Капитал төуекелін басқару теориясы


Кіріспе
І.Капитал тэуекелін басқару теориясы
1.1. Тэуекел мэні, мазмұны жэне түрлері
1.2. Косіпорынның қызметінің тэуекелін бағалау және талдау эдістері
1.3. Тэуекел менеджментінің мэні мен мазмүны
Қорытынды
Қолданылған эдебиеттер
Нарықтық экономика жағдайында тәуекел - бұл кэсіпкерліктің маңызды элементі. Тэуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нэтижелілігіне эсер ететін көптеген шарттар және факторлармен байланысты қызметтердің кез келген түрлеріне тэн. Тарихи тэжірибе көзделген нәтижелерге жетпеу тэуекелі тауарлы-ақшалай қатынастар және шаруашылық айналым қатысушыларының бэсекелестігі жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық қатынастардың пайда болуы жэне дамуымен байланысты тәуекелдің түрлі теориялары пайда болады, ал экономикалық теорияның классиктері шаруашылық қызметтегі тэуекел мэселелерін зерттеуге көп көңіл бөледі.
Тәуекелсіз кэсіпкерлік болмайды. Ең көп табысты жоғары тэуекелді нарықтық операциялар экеледі. Алайда барлық жерде шек керек. Тэуекел міндетті түрде максималды жіберілетін шекке дейін есептелуі тиіс.
Өз нарықтық қызметте қате жіберуден қорықпау өте маңызды, өйткені олардан ешкім саі^тандырылмаған, ең маңыздысы - қателіктерді қайталамау. Менеджер міндеті нарықта тік бүрылыстарды ж.үмсарту үшін қосымша мүмкіндіктерді алдын ала ескеруге бағытталады. Менеджменттін басты мақсаты, әсіресе Қазақстанның бүгінгі жағдайында, ең қиын жағдайларда табыстың тек аз ғана төмендеуі болуы мүмкін, бірақ банкрот туралы сөз болмауы тиіс. Сондықтан эрқашан тэуекелді басқаруды эрқашан жетілдіруге ерекше назар аударылады, яғни тәуекел-менеджментін жетілдіру.
Нарътқтық экономика жағдайында өндірушілер, сатушылар жэне сатып алушылар бәсекелестік жағдайында өздері, яғни өз үрей жэне тәуекел жағдайында қызмет етеді. Сондықтан олардың капиталлық болашағы көбінесе аз болжанады. Тэуекел-менеджменті тэуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын капиталлық катынастар және тэуекелді баскару жүйесі болып табылады. Белгілі бір дэрежеде тэуекел жағдайы болуын болжамдауға жэне
тәуекел дәрежесін уақытылы төмендету шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін түрлі тэсілдер қолдана отырып, тэуекелді басқаруға болады.
Тэуекел мөлшеріне жэне дэрежесіне стратегия жэне капиталлық менеджмент эдістерімен жүзеге асырылатын капиталлық механизм арқылы нақты эсер етуге болады. Бұл тэуекелді басқарудың өзіндік механизмі тэуекел-менеджменті болып табылады. Тәуекел-менеджментінің негізі тэуекелді анықтау жэне төмендету бойынша үйымдастырушылық жұмыстар больга табылады.
Бұл курстық жұмыстың негізгі мақсаты - капиталлық тэуекелдің мәнін толығырақ ашып, нақты кэсіпорын мысалында капитал тэуекелін басқару жуйесін талдау және оның жетіспеушіліктері мен оны жетілдіру бойынша ұсыныстар беру.Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде каржы тэуекелін басқару теориясы, яғни тэуекел түрлері, оны бағалау әдістері, тэуекел-менеджментінің мазмүны, тэуекелді төмендету тэсілдері жазылған.
Екінші бөлімінде нарықтық экономика жағдайыыда кэсіпорьш мысалы ретінде «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы алынып, капиталлық жағдайы, капиталлық тэуекелді басқару жүйесі талданады.
Үшінші бөлімінде капиталлық тәуекелді басқару жүйесі жетілдіру туралы сөз болады.
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996.
3. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев:
ИТЕМлтд, АДЕФ-Украина, 1996.
4. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финаысами. - М.: Финансы и
статистика, 1996.
5. Вишняков Я. Д., Колосов А. В., Шемякин В. Л. Оценка и анализ
финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей
среды бизнеса // Менеджмент в России и за рубежом - 2000 г. №3, с.
15-17.
6. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. - С-
Петербург: Специальная литература, 1995.
7. Грабовой П. Г. . Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994. -
240с
8. Градов А. П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления
фирмой. - Спб.: Специальная литература. -1996. -510с.
9. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской
деятельности. -М.: Финансы и статистика, 1998.
Ю.Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и
практика. М.: «Ось-89», 2002. - 80 с. П.Стоянова Е.С Фиыансовый менеджмент. Российская практика. - М.:
Перспектива, 1995. 12.Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. -
СПб:Питер,2000.-176с ІЗ.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа М:
ИНФРА, 1995. 14. Һир://лулүу/.1:е1есот.к2/ 15.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Мазмүны

Кіріспе
І.Капитал тэуекелін басқару теориясы
1. Тэуекел мэні, мазмұны жэне түрлері
2. Косіпорынның қызметінің тэуекелін бағалау және талдау эдістері
3. Тэуекел менеджментінің мэні мен мазмүны

Қорытынды
Қолданылған эдебиеттер

Кіріспе
Нарықтық экономика жағдайында тәуекел - бұл кэсіпкерліктің маңызды
элементі. Тэуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нэтижелілігіне
эсер ететін көптеген шарттар және факторлармен байланысты қызметтердің кез
келген түрлеріне тэн. Тарихи тэжірибе көзделген нәтижелерге жетпеу тэуекелі
тауарлы-ақшалай қатынастар және шаруашылық айналым қатысушыларының
бэсекелестігі жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық
қатынастардың пайда болуы жэне дамуымен байланысты тәуекелдің түрлі
теориялары пайда болады, ал экономикалық теорияның классиктері шаруашылық
қызметтегі тэуекел мэселелерін зерттеуге көп көңіл бөледі.
Тәуекелсіз кэсіпкерлік болмайды. Ең көп табысты жоғары тэуекелді
нарықтық операциялар экеледі. Алайда барлық жерде шек керек. Тэуекел
міндетті түрде максималды жіберілетін шекке дейін есептелуі тиіс.
Өз нарықтық қызметте қате жіберуден қорықпау өте маңызды, өйткені олардан
ешкім саі^тандырылмаған, ең маңыздысы - қателіктерді қайталамау. Менеджер
міндеті нарықта тік бүрылыстарды ж.үмсарту үшін қосымша мүмкіндіктерді
алдын ала ескеруге бағытталады. Менеджменттін басты мақсаты, әсіресе
Қазақстанның бүгінгі жағдайында, ең қиын жағдайларда табыстың тек аз ғана
төмендеуі болуы мүмкін, бірақ банкрот туралы сөз болмауы тиіс. Сондықтан
эрқашан тэуекелді басқаруды эрқашан жетілдіруге ерекше назар аударылады,
яғни тәуекел-менеджментін жетілдіру.
Нарътқтық экономика жағдайында өндірушілер, сатушылар жэне сатып алушылар
бәсекелестік жағдайында өздері, яғни өз үрей жэне тәуекел жағдайында қызмет
етеді. Сондықтан олардың капиталлық болашағы көбінесе аз болжанады. Тэуекел-
менеджменті тэуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын капиталлық катынастар
және тэуекелді баскару жүйесі болып табылады. Белгілі бір дэрежеде тэуекел
жағдайы болуын болжамдауға жэне
тәуекел дәрежесін уақытылы төмендету шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін
түрлі тэсілдер қолдана отырып, тэуекелді басқаруға болады.
Тэуекел мөлшеріне жэне дэрежесіне стратегия жэне капиталлық менеджмент
эдістерімен жүзеге асырылатын капиталлық механизм арқылы нақты эсер етуге
болады. Бұл тэуекелді басқарудың өзіндік механизмі тэуекел-менеджменті
болып табылады. Тәуекел-менеджментінің негізі тэуекелді анықтау жэне
төмендету бойынша үйымдастырушылық жұмыстар больга табылады.
Бұл курстық жұмыстың негізгі мақсаты - капиталлық тэуекелдің мәнін
толығырақ ашып, нақты кэсіпорын мысалында капитал тэуекелін басқару жуйесін
талдау және оның жетіспеушіліктері мен оны жетілдіру бойынша ұсыныстар
беру.Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде каржы тэуекелін
басқару теориясы, яғни тэуекел түрлері, оны бағалау әдістері, тэуекел-
менеджментінің мазмүны, тэуекелді төмендету тэсілдері жазылған.
Екінші бөлімінде нарықтық экономика жағдайыыда кэсіпорьш мысалы
ретінде Қазақтелеком акционерлік қоғамының филиалы алынып, капиталлық
жағдайы, капиталлық тэуекелді басқару жүйесі талданады.
Үшінші бөлімінде капиталлық тәуекелді басқару жүйесі жетілдіру туралы
сөз болады.

І.Капитал тэуекелін басқару теориясы
І.І.Тэуекел мэні, мазмұны жэне түрлерІ

Тэуекел табиғаттың түрлі құбылыстары жэне қоғамның қызмет түрлерінің
ерекшелігінен туындайтын мүмкін болатын жоғалтулар қаупімен түсіндіріледі.
Экономикалық категория ретінде тэуекел өзімен бірге болуы мүмкін
немесе болмауы да мүмкін жағдайларды ұсынады. Мүндай жағдайдың туындауы
салдарынан келесідей үш экономикалык нэтиже болуы мүмкін: жағымсыз (ұтылыс,
зиян, шығын), нольдік, жағымды (ұтыс, пайда, табыс).
Тэуекелді басқаруға болады, яғни тэуекелдік жағдай туындауын белгілі
бір шекте болжамдау жэне тәуекел дәрежесін төмендету үшін шаралар
қабылдауға мүмкіндік беретін түрлі шаралар қолдануға болады.
Көбінесе тәуекелді басқаруды ұйымдастыру тиімділігі тэуекелдің
сьшыптамасына тэуелді.
Мүмкін болатын нэтижеге (тэуекелдік жағдайдың нәтижесіне) байланысты
тэуекелдер екі үлкеи топка бөлуге болады: таза жэне спекулятивтік.
Таза тэуекелдер жағымсыз немесе нольдік нэтиже алуға мүмкіндік береді.
Бүл тәуекел түрлеріне келесілер жатады: табиғи, экологиялық, саясаттық,
транспорттық жэне коммерциялық тэуекелдер бөлімі (мүліктік, өндірістік,
саудалық).
Спекулятивтік тәуекелдер жағымды да, жағьғмсыз да нэтиже алу
мүмкіндігімен сипатталады. Бүл тэуекел түрлеріне коммерциялық тэуекелдер
бөлімі болып табылатын капитал тэуекелдері жатады.
Курстық жұмыс тақырыбы капитал тәуекелімен байланысты болғандықтан
капитал тоуекеліне тереңірек тоқталамыз.
Капитал тэуекелі кэсіпорын капиталлық институттармен (банктер,
капиталлық, инвестициялық, сақтандыру компаниялары, биржалар жэне т.б.)
қатынасы процесінде пайда болады.
Капитал тэуекелінің туындау себептері - инфляциялық факторлар, банктің
есептік мөлшерлемелерінің өсуі, бағалы қағаздар кұиының төмендеуі жэне т.б.
Капитал тэуекелдері екі түрге бөлінеді:
1) ақшаның сатып алу қабілеттілігімен байланысты тәуекелдер;
2) капитал салымдарымен байланысты тэуекелдер (инвестициялық
тэуекелдер).
Ақшаның сатып алу кабілеттілігімен байланысты тэуекелдерге
тэуекелдердің келесі түрлері жатады: инфляциялық жэне дефляциялық
тэуекелдер, валюталық тәуекелдер, өтімділік тоуекелі.
Инфляция ақшаның құнсыздануы болып табылады, бағалар өседі. Дефляция -
инфляцияға кері процесс, ол бағалардын төмендеуінен жэне соған сэйкес
ақшаның сатып алу қабілетінің жоғарылауынан көрінеді.
Инфляцыялъщ тәуекел - инфляция өсімі кезінде накты сатьга алу
қабілеттілігі көзқарасынан өсуден көрі алынатын ақшалай табыстар тез
қүнсыздануындағы тэуекел. Мұндай жағдайда кэсіпкер нақты шығыстарға тап
болады.
Дефляциялык тэуекел - дефляция өсімі кезінде бағалар деңгейі
төмеыдейді, кэсіпкерліктің экономикалық жағдайы нашарлайды табыс
төмендейді.
Валюталыц тәуекелдер сыртқы экономикалық, несиелік жэне басқа да
валюталық операцияларды жүргізу кезінде бір шетелдік валюта бағамының басқа
валюта бағамына қатынасының өзгеруімен байланысты валюталық жоғалту
қаупімен түсіндіріледі.
Өтімділік тәуекелі - тұтынушылық құнының жэне сапалық бағанын өзгерісі
себебінен бағалы қағаздар немесе баска да тауарларды өткізу кезіндегі
мүмкін болатын жоғалтулармен байланысты тэуекелдер.
Инвестициялық тэуекелдер келесі ішкі жүйелік тэуекелдерді қамтиды:
1) жіберіліп қойған пайда тэуекелі;
2) табыстылықтың төмендеу тәуекелі;
3) тікелей капиталлық жоғалтулар тэуекелі.
Жіберіліп цойган пайда тәуекелі — белгілі бір шараларды (мысалы,
сақтандыру, хеджирлеу, инвестициялау т.с.с.) іске асырмау нәтижесінде
жанама (қосымша) капиталлық зиянның (алынбаған табыс) туыыдау тэуекелі.
Табыстылъщтыц төмендеу тәуекелі портфельдік инвестициялар, салымдар
жэне несиелер бойынша дивидендтер жэне пайыздар мөлшерінің төмендеу
нэтижесінде туындауы мүмкін.
Портфельдік инвестициялар инвестициялық портфельдің пайда болуымен
байланысты жэне бағалы қағаздар жэне басқа активтерді сатып алумен
түсіндіріледі. Портфельдік термині итальян сөзінен Роііе &£Ііо шығып,
инвесторда бар бағалы қағаздардың жиынтығын білдіреді.
Табыстылвіқтың төмендеу тэуекелі келесідей тэуекел түрлерінен түрады:
пайыздық тэуекелдер жэне несиелік тәуекелдер.
Пайыздык тәуекелдерге тартылған қаражаттар бойынша төленетін пайыздық
мөлшерлемелер ұсынылған несиелер бойынша мөлшерлемелерден жоғары болып
кетуі нэтижесіндегі коммерциялық банктердің, несиелік мекемелердің,
инвестициялық институтардың жоғалту қауіптері жатады. Пайыздық тэуекелдерге
сонымен катар акциялар бойынша дивидендтердің, облигациялар, сертификаттар
жэне баска бағалы қағаздар нарығындағы пайыздық мөлшерлемелердің
өзгерісімен байланысты инвесторлар жоғалтулар тәуекелі жатады.
Пайыздың нарықтық мөлшерлемесінің өсімі бағалы қағаздардың бағамдық
құнының төмендеуіне алып келеді, эсіресе тұрақты пайызды облигацияларға
қатысты. Пайыздың жоғарылауы салдарынан төмен тұрақты пайыз бойынша
шығарылған жэне шығару шарттары бойынша эмитент жедел қайта қабылданатын
бағалы қағаздардың массалық алынып тасталуының басталуы мүмкін.
Тұрақтандырылған дэрежемен салыстырғанда орташа нарықтық пайыздың өсуі
кезінде түрақты пайыздық орта мерзімді жэне ұзақ мерзімді бағалы қағаздарға
өз қаражатын салған
инвестор пайыздық тәуекелге үшырауы мүмкін. Баскаша айтқанда, инвестор
пайыздың жоғарылауы есебінен табыстар өсімін ала алатын еді, бірақ жоғарыда
көрсетілгендерге салынғаы өз каражаттарын босата алмайды.
Түрақтандырылған деңгеймен салыстырғандағы орташа нарыктық пайыздың
төмеыдеуі кезінде түрақты пайызды орта мерзімді жэне үзақ мерзімді бағалы
қағаздарды айналысқа шығарған эмитент пайыздық тэуекелге үшырауы мүмкін.
Басқаша айтқанда, эмитент нарықтан төмен пайызды қаражаттар тарта алатын
еді, бірақ ол өзі шығарған бағалы қағаздармен байланысты.
Тэуекелдің бүл түрі инфляция жағдайында пайыздық мөлшерлемелердің тез
өсуі кезінде қысқа мерзімді бағалы қағаздар үшін де мэн береді.
Несиелік тэуекел - қарыз алушьшың негізгі қарыз жэне несиегерге
жататын пайыздардың төленбей қалу қаупі. Несиелік тәуекелғе сонымен қатар
қарыздық бағалы қағаздар шығарғаы эмитент қағаздар бойынша пайыздар немесе
қарыздың негізгі сомасын төлей алмайтын жағдай да жатады.
Сонымен қатар несиелік тэуекел тікелей капиталлық жоғалтулар түрлілігі
болуы мүмкін.
Тікелей капиталлық жоғалтулар тәуекелі келесі түрлерін қамтиды:
биржалық тэуекел, селективтік тәуекел, банкроттық тәуекел, сонымен қатар
несиелік тэуекел.
Биржалъщ тәуекелдер өзімен бірге биржалық мэмілелерден жоғалту қаупін
үсынады. Бұл тэуекелдерге келесілер жатады: коммерциялық мәмілелер бойынша
төлемеу тәуекелі, брокерлік фирманың комиссиялық сыйақы төлемеу тэуекелі
жэне т.б.
Селектиетік тәуекелдер (латын тілінен зеіесгіо - таңдау, сұрыптау)
-инвестициялық портфель қальштастырудағы басқа бағалы кағаздармен
салыстырғанда инвестициялау үшін бағалы қағаздардың түрін, капитал
салымының эдісін дүрыс емес таңдау тэуекелі.
Банкроттыц тәуекелі өзімен бірге капитал салымыньщ әдісін дұрыс емес
таңдау, кәсіпкердің меншікті капиталын толық жоғалту және өзіне алған
міндеттемелер бойынша есептесе алмау нэтижесінде туындайтын қауіпті
үсынады. Нэтижесінде кэсіпкер банкротқа үшырайды.
Капитал тэуекелі өзімен бірге уақыт функциясын үсынады. Берілген
капиталлық актив немесе капитал салымының түрі үшін тэуекел деңгейі уақыт
бойыыда жоғарылайды. Мысалы, импорттаушының шығыстары бүгінгі күнде
контрактіге отырған кезден, уақыттан мэміле бойынша төлем мерзіміне дейінгі
уақытқа байланысты, себебі үлттық валютаға шетел валютасының бағамыыыц
қатынасы өсуде 9,646..
Шетелдік тәжірибеде капитал салымы тэуекелін саналы анықтау эдісі
ретінде ықтималдық теориясы ұсынылады.
Бұл әдіс инвестициялық жобаыың өткен мерзімдегі нэтижелермен
байланысты ықтималды болашақтағы ақшалай ағымдарын нақты анықтауға
мүмкіндік береді. Егер капитал салымы жобасы бірінші мерзімде қабылданатын
болса, онда келесі мерзімдерде ол қабылдануы мүмкін.
Егер түрлі мерзімдердегі ақша ағымдары бір-бірінен тэуелсіз болатын
болса, оыда эр уақыт мерзімі үшін ақша ағымдарының нэтижелерін ықтималды
орналастыруды анықтау қажет.
Түрлі мерзімдердегі ақша ағымдары арасында байланыс болған жағдайда
бұл тэуелділікті қабылдап, оның негізінде келешектегі жағдай қалай
болатынын елестетіп көруге болады.

1.2. Кэсіпорынның қызметінің тэуекелін бағалау жэне талдау эдістері

Кез келген капиталлық немесе шаруашылык оперциялардың тиімділігі мен
онымен бірге болатын тэуекел деңгейі бір-бірімен байланысты. Тәуекел
факторын есептемей толық инвестициялық талдау жүргізу мүмкін емес.
Сондықтан тэуекел деңгейін бағалай және оның нақты операция табыстылының
деңгейімен байланыстылығын бағалай білу қажет.
Тэуекелдің мэні мен түріне тэуелсіз кэсіпкерліктің негізгі мақсатына
-салынған капиталдан табыс алуға - тэуекелді анықтау сэйкес келеді.
Төмен табыс табу немесе шығыстарға үшырау ықтималдылығы қаншалықты
жоғары болса, соншалықты жоба тэуекелді болатыны белгілі. Капиталды салу
мүмкін нұсқауларды таңдау кезінде жиі бұл жобаның тэуекелі төменірек
сияқты дегендей абстрактілік пайымдаулармен шектеледі. Алайда, көбінесе
тэуекел деңгейін нақты анықтауға болады, сонымен қатар осы тэуекелге сэйкес
келетін, ұсынылатын жобаның табыстылық деңгейін де анықтауға болады.
Алынған нэтижелерге сүйене отырып, салымшы оған тиімді ақша салымын таіщай
алады, сонымен қатар мүмкін болатын тәуекел деңгейін де төмендете алады.
Тәуекелдің жоғары, орташа немесе төмен деңгейлерін ажьфатады. Тэуекелдің
көлемін (не деңгейін) екі критерий арқылы өлшенеді (бағаланады): орташа
ауытқу мәнімен (дисперсия) жэне мүмкін болатын нәтижелерді өзғермелілігімен
(вариация).
Сонымен бірге тәуекелдің орташа күтілетін мэні мүмкін болатын
нәтижелерді де бағалайды. Ауытқу орташа күтілетін мэннің орташа көлемнеы
ауытқу өлшемі мен деңгейін көрсетеді.
Кәсіпорынның капиталлық тэуекелін бағалаудағы дисперсия өзімен бірге
тэуекелді салымдардың орташа күтілетін салымдардан нақты капиталлық
нәтижелердің квадраттық ауытқулардың орташа салмақты көлемін үсынады:
а2==(х-х2)п, мүндағы а2 - дисперсия;
х - капитал ресурстарының салымының әр жағдайы үшін күтілетін мэні;
х - капиталлық тәуекелдің орташа болжамды мэні;
п - капитал ресурстарының салымдарының саны(жиілік). Дисперсия
капиталлық тэуекелдің жиілігінің абсолютті тербелісіы сипаттайды,
ал тербелістің салыстырмалы дэрежесін вариация коэффициенті көрсетеді. Ол
келесі формуламен анықталады:
у=сғх-100, мұндағы V - вариация коэффициенті;
о - орташа квадраттық ауытқу;
х - капиталлық тәуекелдің орташа болжамды мэні.
Вариция коэффициенті 1-ден 100%-ға дейін өзгеруі мүмкін. Вариация
коэффициеыті қаншалықты жоғары болады, соншалықты тербеліс күшті. Вариация
коэффициентінің түрлі мәндеріые келесідей сапалы баға бекітілген: 10% -ға
дейін - салымдардың төмеы тербелісі; 10-25% - капиталлық тэуекелдің орташа
тербелісі; 25%-даы жоғары - капиталлық тэуекелдің жоғары тербелісі.
Дисперсия мен вариацияны қолданған кезде тэуекелдің капиталлық нэтижеыі
алудың математикалық ықтималдылығы бар екенін ескеру қажет. Бұл
ықтималдылық субъективті эксперттік жолмен немесе объективті капиталльтқ
тэуекелдің деңгейін математикалық есептеу негізінде анықтауға болады.
Кэсіпорынның тэуекелдерін бағалаудың негізгі эдістері болып
статистикалық эдістер есептеледі. Олардың ішіндегі перспективалы эдіс
капиталлық тәуекелдерді факторлық талдау (факторлық жүйе моделін қолдану)
болып табылады. Мысалы, диверсификацияланған инвестициялық тэуекелді
инвестиция объектісінің даму перспективаларыыың бар-жоқтығы бойынша,
бэсекелестік деңгейі, тапсырыстар саыы, келісілген шарттар саны бойынша, ал
диверсификацияланбаған - несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелер,
инфляциялық күтілімдер, ел экономикасының дамуының жалпы беталыстары
бойынша бағаланады.
Капиталлық тәуекелді бағалаудың баска да аналитикалық эдістері кеңінен
қолданылады. Іскерлік белсенділік, капиталлық тұрақтылық коэффициенттері
есептеледі, банкроттылыққа ұшырау ықтималдылығы анықталады, жалпы
капиталлық даму деңгейі талданады.
Тэуекел деңгейінің түрлі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Капитал теориясы
Капитал құрылымның теориясы
Капитал нарығындағы пайыз нормасын басқару
Қаржы тәуекелін басқару теориясы
Кәсіптік біліміді басқару теориясы
Автоматты басқару теориясы
Капитал
Басқару шешімдерін қабылдау теориясы
Капитал құрылымы
Негізгі капитал
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь