Инвестиция есебі

ЖОСПАР:

Кіріспе

І.бөлім. 1. Инвестиция және оның функционалдық белгілері, әсер
ететін факторлары. Кәсіпорын инвестициясының стратегиясы және
инвестицияның қызметі, жіктелуі

1.1 Инвестиция және оның функционалдық белгілері, әсер ететін факторлары
1.2 Инвестициялардың жіктелуі
1.3 Кәсіпорын инвестициясының стратегиясы және инвестицияның қызметі

ІІ.бөлім. Инвестиция есебі

2.1 Нақты және қаржылық инвестиция туралы түсінік олардың жіктелуі
2.2 Еншілес шаруашылық серіктестіктің
инвестициясының есбі
2.3 Тәуелді шаруашылық серіктестіктің
инвестициясының есбі
2.4.Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктің инвестициясының есбі

ІІІ.бөлім Жанама инвестициялар

3.1. Жанама инвестицияға жалпы түсінік
3.2. 3.2. Қазақстан Республикасының портфелдік инвестиция жағдайы

Қортынды

Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе

Инвестициялар деп өнер кәсіптің, құрылыстың, ауыл шаруашылығының және эканомиканың басқа да салаларының кәсіпорындарына капитал түрінде салынып, жұмсалатын шығындардың жиынтығын айтамыз. Инвестициялық қызыметтің мақсаты – түпкі нәтижесінде кәсіпкерліктен табыс немесе процент алу болып табылады.
Инвестицияның көзі болып жаңадан қалыптасқан (құрылған) құн немесе таза табыстың жинақталған бөлігі саналады. Кәсіпкерлер (кәсіпорындар) оны өзінің табысының қаражаттарының есебінен жұмылдырады негізгі капиталды жанартуға арналған инвестиция көзі болып кәсіпорынның меншігінде қалған табыс саналады. Бағалы қағаздардың көп түрлілігі инвестицияны жіктеудің көптеген критерийлерін алдын ала айқындайды.
Қаржылық инвестиция өзінің пайдалану мерзіміне қарай, қысқа және ұзақ мерзімді болып бөлінеді.
Инвестиция өзінің арналымы немесе алынған мақсаты бойынша қаржылық және нақтылық болып бөлінеді.
Нақты инвестициялар - бұл кәсіпорынның негізгі капиталын және материалдық-өндірістік қорын өсіруге салынатын салымдар.
Қаржылық инвестициялар – бұл субъектінің табыс алу мақсатында пайдаланатын активі (мысалға, пайыздар, роялтилер, дивиденттер және жалға ақысы), инвестицияланған капиталдың өсімі немесе алынатын басқада олжалар (мысалға, коммерциялық мәміленің нәтижесі). Сондай-ақ, қаржылық инвестицияға пайдаланбай тұрған мүліктер де жатады. Қаржылық инвестицияның бір түрі болып бағалы қағаздар да саналады. Барлық бағалы қағаздар екі топқа бөлінеді – ақшалай және күрделі (капиталды) болып бөлінеді. Ақшалай бағалы қағаздарды алған кезде ақшалай қарыздарды алғандағыдай етіп рәсімделенеді. Бұл борыштық бағалы қағаздар. Оларға: вексельдер, депозиттер және жинақ сертификаттары және т.б. жатады. Осы бағалы қағаздар бойынша табыс бір мәртелік сипатқа ие болады және олар

өзінің номеналдық (атаулы) құнынан төмен бағаға сатып алудың есебінен қалыптасады. Ақшалай бағалы қағаз28*40
222 дар, әдетте, қысқа мерзімде бір жылдан аспайтын уақытқа беріледі.
Капеталды бағалы қағаздар кәсіпорынды дамыту үшін, оның капиталын құрастыру немесе ұлғайту мақсатында шығарылады.
Бағалы қағаздар құқығы бойынша кімге жататындығы туралы белгілерін куәландыру үшін олар былайша бөлінеді:
- бағалы қағазды ұсынушыға – құқықтарын орындау үшін, бірақ олардың иелерін теңестіруді (идентификациялауды) талап етпейді, ұсынушылардың атына тіркеу жасалынбайды. Ұсынушы бағалы қағазды куәландыратын құқығын басқа адамға қарапайым жолымен қолына береді.
- атаулы бағалы қағаздар- белгілі бір адамның атына жазылады. Бағалы қағаздарда куәландырылған құқықтары ондағы қойылған талапты жеңілдету үшін белгіленген тәртіппен басқа тұлғаға беріледі. Атаулы бағалы қағаздар бойынша құқық беретін адам соған сәйкес келетін талаптардың орындалуы емес, ондағы тиесілі талаптың заңды еместігіне жауап береді.
- Ордерлік бағалы қағаз – ол ең алғашында иемденушінің атына немесе оның бұйрығы бойынша жазылады. Бұл онда көрсетілген құқықтар қағазға түсірілген тәртіпке байланысты ауыспалылығын сақтайтындай етіп - индоссоментке жазып береді. Индоссамент өзінде құқықтың болғанда ғана емес, сонымен бірге, оның жүзеге асуына да жауап береді. Бағалы қағаздардан алынатын табысқа қатысты оларды борыштық және инвестицияға бөлуге болады.
Борыштық бағалы қағаздар пайыздарды (проценттерді) төлеуді және негізгі қарыздың негізгі соммасының графикке сәйкес жабуды эмиттент өз міндетіне алады. Бұл кімнің эмиттенті екендігіне қарамастан, оған барлық облегациялар, вексельдер жатады.Инвестициялы бағалы қағаздар эмиттент активтерінің бір бөлігін иемденуге құқық береді, оларға эмиттентердің барлық типтеріндегі акциялары тұтастай жатады.
Бағалы қағаздар эмиттентік сипаты бойынша: мемлекеттік (Үкімет пен Ұлттық Банктің борышкерлік міндеттемелері), муниципалдық (жергілікті атқару органдарының борышкерлік міндеттемелері) және корпаративтік (шаруашылық жүргізуші субьектілердің жарғылық капиталын қалыптастыу немесе қаржылық-шаруашылық қызметін жүргізу үшін қажет қаражатты тарту мақсатымен қолданыстағы заңға сәйкес шығарылатын) болып бөлінеді.
Мәмілеге байланысты шығарылатын бағалы қағаздар: фондылық (акциялар, облегациялар) және саудалық (комерциялық вексельдер, чектер, коносаменттер, кепілдік міндеттемелер, т.б.) болып бөлінеді.
Фондылық бағалы қағаздар көптеп шығарылу мен ерекшеленеді және олар қор биржаларында айналысқа түседі.
Саудалық бағалы қағаздар комерциялық бағытқа ие: олар негізінен сауда операциялары бойынша есеп айрысуға және тауарларды орын алмастыру процесіне қызмет көрсетуге арналған.
Нарықтағы айналыс ерекшеліктеріне байланысты бағалы қағаздарды нарықтық және нарықтық емес етіп бөлуі мүмкін.
Нарықта болатын бағалы қағаздар биржалық немесе биржалық емес айналым шеңберінде нарықта екінші рет еркін сатылуы және сатып алынуы мүмкін. Олар сатылғаннан кейін эмиттентке мерзімінен бұрын ұсынылмайды.
Нарықтық емес бағалы қағаздар бір қолдан екінші қолға еркін көше алмайды, яғни екінші рет айналысқа түспейді. Бұндай бағалы қағаздар қатарына оларды шығару кезінде сатылмайды деген шарт қойылса, онда лоарды тек эмиттенттің өзі ғана сатып алады. Сондай-ақ айналысы шектеулі бағалы қағаздар бөлініп көрсетілуі мүмкін. Мысалға, жабық АҚ акциялары сату және сатып алу мәміле бойынша шектелген акциялардың қатарына жатады.
Бағалы қағаздар әрекет ететін орны бойынша ақша нарығының бағалы

қағаздары және капиталдық бағалы қағаздар болып бөлінеді.
Ақша нарығы дегеніміз – қысқа мерзімді бағалы қағаздардың алынуы мен сатылуын көрсетеді және ол қаржылық нарықтың бір бөлігі. Қысқа мерзімді бағалы қағаздардың әрекет ету мерзімі – бір күннен бастап бір жылға дейін болуы мүмкін. Айналыстағы бағалы қағаздар, әдетте, төменгі төлем тәуекелімен қатар жүреді, өйткені қарыз берушілердің төлем қабілеттілігі жоғары болса ғана шығарылады. Ақша нарығының бағалы қағаздарына: қазыналық вексельдер, дипозиттік сертификаттар, кооммерциялыққағаздаржатады.
Бағалы қағаздардың атқаратын рольі бойынша: негізгі, көмекші және негізгі қағаздардың алыну мен сатылу құқығын куәланндыратын шартты бағалы қағаздар болып бөлінеді. Бағалы қағаздар – нарықтық капиталдар ретінде бір жылдан астам мерзімге ұсынылады. Бұл борышкерлік, сондай-ақ инвестициялық бағалы қағаздар болуы мүмкін.
Қолданылған әдебиеттер:

1. «Инвестициялық институттағы бухгалтерлік есеп». 2002жыл
2. «Экономика әлемдік классика» Әшімбаева Ә.Т., Алшанов Р.А, Кенжеғози М.Б. Алматы 2005жыл
3. «Кәсіпорындағы аралас экономика иновациясы» Исабаев Б.Н Алматы 2004жыл.
4. «Инвестициялық жобалау»
5. «Сытқы экономикалық қызметті мемлекттік басқару» Камалли Алматы 2001жыл
6. «Кәсіпорынның бухгалтерлік есебі» Радостовец
        
        Жоспар:
Кіріспе
І-бөлім. 1. Инвестиция және оның функционалдық белгілері, әсер
ететін факторлары. Кәсіпорын инвестициясының стратегиясы және
инвестицияның қызметі, жіктелуі
1.1 Инвестиция және оның ... ... әсер ... ... жіктелуі
1.3 Кәсіпорын инвестициясының стратегиясы және инвестицияның қызметі
ІІ-бөлім. Инвестиция есебі
2.1 Нақты және ... ... ... ... ... жіктелуі
2.2 Еншілес шаруашылық серіктестіктің
инвестициясының есбі
2.3 Тәуелді шаруашылық серіктестіктің
инвестициясының есбі
2.4.Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктің ... ... ... ... ... ... ... түсінік
3.2. 3.2. Қазақстан Республикасының портфелдік инвестиция жағдайы
Қортынды
Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе
Инвестициялар деп өнер ... ... ауыл ... ... ... да ... кәсіпорындарына капитал түрінде салынып,
жұмсалатын шығындардың жиынтығын айтамыз. Инвестициялық қызыметтің ... ... ... ... ... ... ... алу болып табылады.
Инвестицияның көзі болып жаңадан қалыптасқан (құрылған) құн ... ... ... ... ... ... (кәсіпорындар) оны өзінің
табысының қаражаттарының есебінен жұмылдырады негізгі капиталды жанартуға
арналған инвестиция көзі ... ... ... қалған табыс
саналады. Бағалы қағаздардың көп түрлілігі инвестицияны жіктеудің ... ... ала ... инвестиция өзінің пайдалану мерзіміне қарай, қысқа және ұзақ
мерзімді болып ... ... ... ... ... ... ... қаржылық және
нақтылық болып бөлінеді.
Нақты инвестициялар - бұл кәсіпорынның негізгі ... ... ... ... ... салымдар.
Қаржылық инвестициялар – бұл субъектінің ... алу ... ... ... ... ... дивиденттер және жалға
ақысы), инвестицияланған капиталдың өсімі ... ... ... ... ... мәміленің нәтижесі). ... ... ... ... мүліктер де жатады. Қаржылық инвестицияның
бір түрі болып бағалы ... да ... ... ... ... ... ... – ақшалай және күрделі (капиталды) болып бөлінеді. Ақшалай
бағалы қағаздарды алған ... ... ... алғандағыдай етіп
рәсімделенеді. Бұл борыштық бағалы қағаздар. Оларға: вексельдер, депозиттер
және жинақ сертификаттары және т.б. ... Осы ... ... ... бір мәртелік сипатқа ие болады және олар
өзінің номеналдық ... ... ... ... ... ... есебінен
қалыптасады. Ақшалай бағалы қағаз28*40
222 дар, әдетте, қысқа мерзімде бір жылдан ... ... ... ... ... ... дамыту үшін, оның капиталын
құрастыру немесе ұлғайту мақсатында шығарылады.
Бағалы қағаздар ... ... ... ... ... белгілерін
куәландыру үшін олар былайша бөлінеді:
- бағалы қағазды ұсынушыға – ... ... ... ... ... ... (идентификациялауды) талап етпейді, ұсынушылардың
атына тіркеу жасалынбайды. Ұсынушы бағалы қағазды куәландыратын құқығын
басқа адамға ... ... ... ... атаулы бағалы қағаздар- белгілі бір адамның атына жазылады. Бағалы
қағаздарда куәландырылған ... ... ... ... ... ... ... басқа тұлғаға беріледі. Атаулы бағалы
қағаздар бойынша құқық беретін адам соған сәйкес ... ... ... ... ... талаптың заңды еместігіне жауап береді.
- Ордерлік бағалы ... – ол ең ... ... ... немесе оның
бұйрығы бойынша жазылады. Бұл онда көрсетілген құқықтар ... ... ... ... ... етіп ... ... береді. Индоссамент өзінде құқықтың болғанда ғана
емес, сонымен ... оның ... ... да ... ... Бағалы
қағаздардан алынатын табысқа қатысты оларды борыштық және инвестицияға
бөлуге болады.
Борыштық бағалы қағаздар пайыздарды (проценттерді) төлеуді және ... ... ... графикке сәйкес жабуды эмиттент өз ... Бұл ... ... ... ... оған барлық
облегациялар, вексельдер жатады.
Инвестициялы ... ... ... активтерінің бір бөлігін иемденуге
құқық береді, оларға эмиттентердің барлық типтеріндегі акциялары ... ... ... ... ... ... ... пен Ұлттық
Банктің борышкерлік міндеттемелері), муниципалдық (жергілікті ... ... ... және ... (шаруашылық
жүргізуші субьектілердің жарғылық капиталын қалыптастыу немесе ... ... ... үшін ... қаражатты тарту ... ... ... ... болып бөлінеді.
Мәмілеге байланысты шығарылатын бағалы ... ... ... және саудалық (комерциялық вексельдер, чектер, коносаменттер,
кепілдік міндеттемелер, т.б.) ... ... ... қағаздар көптеп шығарылу мен ерекшеленеді және олар ... ... ... бағалы қағаздар комерциялық бағытқа ие: олар ... ... ... есеп ... және ... орын ... процесіне
қызмет көрсетуге арналған.
Нарықтағы айналыс ерекшеліктеріне байланысты бағалы қағаздарды ... ... емес етіп ... ... ... ... қағаздар биржалық немесе биржалық емес ... ... ... рет ... ... және сатып алынуы мүмкін. Олар
сатылғаннан кейін эмиттентке мерзімінен бұрын ұсынылмайды.
Нарықтық емес бағалы қағаздар бір ... ... ... ... көше ... екінші рет айналысқа түспейді. Бұндай бағалы қағаздар қатарына оларды
шығару кезінде сатылмайды деген шарт қойылса, онда ... тек ... ғана ... ... Сондай-ақ айналысы шектеулі бағалы қағаздар бөлініп
көрсетілуі мүмкін. ... ... АҚ ... сату және ... алу ... ... акциялардың қатарына жатады.
Бағалы қағаздар әрекет ететін орны бойынша ақша нарығының бағалы
қағаздары және капиталдық бағалы қағаздар болып ... ... ... – қысқа мерзімді бағалы қағаздардың алынуы мен
сатылуын көрсетеді және ол ... ... бір ... ... ... ... ... ету мерзімі – бір күннен бастап бір ... ... ... ... ... қағаздар, әдетте, төменгі ... ... ... өйткені қарыз берушілердің төлем қабілеттілігі
жоғары болса ғана ... Ақша ... ... ... ... ... сертификаттар, кооммерциялыққағаздаржатады.
Бағалы қағаздардың атқаратын рольі бойынша: негізгі, көмекші және негізгі
қағаздардың ... мен ... ... ... ... бағалы қағаздар
болып бөлінеді. Бағалы қағаздар – нарықтық капиталдар ретінде бір жылдан
астам ... ... Бұл ... ... ... бағалы
қағаздар болуы мүмкін.
1. Инвестиция және оның функционалдық белгілері, әсер ететін факторлары.
Кәсіпорын инвестициясының стратегиясы және инвестицияның қызметі
1.1. ... және оның ... ... ... мөлшеріне
әсерететін факторлар
Инвестиция – бұл табыс алу мақсатында елждің ішіндегі жеке салаларға және
шетке ұзақ мерзімге мемлекетттік және капитал ... ... ... жаңа ... ғимараттары құрылысын салуға;
• жаңа техника және технология, жаңа жабдықтар сатыпалуға;
• шикізат пен материалдарды коса алуға;
... ... және ... құрылысына.
Бұдан басқа жалпы және таза инвестициялар болып бөлінеді.
Жалпы инвестициялар – ескі жабдық орын басуға кеткен шығындар (амортизация)
+ өндірісті ... ... ... ... ...... ... амортизация қосындысын шегергендегі
есептелген жалпы инвестиция. Егер таза инвестиция мөлшері ... ... ... дамиды. Егер таза инвестиция нолдік мөлшерді құрасаонда
іскерлік белсенділіктің ... ... ... ... факторына жатады:
- табыс мөлшерінің күтімі;
- банкілік процент ставкасы.
Бұл жерде тәуелдік табыс мөлшерініңкүтімі жоғары болса, онда инвестиция
өседі. Проценттік ... – бұл ... ... ақша ... алғанда
төлейтін бағасы.
Қорытынды, инвестицияға сұраныс тәуелділігі процент мөлшеріне
кері пропорционалды.
%
Ставка
Инвестиция
Инвестицияға сұраныс қисығына басқада ықпал етеді.
а) инвестицияның ... ... ... ... фактор қисықты оңға
ауытқытады ( инвестицияға сұраныс өседі)
б) инвестициялық табыс күтімін төмендетуге әкелетін фактор, ол ... ... ... сұраныс төмендейді). Бұл ... ... ... ... ... ... ... және т.б. инвестициямен салыстырғанда ... ... ... ... автономды (тәуелсіз) инвестиция болып
бөлінеді. ... пен ... ... мультипликаторда көрінеді.
Мультипликатор (латынның “көбейтемін”) – бұл инвестиция мен табыс мөлшері
аралығында өзгерісті көрсететін коэффицент. Инвестиция өскенде, ... ... Бұл ... ... ... ...... деп аталады.
1.2.Инвестициялардың жіктелуі
Инвестициялардың экономикалық табиғатын оны жіктеу ... ... ... түрлі белгілер салынған. Белгілер ... ... ... ... ... қатысу сипаты;
инвестицияландыру кезеңі;
меншік түрлері ;
инвестордың қатысу түрлері;
тәуекел дәрежесі;
ұдайы өндіріс түрлері;
Инвестицияның түрлерін былай топтайды:
- ақша ... ... ... акциялар және т.б. құнды
қағаздар;
- жылжымайтын және жылжымалы ... ... ... ... және т.б. да ... ... мүліетік құқықтар;
- жерді, су, үйді пайдалану құқықтар және т.б. ... ... бір ... ... ... ... ... өндірістік тәжірбие ретінде рәсімделген техникалық,
технологиялық, коммерциялық сауыттылық;
Құралдарының салыну объектілері бойынша, инвестициялар ... ... ... ... ... құралдардың материалды активтерге
салынуы, нақты ... ... ...... ... ... ... құралдар;
- материалды емеси активтер – лицензиялардың, патенттерінің, тауар
белгісінің құны, ... және ... ... ... қаржылық инвестициялар немес түрлі қаржылық ... ... ...... құнды қағаздар, банктық
салымдар.
Инвестициялық процестерге қатысу ... ... ... ... ... тікелей инвестициялар, мұнда ... және ... салу ... ... ... тікелей қатысуы
қажет етіледі.
Сонымен қатар инвестор инвестициялық ... ... ... оның ішінде алдында жүретін инвестициялық ... ... ... мен ... ... ... жанама, бұл ақша ... өз ... ... ... және ... ... ... делдалдар
арқылы жүзеге асады. Тұтас басқарылатын құнды қағаздарға салынатын
салымдарға портфельдік деп атймыз.
Инвестицияландырудың кезеңі бойынша инвестицияларды мына түрлерге бөлеміз:
- қысқа мерзімді – ... бір ... ... ұзақ ...... бір жылдан көп;
меншік түрлері бойынша инвестициялар мыналарға бөлінеді:
- ... ... емес ... ... ... емес ... жекеақша құралдары;
- мемлекеттік, ол түрлі денгейдегі кәсіпорындар мен мекемелердің
бюджет көздерінен қаржыландырады;
Инвестордың ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға жартылай қатысу немесе
шаруашылық жүргізіп отырған кәсіпорындардың бір бөлігін иелену
(шектеулі меншік ... ... ... инвестор толық иеленетін кәсіпорындарды құру немесе ... ... ... өз ... ... жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті акция, аблигациялар арқылы
немесе басқада құнды қағаздар түрінде ... ... ... ... ... ... құқығын концессия
алу;
Тәуекел дәрежесі бойынша инвестициялар келесі түрлерге бөлінеді:
- ... ... ... ... ... пайда соммасын жоғалту мүмкіндігі;
- жоба іскеасқаннан кейін ... ғана ... ... есептемелік
табысты жоғалту мүмкіндігі;
- барлық активтерді жоғалту мүмкіндігі және инвесторлың банкротқа
ұшырауы немесе апаттық тәуекел;
Ұдайы ... ... ... ... ... ... ... мүмкін:
- жаңа алаңдарда және бастапқада бекітілген жоба бойынша іске ... жаңа ... ... ... ... ... жүргізіп отырған кәсіпоындардың кеңеюі;
- шарауашылық жүргізіп жүрген кәсіпорынды қайта құру:
- техникалық қайта қамтамасыздандыру;
Инвестицияның ұсынылған жүктелуі қазіргі ... ... ... толығырақ түсіну үшін, жүріп жатқан процестерді жан-жақты
бағалау үшін ... ... ... ... және ... қызметі
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі – бұл кәсіпорынның ... ... роль ... және ... тән заңдылықтар мен дамып
отыратын, өзіндік логикаға ие объективті ... ... ... ... ... жағынан болашақта табысқа жету үшін ағымдағы
тұтынудан бас тартуды білдіреді. Сол ... ... ... ... ... ... ... оны талдау
төмендегілерге байланысты:
- кәсіпорынның өмір сүру цикілінің сатылары;
- жалпы даму стратегиясы;
- инвестициялық ресурстардың ішкі және ... ... ... ... салу ... ... ... инвестициялық
тартымдылығы;
Сонымен егер бастапқы инвестицияны жүзеге асыру ... өз ... ... ... ... алатын кәсіпорынның жұмысы боып
көрінсе, онда мұндай ... ең ... ... зардаптарын бағалауды
үйрену керек, өйткені инвестициялардың жүзеге асырылмауы да өзінше ... ... ... деп ұзақ ... ... ... ... жетудің анағұрлым тиімді жолдарын таңдау түсіндіріледі.
Кәсіпорынның инвестициялық ... ұзақ ... ... ... және ... ... мен ... іріктеп алу
арқылы ағымдағы шаруашылық қызмет процесінде жүзеге ... ... ... ... ... ... ... білдіреді, ол
кейбір жағдайлар мен инвестициялық нарықтың жалпы және жекелеген сигменттер
арлығындағы конъюнктурасын болжауға негізделген. Бұл стратегия ... ... ... ... ... ... онымен
мақсаты, кезеңдері, жүзеге асу мерзімі бойынша үйлеседі. 1-кестеде ... ... ... ... ... ... пен үйлесімділіктің мысалы
келтірілген.
Кәсіпорынның әр түрлі кезеңждердегі нақтыланған ұзақ мерзімді мақсаттары
ретінде мыналар болуы мүмкін: белгіленген ... және ... ... ... ... ... үлесін және сауда айналымын ұлғайту арқылы
масштабты өсіру, жаңа өнім өндіру. Өндіріс шығындарын төмендету үшін тозған
қондырғыларды ауыстыру, ... ... ... ... шешім қабылдауы бәсекелік
ортада дамудың балама нұсқаларын таңдау проблемасына тіреледі және бұл
бәсекелік орта бір ... ... ... ... әр ... экономикалық,
құқықтық және басқа да факторлардың ықпалында болады.
| ... ... | ... ... ... ... |болуы |Өсуі | ... ... ... ... ... ... норма-сын |
| |еніп, ... ... ... және |
| ... |кеңеюі,іс-әрекет|диверсификациясы|іс-әрекет-тің |
| ... ... қол ... |
| |де өмір |мен ... |жеткен нормасына|нысандарының бір |
| ... ... ... ... ... |
| | ... өсуін | ... |
| | ... ету | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... ... ... және |Өндірістің |Жаңа құрылыс пен ... ... ... қаржылық |техникалық қайта|өндірістің қайта |
| ... ... ... |
| ... ... |ылуы және |масштабты |
| ... ... ... |
| ... | ... | |
| ... ... |
| |з ету | |ру | ... ... ... жағдайда уақыт өте келе ... ... және ... ... және ... ... ... салынған құралдардың табыстылығы азаяды, бұл
нәтижесінде мұндай кәсіпорындардың болашағына ... ... ... ... ... кәсіпорындардың да,
потенциялды стратегиялық инвестордың да ... ... ... ... ... Ал инвестиция болса нарықта айналысы бар тауарды ... оны осы ... ... ... алу ... серіктестіктердің
түсінушілігімен ортақ мүдделерінесепке алуға және инвестициялық объектіні
стратегиялық ... ... көре алуы мен оның ... ... ... байланысты.
2. Инвестиция есебі
2.1 Нақты және қаржылық инвестиция туралы түсінік, олардың ... ... ... ... ... алу ( ... субъектілерінің құнын арттыру және осыған орай ... әл ... ... ... әр ... ... ... жұмсау жолымен іс жүзіне асырылатын жиынтық ... ... ... мыналарға бөлінеді:
- үлестік – жай және артықшылықты акциялар;
- ... ...... ... ... депозиттік сертификаттар
және т.б.
Инвестиция көздері:
а) жаңадан жасалған құн (таза табыстың жиналған бөлігі)
ә) амартизацияның қорлануы
б) ... ... мына ... жіктеуге болады:
1. Жұмсау мерзімі бойынша:
- қысқа мерзімді – бір жылға дейін иемдену мерзімі;
- ұзақ мерзімі – бір ... көп ... ... ... ... ... және мерзімсіз инвестициялар – бұл қосымша пайда алу
мақсатында немесе құнды қағаздар ... ... ... ... ... ... мақсатында немесе бұл салада операцияларын жүргізетін ұйым ... ... ... ... әлде ... пайдалы болғандықтан
қаражатты орналастыру.
2. Тағайындалу бойынша:
- қаржылық – құнды қағаздарға;
- нақты - субъектінің негізгі капиталына жұмсау және ... ... ... ... Шығу тегі бойынша – бірінші, екінші.
4. Болу формасы бойынша – құжаттық, құжатсыз.
5. Ұлттықтегі бойынша – отандық, шетелдік.
6. Қолдану түрі ...... ... емес.
7. Иемдену қатары бойынша – жеке, жалпы.
8. Шығарылым формасы бойынша ... ... ... ... ... бойынша – мемлекеттік, коперативтік.
10. Айналыс сипаты бойынша – нарықтық, нарықтық емес.
11. тәуелдік ... ... – аз ... ... ... Қолма қол табыс бойынша – табыстық, табыссыз.
13. Қаражатты жұмсау формасы бойынша:
a. борыштық – құнды қағаздардағы немесе міндеттердегі ... иелі ...... ... ... ... ... шектеулер мен байланысы жоқ мүліктегі үлес;
c. жеке жобалар.
14. Экономикалық мәні бойынша – мүліктік, міндеттік.
15. Халықаралық және ... ... ... ... ... ... бөлінеді:
а) қаржылық (БЕС (СБУ) сегіз “қаржылық инвестиция есебі” және ... ... ... ... және бірігіп ... ... ... инвестициялар (БЕС 13 “шоғырландырмалы қаржылық есеп және
еншілес серіктестіктегі инвестиция есебі” және әдістемелік ұсыныс;
БЕС14 “тәуелді ... ... ... есебі” және оған
әдістемелік ұсыныс; БЕС15 “Біріккен қызметтегі қатысу үлесіндегі
қаржылық еспте көрініс табуы” және оған ... ... ... ... мыналарға бөлінеді:
- тікелей – басқа субъектілердің жарғылық капиталындағы
- инвестициялар;
- ...... ... ... ... ... венчурлік (тәуекешіл) – жаңадан пайда болған субъектілердегі Иемдену
қатары ...... ... ... формасы бойынша;
- тәуеклді және тез өтелімді инвестициялық салым ақшалар;
Заңды тұлға басқа кәсіпорындардан пакет акциясын, қатысу үлесін алу арқылы
қаржылық салымдарын ... ... ... Салынған қаржылық салымдардың
денгейіне байланысты олар: не бақылаушы, не қаржылық немесе ... ... ... әсер ... ... ... ... қатысу үлесі 50% және оданда көп болса немесе 50%
және оданда көп дауыс беру құқы бар ... ... онда ол ... ... оның ... ... және ... серіктестігі болып
табылады.
Егер де инвестордың қатысу үлесі 20% астам болса, бірақ оның ... ... 50% ... онда ол ... объекті бойынша оның
едәуір әсер етуінде болатын және тәуелді серіктестік болып табылады.
Егерде инвестордың қатысу үлесі 20% ... ... онда ... бақыланатын заңды тұлға болып табылады
1.2 Еншілес шаруашылық серіктестіктің инвестициясының есебі
Шаруашылық жүргізуші субъект ... ие болу ... ... үлестік
қатысудан табыс алу арқылы басқа субъектілерге ... ... ... ... ... ... 94-бабына сәйкес, басқа
заңды тұлғаны қалыптастырған жарғылық капиталдың бір бөлігіне иелік ... ... ... ... ... ... ... келісім шартқа сәйкес
негізгі серіктестік еншілес серіктестік қабылдаған ... ... ... серіктестік еншілес серіктестікке толық 100% немесе толығырақ ... ... ... – бұл оның ... ... алу мақсатында серіктестіктің
қаржылық және басқа саясатын анықтау құқы.
Егер басқа негізгі серіктестік оның дауыс ... ... ... иемденсе, онда акционерлік қоғам тәуелді деп есептелінеді, яғни
инвестицияланған субъектінің оның бақылауынсыз ... және ... ... ... ... ... ие болады.
Еншілес, тәуелді, бірігіп бақыланатын заңды тұлғадағы инвестиция мына екі
әдістің біреуімен ескерілуі мүмкін:
а) үлестік ... ... ... ... алу ... табыс ретінде
танылатын кірістер мен шығыстар туралы есеп ... ... ... таза ... өзгерісіндегі инвестордың мойындаған үлесі
бойынша олардың құнын одан әрі арттыратын сату құны ... ... ... ... ... – инвестиция сатып алу сәтінде сату құны бойынша көрініс
табатын есеп ... ... ... ... инвестордың кіріс және
шығыс туралы есебінде сатып ... ... ... ... ... ... ... таза соммасынан тиесілі дивиденттер ... ... ... ...... серіктестіктің
бақылауында болатын серіктестік . Бұндай бақылау қаржыландыратын ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асуы мүмкін.
Еншілес серіктестіктің көрсеткіштері негізгі серіктестіктің қаржылық есеп
беруінде, біріктірілген есеп беруінде көрсетіледі, ... онда ... ... ... Сондықтан олар мына екі әдістің бірін пайдалану
мүмкін:
- ... ... ... ұзақ ... ... ... ... серіктестік өзінің еншілес серіктестігіне инвестициясын бөліп,
біріктірілген қаржылық есеп беруін жасайды, ол кезде барлық жергілікті ... ... ... ... ... тек ондағы мына
жағдайларды қоспағанда:
- егерде еншілес серіктестік ... ... сату ... ... ... онда олар оның ... бақылауында;
- егер де еншілес серіктестік ұзақ мерзімді қатаң шектелген жағдайында
әрекет ететін болса, бірақ бұл ... ... ... серіктестіктің
қаражатын қайтару қабілетін төмендетеді;
1.3 Тәуелді шаруашылық серіктестіктердің инвестициялық есебі
Тәуелді серіктестік инвесторлардың ... ... ... ... және ол
еншілес шаруашылық серіктестігінде бірлесіп бақыланатын заңды тұлғасы да
бола ... ... ... инвестор едәуір ықпал етеді, оның тек 20%
астам ғана дауыс беруші акциясы болса да, ... ... ... ... асыру үшін мына екі әдістің бірін пайдаладнды:
- үлестік қатысу әдісі;
- құндық әдіс;
Үлестік ... ...... ... мезетте сатып алу құны мен
көрсетіп, кейінірек ... ... ... ... ... ... ... мойындалуына байланысты
олардың құнының есепке алу ... ... ... ... ... инвестор үлесініңөзгеруі қаржылық шаруашылық қызмет туралы
есептегі табысқа жатқызылады.
Тәуелді ... ... ... таза табысының жалпы
сомасынан тиісті дивиденттар инвестициялардың баланстық қүнын кемітеді.
Егер де ... ... ... ... құны ... ... алған зиянына тең немесе артық болса, онда
бұндай зияндар ... ... ... ... ... құны бойынша
көрініс табады.
Тәуелді шаруашылық серіктестігінің активтерінің ... ... ... ... ... инвестициялардың баланстық құнын
көтереді және ол меншік капиталының бөлімшесінде көрсетіледі.
Инвестор ... ... ... таза табысында үлестік
қатысын қайта жаңғырту үшін таза табыс пен таза шығындар тең болуы керек.
Егер де ... ... ... ... бағаласа, онда олардың
баланстық құны да өзгереді. Баланстық құнының өсуі ... ... ... ... ... ... ал егер де ол азайса, онда сол
төленбеген қосымша капиталды азайтады.
Құн әдісі – ... алу ... ... алу құны ... ... ... Инвестордың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы
есепте инвестиция ... ... ... ... таза ... сомасынан тиісті дивиденттердің мөлшері
алынғаннан кейін барып мойындалады.
Мысалы: инвестор АҚ ... ... ... АҚ ... 35% ... инвестицияның сату құнына :
шот дебеті 142 “Тәуелді серіктестіктегі инвестициялар”
шот кредиті 441”Ағымдағы шоттағы ақша”
жыл қортындысы бойынша:
- тәуекелді серіктестіктің таза ... - ... ... ... дивиденттер – 15000тенге.
ә) таза табыс үлесіне : шот ... 142, шот ... ... ... дивиденттер үлесіне:
шот дебеті 332, шот кредиті 142
15000тенге*35%=5250 тенге.
Егер тәуелді шаруашылықта серіктестік қызметінің нәтижесі залал келтірсе,
онда инвестор бұл ... ... ... ... ... ... инвестицияның баланстық құны кемиді.
1.4. Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің инвестицияның
есебі.
Білесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің ... ...... жасайтын қызметтің бір нысаны, онда бірлескен бақылау
қызметін бекіткен кезде ... ... ... ... ... ... ... топшылаған келісім – шартын жасайды.
Бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалар ... ... ... ... ... және алынған табысты анықтайды. Олардың әрқайсысы өз
атынан мәміле ... ... өз ... қаржыландыру үшін капиталдарды
тарта алады. Бұл кезде бірлескен қызметке қатысушылардың ... ... ... ... өз ... ... ... Бірлесіп бақыланатын
заңды тұлға басқа да бірлескен қызметтерді келесі нысанда ... ... ... ... ... ... бақылайтын активтер.
Бірлесіп бақылайтын өндіріс – заңды тұлғаны ... ... ... ... ... ... жету үшін ... пайдалануын
топшылайды.
Әрбір қатысушы бақыланатын өндіріс бойынша өзіне ... ... және олар ... – ала ... ... ... табысты таратудың
тәсілін қарастырып қояды. Осы ... ... ... ... ... ... және т. Б. Активтердің
құнын, әр ... өз ... ... бақылайтын активтер – жалпы мақсат үшін алынған немесе салынған
активтерді қатысушылар ... ... ... ... ... ... негізгі қызметі үшін салынған активті барлық
қатысушылар теңдей ... ... ... табысы олардың
кәсіпорын экономикасына қосқан ... ... ... ... ... ... үлесін басқа қатысушыларға сатуға, тегін беруге құқылы.
3.1. Жанама инвестициялар
Жинақ пен инвестиция процестерінде қазіргі көзқарастардың ... ... ... бар. Бұл ... П. ... жақсы көрсетілген. П Хейне Дж. Кейнстің пікірі туралы мынадай
қорытындыға келеді, ... ... ... ... ... жеткен елдерге қолдануға болмайды. ... ... ... жинаққа ұмтылуы әрдайым инвестицияға ұмтылушылық әрекеттен ... Бұл ... ... ... орын ... Шектеулі тиімділігі төмендейді, өйткені, пайдалы күрделі қаржының
альтернативті мүмкіндігі тарылады.
2. Индустриясы дамыған елдерде табыстың өсуі мен жинақ үлесі де ... ... ... әңгіме автономиялық инвестиция жөнінде болып келді, яғни
күрделі қаржы ұлттық табыстың көлемі мен қозғалысына тәуелсіз қарастырылды.
Бұл жағдайда ... ... орын ... ... ... ... инвестиция мен табыстың өзара әрекетін байқауға болады.
Мультипликатор ... ... ... ... түріндегі жүргізілетін
автономиялы инвестиция ұлттық табыстың өсуіне әкелді.
Іскерлік белсенділік және жмыс пен қамтудың өсуі әр түрлі ... ... ... ... Мұндай инвестицияларды жанама
инвестиция деп атайды.
Автономды жекеленген жанама инвестиция ... ... ... ... тездетеді, міне сондықтан да ол акселератор – (тездеткіш) деген атқа ие
болды. Алайда тездету доңғалағының басқа ... ... ... де ... қысқаруы жанама иевестицияны да қысқартады, ал лол болса
экономиканы тоқырауға ... ... ... ... ... ... жүргізілмесе, жинаққа бейімділіктің артуы, тұтынуға бейімділіктің
өзінен - өзі ... ... ... сұранысының қысқаруы тауар
өндірушілердің өз өнімдерін сата алмайтындықтарына ... ... ... ... ... ... ... заимдарды, басқа кәсіпорындардың жарғылық капиталында салынған
салымдардың ... ... және ... ... пайыздық
облигациясын басқа кәсіпорындардың бағалы қағазына салынған қысқа және ұзақ
мерзімді инвестицияның нақты барын анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... чек, ... коносаменттер және
заңға сәйкес бағалы қағаздар ретінде шығарылатын басқа құжаттар) ... ... ... ... баланста есептелген құнының дұрыстығы;
- құнды қағаздардың сақталуы;
- құнды қағаздар ... ... ... және ... ... ... анықтайды.
Құнды қағаздарды кәсіпорында сақтаған кезде кәсіпорынның ... ... ... түгелдеуден өткізіп отырады және оны
кәсіпорынның кассасындағы ақша ... ... ... мен ... ... ... пен толық қамту шаралары жүргізілсе, жинакка
өнімділіктің артуы, тұтынуға ... ... ... өзі ... ... ... қысқаруы тауар өндірушілердің өзін
өнімдерін сата алмайтындықтыарына көзін жеткізеді тауарларға толы ... ... ... ... бітейді.
Өндірістің қысқаруы басталып, жұмыстан шығару ... ... ... ... ... ... ... топтардың
табыстары азаяды. Сөйтіп көп жинақтауға ұмтылыстың нәтижесі осындай болады.
Классиктер мектебінің өкілдері айта ... ... ... өзінің
қарама-қарсылығына айналады, ұлт оданбайымайды, керісінше ... П. ... ... сәтсіз жинақ деген осы.
Сонымен, байлықты арттырудың бірден-бір жолы ретінде протестандық этика
дәріптейтін ұқыптылық әр ... ... ... бере ... ... қамтылған жағдайда “ұқыптылығ парадомасы” үнемді ... ... ... ... ... екі ... іс ... нәтижесінің көрінісі.
П. Самуэлльсон, П. Хейне және басқада ғалымдар көрсеткендей инвестиция
өндірістің негізгі факторларын толық пайдалана алмайтын ... ғана ... біз тағы да ... қортындыға келеміз (мультипликатор әсер
жағдайындағыдай) экономикалық теорияда сипатталатын қайсі бір әсер етуші
факторлар шаруашылық ... тек ... бір ... ... ... Қазақстан Республикасының портфелдік инвестиция жағдайы.
Нарық экономикасына көшу ... ... ... пен ұсыныстың;
табыстар мен шығындардың; ақша массасы, айналым қаражаты мен инвестициялық
ресурстардың белгілі бір келісілуін ... ... ... ... ... жекешелендіруді жүргізу, яғни жеке меншік институтын енгізу жолымен
ғана қол ... ... ... ... ... ... ... салық-бюджет, баға және
антимонополиялык, инвестициялық, технологиялық саясат кіруі тиіс болды. Бұл
екі деңгейлі банк жүйесін құруды, ... ... ... ... салық, кеден және басқа  органдар  секілді жаңа мемлекеттік
институттарды қалыпта дамытуды талап етті.
Бірінші кезеңде өзекті міндет басқарудың әміршіл-әкімшіл әдістерін
алмастыру ... ... ... ... проблемаларды шеш алмас едік.
Ал олар анық көрініс берді.
Тұтыну тауарларын өндіру барынша азайды. Қаңыраған сөрелер сұраныс ... ... ... ... Тек ... ... есебінен пайда
қуушылықтың жалпыға ортақ жарысы басталып кетті.
        Тауар тапшылығы, өсіп бара жатқан гиперинфляция жағдайына ... біз ... ... ... ... ... ол ... табанды қадамы болды. Сұраныс ұсынысты туғызады деген классикалық
кестені іске косу керек болды. Бірақ та адамдар бұл шараны, бағалар кілт
аспандап кеткендіктен, ауыр ... ... ... ... пен ... ескеріп емес, саяси және
идеологиялық себептер бойынша белгіленетін. Сондықтан да экономика әрдайым
тапшылыкты және инфляциялық болды. Оның үстіне ... ... ... етілмеген артық ақша проблемасын жоспарлы экономика
әдістерімен шешу мүмкін емес. Бұл жағдайдан бірден-бір шығу ... ... ашық ... ... ... ... ... еркін бағаларға біртіндеп көшу сәтсіздікке ұшырайтын
еді, сондықтан да онымен классикалык, әдістер бойынша күресу ... ... ... тұтыну тауарларымен толтыру айтарлықтай тез жүрді,
кезектер жоғалды, карточкалық жүйе алып тасталды. Адамдар өз бизнесін
ұйымдастыра бастады, белгілі бір ... ... ... ... Бұл сұраныс пен ұсыныс экономикасының алғашқы нәтижесі болды.
        Бірақ та өндіріс тоқтап, байланыстар ... ретт ... ... ... тұрып жатуымыздан жағдай күрделі болып қала берді. Мұндағы
келеңсіз үрдістер Мәскеу жүргізіп отырған жүйесіз ақша эмиссиясымен
айқындалды. Ресейден Қазақстанға ескі рубльдер вагондап ... ... ... үшін ... топырақ болды. Біз таңдау алдында тұрдық — не ақша
массасын қысу керек, не бағаға қатаң ... ... ... ... ... ескі кезеңдерден әлдеқайда қалыпты болып көрінетін, бірақ та
әу бастан-ақ реформалар қисынына қайшы келетін.
        Біз өз ... ... ол ... ... енгізуді көздеді.
Қазақстан бұған бұрынғы Одақ ... ... ... ... ... өйткені
басқаларға
қарағанда Ресеймен экономикалық байланыстары әлдеқайда ... еді. ... ... шегіне жетті. Сөйтіп 1993 жылғы 15 қарашадан бастап біз
экономикалық тәуелсіздіктің аса маңызды нышаны — ... ... ... ... ... біз аса маңызды жетістігіміз болып, одан кейінгі ауқымды
өзгерістерге кеңістік ашқан сол оқиғаның 10 жылдығын атап өттік. Бұл ... ... ... ... ал 1995 жылы оны екі таңбалы
көлемге дейін ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіздік алғаннан кейін бірінші кезекке дербес бюджет,
салық және кеден жүйелерін құру мәселелері де ... Іс ... ... ... ... тура ... Бірінші кезеңде сәйкес нормативтік-құқықтық
базаны жасау талап ... Ескі ... ... алғашқы жылдары мемлекеттік бюджеттің өте үлкен
сәйкессіздіктеріне соқтырды, өйткені әлеуметтік кепілдіктер мөлшері нақты
экономикалық ... асып ... ... 1991 жылдың бюджет
тапшылығы 20 пайыздан артық болды.
        Теориялық тұрғыда бюджет тапшылығын ... ... ... кілт ... және ... ... ... қысқарту есебінен жетуге болады. ... ... ... ... ... ... ... бүл іскерлік белсенділіктің төмендеуіне ... ... ... ... еді. ... ... ... салықтарды төлеуге жеткілікті каражат болмады.
Қазақстан ТМД елдерінің ішінде бірінші болып салық реформасын жүргізді.
1995 жылы ... ... және ... ... ... да ... ... заң күші бар Жарлығы шықты. Соған сәйкес салықтардың саны
3 еседен астамға қысқарды. Салық органының қызметі ... ... ... ие ... ... ... толықтырудың әдісі ретінде ғана
емес, сонымен бірге инвестициялық-өндірістік қызметті ынталандырудың кұралы
ретінде де қарастырыла ... Енді ... ... кезеңі басталғаннан кейін ... біз ... ... саласынан айналым саласына көшірдік. 2002
жылы ҚҚС ... 16 ... ... әлеуметтік салықты 26-дан 21 пайызға
дейін төмендеттік. 2004 ... 1 ... ... ҚҚС ... 15 ... ... ал ... салықты есептеу кезінде 20-дан 7 пайызға
дейінгі регрестік ставка әрекет етеді.
        Қазақстанда принципті тұрғыдағы жаңа және осы ... екі ... ... құрылды, оны халықаралық барша қаржы ... ... ... деп ... Ұлттық банк тәуелсіз болды. Бұл мемлекеттік ақша-кредит
саясатының ... кілт ... ... деңгейдегі банктер даму
серпініне ие болды. Өз кезегінде банк ... ... ... ... ... ... белсенді күш-жігермен нығайтылды.
        Бюджет жүйесін реформалау 1996 жылы "Бюджет жүйесі туралы" Заңның
қабылдануымен басталды. Ел Үкіметі бюджет ... жабу үшін ... ... алу практикасынан бас тартып. қаржыландырудың инфляциялық емес
көздерін пайдалануға көшті. Осы шаралардың бәрі мемлекеттік шығындарды
қатаң
шектеумен бірлесе келіп, ... ... ... ... ... ... ... жекешелендіруге, сондай-ақ инвестициялык,
саясатқа байланысты мәселелерге жеке ... ... Ақша ... мен ... ... кері жағы да болды. Кәсіпорындар
тоқтай бастады. Төлемеушілік ... ... ... ... негізі
бартер болды. Осы жылдарда атқарылғанның бәріне қатер төнді.
        Қарапайым қисын мемлекеттік меншікті жекешелендірусіз нарыққа ... ... ... еске ... ... Бұл ... нарық субъектілерін
қүру тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге халықтың бойында меншік иесі
психологиясын ... ... да ... ... да біз ауқымды жекешелендіруге кірістік. Бүгінде оны
өткізудің 4 кезеңін даралап айтуға болады. ... ... ... ... мен жекешелендірудің ерекшелігімен байланысты болса, төртінші кезең
мемлекеттік меншікті басқаруды жетілдіруге екпін ... ... Біз ... ... ... Алғашқы кезеңнің барысында
1991-1992 жылдары 5000-ға жуық нысандар ... ... ... меншікке берілген 470-тен астам кеңшар болды.
        Екінші кезең "Қазақстан Республикасында мемлекет иелігінен алу мен
мемлекеттік меншікті жекешелендірудің 1993-1995 ... ... ... ... жүргізілді.
        Бұл кезеңнің аса маңызды қадамы мемлекеттік меншікті ... ... ... жүйесі болды. Сол кезде шағын және орта бизнесті
дамытуға белгі берілді. Көтерме сауда буынын қоса ... ... ... ... ... ... Көтерме-бөлшек сауда, сауда-саттық және автокөлік ... ... ... ... дербес заңды тұлғалар құру
мақсатымен ... ... ... ... ... желісін, автомайқұю стансаларын коса алғанда қызмет көрсету
саласында бәсекелестік орта пайда ...... ... ... ... ... ... болған жаңа термин. Орталықтандырылған ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын, осы
түсінік бойынша жаңа құрлыс пен қайта өңдеуге, ... ... ... ... мен ... ... ... барлық қаржылық құралдар түсіндірілетін.
Инвестициялар ақша құралдары, мақсатты банкілік салымдар, пайлар,
акциялар және т.б. ... ... ... ... ... ... ... тауар белгісіне, пайда табу ... ... ... ... ... ... кез келген мүлік немесе мүліктік құқықтар ретінде анықталады және
осының бәрі – ... табу мен ... ... ... жету ... ... инвестиция түсінігі нарықтық тәсілге едәуір жақын келеді.
Келтірілген анықтамаларнарықтық және жоспарлық ... ... ... ... ... ... ... жағдайында меншіктің бір түрімен жүзеге асатындықтан,
итнвестицияланудың қаржылық және ... ... бар ... ... ғылым қарастырмады.
Жоспарлық экономика жағдайында инвестициялар ағымдағы шығындардан
тек бір уақыттық сипатымен ғана ... ... ... ... ғылымы мен тәжірбиесі дәлелдеп отырғандай, капиталдық салымдар
инвестицияның синонимы болып табылмайды. ... ... ... ... ... қарағанда инвестиция түсінігі әлде қайда кең. ... қор ... ... баса ... аударады, себебі нарықтық
экономикасы дамыған елдерде (АҚШ, ... ... ... ... ... арқылы іске асады. Қазіргі кезде ... екі ... ... ... ... ... “жұмылдыру” сөзінен алынға. Бұл
термин ғылыми және публицистикалық әдебиеттерде кеңінен қолданылады.
Ғылыми әдебиеттерде инвестицияны анықтаудың әр ... ... П. ... ... ... ... жазады: “Біз қоғамның нақты
капиталының таза өсімін білдіретін нәрселерді (ғимараттар, ... ... және т.б.) ... ... ... ... деп ... үшін жерді қолданыста жүрген құнды қағаздарды немесе
меншіктің кез келген түрін сатып алу ... ... ... үшін бұл тек таза ... ... Яғни ... басқа біреуі ... ... тек жаңа ... ... қалыптасқан кезде ғана орын алады.
У. Шарп инвестицияны былайша ... ... ... ... бір ... көрнекті активтертүрінде инвестициалау кіреді”
мысалы, жер қондырғылар, ... ... ... ... ... келісім шарттарды, мысалы, кәдімгі ... мен ... ... ... ... ... бөлігі нақтыға
жатқызылса, қазіргі дәуірдің экономикасында инвестициялардың ... ... ... ... табылады. Қаржылық инвестицияландыру
институттарының жоғары дамуы ... ... ... ... ... етеді. Әдетте, бұл екі форма бәсекелес емес, бір бірін толықтырушы
болып табылады. В. Бошаров инвестицияны ... ... ... ... деп түсінеді. Инвестициялық ресерстар инвестициялық іскерліктің
капиталдық құнының табыс немесе ... әсер ... ... ... ... ... және ... тұрғыдан инвестициялану экономикплық
ресурстарды болашақта таза пайдаға жету және бұл ... ... ... ... түсіру мақсатымен ұзақ мерзімді салу деп анықталады.
Капиталдық ... ... ... ... инвестицияландыру
дегеніміз бүгінігі қажеттіліктерін қанағаттандыруды оны ... ... ... қанағаттандыру үмітіне айырбастауды
білдіреді.
Инвестиция – бұл ақшаны, оның сақталуына немесе күнінің ... ... оң ... қамтамасыз етуге үміт арта отырып, орналастыруға
болатын кез келген ... Бос ақша ... ... жеп қою ... ... ... ... әкелмейді. Капиталдың орналастырудың түрлі факторлары
мен айырықшаланатын әр түрлі нысандары бар: құнды қағаздар мен жылжымайтын
мүлікке; ... ... ... ... ... ... қысқа немесе ұзақ мерзімге; тікелей жанама;
Қолданылған әдебиеттер:
1. ... ... ... ... ... ... ... классика» Әшімбаева Ә.Т., Алшанов Р.А, Кенжеғози
М.Б. ... ... ... ... ... ... ... Б.Н Алматы
2004жыл.
4. «Инвестициялық жобалау»
5. «Сытқы экономикалық қызметті мемлекттік ... ... ... «Кәсіпорынның бухгалтерлік есебі» Радостовец

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қаржылық инвестиция есебі»35 бет
Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің, еншілестердің және тәуелді серіктестіктердің инвестициялық есебі43 бет
Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің, еншілестердің және тәуелді серіктестіктердің инвестициясының есебі25 бет
Жал және инвестициялық меншік есебі76 бет
Инвестиция есебі. Қаржылық инвестиция есебі29 бет
Инвестиция есебі. Ұзақ мерзімді инвестициялар20 бет
Инвестициялар есебі туралы13 бет
Инвестициялар есебі туралы туралы мәлімет35 бет
Инвестициялар есеби24 бет
Инвестициялардың мақсаты және инвестиция есебі37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь