Өтпелі кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы


КІРІСПЕ 3

1. XXI ҒАСЫРДЫҢ ҚАРСАҢЫҢДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢӘЛЕУМЕТТІК.ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ 4
2. КӘП ДЕҢГЕЙЛІ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛДЫ ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ 7
3. ӘЛЕУМЕТТІК.ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ РӨЛІ МЕН САЛАТЫН ОРНЫ 9
4. ОРТА ЖӘНЕ ІРІ БИЗНЕСТІҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨЗДЕРІ 13
5. МЕМЕЛЕКЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУДІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 14

ҚОРЫТЫНДЫ 18
ҚОРЫТЫНДЫ 19
Болашақтағы Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі экономикалық мақсаттары мына бағдарлама күжатында анықталады: «Қазақстан егеменді ел ретінде калыптасуы мен даму стратегиясы» бағдарламасывда (1992 жыл) Назарбаев Н.Ә. экономика саласындағы, яғни қоғамдық өмірдің шешуші саласындағы стратегиясы үш кезең ішінде нарықтық жүйеге өтуді жалғастыру болатынын атап көрсетті:
— I кезең 1992-1995 жылдарды макроэкономикалық түрақтавдырудың екі негізгі процестерін қамтиды: меншіктің едәуір бөлігін жекешелеңдіру жөне түтыну нарығын тауарлармен толтыру;
— II кезең (1996-2005 жылдар) эквномиканың шикізат базасын өзгертуте қадам басу үшін, телекоммуникация мен транспорт жүйелерін жедеддете дамыту, сонымен бірге дамыған тауар және валюта нарықтары, капитал, жүмыс күші, бағалы қағаздар мен интеллектуальды меншік нарықтарын қалыптастыру үшін қажет;
— III кезең (2006-2012 жылдар) экономиканың ашық типін жедел қарқынмен дамыту, осының негізінде өтпелі кезеңде стратегиялық мақсаттарға жету және Қазақстанның әлемдік индустриальды елдер қатарына кіруі мен әлемдік саудада позициясының нығайуымен сипатгалады.
1997 жылдың қараша айындағы Елбасынын Қазакстан халкына жолдауында өтпелі кезендегі әлеуметтік-экономикалык дамудың қортыңдысы шығарылды, тежеуші факторлары айқындалып, 2030 жылға дейін жүзеге асьфауға көзделген жеті ұзак мерзімді максаттар мен олардың мерзімдері көрсетілді (22 тарауды қараңыз).
Қойылган мақсаттарды жүзеге асыру мына үш кезенде болуы қажет:
— 1998-2000 жылдар; 2001-2010 жыддар; 2011-2030 жылдар.
- Үзак мерзімді басымдылықта Қазақстан Республикасы Прсзиденті: «Қазақстан Конституци>ісына сәйкес біз әлеуметтік-нарықтық экономика кұрудамыз» деп тағы да атап көрсетті. Қабылданатын заңдар мен шешімдер біздің стратегиямыздың жүйесінде болуы керек.
«Қазакстан-2030» бағдарламасынын бірінші кезеңінде (1998-2000 жылдар) кездеген максаттардың жүзеге асуын корытындылағанда, Қазакстан Республикасы Президенті 2000жылдың 21 ақпанында Республика Үкіметімен кездескенде осы бағдарлама әрбір басшының столывдағы кітап болуы тиіс деді.
Презвдент үзақ мерзімді стратегияда анықталған реформалардьщ бірінші кезеңі аякталғанын атап көрсетті.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ӨТПЕЛІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

ЖОСПАРЫ

КІРІСПЕ 3

1. XXI ҒАСЫРДЫҢ ҚАРСАҢЫҢДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ 4
2. КӘП ДЕҢГЕЙЛІ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК
АХУАЛДЫ ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ 7
3. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ РӨЛІ МЕН
САЛАТЫН ОРНЫ 9
4. ОРТА ЖӘНЕ ІРІ БИЗНЕСТІҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨЗДЕРІ 13
5. МЕМЕЛЕКЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУДІҢ
БАҒДАРЛАМАСЫ 14

ҚОРЫТЫНДЫ 18
ҚОРЫТЫНДЫ 19

1. XXI ҒАСЫРДЫҢ ҚАРСАҢЫҢДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ

Болашақтағы Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі экономикалық
мақсаттары мына бағдарлама күжатында анықталады: Қазақстан егеменді ел
ретінде калыптасуы мен даму стратегиясы бағдарламасывда (1992 жыл)
Назарбаев Н.Ә. экономика саласындағы, яғни қоғамдық өмірдің шешуші
саласындағы стратегиясы үш кезең ішінде нарықтық жүйеге өтуді жалғастыру
болатынын атап көрсетті:
— I кезең 1992-1995 жылдарды макроэкономикалық түрақтавдырудың екі
негізгі процестерін қамтиды: меншіктің едәуір бөлігін жекешелеңдіру жөне
түтыну нарығын тауарлармен толтыру;
— II кезең (1996-2005 жылдар) эквномиканың шикізат базасын өзгертуте
қадам басу үшін, телекоммуникация мен транспорт жүйелерін жедеддете дамыту,
сонымен бірге дамыған тауар және валюта нарықтары, капитал, жүмыс күші,
бағалы қағаздар мен интеллектуальды меншік нарықтарын қалыптастыру үшін
қажет;
— III кезең (2006-2012 жылдар) экономиканың ашық типін жедел
қарқынмен дамыту, осының негізінде өтпелі кезеңде стратегиялық мақсаттарға
жету және Қазақстанның әлемдік индустриальды елдер қатарына кіруі мен
әлемдік саудада позициясының нығайуымен сипатгалады.
1997 жылдың қараша айындағы Елбасынын Қазакстан халкына жолдауында
өтпелі кезендегі әлеуметтік-экономикалык дамудың қортыңдысы шығарылды,
тежеуші факторлары айқындалып, 2030 жылға дейін жүзеге асьфауға көзделген
жеті ұзак мерзімді максаттар мен олардың мерзімдері көрсетілді (22 тарауды
қараңыз).
Қойылган мақсаттарды жүзеге асыру мына үш кезенде болуы қажет:
— 1998-2000 жылдар; 2001-2010 жыддар; 2011-2030 жылдар.
- Үзак мерзімді басымдылықта Қазақстан Республикасы Прсзиденті:
Қазақстан Конституциісына сәйкес біз әлеуметтік-нарықтық экономика
кұрудамыз деп тағы да атап көрсетті. Қабылданатын заңдар мен шешімдер
біздің стратегиямыздың жүйесінде болуы керек.
Қазакстан-2030 бағдарламасынын бірінші кезеңінде (1998-2000 жылдар)
кездеген максаттардың жүзеге асуын корытындылағанда, Қазакстан Республикасы
Президенті 2000жылдың 21 ақпанында Республика Үкіметімен кездескенде осы
бағдарлама әрбір басшының столывдағы кітап болуы тиіс деді.
Презвдент үзақ мерзімді стратегияда анықталған реформалардьщ бірінші
кезеңі аякталғанын атап көрсетті.
XXI ғасырдың қарсаңындағы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-
экономикалык саясатының бес басты бағыттарын айтгы:
— әлеуметтік ахуалды жақсарту және кәсіпкерлік қызметті одан әрі
дамыту;
— баскарудьщ тиімділігін арттыру;
— өндіріс секторына несие беру;
— экономикалық шикізат багдарын өзгерту;
— аймактык диспропорцияларды жою.
Қазакстан Республикасыньщ әлеумеггік-экономика саясатының осы
бағыттарына кеңінен токталайық.
Президент әлеуметтік ахуалды жаксарту деп — ең маңызды мәселе халықты
жүмыспен камту мәселесі екенін атап көрсетгі. Үкімет казіргі кезде
жүмыссыздықпен және кедейлікпен күрес туралы бағдарламаны дайындауда.
Жүмыспен қамту мәселесін шешуде шағын кәспкерлікке маңызды рөл берілді.[1]
Аталған бағдарламада шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту, олардың
өкілдері Қазакстан шикізатын өндеуді кеңейтуге, негізделген өндірістерді
қүруға және дамытуға ат салысуы кажеттілігі кезделеді. Ел Президенті:
Балтық елдерінде шағын және орта бизнестің әжептәуір дамуында үлкен
тәжірибе жинақталғанын көрсетеді. Осы елдерде бюджет кірістерінің
жартысынан кебі шағын және орта бизнес арқасында түседі және де әлемдік
нарыкта ауытқуларға төменгі деңгейіне тәуелді болуы. басымдығы біздің
экономикамыздың шикізаттық бағдарын өзгерту
болып табылады. Әзірге осы мәселені шешуге байланысты кешенді
күрылымдық саясат жоқ. Отандық шикізаттың жаңа, бірінші, екінші, үшінші
және тертінші сатыларын қүруда, ауыл шаруашылығын өңдеу өнеркәсібін қүру
мен дамытуда айкын белгіленген стратегиясы, импортты алмастыру бағдарламасы
жок-
Мүнай өндеуді үйымдастыру, мүнай химиясының басқа да өнімдерінің
өндірістерін үйымдастыру, мүнай өңдеу және мүнай өндіру үшін машина жасау
өнеркәсібін дамыту міндеттері қойылды. Бүл тек өнеркәсіптін шикізат
бағдарын жоюдың бірқатар жолдары.
Осы жүмыстың негізгісі-бәсекеге қабілетті баға мен технологиялық
сапаны қамтамасыз ету. Сонымен қатар мынадай міндет қойылды; — бәсекеге
кабілетті өндеу өнеркәсібін қүру.
Экономикалық саясаттың тағы бір бағыты аймақтардын дамуындағы
диспропорциялар, өсіресе оңтүстік пен солтүстік аудандардағы
диспропорциялар оңтүстік аудандарда солтүстік аудандармен салыстырғанда
жүмыссыздықтың басымдылығынан болатын табыстар мен кедейлік денгейі
бойынша. халыктын жіктелуінен керініс табады. Осындай диспропорциялардын
салдары халықтьщ елдің ең қолайлы аудандйрына қоныс аударуынан көрінеді.
Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптің әлі іске жаратылмаған әлеуетінде
жаңа жүмыс орындарын қүруды, шағын және орта бизнесті дамытуда қарастыратын
көшіп-қону саясатьш жасау мівдеті қойылды. Осыған байланысты кәсіпкерліктің
өмір сүру мен одан әрі даму мәселесі қойылды. Осы жерде халыкты жүмыспен
қамту, азаматтық қүқ, халықтың табыстары, нарықтың коньюнктурасын жақсарту,
нарықтык, бәсекені қажетті деңгейде үстау және дамыту сияқты үлкен
мәселелердің бастаулары қиылысады.
XXI ғасырдың қарсаңында Қазақстан Республикасының әлеуметтік
экономикалық саясатынын, ең негізгі міндеттеріне толығырақ тоқталайық:
әлеуметгік ахуалды және кәсіпкерлік кызметгің одан әрі қалыптасуын
жақсарту.

2. КӘП ДЕҢГЕЙЛІ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК
АХУАЛДЫ ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ

Монополия мемлекеттік экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметке қүк
тек кана мемлекетте болды. Нарықтық экономика кәсіпкерлік қызмет үшін тек
кана мемлекетке ғана емес, сонымен бірге әрбір кәсіпорынға, әрбір жеке
адамға мүмкіндік ашты, бұл жағдай нарық экономикасыиьщ түтъшушылар
қажепішкгері мен ҒГП-ке жедел түрде карауын қамтамасыз етеді.
Кәсілкерлік кызметті құру — өтпелі кезенде мемлекеггің аддывда түрған
басты міндеттердің бірі. Барлық денгейдегі кәсіпкерлік кұрылым. халықты
барынша жүмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәие халықтын емір деңгейш
көтеруге Қазақстан Республшсасьшьщ одан әрі әлеуметтік-экономикшіык. дамуы
үшін қажетті. Әлеуметтік ахуалды жақсартуды қамтамасыз етуге кабілетті.
Нарық жағдайында кәсіпкерлік кызмет көп нышавда болады, оларды мына
түрде бөлуге болады:
— масштабы бойынша шағын, орта және ірі кәсіпкерлік;
— кәсіпкерліктің субъектілері бойынша.
Кәсіпкерліктің субьектілері экономикалық қызметтің әр түрлі
қатысушылары — жеке түлғалар, келісім-шарт міндеттемелерімен және де ортақ
экономикалық мүдделерімен, біріккен адамдар тобы яғни, үжымдык көсіпкерлік,
серіктестік, кооперативтер, акционерлік коғамдар, холдинітер мен осы
тәріздес мемлекеттік кәсіпкерлік бола алады.
Өтпелі кезенде кәсіпкерлік қызметтің даму кешенді және көп деңгейлі
сипат алуы керек. Себебі аталған қызмет Қазақстан Республикасының
атеуметгік-экономикалық саясатыньщ стратегиялык мақсатгарьша жету үшін
экономикалық базис больш табылады.
Атакты неміс ғалымы, экономист Йозефа Аиза Шумппетердін (1883-1950
жылдар) пікірі бойынша, кәсіпкерлік жаңа игіліісгі жасауға немесе осы
немесе басқа игіліктің жаңа сапасын жасауға ендірістің жаңа әдісін
ендіруге, жаңа өткізу нарығын игеруге, шикізат немесе жартылай
фабрикаттардың жаңа көздерін табуға сәйкес келетін қайта қүруды жүргізуге
бағытталған.'
Кәсіпкерлік бүл шаруашылык жүргізудің әдісі және тәуелсіздікке өз
бетінше жүмыс істеуге негізделген экономикалық ойлаудың ерекше типі.[2]
Еркін кәсіпкерлік — барлық деңгейдегі жаңалық, бүл мемлекет-
тік қолдау м ен ынталандыру қажет кәсіпкерлік кажетке негізделген
бастама. Осы тәрізді кәсіпкерлік кәдімгі күііделікті бизнестен түбірінде
үқсамайды және әлеумеггік-экономикалық прогресс, Қазакстан Республикасын —
жаца иңдустриалды мемлекетті қалыптастыруға катализаторшы болып табылады.
Кәсіпкерлік дамытудын басты сәті нарык. экономикасында бәсекелестік
ортаны қүру үшін ғана емес, сонымен бірге еркін кәсіпкерлік үшін жол ашатын
мемлекет иелігінен алу мен мемлекеттік меншікті жекешелендіру болып
табылады.
Атақты ағылшын ғалымы, экономисі Альфред Маршалл атап көрсеткендей,
нарық экономикасының негізгі қасиеті -кәсіпкерлік пен өндірістің
еркіндігі. А. Маршалддың бойынша - кәсіпкер - экономикалык процесстерді
жеделдетуші.
Нарық экономикасына өту еркін кәсіпкерлікке жол ашты, бірақ барлық
мәселелерді шешкен жоқ. Оларды шешу үшін мемлекетгің үйлестіру рөлі қажет.

3. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ РӨЛІ МЕН САЛАТЫН
ОРНЫ

Атап көрсеткендей, XXI ғасырдың қарсанында Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-эконрмикалык саясатында шағын кәсіпкерліктің дамуына ерекше
назар аударылады. Оның рөлі әлеуметгік ахуалды жаксартуда жетекші орын
алады. Бірінші кезекте осы салада халықты жүмыспен камтамасыз ету тезірек
өседі және қоғамның түрақтылығы үшін жағдай жасалады. Осыдан аталған
мәселеге толық талдау керек.
Батыс елдерінің экономикалык әдебиетіңде шағын бизнесті өсу үстівдегі
бала деп қарау орын алған, Жеке жағдайца, шағын бизнес-бүл өсу үстіндегі
бала ретінде, сондықтан ол барлық уакытта сәби бесігщде қала алмайды. Ол
үлкен мекен-жайға мүктаж, бүл үшін ол кәсіпкерлік қызметпен бел шешіп
айналысуы қажет.
Шағын кәсіпкерлік халықаралық тәжірибе көрсеткендей, ең алдымен
капитал тезірек айналатын салаларда, атап айгқанда саудада, қоғамдық
тамақтандыру және қызметгер салаларында туады. Бірақ, нарықтык, экономиканы
реформалау бойынша жүргізілген жедеддетілген экономикалық саясат бағаларды
ырқына жіберуден және осымен байланысты өскелең инфлияциямен басталды, бүл
пайыз өсімінің күрт өсуінен және халықтың жинағының күнсыздануынан шағын
бизнестін каржы базасынын жоюуына өкелді, бүл өз кезегінде шағын бизнестің
қалыптасуының және оның инвестициялық кызметінің заңсыз қалуына соктырды.
Шағын кәсіпкерлік кеп катарлы жинаулар мен үлкен салыктардың астында калды.
Осы уакытта калыптасқан экономикалық жағдайда кәсіпкерлік қызметке
ынта үзідді, онсыз нарык экономикасьшын қалыптасуы мүмкін емес.
Қазіргі кездегі әлемдік экономиканың одан әрі даму жағдайында, ірі
компаниялардын айбынының артуы ғылыми-техникалық революішянын болуымен.
шағын және орта фирмалардың еакгалуымен және дамуымен коса жүреді. Жана
өнімдердің көптеген гүрлерінін өндірісі атап айтқанда, шағын және орта
компаниялардың кәсіпорындарында басталады, себебі олар күн астындағы орын
үшін, түтыныстын өзгеруіне икемді сезімтал болуға, өндіріспен әлі
кднағаттандырылмаған жана кажеттіліктерді іздеуге мәжбур. Сондыктан шағын
фирмалардын бір жүмыс істеушіге есептегендегі, ғылыми-зерттеу мен
конструкторлык жүмыстарға шығындары, ірі компаниялардын осындай
шығындарынан жиі асып түсуі кездейсок емес.
Қазіргі уақытта шағын бизнестің рөлі нарыққа ендірілген жаңа
өнімдердін ортак. санында айтарлыктай мол.
АҚШ-тьш сатып алу федералы баскармасыньщ акпараты бойынша. 50-інші
жылдардын ортасынан 70-інші жылдардьщ ортасына дейін шағын фирмалар
(жүмысшылар саны 1000 адамнан аз) әртүрлі жаңалык енгізулердің жартысынан
көбін енгізген. Жаңалык енгізулердің төрттен бірі жүмыс істеушілер саны 100
адамдык фирмаларға келеді. Атап айтқаңда, шағын компания Apple жеке
компьютерлік өндірісін алғашкылар қатарында енгізді, кейін оларды негізгі
өндірушілердін біріне айналды.
Шағын бизнес капиталистік елдерде халыкты жүмыспен камтуды кенейтуде
айтарлыктай рөлі бар. АҚШ-та соңғы 10 жыдда жана жұмыс орындарынын 60%-і 20
адамнан аз жүмыскерлері бар компанияларға келеді. 80-ші жылдардын басында
жүмыссыздыктын чор өсуі жағдайында көптеген ғалымдар, экономистер мен
мемлекет каираткерлері шағын бизнестен ірі компаниялардағы жүмыс орындары
кыскаруынын орнын. голтыруға кабілетті жаңа жүмыс орындарын күратын күрал
леи саналы. Сондыктан капиталистік елдердің үкіметтері тарапынан шағын
бизнеске әртүрлі көмек көрсетіледі.
Шағын және орта бизнестің болуы және де ірі компаниялардың
(монополияньщ) мүдделеріне сай келеді. Қазір дайын өнімді жасау үшін
мындаған әртүрлі детальдар қажет етіледі. Олардың өндірісіне концеріндер
мен келісім шарт жүйелерімен байланысқан көптеген шағын және орташа
фирмалар маманданады. Электротехника, автомобиль және басқа салалардың
кейбір ірі монополияларында 20-30 мьщға дейін шағын компаниялар жүмыс
істейді. Атап көрсету керек, шағын және орташа фирмалардың басым көпшілігі
ірі компаниялармен келісім қатынастары арқасында жүмыс істейді. Францияда,
мысалы, шағын және орташа кәсіпорындардын 40%-ы ірі монополиялармен
байланысты. АҚШ-та осындай келісім шарттар жүйесімен 400 мың шамасында
немесе 25% шағын кәсіпорындар қамтылған, оларда 4,5 млн. адам жүмыспен
қамтылған. Жапонияда да осындай жағдай кездеседі.
Шағын бизнес кәсіпорынды ашу ісі аз мөлшерде капитал кажет етеді.
Техникалык қызмет көрсету саласында кең epic алады. Өте жиі жағдайда өз
ісін ендірістен шығып қалған немесе жүмыс таба алмағандар ашады.
80-ші жылдардың басында шағьГн кәсіпорындар иелерінің тек өз
жанүяларындағы адамдарының еңбектерін колдануы Жапониядағы барлык жүмыспен
қамтылғандардьвд 32%, Италияда — 29%, Францияда — 21% қүрады.
Монополистік емес фирмалар жаңа салалар қатарывда, әсіресе ақпарат
кешенінде өздерінің жағдайларын әжептәуір нығайтады. ҒТП негізінде іскер
қызметтер (электронды есептеу машинасы базасында ақпаратты өңдеу,
бағдарламаны қамтамасыз ету, инженеринг, кеңес беру бизнесі және осы
тәріздес) спектрі қалыптасқан. Осындай қызмет ресурстардың айтарлықтай
жинақталуын қажет етпейді және де шағын компания шеңберінде де табысты
жүзеге асуы мүмкін. Жеке атағанда, Германияда бағдарламаны қамтамасыз ету
саласында 3700 фирмалар жүмыс істейді, олардын көпшілігі (70% шамасында)
жүмыскерлер саны 10 адамнан аз компаниялардан қүралған.
Демек, шағын және орта бизнестің рөлі мына көрсетілген алты
кызметгерден көрінеді.
Біріншіден, шағын өндіріс нарық коньюнктурасының өзгерісін икемді
сезінеді, бүл нарык экономикасынада ірі кәсіпорын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының аймақтарының экономикалық даму стратегиясы
Экономикалық даму стратегиясы
Өтпелі экономика кезеңдегі кәсіпкерлік
Қазақстан Республикасының қалыптасу және даму стратегиясы
Жасөспірімдердегі өтпелі кезеңдегі психикалық процестердің даму сатылары
Қазақстан - 2030 даму стратегиясы
Қазақстан Республикасының индустриялы-инновациялық даму стратегиясы
Қазақстан Республикасының өтпелі экономикасындағы инвестициялар
«Қазақстан-2030» даму стратегиясы
Қазакстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясындағы мемлекеттің рөлі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь