Бизнес-жоспар құру

КІРІСПЕ
1 БИЗНЕС.ЖОСПАР ҚҰРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Бизнес.жоспарды құру мақсаты және оның құрылымы
1.2 Бизнес.жоспар құру кезеңдері
1.3 Кәсіпорынның бизнес.жоспар құрудағы тәсілдері
1.4 Кәсіпорынның бизнес.жоспарының негізгі міндеттері
2 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫН ДАМЫТУ БАРЫСЫНДА БИЗНЕС.ЖОСПАР ҚҰРУ ТАЛАПТАРЫ
2.1 Тиімді бизнес.жоспар . кәсіпорынның табыстың нәтижесі
2.2 Бизнес.жоспарды жетілдіру стратегиялары
2.3 Бизнес.жоспардың кемшіліктерін шығару және олардың бағалануы
2.4 Бизнес жоспарды жетілдіру жолдары
2.5 Бизнес.жоспардың тиімділігінің жоғарлауы және қатердің бағалануы
2.5 Бизнес.жоспардың тиімділігінің жоғарлауы және қатердің бағалануы
3.1 Мал шаруашылығы бойынша бизнес жоспар құру
3.2 Мал шаруашылығының қаржылық есебін талдау арқылы табыс көзін қарастыру
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында: «...Нарықтық экономика – күштілердің бәсекесі. Жеңілгендер нарықтан кетуге немесе қайтадан бастауға мүмкіндік алулары керек. Бізде мұндай жоқ. Тиімсіз компаниялар мемлекеттен түрлі түрдегі субсидиялар мен жеңілдіктер алу үшін кезекке тұрады. Бірде-бір дамыған елде компаниялардың банкроттығы саланың ыдырауына немесе жұмысшыларын босата отырып, кәсіпорынның тоқтауына алып келмейді. Тиімсіз менеджерлердің орнына өзімен бірге инвестициялар әкелетін жаңа меншік иелері келеді. Біз бәсекеге қабілетсіз компанияларды мемлекет есебінен «сүйремеуге» тиіспіз...» - деп көрсеткендей менің дипломдық жұмысымның өзектілігі еліміздің агрокәсібін дамыту мақсатында мал шаруашылығын, соның ішінде жылқы малына назар бөліп, жеке бизнес ашу жолдарын қарастырдым.
Әрине, қазақ елінің кең байтақ жерінде түрлі бизнес ашуға болады, дегенмен өзін қазақ санайтын азамат үшін жылқы малының орны ерекше. Қай заманда да бабаларымыз жылқы өсіріп, оны көлік ретінде пайдаланып, етін, сүтін азық қылса, терісінен түрлі киім тігіп, заманның қиын қыстау кезеңдерін жеңіп шыққан. Қазіргі нарықтық экономиканың талабы бойынша бәсекелестікті жеңіп, табысты бизнес ашып, еліміздің экономикасын дамытуда жылқы малы бәйгеден озып шығады деген ойдамын.
«Кәсіпорындағы бизнес жоспары» ұғымына анықтама беруден әңгімені бастаудың мәні бар. Ұлыбритания заңнамасы бойынша «өз еңбегінің мазмұны мен тәртібін дербес анықтайтын адам» кәсіпкер деп есептеледі. Белгілі бір себептерден бүгінгі таңда кейбіреулер кәсіпкерлер болады, басқалары оларға жұмысқа жеке еңбек шартын жасасу кезінде дербес саудаласып, оның талаптарын егжей-тегжейлі талдай отырып жалданады. Бірақ олардың бәріне өз қызметінде басшылыққа ала алатындай білім керек.
Жалпы кәсіпорынның бизнес-жоспары – адамның, яғни кәсіпкердің барлық салаларын егжей-тегжейлі және оның іске асырылуын ақиқатқа айналдыратын жолдарын анықтайтын бағдарлама. Адамның кәсіпкерлігін дамытуға және қоршаған жағдайдың өзгеруіне сәйкес оған табысқа бағдарлайтын өзгертулер енгізе алады. Ең бастысы, кәсіпорынның бизнес-жоспары өмірге бейімді және пайдалы болуын және мұны істей алатын адам екенін бейнелейді. Нақты фактілерге негізделген бизнес-жоспардың мақсаты - өзін-өзі алдауға жол бермеу болып табылады.
Адамның ойындағы, яғни кәсіпкерлердің атқаратын қызметтерде жаңа стратегияның пайда болған «экономикалық қатынастардың» мәнін, мазмұнын, міндетттерін анықтайтын категориялардың бірі – кәсіпорынның бизнес жоспары. Өндіргіш күштердің ғылыми – техникалық прогресс әсерімен жедел дамуы кәсіпорынның бизнес жоспары тереңдеуінің негізгі кепілі болып табылады.
1. Анискин Ю.П. кіші бизнестің басқарылуы мен ұйымдасуы.Оқулық – М., 2001. – 152 б.
2. Бизнес-жоспар. Методикалық материалдар. / Р.Г. Маниловский, Л.С. Юлкина, Н.А. Колесникова. – М., 2002. – 254 б.
3. Бизнес-жоспар: Отандық және шетел тәжіриебесі. Қазіргі тәжіриебе мен құжаттар. Жалпы ред. В.М. Попов. – М., 1998. – 263 б.
4. Бизнес-жоспар. Толық анықтама басқаруы / Жалпы ред. И.М. Степнов. – М., 2001. – 240 б.: бз.
5. Бизнес-жоспарлануы: оқулық / В.М. Поповтың, С.И. Ляпуновтың. Ред.– М., 2000. – 672 б.: бз.
6. Бизнес-жоспарлануы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Ю. Муртузалиева. – М., 2000 – 670 б.
7. Бляхман Л.С. Кәсіпорын экономикасы: оқулық. – СПб., 2000. – 279 б.
8. Бринк И.Ю. Кәсіпорының бизнес-жоспары. Теориямен тәжіриебе / И.Ю. Бринк, Н.А. Савельева. – Ростов-на-Дону, 2002. – 378 б.
9. Бусыгин А.В. Кәсіпкерлік: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. – М., 2001. – 639 б.
10. Вичурский Д.И. Кәсіпкерлік: даму, мемлекеттік реттеу, болашақ: оқулық. – М., 2002. – 331 б.
11. Еңбектің зиянды шарттары. – М., 1998. – 320 б.
12. Горемыкин В.А. Бизнес-жоспар: өндеу әдістігі. Бизнес – жоспардың 45 шынайы үлгелері. / Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. – М., 2002. – 864 б.
13. Грибалев Н.П. Бизнес-жоспар. Құрылу жөніндегі тәжіриебелік басқару / Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. – СПб., 1994. – 158 б.
14. Грибов В.Д. Бизнестің негіздері: оқулық. – М., 2002. – 159 б.
15. Ефимова О.В. Қаржылық сараптама. – М., 2002. – 528 б.
16. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Кәсіпорын қаржысы: оқулық. – М., 2002.
17. Ковалева А.М. Фирма қаржысы: оқулық/ Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамой Л.Г.. – М., 2001. – 416 б.
18. Коссов В.В. Бизнес-жоспар: шешімнің негізделуі: оқулық. – М., 2000. – 272 б.
19. Муравьев А.И. Кәсіпкерлік: оқулық. – СПб., 2001. – 692б.
20. Пелих А.С. Бизнес-жоспар немесе кіші бизнестің ұйымдасуы. – М., 2002. – 93 б.
21. Попов В.М. Бизнес- жоспардың жиынтығы, ұсыныстармен жүргізілімдер. – М., 2003. – 377 б.
22. Кәсіпкерлікпен қауіпсіздік./ С.Б. Козлов, Е.В. Иванов. – М., 1991. – Т.1. – 510 б.
23. Кәсіпкерлікпен қауіпсіздік./ С.Б. Козлов, Е.В. Иванов. – М., 1991. – Т.2. – 398 б.
24. Раздорожный А.А. Өндіріс қызметінің қауіпсіздігі: оқулық. – М., 2003. – 208 б.
25. Кәсіпкер анықтамалығы: даналау саудасы, көтерме саудасы, жүк көлігі, қоғамдық тамақтану, қонақ үйлік шаруашылығы. – М., 1994. – 592 б.
26. Сауда ісі: экономикамен ұйымдасу: оқулық / Л.А. Брагин, Т.П. Данько. – М., 1997. – 256 б.
27. Қаржылық бизнес-жоспар: оқулық / Под ред. В.М. Попова – М., 2000. – 480 б.
28. Фомин А.Д. Қазіргі кездегі кәсіпорындағы енбекті қорғау. Мамандарға арналған оқулық. – Новосибирск, 1997. – 334 б.
29. Шеремет А.Д. Экономикалық сараптама теориясы. – М., 2002. – 332 б.
30. Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Менеджмент. Алматы ,2003
31. Виханский О.С.Менеджмент., М.: Изд- М, Гардарики , 2000
32. Сорокина Л. М. Менеджмент в малом бизнесе.., 2004
33. Розова Н.К. Менеджмент качества. Санкт-Петербург, Вектор, 2005
        
        КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауында: «...Нарықтық ...... ... ... ... ... қайтадан бастауға мүмкіндік алулары
керек. Бізде мұндай жоқ. ... ... ... ... түрдегі
субсидиялар мен жеңілдіктер алу үшін кезекке тұрады. Бірде-бір дамыған елде
компаниялардың банкроттығы саланың ыдырауына немесе ... ... ... ... алып ... ... ... орнына
өзімен бірге инвестициялар әкелетін жаңа меншік иелері келеді. Біз бәсекеге
қабілетсіз ... ... ... ... ... - ... ... дипломдық жұмысымның өзектілігі еліміздің агрокәсібін
дамыту мақсатында мал шаруашылығын, соның ішінде жылқы малына ... ... ... ашу жолдарын қарастырдым.
Әрине, қазақ елінің кең байтақ жерінде түрлі бизнес ашуға болады, дегенмен
өзін қазақ ... ... үшін ... малының орны ... ... да ... ... өсіріп, оны көлік ретінде пайдаланып,
етін, сүтін азық қылса, ... ... киім ... ... қиын ... ... шыққан. Қазіргі нарықтық экономиканың талабы бойынша
бәсекелестікті жеңіп, ... ... ... ... ... ... малы бәйгеден озып шығады деген ойдамын.
«Кәсіпорындағы бизнес жоспары» ұғымына анықтама беруден әңгімені бастаудың
мәні бар. ... ... ... «өз ... ... мен ... ... адам» кәсіпкер деп есептеледі. Белгілі бір себептерден
бүгінгі таңда кейбіреулер кәсіпкерлер болады, ... ... ... ... шартын жасасу кезінде дербес саудаласып, оның талаптарын егжей-
тегжейлі талдай отырып ... ... ... ... өз қызметінде
басшылыққа ала алатындай білім керек.
Жалпы ... ...... яғни ... ... ... және оның іске ... ақиқатқа айналдыратын
жолдарын анықтайтын бағдарлама. ... ... ... және
қоршаған жағдайдың өзгеруіне сәйкес оған табысқа бағдарлайтын өзгертулер
енгізе алады. Ең ... ... ... өмірге бейімді және
пайдалы болуын және мұны ... ... адам ... ... ... ... бизнес-жоспардың мақсаты - өзін-өзі алдауға ... ... ... ... яғни ... ... қызметтерде жаңа
стратегияның пайда болған «экономикалық қатынастардың» мәнін, мазмұнын,
міндетттерін ... ... бірі – ... ... жоспары.
Өндіргіш күштердің ғылыми – техникалық прогресс әсерімен жедел дамуы
кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... табылады.
Бизнес жоспар – бұл шешімдер мен іс – әрекеттердің ... ... ... ... және ... ... ... басқару
функциялары. Бизнес жоспары барлық ұйымдардың функционалды ... ... ... ... стратегиялық жоспарлаудың бақылауын
бағдарлайды. Оның динамикалық процессі бизнес жоспарының қол шатыры болып
табылады, себебі ... ... ұйым және ... ... ... ... ... бағытынан айырылады. Бизнес жоспары ... ... ... қамтиды. Жоғарыда жазылғандардың бәрін біздің
еліміздегі нақты жағдайларға ... ... бұл ... кәсіпорындарға, мекемелерге өте маңызды екенін білеміз, олар
шетел корпорацияларымен қоймай, өзара да ... ... ... ... ... өңдеулуі, нарық экономикасындағы ең бір сәтті және кең ... ... ... табылады. Бизнес – ... – бұл ... ... ... ... мәселелерін тексеріп және
де осы мәселелердің шешілу тәсілдерін анықтайтын ... ... ... ...... ең соңында: ақшаны іске салуға – тұрама және ол
табыс әкелеме? деген сұраққа жауап береді. ... егер де ол ... ... ... ғана оған ... аз ... кетеді.
Диплом жұмысының мақсаты – бизнес-жоспардың теориялық негізіне тоқталып,
кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... құру.
Жұмыс мақсатына сәйкес қойылатын міндеттер:
1. Бизнес-жоспарды құрудың мақсаты мен құрылымына тоқталу;
2. Бизнес-жоспарды құру кезеңдерін ашып көрсету;
3. Кәсіпорынның бизнес-жоспар әдістеріне ... ... ... ... қалыптастыру мақсатында жылқы
шаруашылығының бизнес-жоспарын құруды қарастыру;
5. «Жылқы ... ...... жетілдіру жолдарына тоқталу.
Диплом жұмысы тақырыбының зерттеу нысаны- Бизнес – жоспар жаңа кішігірім
кәсіпорын ... ... ашу үшін ... ... ... ... ... серіктестігі- Атырау облысы, Мақат ауданында бөлшек
сауда желісі арқылы, азық – түлік тауарларын сатумен ... пәні – ... ... ... ... бизнес
жоспарлаудың маңызы».
Тақырыптың зерттелу деңгейі. Бизнес – жоспарды құрудағы тәжіриебелі
мәселелер мен ...... ... келесі оқымысшы –
экономистердің жұмыстарында жазылған: Бринк И.Ю., Грибалев Н.П., ... ... ... ... ... ... И.М.Степнов және т.б.
Тақырыптың деректік көзі – ... ... ... ... жазу
барысында Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. ... ... ... качества, Сорокина Л. М. Менеджмент в малом бизнесе, Раздорожный
А.А. Өндіріс қызметінің қауіпсіздігі сияқты ... және ... ... ... жұмысын жазу барысында зерттеудің әдіснамалық және ақпараттық
негізінде отандық және шетелдік ғалымдардың сауда ... ... ... ... ... кәсіпорынның табысты нәтижесі
туралы еңбектері болды.
Зерттеу әдістері –талдау әдістері.
Ғылыми жаңашылдығы және ... ...... ... ... қиын ... аяқ бастық. Жаңа қатерлері мен тың ... ... ... ... біздің көз алдымызда өзгеруде. Біздің басты
экспорттық өнімдеріміздің дүниежүзілік ... ... ... ... ...... ... сынға салып, елдігімізді шыңдай
түсетін уақыт тезі. Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, ... ... ... тер ... ... ... – бәріміз үшін, бәріміз – ... ... ... ... еңбек етуге тиіспіз...»- Қазақстан
Республикасының ...... ... ... ... ... ... аласапыран заманға сай амал болуы керек. Ең жақсы жоспар
– уақыт талабына бейімделе алатын жоспар. Біз де заманның ... ... ... ... ... отырамыз. Біздің мақсатымыз
– елі бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз ... ... ... ... ең ... 30 ... ... қосылып, бай да қуатты
елдермен иық түйістіру.
Біз бұл мақсатымызға ... ... ... ... ... ... қай саланы айтпасақ та, ... ... ... асыру үшін оларға құрал-жабдықтар, кеңсе ... ... ... байланыс құралдары және т.б. қажет. Ал ең бастысы өздерінің
өндірістік-экономикалық потенциялын дамыту үшін ... ... - ... ... инвестиция жұмсап жүзеге асыру керек.
Инвестиция ...... табу және ... ... мақсатында
өндірістік және басқа да қызметтерге қаржы жұмсау болып табылады, яғни
қаржы ... ... ... ... айтқанда, қандай да бір табыс түсетін
жұмысқа немесе іске ... ... Ұзақ ... ... ... аудит саласында үлкен мәнге ие бола бастады, сонымен ... ... ... ... шаруашылық қызметке қажетті материалдық
құндылықтардың, капиталдардың, қаржылық салымдар мен болашақта ... ... ... ... ... айқын көрсетеді.
Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорындар, ұйымдар және тағы да ... ... ... пайдалану, ақша қаражаттарын, көптеген
коммерциялық операцияларды және инвестицияны пайдаланғанда бизнес ... ... Бұл ... сенімді болуы үшін инвесторлар өздеріне
қажетті қаржылық ақпараттарды алып және пайдаланып отыруы қажет. ... ... ... ... үшін ... ... ... қажет, яғни терең зерттеу
жүргізіліп қадағалау керек. Бизнес - жоспар нарықтық ... ... ... ... соның ішінде инвестициялық процеске
қатысушылардың, яғни инвесторлардың қызметінде маңызды орын алады.
Практикалық ...... ... ... Библиотека
бухгалтера и предпринимателя, Бухгалтер и налоги, ... ... ... ... ... ... ... кіріспе, үш тарау, қорытынды мен пайдаланылған
әдебиеттерден тұрады және жалпы көлемі 64-бет.
1 ... ... ... ... ... құру ... және оның ...... яғни ... ... ... ... оның іске ... ақиқатқа айналдыратын жолдарын анықтайтын
бағдарлама [1].Кәсіпорын жарғысынан және басқа құжаттардан ... ... ... құжат болып табылмайды, адамның кәсіпкерлігін
дамытуға және қоршаған жағдайдың ... ... оған ... ... ... ... Ең ... бизнес-жоспар
кәсіпорынның өмірге бейімді және пайдалы болуын және мұны істей ... ... ... ... ... негізделген бизнес-жоспардың
мақсаты - өзін-өзі алдауға жол ... ... ...... ... ... ... тәжірибеде сыналған
жазуға дайындау мен ... ... бар, ... негізінен
кәсіпорындардың проблемалары мен міндеттерінің мәнін барынша ... ... деп ... ... ... болады. Бұл ретте
мүмкіндігінше, төмендегідей тізбекті пайдаланады [2]:
1. Өз ісіңізді ашу туралы шешім ... ... өз ... ... ... ... бен ... нені білуіңіз керек.
3. Өзіңіз жақсы білетін өнім немесе көрсетілетін қызмет түрін таңдаңыз,
алғашында біреуіне тоқтаңыз, ... ... ... Өз ... ... кімге сатаcыз, бәсекелеріңіз кім?
5. Осы рынокта жұмыс істегенде неге ие болуды қалайсыз?
6. Қайда ... ... ... бір ... екіншісінен неге
артық көресіз ?
7. Нені қалай істейсіз,сізде өндіріс және технологияларды қолдану, ғылыми-
техникалық ... ... ... бар ма?
8. Өз тауарларыңызды қалай сатаcыз немесе қызметтеріңізді қалай көрсетесіз?
9. Сізге не керек, ұйымдық құрылымыңыз қандай және ол ... ... ... ара ... ... Кәсіпкерлігіңіздің мақсаттары, қолданыстағы заңнамаға қаншалықты сай
келеді ?
11. Ақша қаражатын есепке алуды қалай өткізбексіз және ... ... ... проблемалардан өзіңізді қалай қауіпсіздендіресіз және ықтимал
тәуекелді қалай ... ... ... үшін ... ... ... ... Кәсіпкерлігіңіздің барлық салаларын және мақсаттардың нақты сыртқы және
ішкі ... ... ... бақыламақcыз?
Кәсіпорын – тәуелді шешімдердің орталығы. Бұл ... ... ішкі ... ... ... ... бейімделуі немесе
көпмерзімді мақсаттардың орындалуы туралы әңгіменің әр ... ... ... ие ... ... да, ... ... мен қабылданған
шешімдерді алдын – ала болжау керек.
Динамикалық бизнес – жоспарлауының процессі, ... ... ... ... қопшатыр болып есептеледі. Бизнес – жоспары ұйымдарға ... жету үшін ... іс – ... мен ... ... ... байланысты, бизнес – жоспарлау процессі басқару
шешімдерін қабылдауға көмектесетін құралы болып есептеледі. Оның тапсырмасы
– ұйымдардағы өзгерістерді, жаңа ... ... ... ... ... айтқанда, ол бұл жолда, басқару қызметінің төрт негізгі түрін
көреді. ... ... ... ... ... ішкі айналаға
бейімделу, ішкі үйлесім және ұйымның стратегиялық көрінуі ... ... ... ұйымдастыру керек? Қызметтің қай түрін таңдау керек?
Қай ұғымға мән беру ... ... іске ... ... керек? Болашақты
қалай жобалау керек? Бұл сұрақтарға жауапты өз кәсібін ... ... ... ... – жоспар не үшін ... ... ... ол ... ... ... ... және дәл суреттеуі бар негіз болып табылады.
Бизнес – жоспарының негізгі ұстанымы [4]:
- ... мен ... және ... және оның ... ... қызығушылығымен ҚР тығыз байланыстығы көрсететін кешендік;
- Алға қойған іс – ... ... ... ... де ... тиімділіктер бағасын қарастыратын жүйелік;
- Ішкі және сыртқы айналаның ... ... ... оның ... жүзеге асыруына мүмкіндік беретін Стратегиялық жоспардың
бейімделуі;
- Шынайылық пен ... ... ... ... ... ... пайда болған.
Бизнес – жоспары, ... ... көз ... ... ... ... қарастырылу қажет, себебі нақты бір тұлға ешқандай
іс – әрекет бере ... Жеке ... ... ... ... ұйымның стратегиясымен пайдалы күйде тоғыстыра алады. Ал, кей
кезде корпорацияның басшысы, мүмкін, өзіне реактивтік ұшақ, екі жағалаудағы
үлкен үй, ... ... ... ... ... келсе, онда бұл, ұйымның жалпы
өрлеуіне ешқандай пайда әкелмейді. Бизнес – жоспар қазіргі, ... ... ... ... ... ... ... дәуірінде тиімді
бәсекелесу үшін, фирма нарық, сапа, бақталастың жайында көптеген хабар ... ... ... – жоспар фирмаға анықтаушылық, жекелік бере отырып,
өзіне қарай анықталған, керекті мамандарды тартуға көмектеседі [5].
Мақсатына байланысты, ...... үш ... ... ... ... Формалы бизнес – жоспары;
- Түсінуші бизнес – жоспары;
- Жанды бизнес – ... ... ... ... ... не ... үшін ... жанды бизнес – жоспары кәсіпорындарда болып жатқан процесстерді
көрсету үшін, болатын өзгерістердін салдарын болжау үшін ... ... ... ... ... қабылдай алатын, мүмкіндіктер мен
қауіптерді біліп ... ...... ... ... ... – жоспары кәсіпорынды өзгертетін және ... ... ... ... үшін ... Ол ... ... жатырған,
жаңа ұғымдардың түсінушілігіне бағытталған.
Потенциалдық инвесторлар (салым қаржысын бөлетіндер) күн сайын ... ... көп ... ... ... да оларға
анықталған жоспармен (формалық бизнес - жоспар) ... ... ... және
оның өнімі туралы мәлімет беру керек.
Жақсы дайындалған бизнес – жоспары, егерде оның кейбір шарттары тең ... әр ... ... ... алатын қолдау тәсілдерін жоғарлатады.
Бизнес – жоспардың мақсатын анықтау – ... ... ... ... ... істеуінен кейінгі екінші қадам. Мақсат – бұл бизнес –
жоспарының өңдеушісі, кәсіпорын немесе жоба ұмтылатын, ... ... ... ... ... Егер, қызметтікте серіктестің қатысы болса,
онда оларды әрі ... ... ... ... ... қылып, осы
мақсаттық құрылуына шақыру қажет. ... ... ... ... ... жеке ... ажырата білу керек (мысалы, жеке «байып кету» немесе
«билік» қызмет әрекетінің ... ... ... мүмкін, алайда ол жұмысшылар
мен серіктестердін көңілінен шыға қоймайды) [7].
Мақсаттың түсінігіне бүкіл жобаны ... ... ... ... ... ... бизнес – жоспар таңдалады. Бизнес ... ... ... онда ... ... жетуге болады (жанды
бизнес – жоспар, немесен түсінуші бизнес - жоспар). Оның ... ... ... ... ... ... бизнес - жоспар). Алайда,
бизнес – жоспардың тұтынушылары, ... ... ... ... ... ішкі ... қоя ... Осы сұрақтарға жауап ... өте ... ... қала ... ... ... керек пе
әлде шығару өнімінің көбеюіне арқа сүйеу сұрағы дұрыс ... ... ... қызықтырып, өзіне қарату, стратегиялық қадам емес, ал Аяз ... ... ... ... ... мен нұсқалары, бизнес –
жоспардың ішкі жазылуын жазған кезде қарастырылу керек. Ал егер, ... ... ... ... инвестор мен кәсіпорын тығыз байланыста болады.
Бизнес – жоспарының өте ... ... ... ... ... Жаңа кәсіпорынның құрылысының құжаты болуға. Ол құжат жетекшінің қандай
мақсатпен және қандай құралдар арқылы, өзінің мақсатына ... ... ... ...... жаңа ... ұйымдасуының қадамдық күнделігі
болады;
- Жетекші жолындағы қиындықтарға қарамай, оларды шешіп, ... ... ... ... ... белсенділікпен, тәртіппен жету керек;
- Жобаның кейбір ерекшеліктерімен өзінің әріптестерін, серіктестерін
таныстыру. Бұл ... ... тек қана ... ... ... сонымен қатар
әріптес ретінде көрсетеді;
- Потенциалды инвесторларды баулу, шақыру себебі, сол бизнес – ... ... ... ... ... ... ... сату нарқының сыйымдылығы мен келешегін көрсету;
- Нарыққа керекті өнімді ... ... ... ... ... ... ... ол кеткен шығынды өзінің өнімінің сатылу ... ... ... «су ... ... ... Басқаруды жүзеге асыратын, және әрдайым істің тұргысын бақылап ... ... ... ... ... ... ... сенімділікке және
сыйластыққа ие болу.
Бизнес – жоспар, инвесторлардың араласуымен жүретін, ең ... ... ... ... ... ... бизнес – жоспар жақсы болашаққа
қарай жазылады, және оның ... ... 1 ден 5 ... дейін құрылады.
Бизнес – жоспарының түрін таңдай ... ... ... көп ... кәсіпкерліктің пішіндік мінездемесі бар және де ол осындай
тексерулермен негізделіп, қысқа ... көп ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлер алдағы басты қылықтар анықталмайды деп
есептеп, жоспардың тек бір жылға жазылуымен шектейді. ... аяқ ... ... көрегендігін шектейді.
Одан басқа, болашақтағы кезеңнің тұрақсыздығының есепке алу ... ... ... ... ... ... әкеледі.
Бизнес – жоспарының функциялары [10]:
1) Жобаның кәсіпорын стандарты, көрсетілім кәсіпорынның ... ... және ... ... мүмкіндіктерін көрсетуге
арналады;
2) Бизнес – жоспар дамыған нарықтағы хабарламаның көрсетілімі және
байланыстың бір ... ... ... тәжіриебесі хабардың
көрсетілуінің өте ыңғайлы түрі болып саналады. Сонымен ... ... ... ... ... ... терминдіктер пайда болды;
3) Іргелі салымды тартатын аргументті сұраныс. Егер ...... ... тартуын мақсат етпеседе, оның құрамы жаңа хабарды
естімей, осындай сұранысты құрай алады;
4) Жеке ... ... ... түрі. Бизнес – жоспардың құрылуына
көп күш кетірген жетекші, өз бизнесіне деген ... ... және ... ... ... серіктерінен де күтеді;
5) Қабылдаған шешімдерге өлшенген баға. Сұрақтарға жауап бере отырып,
жетекші, қиын кездерде ... ... және ... ... ... бағалайды;
6) Дамып келе жатқан бизнестің қатерлерін, мәселелерін табу ... ... ... ... Бизнес – жоспарлауының
технологиясын әдістік қатарлары бар, олардың бірі ... ... ... ... ... ... қамтылуы. Бизнес – жоспардың өз
тұрғысы мақсаттың бар екенін білдіреді;
8) Бақылау және басқарудың құралы. Бизнес – ... ... ... ... ... ... шығындарды, байлықтарды,
мерзімдерді де басқарушы негіз болып табылды. Жоспардың болуы тиімді
шешімдерді қабылдауға және орындалудың бақылауын жүзеге ... Өзін ... ... ... ... Бұл ең маңыздысы, себебі ... ... ... ... ... көрсете алады (8,6
бет). Осы тоғыз қызметтің әр қайсысы бизнестің дамуына керек ... ... ... ... ...... басқа
қызметтерін бөліп көрсетеді [11]:
1. Бизнес – жоспар ұйымның қызметінің бағытын береді, және маркетинг
тексерулерінің құрылымын жақсы ... ... ... ... ... – жоспар әрбір бөлімше мен ... ... ... ... ... мақсаттармен жабдақтайды;
3. Бизнес – жоспар әртүрлі функциялы бағыттардың күштерін үйлестіреді;
4. ...... ... ... ... және осал ... ... бағалауға мәжбүр етеді;
5. Бұл жоспар ұйымның қабылдап алған іс – ... және ... ... Бұл ... ... бөлінуіне негіз құрайды.
7. Бизнес – жоспар қызметтін бағалану барысындағы маңызын шеру етеді.
Осылайша, бизнес – жоспар бар мәліметтердің кең ... ... ... ... ... бәсекелесу үшін, ол әрдайым нарық, ... және ... ... ... көптеген хабар алып отыруы тиіс.
Бизнес – жоспар кәсіпкерлікке небір мамандарды тарту үшін, басқа ... ... ... ... ... береді. Бұл жоба, ұйымдар үшін
жаңа ашылымдар, жаңа ... жаңа ... ... болашаққа
сүйрейді. Ең соңында, бұл жоспардың стратегиялық жоспарлары, болашақта бұл
бастаған жоба сүрінбей, үлкен жетістіктерге жетіп, олардың ... ... ... асыру үшін керек.
1.2 Бизнес-жоспар құру кезеңдері
Өңдеу жолдарын анықтаудың бірнеше түрлері бар. Біреулері бизнес – ... ... ... бұл ... 10 нан 20 ... жолдар бар. Басқалары
ірі блоктардан құралады, олардың жолдары өте аз – бес жол.
Екі жолын қарастыруға ... өте ... және ... ... тегжейлі жақындастықта, бизнес – жоспарының құралу алгоритмі жаңа ... ... ... ... ... ... алгоритмді бизнес
– жоспарының өңдеуіндегі іс ... ... деп ... ... ... ... асқан тәжіриебе арқылы өзіндік бизнес –
жоспарын істеуге болады (жобаның немесе кәсіпорынның ... ... ... ... ... кезендерді қарастырайық [12]:
1 кезең. Жаңа бизнестегі қызметтің басталуы туралы шешім немесе жаңа
жобаның ... ... Жаңа ... немесе жаңа бизнестің мақсатының құрылуы
3 кезең. Бизнес – жоспар және оның ... ... ... ... хабарлардың көзін іздеу
5 кезең. Өз потенциалын сараптау және бағалау
6 кезең. Жаңа қызмет үшін нысанның негізін таңдау
7 кезең. ... ... ... ... ... – ала сату ... ... кезең. Бизнестің аймақтық орналасуы
10 кезең. Маркетинг жоспарының өңделуі
11 кезең.Күнтізбектік жоспарырың өңделуі
12 кезең. Өндірістік жоспарды өңдеу
13 ... ... ... және ...... ... ... кезең. Ұйымдық жоспардың өңделуі
15 кезең. Қызметшілер туралы шешім қабылдау
16 кезең. Қаржылық жоспардың өндеу ... ... ... ... сақтандыруын өңдеу
18 кезең. Бизнес жоспардың іс түйіндемесін дайындау
19 кезең. Бизнес – ... ... ... ... – жоспардың ашылуы
21 кезең. Қызметтің басталуы туралы шешім қабылдау
Екінші жақындастық, жоғарда айтылғандай, өте үлкен бөлімін негіздейді. Бұл
бөлімдер, алдыңғыдағы ... ... ... Бұл ... өте тәжіриебелі
қолданушыға жақын.
Бес кезеңді көрсетеміз:
Бірінші кезеңінде – оның қызметтігі (философия, кәсіпорынды ... ... ... ... ... ... қолданылуы.
Екінші кезең – бизнес – жоспардың өңдеу ... ... ... – бұл ... ... ... себебі немесе ұстамдылық және
оның қызметкерлерінің іс – әрекеті.
Бизнес жүйесінде мақсат бес атқарым қызметін ... ... ... – кәсіпорынның жүзеге асқан және тілейтін жағдайларының
салыстырмасы, іс – ... ... ... ... өлшемдері – талғаулықтың таңдалуы мен мағлұмат бағасы
бизнестің алдыңғы шебі;
- Басқару құралы – іс – ... ... ... ... ... ... ... (үйлестіру) – шешім қабылдайтын тұлғалардың шиеленіссіз
байланыстарын қамту, ... ... ... ... ...... ... көрсеткіштерінің жеделді жағдайын, оларды
мақсаттық деңгеймен салыстыру; (16, 26 бет).
Үшінші кезеңде кәсіпорынның ... ... ... ... ...... ... жалпы құрылымы тұрғызылады. Бизнес –
жоспардың көлемі мен ... ... ... мен ... әсер ... Оның ... құрылымы, кәсіркер серіктестік сөзімен
тұтынушыға ... ... ... ... ...... ... бөлімдерді көрсетуге болады:
Сыртқы парақ.
1. Құпиялық талқылау;
2. Түйіндеме;
3. Сала түрінің суреттелу;
4. Кәсіпорын мінездемесі;
5. Қызмет ету түрінің таңдалуы (тауардың, ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның ұйымдасқан құрылымы;
9. Кәсіпорынның қаржы жоспары мен бюджеті;
10. Қатер сараптамасы;
11. Ұйымдасқан жоспар;
12. ... ...... ... кезеңі жоспардың әр бөлімін өңдеу үшін керек
болатын, ақпараттың жиынынан құралады. Бұл жоспарлау жұмысының ең ауыр ... ... ... көздері болып арнаулы салалық анықтамалықтар,
жоспар ұйымының нормативтері, арнайы фирмалар, статистикалық ішкі бұйымдар
жоғары ... ... ... және де ... ... кәсіпорынның ішкі айналасын жақсы білетін қызметкерлер саналады.
Жоспарлаудың бесінші кезеңі – бүкіл ...... бір ... ... және ... тармақтардың тікелей өңделуі (16, 43 бет).
Бизнес – жоспар туралы көріністің құрылуы – бұл қызметтіктің ... ... және ... ... ... ... анықтамасы,
мақсаты.
Бизнес – жоспар өте қарапайым және ... ... ... ...... ең ... көрініс, оның керек құрылымын, бере алады.
Әр бизнес – жоспарын құрайтын бір ғана ... ... бар, ол ... ... ... болу керек:
1. Бірінші беті (қаптама).
Бірінші бет (сыртқы ... және ...... ... беті екі
тапсырманың шешімін болжайды: құжат туралы жақсы пікір алу және ... ... ... ... ... ... ... логотипімен істелсе, ол бизнес –
жоспарға ... атақ ... ... ... ... ... ... туралы,
кәсіпорын туралы, істік бөлім (берілген жобаның маңызы мен мақсаты),
инвестицияның керекті өлшемі – ... ... ... ...... ... бөлімдерін көрсету керек және болашақ
инвесторларға кәсіпкерлердің ... ... ... білу керек.
3. Іс түйіндемесі
Бұл түйіндемені кейде қысқаша мазмұндама дейді. Бұл бөлім тек бизнес ... ... ... ... бірақ кей – кезде басында жазылады.
Түйіндеме – бүкіл кәсіпорынның ... ... және «ең ... бөлімін құрайды.
Шынында, бұл бизнестің «А» дан «Я» дейінгі, ... оқып ... ... ... ... ... ... талаптану керек.
Түйіндемеде бірнеше бөлікте бизнес – жоспардың қысыңқы түрін ашу керек:
1. Бөлім. Жоспардың мақсаты. Негізгі ... ... ... ... ... ... оның орасан басымдылығы.
3. Бөлім. Нарық сараптамасы (нарық сегментінің мінездемесі мен оны
өлшемі).
4. ... ... ... Қызмет көрсету мен өнімнің
суреттемесі.
5. Бөлім. Маркетингалық стратегия. Алыну стратегиясы.
6. Бөлім. Меншік иелері мен ... ... ... ... табыстардың бағалары мен сатылымкөлемі.
8. Бөлім. Инвесторларға несие мен қарызды қайтарып беру процедурасы.
9. Бөлім. Салымның және басқа ресурстардың сұранысы.
Осындай ... ... ...... тез ... ... ... Бөлім келесі нысандарды енгізу тиіс: берілген бизнестің потенциалын
(бизнестің өсу мүмкіндігі), жаңа өнім ... ... мен ... ... экономикалық тербелістер, болашақ сену мен берілген
саладағы тербелістер.
5. Кәсіпорынның суреттелуі.
Кәсіпорынның ... ... ... ... жауап беру қажет:
кәсіпорынның дәл мінездемесі.
Бизнестің тарихи анықтамасы немесе ... ... ... анықтама, саланың
дамуының экономикалық тенденциалары, кәсіпрынның ... ... ... әсер ... ... ... ... немесе
жеткізушінің тәуелділігі) байланысты бары, өндірістік қызметтің жүзеге
асуына апаратын жолдар.
Берілген бөлім ... ... ... ... ол ... ... ... жүруін, нарықта сыйлы орын алу мүмкіндігінің себебтерін
береді.
6. Нарық сараптамасы.
Бұл бөлімде келесі сәттерге ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде елдімекеннің берілген
өлшемдері:
- Кешенді қызмет көрсету мен өнімнің тұтұнушылары;
- Ойлаған ... ... ... ... ... ... ... нарық талаптарын қанағаттандыруы;
- Бұрынғы уәкілдерді жоғалтпай, жаңаларын тартудың ұстанымы.
Таңдалған нарықтың суреттемесі кезіндегі есте ... ... ... ... тек ... ... ... Бостан – бос
уақыт кетірмеу үшін, мынандай көмекшілерді қолдану ... ... ... ... телефон.
7. Күтілетін мәселелер мен оларды жеңу шаралары. ... бұл ... екі ... жоқ ... ... және осал ... шыққан
стандартты ұсыныстардың жоқтығы және ... ... ... ... ойламаған жағдайлардан кәсіпкерді сақтау және оларды
болдырмау ... ... ... ішінде :заңдық факторлар (заңнаманың
өзгеруі,елдегі саяси жағдай) бақталастық нарығындағы ... ... ... ... осал ... ... нарықта
жаңа өнімнің пайда болуы ,өте арзан өнімнің шығуы), авторлық құқық ... ... ... ... ... уақытының
созылуы)
Дәл осы бөлім ,кәсіпкердің бизнестің барлық ... ... ... керек.
8. Маркетингтік жоспар.
Маркетингке арналған бөлім, бизнес – жоспарының ең ... ... ... тек ... ғана ... бизнестің тәсілдері мен мінезі
айтылады.
Кәсіпкер, адамның миын оятатын маркетинг ... ... ... ... өз ... көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар
несиелік тәуекелдікпен, ... ... үшін ... білу ... Одан
бөлек, бұл бөлім адамдарға менеджерден бастап ірі банктің ... ... ... ... болатын пішінде жазылу тиіс.
Маркетинг – табыс жолындағы ең бір маңызды шарттардың бірі ... ... ... да ... тауары болғаннын өзіндеде көптеген кәсіпорындар
(фирма) сәтсіздікке ұшырады, себебі олар ... ... ... ... да бизнес – жоспарын бағалау кезінде, үлкен назарды осыған ... ... ... көрсету қажеттілігі анықтамаса, онда ешқандай да ақша
салымы ... ... ... көмектеспейді.
Әр қашан маркетингтің төрт маңызды сәттері есте болу ... ... ... іс ... Тауар сатып алу мен қызмет көрсетудің өнері;
4. Нарықты зерттеу.
Кәсіпкер өзіне тек бір сұрақ қою керек: ақша шығындамай, ... кім ... ... ... қандай тауар шығаратын ақпаратты уәкілдерге
қалай жеткізу керек?
Ең бірінші ол өзінің нарығын қарастырып, оқу ... ... ... маркетинг
ережесі – өз нарығын білу керек.
Кәсіпкер ... ... ... ... керек. Сол кезде оның табысы
өседі. Маркетингтік жоспар – бұл кәсіпкер ... өзін ең ... ... ... ... мәселелерді дұрыстап қарап, көрсету керек:
1. Қолданылатын маркетингтік стратегиялар;
2. Әр нақты стратегияның таңдалуының себептері;
3. Кәсіпорынның бағалық саясаты, бақталастар бағасын ... ... ... ... ... Сынақ саласындағы саясат;
6. Ашылу мен жабдықтау;
7. Мамандандырылған қызметкерлер;
8. Нарықтың немесе басқа бір маркетингтік ... ... Әр ... ... ... ... ... арқылы кәсіпкердің ой – пікірі;
11. Сатуды күшейту әдістері;
12. Сатуды күшейтудегі ақпарат ... ... мен ... байланысты
шығыны;
9. Қаржылық баламалар.
Бұл бөлім – бизнес – ... ... ... ... өлшеміндегі
санау нүктесі. Дәл осы бөлімді ақшаны дұрыс жұмсау, қаржылық жоспар үшін
қолдану керек. Потенциалды ... бұл ... аса ... ... ... жиынтығын өндеп алу керек: ... ... ... ... пен ... ... (болжам), ақша құралдарының жоспары
(болжам), болжау балансы. Құжаттардың толық тізімі ресей кәсіпкерлеріне ... ... ... ол ... ... шартына сай келеді.
10. Күнтізбелік жоспар.
Бизнес – жоспардың бұл бөлімі өзінің атына (жоспар) сәйкес және ... ... ... ... ... ... ... Күнтізбекке байланған бүкіл маркетингалық әрекеттерді анықтайды;
3) Өндіріс бағдарламасын көрсетеді және сатылымның керекті ... ... ... ... ... ... қызметінің жүйелік бақылауын
қамтамасыз етеді. Компания үшін ол өте ... ... ... орында өндірістік жоспар тұрады. Бұл бөлімде
бөлме, қызметшілер, қондырғылармен байланысты сұрақтар қарастырылады.
Өндірістін жоспардан бөлек, ... ... ... ... ... ... жоспарды бөлек бөлімде көрсету үшін, жаңа ұйымдар
ашылу ... Ол ... ... ... беру керек: жобаның ұйымдастырылған
құрылымы, жұмысшылардың негізгі істейтін қызметтері, қызметшінің құрылымы.
11. Жобаның тиімділігі мен қаржы ресурстарының есепті қажеттілігі.
Егер бизнес – ... ... ... ... – бұл ... ресурстарын
алу болса, онда бұл бөлім ... ... және ... ретті
пайдалануын анықтайды. Қаржыландырған жағдайда есептемелер ... ... ... ... ... айқындаушы.
Бизнес – жоспардың бұл бөлімі мынандай құжаттарды енгізу керек: ... ... ... қосымша құжаттар, сызба мен кестелер,
патенттер, лицензиялар, авторлық құқық және ортифинаттар.
Бизнес – жоспардың шамалы білім ... алып ... онда ... ... ... ... ... ерекшеліктері, сатылымның жақсы
жеңістері, қаржылық жағдайының ерекшеліктері, нарық ерекшелігі.
Бизнес – ... ... ... келесі факторларды ескеру керек:
1. Потенциалдық инвесторлардың талаптарын тіркеу. Егер ... ... ... ... ... онда ... ... олар бизнес –
жоспардың төрт тармағына назар аударады:
- Басқару ұжымы;
- Жобаланған және үделі ... ... ... ... әр ... басқару ұжымына үлкен маңыз береді, себебі ол, кәсіпорын
үшін маңызды шешімдер қабылдайды. ... ... ... пен ... тығыз байланысты кәсіпкердің басынан өтсе, онда ол ... ... және ... саулығана байланысты.
Басқару ұжымында техникалық, концептуалдық, және тәртіптік ерекшеліктерінің
гармоникалық үйлесуі қажет. Себебі, ... ... ... ... ... ... ... – жоспарда тілге ынта салып, басқару ұжымының күшті жақтарын ... ... ... ... ... бар ... аз ... ішінде өз
мақсаттарына жетіп, үлкен табыстарға жетеді.
2. Қаржы мәселесінің әсерлігін тіркеу.
Бизнестің сәтті жүруі үшін ... ... ... ... ... керек. Сатылымдардың сараптамасын істеп, табыс мақсатының
тегін білу керек.
Сондай – ақ алдын – ала ... ... ...... әр ... көрсететін белсенді және белсенді еместерінің бәрін ...... ... ... ... ... дұрыс
ойластырып және жоспарлап қою керек. Өңдеу жұмысы үшін көп ... ... ... сұрақтарын кәсіпкер өзі қарастырады, ал инвестор ол туралы білу
керек.
Қаржы сұрақтарының ... ... ... ... ... ... үшін, бизнес – жоспарға келесі болжамдарды енгізу керек:
1. Баланс;
2. Табыс пен шығынды болжау;
3. Ақшаның ... ... ... ... бүкіл жүйесінің құнын ұмытпай, саудалық тұрғыларды
дұрыс есептеуге тырысу керек.
4. Өндіріс, өнім, және ... ... ... ... ... жаңа көзін еліктіргісі келсе, онда тауар мен
қызмет көрсету ақпараты өте маңызды. ... ... мен ... ... ... және ... ұқсас тауар мен қызмет көрсетулерімен
салыстырғандағы нақты ... ... ... ... ... ... басқаларға қарағанда басымдырақ болатын,
әр бір жақсы сапалы мінездемені ... ... ... ... ... ... беруге болады немесе оны инвесторға
түсіндіру.
Тіпті, қиын емес ... ... оны ... – жоспарға қосуға болады. Бұл ой-
пікірлерге көркемдік қосады. ... ... ... ... ... ... әсер ететін уақытша факторларды қосуға болады.
Дайындық мезгілі-өрлеген ... ... ... мен ... ... ... деңгейлі мезгілі-нарықтың айрықша бұйымы, қызмет
көрсетуі мен ... ... ...... жаңа ... ... ... – кәсіпкерде тек
берік сатып алушылар қалады.
4. Маркетингтік жоспарды құрастыру кезіндегі нарықтың ... ... ... мен дұрыс оқылуды сұрайтын тапсырма. Бұның орындалуы:
кәсіпкерлің ... кім бар; ... ... не ... не ... тауарлары несімен қымбат екенін білу.
Стратегияны ойластырғанда, өз кәсіпорнының күшті және осал ... ... ... ... өз ... қызметің белсендіреді. Және де таңдаған
стратегиясына байланысты, оның ... ... мен ... ... оның тұтынушыларының ойынан шықпаған заттарын
қарастыруға мүмкіншілік алады.
1.3 ... ... ... ... бизнес жоспарында әдетті түрде талдау, қарастыру, талқылау
есептеу тағы басқа «ұтымды» ... ... ... ... Олар:
стратегиялық жоспарлау, тиімді ... ... ... ... ... және ... көлемін жоспарлау. а)
Стратегиялық жоспарлау көп ... бері ... ... ... ... ... «Стратегия» гректің – «генерал өнері» деген ... ... ... осы уақытқа дейін жарыс, бәсеке мағынасында
қолданылып келгенмен, қазіргі кезде бұл атау кәсіпорын ... ... ... Стратегия дегеніміз ұйымның міндетті ісін орындауды
және мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жан-жақты жоспар жиынтығы болып
саналады.Стратегиялық ... ... ... ... әрекеттер мен
шешімдер жиынтығы, сол арқылы ұйымның өз мақсатына ... үшін ... ... ... ... ... ... қабылдауға
қажетті құрал болып саналады. Оның ... ... ... ... ... қамтамасыз ету. Стратегиялық жоспарлау
басқару қызметінің төрт ... ... ... ... ... ортаға
бейімделу, ішкі үйлестіру және ұйымдық стратегиялық болжамдау.
Стратегиялық жоспарлаудың өзіндік белгілері [14]
1.Стратегияны ... ... ... ... тұжырымдайды, және
жасайды, алайда оны жүзеге ... ... ... ... ... жоспар жеке бір ұйымға ғана емес, бүкіл корпорацияның
болашағы үшін жасалады.
3.Стратегиялық ... ... ... және нақты деректермен
негізделуі тиіс. ... ... ... ... ... ... ... рынок, бәсеке және басқадай факторлар туралы толып жатқан ақпаратты
ұдайы жинауы, әрі ... ... ... фирманың айқындылығын, дербестілігін білдіреді, мұның
өзі олардың белгілі бір жұмыскерлерді тартуына ықпал етеді.
5.Стртегиялық жоспарды жасағанда, ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... жетілдіруді және қайта бағыттауды ... ... ... тиіс.
Ең елеулі басқару функциялары келтірілген сол арқылы жоспарлар жүзеге
асырылады ә) ... ... ... ... менеджерлері 70-жылдың
орта тұсында өздеріне мынадай сұрақтар қойды: «Компанияның ұзақ ... ... ... орта ... ... ... ... тиімді пайдалануға болады?».
Қойылған сұрақтардың жауаптарын ... ... ... ... ... шешім стратегиясы. Америка мен Жапонияның таңдаулы фирмалары
өндірісті ұдайы жетілдіріп, ... ең жаңа және ... ... үшін ақша ... берілген, жақсы үйретілген ұжымның өсуі мен
дамуына ... ... ... ... ... «Біз ең ... адамдарды таңдап аламыз және де
олар қателескен жағдайда көмектесіп, ... одан әрі ... ... ... ... ... ... бизнесте ең бағалысы ақша,
тауар, жабдық немесе ... ... идея ... ... ... басшысы қонымды идеяны үнемі көтермелеп
отырады. Істе сәтсіздік болған жағдайда шыдамдылық танытады.
4. Стратегия әсерлілігі фирмаға ... ... ... ... ... ... ықпал етушілігі тиімді басқару шешімдерін қабылдай
білуіне байланысты. Бұл жағынан қарастырғанда жапондықтар ең ... ... ... Американдық немесе европалық шешім қабылдаудан,
жапондық шешім қабылдаудың басты ...... ... ... ... сұраққа жауап беру.
5. Білікті мамандарды таңдау стратегиясы – қарапайым адамдарға әдеттен тыс
жұмыстарды орындауына ықпал ету.
Менеджмент тиімділігінің және ... ... ... ... ...... айқындалғаннан оның өлшем әдісі мен ақы төлеу әдісі
белгілегеннен кейін фирманың әрбір қызметшісінің дербес әрекет етуіне ықпал
ету, яғни ... ... ... ... ... қызметкерлер құрамының
болуын қамтамасыз ету.
6. Жеңілдету стратегиясы – барлық жағдайды мүмкіндігінше ... ... ... жол ... Басқару құрылысын оңайлату.
7. Сапа стратагиясы. 50 жылдары проффессор Деминг американдық бақылау
саласындағы мамандықтарды ... ... ... үйретті. Осы
жылдары жапондық менеджерлер, өз кезегінде, басқару ... ... ... ... мамандарға үйретпестен бұрын ... ... ... ... ... ... және ... стратегиясы – жекелеген қызметкерлердің қойылған
мақсатты түсінуіне және өз еркіме жүзеге асырылуына жәрдемдесу, ... ... ... шын ... ... ... Ынтымақтасу стратегиясы – барлық қызметшілердің шешім ... ... ... ... ... бірлесіп әрекет ету мен
бәсекелестікті тиімді пайдаланады. Компаниялардың ... ... ... ... ... ... ал компания ішіндегі
бәсекелестікке жол берілмейді [16].
б) Тактикалық жоспарлау Барлық ... ... ... жоспарлау ең
елеулісі болып ... ... ... өзі ... ... таңдап алуға ... ... ... ... ... бірі ғана ... оның өзі жеке
төрт ... ... ... ... ... басшылық, жетекшілік
және бақылау) көрініс табады. Сонымен, ... ... ... ... ... және басшылық етеді, сондай-ақ
жоспарға ... ... ... жету үшін ... ... ... айқындау және оған жету ... ... ... ... ... ... қаржы, өндіріс
және сатып алу ... ... ... бойынша жүзеге асырылады.
Мұндайда, ... ... ... ... ... ... болады.
Жоспарлау процессінің өзі төрт ... ... ... ... ... ... белгіленген біршама уақыт кезеңіне (2, 5, 10 жылға) арналған ... ... оған ... ... мен амалдарын айқындау;
- жоспарлы көрметкіштерді ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаны шешкен кезде, кезеңдері мен жоспарлануы ... ... ... жоспарлаудың мынадай кезеңдері ажыратылады:
- бар мүмкіндікті ... ... ... ... ... ... ... баламалар (альтернативтер);
- баламаларды қойылған мақсаттармен салыстыру;
- баламаларды таңдау;
- қосалқы жоспарлауды ... ... цифр ... ... ... ... деректерге сүйенеді, алайда кәсіпорынның
болашақтағы ... ... және ... ... ... ... сенімділігі бұрынға нақты ... ... ... ... ... ету ... дәл есепсіз және
ауқымды статистикалық ... ... ие ... ... ... ... ... жалпы рыноктың шағын ... ғана ... ел ... дәл жоспарлау үшін дәл ... ... алу ... Егер ... дамуы нақты елдегі
жалпы экономикалық дамуымен қатар өтуі міндетті ... онда ... ... ... ... ... болып саналады.
Кәсіпорын неғұрлым ірі ... ... ... соғұрлым оңайырақ
болады. Дегенмен, ірі ... ... ұсақ ... үшін ... ... ... айқынырақ болады. Тағы бір атап
көрсететін ... ... ... ... жағдайлары, мәселен
экономикалық дағдарыстарды, ... т.б. ... ... мүмкін
емес. Болашақтың даму барысын дәл ... ... ... ... рынок туралы, бірінші кезекте, ... ... ... ... күні бұрын алу мүмкін емес.
Демек, кәсіпорындағы кез ... ... ... емес ... Кәсіпорында жоспар жасау үшін, қажетті ақпараттар толық
болмағандықтан, ал ... ... ... ... ... ... жоспарлау сатысы көбіесе қызметкерлердің өз ... ... ... ... ... ... жоспар жасаған
кезде барлық көрсеткіштер толық пайдалануы, сонымен қоса ... ... ... ... ... ал ... өзі ... қарай үйлестіріліп отыруы ... ... да, ... ... ... резервтің көп болуы жоспардың көптігіне
нұқсан келтіреді, ал ... ... ... ... ... етеді. Жоспар көрсеткітерін ақтық басшының билігінде, ... ... мен ... да ... игілігінде. Демек, кәсіпорынның
жоспарлы жүйесі, кәсіпорынның сан түрлі саласының қызметі бір-бірінен айқын
шектелген, жекелеген жоспардан тұрады. ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметінің барлық маңызды ... ... атап ... Мұның өзі барлық кәсіпорында
қолданылады. Жоспардың екінші сатысы – ... ... ... ... ... жоспар жасау. Ода жекелеген міндеттер қойылып,
ақша, сондай – ақ ... ... ... ... ... осал орындар, басқаша айтқанда, кәсіпорын қызметінің маневрлігін,
демек істің даму ... ... ... ... тиіс.
Батыста соңғы жылдары әдетте осал орынға ... ... ... күштері жатады. Барлық жоспардың ... және ... ... (актив пен пассив жиынтығы) бюджетке, яғни шығын
мен ... ... ... ... мұндайда негізгі бғыт
өтімділігі – кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... жоспарлар тек сандық көрсеткіштер бойынша ... ... ... ... ғана ақша ... ... ... және ... ... ... Батыс кәсіпорындары
қызметінің осал тұстары, сату саласы ... ... ... ... пен ... ... негізгі салаларында рынок ... ... ... ... ... роль ... ... ақтық бағасы өнімді сату көлемінің мүмкіндігін болжалдауға
немесе өткізуден ... ... ... ... байланысты. Сол
себепте де рынок сыйымдылығы мен ... ... ... және ... ... айрықша роль атқарып қоймай, басқа да
іс-әрекет ... ... ... ... саналады. Мәселен, өндірісте -
өндірістік қуат ауқымын ... ...... ... ... ... – ақша ... мен күрделі қаржыны жоспарлағанда
болжалдау ерекше қажет. Маркетинг пен өткізу ... ... ... ... мынадай көрсеткіштерді анықтау болып саналады:
- қысқа мерзімдік: өнімнің әр ... ... ... және ... ... ... ... (көлемі және құны), бәсекелестер
бағасы, сауда қызметкерлеріне қойылатын мақсатты ... ... ... ... өнім ... ... ... жалпы өткізу,
бағалар, ... ... ... рынокқа тауар жеткізілуінің
ерекшеліктері, жаңа өнімдерді енгізу;
- ұзақ ... өнім ... ... ... ... ... орындарына тауарды толтыру, жаңа өнімдерді ... ... ... ... маркетингті зерттеудің маңызды ... ... тек ... мерзімді ғана емес, сондай ақ орташа ... ... ... ма ... ... керек. Соңғы екі уақыт
мүмкіндігіне ... ... ... ... ... ... олар
қысқа мерзімдік болжалдауға елеулі ықпал етеді. Рынок сыйымдылығы,
өткізу ... мен ... ... ... үш түрлі
тәсілмен анықтауға болады:
- нарық пен ... ... ... ... ... мен ... ... болашақта өткізілуі (өткізудің сандық көрсеткіштің
болжамы) және ... әрі ... ... ... бір уақыт
аралығында ... ... және ұзақ ... ... ... ... құнының болжамы;
- бюджет дегеніміз, табыстардың, шығындардың және белгілі бір ... ... өнім ... ... ... ... ... (документ);
- рынок сыйымдылығы мен өткізу ... ... сол ... ... егер оны ... жалпы қызметке жауаптылар қарап,
бекітетін болса.Жоспар жасаудың ... ... ... ... ... саналады, өйткені мұның өзі рынок туралы ... ... ... ... бизнес-жоспарының ... ... ... яғни ... атқаратын қызметтерде жаңа
стратегияның пайда болған ... ... ... ... ... ... бірі – кәсіпорынның бизнес жоспары.
Өндіргіш күштердің ғылыми – ... ... ... жедел дамуы
кәсіпорынның бизнес жоспары тереңдеуінің негізгі ... ... ... ... ... өз ... мен ... экономикалық тиімділік келтіріп, олардың өз ... аз ... ... етуге жол ашады.
Өндірістік процестің ойдағыдай жүруі ... ... ... ... ... ... ... соң жоспарланып, өзара жарасымды
іс-қимылдарға көшуіне байланысты.
Еңбек бөлінісі – бұл ... ... ... анықталған жүйесі. Ол
қоғамның даму процесінде іс-әрекеттің сапалық дифференциация нәтижесінде
қалыптасады. Кәсіпорынның бизнес жоспары ... ... мәні ... ... және ... ... ... сапалы, толық
өнімді шығарудан көрінеді. Өндірістік ... ... ... ... мамандануы мен жекеленуін, сонымен қатар олармен айырбасын,
олардың өзара ... ... ... ... ... тек қана
талдау процесі емес, еңбектің бірігу тәсілі ... де ... ... ... ... ... ... пайдаланатын көптеген
елдердің кәсіпорындары ішкі тұтынушылық ... ... ... қажетті өнімді мөлшерінен тыс анағұрлым көп өндіреді. Әр
елдің ... ... ... ... артық өнім өндіре және өзіне
қажетті басқа елдердегі артық өнімді иелене ... оны ... ... ... ел өндірісте белгілі бір тауар топтарына ... ... ... халықаралық нарықта басқа маманданған елдермен
өздеріне қажетті тауарларды басқа тауар топтарына айырбас жасау ... ... ... ... ... ... ... тәсілі ретінде көрінеді, яғни әрбір елдің кәсіпорындары
белгілі бір тауарлар мен қызметтер ... ... одан ... ... ... ... бизнес жоспарына үдемелі өндіріс процестерін
жүзеге асыруда кәсіпорынның бизнес жоспары бөлінісінің рөлі зор. ... осы ... ... байланысын қамтамасыз етеді, екіншіден,
салалық, аймақтық және еларалық ... ... ... ... теориясының негізіне әртүрлі жағрафиялық және
табиғи ортада өмір сүретін елдер ... ... ... ... қойылған. Бір елдер өнеркәсіпті дамыту, басқа бір ... ... ... ... ... ... ... айырбас
жалпы тұрмыстың жақсаруына әкеледі. Осы шарттардың бұзылуы ұлттық ... ... ... білдіретін болады [18].
Кәсіпорынның бизнес жоспары үшін салыстырмалы артықшылық теориясының мәнді,
ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы бар. Мемлекеттерге ... ... ... ... шығындары салыстырмалы төмен тауарларды сату, ал
өз бетімен, бірақ басқа елдерге қарағанда жоғарғы ... ... ... алу ... ... ... салалардың үлес салмағы
неғұрлым жоғары болса, ... ... ... ... ... қатысу
қажеттілігі төмен болады. Осы аталған факторлар өзінің көрінуінде абсолютті
емес екенін ескеру керек. Олардың әсері мынадай ... ... ... ... ... ... бәсекелестік қабілеттілігінің
өзгеруімен, ... ... ... еңбек бөлінісінің даму
процесінде бастығы – бұл әрбір ... ... ... ... ... ... ... пен пайда іздеуі және
табуы.Кәсіпорынның бизнес жоспарына артықшылықтарына ... ... және ішкі ... ... және тиімді
импортты ынталандырудан түсетін пайдаларды да қосуға ... ... ... ... ... қатысу барлық мемлекеттер үшін
пайдалы. Себебі, олар өндіріс ... ... және ... ... ... ... құн заңы ... еңбек
бөлінісінің қозғаушы күші.
Кәсіпорынның бизнес жоспары қатысу адамзаттың бүкіл әлемдік ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, ғарышты, мұхиттарды
игеру т.с.с. жобаларды ... ... ... ... болашақта өнеркәсібі дамыған елдердің өндірісі
сыртқы тұтынушыға ... ... де ішкі ... ... ... болады.
Үстіміздегі ғасырдың соңғы онжылдығы дүние жүзіне ... зор ... ... өзгерістер әкелді. Олар халықаралық еңбек
бөлінісіне елеулі әсер етті. Бұл ... ... ... ... ... ... да ... отыр.
Кейбір экономистердің ойынша халықаралық кәсіпорынның бизнес жоспары
негізгі көрсеткіштерін ... деп ... ... ... ... сәйкес сыртқы сауда квоталары, әр тауар бойынша елдің халықаралық
саудадағы үлес салмағы және ... ... және ... Халықаралық еңбек бөлінісінің ішкі құрылымы және оған сәйкес
даму бағыттары бар. Өндірістің халықаралық мамандануы және ... ... ... ... ... белгілері
болып табылады.Өндірістің халықаралық мамандануы түрлеріне заттық (дайын
өнім өндіру), бөлшектік (өнімнің бір бөлігін ... ... ... ... ... ... ... асыру түрлері жатады.
Кәсіпорынның бизнес жоспары бойынша халықаралық мамандану – ... ... ... ... 50-60 ж.ж. ... орында бастапқы
сала деңгейінде (машина ... ұшақ ... ... ... ... және т.б. ... ... халықаралық
мамандануы алды. 70-80 ж.ж. ішкі салалық ... ... ... ... ... ... ұқсас тауарлармен айырбасы көзге ... тері және ... аяқ ... және т.б.) ... ... ... өндіру бойынша мамандану дамуда. Кәсіпорындардың жекелеген
өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... технологиялық құрылымының күрделенуі өнім өндіру
үшін пайдаланатын ... мен ... ... ... ... ... ... автомобиль шығаруға қажет бөлшектер мен тетіктердің
саны 20 ... ... ... – 100 ... электровозда – 250 мыңға
жуықтады. “Вольво” шведтік автомобилін шығаруға мамандану осыған мысал ... ... ... осы ... ала ... шын ... ... өнімнің 1/3-н ғана иемдене алады. Өнімнің 60% -ы ... ... ... ... ... өнімді бөлек операциялар орындау
арқылы шығаруы (яғни жеке технологиялық процестерде ... ... ... ... ... бояу, құйма өндіру және ... ... ... (топырақта болатын алюминий тотығы) және оның қорытпасын
жеткізу.
Кәсіпорынның бизнес жоспары қоғамдық байланыстарды есепке ала отырып даму
керек. ... та ... ... ... және ... халықаралық
мамандануының экономикалық пайдалылығын жүзеге ... ... ... ... асырылуына жету үшін, оны өндірістің ... ... ... Оның ... негізіне өндіргіш
күштердің қарқынды дамуы арқылы ... ... ел ... ... ... дербес кәсіпорындардың өзара тұрақты өндірістік
байланыстары жатады. Өндірістің халықаралық ... ... және ... ... ... ... ... яғни
өнімнің бәсекелестік қабілеттігінің жоғарлауы. Бірлескен бағдарламаларды
жүзеге асыру өз ... ... ... ... ... мен
бірлескен кәсіпорын құру ... ... ... кооперациялаудың
мердігерлік нысаны бойынша ... ... ... ... ... ... ... талаптарды жұмыстың аяқталу мерзімі, көлемі,
сапасы, т.т. туралы мәмілеге келтіреді. Бірлескен өндірістік ... ... ... ... мүдделеріне сай әріптестерді таңдау,
олармен бірлескен ... ... ... ... және ... ... ... жөніндегі шешімдер қабылдау жатады. ... ... ... акционерлік қоғам, ... ... ... шектеулі серіктестік сияқты түрлері
кеңінен тараған.
Кәсіпорынның бизнес жоспары деп ... ... ... ... ... келісілген мақсаттарды жүзеге асыруды айтамыз.
Халықаралық ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілетті болуы, бұл кәсіпорынның бизнес жоспары процесінің
нәтижесі ... ... ... ... бұл ... ең ірі халықаралық
корпорациялармен тығыз ... ... ... жаңа ... ... ... ... бірқатар өндірістері мен кәсіпорындарын құру. ... өз ... ... шығарады, онда жартылай фабрикаттар,
бөлшектер, компоненттер жасалады. ... ... ... елде ... ... сол ... ... дамушы
елдерге тасымалданады. Бұл бірқатар артықшылықтар береді. Машиналар мен
құралдарды бөлшектенген күйінде ... ... ... ... ... ... туады. Халықаралық корпорациялар өз
экспортының бәсекелестік қабілеттілігін ... ... ... машинаның құрамдас бөліктерінің жиынтығына импорттық баж айырмасы
есебінен жоғарылатады. Дамушы елдердегі халықаралық корпорация бақылауында
істейтін ... ... ... ... корпорация шоғырланған
елдегі жұмысшылардың еңбек ақысына қарағанда әлеқайда төмен. Халықаралық
корпорациялар шоғырланған елінен тыс өзінің ... ... ... ... заттық, бөлшектік, технологиялық мамандануын тереңдетуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл мамандану халықаралық өндірістің ең ... ... ... ... ... ... бөлінісі формасы жағынан интернационалды бола ... ... ... ... Бірақ-та бұл халықаралық еңбек бөлінісінің фирма ішілік сипат
алуы шектеулілікті білдірмейді. Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... дамыған елдердегі ... ... өз ... ... кіші және орта ... ... бизнесті тәуелді жағдайға әкеледі. Тәуелділік тікелей функционалды
байланыс негізінде қалыптасады, яғни ... ... ... ... ... ... ... “ноу-хау” тапсыруы
негізінде және т.с.с. Кәсіпорынның бизнес жоспары қалыптасатын халықаралық
өндіріс олардың дүниежүзілік шаруашылық ... ... ... инвестициялар жылжыуының, технологияларды тапсырудың негізі
және ажырамас бөлігі болып ... ... ... ... ... ... ... ҚҰРУ ТАЛАПТАРЫ
2.1 Тиімді бизнес-жоспар – кәсіпорынның табыстың нәтижесі
«Стратегтың» шаруа атқару ... ... ... оң ... ... «ой
таразыға» салып шешеді. Демек, ... ... ... ... ... кәсіпорын табыста болады. Шынында ұтым – уақыт пен ... ... ... салалардың бірі. Жалпы табыс - төтенше
таралған, кең түрде ... ... ... ... маңызды
қолданылатын көп мағыналы ұғым. Сөздің кең мағынасында ақшалай құнына ... кез ... ақша ... түсімі немесе материалдық құндылықты
алуды көрсетеді.
Кәсіпорынның табысы олардың ... ... ... капитал меншігінің
көбеюіне әкелетін міндеттемелерінің кемуі. «Табыс» ұғымы жалпы мемлекетте,
кәсіпорындарда,ал жеке тұлғаларда ... ... ... ... ... түсім тауарларды сату және қызмет көрсетуден ... ... ... мүліктік бағалылықты сатудан, несие
берілгендегі ... ... ... және ... да ... ... түсімдер жатады. Жиі қолданылатын «таза табыс» ұғымы ... және ... ... ... ... айырмашылығы болып
саналады. Экономикалық теорияда табыс деп тұрақты және ... ... ... түрде тікелей түсетін ақша сомаларын
айтады. Табыс алудың шарты - бұл қоғамның пайдалы ... Бұл ... ... ... ... Мына ... ... түрлерін
айыруға болады:
- Жалпы табыс (ЖТ) - бұл тауарлардың белгілі ... ... ... ... Ол тауар бағасын тауар мөлшеріне көбейтуге тең.
- Орта табыс (ОТ) - жалпы ... (ЖТ) өнім ... ... = ... ... табыс (ШТ) - бұл өнім өлшемін сатуды көбейту арқасында ... ... = ... ... ... әрбір қосымша өнім өлшемін бағалауға мүмкіндік береді.
Және де өзіндік құнмен ұштаса ... ... ... ... ... ... ... Пайда - кәсіпорын қызметі тиімділігінің
басты шарасы. Таза пайда экономикалық ... ... және кез ... ... қызметінің негізгі мақсаты болып табылады. Нарықтық
қатынастарда пайда экономикалық санаты ретінде құрылған материалдық өндіріс
саласының таза ... ... ... ... ... ... түсімі болып табылады. Пайда
дегеніміз - тауар өткізуден және қызмет көрсетуден алынған ... ... оны ... және сатуға жұмсалған шығындардың айырмасы.
Былайша айтқанда, пайда-бұл өндірістің айналымының қаржылық қорытындысын
білдіретін кәсіпорын ... ... ... ... ... ... жалақы ұжымға оның жұмсаған еңбегінің тек бір бөлігінің
ғана орнын толтыратыны, ал оның ... ... ... - қосымша өнім
немесе құн жағынан алғанда, пайда құрайтыны осыдан ... ... ... ... өндірісінің болуы мүмкін емес. Шынында да, сатқанда ... ... ... ғана ... ешқандай пайда келтірмесе, кәсіпорынға бұйым
шығарудың қажеті не? Шынында да, кәсіпорын ... ... ... ... ... құрылмай, тиімсіз бағытта болса! Ал егер ... ұжым ... ... ... өнім ... ... оның ... ассортиментін кеңейтсе, егер еңбек өнімділігі артып, өндіріс
шығыны азайтылса, пайда мөлшері де ... ... бұл ... ... ... ... сөз. Пайда баланстық және есептеулік болып
бөлінеді.
Жалпы баланстық пайда мынадан құралады ... ... ... ... ... ... ... өнімнің құрамына жатпайтын басқа ... және ... ... ... ... ... Сатылатыннан тыс операцияларды жоспарлаудан түскен пайда немесе ... ... ... ... және ... ... - бұл негізгі өндірістік және ... ... және ... ... ... шегергендегі бюджетке түсетін
жалпы баланстық пайда.
Пайда жоспары бағалар мен келісім - шарттар, салыстырмалы және ... ... ... ... ... ... көлемін анықтау тікелей
есептеу немесе талдау әдістерімен жүргізіледі. Пайданы тікелей есептеу
әдісімен ... - ... ... жеке түрлерін ... ... ... түсетін ақшалай түсім және оның ... ... ... ... табылады. Пайда белгілі бір нысандарды орындайды.
Біріншіден, кәсіпорын қызметінің нәтижесіне жетуде экономикалық ... ... ... ... ... ие болады. Оның мазмұны,
ол бір жолғы қаржы нәтижесі және кәсіпорынның қаржы ... ... ... табылады. Үшіншіден, пайда бюджеттің түрлі денгейін
қалыптастырудың бірден - бір көзі. Ол бюджетке ... ... ... ... да табыс түсімдерден қатар қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру үшін
қаржыландыруға пайдаланады.Нарықтық экономика жағдайында ... ... зор. Оны ... ... ... өндірушілерді өнім өткізудің ... оған ... ... ... ... ... ... әр түрлі қызмет есебінен алынуы мүмкін. Барлық пайданың жиынтық
денгейі - ... ... ... ... ... негізгі жиынтық
элементтері болатындар [21]:
– өнімді сатудан, қызмет атқарудан, қызмет көрсетуден түсетін пайда;
– негізгі қорларды, сол ... ... да ... мүліктерін сатудан
түсетін пайда;
Кәсіпорынның пайдасы екі көрсеткішке байланысты: өнім бағасы және оны
өндіруге ... ... ... өнім ... пен ... іс - ... нәтижесі. Еркін бәсеке жағдайында нарықтық баға
құрылымы заңының әсерінен өнім ... не ... не ... ... өндірушінің
немесе сатып алушының қалауынша болуы мүмкін емес, ол ... ... ... ... түрлері
|Пайданың түрлері және оны есепетеудің әдісі ... ... + ... ... = ... шығындары ... ... + ... ... = ... ... ... |
|шығындары ... ... + ... ... = оның ... ... экономикалық пайда + бухгалтерлік пайда + бухгалтерлікпайда = ... анық ... ... ... + ... пайда = салықтар, міндетті төлемдер ... ... + ... ... ... = кәсіпкерлік табыстың ... ... ... + ... ... = экономикалық пайда ... ... + ... ... = шекті шығындар |
2. ... ... ... ... ... ... ... сай дамуы мен жаңа
жағдайға бейімделуі және оның кейбір құбылыстарына ... ... ... өзге де ... ... ... ... әлемнің қарқынды
дамып келе жатқан және ... ... елу ... ... ... ... қойып отыр. Дөңгелек үстелге қатысушылар әлеуметтік-
экономикалық саланы одан әрі реформалау және ... ... ... мәселелерімен қатар, стратегияны жүзеге асыру мүмкіндіктері мен
үрдістері ... ой ... ... құжат Елбасының өткен жылғы Жолдауының ... ... ... және ... ... ... ... Биылғы Жолдауда Мемлекет басшысы бәсекеге
қабілеттілікке және ашық ... ... ... баса ... ... Басты мақсат – әлемдегі ең дамыған елу елдің қатарына ену. ... ... ... кәсіпорындағы дұрыс, сапалы жұмыс істеуіндегі іргелі
іске өз үлесін ... ... Бір ... ... алыс және ... ынтымақтастық қарым-қатынасы уақыт өткен сайын өрістей ... ... ... ... ... ... ... жылы 9 млрд.
518,5 миллион долларға жетсе, республикадағы АҚШ ... ... ... ... ... ... ЕурАзЭҚ аясында біздер біртұтас
экономикалық, кедендік, ақпараттық және ... ... ... АҚШ-тың Вице-президенті Р.Чейни Астанаға келген сапарында “АҚШ
Қазақстанды тек сенімді одақтас ... ғана ... ... ... ... тұрақтылық пен өзара түсіністікті қамтамасыз ... ... ... отырған мемлекет деп есептейді. Қазақстанмен экономикалық және
саяси ... оның ... ... ететін барлық бағытта ынтымақтастықты
нығайту керек.
Бұл ел экономика саласында саясатта ... ... қол ... атап ... болатын. Сонымен, бүгінгі табыс ертеңге жол ашары сөзсіз.
Жасыратыны жоқ, әлемдегі бәсекеге ... елу ... ... ... ... ... іске асыру оңай емес. Бұл орайда республика аумағында
қандай нақты қадамдар жасалуда? Жиында сөз ... ... ... ... С.Сейдуманов халықтың неғұрлым «әлжуаз» тобын және экономиканың
дамуын қолдайтын бүгінгі ... ... ... ... ... ең ірі ... соңғы уақытта көркейіп, қанатын кеңге жая
түсуде. Әлемдегі бәсекеге қабілетті елдер қатарына ... ... ... әлеуеті толық жетеді. Оңтүстік ... ... ... ... ... жүзеге асырылуда.
С.Сейдумановтың айтуынша, қаладағы қиын жағдайдың бірі – ... ... ... ... ... өңдеу, жақын арада
республикадағы ең әдемі шаһарлардың қатарына қосу қолға алынуда. ... ... ... ... іс алға ... Бұл да нақты шешімге
байланысты. ... ... ... ...... ... Қазақстанның бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруінде білім
мен ғылым ең маңызды факторлардың бірі ... ... ... ... экономикалық саясаттың тиімділігі экономистер мен менеджерлердің
біліктілігіне ... ... ... кәсіпорындар мен фирмалар да
жұмыстың ұтымды ... да сол ... ... ... ... биылғы Жолдауы қазақстандық білім жүйесін жаңарту, бұл
саладағы басымдықтарды жүзеге асыру жолдарын көрсетіп ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігі ерекше.
Шын мәнісінде де қазақстандық білім жүйесі ... ... ... ... қарай, бүгінгі қалыптасқан білім жүйесінде, кәсіби біліктілік
деңгей мәселесінде кемшілік аз емес. Жоғары білімді мамандардың ... ... ... ... ... төмен. Жұмыс берушілер талабынан шыға
алмайтын біліксіз мамандарды алыстан іздеудің қажеті жоқ. Ал ... оқу ... ... ... ... ... шығармаса, оның
соңы, әрине, қиындыққа соқтырары сөзсіз. Өйткені, Жолдауда айтылғанындай,
осы заманғы білім беру және ... ... ... ... өте ... ... жоғары білім жүйесінде бакалаврлық білім аясында ғана
шектеліп қалмай, кәсіби қайта дайындық сияқты жетілдірілген бағдарламаларды
да ... ... мол. ... ... ... ... экономикалық
университетінде осындай мақсатта М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік
университетімен ... ... мен ... ... ... ... ... бағдарлама енгізілді. Әлемдегі бәсекеге қабілетті елу
елдің ... ... ... бірі-ғылым мен білімді өркендетуде,
кадрлар біліктілігін арттыруда. Жоғары оқу орындарына ... ... ... ... ... ... ойландыруы тиіс.
2.3 Бизнес-жоспардың кемшіліктерін шығару және олардың бағалануы
Бизнес – жоспар жүйесінің кемшіліктерін сараптау ... ... ... ... ... тікелей көрсетеді.
Бизнес – жоспардың таралуы кезінде бәрі ойлағандай ... ... ... ... ... үшін, бизнес-жоспар бітуіне қарай,оны «өңдеп» алу
керек (мысалы, ... ... ... ... жоғары тұрған
ұйымдар). Бұл дайын ... ... ... және ... ... ... ... бизнес-жоспарын оқығанда түйіндемеден бастайды.
Көп жағдайда түйіндеме бизнес – ... ... ... бөлігі болады.
Сонымен, бизнес – жоспар түйіндемесін оқып, инвестор шешім қабылдау үшін
керек ақпаратты құру ... ... аз ... бұл ... ...... ... дегені
емес. Түйіндемені оқу, бұл берілген жобаға деген қатынастықты білдіреді.
Бизнес – жоспарының түйіндемесінде екі бөлікке назар аудару керек [24]:
1. Бизнес – ... ... ... құрылуы.
2. Жобаның құн қайтару мерзімінің жоқтығы.
Бірінші бөлікте, мақсаттардың анық мазмұны мен мағынасы болу ... жету ... үш ... ... Мақсаттарға сандық анықтамалық беру;
2) Негізгі мақсатты бірнеше нақты тапсырмаға бөлу;
3) Мақсатқа жету, тапсырманы шешу мерзімін дәл қою.
Бұның кереметі, нұсқада ... ... ... ... талын» құру, оның
әр бұтағына сандық анықтық пен ... ... ... ... кезінде мынаны тексеру қажет [25]:
- Мақсатты анықтау қандай белгілерде жүреді?
- Мақсаттар қандай жоспарлануға жатады?
- Мақсатқа жету қандай пайда әкеледі?
- ... ... мен ... ... ... мақсаттық мерзімдерін, санды көрсеткіштерін,
көрсету керек.
Түйіндемеде жобанын құнын ... ... жоқ ... онда ол ... ... ... ... құн қайтару мерзімі бизнес –
жоспардың ішінде емес, сонымен қатар түйіндемеде болу ...... ... ету ... қатысы бар кәсіпорынның суреттемесі
бағалауында мына сұрақтарға жауап беру керек:
1. Неге кәсіпкер өз кәсіпорының сәттілігіне сенімді?
2. Бизнестің осы ... ... ... ... ... бизнесмен айналасқан кәсіпкермен сөйлесті ме? Не білді?
4. Оның кәсіпорны басқалардан не бөліп көрсетеді?
5. Ала ... ... ... ... ... ... ме?
6. Кәсіпкер шартпен жұмыс істейді және қандай шарттармен?
Нарықтың ... ... және ... ең бір үлкен
қателік, бәсекелісті менсінбеушілік. Бәсеке тұрғысын ... ... ... керек:
1. Бәсекелес – компанияларды табу.
2. Бәсекелес стратегиясын идентификацияндыру
3. Бәсекелестің күшті және осал (әлсіз) жақтарын табу.
4. Бәсекелестердің сол және ... ... ... ... ... ... ... стратегия
Стратегияларды таңдау (кіммен күресу керек) тек қана өзінің ... ... осал ... ... қана ... ... ... және осал
жақтарымен таныстырып, осал жақтарын жою ... ... ... – жоспардың бөлімінің қолданылуы мынада:
Істі жүргіп білу, құраманың бетке ұстарлығы, кәсіпорынды басқарып білу.
Тұрақты инвесторлары басқарушы қызметкерлердің ... көп ... ... ... ... ... ... сонда
жаңадан бастаған кәсіпкерлердің сәтсіздікке ұшырауының 98 %, басқарудың
әлсіздігі, қалған сәтсіздіктер факторлардың әсерімен болады.
Көрсетілген 98 % ... ... ... (2 ... ... ... ... сәтсіздік себептері, % қорытындысы
|Себептер ... ... ... |45 ... бұл аумағындағы тәжіриебенің жоқтығы |9 ... ... ... ... |18 ... білімнің жоқтығы |20 ... ... |3 ... |2 ... |1 ... |2 ... |100 ... ... ... ... ... ... ... көзжеткізіп, және жоғарыдағы кемістіктерді жою жолдарын ... ... және ... ... ... өте көп
маңыз қояды. Сондықтан негізгі Ереже: жасырмау.
Өз кәсіпорнының кемшіліктерін, шешілетін ... ... ... ... мен ... ... ... аударатын негізгі сұрақтары:
1) Жобаның өткізілуі үшін қанша қаражат керек?
2) Бұл қаражатты қайдан алады?
3) ... ... ... ретінде не ұсынылады?
4) Инвесторға не ұсынылады?
5) Салымның құн қайтаруы қандай?
Қаржы жоспарының ядросы болып бар қаражаттың ағын ... ... ... ... әр ... ... өткізілуі үшін қаражаттың жетуі,
жетпеуі көрсетілген.
Қаражаттың сараптамасы мен ... ... ... етудің негізі болып
табылады. Алда күтіп тұрған іс – әрекеттерді ... және ... ... ... қабылдаған кәсіпкерге ғана сәтті жұмысты тілейді.
Сәтсіздікке ұшырау кезі қатерлік деп аталады.
Әрбір жоба ... ... ... ... әкеліп соқтыруы
мүмкін.Қатерлік сараптамасы жақындастықтың сапасы мен ... ...... ... ... ... ... кешенін
жоспарлау керек. Бұндай ... ... ... ... ... ... ... қойылған шектеулік, ауыстырма, диверсификация
және қосымша ақпарат алу.
Жобаны ... ... ... ғана ... ... табу керек, олар
3 кестеде көрсетілген.
Кесте 3.
Қарапайым қатерлер
|Қатер түрі ... ... ... ... ... ... басымдылықты іздеу ... ... ... мен ... ... шығын, ақпаратқа қол жеткізу |
|ұйымдардың көмегі | ... ... ... ... шешу үшін кеткен шығындар |
|Көліктің көп жерінен және |Кірме жолдарын дамыту үшін, пайдалану ... ... ... ... ... ... жұмысшыларының |
| ... үшін ... ... |
|Инженерлік ... ... ... ... |
| ... асыратын (электроэнергия, |
| ... ... ... ... ... |Қарыз қаражатының көлемінің көбеюі және |
| ... ... таза ... |
|Сұраныстың тұрақсыздығы ... ... ... ... ... |
| | |
|3 – ... жалғасы ... ... ... ... басқаруының саяси өзгеруі, сатылым |
|негізінде бәсекелестермен |көлемінің ... ... ... ... шығын | ... ... | ... ... ... құрылымының өзгеруі ... ... ... ... арзан өнімнің шығуы, бағаның |
|қабілетінің түсуі ... ... ... ... ... ... азаюы, өз өніміне бағаның ... ... ... ... ... ... ... несиені ... | ... ... ... ... ... шығын, |
|кізметшілердің жоқтығы |мамандарды талап етпейтін ... ... ... ... ... ... ақысына шығын, еңбек |
| ... ... ... ... ... ... ... |
|Машина мен ... ... ... ... шығыны ... қуат ... қуат ... немесе нарыққа тапсырыс |
| ... ... ... ... |Экологиялық апаттар шығыны, экологиялық |
| ... ... ... ... |Пайдалану шығынының өсуі ... ... |Өз ... өсуі ... ... ... ... ... – жоспарды өңдеу кезінде көп таралған кемшіліктерінің бірі: нысанды
баламаны ... ... ... ... ... ... үшін, оған жету үшін көптеген балама шешімдері бар, бірақта соның
ішінен тек біреуі ... да ... ... ... ... ... ... Баламалар қандай және қай бағамен таңдалады?
3. Оның тәуекелділігі қалай анықталып, бағаланады?
4. «Ештеңе істемеу керек» баламасында ие болады.
Жобаның ... ...... және болмау. Сондықтан мынаны білу
керек:
1. Мақсатты қойған кездегі өзгерістің керектігін қалай анықтау керек?
2. Бұл өзгерістердің есептелуі қалай жүреді?
Өзгерістің жүруі мен оны ... ... ... ... және ... ... ... Жауапты адамдар шешім қабылдап, әрі
қарай болатын «Күйзелісті» болдырмауға тырысу керек.
4. Бизнес ... ... ... ... құру ... 1 ... ... ағашының – «бастамасы» -
негізгі мақсаты көрсетілген [28].
Мақсаты: 21700 мың ... ... ... көлемін ұйымдастыру – өзінің
мақсат ... бар, ... ... ... ... 2 суретте
көрсетілген. Мақсат ағашы 3 ... ... 1. ... ... бастамасы
Сурет 2. Негізгі ұйымдастыру
Сурет 3.Сатылым көлемінің жоспарын өткізу үшін арналған ... ... ... сай, ... ... ... құруға болады, 21 кестеде
көрсетілген.
Кесте3.
Ұйымдасқан шаралардың жоспары
|№ ... ... ... адам ... ... ... | | | | |
|1 ... ... ... | 01/07/12 |Ұйымдық шығын |
| | ... ЖШС ... | |
|2 ... ... ... ЖШС – |01/07/12 |- |
| ... |нің ... ... | |
|3 ... ... |«Дастархан» ЖШС – |01/06/12 – |Жарнамаға кеткен |
| | |нің ... ... ... |
|4 ... ... ... ЖШС – |01/07/12 – |Шығын дүкеннің |
| | |нің ... ... ... ... |
|5 |Саудалық және офистік|«Дастархан» ЖШС – |01/07/12 – |- |
| ... ... алу |нің ... |15/07/12 | |
|6 ... қосу ... ЖШС – ... – |- |
| | |нің ... |15/07/12 | |
| | ... | | |
|7 ... орын ... ... ЖШС – ... – |- |
| | |нің ... ... | |
|8 ... ... ... ЖШС – ...... қызметіне|
| | |нің ... ... ... ... |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|3 – ... ... |
|9 ... қосу ... ЖШС – ...... қондырғы |
| | |нің ... ... ... |
| | ... | | ... ... ... алу, ... ЖШС – |С 01/07/12 |- |
| ... шарт |нің ... | | |
| ... ... | | ... ... ... |«Дастархан» ЖШС – |С 01/07/12 |- |
| | |нің ... | | ... ... ... ... ЖШС – |С 01/07/12 |- |
| ... |нің ... | | |
| | ... | | ... ... ... мен ... ЖШС – |С 01/06/12 |- |
| ... |нің ... | | ... Бизнес-жоспардың тиімділігінің жоғарлауы және қатердің бағалануы
Жобаның қатері, тамақ өніміне ... ... ... байланысты.
Бұл сатып алушылық белсенділіктің төмендегені. Екінші негізгі қатер
бәсекелестердің күшеюі. ... 4 ... ... ... асу ... ... ұсынылған:
Кесте 4.
Жобаның жүзеге асыру кезеңінің қатері
|Қатерлер |WI ... ... ... ... ... алыс |1/5 ... билік байланысы |1/5 ... ... |1/5 ... ... ... ... ... ... ... |1/5 ... ... кезені. Экономикалық қатер ... ... |1/5 ... бағаны түсіруі |1/5 ... ... ... |1/5 ... ... ... жоғалуы |1/5 ... ... ... ... |1/5 ... ... ... қатер ... ... ... ... ... |1/4 ... ... ... ... |1/4 ... құны түсу |1/4 ... ... |1/4 ... ... ... ... ... ... |1/3 ... кеткен шығын |1/3 ... ... ... мен қоймалық) |1/3 ... ... ... ... |
|4 – ... ... ... ... ... |1/4 ... ... ... ... |1/4 ... ... |1/4 ... ... |1/4 ... ... ... ... ... қалдықтар |1/4 ... ... |1/4 ... ... ... |1/4 ... ... |1/4 ... ... ... орындалмауымен байланысты қатері, аз кездеседі,
себебі кәсіпорын сенімді ... ... ... ... ... анық жоспарлаған. Сұраныстың тұрақсыздылығымен байланысты
қатер. Мысалы, егер, сұраныстың ... ... ... ... ... ... ... онда басқа жеткізушілермен ... ... ... ... ... ... қатер. Бұл қатер
қысқарған, себебі, біріншіден, көптеген жеткізушілер ... ... ... ... жеке ... және автокөлігі бар,
үшіншіден, дүкендердің ... ... ... ... процессі бар, олар
бұзылудан сақтайды.
Бәсекелестерді әсерімен байланысты қатерлері,берілген жобаның ... ... ... жөндеуімен тозуына байланысты қатерлер, қондырғыны таңдау
жолындағы ... ... және де ... ... ... жасау
негізінде қысқарған.
Жұмысшылардың тәжіриебесінің аздығынан шыққан қатер, жұмысқа жақсы
мамандарды алу ... ... ... қоқыс шығару, санитарлы – гигиеникалық нормаларды
ұстану арқасында қысқарылған.
Қаржылық қатерді бағалау үшін, ... ... ... ... ... ... 20% ... Табыс көлемін 30% азайту;
Бірінші жағдай 23 кестеде.
Кесте 5.
Қаржы көрсеткіштерінің 20% көтерілген ... ... ... ... тг. ... | | |
|1 ... тауарайналым (ҚҚС қоса) |21.756.200 |
|2 ... ... (ҚҚС - сыз) ... |
|3 ... ... (ҚҚС - сыз) ... |
|4 |Ағымды ... ... |
|5 ... ... |
|6 ... ... ... |
|8 ... ... табыс ... |
|9 ... ... |318.029 ... ... ... ... ... ... 20% ... таза ... 27% азаяды.
Екінші жағдай 6 кестеде келтірілген. Табыстың азаюы бөлшекті және кірмелі
тауар айналымына әсер ... ... сол ... ... ... % ... түсу ... қаржылық көрсеткіштердің есебі
|№ |Көрсеткіш ... тң. ... | | |
|1 ... ... (ҚҚС ... ... |
|2 ... тауарайналым (ҚҚС - сыз) ... |
|3 ... ... (ҚҚС - сыз) ... |
|4 |Ағымды кіріс ... |
|5 ... ... |
|6 ... ... |623.249 |
|8 ... салынған табыс |622.673 |
|9 ... ... |149.440 ... ... табыс |473.233 ... ... ... 30 % ... ... онда ... 65% ... Ал бұл кәсіпорынға қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан, кәсіпорынның
саясаты сатылымның жоспарының өту көлеміне бағыттану ... Ол ... және ... таңдауларының өзгеруіне бағытталады.
Бизнес – жоспардың тиімділігінің жоғарлауы
Ақшаның ... ... ... айту ... ... ... ақша ... істеу қажет. Есептеудің дәл еместігін айта отырып, кәсіпкердің
бұндай ... ... бас ... деп айтуға болмайды. Ақша ағынының
қозғалысы (болашақ ақша ағынының ... – бұл ...... ... ең ... ... бірінші жылдағы ақша жылдамдығының есептелуі
келтірілген.
Кесте 6.
Ақшаның қозғаласының болжамы, теңге
|Көрсеткіштер ... ... ... ... |
| |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. ... | ... табысы |2.668.000 |4.667.500 |5.265.000 |4.891.500 ... ... |100.000 |- |- |- ... ЖШС – ен ... |- |- |- ... ... | | | | ... ... ... |- |- |- ... кәсіпорыннан алған|200.000 |- |- |- ... | | | | ... ... ... ... |4.891.500 |
|Шығын | ... ... ... |4.050.000 |3.762.692 |
|шоттарының ... | | | | ... ... |246.175 |246.175 |246.175 |246.175 ... ақысы | | | | ... ... |219.327 |219.327 |219.327 |219.327 ... белсендік төлемі|2.239.554 |21.563 |21.563 |21.563 ... ОбС пен НМА) | | | | ... жабу ... |- |50.000 |150.000 |120.000 ... ... ... |- |8.785 |15.215 |- ... жабылу төлемі |119.000 |171.000 |162.000 |154.000 ... ... ... |29.032 |40.065 |39.517 |40.077 ... |256.569 |310.868 |363.987 |334.303 ... ... |4.658.168 |5.267.784 |4.898.137 |
|Кезеңдік ақша ... |6.035 |9.332 |-2.784 |-6.637 ... ... ... |0 |6.035 |15.367 |12.583 ... | | | | ... соңы ақшаның |6.035 |15.367 |12.583 |5.946 ... | | | | ... ... ... білу ... ... ... таза ағынды
құнның әдісін пайдалана отырып, өткізуге болады. Бұл әдісте ақшаның уақытша
құны ескеріледі. Оның қорытындысы ... ... ... ... ... ... ол ... жобаға жұмсалған шығынның құны алынады.
Бұл жобаны өткізу үшін 2,8 млн теңге қажет. ... ... ... нұсқалары бар. Мысалы, бұл ақшаны 20 % жылдық күйінде қарыз қылып
беруге болады.
Сонда, бір жылдан кейін:
2,8 + 20 % = 3.36 ... ... таза ... ... – 2,8 = 0.56 ... = 560 ... ЖШС – нің қызмет етуінің бірінші жылынан кейін түскен ... ... ... ... ... ... ... 820 мың.теңге
Немесе, жобаны өткізуінен түскен кіріс ... ... 2,46 есе ... МАЛ ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІ ТАЛДАУ («ЖЫЛҚЫ ФЕРМАСЫ»
МЫСАЛЫНДА)
1. Мал шаруашылығы бойынша ... ... ... ... ... тақырыбы «Кәсіпорын стратегиясын дамыту мен
бизнес-жоспарының негізі ретінде қаржылық есептің талдауын ... ... ... мен ... ... ... құрдым. Ол
жоспарды «Даму Қоры» АҚ – на ұсынып, қолдау алғаннан кейін, осы ... ... ... қолға алмақшымын. Жобаның бизнес жоспары келесіде
көрсетілген:
Түйіндеме
Жоба концепциясы Мақат ... ... ... ... ... ... ... қызметінің мақсаты оның қатысушыларының материалдық
әл-ауқатын жақсарту үшін пайда табу болып табылады.
Жобаланған ... ... тобы ... және ... ... ... –қызмет тұтынушылары болып табылады.
Кесте 7.
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығынға төмендегілер кіреді:
|Шығындар,мың тг. | 2013 ... ... ... | 90 523 ... капитал | 3 706 ... | 94 229 ... ... ... жоба ... ... ... есебімен қатар,қарыз
қаржылары есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.
|Қаржыландыру көзі, мың тг. ... ... ... ... ... |32 830 ... |35% ... ... |61 399 ... |65% ... |94 229 | |100% ... ... ... ... ... валютасы ... ... ... ... |7% ... мерзімі,жыл |7,0 ... және ... ... өтеу |ай ... ... ... жеңілдетілген кезеңі,ай |9 ... ... ... ... кезеңі,ай |9 ... типі |Тең ... ... ... 7 жылындағы кәсіпорын қызметінің тиімділігінің көрсеткіші
|Жылдық табыс(7 жыл),мың тг. |13 405 ... ... |22 % ... көзқарас тұрғысынан жоба келесілерге мүмкіндік туғызады:
-Жаңа жұмыс орындарын құру,ол жұмыскерлерге пайда табуға мүмкіндік береді;
-Жылқы және ... ... ... ... ... жаңа ... ашу;
-Мақат қаласы бюджетіне салық және басқа да төлемдердің түсуі.
Әлеуметтік әсері арасынан төмендегіні атап көрсетуге:
Атырау облысы тұрғындарының ... ... ... ... еті өндірісін ұлғайту –мал шаруашылығы саласындағы
бірден-бір ... ... ... ... ... ол мал ... көбейту
есебінен шешіліп келеді.
Арнайы етті тұқымды жануарлар аса жоғары ет өнімімен және ... ... ... ерекшеленеді. Етті мал санын қалпына келтіру және ... ... ... ... ... бейімделген, оларды нақты
табиғи экономикалық шарттарда және ... ... ... ... ... ... нығайту. Дәл осындай шаруашылықтарда
мал азығын дайындаудан ... жас ... ... және өсіру, семірту және
жемдеу, жүзеге асыруға дейін ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігі бар.
Ауыл шаруашылығы құрылымдарын ірілендіру кезінде етті ... ... ... таза ... ... және ... тұқымын жасау
арқасында,сонымен қатар сүтті және ... ... ... ... етті тұқымды айғырлармен будандастыру негізінде қол ... Жоба ... ... ... ... жылқыларды және тұяқты басқа ... ... ... ... ... ... ... оның қатысушыларының материалдық әл-ауқатын
жақсарту үшін ... табу ... ... ... ... ... және жақын маңдағы аудандар
тұрғындары-қызметін тұтынушылар ... ... ... келесілер құрайды:
-Жоғары технологиялы және заманауи қондырғыларды қолдану;
-Жоғары ... ... ... құрылытың жалпы ауданы 805 шаршы метрді құрайды .
Бұл бизнес – жоспар ... ... ... ... нұсқасы болып
табылмайды,Ол тек осындай бизнес – ойды дамытудың потенциальды мүмкіндігін
көрсетеді.Сондықтан аталған жобаны жүзеге асыру ... ... ... ... ... кәсіпорынның бәсекеге қабәлетті
артықшылығын,сонымен қатар сатып ... ... ... ... ашып ... ... Өнімнің (қызметтің ) сипаттамасы
Ет тұрғындар арасында аса кең тараған және құнды ... ... ... ... ... және ... ... бай химикалық құрам,
әсіресе оның ақуызды бөлігі қамтамасыз етеді. Ол жоғары сенімділігімен ... ... ... ... ... Ет ... ... бай мәзірін әзірлеуге болады,өз кезегінде
ол азықтарды маңызды ... ... ... ... ... ақуыздар,сондай-ақ майлар,дәрумендер
экстрактивті және минералды заттар кіреді. Ет және ет өнімдері ағзаны ақуыз
және маймен ... ... ... ... көзі болып табылады.
Бұлшықет ұлпасы ақуызға бай келеді.
Химиялық құрамы және сіңімділігі бойынша дәнекер,жүйке жүйесі және шеміршек
ұлпаларындағы ... ... ... ... фосфор және темірдің жақсы көзі,
оның құрамында калий натрий, цинк, йод, мыс және ... да ... ... ... В ... Етте ... ... сорпаға шығатын көптеген экстрактивті заттар бар, олардан белгілі
бір дәрежеде еттің дәмі мен иісі ... ... олар ... ... ... қоздырады, тәбетті ашады, ас қортылуын жақсартады.
Еттің химиялық құрамы мал ... ... ... ... оның сыртқы
түрі, қоюлығы, түсі, иісі бойынша анықталады. Жаңа ... ... ... түсі ... ... ... емдік мақсатта
қолданады, себебі ол амин ... ... ... оның ... ... өте бай. Осы мақсатта ет фаршынан
жасалған тағамдарды жиі қолданады, себебі оларды сінімділігі тез.
Жылқыны сою ... ... тек ... ... мал сою ... союға рұқсат
етіледі. Союға жіберілетін малдың арнайы ветеринарлық, куәлігі болуы қажет,
онда мал басының саны, ... ... ... ... жіберілер алдында малды ветеринар
немесе ветеринар-санитарлық қызмет фельдшері қарайды. Олар ... ... ... ... ... ... сон тиісті құжаттарға белгі қояды. Ет өндейтін зауыттарда ... ... ... ... ... ... ... жасайды,содан кейін малды сояр алдында ұстау базасына орналастырады.
Өндіріс бағдарламасы
11-ші кестеде жылдар бойынша өндірістің болжалған бағдарламасы көрсетілген:
Кесте 11.
Жылдар бойынша ... ... ... ... |2016 |
|1 ... ... кейінгі салмағы,кг | 250 ... ... ... жасау, сондай-ақ,жарнамалық акция
өткізу құралымен сату бағдарламасы жолымен жүргізілетін болады.
Кесте 12.
Сатылымның болжалынған бағдарламасы,мың тг
|Кіріс баптары ... ... ... |2016 |
| |күн | ... ... ... |600 (528) ... ... және сүт ... ... ... ... ... бастап
басталады және жануарлардың әртүрлі ұзақтықта болады.Сауын малдарында бұл
кезең( төлін емізу кезені) сауылмайтын малдарға қарағанда ... ... сүт ... ... ... кезі ... ... деп аталады.
Биелерде лактацияның орташа ұзақтығы ... 270 ... ... ... ... басталғанға дейін орташа 90 ... ... ... ... ... ... ... инфляция
мен байланысты құннын өсу кәсіпорынның сату құнының өсуіне пропорциональды
әсер етеді.
4. Маркетингтік жоспар
4.1 Өнім (қызметтер) нарығын сипаттау
Қазақстанда ет ... ... ... 81 асыл тұқымды мал өсіру зауыты
және шаруашылықтар ... ... ... ... асыл ... шаруашылық
саласында -25, соның ішінде 3-уі асыл тұқымды зауыт. Осы құрылымдарда ... асыл ... ... ... ... қатар 30 мың жылқы, ол
құлындар санын өсіруге пайдалану үшін ... ... ... ... ... толық ... ... 1-ші ... ... бойынша жалпы республика бойынша мал басы
саны артты:
-сонымен қатар жылқылардың- 2,3%-ға 2778,8 мыңға дейін мал басы.
-құстар-1,1%-ға 33036,3 мыңға дейін.
Кесте 14.
2016ж. 1-ші ... ... ҚР мал ... ... ... (шаруашылықтың барлық санаттарындағы )
| |2016 |2015 ... |
| |жыл | ... |
| | | |+/- |% |
| Мал ... ... ... |1646,0 |1598,2 |47,8 |103,0 ... мал мен| | | | ... таза | | | | ... т | | | | ... ... т |5341,2 |5269,0 |72,2 |101,4 ... |3700,9 |3286,4 |414,5 |112,6 ... | | | | |
| ... және ... ... ... ... ... |6160,4 |6095,2 |65,2 |101,1 ... ... ... |2717,2 |61,6 |102,3 |
|Қой |15167,4 |14660,8 |506,6 |103,5 ... |2672,9 |2708,9 |-36 |98,7 ... |1356,1 |1326,2 |29,9 |102,3 ... |33036,3 |32686,4 |349,9 |101,1 ... көзі:ҚР статистика жөніндегі Агенттігі
Батыс Қазақстан және Атырау облысында жылқы саны ... ... ... ... мал басы орта есеппен 1,5 % азайған.
Мал басының елеулі өсімі Оңтүстік ... ... ... ... (184.1 мың бас) . Ең көп мал басы Алматы ... 267,7 мың бас ... ... ... мың бас ... ... ... ... 10,4% ... шаруашылығы жалпы өніміндегі таза ... ... ... қол ... ... берік мал азығы базасын құру болып табылады. ... ... ... 214,8 мың ... ... ... қора ... % құрайды. Есепте әрбір шартты бас үшін 13 центнер азық бірлігі
дайындалды.
Мал ... ... оң ... 2015 жыл ішінде тұяқты тұқымдас саны 1,4 % артты және ол 819,1
мың басты,оның ішінде 371,1 мың басы етті ... ... ... ... ... 45,4 % ... 4. 2015 ... Атырау облысында тұяқтылар тұқымының бас ... ... ... ... ... ... ... тұрғандай, Атырау облысында тұяқты тұқымдастардың саны
жыл сайын артып келеді.
Сурет 5. Тұяқтылар тұқымдасы бас ... ... ... Атырау облысының
үлесі
Ақпарат көзі:ҚР статистикалық жөніндегі Агенттігі
Республика бойынша жалпы тұяқты тұқымдастар басынын жалпы саны ... 13,3 % ... жылы 174,4 мың ... ет өндірілді
(таза салмағы), немесе ол деген өткен жылмен салыстырғанда 16 % артық деген
сөз.
Сурет 6. Атырау облысындағы ет өндірісінің таза ... мың ... ... ... ... ... ... көрініп тұрғандай Атырау облысындағы ет өндірісінін
жоғарылағанын көруге болады.Егер 2015 жылы 108,7 мың тонна ет өндірілсе,
онда 2020 жылы ет ... ... 60% ... және 174,4 мың ... 7. ... қаласындағы ет ресурстарының құрылымы
Атырау облысындағы малдың барлық түрін және ... ... өсу ... (4 ... ... ... ... айында 2015 жылдың қыркүйек
айындағындай 34,1 мың тонна мал іске асырылды.
Сурет 8. Атырау облысында малдың және ... ... ... союға
жіберілді,мың тонна
Ақпарат көзі:ҚР статистикалық жөніндегі Агенттігі
Малдың құнын түзеуге келесі негізгі факторлар әсер ... , етті ... және ... ... ... ... қолдану,тұрғындар табысы,энергия тасымалдағыш
құны ,мемлекеттік реттеулер.
4.2 Негізгі және потенциальды бәсекелестер
Облыс бойынша жалпы малды және құстарды өсіруді 4 590 ауыл ... ... ... ... ... және ірі тауар өндіретіндер
саны -177 .Олар ет өнімінің 43% өндіреді,ал қалған бөлігін тұрғындардың
және қосалқы шаруашылығына кіреді.
Бүгінгі таңда облыста тұяқты тұқымдасты ... мен 59 асыл ... ... ... ... 35 шаруашылық малдарды ет өндіру
бағытында өсіреді.
Кәсіпорынның негізгі бәсекелестері ет және кешенді бағытта мал өсіру
фермалары болып табылады.
Кесте -14
ҚР 2016 ж.1-ші тоқсаны ... ... сүт ... және етті ... бойынша
асыл –тұқымды малды өсіру желісінің базасы
|№ | ... |
| ... ... |
|1 ... ... |Ақмола ... |
|2 ... ... ... ... |
|3 ... ... ... ... |
|4 |«Ужит» ... Үжіт ... |
|5 ... ... қ ... ... ... болжамдық бағасы, күтілетін өзгерістер
Қазіргі кезде Қазақстанда негізгі күш мал ... ... ... ... ... бойынша бидайды экспорттау
мүмкіндігіне қарағанда жануарлар өнімі бойынша Қазақстанның экспорттық
қабілеті жоғары.
Қазақстанның ... және ... ... ... –ақ
қолданылмаған жайылымдардың үлкен ауданы аталған экономика секторының
тартымдылығын түсіндіреді және ... үшін ... ... Осыған байланысты 2017 жылға дейін еліміздің барлық аудандары
бойынша репродуктивті шаруашылықтар және фермерлік ... ... ... ... жоспарлауда.
Осылай алдағы 5 жыл ішінде 60 жемдеу аудандарын құру ... ... ... 150 мың ... ... етті ... асыл ... тұяқтылар тұқымын
көбейту және өсіру бойынша 54 репродуктивті шаруашылық ... ... шет ел ... ... 72 мың бас малы ... ... қатар аналық басының жалпы саны 72 мың бастан ... ... ... бағытталған ферма шаруашылық жерлерін құру жоспарлануда.
Кесте -15
Малдың санының, салмағының өсуі, генетикалық потенциалының дамуы
|Жануарлар | ... ... | |
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| |Мың ... ... ірі мал басы |72 ... төл |58 ... қажетті қалыпты аудан ер.,м2 |7,0 ... ... ... ... ... |3,5 ... ... ғына ... ... |40 ... ... арналған бөлме,м2 |30 ... ... ... ... |30 ... ... ... |805 ... Қондырғы және мүліктер (техника )
Copeland компрессор базасында мұздатқышты орнату
Әр ... ... ... және ... типтері үшін сақтау,
салқындату және өнімді қатыру үшін арналған, кең диапазонды ... ... ... ... ... камерасын «Сэндвич-панелей» жинастырылатын, жинақталатын-
бұзылатын құрастылымды ... ... ... ... ... ,есік жақтауынан және бұрыштық тетіктерден тұрады.
Төсемдер құрылған жылу өткізбейтін ... ... ... Ол 2 ... да ... төсемімен қапталған қабырғалық және төбелік
понельдері өндірісінде ыстықтай құйылған, полмермен ... ... 0,5 мм ... орамдары қолданылады. Еден понельдері үшін
ыстықтай құйылған қалындығы 1,2 мм ... ... ... метал
қорғаныш қалындығы 70 мкм полиэтиленді қабатпен қапталған .
Құйылатын ферма үшін қажетті негізгі қондырғылар арасында болуы керек.
Кесте17. Ферма үшін ... ... ... ... | ... ... |
|1 | Copeland ... базасындағы мұздатқыш қондырғысы |1 |
|2 |Союға арналған қондырғы кешені |1 |
|3 ... ... ... |1 |
|4 |Қос ... саууға арналған ппппарат |8 ... ... құны 8798 мың ... ... ... ... құны ... тг.- 1 бірлік МТЗ
тракторы, сондай-ақ жалпы құны 7065 мың тг. Болатын 2 бірлік ... ... алу ... Коммуникация инфақұрылымы
Қораға арналған құрылысты сатып алу жобамен қарастырылған- ... ... ... онда ... коммуникациялық (электр жылу-
және сумен қамтамасыз ету) құрылымдары орнатылатын болды.
6 Ұйымдастыру басқару және қызметкерлер құрамы
Кәсіпорынымен ... ... ... ... Басқарушы жүргізушінің,
бөлмелерді жинаушының, күзетшінің слесарь мен шаруашылық ... ... ... ... пен ... ... ұйымдастыруышылық құрылымы төменде көрсетілген түрге ие
болады. (8 cурет)
Сурет 8. Кәсіпорынның ... ... ... ... келтірілген құрылымын сызыққа жатқызуға
болады. Ол директорға ... ... ... – қол басқаруға және
оқиғалардан хабардан болуға мүмкіндік ... ...... ... инженер.
7.Жобаны жүзеге асыру
7.1 Жүзеге асыру жоспары
Берілген жобаның жүзеге асырылуы 2012 ... ... 2013 ... ... ... ... ... 18
Жоба жүзеге асырылуы күнтізбелік жоспары
|Іс – шаралар\Ай |2016 |2017 |
| |12 |1 |2 |3 |4 ... ... ... ... | | | | ... – ді ... | | | | | ... ... шешу | | | | | ... алу | | | | | ... ... | | | | | ... үшін алғытөлемді төлеу | | | | | ... ... ... | | | | | ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... сатып алу | | | | | ... Жоба ... ... ... ... ... ... шығындарды бағалау келесі
кестеде келтірілген.
Кесте -19
2017ж.инвестициялық шығыстар
| ... ... ... |
| | ... ... ... |
|«Спайдер - В» жүйесінің |14 874 |5 950 |8 925 |- ... ... | | | | ... ... |4 000 |1 600 |2 400 | |
| | | | | ...... ... ... ... |1 105 |- |442 |663 ... тоңазытқыш | | | | ... | | | | ... ... ... |2 500 |- |1 000 |1 500 ... ... сауу аппараты |301 |- |120 |180 ... ... ... |7 392 |- |2 957 |4 435 ... | | | | ... ... |14 036 |- |- |14 036 ... рефрежираторы |7 065 |- |- |7 065 ... дана ... |39 250 |- |- |39 250 ... |90523 |7 550 |15 844 |67 130 ... ... ... инвестициялық шығындар қарыздық қаражаттар
есебінен 61 399мың тг. көлемінде, ...... тг. ... ... тг. көлемінлегі айналым капиталы ... ... ... ... ... ... ... құнына қосылып саналған.
8. Пайдалану шығысы
Пайдалану шығысы айнымалы шығыстардан құралы.
Кесте- 20
Бір айға есептелінген айнымалы шығыстар, ҚҚС есебісіз
|Өндіріс шығындары ... тг. |15,4 |0,3 |129 |162 ... | | | | ... | | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|1 ... |1 |110 |110 |117 |
|2 |Бас ... |1 |60 |60 |64 |
|3 ... |1 |65 |65 |69 |
| ... |3 |235 |235 |249 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|1 ... |1 |80 |80 |85 |
|2 ... |1 |60 |60 |64 |
|3 ... |5 |50 |250 |265 |
|4 ... |3 |50 |150 |159 |
|5 ... ... |2 |35 |70 |74 |
|6 |Мал ... |1 |55 |55 |58 ... ... ... бойынша жалпы инвестициялық шығындарға жатады:
Кесте- 23
Жоба инвестициялары,мың тг.
|Шығыстар |2017 ... ... |90 523 ... ... |3 706 ... |94 229 ... қаржыландыру жоба бастамашысының өзіндік қаражат есебінен және
қарыздық ... ... іске ... ... -23
2016 жылға қаржыландыру бағдарламасы, мың тг.
|Қаржыландыру көздері ... ... ... ... |32 830 |01 – 06.13 |35( ... ... |61 399 |01 – 06.13 |65( ... |94 229 | |100( ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |7( |
| | |
| 24 – ... жалғасы ... ... |7,0 ... мен ... ... ... |Ай ... ... ... ... ... ай |9 ... қарызды өтеудің жеңілдікті кезеңі,ай |9 ... типі |Тең ... ... ... ресурстарды игеру және өтеу, мың тг
| ... ... ... |22( ... ... ... мөлшерлемесі 10( болғанда 12 жылда инвестицияланған капиталдың
таза ... ... 14 568 мың тг ... ... қаржылық көрсеткіштері
|Табыстылықтың ішкі нормасы (IRR) |12( ... ... құны (NPV) мың тг. |5 816 ... ... ... жыл |6,7 ... өтелділігі (дисконтталған), жыл |9,9 |
12. Әлеуметтік – экономикалық және экологиялық ... 1 ... ...... маңызы
Жобаның жүзеге асырылуы кезінде келесі мәселелердің шешілуі қарастырылған:
-Жаңа жұмыс орындарын құру , бұл жұмыскерлерге тұрақты табыс алуды ... ... ... жаңа ... ... ... (Мақат қ.) бюджетіне салықтар мен өзге ... 7 ... 30 млн. тг. ... ... ... ішінде атап өтуге болады:
-Ет өнімінде деген тұрғындар сұранысын қанағаттандыру.
Жоба жүзеге асырылуының нәтижесінде 28 жұмыс орны ... ... ... ... ... Қоршаған әсері
Қазіргі өндірістік мал шаруашылығында біршама энергия көп қажет ететін
технолоиялардың қолданылуы ... ... ... ... болатын
кері әсерлерді болдырмауға жұмсалатын шығындардың көбеюіне әкеліп
соқтырады.
Мүмкін ... ... ... және өзге ... шығарылуын; су және
асты обьектілерге және су жинаушы алаңдарға түсілетін тастауларды; жердің
ластануын; өндіру мен тұтыну қалдықтарының ... ... ... ... мал ... кәсіпорындарымен бөлінетін ластанулардың
көзі түрлері бойынша келесідей бөлінеді:
– Газшаңдық шығарулар – бұзылу немесе ... ... ... ... шаң; органикалық қосылулар,азот, күкірт, оттек
тотықтары.
– Шаңның, азық қалдықтарының қатты қосылулары бар полидисперсті массасын,
сондай – ақ ... ... ... хлоридтерді, сульфаттарды,
фосфаттарды, патогенді микробтарды, майларды, темірді, бактериолоиялық
(БПК) және ... (ХПК) ... ... ... өнімдерін, СПАВ –
тарды құрайтын ағынды сулар;
– Көптеген микроорганизмдер бар өндірістің органикалық ... Мал ... ... тағамдық емес қалдықтар: мал дәрігерлік
конфискаттар, аз ... ... ... – ақ ... мал.
Кесте- 28
Жоба өтемділіксіздігінің талдауы, мың тг.
|Кезең |2017 ... |4 245 ... ... |2 126 ... пен ... ... |493 ...... мен ... төлемдер |25 310 ... |32 175 ... ... жүзеге асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдер өлшемі 7 жылда
32 175 мың тг құрайды. Кәсіпорынның ауыл шауашылық өнімді өндіруші – ... ... ... режимін қолданатындығы есепке алынды, соған
сәйкес ККС,ҚҚС, мүлік салығы және ... ... ... ... ... 70( ... -30
Жоба аясындағы табиғатты қорғау іс – шараларын жүзеге асыру ... – шара ... |Іс - шара ... ... ... төмендету |1. Технологиялық жабдықты |
| ... |
| |2.Аз ... және ... |
| ... енгізу |
| |3. ... ... |
| ... ... суды |
| ... және ... ... |
| ... мөлшерін азайту ... ... ... |1. Шаң ... ... ... ... ... ... ... азайту |1.Көңнің дұрыс сақтауын, |
| ... ... және |
| ... ... |
| ... ... мен екіншілік өнімді |
| ... ... ... қолдану |
Табиғатқа жағымсыз әсерді төмендету мақсатында кәсіпорын ... ... ... ... модернизациялау және жаңарту,
шаруашылық ... ... ... ... нормаларға сәйкес
өзгерістер енгізу.
Бұл шаруашылық айналымға шаруашылықта әрдайым пайда болатын және ... ... ... ... ... аз ... жән қалдықсыз
технолоияларды енгізу арқылы мүмкін болады. Органикалық ... ... суды ... мен ... сулар тасталуы көлемін
азайтып, қоршаған ортаға ... ... ... ... ... ластануы болдырмау үшін кәсіпорында шаң ... ... ... ол ... ... ... ... жағымсыз иістерден тазарту қамтамасыз етеді.
Органикалық қалдықтарды азайтуға, қазіргі пайдаға ... мен ... алу ... қолданып, дұрыс сақтауды, тасымалдауды, пайдалануды
және ... ... ... ... ... қол жеткізіледі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл дипломдық жұмыста кәсіпорынның бизнес жоспарының жағдайын ... ... ... жолдары қарастырылды. Кәсіпорынның бизнес жоспары басқарудағы
менеджментінің ажырамас құрамдас бөлігі ... ... ... ... ... ... ... болса талдау нәтижелері ... ... ... және жағымсыз құбылыстар туралы, кәсіпорын
қызметінің мықты және әлсіз ... ... ... ... олардың
туындауына себеп болған факторлар жөнінде қорытынды жасауға болады. Сол
талдаудың нәтижелері туралы ақпаратқа тек ішкі ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар сыртқы субъектілер
(жабдықтаушылар, инвесторлар, ... және тағы ... ... ... ... бизнес жоспардың уақытында шешім
қабылданған ... оны ... ... ... ... және оны
жоғары деңгейде ұстап тұруға пайдаланады. Аяқтай келе істелінген жұмыстар
бойынша қорытындылар жасау қажет. ... ... ... ... бизнес жоспарының жағдайын талдаудың теориялық негіздеріне
зерттеу жасалынған болатын. Нарықтық ... ... ... ... ... маңызы өте зор. Бизнес жоспар осы кәсіпорынның
белгілі бір кезеңдегі ... ... және оның өз ... ... ... мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы ... ... ... ... ... ... және ... бөлімдерде бизнес жоспардың жалпы кәсіпорындағы ... ... ... рөлі жағдайына талдау
жүргізілді. Кәсіпорынның ... ... бірі - ... ... пен ... болып табылады. Кәсіпорынның баланс құрылымы
нашар болып келеді және ақша ... өте тез ... ... тағы бір ... ... бірі – оның рентабельсіздігі.
Ағымдағы жылы сатудан түскен түсім ... ... ... ... Жалпы табыстың азаюы өндіріс рентабельділігінің төмендегенімен және
соған қатысты шығындардың өсуімен ... ... ... жақсарту бойынша іс-шаралар ... үш ... ... ... активтерінің өтімділігін арттыру, қаржылық
тұрақтылықтың және іскерлік ... ... ... ... және ... ... рентабельділігін арттыру. Кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдаудың логикалық жалғасы оның қызметінің ... тұру және ... жою ... іс- ... ... болып
табылады. Бұл да бизнес жоспарлы тәсіл. Кәсіпорындағы бизнес жоспарда:
қаржылық сауықтыруда ішкі және сыртқы ... ... ... ... жаңа ... мен ... шығару, дәрменсіз кәсіпорындардың
басқа кәсіпорындармен қосылуы, банктік несиелер мен дотациялар, лизинг,
факторинг, ... ... ... ... ... ... құру ... нәтижелері кәсіпорында негізгі проблеманы анықтады: ... және ... ... ... мен ... ... ... өзіндік құнын төмендету, тұрақты шығындар мөлшерін азайту,
өндіріс қуаттылығын толық пайдалану және қалдықтар қалдырмау кәсіпорындағы
бизнес жоспардың басты бөлігі ... ... ... кәсіпорындар қызмет ету барысында жүйесіз
жоспарлануға қарағанда, өз қызметін ... ... ... ... нәтижелер алады. Міне, сондықтан да, бизнеспен ... ... ... қана қоймай, бизнестің тиімділігін, пайдасын
ойлап және жақсы ойластырған, жан – ... ... ... жоспар –
құжатының иесі болу керек. Бұл құжат бизнестің ... ... ... ... ... негіздейді.
Берілген жобада тиімді маркетингтік технологиялары және ... ... ... ... ... – жоспары бар кәсіпкердің ең бір маңызды басымдылығы,
қателіктерді болдырмау.
Сонымен қатар, ...... ... ... ... және ... ... бәсекелестік басымдылығын қолдануға, өндірістін
және коммерциялық нәтижелерін бағалауға мүмкіндік ... ... ... ... ... кәсіпкерлікке, экономикалық сараптамаға тығыз
қатысы бар теоретикалық материалдың өңделуі, кәсіпорынды даму жолында жан –
жақты қарастыруға ... ...... өңдеу, нарық экономикасында өте бір сәтті және ... түрі ... ... ... ... бизнес – жоспар кәсіпорынның
бағытын көрсетіп қана ... ... ... ... ... Тұрақты
инвесторлар (капитал беретіндер) күнсайын қатерлі жобаларды қаржыландыратын
сұраныс алады, сондықтан да оларға өнім туралы ақпаратты дұрыс беру ...... ... қана бизнес – жоспар, капиталдың иелеріне жоспарлап білу бағасына,
сөзсіз көңіл аударта ... ... да ... шарттарға, дайын болған бизнес-
жоспар әр түрлі көздерден қаржы ... ... ... ... ... ... «Дастархан» ЖШС-ің бизнес-
жоспар ... осы ... ... ... кезең
көрсетілімдері кірме құрылымды, жаңа ... ... ... қана ... ... қатар бизнес-жоспарды түсінікті қылып,
халыққа ұсыну керек.
Берілген бизнес-жоспар жобасын істегенде «Жылқы ... ... ... ... ... инвестициялардың жаңа жобаға қарай өлшемін білу және
берілген ... ... ... әсер алу. ... шығу әр ... ... асар еді. Шығарылған есептеулер «Жылқы фермасы» ЖШС –і мақсатына
жететінін көрсетті.
Қалада ... жаңа ... ... ... көлемін
жоғарлатады. Жақсы жұмыс істеп, бірінші жылы 1380 мың теңге көлемінде ... ... ... бағасы 2800 теңге. Жобаның ақталатын мерзімі- 2
жылдан астам.
Осылайша, маңызды қолдануларды ... ... Жаңа ... салынуының құжаты болу. Оның көрсететені: жаңа
әдістер, мақсатқа жету. Бұл ... ...... жаңа ... ... ... ... белсенділігін, әдептілігін көрсетеді. Жоба үшін өз қуатын
пайдаланып, алдына қойған мақсатқа қол ... ... ... ... ... ... ... таныстыру. Ол жетекшіні, әріптес ретінде көрсетеді.
4. Тұрақты инвесторларды шақыру. Себебі, осы ... ... олар ... ... ... ... сыйымдылығы мен дамуын көрсету.
6. Нарыққа керекті өнімді шығару үшін ... ... ... ... ... «су ... ... тауып, жаңа істі әрі қарай жалғастыру.
8. Жұмыс барысын бақылайтын көрсеткіштерді анықтау.
9. Инвестор тарапынан сыйластық алу.
Бизнес – жоспар жаңа ... ... ... және ... ... ... ... негіз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Анискин Ю.П. кіші бизнестің басқарылуы мен ұйымдасуы.Оқулық – М., 2001. –
152 ... ... ... / Р.Г. Маниловский, Л.С. Юлкина,
Н.А. Колесникова. – М., 2002. – 254 ... ... және ... ... ... тәжіриебе мен
құжаттар. Жалпы ред. В.М. Попов. – М., 1998. – 263 б.
Бизнес-жоспар. Толық анықтама басқаруы / ... ред. И.М. ...... – 240 б.: ... ... / В.М. ... С.И. Ляпуновтың. Ред.– М.,
2000. – 672 б.: бз.
Бизнес-жоспарлануы. Жоғары оқу орындарына арналған ... / В.М. ... ... С.Ю. ... – М., 2000 – 670 б.
Бляхман Л.С. Кәсіпорын экономикасы: оқулық. – СПб., 2000. – 279 ... И.Ю. ... ... Теориямен тәжіриебе / И.Ю. Бринк,
Н.А. Савельева. – Ростов-на-Дону, 2002. – 378 ... А.В. ... ... оқу ... арналған оқулық. – М.,
2001. – 639 б.
Вичурский Д.И. Кәсіпкерлік: даму, ... ... ... ... ... 2002. – 331 ... ... шарттары. – М., 1998. – 320 б.
Горемыкин В.А. ... ... ... ...... 45 шынайы
үлгелері. / Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. – М., 2002. – 864 ... Н.П. ... ... ... ... басқару /
Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. – СПб., 1994. – 158 б.
Грибов В.Д. Бизнестің негіздері: оқулық. – М., 2002. – 159 ... О.В. ... ... – М., 2002. – 528 ... В.В., ... Вит.В. Кәсіпорын қаржысы: оқулық. – М., 2002.
Ковалева А.М. Фирма қаржысы: оқулық/ Ковалева А.М., ... М.Г., ... – М., 2001. – 416 ... В.В. ... ... негізделуі: оқулық. – М., 2000. – 272
б.
Муравьев А.И. ... ... – СПб., 2001. – ... А.С. ... ... кіші бизнестің ұйымдасуы. – М., 2002. – 93
б.
Попов В.М. Бизнес- жоспардың ... ... ...... – 377 ... қауіпсіздік./ С.Б. Козлов, Е.В. Иванов. – М., 1991. – Т.1. ... ... ... С.Б. ... Е.В. Иванов. – М., 1991. – Т.2. –
398 б.
Раздорожный А.А. Өндіріс қызметінің қауіпсіздігі: оқулық. – М., 2003. – ... ... ... ... ... саудасы, жүк көлігі,
қоғамдық тамақтану, ... ... ... – М., 1994. – 592 ... ісі: экономикамен ұйымдасу: оқулық / Л.А. Брагин, Т.П. Данько. – М.,
1997. – 256 б.
Қаржылық бизнес-жоспар: оқулық / Под ред. В.М. ... – М., 2000. – 480 ... А.Д. ... ... ... ... қорғау. Мамандарға
арналған оқулық. – Новосибирск, 1997. – 334 ... А.Д. ... ... теориясы. – М., 2002. – 332 б.
Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Менеджмент. Алматы ,2003
Виханский ... М.: Изд- М, ... , ... Л. М. ... в ... ... ... Н.К. Менеджмент качества. Санкт-Петербург, Вектор, 2005
-----------------------
1 жылда 1380 мың теңге көлемінде табыс табу
21700 мың ... ... ... ... ... ... ... сатып алу(16700 мың теңге құрайтын
тауарайналым кірісі)
Шығындарды 2,5 млн.тг жоғары асырмау
Бұрынғы тексерілген тауар өндірушілермен шартқа отыру
Үнемі жаңа тауар жеткізушілерді ... мың ... ... ... ... ... ай ... 3 дүкеннің жұмысын ұйымдастыру
Тәжірибелі мамандарды таңдау(01.01-31.07)
Үнемі нарық пен ... ... ... басқару
01.07 дейін құжаттарды дайындау
01.07 дейін зауыт жіберушілермен шарт жасау
Басқару құрамасына ... ... ... алу
Дүкеншілерді жұмыс барысында үйрету
Шығындар 2,5 млн.теңгеден аспау керек
Кәсіпорын шығының теңестіру сараптамасын жүргізу
Күн сайынғы шығынды басқару
Қойма аумағын,жабдықтарды рационалды пайдалану
Кезең шығынын теңестіру(кезеңдік ... ... ... ... ... көлемін бағалау

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнес - жоспар құру26 бет
Бизнес жоспар. «Буэно пицца» серіктестігінің жалпы сипаттамасы, оның маркетингтік жоспары, жалпы нарық сыйымдылығы және бәсекелестердің нарығын талдау мен баға құру және де өндірістік, ұйымдық және қаржылық жоспары34 бет
Бизнес жоспарды құрудың теориялық негіздері24 бет
Бизнес-жоспар кеңселік жиһазды жасау цехын құру33 бет
Бизнес-жоспар, оның үлгісі: Алматы қаласында сұлулық институтын құру ЖШС «Самал»25 бет
Бизнес-жоспарды құру негіздері: кәсіпорын, өнім, маркетинг8 бет
Бизнес-жоспарын құру9 бет
Кәсіпорынның бизнес жоспарын құру негіздері75 бет
"Кітапхана" деректер базасы (Delphi тілінде)14 бет
Access - деректер базасы13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь