Ақпаратты басқару жүйелер мен деректерді тарату пәнінен курстық жобаны орындауға арналған әдiстемелiк нұсқау (3601 мамандығы бойынша күндізгі және сырттай оқитын студенттер үшін)


КІРІСПЕ
1 СТҚ ЖОБАЛАУ
2 БӨГЕТКЕ ҚАРСЫ ТҰРАТЫН КОДТАРДЫ ҚҰРУ ӘДІСТЕРІ
2.1 Циклдық код БЧХ, d≥5
2.2 Қателер пакетін түзейтін Файер кодын құру
2.3 Циклдық кодтардың кодерінің, декодерінің функционалдық схемасын құру.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
А қосымшасы
Ақпаратты басқару жүйелерде теориялық білімнің тереңдетілуі және түйінделуі, студенттерінің ғылыми-техникалық әдебиеттерді сырттай оқып, өзіндік жұмысын қалыптастыру, берілгендерді жіберу құралының параметрлерінің анықтауы бойынша жіберудің оптималды әдістерін таңдауы және есептеуі, проектілеуі бойынша жаңа элементтік базаны қолдану арқылы дискреттік хабарды жіберетін құралдың функционалдық түйіндерін, негізгі блоктарын есептеуі және жобалау бойынша мағлұмат алу.
Сигналдың түрлендіру құрылғысының(УПС- СТҚ) жобасын жасаудан бұрын, дискретті каналдардың құрылуының негізгі принциптерін, сигнал және бөгет сипаттамаларын, сигналдардың бөгеттұрақтылықтық өңдеу әдістерін, бірлік элементтердің синхронизациялау тәсілдерін қайталап оқыңыздар. Жобалау бойынша техникалық тапсырманы оқып, оқулық әдістемесінде немесе ұсынылған әдебиеттерде берілген параметрлерді СТҚ жобалау процесінде керек ететін параметрлермен байланыстыратын негізгі есептемелі қатынастарды іздеңіздер, керекті параметрлерді табу үшін шығыстағы берілгендер жеткілікті ме, әлде кейбір берілгендерді өзіндік қосу немесе өтілген курстың стандартына сәйкес теориялық жағдайда есептеу қажеттілігін анықтаңыз. СТҚ-құрылымдық және функционалдық сұлбаларын өңдеу кезінде ұсынылған әдебиеттерде толығымен берілген мақсатқа сәйкес типтік техникалық шешулермен танысыңыз.
Курстық жоба бойынша тапсырма орындалған бақылау жұмыстарының нәтижелерін ескереді.
СТҚ жобалау бойынша техникалық тапсырмаға келесідей талаптар қатысты:
1. СТҚ-қа толығымен – жіберілу жылдамдығы V; Бірлік элементтердің қателі тіркеулерінің ықтималдылығы P0; синхронизация уақыты tc; синхронизацияны ұстау уақыты tпс;
2. Байланыстың үзіліссіз каналына – канал түрі КС параметрлері: жолақ қалыңдығы Fk; қалдықтық өшу аост және оның бірқалыпсыздығы аост; топтық уақыттың өтуінің бірқалыпсыздығы гр; физикалық сызықтар үшін – кабельдің өтпелі өшуінің шамасы, бөгет параметрлері, спектральді N0 тығыздығы, тиімді флуктуациялық бөгет UПЭФФ, үзілістер мен импулсті бөгетердің сипаттамалары.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ЖОК 681.3

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР(К.С.Чежимбаева,Л.Б.И липбаева..Ақпаратты басқару жүйелер
мен деректерді тасмалдау: пәніне арналған курстық жұмысты орындауға
арналған әдiстемелiк нұсқау – Алматы: ҚазҰТУ, 2005.-29 б.
Әдiстемелiк нұсқау дайындалып жатқан мамандардың біліктілігін
жоғарлату үшін сонымен қатар жұмыс бағдарламасына курстық жұмыстарды
орындауға арналған құрал ретінде қолданылады. Бұл әдістемелік нұсқауда
System veiw ортасында ақпаратты басқару жүйелерді моделдеуге мүмкіндіктер
береді .
Келтірілген әдiстемелiк нұсқау техникалық жоғары оқу орындарының
Автоматтандыру және басқару мамандығының бағдарламасына сәйкес жазылған.
Әдiстемелiк нұсқау 3601 мамандығында оқитын студенттер үшін арналып
жазылған.

Сурет - 7. Кесте -. Әдебиет тізімі- 4.

Пiкiр жазған( К.С.Сматов физ-мат.ғыл. док., проф.

КІРІСПЕ

Ақпаратты басқару жүйелерде теориялық білімнің тереңдетілуі және
түйінделуі, студенттерінің ғылыми-техникалық әдебиеттерді сырттай оқып,
өзіндік жұмысын қалыптастыру, берілгендерді жіберу құралының
параметрлерінің анықтауы бойынша жіберудің оптималды әдістерін таңдауы және
есептеуі, проектілеуі бойынша жаңа элементтік базаны қолдану арқылы
дискреттік хабарды жіберетін құралдың функционалдық түйіндерін, негізгі
блоктарын есептеуі және жобалау бойынша мағлұмат алу.
Сигналдың түрлендіру құрылғысының(УПС- СТҚ) жобасын жасаудан бұрын,
дискретті каналдардың құрылуының негізгі принциптерін, сигнал және бөгет
сипаттамаларын, сигналдардың бөгеттұрақтылықтық өңдеу әдістерін, бірлік
элементтердің синхронизациялау тәсілдерін қайталап оқыңыздар. Жобалау
бойынша техникалық тапсырманы оқып, оқулық әдістемесінде немесе ұсынылған
әдебиеттерде берілген параметрлерді СТҚ жобалау процесінде керек ететін
параметрлермен байланыстыратын негізгі есептемелі қатынастарды іздеңіздер,
керекті параметрлерді табу үшін шығыстағы берілгендер жеткілікті ме, әлде
кейбір берілгендерді өзіндік қосу немесе өтілген курстың стандартына сәйкес
теориялық жағдайда есептеу қажеттілігін анықтаңыз. СТҚ-құрылымдық және
функционалдық сұлбаларын өңдеу кезінде ұсынылған әдебиеттерде толығымен
берілген мақсатқа сәйкес типтік техникалық шешулермен танысыңыз.
Курстық жоба бойынша тапсырма орындалған бақылау жұмыстарының
нәтижелерін ескереді.
СТҚ жобалау бойынша техникалық тапсырмаға келесідей талаптар қатысты:
1. СТҚ-қа толығымен – жіберілу жылдамдығы V; Бірлік элементтердің қателі
тіркеулерінің ықтималдылығы P0; синхронизация уақыты tc;
синхронизацияны ұстау уақыты tпс;
2. Байланыстың үзіліссіз каналына – канал түрі КС параметрлері: жолақ
қалыңдығы (Fk; қалдықтық өшу аост және оның бірқалыпсыздығы (аост;
топтық уақыттың өтуінің бірқалыпсыздығы ((гр; физикалық сызықтар үшін
– кабельдің өтпелі өшуінің шамасы, бөгет параметрлері, спектральді N0
тығыздығы, тиімді флуктуациялық бөгет UПЭФФ, үзілістер мен импулсті
бөгетердің сипаттамалары.
УПС-ң толық функционалдық сұлбасын құрып, келесі параметрлерді есептеу
қажет: байланыс арнасындағы кірісі мен шығысындағы (свх және (свых
сигналдың мүмкін болатын минимал деңгейлері, сонымен келесі шарт
орындалуы қажет:
,
мұнда – белгілі түрдегі арнаның кірісіндегі сигналдың мүмкін болатын
максимал деңгейі; fн тасымалдаушыны, f0 тіреушіні және fв тактілі
жиіліктерді құратын генератор параметрлері; тапсырушы және қабылдаушы
фильтрлердің өткізу жолағы (Fпф , сонымен қатар тапсырмаларда басқа да
техникалық сұлба параметрлер қатары көрсетіледі.
Курстық жобаның екінші бөлімінде бөгетке қарсы тұратын қодтардың
кодері мен декодерін моделдеу керек. Ол үшін кодтың бықылау символдарын
есептей тін бағдарлама құру керек.

1 СТҚ ЖОБАЛАУ
Дискретті сигналдарды тасымалдауда үш негізгі класты құрылғыларды
бөлуге болады:
1) түрлендіру құрылғылары;
2) қателерден қорғау құрылғылары;
3) сигналдарды түрлендіру құрылғылары.
Сигналдарды түрлендіру құрылғылары сигналдарды үздіксіз байланыс
арналарымен тасымалдау мен қабылдау үшін құралады. Қателерден қорғау
құрылғысы (ҚҚҚ) және сигналдарды түрлендіру құрылғысының (СТҚ) жиынтығы
берілгендерді тарату аппаратурасы деп атайды. Сигналдарды тасымалдаудың
сұлбасы 1- суретте көрсетілген:

БТА таратқыш БТА қабылдағыш

БТА таратқыш БТА қабылдағыш

БЕРІЛГЕНДЕРДІ ТАРАТУ ТРАКТІСІ

БЕРІЛГЕНДЕРДІ ТАРАТУ АРНАСЫ

ДИСКРЕТТІ АРНА

ҚҚҚ– Қатеден қорғау құрылғысы;
СТҚ – сигналдарды тарату құрылғысы;
ТҚ – топтық құрылғы.

1-Сурет – Сигналдарды тасымалдау сұлбасы

Сигналдарды тасымалдау үшін ақпарат, ақпаратты техникалық тасушылар
көмегімен ақпаратты оқу құрылғысы арқылы дискретті тарату арнасына
жіберіледі. Ал оқу құрылғысы техникалық тасушыда жазылған ақпаратты
электрлік сигналға түрлендіріп, оны қатеден қорғау құрылғысы арқылы
берілгендерді тарату аппаратурасының кірісіне жібереді. Кейін сигналдар
байланыс арнаға таралады. Байланыс арнасынан өткен сигналдар берілгендерді
тарату аппаратурасының қабылдау бөлімінен, одан кейін берілгендерді өңдеу
құрылғысына түседі.
Сигналдарды түрлендіру құрылғысы элементтер санымен, хабардағы
ақпараттар санымен, ақпараттарды тарату жылдамдығымен, модуляция
жылдамдығымен сипатталады. Ақпараттарды тарату жылдамдығы 1 секундта
таратылатын ақпаратты екілік өлшеу бірлігінің санымен анықталады (битс).
Модуляция жылдамдығы 1 секундта берілетін бірлік элементтер санымен
анықталады (Бод).
СТҚ келесідей тәртіп бойынша жобалауға болады.
1.Деректерді таратудың қажетті жылдамдығын V, берілетін In ақпарат
көлеміне сәйкес есептеу, Iсл қызмет символдарының және Тсс таратудың мүмкін
болатын уақыттарының көлемін шамалап анықтау.
(1)
МККТТ ұсынуы негізінде және МЕСТ-қа сәйкес стандартты жылдамдықты,
дискретті арна түрін және тарату әдісін таңдау керек (Қосымша-А қараңыз).
2.Бірлік элементтерінің қажетті ұзақтығын анықтау.
(2)
мұнда В- модуляция жылдамдығы. 1-қосымшадан, осы тарату жылдамдығы
үшін В модуляция жылдамдығын, ұсынылатын fн тасымалдаушы жиілікті (ЧМ
үшін), фазаның ауытқу мәнін (ФМ үшін) немесе фаза және амплитуда
ауытқуларын (АФМ үшін), модуляция индексін анықтаймыз.
3. Таңдалған модуляция әдісі үшін тарату және қабылдау фильтрінің өткізу
жолағын анықтау. Деректерді тарату құралын жобалау кезінде, егер берілген
ретінде беріліс жылдамдығы болса, онда арнаның өткізу жолағы келесі формула
бойынша есептеледі :
видеосигналдар үшін: (Fk=0.71В
екі жақты жолақты радиосигналдар үшін: (Fk=1,42В
бір жақ жолақты радиосигналдары үшін: (Fk (0,8-0,91)В
Қабылдау және тарату фильтрінің (Fпф өткізу жолағының қажетті ені:
(3)
Фильтрдің параметрлерінің элементерінің температураға және уақытқа
бірқалыпсыздығын ескере отырып, есептік мәннен жоғарылатып аламыз.
4.Көмекші түрлендіргіш генераторы мен орталық жолақтық фильтрлердің
жиіліктерін анықтау. Жолақты фильтрдің орталық жиілігі модуляция жиілігіне
тәуелді болады.
Модуляция жиілігі модуляцияланатын сигналдың өзгерген жиілігінен 5-10
есе жоғары болу керек, яғни
(4)
Егер f1м=8кГц деп қабылдасақ, онда модулятордың шығысындағы ПФ1
жолақты фильтрі 8кГц орташа жиілік кезінде 2,3кГц диапазондағы сигналдарды
өткізу қажет. Тасымалдаушы жиілік fн=1.8кГц болған кезде сигнал өту үшін
генератор түрлендіргіштің жиілігі келесідей анықталады:
(5)
(ПФ2) ЖС2 фильтрінің өткізу жолағы бұл жағдайда (1,8(1,15) кГц, яғни 650-
ден 2950 Гц аралықта болады.
1. Қабылдағыш түрлендіргішінің f3м жиіліктерін анықтау. Қабылдағыш
жағында бұрмалау азаю үшін демодуляцияны жоғарланған жиілікте
жүргізеді. СТҚ жұмыс істеу принципін қарапайым түрге келтіру
мақсатында түрлендіргіш жиілігін f3м келесі өрнекпен қабылдаймыз.
(6)
2. Сигналдарды түрлендіру құрылғысы (СТҚ) Ро бірлік элементтерінің
қабылдауының модуляция жылдамдығы және арна түріне негізделе отырып
мүмкін болатын қателік ықтималдылықты Ро таңдау.(Қосымша-Б бойынша
қараңыз). Бірлік элементтерінің қателі қабылдауының қателік
ықтималдылығы Рош элемент бойынша қателік коэффициентінен жоғары
болмауы керек, дискретті арналары үшін оның мәні МЕСТ 26532-85 сәйкес
анықталады. Рош есептелу формуласы В-қосымшада келтірілген.
Крамп функциясы Ф(һ) мәндер таблицасынан (1) сигнал кернеу Uсэф (6-
кесте) мен Uбэф (1-кесте) q= Uсэф Uбэф бөгеттерінің эффектілік мәндерінің
қатынасы орналасқан синхронизация қателігі қосымша қателерді тудыруы мүмкін
деп ескере отырып, q көлемін есептемеден үлкен етіп қабылдайды.
7. ПФ қабылдағыш шығысындағы бөгеттің тиімділік мәнін анықтау. ПФ
қабылдағыш шығысындағы бөгеттің тиімділік мәні:
(7)
Мұндағы - арна жолағындағы флуктациялық бөгеттің тиімді
мәні. ( мәні 7-кестеде келтірілген)Қабылдағыш кірісінде минималды
тиімді кернеу сигналы, қажетті қате ықтималдығының бірлік
элементтерінің тіркеуін қанағаттандыруы мынадан аз бломауы тиіс:
Uсэф(q Uпэф (8)
Соған сәйкес арна шығысындағы сигналдың мүмкін болатын минимал деңгейі:
(9)
мұнда, 775мВ- бастапқы деп алынған, арна нүктесіндегі кернеу.
Арнаның өшуін ескерсе қабылдағыштың шығысындағы сигнал деңгейі
келесідей болуы қажет:
(свх (свых+аост,
(10)
мұнда aост – арнаның қалдықтық өшуі (1-кестеде келтірілген).
Бұл кезде (свх((сдоп шарты орындалуы қажет ((сдоп–8кесте(. ТЧ
байланыспаған арна кірісінде сигналдың мүмкін болатын максимал деңгейі
МЕСТ25007-81 сәйкес 13дБ – ға тең.
8. Арнада үзілістің бар болуы кезінде Р0п үзілісі есебімен әрбір элемент
бойынша қате ықтималдылығын есептеу.
Р0п (11)
мұнда tпр - үзілістердің (0 ұзақтығынан жоғары болу есебімен кезінде
үзілістің орташа ұзақтылығы, (пр – үзіліс интенсивтілігі(бір сағаттағы
үзіліс көлемі); (0 – бірлік интервалының ұзақтылығы.
СТҚ-ң шығысындағы қаталерді үзілістер мен флуктуациялық бөгеттерден
туындайды деп алсақ, СТҚ шығысындағы қатенің мүмкін болатын максимал
ықтималдылығын флуктуациалық бөгет әсерінен формула бойынша анықтау:
Р0ф( Р0 – Р0п (12)
9. Тіркеу әдісін таңдау. Қабылдағыштың эффективтілік түзету мүмкіндігіне
синронды жүйелер үшін (эф 45-48% және қосу-тоқтату жүйесі үшін 35-45%
мәнін бере отырып, Р0ф СТҚ-ң есептелген қателік ықтималдылығын және
тіркеу әдісін ескере отырып, шеткі бұрмаланудың (кв максимал мүмкін
болатын орта–квадраттық көлемін анықтау керек, ол :
а) Стробирлеумен тіркеу кезінде келесідей қатынастың
Ф(z)=1 – P0доп. (13)
Ф(z) функциясының кестесі негізінде z-тің мәнін анықтаймыз, ол P0доп
мүмкін болатын шеткі көлеміне сәйкес келеді. Содан кейін (пр (4-кесте(
және (кв (3-кесте( табылған параметрлері үшін қажетті (эф (3-кесте( түзеті
мүмкіншілігін келесі қатынастан табамыз:
z=((эф - (пр) (кв
б) Интегралдық тіркеу әдісі кезінде
Р0доп=0,5[1-Ф(z)]+2T(z1,m1)-2N(z,m3 ). (14)
мұндағы Т(z,m) – Оуэн функциясы, Ф(z) – Крамп функциясы, оның мәні z және
m түрлі кезінде [1] кестеде келтірілген.
z=(-), z=(0,5-2)(2).
(15)
m1=0,5(0,5-2); m3=(0,5-)
(16)
(15) және (16) формула бойынша есептеу кезінде параметрлер мәнін
салыстырмалы бірлікте қоюын ұмытпаңыз.
Егер тіркеу тізбегінде тұрақты (пр=0 болмаса (17) теңдеуі келесідей
болуы мүмкін
Р0доп=0,75-0,5Ф(z)-0,25Ф(z2)
(17)
[1],[2] кестелерінде Т(z,m) функциясының мәндері тек 0m1 үшін
келтірілген. m1 кезінде Т(z,m)-ді есептеу үшін қосымша формулаларды
қолдану керек.
Ф(z,m)=0,25[1- Ф(z) Ф(mz)-T(mz,1m)]. (18)
Тіркеу әдісін таңдай отырып дискретті арнада тек шеткі бұрмаланудың бар
болуы кезінде мақсатқа сай стробирлеу қолданылады, ал бірлік элементтерінің
бөлінуіне әкелетін үзіліс кезінде – интегралдау қолдану керек екенін
ұмытпау тиіс.
10. СТҚ қабылдағыш бөлігінде, бірлік жүйедегі синхронизация құрылғысының
схемасын, ал модемде ФМ, когерентті тербелісті анықтайтын схеманы қарастыру
керек.Бұл екі құрылғы фазалы автоподстройканың жилігінің негізінде құрылады
(ФАПЧ), ФАПЧ – ны дискретті басқаруы бар (УСДУ), жоғарғы синхронизация
нақтылығы мен уақыт, тепмпература тұрақтылығы синхронизация құрылғысының
базасында орындалады.
11. Дискретті басқару синхронизация құрылғысы (ДБСҚ) тактілі импульсінің
құрылу параметрлерін есептеу.
(эф түзетуші мүмкіндігінің негізінде (с синхронизациялаудың мүмкін
болатын максимал қателігін есептеп, беруші генератор жиілігінің тұрақсыздық
коэффициентін, сонымен қатар реверсивті есептеуіштің S бөлу коэффициентін,
mд жиілік бөлгішті және беруші генератор жиілігін анықтау керек.
==0,5--
(19)
мұндағы (с – синхронизация қателігі;
(эф- сигналдың шеткі бұрмалану кезіндегі қабылдағыштың
эффективті түзету мүмкіндігі;
-қабылдағыштың басымдылығы.
Егер синхронизациялық қателіктің мүмкін болатын көлемі (доп(0,03
болса, онда синхронизациялау құрылғысының мұндай қателігі қабылдағыштың
бөгет тұрақтылығына мүлдем әсер етпейді.Онда модулятордың және
демодулятордың беруші генераторлардың тұрақсыздық коэффициентінің мүмкін
болатын көлемін келесі теңсіздіктен анықтауға болады:
(2В)
(20)
-1-кестеде келтірілген.
a) (с синхронизациялау қателігіне (ст статикалық және (дин
динамикалық құраушылары жатқызылады,
(ст + (дин = (доп
(21)
Тактілі синхронизацияның қателігін статикалық және динамикалық
құраушыларға бөлу келесідей:
(ст=0.008; (дин =0.022.
Импульстардың тактілі тізбегінде шеткі бұрмаланудың
ортаквадраттық көлемі амплитуданың детектрлеу кезінде келесі формула
бойынша анықталады:
=.
(22)
Теңдеулер жүйесін шешіп:
=1mд+4kfS,

=3
(23)

S және mд табамыз.

б) (24)
Мұндағы S - реверсивті санағыш сиымдылығы, mg – беріліс генератордың
жиілікті бөлу коффициенті.
(25)
Қателіктің динамикалық құраушысы келесі формула бойынша анықталады:
(26)
Яғни динамикалық қателік орташа квадраттың мәнін 3 еселегеннен
аспайды.
Реверсивті санағыштың сиымдылығын және беріліс генератордың жиілігін
анықтау:
(27)
(23)-формуланы қолданып m, S табу керек
Синхронизация құрылғысының беруші генератордың жиілігі:
f0= mдf2М (28)
Синхронизмге кіру уақыты:
tс= SmдB. (29)
Техникалық тапсырмада орнатылған көлемінен аспауы қажет.
12. Фазалық модуляция жүйелері үшін когерентті тербеліс параметрлерін
есептеу, яғни синхронизациялық тірек тербелісінің қателігі 1 – 2 %
дейін деп алу. Орташаквадраттық фазалық ауытқу мына түрде болады:
=.
(30)
Синхронизация қателігін статикалық және динамикалық құраушыға бөлеміз,
(ҚТШҚ) тапсырушы генератордың тұрақсыздық коэффициенті Kf, бөлу
коэффициенті, тірек генератордың жиілігі:
=1mд+4kfS,
(31)

(32)
(33)
Ұмытпаңыздар!, фазалық (УВВК) дискриминаторының тірек тербелісінің
кірісіне жиілігі 2l тасушыдан жоғары болуы, мұндағы l – кратность
модуляции.
13. Когерентті тербеліс шығару құрылғысы (КТШҚ) үшін ЖФАТ-ң үйлесімді
сұлбасын қолдануға болады. КТШҚ үшін кіріс сигналы ФМ болып табылады –
жиілік түрлендіргішінің шығысынан алынатын тербелістер, жоғарғы шеткі
жолақтың бөлінуі кезіндегі олардың тасушы жиілігі:
fнвч= f3м+ fн
(34)
Тірек тербелістің фаза бойынша айырылуының мүмкін болатын максимал
көлемі (22,5( тең,ол 6,25( құрайды және де осы кезде ТОФМ-ң дұрыс қабылдауы
бақыланады-байланыс арнасындағы сигналдардың бұрмалануының болмауы керек.
, онда КТШҚ-ң тапсырушы генератырының тұрақсыздық коэфиценті:
Кf(2 fнвчtпс).
(35)
14. Қабылдау фильтрінің кірісіндегі нөлдік деңгейлі сигнал қосындысы мен
даңғыры (шуымен) қиылысуларының жылжытудың абсолюттік көлемін анықтау.

(36)
Бұл жағдайда ортаквадраттың ауытқуының салыстырмалы көлемін
құрайды.
= fн .
(37)
=0,008, =0,012. (=+=0,11+0,12=0,2).
Теңдеулер жүйесін шеше отырып
=1mд+4kfS, (38)
=3 (39)

f0=8mffнвч.
(40)
15. Тірек тербелістерінің синхрондау уақыты:
tcок=S mffнвч
(41)
Ол техниканың тапсырмаларын орнатылғаннан кіші немесе тең болуы керек.
16. ГВП канал сипаттамаларын түзету қажеттілігін анықтау үшін мүмкін
болатын максимал көлемін және бірқалыпсыздығын анықтау,себебі ТЧ каналы
үшін ГВП сипаттамалары жұп симметриялы сипаттама болады,яғни:

(42)
Бұл жағдайда, егер ГВП сипаттамаларының бірқалыпсыздығының мәні
техникалық тапсырма орнатуынан кіші болатын болса,онда демодулятор кірісіне
фазалық коректор орнату қажет,ол мкс. аз емес сигнал өтуінің топтық
уақытысының бірқалыпсыздығын төмендетуі керек.
СТҚ-ң жалпы құрылымдық схемасы және синхрония блоктарының құрылымдық
схемалары,тіркеулері,модуляторлары және демодуляторлары есебімен
сигналдарды түрлендіру құрылғыларының детальдық схемасын құрастыру қажет.
2 БӨГЕТКЕ ҚАРСЫ ТҰРАТЫН КОДТАРДЫ ҚҰРУ ӘДІСТЕРІ
2.1 Циклдық код БЧХ, d≥5
1. Сөз ұзындығын анытаңыз. Ол тақ болу керек.
а) n бойынша h-тың санын анықтау керек.
б) h-тың санын анықтаңыз
g-тақ оң сан. Оны бөленде тақ оң сан болу керек.
2. Код аралығын анықта керек.
d=2s+1
3. Құраушы көпмүшелітің Р(х) анықтаңыз. Ол мына формуламен

анықталады.
Р(х)=НОК[М1(x)*М3(x) ... М2S-1(x)]
Егер минимал көпмүшелер арасында бірдей екеу болса, тік біреуін

аламыз.
4. Минималды көпмүшенің санын анықтау.
L=S
5. Минималды көпмүшеліктің дәрежесін анықтау.
l=h
6. Минималды көпмүшелікті анықтау.
M: M1(x) M2(x)
7. Құраушы көпмүшенің дәрежесін В анықтау.
PB(x). Құраушы көпмүшенің дәрежесі l*S немесе l*L көбейтіндісінен
аспау керек. L=S,
8. Бақылау символының санын анықтау.
B=m≤lS
9. Ақпарат символының санын анықтау.

2.2 Қателер пакетін түзейтін Файер кодын құру

Бөгет қойылған екі шеткі разряд арасында b-2 разряд болса, онда оны ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«МАКРОЭКОНОМИКА» ПӘНІ КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Курстық жұмыс жазуға арналған әдістемелік нұсқау
“ІШКІ АУРУЛАР ” ПӘНІНЕН “ЕМДЕУ ІСІ” МАМАНДЫҒЫ ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
«Автомобиль тасымалдары» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
«Бастапқы есеп және құжат айналымы» пәні бойынша СӨЖ және ОСӨЖ тапсырмаларын орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау
«iс жүргiзу корреспонденциясы» пәні бойынша бақылау жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау
«Қаржы » пəн бойынша сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқасы
«Қаржы менеджмент» пəн бойынша сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқасы
«Электр энергетикасы» мамандығы студенттері үшін есептік – сызба жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь