Казақ өлкесі мен тарихын зерттеу барысында тарихи мәліметтердің жинақталуы мен сипаты

1861 жылғы реформадан кейінгі Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы тез қарқынмен алға басты және сондықтан күн тәртібіне отарлық шет аймақтардың байлықтарын игеру, олардың ресурстарын зерделеу мен зерттеу мәселелері қойылды. Мұнда орыс географиялық қоғамына едәуір мән берілді. 60-жылдардың өзінде-ақ оның Орынбор бөлімін ашу туралы қойылды. Орынбор генерал-губернаторы бөлім ашудың практикалық пайдасын көздей отырып, 1867 жылдың басында ішкі істер министріне былай деп жазды: «Мысалы, көп жерлерден белгілері табылса да, тас көмір кен орындарының болуы белгісіз, дала өңіріндегі егіншіліктің, демек, отырықшылықтың жағдайлары мен көлемінің мүмкіндіктері белгісіз. Оның бір жағында мәселелер және өте елеулі мәселелер туындап отыр, оларды шешу кезінде өлкені егжей-тегжейлі ғылыми зерттеудің кемшіліктері сөзсіз дерлік қателерге ұшырады» /8/.
Елдің шығыс аудандарын, бірінші кезекте Сібір мен Қазақстанды игеруден кейін Батыс Сібір бөлімі ашылды. Омбыда Батыс Сібір деп аталатын бөлім ашу туралы өтінішті орталық қоғамға Дала өлкесінің генерал-губернаторы Н.Г. Казнаков жазды. Ол 1877 жылғы 30 шілдеде сол кезге дейін-ақ Омбыда болған Императорлық орыс географиялық қоғамының кейбір толық мүшелеріне өзінің арнайы Батыс Сібір бөлімін құру туралы өтініш жасағанын хабарлады. Бүл өтініш «аса жоғары мәртебелінің назарына ілініп», бөлімге жыл сайын 2 мың сом алып отыруға рүқсат етілді /9/. Кейіннен бөлім туралы ереже бекітіліп, ол өзінің ғылыми жұмысын бастады.
XIX ғасырдың аяғында орыс географиялық қоғамының Түркістан бөлімі ашылды. 1895 жылдың аяғында Түркістан генерал - губернаторы А.Б. Вребский императорлық орыс географиялық қоғамының алдында оның Түркістан бөлімін ашу туралы өтініш жасады. Сөйтіп бұл бөлім 1896 жылғы 20-мамырда ашылды.
XIX ғасырдың аяғында қоғамның көптеген көрнекті өкілдеріне жергілікті жерлердегі бөлімдердің де кең-байтақ Қазақстан кеңістігін зерттеу жөнінде алға қойылған міндеттерді атқара алмай отырғаны белгілі болып, күн тәртібіне бөлімдер құрамында бөлімшелер ашу туралы мәселе қойылды. Батыс Сібір бөлімі Семей бөлімшесінің ашылуы осылайша дайындалды. Өлкені зерттеу ісіне қосқан үлесі, сондай-ақ, өзінің ғылыми-практикалық жұмысы бойынша ол Қазақстанның шығысындағы аса ірі ғылыми мекемеге айналды. Бұған, біріншіден айдауда жүрген зиялылардың көптеп шоғырлануы ықпал етті, екіншіден, Семейдің өлкедегі ірі экономикалық және мәдени орталыққа айналуы себеп болды.
        
        Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету — патриотизм мен
интернационализм мектебі
Қоғамымызды түбегейлі кайта күру, елді әлеуметтік-экономикалык ... ірі ... ... ... шеше ... ... басшылыры жаңа уакыт адамын, оның идеялык-адамгершілік
келбетін калыптастыруға ерекше мөн береді. Идеологияльщ ... ... ... президент Н.Ө.Назарбаев экономикалык реформалар
халық жаппай қолдайтын белгілі бір идеяльщ түғырсыз іске аспайтыньш ... ... ... ... — Қазакстан дамуының шарты" ... өз ойын ... ... мемлекет басшысы былай деп атап
көрсет-ті: "Белгіленген шептерді алу куатты ... ... ... ... ... ... Бізге тек экономикалык, үйымдык, кадрлық
ерлеуді қамтамасыз етіп ... ... ... ... орта калыптастыру
керек.
Қоғамның топтасуының бағыттарының бірі — қазаі--стандық ... ... ... ... ... ... ... — жеке
түлғаның нык саяси түрғыда өзін-өзі накты айқындау деген сөз. Оны мемлекет
туына, ... ... ... ... ... бағыну, үкіметті
сыйлауға төрбиелеуден бастау керек. Әрбір адам бала жасынан: ... ... ... ол мен үшін ... ... сияқты, мен де ол ... ... ... ойды ... ... ... Отан корғаушы ретінде жауын-герлік жөне адамгершілік
жағынан жан-жакты төрбие-леуде, елдің тағдыры, жас ... ... ... ... ... ... калыптастыруда әскери
кызметтің орны зор.
Армия жасөспірімдердің азаматтық калыптасуын аяқтайды десе де ... өрі ... ... ... үйымшылдьщка, төртіпке үйретеді.
Жастарды төрбиелеудің мемлекеттік жүйесінің қүрамды бөлігі бола ... ...... үшін өмір ... ... ... Әскери кызметтің
үйымшылдык рухы, оның коғамдык күрылымы, ... ... ... ... ... ... ... жоғгры моральдык-
адамгершілік касиеттерге ие ... oei>v| и ... ... пен
интернационалистік қасиеттерді кальштастырудың тікелей ортасы ... ... ... шынығудан өткен жастардың бейбіт еңбекте де
ездерін оте жаксы жағынан көрсететінін көптеген мысалдар дәлелдеуде.
Өскери еңбек ... ... ... ... ел ... ... отырып, жауынгер өз міндетін терең сезіяеді, өз еліндегі реформаларды
іске асыруда ғана емес, ТМД-ның өзге елдеріндегі өзгерістерге катысты да ... коре ... ... өзі жауынгерге Отанының тағдырына интернационалдьщ
жауапкершілік, Достастык мемлекеттеріндегі бейбітшілік пен демократия
сезімін, ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Өскери кызмет барысында, озінің патриоттык және интернационалдык борышын
орындау барысында идея-ларды белсенді түрде саналы кабылдап кана ... ... ... акылымен де, жүрегімен де ... ... ... ... ... айналдырып, накты коғамдьщ-пайдалы
істерде керсетеді.
Патриотизм — адамдардың өз ... ... ... мен адалдығын
корсететін сезім. Ол адамның өз Отанын күшті де айбынды етіп, гүлдендіруге
үмтылуымен сипатталады, капдай да бір ... ... ... ... ... ... Патриотизм сезімі — ез халкьшың
өлеуметтік, мәдени жеңістері үшін ... оның ... және ... үкыптылықпен қарау. Патриотизм, сондай-ак туған ... ... жат кап ... ... ... ... ... махаббатты да
білдіреді.
Патриотизмнің адамгершілік сипаты — ... ... ... ... ... бүйрық беріп, ауыр сын сәтінде "істей алмаймын" дегенді жеңе ... ... ... өркашан оның негізінде хальщтың ... ... ... мен адалдығы жатканын үмытпау керек.
Қазіргі жағдайда республиканың әр азаматының Отанның кауіпсіздігі,
Қазақстан ... ... мен ... оның корғаныс куатының күшеюіне,
біздің әскери үйымның нығаюына байланысты екенін ... ... ... ... болу ... — республиканың экономикалык, корғаныстьщ
елеуетін тынбай нығайту, ... ... ... ... ... дайын болу, әскери міндетке
жауапкершілікпен карау деген сөз.
Патриотизм мен ... ... жек ... ... ... ... күресте сорыс пен қажырлы еңбекте жаппай ерлік көрсетудің
таусылмас кайнар көзі ... ... ... ... ... ... ... жылдарындағы фашизммен күрес кезеңінде жауға деген жек
көрушілік, ұрыс ... да, ... да адам ... ... және ... ... ... көрсетті. Адамдар өз Отанын ... ... ... жек көргендіктен — үрыска түсіп, жеңіп жатты.
Патриотизм сезімі мен Отанның жауларына деген жек көрушілік — қасиетті,
жалынды, өшпейтін сезім. ... ... үшін ... болу ... ... ... мен ... бар күшін республиканың Қарулы Күштерінің
жауынгерлік қуатын нығайтуға жүмсау мен кашан да оны ... ... ... ... ... ... қатар оның өз бөліміне деген
сүйіспеншілігінен, бөлімнің ... ... ... ... ... үрыста табандылықпен қорғауға дайындығынан, халыктың,
жауынгерлік ... ... ... ... еңбегі мен
даңқты ерліктері аркылы біздің каруымыздың жауынгерлік даңкын арттырудан да
керінеді.
Республика ... ... ... шеберлікті жетілдіруде жаңа,
неғүрлым жогары ... жету үшін ... мен озат ... ... ... күрес жүргізіп келеді.
Өрбір жауынгердің патриоттык және интернационалдык міндеті, ... ... ... ... жеке ...... ... жоғары деңгейде үстау, жауынгерлік шеберлігін жетілдіру, тәртіп
пен реттілікті нығайту болып табылады.
Патриоттык және интернационалдык тәрбиедегі кемшіліктер моральдык ... ... ... жеке қүрам бөлімшесінің үрыска
дайындьнына кері ... ... ... тек ... ... пен
интернационалист кана бейбіт ... ... ... мен ... өскери борышын табандылыкпен, ержүректілікпен орындауға
кабілетті.
Кейде кейбір жауынгерлердің, өдейі немесе ... ... ... ... жағдайлары да орын алып жатады. Аты шулы "өлім-
жеттіктің" сипаты біршама өзгерді. Бірінші катарға кей ... ... ... Ол ... кызмет-шілер арасында жарғыға жат карым-катынастар
туғызады. Адамның дене немесе моральдык жағынан ... ... жат, ал егер ол ... сезімді козғаса, оның киратушы күші
бірнеше есе оседі. Сондьщтан үлттык артыкшылықка байланысты ... ... ... жол ... және ... ... интернационализмге тәрбиелеу форма-лары мен әдістері өр
түрлі. Олардың негізгілері мыналар ... ... ... сеніммен, тәрбие жүмыстары-мен саяси саналыкка
төрбиелеу;
қоғамдық-гуманитарлык дайындық жүйесі жеке күрамның жауынгерлік ... ... ... мен ... ... ... аумағьшда, ТМД мемлекеттерінде түратьш ... ... ... мен ... ... ... Күштері, халыктың еңбек
және жауынгерлік дөстүрлері аркылы тәрбиелеу;
өлемдегі, аймактағы, республикадағы өскери саяси жағдайды білу (соғыс каупі
ошағының ... болу ... оның ... ... ... елдері
үшін мүмкін болатын салдарын түсіндіру; Президенттің, ел басшы-лығының,
мемлекеттің қорғаныс қабілетін ... оны кез ... ... Қарулы Күштерді нығайтуға жасаған кызметін көрсету);
әскери қызметті, казақстандық жауынгерлердін ерлігі мен ... ... ... ... ... әрі ... пайдалану;
жеке касиеттерін жетілдіру, өзін казакстандык патриотизм рухында төрбиелеу;
өскери мәселеге, мемлекеттің қауілсіздігін камтамасыз етуге ... ... заң ... мен ... ...

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бухгалтерлік есепшоттарының жіктелуі мен жоспары10 бет
Өнеркәсіп өндірісін диверсификациялау үрдісін зерттеудің теориялық-әдістемелік негіздері.22 бет
Жер заңнамасы5 бет
Тараз қаласындағы археологиялық қазба жұмысы8 бет
Тарихи өлкетану курсының жұмыс бағдарламасы.30 бет
Түркі халықтарының рухани құндылықтары4 бет
ХХ ғасырдағы Қазақстанның либерал-демократиялық зиялыларының өкілдері. О.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов5 бет
Ыбырай Алтынсарыұлы және Абай Құнанбайұлы6 бет
Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі жайлы5 бет
Қазақстандағы музей ісінің тарихы200 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь