Туризм кәсіпорынында маркетингтік зерттеу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ ТУРИЗМ КӘСІПОРЫНЫНЫҢ НАРЫҚТЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН АНЫҚТАУ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Маркетингтік зерттеулер мәні, мазмұны және міндеттері ... ... ... ... ... ... ...5
1.2Туризм кәсіпорынында маркетингтік ортаны зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3Туристік нарықты маркетингтік зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18

2 ТУРИЗМ КӘСІПОРЫНЫНДА МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ («ELIS.TRAVEL» ЖШС.НЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.1 Туристік қызметте маркетинг кешенін қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.2 «Elis.travel» ЖШС.ның бәсекелестік ортасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
2.3«Elis.travel» ЖШС.ның туристік қызметтерін жылжыту стратегиясын қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМДЕГІ МАРКЕТИНГТІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
3.1Қазақстан Республикасында туризм саласындағы маркетингтік дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
3.2Туризм саласындағы кәсіпорындардың маркетинг қызметін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
3.3 Қазақстанның туристік маркетингтік стратегиясын қалыптастыру ... ... 52
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанмен туризм аймағында келісім шартқа Түркия, Индия, Иран, Қытай, Венгрия, Израиль, Қырғызстан сонымен қатар үкіметаралық келісім Хорватия, Пәкістан, Сингапур сияқты мемлкеттермен қол қойды. 1993 жылы Қазақстан Республикасы Бүкіләлемдік Туристік Ұйымға мүше болды. Туризмді іске асырушы мемлекеттік ұйымдарға Қазақстан Республикасының спорт және туризм комитеті білім, мәдениет және денсаулық министрлігі, кейіннен өз алдына дербес шыққан Туризм және спорт министрлігі жатады.
Туризмді басқару жергілікті билік органдарымен және шет елдердегі мемлекеттік туристтік агенттер арқылы іске асырылады.
Туризмге арнап Қазақстан Республикасы нормативті-құқықтық база құрды. 1992 жылдан бастап, «Туризм туралы» заң қолданысқа енді. Ол туризмнің барлық түрінің құқықтық экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастыру негізін Қазақстан Республикасының территориясында анықтайды.
Сонымен қатар туризм сұрақтарына байланысты бірнеше қаулылар республика үкіметімен қабылданды. Оның ішінде туристік лицензиялар мен туристік документтер болды.
1993 жылы Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамыту туралы ұлттық бағдарлама қабылданды, ол 1997 жылы Жібек жолының тарихи орталықтарын қалпына келтіру, сондай-ақ 1997-2003 жылдар аралығында туризм инфраструктурасын құру. Түркітілдес елдердің ежелгі мәдениетін қалпына келтіру және 1997-2030 жылдар арсындағы туризм индустриясы жасалынды.
Қазақстан Республикасында 1252 туристік қоғам, фирма, әр түрлі формадағы жекеменшік бюролар бар. Оларда 6000 адам, 1500 гид-экскурсоводтар жұмыс істейді.
Қазақстанның турфирмалары шетелдің 80 астам фирмалары мен келісім шартқа қол қойысқан.
Бүкіләлемдік туристік ұйымның болжамы бойынша Қазақстан Республикасы тұрақты туризмді дамыту үшін болашағы бар елдер сапында. Барлық туристік нарықта Қазақстанның табиғатына, ландшафтарына және ұлттық мәдениетіне үлкен қызығушылық білдіреді. Сондықтан да Қазақстанда туристік сала елдің экономикалық дамуындағы басым сала ретінде белгіленді.
«МІТТ – саяхат және туризм» Москва халықаралық биржасы сияқты белгілі халықаралық туристік іс-шараларға қатыспады, тек 2003 жылдан бастап қана Алматыдағы «КІТF» халықаралық туристік жәрмеңкесіне және 2004 жылдан бастап Астанадағы халықаралық туристік жәрмеңкеге ұсынылды.
Алматы қаласы бойынша 664 фирмасы облыс орталықтары бойынша, Мысыр еліне, Үнді еліне, Түркияға, Біріккен Араб Әмірлігіне, Пакистан, Оңтүстік Корея, Грецияға, Қытайға чартерлік рейстер жасайды.
1 Есімжанова С.Р. Маркетинг. Оқулық. Алматы, Эко-баспасы, 2005.
2 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2001.
3 Алексеев А., Горностаев И. А денежки звенят в чужом кармане // ТТО. – 2001
4 Байгат С.А. Основы менеджмента. М., 1997.
5 Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.
6 Беляцкий Н.П. Техника работы менеджера: Учебное пособие. Мн., 1998.
7 Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.:Издательский Торговый дом «Герда», 2000.
8 Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: обслуживание иностранных туристов в России.Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 1999.
9 Вихачский О.С., НаумовА.И. Менеджмент:Учебник. - 3-еизд. - М.: Гардарика, 1999.
10 Волошин Н.И., Исаева Н.В., Ильина Е.Н., Гаранин Н.И., Анискин Ю.П. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2002.
11 А.П. Дурович., А.С. Копанев Маркетинг в туризме: Учебное пособие Минск «Экономпресс» 1998г.
12 Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000.
13 Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. - М.: РМАТ, 1997.
14 Измайлова Н. Еще раз о человеческом факторе // Отель. - 200І.
15 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Мн., 1998.
16 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебное пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.
17 Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000.
18 Ладанов И.Д. Практический менеджмент. М., 1995.
19 Менеджмент в сфере услуг: Учебник для ВУЗов / Под редакцией В.Ф. Уколова. М.: Луч, 1995.
20 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996.
Международное гостиничное хозяйство (по материалам зарубежных публикаций) / Сост. Д.К. Исмаев. - М.: ТОО «Луч», 1998.
21 Мескол М.Х. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Месхон, М.
22 Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. - М.: Финансы и статистика, 2000.
23 www.google.kz-www.turne.kz/travelagency/detail.php.agency=598
24. www.google.kz- http://www.semstar.com/almaty/330.html
25 Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эрмашвили Н.Д. Менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
26 Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент туризма: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2003.
27 Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.: Интел-Синтез, 1996
28 Экономика современного туризма. / Под редакцией Г.А. Карповой. Москва – Санкт-Петербург, 1998.
29 Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. «Экономика и организация туризма». - Алматы: КазГАУ, 1999 .
30 Статистика сайты: http://www.stat.kz/digital/turizm/
31 Борисова Ю.Н. Маркетинг в туризме - М.: РМАТ , 1992.
32 www.marketing.by/../0034347/
33 Кульназаров А.К. Туризм в Казахстане: ресурсы развития. - Акцент: Центральная Азия № 1 , 1999. – Б. 2-3.
34 Котлер Ф. Маркетинг.- М.: Прогресс, 1998.
        
        МАЗМҰНЫ:
Кіріспе...………………………………………………………………….....………3
1 МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ ТУРИЗМ КӘСІПОРЫНЫНЫҢ НАРЫҚТЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН АНЫҚТАУ
НЕГІЗІ РЕТІНДЕ...........................................5
1. ... ... ... мазмұны және
міндеттері…...........…..........5
1.2Туризм ... ... ... ... ... маркетингтік ... ... ... ... ... («ELIS-TRAVEL» ЖШС-НЫҢ
МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)…………………………………...25
2.1 Туристік қызметте маркетинг кешенін қолдану…………………………..25
2.2 «Elis-travel» ЖШС-ның бәсекелестік ортасы ... ... ... ... жылжыту стратегиясын
қалыптастыру………………………………………………………………….....37
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМДЕГІ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... саласындағы маркетингтік
дамуы……………………………………………………………………………..44
3.2Туризм саласындағы кәсіпорындардың маркетинг қызметін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... аймағында келісім шартқа
Түркия, Индия, Иран, Қытай, Венгрия, Израиль, Қырғызстан ... ... ... Хорватия, Пәкістан, Сингапур сияқты мемлкеттермен қол
қойды. 1993 жылы Қазақстан Республикасы ... ... ... мүше
болды. Туризмді іске ... ... ... Қазақстан
Республикасының спорт және туризм комитеті білім, ... және ... ... өз ... дербес шыққан Туризм және спорт министрлігі
жатады.
Туризмді басқару жергілікті билік органдарымен және шет ... ... ... арқылы іске асырылады.
Туризмге арнап Қазақстан Республикасы нормативті-құқықтық база құрды.
1992 жылдан бастап, ... ... заң ... ... Ол ... ... ... экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастыру негізін
Қазақстан ... ... ... ... ... ... байланысты бірнеше ... ... ... Оның ішінде туристік лицензиялар мен
туристік документтер болды.
1993 жылы ... ... ... индустриясын дамыту туралы
ұлттық бағдарлама қабылданды, ол 1997 жылы ... ... ... қалпына келтіру, сондай-ақ 1997-2003 жылдар аралығында ... ... ... ... ... ... қалпына
келтіру және 1997-2030 жылдар арсындағы туризм индустриясы жасалынды.
Қазақстан Республикасында 1252 туристік қоғам, фирма, әр ... ... ... бар. ... 6000 ... 1500 ... істейді.
Қазақстанның турфирмалары шетелдің 80 астам фирмалары мен ... қол ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
тұрақты туризмді дамыту үшін болашағы бар елдер сапында. Барлық туристік
нарықта ... ... ... және ... ... ... ... Сондықтан да Қазақстанда туристік сала елдің
экономикалық дамуындағы басым сала ... ...... және ... ... ... биржасы сияқты белгілі
халықаралық туристік іс-шараларға қатыспады, тек 2003 жылдан бастап ... ... ... ... ... және 2004 ... ... халықаралық туристік жәрмеңкеге ұсынылды.
Алматы қаласы бойынша 664 фирмасы облыс орталықтары бойынша, Мысыр
еліне, Үнді ... ... ... Араб ... Пакистан, Оңтүстік
Корея, Грецияға, Қытайға чартерлік рейстер ... ... ... ойын-сауықтық, этникалық,
экологиялық, сауықтыру, ... ... ... ... ... сияқты тағы да басқа түрлерін ұсынады.
Қазақстанның территориясында туристерге 700-ден ... ... ... ... әртүрлі категориялы сыйымдылығы 55918 орынды 787
қонақүй бар, ол тек Алматы қаласы ... 9780 орын ... бар ... үй туристерге жоғары сапалы қызмет көрсетеді.
Шетелден келген ... ... ... «Қазақстан»,
«Достық», «Иссык», «Астана Интеротель», «Анкара», «Айсер», «Hyatt Regency
Almaty» және тағы да басқа ... ... ... ... ... ... қызметін пайдаланады.
Зерттеу пәні - туризм саласындағы маркетинг.
Зерттеу объектісі - «Elis-travel» ЖШС туристік компаниясы.
Дипломдық ... ...... ... ... зерттеу болып табылады.
Дипломдық жұмыстағы барлық жинақталынған ақпараттар өз нәтижесінде
теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды ұштастыруға ықпал ... ... ... ... ... көмектеседі:
– туризм кәсіпорынын басқару саласындағы тенденцияларды зерттеу;
– нарық жағдайына ... ... ... мен ... түзету;
– бәсекеге қабілетті өнімді жасау;
– ұйымды басқарудың қазіргі құрылымын қолдануды;
– туризм кәсіпорынын басқарудың ерекшелігі мен проблемаларын анықтау.
Ұсынылып отырған дипломдық ... үш ... ... бірінші бөлімі
«маркетингтік зерттеулер» және «бәсекеге қабілеттілік» түсініктерінің мәнін
ашуға, сондай-ақ туризмнің негізгі ... және ... ... ... ... ... ЖШС туристік компанияның қызметі,
стратегиялық туристік қызмет көрсету, туристік ұйымның ... ... және де оның ... ... өз позициясын алудағы
мақсаттарының, міндеттерінің, тактикаларының және ... ... ... беріледі.
Үшінші бөлімде Қазақстан республикасының туризмдегі маркетингті дамыту
және жетілдіру жолдар, ... ... ... ... жетілдіру жолдары туралы қарастырылады. Жұмыстың жалпы көлемі ... ... ... ... ... НАРЫҚТЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН
АНЫҚТАУ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
1.1 Маркетингтік зерттеулер мәні, мазмұны және ... ... ... ... ... ... мақсатты жүйелі, объективті жүргізілетін үрдіс. Бұл
үрдіс ... ... ... ... ... ... және қорытынды жасауды қамтиды. Маркетингтік зерттеулердің негізгі
міндетіне мыналар жатады:
1. кәсіпорындардың нарықтағы позициясын ... ... ... баға саясаты, тауарды нарықта ... ... ... ... ... ... әлеуетті мүмкіндігін анықтау;
5. бәсекелестерді талдау;
6. макро ауданды зерттеу.
Клиенттерге жүргізілген маркетингтік зерттеулер нәтижесінде келесідей
шешім қабылдануы мүмкін:
1. нарықты ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестік артықшылықтарды бағалау;
5. маркетингтік кешеннің ерекшілігін зерттеу;
6. кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... басқару бағдарламасының барлық
кезеңінде ақпараттарды байланыстырушы ролін атқарады.
Тұтынушылар нарығы, өндіріс нарығы, ... ... ... ... ... ... ... |
|бәсекелестер ... ... ... ... ... маркентингтік зерттеулер
демогарфиялық
географиялық
табиғи, ... ... ету ... ... ... ... облысында шешім қабылдау
Сурет 1. Маркетингтік зерттеулердің ролі [11]
Маркетингтік зерттеулердің бағыттары.
Маркетингтік зерттеулер әртүрлі бағытта жүргізіледі:
1. маркетингтік ... ... ... бағытталған сыртқы
маркетингтік зерттеулер.
2. шаруашылық ... ішкі ... ... бағытталған ішкі
міндеттер зерттеудің міндеттер мен объектілеріне қарай маркетингтік
зерттеудің ... ... бар: ... ... ... ... тауарларды, бағаны, тауар қозғалысын,
өткізуді ынталандыру.
Маркетингтік зерттеудің түрлері өте көп, ... ... ... ... болады. Қолдану облысына қарай олар 2 түрге бөлінеді:
1. жасырын немесе болашақта пайда болатын ықтималдығы бар ... ... ... ... ... анықтау
үшін мынадай маркетингтік зерттеу ... ... ... ... және басқа да көрсеткіштерін
зерттеу; шаруашылық субъектісін және ... ... ... ... болжамдық зерттеу.
2. мәселені шешу үшін жүргізілетін маркетингтік зерттеулер. Бұл
зертеудің құрамына ... ... ... сегменттеу үшін оның
сыйымдылығын есептеу әдістерін таңдау, ... ... ... ... ... нарықты таңдау, алынған сегменттің профилін
анықтау; тауар саясаты ... жаңа ... ... ... ... ... ... анықтау, ораманы бағалау, тауарды ... ... ... ... баға белгілеу стратегиясын таңдау үшін
бәсекелестердің баға саясатын зерттеу, сұраныс пен ұсыныстың икемділдігін
анықтау. Тұтынушымен бәсекелестердің баға ... ... ... ... басқару үшін тауар қозғалысы ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру; Коммуникациялық
саясатты басқару бойынша тиімді жылжыту әдістерін анықтау, оның бюджетін
есептеу, ... ... ... ... ... тиімділігін
бағалау.
Маркетингтік зерттеулерде келесідей принциптер сақталу керек:
1. Ғылыми негізделгендік. Зерттеліп отырған нарықтық құбылыстар мен
үрдістер ғылыми ... және ... ... ... ... Жүйелілік. Зерттеліп отырған құбылыстың жекелеген құрылымдық
элементтерін бөліп көрсету, олардың ... ... ... өзара бағыныштылықты анықтау
3. Құбылыстар мен үрдістерді толық зерттеу.
4. Шынайылық. Ақпараттарды ... және ... ... ... ... ... ... алу.
5. Объективтілік. Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтерде ... ... ... және оларды алдын ала анықталған жүйеге
салуға болмайды.
6. Тиімділік. Қойлған мақсатқа қол ... ... ... ... сүйене отырып жасалынатын маркетингтік ... ... ... 1- ... ... 1
Маркетингтік зерттеулер әдістерінің жүйесі [11]
|Жалпы ғылыми әдістер |аналитикалық-болжау ... әр ... |
| ... |алынған әдістемелік |
| | ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... | ... |Желілік жоспарлау |Экология ... ... ... ... ... |
| ... |
| |ық ... | |
| ... ... | |
| ... | ... ... жүйелік талдау және кешенді көзқарас бір ... ... ... және де олар біреуі біреуінсіз жүзеге ... ... бір ... ең ... оның өзара байланысын (ішкі және сыртқы),
ал екіншіден, оның көрінуінің барлық жақтарын және ... ... ... ... ... ... маркетингтің стратегисы мен
тактикасын жасауда қолданылады. Тиісінше маркетинг – бұл ... ... ... ... және де ... ... кәсіпорынның барлық жоспарлық маркетингтік жұмысы құрылады.[4, 5]
Сызықтық бағдарламалау оптималды шешім қабылдаудың математикалық әдісі
ретінде ... ... аз ... ... ... күш ... ... алу) бірқатар міндеттерді шешуде қолданылады. Мысалы, шектеулі
ресурстар ... ең ... ... ... ... ... ... теориясы – «кері байланыс» механизмін қарастырады, және де ол
белгіленген параметрлердің шегінен шығатын процесстер ... ... ... ... теориясын қолдану туристік кәсіпорындардың
клиенттермен және ... ... ... ... ... алынған мәліметтерді пайдаланудың ... ... ... ... шешуге «іскерлік ойындар әдісі»
көмектеседі, ол оптималды шешімдерді іздеген ... ... ... ... ... ... ... қызметтерді тұтынушылардың
мінез-құлқы) /6/.
Экономикалық-математикалық әдістер әрекет етуші ... ... ... маркетингтік стратегияларды, бәсекелестердің іс-әрекетін
анықтауға, ... ... ... көлемін алуға кететін оптималды
шығындарды бағалауға мүмкіндік береді.
Сараптамалық бағалау ... ... кең ... Ол ... бір ... ... мүмкін болатын процесстері туралы
сауалдарға жауаптарды тез алуға ... және де ... ... және ... ... анықтауға, маркетингтік іс-шаралардың
мақсаттылығын және ... ... ... ... зерттеу кезеңдері
|1. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Зерттеу нәтижелерін көрсету ... ... ... ... ... ... оңай болу ... барлық ақпараттарды алғашқы және екінші мәліметтердің жиынтығы
ретінде қарастырамыз. [2]
Ақпараттарды жинау зерттеу объектісінің ... ... ... бәсекелестерді зерттеу әдістерін ... ... ... ... талдау, оны оқып–үйренуді, әр түрлі әдістер
мен тәсілдер арқылы оларды қайта ... және де ... ... ... ... ... ... білдіреді.
Зерттеудің нәтижелерін көрсету деген тиісті ... ... ... білдіреді. Маркетингтік зерттеудің қорытындысы қысқаша
жалпыға түсінікті түрде жазылған мәлімдеме немесе ... ... ... есеп
ретінде беріледі.
Есептің құрылымы клесідей түрде болуы мүмкін:
- кіріспе;
- зерттеу мақсаты;
- зерттеу методологиясы;
- ... ... ... мен ... ... ...... көрсету мен қызметті ұсынудың шексіз
үйлесімділігінің жүйесі болып табылады. Неміс ғалымдары ... ... ... маркетингке былай деп анықтама ... ... ... ... ... ... істеу мақсатына
жетудегі нарықтық бағдарланған басқару. Жалпы қалай болғанда да ... ... ... ... ... ең маңызды сала
екені анық, өйткені оның өзінің мәні нарықты зерттеу емес пе.
Ал ... ... ... туристік өнімнің сұранысы және ұсынысын
білдіреді және де оның элементтерінің өзара ... ... ... | | | ... алу ... ... |
| | | | ... ... ... |
| | | | ... |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | | ... ... ... | | | |  ... | | | | ... | ... | ... қажеттіліктері бар адамдар |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | | ... алу ... бар |
| | | | ... |
| | | | ... алу ... бар ... ... 2. ... нарық элементтері [11]
Сонымен туристік маркетингі – маңызды сала болып табылады. Соған орай
кәсіпорын ... ... ... ... 3 – суретте берілен
маркетинг функцияларынан көре аламыз:
| | ... тең ... ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... функция ретінде |4. Бақылау функциясы ретіндегі |
| ... |
| ... ... ... ... ... және ... интеграциялдау |
|функциясы ... ... 4. ... ... ... ... рөлі ... заманғы экономиканың әлемдік тенденциялардың бірі – қызмет көрсету
салаларының жедел өсуі. Дамыған елдердің көбі ... ... ... ... ... елдердегі ЖҰӨ-нің 2/3-ден 3/4- ке
дейінгі бөлігін қызмет ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтіндер саны жалпы жұмысшылардың 77 %-ын құрайды, ал
Қазақстанда бұл ... 58 %-ға ... ... ... ... ... %-ын құрайды.[5,7]
Қызмет көрсету – тұтынушылар сатып алатын, ... ... ... ... алмайтын сезілмейтін игілік.
Кесте 2
Туризмдегі коммерциялық қызметтің концепциясы [12]
|Кезеңдер ... ... ... қызметтің |
| ... ... ... |
|1950ж. ... ... ... ... ... - 1970ж. ... ... ... ... |
| ... қалыптасуы |қарқындандыру ... ... - ... ... ... ... |Маркетинг |
|кез | | ... ... ... ... ... ... өте ... Ал
маркетингтің қызмет көрсету саласындағы ерекшеліктері қызметтің материалдық
өнімімен, айырмашылығымен анықталады.
Сурет 4. ... ... ... ерекшелігі [11]
Сонымен, туристік қызметтің қызмет көрсету саласындағы ... ... ... ... ... көрсетуді сатып алғанға дейін көзбен
көруге, татып көруге және ұстап көруге болмайды.
2. Тауарларға ... ... ... өнімді) қайта сату
мақсатымен сатуға қоймаға, ... ... және ... ... Қызметтерді (туристік өнімді) өндіру және тұтыну ұсынушыдан бөлінбей,
бір жерде өтеді.
4. Қызмет көрсетуді бір адам ... ... да ... ... әр ... ... Тауармен салыстырғанда олар қайта сатылмайды.
1.2 Туризм ... ... ... зерттеу
Туристік сала – бұл қоғам мен туристік тауар арасындағы делдал болып
табылатын қоғамдық ұйымдар мен ... ... ... ... сала төмендегілерден тұрады:
- Саяхаттау ұйымының агенттері;
- Туроператорлар;
- Жолаушыларға қызмет көрсету ... ... ... ... ... Жолаушыларды қала аралық тасымалдаумен айналысатын компаниялар;
- Топтық саяхаттауды ұйымдастырушылар;
- Қысқа ... жол ... ... ... ... жол жүру ұйымының агенттері;
- Корпорациялық мерекелер мен конференцияларды ұйымдастырушылар.
Туристік қызметтегі маркетингтік ортаны анықтау үшін кәсіпорын басшысы
төмендегі жағдайлардан ... ... ... туристік кәсіпорынның ішкі ортасы, оның ... мен ... ... ... кәсіпорынның сыртқы ортасы, оның ерекшелігі мен ондағы орны
туралы.
Ішкі ортаны ... Ішкі орта ... – бұл ... ... ... ... ... маркетингтік ортаның бір бөлігі. Онда фирмаға
әрекет етуге мүмкіндік беретін, тиісінше белгілі бір уақыт ... ... ... ... потенциал бар.
Ішкі орта келесі бағыттар бойынша талданылады:
- кадрлар (олардың потенциалы, біліктілігі; оларды таңдап алу, ... ... ... ... ... ... және ... жұмысшылар арасындағы қарым-қатынасты орнату және сақтау, және
т.с.с.);
-басқаруды ұйымдастыру (коммуникациялық процесстер; ұйымдастырушылық
құрылымдар, еңбек ... ... ... ... мен
жауапкершіліктерін бөлу; бағыну иерархиясы);
-қаржылар (өтімділікті ұстап тұру, ... ... ... ... ... ... өнім ... бағалық; өткізу және
коммуникациялық стратегиялар).
Ішкі ортаны зерттеу мақсаты – туристік ... ... және ... айқындау, білу. Кәсіпорынның күшті жақтарын білу нарықтағы
бәсекелестік күресте ... ... ... ... және де ... ары қарай кеңейтіп, нығайтуы қажет. Ал басты назарда кәсіпорынның әлсіз
жақтары болуы қажет, және де олардың көбінен арылуға тырысу ... орта ... ... ... ... ... ... Бірақ та ол сондай–ақ маркетингтің тұжырымдамасын кешенді ... ... ... ... ... ... проблемалардың да
көзі болуы мүмкін.
Егер де туристік фирманың әр түрлі қызмет ... мен ... ... онда ... шаян және ... эффектісі орын алуы
мүмкін, яғни жекелеген бөлімшелер мен ... ... ... ... ... болмаулары, әркімнің әр жаққа тартып кетуі.
Егер де, маркетингтік зерттеу процессі кезінде өте маңызды талдауға
түсетін кәсіпорынның мәдениетін ... ... ... ... жағдайларды
болдырмауға болады.[10,11]
Кәсіпорын мәдениеті, кәсіпорын өзінің іс–әрекеті барысында ... ... ... ... ... мен құндылықтардан тұрады.
Мәдениет, кәсіпорында қалыптасқан адамдар арасындағы қарым–қатынастар
жүйесін, өкіметті, ... ... ... ... мәселесін, кәсіпорынның
даму келешегін анықтауды ... Қол ... ... ... ... ... жұмыс істеуге көмектеседі, ал мәдениеттің
жоқтығы керісінше, оның іскерлік әрекетінің ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл жерде бәрінің мәні зор – кәсіпорын кеңсесін
рәсімдеуден бастап, оның қызметкерлерінде ... ... ... стратегияның жолдары қандай ... ... ... ... ... айқын көрінетін мәдениеті қалыптаспағандықтан,
оны зерттеу өте күрделі. Алайда мәдениет кәсіпорынға ... және ... ... ... ... ... бір ... бар.
Біріншіден, күшті мәдениеті бар туристік кәсіпорындар үшін онда ... ... ... ... айту тән. ... кәсіпорындар
өзінің фирмалық философиясына, өзінің құндылықтарын насихаттауға көп ... ... ... ... ... оның ... өзара қарым–қатынасты ұстайтыны және өзінің ... ... ... ... ... ... ... мәдениеті туралы көзқарастың
қалыптасуы кәсіпорындағы жұмысшылар ... ... ... ... ... ... жүйе ... құрылғаны туралы, және де
жұмысшылардың ... ... үшін ... ... ... ... ... оны байқаудың көрінісін береді.
Төртіншіден, мәдениетті түсіну, кәсіпорында тұрақты ... бар ма, жоқ ... ... ... ... ... және де ол туралы кәсіпорында барлық қызметкерлер біле ме, жоқ ... олар оған ... ... туралы оқып–білуге мүмкіндік туғызады.
Егер де қызметкерлер фирманың тарихы жөнінде жақсы хабардар болса, және де
ондағы ережелер мен ... ... ... ... онда ... мәдениет қалыптасқан деп жоғары дәрежедегі ықтималдықпен айтуға
болады.[6,2]
Туристік кәсіпорынның мәдениетін ... ... ... ол
фирмаішілік өзара қарым–қатынастарды ғана анықтап қоймайды, сондай–ақ
кәсіпорын сыртқы ортамен өзінің өзара ... ... ... ... ... ортаны оқып–үйрену. Кәсіпорынның сыртқы ортасы екі ... кіші ... ... ... ... макроқоршауы;
- тікелей қоршаған ортасы.
Макроқоршау (макроорта) туристік кәсіпорынның ортада болуының жалпы
жағдайларын жасайды. Көп жағдайда макроорта ... ... ... ... ... ... Алайда олардың әрбіреуі өздерінде оның әсерін
сезінеді және оны басқара ... ... ... ... ... ол 5 – ... 5. ... факторлары [4]
Макроортаның демографиялық ортасын зерттеу туристік ... ... ... ... орын алады. Маркетинг халық саны,
олардың жекелеген ... мен ... ... орналасуы, еңбекке қабілетті
халықты көрсете отырып жас құрылымын, оқушылар мен зейнеткерлерді анықтауға
қатысты мәселелерді қарастыруы ... ... ... ... ... ... ... жылдам қарқынмен көбейіп келеді. 55-жастық және
одан да үлкен аралықтағы халықаралық туризм 1990 - 1995 жж. ... 35 ... ... ал 2000 ж. ... ол 78%-ға ... ... ... санының 28 % жасы келген адамдар. Еуропаға шығатын канадалық
туристердің 22 % - 55 ... және одан да ... ... тұрады.
Демографиялық өзгерістер отбасына да ықпал етеді. ... ... ... бойынша жіктелінген халық топтары үшін ... ... ... Ол ... ... ... бар, және де ол маркетинг
жөніндегі мамандармен зерттелінуі керек.
Демографиялық факторларға урбанизация да ... яғни ... ... артуы. Ол туризмнің көпшіліктік түрін дамытудың негізгі алғы шарты
болып табылады, өйткені халықтың ... ... шығу ... ... тура ... ... ең ... туристердің ең басты жабдықтаушылары Солтүстік Америкада (77 ... ... (71 ... ... қалыптасқан тенденциялар туралы
мәліметтерді жинақтай отырып, олардың ... ... ... ... негізгі күшті ... ... ... ... ... ... ... болады.[14]
Маркетингтік ортадағы саясаттық, мәдени, ... ... ... ... мен ықпалдылығы маңызды
факторлар болады және маркетинг кешеніне айтарлықтай әсер ... ... ... ... ... ... ... тауар және қызметтер жиынын Франция бойынша алсақ, ... ... ... ... ... ... ... Қоршаудың халықаралық маркетинг контексіндегі маңызы жеке қандай да
бір ... ... ... ... ... ... Осы ... маркетинг кешенінің құрамды бөлігі ретінде ... ... ... маркетинг кешені, бейне бір екі топтан тұрады: сыртқы
(бақылаусыз, экзогендік), ішкі ... ... ... орта. Сыртқы нарыққа шығуды жоспарлай отырып, халықаралық
маркетинг қайраткері оны ... ... ... ... зерттеу
қажет. Экспорттық рынок ретінде елдің ... екі ... бірі ... ... құрылым. Елдің шаруашылық құрылымы оның
тауар және қызметке мұқтаждығын, табыстар және ... ...... ... Әр ... ... бір-бірінен өздерінің саяси-
құқықтық ортасына қатысты да айырмашылық көрсетеді. Қандай да ... ... ... ... мәселесін шешерде ең кемінде төрт факторды
ескеру жөн.
Шетелден сатып алуға көзқарас. Мұндай сатып алуларға ... ... ... ... ... ... ал кейбіреулері теріс қарайды. ... ... ... ... біздің елді, яғни Қазақстанды жатқызуға
болады. Себебі біздің еліміз бірнеше жыл бойы ... ... ... асырып отыр. ... ... ... ... ... ... квоталарды сақтауды талап етеді, кейбір
валюталарды кіргізбейді, ашылмақ ... ... ... ... ... талап етеді, және т.б. Тура осындай “шырмаулардың”
арқасында “ИБМ” және ... ... ... рынокты
тастауға шешім қабылдады.
Саяси тұрақтылық. Елдің болашақтағы тұрақтылығы (тыныштығы) тағы ... ... ... – бірі ... ... ал ... бағыттың
өзгеруі өте күрт болуы мүмкін.Бірақ кейде өкімет алмаспай-ақ тәртіп жүйесі
елдегі туған ахуалға жауап ... ... ... ... мүлкіне
конфискация жасауы, оның валюта қорын қыспаққа алуы, импорттық квоталар
немесе жаңа салымдар ... ... ... ... ... ... пен саяси тұрақтылығы әбден шайқалған елде ... ... да ... ... орын ... жағдаят олардың қаржылық және
іскерлік мәселелергекөзқарасына әсер етеді.
Валюталық шектеулер. Үшінші фактор ... ... ... мен ... ... ... Кей уақыт өкіметтер өздерінің
валютасын қыспақтайды немесе оны басқа валютаға айналдыруға рұқсат етпейді.
Сатушы ... ... өзі ... ... валютамен табуды көксейді.
Қолайлы жағдай өз елінің валютасымен есептеу болып ... Ал бұл ... ... ... ... ... ... ол не өзіне керек
тауар, не басқа бір жерде өзіне қолайлы ... ... ... алатын тауар
сатып алады. Қолайсыз жағдайда қыспақталған валютаға шырмалып қалған сатушы
кәсіпорыны орналасқан елден ... ... ... ... ретінде
шетке шығарып, онда оларды өзі зиян көріп қана сата ... ... ... ... ... ... үлкен қатер валюталар
айырбастау құнымен де байланысты болуы мүмкін.
Мемлекеттік аппарат. Төртінші фактор ... ... ... шетел компанияларына деген жәрдем жүйесінің нәтижелілігінің
деңгейі ... ... ... ... кедентік қызметтің болуы,
айтарлықтай толық ... ... және ... ... ... ... ... болуымен ашылады.
Мәдени орта. Әрбір елдің өзінің салт-дәстүрі, тәртіп ережелері,
тоқтаулары бар. Маркетингтік ... ... ... ... шетелдіг
тұтынушы қандай да бір тауарларды қалай құптайтынынжәне ол оларды қалай
пайдаланатынын айқындауға ... ... ... адам ... ... салатын мынадай ой-шұқырлары бар:
- орташа француз косметика және туалет бұйымдарын өзінің әйелінен ... ... ... ... және ... қорапталған маркалы макаронды
италияндықтардан көп ... ... ... ... тағам ретінде екі тілім нан арасына
қыстырылған шокалад қабыршағын жегенді ұнатады;
Танзания әйелдері ... ... ... ... ... олар
баланың шашы түсіп немесе ұрықсыз болып қалады деп ... ... ... ... жетістікке деген ұпайын азайтады.
Американдық нарық майталмандарының ... ... ... опық жеген
болатын. “Кентукки фрайд чикен” ... ... ... 11 іс орнын ашты.
Бірақ екі ... соң, оның бәрі ... ... Гонконг тұрғындарына
қуырылған балапанды қолмен жеу ерсі көрінген болуы керек. ... ... ... ... іс орнын Амстердамның шет маңында
(қалашығында) ашты, бірақ сату ... ... ... Еуропада қала
адамдарының басым көпшілігі қала ... ... ... ... ... ауыр ... фирма ескермеген.
Елдер бір-бірінен оларда қабылданған іскерлік әлемдегі әрекет-құлықтың
нормасы бойынша оқшауланады. Басқа бір елде ... ... ... ... сол ... ... ... алған жөн. Міне, әр түрлі
елдердегі іскерлік әрекет-құлықтың кейбір мысалдары:
Латынамерикандықтар ... ... ... тығылса, тіпті
мұрын түйісе отырып, өткізуге дағдыланған. Осындай жағдаятта американдық
шегіншектейді, бірақ ... ... оған ... түседі, ал
нәтижесінде екеуіде тітіркенеді.
Бетпе-бет келіссөздерде жапондық бизнес ... ... ... ... “жоқ” деген сөз айтпайды. Американдық не ойларын
білмейді, күйіп-піседі. Өйткені ... ... ... ... ... ал
жапондық бизнесменге бұл жәбірлегендікпен бірдей көрінеді.
Францияда көтерме саудагерлер тауарларды ... ... Олар тек ... саудагерлерге не керек екеніне сұрау салады
да, керек тауарларын жеткізеді. Ал, егер ... ... ... ... американдық фирма өзінің стратегиясының негізіне ... ... ... ... халықаралық маркетингтік орталық фирма өзіне жаңа
мүмкіншіліктер іздейтін және ... ... ... ... ... Оның ... мақсатты нарықпен контакт жасау және оны
жалғастыру тәсілдеріне ықпалын тигізетін барлық күштерден ... ... ... ... ... ... ... мынандай екі негізгі
қағиданы ұстану керек:
Біріншіден, маркетингтің макроқоршауының ... ... ... тығыз
байланысты және де бір-біріне әсер етеді. Сондықтан да ... ... ... ... түрде, кешенді жүргізу керек.
Екіншіден, макроорта факторларының әр түрлі кәсіпорындарға әсері бірдей
емес, және де ... ... ... ... ... және ... байланысты болады.
Ал тікелей сыртқы қоршау маркетингтік ортаның туристік кәсіпорынның
тікелей өзара әрекетте болатын құрамдас бөліктерінен тұрады.
Маркетингтің тікелей ... ... 3 – ... ... ... ... сыртқы ортасы [4]
|Туристік кәсіпорын ... ... ... ... |
| | ... | ... ... туристік кәсіпорынның мүмкіншілігін, туристік
өнімнің көлемін анықтауға мүмкіндік береді.
Ал бәсекелестер ... ... үшін ... ... болып
отырады. Маркетинг саласындағы американдық маман Дж. Пилдич өзінің «Путь к
покупателю» деген ... ... білу - яғни ... ... ... ... ... түрде зерделеу дейді.
Бірде бір туристік кәсіпорындар өз бетінше турды жасауға, клиенттерді
барлық қажетті көлік құралдарымен қамтамасыз ... ... ... ... ... және т.б. ... мүмкіндігі жоқ.
Сол үшін оған ... ... ... мен ұйымдар
(«байланыстырушылар») тартылады, және де олар ... ... ... ... асырады:
- орналастыру құралдары;
- көліктік фирмалар;
- экскурсиялық бюролар және ... ... ... да ... ... ... ... саудалық кәсіпорындар;
- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары және т.б.
Сонымен, нарықта туристік кәсіпорын оқшауланып ... ... ... ... әр ... күштердің әсерімен әрекет етеді. Орта
субъектілері мен фирма ... ... әр ... және де ... ... ... әсер етулер сипатына қарай олар бақыланатын және
бақыланбайтын болып бөлінеді. Кәсіпорынның міндеті ортаның ... ... ... тырысу және де оларға жанама әсер ... ... ... табылады.[8,13]
1.3 Туристік нарықты маркетингтік зерттеу
Туризм нарығын белгілі бір уақытта және ... бір ... ... ... алу ... жүретін сұраныс пен ұсынысты ... ... ... ... болады.
Туризм нарығының сипаттамасын анықтаған кезде келесі жайттарды ескеру
қажет:
- ... ... ... объектісі қызметтер болып табылады;
- сатып алушы мен сатушыдан басқа туристік нарықтың механизміне ондағы
сұраныс пен ... ... ... ... көптеген делдалдық
бөлімшелер кіреді;
-туристік қызметтердің сұранысы бірқатар ерекшеліктермен айрықшаланады:
туристік жорыққа қатысушылардың материалдық мүмкіндіктері, ... ... ... ... ... жоғары деңгейі, икемділігі,
жеке даралығы ... ... ... ... ... ұсыныстың уақыт
және орны бойынша өте қашық болуымен айрықшаланады;
-туристік ұсыныс та ... ... ... ... ... мен ... үш жақтылық сипаты бар - табиғи
ресурстар, жасалынған ресурстар, ... ... ... ... ... ... ... икемділікті болуы, кешенділігі.
Басқа да тауарлық нарықтар сияқты туризм ... да ... ... ... ... ... бойынша көптеген ұсақ нарықтар да бар. Соған
байланысты туристік нарықты жіктеудің өте көп ... бар. Біз ... ... үшін ... ... ... ғана атап өтейік /15,
16/.
Кеңістіктік сипатына қарай (территориялық қамтылуы бойынша) мынандай
нарықтарды ажыратады:
- табиғи туризма ... ... ... ... кезінде немесе
демалыс күндері қаланың сыртына шығуы);
- ішкі өңірлік туризм ... бір ... ... ... ... туризм (елдің мемлекеттік шекараларымен шектелінетін
саяхаттар);
- халықаралық туризм (елдің ... тыс ... ... нарықты жіктеудің белгісі өте әр ... және ... Оны біз мына 4 – ... көре ... ... ... және формалары бойынша нарықтың жіктелінуі [8]
|Белгісі ... ... ... мақсаты ... ... ... |
| ... ... нарығы |
| ... ... ... ... құралдарын ... ... ... ... ... жол туризмінің нарығы |
| ... ... ... |
| |Су ... ... |
|Саяхат түрі ... ... ... |
| ... ... нарығы ... ... ... мен ... ... ... ажыратады.
- мақсаттық, яғни фирма өзінің мақсатын жүзеге асыратын немесе жүзеге
асырғысы келетін нарық;
- жеміссіз, яғни ... ... ... жоқ ... ... яғни ... ... негізгі бөлігі жүзеге
асатын нарық;
- қосымша, яғни қызметтердің кейбір көлемін сату жүргізілетін нарық;
- ... яғни сату ... өсу үшін ... мүмкіндіктері бар нарық;
- қабатты, яғни коммерциялық операциялар тұрақты емес, бірақ белгілі
бір жағдайларда белсенді нарыққа айналдыру үшін ... бар ... ... сондай-ақ сапалы құрылымын қарастырсақ, ол да әр
түрлі. Мұндағы ... ... ... ... ... ... және
т.с.с.) 10%-ын құрайды. Оның құрамына туритік қызметтерді сатып ... ... ... кіреді.
Сонымен қандай да бір белгілері бойынша жіктеу туристік нарықты трең
зерттеуге мүмкіндік береді және де онда жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... қызметтердің сұранысы және ұсынысының ара қатынасы;
- бағалардың деңгейі;
- бәсеке жағдайы және нарыққа ... ... сол ... ... ... ... туристік нарықты жүзеге асырудың коммерциялық шарттары;
- сұраныстың маусымдық ауытқуының болуы және ... да ... ... ... болсақ, ол белгілі бір уақыт аралығында
онда сатылған туристік қызметтердің ... ... ... ... ... (туристердің саны) және құндық (ақша ... ... ... ... айнымалылармен есептейді.
Нарықтың сыйымдылығын біле отырып фирма өзі үшін белгілі бір ... ... ... ... салыстырғанда
сыйымдылығы төмен нарықта жұмыс істеудің қажеті жоқ: нарыққа кіру және онда
жұмыс істеу шығындары ақталмауы ... ... ... басқа маркетингтік зерттеуде нарық үлесі ... өте кең ... Ол ... ... ... ... көрсетеді және де ол қызметтерді сату ... сол ... ... ... ... ... көрсеткіші бойынша кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін
бағалау туралы 5 кестеде көрсетілген. Ондағы нарықтық үлесті бағалау және
бағалау критерийлері ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін
бағалау [11]
|Нарықтық үлесті бағалау |Бағалау критерийлері |
| ... ... өз ... ... ... ірі ... ... үлес |бәсекелестерінің үлесінен артып түседі |
| ... ... ... ... ... |
|Орташа нарықтық үлес ... тең ... ... |Кәсіпорын үлесі жетекші бәсекелестерінің үлесінен |
|үлес ... ... ... нарықтық үлес |Кәсіпорын үлесі жетекші бәсекелестерінің үлесінен |
| |өте ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігін жойып, нарықтан шығады. Қызметтердің нарықта болу кезеңі
қызметтердің өміршеңдік кезеңі деп ... ... ... ... және талдау толықтығына байланысты оны 4, 5 ... ... ... ... бір ... ... келесі қызметтер тобы болуы керек
деген: негізгі - өсу ... және ... ... ... табатын
қызметтері, қолдаушы - кемеліне жету кезеңінде сатудан түскен пайданы
тұрақтандыратын қызметтер; ... - ... ... ... ... ... ... - өсу және кемеліне жету кезеңінде
болатын негізгі тауар топтарын сатуды ынталандыратын ... ... ... ... ену, өсу, ... жету, толықтыру
және құлдырау фазаларынан тұрады. Құрылу ... ... ... ... бар ... ... ерекше бір тұтынушыға
құндылығы бар жаңа қызметті рынокқа енгізуге дайындалу. Ал ... осы ... ... ... хабардар болуын қамтамасыз ету
керек. Ол үшін жарнамалық кампаниялар қолданылады. Өсу фазасында жарнама
мен үгіттеу, өтімді ... ... ... ... Кемелдену
фазасында бәсеке күшейеді. Бұл күресте жеңу үшін тұтынушыларға жеңілдіктер
жасау, ... ... және т.б. ... ... Толықтыру фазасында
бәсеке күрделіленгенде маркетингтік шығындары көбейеді, біл өз кезегінде
маркетингтік шығындар құрылымында жарнамалардың үлес салмағын ... ... ... қызметтерді өткізу көлемі құлдырау фазасына тән
пайда бірден төмендеп кетеді. Мұндайда өндіруші келесі шешімдердің біреуін
қабылдауға тура ... ... ... доғарып, нарықтан кету;
қызметіне жаңа сипат беріп, нарыққа қайта шығу; ... ... ... 6
Қызметтердің өміршеңдік циклының фазаларына сипаттама [11]
| ... |Өсу ... жету ... ... |Төменгі ... ... ... |
| ... ... өседі |төмендеу |төмендейді |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... және ... |
| |ст ... ... ... |
| | ... |түрінде болады |шығу жолдарын |
| | ... ... | ... |
| | ... ... | ... |
|Маркетинг |Дифференциация|Дифференциация |Төмен шығындар |Дифферециация |
|стратегиясы | ... ... | | |
| | ... | | ... ... ... сүзіп |Жеңілдіктердің |«шығын |
|стратегиясы |сүзіп ... ... ... ... |жетекшісі» |
| ... ... ... т.б. ... |саясаты |
| | ... ... | | |
| | ... | | ... ... ... |Тұрақталады |Төмендейді |
| | | ... ... |
| | | ... | ... ... |Өсу ... ... |
|Жарнама ... ... ... және ... |
| | | ... | ... ... италияндык ғалым А.Фалио өнім ассортиментінің
тиімді қатынасы фирма шығаратын барлық ... өсу ... - ... жету - 50-60%, ... - 30%, енгізу - 5 - 10%, болса, онда өнім
сұрыптамасының ... ... деп ... ... саясатында нарықтан кететін, құрылып жатқан
қызметтер мен өнімдер топтары ескерілуі ... ... ... мен қызметтердің негізгі тобын 73-85%
нарықта айналыста бар ... мен ... ... рет туризмде маркетинг терминологиясын, принципін, концепциясын
қолдануды 1971 жылы Криппендорф ұсынған. Бұрынғы әдебиеттерде ... ... және ... сипатталады. Туризм 1950 жылдан
бастап тез дамып ... Бұл ... ... ... жасау үшін,
туристік қызметтерге деген ... ... ... асып кету ... ... және бұл жағдай рынокқа
бейімделген қатынастарға үйрену үшін және сату ... ... ... ... индустриясы көптеген шағын және ... ... ... қазіргі кездегі маркетингтік құралдарды қолданатын не
«ноу-хауы», не тәжірибесі жоқ және осы жұмыстарды атқаруға адам ... жоқ. Олар тек қана ... ... ... және рынокты
зерттеу мен өнім жетілдіру әрекеттерін ... ... ... ... ... ... көбеюі туристік ұйымдардың көпшілігінің
маркетингке бас ұруына алып ... ... және ... ... ... клиенттердің
талаптарының көбеюі туристік ұйымдардың көпшілігінің маркетингке бас ұруына
алып келеді, яғни ... ... ... ... ету және сыртқы
орта өзгерістеріне бейімделуі үшін стратегиялық ... ... өнім ең ... ... ... ... керек. Туристік өнім деп,
туристік саяхат кезінде туристің қажеттілігін қанағаттандыру үшін қажет,
қызметтер мен заттар жиынтығын ... ... өнім үш ... ... қосымша туристік-экскурсиялық қызметтер; тауарлар.
Сурет 6. Туристік өнімнің құрылымы [11]
Туристтердің туристік өнімнің әрбір ... ... ... тур - 50%; ... ... - 30%; тауарлар - 20%.
Тур деп, туристік өнімнің біріншілік (міндетті) ... ... ... ... белгілі бағытқа, белгілі бір ... ... ... туристік өнімнің материалды бөлігінен түрады. Олар: туристік
карталар мен қала жоспары, буклеттер, кэдесыйлар, туристік ... ... ... - ... ... ... немесе ваучердің
құнына кірмейді. Оларға жататындар: телефон, пошта, заттарды сақтау, ақша
айырбастыру, қосымша тамақтану, ойын-сауық және ... ... ... ... бойынша шаруашылық қызметтердің басқа
түрлерінен айырмашылығы жоқ. ... ... ... ... барлық бөлімдері қолданыла алады.
Бірақ туризмнің бір ерекшелігі бар, онда тек қызметті ғана сатпайды,
сонымен қатар, тауарларды ... ... ... ... үлесі - 75%, тауарлардың - 25%).
Еңбектің нақтырақ нәтижесі бар ... ... ... нақтырақ
мән алады. Туризмде қызмет нәтижесі болып туристік өнім табылады.[23,27]
Туристік өнімнің бірнеше ерекшеліктері бар:
Біріншіден, туристік өнімге ... ... ... және ... икемді. Бірақ саяси және әлеуметтік факторларға байланысты болып
келеді.
Екіншіден, ... ... ... ... толықсып кету
феномені орын алады. Осының нәтижесінде нақты туристік ... ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Олар
тек қызмет көрсету орнында тұтынылады. Қонақ үй, әуежай, ... ... ... ... ... жерге ауыстырылуы мүмкін емес.
Төртіншіден, туристік өнім көптеген кәсіпорындармен жасалады. Олардың
әрқайсысының бөлек жұмыс жасау ... жэне әр ... ... ... ... ... туризмдегі маркетингке әсер етеді.
Маркетингтің бір анықтамасы жоқ сияқты, туризмдегі ... ... ... жоқ. Әлемдік туристік ұйымның (ӘТҰ) турист түсінігіне деген
анықтамасына сүйене отырып, ... ... Р. ... мен Р. ... ... деп, ... мәселелерді зерттеу, талдау, және шешу
үшін жасалатын негізгі тәсілдер мен әдістер жиынтығы. Бұл ... ... ... және ... ... ... адамдардың
қажеттіліктерін неғұрлым толық қанғаттандыру, ... ... ... мен агенттіктер) жұмыс жасауының қаржылық жағынан
неғүрлым рационалды тәсілдерін анықтауға бағытталуы керек».
Маркетингтік кешен төрт ... ... жүйе ... ... ... ... ақпаратты қабылдайтын мақсатты адитория;
ақпараттың өзі; коммуникациялық жүйе.
Туристік ... ... ... үшін ... 3 ... ... 7. ... негізгі құралдары [11]
Керекті нәтижеге жету коммуникациялық арнаның біреуін қолданып, мүмкін
емес. Өнімді жылжыту бағдарламасында әр ... ... ... керек.
Жарнама, әрине, туристік тауарлар мен қызметтерді сату мен ... ... Көп ... ... сатуды жылжыту үшін қолданады.
Сатудан түскен пайданың 5% жарнамаға жұмсалады.
Сонымен әрбір қызмет түрлері өндіріс, тұтыну, қолдану және белгіленуіне
қарай ... ... ... Сол ... ... қызмет түрі
маркетингін, оның өзгешелігін есепке ала отырып ... ... ... ... ... ... ... travel» ЖШС-НЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)
2.1 Туристік қызметте маркетинг кешенін қолдану
Туризм - әлемнің көптеген елдерінде қарқынды түрде дамып ... ... ... ... ... ... таңда дүние жүзіндегі әрбір
16 жұмыс орны туристік бизнеске келеді. Әлемдік экспортта туризм мұнай
өнімдері және ... ... ... ... ... үшінші орында.
Туристік маркетинг дегеніміз үнемі өзгерістер мен туристік мекеменің іс-
әрекетін үйлестіре оотырып, туризм облысындағы жеке және ... ... ... ... өзгерістердің мақсаты – белгілі бір
топтардың қажеттерін өтеу және оны өтей ... ... ... ... ... ... – бұл концепция, стратегия және мекеменің нарықтағы
тактикалық тәртібі. Маркетингтің мақсаты – ... ... ... дер ... ... ... және ... ортаның талабына сай
нарықта өзінің стратегиялық тәртібін орнату.
Туристік маркетинг – ... ... ... бірі ... ... ... бірінші кезең: нарық зерттеулері мен талдауларының негізіне қарай
қысқа және ұзақ мерзімдік аспектілер белгіленеді, жеке ... ... ... ... ұсыныс пен сұраныстар;
- екінші кезең: өзінің жеке ұсынысының ыңғайына сәйкес және ... шығу ... ... ... сауда саясатының мақсаты
белгіленеді;
- үшінші ... алға ... ... ... ... Ол үшін:
а) ұсынылып отырған туристік өнімге тән кескінді өзі жасайды, оның
басқалардан ... ... ... ... жүргізеді, рекреациялық қажетін өтеуге
болатын тұтынушы топтарын жинайды – спорттық ... ... ... емдегісі келген адамдар тобын және т.б.;
в) ұсыныстар топтастырылады, соған сәйкес туристердің уақытша болу
кезіндегі ... ... ... ... ... келтіретін кешен,
туристік тауарлар мен ... түрі ... ... ... ... ... ... таңдайды: ұйымдастырылмаған
туристерге тікелей немесе турагенттер арқылы сатады;
- төртінші кезең: таңдау жұмыстарын жүргізіп, аралас өткізу ...... ... ... ... көмектесу, тарату жолдары,
жарнама, экскурсиялық қызмет көрсету және т.б.
Нарық зерттеулері арқылы ақпарат ... Оны ... ... ... оның келешек дамуы туралы қорытындылар жасайды.
Ұлттық туристік өнім және оны дамытудың әлеуетіне сәйкес маркетинг
стратегиясын ... ... ... стратегиясын іске асыру мақсатында мемлекет ... ... ... ... ... ... ... ұсынатын туристік орталық ретінде
Қазақстан туралы туристер жіберілетін негізгі елдерде жағымды пікір
қалыптастыру;
- Қазақстанды ерекшелейтін сипаттамаларға және ... ... ... ... және жүзеге асыру;
- қосымша мүмкіндіктер бере отырып, төлем ... ... ... тарту;
- жеке сектордың маркетингтік жұмысына қолдау көрсету;
- Германия, АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Ресей, Қытай, Жапония және
т.б. туристер ... ... ... ұлттық туристік орындар
мен объектілердің бүкіл ауқымын әлемдік нарыққа жылжыту;
- ғылыми ... ... ... ... отырып, республика
аумақтарына туристік ағынның теңдестіре бөлінуін қамтамасыз ... жыл ... ... ... ... ... ... бағытталған маркетингтік және бағалық тәсілдерді
қолдану арқылы туризмнің маусымдық жылжытылуын күшейту;
- ұлттық туристік өнімді жылжытудың жаңа ... ... ... ... тұрақты сипатын насихаттау қажет.
Осылайша, бәсекелі ұсыныстарға талдау жасалынады. Оларды ... ... және ... қай ... қай ... туристер үшін өте
қолайлы соны ... Егер де ... ... ... ақша ... ... бюджетінен саяхатқа деп бөлінген ақшаны алса, онда оның өзіне
жоғарғы ... ... ... ... ... яғни оны жетістік деп
атаймыз.
Туризмнің әрі қарайғы дамуында маркетингтік қызметтің ... ... ... ... ... ... мән берілмейді. Туристік
маркетинг белгілі бір міндеттерді шешу үшін қолданатын әдістердің жүйесі
болып ... Ол ... және ... факторлар тұрғысынан
қарағанда тұтынушылардың қажеттіліктерін ... ... мен ... ... ... ... қызмет етуін қамтамасыз
етеді.
Болашақтағы ұлттық туристік нарықтың болжамдық көрсеткіштерін қарайтын
болсақ 2020 жылы туристік саладан түсетін табыс 164,1%-ға артады екен ... ... ... ... болжанатын көрсеткіштер [31]
|Көрсеткіштер |Жылдар |
| |2009 |2010 |2020 ... |15320 |15430 |16400 ... ... | | | ... адам | | | ... ... |128500 |135200 |210500 ... | | | ... ... |106,3 |105,2 |155,7 ... | | | ... ағымдары, |97800 |107400 |175000 ... | | | ... ... |109,2 |109,8 |162,9 ... | | | ... ... |142600 |155400 |240000 ... | | | ... ... |110,1 |109,0 |154,4 ... | | | ... |1,8 |1,6 |2.* ... | | ... %| | | ... |5200 |6400 |10500 ... | | | ... ... | | | ... | | | ... ... |120,9 |123,1 |164,1 ... | | | ... ... ... бизнестің тиімді болуы үшін маркетинг
құралдарын енгізіп, оларды ... ... ... ... ... туристік қызметтерді өндірушілер
мен тұтынушылардың мүдделерінің келісілгендігіне мүмкіндік береді. Туристік
фирма қызметінің масштабы, турфирма дамуының ... ... ... ... ... деңгейіне байланысты маркетингті қолдану
бағыттары да әртүрлі болуы мүмкін.
Туризмнің әрі қарайғы дамуында ... ... ... зор.
Өкінішке орай, туризмдегі маркетингке қажетті мән ... ... ... бір ... шешу үшін қолданатын әдістердің жүйесі
болып табылады. Ол ... және ... ... ... тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандырып, туристік
кәсіпорындар мен ұйымдардың ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді.
Туристік маркетингтің ең алғашқы және басты ... ... ... ... ... ... қажетті және өзіне арналған қызметтер мен
өнімдер кешенін алуы керек. Осындай жағдайды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... егер ... сәйкес бағаны
төлеуге мүмкіндігі бар болған жағдайда. ... ... ... ... ... туристік өнім бірнеше маусым ғана қызмет
етуі мүмкін.
Дифференциалдаудың мәні – ... ... әр ... және ... ұсыну болып табылады. Бұл жаңалық тауар мен қызметттің ерекше
қасиеті, оның ерекше ... ... ... жаңа ... мен ... ... пен туристік қызметтерге деген тұтынушылар талабының
жоғарылауына ... ... ... ... көпшілігі маркетингке
бет бұрып, сыртқы орта өзгерулеріне бейімделуіне байланысты бұл концепцияны
қолданудың 3 деңгейін атап көрсетуге болады:
- маркетингтің жеке ... ... ... ... ... ... бір – ... байланысты жеке әдістер мен ... ... ...... ... ... ... шешімдерді қабылдау барысында нарыққа бағытталғандық.
Маркетинг концепциясына ... ... ... қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты. Туристік агенттік
мақсатты нарықтың күйіне әрдайым бақылау жасап, өз ... ... ... ... ... маркетингтік
шараларды жүргізуі керек. Осындай ... ... ... ... тұтынушылардың максималды қанағаттанғандығын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... іс – жүзінде
тәжірибеде іске асырылуын қамтамасыз ету қажет. ... ... өз ... ... ... ... алайда
шындығында маркетинтік қызмет жарнаманы қолдану немесе маркетинг бөлімін
құрумен шектеледі.
Туристік маркетингтің мәнін түсіну үшін бұл ... ... ... ... ... ... жүзеге асатындығын анықтау қажет.
Туристік маркетинг келесідей функцияларды атқарады: тұтынушыларға өткізу
мақсатында тауарлар мен ... ... ... мен ... жылжыту, жарнамалау және өткізу.
Маркетинг концепциясына сәйкес туристік агенттіктің ... ... ... және ... ... қажеттіліктерін анықтауға,
оларды бағалауға және келешектегі өзгерістерін ескеруге бағытталған болуы
керек.
80–ші жылдардың ... ... ... ... ... ... жағдайда белгісіз және аз зерттелген нарықта қызмет
ету туристук фирмаға өз қызметтерін өткізе ... ... ... ... жеңіске жету үшін алғашында нарықты зерттеп, содан соң
ғана нарық талаптарына сйкес келетін қызметтерді ұсыну ... ... ... ... сай болу шараларымен ... ... ... ... ... ... Яғни, тұтынушылар
сұранысын зерттеумен қатар, тұтынушылар проблемаларын ... ... ... - ... ... ... ... болады.
«Қажеттіліктерді анықтап, оларды ... ойы ... ... ... ... маркетингті қолданудың келесідей деңгейлері бар:
- туристік кәсіпорындар маркетингі;
- туристік қызметтерді өндірушіллер маркетингі;
- туристік ұйымдар маркетингі;
- территориялар мен аймақтар ... ... ... ... ... кәсіпорын деңгейінде
болсын тиімді қызметті қамтамасыз етеді. ... ... ... және ... қолдану экономикалық тиімділікті арттырып, нарықтағы
бәсекелестік күреске төтеп ... және ... ... қоғамдық, жеке
мүдделерді басқаруға мүмкіндік береді.[30,24]
2.2 «Elis-travel» ЖШС-ның бәсекелестік ортасы
ЖШС «Elis-Travel» ... ... ... ... нарығына 1998
жылдан бері өз үлесін қосуда. ... ... ... ... ... және ... бойынша туристік қызметті тұтынушылармен
(туристер) ... ... үй, ... ... ... ... болып табылады.
Туристік мекеме кешенді турларды, жеке туристік қызметтерді құру ... жол жүру ... ... ... сақтандырумен, жол
көрсеткіштерімен ескерткіштері сатумен ... ... ... және ... ... әр елдің заңымен реттеліп отырады. ЖШС «Nuka-
Travel» туристік ... ... ... түрі ... ... ... (ЖШС) болып табылады. Бұл мекеме 2007 жылы ... ... ... енді.
ЖШС «Elis-Travel» туристік мекеменің туристік қызмет көрсету үшін
мемлекеттік ... (ЖШС № 012 ... ... ... (КТА) ... ... ... 2007 жылы 21 тамызда берілген
куәлігі, ЮСАИД-тың стратегиялық даму жоспарын ... үшін ... ... ... ... ... негізгі қызмет көрсету
бағыттары: демалыс күндер турлар; атпен серуендеу; рафтинг; треккинг; шет
елдерде ... алу; V.I.P ... ... ... ... ... турларды
сату.
Турлары: таңғажайып оқиғаға толы турлар: экологиялық; ... ... ... вертолетпен саяхат; спорттық, ... ... ... «Elis-Travel» туристік мекемесі құрылған кезден бастап алдағы
өзіннің нақты бағдарламасын дайындайды. Өзінің әр ... ... ... ол ... қол ... ... болған уақыт аралығында ЖШС «Elis-Travel» туристік
фирмасы басқа фирмалар арасында өзінің қызметкерлерінің нақты ... ... ... ... ... ... ... квалификацияланған кадр жұмыс істейді - әр қызметкердің туризм
саласында жоғары білімі немесе турбизнесте тәжірибесі бар.[22,29]
Фирманың ... ... ... ... ... ... ... Бұл
бөлімнің зерттеулері нақты сатып алушыларды табуға, клиентердің барлық
сұраныстарын ескере отырып ... ... ... ... ... ... ... жасауға ықпал жасайды.
Әлемдегі тіл дамыту орталықтарымен ұзақ ... ... ЖШС ... компаниясы өзін сенімді серіктес ретінде
көрсете ... ... ... көңіл бөлінеді: жарнамалық каталогтар,
тарифтік ... ... ... ... ... ... тауарлық және баға саясаты. Туристік өнім – бұл ... ... ... ... ... ... ... мыналар жатады: орналастыру; тамақтандыру; көлік
қызметтер, көлікпен бірге (туристерді әуежайдан қонақ үйге ... ... ... әуежайға жеткізу жатады); экскурсиялық қызметтер, оған
аудармашы – гидтің қызметі кіреді.
ЖШС ... ... ... ... түрлерімен айналысады,
соның ішінде Қазақстандық оқушылар мен студенттердің АҚШ, Канада, Франция,
Германия, ... ... ... ... мектептерінде оқуға
мүмкіншіліктерін туғызады.
ЖШС ... ... ... ... ... тіл ... мектептерінен, тіл акамедияларынан көптеген
сертификаттары, алғыс хаттары бар. Мысалы, Францияда оқу ... ... ... мектебінде оқу, Француздықтар отбасында
тұру; тамақтандыру: толық пансионды, трансфер кіреді, яғни әуежайда қарсы
алу және ... ... ... ... ... ... ... іс шараларды ұйымдастыру.
Академиялық жылды біткеннен кейін сертификат беріледі. Компанияда
авиабилеттерге телефон ... және ... ... ... ... етеді, сапардың ең тиімді маршруттын ұсынады, баға, бос орын, ұшу
кестесі, маусымдық ... ... ... ақпарат береді. Сонымен қатар
компания ... ... ... ... және ... Әр клиенттерге жеке, кәсіби ұқыпты қарайды.
ЖШС «Elis-Travel» туристік мекемесінің басқа туристік фирмалармен,
тасымалдаушылар, қонақ ... және ... ... ... ... ел ішінде сонымен қатар туристік ағын бағытталған шетелдерде
үлкен қарым-қатынас байланыстары жеке ... үшін ... ... ... ... жүйесі арқылы жүргізіледі. Қазақстан
Туристік ассоциациясының ... ... бола ... ... ірі ... компаниялардың рейстарына әуебилеттерді брондауды және ... ... ... туристік фирмасының қызмет көрсетудің негізгі
артықшылықтары: сапарды кешенді ұйымдастыру, клиенттің бюджетін ... ... ... ... ... ... ... қабылдау және аз уақыта
айқындау, қызметті әр түрде ... ... бар, ... және ... ... ... ... мынандай қорытынды шығаруға болады, компанияда
көрсетілетін қызметтін кең ассортименті бар, ол ... ... ... ... ... алдағы уақытта өзгерте алады.
Компания әрқашанда ... ... ... ... жаңа ... ... жетуді көздейді.
Тұтынушы бағаны қол жетерлік жағынан, сонымен қатар алынатын қызметтің
және сұраныстың қанағаттануының саны және сапасы жағынан ... ... ... ... ... түрлері бойынша топтастыра ... ... ... нарықтағы келесідей тенденцияларды анық ... ... ... ... ... ... болып табылады;
- жұмыс істеу уақытына байланысты тұрақты және ... ... жаңа ... ... ... нарыққа кіру бағасы және
психологиялық баға қолданылады;
- қызметті сату уақытына байланысты ұзақ ... ... ... қолданылады.
Компанияда шегерімдер кең таралған. ЖШС ... ... ... прогрессивті, арнайы түрлерін, сонымен қатар
бір туристік мекеменің келесіде ... ... ... шегерімдер – сатып алушыға қосымша тегін қызмет көрсету түрінде
немесе тегін тауар ретінде беріледі.
Маусымдық ...... ... ... емес ... қызмет
сатып алғаны үшін беріледі.
Прогресивті шегерімдер - ... ... ... ... ... ... үшін беріледі.
Арнайы шегерімдер – қызметтермен көп қызықтанған сатып алушыларға және
тұрақты клиенттерге беріледі.
Тауарды өткізу ...... ... ... және ... ... өндіру және тұтынушыға жеткізу бойынша ... ... ... ... өткізуді маркетингтің құрамдас бөлігі ретінде қарау
керек, өнімді таратудан бұрын тауардың дұрыс сапасын, тиімді баға ... ... ... ... ... ... керек.
Экономикадағы өткізу жүйесінің рөлін анықтайтын бірнеше себеп бар.
Солардың бірі- керектік әрине ерекше мамандырылған ... ... ... ... ... онда сатушымен сатып алушы арнайы өткізу жүйесісіз-
ақ жақсы жүре береді. ... әлем ... ... тауар заманында өмір
сүреді, сондықтан ... ... ... ... сатып алу ыңғайлы емес.
Екінші себеп – бұл тұтынушының ақшасы үшін күрес. ... ... ... ... ... ... ... тауарды ыңғайлы сатып алу
– жақсы өмір сүрудің бөлінбес бөлігі деген сенімге әкеледі. Ал бұл ... ... ... жақсы танусуды; тауарды сатып алуға аз уақыт; сатып
алуға дейін, сатып алу кезінде және ... ... ... де ... ыңғайлықты
талап ететінің білдіреді.
Егер мекеме осыларды істей ... онда ол ... ... ... қаратты
және нарықтың күресте артықшылыққа қол жеткізді. Келесі себеп – ... ... ... ... ... бұл ролі туралы өткен
ғасырдың экономистері жазған болатын.
Бұл жерде әңгіме өндірістің соңғы операциялары көп ... ... ... ... дайындаумен байланысты екені туралы. ... ... ... ... ... ... іске асырады;
олардың дер кезінде сапалы және рал\дционалды орындауына ... ... ... ... жүйесі белгілі деңгейде өзіне кейбір құрамдас
технологияларды кіргізеді.
Яғни тауарды ... ... ... ... ... ... ... дайындау және сату үлкен мағына артады. Сатып алушылардың өмірдегі
және жұмыстағы қиыншылықтарымен жақсы жақтарын зерттеу. Кім және ... ... ... ... алады? Әлемдік тәжірибенің қортындысы бойынша осынын бәрі
мекеме сатып алушымен қарым-қатынасқа ... яғни ... ... ... Бұл жұмысты осы жүйедегі персоналдар жасау керек.
Осындай тәсілмен шаруашылықтың қазіргі механизмін «сатушы нарығынан»
(өндіруші) ... ... ... ... ауысымына өтуді білдіреді.
Яғни кәсіпорын қызметінің тұжырымдамасы «не ... соны ... ... ... ... ... Нарыққа өткізудің тәсілдері мен
каналдарын таңдау қызметтің сипатына тәуелді. Бұл ... ... ... ... құрылымын орналасуын анықтайды. Осы ... ... ... ... – моделдер айқындалады:
Іс-тәжірбиеде ЖШС «Elis-Travel» туристік мекемесі бір ғана ... ... ... ... Осының негізінде бұл тур фирманың
өзіндік клиенттері қалыптасқан.
Сондай ақ бұл ... ... ... ... болуның негізі мұндағы
жұмыс жасаушы қызметкелерге тікелей байланысты. Фирма бас директоры Бағдат
Нурмухамбетқызының ... ... ... ... ... арқасында
дейді. Басқарудың мәнін жақсы түсінген ол ылғи да Қызмет етуші мамандардың
Қызмет сапасын ... үшін ... ... ... өту ... ... ... өзінің басқару объектісін, басқару мақсаттарын,
басқару принцптері мен әдістерін анықтаудыа және де мәселелерді ... іс ... ... ... ... арасында бөлу мен бұл тұлғалардың
арасында тікелей қатынас болуы еңбек концепциясымен бітісе байланысқандығы
көрінеді.
Басқару жекелеген адамдардың іс ... ... аса ... шыдамдылықты қажет етеді.
Кәсіпорынның бәсекелес ортасын талдау. Ұйымның ... ... – оның ... ... аз ... ... ... мақсаттан
төмен емес табысты әкелу қабілеттілігі немесе табыстылықты аз ... ... ... ... ... ... ... жоғарлату. Жалпы түрде бәсеке қабілеттілік – бұл ұйымның аз
уақыт ... ... ... ... ұғым – ұйымның бәсекелестік потенциалы, бұл оның ұзақ
кезеңінде бәсеке қабілетін ... ... ... ... ... ... (бар бәсеке қабілеттілігін болашақта
сақтау мүмкіндігі) әртүрлі бағалауға болады. ... ... ... ... келесілерді көрсетуге болады:
- Жоғары нарықтық үлес;
- Нарықтық ... ... ... ... ... және іске ... ... Оның өнімнің тұтынушылар арасындағы фирманың жоғары рейтингі;
- Престиждің жағымды динамикасы;
- Компанияның тиімді позициаланған стратегиялық топқа жатуы;
- Қажетті ... ... ... ... кең ... ... артықшылықтар;
- Рентабельдік, технологиялық ... ... ... ... ... деңгейі.
Нарықта фирманың барлық маркетингтік табыстары бәсекелестердің осал
жерлеріне өзінің мықты жақтарын жетілдіру тұжырымдамасына ... ... ... – бұл ... ... және қазіргі күнде
де наықта бірге әрекет етуші, ұқсас қызметтерді өндіруші ... ... ... ... ажыратады:
- нарықта бар, әрекет етуші кәсіпорындар, олар өз кезегінде ұсынылатын
қызметтер шеңберіне кеңейтуге, және де клиенттердің ... ... үшін өнім ... ... ұмтылатын кәсіпорындар,
тиісінше олар тікелей бәсекелестер болып табылады.
- жаңа фирмалар, яғни бәсекегеқабілетті күреске енді еніп ... ... және ... ... бағалау процедураларсы
соңғы ақпараттың құрамына және таңдалған есептесудің әдісіне тәуелді.[32]
ЖШС «Elis-Travel» туристік компаниясының бәсекелестеріне келсек, оны 8
- ... көре ... ... ... туристік компаниясының бәсекелестері [автордан]
|р/с|Компания атауы ... ... ... ... Тур ... кең ... мол, |
| | ... ... бірі ... |Максим-Тур ... ... көп ... |Elis travel |Шет ... компаниялармен тікелей жұмыс |
| | ... ... |Tez Tour ... ... ... ... |CATTOUR ... нарықтық позициясы бар ... |Asia Tourism ... ... ... ... |
| | ... мол ... ... ... ... ... ... пайыздық үлесі 8-
суретте көрсетілген. Бұл жерде көріп отканымыздай Гульнар Тур ең ... ... ... осы ... ... ірі кәсіпорындардың
біріне жатады.көріп отканымыздай біздің туристік ... ең ... алып ... 8. Ішкі туризм нарығындағы ірі компаниялардың үлес салмағы
[автодан]
|Бәсекелестердің ... біле ... ... жетістіктерді |
|толығырақ бағалау ... ... оңай ... ... | | ... ... жүйесінің | ... ... ... ... ... | ... бейімделу ... | | ... ... ... ... ... ... |
|үшін стратегияны құру ... ... ... арттыру |
|Кәспіорын қызметкерлерін ... ... ... ... ету және сол ... ... ... |
|ынталандыру ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... 9. Бәсекелестерге маркетингтік зерттеу жүргізу маңызы [24]
Бәсекелік ... ... ... мыналарды жатқызуға болады:
төмен ... ... ... ... кері ... жалғасатын
стратегияның жоқ болуы, жоғарғы емес имидж, компанияның тиімді ... ... ... ... ... сапасының төмендігі.
Бәсекелестерді талдау мен басты бәсекелестерге қатысты нақты ... ... ... осы ... ... нақты маңызды өсуге
қарағанда көп пайда әкеледі. Бәсекелестердің ... және ... ... біле
отырып, олардың потенциалын, мақсатын, осы күнгі және ... ... ... Бұл ... ... ... ... әлсіз екенін дәл анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, кәсіпорын
өзінің жеке артықшылықтарын бәсекелестік күресте ... ... ... ... қызметінің барлық саласын қамтиды: менеджмент; маркетинг;
өндіріс технологиясын; персонал; қаржылар; ұжымдық ... ... ... ... ... ... [автордан]
|Күшті жақтары: ... ... |
|- ... ... ... |- ... ... қуаттар; ... |- ... ... |
|- ... ... кәсіби жүргізе |- Операцияларды басқарудағы |
|алуы; ... ... |
|- ... және ... |- ... ... ... қалу |
|масштабтарын толық пайдалану және |(мысалы, жаңа маршруттарды жасау); ... |- ... ... ... |
|- ... технологиялардың бар болуы;|- Бәсекелестерге қарағанда өзіндік |
|- Төменгі шығындар; ... ... ... |
|- ... және ... менеджмент; | |
|- ... ... ... | ... ... |
|- ... ... ... ... бәсекелестік орта; |
|- ... ... ... ... ... ... ... танымал болу; ... ... ... |
|- қызмет сапасын жақсарту; ... ... ... |
|- ... туризмді дамыту; ... |
|- ішкі ... ... ... ... ... |
|- ... турлардың бағытын кеңейту |ресурстардың аздығы және т.б. |
|және т.б. | ... ... ... ... әсер ... және оның ... факторларды зерттеуден тұрады. Кәсіпорынның ... ... ... оның ... және осал ... табуға
болады. Ұйымның бәсекелік артықшылықтрын қамтамасыз ететін факторлардың екі
тобын бөлуге болады – бұл ресурстардағы ... ... ... ... және тағы ... және білімділік, шеберлік (ұйымның барлық
тиімді орындалған қызмет ... оның ... ... жұмысымен
байланысты).
ЖШС «Elis-Travel» турфирмасының ресурстарда және ... ... ... ... ... ... кең ассортиментті, жоғары сапаны, ұсыну арқылы
артықшылықтарға қол жеткізеді. Қол жеткен артықшылықтар ... ... ... ... береді, ал өз кезегінде ұйымның мықты жақтарын дамытып және
осал жақтарын жоюға әсер етеді.[13,18]
2.3 ... ... ... ... жылжыту стратегиясын
қалыптастыру
ЖШС «Elis-travel» турагенттігінің басқаруы турагенттік өз қызметінде
әрдайым маркетингтің жеке элементтеріне сүйенеді, ал оны ... ... ... жетілдіру керек деп ойлаймыз. Бәсекелестік күрестің күннен күнге
күшеюі жағдайында ЖШС «Elis-travel» турагенттігі ... ... ... ... ... маркетинг құралдарын ендірмей, жұмыс
істеу мүмкін емес екендігіне сенімді.
Ең ... ... ... қызметі тек жарнамалық іс -
әрекетпен ғана шектелген және жарнама тиімділігі анықталып, ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері
ескерілмеген.
Кейіннен турагенттік қызметкерлері өз қызметінде туристік маркетинг
элементтерін қолдану қажеттілігін түсінген. Турагенттікте ... ... да, ... жоспарды қолдана бастады. Онда
негізгі календарлы іс – ... ... ... ... ... ... Мазмұны бойынша стратегиялық жоспарлар маркетингтік
жоспарға ұқсас болады, бірақ жалпы сипатқа ие болған. Турагенттік өткізуді
ынталандырудың жалпы ... ғана ... ... ... тұтынушылардың мінез – құлқын анықтау және ... ... ... ... ... сияқты іс – ... ... өз ... келесідей туристік маршруттарды
қолданады: «Қазақстан мен Қырғызстандағы Ұлы ... жолы ... ... ... атты ... «Ұлы ... жолының Қазақстандағы
бөлігімен» автобустық ... ... ... Ұлы Жібек жолының
Қазақстандық бөлігі бойымен өтеді және туристердің сұрауы бойынша Орта ... де ... ... ... ... Көлсай көлдеріне, Шарын
шатқалына ... ... ... жаяу ... Ежелгі Отырарға, Қожа Ахмет
Яссауи кесенесі, Түркістандағы Арыстан Баба ... ... ... ... ... ... ... ие және
әртүрлі факторларға тәуелді. Сондықтан, ... ... ... ... ... ... ... Өткізілген туристік өнім көлемін талдау
кезінде жеке айлар көрсеткіштерінің орташа жылдық көрсеткіштерден ... ... ... ... ЖШС ... ... үшін есептеп
көрейік. Ол туристік қызметтер көлемінің жеке бір ... ... ... ... ... есепті кезеңдегі орташа айлық деңгейіне
қатынасы арқылы анықталады:
Км = У1/ У 100 ...... ... ...... қызметтер көлемінің жеке айдағы орташа деңгейі, теңге;
У – туристік қызметтердің есепті кезеңдегі орташа ... ... ... ... жылдық динамикасын анықтау үшін, бұл
көрсеткішті ең аз ... ... екі ... ... керек. Осындай есептеулер
ЖШС «Elis-travel» турагенттігі үшін есептелініп, жүйеге келтірілген.
Маусымдық коэффициенттің ең ... ... ... ... ... ... байқалған. Бұл туристік қызметтердің жаз соңында және
күз басында ең жоғарғы ... ие ... ... ... ... көрсеткіш өткізілген қызмет көлемінің орташа деңгейінен ауытқудың ең
төменгі деңгейі қаңтарда (48,2 %), ал ең ... ... ... ... %) ... көрсетеді.
ЖШС «Elis-travel» турагенттігі жағымды имиджге ие болып, қызметтің
жоғарғы деңгейіне жетіп, қызықты да ... ... ... шоп -
турлар, эксклюзивті турларды (этнографиялық, орнитологиялық) ұсынады.
Турфирмадағы қызмет бағасы маңызды критерий болып табылады, өйткені бағаға
рентабельділік пен турфирманың ... ... ... ... пен сұраныс деңгейіне, айналыс шығындары деңгейіне және бәсекелес
фирмалардың ... ... ... турфирманың кемшіліктеріне турагенттіктің қызметтер
ассортиментінде Қазақстандық ... үшін ел ... ... яғни ішкі ... ... ... нарыққа жылжытудың тиімділігі өткізілетін баға
саясатына және өткізуді ынталандыру құралдарын ... ... ... ... ... маңызды критерий болып табылады, өйткені
бағаға рентабельділік пен ... ... ... ... ... пен ... ... айналыс шығындары деңгейіне және
бәсекелес фирмалардың бағасына байланысты болады.
Туристік қызметтерге баға орнатудың ... ... өнім ... ... ... өте ... ауытқиды;
- шетелді туристерге туристік қызметтер ... АҚШ ... және ... ... үшін ... болып табылады;
- туристік өнім бағасына бірнеше факторлар әсер етеді: көрсетілетін
қызметтер деңгейі, қызмет көрсету формасы, ... ... ... ... ... және т.б. Туристік қызметтер
бағасының құрылымы 11 суретте берілген.
|Тауарлар |Туристік |Қызметтің ... ... ... ... түріне |ң пайдасы |түрлері ... ... ... ... ... ... ... |өткізу және |жанама | ... ... ... және ... |салықтар | ... ... ... ... | ... ... | | |р |р |
| ... | | | | |
| ... | | | | ... ... |Туристік өнімнің өткізу бағасы ... құны | ... 10. ... өнім (тур) ... ... ... бағасы жарнама мен сұранысқа сәйкес келуі керек.
Оларды орташа ... ... ... ... ... ... Бір
туристке турдың бағасы, яғни туристік жолдаманың құны төмендегі формула
бойынша ... = И+ Н+ П+ С+ К/ ... – бір ... шаққандағы турдың бағасы, теңге;
И – турға кіретін қызметтердің өзіндік құны, ...... ... байланысты жанама салықтар;
П – туроператордың пайдасы, теңге;
С – турпакетке кіретін жеке қызмет ... ... ... – турда сататын турагенттің комиссиондық сыйақысы («+» белгісі
турпакет бағасына ... ал «-» ... ... турагентке
берілетін жеңілдіктер), теңге;
Ч – топтағы ... ... ... – белгілі бір маршрут бойынша топпен бірге жүретін ... ... ЖШС ... турагенттігі бойынша БАӘ-не рекреациондық
турдың өзіндік құнының құрылымын қарастырамыз. Төменгі кесте Қазақстан БАӘ-
не ... ... ... ... ... шығындар түрі мен пайыздық үлесі
көрсетілген.
Кесте 10
Қазақстаннан БАӘ-не турдың өзіндік құнының құрылымы [24]
|Шығындар түрі ... ... % ... ... ұшу (екі ... да), ... рейс |65,1 ... |Қонақүйде тұру, тамақтандыруды есептегенде |12,3 |
| ... ас) | ... ... ... және ... ас) |4,5 ... ... | |
| ... ... ... және ... |4,2 |
| ... ... ... және ... |5,4 ... ... ... |4,2 ... |Медициналық сақтандыру |0,5 ... ... |3,8 |
| ... ... ... ... |100 ... құнына салынатын пайда турфирма мен шығындардың өзіндік құнына
процентпен қалыптастырылады. Процент көлемі берілген туристік ... ... ... ... және 5 – 10 % ... болады.
ЖШС «Elis-travel» турагенттігі маусым кезінде ең үлкен пайда (үстеме)
қосады, мысалы, БАӘ турларына өзіндік ... 50 % ... ... ... ... ... ... ынталандырудың тиімді
құралын қолданады - тұтынушыларға турдан берілетін ... ... ... ... ... табыстылығын және пайдасын жоғарлатуға
бағытталған өркениетті әдіс. Жеңілдіктерді қолдану бұл – бір ... ... ... ... Бағадан берілетін бір реттік жеңілдіктерді
қолдану механизмі қарапайым – тұтынушы турагенттік ... ... оны ... сатып алуларға ынталандыру керек.
Баға бойынша өткізу әдістері:
- бағаны ... ... ... ... ... жерде және төмен
бағамен сатып алуының мүмкіндігімен келіседі;
- саудалық привилегия, яғни егер ... ... ... турды сатып алған болса, ақшаны қайтарып ... ... ... демалудың ерекше түрлеріне деген тұтынушылар
қажеттіліктерін ескеру;
- іскерлік сапарларға шақыру. Турфирма бар ... ... ... ... ... ұсынады.
Туризмде келесідей жеңілдіктер түрлері кең өріс алған: неғұрлым
топтағы туристер саны көп болса, соғұрлым 1 ... ... ... ... ... Сонымен қатар бонустық жеңілдіктер де жиі қолданады: тұрақты
тұтынушылар анықталып, оларға бағадан ... ... ... ... туристік қызметтер мен сапарлар
бағасынан жеңілдіктер жиі қолданылады, егер белгіленген мерзімде ... ... ... ... бағасы сондай – ақ туристердің жас құрамына байланысты, яғни
кішкентай балалар мен оқушыларға бағадан ... ... ... ... дейінгі балаларға – 50 %, ал мектеп оқушыларына – 40 %.
Ірі турагенттіктер ... ... ... ... жүйесін
қолданады. Біршама Қазақстандық турфирмалар бұл жүйені өз ... ... ... ... ұзақ мерзімді немесе көп ретті
қызмет көрсету кезінде сатып алады.
Тұтынушыларға бағытталған жылжыту құралдары:
- компьютер дисплейі, Интернет, ... мен ... ... мен сувенирлер;
- тегін ваучерлерді табыс ету;
- басқа бизнес салаларымен ... ... ... кампанияларын
ұйымдастыру;
- компания (фирма) қызметкерлері үшін инсентив – саяхаттар, ... ... ... ... ... ... ... «Elis-travel» турагенттігі жарнама қызметін жүргізуде өз резервін
толық ... ... ... жоғарлату үшін ақпарат ағымының
бағытталған халық бөлігін ... ... ... салу ... ... ... – газет, журнал, радио, теледидар.
Жарнама агенттігінің рейтингісін анықтаған соң ғана оның қызметтерін
пайдалануға болады. Жарнамалық акцияның ең тиімдісін таңдау ... ... шығу ... ... ... және ... жақындығын
ескеру өте маңызды болып табылады.
ЖШС «Elis-travel» турагенттігі өз ... ... ... ... ... ... жарнама, басылынған жарнама,
фирмалық каталогтар, проспектілер мен брошюралар, буклеттер.
ЖШС «Elis-travel» турагенттігі өз қызметін көрмелерде ... ... ... ... ... жай ғана ... емес, халықаралық
жәрмеңкелер мен көрмелерге қатысу қажет. ... ... ... ... көрсетеді:
- жалпы сипаттағы туристік көрмелер;
- белгілі бір критерийлер бойынша ұйымдастырылатын арнайы көрмелер;
- көп мақсатты жәрмеңкелер.
ЖШС «Elis-travel» турагенттігінің шетелдік ... ... ... ... жарнамалық материалдармен қамтумен үйлеседі. Бірақ
шетелдік ақпарат құралдарында жарнама бағасы тым ... ... ... іске ... ... болашақта бұл жайды қолға алу керек.
Қазақстандық туризмде маусымдық факторлардың рөлі зор. ... жылы ... ... ... сондықтан маусым аралық мерзімді
белсенді ... ... ... ... үшін жұмсау керек. «Алия»
турагенттігінде бұндай шаралар жүзеге асырылмайды; әдетте турдың жарнамасы
өте кеш басталады. Ал ... ... ... ... ... ... ... Егер жарнамалық кампанияны жүргізу графигін дұрыс
жасаса, ЖШС «Elis-travel» турагенттігінің тұтынушылары көбейер еді.
Жарнама ... ... да ... кемшіліктер бар, оның
мазмұны турситік объектінің ерекшелігін әрдайым ашып көрсетпейді. Материал
жалпыланған және инфрақұрылым ... ... ... ... ... сақтандыру), ал бұл шетелдік туристер үшін ... ... ... ... ... ... ... маркетингке қалдықтық принцип бойынша қаржы бөлінеді, негізінен
жарнамаға.
Маркетингтік ... ... үшін ... мақсаттары мен
стратегиясын анықтау ... ЖШС ... ... өз ... ... алып ... екі ... маркетологқа ауыстыруы
қажет, өткізуді ынталандыруға көбірек қаржы жұмсап, жарнама мен ... ... ... көбейтуі қажет. Маркетинг бюджетін қалыптастыру
ресурстарды бөлуде тиімді шешім ... және ... ... ... Маркетинг бюджетінің құрылымы 11- кестеде көрсетілген.
Кесте 11
ЖШС «Elis-travel» турагенттігінің 2010 жылға маркетинг
бюджетінің ... ... ... ... |
| ... |% ... ... ... ... ... |100 ... шығындар: | | ... |205600 |2,0 ... ... |462600 |4,5 ... ... бөлу және ... ... | |6,5 ... ... |668200 | ... ... |370080 |3,6 ... құны |223360 |1,2 ... ... сомасы |1929840 |18,7 ... ... ... бөлінген қаржының жұмсалу тенденциясын
бақылап, жыл соңында оның тиімділігін ... ... ... ... ... ... қызметін жақсарту мен оның
тиімділігін арттыру жолдарын атап көрсетуге болады:
- ... ... ... ... ... ... қажеттілігін,
ең рентабельді деген турларды сату керектігін көрсетті;
- басқа бизнес салалары кәсіпорындарымен бірігіп өткізу кампанияларын
ұйымдастыру – ... ... үшін ... ... мен ... ... алуда жеңілдіктер көрсету;
- турагенттіктің халықаралық туристік жәрмеңкелер мен
көрмелерге ... ... ... ... кең тараған өткізуді ынталандыру құралдарын
қолдану: саудалық артықшылықтар, бонустық жеңілдіктер, ресми кепілдіктер.
3 Қазақстан Республикасының туризм саласындағы маркетингті дамыту ... ... ... ... ... саласындағы маркетингтің дамуы
Туризм Қазақстанда нарықтық қатынастарды қалыптастыруда көптеген
аспектілердің ... ... ... ... және ... ... ... қысқа мерзім ішінде экономиканың ең табысты саласына
айналуы мүмкін. ... ... ... мен өзгерістердің
методологиялық жоспарында туризм аясының ең ... және ... ... ... маңызды рөл атқарады. Осы мақсатта туристік бизнестің
дамуына, динамикадағы жеке ... ... ... ... ... ... ... осындай көкейтесті мәселені мемлекеттік дәрежеде жедел шешіп,
экономикалық пайданы да, ... ... ... ел беделін де
дұрыс пайдалану қажет. Республикамыз ... ... ... және ... ... ... 1,7 млн га жуық болады. Оның ішінде Батыс Қазақстанда
168,6 мың га, Солтүстік Қазақстанда 373,4 мың га, ... ... ... га, ... ... 453,8 мың га, ... ... 513,4 мың
га.[24,30]
Қазақстанда туризмді дамытудың маңызды алғышарттарының қатарына
күзетілетін ... ... және аң ... ... ... ... 10 мемлекеттік қорық бар, әрине, олар КСРО кезінде құрылған
болатын. Сондықтан да осындай көлемдегі қорығы бар ... ... ... ... ... деп ... Ақсу Жабағылы, Алматы,
Барсакелмес, Қорғалжын, Марқакөл, Алакөл Наурызым, ... ... ... га ... алып ... 2 ... парк ... және Қарқаралы), 64
мемлекеттік ... ... ... ... ... 6,1 млн га, 1,8 млн га ... жатқан 19 мемлекеттік аң
шаруашылықтары, 23,9 млн га ... ... ... астам спорттық-аңшылық
шаруашылықтары. Осы аталған ... ... ... ... бірінші кезектегі қорлары деп ... ... ... ... ... әрбір кезеңдегі туризм
дамуын жүйелендіруге және оның ерекшелігін көрсетуге мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасына келген шет елдік
туристер саны 2507 адамнан жоғары болды, яғни шет елдік туристердің әлмдік
ағымының 0,006%-ын құрады. ... ... және ... ... ... 3 ... 312 млн. 924 мың теңге болды. Жалпы Қазақстанның турқызметтер
экспортының көлемі халықаралық туризмнің 2,9 % ... ... ... ... табысындағы туристік қызметтен түскен табыстың үлесі
2009 жылы 0,05 % құрады. Берілген ... ... ... ... ... байқалатынын көруге болады, ол барлық туристік қызметтер
түріне сұраныстың төмендуімен байланысты.[35]
Қазіргі таңда ... ... ... сияқты көрші мемлекеттер
Қазақстанды туристік көрсеткіштер ... ... ... мен ... ... туризм бұл елдерде басымды
мемлекеттік саясат болып табылады. Бюджеттен тікелей субсидиялар, ... ... ... ... ... жеңілдіктер.Сонымен қатар
туризмді дамытудың басты жолы – жарнама.
Туристер үшін ... 700 ... ... ... ... 32876 орны бар ... ... 372 қонақ үйлер жұмыс істейді.
Алматыда 4950 орны бар 25 қонақ үй бар.
Біріншіден, шетел ... үшін ... ... және ... ... ... турфирмалардан алынатын жоғары салық қойылымдары.
Үшіншіден, кедендік процедуралардың күрделілігі.
Төртіншіден, теңізге ... ... ... және елдің ... ... ... ... ... экономикалық дағдарысты себеп қылып
ақша қаражаттарын туризмге ... ... ... үшін виза ... мақсатында Қазақстан Республикасының Шетел іс Министрлігі, туризм
және спорт агенттігі, Ішкі ... ... ... виза ... ... ... жүргізу туралы шешім қабылдады. Эксперимент
Астана және Алматы қалаларының әуежайларында жүргізіледі.
Сурет 12. Қазақстандағы туризмді дамытуға әсер ететін негізгі
экономикалық ... ... ... білу ең ... ... ... бәріне
түсінікті. Осының мақсатында туристік фирмалар ... ... ... ... ... бағыттары болып нарықтың
сыйымдылығы мен конъюктурасы, тұтынушылары, бәсекелестер, жабдықтаушылар,
делдалдар, өнім табылады. Туристік кәсіпорын ... ... ... ... ... табиғи, әлеуметтік – мәдени және т.б.).
Кәсіпорын маркетингі практикасындағы факторлар мен ... ... ... ... ... ... ... кезде көптеген елдер
бос уақытын спорт пен демалысқа кетіруге тырысады, туристік фирма ... ... және ... ... т.б. даму ... көрсету
міндеті болып табылатын туристік маркетингті ... үшін ... жол ... Мысалы, Қазақстан Республикасында негізінен
спорт, жүзу, аң аулау саласына бағытталған. ... мен ... ... ... ... өндірісінің құралдарын жетілдіруге мүмкіндік
береді. Туризм ... ... ... компьютерлік техниканы
енгізу керек.
Туристік аймақтың тартымдылығын анықтайтын ... ... ... 1) аймақтың қолайлығы; 2) табиғаты және климаты; 3)
келушілерге тұрғылықты халықтың ... 4) ... ... 5)
бөлшек сауда жағдайы; 6) баға деңгейі; 7) спорттық және ... ... 8) ... және ... ... ... ағымының төмендеуіне әсер ететін басқа да
мәселелер бар: 1) виза ... ... ... ... ... ... ... бар. Біз үшін осындай әкімшілік рәсімінің жеңілдеуі
өте маңызды; 2) Қазақстан Республикасының туризм ... «Hot Line» ... ... Егер ... ... ... туристік сапармен жүрген
кезде төтенше жағдай болса, арнайы жүйе арқылы қажетті ... ... ... ... ... Бұл ... мәселенің ұшығуының алдын алады;
3) тұрақты негіздегі авиарейстің жеткіліксіздігі; 4) ... ... ... ... сапасына сай болмауы (тұру,
тамақтану, көлікпен қамтамасыз ету және т.б.); 3) ... ... ... ... ... ... ... жіберуге немесе қабылдаумен
айналысатынына қарамастан туристік қызметке қосымша құн салығы ... ... ... SWOT ... ... болсақ, МЖМ алаңы –
яғни, Қазақстан матрицада көрсетілген мықты жақтарын қолданып, туып отырған
мүмкіндіктерді жіберіп алмауы тиіс. ҚР ... ел ... ... ... ... ... ... жағынан өте ыңғайлы жерде
орналасуы, туристік рекреациялық зоналардың, ландшафтардың, флора ... ... ... ... ... ... ... дамуы,
территориясында тарихи ескерткіштердің мол болуы және Ұлы ... ... ... болып табылады. Аталып кеткен мықты жақтар Қазақстанда
туризм саласының үлкен потенциалы бар екеніне ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктер туғызады. Олар SWOT
матрицасында келтірілген. Енді біздің мақсатымыз аталған мықты ... туып ... ... ... ... қол ... бойынша туризм саласын дамыту. Яғни, дамыту дегеніміз саланың
алдында тұрған бірқатар мәселелер тізбегін шешу. Бұл ... ... ... ... ... Олар да SWOT ... өзінің орнын тапты
және ӘЖМ алаңында мүмкіндіктермен қиылысады. Осы ... ... ... қол ... үшін ... жақтарды жою керек. Сол мақсатта
жүзеге асатын стратегиямен жұмыс істеуіміз қажет.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... тастай
алатын бірқатар қауіптер де төніп тұр. Олар қатарына ... ... ... ... ... жатады. Аталған қауіптердің
алдын алу үшін біз ... ... ... ... олардың мүлдем
көзін жоятын стратегия бойынша қызметті жүзеге асыру қажет. Бұл жағдай ... МЖҚ ... туып ... ... ... деңгейде болуының себептері мен оған төніп
отырған қауіптері ӘЖҚ алаңында ... Бұл ... ... ... ... - ... жақтардан құтылу және қауіптерді әр ... ... өз ... ... жол ... ... мықты жақтар
әсерінен пайда болып отырған мүмкіндіктер жүзеге ... ... ... ... еді.
Туристік кластер ядросы қызмет жабдықтаушылар болып ... ... ... бұл ... ... ... шоғырландыру
қызметтерін ұсынатын туристік агенттіктер. Қонақ үйлер, демалыс ... ... да ... бизнестің өте маңызды құраушылары болып
табылады және ... ... ... ... ... орындары туристік кластер картасының өте маңызды ... ... олар тек ... таңдауын ғана емес, сонымен қатар әрбір
елдің ерекшеліктерін де көрсетеді.
Қазақстанның бәсекелестік артықшылығы өзгеше ... ... ... ... ... және ... ... мен экстремалды
туризм сияқты белсенді демалыс түрлерімен ... ... ... ... де ... ... маңызды бөлігі, туристік кластер
картасы тапсырыс берушінің қалауына байланысты өзгеріп отырады.
Туристік қызметтердің ... ... ... мен
туристердің қауіпсіздігімен айналысатын мекемелер. Қазіргі таңда аталған
сектордың туристік ... ... ... ... ... ... дамуының қажетті құраушысының бірі білім беру
мекемелері, салалық ... және ... ... ... ... туристік кластерге қажет мамандары даярлаумен шұғылданады.
Туризм индустриясын дамыту ... ... ... ... ... беру, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігінің ... ... ... ... заң базасына сүйеніп, 2030 жылға дейін
саланың дамуының стратегиялық бағдарламасын және ... ... ... ... мемлекеттік бағдарламасын жасады. Екі бағдарлама
да Қазақстан ... ... ... үкімет қаулысымен
бекітілген. Қазақстандағы Жібек жолы бөлігін өркендету ... ...... ... компания» АҚ құрылды.
Елбасымыздың жолдауында ең ... ... ... ... ... Бұл стратегияда туризмнің даму жолдары мен көздерін қарастырып,
оның іске асуын қадағалау керектігі жазылады.
Қазақстан өзінің ... ... ... ... ... көп
уақыт болған жоқ. Сол себептен, қазақстандық туристік өнімі өмір ... ... ... тұр. Бұл ... маркетинг шараларын өте
белсенді түрде қолдану керек, дәлірек айтсақ, туристік өнімі жайлы ... ... ... ... ... яғни ... туризм үшін
өте қолайлы жер деген ойды тұтынушылар санасында ... ... ... ... ... Ішкі ... ... болып табылатын
республикамыздың азаматтарының да қазақстандық туристік өнім ... ... ... ... Қазіргі таңда алыс шетелге шығуға
мүмкіндігі жоқ, бірақ көршілес ... ... ... ... ... ... үлесі елеулі болып отыр. Осы тұтынушылардың өзіміздің
туристік өнімізге қызығушылықтарын арттырып, тартып алуымызға ... ... ... жағдай туып отыр. Көршілес мемлекеттерде ... ... ... ішкі ... ... оң әсерін тигізе алады.
Сондықтан, қазіргі уақытта туристік ел ішінде ... ... ... ... ... ... ... ақпатар көзі болуы мүмкін. ... ... ... ... ... екенін және олар
қандай қаладан ... ... ... ... ... ... беруі мүмкін.
Бәсекелестер туралы ақпарат жиналып, талданып есеп түрінде туристік
фирма басшылығына беріледі. ... ... ... ... ... жақсырақ жұмыс жасау болып табылады, олар
бәсекелестерінің ... табу ... ... ... ында оларды
болдырмауға тырысуы қажет. Бәсекелестерге қатысты тур ... ... ... ... саясат және маркетинг кешенінің бір ... ... ... ... ... бөлімінің маңызды мәселесі
болып табылады. Агеттік торапқа турфирмамен келісім шартқа ... ... жеке ... және ұйымдар кіреді. Маркетинг бөлімінің
агенттік ... ... ... ... агенттер туралы көрсеткіштер
базасын жүргізуі тиіс.
Агенттік тораптың мүшелеріне турфирманың ұсынатын ... ... ... ... және ... ... ... Агенттер барлық керекті ақпаратпен қамтылуы тиіс.
Сонымен қатар, маркетинг бөлімінің қызметкерлері ... ... ... есеп ... ... ... тораптың мүшелерінің жұмысын ынталандыру мақсатында бонустар
жүйесі енгізілуі тиіс, әрбір жіберілген турист ... бір ұпай ... ... бір мөлшері бонустық жүйенің бірінші, екінші және ... ... ... ... Бұл ... ... ... қарастыруға мүмкіндік береді. Төменгі деңгейдегі коммисиялық
марапаттау 5 - 7 %, ең жоғары деңгейде - 10 - 12 %. ... ... ... ... ... орнату маркетингтік бөлімнің қызметіне
кіруі керек.
Турөнімді жылжытудың негізгі құралының бірі болып, халықаралъқ ... ... ... ... табылады. Олар турөнімге ғана емес және
турфирмаға назар аударуға мүмкіндік береді. Маркетингтік ... ... ... жатқан, болашақта болатын кәсіби ... ... ... ... ... ... ... екі стратегиялық бағыт орнатылады -
біреуі әлуетті агенттерді бірге жұмыс істеуге тарту ... және ... ... ... Кәсіби көрермендер көрменің ... күн ... ... өнімін көрсететін жарнамалық материал дайындалады.
Көрмеге дайындалу кезінде шетел тілдерінде визиттік карточкаларды қажетті
көлемде дайындайы қажет. Ең ... ... ... ... ... ... ... екі мақсаты бар: 1) партнерлік
байланыстарды және агенттік торапты ... 2) ... ... ... ... ... ... үшін турфирма ең көзге түсімді, әрі пысық
қызметкерлерін қояды. Олар шетел тілдерін білуі ... ... - ... ... толық мәлімет беретін витрина.
Туроператорлармен жұмыс істеуге агенттерді тартудың тағы бір
құралы презентацияларды ұйымдастыру. ... ... ... жұмыс істеп
жатқан күндері, аумақтардағы жаңа филиалдардың ашылуына байланысты немесе
туристік ... ... ... ... ... маркетинг бөлімі айналысады. Презентация салтанатты ... ... ... ... ... Турфирмалар әртүрлі қоғамдық шараларда
демеуші ролін атқаруы болады. Маркетинг бөлім елде, қалада ... ... ... ... ол ... қатысу туралы шешім қабылдайды.
Негізі қоғамдық өмірде мағызы бар және БАҚ - да ... ... ... ... жасайды.
Оперативті маркетинг. Турфирманың маркетингтік бөлімі агенттік торап
арқылы және Интернет ... ... ... ... ... ... Сатулардың жүргізілуінің бағытын бақылау мақсатында
есеп беру бланктары жасалады.[33,35]
Жарнамалық ... ... ... ... ... ... ... жарнамалық стратегияны және ... ... ... ... БАҚ - да ... ... ... пресс - конференцияларды жүргізу және т.б. жарнамалық
әрекеттер.
Шетелде турөнімнің ... тек ... ғана ... ... ... және ... құрылымдар, қонақ үйлер, театрлар,
мұражайлар, ... ... ... және ... ... ... өскендері жайлы БАҚ - ғы күшті жарнама арқылы
білуге болады. Аты әйгілі Кекенхоф өзінің ғажайып гүлдері бар брошюраларын
элемнің түпкір - ... ... Бұл ... ... ... ... көлікпен ол жерге жетуге болатындығы және бағаларының
қандай екендігі туралы ... ... бар. ... ... турфирманың
қызметі нарықтық ортада жүргізіледі. Сұраныс пен ... ... ... ... нарықтық ойынға бас ұруға әкеледі. Маркетинг
фирмаішілік және сыртқы орта шындығымен ... ... ... Ол ... ... ... ... туристік
лектерің бағыттары, туристік өнімнің өзгеруі, тұтынушылардың талғамы мен
көзқарасының өзгерісі жайлы ақпапарат береді .
Туристік аймақтың ... ... ... ... ... 1) ... ... 2) табиғаты және ... ... ... ... қатынасы; 4) аймақтың инфрақұрылымы; ... ... ... 6) баға ... 7) ... және білім беру
мүмкіншіліктері; 8) мәдени және әлеуметтік сипаттар.
Сондай - ақ, туристердің ағымының төмендеуіне әсер ... ... ... ... ... ... ... Визасыз кіріп – шығуға болатын
елдер елдер бар. Біз үшін ... ... ... ... өте ... Республикасының туризм агенттігі «Ноt Lіпе» құру ... Егер ... кез - ... ... ... ... жүрген кезде
төтенше жағдай болса, арнайы жүйе арқылы қажетті көмек жөнінде ақпарат
беруге ... ... Бұл ... ... ұшығуының алдын алады.
тұрақты негіздегі авиарейстің жеткіліксіздігі
көрсетілген ... ... ... ... сапасына
сай болмауы (орналастыру, тамақтану, көлікпен қамтамасыз ету және т.б.)
салық саясаты туризмнің дамуына кедергі ... ... ... ... ... ... ... туристік қызметке қосымша құн
салығы салынады.
Туризм саласы ... ... ... ... тек шетелдік
туристерді қабылдайтын туристік ... ғана ел ... ... ... ... ... ... қызметін жетілдіру
жолдары
Әрбір туристік фирмаға қандай елге ... ... ... және ... ... түрімен туристік пакетті толықтыру
керектігін өзі шешуге тұра ... ... ... ... ... ... қажеттіліктері мен түріне сүйенеді.
Тұтынушылардың қажеттіліктерін білу ең ... ... ... ... Осының мақсатында туристік фирмалар маркетингтік зерттеулер
жүргізеді. ... ... ... ... ... нарықтың
сыйымдылығы мен конъюнктурасы, тұтынушылары, бәсекелестер, жабдықтаушылар,
делдалдар, өнім табылады.
Туристік кәсіпорын маркетингі көптеген факторлар ... ... ... ... – мәдени және т.б.). Кәсіпорын маркетингі
практикасындағы факторлар мен оларды қоладанудағы ... ... ... Мысалға, қазіргі кезде көптеген елдер бос уақытын спорт
пен демалысқа кетіруге тырысады, туристік фирма іс - ... ... ... ... т.б. даму беталысын көрсету міндеті болып
табылатын туристік маркетингті дамыту үшін жаңа ... жол ... ... ... ... ... ... аң аулау саласына
бағытталған. Ғылым мен техниканың дамуы туристік ... ... ... ... ... ... Туризм
индустриясындағы туристік маркетингке компьютерлік техниканы енгізу ... ... ... жетілдіру үшін туристік фирмаларға тек қана
маркетингпен айналысатын бөлімдер ашу ... Бұл ... ... ... ... ... ... зерттеу;
2. Агенттік тораппен жұмыс істеу;
3. Арнайы көрмелер мен кездесулерге қатысу;
4. Презентацияларды ұйымдастыру;
5. Ұйымдарға демеушілік көмек көрсету;
6. Оперативті маркетинг;
7. Жарнамалық ... ... ... ... ... ... негізде БАҚ - на мониторинг, ... ... және ... ... ... ... ... мәліметтер жинауы
қажет. Бәсекелестердің каталогтары, және ондағы тарифтер зерттелуі тиіс.
Бұл каталогтардан олардың ... ... олар ... ... ... ... ... қызметтерден тұратынын білуге болады.
Агенттік тораптармен ... ... ... ... ... ... бөлімінің маңызды мәселесі болып табылады. Агеттік торапқа
турфирмамен келісім ... ... ... ... жеке ... ұйымдар кіреді. Маркетинг бөлімінің агенттік торапқа жауап беретін
қызметкерлері агенттер туралы көрсеткіштер базасын ... ... ... ... ... ... ... жіберіледі (каталогтар, брошюралар және олардың электрондық түрі
т.б.). Агенттер барлық керекті ақпаратпен қамтылуы тиіс.
Сонымен қатар, маркетинг ... ... ... ... ... есеп жүргізіп отыруы тиіс.
Арнайы көрмелер мен кездесулерге қатысу. Турөнімді жылжытудың негізгі
құралының бірі болып, ... ... мен ... ... болып
табылады. Олар турөнімге ғана емес және турфирмаға назар аударуға мүмкіндік
береді. ... ... ... ... ... жатқан, болашақта
болатын кәсіби көрмелер туралы ақпарат жинау болып табылады. ... екі ... ... орнатылады - біреуі әлуетті агенттерді
бірге жұмыс істеуге тарту («риsһ») және ... ... ... ... көрермендер көрменің үшін бірінші күн арналады.
Көрмеге турфирманың өнімін көрсететін жарнамалық ... ... ... кезінде шетел тілдерінде визиттік карточкаларды ... ... ... Ең ... ... стендті жасауы қажет.
Туристік көрмелерге қатысудың екі ... бар: 1) ... және ... ... кеңейту; 2) өзінің өнімдеріне
түпкілікті ... ... ... ... ... істеу үшін турфирма ең
көзге түсімді, әрі пысық қызметкерлерін қояды. Олар шетел тілдерін ... ... - ... ... ... ... мәлімет беретін витрина.
Туроператорлармен жұмыс істеуге агенттерді тартудың тағы бір
құралы презентацияларды ұйымдастыру. Презентация кәсіби көрме жұмыс істеп
жатқан ... ... жаңа ... ... байланысты немесе
туристік мерзімнің ашылуымен байланысты ұйымдастырылады. Презентацияны
ұйымдастырумен маркетинг ... ... ... ... ... клубтарда жүргізіледі.
Ұйымдарға демеушілік көмек көрсету. Ұйымдарға демеушілік ... ... ... ... ... ролін атқаруы болады.
Маркетинг бөлім елде, қалада қандай шаралар өтіп жатқандығын іздестіріп, ол
жерлерге қатысу туралы шешім қабылдайды. Негізі ... ... ... ... БАҚ - да үлкен резонанс алатын оқиғаларға демушілік жасайды.
Оперативті маркетинг. Турфирманың маркетингтік бөлімі агенттік ... және ... ... ... ... ... сатулардың
мониторингін жүргізеді. Сатулардың жүргізілуінің бағытын бақылау мақсатында
есеп беру бланктары жасалады.
Жарнамалық қызмет. Турфирманың жарнамалық қызметін ... ... ... ... ... және ... жасау,
медиажоспардың орындалуын бақылау, БАҚ - да ... ... ... ... - ... ... және т.б. ... әлеуетті дамыту».
Міндетті іске асыру жөніндегі шаралар:
14 мамандық бойынша туристік сала үшін ... ... ... ... орындарында және техникалық және кәсіби білім 77 оқу ... ... ... ... ... ... беру сапасын сертификаттау бойынша
мемлекеттік ЖОО аудитін жүргізу;
туристік сала мамандықтары ... ... ... жүйесін енгізу.[31,32]
3.3 Қазақстанның туристік маркетингтік стратегиясын қалыптастыру 
Қазақстан Республикасы туристік индустрияның перспективалы бағыттарын
дамыту ... ... ... ... бағдарламада Қазақстанның
маркетинг стратегиясын қалыптастыру жөнінде айтылган.
Алдымен, ағымдағы ахуалды ... ... ... даму ... ... индустриясы көрсеткіштерінің
орнықсыз өсуімен сипатталады. Айталық, 2009 жылдың ... ... саны 2008 ... ... 4,1 %-ға ... ... шығушылар
туризмі 22,3 %-ға өсті, алайда ішкі туризм көлемі 4,7 %-ға ... және ... мың ... ... ... қызметтердің жалпы көлемі 2008 жылмен салыстырғанда
0,3 %-ға кемінде және 65,8 млрд. ... ... ... ... ... ... көрсеткіштің өсуі 2007 жылға қарағанда 22,6 %-ды құраған (53,8
млрд. теңгеден 66,0 млрд. теңгеге ... ... ... ... ... жағдаймен
түсіндіріледі.
Экономикалық және қаржылық дағдарыс сырттан келушілер туризміне де теріс
әсер етті, оның көлемі соңғы екі жылда 5,3 млн. ... 4,3 млн. ... ... 18,9 %-га төмендеді.
Сырттан келушілер туризмі статистикасының деректері де сапар мақсаттары
бойынша келушілерді бөлу сияқты көрсеткіштердің төмендегені көрсетіп отыр,
соның ... бос ... пен ... үшін ... 2008 ... салыстырғанда
19,8 %-ға немесе 1541 адамға төмендеген. ... ... ... саны да 3 242 ... ... 44 %-ға ... ... нормативтік құқықтық базаны жетілдіру ... ... 2008 жылы ... қызмет мәселелері жөніндегі бірқатар
заңнамалық ... ... ... және ... ... және спорт министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) туризм мәселелері
жөніндегі бұйрықтары бекітілді ... ... ... ... оның ... ... ... ақпараттық насихаттау жөніндегі жұмыстарды тұрақты негізде
жүргізіп отырғанын атап кету ... ... ... ... ... және әлемнің жетекші телеарналарында көрсету, ірі
халықаралық туристік көрмелерге қатысу болып табылады.
2009 жылғы ... ... ... ... ... туристік ұйымның
(бұдан әрі - ЮНДТҰ) Бас Ассамблеясының 18-сессиясының өткізілуі 2009 ... ... ... болды, оның жұмысына ЮНДТҰ ұйымдарының нақты мүшелері,
146 мемлекеттен 700-ден ... ... ... ... ... ... ... жылғы 21 ақпанда Қазақстан ... ... және ... ... республикасының Премьер-Министрі К.Қ. Мәсімовтің,
мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... кеңейтілген алқа отырысы болып өтті.
Министр Темірхан Досмұхамбетов 2010 жылы туризм және спорт салаларын
дамытуда қол жеткізілген нәтижелер туралы есеп ... ... ... ... жұмыстың негізгі бағыттарын айқындап берді.
Есептік кезеңде министрлік Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стратегиялық
даму ... ... және ... да стратегиялық және
бағдарламалық құжаттарды іске асыруға ерекше назар аударды.
Ведомство басшысы ... ... ... ... шешу үшін ... қабылданғанын атап өтті.
Бәсекеге қабілетті туристік өнімді қалыптастыру мақсатында 2010 жылғы қазан
айында Қазақстан Республикасының туристік индустриясының перспективалы
бағыттарын дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға ... ... ... ... бағдарлама Қазақстан Республикасын үдемелі
индустриалдық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған
мемлекеттік ... ... ... ... ... құжаттарды іске асырудың бірінші жылында
Статистика агенттігінің деректері ... 2010 ... ... айда ... қол ... ... ... келушілердің жалпы саны 11,4 млн. адамды құрады.
• Ішкі туризмнің көлемі 15,7%-ға өсіп, 3,4 млн. адамды құрады.
• Шығу ... ... ... 4,8 млн. ... ... ... келушілер туризмі 3,4 млн-ға жуық адамды құрады. Туристік
салаға тартылған инвестиция көлемі 28%-ға ... 107,5 ... ... бүгінде республикада 34 400 нөмірі бар 1 460 қонақ үй ... ... орны саны - 74 500 ... ... ... ... жыл сайынғы өсімі 17,2%-ды немесе 54 млрд.
теңгені құрайды.
• туристік саладан түскен кіріс ... ... 78 ... ... ... ... 12
Туристік саланың күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен ... ... ... ... жақтары |
|- ... ... ... ... |- Барлық инфрақұрылым қалаларда және|
|бағалауға мүмкіндік беретін ТҚШ енгізу;|ірі елді ... ... |
|- ... ... ... |- ... халықаралық |
|болуы; ... ... ... |
|- ... саланы дамытуға арналған |- Туристердің ... ... ... және ... ... көп күн ... үшін ... ... ... |
|- ... ... ... |- Инвесторларға демеу қаржы бөлу, |
|жоғары ... (8,9 млн. адам ... беру және ... ... ... ... 63 %), оны |жеңілдіктерін беру ... ... үшін ... ... бар: ... ... ... ... ... |- ... ... дамыту |
|ақпараттық ресурстық орталығы жұмыс |тәсілдері және саясаты ... ... ... ... құрылуда; |- ... ... ... ... ... ... ... сапасының төмендігі/болмауы; |
|- Мәдени-тарихи туризмді дамытуға |- ... ... ... |
|мүмкіндік беретін Қазақстанның бірегей |нарықтың нақты қажеттіліктеріне ... мен ... ... ... |
|- Тау ... ... ... | ... ... жағдайлар; | |
|- ... ... ... | ... | ... ... ... ... ... оның ... |- Біркүндік бағдарлар ... ... ... ашу; ... |
|- ... ... қызмет |- ... ... ... |
|нарығындалу Қазақстанның деңгейінің ... ... ... бұл бюджетке |- ... ... ... және кірістің түсуін |төменгі деңгейі; ... ... |- ... ... үшін ... |
|- ... туристік өнімді кұру; |ел ... ... ... |
|- ... ... ... және ішкі |сонымен қатар оның инвестициялық ... ... ... ағынын |тартымдылығының ... ... | ... ... ... ... ... инвестициялық саясаттың барлық ықтимал тетіктерін пайдалана
отырып, елдің туристік кластерін дамыту үшін ... ... ... жеке ... ... және мемлекеттік
инвестицияларды жүзеге асыру жөнінде ... ... ... және ... ... өту үшін мүдделі
мемлекеттік органдардың бизнес-құрылымдармен тығыз ... ... ... ... заңнамалық және экономикалық шаралар арқылы
теңгерімді мемлекеттік саясат жүргізіледі.
Жеке инвестициялар тарту процесін ынталандырудың экономикалық ... ... ... ... ... ... гранттар
жүйесін пайдалану, туристік кешендерге арналған құралдар мен ... баж ... ... жобаны іске асырудың алғашқы ... ... ... түрлеріндегі кәсіпорындардың тіркелген
активтеріне салымды жүзеге асыратын ... ... ... ... 2003 жылғы 8 қаңтардағы № 373 Заңына сәйкес
берілген жер ... ... ... ... ... мен
технологияны лизинг бойынша сатып алу және франчайзингтік қатынастарды
кеңінен тарату тетігін кеңінен пайдаланады.
Туроператорлар ... ... tour) ... ... tour) деп ... турларды сату арқылы толық қызмет көрсету
кешенін қамтамасыз етуі қажет. Бірақ бұл үшін ISO 9000 және ISO ... ... ... ... ... ... адал бәсекені
дамытуға және туристік қызметтердің өркениетті ... ... ... ... ... ... ... қызмет тарифтерін қайта қарау
қажет, тұтастай алғанда, ұлттық туристік өнімді ... ... ... ... ... үшін алдын-ала жарнамаланған бағдарлама
бойынша пэкидж-турларды (турпакеттерді) сату сипаты тән.
Міндетті іске асыру жөніндегі шаралар:
саяси ... ... ... үшін ... және ... ... ... жеңілдету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
туризмді дамыту жөнінде халықаралық шарттар жасасу;
сырттан келушілер туризмін де, ішкі ... де ... ... ... ... ... ... және нормативтік-
құқықтық базаны жетілдіру;
туристік ағынды тарту мақсатында ... ... ... саясатты жетілдіру мәселелерін пысықтау;
туристік статистика мен есептілік жүйесін жетілдіру және ... ... ... қосымша шотын одан әрі енгізу;
қазақстандық туристік өнімді ішкі де, сыртқы да ... ... ... ... ... нарығында бәсекелестікті дамыту мақсатында:
туристік операторларды ірілету үшін заңнамалық жағдайлар ... ... ... ... ашу және ... әлеуеті бар
өңірлерде туристік ақпараттық орталықтар құру ... ... ... ... ... ... арттыру мақсатында
алдыңғы қатарлы ... ... ... ... ... ... ... және менеджмент жүйесі стандарттарын
енгізуге жәрдем көрсету қажет, бұл көрсетілетін ... ... ... ... ... ... шаралар Салалық бағдарламаның
барлық қолданылу кезеңінде іске асырылатын болады және ұзақ ... (2020 ... ... ... ... ... іске ... жөніндегі шаралар:
14 мамандық бойынша туристік сала үшін кадрларды даярлау оларды жоғары
оқу ... және ... және ... ... 77 оқу ... ... қанағаттандырылатын болады;
«WTO-TedQual» туристік білім беру сапасын сертификаттау ... ЖОО ... ... сала ... бойынша біліктілікті сертификаттаудың
тәуелсіз жүйесін енгізу.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламада мынадай өзекті
мәселелер мен олардың міндеттерінің көрсеткіші көрсетілген.
Сурет 12. Туристік ... ... ... ... ... ... 13
Бағдарламадағы өзекті шаралар [24]
|№ |Өзекті шаралар (міндет топтары |Міндеттердің көрсеткіштері |
| ... | ... ... ... ... ... қызмет саласындағы қызметтерді |
| |өнімді қалыптастыру ... ... ... кірісін 2015|
| | ... 2008 ... ... кемінде 12 |
| | |%-ға ... |
| | ... ... ... капиталға |
| | ... ... 2015 ... 2009 |
| | ... ... 30 %-ға ... ... |Қазақстанның туристік |туристік индустрия объектілерінің |
| ... ... ... ... туристік қызмет |
| |қалыптастыру ... жыл ... ... 10 %-ға |
| | ... |
| | ... болу ... 2009 |
| | ... ... 2010 жылы - 5 %-га, |
| | |2011 жылы - 8 %-ға, 2012 жылы - 10 ... | |2013 жылы - 12 %-ға, 2014 жылы - 15 ... | ... |
| | ... ... Шымбұлақ тау шаңғысы |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... жағалауындағы қонақ үй |
| | ... және ... ... ... | ... туристік-рекреациялық |
| | ... ... ... ... | ... 2011 жылы — 210 000, 2012 жылы -|
| | |225 000, 2013 жылы -  370 000, 2014 ... | |- 390 000 ... құрайды ... ... ... ... |2011 жылы туризм индустриясы саласында |
| |әлеуетін ... ... ... ... ... |
| | ... ... үшін мамандар даярлау 2011|
| | ... - 1 000, 2012 жылы - 1 100, 2013 |
| | ... - 1 200, 2014 жылы — 1 300 ... |
| | ... ... ... ... ... ... ... саясаттың барлық ықтимал тетіктерін ... ... ... ... дамыту үшін базалық жағдай жасау
мақсатында жеке ... ... және ... ... ... жөнінде шаралар кешенін әзірлейді.
Сектораралық және ведомствоаралық кедергілерден өту үшін мүдделі
мемлекеттік ... ... ... ... ... үйлестіру бөлігінде заңнамалық және экономикалық шаралар арқылы
теңгерімді мемлекеттік саясат ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық салық жеңілдіктерін, мемлекеттік заттай
гранттар жүйесін пайдалану, туристік кешендерге ... ... ... ... баж ... ... жобаны іске асырудың алғашқы 5-
10 жылдарында қызметтің басым түрлеріндегі ... ... ... ... асыратын инвесторларға «Инвестициялар туралы»
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы № 373 ... ... жер ... босату жоспарлануда. Сондай-ақ жабдықтар мен
технологияны ... ... ... алу және ... ... ... ... кеңінен пайдаланады.
Туроператорлар инклюзив-турлар (inclusive tour) немесе пэкидж-турлар
(package tour) деп ... ... сату ... ... ... ... қамтамасыз етуі қажет. Бірақ бұл үшін ISO 9000 және ISO 14000
халықаралық ... ... ... ... ... адал ... және туристік қызметтердің өркениетті нарығын ... ... ... Бұған қоса, туристік қызмет тарифтерін қайта қарау
қажет, тұтастай алғанда, ... ... ... ... ... ... себебі Қазақстан үшін алдын-ала жарнамаланған бағдарлама
бойынша пэкидж-турларды (турпакеттерді) сату сипаты тән.
Міндетті іске ... ... ... ... ... ... үшін ... және тіркеу
рәсімдерін, кедендік бақылауды жеңілдету ... ... ... ... ... ... шарттар жасасу;
сырттан келушілер туризмін де, ішкі ... де ... ... ... ... реттейтін заңнамалық және нормативтік-
құқықтық базаны жетілдіру;
туристік ... ... ... ... ... саласындағы
тарифтік саясатты жетілдіру мәселелерін пысықтау;
туристік статистика мен есептілік жүйесін жетілдіру және ... ... ... ... ... одан әрі ... туристік өнімді ішкі де, сыртқы да нарықта қолдау және
жылжыту.
Туристерге қызмет ... ... ... ... ... ... ірілету үшін заңнамалық жағдайлар жасалатын
болады;
Осындай маркетингтік стратегияны ... ... ... ... ... ... және ... туризмін дамытуға ықпалын тигізеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бүгінгі таңға дейін туризм саласы мемлекетттік экономикада ... ... Осы ... ... саласын дамыту
кейінге қалдырылып отыр. Сонымен қатар, он жыл шамасында халықтың өмір ... ... ... ... Үкіметінің оңды байланыстарының үзілуі,
оның ішінде біркелкі туристік кеңістіктің ... ... ... ... ... ... ... кеміткен.
Сонымен бірге мемлекеттік деңгейінде туризм дамуының маңыздылығы
есептелген. Осыған байланысты Қазақстанда ... ... ... ... ... заңи ... құра бастауы;
- Қазақстан Республикасының азаматтарының шетелге, шетел туристерінің
Қазақстанға ... шегу ... ... жеке ... ... мен ... саласына қосқанда инвестицияны
тарту үшін белгілі жағдайлар жасалған;
- туристік саланы басқаратын мемлекеттік және жергілікті ... ... ... ... ... ... көңіл бөліп,
ең алдымен, туризм өнеркәсібіне экономикалық және заңи ... ... ... ... ... емес тарихи, экономикалық
және т.б. объективті себептермен ... ... ... және ... тұрақтылық бұрын шешілмеген ... ... ... ... Ең ... қолға алынатын мәселелер:
- Алматы қаласының туризмінің толық және біртіндеп ... оның ... ... ... нарығына интеграциясы;
- өзгерген экономикалық жағдайлардағы туризм саласына сай заңи және
нормативті-құқықтық негізді жетілдіруді жылдамдату;
- қаланың қонақ үй және ... ... ... ... кадрларды
дайындау жүйесін құру;
- жоғарғы сапалы және бәсекеге тұрарлық туристік кешенді ... мен ... ... тез ... отырған жағдайда туристік саланы дамытудағы ... ... ... елде туристік кластерді
қалыптастыру.
Туризмнің ... ... ... ... ... ... жұмыспен қамту құралы ретіндегі рөлі күннен күнге артуда.
Туризм жоғары табысты және қарқынды түрде дамып келе ... ... ... ... ... ... мәліметтері бойынша дүниежүзілік
өндірістік – сервистік ... ... 10 %, ... ... ... 6 %, ... ... 7 %, әрбір 16 жұмыс орнын,
дүниежүзі бойынша тұтынушылар ... 11 % және ... ... 5 % ... ... ... Бұл ... туризм
индустриясының жоғарғы экономикалық ... ... ... ... таза ... ... ... туризмді дамыту арқылы қол
жеткізуге болады.
Берілген дипломдық жұмыста біз туризмнің әлеуметтік – ... ... ... ... ... ... ... туристік маркетингтің ерекшеліктері сияқты сұрақтарды қарастырып,
ЖШС «Elis-travel» туристік агенттігінің экономикалық қызметіне ... ... ... ... ... ... ... және
турфирманың туристік қызметтерін жылжыту сияқты мәселелерді ашып көрсеттік.
ЖШС «Elis-travel» турагенттігі туристік қызметтердің кең көлемдегі
спектрін ... ... ... ... ... ... ... белсенді туризммен айналысады.
Турагенттіктің стратегиялық мақсаты – бір ... ... ... ... ... ... отандық азаматтардың демалуына
жағдай жасап, тұтынушылар қажеттіліктерін зерттеп, өзгерулерге байланысты
туристік маршруттарды ... ... ... «Elis-travel» турагенттігі өз қызметінде маркетингтің жеке
элементтерін, яғни жарнама мен ... ... жеке ... ... ... ... бойынша, туризм тек экономикалық
ғана ... ... ... ... және ... құбылыс болып
табылады. Осыған орай, туристік маркетингті ... ... ... ... ... ... ... ғана ол туристік фирамалар мен
туристердің қажеттіліктерінің кең көлемде ескерілуіне септігін ... ... жаңа ... және шаруашылық жүргізу
механизмі, әлеуметтік – экономикалық кешенді басқарудың әртүрлі формалары
сәйкес ... яғни ... ... ... ... ... – экономикалық жағдайын тұрақтандырудың бірден –
бір бағыты ретіндегі туризм дамуының перспективасы, ... ... ... ... түсімдердің жоғарылауы және т.б. маркетингті
микро- және ... ... ... жаңа бағыттарын қалыптастыруды талап
етеді.
Туристік қызметтер нарығына жүргізілген талдау көрсеткендей, туристік
қызметтер нарығының әрі қарайғы дамуы мен ... ... ... үшін ... ... ... қажет. Осындай бағыттардың бірі –
туристік агенттіктер мен турфирмалар қызметінде маркетингті қолдану ... ... ... ... оның ... ... өз қызметінде жоғарғы тиімділікке және бәсекеқабілеттілікке
жетуіне септігін тигізеді.
Маркетингтің мақсаты – фирма ұсынатын ... ... және ... ... ... бар ынтасын осы қызметтерді өндіру, қайта бөлу,
өткізу және жылжытуға ... ... ... ... ... өнімдері мен қызметін өткізу нарығын кеңейту мақсатында турфирма
әкімшілігімен жүзеге асырылатын функциялардың жиынтығы болып табылады.
Ең ... ... ... өз ... ... ... ... Қызметкерлер құрамында ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеде қолдануға
мүмкіндік береді. ... ... өз ... баға ... жылжытудың
маркетингтік стратегиясын қолдануы керек, яғни бағаны уәделеу – турфирма
сатылған турлар басқа жерде және ... ... ... ... ... саудалық привилегия – егер тұтынушылар шығынға ... ... ... ... ... ... ... беру кепілі,
демалудың жекелей түрлеріне деген тұтынушылар қажеттіліктерін ... ... ... жұмыста жүргізілген талдаулар туристік агенттік
қызметіндегі біршама осал жерлерді табуға ... ... яғни ... тур ... жағымдылық, тартымдылық деңгейінің
төменділігі, салыстырмалы жоғары баға ... осал ... ... ... ... ... рөлі анықталып, ... ... ... ұсынылған.
ЖШС «Elis-travel» турагенттігінің қызметінің экономикалық
көрсеткіштері талданып, талдау ... ... ... ... жолдары және жолдамаларды өткізудің құрылымын өзгерту керектігі
анықталды.
Жалпы, ЖШС «Elis-travel» турагенттігінің қызметінде осал ... ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштерді
тұрақтандырып, негізгі басымдылықтарды ... ... ... ... және бәсекелестер алдында артықшылықтарға жетуге
мүмкіндік береді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... С.Р. ... ... ... ... 2005.
2 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. - М.: ... ... ... А., ... И. А ... ... в ... кармане // ТТО. –
2001
4 Байгат С.А. Основы менеджмента. М., 1997.
5 Балабанов И. Т., ... А.И. ... ... ... пособие. - М.:
Финансы и статистика, 2000.
6 Беляцкий Н.П. Техника работы менеджера: ... ... Мн., ... ... М.Б. ... в ... - ... Торговый дом
«Герда», 2000.
8 Буторова Н.В. ... и ... ... туризма: обслуживание
иностранных туристов в России.Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 1999.
9 Вихачский О.С., ... ... - ... - М.: ... Волошин Н.И., Исаева Н.В., Ильина Е.Н., Гаранин Н.И., ... ... ... ... как ... управления: Учебник.- М.: Финансы ... ... А.П. ... А.С. ... ... в ... ... пособие Минск
«Экономпресс» 1998г.
12 Ильина Е.Н. Туроперейтинг: ... ... ... - ... и ... 2000.
13 Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. - М.: ... ... ... Н. Еще раз о ... ... // ... - ... Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Мн., 1998.
16 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: ... ... – Мн.: ... ... ... В.А. ... Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000.
18 Ладанов И.Д. Практический менеджмент. М., 1995.
19 Менеджмент в ... ... ... для ... / Под ... ... М.: Луч, 1995.
20 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: ... и ... ... ... ... (по ... зарубежных публикаций) /
Сост. Д.К. Исмаев. - М.: ТОО «Луч», 1998.
21 Мескол М.Х. и др. ... ... Пер. с ... / М.Х. ... ... ... Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. - М.: Финансы
и статистика, 2000.
23 www.google.kz-www.turne.kz/travelagency/detail.php.agency=598
24. www.google.kz- ... ... Ю.А., ... А.Н., Эрмашвили Н.Д. Менеджмент: Учебное пособие
для ВУЗов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
26 ... А.Д., ... М.А. ... туризма: Учебник.- М.: Финансы и
статистика, 2003.
27 Шекшня С.В. Управление персоналом современной ... М.: ... ... Экономика современного туризма. / Под редакцией Г.А. Карповой. Москва –
Санкт-Петербург, 1998.
29 Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. ... и ... ... ... ... 1999 .
30 Статистика сайты: http://www.stat.kz/digital/turizm/
31 Борисова Ю.Н. Маркетинг в ... - М.: РМАТ , ... ... ... А.К. ... в ... ресурсы развития. - Акцент:
Центральная Азия № 1 , 1999. – Б. ... ... Ф. ... М.: Прогресс, 1998.
35 http://tourlib.net/books_tourism/papiran.htm
36 www.webirbis.ksu.kz/.../cgiirbis_64.exe
-----------------------
1.Қызмет материалды емес сондықтан сезілмейді
2.Қызметтерді сақтауға болмайтындығы
5.Меншік ... ... бере ... ... ... сипаттамалары
4.Қызмет сапасының тұрақсыздығы
3.Қызметтердің өз қайнар көзінен бөлінбеуі
Экономикалық орта
Демографиялық фактор
Макроорта
Мәдени орта
Саяси- құқықтық орта
Қосымша ... ... ... ... байланыстар
Өткізуді ынталандыру
Жарнама
Өткізу құралдары
Үкімет басындағылардың экономикалық дағдарысты себеп қылып ақша қаражатын
туризмге салмауы
Қазақстан туризмі
Қазақстанның ТМД елдерімен қажетті ... ... ... алынатын жоғары салық және т.б. бюджет төлемдерінің
жоғарылығы
Өзбекстан, Қырғызстан жағынан туристік қызметтер сферасында жоғары
бәсекелілігі
Визалық процедуралардың жоғары ... және ... ... күрделілігі

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Token Ring желілік технологиясы2 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Ішкі маркетингтік ақпарат жүйесі26 бет
Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ53 бет
Алматы қаласындағы метро құрылысы30 бет
Ақпарат11 бет
Ақпараттық технологиялар мен қызметтер сферасындағы маркетингтің дамуы 6 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Банк жүйесіндегі маркетинг45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь