Жастар әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3


І. ЖАСТАР ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ ... ... ... ... ..6

1.1 Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс әдістері және оларды жүзеге асыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2 Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың шетелдік тәжірибесі..11

II ЖАСТАР ҚОЗҒАЛЫСЫ, БАЛАЛАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ҰЙЫМДАРМЕН БІРЛЕСТІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22

2.1Жастар құқығын қорғауға бағытталған ұйымдар бірлестіктері ... ... ... ... .22
2.2Жастардың қозғалысы және олардың жұмыс моделін ұйымдастыру ... ...26

ІІІ. ЖАСТАР ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28

3.1 Жастарды экономикалық дамыту мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

3.2 Жастар ортасында азаматтықты және қазақстандық патриотизмдi дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
Тақырыптың өзектілігі. Ұйымдар бірлестіктерінің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 6.5.13-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк ұйымдар бірлестіктері туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi Заңына сәйкес әзiрленген.
Осының алдындағы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 13 ақпандағы N 155 қаулысымен бекiтiлген Ұйымдар бірлестіктерінің 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасында ұйымдар бірлестіктері елдiң әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өмiріне жас азаматтарды белсендi тарту үшін қажеттi алғы шарттар жасауға бағдарланған болатын. Осы бағдарламаны iске асырудың нақты нәтижелерінің бiрi жастардың 26 әлеуметтік қызметін құру болып табылады.
Ұйымдар бірлестіктері жастарды кепілдiктермен қамтамасыз ету тетіктерін кеңейтуге және қол жеткен нәтижелердi баянды етуге, жастардың белгiлi бiр мақсаттағы топтары шеңберiнде атаулы көмектердi арттыруға, нақты проблемаларды шешуге әлеуметтік тұрғыдан бағдарланған және соған бағытталған. Осы проблеманы шешу жөнiндегi неғұрлым тиiмдi жол жастардың кәсіпкерлігі үшін жағдайлар жасау болып табылады.
Президенттің Қазақстан халқына "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлетті халық үшін" деген 2004 жылғы 19 наурыздағы Жолдауында, онда атап айтқанда: "Әлеуметтік сала мен адам ресурстарын дамыту Қазақстан үшін шешушi ұзақ мерзiмдi басымдық болып табылады" деп айтылғаны - жастар қоғамды қалыптастырудағы неғұрлым қуатты факторға айналып отыр. Сонымен бiрге жастар халықтың ең бiр осал топтары болып табылады, ал олардың жағдайы iзгіліктi проблема ретінде қаралады.
Экономика дамуының қазiргi заманғы кезеңiнде жоғары бiлiмдi және шығармашыл, бәсекеге қабiлетті жас адамдардың саны барған сайын көбiрек болуы қажет. Мемлекеттiк органдар мен жастар ұйымдары "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік ұйымдар бірлестіктері туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегi Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейiн мемлекет пен жастар қатынастарын жетiлдiруде жаңа қарқынға ие болды. Ұйымдар бірлестіктерін iске асыру жөнiндегi уәкiлеттi органдар жас адамдардың қоғамға, экономикалық өзара қатынастар жүйесiне енуi жағдайларын жақсарту жөнiнде тұрақты жұмыстарды жүзеге асырады. Осы процесте экономиканың салаларын инновациялық дамытуға неғұрлым икемділер ретінде нақ жастарға басты рөл беру қажет, бұл осы проблеманы барынша тиiмдi тәсілдермен шешудi қамтамасыз етеді.
1. «Егеменді Қазақстан»- газеті 22сәуір 2006 жыл.
2. «Ғылым және Білім» журналы
3. «Техника и Молодежь» 13 мамыр, 2003 ж
4.Баркер Р. Словарь социальной работы. М., 1994.
5. Блашенкова О.Н., Ковальчук А.С. Труд молодёжи: права и обязанности. Пособие для организаторов тренинговых занятий. - М.: АНО Штаб, 2001. – 104.
6. Бондарь Ш. Социальная работа и молодежные организации: Конспект лекций. – М.: Институт молодежи, 1993.
7. Горбачев А., Омаргазин Р. Евразийская культура — как ее
понимает молодежь. Мысль. 1997. № 12.
8. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов. Социология. - М., 1994.
9. «Грядет ли светлое будущее?» /«Казахстанская правда», 1999, № 24.
10. Гуслякова Л.Г. Введение в теорию социальной работы. Барнаул, 1995.
11. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы: учебное пособие. М., 1997.
12. Джаманбалаева Ш.Е. Особенности социализации подрастающего поколения//Казахстанское общество и социология: новые реалии и новые идеи/сборник материалов 1 конгресса социологов Казахстана.-А: Қазақ Университетi, 2006. –с.297-307.
13. Ешпанова Д. Д., Нысанбаев А. Н. Социальный портрет молодежи в современном Казахстане // Социологические исследования. - 2008. - N 12. - С. 86-95.
14. Зайнышев И.Г. Теоретико-методологические основы социальной работы // Социальная работа. М., 1992. Вып. 6
15. Западные молодежные субкультуры 80-х годов: Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН АН СССР, 1990.
16. Интелектуальная культура специалиста. Новосибирск, 1993.
17. Калибеков Д. Современные проблемы молодежи. /«Вопросы экономики», 2004, № 8.
18. Кебина Н.А. Молодое поколение Казахстана: сегодня и завтра. //Социология молодежи. 2009, № 2.
19. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. – М.: Социум, 1999.
20. Колков В.В., Колков С.В., Шахина Н.А. Государственная молодежная политика и социальная работа с молодежью: Учебное посмобие. – М.: Социально-технический институт, 2004.
21. Концепция государственной социальной службы помощи населению: Семье и личности / Под ред. Л.С. Ржанициной. М., 1992.
22. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986.
23. Молодёжь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы /Ильинский И.М. и др. - М.: Ин-т молодёжи - "Голос", 1999. – 324. с.
24. Молодёжь России и Европа. Молодёжная программа Европейского Союза - новые возможности для молодых россиян. - М., 2006 г. - 88 с.
25. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Паевленок. М., 1999.
26. Основы социальной работы. М., 1997.
27. Руслан ЕРБОЛҰЛЫ. Жастарға аты бар, заты жоқ заң неге керек? //«Жас Алаш» № 148 (14720).
28. Саппс М., Уэллс К. Опыт социальной работы. Введение в профессию. М., 1994.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
..............................................3
І. Жастар әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде..................6
1.1 Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс әдістері және оларды жүзеге
асыру
жолдары.....................................................................
..................................6
1.2 Жастармен жүргізілетін ... ... ... ... ... қозғалысы, балалардың ... ... ... ... бағытталған ... ... және ... ... моделін ұйымдастыру.......26
ІІІ. Жастар қызметінің
ұйымдастыру...............................................28
3.1 Жастарды экономикалық дамыту мен еңбек және жұмыспен қамту саласында
жағдайлар
жасау.......................................................................
.........28
3.2 Жастар ортасында ... және ... ... ... ... ... бірлестіктерінің 2005-2007 жылдарға
арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы ... 2003 ... ... N 903 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің
2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк
ұйымдар бірлестіктері туралы" ... ... 2004 ... 7
шiлдедегi Заңына сәйкес әзiрленген.
      Осының алдындағы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 13
ақпандағы N ... ... ... ... арналған бағдарламасында ұйымдар бірлестіктері елдiң әлеуметтік-
экономикалық және қоғамдық-саяси өмiріне жас азаматтарды ... ... ... алғы шарттар жасауға бағдарланған болатын. Осы бағдарламаны
iске асырудың нақты нәтижелерінің бiрi жастардың 26 ... ... ... ... Ұйымдар бірлестіктері жастарды кепілдiктермен қамтамасыз ... ... және қол ... ... ... ... ... бiр мақсаттағы топтары шеңберiнде атаулы көмектердi арттыруға,
нақты проблемаларды ... ... ... бағдарланған және соған
бағытталған. Осы проблеманы шешу жөнiндегi неғұрлым тиiмдi жол жастардың
кәсіпкерлігі үшін ... ... ... ... ... Қазақстан халқына "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн,
бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, ... ... ... ... ... ... 19 ... онда атап айтқанда: "Әлеуметтік сала
мен адам ресурстарын дамыту Қазақстан үшін шешушi ұзақ ... ... ... деп ... - ... ... қалыптастырудағы неғұрлым
қуатты факторға айналып отыр. Сонымен ... ... ... ең бiр осал
топтары болып табылады, ал олардың ... ... ... ... ... ... ... заманғы кезеңiнде жоғары бiлiмдi және
шығармашыл, бәсекеге қабiлетті жас адамдардың саны барған ... ... ... ... ... мен ... ұйымдары "Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік ұйымдар бірлестіктері туралы" 2004 жылғы 7
шілдедегi ... ... ... ... ... қатынастарын жетiлдiруде жаңа қарқынға ие болды. ... iске ... ... уәкiлеттi органдар жас адамдардың
қоғамға, экономикалық өзара қатынастар жүйесiне енуi ... ... ... ... ... ... Осы ... экономиканың
салаларын инновациялық дамытуға неғұрлым икемділер ретінде нақ ... рөл беру ... бұл осы ... ... ... ... шешудi
қамтамасыз етеді.
      Нарықтық қатынастар ұйымдар бірлестіктері ...... ... ... ... Бұл ... көздейдi:
      барлық меншiк нысандарындағы кәсіпорындарда жастардың еңбек ету
құқықтарын әзiрлеу мен жүзеге ... ... ... ... және оларды еңбек рыногының терiс
әсерлерiне байланысты табыс табудан айырмау ... және ... ... ... мен бостандықтарын қорғау жөнiндегi
кепілдiктердiң ... ... ... ... ... еңбек қабiлетi шектеулi адамдарды және жас
отбасыларының әлеуметтiк-экономикалық қорғалуын қамтамасыз ету;
      жастардың психологиялық-педагогтік және заң ... ... ... ... ... ... ... қамауға алу орындарынан
оралған және басқа да ... ... ... ... талап
ететiн адамдарға кәсiби бағдар беру және оларды еңбекке ... ... ... ... ... ... Республикасының ... мен ... ... ... ... ... мiнез-
құлықтарын қалыптастыруға ықпал ететiн басқа да қоғамдық ... ... - ... қарай сипаттамалары жиынтығының,
әлеуметтiк жағдайлар ... ... ... және ... ... ... заңдылықтарымен, осы қоғамды
тәрбиелеумен айқындалатын, сол ... ... да ... ... әлеуметтiк-демографиялық топ; қазiргi заманғы
жастардың жасына қарай ... 25 ... ... қоса алғанда
Қазақстанда 14-29 жастағы жастар үлесi 2004 ... 1 ... ... 29,5% ... бұл 4405138 ... ... оның iшiнде
экономикалық жағынан белсендi халық 2406775 адам ... ... ... ... ... ... ... сақталуда: халықтың
табиғи өсiмi - 6,3%. Жастар - бұл қашанда үлкен ерекше жасына қарай кiшi
топ ... ... ... ... ... ... - қоғамның бiр
бөлiгi. Бұл ретте, ұйымдар бірлестіктері жас ұрпақты қоғамдық ... ... ... ... ... тетiгi болып табылады.
      Қазақстан Республикасында ұйымдар бірлестіктерін iске ... ... ... 2003 ... 13 ... N ... жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылды.
      2003-2004 жылдары құрылған ... ... емес ... ... әлеуметтiк қызмет желiлерi жастардың әлеуметтiк жағынан
өз-өздерiн реттеп отыруына жәрдемдесудi өздерінің алдына негiзгi мiндет
етiп қойып ... Осы ... ... ... ... тең ... КЕҰ - ... сияқты әр түрлi түзеу технологиялары да осы
проблемаларды шешуге жәрдемдесуге тиiс. Осыған байланысты осы ... ... бiрi ... бар ... ... және пысықталған
бағыттар бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстар ... ... ғана ... ... ... ... ... етуге
бағытталған құрылымдарды құрудың жаңа жолдары мен нысандарын iздестiру және
жас адамдар санасындағы мінез-құлық, әлеуметтiк-саяси және өзге ... ... егу ... ... Бұл ... осы ... неғұрлым өзектi проблемаларын шешудегi жүйелi
көзқарасты қалыптастырумен және ұйымдар бірлестіктерінің әлеуметтік жағынан
бағдарланған ... ... ... ... ... ... ... ұйымдар бірлестіктерін iске асырудың қазiргi кезеңiнде
жастардың одан әрi даму қарқынын және ... әр ... ... ... ... жүргiзудi тежейтін бiрқатар проблемаларды
бөліп алу қажет, олар:      жастардың қазiргi заманғы ... ... ... нормативтік құқықтық базаның жетілдiрiлмеуi;
      өңiрлік ұйымдар бірлестіктерін iске асыру үшiн ... ... және ... ресурстардың жеткілiксiздігі;
      жастардың әлеуметтік проблемаларының шешiлмеуi, мұнда жастарға
қатысты жүргізілетін ... ... ... ету, ... бiлiм беру
және тәрбие сияқты өмiрдің аса ... ... ... ... тиiс. Бұл ретте, жас ұрпақтың құндылықтарын, ... ... ... әр ... ... ... ... өмiр сүру салтын назарға алу қажет;
      бүгiнгi күнi ... iске ... ... ... ... ... ... бiрге талап етілмеген әлеует болып отыр.
Дәл осы, ... ... ... жастар белсенділігінің басты тежеуiшi
жасырын жатыр. Демек, жастардың әлеуметтік белсендiлiктерi мен өз болашағы
және өз елiнiң болашағы үшiн ... ... үшiн ... ... ... ... жасау қажет.
      Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің Ұйымдар бірлестіктері
департаментi 2004 жылы ... ... ... ... ... ... оларды толғандыратын неғұрлым ... ... ... билiк органдарындағы қызмет бабын терiс пайдаланушылық
(44,3%), есiрткінің таралуы (31,6%), ... ... ... өсуi ... ... ... ... жастар қозғалысын, балалардың қазіргі
ұйымдармен бірлестіктерін қарастыру .
Жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытынды және ... ... ... ... ... ... ретінде
1.1 Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс әдістері және ... ... ... ... –нақты өмір сүретін шындық (табиғи және ... бұл жай ғана ... және ... заты ... адам ... ... зат болып табылады.
Қоғамда қандай да бір объектіні зерттеу қажеттілігі туғанда ол белгілі-
бір көзқараста қарастырылатыны белгілі. ... ... ... ... ... ... ... мен қасиетке ие болады, яғни қандай да бір
ғылымның заты болып табылады. ... ... ... көптеген факторларға, ең
алдымен осы саладағы жеткен жетістіктерге, ғалымдар ... ... ... ... ... ... -әлеуметтік жұмыстың өзіндік әлеуметтік ғылым және оқу
пәні болып қалыптасуы қарқынды ... ... ... әлеуметтік жұмыстың
мәні мен негізгі белгілері туралы көптеген көзқарастар бар. Бірақ барлық
авторлар ... ... ... ... ... ... қиындықтар көретін жеке адамдар мен ... ... ... кез-келген қоғамда үлкен немесе кіші деңгейде кемсітілетін топ
болып табылады. ... ... ... ... мен
бойжеткендерді, жастарды қорғау проблемалары, жастар мен жасөспірімдер
қылмыстары, ... ... ... жас жұмысшылар ... ... және ... ... ... ... т.б. ... болып отыр.
Халықтың белгілі-бір жасына байланысты бөлінетін тобына жататындықтан
да жастар қазіргі таңда әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Жастарға әлеуметтік жұмыс объектісі ретінде сипаттама беру үшін жастар
–оны құрастыратын көптеген құрамдардан тұратын, жеке және ... ... ... ... және ... даму ... ие,
қоғамдық қарым-қатынастардың тарамдалған желісінде жатқан күрделі жүйе
екенін есте сақтау керек. Ресейлік социолог В.Н.Боряздың ... ... ... табиғаттан тұратындықтан антропологиялық ... ... ... ... ... ... туралы мәселені
қозғағанда оны бір-бірімен салыстырмай, ... ... ... жұмыс
объектісі ретінде қарап, антропология, психология, педагогика, ... ... да ... жастар мен олардың проблемаларын ... ... ... ... ... ... ... келісеміз, өйткені
жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс құралын, нысанын және әдістерін
анықтау, оның тиімділігі ең ... ... осы ... ... мен әлеуметтік проблемалары білімі мен жас ... және ... ... ... ... ... объектісі ретінде әлеуметтік ... ... және ... ... ... да ... есте ... жұмыстың объектісіне кез-келген жас іліге бермейді, оның
міндетті түрде қандай да бір ... ... ... Ол ... ... құқықтық, материалдық және басқа да ... ... ... кейбір сыртқы факторларға, болмаса ішкі жеке басының
жағдайларына байланысты болуы ... ... ... да ... ... жас адам осы ... өз ... шеше алмай, әлеуметтік
қызметкердің кәсіптік көмегін қажет етуімен ... ... үшін жай ғана жас адам ... ... көмекті қажет ететін бала –жеке тұлғадан әлеуметьік субъектіге
айналатын, яғни дамушы, қалыптасушы жеке адамның болуы маңызды.
Міне ,осындай әлеуметтік ... ... ... ... ... бір ... ... сипаттамаларына қарамастан оларды
біріктіретін де, алшақтатын да белгілері бар.
Әлеуметтік қызметкердің жастар проблемасына осындай ... ... ... ... ... ... мен жастармен жұмыс
жүргізетін маманның лауазымды міндеттерін ажырата ... ... ... ... жүргізетін маманның міндетіне балалар мен ... ... ... ... ... ... ... бірлестіктерімен жұмыс, жастардың бос уақытын ұйымдастыру бойынша
іс-шаралар жүргізу және оларды ... ... ... жас
отбасылардың құқығын қорғау және т.б. жатады.
Осыған байланысты, жастармен әлеуметтік ... ... ... ... ең ... ... объектісі ретіндегі жастардың
сапалық сипаттамасын, осы бір күрделі әлеуметтік феноменді, ... ... ... және ... ... және ... ... зерттеу жүргізу қажеттігі
туындайды.
Әлеуметтік жұмыстың технологиясы әлеуметтік ... ... Ол қиын ... ... ... ... ... көрестіп,
қолдау жасау мен әлеуметтік қызмет көрсетуге бағытталған.
Әлеуметтік жұмыстың технологиясы әдетте екі мағынада ... ... ... ... ... әсер ... ұйым, юағдарлама,
құрал, тәсілдерінен тұратын теориялық білім мен практика жүйесі ретінде.
Мұндай түсінік әдетте әлеуметтік ... ... ... және ... ... ... қолданылады. Ал тар мағынасында –жеке
технологиялар жиынтығы ретінде, яғни ... ... пен ... ... ғана қолданылатын белгілі-бір, нақты тәсілдер мен құралдар
болып ... ... ... ең ... ... ... категорияларымен
мекен-жайы, оқуы, жұмысы және т.б. ... ... ... тікелей әрекетінде қолданылады.
Жоғарыда көрестілгендей екі жол ... ... ... қолданылады, оны жастардың әлеуметтік көмек пен қолдауды
қажет ... ... ... оларды өмірлік қиындықтардан «алып
шығу» мақсатында қолданылатын ... ... ... ... ... ... деп ... болады. Жастармен әлеуметтік
жұмыстың технологиясында екі форманы бөлуге ... ... мен ... «іс-әрекеттің ьтәсілі мен құралы ретінде»
тұратын бағдарламалар.
2. ... ... ... ... ... өздері.
Жастардың әлеуметтік жұмысының технологиясы әр алуан, олардың түрлері
көптеген негіздерге байланысты жүзеге асады, солардың ішінде ... ... ... ... ... ортасында, жастар тобында және т.б.
болатын құбылыстар, ... ... ... ... ... ... ескере отырып, белгілі-бір әсер ету тәсілдерін
қолдану арқылы олардың тиімді қызмет етіп, ... мен ... ... әлеуметтік жұмысының технологиясының жіктелуі олардың жаңа
дәрежесіне де байланысты. Осы түріне қарай жаңа ... және ... ... технологиясы) деп бөлінеді. Жаңарған технологияға
«жастардың әлеуметтік жұмысының мобильдік» (басқаша ... ... ... ... ... ... бұл ... уақыттардағы
батыс елдерінде кеңінен тараған технология, ал ТМД елдерінде, ... ... аз ... ... Оның мәні ... жастар орталығынан, кеңес
беру пунктерінен, немесе басқа да жастар қызметінен көмек сұрамайтын, ... ... ... ... ... бір ... ... Осындай жастарға «рокерлер», спорттық және музыка «фанаттары» және
т.б. жастар тобын жатқызуға болады. Бұл ... ... ... қызметкерді осындағы «тусовка» енгізу, оның қатысушыларымен
өзара қатынасқа ... ... ... зерттеп, түсіну, осы
негізде ондай топтардың ... жол ... ... әсер ету, ... ... дұрыс ағымға бағыттау.
Әлеуметтік жұмыстың технологиясы стратегиялық сипаттағы технологиялар
болып ... ... ... көп ... қамтып, олардың өмір
деңгейін жақсартуға, білім алып, жұмысқа орналасуға және т.б. ... ... ... ... –жастардың ... ... ... ... ... пен қорғауды қажет ететін
топтарымен жұмыс жасау технологиясы. Қазіргі ... ... ... ... технологиялар анықтаушы ғана болып отыр,
себебі, жастардың ... ... ... пайда болуын алдын-ала
саралайтын стратегиялық ... ... ... ... ... қаражаты жетіспейді, сондықтан жастармен жүргізілетін
әлеуметтік жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмысын табысты
жүзеге асыруда тактикалық технологияны алдын-ала саралайтын ... ... ... ... ... ... балалар мен
жасөспірімдердің қамқорсыздық проблемасын шешу үшін үйсіздерге ... ... ... тактикалық технологиясын іске асыру жеткіліксіз. Оған бір
мезгілде, мемлекет пен жергілікті билік органдарының мүмкіндіктеріне қарай,
балалар мен ... ... алып ... ... ... ... ... қолдануға бағытталған стратегиялық технологияны да
жүзеге асырған ... ... ... жұмысты жалпылау осы салада
қолданылатын көптеген технологиялар негізделетін басты ... ... ... береді:
✓ ұйымдастырушылық тәсіл жұмыс ... ... әр ... ... оны ... және ... әкімшілік
байқаудан өткізу арқылы қарап, қабылдайды да, оған қажетті қаржы бөледі,
оның жұмсалуына бақылау ... және ... ... ... ... ... ... тәсілі жұмыстың шартты түрде екі ... ... ... ... ... таңдалып алынған технологияның
объектісі –жастардың белгілі-бір тобы ... жеке ... ... ... ... басындағы жағдайларды терең зерттеумен
байланысты. Осы кезеңде барынша маңызды, алдымен шешуді ... ... ... Бұл кезеңнің аяқталуы әлеуметтік қызметтің,
әлеуметтік қызметкердің клиентпен ... ... топ) ... ... жоспарын құрудан тұрады. Екінші кезең –жасалған жоспарға ... ... ол ... және ... да ... көмекті
қарастырады және басына түскен жағдайдан ... ... ... ... жағдайын реттеу сияқты істерді атқаруға бағытталған.
✓ Кадрмен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... –психологтарды, әлеуметтік педагогтарды, медиктерді
және т.б. дайындауды қарастырады. Осындағы ... ... ... жұмыс
істеуге арнайы дайындалған, клиентпен ... ... ... ... түскен жағдайды зерттеп, оның проблемасын шешуде қолайлы ... ... ... (ресми және бейресми) институттарды және
байланыстарды іздеуші, осы ... ... ... бақылау жасаушы
маманданған әлеуметтік қызметкер болып табылады.
Жастармен ... ... ... ... тағы бір
маңызды қағидасы –саралап ... ... ... ол жоғарғы аталғандардан
басымырақ түсетіндіктен жеке қарауды қажет етеді.
Әлеуметтік жұмысының мақсаттары мен қызмет ету жағдайларымен және
жалпы ... ... ... ... ... жақынырақ, соның
ішінде Ресей Федерациясының жастар ісі бойынша әлеуметтік қызмет ... ... ... ... ... Жастарға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету Орталығы дағдарыс
жағдайында, ... және ... ... ... жағдайында жүрген
жастарға, халықтың осы ... ... ... ... ... ... ... медико-психолого-
педагогикалық көмек көрсетуге арналған. Бұл орталық екі бөлімнен тұрады
деп ... ... ... ... бөлімі, оған баспана,
қонақ-үй, социотерапия мектебі, мамандықты таңдау ... ... ... ... ... ... ... кеңес беру кеңсесі
жатады, және медико-психолого-педагогикалық көмек көрсету бөлімі, ... ... ... ... кеңес беру пункті,
оқушыларға арналған кеңес беру пункті, анонимдік ... ... ... лекторий және бос уақытты өткізу пункті жатады;
□ Жастар үшін ақпарат беру ... оның ... ... ісі ... орындаушы органдарға, жастармен, әртүрлі жас адамдар тобымен ... ... мен ... ... және ... қызмет
көрсету. Юристтік, коммуникативтік, жеке дара, кәсіби, бос уақытты өткізу
бойынша, білім алу, тұрғын үй және басқа да жастар ... ... ... ... ... ... Орталық жастар
ортасында болып жатқан процесстер туралы ақпаратқа және ... ... ... ... ... ... ... айыру орындарынан келген жасөспірімдер мен жастардың қайта
әлеуметтендіру Орталығы, бейімделуі қиын жағдайда жүрген ... ... ... мамандықты таңдау және психологиялық көмек
көрсетуге арналған. Оның мақсаты ... ... ... ... қиын ... ... ... криминогендік
категорияларына олардың әлеуметтік ... ... ... ... ... мақсатында көмек көрсету; еркінен айыру орындарында
болып ... ... ... орналастыруға, мамандық таңдауға және қайта
мамандыққа дайындыққа көмектесу; юристік, медициналық және ... ... ... ... ... ... туғызған себептерді,
көкейкесті проблемаларды және қиын жағдайларды анықтап, олардан шығудың
жолдарын іздеу, дау-жанжалдарды тоқтату, қамқорлыққа алынғандармен ... ... ... ... ... іздеу; дау-жанжалдарды
тоқтату, қамқорлыққа алынғандармен бірге осы дағдарыс ... ... табу ... ... ... ... құрамында
телефон арқылы кеңес беру бөлімі («сенім телефоны»), психологиялық ... ... ... және ... даярлау мектептері, криминогендік
контингентпен жеке жұмыс істеу бөлімі, кеңес беру пункті болуы керек.
... мен ... ... беру ... ... ... жедел,
анонимді, ақысыз психологиялық ... ... ... ... ... ... ... дау-жанжал жағдайын басынан
кешіріп, басқа да психикасына зақым келген жағдайда ... ... ... дағдарыстан шығу үшін жеке басының, рухани және ... ... ... мен дамудың психологиялық проблемалары
бойынша телефон арқылы балаларға, жасөспірімдерге жастарға, жас адамның
ата-аналары мен тәрбиешілеріне психологиялық кеңес беру.
... ... ... ... және ... себептерге байланысты отбасында, тәрбие мекемесінде, қоғамда
дамудың қолайлы ... ... ... ... ... ... жағдайын (тұрмыстық, психологиялық, эмоционалдық)
қамтамасыз етуді, кәмелетке толмағанның әрі ... ... ... ... ... жаңа ... ... өзгерістер енгізуде заң жүзінде шешім қабылдауды мақсат етеді.
Жоғарыда аталғандар қазіргі ТМД ... ... ... ... ... таптырмас жалпы ұйымдастырушылық-технологиялық
моделі. Тәжірибеде қазіргі ... тән ... ... ... ... бар. Олар ... ТМД елдерінің әлеуметтік-экономикалық,
саяси және әлеуметтік-мәдени дамуының өзіне тән ... ... ... ... ... ... жастарға
арналған әлеуметтік қызмет көрсетудің мазмұны мен рөлін мемлекеттік билік
органдары мен жергілікті ... ... ... ... ... Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың шетелдік тәжірибесі
Жастармен жүргізілетін әлеуметтік ... шет ... ... және ... ... сәттерді ескеру керек:
□ оны бағалау мен пайдалану мүмкінгдігіне нақты тарихи
жағынан ... яғни ... ... отырған елдің
қоғамдық-саяси деңгейі мен әлеуметтік-экономикалық дамуын
ескеру;
□ әлеуметтік жұмыстың тәжірибесіне ... өз ... ... ... мен ... ... ала отырып
жүзеге асыру керек;
□ шет елдік тәжірибені қолдану өз елінде ... ... ... саласындағы тәжірибені алып тастау деген
сөз ... ... ... жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың қазіргі
дейгейі біршама жағдайларға негізделген. Бұл ... ... ... қоғам мыналарды сезінеді:
□ қоғамда әлеуметтік тұрақтылық жағдайын ... ... ... ... саясатты жүзеге асырудың
қажеттілігін сезінеді, оны мынадай жолдар ... ... ... ... ... сақтай отырып
әлеуметтік бағдарлануы; табыстарды ... аса ... ман аса ... ... ... және ... ... көрсету үшін мемлекеттік және
жергілікті ... әр ... ... ... ... беру, медициналық қызмет көрсету,
еңбекпен қамту және т.б. ... ... ... ... ... әлеуметтендіру мен интеграциялауда қоғамның
кездесетін қиындықтары жылдам ... ... ... бір ... ... мен ... ... болса, екінші жағынан қоғам оларға
ұсынады да, олардан ... ... ... осы ... шешу үшін ... ... көрсетуге
жағдай жасап, қоғамның даму процесіне өз үлестерін қосуға
мүмкіндік беру керек.
Осы ... ... ... ... ... ... елдерде
жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың, әлеуметтік қолдаудың екі
негізгі моделі ... ... ... пен ... ... ... ... және батыс-еуропалық (жастарға көмек көрсету мен
қолдау жасаудың ... ... ... ... ... жұмыстардың жүйесі АҚШ-та жалпы
мемлекеттік заңдылықтар, ... штат ... ... әр ... ... ... ... қатар, жеке бағдарламаларды
жергілікті билік ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік көмек көрсетудің қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... ... жүйесі
америкалықтан жас ұрпаққа қатысты әлеуметтік саясаттың бағытын анықтауда,
жоспарлауда және іске ... ... ... әр алуан әлеуметтік
қызмет көрсетуге жастардың біршама шеңберін қамтуымен ерекшеленеді. ... ... ... органдары да маңызды рөл атқарады.
Нарықтық экономикасы қалыптасып ... ... ... ... ... жұмысының жүйесінің ортақ белгісіне әлеуметтік
қызметтердің түрлерінің өзгеруінен, өзгермелі ... ... ... ... қажеттіліктердің ескеруі мен жаңасының пайда болуынан
көрінетін нысандарының ... және әр ... ... ... бір ... ... -әлеуметтік қызмет көрсетудің барлық жүйесінің
барынша құқыққа негізделуі, оны ұсынудың ... мен ... ... ... хабардар болуы, бұл өз кезегінде, әрбір осыған қызығушылық
танытқан жас адамға, ... ... оның ... ... ... ... заң жүзінде тиесілі әлеуметтік қызметті пайдалануына
мүмкіндік береді[4].
Батыс елдеріндегі жастармен жүргізілетін әлеуметтік ... тағы ... ... ... ... ... ... жас ұрпақты
әлеуметтендірудің басты факторының бірі ... ... ... ... ... жүргізілетін әлеуметтік ... ... ... мен ... екі ... ... болады: жалпы
профильдік және арнаулы. Жалпы профильдікке нақты ... ... ... және т.б.) тұрғындарына ... ... ... ... ... ... ... олар әлеуметтік
көмекке зәрулердің барлығына, соның ішінде ... өз ... Ал ... мекемелер қатарына белгілі-бір жастар тобына -мүгедек-
балаларға, үйден қашып ... ... ... ... ... ... ... мекемелер жатады.
Әр елде балалық пен бозбалалықты әлеуметтік қорғау саласына, осы ... ... ... ... жүргізуге әртүрлі тәсілдер
қалыптасады. Бірақ, бұл жұмыстың ұйымдастырушылық-практикалық ... ... ... ... ... үрдістер мен қағидаларды байқауға
болады. Олар ең алдымен мыналар:
□ жастардың ... ... мен ... ... ... мен алдын-алу жүйесін гуманизациялау,
жазалаумен мәжбүрлеу шараларынан қорғау-сақтау ... ... және ... әрекеттерін
мамандандыру, отбасы жағдайында теріс мінез-құлықтарын түзету
және емдеу бойынша практикалық жұмысқа маманданған әлеуметтік
педагогтардың, ... ... ... енгізу;
□ отбасына, мектепке, балаларға, ... ... ... ... ... ... психологиялық қызметтер мен кеңестер, ... қиын ... ... ... ... арналған әлеуметтік баспаналар;
□ әлеуметтік теріс бейімделген ... ... ... және ... әрекеттерін психологизациялау, теріс мінез-құлықтарды
түзетуде басты рөлді ... ... пен ... ... ... бастысы ретінде отбасына әлеуметтік-
құқықтық, ... ... пен ... ... мақсаттарын орындай алмаған ... ... ... ... беру жағдайын жақсартудың
әлеуметтік жұмыстарын ұйымдастыру.
Көптеген Батыс ... АҚШ, ... ... ... ... ... ... көмек көрсетумен ғана шектеліп
қалмайды, оларда тыйым салу, бақылау сипатындағы шаралар да ... ... ... ... жүзеге асырылатын шаралар қолданылатын ФГР
тәжірибесіне сүйеніп көрейік:
□ жас ... ... және ... ... қауіпті
жерлерде болуының алдын-алу. Мұндай ... ... ... ... жастарды девиантты мінез-құлыққа
жетелейтін орындар жатады.
□ Жасы 16-ға толмаған жас адамдардың қоғамдық тамақтану,
кафе, ... және ... ... ... ... ... оны ... тәрбиелеуге жауапты
адамның бірге жүруімен, осы орындарда болу уақытын шектеу
арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... және ... салынады: 16 жасқа дейінгі жас адамдарға ата-анасымен
жүргенде ғана жеңіл алкоголь ішімдіктерін ... ... ... ... ... ... Жасы 18-ге толмаған жас адамдарға құмар ойындарын ойнауға,
әсіресе ұтып алу мақсатында ойын автоматтары бар ... (бұл ... ... ... ... тәрбиешісі бар
барлық балаларға қатысты) тыйым салынады;
□ Балалар мен жасы 15-ке толмаған жас ... ... ... ... ... салынады.
Шетелдерде, әсіресе дамыған елдерде жастармен –құқық ... ... жас ... ... «қауіпті топ» отбасында
тәрбиеленуші балалар мен және ... ... ... ... ... тәжірибесі жинақталған. Әр елде бұл проблемалардың өзіне
тән ерекшеліктері бар, олар ... ... және ... шешу үшін ... әлеуметтік-экономикалық, демографилық және басқа да ерекшеліктерін
есепке ала отырып жасалған ... ... ... ... ... ... өзі әр елдерде қалайша жүзеге асып
жатқанын білу ... ... ол ... ... және ... барынша ерекшеленетін жағдайлардың өзінде ... ... жаңа ... ... көре ... және адекватты шешімдер
қабылдауына көмектесетіні сөзсіз.
Австрияда жастардың құқығын қорғау үшін және ... ... ... ... ... орналасқан, жастардың қалауынша безендірілген
ақпараттық ... ... ... жас ... педагогтардан,
психологтардан, юристерден ақпарат пен кеңестер ала ... Және ... ... ... ... ... әрекеттерінде жас отбасыларына көмек көрсету
мақсатында тұрғын-үй басқармаларымен байланыс қарастырылған. Толық емес
отбасылары ... ... ... ... ... мұндай
отбасыларының, ең алдымен балаларының мүдделеріне ... ... ... ... ... көрсетуге бар күштерін салады. Балалар
мен ата-аналары арасындағы қарым-қатынастарға байланысты туа ... ... ... көп ... ... ... балаларға көрсетілетін көмек түрлері әсіресе назар
аударарлық. Онымен бірнеше мекемелер айналысады. ... мен ... ... ... отбасы ісіне араласу арқылы немесе арнаулы бақылауға
алу ... ... ... Егер ... ... ... ... оны отбасынан
алып басқа жерге орналастырады да, қамқорлық көрсетеді. Отбасында зорлық
көруіне байланысты ... ... ... кешіп отырған балалар сондай-ақ
балалардың психологиялық бөлімдерінен ... ала ... онда олар және ... ... апта бойы ... ... ... қажеттілігіне
қарай клинико-психологиялық диагностика, кеңес беру және т.б. жүргізіледі.
Мұндай ... ... ... ... ... ... ... отырып, баланы отбасына қайтару.
Тағы бір әлеуметтік қызмет түрі –Аймақтық күйзеліс ... ... ... балаларға тәулік бойы көмек көрсетіп, кеңестер ... Егер ... ... ... ... ... оны тұрғындар тобына
қабылдайды. Осының өзінде ол ... ... ... және ... ... жұмыс істеген өзінің ата-аналарымен кездесіп тұрады.
Орталықтардың мақсаты дағдарыс жағдайларда балалармен және ... ... ... жаңа ... ... әлеуметтік қызметтердің жұмысы жасына, этникалық және
басқа да демографиялық жағдайларға байланысты, сондай-ақ ... ... ... ... байланысты мемлекеттік көмекті қажет
ететін азаматтардың ... ... ... ... мен көмек
көрсетуден тұрады. Осыған байланысты, әлеуметтік қызметтердің әрекеттерінің
саласына ... ... ... ... ... ... ететін балалар, жасөсіпірімдер мен жастар, сондай-ақ ... ... ... ... бюджеттік ұйымдар болғандытан, ақысыз
көмек көрсетеді. Бұл қызмет орталықтарының өзіндік ... ... ... және басқа да жас ұрпақтың ... ... ... ... ... беретін мекемелерден тәуелсіз болуы. ... ... ... қызметкерлер балалармен,
жасөспірімдермен, ... ... ... солар үшін жауап беретін
басқа мекемелердің қызметкерлердің ... ... ... ... ... қарсы тұра алады.
Әлеуметтік қызметкер жергілікті билік органдарына нақты мекеменің,
маманның, ата-аналары немесе жеке ... ... ... ... ... ... ... физикалық дамуына қауіп төндіретіні жөнінде
мәселені көтере алады. Әлеуметтік қызметкердің арызының және оған ... ... ... сот ... ... ... ... жеке
тұлғаларды жауапкершілікке тарта алады, билік органы отбасына қаржылай
көмек ... ... ... жас ... ... орналасуына
жәрдемдеседі, тұрмыстық жағдайын жақсартуды және т.б.
Көптеген әлеуметтік қызметкерлер тікелей ... беру және ... ... ... ... ... мен ... тығыз
байланыста бола отырып кәмелетке толмағандармен жәке және ... ... ... ... ... ... жергілікті әлеуметтік қызмет
орталықтарына бағынады.
Бұл елде әлеуметтік қызмет орталықтарымен бірдей ... ... әр ... ... ... да бар. ... нақты
аймақтарда тұратын халықтың белгілі бір санаттарына қызмет көрсетеді. Соның
ішінде балаларға, жасөсіпірімдер мен ... ... ... ... орталықтар бар.
Мұндай орталықтар нақты бағыттарда жұмыс істеуге арналады ... ... ... ... болып табылады. Мысалы тек
отбасыларына көмек беретін, немесе тек ... ... ... және ... ... ... бар. «Желілі»
құрылымдағы ... ... ... ... ... ... ... айналысса, екіншісі отбасы психологтары сияқты
әрекет етеді де, бірнеше отбасыларына ондағы жанжалдардың шешілуіне дейін
ғана ... ал ... ... ... ... қорғауды
қамтамасыз етіп, заңды мекмелермен, денсаулық сақтау ... ... ету ... бос ... ... ... ... ұсақ ұрлықтар жасаған немесе вандализм актілерін жасауға
барған жасөспірімдермен ... ... ... ... ... ... оның мәні ... бұзған жасөспірім өз кінәсін, ... ... ... өз ... ... тұрады. Келтіріліген залалдың
орнын толтырудың ең кеңінен тараған тәсілдеріне: құқық бұзу нәтижесін
тікелей ... ... ... ... қабырғасын жуу немесе сырлату
және т.б.); құқық бұзудан зардап көрген ұйымда жұмыс істеу (жасөспірім ... ... ... ... ... ету арқылы залалының орнын толтырады
және т.б.); келтірілген залалды жасөспірім қоғамдық орындарда тапқан ақшасы
арқылы ... ... ... жасөспірім (оның отбасы) және зардап шеккен жақ
үш жақты келісім-шартқа отырады, онда жасөспірім кешірім сұрап, залалдың
орнын толтыруға, оның ... ... ... ... ... ... ... пен оның салдарына қатысты жауапкершіліктер ... ... ... ... ... ... бюросы осы
келісім-шарттың орындалуына бақылау жасайды: егер ... ... ... істі ... егер ... –құқық бұзу туралы
хаттамаға ресми түрде жасөспірімнің ... ... ... ... ... жол ашылады[6].
Исландияда кәмелетке толмаған құқық бұзушылар мен ... ... ... ... ... ... балалар мен бозбалалардың
әл-ауқаты туралы Заңының негізінде ... ... ... ... ... жергілікті әкімшіліктің қасынан құрылған әлеуметтік қызмет көрсету
Комитеттері атқарады. Комитеттер жасөсіпірмдер ... жас ... мен ... ... және ... ... ... әрекеттерге бағыттау мақсатында алдын-алу жұмыстарын
ұйымдастырады. Балалардың денсаулығы мен ... ... ... ... жағдайларда тұратын балалардың отбасыларына ... ... ... ... отбасылық қолдау мен кеңес
беруден, мектептік ... ... ... ... ... Егер ата-
аналары баланың күтімі мен ... ... ... ... ... қызмет ететін балаларды ... ... ... ... ... жауапкершілікті өз мойындарына алады, баланы қамқор болатын
отбасыларға немесе балалар үйіне анықтайды.
Норвегияда әрбір муниципалитетте ... ... ... бар, ... 18-ге дейінгі жас адамдарды денсаулығы мен дамуына кері әсер ететін
жағдайларда тұратын жастарды қорғап, ... ... ... ... жүргізіледі: негізгі профилактикалық шаралар, ... ... және ... ... ... профилактикалық
шаралардың мақсаты муниципалитеттің аймағында тұратын балалардың өмірлік
жағдайларын жақсарту болып табылады да, ол ... ... ... ... ... проблемаларын шешу (балаларды мектепке тасу) және т.б.
мәселелерді шешуден тұрады. Отбасыларындағы ... ... ... ... ... ... сипатта болып, проблемалық
отбасыларында, жас нашақорлармен, құқық ... және ... ... қолдауды қажет ететін жастар санатымен әлеуметтік ... ... ... ... күрес тәжірибесі де қызықты. Жергілікті
билік органдары –муниципалитеттер ... ... ... кафелер
мен мейманханалар арқылы таралуына бақылау жасайды, алкогольсіз ... ... мен ... да осы ... ... ... ақша беру және ... да қолдау көрсету арқылы көмектесіп тұрады.
Алкогольді шектен тыс ... ... ... ... ... ... деп
аталатын жұмыс жасалады, оның мақсаты жас адамдарға алкогольмен ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету
негіздері туралы» Заңы бойынша жастарды ... ... ... ... ... оның ... мынадан тұрады:
1. әрбір қала, аудан үшін міндетті минимум, оған мыналар кіреді:
а) әлеуметтік қызмет көрсету орталығы ... үйде ... ... ... ... ... ... әлеуметтік көмек көрсету);
ә) отбасы мен балаларға әлеуметтік көмек көрсету орталығы;
б) ... ... үшін ... ... ... қонақүй;
г) балалар мен жасөспірімдерге арналған әлеуметтік баспана.
2. қалалар мен аудандардағы қосымша желілер, оларға мыналар ... ... ... беру орталығы;
ә) телефон арқылы жедел психологиялық көмек көрсету орталығы;
б) қайырымдылық үйі;
в) мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... арналған реабилитациялық орталықтары.
3. республикалық, өңірлік, облыстық, аймақтық, аудан аралық ... ... ... ... ... ... балаларға көмек көрсету
орталықтары;
ә) интернат-үйлер: балалар, психоневрологиялық, арнаулы;
б) мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған жатақханалар.
Федерация субъектілерінің билік ... ... ... ... ... ... аймақтың өзіне тән ерекшеліктері мен материалдық-
қаржылық мүмкіндіктерін ескере отырып жастармен жүргізетін ... ... ... ... Мысалы, Башқұртстан Республикасында әлеуметтік-
психологиялық, заң, наркологиялық көмек көрсету және ... ... ... ... жастардың республикалық әлеуметтік «Новое
поколение» қоры, отбасылық қатынастарға көмек көрсету ... ... және т.б. ... Астрахань облыстық әлеуметтік қызмет
жастарға құқықтық мәселелер, ... ... ... ... ... ... және ... көмек түрлерін
көрсетеді. Курск облыстық жастарға әлеуметтік қолдау көрсету ... ... ... ... бола ... 14 ... 30 жасқа дейінгі
жастармен жұмыс ... ... ... ... кәсіби
маманданған, заңды, медико-педагогикалық және ақпараттық ... ... ... келесі бағыттарда жүргізіледі: жастардың еңбек биржасы,
кәсіби кеңес, жастарға психологиялық көмек беру ... ... ... әлеуметтік және ақпараттық қызметтер, клуб жұмысы.
Жастарға әлеуметтік көмек көрсету жүйесінің төменгі ... ... ... ... ... ... ... тәрбие Орталығының іс-тәжірибесін жатқызуға болады, ол нақты
дағдарыс жағдайындағы отбасы мен ... ... ... ... Бала ... ... ... артықшылығын ескере отырып
Орталық өз жұмысының негізіне баланың ... ... оның ... ... ... жақсаруына, яғни оны қоғамда әлеуметтік
бейімделуінің табысты болуына барлық жағдай жасауды қояды. Орталықтың әл-
ауқаты ... ... ... жұмыстарда қолданатын басты әдісі
-әлеуметтік патронаж, бұл ұзақ уақытқа әлеуметтік қызметкердің отбасымен
сенімді қатынаста ... ... мен оны ... ... анық, толық,
объективті ақпарат жинап, осы отбасының проблемасын ... оған ... ... ... ... ... ... (білім беру, әлеуметтік қорғау,
ішкі істер органы, қоғамдық, қайырымдылық ... және т.б.) ... ... туыстарымен, болмаса достық байланыстарымен «өзара
әрекеттестік желісі» деп аталынатын байланыс орнатудан тұрады[7].
АҚШ-та «қауіп тобына» ... ... ... ... жасау
бірнеше бағдармалар негізінде жүзеге асырылады. Соның ішінде, көмек берудің
федеральдық бағдарламаларына сәйкес көмекке зәру ... мен ... ... ... ... ... ата-аналары күндіз немесе кешкі уақытта жұмыс істейтін балаларға
қарау;
Ә) ересектер ... ... ... ... ... балалар үйін инспектірлеу, қамқорлығына алған отбасылармен жұмыс,
баланың жаңа отбасына бейімдеу;
В) балаларға ... ... және т.б, ... көмек көрсету қызметтерін
дамыту.
Көптеген бағдарламалар «қауіпті топтағы» жасөспірімдерді қалыпты ... ... ... толмағандарды белгілі-бір акциялар мен ... ... ... ... Полицияның базалық
бағдарламалары полициялық ... ... ... ... ... ... және басқа да пайдалы істерге тартуға арналған.
Кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі ... ... ... ... бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандарды реабилитациядан
өткізуге бағытталған. Мектептердің базалық бағдарламалары екі ... ... және ... мектептерге арналған, яғни «қиын» және
сотталған жасөспірімдерге арналған. Бұл ... ... да ... әлеуметтік оқшаулауды болдырмай, олардың мектепке ... ... ... олар ... толмағандардың қылмысын алдын-
алуға бағытталған және барлық мектеп оқушыларына арналған.
Кәмелетке толмағандарды бас бостандығынан айыру және олардың жазасын
өтеу АҚШ-та екі ... ... ... ... бас ... ... және ... тәрбиелеу мекемелері. Біріншілері –бұл қылмыс жасағаны
үшін сотталған кәмелетке толмағандардың, сондай-ақ істің жағдайын ... ... ... ... ... физикалық еркіндігін
шектеу мекмелері. ... ... ... ... ... ... үшін сотталған кәмелетке толмағандарды орналастыру мен
қозғалысын шектеуге арналған ... ... жеке ... ... ... бас бостандығынан айыру дәрежесі әртүрлі болуы мүмкін. Жабық
тәрбиелік мекемелердің төрт түрі бар: қайта ... ... ... ... мен ... жабық баспаналар мен балалар үйі, тәулік
бойы бақылау жасау орталықтары.
ГФР-да әлеуметтік-педагогикалық әрекеттің жаңа формаларына ... ... ... жатады. Мұнда ықшамаудандардың өзіне ... ... әсер ету ... анықтайды
(мысалы, жұмысшы кварталдардағы превентивті және білім беру әрекеттеріне,
ал жаңа құрылыстар салынған ... ... ... ... ... және т.б.) балалар мен жастардың қалыпты дамуына
жағдайлары жоқ ескі ... ... ... ... ... ... Әлеуметтік қызметкер оның кеңес беруін ... жеке ... ғана ... қана ... ... ... ... ететін, әлеуметтік-экономикалық сипаттағы көзқарастары бір ... ... ... ... ... ... ... біліп қана қоймай, кәсіби маман болуын, шынайы мүмкіндіктерін,
ең алдымен өзіндік нақты әлеуметтік ... ... ... ... және педагогикалық салақтықтың әлеуметтік себептерін білу
бұл жұмыстағы ... ... ... ... жас ... мен ... ... жұмыс жүргізудің
қызықты тәжірибесі жинақталған. Оның заңды негізіне есірткі құралдарын
пайдалану, ... ... ... аспектілері, сондай-ақ осы саладағы
қылмыстық әрекеттер үшін жаза белгілеуді реттейтін заңдар мен заң актілері
жатады. Осы ... ең ... ... ... ... ... қарсы
және нашақорлыққа қарсы білім берудің Орталық одағы жатады. Алкоголизм ... ... ... ... сол ... ... жасалады. Оған
мысал ретінде Гетеборг қаласында жинақталған тәжірибені ... ... ... ... ... таратуға қарсы әрекетке қатысты
әлеуметтік бөлімшелері ... ... ... Әлеуметтік комиссиясы
болып табылады.
Тікелей нашақорлармен құрамында 8-10 штаттық ... ... ... ... бар ... ... ... жұмыс істейді.
Қажет болған жағдайда мектеп оқушылары да ... ... ... ... бар жас ... ... олармен жеке және
ұжымдық сипаттағы психотерапевтік шаралар өткізу, ... ... ... жүргізу жатады.
Жас нашақорларды анықтауда наркопатрульдер құрылған, олар ... ... ... ... орындарды, дискотекаларды,
жастардың дәстүрлі жиналатын орындарға барады. ... ... топ ... ол ... ... көмек сұрап
баруға итермелейтін түсіндіру жұмыстарын жүргізеді[8].
Ауданаралық топтар жас ... ... ... да жүргізеді, оларға қалыпты ... ... ... ... ... ... қиындықтарды жеңуге көмектеседі.
Жас нашақорлардың ата-аналарымен арнаулы сабақтар өткізіледі де, ... ... ... есірткі заттар туралы ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың маңызды мақсаттарын үйден кетіп қалған
жасөспірімдерге ... ... да ... Жеке ... ... жеке ... жақсы жақтарына сүйенген Баспананың мамандары
жасөспірімнің мінез-құлқын, отбасынан кету себептерін білуге тырысады, ... қиын бала ... ... ... отырып шешетін толыққанды
серігін көруге ... ... ... ... ... ... отырған жағдайы туралы және одан шығу жолдарын ойлануға бағыттау.
II Жастар қозғалысы, балалардың қазіргі ұйымдармен бірлестіктері
2.1Жастар құқығын қорғауға бағытталған ... ... ... ... ... Қазақстан облысындағы мемлекеттік ұйымдар
бірлестіктерін іске асыру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік ... ... ... ... Заңына және ... ... ... ... ... атты ... ... ... ... ... уақытта облыста 47 жастар ұйымы жұмыс істейді, олар мемлекеттік
ұйымдар бірлестіктерінің ережелерін іске асыруда атқарушы органдармен ... ... ... қызметтерінің негізгі бағыттары: жастардың
әлеуметтік, ... және ... ... ұсыну және қорғау,
адамгершілік және ... ... ... өмір ... ... ... студенттік қозғалыстарды дамыту болып қалуда.
2005 жылы 2003 жылғы 26 желтоқсанда облыстық мәслихат ...... ... ... ... ... ... облысының жастары»
2004-2005 жылдарға» атты облыстық бағдарламаны іске асыру аяқталды[9].
Бұл ... ... ... ... жастардың
адамгершілік және рухани дамуына, ... ... ... ... жастардың қоғамдық ұйымдарын, жастарға арналған әлеуметтік ... ... ... ... жылы ... аясында жастарға арналған 5 әлеуметтік ... ... ... ... ... ... және ... бойынша» (Өскемен
қаласы),
2. «Студент жастардың бастамаларын дамыту және қолдау бойынша» ... ... ... ... және ... үрдістеріне қатысуға
дайындау бойынша»(Шығыс Қазақстан облысы),
4. «Жастардың ... ... ... ... ... ... ... толмағандар арасында девианттық мінез-құлықтың және жастар
арасында нашақұмарлықтың таралуының алдын алу ... ... ... ... ... ... ... іс-шаралар өткізілді.
2005 жылғы 19 сәуірде «Мемлекеттік органдар және ... ... ... ... ... ... ... өтті.
Онда Қазақстанның қазіргі даму кезеңіндегі қоғамдық ұйымдардың рөлі ... ... ... ... ... туралы сұрақтар
талқыланды. Конференция жұмысына 120 үкіметтік емес ұйымдардың, мемлекеттік
құрылымдардың, Өскемен және Семей қалалары ... оқу ... ... ... 22 сәуірінде облыстық Халықтар Достығы үйінде студент
жастар арасында «Қазақстан ... ... ... ... жалпы ұлттық мәні» тақырыбында Шығыс Қазақстан облысы ... ... ... ... ... Нақты тақырып ... ... ... ... ... хабардар екенін және жастардың
оларға қатысу деңгейін анықтауға, ... ... ... шынайы
араласу деңгейін арттыруға мүмкіндік берді.
Жастардың мемлекеттік деңгейде шешімдер қабылдауға азаматтық қатысу үлесін
арттыру мақсатында, ағымдағы ... ... ... ... және
Семей қалаларында ішкі саясат Департаменті басшыларының, ... ... ... және ... ... өкілдерінің, ШҚ балалар және
жастар ұйымдары ... ... ... ... ... өзара қарым-қатынастың тиімді үлгісін жасау бойынша дөңгелек
үстелдер өтті. Нәтижесінде ынтымақтастық жайындағы ... қол ... ... үш ... ... ... ... бекітілді.
Ішкі саясат Департаментінің қолдауымен 25 мамырда «Қазақстан студенттерінің
Альянсы» өңірлік қозғалысының белсенділері қатысқан баспасөз ... ... ... БАҚ ... жүргізіліп жатқан бүкілреспубликалық
«Халың қалай студент?» науқаны, емтихан тапсыру ... ... ... ... ... ... жайында хабардар етті.
28 шілдеден 3 тамыз аралығында жастардың азаматтық көзқарасын белсендіру,
өңірдегі жастар ұйымдарының жетекшілерін дайындау және ... ... ... шешуге араластыруға бағытталған жастар белсенділерінің
Жазғы мектебі ... Оған ... ... 20 ... қатысты.
Оларға стратегиялық және бюджеттік жоспарлау, қаржы ... ... ... оны ... ... бойынша оқыту ... Ішкі ... ... олардың алдында «Қазақстан экономикалық,
әлеуметтік және ... ... ... ... атты ... Жолдауы
ережелерінің нақты іске асуының барысы туралы», «Қазақстан ... ... ... және сайлау үрдістері», «Жастар және түрлі
түсті ... ... ... ... оқыды.
Мемлекеттік ұйымдар бірлестіктерін жүзеге асырудағы мемлекеттік органдар
мен жастардың конструктивті ынтымақтастығын нығайту ... 10 ... ... ... бірлестіктерінің іске асырылуы» тақырыбында
дөңгелек ... ... Оның ... ... бірлестіктері саласындағы, атап
айтқанда, жұмыспен қамту мәселелері, студенттік ... және ... ... жасақтарының жұмыстары, мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес
ұйымдардың ынтымақтастығының формалары мен тәсілдерін ... ... ... арттыру мәселелері талқыланды.
20-21-қазанда Өскемен қаласында V Облыстық ... ... ... ... ... облыстың жастар ұйымдарының өзара ... ... ... шығармашыл және кәсіби бейімдіктерін дамытуға, ... ... ... ... ... жұмыстарды, әлеуметтік
жобаларды, тұжырымдамаларды ... және ... ... ... ... ... ... жұмысы шеңберінде: облыс әкімінің жастармен кездесуі; облыс әкімдігі
жанындағы жастар ісі жөніндегі ... ... ... және ... ... пікір-сайыс турнирі; жастар арасындағы ... ... ... ... ... ... шаралар өтті.
Мемлекеттік ұйымдар бірлестіктерін іске асыруға қосқан нақты үлестері үшін
жастардың 9 ұйымы облыс әкімінің мадақтамасымен марапатталды.
Желтоқсан айында облыстың ... ісі ... ... ... отырысы
Семей қаласында өтті, оның аясында жастар ұйымдарының көшбасшыларымен
дөңгелек үстел өткізілді, Кеңес ... ... Ел» ... ... ... ... ... клубының ашылуына қатысты.
Жастар ұйымдарының іс-әрекеттерін көпшілікке дәріптеу және ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарының
жұмыстары жайында ақпараттық анықтамалар шығарылды.
Жалпы, өткізілген іс-шаралар мемлекеттік ... ... ... ... ... ... органдар, үкіметтік емес бірлестіктер
және ұйымдардың қызметтерін үйлестіруге, жастардың өздерін өзі танытулары
үшін ... ... және ... жағдайларын жасауға себепші
болды[10].
«Шығыс Қазақстан облысының жастары» 2004-2005 жылдарға» атты ... іске асуы ... ... ... ... ... және қоғамдық-саяси өмірге белсенді араласуына ... ... ... ... көрсетеді.
Облыстық әкімдік 2005 жылдың 29 қарашадағы ұйғарымымен ... ... ... ... ... ... туралы» №398 қаулы
қабылдады.
Қазір бағдарлама Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының ... ... ... ... Онда жас ұрпақтың әлеуметтік-экономикалық, саяси,
мәдени және зияткерлік даму, жастар ... ... ... ... ... жастар бастамаларын дамыту және қолдауды
қамтамасыз етудің мемлекеттік ... ... ... іске асыру бойынша өткізілмек нақты іс-шараларға ... ... ... тару ... ... – қазақстанның қоғамдық өмірінде шешуші орын ... ... ... ... белгілі. Статистикалық деректерге сүйенсек ... ... ... ... ... 14 пен 29 ... ... саны 390379 жетіп, олар жалпы облыс тұрғындарының 26,8 % ... ... және ... ... ... отырған, бұл,
қазіргі кезде кең қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалар. Осылардың негізгі
өзегі болып «Шығыс Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Оны қаржыландыруға 2004 жылы 7,5 млн. теңге
бөлінсе, ал 2005 жылы ол 7,928 млн теңгені құрады. ... ... ... тәрбие беруге, жастармен әлеуметтік жұмыстар жүргізуге
жасалған. Бағдарлама ... ... және ... ары ... ... ірге ... қалап, және оған жас азаматтарды
белсенді араласуға тартудың қажетті жағдайларын туғызды.
Облыстың қалалары мен ... ... ... ... 2005 жылы ... ... құрайтын жергілікті жастар ... ... ... ... ... ... ұйымдар бірлестіктерін
жүзеге асырудың нақты жетістіктері де көріне ... ... ... ... ... ... бағдарламалары қабылданып , жұмыс істеуде.
Институционалды ... ... ... мен ... ... ... ... саны артып келеді.
Әсіресе ондай ұйымдарды құрудың тұрақты тенденциясы аудандарда байқалып
отырғандығын айта кету ... ... күні ... ... 41 ... ... Олардың іс-әрекеттерінің негізгі бағыттары –
жастардың әлеуметтік, мәдени және ... ... ... ... ... және ... ... жетілу, салауатты өмір салтын
насихаттау, экологиялық тәрбие, студенттік қозғалыстарды дамыту. ... ... ... балалар және жастардың өзекті мәселелерін
шешуге бағытталған. Олардың бірқатары жастардың әлеуметтік ... ... ... ... және ... ... ... спортты
дамыту, жас дарындарды анықтау,қолдау, ұлттық-мәдени қайта өрлеу, жазғы
демалыстар, тұрғын үй мәселелерін шешу және т.б. ... ... ... және балалар ұйымдарының облыстық Қауымдастығы үнемі өзінің
белсенділігін көрсетіп келеді.
Қауымдастық аудандарда нақты жұмыс атқарып ... ... ... ұйымдары
жүйесін құру, жергілікті жерлердегі әлеуметтік жастар қызметін ашу, ... ... ... серіктестік қатынастар орнатып,
облыстық «Молодежный клуб» газетін 7,7 мың дана тиражбен ... ... ... ... ... барлық іс-шараларға тұрақты
қатысып келеді. ... ... ... ... және
қоғамдық-саяси шараларының үлесі мәдени-ойынсауық шараларынан әлде қайда
артық болып отыр, бұл жұмыстардың сапа жағынан ... де ... мен ... ... ... деңгейде жоғары белсендікпен
біріккен жұмыстар атқаруда. Олар күш ... ... және ... ... ... ... ... әлеуметтік қолдау, ұстанымның
қалыпты жағдайынан шығып кетудің ... алу, ... ... ... ... ... жылдың сәуір-мамыр айларында ішкі саясат
Департаменті жалпы сомасы 5,0 млн. ... ... ... үшін әлеуметтік
қызмет көрсетудің бес орталығын құрудың ашық конкурсын өткізді. Нәтижесінде
екі: “Студент ... ... ... және ... ... ... ... балалар және жастар ... ... ... 1 млн. ... және ... дейінгілердің
ұстанымның қалыпты жағдайынан шығып ... және ... ... ... алдын алу жөніндегі әлеуметтік қызмет” (ШҚ
облыстық “Жас толқын” мектеп және балалар ... ... ... 1 млн. ... ... ... ... үшін қайта конкурс
жарияланды.
Жастар үшін өтілетін кең тараған жұмыс ... ... ... КВН-
ойындарын, “Студенттік көктем” конкурсын жатқызуға ... ... ... ... ... “Дөңгелек үстелдер”, конференциялар, семинар-
тренингтер, практикумдер сияқты жұмыс түрлерін жүргізу дамып келеді. Бұл
жастардың ... ... ... қалыптастыруға ықпал етуде. Бір
мезгілде аталмыш шаралардың мінбелері жастарға ... ... ... ... ... ... ... Жолдауының басымды
бағыттарын түсіндіруге, жастардың мемлекеттік бағыт туралы оң ... ... ... өмір ... ... мен ... ... клубтары белсенді ат салысып отыр.
Облыста мұндай клубтардың саны 63, ... 37-сі ... ... ... ... жұмыс істейді. Ұлан ауданы мектептері жанында 11 аулалық
клубтары құрылған.
2.2  Жастардың ... ... ... ... ... ... жағдайларында мемлекет пен қоғамның негізгі мақсаты,
негiзгi функциялары жеке адам әлеуметтік тәжiрибе алатын, ... ... ... және ... iске ... ... ... әр түрлi
әлеуметтік мәдени орта құру ... ... ... ... ... ... тиiс. Бұл ... тәрбие әлеуметтiк орта
факторының үнемi ықпал ету жағдайында ... ... жеке ... ... ... дамыту және өзін-өзі реттеу идеясына
негiзделедi.
      Алайда, осы қасиеттер ... және ... ... ... ... ... жиi-жиi бәсеңдеп отырады. Мұнда "өтпелi" деп
аталатын нәрсенi атап өту қажет: бөтен ортаға бейiмделу ... ... ... немесе керiсiнше көшкен жағдайда); өмiр салтының дағдарысты
ауысуы (оқу бiтiргеннен кейiн дербес өмiрге көшу, отбасын құру ... болу ... ... жас ... тән жас ... ... ұмтылу және қарапайым толысып жетiлмеу) түрлi
мiнез-құлық ауытқулары үшін ... орта ... ... ... Мынадай: әлеуметтік педагогтармен, психологтармен, заңгерлермен және
т.б. кадрлармен қамтамасыз етілген әлеуметтiк шағын ортадағы медициналық-
консультативтік-әлеуметтiк қызметiн ... ... ... ... Оған сүйене отырып, жастардың шынайы сұратуларына жақын басқарушылық
"сатыны" ... ... ... оның ... ... ... ... және т.б.) жағдайлардың
ерекшелiктерiмен, анықталған проблемалардың ... және ... ... ... айқындалады[11].
      Жастармен "желілік қағидат" бойынша жалғыз-жарымдап та, ... да ... ... ... ... аз және ... практика көрсетiп отыр. Жүйе құраушы буынның болуы ... ... ... бiр ортада мақсатты жұмыс iстейтiн ... ... ... ... алу ... ... "әлеуметтiк ауруларды",
проблемаларды неғұрлым ерте анықтау мүмкiндiктерiне негізделген әлеуметтiк
қызмет жүйесiн құруға ... ... ... ... ... ... ... барлық
құрылымдық элементтерi адам проблемаларының (психологиялық, медициналық,
құқықтық, экономикалық, ... және т.б.) ... ... сияқты
органикалық өзара байланыста болуы қажет. Әрбiр қызмет, ... ... ... және ... ... ... ... және жастармен, отбасымен және ... ... ... ... ... ... Өз ... қазiргi кезеңiнде ұйымдар бірлестіктері оны iске асырудың
барлық тетiктерiн ғылыми ... ... ... Сонымен қатар мемлекеттік
органдардың ерекше әлеуметтiк топ ретiнде жастармен тығыз байланысы ... ... ... ... ету ... бiрi ұйымдар
бірлестіктері саласында зерттеулердi жүйелi түрде ... ... ... ... бар ... ... мен жобаларына мемлекеттен
органдардың қолдау көрсетуiнің жасалып ... ... ... ... ... Бұл ... өткiзіліп жүрген шаралар мен
жобалардың арнайылығы мен ... ... ... әлеуметтiк
шиеленiстердi жоятын тиiмдi және қарапайым тетiк ретінде өзiн танытып отыр.
Осыған сәйкес, бұған бағытталған қаржыландырудың ... ... ... ... аталған жұмыстың проблемалық-атаулы өрiсiн кеңейту қажет.
     
ІІІ. Жастар ... ... ... ... ... мен ... және жұмыспен қамту саласында
жағдайлар жасау
      Мемлекеттiң ұйымдар бірлестіктеріндағы басым бағыты әлеуметтенудiң
және жеке адам дамуының ерте ... ... ... мен еңбек
ету дағдыларын егу үшiн жағдайлар ... ... тиiс ... өндiрiстік
еңбекке қосылу, кез келген әлеуметтiк қажеттi ... ... ... ... ... ... қоғамға пайда келтiру сияқты
абстрактілiк үндеу ғана емес, өзi туралы, өзiнiң жақындары туралы ... ... ... ... ... ... басқа бiр басымдық жастар
кәсіпкерлігін дамыту болып ... ... ... ... ... ауыл ... проблемаларын шешуге мүмкiндiк бередi, жастар өз
проблемаларын ... шешу ... ие ... ... ... ... ... жазғы уақытта еңбекпен қамту мәселесiн шешуге және жас
мамандарды студенттік құрылыс және еңбек жасақтары қызметiне тарту ...... ... мүмкiндiк туғызады.
      Жастар ұйымдарының негiзiнде ... ... ... ... ... көрсету жөнiндегi қызмет құру, сондай-ақ ауылда
еңбекпен қамтуды дамыту жөнiндегi жұмысты жалғастыру. Бұл ... ... ... ... ... жанама ықпал етедi[12].
      "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк ... ... ... Республикасының 2004 жылғы 7 ... ... ... басқа да заңнамаға ... ... ... ... ... ... ... бар жобаларға
конкурстар арқылы дамыту.
      Жастардың ... ... ... ... штабтарын құру
жөніндегi жұмысты жалғастыру қажет.
      Сондай-ақ ... ету мен ... ... ... ... толық баламалы ... ... ету, ... ... ... ... саласында реттеп отыратын кепілдіктердi
iске асыру қажет.
      Жас мамандарға тек ... ... ... олардың әлеуметтік
міндеттерінiң iс ... ... ... ... оларды қазiргi
қоғамның әлеуметтiк дамуының аса маңызды ... - ... осы ... ... және ... белсенділігін арттыруға
бағдарламайды.
      Осы Бағдарлама әлеуметтiк микроортаны ... және ... ... ... ... белсендiлiк
нысанындағы жас мамандардың әлеуметтiк мiндеттерiн қарастырады.
      Жастарды экономикалық әлеуметтендiру мен ... және ... ... жағдайлар жасау процесiнде жас мамандарға кешендi көзқараспен
қарауды негiзге алу қажет, олардың алдында бiр жағынан, ... ... мен ... ... қазiргi кезде кездесетiн техникалық және
ұйымдастырушылық құрылымдарға үйрену міндетi, екіншi жағынан - қарама-қарсы
мiндет - осы ... ... ... ғылыми-техникалық процестердiң
ең бiр перспективалы үрдiстеріне кереғар келетін, ... ... ... ... ... ... ... азаматтықты және қазақстандық патриотизмдi дамыту
      Қазiргi заман қоғам құрылымының ... ... ... ... ең ... ... ... барлық құқықтарымен және
мiндеттерiмен бiрге азаматтың әлеуметтiк рөлiн неғұрлым белсендi ... ... ... қазiргi қоғам әрбiр жастың осы рөлдi ... ... қана ... оны ... үшiн ... ... жағдайлар жасап,
уақыттың белгілі бiр кезеңiн бөлуге мiндеттi.
      Жас адамның жеке ... ... оның ... ... ... ... ... азаматтық сана-сезiмдi дамыту
- үнемi жiтi назар аударуды қажет ететін елеулi тәрбиелiк фактор. Жастардың
бойында қазақстандық патриотизм сезiмiн ... ... ... ... мен бiлiм беру жүйесi арқылы мақсатты, жүйелi ... ... ... ... ... ... тәрбиенi жеке адамның қалыптасуы
оның азаматтық сапалары мен құқықтық мәдениетiнің қалыптасуы өтіп жататын
барлық әлеуметтік институттары мен ... ... ... ... Өз ... өз ... ... кiшi Отаны - туып-өскен жерiне
деген сүйiспеншiлiктен туады. Осыған байланысты жастардың өмiр сүріп жатқан
жерiне деген ... ... ... - ... ... тазарту және
көркейту iс-шараларына тұрақты тарту, жастар ұйымдары мен бастамашыл жастар
топтарының инфрақұрылымды дамыту және өмiр ... ... ... ... ... мәселелерi бойынша шешiмдер қабылдануына ықпал ету
жүйесi мен ... ... ... ... тәрбиенің екiншi бiр маңызды қыры - әскери-патриоттық
тәрбие. Бұл ... ... ... ... ... ... жұмыс жүргiзу қажет.
      Жас адамның бойында оқу барысында алған айрықша дағдыларды ... ... осы ... ... ... ... жаттығуларды жүргізу практикасын жаңарту қажет.
      Жас ұрпақ үшін мемлекеттік тілдi, ... ... ... ... ... ... оның ... зерделеу үшін барлық
қажетті жағдайларды жасау ... ... ... пен ... ... алдын-алу жөнiндегі
мүдделi мемлекеттік органдар мен коммерциялық емес жастар ұйымдарының осы
жұмысқа жүйелі көзқарасын және ... ... ... ... және қамтамасыз ету қажет.
      Салауатты өмiр салтын қалыптастыру (бұдан әрi - СӨС) - ... ... ... елдің ұлттық қауiпсiздiгінiң, оның
болашағының факторы. Осыған байланысты мынадай бағыттар ... ... алда ... ... ... үшiн ... және жағдайлар жасау саласында
орталық атқарушы органдардың, ... ... ... ... ... жастар спорты және сауықтыру демалыстарын дамытуда жүйелілiк пен
кешенділіктi қамтамасыз ету;
      жастар арасында конференциялар мен ... ... ... ... ... және алдын-алу шараларын көрсету, әлеуметтік роликтер
шығару және ... ... ... ... мәнi ... тән жергiлiктi және
өңiрлiк мүдделер әртүрлi және өзара ... ... ... ... ... ... ... жаппай
әкiмшілiк бақылауынан жастар бастамашылдығын дамытуға өту болып ... ... ... қажеттiлiктерiн, жастардың мақсаттары ... ... және ... жеткiзушiге бұру өңiрлiк ұйымдар
бірлестіктерінің мақсаты болады[13].
      ... ... ... ... тиiмділiгiн ұлғайту
мақсатында өңiрлiк жастар бағдарламаларын "Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттiк ұйымдар бірлестіктері ... ... ... ... 7 ... ... ... жөн. Бюджеттік
қаражаттарды тиiмдi ... ... ... органға бюджеттiк
бағдарламалардың әкімшілерiмен ... ... ... ... ... ... мониторингiн жүргiзіп отыру және оны бюджет қаржыларын
игеру мақсатында облыстар ... беру ... ... ... үйлестiру
үшiн инновациялық әдiстемелердi тарату және ұйымдар бірлестіктері саласында
жұмыс ... ... ... ... бiлiктiлiгiн арттыру қажет.
Республикалық және ... ... ... ... ... ... ету үшiн ... органдар үкiметтiк емес сектормен -
жастардың коммерциялық емес ұйымдарымен өзара тығыз ... ... ... Қазақстан жастары конгресiнің құрамына кiретiн де, ... ... де ... ... қызметін үйлестiру жүргiзiлуде. 
Халықаралық тәжiрибе жастар ынтымақтастығы ... ... ... пен ... ... ... ... патриоттық санасын
және өз Отанына деген адалдықтың асқақ сезiмiн дамыта отырып, халықтар
арасындағы өзара ... және ... ... өз үлесін қосатынын,
жастар ынтымақтастығына қатысушы мемлекеттердің оң ... ... ... ... ... ... ... бiрi қазақстандық ... ... ... ... одан әрi ... жастармен жұмыс iстеу
саласындағы алмасулар арқылы халықаралық мәдени, экономикалық, ... ... беру ... тарту болып табылады.
      Осы мәселелердiң барлығы қазiргi уақытта Қазақстан үшін өзектi.
      Көптеген мемлекеттер Орталық ... ең ... ... ... ... дамытуға мүдделi.
      Ұйымдар бірлестіктері саласында ГФР-мен, соның iшiнде этникалық
немiстердiң қатысуымен ... ... ... ... Жастармен
жұмыс саласында ГФР-мен ынтымақтастықтың 2005 жылғы басым бағыттары ... ... ... ... әлеуметтiк қызметтер мамандары арасында ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама;
      жастар арасында кiріптарлық пен қылмыстың әртүрлi нысандарының ... ... ... ... ... ... мен ... саласында тәжiрибе алмасу;
      жас журналистер мен саясаттанушылардың жұмыс тәжiрибесiмен алмасу;
      шығармашыл жастармен, шығармашылық ұжымдармен танысу;
      стритвокерлер жұмысының ... ... ... ... ... деңгейдегі ынтымақтастық.
      Ұйымдар бірлестіктері саласында әрiптестiк қатынастарды ... ... ... ... Қытай белгiлi бiр қызығушылық танытып отыр.
Сауд Арабиясы Корольдігі, ... ... ... ұйымдар
бірлестіктері саласында үкiметаралық келiсiмдерге қол қойылды.
      Жастармен жұмыс саласында қазақстандық мамандар Жапониядағы жастарды
шақыру ... (ЛСА) ... Өз ... түрi ... оның ... ... ... БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерiмен - ЮНЕСКО-мен, ЮНИСЕФ-пен
және еуропалық, азиялық, ... ... ... ... да ... бiрлестіктерімен өзара iс-қимыл жасау бағытында жастар байланыстарын
жалғастыру ... ... ... ... ... 3 семинарлық бағдарлама ... ... ... ... екi ... ... мемлекеттiк құрылымдарды,
жастарға арналған әлеуметтiк қызметтердi, жастар ұйымдарын, ... ... ... мен ... ... жас өкiлдерiн кеңiнен
қамтуды көздейдi.
      ТМД елдерiмен жастар ынтымақтастығын орнату және одан әрi ... ... ... ... ... өз ... ... саласында мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың
перспективалық бағыттарын талқылайтын Жастар iсi ... ... ... ... құрылды.
      Қазiргі уақытта, жастармен жұмыс ... ... ... және ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң Жастар iсi жөнiндегi кеңесi
туралы ереженің жобалары талқылану процесінде ... 2007 жылы ... ... ... ... ... ... мен Грузия Үкiметтерi, Украина Министрлер ... ... ... ... ... қол қойылды, Ресей
Федерациясымен, Қырғыз ... және ... ... ... ... ... ... алғанда, халықаралық жастар ынтымақтастығын нығайту және
дамыту халықтардың мәдени мұраларының сақталуы мен ... ... ... ... ... ... және ... жастарының және әлем
қауымдастығының басқа да мемлекеттерімен достық қатынастарын дамытуға ықпал
ететiн болады.
Қорытынды
      Әрбiр жас ... жеке ... ... ... ... ... ... және ғылымның, техника мен өнердiң
әртүрлi салаларында өзiн-өзi iске ... ... ... ... ... ... ... зияткерлiк және дене дамуы шеңберiнде ... ... ... Бәсекеге қабiлеттi ұлтты қамтамасыз етуде талантты жастардың
маңызы ... ... ... ... жобалар конкурсын өткiзу
шеңберінде жас таланттарды ұйымдасқан ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Дарын"
мемлекеттiк жастар сыйлығын алуға кандидаттарды анықтау жөнiндегi ... ... ... ... ... ... ... мен еселеп ұлғайтудың,
берiк мәдениетаралық ... ... және ТМД ... ... ... ... форумы ретінде Дельфиялық ойындар идеясын
практикалық дамыту мақсатында өткiзiлетiн Тәуелсiз Мемлекеттер ... ... ... ... ойындарына республикамыздың
қатысуы жас таланттарды қолдауға мүлдем жаңа сипат бередi.
      Осыған байланысты Дельфиялық идеяны ... ... және ... және ... ... ие ... ... атап айтқанда: 2005
жылы - Ұлттық Дельфиялық Комитетті құру, ... ... ... ... өткiзу, қазақстандық делегацияның Киев қаласына Үшiнші
Дельфиялық Ойындарға баруы, 2006 жылы ... ... ... мемлекеттер жастарының Төртiншi Дельфиялық ... ... ... ... ... жастар ұйымдарына бағдар жасау және жас таланттарды
қолдау саласына оларды тарту ерекше ... ... ... ... Негiзгі
мақсаты жас таланттарды анықтау және қолдау болып ... ... ... ... ... ... ... органдардың
назарын аударғаны жөн. Осыған ... ... ... ... шеңберiнде талантты жастарды көтеруге бағытталған жастар
ұйымдарының қызметiн ... ... ... ... та, ... ... деңгейде де әр түрлi бiлiм
жобаларына қатысуын қамтамасыз ету ... ... ... ... ұйымдар бірлестіктерін
жүргізу, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайларын
және жастардың ... ... ... ... ... мен дене ... үшін
кепілдiктерін қамтамасыз етуге бағытталған кешендi шараларды ... ... ... ... мүддесiне оның шығармашылық әлеуетiн ашу, жастарды
әлеуметтендiру мен республиканың жастар ұйымдарының жұмыс ... ... ... ... ... ... алғанда, "Инноченти"/ЮНИСЕФ әлеуметтiк мониторингi деректерi
бойынша Қазақстан Республикасында жалпы орта ... ... ... ... ... ... арнаулы) біліммен қамту - 15-18
жастағы халықтың ... ... ... ... - 19-24 жастағы ... ... ... ... ... ... бiлiм алуға қол
жеткiзе алмаудың негiзгi себебi 26,4% болған ... ... ... ... ... білiм алу үшiн қаражаттың жоқтығы болып табылады.
Бұдан басқа, жастардың 11,0%-ы үшін кәсіптік ... ... қол ... ... ... оқу орындарына түсушілерге арналған конкурстың
жоғары болуы.
      Жастар өз кәсіптерін таңдаған ... ең ... оның ... ... ... Қол ... себептерiнің ішіндегi негiзгi
өлшемi жақсы табыс табу - 41,0%, одан iс жүзінде екi есе азы ... ... - 26,1%, ... және ... етілген өмiр сүру - 26,0%, өзін-өзi
үнемі жетілдiріп отыру мүмкiндiгi - 18,0%, өз ... ... ... %, ... ... орынға қол жеткізу - 17,1%, адамдарға пайда ... 16,3% және 15,9%-ы ғана ... өсу ... атайды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. «Егеменді Қазақстан»- газеті 22сәуір 2006 жыл.
2. «Ғылым және Білім» журналы
3. «Техника и Молодежь» 13 мамыр, 2003 ... Р. ... ... ... М., ... ... О.Н., ... А.С. Труд молодёжи: права и обязанности.
Пособие для организаторов тренинговых занятий. - М.: АНО ... 2001. – ... ... Ш. ... работа и молодежные организации: ... – М.: ... ... 1993.
7. Горбачев А., Омаргазин Р. Евразийская культура — как ... ... ... 1997. № ... Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов. Социология. - М., ... ... ли ... будущее?» /«Казахстанская правда», 1999, № 24.
10. Гуслякова Л.Г. Введение в теорию социальной работы. Барнаул, 1995.
11. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. ... ... ... ... ... М., ... Джаманбалаева Ш.Е. Особенности ... ... ... и ... ... реалии и новые
идеи/сборник материалов 1 конгресса социологов ... ... 2006. ... ... Д. Д., ... А. Н. ... ... молодежи в
современном Казахстане // Социологические исследования. - 2008. - N 12. -
С. ... ... И.Г. ... ... ... ... ... работа. М., 1992. Вып. 6
15. Западные молодежные субкультуры 80-х годов: Научно-аналитический
обзор. – М.: ... АН ... ... ... культура специалиста. Новосибирск, 1993.
17. Калибеков Д. Современные проблемы молодежи. /«Вопросы ...... ... Н.А. Молодое поколение Казахстана: сегодня и завтра.
//Социология ... 2009, № ... ... А.И., ... В.А. ... ... Теоретические
вопросы. – М.: Социум, 1999.
20. Колков В.В., Колков С.В., ... Н.А. ... ... и ... ... с молодежью: Учебное посмобие. – М.: Социально-
технический институт, 2004.
21. Концепция государственной ... ... ... ... и ... / Под ред. Л.С. ... М., 1992.
22. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986.
23. ... ... ... ... в 90-х годах, тенденции и
перспективы /Ильинский И.М. и др. - М.: Ин-т молодёжи - ... 1999. ... ... ... ... и Европа. Молодёжная программа Европейского Союза
- новые возможности для молодых россиян. - М., 2006 г. - 88 ... ... ... ... ... / Отв. ред. П.Д. ... ... Основы социальной работы. М., 1997.
27. Руслан ЕРБОЛҰЛЫ. Жастарға аты бар, заты жоқ заң неге ... ... № 148 ... ... М., Уэллс К. Опыт социальной работы. Введение в ... ... ... ... ... 22сәуір 2006 жыл.
[2] «Ғылым және Білім» журналы
[3] «Техника и Молодежь» 13 мамыр, 2003 ... ... Р. ... ... ... М., ... ... О.Н., Ковальчук А.С. Труд молодёжи: права и обязанности.
Пособие для организаторов тренинговых занятий. - М.: АНО ... 2001. – ... ... Ш. ... ... и молодежные организации: Конспект лекций.
– М.: Институт молодежи, 1993.
[7] Горбачев А., Омаргазин Р. ... ... — как ... ... ... 1997. № 12.
[8] Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов. Социология. - М., 1994.
[9] Гуслякова Л.Г. Введение в теорию ... ... ... 1995.
[10] Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы:
учебное пособие. М., 1997.
[11] ... Ш.Е. ... ... ... ... и социология: новые реалии и новые
идеи/сборник материалов 1 конгресса социологов Казахстана.-А: Қазақ
Университетi, 2006. ... ... Д. Д., ... А. Н. ... ... ... в
современном Казахстане // Социологические исследования. - 2008. - N 12. -
С. 86-95.
[13] Зайнышев И.Г. Теоретико-методологические основы социальной работы //
Социальная ... М., 1992. Вып. 6

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жастар – әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде36 бет
Ресей Федерациясының Конституциясы орыс мемлекеттің негізгі заңы12 бет
Тұлға - әлеуметтік қатынастардың субъектісі және объектісі ретінде5 бет
Әлеуметтану пәнінен дәрістер кешені103 бет
Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде90 бет
«Дендрология» пәні бойынша жұмыстың оқу бағдарламасы20 бет
«Жалпы тіл кемістіктері бар балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстың ерекшеліктері»28 бет
«Инвестиция мемлекеттік реттеу обьектісі ретінде»72 бет
«Қаржылық жағдайы» категориясын талдау объектісі ретінде теориялық зерттеу; қаржылық жағдайын талдау көрсеткіштерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстар. «Kazakhstan Trading Company» ЖШС мысалында70 бет
Автоматтандыру объектісі ретіндегі магистралды мұнай құбыры61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь