Жаза

1. ЖАЗАНЫҢТҮСІНІГІ
2. ЖАЗАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ
ӘДЕБИЕТ
Қылмыстық жаза мемлекеттік күштеу шараларының бірі болып табылады және ол мемлекеттің қылмыспен қарсы күрес жүргізу құралдарының бірі ретінде қолданылады. Мемлекет қылмысқа қарсы күрес жүргізуде әр түрлі үйымдастырушылық, тәрбиелік, экономикалық, рухани шаралардың барлық түрін кеңінен қолданады, сөйтіп қылмыстан сақтандыру мәселелері-не ерекше көңіл бөледі. Сондықтан да біздің жас, тәуелсіз мем-лекетіміз қылмысқа қарсы күрес қылмыстық жазаны қолдану-да ең негізгі басты күрес деп саналмайды, бұл қүбылысқа қарсы күресте шешуші мәселелер жоғарыда аталып өткен экономи-калык, үйымдастыру, тәрбие, қогам мүшелерінің белсенділігін, олардың күқылық сана-сезімін жетілдіру аркылы жүзеге асы-рылады. Сондықтан да қылмыстық шара мемлекеттік күштеу шарасы ретівде тек арнаулы, занда көрсетілген жағдайда ғана жүзеге асырылады. Қылмыс істеген адамдарға мүндай шараны қолдану мемлекеттің атқаратын функцияларының бірі ретінде қарастырылады. Әсіресе ауыр, өте ауыр қылмыс істегендерге соған сәйкес ауыр қылмыстық-қүқылық күштеу шараларын қолдану мемлекеттің міндеті болып табылады. Мемлекеттік күштеу шаралары сан алуан. Оларға тек қылмыстық қүқылық шаралар ғана емес, азаматтық, әкімшілік, тәртіптік шаралар да жатады. Қылмыстык шара мемлекеттік күштеу шараларының жеке бір түрі бола отырып, өз ерекшеліктерімен оқшауланады.
1. Конституция РК, Алматы, 1995.
2. УК Республики Казахстан, Алматы, 1997.
3. Сборник постановлений пленума Верховного Суда Республики Казахстан. Алматы, т 1-2, 1997
4. Каиржанов Е.К. Уголовная право Республики Казахстан. Общая часть Алматы , 1997
5. Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть - Ал¬маты, 1997; Схемы по уголовному праву Республики Казахстан.Общая часть - Алматы, 1998
6. Уголовное право (право Казахстанское, право международное) Учебное пособие. Алматы. Гылым, 1998
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Общая характеристика. Срав¬нительные таблицы. Под ред. И.И.Рогова. 1-вып. - Алматы, 1997
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. Б.В.Здра-вомыслова- - М., 1996
9. Уголовное право России. Общая часть. Под ред. А.И.Рарога. - М., 1997
10. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. -М.,1996 и др. учебники по общей части уголовного права.
11. Уголовное право. Общая часть . Учебник /Под. ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.1997
12. Уголовное право Казахской ССР . Общая часть . Алма-Ата 1986
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - М., 1996
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / Под. ред. Ю.И. Скуратова, О.М. Лебедева. М. 1996
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Ответ. редактор А.И. Бойко. Ростов -на- Дону . 1996
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ответ. редактор В.И. Радченко. М.1996
17. Научно практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород. 1996
18. Практикум по уголовному праву . Учебное пособие / Под. ред Л.Л. Кругликова. М.1997
19. Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. - Алма-Ата., 1970
20. Курс советского - уголовного права. Т.1-3. - М., 1970
21. Курс советского уголовного права. Т.1-2. - П., 1968, 1970 .
22. Сборник задач по Общей части уголовного права. / Ответ, редакторы Н.С. Гагарин, С.М. Рахметов. Алматы, 1997
23. Сборник задач по уголовному праву Республики Казахстан / Общая часть /, / Г.Ф. Поленов, М.Н. Сыздыков. Алматы , 1994
        
        ЖОСПАР
§ 1. ЖАЗАНЫҢТҮСІНІГІ
§ 2. ЖАЗАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ
ӘДЕБИЕТ
§ 1. ЖАЗАНЫҢ ТҮСІНІГІ
Қылмыстық жаза ... ... ... бірі ... ... ... ... қылмыспен қарсы күрес жүргізу құралдарының бірі ретінде
қолданылады. Мемлекет ... ... ... ... әр ... ... ... рухани шаралардың барлық түрін
кеңінен қолданады, сөйтіп қылмыстан сақтандыру мәселелері-не ерекше көңіл
бөледі. Сондықтан да біздің жас, ... ... ... ... ... жазаны қолдану-да ең негізгі басты күрес деп ... ... ... ... ... ... ... аталып өткен экономи-
калык, үйымдастыру, тәрбие, қогам мүшелерінің белсенділігін, ... ... ... ... жүзеге асы-рылады. Сондықтан да
қылмыстық шара мемлекеттік ... ... ... тек ... ... ... ғана ... асырылады. Қылмыс істеген адамдарға мүндай
шараны қолдану мемлекеттің атқаратын функцияларының бірі ... ... ... өте ауыр ... істегендерге соған сәйкес ауыр
қылмыстық-қүқылық күштеу шараларын ... ... ... болып
табылады. Мемлекеттік күштеу шаралары сан ... ... тек ... ... ғана ... ... әкімшілік, тәртіптік шаралар да
жатады. ... шара ... ... ... жеке бір түрі ... өз ерекшеліктерімен оқшауланады. Біріншіден, қылмыстық шара ... ... ... ретінде қылмыстық заңмен ғана белгіленеді.
Қылмыстық кодексте жазаның сот үшін міндетті тізбектері мен оны қолда-нудың
тәртібі ... Сот ... ... адамға қылмыстық занда
көрсетілген шараның шеңберінде оның шегі-нен ... жаза ... ... ... ғана сот ... гөрі неғұрлым жеңілірек жаза
тағайындауға қүқылы.
Екіншіден, мемлекеттік күштеу ... ... ... ... ... тек қана сот ... Қыл-мыстық кодекстің 38-бабында
"жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайындалатын ... ... ... ... ... ... басқа да мемлекеттік
күштеу шаралары мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... ... ... тәртіпті бұзған адамды полиция бастығы
әкімшілік жауапқа, салық инспекциясының лауазымды адамы салықтан бұлтарт-
паушыларды занда көрсетілген тәртіппен ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік құкық бұзушыларды
жауапқа тартады. Осы аталған органдардың немесе лауазымды адамдардың бірде-
біреуі қыл-мыстық жаза ... ... ... ... ... ... ... қана соттың құзыреті.
Үшіншіден, заңда көрсетілген тәртіппен сотталған адамды ... ... ... ... ... ... тағы да ... жүзеге асырылады. Тек кана ра-қымшылық және кешірім беру актілерімен
жазадан босату не-месе жазаны жеңілдету Қазақстан Республикасы Конституция-
сына сәйкес ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады,
ал басқа жағдайларда бұл мәселелерді шешу тек соттың міндеті ... Бұл да ... ... ... ... ... шараларынан
мәнді өзгешелігін көрсетеді.
Төртіншіден, қылмыстық жаза жария түрде ашықтан-ашық „тағайындалады.
Яғни, қылмыс адамның ... ... оған жаза ... ... деп ... ... нақты түрі мен көлемін ... жеке ... ... ... емес ... ... жария, ашықтан-ашықтүрде белгіленеді.
Қылмыстық жаза кінәлі адамға мемлекет ... ... жеке ... адамдар сот тағайындаған жазадан ешкімді де босата алмайды, занды
күшіне енген сот; үкімі мем-лекеттік, жеке ... ... ... және жай адамдардың орындауы үшін Республика аумағында ... ... ... ... ... ретінде қылмыс-тық жаза
қылмыстық ... ... ... кылмысты жа-саған кінәлі адамға
қолданьшуы мүмкін. Яғни, бұл жерде жаза ... ... ... ... іс-
әрекетінің қылмыстық-құқылық зардабы болып табылады. Сондықган да қылмыстық
занда "адам өз кінәсі ... ... ... ... ... ... ... болған қоғамдық қауіпті зардаптар үшін ғана қыл-мыстық жауапқа
тартылуға тиісті",—делінген. Сондай-ак ... ... ... ... ... емес. Мүның мәні мынада: егер тергеу жүргізген немесе
істі сотта қараған кезде жағдайдың өзгеруімен байланысты кінәлінің ... ... ... мәні ... немесе оның өзі қоғамға енді
қауіпті емес деп танылса, қылмыс нышандары бар ... ... ... жауаптылықтан босатуға (68-бап) болады.
Қылмыстық жазаны колдану кінәліні басқа түрдегі азамат-тық, әкімшілік
немесе тәртіптік ... ... ... де ... ... жаза ... атынан қылмысты іс-әрекеттер үшін ... ... басу ... ... ... ... баға болып табылады.
Бетіне басудың және ... ... ... ауырлығына, кінәлінің
жеке тұлға-сына және оның қылмысты іс-әрекетті ... ... ... ... ... адамға белгілі бір зардап келтірумен тікелей байланысты
болады. Мысалы, ... ... бас ... айыруы немесе белгілі
бір кәсіппен шүғылдануға немесе белгілі бір лауазым иесі ... ... ... ... ... ... ауыр қылмыс жасаған жағдайда
кінәліге занда көрсетілген негізде ... жаза — өлім ... ... мүмкін. Сөйтіп, кез келген қылмыстық жаза тағайындағанда сотталған адам
материалдык, моральдық, мүліктік зардап ше-геді. Өйткені жаза өзінің ... ... ... ... табылады.
Қылмыстық жазаның басқа да мемлекеттік күштеу шарала-рынан ... оны ... ... ... уақытта да сотталғандық туралы атак
береді. Сотталғандықтың кінәлі үшін белгілі бір құқылық ... бар, ... ... өмірбаянында көрсетілуі керек, сотталғандық кейбір
жағдай-ларда қылмысты ауырлататын мән-жайларға ... ... ... кейде қылмысты саралауға, жазаның мөлшерін, сондай-ақ жазаны ... ... ... үшін ... ... ие ... ... қылмыстық
жаза дегеніміз сот арқылы мемлекет атынан қылмыс жасаған адамға ... ... ... ... ... болып табылады.
Қылмыстық жазаның әкімшілік құқық бұзушылық үшін қолданылатын жазадан
айырмашылығы мынадай: біріншіден, қылмыстық жаза бұл ... ... ал ... шара ... ол ... болып табылмайтын қоғамға жат
теріс әрекеттер үшін ғана тағайындалады.
Екіншіден, қылмыстық жаза сот ... ... ... тағайындалады.
Әкімшілік шараларды әкімшілік органдары, лауазым адамдары немесе судья
тағайындайды. Үшіншіден, қылмыстық жазаның әкімшілік жазадан ... ... ... бойынша тағайындаған қылмыстық жаза кінәліге сотталғандык, атақ
береді, ол әкімшілік жазаға ... үшін ... ... зардап
болмайды.
§ 2. ЖАЗАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ
Қазақстан Республикасы Қылмыстық ... ... ... ...... ... ... келтіру, сондай-ақ
сотталған адамдарды түзеу, сондай-ак сотталғандарды да, басқа адамдарды да
жаңа қылмыстарды істеуден алдын ала сақтандыру екендігі ... ... ... ... сотгалған адамға жаза
тағайындау және жазаны орындау арқылы оны ... ... жаңа ... оны ... ... арнау-лы ескертуі болып табылады.
Әлеуметтік әділеттілікті қалпына ... ... ... істеген
адамға әділетті жаза тағайындау, істелген қылмыстың қоғамға қауіптілігі,
келтірілген зиян мөлшері, жаза тағайындау-дың басты ... ... ... ... ... ... ... сай келетін, әділ
жаза тағайын-дау болып табылады. Әлеуметтік әділеттілікті ... ... ... ... ... басшылыққа алып жасалған қылмысқа ... баға және ... жаза ... қажет.
Жазаның мақсаттары кылмыстық қүқықтың жалпы ... ... ... кодекстің 2-бабындағы осы заңның ... ... ... ... ал-дын алу делінсе, ол міндеттерді жүзеге
асыру үшін қылмыстық ... ... ... ... ... ... істеген адамдарға қолданылуға тиісті жазамен өзге де
қылмыстық-құқылық ықпал ету шаралары белгіленеді.
Арнаулы сактандырудың ... ... ... ... соттал-ғандар
танылады. Жазаның мақсаты бүл адамдардың тарапы-нан тағы да ... ... орын ... ... ... ... Жазаның осы көздеген
мақсатына жетуінің құралы — сотталғандарды ... ... ... адал, заң
та-лаптарын мүлтіксіз орындау рухында тәрбиелеу болып табыла-ды. Бұл жерде
түзеу дегеніміз қылмыс істеп сотталған түлға-ның әлеуметтік, ... ... ... ... ... ... бұзуға, еңбексіз
күн көріске деген пиғылдарын, жазадан қорықса да өзгертіп дұрыс жолға салу
болып табылады.
Сондықтан да ... жаза ... ... оны түзеу жазадан
қорықса да қылмыс істемейтін, заң талаптарын қалт ... ... адам етіп ... ... ... ... ... бір мақсаты
— басқа адамдар-ды қылмыс істеуден сақтандыру болып табылады. Бүл қылмыс
істемеген, бірақтәртіптік, әкімшілік құқық ... ... ... түсіп жүрген, қылмыс істеуі мүмкін, тұрақсыз элементтерге
бағытталады. ... ... ... ... ... құқықта
көрсетілген жазамен қорқыту арқылы және қылмыс істегендерге жазаның сөзсіз
колдануын ескерту, қылмыстан сақтандырудың жалпы түрі ... ... ... ... ... ... ... бір көрінісі
болып табылады. Қылмыстық қүқық қалыптарының жеке түрлерінің санкцияларында
көрсетілген жазаларда қьшмыс істеген кінәлі адамдарға ... ... ... ... заң барлық азаматтарға, олар-дың психологиялық
сана-сезіміне әсер ету ... ... ... ... адам
өмірінің қорғалуының, кұқық тәртібін нығайтудың ... ... ... ... ... сияқгы жаза—қылмыстының жанын қинау немесе адам-гершілік намысына
тиіп, қорлау мақсатын ... Бүл ... ... ... адамгершілік прин-ципі болып табылады. Осы жерде жазаның
мақсаттары ... ... ... ... ... жоқ па екен ... ... туындайды. Жаза сотталған адамның құқыктары мен бостандыктарына
шек қою арқылы, сөз жоқ, оның жанын қинайды, адамгершілік ... ... ... қарама-қайшылықты жою үшін жазаның мақсатын және құрамын,
мазмүнын дұрыс айыра ... жөн. Жаза ... ... ... ... ... тиіп қорлау макса-тын тіпті де көздемейді. Сотталған
адамның құқықтары мен бостандықтарына занда көрсетілген шекті қою ... ал ... және ... ... жүзеге асыру жа-заның
мақсатына жету кұралын құрайды. Сотталған адамның қоғамнан ... ... ... ... ... оның ... жеуі ... бұл
жазаның жазалау элементтері болып табылады.
Пайдаланылған әдебиет
1. Конституция РК, Алматы, 1995.
2. УК Республики Казахстан, Алматы, ... ... ... ... ... Суда ... Казахстан.
Алматы, т 1-2, 1997
4. Каиржанов Е.К. Уголовная право ... ... ... ... ... ... Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть - ... ... по ... ... ... Казахстан.Общая часть - Алматы,
1998
6. Уголовное право (право Казахстанское, право международное) Учебное
пособие. ... ... ... ... ... ... ... Общая характеристика.
Сравнительные таблицы. Под ред. И.И.Рогова. 1-вып. - ... ... ... ... ... ... ... часть. Под ред. Б.В.Здра-
вомыслова- - М., 1996
9. Уголовное право ... ... ... Под ред. ... - М., 1997
10. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.
-М.,1996 и др. ... по ... ... ... ... Уголовное право. Общая часть . Учебник /Под. ред. Н.И. ... ... ... ... ... Казахской ССР . Общая часть . Алма-Ата 1986
13. ... к ... ... ... ... - М., 1996
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской ... ... ... /
Под. ред. Ю.И. Скуратова, О.М. Лебедева. М. 1996
15. Комментарий к Уголовному кодексу ... ... / ... А.И. ... ... -на- Дону . 1996
16. Комментарий к Уголовному кодексу ... ... ... редактор
В.И. Радченко. М.1996
17. Научно практический комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. В 2 т. / Под ред. П.Н. ... Н. ... ... Практикум по уголовному праву . Учебное ... / Под. ред ... ... ... к ... кодексу Казахской ССР. - Алма-Ата., 1970
20. Курс советского - уголовного права. Т.1-3. - М., 1970
21. Курс советского ... ... Т.1-2. - П., 1968, 1970 ... ... ... по ... ... уголовного права. / Ответ, редакторы Н.С.
Гагарин, С.М. ... ... ... ... ... по уголовному праву Республики Казахстан / Общая часть /,
/ Г.Ф. ... М.Н. ... ... , 1994

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Жаза ұғымы және оның мақсаттарының тиімділігі»65 бет
Абайсызда жасалған қылмыстар үшін жазалардың тиімділігі150 бет
Айыппұл түріндегі жазаны атқару10 бет
Бас бостандығынан айыру жазасы11 бет
Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны атқарудың ерекшеліктері34 бет
Еңбек қызметiмен байланысты жазатайым оқиғалар мен қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тексеру және есепке алу ережесi12 бет
Жаза жүйесі38 бет
Жаза жүйесі жайлы10 бет
Жаза жүйесі түсінігі және мәні19 бет
Жаза және оның мақсаты29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь