Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдары

КІРІСПЕ

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық
ағымдарының түсінігі мен экономикалық қатынастардағы
алатын орны
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық
ағымдарын басқарудың ұйымдық құқықтық негіздері

2 “Қазақавтожол” РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ
“Қазақавтожол” Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорынның
қаржылық қызметінің негізгі
көрсеткіштерін талдау
“Қазақавтожол” РМК қаржылық айналымдары мен
қаржылық ағымдарын басқару ерекшеліктері және оны
ұйымдастыру

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Кәсіпорынның қаржылық айналымдарының басқару механизмін жетілдірудің негізгі факторы болып, экономиканы жақсартуға бағытталған қазіргі кездегі өндірістің тиімділігін арттыру болып табылады. Әлеуметтік–экономикалық тұрақсыздық пен нарықтағы инфрақұрылымның үнемі өзгерістер жағдайында қаржылық менеджердің ағымдағы қызметінің негізігі орны қаржылық айналымдар мен қаржылық ағымдарды басқару болып табылады. Ұдайы жетіспеушілік негізінде қаржылық айналымдар мен қаржылық ағымдарын басқару қазіргі кездің кәсіпорын харекетінің бағытын бейнелейді.
Қазақстан Республикасының Президенті 2007 ж. халыққа арнаоған “Біздің ішкі және сыртқы саясатымыздың 30 бағыты” атты Жолдауында мемлекетіміздің экономикалық жағдайын жоғарлату, халықтың экономикалық тұрғыдан әл-ауқатын жақсарту мақсаттарына қол жеткізу болып табылады.
Дипломдық жұмысты жазу мақсаты-бұл кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару тиімділігін жоғарлату шаралары негізінде экономикалық талдау жасау.
Осы басты мақсатқа жету үшін келесідей өзекті мәселелерді жүргізу:
1. Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының экономикалық сипаттамасын беру;
2. “Қазақавтожол” РМК қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының экономикалық және ұйымдастыру қызметін көрсету;
3. Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару жұмыстарын жетілдіру жолдарын анықтау;
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні-бұл қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару болып табылады.
Дипломдық жұмыстың зерттеу обьектісі-бұл “Қазақавтожол” Республикалық мемлекеттік кәсіпорын қарастырылады.
Дипломдық жұмысты жазу барысында ақпараттық құқықтық актілер, оқулықтар, мерзімді басылымдар, коммерциялық емес харекет етуші субьектінің негізінде статистикалық жинақтар қолданылған.
Кез келген кәсіпорын өзінің харекеті барысында қаржылық ресурстардың қажеттілігін сезіп, заңды және жеке тұлға қарым – қатынастарына қажетті жағдай туғызады. Өндірістік процесі барысында қаржылық және ақшалай ағымдардың үздіксіз қозғалуы бюджет, серіктес алдында міндеттемелерді орындау, кәсіпорындар алдында қарыздардың болмауы, төлем қабілеттілік, қаржылық тұрақтылық, несие төлей алушылық пен рентабельділікті көрсетеді. Қаржылық ағымдар мен қаржылық айналымдарын басқарудың басты себебі – кәсіпорынның қаражаттар айналысын қамтамасыз ету, яғни бұл жұмыс тақырыбын толығымен ашып қарастыру болып табылады.
1. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа жолдауы: “Біздің ішкі және сыртқы саясатымыздың 30 бағыты”, 2007 ж.
2. Ефимова О.В. “Финансовый анализ”- М.: Бух. учет, 1996 –208 с.
3. Моляков Д.С. “Финансы предприятий отраслей народного хозяйства”: Учеб. пособ.- М.: Финансы и статистика, 1996 – 176 с.
4. “Финансы предприятий”: Учеб. пособ. /Под ред. Бородиной - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 – 208 с.
5. Бланк И.А. “Финансовый менеджмент”: Учебный курс. – Киев: Ника-Центр, 2004 – 653 с.
6. Бригхем Ю., Гапенски Л. “Финансовый менеджмент”: полный курс: в 2-х т./ пер. с англ. Под рел. Ковалева В.В. СПб.: “Экономическая школа”, 2001г., т.1 – 497 с., т.2 – 669 с.
7. Крейнина М.Н. “Финансовый менеджмент”: учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003 – 400 с.
8. Рубинштейн Т.Б. “Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний”. – М.: Ось-89, 2001 – 608 с.
9. “Экономика предприятия”: учебник для вузов./ пер. с нем. под ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла, М.Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 2003 – 928 с.
10. “Қазақстан Республикасының Конституциясы”, 1998 ж. 30 тамыз.
11. “Қазақстан Республикасының Азматтық Кодексі”, 2007 ж. 12 қаңтар.
12. “Жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Заң, 2001 ж. 23 қаңтар.
13. “Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызметі туралы” заң, 1995 ж. 31 тамыз.
14. Егемен Қазақстан, 2006 ж. 8 ақпан.
15. Павлова А.Н. “Управление денежных оборотов”, М-1998 ж.
16. Халық, 2005 ж. 23 маусым, 9 бет.
17. Мир финансов, 2006 ж., № 2, 11-13 бет.
18. “Қазақстан Республикасының Акционерлік Қоғамы туралы” заң, 1998 ж.
19. Крейнина М.Н. “Бухгалтерский баланс как база для принятия решений по управлению активами и пассивами предприятия”. // Финансовый менеджмент. – 2000. №2. С. 110-113.
20. Купчина Л.А. “Анализ финансовой деятельности с помощью коэффициентов”. // Бухгалтерский учет. 1997. № 2. С. 51-56.
21. Макарьева В.И. “Отличие бухгалтерской отчетности 2000 года от бухгалтерской отчетности 1999 года”. // Налоговый вестник. – 2000. №.11. С. 94-103.
22. Матвеева В.М., Шутенко В.В. “Финансовый анализ позволяет предупредить несостоятельность”. // Финансовый менеджмент. - 2000. №2. С.114-120.
23. Михеев В. “Методические вопросы управления ликвидностью фирмы”. // Проблемы теории и практики управления. 1996. № 2. С. 92-94.
24. Палий В. “Международные стандарты отчетности – условие прозрачного управления предприятием”. // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 3. С. 86-91.
25. Савушкин М. “Анализ финансового состояния фирмы”. // Маркетинг. 2000. №1. С. 54-56.
26. Фащевский В.Н. “Об анализе платежеспособности и ликвидности предприятия”. // Бухгалтерский учет. 1997. № 11. С. 27-29.
27. Ховрат П. “Сбалансированная система показателей как средство управления предприятием”. // Проблемы теории и практики управления. 2000 № 4. С.108-114.
28. Стоянова “Финансовый менеджмент” – М.1995 г.
29. Шеремет, Сайфуллин Р.С. “Финансы предприятий” – М. 1997г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ
АҒЫМДАРЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ
1. Кәсіпорынның ... ... мен ... ... мен ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық
ағымдарын басқарудың ұйымдық құқықтық негіздері
2 “Қазақавтожол” РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... ... ... МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ
“Қазақавтожол” Республикалық Мемлекеттік ... ... ... ... РМК ... айналымдары мен
қаржылық ағымдарын басқару ерекшеліктері және оны
ұйымдастыру
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Кәсіпорынның қаржылық айналымдарының ... ... ... факторы болып, экономиканы жақсартуға бағытталған қазіргі кездегі
өндірістің ... ... ... ... ... пен ... ... үнемі өзгерістер жағдайында
қаржылық менеджердің ағымдағы қызметінің негізігі орны қаржылық айналымдар
мен ... ... ... ... табылады. Ұдайы ... ... ... мен ... ағымдарын басқару қазіргі
кездің кәсіпорын харекетінің бағытын бейнелейді.
Қазақстан Республикасының ... 2007 ж. ... ... ... және сыртқы саясатымыздың 30 бағыты” атты Жолдауында мемлекетіміздің
экономикалық ... ... ... экономикалық тұрғыдан әл-ауқатын
жақсарту мақсаттарына қол жеткізу болып табылады.
Дипломдық жұмысты жазу мақсаты-бұл ... ... ... қаржылық ағымдарын басқару тиімділігін жоғарлату шаралары ... ... ... басты мақсатқа жету үшін келесідей өзекті мәселелерді жүргізу:
1. Кәсіпорынның ... ... мен ... ағымдарының
экономикалық сипаттамасын беру;
2. “Қазақавтожол” РМК қаржылық айналымдары мен ... ... және ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару
жұмыстарын жетілдіру жолдарын анықтау;
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні-бұл қаржылық ... мен ... ... болып табылады.
Дипломдық жұмыстың зерттеу обьектісі-бұл “Қазақавтожол” Республикалық
мемлекеттік кәсіпорын қарастырылады.
Дипломдық жұмысты жазу барысында ... ... ... ... ... коммерциялық емес харекет етуші субьектінің
негізінде статистикалық жинақтар ... ... ... өзінің харекеті барысында қаржылық ресурстардың
қажеттілігін сезіп, ... және жеке ... ... – қатынастарына қажетті
жағдай туғызады. Өндірістік процесі ... ... және ... ... ... ... ... алдында міндеттемелерді
орындау, кәсіпорындар алдында ... ... ... ... ... ... ... алушылық пен рентабельділікті көрсетеді.
Қаржылық ағымдар мен қаржылық ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, яғни бұл жұмыс тақырыбын
толығымен ашып қарастыру болып табылады.
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен ... ... ... ... ... ... ... бағыты болып, ... ... ... ... ... талдауы, оны
болжамдау, ақшалай қаражаттардың оптималды деңгейін ... мен ... ... ... анық көрсету болып табылады.
Бірінші бөлімде кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен ... ... ... ... ... олардың нарықтық
экономикадағы рөлі, кәсіпорында қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын
ұйымдастыру және қазіргі ... ... ... ... ... сипатталған.
Екінші бөлімде қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару
аспектілеріне методологиялық ... ... ... кәсіпорынның қаржылық
айналымдары мен қаржылық ағымдарына деген сұранысы, кәсіпорында қаржылық
айналымдары мен ... ... ... мен ... ... және ... таза ... капиталын басқару әдістері анық
көрсетілген.
Үшінші ... ... ... ... мен қаржылық
ағымдарын басқаруды жетілдіру жолдарын әзірлеп, қойылған мақсаттар шегінде
қаражаттарды басқару механизмін жетілдіру ұсыныстары берілген.
1 ... ... ... МЕН ... ... ... ... қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының түсінігі мен
экономикалық қатынастардағы алатын орны
Қаржылық айналымдар кәсіпорын мүлігінің құрамды ... бірі ... ... ... ... мен жағдайы кәсіпорын харекеті
жетістігінің бірден бір шарты болады. Нарық қатынастарының дамуы ... жаңа ... ... төлемсіздік пен басқа шекті жағдаяттар кәсіпорынды айналым
қаражаттарына деген саясатын амалсыздан ... жаңа ... ... ... ... ... проблемасын зерттеуге итереді.
Кәсіпорынның материалды негізі болып, ... ... ... ... ... ... қаражаты түрлі деңгейде мен басқа еңбек ... ету ... ... ... өнім ... құнына әр түрлі жағдайда
көшіреді. Сондықтан да өндірістік қорлар негізгі және ... ... ... айналым қорлары өндіріс ортасына қызмет ... ... цикл ... бастапқы өндірістік нысанын өзгертіп қана
өзінің құнын дайын өнім құнына көшіреді. Айналым ... өз ... ... және тауарлай нысандарын игереді, яғни кейін ... ... мен ... ... ... ... /1, 97 б./
Өндірістік айналым қорлары өзімен бірге ... үшін ... ... ... және ... ... сатып алынатын жартылай
фабрикаттар мен қосымша бұйымдар, жанар май, жөндеуге ... ... ... төмен мен тез тозатын ... ... ... /2, 37 ... қорлары өзімен бірге дайын өнім, ақшалай қаражаттар мен ... ... ... ... мен ... ... ... үздіксіз
қозғалуын қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның қорлар ... ... ... май мен ... да өндіріс қажеттіліктерін қаржыландырудан
басталады және бұл айналыстың ... ... ... ... қаражаттар өндірістік запастар формасын иеленеді және айналыс
ортасынан өндіріс ортасына көшірілуін көрсетеді. Осы ... құн ... қана ... ... айналыс біткен кезде ол қайта оралады.
Айналыстың екінші ... - ... ... ... ... жаңа құнды
иеленген жаңа өнімді дайындаған еңбек күші ... ... ... жүзеге асырады. Авансталған құн өз нысанын ... ... ... Айналыстың үшінші деңгейінде
өндірістік дайын ... ... ... ... мен ... ... болып табылады. Осы деңгейде айналым қаражаттары қайтадан өндірістік
ортадан айналыс ортасына ... ... ... ... ... ... құн ақшалай нысанға өтеді. Өнімді дайындау мен сатуға
(қызмет көрсету, жұмыстар) кеткен қаражаттар сомасы мен ... ... ... ... ... сомасы арасындағы өзгешелігі кәсіпорынның
ақшалай жинағын құрайды.
Бір айналымды бітіріп, айналым қаражаттары жаңа деңгейге ... ... ... ... ... пен айналыс процесінің
үздіксіздігін қамтамасыз етеді. Бұл ... ... ... ... ... табылады.
Айналым қаржыларының талдауын жасаған кезде ... ... ... әсер ететін негізгі факторларына көңіл аудару керек.
Олар төмендегі 1 суретте көрсетілген.
Айналым ... ... ... ... ... ... өндірістік ортасына, айналыс ортасына, халық шаруашылығының ... мен ... ... айналысына әсер етіп, өзінің ... яғни ... ... ... іске ... /2, 44 б./
Айналым қаржыларының түсінігі ... пен ... ... ... ... ... осы ... оның толық
экономикалық мазмұнын ашпайды. Ол белгілі бір ... ... ... ... ... ... болатын қосымша өнімнің запас құнына аванстау
процесі сияқты жүретінін ... ... ... ... қорлар айналымының қорытындысында, ... ... ... түскен пайда сомасынан неғұрлым үлкен мөлшерді құрайды.
Ал рентабельді емес кәсіпорындарда ... ... ... ... авансталған сомасы түскен пайда сомасынан шығындар
арқасында неғұрлым азаяды.
Сонымен айналым қаржылары ... ... ... ... өндірістік пен
айналыс қорларының айналымын пайдалану мен ... ... ... өндірістік бағдарламаларын даярлау мен уақытылы есеп жүргізуді
қамтамасыз ететін авансталатын қаражат нысанын құрайды. ... ... ... ... мен ... ... қосатындықтан, олардың
ұйымдастырылуы мен тиімді пайдалануы материалды өндіріс процесі ғана ... ... ... да тәуелді болады. /2, 43 б./
Айналым қаржыларының ұйымдастырылуы олардың тиімділігін жоғарлату жалпы
комлексті проблемаларының негізгісі ... ... ... ... ... ... ... құрамы мен құрылымын анықтау;
- кәсіпорында айналым қаржыларының сұранысын анықтау;
- ... ... ... ... ... айналым қаржыларын бақылау мен қозғалысын анықтау;
- айналым қаржыларының тиімділігі мен ... ... /3, 56 ... ... ... ... ... мен айналыс қорларының
айналысын құрайтын элементтерінің жиынтығы кіреді.
Айналым қаржыларының элементтері болып: шикізат, ... ... ... ... ... фабрикаттар, қосымша материалдар, жанар май мен
отын, ыдыс пен ыдыс ... ... ... ... ... -
жабдықтар, шаруашылық керек жарақ пен басқалар, аяқталмаған өндіріс пен
өзіндік дайындалған жартылай ... ... ... ... өнім, тиілген тауарлар, ақшалай қаражаттар, ... және ... есеп пен ... тәжірибесінде айналым қаржылары келесідей
белгілер бойынша топталады:
1) ... ... ... ... рөлі ... - ... ... мен айналым қорлары;
2) бақылау, жоспарлау мен басқару тәжірибесі бойынша – нормаланатын және
нормаланбайтын айналым қаржылары;
3) айналым капиталының құрылу ... ...... ... ... қарыз айналым капиталы;
4) өтімділігі бойынша (ақшалай ... өту ... ... ... ... ... тез өтімді айналым қаржылары, баяу өтімді
айналым қаржылары;
5) капиталды салымдарының ... ... ...... тәуекелділігі бар айналым капиталы, төмен дәрежелі
тәуекелдігі бар ... ... ... ... ... ... ... үлкен дәрежелі тәуекелдігі бар айналым капиталы;
6) есеп ... мен ... ... көрсетілуі бойынша –
запастағы айналым ... ... ... ... ... қаржылық
салымдар, ақшалай қаражаттар, тағы басқа айналым активтері;
7) материалды мүліктік пайдалануы бойынша – еңбек ... ... өнім ... ... ... мен ... ... /1, 81 б./
Айналым қаражаттар құрылымының негізінде айналым қаражаттар ... ... ара ... ... /2, 49 ... ... құрамы мен құрылымы экономиканың түрлі салалары
мен қосалқы сала ... ... Олар ... ... және
ұйымдастырушылық ретінің көптеген факторларымен анықталады.
Өндірістік кәсіпорындар үшін ... ... ... ... ... ... дебиторлық қарыз тауарлық материалды
құндылықтардың запастары алып жатқандығы табылады. /4, 53 ... ... ... негізгі қағидаты нормаландыру
болады. Осы қағидатты жүзеге асыру экономикалық тұрғыдан меншік ... ... ... ... мен ... ... ... есептік
пен өндірістік функцияларын жүзеге асыруда тиімді ... ... ... ... қате ... нормаланатын айналым
капиталдан бас тарту болып және ол төлем ... ... ... бірі табылады.
Айналым қаржыларын дұрыс ұйымдастырудың негізгі қағидаты оларды ... ... ... Бұл ... ... ... айналым
қаражаттарының өндірістік айналым аванстаудан шығындарды ... ... ... ... бойынша банк пайыздарының
жоғары төлемдері, салық төлемдерінің бюджетке ... ... ... ... дағдарысына, дайын өнім мен шикізат үшін жеткізушілерге
деген қарыздардың өсіміне, қызметкер мен ... ... ... салық төлемдері бойынша бюджеттік төлемдеріне әкеледі.
Айналым қаражаттарының ұйымдастырудың маңызды қағидаты болып, олардың
сақталуы, оңтайлы қолдануы мен ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы өзімен бірге сақталуға үздіксіз бақылау
мен тексерісті пайдалану тиімділігі мен статистикалық көрсеткіштерінің,
жедел және ... есеп ... іс ... /5, 249 ... қаржылық ағым дегеніміз – депозиттік (ағымды) шоттар және қолма–қол
ақшалар, кәсіпорынмен барлық харекеті нәтижесінен ... және ... ... жұмсалатын ақшалай қаражаттар болып табылады. Сонымен
қатар ақшалай қаражаттар ... ... ... ... өтімді бағалы
қағаздар, солардың ішінде ... ... ... ... ... ашық ... ... қорлар түсімдері мен
артықшылығы бар акциялар алынады. Қаржылық қаражаттар мен өтімді бағалы
қағаздар запастары сала мен ... ... ... ... ... бар. /4, 301 б./
Қаржылық ағымның құрылуының басты факторы болып, кәсіпорынның сатып
алушыға сатқан өнімнен түсетін төлем табылады. Қаржылық ... ... ...... мен ... ... пайда болады. Түсім мен
сатудан түскен пайда кәсіпорынның қаржылық жағдайының ... ... ... Бірақ сонда да ол сатудан түсетін қаржылық ... ... ... ... ол ... емес ... еді.
Қорытындысында ақшаның бар болуы мен болмауы кәсіпорынның даму ... ... ал ... ... төлемдерден жоғарлауы қосымша
пайда түсіру ... ... ... болып табылады. Бірақ осында кейбір
жағдайларды ескерген жөн, ... үшін оның ... ... ... өтімді активтер түрінде үнемі белгілі бір сома болуы қажет. /7, 17
б./
Сатудан түскен табыс – сатылған өнімге ... ... ... ... ... арасындағы әртүрлілігі болады.
Ақшалай қаражаттардың ағымы бұл көрсеткіштерге тәуелді болады. ... ... ... ... бір мерзімге ақшалай қаражаттарды төлеу
мен түсім арасындағы ... ... ... ... ... ... өнімді дайындауға кеткен шығындар мен өнімді сатудан түскен пайдамен
байланысты емес.
“Кәсіпорынның ақшалай ... ... өте ... ... ... ... ... ететін осындай көптеген ағымдардан тұрады.
Ақшалай ағымдарын ... ... ... белгілі бір жіктелу қажет
болады. Осындай ақшалай ағымдарынның жіктелу келесідей топтастыру ... ... ... ... ... ету ... бойынша;
2. шаруашылық харекет түрлері бойынша;
3. ақшалай қаражаттардың ... ... ... ... ... әдісі бойынша;
5. игілік деңгейі бойынша;
6. уақытты бағалау әдісі бойынша;
7. қарастырылатын мерзімнің құрылу үздіксіздігі бойынша;
8. ... ... ... ... ... /2, 382 ... ... кәсіпорында ақшалай қаражаттар түрлерінің есеп,
талдау мен ... ... ... ... ... қолма – қолды мен қолма – қолсыз кәсіпорынмен
алатын және ... ... ... ... ... ... деп
атайды. Бұндай ағымдардың екі түрі кездеседі: оң және теріс.
Оң ағымдар өзімен бірге ... ақша ... ... ал ... ...... ақшаның кетуі мен жұмсалуын
анықтайды. ... ... ... есеп ... ішкі тасымалы ақшалай
ағымдарға жатпайды. Ақшалай ағымның пайда болуы біріншіден кәсіпорынаралық
“шекараны” кесіп өту міндетін ... ... ... ... бір уақыт
мерзіміндегі ұлттық ағыс пен ... ... ... ... таза ... ағым деп атайды. Ол да (ағыс немесе ағым) ... ... ... ... /5, 362 ... ... өткендей, кәсіпорынның барлық ақшалай ағымдары негізгі
үш топқа бөлінеді: операциялық, ... және ... ... ... ... ... ағыс пен ағымдар түрінде бөлінетін ағымдар
болып табылады.
Операциялық харекетінен ... ... ... сатудан (қызмет
көрсету, жұмыс) түскен табыс, дебиторлық қарызды жабу, ... ... ... ... ... ... – бұл жеткізуші мен
мердігерлердің шоттарын төлеу, еңбек ақыны төлеу, ... және ... ... төлемдер, несие пайыздарын төлеу жатады. Бұл тізім ... ... ... ... барлық айналым қаражаттарымен
операцияларды жатқызады.
Инвестициялық харекетінен ... ... ... ... ... ... ... төлемдер, жаңа объекттердің құрылысына төлемдер,
пайда табу не оларды бақылау мақсатында кәсіпорындар ... ... ... алу, ... ... ұзақ ... ... беру жатқызады.
Сәйкесінше инвестициялық ағымдар негізгі қорларды сату мен ... ... ... акция пакетін сатудан, ұзақ ... ... ... ... ... уақыт мерзіміндегі акция
пакетін ұстау үшін ... ... ... және ұзақ ... қарыздармен
пайдаланғаны үшін қарыз алушылардың пайыздары.
Қаржылық ағыстар – бұл жаңа акциялар мен облигацияларды орналастырудан
түскен сома, басқа кәсіпорындарда не ... ... ... ... мен
ұзақ мерзімді қарыздар, басқа көздерден түскен бүтін ... ... ... өзімен бірге қарыз бен несиелердің қайтарылуын,
облигацияларды қайтару, меншік акцияларды ... алу, ... ... Бұл ... ішкі ... ... яғни ... харекетінен тәуелсіз құрылады. Қаржылық операцияларға негізінен
кәсіпорынмен алынатын ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді ... мен ... ... ішінде вексель қарыздары) жатады. Бірақ ... ... ... ... ... ... ... операциялық
харекетіне жатады.
Кәсіпорының ақшалай ағымдарының барлық түрлерімен ... ... ... ... ... ... Қаржылық менеджер
(немесе несие беруші) кәсіпорынға ... ... ... үлкен көлемде
әкелетінін және қайсылары оларды үлкен көлемде пайдаланатынын көріп білуі
тиіс. ... ... ... ... таза ақшалай ағым нөлге
бағытталуы тиіс, яғни есеп мерзімі ішінде түскен ақщалай ... ... ... ... ... ... осы нәтижеге түрлі жолдар әкеледі:
негізгі қорларды көбейту мақсатында кәсіпорынмен пайдаланатын қолма – қолды
таза ағымды ... ... ... мүмкін. Бірақ керісінше жағдай да
болуы ...... ... ... бір бөлігін сатқан кезде,
өзінің таза ... ... ... ... ... Бұл ... үшін әсіресе жағымды емес, оның ақшалай қаражаттар негізгі көзі
ретінде оның ... сату емес ... ... ... ... ... ... қалдықта белгілі бір мерзім ішінде
ұлғаю не азаю себебі ... және ... ... ... ... ... Қайсы бір актив бабының ұлғаю құны (ақшалай қаражаттардан
басқа) – ақшалай қаражаттардың азаюын ... Және ... ... ... ... қаржыландырылуы ұлғайса, ақшалай қаражаттардың қалдық
факторының ұлғаюы болып табылады.
Сәйкесінше, ақшалай қаражаттар қалдығының ... ... мен ... ... қаржылық саясаты түрінде қарастыруға
болады. ... ... ... тыс ... әр бір ... ... ... не азайту
қажеттілігі туралы шешім қабылдау;
ә) запастарды бақылау, соның ішінде қажетті запастардың ... ... ... ... ... пен ... да материалдық құндылықтарды
сатып алу;
б) дебиторлық қарызды бақылау, яғни ... ... мен ... есеп ... ... ... ... қарызды көшіру,
мерзімі шыққан қарызды қайтаруды ынталандыру;
в) меншік капиталының қажетті ... мен оның ... ... байланысы туралы шешім қабылдау;
г) кәсіпорын үшін тиімді жеткізушілермен есеп міндеттерін қамтамасыз
ету;
д) ұзақ мерзімді мен қысқа мерзімді ... мен ... ... мен ... ... мәселелердің барлығы төлеу қабілеттілігін, кәсіпорынның несие төлеу
қабілеттілігін мен қаржылық ... ... ... ... қажетті қалдығына және активтер мен пассивтердің құрылысына
әкелуі керек. /7, 251 ... ... ... ... ... ... негізінде бағалау
мүмкіндігі бар – ақшалай қаражаттардың түсу көзі мен ... ... ... (1 ... кесте.
Ақшалай ағымның құрылуы
|№ | Ақшалай қаражаттардың |Ақшалай ... ... |
| ... | |
|1 ... өнім , ... көрсетуден|Сатып алынған тауарлар, жұмыс пен |
| ... ... ... ... ... |
|2 | ... сатудан түскен пайда. |Еңбекті төлеу. |
|3 ... ... ... қоғамдық қорға аударымдар. |
|4 |Бюджеттік және басқа ... ... ... мен ... ... |
| ... | |
|5 ... ... ... ... ... |
|6 ... мен ... |Машиналар, құрылыстар мен |
| | ... ... |
|7 ... түсімдердің |Қаржылық аударымдар. |
| ... мен ... | |
|8 ... ... ... қағаздар бойынша пайыздар мен|
| | ... ... |
|9 | ... ... ... | ... мен несиелер бойынша |
| | ... ... ... ... |
|11 | ... да ... ... мен |
| | ... ... ... ... мен ... ... ... ақшалай қаражаттар баланстық қалдығын соңғы ... ... ... ... қорытындысы кәсіпорынның
қаржылық жағдайының жалпы бағасымен сәйкес келіп, ... ... ... ... өтеу ... не активтердің
өтімділігімен сәйкестелуі.
Бухгалтерлік баланс пен ақшалай қаражаттардың қозғалу есебі ... ... қалу ... және ... ... ... алуға болады. Осы сұрақ бойынша қосымша ақпаратты пайда мен шығыс
туралы есеп ... мен ... ... есеп – бұл түсім мен шығыстардың ... ... ... ... ... ... ... немесе ресурстық белгі бойынша құрылу мүмкін.
Баланстық есеп – бұл кәсіпорынның есеп беру ... ... ... мен пассивтер туралы құрылымды ... ... ... ... азаю ... және пассивтерді міндеттемелер мен
меншік капиталға бөліп көрсетеді.
Ақшалай қаражаттардың қозғалу есебі – бұл ... ... ... ... туралы құрылымды ақпараты бар есеп болып
табылады. Олар өзімен бірге негізгі, қаржылық және ... ... ... қозғалуы есебінің негізгі міндеті болып,
кәсіпорынның есеп мерзіміндегі ақшалай ... ... мен ... ... ... ету ... ... Бұл ақпарат келесі
сұрақтарға жауап береді:
... ... өсу ... негізгі және айналым активтерді сатып
алу үшін қажетті қаражаттарды ала ... ... ... ... қамтамасыз ететін ішкі қаржыландыру
көздерінен қосымша қаржыландыру керек ... жаңа өнім ... ... ... өтеу ... қажетті бос ақшалай
қаражаттармен фирма иелене ме;
• кәсіпорын бағалы қағаздар эмисиясын ... ба, иә ... онда ... қандай мақсатпен пайдаланған /5, 56 б./.
Ақшаның қозғалу есебінің негізгі ... ... ... ... ... ... есеп пен бап ... ақшалай сомасын бастапқы және
соңғы мерзімге есептеу сиқты болады. Бұны баланс көмегімен ... ... ... ... құру мақсаты негізгі ақшалай ағымның бағыты мен
кәсіпорыннан шығу ... ... ... табылады.
Компанияның ішкі міндеттер қаржыландыруды бақылау, кәсіпорынның
қаржылық ... ... ... және оның ... мен келешек қаржылық жағдайын болжамдаудан құралады.
Ақшалай қаражаттардың қозғалыс есебін құрастыру үшін келесідей ... ... ... және соңғы мерзімге баланс;
• мерзім ішінде түсім туралы есеп;
• активтерді сату, жеткізушілермен есеп пен пайдаланушылардан ... ... ... ... және тағы ... ... ... есебі – бұл ақшалай қаражаттардың ағымы
негізінде қаржылық жағдайының ... ... ... ... Ол ... ... ... болжамдауға көмектеседі, фирманың қысқа
мерзімді қарызын төлей алу ... ... және ... қосымша қаржылық ресурстарды қабылдау қажеттілігін ... Осы есеп ... ... ... ... ... ретінде
немесе арнайы нысан ретінде ақшалай қаражаттардың 3 ... ... ... ... және қаржылық орта ретінде ... ... ... көрсеткіші ретінде запастар мен
шығындарды құрайтын көздер қаражатының жетіспеушілік пен артықшылық ... ... пен ... запастар мен шығындардың шығу ... ... ... ... сонымен қатар осы запастар мен
шығындардың белгілі бір көздер түрлерімен қанағаттанады.
Кәсіпорынның тиімді ... мен ... ... ... оның ... ... табысты алу харекетімен мінезделеді.
Қолданған ресурстар бірлігіне келетін табыс неғұрлым көп ... ... ... ... ... болады. Осындай жағдайда
кәсіпорынның тиімді ... ... ... ретінде рентабельділік
қарастырылады, бұл авансталған қаражаттардың табыстылығын немесе ... ... ... ... ... ... ... үшін бар көңіл қолданған ... ... ... ... ... ... әр бір теңгесінің табыстылығын
көрсетеді.
Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... келесідей басқа да көрсеткіштер: жалпы табыс сомасына қосылатын
ұлттық пен таза ... ... бар ... өнім нормасы мен таза ... ... ... белгілелер табыстар мен шығыстар есебінен
алынып ... ... ... кәсіпорынның рентабельділігін
салықтарды төлеуге дейін мен төленгеннен ... ... ... ... ... ... ... тиімді болады.
2. Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқарудың
ұйымдық - құқықтық негіздері
Кәсіпорынның ... ... мен ... ... басқарудағы
көптеген ұйымдық – құқықтық негіздер, яғни заңдар қолданылады және ... ... ... ... ... ... ... мен толықтырулар
енгізу туралы” 1998 жылғы қазанның ... ... ... ... ... ... негізделеді. Қазақстан Республикасының
Конституциясының 8 бөлімнің 85,87,89 баптарына сәйкес қызмет етеді. Яғни ... ... ... ... ... тиісті аумақтағы істің
жай-күйіне жауапты жергілікті өкілдікті және атқарушы органдар ... 87 бап ... ... атқарушы органдар Қазақстан Республикасының атқарушы
органдарының ... ... ... ... ... мүддесі мен даму
қажеттілігін ұштастыра отырып, атқарушы биліктің жалпымемлекеттік ... ... ... ... атқарушы органдардың қарауына мыналар жатады:
1) аумақта ... ... ... және ... ... ... әзірлеу және олардың атқарылуын
қамтамасыз ету;
2) коммуналдық меншікті ... ... ... ... ... ... тағайындау және
қызметтен босату, жергілікті атқарушы ... ... ... өзге де мәселерді шешу;
4) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне сай Республика заңдарымен
жергілікті ... ... ... өзге де ... жүзеге
асыру;
3. Жергілікті атқарушы органды Республика ... мен ... ... табылатын тиісті әкімшілік – аумақтақ бөлінісінің әкімі
басқарады...
... 6. Жергілікті атқарушы ... ... ... және ... ... заңмен белгіленеді /9, 4 б./.
Қазақстан Республикасының ... ... 6 ... ... бойынша мемлекеттік кәсіпорын туралы негізгі ... мен ... ... ... ... Азаматтық Кодексі бойынша ... ... ... ... ... ... басқару құқығына негізделген (қазыналық кәсіпорын)
кәсіпорындар жатады.
2. Мемлекеттік кәсіпорынның мүлкі бөлінбейді және оны ... ... ... ... ... ... ... арасында
бөлуге болмайды.
3. Мемлекеттік кәсіпорындардың фирмалық атауында мүлкін меншіктеуші
көрсетілуге тиіс.
4. Мемлекеттік кәсіпорын ... ... ... ... ... таратылады және қайта ұйымдастырылады.
5. Мемлекеттік кәсіпорынның органы уәкілдік берілген орган тағайындайтын
және оған есеп беретін ... ... ... ... ... ... ... Кодексте және өзге де заң
құжаттарында белгіленеді.
103 бап бойынша, шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорын:
1. ... ... ... ... ... негізделген
кәсіпорынның жарғысы оның құрылтай құжаты болып табылады.
2. Шаруашылық жүргізу құқығына ... ... өз ... ... тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорын мемлекеттің
міндеттемелері бойынша ... ... ... өзге де заң ... ... ... ... шаруашылық жүргізу құқығына негізделген ... ... ... ... бап негізінде Қазыналық кәсіпорындар:
1. Жедел басқару құқығымен мүлкіне ие ... ... ... деп ... Қазыналық кәсіпорын Қазақстан Республикасы ... ... ... ... шешімі бойынша құрылады.
3. Құрылтайшы бекіткен қазыналық ... ... оның ... ... табылады.
4. Жедел басқару құқығына негізделген кәсіпорынның фирмалық атауында
кәсіпорынның ... ... ... ... тиіс.
5. Қазыналық кәсіпорынның шаруашылық қызметі ... ... ... және ... ... Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік – аумақтық бөлініс қазыналық
кәсіпорынның міндеттемелері бойынша жәрдем беру ... ... ... ... ... ... жауапершілік мемлекеттік
кәсіпорын туралы заң актілерінде белгіленген тәртіппен туындайды.
Бірақ “Қазақавтожол” РМК 2000 жылға дейін ғана ... ... ... ... ... ... кәсіпорын болып
қаланды. Сондықтан осы жылдан ... ... ... ... 104 бабы оның ... ету херекетіне жауап бермейді /10, 90 б./.
Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген нақты Заң ... ... ... ... ... басқа да жергілікті атқарушы
органдарының қызмет ету харекетінің негіздеуді бейнелейді. 2001 жылдың 23
қантардың №148 ... ... ... ... заңы ... 1 ... 2,3 және 4 баптары бойынша бақыланады. Бұл ... ... сай ... мемлекеттік басқару жүзеге
асырылады және Қазақстан Республикасының Заңына қарсы шықпайтын Алматы мен
Астана қалалары ... шек ... іске ... бабы ... ... ... ... экономикалық және
қаржылық харекеті негізін:
1. мемлкеттік бюджет;
2. заңды коммуналды тұлғаға бекітілген мүлік;
3. Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес басқа да ... ... ... ... ... ... республикалық мемлекеттік кәсіпорындар)
Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарына сәйкес қызмет етіп,
яғни мемлекеттің ... ... сай ... ... ... ... ету, ... ішкі және сыртқы, қаржылық
және инвестициялық саясатына ... ... ... ... ... жоспарларға сәйкес шешім қабылдау, Қазақстан
Республикасының шекара бойында тауарлар, қызмет көрсету, капитал, ... ... ... етіп ... ету /11, 5 б./.
2 “Қазақавтожол” РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ
АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ
1. ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық
қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау
Қазақстан соңғы онжылдықта ... ... ... ... ... ... ... негізгі элементі
болып, сервистік қызмет көрсетуі жоғары транзиттік және жолаушы тасуды
қамтамасыз ететін, ... ... ... ... мен жол сервисі саласының сапалылығы алдында,
қазіргі ... ... ... жаңа ... ... Бұл проблеманың
қөпжақты болғандықтан, автомобиль жолдарын ... ... ... өткізуді қажет етеді.
Осы мақсаттарға жету үшін 2006 – 2012 ж. ... жол ... ... ... 2010 ж. ... ... ... 5.09.2003 ж. № 903 “2003 – 2006 ж.ж. Қазақстан Республикасының
Үкіметімен ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспары
қабылданды.
Бұл Бағдарлама келешекте автомобиль ... ... ... ... ... ... ... дамыту, жалпы
қолданыстағы автомобиль жүйесін халық пен ... ... ... бағытталған.
Жүзеге асыру көлемінде автомобиль жолдарының жүк ... ... ... ... мен ... ... қайта
жөндеуі жоспарланып отыр.
2001 – 2005 ж.ж. автомобиль жолдары саласын дамыту мемлекеттік
Бағдарламасына сай ... ... бар ... ... 16 487 км ... 11346 км мен ... 65 ... ішінен 45
көпірді толық және орта жөндеу жұмыстарын жүргізу, жолдар ... ... ... ... ... Бағдарламасына сай оларды пайдалану,
ағымдағы ... мен ... ... бір ... шығатын сатып алулар
мен автомобиль жолдарын жөндеуді әзірлеу сайыста қатысумен ... ... ... 3 226 207 423 (үш ... екі ... алты миллион екі жүз жеті мың төрт жүз жиырма үш) ... ... ... тіркеу мерзіміне қарай жарғылық қор түгелдей
құрастырылған.
Кәсіпорын 322 620 742 (үш жүз ... екі ... алты жүз ... мың
жеті жүз қырық екі) теңге көлемінде резервті капиталын құрайды, бұл тек
қана шығындарды, ... ... ... мемлекеттік несиелерді
жабу үшін және ... үшін ... ... ... ... ... негізгі міндеті:
“Қазақавтожол” РМК мемлекеттің тұрақты да, жоғары тиімді құрылысшы ретінде
республикалық ... бар ... ... күту, жөндеу мен көгаландыру
жұмыстарын іске ... ... ... ... ж. № 1266 ... Республикасының Үкіметімен
“Қазақавтожол” Республикалық мемлекеттік ... ... ... ... ... ... жол саласында бірігей техникалық
және нормативтік саясатты жүзеге асыру автомобиль жолдарда жүйені басқару
мен оларды жалпы пайдалану, ... ... ... мен құрылыс бойынша
барлық функцияларын орындау.
1999 ж. республикалық маңызы бар ... ... ... 39 өндірістік жол учаскелері, 1 ... ... мен 91 ... ... ... ... ж. № 227 ... Республикасының “Жол құрылысының қайта
құрылу сұрақтары” қалауымен “Қазақавтожол” ... ... ... ... ... ... негізінде “Қазақавтожол”
Республикалық мемлекеттік кәсіпорын атағына ие болды. ... ... ... ... ... ... автомобиль жолдарының
ұйымдастырушы Комитетіне берілді, яғни “Қазақавтожол” РМК бақылаушы ... ж. № 1527 ... ... Үкіметімен “Жол
саласы жайындағы кейбір сұрақтар” қалауымен “Қазақавтожол” РМК жалпы
пайдаланудағы ... ... ... күту мен ... жұмыстар
бойынша бірегей мердігер болды.
2000 ж. өндірістік жол учаскелері жол пайдалану ... ... ... ... бар ... ... ... 2000 ж.
қараша айына 18885 км ұзақтығына 59 жол пайдаланушы учаскелері, 1 орман
салу учаскесі мен 179 жол ... ... ... ж. № 692 ... ... ... РМК ... жүргізу құқығын қайта ... ... және ... ... Автомобиль жолдары
және инфрақұрылымдық кешен құрылысы Комитетінің “Қазақавтожол” шаруашылық
жүргізу құқығындағы ... ... ... ... жол ... ... ж. № 683 Қазақстан Республикасының Үкіметі “Қазақстан
Республикасының ... ... бар ... ... ... ... ережелерін қабылдау” қалауымен ... бар ... ... 23911 км-ге дейін ұлғайды. 06.01.2006 ж. № ... ... ... ... маңызы бар автомобиль
жолдарының қатарына ... ... мен ... ... қаласы автомобиль жолдарын қосу туралы” қалауы
мен жоғарыдағы 389 км ... бар ... ... бар автомобиль
жолдарының маңызы бар автомобиль жолдарының қызмет ету жүйесіне 23508 км
құрайды.
01.01.2006 ж. ... ... РМК ... ... ... мен ... ... бойынша Ұсынушы бар. Облыстық
филиалдар құрамында – 86 жол пайдаланушы учаскелері, 5 орман учаскелері, ... жол ... мен 200 жол ... ... енгізуде. Жол
пайдаланушы учаскелері мен жол пайдаланушы пункті өндірістік базала, сапалы
жұмысшылар арқасында пайда болған. ... ... 1 жол ... 270-320 км ... етеді, ал жол пайдаланушы пункті автомобиль
жолдарының 30-120 км ... ... ... ... ... облысы,
Қарағанды мен Павлодар облыстарында ... ... ... ... үлкен болғандықтан орман отырғызу учаскесі бар.
Жол пайдаланушы ... мен ... ... асырылатын
облыстық филиалдар өндірістік поцесстің дұрыс жүргізуін қадағалайды:
-қосымша тапсырыс портфелін қалау,
-жол пайдаланушы ... ... ... ... ... ... мен сапасын бақылау,
-жұмыстың алу-берулерін ұйымдастыру,
-жол пайдаланушы учаскесін материалды ресурстармен қамтамасыз ету.
Түрлі өндірістік пен ... ... ... ... ... ... пайдаланушы учаскесі мен пункті тек өндірістік процесте қатысады.
Филиалдарды басқару аппараты мен ... ... ... ... ж. Бас директорымен қаланып және керек кезінде
өзгерістер енгізілуде.
Орталық ... ... ... ... ... ... функцияларын атқарады. Солардың ішінде:
-нарық талдауы, кәсіпорынның негізгі даму жайттары, стратегиялық ... ... ... ... мен ... ... материалдық даму жайттарын негіздеу;
-кәсіпорынның, филиалдар жүйесінің функциялау ... мен ... ... мен ... бірегей инвестициялық, есеп, техникалық, кадрлық саясаттар
қағидаттарының құрылуы, болжамдау жүйесі, тендрлерде қатысу методикалары;
-ішкі аудит, ... ... ... ... материал, техниканың орталықтандырылған сатып алынуы;
-жоболарды бақылау мен ұйымдастыру.
Кәсіпорын харекетінің негізгі бағыттарымен мен кәсіпорынның ... ... ... 3 ... ... ... сатып алулар, құқықтық, кадрлық пен әкімшілік шаруашылық
жұмыстары, өндірістік-техникалық.. 16.11.2006 ж. Бас ... ... ... ... кестесі өзімен бірге 42 адамды қарастырады. 01.12.2006
ж. жағдайында ... ... саны 40 ... ал екеуі вакантты орындар
болды.
Кәсіпорынның мақсаттары:
Қазақстан Республикасының жалпы пайдаланатын ... ... ... мен ... мемлекет тапсырыс пен күту жұмыстарын жүзеге асыру;
жасанды құрылғылары, автомобиль ... ... мен ... жөндеу
жұмыстарын жасау;
жалпы пайдалануларын автомобиль жолдарында көлік құралдарының үздіксіз
қозғалуын қамтамасыз ету.
Негізгі мақсаты: республикалық маңызы бар ... ... ... ... жөндеу мен пайдаланушы ретінде “Қазақавтожол” РМК
уәкілетті, тұрақты, жоғары сапалы мемлекеттік мердігер ... ... ... ... ... ...
тозудың бөлшекпен алмастырылуы, жабылымдардың тегіс болуы, жер ... ... ... және ... ... ... ... Орталық жөндеудің жұмыс көлемі тізімдер негізінде қаржылық сметалық
есептеумен белгілейді. Автомобиль жолдарының орталық ... ... жер мен су ... ... кетуші ойыстарының тазартылуы, жаңа ойыстарды қазу, ... ... ... ... ... пен жасанды құрылымдарының бүлдірулерін
түзеу, жер ойыстарын шөппен жабу;
қар бар жерде немесе ... ... ... жер себу, ойысшыл жерлерді
тегістеу;
сепкіш, кескіш жұмыстарын даярлау мен жолаушы жерлерін ... жол ... ... ... ... тозуын қалпына келтіру мен кейбір
учаскелерде қайта салу;
белгілі бір бетонды жерлерді тегістеу немесе алмастыру;
жол бетін жақсарту ... ... ... ... жолдарындағы белгілі бір жерлерінің бетін алмастыру;
жол жүру ... ... ... ... салу ... жақсарту;
қауіпті жерлерде вираждарды орналастыру.
В) жасанды құрылымдарда:
42 м дейін жететін жол серіктері мен көпірлерді толық немесе бөлшек ... ... су ... ... ... ... қиын емес жөндеу жұмыстарын жасау;
көпір элементтерін сырлау жұмыстары.
Г) жол жүру қауіпсіздігін ұйымдастыру:
жолаушы, жаяу жол жерлерін орналастыру мен жөндеу;
қорғаныс ... жол ... ... тұрақтарын, демалыс жерлерін қамтамасыз ету.
Аралық жөндеу жұмыстары: аралық ... ... – жол жүру ... ... ... ... орташа бүлдірулерін жөндеу.
Автомобиль жолдарын аралық жөндеу жұмыстары келесідей:
А) жер бөлімдері бойынша:
жер, су, резервтерінің бөлшек жөндеу жұмыстары;
бөлшек , ... ... қазу ... бір ... ... ... жол кешектері бойынша:
цементтелген, бетон беттеріндегі ойыстарды себу, ... ... ... ... себу;
жолдарды кальциймен, дегетпен, битуммен және ... да ... ... жағаларын, құрылыстарды сырлау.
В) жасанды құрылымдар бойынша:
құрылымдар элементтерінің кейбір бүлдірулерін жөндеу;
тас тегістерін жөндеу;
бүлдірілген жерлерді, қосымша қабырғаларды ... жол жүру ... ... ... ... ... белгілеулерді сырлау, жөндеу,
қалпына келтіру;
көру ортасын ашу үшін кейбір ағаштарды, ... ... ... жол құрылғылары мен жолдарды лезде қалпына
келтіру. Қысқы мерзімде жолдарды ...... ... және ... жол ... мен ... сақтау жағдайларын туғызу, қысқы
уақытта автокөліктерінің үздіксіз жүруін қамтамасыз ету.
Қысқы мерзімдік жұмыстарға:
қардан ... ... ... ... ... жөндеу, орналастыру;
тайғанақпен күресу;
автобус аялдамаларын, демалыс орындарын қардан және ... ... ... мақсаты: қар басылымдардан мен тас
басылымдарынан қорғауды ... ету, ... ... РМК-да өз күшімен істеген жұмыстан кіріс көлемі ұлғаюда.
(2001 ж. – 3 млрд тг., 2002 ж. – 3,1 млрд тг., 2003 ж. – 4,2 млрд тг., ... – 4,5 млрд тг., 2005 ж. – 4,6 млрд тг.) және әр бір ... ... ... ... (2001 ж. – 872 мың тг., 2002 ж. – 365 мың тг., ... – 1108 мың тг., 2004 ж. – 1226 мың тг., 2005 ж. – 1299 мың тг., 2006 ... – 1300 мың тг.). Осы резервтерінің өндірістік ... ... ... ... өсу ... жұмысшылар санынан көп болуын көрсетеді,
өндірістік процесті оңтайландырудың факторы.
Нақты бәсеке ... ... 2001 ж. ... жол ... ... ... ... маңызы бар автомобиль жолдарын
аралық жөндеу, көгаландыру, күтуде, құрылғылары мен ... ... ... ету ... да ... ... маңызы бар автомобиль жолдарын орта ... ... ... ... ... ... 14,4 % ... Нарықтық
кейбір саласында әр түрлі қаржыландырудың ұлғаюынан ... ... ... ... ... ... тәжірибесі бар көптеген
құрылыс обьектілерінде ... ... ... ... Ал орта ... ... ... шамасы өте зор, бірақ машина мен
механизмдермен қамтамасыз ету төмен деңгейде. ... ... ... алғы ... ... ... ең ... фактор болып, қызмет көрсетудің
бағасы табылады. “Қазақавтожол” РМК ... ... ... ... ... жасау мен дер кезінде техникамен ... ... ... ... ... ... РМК компаниясының ... ... ... көрсетудің сапасы мен олардың жедел түрде
атқарылуы кіреді.
Көптеген жылдар бойы ... ... ... сайыстар мен
жәрмеңкелерде қатысып, бұқаралық ақпарат құралдары мен ... ... ... буклеттерін даярлаумен айналысады.
Кәсіпорынның харекет күші заңды түрде негізделген және лицензиясы ... ж. ... ... ... мен ... ... ... архитектура, құрылыс пен салу қызмет ортасында айналысумен
Мемлекеттік лицензия ... (2007ж. ... ... 130 мың ... Лицензияланатын жұмыстар тізімі:
1. құрылыс жұмыстарына арналған жобалар (сметалық құжаттар, құрылысты
ұйымдастыру жобалары мен өдіріс жұмыстарының ... ... ... жұмыстар (жер жұмыстары, ... және ... ... мен 2,3 деңгейлі жауапкершілік, сыртқы мен ішкі
инженерлі жүйе құрылысы, құрылғылар мен ... ... ... салу жұмыстары, технологиялық құрылғыларын
монтаждау, ғимарат тарды ... ... мен 2,3 ... ... ... ... ... мен құрылыс материалдар өндірісін,
бұйымдар мен конструкциларын, нарық ... ... ... технологиялық процесс өндірісі мен арнайы лабораториялар
арқылы жұмыс кадрлары мен мамандарды бақылау экспертті қызметі.
Кәсіпорын өз ... ... ... 5,8 млрд тг ... 92,4 ... жоспарлайды. Мердігер жұмыстарына 470 млн тг бөлініп (жалпы жұмыс
көлемінен 7,6 %), орта жөндеуден 50% жоспарлы көлемін ... ж. 8,4 млрд тг ... ... ... ... 2008 ж. – ... тг, 2007 ж. ... бұл 34,5 және 51 % құрайтын болады.
“Қазақавтожол” РМК облыстық филиалдарда материалдар құнын арзандату
үшін келесідей ... ... ... ... бетон зауыттарында асфальт пен бетон өндірісі;
2. бөлшек құрылғыларда фракциялық қиыршық тас өндірісі;
3. тас, қиыршық тас ... ... ... ... тас ... ... құрамаларын және табиғи қиырышық тасты табу;
4. мұзға қарсы материалды даярлау ... құм мен ... ... ... тоқтататын құрылғыларды даярлау;
6. көпір мен жол серіктерінде қол ұстағыш құрылғыларын ... жол ... ... ... жол ... панно,сигнал
бағандарын, километрлік белгілеулерін даярлау.
Жоспарлы жылы өз күшімен асфальт, бетонның 63,8 мың ... ... ... 8,6 мың м3, ... тас пен ... 12,2 мың м3, ... ... пен құм гравийлік құраманың 36,7 мың м3, ... тас ... ... тастың 64,7 мың м3, мұзға қарсы құрамасының 1,6 мың м3,
қардан қорғау құрылғыларының 220 данасын, қол ... ... ... жол ... 4893 ... панно, сигнал бағаналарын, жол
белгілеулерін даярлау.
Қосымша көлемдерінен алынған ... ... ... (189,3 ... ... ... ... 7,6 млн тг пайда алады.
2006 ж. Қазақстан Республикасының ... пен ... ... таза ... ... 55 % ... ... резервті капиталға, ал ... ... ... ... ... қалыптастыру кірмейді.
24.01.2005 ж. Астана қаласының қоғам ... ... мен ... ... № 133 ... ж. ... 14 облыстық филиалдар
конференциясында жұмыстан шығу немесе зейнеткер болған кезде, ай ... ... ... ... қабылданған.
Кәсіпорынның жұмысшылар денсаулығын сақтау мақсатында, әр жылда ... ... ... ақы көлемінде демалыс ақысы төленеді.
“Қазақавтожол” РМК жұмысшыларына бір реттік материалды ... ... ... ... ... немесе қажетті ақылы операция
жасаған кезде, жұмысшының мерт болған кезде оның жанұясына көмек ... ... мерт ... ... (ата-аналар, күйеу, жұбайы, балалары),қиын
материалды жағдай кезінде. Бір ... ... ... ... айлық еңбек
ақы көлемімен анықталады. Бір реттік материалды көмек көлемі 50 реттік есеп
көрсеткішіне дейін ұлғаяды. Сонымен қатар қоғам ... бар ... ... РМК жұмысшылар зейнеткер болған кезде де бір
реттік ... ... ... беруші мен жұмысшы ... ... ... “Еңбекті қорғау мен қауіпсіздігі туралы” мен ... ... ... заңдары мен нормативті құқықтық
актілерімен реттеледі.
Жұмыс беруші барлық ... ... ... өз ... ... ... ... Кәсіпорын кесірінен жұмысшы еңбек
қабілетін жоғалтқан жағдайда, оған материалды көмек ретінде емделуді толық
төлейді. Әр бір ... ... ... ... ... еңбек қорғауды қамтамасыз ететін инженерлі қызметі бар. 17.01.2006 ж.
“Қазақавтожол” РМК облыстық филиалдардың еңбекті ... мен ... ... ... ... арнайы жұмысшы бөлінген.
22.05.1995 ж. № 4-7/16/1 “Еңбектің зиянды жағдайында жұмыс істейтін
жұмысшыларға ақысыз түрде сүт пен ... ... бөлу ... Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау мен еңбек ... ... ... ... жұмыс істейтін жұмысшыларға сүт және басқа қажетті
өнімдерді ақысыз түрде беріледі.
Өндірістің ... мен ... ... ... мен
өндірісте денсаулыққа зиян келтіруді төмендету мақсатында, жұмыс беруші
жұмысшыларына ... ... ... ... ... жағдаларын
туғызып, өндірістік травматизмді ескеретін техникалық қауіпсіздіктің жаңа
құралдарын енгізеді, ... ... ... әр бір ... ... ... де, жұмысшыларға еңбек қауіпсіздігін жақсарту туралы
ақпарат таратады.
Кәсіпорын кесірінен душар жағдайға ... әр бір ... ... ... ... ... талқыланып, қажетті іс-әрекеттер
жасалынады. Кәсіпорында облыстық ... ... ... мен техникалық
қауіпсіздігі жағдайы туралы жылына 2 реттен кем емес ... ... ... және ... ... ... ... талқылайды.
Жыл сайынғы еңбекті қорғау мен техникалық қауіпсіздікпен қамтамасыз
ету шығындары 1,2 млн тг құрайды.
Қазіргі кезде 100 км ... ... ... ... ... 15.03.2004 ж. №37 автомобиль жолдары мен инфрақұрылмды салу комплексі
Комитетінің қаулысымен “Қазақавтожол” РМК бойынша 51 % ... ... ... ... ... тозуы 90 %, ал жоғары қутты тракторлардың-
90 % құрайды.
Көпфункционалды техника мен жаңа ... ... ... ... ... ... ... саясаттың негізінде де, жоғары көрсетілген
техниканың жетіспеушілігі 31 % құрайды. Автомобиль мен механизмдер ... және ... ... 50 % ... әр жыл сайын кәсіпорын 350
данадан көп ... ... емес ... ... ... ... ... тізімнен шығарады. Техникалық парктің ... мен ... ... өте ... әсер ... ... ... мен жөндеуге
кететін шығындар ұлғаяды, қажетті сапалы атқару жұмыстарына түсетін
сұраныстары ... ... 2007 ж. ... алдында машиналар мен ... ... ... ... ... ... 102 млн ... құрайтын, өз қаражат есебінен 3 чипсиллерді, 2 битум тасушыны ... ... ... 1,2 млн тг ... ... да негізгі құралдар, соның
ішінде оргтехниканы сатып алу ... ... ... ... мен ... ... көзі ретінде, республикалық (республикалық және халықаралық маңызы
бар жолдар) және жергілікті (жергілікті маңызы бар ... ... ... ... Жол ... ... жолдарын салатын мен
жөндейтін ұйымдардың ... ... ... ... көлемімен анықталады.
1994 ж. бастап Қазақстанда жолдар құрылысын ... ... ... Жол ... мен жасанды құрылғылардың бүкіл немесе орташа жөндеу
жұмыстары мүлдем жүргізілмеген.
1.01.2001 ж. ... ... ... ... ... ... ... маңызы бар жолдарына қосылғаннан ... ... 4623 км ... ... ... ұсталынуы 1993 ж. бастап 83,42 %-дан
2006 ж. 62 %-ға ... және ... жол жүру ... 78,4 %-дан 52,7 %-
ға дейін.
2006 ж. күздік қорытындысына сай 7273 км, яғни автомобиль ... 30,9 % ... ... 4782 км ... 20,3 % орта жөндеуді, 8134
км не 34,6 % аралық жөндеді керек етеді.
“Қазақавтожол” РМК Жол салу ... ... ... ... ... тыс ... бөлігінің басқа жылдармен салыстырғанда
төмен көлемде екенін талдау көрсетеді.
Айналымнан тыс активтердің ... көп ... (59,4%) жол салу ... ... орын ... ... мен құрылығылар шамасының азаюы, ал
машиналар мен бұйымдар шамасының ұлғаю бет бағытын қарастырылады.
Сонымен қатар айналымнан тыс ... ... ... ... ... ... құрылған 6.12.2004 ж. № 70 меншікті жалға алу
келісімі негізінде ұзақ мерзімді дебиторлық қарыз ... ж. ... ... құралдардың алғашқы құны 6993 млн тг
құрайды, соның ішінде ... 3,6 %6 ... мен ... - ... ... ... – 0,9 %, ... – 36,1 %. Негізгі құралдардың тозуы
38,2 %, бұл ... ... 1,8 % есе ... ... ... мен ... ... мемлекеттік сатып
алуларды жасау” келісіміне сәйкес “Қазақавтожол” РМК ... жыл ... ... км ... ... ... соның ішінде көлік инфрақұрылымын
дамыту Комитетінің облыстық филиалдар балансында ... 166 ... ... ... ... 5 өндірістік база, 3 жалға
алынатын база мен коммуналды ... ... ... ... 3 ... ... ... ішінен 10 % қанағаттанарлық жағдайда, 67 % аралық
жөндеуді қажет етеді, 23 % мүлдем жарамсыз жағдайда. ... бар ... ... ... ... ... сай емес,оларды
жақсарту темптері жолдардың техникалық жағдай темтерінен әлі артта қалуда.
Келе жатқан 2-3 жылда ... ... ... 560 ... ... алып
тастау жоспарлануда. Сонымен қатар құрылғылардың моральді ... ... жөн, бұл ... ... әкеледі.
Кәсіпорында техниканы жөндеу механизаторлар күші мен жөндеу ... ... ... ... ... ... ... көзі ретінде машиналар
мен механизаторлардың бірлік есеп шоттар есебінен амортизация болады.
9 ай ... ... мен ... ... жөндеге кеткен шығындар
көлемі 161,2 млн тг құрады, соның ішінде қосымша ... құны 144,7 ... ... ... ... 36,4 млн тг, басқа ... ... үшін 16,5 млн тг ... ... харекеті рентабельдігінің
ұлғаюы үшін және есеп ... ... ... ... ... ... ... енгізеді, бұл ескірген техника ... ... ... ... да аз ... және ... ... қымбат болғандықтан, жөндеуге кеткен қаражаттарды жаба алмайды.
Өндірістік және Комплексті бүтін бағдарламаларын орындау үшін 2007 ... ... ... ... ... бетон – 140,6 мың тонна,
қиыршық тас – 58,5 мың м3, сепкіш – 19,9 мың м3, ... ...... ... ... – 5,6 мың ... ... мастикасы – 65 тонна, мазут – ... ... жол ... – 2,4 мың ... ... ... – 2,3 ... қол ұстағыш құрылғылары – 0,5 мың п.м., километрлік белгілеулер – ... ... ... – 228,4 тонна, бензин – 4,1 млн литр, дизельді жанармай
– 8,7 мың ... құм – 41,3 мың м3, тұз – 4 мың ... ... – 14 ... ж. ... ... ... “ТФК Дельта” ЖШС, “Астана Нур и
А” ЖШС, “Фарасат” ЖШС,”Азия мұнай” ЖШС, ... ЖШС, ... иК” ... ЖШС, ... & ... ЖШС, ... пышақтарды -
“Parnas elektrik” ЖШС, техникалық тұзды – “Гольденберг” ЖШС болып ... ... ... 30% , ... соманы келесі 30 күнде төлеу.
2007 ж. көмірдің негізгі жеткізушісі: “ТФК Дельта” ЖШС , ... ... ... ЖШС мен “ТД ... ЖШС, ... ЖШС, ... АзииМай”
ЖШС, “Баур иК” ЖШС, “Химтраст” ЖШС, “Фарасат” ЖШС, “Окан плюс” ... ЖШС, ... ЖШС, ... ... ЖШС болатын болды.
1.12.2006 ж. қарай ... ... ... ... ... АҚ 70 млн тг 12 % ... мөлшерлеме көлемінде қайтару
мерзімі 11.04.07 ж.(айналым қаражаттарын ... ... ... ... АҚ 30 млн тг 12 % ... ... көлемінде қайтару
мерзімі 2.04.07 ж.(айналым қаражаттарын толықтыру ... ұзақ ... АҚ 30 млн тг 12 % ... ... ... ... 31.12.06 ... қаражаттарын толықтыру мақсатында) қысқа
мерзімді несие.
1.10.2005 ж. айналым капиталы 102 млн ... 1386 млн ... ... Айналым капитал құрамында үлкен шамасын тауарлы
материалдық құндылықтар (53,1%) орын ... бұл ... ... ... мен олардың өткен жылдармен салыстарғанда бағасы жоғары
болғанымен байланысты. Бірақ сонымен қатар дебиторлық қарыздың шамасы 4,2 %
төмендеген.
1.01.2006 ж. ... ... ... ... 10,7 млн тг ... ішінде Батыс Қазақстан облысы – 5 млн тг (жобалы қазу ... ... ... – 3,1 млн тг ... ... салу жұмыстары),
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша – 2,6 млн тг (СМД ... ... ... 2006 ж. ... ... ... ... СМД
бөлшектеуіштерін монтаждау жұмыстары тізімнен шығарылды. Сол уақытта да 2,8
млн тг құрайтын Ақтөбе облысының 2 үй ... салу ... ... ... бұл үйлерді облыстық филиалдар балансына ... ... ... ... ... ж.ж. қаржылық көрсеткіштердің талдауы
(мың теңге)
|Көрсеткіштер ... ... |2003 |2004 |2005 |
| | |ж. |ж. |ж. |ж. ... |Мың тг |67317 |19139 |3238 |3548 ... ... |% |1,0 |0,2 |-0,3 |0,1 ... | | | | | ... харекетінің |% |10,2 |9,2 |9,6 |10,7 ... | | | | | ... ... ... |% |90,8 |90,4 |90,7 |92,8 ... ... |% |5,9 |6,9 |8,8 |9,3 ... ... |% |1,0 |1,0 |1,3 |1,2 ... ретінде шығындар |% |1,6 |0,9 |0,3 |0,3 ... ... ... ... ... ... мен жарғылық
капиталдың ұлғаюы негізінде пайда болатын ... ... ... ж. ... ... 913 млн тг ... Солардың ішінде
банк несиелері 70 млн тг. ... тыс ... ... көзі ... айналым активтерінің - аралық ... ... ... ... ... банк несиелері мен меншік капиталдың бір
бөлігі ... ж. 11 ай ... ... бойынша төлемдер 12720 мың тг, ал соңғы
ай үшін – 1500 мың тг құрады.
Қысқа мерзімді дебиторлық қарыз 332 млн тг ... бұл ... ... 30 млн тг ... ... Дебиторлық қарыз құрылысында
қарызды уақытсыз ... ... ... бұл 01.10.2005 ж. қарай 5
млн тг, ал 01.10.2004 ж. 3 млн тг құрайтын болады.
01.10.2006 ж. қарай кәсіпорынның ... ... 5214 млн тг ... 2005
ж. салыстырғанда бұл 915 млн тг ... ... ... ... ... капиталдың ұлғаюы мен Қазақстан Республикасының Көлік
және коммуникациялар министрлігі Авомобиль ... және ... ... ... автомобиль жолдарын жөндеу, күту мен көгаландыру
жұмыстарын кәсіпорын балансына берілгеннен кейінгі өзгертулер незінде пайда
болған ұлғаю ... ... ... ... ... талдауы аралық харекеті
рентабельдігінің 0,4 %, ал ... ... ... 1,1 % ... бұл 2006 ж. ... ... шаруашылық харекетін 2005 ... ... ... ... ... 2006 ж. ... республикалық және жергілікті маңызы ... ... ... ... ... ... қосымша жұмыстарының арқасында 97
млн тг, қосымша және нормаланбаған шығындарды жабатын пайда түсірілді.
5461 млн тг көліменде жасалған жұмыстардан, басқа да ... ... ... 180 млн тг ... ... ... ... жалға беру төлемдерінен, техникалық қызметінен, көлік және тағы
басқа қызметтерден пайда түсіру көзделуде.
Табыс салығының 2,3 млн тг ... ... ... таза ... млн тг ... 2007 ж. таза ақша ... 257 млн тг ... Сонымен
қатар қаражаттардың бір бөлігін кредиторлық қарызды азайтуға ... ж. таза ... ... ... өндірістің дамуына толық
бағытталған, 2003 ж. таза табыстың 40 % бюджетке, ал 60 % ... ... ... ж.ж. таза табыстың 40 % ... ал 5 ... ... құруға және 55 % өндірісті дамытуға бағытталған.
2007 ж. кәсіпорынның жұмысшыларына әлеуметтік көмектесу программасы
негізінде, спонсорлық ... ... ... қалатын таза табыстың 15 %
көлемінде аударымдар жасау болып табылады.
3 кесте.
Шығыстар
(%)
|№ |Шығыстар бабы |2007 ж. |2008 ж. |2009 ж. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... құн, ... ... |100 |100 |100 |
|1 ... ... |83,3 |84,8 |83,9 |
| ... өндірістік |15,5 |17,4 |18,8 |
| ... ... | | | |
| ... ... |45,9 |50,5 |46,8 |
| | ... |23,5 |29,3 |26,4 |
| ... | | | |
| | ГСМ |14,9 |15,0 |14,7 |
| | ... |7,5 |6,2 |5,6 |
| ... ... |8,3 |6,6 |8,9 |
| ... |9,5 |7,3 |6,7 |
| ... сату |3,6 |2,7 |2,4 |
| ... мен ... ... |0,4 |0,4 |
| ... | | | |
|2 ... ... |16,7 |15,2 |16,1 |
| ... жұмысшылардың еңбекақысы|3,6 |3,1 |3,4 |
| ... ... ... |6,3 |5,5 |6,0 |
| ... | | | |
|3 ... жалғасы |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... ... |0,6 |0,4 |0,4 |
| ... |0,6 |0,6 |0,6 |
| ... қызметтер |0,05 |0,04 |0,04 |
| ... ... |0,2 |0,2 |0,2 |
| ... шығындары |0,5 |0,4 |0,4 |
| ... |0,8 |0,6 |0,5 |
| | Жер |0,0 |0,0 |0,0 |
| | ... |0,2 |0,2 |0,2 |
| | ... |0,2 |0,2 |0,2 |
| | ... ... |0,3 |0,2 |0,2 |
| ... | | | |
| ... |0,01 |0,01 |0,01 |
| ... ... |0,2 |0,2 |0,2 ... ... ... Мемлекеттік Кәсіпорынның қаржылық
айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару ... және ... ... мен ... ... ... модельді
активтеріне жатады. Оларды тиімді пайдалану мен жағдайы ... ... ... ең ... ... ... капиталы ағымдағы активтердің және ... ... Ол ... ... ұзақ мерзімдік қаржы көзі мен
қандай мөлшерде жабдықталғандығын көрсетеді.
Айналым қаржыларының көлемі ... ... ... ... сонымен қатар кездейсоқ факторларды әсер етеді. Осы ... ... ... аусымды және өзгермелі деп бөлеміз. Тұрақты
айналым капиталы немесе ағымдағы активтер жүйелік ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерге ие болады.
Ол өндірістік қызметті жүргізуге қажетті ағымдағы активтердің минимумы
ретінде анықталуы да мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы активтерді білдіреді. Ол қосымша
сақтандыру қоры ретінде немесе өте қажетті мерзімде ... ... ... Мысалы, маусымдық тауарларды сату кезінде ... ... ... ... ... ... ... менеджменті
теориясында ағымдағы активтерді ... ... ... ... идеалды модель – идеалдық деген термин латын тілінен ұмтылатын идеал
шығындарын ... ол тек қана ... ... ... мазмұнының байланысына қарай атайды. Модель бойынша таза
айналым капиталы нөльге тең ... Іс ... бұл ... ... ... ... тек қана ... мерзімді қарыздарды өтеуге
арналмайды.
2. агрессивті модель бойынша ұзақ ... ... ... ... көзі және ағымдағы активтердің көзі ретінде қызмет етеді.
Ағымдағы активтердің өзгермелі ... ... ... ... ... Бұл ... ... жоғары, өйткені
ағымдағы активтердің тек қана минимумын ғана табумен шектеледі.
3. консервативтік модель ағымдағы активтердің ... ... ... ... ... Бұл ... қысқа мерзімді қарыздар
жоқ, өтімділікті жоғалту да жоқ.
4. компромисті модель - өте ... ... ... ... яғни ... пассивтер келтірілген баланстық базаның моделі бойынша құру
көзделеді.
Қаржылық айналымдары мен ... ... ...... өте маңызды қызметі болып табылады.
Есепті мерзім ішінде “Қазақавтожол” РМК белгілелері ... ... бар ... үстінде 2383 жол апаты болған, осында 1045
адам мерт болып 3440 адам жарақаттанған болып шықты, ал ... ... ... ... 72 жол ... ... 30 адам мерт ... 113 адам
жарақаттанған болатын. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13,3 % көбейіп, ... ... ... 25 % ... көрсетеді.
4 кесте.
Негізгі өндірістік көрсеткіштер
(мың теңге)
|Жұмыс түрі ... |2002 ж. |2003 ж. |2002 ж. |
| ... ... | ... | | | |а % |
| | | ... |% | |
| | | ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... Негізгі құрылыс | | | | | ... |Мың тг |6416913 |5278614 |5346594 |101 |83 ... | | | | | | ... құру |“ |3248176 |1836548 |1905185 |104 |59 ... |“ |386927 |445680 |443243 |99 | ... ... |“ |93594 | | | | ... ... |“ |703081 |762959 |778837 |102 |111 ... |“ |1985135 |2233427 |2219329 |99 |112 ... ... |486934 |346438 |775559 |224 |159 ... |“ |52549 | |70062 | |133 ... |“ |6956395 |5625052 |6192215 |110 |89 ... ... ... ... АБЗ | | | | | | ... ... |114823 |76204 |77001 |101 |67 ... | | | | | | ... бетон|Тонна |100426 |90499 |91215 |101 |91 ... | | | | | | ... ... ... | |193311 |19331 |100 | ... | | | | | | ... қиыршық |М3 |16208 |20868 |30421 |146 |188 ... | | | | | | ... ... ... құрылғылар |
|4 ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |М3 | |4088 |4693 |115 | ... тас | | | | | | ... фракциялы|М3 | |15500 |18586 |120 | ... тас | | | | | | ... ... |30890 |32025 |32025 |100 |104 ... тас | | | | | | ... |М3 | |6305 |7464 |118 | ... ... ... ... ... |М3 |5131 |17273 |17773 |103 |346 ... ... |М3 |14000 |38803 |38803 |100 |277 ... | | | | | | ... |М3 | |827 |827 |100 | ... көп жол ... ұлғайтқан мекендерн Қарағанды облысы 42,5 %,
Маңғыстау облысы 42,4 %, Жамбыл облысы 32,4 %, ... 20,6 %, ... ... ... облысы 66,7 %, Қызылорда облысы 66,6
%.
“2001-2003 ... ... ... ... бар ... үстіндегі
қауәпсіз жол жүрүді қамтамасыз ету бағдарламасымен” байланысты, Көлік пен
Коммуникация ... ... ... ... Комитетімен 2003 жылға арналған № 54 республикалық маңызы ... ... ... жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
программасымен бағдарламасымен байланысты ... ... ... жылға қарай шаралар жоспарында жол үстіндегі белгілеулер мен
элементтерді орналастырудан басқа, “кішірейген” ... алып ... мен ... ... ... шаралары көрсетілген.
2003 жылға қарай “Бірегей ... ... ... шаралар
тізімін: жол белгілеулерін жөндну не тағу – 17906 дана ... ... ... – 13745 дана ... 140%, сигнал бағамдарын орнату –
10269 дана немесе 156,7%, көпір үстіндегі құрылғыларды ауыстыру – 4186 ... 121,6%, ... ... – 296 дана ... 140,9%, ... жөндеу – 19 дана немесе 118,7%, “кішірейген” жерлерін алып ... 323 дана ... 468,1 % ... ... кесте.
Еңбек ақы мен еңбек
(теңге)
|Көрсеткіштер |өлшеу |2002 ж. | 2003 ж. |2002 ж. |
| ... ... | |% |
| | | ... ... |% | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |Тг |3105622 |4059469 |4241300 |104,5 |136,6 ... жұмыс| | | | | | ... | | | | | | |
|5 ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... ... | | | | | ... |М3 |215249 |186034 |187547 |100,8 |87,1 ... | | | | | | ... ... |М3 |16208 |20868 |30421 |145,8 |187,7 ... | | | | | | ... тас |М3 |30890 |51613 |55304 |107,2 |179 ... |М3 | |6305 |7464 |118,4 | ... |М3 |5131 |17273 |1773 |102,9 |346,3 ... ... |14000 |38803 |38803 |100 |277,1 ... | | | | | | ... |М3 | |827 |827 |100 | ... ... |Тг |722062 |874091 |913571 |104,5 |126,5 ... қоры | | | | | | ... |Тг |538481 |631766 |695085 |110,0 |129,1 ... |183581 |242325 |218486 |90,2 |119,0 ... |Тг |722062 |936203 |913571 |97,6 |126,5 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | ... е/а |Тг |712804 |874091 |898969 |102,8 |126,1 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... |Тг |523143 |631766 |684845 |108,4 |128,7 ... |Тг |180661 |242325 |214124 |88,4 |128,7 ... бойындағы |Адам |3589 |3900 |3828 |98,1 |106,6 ... е/а | | | | | | ... ... |3030 |3335 |3295 |98,8 |108,7 ... ... |559 |565 |533 |94,2 |95,3 |
|1 ... |Тг |16551 |18677 |19573 |104,8 |118,3 ... е/а | | | | | | ... |Тг |14635 |15786 |17320 |109,7 |118,3 ... |Тг |26932 |35741 |33509 |93,8 |124,4 |
|1 ... |Тг |865 |1041 |1108 |106,5 |128,1 ... | | | | | | ... | | | | | | ... РМК 2003 ... қарай еңбек ақының қоры 874091 мың
теңге, ал ... ... ... 936209 мың ... ... пайдаланған
913571 мың теңге, осыдан үнемделген 22632 мың теңге болды.
Жұмысшылардың кету көлемі 2% төмендеп, 2003 жылға 3828 адам ... ... ... ақы ... 19573 ... немесе 104,8 % құраса,
онда нақты түрде бұл 18,3 % ұлғайғанын көрсетеді.
Өткен жылғы 1 адамға шаққандағы ... ... 28,1 % ... және 1103
мың теңгені құрады.
6 кесте.
Кәсіпорын балансы
(мың теңге)
| | ... ... ... ... |01.01.06 |
|Актив |Мың тг |289311 |2941161 |5406749 |4781389 |5624696 |
| |% |-86.5 |4.0 |83.3 |-11,6 |17,6 ... |Мың тг |1573595 |1619809 |4062574 |3904191 |4594849 ... | | | | | | |
| |% |-92,1 |2,9 |150,8 |-3,9 |17,7 |
|6 ... ... ... капиталы|Мың тг |1255716 |1321352 |1344175 |877198 |1029847 |
| |% |25,2 |5,2 |1,7 |-34,7 |17,4 ... | | | | | | ... | | | | | | ... |Мың тг |350787 |510790 |733537 |582558 |745820 ... ... |Мың тг |779004 |759011 |591192 |257015 |260773 ... |Мың тг |125925 |51551 |19446 |37625 |23254 ... |Мың тг |289311 |2941161 |5406749 |4781389 |5624696 |
| |% |-86,5 |4,0 |83,8 |-11,6 |18 ... тг |1700187 |1770244 |1577001 |800352 |730218 |
| |% |215,0 |4,1 |-10,9 |-49,2 |-9 ... | | | | | | ... | | | | | | ... |Мың тг |761492 |687254 |537084 |138087 |140000 ... ... |Мың тг |938695 |1082990 |1039917 |662265 |590218 ... |Мың тг |1129124 |1170917 |3829748 |3981037 |4894478 ... | | | | | | |
| |% |-94,5 |3,7 |227,1 |4,0 |22,9 ... ... ... ... келесідей өзгерістер анықталды
айналымнан тыс активтер мен жарғылық капиталдың бөлігінде баланс валютасы
83,8 % ... 246588 мың ... ... капиталының Жарғылық қордың 2002 жылы 500000 мың теңгеден
3179467 мың теңгеге ... ... ... жол ... салу ... 5000 мың ... ... қаласының Победы
даңғылының 61 “а” әкімшілік ғимараын салу үшін 57597 мың ... ал ... ... жол ... ... машиналар мен құрылғыларын,
автожолдарын күту мен жөндеуге 2577001 мың теңге, қосымша бөлшектерге ... ... ... ... ... Сонымен қатар кәсіпорынның шаруашылық
харекеті негізінде меншік капитал таза табыс сомасына қарағанда 67317 ... ... ал ... ... ... және өндірістік
комплекстерді уәкілетті орган тарапынан сатылған сомасына азайды.
01.01.2004 ж. мен 01.01.2003 ж. салыстырғанда айналым капиталы 1,7 ... 22823 мың ... ... - материалдық запастардың ұлғаю мен
дебиторлық қарыздың азаюмен байланысты ұлғайды.
2003 жылғы айналымнан тыс активтер 2002 жылмен ... 150,8 ... 2442765 мың ... жол ... ... ... ... және коммуникация Министрінің № 217-1 4 шілде 2003
жылғы бұйрығымен және Қазақстан ... ... ... Комитетінің № КГИП-2-1/2760 13 мамыр 2003 жылғы хатымен
кәсіпорын балансына беріліп ... ... ... ... ... 10,9 ... 193243 мың теңгеге азайды. Солардың ішінен 374002 мың теңгені ... ... үшін жабу ... жоқ ұзақ мерзімді несиелер құрайды.
01.01.2003 жылмен салыстырғанда несиелер ... ... 150170 ... кредиторлық қарыз 12349 мың теңгеге азайып, соның кесірінен
дебиторлық қарыз бен ... табу да ... тыс ... көзі ... ... капитал мен бактің ұзақ
мерзімді несиелері, ал айналым капиталының – ағымды несие беруші алдындағы
міндеттемелер табылады.
Активтердің ... ... ... тыс ... ... мен 2003 жылға қарағанда айналым капитал бөлшегінің азаюын
көрсетеді. ... ... ... ... ... құрылуы меншік
капиталының бөлшек ұлғаюы мен міндеттемелердің бөлшек азаюы Азия банкінен
2001 жылы ... ... бен ... ... тарапынан 2002 жылы
алынған қаражаттар арқасында кәсіпорын балансына жол құрылыс техникасының
аударылумен байланысты.
Пассивтегі ... ... ... ... 4,3 % есе көп
болғандықтан, кәсіпорынның қаржылық жағдайын теріс мінездейді. 01.01.2003
ж. ... ... ... ... жабу ... ... ... ж. қарағанда айналымнан тыс активтер құрамында активтердің
меншік көлемін машиналар мен жол құрылыс ... 51,8 % ... ... ... азаю ... мен ... ... мен көлік
құралдар көлемінің ұдайы ұлғаюын көрсетеді.
Айналымнан тыс активтердің талдауы бойынша негізгі құралдар 2002 ... 8,15 % , ... мен ... - 13,91 %, ... – 19,6 ... ... күрт ... мен жаңару коэффицентінің күрт жоғарлауы
кәсіпорынның Азия даму ... мен ... ... есебінен алған
қаражаттар арқасында жол құрылыс техникасы мен машиналардың кәсіпорын
балансына ... ... ... ... ... дебиторлық қарыз төмендеу тенденциясын
иеленіп, 167,8 ... ... ... қарыз құрылымында келесілер:
уақыты өткен қарыздар көлемі 8,6 млн.теңге, күдікті ... бен ... 21 ... ... ... азаюын көрсетеді.
Мерзімі өткен дебиторлық қарызда әлі күнге дейін қазыналық кәсіпорын
балансынан берілген ... ... ... ... ж.ж. ... ... амортизациялық аударымдар сомасымен құралады.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... жоқ ... ... сомасы енгізілген, және олар 2004 жылдың 1 ... ... ... ... 2003 ж. қарағанда дебиторлық
қарыз көлемі 118955 мың.теңге жабылып, 154224 ... ... ... ... ... ... ж. қарай міндеттемелердің жалпы ... 162,5 ... ... қарызы 119 млн.теңгеге, ал кредиторлық қарыз 12,3
млн.теңгеге төмендеген. Кредиторлық ... ... 2,7 ... республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу мен ... ... ... жеткізушілер мен жабдықтаушылардың
қаразамен байланысты.
01.01.2004 ж. қарағанда кредиторлық қарыз срмасы 1070641 мың.теңгені,
соның ішінен 154224 ... ... ... ... ... ж. 34,4 мың.теңгені құрайтын Жол қорының кредиторлық қарызы толығымен
жабылды.
Несиелерге келетін болсақ, келесілер: “Қазақстан Халық ... ... 5072539 АҚШ ... ... жол ... ... алынды,
“Қазақстан Наурыз Банкі” ААҚ 400 ... ... ... РМК айналым капитал қаражатарын ұлғайту мақсатында алынып,
1.01.2004 ж. Банк ... бұл ... ... ... ААҚ “БТА-Лизинг” ААҚ қарызын жабу үшін мен ... ... ... ... ... үшін 231 ... сомасына несие
алынды.
2003 ж. қарағанда “Қазақавтожол” РМК жалпы табысы 6575,2 млн.теңге
құрап, соның ... ... ... 6426,1 ... жасаған
жұмыстардан түскен пайда 5338,3 млн.теңге, және басқа да харекетінен түскен
пайда (тауарлы – материалдық құндылықтарды сату, ... ... ... бас
мердігердің қызметінен, т.б.) 1087,9 млн.теңгені құрады.
Негізгі емес харекетінен түскен пайда 149 млн.теңге құрады, негізгі
харекетінің ... құны 5967,6 ... ... 419,5 ... ... ... әкімшілік – шаруашылық шығыстар
385,7 млн.теңгет ... ... ... ... 33,8 ... 129,3 ... ... пайыздар бойынша 101,2 млн.теңге,
2004 ж. наурыз ... ... ... ... ... 28,1
млн.теңгеге азаюына әкелді.
2003 ж. қарай ... ... ... 59,8 млн.теңгеден
пайда 67,3 млн.теңгені құрайды.
2004ж. қарай 21.10.04ж. шаруашылық – қаржылық ... ... ... көлемі 5418,9 млн.теңге, соның ішінде 3249,7 ... ... ... ... ... ... ... негізінде 2232,2 млн.теңге құрайтын
қосымша жұмыс көлемінде: “Өскемен – Риддер – Ресей Федерациясының ... ... салу – 371,8 ... “Бейнеу – Ақжігіт - Өзбекстан
шекарасы” автожолын қайта жөндеу – 383,3 млн.тг., “Ақтөбе – ... ... ... шекарасы” автожолын қайта салу – 23,1 млн.тг., “Самара
- Шымкент” автожолын күту – 36,4 ... ... - ... автожолын күту –
4,5 млн.тг., республикалық автожолдарын ... ... – 652,9 ... ... ... мен күтү – 657 млн.тг., басқа да жұмыстарға –
103,2 млн.тг. қаражат жұмсалуда.
2004 ж. Қарай кәсіпорынмен ... ... ... 5662 ... ... ... өз күшімен 4740,1 млн.тг. көлемінде болды.
Кәсіпорын қызметін арзандату мақсатында 80 мың ... ... ... ... қара ... тас, 5,4 мын м3 қиыршық тас, 16 мың м3 ... ... 2,4 мың м3 ... 11,4 мың м3 құм ... ... 49,5 мың ... ... тас пен мұзға қарсы қоспалар дайындалған.
“Қазақавтожол” РМК ... ... ... ... есепті мерзім
ішінде республикалық маңызы бар автомобиль жолдар ... 2690 жол ... ... ... 1206 адам қаза ... 4006 адам ... ... салыстырғанда бұл 13,9 % ұлғайғанын көрсетеді. Жол бойындағы
жағдайымен 41 жол апатында 16 адам қаза ... 74 адам ... ... ... ... 39,7 % ... көрсетеді.
Республикалық жүйесі бойынша жол апты ... ең көп ... ... – 45,6%, ... – 45,5%, ... – 36%, ...
30,2%, Қостанай – 29,7% аудандар болып табылады.
Бұнда да жол апатын ескертетін жол белгілеулері мен жол ... ... ... ... ... іске асырылуда.
“Қазақавтожол” РМК шаруашылық – қаржылық харекетінің жоспарымен 2004
ж. Қарай 1170361 мың тг. сома көлемінде ... ... ... ... 1072476 мың тг. ... ... 97885 мың тг., ... ішінде
аппаратқа 19463 мың тг. және қызметкерлерге 748422 мың тг. құрады.
2004 ж. жұмысшылар саны жоспармен 3622 адам ... 3591 адам ... ... ... ақысы бір жұмысшыға шаққанда 24561 теңге, немесе 91,2 %
жоспарымен, ал ... 25,5 % ... ... ақының төмен деңгейде болуы
жұмысшылар қатарында төмен квалификациясы бар адмдарға ... ... ... жол ... ж. ... ж. ... салыстыра келе жарғылық қор
мен айналымнан тыс ... ... ... ... ... баланс валютасы 11,9 % ... 622205 мың тг. ... ... есеп ... ... ... ... жылмен
салыстырғанда 151289 мың теңгеге немесе 4,0 % ... Бұл ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметімен №692 23 маусым
2004 ж. ... ... ... 368045 мың ... ... болды. Сонымен қатар уәкілетті орган тарапынан есепті мерзім
ішінде ... ... мен күту ... ... 836940 мың ... ... ... бірге № КГИП-3-1/3340 28 маусым 2004 ж. ... ... ... ... хаты ... “Қазақавтожол” РМК
балансына 01.01.199 ж. Қазақстан Республикасының көлік және ... ... ... ... ... 301721 мың теңге
сома көлемін аудару ... ... ... 2004 ... ... таза табыстан 26927 мың теңге сомасын аудару негізінде азайды.
01.01.2005ж. мен 01.01.2004ж. салыстыра келе ... ... ... 483822 мың ... ... 280239 мың теңгеге айналым
капиталының азаюы жол құрылыс ... ... 301721 мың ... ... күдкті дебиторлық қарызды есептен шығару мен қайта ұйымдастыру
шараларының қорытындысымен келді. Айналым ... ... тағы ... “Рено” автомобилть көлігіне қосымша бөлшектер келгендіктен.
01.01.2005 ж. қарай ... тыс ... ... ... ... 3,9 % ... 158383 мың ... азайып, жол құрылыс
филиалынан 760892 мың теңге ... ... РМК ... ... , 312122 мың ... көлемінде негізгі қорлардың тозуы,
836653 мың ... ... ... ... тарапынан негізгі қорларды сатып
алынуы мен 30699 мың теңге көлемінденегізгі қорларды жөндеумен байланысты
болды.
01.01.2005 ж. жыл ... ... ... ... ... ... 793494 мың ... төмендеген. Солардың ішінде “Қазхдорстрой” РМК
673086 мың ... ... ... мен ... 374002 мың ... міндеттемелер бойынша қарыздар мен амортизациялық аударымдар
120408 мың теңгеге азаюын әкелді.
Айналымнан тыс активтердің құрылу көзі меншікті ... ... ... ... ... ... мен ... қысқа мерзімді несиелері болып табылады.
01.01.2004 ж. талдауы ... ... тыс ... ... өсуі мен ... ... төмендеуі қарастырылған.
Активтердің құрылу көздері негізінде меншік ... ... ... ... ... ... ... ж. салыстырғанда міндеттемелер пассивте айналым капиталымен
активте жабылса, кәсіпорынның қаржылық жағдайының жақсартылуын ... ж. ... ... ... ... коэффиценті 0,25
пунктке ұлғайды.
Негізігі өндірістік ... ... ... ... ... ... ... тозуы 3,33 %6 ғимараттар мен құрылғылар
13,29 %, машиналар мен жабдықтар 0,35 %, ... 0,72 % ... ... құрылымында ұдайы көлемін ...... 67,7 %, ... ... ... өндіріс 51619 мың теңге
құрады, 01.01.2004 ж. ... ... ... 73,4 % ... ... соңына қарай дебиторлық қарыз 725,2 млн.тг. құрады.
“Қазахдорстрой” РМК ... ... ... байланысты 10 жылға
берген ұзақ мерзімді дебиторлық қарыз негізінде 134 млн.тг. қарызды құрады.
Жалпы жыл басындағы мен жыл ... ... ... дебиторлық қарызды
салыстырғанда 49,3 млн.тг. азайып, 240,2 млн.тг. құрады. 2002 мен 2003 ... ... ... ... 2004 ... ... ... мерзімі өткен қарыздардың 390,8 млн.тг. мен 382,2 ... ... мен ... ... 410,8 ... мен 389,7 млн.тг. азайғанын
көрсетті. Қарыздардың төмендеуінің ең басты қағидаттарының бірі 2004 ... ... ... және ... ... ... салу мен инфрақұрылым комплексінің Комитеті мен
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... 363,9 ... ... ... дебиторлық қарызды есептен
шығарылуымен байланысты.
Дебиторлық ... ... ... ... ... ... ... орындау негізінде ағымдағы қарызға ... ... ... ... ... үшін ... ... (“Ақжігіт - Өзбекстан шекарасы” учаскесінің “Бейнеу – ... ... ... автомобиль жолын қайта жөндеу) мен коммуналды
қызметінің қарыздары ... ... ... жайлы ескерту хаттары жіберіліп, 3,1 млн.тг.
сомасына материалдарды ... және 18,8 ... ... сот ... ... ... қарыз істері Прокуратураның іздеуіне берілген.
Есептік мерзімінің соңына қарай кәсіпорын міндеттемелері ... ... бұл 2002 ... 986,5 ... мен 2003 ... 793,5 ... азюын көрсетеді. Жалпы міндеттемелер ... ... ... 2002 ... ... ссудалық қарыз 549
млн.тг. мен жыл басына 399 млн.тг. құрады, ал ... ... 400 ... қарыздың азаюы 01.07.2004 ж. “Казкоммерцбанк” ААҚ № ... ж. ... ... ... негізінде 386,4 млн.тг.
сомасы мен “Казкоммерцбанк” ААҚ тағы екі ... ... ... ... ... ... байланысты болды. Қайта
қаржыландырудың несиелік негізгі қарызы “Казкоммерцбанк” ААҚ 19,1 ... ... ж. ... ... ... сай төленді.
192,7 млн.тг. ағымдағы міндеттемелері “Казахдорстрой” РМКаударылды.
01.01.2005 ж, қарай кредиторлық қарыздың ... ... ... мен
мердігерлердің бөлшегі 67,6 % немесе 353 млн.тг. ағымдағы жылда құраған.
Кәсіпорынмен “Қазақстан Халық Банкі” ААҚ ... ... жол ... ... ... ... және ол 2004 ж. ... ... ААҚ ... ... ... жабылған болатын.
Қазақстан Республикасының Үкіметімен № 692 23.06.2004 ж. ... ... және ... ... ... жолдарын
салу инфрақұрылым комплексі Комитетінің “Қазақавтожол” Республикалық
мемлекеттік кәсіпорынның шаруашылық ... ... ... ... ... ... ж. “Казкоммерцбанк” ААҚ берген 2,8 млн. АҚШ
доллар қаражатын “Казахдорстрой” РМК аударылды. ... ... ... ... ... ... Министрлігіне
қайтарылып кепілдік заты алынып тасталынды.
“Казкоммерцбанк” ААҚ кәсіпорын: 275 мың АҚШ доллары ... 14 ... ... ... ААҚ ... ... ... 2004 ж.
наурыз айында бұл пайыздық мөлшерлеме 12 % ... ... ... ... ... графигі бойынша 19,1 млн.тг. құрайтын қарыз сомасы
2004 ж. сәуір мен ... ... ... ... ... ... ... заты алынған.
993288 Ақш доллар сомасын 13 % ... ... РМК ... ... толықтыру мақсатында алынып, 2004
ж. наурыз айында пайыздық мөлшерлеме 12 % ... 138,1 ... ... ... ... аударылды. Негізгі қарызды толығымен қайтару
2005 жылы жабылуы қарастырылады.
“Қазақавтожол” РМК 2004 ж. қарай жалпы табыстың 5217,6 ... 5543,3 ... ... ... ... – 5469,8 млн.тг.,
негізгі емес қызметтен – 73,5 ... ... ... 4766,9 млн.тг.
жасалған жұмыстан түскен табыс 4923,6 млн.тг., басқа да харекетінен ... ... ... Соның ішінде:
материалдарды сатудан түскен түсім – 422,7 млн.тг.,
көлдік қызметі мен ... ... ... ... ... – 51,5
млн.тг.,
бас мердігердің қызметінен – 24,1 млн.тг.,
коммуналды қызмет көрсету, байланыс ... ... ...... беруден түскен түсім – 10,6 млн.тг.,
басқа да табыстар – 3,5 млн.тг.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен ... ... мен ... ағымдарының құрылудың басты
факторы ретінде кәсіпорынмен сатылған өнімнен түскен түсім ... ... ... ... болу ... ... кәсіпорынның дамуы
тәуелді болады, төлемдердің үстінен ақшалай түсімдерді қосымша табыс табу
мақсатында ... ... ... және ... ... және шығындалатын қаражаттардың қозғалысы қаржылық менеджментінде
қаржылық ағымдар деп атайды. Бұндай ағымдардың теріс және оң ... ... ... ... ... ... теріс ағымдар
керісінше кәсіпорынмен ақшаны шығындалып кетуді ... ... ... ... ... ... жоспарлы қолданылатын
және құрылатын өндірістік қаржылық қорлар мен айналым ... ... ... ... ... ... ... жүргізу
өндірістік бағдарламаларды жүзеге асыру үшін құрылады.
Қаржылық айналымдардың ... ... ... пен ... ... ... етеді. өндірістік – бұл ... ... ... болып табылады.
Қаржылық айналымдар қаржылық категорияларының ішінде ең негізгісі бола
отырып, өндірістік, айналыс ... ... ... жағдайына, мемлекеттегі қаржылық айналысына әсер етіп,
есептік – төлемдік функциясые атқарады.
Нарықтық экономикаға ... ... ... ... ... жағдайы нашарланып, соның ішінде: бірігей экономикалық орта
бұзылып, өндіріс деңгейінің құлауы мен бағалардың құлауымен ... ... ... ... ... ... азаюы немесе ұлғаю
себебі баланстың активтер мен пассивтердің құндардың өзгеруімен байланысты.
Активтердің қайсыбір ... ... ... ... ... ... қаражаттарының төмендеу себебі. Және керісінше, қаржыландырудың
меншік ... ... ... ...... ... қалдың
көлемінің ұлғаю факторы болып табылады.
Сондықтан ... ... ... өзгеруі кәсіпорынның
активтер мен пассивтердің қаржылық саясатынның ... ... ... ... ... ішкі ... ... қаржылық
ресурстарының кәсіпорын инвестициялық және негізгі харекетін қамтамасыз
ету, сонымен ... оның ... ... мен ... ... ... береді.
Кәсіпорының ақшалай ағымдарының барлық түрлерімен топталасуы ... ... ... ... ... ... ... несие беруші) кәсіпорынға қандай ... ... ... ... және ... оларды үлкен көлемде пайдаланатынын көріп білуі
тиіс. Қанағатты жұмыс істейтін ... таза ... ағым ... ... яғни есеп мерзімі ішінде түскен ақщалай қаражаттар тиімді
түрде инвестицияланып қалуы қажет. Бірақ осы нәтижеге түрлі жолдар ... ... ... ... ... ... ... – қолды
таза ағымды операциялық харекеті әкелуі мүмкін. Бірақ керісінше жағдай ... ...... ... капиталының бір бөлігін сатқан ... таза ... ... ... харекетінен жабады. Бұл нұсқа
кәсіпорын үшін әсіресе жағымды емес, оның ақшалай қаражаттар ... ... оның ... сату емес операциялық харекеті болуы тиіс.
Кәсіпорынның қаржылық қорытындылар ... ... ... ... ... ... ... келіп, түсімдердің мөлшерінен
емес, ... ... өтеу ... не ... ... ... ... мен өндірістің барлық факторларын
пайдалануы оның ... ... ... алу харекетімен мінезделеді.
Қолданған ресурстар бірлігіне келетін табыс неғұрлым көп болса, ... ... ... ... болады. Осындай жағдайда
кәсіпорынның тиімді ... ... ... ... ... бұл ... ... табыстылығын немесе сатылған
өнімнің айналым көлемін көрсетеді. Кәсіпорынның бәсекелес ... үшін бар ... ... ... рентабельдігіне
аударылады, себебі қызмет ететін капиталдың әр бір теңгесінің табыстылығын
көрсетеді.
Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... басқа да көрсеткіштер: жалпы табыс сомасына ... пен таза ... ... бар ... өнім нормасы мен таза өнім
нормасы қолданылады. Барлық ... ... мен ... есебінен
алынып отырады. Түскен көрсеткіштер кәсіпорынның ... ... ... мен ... ... көрсетеді. Рентабельділік
бағасын кәсіпорындар харекетін салыстырғанды қолданған тиімді болады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Қазақстан Республикасының Президентінің ... ... ... ... сыртқы саясатымыздың 30 бағыты”, 2007 ж.
2. Ефимова О.В. “Финансовый анализ”- М.: Бух. ... 1996 –208 ... ... Д.С. ... предприятий отраслей народного хозяйства”: Учеб.
пособ.- М.: Финансы и статистика, 1996 – 176 с.
4. “Финансы предприятий”: Учеб. пособ. /Под ред. ... - М.: ... ... ... 1995 – 208 с.
5. Бланк И.А. “Финансовый менеджмент”: Учебный курс. – Киев: Ника-Центр,
2004 – 653 ... ... Ю., ... Л. ... ... ... курс: в 2-х
т./ пер. с англ. Под рел. Ковалева В.В. СПб.: ... ... т.1 – 497 с., т.2 – 669 ... ... М.Н. ... менеджмент”: учебное пособие. – ... ... и ... 2003 – 400 ... ... Т.Б. ... и ... денежных средств фирм и
компаний”. – М.: Ось-89, 2001 – 608 с.
9. “Экономика предприятия”: учебник для ... пер. с нем. под ... ... М.Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 2003 – 928 с.
10. “Қазақстан Республикасының Конституциясы”, 1998 ж. 30 тамыз.
11. ... ... ... Кодексі”, 2007 ж. 12 қаңтар.
12. “Жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Заң, 2001 ж. 23 қаңтар.
13. ... ... ... және банктік қызметі туралы” заң,
1995 ж. 31 ... ... ... 2006 ж. 8 ... ... А.Н. ... денежных оборотов”, М-1998 ж.
16. Халық, 2005 ж. 23 маусым, 9 бет.
17. Мир финансов, 2006 ж., № 2, 11-13 ... ... ... ... Қоғамы туралы” заң, 1998 ж.
19. Крейнина М.Н. “Бухгалтерский баланс как база для принятия ... ... ... и ... ... // ... менеджмент. –
2000. №2. С. 110-113.
20. ... Л.А. ... ... деятельности с помощью коэффициентов”.
// Бухгалтерский учет. 1997. № 2. С. 51-56.
21. Макарьева В.И. “Отличие бухгалтерской ... 2000 года ... ... 1999 года”. // Налоговый вестник. – ... С. ... ... В.М., Шутенко В.В. “Финансовый анализ позволяет предупредить
несостоятельность”. // ... ... - 2000. №2. ... ... В. ... ... управления ликвидностью фирмы”. ... ... и ... ... 1996. № 2. С. 92-94.
24. Палий В. “Международные стандарты ...... ... ... // ... теории и практики управления.
2000. № 3. С. 86-91.
25. Савушкин М. “Анализ ... ... ... // ... ... С. ... ... В.Н. “Об анализе платежеспособности и ... // ... ... 1997. № 11. С. ... ... П. “Сбалансированная система ... как ... ... // ... ... и ... ... № 4. С.108-114.
28. Стоянова “Финансовый менеджмент” – М.1995 г.
29. Шеремет, Сайфуллин Р.С. “Финансы предприятий” – М. 1997г.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының экономикалық сипаттамасы22 бет
Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мүмкіндіктері20 бет
Айналым капиталының (қаражатының) мәні, құрылымы, айналысы, қалыптастыру көздері және талдауы23 бет
Айналым капиталының экономикалык мазмұны мен негіздері112 бет
Айналым капиталының экономикалық мазмұны64 бет
Корпорацияның айналым капиталы туралы11 бет
Кәсіпорынның айналым капиталы туралы44 бет
Кәсіпорынның айналым қаражаттары мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқару69 бет
Кәсіпорынның айналымнан тыс актив түзу мен пайдаланудағы қаржылық қарым- қатынастар зерттеу29 бет
Мағжан Жұмабаев шығармалары36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь