Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі және оның сараптамасы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТТІК ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ САРАПТАМАСЫ
1.1 Бюджет түсінігі, түрлері және оның экономикалық мазмұны ... ... ... ... ... ..6
1.2 Бюджетті басқару, жоспарлау және оның қызмет ету принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЗАҢДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1 Қазақстан Республикасының бюджеттік үдерісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
2.2 Қазақстан Республикасының 2009.2011 жылдарға арналған республикалық бюджеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
КЕЗ-КЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ОРТАЛЫҚ БУЫНЫ ОНЫҢ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. БҰЛ БІТІРУ ЖҰМЫСЫМНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ: МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰЖАТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ, БАҚЫЛАУ, БАҒАЛАУ, ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУІН ҚАДАҒАЛАУ БЕКІТУ. АҒЫМДАҒЫ БЮДЖЕТ БӨЛІМДЕРІН ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ ЗАҢДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІН АНЫҚТАП, ҚАЖЕТТІ ТЕОРИЯЛЫҚ ПРАКТИКАЛЫҚ ҰСЫНЫСТАР ЕНГІЗУ.
Экономикалық дамуы көбінесе мемлекеттің қаржы жүйесінің жағдайына байланысты. Мемлекеттің дамуындағы қаржылық несиелік бюджеттік қарым-қатынастың рөлі, орны және мәні өте маңызды екені белгілі, себебі жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны, жұмыссыздық пен инфляцияның деңгейі және т.б.
Жұмыстың кіріспесінде тақырыптық, теориялық-әдістемелік негізі қаланып, мақсаты мен міндеттері айқындалған.
Бірінші бөлімде бюджет түсінігі, түрлері және бюджеттік жүйенің экономикалық мазмұны жан-жақты қарастырылған. Сонымен бірге бюджеттік үдерісті басқару, жоспарлау және оның қызметі мәселелері нақты зерттелген.
Екінші бөлімде Қазақстан Республикасының бюджетін қалыптастырудың заңдық-құқықтық мәселелері аясында мемлекеттік бюджет үдерісі 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет негізінде сарапталып, оны жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар жасалған. Айта кету керек, республика тәжірибесінде алғашқы рет қолға алынған үш жылдық бюджеттің қалыптасу мәселелері кәсіби деңгейде қарастырылған.
СОНЫМЕН ҚАТАР, ЕКІНШІ БӨЛІМДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЗАҢДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БҮКІЛ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУ, ОНЫҢ НЕГІЗГІ ТАРМАҒЫ- БЮДЖЕТТІК ЖҮЙЕНІ КҮРДЕЛІ ТҮРДЕ ҚАЙТА ҚҰРУЫН МӘЖБҮР ЕТТІ. СОЛ РЕФОРМАЛАУДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ЖАЛҒАСЫ- ОЛ ЖАҢА БЮДЖЕТТІК ЗАҢНАМА ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ. НӘТИЖЕСІНДЕ 2009-2011 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТ КОДКСІ НОРМАЛАРЫ ӘЗІРЛЕНДІ.
ЖАҢА ҮШ ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТТІК КОДКСТІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ БІЗДІҢ РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ БҮГІНГІ КҮНГІ ҚАРЖЫЛЫҚ-ҚАТЫНАСПЕН ЖАЛПЫ БЮДЖЕТТІК САЯСАТТЫҚ ДАМУ ЖАҒДАЙЫН КӨРСЕТЕДІ.
ЖАҢА БЮДЖЕТ КОДЕКСІНІҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ - МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ, АЛ ОЛ ҚАЗІР ӘЛЕМДЕ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖҮЙЕ. БЮДЖЕТТІК ҮДЕРІСТІҢ: ЖОСПАРЛАУ, ҚАРАСТЫРУ, БЕКІТУ, АНЫҚТАУ, ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ СОНЫМЕН ҚАТАР, ОЛ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ БАСЫМДЫКТАРЫНА СӘЙКЕС ҚОҒАМДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР НӘТИЖЕЛЕРГЕ ЖҰМСАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН.
1 Өтебаев Б.С., Мемлекеттік бюджет. – Алматы:Экономика, 2006 – 7-15 б
2 Мухитдинов Н.Б., Найманбаев С.М., Серимов У.С. Қаржылар саласындағы басқарудың құқықтық негіздері / оқу құралы. – Алматы:1999. – 169-171бет.
3 Финансы. Учебник. /Под.ред.Радионовой В.М. – М.,1995. – С. 232
4 Худяков А. Финансовое право Республики Казахстан (Общая часть).- Алматы,1995 – С. 123
5 Зейнелгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм использования. – Алматы,1995. – С. 14
6 Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник. – Алматы, 2001. – С.87
7 Таранов А.А.Муниципальное право РК. – Алматы: Жеті жарғы, 1999. –С5.
8 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы / Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. – 2001.- № 3«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардаға №148 Заңы / Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3
9 Ильясов К.К., Государственный бюджет. Учебник. /- Алматы, 1994.– С.67
10 Кубаев К. Экономическая модель эффективного государства // Транзит. экономика. – 2001. – № 4. – С. 49–50.
11 Макарова Н.А. Бюджет и бюджетная система Казахстана. - Астана, 2006. – С.17.
12 Хамитов Н.Н., Шалабаева И.И. Местные бюджеты: современное состояние и перспективы. Монография. – Алматы:Экономика, - 2000. – С.42
13 Өтебаев Б.С. Мемлекеттік бюджет. – Алматы:Экономика, 2006 – С.47.
14 Баймуратов.У., Шыныбеков.Д. О некоторых вопросах совершенствования бюджетного планирования// Транзитная экономика, 2003г., №2.
15 Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің №599 қаулысы, - 2007ж.
16 Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі. –Астана, 2004
17 Макарова Н.А. Бюджет и бюджетная система Казахстана.- Астана, 2006. – С.124.
18 Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник. – Алматы, 2001. – С.102.
19 Хамитов Н.Н., Шалабаева И.И. Местные бюджеты: современное состояние и перспективы. Монография. – Алматы;Экономика, - 2000. – С.77.
20 Жуйриков К.К. Зарубежный опыт и практика организационирования местных бюджетов // Банки Казахстана. – 2006, -№3. – 24-28 –бет.
21 Жубаев С.Д. Принципы формирования доходов местных бюджетов и их взаимодействие с республиканским бюджетом в современных условиях. // Банки Казахстана. – 2001. – № 9. – С. 46.
22 Децентрализация: эксперименты и реформы / под ред. Т.М. Хорвата // Органы местного самоуправления Центральной и Восточной Европы. – Будапешт, Венгрия, 2000. – Т. 1. – С. 73.
23 Бежаев О.Г. Межбюджетные отношения. Теория и практика реформирования / под ред. д-ра экон. наук М.А. Яхъяева. – М.: Экзамен, 2001. – С. 17–18.
24 Елубаева Ж. Межбюджетные отношения: состояние и направления реформирования (теория и опыт отдельных стран). – Алматы, 2002.– С. 11.
25 Финансы. Учебник для вузов. - /Под ред. Л.А.Дробзиной. – М.2000.–С.72.
26 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі. w.w.w. minfin.kz. Бюджет жүйесінің қалыптасуы және іске асырылуын бақылау//
27 В.Д. Мельников., В.Д. Ли., Қаржының жалпы курсы // Оқу құралы Алматы «Қазан университеті» 2005ж 94-159 б
28 Ерубаев. Б.Е.,Бюджеттік үдерістің қалыптасуы // w.w.w. google.kz
29 Ержанова. Ұ.Т., Мемлекеттік бюджетің атқарылу кезеңдері // w.w.w.akorda.kz.
30 Жақай Нұрғалиев., Мемлекеттік бюджеттің әлеуметтік қамсыздандыру// w.w.w. google.kz. Егемен Қазақстан №101-101(25499) 30 сейсенбі 2008
31 Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа жолдауы: “Дағдарыстан жаңару мен дамуға” 2009 жыл // Егемен Қазақстан № 91(25488) 6-наурыз жұма 2009 жыл
32 Ағыбаев Ә.Ғ., Үш жылдық бюджеттің орындалу тетіктері // Президент және халық. – 2008 - №52 (173) 26 желтоқсан жұма 2-3 б
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..................................3
1 Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі және оның сараптамасы
1. БЮДЖЕТ ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
МАЗМҰНЫ......................6
1.2 Бюджетті басқару, ... және оның ... ... ... ... ... ... заңдық құқықтық
мәселелері
2.1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТТІК
ҮДЕРІСІ...........................................42
2.2 Қазақстан Республикасының 2009-2011 жылдарға арналған республикалық
бюджеті.....................................................................
..........48
Қорытынды...................................................................
........................53
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі.............................................56
Кіріспе
КЕЗ-КЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ ... ... ... БУЫНЫ ОНЫҢ БЮДЖЕТ
ЖҮЙЕСІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. БҰЛ БІТІРУ ... ... ... ... ... ... ТАБЫЛАТЫН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... ... ... ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУІН ҚАДАҒАЛАУ
БЕКІТУ. АҒЫМДАҒЫ БЮДЖЕТ БӨЛІМДЕРІН ... ... ... ... ... ... ПРАКТИКАЛЫҚ ҰСЫНЫСТАР ЕНГІЗУ.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ КӨБІНЕСЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ... ... ... ... ... ... ... РӨЛІ, ОРНЫ ЖӘНЕ МӘНІ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ ЕКЕНІ ... ... ... ... ӨСУ ... ... ПЕН ИНФЛЯЦИЯНЫҢ ДЕҢГЕЙІ ЖӘНЕ Т.Б.
Жұмыстың кіріспесінде тақырыптық, ... ... ... мен ... ... ... бюджет түсінігі, түрлері және бюджеттік жүйенің
экономикалық мазмұны жан-жақты қарастырылған. Сонымен ... ... ... жоспарлау және оның қызметі мәселелері нақты зерттелген.
Екінші бөлімде Қазақстан Республикасының бюджетін қалыптастырудың
заңдық-құқықтық мәселелері ... ... ... үдерісі 2009-2011
жылдарға арналған республикалық бюджет негізінде сарапталып, оны жетілдіру
бойынша нақты ұсыныстар жасалған. Айта кету керек, ... ... рет ... ... үш ... ... ... мәселелері кәсіби
деңгейде қарастырылған.
Сонымен қатар, екінші бөлімде Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... бүкіл
қаржы жүйесін реформалау, оның негізгі тармағы- бюджеттік жүйені ... ... ... ... ... Сол ... логикалық жалғасы- ол
жаңа бюджеттік заңнама ... және ... ... 2009-2011 жылдарға
арналған Бюджет кодксі нормалары әзірленді.
ЖАҢА ҮШ ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТТІК КОДКСТІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ БІЗДІҢ РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ
БҮГІНГІ КҮНГІ ... ... ... ... ДАМУ ... ... ... НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ - МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЖАҢА
ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ, АЛ ОЛ ҚАЗІР ӘЛЕМДЕ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ... ... ... ҚАРАСТЫРУ, БЕКІТУ, АНЫҚТАУ, ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОРЫНДАЛУЫН
БАҚЫЛАУ СОНЫМЕН ҚАТАР, ОЛ ... ... ... БАСЫМДЫКТАРЫНА СӘЙКЕС ҚОҒАМДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР НӘТИЖЕЛЕРГЕ ЖҰМСАУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН.
БЮДЖЕТТІҢ БАСТЫ ... ... ... ИКЕМДІ ӘРІ
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУҒА, ЖҰМСАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР ҮШ ... ... ... ... ҚАРАҒАНДА ТЕҢГЕРІМДІРЕК ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ ЖҮРГІЗЕ АЛАДЫ, МҰНЫҢ ӨЗІ ЕЛДІҢ ... ... МЕН ... ХАЛҚЫНЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫН ЖАҚСАРА ТҮСУІНЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
БЮДЖЕТТІҢ ТАҒЫ БІР АРТЫҚШЫЛЫҒЫ, ОЛ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ БЮДЖЕТТІҢ
АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН БЕКІТУІНЕ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЖАҒЫНАН ДАЙЫНДАЛУ МЕРЗІМІ БІР ... ... ... ... ... БІР ЖЫЛ ШЕҢБЕРІНЕН ШЫҒЫП КЕТЕТІН ... ... ... ... ... МЕН ... ... ОРТА
МЕРЗІМДІ БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ КЕЛЕСІ БІР ЕРЕКШЕЛІГІ – ОЛ ҰЗАҚ ... ... ... ЖЫЛ ... ... ҚАЙТА ЖАСАУ МЕН
ТЕНДЕРЛЕР ӨТКІЗУ ҚАЖЕТТІГІ ЖОЙЫЛАТЫНДЫҚТАН, ОНЫҢ ӨЗІ БЮДЖЕТ ... ... ОҢ ӘСЕР ... ... ОСЫ ... ... ... ЗЕРТТЕГЕН КӨПТЕГЕН
ОҚЫМЫСТЫЛАР ОНЫҢ ӘР ... ... ... ... ... ... КЛАССИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ӨКІЛДЕРІ ... ... ... ... ... «БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ КЕЗ-КЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН, ОНЫҢ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... БҰЛ ЖҮЙЕ ... ... СИПАТТАЙТЫН
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІҢ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ
НЕГІЗІНДЕ ҚҰРЫЛАДЫ».
ӨЗ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ В.Н. ... ... ... «ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАР МЕН ЗАҢ НОРМАЛАРЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН, ӨЗАРА ЗАҢМЕН БЕЛГІЛЕНГЕН
АРАҚАТЫНАСЫ БАР ... ... ... ... ЖИЫНТЫҒЫ» – ДЕП
АТАП КӨРСЕТЕДІ.[4] А. ХУДЯКОВ ЗАҢДЫ ТҰРҒЫДАН БЮДЖЕТ ...... ... ... ЕТЕТІН, ӘР ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ЖИЫНТЫҒЫ
ДЕП ҚАРАСТЫРАДЫ. [5]
ОТАНДЫҚ ОҚЫМЫСТЫЛАРДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ ДА ... ... ... ... ... ... ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛЫП ОТЫРҒАН
ТҮСІНІККЕ КЕЛЕСІДЕЙ АНЫҚТАМА БЕРІЛЕДІ: «БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТАР
НЫСАНДАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫН, БЮДЖЕТ ... ... ЖӘНЕ ... ОНЫ ... ... ... ҚАТАР ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАСҚАРУ
ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. АЛ БЮДЖЕТТІК ... ... ... ... ... ... ... ҚОНДЫРМАСЫ БЮДЖЕТ
ТҮРЛЕРІН БАСҚАРУДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ ... ... ... ... ... АСЫРАТЫН ЖӘНЕ
БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТАР НЫСАНЫН АНЫҚТАЙТЫН ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ... ... ... [6]
ЭКОНОМИКАЛЫҚ СОНЫМЕН ҚАТАР ҚАРЖЫЛЫҚ ОЙДЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫМЕН ... МЕН ... ... ... ... МЕЛЬНИКОВ ӨЗ ЕҢБЕКТЕРІНДЕ «БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ – БҰЛ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ
НОРМАЛАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖЕКЕ ДЕРБЕС БЮДЖЕТТЕРДІҢ ЖИЫНТЫҒЫ» ДЕП ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ
МӘНІН АШАТЫН ТЕОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ САРАЛАУ НЕГІЗІНДЕ КЕЛЕСІДЕЙ ТҰЖЫРЫМ
ЖАСАУҒА БОЛАДЫ «КЕҢ ... ... ... ... ҚАТЫНАСТАРҒА,
МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМНЫҢ СӘЙКЕС ТҮРІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН, ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ... ... ... БІЛДІРЕДІ. ТАР МАҒЫНАДА БЮДЖЕТ
ЖҮЙЕСІ МЕМЛЕКЕТТІҢ БАРЛЫҚ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ... ... ... ... САНҚЫРЛЫ МАҢЫЗЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ЖӘНЕ ОСЫ ... ... ... ... ... ӨЗ ... АТАЛМЫШ
ҰҒЫМҒА КЕЛЕСІДЕЙ АНЫҚТАМА БЕРЕМІЗ: «БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ МЕМЛЕКЕТТЕГІ БИЛІКТІҢ
ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗДЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ... МЕН ... ... ... ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ».
БЮДЖЕТТІК ҚҰРЫЛЫМҒА ҚАТЫСТЫ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ОНЫҢ ... МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ ЖАТЫР.
1 Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі және оның сараптамасы
1.1 БЮДЖЕТ ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ҚАРЖЫ КАТЕГОРИЯҒА ҚАРАҒАНДА БӨЛЕК, ЕРЕКШЕ ТҰРҒАН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ. ОНЫҢ ... ... ТЕК ҚАНА ... ... МЕН ... ... ӘР ... ДӘРЕЖЕДЕ БОЛУЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ. СОНДЫҚТАН, КӨПТЕГЕН ҚАРЖЫЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ІШІНДЕ БІР–БІРІНЕН
ЕРЕКШЕ ТҰРАТЫН БӨЛЕК АРНАЙЫ САЛАЛАРДЫ ... ... ... ... БІР
ЕРЕКШЕ БАЙЛАНЫС ҚОҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ ӨНІМ БӨЛУ ... ... ПЕН ... ЖЕКЕ ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАРЫМ–ҚАТЫНАС БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
БҰНДАЙ ҚАРЖЫЛЫҚ ... ... ... ... ... ... БОЛАТЫН ҚҰНДЫЛЫҚ БӨЛУ ПРОЦЕСІНДЕ ОРЫН ... ... ... ... ... ... АҚША ... ҚОРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН ПАЙДАЛАНУЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ. ОСЫНДАЙ БАРЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАРЫМ–ҚАТЫНАС МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ТҮСІНІК БЕРІЛГЕН: «БЮДЖЕТ – ОЛ ... ... ... ІСКЕ ... ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН АҚША ҚОРЫ».
БЮДЖЕТТІҢ ФОРМАСЫ – ... ... ... ... ... ҚОР, ... ... – ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАРЫМ
–ҚАТЫНАС, ... ... ... ӘР ... ... ЭКОНОМИКАЛЫ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ САЯСАТТЫҚ
ФУНКЦИЯЛАРЫН ОРЫНДАУҒА ... ... ... ... БЮДЖЕТ ҚАЙ
МЕМЛЕКЕТТІКІ БОЛМАСАДА МАЗМҰНДАРЫ БІРЫҢҒАЙ КАТЕГОРИЯЛАРДАН ҚАЛЫПТАСАДЫ,
ЯҒНИ ... ... ... ЖӘНЕ ТАҒЫ ... ... ... ОЛАР БІР
ҚОҒАМДЫҚ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ДА ... ... ДӘЛ ОСЫ ҰҒЫМ ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ ДЕП
ДӘЛЕЛДЕЙДІ. СОНДЫҚТАН, ... ... ТҮБІ ... ДА ... САЙ АҚША ... ЖӘНЕ ... СӘЙКЕС МАТЕРИАЛДЫ НЕГІЗГІ БАР
ӨНДІРІСТІК ҚАРЫМ – ... ... ... ЖҮЙЕСІНІҢ ОРТАЛЫҚ ТІЗБЕГІ БОЛҒАНДЫҚТАН, ОЛ СОЛ ҚАРЖЫНЫҢ
БАРЛЫҚ НЕГІЗГІ, САПАЛЫ СИПАТТАМАЛАРЫНА САЙ. БАСҚАША ... ... ... АҚША ҚАРЫМ–ҚАТЫНАС ... ... ЯҒНИ ... АҚША ... ... ЖӘНЕ ... ПРОЦЕСІ, ОНДА
«БЮДЖЕТ» ӨЗ АЛДЫНА АҚША ҚАРЫМ–ҚАТЫНАС ЖҮЙЕСІН ҚҰРАДЫ, ЯҒНИ БЮДЖЕТТІК ҚОРДЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ... ... ҚОР ... ... ... ... ҚОРҒАНЫС,Т.Б.) ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН
ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚША ҚОРЫ. [1]
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТ (ЗАҢДАР, МОНОГРАФИЯЛАР, ... ... ... ... ... ӘР ТҮРЛІ ҰҒЫМДА ПАЙДАЛАНАДЫ, МЫСАЛЫ,
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ КІРІСІ МЕН ШЫҒЫСЫ ФОРМАСЫНДА НЕМЕСЕ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ҚОРЫ ... ... ... ... ... ТАҒЫ ДА КЕЛЕСІДЕЙ АНЫҚТАМА БЕРІЛГЕН: БЮДЖЕТ – ОЛ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР;
БЮДЖЕТ – ОЛ БАҚАРУШЫЛЫҚ ЖОСПАР ; БЮДЖЕТ – ОЛ ... ... ; ... ОЛ ... ... ; ... ОЛ – ... САЛЫҚ САЯСАТТЫ ДӘЛЕЛДЕЙТІН
ҚҰЖАТ ДЕГЕН. БІРАҚ, БЮДЖЕТТІК САЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ ... ӨТЕ КЕҢ, ... ... ... ... ... ФУНКЦИЯЛАРЫ, МЕМЛЕКЕТТІҢ
ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ МЕН ФИСКАДЫҚ САЯСАТТЫҢ ... ... ТАҒЫ ... ... МЕН ... КІРЕДІ.
«БЮДЖЕТ» ДЕГЕН КӨПТЕГЕН ҰҒЫМҒА ... ... ОЛ ... ... ДЕП ... ... ОЛ, ӨЗ АЛДЫНДА ЖЕКЕ БІР ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ ;
- ОЛ, МЕМЛЕКЕТТІҢ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ... ОЛ, ... ... ... ... ( ... МЕХАНИЗМ
АРҚЫЛЫ);
- ОЛ, МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫ ЖОСПАРЫ ;
- ОЛ, ... ... ...... ... МІНДЕТТІ
ТҮРДЕ
ОРЫНДАЙТЫН ЗАҢ.
БЮДЖЕТ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСҚА НЕГІЗДЕЛГЕНДІКТЕН ... ... ӨЗ ... ... САЛА ... АДАМЗАТТЫҢ СУБЪЕКТИВТІК
ПІКІРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС, ЕҢ АЛДЫМЕН ОЛ ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІҢ ТАБИҒАТЫ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫНАН
ТУАТЫН ОБЪЕКТИВТІК ҚАЖЕТТІЛІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ. АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ... ... ЖӘНЕ ... МӘНІ ӨТЕ ЗОР, ... ... ... ШАРАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ, БІРІККЕН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮРГІЗУГЕ ҚАЖЕТ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
СОНДЫҚТАН, ... ... ... ... ... ТҮСІНІК
БЕРІЛГЕН – ОЛ «РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ АРАСЫНДАҒЫ
ҚАРАМА–ҚАРСЫ ӨТЕУ ... ... ... ... РЕТІНДЕ
ПАЙДАЛАНАТЫН ЖӘНЕ БЕКІТУГЕ ЖАТПАЙТЫН ҚОСЫНДЫСЫН ҚҰРАЙТЫН ЖАЛПЫ БЮДЖЕТ».
СОНЫМЕН ҚАТАР, ... ... ... – МЕМЛЕКЕТ ҚҰРАСТЫРАТЫН ... ... ... ҚОР ... ДА ... ... ... БЮДЖЕТТІ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАРЫМ–ҚАТЫНАСТАҒЫ ӘР ТҮРЛІ
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК–ЭКОНОМИКАЛЫҚ МҮДДЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН КҮРДЕЛІ
ЖӘНЕ КӨП ... ... ... ... ... ПЕН АЙМАҚТАР АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ШЫҒЫНДАР МЕН
САЛЫҚ БӨЛУ, ... МЕН ... ... ... (КОМПРОМИСС) КЕЛЕДІ,
БЮДЖЕТТІК ДОТАЦИЯЛАР МЕН ТРАНСФЕРТТЕР БӨЛУ АРҚЫЛЫ МЕМЛЕКЕТ ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЖЕРГІЛІКТІ МҮДДЕЛЕРДІ ... ІСКЕ ... АЛ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫН КӨРСЕТЕДІ.
ҚҰНДЫЛЫҚ БӨЛУДІҢ АЙРЫҚША АУМАҒЫ РЕТІНДЕ БЮДЖЕТ ... ... ... ЯҒНИ ОЛ ... ... МҮДДЕЛЕРДІ ҚАРАЖАТТАНДЫРУҒА ҚЫЗМЕТ
ЕТЕДІ. ... ... ... ... ... МЕН ... ҒЫЛЫМИ–ТЕХНИКАЛЫҚ ПЕН ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ САЛАЛЫҚ ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ
ҚҰРЫЛЫМЫН ЖЕТІЛДІРУ ҚАРАЖАТТАНДЫРЫЛАДЫ, ... ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК САЛА) ЖӘНЕ БАСҚА ДА ... ... ... ... АУМАҒЫ РЕТІНДЕ БЮДЖЕТ КЕЛЕСІ АРНАЙЫ
БЕЛГІЛЕРМЕН СИПАТТАЛАДЫ :
1. ... ...... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРМАСЫ, ЯҒНИ
МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНДА ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМНІҢ БӨЛІГІН ЖИНАУ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... ... ... ;
2.ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА САЛАЛАРЫ, АУМАҚ, ЭКОНОМИКА СЕКТОРЛАРЫ ҚОҒАМДЫҚ ІС-
ӘРЕКЕТ САЛАЛАРЫ АРАСЫНДА ҚҰНДЫЛЫҚТЫ ҚАЙТА БӨЛУГЕ АРНАЛҒАН ;
3. ҚҰНДЫЛЫҚ БӨЛУДІҢ ЕРЕКШЕ БІР ... ... ЯҒНИ ... ҚАРЖЫЛЫҚ
ҚАРЫМ–ҚАТЫНАС ТАУАРЛЫҚ – АҚША ҚАРЫМ–ҚАТЫНАСПЕН ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ ... ... ... БӨЛУ ... ФОРМАДАҒЫ ІШКІ ӨНІМ ... ... ЕМЕС ЖӘНЕ ОДАН ... МӨЛШЕРДЕ БӨЛЕК АТҚАРЫЛАДЫ ;
1.БЮДЖЕТТІК БӨЛУ ПРОПОРЦИЯЛАРЫ МЕН ФОРМАЛАРЫ ӘРБІР ТАРИХИ КЕЗЕҢДЕ
МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК–ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... МЕН ... АНЫҚТАЛАДЫ ;
2.БЮДЖЕТТІК БӨЛУ АУМАҒЫ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ БАСҚА ДА ТІЗБЕКТЕРІ МЕН ӨЗ ... ... ... ОЛ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ МЕН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУГЕ ӘСЕР ЕТЕДІ.
ЖОҒАРЫДА ... ... ... ... ДА БІР ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КАТЕГОРИЯ СИЯҚТЫ ӨНДІРІСТІК ҚАРЫМ–ҚАТЫНАСҚА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ ӨЗІНЕ САЙ
МАТЕРИАЛДЫ – ... ТҮРІ БАР, ... ... ... ТҮРДЕ
ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚША ҚАРАЖАТТАР ҚОРЫ – БЮДЖЕТТІК ҚОРДА БОЛАДЫ. БҰНЫҢ
НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОҒАМДА ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖАТҚАН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ КӨЛЕМІ АРҚЫЛЫ КӨРІНЕДІ.
БЮДЖЕТТІК ҚОР (БЮДЖЕТ ... – ОЛ ... ... ОНЫҢ ... ... ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰНДЫЛЫҚ БӨЛУ САТЫЛАРЫН ӨТКЕН,
ОБЪЕКТИВТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРМАДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ӨНІМ МЕН ... ... ... БІР ... ... ... ҚОРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН
ПАЙДАЛАНУ – ҚҰНДЫЛЫҚТЫ БӨЛУ МЕН ҚАЙТА БӨЛУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ СОЛ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҢ
ҚОЗҒАЛЫС ПРОЦЕСІН ... ... ... ... ... ... ҚОРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН ПАЙДАЛАНУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ФОРМАЛАРДЫ ... ... ... ... ТҮСІНІГІ РЕТІНДЕ ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМДІ ҚҰНДЫЛЫҚ БӨЛУ
ПРОЦЕСІНІҢ БІР ЖАҚТАРЫН ОБЪЕКТИВТІК ТҮРДЕ КӨРСЕТЕТІН ... ... ... ... ... БҰЛ ... ӨЗ АЛДЫ АРНАЙЫ ҚОЛДАНЫЛАДЫ,
ЯҒНИ КІРІС – МЕМЛЕКЕТТІ БЮДЖЕТТІК РЕСУРСТАР МЕН (ҚАЖЕТТІ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ
МЕН) ҚАМТАМАСЫЗ ... ... АЛ ...... ... ФУНКЦИЯЛАР
ОРЫНДАУДЫ ҚАРАЖАТТАНДЫРУҒА БЮДЖЕТТІК РЕСУРСТАРДЫ БӨЛУГЕ АРНАЛҒАН.
БЮДЖЕТ ІС–ӘРЕКЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ... ... ... ... ... ... КӨЛЕМІН АНЫҚТАЙТЫН ӘДІСТЕР, БЮДЖЕТ
ТАПШЫЛЫҒЫ МЕН ОНЫҢ ... ... ... ... ... БҰЛ ... АРНАЙЫ ЗАҢНАМАЛАРЫ АКТІЛЕР ҚАБЫЛДАУ АРҚЫЛЫ
РЕТТЕЙТІН БЮДЖЕТТІК ҚАРЫМ–ҚАТЫНАСТЫҢ БЕЛГІЛІ ФОРМАЛАРЫ.[2]
АЛАЙДА, ... ... ІШКІ ... ... БӨЛУ МЕН ... ... МЕМЛЕКЕТПЕН ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ БАСҚА ДА ҚАТЫСУШЫЛАР АРАСЫНДА
БОЛАТЫН АҚША ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСҚА ... ... ... ... ... АҚША ... ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ҚОРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫ МЕН ҚОҒАМДЫҚ МҮДДЕЛЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУГЕ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ АРҚЫЛЫ ІСКЕ ... ... ... БАРЛЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ФОРМАЛАРЫ ЖОСПАРЛЫ ... ... ... КӨПТЕГЕН МЕНШІК ФОРМАДАҒЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ӨЗ АЛДЫ БОЛЖАМ – ЖОСПАРЛЫҚ ... ... ... БҰЛ ... ... ... ... БОЛЖАМ – ЖОСПАРЛЫҚ ФОРМАДА
ӘРЕКЕТ ЕТУІН ТАЛАП ЕТЕДІ. МЕМЛЕКЕТТІҢ АҚША ... ... ... ... ФОРМА МЕН БЮДЖЕТТІК БАЙЛАНЫСТЫҢ ТҰРАҚТЫ СИПАТЫ
НЕГІЗІНДЕ БОЛУЫ БЮДЖЕТТІК БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ АРНАЙЫ ... ...... ... ... ҚАРЖЫ ЖОСПАРЫНДА АНЫҚТАЛАДЫ. БҰЛ ҚҰЖАТТА БЮДЖЕТТІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫН ҚҰРАЙТЫН БАРЛЫҚ БӨЛУ ПРОЦЕСТЕРІ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН.
НЕГІЗГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРДЫҢ АРНАЙЫ КІРІС ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ҚОРЫН ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТТАРЫ МЕН ОНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУ КӨЗДЕРІН КӨРСЕТЕДІ. НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ... ТАБЫЛАДЫ, СЕБЕБІ МҰНДА ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОРЫНДАЙТЫН МЕМЛЕКЕТТІҢ
КҮШ–ЖІГЕРІ ЖАРИЯЛАНАДЫ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ... ЖЫЛ ... ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫ
ЖОСПАРЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЕШҚАНДАЙ ШАРТСЫЗ ОРЫНДАЛУҒА ТИІСТІ.
ҚАРЖЫ ЖОСПАРЫ РЕТІНДЕ БЮДЖЕТ, БІР ... ... МЕН ... ... ДАМУЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖОСПАРЛАРЫНА НЕГІЗДЕЛЕДІ, ЕКІНШІ ... ... ... ОЛ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІҢ ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКАҒА БЕЛСЕНДІ
ТҮРДЕ ЫҚПАЛ ЕТУІНЕ ШАРТТАСТЫ, ЯҒНИ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ... ... ... ... БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. МАТЕРИАЛДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ ДАМУЫН
ЫНТАЛАНДЫРУШЫ РЕТІНДЕ ДЕ ... ... РӨЛІ ӨТЕ ЗОР. ... ЖЕКЕ ... ... ... ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ (БАРЛЫҚ
ҰЛТТЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ) НЕГІЗГІ ҚОРЛАР ... ... ... ДЕ
ПАЙДАЛАНАДЫ.
МЕМЛЕКЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК – САЛЫҚ САЯСАТЫНДА ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР – ... ІСКЕ ... ... ... – САЛЫҚ САЯСАТЫ - ОЛ ХАЛЫҚТЫҢ
АУҚАТТЫЛЫҒЫН ЖОҒАРЛАТУ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... АРНАЛҒАН
ІС–ӘРЕКЕТІ. БҰЛ САЯСАТ – ЕЛІМІЗДЕГІ ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ ҚЫСҚАРТУ, ИНФЛЯЦИЯНЫҢ
ҚАРҚЫНЫН ТӨМЕНДЕТУ МЕН БАСҚА ДА ... ... ... ... ... КҮРДЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУГЕ ЖӘНЕ ЕЛІМІЗДІҢ ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКА
ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕР ЕТУ ҮШІН МЕМЛЕКЕТ ӨЗ ... ... ... ... МЕН ... ... БЮДЖЕТ ТАРАПЫНАН НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР
РЕТІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІС ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫС ТАБЫЛАДЫ.
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ ... ... МЕН ... БІР ТИПТІК ФУНКЦИЯЛАРҒА СӘЙКЕС. СОНДЫҚТАН, МЕМЛЕКЕТТІК
БЮДЖЕТ, БАРЛЫҚ ... ... ... БӨЛУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН
АТҚАРАДЫ.
СОНЫМЕН ... ОҒАН ... ... ... ... ... :
- ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫ ҚАЙТА БӨЛУ;
- ӘЛЕУМЕТТІК ... ... ... ЕТУ ;
- ... РЕТТЕУ МЕН ЫНТАЛАНДЫРУ ;
- АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ҚОРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН
ПАЙДАЛАНУЫН БАҚЫЛАУ.
ҰЛТТЫҚ ТАБЫС ПЕН ЖАЛПЫ ІШКІ ... ... ... ... РЕТІНДЕ
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ ОСЫ ФУНКЦИЯ АРҚЫЛЫ ӨЗІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫН ... ... ... АРҚЫЛЫ МЕМЛЕКЕТ АУҚЫМЫНДА АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН
ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ МЕН ОНЫ ЖАЛПЫ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ІСКЕ ... АЛ БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНА УАҚЫТЫНДА
ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАР ТҮСУІ, ... ... ... ... СОЛ ... ҮНЕМДІ ЖӘНЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ... ... БӨЛУ МЕН ... ... БІР ... ... ... БІРІГІП, БІР УАҚЫТТА ІСКЕ ... ... ... ... ... ЖАҒЫ БЕЙНЕЛЕНЕДІ.
БӨЛУ ФУНКЦИЯНЫҢ МАЗМҰНЫ ҚОҒАМДЫҚ ІС–ӘРЕКЕТ ... ... ... АРАСЫНДА ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРДЫ ... БӨЛУ ... ... БАСҚА БІРДЕ БІР ҚҰНДЫЛЫҚ БӨЛУ КАТЕГОРИЯЛАР ... ... КӨП ... ... БӨЛУ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ
ӘР ДЕҢГЕЙІНДЕ ІСКЕ АСЫРА АЛМАЙДЫ.
САЛААРАЛЫҚ ҚАЙТА БӨЛУ, БІР ЖАҒЫНАН, ... ЖӘНЕ ЖЕКЕ ... ... ... МЕН ... АЛ ЕКІНШІ ЖАҒЫНАН, БЮДЖЕТТІК ҚАРАЖАТТАР
АРҚЫЛЫ ӘР ТҮРЛІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... БАСҚА ДА ШЫҒЫНДАРДЫ ҚАРАЖАТТАНДЫРУҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ. АУМАҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА
БӨЛУ ЛАЙЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ОРГАНДАРЫНА САЛЫҚТАР МЕН ... ... ... ... ӘР ТҮРЛІ ФОРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ЖҮРГІЗІЛЕДІ. МҰНДАЙ ӘДІС
ӘРБІР ... ... ОНЫҢ ... ... ДАМУ ЖОСПАРЫНА СӘЙКЕС ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН БЮДЖЕТТІК
ҚОР ҚАЛЫПТАСТЫРУЫН ҚАМСЫЗДАНДЫРАДЫ.
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН ӨНДІРІСТІК ЕМЕС ... ... ... ... ... ... ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫНЫҢ БІР ... ... ІСКЕ ... ... КЕЙІН ӨНДІРІСТІК ЕМЕС САЛА ... ... ... ... ... ... ҰЛТТЫҚ
ТАБЫСТЫ ПАЙДАЛАНУЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА РӨЛІ ӨТЕ ЗОР, ... ... ... ... ... ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫ ҚАЙТА
БӨЛУДІҢ ... ... ... ... ... ... УАҚЫТТА АҚША
ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ БАСЫМ ЖАҒЫ ... ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР МЕН
ЭКОНОМИКАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ... ... ДА ... ... ... ІШКІ ... БӨЛІНГЕН ҚҰНЫН ҚАЙТА БӨЛУГЕ ПАЙДАЛАНУЫНЫҢ
КЕҢ ТАРАУЫ БІРДЕН МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ АРҚЫЛЫ ҰЛТТЫҚ ... ... ... ... ... ... ӘКЕЛЕДІ. АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ АҒЫНЫ БЮДЖЕТПЕН
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ӨЗАРА ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРІ АРҚЫЛЫ ЕҢ АЛДЫМЕН ӨЗАРА
БАЙЛАНЫСТАРДЫ ... ... ... ... ... ДӘРЕЖЕСІН ТЕК САНДЫҚ ҮЙЛЕСІМДЕРМЕН АНЫҚТАМАЙ, ОЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКА
ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ДАМУЫМЕН ЕЛІМІЗДІҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ӨСУІНЕ ӘСЕРЛІ ... ... БӨЛУ ... ... ... ... САЛЫҚ ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ ҮЙЛЕСІМДЕРДІ ЖЕТІЛДІРУДЕ, МЕМЛЕКЕТ ІШІНДЕГІ
ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ... ... ... ФУНКЦИЯСЫНЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ ШЕКАРАСЫ БЮДЖЕТПЕН ҚАТЫНАСҚА ТҮСЕТІН
ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ БАРЛЫҚ ҚАТЫСУШЫЛАР МЕН ... ... ... ... ... ... ... БОЛЫП ҚОСЫМША ӨНІМ (ТАЗА
ТАБЫС) ТАБЫЛАДЫ, БІРАҚ БЮДЖЕТ АРҚЫЛЫ КЕРЕКТІ ӨНІМНІҢ БІР ... ... ... ... ... ... ... САЛЫҚТЫҚ
ТӨЛЕМДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУЫ.
БЮДЖЕТТІҢ БӨЛУ ... ... ... ... ... ... МЕН НАҚТЫ НӘТИЖЕГЕ ЖЕТКІЗЕТІН ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
ІСКЕРЛІГІ ЖАТАДЫ. БЮДЖЕТТІҢ БҰЛ ФУНКЦИЯСЫ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН ... ... ... БАСЫМДЫЛЫҚ БАҒЫТТАРҒА ПАЙДАЛАНУҒА МҮМКІНШІЛІК
БЕРЕДІ ДЕ ... ... ӨСУ ... ЖЕТУ МЕН ОНЫҢ ... ЖЕТУІ МЕН ОНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЛАТУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ.
БЮДЖЕТТІҢ БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН БЮДЖЕТТІК ... ... ... ... ... ... ҚАЛАЙДЫ. МЫСАЛЫ, БЮДЖЕТКЕ
УАҚЫТЫНДА НЕМЕСЕ ТОЛЫҚ ТӨЛЕНБЕГЕН САЛЫҚТАР МЕН ТҮСІМДЕР ЭКОНОМИКАНЫҢ КЕЙБІР
САЛАЛАРЫНДА ДАМУ ... ... ... ... . ЕГЕР ... ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ҚАРАЖАТТАР ТОЛЫҚ КӨЛЕМДЕ ПАЙДАЛАНБАСА, ОНДА
ЭКОНОМИКА САЛАЛАРЫ МЕН ІС-ӘРЕКЕТ ... ... ... ... ... СОНДЫҚТАН БЮДЖЕТТІК КӨРСЕТКІШТЕР ЭКОНОМИКАДАҒЫ ОСЫНДАЙ
КЕМШІЛІКТЕРДІ КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, СОЛ КЕМШІЛІКТЕРДІ ЖОЮ МЕН ... ... ... ҚАЙТА КЕЛУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН НАҚТЫ ШАРА ҚАЛЫПТАСТЫРЫП
ҚОЛДАНУҒА НЕГІЗ БОЛАДЫ.
БЮДЖЕТТІҢ БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫ БӘРІН ... ... ИЕ ЖӘНЕ ӨТЕ ... ... ЕРЕКШЕ. БҰЛ ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИКАНЫҢ БАРЛЫҚ ... ... ... БАРЛЫҚ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ЖАЙЫЛҒАН. ... ... ... ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫ ЖИНАЛМАСА ДА, ОЛ ... ... ... ... ... ЖӨНІНДЕ «ХАБАР БЕРУГЕ» КЕДЕРГІ БОЛМАЙДЫ.
ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ ШАРТТАРЫНА СӘЙКЕС БЮДЖЕТТІҢ БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫ ДА
ӨЗГЕРУДЕ, ... ОЛ ӨЗ ... ІСКЕ ... КЕҢ ... ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕЛЕР, КОМПЬЮТЕР ҚОЛДАНУ
НЕГІЗДЕРІНДЕ КӨП ... ... ... ... ... БОЛҒАНДЫҚТАН ОНЫҢ
ФУНКЦИЯЛАРЫ ДА ОБЪЕКТИВТІ. БЮДЖЕТ ... ... ОНЫҢ ... ... ТҮСІНУ ҚАЖЕТ, СЕБЕБІ ОЛ (ҚАБІЛЕТТІЛІК) ӨЗІН
ТЕК МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСЫ БАР ... ...... ... КӨРІНІС ТАБАДЫ. СОНДЫҚТАН, БЮДЖЕТКЕ ТӘНТІ ҚАСИЕТТЕР
КӨРІНІС, ОЛАРДЫ БӨЛУ МЕН БАҚЫЛАУ ҚҰРАЛДАРЫ ... ... ТЕК ...... ... ... АЛ ОЛ МҮМКІНДІК МЕМЛЕКЕТ ЖАСАҒАН БЮДЖЕТТІК
МЕХАНИЗМ АРҚЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ.
БЮДЖЕТТІК МЕХАНИЗМ, ... ... ... ... ІСКЕ АСЫРУШЫ
БОЛЫП, БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТАРДЫ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БАҒЫТТАЛАДЫ. БҰЛ АРАДА БЮДЖЕТ ІС – ӘРЕКЕТІНІҢ ... ... ... ... ... ДҰРЫС ТҮСІНУ ҚАЖЕТ,
СЕБЕБІ БЮДЖЕТТІҢ ОРНЫ МЕН ОНЫҢ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ ... ... ... ... ... ДӘЛ ... ... САЛЫҚ САЯСАТТЫҢ
ФУНКЦИЯЛАРЫ ҚОРЫТЫНДЫ ТҮРДЕ КЕЛЕСІЛЕРДІ ҚҰРАЙДЫ:
А) НАРЫҚТАН ТЫС ... ... ... СИПАТТАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕР: БӨЛІМ
БЕРУ, ДЕНСАУЛЫҚ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... БӨЛУ ... ТРАНСФЕРТТЕР, СУБСИДИЯЛАР ЖӘНЕ
Т.Б);
Б) МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ (МОНОПОЛИЯҒА ҚАРСЫ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БАҚЫЛАУДЫ ІСКЕ АСЫРУ (СЫРТҚЫ БАҚЫЛАУ , ІШКІ БАҚЫЛАУ).
ОСЫЛАЙША, МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ОНЫҢ ... ... ... АЛЫП ... САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҮРДЕ ЖЕКЕ ДЕРБЕС ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ;
- МЕМЛЕКЕТТІҢ АҚША ... ... ҚОРЫ ... ... ӘСЕР ЕТУ ... РЕТІНДЕ ( БЮДЖЕТТІК ТЕТІК АРҚЫЛЫ);
- МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЫ РЕТІНДЕ;
- ҚОҒАМНЫҢ БАРЛЫҚ МҮШЕЛЕРІ ЖӘНЕ ... ... ... ОРЫНДАУҒА МІНДЕТТІ ЗАҢ РЕТІНДЕ.
ҚОҒАМНЫҢ ҰДАЙЫ ӨНДІРІСІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІҢ РӨЛІ ЕҢ ... ... ... ... ... ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫҢ ШАМАМЕН 30
%, ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМНІҢ 20%, ЖАЛПЫ ... ... 10% ... ... ... ОЛ ... ... ТҮРЛІ САЛАЛАРЫ
АРАСЫНДА, ӨНДІРІС СЕКТОРЛАРЫ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ АУДАНДАР МЕН ЕЛ ... АҚША ... ... [3]
БЮДЖЕТТІК ЖҮЙЕ-МЕМЛЕКЕТТІҢ БАРЛЫҚ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ МАҢЫЗДЫ ҚҰРАМДЫҚ
БӨЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ... ЖҮЙЕ ... ... РЕТІНДЕ
МЕМЛЕКЕТТІҢ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚША ҚОРЫН–БЮДЖЕТТІ- ... ... ... ... , ЖЕКЕ ... МЕН ... ... БАРЛЫҒЫ
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР, БЮДЖЕТТІК ҚАЛЫПТАСУ МЕН АТҚАРУДЫҢ ... ... ... БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫМЕН ТАНЫСТЫ. БАСҚАША АЙТҚАНДА, БАРЛЫҚ
ДЕҢГЕЙДЕГІ БЮДЖЕТТЕР МЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ҚОРЫ ... ... МЕН ... ... ... ... ПЕН БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТАР ҚОСЫНДЫСЫН ... ЖҮЙЕ ... ... ЖӘНЕ ... ҒАЛЫМДАР ҰСЫНҒАН БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
МӘНІН АШАТЫН ТЕОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ САРАЛАУ НЕГІЗІНДЕ ... ... ... «КЕҢ МАҒЫНАДА БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРҒА,
МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМНЫҢ СӘЙКЕС ТҮРІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН, ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ... ... ... ... ТАР ... ... МЕМЛЕКЕТТІҢ БАРЛЫҚ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ЖИЫНТЫҒЫ РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ».
СОНЫМЕН, БЮДЖЕТТІҢ САНҚЫРЛЫ МАҢЫЗЫН ЕСКЕРЕ ... ЖӘНЕ ОСЫ ... ... ЗЕРТТЕУЛЕРІН ТҰЖЫРЫМДАЙ ОТЫРЫП, ӨЗ ТАРАПЫМЫЗДАН АТАЛМЫШ
ҰҒЫМҒА КЕЛЕСІДЕЙ АНЫҚТАМА БЕРЕМІЗ: «БЮДЖЕТ ... ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН ӨКІЛЕТТІКТЕРІН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ».
БЮДЖЕТТІК ҚҰРЫЛЫМҒА ҚАТЫСТЫ ... ... ... ... ... ... ... АЙТЫП ӨТКЕНІМІЗДЕЙ, ОНЫҢ
НЕГІЗІНДЕ ЕЛДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ ЖАТЫР. МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ... ... ... ... ЕКІ ... ЖҮЙЕСІМЕН (ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЖЕРГІЛІКТІ БУЫН) ҚАРАСТЫРЫЛАТЫН УНИТАРЛЫ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖҮЙЕСІ БАР
ФЕДЕРАЛДЫ МЕМЛЕКЕТ. ОСЫҒАН СӘЙКЕС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРҒА ЖӘНЕ ЗАҢДЫ
НОРМАЛАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН, БИЛІК ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ ... ... ... ... ... [8]
1-СУРЕТ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ... ... А.А. ... ... РК. – АЛМАТЫ: ЖЕТІ ЖАРҒЫ,
1999. – С. ... ... ... ... ... ... ... БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ БІР БӨЛІГІН КӨРСЕТЕДІ ЖӘНЕ ЕЛДІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ ... ... ОЛАР ТЕК ҚАНА ... ... ... ... ТОЛТЫРЫЛМАЙДЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР БЮДЖЕТТІК РЕТТЕУ МЕХАНИЗМДЕР
АРҚЫЛЫ ҚАЙТА БӨЛІНЕТІН ... ... МЕН ... ... ДЕ ... ... ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ КІРІСТЕРІ ӨЗДІК
ТҮСІМДЕР, РЕТТЕУШІ ... ... ... ... ... МЕН
ЗАЙЫМДЫҚ ҚАРАЖАТТАРДАН ҚАЛЫПТАССА ДА, АЙМАҚТАР МЕН АУМАҚТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... КӨРСЕТУ ПРОЦЕСТЕРІНЕ ТИІМДІ ӘСЕРІН ... ... ... ... АЙМАҚТАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ БОЛЫМДЫ АЙЫРЫМДАУЫНЫҢ
СЕБЕБІНЕН КІРІСТІК БАЗА ӘРКЕЛКІЛІК ... ... ... ... ... ... ҚЫЗМЕТТЕР ТЕҢ БОЛУЫ ҮШІН АЙМАҚТАР
БОЙЫНША ... ... ... ЕТУ ... БЕЛСЕНДІ САЯСАТ
ЖҮРГІЗУ ҚАЖЕТ. ОСЫНДАЙ САЯСАТ ЖҮРГІЗУ МЕХАНИЗМНІҢ БІРІ ... ... ... ... БІР ... ЕСЕПТЕЙТІН КӨЛБЕУЛІ БЮДЖЕТТІК
ТЕҢЕСТІРУ ӘДІСІ ПАЙДАЛАНАДЫ.
БҰЛ ӘДІСТІҢ ... ӘР ... ... МЕН ... ... ... ... БІРЫҢҒАЙ ҚАЛЫПТЫ ЕСЕПТЕМЕЛЕРІН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТҰТЫНУЫН БІРЫҢҒАЙ ... ... ... ... ... САЯСАТ ЖҮРГІЗУДІҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ - ОЛ ӘРБІР БИЛІК
ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША СОЛАРҒА БЕКІТІЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... БЕКІТІЛГЕН ОРТА МЕРЗІМДІК БОЛАШАҚТА ТҰРАҚТЫ ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.
1999 ЖЫЛДАН БЕРІ ҚОЛДАНЫП КЕЛЕ ... ... ... ... ... ІСКЕ ... БЮДЖЕТАРАЛЫК РЕТТЕУ МЕХАНИЗМІ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ТОЛЫҒЫМЕН АНЫҚТАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТПЕДІ, ӘСІРЕСЕ ТӨМЕН ТҰРҒАН
БЮДЖЕТТЕРДЕН ... ... БӨЛУ ... ... ... ... ЖИІ АЙҚЫНДАУ ӘРЕКЕТІ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕРГІЛІКТІ
ДЕҢГЕЙ ӘРЕКЕТТЕГІ БЮДЖЕТТІК ТЕҢЕСТІРУ ЖҮЙЕСІНЕ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ТРАНСФЕРТТЕРДЕ
ЕСЕПТЕУ ӘДІСІН БЕКІТУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ДА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ.
БІРАҚ, ОҒАН ҚАРАМАСТАН, ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕР ДЕҢГЕЙІ ... ... ... ЖАЛПЫ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ РЕТТЕУ МЕХАНИЗМІ ӘЛІ ДЕ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... БЮДЖЕТТЕРДІ АТҚАРУ
БАРЫСЫНДА ОЛАРДЫҢ ЖИІ АЙҚЫНДАЛУЫ МЕН ӘРБІР ОБЛЫС БОЙЫНША ӘР ТҮРЛІ ... ... БӨЛУ ... ... ОРЫН АЛАДЫ. МӘСЕЛЕН, ӘРБІР
АУДАН МЕН ҚАЛА БОЙЫНША ЖЫЛ САЙЫН ... ... ... ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫҢ НОРМАТИВТЕРІН НЕМЕСЕ АУДАН МЕН
ҚАЛАЛАР БОЙЫНША ҮЛЕСТІРУГЕ ЖАТАТЫН КІРІСТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ БІРЫҢҒАЙ, АЛ ... ӘР ... ... ... ЖЫЛ ... КІРІСТЕР БӨЛІСТІҢ БІРЫҢҒАЙ
НОРМАТИВТЕРІ ТАҒАЙЫНДАЛСА ДА, ... ... ӘР ... ... ЖЫЛ САЙЫН
БАРЛЫҚ КІРІСТЕРДІ АУДАН МЕН ҚАЛАЛАР БЮДЖЕТТЕРІНІҢ ЕСЕБІН ҚОСЫП, СОҢЫНАН
БЮДЖЕТТІК АЛЫМДАРДЫ ... ... ... ... ... ... МЕН МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫНДАРДЫҢ
РАЦИОНАЛДАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫМЕН ... ... ... МЕН
ОЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ АРАСЫНДАҒЫ ТЕҢГЕРУДІҢ ӘРЕКЕТТЕГІ ПРИНЦИПТЕРІМЕН ҚАТАР
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ ... ... ... ... ТАҒАЙЫНДАЛҒАН. ОЛАР ОРТА МЕРЗІМДІ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БОЛАДЫ. БҰЛ БІРЫҢҒАЙ
БЮДЖЕТТІК ЖІКТЕУДЕ КӨРСЕТІЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... МЕН ... БӨЛУ ... МҮМКІН БОЛДЫ.
БАСҚАША АЙТҚАНДА, БИЛІКТІҢ БІР ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН ... ... ЖӘНЕ ОНЫ ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СОЛ БИЛІККЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ
БЕКІТІЛЕДІ. ... ӘДІС ... ПЕН ... ДЕҢГЕЙІНДЕ ШЫҒЫНДЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ
БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗ ЕРКІМЕН АУЫСТЫРУҒА ТЫЙЫМ САЛАДЫ, ... ... ... ... ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫҚ ӨКІЛЕТТІКТІ БӨЛІС ЖҮЙЕЛІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН БЮДЖЕТТІК КОДЕКСТЕ КЕЛЕСІ ... ... ... БІР ... ... ОРЫНДАЛУЫ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН
ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРДЕ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ
ҚҰЗЫРЕТІ МЕН ... ... ... ... ... ... ЕГЕРДЕ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ТӨМЕН ТҰРҒАН ДЕҢГЕЙЛЕРІ ... ... ОНДА ... ... ... ІСКЕ ... ... ҚҰРАЛДАР БЕРУІ ҚАРАСТЫРЫЛЫП БЕКІТІЛЕДІ;
- ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ
ЖОҒАРҒЫ ... ... ... ... ... ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ПАЙДА БОЛҒАН ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ШЫҒЫНДАРЫН
ӨТЕУГЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ҚҰҚЫҒЫ БАР.
МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ӨКІЛЕТТІК ШЫҒЫСТЫ ШЕКТЕУ
НӘТИЖЕСІНДЕ ОЛАРДЫҢ ... ... ... ... КОДЕКСТЕ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР МЕХАНИЗМІ ЖӘНЕ СОНЫМЕН ... ... ... ... ... ... ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ
БИЛІКТІҢ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ ӨЗДЕРІНЕ ЖҮКТЕЛГЕН ... ... ... ІСКЕ ... ҮШІН ... ӘР ... ... ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР БЕКІТУ ҚАРАСТЫРЫЛЫП, БЮДЖЕТАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУДІҢ ... ... ... ... ОБЛЫС ЖӘНЕ
АУДАН ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША САЛЫҚТАР ТІЗБЕСІ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ... ... ... ... ... ... ... ДЕРБЕСТІГІ МЕН САЛЫҚТАРДЫҢ ЖОҒАРЫ ЖИНАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
ҮШІН САЛЫҚТАРДЫ ... ЖӘНЕ ... БӨЛУ ЕҢ ... ... ТАБЫЛАТЫН.
СОНДЫҚТАН МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ ... ... ... ... ... ... КРИТЕРИЙЛЕРІ ЕСЕПТЕЛЕДІ:
- ТҮСІМДЕРДІҢ ТИЯНАҚТЫЛЫҒЫ, ЯҒНИ ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША
ТҮСІМДЕРІ ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ ШАМАЛЫ ТӘУЕЛДІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ... ... ... ... НЕГІЗІНДЕ ОРТАЛЫҚ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ
БАСҚА ДЕҢГЕЙЛЕРГЕ ҚАРАҒАНДА ЕЛДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ӘСЕРІ ... ... ... ... СОЛ ... ҚАРЖЫЛЫҚ САЛДАРЫНА ЖАУАПТЫ
БОЛУ ТИІСТІЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК, ЯҒНИ ӘРБІР БИЛІК ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ТҮСІМДЕРДІҢ
КӨЛЕМІ ОСЫ БИЛІК ДЕҢГЕЙІНІҢ ЖҰМЫС ... ... ... ... ... БАЗА БӨЛІСТІҢ БІРКЕЛКІЛІГІ, ЯҒНИ САЛЫҚТЫҚ БАЗАНЫ ЖАЙҒАСТЫРУ
ӘРКЕЛКІЛІГІ НЕҒҰРЛЫМ ЖОҒАРЫ БОЛСА ... ... ... ... ... ЕНГІЗІЛЕДІ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛАДЫ. АЙМАҚТАР
АРАСЫНДА САЛЫҚТЫҚ БАЗАНЫ БӨЛУДІҢ ... ... СОЛ ... ... ЕТУДІ ТЕҢЕСТІРУІНІҢ ҚЕЖЕТТІЛІГІН АҢҒАРАДЫ, СЕБЕБІ
САЛЫҚТЫҚ РЕСУРСТАРЫ БАР АЙМАҚТАР ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АХУАЛЫ ... ... ... ... ... ... ... ЯҒНИ ҚАЙТА БӨЛІС СИПАТТАҒЫ САЛЫҚТАР БЮДЖЕТ
ЖҮЙЕСІНІҢ НЕҒҰРЛЫМ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША БЕКІТІЛЕДІ;
- САЛЫҚТЫҚ БАЗАНЫҢ ... ... ЕМЕС ... ... ... ... БЕКІТІЛЕДІ;
- САЛЫҚТЫҚ АУЫРТПАЛЫҚТЫҢ ЭКСПОРТЫ, ЯҒНИ БИЛІКТІҢ ЖЕРГІЛІКТІ ... ОСЫ ... ... ... ... МЕН КӘСІПОРЫНДАРҒА АУЫРТПАЛЫҒЫ
ЖАТПАЙТЫН ЖӘНЕ АУЫРТПАУШЫЛЫҚ БАСҚА АУМАҚТАРДЫҢ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРІНЕ ТҮСЕТІН
САЛЫҚТАРДЫ БЕКІТУДЕН БАС ТАРТУ, СЕБЕБІ КЕРІ ... ... ... ПАЙДАЛАНАДЫ; АЛ ОЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ БАСҚАЛАРДАН БОЛАДЫ,
НӘТИЖЕСІНДЕ ... ... ... ШЫҒЫНДАРДЫҢ ТИІМДІЛІК ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ
МҮМКІНДІК БЕРМЕЙДІ;
- БЮДЖЕТТІК АЛЫМДАР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫҢ СӘЙКЕСТІГІ, ЯҒНИ ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС
АЛЫМДАР ҚАЙ БЮДЖЕТТЕН ТИІСТІ ҚЫЗМЕТТЕР ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛДЫ ОЛ СОЛ ... ... ... ... ... ЖҮЙЕСІНІҢ ӨЗІН АНЫҚТАУЫ
БАСҚАРУДЫҢ ӘРБІР ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ӨЗДІК КІРІС КӨЗДЕРІН ЗАНДЫ ТҮРДЕ БЕКІТУГЕ
БАЙЛАНЫСТЫ. МҰНДАЙ ӘДІСТЕМЕ АРҚЫЛЫ КЕЛЕСІЛЕР ШЕШІЛЕДІ:
- ОРТА ... ... ... МЕН ... ... ... АРҚЫЛЫ
РЕТТЕУ ФОРМАЛАРЫНА ТИЯНАҚТЫ СИПАТ БЕРУ;
- ОРТАМЕРЗІМДІ УАҚЫТҚА ӘРБІР ... ... ... ТАҒАЙЫНДАУ
АРҚЫЛЫ БӨЛІСКЕ ЖАТАТЫН САЛЫҚТАР ТҮРЛЕРІН АНЫҚТАУ. БҰЛ ... ... ... ... ... ӘР ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛЕР БОЙЫНША
БЮДЖЕТТЕРДІ ТЕҢЕСТІРУ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ;
- РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ... ... ... ... ... БҰЛ ... БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖОҒАРЫ ТҰРҒАН БЮДЖЕТТЕРДЕН
ТӨМЕНГІ БЮДЖЕТТЕРГЕ БЕРІЛЕТІН СУБВЕНЦИЯЛАР ТАҒАЙЫНДАУ ... ... ... ... ... НӘТИЖЕЛІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
МАҚСАТПЕН БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ТРАНСФЕРТТЕРДІ ЖАЛПЫ ҚАЖЕТТІЛІККЕ БЕРУДЕН АРНАУЛЫ
ЖӘНЕ ... ... ... ҚОЛДАНУ ҚАРАСТЫРЫЛЫП КЕЛЕ-КЕЛЕ ІСКЕ
АСЫРУДА. БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ТРАНСФЕРТТЕР БЕРУДІҢ ЖАҢА ПРИНЦИПТЕРІНЕ ... ... ІСКЕ ... ЖАТҚАН МЕМЛЕКЕТТІК ФУНКЦИЯЛАРДЫ БАСЫМДЫЛЫҚ
ДӘРЕЖЕЛЕРІ БОЙЫНША МІНДЕТТІ, НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НЕГІЗІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ БАРЛЫҚ
ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ КҮШІН ... ЖӘНЕ ... ... ІСКЕ АСЫРУЫН
ШОҒЫРЛАНДЫРУ МЕН СОҒАН СӘЙКЕС БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ БЮДЖЕТТІК ... ... ... ФУНКЦИЯЛАРДЫ (МҰНДАЙ ФУНКЦИЯЛАР МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ БАРЛЫҚ
ДЕҢГЕЙЛЕРІМЕН МІНДЕТТІ ТҮРДЕ АТҚАРЫЛАДЫ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ... ЕЛ БОЙЫ ... МЕН ... ... МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІҢ АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР
АРҚЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ ЖӘНЕ КӨБІНЕСЕ СЕКВЕСТІРЛЕУГЕ ЖАТПАЙДЫ.
НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ЖӘНЕ ... МЕКЕМЕЛЕРДІҢ МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ
БАЗАЛАРЫН ЖАҚСАРТУ МЕН ЖАҢА ... ... ДАМУ ... ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ДЕҢГЕЙЛЕР БОЙЫНША ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... НЕМЕСЕ БІР ЖОЛҒЫ СИПАТТА ... БҰЛ ... ... ... ЕТУ ЭКОНОМИКАНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ МЕН БЮДЖЕТ
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ БОЛЖАМЫНА ТӘУЕЛДІ БОЛАДЫ.
ЖОҒАРЫДА ... ... ... ... ТОПТАУЫНА
СӘЙКЕС ТӨМЕНГІ БЮДЖЕТТЕРГЕ ЖӘРДЕМ ҚАРЖЫ БЕРУ ЕКІ ... ... ...... ... ... МІНДЕТТІ ФУНКЦИЯЛАРЫН
ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ... ... ... ... ДАМУ ... ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТРАНСФЕРТТЕР ТҮРІНДЕ. БҰЛ АРАДА, ТӨМЕНГІ ... ... ЕҢ ... ... ... ШЫҒЫНДАРЫН МАКСИМАЛДЫ ӨТЕУГЕ БЕРУ
ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ. ОЛАРДЫҢ КӨЛЕМІН ЕСЕПТЕУ НЕГІЗІНДЕ НОРМАЛАР МЕН НОРМАТИВТЕР
АРҚЫЛЫ ... ... ... ... ... ... КӨРСЕТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ПРИНЦИПІ ЖАТЫР. ОСЫҒАН ... ... ... ... ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ НАҚТЫ БАҒА БЕРУ
ҮШІН БИЛІКТІҢ ОБЛЫС ЖӘНЕ АУДАН ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ ТИПТІК ... ... АЛ ... ДАМУ ... ҚАРЖЫЛАНДЫРУЫН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН ... БЕРУ ... ... ... ... АЛА ІСКЕ ... ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ
ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ... ... ҮШІН ОСЫ ... МЕХАНИЗМІ ЖЕТІЛДІРІЛГЕН. [1]
БІЗДІҢ МЕМЛЕКЕТІМІЗДЕГІ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ... ... ЖЫЛЫ ... ... 1 ЖҰЛДЫЗЫНДА КҮШІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН ЖАҢА БЮДЖЕТТІК
КОДЕКСТІҢ 6-БАБЫНА СӘЙКЕС ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ТҮРДЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ДЕҢГЕЙЛЕРГЕ БӨЛІНЕДІ.
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЕСКЕРМЕГЕНДЕГІ ОЛАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ.
САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ... ДА ... ... ... ... ... ... ОЛАРҒА ВЕДОМСТВОЛЫҚ БАҒЫНЫШТЫ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕЛЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫН ҚАРЖЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ... ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАҒЫТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН
ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚША ҚОРЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ ОБЛЫСТЫҚ, ... ... БАР ... ... НЕМЕСЕ АУДАН (ОБЛЫСТЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛА) БЮДЖЕТІ БОЛУЫ МҮМКІН.
АЙМАҚТЫҚ (ОБЛЫСТЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... БАР ҚАЛА ЖӘНЕ ... ... ... ... САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ТҮСІМДЕР ЕСЕБІНЕН
ҚАЛЫПТАСАТЫН ЖӘНЕ ОБЛЫСТЫҚ ... ... ... БАР ... ... ... ОРГАНДАРЫНЫҢ, ОЛАРҒА БАҒЫНЫСТЫ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕЛЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ... ... ... ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН АРНАЛҒАН
ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚША ҚОРЫ. [9]
СОНЫМЕН, БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫС ... ӘР ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖАСАҚТАУ, ҚАРАУ,
БЕКІТУ, ОРЫНДАУ, БАҚЫЛАУ ТӘРТІБІМЕН, СОНДАЙ-АҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЖЕРГІЛІКТІ ... ... ... ... ... ... КЕЛГЕН БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ МЫНАДАЙ БАСТЫ МАҚСАТТАРҒА ЖЕТУГЕ БАҒЫТТАЛАДЫ:
- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК;
- ӘЛЕУМЕТТІК ӘДІЛЕТТІЛІК;
- САЯСИ ТҰРАҚТЫЛЫҚ;
- ЗАҢ БАСШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ҚАЖЕТТІ ҚАРЖЫЛАРДЫ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫП ҚАНА ҚОЙМАЙ, ... ... ҮШІН ... ... ... БӨЛУДЕ ДЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР, ЕЛДЕГІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ЕТУ; ... ... ... МЕН АЛДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК МІНДЕТТЕРДІ ШЕШУ; ҚОҒАМДЫҚ
ӨНДІРІС ПЕН ... ... ... ... РЕТТЕУ;
ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН- ӨЗІ БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ Т.Б. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ДЕ АТҚАРАДЫ.
БАСҚАРУДЫҢ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ ӨЗ БЮДЖЕТТЕРІ БАР ЖӘНЕ ОЛАР ... ... ... ... ӘРТҮРЛІ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ
БЮДЖЕТТЕРІНІҢ ... ... ... ... ... ҚЫЗМЕТ ЕТУІ
БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ НЕГІЗІН ҚҰРАЙДЫ.
2-СУРЕТ. ... ... ... МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ
ЕСКЕРТУ.LX – ТАБЫС КӨЗДЕРІ; FX – МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫСТАР; TP – ... ... ... БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ. МЕМЛЕКЕТТІК
БЮДЖЕТТІ, ЖАЛПЫ ... ДА ... ... ... ... ... БОЛАШАҚ ЖӘНЕ АҒЫМДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРІН
НАҚТЫ ... ... ... ... ӨЗІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ
ФУНКЦИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫП,ОНЫ ЭКОНОМИКАНЫ
БАСҚАРУДЫҢ ... ... ... ... МАҢЫЗДЫ ҚАСИЕТТЕРІМЕН
ДӘЛЕЛДЕНЕДІ: ОЛ ЗАҢ КҮШІНЕ ИЕ; МҰНДА ... ... ... ... ЖОҒАРЛАТУҒА,ҚОҒАМ МҮШЕЛЕРІНІҢ МҰҚТАЖДЫҚТАРЫН
ҚАНАҒАТТАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР ТІКЕЛЕЙ ... ... ... ... ... БОЛҒАНДЫҒЫ ОҒАН ӨТЕ ҮЛКЕН ҰТҚЫРЛЫ
ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ МӘН БЕРЕДІ.
ЭКОНОМИКАДА ТАУАРЛЫ-АҚША ҚАТЫНАС ... ... ЕКІ ... КӨРІНІС ТАБАДЫ,ЯҒНИ НАТУРАЛДЫ ЗАТТЫҚ ЖӘНЕ
ҚҰНДЫҚ(АҚШАЛАЙ). НАТУРАЛДЫ-ЗАТТЫҚ ... ... ... ... АРАСЫНДА МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ БӨЛУІ МЕН ОЛАРДЫ ЖҰМЫС
КҮШІМЕН ... АЛ ... ... ... ҚАРАЖАТТАРДА БӨЛУДІҢ
ПРОПОРЦИЯЛАРЫН АНЫҚТАУДЫ ҚАРАСТЫРАДЫ.
ІШКІ ӨНІМ ... ... ... ... ... ... ... ӨНДІРІСТІҢ ҚҰНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН РЕТТЕЙТІН ... ЖӘНЕ ОЛ ... ... ... ... ҚҰНДЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ
(ҰЛТТЫҚ ҚАРЖЫ,БЮДЖЕТ,НЕСИЕ ЖӘНЕ Т.Б.) ПАЙДАЛАНУ МЕМЛЕКЕТКЕ ҚОҒАМДЫҚ
ӨНДІРІСТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ... МЕН ... ... ... ... БЕРЕДІ.
РЕТТЕУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ... ... ... ... ӨНДІРІСТЕН ТЫС САЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫН
РЕТТЕУДЕ, ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУДЕ, ... ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНАДЫ. ОЛ ЕҢБЕК, АҚША ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫ РЕСУРСТАРДЫ
ПАЙДАЛАНУЫН ЫНТАЛАНДЫРУ, ЭКОНОМИКАНЫҢ ... ... ... ... ... МЕН БАСҚА ДА ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫ ШЕШУГЕ
МҮМКІНШІЛІК БЕРЕДІ. ЭКОНОМИКАНЫ ... ... ... ... ... ... БОЛАДЫ, СЕБЕБІ БЮДЖЕТ НЕГІЗІ-БЮДЖЕТТІК
ҚАТЫНАСТАР ҚОҒАМДЫҚ ... ... МЕН ОНЫҢ ... ... АЛУАН-АЛУАН БАҒЫТЫНДА ПАЙДАЛАНАДЫ.
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІ-ЭКОНОМИКАНЫ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ... БҰЛ ... РӨЛІ ... ... АНЫҚТАЛҒАНЫН АЙРЫҚША АЙТУ
ҚАЖЕТ. ОҒАН ДӘЛӘЛ,БІРІНШІДЕН,ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ... ... ... ... ... ҚАРЖЫ ҚҰЖАТ АРҚЫЛЫ ФОРМАДА
ПАЙДАЛАНУ, ЕКІНШІДЕН, ... ... БӨЛУ ... ... ... ... ӘСЕР ... МАҢЫЗДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... МӘНІ МЕН РОЛІ ОНЫҢ ... ... РЕТІНДЕГІ
ЕРЕКШІЛІГІМЕН ДӘЛЕЛДЕНЕДІ,ЯҒНИ ОЛ ҚОҒАМДЫҚ ӨНІМ БӨЛУ САЛАСЫНЫҢ КЕҢ
ПАЙДАЛАНАТЫН ... ... ... ... ... ... ОНЫ ... ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ БЮДЖЕТТІК
БАҚЫЛАУДЫҢ МӘНІ ... ... ... ... НЕҒҰРЛЫМ ІРІ БОЛСА,
СОҒҰРЛЫМ ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨСУ ҚАРҚЫНЫ ЖОҒАРЫ,СОНДЫҚТАН АҚША ... ... МЕН ... ПАЙДАЛАНУ ПРОЦЕСТЕРІН БАҚЫЛАУ ӨТЕ
МАҢЫЗДЫ.
БЮДЖЕТТІҢ РӨЛІ ЭКОНОМИКАНЫ ЫНТАЛАНДЫРУШЫ ЕСЕБІНДЕ АРНАЙЫ ... ... ІСКЕ ... ОСЫ ... ... ... ... ҚАТЫНАСТАРДЫ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ МҮДДЕСІНДЕ ... ... ... ... ... ҚАТЫНАСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰРАСТЫРҒАН ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ІС-ӘРЕКЕИ САЛАЛАРЫ,ЭКОНОМИКА САЛАЛАРЫ ЖӘНЕ
ЕЛДІҢ АУМАҚТАР АРАСЫНДА ҚАЙТА БӨЛУДІ ҚАМТИТЫН ӘДІС –ТӘСІЛДЕРДІҢ ЖҮЙЕСІ.
БЮДЖЕТТІК ... ... ... ... ... ... ... БӨЛУ ҚАТЫНАСТАР ПРОЦЕСТЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕГІ БЮДЖЕТТІҢ ӨЗІНІҢ ІШКІ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ӘР ... ТІЗБЕКТЕР БАР ЕКЕНІН ДӘЛЕЛДЕЙДІ.
СОНДЫҚТАН,БЮДЖЕТТІК МЕХАНИЗМ ... ... ... ... ... ҚАТЫНАСТАР ТОПТАРЫ СОЛАРҒА СӘЙКЕС ... ... ... ӘР ... ... МЕН ... ... СОЛ
СЕБЕПТІ БЮДЖЕТТІК МЕХАНИЗМДЕ БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТАР КӨРІНСІНІҢ ФОРМАЛАРЫНА
ТӘУЕЛДІ КЕЛЕСІ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ТІЗБЕКТЕРДІ ... ... ӘР ... ІС ... ... ҚАРАЖАТТАР БЕРУ МЕН БЮДЖЕТ ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ТӘРТІП ... ІШКІ ... БӨЛУ МЕН ... БӨЛУ ЖӘНЕ ... МАНЕВР ЖАСАЙТЫН
ӘДІСТЕР.
БЮДЖДЕТТІК МЕХАНИЗМНІҢ ЖОҒАРЫ АЙТЫЛҒАН ТІЗБЕКТЕРІ ӨЗ АЛДЫНА СӘЙКЕС
ЭЛЕМЕНТТЕРДЕН ҚАЛЫПТАСАДЫ. МЫСАЛЫ,АҚША ҚАРАЖАТТАРДЫ ... ... ... ЖӘНЕ ... ЕМЕС ҚАРЖЫ РЕСУРСТАР ТҮСЕТІН ӘДІСТЕРМЕН
СИПАТТАЛАДЫ ЖӘНЕ ӨЗДЕРІНІҢ ӘЛПЕТТЕРІН НАҚТЫ КІРІС ТҮРЛЕРІМЕН(ҚОСЫМША ҚҰНҒА
САЛЫҚ,АКЦИЗДЕР,МҮЛІК ... ЖӘНЕ Т.Б) ІСКЕ ... МЕН ... БЮДЖЕТТІК ҚАРАЖАТТАР ЖІБЕРУ МЕХАНИЗМІ
ӘР ТҮРЛІ ПРИЦИПТЕР НЕГІЗІ МЕН БЮДЖЕТТІК АҚША ... ӘР ... ... ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ. ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ІШКІ БЮДЖЕТТІК БӨЛУ МЕН ҚАЙТА ... ... ... ... ... ТАРАПЫНА БЮДЖЕТ
ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ БЕЛГІЛІ БӨЛІГІН БЕКІТУ МЕН ... ... ӘР ... ... МЕХАНИЗМНІҢ ӘР ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БУЫНЫ МЕН ЭЛЕМЕНТІНЕ ӨЗДЕРІНІҢ
ОРЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕРІНЕ СӘЙКЕС ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ... ТӘН. ... ... БУЫНДАРЫ МЕН ЭЛЕМЕНТТЕРІ ӨЗДЕРІНІҢ ҚАТЫСТЫЛЫ
ДЕРБЕСТІГІНЕ ҚАРАМАЙ ... ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
БУЫНДАР МЕН ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТЫ ӘРЕКЕТТЕРІ БЮДЖЕТТІК МЕХАНИЗМНІҢ
БІРЫҢҒАЙ ІС-ӘРЕКЕТІН ҚАМТИДЫ.
СОНЫМЕН,МЕМЛЕКЕТ ЭКОНОМИКАНЫ БАСҚАРУДА БЮДЖЕТТІК ... ... ... ОЛ ... ДАМУДЫҢ МАҢЫЗДЫ БАҒЫТТАРЫНА
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОСЫЛЫМЫН КҮШЕЙТУДЕ, СОЛ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖЕТІЛДІРУДЕ, ЖАЛПЫ БАРЛЫҚ ... ... ... ЕЛЕУЛІ РӨЛ АТҚАРАДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР,МЕМЛЕКЕТТІК
БЮДЖЕТ ӨЗІНІҢ БАРЛЫҚ КӨРІНІС ЖӘНЕ ... ... ... ... РЕТІНДЕ БОЛЫП,ҚОҒАМДЫҚ ... ... ... ЖӘНЕ ЫНТА ... ... ӘСЕР ЕТЕДІ
НЕГІЗГІ ҚАРЖЫ ЖОСПАРЫ РЕТІНДЕГІ БЮДЖЕТТІҢ МӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ДА ... ҚҰРАЛДАР АРАСЫНДАҒЫ РӨЛІ
БЮДЖЕТ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР РЕТІНДЕ,БІР ЖАҒЫНАН,ЭКОНОМИКА САЛАЛАРЫ МЕН ... ... ... ЖОСПАРЛАРЫНА НЕГІЗДЕЛЕДІ, АЛ ЕКІНШІ ЖАҒЫНАН, ОЛ
КӨБІНЕСЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАЙДЫ. МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІ ЕЛДІҢ НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ТҮРІНДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫНА ҚАЙШЫ
КЕЛМЕЙДІ. СЕБЕБІ,”МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ” ТЕРМИНІ ӨЗ ... ... ... ... ... БІРІНШІСІ-БӨЛІП ТҰРАТЫН ҚАТЫНАС САЛАСЫНА
ЖАТАДЫ,ЕКІНШІСІ-АДАМЗАТ ... ... ... ... ... ... ... ЕЛДІҢ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫ ЖОСПАРЫ
РЕТІНДЕ ... ... ... ЕРЕКШЕЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ, ЯҒНИ ҚОҒАМДЫҚ
ӨНІМДІ ҚҰНДЫҚ БӨЛІСТІҢ ... ... ... ... ... ... ... БЮДЖЕТТІҢ ОБЪЕКТИВТІК ТАБИҒАТЫНЫҢ МӘНІН ОҚЫП
БІЛУ ЖӘНЕ ОНЫ БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ФОРМАСЫН КӨРСЕТЕТІН ҚАРЖЫ
ЖОСПАР ... ... ... ӨТЕ МАҢЫЗДЫ.
ҚОҒАМДЫҚ ҚАЙТА ӨНДІРІСТЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІҢ РӨЛІ ЕҢ АЛДЫМЕН ОСЫ
БЮДЖЕТ (ӘСІРЕСЕ ШЫҒЫНДАРЫ) АРҚЫЛЫ ҰЛТТЫҚ ТАБЫС ЖӘНЕ ... ІШКІ ... ... ... БӨЛУ ПРОЦЕСТЕРІМЕН АНЫҚТАЛАДЫ. ОЛ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН ... ... МЕН ... АРАСЫНДА БӨЛЕ ОТЫРЫП, ЖАЛПЫ
ЭКОНОМИКАҒА ӘСЕР ЕТЕДІ, СЕБЕБІ ОЛ ... ... ... ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАР АРАСЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... ... ... АЙТУҒА БОЛАДЫ:
- БЮДЖЕТ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚОЛЫНДА ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫҢ БІР ... ... ... БӨЛУ ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ФОРМАСЫ ЖӘНЕ ТАБЫСТЫҢ СОЛ БӨЛІГІН БҮКІЛ ҚОҒАМ МЕН ОНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... ТАБЫС НЕМЕСЕ СИРЕК-ҰЛТТЫҚ БАЙЛЫҚ ЭКОНОМИКА
САЛАЛАРЫ,ЕЛ ... МЕН ... ... ... АРАСЫНДА ҚАЙТА БӨЛІС
АТҚАРЫЛАДЫ;
- БЮДЖЕТТІК ҚАЙТА БӨЛІС ПРОПОРЦИЯЛАРЫ ҚАРЖЫНЫҢ БАСҚА БУЫНДАРЫНА
ҚАРАҒАНДА ... ... ... ... ЖАЛПЫ МҰҚТАЖДАРЫМЕН ЖӘНЕ
ҚОҒАМ ДАМУЫНЫҢ ӘР ТАРИХИ КЕЗЕҢІНДЕ ОНЫҢ ... ... ... ... ... ... АУМАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ ҚҰРАМЫНДА ОРТАЛЫҚ
ОРЫНДЫ ҚАЛАЙДЫ, ... ... ... ... БУЫНДАРЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА
БАСТАПҚЫ ДӘРЕЖЕДЕ;
- БЮДЖЕТТІК ҚАЙТА БӨЛІС АУМАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ ҚҰРАМЫНДА ОРТАЛЫҚ
ОРЫНДЫ ... ... ... ... ... ДӘРЕЖЕДЕ.
БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТЫҢ БӨЛІСТІК СИПАТЫ МЕМЛЕКЕТКЕ БЮДЖЕТТІК ЭКОНОМИКАҒА
ӘСЕР ЕТЕТІН НАҚТЫ ТҰТҚА МЕН ... ... ЫНТА ... ... ... ... ... ӘРЕКЕТІ БАСҚА ҚҰНДЫҚ
ТҰТҚАЛАРЫМЕН (БАҒА,НЕСИЕ ЖӘНЕ Т.Б.) БІР ТИПТІ. ... ... ... ... ҚҰНДЫҚ БӨЛІС САЛАСЫНДА БАСТАПҚЫ ДӘРЕЖЕДЕ БОЛҒАНДЫҚТАН БҰЛ
ОНЫ ... ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ ҚАРЖЫ ЖОСПАРЫНА АЙНАЛДЫРАДЫ. БҰЛ ДӘРЕЖЕДЕ БЮДЖЕТ
ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУЫН ҚАМТИДЫ, ЕКІНШІ ЖАҚТАН
ҚОСЫМША РЕЗЕРВТЕР АЙҚЫНДАУ МЕН САПАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... БУЫНДАРЫ АРАСЫНДАҒЫ ОРНЫ МЕН ... ... ... ... ... ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ БАСҚА
БУЫНДАРЫНАН АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ – ОЛ ... ... ЖӘНЕ ... ... БАҒЫТТАРЫНДА ПАЙДАЛАНАТЫН ҚОҒАМДЫҚ ӨНІМ ... БІР ... ... ... ... КЕҢ ... БЕЙНЕЛЕНУІ. БҰЛ
МЕМЛЕКЕТКЕ БЮДЖЕТ АРҚЫЛЫ БАРЛЫҚ ЕЛ ... ... ... ... БАСҚАРУҒА МҮМКІНШІЛІК БЕРЕДІ.ЕКІНШІДЕН, БЮДЖЕТ БАРЛЫҚ КІРІСТЕР
МЕН ШЫҒЫСТАРДЫҢ БАСҚА БАЛАНСТАРЫ,ҚАРЖЫ ЖОСПАРЛАР, НЕСИЕЛІК ЖӘНЕ КАССАЛЫҚ
ЖОСПАРЛАРМЕН ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ПРОЦЕСІНДЕ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ, ҚАРЖЫЛЫҚ, ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК КӨРСЕТКІШТЕР
ТАЛДАНАДЫ ЖӘНЕ ... ... ... БАРЛЫҚ БУЫНДАРЫНЫҢ
БАЙЛАНЫСТАРЫ ҮЙЛЕСТІРІЛЕДІ,СОНЫМЕН ҚАТАР ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ
КӨРСЕТКІШТЕРІ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ НЕСИЕ РЕСУРСТАРЫМЕН ТҰЖЫРЫМДЫ ... ... ... ... жоспарлау және оның қызмет ету прициптері
ЕНДІ ОСЫ ... ... ЖӘНЕ ... ТЕОРИЯЛАРЫН ҚАРАСТЫРАМЫЗ.
ЖАЛПЫ АЛҒАНДА БАСҚАРУ – БҰЛ НАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ ШЕҢБЕРІНДЕ БЕЛГІЛІ БІР
НӘТИЖЕГЕ ЖЕТУ ҮШІН ... ... ... ЕТУДІҢ ӘДІСТЕРІ МЕН
ТӘСІЛДЕРІНІҢ ... ... ... (ҚҰН ... СҰРАНЫС ПЕН ҰСЫНЫС
ЗАҢЫНЫҢ, ҚАЖЕТТІЛІКТІ ҰЛҒАЙТУ ЗАҢЫНЫҢ, УАҚЫТТЫ ҮНЕМДЕУ ... ... ... ... ... СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП ЖӘНЕ ОЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ... МЕН ... ... ОТЫРЫП, ҚОҒАМ МЕМЛЕКЕТТІК,
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ОРГАНДАР АРҚЫЛЫ ҚАРЖЫНЫ, БАҒАНЫ, НЕСИЕНІ, ПАЙДАНЫ
ЖӘНЕ ТАҒЫ ... ҚОСА ... ... ... ... ... [12]
БАСҚАРУ АДАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАРЛЫҚ АЯСЫНА, СОНЫҢ ІШІНДЕ БЮДЖЕТТІК ... ТӘН ... ... ... ... ... ... ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ
ТИІМДІ ЖҰМЫС ІСТЕУІНЕ ЖЕТУДІ ЖӘНЕ ОСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ТИІСТІ БЮДЖЕТ САЯСАТЫН
ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ШАРАЛАРДЫҢ ... ... ... ... ... ... ОНЫҢ ... ТҰТҚАЛАРЫНЫҢ,
ЫНТАЛАНДЫРУЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ САНКЦИЯЛАРЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. СОНЫМЕН,
БЮДЖЕТТІ БАСҚАРУ – БҰЛ ТИІСТІ БЮДЖЕТ САЯСАТЫНА ... ... ... – БҰЛ ... ... ... БЮДЖЕТ САЯСАТЫ – БЮДЖЕТТІ
БАСҚАРУДЫҢ ТИІСТІ ҮДЕРІСІНІҢ АҚЫРҒЫ ҚОРЫТЫНДЫ НӘТИЖЕСІ.
БЮДЖЕТТІ БАСҚАРУДЫҢ ЕКІ ҚЫРЫН АЖЫРАТА БІЛГЕН ЖӨН: ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ БАРЫСЫН БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРАЛЫ,
ТҰТҚАСЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНАДЫ ЖӘНЕ СОЛ ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ЫҚПАЛЫН ТИГІЗЕДІ; ЕКІНШІДЕН, БЮДЖЕТТІҢ ӨЗІ ... ... ... ... ОРАЙ БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТЫҢ НЫСАНДАРЫ
БАСҚАРЫЛАДЫ.
БЮДЖЕТТІ БАСҚАРУҒА ҒЫЛЫМИ КӨЗҚАРАС ... ДЕП ... БҰЛ ... ... ... ЗАҢДАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТАЛДАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ, ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ӘДІСТЕРІ ҰТЫМДЫ
ҮЙЛЕСУІ ТИІС ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕР, БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ
ТАЛАП ЕТІЛЕДІ.
ЖЕТІЛДІРІЛГЕН БЮЖЕТТІК ЖҮЙЕГЕ ҚОЛ ... ҮШІН ... ... ... ... ЕТЕ ... ... ҚАҒИДАЛАР НЕГІЗІНЕ ИЕ БОЛУЫ ҚАЖЕТ.
ОСЫЛАЙША, БЮДЖЕТТІК ЖҮЙЕ КЕЛЕСІ ҚАҒИДАЛАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ:
- ТҰТАСТЫҚ ...... ... ... БЮДЖЕТТІК
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ПАЙДАЛАНУЫН ҚАМСЫЗДАНДЫРУ, СОНЫМЕН БІРГЕ ... ... ... ... ... ... БІРТҰТАС
ПРОЦЕДУРАЛАРЫН, БІРТҰТАС БЮДЖЕТТІК СЫНЫПТАМАНЫ ПАЙДАЛАНУ;
- ТОЛЫҚТЫҚ ҚАҒИДАСЫ – БЮДЖЕТТЕР МЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ... ... ҚАРАСТЫРЫЛҒАН БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР МЕН
ШЫҒЫСТАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕНУІ, БЮДЖЕТТІК ҚҰРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУМЕН ӨЗАРА ТАЛАПТАРДЫ
ЕСЕПКЕ АЛУДЫ, БЮДЖЕТТІК ... ... ... ... ... ... ;
- НАҚТЫЛЫҚ ҚАҒИДАСЫ – БЮДЖЕТТІҢ ... ... ... ОРТАМЕРЗІМДІ ФИСКАЛЬДЫҚ САЯСАТТЫҢ ЖӘНЕ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ... ... ... ДАМУ ... ... КӨРСЕТКІШТЕРІ МЕН БАҒЫТТАРЫНА
САЙ БОЛУЫ ;
- ... ...... РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТТІК
ЗАҢДЫЛЫҚТАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ЖӨНІНДЕГІ
ЕСЕПТЕРДІ, МЕМЛЕКЕТТІҢ ФИСКАЛДЫҚ САЯСАТЫНА ҚАТЫСТЫ БАСҚА ДА, МЕМЛЕКЕТТІК
НЕМЕСЕ ... ... ... ДА ... ... БАСҚА, АҚПАРАТТАРДЫ
ЖАРИЯЛАУ, БЮДЖЕТТІК ҮДЕРІСТІҢ ... ... ... ... КЕЗЕКТІЛІК ҚАҒИДАСЫ – МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ БЮДЖЕТТІК
ҚАТЫНАСТАР САЛАСЫНДАҒЫ БҰРЫН ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕРДІ САҚТАУЫ ;
- ... ПЕН ... ...... БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ
ТӨЛҚҰЖАТТАРЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН БЕЛГІЛІ НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ... ... ... ОСЫ ... ЖЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ БЮДЖЕТТІК
ҚҰРАЛДАРДЫҢ ОҢТАЙЛЫ КӨЛЕМІН ... ... ... ЖӘНЕ ... БЮДЖЕТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ БЕКІТІЛГЕН КӨЛЕМІН ПАЙДАЛАНА ... ... ... ... ... – РЕСПУБЛИКА НЕМЕСЕ ӨҢІРДІҢ ... ... ... ... ... ... ҮДЕРІСТІ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУ ;
- ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚАҒИДАСЫ – БЮДЖЕТТІК ҮДЕРІСТІҢ ... ... ... ... ... ... ТАРТУ;
- БЮДЖЕТТЕРДІҢ ДЕРБЕСТІЛІК ҚАҒИДАСЫ – ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БЮДЖЕТТЕР
АРАСЫНДА ТҮСІМДЕРДІҢ ТҰРАҚТЫ БӨЛІНУІН БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ ... ... ... ... АНЫҚТАУ, МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ БАРЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... ҚҰҚЫҒЫ.[13]
БЮДЖЕТТІ БАСҚАРУДАҒЫ МАҢЫЗДЫСЫ, БЮДЖЕТТІК ШЫҒЫСТАРДЫ ОНЫҢ КІРІСТЕРІНЕ
ТЕҢЕСТІРУ ЖОЛЫМЕН БЮДЖЕТТІК РЕТТЕУ ҮДЕРІСІ, БЮДЖЕТТІК ... ... МЕН ... ... ... ... ... БОЛМАҒАН ЖАҒДАЙДА ТӨМЕН ТҰРҒАН БЮДЖЕТТЕРДІ ... ... ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСУ, БӨЛІСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ПРОЦЕСТЕРІН
БАСҚАРУ БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАМДАУ ... ІСКЕ ... ... МЕН БОЛЖАМДАУДЫҢ РӨЛІ МЕН МӘНІ БЮДЖЕТТІК ... ... ... ... ... ЯҒНИ ... РЕФОРМАЛАРДЫ ДАМЫТУ МЕН ӘРІ
КАРАЙ ТЕРЕҢДЕТУГЕ, БІЛІМ МЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ДАМЫТУҒА, ИНДУСТРИАЛДЫ-
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУҒА, АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫҢ ... ... ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР – БЮДЖЕТТІ ҚҰРҒАНДА
КӨРІНДІ.
БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ БАРЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ
ӘР ... ... ... ... ӨНІМ ҚҰНЫ МЕН ... ... ТҮРДЕ БӨЛІСУ МЕН ҚАЙТА БӨЛІСУ БОЙЫНША ... ... ... ... ... МЕН АТҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІНДЕ КӨРІНЕДІ.
БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ЖАЛПЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗДЫ ҚҰРАМАЛЫ БУЫНЫ – ... ЯҒНИ ... ҚҰРУ МЕН ... БАЙЛАНЫСТЫ ЖОСПАРЛАУ, БАРЛЫҚ
ХАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЖОСПАРЛАУДЫҢ ОРГАНИКАЛЫҚ БӨЛШЕГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. СОНЫМЕН
ҚАТАР ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДАҒЫ ... ... РӨЛІ ӨТЕ ... ОЛ ТЕК ҒАНА ... ... МЕН ... ... ҚҰРУЫ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ АТҚАРУЫ, ЯҒНИ ... ... ... ... ... ... ... АНЫҚ-ТАУМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ. БЮДЖЕТТІҢ ... ... ... ... ... ... ... ЖОСПАРЛАУҒА
ЖАЛПЫМЕМЛЕКЕТТІК МӘН БЕРЕДІ. ОЛ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ... БАРЛЫҚ БЮДЖЕТТІК ҮДЕРІСКЕ
ҚАТЫСУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ
БАЙЛАНЫСЫНДА ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ӘДІСТЕРІН ҰТЫМДЫ ЕТУДЕ ДЕ КӨРІНІС ТАБАДЫ.
БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУМЕН, ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ТЕҢГЕРУШІЛІКТЕРІМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫС ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС БОЛУЫ
ТИІС. ЖОСПАРЛАУ ... ... ... – ОЛ ... ... ... САЛЫҚТАР МЕН БАСҚА ДА КІРІСТЕРДІҢ ЖЫЛДЫҚ ТҮСІМІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ӘР
ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БЮДЖЕТТЕР АРАСЫНДА КІРІСТЕРДІҢ ДӘЙЕКТІ ... ... ... МЕН ... ... ... ... ӨКІЛЕТТІ
ОРГАНДАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТКЕ САЛЫҚТАР МЕН ТӨЛЕМДЕРДІҢ ТҮСУІН ... МЕН ... ... ... ... МЕН ... ЕТУ,
БЮДЖЕТТІК ҚҰРАЛДАРДЫ ТИІМДІ ЖҰМСАУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІҢ КІРІСТІК ПЕН
ШЫҒЫНДЫҚ БӨЛІМДЕРІН АТҚАРУ ... ЕСЕП ... ... ... ... ... ... МАҚСАТТАР ШЕШІЛЕДІ:
- ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛМАҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР
АРАСЫНДАҒЫ ҚАЖЕТТІ АРАҚАТЫНАС ПЕН ЖАЛПЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ... ... ... ... ... ЕЛДІҢ ДАМУЫН ҚАРЖЫЛЫҚ
ТҰРҒЫДАН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ҚАТЫСУ ДӘРЕЖЕСІН АЙҚЫНДАУ;
- ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ КӨЛЕМІН ТАҒАЙЫНДАУ МЕН ОЛАРДЫ ... МЕН ... ... ... ... ... САЛАЛАР, ІС-ӘРЕКЕТ САЛАЛАРЫ МЕН ЭКОНОМИКА СЕКТОРЛАРЫНЫҢ ҚАРЖЫ
ЖОСПАРЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... КӨЛЕМІ МЕН ӘР
ТҮРЛІ КӨЗДЕР АРҚЫЛЫ ТҮСЕТІН ... ... ... БЮДЖЕТТІҢ ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫН ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР КӨЛЕМІН
АНЫҚТАУ.
БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ ПРОЦЕСІНДЕ ОСЫ ... ШЕШУ ... ... ... ... КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫСТАРЫН ТИІМДІ БӨЛУДІ,
ӘРБІР ... ... ... ЖЫЛ БОЙЫ КІРІСТЕРДІҢ БІРҚАЛЫПТЫ
ТҮСУІН ЖӘНЕ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ШАРАЛАРДЫ УАҚЫТЫНДА ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ КАРЖЫЛЫҚ РЕЗЕРВТЕР,
ЖОСПАРДЫ ОРЫНДАУ МЕН БЮДЖЕТТІ ... ... ... ... [14]
БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУМЕН БЮДЖЕТТІ БОЛЖАМДАУ ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ. БЮДЖЕТТІ
БОЛЖАМДАУ ТҮСІНІГІ АРҚЫЛЫ БЮДЖЕТТІҢ КІРІС ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... АНЫҚТАУ ҮДЕРІСІ ТҮСІНДІРІЛЕДІ. БҰЛ
ЭКОНОМИКАНЫҢ БОЛАШАҚ ДАМУЫН ЖОСПАРЛАУҒА ... ... ... ... ... ... ... РЕСУРСТАРДЫ САПАЛЫ
ҒЫЛЫМИ БОЛЖАМДАУ МҮМКІН ЕМЕС.
БЮДЖЕТТІ БОЛЖАМДАУДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ – ОЛ ЭКОНОМИКАДА ... ... ... ... НАҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРІНІҢ БОЛАШАҚ БАҒАЛАУЛАРЫН ЕСЕПКЕ АЛА ... ... ... ... МЕН ... МҰНДАЙ БОЛЖАМДАУ НӘТИЖЕСІНІҢ
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ-БЮДЖЕТТІК САЯСАТЫНДА ТИІМДІ ШАРАЛАР ... ... МӘНІ ... ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАМДАУ КЕЛЕСІ ҮШ МАҢЫЗДЫ БАҒЫТТАРДА ЖҰМЫС
ІСТЕУДІ ҚАРАСТЫРАДЫ:
- КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫҢ БАРЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... СӘЙКЕС БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ДЕҢГЕЙЛЕРІ
БОЙЫНША
РЕТТЕУШІ КІРІСТЕРДІҢ БӨЛІСІ;
- КАРЖЫЛЫҚ ЖӘРДЕМ МЕН БЮДЖЕТТІК ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ШЕКТЕУ.[15]
БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАМДАУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ШАРТЫ – ОЛ
ЖАЛПЫМЕМЛЕКЕТТІК МҰҚТАЖДЫҚҚА ... ... ... ТҰРАҚТЫ ЖӘНЕ
БІРҚАЛЫПТЫ ТҮСУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.
БЮДЖЕТТІ ... ... ... ... ... ... ҚАҒИДАЛАР ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ.
БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУДЫҢ БІРЛЕСТІК ҚАҒИДАСЫ ... ... ... ... КІРЕТІН ЕЛДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТІН ҚҰРУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТІЛЕДІ. ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАЛАРҒА СӘЙКЕС БҰЛ ҚАҒИДА РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЖЕРГІЛІКТІ ... ... ... БАҒДАРЛАМАЛАР ТІЗІМІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА, БЮДЖЕТТЕР ДЕҢГЕЙЛЕРІ АРАСЫНДАҒЫ КІРІСТЕР ... МЕН ҰЗАҚ ... ... ЖӘНЕ ... АЛЫМДАР МӨЛШЕРІН
ТАҒАЙЫНДАУҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ.
ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЖАЛҒАСТЫРУШЫЛЫҚ ПРИНЦИПІ ОРТА ... ... ... МЕН ... ... ДАМУ БОЛЖАМДАРЫНА
НЕГІЗДЕЛГЕН АҒЫМДАҒЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ОРТА МЕРЗІМДІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ
ЖОСПАРЫНЫҢ БАСЫМДЫЛЫҚТЫ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... МЕН ... ... ҚАҒИДАСЫ БЮДЖЕТТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА БАЛАНСТЫҚ ӘДІСТІ ... ... ... ... ТЕҢГЕРМЕЛЕУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІНДЕГІ БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ
МАҚСАТЫМЕН ДӘЛЕЛДЕНЕДІ ЖӘНЕ ОЛ ... ... ... ... ... ... БЮДЖЕТ ШЫҒЫНДАРЫН ҚЫСҚАРТУ АРҚЫЛЫ, НЕ МЕМЛЕКЕТТІК БЕРЕШЕКТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ АРҚЫЛЫ БОЛМАСА ... ДА ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ.
ДӘЙЕКТЕМЕЛІК ҚАҒИДА БЮДЖЕТ ЖОБАСЫНА ОСЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ТҮСІМДЕР НЕ
ШЫҒЫНДАРДЫ ЕНГІЗУ ... ... ... ... ... БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ.
БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАҒАНДА АЙМАҚТАР АРАСЫНДАҒЫ ТАБИҒИ-КЛИМАТТЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІ ЕСКЕРУ ҚАЖЕТ ДЕП ЕСЕПТЕЙМІЗ, СЕБЕБІ ОЛАР ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. СОНДЫҚТАН БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУДА НОРМАЛАР МЕН НОРМАТИВТЕР
ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ. ... ... ... ... ... – ОЛ
БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ МЕН АТҚАРУДА МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ... ... ... ЕМЕС ... ... ... ... КӨРСЕТКІШТЕРІ.
ОЛАР ҮКІМЕТПЕН ЖАСАҚТАЛАДЫ ЖӘНЕ БЕКІТІЛЕДІ.
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДЕ ҚОЛДАНАТЫН КІРІСТЕРДІ БӨЛІСУ НОРМАТИВТЕРІ – ... ... ... АРАСЫНДАҒЫ КІРІСТЕРДІҢ ПАЙЫЗДЫҚ АРАСАЛМАҒЫ. БҰЛ
НОРМАТИВТЕРДІҢ ... ... БАР, ... ОЛАР ОРТА ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША
ШЫҒЫНДЫҚ ӨКІЛЕТТІЛІКТІ ШЕКТЕУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛЫП КЕЛЕДІ. [16]
БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ – ӘР ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... АРҚЫЛЫ ІСКЕ
АСЫРЫЛАДЫ. НЕГІЗІНДЕ БЮДЖЕТ – ТОЛЫҚ КӨЛЕМДЕРІ БОЙЫНША БАРЛЫҚ КІРІСТЕР МЕН
ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСЕПТЕУГЕ ... ... ... ... ... БҰЛ
ӘДІС БЮДЖЕТПЕН ҚАРАСТЫРЫЛҒАН КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАРДАН БАСҚА БІР ДЕ ... ... ... ... ЖОСПАРЛАУДА БЮДЖЕТТІ ҚҰРУДЫҢ БЮДЖЕТ-
БРУТТО ЖӘНЕ БЮДЖЕТ-НЕТТО ӘДІСТЕРІ ДЕ ... ЕГЕР ДЕ ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚАРЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ КӨРСЕТІЛСЕ,
ОНДА МҰНДАЙ БЮДЖЕТТІ БЮДЖЕТ-БРУТТО ДЕП АТАЙДЫ. АЛ ЕГЕРДЕ, ... ... ... САЛЬДОЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР РЕТІНДЕ ЕСЕПТЕЛСЕ, ЯҒНИ
КІРІСТЕРДІҢ ӘРБІР БАПТАРЫ БОЙЬНША ТҮСІМДЕР КӨЛЕМІ СОЛ ... ... ... ... ОНДА ... ... БЮДЖЕТ-НЕТТО ДЕП
АТАЙДЫ.
МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҚСАТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУДАҒЫ
БЮДЖЕТТІҢ ҚҰРАЛ ... РӨЛІ ӨТЕ ... ... СОЛ ... ... АРНАЙЫ БЮДЖЕТТЕНДІРУ ӘДІСТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ОРТА МЕРЗІМДІ БЮДЖЕТТІК
ЖОСПАРЛАУДЫ ҚОЛДАНУ ҚАЖЕТ. БАҒДАРЛАМАЛЫ-АРНАЙЫ ... ... ... ДАМУ ... ... БАР БЮДЖЕТ РЕСУРСТАРЫ БАЗАСЫ ЖӘНЕ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ЖОСПАРЛАУ НЕГІЗІ ... ... ... ЯҒНИ ... ... ДАМУ ... ... АНЫҚТАЛАДЫ,
ОЛАР БЮДЖЕТ ШЫҒЫНДАРЫНДА КӨРСЕТІЛЕДІ.
БЮДЖЕТТІҢ ЖОБАСЫН ҚҰРАСТЫРУ ПРОЦЕСІНДЕ ... ... ... ... ОЛАР ... ... ЖӘНЕ ... ТЕҢЕСТІРУ ӘДІСТЕРІНЕ БӨЛІНЕДІ. МАҒЫНАЛАРЫ БОЙЫНША БҰЛ
ӘДІСТЕРМЕН ... ... ... ... ... ... БЮДЖЕТТЕРДІҢ ШЫҒЫНДЫҚ ... ... ... ... ... ... БӨЛІМІ) ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚ-
САТТАРЫ ШЕШІЛЕДІ. МЫСАЛЫ, ТІГІНЕН ТЕҢЕСТІРУ ӘДІСТЕРІНІҢ КӨМЕГІМЕН ШЫҒЫНДЫҚ
ФУНКЦИЯЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ БАЗАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МЕН ... ... ... БЮДЖЕТТЕРДІҢ КІРІСТІК КӨЗДЕРІН ... ... ... ... КІРІСТЕР БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ РЕТІНДЕ
ТҮСІМДЕРДІҢ БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША БОЛЖАМДЫҚ МӨЛШЕРЛЕРІН ... ... ... БАРЛЫҚ КЕЗЕҢДЕРДІҢ ІШІНДЕГІ ЕҢ МАҢЫЗДЫСЫ – ОЛ САЛЫҚТЫҚ
ТҮСІМДЕРДІ БОЛЖАМДАУ КЕЗЕҢІ.
АЛДАҒЫ ЖЫЛҒЫ БЮДЖЕТКЕ ... ... ... ... БЮДЖЕТ
КОДЕКСТЕРІ МЕН БАСҚА ДА ... ... ... ... ... ҚАТАР РЕСПУБЛИКА МЕН ... ОРТА ... ДАМУ ... ... ... ОРТА ... ФИСКАЛДЫҚ САЯСАТЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ,
АҒЫМДАҒЫ МЕРЗІМНІҢ БАҒАЛАУ МЕН ... ... ӘСЕР ... НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛАШАҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ. БЮДЖЕТТІ БОЛЖАМДАУДА
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ... ... ... КӨЛЕМІ, АҚША ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ КӨЛЕМІ, ЕҢБЕКАҚЫ ҚОРЫНЫҢ МӨЛШЕРІ, ИНФЛЯЦИЯ
ИНДЕКСІ, ТАУАР АЙНАЛЫМЫНЫҢ КӨЛЕМІ, ИМПОРТТЫҚ-ЭКСПОРТТЫҚ ... ... ... КУРСЫ ҚОЛДАНЫЛАДЫ. [17]
ЖАЛПЫ ЕЛДЕ 1999 ЖЫЛДАН БАСТАП ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ ЖҮРГІЗІЛЕ
БАСТАҒАН. ЖАҢА ... МЕН ... ... ... ТИІМДІ ЖӘНЕ
НӘТИЖЕЛІ БОСАТУҒА КӨҢІЛ АУДАРУМЕН БЮДЖЕТТІК ... ... ... ЕҢ ... ... ... ... ЖЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ... ... ... МЕН ЕСЕБІН, ЖОСПАРЛАНАТЫН ЖҮЙЕ ҮШІН ... ... ... ... БІР ... ШОҒЫРЛАНУЫН, САЛЫҚ
ТӨЛЕУШІ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІН ЖӘНЕ БАСҚА ДА МЕМЛЕКЕТТІК ТАБЫСТЫ
ЖАЛПЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАМЕН ӨЛШЕМДЕУДІ ... ... ... ... КЕЛЕ ... ... ЖАСАУҒА
БОЛАДЫ: ЕГЕР БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІН ЖЕКЕ ... ... ОНЫ ... ... ... ... АТАП ... БОЛАДЫ:
- БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИІМДІЛІГІ;
- БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІНЕ ЖЕТУ;
- БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ МЕН БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ... ... ... ... НЕГІЗДЕРІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
УНИТАРЛЫ МЕМЛЕКЕТ ... ... ... ... ... ... БІРТІНДЕП ТӨМЕНГІ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНА БЕРУ
ПРОЦЕСІ СОҢҒЫ 5-6 ЖЫЛ КӨЛЕМІНДЕ ... ... ... ... ... ҮШІН ... БЕРІЛЕТІН ӨКІЛЕТТІК ТЕ ТҰРАҚТЫ ӘРІ ҚАЛЫПТЫ
БОЛУЫ МІНДЕТТІ ДЕП САНАЙМЫЗ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ... ... ... ... БӨЛУ ... ҚАЛЫПТЫ ҮРДІСКЕ ЕНІП КЕЛЕДІ.
БІРНЕШЕ ЖЫЛДАР БОЙЫ ОРЫН АЛҒАН ЖАҒДАЙ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ДАМУЫ ҮШІН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН ... ... ... РЕТІНДЕ МЕМЛЕКЕТ ШЫҒЫНДАРЫН
БАСҚАРУ ТҮСІНІГІН ЕНГІЗУГЕ ЫҚПАЛ ЕТТІ.
МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫСТАР МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚЫЗМЕТ ... ... ... ... ... ... ... РЕТІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК
ШЫҒЫСТАР ҚОҒАМДЫҚ ӨНІДІРІСТІ ДАМЫТУ МЕН ... ... ... ... ... ... ... ӨНІМНІҢ
БӨЛІГІНІҢ БӨЛІНУІМЕН, ҚАЙТА БӨЛІНУІМЕН, ТҰТЫНУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫ АНЫҚТАЙДЫ.
МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫСТАРДЫ ШЕКТЕУДІҢ МАҢЫЗДЫ КРИТЕРИЙЛЕРІНІҢ БІРІ ... ... ПЕН ... ... ҚҰРУ ... ҚАТЫНАСЫ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ОСЫҒАН СӘЙКЕС МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫСТАР ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ ЖАҒЫНАН
ҮШ НЕГІЗГІ ТОПҚА БӨЛІНЕДІ:
- МАТЕРИАЛДЫҚ ӨНДІРІС ПЕН ... ... ... ... ШЫҒЫСТАР ;
- ҚЫЗМЕТТІҢ ӨНДІРІСТІК ЕМЕС САЛАСЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТАР ;
- ... ... ... ... ... БІРІНШІ ТОБЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІМЕН АНЫҚТАЛЫП,
ҰЛТТЫҚ ... ... ... ... ... ТОБЫ ... ... ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН
ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ҮШІН ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫ ТҰТЫНУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
САЛАҒА ЖҰМСАЛАТЫН ... ЕҢ ... ... ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МЕКЕМЕЛЕРІН ҰСТАП ... ... МЕН ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ҚҰРЫЛЫСҚА, ЕҢБЕККЕРЛЕРДІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУҒА, ... ... ... ... БАҒЫТТАЛАДЫ. МЕМЛЕКЕТ СОЛ
СИЯҚТЫ ҚОРҒАНЫСҚА, МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТТЫ ҰСТАП ТҰРУ МЕН ... ... ... ... ДА ... ... ЕМЕС ... ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ ШЫҒЫСТАР ТҰТЫНУ ҚОРЫНА
ТҮСЕТІН ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫҢ БӨЛІГІ БОЛЫП ... ... ... ... ... ... ӨСУІ ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ ӨСУ ҚАРҚЫНЫ МЕН ОНЫҢ
НӘТИЖЕЛІЛІГІН ... ... ... ОҒАН ... ... ... ... ЖЕТІСТІКТЕРІН ЕНГІЗУ, МАТЕРИАЛДЫҚ ... ... ... ... ... ... ЕТУ АРҚЫЛЫ ҚОЛ
ЖЕТКІЗІЛЕДІ.
МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫСТАРДЫҢ ЖИНАҚТАУ ҚОРЫ МЕН ТҰТЫНУ ... ... БӨЛУ ... ... ... ... МІНДЕТІ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ЖИНАҚТАУ ҚОРЫ МЕН ТҰТЫНУ ҚОРЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ ... ... ... ... ӨСУ ... ... ... ӨСУ ҚАРҚЫНЫНАН АРТЫҚ
БОЛДЫ. ТҰТЫНУ МЕН ЖИНАҚТАУҒА ЖҰМСАЛАТЫН ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТАҒЫ ... ... ... ... 83 % ... ЖӘНЕ АЗИЯ ДАМУ ... ... ҰЙЫМДАР ДАМУШЫ
МЕМЛЕКЕТТЕРМЕН САЯСИ СҰХБАТ НЕГІЗГІ ТАРМАҚТАРЫН ДАЙЫНДАДЫ, ... ... ... ... ... КӨМЕКТЕР МЕН БАСҚА ДА
ШАРАЛАР АРҚЫЛЫ ҚАРАСТЫРЫЛЫП ... ӨЗ ... ... ... ҚЫЗМЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ АҚШАЛАЙ ШЫҒЫНДАРДЫ КӨРСЕТЕДІ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ, ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІ ДАМЫТУ МЕН ЖЕТІЛДІРУ ҚОҒАМНЫҢ ... ... ... ... ... ӨНІМНІҢ БӨЛІГІН
БӨЛУ, ҚАЙТА БӨЛУ, ТҰТЫНУҒА БАЙЛАНЫСТЫ МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫНДАР ... ... АЗИЯ ДАМУ ... ... ... ... ... КЕЛЕСІДЕЙ ШАРАЛАРДЫ АНЫҚТАҒАН:
- МЕМЛЕКЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛАР БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚАЙТА ҚАРАУ;
- ОРТА ... ҮШ ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗ ҮЛЕСІН БАҚЫЛАУДЫҢ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ;
- ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ҚАРЖЫҒА ҚАТЫСТЫ ЗАҢДАРДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ;
- ІШКІ АУДИТ ЖҮЙЕСІН ... ... ... ... ... ... БАЗАСЫН ҚҰРУДА АЛДЫҢҒЫ
ҚАТАРЛЫ ТЕХНИКАНЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНИКАНЫ ЕНГІЗУ.[19]
МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ШЫҒЫНДАРДЫ БАСҚАРУ ҚАНДАЙ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ҚҰРАЙТЫНЫН
ТҮСІНДІРУГЕ ... ... ... ... ... ... ... НӘТИЖЕЛЕРІН ӨТКІЗУГЕ КЕЛЕСІДЕЙ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТІК
МАҚСАТТАРДЫ ... ... ... ТӘРТІП;
- ЭКОНОМИКАНЫҢ БАСЫМ САЛАЛАРЫНА РЕСУРСТАРДЫ БӨЛУ (ПАЙДАЛЫ ЖЕР
КОЭФФИЦИЕНТІН ТАЛДАУ);
- РЕСУРСТАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ.
МЕМЛЕКЕТТІК ШЫҒЫНДАРДЫ ... ... ... ... ... ОРЫНДАУ ҮШІН НЕГІЗГІ, АРНАУЛЫ ӘДІСТЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
САЛЫҚТАРДЫ ... ... ... ... БӨЛУ ... ДЕ
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫ ОРТАЛЫҚСЫЗДАНДЫРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ БІРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ҚАЗІРГІ ТАҢДА САЛЫҚТАР БЮДЖЕТ ДЕҢГЕЙЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ШОҒЫРЛАНАДЫ:
- КОРПОРАЦИЯЛЫҚ ТАБЫС САЛЫҒЫ – 100%;
- ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ – ... ...... ... ... САЛЫҚТАРДЫ ӨЗДЕРІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ:
- ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ – 100%;
- ... ...... ЖЕР ...... ... ... – 100%;
- КӨЛІК САЛЫҒЫ – 100%;
- АКЦИЗДЕР – ЖАРТЫЛАЙ. [20]
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ САЛЫҚТАН БАСҚА ДА ... ... БАР. ... ... ... РӨЛ ... ОЛАРДЫҢ БАРЫСЫ ЖӨНІНДЕ МЫНАДАЙ
ДЕРЕКТЕР КЕЛТІРУГЕ ... ... ... ДАМУ ... ... ... ... ЖОҒАРЫДА БІРШАМА ДЕРЕКТЕР КЕЛТІРІЛДІ. ЖӘНЕ СОЛАРДЫ
ТЕҢЕСТІРУ ҮШІН МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН КӨПТЕГЕН ... ... ... ... ... ... ОЛ ҮШІН ӘР ЕЛДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚҰРЫЛЫМЫНА КӨҢІЛ АУДАРУ ... ДЕП ... ЕЛ ... ... МЕН ... ОНЫҢ БАСҚАРУ
ЖҮЙЕСІНДЕ ... ... ... ... ЖӘНЕ ДАМУ ... (ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И РАЗВИТИЯ – ОЭСР) БЮДЖЕТТІК ӘДІСТЕМЕСІ БОЙЫНША БАСҚАРУДЫҢ ҮШ ДЕҢГЕЙІ БАР:
- ОРТАЛЫҚ;
- АЙМАҚТЫҚ (АҚШ-ТА ... ... ... ... ДА
ПРОВИНЦИЯЛАР, ЖАПОНИЯДА ПРЕФЕКТУРАЛАР);
- ЖЕРГІЛІКТІ (МҰНДА БАРЛЫҚ ҰСАҚ ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ БІРЛЕСТІКТЕР
БІРІКТІРІЛГЕН). [21]
БАСҚАРУДЫҢ ... ... ӨЗ ... БАР, ... ... ... ЕТЕДІ. ӘРТҮРЛІ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ
БЮДЖЕТТЕРІНІҢ НАҚТЫ ҚАЛЫПТАСҚАН ... ... ... ... ... ... НЕГІЗІН ҚҰРАЙДЫ.
ӘРТҮРЛІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ӨЗАРА ІС-ӘРЕКЕТІ ЖӘНЕ ЕЛДІҢ БЮДЖЕТ
ЖҮЙЕСІНІҢ БІРЛІГІН САЛЫҚТАРДЫ БӨЛУ ... ҒАНА ... ... АРАСЫНДА САЛЫҚТАРДЫ БӨЛУ ТӘСІЛДЕРІ ӘРТҮРЛІ.
БІРІНШІ ТӘСІЛ, НАҚТЫ БІР САЛЫҚТАРДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЖҮЙЕНІ БІЛДІРЕДІ, ШТАТТАР
МЕН МУНИЦИПАЛИТЕТТЕРДІҢ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ ДЕ ... ... ... ... ... ... БІР БӨЛІГІ ШТАТТАРДЫҢ
БЮДЖЕТТЕРІНЕ БӨЛІНЕДІ. ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ ТАБЫСТАРЫ ДА РЕТТЕЛІП ОТЫРАДЫ. АҚШ-
ТЫҢ ... ... ... ТІКЕЛЕЙ САЛЫҚТАРДЫҢ ЕСЕБІНЕН ҚҰРАЛАДЫ.
СОНЫҢ ІШІНДЕ ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ 46%, ӘЛЕУМЕТТІК САҚТАНДЫРУ 34%, ... 11%, АЛ ... ... ҮЛЕСІ АЗ – АКЦИЗДЕР 4%, КЕДЕН ... ... ... ... ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫҢ ЕСЕБІНЕН ҚҰРАЛАДЫ.
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ТАБЫСТАРЫ – ҚОЗҒАЛМАЙТЫН МҮЛІК САЛЫҒЫ. ОСЫЛАЙША АҚШ-
ТА САЛЫҚТАРДЫҢ 2/3 ... ... ... АЛ ... ... МЕН
ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК АРАСЫНДА ТЕПЕ-ТЕҢ ТҮРДЕ БӨЛІНЕДІ.
ЕКІНШІ ТӘСІЛ, САЛЫҚТЫ ... ... ... ... БІР ... ... ... ЖОҒАРЫ БЮДЖЕТТЕН ТӨМЕНГІ БЮДЖЕТКЕ ТРАНСФЕРТТЕР,
СУБВЕНЦИЯЛАР БӨЛУДІ ... ... ... ... ... ... ТАРАҒАН.
КӨПТЕГЕН ШЕТЕЛДЕРДЕ ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ БИЛІК ӨКІЛДЕРІ ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚАҒИДАЛАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ӨЗАРА ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ БЕЛГІЛЕНГЕН:
- ЖАЛПЫМЕМЛЕКЕТТІК ... МЕН ... ... ... ... ... ШЫҒЫНДАР МЕН ТАБЫСТАРДЫ АЖЫРАТУДА,
ОЛАРДЫ БӨЛУДЕ ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ӘРБІР БАСҚАРУ
ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ;
- МЕМЛЕКЕТТІҢ БЮДЖЕТ-САЛЫҚ САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА ... ... ... ... АТАЛҒАН ҚАҒИДАЛАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ... ... ... ... ЕТЕ ... ... АРҚЫЛЫ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ӘРТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ ... ... ... РЕТТЕУДІҢ ӘДІСТЕРІ:
- БЮДЖЕТ ТҮРЛЕРІ АРАСЫНДА ШЫҒЫНДАРДЫ БӨЛУ;
- ЖЕКЕЛЕГЕН БЮДЖЕТТЕРДІҢ БЕКІТІЛГЕН ТҰРАҚТЫ ... ... ... ... ... ТАБЫСТАРЫН БЕЛГІЛЕУ;
- БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ДОТАЦИЯ;
- БЮДЖЕТАРАЛЫҚ КРЕДИТТЕУ. [22]
БЕКІТІЛГЕН ТАБЫСТАР ДЕП БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІП ... ... ... ... ТОЛЫҚТАЙ НЕМЕСЕ ТІРКЕЛГЕН ҮЛЕСТЕ (ПАЙЫЗБЕН) ... ... ... ... ТАБЫСТАР – ТАБЫСТАР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ТЕҢЕСТІРУ МАҚСАТЫНДА
БЮДЖЕТКЕ САЛЫҚТАРДАН НЕМЕСЕ БАСҚА ... ... ... ... ... ТАБЫСТАР.
БЮДЖЕТ ТЕПЕ-ТЕҢСІЗДІГІ ПРОБЛЕМАСЫ КЕЗ КЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТКЕ ТӘН. ТІГІНЕН
ТЕПЕ-ТЕҢСІЗДІК ПРОБЛЕМАСЫ ЖАЛПЫМЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ҮЛЕСТІК ҚАТЫСУЫ ЖӘНЕ АУМАҚ ШЫҒЫНДАРЫН ЖОҒАРЫ БЮДЖЕТТЕРДІҢ
СУБСИДИЯЛАУЫ АРҚЫЛЫ ШЕШІЛЕДІ. АҚШАЛАЙ ҚАРЖЫЛАРДЫ БӨЛУ КҮРДЕЛІ САЯСИ ... ... ІШКІ ... ТУҒЫЗАДЫ.
КӨЛДЕНЕҢІНЕН ТЕПЕ-ТЕҢСІЗДІК АУМАҚТАРДЫҢ ... ... ... ... ... ... БОЛУЫ ОЛАРДЫ ШЕШУДІҢ
ӘРТҮРЛІ ЖОЛДАРЫН ҰСЫНАДЫ. ... ӘСЕР ... ... ... ... ... ЕРЕКШЕ (СПЕЦИФИКАЛЫҚ) БЮДЖЕТ МЕХАНИЗМДЕРІ
МАҢЫЗДЫ РӨЛ АТҚАРАДЫ. ОЛАРДЫ ЕКІ ТОПҚА БӨЛУГЕ ... ...... ... ... ... ... – ЕСЕПТЕУ ӘДІСІ КОНСТИТУЦИЯДА, БЮДЖЕТ ЗАҢДАРЫНДА БЕКІТІЛГЕН
ТҮРДЕ ЖОҒАРЫ ТҰРҒАН БЮДЖЕТТЕН ТӨМЕНГІГЕ ӘРТҮРЛІ ТРАНСФЕРТТЕРДІ ... ... ... ... ... ... ... СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ
БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ АРТТА ҚАЛҒАН АЙМАҚТАРДА
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЛИМАТТЫ ... ... ... ... ... ҰСЫНАДЫ.
ТІГІНЕН ЖӘНЕ КӨЛДЕНЕҢІНЕН БАЛАНСҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН ... ... ... ... ... ... ... ҚҰРАЛДАРЫ:
БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША САЛЫҚТЫҚ ТАБЫСТАРДЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ... ... ... ... ... – БҰЛ ... ТЕҢЕСТІРУ ҚОРЛАРЫ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕДЕ ТЕҢЕСТІРУШІ ҚОРЛАР ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ. ӘДЕТТЕ ... ... ... БІРАҚ ДАНИЯ МЕМЛЕКЕТІНДЕ АУМАҚТЫҚ БЮДЖЕТТЕРДЕ ... ... ... ... ... ... ... АРҚЫЛЫ
ҚАЛЫПТАСАДЫ. МЫСАЛЫ, ЖАПОНИЯДА ОРТАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕГІ ТЕҢЕСТІРУШІ ҚОР ЖЕКЕ
ТАБЫС ... 32%, ... ... ЖӘНЕ ... ... ... 24%, ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ САЛЫНАТЫН ЖАЛПЫ САЛЫҚТАН
24%, ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАРЫНА АКЦИЗДЕРДЕН 25% АУДАРУ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСАДЫ. [23]
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ...... ... ... БЮДЖЕТТЕН АЛАТЫН ҚАРЖЫЛЫҚ ТҮСІМДЕР ЖӘНЕ 10 ЖЫЛҒА ПАЙЫЗСЫЗ
БЕРІЛЕТІН НЕМЕСЕ МЕРЗІМІ БЕЛГІЛЕНБЕЙ ... ... ДЕП ... ... ДАМЫТУ ҮШІН КӨПТЕГЕН ЕЛДЕРДЕ ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МАҚСАТТЫ
ТРАНСФЕРТТЕР ЖҮЙЕСІ ҚОЛДАНЫЛАДЫ. ЖАЛПЫ ТЕҢЕСТІРУШІ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН ТЕҢЕСТІРУГЕ БАСА НАЗАР АУДАРАТЫН ЕЛДЕРГЕ ТӘН. ... ... ... ӨСУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ӨКІЛЕТТІЛІГІН КЕҢЕЙТУ БАҒЫТЫНДАҒЫ
ЕЛДЕРГЕ ТӘН.
АЛҒАШ МАҚСАТТЫ БЮДЖЕТТІК ГРАНТТАР АНГЛИЯДА 1835 ЖЫЛЫ ТӘРТІП САҚТАУДЫ
ҚОЛДАУ ҮШІН ... ... ... ... ... ... ... АЙМАҚТАРДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
- ФОРМУЛАЛЫ – ТРАНСФЕРТТЕР, ОЛАРДЫҢ КӨЛЕМІ ФОРМУЛАМЕН АНЫҚТАЛАДЫ.
ТРАНСФЕРТТІҢ БҰЛ ТҮРІ ... ... ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ БІЛДІРЕДІ.
ОНЫ
АЛУ ЗАҢМЕН КӨЗДЕЛГЕН, АУМАҚТЫҚ БИЛІКТІҢ ЗАЯКАЛАРЫ ТАЛАП ЕТІЛМЕЙДІ.
- ЖОБАЛЫҚ ...... ... ... ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕН
КРИТЕРИЙЛЕРМЕН НЕМЕСЕ ФОРМУЛАЛАРМЕН ЕСЕПТЕЛІНЕДІ. ОНЫ АЛУ ҮШІН ... ... ... АШЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ГРАНТТАР – ФОРМУЛАЛЫ – ТРАНСФЕРТТЕР СИЯҚТЫ
АУМАҚТАРДЫҢ ШЫҒЫНДАРЫН ЖАБУ ҮШІН ... ... ОЛ ... ... ОҒАН ЗАЯВКАЛАР ӘЗІРЛЕУДІҢ ҚАЖЕТІ ЖОҚ;
- ЕРЕКШЕ ГРАНТТАР – ЖОҒАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КАТАСТРОФАЛАРДЫҢ, АЙМАҚТЫҚ,
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ ДАҒДАРЫСТАРДЫҢ ТИГІЗГЕН ЗАЛАЛДАРЫН ЖАБУ ҮШІН.
КӨПТЕГЕН ... ... ... ... ... ... ТРАНСФЕРТТЕРДІ ҚОЛДАНАДЫ. МЫСАЛЫ, ГЕРМАНИЯДА 1995 ЖЫЛЫ ... ... ... ... ІСКЕ ... ... ... ЖАҢА
ФЕДЕРАЛДЫ ЖЕРЛЕР ЖЫЛ САЙЫН ШАРУАШЫЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ ҮШІН ... ... ОДАН ... ... ... АРАЛЫҒЫНДА ҚАРЖЫЛЫҚ ҚИЫНДЫҚҚА
ҰШЫРАҒАН БРЕМЕН И СААР ЖЕРЛЕРІНЕ АРНАЙЫ ТРАНСФЕРТТЕР ... ... ... КРЕДИТТІК ҚАРЫЗДАРЫН ЖАБУ ҮШІН ҚАТАҢ БЕЛГІЛЕНГЕН ... ... ... ... АЗ ЗЕРТТЕЛГЕН. АҒЫЛШЫНДЫҚ
Г. ХЬЮДЖЗ ЖӘНЕ С. ... ... ... ЖӘНЕ ДАМУ ... ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ, ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ПЕН ... БИЛІК ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСЫНЫҢ ҰҚСАСТЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЭЫДҰ-Ы ... ... ... Г. ... ЖӘНЕ С. СМИТ ... ... ЖӘНЕ ДАМУ
ҰЙЫМЫН ТӨРТ ТОПҚА БӨЛДІ. [24]
БІРІНШІ ТОПҚА ҮШ ФЕДЕРАЛДЫ – АВСТРАЛИЯ, КАНАДА ЖӘНЕ АҚШ, ЕКІ ... ... ЖӘНЕ ... ... КІРДІ. БҰЛ ЕЛДЕР ҮШІН АЙМАҚТЫҚ ЖӘНЕ
ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІКТЕ САЛЫҚТЫҚ ӨКІЛДІККЕ СҮЙЕНЕТІН ДЕРБЕСТІК ТӘН.
ЕКІНШІ ТОПҚА СОЛТҮСТІК ЕУРОПА ... ... ... ... ... ... ОЛАРҒА ӘЛЕУМЕТТІК ШЫҒЫНДАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДА АЙМАҚТЫҚ
БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҮЛЕСІНІҢ ЖОҒАРЫ БОЛУЫ ТӘН.
ҮШІНШІ ... ... ... ФЕДЕРАТИВТІ ЕЛДЕРІ КІРЕДІ: АВСТРИЯ,
ГЕРМАНИЯ ЖӘНЕ ... БҰЛ ... ... ... БЮДЖЕТТЕРІНІҢ
ДЕРБЕСТІГІМЕН СИПАТТАЛАДЫ.
ТӨРТІНШІ ТОПҚА ОҢТҮСТІК ЖӘНЕ БАТЫС ЕУРОПА ... ... ... ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ... ... БҰЛ ... ... ТӘУЕЛДІЛІГІ БІРІКТІРЕДІ.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ДАМУ ҰЙЫМЫ ЕЛДЕРІНІҢ АЙМАҚТЫҚ
БЮДЖЕТТЕРІНДЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ МЕН ... ... ҮЛЕС ... ЖОҒАРЫ. БҰЛ
САЛЫҚТАРДЫ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ МЕН ОРТАЛЫҚ ОРГАНДАР ... ... ӨЗ ... ... МҰНДАЙ ТӘСІЛДІҢ ЕКІ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ БАР: БҰЛ
ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІККЕ ЖЕРГІЛІКТІ ТҰТЫНУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ... ... ... ... МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ОҒАН ... БҰЛ ... ... ... ... ОРГАНДАР РҰҚСАТ БЕРГЕН НАҒЫЗ ТАБЫС
КӨЗДЕРІ.
БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЕКІ ... БАР: ... ... ҮЛГІ ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҮШ БАСТЫ ФУНКЦИЯСЫ БАР: МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТҰРАҚТЫЛЫҚ, ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫ ҚАЙТА ... ... ... МЕН
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨНДІРІСІ. ОСЫЛАРДЫҢ АЛҒАШҚЫ ЕКЕУІ ОРТАЛЫҚ ҮКІМЕТТІҢ ІС-ӘРЕКЕТ
СФЕРАСЫНДА ОРЫНДАЛСА, ҮШІНШІСІ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ ... ... ... ... ... ... САЛУ БОЙЫНША ӨКІЛДІКТЕРДІ БӨЛУ
ФУНКЦИЯЛАРЫ СӘЙКЕС ЖҮРЕДІ. ОРТАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АЛАТЫН ... ... ЖӘНЕ ... ... ... САЛЫҒЫ, АКЦИЗДЕР МЕН КЕДЕНДІК САЛЫҚ.
АЙМАҚТЫҚ БЮДЖЕТ ... ... ... ... ... ... ... САЛЫҚ, МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕР САЛЫҚТАРЫ.
3. АЙМАҚТЫҚ БИЛІКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕЛСІЗДІКТЕРІ МЕН ДЕРБЕСТІКТЕРІ ... ... ... ТӘУЕЛСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ... ... ... ... ... ... БЕРІЛГЕНДІГІН
БІЛДІРЕДІ. КЕЙДЕ ОЛАРҒА МЕМЛЕКЕТ ПЕН ... ... ... ЖАҢА ... ТҮРЛЕРІН САЛУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН. ТІГІНЕН ДИСПРОПОРЦИЯ
ПРОБЛЕМАСЫ ... ... БӨЛУ ... ... ... МЫСАЛЫ АМЕРИКАНЫҢ БЮДЖЕТТІК ФЕДЕРАЛИЗМ
ВАРИАНТЫ БОЛА АЛАДЫ. ... ... ... ... ЕМЕС, КООПЕРАТИВТІ ҮЛГІСІ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
БҰЛ ҮЛГІГЕ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АЙМАҚТЫҚ БИЛІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚАТЫСУЫ;
- САЛЫҚТЫҚ ТАБЫСТАРДЫ БӨЛУ ЖҮЙЕСІНДЕ АЙМАҚТЫҚ БИЛІК ОРГАНДАРЫНЫҢ
РӨЛІНІҢ ЖОҒАРЫЛАУЫ;
- ОРТАЛЫҚ БИЛІК ОРГАНДАРЫ КӨЛДЕНЕҢІНЕН ... ... ... ... АЙМАҚТЫҢ ҚАРЖЫСЫНА ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ АРТТЫРУ, АУМАҚТАРДЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН ТЕҢЕСТІРУ -ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
АРҚЫЛЫ ... ... ... ҚОЮЫ.
БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... СОНЫҢ ІШІНДЕ СКАНДИНАВИЯ ЕЛДЕРІ.
ЖОҒАРЫДА АТАЛЫП ӨТКЕН ЕРЕКШЕ БЮДЖЕТ РЕЖИМІ ШЕТЕЛДЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ
ЭКОНОМИКАСЫ АРТТА ҚАЛҒАН ... ҮШІН ... ... БЮДЖЕТ РЕЖИМІН
ЕНГІЗУ ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ЗАҢДАРМЕН РЕТТЕЛЕДІ ЖӘНЕ ОҒАН СӘЙКЕС ... ... ... ... ... ОҒАН ... ... КЕЛІСІМ ШАРТ,
КОНТРАКТІЛІК, ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БӨЛІМДЕРІ ... ДА ... ... ... МӘНІ ... ... ... БЮДЖЕТТІК ДЕРБЕСТІГІН,
САЛЫҚ САЛУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... БӨЛУДЕ ЖЕҢІЛДІКТЕРГЕ ИЕ БОЛУ. ӘЛЕМ ТӘЖІРИБЕСІ ... ... ... ҒАНА ... ... АЛАТЫНДЫҒЫН КӨРСЕТЕДІ. БҰЛ
ӘДІСТІ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНУ МЕМЛЕКЕТТІҢ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ СФЕРАСЫН
АЗАЙТУҒА, БЮДЖЕТ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ЕГЕМЕНДІГІН КҮШЕЙТУГЕ ӘКЕЛУІ МҮМКІН.
ОҒАН МЫСАЛ РЕТІНДЕ АЙМАҚТАР МЕН ОРТАЛЫҚ АРАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕ-КЕЛІСІМ ШАРТ
ҚАТЫНАСЫН КЕҢІНЕН ҚОЛДАНАТЫН ҚЫТАЙДЫ АЙТА ... ... ... ... ... ... ... ӘКЕЛГЕНІМЕН, ОРТАЛЫҚ ҚАЗЫНАҒА
ТҮСЕТІН ТАБЫСТАРЫ ҚЫСҚАРЫП, ОЛАР ... ... ... ... МӘЖБҮР
БОЛДЫ.
ЕРЕКШЕ БЮДЖЕТ РЕЖИМІ ӘДІСІН КӨПТЕГЕН ЕЛДЕР ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНА (АЙМАҚ)
ҚҰРЫЛАТЫН ... ... ... ... САЯСАТ ИНДУСТРИАЛДЫ ДАМЫҒАН
МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ ДАҒДАРЫСТЫ АЙМАҚТАРДЫҢ ЭКОНОМИКАСЫН КӨТЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫ ҚҰРАЛЫ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ДАМУШЫ ЕЛДЕРДЕ ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ӨСУДІҢ АНКЛАВТАРЫН ҚҰРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН. (АНКЛАВ – ... ... ... ... ... ... ... НЕМЕСЕ СОНЫҢ БІР
БӨЛІГІ).
ЗОНАЛАР ҚЫЗМЕТ ЕТЕТІН ШАРУАШЫЛЫҚ РЕЖИМНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ОЛАРДЫҢ
ТИПТЕРІМЕН ... ... ... ... АУМАҒЫНДА САҚТАЛАДЫ НЕМЕСЕ ОЛАР
ЭКСТЕРРИТОРИЯЛЫҚ (АУМАҚТЫН ТЫСҚАРЫЛЫҚ, ... ... ... ... ПЕН ... ... ЕКІ ВАРИАНТЫ ДА ... ... ЖОҚ ... ... ДЕП АТАЙДЫ.
КӘСІПКЕРЛІК ЗОНА МӘРТЕБЕСІН ДАҒДАРЫСТЫ ЖӘНЕ АРТТА ҚАЛУ КРИТЕРИЯЛАРЫНА ЖАУАП
БЕРЕТІН АУМАҚТАРҒА ... ... ... ... ... ДЕҢГЕЙІ
МЕН ЖҰМЫССЫЗДЫҚ, ХАЛЫҚТЫҢ САНЫ.
ЕКІ ЕЛДЕ КӘСІПКЕРЛІК ЗОНА ҚҰРУ ҮШІН ... ПЕН ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... АЛҒАШЫНДА
ОРТАЛЫҚ ОРГАНДАР БЮДЖЕТ-САЛЫҚ ЖЕҢІЛДІКТЕРІНІҢ СТАНДАРТТЫ ... ... ... ... ... ... ШЫҒУ ҮШІН ЖЕҢІЛДІКТЕР
ҚОЛДАНЫЛАДЫ. ОЛАР АТАЛҒАН ЕКІ ЕЛДЕ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА ... ... БҰЛ ... ... ... ҚЫСҚАРТУҒА, МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕР
САЛЫҒЫНАН УАҚЫТША БОСАТУҒА, НЕГІЗГІ ӨНДІРІСТІК ҚҰРАЛДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯ
БӨЛУГЕ, ... ... ... ... ... ЖӘНЕ КРЕДИТТЕРДІ
ӨТЕУГЕ,ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ЖЕДЕЛ АМОРТИЗАЦИЯСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ЖҰМСАЛАДЫ.
ЭКСТЕРРИТОРИЯЛЫҚ МӘРТЕБЕСІ БАР ЗОНАЛАР, ... ... ... ... ҚАРАҒАНДА КЕҢ ТАРАҒАН. ОЛАР ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ,
БРАЗИЛИЯ, МЕКСИКА СИЯҚТЫ ЖАҢА ИНДУСТРИАЛДЫ ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНАЛАРДЫ ТӨРТ ТИПКЕ БӨЛЕДІ: САУДА; ӨНЕРКӘСІПТІК-
ӨНДІРІСТІК; ТЕХНИКАЛЫҚ-ЕНГІЗУШІЛІК; СЕРВИСТІК.
КӘСІПКЕРЛІК ЗОНАЛАР ... ОЛАР ... ... ... ... ... ҚҰРЫЛАДЫ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ РЕТТЕУГЕ ШЕГІНЕН
ШЫҒЫП КЕТЕДІ ДЕ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУДІҢ ... ... ... ... ЗОНА ҚҰРУ ... ... ... МЫНАЛАР НЕГІЗГІ
КРИТЕРИЙЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ:
- ТИІМДІ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНАЛАСУЫ;
- ӨНДІРІС ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ҚОЛЖЕТІЛІМДІЛІГІ (ЕҢБЕК ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫ
РЕСУРСТАР);
- ДАМЫҒАН ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ҚОЛМА-ҚОЛДЫҒЫ;
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖАҚЫНДЫҒЫ.
ЕРКІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНА ҚҰРУ ЕРЕКШЕ ЖАЙЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЛИМАТТЫҢ
БОЛУЫН ... ... ОНЫҢ ... САЛЫҚТЫҚ-БЮДЖЕТТІК, ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ
ӘКІМШІЛІК ЖЕҢІЛДІКТЕР ... ... ... ІШІНДЕ КЕҢ ТАРАҒАН ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ
МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ИМПОРТЫНА САЛЫНАТЫН КЕДЕН САЛЫҒЫНАН, БАСҚА ДА АЛЫМДАРДАН
ТОЛЫҚТАЙ БОСАТУ;
- ... ... ... ... ... ... ... ЖАРТЫЛАЙ, ТІКЕЛЕЙ ЖӘНЕ ЖАНАМА
САЛЫҚТАРДАН БОСАТУ;
- ЖАБДЫҚТАРДЫҢ АМОРТИЗАЦИЯСЫНА ... ... ... ... ҚЫЗМЕТ ЕТУ ПРИНЦИПТЕРІ. БІРТҰТАС ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ЫНТЫМАҚТЫҚ ТОЛЫҒУ, БІРІЗДІЛІК, БАСЫМДЫЛЫҚ, ШЫНАЙШЫЛЫҚ,
ЖАЙДАРЫЛЫҚ, ДЕРБЕСТІК, ЖАУАПТЫЛЫҚ, ТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ... ... БҰЛ ... ... ... ... ЫНТЫМАҚТЫҚ ЖӘНЕ ДЕРБЕСТІК
ПРИНЦИПТЕРІ САНАЛАДЫ, ОЛАР БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ДА ... ... ... ... ... ... ... ӘР БІРЕУІНЕ ТҮСІНІКТЕМЕ БЕРІЛГЕН.
ЫНТЫМАҚТЫҚ ПРИНЦИП - БЮДЖЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ ... ... ЕҢ ... ... БҰЛ ... ... ... ЖҮЙЕСІНДЕ БОЛДЫ. ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК
ОРГАНДАРЫНЫҢ ДЕРБЕСТІККЕ ИЕ БОЛҒАНЫНА ЖӘНЕ ... ... ... ЖҮРГІЗУ ЖӨНІНДЕ БІРСЫПЫРА ҚҰҚЫҚ БЕРІЛГЕНІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЫНТЫМАҚТЫҚ
ПРИНЦИП БОСАҢСЫТЫЛЫП ҚАЛДЫ.
РЕСПУБЛИКА АУМАҒЫНДА ӘРЕКЕТ ЖАСАЙТЫН ... ... ... ... ... ... ЖҮЙЕСІ БАР ЕКЕНІ ОСЫ ЫНТЫМАҚТЫҚ ПРИНЦИП
АРҚЫЛЫ ДӘЛЕЛДЕНЕДІ. БҰЛ ПРИНЦИП ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРУ
БІРЛЕСТІГІНЕ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ БОЛЖАМДАУ ... ... ... ОСЫ ... НЕГІЗІНДЕ ЗАҢНАМАЛЫҚ , ӨКІЛДІК
ОРГАНДАР ЖАҒЫНАН БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА, БІРЫҢҒАЙ
БЮДЖЕТТІК ЖІКТЕУ АРҚЫЛЫ ... ... ... ... ... ... ШАРАЛАР ПАЙДАЛАНУ, СТАТИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТҚА
ҚАЖЕТТІ БЮДЖЕТТІК ҚҰЖАТТАР ... ... ... АҚША ... ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ... ... БҰЛ ... ... ... ҚҰРАСТЫРУ МЕН БЕКІТУДЕ КӨБІНЕСЕ
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ БАР БЮДЖЕТТІК БАПТАРДЫҢ БОЛМАУЫНА ӘСЕРІН ТИГІЗЕДІ.
ТОЛЫҒУ ПРИНЦИПІ - ... МЕН ... ... РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ЗАҢНАМАЛАРЫМЕН ҚАРАСТЫРЫЛҒАН, ОБЪЕКТИВТІ ЖӘНЕ ... ... ... МЕН ШЫҒЫСТАР ТОЛЫҚ ... ... ... БЮДЖЕТТЕ ҚАРАСТЫРЫЛҒАНАН БАСҚА ЕШҚАНДАЙ ДА КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР
БОЛУЫ ТИІСТІ ЕМЕС. СОНЫМЕН ҚАТАР , ... ... ... ... ... ... МЕН ТАЛАПТАР ҚҰҚЫҒЫНА ЖОЛ БЕРУ ЖІБЕРІЛМЕЙДІ.
БЮДЖЕТТІҢ ТОЛЫҒУ ПРИНЦИПІМЕН БЮДЖЕТ-БРУТТО МЕН ... ... ... БРУТТО МЕМЛЕКЕТТІҢ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР
БОЙЫНША БАРЛЫҚ ҚАРЖЫ ... ... АЛ ... ... ТЕК ҚАНА
БЮДЖЕТ БАПТАРЫНЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН КӨРСЕТЕДІ, ЯҒНИ ӘР БАП БОЙЫНША КІРІС ТҮСІРУГЕ
ЖҰМСАЛҒАН ШЫҒЫНДАРДЫ АЛҒАННАН КЕЙІНГІ ... ... ... ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕДЕ БҰЛ ПРИНЦИПТІҢ ЛАЙЫҚТЫЛЫҒЫ ШАМАЛЫ
ДЕП ЕСЕПТЕЛЕДІ, СЕБЕБІ ОНЫ ҚОЛДАНУ БЮДЖЕТТІ ҚАЖЕТ ЕМЕС ӨЗ ... ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ
ҚҰРАЛДАРЫН ҚАЛЫПТАСУДА ОРТАЛЫҚТЫРЫЛҒАН ӘДІС ҚОЛДАНАДЫ, СОНДЫҚТАН 1998
ЖЫЛДАН БАСТАП ... ... ТЫС ... ... ... ... БЮДЖЕТТІҢ ҚАБЫЛДАНҒАН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
РЕСПУБЛИКА МЕН АЙМАҚТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ... ... ... ЖӘНЕ ... ФИСКАЛДЫҚ САЯСАТТЫҢ БЕКІТІЛГЕН ПАРАМЕТРЛЕРІ
МЕН БАҒЫТТАРҒА СӘЙКЕСТІГІ. СОНДЫҚТАН БЮДЖЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ШЫНАЙШЫЛЫҒЫ
ЭКОНОМИКА АХУАЛЫ ЖӘНЕ ӨНДІРІСІ ... ... ... МЕН ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫНЫҢ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ЕСЕП БЕРУДІ БҰРМАЛАУЫН
БОЛДЫРМАУ МЕН ЖОЮҒА ҚАЖЕТ. ОЛ ... ... ... ... МЕН ... ... БЮДЖЕТТІК БЕЛГІЛЕУЛЕРГЕ ПАЙДАЛАНУЫН
ҚАРАСТЫРАДЫ. ШЫНАЙШЫЛЫҚ ДАМУ БОЛЖАМДАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР ... ... ... ... ҚУАТТАНДЫРЫЛҒАН НЕГІЗДЕГІ БАРЛЫҚ КІРІС
КӨЗДЕРІ МЕН ... ... ... ДӘЛЕЛДЕНІП АНЫҚТАЛАДЫ.
БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАЙДАРЫЛЫҚ ПРИНЦИПІ ... ... ПӘН ... ЖӨНІНДЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДА ЖАРИЯЛАУЫН КЕРЕК ЕТЕДІ. БҰЛ
ҚОҒАМ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӘР БІРЕУІНЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ БОЛАШАҚ КІРІСТЕРІ МЕН ... ... ... ... ... ... , ОНЫҢ ... ӘЛЕУМЕТТІК
САЛАҒА АРНАЛҒАН ҚАРАЖАТТАР КӨЛЕМІМЕН ТАНЫСУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ЖАЙДАРЫЛЫҚ
ПРИНЦИПТІҢ ... ... ... ... ... ... ... ЗАҢНАМАЛАР АУМАҒЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР, БЮДЖЕТТЕР
МЕН ОЛАРДЫ АТҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТЕР ЖӘНЕ ФИСКАЛДЫҚ САЯСАТ ЖӨНІНДЕ БАСҚА ... ... ... ... , ... ... АШЫҚТЫҒЫ МЕН
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУ.
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ЖӨНДІ МЕН ТИІМДІ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ШАРТТАРЫ БОЛЫП
ДЕРБЕСТІК ПЕН ТЕҢГЕРУЛІК ТАБЫЛАДЫ. БЮДЖЕТТЕРДІҢ ... ... ... ... ӨЗДІК ҚАЙНАР КӨЗДЕРІНІҢ ТҮСІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСУ МЕН
СОЛ КІРІСТЕР КӨЛЕМІНДЕ ҒАНА ... ... ... ... БҰЛ
ПРИНЦИПТІ ҚОЛДАНУ ӘР ДЕҢГЕЙДЕГІ БЮДЖЕТТЕР АРАСЫНДА ТҮСІМДЕРДІ ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ
БӨЛУІН КІРІСТІРУ МЕН ОЛАРДЫҢ ЖҰМСАУ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... НЕГІЗІНДЕ БЮДЖЕТТІК
ПРОЦЕСТІ ӨЗ ЕРКІ ІСКЕ АСЫРУЫНА ҚҰҚЫҚ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ОРГАНДАРЫНЫҢ АЙМАҚТАР
ДЕҢГЕЙІНДЕ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ МЕН ЖҰМСАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТАРЫН
БІРСЫПЫРА ... ... ... БЮДЖЕТТЕРДІ АТҚАРҒАН ПРОЦЕСТЕ ҚОСЫМША
АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ ... ... АЛУЫ МЕН ... ... РЕСУРСТАРМЕН ҚАМТЫЛМАСА ОЛАРҒА ҚОСЫМША ШЫҒЫНДАР ... ... ... ... ... ... ... құқықтық
мәселелері
БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІ ... ... ... БЮДЖЕТ
ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН ӘРЕКЕТІН ЖӘНЕ БИЛІК БАСҚАРУДЫҢ ... ... ... ... ... АТҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚҰЗІРЕТІН
АНЫҚТАЙТЫН БАРЛЫҚ ЗАҢНАМАЛЫҚ НОРМАЛАР ӨЗ АЛДЫ БЮДЖЕТТІК ҚҰЫҚТЫ КӨРСЕТЕДІ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... МЕН
АТҚАРУЫ БЮДЖЕТТІК КОДЕКС ЖӘНЕ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕ» АТТЫ ... ... ... ... ... ... БОЙЫНША АНЫҚТАМА БЕРІЛГЕН,
КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫҢ ... ... ... АТҚАРУ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП
БЕРУДІ ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ТӘРТІБІ, ОЛАРДЫ ... МЕН ... ... ... ... БЮДЖЕТ КІРІСІ БОЛЫП ТОЛЫҒЫМЕН ЖӘНЕ НОРМАТИВ
БОЙЫНША БӨЛІНІП ТҮСЕТІН САЛЫҚТАР МЕН ТҮСІМДЕР ... ... ... ТӘРТІБІ, ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ МЕН ... ЖӘНЕ ОНЫ ... ... БЮДЖЕТТІК КОДЕКСТЕ АНЫҚТАЛҒАН.
БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ АУМАҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР
ҚҰРЫЛЫМЫНА ҚР ПРЕЗИДЕНТІ, ҚР ... ... ... ... ... ЕСЕП ... ҚР ... БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ, АТҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ОРТАЛЫҚ ӨКІЛЕТТІ ОРГАНДАР, ... ... ЖӘНЕ ... ... КОДЕКС БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАСАУ МЕН
ОНЫ АТҚАРУ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІҢ ТӘРТІБІН АНЫҚТАУ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... БЮДЖЕТТІК
САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫН АНЫҚТАУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
БЮДЖЕТТІК КОДЕКСКЕ СӘЙКЕС ЕЛДІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ ОРГАНЫ-ПАРЛАМЕНТІ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОҒАН ... МЕН ... БЕКІТУ,ҮКІМЕТ ПЕН ЕСЕП КОМИТЕТІНІҢ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТЕРІН ҚАРАСТЫРУ МЕН ... ... ДА ... ... АТҚАРАДЫ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІ АТҚАРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП ... ... ... ... ... ... ЖҮРГІЗУІНІҢ
ТӘРТІБІН ТАҒАЙЫНДАУ МЕН ОНЫ ІСКЕ ... ... ... ... ... ... МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ
ЖӘНЕ ЗАҢНАМАЛЫ-НОРМАТИВТІК АКТІЛЕРГЕ СӘЙКЕС БАСҚА ДА ... ... ... ... ҚР ... БЮДЖЕТТІК ҚАТЫНАСТАР
АУМАҒЫНДАҒЫ ҚҰЗІРЕТІНЕ КЕЛЕСІ ҚЫЗМЕТТЕР КІРЕДІ:
- ӘР ... ... ... ӘДІСТЕРІН АНЫҚТАУ;
- БЮДЖЕТТЕРДІ ЖАСАУ МЕН АТҚАРУ ... ... ... ... ... МЕН ... ... БЮДЖЕТ ПЕН ОНЫ АТҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТІ ҚР
ПАРЛАМЕНТІНЕ ҰСЫНЫЛУ;
- ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІМЕН БІРГЕ ҚР ҰЛТТЫҚ ҚОРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ... ... ... ЕСЕП БЕРУ.
БЮДЖЕТТІК КОДЕКСТЕ БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ,БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ,ІШКІ БАҚЫЛАУ
ЖӨНІНДЕГІ ОРТАЛЫҚ ӨКІЛЕТТІ ОРГАНДАР ЖӘНЕ ... ... ... МЕН ... ҚҰҚЫҚТАРЫ БЕКІТІЛГЕН.
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕ»
АТТЫ ЗАҢ ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АУМАҒЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ
РЕТТЕЙДІ ЖӘНЕ ... ... ПЕН ... ... МЕН ІС ... ... АНЫҚТАЙДЫ.ОСЫ ЗАҢҒА СӘЙКЕС
ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУЫ - ОЛ ТИІСТІ АУМАҚТЫҢ АХУАЛЫНА ... ... ... ... ... ... ... ӨЗ ІС-ӘРЕКЕТІН ІСКЕ
АСЫРАТЫН ЖЕРГІЛІКТІ ӨКІЛДІК ЖӘНЕ АТҚАРУШЫ ... ... ... ... ... ... ... ӘЛПЕТТЕЙТІ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕН БАҚЫЛАУ ҮШІН ЗАҢНАМАЛАР
НЕГІЗІНДЕ ШАРАЛАР АНЫҚТАП,ҚОЛДАНАТЫН САЙЛАМАЛЫ ... ... ... ТИІСТІ АУМАҚТАРДЫҢ ЖОСПАРЛАРЫ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ,ШЫҒЫНДАР ЖОСПАРЛАРЫН БЕКІТУ ЖАТАДЫ.МӘСЛИХАТ ... ... ... СЫРТҚЫ БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУ МЕН СОЛ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП
БЕРУДІ ҚАРАСТЫРУ ЖАСАЙТЫН ӨЗІНІҢ РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯСЫН САЙЛАЙДЫ.
ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР - ... ... ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
АТҚАРУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП,СОЛ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІ ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ.ЖЕРГІЛІКТІ
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ НЕГІЗІН ... ... ... ... ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МАҢЫНДА БЕКІТІЛГЕН КОММУНАЛДЫҚ МҮЛІК;
- ЗАҢНАМАЛАРҒА СӘЙКЕС БЕКІТІЛГЕН БАСҚА ДА КОМУНАЛДЫҚ МҮЛІК.
«ҚР ЖЕРГІЛІКТІ ... ... ... АТТЫ ҚР ... БЮДЖЕТТІҢ
КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫНДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ... ... ... ДЕ ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... МӘРТЕБЕСІ НЕГІЗІ – ОЛ ОСЫ ҚҰҚЫҚТЫ ІСКЕ ... КЕҢ ... ... ... ... ... БЮДЖЕТ
ЖӨНІНДЕГІ ҚҰҚЫҚ.БИЛІКТІҢ ӘРБІР ДЕҢГЕЙІНДЕГІ УӘКІЛІКТІКТЕ ӨЗ ЕРЕКШІЛІКТКРІ
БАР, БІРАҚ БЮДЖЕТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ,ОНЫ АТҚАРУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... БИЛІКТІҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫНЫҢ
УӘКІЛІКТІГІНДЕ БОЛАДЫ. [26]
2.1 Қазақстан Республикасының бюджеттік үдерісі
БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСС (БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕДУРА) БИЛІК ПЕН ... ... ... ҚАРАУ, БЕКІТУ, АТҚАРУ,АТҚАРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АТҚАРЫЛҒАНЫ
ТУРАЛЫ ЕСЕПТІ БЕКІТУ БОЙЫНША ЗАҢМЕН РЕТТЕЛЕТІН ... ... ... ... “БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ” ЗАҢЫМЕН, ЖЫЛ САЙЫН
ҚАБЫЛДАНАТЫН ... ... ... ... ... ... ШЕШІМІМЕН АНЫҚТАЛАДЫ.
БЮДЖЕТТІК ҚҰРУ, АТҚАРУ, ЖӘНЕ АТҚАРЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП ҚҰРУ АТҚАРУШЫ
БИЛІК ... ... АЛ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ОРГАН-МАСЛИХАТТЫҢ ФУНКЦИЯСЫН; БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛҒАНЫН
БАҚЫЛАУ БИЛІКТІҢ ЕКІ ДЕҢГЕЙІНІҢ ФУНКЦИЯСЫНА КІРЕДІ.
ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... КОМИССИЯСЫНА ЖҮКТЕЙДІ.
БЮДЖЕТ ПРОЦЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНЕ ҮЛКЕН РОЛЪ
ЖҮКТЕЛЕДІ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... ... ... ... МӘЛІМЕТТЕР КӨРСЕТІЛУІ ТИІС:
РЕСМИ ТРАНСФЕРТТЕР АЛЫНҒАН ТАБЫС КӨЛЕМІ, БҰРЫН БЕРІЛГЕН НЕСИЕЛЕР БОЙЫНША
НЕГІЗГІ ҚАРЫЗДЫ ӨТЕУ, ШЫҒЫСТАР, ... ЖӘНЕ ... ... ... ... МӨЛШЕРІ, АЙЛЫҚ ЕСЕПТІК КӨРСЕТКІШ МӨЛШЕРІ;
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІ РЕЗЕРВТЕРІНІҢ КӨЛЕМІ;
- ... ... ... ... ... ... ... ТИІСТІ ҚАРЖЫ ЖЫЛЫНЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫНЫҢ,
АСТАНА ЖӘНЕ АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ ҚАРЫЗ ЛИМИТІ;
- ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ... ... ... ... ... СЕКВЕСТРЛЕНБЕЙТІН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ;
- ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕН ҚАРЖЫЛАНАТЫН МАҢЫЗДЫ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА.
АЛДАҒЫ ҚАРЖЫ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ... ЗАҢ ... ... ... ... ... ЖЫЛДЫҢ 15
ҚЫРКҮЙЕГІНЕ ДЕЙІН ТАПСЫРАДЫ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЕКІТУ, ОҒАН ... МЕН ... ... ... ... ЕКІ ... ... АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ 15
ЖЕЛТОҚСАНЫНА ДЕЙІН ЖҮРГІЗІЛЕДІ. ЕГЕР ... ... ... БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ҚАБЫЛДАМАСА, ОНДА ПРЕЗИДЕНТ «АЛДАҒЫ ҚАРЖЫ
ЖЫЛЫНЫҢ 1-ШІ ТОҚСАНЫНА ... ... ... ... ... ... ... ЖОБАСЫН ҚҰРУҒА ТИІСТІ ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ
БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ ӘКІМДЕРІ ... ... ... ... ... ... ТАЛДАП, ҚАРАСТЫРАДЫ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... ... ... БЮДЖЕТТІК КОМИССИЯНЫҢ ҰСЫНЫСТАРЫН ЕСКЕРЕ
ОТЫРЫП ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ ЖОБАСЫН ҚҰРЫП, ҚАРЖЫ ... ... ... ... ҰСЫНАДЫ.
ОБЛЫСТЫҚ ӨКІЛЕТТІ ОРГАНДАР ОБЛЫСТЫҚ ҚАЛАЛЫҚ(АУДАНДЫҚ) БЮДЖЕТТЕР
АРАСЫНДА ТАБЫСТАРДЫ ... ... ... ... ОБЛЫСТАРДЫҢ,
АСТАНА, АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ ӘКІМДЕРІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ ЗАҢ КҮШІНЕ
ЕНГЕННЕН КҮННЕН ... ЕКІ АПТА ... ... ... ... МАСЛИХАТ ҚАРАУЫНА ҰСЫНАДЫ, ОЛАР ӨЗ КЕЗЕГІНДЕ, ЕКІ АПТА ... ОНЫҢ ... ... ... ҚАБЫЛДАЙДЫ.
АУДАН(ҚАЛА) ӘКІМДЕРІ ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ БЕКІТІЛГЕННЕН КЕЙІН ЕКІ ... ... ... ЖОБАСЫН ТИІСТІ МАСЛИХАТТЫҢ ҚАРАУЫНА ҰСЫНЫП, ОЛАР, ӨЗ
КЕЗЕГІНДЕ, ЕКІ АПТА МЕРЗІМ ... ОНЫҢ ... ... ... ... БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ МАСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІНДЕ МЫНАЛАР КЕЛТІРІЛЕДІ;
- РЕСМИ ... ... ... ... ... ЖЕРГІЛІКТІ
БЮДЖЕТТЕН БҰРЫН БЕРІЛГЕН НЕСИЕЛЕР БОЙЫНША НЕГІЗГІ ҚАРЫЗДЫ ӨТЕУ; ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ПАЙДАЛАНУ);
-БЕЛГІЛЕНГЕН ТҰРАҚТЫ ДЕҢГЕЙ МӨЛШЕРІНДЕ ОБЛЫСТЫҚ, АУДАНДЫҚ(ҚАЛАЛЫҚ)
БЮДЖЕТТЕР АРАСЫНДА ТАБЫС БӨЛУДІҢ НОРМАТИВІ;
- ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ... ... ... ... ... ҚАРЖЫ ЖЫЛЫНЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ОБЛЫС, АСТАНА, АЛМАТЫ ... ... ... ... ТОПТАР БОЙЫНША ШЕКТІ ШЫҒЫНДАР;
-СЕКВЕСТРЛЕНБЕЙТІН ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ;
«БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ » ЗАҢДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДАН БАСҚА ... ... ... ... ... ОРГАНДАРДЫҢ,
ОБЛЫСТЫҚ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ТӨМЕНГІ ... ... ЖӘНЕ ... ... ҚАТЫСУЫНА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН
ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. ЕГЕР ЖЕРГІЛІКТІ ... ... ... ... ... ... НЕМЕСЕ КІРІСТЕРДІ
ТӨМЕНДЕТЕТІН НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР ҚАБЫЛДАҒАН ЖАҒДАЙДА, ОЛ ҚАРАЖАТ
ЖОҒАРҒЫ ТҰРҒАН БЮДЖЕТТЕН ӨТЕЛЕДІ.
ҚАРЖЫ ... ... ... ... ҚАРАЖАТЫНЫҢ БІРІКТІРІЛГЕН ҚАЛДЫҒЫ
ЖОҒАРҒЫ ТҰРҒАН БЮДЖЕТКЕ АЛЫНБАЙДЫ. ОЛ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ НЕГІЗГІ
ҚАРЫЗЫН, ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІҢ КРЕДИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗЫН ... ... ... ... ... ЖАҒДАЙДА ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА
ЖҰМСАЛАДЫ.
СЕКВЕСТРЛЕНБЕЙТІН БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТІЗІМІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПАРЛАМЕНТІ МЕН ... ... ... ... ... ... ... ЗАҢМЕН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАҒАН КЕЗДЕ БЕКІТЕДІ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТІ ... ... ... ПЕН ... ... ... ЕСЕП КОМИТЕТІНЕ ЕСЕПТІ ЖЫЛДАН КЕЙІН ЖЫЛДЫҢ 1-ШІЛДЕСІНЕ ДЕЙІН
ТАПСЫРАДЫ. ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ЕСЕП ... ІШКІ ... ... ... ... ... АЙЛЫҚ ЕСЕПТІ ТАПСЫРАДЫ. ЖЕРГІЛІКТІ
АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЖОҒАРҒЫ АТҚАРУШЫ ... АЙ ... ЕСЕП ... ОБЛЫСТЫҚ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫ МЕН
АСТАНА,АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫ ... ... АЙ ... ЕСЕП ... ... ... ... ҮКІМЕТІНЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕГІ АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ АЙ ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ҚҰРУ МЕН БЕКІТУДІҢ ДҰРЫСТЫҒЫН, БЮДЖЕТ
ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ... ... ... ... МИНИСТРЛІГІ МЕН
ОНЫҢ АУМАҚТЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ, АЛ ... ... ... ... ... ... ... АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР БАҚЫЛАЙДЫ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН ЕСЕП КОМИТЕТІ, АЛ ЖЕРГІЛІКТІ
БЮДЖЕТТІҢ ... ... ... ... ... РИВИЗИЯЛЫҚ
КОМИССИЯСЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ... МЕН ... ... МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ХАБАРЛАЙ ОТЫРЫП БАҚЫЛАЙДЫ.
САЛЫҚ ЖИНАУ ЖӘНЕ БАСҚА МІНДЕТТІ ... ... ... ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ ОРНАЛАСУЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ ОРНЫ ... ... ... ... ... ... ОРГАНДАРЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ,
ӨКІЛЕТТІЛІГІ, ҚЫЗМЕТ ТӘРТІБІ, ТӨЛЕУШІЛЕР АЛДЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫН БҰЗУ
ЖӨНІНДЕГІ ... ... ... АНЫҚТАЛАДЫ.
САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРГЕ (САЛЫҚ ЗАҢДАРЫН БҰЗАТЫН) ОЛАР ЖАСЫРҒАН СОММАЛАРДЫ
ҚАЙТАРУ, ЖАСЫРҒАН ТАБЫСТЫ ... ... ЗАҢ БҰЗУ ... ҚАРАЙ
ҮЛЕСТІК ЖӘНЕ ҚЫСҚА МӨЛШЕРДЕ АЙЫППҰЛ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕМДЕРДІ КЕШІКТІРГЕНІ ҮШІН
ҮСТЕМЕ ТӨЛЕНЕДІ. ... ... ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСІ ... ... ... ... ... ОЛ ... КОДЕКСІ ЖӘНЕ
БАСҚА ДА ... ... ... ... ... ... БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЛЕСІ ПРИНЦИПТЕРГЕ
НЕГІЗДЕЛЕДІ:
- ТҰТАСТЫҚ - ОНЫҢ ... ... ... ... ... ... ПЕН СТАТИСТИКАЛЫҚ АҚПАРАТҚА ҚАЖЕТТІ БЮДЖЕТТІК ... ... ЖӘНЕ АҚША ... ... ДЕРБЕСТІК - ОНЫҢ МАҢЫНДА БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСКЕ ӘРБІР ҚАТЫСУШЫ ... ЕРКІ ... ЖӘНЕ СОЛ ... КІРІСТЕРДІҢ ӨЗДІК ҚАЙНАР
КӨЗДЕРІ
БАРЛЫҒЫ МЕН ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТТАРЫН ... ... ... ... - ОНЫҢ ... ... БЮДЖЕТТЕРДІҢ КІРІСТЕРІ МЕН
ШЫҒЫСТАРЫ АРАСЫНДАҒЫ АРАҚАТЫНАСТАРДЫ ДҰРЫС ТАҒАЙЫНДАЛУЫНА.
ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАН ПРИНЦИПТЕРДІҢ ... ... ... ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ
МЕН АЙМАҚТАР ЖӘНЕ ІС-ӘРЕКЕТ САЛАЛАРЫ АРАЛАРЫНДАҒЫ АҚША ... ... ... ... ... ТИІСТІ. БҰЛ АРАДА ТАҒЫ БІР МАҢЫЗДЫ
ШАРТТЫ САҚТАУ ҚАЖЕТ - ОЛ МЕМЛЕКЕТТІҢ БАРЛЫҚ ҚАРЖЫ САЯСАТЫНЫҢ БАС ... ... ... ОНЫҢ ... ... МЕН ... ... КОДЕКС БОЙЫНША БЮДЖЕТҚАЛЫПТАСУ НЕГІЗІ БОЛЫП ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ДАМУ ... ... ... ... ... ... ЖЫЛСАЙЫНҒЫ ЖОЛДАУЫНЫҢ
ЕСЕБІМЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН АУМАҚТАРДЫҢ ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ТАБЫЛАДЫ.
БЮДЖЕТТІК КОДЕКСТЕ КӨРСЕТІЛГЕН БАСҚА БІР ... ... - ОЛ ... ... ҚОСА ... ... РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ ... ... БҰЛ ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ... ӘР ... ... ... ӨЗАРА ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА СЕКТОРЛАРЫМЕН
ӘРЕКЕТТЕСУІНДЕ;
- САЛЫҚТЫ-ФИСКАЛДЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖЕТІЛДІРУДЕ;
- ... ТЫС ... ... БӨЛЕКТЕУЛЕРДІҢ КӨЛЕМІ МЕН ҚАЙНАР
КӨЗДЕРІН АНЫҚТАУДА;
- БЮДЖЕТТЕРДІҢ ... МЕН ... ... МЕН ... ... БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫНЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАҒАНДА;
- ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ ТЕҢГЕРУШІЛІГІНДЕ;
- МЕМЛЕКЕТТІК БОРЫШТЫҢ ҚАРЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРҒА ӘСЕРІ МЕН ӨТЕУІНІҢ ЕСЕБІМЕН
ОНЫҢ ДИНАМИКАСЫ МЕН АХУАЛЫН БАҒАЛАУДА.
БЮДЖЕТТІК ... ... ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР ШЕШІЛЕДІ:
- ЖЕКЕ САЛЫҚТЫҚ ПЕН БАСҚА ТҮСІМДЕР БОЙЫНША ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУ БОЛЖАМДАРЫ МЕН АРНАУЛЫ ... ... ... ... ... ... АРНАУЛЫ ЖӘНЕ АДРЕСТІК БЕЛГІЛЕР БОЙЫНША ТАҒАЙЫНДАУ;
- ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА ... ... ЕТУ МЕН ... ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ
БАҒДАРЛАМАСЫМЕН БЮДЖЕТТІ ҚИЫСТЫРУ;
- ЭКОНОМИКАНЫ АҚТАЛҒАН ҚАЙНАР КӨЗДЕР АРҚЫЛЫ ... ... ... ... ӘР ДЕҢГЕЙДЕГІ БЮДЖЕТТЕР ... ... ... ҚАЙНАР КӨЗДЕРІН СОЛ БЮДЖЕТТЕР ЖӘНЕ АЙМАҚТАР МЕН ІС-ӘРЕКЕТ
САЛАЛАРЫ АРАСЫНДА ҚАЙТА БӨЛУ АРҚЫЛЫ БЮДЖЕТТІК РЕТТЕУДІ ІСКЕ ... ӘР ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ
ПРОПОРЦИОНАЛДЫҒЫ МЕН ТЕҢГЕРУШІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН БОЛАШАҚ БЮДЖЕТТІК
ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАМДАУДЫҢ РӨЛІН ЖОҒАРЫЛАТУ;
- ... ЖӘНЕ ЖЕКЕ ... ... ... ... ОРЫНДАУ
КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕРІ МЕН КІРІСТЕРІН БАҚЫЛАУ.
БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫ БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ ... ... - ОЛ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ҚАРЖЫ
ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТ САЯСАТЫНЫҢ ... ... МЕН ... ... ... ... ... БАСТАЛАДЫ. ЖОБА ЖЫЛ
САЙЫН ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ, АУМАҚТАРДЫҢ ... ... ... АҒЫМДЫ БАҒАЛАУЫ, МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ДИНАМИКАСЫ, АҚША-НЕСИЕЛІК ПЕН ФИСКАЛДЫҚ САЯСАТТЫҢ ... ... ... ... ... ... КЕЗДЕ РЕСПУБЛИКА ҮКІМЕТІ БЮДЖЕТ
ЖОБАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН ӨКІЛЕТТІ ОРГАНҒА ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ҚОСА, БАРЛЫҚ БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСКЕ
ҚАТЫСУШЫЛАР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІ БЕКІТКЕН ... ... ... ... МЕН ... ... ... ЕТЕДІ.
ЕЛДІҢ БЮДЖЕТТІК ЖАЙЛАСТЫРУШЫЛЫҚ ПЕН БЮДЖЕТТІК ҚҰҚЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН
БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСС МАЗМҰНЫ МЕН ОНЫҢ ... ... ... ... ... ІСКЕ ... ... ІС-ӘРЕКЕТТІҢ КЕЛЕСІ
КЕЗЕҢДЕРІН ҚҰРАЙДЫ:
- БЮДЖЕТ ЖОБАСЫН ҚҰРАСТЫРУ;
- БЮДЖЕТ ҚАРАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ;
- БЮДЖЕТТІ ... ... ... ... ЕСЕП ... ... МЕН ОНЫ БЕКІТУ.
БЮДЖЕТ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БІРІНШІ КЕЗЕҢІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ӨЗ ФУНКЦИЯЛАРЫН ОРЫНДАУҒА ҚАЖЕТТІ ... ... ... ... ӘР ... БЮДЖЕТТЕРДІҢ ЖОБАСЫ
ҚҰРАСТЫРЫЛАДЫ. БҰЛ ПРОЦЕСКЕ ДЕЙІН ... ... ... НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ АНЫҚТАЛАДЫ, ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКА МЕН ОНЫҢ САЛАЛАРЫ ЖӘНЕ АЙМАҚТАР
ДАМУЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ЖАСАУ ҮШІН БАСТАПҚЫ БАСТАПҚЫ КӨРСЕТКІШТЕР РЕТІНДЕ АЛДЫМЫЗДАҒЫ
ЖЫЛҒЫ ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМКӨЛЕМІ МЕН ОНЫҢ ӨСУ ... ... ... ... ... АҚШ ... ... ОРТАЖЫЛДЫҚ КУРСЫ СИЯҚТЫ
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ПАЙДАЛАНАДЫ.
БЮДЖЕТ ЖОБАСЫ АТҚАРУШЫ БИЛІКТІҢ ... ... ... ... - ... ЖОСПАРЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРТАЛЫҚ ӨКІЛЕТТІ
ОРГАН, АЛ ... ... - ... ... ОРГАНДАР.
БЮДЖЕТ ҚҰРАСТЫРУ БАРЫСЫНДА - ОЛ ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНА ... ... ... ... ... ЕТУ, ... ҚҰРАЛДАР БӨЛУДІҢ ҚАЖЕТТІ ПРОПОРЦИЯЛАРЫ МЕН
БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫН ЖӘНЕ БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ӨТЕУ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІН ... ... ... ... ... ЖАСАУДА МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІ-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ БІРІЗДІЛІГІ ЖӘНЕ ... ... ... САҚТАЛУЫ ТИІС.
БЮДЖЕТ ЖОБАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ ТОЛЫҒЫМЕН РЕСПУБЛИКА ҮКІМЕТІ МЕН ЖЕРГІЛІКТІ
БИЛІКТІҢ ТИІСТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫНА ЖҮКТЕЛГЕНДІКТЕН, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... ... ... ... МЕН МЕРЗІМІ ЖӘНЕ БЮДЖЕТ ЖОБАСЫМЕН
БІРГЕ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ТАПСЫРАТЫН ... ... ... ... ... ... ... АНЫҚТАЛАДЫ. БЮДЖЕТ ЖОБАСЫНЫҢ ЕСЕПТЕМЕЛЕРІ МЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ ӨКІЛДІК БИЛІК ОРГАНДАРЫНА РЕСМИ ... ... ... БОЛАДЫ.
КЕЛЕСІ КЕЗЕҢДЕ ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІК АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРМЕН (ҮКІМЕТ ЖӘНЕ
ТИІСТІ ӘКІМШІЛІК) МАҚҰЛДАНҒАН БЮДЖЕТ ЖОБАСЫ ҚАРАСТЫРУ МЕН БЕКІТУГЕ ... ... ЖӘНЕ ... МАСЛИХАТ) КЕЛІП ТҮСЕДІ. МҰНДА БЮДЖЕТ
ЖОБАСЫ АРНАЙЫ КОМИТЕТТЕР МЕН КОМИССИЯЛАРДА ҚАРАЛАДЫ, ЯҒНИ ... ... ... ... ТҰЖЫРЫМ БЕРІЛЕДІ. СОДАН КЕЙІН БЮДЖЕТ ЖОБАСЫ
ПАРЛАМЕНТ ...... ПЕН ... БЮДЖЕТ ТАЛҚЫЛАУҒА ТҮСЕДІ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ПАРЛАМЕНТ ... ... ... ... ... МАСЛИХАТТАР ОТЫРЫСЫНДА БЕКІТІЛЕДІ. БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСТІҢ
ОСЫ КЕЗЕҢІНДЕ ... ... ... РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ЖӨНІНДЕ ЗАҢ
ҚАБЫЛДАНАДЫ.
БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ КЕЗЕҢІ ... ... ... СӘЙКЕС БЕКІТІЛГЕН
КІРІСТЕР АЛУ МЕН ... ІСКЕ ... ЖӘНЕ ... ... МЕН ... ... ЖАСАЛАДЫ. БҰЛ КЕЗЕҢ ҚАРЖЫ ... ДЕП ... ... ЖЫЛ БОЙЫ ... ... ... ПЕН ТИІСТІ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. ОСЫ
ӘРЕКЕТТЕ ОЛАР ... ... ... ... ... ЯҒНИ БЮДЖЕТ ТҮСІМДЕРІН БЕКІТІЛГЕН МЕРЗІМДЕ ЕСЕПКЕ
ҚОСУ МЕН ... ... ... ... ТАЛАП ЕТУ;
- БЮДЖЕТ ҚҰРАЛДАРЫН АРНАУЛЫ ПАЙДАЛАНУ ПРИНЦИПІ, ЯҒНИ БЮДЖЕТТЕН
БӨЛІНГЕН АҚША ҚҰРАЛДАРЫН ... ІСКЕ ... ... ... МЕН ... ... ... СӘЙКЕС АРНАУДА ҚАТАҢ
ПАЙДАЛАНУДЫ ТАЛАП ЕТУ;
- БЮДЖЕТТІ БІРҚАЛЫПТЫ АТҚАРУ ... ЯҒНИ ... ЖЫЛ ... ... ... ... ҮШІН ЖЫЛ БОЙЫ БЮДЖЕТ ҚҰРАЛДАРЫН
АНЫҚТАП БӨЛУДІ ТАЛАП ЕТУ;
- КАССАНЫҢ ... ... ЯҒНИ ... ... АЛУ ... ... ... ЖҮРГІЗІЛЕТІН БАРЛЫҚ ҚАРЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА АРҚЫЛЫ БІРІККЕН ҚАЗЫНАЛЫҚ ЕСЕП ШОТПЕН ІСКЕ ... ... ЖЫЛ ... КЕЙІН ӘРЕКЕТТЕЙТІН БЮДЖЕТ ПРОЦЕСІНІҢ АҚЫРҒЫ
КЕЗЕҢІ – ОЛ БЮДЖЕТ АТҚАРУ КЕЗЕҢІНДЕГІ АРНАЙЫ ОРГАНДАРДЫҢ ЕСЕП ... ... ... – ОЛ ... БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ
ОРТАЛЫҚ ӨКІЛЕТТІ ОРГАН (ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ) ЖӘНЕ ... ... ... ... ... (ӘКІМШІЛІК). ЕСЕП БИЛІКТІ ... ... ... ОЛ БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІП БОЙЫНША БЕКІТІЛЕДІ. [29]
2.2 Қазақстан Республикасының 2009-2011 жылдарға арналған
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТІ
ЖАҢА БЮДЖЕТ ...... ... ... ... ... НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ ӨЗІНІҢ БИЫЛҒЫ "ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ӘЛ-
АУҚАТЫН АРТТЫРУ - МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ БАСТЫ ... АТТЫ ... ... ... ЖАҢА ДАМУ ... ... ... ҮКІМЕТКЕ
ТАПСЫРМА БЕРЕ ОТЫРЫП, ОСЫҒАН ... ... ... ... ... ... ЖАҢА ... КОДЕКСІН ЖӘНЕ БИЗНЕСТІ
"КӨЛЕҢКЕДЕН" ШЫҒАРУҒА ЖАҒДАЙ ... ... ... СОҢҒЫ НӘТИЖЕГЕ
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЖАҢА БАЗАСЫНЫҢ НЕГІЗІ ... ... ... ЖӨНІНДЕ ТАПСЫРМА БЕРГЕН БОЛАТЫН.
ҚАРАЛЫП ОТЫРҒАН БЮДЖЕТ ЖОБАСЫ ЕЛБАСЫМЫЗ 4-ЖЕЛТОҚСАН КҮНІ ҚОЛ ҚОЙҒАН ЖАҢА
БЮДЖЕТ КОДЕКСІ НОРМАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ... ... ... ... ДАМУЫНА, ХАЛЫКТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК
ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЖАҚСАРУЫНА, ІШКІ САЯСАТТЫҢ ТУРАҚТЫЛЫҒЫНА ... ... ... ... ҚАЖЕТТІЛІГІ ЗАҢДЫ КУБЫЛЫС. ЖАҢА ... ... ... ЖӘНЕ БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТИІМДІ
ҮЙЛЕСІМДІЛІГІНЕ ҚОЛ ... ... ... ЖАҢА КОДЕКС БЮДЖЕТТІК,
БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕЙДІ ЖӘНЕ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ТӘРТІБІН,
ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН ... ... ... ЖАСАЙДЫ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ ҚОРЫН ҚОЛДАНУ МЕН ЖАСАКТАУ ... ДА ОСЫ ... ... ... РЕТ ... ... ЯҒНИ ОРТА МЕРЗІМГЕ АРНАЛҒАН БЮДЖЕТ
ОСЫ КОДЕКСТІҢ НЕГІЗІНДЕ ҚАБЫЛДАНЫП ОТЫР.
ЖАҢА БЮДЖЕТ КОДЕКСІНІҢ НЕГІЗГІ ... - ... ... ... ... АЛ ОЛ ... ... КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАТЫН "ОРТА МЕРЗІМДІК
ҚАРЖЫЛЫҚ ... ... ... ... БАҒДАРЛАНҒАН БЮДЖЕТТЕУ" ҮЛГІСІНЕН
ТАМЫР ТАРТҚАН. ЖАЛПЫ ... ... ... ... ... ... ЖОСПАРЛАУ, ҚАРАСТЫРУ, БЕКІТУ, АНЫҚТАУ, ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ
ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ СИЯКТЫ БАРЛЫҚ САТЫСЫН ҚАМТИДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР, ОЛ ... ... ... БАСЫМДЫКТАРЫНА СӘЙКЕС ҚОҒАМДЫҚ
МАҢЫЗЫ БАР НӘТИЖЕЛЕРГЕ ... ... ... ... ... ... САЯСАТТЫҢ БАСЫМДЫКТАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫРУ ДА НЕГІЗГІ
МІНДЕТ БОЛЫП ОТЫР. БҰЛ ДЕГЕНІҢІЗ БЮДЖЕТ ... ... ... ... ... ... БАҒДАРЛАМАЛАР ЖАСАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРҒА
ҚАРАП БӨЛУ. ОЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ӘКІМГЕРЛЕРІ АЛҒА
ҚОЙҒАН МАҚСАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛҒАНЫН КӨРСЕТЕТІН КРИТЕРИЙЛЕР АНЫКТАЛАТЫН БОЛАДЫ.
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ... ... ДЕ, ОНЫҢ ... ... ҮШ ... ДЕ ... ҚАБЫЛДАП, ПРЕЗИДЕНТ ҚОЛ ҚОЙДЫ.
СОНЫМЕН, ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШ ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТКЕ КӨШУ СЕБЕБІ НЕДЕ, ЕНДІ ОСЫ
МӘСЕЛЕНІ ТАЛҚЫЛАП КӨРЕЛІК. ЖОҒАРЫДА ... ҮШ ... ... ... ... НӘТИЖЕГЕ БАҒДАРЛАНҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІН
ЕНГІЗУГЕ ... ... ... БҰЛ ... ... - ... ОНЫ ... ЖӘНЕ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУДЫҢ САПАСЫ СИЯКТЫ ҮШ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШКЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
ЖОҒАРЫДА АЙТҚАНЫМЫЗДАЙ, ҮШ ЖЫЛДЫҚ ... ОРТА ... ... ЕГЕР ... ... ... ТҮРДЕ ДАМЫП, ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ӨСІП ... ҰЗАҚ ... БЕС ... ЖЕТІ ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУҒА ДА КӨШУІМІЗ МҮМКІН.
ӨЙТКЕНІ, БЕЛГІЛЕНГЕН ... ... ... ... ... ҰЗАҚ ... ... КЕРЕК. БІРАҚ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР
ӘКІМГЕРЛЕРІНІҢ ШЫҒЫНЫ МЕН ... ... ... ЖӘНЕ СОҢҒЫ
НӘТИЖЕЛЕРІН БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН БЮДЖЕТТІ ҚҰРАУ МЕН ... ... ... ЖЫЛ ... ЖАСАЛАТЫН БОЛАДЫ.
ҮШ ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТТЕГІ БАСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІ ДЕП ... ... ... ... ... ... ӨЗДЕРІНІҢ ТЕНДЕРЛЕРІН ЖЕЛТОҚСАН АЙЫНЫҢ БАСЫНАН ӨТКІЗЕТІНІН АЙТСА
БОЛАДЫ. БҰЛ ТИІСТІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖЫЛДЫҢ ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАРАЖАТТЫ ИКЕМДІ ӘРІ ТИІМДІ ЖҰМСАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ... ... ... ... ... ... ... ҚАРАҒАНДА ТЕҢГЕРІМДІРЕК
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ ЖҮРГІЗЕ АЛАДЫ, ... ӨЗІ ... ДАМИ ... МЕН ... ХАЛҚЫНЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ЖАҚСАРА
ТҮСУІНЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАСЫМДЫҚТАРҒА ... ҮШ ... ... ТӨМЕНДЕГІ БАҒДАРЛАР БОЙЫНША ҚАРАСТЫРЫЛҒАН:
- ӘЛЕУМЕТТІК САЛА МЕН АДАМ КАПИТАЛЫН ИНВЕСТИЦИЯЛАНДЫРУДЫ ... ... ... ... ... ... СЕРПІНДІ
ЖОБАЛАРҒА;
- ЕЛДІ АЗЫҚ-ТҮЛІКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАУ ҮШІН АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНА ЖАҒДАЙ ЖАСАУҒА ЖӘНЕ ОСЫ САЛАНЫ ... ... ... ... ДАМЫТУҒА, СОНЫҢ ІШІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК
ОРГАНДАР ДАМУЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ... ... ... ... ІСКЕ ... ҮСТІМІЗДЕГІ ЖЫЛҒЫ ЖОЛДАУЫНА СӘЙКЕС 2009-2011 ЖЫЛДАРЫ
ХАЛЫҚГЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫН АРТТЫРА ТҮСУ ҮШІН ТӨМЕНДЕГІ ... ... ... ... ... САЛАСЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЕҢБЕКАҚЫСЫ, ЗЕЙНЕТАҚЫ МЕН СТУДЕНТТЕР
СТИПЕНДИЯСЫНЫҢ ОРТАША КӨЛЕМІ 2009 ЖЫЛЫ - 25, 2010 ЖЫЛЫ - 25 ЖӘНЕ 2011 ... ... ... ЕҢ ... ӨМІР СҮРУ ... 2009 ЖЫЛЫ - 12, 2010 ЖЫЛЫ-8, 2011 ЖЫЛЫ
7,5 ПАЙЫЗҒА ҮЛҒАЙТЫЛАДЫ. БҮЛ БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫНЫ 2011 ЖЫЛЫ 34,4 ... ... ... БІР ЖАСҚА ДЕЙІН КҮТКЕНІ ҮШІН БЕРІЛЕТІН ЖӘРДЕМАҚЫ 8129
ТЕҢГЕДЕН 12563 ... ... ... БҰЛ 2007 ... ... 2,5 ЕСЕ
КӨП ДЕГЕН СӨЗ;
- ТӨРТ ЖӘНЕ ОДАН ДА КӨП ... ... ... ҮШІН ... ЖӘРДЕМАҚЫ 2009 ЖЫЛЫ - 38190, 2010 ЖЫЛЫ - 68750 ЖӘНЕ 2011 ... 73900 ... ... АРТАДЫ;
- ХАЛЫҚГЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ІСІН ҚОЛДАУДЫ
КӨЗДЕГЕН "100 МЕКТЕП ПЕН 100 АУРУХАНА" ... ... ... ҚАЙТА ҚУРУ ІСТЕРІН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖАЛҒАСА БЕРЕТІН БОЛАДЫ.
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРГЕ ТҰРМЫСЫ ТӨМЕН ОТБАСЫЛАРДЫҢ 18 ... ... ... МЕН ... ӘЛЕУМЕТТІК ӨТЕМАҚЫЛАР, БІЛІМ ... ... ... ІСКЕ ... НЫСАНДАРЫН ҰСТАУ ЖӘНЕ ЖАҢАДАН
САЛУ, СЕЙСМОЛОГИЯЛЬЩ ҚАУІПСІЗДІГІН АРТТЫРУ, ЖЕРГІЛІКТІ МАҢЫЗЫ БАР
ЖОЛДАРДЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДАН ӨТКІЗУ, ... ... ... ... Т.Б. ҮШІН ... ... ... СОНЫМЕН ҚАТАР,
АУЫЛДЫ ЖЕРЛЕРГЕ БІЛІМ БЕРУ МЕН ... ... ... БОЙЫНША ЖАС
МАМАНДАРДЫ ТАРТУ ҮШІН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ОЛАРДЫ ... ... ЖӘНЕ ... ҮШІН ... ... ... [30]
2009-2011 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ НЕГІЗГІ ӨЛШЕМДЕРІ
ТӨМЕНДЕГІДЕЙ КӨЛЕМДЕ БОЛЖАНУДА. 2009 ЖЫЛҒЫ ТҮСІМДЕР 3 160,4 МИЛЛИАРД ... ... ... САЛЫСТЫРҒАНДА ӨСІМ 15,8 ПАЙЫЗ, ОНЫҢ ІШІНДЕ КІРІСТЕР
(ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМДЕРІН ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕ) 2 199,4 МИЛЛИАРД ТЕҢГЕ, АЛ ОЛ ... ... 35,6 ... ... КӨП. 2010 ЖӘНЕ 2011 ЖЫЛДАРЫ ТҮСІМДЕР
АЛДЫНДАҒЫ ЖЫЛДАРҒА ҚАРАҒАНДА (ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМДЕРІН ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕ) ТАҒЫ
ДА ТИІСІНШЕ 262 ЖӘНЕ 339 ... ... ... ДЕП ... ... ... 3 699,4 ... ТЕҢГЕ БОЛЫП, АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕН
20,7 ПАЙЫЗҒА АРТПАҚ. АЛ 2010 ЖЫЛЫ ОЛ 4 268,8 ... ... ... ... 15,4 ... ... 2011 ЖЫЛЫ 4469,5 ... ТЕҢГЕ
БОЛЫП, ӨСІМ 4,7 ПАЙЫЗДЫ ҚҰРАМАҚ.
СОНЫҢ ІШІНДЕ:
- АУЫЛДЫ ЖЕРЛЕРГЕ КЕЛГЕН ӨЛЕУМЕТГІК ... ЖАС ... 70 АЕК ... ... ... ... ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ 2010 ЖЫЛДАН БАСТАП ӨСІМІ НӨЛДІК СТАВКАМЕН
БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕР БЕРІЛЕДІ.
Елбасының айтуынша, Қазақстан дағдарысқа тез ден қойып, одан ... ... іске ... ... ... мемлекеттердің бірі. Жалпы
алғанда, мемлекет ғаламдық дағдарыспен күресуге 2,7 ... ... ... Ол ... ең ... ең ... ... салаларды түгелдей қамтыды.
Мысалы, тұрғын үй ... ... – 545 ... ... және орта ...
275 млрд, АӨК-ті дамытуға – 280 млрд, инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге
асыруға 120 ... ... ... ... ... ... қаржы жүйесінің
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін банктерге қаржылай қолдау көрсеттік. Жеке
тұлғалардың салымдары бойынша 700 мыңнан 5 млн. ... ... ... ... ... ... ... әлдеқайда
төмендеткен жаңа Салық кодексін қабылдадық.
Алайда, Мемлекет басшысы ... ... ... ... ... одан кейін еліміздің дамуының басым бағыттарын белгілейтін жаңа жоспар
қабылдауды ұсынды. Алдағы екі ... ... ... және еңбекпен
қамту стратегиясын жүзеге асыруға 600 ... ... ... ... шикізат
саудасынан түсетін түсім бұрынғыдай Ұлттық қорға аударылмай, ... ... ... Әрі бұл ... дейін бекітіліп қойған
трансферттерден бөлек қаражат. Бұл ... ... ... шара ... ... бар ... ... яғни, 47 млрд. АҚШ долларын “мұрты
бұзылмаған” күйінде сақтауға мүмкіндік ... ... ... ... бұл ... ... кепіл болып тұрады.
Мәдениет пен ақпараттық кеңістік саласында да үш жылдық бюджетте үлкен
шығыстар қарастырылған. Соның ... ... ... ... ... ... құрылған "Арна медиа" холдингінің
жарғылық капиталын толықтыру арқылы телехабарлар жүйесін ұлғайтуға ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге,
соның ішінде "Қазақфильм" ҰҚ жарғылық капиталын көбейтуге, ... ... ... ... ... байланысты тарихи және
мәдени мұраларды қалпына келтіруге қаражаттар қарастырылды.
ҚҰЖАТТА ... ... ... ... ... ... ... БЕРІЛГЕН БІРҚАТАР ТАПСЫРМАЛАР БАР. АУЫЗ
СУМЕН ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДЫ САЛУҒА ЖӘНЕ ... ... ... ... ... АУЫЛ ... БІЛІМ
ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ, ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІКТЕРІНЕ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ҚҰЖАТТАМАЛАР 2009 ЖЫЛҒЫ 1 АҚПАНҒА ДЕЙІН
БЕКІТІЛУІ ТИІС. [31]
ҚАЗАҚСТАНДЫКТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ САКТАЛУ ІСІ ... МЕН ... ... ДЕ ... ОСЫ ... ... САЛАНЫҢ АСА ІРІ ШАРАЛАРЫНА ДА
ҚАРАЖАТ БЕЛУ ҚАРАСТЫРЫЛЫП ОТЫР. СОНЫҢ ІШІНДЕ 2011 ЖЫЛҒЫ АЗИЯ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН
ДАМЫТУҒА ШЫҒЫНДАР БӨЛІНДІ.
ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ ШЕҢБЕРІНДЕ ҮШ
ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТТЕ СЕРПІНДІ ЖОБАЛАРДЫ ... ... ДА ... ... ... ... МЕН ... ПАРКТЕР, ШЕКАРАЛЫҚ
ЫНТЫМАКТАСТЫҚТЫҢ "ХОР-ГОС" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ, ... ... ... ЖӘНЕ ОСЫ ... ... ... ... БӨЛІНГЕН. 2009-2010 ЖЫЛДАРДАҒЫ ТУРАҚТЫЛЫҚ ШАРАЛАРЫНЫҢ
ЖОСПАРЫН ІСКЕ ... ҮШІН ... ... ... ҚҰРУ ... ... ҚАРАСТЫРЫЛҒАН.
ПРЕЗИДЕНТ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ... ... ... АТТЫ ... СӘЙКЕС "ҚАЗАҚСТАННЫҢ 30
КОРПОРАТИВТІ КӨШБАСШЫСЫ" БАҒДАРЛАМАСЫ ӨЛІ ДЕ ЖАЛҒАСУДА. АТАП ... ... ЖЭС, ... ... ГАЗ ... ... ... БІРІНШІ ГАЗХИМИЯЛЫҚ КЕШЕН ҚҮРЫЛЫСЫ, АКТАУДАҒЫ АТОМ
ЭЛЕКТР ... ... ... ЖОЛЫ ... ... ЖОЛЫ, БАТЫС ЕУРОПА-БАТЫС ҚЫТАЙ ТАСЖОЛЫ ДӘЛІЗІ, Т.Б. ... ... ... ... САҚТАУ ОБЪЕКТІЛЕРІН САЛУДА ОНЫҢ ҚҰНЫ МЕН ... ... ... ... ... ТЕЗ ... ... ЖАТҚАН ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ НОМЕНКЛАТУРАСЫН ... ... ... ОРАЙ ... ... МИНИСТРЛІГІНЕ ШЫҒЫСТАРЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ОБЪЕКТІЛЕРІН САЛУҒА, ҚАЙТА ЖАҢАРТУҒА ЖӘНЕ ... ... ... БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БӨЛУ
ТУРАЛЫ ШЕШІМ ... ... ... ... ҮКІМЕТКЕ ЕНГІЗУІ
ТАПСЫРЫЛАДЫ.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ӘКІМШІЛЕРІ 2009-2011 ЖЫЛДАРҒА
АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ ... ... ... ... ... ТРАНСФЕРТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ (МҮДДЕЛЕР)
СТАВКАЛАРЫН СУБСИДИЯЛАУ ТУРАЛЫ ... ... ... ... ӘРІ ОЛ 2009
ЖЫЛҒЫ 15 ҚАҢТАРҒА ДЕЙІН ҮКІМЕТКЕ ЕНГІЗІЛГЕНІ ЖӨН.
АУЫЗ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ... ... ... ... ... ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДЫ САЛУҒА ЖӘНЕ ... ... ... МАҢЫЗДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ ... ... ... ҮШІН ... АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР 2009 ЖЫЛҒЫ 15 ҚАҢТАРҒА ДЕЙІН
КОНКУРСТАР ЖАРИЯЛАҒАНЫ ТИІМДІ БОЛМАҚ. ... ... ҮШ ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН.
ҚОРЫТЫНДЫЛАЙ КЕЛЕ, АЙТАРЫМ БІЗ МҰНАЙДЫҢ БІР ... ҚҰНЫ ... 25 АҚШ ... ... ... СЦЕНАРИЙГЕ ДЕ ДАЙЫН БОЛУЫМЫЗ
ҚАЖЕТ. БІЗДЕР КӨРСЕТІЛГЕН БАҒА ӘЛЕМДІК ... ҰЗАҚ ... ... БЮДЖЕТІ 150 МЛРД. ТЕҢГЕДЕН АСТАМ ҚАРЖЫ АЛА ... ... ... ... БҰЛ ... ... КОМИССИЯСЫНДА ҚАРАЛДЫ. ӘКІМШІЛЕРГЕ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ТАПСЫРЫЛДЫ. БІРЛЕСІП ДАЙЫНДАЛҒАН ҰСЫНЫСТАРДЫ БІЗ РБК-ДА ӘЛІ ... БҰЛ ... ... ... ЖАСАҒАН КЕЗДЕ ЕСКЕРУ ҮШІН
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНЕ БЕРЕТІН БОЛАДЫ ДЕЛІНГЕН.
СОНЫМЕН ҚАТАР, ҮШ ЖЫЛДЫҚ ... ... ... ... ... ... БАҒДАРЛАМАСЫН, КӨЛІК ИНФРАҚҮРЫЛЫМЫН ОДАН ӘРІ
ДАМЫТУ ШЫҒЫНДАРЫ, Т.Б. ҚАРАСТЫРЫЛҒАН.
ЖАЛПЫ ... ҮШ ... ... ... НЕГІЗГІ СИПАТТАРЫ
ОСЫНДАЙ. СОНЫМЕН БІРГЕ БЮДЖЕТ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ БОЛЖАМЫ АЛДАҒЫ ... ҮШІН ... ... ... ЖӘНЕ ОЛ ... ... ЖЫЛДА,
АЙТАЛЫЦ 2010, 2011 ЖЫЛДАРЫ ... ЖАҢА ... ... СӘЙКЕС ЕЗГЕРІП ОТЫРАДЫ. ӘРИНЕ, БҰҒАН ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУДЫҢ, ЖАСАЛҒАН МОНИТОРИНГТІҢ, ... ... ... Т.Б, ... ... ... СӨЗСІЗ. [32]
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің ... ... ... ... ... ... ... мен
функцияларын іске асыруын қаржылық қамтамасыз етуге арналған ақша қоры».
Бюджеттің ...... ... ... ... ... қор, экономикалық негізі – жалпы экономикалық қарым
–қатынас, ... ... заң ... ... ... ... ... "Қазақстан халқының әл-
ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың ... ... атты ... ... ... жаңа даму ... ... туралы Үкіметке
тапсырма бере отырып, ... ... ... ... мен
әртараптандырылуына мүмкіндік беретін жаңа Салық кодексін және ... ... ... ... сонымен қатар, соңғы нәтижеге
бағытталған мемлекеттік бюджетті жоспарлаудың жаңа ... ... ... ... ... ... тапсырма берген болатын.
Осы бітіру жұмысымның өзекті мәселесі ... ... ... ... ... ... және оны дамыту
мәселелері.» болып табылады. Сонымен қатар кіріспе бөлімінде ... ... ... міндеті, теориялық негізін қарастырдым. Және
де, осы бюджеттік жүйені тереңірек ... ... ... ... ... ... бөлімде бюджеттің жалпы түсінігі, оны басқару, жоспарлау, оның
экономикадағы атқаратын рөлі және приціптеріне тоқталып өттім.
Бюджет әр ... ... ... ... және ... орындауға объективтік ақшалай түрде қажетті. ... ... ... ... ... категориялардан қалыптасады,
яғни салық, зайымдар, ... және тағы ... ... қатар олар бір
қоғамдық – экономикалық формациядан басқа формацияға ауысса да ... ... Дәл осы ... ... ... ... ... екінші бөлім өз мамандығыма сәйкес келіп отырған « ... ... ... ... ... ... жыздым».
Қазақстан Республикасының үдерісі болып табылатын теорияларды ... алып ... ... ... ... ... оны құру, бекітуатөаратын
қызметтері Мысалы: Республикалық және ... ... ... ... мәселелері жайында сөз қозғалды.
Ұсынылған құжаттар ұйғарымды болған кезде Республика Үкіметі бюджет
жобасын ... мен ... ... ... ... және мерзімі
жөнінде Қаулы қабылдайды. Сонымен қоса, барлық бюджеттік ... ... ... ... бекіткен республикалық және
жергілікті бюджеттерді құрастыру мен атқару тәртібімен басшылық етеді.
Елдің бюджеттік жайластырушылық пен бюджеттік ... ... ... ... мен оның ... ... ... бюджеттік процесті іске асыру бюджеттік іс-әрекеттің келесі
кезеңдерін ... ... ... ҚҰРАСТЫРУ;
- БЮДЖЕТ ҚАРАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ;
- БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ;
- БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІ ҚҰРАСТЫРУ МЕН ОНЫ ... ... ... ... ... МЕН ЖАСАКТАУ КОДЕКСТЕ
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. БІЗДЕ БІРІНШІ РЕТ 2009-2011 ЖЫЛДАРҒА, ЯҒНИ ОРТА ... ... ОСЫ ... ... ... ОТЫР. Қ.Р БЮДЖЕТ
ЖОСПАРЫНДА ЕРЕКШЕ ЖАҢАЛЫҚ БОЛЫП ОТЫРҒАН ЖАҢА ... ... ... ЕЛ
ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ ДАМУЫНА, ХАЛЫКТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫНЫҢ
ЖАҚСАРУЫНА, ІШКІ САЯСАТТЫҢ ... ... ... ЖАҢА ... ҚАЖЕТТІЛІГІ ЗАҢДЫ КҰБЫЛЫС. ЖАҢА БЮДЖЕТ КОДЕКСІ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ҚАТАР, ЖАҢА КОДЕКС БЮДЖЕТТІК, БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ
РЕТТЕЙДІ ЖӘНЕ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ТӘРТІБІН, ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН ... ... ... ЖӘНЕ ДЕ ЖАҢА ... ... ... МІНДЕТІ,
ЖАҢА БЮДЖЕТКЕ КӨШУ СЕБЕБІ МЕН БАСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ... ... ... ... ... ... ... «ҚАЗАҚСТАН ДАҒДАРЫСҚА ТЕЗ ДЕН
ҚОЙЫП, ОДАН АЛДЫН-АЛА ... ... ІСКЕ ... ... ... ... ЖАЛПЫ АЛҒАНДА, МЕМЛЕКЕТ ҒАЛАМДЫҚ ДАҒДАРЫСПЕН ... ... ... ҚАРЖЫ БӨЛДІ. ОЛ ҚАРАЖАТ ЕҢ МАҢЫЗДЫ, ЕҢ ... ... ... ... ... ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ СЕКТОРЫНА – 545
МЛРД, ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА ... – 275 ... ... ... – 280 МЛРД,
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА 120 ... ... ... ОНЫМЕН
ҚОСА, ОТАНДЫҚ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ... ... ... ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ САЛЫМДАРЫ БОЙЫНША 700 МЫҢНАН 5
МЛН. ... ... ... ... ... ... ... ӘЛДЕҚАЙДА ТӨМЕНДЕТКЕН ЖАҢА САЛЫҚ КОДЕКСІН ... ТАҒЫ БІР ... ... – ҮКІМЕТ ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕР МЕН БЮДЖЕТТІК
МЕКЕМЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛАҚЫСЫН ӨСІРУ ЖӨНІНДЕГІ ... ... ... ... БЕРЕДІ. БҰҒАН ДЕЙІН ЖОСПАРЛАНҒАНЫНДАЙ, 2010 ЖЫЛЫ
БЮДЖЕТТІК МЕКЕМЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛАҚЫСЫ ЖӘНЕ ... 25 ... ... ЖЫЛЫ ТАҒЫ ДА 30 ... ... ... ... ОРТАША
МӨЛШЕРІ 2010 ЖЫЛЫ 25 ПАЙЫЗҒА ЖӘНЕ 2011 ЖЫЛЫ 30 ... ... ... БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ ТӨЛЕМДЕР МӨЛШЕРІ ЕҢ ТӨМЕНГІ ӨМІР СҮРУ МӨЛШЕРІНІҢ
50 ПАЙЫЗЫНА ДЕЙІН ӨСЕДІ. ... ... ... ОҚУ ... ... ... ... СТУДЕНТТЕРГЕ ҚОЛДАУ БІЛДІРІП, 11 МЫҢ ... ПЕН 40 ... ... ... ... БҰЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ ҚАЗІРГІ ДАҒДАРЫС ТУҒЫЗҒАН
АҒЫМДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУГЕ ЖАСАЛҒАН ІС-ӘРЕКЕТТЕР.
Яғни, ... ... ... ... ... ... ... ұлттық экономикамызды жаңғыртуға жұмсалады. Әрі бұл осыған
дейін бекітіліп қойған трансферттерден бөлек ... Бұл ... ... шара ... ... қолымызда бар қаржылық қорды, яғни, 47 млрд.
АҚШ долларын “мұрты бұзылмаған” күйінде сақтауға мүмкіндік ... ... ... ... бұл ... ... кепіл болып тұрады»
деді Н.Ә.Назарбаев. Ал бұдан босаған ... ең ... ... ... стратегиясын іске асыруға жол ашады. \
Осы айтылған тақырыпты қорытындылай келе: ... ... ... ... ... күні қол қойған жаңа Бюджет кодексі
нормаларының негізінде әзірленді. Онда өткен ... ... іске ... ... ... ... принципті айырмашылықтар бар. Соларға
қысқаша тоқталып өтемін. Мәселен, бюджеттің кіріс ... ... ... ... ашатын қосымша алынып тасталды.
Нәтижелерге бағдарланған бюджеттеудің жаңа тәсілдері ... ... ... бөлу ... ... ... ... біздер
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жауапкершілік саласы болып ... ... мен ... ... басты назар аударатын боламыз.
Бұл қаулы өз кезегінде бірінші рет ... ... ... ... ететін концессиялық жобалардың тізбегінен тұрады. Осы
жаңа құралдарды пайдалануда тәжірибе жинақтауға байланысты бұл ... ... ... ... біз ... бір баррелінің құны әлемдік
бағамен 25 АҚШ долларына дейін төмендейтін сценарийге де ... ... ... ... баға ... нарықта ұзақ сақталған кезде
республиканың бюджеті 150 млрд. ... ... ... ала ... ... ... ... айтқанда, үш жылдық бюджет шығындарының негізгі сипаттары
осындай. Сонымен ... ... ... ... ... ... үшін ... сипатта болады және ол кезектегі қаржылық жылда,
айталып 2010, 2011 ... ... жаңа ... ... сәйкес езгеріп отырады. Әрине, бұған әлеуметтік-экономикалық
дамудың, жасалған мониторингтің, бюджеттік ... ... т.б, ... ... ... сөзсіз.
Осыған байланысты ұсыныстарды дайындаған ... ... ... ... ... келеді. Және жоғарыда
көрсетілген тапсырмаларға байланысты өз бюджеттік бағдарламаларын іске
асырудың нақты мерзімдері көрсетілгені дұрыс деп ... ... ... Б.С., ... ...... 2006 – 7-15 б
Мухитдинов Н.Б., Найманбаев С.М., ... У.С. ... ... құқықтық негіздері / оқу құралы. – Алматы:1999. – 169-171бет.
Финансы. Учебник. /Под.ред.Радионовой В.М. – М.,1995. – С. 232
Худяков А. ... ... ... ... (Общая часть).-
Алматы,1995 – С. 123
Зейнелгабдин А.Б. ... ... ... ... и ...... – С. ... В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник. – Алматы, 2001. – С.87
Таранов ... ... РК. – ... Жеті ... 1999. ... Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы»
Қазақстан ... 2001 ... 23 ... №148 Заңы / ... ... Жаршысы. – 2001.- № ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардаға №148 Заңы / Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3
Ильясов К.К., ... ... ... /- ... 1994.– ... К. ... модель эффективного государства // ... – 2001. – № 4. – С. ... Н.А. ... и ... ... Казахстана. - Астана, 2006. –
С.17.
Хамитов Н.Н., ... И.И. ... ... ... ... и
перспективы. Монография. – Алматы:Экономика, - 2000. – С.42
Өтебаев Б.С. Мемлекеттік бюджет. – Алматы:Экономика, 2006 – ... ... О ... вопросах совершенствования
бюджетного планирования// Транзитная экономика, 2003г., ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Үкіметінің №599 қаулысы, - 2007ж.
Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі. –Астана, 2004
Макарова Н.А. Бюджет и бюджетная ... ... ... 2006. ... В.Д., ... К.К. Финансы. Учебник. – Алматы, 2001. – С.102.
Хамитов Н.Н., Шалабаева И.И. Местные бюджеты: современное ... ... ...... - 2000. – ... К.К. ... опыт и ... организационирования местных
бюджетов // Банки Казахстана. – 2006, -№3. – 24-28 –бет.
Жубаев С.Д. ... ... ... местных бюджетов и их
взаимодействие с республиканским бюджетом в современных ... // ... – 2001. – № 9. – С. ... эксперименты и реформы / под ред. Т.М. Хорвата // Органы
местного самоуправления Центральной и ... ...... 2000. – Т. 1. – С. ... О.Г. ... ... Теория и практика реформирования / под
ред. д-ра экон. наук М.А. Яхъяева. – М.: Экзамен, 2001. – С. ... Ж. ... ... ... и ... ... и опыт отдельных стран). – Алматы, 2002.– С. ... ... для ... - /Под ред. ... – М.2000.–С.72.
26 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі. w.w.w. minfin.kz. Бюджет
жүйесінің қалыптасуы және іске асырылуын бақылау//
27 В.Д. Мельников., В.Д. Ли., ... ... ... // Оқу құралы Алматы
«Қазан университеті» 2005ж 94-159 б
28 Ерубаев. Б.Е.,Бюджеттік үдерістің қалыптасуы // w.w.w. google.kz
29 ... Ұ.Т., ... ... ... кезеңдері //
w.w.w.akorda.kz.
30 Жақай Нұрғалиев., Мемлекеттік бюджеттің әлеуметтік қамсыздандыру//
w.w.w. google.kz. Егемен Қазақстан №101-101(25499) 30 ... ... ... ... ... Президентінің халыққа жолдауы:
“Дағдарыстан жаңару мен дамуға” 2009 жыл // Егемен Қазақстан № 91(25488) ... жұма 2009 ... ... Ә.Ғ., Үш ... ... ... тетіктері // Президент және
халық. – 2008 - №52 (173) 26 ... жұма 2-3 б

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оңтүстік Қазақстан облысы жер қатынастары басқармасының 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары15 бет
Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі32 бет
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Бағалы қағаздардың қалыптасуы мен даму48 бет
Бюджет жүйесі15 бет
Бюджет жүйесі жайлы35 бет
Бюджет жүйесі жайында14 бет
Бюджет жүйесі және бюджет кірістерінің теориялық мәні мен мазмұны26 бет
Бюджет жүйесі және бюджет құрылымы74 бет
Бюджет жүйесінің экономикалық мәні мен құрылымы12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь