс ретінде құжат
толтырылады. Бұл ... ... ішкі ... ... ... ... актілерімен сәйкес реттеледі.
Брокер-дилердің ұйымдық құрылымы келесі бөлімдерді құрау керек:
1) Сауда ... - ... ... ... ... ... болып табылатын бөлім
2) Бэк-офис - негізгі функциясы бағалы қағаздармен мэмілелерді іске
асыру және бұл ... оның ... ... ... есеп ... мен ... арасында мемлекеттік бағалы қағаздарымен
операцияларды жүзеге асыру туралы келісім-шарт жасалғаннан ... ... ... мен ... ... ... ... шарттары:
1. Диллер инвестордан эмиссияны реттеу немесе ... ... ... ... бағалы қағаздар соммалық қоржын мөлшеріне
байланысты комиссиондық пайызды ұстап қалады;
2. Инвестор басқа алғашқы дилер субдепозитарий ... ... ... ... ... алу ... дилер шотында сатып алуды
жүзеге асыру үшін жергілікті уақыттың сағат 16.00 ... ... ... ... Басқа жағдайда дилер Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне мемлекеттік бағалы ... және ... ... ... ... ... емес.
3. Жеке шотта алты ай ішінде бағалы қағаздар болмаса шот жабылмайды
жэне инвесторға бүл туралы хабарлама беріледі.
4. ... ... ... екі жақ арасында ақшалай есеп айырысу
тәртібі мен мерізіміне, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және ... ... іске ... ... сәйкес жүзеге
асырылады.
5. Ақша аудару мерзімінен кешіккен жағдайда ... ... ... ... ... оған ... формада жаңа тапсырыс бермегенге
дейін қолданылмайды.
6. Инвестор дилер ... ... кері ... құқы бар. Ақша аудару
тапсырысы инвестормен дилерге Алматы ... ... 17.00 ... ... керек. Осы жағдайда дилер кері шақырылған соманы инвестор шотына бір
банктік күн ішінде аударады.
7. Комиссиондық пайыз инвестор мен ... ... ... ... ... ... ... инвестор шотына мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеуден түскен
ақшаны келесі күні расталған уақытта аударады.
Ұйымдаспаған биржалық емес нарықта жасалған ... ... ... ... өткен әрбір күннің төлем сомасынан 0,5% мөлшерінде
кінәлі жақ ... ... ... және ... ... ... жазбаша ақпарат
коммерциялық құпия болып табылады және ... ... ... шот ... немесе бағалы қағаз ұстаушы, кепілші, ... ... ... ... ... негізінде үшінші тұлғаға жариялануы мүмкін.
Банк брокер-дилер өз атынан немесе клиент тапсырысы бойынша бағалы
қағаздармен жасалған ... ... ішкі есеп беру ... ... күні жазылуы керек. Егер банк бағалы қағаздар
операциясының ... ... ... күні аяғында ақпарат алса, онда бұл
операция жұмыс күннің аяғында ішкі есептеу ведомостінде жазылады.
ЕДБ бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ... ... және ... журналдарды үнемі жүргізеді:
жасалған мәмілелер журналы;
орындалған мәмілелер журналы;
дилерлік операцияларға есеп жүргізу журналы;
бағалы қағаздарға күнделікті есеп жүргізу журналы;
ақша-қаражаттарды ... ... ... ... ... ... есеп жүргізудің ведомостерін
жүргізеді:
орындалмаған операциялар ... ... ... ... ... ... ... бойынша түскен табыстарды есептеу журналы;
клиенттердің жеке шоттарымен операциялар бойынша журналы;
есепберуді үлестіру журналы;
клиент бойынша ... ... ... ... журналы.
Банктер, яғни брокер-диллерлер операциялар көлемі және бағдарламалық
қамсыздандыру мүмкіндігіне ... ішкі ... ... ... ... операцияларды есеп ... ... ... орташа өлшенген бағасын жэне ... ... ... ... ... ... банк бэк-
офисімен жүргізіледі. Журнал мәліметтері банк басшылығына есеп ... ... ... ... ... ... ... есеп жүргізу
нақты есептеу күніне операциялар нәтижесін қайта бағалау
мәміле есебі аяқталған күніне ... ... ... ... және ... ... қайта тіркелуді қоса алғанда операциялар
нәтижесін көрсету;
барлық құндық көрсеткіштер журналда бір ... ... ... валютада есептелуі мүмкін;
бағалы қағаздар орташа өлшенген баға әдісі бойынша бағаланады;
банк бағалы қағаздар қоржынын бағалау үшін ... ... ... ... баға айыппұл, комиссия жэне басқа ... ... ... бағасы негізінде анықталады;
операциондық шығындар;
басқа есепті тіркеушілермен салыстыру.
Дилерлік операцияларды есептеу ... ... ... ... Мәмілелер туралы жалпы ақпарат;
2. Қоржын туралы жалпы ақпарат.
Олар базалық көрсеткіштерді, әсіресе банк бағалы қағаздар қоржынының
баланстық құның және ... ... - ... ... үшін қажет.
Журнал мәліметтері банкке нарықтық баға ... ... ... ... ... және оның әлуиетті табыстылығына әсер
ететін нарықты котировкалар ауытқуын ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар
бойынша түсетін ... ... ... Оның ... ... ... ... мәлімет;
- бағалы қағаздардың атауы;
- клиенттің бағалы қағаздар бойынша табыстардың түскен сомасы мен
күні.
Мәмілелер есебін жүргізу ... ... үшін ... ... ... оны ... ... тұлғасы толтырады. Бэк-офистің
жауапты тұлғасы бағалы ... ... ... ... ... Егер ... ... орындай алмаған жағдайда оны
жазбаша себеп ... ... ... ... ... ... ... орындалған жағдайда бланк сәйкес тикет - өкімді хат жазылуы
керек. Тикет мына ақпаратты қамтиды:
мәміле жақтары
бағалы қағаз ... ... ... қайта тіркеу шарттары
төлеу шарттары
мәміле жасаған тұлғаның аты, қолы
номерлеу жүйесіне сәйкес тикет номері
трейдерге берілген тапсырыстың күні және уақыты
мәмілеге қатысқан брокер жэне ... ... ... ... ... ... қағаздар саны
тапсырыс орындалғаны туралы есеп берудің келген күні және ... ... ... ... ... ... брокер-дилер ретінде
жүргізген кезде трейдерге тапсырма мына қосымша мәліметтерді қамтиды:
бұл мәміле ... ... ... ... ... ... ... брокер-дилерге берудің күні, номері мен
уақыты.
Банк клиентке ... ... ... салу ... ... ... ... шарт көшірмесі, төлем тапсырысы көшірмесін, реестрден
көшірмесі т.б.) ұсынады. ... ... банк ... оның ... ... ... бұл ... табыстылығы туралы
мәліметтер ақпаратын беру үшга кезеңді есеп береді.
Брокер-диллер клиентке есеп берудің келесі ... ... ... ... ... ... бұл мәлімет брокер-диллер туралы,
оның клиенті туралы, бағалы қағаз коды, мәміле жасалған күн және ... ... ... күн, ... ... бағалы қағаз саны
бір бағалы қағаз сомасы, мәміле сомасы номинал бойынша сома ... ... ... ... ... ... есеп ... Бұл есеп беру
орындалмаған тапсырыстардың реестірін, олардың орындалмау ... ... есеп ... ... оның шоты ... операциясында айына
бір реттен кем емес жүзеге асырылады.
• клиенттің инвестициялық ... ... ... банк ... ... туралы үнемі ақпарат береді (құпия ақпарат, банк пен клиент
үшінші тұлғаларға мұндай есеп ... ... ... ... береді);
Бірінші санатты брокер-дилер жеке дара немесе эмиссионды синдикат құрамында
андеррайтер ретінде шыға алады.
Андеррайтер бүл брокер-дилердің бірінші санатты ... бар ... ... ... ... ... Андеррайтингалық қызмет
бұл эмитентпен келісім негізінде бағалы ... жаңа ... ... ... операциялардың мәні эмитент пен андеррайтер
мүдделерінің ... Егер ... ... ... ... ... бағалы қағаздар нарығында, әрі шет мемлекеттердің
бағалы қағаздар нарығында жүргізілсе, онда эмиссионды синдикат мөшелері ... ... ... ... ... құқы бар шет ел ұйымдары да бола
алады. Екі ... ... ... ... ... ... ... тиімділікке әкеледі, себебі мұнда эмиссияны дайындау сапасы
жақсарады, эмитент өзінің экономикалық жағдайы және ... ... ... ... ... ... қатар нарықта мамандардың
сараптамасынан өткен бағалы ... ... ... «Альянс Банк» АҚ тәжірибесінде инвестициялық операцияларын талдау
Акционерлік қоғам «Альянс банк» ... ... ААҚ ... ... ... ААҚ «Семей қалалық акционерлік банкі» деп аталатын
аймақтық екі ... ... ... ... ААҚ «Иртышбизнесбанк»
негізінде 1999 жылы 13 шілдеде құрылған.
2001 жылы ААҚ «Иртышбизнесбанкінің» негізгі ... ... ... акционерлері болып ААҚ «Алматы құс», ЖШС «Астық Астана 2030», ЖШС
«Корпорация Байт», ЖШС «Жаңа Ғасыр-НС» және т.б. 2002 ... 13 ... ... ... ... соң ААҚ ... ... деген жаңа атауға
ие болды. 2004 жылдың 13 наурызында ААҚ «Алянс Банк» АҚ ... ... ... ... басқару органдары болып:
1. Жоғарғы орган- Акционерлердің жалпы жиналысы
2. ... ... ... ... ... ... ... жылдың 1 қаңтарына банкте жалпы қызметкерлердің саны-3 656 адам, оның
ішінде бас банкте-826 адам, ал филиалдарында- 2 830 адам.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... экономикалық өсу тенденцияларында АҚ «Алянс Банк
» өзінің тұрақты өсу стратегиясын таңдап ... ... бірі ... «Алянс Банк» тұрақты өсудің стратегиясы деп банк ... және ... ... банк ... жағрафиясын кеңейту үшін
өзінің барлық күшін салу деп түсінеді.
АҚ «Алянс Банк» тиімді және ... ... ... құралдарын, бағыттарын
пайдалана отырып, алдыңғы қатарлы ақпараттар технологиясын пайдаланып ... орта ... ... ... АҚ ... ... тұрақты өсуінің стратегиясы мыналарды қамтиды:
- капитал ішінде ірі инвестициялар есебінен қаржы қызметінің ... ... ... ... ... және саяси
қызметтерін банк тұрақтылығының өсуі;
- ұзақ ... ... ... ... ... күшті жақтарын пайдалану;
- өкілетіліктердің жағрафиясы, клиенттік сегменттер, банк өнімдері
бойынша дұрыс және бақыланатын дамуы;
- ... ... және ... ... ... қызмет көрсетуді жақсарту;
- ішік ақпараттық жүйені дұрыс таңдау.
01.01.2008 жылы Банк табысы 4 706 481мың теңге болды, ал 2007 жылы ... мың ... ... ... АҚ ... ... табыстары мен шығыстарының құрылымы
|Көрсеткіштер ... ... ... ... |
|Сыйақыны алумен байланысты |4295389 |7218377 |17 562 461 |49 898 540 ... | | | | ... ... ... |-4451 026 |-11 814700 |-25 383 605|
|байланысты шығындар | | | | ... ... ... |1 723 659 |2 767 351 |5 747 761 |24 514 935 ... ... | | | | ... ... |1 119 489 |1 684 545 |4 723 988 |8 983 329 ... табыс | | | | ... ... |-1 484 764 |-2 273 694 |-4 168 184 ... ... ... | | | | ... ... дейінгі|1 358 384 |2 178 202 |6 303 565 |20035903 |
|таза операциялық табыс | | | | ... ... |- 1 243 208|-1 457268 ... |-13791 243 ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... |1151760 |720 934 |1 243 153 |6244660 ... таза операциялық | | | | ... | | | | ... ... баптар |-132 |0 |0 |-679 ... ... ... |115044 |720 934 |1 243 153 |6 243 981 ... (шығын) | | | | ... ... |-2725 |0 |356033 |1 537 500 ... ... |112319 |720 934 |1 599 186 |4 706 481 ... АҚ «Алянс Банктің»жылдық есебі,2007; Инвестициялық Меморандум,2007.
Сонымен, 2008 жылдың 1қаңтарына таза табыстың өсімі 194,3% -ға өскен.
Егер осы ... 2005 ... ... ... онда ... ... Бұл банктің несиелеу саясатындағы агрессивті
нәтижесін көрсетеді. Келесі кестеден АҚ «Алянс ... ... ... АҚ «Алянс Банктің» қаржылық нәтижелері берілген. мың теңге
|Көрсетілген қызметтердің көлемі |2006ж. |2007ж. ... ... ... |190 079 236 |656 707 314 |345,5 ... ішінде: | | | ... |62 168 771 |332 023 052 |534,1 ... ... |89 577 788 |235 107094 |162,5 |
|- жеке ... |38 332 677 |89 577 168 |133,7 ... ... ... |11 997531 |43216 129 |360,21 ... ... | | | ... |7 392 525 |33 948 660 |459,23 |
|- ... |4 605 006 |9 267 469 |201,25 ... ... ... |517 907 998 |1 102 891 |112,95 ... | |385 | ... ... | | | ... ... ... |405 763 471 |887014617 37|118,6 |
|жеке тұлғалардың ... |15 946 834 |269 224 |133,7 ... ... қызмет |96 197 693 ... |119,1 ... ... ... |131 384 161 |203 296 380 |154,7 ... ішінде: | | | ... ... ... ... |46 366 762 |68 791 877 |48,36 ... алу |49 830 931 |109 815 668 |120,4 ... тапсырмасы бойынша валюта |11 231 257 |12 145 495 |108,14 ... | | | ... ... ... ... |11 378 112 |12 543 340 |110,24 ... ... алу | | | ... ... ... ... | | | ... сату | | | ... ... ... |890 799 808 |960 046 443 |107,77 ... ішінде: | | | ... |56 887 962 |62 463 211 |109,80 ... ... |704 453 497 |708 144 385 |100,52 ... тұлғалардан |129 458 349 |189 438 847 |146,33 ... АҚ ... ... ... ... Меморандум,2007.
Кестеден көріп отырғанымыздай клиентердің тапсырмасы бойынша бағалы
қағаздарды сату-сатып алу ... өсу ... ... алу бойынша 8,14%, ал
сату бойынша 10,24%. 2006 – 2007 жж аралығында активтер 6,6 есе ... ... 1 ... ... мың ... ... 1 қаңтарында
671 881 984 мың теңгені құраған.
10- Кестеде АҚ «Алянс Банктің» ... ... ... ... және ... да активтері бойынша соңғы үш жылдағы ... ... АҚ ... Банктің »активтерінің табыстылығы, мың теңге
|Активтер |2005ж. |2006ж. |
| ... |% ... ... |% ... |
| ... ... ... | | ... |9 ... |641 081 ... |1 161 ... | | | | | |752 ... | | | | | | ... |25383 |14,4 |3 662 629 ... |5 997 ... |814 | | | | |083 ... табысты|1 048 |7,8 |82 148 |2416614 |2,4 |57939 ... |684 | | | | | ... |35 571 |12,3 |4385858 |64 236 |11,2 ... |049 | | |179 | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... |2006ж. |2007ж. |
| ... |% ... ... |% ... |
| |көлем | | ... | | ... |55 878 |4,6 |2 593 |93 962 |5,0 |3 ... |126 | |598 |805 | |554341 ... | | | | | | ... ... |14 477 |306956 |17,5 |40 364 ... | | |007 |138 | |864 ... ... 204 |1,9 |474 ... |562 030|
|активтер |250 | | | | | ... |180 800 |9,7 |17 545 |420 879 |14,1 |44 481 ... |805 | |001 |743 | |234 ... | | | | | | ... | | | | | | ... АҚ ... ... есебі,2007; Инвестициялық
Меморандум,2007.
Кестеден ... ... АҚ ... ... ... ... ... 5%-ға дейін төмендегенмен табыстылығы өсіп отырғаныын
байқаймыз. 2005 ... ... 2913260 мың ... 2007 жылы ... портфелі 3554341 мың теңгеге дейін көтерілген.
11-Кестеде АҚ ... ... ... қағаздар портфелінің ... АҚ ... ... ... және ... ... ... теңге
|Инвестиция |2006 жылға |Дебет ... |2007 ... ... ... | | ... сальдо |
| |сальдо | | | ... ... |249 554 643 ... |90 287 994 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... |34392431 |158298818 |159342037 ... ... ... | | | | ... |3423 315 |91 255 825 ... |56938 782 ... бағалы | | | | ... | | | | ... АҚ ... Банктің»жылдық есебі,2007; Инвестициялық Меморандум,2007.
АҚ «Алянс Банктің » портфелінде мемлекеттік бағалы қағаздар 36,9%, ... емес ... ... ... ... меншікті капиталының өсуі тікелей банк ... ... Банк ... ... ... ... меншікті
капитталын ұлғайтып келеді және алға қарайда сол саясатты ұстанады.
ҚР-ның ҰБ-ң ноталары eurobonds2007
20,17 % 10 ... ... ... ... қағаздар
22,03 % 9,17 % 38,36 ... ... ... инвестициялық портфелінің құрылымы
АҚ «Алянс Банктің » 2007 жылға хабарланған жарғылық ... 3937500 ... ... оның ... жай ... дана ... артықшылықты акция -687 500 дана (17,5%)
АҚ «Алянс Банктің»2006 жылға жарғылық капиталының төленген акциялары
3 150 000 дана ... оның ... жай ... ... дана ... артықшылықты акция – 400 000 дана (12,7%).
ҚР Қаржы ... және ... ... ... мен ... жөніндегі
Агенттіктің және ҚР Ұлттық Банкінің пруденциалдық нормативтері ... ... ... ... ... Банк сақтайды.
Келтірілген мәліметтерден АҚ «Алянс Банк» ... ... ие ... ... банк ... ... үшін ... көрсеткіштер
жүйелеріне келесілер жатады:
– меншікті қаражаттардың жекіліктілігінің көрсеткштері;
– жүзеге асыру ... және ... ... ... ... ... қатынасының көрсеткіштері;
– активтердің сапасының, бөлек активтік ... ... ... тартылған қаражаттарды сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... мен сапасы және т.б.;
– табыстылық және рентабельділік көрсеткіштері.
Коммерциялық банктің басқару, ... және ... ... ... ... өткен әр бір көрсеткіштердің өз мәні және белгілі бір
мақсаты бар. Жоғарыда аталып ... ... ... ... ... аспектілерін бағалауға мүмкіндік бар. Тек барлық ... және ... ... ... ғана ... ... толық
сипаттауға болады.
Банк өтімділігі келесі функциялар атқарады ... ... ... ... және депозиттерді алу бойынша
қажеттеліктерді қанағаттандырады;
– банк ... және ... ... ... ... активтердің табыссыз сатуын болдырмау;
– банктің тартылатын қаражаттарының тәуекелі бойынша ... ... ... ... келесі әдістері бар:
– өтімділігі жай (қарапайым) көрсеткіш, ол былай анықталады:
(Ағымдағы активтер-ағымдағы міндеттемелер)*100/активтердің ... ... ... ... яғни ... ... активтер және
міндеттемелер категориясына негізделген бөлу. Бұл ... ... ... ... ... белгілі кезең бойынша
банк өтімділігінің графигі туралы көп ақпарат береді.
Банк өтімділігі келесі жүйе бойынша бағаланады:
– 1 ... ... ... ... ... ... және/
немесе өтімділіктің сыртқы көздеріне ешқандай бөгетсіз жетуі
өтімділік ... ... ... яғни ол ... ... міндеттемелерді орындау және клиенттердің
қажеттіліктерін қанағаттандыруға ... ... 2 ... ... Өтімділігі төмендеу және сырттан
тартылатын қаражаттарға тәуелділігі жоғары болып келетін, бірақ
көрсеткіштері әлі жарамды болып келетіндерге қанағаттандырылатын
рейтинг беріледі, яғни ... ... ... ... ... ... ... деңгейінде немесе одан сәл жоғары
болатын өтімділіктің көрсеткіштерін айтуға болады;
– 3 ... ... ... бар ... ... ... қаражаттарының үлесінің жоғарлауынсыз клиенттердің
несиелік қажеттіліктерін ... ... және ... сұранысты толық өтеуге жеткіліксіз болатын өтімді
активтердің көлемі;
– оптималды ... ... ... одан ... болатын
қарыз қаражаттарының деңгейі. Бұндай жағдай ақша нарығында қысқа
мерзімді қорларды алу үшін қосымша маржаны төлеуді банктен талап
етуі мүмкін.
– 4 ... ... ... ... ... ... төмен өтімділіктің көрсеткіштері. Әдетте бұндай
банктер ақша нарығында сенімділікті жоғалту ... ... ... ... ... банктерді нарықтан шығарып
тастауға, яғни оларды қарыздық қаражаттар бойынша үлкен ... ... ... ... ақша ... өте ... ... ол банктің тіршілік етуіне қауіп төнеді, сондықтан
басшылықтың тез арада араласуын қажет ... 5 ... ... ... ... ... болашақта операциялар жүргізуге мүмкіндіктің жоқтығын
көрсетеді. Бұл жағдайға ... ... ... тез ... ... етеді, яғни болашақ кезеңде мәмілелер бойынша
өзінің міндеттемелерін және келісімдерін орындау ... ... ... ... ... Өтімділік саясаты өтімділік-рентабельділік
диллемасын шешумен байланысты болады. Сондықтан банк ... бұл ... ... өз операцияларының табыстылығын максимизациялаумен байланысты
міндеті тұр, сонымен бірге белгісіздік факторы анық өз ... ... ... банк ... ... мәселерді нақты және сенімді ... яғни ... ... ... және қандай масштабпен пайда
болады. Ал ол туындаған уақытта банк тек ... ... ... ... ... ... яғни оларға алдын-ала құрылған резервтер,
активтер мен пассивтердің ерекше құрлымын немесе орындалған ... ... ... ... ... ... бойынша бірнеше тәсілдерді қарастыруға
болады. Олар активтерді ... ... ... немесе актив пен
пассивті ... ... ... ... ... Басқалармен
салыстырғанда өтімділікті басқару тәсілдерінің әр ... ... да және ... де бар. ... ... тәсілін қолданудың экономикалық мақсаты банктік ... ... ... ... ... ... ... ортасына байланысты.
«Өтімділік-табыстылық» диллемасын шешу, активтерді басқарудың үш түрлі
тәсілін бөліп көрсетумен байланысты болады:
– қаражаттардың ортақ қор тәсілі. Көптеген ... осы ... ... ... ... көп болу ... ... активтерді бөлу немесе қаражаттарды конверсиялау. Бұл ... ... ... ... ... ... бұл тәсіл басқару мен талдаудың ғылыми тәсілдерін ... ЭЕМ ... ... болады.
Қаражаттардың ортақ қор тәсілінің ... ... ... идеясы жатыр. Содан кейін жалпы қаражаттар сәйкес активтердің
(несиелер, Үкіметтің бағалы қағаздары, ... ... ... ... ... ... Қаражаттардың ортақ қоры моделінде нақты активтік
операцияларды жүзеге асыру үшін, олардың орналастырылуы банктің алдындағы
мақсаттарды жетуге ... ... ... ... ... ... түскені онша мәнді емес ... Оны ... ... ... ... банк ... өтімділік және табыстылық принциптерін
сақтауды талап ... ... ... ... ... келесі
түрлеріне орналастырылады, яғни бұл принциптерге неғұрлым ... ... ... Қаражаттарды орналастыру белгілі приоритеттерге ... ... яғни ... ... ... және табыстылық
проблемасын шешуге көмек көрсету болып табылады. Бұл ... ... ... банк ... бар әр бір валютаның қандай бөлігі
бірінші ... ... ... ... ... ... ... қолдану керек және бағалы қағаздарды сатып алумен байланысты болуы
тиіс.
Активтерді бөлу моделі банкке қажетті ... ... ... көздеріне байланысты болып келетінің бекітеді. Оны төмендегі
сызбадан көруге болады.
Бұл ... ... ... ... міндетті резервтер нормасына
және айналыстың жылдамдығына бөлуге мүмкіндік береді. Мысалы, талап еткенге
дейінгі салымдар ... және ... ... және ... ... неғұрлым жоғары міндеттемелер нормасын талап
етеді. Сондықтан талап ... ... ... әр бір валютасының үлкен
үлесі бірінші және ... ... ... орналастырылуы қажет, ал оның
кіші бөлігі инвестицияларға, яғни кепілге тұрғын үйлер алынған ... ұзақ ... ... ... облигациялары.
Активтерді бөлу моделі банктің ... ... ... олар ... әр ... ... тарту арқылы
қаражаттарды орналастыру үшін қолданылады. Осы орталықтар «банктер ішіндегі
банктер» атқа ие болды, себебі әр бір ... ... ... орталықтардың қаражаттарының орналастырылуына байланыссыз ... ... ... ... ... еткенге дейінгі салымдар банкі,
жинақ салымдарының банкі, мерзімді ... ... және ... ... бар сияқты болады.
Бұл тәсілдің артықшылығы - өтімді активтердің үлесінің азаюы және
қосымша қаражаттарды несиелерге және ... ... ... бұл ... нормасының жоғарлауына әкеп соғады. Сонымен бірге осы тәсілдің
кемшілігі де бар, яғни әр ... ... ... әр ... ... ... ... да, олардың салымдардың
айналыс жылдамдығына және бұл ... ... ... ... ... болуы да мүмкін. Сонымен қатар осы тәсілдің ... бір ... яғни ... ... ... қолдану жолдарына
тәуелсіз болады бірақ іс жүсінде олай ... ... екі ... өздеріне лайықты кемшіліктері бар,
оларға: екі тәсілде міндетті резервтердің өтімділігіне және салымдарды ... ... ... ... ал клиенттердің несиеге деген
сұраныстарын қанағаттандыруға аса назар ... олар ... ... гөрі олар орташа өтімділік деңгейін есепке ала отырып
жұмыс істейді.
Ативтерді ... ... және ... ... ... ... ... банк балансының баптарын және крісі мен шығысы туралы есеп
беруді талдаудың күрделі байланысын анықтау үшін ... ... және ... күрделі модельдерді қолдану арқылы жүзеге асады.
Бұл тәсіл банк басшылығына ... ... ... зор ... ... ... инвестициялық операциялары банктің активтік
операцияларына жатады.
Коммерциялық банктердің активтерінің, активтік операциялардың, активтер
портфелінің ... мен ... ... ... ... және ... тәжірибелік мәліметтер негізінде келесі қорытындыны
жасауға болады:
1. Коммерциялық банктердің активтері ... ... ... көрініс табатын коммерциялық банктердің ресурстарын
орналастырумен және ... ... ... ... ... банк активтерін мынадай төрт топқа бөлуге болады:
– касса және оған теңестірілген ақшалай қаражаттар;
– несиелер;
– бағалы қағаздарға жұмсалған инвестициялар;
– банк ... мен ... ... ... ... – бұл өзінің ... ету үшін және ... ... ... алу үшін банктің
иелігінде бар ... ... ... ... ... ... ... келесідей
жіктеуге болады:
– кассалық операциялар;
– несиелік операциялар;
– инвестициялық операциялар;
– басқада ... ... ... ... ... түрі болып – несиелеу
болып табылды. Сонымен қатар несиелеуге ... ... ... ... үлесінің көбейгенін көреміз. Бұл тәуекел көлеміне және
т.б. факторлардың әсерінен болып отыр. ... ... ... белгілеріне байланысты жіктеуге болады ... ... ... ... көлеміне байланысты және т.б.).
4. Банктің активтер портфелі деп – ... ... ... табыс
табу және өтімділікті қамтамасыз ету мақсатында ресурстарды орналастырудың
нәтижесінде құралған банк балансындағы әр түрлі активтердің жиынтығы.
5. Активтердің ... деп – ... ... ... ... күтілетін уақыт. Банк балансының өтімділігі деп – баланс өтімді
болып есептелінеді, егер оның ... ... ... яғни бұл ... мерзімді міндеттемелерін жабу, ал активтер бойынша ... ... ... ... ... Банк ... ... құрлымының өтімділік дәрежесі бойынша орналастыруына байланысты
және активтер мен пассивтердің мерзімдеріне байланысты болады, ал ... ... ... мен ... ... ... үшін ... түсінігі өте маңызды болып табылады, себебі ... ... ... алу ... және ... коэффициенттерін
белгілі деңгейде ұстау диллемасы әрқашан бантердің алдында болып келеді,
бұл диллеманы тек ... ... ... ... ... активтік және пассивтік операцияларды басқару саясатымен шешуге
болады. Осы ... ... ... ... ... ала ... және ... өзінің болжамы банк активіндегі
қажетті өтімді қаражаттардың үлесін дәл ... ... ... ... ... көлемінен банк өзінің өтімді резервін құруы мүмкін, ... ... ... ... ... кезінде банктің міндеттемелерін
өтеуге мүмкіндік береді.
6. Тәуекел деп – мүмкін болатын қауіпті жағдайлардың әсерінен немесе
нәтижесінен әр бір ... ... ... ... де ... ... ... Тәуекел берілген несиелер ... ... ... ... мен ... пайда болуы және оның
нәтижесінде банктің табысының болмауы, ресурстық базаның кемуі, ... қары ... ... ... ... асыру және т.б. нәтижесінде
мүмкін болатын қажетсіз нәтижелерге алып келуі мүкін. Бірақ тәуекел деңгейі
неғұрлым төмен болса, соғұрлым ... ... алу ... де ... Сондықтан әр бір банк тәуекел дәрежесін минимумдауға тырысады және
бірнеше ... ... тек ... ... ... ... қабылдайды, басқа жағынан қарасақ, тәуекел деңгейі мен ... ... ... ... ... таңдау
қажет. Ал оптималды қатынасқа тек ... ... ... реттеу)
процесінде ғана жетуге болады. Тәуекелді ...... ... және ... пен ... оптималды қатынасын табуға
және оған сәйкес тәуекелдің ... ... ... шара ... ... ... ... – бұл банктің несиелерді беру бойынша қызметінің
нәтижесі, яғни бұл ... бір ... ... банктің берген барлық
несиелерінің жиынтығын айтамыз.
8. Банктердің инветициялық операциясы ... ... ... ... ... ... ... жүргізетін бағалы
қағаздары екі топқа бөлінеді: қор (акция, облигация) және коммерциялық
бағалы қағаздар ... ... чек, ... кепілдік куәліктер).
Демек, коммерциялық банктер қаржылық ... ... ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... қатар банктердің
операциялары өндірушіден тұтынушыға дейін, тауарлар мен қызметтердің
айналымын ... ... ... ... ... қызметтерінің
айналымдылығын жеңілдетеді. Банктің активтерін басқаруда келесілерге аса
назар аудару қажет:
... ... ... неғұрлым нәтижелі болуы тиіс, яғни
қолма-қол ақшалардың түсуі мен кетуін, ағымын болжау және ... ... ... ... ... ... ... ресурстар
мерзімімен сәйкес келулері қажет. Активтер шоттарындағы ақшалай
қаражаттардың пассивтер шоттарындарындағы ақшалай қаражаттардан
аспаулары қажет.
... ... ... ... және ... ... аса ... аудару қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. ҚР Президентінің 2008 ... 7 ... ... ... ... ... банк ... ҚР заңы // 30.03.1995. ... ... ... ... ... 8 қаңтар 2003ж. № 373-11
4. ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы”ҚР заңы/ 31.08.1995.
(өзгертулер мен ... ... ... ... ҚР заңы // 24.12. ... Бағалы қағаздар нарығы туралы”ҚР заңы // 06.07.2003
7. ҚР-дағы ... ... ... ... ... ... ... мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау
туралды”ҚР заңы // 04. 07. 2003.
9. Современный ... ... ... Б.А. и др. ... ... Гитман Л.Дж., Джонн М.Д. Основы инвестирования: Пер. с ... - ... ... М.М. Финансирование и кредитование инвестиции. – ... ... ... ... ... В.М. ... ... Учебное пособие. М.: «Дело»,
2003.
13. А.Ф. Феодоров Основы финансовых ... Изд. ... ... Е.Р. ... ... ... ... М.: «Омега-Л», 2007г.
15. Инвестиционная деятельность., Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В.
Киселевой М.: Кнорус 2007
16. И.Л. ... ... Изд. ... 2003г.
17. Попков В.П. Семенов В.П. Организация и финансирования ... ... ... ... ... Н.В. ... Учебное пособие. М.: «Финансы», 2003.
19. Вахрин П.И. Финансовый практикум М.: «Дело», 2005.
20. ... А.С. ... М.: ... ... ... Н.Н. Банк ісі ... жинағы, Алматы.: Экономика 2006ж.
22. Хамитов Н.Н. Банктік менеджменті Оқу ... ... ... ... О.И. ... дело. Учебное пособие. М.: ... ... ... ... И.В., ... И.И., Яновский В.В. Организация и
финансирование инвестиций М.: «Финансы и статистика»2003.
25. Москвин В.А. Кредитование ... ... М.: ... и
статистика. 2003.
26. Марголин А.М., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций. М.:
«Тандем», ... ... А.М. ... ... ... ... Учебное пособие. А.:Экономика,2003.
28. Шарп У., Александер Г., ... Д. ... – М.: ... ... 2004.
29. Финансово-кредитный энциклопедический // Колл. Авторов под общей
ред. д.э.н., профессора ... А.Г. – М.: ... и ... ... ... // под.ред. профессора Лапусты М.Г.
–М.:Инфра М, 2003.
31. "Альянс ... ... ... ... ... ... ... АО "Альянс Банк", 2007
33. www.akorda.kz
34. nationalbank.kz
35. www.kase.kz
36. www.rfca.kz
37. www.alb.kz

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
«Forte bank» АҚ43 бет
«ForteBank» АҚ да іс-тәжірибеден өту есебі45 бет
«Диполь альянс» ЖШС28 бет
Альянс Банк33 бет
АҚШ пен НАТО: ланкестікпен күрес7 бет
Банк және оның Қазақстандағы дамуы27 бет
Банк несиелері мен қарызға алынған қаражаттардың есебі мен аудиті95 бет
Банкті қаржылық талдаудың теориялық негіздері71 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь