Экономиканыц нақты секторына инвестициялар, жаңа технологияларды игеру және құрылымдау

КІРІСПЕ 2
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА НАҚТЫ СЕКТОРДЫ КАЙТА
ҚҰРЫЛЫМДАУДЫҢ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІП ... 3
1.1 Кәсіпорындарды қайта құрудың, кеңейтудің экономикалық тиімділігі
мен жүргізілу барысы 6
1.2 Инновация өнеркәсіпті құрылымдардың негізгі формасы ретіндегі кезеңдері мен өнеркәсіп дамуы үшін маңыздылығы 9
1.3 Инвестиция және инвестициялық саясаттың экономикадағы орны мен маңызы 14
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БҮГІНГІ ТАНДАҒЫ
ӨНЕРКӘСІП САЛАСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ҚАЙТА ҚҮРЫЛЫМДАУ
ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУ БАРЫСЫ 15
2.1 Өнеркэсіпте жаңа технологияларды игерудегі инвестициялык және
инновациялық саясат 19
2.2 Қазақстан Республикасының бүгінгі өнеркәсіптік жағдайы 24
2.3 Еліміз экономикасының нақты секторын инвестициялау мәселелері және шешу жолдары 30
2.4 Үкіметтің 2006 . 2008 жылдарға арналған бағдарламасының басым бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
ҚОРЫТЫНДЫ 35
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 37
Еліміз жоғары дамыған елдер қатарына қосылу үшін және экономикамыз шикізаттық өндіріске тікелей байланысты емес түрақты экономикалык өсу үшін реформалар жүргізіп және үзак мерзімді стратегиялар міндетті түрде керек болды.
"Қазақстан өз азаматтары үшін өмір сүрудің жоғары стандартны жасай отырып, элемнің тиімді дамып келе жатқан елдерінің қатарына қосылуға тиіспіз. Біз мүны үлтымыз бен экономикамыз бәсекеге қабілетті болған жағдайда ғана істей аламыз" деп Елбасымыздың "Қазақстан экономикалық, элеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына Жолдауында ерекше атап өтті.
Экономиканың негізгі секторы болып саналатын өнеркэсіпті кайта қүрылымдау, кеңейту, қайта қаруландыру және жанама индустрияландыру уақыт талабы болып отыр. Себебі, өнеркәсіп кез-келген мемлекет экоиомикасының түп қазығын қүрайды десек, оны жоғары деңгейге көтеру үшін инновациялық-инвестициялық ресурстармен қамтамасыз ету бәсекеге қабілетті тауар өндіруге мүмкіндік берері сөзсіз.
Өйткені егемендік алғаннан кейінгі макроэкономикалық көрсеткіштерге назар аударсақ үлттық экономикада 1998 жылдан бастап экономикалық өсу байқалды. Тіпті соңғы екі-үш жылда ЖІӨ-нің өсу деңгейі 10% көлемінде болып отыр. Бүл шама еліміз үшін үлкен жетістік, яғни әлем бойынша ЖІӨ өсімі бойынша басты орындардамыз.
Бірақта мүндай жетістіктерге жетуіміз жер қойнауымыздағы минералды қорымыздың бай болуымен және соңғы жылдары мұнай жэне метал бағасының өсуімен тікелей байланысты. Еліміз экономикасы элі де Кеңес Одағы қүрып кеткен шикізаттық негізде болып отыр. Ал дамыған елдердің қай-қайсысын алып карамасақ олар шикізаттық өндірістен сервистік-технологиялық өндіріске өтіп кеткен, ал шикізаттық өндіріспен даму жағынан артта калған жэне дамушы елдер ғана айналысады екен.
Бүл тақырыптың өзектілігі Қазақстан өнеркэсібіндегі қызмет ететін косіпорындарды қайта қүрудың, техникалық қайта қаруландырудың қажеттігі жоғары шамада туындап отырған о л үлттық машина жасау өнеркэсіп орындарының жағдайы болып табылады. Өйткені бүгінгі таңдағы машина жасау өнеркәсібі біздің елімізде ғана емес, сондай-ақ дамыған шетелдердің өзінде де өте күрделі, қайта қаруландыру мен жаңа технологияларды енгізуді қажет ететін басты салалардың бірі болып табылады.
Жүмысты орындау барысындағы негізгі мақсат болып экономиканың нақты секторын инвестициялау, қайта құру мен жаңа технологиялармен қаруландырудың экономикалық тиімділігін, оның жүргізілу барысын және қайта қаруландыруға инвестиция мен инновацияның маңыздылығын ашу, осы аталғандардың Қазақстандағы жүргізілу барысы мен мәселелерін, жетілдіру жолдарын талдау мен үсыну болып табылады.
1. Есеитугелов А. Долгосрочная стратегия развития экономики и размещение производительных сил в РК // Аль-Пари. №6, 2000 г.-56 б
2. Дәуренбекова Ә.Ы. "Бәсеке қабілетті өнеркэсіпті дамыту - индустриялық-инновациялық стратегияның басты бағыты" // Аль-Пари, №2-3. 2004 ж.-67 б
3. Кожахмедов Д.Б. "Машиностроение как основа формирования конкурентспособной экономики Казахстана" // Аль-Пари , № 1.2004г.-26 б
4. Купешова Сауле Телеухановна / "Теория и практика инновационного процесса в переходной экономике Республике Казахстан," - диссертация, Ал маты, 2002 г.-21 б
5. Инновационный менеджмент / К.Нарибаев, С.Джуманбаев, А.Нусупова. -Алматы: Қазақ унивеситеті. - 1998. – 31,33,45 б
6. Осианов М.Т. Иностранный капитал и инвестиции. - Алматы: 1997 г.-29,26 б
7. Ивашковский С.Н. - Макроэкономика: Учебник. - 2-е изд., испр., доп. - М.: Дело. 2002. -327 б
8. Любушкин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. — Москва, 2000г.-189 б
9. Стратегия / "Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарга арналгаи ұзақ мерзімді стратегиясы" -Алматы, 2003 ж.-23,27 б
10. И. Ә. Назарбаев. "Бэсеке қабілетті Қазакстан", "Бэсекеқабілетті
экономика" және "Бәсекеқабілеггі халык" деген Қазақстан халқына
Жолдауы. // Егемен Қазақстан, 19 наурыз, 2004 ж.-106 б
11 .Купешова СТ. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладагы
мемлекеттің орны //Саясат №2, 2005 -125 б
12.Статистический ежегодник. Алматы. - 2006г
13.Бердибек Сапарбаев «Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане и
перспективы дальнейшего развития экономики страны» // РЦБК, №4, - 2007
г. 23-27 б
14.Н. Ә. Назарбаев. «Қазақстан элемдеп бэсекеге барынша қабілетті 50
елдің қатарына кіру стратегиясы» Жолдауы, Астана, 2006 жыл, 1
наурыз
15.Шарп У. Александр Г. Бейли Дж. Инвестиции - М: Инфра, 1998 г.12,142 б
16.Оспанов М.Т. Иностранный капитал и инвестиции. - Алматы: 1997 г.234 бет.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 2
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА НАҚТЫ СЕКТОРДЫ КАЙТА
ҚҰРЫЛЫМДАУДЫҢ ЖӘНЕ ... ... ... Кәсіпорындарды қайта құрудың, кеңейтудің экономикалық тиімділігі
мен жүргізілу барысы 6
2. ... ... ... негізгі формасы ретіндегі кезеңдері
мен өнеркәсіп дамуы үшін маңыздылығы 9
3. Инвестиция және инвестициялық саясаттың экономикадағы орны мен ... ... ... ... ... ... ... МЕН ҚАЙТА ҚҮРЫЛЫМДАУ
ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУ БАРЫСЫ 15
2.1 Өнеркэсіпте жаңа технологияларды игерудегі инвестициялык ... ... ... ... ... бүгінгі өнеркәсіптік жағдайы 24
3. Еліміз экономикасының нақты ... ... ... және ... ... 2006 – 2008 ... ... бағдарламасының басым
бағыттары ……………………………………………………………………….31 
ҚОРЫТЫНДЫ 35
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 37
КІРІСПЕ
Еліміз жоғары дамыған ... ... ... үшін және ... ... ... байланысты емес түрақты экономикалык өсу үшін
реформалар жүргізіп және үзак мерзімді стратегиялар міндетті ... ... өз ... үшін өмір ... ... ... жасай
отырып, элемнің тиімді дамып келе жатқан ... ... ... Біз мүны ... бен ... бәсекеге қабілетті болған
жағдайда ғана ... ... деп ... ... ... және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан ... ... атап ... ... ... ... ... өнеркэсіпті кайта
қүрылымдау, кеңейту, қайта қаруландыру және ... ... ... ... отыр. Себебі, өнеркәсіп кез-келген мемлекет экоиомикасының түп
қазығын ... ... оны ... деңгейге көтеру үшін инновациялық-
инвестициялық ресурстармен қамтамасыз ету бәсекеге қабілетті тауар өндіруге
мүмкіндік берері ... ... ... ... макроэкономикалық көрсеткіштерге
назар аударсақ үлттық ... 1998 ... ... ... өсу
байқалды. Тіпті соңғы екі-үш жылда ЖІӨ-нің өсу деңгейі 10% көлемінде болып
отыр. Бүл шама еліміз үшін үлкен ... яғни әлем ... ЖІӨ ... басты орындардамыз.
Бірақта мүндай жетістіктерге жетуіміз жер қойнауымыздағы ... бай ... және ... жылдары мұнай жэне метал бағасының
өсуімен тікелей байланысты. Еліміз экономикасы элі де ... ... ... ... негізде болып отыр. Ал дамыған елдердің қай-қайсысын алып
карамасақ олар ... ... ... ... ... ал ... ... даму жағынан артта калған жэне ... ғана ... ... ... өзектілігі Қазақстан өнеркэсібіндегі қызмет ететін
косіпорындарды қайта қүрудың, техникалық қайта қаруландырудың қажеттігі
жоғары ... ... ... о л үлттық машина жасау өнеркэсіп орындарының
жағдайы болып табылады. Өйткені бүгінгі таңдағы машина ... ... ... ғана ... ... ... ... өзінде де өте
күрделі, қайта қаруландыру мен жаңа технологияларды енгізуді қажет ... ... бірі ... ... орындау барысындағы негізгі мақсат болып экономиканың нақты
секторын инвестициялау, ... құру мен жаңа ... ... ... оның ... ... және ... қаруландыруға
инвестиция мен инновацияның ... ашу, осы ... ... ... мен ... ... ... талдау
мен үсыну болып табылады.
Бүл мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер қарастырылады:
1) Үлттық нақты секторды ... қүру мен ... ... ... ... ... мен ... зерттеу;
2) Өнеркэсіп саласында қызмет ететін кэсіпорындардың бүгінгі таңдағы
жағдайы мен шешуді кажет ... ... ... Инновация мен инвестициялық саясат өнеркэсіпті тиімді қайта ... ... ... ... ... ... ретінде қарастырып
өту;
4) Қазақстан өнеркэсібіндегі кэсіпорындардың жағдайы мен оларды
қүрылымдау ... орын алып ... ... ... ... ... ... болсақ, бірінші бөлімде өнеркэсіпті қайта
қүрудың, кеңейтудің маңыздылығы жэне оны іске асырудағы ... ... ал ... ... ... бүгінгі өнеркэсіптік
жағдайы, даму мэселелері мен шешеу жолдары және ... ... ... ... ... мен ... жүмысымның тақырыбын бүгінгі таңда еліміз ... ... ... ... ... ... ... жаңа
технологияларды игеру және құрылымдау" деп алдым. Бұл тақырыптың өзектілігі
еліміз өз инвестициялық саясатын ... ... опы ... іске асыра
білсе, онда еліміз алдағы уақытта экономиканың шикізат бағытынан қол үзіп,
дамудың индустриялы-инновациялы жолына түсер еді.
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ... ... ... ... ... ... ... қайта кұрудың, кеңейтудің экономикалық тиімділігі мен
жүргізілу барысы
Қазіргі қоғамда кәсіпорын өте маңызды роль атқарады. Ол арқылы ... жәые ... ... ... бір орталыққа жинақталады.
Осы кәсіпорындар арқылы қоғамның қажеттілігі болып табылатын ... ... ... мемлекеттік басқару мемлекеттік тапсырыстар мен оларды
бөлумен айналысу негізінде сенімді ... ... Ол ... қаржылық
қамтамасыз ету өнімнің сапасы тапсырысты орындау мерзіміне және нарықтағы
сұранысқа байланысты болады.
Еліміздің 1991 жылы ... ... ... даму да ... ... және ... ... мен әреке тетуге апаратын нарықтық
қатынастағы экономикаға өтуі өнеркәсіптік шаруашылықтарды қиын ... Бұл ауыр ... өтіп ... кептеген кэсіпорындардың шамасы
келмеді. Осының салдары негізінде елімізде өнеркәсіп саласында ... ... Бұд өз ... ... ... ... ... бұрында мемлекет күшімен ұстап отырған заман талаптарына жауап бере
алмайтын өндірістер мен кэсіпорындар арты-артынан ... ... ... ... ... ... ... қабілетсіздігі, шығынды
өндірістің қалыптасуы, қазіргі күралдардың моралды және физикалық тозуы,
мотивизациялаудың әлсіздігі, қызмет етіп ... ... ... ... ... және ... ... сұраныстың кемуі
мен тұрақсыздықтың орын алуы, эріптес мемлекеттермен жүйеленген байланыстың
үзілуі нәтижесінде орын алды. /1,56 б/
Осы аталған ... ... ... ескере келе елімізде
өндірісгің қүлдырауы соңғы 2000 жылға дейінгі аралықтарда жалғасын ... ... ... ... ... ... тек ... бағытында қызмет
ететін кэсіпорындарда ғана олардың өнеркәсіптік қүрылымын қайта қүрудың,
кеңейту жэне ... ... ... ... ал қалған
салалардағы (ауыл шаруашылығы, өңдеу салалары, машина жасау және ... ... әлі де ... ... ... ... ... шаралары толық қанды іске аспай отыр.
Елімізде осы мәселелерді ескере отырып, сол ... ... әр ... ... ... мен ... ... жүргізілді. Оларға:
кәсіпорындарды жаппай жекешелендіру, несиелеуді дамыту, ... ... ... ... ... ... ... көрсету,
сонымен қатар ең маңыздысы 2003-2015 ... ... ... ... қабылдап, оның іске аса бастауы болып табылады.
Қазақстан онеркэсібіндегі қызмет ететін кәсіпорындарды қайта құрудың,
техникалық қайта қаруландырудың қажеттігі жоғары ... ... ... ... ... ... онеркэсіп орындарының жағдайы болып табылады.
Өйткені бүгінгі таңдағы ... ... ... біздің елімізде ғана емес,
сондай-ақ дамыған шетелдердің өзінде де өте күрделі, қайта қаруландыру мен
жаңа техпологияларды енгізуді ... ... ... ... бірі ... ... осы аталған машина жасау өнеркәсібі құралдары мен өнім
өндіру ... ... ... ... ... заман
талабына сай емес және оларды қайта қүрылымдау дәрежесі мүлдем төмен болып
отыр. Яғни, бұл ... ... ... ... ... ... ... Себебі, еліміздегі батыс аймақсатьрда орналасқан ... ... ... байланысты ондағы машина жасау жэне қүралдар
дайындау өнеркэсібі де мүнай саласымен бірге дамып, ... ... ... қамтамасыз етілген.
Өнеркэсіп орындарын қайта қүрылымдау нарықтық ... ... ... ... үшін қажет жэне күрделі қызмет болып
табылады. Қайта қүрыылымдау ... ... жэне ... ... ... ... процестерді
басқару және өнімдерді нарықта ... ... ... ... ... формаларын енгізуден түрады. Яғни, кайта құрылымдау ... ... ... ... ... ... ... негіздеп
өзгерту шаралары болып табылады. /2, 67 б/
Бүл аыықтаманың кең қоданылатыы қолданысында келесі үғымдармен тікелей
байланыста болады: ... ... ... ... ... жэне ... ... қайта қүру немесе жетілдіру
шаралары жиынтығын құрайды. ... ... ... мен қайта
каруландырудың негізінде сапалы өнімдер өндірумен жэне ... ... ... ... қайта қүрылымдау түрлеріне келесіле ржатады:
1) Қаржылық ... ... мэні ... қаржыларының
құрылымдарын талдау және олардың қайта қүрудың маңыздылығын арттыру;
2) Физикалық ... ... ... ... ... жэне ... ... яғни артык жүмыс күшін қысқарту және ... ... ... ... қүрыылмдау кэсіпорынның ішкі және сырткы ортасына
маркетингтік зерттеу зерттеу ... және ... ... ... нарықтық қүрылымын, басқару жүйесін ұйымдастыру қарастырылды.
Қайта қүрылымдау отандық ... ... ... қүрал қызметін атқарады. Соңғы уақытта қаржыландыру
көздерінң ... ... ... ... Жергілікті жэне
республикалық бюджет капитал салымдарының үлесі : 1995 жылы 5%, 2000 ... 1995 ... ... ... ... меншік каражаттары азая
бастады, оның 1995 жылғы шамасы 92% болса, ал 2000 жылы бұл шама ... жылы 50% ... ... ... ... үлесі елеулі өсті, яғни 1995 жылы 2%, ал қазіргі уақытта 40%
шамасында.
Машина жасау кәсіпорындарының ұзақ уақыт ... ... ... ... ... жоғары болуы, элетр куатының
қымбаттауы, ... ... ... мен ... ... көрініс тапты. /3, 26 б/
Сонымен машина жасау өнеркәсіптерін қайта құрылымдау комплекстік
формада жүргізіледі. Шетел тэжірибелері ... ... ... саласы
үздіксіз жаңарып отыруды талап етеді. Яғни, осының нәтижесінде ғана ... пен ... ... бола ... ... ... қасиеті болып табылатын ... екі ... ... ... ... Бір түсы бүл ... жаңартуымен байланысты техникалық жаңалық ... ... ... ... ... мен ... ... техникалық
күралдары жэне НОИОКР ді техникалық ... ету ... ... ... ... ... әдістерімен тэсілдері кіреді.
Жаңашылдықтың келесі ажырамас бөлігіне - элеуметтік жаңалықтар ... ... ... ... игерілген элеуметтік
техпологиялардың жиынтығы карастырылады. Кәсіп ... ... ... ... ... ... эсер ... өндірістік технологияны жетілдіру дэрежесі мен ғылыми техникалық
деңғейі;
2) жаңа өнер табулармеы жаңашылдықтарды ... ... ... сай ... жэне робаттандарылған өндіріс
қүралдарын еңгізу
Сонымен бейімділікмен жаңашылдық үйымның бэсеке қабілеттілік қасиетіи
қалыптастыруға қажетті жеткілікті жағдайларды айқындайды.
1.2 Инновация ... ... ... ... ... кезеңдері
мен онеркэсіп дамуы үшін маңыздылығы
Инновация категориясының экономикалык анализде басты төрт ... ... ... - ... ... нэтижесі, яғни инновация арқылы
бэсекелестікке тотеп береді;
2) инновация — бэсекелестік күш, яғни нарықтың ... ... жаңа онім жэне жаңа ... ... оң нэтижесін тгізеді;
4) инновация - экономикалық осу факторы ретінде. /4, 21 б/
Осыпдагы тортінші асиекті біздіц еліміз үшін ... ... ... ... көптеген ғалымдар түжырымы бойынша олар
техника - ... ... ... ... ... келесі
әдістемелік негіздерін ұсынды:
1) экономикалық динамика мен экономикалық өсуді қозғаушы фактор инновация
л ық негіздегі бәсеке болып табылады;
2) экономикалық дамуда білім мен ... ... ... ... ... ... қызметті институционализациялау оның құрылымы мен
негізі болып табылады.
Инновациялық ... ... ... ... ... ... Рынок өзгерісі туралы ақпарат жинау, жаңалықтар, ҒЗТКЖ ұйымдарынан
алынған және маркетингтік зерттеулер, ... ... ... ... ... жэне ... ... жаңа өнім өндіру мүмкіншілігін жэне тәуекелдер деңгейін
анықтау;
c) Мақсаттық рынок жэне оның ... ... ... ... Жекелеген ойларды талдау жэне жаңа өнім идеясын зерттеу:
a) Мүмкіншіліктерді және ойды ... іске ... ... ... дамуы стратегиясына жаңа өнім өндіру жоспарының сәйкес келуі;
c) Болашақ өнімнің патенттік айқындығын анықтау;
3) Жаңа ... ... ... ... ... лоне ... күру: /5, 31 б/
a) Өнім өндіру идеясының нақты жобаға айналу талдауын жасау;
b) Өнімнің техникалык-экономикалык сипатын ... оның ... ... ... баға ... Потенциалды рынок сүранысына жэне сату көлеміне талдау жасау;
d) Жаңа өнімді өндіруге кететін шығындарды анықтап, өнімнің өз құнын өтеу
мерзімін белгілеу;
e) Жаңа онім ... ... ... ... ... ... ... машиналар, қүралдар, шикізаттар, материалдар, кадрлық
персоналдар жэне қаржылық ресурстар көздері жатады;
f) Жаңа ... ... лоне оның ... шыгу ... ... ... талдап, оған маркетингтік бағдарлама жасау;
4) Жаңа ... ... Жаңа өнім ... нақты бағдарламасын жасап дайындау;
b) Өнімнің техникалық ... ... ... жэне ... оиы ... қоршаған орта жағдайына эсері);
c) Тауардың атын белгілеп, оның тауарлық белгісін, оралуын, маркировкасын
жасау;
5) ... жаңа ... ... ... 3 айда ... рынокта тестілеу жүргізу;
b) Сатылудың оптималды шараларын талдау;
c) Жарнама ... мен ... ... ... ... ... үйымдастыру;
6) Жаңа өнімді өндіріске енгізу туралы ... ... Жаңа ... коммерциялық негіздемесі: сату көлемі, өнімнің
пайдалылыгы, сүранысты қанағаттаыдыру дәрежесі, ... ... мен ... ... рыноктағы имиджі, түтынушылармен
байланыстың түрақтылығы;
b) Фирманың өндірістік мүмкіншіліктері бар ресурстарды тиімді пайдалануы
және маманданған қызметкерлермен толық ... ... ... ... ... ... жэне ... Жаңа өнімде патенттік корғаныстың болуы. / 5, 33 б/ /
Жалпы алғанда өндіріске ... жаңа ... ... ... сынақ жұмыстарының нақты түрлері 200-205-ге ... ... бұл ... ... ... үшін ... ... қолданған
лайықты болады.
Технологиялық дайындау кезінде жаңа өнім қалай жасап шығарулуы керек
жолы іздестіріледі. Бүл ... ... ... ... ... - сызбалық технгологиялық бақылауды өткізу. Бұл жұмыс
сынақ үлгісін ... ... ... Негізгі мақсаты - конструкция
қүрған кезде оны жасап ... ... ... мүмкіншілікке сай
іздестіруі керек.
Екінші кезең, цехаралық ... ... ... Әр ... ... қай ... ... көрсететін кеңістік жылжу схемасы
қүрылады.
Үшінші кезең - механикалық ... ... ... ... қарап технологтар техникалық шарттарды, өндіріс программасын, қү-
рал-жабдық қүрамын, әр түрлі нормативтерді ескеріп ... ...... ... ... жасау.
Бесінші кезең - технологиялық жабдықтарды жобалау және жабдықтарды
жасап шығару.
Алтыншы кезең - ... ... рет ... ... ... ... асыру үшін оны мемлекеттік қолдайтын қүкықтық
актілер, инновациялық қызметтердің іске асуы үшін оны ... ... ... жэне оны ... ... ... ... мекемелер, ҒЗТКЖ
үйымдарын қалыптастыруымыз керек. /5, 45 б/
2002 жылдың шілде айында қабылданған "Инновациялык ... ... ... ... ... ел ... ... серпіліс әкелетін
жаңалық болды. Мақсаты отандық өндірістің ... ... ... ... қолға алу, үлттық технопарктер қүру, инновациялык
даму салаларының басым бағыттарын белгілеп, сол ... ел ... ... ... ... ... ... потенциал- кез-келген
мемлекеттің өркендеуінің кепілі. Экономикалық дамудың, мемлекет көркеюінің
негізгі ... ... ... жэне инновациялык салада лидер болу.
Инновациялар жэне жаңалықтар экономиканың қүлдырауына ... ... ... ... ... ... дамуына жағдай жасап, үлтық
экономиканың тиімділігі мен бәсекеге қабіліеттігін жоғарылатады. Бүл
айтылғандар ... ... ... ... ... ... жасау кешенін дамытудың ұзақ мерзімдік стратегиясы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 9 ... ... ... оның негізгі даму бағыттары мен экономикаға қажетті салаларын көтеру
жолдары анықталды. ... ірі ... ... ... ... ... ... істеумен шектеліп, қуаттарын барынша толық қолдана алмай отыр.
Олар тапсырыс бойынша жүмыс ... өз ... ... ... 6, 29 ... ... ... бойынша өңдеу өнеркәсібінде 670,7 ... ... ... ол ... ... салыстырғанда жалпы 7,9% жоғары,
ал соның ішінде машина жасау 30,2%-ға өскен.
Еліміздегі машина жасау саласының ... ... бар жоғы ... ... қүйылған инвестицияның 75% шикізат саласына тиесілі
болып отыр, яғни өңдеу өнеркэсібіне қарағанда 4 есе артық. Төмендегі ... ... ... ... ... жэне ... көре аламыз. Яғни, өнеркәсіптің негізғі дамуы жер қойнауымыздағы
шикізат байлығының себебінен болып отыр.
1.3 Инвестиция жэне инвестициялық саясаттың экономикадағы орны мен ... ... ... табу ... ... ... мүліктік және интелектуалдық қүндылықтардың барлық ... ... ... мақсаты кәсіпкерлік табыс табыс пен пайыз
алу болып табылады.
Коммерциялык практикада инвестицияның келесі үш ... ... ... ... ... ... ... инвестициялар;
3) Материалдық емес активтегі инвестициялар.
Бағалы қағаздар ... ... ... портфельді
инвестициялар деп ... ... ... — акционерлік
кэсіпорындар немесе мемлекет шығарған акциялар, ... жэне ... ... қағаздар, банктік депозиттерге салымдар жатады.
Ал физикалық активтегі инвестициялар нақты ... ... ... ... бүл ... ... ( құрылыс, машина
әне қүрал-жабдықтар, ақпарат тарту, байланыс) салынған капиталдық ... ба ... ... ... ... ... ... тікелей жэне портфельді болып бөлінеді. Тікелей
немесе тура ... ... ... ... ... ... ... инвестицияларда мүндай күқықтар болмайды.
Инвестициялар соидай-ақ пассивті жэне ... ... ... ... - ... ... ... жаңарту
және қызметкрлер мен жүмысшыларды ... ... ... ... - ... ... ... арттыру
мақсатында салынған инвестициялар.
Инвестициялық жобалау - бұл техникалық комплекстегі документтерді
талдау, яғни ... ... ( ... ... ... жобаның және т.б. материалдардың бизнес-планы).
Инвестициялық жобалаудың негізгі бөлігі инвестициялық ... ... ... құру ... ... ... ... техникалық,
цүрылыстыц және экономикалъщ бөлімдерден түрады.
Инвестициялық ... ... ... жоба ... екі мағынада
колнылады:
1) Бірінші - белгілі бір нэтижелерге жету мақсатында жэне кандай да
бір қызметті іске ... ... ... ... ... - қандай да бір қызметті іске асыруға негізделген ұйымдық-
қүқықтық жэне қаржы-есептік документтер жүйесі.
Жобаны эзірлеудіц эісәне іске асырудың кезеңдері:
1) ... ойды ... ... ... ... мен талдау;
3) Құрылыстың, реконструкцияның, ... ... ... ... ... Келісім-шарт документтерін дайындау;
5) Жобалық документтерді дайындау;
6) Құрылыстық-монтаждық жұмыстар;
7) Объектіні ... ... ... ... ойды ... ... жағдайларды қарастырады:
1) Ойды таңдау және алдын-ала дэлелдеу;
2) Техникалық шешімнің инновациялық, ... жэне ... ( ... ... ... ... ), яғни жобаны
іске асыруға кедергі болатын ұйымдардың жағдайын ескеру;
3) Сертификациялық қажеттіліктердің орындалуын міндетті ... ... ... ... ... ... жэне ... басымдықтарын
алдын-ала көрсету;
5) Жобаны іске асыруға мүмкіншілігі бар кэсіпорынды, үйымды алдын-ала
іріктеу;
6) Реципиенттің ақпараттық меморандумын дайындау.
Инвестициялық ... қүра ... мен оны іске ... цикл деп атайды. Инвестициялық цикл үш кезеңнен тұрады:
1) Инвестициялауға дейінгі кезең - ... ала ... ... жобаны қолдануға шешім қабылдағанға дейінгі мерзім;
2) Иіівсстициялық кезец - нақты түрде өндіріске немесе ... ... ... ... ... ... ... - кэсіпорынның шаруашылық қызметінің үдайы өндіріс
мерзім уақыты ... ... ... периодтары мен жекелеген мақсаттары бар.
Инвестициялау алдындағы ... ... жэне ... ... ... ала эр ... ... жүргізіп, тиімді варианттарды
қарастырады. Бұл жағдайды келесі ... ... ... ... ... жаңа ... өнім ... қызмет
түрін өндіруге бағытталған қүрылыс орындары, техникалық қайта жабдықталушы
және өндіріс көлемін кеңейтуші кәсіпорындар, ... ... ... ... объектілері жобаның көлеміне қарай келесідей ерекшеленуі
мүмкін: коммерциялық, ... ... ... ... ... ... жэне т.б. ... циклдық сипатына қарай өнімді
өндіруге толық қатысу немесе жекелеген жобалық-копс трукторлық жүмыстарга
катысу.
Инвестициялау алдындағы кезең
Жобаны ... ... ... ... ... мен
потенцияалды
инвесторлардың
Қолда бар альтернативаларды алдын-ала негіздеу
Соңғы шешімді бекітуде жобаны
әлеуметтік-
Жобаны ... ... ... ... ... ... ... асырудың
мүмкіншіліктерін
Техника-
экономикалық
негіздемесі
Инвестициялау
шараларының
органдарын күру
Жобаны эзірлеу, оған келісу жэне
Сурет 1 - Инвестициялық саясаттың жүзеге асу кезеңдері
Сондыктан да ... ... ... ... ... ... прогрестіц жаңа жетістіктерін, техникалық дамудың ... алып ... және өте ... өнеркәсіп салаларын зрттеу мен оны
іске асыру болып табылады. Инвестицияның қарқынды мөлшері эсіресе негізгі
өндіріс құрал-жабдықтарының 80% ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы үшін маңызы ерекше.
Елбасымыз атап көрсеткеніндей "мемлекетіміз әлем таныған, алдыңғы
қатарлы елдер қатарына қосылуы ... деп атап ... Ал ол үшін ... ... ... жэне дамушы елдерге тән, шығындық өндіріске ... ... ... ... ... ... ... жоғары индустриялы-техникалық өндірісті қамтамасыз етіп,
бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтер өндіруіміз керек. Ол үшін еліміз
экономикасына көп ... ... ... және олар ... ... ... ... экономика үшін тиімді болып келетін өңдеуші салаларға
шетелдік иныесторлар қаржы ... ... ... ... олар ... салып, одан жылдам пайда түсіретін шикізаттық өндірістер
тиімді болып отыр.
Қ.Р-ның ... ... ... негізгі капиталды
инвестициялау негізінен шикізаттық салаларға тартылуда. Өйткені шетелдік
инвесторлар дайын онім шығаруға ... ... ... олар ... ... ... ... оз елдеріне бэсекелес болуға үмтылмайды. Оларға керегі біздің
шикізатымыз болып отыр. Бүгінде шетел ... 80% ... ... - ... ... маңызды элементі. Өйткені
қазіргі экономика жүйесін дамыту кезеңінде ішкі қаржылындыру ... ... ... да ... ... ... жэне оны
тиімді пайдалану мэселелері өте маңызды орын алуда.
Тікелей ... ... ... уақытта жаьанданып жатқан
экономиканың ... ... - ... ... ... ... ... әлемнің жалпы дамуындағы маңыздылығы оның
капиталдардың жинақталған елдерден осы капиталға ... ... ... ... ... Ал ... ... элемдік қоғамның түракты эрі
біркелкі дамуы қамтамасыз етіледі.
Әлемде салымдарының көлемі бойынша ең ірі 100 трансүлттык компаниялар
өндірісі ... ... ... ... ... ... ... 1,4 трлы доллардай бағаланып отыр. Осы ... ... АҚШ, ... ... және ... ... ... Осы комианиялардың стратегиясы тікелей шетел инвестицияларыныц өсе
түсуін мақсат етеді. Әлемдегі осы алашқы 100 ... ... ... Бүл трансүлттық компания л ардың негізгі бөлігі экономикасы
дамыған елдерге тэуелді, ал дамушы ... ... ... ... ... ... ... «Крейтив технолджи» (компютерлік
мультимедиялық рыноктың 60%-ын қүрайды) компания л ары жатады.
Соңғы 10-20 ... ... ... ... ... қазіргі жаңа
индустриялы елдер аталып кеткен Оңтүстік Шығыс Азия елдеріне бағытталды.
Осындай шетелдік инвестицияларды тиімді пайдалану жэне ... ... ... ... ... ... орны ерекше болды. Жоғарыда
атап өткен қазіргі шетелге ... ... ... ... ... ... ... Республикасының өзі кезінде үлттық экономикасын шетелдік
инвестициялар арқылы дамытқан болатын. 1992 жылы осы ... ... ... ... ең көп шетел инвестицияларын қабылдаушы ел болды. Осының нег
ізінде Азиялық инвестициялық бумға Қытай экономикасы үлкен эсер етті.
Инвестициялык ... үзақ ... ... ... жэне ... ... тұрақты дамуын, оларды
тартудың жэне ... ... ... ... ... ... ... айқындайды. Ал осы инвестициялық ... асуы үшін ... ... мерзім аралықтарында жэне рынок
қүрылымының өзгерісінде инвестициялық ... іске ... ... ... іске ... ... қағидаларды ескеру қажет:
1) Қарастырылып отырған шараларды ... ... жэне ... ... ... ... ... салымдарынан түсіп отыратын үхыныстарды ... ... емес ... іске ... ақша ... ... Шетелдік инвестицияның тиімділігін арттыруда ... ... ... ... инвесторларыннан несие және карыз алуда белгілі бір
жеңілдіктерге ие болу;
6) Инвестициялық тәуекелділіктерді ... ... ету ... ... бэсекелікті ескеру;
1) Шетелдік инвестицияларды сақтандыру жэне ... ... ... ... ... инвестициялык саясаітың жағдайын сипаттағанда
инвестициялык ... ... ... ... ... Осы техника-экономикалық негізін
талдаганда оған барлық акционерлер, несиелеушілер және ... ... ... ... ... ... ӨНЕРКӘСІП САЛАСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ
МЕН ҚАЙТА Қ¥РЫЛЫМДАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ
ЖҮРПЗІЛУ БАРЫСЫ
2.1 Өнеркәсіпте жаңа ... ... ... және
инновациялық саясат
Накты өмірде экономикалық өсудің экстенсивтік немесе интенсивтік
типтсрі таза түрде ... ... ... ... ... ... асырылатын, өсу факторларын саы жағынан жетілдіру,
қашан болмасын өндіріс ... жэне ... ... ... ... ... ... тал an етеді. Жұмысшы күші мен қүрал-жабдықтардың өсуі,
олардың ... ... ... ... ... ... өсуді талдағанда, оның теориялық үлгісін емес, өсу типтерін
басымырақ экстенсивтік және ... ... деп ... қолданылатын сңбек пен капиталдың сәйкестігін ... ... ... эсер етуіне байланысты ҒТП
бірнеше түрге бөлінеді.
Егер ҒТП дамуында еңбектің капиталмен жабдықталуының ... ... ... ... ... өнімділігінің ылғи бір ғана көрсеткіші
сэйкес келсе, онда Хикс бойынша бейтарап ҒТП орын алады.
Егер еңбектің капиталмен жабдықталуы белгіленген ... ... ... ... ... ... тез өсіп отырса, ... ... ... ... тэн ... Керісінше жағдайда
-шекті еңбек өнімділігінің өсу қарқыны мен шекті капитал өнімділігінің
арақтынасы ... ... ҒТП ... ... типі ... болады.
Егер ҒТП дамуында белгіленген еңбек өнімділігінің орта дэрежесіне
еңбектің шекті өнімділігінің бірдей шамасы ... ... онда ... ... бойынша бейтарап деп аталады /7, 327 б/.
Осындагы төртінші аспекті біздің еліміз үшін маңызды болып табылады.
XX ғ. 50 ... ... ... Роберт Солоу экономикальщ осудің
басты факторы ҒТП екендігін айтқан. Мүны Саймон ... ... ... ... онімнің тұрақты осуін, қоғамның түтынуын камтамасыз
етуде технологиялық прогрестің маңызы ерекше екенін айтты.
Экономикалық эволюцияда ... ... ... ... ... - экономикалық зерттеуінде инновациялық ... ... ... ... ... ... динамика мен экономикалық осуді қозғаушы фактор
инновациялық негіздегі бәсеке болып табылады;
2) экономикальщ дамуда білім мен ... ... ... ... ... ... ... оның қүрылымы мен
негізі болып табылады.
Экономикалық өсу сандық жэне ... ... ... ... эісәне
экстенсивті түрлері болады. Экстенцивті түріне:
1) Технологияда инвестицияның артуы;
2) Бос ... жоқ ... ... ... ... ... көлемдерінің, материалдардың, ... өсу ... ... л ... ... ... ... яғни инновациялық дамудың
жүзеге асуы;
2) Қызметкерлердің мамандық деңгейінің жоғарылауы, білім беруді
дамыту;
3) Ыегізгі жэне ... ... ... ... ... бос ... өсуі. /7, 314 б/
Көріп отырғандай еліміз ... ... ... ... үшін
экономикалық өсудің интенцивті бағытының басымдырақ болуын қамтамасыз етуі
керек. Елде осы саясатты қолдау үшін оған ... ... ... ... ... қызмет етіп алғаны дүрыс.
Инвестициялық стратегия корпорацияның үзақ ... ... ... ... ... ... ... және шығарудың
тиімді жолдарын корсету, жалпы болашақтағы инвестициялық ... Ал осы ... ... іске асуы үшін ... мерзім аралықтарында жэне рынок құрылымының өзгерісінде
инвестициялық ... іске ... Осы ... саясаттарды іске
асырғанда келесі қағидаларды ескеру қажет:
1) Қарастырылып отырған шараларды экономикалық, ғылыми-техникалық,
экологиялық және элеуметтік тиімділіктерін максималдау;
2) Корпорацияның ... ... ... ... ... ... Пайдалы емес жобаларды іске асырғанда ақша ... ... ... ... ... мемлекеттік қолдауларды кажет
ету;
5) Шетел инвесторларыннан несие жэне қарыз ... ... ... ие болу;
6) Инвестициялық тәуекелділіктерді минималдауды қамтамасыз ету жэне
инвестициялық ортадағы ... ... ... игеруде корпорацияның инвестициялық саясатын
анықтағанда келесі факторларды ескеру қажет: /8, 189 б/
1) Өидірілген өнімнің рыноктағы жағдайын, көлемін, сапасын жэне ... ... баға ... ... ... ... техникалық мүмкіншілік деңгейін, оның
балансындағы аяқталмаған құрылысының және қүрылмаған қүралдарының
жағдайын талдау;
3) Қүрьшғыларды ... алу ... ... ... ... ... (төлемқабілеттілігі,
баланстың өтімділігі, қаржылық тәуелсіздік деңгейі инвестициялық
қолайлылық жағдайы);
5) Корпорацияның ... ... жэне ... капиталдарының
арақатынасы;
6) Инвестордың мемлекеттен тарапынан қолдау табатын жеңілділік
түрлері;
7) Капитал рыногын инвестициялаудың қаржылық жағдайы;
8) ... ... ... және бюджеттік тиімділігі,
яғни корпорацияның негізінде іске асатын;
Талданған инвестициялық саясаттың жағдайын сипаттағанда ... ... ... ... ... табылады.
Иыдустриялық саясат дегеніміз мемлекеттің бэсекеге түсуге қабілетті
жэпе ... ... ... ... үшін ... ... ... және қолдау көрсетуге бағытталған шаралар кешенін
білдіреді.
Яғни еліміз осы мәселелерді ... ... ... ... ... ... қосылуы үшін, түрақты экономикалық өсуді және
экологиялық тиімді ... ... ету ... ... ... ... ... жылдарға
арналган үзак мерзімді стратегиясын қабылдады жэне ол алғашқы жылдан бастап
оң нәтижелер бере бастады. ... ... ... жылы "Бәсеке
қабілетті Қазакстан", "Бәсекеқабілетті экономика" жэне ... ... ... ... Жолдауында, еліміз үшін өзекті мәселелердің
бірі Иыдустриалды-инновациялық стратегияның негізгі ... ... ... ... ... - ... шыдайтын, импорт
алмастырушы және экспортқа бағытталған тауар шығаратын өнеркэсіптер қүрьш,
қызмет ... ... ... даму ... ... ... ... бағытынан арылып, Қазақстанның
индустрияландыруының тездетуге, машина жасау мен ... ... ... ... ... Яғни инновация - негізгі қозғаушы күш болмақ.
Енді осы түрақты экономикалық өсудің бүгінгі ... ең ... ... болып отырған Индустриялы-инновациялы даму стратегиясының
мақсаты мен міндеттері туралы тоқталып өтсем.
Стратегияның басты мақсаты шикізат ... қол ... ... ... ... ... жолымен елдің түрақты дамуына қол
жеткізу; үзақ мерзімді жоспарда сервистік-технологиялық ... ... ... ... ... ... өнеркісіпте және қызмет корсету саласында ... ... жэне ... ... ... , ... жэне қызмет
көрсетулер өндірісі мемлкеітік индустриялық-инновациялық саясаттың басты
нысанасы болып табылады. / 9, 23 б. /
Дүниежүзілік ... ... ... ... қазіргі
таңдагы экоыомикасының дамуында мынадай мәселелер орын алуда: экономиканың
бір жақты шикізат бағыттылығы;
1) элемдік ... ... ... ел ішіндегі салааралық жэне ... ... ... ішкі ... ... мен қызметтерге тұтыну
сұранысының, яғни ... бір ... ... және ... ... ... ... негізгі қорлардың тез тозуы;
7) кәсіпорындардың жалпы техникалық және технологиялық ... ... ... және ... ... ... аз ... ғылым мен өндіріс арасында үтымды байланыстыболмауы;
10)мамандарды және жұмысшы кадрларды ... ... ... ... ... болмауы; 11)экономиканың өңдеуші
секторларына инвестициялар ... ... ... институттары
үшін ынталандыру көздерінің болмауы; Осы мэселелерді шешу қызметі
барысында стратегияның келесі ... атап өтсе ... ... өңдеуші өнеркәсіпте орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4% мөлшерінде
қамтамасыз ету, 2000 ... ... 2015 жылы ... ... 3 есе ... және ЖІӨ энергия сыйымдылығын 2
есе төмендету:
2) өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларының өнімділігін арттыру;
3) кэсіпкерлік қүрылымды қалыптастыру; бәсекелестік ... ... ... ... ... қүнға барынша
қол жеткізе отырып, нақты өндірестерде қосылған құн тізбегіндегі
элементтерді итеру;
4) ... көп ... ... және ... технологиялық экспортқа
негізделген өндірістер қүруды ынталандыру;
5) сапаның элемдік стандартына көшу;
6) дүниежүзілік ғылыми - техникалық және ... ... ... өңірлік жэне дүниежүзілік экономикамен ықпалдасуды
күшейту.
Осы стратегияны іске асыру мерзімі ... ... ... және ... ... ... кезеңдерден тұрады: 1-ші кезең - 2003-2005 жылдар
2-ші ... - ... ... 3-ші ... - ... жылдар Күтілетін
нәтижелер: Индустриялық-инновациялық саясатты белсенді ... өсу ... ... 8,8-9,2% ... ... Бұл ... салыстырғанда 2015 жылы ЖЮ ... 3,5-3,8% ... ... ... ... ... өңдеуші өнеркәсіпте орташа жылдық
өсу қарқынын 8-8,4%-ке дейін жеткізуге, 2000 ... ... 2015 ... ... кемінде 3 есе арттыруға және ЖЮ ... 2 есе ... ... береді. ЖЮ күрылымында
гылыми жэне ғылыми инновациялық қызметтің үлестік салмағын 2000 жылғы 0,9%-
тен 2015 жылы 1,5-1,7%-ке ... ... ... /9,27 ... ... ... ... өнеркәсіптік жағдайы
Экономиканың негізгі секторы болып саналатын өнеркәсІпті қайта ... ... ... ... ... отыр. Себебі, өнеркәсіп кез-
келген мемлекет экономикасының түп ... ... ... оыы ... ... үшін ... ... қамтамасыз ету
бәсекеге қабілетті тауар өндіруге мүмкіндік берері сөзсіз.
Басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанда өнеркэсіпті дамытуға
барлық жағдайдың бар ... ... ... ... ... еңбек
ресурстары мен білімді жэне интелектуалды мамандардың жеткіліктігі, жаңа
ондірістер қүру үшіи ... ... ... ... ... ішкі жэне ... нарыққа шығудағы бірқатар артықшылықтар -мүның
бэрі өнеркәсіп салаларын, соның ішінде өңдеумен айналысатын кәсіпорындардың
алдында жаңа ... ... ... ... ... ... теріс әсерін тигізер факторлар мен кедергілер жок емес.
Олардың қатарына мыналарды жатқызуға болады десек қателеспейміз:
1) өтпелі ... ... мен ... ... алуда
жіберілген қателіктер осы кезге дейін өзінің теріс "жемісін"
беруде;
2) кәсіпорындардағы табиғи жэне ... ... ... ... үлес ... 80% көлемінде болуы;
3) жаңа техника мен технологияны, шикізат пен комплект бүйымдарын
импорттау ондіріс шығындарының артуына ... ... ... өнім ... ... отандық тауар өндірушілерді қолдау шар ал ары жэне импорт
алмастыру ... ... жэне ... түрде жүргізудің
болмауы;
5) өнеркәсіп кэсіпорындарының ... жэне ішкі ... ... ... тэуелсіз даму үшін өз қаржыларынан
құралатыи амортизациялық, сақтандыру, резервтік, даму қорларын
қүра алмай отырғандығы;
6) өнеркэсіп ... ... ... ... компания
л ар мен фирмалардың аздығы;
7) өндірістік инфрақұрылымның жетілмеуі, сонымен бірге, өнеркәсіпке
қызмет ... эр ... ... ... ... ... үсақ ... аса алмауы;
8) ішкі рынокта тауарлар мен қызметтерге тұтыну ... ... ... ... жэне ... ... жеткілікті дэрежеде
дамымауы;
10) мұнай-ғаз жэне кен-металургиялық кешенге жатпайтын экономика
саларында ... ... тез ... /125 ... да ... 2004 жылы 19 ... ... халқына
жолдауында "мемлекеттік қолдаудың оңтайлы ролі, бір ... ... ... оның ... қол ... ... ... -
инфракүрылымды жасау жэне басты салаларды дамытуға жеке ... ... ... ... ... ... деп ... деп атап өткен.
Стратегияның даму болжамдары бойынша ... ... ... ... ... ... ... Яғни, машина жасау,
автомобиль шығару, авиация, мұнай-химия, жоғары технологиялы электорондық
техника өндіру, ғылыми жаңалығы жоғары, энергия, материал, еңбек шығындарын
үнемдейтін, ... ... орта мен адам ... ... жоқ ... ... жаңа индустриялық деңгейге көтеретіні анық.
Импорт көлемін азайту ... ... өнім ... ... ... ... елдердің басты мақсаты. Осы мақсатта өңдеуші салалардың
техникалық деңгейін көтеруде машина жасау өнеркәсібін көтеруге ... ... ... тиіс ... ... Себебі, көптеген кэсіпорындар техниканы,
қүрал-жабдықтарды ... ... ... шикізатты өндіруден өңдеуғе
дейін, тамақ, киім, ауыл шаруашылығы, көлік жіне күрылыстың ... ... ... ... ... ең ... өндірістері көлік және ауыл
шаруашылығына қажетті техника өндіруі ... ... ... ... үзақ ... ... Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 9 қырқүйектегі қаулысымен бекітілді.
Опда опыц пегізгі даму бағыттары меы экономикаға қажетті ... ... ... ... ірі ... ... заводтары өзінің мүмкіндігіне
қарай жүмыс істеумен шектеліп, қуаттарын барынша толық колдана алмай отыр.
Олар ... ... ... ... өз ... айрылып келеді.
Дегенмен, экономикадағы соңғы жылдары қалыптасқан өсу үрдісі кейбір
кэсіпорындардың қайта бас ... оң ... ... ... ААҚ ... бойынша 2002 жылы мүнай өндірушілерді
машина жасау өнімдерімен жабдықтау 26 млн. АҚШ доллары құраған. Сөйтіп,
қазіргі ... ... ... жасау кешенінің үлесіне, статистика
мэліметтері бойынша, өнеркэсіптік өнімінің 3%-ы, өнеркэсіптік ... ... ... ... - 0,86%-ы келеді
екен. Мұның өзі бүл саланың ... ... ... ... мәліметтері бойынша өңдеу ... 670,7 ... ... ... ол ... жылмен салыстырғанда жалпы 7,9% жоғары,
ал соның ішінде машина жасау 30,2%-ға өскен.
Еліміздегі машина ... ... ... ... бар жоғы ... ... ... инвестицияның 75% шикізат саласына тиесілі
болы и отыр, ягни оңдеу оиеркәсібіне қарағанда 4 есе артык. Төмендегі 4-ші
кестеден ... ... ... ... және импорттық
қүрылымын көре аламыз. Яғни, өнеркәсіптің негізгі дамуы жер қойнауымыздағы
шикізат байлығының себебінен болып отыр. Кестеден ... ... ... 2006 ... ... ... ... экспорттау 43,6%-дан 65% -ға
дейін өссе, ал өңдеу өнеркәсібінің үлесі бар болғаны 7-8%) -ды қүрап отыр.
Енді келесі 5-шІ ... ... ... инвестицияларының өнеркэсіп
саласындағы үлесіи көре аламыз. Кестеден көретініміз шетел инвесторларының
тікелей инвестиция тартудағы мақсаты біздің елдің экономикасының ... ... ... ... ... қойнауындағы шикізат қорының молдығы болып
отыр. Олар оз ... ... ... күю арқылы тез арада пайда
тауып, ... ... ... ... ... ел бола беруіне
ықыласты. Өйткені, олар өңдеуші салаға инвестиция салса, ол ... ... сол ... өздеріне бәсекелес болып табылады. Сондықтан, еліміз
үлттық ... ... ... қамтамасыз етуі үшін отандық
инвесторларды осы салаға тарту, отандық өнеркэсіп салаларын ... ... ... ... көрсетуі керек. /12/
Кесте 1- Өнеркэсіп өнімдерінін экспорттау жэне ... ... |2001 |2002 |2003 |2004 ... капгіталга тартылга |369084 |595663 |943398 |1099986 ... ... | | | | ... орман шаруашылығы |2471 |8179 |11986 |15972 ... ... |155082 |296828 |417982 |457010 ... ... |44987 |71607 |104775 |103421 ... |13661 |21241 |40738 |50366 ... қызметтер |6508 |9239 |12249 |9569 ... ... ... ... ... ... секторын
инвестициялау жылдан-жылға өсіп келе жатыр. А л айда осы инвестициялар ... ... ... ... саласына бағытталуда. Өңдеуші өнеркэсіп
пен жаңа технологияларды инвестициялаудың осімі элі де болса аз болып отыр.
Оның ... ... ... ... 1-ші ... де анық ... болады.
Сурет 2 - Еліміздегі негізгі капиталға жэне өңдеуші өнеркэсіпке тартылған
инвестициялардың үлес салмағы
Бұл суреттен көретініміз ... ... ... жылдан-жылға
карқынды өсіп келе жатыр. Ол инвестициялардың негізгі ... ... ... ... ... жэне ауыр жэне түсті металдар өндірісіне
бағытталуда. Ал өнеркәсіике тартылған ... әлі де ... аз ... ... ... Оның ... себебі, елге келіп жаткан ... өз ... ... тез ... эрі ... аз ... шикізаттык салалар мен өндірістерге инвестицияларын
салуға ынталы болып отыр. Жоғарыдағы суретте көріп ... ... ... ... ішінде өнеркэсіпке салынған
инвестицияның үлесі оннан бірін ғана қүрап отыр. /13,23-27бет /
Сондықтан ... ... ... индустриялы-инновациялы, шикізат
саласына тэуелсіз түрақты экономикаға өтуі үшін инвестициялық ағымдарды
экономиканың өңдеу, ... жэне жаңа ... ... ... ... ... Ол үшін осы салаларға ипвестицияларды
ынталандыру шараларыи, эр түрлі колайлы ... ... ... жэне қүжаттық жағынан көмек көрсету, өнеркэсіптік салалардың даму
болашағы бар екендігін дэлеледеуі ... ғана ... ... ... ... ... ... әндіріске эту, бэсекеге қабілетті өнімдер өндіру жолға
қойылып, Қазақстан әлемнің дамыған 50 ... ... ... жақындай
түседі.
Қызмет түрлері және өнімнің кейбір түрлері ... ... ... ... ... төменде келтірілген:/18/
|  |2008ж. |2008ж. |
| ... ... ... |күйек |
| | |2007ж. |
| | ... | ... |
| | ... |
| ... | |
| ... |
| |а |кке | ... |  |  |  ... ... |100,8 |103,0 |103,0 ... өндіру өнеркәсібі |99,3 |102,4 |105,0 ... ...... |101,2 |105,9 |116,4 ... шикі ... |109,8 |107,5 |105,4 ... ... газ |75,0 |84,1 |110,7 ... темір кендері |88,9 |99,9 |98,6 ... ... |101,3 |103,2 |99,6 ... ет және ... ... |101,8 |132,1 |111,0 ... | | | ... өңделген сұйық сүт және кілегей|106,8 |114,1 |97,2 ... ... ... ... ұн |108,1 |133,5 |109,6 ... жаңа ... нан |100,4 |106,7 |105,2 ... макарондар, кеспе, кускус және |97,4 |103,1 |105,3 |
|өзге де ұн өнімдері | | | ... ... ... ... өнімдері |94,8 |107,8 |107,3 |
|   цемент |98,6 |90,7 |89,8 ... ... |96,7 |106,1 |102,7 ... ... илек |69,3 |80,6 |91,4 ... ... мыс |113,8 |150,6 |99,0 ... цифрлық есептеу машиналары |98,8 |93,1 |95,5 ... ... ... |103,4 |150,9 |114,0 |
|   жолаушыларға арналған жеңіл |72,6 |30,8 |68,3 ... | | | ... ... газ бен су |109,0 |112,3 |109,4 ... және бөлу | | | ... ... энергиясы |113,4 |117,3 |108,1 ... жылу ... |103,4 |100,7 |102,0 ... |  |  |  ... ... ... ... секторын инвестициялау мәселелері жэне шешу
жолдары
Қазақстан Республикасының бүгінгі әлемнің экономикалық шаруашылығы
күннен-күнге күрделене түскен таңдағы мемлекет ретіндегі орпы оның ... ... ел деп ... ... ... ... ... үлттық экономикамыздың еліміз өз егемендігін ... ... ... ... даму ... ... қатынастардың тиімді қызмет етуі
барлық қоғамдағы шаруашылық қызметтердің тиімді қызмет етуін ... ... ... ... ... ... ... тоқталуымен белең алды. 1991-1996 жылдар
аралығында негізгі капиталға инвестиция ... ... ... ... ... ... ... кагшталға салынған инвестицияның жалпы көлемі 10 есе
кеміді. Осылайша елімізге ... ... ... ... ... экономикалық өсуде дағдарысқа үшырады. Жалпы экономикада
өндірістер ... ... ... ұшырады. Сондай-ақ бүрынғы
қүралдардың жаппай тозуы басталды. ... ... ... ... ... өсе бастады.
Мемлекетіміз осы мәселеге тікелей араласа бастады. Ол экономикаға
инвестиция тартуды ... ... ... ... тура
инвестициялар келуіне ынғайлы жағдайлар жасады. Сондай-ақ ішкі экоиомикалық
инвестиция ... ... ... 1997 ... ... ... ... өсу бағытына бет алды. Оның өсімі 1997 жылы ... жылы - 41,9%, 1999 жылы - 3,8%, 2000 жылы - 29,4%, 2001 жылы - ... ... ... ... үлсі жылдан -жылға артып келе
жатыр. 1996 жылы оның үлесі 13%-ға, 1997 жылы - 22% жэне ... ... 40%-ға ... ... ... ... аралығында шетелдік инвестицияның
көлемі 12,5 млрд. доллар ды ... ... ... ... ... ... де ... жағдайды көрсетті. Сонымен
инвестициядағы дағдарыс экономикалық өсудегі дағдарыстың бірден-бір басты
себебі деп айтсақ болады.
Бірақ қазіргі ... ... ... басым көпшілігі еліміздің
шикізаттық қорын игеруге салынып ... ... ... ... озі осы ... ... элемдік рыноктарда мүнайға деген ... ... ... ... Ал экономиканың түрақты өсуін қамтамасыз ету
үшін өндірістің өңдеуші саласын дамыту мэселесі туындап ... Ол үшін ... ... салуды ынталандыруды мемлекеттік тұрғыдан
ынталандыруды қолға алу ... ... оның ... 2004 жылы ... ... ... ... анық көруғе болады. (сурет 3).
Қ.Р-ның Статистика агенттігі көрсеткендей, негізгі ... ... ... ... ... ... ... дайын өнім шығаруға ынталы емес, себебі олар дайын, ... ... ... әз елдеріне бэсекелес болуға ұмтылмайды. Оларға керегі
біздің ... ... ... ... шетел инвестицияларының 80%
шикізатгық ендіріске салынуда. Оны келесі ... көре ... ... ... ... ... ішкі жэне сыртқы инвестициялардың
негізгі бөлігін өңдеуші салаға құйылуын мемлекеттік жэне кәсіпкерлік қолдау
арқылы ... ... Ол үшін ... ... ... ... ... қолайлылықтар туғызуымыз қажет. Мысалы,
оларға салық жеңілдіктері, пайыз мөлшерлемесінің жоғары болуы жэне ... орта ... ... ... 3 - ... келіп жатқаи шетел инвестициясының құрылымы
Енді келесі 1-ші кестеден тікелей шетел ... ... ... кере аламыз. Кестеден көретініміз шетел инвесторларының
тікелей инвестиция тартудағы мақсаты біздің елдің экономикасының тұрақты
дамуы емес, ... ... ... ... ... ... молдығы болып
отыр. Олар өз инвестицияларыы шикізат саласына құю арқылы тез арада пайда
тауып, еліміздің ... ... ... ... ел бола беруіне
ықыласты. Өйткені, олар ... ... ... салса, ол салалар кейін
дамып, сол елдердің өздеріне бэсекелес болып табылады. Сондықтан, еліміз
ұлттық экономиканың ... ... ... етуі ... осы ... ... отандық өнеркэсіп салаларын басты
орынға қойып, оларға қолдау көрсетуі керек.
Кесте 3- «2004 жыл бойынша тікелей шетел инвестицияларының түсімі
|Экоиомикалық қызметтің түрі|Тікелей шетел ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| | |$ млн |
| |$ млн |% | ... |4418,5 |100 |3752,35 ... ... |3291,4 |74,5 |2848,65 ... және газ өыдіру |3287,8 |54,04 |2644,0 ... ... |301,1 |6,8 |714,6 ... ... саласы |136,6 |3,1 |37,43 ... ... ... ... инвистициялаудағы мұнай және
газ саласының үлесін келесі 2-ші ... және 4-ші ... көре ... ... көретініміз еліміздің негізгі секторы болып ... ... ... ... ... ... ... өсу үстінде. Оның
басты себебі соңғы жылдары әлем рыногында ... ... ... ... ... болып отыр.
Яғни, еліміздің ірі корпорациялары болып табылатын мүнай компаниялары
өздерінің ... ... ... ... ... ... ... отыр. Ал бүл ез кезегінде ұлттык экоиомиканың тұрақты дамуын үзақ
уақыт камтамасыз етпейді.
Кесте 4- Еліміздің мүнай саласын ... ... ... |1999ж. |2000ж. |2001ж. |2002ж. |2003ж. ... ... |264204 |369084 |595664 |943398 |1099987 ... капиталға | | | | | ... млн ... | | | | | ... ... млн |86166 |143359 |275387 |387952 |428826 ... | | | | | ... ... үлесі, % |32,6 |38,8 |46,2 |41,1 |38,9 ... осы ... ... мұнай саласындағы өнеркәсіп пен өңдеуші
онеркәсіпке тартылған инвестициялардың үлесін келесі сурететн көре аламыз:
Өндеуші және мұнай өнеркәсібіне ... ... ... ... 5- ... саласына тартылған инвестициядағы мүнай және
өңдеуші онеркәсіпке салынған инвестицияның үлесі
5-ші ... ... ... ... ... ... басым бөлігі мұнай өнеркәсібіне салынуды, ал маңызды ... ... ... ... ... ... өсудің орнына жылдан жылға
төмендеу барысында.
Осы жұмыстарды қаржыландыру бюджеттен ... ... Даму ... ... іске асырылмақ. Әрине, ол қаражаттарды
бастапқы мақсатына қарай тиімді ... ... жол ... ... орын ... қадагалауды кұшейткен жагдайда ғана ... ... ... таңда тағы бір маңызды мэселелер катарына өнеркэсіпте жаңа
салаларды Қазақстанның экономикалық, географиялық ерекшелігіне қарай ... ... ... түсу ... саналады.
Сонымен бірге, өнеркэсіптің индустриялық деңгейін көтеру үшін:
1) өнеркәсіп салаларында фирмааралық ... ... эр ... ... елдердің компанияларының стратегиялык
альянстарына кіруге талпыныс жасау;
3) ғылыми-өндірістік ресурстарды шоғырландыру арқылы шағыи ... ... ... ... ... ғылыми парктер,
шағын бизнес инкубаторларын, технополистер мен аймақтық
бірлестіктер құру;
4) ... эр ... ... ... қауымдастықты
үйымдастыру;
5) Тозығы жеткен құрал-жабдықтарды жаңарту үшін несие жүйесін және
лизингтік қатынастарды дамыту;
6) Бүкілэлемдік Сауда ... кіру үшін ... ... ... ... ... ішкі жэне сыртқы нарықтағы қатаң бэсекелестік
күреске басымдылық көрсетуге бейім ірі ... ... ... деп ... ... ... 2006 – 2008 жылдарға арналған бағдарламасының басым
бағыттары
      Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес Үкіметтің ... – 2008 ... ... ... ... ... ... болып
белгіленді:
1) Қазақстан экономикасын жаңғырту және оның ... ... ... экономикалық дамуы үшін серпінді
секірістерді қамтамасыз ету;
3) әлсіздерді ... және ... мен ... ... осы ... ... ...   
Қазақстан экономикасын жаңғырту және оның серпінділігі
      Үкімет өз жұмысын мынадай бағыттарда құруды жоспарлап отыр.  
Макроэкономикалық саясат
      Макроэкономикалық саясат саласында ... ... және ... ... жолымен бірқатар міндеттерді шешу алда тұр.
      Соңғы жылдары Қазақстан экономикасының дамуына әсер ететін сыртқы
факторлар ... ... Бұл, ... ... ... ... өсуінің
жоғары қарқынына және мұнайға, газ бен металға әлемдік бағаның ұлғаюына,
евроға шаққанда доллардың айырбас ... ... ... ... ... ... байланысты.
      Осы факторлардың барлығы макроэкономикалық теңгерімнің бұзылуына
едәуір қатер төндіреді, өйткені инфляцияның өсу, теңгенің айырбас ... тыс ... ... ... емес ... ... төмендеу және экономиканың «қызып кету» қаупі күшеюде.
      Осы жағдайда ... ... ... өсу ... ... айырбас бағамына қатысты икемді саясат жүргізуге,
мемлекеттік шығыстар саясатын шектеуге және ... ... ... ... бизнесті дамытуды салықтық ... ... пен ... Банк фискальдық және ақша-кредит саясатының
келісілген түрде жүргізілуіне жұмыс істейтін болады.
      Үкіметтің экономикалық ... ... ... ... ... ... арттыру есебінен ынталандыруға бағытталған. 
      Макроэкономикалық теңгерімді сақтау мақсатында, ... ... ... ... ... үшін мұнай мен газ өндіруді өсіру
қарқынына қатысты ұзақ мерзімді ... ... ... саясат
әзірленетін болады. Салық саясаты  Салық саясаты тұтастай алғанда, салықтық
әкімшілендіруді ... ... ... ... және ... арттыру жолымен бизнес пен халықаралық ... ... ... салу мен салықтық әкімшілендіруді оңайлату ... ... ... есептілігін, салықтық тексеру нәтижелеріне шағым жасауға
өтініштер беру мерзімін ұзарту, сондай-ақ есепті салық кезеңі үшін ... ақы ... ... белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізілетін
болады. Салықты және төлемдерді банкоматтар мен ... ... ... енгізу жоспарланып отыр.
      Кеден ісі бөлігінде кедендік ресімдеу рәсімдерін оңайлату ... ... ... ... ... ... ... және кеден органдары қызметінің сапасын ... ... ... ... ... кешені бюджет кірістері
бойынша жоспарлардың орындалуын бағалауды алмастыратын болады.
      Негізгі ... ... ... көзделуде. Атап айтқанда,
өндірісті дамыту және кеңейту мақсатында қосылған құн салығына, сондай-ақ
корпорациялық табыс ... ... ... ... ... ... ... жалақының көлеңкелі төлемдерін одан
әрі ... ... ... ... ... Бір ... ҒЗТКЖ-да
инвестицияларды ынталандыратын жеңілдіктер жасалатын болады, ... ... ... технологиялық дамуын жеделдетуге мүмкіндік
береді.
      Сондай-ақ салық пен алымдардың кейбіреуін ... ... ... ... ... ... ... салық режимдерін қолдану
тетіктерін жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.
      Ішкі отын нарығында айқын ... ... құру ... ауыртпалығын мұнай
өнімдері нарығының субъектілері арасында қайта ... ... ... ... ... ... ... және салық және бюджетке ... ... да ... ... ... бақылауды кеңінен пайдалану жолымен Салықтың
жинақталуын арттырға қол ... ... ... ... көшу ... де қарастырылатын болады.
      Барлық салықтық реформалар бақылаушы органдар сыбайлас жемқорлық
деңгейін едәуір төмендеткен жағдайда ғана табысқа ... ... бұл ... бірі болып табылады. Осы мақсатта салық органдары ... ... ... қызметтердің тізбесін кеңейту жолымен
кәсіпкерлік субъектілері мен бақылаушы органдардың жеке байланысын ... ... ... ... ... ... ... мұнай кірістерін
пайдалану тетіктерін жетілдіруге, бюджеттің әлемдік баға ... ... ... қаражатын пайдаланудың тиімділігін
арттыруға, экономиканың басым секторларын дамытуды ... ... ... аз қорғалған жіктерін әлеуметтік қолдауды қамтамасыз
етуге бағытталатын болады.
      2006 жылғы 1 шілдеден ... ... ... ... ... ... орта мерзімді перспективаға арналған ... ... ... жаңа ... көшуді жүзеге асыру ұйғарылып
отыр. Осыған байланысты Бюджет кодексіне және ... да ... ... мен ... ... көзделеді. Өзгерістер
ағымдағы бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру мұнай емес ... ... ... ал даму бюджетін қаржыландыру  көбінесе
Ұлттық қордың трансферттері ... ... ... ... ... ... арналған шығыстарды ұлғайту мұнай емес
сектордан кірістерді барабар өсірусіз ... ... ... жаңа ... енгізу экономикада тұтынушы мен
жинақтау арасындағы қажетті пропорцияларды сақтауды, экономиканың шикізат
емес секторын дамыту үшін ... ... ... ... ... ... ... жинақтауды және Ұлттық қордың әлсіреуіне жол
бермеуді ескере отырып, мұнай ... ... ... ... саясатын жүргізу кезінде Үкімет, сондай-ақ экономиканың өсу
қарқынымен сыйымды мемлекеттік бюджет шығыстарының өсу ... ... және ... мұнайдан болмайтын тапшылығын біртіндеп төмендетудің
қажеттілігін ескеретін болады.
      Бюджеттік жоспарлаудың сапасын және бюджет ... ... ... үшін бағдарламалар әкімшілеріне қойылатын ... ... ... ... арттыру призмасы арқылы
жұмсауда басымдықтарды талдау мен есепке алуды ... ... ... ... құжаттармен үйлесуіне
бағытталған талаптар күшейтілетін болады. ... ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламаларды ... ... мен ... ... ... ... бюджеттік қамтамасыз етілуін теңестіру қағидатын
мемлекеттік қаражатты ... ... ... қағидатымен оңтайлы
үйлестіруге бағытталған бюджетаралық қатынастарды ... ... ... ... жылы «2008 – 2010 ... ... жалпы сипаттағы ресми
трансферттер туралы» жаңа ... ... ... ... бұл ... ... ... субвенциялар мен алулардың мөлшерін бекітудің
тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Бұл өңірлердің ... ... ... ... ... ... және ... бюджеттерді қалыптастыру
мәселелерінде жергілікті өкілді және ... ... ... ... ... ... ... олардың қосқан үлесінен
алынатын барлық қосымша кірістер жергілікті бюджеттерде ... ... ... ... ... ... ... атқарушы
және өкілді органдардың қалауы бойынша бөлінетін болады.
      Өңірлердің ... ... ... ... Конституция
кепілдік берген мемлекеттік қызметтерге ... тең қол ... ... ... ... алулар мен субвенцияларды есептеудің
жаңа әдістемесі әзірленетін болады, яғни ... ... ... етуден республикалық орташа деңгейге көтеру ұйғарылып отыр.
      Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру әзірленген Қазақстан
Республикасының 2010 ... ... ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады. 
      Мемлекеттік сатып алу жүйесін одан әрі жетілдіру ... ... ... негізгі міндеті мемлекеттік сатып алуды сапалы, ... ... ... болып табылатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңға
өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... ... ... ... қоғамдық бірлестіктердің өкілдеріне конкурстық
өтінімдері бар ... ашу ... ... ... ... ... ... Бұдан басқа, электронды мемлекеттік сатып
алу ... ... ... ... және ... ... ... жүзеге асыру
барысында сыбайлас жемқорлық ... ... ... ... ... мемлекеттік сатып алу ақпараттық жүйесінде жұмыс істеу
шарттары белгіленеді.
      Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... болады. Мониторинг мемлекеттік борыш бойынша ғана емес, ... ... ... компаниялар мен акционерлік қоғамдардың борыштық
міндеттемелерін қамтитын бүкіл мемлекеттік сектор бойынша да жүргізілетін
болады.
      Мемлекеттік борышты басқару ... ... ... ... ... үшін ... борышты басқару жөніндегі тұжырымдама әзірленетін
болады. Тұжырымдамада мемлекеттің басым қатысуымен ұлттық және акционерлік
қоғамдардың ... қоса ... ... ... ... борышын
ескере отырып, борышты басқару стратегиясы, мемлекеттік борыш құрылымы
мәселелері, ... ... ... ... ... ... мәселелері және мемлекеттік борышты басқарудың
ұйымдық негіздері көрініс табады.
      Үкімет тарифтік саясат тиімділігін ... зор ... ... Бұл үшін ... ... ... ету жөнінде шаралар
қабылданатын болады, ... ... ... қызметтеріне,
экономика секторларына ... әсер ... ... ... ... субъектілерінің қызметін бақылау және сараптау
тетіктері жетілдіріледі.  /17/
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорытындылай келе, отандық өнеркэсіпті дамыту ... ... ... ... ... ... ... пайдалану,
жологиялық проблемаларды шешу, өндірістік қүрылымды дамыту, өнеркәсіп
салаларының құрылымын жетілдіру, ... ... ... ... ... ... бар ... салаларына қолдау көрсету, әлеуметтік-
экономикалық мәні зор жэне ... ... ... ... және тағы ... шараларды іске асыру алдағы экономикасы тұрақты
дамыған, индустриялы ел болуымызға тікелей жол ашпақ.
Өнеркәсіп ... ... ... ... ... қызмет
ететіп кэсіпорындардың барлығы үшін қажет және күрделі қызмет болып
табылады. ... ... ... ... жэне ... қаржы-инвестициялық механизмін, шаруашылық процестерді
басқару жәие өнімдерді ... ... ... ... ... жаңа
қүрылымдық формаларын енгізуден түрады. Яғни, қайта құрылымдау өнеркәсіптік
комплекс күрылымын сапалы түрде, ... ... ... ... ... болып табылады.
Бүл анықтаманың кең қоданылатын қолданысында келесі үгымдармен гікслей
байлапыста болады: кәсіпорыниың қүрылымын үйымдастырушылық, ... ... және ... ... қайта қүру немесе жетілдіру
шаралары жиынтығын құрайды. Сондай-ақ осындай құрылымдау мен ... ... ... ... ... және өндірістің
тиімділігін дамытумен ... ... ... ... ... ... келесі шаралар кол
данылады:
1) Косіпорынның баскару қүрылымын қайта өзгерту;
2) Ірі кэсіпорырнда тимді ұйымдастырылған ... ... ... жэне ... ... ... жэне технологиялық процесті
қатй қүрылымдау;
5) Өндірісті кеңейту,
6) Жаңа жэне сапалы, ... ... ... ... ... ... ... және кеңейту бүгінгі таңда Қазакстанда
.жопомикасы үшін маңызды ... ... ... ... ... ... ... мен қүрылғылары моралдық және физикалық жағынан тозған.
Тек қана елімізде казіргі уақытта мүнай ... ... ... гана қазіргі заман талабына сай ... ... ... ... ... мемлекеттік бағдарламалар және эр түрлі ынталандыру
шаралары арқылы осы ... ... ... ... алуы ... ... шетелдік тэжірибе керсеткеніндей экономиканың тек капа шикізат
багыттылығы ұлттык ... ... ... ... бір ... ... еліміз өнеркәсіп саласында орын алып отырғаы мәселелерді шешіп
жоғары бәсекеқабілетті ... ... ... санатына қосылуы үшін, тұрақты
экономикалық өсуді жэне ... ... ... ... ету ... "Қазақстан Республикасының Индустриялы-
инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзімді стратегиясын
қабылдады жэне ол ... ... ... оң ... бере бастады.
Стратегияның негізгі мақсаты — бәсекелестікке шыдайтын, ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптер ңүрып, қызмет
корсету саласын мыгымдау.
Басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанда өнеркәсіпті ... ... бар ... ... Шикізат қорларының молдығы, еңбек
ресурстары мен білімді жэые ... ... ... ... құру үшін ... ... жағрапиялық жағынан орналасу
тиімділігі, ішкі жэне сыртқы ыарыққа шығудағы бірқатар артықшылықтар -мұның
бэрі ... ... ... ... ... ... кос і поры
ндардың алдында жаңа ... ... ... ... ... дамуына теріс эсерін тигізер факторлар мен кедергілер жоқ ... ... ... Есеитугелов А. Долгосрочная стратегия развития экономики и размещение
производительных сил в РК // Аль-Пари. №6, 2000 г.-56 ... ... Ә.Ы. ... ... ... дамыту - индустриялық-
инновациялық стратегияның басты бағыты" // ... №2-3. 2004 ж.-67 ... ... Д.Б. ... как ... ... ... Казахстана" // Аль-Пари , № 1.2004г.-26 б
4. Купешова Сауле Телеухановна / "Теория и практика ... ... ... ... ... ... - ... Ал маты,
2002 г.-21 б
5. Инновационный менеджмент / К.Нарибаев, С.Джуманбаев, ... ... ... - 1998. – 31,33,45 ... М.Т. ... ... и ... - Алматы: 1997 г.-29,26 б
7. Ивашковский С.Н. - ... ... - 2-е изд., ... доп. ... ... 2002. -327 б
8. Любушкин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности ... ... для ... — Москва, 2000г.-189 б
9. Стратегия / "Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының
2003-2015 жылдарга ... ұзақ ... ... ... 2003 ж.-
23,27 б
10. И. Ә. Назарбаев. "Бэсеке қабілетті Қазакстан", "Бэсекеқабілетті
экономика" және "Бәсекеқабілеггі халык" ... ... ... // ... ... 19 наурыз, 2004 ж.-106 б
11 .Купешова СТ. Ғылыми-технологиялық және ... ... орны ... №2, 2005 -125 б
12.Статистический ежегодник. Алматы. - 2006г
13.Бердибек Сапарбаев «Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане и
перспективы дальнейшего развития экономики страны» // ... №4, - ... 23-27 ... Ә. ... ... элемдеп бэсекеге барынша қабілетті 50
елдің қатарына кіру стратегиясы» Жолдауы, ... 2006 жыл, ... У. ... Г. ... Дж. ... - М: Инфра, 1998 г.12,142 б
16.Оспанов М.Т. Иностранный капитал и инвестиции. - Алматы: 1997 ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТІ ЖЕТІЛДІРУ (Қарағанды облысының мысалында)35 бет
Экономиканың нақты секторын инвестициялау, жаңа технологияларды игеру және қайта құру27 бет
Банк қызметіндегі маркетинг75 бет
Қазақстан экономикалық жүйесінің нарықтық қатынастарға өту кезеңі5 бет
Ағылшын соты Мұхтар Аблязов пен өзге де жауапкерлердің өтінішін қарастырудан бас тартты45 бет
Технологиялық машиналар құрылысын жобалаудың жалпы принциптері. Технологиялық процестерді механизациялау құралдарын жүйелендіру. Жобалау, САПР, ғұмырлық ұғымдары. ГТМ ұзақ уақыттылығын арттыру құралдары. Машиналарды құру әдістерін жіктеу6 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
"Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану әдістері мен тиімділігі»41 бет
60-80 жылдардағы ортасындағы Қазақстандағы нақты социализм12 бет
IP желілерде нақты уақыт режимінде ICQ хабарлар алмасу жүйесінде ақпараттық сервистерін іске асыру38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь