Банктік қызметтер нарығын кешенді зерттеу негізінде, отандық және шетел тәжірибесін талдай отырып, халыққа банктік қызмет көрсетуді жетілдіруге бағытталған әдістемелік және тәжірибелік ұсыныстары

КІРІСПЕ
1. БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕР НАРЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕР: МАҢЫЗЫ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.2. БАНКТЕРДІҢ БӨЛШЕК САУДА НАРЫҒЫНА ҰСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ
2. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ БӨЛШЕК САУДА НАРЫҒЫНДАҒЫ
ҚЫЗМЕТТЕРІ («ТЕМІРБАНК» АҚ.ң материалдарын талдау негізінде)
2.1 ДЕПОЗИТТЕР . БӨЛШЕК САУДА НАРЫҒЫНДА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ТҮРІ РЕТІНДЕ
2.2. НЕСИЕЛЕНДІРУ . БАНКТІҢ НЕГІЗГІ ТАБЫС КӨЗІ РЕТІНДЕ
2.3. БАНКТІҢ БӨЛШЕК САУДА НАРЫҒЫНА КӨРСЕТЕТІН БАСҚА ДА
ҚЫЗМЕТТЕРІ
3. ҚАЗАҚСТАНДА ҰСЫНЫЛАТЫН БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІН КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛДАРЫ

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Тақырыптың өзектілігі. Мемлекеттің банктік жүйесі – ең бір маңызды, әрі нарықтық экономиканың ажырамас құрылымдарының бірі. Тарихи тұрғыдан тауар өндірісі мен тауар айырбасы және банктер бір-бірімен қатар және біріне-бірі аралас дамыды. Онда банктер есеп айырысуда, шаруашылықты несиелеуді жүргізу арқылы капиталды қайта бөлуде делдал ретінде өндірістің жалпы тиімділігін арттырып және қоғамдық еңбектің өнімділігін өсіруге әсер етеді.
Қазіргі дамыған тауар және қаржы нарығы жағдайында банктік жүйе құрылымы аса күрделене түсуде. Қаржы-несие мекемелерінің жаңа түрлері, сондай-ақ клиентке қызмет көрсетудің жаңа әдістері мен несие құралдары пайда болуда.
Қазақстанның нарықтық жүйеге өту кезінде шетел банктік практикасына қызығушылық арта түсуде. Коммерциялық табысқа бағытталып, жеке және ұжымдық меншікке негізделген динамикалық, икемді несие жүйесі қалыптасуда. Қазіргі кезде капитал нарығында тиімді қызмет ететін механизм, несие жүйесінің институциональдық құрылымының оптимальды формасы және коммерциялық құрылымдарға қызмет көрсетудің жаңа тәсілдері іздестірілуде. Солардың бірі – коммерциялық банктердің бөлшек сауда нарығындағы қызметтері.
Банктік қызмет нарығының дамуы – көп жағдайда көрсетілетін банктік қызмет түрлерінің оптимальды арақатынасына және әртүрлі шаруашылық субъектілер қызметіне тәуелді, сонымен қатар өзара байланысты. Банктік қызмет нарығының дамуын тежейтін мәселелердің бірі аймақтарда банк желісінің қысқартылуы болып табылады. Осыған орай, республика территориясында банктердің әркелкі орналасуынан банктер тартқан қаражат пен берілген несиелердің аймақаралық диспропорциясының нәтижесінде Қазақстанның кейбір облыстарының жекелеген үлкен елді мекендері банктік қызметтермен толық қамтамасыз етілмеуі байқалады.
1. «Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 1995ж., 31 тамыз.
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 1995ж., 30 наурыз.
3. «Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдардағы индустриалды-инновациялық даму стратегиясы» №1096 2003 жылдың 17 мамырында Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығымен бекітілген.
4. Банки и банковские организации в Республики Казахстан: Основные законодательные акты.- Алматы, 2001.-101с.
5. Банковское дело. Под ред. Г.С.Сейткасимова.-Алматы:1998.-576 с.
6. Банки и банковское дело. Под ред. Балабанова И.Т..- Санкт-Петербург; Питер, 2001.-304с.
7. Банковское дело: Толковый словарь под ред.Островской О.М..-Москва: Гелиос АРВ, 1999.- 400с.
8. Борисов А.Б. Большой экономический словарь.-Москва: Кн.Мир, 1999.-892с.
9. Деньги, кредит, банки. Под ред. Г.С.Сейткасимова.-Алматы: Экономика, 1999.- 432с.
10. Деньги, кредит, банки:Учебник для вузов под ред. Е.Ф.Жукова.-Москва: ЮНИТИ, 2001.- 623с.
11. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/-Алматы: Экономика, 2000 – 328 бет.
12. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль.- Санкт-Петербург: Питер, 1998. - 896с.
13. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я.-Санкт-Петербург: Питер, 1999.- 493с.
14. Мамыров Н.К. Менеджмент и рынок: казахстанская модель.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998.- 432с.
15. Маркова В.Д. Маркетинг услуг.- Москва: ИНФРА, 1996.-126с.
16. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг.- Санкт-Петербург: Питер, 2000.- 160с.
17. Рубинштейн Т.Б., Мирошкина О.В. Развитие банковской системы и инновационные банковские продукты (пластиковые карты).-Москва: Гелиос АРВ, 2002.- 192с.
18. Севрук В.Т. Банковский маркетинг.-Москва: Дело ЛТД, 1994.- 128с.
19. Словарь банковских и финансового-экономических терминов. Под ред. Мамырова Н.К..- Алматы: Экономика, 1999.- 710с.
20. Современный маркетинг/ Под ред. Хрупкого В.Е..- Москва: Финансы и статистика, 1991.- 256с.
21. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент.- Москва: ИНФРА, 2001.- 625с.
22. Зиябеков Б. Вопросы обеспеченности регионов банковскими услугами//Банки Казахстана.-2002,№5.-С.12-14
23. Куршакова Н.Б. Маркетинг отношений:формирование спроса на банковские услуги//Банковские услуги.-2001,№6.-С.18-21.
24. Лисак Б.И., Ким А.Б. О стандартах качества обслуживания клиентов в банках//Банки казахстана.-2003,№8.-С.44-55.
25. Лопатинская И.В. Лояльность как основной показатель удержания потребителей банкковских услуг//Маркетинг в России и за рубежом.-2002, №3.-С.20-31.
26. Могильницкая Г.О., Никулина И.Е. Паблсити банковских услуг//Банковское дело.-2000,№9.-С.30-35.
27. «Темірбанк» АҚ-ның Бөлшек бизнес басқармасының 2001-2005 жылдардағы есебі.
        
        КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Мемлекеттің банктік жүйесі – ең бір маңызды,
әрі нарықтық экономиканың ... ... ... ... ... ... мен ... айырбасы және банктер бір-бірімен қатар және
біріне-бірі аралас дамыды. Онда банктер есеп ... ... ... ... ... ... бөлуде делдал ретінде өндірістің
жалпы тиімділігін арттырып және қоғамдық еңбектің өнімділігін өсіруге әсер
етеді.
Қазіргі дамыған тауар және ... ... ... ... жүйе
құрылымы аса күрделене түсуде. Қаржы-несие ... жаңа ... ... ... ... жаңа әдістері мен несие құралдары
пайда болуда.
Қазақстанның нарықтық жүйеге өту кезінде шетел банктік ... арта ... ... ... ... жеке және ... негізделген динамикалық, икемді несие жүйесі қалыптасуда. Қазіргі
кезде капитал нарығында тиімді қызмет ететін ... ... ... құрылымының оптимальды формасы және коммерциялық
құрылымдарға қызмет ... жаңа ... ... ... бірі
– коммерциялық банктердің бөлшек сауда нарығындағы қызметтері.
Банктік қызмет нарығының дамуы – көп жағдайда көрсетілетін ... ... ... ... және ... ... қызметіне тәуелді, сонымен қатар өзара ... ... ... ... ... ... бірі аймақтарда банк
желісінің қысқартылуы болып ... ... ... ... банктердің әркелкі орналасуынан банктер тартқан қаражат ... ... ... диспропорциясының нәтижесінде Қазақстанның
кейбір облыстарының жекелеген үлкен елді мекендері банктік қызметтермен
толық қамтамасыз ... ... ... қатынастардың дамуына жағдайлар жасалған, бірақ
оларды бірқатар ... ... ... ... ... Осы
себептердің қатарына жататындар: экономиканың нақты ... ... ... ... ... ... нақты проценттік мөлшерлеме ... ... ... өзгермеуі; банк секторының несиелік және валюталық тәуекелдерге
ұшырағыштығы; несие валютасындағы ... ... ... валюта
түрлері бойынша несиелік және депозиттік портфелінің теңгерімсіздігі.
2003 жылы үкімет қабылдаған ˝2015 ... ... ... индустриалды-инновациялық даму стратегиясында˝ аталып өткен
несиелендірудің үш деңгейлі жүйесінің дамуы банктік қызметтерді ұсынудың
сапасын ... ... бірі деп ... ... ... Қазақстанда банктер мен клиенттердің арасындағы ... ... ... ... кезде қызмет сапасы мен деңгейі сияқты
критерийлерді басшылыққа алуы қажет. Алайда, ... ... тек ... ғана ... ... Клиенттермен серіктестік қатынастардың
құрылуына кедергі болатын ... бірі ... ... ... ... ... ... үшін стандартты қызмет ... ... ... ... ... ... ... банк тәжірибесін
талдау кезінде тек өз мүдделерін ғана ойлайтын банктерге ... ... ... ... ... ... сапасына көп
көңіл бөлетін банктердің елеулі бәсекелік артықшылығы бар. ... ... ... қызмет нарығының жағдайы нарықтық экономиканың
талаптарына ... ... ... ... ... (реинжиниринг)
талап етеді. Көрсетілетін қызметтің сапасын жоғарылату мақсатында
клиенттерге қызмет ... жеке ... ... құру ... ... ... бірі болып табылады.
Диплом жұмысының мақсаты мен міндеті. Диплом жұмысының мақсаты –
банктік қызметтер нарығын кешенді ... ... ... және ... ... ... халыққа банктік қызмет көрсетуді жетілдіруге
бағытталған әдістемелік және тәжірибелік ұсыныстарды оқып ... ... ... ... ... жету үшін ... жұмысының құрылымын анықтайтын
белгілі бір міндеттер қойылған:
- банктік қызметтер нарығының қызмет етуінің ... ... ... ... ... ... көрсетілетін банктік қызметтердің түрлерін
анықтау;
- ... ... ... ... ... ... ˝Темірбанк˝ АҚ-ның алатын орнын сараптап, анықтау;
- банктер көрсететін қызметтердің сапасын жоғарылатуға ... ... ... пәні – ... ... жағдайдағы банктік
қызмет нарығына қатысушыларының ... ... ... ... ... ... ... ˝Темірбанк˝ Акционерлік қоғамының
бөлшек ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері
табылады.
Диплом жұмысында банктік қызмет нарығының базалық қағидаларын
баяндауға ... Оның ... ... коммерциялық банктердің банктік
қызметтің дәстүрлі және жаңа тәсілдерінің практикалық жағын көрсетуге көп
көңіл ... ... сай ... ... үш ... бес ... тарауда банктік қызметтің теориялық негіздері қаралса, екінші
тарауда коммерциялық банктердің бөлшек ... ... ... ... ... ... ... арналған. Ал үшінші
тарауда Қазақстанда ұсынылатын банктік қызметтердің түрлерін көбейту ... ... ... ... ... ... ... базасын Қазақстан Республикасының заңдық
актілері, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ... ... және ... ... ... саласындағы
әдебиеттері, Қазақстанда және ... ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамының Бөлшек сауда бизнес
басқармасының сандық материалдары құрады.
1. БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕР ... ... ... ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕР: МАҢЫЗЫ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Нарықтық қатынастардың дамуы дамыған банк қызмет көрсету нарығының
болуын ... ... ... − ол нақты бір тауар немесе қызметке сұраныс және
ұсыныс.
Қазақстандық экономистер осы нарықты - нарықты ... ... ... көрсетіп және оны әртүрлі критерийлер ... ... ... ... ... ... ... бағыты (тауарлар мен қызметтер нарығы, еңбек нарығы, ноу-хау
нарығы және ... ... ... ... ... сала ... бойынша және т.б.[1]
Банктік қызмет нарығының қызмет етудің теориялық негіздерін қарастыру
негізгі түсініктерін нақтылаудан бастау ... ... ... және ... ... ˝банктік
операциялар˝, ˝банктік қызметтер˝ және ... ... ... ... анықтамалар мен сипаттамалар ұсынылған. Көптеген
авторлар осы категориялар арасында айтарлықтай өзгешеліктер ... ... ... ... және оның ... ... ... өнім˝ түсініктерінің арасындағы өзара байланысты анықтау үшін
˝банктік қызмет˝ түсінігін ... ашу ... Ол үшін ... жиі ... ... ... түсінігін нақтылаудан
бастау керек.
Н.Қ.Мамыровтың редакциясындағы Банктік және ... ... ... ... ... ˝Банктік операция - бұл
коммерциялық банктермен жүргізілетін операциялар, олар ... ... ... ... ... ... ресурстарды орналастыру
бойынша) және комиссиялық болып бөлінеді˝.[2]
Қазақстан Республикасы Президентінің ˝Қазақстан Республикасындағы
банктер мен банктік ... ... Заң күші бар ... 30 баптың 2б.
сәйкес, банктер бірқатар операцияларды жүргізе алады. Банктік операцияларға
жатқызылатын көптеген ... ... ... ... ... және т.б.) ... ... органның сәйкес рұқсатымен тек
банктер ғана емес, сонымен бірге басқа да ... ... ... ... банктердің ерекше қызметі бар - ол төлем құралдарын ... ... ... және алып ... Сонымен бірге, кейбір ресейлік
экономистердің пікірі бойынша айналымды төлем ... ... ету ... ... ... ... болып табылмайды, ол ... ... және ... операциялар арасындағы үздіксіз
байланысты айқындайды.
Жоғарыда аталғанды ... ... ... ... ... келесілерді жатқызуға болады: заңды және жеке тұлғалардан
депозиттерді қабылдау; несие беру; инкассация мен кассалық ... ... ... ... ... түсіндірмесін қарастырғаннан
кейін, оны келесі түрде нақтылауға болады: банктік операция - елдің Орталық
банкісімен лицензияланған, ... ... және ... ... және орналастыру бойынша, сондай-ақ ... ... үшін ... ... ... ˝қызмет˝ және ˝банктік қызмет˝ түсінігін қарастыру қажет.
Үлкен экономикалық сөздікте келесі анықтама берілген: ˝қызмет - ... ... ... түрінде берілетін игілік˝[3]. Р.Кохтың пікірінше,
қызмет, сервис, - материалдық өнім ... ... емес ... ... ... ... бизнес. ˝Сервис - сатып алушыларға қамқорлық
көрсету, олардың талаптарын қанағаттандыруға дайындық. Сервис деңгейі - ... ... ... сипаттамасы, бәсекелестік күрес, негізгі қаруы,
өзінің нарықтағы үлесін жоғарлатуға және үлкен табыс ... ... ... бойынша, қызмет (сервис) - бұл еңбек, кеңес
беру, басқару өнері түріндегі тауар немесе игілік.
˝Банктік ... ... ... үшін банкпен нақты іс-әрекеттерді
орындау деп сипаттауға болады˝.[5]
Банктік ... – банк ... ... қажеттілігін
қанағаттандыруға бағытталған жеке банктік операциялар. Көпшілік банктік
қызметтер материалды ... ... өнім ... ... сонымен бірге,
олар тағы бір ерекше өнім - ақшамен ... ... ... дәстүрлі
түрде анықтауға болмайды.
Е.С.Стоянованың пікірінше, банктік қызмет - ... ... ... ал ... өнім - клиентке қызметті
көрсету әдісі. Осыдан барып, банктік өнімдерді, бір ғана ... ... ... бір ... бөлімшесі жүзеге асыратын қарапайым
өнімдер, және ... ... ... ... ... ... кешенді
қызмет көрсету арқылы ұзақ уақыт аралығында банктің бірнеше ... ... ... деп ... ... ... деген еңбегінде ˝банктік
триада˝ терминін енгізеді - ˝өнім - операция - ... үш ... ... триада˝ түсінігін енгізудің мақсаты - оның көмегімен
˝клиенттерге қызмет ... ... ... ... ... ... бойынша Е.С.Стоянова триаданы 3 топқа бөледі:
қарапайым, ... және ... Олар ... ... ... + ... + ... ... ... ... ... ... ... ... |топтық ... ... ... ... |
| | ... | ... барлық үш түсінікті - ˝банктік операцияны˝, ˝банктік
өнімді˝ және ... ... ... көзқарасынан қарастыру қажет,
алайда ˝банктік ... ... ... ... түсінігінен кең
болғаны дұрыс емес. Өйткені, банктік операциялардың әрбір ... ... ... ... ... ... ал банк ... банктік қызмет бойынша
белгілі бір банктік ... ... ... пассивті операция бойынша
банктік қызметтің бірі - жеке тұлғалардан ... ... ... ... бір ... белгілі бір мерзімге және белгілі ... бар ... ... ... жасасу - банктік өнім болып
табылады. Сонымен, жоғарыдағы мысалда: операция - ... ... ... жеке ... ... ... ... өнім - рәсімделген депозиттік
келісімшарт.
Демек, банктік триаданы, ˝операция - қызмет - өнім˝ ... ... және ... ... мен ... ... ... нарықтық экономикаға өтумен пайда болды. ... ... ... ... да бір ... ... ... экономикалық әдебиеттерінде банкпен жасалған кез-келген
қызметті немесе операцияны ескере отырып, банк өнімі (bank product) ... ... ... ... ... ... ... жеке
банктік қызмет немесе банктік қызметтердің жиынтығы. Мысалы: бағдарламалық
несие, мақсатты салым, депозиттік сертификат, пластикалық карточкалар.
Ресейлік ғалымдар, маркетинг ... ... ... ... ... пассивті операциялары бойынша қызметтер кешені ретінде қарастырып,
банктік өнімнің 3 деңгейін бөліп көрсетеді[8]:
- бірінші деңгей - ... ... ... ... ... ... ... валютамен операциялар бойынша және ... ... ... - ... ... ... банктің негізгі бағытына әсерін
тигізбейтін, үнемі өзгеріп ... ... ... ... ... - ... ... өнім. Осы деңгейдің қызметтері
клиенттермен ... ... ... ... оған ... ... көрсету, сыртқы экономикалық байланыстарға қызмет көрсету,
қаржы, менеджмент облысындағы ... ... ... жеке ... ... және үшінші деңгейдегі қызметтерді бөлу шартты болып табылады,
банктік өнімнің - ... және ... екі ... ... ... ... ... өнім мен банктік қызметтің қазіргі кездегі
экономикалық категория ретіндегі ... ... ... Қайшылық
-атауларында, бір жағынан, бұл түбегейлі емес, алайда ары ... ... ... ... қажеттілігі туады. Әр түрлі авторлардың көз-
қарастарын зерттеп және ... ... ... ... ... ... жиі ... анықтамасы келесідей. Банктік қызмет - бұл клиент
мүддесі үшін ... ... ... бірыңғай технологиясымен
біріктірілген банктің іс-әрекет жиынтығы, басқаша айтқанда, клиенттің
банктік ... ... ... ... ... бірге банк
рентабельділігін жоғарлатуға бағытталған банктің қызметі.
Экономикалық категория ретінде ... ... банк ... пен ... ... ... арасындағы белгілі бір
экономикалық қатынастарды білдіру қажет. Атап өту ... ... осы ... келісім негізде құрылады. Сонымен ... әр ... ... бір ... ... ... үшін - бұл
қандай да бір ... ... ... ... бос ... сақтап, пайыздық табыс алу үшін орналастыру, немесе керісінше,
қосымша қарыз ақша қаражаттарына ... ... ... коммерциялық банк қызмет көрсету арқылы клиентпен пайда
алуға ... Банк осы ... ... алу мақсатында, моменталды
(комиссиялық операциялар бойынша қызмет көрсету кезінде, мұнда комиссиялық
сыйақы түріндегі табыс шотына ... ... ... ... пайыздық табыс) табыс алу үшін кіріседі. Банк ... ... ... ... кезінде болашақ ... ... ... ... ... ... және кеңейтеді. Нарықтық экономика жағдайында әрбір банктік қызмет
табыс алып ... ... ... ... ... ... ... мақсаты
- пайда алу болып табылады.
Жоғарыда аталғанды қорытындылай келе, банктік қызметтер банк
персоналының ... ... ... ... ... және ... ... бағытталған, клиенттердің қаржылық қажеттілігін
қанағаттандыру жөніндегі банк пен ... ... ... өнім - ... ... бар және ... клиентке қаржылық,
заңдық және ұйымдастырушылық іс-шаралар арқылы қызмет көрсету кезінде өзара
іс-қимылды реттейді. Яғни, банктік өнім банк ... ... ... ... нәтижесі болып табылады. Мысалы, нақты бір заңды тұлғамен
рәсімделген несиелік келісімшарт банк пен қарызгердің қолы ... ... ... ... өнім ... ... яғни банк ... бойынша қызмет көрсетудің нәтижесі.
Банктік қызмет пен банктік өнімнің ұқсастығы, ... ... ... ... айта кету ... ... қызмет
бірінші ретті сипатта, ал банктік өнім - екінші ретті. Банктік ... ... ... ал өз ... ... өнім ... ... кездегі әдебиеттерде кездесетін банктік қызметтердің
жіктелуін (классификация) қарастырайық.
Қазіргі ... ... ... көрсетілген банктік өнімді
жіктелуі үлгілерінің елеулі жетіспеушілігі бар: ол ... бір ... ... Бұл ... ... ... ... мүмкін емес,
өйткені нақты банктік қызметтің түрін белгілеуге мүмкіндік бермейді, ал
бұл ... оны ... ... жасауды күрделендіреді.
Мысалы, американдық маркетологтар банктік қызметтердің 4 деңгейін
бөліп көрсетеді[9].
пайдалы ... ... ... ... ... келесі жіктелімі көрсетілген:
- 1 деңгей - ... ... ... ... ... алатын пайдалы қызметтер;
- 2 деңгей - кешенді түрде көрсетіле алатын, оларды түсіну үшін ... ... ... ... ... 3 ... - жете техникалық білімді немесе мамандандырылған кеңесті алу
мүмкіндігін талап ететін кеңейтілген қызметтер;
- 4 деңгей - ... ... алу ... ... отырып, тұтынушының
айналасындағы банктік өнімдер туралы арнайы білімді қажет ететін күрделі
қызметтер.
Ресей экономистері ... ... ... 4 деңгейін бөліп
көрсетеді, алайда оларды өткізу ... ... ... банктік қызметтердің келесі жіктелімі көрсетілген:
- түпкі ой бойынша қызмет, бұл банк ... және ... ... ... ... қызметтер;
- нақты орындаудағы қызметтер (қызметтер жиыны), бұл банк ... ... ... ... ... ... күші бар ... яғни клиенттерге сервистік қызмет көрсетудің
барлық түрін кіріктіретін қызметтер, мысалы траст, лизинг т.б. сияқты
дәстүрлі емес ... ... ... ... ерекше жағдайлар;
- қоғамдық мойындауын алған қызметтер, яғни сәтті бәсекелестік күресті
сипаттайтын, банктің беделін ... ... ... ... әкелуге мүмкіндік беретін қызметтер.
Кейбір экономистер банктік қызметтерді жіктеудің келесі нұсқасын
ұсынады:
- банктердің материалдық қызметтері - бұл ... ... ... ... ... ... сипаттайтын қызметтер. Банктік
қызметтердің кешенді сипаты банк қызметінің әмбебаптығын көрсетіп,
банктер бір ... ... ... бір ... клиенттерге бірқатар
өзара байланысты қызметтерді көрсетеді. Коммерциялық банктердің
материалдық ... ... ... ... ... ... лизингтік, траст және т.б.
- банктердің таза ... - бұл ... ... ... ... ... беру ... талдамалы зерттеулер).
Әр түрлі авторлардың көзқарастарын қарастырғаннан кейін, ... ... ... ... ... ... бойынша
жіктеуге болады:
Банктік қызметтің ерекшелігіне байланысты:
- арнайы - ... ... ... ... ... ... емес, немесе көмекші сипаттағы қызметтер, мысалы экономикалық
және заңды, ақпараттық-анықтамалық, аналитикалық және т.б. сұрақтар бойынша
кеңес беру;
Банктік ... ... ... ... ... бойынша қызметтер;
- активті операциялар бойынша қызметтер;
- делдалдық операциялар бойынша қызметтер.
Алатын табыстардың және ... ... ... ... ... операциялар бойынша;
- проценттік емес операциялар бойынша қызметтер.
Клиенттердің категорияларына қарай:
- жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтер;
- ... ... ... ... жеке қызмет көрсету дәрежесіне байланысты:
- жеке қызметтер, яғни нақты бір клиентке көрсетілген қызметтер;
- ... ... ... ... ... ... қарай:
- қарапайым - банктің бір функционалдық бөлімшесін жүзеге ... ... - ... ... ... ... бөлімшелері қатысатын
қызметтер.
Табыстылық дәрежесі бойынша:
- моменталды табыс әкелетін қызметтер, ... ... ... (қазіргі кезде банктер коммисиялық сыйақының тұрақты мөлшерін
белгілеп, қызмет көрсету ... ... ... ... ... белгілі бір уақыт аралығында табыс әкелетін ... ... ... ... болады, өйткені несие ... ... ... ... ... ... шартта белгіленген
проценттік төлем графигіне сәйкес алынады);
- табыс әкелмейтін табыстар. Оларға ... ... ... ... болады, олар банкке тікелей табыс әкелмейді, тек
ресурстық базаны кеңейту мақсатында жасалады.
Қызметтер үшін төлем;
- ... ... ... ... жарнамалық мақсаттарда немесе тұрақты
клиенттерге мадақтаулар жасау арқылы және ... ... ... ... ... ... ... мысалы, тегін банктік
шотты ашу, ақша аударымын жасау, пластикалық ... ... ... тәуекел дәрежесі бойынша:
- тәуекелі жоқ қызметтер - оларға ... ... ... ... ... кеңес беру қызметтері, кассалық, сейфтік және т.с.с.
қызметтер жатады;
- тәуекелдің белгілі бір ... бар ... ... ... айырбастау операциялары;
- жоғары дәрежелі тәуекелі бар қызметтер, ... ... ... ... ... ... қызметтері жатқызылады.
Беру мерзіміне байланысты банктік қызметтер банк пен ... ... ... жіктеу қажет:
- моменталды, оларға банк пен клиенттің ынтымақтастығы бір жолғы сипатта
болатын қызметтер жатады, мысалы ... ... ... банктік шотты ашпастан ақша аударымын жүргізу және т.с.с.
- қысқа мерзімді қызметтер банк пен клиенттің 1 жылға дейінгі ... орта ... - 1 ... 3 жылға дейін;
- ұзақ мерзімді - 3 жылдан астам.
Қысқа ... орта ... және ұзақ ... ... банк ... ... келісімшарттары бойынша (несиелік, депозиттік, есеп
айырысу-кассалық қызмет көрсету, ипотека, лизинг, ... ... ... ... осы ... ... ... уақыт мерзімінде
жатқызылған.
Жаңашылдық дәрежесі бойынша:
- дәстүрлі банктік қызмет;
- ... ... ... ... ... ... орынды.
Инновациялық банктік қызмет жоғары ... ... ... банктің
дамуын ынталандыратын және инвестициялайтын, тұтынушылардың ... ... жаңа және ... ... ... ... банктік қызметтің инновациялық түрі болып табылады.
Н.К.Мамыров атап өткендей, ... ... әсер ... ... кезекте, нарықтық бәсеке.
Банктік қызметтер нарығында банктік инновацияның пайда болуы ... ... ... ... сондай-ақ банктер мен қаржылық-несиелік ұйымдардың
ішінде бәсекенің ... ... ... жаңа ... ... ... шетелдерде банктік қызметтердің қызмет етуі туралы ақпарат;
- банктік менеджерлердің банк ... ... ... бағытталған
мақсаттары;
Қазақстан Республикасында инновациялық банктік қызметтердің пайда
болуы мен кеңеюінің себептеріне, сондай-ақ келесілерді ... ... ... БСҰ ... ... ұйымы) кіруі;
- Қазақстан банк жүйесінің Еуропалық Одақпен интеграциясы;
- ... ... ... ірі ... ... ... деңгейдегі банктер қызметін реттеудің күшеюі.
Жоғарыда аталып өткендей, нарықтық қатынастар кезінде инновацияның
басты стимулы - ... ... ... ... ... ... ... табылады. Банктік қызметтер әртүрлі параметрлер
бойынша ерекшеленеді: проценттік ... ... ... ... ... және т.б. ... мен ... пікірінше,
және, инновациялық қызмет анықтамасынан шығатын, ... ... ... ... ... ... ... Мысалы,
салымдар бойынша проценттік мөлшерлеменің өзгеруі, депозиттер ... және ... ... ... ... табылмайды, өйткені мұндай
әрекет нәтижесінде жаңа қызметтің пайда болуына алып келмейді[11]. Демек,
коммерциялық банктердің инновациялық қызметі жаңа ... ... ... ... ия көрсетілетін қызметтердің мәліметтерді өңдеу
технологиясын өзгертуге алып келетін ... ... ... ... ... ... ... өз шоттарының жағдайы
туралы ақпарат алуға және ... ... ... ... ... ... ... көрсету жүйесінің пайда болуына өз
септігін тигізді. Берілген инновациялық банктік қызмет пен қызмет ... ... ... ... ... ... түрі -
инновациялық қызметтерді бөліп көрсетуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... қызметтер арқылы көрсететін қызметтер аясын кеңейтті:
- Қазақстан мен ТМД елдері бойынша жедел электрондық аударымдар;
- «Western Union» мен «Money Gram» ... ... ... теле банкинг;
- интернет-банкинг;
- желілік банкинг.
Е.В.Песоцкая қызметтің өмір ... ... ... өмір ... бар және оны ... ... ... қамтамасыз ететін
уақыт аралығы»[12] деп анықтайды. Жаңа банктік қызметтің өмір ... ... ... жаңа ... ... жасау;
- банктік қызметті жүзеге асыру;
- нарықтың тұрақтылығы;
- нарықтың күйреуі.
Жасау кезеңі идеяны іздеу, ... ... ... құру мен ... асыру алгоритмін жасауды кіріктіреді.
Жүзеге асыру кезеңі қызметті банк ішінде және банктік ... ... ... ... ... өмір ... және оның ... кезеңдерінің
ұзақтығы банк пайдалылығының ... мен оның ... ... ... ... өмір ... ... негізгі белгісі - қызметті өндіру, жүзеге асырумен ... ... ... байланысты болатын барлық шығындарды ... ... ... асыру көлемі болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қызмет ету ... ... ... ... мен оны ... өте ... болатынын көрсетеді.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... ... шетелдік банктердің тәжірибесінен ... ... ... ... ... қызметіне деген
негізгі амалы, шетел тәжірибесін игеру мен бейімделуінде болуы керек.
Енді ... ... ... ... ... бар. ... түрдегі тауарды шығара ... ... ... саласында жұмыс
істейді, демек банктік қызметтерге, бірінші ... ... ... лайық болатын ерекшеліктер тән.
Банктік маркетинг ... ... ... ... келесі
ерекшеліктері көрсетіледі:
- абстрактылык;
- уақытқа байланысты ұзартылуы.
Банктік ... ... ... ... ... ... анықсыздық дәрежесімен сипатталады.
Маркетинг облысындағы маман - Ф.Котлердің ... ... ... ... талдауға негізгі акцент жасалады, соның ... ... ... ... яғни банкпен ұсынылатын қызметтер материалды объект ретінде
сезілмейді, сонымен қатар ... ... ... нәтижені бағалауға
болмайды. Банктік қызметтердің сезілуін ... ... ... ... ... тиімді өзара қарым-қатынастарға назар аудару;
- жарнамаға беделді ұйымдарды тарту.
Банктік қызметтерді сақтау мүмкінсіздігі - оларды ... ... және ... ... қолдануға болмайды. Банк қызметті алдын-ала
жасап және қажет уақытқа дейін қоймаға сақтай ... ... ... ... ... ... ... алдын-ала жоспарлау маңызды, банк
кезектердің болмауы үшін не жасайды: басқа ... ... ... ... ... уақытта келуін ынталандыру және т.с.с.
Банктік қызмет сапасының тұрақсыздығы ... ұйым ... ... ... мен ... ... өндірумен айналысатын банк
қызметкерлерінің жұмыс сипатының тұрақсыздығымен байланысты.
Қызметтерді көрсету көзінен банктік қызметтердің бөлінбеуі: ... ... мен ... ... бір ... ... Банктік
қызметтердің банктен бөлінбеуі дегеніміз қызметтер банктен тыс ... ... ... ... ... ... қызметтердің
тауар ретінде ерекшелігін талдауға көп ... ... ... банктік
қызметтер аса күрделі болып табылады: ... ... ... ... ... ... функционалдық ролімен,
клиенттермен өзара қарым-қатынастар ... ... ... ... ... ... ... НАРЫҒЫНА ҰСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ
Жоғарыда аталған банктік қызметтердің ерекшеліктерін, сипаттамаларын
ашып көргеннен ... ... ... бөлшек сауда нарығына
көрсететін қызметтердің кең тараған түрлерін келесідей ... ... ... ... – бұл ... және жеке ... ... белгілі бір мерзімге, немесе талап ету бойынша ақша
қаражаттарын тарту. Депозиттік операциялардың субъектілері ... ... ... ... мен жеке ... ... Депозиттік операциялардың объектілері депозиттер болып табылады,
яғни депозиттік операциялардың ... ... ... ... ... сомалары.
Депозиттік операцияларды жүзеге асыру әрбір несиелік ұйыммен жеке
депозиттік саясатты ... ... ... ... ... банктік ресурстарды қалыптастыру жөніндегі банк ... ... ... ... және ... ... ... бағытталған шаралар жиынтығы кіреді. Кез-келген коммерциялық
банктің ... ... ... ... мен жүзеге асырудың соңғы
мақсаты – банк ... ... ... ... ... ... және тәуекелдердің барлық түрін ескере отырып, өтімділіктің қажетті
деңгейін қолдау. Коммерциялық банктің депозиттік ... ... ... жатады:
1) депозиттік процесстің негізгі бағыттарын жасау жөніндегі банктің
стратегиясы;
2) ресурстық базаны құруды ... ... ... ... ... саясатты жүзеге асыруына бақылау жасау.
Алу формасына қарай депозиттер келесі түрлерге ... ... ... ... ... жоқ міндеттемелер)
- мерзімді (белгілі бір мерзімі бар міндеттемелер)
- ... ... ... - ... ... ... ұсынбастан клиент
тарапынан талап етіле алатын қаражаттар. Оларға жататындар:
- есеп-айрысу, ағымдағы және тағы ... ... ... ... ... ... пайдаланумен байланысты болатын шоттардағы
қаражаттар;
- Қазақстанның банкаралық ... ... ... ... ... ... ... банктермен корреспонденттік қатынастар белгілеу кезінде ЛОРО
шотындағы қаражаттар;
- ... ... ... коммерциялық банктердің талап етілмелі депозиттері тартылған
қаражаттар құрылымында қомақты үлесті алады. Бұл ... ... ... көзі болып табылады. Шот иесінің кез-келген уақытта
қаражаттарды алу мүмкіндігі аса өтімді ... ... ... ... ... ... ... өтімділігі жоғары активтердің үлесін банк
айналымында ұлғайтуды талап етеді. ... ... ... етілмелі
шоттардың қалдықтары бойынша өте төмен процент есептейді, немесе мүлдем
есептемейді. Кейбір ... осы ... ... проценттерді есептеу заң
жүзінде тыйым салынған, өйткені бәсекелестік ... ... ... бойынша пассивтерге проценттік мөлшерлемені жоғарлата отырып, бір
мезгілде пайданың төмендеуіне жол бермеуге тырысып, бұл ... ... ... ... ... несиелік жұмсалымдар есебінен шешеді, бірақ
тәуекелі жоғары несиелер банк өтімділігіне теріс әсер етеді.
Талап етілмелі ... ... ... ашу мен ... көрсету банк
пен клиент арасында сәйкес шартты жасау мен рәсімдеуді ... ... ... шоттар банктің талап етілмелі салымы шартымен жасалынады.
Мерзімді салымдар – белгілі бір ... ... ... ... бойынша клиентке төленетін сыйақы мөлшері мерзіміне,
депозит сомасына және салымшы мен банк ... ... ... Нақты белгіленген сақтау мерзімі коммерциялық ... ... ... өте маңызды. Әрине, бұл банктерге мерзімді салымдар
бойынша жоғары проценттерді белгілеуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... қызмет етуінің мерзімінде
өзгеріссіз қалады. Ол ... ... ... ... болмайды.
Мерзімді салымдарды ағымдағы төлемдерге қолдануға болмайды. Мерзімі
өткеннен кейін салымшы ... ... ... ала ... ... банктік несиелердің бірыңғай жіктелімі жоқ. ... ... ... банк жүйесінің даму деңгейіндегі несиені беру
әдістерінің қалыптасқан ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... белгілеріне қарай жіктейді:
- мақсатына қарай;
- пайдалану саласы;
- пайдалану мерзімі;
- қамтамасыз етілуіне қарай;
- өтеу ... ... ... ... түріне қарай.
Мақсатына қарай банк несиелері келесі топтарға ... ... ... ... ... ... аталған несиелердің ішінен бөлшек сауда нарығында кең орын ... ... ... ... шаруа қожалықтарына жерді өңдеуге,
егінді жинауға және тағы сол ... ... ... беру ... несиелері жеке тұлғаларға мұқтаждық үшін, үйді сатып алу ... және тағы сол ... ... ... ... ... нарығында берілетін несиелердің ішінен тұтыну несиелері, соның ішінде
қысқа ... ... ... ... ... несиелер - жылжымайтын мүлікті кепілге ала ... ... ... ... алу ... ... құру ... беріледі. Қазіргі
кезде, бөлшек сауда нарығында ұзақ мерзімді ипотекалық ... ... ... өсу ... ... ... банк несиелері онкольді және мерзімді болып
бөлінеді. Онкольды несиелер дегеніміз - ... ... ... ... ... ... ... қайтарылатын несие.
Мерзімді несиелерді қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді
деп бөлуге болады. Қазіргі кезде бөлшек ... ... ... ... ... етілуіне қарай несиелер - қамтамасыз етілмеген (бланкілік)
және қамтамасыз ... деп ... ... несиелер – бір класты
немесе VIP клиенттерге несие қайтаруды қамтамасыз етудің ... да ... ... ... несие.
Қамтамасыз етілген несиелер қазіргі кездегі банктік несиенің ... ... ... Қамтамасыз ету түріне байланысты оларды – кепіл,
кепілдікпен қамтамасыз етілген және ... деп бөлу ... ... ...... түрінде қамтамасыз етілген несие және
ол келесі талаптарға жауап беруі тиіс:
- оның нақты ... құны ... ... ... ... ... ... барлық проценттерді, сондай-ақ
кепілзат құқықтарын сатумен байланысты шығындарды өтеуге жететін
болса;
- банктік ... ... ... барлық заңдық құжат
айналымы банкке кепілзатты сату қажеттілігі туған ... ... ... ... 150 ... ... жағдайда;
Жартылай қамтамасыз етілген несие – кепіл түрінде қамтамасыз етілген
несие және ол жоғарыда аталған талаптардың ... ... ... ... ... қарай банктік несиелер бір ... және ... ... несиелер деп бөлінеді. Бір ... ... ... ... мерзімді несиені қайтарудың дәстүрлі формасы болып
табылады, өйткені ... ... ... ... Мерзімін ұзартып
өтелетін несиелер несиелеудің толық ... екі ... одан да ... өтеуді ұйғарады. Қайтарудың нақты шарттары несиелік келісімшартпен
анықталынып, несиелендірудің объектісіне, несие ... ... және тағы да ... факторларға байланысты болады.
Проценттік мөлшерлеменің түрлері бойынша банктік несиелерді тұрақты
немесе ... деп ... ... Тұрақты проценттік мөлшерлемесі бар
несиелер несиелендіру мерзімінің ішінде қайта ... ... ... ... бір ... ... Бұл ... қарыз
алушы капитал нарығындағы өзгерістерге ... ... ... проценттерді төлеу міндеттемесін қабылдайды. Қазақстандық
банктік несиелендірудің ... ... ... мөлшерлемені жиі
қолданады.
Жаңа технологиялардың дамуымен, ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып, банктердің
бөлшек сауда нарығына бағытталған қызметтердің бірі – ... ... ...... бойынша, көрсететін қызмет түрі
бойынша, өзінің техникалық мүмкіндіктері бойынша және оларды ... ... ... ... ... түрін біріктіретін
термин. Жетілдіруіне қарамастан, барлық карточкалардың маңызды ... онда әр ... ... ... ... белгілі бір
ақпараттар жиынтығы сақталынады. Ақша айналымы саласында пластикалық
карточкалар ... ... ... ... ... ... ... ақшалай есеп-айрысулар жүйесін құру
процесінде Батыста пластикалық карточкалардың сыртқы ... ... ... ... ISO ... Standarts Organisation) ұйымы
құрылды; шоттарды нөмірлеу тәртібі; ... ... ... ... ... ... ... жіберілетін ақпарат формасы.
ISO мүшелері болып VISA, Master Card, American Express ... ірі ... ... арналған барлық пластикалық карточкалар жеке және
корпоративтік болып бөлінеді. Функционалдық ... ... ... ... бөлуге болады:
- магниттік карталар - ең қарапайым карточкалар. Олардың ... ... оның ... ... ... ... ... оның идентификациялық коды көрсетілген. Екінші жағында 100
символ (байт) ... ... ... бар ... таспа
бар. Магниттік таспадағы ақпарат бет ... ... ... және ... ... ... ... құрылғысымен
саналады. Қазіргі кезде Қазақстанда айналымда 2 миллионнан астам
карточка бар.
- банктік несие карточкасы – ... ... ... ... ... алу кезінде ... ... ... ... Карточканың әрбір иесіне клиенттің банктегі
қарапайым шоттарына ... ... ... ... және ... ... ... шоты бойынша несиелендірудің лимиті
белгіленеді.
- төлем немесе дебеттік ... ... ... шотынан
қаражаттарды тікелей есептен шығару арқылы тауарлар мен
қызметтерге төлем жүргізу. Бұл ... ... ... ... және әмбебап ауыстырушысы болып ... ... ... ... болмаған кезде сатып
алуларды жүргізуге мүмкіндік бермейді. Тек ... ... бар ... шот болған жағдайлар ескерілмейді. Онда,
төлем карточкасы бойынша несиені шот бойынша рұқсат ... ... ... ... ... иелері ай сайынғы өз
шотындағы қаражаттардың қозғалысы туралы анықтаманы алғаннан
кейін, толық сома көлемінде ... ... тек осы ... кезде ғана қосымша төлем алынбайды.
Бөлшек сауда нарығында банктердің көрсететін тағы бір өнімі – чектер.
Чек –ағымдағы ... ... ... клиенттің чекті ұсынған тұлғаға
немесе чекте көрсетілген тұлғаға белгілі бір ... ... ... ... чек ... ... және шоттағы қаражаттардың қалдығы ... егер ... ... ... ... ... осы қалдықтан асатын
көлемде) чекті жазып береді.
Чекке қажетті реквизиттер: банк атауы, соманы төлеу туралы ... ... ... ... берген күні мен орны, чек берушінің қолы. Чек ... ... ... және жай ... ... мүмкін. Бірақ, стандартты
форма қолданылады. Чек кімнің пайдасына жазылып ... ... ... ... ... ... - тек қана N төлесін;
- ордерлі - N немесе оның ... ... ... ... - ұсынушыға төлесін.
Ордерлі чек ұстаушыға ақша ... ... ... - индоссамент
арқылы басқа тұлғаға қайта табыстауына мүмкіндік береді. Мысалы, ордерлі
чекте «Оспанов Азаматқа немесе оның ... ... ... ... ... ... ... Азамат «Сапарбаев Батырханға төлеңіз» ... қолы мен ... ... Бұл ... чек бойынша ақша алу
құқығы басқа тұлғаға (Батырханға) ... ... сөз. ... ... ... банктердің бөлшек сауда нарығында ұсынған
чектердің ішінен клиенттер арасында кең тарағаны - American Express ... American Express жол ... ... - чек ... ... ... ... қол қою үлгісі бойынша чекте ... ... бір ... ... ... ... келетін «American Express»
компаниясымен айналысқа шығарылатын төлем құралы. ... ... ... жеке ... ... ... және салық төлеушінің тіркеу
нөмірі туралы ақпаратты көрсеткеннен кейін, жасы 18 ... ... ... ... ... ... ... халықтың тұрмыс-жағдайы
жақсарып келуде. Халықтың табысы жоғарлағандықтан, оларды тиімді қаржы
құралдарына салу ... ... ... ... ... бойынша
ұсынатын сыйақы мөлшері ... мол ... ... ... байланысты банктер жаңа өнім - траст операцияларын
ұсына бастады. Траст ... ... - ... бос ... тиімділікпен иемденуге ұмтылатын клиенттерге банктердің көрсететін
қызметі, және ... ... ... сенімгердің немесе үшінші бір
тұлғаның ... ... ... бойынша міндеттемесін алады.
Клиенттің банкке өзінің мүлкін басқаруға берудегі ынтасын осы ... банк ... мол ... мен ... ... алу ... ... Траст келісімшартын жасаса
отырып, сенімгер өзінің ... бос ақша ... ... ... алу
мақсатында банкке тапсырады. Сонымен қатар, клиент осы меншіктің ... ... ... операциялары үш негізгі категорияларға бөлінеді:
1) дербес траст қызметтері (жекеленген тұлғалар үшін);
2) институционалды траст қызметтері;
3) «мастер-траст» түріндегі ... ... ... ... ... ... және кең таралған
түрі - дербес траст қызметі. Олардың мынандай түрлері кең ... ... ... – азаматтың өсиетнаманың негізінде рәсімделеді;
- қайтарып алынбайтын траст – ... ... және ... сенімгер келісімшартты бұзып, сенімге берген меншікті қайтарып
ала алмайды;
- қайтарып алынатын траст – сенімгермен ... ... ... ... ... ... ... сипатына қарай трасттар активті және
пассивті болып бөлінеді. Активті ... ... ... сенімгердің
қосымша келісімсіз сатуға, қарызға беруге, кепілге ... ... ... - ... ... ... немесе кепілге беріле алмайтын белгілі бір
мүлікті басқару жөніндегі қызметтерді ... ... ... ... бөлшек сауда нарығында кең таралған траст қызметтеріне
төмендегілерді атап айтуға ... ... жеке ... ... жүргізу;
- тиімді өткізу, кепілдендірілген табысты алу, бағалы қағаздардың бір түрін
басқа түрлеріне ауыстыру мақсатында клиенттің бағалы ... ... ... ... ... өндіріп алу;
- депозитарий қызметтерін жүзеге ... ... осы ... ... операцияларды орындау.
Жаңа технологиялардың дамуымен, банктер арасында бәсекенің күшеюімен,
банктердің өз клиенттердің уақытын үнемдеу мақсатында жаңа ... өнім ... ... ... бастады. Жеке тұлғаларға ... ... ... ... карточкалармен, сонымен бірге
олардың көмегінсіз есеп-айырысуларды жүргізу. Бірқатар Қазақстандық банктер
бөлшек сауда нарығында Home banking ... ... ... ... ... ... ... нақты банктік шоттарын Интернет желісі арқылы
басқарып, әлемнің кез-келген нүктесінде нақты уақыт ... ... ... ... қызметтердің толық кешенін көрсетеді. Клиент
«үй банкі» ... ... ... нақты уақыт режимінде ... ... ... ... валютаны сатып алу және сату – жеңілдетілген бағаммен күндіз-түні валюта
айырбасын жүзеге асыра алады;
2) коммуналдық қызметтерді ... ... ... ... ... басқа қызметтерді төлеу; төлем құжаттары мен түбіртектерді электронды
түрде сақтау, қажет болған ... банк ... ... ала ... ... және ... ... жүзеге асыру: нақты уақыт
режимінде өз шотындағы қаражаттарды басқа жеке тұлғалардың ... ... ... ... телефон сөйлесулеріне немесе пейджингтік байланыс қызметтеріне
шоттарды төлеу: бірнеше секунд ішінде Интернет желісі арқылы мобильді және
пейджингтік байланыс ... ... Visa, Master Card, Union Card ... ... карточкалық шоттарын
толтыру.
«Үй банкінде» жұмыс істеу үшін ... ... ... қосылған
компьютер, Microsoft Internet Explorer 5.0 ... ... бар ... жады ... ... ... ... стратегиясының басты элементі – Қазақстан
банктерінде кеңінен пайдаланылатын жеке ... ... ... ... ... табылады. Осындай қызмет көрсетудің маңызды ... ... ... ... ... ... менеджерлер – банктің
барлық құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Персоналды менеджердің
нақты бір клиентпен үнемі байланыста болуы банктің клиентке жақын болуға
мүмкіндік береді және оның жеке ... ... ... ... ... ... ... САУДА НАРЫҒЫНДАҒЫ
ҚЫЗМЕТТЕРІ («ТЕМІРБАНК» АҚ-ң материалдарын талдау негізінде)
Бөлшек саудадағы банктік операциялар - ... ... ... ... ашу мен ... салымдарды қабылдау, инвестицияларды
жинақтау, ... ... ... ... және кредиттік
карточкаларға қызмет көрсету, тұтыну және ипотекалық ... ... - жеке ... ... ... қызметтерді кіріктіреді.
Банктің ақшалай ресурстың негізгі көзі болып - салымдар табылады.
«Темірбанк» Акционерлік қоғамы 1992 ... 26 ... ... саласында қызметтерді көрсетуге мамандандырылған банк ретінде
құрылған болатын. 1996 ... 21 ... ... ... сәйкес ашық акционерлік қоғам ретінде қайта тіркелді. 2004 жылдың 16
қаңтарында Банк акционерлік қоғам ретінде қайта ... Банк ... ... нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігінің берген банктік заңдылықпен қарастырылған теңгемен және ... ... ... ... ... негізінде жұмыс
істейді. «Темірбанк» Акционерлік қоғамның бөлшек сауда нарығына ұсынатын,
яғни жеке ... ... ... ... бар. ... ішінен келесілерді бөліп көрсетуге болады:
- жеке тұлғалардан салымдарды ... ... ... ... ... төлем карточкалармен операциялардың барлық түрі;
- Western Union ақша аударымдары;
- «Global Refund ... ... Tax Free ... ... Express» жол чектері;
- Валютаны айырбастау, сатып алу/сату операциялары;
- ... ... ... – БӨЛШЕК САУДА НАРЫҒЫНДА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ
НЕГІЗГІ ТҮРІ РЕТІНДЕ
Жеке тұлғалардың салымадары банк үшін ақшалай ресурстың ... ... ... ... ... ... салымдарды тартуда
бәсекенің күшеюімен, банк менеджерлерінің түрлі ... ... үшін ... проценттік мөлшерлемелерді және т.с.с. ... ... ... жеке ... ... ... жағдай бойынша 204579 бірлікті құрады, соның ішінде талап
етілмелі салымдар бойынша шоттардың саны - 191804 ... және ... ... шоттар саны - 12775 бірлікті құрады. 01.01.2006 ... ... ... ... ... 5261,1 млн. ... ... көлемінің өсу динамикасы 01.01.2005 жылғы мәліметтермен
салыстырғанда 117%. ... ... ... талап етілмелі салымдар
489,5 млн. теңге, немесе салымдардың жалпы көлемінің 9,3% және ... 4771,6 млн. ... ... 90,7% ... банктерде салымдар бойынша шығындарды жоспарлау үшін
жеке тұлғалар ... ... ... ... ... ... жасалады.
1-кесте. 2002-2005 жж. «Темірбанк» АҚ жеке тұлғалар салымдарының
қалдықтарының динамикасы (млн. ... ... ... | |3 | |5 | ... ... |2146 |2978 |3483 |4489 |5261 ... ... |280 |396 |416,6 |475 |489 ... | | | | | ... ... |1866 |2582 |3066,4 |4002 |4772 ...... ... ... бизнес басқармасының мәліметтері |
|негізінде жасалған. ... жылы ... ... ... 904,6 млн. ... ... 2004 ... өсіміне 89,9% құрады. Мерзімді салымдар көлемінің ... ... ... ... 2004 ... мерзімді салымдар өсіміне 94,6%, талап
етілмелі салымдар көлемінің өсімі 18,4 млн. теңге, немесе 2004 ... ... ... ... ... 30% ... бюджетімен бекітілген 2005 жылғы жеке ... ... ... ... ... көрсеткіштері 94,0% орындалды,
4149,8 млн. теңге жоспардың негізінде, мерзімді салымдардың нақты орташа
салмақталған қалдығы 3902,8 млн. ... ... ... нәтижелері бойынша мерзімді салымдардың орташа қалдығы
келесі қалалардағы банк ... ... ... ... ... ... ... Екібастұз (108,3%), Орал (107,2%).
2006 жылдағы бизнес-жоспармен жеке ... ... ... млн. ... ... 2005 жылдағы нақты қалдыққа 196% мөлшерінде
орташа қалдықтар бекітілген.
2-кесте. 2005 жылғы мерзімді ... ... ... ... жоспардың орыдалуы (мың теңге)
|Филиалдар |2005ж. жоспар |2005ж. факт ... % ... ... ... |106.26 ... |271,067.4 |341,897 |126.13 ... ... |501,417 |88.88 ... ... |89,729 |74.84 ... ... |100,075 |61.48 ... ... |57,193 |97.10 ... ... |400,707 |73.68 ... |197,358.6 |181,340 |91.88 ... ... |49,256 |98.90 ... ... |309,270 |84.28 ... ... |118,816 |107.19 ... ... |216,236 |84.62 ... ... |95,579 |134.00 ... ... 4 |166,296 |92.93 ... ... |91,186 |108.28 ... ... ... |94.05 ... – «Темірбанк» АҚ-ның Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалардың мерзімді
салымдары бойынша ... 353,0 млн. ... ... 93,1% ... ... ... 328,8 млн. ... құрады.
3-кесте. 2005 ж. мерзімді салымдар бойынша проценттік шығындар жоспарын
орындау (мың ... |2005ж. ... |2005ж. факт ... ... |81,667 |86,514 |105.94 ... ... |27,815 |122.60 ... |47,118.5 |38,795 |82.33 ... |8,680.9 |7,368 |84.88 ... ... |7,830 |61.82 ... |4,111.9 |4,028 |97.96 ... ... |35,134 |68.64 ... |17,934.3 |17,064 |95.15 ... |4,832.6 |4,730 |97.88 ... ... |39,078 |96.64 ... |8,550.3 |8,850 |103.51 ... ... |19,395 |85.88 ... |6,229.7 |8,034 |127.53 ... ... |14,431 |92.32 ... |8,656.6 |9,714 |112.21 ... ... |328,780 |93.13 ... - «Темірбанк» АҚ-ның Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері |
|негізінде құрастырылған. ... ... ... ... ... және Екібастұз қалаларындағы
филиалдармен мерзімді салымдардың орташа қалдығы бойынша жоспарды ... ... ... ... ... жоспар асыра орындалды.
2006 жылғы бизнес-жоспармен 609,0 млн. теңге, немесе 2005 ... ... ... ... шығындар жоспарланған.
01.01.2006ж. жағдай бойынша филиалдар ... жеке ... ... ... мәліметтермен сипатталады:
4-кесте. 01.01.2006 ж. жағдай бойынша филиалдар кескінінде жеке тұлғалар
салымдарының қалдығы
|№ ... ... ... ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... (мың | |
| | ... | |
| | | ... ... |
|1 ... ... |74,872 ... |
|2 |Ақтөбе |716,028 |30,950 |685,078 |
|3 ... |667,315 |140,285 |527,030 |
|4 ... |92,395 |17,640 |74,755 |
|5 ... |180,172 |51,638 |128,534 |
|6 ... |63,585 |2,869 |60,716 |
|7 ... |459,979 |64,043 |395,936 |
|8 ... |197,930 |5,294 |192,636 |
|9 ... |66,049 |3,494 |62,555 ... ... |357,751 |14,176 |343,575 ... ... |155,636 |11,160 |144,476 ... ... |275,899 |3,668 |272,231 ... ... |115,617 |2,810 |112,807 ... |Шымкент |233,577 |63,933 |169,644 ... ... |102,967 |2,711 |100,256 |
| ... ... |489,543 ... |
|Ескерту - «Темірбанк» АҚ-ның Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері ... ... ... ... ... жеке тұлғалардан салымдарды тартуда
«Темірбанк» Акционерлік қоғамның үлесі аса жоғары ... ... ... жылдан-жылға ұлғаю үстінде.
Халық депозиттерді салу үшін, банкті таңдауда - ол ... ... ... сақтандыру жүйесіне мүше болуы маңызды
көрсеткіш болып табылады. Қазіргі кезде, ... ... ... ... бар ... ... осы ... мүше. Осы жүйеге мүше
жекеленген банктердің тартқан депозиттеріне талдау жасап көрейік.
5-кесте. Халықтың ұжымдық ... ... ... ... ... ... ... ж. млн.теңге, кезеңнің
соңында
| ... ... |ан ... АҚ ... АҚ ... |нк» АҚ |
| ... | |ржы | | |
| ... | | ... | | |
| ... | | |АҚ | | |
| |АҚ | | | | | ... |120694 |89005 |103110 |22530 |11589 |7904 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |78089 |39992 |53045 |9005 |3961 |5002 ... |42560 |48980 |50038 |13524 |7627 |2888 ... |45 |33 |26 |2 |1 |14 ... ету |36039 |12677 |12404 |3159 |1812 |1213 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |31985 |7346 |8772 |1522 |1409 |848 ... |4023 |5298 |3619 |1636 |402 |351 ... |31 |33 |14 |2 |1 |14 ... |0 |588 |0 |0 |1 |15 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |0 |316 |0 |0 |0 |15 ... |0 |273 |0 |0 |1 |0 ... |0 |0 |0 |0 |0 |0 ... |84655 |75739 |90706 |19370 |9776 |6676 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |46104 |32329 |44273 |7483 |2552 |4140 ... ... |15119 |14688 |1408 |1101 |1227 ... ... |21821 |17210 |29586 |6075 |1451 |2912 ...... ҚР ... ... ... ... ... |
Жоғарыда көрсетілген кестеде Қазақстандағы бірқатар банктердің
01.09.2005г. шаққандағы кестеде көрсетілген ... ... ... Осы ... ... ... ... Банкінің» үлесі жоғары
екенін көреміз. Мұндай лидерлік Кеңес үкіметінен осы банкке мұраға ... ... ... көп ... ... Осы ... аталған
банктердің тартқан депозиттері ұлттық ...... ... ... Мысалы, «Қазақстан Халықтық Жинақ Банкісінің» теңгемен тартқан
депозиттері 120694 млн. теңгені ... Осы ... ... ... бойынша үлесін төмендегі диаграммадан көруге болады.
1- сурет. Банктердің депозиттерді тартудағы үлестері
«Темірбанк» Акционерлік ... ... ... ... өз ... ... салған жеке тұлғаларға тегін медициналық
сақтандыру полистерін береді. «Темірбанк» Акционерлік қоғамы ... ... ... ... ... ... банк ... тегін
медициналық полистерін беруді дәстүрге айналдырды. «Коммеск - Өмір»
Сақтандыру компаниясынан ... ... ... ... алу ... ... қоғамда 2000 АҚШ доллары, 1700 евро және ... ... ... бар жеке ... ... 2004 ... компаниясымен 565 медициналық полистер беріліп, 4 млн. теңге
көлемінде сақтандыру премиясы төленді. Ал, 2003 жылы 7,8 млн. ... 1273 ... ... ... 2005 жылы Банк 6150,0 мың
теңге көлемінде ... ... ... жылы ... 14 ... ... 6 ай және одан ... 70000
теңге, 500 АҚШ доллары және 400 ЕВРО көлемінде салымдарында қалдығы бар
жеке тұлғалар – Банк ... ... ... ... ... ... қоры 3892 мың теңгені құрады. ... ... ... 2005 жылы ұтыс ... ... ... жүргізілді. 2005
жылы аймақтық ұтыстарға 12290 мың теңге, ал желтоқсан айында ... ... ... ... ... қоры 20000 АҚШ доллары болатын
орталықтанған ұтыс ойыны жүргізілді.
2.2. НЕСИЕЛЕНДІРУ – БАНКТІҢ НЕГІЗГІ ТАБЫС КӨЗІ РЕТІНДЕ
Халық өз ... ... ... ... ... алу ... ... Халық несиені өздерінің жеке кәсіпшілігіне, шаруашылығына
және тағы басқа мақсаттарына ... ... ... ... ... ... мақсаттарға ұсынатын банктік өнімдер алуан түрлі.
«Темірбанк» Акционерлік қоғамның ... ... ... ... келесі түрлері бар:
а) ипотекалық несиелендіру
ә) экспресс-несие
б) тұтыну мақсаттағы несиелер
в) автонесиелендіру
г) жалақылық жоба
«Темірбанк» Акционерлік қоғамда аталған ... ... ... үшін ... ... қолданылмайды.
1 қосымшада аталған несие түрлерінің ... ... ... Акционерлік қоғамның несиелік портфеліндегі аталған несие
түрлерінің ішінен ... ... ... ... үлесі жоғары. Бұл жағдай ... ... ... ... ... және 1 ... көрсетілген басқа да
жағдайларға байланысты. ... ... ... ... несие
портфеліндегі әрбір несие түрінің үлес салмағын көруге болады.
2-сурет. 01.01.2006ж. басындағы ... ... ... ... ... үлес ... ипотекалық несиелендірудің үлес салмағы ... ... ... ... ... ... саны көп ... да,
алатын несие сомасының жоғары болуына байланысты, несиелік ... ... ... ... жылы ... ... ... нарығын несиелендіру бойынша
несиелік портфельдің орташа көлемі 7179,8 млн. ... сома ... ... несиелік портфельдің орташа көлемінің жоғарлауы 203% құрады.
Ал, 2005 жылы ... ... ... ... бойынша несиелік портфель
көлемінің Банктің филиалдары бойынша өзгеруін келесі кестеден ... 2005 ж. ... АҚ ... ... нарығын несиелендіру бойынша
несиелік портфель көлемінің өзгеруі
|Банк филиалы ... ... ... ... қала ... ... ... ... ... ... көлемі| |
| |(мың ... |(мың ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |120,364.00 ... ... ... |23,609.00 ... ... ... |50,593.00 ... ... ... ... |275,530.9 ... ... ... ... |193,112.6 ... |3923.00 ... ... ... |280,201.00 ... ... ... ... ... ... ... |139,824.00 ... ... ... ... |152,915 ... ... |52,197.00 ... ... ... ... ... ... ... |2,823,679.00 |5,380,361.4 ... ... - ... АҚ-ның Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері ... ... ... қарыздың орташа қалдығы бойынша жоспар 2005 жылы ... 2005 ... ... ... ... ... ...
4381,2 млн. теңге болса, нақты болған несиелік портфельдің орташа көлемі –
3534,9 млн. ... ... ... кескінінде несиелік портфельдің орташа
көлемі бойынша жоспарды орындау келесідей болды:
- ипотекалық несиелендіру – 113%;
- автонесиелендіру – 112%;
- тұтыну мақсатында ...... ... ... жаңа қаржылық жылға Банкпен несиелік қарыздың орташа
қалдығының жоспарымен қатар, проценттік кірістер жоспары ... ... ... кіріс жоспары 119,6% орындалды. 2005 жылы проценттік
кірістер жоспары – 831,3 млн, теңге ... ... ... ол сома ... млн. ... ... 2005 жыл ... «Темірбанк» Акционерлік
қоғамның филиалдарымен бөлшек сауда ... ... ... ... ... ... ... кестеден көруге болады.
7-кесте. 2005 ж. «Темірбанк» АҚ филиалдарымен бөлшек сауда нарығын
несиелендірудің барлық бағдарламалары бойынша проценттік
табыс бойынша
жоспардың ... ... |2005 ... ... |2005ж. ... сома ... ... %|
|орналасқан қала | | | ... | | | ... ... |315,857.1 |118.4% ... ... ... |112.3% ... ... ... |66,5% ... ... ... |96,7% ... |12,518.1 ... |269.0% ... ... ... |96.7% ... |54,911.0 ... |107.2% ... ... ... |253.8% ... |5,879.8 |5,183.2 |88,2% ... ... ... |196.2% ... ... ... |132.2% ... ... ... |125.6% ... |43,492.8 ... |152.2% ... ... ... |211.0% ... ... ... |197.9% ... ... ... |119.6% ... - ... ... Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері |
|негізінде құрастырылған. ... ... ... ... ... Банк ... ... бойынша жоспар тек 66,5% орындалды. Бұл жағдай осы ... ... ... ... орындамауымен байланысты. 2006 жылы
Банк бизнес-жоспармен ... ... ... несиелендіру бағдарламалары
бойынша 1238,5 млн. теңге көлемінде проценттік кірістер жоспарланған.
2.3. БАНКТІҢ БӨЛШЕК САУДА ... ... ... ДА
ҚЫЗМЕТТЕРІ
Western Union жүйесі қазіргі кездегі байланыс құралдарын пайдалана
отырып, жылдам ақша ... ... ... ... бірнеше
минуттардан кейін, оны алатын адресатпен Western Union ... ... ... бар, немесе осы ... ... ... ... ... жүйеде 45 күн сақталады. 45 күннен
асқан мерзімде жіберілген ... алу үшін Western Union ... ... қажет. Ақшалай аударымдарды төлеу, көбінесе, Western
Union жүйесінде белгіленген ... ... ... ... валютасында
төленеді.
«Темірбанк» Акционерлік қоғамы бөлшек сауда нарығына Western Union
жылдам ақша аудару ... 2002 ... 5 ... ... ... ... жүйе ... 2005 жылы 2015391 АҚШ доллары сомасына барлығы 2662
аударым жасалған және 1771631 АҚШ ... ... ... 3953 ... Бұл ... 2004 жылдағы жасалған аударымдардан 3 есе және
төленген ... 2,3 есе ... Банк ... ... ... жүйесі арқылы аударымдарды жасау мен төленген аударымдардың ішінен
көшбасшылар – ... мен ... ... филиалдары. Осы филиалдардың
барлық жасалған аударымдардың ішіндегі жалпы үлесі – 64%, ал ... ... – 62%. 2005 ... ... Астана, Өскемен қалаларындағы банк филиалдарының аударымдарды
жіберу мен аударымдарды төлеу бойынша жұмыстары қарқынды болды. Банктің
Атырау, ... ... ... ... ... Western ... ... операциялары аса дамымаған.
8-кесте. 2005 ж. ішінде «Темірбанк» АҚ Western Union ... ... ... ... ... филиалы |жыл басынан төленді |Жыл басынан ... ... қала | ... | |
| ... ... ... |Сомасы | ... |84 ... |141 ... ... ... |1069 ... |1126 ... ... |
|Астана |50 ... |144 ... ... ... |12 ... |68 ... |430.74 ... |70 ... |25 ... |579.60 ... |198 ... |102 ... ... |
|Қостанай |211 ... |59 ... ... ... |546 ... |148 ... ... |
|Петропавл |154 ... |54 ... |960.66 ... |179 ... |72 ... ... |
|Орал |29 ... |22 ... |345.06 ... |181 ... |158 ... |2,364.66 |
|Шымкент |1127 ... |518 ... ... |
|Щучье |24 ... |1 |58,53 |164.34 ... |19 ... |24 ... |333.90 ... |3953 ... |2,015,391.4|44,526.42 |
| | |4 | |5 | |
8 ... ... 2005 жылы Банк ... Western Union ... ... және төленген аударымдар бойынша операциялардан түскен
табыс 44526 АҚШ доллары, немесе 5,8 млн. ... ... 2005 жылы ... ... ... 2004 ... көрсеткіштермен салыстырғанда 230%
жоғары болды.
«American Express» жол чектері – бұл American Express ... ... сату ... қол қою ... бар чек ... ... ... төлеу бойынша міндеттемені білдіретін төлем құжаты. ... American Express – ... ... және ... ... ... көрсететін көпжақты компаниясымен ұсынылады.
«Темірбанк» Акцинерлік ... 2005 жылы ... ... 365100 АҚШ ... мен 530800 еуро ... жол ... 113700 АҚШ ... мен 125500 еуро сома көлемінде сатып алынған.
2004 жылмен салыстырғанда «American Express» Компаниясының жол ... ... 2005 жылы 326% және ... алынған жол чектердің көлемі 103%
жоғарлаған.
9-кесте. 2005 ж. ішінде «Темірбанк» АҚ ... ... ... ... жол ... ... ... филиалы |Сатылған жол чектері|Сатып алынған жол |Табысы (теңгемен)|
|орналасқан қала | ... | |
| |USD |Euro |USD |Euro | ... |93800 |194900 |12400 |9350 |446599 ... |110400 |56950 |30300 |5450 |237742 ... |45500 |25400 |47700 |8550 |236249 ... |4000 |2700 |0 |0 |9753 ... |0 |40000 |0 |2000 |78460 ... |5300 |86600 |19100 |50000 |253072 ... |9000 |12000 |0 |3200 |33461 ... |38000 |52100 |2400 |21050 |174064 ... |12600 |1700 |1000 |500 |28188 ... |2400 |16550 |800 |6350 |39165 ... |800 |19100 |0 |15000 |53827 ... |42300 |15200 |0 |1500 |136746 ... |0 |2600 |0 |1550 |9129 ... |1000 |3000 |0 |400 |7733 ... |0 |2000 |0 |600 |5132 ... |365100 |530800 |113700 |125500 |1749319 ... - ... ... Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері |
|негізінде құрастырылған. |
9 ... ... ... ... жол ... сату ... Банк ... ішінен Алматы, Ақтөбе, Көкшетау, Павлодар,
Өскемен қалаларындағы ... ... ... екенін көруге болады.
Сонымен қатар, банктің ... ... ... ... филиалдары
«American Express» Компаниясының жол чектерін сату ... ... ... емес. Мысалға, 2005 жылы Банктің Атырау
қаласындағы филиалында «American Express» ... жол ... ... ... ... операция жасалмаған. Жол чектерін сатып алу ... ... ... ... ... Петропавл, Өскемен,
Қостанай қалаларындағы филиалдарымен аса жоғары емес.
Сейфтік операциялар. Сейфтік ... ... беру ... ... ... ... Алматы, Астана, Қостанай, Орал және
Шымкент қалаларындағы филиалдарымен ... ... ... ... ... ұсынатын басқа қызметтеріне қарағанда, бұл қызмет бойынша бизнес-
жоспарды орындау төменгі ... ... 10 ... ... ... 2005ж. ... ... АҚ филиалдарымен сатылған ұяшықтар
туралы
мәліметтер
|Банк филиалы |Сатылған ... ... ... орындау |
|орналасқан қала |ұяшықтардың саны -|ұяшықтардың саны |(% ... |
| ... | | ... |26 |25 |96,1 ... |35 |30 |85,7 ... |36 |6 |16,6 ... |38 |16 |42,1 ... |12 |3 |25 ... |147 |80 |54,4 ... - ... ... Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері ... ... |
10 ... 2005 жылы Банк ... ... ... саны
бойынша жоспар 54,48% орындалғанын ... 2004 жыл ... ... ... беруден түскен табыс 1600,0 мың теңгені құрады.
«Global Refund Deutschland» ... Tax Free ... ... компаниясы шетелдерде сатып алынған тауарларды экспорттауға ... ... ... және ... құн салығын (ҚҚС) төлеуден босататын
кеден қызметімен расталған Global Refund салықсыз чектерін ... ... ... сома ... өңдейді.
«Темірбанк» Акционерлік қоғамы мен «Global Refund Deutschland» компаниясы
арасында жасасқан келісімшартқа сәйкес, Банктің Алматы, Ақтөбе, Астана ... ... ... 2003 ... ... ... Tax Free
чектерін төлеу бойынша операцияларын жүргізуге тартылған. Чектерді төлеу
операциясы жеке басын куәландыратын куәлікті ... ... ... ... ... табылмайтын, және өтеу аймағы бар елдерде сатып
алған тауарларға ҚҚС сомасын өтеуге ... бар ... ... жылы ... мен ... ... ... 996,3 евро немесе
133,9 мың теңге сома көлемінде ... 33 чек ... Осы ... Банктің алған кірісі 30,93 еуро немесе 4,54 мың теңге болды.
Төлем карточкалары. «Темірбанк» Акционерлік қоғамы Visa International
төлем ... ... өз ... ... және қолма-қол есеп-
айырысуларды жүргізуге мүмкіндік беретін төлем ... ... ... Осы ... ... ... бүкіл әлемде 16 миллион сауда мен
қызмет көрсету кәсіпорындардың ... ... ... кем ... ... ... ақшаны алуға, коммуналдық,
телекоммуникациялық және т.б. ... ... және ... ... карточкалары арқылы несие алуға және ... ... ... ... ... ... ... карточкаларын ұстаушы клиенттерге VISA INTERNATIONAL глобалды
қызметтің ... мен AIG ASSIST ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Қазіргі уақытта «Темірбанк» Акционерлік қоғамы келесі ... ... BUSINESS - ... ... ... корпоративтік, өкілдік және
іссапарлық шығындарға ... ... ... ... ... ELECTRON - халықаралық дебеттік (электрондық) төлем ... тек ... ... ... арқылы
автоматтандырылған режимде ғана жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл карточка
құнының төмендігіне байланысты тұтынушылар ... ... ... CLASSIC - ... кредиттік төлем ... ... және қол ... ... ... ... Осы карточка өз ұстаушысына құн мен көрсетілетін қызмет ... ... ... GOLD - ... ... төлем карточкасы - ең престижді
карточка. Осы ... ... ... шетелдерде магазиндер мен
ресторандарда, қонақ үйлерде тауарлар мен қызметтерді ... ... ... ... ... жж. ... АҚ сатылған төлем карточкалары туралы
мәліметтер
|Банк филиалы орналасқан қала |2003 |2004 |2005 ... ... |798 |896 |841 |2535 ... |1668 |1516 |1108 |4292 ... |202 |1496 |823 |2521 ... |141 |129 |207 |477 ... |104 |341 |102 |547 ... |181 |175 |166 |522 ... |80 |80 |55 |215 ... |114 |341 |223 |678 ... |101 |269 |247 |617 ... |147 |260 |76 |483 ... |202 |229 |152 |583 ... |98 |122 |38 |258 ... |75 |176 |215 |466 ... |22 |101 |24 |147 ... |48 |121 |110 |279 ... |3981 |6252 |4387 |14620 ... - ... АҚ-ның Бөлшек бизнес басқармасының мәліметтері |
|негізінде құрастырылған. |
11 ... ... ... ... ... жылдары филиалдар
кескінінде сатылған төлем карточкалардың саны ... ... ... 14620 төлем карточкасы сатылды. VISA INTERNATIONAL компаниясының
ұсынатын өнімдерден VISA ELECTRON ... ... ... жоғары.
3. ҚАЗАҚСТАНДА ҰСЫНЫЛАТЫН БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІН КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛДАРЫ
Нарықтық жағдайда бантік қызметтердің басыңқы мақсаттары өзгеріп отырады,
өз мүдделерінің ... ... ... ... ... банктік қызметтер нарығындағы бәсеке клиенттерге ... ... ... ... ... ... клиенттерді
келтіріп, олардың санын сақтау - тек ... ... жеке ... жүзеге асыруға болатынын көрсетті. Клиенттерге қызмет көрсету
сапасы – коммерциялық банктердің ... база ... әсер ... ... ... ... бүгінгі таңдағы ең маңызды мәселелердің бірі - қызмет көрсету
барысында ... өз ... ... қаржылық қажеттіліктерін
есепке алу ниеттерінің болмауымен сипатталатын ойлау ... ... ... ... ... және жиі ... ... әдісі болып табылады. Бұл әдісті 1985 жылы Парасураман, Берри және
Цайтамл ұсынған болатын. 22 жұп ... ... ... 5 ... ... ... біріктіру арқылы жасалған
анкета болып табылады. Сұрақтар қызмет сапасының 5 ... ... ... ... ... – уәде етілген қызметті нақты және мерзімінде
орындау қабілеті;
- ықыластылық (responsiveness) – персоналдың клиентке ... ... ... ... – персоналдың біліктілігі және оның сенім
сендіру қабілеті;
- ниет білдіру (empathy) – к ... жеке ... ... ... ... (tangibles) – қызметті көрсету барысында ... ... ... ... ... ... әдебиеттерде банкте көрсетілетін қызмет
сапасын бағалайтын келесі басты сипаттамалар белгіленген:
- сенімділік, яғни ... ... ... орындау;
- клиентке көмек беруге дайындығы және ниеті;
- банк қызметкерлердің білімі мен ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету барысында жеке көзқарас;
- банктік офистің, жабдықтаудың, персоналдың ... ... ... ... ... мен ... сапасының негізгі компоненті ... ... ... яғни ... ... және нақты көрсетілген қызмет сапасын
салыстырғаннан ... ... ... ... ... ... тиімділіктердің сапасы, яғни клиент алатын тиімділіктер мысалы,
депозиттерге қаражаттарды ... ... ... ... ... бойынша проценттер табылады;
- қызмет көрсету процесінің сапасы;
- қызмет ... ... ... ... ... ендіруге арналған «Банктік
қызметтерді ұсынудың стандарттар жүйесін» жасап шығарды. Бұл жүйе ... ... ... пен банк арасындағы өзара ... ... банк пен ... ... ... ... болатын қатынастар
ережесін сақтау регламентін анықтайды.
«Стандарттар жүйесінің» негізгі мақсаттары:
- банктің тұрақты және тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету;
- ... ... ... ... ... банктің тартымды имиджін қалыптастыру;
- клиенттердің банкке сенімділігін арттыру;
- банктің бәсеке қабілеттілік жақтарын жақсарту;
- қызмет көрсету сапасын ... ... ... ... негізгі принциптері мыналар:
- заңдарға сәйкес келуі;
- клиенттермен ... ... ... қалыптасатын жағдайлар банк
қызметкерлерімен кәсіби бағалауымен ... ... ... пен кәсібилігі;
- клиенттердің құқықтары мен ... зиян ... ... ... ... жол бермеумен сипатталатын, клиенттер
мүдделерінің басыңқы ... ... ... яғни банк ... ... оның ... ... мен келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау бойынша
өзіне белгілі және клиентке қажет болатын ... ... ... яғни банк ... ... білмеуімен, тәжірибесіздігімен
пайдаланбауы тиіс;
- қақтығыс жағдайларын болдырмау, егер мүдделер қақтығысы пайда болатын
болса, банк персоналы ... ... ... толығымен
қамтамасыз етуге және тез арада шешуге бағытталған барлық іс-шараларды
жасау қажет.
Сапа ... ... ... ... құралуы қажет:
- қызмет сапасы;
- орындау сапасы, яғни клиенттер қажеттілігін ... ... ... ... банк ... кәсіби деңгейінің сапасы;
- қатынас сапасы (назар аударуы, сыпайлығы, ... ... ... иерархиялық деңгейін ұстану (VIP клиенттер үшін
менеджермен ... банк ... ... ... ... ... жағдай жасау).
Көптеген зерттеулер мен ірі шетел банктердің жұмыс тәжірибесі
көрсетіп отырғандай, ... ... ... мен ... ... ... банкке тән болатын, мәдени ... мен ... ... ... ... ... ... жұмыс
істеген кезде міндетті болатын, банк қызметкерлер тәртібінің этикалық
нормаларын жасап, қабылдауы қажет.
Клиенттің ... ... ... ... байланысты
болады, әсіресе қызмет көрсету залындағы ... ... ... ... кезекте тұру ұзақтылығы, жеке, жазбаша және ... ... және ... Жақсы сервис клиенттің банкке деген
адалдығын қатайтады. Кейбір ... ... ... ... көрсету үшін
сервистік гарантиялар енгізеді. Мысалы, Нью-Джерси ... ... ... ... қызмет көрсетуді 5 минуттан астам уақыт бойы күткен
клиентке 5 доллардан төлейді. ... ... ... тарапынан банкке
деген сенімділігін қатайтып, қызметкерлердің ... ... ... ... және жаңа банктік ... ... ... ... ... Клиентте банкте уақытын бос
өткізу сезімі болмауы үшін ... ... ... ол үшін ... көрсету
уақытын қысқартып, клиенттерге жылдам әрі сапалы қызмет көрсету қажет. Ол
үшін банкоматтар желісін кеңейту, тауар сатып алған ... ... ... ... ... кассалық аппараттардың санын көбейту керек.
Банк пен клиент арасындағы қатынастардың тиімділігін бағалау үшін
банк пен ... ... ... тарихына, сондай-ақ клиенттерге
көрсететін қызмет жинағына байланысты болады. Банктің клиенттермен қарым-
қатынасындағы басты ерекшелік – осы ... ... ... ... ... құрылуы тиіс. Алайда, банк пен клиенттердің қарым-
қатынасында бір ... бар. ... ... ... ... ... үшін тиімді бола бермейді, ал кейбіреулері тікелей шығындар ... ... ... жеке ... ... ... ... клиенттер шығынды болып келетінін анықтады. Ал жаңа ... ... ... бойынша, бар клиенттерді ұстап тұруға қажетті
шығындардан үш-он есе жоғары ... ... ... ... ұстап
қалған тұтынушылар санының бес процентке жоғарлауы банк табысының 25
проценттен 100 процентке ... ... ... ... ... ... ... сақтау тиімді, яғни клиенттердің қанағаттануын
қамтамасыз ету, ол үшін банк клиенттермен ... ... ... ... ... ауыстыруға итермелейтін себептердің бірі –
бәсекелес банктің қызмет ... ... ... ұсынуы, атап
айтсақ: несиелеудің жеңілдетілген режимін ұсыну, несиені рәсімдеудің
оңайлатылған ... ... ... ... тиімді жағдайлар, есеп-
кассалық қызмет көрсетуге төмен тарифтер және т.с.с. Осыдан барып, жеке
коммерциялық ұсыныстарды ... ... ... жасау қажет. Ол үшін
басты жауапкершілік – персоналды менеджерлерде жатыр, өйткені бір жағынан,
олар банк ұсынатын барлық ... ... ... ... клиенттің өзіне
тән ерекшеліктері туралы ақпараты мол.
Қазіргі кезде, банктік ... ... ... және ... ... ... клиенттерге жеке көзқарас құрудың келесі
кезеңдерін бөліп көрсетуге болады.
Бірінші кезекте, ... ... ... ... ... ... банк ... басыңқылықтың сандық және сапалық критерийлерін
анықтау ... ... ... ... қатысушылары – жеке тұлғалар үшін де
басыңқы критерийлерді ... ... ... ... ... ... ... айлық табысына байланысты жіктелуі рационалды
емес, өйткені банк секторы мамандарының пікірі ... ... ... бөлігін зейнеткерлер мен орташа табыс деңгейі ... ақша ... ... ... шоттарындағы сома
минималды мөлшері 10 мың доллар болатын VIP-депозиттердегі сомадан ... Бұл ... ... ... және ... аса ... ... күнге деген сенімсіздігі болашаққа қор жинауға мәжбүр
етеді.
Екінші кезекте, жеке ... ... ... ... ... анықтау қарастырылады. Жеке менеджер қызметінің басты мақсаты
клиенттермен ұзақмерзімді өзара тиімді қатынастарды ... ... ... ... банк үшін ... ... зерттеп және ақпараттар
базасын жасау; екіншіден, клиент бизнесін жан-жақты зерттеу жүргізу, оның
қажеттіліктерін сипаттау, ... ... ... ... ... ... жеке ... көрсету кестесін жасап, кездесулер жүргізу
графигін құру. Жеке менеджерлердің қызметінің әртүрлілігін ескере ... ... ... ... ... ... ... кеңесші
қызметі, менеджер мен аналитик қызметі.
Жасалатын барлық шаралардың соңғы ... ... ... ... байланысты болады. Осы кезеңде шешілетін ең ... бірі – жеке ... ... ... ... жүргізу келесі критерийлер бойынша жасалады:
- кәсібилік. Үміткерлердің базалық қаржылық білімі болуы ... ... ... ... ... білетін банк ісінің
кәсіпқойы болуы керек;
- маркетинг ... ... ... ... ... ... ... әдістері мен тәсілдерін жетік білуі қажет.
- тұлғалық критерийлер, ең ... ... ... ... үміткерлер
коммуникабельділік, тазалық, аналитикалық және ұйымдастырушылық
қабілеті;
- қақтығыс критерийі; банк менеджерлерді жұмысқа алған кезде ... ... бас ... керек. Персоналды менеджерлер қызметіне
үміткерлер нақты банкте қабылданған корпоративтік мәдениет тәртібін
ұстана алатын адамдарды алуы ... ... ... ... ... ... кіріктіретін
оқу процесін ұйымдастыруды қарастырады. Соның нәтижесі қорытынды тестілеу
болып табылады. Осы тестілеу ... жеке ... ... дайындық
деңгейін көрсетеді.
Бесінші кезеңде, клиенттердің проблемаларын шешуге мүмкіндік беретін,
менеджердің жеке ... ету ... құру ... ... жеке ... әрекет ету жоспары жүзеге
асырылады.
Жеке менеджерлер мен ... ... ... етуі ... ... жүзеге асуы тиіс. Ресейлік маркетологтардың
зерттеулері банктік қызметтерді ілгері жылжытудың аса тиімді ... - ... ... ... Жеке ... ... ... жүргізудің
алғашы уақытында банкпен ұсынылатын қызметтерге деген сұранысты жасау
қажет. Ол үшін әр ... ... бар ... мен ... ... ... толық ақпарат беріп, әрбір қызметтің ... ... ... ... ... ... жеке менеджерлер банктің
тұрақты және сенімді банк ретіндегі имиджін сақтап тұру маңызды. Ол ... ... ... ... ... жүргізетін саясаттағы
негізгі бағыттары және т.с.с. туралы ақпарат береді.
Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, CRM - ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасты
басқару) банктік қызметтер нарығында көшбасшы ... ... ... ... ... заманғы CRM - бұл жүйе он ... ... ... ... ... ... ... үш үлкен
топқа бөлуге болады:
- EMA (Enterprise ... ... - ... ... Осы ... банк ... ... және жеке банктік қызметтер сұранысына маркетингтік талдау
жүргізуге мүмкіндік береді.
- SFA (Sales Force Automation) - сатылымды автоматизациялау. Құралдардың
бұл ... ... ... қызметтерді бірінші ретті және
екінші ретті сатылымдарын жүргізуге арналған, клиенттермен ... ... ... CSS ... Service & Support) - ... ... ... мен
қолдау. Осы топтың құралдары клиенттерге банктік қызметтерді көрсетуге
бағытталған.
Клиенттерге банктік қызметтерді көрсету ... ... үшін ... ... ... ... арқылы жүзеге асыруға болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Банктік қызметтер нарығының қызмет етудің теориялық және тәжірибелік
аспектілерін кешенді ... ... ... ... мен ... ... ... Қазіргі кезде отандық және шетелдік тәжірибеде «банктік операция»,
«банктік қызмет» және ... ... ... ... бір дәрежеде
анықсыздықпен ерекшеленеді, көптеген авторлар осы ... ... ... ... ... - ... Орталық Банкінің лицензияланған меншікті
және тартылған ресурстарды құру мен орналастыру, ... ... ... клиенттің тапсырмаларын орындау бойынша ... ... ... ... - ... ... молайтуға және оның ресурстық
базасын кеңейтуге бағытталған, банк персоналының әрекеті арқылы клиенттің
қаржылық қажеттілікітерін ... ... ... банк пен клиент
арасындағы экономикалық қатынастар.
Банктік өнім - банктің қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... экономикалық категория ретінде өзіне тән
ерекшеліктері ... ... ... ... түріне тән және
«базалық» деп белгіленген, екіншіден, тек ... ... тән ... ... ... ... ... табиғаты мен олардың
экономикадағы ролімен сипатталады. Банктік қызметтердің ... ... ... ... функционалды, банктің қаржылық институты ретіндегі функционалды
бағытталуын сипаттайды;
- арнайы, банктік қызметтің спецификасын ... банк пен ... ... қарым-қатынасының сипатын білдіретін, өзіне тән
ерекшеліктер.
3. Қазіргі кездегі әдебиеттердегі банктік ... ... ... ... ... нақты белгілеуге мүмкіндік бермейді. Бұл
нарықтық экономиканың талаптарына сай келмейді, ... ... ... тез ... ... етуге мүмкіндік бермейді және ... ... мен ... ... ... ... ... туғызады. Банктік қызметтердің ... ... ... ... ... жасалған. Нарықтық жағдайда
банктік қызметтерді жіктеудің негізгі криетрийлеріне келесілер жатады:
табыстылық ... ... ... ... ... ... және жаңашылдығы.
4. «Темірбанк» Акционерлік қоғамның Бөлшек бизнес ... ... ... ... ... ... ... қызметтерге
талдау жасалды. Жасалған талдау жалпы Банктің ұсынатын ... ... ... олар бойынша түсетін табыс жоғарылады деп шешім
шығаруға болады.
5. Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... нарығына ұсынатын қызметтердің сапасын
жоғарлату мәселесі – басты мәселелердің біріне ... ... ... ... бұл ... ... жоғары табыс түсіре алатын
әрекет болуда. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... керек. Ол үшін:
а) банк персоналын қазіргі заманғы нарықтың талабына сай дайындау. Тек банк
ісі емес, сонымен бірге маркетинг, этика, ... ... заң ... ... ... ... ... жеке қызмет көрсететін персоналды менеджерлерді дайындау.
б) көрсетілетін қызмет сапасын жоғарлататын CRM жүйелерін ... ... ... ... тәжірибесі қаралып, банктік қызмет
көрсетуді ... ... ... Қазіргі кезде көптеген банктік
ұйымдарда Жеке ... ... ... ... ... ... әрбір
клиентке жеке қызмет көрсету осы орталықтарды құрудың мақсаттарына сай
келмейді. Олар ... тек, ... ... ... ... ... клиентке тиімді және жайлы жағдай ... ... Жеке ... ... ... жеке ... ... я кәсіби, я жеке болсын, сай келе бермейді. Диплом ... CRM ... ... ... жұмыс барысында пайда болатын
кемшіліктерді жоюға мүмкіндік береді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. «Қазақстан ... ... және ... ... ... ... Заңы. 1995ж., 31 тамыз.
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... 1995ж., 30 ... «Қазақстан Республикасының ... ... ... даму ... №1096 2003 ... 17 ... ... Президентінің Жарлығымен бекітілген.
4. Банки и банковские организации в Республики ... ... ... Алматы, 2001.-101с.
5. Банковское дело. Под ред. Г.С.Сейткасимова.-Алматы:1998.-576 с.
6. Банки и банковское дело. Под ред. Балабанова И.Т..- ... ... ... ... Толковый словарь под ред.Островской ... АРВ, 1999.- ... ... А.Б. ... ... словарь.-Москва: Кн.Мир, 1999.-892с.
9. Деньги, кредит, банки. Под ред. Г.С.Сейткасимова.-Алматы: Экономика,
1999.- 432с.
10. Деньги, кредит, ... для ... под ред. ... 2001.- ... ... Б.А. ... Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/-
Алматы: ... 2000 – 328 ... ... Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение,
контроль.- Санкт-Петербург: Питер, 1998. - ... Кох Р. ... и ... от А до ... ... ... ... Н.К. Менеджмент и рынок: казахстанская модель.- Алматы: ... 1998.- ... ... В.Д. ... ... Москва: ИНФРА, 1996.-126с.
16. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг.- Санкт-Петербург: Питер, 2000.- 160с.
17. Рубинштейн Т.Б., ... О.В. ... ... ... и
инновационные банковские продукты (пластиковые карты).-Москва: Гелиос АРВ,
2002.- 192с.
18. ... В.Т. ... ... Дело ЛТД, 1994.- ... ... ... и финансового-экономических терминов. Под ред.
Мамырова Н.К..- Алматы: Экономика, 1999.- ... ... ... Под ред. ... В.Е..- ... ... ... 1991.- 256с.
21. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент.- Москва: ИНФРА, 2001.- 625с.
22. Зиябеков Б. Вопросы обеспеченности регионов банковскими ... ... Н.Б. ... ... ... на ... ... Лисак Б.И., Ким А.Б. О стандартах качества обслуживания клиентов в
банках//Банки казахстана.-2003,№8.-С.44-55.
25. Лопатинская И.В. ... как ... ... ... банкковских услуг//Маркетинг в России и за рубежом.-2002, №3.-
С.20-31.
26. Могильницкая Г.О., Никулина И.Е. Паблсити банковских ... ... ... ... ... ... ... жылдардағы
есебі.
-----------------------
[1] Мамыров Н.К. Менеджмент и рынок: ... ... ... банковских и финансово-экономических терминов.Под ред.Мамырова
Н.К..-Алматы:Экономика, 1999.-63б.
[3] Борисов А.Б. ... ... ... ... Кох ... и ... от А до Я – ... Питер, 1999.-
405б.
[5] Банковское дело/Под ред. Г.С.Сейткасимова.-Алматы:1998.-22б.
[6] Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент.-Москва:ИНФРА-М, 2001.-527б.
[7] Современный маркетинг/Под ред. ... ... ... ... Маркова В.Д. Маркетинг услуг.-Москва: ИНФРА, 1996.-93б.
[9] Подвинская Е. Маркетинг рынка банковских услуг//Хозяйство и право.-
1995.-№2.-61б.
[10] Севрук В.Т. Банковский маркетинг.-Москва:Дело ЛТД, ... ... Т.Б., ... О.В. Развитие банковской системы и
инновационные банковские продукты ... ... ... АРВ,
2002.-27б.
[12] Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг.-Санкт-Петербург:Питер, 2000.-79б.
-----------------------
Банктік қызметтер
Қызметтер
Түпкі ой бойынша қызмет
Нақты орындаудағы қызмет
қосымша күші бар қызмет
Қоғамдық мойындауын алған қызмет

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың әдістемесі50 бет
Арнаулы оқу орындарындағы дене тәрбиесі және спорт жұмыстары104 бет
Диспансеризация жайлы3 бет
"агрономиялық терминдерді пайдалана отырып ауыспалы егістерді жіктеу"4 бет
Delphi ортасын пайдалана отырып интернет дүкен бағдарламасын құру32 бет
Delphi-дің графикалық мүмкіндіктерін қолдана отырып қозғалатын бағдарлама құру20 бет
Macromedia Authorware программасын қолдана отырып, Macromedia Authorware программасының мүмкіндіктеріне электронды оқулық77 бет
Matlab программалау тілінде үшөлшемді графиктерді салуға арналған функциялармен танысып, оларды пайдалана отырып, графиктерді құру және оларды редакциялау34 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь