Мемлекеті басқару функциясы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

І тарау. МЕМЛЕКЕТТІҢ ҰҒЫМЫ МЕН БЕЛГІЛЕРІ ... ... ... .. 4

ІІ Тарау. МЕМЛЕКЕТТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... 8
2.1 Мемлекет функциясының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
2.2 Мемлекеттің ішкі функциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.3 Мемлекеттің сыртқы функциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

III Тарау. АТҚАРУ БИЛІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
Мемлекет - басқару функциясын орындайтын және соның көмегімен қоғамның тіршілік-тынысын қамтамасыз ететін, оған кажетті жағдайлар мен алғышарттар жасауға ұмтылатын адамзат қоғамын ұйымдастырудың айрықша нысаны. Өзіне тән ерекше белгілері мен қажетіне, сондай-ақ өзіндегі аса мол мүмкіндіктеріне қарай мемлекет экономиканы дамытудың, әлеуметтік-саяси, рухани, ұлтаралық және жеке адамдардың арасындағы қатынастардың маңызды мәселелерін шешуге нақты қатысып, қоғамдағы істердің жағдайына белсенді түрде әсер ете алады. Мемлекеттек өзіне ғана тән функциялары, әсер ету нысандары мен әдістері бар айрықша құрылым ретінде сипатталады. Соның аркасында оны қоғам-да, ұйымда, құрылымдар мен институттарда әрекет ететін бас-калардан ерекше өзгешелігімен көзге түсетін күрделі саяси организм ретінде қабылдаймыз. Көрсетілген негізгі жағдайлар біздің түсінігімізде және мемлекетті анықтауда өзінің көрінісін табуы керек. Өзінің көрінісін тапкан құбылыстың күрделілігі мен көп аспектілігіне қарай оның біржақты болуы мүмкін емес және бірнеше «қабаттың қамтиды.
Мемлекет дегеніміз бұл - адамзат қоғамы дамуының маңызды кезеңдеріне тән саяси ұйым:
а) қоғамды басқару міндетін аткару, адамдардың, топтардың, таптардын және басқа да әлеуметтік субъектілердің қарым-қатынасын реттеп, бағыттау, олардың бірлескен іс-қимылына жағдай жасау жүктелген;
б) оның саясатын жүзеге асыру жүктелген кең тармақты органдар жүйесі және биліктің ұйымдастырушылық-күш құралдары бар;
в) тапсырмасының орындалуын қоғамдық өмірдің барлық субъектілері қамтамасыз ететін әкімшілік-мәжбүрлеу өкілеттігі берілген.
Мемлекет туралы бұл түсінікті ашып, нақтылай отырып, әрбір белгі соғылған белгілерге егжей-тегжейлі тоқталып, оның мазмұнды және мәнді сипаттамасына теренірек үніліп, әрекет ету механизмін көрсету қажет.
1. Заң газеті – 1999 жыл 14-ші шілде. №29 (252).
2. Заман Қазақстан газеті. 1999 жыл 28 шілде.
3. Ақиқат – ұлттық қоғамдық саяси журнал. 1993 жыл. №8-10, 1992 жыл 6-12 бет.
4. Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. 1997 жыл, 30 қаңтар, №20 (21485).
5. Егеменді Қазақстан. 1999 жыл, 25 наурыз, №57 (22043).
6.“Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау” Қазақстан Республикасының заңы. 1997 жыл 19 маусым, 27-бап.
7. Заң және заман журналы. №1. 1998 жыл. “Кәсіпкер және прокурор”.
8. Заң- газеті. 1999 жыл. 21- шілде. № 30.
9. Қазақстан Республикасы “Тұтынушылардың құқықтарын қорғау” 1991 жыл 5- маусым, 7-23 бап.
10. Қазақстан Республикасы “Шағын кәсіпкерлік субьектілері” 1998 жыл №8.
11.Егемен Қазақстан. 1998 жыл. 28 сәуір №82 (21807).
12. Егемен Қазақстан. 1999 жыл. 27 наурыз №59 (22045). “Қаулы”.
13. Фемида – 1999 г. №2. С.35-37.
14. Егемен Қазақстан. 1997 жыл. 31 қаңтар №21 (21486).
15. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Ерекше бөлім. Алматы “Жеті жарғы”. 1999 жыл. 575-бап.
16. Үш анық - газеті. №12 (219). 26 наурыз – 1 сәуір. 2001 жыл.
17. Предпринимательство и право. Алматы “Жеті жарғы” 1999 г. Составляли: А.Худеков и Л.Давыдова.
18. Ақиқат. №2. 1999 жыл, ақпан. Бас редактор: Жақсыбаев А.
19. Предпринимательство и право: опыт Запада. Кулагин М.И. Издательство “Дело”. Москва. 1992 г.
20. “Предпринимательское право” – Курс лекций. Москва – “Юридическая литература” – 1993 год. Под редакцией: Клейн Н.И.
21. Бизнес и право. Новое законодательство Республики Казахстан о педпринимательской деятельности. Т.4. Алматы-1993 г.
22. Проблемы правового регулирования пред-принимательства граждан в Республике Казахстан. Учебное пособие “Университет Туран”. Алматы 1997 г. Романкова И.В.
23. Право и предпринимательство в Республике Казахстан. Алматы – “Жеті жарғы” 1994 г. Сулейменов М.К, Покровский Б.В, Худяков А.И, Жакенов.
24. Хозяйственное право. Под редакцией: Лаптев В.В; Грибанова В.П; Красавчикова О.А. Москва – 1997 г.
25. Заң және заман журналы. №4. 1998 жыл. Алматы.“Дәуір”.
26. Заң және заман журналы. №5. 1999 жыл. Алматы.“Дәуір”.
27. Заң және заман журналы. №6. 1999 жыл. Алматы.“Дәуір”.
28. ҚазМУ хабаршысы, 2000, №3-4. 107-110-беттер.
29. Саясат, 2000, №12. 54-55-беттер.
30. Актуальные проблемы развития экономики Казахстана. А., 2000, С-163-170.
31. Батыс Қазақстан аймағының экономикасы: Ғылыми практ. конф.материалдары. 18-19 қазан. 2001 ж. Ақтөбе. 70-76-бет. Ахметов К.Н.
32. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 2001. 102,119,196,200,201,498,569,575,578,810 – баптар.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ…………………………………………………………………… 3
І тарау. МЕМЛЕКЕТТІҢ ҰҒЫМЫ МЕН БЕЛГІЛЕРІ………….. 4
ІІ Тарау. МЕМЛЕКЕТТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ………………………. 8
2.1 Мемлекет ... ... ... Мемлекеттің ішкі функциялары……………………………………..11
2.3 Мемлекеттің сыртқы функциялары………………………………….15
III Тарау. АТҚАРУ БИЛІГІ…………………………………………… 18
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………25
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………… 27
КІРІСПЕ
Мемлекет - ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз ететін, оған кажетті жағдайлар
мен ... ... ... ... ... ұйымдастырудың
айрықша нысаны. Өзіне тән ... ... мен ... ... аса мол мүмкіндіктеріне қарай ... ... ... ... ... және жеке адамдардың
арасындағы қатынастардың маңызды мәселелерін шешуге ... ... ... ... белсенді түрде әсер ете ... ... ғана тән ... әсер ету ... ... бар айрықша құрылым ретінде сипатталады. Соның аркасында
оны ... ... ... мен ... ... ... ерекше өзгешелігімен көзге түсетін күрделі ... ... ... ... ... жағдайлар біздің
түсінігімізде және мемлекетті ... ... ... ... ... ... тапкан құбылыстың күрделілігі мен ... ... оның ... болуы мүмкін емес және бірнеше
«қабаттың ... ... бұл - ... ... дамуының маңызды кезеңдеріне
тән саяси ұйым:
а) ... ... ... ... ... топтардың, таптардын және
басқа да әлеуметтік субъектілердің қарым-қатынасын реттеп, бағыттау,
олардың бірлескен ... ... ... ... оның ... ... ... жүктелген кең тармақты органдар жүйесі
және ... ... ... ... ... ... қоғамдық өмірдің барлық субъектілері
қамтамасыз ететін әкімшілік-мәжбүрлеу өкілеттігі берілген.
Мемлекет туралы бұл түсінікті ашып, ... ... ... белгі
соғылған белгілерге егжей-тегжейлі тоқталып, оның ... және ... ... үніліп, әрекет ету механизмін көрсету қажет.
І тарау. МЕМЛЕКЕТТІҢ ҰҒЫМЫ МЕН ... ... ... ... басты айырмашылығы сол, онда
арнаулы кәсіби ... және ... ... ... ... және монографиялық әдебиеттерде атайтынындай, «жария биліктіңң
болуы тән. Бұл ... ... ... ... ... ... ... кәсібіне, мамандығына айналған, қатары біртіндеп
көбейе ... ... ... ... ... ерекше
тобын алғашқы рулық басқару ұйымы білген ... Ол тек ... ... ... тән ... олар мемлекеттің рабайсыз
үлкен механизмін іске қосады. Нәтижесінде ... ... ... ... басқарылатындарға, екінші жағынан басқаратындар мен
басқару жөніндегі ... ... ... ... ... біріншісіне қатысты тек қана басқару ... ... ... мәжбүрлеп ықпал ету шараларын да ... ... ... ... ... ... бір ерекше белгісі, өзінің өмір сүруі ... ... ... ... ... Салық — бұл мемлекеттің өмір
сүріп, тіршілік ... ... ... ... ол күн ... ... ... жетіспеуінен немесе болмауынан оның ... ... ... ... ... азаматтары, соларға
коса шетелдіктер мен азаматшығы жоқ ... да ... ... ... ғана ... ... босатылады. Мемлекет салықтан
түскен қаржыны ... және ... ... ... ... ... ... жүргізетін ішкі саяси және ... ... ... ... ... ... ғылым,
мадениет салаларын қолдауға, ... ... ... ... ... ... тәртібін және қылмыс
пен құқық ... ... ... ... ... ... белгілерінін біріне оның өз ... ... ... бөлетіндігі жатады, ал алғашқы — ... ... ... ... басқаша — қандас туысқандардың
байланысы мен ... ... Енді ... ... ... ... ісінде басым болудан қалды. Керісінше,
мемлекет ... ... ... ... ... ... ... туралы мөселені шешкен кезде, оларды басқару,
ұйымдастыру және ... да ... ... ... ең ... ... ... тұрғылықты жерін ескереді.
Мемлекеттің даму барысында халықтың аумақтық принципі ... ... ... ... ... ... орната алды, ол оны нақтылай ... ... ... толықтыруға бағытталған еді.
Олардың ішінде ... да бір ... ... ... ... ... Басқа тұлғалардың бәрі шетелдіктер
немесе ... жоқ ... ... ... Азаматтардың
мәртебесіндегі ... ... ... ... жоқ ... ... мемлекет халықты «өзіміздікің
және «өзіміздікі ... деп ... ... ... және ішкі ... және ... арасындағы) шекаралар институтының маңызы айтарлықтай.
Олардың көмегімен мемлекеттік ... ... ... соңдай-ақ
мемлекеттің егемеңдігінің құрамдас бөлігі ... ... ... ету ... ... басқа ұйымдардан қоғамда әрекет ететін ... ... ... ... ... ... ... мекені басқа ұйымдардан, ... ... ... ... қойып, оған өзіндік басымдық, қайталанбас
ерекшелік береді. Егемендіктің екі ... ... бар: ... ... ... ... ... деп өз аумағындағы
ең жоғары билікті айтады. Аумағындағы ... ... ... барлық
ұйымдар, бірлестіктер, құрылымдар мен ... ... ... мойындайды, өздерін оның мәртебесі мен маңызынан ... ... ... ... ... ... мемлекеттің белгілеген
тәртібін сақтауға міндетті. Мемлекетке тиесілі ... ... ... ... ... ... ... қарсы келе ... ... бір ... ... болып саналатын төуелсіздік
дегеніміздің ... ... ... ... ... жүргізеді,
өзінің стратегиялық басты мен тактикалық жолын өзі ... ... ... ... ішкі және сыртқы саясатын өзі жасайды,
басқаның ... жол ... ... ... ішкі
аспектісі мемлекеттің ішінде жұмыс істейтін бірде-бір ... жеке ... ... ... ... ... ... ерекше көңіл аударуға ... ... ... ... ... ... басқа
мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен ... ... ... ... ... ... ... өкілі. Қоғамның, елдің,
халықтың мүддесін ол ... ... алды ма, жоқ па, ... ... оған ... берді ме, жоқ па, оған қарамастан ... ... ... ... ала ... ... ... елде,
халықтың арасында жұмыс ... ... ... ... бір ... құрылым) қоғамның, елдің, халықтың еркі мен ... ... ... ... және ... ... оларды
көрсете аламын деп мәлімдеуге батылдық ... ... ... ... мемлекеттің ғана негізі бар. ... ... ... дау жоқ.
Мемлекеттің басқарудың құқықтық нысанын, реттеуді және ... ... оның ... ... ... ... Олардың
алдында тұрған міндеті ... ... шеше ... ... ... ... жұмыс істеп тұрған басқа ұйымдар,
бірлестіктер мен құрылымдар ... ... ... етіп, құқық
тәртібін сақтауы, ... мен ... да ... ... орындауы
қажет болса, онда құқық аясындағы ... ... ... ... ... с ипатталады және әр алуан: ... ... ... құқықшығармашылық монополиясы,
сондай-ақ құқық ... ... ... етіп ... ... бар. Мемлекет қоғадардан негізгі өзара ... ... ... ... ... ... ... бастауына
сүйенеді.
Мемлекетте ішкі және сыртқы функциялардың жиынтығы ... ... ... ... мен билік құралдарының ... ... ... (бұл ... ... ... болады) мемлекеттің айрықша белгісі болып табылады.
Осыған дейін айтылып келген, ... ... ... ... ... туралы да айту керек, ол отандық
оқу және ... ... ... пен ... ... ... ету және даму ... мемлекет сүйенетін объективті
тірек ретінде ... ... ... және ... ... және ... да: ... табиғи факторға немесе мемлекеттің
материалдық ... ... ... ... Тарау. МЕМЛЕКЕТТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
2.1 Мемлекет функциясының сипаттамасы.
Өзінің бағытына сәйкес ... ... өз ... ... яғни қоғамдық әмірдің маңызды салаларындағы істердің
жағдайына ... ... ... ... Осындай тіршілік ететін
неғұрлым тұрақты және салыстырмалы ... ... ... ... ... Оның астарынан мемлекеттануда мемлекет қызметінің
негізгі бағыттарын ... ... онда ... қажетті қарым-
қатынас тәртібін бекіту мен ... ... ... қол ... ... қиын ... Мемлекет қызметінің осы негізгі
бағыттарының ... ... пен ... ... ... белгілі бір айқындығымен сипатталады; онда аз ... ... ... ... ... ол компоненттер
мемлекеттің ... ... ... ... Ең ... ... туралы, яғни мемлекеттің коғамдық қатынастың
қандай да бір ... ... және ... ... ... ... Мұндай ықпалдың процесінде мемлекет бір ... ... ... ... ... ... ... тіпті
жеңіп шығады, үшіншісінің — ... ... ... ... және т.б. ... ... ету объектісі болып табылатын
бұл қатынастар бір ... ... ... ... ... ... нақты мағынасы өзіне лайық нысанға ие болуға
мұқтаж. Нысан ... көп ... ... ... функцияны
жүзеге асыру жүктелген мемлекеттік ... ... ... онымен
құқықпен байланысты қызмет те (құқық ... ... ... және ... қорғау) кіреді. Мемлекет функциясының оны жүзеге
асыру әдісі сияқты мынандай ... ... ... ... оның
астарынан ара қатынасты а) ... және ... б) ... және ... ... в) ... қоғамдық қатынастарға қатысушылардың мінез-құлық варианттарын
еркін таңдау принциптерін ... ... ... ... ... қызметінің негізгі
бағыттарының бірі ... ... ... ... ... жүктелген міндеттерді шешудің нысандары ... ... ... мен әдістері, сондай-ақ мемлекеттік ... ... ... ... қандай да бір түрлері) ... ... ... қалпында анықтап алғанда ғана мемлекет
функциялары туралы ұғым ... ... ... а) ... ... ... ... ролін, мәнін, даму перспективасын ашады, ... ... ... б) мемлекеттің қызметін өзінің бағыты ... ... ... ... в) ... ... ... іс жүзіндегі нәтижелілігіне қарай, олардың орындалу кезегі
бойынша пікір ... ... ... мүмкіндік береді. Сөйте
тұра ол ... ... ... дәл осы ... ... ... ерекшеліктерімен творчестволык үйлестіруге
және оның түрлі ... дер ... ... ... ... ... мемлекеттің сипаты мен ... оның ... ... мәні ... ... ... ... асырмай тұрғанда және қимыл-әрекетсіз болғанда, ол
туралы айту да ... ... өз ... ... ... ... ісі де ол жайында және оның ... мәні ... тез ... ... ... Демек, мемлекеттің
мәніне қарай оның ... ... ... ... ... алғанда мемлекеттің мәні әр ... ... ... олардың функциясын, сондай-ақ оларға тән ... ... мен ... ... ... біз, ... үжен ... сезінеміз. Егер мемлекетте жалпыәлеуметтік
бастаулар белең алып ... ... онда оның ... ... ... ... ... мемлекеттікіндей болмайды, өйткені
соңғысының функциясы ... ... ... ... басып-жаншуға
бағытталған. Мәні бірдей мемлекеттерді салыстыру ... ... ... ... да ... болады. Бірақ бұл
ұқсастықтардың ... ... ... ... ... ... болмайды, оларда ... ... ... ... функциялары ұқсас болатыны өз-өзінен
түсінікті, өйткені бәрі де ... ... ... байланысты.
Мемлекеттің функциясы мен мәнін ... ... ... бұл ... ... еместігін естен шығаруға
болмайды. Ол ... ... ... атап ... ... бір ... мемлекеттің алдында тұрған міндеттермен ... ... ... ... неғұрлым динамикалы фактор,
демек мәніне қарағанда ... ... ... ... және ... ... саласындағы, қылмыспен және құқық
бұзушылықпен күресте, ... ... ... міндеттерінің жиі
өзгеруі мемлекеттік қызметтің тиісті ... ... ... ... ара ... ... ... етеді.
Мемлекет функциясының сипаттамасы. ... ... ... ... ... ... Функцияларды қоғамдық өмірдің
салаларына байланысты топтастыру неғұрлым кең ... Егер ... ең ірі ... ... мен мемлекетің ішкі және ... өмір ... ... болсақ, онда мұндай жағдайда
мемлекеттің ... ... ішкі және ... деп ... ... ішкі ... ішкі ... қоғамның ішкі өмірінің ірі
салаларына ... ... ету ... ... ... ... ... өңдіріс, орналастыру және алмастыру саласындағы
қатынастарын ... ... ... функциясы жетекші
орындардың бірін ... ... ... ... ... және ... түрлі мемлекеттерде әр түрлі болады. ... ... да ... мына ... ... ... ете
алады және, әдетте, ықпал етеді де: 1) ... ... ... ... ... ... ... немесе аралас
экономиканы таңдау); 2) мемлекеттік ... ... оның ... ... және ... 3) ... дамудың неғұрлым
перспективалы бағыттары үшін жайлы жағдай тудару; 4) жеке ... ... мен ... ... ... ... ... 5) экономикалық инфрақұрылым ... ... ... құралдары, несие беру, заем беру,
инвестициялық ... ... ... ... экономикалық
функцияның ... ... ... табылады, өйткені ... ... ... ... мен ... ... ... ... ... мына ... қосуға болады,
экономиканың нақты ... ... ... ету нысаны оның
қаңдай секторға — ... пе, жеке ... ... ... ма, ... ... ... кәсіпорындарға, ұйымдар ... ... ... ... ықпалы мол; оған
басқарудың шексіз ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, бақылау, ағымдық оперативті басқару).
Экономиканың ... емес ... ... ... ... ... қатысты айтатын болсақ, ... ... ... ықпалы шамалы ... ... ... ... ... ... олардың заңдылық талабы
мен белгіленген тәртіпті сақтауын ... ... ... ... экономиканың көп саласын өз ... ... ... әсерінен экономиканың көпшілік бөлігі мемлекет
қарауына етіп ... ... ... шеңберге салынып,
тиімділігін жоғалтты. ... ... ... ... ... ... ... меншікті жекешелендіру және ... ... ... алу ... жүргізілді, мемлекеттік
реттеудің, ... ... ... ету мен ... жасаудың
нысандары мен әдістері өзгерді. Қолында ықпал ... ... ... ... мемлекет көптеген шаруашылық ... ... ... Істі ... жүргізу неғұрлым тиіщі
де ұтымды болып табылады.
Адамдардың, ... ... ... адаңдардын материал-дық
және рухани қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... олар үшін тіршілік етудің
қалыпты жағдайын ... ... ... ... ... ... ... Азаматтарға медициналық, тұрмыстық-
коммуналдық, көлік қызметін көрсету, ... ... ... және басқа да қызмет керсету түрлерінің бір бөлігін ... ... алып ... ... ... және басқа да
мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... көрсеткені үшін салықтық ... ... ... ... ... ... және ... өмірдің басқа да салаларын қамтыған
дағдарысқа байланысты халықты әлеуметтік қамтамасыз ету мен ... ... ... ... күрт ... ... ... ғыылымға, мәдениетке, білім беруге ... ... ... да ... ... бөлу ұдайы
қысқаруда, ал зейнетақы, жәрдемақы, стипендия, бюджеттік ... ... ... ... ... ... Азаматтар үшін
мемлекет есебінен тұрғын үй құрылысын ... ... ... ... ... ... салу
бағдарламалары қысқартылды. Дағдарыстан шығу ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді.
Мемлекеттің ішкі функцняларына сондай-ақ мына төмендегілер де
жатады:
• идеологиялық, бұл ... ...... арасында
мемлекеттің саясатын түсіндіру, осы азаматтардың көпшілік ... мен ... ... ету, ... ... ... беру, мәдени-ағарту және мекемелердің ... ... ... ... ... ... жұмылдыру. Мемлекет
азаматтар санасының ... ... ... ... оған ... және оппозициялық-сыни идеяларды қабылдамауына ... ... ғана ... ... ... мемлекет
идеологиялық функцияны қамтитын ... қол ... ... ... оны ... ... ... жүйесін құрады, ниеттес
және рухы жақын мемлекеттік емес құрылымдар қызметін ... ... бұл ... ... ... ... ... мемлекеттік және қоғамдық қауіпсіздікті, заңдылықты, құқық
тәртібін, азаматтардың құқықтары мен ... ... ... және ... ... мен ... ... қылмыспен
және құқық бұзушылықпен күрес, ... ... ... ... ... сақтауына қол жеткізу ... ... ... сот, ... ... ... және осы
функцияны ... ... ... ... ... ... ... құрады, олардың қызметін қаржыландырады, оның
тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды, оның халық үшін ... ашық ... ... ... ... ... үкіметтік
емес құқық қорғау ұйымдарының жұмысын қолдап ... ... бұл ... ... ... ... ... сақтауды мемлекет тарапынан атқарылатын қызметті қамтиды.
Қазіргі кезеңде ... ... ... ... ... ... қызметінің басқа да түрлерінен болатын табиғатқа
төніп ... ... ... ... ... ... көздерді жоюға, айналадағы ортаға келетін зиянның басқа да
түрлерін қысқартуға ... Ол ... ... ... да жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, атмосфералық ... да ... ... ... да ... пайдалануды талап
ете алады, табиғат тепе-теңдігінің бұзылмауын қадағалайды, ... ... ... ... және аймақтық
бағдарламаларды жасап, жүзеге ... ... осы ... және ... ... ... мен ... шұғылданатын
табиғат ресурстары және айналадағы ортаны қорғау ... ... ... адамзатқа экологиялық қатер ... ... ал ... ... оны ... ... ... бұл бағытта бірнеше ... ... ... ... Сондықтан, экология саласыңда ... және ... да ... ... шеңберінде) ... ... ... ... ... ... ... жүргізілетін іс-қимыл тәжірибесін тарату
кең өріс алуда.
2.3 Мемлекеттің сыртқы ... ... ... қатынастар саласына қатысты және
оның сыртқы ... ... ... ... ететін мемлекет
қызметінің бағыттарын қамтиды. Ішкі ... ... ... ... таныта алмайды; керісінше, ақыр ... ... ... ... жүзеге асырылуы үшін қолайлы
жағдайлар жасауға бейім ... ... ... ішінде елдің ... ... орын ... Оның ... ... ... ... қауіп пен олардың агрессиялық ... ... және ... көрсету мүддесінде әскери потенциалды құру ... ... ... бейбіт уақытта және соғыс ... ... ... бірінші жағдайда әңгіме агрессияға қарсы ... күш пен ... ... ... ала жинастыру
және жетілдіру, ... ... ... ... барлық түрлерін
меңгеруі туралы болса, ... ... ... және оның
армиясының қарсыластарымен жауынгерлік ... мен ... ... шын мәнінде қатысуы. Алайда, қандай жағдайда болса ... ... ... жүзеге асырумен айналысатын, қорғаныс
министрлігі бас-каратын кең ... ... ... ... ... және ... ... басқа да түрлерін ұстайды, оларды жинақтау-
дың және ... ... ... ... ... ... ... азаматтардың құқықтары мен міндеттерін ... ... мен ... өзара қарым-қатынас
принциптерін бекітеді, ... жаңа ... және ... оны ... ... ... құралдарымен қамтамасыз етумен ... ... бір ... ... — көршілес, сондай-ақ
басқа мемлекеттермен қатынасты ... ... да мәні ... қатынастар мемлекетке ... ... ... ... ... ... және партнер ... ... ... Олардың нысаны әр ...... ... ... коммерциялык құрылымдар жағынан ... ... ... ... сипат пен жария мәртебе
беретін дипломатиялық ... ... роль ... ... ... арасында саяси, сауда-экономика-лық, ғылыми-
техникалық, мәдени және ... да ... ... ... мәселелер өзара түсіністік негізінде шешіледі. ... ... (екі ... да ұмтылысы мен ... ... ... ... тығыз ынтымақтастық пен ... ... ... ... ол ... ... ... ынтымақтастық және өзара көмек ... ... ... үкіметінің міндеттемелерін сақтауына ... ... ... ... ... аталған мемлекеттердің сыртқы саяси
акцияларын үйлестіруінен көрініс ... ... ... ... ... ... ... (мемлекет басшысы, үкімет), арнаулы (сыртқы істер
министрлігі мен оның қарауындағы ... ... ... ... Олардың қызметі ішкі ... ... ... актілер жүйесімен егжей-тегжейлі реттелген.
Кейбір мемлекеттер бұған ... ... ... ... ... ... ... Әңгіме олардың басқа елдің ... ... ... оларды осыдан туындайтын барлық салдарларымен
қоса (халықтан аса ауыр ... мен ... ... ... ... ... мен ... тәуір
жерлері мен жайылымдарын иемдену, ... ... ... ... ... алуы ... ... Отарлау жүйесінің кұлауы ... бұл ... бас ... ... ... ... қазір
де жекелеген жағдайларда, өткеннің қалдықтары ... ... 1990 жылы ... ... ... алуы), алайда олар
әлемдік қауымдастықтан ұйымдасқан қарсылықтарға тап ... ... ... ... ... ... ала ... мемлекеттік-құқықтық дамуы үшін өткеннің этатистік
бұрмалауларын және одан ... ... ... мемлекеттік
араласудың әлсіреуін жеңумен байланысты ... ... ... ... оларды жүзеге асырудың нысаны мен әдістері
демократаяландырылады.
III ... ... ... ... ... ... ету, басқару, басшылық ету,
ұйымдастыру және бақылау ... ... ... ... ... ... мен ... қолдау, яғни қоғамдық мүдденің үндестігіне ,
үйлесімділігіне қол жеткізу. Осы мүдделерді үилестіруде және қол ... ... орны ... маңызды.
Атқарушы билікке үкімет пен әкімшілік жатады. ... заң ... ... Әдетте атқарушы билік заң ... ... ... ... ... есеп ... Атқарушы билік жұмысы заңға
негізделіп заң негізінде әрекет етеді. Осы ... оның заң ... ... екендігі байқалады. Сырттай қарағанда ол заң шығарушы
билікке тәуелді. Бірақ іс жүзінде ол саяси жүйенің маңызды ... ... ... ... зор роль ... ... ... мәндік
белгілеріне оның әмбебаптығы (универсальный) және пәндік сипаты жатады.
Біріншіден атқарушы ... және оның ... ... ... ... етеді. Осы жерде оның заң ... және ... ... көрінеді. Екінші бір белгісі, яғни заң шығару мен
сот билігі органдарынан тағы бір ерекшелігі оның ... ... ... бұл ... ... ... ... және т. б.
ресурстарға сүйене отырып және қызметтік өрлеумен жүйелік ... ... ... ... құдіретті күш бар, өйткені атқарушы
биліктің ... оның ... ... ... ... ... күштері-нің ішінде ... ... және ... ... орын ... ... ... атқарушы биліктің “күш көрсету” сипатын көрсетеді.
Атқарушы билік түсінігі туралы мемлекеттану ғылымында әр-түрлі ... 1986 жылы ... ... ... ... орысша-қазақша түсіндірме
сөздігінде” – былай ... ... ... ... ... басқару органы. СССР-де басқару органдарына жататындар: СССР,
одақтас және автономиялы республикалардың ... ... ... комитеттер, ведомствалар, олардың жергілікті ... ... ... бұл ... ... ... атқарушы билік органдары. Заң
энциклопедиясында атқарушы билік – құқық қолданушы билік, заң шығарушы
биліктің шығарған ... ... ... ... ... ... ... Ғылым Академиясының мүше-корреспонденты,
заң ғылымының докторы, профессор Салахиден ... ... ... қызметінің ең бастысы – заңды орындау, оны өмірге еңгізу, өкімет
билігін жүзеге асыру” – деп тұжырымдайды. (3)
Атқарушы билік ... ... ... көп ... ... оған президент, үкімет, министрлер, жегірікті органдар, лауазымды
адамдар және басқада заң жүзінде белгіленген саяси билік субъектері ... ... ... ... ... нормативтік-құқықтық актілер
қабылдап, заң шығару саласында еніп кететін жақтары бар және тіпті бақылау
жасайтын кездері де ... ... ... президент институты маңызды орын алады.
Көптеген ... ... ... ... мемлекет басшысы
ретінде көрсетілген.
“Қазақстан Республикасының Президенті – ... ... …” ... Конституцияның 40-шы бабынды. (4)
Конституция бойынша кейбір елдерде президент қолында атқару билігі
болады, ... ... ... ... ... сайланбалы.
Оның жасы шегі әр елде әрқалай. Қазақстан ... ... ... ... ... азаматы сайлана алады. (5)
Әдетте президентке кандидат ... үшін сол ... ... оның ... ... ... елде тұру ... азаматтық және саяси
құқықтарға толық ие екендігі жатады; тағыда басқа талаптар қойылады.
Президентті сайлау әр-түрлі тәсіл мен өткізіледі: төте ... ... ... ... ... ... ... сайлауы және
т. б.
Қазақстан Республикасының Президенті – мемлекеттің ... ... және ... ... ... ... ... ел ішінде және
халық аралық қатынастарда ... ... ... ... ең ... ... Ол ... ға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде
жеті жылға сайланады.
Төте сайлау сайлаушылардың дауыс ... ... ... ... екі жолмен: таңдаушыллар және сайлау алқасы арқылы өтеді.
Оның мәні мынада: сайлаушылар нақты партиядан ... ... сол ... ... ... ... ... соң белгілі мерізім аралығында қандайда бір ... ... ... ... ... ... белгілі болады.
Кейбір елдерде (Италия, Индия, ГФР) президентті ... ... ... ... ... түрі аз ғана ... ... КСРО-ның алғашқы президентті М. С. Горбачевты халық депутаттары
съезі (ол парламенттен ... ... ... еді) ... ... сайлау теория жүзінде демократиялық болып табылады.
Президенттің Конституция ... ... ... ... ... Конституциясы бойынша ... ... ... ... ... ... елдегі жағдай мен ... ішкі және ... ... ... ... жыл сайын жолдау арнайды;
2. Республика Парламентінің ... және ... тыс ... ... бірінші сессиясын шақырады және оның
депутатарының Қазақстан халқына беретін ... ... ... ... тыс ... ... ... Парламент
Сенаты ұсынған заңға он бес жұмыс күнң ішінде қол ... ... ... ... не ... ... оның ... баптарын қайтадан талқылып,
дауысқа салу үшін қайтарады;
3. Парламенттің келісімімен ... ... ... оны қызметтен босатады; Премьер-Министрдің ... ... ... ... оның ... ... ... босатады, сондай-ақ Үкімет құрамына кірмейтін
Республиканың орталық атқарушы органдарын құрады, ... және ... ... ... антын қабылдайды, ерекше маңызды мәселелер
бойынша Үкімет отырыстарына ... ... ... заң ... ... енгізуді тапсырады; Үкіметтік және ... ... бар ... мен ... ... әкімдері
актілерінің күшін жояды не толық немесе ішінара ... ... ... келісімімен Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... оны қызметтен босатады;
5. Парламент сенатының келісімімен Рекспубликаның Бас Прокурорын және
Ұлттық ... ... ... ... ... оларды
қызметтен босатады;
6. Республика дипломатиялық өкілдіктерін басшыларын тағайындайды және екі
мүшесін бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды;
7. Республиканың ... ... ... ... Есеп ... және екі ... бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды;
8. Республиканың мемлекеттік бағдарламаларын бекітеді;
9. Республика Премьер-Министрінің ұсынуымен республиканың ... ... ... ... қызметкерлеріне арналған
қаржыландыру мен еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекітеді;
10. республикалық ... ... ... ... ... ... ... және Республиканың халақаралық шарттарына қол
қояды; бекіту грамоталарына қол қояды; өзінің ... ... ... ... және өзге де өкілдерінің сенім грамоталары
мен кері шақырып алу грамоталарын ... ... ... ... ... Бас Қолбасшысы болып табылады;
Қарулы Күштердің жоғары ... ... ... және
қызметтен босатады;
13. Республиканың мемлекеттік наградаларымен наградтайды, құрметті, жоғары
әскери және өзге атақтарды, сыныптық шендерді, ... ... ... ... Рсепубликаның азаматығы, саяси баспана беру мәселелерін шешеді;
15. азаматтарға ... ... ... ... ... демократиялық институттарына, оның тәуелсіздігі мен
аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, азаматтарының ... және ... ... ... ... ... органдарының
қалыпты жұмыс істеуі бұзылған жағдайда, ... ... ... ... ... ... консультациялар
алысқаннан кейінбұл туралы Республика Парламентіне дереу хабарлай отырып,
Қазақстанның бүкіл аумағында және оның жекелеген ... ... ... Қарулы Күштерін қолдануды қоса алғанда,
аталған жағдаяттай талап ететін шараларды қолданады;
17. Республика қарсы ... ... не оның ... сырттан
тікелей қатер төнегн жағдайда Республиканың бүкіл аумағында немесе жалпы
мобилизация жариялап, бұл туралы ... ... ... өзіне бағынсты Республика Президентінің Күзет ... ... ... ... ... Республикасының Мемлекеттік Хатшысын қызметке тағайындайды
және қызметтен босатады, оныңмәртебесі мен ... ... ... ... ... Қауыпсіздік Кеңесін, Жоғары Сот Кеңесін және өзге де ... ... ... ... ... мен заңдарына сәйкес ... ... ... ... ... ... топқа бөлуге болады:
1) заң шығару;
2) атқару билігі;
3) сот саласы;
4) ... ... мен ... ... ... ... ... жүзеге асыруда оған көптеген конституцияларда
көрсетілгендей ... ... ... ... үкімет аппараты
көмектеседі.
Конституцияларға сәйкес атқару билігін президентпен қатар үкімет ... ... ... әр ... ... кеңес, кабинет, мемлекеттік
кеңес, федералдық кеңес. ... ... ... ... деп ... жағдайы Қазақстан Конституциясының ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады, атқарушы органдардың
жүйесін басқарады, олардың қызметіне басшылық жасайды. Үкіметті Президент
құрады. Премьер-Министр ... ... ... ... береді. Үкімет
Президент, Парламент алдында жауап және есеп ... Оның ... ... ... алмағында міндетті күші бар қаулылар мен өкімдер шығарады.
Бұл ... ... ... ... ... ... тиіс.
Үкіметтің жағдайы мен ролі әр мемлекетте әр-түрлі ... ... ... тәсілмен құрылады. Көптеген елдерде жаңа ... ... ... сайлауынан соң тағайындалады. Президенттік Республикада үкіметті
құру Президент қалауы ... ... ... ... ... етіп ... сайлауында жеңіп шыққан партия басшысы
тағайындалады.
Өз қызметі үшін ... ... ... және қылмыстық жауап береді.
Үкім еттің немесе жеке министрлердің саяси жауапкершілігі жағдайында ... ... ... Саяси жауапкершілікпен қоса, көптеген елдерде
қызмет бабы үшін үкімет пен жеке ... ... ... ... Ондай жауапкершілік зиянның орнын толтыруды білдіреді. Бұған қоса
үкіметтің қылмыстық жауапкершілігі де ... ... ... төнкерістен
соң пара алғаны үшін және ... ... ... ... жауапқа
тартылады.
Атқару билігін мемлекеттік басқару аппараты да жүзеге ... ... ... органдары басшылық ететін биліктің атқару аппараты. Басқару
аппараты ішінде жетекші орынды министрліктер, яғни ... ... ... ... ... ведомствалар бар. Министрліктер мен
ведомствалар қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... сауда, транспорт, ауыл шаруашылығы, әділет, сыртқы істер
министрліктері және ... ... ... ... оған ... ... жүйесі
әрекет етеді. Әскер, полиция, ... ... ... ... т.т ... аппараттың маңызды бөлігін құрайды. ... ... ... атқарады: қоғамдық және мемлекеттік құрылысты
күзетеді, ... ... ... ... ішкі және сыртқы жаулардан
қорғайды, қылмыскерлерді қоғамнан бөліп жарады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекеттің әлеуметтік мақсаты ... ... ... мәні
туралы мәселеге тікелей келіп тіреледі. ... ... ... ... олар ... та жатады. Жалпы айтканда,
мемлекеттің ... ... ... ... ... немесе билік
жүргізуші артықшылықтары бар топқа тиімді немесе, ... ... ... кейбір басқа топтарына тиімді тәртіпті бекітуден
тұрады деуге ... ... ... ... ... ... оны ... отырған тәртібі кімге пайдалы — ... ... ма, ... ... ... ма немесе сондай-ақ ... ... ма ... сұрақтың жауабы бұл ... ... ... ... ... ма, ... ... халыққа қарсы ма, содан мағлұмат береді.
Сонымен бірге ... ... ... билік жүргізуші
артықшылығы бар топтар немесе халықтың ... ... үшін ... ... ... неде екендігін ... ... ... ... белгілеген тәртіппен қамтамасыз ететін
сол шынайы материалдық және ... ... мен ... ... ... ... объектісі алуан түрлі болғандықтан, теория
жүзіндегі олардың бейнесі де әр ... ... ... да ... ... ... ... мемлекеттің әлеуметтік
мақсаты туралы мәселенің ... ... жоқ. Ал ... ... ... ... ... Платонның, Аристотельдің,
Гегельдің пікірлері ... ... ... ... үшін ... ... бұл ... басқа әлеуметтік
құндылықтар келіп қосылды. Мысалы, Г.Гроций ... ... ... деп ... Т. Гоббс — жалпы қауіпсіздік десе, ... ...... еркіндік деді. Ал мемлекеттің қазіргі ... ... ... ... рахат тұрмыс теориясы, мемлекеттің
максаты ... ... және ... ... ... ... ... және абыройы болуы
мүмкін озбырлық, қол сұғушылықтан ... ... ... мен ... ... ... жағдайлармен қамтамасыз
етуі деп біледі.
Мемлекеттің ... ... ... теория жүзінде
байыптап түсініп, ... ... ... тәжірибесін зерттеп, оны
шешудің қазіргі ... ... ... ... ... олар, біздің көзқарасымыз бойынша, түрлі мемлекеттерге деген
дифференцйяланған қарын-қатынасқа ... ... Әр ... ... ашып ... ... ... жасау мүмкін
емес, өйткені кейбір мемлекеттердің ... ... ... мен
құндылықтарға қол жеткізуге бейімделеді: біреулерінің игіліктері мен
құндылықтары ... ... ... ... ... – игіліктер мен құндылықтар жалпы адамзаттық ... ... ... ... жалпы адамзат-тық
сипат пен құндылықтардың жиынтығы ... ... ... жақтайтын бағытын анықтай отырып, олар (аталған ... ... оның ... ... ықпал етеді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Заң газеті – 1999 жыл 14-ші шілде. №29 (252).
2. Заман Қазақстан ... 1999 жыл 28 ... ...... ... саяси журнал. 1993 жыл. №8-10, 1992 жыл 6-12
бет.
4. Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. 1997
жыл, 30 ... №20 ... ... ... 1999 жыл, 25 ... №57 ... кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау” Қазақстан Республикасының
заңы. 1997 жыл 19 маусым, 27-бап.
7. Заң және ... ... №1. 1998 жыл. ... және ... Заң- ... 1999 жыл. 21- ... № 30.
9. Қазақстан Республикасы “Тұтынушылардың құқықтарын қорғау” 1991 жыл ... 7-23 ... ... ... ... кәсіпкерлік субьектілері” 1998 жыл №8.
11.Егемен Қазақстан. 1998 жыл. 28 сәуір №82 ... ... ... 1999 жыл. 27 ... №59 (22045). ... ... – 1999 г. №2. С.35-37.
14. Егемен Қазақстан. 1997 жыл. 31 қаңтар №21 ... ... ... ... ... ... ... Алматы
“Жеті жарғы”. 1999 жыл. 575-бап.
16. Үш анық - газеті. №12 (219). 26 наурыз – 1 ... 2001 ... ... и ... ... “Жеті жарғы” 1999 г. Составляли:
А.Худеков и Л.Давыдова.
18. Ақиқат. №2. 1999 жыл, ақпан. Бас ... ... ... ... и право: опыт Запада. Кулагин М.И. Издательство
“Дело”. Москва. 1992 г.
20. “Предпринимательское право” – Курс ... ...... – 1993 год. Под ... ... ... ... и право. Новое ... ... ... о
педпринимательской деятельности. Т.4. Алматы-1993 г.
22. Проблемы правового регулирования ... ... ... ... ... пособие “Университет Туран”. Алматы 1997
г. Романкова И.В.
23. Право и предпринимательство в ... ... ...
“Жеті жарғы” 1994 г. Сулейменов М.К, Покровский Б.В, Худяков А.И, Жакенов.
24. Хозяйственное ... Под ... ... В.В; ... В.П;
Красавчикова О.А. Москва – 1997 ... Заң және ... ... №4. 1998 жыл. Алматы.“Дәуір”.
26. Заң және заман журналы. №5. 1999 жыл. Алматы.“Дәуір”.
27. Заң және ... ... №6. 1999 жыл. ... ... ... 2000, №3-4. ... Саясат, 2000, №12. 54-55-беттер.
30. Актуальные проблемы развития экономики Казахстана. А., 2000, С-163-
170.
31. ... ... ... ... Ғылыми практ.
конф.материалдары. 18-19 қазан. 2001 ж. ... ... ... ... ... ... ... кодексі, 2001.
102,119,196,200,201,498,569,575,578,810 – баптар.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жапония мемлекетінің салық жүйесі туралы18 бет
Салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін салықтық бақылау қызметін ұйымдастыру арқылы реттеу7 бет
Қылмыс және жауапкершілік5 бет
Мемлекет функциялары. Мемлекетті басқару формалары4 бет
"Ақпарат түсінігі мен түрлері"13 бет
Delphi тілінде электрондық оқулық64 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
Linux операциялық жүйесіндегі pipe() функциясы21 бет
Pascal және Си тілінде бағдарламалау29 бет
Turbo pascal ортасындағы файлдар22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь