Фирма теориясы

Жоспар

Кіріспе

I ФИРМА ТЕОРИЯСЫ
1.1 Фирма: мәні, қызметтері, принциптері, түрлері
1.2 Фирма табыстары және оларды бөлу
1.3 Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары
1.4 Фирманың даму стратегиясы

II ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ОРНЫ МЕН РОЛІ ЖӘНЕ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктің алатын орны

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
I ФИРМА ТЕОРИЯСЫ
1.1.Фирма: мәні, қызметтері, принциптері, түрлері

Фирма нарықтық экономиканың негізгі экономикалық агенті. Бір немесе бірнеше кәсіпорыннан тұратын пайда табу үшін тауар ман қызметтержасап шығаруға ресурстарды пайдаланатын ұйымды, фирма деп атайды. Фирмаларды жіктеу үшін әр түрлі көрсеткіштер қолданылады, олардың маңыздысына меншіктің формалары және фирманың көлемі жатады.
Меншіктің формасына сәйкес фирмалардың немесе кәсіпкерліктің үш түрі аталады:
- жеке кәсіпкерлік;
- серіктестік;
- корпорация (акционерлік қоғам).
Жеке кәсіпкерлік деген бір адам иелік ететін бизнес. Жеке кәсіпкерліктің иелік етушісі сонымен бірге менеджер қызметін атқарады. Оның мүлігі мен жауапкершілігінде шек болмайды. Жеке кәсіпкерліктің басты кемшілігі- капиталының аз мөлшерде болуы. Артықшылықтары: меншік иесінің әрқайсысы барлық пайданы иемденеді, өзгерістердің қандайын болмасын өзі жіргізе алады . Жеке кәсіпкер заңды тұлға бола алмайды. Сондықтан ол тек табыс салығын төлейді, корпорацияға белгіленген салық төлемейді. Бизнестің аса кең тараған бұл формасы ұсақ дүкендерге, қызмет сферасына, фермаларға, заңгерлік іс-әрекеттерге тән болады.
Серіктестік дегеніміз екі және одан да көп адам иелік ететін бизнес. Бұнда заңды тұлға емес, сондықтан табыс салығын ғана төлейді және фирманың барлық қарыздарына шексіз жауапкершілік артады. Артықшылығы: ұйымдастырылуы жеңіл,қосымша қаражаттар және жаңа идеяларды іске тарту мүмкіндігі болады. Кемшілігі: шаруашылық дами түскенде қаржы ресурстарының тапшылығынан қосымша капиталды іске тарту мүмкіндігі шектелген, фирма мүшелерінің барлығы бірдей іс-әрекет мақсаттарын жетіле түсіндеуі, фирма табыстары мен шығыстарындағы бірге тапқан мүліктерді бөлудегі әр кісінің үлес салмағын анықтаудың қиындығы. Брокерлік кеңселер, аудиторлық фирмалар, қызмет көрсету сферасының мекемелері және т.б. көбінесе серіктестіктер формасында ұйымдастырады.
Корпорация деп бір заңды тұлға болып бірлесіп, кәсіпкерлік қызмет жасау үшін қосылған адамдар жиынтығын атайды. Корпорация меншігіне құқықтар, акцияларға сәйкес бөлшектерге бөлінеді, сондықтан корпорацияның иелері акциялар ұстаушы, ал корпорация ның өзі –акционерлік қоғам деп аталады. Корпорацияның табыстарына корпорация салығы салынады. Акциялардағы үлестеріне сәйкес белгіленетін корпорация қарыздары үшін, корпорация иелері шектеулі жауапкершілік артады. Корпорациялардың артықшылыұтары: акциялар мен облигацияларды сатып ақша капиталын іске тартудың шексіз мүмкіндігі, акционерлер құқықтарының заттық құқыққа және жеке құқыққа бөлінуі. Мүліктік құқыққа дивиденд алу және фирма жойылған жағдайда оның мүліктерінің құнының бір бөлігін алу құқы жатады. Жеке құқыққа акционерлік қоғамның істерін басқаруға қатынаса алу құқығы жатады. Акционер заңдық құқығын жоғалтпай, бақаруға қатысуына болады, басқару қызметтерін жүргізуге сырттан жоғары квалификациясы бар мамандарды шақыра алады, корпорацияның тұрақты қызмет етуі. Қоғамнан әлдебір акционердің шығуы фирма қызметіне , оның жабылуына әсер етпейді.
Бизнес ұйымдастырудың корпоративтік кемістіктері: акция ұстаушыларға дивиденд түрінде төленетін корпорация табысының бөлігіне екі жақты салық салынуы, біріншісі корпорация табысының бөлігі деп, екіншісі акция ұстаушының табысының бөлігі, экономикалық бейәрекеттердің, қылымыс жасауға қолайлы мүмкіндіктердің мол болуы, меншіктену мен бақылау қызметтерінің бөлінуі. Акция иемденушілер барынша көп дивиденд алуға ынталы болады, ал менеджерлер оны азайтып ақшаны айналысқа жіберуге тырысады.
Корпорациялардың басқа да кемшіліктері болады, бірақ артықшылықтары одан көп.Фирманың мөлшеріне сәйкес бизнес кіші-гірім орташа, ірі бизнес деп бөлінеді.
Осы заманда батыс экономикасында кіші бизнес шаруашылықтың ең ірі секторын құрайды. Бұнда барлық жұмыспен қамтылғандардың жартысынан көбі еңбек етеді. Кіші бизнестің типтік формасына франчайзинг (жеңілдік) жүйесі мен венчурлік (тәуекел ету) кәсіпкерлігі жатады.
Франчайзингке ұсақ жеке фирмалар жатады. Белгілі жерде, белгілі сфереда, өздерінің қызметтерінде ірі фирманың фабрикалық маркасын пайдалану құқығына ие болу үшін, олар бір-бірімен келісімшарт жасасады. Бұлар баға жағынан тауарды жеткізуде, жабдықтармен қамтылуда жеңілдіктерге ие болады. Кіші фирмалар ірі компаниялардың өнімдерін бөлшек саудада сатушы қызметтерін атқарады. Бұндай келісімшарттар екі жаққа да пайдалы: ұсақ фирмалар ірілерден қамқорлыққа ие болады, олардан сауда жасайтын аймақ, несие қамқорлық алады, ал ірі фирмалар өнімдерін өткізуге жұмсалатын ақшаны үнемдейді және қамқорына алынғандардан ұдайы төлемдер алып тұрады.
Венчурлік фирма бұл ғылыми зерттеумен және оны әрі дамытумен, оны аяқтаумен айналысатын ұйым. Олар осымен қатар, ғылыми жаңалықтарды иемденетін компанияларды қаржыландырады және кеңес жүргізеді. Венчурлік кәсіпорындар жаңалық енгізуден бизнес жасайды. Олардың әрекеттері тәуекелділікті тілейді, бірақ жаңа өнім нарықтың талабына , сатып алушылар қажеттеріне, шығындардың төмендеуіне сәйкес келмесе, күйіп кету мүмкіндігі мол. Сондықтан венчурлік фирмалар өнімінің бір түрін жасауда тез аяқтап, оның басқа жаңа түрлерін жасаумен айналысуға көшуге тырысады.
Орташа бизнестің мәні онша мәз емес. Бұл ірі кәсіпкерлікпен де, ұсақ кәсіпкерлікпен де бәсекелес бола алады. Нәтижесінде ірілер қатарына шығуы мүмкін немесе мүлдем күйрейді. Тек кейбір ерекше монополистік өнім шығаратын болса жағдайы жөнді болуы мүмкін.
Ірі бизнес, көбінесе бизнестің ең тұрақтысы. Оның нарықтағы монополиялық болмысы көпшілік тұтынуына арналған арзан және мол өнім өндіруге мүмкіндік береді.
Қазақстанда бизнесті ұйымдастырудың ерекшеліктері бар. «Кәсіпорын» деген категорияға мазмұны жағынан жаңа толықтама енгізіледі. Ақырғы уақытқа дейін ол ерекше ұйымдық –құқықтық форма деп түсінілетін, яғни меншігі жоқ коммерциялық ұйым кәсіпорындары арқылы тек өзімен өзі іс-әрекетте болады, өйткені кәсіпорындарының өздерінің мүліктерін сату туралы бір-бірімен жасасқан келісімшарттары, осы мүлікке деген меншік құқын өзгертеді, өйткені мемлекет меншік иесі болып қала береді.
Нарық экономикасында әкімшіл-әміршіл экономикасынан өзгеше тауар-ақша айналымына, номиналдық емес, ақиқат меншік иелері қатысады: жеке кәсіпкерлер, кооперативтер, серіктестер, қоғамдық ұйымдар қатысады. Бұлар үшін экономикалық жағынанда, құқықтық жағынан да, кәсіпорын құрудың ешқандай мағынасы болмайды.
Нарықтық түсінім жағынан «кәсіпорын» кәсіпкерліктің ерекше ұйымдастыру-құқықтық формасы емес, ол тек мүлік кешені-ғимараттардың, құрылыстардың, жабдықтардың, шикізаттардың жиынтығы болып табылады.
Кәсіпкерлік іс-әрекетпен айналысатын және өздерінің қарамағындағы мүліктер шамасында, іс-әрекеттерінің нәтижесіне жауапты серіктестік толық серіктестік деп аталады.
Фирма әрекеттеріне тек уақыт әсер етіп қоймайды, оларға бәсеке формасы да ықпал етеді. Енді фирманың жетілген бәсеке жағдайындағы рационалдыіс-қимылына өтеді. Фирманың мақсатын баға мен шығындардың ара алшақтығын барынша көтеру керек. Корпорация меншігіне құқықтар, акцияларға сәйкес бөлшектерге бөлінеді, сондықтан корпорацияның иелері акциялар ұстаушы, ал корпорация ның өзі –акционерлік қоғам деп аталады. Корпорацияның табыстарына корпорация салығы салынады. Акциялардағы үлестеріне сәйкес белгіленетін корпорация қарыздары үшін, корпорация иелері шектеулі жауапкершілік артады. Корпорациялардың артықшылыұтары: акциялар мен облигацияларды сатып ақша капиталын іске тартудың шексіз мүмкіндігі, акционерлер құқықтарының заттық құқыққа және жеке құқыққа бөлінуі Жетілген бәсеке нарығында ешбір фирма өздері өндіретін өнімдер бағасына әсер ете алмайды. Баға тек жалпы нарықтық сұраныс пен барлық фирмалар ұсыныстарының бір-біріне әсер ету нәтижесінде белгіленеді. Егер фирма өз өнімдерінің бағасын көтерген болса, ол сатып алушыларынан айрылады, олар бұның бәсекелесінің өнімін сатып алады. Сөйтіп сату нөлге дейін төмендейді.Фирма бағаға үстемдік ете алмайды. Оның шығындарының көлемі, осы кәсіпорындағы технологиямен болжамдалады. Барынша мол пайда алу үшін кәсіпкер өндіріс көлемін өзгерте алады. Мемлекет тек өз кәсіпорындары арқылы тек өзімен өзі іс-әрекетте болды, өйткені кәсіпорындарының өздерінің мүліктерін сату туралы меншік құқығын өзгерте алады. Кіші фирмалар ірі компаниялардың өнімдерін бөлшек саудада сатушы қызметтерін атқарады
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Назарбаев Н.Ә. Жаңа кезең- жаңа экономика. Алматы 2004ж
2. Әубакіров. Экономикалық теория негіздері. Алматы 2004 ж
3. Қазақстан Республикасының Энцоклопедиясы. Алматы – 2002 ж.
4. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С. «Микроэкономика», Алматы – 2004
5. Күлекеев Ж.А. «Микро және макроэкономика терминдерінің қазақша – орысша сөздігі», Алматы – 2002
6. Емцов Р.Г. , Лукин М.Ю. «Микроэкономика», М., 2002
7. Макконел К.Р. , Брю С.Л. «Экономикс», М., 2002
8. Шеденов Ө.Қ. «Жалпы экономикалық теория», Алматы – 2002
        
        Жоспар
Кіріспе
I ФИРМА ТЕОРИЯСЫ
1.1 Фирма: мәні, қызметтері, принциптері, түрлері
1.2 Фирма табыстары және оларды бөлу
1.3 Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары
1.4 Фирманың даму стратегиясы
II ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... РОЛІ ЖӘНЕ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктің алатын орны
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
I ФИРМА ... ... ... ... ... нарықтық экономиканың негізгі экономикалық агенті. Бір немесе
бірнеше кәсіпорыннан тұратын пайда табу үшін ... ман ... ... ... ... ... деп ... Фирмаларды
жіктеу үшін әр түрлі көрсеткіштер қолданылады, олардың маңыздысына
меншіктің ... және ... ... ... ... сәйкес фирмалардың немесе кәсіпкерліктің үш түрі
аталады:
- жеке ... ... ... ... ... ... деген бір адам иелік ететін бизнес. Жеке кәсіпкерліктің
иелік етушісі сонымен бірге ... ... ... Оның ... ... шек ... Жеке кәсіпкерліктің басты ... аз ... ... ... ... ... ... пайданы иемденеді, өзгерістердің қандайын болмасын өзі жіргізе ... Жеке ... ... тұлға бола алмайды. Сондықтан ол тек ... ... ... ... ... ... Бизнестің аса кең
тараған бұл формасы ұсақ дүкендерге, ... ... ... ... тән болады.
Серіктестік дегеніміз екі және одан да көп адам иелік ететін бизнес.
Бұнда заңды тұлға емес, ... ... ... ғана ... және ... ... шексіз жауапкершілік артады. Артықшылығы: ұйымдастырылуы
жеңіл,қосымша қаражаттар және жаңа идеяларды іске тарту мүмкіндігі болады.
Кемшілігі: ... дами ... ... ... тапшылығынан
қосымша капиталды іске тарту мүмкіндігі шектелген, фирма ... ... ... мақсаттарын жетіле түсіндеуі, фирма табыстары мен
шығыстарындағы бірге тапқан мүліктерді бөлудегі әр кісінің үлес ... ... ... ... ... фирмалар, қызмет
көрсету сферасының мекемелері және т.б. көбінесе серіктестіктер формасында
ұйымдастырады.
Корпорация деп бір заңды тұлға ... ... ... ... ... ... адамдар жиынтығын атайды. Корпорация меншігіне құқықтар,
акцияларға сәйкес бөлшектерге ... ... ... ... ... ал корпорация ның өзі –акционерлік қоғам деп ... ... ... ... ... ... ... белгіленетін корпорация қарыздары үшін, корпорация иелері
шектеулі жауапкершілік артады. ... ... ... ... сатып ақша капиталын іске тартудың шексіз мүмкіндігі,
акционерлер құқықтарының ... ... және жеке ... бөлінуі.
Мүліктік құқыққа дивиденд алу және ... ... ... оның
мүліктерінің құнының бір бөлігін алу құқы жатады. Жеке құқыққа ... ... ... ... алу ... жатады. Акционер заңдық
құқығын жоғалтпай, бақаруға қатысуына болады, басқару қызметтерін жүргізуге
сырттан жоғары квалификациясы бар мамандарды ... ... ... ... ... ... ... акционердің шығуы фирма қызметіне ,
оның ... әсер ... ... ... ... ... ... түрінде төленетін корпорация табысының бөлігіне екі жақты ... ... ... ... ... деп, екіншісі акция
ұстаушының табысының ... ... ... ... ... мүмкіндіктердің мол болуы, меншіктену мен бақылау қызметтерінің
бөлінуі. Акция иемденушілер барынша көп дивиденд алуға ... ... ... оны ... ақшаны айналысқа жіберуге тырысады.
Корпорациялардың басқа да кемшіліктері болады, бірақ артықшылықтары одан
көп.Фирманың мөлшеріне сәйкес бизнес ... ... ірі ... ... заманда батыс экономикасында кіші бизнес шаруашылықтың ең ірі
секторын құрайды. Бұнда ... ... ... жартысынан көбі
еңбек етеді. Кіші бизнестің типтік формасына франчайзинг ... ... ... ... ету) ... ... ұсақ жеке фирмалар жатады. Белгілі жерде, белгілі сфереда,
өздерінің ... ірі ... ... ... пайдалану
құқығына ие болу үшін, олар бір-бірімен ... ... ... ... ... ... жабдықтармен қамтылуда жеңілдіктерге ие болады.
Кіші фирмалар ірі компаниялардың өнімдерін ... ... ... атқарады. Бұндай келісімшарттар екі жаққа да пайдалы: ұсақ
фирмалар ірілерден қамқорлыққа ие ... ... ... ... аймақ,
несие қамқорлық алады, ал ірі фирмалар өнімдерін өткізуге жұмсалатын ақшаны
үнемдейді және қамқорына алынғандардан ұдайы төлемдер алып тұрады.
Венчурлік фирма бұл ... ... және оны әрі ... ... ... ... Олар осымен қатар, ғылыми жаңалықтарды
иемденетін компанияларды қаржыландырады және ... ... ... ... ... ... жасайды. Олардың әрекеттері
тәуекелділікті тілейді, бірақ жаңа өнім ... ... , ... алушылар
қажеттеріне, шығындардың төмендеуіне сәйкес келмесе, күйіп кету мүмкіндігі
мол. Сондықтан венчурлік фирмалар өнімінің бір түрін ... тез ... ... жаңа ... ... ... көшуге тырысады.
Орташа бизнестің мәні онша мәз емес. Бұл ірі кәсіпкерлікпен де, ... де ... бола ... ... ... ... шығуы
мүмкін немесе мүлдем күйрейді. Тек кейбір ерекше ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Ірі бизнес, көбінесе бизнестің ең тұрақтысы. Оның нарықтағы монополиялық
болмысы көпшілік тұтынуына ... ... және мол өнім ... ... ... ... ... бар. «Кәсіпорын» деген
категорияға мазмұны жағынан жаңа толықтама енгізіледі. ... ... ол ... ... –құқықтық форма деп түсінілетін, яғни меншігі жоқ
коммерциялық ұйым ... ... тек ... өзі іс-әрекетте болады,
өйткені кәсіпорындарының өздерінің мүліктерін сату туралы бір-бірімен
жасасқан келісімшарттары, осы ... ... ... ... ... өйткені
мемлекет меншік иесі болып қала береді.
Нарық экономикасында әкімшіл-әміршіл ... ... ... ... емес, ақиқат меншік иелері қатысады: ... ... ... ... ұйымдар қатысады. Бұлар
үшін экономикалық жағынанда, құқықтық жағынан да, ... ... ... болмайды.
Нарықтық түсінім жағынан «кәсіпорын» кәсіпкерліктің ерекше ұйымдастыру-
құқықтық формасы емес, ол тек мүлік кешені-ғимараттардың, құрылыстардың,
жабдықтардың, ... ... ... ... ... ... және өздерінің қарамағындағы
мүліктер шамасында, іс-әрекеттерінің нәтижесіне жауапты серіктестік толық
серіктестік деп аталады.
Фирма ... тек ... әсер етіп ... оларға бәсеке формасы да
ықпал етеді. Енді фирманың жетілген бәсеке жағдайындағы рационалдыіс-
қимылына өтеді. ... ... баға мен ... ара алшақтығын
барынша көтеру керек. Корпорация меншігіне құқықтар, акцияларға ... ... ... ... ... акциялар ұстаушы, ал
корпорация ның өзі –акционерлік қоғам деп ... ... ... ... ... ... үлестеріне сәйкес
белгіленетін корпорация қарыздары ... ... ... ... ... Корпорациялардың артықшылыұтары: акциялар ... ... ақша ... іске ... ... ... ... заттық құқыққа және жеке құқыққа бөлінуі Жетілген
бәсеке нарығында ешбір фирма өздері өндіретін өнімдер бағасына әсер ... Баға тек ... ... ... пен ... ... ұсыныстарының
бір-біріне әсер ету нәтижесінде белгіленеді. Егер фирма өз өнімдерінің
бағасын ... ... ол ... алушыларынан айрылады, олар ... ... ... ... Сөйтіп сату нөлге дейін төмендейді.Фирма
бағаға үстемдік ете алмайды. Оның шығындарының көлемі, осы ... ... ... мол пайда алу үшін кәсіпкер өндіріс
көлемін өзгерте алады. Мемлекет тек өз ... ... тек ... ... ... ... кәсіпорындарының өздерінің мүліктерін сату
туралы меншік ... ... ... Кіші фирмалар ірі компаниялардың
өнімдерін бөлшек саудада сатушы қызметтерін атқарады.
1.2.Фирма табыстары және оларды бөлу
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... мемлекеттік экономикада қолданылған
экономикалық категориялар сақталады:өндіріс шығындары, ... құн, ... таза ... ... ... ... деңгейі. Осы
экономикалық категориялар ... ... ... да ... ... да ... болады, бірақ артықшылықтары одан
көп.Фирманың мөлшеріне сәйкес бизнес кіші-гірім ... ірі ... ... пен жеке ... ... ... ... және оның
жарғысына сай бөлінеді. Өзінің меншікті шығынын ... ... кез ... ... ... өзінің табысын анықтау ... ... ... пен ... ... жағар май, электроэнергия, негізгі
өндірістік қордың ... ... және ... қажеттілік
шығындары жатады.
Кәсіпорын шығындары өнімнің өзіндік құны түрінде болып келеді. Өзіндік
құн бұл өнімді дайындаудағы ... ... ... ... құны мен ... ... айырма кәсіпорынның таөа
табысын құрайды. Әдетте кәсіпорынның таза табысы ретінде пайда жүзеге асып
отырады. Таза табыс кәсіпорынның ... ... ... бір ... ... ... барлық табысы жалпы табыс деп аталады. Кәсіпорынның
жалпы ... ... ... ... ... ... ... алып
тастағанға тең. Жалпы табыстан әлеуметтік қажеттілікке: зейнеткерлік ... және ... ... қоры, тұрғындардың жұмыстылық қорына
керекті жіберіп отырады.
Жіберілу мөлшері ... ... ... ... ... жалақы соммасынан жүзеге асады.
Коммерциялық шаруашылық есепке көшкен мемлекеттік емес кәсіпорындарда
табысты бөлу модельсіз негізде жүргізіледі.Коммерциялық есептеу ... ... ... ... ... акционерлік, шетелдік, аралас
кәсіпорындар табысты бөлу процесіне мемлекеттің араласуына жол ... ... олар ... ... ... несиені қайтарып қояды. Олар
еңбекақы, жұмыскерлерді сый ақымен марапаттауға, ... ... ... дамытуға табыстың бір бөлігін бағыттауды өз бетінше анықтай
алады. Коммерциялық есептеу ... ... ... мен ... ... лауазымдық айлықты бекіту ... ... ... ... ... жүйе кәсіпорын үшін жұмысты
тарификациялау процесінде тек ... ... ... ... ал ... квалификациядағы жұмыскерлердің минималды жалақысын
анықтайды.
Кәсіпорынның рентабельділігі- бұл ... ... ... мен өнім ... ажырата білу керек. Өндіріс
рентабельділігі кәсіпорынның өндіріс құрал-жабдығын тиімді ... ... ... ... ... өнім ... құнының
мың теңгеге шаққандағысын көрсетеді.
Кәсіпорын экономиканың негізгі буыны, кәсіпкерлік, бизнес, ... ... ... ... ... шектелген және қосымша
жауапкершіліктегі серіктестік, толық жауапкершіліктегі серіктестік,
коммандиттік серіктестік, ... ... ... экономикасында әкімшіл-әміршіл экономикасынан өзгеше тауар-ақша
айналымына, номиналдық ... ... ... ... қатысады: жеке
кәсіпкерлер, кооперативтер, серіктестер, қоғамдық ұйымдар қатысады. Бұлар
үшін ... ... ... ... да, ... ... мағынасы болмайды.
Фирма әрекеттеріне тек уақыт әсер етіп қоймайды, оларға бәсеке формасы да
ықпал жасайды. Фирманың мақсаты-баға мен ... ара ... ... ... бәсеке нарығында ешбір фирама ... ... ... әсер ете ... Тек ... ... ... пен барлық фирмалар
ұсыныстарының бір-біріне әсер ету нәтижесінде белгіленеді. Егер ... ... ... ... болса, ол сатып алушыларынан айрылады, олар
бұның бәсекелесінің өнімін сатып ... орта ... ... азы ... ... төмен болса, онда
саладағы барлық фирмалар үстеме ... ... Бұл ... ... осы
салаға келуіне стимул болады. Нәтижесінде салалық ұсыныс көбейеді, ал баға
төмендейді. Жетілмеген бәсеке жағдайында фирманың ... ... ... ... ... бәсеке нарығында өндіруші фирма
өзінің өнімдерінің бағасына ықпал ете алады. Егер ... ... ... ... кейін бірі сатылған бірліктерден түсетін қосымша
табыс өзгермесе және нарықтық баға тең ... ... ... ... ... ... төмендетеді, ал бұл қосымша немесе шекті табыстың
төмендегені болады.
Фирмаға барынша көп пайда әкелетін өндіріс ... ... ... ... ... ... ... әр көлеміндегі жалпы табыстары мен
жалпы шығындар салыстырылады. ... ... ... ... ... үшін ... табыстар мен шекті шығындарды салыстыру керек.
Қазіргі жетілмеген бағалық емес жағдайында ... ... ... ... ... долын іздеу әрекеті әсіресе фирмалар арасында
бәсеке болғанда ерте ме, кеш пе ... үшін ... ... ... ... ... ... бәсеке жағдайындағы рационалдыіс-қимылына өтеді.
Фирманың мақсатын баға мен ... ара ... ... көтеру
керек. Корпорация меншігіне құқықтар, ... ... ... ... корпорацияның иелері акциялар ұстаушы, ал корпорация
ның өзі –акционерлік ... деп ... ... ... ... салынады. Акциялардағы үлестеріне сәйкес белгіленетін
корпорация қарыздары ... ... ... ... ... ... ... акциялар мен облигацияларды сатып ... іске ... ... мүмкіндігі, акционерлер құқықтарының заттық
құқыққа және жеке ... ... ... ... ... ... фирма
өздері өндіретін өнімдер бағасына әсер ете алмайды.
Әлемдік қайымдастықтардың қазіргі ... ... ... ... бір ... ... социалистік елдерді қосып алып
нарықтық экономикаға өтуде, ... ... бір ... дамудың
индустриалдыға дейінгі деңгейінен индустриалды дәуірге өтуде, индустриалды
дамыған ... ... ... ... ... ... тұтынушылардың мұқтаждықтары мен сұраныстары көп
қырлы және ... ... ... сұраныстыр мінезі өзіндік сипат алып
және де өзінің құрылымы бойынша әртүрлі болуда.
Фирма егер ол нарықта үлгеруге ... мына ... ... ... ... ... ... азайту арқылы емес, сату
көлемін арттыру арқылы жүзеге асыру керек.
Фирма басшысы білімді және ... ... да, ... ... қандай таланттары мен қабілеттері болғанымен, бағалық емес,
қатаң бәсеке жағдайларында, яғни тұтынушылар ... ... ... жаңашылдық, сапа, дизайн, жиі жаңарту мен әр ... ... ... ... деңгейдегі сервис қойылғанда, өз
фирмасында өндірістік шығындар деңгейін ... бір ... ... ... ... көз ... ... мамандардың бағаланушы кез-келген
экономика үшін шаруашылық қызметтің бағдары болып әлемдік ... ... сай ... ... ... ... тиіс.Үлкен
икемділігі, ассортиментті тез өзгерту және өнімді жаңарту қабілеттері болуы
керек. Стандартталған ... ... ... ... ... ... тез ... сұраныстырына бейімделуге қабілетсіз және оның
салдары төлем төлей алмауға әкеледі.
Фирма жаңа ... мен ... ... жаңа нысандарына
көшуге ұмтылуы тиіс. Өндіріс технологиясы күрделі екені ... ... ... мен ... ... да ... әсіресе, фирма
өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігі туралы мәселе шынымен қойылған жағдайда
қажет ... ... ... өнімінің сапасын және сатудан кейінгі сервистің
деңгеін көтеруге ерекше ... ... ... өнім ... ... ... тек өсіп қана қойған жоқ және де ... ... ... ... ... ... ... шығару аз, сонымен бірге
сатудан кейінгі сервисті ұйымдастыруды, тұтынушылардың жоғарғы ... ... ... ... ... ... туралы ойлау
керек.
Фирманың шаруашылық қызмет процесінде өндірістік ... ... ... және ... ... туады. Фирманың тұрақты
шығындарынан құрал-жабдықтар жалға беру ақысы кіреді.
1.3.Кәсіпкерлікті ... ... ... және әкімшілік реттеу тетіктерін салыстыру арқылы фирманың
қажетті оптималдық көлемін анықтауға ... Ол ... ... шекті
шығындары мен әкімшілік бақылауды қолданудың ... ... ... ... ... Осы ... ... фирма пайдалы болады, ал
содан ... ... ... ... оптималдық көлеміне өндірістің саласы,
технология, фирманың интеграциялану дәрежесі әсер етеді. Фирма теориясында
тік және көлденең интеграцияланған фирмалар ... ... ... деп ... ... ... оның ең ... бастап ең жоғарғы сатысына дейін айналысатын фирмалар ... ... бір ... ... ... ... ... интеграцияның бір түрі- диверсификация (сан алуан, көп
түрлі). Бұл ... ... ... ... сан ... ... ... ұйымдастырудың ерекшеліктері бар. «Кәсіпорын» деген
категорияға мазмұны жағынан жаңа ... ... ... ... ол ... ... –құқықтық форма деп түсінілетін, яғни меншігі жоқ
коммерциялық ұйым кәсіпорындары арқылы тек өзімен өзі ... ... ... ... ... сату туралы бір-бірімен
жасасқан ... осы ... ... ... ... ... өйткені
мемлекет меншік иесі болып қала береді.
Нарық экономикасында әкімшіл-әміршіл экономикасынан өзгеше ... ... ... ... ... ... ... жеке
кәсіпкерлер, кооперативтер, серіктестер, қоғамдық ұйымдар қатысады. ... ... ... ... ... да, ... құрудың
ешқандай мағынасы болмайды.
Нарықтық түсінім жағынан «кәсіпорын» кәсіпкерліктің ерекше ұйымдастыру-
құқықтық формасы емес, ол тек ... ... ... ... жиынтығы болып табылады.
Кәсіпкерлік іс-әрекетпен айналысатын және өздерінің қарамағындағы
мүліктер шамасында, ... ... ... ... ... деп ... ... бір түрі федералдық қазыналық кәсіпорындар.
Мемлекеттік және ... ... ... ... ... болады.
Заңды тұлға өзінің меншігінде немесе шаруашылық пайдалануында, ақшалай
мүлігі ... және ... ... үшін осы мүлік мөлшерінде жауап
беретін, ұйымдар жатады. Заңды тұлғаға коммерциялық және ... ... ... ... ... ... қызметтерінің негізгі мақсаты деп
тұтатын ұйымдар жатады. Коммерциялық емес ұйымдарға пайда табу мен ... ... ... ... ... ... жатады.
Коммерциялық ұйымдардың формалары:
- шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар;
- өндірістік кооперативтер;
- мемлекеттік және муниципалдық унитарлық кәсіпорындар.
Шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдардың мынадай ... ... ... ... ... серіктестік;
- жауапкершілігі шектелген қоғам;
- қосымша жауапкершілігі бар қоғам;
- акционерлік қоғам;
- ... және ... ... ... ... және өздерінің қарамағындағы мүліктер
шамасында, ... ... ... серіктестік толық
серіктестік деп ... ... ... пайдасы мен шығындары осының
мүшелері арасында, олардың жалпы қосынды капиталдағы үлес ... ... ... ... серіктестіктермен қатар осы серіктестікте бір немесе бірнеше
мүше салымшылар болса, онда ... ... ... ... ... ... ... қауіпіне өздерінің салымдарының мөлшерінде ғана
жауапты болады және олар осы ... ... ... ... ... пайдасынан қосынды капиталдағы өздерінің
салымдарына сәйкес бөлімін алады.
Жауапкершілігі шектелген ... ... ... қосқан салымдардың
құны көлемінде шығындар қаупіне жауапты болады. Қосымша жауапкершілігі бар
қоғамдардың мүшелері жауапкершілікті ... ... ... ... ... ортақ есе көлемінде жауапты болады. Егер бір мүше банкрот
болса, оның жауапкершілігі қалғандарына солардың салымдарына ... ... ... қоры ... ... санына бөлінген
қоғам. Акционерлердің жауапкерлігі тек ... ... ... ... Ашық ... қоғам шығарылатын акцияларға ашық жазылу
жүргізіп, оны сатуға құқығы бар болады. Жабық ... ... тек осы ... ... ... ... ... шаруашылық қоғамға капиталының мөлшері барлық қоғамның ... ... ... ... ... ... жатады. Сондықтан бұндай
қоғам, барлық қоғам шешімдеріне шешуші ықпал ете ... ... ... қоғамның қарыздары бойынша жауапты бола алмайды. Тәуелді ... ... ... ... ... акцияларының 20 % артық акцияға ие
болған жағдайда орын алады.
Өндірістік кооператив ... ... жеке ... ... пай жарнасына негізделген, бірлесіп өндірістік немесе басқа ... ... ... ... ... Унитарлық кәсіпорын бұл
меншік иесі оның қарауына берген мүліктерге меншік құқы жоқ, ... ... ... тек ... және муниципалдық кәсіпорындарға
тән болады.
Коммерциялық емес ұйымдар тұтыну кооперативтері, қоғамдық немесе ... ... және ... ... ... ... мүмкін.
Материалдық және басқа қажеттерді қанағаттандыру ... ... ... ... ... еркін бірлестігі ... деп ... ... ... ... ... ... солардың мүшелері арасында бөлінеді. Қоғамдық және діни
ұйымдарға рухани және ... ... емес ... ... ... азаматтардың еркін бірлестіктері жатады. ... емес ... ... бұлардың құрылғандағы мақсаттарға жету
үшін кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығы болады.
Осы ұйымдардың мүшелерінің сол ұйымның ... ... ... деп еркіндік негізде жарналар арқасында құрылған ... ... ... ... әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, ағарту немесе
басқа қоғамға пайдалы ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен
айналыса алады.Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар ассоцияция ... ... ... ... даму стратегиясы
Фирма теориясы негізін барынша көп пайдаға ие болу принципі құрайды,
яғни ... мен ... ... көп ... ... ... және ұзақ ... іс-әрекеттерінің критериі барынша көп пайда
табу болады.
Қысқа мерзімге фирманың өндірісте ... ... ... және ... мен ... ... өзгертуге жетімсіз болатын
уақыт мерзімі жатады. Осы мерзімде олар өндіріс ... ... ... отырмайды, тұрақты болып қала береді. ... ... ... мүмкін, сондықтан олар өзгермелі болады.
Қысқа мерзім шамасының көлемі өндіріс саласына, ... ... ... ... Ұзақ ... ... ... тұратын өндіріс
дәрежесіне байланысты, фирманың өздерінің құрылыстары мен жабдықтарының
қуатын өзгертуге мүмкіндік беретін уақыт мерзімі ... ... ... ... ... ... көлемін өзгерте
алады. Бұлардың барлығы өзгермелі болады. Бұл мерзімде фирма факторларды
келісімді түрде қиыстыруға тырысады, ... ... ... ... шығындардың барынша аз болуын көздеп, еңбекті капиталмен немесе
керісінше алмастырып отырады.
Фирма әрекеттеріне тек ... әсер етіп ... ... ... формасы
да фқпал етеді. Фирманың мақсатын-баға мен ... ара ... ... ... ... ... нарығында ешбір фирма өздері
өндіретін өнімдер бағасына әсер ете алмайды.Баға тек жалпы нарықтық ... ... ... бағасын көтерген болса, ол сатып алушыларынан
айрылады, олар бұның бәсекелесінің ... ... ... ... бағаға
үстемдік ете алмайды. Оның ... ... осы ... ... ... ... ... өздері қосқан салымдардың құны
көлемінде шығындар ... ... ... ... ... бар
қоғамдардың мүшелері жауапкершілікті өздері қосқан салымдарының ... ... ... есе ... жауапты болады. Егер бір мүше банкрот
болса, оның жауапкершілігі ... ... ... ... фирма өз өнімін бір, екі, үш бірлікке өсіріп отырса, онда келесі
бірліктің әр біреуі жалпы ... да және ... ... да қосып
отырады.
Ұзақ мерзімдегі фирманың және саланың тепе-теңдік мәселелері, қысқа
мерзімдегіден өзгеше болады. Егер ... ... ... ... ... барынша төмен орта шығындарды жұмсап өндірсе, тепе-теңдік пайда
болады, өйткені онда осындай болмысты баға шекті шығындарға тең болады.
Стратегия – бұл ... ... ұзақ ... ... ... ... ... бағыттарын анықтап бекіту және мақсаттарға
жетуне қажет ресурстарды бөліп орналастыру.
Стратегия екі ... ... ... ... стратегияның екі бағыты болады:
1.Имитациялық (еліктеу) стратегиясында ... ... ... ... ... ... енгізуден туатын
қауіп-қатерліктерді азайтуға назар аударылады. Фирма нарықты үнемі байқап
жаңа өнім пайда болуын күтіп отырады және ... ... өнім ... ... ... ... стратегиясы. Фирмалар осы стратегияны өзінің ұйғарымы ... ... ... ... ... басқа бәсекелес осы нарықта
қолайлырақ орналасқанда өз өндірісін қайта құрып ... ... ... төрт ... ... ... Бұл ... еңгізу үшін
ресурстардың өсуін талап ... Жаңа ... ... жүргізуге
пайдаланатын балалық және венчурлік компанияларға қаржымен ... ... ... Бұның мақсаты- жоғары пайданы
сақтап, фирма үшін нарықтың ... ... ... ... ... ... инвестициялар құрайды. Осының көмегімен фирма өз өнімінің бағасын
төмендетіп, оған тұтынулық сұранысты өсіруді көздейді.
3.Инновациялық стратегия өнім мен ... ... ... ... ... өндірісінің жаңалануын және инновацияларды ... мен ... ... ... ... өнімдік және
технологиялық болып бөлінеді. Өнімдік ... жаңа өнім ... ... өз ... ... ... мүмкіндік береді.
Технологиялық инновациялар өндірілген өнімнің өзіндік құнын төмендету
арқылы және өнімнің сапасын өскенде, оның өзіндік құнының артық ... ... ... барынша көбейтуге көмектеседі.
4.Нарықтық таушаны меңгеріп толтыру стратегиясы. Бұл бағытта жүзеге
асыру ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізумен, елеулі шығындар ... ... ... байланысты. Тәуекелділіктің маңызды түрлері:
- өндірістік;
- коммерциялық;
- қаржылық;несиелік;
- пайыздық.
Коммерциялық қатер тәуекелшіл ... ... ... ... ... ... байланысты процестерде туады.
Қаржылық қауіп-қатер қарызға алынған қаражаттар мен ... ... ... ... ... ... болады.
Несиелік қауіп қарыз алушыға оны қайтара ... ... ... қауіп-қатер пайыз нормасының өсуіне байланысты, ... ... ... ... ... байланысты болады.
Қауіп-қатерден сақтандыру келісімін жасағанда, сақтандыру компаниясы
кәсіпкерге тәуекелге бел байлағаны үшін ... ... ... ... болатын шығындар көлеміне тең бола ... ... ... жөні бар деуге болады. Сақтандырылмаған қауіп-қатер
фьючерстік келісім жасау ... ... ... ... ... ұнамсыз өзгерістерге ұшырауы мүмкіндігінен сақтандырылады)
және ... ... ... да ... ... жатады.
Фьючерстік келісім-шарт деп тауарды кейін (болашақта) жеткізу туралы
келісімді айтады. Келісімді жасаған мерзімде екі жақ ... ... ... ғана ... Фьючерстік келісімдер көбінесе хеджирленуді
мақсат етеді- жеткізуші немесе, сатып алушы, бағаның ұнамсыз ... ... ... ... мен ... үнемдеуде қауіп-қатер факторының
болуы өте зор стимул болып табылады.
Қауіп-қатерді өлшеуге болады. Оны ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің осы түрінде бұрын болған шығындар
статистикасы зерттеледі, шығындардың болып тұруының жиілігі ... ... осы ... сүйене отырып, қауіп-қатердің ықтималдығы
жорамалданады.Статистикалық әдіс мәліметтердің көп болуын талап етеді.
Эксперттік әдіс мамандар мен тәжірибелі бизнесмендердің ... ... ... ... әдіс ... ... мен ... кең
пайдалануға негізделеді.
Фирмалардың көбінде қауіп-қатерлік мәселелерімен айналысатын менеджер
болады. Ол фирма қызметтерініңбарысында қауіп-қатерлердің болып қалу
мүмкіндігін ... осы ... оның ... ... және ... ... ... таңдайды.
Өзін-өзі сақтандыру ерекше резервтік қордың құрылуын талап етеді.
Сақтандарылатын барлық заттың құны, фирманың барлық заттық және ... ... оның ... ... ... Онда сақтандыру
келісімін жасаудың жөні бар.
II ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... РОЛІ ЖӘНЕ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктің алатын орны
Қазіргі кезде жеке кәсіпорынның алатын орны ... ... ... ... ... ... олардың ставквлары және
жеңілдіктері үлкен әсер етеді. Қазіргі уақытта салық салу фирма ... әсер ... ... бизнесті ұйымдастырудың ерекшеліктері бар.
«Кәсіпорын» деген категорияға мазмұны жағынан жаңа толықтама енгізіледі.
Ақырғы уақытқа ... ол ... ... ... деп ... ... жоқ ... ұйым кәсіпорындары арқылы тек өзімен өзі іс-
әрекетте болады, өйткені кәсіпорындарының өздерінің мүліктерін сату ... ... ... осы ... деген меншік құқын
өзгертеді, өйткені мемлекет меншік иесі болып қала береді.
Қазақстандық бизнес қазірдің өзінде аяғынан нық ... ... ... ... ... және өз ... ... сәйкес құруда. Бұл
істе ұлттық компаниялар мен ірі ... ... ... ... ... ... пен мәдениет жобаларына қаржы бөлу, әлеуметтік
жағынан ... ... ... ... жасау арқылы үлгі
көрсетуде.Мұндай тәжірибе дамыған елдердегі сияқты бизнес-орта үшін қалыпты
жағдайға ... ... ... үшін ... ... даярлау саласында
бизнес пен білім беру жүйесінің бірлескен қызметі компаниялар үшін ... ... ... ... ... үшін де ... болмақ.Әлбетте,
бұл жерде байыпты түсінік жұмыстарының жүргізілуі және бизнес бастамаларына
қолдау ... ... ... ... ... ... ... ортақ ережесін әзірлеп, жалпыұлттық міндеттерді
шешуде осы ... ... озық ... ... отырып, оның
әлеуметтік жауапкершілігін ... ... ... ... БҰҰ-ның Жаһандық шартында айқындалған.Нарық
экономикасында әміршіл-әкімшіл экономикасынан өзгеше ... ... емес ... ... ... ... Қазақстанның жаһандық экономикалық үрдістерге ... ... ... ел ... ... Әлемдегі жасалған жаңа мен озық атаулыны бойына
сіңірген, дүниежүзілік шаруашылықтан шағын да болса ... ... ... әрі жаңа ... ... жылдам бейімделуге қабілетті
ел болуын ... ... ... әзір тұрып, оны өз ... ... ... Қазақстан көп тарапты халықаралық ... ... ... ... қатысуға тиіс те, өйткені олар біздің
жаһандық экономикаға кіруімізге жәрдемдеседі әрі сол арқылы біздің ... ... және ... ... өз ... ... бастамашылықтың жолындағы
заңнамалық, әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді ысырып тастауға, жеке
меншік капиталдың келешегі ... ... ... тікелей қолдау
көрсетуге міндетті.
Шағын кәсіпкерлікті қолдау ... ... енді ... ... ... ... ... оң әсерін көрсеткендіктен, біздің еліміз осы саясатты ... ... ... ... ... кейін қаңырап қалған зауыттар мен
фабрикаларды қайтарадан өңдеуден өткізіп, мемлекет тарапынан ... ... ... ... ... ... ... дамыту қоры халықтың кәсіпкерлік әлеуеті ... іске ... ... ... ... үшін қаржы ресурстары
мен сараптама жасаудың ... ... ... ... Қордың өкілдік
желісін кеңейту, өңірлердегі кәсіпкерлікті қолдауға ... ... ... таңда тұтас алғанда ... ... ... ... ... ... ... орталықтардың экономикалық
қызметін жандандыруға, сондай-ақ өңірлердің ұтымды экономикалық мамандануын
қалыптастыруға бағытталған осы ... жаңа ... даму ... ... бәрі де ... 2015 жылға дейінгі аумақтық даму
стратегиясында бейнеленуге тиіс.
Сонымен қатар, металлургияда, банк ... ... ... және басқа салаларда сақталып қалған “жасырын” монополияларды
құрту қажет. Мұны монополияға қарсы заңнаманы реформалау арқылы, сондай-ақ
отандық және ... жаңа ... ... осы секторларына
кіруі үшін тартымды әрі ашық жағдайлар ... ... яғни ... ... ... арқылы жасау керек.
Бюрократияның өндірістік активтерге бақылау жасауға ұмтылған
әрекеттеріне жол ... ... ... ... ... ... дүние жүзіндегі елдерде жеке
кәсіпкерліктің алатын орны ... және оның ... ... ... ... өзінде аяғынан нық тұрды, өзінің әлеуметтік
жауапкершілігін пайымдай бастады және өз қызметін соған сәйкес құруда. Бұл
істе ұлттық ... мен ірі ... ... ... ... ... ... пен мәдениет жобаларына қаржы бөлу, әлеуметтік
жағынан қорғаусыз азаматтарға ... ... ... арқылы үлгі
көрсетуде.Мұндай тәжірибе дамыған елдердегі сияқты бизнес-орта үшін ... ... ... ... ... ... ... экономика ретінде
сипатталады: бір елдер бұрынғы социалистік ... ... алып ... өтуде, дамушы елдердің бір қатары дамудың индустриалдыға
дейінгі деңгейінен индустриалды дәуірге ... ... ... ... ... ... өтуде.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры халықтың ... ... ... іске ... ... ... ... үшін қаржы ресурстары
мен сараптама жасаудың нақты қайнарына айналуға тиіс. ... ... ... ... ... ... ... жұмысты
күшейту қажет.
Экономика үшін білікті кадрлар даярлау саласында бизнес пен ... ... ... ... ... үшін де, ... ... бүкіл
еліміздің мүддесі үшін де пайдалы болмақ.
Әлбетте, бұл жерде байыпты түсінік ... ... және ... қолдау көрсету бағдарламасы қажет етіледі.Бізге шағын 1
бизнестің әлеуметтік есептілігінің жалпыға ... ... ... ... ... осы ... халықаралық озық тәжірибелерге
сүйене отырып, оның әлеуметтік жауапкершілігін арттыру қажет. Біз қатаң
бәсекеге әзір тұрып, оны өз ... ... ... керек. Қазақстан
көп тарапты халықаралық экономикалық жобаларға белсене қатыса ... тиіс те, ... олар ... ... ... ... әрі сол ... біздің қолайлы экономикалық-географиялық
жағдайымызға және қолымыздағы ресурстарымызға сүйенеді.
Біз түпкі өнімдерін экспортқа шығаруға ... ... ... ... және ... ... мен ... химия мен
агроөнеркәсіп кешеніндегі басқа да ішкі ... ... ... және дамытуға арқа сүйеуіміз керек. Алдымызда халықаралық ұйымдардың
белсене қатысуымен ... ... ... ... ... ... паркін дамыту керек.
Үкімет ұлттық тауарлар мен қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... қажет. Жеке меншік
бизнесті қолдаудың және оның тауарлары мен қызметін әлемдік ... ... ... ... ... ... ұйымдардың
әлемдік тәжірибесін зерделеп, оны еліміздің жағдайына бейімдеуіміз керек.
Мемлекет өз тарапынан іскерлік бастамашылықтың ... ... және ... ... ысырып тастауға, жеке ... ... ... кемел бастамаларына тікелей қолдау көрсетуге
міндетті.Қазақстанның ... ... ... “серпілісті” әлемдік
экономикаға кірігудің ... ... ... әлеуметтік
жауапкершілігінің стандарттары БҰҰ-ның Жаһандық шартында айқындалған.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту жолдарын тиімді ... ... ... ... ... ... зор әсерін тигізуімізге
міндеттіміз. Біз ... ... ... ... ... ... ... саласында және машина жасау мен
металлургиядағы, химия мен ... ... ... да ... ... ... құруға және дамытуға арқа сүйеуіміз керек.
Алдымызда халықаралық ұйымдардың белсене ... ... ... ретінде ақпараттық технологиялар паркін дамыту
міндеті тұр.
Үкімет ұлттық тауарлар мен қызмет ... ... ... бағытталған нақты бағдарламалар қабылдауы қажет. Жеке меншік
бизнесті қолдаудың және оның ... мен ... ... рыноктарға
жылжытатын мамандандырылған құрылымдар болуы шарт, мұндай ... ... ... оны ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
1. Назарбаев Н.Ә. Жаңа кезең- жаңа экономика. Алматы 2004ж
2. Әубакіров. Экономикалық теория негіздері. Алматы 2004 ж
3. ... ... ... ... – 2002 ж.
4. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С. «Микроэкономика», Алматы – 2004
5. Күлекеев Ж.А. «Микро және ... ... ... ... ... Алматы – 2002
6. Емцов Р.Г. , Лукин М.Ю. ... М., ... ... К.Р. , Брю С.Л. ... М., ... Шеденов Ө.Қ. «Жалпы экономикалық теория», Алматы – 2002

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Фирма теориясы және оның нарықтық экономикадағы рөлі."25 бет
Менеджмент теориясы. Менеджмент және фирма17 бет
Фирма теориясы жайлы6 бет
Фирма теориясы және оның нарықтық экономикадағы рөлі7 бет
Фирма теориясы туралы13 бет
Фирма теориясы. нарықтық қатынастар жүйесіндегі фирма33 бет
Микроэкономика пәні,әдістемесі49 бет
Микроэкономика пәнін зерделеу186 бет
Статистика пәнінен оқу-әдістемелік жиынтық200 бет
Фирма экономикасының теориялары24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь