Қазіргі қазақ деректі фильмі: әлеуметтік киноның ерекшелігі («Жетімдер қалашығы» атты фильм негізінде талдау)

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5.6
Негізгі бөлім:
1.1 Тележурналистиканың табиғаты мен ерекшеліктері ... ... ... ... ... 7.11
1.2 Қоғамымыздағы жетім балаларға деген
қамқорлықтың деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12.17
1.3 «Жетімдер қалашығы» деректі фильмінің
түсірілу кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18.24
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25.26
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27.28
Журналистика – баспасөз, радио және теледидар арқылы аса мәнді әлеуметтік ақпараттарды жинау, өңдеу және үздіксіз таратудың қоғамдық қызмет түрі.
Қай тарихи кезеңде, қандай қоғамдық құрылыс, саяси жүйеде болсын, уақыттың дамуында бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) рөлі өте зор. Оған дәлел, қоғамның қалыпты саяси-әлеуметтік, рухани-экономикалық өмірін күнделікті ақпарат тарату қызметінсіз көз алдымызға елестету мүмкін емес. Ал БАҚ-тың арасында теледидардың қызметі – қоғам үшін өлшеусіз екені аян. Теледидардағы хабарлар қоғамдағы өзгерістер мен жаңаруларға дер кезінде үн қоса отырып, сан миллиондаған көрермендерімен тікелей жүздесіп, оның рухани ой – санасына қозғау салып, пәрменді ықпал етеді.
Қырық жылдан астам (1958 жылдың 8-наурызы) тарихы бар Қазақ теледидарының қазақ қоғамына қосқан үлесі зор екенін ұмытпаған жөн. Толыққанды дербес мемлекеттік жүйеге тән БАҚ өкілдерінің қоғамда жүргізіліп отырған реформалық өзгерістерге тигізер әсері ұшан-теңіз. Тележурналистер – теледидар хабарлары арқылы өмірдегі құбылыстарға баға бере отырып, оларға талдау жасайды, кемшіліктерді жою жолдарын ұсынады, пікірлер айтады. Сондықтан да уақытпен бірге өзгеру, жаңарулар үстіндегі теледидардың атқаратын функциялары мен принциптеріне, хабарлардың түрі мен пішініне, жанрларына талапқа сай соны шешімдер қажет-ақ. Себебі, егемен елдің теледидары республика халқына шынайы, терең зерттеліп, талданған ақпараттарды беріп, өз көзқарастарын жеткізуі шарт. Қажеттісі, өмір алға қойып отырған бүгінгі күннің толғақты мәселелерін дәл таба біліп, оны саралап, талдап, ертеңгі күннің көкейкесті жайларын да бақылап, байқап сезіне білу журналистің бойындағы басты қасиет болғаны жөн. Ғылымның өзге салалары секілді, телевизиялық журналистикаға қатысты теориялық көзқарастардың заман талабына сай дамып, өзгеріп, толықтырылып отыратындығы белгілі.
Телевизия бүгінде жер шарында болып жатқан сан-саладағы оқиғалар мен жаңалықтарды көрермендерге көрсете отырып, адам қолымен жасалған құндылықтарды насихаттаудың қуатты құралына айналып отыр. Жарты ғасырға жуық тарихында қазақ теледидары қарышты қадам жасап, мәдениетіміз бен әдебиетіміздің, өнеріміз бен ақыл-ойымыздың дамуына елеулі үлес қосуда.
Телевизия – ақпарат пен насихат құралы. Ол БАҚ құралдарына тән жылдамдық пен байқампаздықты, ауқымдылық пен жан-жақтылықты бойына сіңірген өнердің биік түрі. Оның ғажаптылығы, газет секілді баяндап, радио сияқты үн, дыбыс, тынысты естіртумен ғана шектелмей, кинодағыдай өткен оқиғалар елесін пленка арқылы ғана жаңғыртып көрсетпей, бір мезгілде осылардың бәрін қатыстыра отырып, көрерменге өтіп жатқан өмір құбылысын сол сәтінде, оқиға болып жатқан ортадан көрсетуінде.
1. Авторлық коллектив “Телевизионная журналистика”, Москва, МГУ, 1994.
2. Барманқұлов М. “Деньги или Власть”.-А., Санат, 1997.
3. Вертов Д. “Статьи, дневники, замысли”.-М..:Искусство, 1976.
4. Тұрсынов Қ. Көгілдір экран құпиялары.-А.,Қазақ университеті, 1998. Беттері: 18-24, 74-90.
5. Қабдолов З. Сөз өнері.-А., Қазақ университеті, 1992.
6. Омашев Н. Қазақ радиожурналистикасы. – Алматы, 1993.
7. Әбжанов Қ. Телевизиялық фильмдер. – Алматы, Қазақ университеті, 2003.:
8. Довженко А.П. Слово в сценарий.-М.,МГУ, 1957.
9. Толыбаева Қ. Нар идірген.-А., Өнер, 1993.
10. Байсеркенов М.Сахна және актер.-А., Ана тілі, 1993.
11. Әбжанұлы Қ. Экран тілінің шұрайы кетпесін//Хабаршы, журналистика сериясы, 6, 122-бет.
12. Копылова Р. “Кинематограф плюс телевидение”.-М.,Искусство, 1977, 106-107 б.
13. Борецкий Р. Телевидение – это искусство.//Советская культура, 1957 г., 7 мая.
14. Голдовская М.Е. Творчество и техника.-М.,Искусство, 1986.
15. Вертов Д. Человек с киноаппаратом. (Статьи, дневники, замыслы).-М.,Искусство, 1976.
16. Эйзенштейн С. “Монтаж”. Сбор.сочинении в 6 томах. Том 2.
17. Е.Дорош (Вопросы литературы 1966, 9, стр 29)
18. Құдайберген Т. Ж. Қазақ тележурналистикасы: қалыптасу, даму проблемалары. Қазақстан Республикасы. - Алматы, 2005.
19. Летунов Ю. Что скажешь людям. - М., Мысль, 1980.
20. Масғұтов С. Көгілдір экран-өмір айнасы. – Алматы: “Мектеп” 1976.
21. Масғұтов С. Телевизиялық журналистика негіздеріне кіріспе. -Алматы, 1975.
22. Назарбаев Н. Біздің бағдарымыз- бірігу, қоғамдық прогресс және әлеуметтік серіктестік болуға тиіс // Егемен Қазақстан. -1993ж., 13 мамыр.
23. Назарбаев Н. Жаһандану және жалпыадамзаттық міндет // Егемен Қазақстан. -2004, 23 сәуір.
24. Назарбаева Д. Время не бросает никаких вызовов их придумываем мы с вами, поэтому это вне борьбы себя не мыслим // Журналист. -2001, №9.
25. Омашев Н. Радиожурналистика (Жанрлары мен формалары) –Алматы: “Мектеп”, 1978.
26. Омашев Н., Бегімбетова Р. Қазіргі шетел журналистикасы. –Алматы: “Қазақ университеті”, 2000.
27. Радио и телевидения в СССР. - М.: ГКРТ, 1960ж.
28. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. - М., МГУ, 1995.
29. Садықұлы С. Қоғам және журналист. - Астана: Елорда, 2000 ж.
30. Саппак Вл. Телевидение и мы. - М., Искусство,1988 г.
31. Свитич С. Г. Профессия: журналист. -М.: Аспект пресс, 2003.
32. Сығай Ә.Толғам. – Алматы: Парасат, 2004.
33. Тұранқұлова Д. Сахна тілі. - Алматы, “Білім”, 1998 .
34. Тұрсын Қ, Нұсқабайұлы Ж. Тележурналист анықтамалығы. - Алматы: “Білім”, 2003.
35. Тюрин Ю., Долматовская Г. Экран 82-83.- М.: Искусство, 1985.–С 6.
36. Урвалов В. Очерки истории телевидения. - М.:, Искусство, 1990.
37. Шалабаев К. В эфире на голубом экране. Сб. Приметы времени. - Алма-Ата, 1966.
        
        Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Журналистика факультеті
Телевизия және радиожурналистика кафедрасы
Жоғары оқу орнын бітіру үшін
қорғалатын бакалавриаттық
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
Атымтаева Айман Серікқызы
Қазіргі қазақ деректі ... ... ... ... («Жетімдер
қалашығы» атты фильм негізінде талдау)
Шифр – 050504-журналистика
Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.к., доцент Ошанова О.Ж.
Ресми сарапшысы – СТВ телеарнасының қазақ тілді
редакциясының бас ... ... ... – аға оқытушы Майлықұтова М.
Телевизиялық және радиожурналистика кафедрасының
2010 жылғы ................. мәжілісінде
талқыланып, қорғауға ... ... ... доцент Бейсенқұлов А.А.
Мемлекеттік емтихан комиссиясының сараптауына қабылданды
Диплом қорғау күні: 2010 жылғы ................
Алматы, 2010
Мазмұны
Кіріспе................................................................
.....................................5-6
Негізгі ... ... ... мен
ерекшеліктері....................7-11
1.2 Қоғамымыздағы жетім балаларға деген
қамқорлықтың
деңгейі.....................................................................
......12-17
1.3 «Жетімдер қалашығы» ... ... ... құрылымы: «Тележурналистиканың табиғаты мен ерекшеліктері»,
«Қоғамымыздағы ... ... ... ... ... «Жетімдер
қалашығы» деректі фильмінің түсірілу кезеңдері» атты үш ... ... 28 бет және 10 ... ... ... атты ... әдебиеттер тізімі: 38.
Жұмыстың өзектілігі. Бұл еңбекті жазу барысында ... ... ... зәру ... ... ... және ... балаларға деген қоғамдағы жасалып
жатқан шараларды жан-жақты көрсетуге тырыстым. Сонымен қатар тек теориялық
мәселелерді сөз ... өзім ... ... ... ... жұмысының мақсаты мен міндеттері. Бүгінгі ... ... ... ... ... деңгейде, әсіресе
әлеуметтік жағынан қорғансыз, ата-анасы жоқ ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі қандай, неліктен
қазақ балалары шетел асып ... ... бұл ... ... отандық
телеарналарда көтеріліп отыр ма деген сұрақтарға жауап беру ең ... алға ... ... ... бұл ... ... арнайы «Жетімдер
қалашығы» атты фильм түсірілді.
Зерттеу ... біз ... ... деген мәселелерді іріктеп алып,
шешімін табуды мақсат еттік.
Глоссарий
Акустика – сөйлеудің дыбыстық құрылымын және сөйлеудің қалыптасуын, ... ... ... ... ... ... ... бөлімі.
Дыбыс-бейнежазу туындысы – тиісті техникалық құрылғылардың көмегімен ... ... ... ... ... ... ... жасалған,
өзара байланысты кадрлар серияларынан құралатын ... ... ... ... ... және ... ұқсас
құралдармен бейнеленген туындылардың бәрін: бастапқы немесе одан кейінгі
түсірілу әдісіне қарамастан, теле және ... ... ... ... және сол ... қамтиды.
Теледидар аудиториясы – теледидар бағдарламаларын көру мүмкіндігіне ие
көрермендердің ... ... Олар ... ... және ... ... ... әрі әлеуетті аудиторияға бөлінеді.
Сериал, жалғасы бар көп сериялы телефильм – ... ... ... ... және шетелдік авторлардың «Сага о форсайтах», ... ... және ... да ... ... ... жатады.
Телехабарлар сценарийі - әрекетті, оның өтетін ортасы мен орнын, ... ... ... ... ... ... мінездеме беру.
Жанр – тұрақты белгі, қасиеттерге ие шындықты бейнелеу ... ...... ... ... адамдардың өзекті
мәселелерге көзқарасын айқындайтын, қоғамдық сананың бір формасы.
Телерадиоқор – ... ... ...... ... шығармашылық үлесін
қосатын, теледидар немесе радио органдарында ... ... ... ... ... ... корреспондент, комментатор, режиссер, оператор
және т.б.
Кіріспе
Журналистика – баспасөз, ... және ... ... аса ... ақпараттарды жинау, өңдеу және үздіксіз таратудың қоғамдық
қызмет түрі.
Қай тарихи кезеңде, қандай қоғамдық ... ... ... ... дамуында бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) рөлі өте зор. Оған
дәлел, қоғамның қалыпты ... ... ... ... ... ... көз алдымызға елестету мүмкін емес.
Ал БАҚ-тың арасында теледидардың қызметі – ... үшін ... ... ... ... қоғамдағы өзгерістер мен жаңаруларға дер кезінде үн
қоса отырып, сан ... ... ... ... ... ой – санасына қозғау салып, пәрменді ықпал етеді.
Қырық жылдан астам (1958 жылдың ... ... бар ... ... ... ... ... зор екенін ұмытпаған ... ... ... ... тән БАҚ ... ... ... реформалық өзгерістерге тигізер әсері ұшан-теңіз. Тележурналистер –
теледидар хабарлары арқылы өмірдегі құбылыстарға баға бере ... ... ... ... жою ... ... ... айтады.
Сондықтан да уақытпен бірге өзгеру, жаңарулар үстіндегі теледидардың
атқаратын функциялары мен ... ... түрі мен ... ... сай соны ... ... Себебі, егемен елдің
теледидары республика ... ... ... ... ... ... өз ... жеткізуі шарт. Қажеттісі, өмір алға
қойып отырған бүгінгі күннің ... ... дәл таба ... оны
саралап, талдап, ертеңгі күннің көкейкесті ... да ... ... білу ... ... ... ... болғаны жөн. Ғылымның өзге
салалары секілді, телевизиялық журналистикаға ... ... ... ... сай ... өзгеріп, толықтырылып
отыратындығы белгілі.
Телевизия бүгінде жер шарында болып жатқан сан-саладағы оқиғалар ... ... ... ... адам ... ... ... қуатты құралына айналып отыр. Жарты ғасырға
жуық тарихында қазақ ... ... ... ... мәдениетіміз бен
әдебиетіміздің, өнеріміз бен ақыл-ойымыздың дамуына елеулі үлес ...... пен ... ... Ол БАҚ ... тән
жылдамдық пен байқампаздықты, ауқымдылық пен жан-жақтылықты бойына сіңірген
өнердің биік түрі. Оның ... ... ... ... ... сияқты
үн, дыбыс, тынысты естіртумен ғана шектелмей, кинодағыдай ... ... ... ... ғана жаңғыртып көрсетпей, бір мезгілде осылардың бәрін
қатыстыра отырып, көрерменге өтіп жатқан өмір құбылысын сол сәтінде, оқиға
болып ... ... ... журналистері дайындаған көркем бағдарламалар мен
таланттардың өнер ... ... ... ... өсуі мен ... ... проблемалық мәселелерінің шешілуіне де өз үлесін қосуда.
Ақпарат құралдарының ішінде теледидар – ... ... ... және ... ... ... ... өлшеусіз
мүмкіндікке ие. Ол адамды адамзатпен жүздестіретін, әлемнің бір ... ... ... көре ... ... ... ... фильмдер, театр спектакльдері, ... мен ... ... ... ... дөңгелек үстел, баспасөз
конференциясы, жарнама т.б сан миллиондаған көрермендердің рухани ... ... ... ... ... ... саяси, мәдени және
эстетикалық тәрбие беруде жаңа мүмкіндіктерді іздестіруде.
Теледидардың басты функциясы – ... ... ... ... ... ... жас ... елдік пен ерлік рухында
тәрбиелеу, ел экономикасын көтеру мен қоғам гүлденуі жолында ақиқат, нақты
мысалдар мен ... ... ... ... әрі ... ... ... принциптері дегенде, оның бағдарламаларының –
шыншылдығы, бұқаралығы, ... биік ... ... ... ... негізгі ірге тасы осылар болып саналады.
Журналиске жүктелетін міндет – кезең тынысын дәл ... ... ... ел ... ... ... ... араласа отырып, оларды
түсінікті тілмен көрермендерге шыншыл, боямасыз қалпында жеткізу.
Менің ... ... үш ... ... ... мен ... ... жетім балаларға деген
қамқорлықтың деңгейі», «Жетімдер қалашығы» деректі фильмінің ... ... жазу ... ... ... мемлекет
қамқорлығына зәру балалардың мәселелеріне арналған бағдарламаларды және
жетім ... ... ... ... ... ... жан-жақты
көрсетуге тырыстым. Сонымен қатар тек теориялық мәселелерді сөз етпей, өзім
арнайы деректі фильм түсірдім.
1.1 Тележурналистиканың табиғаты мен ... ... – сөз, ... ... ... ... сан
реңктегі көріністер. Телередактор осының бәрін бейнелік, көркемдік әрекетке
келтіре, кейіпкер ой-қиялымен астастыра ... ... ... ... ... Телевизиялық журналист режиссер мен жарық қоюшының, ... мен ... ... ... ... ... ... хабар жасау барысында ең алдымен ... ... ... ... Бұл ... да ... ... бағдарламаның өзегі ету – дұрыс
емес. Ұтымды дүниеге қол жеткізу үшін журналист ... өз ... ... ... ... ... ... әл-Фараби: «Жүрек – басты мүше, мұны
тәннің ... ... ... ... ... ... ми ... бірақ мұның
үстемдігі бірінші емес, екінші, өйткені, ол барлық басқа мүшелерді ... оның өзін ... ... ... ішінде тұңғыш рет жүрек пайда
болды, бұдан кейін ми», - ... бұл ... ... (980-1087): «Жүрек
бірінші бастама болып табылады, одан миға күш барады», - деп ... ... тек ... ... ой ғана ... ие екенін аңғарамыз.
Шығарма туындатудың, хабар жасаудың бастау бұлағында әрқашан да ой ... ... ... ... ... бір ... бір ... өзінде де бірдей мүсінді бере алмайды» - дейді Е.Дорош (Вопросы
литературы 1966, 9, стр 29) ... ... де бір ... өз ... ... биіктігінде түрліше суреттейді.
«Кім жақсы ойласа, сол жақсы жазады», - дейді А.Аграновский. Шын ... ... ... ... ойлар аса маңызды. Журналист сценариі
хабардың өңін ашып шеберлік ... ... ... ... ... ... ақыл-ойымен тәнті етеді, еліктіреді. ... ... ... ... ... ... қандырмай жатуы да
не тілінде, не көтерген мәселесінде ізденіс пен жылт еткен ... ... бәрі ... – іркілістің, жаңалықтан – еліктеудің
үстемдік алып, ... ... ... ... жай хабарлар
тасқынына айналғандығында.
«Ойды маздаған от десек, оның отыны – білім деп санаймыз. ... ... ... - ... ... Ой ... көрнекті болса, сөз де
сондай болатыны ... ... ... Ал ... ... қаруы
– сөз. Журналистің мықтылығы, не нашарлығы оның ... сөз ... ... ... сөзден мәңгілік, сөз мәнісінен ... жоқ. Бәрі де ... ... бәрі ... ... Сөз ... ... Жарым сөзге жарты әлемнің тағдыры сыйып кетеді. Сөзден от
шығып, ... от та ... ... ... да ... ... да ... да сөзінен көрінеді. Асыл мен масылдың айырмасы да,
жақсы мен ... ... да бір ауыз ... ... ... ... ... нәрі де жоқ. Сөзі олақтың – ойы шолақ. Сөздің нарқын білу -
өмірдің парқын пайымдауға жетелейді. Сөзі ... – ойы ... - ... ... ... пен ... ... қонақтаған, өз заманының ... бірі ... ... сөз жайлы.
Телетіл
Орыс кинематографы М.Шеркович телевизияның ... ... ... ара-қатынасының бір түрі... Ақпараттық мәні бар
белгілерді сезім ... беру және ... ... ... американдық
телезерттеуші Маклю Н.: «Телевизияның ... әлем ... бір ...... Одан ... МГУ ... А.Я.Юровский «Теледидардың
шығармашылықтың бір түрі ретінде өзіндік көркем тілі ... Және ... үш ... ... ... тіл қатынас құралы дейтін болсақ, қатынас
деген ой алмасу, ұғымдар жеткізу, ... беру ... ... ... түсінісуі; ал құрал – дыбыстар мен ... ... ... ... ... ... ... былай
тұжырымдаймыз: «телетіл белгілі бір ойды, ақпаратты жеткізуді мақсат еткен
құбылыс пен ... ... Ол ... ұғымды тасымалдайтын
техникалық және эмоциялық, дыбыстық тәсілдер топтамасы ... үш ... ... тілі – ... ... ... ақпарат
беруді қамтамасыз етеді; екінші сөйлеу тілі – ... және ... ... екі ... ... сөз ... ұғым ... үшіншісі –музыка және
табиғи дыбыстарды алдыңғы екі тілге үйлестіре қолданып, қосымша ... ... ...... тілі ... ... ... телевизияға
дейін театрда және кинода болған. ... ... ... ... ... ... қалыптастырды. Онан 1930-жылдарға қарай сөйлеу тілі
мен музыка тілін қалыптастырды. ... тілі деп ... ... өзі екі ... ... ... ... бейнекамера арқылы
түсіріледі, екіншісі монтаж үстелі, яғни, бейнемонтаж ... ... ... бейнекөріністің көркемдеуші көптеген тәсілдері бар.
1. Кадр – кино не ... бір рет іске ... кино не ... ... ... материал. Оның
қойылымдық-композициялық және хронометраждық-уақыттық ұғымдары
болады. ... ... ... ... өмірдегі көрініс
түріндегі ұғымда болады.
2. План – кино не бейнекамераның нысанды көрсету ... Бұл ... орта және ... ... ... бөлінеді. Бұлар ақпараттық және
көркемдік қажетіктерді қамтамасыз етеді.
3. Ракурс – кино не ... ... ... ... бұрышы.
Камера төменнен қараса кадрдегі нысан көтермеленеді. Жоғарыдан
қараса, нысанның ... ... Осы ... ... ... ... қосымша ақпараты болады.
Экран тіліндегі монтаж
Монтаж грек сөзі – құрау, жинау дегенді білдіреді. Кинодағы ... ... ... алғашқы фильмдердің бірінде дүниеге келді. Оған дейін
бір кадрлы кино болған. Бүгінгі ... ... ... ... бар.
Олардың негізгісі мыналар:
1. Механикалық монтаж. ...... ... көру.
2. Логикалық монтаж. Түсірілген материал сценарийдегі ... ... ... ... ... ... ... кинорежиссер С.Эйзенштейн:
мағыналары әртүрлі екі кадрды жалғау арқылы үшінші бір мағына ... ... ... Сөйтіп, онысын ассоциативтік тәсіл деп
жариялаған. ...... ... ... психологияда
алдыңғы тәжірибедегі санада пайда болған ұғымдардың ... ... және ... ... сездіретін ойда
қалған түсініктер.
Сөйлеу тілі
Көрермендер мұны басты тіл құрамдасы деп түсінеді. Ал, киногерлер оны
екінші орынға ... ... ... ... өкінішке орай
телевизияда «сөйлеу тілі – бірінші» дегенді ... ... ... ... Бұл ... ... пікірі. Кинода көп сөйлеу –
режиссердің ... ... ... тілі ... бөлінеді. Бірінші –
кадрдегі, мұнда сөйлеуші адам экраннан көрінеді, ...... тек сөзі ... ... ... ... де ерекше. Сөйлеу
тілін көркемдеу тәсілдері ауызекі сөйлеу тілін жетілдіру сияқты. Бірақ,
телесөйлеу тілі ... ... тілі ... ол қағазға түсірілген мәтінді де
қамтиды. Теледидардағы сөзді көркемдеуде экран тілі мен ... ... ... ... Мұндағы басты шарт – бұлардың үшеуі бірін-бірі
қайталамауға тырысуы керек. Олар тең ... ... ... ... ... ... тілі
Кинода музыка тілі оның алғашқы күндерінде-ақ, пайда бола бастаған.
Тілсіз киноны үлкен залда ... ... ... ... ... әуен құрастырып ойнайтын музыканттар болған. Кейін дыбыс жазу
аппараттары ... ... ... ... ... арнайы таңдалған
музыкалармен көркемделді. Жалпы музыка ... ... ... ... ... ... ... Осы орайда Құрманғазының,
Тәттімбетің, Динаның, т.б. күйлерінің шығу ... ... ... ... ... ... Осылай музыканың өзіндік тілін ұғына
алатын болсақ, біз оны ... ... етіп ... ... ... Музыка тілінің атқаратын қызметіне қарай бірнеше түрге бөлуге
болады.
1. Музыка ...... ... ... ... мәселеге
назар аудару үшін, берілетін музыкалық аккорд.
2. Музыка синтез – монтажалған эпизодтарды бір-бірімен жалғау ... бір ... ... ... ... ...... мазмұнға қарсы музыканы пайдалану
арқылы тілді көркемдеу. Бұлардың бәрі ... ... ... ... жатады.
4. Мұнан басқа музыканы тақырыптық, яғни, көрініске сай ... ... оны ... ... дейді.
Дыбыстық тіл
Дыбысты көркем шығарма тіл ... ... және ... қолданып
келгенін білеміз. Ал теледидардағы дыбысты пайдаланудың ... ...... ... ... ... ... бағынышты. Негізгі
айырмашылығы сол – теледидарда дыбыс көріністің өз дыбысы ретінде, ... ... ... ... ... Мұны ... ... дыбыстар деп те айтамыз. Бірақ, осы дыбыстарды полифониялық ... ... ... де айналдыруға болатынын ескеру керек. Дыбыстың да
көркемдеу тәсілдеріне қарай ... ... ...... ... түсірілім кезінде бейнетаспаға көрініспен қабат ... ... ... ... ... ... ... «синтез»,
«контрапункт» деген сияқты көркем қолданыс тәсілдері тұрғысында қолдануға
болады. ... та ... ... ... ... ... алады. Бұған көптеген мысалдар айтуға болады. Мысалы
паровоздың қышқыруы, күннің күркіреуі, аттың ... ... ... ... ... – әрқайсының өз әсері, өз ассоциациясы бар.
Телетілдің стильдік сипаттары
Бұл тақырып екі аспект ... ... ... жанрларына байланысты стильдік ізденістер
мен ерекшеліктер. Ақпараттық публицистикада экран тілі ... ... ... ... ... ... ... тәсілмен
орындаады. Яғни, бұл жанрда экран тілі өзінің көркемдеу ... ... ... ... ... ... икемделеді. Бұл жанрда
сөйлеу тілі бүкіл салмақты көтереді және жетекші ролье ие болады. Ал ... ... ... ... қажет бола бемейді. Осы ерекшеліктердің
негізінде телетілдің ақпараттық ресми тіл-стилі ... ... ... тұжырым емес. Өйткені, телешығармашылық оны орындаушының қабілет-
талантына байланысты түрленіп отырады.
Талдамалы ... ... тілі мен ... тілі ... ... толықтырып, дәлелдеп отыруы керек. Ал музыка мен дыбыстық тілдер
де қосымша ақпарат көзі ретінде де, көркемдеу құралы ... та ... ... ... да экран тілі бірінші кезекке шығуға міндетті.
Себеп, теледидар тілін көркемдеуші еңалдымен осы ... ... ... ... ... ... әсерлі, адам таңданарлықтай
етіп, монтаждап алғаннан кейін, музыкамен дыбыстық тіл іске ... ... ... ... құрамдасқа айналады. Ең соңында, сөйлеу тілі ... ... ... ... ой ақпараттарын толықтыруы керек.
Телетілдің шығармашылық стилі
Бұл әрбір телеарнаның, әрбір телешығармашының өзіндік бағыты ... орай ... ... Бұл турасында көп мысалдар айтылады.
Кейбір арналар аппозицияны ... ... оның ... ... ... бір ... ... әртүрлі арна өз баяндауы бойынша бере ... ... ... тілі ... екі түрлі трактовка жасауға болады. Ракурс
арқылы ... ... әсер ету, ... ... ... ... ... арқылы «жақсыны асырып, жаманды жасыруға» немесе
«түймедейді түйедей» етуге болады. Осы ... ... ... ... ... ... түрленліру арқылы да, бір фактіні бірнеше мәнге
келтіруге болатыны ... ... ... ... және ... ... де
пайдалануға болады. Бұл тақырып, екі ... ... ... нақты шығармашылығын көрсету ... ... ... ... мұра етіп ... үш ... кинода – көрініс (жанды сурет) болса, теледидарда – сөз ... ... де бұл ... ... ... жоқ емес. Олай дейтініміз
теледидар ... ... ... ... кадрларды қалай түсіріп, қайтіп
монтаждаса да сөзбен айтпай ұқтыру мүмкін емес-ті. ... ... ... ... ... ... ... болатын-ды. Келе-келе
көріністік тіл жетіліп контекстен өзінің лайақты ... ала ... ... ... ауызекі тілдің өзіне тиісті нормада,
заңдылықта қолданылатыны айқындалады. Радиотілдің ... мен сан ... ... әдіс-тәсілдері үнемі даму үстінде екені, онан соң
радиожанрлардың қалыптасуы, радиотілдің стильдері ... ... ... ... және теле ... тілдік және көріністік ... ... ... ... ... мәтін (сөз) қажет болмай да
қалады. ... бұл ... сөз ... ... ... ... жетім балаларға деген
қамқорлықтың деңгейі
Журналист қауымының қаламынан туған кез келген шығарма оның жан-
дүниесі ... ... ... Ал, ... ... ойға олақ, тілге шорқақ
біреу өмірмен, шынайы фактілермен ... ... ... ... сапыра
жөнелсе-ақ болғаны, көрермен теледидарды өшіре қояды. Бұл - өмір шындығы.
Осы ... ... үшін не ... ... Ол үшін ... ... да отты ... кемеңгерлік ой кесімдерімен баурап алатындай әрқашан
жаңа бір қырынан танылып отыруы шарт. ... - ... ... ... ... – оқуға мәжбүр етудің кілті журналистің өз қолында. Ол
үшін әрбір журналист ... ... ... ... омақтай болса да
ойға толы жоғары кәсіби шеберлікке жетілуі қажет.
Тележурналистің хабар ... алға ... ... мақсаты –
көрерменін ішкі жан дүние әлемімен қоса үйіріп ала жөнелетін ... ... ... деген ойын, мақсатын ұтымды әдіспен жеткізе білуінде. Бұл
телехабар жанрларының қыры мен ... ... ... ... ... ... кең алымдылық пен шалымдылыққа ие журналистердің ... ... ... ... айқын танытатын жай – көрерменін
толғандырып пікір туғыза алатындығында, бүгінгі күн және ... ... ... Оның ... ... жалаң тізбесі ғана емес,
замандастарымыздың жарқын ... ... ... ... ... ... ... хабарларынан өмірді зерттеп, құпияларына терең
барлау жасап, суреткерлік ... ... ... ... мен диктордың кадрден тыс оқудағы шеберлігі бір жерден ... ... әсер ... ... ... бояуы айқындала түседі. ... ... ... ... ... кідірістерді
сақтап, бейне бір қара сөзбен әндетіп отырғандай, әр ... әр ... ... ... ... ... ... өзінің жинаған материалдары, зерттеген
объектісі, кездескен адамдары, ... ... ... ... туады. Сол тебіреністі жанрлардың әрқилы ... ... шын ... ... суретін жасайды. Нақтылық пен
фактіге құрылған дәлдік, серкесөз, ... ... және ... ой ғана
редакторға шабыт, жүргізушіге қанат бітіре алады.
Көрерменнің жан-дүниесін бірден баурап алам деуші журналист бүгінгі
күннің ең өзекті ... ... ... ... ұсына білуі қажет және
тақырыптың тартымды болғанына ... ... жөн. ... істе де жұмысты
дұрыс және жоспарлы жүргізу қажет. Бұл тұрғыда журналиске айқын ... ... ... іс – ... ... ... осы талаптарды ескере отырып өз жан дүниемді
бұрыннан толғандыратын тақырып таңдадым. Осы тақырып ... ... ... ... ... ... ... Журналистика
факультетінде 4 жыл бойы жинаған тәжірибемді ... ... ... хабар жасадым. Хабарымның тақырыбы – «Жетімдер
қалашығы».
Елімізде балалықтың базарын сезінбей, шын ... күле ... ... ... алмаған сәбилер көбейіп барады. Иә, бізде жетім балалар
саны көп. ... ... ... ... ... ... жетімдер
үйінде өсіп жатқан балалардың тағдыры ешкімді де ... ... Бұл ... ... ... жәйт — ... ... ащы шындығы.
Әрине, жетімдер үйі барлық мемлекеттерде бар. ... ... ... ... ... ... халық. Өркениет дамығаннан бері біздің
елде де жетімдер үйі, қариялар үйі ... ... ... бұл тек жеке ... ... ... ... атты әлемде  қатыгездікке жол,  зорлыққа орын жоқ.
Өкініштісі, мына жарық дүниеге келмей ... ... ... тастап кеткен
анасының қатыгездігін сезінген бала  мына ... ... ... да орын ... тым ... ... ... Қорғансыз баланың
отбасында, қоғамдық орында қорлық не зорлықты көріп, бұл ... ... ... орай, әлемнің барлық елдерінде   әлі де ... жиі ... ... ... ... санасын уақыт билеген қазіргі нарық 
заманында   үлкендер баланың ішкі сырына көңіл бөле бермейді.
   ... ... ... ... 46000 мың ... қалған жетім балалар тіркелген. Бұл— жетімдер жөніндегі
ресми дерек. ... ... ... жыл ... ... 100 мыңнан
астам бала ата-анасы бола тұра ... ... ... ... кезбе-
қаңғыбастыққа салынады екен.  Перзент деген ұғымның қадірі кеткен заманда
құл-қоқыс арасынан да сәбилер ... ... Бір ғана ... ... жетім бала саны үстіміздегі жылы 1439-ға ... ... бұл ... ... ... ... ешқандай ресми және бейресми деректер
еліміздегі жетім бала ... ... бере ... ... ... ... де бар. Көпшілігі әке-шешесі тірі бола тұра тастанды және тірі
жетім. ... ... ... ... ... айырылғандардың
да балалары  мемлекетіміздегі жетімдер үйінде тәрбиеленуде. Сонымен қатар,
өмірге мүгедек болып келгендіктен ата-анасы бас ... ... ... ... және ... ... ... өтеуіне байланысты
уақытша өткізілген балалар да жеткілікті. ... ... ... ата-
анасы жағдайын жақсартқан соң алып кетеді екен. Көбіне  жалғызбасты аналар
шарасыздықтан осындай қадамға баруға ... ... ... ... ... және уақытша өткізілген балаларға арналған ... үйі де ... ... № 1 Алматы қалалық сәбилер үйінде 43 бала бар. Соның 28-
і мүгедек. Негізінде  осындай болашағы жоқ  ... ... ... ... жатады. Оның себебіне келсек, мұндай дерті қиын балалардың анасы
жұмыс істемей, үйде отырып, баласына қарауы керек. Ал  оның ... да ... ... бар. ... ... адам ... қосу ... жұмыс істеуі
тиіс.  Жалғызбасты аналар және отағасының ... ... ... ... болған аналар қиналғандықтан мүгедек ... бас ... ... ... ... олар сонымен мүлде жоғалып кетпейді.
Баласының туған күні, балалар күні ... ... ... ... хал-
жағдайын  біліп тұрады екен.   Жалпы мүгедек балалардың арасында ... яғни ... ... ... ... бас миы ақауларына ұшыраған
балалар ... ... ... ... ... 4 ... ... ғана
тәрбиеленетіндіктен, жасы келгенде дені сау балалар  интернатқа жіберілсе,
мүгедек ... ... ... ... Үкімет ешқашан да
жетімдер жағдайын назардан тыс қалдырған емес, жыл сайын еліміздегі ... ... ... қаржы бөліп отырады. 2008 жылы бір ғана № 1 ... ... ... 72 ... 650 мың ... ... 2009 жылы 81
миллион 972 мың ... ... Осы ... ... ... ... ... алынады және баланы тәрбиелеп, денсаулығын қадағалап отырған
қызметкерлерге ай сайын жалақысы төленеді. Қазіргі таңда барлық ... бала ... ... ... ... тәрбиешілер, логопед, бала
психологы қызмет етеді.
Осыдан екі-үш жыл ... ... ... ... ... бала түсу ... Сол себепті де көптеген балалар үйінде сәбилер
саны да біршама қысқарды. ... ... ... негізінен ата-анасы бас
тартқан мүгедек балалар көп түседі екен. Мұның себебі, кейінгі жылдары БАҚ
арқылы ... ... ... ... жарнамалардың көптеп
берілуінен және мектепте, жоғары оқу орындарында валеология пәні ... да ... ... ... ... да ... ... түсуі де қысқарды. Бұл— әрине, жақсылық нышаны.
Тағы бір айта кетерлік жайт, ... ... ... ... үлес ... көп ... Алайда орыс, кәріс, т.б. ұлт
өкілдерінің балалары да кездеседі. ... ... ... ... алып жатқанына куә болдық. Мүгедек ... ... ... ... бала тілімен қазақша тақпақ, ән айтып, өнерін көрсетуге
талпынғанын көргенде, немқұрайды қалу мүмкін емес.
№3 қалалық ... ... 66 бала ... оның 65 ... ... Ал отыз пайызы орыс және бес пайызы ұйғыр, өзбек, қырғыз ұлтынан.
Аталмыш ... ... 2009 жылы 110 ... ... бөлініп, сол қаржыға
балаларға қажеттінің барлығы алынған. Бұрынғыға қарағанда, осы кезде ... ... ... ... ауру ... ... жатқан ата-аналар
көп. Сол себепті де мұнда ... ... саны ... Биыл 3 ... ... тағы 3 баланы ақыл-есі кем балаларға арналған «Жанұя»
балалар үйіне өткізіліпті. Әрі ... сол ... ... 2-уі ... Бұл ащы ... Шынтуайтына келгенде, дәрігерлердің айтуынша,
елімізде тұқымқуалаушылық дертінен, ... ... және ... ... ... ... ... жоқ мүгедек балалар өмірге жиі келетін болды. Әрине, бұл да дабыл
қағатын қоғамның ... Бала ... ... қатары өсуде.  Бірақ ...
Біздің мемлекетіміздегі  балалар ... ... ... ... сәбилерді асырап алушылардың санының күрт өсуі де бірден- бір себеп
болып отыр. Осыдан ... жыл ... ... ... гөрі ... қаракөз балаларымызды көптеп асырап
алатын. Себебі, ол кезде ... ... ... оған ... емес ... уақытта өз елімізде де бала асырап алушылар  қатары көбеюде.
Олардың басым ... ... ... ... осы күні
қазақстандық жанұялардың 15 пайызы перзент сүймеген екен. Ал қазіргі ... ... 35000 сәби ... тірі ... тұра ... ... тастанды балалар. Сонда қаншама жанұя перзент сүю бақытына жете 
алмай, бір сәбиге зар болып жүрсе,  ... ... ... ... ... ... баласын өмір тәлкегіне лақтырып кеткен. Әрине, бұл
ойланатын жағдай.
  1998 ... ... ... және ... ... ҚР заңы ... ... елімізде шетелдіктерге қазақ балаларын асырап ... ... ... бес жылдың ішінде 4 жарым мың қарагөз  ... ... ... Бұл ... ... арасында 
бала асырап алушылар жоқтың қасы болғандықтан да  шетелдіктерге тәрбиелеуге
беріп ... ... ... ... ... Сонда өзіңіз ойлап
қараңыз, 1998 жылдан бері қаншама қазақтың баласының тілі ... ... ... елінің рухынан, дінінен ... ... ... ... ... ... есейген соң  қазаққа қызмет етпейтіндігі
айтпаса да ... Біз ... ... итермей, өзіміз
тәрбиелеп, туған елінің ... ... ... ... қып ... ... үміті — қаракөз сәбилеріміздің мұхит ... өзге ... ... ана тілінен, туған жерінің дәстүр-салтынан мақрұм
қалғандығы — ... ... ... Сөз жоқ, ... ... ... бала қып бергеніміз — үлкен кешірілмес қателік. Ол бейкүнә сәбилердің
өзін ... ... ... ата-анасы болмағанмен де оның жоқтаушысы халық
емес пе? Бұл ... ... ... ... үшін ... ... да
тиімсіз. Әрине, осы мәселеге байланысты елімізде көптеген ... ... ... өзіміздің қаракөз қазақтың балаларын шет елге асырап алуға
беру  дұрыс еместігін, өз ... ... ... ... ... бұл ... ұрпағымыздың генінің бұзылуына әкелетіндігін
ескертті. Бұл жерде айта ... ... ... ... шалғай кеткен
балалардың біразы  шын мәнінде  ... ... ... ... ал кейбір
балалардың үйде қорлық-зорлыққа тап ... ... ... шет елге адам
мүшелерінің доноры ретінде асырап алынатындығы ... ... ... ... Бұл — әрине, сұмдық жағдай. Шет елге асырап алынған сәбилердің
кейінгі тағдырын, ... ... ... қалалық білім беру
басқармаларының бала асырап алу мәселесімен айналысатын бөлімдері ... ... ... ... оның ... жүзеге асып жатқандығы 
белгісіз. Қазірде шет елдіктерге балаларды беру ... ... ... де  ... ... ... да ... асырап алуға ниет
білдірушілердің көбеюіне байланысты шет елден баланы ... ... ... ... Өз ... ... да бір жетім баланы ... ... ... ерлі-зайыптылардың екеуі де қатаң тексерулерден өтіп, әртүрлі
мекемелерден ... ... ... өткізіп, тек содан кейін
ғана арнайы ... ... ... ... ... ата-ананың екеуі де психо-
наркологиялық диспансерлерден және т.б. көптеген анықтамалар ... ... ... баланың ата-анасының үйі әрі сол үйге тіркелгені
жөнінде және жұмыс орнынан ... ... да ... талап етіледі.
Содан кейін ғана барып қолдарына көптен күткен жолдаманы алып, ... ... сәби ... ... ... тұрады. Себебі, барлық асырап алушы
ерлі-зайыптылар мүгедек, ауру баланы алғысы келмейді. Ал мұнда дені ... өте ... ... ... да өз ... және дені сау ... тура ... Кейде оған бірнеше жыл қажет болады.  Біздің елдегі
жетімдер үйіне баланы асырап алуға ... ... ... ... ... де көп ... ... Болашақ ата-ананы қалалық білім беру
басқармасындағы  ... ... ... ... ... Бұл ... оларды
шаршатқанмен де баланың қауіпсіздігі, баланың мүддесі үшін аса ... Тағы бір айта ... ... ... ... балалар үйінде,
интернаттарда патронат жүйесі де ... ... ... ... де бұл ... алу ... жүзеге асқанына біраз жыл ... ... елде ... ғана ... жүзінде қолданыла бастады. Яғни, баланы
жанұя уақытша қамқорлыққа ... ... ... ... ... ... Көп ... отбасы балаға бауыр басып кеткендіктен, оны асырап
алуға тілек білдіріп жатады. ... ... ... бір кемшілігі — 
бала асырап алушы ... ... ... үйіне қайтарылса оның
жүйкесіне, жан дүниесіне кері әсер ететіндігі ескерілмеген. Жетімдер ... ... ... бала жаңа ... ... өзін ... тұратындай сезіне бастайды. Ал жетімдер ... ... ... бәрі де ... баз ... ... Бұл бір ... баланың мүддесін
таптап, қиянат жасағанмен бірдей. Себебі оның ... ... ... ... ... Алайда, бұл жүйе де біздің елге ... ... ... ... бойынша 87 бала патронат әдісі бойынша жанұяларда
тәрбиеленіп жатыр. Оның нәтижесін уақыт көрсетеді. Егер де ... ... өз ... ... ... бұл ... іс ... еді. 
Қорыта келгенде, бүгінге дейін ... ... 76 ... ... ... қосылар болсақ, мұхит асып кеткен
мыңдаған жәудіркөздеріміздің тағдырын біліп, ... ... ... Ал шындығында Қазақстаннан қанша бала шетелге кетті?
Министрдің айтуынша, 1999 жылдан бері шетелдік азаматтар 8169 ... ... ... Бұл – ... алынған (37 450 бала) балалардың
жалпы санының 21,7 пайызы. Ал соңғы он ... 28 829 (77,1 ... ... және 452 (1,2 ... баланы олардың шетелдердегі туыстары
асырап алыпты. Өткен жылы 3 мыңнан астам жетімдер өзінің жаңа ... тағы да 1 ... ... адам бала асырап ... ... ... ... тағы бірер сандарды келтірелік. Құзырлы министрліктің
мәліметтері бойынша, он жыл ... ... ... ... 30 ... Біздің жетімдерімізді асырап алудан бірінші орында – АҚШ ... ... ...... (600), ... орында Бельгия (343) тұр. Одан
әріде немістер – 173, ... – 167, ... – 140, ... 131
жетімімізді асырап алған. Енді мынадай бір қызық дерекке назар аударалық.
Шетел асқан 8169 тұл жетімдердің 3752-сі – ... (45,9 ... ... ... (49,7 ... және 360-ы  ... ... (4,4 пайыз) екен. Онда ... ... ... өзбек, тәжік, түрiкмен, қырғыз ұлтының бірде-бір
баласы жоқ. Неміс, украин, белорус, татар, поляк, ... ... ... ... ... және ... ұлтының өкілдері ғана бар.
1.3 «Жетімдер қалашығы» деректі фильмінің түсірілу кезеңдері
«Жетімдер қалашығы» фильмінің мазмұны
Жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған ... ... ... қаржы
тапшылық етіп, бауыр етін жатқа телуде. Бүгінгі болмашыға сатылып, шет
елдік ... ... ... ... жетімдеріміз, ертең өз ұлтының қазақ
екенін білгенде осынау Ұлы дала ... ... ... ... да, ол ... неге жеріді екен деп жанарын жас, өзегін өксік толтырып, осынау сары
даланы сағынбас ... бе? Сол ... толы ... ... ... жерді өртемес дейсің бе? Жетімнің сағынышынан өткен сағыныш жоқ ... ... ... сағынышпен, әлдебіреуді, әлдебір жақты аңсаған
арманмен өтеді емес пе? ... ... анам екен деп ... ... ... ... деген іңкәрлік қосылғасын жүрек түгел жер шары күйеді
емес пе? Сағынышқа толы сол сәттерде ырымда жоқ ... ... ... ... ... етін ... бұл ... бүгінгі бала сатуға
белсенгендерге нағлет айтпасына кім кепіл?! Сүйекке таңба, ... қара ... ... ... ... ... айтар сылтауы олар өз анасын
тапты, жетімдер ... ... ... ... қандай да болмасын
отбасы, ошақ қасында өскені жақсы деген. Осы тұсқа келгенде сол ... ... ма ... ... ... ... ... бейімдеу
орталықтарын құрып, жас жеткіншектерге жетіммін деген ... ... ... ... ақ өз Отанында алшаң басты саясатын ұстанса болады. Осы
тұрғыда SOS балалар ... ... қоры ... үлгі етсе ... ... ... көңіл бөлсе қандай ғанибет? SOS балалар ауылдары
дегеніміз не, балалар ... ол ... Енді осы ... ... қор ... қойнауынан жауап іздесек...
СНХ Гүлзия Сағитова - ПСИХОЛОГ
1949 жылы неміс қаласында алғашқы SOS қалашығының президенті Герман ... ... ... ... ... ... бері 164
мемелекетте SOS балалар калашығы ашылған. Біздің Қазақстанда үш ... ... 1996 жылы Сара ... ... ... ... ... ашылған.
Герман Гмайнер – халықаралық қайырымдылық SOS Kinderdorf International
ұйымының негізін қалаушы – ... 1919 жылы ... ... ... Ол ... ерте ... ... айырылған болатын. Соғыстан кейін
панасыз балалардың ауыр жағдайына қатты толқыған Гмайнер дәстүрлі ... ... ... ... ... ... SOS Балалар
ауылын құруды ойлады. 1949 жылы тирольдік Имст жерінде ... ... ... ... ... ... Сол уақыттан бастап, жетім қалған
балалар жылы, әрі ... ... пен ... толы үйде ... ... ... - ... ДИРЕКТОРЫ
Қалашықтың кез келген тәрбиеленушісі өзіне пәтер алуы кажет. Баспананы ... ... ғана ала ... Егер тәрбиленуші бұған атсалысақанда ғана. Бұл
жерде халықаралық ұйымдардан қаржылай көмек ... ... ... ... мың еуроға дейін болуы ... ... ... ... ... ... ... тізіміне міндетті түрде енгізіледі.
Бүгін SOS Kinderdorf International халықаралық ... ... ... SOS ... ... ... ... біріктіреді. 60
жылдан кейін, 452 SOS Балалар ... ... ... 132 ... қызмет
етуде. Бәрі де жекенің меншігіне айналған біздің мемлекетімізде аталмыш
ұйым тәуелсіз үкіметтік емес ... ... ... ... ... үшін
тәрбиелеу саласында қызмет етуде. Демократиялы ... ... ... ... ... ... олардың дамуына әсер ететін әртүрлі ... ... ... ... ... істеу тәртібі Балалар құқығы туралы
БҰҰ Конвенциясына сүйенеді. SOS ... ...... ... ... ... ұзақ ... бойы өсіріп, тәрбиелеудің
жанұялық үлгісі.
СНХ Руслан СОС БАЛАЛАР ... ... ... ... ... бар. Мен бала ... ... ас пісіруді
армандайтынмын .Мен мұнда келгенннен бері анамның, әпкемнің ... ... ... ... ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды
ұзақ мерзім бойа үсіріп, ... ... ... ... ... ... оның физикалық және рухани денсаулығы үшін ... ... және ... ... ... туған аға-інілері мен қарындас
пен ... үй ... ... сияқты әрбір бала үшін ... ... Яғни ... ... және ... өмір ... ... Ол жерде мұқтажды балалар үшін жанұя құрып, олардың
жеке болашағын қалыптастыруға көмек көрсетіледі. Осылайша, жанұядағы ... ... ... ... ... ... мен ... сәйкес өмір
сүруге және әрқайсысының жеке ... ... мен ... жүзеге асуына, осылайша бойындағы құндылықтар арқасында дуниеге
кірпіш болып қалануға мүмкіндік алады.
Анасы жоқ балалар үшін ... ... да ... ... ... ... ... қарауға шамасы жоқ тірі жетімдер үшін жұмыс істелінеді. SOS
Балалар ауылындағы жанұялық ... төрт ... ... ... ана керек, ол аға-інілері, қарындас пен апа-сіңілілері ... ... ... ... жылы ... ортасында дамып өсуі қажет. Олардың
дамуына да қатысы бар.
Қауымдастықтың өміріне басшылық қатыса отырып, ... ең ... ... дамуының сұраныстарына жауап береді.
СНХ Гүлзия Сағитова - ... ... ... кабылдаймыз. Жеті сегіз жаска дейін. Кыздарды
сегіз жаска дейін,ұлдерды ... ... ... ... ... ата-
анасынан айырылған балаларды,әлеуметтік жетім балаларды,биолошиялық жетім
балаларды қабылдаймыз. Бұларда акыл-есі тұрғыдан кемшіліктер болмауы қажет.
Жанұяны берік етуге және ... ... ... ... мен ... ... ... беруді және медициналық
көмекті қамтамасыз ету, сондай-ақ төтенше жағдайларды жеңу мақсатында
қоғаммен ... ... ... ... ... ... атаулар иесі жаныңызда болса
бақыттың базарында шаттықтан шалқып жүрмейсіз бе? Ал, ... тас ... үшін ... ұғымдармен араласу армен, бірге өмір сүру ... ... ... ... ... баз ... тұсы да осы емес пе? ... ұрлаған баға жетпес қазынаны SOS балалар мен ... ... ... ... әр бала жаңа ана табады. SOS балалар ауылында тұратын
әйелдер өз ... ... ... ... әйелдер. Олар тәрбиесіндегі
баланы махабатымен, аналық мейірімімен ... ... ... ... от анасы болып саналады. Ол үй шаруашылығын толығымен өзі ... ... ... ... ... әр ... ... баладан тұрады. Әр
түрлі жастағы балалар мен қыздар ағалы қарындасты болып, өз аналарымен ... ... ... ... ... ... SOS ... үлкен
жастағы балалар қандас болса ғана қабылданады. Балалар ауылындағы үйдің
қонақтарға арналған ... ең ... ... ... ... Бұл ... ... тамақты қалай дайындайтындығын бақылайды. Сонымен қатар,
өздерімен өмірдің қайғы қуанышын бөлісетіндігін аңғара алады. Бұл бала ... ... ... ... ... ... SOS ауылын құрайды. Балалар
мектепке барады, ересектері жұмыстан ... ... ... қалыптаса
бастайды. Шын мәнінде SOS балалар ауылы балалар мен сыртқы әлем ... ... ... арналған. Сондықтан, SOS балалар ауылының орнын
анықтау, ... және ... ... ... ... ол қоршаған
ортаның ажырамас бөлігі болуы қажет. SOS балалар ауылындағы әке ... ... ... ... содан кейін ер жұмыскерлер атқарады. ... ... ... ... ... ... бірге өмір
сүреді.Бұл атмосферада балалар бақытты балалық кезеңінен ләззат алады.
Жанұялар ... ... ... ... Сондай-ақ олар
жалпы іске үлкен үлесін қосып отырған біріккен топ ретінде өмір ... бала өз ... ... және ... қауымға белсенді түрде
қатысуға үйренеді. Осылайша тағдыр қаталдығына ұшырап, ... тас ... тірі ... ... осынау қоғамның кішкентай мүшелері өз арманының
асқақ шыңына шыға алады. Ата анасыз бала үшін ... ... шыңы ... ... ... олар үшін ... ... қандай бақыт бар. Олай
болса, бауыр етіміз балаларды, топырағынан айырып, ... ... ... ... армансыз өсірген жөн секілді.
«SOS Балалар ауылы» – ата-аналардың қамқорлығынсыз ... ... ұзақ ... бойы ... ... ... үлгісі. Мұнда
балаға тағдыры бұйыртпаған оның физикалық және рухани денсаулығы үшін
қажетті: жақсы көретін және қамқорлық ететін ... ... ... ... пен апа-сіңілілері, үй шаңырағының жылуы сияқты әрбір бала үшін
маңызды ... ... ... ... ... ... австриялық гуманист Герман
Гмайнердің төрт қағидасына негізделген:
 
Әрбір балаға ана керек. SOS ауылындағы аналар балалармен бірге тұрады,
тәрбие береді және үй ... ... ... бала ... ... пен апа-сіңілілері арасында өсуі тиіс.
Балалар ауылында әр бөбектің ... мен ... бар. SOS ... 6-8 ... ... ... және ... аға-інілерді бір-бірінен
ешқашан айырмайды, олар бірге, бір отбасында тәрбиеленеді. Есейе келе олар
ауылдан тыс кетеді, ... ... ... ... болады. 
Әр баланың өз үйі болуы тиіс. Әрдайым өз үйінің жылулығын, отбасы
мүшелерінің қайырымдылығы мен қамқорлығында ... бала ғана ... SOS ... ... ... осындай шаңырақ астында өмір
сүреді.
SOS Балалар ауылы – бұл 12-14 үйден құралған шағын қалашық. Ондағы балалар
қоршаған ортадан ... Ауыл ... ... мектептерге,
балабақшалар мен спорт үйірмелеріне, музыка мектептеріне барады. Кімде-кім
сырқаттанса, SOS анасы оны учаскелік дәрігерге ... ... ... да ... араласады.
Қысқаша тарихы:
• 1949 - Герман Гмайнер Имст қаласында (Австрия) алғашқы SOS ... ... Дәл осы жылы ... «SOS ... ... ... ... пайда болды.
• 1955 - Ең бірінші «Жастар үйі» Иннсбрукте (Австрия) салынды. Ал «SOS
балалар ... ... ... және ... ... ... 1963 -  SOS ... Еуропа шекарасынан асып, қалашықтар Оңтүстік Корея
және Эквадорда ... 1970 - ... ... ... «SOS балалар қалашығы» ашылды.
Жоба Гана, Кения және Сьерра Леонда жалғасын тапты;
... ... ... ... ... SOS қызметкерлерін
оқыту орталығы болып табылатын Герман Гмайнер Академиясы ашылды.
• 1991 ... ... ... және ... ... қалашықтар. Сонымен
қатар Болгария және Румыниядағы жаңа жобалар. АҚШ-та алғашқы
қалашықтың салынуы.
• 1999 -  400 «SOS ... ... 375 ... ... және ... орталықтарының 50 жылдық мерейтойы
• 2003 -  АҚТҚ/ЖҚТБ-мен ауыратындарға көмек көрсету бағдарламасының
кеңейтілуі, әлеуметтік жетімдікті жою мақсатымен жағдайы нашар
отбасыларды қолдауды күшейту
Герман ... (нем. Hermann Gmeiner; 23 ... 1919 ж., ... — 26 ... 1986, ... —Австриялық әлеуметтік педагог, SOS
Балалар ауылының негізін қалаушы.
Герман Гмайнер көп балалы (9 ... ... ... бала болып
дүниеге келген. Анасынан ерте айырылған Герман (1925 жылы) және оның аға-
інілері ... ... ... ... ... Ол жастайынан өте
зерек және ақылды бала болып өседі. 1936 жылы ... ... үшін жас ... қол ... ... оқуын жалғастыруға мүмкіншілік
алады. 1940 жылдың ақпан айында Вермахтқа шақырылған ол ... ... ... ... ... ... Қатты жараланған Гмайнер 1945
жылы Брегенц қаласының ауруханасына жеткізіледі. Сөйтіп емделіп шыққаннан
соң, 1946 жылы ... ... ... ... жөн ... ... ... Герман 12 жасар жетімді кездестіреді. Бала
Гмайнерге өзінің қатал тағдыры жайлы сыр ... Тас ... ... ... ауыр із ... ... ... оны өлімнің аузынан
аман алып қалған орыс ... ... ... ... бәрі ... ... ... итермелейді. Сөйтіп 1948 жылы ол ауыл ... ... сол ... ... діни және меншік ұйымдардан ... ... ол ... ақталмайды. Аталған ұйымдар Германның идеясының
іске асуына күмәнданды. Бұл ... оны тек өз ... сену ... ... үйін ... ... алғашқы қаражат көлемі – 600
шиллинг еді. Қазіргі есеппен ол 43,6 евро немесе 8-9 мың ... ... ... Герман өз жобасын іске асыруға қолайлы ғимаратқа қол жеткізеді. ... ... ол ... ... ... ... 22 ... Гмайнер көптеген мекемелер табалдырығын
тоздыра жүріп көздеген мақсатына жетеді. Австриядағы Имст ... ... Кох ... ауылының құрылысына қажетті жер телімін бөліп береді.
Алайда ... жер ... ... ... су және электр қуатын
жүргізу мәселесі туындайды. Қиындықтарды жеңе білген ... ... ... ... іске ... ... көп ... ең алғашқы ауылдың
іргетасы да қаланады. 1949 жылдың желтоқсан айында балалар ауылы ... рет ... ... ... ауылдары 60 жыл бойы балалардың мүдделері мен құқықтарын
қорғайтын және қажеттіліктерін қамтамасыз ... ... ... ... болып табылады. Ұйымның қамқорлық ету орталықтарында
жанұясыз, бақылаусыз және ата-аналарының қамқорынсыз ... және ... ... ... ... кешуде. SOS Балалар ауылы және SOS Жастар
мекемелері бүгінгі ... ... ... 65 000 ... мен ... ... үйіндей болып саналады. Әлемдегі жүздеген мың адам SOS ... ... ... ... ... және әлеуметтік
бағдарламалары мен акциялары шеңберінде жәрдем алып отыр. SOS Балалар ... ... ... ... тұрып кете алмай, жағдайы ауыр болып жатқан
балаларға жанұя беріп, өздерінің болашағын ... ... ... ... ... ... ...   Алғашқы SOS Балалар ауылы Герман
Гмайнермен 1949 жылы Австрияның Имст ... ... Ол ... ... ... ... ... кезінде панасыз қалған, ата-аналарынан
айырылған және қорғану ... ... ... ... көмектесу ісіне
арнаған болатын. Осы уақыттан бері өсіп-өніп, бүкіл дүние ... ... ... жылы ... Гмайнердің зейнеткерлікке шығуынан кейін, Хельмут
Кутин SOS Kinderdorf International президенті болып ... ... 1986 ... 26 ... о ... болғанға дейін оның ұстазы мен
досы болып, оған кеңестерімен, ... ... ... ... ... ... ... ауылында тәрбиеленіп өсті, онда ол анасының қайтыс болуынан
кейін жаңа ... ... ... Ауыл оған ... білім алуға және Герман
Гмайнердің әріптесі мен серігіне айналуына көмектесті. 
«Бүкіл ... ... ... ... ... ... - деген
екен Гмайнер. SOS ауылдарының барлығы дерлік адамдардың ерікті салымдарының
негізінде құрылған.
|Мекеме ... ... саны ... ... қалашығы |444            |48 435 ... ... үйі |354 |12 395 ... ... |261 |24 380 ... ... SOS |190 |98 045 ... | | ... ... ... беру |115 |9 100 ... | | ... ... орталықтары |359 |230 170 ... ... ... |56 |384 245 ... ... беру |20 |210 745 ... | | ... ... іс ... ... ... болуды бұйыртса да, кез
келген бала өзі тектес құрбыларынан кем болмауы ... Біз ... ...... ... ... ... жылатпаған қазаққа мұнайдан түскен қаржы
тапшылық етіп, бауыр етін жатқа телуде. Бүгінгі болмашыға сатылып, ... ... ... сыйлап жүрген жетімдеріміз, ертең өз ұлтының қазақ
екенін білгенде осынау ұлы дала топырағына кіндік қаным тамса да, ол ... неге ... екен деп ... жас, ... ... ... ... сары
даланы сағынбас дейсің бе? Сол іңкәрлікке толы жұдырықтай ... ... ... ... ... бе? Жетімнің сағынышынан өткен сағыныш жоқ ау.
Қамшы сабындай ғұмыры ... ... ... ... ... өтеді емес пе? Жастайынан қарайғанды анам екен деп ... ... ... ... деген іңкәрлік қосылғасын жүрек түгел жер шары күйеді
емес пе? Сағынышқа толы сол сәттерде ырымда жоқ ... ... ... ... бауыр етін болмашы бұл ... ... бала ... ... ... кім ... ... таңба, қанға қара дақ
салар осынау саясаттың сойылын соққандардың айтар сылтауы олар өз ... ... ... өскеннен өмірге бейімделіп, қандай да болмасын
отбасы, ошақ ... ... ... ... Осы ... ... сол ... табылмай ма дейсің? Тіпті, болмаған ... ... ... құрып, жас жеткіншектерге жетіммін деген жатбауыр қылар жауыр
сөзді таңбай ақ өз Отанында ... ... ... ... ... ... домалақ дүниенің 76 елі ... ... ... болсақ, мұхит асып ... ... ... біліп, құқығын қорғай алатын ... ... ... ... бала ... ... айтуынша, 1999 жылдан бері шетелдік азаматтар 8169 қазақстандық
баланы бауырына басыпты. Бұл – асырап ... (37 450 ... ... санының 21,7 пайызы. Ал соңғы он жылда 28 829 (77,1 пайыз) ... және 452 (1,2 ... ... ... ... ... ... Өткен жылы 3 мыңнан астам жетімдер өзінің жаңа ... тағы да 1 ... ... адам бала ... ... келетіндердің
кезегінде тұр.
Айғақ болатын тағы бірер сандарды келтірелік. Құзырлы ... ... он жыл ... ... ... ... 30 еліне
әкетілген. Біздің жетімдерімізді асырап алудан бірінші орында – АҚШ (6406
бала), екінші орында – ... (600), ... ... ... (343) тұр. ... немістер – 173, канадалықтар – 167, ирландықтар – 140, француздар 131
жетімімізді асырап алған. Енді ... бір ... ... ... ... асқан 8169 тұл жетімдердің 3752-сі – қазақтар (45,9 пайыз), 4057-сі –
орыстар (49,7 пайыз) және 360-ы  басқа ... (4,4 ... ... Онда да
басқа ұлттардың арасында өзбек, тәжік, түрiкмен, қырғыз ұлтының бірде-бір
баласы жоқ. ... ... ... татар, поляк, молдован, грек, кәріс,
грузин, шешен, армян және ұйғыр ұлтының өкілдері ғана бар.
Журналист ... ... ... кез келген шығарма оның жан-
дүниесі арқылы өмірге келеді. Ал, теледидар алдында ойға ... ... ... ... ... ... ... байланыссыз жалаң сөзді сапыра
жөнелсе-ақ ... ... ... өшіре қояды. Бұл - өмір шындығы.
Осы ... ... үшін не ... ... Ол үшін ... көрерменін
ойлы да отты сөзімен, кемеңгерлік ой ... ... ... ... бір қырынан танылып отыруы шарт. Көрерменді - көруге, тыңдаушыны –
тыңдауға, оқырманды – ... ... ... ... журналистің өз қолында. Ол
үшін әрбір журналист ... ... ... үйреніп, омақтай болса да
ойға толы жоғары кәсіби шеберлікке жетілуі қажет.
Тележурналистің хабар дайындағанда алға ... ... ... ... ішкі жан ... ... қоса үйіріп ала жөнелетін тамаша тәсіл
тауып, айтайын деген ойын, мақсатын ұтымды әдіспен ... ... ... ... қыры мен ... ... біліп, жеделдік танытатын,
жалықпай ізденіп, кең алымдылық пен ... ие ... ... ... ... ізденгіштігін айқын танытатын жай – көрерменін
толғандырып пікір ... ... ... күн және болашақ туралы
ойландыра білуінде. Оның жазғандары фактілердің жалаң тізбесі ғана ... ... ... олардың ой-мақсаты, арман-мүддесі жайлы
әсерлі әңгімесі. Олардың хабарларынан өмірді зерттеп, ... ... ... ... ... ... ... өз зерттеу еңбегімізге жетім балалар өмірін негізгі нысана етіп
ала отырып, бірнеше тұжырымдар жасадық:
- жетімдерімізді елімізден ... ... ... сипаттағы
балалар қалашықтарында тәрбиелеуді жетілдіре түссек;
- еліміздің телеарналарында әлеуметтік жағынан қорғансыз балалар
туралы арнайы хабарларды көптеп ... ... ... ... ... ... жанындағы жаны жаралы
жандардың мұң-мұқтажына селқос қарамайтындай пікір қалыптастыру
үшін бағдарламалар ұйымдастырсақ.
Пайдаланылған ... ... ... ... “Телевизионная журналистика”, Москва, МГУ, 1994.
2. Барманқұлов М. “Деньги или Власть”.-А., Санат, 1997.
3. Вертов Д. “Статьи, дневники, замысли”.-М..:Искусство, 1976.
4. Тұрсынов Қ. ... ... ... ... 1998.
Беттері: 18-24, 74-90.
5. Қабдолов З. Сөз өнері.-А., Қазақ университеті, 1992.
6. Омашев Н. ... ...... ... ... Қ. Телевизиялық фильмдер. – Алматы, Қазақ университеті, 2003.:
8. Довженко А.П. Слово в сценарий.-М.,МГУ, 1957.
9. Толыбаева Қ. Нар идірген.-А., ... ... ... ... және ... Ана ... ... Әбжанұлы Қ. Экран тілінің шұрайы кетпесін//Хабаршы, журналистика
сериясы, 6, ... ... Р. ... плюс ... 1977, ... ... ... Р. Телевидение – это искусство.//Советская культура, 1957
г., 7 мая.
14. Голдовская М.Е. ... и ... ... ... Д. Человек с киноаппаратом. (Статьи, дневники, замыслы).-
М.,Искусство, ... ... С. ... ... в 6 ... Том ... Е.Дорош (Вопросы литературы 1966, 9, стр 29)
18. Құдайберген Т. Ж. Қазақ ... ... ... Қазақстан Республикасы. - Алматы, 2005.
19. Летунов Ю. Что ... ... - М., ... ... Масғұтов С. Көгілдір экран-өмір айнасы. – Алматы: “Мектеп” 1976.
21. Масғұтов С. Телевизиялық журналистика негіздеріне кіріспе. ... ... Н. ... ... ... ... ... және
әлеуметтік серіктестік болуға тиіс // Егемен Қазақстан. -1993ж., ... ... Н. ... және ... ... // ... -2004, 23 ... Назарбаева Д. Время не бросает никаких вызовов их ... мы ... ... это вне ... себя не ... // ... -2001, №9.
25. Омашев Н. Радиожурналистика ... мен ... ... ... ... Н., ... Р. Қазіргі шетел журналистикасы. –Алматы:
“Қазақ университеті”, 2000.
27. Радио и телевидения в ... - М.: ... ... ... Е. П. ... в ... журналистики. - М., МГУ, 1995.
29. Садықұлы С. ... және ... - ... ... 2000 ... ... Вл. Телевидение и мы. - М., Искусство,1988 г.
31. Свитич С. Г. Профессия: журналист. -М.: ... ... ... Сығай Ә.Толғам. – Алматы: Парасат, 2004.
33. Тұранқұлова Д. Сахна ... - ... ... 1998 ... ... Қ, ... Ж. Тележурналист анықтамалығы. - ... ... ... Ю., ... Г. ... 82-83.- М.: ... ... 6.
36. Урвалов В. Очерки истории телевидения. - М.:, Искусство, 1990.
37. ... К. В ... на ... ... Сб. ... ... - Алма-
Ата, 1966.
 
 
 

Пән: Журналистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Фильм. Фильмді басынан аяғына дейін түсіру кезеңдеріне толық сипаттама91 бет
Талдықорған9 бет
Қазақстандағы ұлттық киноматографиясының алғашқы қадамдары (1920-1940 жж.)82 бет
HTML тілінде «Мұхтар Шаханов» атты сайт жасау15 бет
Pred-a-Porter стильдегі қыз- келіншектерге арналған «РУКМИНИ» атты киім үлгісін жобалау86 бет
Windows server атты операциялық жүйелер тобы17 бет
XX ғасырдың 20-30- жылдарындағы қазақ тіліндегі мерзімді баспасөзі: шығу тарихы мен деректік маңызы50 бет
«Ата-ана қамқорынсыз қалған балалар, жетімдерді әлеуметтік қамтамасыз етуге құжаттар ресімдеу» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті6 бет
«Испания журналистикасы» атты ғылыми-зерттеу жұмысына тезис11 бет
«Кабельдің бірінші реттік параметрлерін өлшеу» атты зертханалық жұмыс3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь