Көріп сезінудің психо-педагогикалық негізде

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

I . тарау. Интерьер дизайнының даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
а) Дизайн кеше және бүгін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ә) Интерьер дизайны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
б) Интерьердің заттық.кеңістіктік ортасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

II . тарау. Көріп сезінудің психо.педагогикалық негізде ... ... ... ... ... ... ...
а) Интерьердегі түс, жарық және олардың өзара үйлесімі ... ... ... ... ... ... ..
ә) Материалдардың өзара қатынасындағы және кеңістіктегі құрылымы.

III . тарау. Оқу ғимараты 512 кабинетінің көркем безендірілуі ... ... ... ...
а) Өнер.эстетика негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ә) Эскиздерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
б) Мектеп интерьері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
в) Үйірме жұмыстарына тақырыптық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қосымша материалдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе
Дизайн талғамды керемет дамытып, композиция негіздерін үйретеді. Қоршаған заттың ортада жамандық пен жақсылықты айыруға үйретеді - ал бұл аз нәрсе емес. Өнердің пластикалық түрінің, сонымен қатар дизайнның заңдылықтарын меңгерген, тіршілікті және заттық ортаның формасын сана-сезімімен түйсінетін адам эстетикалық дамымаған жандарға қарағанда бірқатар артықшылыққа ие: жақсы заттарды таңдау, көркемдік - қайталанбас заттар, заттық ортаны тудыру «Дизайн» термині біздің өмірімізге салыстырмалы түрде кейін пайда болған. Ағылшын тілінен аударғанда «Дизайн» сөзі-суреттеу, салу мағынасын береді. Бұдан бұрын «Дизайн» айналысатын заттарды проектілеу «Көркемдік құрастыру» деп аталалды, ал заттарды тудыру теориясы «көркемдік техникалық эстетика».
Дипломдық жұмыстың пәнi: Үйірме жұмыстарында кескіндеме оқыту әдістемесі
Дипломдық жұмыстың жаңалығы: - мектепте бейнелеу өнерінің үйірме жұмыстарында кескіндеме оқытуға насқау дайындалды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: кiрiспеден, екі тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тiзiмiнен, қосымша және суреттерден тұрады.
Дипломдық жұмыстың нысаны М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті. 8 оқу ғимаратының «Сурет және кескіндеме» кафедрасының фойесін безендіріп әрлеу студенттер мен олардың диплом жұмысы жетекшісінің осы іске басқа қырмен келгендіктерін көрсетеді. Дипломдық жұмыс иелерінің мақсаты - интерьер дизайнның көпқырларының бірін көркем безендіру жұмыстарында ашып көрсете білу.
Көркем безендіру жұмыстарына арналған әдебиеттер тапшы болғандықта біз негізінен практикамызға сүйене отырып жазуға тырыстық.
Безендіру жұмысындағы негізгі міндет әртүрлі материалдарды пайдалана отырып түрлі түстердің үйлесімдері арқылы интерьердің біртұтастығын бере білу. Дипломдық жұмыс негізінен үш бөлімнен тұрады. Әр бөлімнің өзіндік ерекшелігі мен өзіндік мазмұны бар.
Біз бұл дипломдык жұмыста көркемдік безендіруге мүмкіндігінше шығармашылық тұрғыдан келуге тырыстық. Түрлі безендірулер, тақырыптық көрме, плакат т.б. - осылардың бәрі де көркем шығарма. Мұнда да композициялық заңдылықтар бейнелеу өнеріндегімен бірдей, мұнда сондай-ақ нәзік көркемдік талғам мен шығармашылық көзқарас талап етіледі, сондықтан да бұл салада нағыз жетістіктерге ие болудың қиындығы кейде сурет салудағыдан, картина жазудан немесе мүсіндеуден ешбір кем соқпайды. Көркем безендіру жұмысы қиялдауды, дарындылықты, шеберлікті талап ететін өнер саласы. Композиция жағынан қызықты, әдемі бояулар үйлесімі, сәтті шыққан шрифітері бар плакат немесе тіпті жанды жарнама жасау тәп-тәуір этюд салғаннан жеңіл емес, әлдеқайда қиынырақ. Көркемдік безендірудің қоғамдық өнердегі алар орны зор және солай болып қала береді. Бейнелеу өнері кәркемдік безендірумен терең байланысты, оларды бір бірінен бөліп қарауға болады.
Сонымен дипломдық жұмыстың бірінші бөлімінде интерьер дизайнының даму тарихы, баяндалса, екінші бөлімде көркем безендіру жұмыстарындағы көріп сезінудің психо-педагогикалық негіздері талданады.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Аверинцев С.С. « Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики». М. 1975 г.
2. Алехин А.Д. «О языке изобразительного искусства» М. «Знание» 1973 г.
3. Анисимов Н.Н. «Основы рисования» М. «Строииздат» 1974 г.
4. Астровой Т.Е., Шихеева В.Н. «Интерьер школы» М. 1972 г.
5. Астровой Т.Е., ІПихеева В.Н. «Художественное декоративное оформление» М. 1971 г.
6. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты» М. «Просвещение» 1969 г.
7. Беляев П.Ф. «Изобразительное искусство в малокомплектной школе» М. «Просвещение» 1969 г.
8. Вагнер Г.К. «Ансамбль как образное система» М. 1980 г.
9. Введенский Б.А. «Болыдая советская энциклопедия»
10. Галкина С.Г. «Изокружок в пионерском лагере» «Просвещение» 1970 г.
11. Глинская И.П. «Как рисовать фигуру человека» М. «Просвещение» 1964г.
12. Джонс К. «Инженерное и художественное конструирование» М. 1976 г.
13. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики. Под. ред. М.А. Данилова и М.Н.Скаткино. М «Просвещение» 1975 г.
14. Дейнека А.А. «Учитесь рисовать» М. Издательство Академии художеств СССР. 1961г.
15. Ералин К.Е .«История изобразительного искусства Казахстана». А-А., Кайнар 6, 1999г.
16. Демьинский С.И., Лавров А. М, Триселев А.В. «Таблицы по изобразительноиу искусству .Рисование с натуры и декоративное рисование.Начальные классы». М «Просвещение» 1972г.
17. Искусство и военно-потриотическое воспитание школьников .Под.ред. А.И.Бурова и др. М «Просвещение».1975г.
18. Кильпе Т., Мельникова Н. «06 интерьере» М., 1976 г.
19. Лихачов Д.С. «Поэзия садов» Л., 1982 г.
20. Лосев А.Ф «Проблема символов и реарестическое искусство». М., 1976г.
21. Лосев А.Ф. «Логика символа» М., 1972 г.
22. «Материалы по истории дизайна» М., 1968г.
23. Медоев А.Г.«Гравюры на скалах.» Сары-Арка, Мангышлак. часть первое «Жалын», Алма-ата., 1991г.
24. Мирервин Г.Б., Устинов А.Г., Вниитэ М.«Основы методики художественного конструирования», М., 1970 г.
25. «Популярная художественная энциклопедия».М., 1986 г. ХолмянскииЛ.М.,
26. Шипанов А.С.«Дизайн». М., «Просвещение» 1985 г.
27. Е.Каменева. «Кемпіркосактың түсі қандай». Алматы, «Өнер», 1981 г.
28. А.С.Щипанов. «Әуеской жас суретшілер мен мүсіншілерге». Алматы «Мектеп» 1989 г.
29. Төлебиев «Сурет сала білесін бе?» Алматы «Өнер».
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
.........................................
I - тарау. Интерьер дизайнының даму
тарихы.............................................
а) Дизайн кеше және
бүгін.......................................................................
.......
ә) Интерьер
дизайны.....................................................................
..................
б) Интерьердің ... - ... ... ... психо-педагогикалық
негізде............................
а) Интерьердегі түс, жарық және олардың өзара
үйлесімі..........................
ә) Материалдардың өзара қатынасындағы және ... ... - ... Оқу ... 512 кабинетінің көркем
безендірілуі................
а) Өнер-эстетика
негізі......................................................................
..............
ә) Эскиздерді
талдау......................................................................
..................
б) Мектеп
интерьері...................................................................
.....................
в) Үйірме жұмыстарына тақырыптық
жоспар..............................................
Қорытынды...................................................................
.................................
Пайдаланылған
әдебиеттер..................................................................
..........
Қосымша
материалдар.................................................................
...................
Кіріспе
Дизайн талғамды керемет дамытып, ... ... ... ... ортада жамандық пен жақсылықты айыруға үйретеді - ал бұл аз
нәрсе емес. ... ... ... ... ... ... ... тіршілікті және заттық ортаның формасын ... ... адам ... ... ... ... бірқатар
артықшылыққа ие: жақсы заттарды таңдау, көркемдік - ... ... ... ... «Дизайн» термині біздің өмірімізге салыстырмалы түрде
кейін пайда болған. Ағылшын тілінен аударғанда «Дизайн» сөзі-суреттеу, салу
мағынасын береді. ... ... ... айналысатын заттарды проектілеу
«Көркемдік құрастыру» деп аталалды, ал заттарды тудыру теориясы «көркемдік
техникалық эстетика».
Дипломдық ... пәнi: ... ... ... ... ... ... - мектепте бейнелеу өнерінің үйірме
жұмыстарында кескіндеме оқытуға насқау ... ... ... кiрiспеден, екі тараудан, қорытындыдан,
пайдаланылған әдебиеттер тiзiмiнен, қосымша және суреттерден тұрады.
Дипломдық жұмыстың нысаны М. ... ... ... ... ... 8 оқу ... «Сурет және кескіндеме»
кафедрасының фойесін безендіріп әрлеу студенттер мен олардың ... ... осы іске ... ... ... көрсетеді. Дипломдық
жұмыс иелерінің мақсаты - интерьер дизайнның көпқырларының бірін ... ... ашып ... ... безендіру жұмыстарына арналған әдебиеттер тапшы болғандықта біз
негізінен практикамызға сүйене отырып жазуға тырыстық.
Безендіру ... ... ... ... ... ... түрлі түстердің үйлесімдері арқылы интерьердің ... ... ... ... ... үш ... ... Әр бөлімнің өзіндік
ерекшелігі мен өзіндік мазмұны бар.
Біз бұл дипломдык жұмыста ... ... ... тұрғыдан келуге тырыстық. Түрлі безендірулер, тақырыптық
көрме, плакат т.б. - ... бәрі де ... ... ... ... ... бейнелеу өнеріндегімен бірдей, мұнда сондай-ақ
нәзік көркемдік талғам мен шығармашылық ... ... ... ... бұл ... нағыз жетістіктерге ие болудың қиындығы кейде сурет
салудағыдан, картина жазудан ... ... ... кем соқпайды. Көркем
безендіру жұмысы қиялдауды, дарындылықты, шеберлікті талап ететін ... ... ... ... ... ... үйлесімі, сәтті шыққан
шрифітері бар плакат ... ... ... ... ... ... этюд
салғаннан жеңіл емес, әлдеқайда қиынырақ. Көркемдік ... ... алар орны зор және ... ... қала ... ... өнері
кәркемдік безендірумен терең байланысты, оларды бір бірінен бөліп қарауға
болады.
Сонымен ... ... ... ... интерьер дизайнының даму
тарихы, баяндалса, екінші бөлімде көркем ... ... ... ... ... ... ... дизайнының даму тарихы.
1.1 Дизайн кеше және бүгін.
Үлкен өзгеріске, жаңа технология мен ... толы ... ... ... ... ... ... еніп жатады. Мұны үлкен ыңғайлы ауыр жүк
машинасын айдайтын жүргізуші де, өзгеше ... ... ... да ... ... ... жерде. Тұрмыста да, жұмыста да мейлі ол
кофэмолка немесе авиалайнер, тұтқа немесе кәсіптік цех болсын.
Біздің ... ... ... ... ... оқыту
студенттерге, келешекте қоғамға үлкен пайдасын тигізуі мүмкін.
Дизайн ... ... ... ... негіздерін үйретеді.
Қоршаған заттың ортада жамандық пен жақсылықты айыруға үйретеді - ал бұл ... ... ... ... түрінің, сонымен қатар ... ... ... және ... ... ... ... түйсінетін адам эстетикалық дамымаған жандарға қарағанда бірқатар
артықшылыққа ие: жақсы заттарды таңдау, көркемдік - ... ... ... ... «Дизайн» термині біздің өмірімізге салыстырмалы түрде
кейін пайда болған. Ағылшын тілінен аударғанда «Дизайн» сөзі-суреттеу, салу
мағынасын береді. Бұдан ... ... ... ... ... құрастыру» деп аталалды, ал заттарды тудыру теориясы «көркемдік
техникалық ... ... ... ... - ... - ... - ... - заттың сыртқы формасы және т.б. түсініктер пайда болды.
«Дизайн» сөзінің ... не ... Бұл ... ... көркемдік
энциклопедияда былай деп жазылған: «Дизайн бұл - өндірістік ... және ... ... ... ... ... қамтитын
көркемдік проектінің қайраткерлігінің әртүрлілігін білдіретін ... ... ... м., 1968 жыл). ... ... және дизайнер Понти: «Дизайн бұл - біздің ... ... ... ... формалар, заттардың әлемін тудырушы», - деп санайды.
Тағы бір теоретик Т. Мольдонада ... ... ... Оның ... ... ... ... функциясын орындай алмайды, ал
өнердің, яғни заманауи интерьердегі ... ... ... ... пен ... ... адам ... әсері сияқты мәселелер туралы
ой, пікір қозғалады. Үшінші бөлім «Фойені көркем безендіру», ... ... ... болып есептеледі. Бұл бөлім «Жобаны өңдеу және мектеп
интерьерін көркем безендірудің әдістемелік негіздері мен ... ... екі ... ... ... ... ... айтар ойын да осы
бөлімнен табуға болады.
Мұнда ... ... мен ... жұмыстың жобасының жекелеген
элементтері сондай-ақ интерьердің тұтастығын көріп байқауға ... ... ... ... ... - ... сапа саласын тудыру пікірі
кең тараған. Осылайша, дизайн тұтыну мен нарықтык сұранысқа тікелей тәуелді
бола бастады.
Дизайн ... ... оңай ... ... ... ... ... құрастыру), мүсіннен (балалар алаңын, атракциондарды
проектілеу), ... ... ... немесе жиһаздың жаңа түрін дүниеге
келтіру) ажырату қиын. Дизайн барлық бізді қоршаған заттық әлемді қамтиды.
Бұл әлем барлығымызға жақындығы ... ол ... да ... айқын, оны тану әркімге оңай деген пікірден арыла алмаймыз.
Әрбір заттан көркемдік шығармадан айырмашылығы - ол ... ... ... яғни функция ие. Бірақ әрбір адамда дерлік айналасын
әсем заттармен қоршауға ынтасы бар. Сондықтан заттың құндылығын екі ... - ... және ... ... затта әрқашан тұрақсыз және тарихи
ауыспалы техникалық және эстетикалық бастау қаланған. Әр дәуірдің өнерге
қатысты өзіндік ... ... ... ... дәуіріне дейін техника
мен өнерде бізді қоршаған ортаның стильдік бірлестігі ... ... Тек XVII - XVIII ғ.ғ. ғана ... бұйымдарды талдап көрсете
бастады.
Осыдан кейін инженер және ... - ... ... ... ... ... жобалаудың техникалық және эстетикалық бастауы болды деп айта
аламыз.
Дәл осы кезеңді көркемдік құрылымдардың қол ... ... ... ... деп ... керек.
XIX ғасырда көркем өнерде қолөнерлік дәстүрлі сипатта өз ... ... ... Д.Ж. ... ... ... пен ... Көркемдік құрылым негіздері Г. Земпера еңбектерінде
қаланған, ол көркемдік құралы теория мен ... 20-шы ... П. ... Ле ... Ф. Рело ... және ... ... өкілдері И.И. Рерберг, В.Г.Шухов еңбектерінде, Вербундпен Бахауз
жұмыстарында ... ... ... ... АҚШ-та көркемдік құрылым коммерциялық дизайн
түріндегі бәсекелестік ... ... ... жылдарыЕвропа мен АҚШ-тан жоғарғы оқу ... ... ... ой ... ... ... Франция, Италия,
Германия, Финляндия, Жапония ... ... ... ... кеңестер,
дизайн орталықтары, дизайнерлердің кәсіптік ассоциациялары 1957-жылы
көркемдік құрылым бойынша Халықаралық ... ... ... ... ... ... көркем ұйымдар құрыла бастады. 1962ж.
Бүкілодақтық техникалық эстетикаларды ғылыми-зерттеу институты құрылды ... ... ... бірқатар көркемдік құрылым бюролары пайда
бола ... ... ... ... ... мен ... теория, практика
және әдістемесі мәселелерін ашып көрсететін «Техникалық эстетика» журналы
шыға бастады.
Дизайн бізді қоршаған орта мен ... ... ... ... ыңғайына қарай негізделеді.
Жобалаудың басты екі шарты бар. Оның ең кең тараған қазіргі жаңа үлгіге
сәйкестендіріп келбетін ... сай ... ... мұны ... (стилизация) деп атайды.
Ал екіншісі қалыпты жағдайға байланысты. Керек жарақтарды ыңғайластырып
орналастыру.
Бұған қолдан ... ... ... ... ... ... ... Бұл күнделікті тұрмыста сиреку кездескенімен ... ... ... ... ... жұмысының барысы дайындық жұмыстарынан бастап оны аяқтағанға
дейінгі аралықта ... ... ... саты - ол дизайнердің заттың құрылымына оның техникалық
мүмкіндіктеріне байланысты алдын-ала ... ... ... ... ... - ... ... Мұнда жалпы көріністер жобаланып
долбарлар жасалынады. Автор ... ... ... ... көмір, акварельмен салып, әлі толық пісіп жетілмеген ... ... ... түрде орындауы мүмкін.
Үшінші саты - Көркем-құрылымдық жоба, яғни эскиздік жоба қабылданған
соң ... саты ... ... кейбір жетілмеген мәселелер осы сатыда
ары қарай дамытылып жатады. Сондықтан да осы сатыда жазылатын сөз, ... ... ... көріне бастайды. Әрі десе барлық өлшемдер дәл әрі нақ
болуы тиіс.
Осы көркем-құрылымдық жоба бекітілген соң өндірістік дайындық бұйымдары
бойынша ... ... ... ... ... орта мен ... ... үйлесімді байланыс болуы тиіс.
Мысалы сәулетші ғимараттың негізін ғана қалайды. Ол - ... ... ... ал ... суретші - дизайнердің ісі, қабырғаларды ... ... ... ... ... ... сырлау керек, жалпы бөлмелердің
түстер гаммасының үйлесімдері калай болу ... ... ... ... ... ... бәрі осы безендірушінің міндетіне жатады.
Дизайн біздің қоғамымызға, үй тұрмысымызға ... зор әсер ... ... аса ... ... ... өте кең мағыналы әрі сан
қырлы.
Дизайн мамандығында оқитын студенттердің ... ... ... ... өте кең ... және ұшқыр болып келеді.
Олар қарындашпен, акварельмен, тушьпен, сазбалшықпен (пластилин) жұмыс
істегендіктен олардың бойында практикалық дағдылар ... ... бәрі ... ... ... кескіндеме, композиция және мүсін
өнері сабақтарын оқып үйренгендіктен. Яғни ... ... іс ... ... ... өңірінде көп пайда береді.
Дизайн сабағының басым бөлігі практикалық қағидаларға негізделген.
Демек мұнда шығармашылық ... ... ... де дәл ... ... ... жүктеледі. Яғни теориялық
курстан соң практикалық іске көшеді.
Бірақ жұмысты орындау барысында көптеген міндеттер мен ... ол ... ... ... ... ... жақтарына назардың жеке аударылуы.
1.2 Интерьер дизайны
Жылдап, айлап емес күн ... ... ... ... ... жеке ... ... жобалаудан гөрі кешенді жобалау яғни сол
ортаға бейімдеу ... ... ... Бұл ... да. Ең ... мысал
-кәдімгі асхана. Алдымен асханаға керекті бұйымдар (жиһаздар) сатып алынады
да ... соң ... ... ыңғайына, түр-түсіне, жалпы, көрінісіне қарай
орналастырады. Яғни автор - жиһазшы немесе суретші-дизйнер шешімі интерьер
дизайнының бір ... ... ... кез ... ... ... ол тұрғын үй болсын, мекеме болсын
тіпті дүкен, ателье, шеберхана болсын дизайнер көзқарасын ... ... ... үй безендірілуі жағынан да, жоспарлауы жағынан да қоғамдық
ғимараттардан өзгеше болатынын біз ... ... ... ... ... көлемі жиырма шаршы метр болатын болса, ол үлкен ... ... ал ... ... ... көлемі елу шаршы метр болатын
болса, ол кәдімгідей ... ... ... мұнда өзгеше жиһаздар, басқа
заттар, ... ... ... ... ... қалың көпшілікке есептелініп жасалады. Сондықтан
жоғарыдағы айтылған қарама-қайшылықтар өзінен-өзі ... ... ... көбінесе жадағай түрде жобаланады. Ал шын туайттап
келгенде оны көркем де ыңғайлы етіп жасауға болады. Бұл ... ... ... етеді[1].
Қазіргі заманғы интерьерде түстердің алатын орны өте қомақты. Интерьер
кеңістігіндегі негізгі шешімдер осы түстерге ... Оның ... ішін ... де, ... да ... ... ... тұйық етуге
де болады.
Сонымен қатар ... адам ... ... ... және ... ішкі сезімдеріне қатты әсер ететіні әсте
естен шығаруға болмайды. Интерьер құрылымының қарапайым болғаны дұрыс, ... ... ... де, әрі ... ... зор ... ... Бұл
жерде бөлме мен оның ішіндегі жиһаздардың да түстерінің үйлесімді ... ... ... ерекшелігі де осы қарапайымдылығында.
Озық үлгідегі интерьерлер бөлмелерді әсіресе әшекейлеуден, ... ... ... аулақ болуды ұсынады. Керісінше керек ... ... ... ... тағы ... ... ... болса ол адам жанына жылылық ұялатады, жаныңды сергітеді.
Сондай-ақ оқушыларға эстетикалық тәрбие ... ... ... заман талабына сай безендіру өте үлкен жауапты жұмыс. Мұнда
бейнелеу өнерінің ... ... және ... ... мозайка,
витраж, картиналар барлығы осы мектеп интерьерінен көрініс табуы тиіс.
Педагогтардың осы ... ... ... ... ... оң әсер ... олардың шығармашылық белсенділігін оятады, өз
істеріне жауапкершіліктерін ... ... ... ... озық ... ... элементтерінің
біртұтастығына, стильдік ерекшеліктеріне негізделген.
Интерьердің гармониялық үйлесімділігі оның ішкі элементтеріне: бөлменің
құрылымына, оның ішіндегі жиһаздарға және олардың дұрыс ... ... ... ... ... мен ... есік-терезе
перделеріне, тіпті сәндік бұйымдарға да байланысты. Ал осы жоғарыда аты
аталған ... ... тыс ... ... ол ... көңіл күйіне кері
әсерін типзеді. Адамды жалықтырып шаршатуы мүмкін.) Интеръердің заттық —
кеңістіктік ортасы.
Жанұя жылуына, ... ішкі ... ... ... өте ... айғағы кәдімгі қазақтың киіз үйі.
Арғы аталардың шеберлігінің тамаша үлгісі ... ... киіз ... ... көктелген керегеден дұрастырылған уықтардан, ... ... ... ... ... біріктіріледі. Олардың
жоғарғы жағы үй күмбезінің төбесі, әрі ... ... ... шаңырақпен
ұштастырылып бекітіледі. Керегенің сыртынан әр алуан түске ... ... ... өрнектеліп тоқылған ши ұсталады.
Киіз үйдің сықырлауық деп аталатын есігі, оның сыртынан ораулы шиден
тоқылған, оюлы киіз ... ... ... Киіз ... ... оң жақтағы төсекті ... ... ... Оған ... ... жұқа яққа ... ... Оның жанына сандық,
әбдре қойылады.
Үй ішіне түс ... ... ... ... ... ... кілем
төселеді. Ауқатты үйлерде кереге, уық сырланып, жез, ... ... ... ... ... ... «Қазақы киіз үй», «қалмақ киіз үй» деп аталатын түрлері
бар. Соңғысы шошақ бөрікті ... ... де, ... ... ... ... ... күмбез тәрізді болады.
Олар жорық, немесе көші-қон үйі, тұрғын үй, қонақ үй ... ... ... ... санына қарай бөлінеді.
Бұл үйлер сегіз қанаттан жоғары қарай салтанат үйі болып есептелінеді.
Алты ... үй, ... ... ... ала орда, он екі қанат-ақ орда,
он сегіз қанат-ақ шаңқан, жиырма төрт қанат-алтын үзік, отыз ... деп ... ... ... ... биік ... аттылы
жігіттер пайдаланылған.
Ауасы таза, күннің аптап ыстығынан, жауын-шашыннан, қыстың қарлы
боранынан сақтайтын, ... ... ... бұл ... ... тез жығып, жинап барған жерінде аз ... ... тіге ... ... ... ... ... қасиетті киіз үйі халқымыздың
қайталанбас рухани, мәдени, материалдық игілігі болып табылады.
Ал енді ... ... ... ... ... әлемдік мәдениеттің озық
үлгілері біз де күнделікті тұрмысымызға ... ... ... қалып
қоярымыз анық.
Сондықтан да мазмұнына сипаты сай, ... де ... өмір сүру ... ... озық ... меңгеруге ұмтылуымыз керек.
Адамзат баласының алдындағы мақсаты, яғни жарқын болашақ үшін ... ... те ... емес. Қоғамның бір бөлшегі адам десек, әр адам тұрмысының
тураламауы ... ... түзу шығу үшін ... ... мәдениет пен өнерді ертерек игерген батыс елдері бұл ... ... де, ... ... ... да көш ілгері алға кеткен.
Күнделікті өмірімізге тікелей ықпал ететін сәулет құрылыс өнері, оның
ажырамас бөлігі интерьер ... ... ... ... қызмет етуі
тиіс.
Кейбір теоретиктер сәулет құрылыс ... ... оның тек ... сөз ... Ал ... кешенділік тұрғыдан шығармашылық көзқарас
керек.
Демек көркем өнер, көркемдік ансамбль адамзат баласының дүниетанымына,
эстетикалық сезімдеріне ... әсер ... ... ... техниканың
кемелденген тұсында сәулет-құрылыс саласы жоғарғы қарқынмен ... ... және адам ... ... ... сол ... үйге ... сұраныс
күннен-күнге артып келеді. Және де сол тұрғын ... оның ... ... ... талғамға сай болуына өте жоғары
қызығушылық танытады[2].
Өмірлік ортаны ұйымдастырудың заман ... сай ... ... ... түсінік өте маңызды. Көркемдік ансамбль біздің заттық-
кеңістіктің ортаның бір бөлігі бола тұрып, белгілі бір ... ... ... және ... ... өзіндік сезімін тудырып, өмірге
келтіреді.
Заттық-кеңістіктің ортасының өнері көркемдік образдың әсері арқылы
ортаны көзбен көру ... ... ... ... пен ойды, образдың шынай
мазмұнын дамытып, бір ... ... ... ... ... береді.
Осылайша заттық ортаның үлкен мәдени тәрбиелік күші қалыптасады. Оны ... ... ... ... ... ... алмастыра
алмайды. Заманға сай өмірлік орта ... ... ... ал бұл
ансамбьдің өзіне жаңа талаптар қоюды, оның ... мен ... ... ... ... ... ортаның адамның өмірлік қайраткерлігімен байланыстылығы
материалдылықпен ... және ... ол ... ... және адамның әлемдегі орнын сезінуінде
айқындалған адамның рухани қайраткерлігін көрсетеді.
Сондықтан ... ... ... ... жаңа ... анықтауға ұмтылатын орта ештеңе анықтамайды. Олда ... ... ... ... болу үшін ... Оның рухани ұйымдастырушы бастауы (біртұтас деңгей) тек қана
дүниетаныммен беріледі. Біздің заманда ол ... ... ... ... ... ... байланысты заман талабына сай ортаның
дамуы элементтер мен кеңістікті құрайтын ... бір ... іске ... ... ... ... ... қажет, қандай да бір
масштабтылықта және біртұтастылықта игерілген шектеулі ... ... ... ... ... ... ансамбль өзін өнерде, мәдениетте
көрсете білген адам үшін қажет, мұны тарих та дәлелдейді. Өзінің ... ... ... кеңістікке қатынасын көрсете отырып, адам өзінің
қарым-қатынасын әлеммен орнатты. Бұл қоғамдық-әлеуметтік қарым - қатынас,
табиғат және ... ... ... ... өте ... көп ... көбіне кезеңнің ортақ деңгейімен анықталады. Бұл этникалық
қалыптасудың көрінісі де, біртұтас мәдениетпен байланысы. Ортаны ... ... ... ... ... табиғаттың этникалық уайымы, оның
архитектуралық ... енуі ... ... ... ... ... ... адамның микрокосмы мен қоғамдық
жұмыстың байланысы ғана емес, сонымен қатар адамның макрокосммен байланысы,
яғни ежелгі мәдениеттің ансамбльдік санасында, ... ... ... ... әрқашан стол немесе бөлменің аясында орналаспаған: біз «заттық
орта» деген кең ... бар ... ... Біз ... кеңістік пен осы
кеңістікте орналасқан заттарды қамтиды.
Кеңістіктегі заттардың ансамбльдігі, ... ... ... мен
біртұтастығы шектелген жазықтыққа шоғырланған ... ... ... ... ... ... мен ... жақын орналасқан көптеген машиналар мен станоктардың
өндірістік ортасында таңдаулы талғам жоқ ... Кез ... ... ... бұл ... логикаға сүйенген өте күрделі біртұтастың бөлігі.
Жағдайдың сәтті жалғасуында тек машина немесе ... қана емес ... ... ... ... жобаланады. Ансамбльдік «идеясына»
жақын келген біртұтас өндірістік жолды жасалуы.
Ателье, жобалау бюросы және тағы басқа қабылдау пункттеріндегі қоғамдық
ғимараттардың орны ... ... ... ... ... оларды
топтастырады. Қосымша қажетті құралдар - телефон ... ... ... мен ... - ... ... ... болады, қабырғалардың, едендердің, перде
суреттерінің өңделуі әртүрлі болуы мүмкін.
Шектелген кеңістік (цехпен салыстырғанда) ... ... ... ... елеулі етеді.
Шағын қызметтік немесе өндірістік интерьерлерде жеке шешімдер үшін де
өткен жағдайлар бар.
Сыртқы ... ... ... ... ... адамның жеке
өмірінде кездестіруге болады.
Фабрикалық жиһаздар мен кітаптардан басқа сөрелерде жақын ... ... ... немесе иеленген заттар бар. Барлық қожайынның
болмасына, оның жеке санасы мен, ... ... ... ... ... ... байланысты.
Ансамбль мәселесі сырткы ортаға да, яғни заводтық ауалардың жағдайына,
тұрғын аудандарға, спорт алаңдарына және ... ... ... ... ... ұйымдастырушылыққа, орнықтылыққа
қажетілік тән. ... ... ... ... ... - ... ... орындықтарды да, аттракциондарды да, хауыздарды да.
Гармониялық орта тек қана заттардың ансаблі мен (жиһаздер не станоктар,
бақша ... мен ... ... қана қоймай, сонымен ... ... ... ... ... ... ... мүмкін, және де ашық аспан астында да
болады, онда оны тиісінше ашық кеңістік деп айтады.
Жеке тәжірибе негізінде біз кеңістікті өзімізбен ... ... ... және ол үшін оның ... түйсіне отырып, оны айналып өту
міндетті емес.
Біз кеңістік көлемін өте сезгішпіз, ол ... ... әсер ... ... ... ... ... біздің санамызда
ешқашан «өзіндік» болып сезіледі. ... адам бұл ... ... енсе де оны жақтырмайды. Кейбір жағдайларда жабық кеңістік (кабина,
мысалы) адамды ... ... ... ... ... жеке ... ие: ... тар
кеңістік қолайлы болса, кейбіреулерге кең еркіндік ұнайды. Император І-Петр
ұзын бойлы бола ... оған ... ... ... мен тар ... ұнады – ол
үшін осылай құрастырды. Алайда көбінесе ... - ... да, үйде ... ... әртүрлі бейімділігіне қарай, олардың талғамдары ... ... ... және ... бар. ... сай, ... әдетте
тоғыз шаршы метр көлемі қанағаттандырады, және онда ол өзін ... Егер ... елу ... ... көп ... оны біртұтас
қабылдамай, бөлек фрагменттерге бөлінеді.
Егер зат 30 метрден кем жерде орналасса, ол онда ... ... ... ... ... ... ыңғайлы сезімді.
Бірақ заман талаптарына сай қалаларда километрмен өлшенетін қашықтық -
әдеттегі жағдай. Жасанды кеңістіктің орасан зор көлемі жаншуы ... ... ... өзін ... ... ... архитекторлар адамның
табиғи қажеттілігін ... ... ... ... ... ... бөліктерге бөледі, адамға көз мөлшерімен
жақындату үшін, ұзын көшелерді майда ... ... ... аса ... ... ие: ол ұзын немесе қысқа,
ұзын және аласа, кең және тар және тағы ... ... ... Кеңістік
тұйық (қабырғалармен, төбемен шектелген), мысалы ... ... ... емес ... болуы мүмкін.
Кеңістікті көз мөлшері бойынша тек қабырғалар ғана емес, сонымен қатар
кез келген бұйымдар - интерьердегі жиһаз, ашық ... ... ... ... ... Олар көру органымен қабылдау ролін ойнайды.
Адамдық сана ... ... ... ... ... ... ... тудырады. Бұл көрерменнің белсенді ішкі жұмысы мұнда белгілі бір
эстетикалық құбылысқа ауысады.
Психологиялық икеммен ... ... ... ... бір жағынан
кеңістік формасы, екінші жағынан белгілі бір байланыс бар.
Объектінің жақындығын көру органдарының ... ... ... - ... ... ... ... тұйық кеңістікте бола
тұрып, адам алыстағы немесе, керісінше жақын орналасқан заттарға немесе
жазықтықтарға ... ... ... ой-өрісіміз бен дизайн түсінуіміз қазіргі кезде жиілеген әртүрлі
өндірістік өнімдердің көрмесін дамытады. Олардан заман талабына сай ... ... ... ... ең ... ... көруге болады.
Түсініктермен қосақталған көрме біздің назарымыз жәдігерлерге ауғанда
және ешнәрсеге алаң болмаған ... ... ... ... ... көп нәрселер береді және сананы образдармен, формалармен,
ұштасулармен байытады. Көрмелерде ... ... ... ... ... жиһаздардың көрмесі). Тұрғын үй шырақтармен, перделермен, әртүрлі
үй заттарымен безендіріліп, тұрғын кеңістігінің толық болмысы ... мен ... ... ... ... материал, және
көрмеге келушілермен қабылданатын заттар болып табылады.
Өнерді тануға, көркемдік түйсіктің өткірленуіне поэзия мен музыкамен
қатынасу көмектеседі. Онда біз ... ... ... ... ... ... мен әртүрлілігін, сонымен қатар ... - ... ... ... Туындының құрылысы,
музыкадағы оның матасы заттар әлемімен гөрі ... үшін ... ... музыкадағы кең тараған түсініктер ... ... ... мен ... ... және тағы ... сезіледі. Мұның
барлығы дизайнда жақын аналогияға ие.
Өздеріне белгісіз сезімдерді сараптай білу - заттар ортаны ... ... ... ... ... Адам заттық әлемге өзінің жеке
қатынасын анықтап, өзінің жеке бейімділігін, ... ... ... өз ... ... ... ... материал түрін, түстік гамма
мен гармонияны тануы қажет.
Адамды әсемдікке тартып, ұсқынсыздан ... ... оны ... деп ... дамыған адамдармен салыстырғанда өнердегі пластикалық
түрлердің, сонымен қатар дизайнның ... ... ойша ... ... мен ... ... адам ... артықшылықтарға ие:
1) Ең жақсы заттар мен олардың үйлесімділігін ... ... ... ... бір дайындықты, түйсік білімін талап етеді.
2) Заттарды дайындауда, біздің заманымызда бұл ережеге сай болмаса да.
Алайда заттарды жасау бұл ... ол ... ... ... тән. ... ... бұйымдарды тудырады.
3) Заттық ортаны тудыру. Әрбір адам ... ... ... бойынша
орнастырады, қабырғаларды бояп, обойлар жапсырады, жиһаздарды ... ... ... ... ... ... ... негіздері.
2.1 Интерьердегі түс, жарық әсіресе олардың өзара үйлесімі.
Түс (цвет) - бізді қоршаған орта мен ... ... ... Ал үй ... ... ... заттарында оны қалауынша өзгерту
адамдардың өздерінің қолында.
Ол біздің тұрғын үйлерімізді әрлеу ... ... ... ... ... роль ... сондай-ақ ол адасдарды ішкі жан
сезімімен мінез құлықтарына да ... зор әсер ... ... ... ... ... ... жағынан
белгілі бір мөлшерде әсер ететінін әсте есімізден шығармауымыз керек.
Мысалы жасыл түс - адамның көңіл-күйіне жағымды әсер етеді. Яғни ... ... ... ... ... болады. Көк түс -суықтық пен
салқындықтын ... ... түс кей ... әсіресе қызынуына әсер етеді, ол балалардың
көзімен қарағанда бұған керісінше ... ... ... сары түс - бұл ... ... ... ... әрлегенде
пайдалануға болады.
Сары түс - күн сәулесі сияқтанғанмен адам ... ... ... ... Ашық ... негізінен адам жанына мінез-құлқына оң әсерін тигізеді.
Егер бөлме тарлық жасап, оны ішкі ... ... ... ... ... көгілдір немесе сұрлау түсін таңдағаныңыз
дұрыс. Сонда арқа-басыңыз кеңіп қалғандай әсерде боласыз.
Негізі бөлме ішіндегі барлық түстер ... ... ... ... ... қажет. Мысалы қабырға түсі үй ... ... еден ... ... ... ... қарама-қарсы түстерден
аулақ болған жөн.
Түстер және түстік қатынастар әсіресе интерьерде өте белсенді ... ал ... ... танытады.
Неміс педагогы Иттен көркемсурет мектебінің оқушылары арасында осы
түстерге байланысты зерттеулер жүргізгенде әр баланың өзінің ... ... түсі бар ... көз ... Ол осы ... әр жеке адамның
психикасымен де байланыстырады.
Тұнық (хроматикалык) түстерді жылы (қызыл, ... ... және ... көк, көгілдір) деп екіге бөлуге болады. Жасыл-сары түс осы
екеуінің ... ... ... Енді ... ... (ақ, ... ... жеке дара келіп қосылады.
Жылы түстер суық ... ... ... ... ... ... Ал ... түстер еңсеңді басып тұратын сияқты әсер қалдырады.
Бірақ түстер әркезде нақ ... әсер ... екен деп ... да дұрыс емес.
Әлемдік деңгейде түстердің де мәдени ... ... ... бойынша Европалықтар үшін қара түс - азалық түс болса, жапондықтар
үшін - ақ түс болып есептелінеді.
Осы сәтте «ак ... ... ... ... ... еске түсіріп көріңіздер.
Біздің өмірімізде кейбір түстер шартты белгілер ... ... ... Мысалы: қызыл түс - өрт сөндіру машинасы, ... түс ... ... сары түс - табиғи газ таңбалары т.б. Ал бағдарламадағы жасыл,
сары, қызыл түстер білмейтін адам әсте жоқ та ... ... ... ... үйлесімі», «әдемі колорит», «түстердің
ұтымды астауы» сияқты сөздер жиі қолданылады.
Түстердің аралық қатынастары өзара қарам-қарсылықта болуы ... ... ... ... ... мүмкін.
Автокранның артқы бөлігінде - ... ... ... ... атты жолақтар болады. Бұл бір қауіптің бар ... ... ... Яғни адамның назарын бірден өзіне аударады.
Түстерді таңдау - қиын нәрсе. Бұл - ... ... ... тұрғын үй
мәселесіне келгенде адамдардың түстерді таңдау талғамы өте жоғары болуы
тиіс. «Өзіңнің тағдырың өз ... ... ... ... өз ... таңдаған дұрыс. Бірақ маманмен (суретші-дизайнермен) ақылдасқан
артық етпейді.
Балалардың көзі ... үшін ... ... ... ... гаммасын таңдауға айрықша назар аудару керек.
Мектеп интерьерін безендіргенде (сырлағанда) әсіресе балалардың жас
ерекшеліктерін (психикасын) ... ... ... ... яғни ... ... ... өтетін
бөлмелерде емес, ол - вестибюльдерде баспалдақ бойларында, асхана, акт
залдарында т.б. болуы мүмкін. ... бұл ... ... ... ... айтқан қатаң талаптар қойылмайды. Осы бөлмелерде балалар ойнайтын,
тамақтанатын, демалатын болғандықтан түстер композициясының ... ... Кез ... мектеп ғимараты белгілі бір заңдылыққа сай архитектуралық
ансамбль ... ... Ал ... интерьері сол заңдылықтармен
сәйкестеніп жатуға тиіс.
Салтанатты ... ... ... монументальді және сәндік өнер
элементтерімен безендірілуі тиіс. Керісінше ... ... ... ... ... ... ... жасыл болса, бөлме қабырғаларының
түсі ... (ақ, сұр) ... ... ... оны ... (безендіру) қалай болғанда да
біртұтас қарастырылуы ... ... ... ... пен түс оқушылар мен мұғалімдердің
толыққанды демалуына бейімделген жағдайда болғаны жөн. Яғни ... ... ... ... тиіс: 1) жарықтандыру, 2) түстік гаммалардың шешімі.
Және бұл екеуінің сандық, сапалық ... да ... ... керек.
Жарықтандырудың мінездемесі сандық және сапалық жақтарға ие. Сандық жақ
жұмыс жазықтықтарда ... ... ... ... ... ... көз ... қиындап, көру аппаратынан шаршауына,
сонымен қатар организмнің шалдығуы мен, тіпті, ... ... ... ыңғайлы жағдайын тудыру үшін ... ... ... ... ... мен ... анықталады.
Мектеп пен мектеп интернаттарды жарықтандыру тек қана гигиеналық және
экономикалық талаптарға емес, сонымен ... ... ... ... ... ... ... беруі тиіс. Мектеп
интерьеріндегі архитектуралық біртектілік оқушыларға қолайсыз психикалық
әсер ететіндіктен, ол ... пен ... ... ... ... ... бөлмелер, оқушылар сабақ өтпейтін жерлер: дәліздер, асханалар,
вестибюльдер мен гардиробтар болып табылады. ... ... ... үшін ... ал жарықтың түсуі оқу бөлмелеріне қарағанда қатаң
сақталмайды.
Бұл бөлмелер балалар үзілістерде ... ... көру ... дем алуы ... ... бұл ... ... үлкен
көңіл бөлінуі керек.
Бұл бөлмелерде қолданылатын шамдардың жарық түсіруі мүмкіндігінше
біркелкі болуы ... ... мен ... ... ... біршамды шырақтар колданылуы мүмкін (БЛ - 2 - 1x40).
Тар дәліздердің төбесіне ЛПР - 1x40 ... ... ... бос ... көп ... біз ... ... өткіземіз.
Интерьердегі жарық заттың сыртқы ... ... ... ... ... қатар, ең бастысы адамның психофизикалық жағдайына өте
маңызды әсер етеді.
Светотехникалық ... ... ... ... және біз ... ... ... қолданамыз.
Тік жарықты шырақтар өзінің сәулесін жазықтыққа түсіреді. Ол шамдар
үшін пластмасса, ... ... ішкі ... ... ... ... көлеміне жарық шоғының көлемі немесе сәуле конусы
тәуелді болады. Одан ... ... тек ... ... түседі. Мұндай
шырақта (егер ол бөлмеде жалғыз болса) интерьер ... және ... ... ... ... ... үшін абажурлар сәуле бөлігін өткізетін және
жарықты барлық бағытта жіберетін ... ... ... ... түрлерінен және тағы басқа материалдардан жасайды.
Сәулені шағылыстыратын шамдар жарықты тек ... ... ол ... ... ... де, ... ... Бұл жағдайда көзге жарық сәулесінің түсуі мүмкін емес, ... өзін ... ... бұл ... ... «таза» күйінде сирек кездеседі.
Оларда әртүрлі қасиеттер жиі кздеседі: шырақ бір мезгілде ... ... ... бере ... жарықтандыру бөлменің барлық кеңістігіне арналып есептелген.
Сонымен қатар жергілікті жарықтандыру, яғни бөлменің ... ... ... болуы мүмкін. Ол үшін кереует жанындағы тумбада
тұратын түндік, ... ... ... стол үсті ... қызмет етеді.
Шам әрбір зоналарды өзінін формасымен де, ... ... ... ... ... типтері әлі де дәстүрлі, жақсы
белгілі (люстра мен бра, стол шырағы және т.б.). ... ... ... ... ... ... өз ... табуы міндетті емес. Аласа
төбелі бөлмелерде плафондар, төбеге жабысып тұратын жарықтандыру аспаптарын
қолдану қолайлы.
Жарықтандыру аймағы ... ... ... ... ... ... бас ... керек. Жарық шығаратын негіз экранмен ... ... ... тік ... ... ... көптігі - байлық пен басшылықтың символы деген пікірді
дәстүрлі стереотипті көзқарас ұстанады. Бұл барлық уақытта олай ... ... ... ... бір жағдай, яғни жұмыс үшін ... үшін ... ... ... ... ... ... жағдай тудыруы
керек.
Жарық сөніп тұрған кезде, шырақты біз белгілі форма ретінде - ... ... ... ... ... әйнек немесе пластмассадан
жасалған күрделі мүсін ретінде қабылдайтынымызды ұмытпауымыз керек. Бұл
форма тек ... ғана ... ... ... ... ... ырықсыз болмауы
керек, яғни басқа заттармен, жиһазбен үлесуі керек.
Бөлмені немесе белгілі бір бөлігін жарықтандыру кезде біз ... ... ... ... мен әдеттер қоршаған заттық ортаны заманауи және бірегей етуге
құштарлықпен жиі күреседі. Мұнда үлкен маңызға жарық ие ... ... ... мен оның ... (хрусталь немесе пластмасса) бірден өң
беруі мүмкін. Шырақтың позициясы немесе ... ... ... көп ... ... ... ... немесе үй өсімдігіне жасырылған жарык
бізе қызықты эффект беруі мүмкін. Бұл жарық ... ... ... ... ... ... бір ... ерекшелікті тудыратын
төменнен жоғары қарай бағытталған кезде өткір сезіледі.
2.2 ... ... ... және ... ... зат белгілі бір ерекшеленетін және бізге әйгілі материалдан
жасалған. Тек ... ... ... сыртқы келбетінен қандай
материал және қандай қасиеттерге ие екінші анықтау қиянға түседі. Әртүрлі
бүркеулер жиі ... - ... ... ... ... өнім
кейіннен алтынмен жалатылған. Арзан ағаш ... ... ... ... және т.б. ... заттың беті өзіндік қасиетпен ерекшеленеді,
ол тегіс немесе бұлдырлы, рельефті немесе жалтыраған болуы мүмкін. Уақыт
әсеріне ... ... ... сай жаңа және ... ... ... банера ене бастады.
Адам заттық ортаны өзгертуге, қарапайымдылыққа, ... ... ... ұмтылады, сонымен қатар жаңа
материалдарды ендіру арқылы өз еңбегін ... ... зат ... және ... ... ие. Заттық көлемінің өзінде
айқындылық бар.
Әрбір ... ... ішкі ... ... Оны көре ... біз
саналы не санасыз түрде бұл көлемнің өзара қатынасын қабылдаймыз. ... ... ... ... табиғи және жасанды
тақырыптарға қатысты. Адам көзі белгілі бір ... ... ... жіне
біртұтастыққа сәйкес орналастырады. Күнделікті тұрмыс затын, ... көре ... оның ... ... оның ... ... немесе абажурдың көлемін бүкіл аспаппен, не болмаса, шырақтың
формасы мен көлемін ... ... ... ... көлемімен
салыстырамыз.
Көпбөлікті күрделі затта көлемі бойынша, пластиналық ... ... ... ... ... және бұл салыстырулар, әрине,
контрасты және ньюансты болуы мүмкін.
Әрбір заттың үш ... ие ... ... және осы үш ... біз ... ... заттың көлемдік қасиеті оның ... ... Егер ені мен ... ... көп ... мұндай
құрылымды тұлға да осылай аталады.
Заттар көпқырлы және олардың қасиеті «көлемді - ... ... ... ... және гармониялы пропорцияға статуя, арихитектуралық құрылыс,
кітап ... ... ... ... ... ие бола ... - объектінің айқындығын қарайтындардың бірі, олар оның
қасиетін белгілейді. Сондықтан ... ... ... барлық
бөлігі мен бөлшегін белгілі бір ... ... ... ... болып табылады.
Әсіресе пропорция ролі архитектурада зор.
Көлемнің ең үздік қатынасын, өмір сүретін ескерткіштерді математикалық
талдауды түсінумен, олардың ... ... ... ... римдік архитектор Витрувий, қайта өрлеу суретшісі Леонардо да
Винчи, Альберти, Дюрер, және де Жолтовский, Химбидж, Карбьюзе және ... ... Ең ... ... ... ... рационалды, иррационалды қатынастар өлшенгенін уақыт
дәлелдеді.
Заттық ... адам ... ... ... заттарды байқай
отырып, кейбір көлемдерін салыстырғанда ... ... ... ... Біз біртұтас заттың көлемін ол орналасқан ортаға қатынасын сеземіз,
мысалы шырақтың биіктігін қабырға биіктігіне қатынасын.
Дизайнда пропорциялар ... ... ... ... ... Бұл ... ... тағайындалуымен дайындалу технологиясымен
қамтамасыз етіледі.
Пропорция түсінігіне ырғақты қатынас саласы өте жақын. Ырғық ... ... ... бірізділік ішкі заңдылығына ие. Бізде
ырғақты түсіну ең ... ... ... ... байланысты.
Архитектурадағы ырғақ белгілі, көзге көрінерлік болып табылады: мысалы,
балкондардың, бағаналардың бірізділігі жақсы орналасқан ... ... ... ... ырғақ әртүрлі негізге ие. Заттың бетінде
детальдар ... ... ... ... (пульттағы түймелер,
иллюминаторлар және т.б.).
Ырғақ мәселесі кеңістікті орта шешімінде ... ... ... ... ... ... орналасуы оның кеңістігін құрап,
көркемдік образға зор ... ... тек қана ... мен ... дақтардың қатынасын емес, сонымен
бірге бағыттарды да жинауы ... Егер ... тік және ... болса, олар бағыттардың тиісті ырғағын тудырады.
Өлшемдердің бірнеше рет қайталануы жағдайында ... ... Және ... ... жоқ болса да, өзіндік ... ... ... ... ... қайталану архитектурада әркелкі
қолданысқа ие болды: грек ... рим ... ... сай ... өнім өз мәні бойынша өндірістік өнім
болып табылатын архитектура ... ... ... Оқу ... ... ... безендірілуі.
3.1 Өнер - ... ... жеке ... ... эстетикалык тәрбиенің мәні айрықша
өмір шындығының көркем көрінісі - эстетикалық өнер десек, сол ... ... ... топ ... бірі - ... ... сезімдері мен жан сұлулықтарының қайнар бұлағы -
өнер екендігі даусыз. Өнер ... сана ... мен ішкі жан ... әсер етіп қана ... ... ... күйіңе кері әсер етуі де мүмкін.
Нағыз өнер адамда, онын образы мен ой-санасында терең із қалдыратындығы
соншалык, ... ... ... да ғылыми әдебиеттің әсерінен адамның
қарқынды ... ... де ... ... ... ... ... қасиеттер нақты нығайған, ол ... ... ... онда бар ... ... және ... тәжірибесі, психологиясы, рухани ... және ... ... ізі ... Және ... ... өзгерген,
жақсартылған түрде болса да, өнер образдары ... ... ... ... ... ... қандай да бір басқа идеялардан өнердің образдарын
қабылдау ... ... ... тәрбиедегі өнердің ерекше ролін
анықтайды. Өнердің өз болмысы эстетикалық тәрбие үшін ... ... ... ... ... құралдар арқылы қол жетеді,
эстетикалық сезім адамда басқа адамдардың ... ... ... ... ... ... ... әсері – бұл ең алдымен оның мазмұнының
өмір сүруі, оның ... ... мен ... қол жеткізу, адамның
қиялынан туған оның көркемдік формасына тамсану.
Өнерді қабылдау актісінде қабылданған ... ... ... ... өз ... ... ... орын алады. Осыдан рухани
- эстетикалық пен адамның мінез-құлықтық жетілгендіктегі өнердің әрекетшіл,
активті ролі шығады.
Адам сезімін дамыту мен ... ... адам ... ... ... ... ... кезінде эстетикалық тәрбиенің рөлі жоғалмайды. Оның
ішіне адамзаттық интеллекті дамытуда, оны біліммен байыту да ... ... ... ... басты мақсаты емес, бірақ та өнердің
алуан ... ... ... ... адамның мақсатты ұмтылысы, көркемдік
еңбек пен дүниенің әсем жақтарына қызығушылығын тудыру адамды жаңа ... оның ... ... ... тану болып табылады.
Өнермен қатынасу бір зор нәрсе - кезеңнің, уақыттың мінездемесі туралы,
адамдар, накты сезімді береді.
Эстетикалык тәрбиенің мәнін бағалап өту ... Бүл тек ... ... ... нәзік сезімін тәрбиелеу ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... тәрбие шығармашылык
қайраткерлер, өнер жарашылармен қатар, барлық ... ... ... ... адамда әлемге бағалаушылық қарым-қатынасын дамытады
(білім алу мен ғылыми дүниетанымын ... ... ... бүл ... ... ие. ... адамның қоршаған әлеммен қарым-
қатынасы дүрысырақ және жан-жақты бола бастайды.
Эстетика өмірді сезім ... ... ... ... ... ... кезеңде балалар эстетикалық тәрбие арқылы әсемдікті көре білуге,
оны айыра ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асады.
Жоғары оқу орындарында эстетикалық тәрбие оқу-тәрбие процесінде өткенімен
мектепке ... ... ... ... ... тәрбие мектепке дейінгі балдырғандарды, ... ... ... ... ... көркемдікті, болмыстағы
және көркем шығармалардағы әсемдікті сүюге, оларды ... ... ... ... ... жағымсыздыққа қарсы күресуге үйретеді.
Эстетикалык тәрбие адамның ... ... ... ... ... Кейде эстетикалық тәрбие деген ... ... ... ... баламасы ретінде қабылдап жүрміз.
Көркемдік тәрбиелеу дегеніміздің өзі - өнер қүралдарымен тәрбиелеу
деген сөз.ал ... ... ... - ... айтуынша өнердегі,
табиғаттағы және бүкіл бізді қоршаға^өмірдегі, табиғаттағы және бүкіл бізді
қоршаған өмірдегі әсемдік ... ... ... ... сөз. ... тәрбиелеу эстетикалық тәрбиемен пара-пар ... оның ... ... ... ... болып табылады.
Жалпы адамзаттык мәдениет өзінің сан ғасырлык тарихында адамды еңбекке
қүлшындырудың ... ... бірі - ... ... деп ... ... коғам дамуындағы маңызды кезең болып есептеледі.
Халыққа білім берудің бүкіл жүйесін қайта қүру жағдайында бүл маңызды
міндетті іске асыру үшін ... ... ... ... ... қызығушылықты дамытуға басты көңіл бөлінуде.
Жан-жақты, жаңа адамды эстетикалық тәрбиелеудің куатты ... - ... ... және сәндік қолданбалы өнер. Халықтьвд сәндік
-қолданбалы өнерінің дамуы, оның тәрбие беру ... ... ... ... - ... ... көрсетілген. Яғни белгілі ғалым
педагогтардың зерттеулерінде эстетикаылқ және ... ... ... өз ... тапқан. Балалардың білімге қызығушылығын
тудырудың білімді жолдары да ... Ы. ... К.Д. ... және ... ... ... ... көруімізге болады.
Халықтың сәндік қолданбалы өнері - бейнелеу өнерінің алуан әдістерімен
және сан ... ... ... ... ... ... қабылдау процесін қиындатады өйткені олар ... ... ... ыдыс-аяқ, кілем, алаша, зергерлік бұйымдар және т.б.) жағынан,
әзірлену әдісі жағы халықтық бұйымдардың жіктелуімен және ... ... ... бұйымдардың алуан түрлерін білу балаларға заттардың барлық тобы
үшін ортақ белгілерді, сондай-ақ әрбірінің өзіне тән ... ... ... ... ... ... жасалған талдау төменгі сыныптағы
балаларды оқыту ісіндегі эстетикалық қызығушылықты ... ... ... ... ... ... ... көкейкесті
мәселе болып табылатынына көз жеткізеді.
Бастауыш сынып оқушыларының сәндік-қолданбалы ... ... ... ... біз ... ... эстетикалық
тәрбие беру міндеттерін іске асырамыз, олардың бойында ұлттық дәстүрлер ... ... өнер ... ... пен ... ... ... қыр-сырын түсінуге жетелейміз.
Көптеген ғалымдар өз еңбектерінде өнер арқылы эстетикалық тәрбие беру
жолдарын қарастырған.
Ш. Уәлихановтың эстетикалық ... ... ... және ... ... ... болды. Өзінің зерттеу жұмыстарында ол қазақ
халқы мен Орта Азия халықтарының тұрмыс-тіршілігіне, ... ... ... көңіл бөлді. Сөйтіп, өз халқының ауызекі әдебиеті,
әсемдік танымы, көзқарасы арқылы эстетикалық талғамын ашуға ұмтылды.
Сол секілді ... ... ... Ы. ... ... ... туындыларын өте жоғары бағалап, өнердегі және өмірдегі ... ... ... ... ... тек қана ... берудің
арқасында ғана жетуімізге болады деп есептейді. Ы.Алтынсарин ... ... тек ... ғана ... ... ... Қазақ қыздарына арналған тұңғыш әйелдер қолөнері ... да ... ... ... ... Оның
педагогикалық еңбектері эстетикалық көзқараспен тығыз ... ... ... ... ... ... мәдениетте өмір сүрудің, жаңаша
көзқарастың - жаңа әдет-ғұрып, тәртіп, ... ... мен ... ... ... - деп атап ... ... эстетикалық көзқарастарын көптеген қазақ ақын-
жазушылары мен ... өнер ... (М. ... С.Мұқанов, М.
Сильченко, А.Жұбанов, М.Қаратаев, З.Ахметов, ... және ... ... ... ... ... ... идеяларымен көркемдікке тәрбиелеу ой-
тұжырымдарын өрбіте келіп, 27-ші қара сөзінде былай ... ... ... пікірлері: «Әуелі көзді көрсін деп беріпті, егер көз жоқ
болса, дүниедегі көрікті нәрселердің ... ... ... алар едік».
Осы ойды Абай қырық үшінші қара сөзінде ары карай толықтырады: «Осы
хабарлардың ... - ... ... ... - ... ... өз суретімен көзге түседі... Жан қуатымен адам хасия ... де ... ... ... асады. Көп заманнан тексерсең, тауып
алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол ... бір ... ... ... білмей қаласың - деп Абай мұнда адамның ... ... ... ... ... өзінің шығармашылығында эстетикалық түсініктерге, ... ... және т.б. ... категорияларға арнайы талдау
жасамағанымен оның өлеңдеріне осы түсініктерді қамтитын мазмұнды ... ... Өнер ... ... ... ... құралы. Алайда
эстетикалық сезім, әсерлер, толғаныс-толқыныстар күнделікті өмірде туындап
жататыны да белгілі. Мысалы ... ... ... ... орта ... әсердің тууына түрткі болып жатады. Сөйтіп табиғаттағы,
айналадағы әсемдікті дұрыс ... ... ... ... табиғатты
аямау, құндылықты бағалау, сұлулықты сүйе білу сезімін қалыптастырып,
табиғат байлықтарын қорғай білуге ... ... ... ... сәнді-қолданбалы
өнермен таныстырып, оны шығармашылық сабақ барысында балаларға жасатудың,
сөйтіп қолданбалы өнердің өзіндік ... ... яғни ... ... ... ... ... ырғақтылык, формасы, материалы
және тағы басқалары арқылы эстетикалық тәрбие берудің ... ... ... ... ... тасты домалатсақ ол жерге жеткенше, оның
артық-ауыс ... ... ... ... ... ... ... дәстүрі, халық өнері оның мақал-мәтелдері де өміршең, олар неше
ғасырлардан өтіп ... ... және ... мұқтаждығына қызмет етіп өмірлік
тәрбие құралы болып қала береді. Өнер ... өз ... ... жағдай туғызып, олардың мақтаныш сезімін көтереді.
3.2 Эскиздерді талдау.
Адам қоғамының дамуы кезеңінде өте көп алуан түрлі өрнектер ... ... ... көз ... оны қай ... ... оның ... тәсілі қандай болады?
Өрнек зооморфты немесе геометриялық, болмаса өсімдік тектес бола ма?
Алайда өрнекті біртұтас ... ... ... мен ... қолдануға
болады.
Басты мақсат - симметрия, ассимметрия мен көру арқылы ... ... ... ... ... ... ... дамыту болып табылады. Стилистикалық бірлік,
лаконизм, формалардың қарапайымдылығы, композициялық нақтылық -безендірудің
басты ... ... ... (қабырғаларды) безендіргенде пайдаланылған ... ... сол ... 50-60% ... ... аумағын жауып
тұрмау керек. Ондай болмаған жағдайда безендірудің көрініс құны төмендейді.
Материал неғұрлым жоғары ілінсе соғұрлым масштабы да үлкен болуы ... ... ... біз бұл ережені есепке алып отырдық.
Жұмысты бастамас бұрын көптеген эскиздерді дайындауға тура ... ... ... ... ... және ... кафедрасы бар.
Осының өзі нені меңзеп тұрғанын түсінетін ... осы ... ... ... ... ... ... жерде болашақ өнер адамдары тәрбиеленеді. Олар - ... ... ... ... - бұл жас ... ... ... қызмет ететін материалдык орта.
Өкінішке орай бала тәрбиелеудегі интерьердің ролі көп жерде ескеріле
бермейді.
Ал әсем ... ... бала ... ... ... ... да ... пайдасы зор.
Сондықтан да бізді қоршаған орта, ... ... ... ... ... ... бөлігі болып табылады.
Интерьердің кез келген элементі - ... ол ... ... ... ... ... сынып бөлмесіндегі жиһаз болмаса қабырғаға жағылған бояу
болсын жаманды жақсылы балалардың психикасына әсер етеді. Яғни ... ... ... ... ... ... ... сұлулықты сезініп
тұщынуына осылардың бәрі зор ықпал етеді.
Мектеп ғимараттарының типтік жобаларында жас ... ... ішкі ... ... принциптерін айқын байқауға болады.
Оқумен қатар балалар мекемесі ... ... ... бұл
спецификациясы мектеп интерьеріне ... ... сай ... өз
бейнесін табады: ғимараттарды жоспарлау мен жабдықтау, ... ... ... ... мен ... ... ... және
тағы басқа.
Қатысушылар топтарының жас ерекшеліктерін ескеру қажет. Адам ... ... ал ... ... үшін бұл ... - ... мектеп интерьерін
жасай отырып, үлкендер бұл туралы жиі ұмытып кетеді.
Әр баланың мінезі ... ... ... ... көзқарастары да бір-
біріне ұқсамайды, сол сияқты бейіміділіктері мен ... ... ... ... орташа, ал келесісінде төмен. Сондықтан әр бала
өзіне ұнағанын осы ... ... алуы ... ... ... және әлеуметтанушылар бас қоса
отырып заманауи архитектураны жобалағанда оның ... ... ... ... ... ... мекемелері интерьерін жобалағанда және ... ... жас ... еске алып отыру шарт. Төменгі
жастағы ... ... ... ... ыңғайлы болуы керек. Бұл
бөлмелерде өткір қырлы ... ішке ... ... ... ... басы
артық детальдардың болмағаны жөн әсіресе интерьердегі түстердін алатын орны
айрықша. ... ... ... роль ... Осы ... ... ... тарылтуға тіпті тұйықтауға да болады. ... ... ... ... ... Яғни ... -балалардың
физиологиясы мен психологиясына жағымды әсер етіп, олардың оқуға, ... ... ... ... ... ... қатар дем
алуларына қолайлы жағдай туғызуы керек.
Барлық балалар, жасөспірімдер таза, ашық түстерді ... ... ... ... жылы түстерді жақсы қабылдайды да, суық түстерді
бөлмелерде (сыныптарда) өздерін қолайсыз сезінеді.
Ал орта жастағылар суық ... ... ... керісінше жоғарғы
сыныптағылар жылы түстерді дұрыс көреді.
Сонымен түстердің арақатынасына келетін болсақ төменгі сынып оқушылары
контрасты түстерді, малынған бай ... ... орта және ... ... ... ... күрделі үйлесімді түстерді сүйіп ұнатады.
Қазіргі заманғы мектеп ... ... ... ... ... ... тиіс.
Бейнелеу өнерінің кейбір түрлері - монументальді, витраждар тағы басқа
мектеп ғимараттарында кеңінен қолданылып жүр.
Балаларды мектептің безендіру жұмыстарына ... ... ... және оқушылардың өз мектептерін шын сүюлеріне үлкен
көмегін тигізеді.
3.4 «Суретші - ... ... ... үлгілі тақырыптық жоспар
|қ/с |Сабақтың тақырыбы ... ... |
| | ... | |
|1 ... ... |2 | |
|2 ... ... |2 | |
|3 ... және ... орта |2 | |
|4 ... ... |2 | |
|5 ... |2 | |
|6 ... |4 | |
|7 ... ... ... ... |2 | |
|8 ... ... |4 | |
|9 ... ... |4 | ... ... ... |4 | ... ... түс пен ... |4 | ... ... және ... |8 | ... ... ... эскизі |2 | ... ... ... |4 | ... ... бөлмесінің эскизі |4 | ... ... ... ... |4 | ... |Бөлме қабырғасын жоспарлау |2 | ... ... ... ... |2 | ... ... ... ... |4 | ... ... ... ... |4 | ... ... ... шешімдері |2 | ... ... ... ... мүшелері жұмыстарынан |4 | |
| ... ... | | |
| |72 сағ.| ... ... жоспары
Тақырыбы: Шрифтер
Мақсаты: Шрифтер туралы сауатты анықтама беру.
Міндеті: Әріптер мен белгілерді жазу ... ... ... ... мен айырмашылықтары.
Көрнекілік: «Шрифтер» - плакаты.
Мұғалім үшін: Бор, тақта, қағаз, тушь, гуашь, плакат перосы, қылқалам,
қарындаш, ... ... ... ... ... ... перосы, сызғыш, өшіргіш.
Сабақтың барысы:
1) Ұйымдастыру кезеңі.
2) Жаңа сабақты түсіндіру.
Мұғалім жазу, сызудың қысқаша тарихына шолу ... ... ... ... ... ... ... атқарар қызметінен ақпар береді.
3) Практикалық жұмыс.
Мұғалім жазылу техникасы мен түрлеріне байланысты тік және ... ... ... ... ... ... ... жазып үйренеді.
4) Сабақты талдау және оны қорту.
Мұғалім оқушылар жұмысына ... ... келе ... атап ... ... ... істеу керектігін түсіндіреді.
5) Үйге тапсырма. Үйде осы жаттығуларды ... ... - ... өз жұмысының көрермендерге, үлкенге де, кішіге де
жағымды әсер ететін көрініс болу керек екендігін ешқашан ұмытпауы тиіс.
Сонымен біз ғылыми - ... және ... ... жұмыстарына арналған
әдебиеттерді оқып талдай келе эстетикалык болмысты адам баласы ақыл-ой
парасатымен, тынымсыз ... пен ... ... ... сезіну
арқылы жасайды деген қорытындыға келеміз.
Эстетикалық ортада объективті-субъективті тұтастықты қалыптастыруда
адамзат баласы өзі өмір ... ... ... ... келуге
тырысты.
Безендіру жұмысы барысында әсіресе ... ... ... тіпті дауласуға дейін барған кездер болды, бірақ әр ... ... ... ... ... пен үйлесімділік
заңдылықтарына сүйендік.
Осы дипломдық жұмыстың практикалық бөлімдерін орындауда үйренген білі,
дағдыларымыз біздің болашактағы ... ... де ... зор ... - деп ... ... ... шектен тыс ірі өлшемді материалдарды
немесе өте кішкентай ұсақ ... көп ... ... ... ... тез ... әсер алу қабілетін кемітеді, яғни
олардың көркем ... ... ... ... ... жұмысын түсініктеме сөзсіз жасау қиын болғанымен,
суретші мүмкіндігінше оған көп сенім ... ... ... ... ырғақтылық, қарама-қарсылық, кеңістік сияқты арнаулы бейнелік ... ... ... ... ... көрер көзге ауыр немесе жеңіл, сымбатты, қимылсыз не
қозғалыста болуы мүмкін. Оларды нақтылы бір ... қоя ... ... бір ... - ... ... кеми түсетін, біртектес және
байсалды немесе серпіледі де ұшқыр әсерлерге қол жеткізеді.
Қысқасы дизайн талғамында ... ... ... ... Дизайн
термині біздің өмірімізге салыстырмалы түрде кейін пайда болған.
Сонымен «Дизайн» дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда суреттеу, ... сөз. Яғни ... - ... Ал ... ... зерттеудің және
бейнелеудің аса маңызды құралы, бейнелеу өнерінің түп ... осы ... ... жобасын аяқтай отырып жұмыс ... қол ... де, ой ... де аяған келешекте жалғастыра
береміз деген ойдамыз.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Аверинцев С.С. « ... ... к ... ... М. 1975 ... Алехин А.Д. «О языке изобразительного искусства» М. «Знание» 1973 г.
3. Анисимов Н.Н. «Основы рисования» М. ... 1974 ... ... Т.Е., ... В.Н. «Интерьер школы» М. 1972 г.
5. Астровой Т.Е., ІПихеева В.Н. «Художественное декоративное оформление» М.
1971 ... Беда Г.В. ... ... грамоты» М. «Просвещение» 1969 г.
7. Беляев П.Ф. «Изобразительное искусство в малокомплектной школе» ... 1969 ... ... Г.К. «Ансамбль как образное система» М. 1980 г.
9. Введенский Б.А. «Болыдая советская энциклопедия»
10. Галкина С.Г. «Изокружок в ... ... ... 1970 ... ... И.П. «Как ... ... человека» М. «Просвещение» 1964г.
12. Джонс К. «Инженерное и художественное конструирование» М. 1976 г.
13. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики. ... М.А. ... и ... М «Просвещение» 1975 г.
14. Дейнека А.А. «Учитесь рисовать» М. ... ... ... ... Ералин К.Е .«История изобразительного искусства ... ... 6, ... ... С.И., Лавров А. М, ... А.В. ... ... ... ... с натуры и декоративное
рисование.Начальные классы». М «Просвещение» 1972г.
17. ... и ... ... ... ... и др. М «Просвещение».1975г.
18. Кильпе Т., Мельникова Н. «06 интерьере» М., 1976 г.
19. Лихачов Д.С. «Поэзия садов» Л., 1982 ... ... А.Ф ... ... и ... ... М., ... Лосев А.Ф. «Логика символа» М., 1972 г.
22. «Материалы по ... ... М., ... ... ... на ... ... Мангышлак. часть первое
«Жалын», Алма-ата., 1991г.
24. Мирервин Г.Б., Устинов А.Г., ... ... ... ... М., 1970 ... ... художественная энциклопедия».М., 1986 г. ХолмянскииЛ.М.,
26. Шипанов А.С.«Дизайн». М., «Просвещение» 1985 г.
27. Е.Каменева. «Кемпіркосактың түсі қандай». Алматы, «Өнер», 1981 ... ... ... жас ... мен ... ... ... г.
29. Төлебиев «Сурет сала білесін бе?» Алматы «Өнер».
-----------------------
[1] Цыганкова Э.У. «У истоков дизайна» м. 1977 ... ... Д.С. ... ... Л. 1982 ...

Пән: Өнер, музыка
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іскерлік қарым-қатынас этикасы3 бет
Аристотель философиясы7 бет
Бір жасар баланың дене тәрбиесі11 бет
Бала тәрбиесіндегі ислам мен дәстүр5 бет
Бастауыш сынып оқушылардың таным процестерін дамыту жолдары13 бет
Бастауыш сынып оқушыларына музыка пәні арқылы эстетикалық тәрбие беру6 бет
Жамбыл Жабаев (1846-22.6 1945, Алматы) - қазақ халық '' поэзиясының алыбы6 бет
Жоғары сынып оқушысының танымдық қызығулары мен кәсіби анықталуының психологиялық ерекшеліктер8 бет
Ибн Туфейль3 бет
Каспий теңізінің экологиясы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь