Банкті қаржылық талдаудың теориялық негіздері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1. БАНКТІ ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қаржылық талдау мәні және оның коммерциялық банкті басқарудағы ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Банктің қаржылық жағдайын талдау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.3 Банк қызметін қаржылық талдаудың ақпараттық базасы ... ... ... ... ... ... 16

2. БАНКТІҢ АКТИВТЕРІ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН БАСҚАРУДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ («АЛЬЯНС БАНК» АҚ МЫСАЛЫНДА)
2.1 «Альянс Банк» АҚ.ын қаржылық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
2.2 Банктің негізгі операцияларынан табысты талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.3 Банктің пайыздық шығындары мен банк қызметінің табыстылығын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.4 Банктің өтімділік көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41

3. БАНК ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТҰРАҚТАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Банктің жүргізілетін операциялары және ұсынылатын қызметтердің тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
3.2 Банк өтімділігін басқару әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..68
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2007 жылдың 28 ақпанында өткен Парламент палаталарының бірлескен отырысындағы «Жаңа Әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауында: "Тәуелсіздікке қолымыз жеткен алғашқы күннен бастап сіздер мен біздер барлық қажыр-қайратымызды жұмсап, еңсесін асқақтатқан Жаңа Қазақстан барған сайын нық сеніммен алға басып келеді. Дамудың өзі таңдаған даңғылына түскен еліміздің атағы шартарапқа таралып, әлемдік қоғамдастықтың алдындағы абыройы да жылдан жылға артып отыр. Біз экономикамыз мен мемлекетіміздің берік іргетасын қаладық. Қазақстанның алдағы дамуы, кемел келешегі экономикалық, әлеуметтік, саясаи және әкімшілік тұрғыда жан-жақты сараланып, түбегейлі жаңа кезеңге батыл қадам бастық",- деп Елбасымыз Қазақстан халқына жарқын болашағымыз біздің қолымызда екендігіне тағы да көзімізді жеткізді.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан – 2030 Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» халыққа Жолдауында: «Біздің салауатты экономикалық өрлеу стратегиямыз мықты нарықтық экономикаға, мемлекеттің белсенді рөліне және айтарлықтай шетел инвестицияларын тартуға негізделеді.»/2, 18б./, – деп айтқандай, банктік жүйе – нарықтық экономиканың маңызды құрылымдарының бірі. Банктер мен қаржылық серіктестіктер шаруашылық органдарының шаруашылық қызмет процесінде уақытша бос капиталдарын, халық жинақтарын және басқа да бос ақша қаражаттарды тартады, кейін оларды қарыз алушыларға уақытша пайдалануға ұсынады, ақшалай есеп-айырысуларды жүргізеді және экономика үшін әр түрлі қызметтер көрсетеді, осылайша банктер өндірістің тиімділігі мен қоғамдық өнімнің айналысына әсер етеді.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Президентіміз «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдауында: «Қазақстанның банк жүйесі тарапынан экономиканың келешегі зор секторларына нарықтық жағынан орнықты қолдау көрсетуі үшін жағдай жасалуын және банктердің өңірлік экономикалық жобаларға, соның ішінде мемлекеттік – жеке меншік әріптестік шеңберінде қатысуын күшейту қажет.»/1, 10б./, – деп айтқандай, нарықтық жағдайда біздің елімізде банктер мен басқа несиелік институттардың даму болашақтары бойынша сұрақтары ерекше болып келеді.
Экономикамыздың дамуына үлкен өзіндік үлесін қосып жатқан Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің қызметтерінің дамып, халықаралық стандарттарға сай болып жатқандығын айта аламыз.
М. Р. Насырова бойынша банк жүйесі өзара байланысты алуан түрлі банктер мен банк институттарының жиынтығы, несие жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. /3, 66б./
Қаржыларды басқарумен байланысты қызметті екі негізгі бөлімге бөлуге болады: қажетті қаржылық есептеулерді жүргізуді қамтитын қаржылық талдау және қаржылық шешімдерді қабылдау. Қаржылық талдаудың мазмұны, қағидалары мен әдістерін теориялық алғышарттарға, сонымен қатар жинақталған тәжірибеге негізделген ғылыми бағыт деп санауға болады.
1 Назарбаев Н.Ә. Президентіміздің Қазақстан халықына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан», Астана 2007ж. 28 ақпан, Егемен Қазақстан 2007ж. 1 наурыз
2 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030» Біздің Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы: Халыққа жолдау// Егемен Қазақстан – 1997 – 11 ақпан
3 М.Р. Насырова, С.Р. Токсанбай. Современный экономический русско-казахский толковый словарь-справочник. – Алматы: 2003. – 880 стр.
4 ҚР Банктер және банктік іс-әрекеті туралы заң (2004 жылдың тамыз айындағы жағдайы бойынша);
5 А.Д. Шеремет, Г.Н.Щербакова. Финансовый анализ в коммерческом банке – М.: Финанасы и статистика, 2000. – 256 с.
6 Банковское дело: учебник/ под ред. Тавасиева: М: Юнити – Бана, 2004 – 527с.
7 Ахметжанқызы Л. Ел экономикасын қаржыландыру – банктердің басты мақсаты/ Жас қазақ үні, 2005 – 8-14 шілде, 9б.
8 Бертаева К. Управление деятельностью финансовых институтов// Қаржы-Қаражат – 2007 - №1, 19-24б.
9 Зиябек Б. Банкілер өздеріне ыңғайлы жағдай жасауда// Түркістан – 2007 – 3 сәуір – 2б.
10 С.Б. Мақыш. Коммерциялық банктер операциялары: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 229 бет.
11 Маркова О. М. Коммерческие банки и их операции. -М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.
12 Е.Ф. Жуков. Банковское дело. 2-ое издание. – М: 2006.
13 Коробов Ю. И. Практика банковской конкуренции. Саратов: Издат. центр Сарат. экон. академии, 1996г.
14 Лим А. Депозит - капитал, приносящий доход //Каржы Каражат. -Алматы, 2000. -N 11-12. - С. 69-70
15 Лисак Б. Межбанковские заимствования - как инструмент финансовой политики коммерческих банков // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 21-24
16 Лисак Б.И. Оценка эффективности банковских услуг по инкассации (методический аспект) // Банки Казахстана. -Алматы, 2001. - № 6. - С. 18-20.
17 Полушкин В.Ю. Анализ стабильности управления активными и пассивными операциями в коммерческом банке// Бухгалтерия и банки. -2000. -N1. - С. 40-48
18 «Банк қызметі туралы» ҚР құқықтық актілер жиынтығы – Алматы: Юрист, 2005 – 177б
19 Лисак Б.И. Об оценке эффективности операций банков по предоставлению гарантий // Банки Казахстана. -Алматы, 2001. - № 7. - С.4-6
20 Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренции// АльПари. -Алматы, 2000. -N3-4. - С.100-103. -Библиогр.: 8назв.
21 Ұлттық Банк басқармасының № 219 қаулысымен бекітілген «Пруденциалдық нормативтер туралы» Ереже (27.10.97 ж. № 380, 28.08.98 ж. № 157 және 02.06.00 ж. № 265 өзгерістер мен толықтырулар ескерілген)
22 Куанова Г. Теоретические основы развития депозитного рынка// Евразийское сообщество. -Алматы, 2001. -№3. - С. 72-83. -Библиогр.: 11 назв.
23 Виноградова Т. Н. Банковские операции: Учеб.для сред. проф. образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. -378 с.
24 Гарантирование банковских депозитов : Мировая практика и российские проблемы/ Э. Перотти, С. Фриз, К. Эггенбергер, М. Малютина // Деньги и кредит. -2000. -N 6. - С. 47-53.
25 Давлетова М.Т. Современное состояние банковской системы и перспективы развития рынка банковских услуг в Казахстане// Финансы Казахстана Каржы Каражат. -Алматы, 2000. -№ 9-10. - С.37-50
26 В.Е. Черкасов. Финансовый анализ в коммерческом банке. Москва: Инфра-М. 1995г.
27 Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, Несие, Банктер: Оқулық. – Алматы: «Экономика», 2005. – 416 бет.
28 Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1998г.
29 Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учеб. для ВУЗов. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. -471 с.
30 Марченко Г. А. Банковский сектор Казахстана: состояние и перспективы развития // Банки Казахстана. -Алматы, 2001. -№ 10. - С. 2-11.
31 Марченко Г. Современное состояние и перспективы развития финансового рынка и банковской системы Казахстана // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N3. - С.2-5
32 Махмутова М. Эволюция банковской системы // Банки Казахстана. -Алматы, 2005. -N 5. - С. 16-20
33 Утеулин Е. Основные операции банков// Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -№ 3. - С.60-61
34 Черкасов В.Е. Банковские операции: маркетинг,анализ,расчеты: Учеб.-практ.пособие. -М.: Метаинформ, 1995. - 208 с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………………………………………….......3
1. БАНКТІ ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Қаржылық талдау мәні және оның коммерциялық банкті басқарудағы
ролі..................................................................
.................................................5
2. Банктің қаржылық жағдайын талдау
әдістері............................................12
3. Банк ... ... ... ... ... АКТИВТЕРІ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН БАСҚАРУДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ
(«АЛЬЯНС БАНК» АҚ МЫСАЛЫНДА)
1. «Альянс Банк» АҚ-ын қаржылық
талдау...................................................22
2. Банктің негізгі операцияларынан табысты
талдау....................................26
3. ... ... ... мен банк ... ... ... ... көрсеткіштерін
талдау...................................................41
3. БАНК ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТҰРАҚТАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ
1. Банктің жүргізілетін операциялары және ұсынылатын қызметтердің
тиімділігін
арттыру...............................................................
........................48
2. Банк өтімділігін басқару
әдістері...........................................................
.....57
ҚОРЫТЫНДЫ …………………………………………………………………….62
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... Назарбаев 2007
жылдың 28 ақпанында өткен Парламент ... ... ... Әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауында:
"Тәуелсіздікке қолымыз жеткен алғашқы ... ... ... мен біздер
барлық қажыр-қайратымызды жұмсап, еңсесін асқақтатқан Жаңа Қазақстан барған
сайын нық ... алға ... ... ... өзі ... даңғылына түскен
еліміздің атағы шартарапқа таралып, ... ... ... да ... ... ... отыр. Біз экономикамыз мен ... ... ... ... ... ... кемел келешегі
экономикалық, әлеуметтік, саясаи және әкімшілік ... ... ... жаңа ... батыл қадам бастық",- деп Елбасымыз
Қазақстан халқына жарқын болашағымыз ... ... ... тағы ... ... Республикасының Президенті Нұрсұлтан ... ... – 2030 ... ... ... ... әл-ауқатының артуы» халыққа Жолдауында: «Біздің салауатты экономикалық
өрлеу стратегиямыз мықты нарықтық экономикаға, мемлекеттің белсенді ... ... ... ... ... ... 18б./, ... айтқандай, банктік жүйе – нарықтық экономиканың маңызды құрылымдарының
бірі. Банктер мен ... ... ... ... ... процесінде уақытша бос капиталдарын, халық жинақтарын
және басқа да бос ақша қаражаттарды тартады, кейін оларды ... ... ... ... ... ... ... және
экономика үшін әр түрлі қызметтер көрсетеді, осылайша банктер өндірістің
тиімділігі мен қоғамдық өнімнің айналысына әсер ... ... ... ... ... ... жаңа Қазақстан»
атты халыққа Жолдауында: «Қазақстанның банк жүйесі тарапынан экономиканың
келешегі зор ... ... ... орнықты қолдау көрсетуі үшін
жағдай жасалуын және банктердің өңірлік экономикалық жобаларға, ... ... – жеке ... ... ... ... ... 10б./, – деп ... ... ... ... ... мен ... ... институттардың даму болашақтары бойынша
сұрақтары ерекше болып келеді.
Экономикамыздың дамуына ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің ... ... ... сай ... жатқандығын айта аламыз.
М. Р. Насырова бойынша банк жүйесі өзара байланысты алуан түрлі банктер
мен банк ... ... ... ... ... ... ... /3, 66б./
Қаржыларды басқарумен байланысты қызметті екі ... ... ... ... қаржылық есептеулерді жүргізуді қамтитын қаржылық талдау
және қаржылық шешімдерді қабылдау. Қаржылық талдаудың мазмұны, ... ... ... ... сонымен қатар жинақталған тәжірибеге
негізделген ғылыми бағыт деп санауға ... ... ... ... ... қаражаттарын, яғни
меншікті және тартымды қаражаттарды қалыптастыруды басқарудың күрделі өзара
байланысқан процесі ... ... ... басқарудың мақсаты – реттеуші органдар енгізетін
шектеулерді, сонымен қатар банктің басшылығымен ... ... ... шектеулерді орындауда табыс алу.
Коммерциялық банктердің активтері мен ... ... ... ... үшін әр қашан өзекті мәселе болып келеді, сондықтан
ұсынылып отырған ... ... ... осы ... зерттеуге арналады.
Қаржылық талдаудың негізін қалаушылары: Н.С.Лунский – математика ғалымы,
қаржыгер және бухгалтер, ... ... – А.К. ... ... Н.А. ... И.Р. Николаев, А.Д. Челекбай, Н. Хамитов және
т.б. болып табылады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... басқарудағы қаржылық талдауды зерттеу болып табылады.
Жұмыстың мақсатына сәйкес жұмысқа келесі міндеттер қойылады:
- коммерциялық банкті ... ... ... негіздерін танып
білу;
- «Альянс Банк» АҚ мысалында Банк активтері мен ... ... ... жүргізу;
- банк қызметін жетілдіру және тұрақтандыру жолдарын ұсыну.
Зерттеу пәні банк қызметінде активтер мен ... ... ... болып табылады.
Зерттеу объектісі Қазақстандық банк жүйесінде қызмет ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығы «Альянс Банк»
АҚ-ның жүргізілетін операциялары мен ұсынылатын қызметтерінің тиімділігін
арттыру үшін ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңнамалық
және нормативтік актілері, статистика бойынша Қазақстан Республикасының
Агенттілігінің статистикалық ... ... ... ... ... ... статистикалық және экономикалық-математикалық әдістер
қолданылды.
Жұмыстың практикалық негізі «Альянс Банк» АҚ-ның қаржылық ... ... ... ... ... ... үш бөлім, қорытынды,
қолданылған әдебиеттер тізімі, қосымшалардан тұрады. 67 ... ... 19 ... 20 ... ... ... ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Бұл бөлімде қаржылық талдау мәні және оның ... ... ... банкті басқаруда қаржылық талдауды жүргізудің негізгі
элементтері мен маңызды бағыттары, ... ... ... әдістері мен
оның ақпараттық базасы қарастырылады.
1.1 Қаржылық талдау мәні және оның коммерциялық банкті басқарудағы ролі
Қазақстан ... ... ... құрылуы және
қызмет етуі Қазақстан Республикасының " ҚР-ғы Банк және банктік қызмет ... ... ... Банк – ... көрсетілген заңға сәйкес банктік
қызметті жүзеге асыра ... ... ұйым ... ... ... ... басқаруда қаржылық талдау маңызды орын алады.
Ресейде және Қазақстанда қаржылық талдау дамуының шамамен ғасырлық тарихы
бар. Қаржылық ... ... ... Н.С.Лунский – математика
ғалымы, қаржыгер және бухгалтер, баланс жүргізушілері – А.К. Рощаховский,
кейін А.П.Рудановский, Н.А. ... И.Р. ... А.Д. ... ... және т.б. болып табылады./5,8б./
Шаруашылықты басқарудың ұйымдастырушылық жүйесі жағдайында ... және ... ... ... ... ... ... Шаруашылық қызметті талдаудың негізгі міндеттері басқарудың барлық
деңгейлерінде жоспарлы көрсеткіштердің орындалуын ... және ... ... бүгін бұл талдауды нарықтық ... ... ... ... ... деп атау ... ... қолданбалы пән болып
табылатын экономикалық талдау мазмұны әлеуметтік-экономикалық және саяси
өмірдің ... ... ... ... ұмытпау қажет.
«Қаржылық талдау» түсінігі біршама кең мағынаға ие, ал отандық та, шет
елдік те экономикалық теорияда оның мағынасы ... ... ... жоқ.
Отандық ғылымда оның мәселелерін шешудің ... екі ... ... ... ... ... және қаржылық
менеджмент. Сәйкесінше оның мазмұнын анықтауда тәсілдер түрленеді.
Экономикалық талдау теориясында ... ... ... ... ... ... бөлігі ретінде қарастырылады. Басқарушылық есеп
бухгалтерлік ... ғана ... ... ... ... өзіне қаржылық талдауды кіріктіретін ... ... ... /6, 10б./
Ішкі қаржылық талдаудың негізгі бағыттары келесілер: бизнес-жоспардың
негізделуі мен өткізілуін талдау; маркетинг ... ... ... ... ... экономикалық талдау; табыстың абсолютті
көрсеткіштерін талдау; рентабельділіктің ... ... ... ... ... және төлемқабілеттілікті талдау;
меншік капиталды пайдалануды талдау; қарыздық ... ... ... ... ... берілген ғылыми бағыт зерттеушілерінің
жұмысында ақпараттың біршама кең ауқымы қолданылса да, ... ... ... табылады, бұл ақпарат ішкі ... ... ... ... мүліктік және қаржылық жағдайын сипаттайды.
Қаржылық нарыққа (валюта, қор, биржа, қарыз ... және т.б.), яғни ... ... ... қызмет ету ортасына қатысты сыртқы ақпараттық
көздердің басқа үлкен тобы талдауда көбінесе ... ... ... ... ішкі ... ең ... ... бірақ оның міндеттеріне бизнес-жоспардың ... ... ... ... ... ... шаруашылық қызмет
тиімділігін ... ... ... ... ... талдау
міндеттеріне қосымша капиталды аванстау тиімділігін талдау (инвестициялық
талдау) және эмитенттерді талдау мен рейтингілік бағалау бөлімі ... ... ... ішкі және ... қаржылық талдау
мазмұнында айырмашылықтар 1 кестеде көрсетілген./6, 122б./
Ішкі қаржылық талдау шаруашылық субъектілердің қызмет ету ... ... және ... ... үшін ... (яғни олардың
менеджерлері мен меншік иелері көзқарасынан), ал ... ...... тыс, ... оған ... тудыратын барлық адамдардың бағытынан.
Жоғарыда көрсетілгендей, отандық экономикалық ғылымда қаржылық талдау
мазмұнында ... да ... бар. ... ... ... ... бірге дербес бөлім ретінде, сонымен қатар барлық деңгейлер мен
барлық түрлерде (активтерді, қаражаттар көздерін, ... ... ... ... ... басқару бөлімдерінде
қолданылатын, қаржылық басқару құралы ретінде қарастырылады.
Нарықтық экономикасы қалыптасқан елдерде қаржылық ... ... ... ... ... ... тек ... жартысында ғана қалыптасты.
Мұнда үлкен ... Г. ... У. ... М. ... ... ... Кейін қаржылық талдау сұрақтарын Дж.Моссин, С. Росс, М. ... ... Ф. ... Т. ... және ... ... ... Мұнда ол
кең бағыттарда зерттелген, бірақ талдау мағынасына бірлік көзқарас жоқ./6,
128б./ ... ... ... ... ... нарықтарын, қаржылық
құралдарды, биржаларды, бөлек инвестициялық институттарды, фирмалардың және
олардың жиынтығының қаржылық ... ... және ... немесе
қаржылық талдау мазмұнын ... ... ... және ... техникасымен түсіндіреді.
Қазіргі коммерциялық банктерде қаржылық талдау өзімен бірге қаржылық ... ... ғана ... сонымен қатар оның негізін ұсынады, өйткені
банкте қаржылық қызмет өте маңызды екені белгілі.
Талдаусыз банкті басқару мүмкін емес – ... ... ... ... айырысуларды жүргізу, ақшаны сақтау операцияларын дәстүрлі ... да ... ... жаңа ... ... ... да (сақтандыру,
лизинг, трасталық, брокерлік қызметтер және т.б.). Егер банктік істі
тәуекелдерден, ... ... ... ... ... ... ... банктік қызметті сыртқы реттеу факторлары болса,
онда талдау, аудит және бақылау сияқты басқарудың функциялары ... ішкі ... ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы қаржылық талдау
мазмұнында айырмашылықтар
|Қаржылық талдау ... ... ... және | ... | |
| ... ... талдаудың |сыртқы қаржылық |
| | ... ... пәні ... ... |
| ... ... |процестердің нәтижелері|
| ... мен ... ... ... |Қаржылық нәтижелер, |Банктің қаржылық |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... және|
| ... ... ... жағдайының |
| ... ... ... ... ... ... ... аутсайдерлері, |
| ... ... ... органдар, |
| ... ... ... ... |
| ... аналитиктер, | |
| ... ... мен | |
| ... банк | |
| ... ... | |
| ... мен ... | |
| ... | ... деңгейі|Банктің басқару органының |Халықаралық және ұлттық|
| ... ... ... ... |Банк қызметі оны қоршаған |Қызмет ететін қаржылық |
|көлемі ... ... ... ... ... |
| ... | ... талдау ... ... ... ... ... сапасы |субъективті сипаттамаға ие|орган-дарымен |
| | ... ... | ... ... |
| | ... |
| | ... ... ... |Кез ... ... ... есеп |
|әдістері | ... және |
| | ... ... ... ... ... ... |Ретроспективті талдау |
|қолданылатын ... ... | ... ... ... | | ... | | ... түрі | | ... ... |Кез ... ... ... ... ... |Кез ... ... ... |
| | ... ... ... |Тәртіпті ... ... ... ... ... мазмұны, орны және ролі көбіне
несиелік мекемелер қызметінің қаржылық қызметтерді өндірумен, ... ... ... ... ... ... банктердің қызметін басқаруда, басқарудың сенімділігі мен
сапалығын арттыруда қаржылық талдаудың ролі ... ғана ... ... жеке ... банктердің, елдің банктік жүйесінің өмірге
қабілеттілігін анықтаушы болып ... ... ... ... талдаудың мазмұны, оның ролі мен мәні 1 суретте көрсетілген./8, ... ... ... маңызды ерекшелігі олардың қызметі қызмет
ететін ортада жүргізілетін процестермен тығыз байланысты. ... ... ... ... ... оны ... ... іскерлік
және экономикалық ортаны талдау жүргізілуі тиіс. Бұл талдаудың мәні банктік
секторға ... ... ... ... ... ... ... қол жетуін, номиналды және нақты ... ... ... ... динамикасы, түрлі қаржылық
құралдардың табыстылықтарының ... ... ... ... ... ... баға беру және зерттеу болып табылады.
Талдауға нарықтың бар сегментациясы; жалпы банктік бизнестің тиімділігі;
қаржылық қызмет ... ... ... ... ... ... бәсекелестік ортасы (банк бәсекелестерінің қызметтерінің құны мен
сапасын салыстыру); нарықтық ортаның қаржылық демографиялық ... ... ... нарыққа және оның өзгерістеріне бейімделу
тәжірибесі жатады.
Басқарушылық шешімдердің көбінің ... ... ... ... ... ... ... талдау қабылданатын
басқарушылық шешімдерінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етудің ... ... ... және операциясы болып табылады.
Бүгін ғылымдық басқаруда талдаудың ролі мен орнын бағалау қарама-қарсы
болып келеді. Талдауды басқарушылық қызметтің түрі ... ... ... бірақ оның түрлері тізімінде келтірілмейді. Талдауды басқарудың
фцнкцияларына жатқызады, бірақ оның негізгі ... ... ... кіріктіреді.
Банк қызметінің экономикалық тиімділігін зерттеп, сипаттағанда басқарудың
жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, координациялау, ынталандыру және ... ... ... ... ... бірі болып табылады,
яғни банк қызметінің экономикалық тиімділігін бағалау жүйесі ... ... мен ... жағдайын талдау негізін ұсынатын талдау
басқару функциясы ретінде жүргізуге мүмкіндік береді.
Қазіргі кездегі ... ... ... ... ... ... ... нәтижелелігі осы жүйенің соңғы
нәтижелерімен анықталады деген ой бар. ... ... ... ... ... банк ... ... ғана емес, сонымен
қатар оны басқарудың экономикалық тиімділігін де ... ... 1 ... банкті басқаруда қаржылық талдауды жүргізудің
негізгі элементтері мен маңызды бағыттары
Қаржылық басқару ... ... ... ... ал ... басқа
түрлері, мысалы шаруашылық операциларды ұйымдастырушылық-технологиялық
басқару жалпы басқару салмағында маңызды үлес ... ... ... ... ... қаржылық нәтижелері мен қаржылық жағдайын жүйелік талдау
негізінде жүргізілуі ... ... ... ... ... ... ... алынған актив портфелінің табыстылық нормасын аықтау, жалпы
көрсеткіштермен ... ... ... алынуына сәйкес
табыстарды түзету ... ... ... ... ... әдісі;
талдаудың параметрлік емес әдістері; басқарушыларды ... ... т.б. ... қаржылық талдаудың сандық әдістерінің көмегімен бағалануы
мүмкін.
Банк қызметінің тиімділігін бағалау ретроспективті, ағымдық ... ... ... ... ... бухгалтерлік есептілік
мәліметтеріне, ... ... ... да экономикалық және қаржылық
ақпараттарға негізделеді. Банктің өзінің қызметің талдаудан басқа ... ... ... қарыздарды беру процесінің, оларды қайтарылуын
бақылау және ... ... ... ... маңызды элементі ретінде
клиенттердің, серіктестердің, несие алушылардың қаржылық ... ... ... ... бұл түрі ... ... ... шегінде
жүргізіледі.
Банк қызметінің экономикалық тиімділігін жалпы бағалауды жүргізуден басқа
қаржылық талдау ... ... банк ... болжамдау және қаржылық
модельдеу құралын, оның альтернативті бағыттарын ... мен ... ... ... ... ... ... әдісін ұсынады./9, 2б./
Қаржылық болжамдау және қаржылық модельдеу құралы ретіндегі ... ... ... негізгі бөлімдерін зерттеу мен бағалау
процестерінде жүргізіледі. ... ... ... ... құру
(кірістер мен шығыстар туралы болжамды ... ... ... ... ... болжамдау; айлар, тоқсандар бойынша өтімділікті
жоспарлау; негізгі банктік қызмет және банктік өнімнің негізгі түрлерінің
деңгейі ... ... ... ... ... және ... ... маңызды кезеңдерін жүзеге асырудағы қаржылық талдаудың ролі
зерттелмеген болып ... ... ... пассивтерді, өтімділікті, тәуекелдерді,
капиталдарды және т.б.) жеке түрлерін жүзеге асыруда қаржылық талдау ... ... әр ... ... ... ... құралын және оларды
кейін бағалау әдісін ұсынады.
Активтерді басқару кезінде ... ... ... ... ... ... олардың ең жоғары табыстылығына жету міндеті
қойылады. Бұл міндет ... ... ... ... бойынша
көрсетілген бағыттарда және мақсатты бағыттық қызметтерде ... ... ... негізінде орындалады.
Пассивтерді басқару келесілермен байланысты: ... ... ... клиенттер алдындағы міндеттемелерді орындау үшін және
активті операцияларды дамыту үшін ... ... ... ... ... ... «қымбат емес» ресурстарды тарту мүмкін
тәсілдерін ... ... ... кезінде ең алдымен оның ... ... ... ... ... банк капиталын басқару
тиімдлігін сипаттайтын сапа мен дәрежені талдау жүргізіледі.
Талдау тәуекелдерді ... ... ... ... ... Оның
көмегімен тәуекелдің пайда болу шарттары, мүмкін болатын зиян ... ... алу ... оны өтеу көздері зерттеледі және
бағаланады.
Банк активтері ... ... ... оның ішінде несиелерді,
инвестицияларды, жылжымайтын ... ... ... басқару
түрлері банктік қызмет түрлеріне сәйкес келеді. Сондықтан оның ... ... ... ... ... сапасының
индикаторлары болып табылады.
Сонымен, тәжирибе ретінде, басқарушылық ... түрі ... ... ... ... ... ... қабылдауға сәйкес келіп, оларды
қабылдау кезеңі, операциясы және шарты болып табылады, ... ... ... ... ... және бағалайды.
Ғылым ретінде қаржылық талдау қаржылар және қаржылық көрсеткіштер
катергорияларында бейнеленген ... ... ... ... ... ... басқарудағы ролі басқарудың дербес функциясы, қаржылық
басқару құралы және оны бағалау әдісі ... ... ... мәні ... ... ... мекеменің барлық
қаржылық қызметі мазмұнының жиынтығын бейнелейтін объектілермен анықталады.
Банкте қаржылық талдау объектілері ең алдымен банктің қаржылық нәтижелер,
нәтижелілігі мен қаржылық ... ... ... ... ... ... ... қызметте, операциялар, технологиялар,
қаржылық қауіпсіздік жүйесінің және т.б. тиімділігінің көрсеткіштері болуы
мүмкін. Талдаудың күрделілігіне ... ... ... ... басқа шаруашылық жүргізуші субъекті сияқты коммерциялық
банктің негізгі мақсаттарының бірі белгілі бір ... ... ... ... қаржылық нәтижелерді алу болып табылады. Өз кезегіне қаржылық
жағдай – банктің жалпылаушы ... ... – банк өз ... сақтау дәрежесін бейнелейді (капиталдың абсолютті және
салыстырмалы көлемінің минималды мөлшері, активтерге ... ... ... ... ... сатып алу құны, жалпы тәуекел деңгейлері
және ... ... ... ... ... оның қаржылық жағдайының бір
уақытта қажетті деңгейін қолдауда оған ... ... ... ... ... ... ету ... табылады. Қаржылық талдау басқару
мақсаттарына жету деңгейін бағалауға, яғни оның ... ... ... ... ... қаржылық жағдайы жалпы басқарудан гөрі
қаржылық басқарудың тиімділігін сипаттайды.
Банк жеткен қаржылық нәтижелер ... ... әсер ... ... және ... ... кешенінің бейнесі болып табылады. Бұл факторлардың
ішінде: ... ... ... оның ... көрсету зонасында
жеткілікті базаның болуы, бәсекелестік пен ... ... ... региондағы әлеуметтік-саяси жағдай, мемлекеттік қолдаудың бар
болуы./10, 87б./ Осы ... да ... ... көлемі қаражаттарды
тарту және орналастыру көлемдері жалпы банктік шығыстардың, ... ... ... ... ... ... ... құралдары мен техникаларын пайдалану масштабтары, филиалдық
жүйенің ... ... ішкі ... және ... ұйымдастыру деңгейі –
банк қызметіне және оларды басқару сапасына ... ... ... ... мен ... ... және жағымсыз іс-әрекеттерінің
соммасы банк қызметінің соңғы нәтижесінде – табыстылықта ... ... ... жағдайы оның қызметінің жалпылаушы, кешенді
сипаттамасы болып табылады. Бұл жағдайдың параметрлері тұрақты көлем ... ... ... ... ... бір бөлігі банктің қаржылық жағдайын
оның ... ... ... бағытынан (сәйкес қаржылық
коэффициенттерді талдау – ... ... ... төлемқабілеттілік),
басқа бөлігі – банктің қаражаттарының ... ... орта ... ... даму бағытынан (меншікті және қарыздық капитал) бағалайды.
Жеке көрсеткіштер ... ... ... ету барысында жинақталған
меншікті капитал) қаржылық жағдайды бір уақытылы ретроспективті бағытынан
да бағалайды. Нәтижесінде, ... ... ... оның ... ... басқару тиімділігінің деңгейімен анықталады және оның жағдайын
сипаттайтын негізгі көрсеткіштерінде ... ... ... ... ... ... ... жағдайын талдау әдісі – бұл ... ... ... есептік және басқа да тәсілдерін пайдалану
арқылы ... ... банк ... ... ... байланысты
зерттеу./11, 153б./ Қаржылық жағдайды талдау әдісінің сипатты ерекшеліктері
төмендегідей:
- банк қызметін жан-жақты сипаттайтын ... ... ... бұл ... ... ... мен ... зерттеу;
- олардың арасындағы өзара байланысты анықтау және өлшеу.
Талдауда оперативті бухгалтерлік есеп пен бақылау ... ... ... ... Жетіспейтін көрсеткіштер зерттеу
барысында есептелінеді. Талдау көмегімен банк ... ... әсер ... ... ... ... бекітіледі.
Талданатын көрсеткіштер арасындағы өзара байланысты анықтау мен ... банк ... ... ... байланысқан зерттеуді қамтамсыз
етеді.
Топтастыру әдісі экономикалық құбылыстарды, олардың өзара байланысы ... ... ... жеке ... зертеліп отырған
көрсеткіштерге әсерін анықтауға, банк қызметіне сәйкес ... ... ... ... ... зерттелетін құбылыстар мен
процестердің сыныптамасы, сонымен қатар олардың ... мен ... ... ... Банк ... мәліметтерін жүйелеу жолымен
талданатын құбылыстар мен процестердің мәнін ашуға мүмкіндік береді.
Банктік балансты талдау кезінде ең алдымен ... және ... ... ... қолданылады.
Талдау мақсатына байланысты бірқатар белгілер бойынша ... пен ... ... ... ... меншік нысаны бойынша
топтастырылады, мұнда келесі ... ... құн, ... етілу
деңгейі, контрагенттер, оперциялар мерзімдері, түрлері, пайдалану ... ... ... ... ... ... меншік нысаны, экономика секторы және ... түрі ... Бұл ... ... ... ... операциялар мерзімдері, түрлері, актив құнының ... ... ... деңгейі, қаражаттар салымы нысаны бойынша
қосымша бөлуге болады.
Талдауда топтастыру әдісінің ... ... ... ... Оның көмегімен
зерттеудің қиын тапсырмалары шешіледі. Мысалы, банктік ... ... мен ... ... бойынша банктік баланс ... ... ... ... баптарын «лас» брутто-
көрсеткіштерінен «тазалау» тапсырмасын орындауға мүмкіндік береді.
Банктік операцияларды ... мен ... ... ... ... ... ... топтастырылуы мүмкін: депозиттік-
ссудалық, есептілік, инвестициялық, агенттік.
Активтерде, пассивтер де бойынша мәмілелер ... ... ... ... ... келесілерді бөледі: банкаралық операциялар,
банк ішіндегі операциялар, клиентурамен операциялар, басқа контрагенттермен
оперциялар.
Талдау барысында банктің меншікті және тартылған ... ұзақ ... ... ... ... ... ... мен шығыстар түрлерін бөліп көрсету бағытынан баланс шоттарын
маңызды ... ... ... баптары өтімділік деңгейі, табыстылық
деңгейі, тәуекел деңгейі бойынша топтастырылуы мүмкін.
Критерийлер, бөлшектену деңгейі, сонымен қатар актив пен пассив ... ... ... ... ... ... нақты мақсаттарымен анықталады.
Салыстырмалы әдіс банк қызметі туралы жеткілікті мәліметтер алу ... ... жеке ... және ... ... ... байқап, мұнда олардың мәнін салыстырып отырған жөн. Салыстыру ... ... мен ... әсер ету себептері мен ... ... ... мысалы нақты өтімділіктен нормативті
өтімділіктен ауытқуы ... ... ... арту ... операциондық шығыстардың төмендеуі.
Салыстыру әдісін қолдану шарты ... ... ... ... ... ... жөн, яғни ... есептеу
әдістемесінің бірлігінің бар болуы. Осыған байланысты ... ... ... ... біріктіру, бір негізге келтіру.
Қарастырылып отырған талдау әдісі банкаралық салыстырмалы талдау деп
аталады. Жалпы коммерциялық банкті талдау ... ... ... ... олар 2 ... ... 9б./
Сурет 2 Банк көрсеткіштерін талдаудағы салыстырулардың түрлері
Коэффициенттер ... ... ... ... ... ... ... байланысты анықтау үшін қолданылады. Онымен ... және ... ... ... ... ... ... пассивтің (актив) жалпы көлеміндегі белгілі бір ... ... ... ... ... ... шоттар пассив (актив)
бойынша қарама-қарсы шоттармен де, өткен кезеңдегі баланстың ұқсас шотымен
салыстырылуы мүмкін.
Талдау нәтижелерін көрнекті ... ... бірі ... әдісі
болып табылады. Берілген әдісті қолдану кезінде өткізілген ... ... ... ... түрі мен санын анықтау
маңызды. Мұнда көрсетілген кестелерді құжаттау тәртібі маңызды мәнге ие.
Алынған нәтижелердің көрнекті бейнелеудің ... ... ... ... табылады. Ол талдаудың қорытынды мәліметтерін ... ... ... салыстыруға мүмкіндік береді.
Индексті әдіс статистикада кең тараған әдіс. Банк ... ... ... ... ... белсенділігін зерттеу үшін қолданылады.
Жүйелік талдау әдісі қазіргі кезеңде ақпаратты талдаудың тиімді әдісі
болып ... Ол ... ... ... ... ... ... шешімдерді шешуге мүмкіндік береді. Берілген әдісті
қолдану тек электронда есептеу машинасын пайдалану жағдайында ғана мүмкін.
Элиминирование әдісі басқа ... ... жою ... ... жеке ... ... анықтауға мүмкіндік береді.
Элиминирование әдістерінің бірі тізбекті ... ... ... ... ... шарты байланыстың мультипликативті нысаны болуы ... ... жеке ... ... ... ... ... біртіндеп ауыстыру
және олардың әр қайсысының ... ... ... ... нәтижеге барлық факторлардың әсер етуінің алгебралық ... ... ... ... ... ... және ... әдістері ұсынылады. Олардың артықшылығы қысқаша нысан болып
табылады.
Абсолютті айырмашылық әдісі әр жеке ... әсер ... ... өзгерісін өлшейді. Мұнда ... ... ... ауытқу көлемі барлық фаторлардың мәндеріне көбейтіледі.
Қатысты айырмашылық әдісі кез келген ... әсер ... ... ... ... ... қарастырылатын барлық факторларды
жоспарды орындаудың индекстеріне базисті мәннің нәтижесін ... ... ... ... ... бір ... әсер етуінен нәтижелі
көрсеткіштің өсімін нәтиженің ... ... ... барлық факторларына
көбейтіп анықтайды.
Элиминирование әдісі банктің пайыздық табыстары мен шығындарына әсер
ететін ... ... кең ... Оны несиелік салымдарды, банк
міндеттемелерін, табыстарын және т.б. талдауда қолдануға болады. Нәтижелі
көрсеткішке жеке ... әсер ... ... ... әдістер де қолдануға
болады. Олар 3 суретте бейнеленген.
Сурет 3 Нәтижелі ... жеке ... әсер ... өлшеу
әдістері
Қарастырылған әдістер нәтижеге маңызды әсер ететін факторларды анықтауға,
банк қызметінде жағымды және жағымсыз кездерін бекітуге, оның ... ... ... мүмкіндік береді.
1.3 Банк қызметін қаржылық талдаудың ақпараттық базасы
Өз қызметінің ... ... ... ... ... ... ... және қаржылық құрылымдар, мемлекеттік
органдар жеке ... ... және ... ... ... саласына қатысты көп көлемді түрлі іскерлік ақпараттар
бар.
Басқарушылық қызметтің негізгі түрлерінің бірі ретінде ... ... ... ... кез ... ... қабылдауға ықпал
ететіндіктен, кейін банк қызметінің нәтижелері және оны басқару тиімділігі
туралы ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық базасы оны қаржылық басқаруда қолданылатын
барлық ... жүйе ... ... ... ... банк ... ... менеджерлері бағытынан жүргізілсе де, яғни ішкі ... да, оның ішкі ... үшін ... ... ақпараттық базасы
өте кең болуы тиіс. Ол ақпараттың сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... көздері негізінде коммерциялық банктің
іскерлік және қаржылық ортасын талдау жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... ақпараттардың қалыптасу
көздерінің сызбасы 4 суретте бейнеленген./12, 98б./
Коммерциялық банктерді ... ... ... ... экономикалық
сияқты маңызды болады. Мұнда мемлекеттік үкімет пен басқарудың жоғарғы
органдарынан алынатын ... ... ... ... заңдар, қаулылар,
шешімдер және басқа нормативтік заңнамалық актілер табылады. Олар ... ... ... ... қатынасының дамуы (жекешелендіру, акционерлеу, демонополизация
және т.б.);
- Қаржы-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру;
- Кеден бойынша ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық көздердің басқа тобы
Ұлттық банкпен жасалады және коммерциялық банктердің операциялық жұмысын
жүргізу, ... есеп ... ... ... ... ... ... нарықтардың жағдайы туралы мәліметтер; ақша айналысына қатысты,
жеке салымдар мен ... ... ... ақпараттарды өзіне
кіріктіреді.
Қазіргі кезде кез келген коммерциялық банк қызметін объективті ... ... ... ... ... ... банк ... туралы (коммерциялық
банктер және олардың филиалды жүйесінің жалпы ... ... ... ... ... ... ... және олардың
бөлімдері мен филиалдары; банктік ассоциациялар мен консорциумдар) ұқсас
ақпаратқа ие ... ... ... ... ашылған есеп шоттарының саны, жеке
тұлғаларға қызмет көрсету көлемдері, коммерциялық банктердің ... ... ... қатар банк клиенттері мен банк-корреспонденттерінің
қаржылық жағдайы туралы ақпарат өте маңызды.
Сурет 4 Коммерциялық банктерде ... ... ... ... ... ... көздерінің сызбасы
Басқа қаржылық институттар коммерциялық банктердің қызмет ету жағдайына
тікелей әсер ... ... ... ... мен ... ... ... операциялар банктердің табыстарының негізгі көздері ғана емес,
сонымен қатар пайыздық тәуекелдерден қорғану мақсатында олардың ... ... ... ... ... ... құралы болып
табылады. Осыған байланысты Қазақстанда және шет елдерде ... ... ... ... мемлекеттік бағалы қағаздар
нарығының ... ... ... ... маңызды мәнге ие.
Қазақстанның сыртқы экономикалық кешені мен коммерциялық банктерінің бір-
біріне әсер етуі маңызды. Мұнда ... ... ... ... ... ... сауданы мемлекеттік реттеу мен қолдау жүйесінің
дамуы, оны ... ... ... салықтар, баж салықтары),
орталықтандырылған валюталық қорлардың құрылуы мен ... ... ... ... пен ... ... ... ішкі
валюталық қарыз көлемі туралы ақпарат болуы тиіс.
Қазақстандық банктердің халықаралық ... ... ірі ... ... ... ... ... қарыздар көлеміне, оған батыс
елдері жағынан қаржылық көмек көрсету көлемдері мен жағдайларына тәуелді.
Бұл сұрақтарды ... ... ... Қор, ... ... ... Банкі, халықаралық несиелердің ... және ... ірі шет ... ... мен ... ... ... негізгі рөл
атқарады. Жалпы Қазақстандық экономикаға немесе жеке ірі банктерге қатысты
олардық қабылдайтын ... ... ... бұл ... ... оның ... жағдайын жақсарту жолдарын іздеуде маңызды орын алады.
Несиелік ... ... ... оның клиенттері және әсіресе оның
қарыз алушыларының қаржылық жағадайына тікелей ... ... ... пен банк ... ... қабілеттілігіне қатысты басқа
мәліметтер қаржылық талдауды жүргізуде қолданылатын ақпараттың негізгі
көздер қатарына ... ... бойы ... ... ... шығарылатын коммерциялық
банктердің рейтинг жүйесі кең тараған. Оларды құруға қолданылған ақпарат
жеткілікті нақты және тексерілген ... да, ... бір ... ... ... ... ... жалпы жағдайын бағалайға
мүмкіндік береді.
Банктерде қаржылық талдауды ... ... ... ... ... ... материалдарының басылым, халықаралық
конференциялардағы баяндамалар және т.б. болып табылады.
Ішкі ақпараттардың көздері қаржылық ... ... ... құрамдас бөлігі болып келеді. Коммерциялық банктерде қаржылық
талдау жүргізу үшін ішкі ... ... ... ... ... ... көрсетілген./12, 101б./
Коммерциялық банктердің эмиссиондық проспектілері материалдарынан олардың
акционерлерінің саны, банкті басқарудың ... ... мен ... ... және ... құралы, банктің филиалдары, бөлімшелері
мен өкілдіктерінің саны туралы; банктің қаржылық жағдайы туралы мәліметтер
(өткен жылдар бойынша ... ... және ... мен ... ... эмиссиялық құжаттарды тіркеуге ... ... ... ... ... ... баланс және т.б.).
Банк қызметінің сапалық параметрлерінің өзгерістері ... ... ... ... эмиссиялық проспектісіне міндетті ... ... ... ... ... талдау жүргізуге қажетті ... және ... ... ... ... ... ... болады.
Халықаралық стандарттарға сәйкес келмейтін жылдық есеп, сонымен қатар
есептілік ... ... ... ... ... деп ... жыл ішіндегі (тоқсан ішіндегі, әр айдағы) есептілік негізінен
дамыған елдерде қойылатын ... ... ... атауын
алады.
Сурет 5 Коммерциялық банктерде қаржылық талдау жүргізу үшін ішкі
ақпараттардың ... ... ... ... ... банктердің жылдық есеп құрамына келесі формалар
кіреді: ... ... ... ... баланс; кірістер және
шығыстар туралы есеп; табыстан қалыптасатын табыстар мен қорларды пайдалану
туралы мәліметтер; қарыздар бойынша мүмкін ... ... ... банкте ішкі бақылау жағдайы туралы есеп; түсініктеме қағаз.
Нарықтық экономикасы ... ... ... ... ... ... ... кірістер мен шығыстар туралы есептеме;
қаржыландыру көздерінің ... ... ... ... ... ... ... қаржылық есептемеге түсініктеме, аудиторлық
қорытындылар, сонымен қатар капиталдың орташа көлемінің балансы./13, 28б./
Коммерциялық банктің бухгалтерлік балансы – бұл оның ... ... үшін ... ... ... ... банктерінің балансты құру
қағидаларының бірі актив баптарын олардың өтімділігінің төмендеу ... ал ... ... ... талап етілуінің төмендеу мөлшері бойынша
топтастыру болып табылады.
Бухгалтерлік баланс өз құрамына келесі ... ... ... ... Б. ... басқару шоттары, В. Баланстан тыс шоттар, Г.
Жедел операциялар, Д. Депо ... ... ... банктің тартылған және орналастырылған
қаражаттарының түрлері, сонымен қатар жүргізілеттін ... ... ... бір қатар шоттар бойынша реттеуші контрактивті ... ... ... бірақ қазір контршоттар бойынша сомаларды алып
тастағаннан кейін қорытындылар шығарылады. Оның ... ... ... ... емес ... құны олардың тозу сомасын алу ... ... ... оны ... көлеміне азайтылған, филиалдармен
есептесу бойынша соңғы нәтиже пассив бойынша айналымдар мен актив ... ... ... банк ... ... ... өзгеріссіз
қалды, олардан құрылтайшылардың валюталық жарналарын қайта ... ... ... тиіс еді. ... өсім қағидасы әрекет етеді,
яғни өскен алынған және төленген ... ... ... ... қолданылатын бухгалтерлік баланс формасының маңызды кемшілігі оның
ерекше белгісінің жоқтығы – активтер мен пассивтер баптарын жеке ... ... ... ... ... үшін ... ағымдағы есептіліктің
көптігімен қатар экономиканың басқа салаларындағы шарушылық жүргізуші
субъектілерімен салыстырғанда банктердегі маңызды ...... ... ... ... түрде бухгалтерлік баланс құрумен ... ... мен ... ... ... ... жүргізуде маңызды рөл
атқаруы тиіс.
Банктің тек ... ... бір ... қолы ... ... ... ... бухгалтерлік есеп шоттарында жинақталатын
ақпарат жүйесін ... ... ... ... банктердің автоматизацияның қазіргі
кезеңгі құралдарымен ... ... ... ... ... ... күнін, халық салымдарын қабылдау мен беру бойынша жұмыстарды,
банк қызметінің ... ... ... ... операцияларды орындау,
есептілік жасау, көп көлемде анықтамалық ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалық өнімдердің
алуан түрлерін болса да, коммерциялық банктерде кешенді талдау жүргізу
ғана ... ... ... жеке ... ... орындау үшін де
бағдарламалар жоқ. Мұның басты ... ... ... ... ... рөлін дұрыс бағаламауға негізделеді және оның нәтижесі –
бұл ... ... ... ... және ... ... жоқтығы.
2. БАНКТІҢ АКТИВТЕРІ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН БАСҚАРУДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ
(«АЛЬЯНС БАНК» АҚ МЫСАЛЫНДА)
Бұл ... ... АҚ ... ... ... ... негізгі
операцияларынан түскен табысын, пайыздық шығындары мен банк ... ... ... ... ... пруденциалды
нормативтерін орындауын зерттеу жүргізіледі.
2.1 «АльянсБанк» АҚ қаржылық жағдайын талдау
«Альянс Банк» акционерлік қоғамы 1999 жылдың 13 ... екі ... - ... ашық ... ... (Павлодар қаласы)
мен «Семей Қалалық Акционерлік Банкі» ашық акционерлік ... ... ААҚ 1993 ... 7 ... ... ... Қалалық
Акционерлік Банкі» ААҚ 1992 жылдың 24 сәуірінде құрылды.
«Семей Қалалық Акционерлік Банкі» ААҚ-ның қайта ... ... ... ал Бас ... ... ... ... ААҚ кеңсесі таңдалды. Бұл бірігу 1993 жылдан жинақталған
Банктік тәжірибені біріктіруге, Шығыс ... және ... ... ... жұмыстарына бағытталған регион аралық Банк
құруға мүмкіндік берді. 2001 ... ... ... ... ... ... ірі, орта және ... бизнестердің
кәсіпорындарына кешенді қызмет көрсетудің үлкен ... бар ... ... ... жылы «Иртышбизнесбанк» ААҚ негізгі акционерлері өзгеріп, 2002 жылдың
13 ... Банк ... ... ААҚ деп ... ... 2004 ... 13
наурызында «Альянс Банк» АҚ-ның қайта тіркелуі аяқталды.
Банк төмендегілердің қатысушылары болып ... ҚР жеке ... ... ... ... ... ету ... Қоры;
• Қазақстандық қор биржасы (KASE);
• Қазақстандық ипотекалық ... ... ... ... ... және REUTERS ... ... халықаралық
жүйелері;
• VISA International;
• Бірінші несиелік бюро;
• Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясы;
... ... ... Палатасы.
Банк келесі жетекші ... ... ... ... ... ие: Bank of New York (USA); • ... Bank Ltd. (New York, USA); • American Express Bank GMBH (Frankfurt
am Main, Germany); • Deutsche Bank Trust Company Americas (New York, ... Deutsche Bank AG ... am Main, ...... ... AG (Vienna, ... • Citibank, N.A. (New York, USA); ... London (London, UK); • ... AG ... am Main,
Germany); • Dresdner Bank ... am Main); • Credit Suisse First ... • Wachovia Bank New York ... Branch ... • Банк ... (АППБ) (Киев, Украина); • ... ... ...... ... Ресей); • Международный Московский Банк
(Мәскеу, Ресей); • Банк ЗЕНИТ (Мәскеу, Ресей); • ААҚ ... ... ... Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ... • Банк ...... ... ...... (Минск,
Беларусь); • Standart Bank London Limited (Англия); • PAREX BANK ... тағы ... ... ... ... ... келесілер болып табылады:
• ЖАҚ «Национальный Процессинговый Центр»;
• ЖАҚ «Қазақстандық Қор Биржасы» (KASE);
• ЖШС ... ... ... ... ... компаниясы;
• АҚ «Альянс Капитал».
2006 жылғы қаңтардың 1 күні ... ... ... 16 ... және 56
бөлімдері бар.Банктің филиалдық жүйесі республиканың ірі өнеркәсіптік
орталықтарын қамтиды.
«Альянс ... АҚ ... ... ... ... жетекші
банктерінің ішінде төртінші орынға ие. Банктің қаржылық жылды сәтті аяқтауы
қызметтің сәйкес көрсеткіштерімен дәлелденеді:
Сурет 6 Активтер
Банк активтері 2004 жылдан 2006 жыл ... ... 7,7 есе ... яғни 2004
жылы активтер 119 млрд. теңге, ал 2006 жылы 921 ... ... ... 7 ... ... ... 2006 жылы 2004 жылға қарағанда 8,13 есе
өсіп, 838 ... ... ... 8 ... ... ... өсуі ... капиталдың өсімімен бірге
келеді. Бұл көрсеткіш 2004 жылы 15 млрд. теңге болса, 2006 жылы 82 ... ... 9 ... портфель
Альянс Банктің негізгі қызметі несиелендіру болып қала береді. Несиелік
портфель 2004 жылмен салыстырғанда 11,6 есе ... 2006 жылы ол 620,7 ... ... 10 Депозиттік портфель
Альянс Банктің қызметіне өсіп келген ... ... ... ол ... ... көрінеді. Депозиттік портфель 2004 жылмен салыстырғанда 3,6
есе ... 2006 жылы 243,2 ... ... ... жетті.
Банктің табыстары мен шығындар туралы есептемесіне келетін болсақ, ... 2005 жылы 23954,1 млн. ... ... ... 2004 ... ... ... өсті.
Табыстардың негізгі бөлігін пайыздық табыстар құрайды. 2005 ... ... ... ... ... 17562,5 млн. ... ... көрсеткіш 2004 жылғы көрсеткішке қарағанда 143%-ға көп. Табыстардың
жалпы сомасындағы ... ... ... 2005 жылы 73,3% ... 2004 жылы
бұл көрсеткіш 75,6% құрады.
2005 жылдың қорытындылары бойынша 2004 ... ... ... құрылымында корреспонденттік ... және ... ... ... РЕПО ... 1,4%-ға дейін) операциялары бойынша
табыстар үлесі артты. ... ... ... ... 2004 ... ... өсті және 14330,4 млн. ... құрады.
Пайыздық табыста бағалы қағаздар бойынша табыстар үлесі 2004 ... ... ... ... ... жылда Банктің таза операциондық табысы 4723,9 млн. теңге ... емес ... ... ... ... мен ... бойынша
табыстарының маңызды өсімі ықпал етті. 2005 жылда жинақтар мен комиссиялар
бойынша табыстардың неттосы 2,4 есе ... 2974,9 млн. ... ... ... шетел валютасымен операциялар бойынша таза табыс 1108,9 млн. теңге
құрады. Бағалы қағаздар ... ... ... 219,3 млн. ... ... таза ... ... сомасында басқа табыстар сомасы 2004
жылмен салыстырғанда 252%ға артып, 2005 жылы 856,6 млн. ... ... ... ... ... ... төмендеуі жағымсыз әсерін
тигізді. Сонымен, шетел валютасында бейнеленген қаржылық активтердің ... 2005 жылы 488,5 ... ... 2004 жылы бұл көрсеткіш 2004 жылы
182,8%-ға жоғары болған.
Банктің шығыстары 2004 жылмен салыстырғанда 153,3%-ға ... 2005 ... ... ... жетті.
Банктің пайыздық шығыны 2005 жылы пайыздық табыстарға қарағанда жоғары
қарқынмен өскен. 2005 жыл ... ... ... 2004 жылмен салыстырғанда
165,7%-ға артып, 11814,7 млн. теңге ... 2005 жылы ... ... ... шығындар құрылымында 53% құрады.
2005 жылғы қорытындылар бойынша Банктің операциялық шығындары 2004 жылмен
салыстырғанда 83,3%-ға артып, 4168,2 млн. ... ... ... ... бөлігін жалпы шаруашылық шығындар құрайды, бірақ
олардың ... 2004 ... ... ... ... ... төмендеді.
Абсолютті мәнде олар 2005 жылы 570,6 млн. ... ... 1447,4 млн. ... ... ... себебі сауда нүктелерінің көбеюі болды, бұл өз
кезегіне ғимараттарды жалға алу және ... ету, ... ... және жарнамаларға шығындардың өсуіне әкелді. Жалға алуға шығындардың
өсуі жалға алудың ... ... өсуі ... ... Көлікке
шығындардың өсіміне жанармайдың бағасының өсуі әсер ... ... ... ... қолда бар қаражат пен құндылықтар көлемінің
өсуі ықпал ... ... ... өсуі ... стильдің
(ребрендинг) өсгерісі және теледидар және ... да ... ... байланысты болды.
Жұмысшыларға шығындар абсолютті мәнде 852,7 млн. теңгеге өсіп, 2005 ... 1678,3 ... ... ... шығындар құрылымында
жұмысшыларға шығындар ... ... ... ... ... ... ... негізгі себебі 2004 жылмен салыстырғанда жұмысшылар
саны 106%-ға немесе 945 ... ... ... және ... емес активтер бойынша ... ... екі есе ... бұл ... 2005 ... 271,3 ... ... барлығы филиалдық жүйенің артуы, бизнестің
дамуы, сонымен қатар маңызды ... ... ... ... ... ... ... Банктің негізгі операцияларынан түскен табысын талдау
Банк ... ... ... ... ... ... ... басқару мақсаты бір уақытылы ... ... ... ... ... ... мен реттеуші органдар
бекіткен нормативтерді орындалуын ... ету ... ... алу болып
табылады. Осыған сәйкес активтер мен міндеттемелерді басқаруды сипаттайтын
көрсеткіштерді үш топқа бөлуге болады: ... ... ... және ... ... ... орындауды сипаттайтын
көрсеткіштер (мұндай нормативтердің құрамына кейбір өтімділік көрсеткіштері
де ... ... ... ... нәтижелерін талдау кезінде негізгі көрсеткіштер
қарастырылып отырған ... ... ... ... ... ... ... пен шығарылған шығындар арасындағы айырма ретінде ... оның ... әсер ... ... ... факторлар табыстар
сомасы мен шығындар сомасы болып табылады. Банктің кірістері мен ... ... оның ... мен ... ... ... ... банктің табыстылығы көрсеткіштеріне әсер еткен ... ... банк ... ішкі ... ... ... есептемелерді
пайдаланған жөн.
2 кестеде «Альянс Банк» АҚ-ның табыстары мен шығыстарының баптары бойынша
2004-2005 жылдар ... ... ... ... ... ... 2004 ... салыстырғанда есепті 2006 жылы 68597501 мың теңгеге
өскен, яғни пайыздық табыс 2004 жылы 6972704 мың ... ... 2006 ... мың ... ... ... 2
«Альянс Банк» АҚ-ның табыстары мен шығыстарының
баптары бойынша мәліметтер
мың теңге
|Жылдар |Пайыздық табыс |Пайыздық шығыс |Пайыздық табыс – ... ... ... |6972704 |4205353 |2767351 ... ... ... |5732029 ... ... ... |35381239 ...... ... ... ... Банк» АҚ қаржылық
есептемесінен алынды.
Банк қызметі табыстылығын талдауда көлденең (қарастырылған ... ... ... кезеңдерде табыстың өзгерісін анықтау) және тікелей
(таңдалған базаға ... бар ... ... ... ... жүргізу
қажет./15, 18-20б./ Фирмалардың табыстылығын талдауда мұндай база ретінде
кәсіпорынның активтер ... ... ... түскен түсім сомасы алынады.
Банк қызметін осылай талдау кезінде база ... ... ... ... ... ... сомасын алуға болады.
Көлденең талдау табыстың өзгерісіне беталыстарды анықтау мүмкіндігін
береді. Қарастырылған ... ... ... ... ... көрсеткен
дұрыс.
3 кестеде «Альянс Банкт» АҚ-ның 2006 жылы жарияланған кірістер ... ... ... ... табыс, шығыс, пайда динамикасы туралы
мәліметтер берілген. Кесте мәліметтері бойынша банктің ... ... ... қарағанда 2005 жылы 10574068 мың теңгеге ұлғайып, 17546772 мың
теңге, ал 2005 ... ... ... 2006 жылы 58023433 мың ... 75570205 мың ... ... ... Бірақ пайыздық табыстар өсуімен
бірге шығыстар да өскен, яғни олар 2004 жылы 4205353 мың ... ... ... бұл ... 40188966 мың ... құрап, күрт өсті. Оперциялық табыстар
2004 жылға қарағанда 2005 жылы 2456001 мың ... ... ... ... теңге құрады, ал 2006 жылы бұл көрсеткіш 2005 жылға қарағанда 24393156
мың теңгеге ұлғайып, 29819962 мың ... ... ... ... да
сәйкесінше өсіп отыр, 2004 жылы 2082336 мың теңге, 2005 жылы 4044695 мың
теңге, 2006 жылы 11437674 мың ... ... ... ... ... кірістер мен шығындар динамикасы
мың теңге
|Көрсеткіштер |2004ж |2005ж ... ... | | |(+/-) | |(+/-) ... табыстар |6972704 ... ... ... ... | | | |6 |3 ... ... жоғалтуларға |2767351 |5732029 |2964678 |35381239|29649210|
|резервтерді құруға дейінгі таза | | | | | ... ... | | | | | ... бойынша мүмкін |-1308020|-4921454 |-3613434|-1589021|-1096875|
|жоғалтуларға ... құру | | | |2 |8 ... ... табыс |1459331 |810575 |-648756 ... ... және |1380436 |3410738 |2030302 |6018688 |2607950 ... ... | | | | | ... ... және |-113119 |-435804 |-322685 |-805952 |-370148 ... шығыстар | | | | | ... ... таза |0 |15689 |15689 |2216321 |2200632 ... ... | | | | | ... ... ... |45793 |620420 |574627 |1641185 |1020765 ... таза ... | | | | | ... ... ... |128062 |272098 |144036 |336239 |64141 ... ... таза пайда | | | | | ... ... |70302 |733090 |662788 |922454 |189364 ... ... емес ... |1511474 |4616231 |3104757 |10328935|5712704 |
|Операциялық табыстар |2970805 |5426806 |2456001 ... ... ... ... | | | |4 | ... ... ... және |888469 |1382111 |493642 ... ... дейінгі пайда | | | | | ... ... ... |-27866 |-138958 |-111092 |-365240 |-226282 ... ... құру | | | | | ... ... ... ... |860603 |1243153 |382550 ... салығы бойынша шығыстар |0 |356033 |356033 |-4800000|-5156033|
|Таза табыс барлығы |860603 |1599186 |738583 ... 2004 – 2006 ... ... ... ... АҚ ... алынды.
Банктің тартылған және меншікті қаражаттарын орналастырумен байланысты
негізгі қызметтерден кірістері әр ... ... ... ... ... ... операциялар түрлерінен кірістерден қосылады, ал
олар өз ... әр ... жеке ... ... ... Детализациясы көп жүргізілетін операциялар сыныптамасын әр банк
өзінше жүргізуі мүмкін. ... ... ... ... ... операциялар және сол сияқты мәні қарызға ақша ұсынуға негізделетін
операциялар, ... ... ... ... ... ... мен
валюталық операциялар болып табылады.
4 кестеде «Альянс Банк» ... ... ... ... ... табыстар құрамы туралы мәліметтер берілген.
Банктің таза пайыздық табыстарының құрамына талдау жасайтын ... ... ... ... қағаздармен операциялардан табыстар, шет ... ... ... мен ... ... ... ... таза пайыздық табыстар 19491027 мың теңге, басқа ... 9157463 ... ... ... болса, осы сияқты бірақ пайыздық табыстың әр бабы бойынша
детализациясы кең, мысалы, несиелер бойынша ... ... ... ... ... беру ... ... түрлі
мерзімдерге, әртүрлі пайыздық мөлшерлемелерге бөліп, ... ... ... ... ... негізгі қызметтерінен табыстың басқа жалпы
баптары бойынша жүргізу қажет.
Кесте 4
«Альянс Банк» ... ... ... ... ... ... құрамы
мың теңге
|Көрсеткіштер |2004 ж |2005ж |2006ж ... ... ... |1459331 |810575 ... ... ... операциялардан табыстар|128062 |272098 |336239 |
|Шет ел ... ... ... |620420 |1641185 ... ... |1450738 |4159517 |9157463 ... 2004 – 2006 ... ... ... ... АҚ қаржылық
есептемесінен алынды.
Ұқсас талдауды жүргізгеннен кейін әр қарастырылған баптар ... ... ... ... ... әсер ... факторларды анықтау
қажет./17, 40-48б./ Мұндай кезде кез келген қаржылық операциялардан ... ... ... ... P – салынған қаражаттар сомасы;
R – салынған капиталға табыс нормасы (операциялар табыстылығы).
Сонымен, кейбір ... ... ... ... тобы ... ... операциялар тобынан артық болса, бұл не ... ... ... не ... ... ... мүмкін.
5 кестеде 2005 жылғы кірістер мен шығыстар туралы шығарылатын есептеменің
баптары бойынша сәйкес келетін жалпылама сыныптамасы ... ... ... және табыстылығы туралы мәліметтер берілген.
Кесте 5
«Альянс Банк» АҚ 2005 жылы банк операциялары түрлерінен алынған жылдық
табыстылық
|Банк ... ... ... |Табыс |Жылдық |
| ... | ... | | |% |
| ... ... ... |Үлес, | |
| |млн. тг | |млн. тг |% | ... ... ... ... |
|Бағалы қағаздар нарығындағы |90143 |32,7839|272,098 |5,8944|0,30185 ... | | | | | ... ... ... тұлғалардың|1364,2 |0,49614|733,09 |15,881|53,7377 |
|капиталында қатысуы | | | | | ... ... ... |1,67887 ... 2005ж. ... ... АҚ қаржылық есептемесінен алынды.
Бұл нәтижелерден ең көп қаражаттар ... және ... 1,63% ... несиелік операциялар операциялардың басқа түрлерімен салыстырғанда
ең төмен ... ие ... ... ... ... ... құрылымын бағалы қағаздар нарығындағы табысты операциялар
және валюталық операциялдар жағына қарай өзгерткен ... ... ... ... (әрине егер мұндай операциялардың табыстылығын сол ... ... ... ... ... ... және ... кезеңге де нәтижелерді салыстырмалы талдау, сонымен ... ... ... операциялардың табыстылығын талдау да жасауға
болады.
Кейін детализацияның ... ... ... ... ... ... түрі үшін ұқсас талдау жасау қажет. Өткізілген талдау нәтижесі бойынша
сыртқы факторлардың болжамын есепке ала ... ... және ... ... ... ... ... өзгерісі туралы
шешімдер қабылдауға болады. Сыртқы факторларға қаржы нарығындағы жағдайлар,
банк қызметінің ... ... ... ... ... қызметі
және т.б. жатқызуға болады. Осы талдауды жүргізуге ... ... ... ... ... кез келген детализацияның қажетті дәрежесімен
«Банктің операциялық күні» бағдарламалық кешенімен біріктірілген ... ... ... ... ... мүмкін.
Банктің басқа заңды тұлғалардың меншікті капиталдарында қатысуы
2005 жылдың ... Банк 5 ... ... меншікті капиталында қатысты.
Бұл қатысудың сомасы 47,750 мың теңге құрады.
2005 жылдың аяғында ... ... 7 ... ... меншікті
капиталында жалпы сомасы 1364,2 млн. ... ... ... ... сомасы ішінде ALB Finance BV ... ... КАБ» ААҚ ... компанияларының капиталына
сәйкесінше 316,1 млн. ... және 972,0 млн. ... ... ... ... ... үлесі 100% құрайды. Бұл ақпарат 6 кестеде берілген.
Кесте 6
2005 жылы «Альянс ... ... ... ... ... ... ... |Меншік |2005 жыл ... |2005 жыл |
| ... ... млн ... ... млн |
| | ... | ... ... ... |10,0 |1,37% |10,0 ... ... Қор |1,80% |1,7 |2,32% |2,2 ... | | | | ... ... ... |5,40% |27,0 |9,00% |27,0 ... ФК ... ... |- |9,00% |4,5 ... «Бірінші Несиелік |18,40% |37,4 |14,28% |4,1 ... | | | | ... Finance BV |100,00% |316,1 |- |- ... ... |972,0 |- |- ... | | | | ... |- |1 364,2 |- |47,8 ... 2005ж. «Альянс Банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Альянс Банк» АҚ ... ... ... ... ... ... ... тұлғалармен операциялар көлемі
56781,4 млн. теңге құрады, оның ішінде 4,8% ... ... ... 48,1% ... ... жалпы саны 100, Банкпен ... ... ... ... провизиясы есебінен жазулар
жүргізілмеген. Операциялар көлемінің жоғарылауы Банктің ALB Finance ... ... ... ... ... ал ... ... өтеу осы
ұйымның салымы болып табылады. 11 ... ... ... ... ... ... 11 Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалармен операциялар
12 суретте Банкпен ерекше қатынастағы тұлғаларға ... ... ... ... ... мен ... ... үлесі
көрсетілген.
Банкпен байланысты ... ... ... және ... шарттары Банктің Несиелік және Депозиттік саясаттарына сәйкес
келеді және ... ... ... және ... қызмет
туралы» ҚР Заңының 40 бабына ... ... /18, ... ... ... ... ... және басқа сфераларда
льготалық шарттарды ұсынбайды. Жеңілдік ... ... ... Банк табиғат, мақсаттар, ерекшеліктер мен тәуекелділіктері бойынша
қарапайым клиенттермен отырмайтын, мәмілеге отыру;
... ... ... үшін ... алу ... ... талап етілетіннен гөрі төмен қамтамасыз ету кепілін алу.
Сурет 12 ҚР ҰБ-нің стандарттары бойынша байланысқан
жақтарға несиелер үлесі.
Банкпен ... ... ... қамтамасыз етусіз несие бермейді.
Банк Қаржылық Бақылау Агенттілігінің басқармасының 30.09.05 ж. ... ... ... ... ... үшін ... есептеу әдістемесі мен нормативті ... ... ... ... бір ... алушыға тәуекелділік мөлшері коэффициентін
есептеу қатысында әрқашан бақыланады.
Қаржылық және қор нарығында Банктің операциялары
2005 жылы корпоративті бағалы қағазадар мен шет ел ... ... ... ... есебінен бағалы қағаздар портфелі біршама ... ... ... қарастырылды. Портфельдің көлемі 2005 жыл соңында 2,37
есе ұлғайып, 90143 млн. теңге құрады. Банктің ... ... ... ... ... ... үлесі 15%, шет ... ... ... ... 48% ... қағаздар портфелін құру кезінде банк жалпы портфель мемлекеттік
бағалы қағаздар, корпоративтік және шет ел ... ... ... ... ... қолданады. Банктің портфелінде ұзақ мерзімді бағалы
қағаздар үлесінің артуымен ... 2005 ... ... портфельдің
дюрациясы 3,75 %-ға дейін артты.
Банктің бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ... «Альянс Банк» АҚ-ның бағалы қағаздар портфеліндегі
мемлекеттік бағалы қағаздары
|Бағалы қағаздар ... ... ... ... ... кезде|
| | ... млн. ... % |
| | ... | ... 24 |1 000 000 |1 000,0 |5,80 ... 36 |1 755 633 |1 755,6 |4,41 ... 48 |9 810 |9,8 |4,90 ... 60 |850 000 |850,0 |4,91 ... |2 100 000 |2 100,0 |2,49 ... 84 |700 000 |700,0 |5,75 ... 120 |700 000 |700,0 |5,29 ... ҰБ ... |234 378 496|23 437,8 |2,19 ... қаласының |500 000 |45,0 |8,50 ... ... | | | ... ҚР |13 460 000 |1 800,9 |3,22 ... | | | ... 24 |1 000 000 |1 000,0 |5,80 ... |255 453 939|32 399,1 |- ... 2005ж. ... ... АҚ ... есептемесінен алынды.
Банктің бағалы қағаздар портфеліндегі корпоративтік бағалы қағаздары 8
кестеде берілген.
Кесте 8
2005ж. ... ... ... бағалы қағаздар портфеліндегі
корпоративтік бағалы қағаздары
|Бағалы қағаздар атауы |Саны ... ... ... |
| | ... млн. ... |
| | ... |табыстылық, %|
|1 |2 |3 |4 ... Даму ... АҚ |48 000 |48,0 |9,00 ... | | | ... ... АҚ |428 020 751 |1 921,1 |8,50 ... | | | ... Құс" АҚ ... 785 |1 094,3 |11,05 ... АҚ облигациялары |150 008 875 |292,0 |8,78 ... ... АҚ |570 010 891 |702,6 |8,21 ... | | | ... ... АҚ |430 980 000 |430,9 |9,64 ... | | | ... ... АҚ ... |39 777 700 |512,8 |8,41 ... Brands" АҚ ... |250 000 000 |250,0 |9,00 ... АҚ облигациялары |27 099 |273,9 |7,89 ... ... АҚ |26 040 600 |2 604,1 |8,69 ... | | | ... ... ... АҚ |90 000 |90,0 |9,00 ... | | | ... АҚ ... |565 834 862 |565,8 |8,14 ... АҚ ... |100 000 |100,0 |8,25 ... АҚ |3 864 000 |386,4 |9,11 ... | | | ... АҚ ... |150 000 |150,0 |7,97 |
8 ... ... |2 |3 |4 ... АҚ |1 146 |171,9 |8,97 ... | | | ... АҚ |425 000 000 |425,0 |8,19 ... | | | ... ... АҚ |600 000 000 |600,0 |10,89 ... | | | ... Finance B.V. |1 000 000 |133,8 |5,71 ... | | | ... Int B.V. |5 000 000 |669,0 |7,96 ... | | | ... Банк" АҚ |10 000 000 |1 338,0 |8,16 ... | | | ... ... АҚ |2 000 000 |267,6 |6,93 ... | | | ... АҚ |50 000 |669,0 |9,00 ... | | | ... |2 929 926 298 |13 696,2 |- ... 2004 – 2006 ... ... ... ... АҚ ... алынды.
Банктің бағалы қағаздар портфеліндегі шет ел эмитентерінің бағалы
қағаздары 9 кестеде ... ... ... ... ... бағалы қағаздар портфеліндегі шет ел
эмитенттерінің бағалы қағаздары
|Бағалы қағаздар ... ... ... ... млн.|Стапы алған |
| | ... ... |
| | | ... % ... облигациялары |1 450 000 |19 401,0 |3,71 ... ... (USA) |156 030 |20 876,8 |4,73 ... StrNt. ... |200 400 |5 352,0 |7,57 ... | | | ... ... |50 000 |669,0 |4,29 ... | | | ... Республикасының |3 000 |135,0 |4,58 ... | | | ... ... |100 000 ... |3,27 ... | | | ... |101 859 430|46 592,3 |- ... 2005ж. ... ... АҚ ... ... ... жылы ... көлемі 93,927 млн. АҚШ долларына 11 форвардтық келісімдер
жасалды. Форвардтық келісім ... ... ... 91,710 млн. ... ... ... сатып алынған бағалы қағаздар көлемі – ... ... ... ... ... ... ... қағаздар көлемі – 18146,2
млн. теңге. 2005 жылы ... ... ... ... ... 2694,0 млн. ... ... банк корпоративті бағалы қағаздарды қолданумен операциялар
жүргізді. Банктің 2005 жылы бағалы қағаздар портфелі бойынша жалпы ... млн. ... ... ... ... ... АҚ ... жүргізілген операциялардың ішінде
ең көп табыс әкелген операциялар – несиелік операциялар екенін көрдік.
«Альянс Банк» ... ... ... 2005 жылы 238%-ға немесе 3,4 ... 2005 жылы ... ... ... ... 54315,5 млн. ... ... жыл соңында 183454,2 млн. теңге құрады. Банктің несиелік портфелінің
өсімі және активтерде ... ... ... 13 және 14 суреттерде
бейнеленген.
2004ж
2005ж
Сурет 13 «Альянс Банк» АҚ несиелік портфелінің өсімі динамикасы
14 суретте Банктің ... ... ... активтердегі
портфель үлесі 2005 жылдың басында 55,1%, ал жыл бойындағы өзгерістер
жоғарылау жағына 9,9% ... 14 ... ... АҚ-ның активтеріндегі несиелік портфелі
Берілген қарыздар көлемінің өсуі ең алдымен бөлшек ... ... ... ... жаңа ... ... өткізуге, филиалдық жүйені
кеңейтуге бағытталған Банктің жаңа даму ... ... ... ... ... ... орта ... бағадарламасы бойынша, факторинг,
форфейтинг, лизинг және басқа өнімдер сияқты жаңа өнімдер енгізілген.
2005 жылы жеке ... ... ... мен ... ... ... ... ипотека (КИК) – сомасы 859,9 млн. теңге;
- Сомасы 8372,1 млн. ... ... ... ... ... 1388,6 млн. ... құрайтын ипотека класс;
- Сомасы 225,3 млн. теңге құрайтын ... ... ... 54655,2 млн ... құрайтын тұтынушылық несиелер.
10 кестеде 2005 жылы экономика секторларын қаржыландыру ... ... ... ... ... ... бойынша несиелік
портфельдің диверсификациясы ... ... ... ... құрылымы теңдестірілген, ... ... ... ... ... орнатылған. Банктің жаңа ... көбі ... ... ... болып табылады және бұл ... ... ... 14,2 %, ... – 10,8 %, ... ... – 7,3 %, ... секторы – 2,3 %, жеке ... - 24 ... ... – 4,4 %, ... – 13,4 % ... ... құрылымында көрсеткіштердің сапалы жақсаруы бейне
тапты, яғни көтерме ... ... ... қарыздар үлесі 2004 жылы 15 %-
дан 2005 жылы 14,2 %-ға дейін ... ... ... ... ... ... салымдардың құрылымы өзгерді. Қызметке салымдар
үлесі 11,5 %-дан 13,4 %-ға ... және ... ... ... ... 5,5 %-дан 7,3 %-ға ... артты. 2004 жылға қарағанда есепті
кезеңде жалпы берілген қарыздар 2,57 есе өсті.
Шағын және орта бизнесті несиелендіруге ... ... ... ... берілген қарыздар сомасы берілген қарыздардың жалпы көлемінде
22,8% құрады.
Бұл банктің несиелік портфелінде жеке ... ... ... ... ... 2005 жылы берілген қарыздар бойынша орташа
мөлшерлеме 15,22 % құрады.
Тұтынушылық қарыздар үлесі жыл ... өсіп ... 2005 жылы ... берілген қарыздар үлесі 7,1%-ға ұлғайып, 24% құрады. Альянс Банк
бөлшек банктік бизнесті өз ... ... ... ... ... ... жағынан да, банктің несиелік портфелі мен
табысының ... ... ... да бұл стратегиялық бағыт
сенімді болып табылады. ... ... ... ... және ірі корпоративті клиенттерге және шағын және орта
бизнес субъектілеріне тәуекелдердің концентрациясын төмендетуге мүмкіндік
береді.
Кесте 10
Экономика секторларын ... ... |2005 ... ... ... |2005 жылы ... |
| ... |пайыздық | | |
| ... | |
| |н |е | | |
| ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... ... | |ішінде |
| | | ... ... ... |
| | | ... |е | ... |
| | | ... | | ... |
| | | ... | | ... |
| | | | | | ... ... |5 891,2 |16,9 |2 559,4 |15,4 |3 169,5 |1 974,1 ... |28 ... |9 378,4 |15,2 |10 866,7 |8 907,6 ... ... |11 ... |6 069,5 |15,1 |8 753,8 |4 718,6 ... ... |38 ... |15 ... |19 620,5 |13 ... |2 677,8 |12,5 |487,5 |12,6 |1 358,3 |150,9 ... |10 978,9|15,7 |6 191,3 |16,5 |6 037,1 |1 735,7 ... ... |1 338,9 |13,7 |914,1 |15,84 |905,5 |528,2 ... |4 820,0 |15,1 |2 498,5 |15,69 |2 263,9 |2 641,2 ... | | | | | | ... |35 ... |10 ... |19 620,5 |9 124,3 ... |803,3 |15,4 |60,9 |15,2 |301,9 |24,1 ... ... газ |10 ... |365,6 |12,9 |5 433,4 |279,3 ... |19 ... |2 888,5 |16,2 |10 715,8 |2 214,9 ... | | | | | | ... | | | | | | ... және ... |10 ... |12,2 |14,2 |6 188,0 |9,1 ... ... |64 ... |- |- |32 298,4 | ... |21 844,9|12,9 |3 510,1 |15,5 |23 393,7 |2 744,6 ... |267 |- |60 938,5|- |150 927,1|48 ... |780,1 | | | | | ... 2005 ... аралығында «Альянс Банк» АҚ қаржылық есептемесінен
алынды.
2.3 Банктің пайыздық шығындары мен банк қызметінің табыстылығын ... ... ... ... негізгі бөлігін құрайды,
сондықтан оларды детальді талдау маңызды болып табылады. 11 кестеде «Альянс
Банк» АҚ-ның ... ... ... барлық шығындарының құрамы
туралы мәліметтер берілген.
Кесте 11
«Альянс Банк» АҚ-ның 2004-2006 жылдар ... ... ... ... сомасы, мың теңге |
| ... ... мен ... ... |Барлығы |
| ... ... | ... |4205353 |113119 |4318472 ... ... |435804 ... ... |805952 ... 2004 – 2006 ... ... ... ... АҚ қаржылық
есептемесінен алынды.
12 кестеде банктің шығындарының құрылымы берілген.
Берліген ... банк ... ... ... ... ... орын ... дәлелдейді, сондықтан олардың мөлшеріне әсер еткен
себептерді анықтаумен ... ... ... ... қажет.
Қарастырылып отырған кезеңде банк қызметінің таза пайдасын анықтау үшін
оның қызметінің таза ... ... және ... мүмкін резервтер бойынша
шығыстарды өтеуге резервтер алынады, одан кейін алынған нәтижеден төленетін
табыс салығы алынады. ... ... таза ... ... ... немесе
күтілмеген шығындар себебі бойынша алынған мәннен не үлкен, не кіші болуы
мүмкін ... ... ... ... мұндай табыстар мен шығындар банк
қызметімен тікелей байланысы жоқ болғандықтан, қаржылық талдауда ... банк ... таза ... алу қажет.
Кесте 12
«Альянс Банк» АҚ-ның 2004-2006 жылдар аралығындағы шығындар ... ... ... % |
| ... ... ... мен комиссия бойынша шығындар |
|2004ж ... ... ... |96,44257518 |3,557424824 ... ... ... ... 2004 – 2006 ... ... ... Банк» АҚ қаржылық
есептемесінен алынды.
Банк ... таза ... ... сомасын алып тастау
нәтижесінде банктің табыс салығына ... ... ... ... Рач – банк қызметінің таза табысы;
R – резервтер сомасы.
2004 жылы: РН = 888469000 – 27866000 = 860603000 теңге;
2005 жылы: РН = ... - ... = ... ... жылы: РН = 18472288000 - 365240000 = 18107048000 теңге.
Егер бұл нәтижеден табыс салығы сомасын алып тастасақ, онда ... ... банк ... таза пайдасы нәтижесін табамыз:
, (3)
мұндағы, Т – ... ... ... шығындар;
rн – табыс салығының мөлшерлемесі.
2004 жылы: РЧ = ... – 0 = ... ... жылы: РЧ = 1243153000 – 356033000 = 1599186000 теңге;
2006 жылы: РЧ = 18107048000 – 4800000000 = 13307048000 теңге.
2004 жылы ... ... ... ... ... және таза ... оның ... бухгалтерлік баланс бойынша табыс салығы бойынша
шығындар нөлге тең, яғни банктің таза табысы 860603 мың ... ... ... ... 2005 және 2006 ... таза ... ... өсіп, 2005 жылы
1599186 мың теңге құраса, 2006 жылы 13307048 мың ... ... ... ... мөлшері бойынша шешімдерді қабылдау кезінде
келтірілген тәуелділіктерді талдау қажет.
Резервтерді құру кезінде, бір ... ... ... ... ақшалай қаражаттар шығындары төмендейді. Бұдан ... құру таза ... ... ... ... капиталын ұлғайта
отырып, банк қолында ... ... және оны ... ... ... ... қолдануға болады. Басқа жағынан, ... ... ... ... соншалықты банктің таза ... ... ал бұл таза ... банк ... дивидендтер төленеді,
сондықтан құрылатын резервтер мөлшерін анықтауда осы екі факторды да ескеру
қажет.
13 кестеде Банк ... таза ... ... ... ... ... бойынша банктің таза табысы құрамында резервтердің
үлестері 2004 жылы 3,13%, 2005 жылы 10,05% ... 2006 жылы 1,97% ... Банк 2005 жылы ... ... ... ... жоғарыда айтылған
екі факторды ескермеген.
Кесте 13
2004-2006 жылдар аралығында «Альянс ... ... таза ... резервтердің үлестері
|Жылдар |Резервтерді құруға дейінгі ... ... ... ... |
| |пайда, мың теңге |мың ... |% ... |888469 |27866 |3,13 ... |1382111 |138958 |10,05 ... ... |365240 |1,97 ... 2004 – 2006 жылдар аралығында «Альянс Банк» АҚ ... ... ... ... ... ... ... оның баланстық
есептемесі мен кірістер мен шығыстар ... ... ... болады.
Банк жұмысы сапасына объективті баға беру үшін ... ... ... жоспарланған (болжамданған) мәнімен, егер ол анықталған ... ... ... ... ... ... 14 ... «Альянс Банк» АҚ-ның
пайдасы туралы мәліметтер берліген.
Кесте 14
2004-2006 жылдар аралығында ... ... ... табысы және оның өсім қарқыны
|Таза табыс, мың теңге ... ... (есе) ... ... |01.01.2007ж. |2005ж. |2006ж. ... |1599186 ... |1,85822 |8,3211 ... 2004 – 2006 жылдар аралығында «Альянс ... АҚ ... ... ... ... таза ... 2004 жылға қарағанда 2005 жылы 1,85 есе
артып, 2004 жылы 860603 мың теңгеден 1599186 мың ... ... ... ... ... ... 2006 жылы бұл ... 8,32 есе күрт өсіп,
13307048 мың теңгеге дейін ... ... ... ... банк ... табыстылығы
бухгалтерлік баланс немесе кірістер мен шығыстар ... ... ... ... ... ... ... банк активтерінің
табыстылығын анықтаған соң, бұл шамаларды өткен ... ... ... ... ... ... аралығында Банк активтерінің ... ... ... ... жылдар аралығында «Альянс Банк» АҚ активтерінің табыстылығы
|Жылдар ... мың ... ... табыс, мың |Таза табыс/активтер,|
| | ... |% ... ... |860603 |0,7 ... |333070534 |1599186 |0,4 ... ... ... |1,4 ... 2004 – 2006 ... ... ... Банк» АҚ қаржылық
есептемесінен алынды.
Банк активтерінің табыстылығы 2004 жылы 0,7% ... 2005 жылы ... ... ... ... ал 2006 жылы ол ... ... дейін
өсті. Банк активтерінің табыстылығы қарастырылып отырған кезеңдерде төмен
деңгейлі болып табылады.
Табыстылықтың басқа жалпылама көрсеткіші табыстың ... ... ... ... Бұл ... ... есептеме мәліметтері
бойынша анықтауға болады. Оны анықтағаннан кейін көрсеткіштің өткен жылдар
бойынша мәндерімен ... ... 16 ... ... ... ... Банк» АҚ капиталының табыстылығы жөнінде мәліметтер берілген.
Кесте 16
2004-2006 ... ... ... ... АҚ ... табыстылығы
|Жылдар |Меншікті ... ... ... мың ... ... |
| |мың ... |теңге ... % ... ... |860603 |5,3 ... ... |1599186 |5,7 ... |82984955 ... |16,0 ... 2004 – 2006 ... аралығында «Альянс Банк» АҚ ... ... ... ... ... таза ... ... капиталына
қатынасы мәні 2004-2006 жылдар аралығында қатты өзгерген. Меншікті ... 2004 жылы 5,3%, 2005 жылы 5,7% ... 2006 жылы 16%-ға ... ... Оның ... 2004 ... ... 2006 жылы меншікті капитал
15988082 мың ... 82984955 мың ... ... 5,2 есе ... сонымен
бірге таза табыс та 2004 жылы 860603 мың ... 2006 жылы 13307048 ... ... 15,5 есе ... жоғарылауының себебі 2006 жылы 2004 жылға қарағанда таза
табыстың өсімі қарқыны меншікті капиталдың ... ... 2,9 есе ... ... ... ... ... өтімділік түсінігіне түрлі анықтамалар беріледі. Бір
жағынан, ... банк өз ... оның ... ... ... сыйақыны төлеумен бірге салынған қаражаттарды ... ғана ... ... ... ... бойынша да, уақытында ... ... ... ... ... ... ... мерзімдегі активтер
мен пассивтер сомаларының арақатынасын білдіреді. Активтердің ақшалай
қаражаттарға тез айналу мүмкіндігі ... ... ... ... және ... ... туралы айтылады. Бұл анықтамалардан көрініп ... ... ... ... ... ... ... мен орналастыру көлемдері мен
мерзімдерінің сәйкес келу ... ... /19, ... ... ... және ... нарықтарда сатып алуға болады.
Өтімділік қысқа мерзімді категория ... да, ... ... ала ... ... ... жүйелі түрде жоспарлау қажет.
Мұнда мүмкін болатын жоғалтулар ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Банктік өтімділіктің негізгі бағытталуы несиелерге сұраныс және
салымшылардың депозиттерді алу ... ... ... ... ... (жанама) қызметтері банкке клиенттердің
сенімін, активтерді табысты емес сатудан қашуды, ... ... ... үшін ... ... ... ... қажетті деңгейін сақтауда максималды табыстылық деңгейіне
жету мақсатында ... ... ... ... Бұл ... ... ... және орналастыру бойынша банктің әр операциясы
бейнеленеді:
, ... Lt – ... ...... ... ...... түсімдері;
Dnd – депозиттік емес банктік қызметтерді сатудан түскен табыстар;
Ps – бұрын берілген қарыздарды өтеу;
Pa – банк активтерін сату;
Pr – ақшалай ... ... ...... қаражаттарға сұраныс;
Sr – клиенттердің шоттарынан ақшаларды алу;
Sp – несиелерді алуға ...... емес ... ... бойынша шығындарды төлеу;
Rp – банктің басқа операцияларына шығындар;
Rd – акционерлерге ... ... ... ... ... ... бір ... қаражаттар көздері
мен сол мерзімдегі көздерді пайдаланудың айырмашылығы ретінде анықталуы
мүмкін. Өтімді ... ... ... ... ... ... көлемдерін реттеуге негізделеді./20, 100-103б./
Егер банк өтімділігі оның ... бір ... ... ... болашақта
қаржылық жағдайының сипаттамасын білдірсе, баланс өтімділігі нақты мерзімге
анықталады.
Активтер өтімділігі олардың ... ... ... бірі болып
табылады. Активтердің қолма-қол ақшаға айналу мүмкіндігіне байланысты ... ... ... ұзақ ... ... ... және ... емес
активтер деп бөлінеді.
Отандық банктердің тәжірибесінде ... ... ... ... ... ... банктегі шоттардағы қаражаттардан, шет ... ... ... ... құралады.
Өтімді активтерге жоғары өтімділерден басқа банк өтеу мерзімі ... ... ... ... ... ... шет ел валютада берген несиелер, сонымен
қатар жақын 30 күнде төленуге тиіс басқа да ... ... ... ... активтерге келесілер жатады: банк ұлттық валютада
немесе шет ел ... ... ... ... бағалы қағаздарға
инвестицияланған және қарыздық міндеттемелерді сатуп алуға жұмсалған
қаражаттар; орналастырылған ... оның ... ... өтеу ... ... ... ... металдарда.
Өтімсіз болып келесілер табылады: мерзімі өткен несиелер, қайтарылуы
сенімсіз қарыздар, банктің ғимараттары, ... ... ... ... ... және ... ... банктік
қауымдастықпен қабылданған негізгі көрсеткіш өтімділік ... ... ... ... ... Лс – ақшалай қаражаттар, банкаралық несиелер және жеңіл өтімді
бағалы қағаздар сомасы;
А – банктің жиынтық активтері.
Қазақстан ... ... ... ... пруденциалдық
реттеу нормативтерінде өтімділік коэффициентін анықтау да қабылданған.
Банк қызметін реттеу шараларының ... ең ... ... ... ... 1997 жылы 23 ... Ұлттық Банк
басқармасының № 219 қаулысымен бекітілген ... ... ... ... ... құрамына мыналар жатады:
1. жарғылық қордың ең төменгі мөлшері;
2. меншікті қаражаттардың жеткілікті коэффициенті;
3. бір қарыз ... ... ... ең ... ... ... коэффициенті;
5. ашық валюталық позиция лимиті;
6. негізгі қорларға және ... да ... емес ... ... ... ең жоғары мөлшерінің коэффициенті./21, 6б./
1. Банк жарғылық капиталының ең төменгі ... ... ... ең ... ... Ұлттық Банк Басқармасы бекітеді. Банк
акционерлерден өзінің акцияларын ... ... ... ... ... оңдай сатып алу кез келген пруденциалдық нормативтер ... ... ... да ... және ... ... жағдайда
ғана сатып ала алады.
2. Меншікті қаражаттардың жеткілікті коэффициенті. Меншікті ... (К) ... ... мен II ... ...... ... аспайтын
мөлшерде) қосындысынан банктің акцияға жұмсаған инвестициялары мен басқа
да заңды тұлғалардың субординарлық қарызын шегеру арқылы ... ... – бұл ... ... рәсімделген келісім-шартына
сәйкес оның таратылуы барысында соңғы ... ... ... ... ... бөлу ... ... болып
табылмайтын, қамтамасыз етілмеген банктің міндеттемесі.
Екінші деңгейлі ... ... ... ... ... қайтарылу мерзімі 5 жылдан кем болмауға тиіс және соңғы бес ... ... ... ... ... ... ... қарыздың
бастапқы сомасы қайтарылады.
Меншікті қаражаттардың (меншікті капиталдың) жеткіліктілігі төмендегідей
екі коэффициенттің көмегімен есептелінеді:
Банктің ... ... ... оның ... ... сомасына
қатынасы 0,06 – дан кем болмауға тиіс
,
(6)
мұндағы, КІ – бірінші деңгейлі меншікті ...... ... ... ... және ... да ... субординарлық қарызы;
А – банктің жиынтық балансына сәйкес барлық активтерінің сомасы;
Банктің меншік капиталының, оның ... ... ... ... ... ... кем болмауы
, ... К – ... ... ...... дәрежесіне байланысты өлшенген активтер және баланстан тыс
міндеттемелер сомасы. Тәуекел дәрежесіне байланысты ... ... алу ... ... ... ... ... қабылданған
ақшалар есепке алынбайды;
Пс – арнайы резервтер, қосылған меншікті капиталға қосылмаған, ... ... ... Бір ... ... ... ... ең жоғары мөлшері. Бір қарыз алушы
деп банк алдында кез келген міндеттеме ... оның ... ... ... ... ... алған облигациясы, факторингі,
фарфейтингі, лизингі, мерзімді депозиті немесе ... бір ... ... өзіне қабылдағаны үшін немесе алдағы уақытта
несие беруге міндеттеме қабылдағаны үшін берешек болып табылатын ... және ... ... ... ... ... алушыға келетін қарыз алушының міндеттемелері ... ... ... ... ... қатынасы (к3=Т/К) мынадан аспауға
тиіс:
- Банкпен ерекше қарым-қатынастағы қарыз алушылар үшін,- 0,10;
- Басқа да ... ... үшін – ... Ағымдағы өтімділік коэффициенті. Өтімділікті бақылап отыру ... ... ... ... ... беріп отырады.
Ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4) өтімділігі жоғары активтердің орташа
айлық ... ... ... ... ... ... шамасына
қатынасы арқылы есептелінеді. Ағымдағы өтімділік коэффициентінің ең төменгі
мәнін Ұлттық Банктің Басқармасы бекітеді.
Ағымдағы өтімділік ... (к4) ... ... ... Аор – активтердің орташа айлық шамасы;
Мор – талап етілетін міндеттемелердің орташа шамасы;
К4 – ағымдағы ... ... Ашық ... ... ... ... ... басқармасы мен кез келген
шетел валютасы бойынша ашық валюталық позиция лимиті, ЭЫДҰ-на мүше емес
елдердің шетел валюталары бойынша ұзын ... ... және ... ... ... ... – осы ... немесе алдағы уақыттарда жекелеген
валюталарда қаражат алу талабы мен беру ... ... ... сандық жағынан сәйкес келмейтін активтер мен міндеттемелердің
арасындағы шетел валютасындағы қаражаттар қалдықтарының айырмасы.
Ұзақ ашық валюталық позиция – ... бір ... ... ... мен ... тыс ... ... мен баланстан
тыс талаптардан артық болып келетін сол ... ... ашық ... ашық валюталық позиция – белгілі бір шетел валютасында бейнелейтін
активтер мен баланстан тыс ... ... мен ... ... артық болып келетін сол шетел валютасындағы ашық валюталық
позициясы.
Кез келген шетел валютасы ... ... апта ... ашық валюталық
позиция лимиті артық болған жағдайда, банкке ашық валюталық позиция лимитін
және нетто-позициясының лимитін үш апта ... 5%-ға ... ... санкция
қолданылады.
Кез келген шетел валютасы бойынша екі ... ... ... ... ... ... лимитін үш реттен көп асырған ... ... ... қолданылады немесе жекелеген банктік операцияларды жасауға
лицензия беру ... ... ... ... бойынша ашық валюталық позиция лимитінен 0 –
0,09%-ға асса, ол бекітілген лимитті бұзушылыққа жатпайды.
6. Негізгі қорларға және ... да ... емес ... ... ... ... ... Негізгі қорларға және басқа да
қаржылай емес активтерге жұмсалынған банк ... ... ... ... (к5) мәні ... аспау тиіс:
,
(9)
мұндағы, И – негізгі қорларға жіне басқа қаржылай емес активтерге
жұмаслынған инвестициялардың ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге көп көңіл
бөлмеу оның табыстылығн төмендетуі ... ... банк ... ... үшін ... ... алуды талап етуі мүмкін, ал
мұндай қаражаттар құны өте ... ... ... ... ... есепті кезең бойында банктің өз міндеттемелерін орындауын да
есепке алады. Алайда, реттеуші ... ... үшін ... ... ... ... ... байланысты нормативтер бекітуі
мүмкін. Өтімділік көрсеткіштерін банк ... мен ... ... алу ... кестеде «Альянс Банк» АҚ-ның пруденциалды нормативтерді орындауы
жөнінде ... ... ... ... ... пруденциалды нормативтерді
орындауы туралы ақпарат
... |2004ж |2005ж |2006ж ... ... К1 |>=6% |13% |8% | 7% ... ... К2 |>=12% |33% |14% | 16% ... ... ... емес бір ... |

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің қаржылық күйін талдаудың әдіснамасы28 бет
Банктің қаржылық тұрақтылығын талдаудың теориялық аспекттері29 бет
Банк қызметіне қаржылық талдау63 бет
Банктін қаржылық-шаруашылық қызметінің тиімділігін талдау70 бет
Атомдық-эмиссиялық спектрлік анализ(АЭСА)16 бет
Білім беру мекемелері менеджментінің ғылыми қағидалары10 бет
Байыту фабрикалар мен мыс қорыту зауыттарында спектрлік әдіспен өнімдердегі ренийді анықтау әдістемесін өңдеу51 бет
Басқарушылық талдаудың әдістері3 бет
Бюджеттік есеп және есептілік5 бет
Вольфрам наноұнтағының рентген-құрылымдық талдауы19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь