Нотариаттық қызмет


Кіріспе
1. Нотариат қызмет пен нотариаттық іс.әрекеттер
2. Нотариат туралы заңдар
3. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасындағы нотариат - құқықтар мен фактiлердi куәландыруға, сондай-ақ осы Заңда көзделген өзге де мiндеттердi жїзеге асыруға бағытталған нотариаттық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мїдделерiн қорғаудың заң жїзiнде бекiтiлген жїйесi.
Нотариаттық қызмет - нотариустың және өзге де уәкiлеттi адамдардың осы Заңмен көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi жасауы.
Нотариустар мен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi басқа да адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасағанда тәуелсiз болады және тек қана заңға бағынады. Бұл орайда олар осы Заңды және басқа нормативтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен, осындай қызметтi реттейтiн халықаралық шарттарды басшылыққа алады
Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi жїргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау органдарының, өздері жїргізіп жатқан атқарушылық іс жїргізу істері бойынша атқарушылық іс жїргізу органдарының жазбаша талап етуi бойынша, прокуратура органдарына, сондай-ақ әдiлет органдарына және осы Заңмен нотариустар қызметiн тексерудi жїзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына берiледi.
Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27 декабря 1994 года
2 Гражданский кодекс РК (Особенная часть) от 13 июля 1999 года
3 Гражданский кодекс РФ
4 Закон РК «О нотариате» от 14 июля 1997 года
5 Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Республики Казахстан. Утверждена приказом Министерства Юстиции РК от 28 июля 1998 № 539
6 Инструкция «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний начальниками, заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно-лечебных заведений, а так же командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений в местах, где отсутствуют органы и лица, имеющие право совершать нотариальные действия» Утверждена Министерством Юстиции РК 08.01.98
7 Инструкция «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний начальниками исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы» от 08.01.98 Утверждена МЮ.РК.
8 Инструкция «О порядке удостоверения завещаний главными и дежурными врачами больниц, санаториев и иных лечебно-профилактических учреждений» от 08.01.98 Утверждена МЮ.РК
9 Постановление Пленума Верховного Суда РК от 18 декабря 1992 года №7 « О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании».

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
МАЗМҰНЫ

Кіріспе
1. Нотариат қызмет пен нотариаттық іс-әрекеттер
2. Нотариат туралы заңдар
3. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Қазақстан Республикасындағы нотариат - құқықтар мен фактiлердi
куәландыруға, сондай-ақ осы Заңда көзделген өзге де мiндеттердi жїзеге
асыруға бағытталған нотариаттық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды
тұлғалардың құқықтары мен заңды мїдделерiн қорғаудың заң жїзiнде бекiтiлген
жїйесi.
Нотариаттық қызмет - нотариустың және өзге де уәкiлеттi адамдардың осы
Заңмен көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi жасауы.
Нотариустар мен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi басқа да
адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасағанда тәуелсiз болады және тек қана
заңға бағынады. Бұл орайда олар осы Заңды және басқа нормативтiк құқықтық
актiлердi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен, осындай қызметтi
реттейтiн халықаралық шарттарды басшылыққа алады
Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi жїргiзiп
жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау органдарының, өздері
жїргізіп жатқан атқарушылық іс жїргізу істері бойынша атқарушылық іс
жїргізу органдарының жазбаша талап етуi бойынша, прокуратура органдарына,
сондай-ақ әдiлет органдарына және осы Заңмен нотариустар қызметiн тексерудi
жїзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына берiледi.

Нотариат қызмет пен нотариаттық іс-әрекеттер

1-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариат
1. Қазақстан Республикасындағы нотариат - құқықтар мен фактiлердi
куәландыруға, сондай-ақ осы Заңда көзделген өзге де мiндеттердi жїзеге
асыруға бағытталған нотариаттық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды
тұлғалардың құқықтары мен заңды мїдделерiн қорғаудың заң жїзiнде бекiтiлген
жїйесi.
2. Осы Заңмен белгiленген жағдайлар мен шектерде нотариаттық iс-
әрекеттер жасауға мыналардың құқықтары бар:
1) мемлекеттiк нотариат кеңселерiнде жұмыс iстейтiн нотариустар
(мемлекеттiк нотариустар) мен жеке практикамен айналысатын нотариустар
(жекеше нотариустар);
2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың
(селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының
нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдары;
3) Қазақстан Республикасының атынан консулдық қызмет атқаратын
адамдар;
3-1) *
4) осы Заңмен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi өзге де
адамдар.
2-бап. Нотариат туралы заңдар
Нотариат туралы заңдар Азаматтық кодекс нормаларынан, осы Заңнан және
Қазақстан Республикасының нотариаттық қызметтi реттейтiн өзге де заңдарынан
тұрады.
3-бап. Нотариаттық қызмет және оның кепiлдiктерi
1. Нотариаттық қызмет - нотариустың және өзге де уәкiлеттi адамдардың
осы Заңмен көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi жасауы.
2. Нотариустар мен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi басқа
да адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасағанда тәуелсiз болады және тек қана
заңға бағынады. Бұл орайда олар осы Заңды және басқа нормативтiк құқықтық
актiлердi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен, осындай қызметтi
реттейтiн халықаралық шарттарды басшылыққа алады.
3. Жеке және заңды тұлғаларға олардың жасаған нотариаттық iс-
әрекеттерiнің құпиясын сақтауға кепiлдiк берiледi.
4. Нотариус ретiнде қызметiн тоқтатқан адамдар нотариаттық iс-
әрекеттердiң құпиясын сақтауға мiндеттi.
5. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, нотариус берген
құжаттардың көшiрмелерi немесе дубликаттары тапсырысы бойынша нотариаттық
iс-әрекеттер жїргiзiлген заңды және жеке тұлғаларға, не олардың уәкiлеттi
адамдарына ғана берiледi.
6. Нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер мен құжаттар өздерi
жїргiзiп жатқан iстер бойынша соттың, тергеу және анықтау органдарының,
өздері жїргізіп жатқан атқарушылық іс жїргізу істері бойынша атқарушылық іс
жїргізу органдарының жазбаша талап етуi бойынша, прокуратура органдарына,
сондай-ақ әдiлет органдарына және осы Заңмен нотариустар қызметiн тексерудi
жїзеге асыруға уәкiлдiк берiлген нотариат палаталарына берiледi.
7. Жасалған нотариаттық iс-әрекет туралы мәлiметтердi қасақана жария
еткен адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi.
8. Меншiк нысанына қарамастан, заңды тұлғалар және лауазымды адамдар
нотариаттық iс-әрекеттер жасауға қажеттi мәлiметтер мен құжаттарды нотариус
оларды талап еткен кезден бастап он кїн мерзiмнен кешiктiрмей нотариусқа
табыс етуге мiндеттi.
9. Өсиеттер туралы мәлiметтер, өсиеттердiң дубликаттары мен
көшiрмелерi мїдделi адамдарға, егер заңдарда өзгеше белгiленбесе, өсиет
берушi өлгеннен кейiн ғана берiледi.
4-бап. Нотариаттық iс жїргiзу
1. Нотариаттық iс жїргiзу Қазақстан Республикасының архивтер мен
құжаттаманы басқару жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттік органымен келiсу арқылы
Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi бекiтетiн Нотариаттық iс
жїргiзу жөнiндегi нұсқаулыққа (бұдан әрi - Нұсқаулық) сәйкес жїзеге
асырылады.
2. Нұсқаулық талаптарының сақталуына бақылау жасауды аумақтық әдiлет
органдары мен нотариат палаталары жїзеге асырады.
3. Мемлекеттік нотариустардың құжаттары Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тәртіппен мiндеттi тїрде мемлекеттік архивке
тапсырылуға тиіс.
Жекеше нотариустардың құжаттары Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртіппен міндетті тїрде жеке нотариаттық архивке тапсырылуға
тиiс.
5-бап. Нотариаттық iс жїргiзiлетiн тiл
1. Нотариаттық iс Қазақстан Республикасының тiл туралы заңдарына
сәйкес жїргiзiледi.
2. Егер нотариаттық iс-әрекет жасауды өтiнген адам iс жїргiзiлетiн
тiлдi бiлмесе, ресiмделген құжаттардың мәтiндерi оның өтiнiшi бойынша осы
Заңның 80-бабына сәйкес ақы төлеттiрiп аударылып берiлуге тиiс.
2-тарау. Нотариустың құқықтық жағдайы
6-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариус
1. Жоғары заң бiлiмi бар, әдiлет аттестаттау комиссиясында
аттестаттаудан, нотариуста кемiнде бiр жыл тағылымдамадан өткен және
нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған Қазақстан
Республикасының азаматы нотариус бола алады.
Өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен соттылығы алынбаған,
белгiленген тәртіппен іс-әрекет жасауға қабiлетсіз не iс-әрекет жасауға
қабілеттілігі шектеулi деп танылған адам нотариус бола алмайды.
Өзiне қатысты ақталмайтын негiздер бойынша қылмыстық iс тоқтатылған,
лицензиясынан айырылғандықтан не нотариаттық iс-әрекет жасау кезiнде
Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуына жол бергенi їшiн мемлекеттiк
нотариус қызметiнен босатылғандықтан нотариаттық қызметтi тоқтатқан адам да
осындай оқиға болғаннан кейiн їш жыл бойы нотариус бола алмайды.
2. Жекеше және мемлекеттiк нотариустардың нотариаттық қызметтi жїзеге
асырған кездегi құқықтары, мiндеттері тең болады. Олар ресiмдеген
құжаттардың бiрдей заң кїшi болады.
3. Осы баптың 1-тармағында көзделген лицензиясы жоқ адамдардың (осы
Заңның 1-бабындағы 2-тармақтың 2), 3) тармақшаларында аталған адамдарды
қоспағанда) нотариаттық iс-әрекеттер жасауы, не нотариат туралы заңдардың
өзге де талаптарын бұзып жасауы және сол iс-әрекеттерден табыс табуы
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға әкеп соғады. *
7-бап. Нотариустың көмекшiлерi мен сынақтан өтушiлерi
1. Нотариустың көмекшiлерi мен сынақтан өтушiлерi болуы мїмкiн.
2. Қазақстан Республикасының азаматы ғана нотариустың көмекшiсi бола
алады.
3. Нотариустың көмекшiсi жеке практикамен айналысатын нотариуста
еңбек шартының негiзiнде жұмыс iстей алады немесе мемлекеттiк нотариат
кеңсесiнiң құрамында бола алады.
4. Нотариустың көмекшiсi нотариустың тапсырмаларын нотариустың
нұсқауымен және жауапкершiлiгiмен орындауға құқылы.
5. Жоғары заң бiлiмi бар және аттестаттау комиссиясында
аттестаттаудан өткен Қазақстан Республикасының азаматтары нотариустың
сынақтан өтушiлерi бола алады. Сынақтан өтушiлер сынақтан өту туралы шарт
негiзiнде жеке практикамен айналысатын нотариустарда немесе мемлекеттiк
нотариустарда сынақтан өтедi.
Заң мамандығы бойынша кемiнде екi жыл жұмыс стажы бар адамдар їшiн
аумақтық әдiлет органы мен нотариаттық палатаның бiрлескен шешiмiмен
сынақтың мерзiмi қысқартылуы мїмкiн. Сынақтың ұзақтығы їш айдан кем болмауы
керек.
6. Нотариустардың сынақтан өтушiлерiнiң сынақтан өтуiнiң тәртiбi,
мерзiмi мен шарттары Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi бекiтетiн
Нотариустардың сынақтан өтушiлерi туралы ережемен белгiленедi.

8-бап. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия
1. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау қорытындысы
бойынша Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi берген лицензия
(нотариус лицензиясы) нотариусқа нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлдiк
бередi.
2. Нотариус лицензиясын алуға қажеттi құжаттардың тiзбесi, лицензия
беру мерзімі мен тәртібі тиісті нормативтік құқықтық актілермен
белгіленеді.
3. Нотариус лицензиясы мерзiмi шектелмей берiлетiн басты лицензия
болып табылады және ол Қазақстан Республикасының бїкiл аумағында
қолданылады.
4. Нотариус лицензиясын беру їшiн алым алынады, оның мөлшерi мен
төлену тәртiбi салық заңдарымен белгiленедi.
5. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi нотариаттық қызметпен
айналысу құқығына лицензиялардың Мемлекеттiк тiзiлiмiн жїргiзедi және
ведомстволық баспасөз органында нотариаттық қызметпен айналысуға лицензия
берiлген адамдар туралы мәлiметтер жариялайды, онда:
1) нотариустың тегi, аты, әкесiнiң аты;
2) лицензия берiлген кїн мен оның нөмiрi көрсетiледi.
6. Қазақстан Республикасының Әділет біліктілік алқасында біліктілік
емтиханын тапсырған адамдар, тұрақты судьялар және өз міндеттерін атқару
кезінде теріс қылықтар жасағаны және заңдылықты бұзғаны їшін судьялық
қызметінен босатылған судьяларды қоспағанда, тұрақты судья болып жұмыс
істеген адамдар, сондай-ақ мемлекеттiк нотариустар аттестаттаудан өтпестен
нотариаттық қызметті жїзеге асыру їшін лицензия алуға құқылы.
6-1. Нотариаттық қызметті жїзеге асыруға їміткер адамдардың
аттестаттаудан өту ережесін Қазақстан Республикасының Їкіметі бекітеді.
9-бап. Нотариус лицензиясын беруден бас тарту
1. Нотариус лицензиясын беруден бас тарту негiздерi лицензиялау
туралы заңдармен белгiленедi.
2. Нотариус лицензиясын беруден бас тартылған жағдайда өтiнiш иесiне
ол қабылданған кїннен бастап їш кїн iшiнде бас тарту себептерi көрсетiле
отырып жазбаша тїрде дәлелдi шешiм берiледi.
3. Бас тарту туралы шешiм жөнiнде сотқа шағымдануға болады.
10-бап. Нотариус лицензиясының кїшiн тоқтата тұру
1. Нотариус лицензиясының кїшiн азаматтардың арыздары, аумақтық
әдiлет органдарының, нотариаттық палаталардың, прокуратура, тергеу, анықтау
органдарының, сондай-ақ салық қызметiнiң ұсыныстары негiзiнде Қазақстан
Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң шешiмiмен тоқтатыла тұрады.
2. Нотариус лицензиясының кїшi алты айға дейiнгi мерзiмге мынадай
жағдайларда:
1) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиясынан айыру
жөнiндегi талап-арыз iсiн қозғағанда;
2) нотариус қылмыстық iс бойынша айыпталушы ретiнде тартылған
жағдайда;
3) нотариус өзiнiң тегiн, атын, әкесiнiң атын өзгерткенi, сондай-ақ
оның їй-жайының орналасқан орны өзгергенi туралы мәлiметтердi аумақтық
әдiлет органына бiр ай iшiнде хабарламағанда;
4) нотариус осы Заңға сәйкес өзiне белгiленген қызмет аумағын
бұзғанда;
5) нотариус нотариаттық iс-әрекеттердi жасаған кезде Қазақстан
Республикасының заңдарын бұзғанда тоқтатыла тұруы мїмкiн.
3. Нотариус лицензиясының кїшiн тоқтата тұру туралы шешiмде
лицензияның қолданылуын тоқтата тұру себептерi мен мерзiмi көрсетiлуге
тиiс. Лицензияның кїшi мұндай шешiм нотариусқа жеткiзiлген кїннен бастап
тоқтатыла тұрады. Тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылған жағдайда
лицензиар лицензияның кїшiн қалпына келтiру туралы шешiм шығарады.
4. Нотариус лицензиясының кїшiн тоқтата тұру тоқтатылған кезеңде
нотариаттық iс-әрекеттер жасалуына тыйым салуға және нотариустың жеке мөрiн
аумақтық әдiлет органына тапсыруына әкеп соғады. *
5. Нотариус лицензиясының кїшiн тоқтата тұру немесе қалпына келтiру
туралы шешiм Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң ведомстволық
баспасөз органында жарияланады.
6. Нотариус лицензиясының кїшiн тоқтата тұру туралы шешiм жөнiнде
сотқа шағымдануға болады.
11-бап. Нотариусты лицензиясынан айыру
Әдiлет аттестаттау комиссиясының не прокуратура органдарының, не
Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң, не Республикалық нотариаттық
палатаның талап қоюы бойынша сот шешiмiмен мынадай жағдайларда:
1) алып тасталды
2) жекеше нотариус Нотариустың ар-ождан кодексiн бiрнеше рет
бұзғанда;
3) нотариус нотариаттық iс-әрекеттер жасаған кезде Қазақстан
Республикасының заңдарын бiрнеше мәрте бұзғанда не мемлекеттiң, жеке және
заңды тұлғалардың мїдделерiне зиян келтiрiп, заңдарды бұзғанда;
4) лицензияның кїшiн тоқтата тұру себептерi жойылмағанда;
5) лицензия беруге негiз болып табылатын құжаттарда нотариустың
дәйектемесiз немесе қасақана бұрмаланған ақпарат беру фактiсi анықталғанда;
6) лицензияның кїшi їш мәрте тоқтатылғанда;
7) аттестаттаудың нәтижесi терiс болғанда нотариус лицензиясы керi
қайтарылып алынады. *
12-бап. Нотариус лицензиясының кїшiн тоқтату
1. Лицензиясынан айырылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Әдiлет министрлiгiнiң шешiмi бойынша мынадай жағдайларда:
1) нотариус өз тiлегiмен өтiнiш бергенде;
2) нотариус азаматтығын өзгерткенде немесе Қазақстан Республикасының
шегiнен тыс жерге тұрғылықты мекен-жайына кеткенде;*
3) нотариус қайтыс болғанда;
4) нотариус қылмыс жасағаны їшiн сотталғанда - їкiм заңды кїшiне
енгеннен кейiн;
4-1) нотариусқа қатысты ақталмайтын негiздер бойынша қылмыстық iстi
тоқтату туралы қаулы шыққанда; *
5) нотариус заңдарда белгiленген тәртiппен iс-әрекет жасауға
қабiлетсiз не iс-әрекет жасауға қабiлеттiлiгi шектеулi деп танылғанда; *
6) денсаулық жағдайына байланысты нотариустың өз кәсiптiк мiндеттерiн
атқаруы мїмкiн болмағанда (медициналық қорытынды негiзiнде);
7) нотариус хабар-ошарсыз кеткен деп танылғанда немесе қайтыс болған
деп жарияланғанда нотариус лицензиясының кїшi тоқтатылады.
2. Нотариус лицензиясының кїшiн тоқтату туралы ұсынысты тиiстi
нотариат палатасы мен аумақтық әдiлет органы енгiзедi.
3. Аумақтық әдiлет органы мен нотариаттық палата лицензиясының кїшi
тоқтатылған нотариустың құжаттарын басқа нотариусқа немесе жеке нотариаттық
архивке беру жөнiнде, сондай-ақ лицензияны лицензиарға беру їшiн алып қою
және нотариустың жеке мөрiн жою жөнiнде шаралар қолдануға мiндеттi.
4. Нотариус лицензиясының кїшi тоқтатылуына байланысты даулар сот
тәртiбiмен шешiледi.
13-бап. Мемлекеттiк нотариус
1. Мемлекеттiк нотариус осы Заңның 6-бабында аталған талаптарға сай
болуға тиiс, бұған нотариус лицензиясын алу туралы талаптар қосылмайды.
2. Мемлекеттiк нотариустың нотариаттық iс-әрекеттерi їшiн аумақтық
әдiлет органы мїлiктiк жағынан жауап бередi.

14-бап. Мемлекеттiк нотариат кеңсесi
1. Мемлекеттiк нотариат кеңсесi аумақтық әдiлет органының құрылымдық
бөлiмшесi болып табылады, оның заңды тұлға құқығы болмайды және осы орган
бекiткен Ереже негiзiнде жұмыс iстейдi.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Нотариаттық қызмет субъекьтілерінің пәндік дәрістер
Нотариаттық іс-әрекеттер жасаудың негізгі ережелері
Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында қалыптасуы мен дамуы
Қазақстан Республикасы нотариаттық қызметтің конституциялық құқықтық негіздері
Нотариаттың қызметінің түсінігі. Нотариаттық қызметтің пәні мен әдісі
Педагогикалық қызмет
Қызмет түрлері
Кәсіпкерлік қызмет
Кадрлық қызмет
Бухгалтерлік қызмет
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь