«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Кіріспе

І. ҚР БАНКТІК ЖҮЙЕСІНДЕГІ «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ.НЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ МЕН МӘНІ
1.1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ даму тарихы
1.2. «Қазақстан Халық Банкі »АҚ ұйымдастырушылық құлырымы және басқару органдары

ІІ.»ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ ҚАРЖЫЛЫҚ.ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1. 2011 жылға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштері
2.2. Банктің Қаржылық жағдайын
2.2.1 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ табысы мен шығынын талдау.

ІІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ
БАНКТЕРДІҢ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС СЕКТОРЫН
НЕСИЕЛЕУДІҢ ДАМУ ҚАРҚЫН ТАЛДАУ

3.1 АҚ «Халық банкі» шағын және орта бизнесті несиелеу операцияларына
талдау жүргізу
3.2 Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті несиелеудің
даму қарқынын талдау


Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Нарықтық экономика жолын ұстанған Қазақстанда шағын және орта бизнест несиелендіруді дамыту, қазіргі таңда жүргізіліп отырған экономикалық реформаның басым бағыттарының бірі болып табылады. Сондықтан елімізде шағын және орта бизнестің даму барысына кедергі келтірмей, керісінше даму барысына ықпал ететін икемді қаржы-несие жүйесін қалыптастыру өзекті мәселелердің қатырында болып отыр. Осы тұста мемлекеттің атқаратын рөлі зор. Нарықтық экономикалы елдерде мемлекет экономикаға, шаруашылық жүргізуші субъектілердің іс-қызмет барысына заң келісімдері, салықтар, несиелер тәрізді құралдар арқылы араласады. Бұл өз кезегінде, ел экономикасының дамуына, ЖІӨ ұлғаюына, шағын және орта бизнес субъектілері мен әртүрлі қаржы ұйымдары, екінші деңгейлі банктер арасында нарықтық қарым- қатнастың нығаюына әкеледі.
Бүгінгі таңда республикамызда экономиканы қайта құру жолында оның негізі болып табылатын кәсіпкерлік қатынастарды дамытып, жандандыру күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі. Кәсіпкерлікті дамыту- нарықтық экономиканы дамытудың кепілі. Оның негізгі маңыздылығын ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауында: «еліміздің экономикалық саясатының бірден-бір басым бағыты кәсіпкерлік» деп аталынған. Сондықтан, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды басқару еліміздің жүзеге асырып жатқан саясатының стратегиялық мәселесі болып табылады.
Қазақстандағы кәсіпкерлік бүгінде жаппай деңгейге көтеріліп отыр. Мұны 2006 - 2009 жж. аралығында заңды тұлғалардың шағын және орта бизнестің ұйымдық-құқықтық құрылымындағы үлесінің 1,8 есеге дейін қысқарғаны, ал жеке кәсіпкерлер үлесінің 1,4 есеге өскені жөніндегі мәліметтер растайды. Ал шағын және орта бизнес субъектілері шығаратын өнім көлемі 4 есе дерлік өскен. Кәсіпкерлік қазақстандық қоғамның әлеуметтік өмірімен тығыз ұштасып кеткені көрініп тұр. Бұл дегеніміз, қазақстандық шағын және орта бизнестің әлеуметтік-демографиялық портретінен – халықтың әлеуметтік – демографиялық құрылымының да көрінісін айқындауға болатынын білдіреді. Шағын және орта бизнестің кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санындағы үлесі бойынша Қазақстан дамыған елдермен теңесті, алайда шағын және орта кәсіпкерліктің тиімділігі көрсеткіштері бойынша әлі де болса артта қалып отыр. Қазiргi таңдағы экономиканың құрамдас элементтерi өзара тығыз байланысты өте күрделi жүйе ретiнде сипатталады.
Біздің елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Мемлекет бүгінгі күні кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің нарық экономикасының толыққанды қатысушы ретінде өз қызметтерін жүзеге асыруларына қажетті жағдайды қамтамасыз етіп отыр. Бәрімізге мәлім кәсіпкерлік секторы экономиканың диверсификациялауға, тұрақты қарқындармен дамытуға мүмкіндік береді. Еліміздегі шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін, жаңадан ашылған кәсіпорынданға қолдау жасау үшін алдымен оларды несиелендіру керек. Кәсіпкерлік субъектілерін несиелендіру нәтижесінде тіркелген шағын және орта кәсіпорындарының саны артып келеді.
Банк саласы Қазақстан Республикасы экономикасының дамушы саласының бірі болып табылады. Бүгінгі күні шағын және орта бизнесті дамыту үшін мемлекет тарапынан түрлі жаңа қадамдар жасалынуда. Шағын және орта бизнестің жоғарғы деңгейде қызмет етуін ұйымдастыру үшін конструтивтік бизнес-идея, тиімді басқару (менеджмент) және қаржының жеткілікті болуы шартты жағдай. Нақты жоба бойынша банктердің шағын бизнесті несиелеуге дайындығы, несиелеу механизмінің өзекті мәселелеріне әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын әдістемелік нұсқауларын құрастырды. Банктердің шағын бизнеске несие ұсынуының тиімділігін арттыру, ыналылығын көтермелеу, Қазақстан экономикасына сәйкестендіру мехазімін жетілдіру бүгінгі күннің талабы.
1. Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. ҚР Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына Жолдауы / Президент және Халық. – 2010. - № 3. – 2-3 бб.
2. Қазақстан Республикасының Үкіметі. ҚР Үкіметінің шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау, әрі дамыту мәселелері жөніндегі сарапшылық кеңестері туралы үлгі ереже бекіту туралы: 2002 ж. 19 тамыздағы №917 Қаулысы. // ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің Актілер жинағы – 2002. – № 27. – 34-37 бб.
3. Қазақстан Республикасының Парламенті. Жеке кәсіпкерлік туралы ҚР заңы: 2006 ж. 31 қаңтар №124 Қаулысы. // ҚР Парламентінің Жаршысы – 2006. –№ 3. – 2-39 бб.
4. Макенова А.Ә. Шағын және орта бизнесті дамытудағы салықтың рөлі // Ақиқат. – 2006. – № 2. – 57-62 бб.
5. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында // Астана. – 2003. – № 2. – 10 б.
6. Ашанұлы Қ. Кәсіпкер болғысы келгеннің жиырма төрт қағидасы // Қазақ әдебиеті. – 2006. – № 6. – 3 б.
7. Ж. Рамазанов. Қазақстанда кәсіпкерліктің даму жағдайы мен келешегі // Малый и средный бизнес Казахстана. – 2007. – № 7. – 57-58 бб.
8. Сәрсенұлы Е. Республикадағы шағын және орта бизнестің хал-ахуалы // ҚазЭУ хабаршысы. – 2002. – №3. – 52 б.
9. Кәсіпорын қаржысы. Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме: http://www.kaz.stat.kz/digital/fin_pred_kz/Pages/default.aspx
10. Ғ.С. Сейіқасымов. Ақша, несие, банктер. – А.: Экономика, 2005. – 415 бб.
11. Жуков Е.Ф., Максимов Л.М., Маркова О.М. Банки и банковские операции. – М.: Юнити, 1997. – С. 471.
12. ҚР Үкіметінің шағын бизнесті несиелендірілуі. Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме: http://www.damu.kz/307
13. С. Оразалы, А.Н. Тұрғынбаева. Шағын бизнес негіздері: Оқу құралы – А.: Фолиант, 2008. – 176 б.
14. Карпучева С.Н. Анализ тенденций и современного состояния в области развития малого бизнеса // Сборник научных статей . – 1997. – С. 104-110.
15. Кәсіпкерлікті қолдау мекемелері. Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме: http://www.fund-damu.kz/3600
16. Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы / Егемен Қазақстан. 2001. – № 7. – 3 б.
17. Әлжанов А. Кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттің қаржы және несие саясаты // ҚазЭУ хабаршысы. – 2006. – № 4. – 56 б.
18. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управление финансами. – А.: Экономика, 2000. – С. 221.
19. Есжанов Р. Қазақстан Республикасының шағын кәсіпорындарының қызметі жайлы // Ақиқат. – 2007. – № 5. – 5 б.
20. Н.Н. Хамидов. Қазіргі кезеңдегі кредиттік іс. – А.: Экономика, 2009. – 189 бб.
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М., 1996. – С. 207.
22. Зайцева О.П. Антикризисный менеджмент в российской фирме // Аваль (Сибирская финансовая школа). – 1998. - №11-12. – С. 31-37.
23. «КЭММИ» компаниясы туралы. Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме: http://kemmi.kz/?show=4&lang=2
24. К.Ш. Дюсембаев, С.К. Егембердиева, З.К. Дюсембаев. Аудит и анализ финансовой отчетности. –А.: Қаржы–қаражат, 1998. – С 511.
25. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - 3-е изд. - Х.: Фактор, 2005. – С. 156.
26. Қазақстан Республикасының Қаржы лизингі туралы заңы – Алматы, 2000.
27. Какимжанов З.Х. Налоговой кодекс // Вестник МГД. – 2000. –№ 2. –С. 6-7.
28. Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. Эконометрика. – М.: Дело, 2005. – С. 503.
29. Қаржы жүйесінің келешегі – ислам банкингінде. Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме: http://kazgazetteri.kz/?p=1086
30. Исламдық банктер жүйесі. Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме: http://stud.kz/?p=2912
31. Қарқынды дамып келе жатқан исламдық қаржы жүйесінің мүмкіндігі зор. Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме: http://stud.kz/?p=2912islam.com.kz/news/aryndy_damyp_kele_zhatan_islamdy_arzhy_zhjesini_mmkindigi_zor/2010-01-26-2188
32. Ш.А. Уртембаева. Кредитование малого и средного бизнеса. Состояние и проблемы // Материалы международной научно-практической конференции «К инновационному развитию в условиях нестабильности глобальных экономических процессов». – А.: Қазақ университеті, 2010. – С. 145.
        
        Мазмұны
Кіріспе
І. ҚР Банктік жүйесіндегі «Қазақстан халық Банкі» АҚ-ның алатын орны ... ... ... ... АҚ даму ... ... ... Банкі »АҚ ұйымдастырушылық құлырымы және басқару
органдары
ІІ.»Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық-экономикалық жағдайын талдау
2.1. 2011 ... ... ... ... АҚ қызметінің негізгі экономикалық
көрсеткіштері
2.2. Банктің Қаржылық жағдайын
2.2.1 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ табысы мен шығынын талдау.
ІІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ... ... ... ЖӘНЕ ОРТА ... ... ДАМУ ... ... АҚ «Халық банкі» шағын және орта бизнесті несиелеу операцияларына
талдау жүргізу
3.2 Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті несиелеудің
даму қарқынын ... ... ... ... ... ... Қазақстанда шағын және орта
бизнест несиелендіруді дамыту, ... ... ... ... реформаның басым бағыттарының бірі болып табылады. Сондықтан
елімізде шағын және орта ... даму ... ... ... даму ... ... ... икемді қаржы-несие жүйесін
қалыптастыру өзекті мәселелердің ... ... ... Осы ... ... рөлі зор. ... ... елдерде мемлекет
экономикаға, шаруашылық жүргізуші субъектілердің ... ... ... ... несиелер тәрізді құралдар арқылы араласады. Бұл өз
кезегінде, ел ... ... ЖІӨ ... ... және орта бизнес
субъектілері мен әртүрлі ... ... ... ... банктер арасында
нарықтық қарым- қатнастың нығаюына әкеледі.
Бүгінгі таңда республикамызда экономиканы қайта құру жолында оның
негізі болып табылатын ... ... ... ... ... негізгі мәселелердің бірі. Кәсіпкерлікті ... ... ... ... Оның ... ... ел Президентінің
Қазақстан халқына жолдауында: ... ... ... ... ... кәсіпкерлік» деп аталынған. Сондықтан, шағын және орта
кәсіпкерлікті дамытуды басқару еліміздің ... ... ... ... мәселесі болып табылады.
Қазақстандағы кәсіпкерлік бүгінде жаппай деңгейге ... ... Мұны ... 2009 жж. аралығында заңды тұлғалардың шағын және орта бизнестің ұйымдық-
құқықтық ... ... 1,8 ... ... ... ал ... ... 1,4 есеге өскені жөніндегі мәліметтер растайды. Ал
шағын және орта бизнес субъектілері шығаратын өнім ... 4 есе ... ... ... ... әлеуметтік өмірімен тығыз ұштасып
кеткені көрініп тұр. Бұл дегеніміз, қазақстандық шағын және орта бизнестің
әлеуметтік-демографиялық ...... ... – демографиялық
құрылымының да көрінісін айқындауға болатынын ... ... және ... ... ... ... ... үлесі бойынша
Қазақстан дамыған елдермен теңесті, ... ... және орта ... ... ... әлі де ... артта қалып отыр. Қазiргi
таңдағы экономиканың ... ... ... ... байланысты өте
күрделi жүйе ретiнде сипатталады.
Біздің елімізде ... және орта ... ... мемлекеттік
саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Мемлекет бүгінгі күні
кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің нарық ... ... ... өз қызметтерін жүзеге асыруларына қажетті жағдайды қамтамасыз етіп
отыр. ... ... ... ... ... тұрақты қарқындармен дамытуға мүмкіндік береді.
Еліміздегі шағын және орта ... ... ... ... ашылған
кәсіпорынданға қолдау жасау үшін алдымен оларды несиелендіру ... ... ... ... ... ... және
орта кәсіпорындарының саны артып келеді.
Банк саласы Қазақстан Республикасы экономикасының дамушы ... ... ... Бүгінгі күні шағын және орта бизнесті дамыту үшін мемлекет
тарапынан түрлі жаңа қадамдар ... ... және орта ... ... ... ... ұйымдастыру үшін конструтивтік бизнес-идея, тиімді
басқару (менеджмент) және қаржының жеткілікті болуы ... ... ... ... ... ... ... несиелеуге дайындығы, несиелеу
механизмінің өзекті мәселелеріне әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын
әдістемелік нұсқауларын ... ... ... ... ... ... ... ыналылығын ... ... ... ... ... бүгінгі күннің талабы.
І ҚР банктік жүйесіндегі «Қазақстан ... ... ... ... орны ... «Қазақстан Халық Банкі» АҚ даму тарихы
Қазақстандағы банктік жүйенің қалыптасуы инфляцияның жоғарғы ... ... және ... ... ... ... ... жүрді. Жеке банктерді құрудан, яғни 1989 жылдан осы күнге дейін
екінші деңгейлі бпнктер өте ... және ... ... ... ... ... ... тәуелсіздігі жарияланған күннен
бастап ҚР өзінің өзіндік ... ... ... ... 1991 ... «Қазақ КССР-дегі банктер мен банктік қызметі ... ... ... ... реформалар басталды.
1991-1993 жылдардағы жоғарғы инфляция мен банктік қызметке деген
жоғарғы сұраныс туығызып, банктер ... 200-ге ... алып ... Осы
жылы маманданған банктер акционерлік банктерге ... ... ... Банкі», «Қазақстан халық Жинақ Банкіне» айналды.
2003 жылы ҚР ... ... ... ... ... ... құрылды.
2006 жылы шілде айында акционерлерің жалпы жиналысының шешімімен банк
толығымен мемлекет меншігінде ... ... ... Акционерлік қоғамнан
«Қазақстан халық жинақ Банкі» ашық акционерлік қоғамға айналды.
Қазақстанның жинақтау ісі тарихында «Қазақстан халық Жинақ Банкі» ААҚ-н
2006-2009 ж.ж. ... ... оның ... жаңа ... ... ... ... алады. Бұның жүргізілуінің бастапқы ерекшелігі –
ол ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігін және ... ... ... ... сақтауды қамтамсыз ету болатын.
Банкті жекешелендіру бірнеше принциптерге сүйенеді:
1) Банктің мемлекеттік акция пакетін этап ... сату ... ... ... көшу ... орындай отырып, ... ... ... ... ҚР ... жағынан Банктің қызметін бақылауды жүзеге ... ... ж.ж. ... ... ... ... ... Банктің қызметін қадағалау үшін, ҚР Үкіметінен басқа акционерлердің
ҚР Ұлттық Банкі және т.б. ... ... ... ... ... құру;
4) Республикадағы қаржылық және банктік жүйенің даму шаралары бойынша,
сонымен ... ... сай ... ... ... бюджеттік
төлемдерді жүргізу мехнанизмдерді, міндетті медициналық сақтандыру жүйесі
бойынша есептесудің тиімді жүйесі және ... ... ... ... ... ... ... Банктің акция пакетін кезекпен
азайту.
Банкті жекешелендірц процессі 2 этапта жүргізілді.
Бірінші этапты ... ... ... бөлігі
келесідей:
1) 2006 жылдың 3 тоқсанында – жалпы шығарылған Банк ... 2/3 ... ... ... пакетін қамтамасыз ету мақсатымен);
2) 2006 жыл мен 2007 ... 4 ... ... ... ... санының жартысы қосу бір акция (акцияның басымдылық пакетін
қамтамасыз ету мақсатымен).
Банкті жекешелендірудің бірінші этапында ... ... ... 2006 ... ... ... ... болып табылатын жеке
тұлғалар арасында ... ... ... көлемі ішінен, Банктің жарлық
капиталынан 17,6% орналастырылды;
2. 2006 жылдың 20 шілдесінде ... ... ... ... акцияның үшінші эмиссиясы бөлігін сату бойынша ... ... ... ... ... 80,04 %-ке ... 2007 ... 10 қарашасында төртінші толықтырушы акцияны
эмиссиялаудан кейін Банктің ... ... 16,7 % ... ... пакетін сату боцынша тендер жүргізілді. Тендердің
женімпазы ... ... ... ... ... ... Банкі» ААҚ жарғылық капиталындағы мемлекеттің үлесі ... 50%-ке қосу бір ... ... ... ... ж.ж.) ... ... мемлекеттің
бөлігі:
1) 2008 жылы – жалпы шығарылған Банк акциялары ... 1/3 ... ... пакетін қамтамасыз ету мақсатымен)
2) 2009 жылы - мемлекет бөлігін одан әрі азайту мүмкіндігі туралы ҚР
Үкіметі шешіміне тәуелді.
Екінші ... ... ... ... 2008 ... 31 қазанында «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» ААҚ-ның жалпы
акционерлер жиналысында 5 ... ... ... ... бойынша
жарғылық капиталды көбейту шешімі қабылданды. 5 толықтаушы акцияны
эмиссиялауды орналастырғаннан ... ... ... ... ... 33,33 % ... 33,33 % көлеміндегі мемлекеттік ... ... 2009 ... 20
қарашасында аукционда қазақстандық консерциумға сатылды. ... ... ... ... толығымен Банк капиталын қатысуында өзінің
бөлігін жүзеге асырды.
2007 жылдың ... ... ... ... халықтың салымдарын
міндетті ұжымдық салымдарын міндетті ұжымдық сақтандыру жүйесі әрекет етіп,
негізгі біріктіруші орталық ... ... ... ... қоры ... ... ... Банкі» ААҚ берілген қордың белсенді қатысушы : ... 1 ... ... ... ... ... 60 % (35 592
млн. Теңге немес 242 млн. доллар). Осы ... ... ... мен ... ... ... ААҚ арасында 200 ... ... ... ... басқармасына ұлттық почта жүйесінің
негізі болып табылатын «Казпочта» ААҚ беріліп, 2008 ... ... ... ... жоқ өңірлерге зейнетақы төлемдерін жүзеге
асырушы Халық Банкінің субагенті ретінде қызмет көрсетуде.
«Қазақстан ... ... ... ... ... түрлерін жүзеге
асырады:
Ең мвңыздылары келесілер:
- Корпоративтік несиелеудің барлық түрлері;
- Еңбекақы ... және ... ... ... ... ... бөлшек несиелеу;
- Шағын және орта бизнесті несиелеу;
- Қаржылық консалтинг және ... ... ... ... ... Операциялық қызмет көрсету түрлері бойынша кең спекторлы сервис;
- Теңге және ... ... ... клиент ақшамын қабылдау;
- Валютамен, құнды қағаздармен, депозиттермен операциялар;
- Инвестициялық және зейнетақылық активтерді ... ... ... ... ... Банкінің зейнетақы Жинақтау қоры;
- Халықралық қызмет ... ... ... ... және ... Банктің күнделікті және оперативті қызметінде интернет мүмкіндігін
қолдану арқылы ьанк қызметін жаһандандыру;
- Шетелдік елшіліктер (Қытай, Ұлыбритания; АҚШ, ... ... ... Жинақ Банкі» АҚ корпоративтік несиелеудің барлық
түрлерін корпоративтік клиенттерге льготтік ... ... ... көмегімен несиелеу бойынша тез әрі тиімді
келесі опреацияларды жүзеге асыруға болады:
- айналым капиталын ұлғайтуға;
- негізгі капиталға ірі инвестицияларды ... ... ... ... ... ... ... клиенттердің жұмысшыларын оның кепілінде несиелеу;
- Банктік кепілдер шығару;
- Лизинг және факторинг;
- ... ... ... ... ... ... шетел агенттігі мен банктердің несиелік
экспорт және импорттық линияларын пайдалану;
- өзге де ... ... ... ... «Қазахойл» ТКК,
«Рахат» АК, «Казтрансойл» ТК, «Казахмыс» корпорациясы, «Айя» ... АҚ, ... және т.б.. Әр ... банк ... ... менеджерін тағайындайды.
«Қазақстан халық Банкі» АҚ еңбек ақы жобалары және ... ... ... Банкі 2004 жылдан бастап Visa international халықралық төлем
жүйесінің негізгі мүшесі;
- 2003 ... ... Еuropay , Master Card ... ... ... мүшесі;
- 2005 жылдан бастап American Express карточкаларын тарату ... 2004 ... ... ALTIN ... ... жүйесінің негізін салушы
Еңбекақы жобалары бойынша клиенттері:
- «Казахойл» ТКК;
- ҚР министрліктері мен ведомствалар
- « КЕнмұнайгаз » АҚ;
- «Казтрансойл»
- «Шеврон Мұнайгаз » ... ... ... ... РМК;
- «Казахмыс» корпорациясы;
- ҚР Ұлттық Банкі;
- «Галахер Қазақстан» ЖШС;
- «Қазақтелеком» АҚ және ... ... ... ... болып табылатын Халық Банкі аз уақытта
карточкадан карточкаға Card-to-card жобасын шығарды.
2004 жылдың 2 ... ... ... және халықаралық төлемдер жүйесі
және отандық нарықта әмбебап өнім – лздік карточка
Viza Electron Instant Halyk Card ... Оның ... ... ... ... ... ... (15 мин) кейін оны қолдана беруге
болатынында. Лездік карточка Viza Electron Instant Halyk ... және Орта ... ... жоқ. Бұл ... ... ... ... Банкі және Viza Internetional серіктері сенім артуда.
Қазақстан нарығында салық Банкі ... ... ... ... ... ... келеді. Бүгінле Халық Банкі 1,4 млн. Төлем
карточкаларын ... ол ... ... ... жүрген
карточкалардың 70 %-і болып табылады. Бұның себебі: Қазақстандағы ... ... аса ... және ... ... ... ақшы ... филиалының болуы.
2011 жылдың 21 сәуірінен бастап Қазақстан Халық Банкі ... ... ... ... жинақтау қоры» бірігіп өзінің тұтынушыларына
«кешенді қаржылық өнім» атты ұсыныс жасауда. Яғни сөз бір ... ... ... ... ... ... ... Банкі» АҚ ірі коммерциалық ... бірі ... ... «Жыл ... ... таңдаулы Банк -
2010» атты конкурстардың жеңімпазы.
2011 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, «Қазақстан ... ... АҚ ... ... 624 құрылымдық бөлімшелерден, оның ішінде 20 облыстық және
аймақтық, 147 аудандық филиалдан және 457 ... ... ... ... ... ... көрсету желісінде 369 банкомат,
1190 ... және 1153 ... ... ... ... Халық Банкі» АҚ ұйымдастырушылық құрылымы және басқару
органдары.
«Қазақстан Халық Жинақ Банкі» ААҚ ... ... рет ... 1994 ... 20 ... ... Банк ... формасы бойынша жеке
және ҚР заңнамасына сәйкес жеке балансын банктік Шоттарды иеленген ... ... ... ... Банк ҚР ... мен ... және жарғыға сәйкес
жүзеге асырады.
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банк ҚР ... және ... өз ... ашуға құқылы. Банк филиалдары заңды ... ... және Банк ... ... ... ... Банк
атынан өз қызметтерін атқарады. Банктің қызмет ету серзімі шектелмейді және
қызмет ету ...... табу ... ... ... ... лицензиясын иелене отырып, Банк ҚР ... ... және өзге де ... ... ... бағалы қағаздар нарығында келесідей профессионалдық қызмет
түрлерін жүргізуге ... ...... ... ... ...... және бұйрықта көрсетілген өзге де ... ... ... ... ... ... және де ҚР Ұлттық Банкі лицензиясымен
шетел валюталарында жүзеге асыруға құқылы.
Банк мүлігі келесілерден қалыптасады:
1) жарғылық капиталға акционерлердің салымдары;
2) ... ... ... ... 3) ҚР заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша алынған мүліктер
Банктің жарғылық ... ... ... ... және ... ... ... теңгені қарапайым атаулы акцияларға 100
теңге әр біруә наминалды ... ... ... ... қағаздар болып табылады және
акционерлерге келесідей құқықтарды ... ... ... банкті басқаруға қатысуға;
- ликвидациядан кейін Банк мүлкінің бөлігін алуға.
Акцилар ұлттық валютада көрсетіледі және бөлінбейді.
Банк акционерлері ... ҚР ... ... ... ... және ... табылады. Олардың құрамы мен саны шектелмейді.
Банктің басқару органдары болып:
1. Жоғарғы орган – Жалпы акционерлер ... ... ...... ... ... орган – басқарма, оны Басқарма төрағасы басқарады;
4. Бақылау ...... ... ... мүшелері келесі сұрақтарды қарастырады:
• банк жарғысына ауыстырулар мен толықтырулар енгізу;
• банктің қоғам нысанын өзгерту;
• банкті жабу ... ... ... ... ... ... сайлау, оның құрамын белгілеу мен оның
өкілеттігін жою;
• банктің ревизиондық комиссиясының мүшелерін сайлау;
• тағы басқалары.
Акционерлердің жалпы жиналысы ... ... ... ... ... ... ... басқару органы ретінде келесі мәселелерді шешуге
құзыретті.
• банк қызметінің басым бағыттарын ... банк ... ... және ... жиналыстарға шақыру туралы
шешім қабылдауға;
• банк акционерлерінің ... ... ... ... шығаруға;
• банк Басқармасын сайлауға;
• дивидендтердің көлемі қаржы көздері мен төлем тәртібі туралы шешім
қабылдауға;
• филиалдарды ашу (жабу) туралы ... ...... ... ... Бсақарма банктің Директорлар Кеңесі
мен 7 адам мөлшерінде 3 жылға құрылып, Басқарма Төрағасын мен ... ... ... ... ... ... ... мүшелері
мерзімінен бұрын банк қаржылық құжаттарын белгілеп, жылдық есеп ... ... және ... мен ... Акционерлердің жалпы
жыналысына ұсынады.
Басқарма Төрағасын банктің бас мүшесі ... ... және ... ... ... ... ... басқарады. Банк
Басқармасының қаржылық- шаруашылық қазметіне ... ... ... – ревизиондық комиссиясы - Акционерлердің жалпы жиналысымен
сайланады. Ол Акционерлердің жалпы ... ... ... ... ... юанк ... қадағалайды, өз еркімен немес банктің жылдық
қаржылық есебіне міндетті түрде бақылау жасайды.
«Қазқастан Халық Банкі» АҚ ... осы ... мен ... банк қызметкерлерінің белсенді еңбегінің арқасында қамтамасыз етіліп
келеді. Қызметкерлердің жұмысының ... ... ... ... ... ... шешілуде. 2011 жылдың 1 қаңтарында қызметкерлердің ... ... ... Кадрлар тұрақтылығн қамтамсыз ету ... және жаңа ... ... жабдықталған.
Қызметкерді басқаруда қадрлар ротоциясы, яғни қызметкерлердің белгілі
бір уақыт ... осы ... ... ... өз қызметімен бірдей не төменгі
лауазымды жұмыс ... ... ... ... ... ... ... орындауға мүмкіндік алуы ... ... ... ... ... кең жол ... ... жүргізілген аттестация
көпшілігінің 90% астамы атқаратын лаузымына лайық екендігін көрсетті.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ... кадр ... ... ... жоспарлауды оңтайландыру, бос орындарды реттеу, қызметкерлерді
тұрақтандыру сияқты қағмдаларға сүйенеді. Қызметкерлерді іскерлік ... ... ... ... қолдау жүйелері
қызметкерлерді басқаруды тиімді ... ... ...... жоғары
кәсібилігі, ортамен тіл табыса білушілігі мен техникалық ... ... ... өз ... ... ... ... етеді жіне Банк оларды оқытуға үлкен мән береді. Банк шетелдің
және Қазақстанның ... ... ... мерзімді тәлімдеме, оқу-
кеңестер, халықралық конференциялар мен ... ... ... ... ... береді. Халық Банкі қызметкерлерінің техникалық
және кәсіби деңгейін жетілдіруге үлесін ... ... мен ... Trust Company, Euromoney training, International Conferens group,
сетевая Академия ... ... Visa ... Lehman,
Brarers,Адам смит институты, Алматы Банктік оқыту орталығы, Алматы
менеджмент ... оқу ... беру ... «Қазақсатан Халық Банкі» АҚ қаржы – экономикалық жағдайын талдау
2.1. 2011 жылға «Қазақастан Халық Банкі» қызметінің негізгі экономикалық
көрсеткіштері
«Қазақастан Халық ... ... ... банктік бизнесте: заңды
және жеке тұлғаларды несиелеу, халықты депозит салуға ынталандыру, төлем
карточкаларын тарату, ... ... ... ... ... ... ... келді. Банктің 01.01.02 жылдан 01.0.7.03 жылға дейінгі аралықтағы
қаржылық жағдайын талдау Банктің ... ... ... ... және
өзінше дамып келе жатқанын көрсетті Банк активті 2009 ... ... 2011 ... 1 ... ... ... 75,53 %-ке, ал
жарғылық капиталы 82,23 % ... ... 14,75 %-ке ... ... ... 63,79 %-ке ... Қазіргі уақытта қазақстанды банктер
арасында ең жоғарғы табыстылық көрсеткіштерінің бірі ... Банк ... ... & Poor’s ... ... агенттігінің
аналитингтерінің мәліметі бойынша «Банктің меншік формасының өзгеруі жаңа
менеджерлер командасының келуі байқалатын өзгерістерді ... онда ... ... онда жедел темптермен бәсекеқабілетті және шығынсыз,
пайда алуға ұмтылған ұйымды транфформациялау процессі жүруде». 2010 ... ... ... жақсартып, ссудалық портфельін 58,2 %-ке
ұлғайтты.
2011 жылдың қыркүйегінде Moody’s Investors Servise ... ... ... төлемдерді секьюритизациялау, ... ... ... ... ... Халық Банкі »АҚ экономикалық жағдайы
|Көрсеткіштер |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 ... ... | | | | | | ... |
| | | | | | | |09.2011 ... |37164 |38929 |55946 |103288 |129989 |196498 |252768 |
|Жарғылық капитал|1400 |3011 |3615 |5422 |5422 |9669 |13073 ... ... |2882 |4297 |5260 |7838 |8053 |16422 |20090 ... ... |18843 |22422 |51493 |87462 |132377 |161570 ... ... | | | | | | | ... ... |11988 |17634 |42887 |50514 |65218 |70630 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... тұлғаларға |442 |528 |920 |2968 |7431 |13630 |19341 ... |31870 |32794 |46670 |78629 |103268 |134460 |153316 ... ... | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |19300 |11988 |17634 |42887 |50514 |65218 |70630 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |12570 |20806 |29036 |35742 |52754 |69242 |82686 ... пайда |296 |465 |472 |230 |233 |2561 |3703 ... ... |0,75 |1,27 |1,40 |0,33 |0,22 |1,63 |2,25 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |7,52 |13,80 |12,87 |3,92 |2,88 |22,84 |27,58 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... Банктің қаржылық жағдайы
Коммерциялық банктің қаржылық жағдайы оның қызметінің жалпы ... ... ... ... жағдайы оның активтері мен пассивтерін
басқарудың тиімдідік деңгейімен анақталады және оның жағдайын сипаттайтын
негізгі көрсеткіштерінде байқалады.
Дамыған елдерде ... ... ... ... 1988 жылы ... өткен банктер мен оның бактік бақылау органдарының өкілдері
қатысқан халықаралық ... ... « ... және ... ... халықаралық конвергнеция» - сндағы әдістемелік
жолдарға сүйенеді. Бірақ ... және ... ... ... ... ... оны ... ғалымдар екі экономикалық ... ... және ... ... ажыратты. Экономикалық
талдау (қаржылық талдау) теориясы басқарушылық және қаржылық есепке алудың
құрамды бөлігі. Қардылық менеджментте қаржылық талдау ... ... ... ... қаржылық басқару құралы ретінде қарастыралады.
Қаржылық талдаудың мәні несиелік мекеменің барлық қаржылық қызметінің
жиынтығы болып ... ... банк ... ... Қаржылық талдау объективтілерінен анықталады. Қаржылық, талдау
объектілері қаржылық нәтижелілік, ... ... ... ... ... ... жүйесінің тиімділік
көрсеткіштері болып табылады.
Коммерциялық банктердің негізгі мақсаты пайда табу және оның ... ... ... ... ... ... оған әсер ... және сыртқы факторларының кешенін сипатталады. Олар: ... ... ... ... болуы, бәсекенің деңгейі,
аймақтағы ... ... және ... ... ... ... ... мөлшері, құралдарды
орналастыру мен тарту көлемі, пайда ... және ... ... ... ... ... прогриссивті технологияларды, қазіргі
заманғы автоматтандыру құралдары мен ұйымдастырушылық техникаларды қолдану
масштабы, ішкі бақылау мен ... ...... ... ... ... сапасын көрсеттің факторлар болып табылады. Банк
персоналдары мен басқарушыларының оң және теріс әрекеттері, ... ... ... ... ... яғни табысына әсер етеді.
Табыс негізінен банктің табысы мен шығысының қатынасына туекелді. Банк
қызметінің қаржылық нәтижесін талдау келесі элементтерден тұрады:
- табыс ... ... банк ... ... талдау;
- банк шығындарын құрылымдық талдау.
- Таза табысты қалыптастыратын негізгі элемент банктің тұрақты табыс
көзін сипаттайтын проценттік ... ... ... Бұл ... жылы – 409972 мың ... ... 15,7% ... ал 2011 жылы –
603862 мың теңге немесе 20%-ке ұлғайған. Бұл оң ... ... ... ... әсерін тигізеді.
КЕлесі тұрақты көзі – процентсіз табыс. Мұнда процентсіз ... ... ... ... ... ... ... таза табыс 2010 жылы
937 мың теңгеге немесе 20,3% төмендетіп, бірақ 2011 жылы 7411 мың ... ... ... ... емес, күтілмеген табыстардан өседі. Кестеде
көрсетілгендей 2010 жылы салық ... ... 357449 мың ... немесе
62,5%-ке өскен, ал 2011 жылы сыйақы алумен байланыссз ... ... ... әсерінен ол 854367 мың теңгег немесе 19,2 % кеміген, сонымен
қатар комиссияондық жинақтау мен ... ... ... ... 2010
жылы – 978417 мың теңгені, ал 2011 жылы – 5978 мың ... ... ... ... талдау табыстың әр түрінің қарызы мен ... ... ... ... банк ... ... факторын анықтау;
- болашақта табыс көзін сақтау мүмкіндігін зерттеу үшін ... ... ... ... қызметтің мақсатты нарығын
зерттеу.
Банктің табысының негізгі түрлері сауда ... ... ... және ... ... ... табыс; бағалы қағаздармен
опреациялар ... ... ... банктік іс-қағаздардан мен
құндылықтарды тасымалдаудан алынған төлемдер; алынған ... ... т.б. ... болып табылады. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аймақтық
Филиалының табысы 2010 жылы – 3484238 мың ... ... 69,3 %, ал ... – 4612656 мың ... ... 54,2 % өсті. Соның ... ... ... ... ... ... ... аудару мен
комиссиондық жинауларға қарағнда 2010 жылы - 978417 мың теңгеге ... , ал 2011 жылы – 958133 мың ... ... 38% өскен, олар табыстыңжалпы
соммасында да салмақты үлесті алады: 2009 жылы – 30,8%, 2010 жылы - ... 2011 жылы -26,6 ... ... ... операция лардан түскен табыс
өсімібайқалады: 2010 жылы – 1437724 мың теңге немесе 430,8 %, 2011 ... мың ... ... 19,3 %. Бұл табыстардың үлес салмағы 2009 жылы ... %, 2010 жылы - 20,8%, 2011 жылы - 16,1 % ... ... өсуі ... ... яғни ... қызмет
көрсету және қаржылық операциялар, шетел валюталарын ... ... ... ... ... ... түсетін табыстар да табыстық жалпы
сомасында 2009 жылы – 78,2%, 2010 жылы – 49,8%, 2011 жылы -55,6% ... ... ... ерекшеленеді. Бұл - банктік
операциялардың ... ... ... салықты салықты; ресурстарды тартқан
үшін процентік шығындар; амортизациялық аударымдар; ... ... ... ... сипатындағы шығындар және т.б.
Шығындарды талдаудың негізгі бағыттары:
- Шығындардың бөлек және барлық түрлері оның серпінің деңгеңн бағалу;
- Шығындарды құрылымдық талдау.
Шығындардың серпінін ... ... ... ... өсуі ... ... болады. Проценттік шығындар өзгеріп отырады. Мысалы 2010
жылы проценттік шығындар 103739 мың теңгеге немесе ... ... ... жылы -ол 2451994 мың ... ... ... ... емес табыстар 2010 жылы 1642587 мың теңгеге ... 47,8%, ... жылы – 1894601 мың ... ... 34%-ке ұлғайды.
Шығындарды статья бойынша қарай отырып байқағаным ... ... ... ... ... ... алады. Соның ішінде жалақыға
кететін шығындар 24 % ... банк ... ... ... 2010 жылы – ол 12653829 мың теңгеге
немесе 241,8%, ал 2011 жылы 7169031 мың теңгеге немесе 40%-ке ... ... ... АҚ қыржылық көрсеткіштері 2004 жылға айтарлықтай
жоғарлады. Банк- қарапайым атаулы акцилардың бесінші шығарылымын жүргізіп,
бұрынғы ... ... ... ... ... ... 81%-ке
өзіндік капитал жоғарлады. Клиенттер құралдары 26%-ке көбейіп, банкпен 1500-
ге жуық төлем ... ... ... ... ... айналым
280 млн. Теңгеден жоғарлады. Қосымшада 2004 жылға «Қазақстан ... ... ... ... ... нәтижесі туралы есеп көрсетілген.
ІІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ
БАНКТЕРДІҢ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА ... ... ДАМУ ... ... АҚ ... банкі» шағын және орта бизнесті несиелеу операцияларына
талдау жүргізу
Кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын азаматтар ссуда алу үшiн ... және ... да ... ... ... ... ... материал, жартылай дайын өнiм, құрал-жабдық сатып алуға және жалға
алынатын мұлiк ... 12 айға ... ... Одан ... ... ... ... ссудалар кәсiпкерлiктiң өндiрiстегi бағытына қарай қымбат,
кұрделi техника және басқа да ... ... ... ... ... ... кәсiпкермен заңды тұлға болып құрылуы ... ... ... ... ... ... ... тауарлы-материалдық құндылықтар,
басқа да ... ... ... ... ... ... рәсiмделген
құжаттары болған жағдайда ссудалар кәсiпкерлерге азаматтардың салым
шоттарына сатып алынатын ... ... ... де берiледi. Кәсiпкерге
нақты қолма-қол ақша ... ... ... де ... болады, егер оны
алу себебi ... ... ... ... ... мерзiмдi
мiндеттемелермен алған құннан бастап белгiлi бiр өтеу мерзiмдерiн банк ... ... ... ... мiндеттемелерде тисiтi айдағы он күндiк ссуда өтелуге тиiс
мерзiм көрсетiледi (мысалы, әр айдың 1-нан 10-на ... ... ... мiндеттемелерге сәйкес есеп шоттары арқылы, банк кассалары ... ... ... ... ... ... халық банкiлерi
арқылы аударымдардың көмегiмен жүргiзiледi. ... ... ... төлемдегi құжаттардың екiншi бетiндегi талонда қаржылар ссуданы
және сыйақыны төлеуге ... ... ... ... ... ... ... қарызды өтеу үшiн өз қаржыларын банкте ашылған салымдар шотынан да
аудара ... ... ... ... 10 күн аралығында ссуда
өтелмесе ... ... ... ... ... ... ... өтеу қажеттiлiгi туындаған жағдайда банк ... ... ... ... етiп ... Банк ... мерзiм iшiнде
аталғандардың бiрi суданы ... өз ... ... ... өтелмеген ссудаларды өндiрiп алу, сонымен бiрге ссуданы
мерзiмiнен бұрын қайтарып алу сот ... ... ... ... ... өндiрiп алынады.
Мерзiмi өтiп кеткен ссудалар:
- нотариалдық кеңселердiң атқарушы қағаздарын ... ... ... ... даусыз тәртiпте өндiрiп алынады;
- жалпыға бiрдей белгiленген тәртiпте кепiлдiк ... ... ... ... ... ... шартта белгiленген
тәртiпте қарыз алушыдан кепiлге қойылған мүлiктi сату арқылы өндiрiп
алынады.
Атқарушы қағаздағы белгiнi алу үшiн ... ... ... ... ... түпнұсқасы, кепiл болушы құжатының
көшiрмесi, қарыз алушының жеке шотынан ... екi ... ... бiр ... ... ... ... жазбасымен банкке берiледi,
екiншiсi нотариалдық кеңсенiң iс қағаздарына тiркеледi. Кәсiпкердiң ... оның ... мен ... ... өтедi. Қаза болған
кәсiпкердiң атына ... шот ... ... ... ... ... ... мұрагерлiк құқығына ие болған соң банкке: өз атына ... ... ... ... ... ... ие ... туралы куәлiктiң нотариалды
түрде куәландырылған құжаттың көшермесiн, мерзiмдi мiндеттеме және ... ... ... Банк ... ... ... ... алты ай
аралығында өзiнiң талаптарын мұрагерлерiне, аманатын орындаушыларға қойып
немесе мұраға қалған мүлiкке деген талапты сотқа көрсетуi ... және орта ... ... ... ... бұрын, алдымен оның
қалыптасу көздерін анықтап алу ... ... ... ... ... ... қайшылықтар бар. Көптеген ... ... ... ... Р.Контильион (18ғ) есімімен
байланыстырады, ол кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... яғни кәсіпкерлік-тәуекелділікпен байланысты болып
келетін адамдардың қызметі. Бірақ соңғы уақытта кейбір ... ... ... ... ... ... ... «касб» түсінігі
негізгі құраушы категория деңгейіне дейін көтерілген. Кейбіреулері ... ... ... ... ... ... деп тұжырымдайды. Бұл істе
арабтар, вавилондықтар, египеттіктер, иудилер, ... ... ... ... Мұнын дәлелі тұтынушылар мен кәсіпкерлерді қорғауға
бағытталған Хамураппи заңдары болып табылады. ... ... ... ғылыми-техника дамудың теоретигі Кристофер Фример және менеджмент
теоретигі Питер Друпердің ... ... ... ... ұсынған, оны алғаш зерттеген Иозеор Шулепеттер болып табылады.
Теорияның мәні ... ... ... ... элемент. Сонымен, қазіргі ұрпақ теоретиктеріне кәсіпкерліктің
алғашқы ... болу ... ... ... рет қарастыруларына
тура келеді, бұл бір қатар экономистер мен студенттерді дұрыс емес ... ... ... ... ... экономиканы
құрамдас элементтерге шартты бөлудің дәстүрлі жүйесі ... ... ... ... даму бағытын және заңдылығын ... ... ... береді, сондай-ақ жаңадан қаклыптасқан мәселелерді ... ... және ... ... ... ... ... қолдануға
мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта нарықтық қатынастар жүйесінде кәсіпорындар келесідей
айрықша ерекшеліктерімен сипатталады, мөлшері, жұмыс ... ... ... ... негізгі және айналым қорларының құны, шығарылатын ... ... ... үш түрін бөліп көрсетуге болады: ірі, орта
және шағын. Олардың кешені ... ... ... ... ... құрайды.
Ірі кәсіпорындар – нарыққа негізгі өнім шығарушылар болып табылады. Ірі
кәсіпорындар – эконамика ... ... ... ... және орта ... үнемі жаңарып тұратын номенклатурасымен және
ассартиментімен, аз ғана ... өнім ... ... ... ... ... мен шикі ... қолдану қажет болған жағдайда
пайда болады. Сонымен, ... ... ... салыстырмалы толған
кезінде жекелеген тапсырыстарды есепке алып өнімді аяқтайды, яғни ұсақ –
түйек өнімдер ... ... ... шағын кәсіпорындар қызметтің
барлық саласында нолдік нәтиже алумен байланысты жоғары тәуекелге ие ... Бұл әрі ... ... әрі жаңа ... игеру. Өнімнің
жаңа түрін игеру. ... ... ... ... ... ... аз шығындар алып келеді, сондықтан мемлекет шағын
кәсіпорындарды құру және ... үшін ... ... тәртібін тағайындау
керек.
Сондай-ақ шағын және орта бизнес сферасына өздерінің ... ... ... ... ие және өз ... ... ... етпейтін
фирмалар жатады. Көптеген шетелдік зерттеулер ... ... ... аспайтын жұмысшылар бар және сату көлемі 20 млн ... ... ... ... бұл ... шартты болып табылады. [29]
Қазақстанда шағын және орта бизнеске бірнеше инвесторлармен құрылатын,
географиялық шектелген ... ... ... және ... шектеулі
үлесіне ие, басқаруды құрушылар ... ... ... ... шешімдерді өздері қабылдайтын кәсіпорындар жатады. Басқару
сипаты ... ... ... ... ... ... саласындада, басқару саласындада жұмысшылардың өзара
алмасуының жоғарылығымен ерекшеленеді.
Нарықтық экономиканың шаруашылық жүргізуші субъектілерде «кәсіпкерлік»
және ... ... ... ... ... Кәсіпкерлік пен бизнесті
экономикалық қызметтің бір түрі ретінде қарастыра отырып, отандық ... ... ... ... бұл ... - ... немесе
алу және тауарларды сату, басқа тауарларға айырбастау үшін қызмет көрсету
немесе жай қызмет көрсету, серіктестіктер арасында екі ... ... ... ақшалар арқылы пайда табуға бағытталған, жеке тұлғалармен,
кәсінорындармен немесе ұйымдармен ... ... (тек ... ... ... ... білдіреді. Бірақ «кәсіпкерлік» және «бизнес»
түсініктері экономикалық тұрғыдан қарастырғанда ... ... ... ... ... ... ... кеңірек. Шетелдік
әдебиеттерде нарықтық экономика бойынша бизнес ... ... ... ... ... жүйесі ретінде анықталады. Бизнес
нарықтық экономиканы барлық қатысушыларының арасындағы қатынастарды ... тек қана ... ... да, мемлекеттік құрылым
қызметкерлерінің де ... ... ... ... ... – бұл ... ... адамдардың іскерлік белсенділіктері. Ал, кәсіпкерлік
қызмет бизнестің бір формасы ретінде қарастырылады және оның әр ... ... ... ... ... ... « ... »
пен « бизнес » терминдері бірін – бірі алмастыруды. Нақтылап кететін
жағдай, « ... » және ... ... бір – ... ... ... Өйткені, шағын бизнес кәсіпкерлік пен ... ... ... ... Бәрімізге белгілі, шағын және орта
бизнесте жеке секторлар ... ... ... ... бөліп
көрсетеді пайда табу, қоғамның әлеуметтік, ... және ... ... ... ... ... қызметпен айналысудың
мативі ретінде келесілерді ... ... ... өзің - өзі
қалыптастыру мүмкіндігі, шаруашылық процеске халық қаржысының бір ... ... және ... ... ... ... өз табыстарын
заңды жолмен арттыруға ұмытылу.
Шағын және орта бизнестің артықшылықтары мен ерекшеліктері. Көптеген
адамдардың ойы ... ... тек ірі ... бар ... ғана ... ... ал ... және орта кәсіпорындар үшін орын жоқ. Басты
аргумент ретінде шағын бизнестің ... ірі ... ... ... Ал, егер ... ... ... шағын бизнестің
тиімді бәсекелес болуының бірнеше себебін көрсетуге болады. ... ... үшін 0,5 – 1 жыл ... өздерінің стратегияларын өзгерту
қиындық тудырмаиды, ал ірі кәсіпорындар үшін 5 – 6 жыл ... ... ... инновация ірі кәсіпорындардан жүреді деп ... ... ... ... ... ... соғыстан кейін 95 % инновациялық
технология шағын және орта ... ... ... көрсетіп отыр.
Шағын кәсіпорындардың ірі кәсіпорындарға қарағанда капиталының ... ... ... ... ... ... технологияларды енгізуден
қорықпайды.
Шағын және орта бизнестің жаңа ... ... ... етуі ... ... қажет. Әсіресе, бұл елде дағдарыс және жұмыссыздық
кезеңі ... ... ... ие, ... ірі ... қызметі
экономикалық дағдарысқа байланысты болғандықтан, жаңа жұмыс орындарын ... ... (1987) ... бойынща шағын өнеркәсіптерде
қалыптасатын жұмыс орындарының өсу ... ... ... ірі ... 3 есе көп. ... ... артықшылықтары көрініп отыр. Бұл шағын
және орта ... ... ... ... ... тез ... беру және ... ассортиментін ауыстыру, технология
саласына жаңалықтар енгізу мүмкіндігі. Персоналды басқару сферасында бұл
еңбек ... ... ... ... ... ... ... тікелей қатыс алу мүмкіндігі.
Шағын және орта бизнестің ерекшелігі қызмет ету сферасы болып ... ... ... ... ... ... ... номенклатурасымен
және көтерме сатып алушылармен жұмыс істейді. ... ұсақ ... жеке ... ... ... нарықтық
арнайы сегментіндегі және екінші реттік шикізат өндірісінің қалдықтарын
пайдаланады. Мысалы, автомобиль өндірісі – ірі ... ... ... ... – шағын және орта бизнес қызметі. Шағын және ... ... бір ... ... ... ... ұмтылуы, жұмыс
орнын сақтап қалуға тырысу және пайдаға қатысуға ... ... ... ... ... ... ... Ірі компаниялар
кәсіби менеджерлерді жалдайды, алолар акционерлердің барлық талпыныстарының
ерекшеліктерін білмейді, ... ... ... алып ... ... кәсіпорындарда құрушының өзі менеджер, бір тұлға, сондықтан бұл жерде
ешқандай ... ... ... ... ... бос ... бар мекемелер өз қаражаттарын табыс
табатын салаға салуға тырысады да, сол себепті 2010 жылы ... ... ... ... мекемелерінің қаржылары 2009 жылмен салыстырғанда 22,38%-ке
өсіп, 143,256 млн.тг құрағанын айтпаса да байқауға ... ... ... ... ... iрi ... ... үшiн қызмет көрсететiн банк болып
табылады. ... ... ... экономикасы негiзгi активтер iрi
компанияларда шоғырлануымен ... яғни ... банк ... iрi компаниялар алады деп айтуға болады. Банктiң орта ... ... ... және ел ... ... ... болады деп болжалуда. ... ... ... ... ... негiзгi жұмысы ел iшiне бағытталады деген сөз.
Табыстылығы жоғары елдердiң бiрi болып ... және ТМД ... ... банк ... қызметтерiнiң күштi жақтары осы елдерде кең тараған
деп ... ... Шет ... ... ... АҚ негiзгi тұтынушылары болып
қаржы айналымы 10-400 млн. доллар ауқымындағы ешқандай iрi ... ... ... жоқ ... ... деп ... қызметiнiң басқа сегментерi болып жеке тұлғаларға несиелер
мен кiшi және орта бизнес болып табылады, алайда ... ... ... корпоративтi клиенттерге қарағанда үлесi азырақ. Қазiргi таңда ... ... ... ... мәлiм, ол өз кезегiнде банктiң дұрыс
стратегиясы негiзiнде жүзеге асқан болып ... ... банк ... бастап барлық аумақтарға шыға бастады. ... ... ... ... мен 189 ... ... ... бар. Бұл өз ... ... кең ... ... ... ... ... банк басқарушыларының ойынша, нарықтың ең ... ... ... ... ... орай банк ... даму стратегиясын
ұсынады:
- Қызметтiң бұрынғыларымен қоса жаңа түрлерiн ... ... ... ... ... ... ... ететiн клиенттердi несиелендiру.
- Банкноттар жүйесiн әрi қарай жетiлдiру мен кеңейту.
- Интернет-банкингтi дамыту.
Осы мақсаттарды жүзеге асыру үшiн ... ... ... салымдар
салуға, қызметкерлердi оқытуды қамтамасыз етудi жоспарлап отыр. Кiшi және
орта бизнестi ... 2010 жылы ... ... ... отыр. Бұл
секторды несиелендiру үлесi соңғы екi жыл iшiнде ... ... ... ... ... ... глобализациялану
нәтижесiнде iрi және орта кәсiпорындарды тiкелей капиталдық халықаралық
нарығынан қаржыландыратын болады, ал жергiлiктi ... ... кiшi ... ... және жеке ... ғана қаржыландыратын болады.
Қазіргі таңда банкпен іс-әрекетінің негізгі мақсаттары мен бағыттары
және жүйелі ұйымдастырудың ерекшеліктері айқындалды, оларды жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... капитализациялану
деңгейін көтеру қойылды. Сондай-ақ қазір тәуекелдіктердің барлық түрлерін
басқаруды бір блокка орталықтандыру, олардың ... мен ... ... құру ... ... бұл банк басшылығына проценттік,
бағалық және бағамдық саясаттың мәселелерін жемісті ... ... ... ... ... және ... ... активтер
мен пассивтерді басқару деңгейін көтеруге мүмкіндік ... ... ... ... жаңа ... ... отырып, банктік
өнімдерді біріктіру амалы ... ... және ... ... ... мүмкіндік береді, жер-жерде ... ... ... айырбас пен енгізуге ерекше ... ... ... кемітпей біріктіру және ірілендіру арқылы әкімшілік
шығындардың дифференциалдық стандартын ... ... ... ... ... арттыру, өкілеттіктерді тиімді үлестіру және ... ... ... ... бағдарлау бағытында банктің
ұйымдастырушылық ... ... құру ... басқаруды сақтай ... ... ... ... ... басқару мәселелерімен клиенттермен жұмыс
істейтін филиалдар мен бөлімшелердің уәкілеттіктерін кеңейту жоспарланып
отыр, соның ... ... ... ... ... ... желісін басқару қиыншылықтарын жену, ... және ... ... ... факторлардың ықпалын
шектеу, басқару жүйесінің ... ... ... ... мен
уәкілеттіктердің үлестірілуінде тиімді тепе-теңдікке қол жеткізу көзделіп
отыр.
Ұйымдастырушылық құрылым және филиалдық желі ... ... мен ... ... ... Басқаша
айтқанда мобильді ете отырып банк құрылымын модернизациялау, қайталанбалы
қызметтердің орын алуын ... ... ... ... ету
жоспарлануда. Маңызды бағыттардың тағы бірі банктің техникалық жарақтануын
жоғарылату ІТ (ақпараттық технологиялар) ... ... Бұл ... ... ... арттыруға, төлемдердің өту мерзімінің
қысқаруын ... ... жаңа ... ... табуға, есеп
айырсуларды жетілдіруге, есеп айырысулардың жылдамдығы мен ұсынылған
қызметер сапасының бірегей ... ... ... ... ... алмасуды дамытуға мүмкіндік береді.
Халықаралық іс-әрекетте жуырда едәуір ... ... ... ... ... ... ... деңгейін арттыруды
жариялау банкке ... ... ... ... ... ... қол жеткізуге көмек берері сөзсіз. Халықаралық капитал нарығында
қаржыландыруды тартумен қатар, активті операцияларды арттыру үшін ... ... ... ... тарту мерзімін ұзарту, ресурстардың
жалпы құнын төмендету, тартылған ресурстар ... ... ... ... ... оптимизациялау жоспарланып отыр. Өз
қызметтерінің тартымдылығын арттыру үшін Банк салым өнімдерін ... ... ... ... ... ... тұрғын үйге,
ірі сатып алуларға деген, оқуға ақы төлеуге қатысты, туризм және демалыспен
байланысты қажеттіліктерін қанағаттандыруға ... ... ... яғни басқаша айтқанда, банк өзінің депозиттік өнімдерінің
тартымдылығын арттыру үшін проценттік емес ... ... ... Қаржыландыру мен несиелеуді ұсынуда Банк клиенттеріне кеңестер беру
мен қосымша қызметтер көрсетуге ерекше мән ... ... ... ... ұзақ ... ... қатынастарды дамытуға
бағытталған және корпоративтік клиенттер шоттарындағы қалдықтардың ауытқу
тәуекелдіктерін қысқартып, оларды ... ... әрі ... етуге
мүмкіндік береді.
Жоғарыда аталған мақсаттарға жетуге деген нық сенімділік аяғына ... зор ... ... ... ... базаның,
кәсіби білікті ұжымның болуына әкелмек. Сонымен қатар Қазақстандағы қолайлы
инвестициялық климатты, инвестициялар ... ... ... ... ... жөн. Осыған байланысты жоспарланған
қадамдарды инвестициялық жобалар деп қарастыруға болады, ... ... ... ... ... ... ... бағытталады.[30]
«ХАЛЫҚ Банк» АҚ өз клиенттеріне банктік қызметтердің ... ... ... банк ... табылады. Банктер өз клиенттерін тұрғындардың
барлық тобынан, ел экономикасының барлық ... мен ... ... формасындағы компаниялар, кәсіпорындар және мекемелер,
қаржылық институттар мен ... ... ... арасынан көреді.
Банк барлық өз клиенттерімен нық әрі ұзақ мерзімді серіктік ... ... және ... жоғары сапалы банктік қызметтер мен өнімдерге
деген қажеттіліктерін молынан қанағаттандыруға ұмтылады.
Кесте 4
«ХАЛЫҚ Банк» АҚ өз ... ... ... талдау. (млн. тг)
| Көрсеткіштер | 2009 | 2010 | % ... ... ... |252,774 |439,906 |74,07 ... ... |1,718 |7,158 |316,64 ... |293 |593 |102,38 ... |278 |754 |171,22 ... ... |55 |739 |225,45 |
| ... |233,118 |439,150 |76,13 ... ... Автормен «ХАЛЫҚ Банк» АҚ-ның мәліметтері негізінде
құрастырылған
Бұл кестеге талдау жасасақ, клиенттерге несие 2010 жылы 2008-мен
салыстырғанда 76,13% -ке ... яғни ол 2009 жылы 252,774 млн. тг 2009 ... млн. тг ... өскен, халық несие алуды көбейте ... ... ол ... ... ... ... көрсетiлегн барлық пункттер
бойынша өсулер байқалады, алайда ... ... ол жай ... – 2010 жылы
2009-мен салыстырғанда 1225,45%-ке өскен, ол Банктiң ... және ... бос ... ... саясатымен тiкелей байланысты.
Кесте 5
2008 –2010 жж. бойынша несиелер бойынша % мөлшерi
| | ... | АҚШ ... |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |11-25% |20-33% |12-30% |9-22% |12-26% |12-24% ... ... ... ... Банк» АҚ-ның мәліметтері негізінде
құрастырылған
Мұнда 2010 ... 2009 ... ... ... өскенiн атауға болады,
бұл несиеге деген сұраныстың жоғары болуымен ... соң ... ... түсiндiруге болады, ал 2010 жылы 2009 жылға қарағанда ... ... ... ... ол АҚ ... ... ... азайтып,
клиенттерге несие алуға мүмкiндiгiн жоғарлату мақсатын байқауға ... ... ... бәсекелестерi де аз емес.
Заңды және жеке тұлғаларға несиелік өнімдерді ... ... ... ... ... экономиканың барлық секторларында және Қазақстан
Республикасының барлық аймақтарында, ... ... ... ... Банк ... ... базасын кеңейтуге тырысады. Банк ... ... ... ... ... ... ... түрлі қаржылық институттардың арасында жоғары бәсекелестікті
есепке алып, банк жеке ... ... ... қызметтерді ұсынуға дайын.
Банктің кең аймақтық ... ... ... ... ... және орта ... ... жұмыс істеуінің басымдылықтарын
анықтайды. Шағын және орта ... ... банк ... ... негізінде құрайды. Несиелік өнімдер стандартты ... жеке ... ... ... басымдылықтарды анықтайды:
• жеке тұлғаларды бизнес-мақсаттарға несиелеу үшін ... ... жеке ... ... несиелеу бағдарламасын іске асыру;
• ипотекалық несиелеудің бағдарламасын дамыту;
• жеке тұлғаларды несиелеудің басқа ... іске ... Банк ... ... ... ... ... ол міндеттемелер
сомасын және несиелеудің бүкіл мерзіміне келетін сыйақыны ... ... ... ... ... ... міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... банктің мүмкін болатын шығындарын жапқан уақытта
беріледі.
• Банк жаңа бизнесті құру ... ... өз ... проектілерді несиелемейді.
- Несие алушылар сыныптары бойынша негізгі талаптар:
• банктер:
Әлеуетті несие алушы – банктерге қатысты міндетті алдын ... ... ... ... ... ... Банкісі бекіткен
нормативтерді соңғы үш ай ішінде орындауы. Бұдан басқа ... ... ... қаржылық жағдайын және операциялық ... ... банк ... ... орнатады.
басқа заңды тұлға:
- жақсы несиелік тарихы;
- несие алушы–ұйымның ретроспективті жобада жақсы даму ... ... ... ... ... қарыздың болмауы;
- маңызды мерзімі өткен кредиторлық қарыздың болмауы немесе ... өнім ... ... келісім-шарт жасасқан мерзімге, несие
берушінің талаптарды уақытша алу бойынша жазбаша келісімі;
- тұрақты қаржылық жағдайы, төлем қабілеттілігі ... және ... таза емес ... ... ... ... ... мәліметтердің болмауы;
- несие алушының өндіретін өнімі немесе қызметтері, тұрақты өткізуді ... ... ... түсуін қамтамасыз ететін, нарықтағы тұрақты
сұранысқа ие болу ... ... ... ... ... ... ... бір тұлғамен келесі мақсаттарға мүмкіндік беретін
мәмілелерге шыға ... ... ... ... ... тұлғаның алдында
міндеттемелерін төлеуге;
• банкпен ерекше қатынастармен байланысты ... ... бір ... ... ... ... ... байланысты тұлғамен шығарылған бағалы
қағаздарын сатып алуға.
Банк ... ... ... ... ... ... ... Жеңілдік шарттарды ұсыну дегеніміз:
- банкпен ерекше қатынастармен ... ... ... ... ... ... ... қатынастармен байланысты емес тұлғалармен өзінің
сипатына, ... ... және ... байланысты банк
мәмілеге қатыспайтын еді.
- сыйақаны алу және банктік операцияны көрсеткені үшін төлем ... алу ... ... ... аз ... ... ерекше қатынастармен байланысты ... ... ... ... ... ерекше
қатынастармен байланысты бір тұлғаға келетін максималды ... ... ... ... ... ... ... 10% аспауы
керек.
Егер банкпен ерекше қатынастармен ... ... ... ... банк
алдындағы қаржылық міндеттемелерін орындауы, ... ... ... ... өз ... ... ... түрлі тәсілдермен
қамтамасыз еткенде, онда бұл банктің меншікті капиталының мөлшерінің 10%
аспауы ... ... ... ... ... ... сомасы, банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы керек.
Банкпен ерекше қатынастармен ... ... ... ... ... және
Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен міндеттемелерін орындалуын
қамтамасыз етілетін басқа тұлғаға ... өнім ... тек қана ... ... ... ... ... басқарма қызметкері
банкпен несиелік өнімдерді ұсыну ... ... және ... келесі жағдайларда қатыспайды:
- басқарма қызметкерлерінің өздеріне;
- қандайда бір оның жақын туыстарына;
- ол немесе оның ... бір оның ... ... ... ... ... ... болып табылатын заңды тұлғаларға.
Банк Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісіне, ... ... ... нормативті құқықтық актілерімен
бекітілген формалары бойынша ... ... ... ... ... ... өнімдердің барлығы туралы ақпараттарды
ұсынады.
- жеке тұлғалар:
Несиелік өнімдер, тұрақты тұрғын үйі және ... ... ... ... бар, ... ... өнім ... өтімді кепілді ұсына
алатын тұлғаларға беріледі. Несиелік өнімді ... ... ... ... негізгі ұстаным – несие алушы туралы алғы, ... ... Банк ... және оның ... ... ... түсінігі болмағанда, несиелік өнімді
ұсынбайды.
- Несие алушыны бағалағанда келесі белгілер пайдаланылады:
• несие алушының ... ... ... ... және өтімділігі;
• менеджмент сапасы;
• меншікті капиталының жеткіліктілігі;
• ретроспективті және ... ... ... ... алу үшін ... алушы банкке, келесі негізгі
талаптардың есебімен құралған, бірақ та онымен шектелмеген бизнес-планды
ұсынады:
... ... ... ... шарттары;
• несие алушының қызметінің құрылымы және тарихы;
• дайын өнімді немесе тауарды өткізудің жобасы ... ... және ... ... ... сатып алу немесе жұмыстың істелуінің жобасы,
оны қаржыландыру үшін ... ... ... ... ... жоба және ... ... нарығын маркетингтік талдауы;
• тәуекелдер және тәуекелді азайтатын факторлар;
• бизнестің даму болашағы.
Синдикаттық ... ... беру ... ... ... банк-агент пен банктер-несие берушілер
келесі талаптарды қанағаттандыру міндетті:
- консорциум құру туралы ... қол ... ... ... туралы келісім-шарт жасасқан уақытына, сонымен қатар синдикаттық
несиені ұсынған кездегі уақытына, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... және ... ... ... нормалар
мен лимиттерді орындауы;
- өзінің несиелік портфелінің жалпы сомасында 23% аз, жоғары
тәуекелмен күмәнді және үмітсіз банктік ... ... ... ... болуы.
Бір несие алушыға келетін ... ... ... ... синдикаттық несие беру бойынша консорциум құру туралы
келісімнен банк-несие ... ... ... бірнешеуінің шығуы
жағдайында, синдикаттық несие ұсыну ... ... ... ... ... ... ... болжауды міндетті және оны өзіне алу
керек.
Келесі заңды және жеке тұлғалар банктің несие алушылары бола алмайды:
- басқа банктердегі ... ... және ... ... ... ... үлкен сомада несиелік қарыздың болуы;
- жаман атаққа ие болған ... ... ... ... ... ... шалдыққандар.
Банк қызметкерлеріне банктік ... ... ... Банк
қызметкерлерін несиелеу олардың тұрғын үй, ұзақ мерзімге ... алу, ... және ... да ... қажеттіліктерімен
байланысты қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүргізіледі. Банктік
несиелерді ұсыну банктің Несиелік ... ... ... несиелеу
лимиттері шегінде жүргізіледі. Банк қызметкерлеріне банктік несие ұсыну,
оның ... ... ... мен ... ставкасы туралы сұрақтар, әр арыз
бойынша жеке банктің Несиелік комитетімен (банктің кіші несиелік комитеті)
қарастырылады. Банк қызметкерлеріне банктік ... ... ... және ... ... ... ... Ұсынылатын
банктік несиенің мөлшері банктің әр ... ... жеке ... ... ... бойынша сыйақы ставкасының мөлшері, ... ... ... ... ... ... және ... маңыздылығы, және басқа факторларға байланысты бас банктің
Несиелік комитетімен ... ... ... ... Банктің
қызметкерлеріне банктік несиелерді ұсыну, ... ... ... ... ... Жеке ... ... жасасқан кезде, онда
ерекше шарттар айтылған банктің қызметкерлеріне, банктік несиелерді беру
кезектен тыс ретімен және ... ... ... мерзіміне байланыссыз болады.
Банктік несиені қайтарған және сол ... ... ... ... банк
қызметкері жаңа банктік несие алу құқығына ие болады. Қызметкерге ... ... ... ... ... шешім, бас банктің несиелік
комитетімен ... ... ... және сол ... сыйақыны
қайтаруды қамтамасыз ететін, банкке кепілге берілген, банк ... ... ... ... жылжымалы, жылжымайтын мүлкі болуы мүмкін,
сонымен қатар ... ... ... ... ... ... етудің басқа да тәсілдері.[12,265б]
Несиелік комитеттердің құрылымы, қызметтері және міндеттері. Несиелік
комитеттердің негізгі міндеті болып, несиелеу ... ... және ... ... ... ... ... табысты қамтамасыз ету жағдайында банктің ішкі несиелік саясатын
іске асыру ... ... ... ... ... ... төрағасының орынбасары және басқа мүшелері кіреді. Несиелік
комитеттің отырысына ... ... ... болып табылмайтын банк
қызметкерлері санынан тағайындалатын, несиелік комитеттің хатшысымен жүзеге
асады. Несиелік комитеттің отырысында, несиелік комитеттің төрағасы ... ... ... осы отырысқа шақырылған банктің қызметкерлері
қатысуы мүмкін. Несиелік комитеттер, сонымен қатар банктің басқа ... ... және ... Республикасының заңдарына сәйкес, несиелік
шешімдер қабылдау бойынша құқығына ие болады. Несиелік шешім дегеніміз:
- несиелік өнімді ұсыну ... ... ... ... туралы шешім (несиелеу мерзімі, сомасы, сыйақы
ставкасы, ... ... ... төлеу және негізгі қарызды қайтару
графигі, ... ... ... ... ету ... ... ... шарттарының өзгеруі туралы шешім;
- несиелік өнімді ұсынудан бас тарту туралы шешім;
- проектіні жетілдіруге жіберу туралы шешім.
Несиелік комитеттің қызметтері:
- бекітілген лимиттер және ... банк ... ... сараптау
қорытындылары шегінде несиелік өнімдерді ұсыну туралы арыздарды қарастыру
және мұндай қарастырудың нәтижесінде шешім қабылдау;
- ... ... ... мөлшерін (соның ішінде комиссиялық),
қарызды қайтару және ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін нысаны мен тәсілін ... ... ... ... ... ... ... несиелеу жағдайларын өзгерту
туралы шешімді қабылдау (соның ішінде соманың, мерзімнің, сыйақы мөлшерінің
өзгеруі, міндеттемелерді қамтамасыз ететін ... мен ... ... графигін өзгерту);
- банктің несиелік портфелінің сапасы бойынша, бас ... ... ... бақылауды жүргізу және кіші несиелік комитет пен
филиалдар комитетімен ағымдағы бақылауды жүргізу;
- ... құқы ... ... ... ... ... ... соған қатысты бөлімшелердің несиелік портфелдің мониторингі бойынша
есептерін ... ... банк ... ... ... ... ... туралы
қаулыларды бұзған күнәліні және несиелік ... ... ... ... ... ... жаза шараларын қолдану туралы
өтініш ету, сонымен қатар оларға Қазақстан Республикасының ... ... да ... ... ... және орта ... өкілдеріне Банк барлық салалардың және экономика
саласының кәсіпорындарын ынтымақтастыққа шақырады және кез ... ... ... ұсынады:
• Капитал айналымын толықтыру
• Шикізат пен материалдарды сатып алу
• Сауда ... ... ... ... ... ... алу және ... да
күрделі қаржы жұмсалымы
• Инвестициялық несиелер
Клиенттердің тәуекелдіктерін азайту үшін және шығындарын ... ... ... ... құралдарының бірнеше түрлерін ұсынады:
• несиелер мен несие желілері
• овердрафтар
• аккредитивтер
• кепілдіктер
... ... ... және ұзақ ... ... ... ... жетекші
халықаралық қаржы институттарының мемлекеттік несие бағдарламалары
пайдаланылады. [2,307б]
3.2 ЕДБ – ң шағын және орта бизнесті несиелеуді мемлекеттік
қолдау шараларын бағалау
1.
Көптеген шетел ... ... ... ... ... орта бизнеске байланысты мемлекеттік саясат маңызды өз бетінше жүйелік
бағыт болып ... ... ... және ... ... ... ... мемлекеттерде зерттеу қандай да болмасын ұлттық
ерекшеліктерге қарамастан барлық сипаттамаларға анықтауға мүмкіндік ... ... 1 ... ... ... ... мемлекеттер тәжірибесі |ҚР деңгейін бағалау |
|1 ... ... ... ... ... үстінде |
| ... ... ... ... | |
| ... әлеуметтік құқықтық актілер | |
| ... | |
|2 ... ... ... ... ... |
| ... кеңістік және кадрлық | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... асыру | |
|3 ... ... ... ... ... |
| ... шараларының байланысы | |
|4 |Әр ... ... ... ... ... ... |
| ... қолдау жобаларын жүзеге | |
| ... ... ... | |
|5 ... ... ... ... |Жоқ |
| ... ... ... дамыған | |
| ... ... ... | |
| ... ... | |
|6 ... ... және жергілікті билік |Даму үстінде |
| ... ... ... ... |
| ... | |
|7 ... ... органдарының шағын |Жоқ |
| ... ... ... ... | |
| ... ...... | |
|8 ... ... ... ... ... ... |
| ... өзара қарым – қатынасты қолдауға | |
| ... | ... ... Garson G.B. ... ... New York, Ronald, 1998.
Үлестерден көріп отырғанымыздай шағын және орта бизнесті дамыту үшін
Қазақстанда шағын бизнесті ... ... ... көп күш жұмсау
қажет. Шетелдік мамандардың айтуы бойынша қазіргі бизнес ішкі және сыртқы
факторлардың ... ... ... ішкі және сыртқы ... екі ... ... ... жөн: ішкі және ... ... және ... өзгеру деңгейі.
Ортаның бизнеске макроықпалы
|Экономикалық | | | ... ... | | | ... |
| | | | ... |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | ... | | | ... ... | | | ... |
| | ... факторлар | | |
1- ... ... көзі ... немесе бақыланатын факторларға кәсіпорын қызметіне байланысты
факторларды жатқызады.
АҚШ – ғы шағын және орта ... ... ... ... санымен бағаланады: өте ұсақ фирмалар – 20 ... ... бар, ... ... 99 адамға дейін, орташа 100-ден 499-ға дейін,
ірі 500 адамнан көп (2-ші ... ... ... ... салалар
бойынша құрады: бөлшек саудада 100 жұмысшысы бар, өңдеу саласында 500-ге
дейін жұмысшылары бар фирмалар шағынға жатады.
Кесте 2 ... ... ... ... ... көлемі ... саны ... |1000 ... |134000 ... |2000000 ... ... |3000000 ... көзі ... ... ... отырғандай, шағын және орта бизнес ортаның
өзгерісіне тез бейімделгіш. Шағын кәсіпорындардың ... ... кері ... ... ... ... және ... және саналық ағымы жақсарады, тұтынушы сұранысының және
жоғары өндіріс ... ... ... қимылының жеделдігі
жоғарылайды. Бір ... ... ... ... ... ... уақытта АҚШ халқының 53 % шағын және орта бизнес саласында жұмыс
істейді. АҚШ тәжірибесі шағын ... ірі ... ... жаңа
міндеттемелерге бейімделуін және икемділігін көтеретіндігін көрсетіп отыр.
Енді АҚШ-та шағын кәсіпорындарға мемлекет тарапынан көмекке ... ... ... ... ... – 1953ж АҚШ Конгресі құрған шағын
бизнес әкімшілігінің құзырына кіреді. Сол жеке ... ... ... ... ... және орта бизнес туралы Заң қабылданды. 1953ж
Эйзенхаур ... ... ... елде ... және инфляция болатын.
Экономиканы жандандыру үшін – шағын және орта бизнес әкімшілігін құрды. ... ... ... атқарды. Қазіргі уақытта АҚШ-та шағын бизнесте 22 млн
кәсіпорын бар, онда елдегі барлық жұмысбастылардың 54 % ... ... және орта ... ... ... және сату ... жалпы
мемлекеттегі сату көлемінің 52 % құрайды, және 99,7 % ...... ... ... және орта ... әкімшілігі - шағын кәсіпорындарға қаржылық және
кеңестік көмек көрсетеді. Басты міндеті – шағын және орта ... ... және өмір ... қамтамасыз ету. Шағын және орта бизнес
әкімшілігі өз ... ... ... мен ... ... ... ... кәсіби ассоциациялар мен бірігіп отырып жүзеге асырады.
Мемлекет өнімнің ірі ... бірі ... ... және ... ... ... кәсіпорындарға мемлекетпен мәміле орнатуға
көмектеседі. Әйел, мүгедек, ардагер – кәсіпкерлерге ерекше ... ... ... әкімшілігі 5 мың адам жұмыс істейді, оның 4 мыңы Вашингтоннан
тыс жерлерде. Ұйымның 10 ... ... және 66 ... бар. Олардың арасындағы байланыс аудан – аймақ – орталық
тізбегі бойынша ... ... ... ... және орта ... ... ресми
белсенділікті сақтау үшін маңызды болып табылады. ... ... ... кәсіпкерлік еркіндігін шектейтін кез келген үкіметтік
немесе басқа да шектеулер ресми белсенділікті ... ... ... барлық мүдделері АҚШ конгресінің бақылауында. Сонда да ерекше
ролді шағын бизнес әкімшілігі шеңберіндегі жобалар ойнайды. ... ... ... ... үшін ... ... қарастырылған, олар
тегін кеңестер береді, конференциялар ... ... ... ... Оның ... ... бизнес бизнес - инкубатордың
бастауымен ақпарат беру, кәсіпкерлерді оқыту және оларға әр ... ... ... ... ... орталықтар ұйымдастырылған.
Қазақстандық тәжірибеде шағын және орта бизнеске ... ... ... жөн. ... ... ... айналысушыларға көмек көрсету ... ... ... ... ... ... жандарына ашылған
ұйымдарға қолданылады. «Инкубатордың» ... ...... ... ... ... ... Инкубаторлар жанынан құрылған
кәсіпорындар тәжірибе жинайды, одан ары даму үшін ... ... ... ... ... Дамудың белгілі бір деңгейіне жеткеннен соң, әдетте үш
жылдан соң, фирмалар бизнес – ... ... өз ... ... Ал ... ... бизнесті нөлден бастап жатқан жаңа фирмалар
келеді. Әдетте бизнес - инкубаторлар бірнеше жаңа ... ... ... ... Олар ... мен ... – жабдықтарды
бірігіп қолданып ғана қоймайды, сонымен бірге бизнес-инкубатор көрсететін
барлық қызметтерге, бизнес кеңестерге қол ... ... ... қызмет
түрі, аренда құнына қосылған, көрсетілетін қызметтердің ... ... ...... ... ... келесілер жатады:
а) бизнес- инкубаторлар персоналы, соның ішінде кеңес берушілер;
б) құрал – ... ... ... ... ... ... ... компьютерлер т.б.);
в) бір жылға жалданатын ғимарттар мен жиһаздар;
Бизнес – инкубатордың басындағы ...... ... ... ... ... ... бизнес – инкубаторлардың 90% жуығы –
бұл коммерциялық емес ұйымдар, олардың басты мақсаттары жаңа ... және ... ... экономикалық дамуының қазіргі кезеңінде бизнес
– инкубаторлардың құрылуын әлі ертерек дейді. Өйткені ...... ... ... ... және мемлекеттік емес демеушілер
есебінен қаржыландырылады. Біздер үшін ең қиын ... ... ... ... АҚШ ... ... отырғандай, бизнес – инкубаторлардың
клиенті – 90 % ... ... ... ... ... ... Бұл
факт Қазақстанда бизнес – инкубаторларды құруда маңызды болып ... ... және ... ... ... ... ... және жеке деп бөлінеді. Қазір ... ...... ... және орта ... қолдаудың тартымды
әдісі болды.
Ұлыбританиядағы шағын және орта бизнес тәжірибесі көрсетіп отырғандай,
шағын және орта бизнес, өндіріс көлемін ұлғайтуда, ... мен ... ... өнім ... ... ... рөл ... Шағын
және орта бизнес адамдарға ... ... ... ... береді. Ұлыбританияда шағын кәіспкерліктің дамуына консервативті
үкімет саясаты – қаржылық жеңілдіктер, кеңес беру ... мен ... ... ... ... ықпал етті. Ұлыбританияда шағын және
орта кәсіпкерліктің дамуының үш үлгісі бар: қызмет масштабын кеңінен статус
... ... ... ... ... ... ақырын кеңейту;
шағын кәсіпорындарды орташаға, сосын ірі компанияларға өзгерту. Көптеген
зерттеулер көрсетіп отырғандай, ... ... ... ... ... әрі өсуге тырыспайды. Олардың ең басты мақсаты – ... ету. ... ... және орта ... ... ... кәсіпкерлік
қызметтің әлеуметтік – экономикалық шарттарын қамтамасыз ету арқылы ... ... ... ... ... заңдары саласындағы шаралар),
сонымен бірге әр ... ... ... ... ... мен
әдістерді қолданды. 1991 ж. Ұлыбританияда ұсақ ... ... ... бойынша көмек беруге мамандандырылған фирмалардың
қызметінен зерттеу жүргізілді. Шағын кәсіпорындардағы мәселелермен ... ... ... берумен ғана шектеліп қоймайды, сонымен бірге өз
ұсыныстарының фирманың жүзеге асуына атсалысады. Бұл ... ... ... және орта ... даму ... ... бұл саланың
Ұлыбританияда гүлденуіне әкеледі.
Франциядағы шағын және орта бизнес тәжірибесінде кәсіпорындарды ... ... ... кең ... қағидаларының бірі – ондағы
жұмысшылардың саны. Мысалы, он адамнан аз жұмысшылары бар фирмалар ұсақ
болып ... 10-49 ...... 50-499 – ... 500 көп - ... ... саясатты жүзеге асырарда мемлекеттің мақсатттарының
бірі – шағын фирмаларды қолдау. ... ... ... ... ... Францияда кеңінен тарады. Шағын бизнесті дамыту үшін үкіметтен
қаржылық, ... және ... ... ... жоба ... үкіметі қаржылық ынтаға көп көңіл бөледі. Ол ... ... ... ... ... ауысуына, инвестицияның өсуіне, шағын
және орта ... ... ... ... ... ... ... және орта фирмаларға несие беретін бірқатар ... Оның ...... даму ... ... даму институты,
жаңалық енгізуді қаржыландыратын компаниялар және т.б. ... ... 50 жуық ... бар. 80 жыл ... несиелерді кепілдеудің
Ұлттық қоры құрылды. Қор шағын және орта фирмаларды тәуекел ... ... ... Ол ... бизнеске әр түрлі қаржылық
ұйымдармен ұсынылатын займдардың 65% кепілдеуді қамтамасыз етеді. ... ... ... алу үшін және оны жұмыс бабында ұстап тұру үшін
қаржылық ресурстар бөледі.
Шағын және орта ... ... ... саны 16 500 000 ... және ... кәсіпорындардың орташа көлемі – 7 жұмысшыдан. Шетелдегі
француздық шағын және орта кәсіпорындар – 1400. Мемлекеттің ... ... ... және орта ... ... ... ... саясаты экономиканың бұл ... ... ... Ол ... екі ... ... «Франциядағы ұсақ және орта кәсіпорындары» және «шағын және орта
кәсіпорындардың ... 37 ... ... өзі мемлекеттің шағын бизнестің дамуына қандай маңыз
беретінін айтады. Егер ... ... ...... ... онда ... ... - әкімшілікті қарастырады. Ондағы ең
басты пункт болып тіркелу орталықтарында ... ... ... ... ... 5 ... 24 ... дейін қысқарту, «шағын
кәсіпорындарға даму банкін» құру ... ... ... әрдайым ірі
банктер және қаржылық ұйымдармен ынтымақтастықта болу жағдайды жақсартуға
және шағын ... ... ... ... ... береді. Оған мысал ... ... ... ... қызмет жөніндегі Делегацияны – DATAR келтіруге болады, ол
аймақтарда ... және орта ... ... ... DATAR ... егер олар ... ... жауап берсе дотация бөледі:
1. Кәсіпорын территориялық құрылымның жоспарына ... ... ... ... қалпына келу жөніндегі құрылған жұмыс орындарының саны
(алғашқы қызметінің 3 жылы – ... ... ... DATAR ... үштен бірін жобаның басында
ұсынады, ал қалған бөлігін – ... ... ... ... ... жолымен жүзеге асады. Франция ... ... ... меншік субъъектілеріне салықты қысқарту қағидасын, өнеркәсіпті
зерттеу және даму орталықтарын құруды ... ... ... ... ... Бұл ... ... шағын және ірі
бизнесті ұжымдандыру мүмкіндігін береді. Яғни, трансұлттық компаниялар
шағын ... ... ... ... және ... ... Оның үстіне үкімет шағын кәсіпорындарды ... ... ... ... және ... ұлттық институтын
құрды, шағын кәсіпорындардың өнімдерін алу және өткізуді кепілдеді. 1997 ж.
соңында Оңтүстік – Кореяда 2 640 000 ... және ... ... ол ... ... ... компаниялардың 99,5 % құрды, онда 9 млн.
адам жұмыс істейді немесе жалпы жұмысшылардың 78,5 % ... ... ... ... ... ... бойынша шағын және ... 90 % ... саны 50 ... Мұның барлығы шағын және орта
бизнестің әсер ... ... ... болу ... ... еркін қол жеткізу қаржылық ақпаратты дәлме – дәл және ... үшін ... есеп ... ... Инфрақұрылым жолдарды, порт
телекомуникация жүйесін қоса алғанда қазіргі заманға сай болу ... ... алуы үшін ... ... нарық қажет. Қосымша
қызметтер заң, сақтандыру, бухгалтерлік және консултациялықфирмалар нарық
қажеттіліктеріне сәйкес қызмет етуі керек.
Қазіргі ... ... және орта ... ... ... ... ... АҚШ және Жапонияда әлі жүріп жатыр. ... ... ... ... ... ... күші ... мойындалуда. Шағын бизнес
қазіргі қоғам назарының ортасында, ол ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпорындар ірі компанияларға қарағанда
табыстырақ. Осылайша, шағын және орта ... ... өте ... – оны ... ... экономикада әлемдік принциптерін енгізіп, онда маңызды
орынға ие болды. Оған ... ... ... даму ... ... ... қатар өз шешімін күтіп тұрған мәселелер
баршылық. Солардың бірі ретінде кіші және орта ... ... ... ... болады. Кіші және орта кәсіпкерлік
Республиканың әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ... ... ... Кіші және орта ... ... дамуы көптеген
мәселелерді шешуге ықпалын тигізеді. Атап ... ... ... жаңа жұмыс орындарының пайда болуы, ... ... ... ... және тағы ... ... осы
сегментінде мықты ұлттық интелектуалды потенциал инновациялық техникалық
ресурстар, венчурлық капитал шоғырланған. ... ... және ... мәліметі бойынша кіші және орта бизнеспен өндірілген өнім 3%
-ды ... Ал кіші және орта ... ... ... ... өте төмен.Сондықтан да кіші және орта бизнестің инновациялық
техникалық ... ... ... жұмыс істеуі өте маңызды. Шағын
инновациялық бизнес ерекше орын алып мемлекеттің экономикалық дамуына ... ... Олар ... артықшылықтарға ие:
1 Шағын инновациялық кәсіпкерлік бір салада тоқтап қалмай экономиканың
барлық салаларын қамтиды.
2 Ірі өнеркәсіптер қызметі шектелген және ... ... ... ... аз ... тәуекел болғандықтан айналыспайтын салаларда
өз мүмкіндіктерін қолдану.
3 Ірі фирмалар ғылыми зерттеулермен ... ... әлде ... көп болса да күрделі басқару пирамидалары себебінен
инновациялық процесс баяу атқарылады. Сондықтан да ірі ... ... ... ... ... ... Ал ... инновациялық фирмалар сыртқы
өзгерістерге тез икемделіп, жауап қайтарып процесс бағытын жылдам өзгертуге
қабілетті.
4 ... ... ірір ... ... ... ... ... инновацияларды өндіріс пен өнеркәсіпте жылдам
енгізеді.
АҚШ-тың Ұлттық ғылыми ... ... ... ірі ... ... фирмалар 2,5 есе көп жаңалық ашады, өнеркәсіптегі
инновациялардың 50%-ы шағын ... ... ... ал соңғы
өнеркәсіпке енгізу процесі шағын ... 1 ... ... ... ... бәрі ... кәсіпкерлікті қолдаудың маңыздылығын арттыра
түседі. [27,23б]
АҚШ, Батыс Еуропа елдері, Оңтүстік Кореа және тағы басқа ... ... және ... ... бизнесті мемлекеттік қолдау
саясаты мынадай бағыттарды ... ... ... ... ... ... ... мықты және тұрақты нормативтік-құқықтық қамтамасыз
етілуі; кіші бизнес субъектілерін несиелендірудің ... ... ... ... шаралары, әсіресе, экономикалық нашар
дамыған аймақтарда; қаржы-несие және салық саласындағы ... ... мен кіші ... ... ... байайланыстарды
күшейту; жаңа технологиялар саласында инновациялық қызметті қолдау; қаржы-
несие институттарының ... ... ... ... ... ... 2005 жылы ... АҚ «Кіші кәсіпкерлікті дамыту қорының»
қатысуымен ЕБРР ... ... кіші және орта ... ... ... ЕБРР өз ... барысында 23 мың дана несие берілген. Олардың жалпы
мөлшері 160 млн. ... ... ЕБРР мен ... ... тағы бір
көзі жұмыс істеуде. Бұл Азичлық даму банкінің несиелік линиясы. АРР ... беру ... ауыл ... ... өндіретін құралдар мен
техниканы сатып ... және ... ... ... және басқа
нарықтық инфрақұрылымдарды жасуға ... ... ... ... ... ... мен қолдаудың қоғамдық қоры» ... ... кіші және орта ... ... ... жолдары
болғанымен кестеде (1) көрсетіп отырғандай бұл жолдар жеткіліксіз болып
табылады. Бұл беріліп ... ... ... ... экономиканың дамуына
жергілікті емес. Бұл көрсеткіш негізінен 3-4 есеге үлкен болып ЖІӨ-нің 50-
70%-ын құрау керек. Ал ... ... кіші және орта ... ұзақ ... ... несиелер 10,2% құрайды.
1. Банк несиелерінің қымбаттығы (20-23%)
2. Несиені берудің ұзақ мерзімі
3. Банктерде ұзақ мерзімді несиелік ресурсьардың жеткіліксіздігі.
4. Несиені ... ... ... талаптардың қойылуы
5. Банктердің жоғары өндірістік тәуекелдерімен жұмыс істемеуі.
Бұл жағдай әрине кіші бизнесті ... ... өте ... ... ... келеді. Кіші және орта бизнесті несиелендіру аз
уақытқа және ... ету ... ... тез өтімді болмауы және
тәжірибеде ... ... ... банк ... көрсеткішіне
қосуына байланысты пайыз мөлшері жоғары ... ... Бұл ... ... ең алдымен банктердің тәуекелдерін төмендету жолдарын қарастыру керек:
Бар қаржылық институттарды тарту ... ... ...... құру. (Кіші кәсіпкерлікті қолдау қоры және Қазақстан даму ... бұл ... ... ... ... ... қажет етеді.
Ортақ несиелік – кепілдеме ... ... ... ... ... серіктестік ретінде құру ұсынылады. Алайда, Даму банк немесе ККҚҚ
арқылы ... ... ... ... ... ... 51% ... Қалған құжаттарды ашылуы көзделген регтоналды кіші ... ... ... ... мен ... ... қалаларына бір
ұйымнан барлығы 16. Бұл ... ... ... ... ... сақтандыру компаниялар, зейнетақы ... ... ... ... 6 млн. евро (1 млрд. теңге) болатын
несиелік ... ... ... Сонымен қатар, 4 млн. ... ... ... салымдары құрайды. Бұл қаражат
кепілдеме ретінде келісім шартпен байланысқан бір ... ... ... ... ... - ... бұларда қоғамдастықтың
қаражаттары орналастырылады) банктің өз қаражаттары есебінен немесе ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді
несиелерді беру мақсатында банктерде сақталады. Бір ... бес ... ... ... ... ... ... несие көлемі 150 000 евродан ... Бар ... ... ... шегергеннен кейінгі несиені
қайтармау тәуекелінің 80%-ын несиелік кепілдемелік қоғам 20%-ын ... ... ... ... ... ... ... қоғамның
кепілдемелік міндеттемесі 100%- ға банктердің негізгі пайыздық ... ... ... кіші және орта бизнестің инновациялық жобалардың
қаржыландыру мүмкіндігі артады.
Шетелде қолданылып жатқан ... ... ... 3 ... ... ... ... Бастапқыда жоғары пайызбен несие беріледі.
Екінші рет бергенде несие пайыызы түсіріледі.
2. Позитивті несиелендіру. Аз ... аз ... ... ... Егер ... ... ... мөлшері мен мерзімі артады.
3. Несие қайтарылу барлық топқа негізделедін. Тәуекел несие алушыларға
жүктеледі .
Дағдарысқа ... ... осы ... ... ... 167 ... ... «Қазақстан Даму Банкі» осынша
капиталдандыру жүргізілді, оның 115 млрд.теңгесін ... ... ... Банк капиталдандыру нәтижесінде алған қаражаты ... және ... ... іске асыруға жіберіледі, атап
айтқанда: 2011 жылы бойынша Қазақстан ... ... ... және ... ... (Қазақстан Республикасының ұлттық
қорының қаражаты есебінен дағдарысқа ... ... ... ... ... 186,054 ж.не 18,5 млрд. теңге алуда. Осылайша,
экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыруға бөлінген ... ... ... ... ... 2011 жылы төмендегідей пайызды құрады:
1. Қаржы секторын тұрақтандыру бойынша – 92,7%;
2. жылжымайтын мүлік нарығындағы ... шешу ... ... ... заемдарды қайта қаржыландыру бойынша – 100%;
– жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысын аяқтау бойынша – ... ... және орта ... ... бойынша, оның ішінде:
- ЕДБ арқылы кредиттеу бойынша (117 млрд. теңге) – ... ... ... ... (3 ... ... – 100%;
4. экономиканың нақты секторын кредиттеу бойынша – 100%;
5. агроөнеркәсіптік ... ... ... – 100% ;
6. ... ... және ... ... іске
асыру бойынша – 3,53%.
2011 жылы бойынша несиелік қоржынның құрылымын стандарт несиелердің
үлесі 25,6%, күмәнділер – 44,7%, ... – 29,7% ... (АҚ «БТА ... ... ... және АҚ "БТА ... - ... ескермегенде жиынтық
несиелік қоржында үмітсіз кердиттердің үлесі - 5,9%). 5-санатты ... ... ... ... ... несиелер сомасы (біркелкі несиелер
бойынша провизияларды ескере отырып)1 3 532,0 млрд. ... ... ... ... ... 37,0%-ын құрады («БТА Банк» АҚ, «Альянс банк» АҚ
және "БТА Банк" АҚ - "Темiрбанк" ... осы ... ... ... 1 ... ... ... 14,9%-ын құрады) (2010 жылғы 1
ақпанда – 730,6 млрд.теңге немесе 8,0%).
Қазақстанның Мұсылмандар одағы мен ... «Global ... ... арасындағы әріптестік негізінде құрылған ұйым
дағдарыс кезінде елдегі шағын және орта бизнес саласына несиелендіру ... ... ... аталмыш ұйымның құятын қаржы көлемі әзірге
белгісіз. ... ... тек ... рухани өміріне ғана емес,
экономикалық өміріне де белсенді ... ... ... ... ... халал өндірісін дамытуға ерекше
көңіл бөліп жатыр. Елімізде мал фермалары желісін ашу үшін ... ... ... даяр. Бұл қаражаттарды американдық «Эксимбанкі» ... ... ... ... ... бар. Ол ... ... кепілсіз несиелер[28]
2011- жылғы заңды және жеке тұлғаларға берілген қарыздардың құрылымы.
Кесте 3
Млдр. теңге
|Атауы ... ... ... |Қарыз |
| | ... |
| | |ң ... ... ... ... |6233.1 |66.8 |2583.6 |41.4 ... банк қарыздары | | | | ... ... ... |19.8 |409.4 |22.1 ... қарыздары | | | | ... ... ... |722.0 |7.7 |175.1 |24.2 ... ... және | | | | ... ұй ... | | | | |
| ... және ... |103.9 |1.1 |21.2 |20.4 ... ... | | | | ... ... ұй |840.6 |9.0 |172.6 |20.5 ... | | | | ... ... ... |56.7 |0.6 |12.8 |21.5 ... ... ... |129.0 |1.4 |27.7 |22.0 ... ... |1247.0 |13.4 |463.2 |37.1 ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... |9558.0 |100.0 |3540.9 |37.0 ... ... ... қадағалау агентігінің 2010 жылғы қорытынды есебі.
Мамандардың айтуынша, қазіргі кезде халал өнімдеріне деген сұраныс
барған сайын ... ... ... ол ... толығымен қамтамасыз
ететін Қазақстанда өндіруші де жоқ. Оның үстіне «Халал» деген ... ... ... да шын ... ... емес ... мамандар. Мұсылман
қағидаларына сай дайындалуы тиіс бұл азық ... ... ... ол үшін ... ... Ал ... саланың монополиялануы
жағдайды тіптен қиындата түседі. Осы себепті Қазақстан Мұсылмандар ... ... ... ... ... ... отырғандарын айтады. Қазір
Қазақстанда халал өндірісі ойдағыдай дамымай ... ... 1,5 млн ... ... да қамтамасыз етуге өндірушілердің шамасы жетпей жатыр. Қазір
халал өнімдерін тек мұсылмандар ғана ... ... ... халал өнімдері кешке жетпей бітіп кетеді. Алайда ... ... ... үшін ұсынылатын несиенің пайыздық көрсеткішін нақты айта
алмай отыр. Бір ... ... ... ... ... төмен болады. Біз пайыздық жағын әлі ... ... ... болғанда да, ең төмен көрсеткіш болады. Оған шағын және орта бизнес
азаматтарының ... ... ... ... ... орта және ... ... саласы қаржыға зәру
болып отыр. Сауда-өнеркәсіптік палатасының мәліметі ... ... ... ... шағын және орта бизнестің 70 пайызы
банкроттықтың ... тұр. ... ... ... 60 ... ... ... саланы дағдарыс кезінде қолдау үшін Ұлттық қордан 4 млрд
теңге бөлінген ... ... ... ... ... ... ... әл-ауқат қоры арқылы жүзеге асатын қаржылай көмекті
тездетуді сұраған еді.
«Самұрық-Қазына» Ұлттық ... ... ... төрағасы Қайрат
Келімбетов кәсіпкерлердің дәл осы күннен бастап елдегі банктерге несие ... ... бере ... ... ... ... ақпарат
агенттіктерінің хабарлауынша, бір апта бұрын осы мақсатта «Даму» ... ... ... ... ... ... ... қоры» АҚ мен
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (одан әрі – «Даму» ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті
сапалы дамыту жөніндегі іс-шараларының одан арғы жалғасы ... ... ... ... баяндалған шағын және орта бизнесті ... ... 2030 ... ... даму Стратегиясына, Қазақстан-
ның әлемдегі бәсекеге мейлінше қабілетті елу елдің қатарына ... ... ... 2010 ... 6 ... «Дағдарыстан
жаңару мен дамуға» атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес қалыптасқан.
Еліміз егемендігін ... ... ... ... және орта ... ... ... мемлекет тарапынан үнемі айрықша көңіл бөлініп келеді.
Шағын ж әне орта бизнестің даму ... ел ... ... ... ... ... буын ... сөзсіз.Дамыған елдерде жұмыспен
қамтылған барлық еңбекке жарамды халықтың 50-80%-ы және жалпы ішкі өнімнің
(одан әрі-ЖІӨ) 50%-дан ... ... және орта ... ... ... Республикасында шағын кәсіпкерлік саласында жұмыспен қамтылғандар
үлесі 22% құрайды, ал ... ... ... ЖІӨ ... 16% аспайды. Мұндай
салыстыру Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу ... ... ... табысты іске асыру үшін кәсіпкерлікті қолдау
жөніндегі бұған дейінгі атқарылған жұмыстар тәжірбиесін жүйелендіру арқылы
экономикалық, ... және ... ... ... ... ... отыр. Шағын және орта
кәсіпкерлікті (одан ... ... ... жаңа ... елдің дағдарысқа
қарсы жаңа бағдарламасының – Қазақстан Республикасы Үкіметінің, ... ... ... мен Қазақстан Республикасы Қаржы ... ... ... ... және ... ... 2010-2011 жылдарға
арналған экономика мен қаржы ... ... ... ... ... 2010 жылғы 13 қаңтардағы №6 қаулысымен бекітілген
бірлескен іс-қимылдар Жоспарының ең негізгі бағытына ... ... ... ... ... ... осы сектордың тиімді
дамуына кедергі келтіретін әкімшілік тосқауылдарды ... ... ... ... ... одан әрі жүзеге асырумен байланысты.
Сонымен, соңғы он жыл ... ... ... бөлінген 200 миллиард
теңгеден асатын едәуір қаржы ресурстары тек 1% ... ... ... 10 мың ШОК ... ғана ... ... ... Ал
ақысыз тренингтер түрінде қаржылай емес қолдау көрсету.[5]
Қорытынды
2010 жыл банктің қаржылық ... даму ... ... ... ... болады, өйткені банктің жиынтық активтерінің көлемі ... ... ... ... ... банктің жоғары деңгейлі несиелік
белсенділігі де артты. Несие ісі ... ... құру ... ... ... тоқталатын болсақ, негізгі позитивті
моментке талап етілгенге дейінгі депозиттермен салыстырғанда ... ... ... ... ... Бұл ... ... қазіргі
кезде сақтандыру объектісі болып табылумен түсіндіріледі.
Несие нарығында қалыптасқан жағымды макроэкономикалық жағдайдарға және
депозиттердің қарқынды ... ... ... несиелік қызметтерінің
көрсеткішлері де ... ... ... ... ... байланысты
сыйақылардың орта деңгейлі ставкасы заңды тұлғалар үшін 18,8 %-тен 15,4 % ... ... үшін ... 24,5% -ті ... ... ... ... және орта бизнес субъектілерін несиелендіруді
дамыту ... ... ... және орта ... ... ... мен ... мәселелеріне байланысты теориялық және
әдістемелік зерттеулер негізінде келесідей тұжырымдар мен ... ... ... және орта ... ... ... көзі болып банктік несие
табылса, сол несиеге қалайша қол жеткізуге болатындағы, оны тиімді
пайдаланып, дер кезінде ... ... ... ... ... ... жүзінде шағын бизнес субъектілерінің банктік
ресурстарға мұқтаж болуы бүгінгі күннің көкейтесті мәселелерінің бірі
екендігі ... ... ... ... құштарлық танытпай отырған
банктерді қалайша ынталадыруға болатынын жайында пікірлер айтылды.
Сонымен қатар, нақты жоба бойынша, банктік несиеге арыз ... ... ... ... ... ... ... несие мерзімі, несие
қайтарымдылығы, несиені қамтамасыз ететін ... ... ... ... бұл ... ... ... сәйкес рәсімделуі, қарызды беру, ... ... ... ... жаңа ... ... ... алуына
байланысты, күнделікті өмірімізде орын алған басты қағидаларына
тоқталып өттім. Шағын ... ... ... басты факторы
екендігі анық, олай болса оны неге ... ... ... ... ... және орта бизнес өзінен-өзі дамитын механизм емес, оған ... ... ... ... жағдай жасауға талпынулары қажет. Өйткені
жеріміздің өте үлкен аймақтарды алып жатуына байланысты шағын бизнесті
дамыту ... мен ... ... қарсылығын туғызбауы керек.
3. Еліміз аграрлық мемлекет ... ... және орта ... және ... ... ... мекемелер жағынын
қолдау керек екендігі зерттеу барысында атап ... ... ... және орта ... ... ... орталықтарды көбейту
мәселелерін шешу ұсынылып отыр.
4. ... ... орын алып келе ... ... ... ... көмегімен, банктер және әртүрлі шағын және орта ... ... ... ... ... Даму және Қайта Құру банкінің
бастамасына, Азиялық даму банкінің бағдарламасына және ... ... ... ... ... материалдар
талданылды.
5. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда рынокта ... ... де ... ... ... және ... ... болуы
шарт, яғни екі жақтық да мүддесі қорғалуы керек. Бұл мүдделерді жүзеге
асыру барысында мемлекеттік саясат белгілі бір қағидаларға негізделуі
қажет, яғни ... және орта ... ... ... етіп қана ... ... отырып жұмыс жасау, салық ауыртпалығын төмендету,
инвестициялық саясат пен ... ... ... да ... және орта бизнестің қарама-қайшы келмеуін қарастыру, өндірістегі
шағын және орта ... ... ... ... ... жою.
6. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің дамуына салық
заңнамасының жетілдірілмеуімен, түрлі ... ... ... шашыраңқы орналасуымен, инфрақұрылымның, бизнеске қолдау
көрсетудің жетілдірілмеуімен, бизнес ақпаратқа қол ... ... ... ... ... мемлекеттік шараларды жүйелік
түрде жүзеге асуымен және т.б. ... ... ... ... ... ... тиімді шешу мақсатында бірқатар
құрылымдық шараларды қолдану қажет: ... ... ... жеке ... ... ... көлемдерін ұлғайту; шағын
бизнес кәсіпорындарына салынатын салық мөлшерін, әкімшілік тарапынан
тексерістерді азайту қажет.
7. Шағын және орта бизнесті ... жаңа ... ... ... ... ... ... тиімділіктері, исламдық
бағалы қағаздарды шығару арқылы өндірісті өркендеті шаралары, ... беру ... ... ... мәселелері зерттеліп, болашақ
кезеңде бұл қаржыландыру түрін қолдану ұсынылды.
Банк банктік қызметтердің халықарлық стандарттарына ... ... ... басқару жүйесі ... ... ... және олардың барлығы халықаралық ... ... ... ... банк өзінің позициясы мен репутациясын
нығайтып, дамытуды белсенді жүргізіп жатыр.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Жаңа ... – жаңа ... ...... ... ҚР ... Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына Жолдауы
/ Президент және Халық. – 2010. - № 3. – 2-3 ... ... ... ... ҚР ... ... және ... қолдау, әрі дамыту мәселелері ... ... ... үлгі ... бекіту туралы: 2002 ж. 19 тамыздағы №917
Қаулысы. // ҚР Президенті мен ҚР ... ... ... – 2002. – ... – 34-37 ... Қазақстан Республикасының Парламенті. Жеке кәсіпкерлік туралы ҚР заңы:
2006 ж. 31 қаңтар №124 Қаулысы. // ҚР Парламентінің Жаршысы – 2006. ... – 2-39 ... ... А.Ә. ... және орта ... ... салықтың рөлі //
Ақиқат. – 2006. – № 2. – 57-62 ... ... Н.Ә. ... өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында
// Астана. – 2003. – № 2. – 10 б.
6. ... Қ. ... ... ... жиырма төрт қағидасы // Қазақ
әдебиеті. – 2006. – № 6. – 3 ... Ж. ... ... ... даму жағдайы мен келешегі //
Малый и средный бизнес Казахстана. – 2007. – № 7. – 57-58 ... ... Е. ... шағын және орта бизнестің хал-ахуалы //
ҚазЭУ хабаршысы. – 2002. – №3. – 52 б.
9. ... ... ... ... ... Ғ.С. ... Ақша, несие, банктер. – А.: Экономика, 2005. – 415
бб.
11. Жуков Е.Ф., Максимов Л.М., Маркова О.М. Банки и ... ... ... ... 1997. – С. ... ҚР ... ... бизнесті несиелендірілуі. Электрондық ресурс.
Интернет-сілтеме: http://www.damu.kz/307
13. С. Оразалы, А.Н. Тұрғынбаева. Шағын бизнес негіздері: Оқу құралы – ... 2008. – 176 ... ... С.Н. ... ... и ... состояния в области
развития малого бизнеса // ... ... ... . – 1997. – С. ... ... ... ... Электрондық ресурс. Интернет-сілтеме:
http://www.fund-damu.kz/3600
16. Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті ... мен ... ... ... ... ... / Егемен
Қазақстан. 2001. – № 7. – 3 б.
17. Әлжанов А. ... ... ... ... және ... // ҚазЭУ хабаршысы. – 2006. – № 4. – 56 б.
18. Дюсембаев К.Ш. ... и ... в ... ... ...... 2000. – С. ... Есжанов Р. Қазақстан Республикасының шағын кәсіпорындарының қызметі
жайлы // Ақиқат. – 2007. – № 5. – 5 ... Н.Н. ... ... ... ... іс. – А.: Экономика, 2009. –
189 бб.
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М., ... С. ... ... О.П. ... ... в ... фирме // Аваль
(Сибирская финансовая школа). – 1998. - №11-12. – С. 31-37.
23. «КЭММИ» ... ... ... ресурс. Интернет-сілтеме:
http://kemmi.kz/?show=4&lang=2
24. К.Ш. Дюсембаев, С.К. Егембердиева, З.К. ... ... и ... ... –А.: ... 1998. – С ... Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - 3-е изд. - Х.: ... – С. ... ... ... Қаржы лизингі туралы заңы – Алматы, 2000.
27. Какимжанов З.Х. Налоговой кодекс // Вестник МГД. – 2000. –№ 2. –С. ... Я.Р. ... П.К. ... А.А. ... Эконометрика. – М.: Дело,
2005. – С. 503.
29. ... ... ...... банкингінде. Электрондық ресурс.
Интернет-сілтеме: http://kazgazetteri.kz/?p=1086
30. ... ... ... ... ... ... Қарқынды дамып келе жатқан исламдық қаржы жүйесінің мүмкіндігі зор.
Электрондық ... ... Ш.А. ... ... ... и ... бизнеса. Состояние и
проблемы // Материалы международной научно-практической конференции «К
инновационному ... в ... ... глобальных
экономических процессов». – А.: Қазақ университеті, 2010. – С. 145.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"АТФ Банкі" АҚ-ның тартылған қаражаттарын талдау және бағалау61 бет
"Тұран Әлем Банкі" АҚ28 бет
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
«Альянс банкі» АҚ19 бет
«АО Банк центр кредит» банкіндегі өндірістік практика есебі32 бет
«АТФ банкінің» бағалы қағаздар операциялары31 бет
«АТФБанк» АҚ банкі145 бет
«Банктердің несиелік тәуекелдерін басқару (Алматы қ. «ЦентрКредит Банкі» АҚ мысалында)»76 бет
«БТА Банкі» АҚ-ғы ұйымды басқарудың әдістері мен тәсілдері17 бет
«Пәкістан Ұлттық Банкі» АҚ20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь